Péče za porodu a vedení porodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče za porodu a vedení porodu"

Transkript

1 Péče za porodu a vedení porodu Faktory účastnící se na porodním mechanismu: 1. Porodní objekt - plod 2. Porodní cesty 3. Porodní sily Péče za porodu a vedení porodu z publikace: Porodnická analgezie a anestezie autor: Antonín Pařízek a kolektiv Dohled nad průběhem fyziologického porodu není tak snadná úloha, jak by se zdálo na první pohled. Antonín Ostrčil Péče o ženu v průběhu porodu zahrnuje časové období od přijetí rodičky na porodní sál až do jejího převozu na oddělení šestinedělí. Je známkou profesionální a profesní zdatnosti personálu porodního sálu, jak dokáže vyhovět někdy i neobvyklým přáním a požadavkům rodiček, nicméně je třeba dodržovat vývojem potvrzené porodnické zásady a pravidla, která zde uvádíme. Zároveň je třeba upozornit na chyby a omyly, kterých se lékaři a porodní asistentky nejčastěji dopouštějí. Nedostatky v porodní péči mohou být totiž příčinou nejen nespokojenosti ženy rodičky, ale mohou ohrozit i její zdraví nebo zdraví jejího dítěte. 1. Příjem rodičky na porodní sál Zásady při příjmu těhotné na porodní sál: aspekce zevních rodidel (prolaps pupečníku); poslech plodových ozev (potvrzení vitality plodu); podrobný sběr anamnestických dat, nejen opis mnohdy nedokonalých záznamů z těhotenské legitimace (zodpovídá lékař podepsaný v porodopise); změření pánevních rozměrů, zevní vyšetření k určení polohy a postavení plodu, vyhmatání výšky a směru krční rýhy k časné diagnóze nepoměru mezi hlavičkou a pánví, event. patologických poloh plodu; vaginální vyšetření lékařem, obzvláště před podáním klyzmatu při odteklé plodové vodě; vstupní kardiotokografie na pracovišti vybaveném monitorem je nezbytným požadavkem; záznam vyšetření teploty, krevního tlaku, pulsu a moče, tělesná hmotnost rodičky; vstupní amnioskopie by měla být provedena u všech těhotných (pokud je technicky možná);

2 pečlivé vedení časového záznamu platí pro celý průběh porodu (kontrola nastavení času na všech používaných monitorovacích systémech a přístrojích); příjem rodičky by měl být uzavřen rozvahou o strategii vedení porodu. Chyby: málo pečlivě, chybně a nepřehledně vedená zdravotní dokumentace; nedostatečné zhodnocení závažnosti stavu rodičky (u většiny i fatálně končících případů zprvu ženy udávají jen neurčité obtíže pocit neobvyklé únavy, bolest hlavy, nauzeu ap., a teprve v dalším období nastává někdy i neobvykle rychlý spád událostí nebo hypoxie plodu); nepoznaný nepoměr, patologické polohy, poruchy naléhání; o způsobu vedení porodu patologického těhotenství rozhoduje nezkušený lékař; neprofesionální vedení pohovoru a vysvětlování problematiky rodičce a jejímu partnerovi; nedostatečně taktní, zvláště imperativní chování personálu vůči rodičce nebo jejímu partnerovi. 2. I. doba porodní Začátek porodu je definován pravidelnými děložními kontrakcemi, které mají pracovní efekt na děložním hrdle. Trvání I. doby porodní by nemělo přesahovat hodin, aktivní fáze pak 6 hodin (obr. 1). Obr. 1: progrese porodního/děložního nálezu u primipary v závislosti na čase Latentní fáze I. doby porodní: rozlišení od presagientních stahů (předzvěstné stahy, tzv. poslíčci) není vždy jednoduchá (rozlišení ztěžuje např. trychtýřovité hrdlo multipary, stav po cerclage nebo naopak nepřipravené hrdlo u přenášení, staré primipary); rozlišení presagientních stavů od počínajícího porodu může někdy usnadnit podání fenothiazinového preparátu, na rozdíl od presagientních

3 stavů to pravidelné (pracovní) stahy neovlivní; rozvoj porodní činnosti je možný dirupcí vaku blan, o níž má v latentní fázi rozhodnout zkušený lékař, neboť se jedná o závažné rozhodnutí (možnost dystokie, infekce); medikamentózní stimulace děložní činnosti oxytocinem zásadně 2 IU v infúzi (nejčastěji 500 ml 5% glukózy); začínáme pomalu frekvencí kapek/min a postupně zrychlujeme podle efektu, za kontroly kardiotokografem. Aktivní fáze I. doby porodní Vedení partogramu od branky 3 cm je názorné, ale nedostačuje k veškeré dokumentaci (rozvahy, medikace, popis kardiotokografického záznamu). Příčinou dystokie (neprogredující porodní nález) může být: nepoměr mezi hlavičkou a pánví, pokud nebyl diagnostikován již při příjmu; patologické naléhání hlavičky (deflexe, vysoký přímý stav, asynklitismus); rigidita měkkých porodních cest (pak je vhodná epidurální analgezie, spazmolytika, neuroplegická analgezie, v některých případech i paracervikální analgezie); je třeba rozlišovat mezi rigidní děložní brankou (např. po cerclage nebo po kryoterapii) a spastickou děložní brankou (např. reakce na porodní stres); inkoordinace děložní práce; po vyloučení předchozích příčin zbývá děložní hypoaktivita, jejímž řešením je dirupce nebo stimulace oxytocinem. Sledování průběhu I. doby porodní: vaginální vyšetření cca po 2 3 hodinách (pochopitelně dle průběhu porodu, vždy po odtoku plodové vody a na konci I. doby porodní); rektální vyšetření (nepoužívá se na všech našich pracovištích); děložní činnost; kontrola vstupování hlavičky, změny nálezu na děložním hrdle a děložní brance; krevní tlak, puls a teplota po 2 3 hodinách; srdeční frekvence plodu alespoň intermitentní kardiotokografické sledování; dbát na vyprazdňování močového měchýře (zejména pokud byla podána epidurální analgezie); rodička by neměla ležet na zádech (prevence aortokaválního kompresivního syndromu), měla by být v poloze, která jí nejvíce vyhovuje, zejména v sedu (balon, speciální porodnická křesla), měla by být doporučena chůze. Pokud žena vyžaduje polohu vleže, pak zásadně na boku, který odpovídá postavení plodu. Chyby ve vedení I. doby porodní: chybné určení začátku porodu;

4 pozdní diagnóza příčin dystokie; předčasná dirupce vaku blan; nevhodné dávkování oxytocinu (nedostatečné a neúčinné, nebo naopak nadměrné s možností tachysystolie a hypoxie plodu); nekorigovaná hyperaktivita děložní (fyziologické jsou tři kontrakce během 10 minut); nevhodné nebo špatně načasované podání léků nebo analgezie; poloha vleže na zádech (podmínka pro kvalitní kardiotokografický záznam); zanedbání polohování ženy pro usnadnění porodního mechanismu, zejména vnitřní rotace hlavičky plodu (viz obr. 2); Obr. 2: Poloha ženy během I. doby porodní malá trpělivost při zadním postavení plodu, kdy je téměř vždy fyziologicky prodloužena I. doba porodní. Porod, kdy plod zaujímá zadní postavení, je vždy bolestivější (i při podání epidurální analgezie), protože hlavička záhlavím více utlačuje lumbosakrální nervový plexus než při předním postavení plodu (obr. 3); Obr 3: Lumbosakrální kompartment

5 snaha za každou cenu vyhovět požadavku rodičky o zvýšení efektivity analgezie hrozí předávkování systémovými analgetiky a sedativy v neprospěch plodu nebo překročení epidurální analgezie v epidurální anestezii; osamělá rodička (nepřítomnost porodní asistentky); chaotické jednání personálu porodního sálu v případě akutně vzniklých problémů a narušení pohody ostatních rodiček a zejména jejich doprovodu; zbytečný hluk na porodním sále (zvýšená hlasitost kardiotokografických přístrojů, hlučná komunikace personálu); špatný odhad osobnosti rodičky. 3. II. doba porodní II. doba porodní by neměla trvat déle než 60 minut: vaginální vyšetření je nutné k upřesnění nálezu a zjištění dokončené vnitřní rotace hlavičky; poslech plodových ozev po každé kontrakci; správné chránění hráze, event. včasná epiziotomie; mechanismus porodu předního raménka (fraktura klavikuly a parézy plodu, poškození svalstva perinea). Problémy ve II. době porodní nastávají ze dvou důvodů: pomalá progrese hlavičky: vedle slabých porodních sil je třeba uvažovat i o jiných příčinách dystokie v I. době porodní (nepoměr, vysoký přímý stav ap.), pak včas indikovat císařský řez. Použití kleští nebo Kristellerovy exprese je v případě kefalopelvického nepoměru a vysokého přímého stavu kontraindikováno; porucha děložní činnosti (sekundární hypoaktivita): doporučujeme stimulaci infúzí s oxytocinem, nevyčerpáváme rodičku předčasným, a proto zbytečným tlačením (obr. 4).

6 Obr 4: McRobertsův manévr - flexe a přitažení dolních končetin rodičky způsobují výhodnější podmínky (změna polohy pánevního vchodu a pánevního východu) pro porodní mechanismus hlavičky a ramének plodu Chyby ve vedení II. doby porodní: pozdní diagnóza dystokie; nediagnostikovaná hypoxie plodu; netrpělivost a předčasné užití břišního lisu; porušení zásad sterility; nedodržení zásad porodního mechanismu (chybění polohování, nucení k porodní poloze na zádech); zadržování hlavičky na hrázi; chyby při porodu ramének plodu; nedostatečná péče o vyprazdňování močového měchýře; analgezie za každou cenu; špatně načasované podání analgetik a sedativ, rozšíření epidurální analgezie na epidurální anestezii (hrozí farmakologické ovlivnění plodu, zhoršení spolupráce rodičky). 4. III. a IV. doba porodní Prevencí patologií ve III. a IV. době porodní je opět trpělivost personálu porodního sálu: přesně po porodu předního raménka vést aktivně III. dobu porodní (farmakologicky); bezprostředně po porodu přikládat novorozence k prsům matky, povolit partnerovi rodičky sledovat poporodní ošetření novorozence a pak uložit dítě v blízkosti matky; vyčkat odloučení placenty při přesném měření krevní ztráty (velikost krevní ztráty je hlavním kritériem pro aktivní postoj porodníka); kontrolovat močový měchýř a pečovat o jeho vyprazdňování (plný močový měchýř může být příčinou děložní hypotonie, která patří k nejzávažnějším

7 porodnickým komplikacím); pečlivě prohlédnout placentu a plodové obaly; moč se po porodu kvalitativně vyšetří, zejména s ohledem na proteinurii; včasná a pečlivá kontrola porodních cest v porodnických zrcadlech; správná operační technika ošetření porodních poranění; monitoring krevního tlaku a pulsu. Chyby ve vedení III. a IV. doby porodní: malá pozornost nebo dokonce nepřítomnost personálu porodního sálu u lůžka rodičky před porodem placenty (náhlá a masivní hemoragie); Küstnerův hmat (hrozí spazmus děložní branky); Crédéův hmat nebo masáž dělohy při neodloučené placentě; nedokonalá prohlídka celistvosti placenty a obalů plodu; přerušení infúze s oxytocinem po porodu dítěte; izolace dítěte od matky (žena pak hůře snáší i nepatrné komplikace); přehlédnuté porodní poranění; chybně odhadnutá porodní krevní ztráta, podcenění krevních ztrát, chybění zajištění venózního řečiště rodičky, event. rané nedělky (v případě rozvinuté hypovolémie hrozí technické problémy s kanylací periferních vén), pozdní podání náhradních roztoků; případné operační výkony prováděné bez dokonalé anestezie; nedostatečná kontrola rodičky ve IV. době porodní, tj. kontrola krevního tlaku, pulsu, teploty, výšky děložního fundu a zevního krvácení; předčasná extrakce epidurálního katétru, aby v případě eventuální revize porodních cest nebylo třeba podávat celkovou anestezii. 5. Další okolnosti vedení porodu Kardiotokografie za porodu Zevní kardiotokografické sledování děložní činnosti a srdeční akce plodu je metoda dnes rozšířená do všech porodnických zařízení v naší zemi. Vnitřní snímání skalpovou elektrodou a intraamniálním katétrem jsou metody invazivní, vhodné pouze v indikovaných případech. Zásady, které budou uvedeny, se týkají stejně jako celý předchozí text donošeného a dosud fyziologicky probíhajícího těhotenství. Je pochopitelné, že u předčasných porodů a závažných porodnických patologií vedených v perinatologických centrech a centrech intermediární péče je třeba volit postup podle stavu rodičky a plodu: vstupní kardiotokografický záznam v trvání minut musí být ihned vyhodnocen lékařem; při fyziologickém záznamu je třeba CTG opakovat za 2 3 h, při suspektním záznamu podle potřeby častěji, při patologickém záznamu je nutný záznam kontinuální, event. skalpovou elektrodou (podle možnosti porodnického zařízení); záznam se hodnotí buď skórováním podle zvyklostí jednotlivých oddělení, nebo podle směrnice FIGO fyziologický, suspektní, patologický záznam; záznamy jsou součástí dokumentace, registrační papír je nutno označit příjmením, datem, hodinou a dobou snímání (pokud chybí automatický

8 tisk času); do porodopisu je nutno zaznamenat dobu trvání registrace a její přesný popis s čitelným podpisem lékaře; rozvaha o dalším postupu vedení porodu musí být komplexní, je třeba zvážit vždy celý průběh porodu i kardiotokografie je metoda pomocná. Chyby: nedostatečně vyhodnocený záznam, chybějící dokumentace. 6. Některé porodnické nepravidelnosti a situace Předčasný odtok plodové vody po 37. týdnu těhotenství U donošených těhotenství vyčkáme 12 hodin při odtoku čiré plodové vody, nejsou-li známky infekce nebo hypoxie plodu (nezvýšené hodnoty markerů zánětu, kardiotokografie fyziologický záznam). Při připraveném, zralém děložním hrdle indukujeme kontrakce infúzí s oxytocinem (tak, jak bylo uvedeno v I. době porodní) nebo s prostaglandiny, při nepřipraveném hrdle zvažujeme aplikaci lokálně podaných prostaglandinů. Do dokumentace je třeba přesně uvést dobu odtoku, množství a charakter plodové vody. Neúspěšná stimulace děložní činnosti Monitorujeme možnou infekci (teplota po 3 hodinách, CRP a leukocyty po 12, max. po 24 hodinách, kultivace z pochvy). Antibiotika aplikujeme po 12 (max. po 18) hodinách po odtoku plodové vody. Při opakované neúspěšné indukci zvažujeme císařský řez. Indukce porodu Všeobecně je platná tendence indukce porodu omezovat, protože se jedná o zásah do fyziologického dění. Podstatné je, že indukci indikuje vždy zkušený porodník a uvede ji do porodopisu. Konec pánevní Při porodu plodu v poloze koncem pánevním je známé vyšší riziko pro plod (vyšší perinatální mortalita a morbidita) i pro matku (častější císařský řez s možnými komplikacemi): o způsobu porodu (per vias vaginalis versus sectio caesarea) rozhoduje vždy zkušený lékař. Rozhodující je hmotnost plodu, uložení a držení plodu a přidružená rizika; při vaginálním porodu musí být přítomen zkušený porodník; v průběhu II. doby porodní by měl být přítomen anesteziolog; za výuku mladých lékařů odpovídá primář oddělení. Chyby při porodu konce pánevního:

9 špatný odhad velikosti plodu, negativní farmakologické ovlivnění děložních kontrakcí a porodních sil, nesprávně načasované podání oxytocinu, pozdní rozhodnutí o císařském řezu, předčasná dirupce vaku blan, manuálně nesprávně vedená II. doba porodní, zejména pokud je nutné vybavení vztyčených ruček. Vícečetné těhotenství gemini (porod v termínu porodu) Vedení porodu závisí v prvé řadě na poloze obou plodů. Tak jako u konce pánevního, i zde o způsobu porodu vždy rozhoduje zkušený porodník. Rozhodne-li o spontánním porodu vaginální cestou, musí být přítomen nejen do konce porodu plodu B, kdy mohou nastat častěji komplikace, ale i ve III. a IV. době, kdy hrozí děložní hypotonie až atonie. Porod plodu B by měl být ukončen do 30 minut po porodu plodu A: při podélné poloze plodu B je třeba vyčkat kontrakcí, event. podat infúzi s oxytocinem; dirupce vaku blan se provádí při dobré děložní činnosti (neváhat s podáním oxytocinu) a pokud je velká část plodu dobře fixována v pánevním vchodu; při poloze šikmé nebo příčné se ihned pokusíme o obrat zevními hmaty; obrat vnitřními hmaty provádí zkušený porodník (celková nebo neuroaxiální anestezie je povinná), je možno zvážit císařský řez na druhé dvojče; přítomnost anesteziologa na porodním sále v průběhu II. doby porodní je nutností. Chyby při porodu dvojčat: nepoznané vícečetné těhotenství a následně aktivní vedení III. doby při porodu prvního dvojčete (dnes při ultrasonografické diagnostice v těhotenství vzácná komplikace cave: extramurální porod a následná snaha zamezit hemoragii při časové tísni); chybné rozhodnutí v taktice vedení porodu: v mnohých porodnických zařízeních se vede porod per vias naturales, pouze jsou-li oba plody uloženy v poloze podélné hlavičkou. Klasicky udávaná indikace pro hrozící kolizi dvojčat (poloha plodu A koncem pánevním a plodu B hlavičkou) je dnes rozšiřována. Z hlediska snižování mortality i morbitidy plodu B se primárně indikuje císařský řez i tehdy, pokud je plod A v poloze podélné hlavičkou a plod B v poloze podélné koncem pánevním; negativní farmakologické ovlivnění děložních kontrakcí a porodních sil (oslabení); chybou je předčasná dirupce při nevstouplé velké části plodu B (hrozí uchýlení do příčné polohy plodu B a výhřez malých částí nebo pupečníku plodu B); technicky nesprávně provedený vnitřní obrat plodu B.

10 Partus per forcipem Indikaci k ukončení porodu per forcipem určuje zkušený porodník, který operaci provádí. Nezbytná je výuka mladých lékařů: východové kleště Simpsonovy jsou technicky nejjednodušší a jsou vhodné k výuce mladých porodníků; střední kleště pro porod hlavičky plodu ze šíře nebo úžiny mají být použity ty, se kterými má porodník nejlepší zkušenosti a ovládá je (Breus, Shute, Kjelland); vysoké kleště jsou dnes kontraindikovány je třeba včas zvážit císařský řez; nezbytné je pečlivé zevní vaginální vyšetření (s vyhmatáním krční rýhy); v dokumentaci musí být uvedena indikace, podmínky a záznam o průběhu operačního výkonu. Chyby: nesprávné zhodnocení vstupování hlavičky (záměna s porodním nádorem); technicky nedokonalé provedení kleští; pozdní nasazení kleští při hypoxii plodu. Vakuumextrakce Oproti forcepsu má vakuumextrakce určité výhody: je technicky snazší, může být event. použita na hlavičku ve vyšších pánevních rovinách, je menší nebezpečí poranění matky. Nevýhody: vakuumextrakce je časově náročnější (tvorba podtlaku), u novorozence je vyšší riziko vzniku kefalhematomu, ikteru nebo retinální hemoragie, je kontraindikována u plodů nezralých a hypoxických. Císařský řez V terminologii se doporučuje používat názvů elektivní (plánovaný) císařský řez nebo akutní (urgentní) císařský řez, oba mohou být provedeny před nástupem děložních kontrakcí nebo již v průběhu porodní činnosti. Indikace porodnické i neporodnické stanoví přednosta oddělení nebo jím pověřený lékař. Antibiotika se aplikují častěji (profylaxe). V dokumentaci musí být uvedeny indikace, podmínky operace, operační záznam a anesteziologický záznam. Vzhledem k stoupající frekvenci císařských řezů rodí častěji ženy, které mají již císařský řez v anamnéze. Tyto těhotné by měly být hospitalizovány alespoň 7 dní před termínem (pokud těhotenství probíhá fyziologicky). Uvažuje-li porodník o způsobu vedení porodu po předchozím císařském řezu, měl by vždy znát

11 indikaci předchozího výkonu, průběh operace a pooperačního období. Rozhodne-li o vedení porodu vaginálně, pak farmakologická indukce je kontraindikována pouze relativně (hrozící ruptura v jizvě). Pokud je indukce nevyhnutelná, musí se ještě více (oproti spontánnímu porodu u stavu po císařském řezu) dodržovat bezpečnostní podmínky, zejména trvalé sledování celkového i místního nálezu rodičky a stavu plodu (kontinuální CTG). Jakékoli zhoršení celkového stavu matky (bolest, pokles TK, tachykardie, krvácení) a plodu (CTG záznam) by mělo okamžitě vyvolat podezření z děložní ruptury. Avšak dehiscence jizvy po operaci na děloze, případně její počínající ruptura, může probíhat téměř bez příznaků. Má-li žena v anamnéze císařský řez a je-li odhad hmotnosti plodu (ultrazvukovým vyšetřením) nad g, pak je v České republice primárně indikován císařský řez (sectio caesarea iterativa). Po porodu placenty vždy v anestezii digitálně revidujeme celistvost jizvy v děložní stěně. Při závažné porodnické komplikaci (eklampsie, šok) je nejprve nutná léčba akutního stavu, operaci zahájíme po domluvě a ve spolupráci s anesteziologem. Dokumentace Z jednání znaleckých komisí vyplývá, že porodnická dokumentace je často nedokonalá, nepřesná a nečitelná. Je nutné klást důraz na: zápis všech vyšetření s přesnými časovými údaji, registraci každé změny klinického stavu rodičky, registraci všech ordinací včetně času jejich splnění, indikace k indukci a ke všem operačním zákrokům, popis kardiotokografického záznamu (jméno, datum, čas, přiložit do porodopisu), čitelné podpisy jak lékařů, tak porodních asistentek u všech záznamů. Lékař by měl mít stále na mysli, že cokoli učiní, může být předmětem soudního sporu. Správně a pečlivě vedená dokumentace je pak jeho hlavní a často jedinou obranou. Literatura 1. ČECH, E., a kol. Porodnictví. Praha : Grada, DOLEŽAL, A. Technika porodnických operací. Praha : Grada, GABBE, SG., NIEBYL, JR., SIMPSON, JL. Obstetrics, normal and problem pregancies. New York : Churchill Livingstone, RABE, T. Memorix porodnictví. Praha : Scientia Medica, ROKYTOVÁ, V. Péče za porodu. Vedení porodu. Moderní gynekologie a porodnictví, 8, 1999, 2, s nakladatel:

12

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone www.helago-cz.cz Každý porod je jiný připravte se s 3B SIMone V případě ohrožení matky nebo plodu je často důležitější dokončit porod co možno nejrychleji.

Více

Sledování stavu plodu v děloze během porodu

Sledování stavu plodu v děloze během porodu Sledování stavu plodu v děloze během porodu 1. Vyšetření při příjmu rodičky Při příjmu rodičky se vedle zevního a vnitřního porodnického vyšetření provádí vstupní kardiotokografie (CTG) s 20minutovým záznamem.

Více

4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY

4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII 4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY Publikován v České gynekologii, 67, 2002, supplementum, s. 33 36 a v Moderní gynekologii a porodnictví, 16, 2007, č.

Více

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období Ztížený porod abnormality

Více

Národní registr reprodukčního zdraví Rodičky

Národní registr reprodukčního zdraví Rodičky Závazné pokyny NZIS Národní registr reprodukčního zdraví Rodičky 007_20120701 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr rodiček Závazné pokyny NZIS 007_20120701 Tyto závazné pokyny vydal, na základě

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Alternativní porody informovanost studentek VŠ

Alternativní porody informovanost studentek VŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Michaela Macková V. ročník prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ODDĚLENÍ RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník studia:

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK MUDr. Jana Landsmanová 1. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství doporučený postup Laboratorní vyšetření

Více

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie - definice Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH) Preeklampsie těhotenstvím podmíněná

Více

STUDIJNÍ PROGRAM PORODNÍ ASISTENCE STUDIJNÍ OBOR PORODNÍ ASISTENTKA

STUDIJNÍ PROGRAM PORODNÍ ASISTENCE STUDIJNÍ OBOR PORODNÍ ASISTENTKA Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 LOGBOOK STUDIJNÍ PROGRAM PORODNÍ ASISTENCE STUDIJNÍ OBOR PORODNÍ ASISTENTKA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Tento materiál je výstupem z projektu Inovace předmětů

Více

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 Oční oddělení Šumperské nemocnice Milá nastávající maminko, termín narození Vašeho miminka se blíží a Vy se stále nemůžete

Více

METODIKA PÉČE O TĚHOTNOU, RODIČKU, ŽENU S DÍTĚTEM PO PORODU A JEJÍ RODINU

METODIKA PÉČE O TĚHOTNOU, RODIČKU, ŽENU S DÍTĚTEM PO PORODU A JEJÍ RODINU METODIKA PÉČE O TĚHOTNOU, RODIČKU, ŽENU S DÍTĚTEM PO PORODU A JEJÍ RODINU ÚVOD Metodika práce porodní asistentky v primární péči byla tvořena na základě nejnovějších výzkumů v oblasti péče o těhotnou ženu,

Více

Stav českého porodnictví ve světle oficiálního výzkumu

Stav českého porodnictví ve světle oficiálního výzkumu Stav českého porodnictví ve světle oficiálního výzkumu (agentura STEM, Nadace OSF Praha - program Zdravé rodičovství, 2000) Ve spolupráci se Střediskem empirických výzkumů (STEM) proběhlo v roce 2000 pod

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Koncepce prenatální péče

Koncepce prenatální péče sloh a navrhl stavbu tvořenou šesti pavilóny s jedenácti trakty a s vnitřním obdélníkovým nádvořím. Byla zde zřízena i dvě tajná oddělení se zvláštními vchody přímo z ulice, kde mohly v tajnosti porodit

Více

Od kdy mám cítit pohyby plodu? 24 Jak často mají být pohyby plodu? 24 Jak se vyšetřuje, jestli je plod v pořádku? 25 Co znamenají zkratky a čísla při

Od kdy mám cítit pohyby plodu? 24 Jak často mají být pohyby plodu? 24 Jak se vyšetřuje, jestli je plod v pořádku? 25 Co znamenají zkratky a čísla při OBSAH Předmluva 11 1. TĚHOTENSTVÍ 6 Jak poznám, že jsem těhotná? 12 Když mám pozitivní těhotenský test, kdy mám jít poprvé na gynekologii? 12 Jak se mám chovat, když jsem otěhotněla? 13 Jak se pozná mimoděložní

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

Vedení porodu koncem pánevním: spontánní porod nebo císařský řez? Michaela Třeštíková

Vedení porodu koncem pánevním: spontánní porod nebo císařský řez? Michaela Třeštíková Vedení porodu koncem pánevním: spontánní porod nebo císařský řez? Michaela Třeštíková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou porodu koncem pánevním. Práce je rozdělena

Více

Porodnici si vybrat můžete, ale jak se kde rodí, je tajné

Porodnici si vybrat můžete, ale jak se kde rodí, je tajné Porodnici si vybrat můžete, ale jak se kde rodí, je tajné Jarmila Hnilicová jarmila.hnilicova@gmail.com Myslíte si, že na volbě porodnice nezáleží, protože všechny poskytují podobnou péči? Tak to jste

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

9 Trauma v těhotenství Kepák J.

9 Trauma v těhotenství Kepák J. 9 Trauma v těhotenství Kepák J. Úrazy v těhotenství, zejména ty těžké (polytrauma nebo kraniocerebrální monotrauma), jsou neobvyklé a většina chirurgů ani porodníků se s nimi ve své celoživotní praxi nesetká.

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Příbalová informace pro lékaře Informace pro použití, čtěte pozorně!

Příbalová informace pro lékaře Informace pro použití, čtěte pozorně! Příbalová informace pro lékaře Informace pro použití, čtěte pozorně! Enzaprost F Dinoprostum injekční roztok Držitel rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o. Praha Česká republika Výrobce CHINOIN

Více

( In: Radek Veselý a kolektiv: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. NCO NZO. Brno 2011)

( In: Radek Veselý a kolektiv: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. NCO NZO. Brno 2011) TRAUMA A TĚHOTENSTVÍ Kepák J. ( In: Radek Veselý a kolektiv: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. NCO NZO. Brno 2011) Úrazy v těhotenství, zejména ty těžké (polytrauma nebo kraniocerebrální monotrauma),

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Péče o rodičku s protrahovaným porodem mapa péče Markéta Miechová

Péče o rodičku s protrahovaným porodem mapa péče Markéta Miechová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o rodičku s protrahovaným porodem mapa péče Markéta Miechová Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Infekční komplikace u neuroaxiálních blokád. Petr Štourač Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LFMU OLB FN Brno

Infekční komplikace u neuroaxiálních blokád. Petr Štourač Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LFMU OLB FN Brno Infekční komplikace u neuroaxiálních blokád Petr Štourač Pavel Ševčík KARIM FN Brno a LFMU OLB FN Brno Souhrn Neuraxiální blokáda u porodu Komplikace (incidence, symptomatologie, diagnostika, léčba) Epidurální

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství

Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Standardy péče o diabetes mellitus v těhotenství Vzhledem k rostoucímu počtu diabetu 1.typu i diabetu 2.typu v populaci a zlepšení péče o pacienty s diabetem v posledních dvou desetiletích stoupá i počet

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI

Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI DESATERO PŘIROZENÉHO PORODU V PORODNICI (PPP) 1. DIALOG. Usilovat o dialog, vstřícnou komunikaci a empatické jednání veškerého personálu.

Více

Milé maminky, Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší:

Milé maminky, Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší: Milé maminky, chcete-li se při porodu vyhnout natržení nebo nástřihu hráze, pak se seznamte se zdravotní pomůckou Aniball, sloužící k předporodní přípravě a zpevnění svalstva pánevního dna po porodu. Začít

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně ČESKÁ Gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry. Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení

Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry. Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení Extrémní nezralost Od 24. gestačního týdne Extrémní nezralostnepřipravenost

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě Machart S ARK FN Plzeň Riziko žilní punkce Ze strany anesteziologa: Zkušenost Vybavení (ekonomické tlaky) Časování (interval mezi kontrakcemi) Komunikace s

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION

XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION XXIV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE CONGRESS HOTEL CLARION Pražská 14, České Budějovice (Kongresový sál 1. patro)

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv

Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv Nepravidelná medikace s tišícím účinkem v praxi zařízení sociálních služeb pro seniory Poznatky a doporučení veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Proč

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ Jméno a příjmení.rodné číslo: Bydliště..Zdravotní pojišťovna.. Vážený pane, vážená paní, před rozhodnutím podrobit se operačnímu zákroku

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Dušan Merta (dusan.merta@seznam.cz) září 2013 1 Úvod Stáří relativní pojem Už to není co bývalo... není jednoznačná korelace mezi biologickým a kalendářním

Více

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA DO ROKU 2020 VYTVOŘIT PODMÍNKY, ABY VŠECHNY NAROZENÉ DĚTI A DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU MĚLY LEPŠÍ ZDRAVÍ UMOŽŇUJÍCÍ JIM ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA Důležité komponenty tělesného a

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více