červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2009 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení"

Transkript

1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2009 číslo 6 ročík 9 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím řízeí Pr Vedeí zdravotické dokumetace a její áležitosti áv Tém v í or pr a čí di ob sla a l : ci em a PL t DD ika Nejčastější práví dotazy z ordiací PLDD

2 Wyeth A4 Prevear

3 t i r á ž VOX PEDIATRIAE Časopis praktických lékařů pro děti a dorost Adresa redakce: U Hraic 16-18, Praha 10 Sekretariát: tel.: , fax: Redakce VOX: tel.: , Vydavatel: Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. Odborá garace: Odborá společost praktických dětských lékařů ČLS JEP Grafika, výroba, distribuce: Vydavatelství MEDIX, s. r. o. GSM: ) Vedoucí redakčí rady: MUDr. Mila Kudy Redakčí rada: MUDr. Jiřia Dvořáková MUDr. Jiří Liška, CSc. MUDr. Pavel Neugebauer MUDr. Olga Roškotová Odpovědý redaktor: Mgr. Zdeěk Brtický Jazykové korektury: Mgr. Michaela Šmejkalová Časopis je urče převážě praktickým dětským lékařům. Distribuce čleům SPLDD ČR a OSPDL ČLS JEP zdarma. Vychází 10 ročě, v ákladu 2200 výtisků. Povoleo miisterstvem kultury pod číslem MK ČR E 10971, ISSN Redakce ezodpovídá za obsah čláků. Reprodukce obsahu je povolea pouze s písemým souhlasem redakce. Nevyžádaé podklady pro tisk se evracejí. Redakčí rada VOX PEDIATRIAE ezodpovídá za obsah izercí a vložeých tiskovi. Izerce: VOX PEDIATRIAE Ig. Veroika Drahovzalová U Hraic 16-18, Praha 10 GSM: je pro izerety o b s a h Přehled čiosti SPLDD za období květe Koalice soukromých lékařů a aktuálí děí ve zdravotictví 5 Useseí Sěmu SPLDD koaého ve dech v hotelu Skalský Dvůr 11 Dopisováí s úřady ahradí datové schráky 12 Na trh zřejmě vstoupí Česká průmyslová pojišťova 13 Iformace OSPDL ČLS JEP 14 Zažaluji vás, slyší stále víc lékařů 16 JUDr. Odřej Dostál Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím 18 Mgr. Jakub Uher Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím řízeí 20 Mgr. Jakub Uher Práví aspekty poskytováí péče ezletilým, aeb co by měl vědět praktický lékař pro děti a dorost 24 Mgr. Jakub Uher Nejčastější práví dotazy z ordiací PLDD 26 JUDr. MUDr. Lubomír Vodráček, JUDr. Ja Vodráček Komuikace po telefou při poskytováí zdravotí péče 28 JUDr. MUDr. Roma Žďárek, Ph. D. Vedeí zdravotické dokumetace a její áležitosti 30 MUDr. Mgr. Jolaa Těšiová Práví aspekty poskytováí zdravotí péče ezletilým pacietům 32 Ze světa odboré literatury 36 Aktuality 36 Řádková izerce 37 Středová příloha: Pokyy pro získáí specializovaé způsobilosti Nakladatelství UMÚN, s. r. o., Nad Školou 1289, Liberec tel.: , Obrázek a titulí straě amaloval ústy Jasz Keith. 3

4 e d i t o r i a l Vážeí kolegové, redakčí radou ašeho časopisu jsem byla požádáa o pár úvodích slov do tohoto čísla. Dovolte mi tedy krátké zamyšleí ad aktualitami v čiosti aší odboré společosti. Jak jistě víte, a Miisterstvu zdravotictví pracují tzv. akreditačí komise složeé ze zástupců příslušých oborů a tak jako i čleové ostatích komisí, jsme měli možost se vyjádřit poprvé k žádostem o rezidečí místa v oboru PLDD. Miisterstvo vypsalo pro áš obor 35 míst a ám se jich podařilo obsadit 22. I toto číslo se ale aplilo je díky doslova mravečí práci všech žadatelů a dodatečým upřesňováím ěkterých žádostí. Bohužel ěkteří žadatelé byli vyřazei přímo miisterstvem pro esplěí podmíek žádostí. Celá tato složitá admiistrativa ás velmi trápila, ukazuje se, že yí musíme apřít své síly a to, abychom epřišli o peíze, které ebyly vyčerpáy a podařilo se ám avýšit počty získaých míst v příštím roce. Počtu žadatelů bylo méě i z důvodů evyjasěých podmíek délky celého vzděláváí. Teto problém se bohužel edal vyřešit dříve a to mimo jié i proto, že a žádost ašich kolegů z lůžkových pracovišť došlo ke zkráceí pediatrického kmee ve vzdělávací ápli. Této situaci se musíme přizpůsobit a mometálě dokočujeme áplň vzděláváí v oboru PLDD, která bude trvat celkem 4 roky. Podařilo se ám také domluvit i možost absolvovat v rámci přípravy v oboru dětské lékařství jede rok a akreditovaém pracovišti u PLDD a tím split podmíku specializačího vzděláváí jak v oboru dětské lékařství, tak v oboru PLDD. Bude pak záležet a rozhodutí, kterou atestaci budou chtít kolegové absolvovat. Tato cesta ke způsobilosti bude trvat o 1 rok déle. Předpokládáme, že cestu 4-letého vzděláváí využijí předostě zájemci o rezidecí místa, eboť fiačí prostředky vystačí právě a tuto dobu. V posledích týdech se upřesňují podmíky pro získáváí specializovaé způsobilosti podle přechodých ustaoveí zákoa o vzděláváí lékařů č. 95/2004 Sb. Platé podmíky ajdete v přiložeém materiálu a všichi z Vás, kdo provozují své praxe emají problém s jejich aplěím. Práví staovisko MZ ám poskyte výklad, proč eí již možé do roku praxe v primárí péči uzat praxi po roce V praxi to zameá, že kolegové, kteří atestovali v oboru pediatrie a emají praxi v primárí péči, si ji musí jedak doplit, ale avíc je pak podmíkou pro získáí specializovaé způsobilosti i atestace v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Nelze totiž pak již využít přechodých ustaoveí zákoa, ale je uté split i podmíku atestace. Koečý text pochopitelě ihed zveřejíme. Závěrem Vám všem přeji klidé prázdiy, včasé platby od zdravotích pojišťove s avýšeou kapitačí platbou, bezproblémové dodávky očkovacích látek, ale hlavě ám všem hodě zdraví a osobí pohody! MUDr. Haa Cabrochová p ř i p r a v u j e m e Záchvatovitá oemocěí u dětí v t o m t o č í s l e i z e r u j í Biovit BOIRON GSK Hero Johso & Johso MSD Nestlé Nutricia TCM Bohemie VIDIA Wyeth úředí hodiy SPLDD ČR Podělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2009 číslo 7 ročík hodi hodi hodi hodi hodi Téma čísla: Záchvatovitá oemocěí u dětí Sdružeí praktických lékařů pro děti a dorost ČR, o. s. U Hraic 16-18, Praha 10 sekretariát: tel.: fax: redakce VOX: tel.:

5 Přehled čiosti SPLDD za období květe 2009 MUDr. Pavel Neugebauer předseda SPLDD ČR Měsíc květe byl především ve zameí fializace dohod o kompezaci za zrušeé regulačí poplatky. Průběh jedáí byl tak trochu jako jízda a houpačce, icméě akoec k jakési dohodě došlo, důležité je, že s ejvětší ZP, tj. s VZP. Dohoda sice eodpovídá zcela ašim představám, icméě za předpokladu dopadů ekoomické krize lze oceit sahu této pojišťovy o tomto problému jedat. Většia ostatích pojišťove spíše vyčkávala, jak dopadou jedáí právě s VZP. No a měsíc květe byl také měsícem defiitivího potvrzeí ové miistryě zdravotictví. Do čela resortu byla jmeováa předsedkyě ČASu. Poradí si sestřička s lékaři? s dr. Vepřekem a ěkterými krajskými koordiátory projektu Akord jsme diskutovali spolu s dr. Cabrochovou aše základí připomíky k tomuto projektu, zároveň jsme astíili směr, kam by se mohl ubírat tzv. pediatrický akord, trochu ás překvapil záměr zrealizovat kokrétí idividualizovaé, resp. jmeovité hodoceí ambulatích specialistů ve spádu kokrétích PL Předsedictvo se a svém jedáí zabývalo především stavem jedáí o kompezaci za zrušeé regulačí poplatky, hodotilo proběhlé regioálí koferece a staovilo program pro blížící se Sěm. Na jedáí samozřejmě echyběla ai problematika jedotlivých regioů a půdě ašeho Sdružeí se uskutečila schůzka se zástupcem společosti Autocot k problematice vziku tzv. datových schráek, později se ukázalo, že krom sahy iformovat byla v pláu i komerce a schůzce se společostí IZIP jsem byl sezáme se současými záměry této společosti, včetě vazeb a evropské projekty, diskutovalo se o pilotím projektu EPSOS, který by měl azačit možosti sdíleí zdravotických iformací při přeshraičích aktivitách a MPSV proběhlo další kolo jedáí k odstraěí ejvětších esmyslů v problematice ových tiskopisů dočasé pracoví eschoposti a potřeby ošetřováí, blíže iformujeme a jiém místě spolu s ředitelem VZP MUDr. Pavlem Horákem jsme akoec dospěli k dohodě, která pro PLDD přiesla 2 Kč avýšeí základí kapitačí platby od s podmíkou vykazováí sigálího kódu 09547, tj. paciet od poplatku osvoboze v hotelu Skalský Dvůr proběhl Sěm ašeho Sdružeí. Poprvé jsme se sešli v třídeím astaveí, což se projevilo větším časovým prostorem pro diskuse, ty se točily samozřejmě kolem kompezace za zrušeé regulačí poplatky, diskutováa byla i možá ová podoba Sdružeí ve smyslu orgaizačího uspořádáí s větším akcetem a krajské pobočky, useseí Sěmu předkládáme a jiém místě a svém pravidelém jedáí se sešla Koalice soukromých lékařů, blíže opět a jiém místě Koalice soukromých lékařů a aktuálí děí ve zdravotictví V měsíci květu došlo k potvrzeí ové miistryě zdravotictví, icméě vleklé procesy pokračovaly. Pokračovala jedáí s Českou správou sociálího zabezpečeí k problematice zjedodušeí agedy kolem vystavováí a evidece dočasé pracoví eschoposti a potřeby ošetřováí, spolu se zástupci ostatích orgaizací soukromých lékařů jsme diskutovali situaci kolem kotrol SÚKLu, předmětem jedáí byly i aktivity ové zdravotí pojišťovy Média, společost IZIP představila veřejosti své ové produkty. I. Výpis z jedáí Koalice soukromých lékařů ze de 26. květa Změy vedeí MZ ČR, schůzka s ovou miistryí zdravotictví Zástupci KSL požádají ovou miistryi zdravotictví o schůzku k projedáí: a) kotrol SÚKL a problematiky cetrálího úložiště receptů, b) vývoje příjmů zdravotických zařízeí s ohledem a zrušeí regulačích poplatků u ěkterých kategorií pacietů, 5

6 c) úhrad spojeých s vypsáím a odesláím eschopeky. V souvislosti s rostoucí admiistrativí zátěží ordiací uvažuje KSL o zpracováí sezamu admiistrativích úkoů, které jsou v současé době a zdravotických zařízeích požadováy. Připravuje se ovela vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují podmíky předcházeí vziku a šířeí ifekčích oemocěí a hygieické požadavky a provoz zdravotických zařízeí a ústavů sociálí péče. Zástupci KSL budou požadovat aktiví podíl a její přípravě. 2. Novela zákoa o emoceském pojištěí Dr. Jojko předložil dostupé ávrhy k ovele zákoa a upozoril zejméa a harmoogram jeho přípravy. 3. Kotroly SÚKL Požadavek omezeí rozsahu kotrol je připrave k projedáí s ovou miistryí zdravotictví. Zástupci KSL jedají se zástupci sdělovacích prostředků o medializaci tohoto problému. 4. Zdravotí pojišťova MÉDIA Po diskusi, během které se zástupci KSL vzájemě iformovali o zkušeostech, které mají jedotlivá sdružeí a zdravotická zařízeí s touto zdravotí pojišťovou, se účastíci jedáí dohodli, že Koalice soukromých zařízeí ebude k této pojišťově vydávat společé staovisko. 5. Růzé Dr. Neugebauer iformoval KSL o problémech s Úřadem pro ochrau hospodářské soutěže v souvislosti s jedotým ceíkem za služby poskytovaé dětskými praktickými lékaři mimo rámec veřejého zdravotího pojištěí. Úřad považuje ceík za kartelovou dohodu. V diskusi zazělo, že výkoy, které ejsou hrazey z veřejého zdravotího pojištěí, musí být kalkulováy idividuálě pro jedotlivá ZZ. Dr. Neugebauer avrhl uspořádat v podzimím termíu workshop KSL k možostem sdružeí v oblasti přímých plateb. II. Výpis z jedáí Pracoví skupiy pro zavedeí ového zákoa o emoceském pojištěí ze de ad 1. V úvodu JUDr. Laumaová referovala o výplatě dávek emoceského pojištěí ČSSZ. V dubu 2009 bylo zpracováo celkem případů výplaty dávek za použití ového systému výplaty (postaru případů). Ve lhůtě do 30 dů bylo a koci 1. čtvrtletí 2009 vyplaceo 88 % případů, v dubu vyplaceo 95 % případů (poz.: lhůta 30 dů je počítáa od převzetí úplého příslušého dokladu ze stray OSSZ, uvedeé hodoty z provozí statistiky však ezohledňují dobu došetřováí chybých ebo eúplých údajů), zbylých 5 % zahruje jak případy prodleí zaviěé OSSZ (ejhorší situace v tomto směru je a PSSZ, což souvisí s vysokou kocetrací zaměstavatelů a zaměstaců), tak právě i případy, které bylo uto došetřit. I když podle práví úpravy je dávka vyplacea včas, je vyplacea z hlediska pojištěce pozdě, eboť ji očekává ve výplatím termíu zaměstavatele; důvodem jsou chyby a straě pojištěců, zpravidla eúplě vyplěé formuláře, a a straě zaměstavatelů ebo lékařů. Z důvodu došetřovaí takových případů trvá řízeí déle ež 30 dů od obdržeí žádosti o dávku, resp. jiého rozhodého dokladu. Se vzrůstající kvalitou dokladů se zkracuje doba výplaty dávek. Dalším problémem je, že zaměstavatelé ezasílají podklady OSSZ průběžě, ale apř. 1x za měsíc hromadou zásilkou; v tomto smyslu OSSZ se saží působit a zaměstavatele, aby podklady zasílali průběžě. OSSZ se saží árůst případů výplat zvládat persoálím posíleím odděleí emoceského pojištěí především z vitřích zdrojů (z odděleí kotroly). Uvedeý bod VŘ Král shrul tak, že ČSSZ považuje situaci za stabilizovaou, systém IT ČSSZ fuguje, přetrvávají problémy a PSSZ, databáze ČSSZ je cetralizovaá, icméě edošlo k elektroizaci a úrovi zaměstavatel/ossz, kde jsou užíváy papírové formuláře a kde je třeba též přikročit k elektroizaci. Bylo kostatováo, že ČSSZ posílila persoálě odd. emoceského pojištěí o celkem cca přepočteých pracovíků. Protože teto stav emůže být trvalý, probíhají jedáí mezi MPSV a ČSSZ o posíleí pracovíků pro účely emoceského pojištěí o 450 pracovíků bez zvýšeí mzdových prostředků. MPSV si je vědomo, že ejde o ideálí řešeí, icméě v současé době se jedá o maximum možého. Další možostí zefektivěí čiosti je elektroizace systému ČSSZ. VŘ Král iformoval o jedáí tripartity, které proběhe de , kde bude podáa V diskusi k výplatám dávek zazělo: Pojištěci (stejě jako mzdové účetí) jsou zvyklí, že lékař a koci měsíce vystavoval doklad Potvrzeí o trváí DPN. K tomu JUDr. Michálková sdělila, že zaměstavatelé jsou istruovái v tom smyslu, že eí třeba, aby od zaměstaců vyžadovali uvedeý doklad vždy ke koci měsíce, doklad je možé předložit OSSZ kdykoliv. ČSSZ byla vyzváa, aby v tomto smyslu uveřejila iformaci a svých webových strákách. Jedotlivá sdružeí lékařů budou též istruovat své čley v tomto smyslu. Náklady a odesíláí dokladů a OSSZ. K ávrhu zasílat doklady a áklady adresáta VŘ Král uvedl, že otázku áhrady výdajů a zasíláí dokladů vyřeší elektroizace. K dotazu SPD, zda by ebylo možé v zákoě zkrátit 30deí lhůtu (po zaběhutí systému), VŘ Král uvedl, že lhůta 30 dů je maximálí, dle sděleí ČSSZ je většia případů již vyřizováa do 15 dů. Je je třeba, aby zaměstavatel posílal doklady a OSSZ průběžě a aby byly všechy podklady řádě vyplěé. K dotazu, zda z hlediska včasosti by ebylo lepší, aby dávku opět vyplácel zaměstavatel, VŘ Král odpověděl, že ebylo; v tomto případě zaměstavatel zajišťoval agedu za stát a měl tak plou odpovědost za výplatu, zaměstavateli byly udělováy i sakce za esplěí. ČSSZ doplila, že z hlediska výplat dávek je yí možá platba i ěkolikrát do měsíce (vždy za období, za které je osvědčeo splěí podmíek), výplata již eí vázáa a termí výplaty mzdy u zaměstavatele. ad 2. Návrhy a ovelu ZNP v souvislosti se sížeím počtu dílů tiskopisu VŘ Král uvedl, že avržeé změy zákoa v souvislosti se změou počtu dílů tiskopisů jsou z časových důvodů miimálí (sěmoví tisk č. 848 bude třeba projedat a schůzi Poslaecké sěmovy v červu, tudíž obsahuje změy takového charakteru, aby ebyly kofliktí a byly schvá- 6

7 ley). Předpokládá se projedáí v jediém čteí; předpoklad schváleí v poloviě červa. Pokud bude dodrže teto předpoklad a bude ovela publikováa ve Sbírce zákoů v červeci, pak lze předpokládat, že ové tiskopisy budou k dispozici v říju JUDr. Laumaová sdělila, že tiskopisy ČSSZ připravuje, v týdu od bude k dispozici 1. ávrh rubrik a jedotlivých dílech. Následě ČSSZ zašle tiskopisy k připomíkám MPSV a čleům pracoví skupiy. Po uveřejěí ovely ve Sbírce zákoů bude zadá tisk, který bude trvat cca 4 týdy. Dotaz SPL a jedáí bylo dohoduto, že se lhůta pro odesíláí tiskopisů od lékařů a OSSZ prodlouží a 5 kaledářích dů, proč bylo akoec rozhoduto o změě z 5 a 3 dy? Odpověď Ig. Žeíškové V ávrhu zákoa, který byl zaslá do připomíek, byla dohodutá pětideí lhůta pro odesíláí tiskopisů. Zároveň bylo zaměstavatelům, kteří by žádali OSSZ o kotrolu práceeschopého zaměstace, uložeo uvádět a žádosti údaje, a základě ichž by mohla OSSZ kotrolu provést ještě před obdržeím hlášeí od lékaře. Na základě připomíek k ávrhu zákoa byla lhůta pro odesláí tiskopisů sížea a vypuštěa poviost zaměstavatelů uvádět údaje potřebé pro kotrolu. Pokud jde o původě uvažovaé sížeí počtu tiskopisů z dosavadích 6 a 4, vyjádřily se k takovému opatřeí odmítavě jak zaměstavatelské svazy, tak i věcě příslušý útvar pracověpráví legislativy. Nepřípustost zrušeí dílu III (resp. jeho sloučeí s dílem IV) rozhodutí o DPN byla odůvodňováa potřebou zachováí origiálího dokumetu pro zaměstavatele, eboť obsahuje rozhodující údaje pro účely poskytováí áhrady mzdy ebo platu v prvích 2 týdech DPN a je důkazím prostředkem v případě sporu o tuto áhradu v soudím řízeí. ad. 3 Harmoogram přípravy ovely ZNP s předpokládaou účiostí VŘ Král upozoril a možé ohrožeí termíu vzhledem k volbám, jmeováí ového miistra a vlády. Harmoogram: 1. prví verze zásad změ do druhá verze zásad změ do koečá verze zásad změ do příprava zěí změ - po schváleí miistrem do předložeí vládě 5. předložeí vládě zěí změ - do předložeí Poslaecké sěmově - do účiost JUDr. Biskup v této souvislosti zdůrazil, že v této fázi ejde o připomíkové řízeí, ale o to, aby i čleové byli vtažei do procesu změ. (Oficiálí připomíkové řízeí proběhe až ve 3. etapě). ČLK uvedlo, že zaslalo 19 připomíek, MPSV většiu ávrhů zamítlo. VŘ Král uvedl, že MPSV projedá připomíky se zástupci ČLK a zvláští poradě. Růzé SPL - Byla diskutováa otázka potvrzováí údaje ozámeí o pracovím úrazu a tiskopise o DPN. Podle ázoru ČLK potvrzováí uvedeého údaje eí v kompeteci lékařů. Staovisko Ig. Žeíškové Z hlediska emoceského pojištěí údaj eí potřeba. Vykazováí tohoto údaje je vyžadováo pro účely statistiky. S příslušým orgáem bude MPSV jedat. Z osloveých subjektů se zatím vyjádřily IVBP a ÚZIS tak, že souhlasí se zrušeím sledováí tohoto ukazatele a eschopece, resp. s vyřazeím údaje z ového formuláře. ČSÚ - se zamýšleou změou esouhlasí. K elektroické eschopece se de formou paelové diskuse uskutečí fiálí prezetace projektu výzkumu Elektroická eschopeka včetě elektroického hlášeí změ v průběhu pracoví eschoposti ( ) možosti propojeí a program EPN. Garatem předmětého projektu výzkumu je MUDr. R. Čevela, ředitel odboru posudkové služby MPSV. ČSSZ a příští pracoví skupiě podá iformaci o stavu elektroizace formulářů. III. IZIP Iformace o ových produktech ze de Společost IZIP, a.s. provozující systém elektroických zdravotích kížek a tiskové kofereci představila oviářům exkluziví produkty (služby) určeé všem pojištěcům Všeobecé zdravotí pojišťovy, a.s. se souhrým ázvem Osobí účet pojištěce. Osobí účet pojištěce zahruje úplý přehled poskytuté zdravotí péče (výkoů) poskytuté pacietovi zdravotickými zařízeími, úplý přehled uhrazeých regulačích poplatků pacietem a úplý přehled uhrazeých a započítávaých doplatků a lécích. Elektroické zdravotí kížky také abízejí svým uživatelům řadu ových fukcí. Jedou z ich je formulář sloužící k aktualizaci kotaktích údajů, díky kterému tak kliet může dostávat důležité iformace od své zdravotí pojišťovy. Klieti EZK si mohou yí zkotrolovat i přehled vykázaé péče. Uživatel systému elektroických zdravotích kížek může rověž sledovat, kolik už zaplatil a regulačích poplatcích za ávštěvy lékaře, pohotovosti, hospitalizace a recepty v lékárách. V ejbližších týdech budou mít všichi pojištěci VZP k dispozici také svou historii pojištěí v podobě úplé historie zdravotího pojištěí a uhrazeých plateb pojistého včetě možé idetifikace případých edoplatků a pojistém. Každému registrovaému uživateli EZK byl zpřístupě kotaktí formulář, který umoží zdravotí pojišťově iformovat svého klieta o všech ovikách a změách. Další iteraktiví tiskopis poskyte možost reklamace vykázaé péče pacietem, bude-li mít pochybosti o správosti výše plateb a doplatků. Tuto výhodu, kdy kliet může komuikovat přímo od stolu a emusí osobě a úřad, dává pouze Všeobecá zdravotí pojišťova, upozorňuje ředitel společosti IZIP a.s. Jiří Pašek. Noví klieti budou moci využívat služby ihed po registraci do systému elektroických zdravotích kížek. Systém IZIP (Iteretový přístup ke zdravotím iformacím pacieta) představuje souhr zdravotích iformací pacieta zpracovaý ve formě elektroické zdravotí kížky přístupé prostředictvím iteretu, veškeré iformace jsou uložey a zobrazová- 7

8 y přehledě ve strukturovaé formě. Systém slouží k rychlému předáváí aktuálích iformací mezi zdravotí pojišťovou a pacietem, lékařem a pacietem, či lékaři avzájem, pokud jim to paciet umoží. Lze tak předcházet zatěžováí pacieta evhodou kombiací léků či opakovaým vyšetřeím čímž systém IZIP výrazě zkvalitňuje péči o pacieta samotého a zároveň omezuje plýtváí fiačími prostředky v celém systému zdravotí péče. Elektroickou zdravotí kížku hradí svým pojištěcům Všeobecá zdravotí pojišťova České republiky a Česká árodí zdravotí pojišťova. O zřízeí elektroické zdravotí kížky lze zažádat prostředictvím lékaře ebo a webových strákách V současé době má elektroickou zdravotí kížku více ež milio pacietů. Do systému je zapojeo více ež devět tisíc zdravotických pracovíků, padesát pět emocic a tři sta lékáre. Společost IZIP, a.s., věuje maximálí pozorost oblasti bezpečosti dat. Provoz elektroických zdravotích kížek probíhá plě v souladu s platou českou legislativou. Společost IZIP, a.s., je registrováa Úřadem pro ochrau osobích údajů. Společost IZIP, a.s. je ositelem certifikace ISO a ISO Systém IZIP je také vysoce kladě hodoce v rámci Evropské uie, která si ho zvolila jako referečí projekt. Využíváí systému přiáší pozitiví prvky jak pacietům, tak i lékařům. V eposledí řadě přiáší výzamé beefity také zdravotím pojišťovám. IV. Kotroly SÚKL - práva a poviosti kotrolujících a kotrolovaých osob vypracovaé právím odborem ČLK ze de Poviosti zdravotického zařízeí, které je SÚKL oprávě vyžadovat, resp. kotrolovat: Zacházeí s léčivými přípravky: a) Zdravotické zařízeí je povio dodržovat pokyy k zacházeí s léčivým přípravkem podle souhru údajů o přípravku. Pokud eí léčivý přípravek distribuová ebo eí v oběhu léčivý přípravek potřebých terapeutických vlastostí, lze použít registrovaý léčivý přípravek i způsobem, který eí v souladu se souhrem údajů o přípravku, je-li však takový způsob dostatečě odůvodě vědeckými pozatky. b) Předepisovat ebo používat při poskytováí zdravotí péče lze pouze registrovaé humáí léčivé přípravky, léčivé přípravky připraveé v lékárě a a dalších pracovištích, kde lze připravovat léčivé přípravky a trasfuzí přípravky vyrobeé v zařízeí trasfuzí služby. Při poskytováí zdravotí péče jedotlivým pacietům může ošetřující lékař za účelem poskytutí optimálí zdravotí péče předepsat ebo použít i léčivé přípravky eregistrovaé podle zákoa o léčivech, pokud eí distribuová ebo eí v oběhu v České republice léčivý přípravek odpovídajícího složeí ebo obdobých terapeutických vlastostí, který je registrová, a jde o léčivý přípravek již v zahraičí registrovaý a takový způsob je dostatečě odůvodě vědeckými pozatky a ejde o léčivý přípravek obsahující geeticky modifikovaý orgaismus. c) Vybavit pacieta léčivými přípravky při poskytováí zdravotí péče lze pouze v případě, že zdravotí stav pacieta ezbytě vyžaduje bezodkladé užíváí léčivého přípravku a vzhledem k místí ebo časové edostuposti lékáreské péče eí možý včasý výdej léčivého přípravku a lékařský předpis. Za účelem vybaveí pacieta lze poskytout pouze léčivý přípravek v obalu, jehož celistvost ebyla arušea, ebo v tuhých ebo polotuhých děleých lékových formách; takový léčivý přípravek se poskyte v dobře uzavřeém obalu, a ěmž se uvede ázev léčivého přípravku včetě síly a způsobu jeho použití a podmíky jeho uchováváí. d) Při výskytu ežádoucího účiku léčivého přípravku ebo závady v jakosti léčiva je zdravotické zařízeí povio vyhodotit jejich závažost a v případě potřeby provést veškerá dostupá opatřeí směřující k zajištěí ápravy a k omezeí epřízivého působeí léčiva a ejižší možou míru, včetě jejich případého stažeí z oběhu; podezřeí z výskytu závady v jakosti léčiva, eočekávaý ežádoucí účiek a přijatá opatřeí je zdravotické zařízeí povio eprodleě ozámit SÚKL. Zdravotické zařízeí součiost při ověřováí skutečostí souvisejících s podezřeím ze závažého ebo eočekávaého ežádoucího účiku a podle potřeby zpřístupit SÚKL dokumetaci, včetě dokumetace obsahující osobí údaje. V případě potřeby ověřeí jakosti léčivého přípravku je ZZ povio poskytout jeho vzorek; tato poviost se evztahuje a trasfuzí přípravky. e) Zdravotické zařízeí esmí uvádět do oběhu ebo používat při poskytováí zdravotí péče léčiva s prošlou dobou použitelosti, se závadou v jakosti, ebo o ichž tak rozhodl SÚKL. f) Léčivé přípravky předepisují podle své odborosti lékaři poskytující zdravotí péči, a to vystaveím lékařského předpisu v souladu s vyhláškou č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisováí léčivých přípravků, údajích uváděých a lékařském předpisu a o pravidlech používáí lékařských předpisů, který může být, po dohodě s pacietem, v listié ebo v elektroické podobě. g) Zdravotické zařízeí je povio zajistit likvidaci epoužitelých léčiv prostředictvím právických ebo fyzických osob, které jsou oprávěy k odstraňováí odpadů a základě souhlasu uděleého orgáem kraje v přeeseé působosti aebo, jde-li o radiofarmaka, Státím úřadem pro jaderou bezpečost. h) Léčivé přípravky se uchovávají za podmíek uvedeých v souhru údajů o přípravku ebo podle pokyů výrobce, dodávající lékáry ebo pracoviště ebo zařízeí připravujících léčivé přípravky. Dále musí být splěy ásledující podmíky: Léčivé přípravky připraveé v lékárě se uchovávají pouze v původích obalech. Léčivé přípravky se uchovávají tak, aby byly zachováy údaje, které je idetifikují. Dodržováí teploty staoveé pro uchováváí léčivých přípravků se průběžě kotroluje. Léčivé přípravky evyhovující jakosti, po uplyutí doby jejich použitelosti, uchovávaé ebo připraveé za jiých ež předepsaých podmíek, zjevě poškozeé ebo espotřebovaé, musí být příslušě ozačey a uchováváy odděleě od ostatích léčivých přípravků, léčivých látek a pomocých látek. Omamé látky a psychotropí látky musí 8

9 být uchováváy v souladu se zákoem č. 167/1998 Sb., o ávykových látkách (příloha č. 1 a 5). Léčivé látky a pomocé látky zařazeé mezi veea musí být uchováváy odděleě, v uzamykatelých skříích. Podmíky pro uchováváí léčivých přípravků musí být splěy i v případě reklamích vzorků léčivých přípravků poskytutých obchodími zástupci v rámci reklamy zaměřeé a odborou veřejost dle zákoa č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. i) Léčivé přípravky lze přímo ve zdravotickém zařízeí upravovat při splěí staoveých podmíek. Za úpravu léčivých přípravků se považuje ředěí radiofarmak, ijekčě podávaých cytostatik, léčivých přípravků pro geovou terapii, léčivých přípravků určeých pro pareterálí výživu, rozpouštěí ebo ředěí sirupů, prášku pro přípravu ijekčích přípravků a přidáváí ijekčích roztoků do ifúzí, pokud jsou prováděy v obalech určeých k tomuto účelu ebo v případě sterilích léčivých přípravků pomocí zdravotických prostředků zaručujících sterilitu. Při úpravě registrovaých léčivých přípravků se postupuje podle souhrů údajů o jedotlivých léčivých přípravcích ebo podle stadardích operačích postupů (dokumet staovící postup při opakovaých čiostech uplatí se pouze v případě, pokud se při úpravě epostupuje dle souhru údajů o léčivém přípravku), ve stadardím operačím postupu musí být přiměřeě splěy ásledující podmíky: vodu a ijekci uchovávaou ve vzduchotěsých obalech lze pro přípravu léčivých přípravků použít ejdéle po dobu 24 hodi od okamžiku arušeí celistvosti obalu; je-li však používáa jako voda čištěá a uchováváa při teplotě 2 až 8 st.c, lze ji používat ejdéle po dobu 72 hodi, léčivé přípravky, které se upravují, musí být ozačey ázvem ebo složeím, údaji podle vyhlášky č. 84/2008 Sb., a to pokud tyto údaje již ejsou uvedey a obalu upraveého léčivého přípravku. j) ZZ je povio vést dokumetaci o čiosti spojeé s příjmem, přepravou, úpravou, uchováváím léčivých přípravků a používáím léčivých přípravků při poskytováí zdravotí péče. Pokud je dokumetace vedea v elektroické podobě, údaje se zálohují obovitelým způsobem. Dokumetaci tvoří: a) zázamy o 1. příjmu léčivých přípravků (požadovaý rozsah zázamů - léková forma, možství účié látky obsažeé v jedotce hmotosti, objemu ebo jedotce lékové formy a velikost baleí léčivého přípravku, u registrovaých léčivých přípravků včetě kódu přiděleého SÚKL), 2. používáí (Poz.: dostatečě dokumetováo zázamy ve zdravotické dokumetaci) a úpravě léčivých přípravků při poskytováí zdravotí péče, 3. evideci léčivých přípravků a pracovišti (požadovaý rozsah zázamů - léková forma, možství účié látky obsažeé v jedotce hmotosti, objemu ebo jedotce lékové formy a velikost baleí léčivého přípravku, u registrovaých léčivých přípravků včetě kódu přiděleého SÚKL), 4. kotrole dodržeí teploty uchováváí léčivých přípravků, v případě léčivých přípravků vyžadujících sížeou teplotu uchováváí se zázamy provádí miimálě jedou deě, 5. reklamacích z důvodu závady v jakosti a o stahováí léčiv z oběhu, b) iformace o podezřeí a závažý ebo eočekávaý ežádoucí účiek a jié skutečosti závažé pro zdraví léčeých osob související s použitím léčivého přípravku, c) stadardí operačí postupy dokumetující v rozsahu odpovídajícím vykoávaým čiostem 1. příjem léčivých přípravků, 2. úpravu léčivých přípravků, 3. používáí léčivých přípravků při poskytováí zdravotí péče, včetě vybavováí pacieta léčivými přípravky, 4. uchováváí léčivých přípravků. Stadardí operačí postupy jsou opatřey datem a podpisem osoby, která je a daém pracovišti za zacházeí s léčivými přípravky odpovědá. Dokumetace, a to včetě objedávek, se uchovává ejméě po dobu 5 let od data provedeí posledího zápisu. Zacházeí se zdravotickými prostředky: Poz.: Termí zdravotický prostředek je obšírě defiová v zákoě č. 123/2000 Sb., o zdravotických prostředcích. Dle uvedeého zákoa je zdravotickým prostředkem mimo jié: Nástroj, přístroj, pomůcka, zařízeí, materiál ebo jiý předmět aebo výrobek používaý samostatě ebo v kombiaci, včetě potřebého programového vybaveí, který je výrobcem ebo dovozcem urče pro použití u člověka pro účely diagózy, prevece, moitorováí, léčby ebo mírěí emoci; diagózy, moitorováí, léčby, mírěí ebo kompezace poraěí ebo zdravotího postižeí; vyšetřováí, áhrady aebo modifikace aatomické struktury či fyziologického procesu. Zdravotickým prostředkem jsou tedy mimo jié i přístroje a ástroje používaé ve ZZ k diagostice a vyšetřováí. SÚKL je v oblasti zdravotických prostředků oprávě kotrolovat: prováděí prevetivích prohlídek, údržby a oprav zdravotických prostředků, ověřováí přesosti měřeí, techického stavu a dodržováí určeého účelu použití těchto prostředků, vedeí a uchováváí evidece a dokumetace týkající se zdravotických prostředků a ávodů k použití těchto prostředků, zázamy o istruktážích zaměstaců v případech, kdy jejich absolvováí staoví záko o zdravotických prostředcích, zázamy o periodických prohlídkách zdravotických prostředků a ežádoucích příhodách, používáí zdravotických prostředků z hlediska plěí požadavků vyplývajících z ávodu k použití a iformací pro uživatele, které se vztahují k bezpečému používáí zdravotického prostředku při poskytováí zdravotí péče, dodávaé spolu se zdravotickým prostředkem, ávod k použití a iformace pro uživatele musí být uživateli kdykoli dostupé, 9

10 plěí poviostí vztahujících se k provozu zdravotických prostředků dle ařízeí vlády 336/2004, kterým se staoví techické požadavky a zdravotické prostředky (Poz.: s ohledem a obšírost problematiky je pro účel této iformace uvede pouze odkaz a příslušý práví předpis, pokud bude ZZ potřebovat ověřit tyto podmíky ve vztahu ke kokrétímu zdravotickému prostředku, doporučujeme čleům ČLK, aby se obrátili a práví odděleí ČLK). Poviosti ZZ v průběhu kotroly: ZZ je povio vytvořit základí podmíky k provedeí kotroly a poskytout ezbytou součiost odpovídající oprávěím kotrolích pracovíků a v ezbytém rozsahu odpovídajícím povaze jejich čiosti a techickému vybaveí ZZ poskytout materiálí a techické zabezpečeí pro výko kotroly. 2.Oprávěí kotrolích pracovíků SÚKL při prováděí kotroly: a) Provádět kotroly prostor, zařízeí a dokumetace související s čiostmi upraveými zákoem č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákoem č. 123/2000 Sb., o zdravotických prostředcích. b) tyto kotroly jsou oprávěi provádět i eohlášeě, jsou však povii chráit oprávěé zájmy a práva ZZ tj. esmí dojít eoprávěému zásahu do čiosti ZZ, c) ověřovat totožost osob, jsou-li kotrolovaými osobami, jejich zástupců, ověřovat oprávěí těchto zástupců k zastupováí, d) odebírat vzorky léčivých přípravků, výchozích surovi, meziproduktů a obalů, a podrobit tyto vzorky laboratorím zkouškám; poskytováí áhrad za odebraé vzorky se řídí zákoem o léčivech; odebírat vzorky zdravotických prostředků, jejich díly, popřípadě součástky v rozsahu ezbytě utém k provedeí kotroly, e) v odůvoděých případech, zejméa v případě klamavého ozačeí léčivého přípravku, ebo jestliže kotrolovaá osoba odmíte poskytout potřebou součiost, provést dočasé zajištěí léčivého přípravku; s tímto opatřeím sezámí ispektor kotrolovaou osobu a předá jí úředí zázam o provedeém opatřeí s uvedeím důvodu zajištěí, popisu a možství zajištěých léčivých přípravků; teto úředí zázam je součástí protokolu o kotrole; f) přizvat ke kotrole další osoby, pokud je to zapotřebí k posouzeí odborých otázek souvisejících s výkoem kotroly; tyto osoby jsou poviy zachovávat mlčelivost ve stejém rozsahu jako ispektoři, g) vstupovat do objektů, zařízeí a provozů, a pozemky a do jiých prostor kotrolovaých osob, pokud souvisí s předmětem kotroly; edotkutelost obydlí je zaručea, h) požadovat a kotrolovaých osobách, aby ve staoveých lhůtách předložily origiálí doklady a další písemosti, zázamy dat a paměťových médiích prostředků výpočetí techiky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků ebo jiého zboží, i) požadovat a kotrolovaých osobách poskytutí pravdivých a úplých iformací o zjišťovaých a souvisejících skutečostech, j) zajišťovat v odůvoděých případech doklady; jejich převzetí musí kotrolovaé osobě písemě potvrdit a poechat jí kopie převzatých dokladů, k) požadovat, aby kotrolovaé osoby podaly ve staoveé lhůtě písemou zprávu o odstraěí zjištěých edostatků, l) v případech staoveých zákoem o léčivech a zákoem o zdravotických prostředcích ukládat pokuty a v případech staoveých zákoem o státí kotrole ukládat pořádkové pokuty, m) používat telekomuikačí zařízeí kotrolovaých osob v případech, kdy je jejich použití ezbyté pro zabezpečeí kotroly; áklady a jejich použití hradí stát, ) ve věci kotroly používáí zdravotických prostředků rozhodutím kotrolovaým osobám uložit poviost odstrait zjištěé edostatky a staoví lhůtu k jejich odstraěí, ebo uložit ochraé opatřeí, kterým je přerušeí ebo ukočeí používáí zdravotického prostředku při poskytováí zdravotí péče, jestliže ve spojitosti s ím hrozí bezprostředě ebezpečí újmy a zdraví fyzických osob; odvoláí podaé proti tomuto rozhodutí emá odkladý účiek; áklady spojeé s jeho plěím hradí osoba, která používá teto prostředek při poskytováí zdravotí péče, o) požadovat provedeí odpovídajících zkoušek zdravotického prostředku, který má kotrolovaá osoba ve své dispozici ebo který byl předá ispektorem v rámci prováděé kotroly. 3.Poviosti kotrolích pracovíků SÚKL při prováděí kotroly: a) zjistit při kotrole skutečý stav věci; kotrolí zjištěí jsou kotrolí pracovíci povii prokázat doklady, b) ozámit kotrolovaé osobě zahájeí kotroly a předložit pověřeí k provedeí kotroly, c) šetřit práva a právem chráěé zájmy kotrolovaých osob, d) předat eprodleě převzaté doklady kotrolovaé osobě, pomiou-li důvody jejich převzetí, e) zajistit řádou ochrau odebraých origiálích dokladů proti jejich ztrátě, zičeí, poškozeí ebo zeužití, f) pořizovat o výsledcích kotroly protokol, který obsahuje zejméa popis zjištěých skutečostí s uvedeím edostatků a ozačeí ustaoveí právích předpisů, které byly porušey. V protokole se dále uvádí ozačeí kotrolího orgáu a kotrolích pracovíků a kotrole zúčastěých, ozačeí kotrolovaé osoby, místo a čas provedeí kotroly, předmět kotroly, kotrolí zjištěí, ozačeí dokladů a ostatích materiálů, o které se kotrolí zjištěí opírá. Protokol podepisují kotrolí pracovíci, kteří se kotroly zúčastili. Poviostí kotrolích pracovíků je sezámit kotrolovaé osoby s obsahem protokolu a předat jim stejopis protokolu. Sezámeí s protokolem a jeho převzetí potvrzují kotrolovaé osoby podpisem protokolu. Odmíte-li kotrolovaá osoba sezámit se s kotrolím zjištěím ebo toto sezámeí potvrdit, vyzačí se tyto 10

11 skutečosti v protokolu. Proti protokolu může kotrolovaá osoba podat písemé a zdůvoděé ámitky, a to ve lhůtě pěti dů ode de sezámeí s protokolem, estaoví-li kotrolí pracovík lhůtu delší. g) zachovávat mlčelivost o všech skutečostech, o kterých se dozvěděli při výkou kotroly, a ezeužít zalosti těchto skutečostí. 4. Oprávěí zdravotického zařízeí při kotrole SÚKL: a) ZZ je oprávěo požadovat předložeí pověřeí k provedeí kotroly (v případě pochybostí je možé kotaktovat práví odděleí ČLK), b) požadovat, aby kotrolí pracovíci SÚKL postupovali při kotrole pouze v rámci svých výše uvedeých kompetecí a plili své poviosti, jak jsou uvedey výše. 5. Oprávěí zdravotického zařízeí ve vztahu k zákou o regulaci reklamy: ZZ je oprávěo od obchodích zástupců přijímat reklamí vzorky léčivých přípravků dle zákoa č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Vzorky humáích léčivých přípravků mohou být poskytuty v omezeém počtu ejvýše pro jede kaledáří rok, každý vzorek musí odpovídat ejmešímu baleí humáího léčivého přípravku uvedeému a trh a musí být ozače ápisem Neprodejý vzorek ebo Bezplatý vzorek. Přípravky obsahující omamé a psychotropí látky se esmí poskytovat. Vzorky humáích léčivých přípravků lze poskytovat pouze a písemou žádost osoby oprávěé je předepisovat, která je podepsaá a je a í datum vystaveí. Co se týče viditelého používáí reklamích předmětů poskytutých obchodími zástupci v souladu se zákoem o regulaci reklamy (trička, tužky, bloky), lze jejich použití při poskytováí zdravotí péče považovat z právího hlediska za problematické v případě, kdy se jedá o reklamí předměty s viditelými ápisy ázvů léčivých přípravků, jejichž výdej je vázá pouze a lékařský předpis, a léčivých přípravků, které obsahují psychotropí a omamé látky, jejichž reklama je vůči široké veřejosti zakázáa. Naopak v případě, kdy je a reklamích předmětech viditelě prezetováo pouze ozačeí firmy výrobce ebo distributora léčivých přípravků bez uvedeí kokrétího léčivého přípravku, elze toto jedáí považovat za právě vadé. ZZ je aopak oprávěo umožit prezetaci léčivých přípravků, která splňuje podmíky pro reklamu a humáí léčivé přípravky zaměřeou a širokou veřejost staoveé zákoem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (reklamí letáky položeé v čekárě ZZ atd.). V případě pochybostí, zda lze v kokrétím případě umožit prezetaci humáího léčivého přípravku v prostorách ZZ, doporučujeme čleům ČLK kotaktovat práví odděleí ČLK. Zpracováo a základě: zákoa č. 378/2007 Sb., o léčivech zákoa č. 123/2000 Sb., o zdravotických prostředcích zákoa č. 552/1991 Sb., o státí kotrole vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správé lékáreské praxi, bližších podmíkách zacházeí s léčivy v lékárách, zdravotických zařízeích a u dalších provozovatelů a zařízeí vydávajících léčivé přípravky zákoa č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy Pro VOX zpracoval MUDr. Pavel Neugebauer Useseí Sěmu SPLDD koaého ve dech v hotelu Skalský Dvůr Sěm doporučuje Předsedictvu připravit případou změou Staov ve smyslu sdružeí regioálích revizích komisí s důsledkem možé redukce počtu jejich čleů. Sěm doporučuje Předsedictvu připravit případou změou Staov ve smyslu sdružeí výkou čiosti pokladíka pro více regioů. Sěm doporučuje Předsedictvu připravit případou změu Staov vedoucí ke změě hlasováí a Předsedictvu. Sěm doporučuje Předsedictvu připravit případou změou Staov s frekvecí jedáí Předsedictva á 3 měsíce. Sěm doporučuje Předsedictvu připravit případou změou Staov k možosti koáí společých regioálích koferecí. Sěm doporučuje Předsedictvu připravit případou změou Staov tak, že řádým čleem SPLDD bude te, kdo má specializovaou způsobilost v oboru PLDD. Sěm doporučuje Předsedictvu připravit případou změou Staov tak, aby a úrovi okresu byl pouze jede voleý zástupce. Sěm pověřuje Předsedictvo, aby miimálě 1 měsíc před koámí Koferece rozeslalo a regioy ávrhy změ Staov tak, aby mohly být řádě prodiskutováy v jedotlivých okresech. Sěm pověřuje Předsedictvo připravit ávrh změy Fiačího řádu s avýšeím čleského příspěvku o 50 Kč a čleství čleů SPLDD v ECPCP? 11

12 V roce 2010 účastíci Sěmu doporučují koáí dvoudeího sěmu ve Skalském Dvoře. Sěm edoporučuje adále podepisovat stávající ceové dodatky se všemi ZP do vyřešeí avýšeí úhrady, které by vyrovalo difereci úhrad mezi segmetem PL a PLDD. Sěm bere a vědomí dosavadí průběh jedáí s VZP. Sěm doporučuje Předsedictvu dále jedat a řešit Pediatrický Akord Sěm zatím edoporučuje čleům uzavírat smlouvu se ZP Media. Sěm doporučuje regioálím zástupcům vstoupit v jedáí s KÚ ohledě VŘ s ZP Media. Sěm vyjadřuje zepokojeí ad přetrvávajícími výpadky v zásobováí vakcíami. Sěm podporuje práci Zahraičí komise. Sěm pověřuje předsedictvo řešit problematiku Úhradových stadardů zdravotí péče v oboru PLDD. Sěm doporučuje adále řešit problematiku geeračí výměy. Sěm doporučuje řešit problematiku ávazosti péče za situace existece ovorozeeckého odděleí bez existece dětského odděleí. Sěm pověřuje VV řešit problematiku regulačích srážek za rok Sěm doporučuje dořešit problematiku prevetivích prohlídek ve smyslu jejich frekvece a zakotveí 19ti leté prohlídky pro PLDD. Sěm doporučuje akceptovat ávrh VZP obsahující avýšeí kapitačí platky o 2,- Kč za podmíky vykazováí kódu Dopisováí s úřady ahradí datové schráky Už za měsíc zače Česká pošta rozesílat úřadům, státím orgáům, soudům a právickým osobám doporučeé dopisy s abídkou a zřízeí datové schráky. Systém, který má ahradit papírové dopisováí s úřady pružější elektroickou poštou, bude spuště od 1. červece. Teprve od 1. listopadu budou datové schráky povié. Předpokládáme, že jak podikatelé, tak i úřady a istituce se do systému datových schráek budou přihlašovat postupě, uvedl áměstek miistra vitra pro veřejou správu Zdeěk Zajíček. Pro přechodou čtyřměsíčí fázi vitro počítá i se zachováím běžé papírové pošty. V praxi se tak může stát, že s jedím úřadem si po tu dobu bude podikatel dopisovat elektroicky a s jiým papírově, připustil Zajíček. Čekejte obálku s oražovým pruhem Podikatelé by měli dostat hed po 1. červeci obálky s oražovým pruhem a logem datových schráek. Ty budou obsahovat přístupové kódy, tedy uživatelské jméo a heslo pro vstup do schráky. Na rozdíl od běžé doporučeé pošty budou dopisy s upozorěím v případě eúspěšého doručeí uložey a příslušé poště celých 90 dů a adresát dostae celkem čtyři výzvy k jejich vyzvedutí. Samoté datové schráky by v té době už měly být automaticky zřízey pro každou právickou osobu zapsaou v obchodím rejstříku. Uživatelé ebudou potřebovat ai elektroický podpis. Právické osoby euvedeé v obchodím rejstříku budou muset o zřízeí schráky požádat buď a miisterstvu vitra, ebo kterémkoli z tří tisíc Czech poitů a úřadech a poštách po celé republice. Bezplatě jim pak bude zřízea do tří pracovích dů od podáí žádosti. Podikatelé by si však měli dát pozor, protože od 1. listopadu už jim bude chodit úředí pošta je do datových schráek. Po deseti dech pak bude zásilka považováa za doručeou. Stejou možost pro komuikaci s úřady budou mít i občaé ebo živostíci, pro ě však zřízeí datových schráek eí povié. Schráky budou mít širší využití Které istituce už a datové schráky ajely a které e, zjistí uživatel z abídky, která mu automaticky aběhe v počítači po přihlášeí do systému. Poteciálí příjemci elektroické pošty se mu totiž zobrazí v adresáři. Protože sezam všech úřadů a istitucí je široký, lze v ěm vyhledávat fulltextovým zadáím ázvu ebo jeho části. Celý systém ápadě připomíá práci s běžou ovou schrákou. Repertoár služeb poskytovaých prostředictvím datových schráek se bude v průběhu příštích let rozšiřovat. Vzpomeňte si, co uměly před deseti lety mobilí telefoy a jaké fukce mají des, srovává geerálí ředitel České pošty Petr Sedláček. Vedle formulářů, které si uživatel může stáhout přímo z abídky jedotlivých úřadů ve formátu PDF, umoží datová schráka také rozesíláí příloh ve všech běžých textových a obrazových formátech s výjimkou samospustitelých souborů typu exe ebo komprimovaých souborů, jako jsou zip. Od 1. červece 2010 pak budou moci datové schráky využívat i podikatelé k obchodí komuikaci mezi sebou, zejméa pokud jde o zasíláí faktur a dokumetů, které svou povahou vyžadují ověřitelé doručeí. Vyjde to levěji Při ceách datových zásilek, které v závislosti a možství odeslaých zpráv postupě klesou z počátečích 17,90 koruy a 9,90 koruy za jede elektroický dopis, bude elektroická komuikace pro firmy výhodější ež doporučeý dopis. Při vzájemém dopisováí podikatelů bude áklady hradit odesilatel, komuikaci s úřady zaplatí stát. Obce i občaé ji budou mít zdarma. Zdroj: Právo

13 Na trh zřejmě vstoupí Česká průmyslová pojišťova Hutická zaměstaecká pojišťova potvrdila jedáí o sloučeí s Českou árodí zdravotí pojišťovou, která rověž dala jasě ajevo svůj zájem o takovou fúzi. Na trh tak během ěkolika měsíců vstoupí Česká průmyslová pojišťova. Hutická zaměstaecká pojišťova (HZP) se před časem rozhodla spojit se zdravotí pojišťovou Agel. Nyí ale vyzvali k připojeí i Českou árodí zdravotí pojišťovu (ČNZP). A podle rozhodutí správí rady sloučeí ic ebráí. Správí rada České árodí zdravotí pojišťovy a svém zasedáí podpořila projekt vziku České průmyslové pojišťovy, potvrdil pro Zdravotické oviy ředitel pro Ibuprofe zpomaluje cystickou fibrózu Průměrá délka života lidí s cystickou fibrózou je 37,5 roku. Na geetickou poruchu je epříjemě běžá. V USA ese jedu zmutovaou alelu geu CFTR (cystic fibrosis trasmembrae coductace regulator) jede z 22 lidí evropského původu. Když se u ěkoho sejdou obě alely zmutovaé, je z toho cystická fibróza. Je trochu záhada, jak se v lidské populaci udržují tak zlé mutace. Zdá se, že ás zmutovaé variaty geu CFTR chráí proti ějaké vražedé bakteriálí ifekci miulosti, sad těžkým průjmům ebo tuberkulóze. Produktem geu CFTR je iotový trasportí kaál skrz buěčou membráu, který využívají přicházející ifekčí bakterie. Cystická fibróza je daň, kterou platíme evoluci za ochrau. Larry Lads z McGill Uiversity se svými kolegy edávo ve studii 142 dětí s cystickou fibrózou zjistil, že běžý Ibuprofe, v Čechách Ibalgi, podávaý ve vysokých dávkách při stadardím léčebém postupu zpomaluje rozvoj cystické fibrózy a zkracuje dobu hospitalizace. Iformoval o tom server osel.cz. Levý Ibuprofe by tak mohl pomoci prodloužit život lidem, jimž osud amíchal dvě mutovaé alely geu CFTR. Zdroj: LN strategický rozvoj pojišťovy Petr Illetško. Tímto rozhodutím rada rozjela vlu jedáí, a jejichž koci by měla stát právě Česká průmyslová pojišťova. Mezi tím ale čeká zástupce obou ještě moho práce. Jedáí budou kokretizovat jedot- livé postupy a kroky k jeho realizaci. Budou probíhat v ásledujících měsících za účasti zástupců obou zdravotích pojišťove, dodal Illetško. Fúzi potvrdil i marketigový ředitel HZP Josef Křiváek. Cílem je vytvořit silější subjekt, který by byl založe stejě jako původí zaměstaecké pojišťovy a úzké spolupráci s českým průmyslem. V tomto kotextu HZP epopírá, že o vziku takové zdravotí pojišťovy jedá s ČN- ZP, kostatoval pro ČTK Křiváek. Dodal, že pokud by pojišťova zaměřeá a český průmysl vzikla, stae se tak ejdříve a podzim ebo počátkem příštího roku. Lékaři se obávají silé převahy Co subjekty vede k tomu, že o takové fúzi vůbec jedají? Podle zástupců HZP bude průmyslová pojišťova dlouhodobě prosperovat lépe ež izolovaě působící zaměstaecké pojišťovy. HZP se domívá, že zdravotí pojišťova českého průmyslu zůstae a trhu i po případé reorgaizaci zdravotího pojištěí v příštích letech, jak ji avizují úvahy politiků, doplil Křiváek. Českou árodí pojišťovu zase vede saha poskytout svým klietům větší možství služeb a lepší kvalitu. Hlavím cílem avrhovaého projektu je přiést ovou kvalitu a ještě větší rozsah služeb v rámci zajišťováí veřejého zdravotího pojištěí, jak vůči plátcům pojistého, tak i poskytovatelům zdravotí péče. Tohoto cíle je možé dosáhout mimo jié pravě spojeím silé, ekoomicky stabilí České árodí zdravotí pojišťovy s dalším subjektem, doplil Illetško. Spojeím obou pojišťove vzike třetí ejvětší pojišťova v zemi. Díky zdravotickému byzysu miliardáře Chreka bude avíc vybaveá vlastí sítí emocic, polikliik a lékáre. Regioálí lékaři se ale obávají, že by takový ústav mohl zvýhodňovat vlastí zdravotická zařízeí. Před možým ovládutím zdravotí péče varují i praktičtí lékaři. Nebál bych se fúze, bojím se ovládutí zdravotí péče jedím kapitálem, který bude ovládat celý řetězec od pojišťovy po lůžkovou péči, astíil pro Zdravotické oviy své obavy mluvčí Sdružeí praktických lékařů Ja Jelíek. Vše teď záleží a miisterstvech fiací a zdravotictví a Úřadu pro ochrau hospodářské soutěže. Úspory ejsou tím zásadím Svaz zdravotích pojišťove, sdružující osm zaměstaeckých pojišťove, proti fúzi ic eamítá. Pokud je to svobodá vůle obou pojišťove, eí ic, co bychom proti tomu mohli uplatňovat. Jsou zde ějaké práví předpisy, a pokud to vedeí obou pojišťove považuje za účelé, rozhodě proti tomu ebudeme protestovat, uvedl pro Zdravotické oviy prezidet svazu Ladislav Friedrich. Podle ěj ale bezprostředím důvodem ke spojeí eí ekoomická krize, jedá se spíše o strategické rozhodutí. Kokrétě tato fúze podle Friedricha epřiese příliš velké úspory provozích ákladů. Když se slučují dvě regioálí pojišťovy, ebo aopak dvě pojišťovy, jež mají celostátí působost, pak jsou efekty ejvětší. U této fúze, kde je jeda pojišťova celostátí a druhá hodě regioálě zaměřeá, si myslím, že faktické efekty a úsporu provozích ákladů emusejí být tak zásadí, doplil Friedrich svůj ázor. Na spojeí HZP s Agelem se rady obou pojišťove dohodly v poloviě duba. Po spojeí těchto dvou subjektů by pojišťova měla mít zhruba 430 tisíc klietů. Po případém sloučeí s ČNZP, jež vzikla v roce 1994, by se počet pojištěců avýšil a zhruba 730 tisíc. Zdroj: ZN

14 Iformace OSPDL ČLS JEP MUDr. Haa Cabrochová předsedkyě OSPDL ČLS JEP Idikace vakcíy Boostrix V průběhu měsíce červa se do ašich ordiací dostává ová očkovací látka Boostrix Polio, která v souladu s vyhláškou o očkováí, je určea pro věkovou kategorii dětí mezi arozeiami s účiostí od data zveřejěí vyhlášky ( ). Vzhledem k tomu, že v průběhu roku bude k dispozici cca 100 tis. dávek (očkujeme až od druhého čtvrtletí, tedy pro jede ročík a část ročíku druhého), eí tedy možé předpokádat, že oočkujeme všechy děti, kterým vzikl árok. Postupě bychom se v příštím roce již měli dostat k očkováí jedoho ročíku tak, jak je tomu i v případě hepatitidy B u dětí mezi arozeiami. Nyí se pracuje a doporučeí, které se k Vám dostae i přes HS a kde určitě bude, že při kotrole proočkovaosti se ebude kotrolovat tato věková skupia za rok 2009, protože očkováí teprve abíhá. Bude tam také, že se již eočkují děti, které dostaly 5. dávku IPV a dále pravděpodobě ai děti, které u Vás již od březa byly a 11-ti leté prohlídce. Velmi častým dotazem je idikace vakcíy Boostrix, která je ově k dispozici a privátím trhu: Dotaz: Vážeá paí doktorko, a očkovacím semiáři se mluvilo o možosti doočkovat děti, které měly kotraidikaci a edostaly pertussi po arozeí, Boosterixem. Do kolika let věku je možo Boostrix podávat? Jedá se o dívku arozeou proto BoostrixIPV už edosahe. Rodiče si látku samozřejmě koupí sami. Děkuji za vaši odpověď. Odpověď: Ao je to možé v souladu s SPC vakcíy. Dostae v této vakcíě rovou i přeočkováí proti tetau. Upozorěte tedy pak praktického lékaře, že ho dostala o rok dříve. Tato možost je zatím je pro ty, kdo o to projeví zájem a vakcíu si zakoupí. Vakcía Boostrix bude k dispozici je a privátím trhu. Možá v budoucu se aktivě budou očkovat dosud eočkovaé děti, ale stát zatím tuto vakcíu eakupuje, pouze Boostrix Polio.Můžete tedy tuto vakcíu bez IPV abídout tomu, kdo o to projeví zájem, cea cca 600 Kč.Horí věková hraice eí omezea, v SPC je uvedeo, že je určea pro děti starší 4 let, v ašich podmíkách ad 6 let, kdy již elze použít Ifarix. Vysoký výskyt pertusse je ve věkové kategorii let. Jak postupovat v případě epodrobeí se pravidelému očkováí u ezletilých osob, staovisko právího odboru MZČR Úvodem základí přehled zákoé úpravy: I. Podle 46 odst. 2 zákoa o ochraě veřejého zdraví (č. 258/2000 Sb.) je ezletilá osoba povia podrobit se v případech a termíech staoveých vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkováí proti ifekčím emocem, staoveému druhu pravidelého očkováí. Citovaá vyhláška ahradila vyhlášku č. 439/2000 Sb., ve zěí vyhlášek č. 478/2002 Sb. a č. 30/2004 Sb., podle které se jako podle dosavadího právího předpisu adále postupuje v rozsahu přechodých ustaoveí, tj. 19 až 24 vyhlášky č. 537/2006 Sb. Jde-li o ezletilce, který edovršil čtráctý rok svého věku, odpovídá za splěí poviosti podrobit se pravidelému očkováí jeho zákoý zástupce (zpravidla rodiče). Nesplěí uvedeé poviosti se klasifikuje jako přestupek, za který hrozí odpovědé osobě pokuta až Kč. Pravidelé očkováí se však podle 46 odst. 2 zákoa o ochraě veřejéhozdraví eprovede při zjištěí imuity vůči ifekci ebo zjištěí zdravotího stavu, který bráí podáí očkovací látky (trvalá kotraidikace). O těchto skutečostech zdravotické zařízeí vystaví fyzické osobě potvrzeí a důvod upuštěí od očkováí zapíše do zdravotické dokumetace. Ve kterých případech musí zdravotické zařízeí provést vyšetřeí imuity staoví vyhláška č. 537/2006 Sb.; v případě trvalé kotraidikace tomu tak eí. Posouzeí imuity v ostatích případech, kdy tak estaoví vyhláška č. 537/2006 Sb., a posouzeí trvalé kotraidikace je věcí postupu lege artis při poskytováí zdravotí péče. Pro vyvozeí správí odpovědosti za přestupek je však kostatováí shora uvedeých skutečostí ezbyté. Z uvedeém tedy plye, že pokud praktický lékař pro děti a dorost ozamuje příslušé krajské hygieické staici, že rodiče odmítají pravidelé očkováí dítěte, měl by takové ozámeí spojit s iformací o shora uvedeých skutečostech, a to vždy, tedy ať o trvalou kotraidikaci ebo imuitu jde ebo ejde. Poviosti osoby podrobit se očkováí odpovídá poviost praktického lékaře pro děti a dorost podle 45 zákoa o ochraě veřejého zdraví zajistit a provést pravidelé očkováí ezletilce, kterého má v péči. Nesplěí této poviosti se klasifikuje jako správí delikt, za který hrozí v současé době zdravotickému zařízeí pokuta až 2 mil. Kč. Podle 46 odst. 3 zákoa o ochraě veřejého zdraví zjistí-li příslušá KHS, že se ezletilec, který emá zvoleého praktického lékaře, epodrobil očkováí ebo vyšetřeí imuity, staoví jí rozhodutím poviost podrobit se tomuto očkováí ebo vyšetřeí v určeém zdravotickém zařízeí. Současě příslušá KHS podle 46 odst. 5 cit. zákoa požádá určeé zdravotické zařízeí, aby očkováí ebo vyšetřeí pro- 14 VOX PEDIATRIAE čer ve/2009 č. 6 ročík 8

15 V O X P E D I AT R I A E vedlo. Určeé zdravotické zařízeí je povio žádosti vyhovět. Nevyhověí žádosti se klasifikuje jako správí delikt, za který hrozí v současé době pokuta až 2 mil. Kč. Podle 51 zákoa o ochraě veřejého zdraví je praktický lékař pro děti a dorost povie příslušé KHS eprodleě sdělit eobvyklé reakce po očkováí, a její žádost sdělit jméo, příjmeí, rodé číslo a trvalý pobyt, druh a datum očkováí, trvalou kotraidikaci či imuitu vůči ákaze u osoby, kterou má v péči, umožit, aby pro potřeby kotroly prevece vziku a šířeí ifekčích oemocěí zaměstaec KHS ahlížel do zdravotické dokumetace a pořizoval z í výpisy. Z důvodů ochray veřejého zdraví před vzikem a šířeím ifekcí podle 50 zákoa o ochraě veřejého zdraví jesle ai mateřské školy emohou přijmout dítě, které se epodrobilo staoveým pravidelým očkováím, pokud emá doklad, že je proti ákaze imuí ebo se emůže očkováí podrobit pro trvalou kotraidikaci. II. Jak je shora uvedeo, ustaoveí 46 odst. 1 zákoa o ochraě veřejého zdraví ukládá osobě poviost podrobit se ve vyhlášce staoveém případu a termíu staoveému druhu pravidelého očkováí. Je tedy třeba zkoumat, zda osoba dodržela ve vyhlášce staoveý termí a v ěm se podrobila staoveému druhu pravidelého očkováí. Přitom přestupek je dovrše až v okamžiku, kdy uplye ejzazší termí pro daý druh očkováí, staoveý vyhláškou. Vyhláška č. 537/2006 Sb. (vyhl. č. 439/2000 Sb.) staoví u téměř všech druhů pravidelého očkováí takový ejzazší termí, v ěmž se osoba musí očkováí podrobit. Výjimkou je pravidelé očkováí proti spaličkám, zarděkám a příušicím, kde ejzazší termí staove eí, což vylučuje správí potrestáí za epodrobeí se tomuto druhu pravidelého očkováí. Marým uplyutím ejzazšího termíu staoveého vyhláškou pro provedeí ostatích druhů očkováí je však aplěa skutková podstata přestupku podle 29 odst. 1 písm. f) přestupkového zákoa a poviá osoba může být KHS potrestáa za přestupek. Praktický lékař pro děti a dorost by proto měl k vymáháí plěí shora uvedeé poviosti hlásit příslušé KHS epodrobeí se očkováí až v případě marého uplyutí ejzazší lhůty pro očkováí apř. v případě očkováí proti záškrtu, tetau, dávivému kašli, ivazivímu oemocěí vyvolaému původcem Haemophilus ifluezae b, přeosé dětské obrě a virové hepatitidě B uplye tato ejzazší lhůta dovršeím osmáctého měsíce věku dítěte. III. K otázce záiku odpovědosti za přestupek ve smyslu 20 odst. 1 zákoa č. 200/1990 Sb.: Podle 20 odst. 1 zákoa o přestupcích přestupek elze projedat, uplyul-li od jeho spácháí jede rok, eboť tak dochází k záiku odpovědosti za přestupek. Uvedeá jedoročí lhůtě se počítá od uplyutí ejzazšího termíu staoveého druhu očkováí. JUDr. Z. Krýsová, MZ ČR Zkráceé iformace o léčivém přípravku: Silgard ijekčí suspeze v předplěé ijekčí stříkačce. Vakcía proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18] (rekombiatí, adsorbovaá)(papillomaviri humai typus 6, 11, 16, 18 proteium L1) Prví a stále jediá kvadrivaletí vakcía určeá k preveci: rakoviy děložího hrdla cervikálích, vulválích a vagiálích premaligích lézí a geitálích bradavic vyvolaých lidskými papilomaviry (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Idikace: prevece premaligích geitálích lézí (cervikálích, vulválích a vagiálích), cervikálího karciomu a bradavic zevího geitálu (codyloma accumiata) v příčié souvislosti s lidským papilomavirem (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Idikace je založea a prokázaé účiosti u dospělých že ve věku 16 až 26 let a a prokázaé imuogeitě u 9- až 15-letých dětí a dospívajících.*) Kotraidikace: přecitlivělost ke všem kompoetám vakcíy, závažé akutí horečaté oemocěí. Dávkováí: základí očkováí 3 samostaté 0,5ml dávky podaé dle ásledujícího schématu: 0, 2, 6 měsíců. Všechy dávky musí být podáy itramuskulárě během jedoletého období. Upozorěí: pro případ vzácých aafylaktických reakcí musí být k dispozici odpovídající léčebá opatřeí. Vakcía eí určea k léčbě, eahrazuje rutií cervikálí screeig. Jedici se sížeou imuití reakcí emusí a vakcíu zareagovat. Podávat opatrě jedicům s trombocytopeií ebo s jakoukoli poruchou koagulace. Iterakce: při současém podáí s vakcíou proti hepatitidě typu B (rekombiatí) edošlo ke kliicky výzamým změám v imuitích odpovědích a obě vakcíy. Použití hormoálí atikocepce eovlivilo imuití odpověď. Těhoteství a kojeí: očkováí odložit až a dobu po ukočeí těhoteství. Může být podáváa kojícím žeám. Nežádoucí účiky: velmi často erytém, bolest a otok v místě ijekce, pyrexie, často zhmožděia, podlitia a pruritus v místě ijekce, vzácě kopřivka, velmi vzácě brochospasmus. Po uvedeí a trh: Protože tyto účiky byly hlášey spotáě, eí možé spolehlivě odhadout jejich četost. Lymfadeopatie, auzea, zvraceí, reakce přecitlivělosti včetě aafylaktických/aafylaktoidích reakcí, sydrom Guillai-Barrého, závrať, bolest hlavy, sykopa. Léková forma: ijekčí suspeze v předplěé ijekčí stříkačce. Uchováváí: v chladičce (2 C 8 C), ve vější krabičce, chráit před mrazem. Velikost baleí: 0,5 ml suspeze v předplěé ijekčí stříkačce se dvěma jehlami baleí po 1 kusu. Držitel rozhodutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdo, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Britáie Registračí číslo: EU/1/06/358/ Posledí revize textu SPC: *) Všiměte si, prosím, změ v iformacích o léčivém přípravku. Přípravek je vázá a lékařský předpis a eí hraze z prostředků veřejého zdravotího pojištěí. Dříve, ež přípravek předepíšete, sezamte se, prosím, s úplým souhrem údajů o přípravku GRD-2008-CZ-1419-J Registrovaá ochraá zámka Merck & Co., Ic., Whitehouse Statio, N.J., U.S.A. Copyright Merck & Co., Ic., Whitehouse Statio, N.J., U.S.A., Všecha práva vyhrazea. Merck Sharp & Dohme Idea, Ic., org.sl.*, Křeova 5, Praha 6, tel.: , * Affiliate of Merck & Co., Ic., Whitehouse Statio, N.J., U.S.A. VOX P ED IATRIAE č e r ve / č. 6 ro č í k 9 15

16 Zažaluji vás, slyší stále víc lékařů Stížostí pacietů prudce přibývá. I těch absurdích. Před pětadvaceti lety zičili v plzeňské emocici lékaři omylem žeě ledviu. Po dlouhých soudích přích a odvoláích se domohla odškodého přes 200 tisíc koru. Když důchodci před devíti lety v královéhradecké emocici odoperovali jiou ledviu, získal do tří let áhradou 864 tisíc koru. A des? Odškoděí za přehmaty zdravotíků jdou do milioů. S adsázkou se dá říct, že výše škody za zdravotí komplikace může být ukazatelem vyspělosti společosti. Vídeňská uiverzita srovala výši odškodého pacietům v jedotlivých zemích. Jedoduše řečeo čím dále a Západ, tím je áhrada škody vyšší. Za případy, kterým soudy a Východě přizávají desetitisíce, jsou apříklad ve Velké Britáii milioy, říká právík Odřej Dostál. Podle ěj se tím řídí i zdravotí turistika: plo je tam, kde by bylo případé odstupé co ejvyšší. Tisíce za zub moudrosti V Česku případy zdravotích komplikací řeší soudy častěji ež jide. Neí to však tím, že by tu lékaři špatě pracovali. Oproti jiým zemím se velmi málo věcí vyřeší mimosoudě, ějakou formou smírčího řízeí, dohodou, říká právík Jakub Uher. Nejčastěji se soudy zabývají případy z gyekologie a porodictví. Přibývá však i těch absurdích. Z posledí doby si vzpomíám a případ, kdy žalující paciet v průběhu řízeí iformoval soud, že a peěžím požadavku etrvá, ale požaduje, aby byl jmeová do vojeské hodosti kapitáa Ohlédutí za VI. Festivalem kazuistik Novikou pediatrické koferece VI. Festival kazuistik, která se koala počátkem květa tradičě v Luhačovicích, bylo i hlasováí o ejzajímavější předeseou kazuistiku. Hodoceí bylo subjektiví, účastíci koferece hlasovali pomocí aketích lístků. Po sečteí všech hlasů se vítězem stal MUDr. Miroslav Kobsa, primář dětského odd. NsP v Novém Jičíě, s kazuistikou Jak se ziek odstěhoval do Humpolce (kazuistika kojeého dítěte s acrodermatitis eterophatica). Autor vítězé kazuistiky byl odměě publikací autora R. Kliegmaa Nelso Textbook of Pediatrics, kterou věovala společost Wyeth Whitehall, celoročím předplatým časopisu VOX Pediatriae od SPLDD ČR a pořádající společost B/P/P Zlí pozvala autora vítězé kazuistiky jako čestého hosta a VII. Festival kazuistik, Luhačovice Odevzdaé hlasovací lístky byly slosováy a dětském odděleí Krajské emocice T. Bati ve Zlíě. Malý paciet tohoto odděleí pod pečlivým dohledem prim. MUDr. Petra Pešáka a as. MUDr. Leky Ťoukálkové vylosoval z účastíků akety MUDr. Jau Tučkovou, praktickou lékařku z Teplic v Čechách, kterou pořadatelé také pozvali jako hosta příštího ročíku. Autorovi vítězé kazuistiky MUDr. Kobsovi i MUDr. Tučkové srdečě gratulujeme. Pořadatelé koferece a aby mu byly poskytuty dvě letí a dvě zimí uiformy. Na oplátku sliboval, že je bude osit pouze ve státí svátky, dokládá právík Uher. Na ostravskou fakultí emocicí si stěžovala žea, které byl při operaci zubů vytrhut i zub moudrosti. Chtěla áhradu, protože jsme ji a to předem eupozorili, říká ředitel Svatopluk Němeček. Podle vedoucí právího odděleí emocice v Motole je zarážející, že pacieti se i přes žaloby ke svým lékařům vracejí. Nezřídka se stává, že paciet emocici žaluje a v průběhu soudího řízeí se u ás léčí ebo echává léčit své děti, říká právička Vladimíra Dvořáková. 20 procet úspěšých Podle statistik břeclavské emocice je je pouhá pětia stížostí úspěšých. Te tred se drží, přestože meziročě ám stoupl počet stížostí o třetiu, říká Radomíra Schweitzerová, mluvčí emocice Břeclav. Podle právíka Uhra emá zhruba pětia stížostí vůbec věcý základ. Setkáváme se s požadavky, které vycházejí z odmítáí reality a možostí medicíy, potvrzuje mluvčí Fakultí emocice u svaté Ay v Brě Šárka Urbáková. Stává se však, že lékař poechá v pacietově těle roušku či dré ebo odoperuje jiý orgá. V případě úspěšých žalob hradí škody pojišťova, říká právička Dvořáková. Některé emocice proto přikročily k avýšeí pojistky. Letos zatím vedeme pět velkých případů, podotýká ředitel ostravské emocice Němeček. Nejčetější stížosti: Odboré pochybeí lékaře Způsob komuikace s paciety Podezřeí z poškozeí zdraví Zaedbáí péče Pooperačí komplikace Zdroj: Des

17 Nestlé A4 Beba AR

18 Poviosti lékaře v souvislosti s očkováím JUDr. Odřej Dostál, Ph.D., LL.M. advokát Lékař má v souvislosti s očkováím ásledující poviosti: 1. Poučit pacieta (resp. jeho zákoé zástupce, typicky rodiče) o povaze a účelu jedotlivých očkováí, jejich časovém harmoogramu, o rizicích spojeých s podáím očkovací látky a aopak o rizicích pro zdraví dítěte, pokud očkováí ebude provedeo. Jedá-li se o očkováí poviá, měl by o této skutečosti lékař rodiče též poučit, včetě poučeí o ásledcích edodržeí této poviosti. 2. Lékař by měl zásadě dbát a to, aby očkovací látka byla k dispozici v termíech, kdy byli rodiče zvái a provedeí jedotlivých očkováí. Domívám se však, že lékař v tomto ohledu odpovídá za koáí (vyaložeí rozumého úsilí k opatřeí očkovací látky), ikoliv za výsledek (opatřeí očkovací látky); to zameá, že pokud z exterích příči, které lékař eí schope ovlivit, očkovací látky ejsou, lékař za to odpovědý eí, prokáže-li, že vyaložil rozumé úsilí k tomu, aby si je opatřil. 3. V případě, že očkovací látku v daém termíu daý lékař emá, ač o její opatřeí řádě usiloval, je povie o tom rodiče poučit, eboť jde o skutečost mající dopad a postup péče o dítě. Součástí poučeí by mělo být zejméa: že edostupost očkovací látky ic eměí a potřebě toho, aby dítě v určitém časovém rozmezí očkováí dostalo; že eprovedeí očkováí je spojeo s riziky; že proto rodiče jako zákoí zástupci mají i adále poviost v zájmu zdraví dítěte usilovat o zajištěí očkováí, byť v jiém termíu ebo v jiém zdravotickém zařízeí (tedy jejich poviosti ekočí tím, že došli k doktorovi a očkováí ebylo ); a případě též doporučeí, jak mají rodiče yí postupovat (k tomuto posledímu bodu: dle mých vědomostí záko euvádí žádý specifický postup k tomu, co mají dělat lékaři či rodiče v případě, že by stát ezajistil dostupost potřebé očkovací látky. Domívám se proto, že je zapotřebí postupovat podle obecých předpisů, zejm. zákoa 48/1997 Sb. Očkováí je součást hrazeé péče. Pokud tato emůže být smluvím zdravotickým zařízeím poskytuta, pojištěec (rodič) by se měl obrátit a svou zdravotí pojišťovu, která by mu měla poskytout iformaci, které ze smluvích zdravotických zařízeí daou hrazeou zdravotí službu - očkováí - ve vhodém časovém horizotu poskyte). 4. Toto vše musí lékař áležitě zdokumetovat a být připrave to prokázat v případém právím sporu ebo přezkumu stížosti. K praktickým důsledkům výše uvedeého: 5. Pokud se rodiče s dítětem dostaví v předem staoveém termíu očkováí k lékaři a očkovací látka eí dostupá ( zbytečá ávštěva ), ejde dle mého ázoru o porušeí poviostí lékaře a rodiče tedy emohou árokovat áhradu škody za ztraceý čas, cestové atd.; kotakt s lékařem je důležitý mj. proto, aby rodiče přijali a potvrdili výše uvedeé poučeí o přetrvávající potřebě očkováí a o dalším postupu. Domívám se však, že je vhodé, aby předvídá-li lékař, že očkovací látka v době pláovaé ávštěvy ebude, toto rodičům sdělil, společě s poučeím o dalším postupu, apříklad cestou elektroické komuikace ebo i telefoicky. Je však třeba, aby byl lékař schope prokázat, že poučeí o dalším postupu dal a rodiče toto poučeí přijali; jde-li o bezproblémové rodiče, stačí telefoický hovor, ale u rodičů problémových je pro lékaře z právího hlediska bezpečější, aby přijetí poučeí bylo v písemé, prokazatelé formě - pro případ sporu, kde by se rodiče sažili tvrdit, že jim lékař termí pláovaého očkováí bez dalšího zrušil, o přetrvávající potřebě očkováí jim ic eřekl, rodiče se proto o věc dále ezajímali a dítě se akazilo. 6. Vzhledem k tomu, že časový program očkováí lze pláovat předem, za vhodé z hlediska právího i provozího lze ozačit ásledující postup lékaře: Vytvořit si písemý formulář poučeí a souhlasu, kde bude uvede časový harmoogram očkováí, účel a povaha, rizika a alterativy jedotlivých očkováí, včetě rizik při eprovedeí očkováí (ad 1) Teto formulář dát rodičům podepsat při ěkteré z jejich prvích ávštěv s dítětem Budou-li přetrvávat problémy s edostatkem očkovacích látek, do tohoto formuláře zahrout iformaci o tom, co mají v takovém případě dělat (ad 3); lékař může ve formuláři současě rodičům avrhout, že v případě, že očkovací látka v příslušém termíu ebude k dispozici, rodiče ebudou k lékaři zvláště zvái a pokud již pozvái byli, budou iformovái apř. em ebo SMS, aby do ordiace echodili, aby případě sledovali iformace, které lékař apříklad uveřejí a svých webových strákách, a aby přijetí takové zprávy lékaři zpětě stejým způsobem potvrdili. Pokud rodiče s takovým způsobem zjedodušeé komuikace souhlasí, stvrdí to svým podpisem, podepsaý dokumet se založí do zdravotické dokumetace. Doporučeým dopisem oslovit orgá zajišťující dostupost očkovacích látek, v dopise poukázat a to, že očkovací látky lékaři docházejí či již došly, a žádat ápravu; odpověď příslušého orgáu i kopii dopisu a doručeky si uschovat; v případě, že příslušý orgá ezareaguje ai edodá očkovací látky, podobým způsobem jej průběžě urgovat. Pokud rodiče podepsali možost zjedodušeé komuikace, tímto způsobem jim iformaci o edostuposti očkovací látky sdělit; pokud epodepsali, bude tato iformace sdělea osobě při ávštěvě. 18

19 Johso ad Johso A4 Krém proti opruzeiám

20 Poviá mlčelivost zdravotických pracovíků ve vztahu k orgáům čiým v trestím řízeí Mgr. Jakub Uher advokát Souhr Orgáy čié v trestím řízeí (police, státí zastupitelství, soud) emají, kromě íže uvedeých výjimek automaticky přístup k iformacím spadajícím do povié mlčelivosti zdravotických pracovíků. Tato mlčelivost se vztahuje a veškeré iformace, které se zdravotický pracovík dozvěděl v souvislosti s výkoem svého povoláí (tedy ejde je o iformace o zdravotím stavu, ale i o iformace další) viz. ust. 55, odst.2, písm.d), zákoa č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu. Zprostit povié mlčelivosti může zdravotického pracovíka v prví řadě osoba, které se údaje týkají tedy zpravidla paciet (případě zákoý zástupce či opatrovík). V případě, že se jedá o pacieta, který zemřel, lze podle mého ázoru s využitím ustaoveí 67ba, odst.3, zákoa č.20/1966 Sb., akceptovat souhlas osoby blízké, byť zcela jedozačě tato skutečost z textu zákoa evyplývá. V řadě druhé tak může učiit soudce (viz. íže). Výjimky (průlomy do povié mlčelivosti ve vztahu k orgáům čiým v trestím řízeí: 1. Obraa v rámci trestího řízeí Poviostí mlčelivosti eí zdravotický pracovík vázá v rozsahu ezbytém pro obhajobu v trestím řízeí (ust. 55, odst.2, písm.d), zákoa č.20/1966 Sb.). 2. Soudí zalci ustaoveí soudem, ebo orgáy čiými v trestím řízeí Do zdravotické dokumetace mohou ahlížet soudí zalci v oboru zdravotictví v rozsahu ezbytém pro vypracováí zaleckého posudku zadaého orgáy čiými v trestím řízeí ebo soudy (ust. 67b, odst.10, písm.d), zákoa č.20/1966 Sb.). Týká se pouze ahlížeí do zdravotické dokumetace). 3. Pátráí po kokrétí hledaé ebo pohřešovaé osobě policie Policie může pro účely zahájeého pátráí po kokrétí hledaé ebo pohřešovaé osobě žádat od zdravotí pojišťovy ebo zdravotického zařízeí poskytutí iformací o době a místě poskytutí zdravotí péče této osobě. Takto získaé iformace lze použít pouze pro účely zjištěí doby a místa pobytu osoby (ustaoveí 68, zákoa č.273/2008 Sb.). Toto ustaoveí je ovou výjimkou z povié mlčelivosti. Vzhledem k limitaci údajů uvedeých v zákoě, je policie oprávěa žádat a zdravotické zařízeí sdělit pouze údaje o tom, zda pacietovi zdravotické zařízeí poskytlo ějakou zdravotí péči a pokud ao, kdy a kde. 4. Zjištěí totožosti ezámé mrtvoly policie Policie může za účelem zjištěí totožosti ezámé mrtvoly žádat poskytutí údajů ze zdravotické dokumetace (ustaoveí 68, odst.5 zákoa č.273/2008 Sb.). Rověž se jedá o ovou výjimku, v praxi zřejmě epříliš často aplikovatelou. 5. Taxativě vyjmeovaé skupiy trestých čiů, jejichž eozámeí či epřekažeí je tresté Jedá se o mimořádě závažé tresté čiy, kdy je eje prolomea poviost mlčelivosti, ale existuje aktiví ozamovací poviost vůči orgáům čiým v trestím řízeí. Lékař je tedy povie tyto tresté čiy ozámit (resp. u skutkových podstat uvedeých v ustaoveí 168 eozámeí - je povie ozámit, u skutkových podstat uvedeých v ustaoveí 167 epřekažeí je povie ozámit v případě, kdy se dozví, že je připravová, ebo páchá vyjmeovaý trestý či). 6. Lékař je ozamovatelem trestého čiu Zpravidla půjde o případy totožé s předchozím bodem č.5 tedy lékař ejprve ozámí a ásledě poskytuje další součiost v rámci trestího řízeí. Ohledě možosti zproštěí ze stray jié osoby, ež je osoba oprávěá (zpravidla paciet, případě zákoý zástupce, opatrovík či osoba blízká u zemřelé osoby) lze kostatovat ásledující: 1. Registrující orgá ve smyslu zákoa č.160/1992 Sb., o zdravotí péči v estátích zdravotických zařízeích, eí oprávě zprostit estátí zdravotické zařízeí mlčelivosti. V miulosti se takovéto ázory objevovaly apříklad výkladové staovisko Nejvyššího státího zástupce apod. a opíraly se o zěí ustaoveí 55, odst.2, písm.d), zákoa č.20/1966 Sb, které umožňovalo zprostit zdravotického pracovíka povié mlčelivosti adřízeým orgáem v důležitém státím zájmu. Dle mého ázoru (shodý ázor byl opakovaě publiková v odboré literatuře) ebylo možé ai při uvedeém zěí předmětého ustaoveí aplikovat, eboť registrující orgá ebyl rozhodě adřízeým orgáem, ale pouze orgáem vydávajícím rozhodutí o registraci estátího zdravotického zařízeí shodý ázor zaujal ve svém rozhodutí i Ústaví soud viz.íže. Předměté oprávěí (podle me stejě eaplikovatelé) bylo ovšem ovelou zákoem č.111/2007 Sb., účiost od , vypuštěo. V současé době je tedy zcela jedozačé, že registrující orgá oprávěí zprostit mlčelivosti emá. 2. Souhlas soudce - ustaoveí 8, odst.5 trestího řádu, které uvádí Nestaoví-li zvláští záko podmíky, za ichž lze pro účely trestího řízeí sdělovat iformace, které jsou podle takového zákoa utajováy, ebo a ěž se vztahuje poviost mlčelivosti, lze tyto iformace pro trestí řízeí vyžadovat po předchozím souhlasu soudce. Určité pochybosti ohledě aplikace tohoto ustaoveí se v miulosti opíraly o staovisko, že jeho aplikace je vázáa a eexisteci zvláštího zákoa, který by staovoval podmíky, za ichž lze pro účely trestího řízeí sdělovat iformace. Podle ěkterých ázorů tato podmíka splěa ebyla, eboť tímto zvláštím zákoem je záko č.20/1966 Sb., kokrétě ustaoveí 55, odst.2, písm.d). Touto otázkou se zabýval Ústaví soud ČR a ve svém álezu 20

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2009 číslo 4 ročník 9. Cílený skríning celiakální sprue VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2009 číslo 4 ročík 9 Cíleý skríig celiakálí sprue Nespecifické střeví záěty Steóza au - častá příčia tříměsíčí koliky Gastroezofageálí reflux

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. leden 2010 číslo 1 ročník 10. Diagnostika recentního diabetes mellitus u malých dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2010 číslo 1 ročík 10 Diagostika recetího diabetes mellitus u malých dětí Prevece pozdí diagostiky diabetes mellitus Výukový program pro

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. duben 2010 číslo 4 ročník 10. Reakce a adaptace na chlad u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2010 číslo 4 ročík 10 Reakce a adaptace a chlad u dětí Co se děje v těle potápěče při pooru Problematika pohybové aktivity u dětí a adolescetů

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz

VOX PEDIATRIAE. www. detskylekar. cz VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2011 číslo 6 ročík 11 Atibiotika u virózy? Ao, ěkdy je to žádoucí Roztroušeá skleróza - kazuistiky Chirurgická léčba itrakraiálích expazivích

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2009. číslo 5. ročník 9. Léčba pooperační bolesti dítěte

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2009. číslo 5. ročník 9. Léčba pooperační bolesti dítěte VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2009 číslo 5 ročík 9 Léčba pooperačí bolesti dítěte Hodoceí, prevece a léčba bolesti u dětí Problematika omrzli Lé Tém čb a a čís bo la

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba

leden 2008 číslo 1 ročník 8 Dlouhodobý kašel - společný problém pediatra a alergologa Chronický kašel u dítěte - diferenciální diagnostika a léčba VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2008 číslo 1 ročík 8 Dlouhodobý kašel - společý problém pediatra a alergologa Chroický kašel u dítěte - difereciálí diagostika a léčba Kašel

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. intoxikace. věku. v dětském. únor 2008 číslo 2 ročník 8 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2008 číslo 2 ročík 8 Nové úrazy ová rizika ové postupy Itoxikace oxidem uhelatým Dohlédeme všecha rizika ových drog u dětí a mládeže? Novorozeecká

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

Základní požadavky a pravidla měření

Základní požadavky a pravidla měření Základí požadavky a pravidla měřeí Základí požadavky pro správé měřeí jsou: bezpečost práce teoretické a praktické zalosti získaé přípravou a měřeí přesost a spolehlivost měřeí optimálí orgaizace průběhu

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu Teorie kompezace jalového iduktivího výkou. Úvod Prvky rozvodé soustavy (zdroje, vedeí, trasformátory, spotřebiče, spíací a jistící kompoety) jsou obecě vzato impedace a jejich áhradí schéma můžeme sestavit

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie

VOX PEDIATRIAE ALERGIE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2008 číslo 3 ročník 8. Potravinové alergie VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2008 číslo 3 ročík 8 Potraviové alergie Cizí tělesa v trávicím traktu u dětí 2. Kogres primárí péče Kazuistika: Gaucherova emoc Téma čísla:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 13 ročník 1 12. července 2010 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 13 ročík 1 12. červece 2010 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál Žofíské fórum Důchodová reforma je za dveřmi Reformě důchodového

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. atypické infekce. duben 2011 číslo 4 ročník 11. 5. Kongres primární péče VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost dube 2011 číslo 4 ročík 11 5. Kogres primárí péče Chlamydie v dětském oku Problém sexuálě přeosých ifekcí z pohledu PLDD Scabies Téma čísla:

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Kontroly SÚKL - práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob

Kontroly SÚKL - práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob Kontroly SÚKL - práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob 1. Povinnosti zdravotnického zařízení, které je SÚKL oprávněn vyžadovat, resp. kontrolovat: Zacházení s léčivými přípravky: a) Zdravotnické

Více

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II

UHK Fórum. Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Informační management Databázové systémy II Popis fukcioality UHK Fóra pro předmět Databázové systémy II. Uiverzita Hradec Králové Fakulta iformatiky a maagemetu Iformačí maagemet Databázové systémy II uhkforum.mikmik.cz voborik@mikmik.cz Obsah

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQA ISO 9001 0 7. Vetilátory řady a Vetilátory řady a slouží k odsáváí vzdušiy s obsahem agresivích látek, jako jsou kyseliy a louhy především z

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF

Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extranet er - RESORT-N MF Cislo smlouvy MF 332/029/2012 Toto cislo uuadejte pri faktura ci C. J. Poskytovatele: MFIN.4.62.S.o3_2012..^ Smlouva o systemove podpore a servisu IS EU Extraet er - RESORT-N MF ve smyslu ustaovei 536

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB Miisterstvo zdravotictví vydává podle 80 odst., písm. a)

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV prosiec

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2011 číslo 7 ročník 11. Trombóza a hormonální antikoncepce u mladistvých dívek VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2011 číslo 7 ročík 11 Trombóza a hormoálí atikocepce u mladistvých dívek Kazuistika: Kogeitálí hemagiom Mikroskopické houby v pediatrii

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

v kat. situaci pozemek je projektu vyznačeno uváděn ve

v kat. situaci pozemek je projektu vyznačeno uváděn ve Pomocá tbulk pro kotrolu formálí správosti úplosti projektu OPŽP pro příprvu věcého hodoceí verze pro směr podpory 6.4. Odvozeo dle podmíek 6. výzvy v r. 2008. Jedá se o ezávzou epoviou pomůcku pro práci

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

listopad 2008 číslo 9 ročník 8 Středová příloha obsahuje zásadní změnu ve vyplňování a evidenci ošetřovného (OČR)

listopad 2008 číslo 9 ročník 8 Středová příloha obsahuje zásadní změnu ve vyplňování a evidenci ošetřovného (OČR) Středová příloha obsahuje zásadí změu ve vyplňováí a evideci ošetřového (OČR) VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2008 číslo 9 ročík 8 Aémie v ovorozeeckém a kojeeckém

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus

Aplikovaná informatika. Podklady předmětu Aplikovaná informatika pro akademický rok 2006/2007 Radim Farana. Obsah. Algoritmus Podklady předmětu pro akademický rok 006007 Radim Faraa Obsah Tvorba algoritmů, vlastosti algoritmu. Popis algoritmů, vývojové diagramy, strukturogramy. Hodoceí složitosti algoritmů, vypočitatelost, časová

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Uživatelská příručka L630/L635. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka L630/L635. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka L630/L635 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Předmluva Obecá upozorěí Začíáme Kotrola vybaveí.........................................1-1 Začíáme.................................................1-3

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

O Z N A M E N I. vyhlasuje dne 27. srpna 2012. C1. 1 Prodavany majetek

O Z N A M E N I. vyhlasuje dne 27. srpna 2012. C1. 1 Prodavany majetek C.j.: UZSVM/OFM/8856/2012-OFMM oc#9020/0(1)m/2012- O(I)MM=*= 9020/OFM/2012-OFMM (Had pro zastupovai statu ve vecech majetkovych Uzemi pracoviste Ostrava, Lihovarska 1335/9, 716 10 Ostrava -Radvaice O Z

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte:

1.3. POLYNOMY. V této kapitole se dozvíte: 1.3. POLYNOMY V této kapitole se dozvíte: co rozumíme pod pojmem polyom ebo-li mohočle -tého stupě jak provádět základí početí úkoy s polyomy, kokrétě součet a rozdíl polyomů, ásobeí, umocňováí a děleí

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CENÍK AV TECHNIKY platý od 1. 5. 2014 Níže uváděé cey jsou včetě 21% DPH, vyhrazujeme si právo změy. AV balíčky Cea zahruje istalaci, zapojeí a astaveí techiky, potřebou kabeláž

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz

8560MFP/8860MFP. Phaser. multifunkční zařízení. Návod k obsluze. www.xerox.cz Phaser 8560MFP/8860MFP multifukčí zařízeí Návod k obsluze www.xerox.cz Copyright 2007 Xerox Corporatio. Všecha práva vyhrazea. Nezveřejěá práva jsou chráěa autorskými zákoy v USA. Obsah této publikace

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA.

BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. BEZKONKURENČNÍ SERVIS A PODPORA. Pro výrobky Heliarc, stejě jako pro všechy další výrobky ESAB, abízíme jediečý zákazický servis a podporu. Naši kvalifikovaí pracovíci techického servisu jsou připravei

Více

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t.

Tržní ceny odrážejí a zahrnují veškeré informace předpokládá se efektivní trh, pro cenu c t tedy platí c t = c t + ε t. Techická aalýza Techická aalýza z vývoje cey a obchodovaých objemů akcie odvozuje odhad budoucího vývoje cey. Dalšími metodami odhadu vývoje ce akcií jsou apř. fudametálí aalýza (zkoumá podrobě účetictví

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodutí o převodu registrace sp.z. sukls137901/2012 a sukls137903/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Solifeaci Medico Uo 5 mg potahovaé tablety Solifeaci Medico Uo 10 mg

Více