Školení pořadatelů a činovníků rally , Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín"

Transkript

1 Školení pořadatelů a činovníků rally , Zlín Národní sportovní řády 2014 Miloslav Regner

2 Národní sportovní řády Strana 0A

3 Název kapitoly Strana 7 A OBECNÁ ČÁST Strana 7 22

4 Autoklub České republiky Strana 7

5 Federace automobilového sportu Strana 7

6 Prezidium AČR Strana 7 PaedDr. Roman Ječmínek President AČR

7 Řídící výbor FAS AČR Strana 7 Ing. Radovan Novák Vicepresident AČR pro automobilový sport Luděk Kopecký Generální sekretář Ing. Stanislav Minářík Zástupce v komisích FIA

8 Výkonný výbor FAS AČR Strana 8 PaedDr. Roman Ječmínek Ing. Radovan Novák Luděk Kopecký Ing. Stanislav Minářík Prezident AČRČ Viceprezident AČR pro automobilový sport Generální sekretář Zástupce v komisích FIA Tomáš Kunc Předseda svazu rally NOVÝ Jiří Koubek Předseda svazu závodů do vrchu Veronika Bartošová Předseda svazu závodů na okruhu NOVÝ Ladislav Tejchman Předseda svazu off-road Ing. Stanislav Kafka Předseda svazu hist. Automobilů Miloslav Regner Předseda komise slalomů Josef Kakrda Předseda d komise cross-country Pavel Dušánek Předseda komise drifting NOVÝ Ing. Josef Stránský Předseda technické komise Veronika Bartošová Předsedkyně ženské komise NOVÝ MUDr. Milan Procházka Předseda lékařské komise Ing. Oto Berka Zástupce komise časoměřičů AČR

9 Svaz rally Strana 8 Předseda: Členové: Tomáš Kunc Ing. Stanislav Kafka Pavel Kohout Josef Pátl Miloslav Regner Jan Regner Miroslav Smolík Pavel Štípek Václav Trkola Jiří Valenta NOVÝ NOVÝ

10 Střediska automobilového sportu Strana 10 SAS Klatovy SAS Zlín SAS Jičín (dříve Česká Lípa) SAS Brno Činnost SAS Praha přebírá sekretariát FAS AČR!

11 Sekretariát Strana 11 Federace automobilového sportu AČR Opletalova 29, Praha 1 Tel. & Fax: IČO: DIČ: Ing. Radovan Novák Luděk Kopecký Personální obsazení: Ing. Radovan Novák kl Luděk Kopecký Jitka Frydrychová Bankovní spojení Komerční banka Praha 1, Havlíčkova /0100 Variabilní symbol: 370 Jitka Frydrychová

12 Poháry Strana Příloha 4 CITROËN RACING TROPHY 2014 Pohár je vypsán v rámci Mediasport MMČR v rally pro rok V poháru budou hodnoceni jezdci s vozidly Citroën DS3 R3T MAX podle umístění v společném pořadí jezdců skupin 5 (bez S1600) v jednotlivých rally a pro jezdce vozidel DS3 R1B podle umístění v pořadí s vozidly R1B v jednotlivých rally. REPRO CLIO R3 CUP CZECH TROPHY 2014 Pohár je vypsán v rámci Mezinárodního mistrovství České republiky v rally. V poháru budou hodnoceni jezdci s vozy Renault Clio R3 a Clio R3 Max. LUŽICKÝ POHÁR 2014 Pohár je vypsán v rámci podniků rally, které jsou pořádány na území Lužického mikroregionu v ČR, Polsku a Německu. Mohou se jej účastnit všechna vozidla splňující technické předpisy p NSŘ platné pro skupiny A, N, S a Hist. OPEL ADAM RALLY CUP zrušen.

13 Pojištění Strana 13 KAŽDÝ JEZDEC JE POVINNEN SJEDNAT SI SVÉ OSOBNÍ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ. VV FAS AČR doporučuje držitelům licencí sjednat úrazové pojištění u AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, která nabízí pojištění sportovní činnosti prostřednictvím fy. Renomia, a.s. Vlastní sjednání je možné uskutečnit č zaplacením pojistného na účet FAS AČR a zasláním potvrzení o platbě společně s přihláškou do pojištění na sekretariát FAS AČR Jitka Frydrichová-

14 Pojištění Strana 12 Soutěžící í Pojištění pořadatele zaplacené společně s vkladem Pojištění odpovědnosti provozem motorového vozidla (zelená karta) Povinné osobní úrazové pojištění pro jezdce Smlouva Autoklubu ČR o pojištění pořadatele Pojištění odpovědnosti účastníků akce Pojistné za pojištění účastníků.

15 Poplatky Strana 209 Příloha 1

16 Poplatky Strana 213 Příloha 1

17 Standardní propozice Strana 14 Rally Vrchy Autocross Rallycross Autocross RB Okruhy Automobilový slalom Cross country Pokud FAS AČR vydá pro některou z disciplín Standardní propozice, jsou tyto pro pořadatele, soutěžící, jezdce a činovníky závazné! Zvláštní ustanovení a prováděcí ustanovení uveřejněná na webových stránkách lze považovat za závazná, pokud budou mít příslušné schvalovací číslo FAS AČR a budou podepsány ředitelem sportovního podniku a schváleny razítkem FASAČR AČR (mimo mistrovství ífia) nebo uvedením schvalovacího čísla FIA.

18 Licence Strana 18 Nový typ licence: - Mezinárodní licence jezdce D Mezinárodní licence jezdce (licence stupeň D D ) - oranžová Je určena jezdcům, kteří ještě nesplnili kritéria pro získání mezinárodní licence stupně C, ale účastní se vypsaného poháru, ve kterém se vyžaduje mezinárodní licence. Pohár musí být vypsán pro vozidla poháněná jednou nápravou s maximálním objemem atmosférického motoru 1600cm3. Mezinárodní licence stupně C a B oranžová Podmínkou vydání licence je dokončení 5 podniků s národní licencí v v předchozích 12 měsících po sobě následujících, přičemž maximálně 3 mohou být nahrazeny PČR. O změnu licence z národní na mezinárodní 2WD je možné kdykoliv.

19 Věková hranice pro vydání licencí jezdce Strana 20 Od nově příchozí jezdci z Juniorbuggy ve věku od 16 do 18 let mohou v divizi SuperBuggy závodit pouze s vozidly o maximálním objemu motoru 2500 cm3 (pro přeplňované p motory 1470 cm3).

20 Zdravotní karta Strana 21 Platnost lékařské prohlídky je omezena od 15. listopadu předchozího roku do 31. prosince příslušného roku.

21 Rally camp Strana 22 Délka campu min. 2 dny, účastník si hradí ubytování a provoz svého týmu vč. soutěžního vozu. Poplatek za absolvování campu není stanoven.

22 Název kapitoly Strana 27 B ČINOVNÍCI Strana 27 36

23 Licence činovníka Strana 27 Pro získání národní licence musí žadatel splnit tyto podmínky: -předložení stručného profesního životopisu max. věk žadatele může být 40 let - ukončené střední vzdělání technického směru - absolvování základního školení TK s přezkoušením - absolvování roční praxe jako pomocník TK (adept) Výjimky schvaluje VV FAS AČR. Zkušební komisi jmenuje VV FAS AČR. Technická komise má právo odmítnout žádost o udělení národní licence bez udání důvodu.

24 Název kapitoly Strana 37 C ROZHODČÍ ŘÁD Pravomoc oc rozhodčích odč orgánů ů Strana 37 46

25 Název kapitoly Strana 47 D SYSTÉM MISTROVSTVÍ Strana 47 60

26 Hodnocení celého mistroství Strana 60 Mistr republiky je v každé disciplině vyhlášen za předpokladu, že v seriálu mistrovství republiky je vypsáno nejméně 6 závodů a že v každé disciplině, kategorii, divizi, skupině nebo třídě je klasifikováno nejméně 8 závodníků ve dvou podnicích, ve kterých se zúčastnilo minimálně pět závodníků a zároveň bude v závěrečné klasifikaci minimálně 8 závodníků, kteří se zúčastnili alespoň dvou uspořádaných podniků. Vítěz kategorie, divize, skupiny nebo třídy je v každé disciplině vyhlášen za předpokladu, že v každé kategorii, divizi, skupině nebo třídě je klasifikováno nejméně 5 závodníků, kteří se zúčastnili alespoň dvou uspořádaných podniků. Za podnik se považuje jeden závodní víkend.

27 Název kapitoly Strana 61 E TECHNICKÉ PŘEDPISY Strana

28 Název kapitoly Strana 119 F AUTOMOBILOVÉ RALLY Strana

29 Všeobecná ustanovení MMČR v rally Strana Pro rok 2014 je vypsáno MMČR. - Mohou se ho zúčastnit soutěžící,,jezdci a spolujezdci s platnou mezinárodní licencí FAS AČR. Musí být zapsáni v oficiálním seznamu pro rally k dispozici na

30 Vyhlášení klasifikace MMČR Strana Absolutní klasifikace - Vozy 2WD dle FIA - Jednotlivé třídy 2-10 Mezinárodní Mistři ČR - Výsledky se započítávají všem oprávněným účastníkům automaticky. - Povolená vozidla: MMČR se mohou zúčastnit vozy skupin iiin aaspřepočítaným objemem do 2000 cm 3, vozy skupiny iiir, vozy Super 1600, vozy Super 2000, vozy S T (restriktor 30 mm), R5 a vozy RGT.

31 Charakteristika podniku MMČR a hodnocení v rally Strana Charakteristika podniku - víceetapové rally (ME nebo EP) podle předpisů FIA - ostatní rally podle předpisů pro EP s koeficientem 2 - minimální délka etapy 60 km - organizování testovacít zkoušky (shakedown) je povinné - vzdálenost mezi zónami pro výměnu pneumatik není stanovena t t é h d í k ždé t b l t í kl ifik i k i ě 2WD - samostatné hodnocení každé etapy v absolutní klasifikaci, skupině 2WD.a objemových třídách včetně samostatné klasifikace tříd R1B a R2B z.klasifikace třídy 9 resp. 6.

32 Charakteristika podniku MMČR a hodnocení v rally Strana Hodnocení v jednotlivé rally - Pro hodnocení v absolutní klasifikaci a ve skupině 2WD získá jezdec v každé rally za 1. až 15. místo v samotném pořadí MMČR body dle stupnice: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 - V samotném hodnocení každé etapy získá jezdec za 1. až 10. místo v absolutním klasifikaci MMČR a ve 2WD body dle stupnice: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 - Pro hodnocení ve všech vypsaných objemových třídách včetně samostatné ::klasifikace tříd R1B a R2B z klasifikace třídy 9 resp. 6 získá jezdec v každé etapě rally za 1. až 10. místo v samostatném pořadí MMČR body podle stupnice: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. - Jezdci, kteří dokončí celou rally, dostanou jako bonus 5 bodů. -Počet uspořádaných závodů Počet započítaných závodů

33 Prioritní jezdci 2014 Strana 122 Prioritu it ASN získá jezdec, který byl v minulém roce držitelem priority it FIA, dále první tři jezdci z konečné klasifikace MČR-SR a prvních sedm jezdců z konečné klasifikace MMČR. Pokud bude některý jezdec klasifikován na výše uvedených místech v obou seriálech, získá prioritu další jezdec klasifikovaný v MM ČR na 8., 9.místě atd. FIA: KOPECKÝ Jan ASN: ČERNÝ Jan ODLOŽILÍK Roman SEMERÁD Martin ŠTAJF Josef ORSÁK Jaroslav SÝKORA Jan JELÍNEK Jan JAKEŠ Miroslav osa KRESTA Roman PECH Václav, jr. TARABUS Jaromír MIFKA Radek

34 Všeobecná ustanovení MČR ve sprintrally Strana Pro rok 2014 je vypsáno MČR-S. - Je vypsáno pro jezdce a spolujezdce s národní nebo mezinárodní licencí FAS AČR s výjimkou neregistrovaných jezdců podle čl Jezdci a spolujezdci musí být zapsáni v oficiálním seznamu pro rally nebo sprintrally. Seznamy k dispozici na - Vozy s přepočítaným ř objemem nad 2000 cm³ (s výjimkou vozů s motorem Diesel) a vozy S2000 mohou být řízeny jen jezdci s mezinárodní licencí. - Mezinárodní licence s omezenou platností pro sprintrally může být vystavena jezdcům s národní licencí, kteří dokončili alespoň 5 rally a absolvovali výcvikový camp

35 Vyhlášení klasifikace MČR-S Strana Absolutní klasifikace - Vozy 2WD včetně Sk. S - Vypsané třídy 2-13 Mistři ČR-S - Výsledky se započítávají všem oprávněným účastníkům automaticky. - Povolená vozidla: MMČR se mohou zúčastnit vozy skupin N a A s přepočítaným objemem do 2000 cm 3, vozy N4 s restriktorem 32 mm, vozy skupiny R, vozy skupiny S, vozy Super 1600, vozy Super 2000, vozy S T (restriktor 30 mm), R5 a vozy RGT. - Vozy WRC od roku 2011 jsou povoleny bez nároku na klasifikaci v MČR ve sprintrally.

36 Charakteristika podniku MČR-S Strana jednoetapová sprintrally -3 až 5různých RZ - nejvýše 2 průjezdy - v první polovině rally jedna kontrola přeskupení o délce 50 nebo KP 30 + navazující í servis 30 - maximální délka jedné RZ je 15 km - celková délka RZ je km - max. 48 hodin trvání včetně seznamovacích jízd a vyhlášení - jsou povolena max. 3 servisní parkoviště - vzdálenost mezi zónami pro výměnu pneumatik není stanovena Hodnocení v jednotlivé rally - Pro hodnocení mistrovství v absolutní klasifikaci získá jezdec v každé rally za 1. až 15. místo v samostatném pořadí MČR-S body podle stupnice: 30, 24, 19, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. - Pro hodnocení mistrovství v samostatné klasifikaci 2WD a ve všech vypsaných objemových třídách včetně samostatné klasifikace tříd R1B a R2B z klasifikace třídy 9 resp. 6 získá jezdec v každé rally za 1. až 10. místo v samostatném pořadí MČR-S body podle stupnice: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.

37 Registrace jezdců do MČR-S Strana 124 Seznam jezdců, kteří se pro případné bodování do MČR-S musí zaregistrovat: CVRČEK Věroslav, jr. DUNOVSKÝ Václav JELÍNEK Jan MIFKA Radek PECH Václav, jr. SÝKORA Jan TLUSŤÁK Antonín VOTAVA Jan ČERNÝ Jan FIRLA Lumír KOPECKÝ Jan ODLOŽILÍK Roman PETÁK Josef ŠTAJF Vojtěch TROJAN Karel, jr. DOHNAL Jan JAKEŠ Miroslav KRESTA Roman ORSÁK Jaroslav SMÉKAL Egon TARABUS Jaromír VALOUŠEK Pavel, jr.

38 Juniorský mistr České republiky v rally Strana Pro rok 2014 je v rámci obou mistrovství ČR (MMČR, MČR- S) vypsán seriál o titul Juniorský mistr ČR, do které budou zahrnutí všichni i jezdci do 25 let s licencí FASAČR AČR startující t í s vozy 2WD ve třídách Nárok na účast zaniká na konci roku, ve kterém jezdec dovrší 25 let.

39 Řád poháru České republiky v rally Strana Pro rok 2014 je vypsán Pohár ČR v rally (dále jen PČR), kterého se mohou se ho zúčastnit jen jezdci s národní licencí nebo s národní licencí omezenou jen pro PČR. - Soutěžící a spolujezdci mohou mít jakoukoliv licenci FAS AČR. - Všichni jezdci a spolujezdci, kteří nejsou zapsáni v oficiálním seznamu pro rally nebo sprintrally (www.autoklub.cz), musí absolvovat vstupní školení pro rally PČR. Toto školení organizuje a eviduje SAS Brno. -Vozidla s přepočítaným objemem nad 2000 cm 3 (kromě diesel) musí být řízena jen jezdci, kteří byli klasifikováni alespoň ve 5 automobilových soutěžích a jsou v seznamu SAS Brno.

40 Vyhlášení klasifikace PČR Strana absolutní klasifikace (SA1-3, V1-2) skupina SA (SA1 3) Vítězové épčr - skupina SA (SA1-3) - skupina V (V1-2) - Výsledky se započítávají všem automaticky - Povolená vozidla: V PČR jsou povolena vozidla dle kap. E, a v kap. F článek Automobily pro PČR. 5.2 Povolená vozidla a 5.3 Vypsané skupiny a objemové třídy.

41 Vypsané skupiny a třídy PČR Strana 126A Skupina SA - soudobé automobily SA - třída 1: do 1400 cm³ SA - třída 2: nad 1400 do 1600 cm³ SA - třída 3: nad 1600 do 2000 cm³ - včetně vozů Diesel o jmenovitém objemu do 2000 cm 3 s jednou poháněnou nápravou. -včetně vozů o jmenovitém objemu do 2000 cm 3 s jednou poháněnou ě nápravou dle článku k 5.4 odstavec c Skupina V - upravené automobily V třída 1: automobily Škoda podle článku V - třída 2: do 2000 cm³ V třída 3: nad 2000 cm³ ZRUŠENO

42 5.7 Technické předpisy Strana 127 a) Předpisy platné obecně pro všechny automobily v PČRČ b) Další úpravy povolené pro vozy kategorie SA dle odst 5.4 a) a b) Úpravy povolené pro nehomologov. Automob. dle odstavce 5.4 c): Úpravy povolené pro automobily skupiny V : Úpravy povolené navíc a omezení, platná pro vozy třídy V1-Škoda Úpravy povolené navíc a omezení platné pro Pohár Škoda Favorit

43 5.9 Bezpečnostní výbava automobilů PČR Strana Sedačky U automobilů kategorie SA a V musí být použity bezpečnostní sedačky yjezdce a spolujezdce nejméně s homologací dle FIA Standardu , včetně upevnění. Doba životnosti sedačky max. 10 let od data výroby Okna Všechna přední boční okna musí být z vnitřní strany polepena bezpečnostní fólií. Toto ustanovení neplatí pro vozy, u kterých je povoleno použití bočních oken z polykarbonátu Bezpečnostní výbava jezdců PČR Při všech automobilových sportovních podnicích lze používat pouze ochranné přilby odpovídající standardům ů FIA a uvedených v technickém listu FIA č. 25 (www.fia.com). Přilby BS6658 resp TYPA A/FR bude po skončení platnosti standardu možné používat v PČR do

44 8. Volné podniky Strana Všeobecná ustanovení

45 Název kapitoly Strana 181 K HISTORICKÉ AUTOMOBILY Strana

46 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Strana Definice historického sportovního automobilu (HSA) U historického sportovního automobilu je třeba zachovat specifikaci z období jejich j výroby bez změny yjejich j výkonu a vlastností např. použitím moderní technologie. Soutěžící by si měli být vědomi možnosti koroze nebo stárnutí dílů a důsledků, dků které z toho vyplývají. Použité opravárenská postupy těchto dílů musí respektovat původní dobovou specifikací HSA. 1.4 Bezpečnostní výbava jezdců Všichni jezdci a spolujezdci musí používat pouze ochranné přilby s platnou homologací FIA (článek 6 kapitoly E NSŘ). Přilby BS6658 resp TYPE A/FR lze po skončení č platnosti ti standartu používat v rally historických automobilů do

47 3.2.7 Předhlášení 2015 Strana vozidla otestovaná do mohou nadále použít ochranou konstrukci provedenou podle K 2009, nová vozidla s první testací v roce 2015 a dále použijí ochranou konstrukci v provedení aktuální přílohy K. -příloha XI je povinná pro nová vozidla s první testací v roce 2015 a později ve třídě E4 a E7, pro ostatní vozidla periody J1 a J2 je použití doporučeno. - pokud je baterie umístěna v prostoru pro posádku na původním místě, je opatřena zolovaným a těsným krytem může být v provedení mokrá mokrá. - hasicí systém dle aktuální přílohy J povinný pro nová vozidla s první testací v roce 2015 ve třídě E4 a E7, pro ostatní doporučený. - bezpečnostní pásy se stehenními pásy jsou povinné pro třídu E4 a E7, pro ostatní třídy jsou důrazně doporučeny. Při výměně bezpečnostních pásů u důvodu ukončené životnosti se důrazně doporučuje výměna za bezpečnostní pásy se stehenní částí včetně použití odpovídající sedačky.

48 Všeobecná ustanovení MČR v rally HA Strana Pro rok 2014 je vypsáno Mistrovství ČR v rally HA. -Je vypsáno pro jezdce a spolujezdce s mezinárodní nebo národní licencí FAS AČR (vč. PČR) nebo licencí H vydanou FAS AČR. - Jezdci a spolujezdci s licencí FAS AČR (mimo licence PČR) musí být zapsáni v oficiálním seznamu pro rally nebo sprintrally. Seznamy k dispozici i i na cz/fasacr - Podniky MČR - RHA budou vypsány při MMČR v rally, MČR Č ve sprintrally či jako samostatné podniky. -Vozidla třídy D4, E4 a E7 nad 2000cm3, mohou řídit jen jezdci s minimálně mezinárodní licencí typu C.

49 Vyhlášení klasifikace MČR-RHA Strana Absolutní klasifikace Mistři ČR-RHA - Jednotlivé kategorie Vítězové MČR-RHA - Výsledky se započítávají všem oprávněným účastníkům automaticky. - Povolená vozidla: MČR-RHA se mohou zúčastnit vozy zařazené do kategorií 1-4 sprůkazem sportovního vozidla a homologačním listem a platným HTP nebo ASN potvrzeným TPHV. - Rally se mimo klasifikaci může zúčastnit i vůz, pro který je u Technické komise podána žádost o HTP/TPHV.

50 Vypsané kategorie a třídy MČR-RHA Strana 183 Kategorie 1 -cestovní vozy (T) a upravené cestovní vozy (CT) a vozy GT a GTS z období D, E, F a G1 homologované od do , které se dělí do tříd: A1 - do 1000 cm 3 (do ) A2 - od 1000 cm 3 do 1600 cm3 (do ) A3 - nad 1600 cm 3 (do ) B1 - do 1000 cm 3 (po ) B2 - od 1000 cm 3 do 1300 cm 3 (po ) B3 - od 1300 cm 3 do 1600 cm 3 (po ) B4 - od 1600 cm 3 do 2000 cm 3 (po ) B5 - nad 2000 cm 3 (po ) Kategorie 2 - cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) avozygtagts a GTS zařazené do dobových skupin 1,2,3 a 4, homologované od do , rozdělené do objemových tříd: C0 - do 1150 cm 3 C1 - do 1151 cm 3 do 1300 cm 3 C2 - od 1300 cm 3 do 1600 cm 3 C3 - od 1600 cm 3 do 2000 cm 3 C4 - od 2000 cm 3 do 2500 cm 3 C5 - nad 2500 cm 3

51 Vypsané kategorie a třídy MČR-RHA Strana 183 Kategorie 3 - cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) a vozy GT a GTS zařazené do dobových skupin 1,2,3 a 4, homologované od do , rozdělené do objemových tříd: D0 - do 1150 cm 3 D1 - do 1151 cm 3 do 1300 cm 3 D2 - od 1300 cm 3 do 1600 cm 3 D3 - od 1600 cm 3 do 2000 cm 3 D4 - nad 2000 cm 3 Kategorie 4 - cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) avozygtagts a GTS zařazené do skupiny A a B (vyjma vozů skupiny B zakázaných pro automobilové soutěže), homologované od do , rozdělené do objemových tříd: E1 - skupina A do1300 cm 3 E2 - skupina A od 1300 cm 3 do 1600 cm 3 E3 - skupina A od 1300 cm 3 do 2000 cm 3 E4 - skupina A nad 2000 cm 3 E5 - skupina B do 1300 cm 3 E6 - skupina B od 1300 cm 3 do 1600 cm 3 E7 - skupina B od 1600 cm 3

52 Charakteristika podniků MČR-RHA Strana 184 1) - jednoetapová rally (při MMČR, MČR-S nebo samostatný podnik) -3 až 5 RZ - maximální délka jedné RZ je 15 km - celková délka RZ je 80 ± 10 km - max. 48 hodin trvání včetně seznamovacích jízd a vyhlášení 2) - dvouetapová rally pořádaná při MMČR v rally nebo jako samostatný podnik - uplatněn systém Rally 2 - maximálně 8 různých RZ - nejvýše 2 průjezdy - doporučená maximální délka jedné RZ je 20 km - celková délka RZ je 150 ± 10 km - minimální délka etapy 60 km - nové startovní pořadí do 2. etapy - maximálně 72 hodin trvání od začátku přejímek do vyhlášení výsledků P í čí l ř d í h d ří h b d ži č ýf á Pro startovní čísla na předních dveřích bude použit čtvercový formát. Součástí čísla bude i označení písmenem H poloviční velikosti oproti velikosti číslice.

53 Hodnocení mistrovského podniku MČR-RHA Strana V absolutní klasifikaci budou přiděleny body za umístění bez rozdílu kategorií a objemových tříd prvním 10 jezdcům následovně: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, a 1 bod. - V jednotlivých kategoriích budou přiděleny body za umístění prvním 8 jezdcům 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod. V kategoriích s méně než 3 startujícími se přidělí za umístění 5 a 4 body. - Body se přiděluji za umístění v objemových třídách 5 jezdců následovně: 6, 5, 4, 3, 2, všem ostatním klasifikovaným se přidělí 1 bod. - V objemové třídě s méně než 3 startujícími se přidělí za umístění 3 a 2 body. - U dvouetapových rally budou přiděleny body za každou etapu samostatně. t ě Posádce, která dokončí obě etapy, bude přiděleno 5 bonusových bodů do absolutní kvalifikace a 2 bonusové body do kvalifikace v kategoriích. Body za obě etapy se sečtou s bonusovými body a tento součet bude bodový zisk za daný podnik do absolutní kvalifikace či kategorie.

54 Název kapitoly Strana 197 L AUTOMOBILOVÝ SLALOM Strana

55 Všeobecná ustanovení MČR ve slalomu Strana Pro rok 2014 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. - MČR je vypsáno pro jezdce a spolujezdce s platnou národní nebo mezinárodní licencí FAS AČR. Mistrovství se mohou zúčastnit i jezdci s jinou licencí, pokud jsou občany ČR a splňují i ostatní zbývající podmínky pro účast. Při jednotlivých závodech MČR v automobilovém slalomu bude vypsána skupina L6 (amatéři) s vozidly dle článků 4.2 a 4.3 kapitoly E Technické předpisy.

56 4. TECHNICKÉ PŘEDPISY Strana Vozidla se sportovním průkazem a vozidla slalomových speciálů 4.1 Vozidla se sportovním průkazem a vozidla slalomových speciálů

57

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín F automobilové rally NSŘ FAS AČR Stanislav Kafka Pro rok 2014 jsou v rally vypsána tyto mistrovství: Mezinárodní mistrovství ČR Mistrovství ČR ve

Více

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Definice historického automobilu (HA) Historický vůz je takový vůz, který lze zařadit do některé z kategorií nebo formulí uvedených v Příloze K MSŘ FIA.

Více

1.1 Prezidium AČRČ. Viceprezident AČR pro motocyklový sport. Miloslav Regner Člen Prezidia AČR

1.1 Prezidium AČRČ. Viceprezident AČR pro motocyklový sport. Miloslav Regner Člen Prezidia AČR Národní sportovní řády 2015 Národní sportovní řády Strana 02A Název kapitoly strana 7 A OBECNÁ ČÁST Strana 7 28 Prezidium AČR 1.1 Prezidium AČRČ Roman Ječmínek Jan Šťovíček Radovan Novák Martin Sodomek

Více

Rally Příbram Klub v AČR, Brodská 95, Příbram VIII.

Rally Příbram Klub v AČR, Brodská 95, Příbram VIII. Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í XXXI. SEVENOAKS Rally Příbram 2009 18. 19. září 2009 Příbram Mistrovství ČR v rally HA 2009 Rally se bude konat podle MSŘ FIA (a jejich příloh), Sportovních předpisů

Více

Pořádání poháru nebo jiného seriálu ,- Pořádání značkového poháru ,-

Pořádání poháru nebo jiného seriálu ,- Pořádání značkového poháru ,- Příloha 2 POPLATKY FAS AČR 1. Zápisy do kalendáře ME poplatek pro FIA + 15.000,- MEZ poplatek pro FIA + 10.000,- Zónový podnik poplatek pro FIA + 6.000,- M ČR, volný podnik (mimo slalom a drifting) 6.000,-

Více

Pořádání poháru nebo jiného seriálu ,- Pořádání značkového poháru ,-

Pořádání poháru nebo jiného seriálu ,- Pořádání značkového poháru ,- Příloha 1 POPLATKY FAS AČR 1. Zápisy do kalendáře ME poplatek pro FIA + 15.000,- MEZ poplatek pro FIA + 10.000,- Zónový podnik poplatek pro FIA + 6.000,- M ČR, volný podnik (mimo slalom a drifting) 6.000,-

Více

STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2014

STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2014 STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2014 PRAVIDLA PRO RALLY 2014 MEZINÁRODNĚ PLATÍ: SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA + dodatky pro regiony + přílohy RRR V ČR PLATÍ: STANDARDNÍ

Více

Př. 2 - Poplatky. Příloha 2. Pořádání poháru nebo jiného seriálu ,- Pořádání značkového poháru ,-

Př. 2 - Poplatky. Příloha 2. Pořádání poháru nebo jiného seriálu ,- Pořádání značkového poháru ,- Příloha 2 POPLATKY FAS AČR 1. Zápisy do kalendáře ME poplatek pro FIA + 14.000,- MEZ poplatek pro FIA + 9.500,- Zónový podnik poplatek pro FIA + 6.000,- M ČR, volný podnik (mimo slalom a drifting) 5.000,-

Více

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín K historické automobily NSŘ FAS AČR Stanislav Kafka Pro rok 2014 jsou v rally HA vypsány: Mistrovství ČR v rally HA Česká trophy rally ypravidelnosti

Více

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Definice historického sportovního automobilu (HSA) Historický sportovní automobil je takový vůz, který lze zařadit do některé z kategorií nebo formulí

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

Př. 1 - Poplatky. Licence jsou vydávány s celoročním povolením startu v zahraničí.

Př. 1 - Poplatky. Licence jsou vydávány s celoročním povolením startu v zahraničí. Příloha 1 POPLATKY FAS AČR 1. Zápisy do kalendáře 1.1 Automobily ME poplatek FIA + 15.000,- MEZ poplatek FIA + 10.000,- Zónový podnik poplatek FIA + 6.000,- M ČR, volný podnik (mimo AC RB, slalom a drifting)

Více

IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Pořádá Auto klub Bažantnice v AČR Hodonín Sobot 3.6.2006 HODONÍN PÁNOV (Autocvičiště ELKO) I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

BULLETIN č. 3/13 NÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH ŘÁDŮ FAS AČR 2013

BULLETIN č. 3/13 NÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH ŘÁDŮ FAS AČR 2013 BULLETIN č. 3/13 NÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH ŘÁDŮ FAS AČR 2013 1.4 Sportovní svazy FAS AČR Změny v personálním obsazení: 1.4.3 Závody na okruhích Veronika Bartošová místo Jiřího Wágnera 1.4.5 Historické automobily

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

XXIV. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN

XXIV. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIV. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 19. 5. 2013 FIA Zóna Střední Evropy Mistrovství ČR Česká Trofej Junior Mistrovství Rakouska I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení duben 2011

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2013 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA. + dodatky pro regiony

MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA. + dodatky pro regiony STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015 2015 SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA + dodatky pro regiony + přílohy SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006. Mistrovství ČR historických automobilů 2006. Brněnský drak 2006

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006. Mistrovství ČR historických automobilů 2006. Brněnský drak 2006 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006 Mistrovství ČR historických automobilů 2006 Brněnský drak 2006 Automotodrom Brno 2. dubna 2006 Kapitola I Všeobecný program

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

Libínské Sedlo Prachatice Prachatice

Libínské Sedlo Prachatice Prachatice Zvláštní ustanovení Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech historických automobilů v závodech do vrchu Česká Trofej v závodech automobilů do vrchu Libínské

Více

O. KARTING 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR

O. KARTING 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR O. KARTING 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2016 je vypsáno Mistrovství ČR, kterého se mohou účastnit jezdci s platnou národní, nebo mezinárodní licencí pro karting vydanou

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2007 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, Mistrovství ČR a Česká Trofej JUNIOR. 1.1.2 Mezinárodního mistrovství ČR

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2015 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

X. Rally Lužické hory 2007 Hrádek nad Nisou 11-12.5.2007,MIO GPS MČR Sprintrally, K4 pohár ČR v rally, Lužický pohár ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

X. Rally Lužické hory 2007 Hrádek nad Nisou 11-12.5.2007,MIO GPS MČR Sprintrally, K4 pohár ČR v rally, Lužický pohár ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X. Rally Lužické hory 2007 se bude konat podle Mezinárodních sportovních řádů FIA a jejich příloh, všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA, Standardních propozic FAS AČR pro

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

NSŘ 2014 : KAP. E TECHNICKÉ PŘEDPISY

NSŘ 2014 : KAP. E TECHNICKÉ PŘEDPISY FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU AČR Opletalova 29, 110 00 Praha 1 TECHNICKÁ INFORMACE č. 02/2014, týkající se PNEU V RALLY V ČR V ROCE 2014 TI 02/2014 má 2 strany + přílohu Povolené pneu Platí: NSŘ 2014

Více

A nad 1600 cm³ do 2000 cm³ Super 1600 R3C (nad 1600 cm³ do 2000 cm³)

A nad 1600 cm³ do 2000 cm³ Super 1600 R3C (nad 1600 cm³ do 2000 cm³) F. AUTOMOBILOVÉ RALLY 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ČR V RALLY 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2013 je vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR v rally (dále jen MMČR), kterého se mohou zúčastnit soutěžící,

Více

A nad 1600 cm³ do 2000 cm³ Super 1600 R3C (nad 1600 cm³ do 2000 cm³)

A nad 1600 cm³ do 2000 cm³ Super 1600 R3C (nad 1600 cm³ do 2000 cm³) F. AUTOMOBILOVÉ RALLY 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ČR V RALLY 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2014 je vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR v rally (dále jen MMČR), kterého se mohou zúčastnit soutěžící,

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro. Zvláštní ustanovení

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro. Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Zvláštní ustanovení Název podniku: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO Číslo podniku:

Více

Kontakt: Miloslav Regner mobil:

Kontakt: Miloslav Regner mobil: Rally Camp POŘADATEL Pořadatelem Rally campu je Středisko automobilového sportu Zlín (SAS Zlín) při Rallye AK v AČR s více než 20ti letou tradicí navazující na 45. letou činnost v automobilovém sportu,

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Přebor C enduro. Zvláštní ustanovení

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Přebor C enduro. Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Přebor C enduro Zvláštní ustanovení Název podniku: MEZINÁRODNÍMISTROVSTVÍČESKÉREPUBLIKY ENDURO, PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Pohár České republiky v rally. Agrotec autoklub v AČR Brněnská Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Pohár České republiky v rally. Agrotec autoklub v AČR Brněnská Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Pohár České republiky v rally Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče 1 Obsah: strana 1. Úvod....2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky 3 9. Seznamovací jízdy 4 12.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze)

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze) OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-8 IV PŘEJÍMKY Článek 9-10 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 11-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III. Všeobecná ustanovení

Více

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Příbram 29-30. 5. 2009 Autoklub Příbram v AČR Pod záštitou starosty města Příbram MVDr. J. Řiháka 1 Cross country rally Příbram 2009, která se uskuteční ve dnech 29. - 30. 5. 2009,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE PŘEROV CZ 12. 14.8.2011 Tento dokument vychází z platných propozic Přílohy Mezinárodních sportovních předpisů a z nejnovější verze Standardních

Více

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Definice historického sportovního automobilu (HSA) Historický sportovní automobil je takový vůz, který lze zařadit do některé z kategorií nebo formulí

Více

Občanské sdružení Maverick.rescue, Žebětín 1082, Brno pořádá MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Občanské sdružení Maverick.rescue, Žebětín 1082, Brno pořádá MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Občanské sdružení Maverick.rescue, Žebětín 1082, Brno 641 00 pořádá MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HA ČESKÁ TROFEJ v závodech

Více

Technická komise FAS AČR

Technická komise FAS AČR TECHNICKÝ DOTAZ Technická komise FAS AČR Agenda Číslo dotazu 072/2016 Přijato 05. 11. 2016 Odpovězeno 15. 11. 2016 Základní údaje Jméno a příjmení Jiří Terš E-mail jiriters@seznam.cz Typ dotazu Jiný Disciplína

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. RALLY AGROPA 2005

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. RALLY AGROPA 2005 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. RALLY AGROPA 2005 29.-30. července 2005, Olšany Mistrovství České republiky ve sprintrally Mistrovství České republiky v rally historických automobilů Regionální mistrovství

Více

Konference a výkonné výbory svazů registrovaných v Autoklubu ČR. Svaz offroad AČR

Konference a výkonné výbory svazů registrovaných v Autoklubu ČR. Svaz offroad AČR Příloha č. 1 k Volebnímu řádu Konferencí federací, asociací a svazů registrovaných v Autoklubu ČR Konference a výkonné výbory svazů registrovaných v Autoklubu ČR Sportovní svazy Federace automobilového

Více

Občanské sdružení Maverick.rescue, Žebětín 1082, Brno pořádá

Občanské sdružení Maverick.rescue, Žebětín 1082, Brno pořádá Občanské sdružení Maverick.rescue, Žebětín 1082, Brno 641 00 pořádá MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HA ČESKÁ TROFEJ v závodech současných a historických automobilů do vrchu Zvláštní

Více

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR. Svaz motokrosu AČR

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR. Svaz motokrosu AČR NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR PŘÍLOHA N 034 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU DRUŽSTEV VERZE 2015 N 034.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ.... 3 N 034.1.1 Všeobecné ustanovení.

Více

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR PŘÍLOHA N 041 TERÉNNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ PŘEBOR STŘEDISEK MOTOCYKLOVÉHO SPORTU MOTOKROSU VERZE 2017 N 041.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ... 2 N 041.2 VYHLÁŠENÍ

Více

XVIII.automobilový slalom

XVIII.automobilový slalom XVIII.automobilový slalom PŘEROV - letiště Výmyslov XVIII. Automobilový slalom PRETIOX FIA-CEZ Slalom Trofej 2013 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ RAKOUSKA ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ I. PROGRAM A. Časový

Více

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov XX.automobilový slalom PŘEROV - letiště Výmyslov XX. Automobilový slalom PRETIOX FIA-CEZ Slalom Trofej 2015 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ I. PROGRAM A. Časový harmonogram Uzávěrka písemných

Více

Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011

Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011 Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011 ECOSUN Mistrovství české republiky ve sprintrally Mistrovství ČR v rally historických automobilů Mistrovství ČR juniorů Dámský pohár ČR K4 Pohár ČR v rally Pohár mládeže

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIX. RALLY AGROPA 2007

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIX. RALLY AGROPA 2007 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIX. RALLY AGROPA 2007 13.-14. července 2007, Olšany MIO GPS Mistrovství České republiky ve sprintrally K4 Pohár ČR v rally Rally historických automobilů volný podnik Obsah ZU: 1.

Více

MIKULÁŠ ZAREMBA RALLY Slušovice, 5. 6. prosince 2014

MIKULÁŠ ZAREMBA RALLY Slušovice, 5. 6. prosince 2014 www.rallysprintkopna.cz MIKULÁŠ ZAREMBA RALLY Slušovice, 5. 6. prosince 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Volný podnik OBSAH: strana 1. Úvod.... 2 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 4 5. Pojištění.

Více

XXVII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN ŘETECHOV 8. 5. 2016

XXVII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN ŘETECHOV 8. 5. 2016 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN ŘETECHOV 8. 5. 2016 I. PROGRAM FIA Zóna Střední Evropy / Mistrovství ČR / Česká Trofej Junior A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. IV. Mogul Testovací RZ Žiželice 2013. Obsah 30. 3. 2013 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...5 4. PŘIHLÁŠKY...

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. IV. Mogul Testovací RZ Žiželice 2013. Obsah 30. 3. 2013 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...5 4. PŘIHLÁŠKY... ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV. Mogul Testovací RZ Žiželice 2013 30. 3. 2013 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...5 4. PŘIHLÁŠKY...6 5. POJIŠTENÍ...7 6. REKLAMA A OZNAČENÍ...8 7. PNEUMATIKY...8 8.

Více

Zvláštní ustanovení Mezinárodního závodu automobilů do vrchu Maverick.rescue 2011, IHA CHALLENGE REGION WEST 2011 Ořechovský vrch

Zvláštní ustanovení Mezinárodního závodu automobilů do vrchu Maverick.rescue 2011, IHA CHALLENGE REGION WEST 2011 Ořechovský vrch Zvláštní ustanovení Mezinárodního závodu automobilů do vrchu Maverick.rescue 2011, IHA CHALLENGE REGION WEST 2011 Ořechovský vrch 14. 15. 10. 2011 Kapitola 1 - Všeobecný program podniku Pátek 14.10. 2011

Více

j Mezinárodní mistrovství České republiky v endurosprintu Přebor České republiky v endurosprintu ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

j Mezinárodní mistrovství České republiky v endurosprintu Přebor České republiky v endurosprintu ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ j Mezinárodní mistrovství České republiky v endurosprintu Přebor České republiky v endurosprintu ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Mezinárodní mistrovství České republiky endurosprint Přebor České republiky

Více

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ:: 75040557

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ:: 75040557 XVI. IMPROMAT RALLYSPRINT KOPNÁ MIO GPS MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY POHÁR MLÁDEŽE V RALLY VOLNÝ ZÓNOVÝ PODNIK VOLNÝ PODNIK POHÁR ČR V RALLY 18. 7. 2008 19. 7. 2008 SLUŠOVICE RALLYSPRINT KLUB V AČR R

Více

ZÁPIS Z KOMISE SLALOMU

ZÁPIS Z KOMISE SLALOMU (15:00, 28. 11. 2014, Brno Rohlenka) ZÁPIS Z KOMISE SLALOMU Přítomni: Jan Regner člen komise AS Antonín Červenka člen komise AS Ladislav Machoň člen komise AS Hosté: Dušan Šurýn pořadatel nového slalomu

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK OBSAH ZU: Program 1. Popis 2. Organizace 3. Přihlášky 4. Pojištění 5. Reklama 6. Startovní čísla 7. Pneumatiky

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro. Zvláštní ustanovení

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro. Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Zvláštní ustanovení Název podniku: MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO Číslo podniku:

Více

Zvláštní ustanovení. Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu

Zvláštní ustanovení. Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Zvláštní ustanovení Název podniku: Mistrovství ČR jednotlivců v endurosprintu Přebor

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXV. EPLcond Rally AGROPA 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXV. EPLcond Rally AGROPA 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXV. EPLcond Rally AGROPA 2014 Pačejov, 8. - 9. srpna 2014 TIMESEAL Mistrovství České republiky ve sprintrally Mistrovství ČR v rally historických automobilů Pohár České republiky

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 RALLY KLUB HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ V AČR ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Daniel Krob, Soběsuky

Více

Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í

Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í 36. RALLY PŘÍBRAM 2014 3. 5. října 2014 Příbram Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally 2014 Mistrovství ČR v rally historických automobilů Pohár České republiky

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Areal závodu Žár (Čímice,Vacov)

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Areal závodu Žár (Čímice,Vacov) CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Přebor ČR C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku:

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HA - 0 -

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HA - 0 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HA - 0 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 39. RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2011 Mistrovství ČR v rally historických automobilů Volný mezinárodní podnik v rally HA OBSAH: strana 1. Úvod....1 2. Organizace...

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ M ČR, P ČR A PŘÍRODNÍ OKRUHY PŘÍLOHA N 022

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ M ČR, P ČR A PŘÍRODNÍ OKRUHY PŘÍLOHA N 022 Národní sportovní řády FMS AČR pro SZM AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO SILNIČNÍ ZÁVODY MOTOCYKLŮ M ČR, P ČR A PŘÍRODNÍ OKRUHY PŘÍLOHA N 022 2016 www.autoklub.cz

Více

F. AUTOMOBILOVÉ RALLY

F. AUTOMOBILOVÉ RALLY F. AUTOMOBILOVÉ RALLY 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR V RALLY 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2015 je vypsáno Mistrovství ČR v rally (dále jen MČR), kterého se mohou zúčastnit soutěžící, jezdci a spolujezdci

Více

ROZDÍLY MEZI PROPOZICEMI PRO RALLYCROSS CHALLENGE 2014 A PROPOZICEMI PRO MMČR A MČR RALLYCROSS 2014

ROZDÍLY MEZI PROPOZICEMI PRO RALLYCROSS CHALLENGE 2014 A PROPOZICEMI PRO MMČR A MČR RALLYCROSS 2014 ROZDÍLY MEZI PROPOZICEMI PRO RALLYCROSS CHALLENGE 2014 A PROPOZICEMI PRO MMČR A MČR RALLYCROSS 2014 1. CÍLE, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ PŘEDPISY 2. OKRUHY 2.1. Všechny okruhy musí mít platnou FIA licenci

Více

D. SYSTÉM MISTROVSTVÍ

D. SYSTÉM MISTROVSTVÍ D. SYSTÉM MISTROVSTVÍ 1. MISTROVSTVÍ FIA ZÓNY STŘEDNÍ EVROPA Na základě návrhu členských států FIA z geografické zóny Střední Evropy byla rozhodnutím Světové rady pro motoristický sport FIA (World Motor

Více

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Definice historického sportovního automobilu (HSA) Historický sportovní automobil je takový vůz, který lze zařadit do některé z kategorií nebo formulí

Více

www.rallysprintkopna.cz Slušovice, 30. 31. května 2014

www.rallysprintkopna.cz Slušovice, 30. 31. května 2014 www.rallysprintkopna.cz Slušovice, 30. 31. května 2014 TIMESEAL Mistrovství České republiky ve sprintrally Juniorský mistr ČR Dámský pohár ČR Pohár ČR v rally Pohár mládeže Pohár pořadatele 1 OBSAH: strana

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. www.koncak.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Testovací RZ Žiželice 2015 28. 3. 2015 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...4 4. PŘIHLÁŠKY...5 5. POJIŠTENÍ...6 6. REKLAMA A OZNAČENÍ...6 7. PNEUMATIKY...7

Více

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Definice historického sportovního automobilu (HA) Historický sportovní automobil je takový vůz, který lze zařadit do některé z kategorií nebo formulí

Více

Zvláštní ustanovení. Číslo podniku: AČR 220/158 EMN 22/110, 25/108 Místo podniku: Kaplice. Datum pořádání:

Zvláštní ustanovení. Číslo podniku: AČR 220/158 EMN 22/110, 25/108 Místo podniku: Kaplice. Datum pořádání: Zvláštní ustanovení Mezinárodní Mistrovství České republiky sajdkár Mezinárodní Mistrovství České republiky čtyřkolek a čtyřkolek tř.veterán Přebor České republiky čtyřkolek tř. ženy, junior I., junior

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS PŘÍLOHA N 032 2016 1 NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR Svaz motokrosu AČR PŘÍLOHA N 032 MISTROVSTVÍ V MOTOKROSOVÝCH

Více

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár ve fourcrossu 2009 (ČP-4X), osmý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EXPO CZECH RALLY Volný podnik

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EXPO CZECH RALLY Volný podnik ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EXPO CZECH RALLY 2010 13. - 14. 3. 2010 Volný podnik Tato rally se bude konat podle Mezinárodních sportovních řádů a jejich příloh, Standardních propozic FAS AČR, Národních sportovních

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Název podniku:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Název podniku: CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky jednotlivců Přebor České republiky jednotlivců Třída Licence C dvoučlenných družstev Třída Licence C čtyřkolek Za podpory obce Radvanice v Čechách Název podniku:

Více

SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013

SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 6. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2013 SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013 Tyto Zvláštní ustanovení jsou založena dle platných Mezinárodních sportovních předpisů a dle nejnovější verze

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky a Přebor České republiky v endurosprintu

Mezinárodní mistrovství České republiky a Přebor České republiky v endurosprintu Název podniku: Mezinárodní mistrovství České republiky a Přebor České republiky v endurosprintu ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ENDUROSPRINTU PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY V ENDUROSPRINTU

Více

9-10 V VI VII.

9-10 V VI VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Ondrstroj Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR a Česká trofej v autocrossu Mascom Cup NOVÁ PAKA 9. - 11. 5. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Cross country - MČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Cross country - MČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Přebor ČR C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku:

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MM ČR v autocrossu SEDLČANY

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MM ČR v autocrossu SEDLČANY ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MM ČR v autocrossu SEDLČANY 1. - 2. 10. 2016 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky 09-10 V. Průběh podniku 11-17 VI. Uzavřené parkoviště

Více

Tišnov, 8. - 9. června 2007

Tišnov, 8. - 9. června 2007 Mio GPS mistrovství České republiky ve sprintrally K4 pohár České republiky v rally Austrian Rallye Challenge 2007 Volný zónový podnik v rally Tišnov, 8. - 9. června 2007 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Obsah ZU:

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 41. RALLY BOHEMIA Historic 11. - 12. 7. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 41. RALLY BOHEMIA Historic 11. - 12. 7. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 41. RALLY BOHEMIA Historic 11. - 12. 7. 2014 Mistrovství České republiky v rally HA Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ORGANIZACE A POPIS... 2 3 PROGRAM... 5 4 PŘIHLÁŠKY... 6 5 POJIŠTĚNÍ... 10 6 REKLAMA

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXIV. EPLcond Rally AGROPA 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXIV. EPLcond Rally AGROPA 2013 Autoklub České republiky Federace automobilového sportu Sportovní svaz rally ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXIV. EPLcond Rally AGROPA 2013 Pačejov, 9. - 10. srpna 2013 TIMESEAL Mistrovství České republiky ve sprintrally

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Testovací RZ Žiželice 2016 26. 3. 2016 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...4 4. PŘIHLÁŠKY...5 5. POJIŠTENÍ...6 6. REKLAMA A OZNAČENÍ...7 7. PNEUMATIKY...7 8. SEZNAMOVACÍ

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR POPLATKY FMS AČR, FIM A FIM EUROPE, TERMÍNY PRO HLÁŠENÍ PODNIKŮ DO KALENDÁŘE

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR POPLATKY FMS AČR, FIM A FIM EUROPE, TERMÍNY PRO HLÁŠENÍ PODNIKŮ DO KALENDÁŘE FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR POPLATKY FMS AČR, FIM A FIM EUROPE, TERMÍNY PRO HLÁŠENÍ PODNIKŮ DO KALENDÁŘE FMS AČR 2013 www.autoklub.cz 31 Ročenka 2013 ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ Veškeré zde uvedené platby

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2015 SOSNOVÁ 27. - 28. 6. 2015 Tyto Zvláštní ustanovení jsou založena dle platných Mezinárodních sportovních předpisů a dle nejnovější verze

Více

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek,

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Volný závod Motocyklů a čtyřkolek Zvláštní ustanovení Název podniku: ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Místo podniku: motokrosový areál Jínín, okres Strakonice Datum pořádání: 17.-18.3.2012

Více

ZASEDÁNÍ SVAZU RALLY AČR 15. prosinec 2015 10,00 Praha, Autoklub ČR

ZASEDÁNÍ SVAZU RALLY AČR 15. prosinec 2015 10,00 Praha, Autoklub ČR Přítomni: Hosté: ZASEDÁNÍ SVAZU RALLY AČR 15. prosinec 2015 10,00 Praha, Autoklub ČR SSR 06 122015 Kunc Tomáš, Kafka Stanislav, Regner Miloslav, Smolík Miroslav, Valenta Jiří, Černohorský Petr, Štípek

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY A. OBECNÁ ČÁST 1. SPORTOVNÍ PRAVOMOC, ŘÍZENÍ AUTOMOBILOVÉHO SPORTU Autoklub České republiky /AČR/ je spolkem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Více

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2014 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, kterého se může zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní

Více

Hlavní technický komisař

Hlavní technický komisař ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství zóny střední Evropy, MMČR a MČR, Mistrovství Rakouska a Slovenska Česká Trofej MASCOM CUP v autokrosu Poříčí nad Sázavou 24. - 26. července 2015 Kapitoly: I. Program II.

Více

F. AUTOMOBILOVÉ RALLY Bulletin 1/16, 2/16

F. AUTOMOBILOVÉ RALLY Bulletin 1/16, 2/16 F. AUTOMOBILOVÉ RALLY Bulletin 1/16, 2/16 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR V RALLY 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Mistrovství ČR v rally (dále jen MČR) se mohou zúčastnit soutěžící, jezdci a spolujezdci s platnou

Více