Péče za porodu a vedení porodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče za porodu a vedení porodu"

Transkript

1 Péče za porodu a vedení porodu Faktory účastnící se na porodním mechanismu: 1. Porodní objekt - plod 2. Porodní cesty 3. Porodní sily Péče za porodu a vedení porodu z publikace: Porodnická analgezie a anestezie autor: Antonín Pařízek a kolektiv Dohled nad průběhem fyziologického porodu není tak snadná úloha, jak by se zdálo na první pohled. Antonín Ostrčil Péče o ženu v průběhu porodu zahrnuje časové období od přijetí rodičky na porodní sál až do jejího převozu na oddělení šestinedělí. Je známkou profesionální a profesní zdatnosti personálu porodního sálu, jak dokáže vyhovět někdy i neobvyklým přáním a požadavkům rodiček, nicméně je třeba dodržovat vývojem potvrzené porodnické zásady a pravidla, která zde uvádíme. Zároveň je třeba upozornit na chyby a omyly, kterých se lékaři a porodní asistentky nejčastěji dopouštějí. Nedostatky v porodní péči mohou být totiž příčinou nejen nespokojenosti ženy rodičky, ale mohou ohrozit i její zdraví nebo zdraví jejího dítěte. 1. Příjem rodičky na porodní sál Zásady při příjmu těhotné na porodní sál: aspekce zevních rodidel (prolaps pupečníku); poslech plodových ozev (potvrzení vitality plodu); podrobný sběr anamnestických dat, nejen opis mnohdy nedokonalých záznamů z těhotenské legitimace (zodpovídá lékař podepsaný v porodopise); změření pánevních rozměrů, zevní vyšetření k určení polohy a postavení plodu, vyhmatání výšky a směru krční rýhy k časné diagnóze nepoměru mezi hlavičkou a pánví, event. patologických poloh plodu; vaginální vyšetření lékařem, obzvláště před podáním klyzmatu při odteklé plodové vodě; vstupní kardiotokografie na pracovišti vybaveném monitorem je nezbytným požadavkem; záznam vyšetření teploty, krevního tlaku, pulsu a moče, tělesná hmotnost rodičky; vstupní amnioskopie by měla být provedena u všech těhotných (pokud je technicky možná);

2 pečlivé vedení časového záznamu platí pro celý průběh porodu (kontrola nastavení času na všech používaných monitorovacích systémech a přístrojích); příjem rodičky by měl být uzavřen rozvahou o strategii vedení porodu. Chyby: málo pečlivě, chybně a nepřehledně vedená zdravotní dokumentace; nedostatečné zhodnocení závažnosti stavu rodičky (u většiny i fatálně končících případů zprvu ženy udávají jen neurčité obtíže pocit neobvyklé únavy, bolest hlavy, nauzeu ap., a teprve v dalším období nastává někdy i neobvykle rychlý spád událostí nebo hypoxie plodu); nepoznaný nepoměr, patologické polohy, poruchy naléhání; o způsobu vedení porodu patologického těhotenství rozhoduje nezkušený lékař; neprofesionální vedení pohovoru a vysvětlování problematiky rodičce a jejímu partnerovi; nedostatečně taktní, zvláště imperativní chování personálu vůči rodičce nebo jejímu partnerovi. 2. I. doba porodní Začátek porodu je definován pravidelnými děložními kontrakcemi, které mají pracovní efekt na děložním hrdle. Trvání I. doby porodní by nemělo přesahovat hodin, aktivní fáze pak 6 hodin (obr. 1). Obr. 1: progrese porodního/děložního nálezu u primipary v závislosti na čase Latentní fáze I. doby porodní: rozlišení od presagientních stahů (předzvěstné stahy, tzv. poslíčci) není vždy jednoduchá (rozlišení ztěžuje např. trychtýřovité hrdlo multipary, stav po cerclage nebo naopak nepřipravené hrdlo u přenášení, staré primipary); rozlišení presagientních stavů od počínajícího porodu může někdy usnadnit podání fenothiazinového preparátu, na rozdíl od presagientních

3 stavů to pravidelné (pracovní) stahy neovlivní; rozvoj porodní činnosti je možný dirupcí vaku blan, o níž má v latentní fázi rozhodnout zkušený lékař, neboť se jedná o závažné rozhodnutí (možnost dystokie, infekce); medikamentózní stimulace děložní činnosti oxytocinem zásadně 2 IU v infúzi (nejčastěji 500 ml 5% glukózy); začínáme pomalu frekvencí kapek/min a postupně zrychlujeme podle efektu, za kontroly kardiotokografem. Aktivní fáze I. doby porodní Vedení partogramu od branky 3 cm je názorné, ale nedostačuje k veškeré dokumentaci (rozvahy, medikace, popis kardiotokografického záznamu). Příčinou dystokie (neprogredující porodní nález) může být: nepoměr mezi hlavičkou a pánví, pokud nebyl diagnostikován již při příjmu; patologické naléhání hlavičky (deflexe, vysoký přímý stav, asynklitismus); rigidita měkkých porodních cest (pak je vhodná epidurální analgezie, spazmolytika, neuroplegická analgezie, v některých případech i paracervikální analgezie); je třeba rozlišovat mezi rigidní děložní brankou (např. po cerclage nebo po kryoterapii) a spastickou děložní brankou (např. reakce na porodní stres); inkoordinace děložní práce; po vyloučení předchozích příčin zbývá děložní hypoaktivita, jejímž řešením je dirupce nebo stimulace oxytocinem. Sledování průběhu I. doby porodní: vaginální vyšetření cca po 2 3 hodinách (pochopitelně dle průběhu porodu, vždy po odtoku plodové vody a na konci I. doby porodní); rektální vyšetření (nepoužívá se na všech našich pracovištích); děložní činnost; kontrola vstupování hlavičky, změny nálezu na děložním hrdle a děložní brance; krevní tlak, puls a teplota po 2 3 hodinách; srdeční frekvence plodu alespoň intermitentní kardiotokografické sledování; dbát na vyprazdňování močového měchýře (zejména pokud byla podána epidurální analgezie); rodička by neměla ležet na zádech (prevence aortokaválního kompresivního syndromu), měla by být v poloze, která jí nejvíce vyhovuje, zejména v sedu (balon, speciální porodnická křesla), měla by být doporučena chůze. Pokud žena vyžaduje polohu vleže, pak zásadně na boku, který odpovídá postavení plodu. Chyby ve vedení I. doby porodní: chybné určení začátku porodu;

4 pozdní diagnóza příčin dystokie; předčasná dirupce vaku blan; nevhodné dávkování oxytocinu (nedostatečné a neúčinné, nebo naopak nadměrné s možností tachysystolie a hypoxie plodu); nekorigovaná hyperaktivita děložní (fyziologické jsou tři kontrakce během 10 minut); nevhodné nebo špatně načasované podání léků nebo analgezie; poloha vleže na zádech (podmínka pro kvalitní kardiotokografický záznam); zanedbání polohování ženy pro usnadnění porodního mechanismu, zejména vnitřní rotace hlavičky plodu (viz obr. 2); Obr. 2: Poloha ženy během I. doby porodní malá trpělivost při zadním postavení plodu, kdy je téměř vždy fyziologicky prodloužena I. doba porodní. Porod, kdy plod zaujímá zadní postavení, je vždy bolestivější (i při podání epidurální analgezie), protože hlavička záhlavím více utlačuje lumbosakrální nervový plexus než při předním postavení plodu (obr. 3); Obr 3: Lumbosakrální kompartment

5 snaha za každou cenu vyhovět požadavku rodičky o zvýšení efektivity analgezie hrozí předávkování systémovými analgetiky a sedativy v neprospěch plodu nebo překročení epidurální analgezie v epidurální anestezii; osamělá rodička (nepřítomnost porodní asistentky); chaotické jednání personálu porodního sálu v případě akutně vzniklých problémů a narušení pohody ostatních rodiček a zejména jejich doprovodu; zbytečný hluk na porodním sále (zvýšená hlasitost kardiotokografických přístrojů, hlučná komunikace personálu); špatný odhad osobnosti rodičky. 3. II. doba porodní II. doba porodní by neměla trvat déle než 60 minut: vaginální vyšetření je nutné k upřesnění nálezu a zjištění dokončené vnitřní rotace hlavičky; poslech plodových ozev po každé kontrakci; správné chránění hráze, event. včasná epiziotomie; mechanismus porodu předního raménka (fraktura klavikuly a parézy plodu, poškození svalstva perinea). Problémy ve II. době porodní nastávají ze dvou důvodů: pomalá progrese hlavičky: vedle slabých porodních sil je třeba uvažovat i o jiných příčinách dystokie v I. době porodní (nepoměr, vysoký přímý stav ap.), pak včas indikovat císařský řez. Použití kleští nebo Kristellerovy exprese je v případě kefalopelvického nepoměru a vysokého přímého stavu kontraindikováno; porucha děložní činnosti (sekundární hypoaktivita): doporučujeme stimulaci infúzí s oxytocinem, nevyčerpáváme rodičku předčasným, a proto zbytečným tlačením (obr. 4).

6 Obr 4: McRobertsův manévr - flexe a přitažení dolních končetin rodičky způsobují výhodnější podmínky (změna polohy pánevního vchodu a pánevního východu) pro porodní mechanismus hlavičky a ramének plodu Chyby ve vedení II. doby porodní: pozdní diagnóza dystokie; nediagnostikovaná hypoxie plodu; netrpělivost a předčasné užití břišního lisu; porušení zásad sterility; nedodržení zásad porodního mechanismu (chybění polohování, nucení k porodní poloze na zádech); zadržování hlavičky na hrázi; chyby při porodu ramének plodu; nedostatečná péče o vyprazdňování močového měchýře; analgezie za každou cenu; špatně načasované podání analgetik a sedativ, rozšíření epidurální analgezie na epidurální anestezii (hrozí farmakologické ovlivnění plodu, zhoršení spolupráce rodičky). 4. III. a IV. doba porodní Prevencí patologií ve III. a IV. době porodní je opět trpělivost personálu porodního sálu: přesně po porodu předního raménka vést aktivně III. dobu porodní (farmakologicky); bezprostředně po porodu přikládat novorozence k prsům matky, povolit partnerovi rodičky sledovat poporodní ošetření novorozence a pak uložit dítě v blízkosti matky; vyčkat odloučení placenty při přesném měření krevní ztráty (velikost krevní ztráty je hlavním kritériem pro aktivní postoj porodníka); kontrolovat močový měchýř a pečovat o jeho vyprazdňování (plný močový měchýř může být příčinou děložní hypotonie, která patří k nejzávažnějším

7 porodnickým komplikacím); pečlivě prohlédnout placentu a plodové obaly; moč se po porodu kvalitativně vyšetří, zejména s ohledem na proteinurii; včasná a pečlivá kontrola porodních cest v porodnických zrcadlech; správná operační technika ošetření porodních poranění; monitoring krevního tlaku a pulsu. Chyby ve vedení III. a IV. doby porodní: malá pozornost nebo dokonce nepřítomnost personálu porodního sálu u lůžka rodičky před porodem placenty (náhlá a masivní hemoragie); Küstnerův hmat (hrozí spazmus děložní branky); Crédéův hmat nebo masáž dělohy při neodloučené placentě; nedokonalá prohlídka celistvosti placenty a obalů plodu; přerušení infúze s oxytocinem po porodu dítěte; izolace dítěte od matky (žena pak hůře snáší i nepatrné komplikace); přehlédnuté porodní poranění; chybně odhadnutá porodní krevní ztráta, podcenění krevních ztrát, chybění zajištění venózního řečiště rodičky, event. rané nedělky (v případě rozvinuté hypovolémie hrozí technické problémy s kanylací periferních vén), pozdní podání náhradních roztoků; případné operační výkony prováděné bez dokonalé anestezie; nedostatečná kontrola rodičky ve IV. době porodní, tj. kontrola krevního tlaku, pulsu, teploty, výšky děložního fundu a zevního krvácení; předčasná extrakce epidurálního katétru, aby v případě eventuální revize porodních cest nebylo třeba podávat celkovou anestezii. 5. Další okolnosti vedení porodu Kardiotokografie za porodu Zevní kardiotokografické sledování děložní činnosti a srdeční akce plodu je metoda dnes rozšířená do všech porodnických zařízení v naší zemi. Vnitřní snímání skalpovou elektrodou a intraamniálním katétrem jsou metody invazivní, vhodné pouze v indikovaných případech. Zásady, které budou uvedeny, se týkají stejně jako celý předchozí text donošeného a dosud fyziologicky probíhajícího těhotenství. Je pochopitelné, že u předčasných porodů a závažných porodnických patologií vedených v perinatologických centrech a centrech intermediární péče je třeba volit postup podle stavu rodičky a plodu: vstupní kardiotokografický záznam v trvání minut musí být ihned vyhodnocen lékařem; při fyziologickém záznamu je třeba CTG opakovat za 2 3 h, při suspektním záznamu podle potřeby častěji, při patologickém záznamu je nutný záznam kontinuální, event. skalpovou elektrodou (podle možnosti porodnického zařízení); záznam se hodnotí buď skórováním podle zvyklostí jednotlivých oddělení, nebo podle směrnice FIGO fyziologický, suspektní, patologický záznam; záznamy jsou součástí dokumentace, registrační papír je nutno označit příjmením, datem, hodinou a dobou snímání (pokud chybí automatický

8 tisk času); do porodopisu je nutno zaznamenat dobu trvání registrace a její přesný popis s čitelným podpisem lékaře; rozvaha o dalším postupu vedení porodu musí být komplexní, je třeba zvážit vždy celý průběh porodu i kardiotokografie je metoda pomocná. Chyby: nedostatečně vyhodnocený záznam, chybějící dokumentace. 6. Některé porodnické nepravidelnosti a situace Předčasný odtok plodové vody po 37. týdnu těhotenství U donošených těhotenství vyčkáme 12 hodin při odtoku čiré plodové vody, nejsou-li známky infekce nebo hypoxie plodu (nezvýšené hodnoty markerů zánětu, kardiotokografie fyziologický záznam). Při připraveném, zralém děložním hrdle indukujeme kontrakce infúzí s oxytocinem (tak, jak bylo uvedeno v I. době porodní) nebo s prostaglandiny, při nepřipraveném hrdle zvažujeme aplikaci lokálně podaných prostaglandinů. Do dokumentace je třeba přesně uvést dobu odtoku, množství a charakter plodové vody. Neúspěšná stimulace děložní činnosti Monitorujeme možnou infekci (teplota po 3 hodinách, CRP a leukocyty po 12, max. po 24 hodinách, kultivace z pochvy). Antibiotika aplikujeme po 12 (max. po 18) hodinách po odtoku plodové vody. Při opakované neúspěšné indukci zvažujeme císařský řez. Indukce porodu Všeobecně je platná tendence indukce porodu omezovat, protože se jedná o zásah do fyziologického dění. Podstatné je, že indukci indikuje vždy zkušený porodník a uvede ji do porodopisu. Konec pánevní Při porodu plodu v poloze koncem pánevním je známé vyšší riziko pro plod (vyšší perinatální mortalita a morbidita) i pro matku (častější císařský řez s možnými komplikacemi): o způsobu porodu (per vias vaginalis versus sectio caesarea) rozhoduje vždy zkušený lékař. Rozhodující je hmotnost plodu, uložení a držení plodu a přidružená rizika; při vaginálním porodu musí být přítomen zkušený porodník; v průběhu II. doby porodní by měl být přítomen anesteziolog; za výuku mladých lékařů odpovídá primář oddělení. Chyby při porodu konce pánevního:

9 špatný odhad velikosti plodu, negativní farmakologické ovlivnění děložních kontrakcí a porodních sil, nesprávně načasované podání oxytocinu, pozdní rozhodnutí o císařském řezu, předčasná dirupce vaku blan, manuálně nesprávně vedená II. doba porodní, zejména pokud je nutné vybavení vztyčených ruček. Vícečetné těhotenství gemini (porod v termínu porodu) Vedení porodu závisí v prvé řadě na poloze obou plodů. Tak jako u konce pánevního, i zde o způsobu porodu vždy rozhoduje zkušený porodník. Rozhodne-li o spontánním porodu vaginální cestou, musí být přítomen nejen do konce porodu plodu B, kdy mohou nastat častěji komplikace, ale i ve III. a IV. době, kdy hrozí děložní hypotonie až atonie. Porod plodu B by měl být ukončen do 30 minut po porodu plodu A: při podélné poloze plodu B je třeba vyčkat kontrakcí, event. podat infúzi s oxytocinem; dirupce vaku blan se provádí při dobré děložní činnosti (neváhat s podáním oxytocinu) a pokud je velká část plodu dobře fixována v pánevním vchodu; při poloze šikmé nebo příčné se ihned pokusíme o obrat zevními hmaty; obrat vnitřními hmaty provádí zkušený porodník (celková nebo neuroaxiální anestezie je povinná), je možno zvážit císařský řez na druhé dvojče; přítomnost anesteziologa na porodním sále v průběhu II. doby porodní je nutností. Chyby při porodu dvojčat: nepoznané vícečetné těhotenství a následně aktivní vedení III. doby při porodu prvního dvojčete (dnes při ultrasonografické diagnostice v těhotenství vzácná komplikace cave: extramurální porod a následná snaha zamezit hemoragii při časové tísni); chybné rozhodnutí v taktice vedení porodu: v mnohých porodnických zařízeních se vede porod per vias naturales, pouze jsou-li oba plody uloženy v poloze podélné hlavičkou. Klasicky udávaná indikace pro hrozící kolizi dvojčat (poloha plodu A koncem pánevním a plodu B hlavičkou) je dnes rozšiřována. Z hlediska snižování mortality i morbitidy plodu B se primárně indikuje císařský řez i tehdy, pokud je plod A v poloze podélné hlavičkou a plod B v poloze podélné koncem pánevním; negativní farmakologické ovlivnění děložních kontrakcí a porodních sil (oslabení); chybou je předčasná dirupce při nevstouplé velké části plodu B (hrozí uchýlení do příčné polohy plodu B a výhřez malých částí nebo pupečníku plodu B); technicky nesprávně provedený vnitřní obrat plodu B.

10 Partus per forcipem Indikaci k ukončení porodu per forcipem určuje zkušený porodník, který operaci provádí. Nezbytná je výuka mladých lékařů: východové kleště Simpsonovy jsou technicky nejjednodušší a jsou vhodné k výuce mladých porodníků; střední kleště pro porod hlavičky plodu ze šíře nebo úžiny mají být použity ty, se kterými má porodník nejlepší zkušenosti a ovládá je (Breus, Shute, Kjelland); vysoké kleště jsou dnes kontraindikovány je třeba včas zvážit císařský řez; nezbytné je pečlivé zevní vaginální vyšetření (s vyhmatáním krční rýhy); v dokumentaci musí být uvedena indikace, podmínky a záznam o průběhu operačního výkonu. Chyby: nesprávné zhodnocení vstupování hlavičky (záměna s porodním nádorem); technicky nedokonalé provedení kleští; pozdní nasazení kleští při hypoxii plodu. Vakuumextrakce Oproti forcepsu má vakuumextrakce určité výhody: je technicky snazší, může být event. použita na hlavičku ve vyšších pánevních rovinách, je menší nebezpečí poranění matky. Nevýhody: vakuumextrakce je časově náročnější (tvorba podtlaku), u novorozence je vyšší riziko vzniku kefalhematomu, ikteru nebo retinální hemoragie, je kontraindikována u plodů nezralých a hypoxických. Císařský řez V terminologii se doporučuje používat názvů elektivní (plánovaný) císařský řez nebo akutní (urgentní) císařský řez, oba mohou být provedeny před nástupem děložních kontrakcí nebo již v průběhu porodní činnosti. Indikace porodnické i neporodnické stanoví přednosta oddělení nebo jím pověřený lékař. Antibiotika se aplikují častěji (profylaxe). V dokumentaci musí být uvedeny indikace, podmínky operace, operační záznam a anesteziologický záznam. Vzhledem k stoupající frekvenci císařských řezů rodí častěji ženy, které mají již císařský řez v anamnéze. Tyto těhotné by měly být hospitalizovány alespoň 7 dní před termínem (pokud těhotenství probíhá fyziologicky). Uvažuje-li porodník o způsobu vedení porodu po předchozím císařském řezu, měl by vždy znát

11 indikaci předchozího výkonu, průběh operace a pooperačního období. Rozhodne-li o vedení porodu vaginálně, pak farmakologická indukce je kontraindikována pouze relativně (hrozící ruptura v jizvě). Pokud je indukce nevyhnutelná, musí se ještě více (oproti spontánnímu porodu u stavu po císařském řezu) dodržovat bezpečnostní podmínky, zejména trvalé sledování celkového i místního nálezu rodičky a stavu plodu (kontinuální CTG). Jakékoli zhoršení celkového stavu matky (bolest, pokles TK, tachykardie, krvácení) a plodu (CTG záznam) by mělo okamžitě vyvolat podezření z děložní ruptury. Avšak dehiscence jizvy po operaci na děloze, případně její počínající ruptura, může probíhat téměř bez příznaků. Má-li žena v anamnéze císařský řez a je-li odhad hmotnosti plodu (ultrazvukovým vyšetřením) nad g, pak je v České republice primárně indikován císařský řez (sectio caesarea iterativa). Po porodu placenty vždy v anestezii digitálně revidujeme celistvost jizvy v děložní stěně. Při závažné porodnické komplikaci (eklampsie, šok) je nejprve nutná léčba akutního stavu, operaci zahájíme po domluvě a ve spolupráci s anesteziologem. Dokumentace Z jednání znaleckých komisí vyplývá, že porodnická dokumentace je často nedokonalá, nepřesná a nečitelná. Je nutné klást důraz na: zápis všech vyšetření s přesnými časovými údaji, registraci každé změny klinického stavu rodičky, registraci všech ordinací včetně času jejich splnění, indikace k indukci a ke všem operačním zákrokům, popis kardiotokografického záznamu (jméno, datum, čas, přiložit do porodopisu), čitelné podpisy jak lékařů, tak porodních asistentek u všech záznamů. Lékař by měl mít stále na mysli, že cokoli učiní, může být předmětem soudního sporu. Správně a pečlivě vedená dokumentace je pak jeho hlavní a často jedinou obranou. Literatura 1. ČECH, E., a kol. Porodnictví. Praha : Grada, DOLEŽAL, A. Technika porodnických operací. Praha : Grada, GABBE, SG., NIEBYL, JR., SIMPSON, JL. Obstetrics, normal and problem pregancies. New York : Churchill Livingstone, RABE, T. Memorix porodnictví. Praha : Scientia Medica, ROKYTOVÁ, V. Péče za porodu. Vedení porodu. Moderní gynekologie a porodnictví, 8, 1999, 2, s nakladatel:

12

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup

Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup Doporučené postupy ČGPS ČLS JEP Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče o vícečetná těhotenství doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) České lékařské společnosti

Více

Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu anesteziologa. Petr Štourač. KDAR FN Brno a LF MU

Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu anesteziologa. Petr Štourač. KDAR FN Brno a LF MU Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu anesteziologa Petr Štourač Úvod Anestezie u emergentního císařského řezu Co říkají učebnice? Co říká další recentní literatura? Co říká

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU

PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU ZÁKLADNÍ POJMY: PLACENTA: - plodový koláč o průměru 20 cm a váze 400 600 g - pevně přichycena ke stěně dělohy - zajišťuje miminku výživu a kyslík - filtruje (částečně)

Více

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone www.helago-cz.cz Každý porod je jiný připravte se s 3B SIMone V případě ohrožení matky nebo plodu je často důležitější dokončit porod co možno nejrychleji.

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Fotoreportáž z Gynekologicko-porodnického oddělení Orlickoústecké nemocnice, a.s. Východočeské okresní město Ústí nad Orlicí leží na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky v Pardubickém kraji. Vchod do nemocnice

Více

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI

ODBORNÁ PRAXE POVINNOSTI STUDENTA NA PRAXI PORTFOLIO STUDENTA OBSAH 1. Strukturovaný životopis (+ členství v profesní organizaci) 2. Vzdělávání (kopie vysvědčení, diplomy absolvovaných škol) 3. Praxe (absolvovaná praxe = zaměstnání ve zdravotnickém

Více

Současná prenatální péče je v České republice koncipována do třístupňové péče o těhotné ženy:

Současná prenatální péče je v České republice koncipována do třístupňové péče o těhotné ženy: Prenatální péče z publikace: Porodnická analgezie a anestezie autor: Antonín Pařízek a kolektiv Současná prenatální péče je v České republice koncipována do třístupňové péče o těhotné ženy: základní prenatální

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková

(Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky. MUDr. Kateřina Vítková (Ne)plánovaný císařský řez očima rodičky MUDr. Kateřina Vítková Sectio caesara - S.C. operační ukončení porodu - porodnická operace, během které je novorozenec vybaven z děložní dutiny cestou chirurgicky

Více

OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014

OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014 Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ Akademický rok 2013/2014 1. Prenatální péče z ohledu PA (charakteristika, cíl a význam, terminologie,

Více

Novinky v doporučených postupech. MUDr. Jana Landsmanová GPK FN Plzeň

Novinky v doporučených postupech. MUDr. Jana Landsmanová GPK FN Plzeň Novinky v doporučených postupech MUDr. Jana Landsmanová GPK FN Plzeň 1. Prenatální péče do 28. týdne gravidity včetně v intervalu 4-6 týdnů 29. 36. týden gravidity včetně v intervalu 3 4 týdnů od 37. týdne

Více

Sledování stavu plodu v děloze během porodu

Sledování stavu plodu v děloze během porodu Sledování stavu plodu v děloze během porodu 1. Vyšetření při příjmu rodičky Při příjmu rodičky se vedle zevního a vnitřního porodnického vyšetření provádí vstupní kardiotokografie (CTG) s 20minutovým záznamem.

Více

Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prof. MUDr. Z. Hájek 1. Charakteristika prenatální péče Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně

Více

Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 4 8 9 6 IČZ smluvního ZZ 8 7 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 8 7 N 0 0 4 Název IČO Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Porodnicko-gynekologická klinika

Porodnicko-gynekologická klinika Porodnicko-gynekologická klinika PORODNICKO-GYNEKOLOGYCKÁ KLINIKA 99-PGY/VC012 Gynekologie a porodnictví II. Obsah 1. Náplň studia: Studenti XI. a XII. semestru si formou blokových stáží prohlubují své

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18 Už

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Závazné pokyny NZIS. Národní registr reprodukčního zdraví Rodičky. Pokyny k obsahu datové struktury 007_20160101

Závazné pokyny NZIS. Národní registr reprodukčního zdraví Rodičky. Pokyny k obsahu datové struktury 007_20160101 Závazné pokyny NZIS Národní registr reprodukčního zdraví Rodičky 007_20160101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr rodiček Závazné pokyny NZIS 007_20160101 Tyto závazné pokyny vydal, na základě

Více

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období Ztížený porod abnormality

Více

ANESTEZIE PŘI SECTIO CESAREA

ANESTEZIE PŘI SECTIO CESAREA Intenzivní medicína ANESTEZIE PŘI SECTIO CESAREA Autor: MUDr. Milada Mašková 1. Změny v těhotenství a při porodu 2. Přestup látek placentou 3. Specifická rizika pro anestezii 4. Celková anestezie 5. Svodná

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18 Už

Více

Epidurální analgezie u porodu

Epidurální analgezie u porodu Epidurální analgezie u porodu Epidurální analgezie je jednou z metod používaných ke zmírnění porodních bolestí. Jde o metodu dobře ověřenou a zároveň nejčastěji používanou. Následující text přináší o této

Více

P O R O D N Í D O T A Z N Í K (Dotazník N1)

P O R O D N Í D O T A Z N Í K (Dotazník N1) N 1 Světová zdravotnická organizace, Kodaň, Dánsko Ústav zdraví dítěte při Universitě v Bristolu, Velká Británie Výzkumný ústav zdraví dítěte v Brně, Česká republika organizují a provádějí v ý z k u m

Více

Informovaný souhlas s epidurální analgezií u porodu

Informovaný souhlas s epidurální analgezií u porodu Informovaný souhlas s epidurální analgezií u porodu Epidurální analgezie je jednou z metod používaných ke zmírnění porodních bolestí. Na naší klinice jde o metodu dobře ověřenou a zároveň nejčastěji používanou.

Více

Seznam předkládaných doporučených postupů

Seznam předkládaných doporučených postupů Seznam předkládaných doporučených postupů Osnova: 1. Zahájení péče o těhotnou ženu porodní asistentkou 2. Těhotné ženy v I. trimestru těhotenství kontrolní vyšetření 3. Těhotné ženy ve II. trimestru těhotenství

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPIDIL 0,5 mg, endocervikální gel 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 3 gramy endocervikálního gelu obsahují dinoprostonum 0,5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY

4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII 4. DOPORUčENÝ POSTUP PŘEDčASNÝ ODTOK PLODOVÉ VODY Publikován v České gynekologii, 67, 2002, supplementum, s. 33 36 a v Moderní gynekologii a porodnictví, 16, 2007, č.

Více

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

Národní registr rodiček

Národní registr rodiček Závazné pokyny NZIS Národní registr rodiček 007-20090101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr rodiček Závazné pokyny NZIS Obsah 1. Platná legislativa pro Národní registr rodiček (NRROD)...3

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Opakovaná ruptura pochvy u feny po krytí MVDr. Roman Vitásek, Ph.D. MVDr. Alena Bartošková MVDr. Michaela Jenčová MVDr. Robert Novotný MVDr. Petr Čížek Dlouhodobá anamnéza Druh: pes Pohlaví: fena Plemeno:

Více

FN Olomouc Novorozenecké oddělení Alice Macková Jana Vlčková

FN Olomouc Novorozenecké oddělení Alice Macková Jana Vlčková FN Olomouc Novorozenecké oddělení Alice Macková Jana Vlčková I. Stručný přehled historie porodů II. Pokroky v porodnictví v Čechách III. Přednosti porodů v nemocnicích IV. Problematika domácích porodů

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

LÉKAŘSKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Studijní program: Porodní asistence PORTFOLIO STUDENTA

LÉKAŘSKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Studijní program: Porodní asistence PORTFOLIO STUDENTA LÉKAŘSKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Studijní program: Porodní asistence PORTFOLIO STUDENTA OBSAH 1. Strukturovaný životopis (+ členství v profesní organizaci)

Více

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT?

PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC PLÁNOVANÝ POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM ANEB CO MOHU OČEKÁVAT? EDUKAČNÍ MATERIÁL POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM Císařský řez patří mezi základní porodnické operace a provádí se na základě komplexního

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Eva Bedřichová Mapování způsobů vedení porodů v brněnském regionu, trendy posledního desetiletí Olomouc

Více

Co by měl anesteziolog vědět. Farmaka ovlivňující děložní činnost. Pavlína Nosková

Co by měl anesteziolog vědět. Farmaka ovlivňující děložní činnost. Pavlína Nosková Co by měl anesteziolog vědět z porodnictví: Farmaka ovlivňující děložní činnost Pavlína Nosková Úvod - proč? Léky běžně užívané v porodnictví během anestézie, před a po ní 1. Uterotonika - kontraktilita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka. Problematika potermínové gravidity

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka. Problematika potermínové gravidity VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka Problematika potermínové gravidity Bakalářská práce Autor: Markéta Roubíčková Vedoucí práce: Mgr. Marie Dočekalová Jihlava 2013 Anotace V této práci

Více

Národní registr reprodukčního zdraví Rodičky

Národní registr reprodukčního zdraví Rodičky Závazné pokyny NZIS Národní registr reprodukčního zdraví Rodičky 007_20120701 Pokyny k obsahu datové struktury Národní registr rodiček Závazné pokyny NZIS 007_20120701 Tyto závazné pokyny vydal, na základě

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník studia: Akademický rok:

Více

Invazivní výkony. Indikace Kontraindikace Termíny Podmínky Přístrojové Personální. Český Krumlov 21. 23. Května 2004

Invazivní výkony. Indikace Kontraindikace Termíny Podmínky Přístrojové Personální. Český Krumlov 21. 23. Května 2004 Invazivní výkony Indikace Kontraindikace Termíny Podmínky Přístrojové Personální Český Krumlov 21. 23. Května 2004 Invazivní výkony Amniocentézy (AMC) Odběry choriových klků (CVS) Kordocentézy Intrauterinní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls13547/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTIN E2 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna vaginální tableta obsahuje dinoprostonum

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví

Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví Epidurální versus spinální anestesie v porodnictví D. Nalos ARO Ústí nad Labem Inervace porodních cest Odstartování technik regionální anestézie v porodnictví Rozbor případů mateřské úmrtnosti ve Spojených

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: PORODNÍ ASISTENCE STUDIJNÍ OBOR: PORODNÍ ASISGTENTKA FORMA STUDIA: PREZENČNÍ PŘEDMĚT: OŠETŘOVATELSTVÍ V PORODNICTVÍ

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ODDĚLENÍ RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník studia:

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE

VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ PRŮTOKOVÉ CYTOMETRIE VYŠETŘENÍ FETOMATERNÁLNÍ HEMORRHAGIE POMOCÍ Zajíc T. 1, Kamenická H. 2, Kuťková D. 2, Veselá I. 2, Bydžovská I. 3, Zemanová D. 3, Gavendová H. 3, Procházková R. 2 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 1 Oddělení

Více

Označení dokumentu: F 02 010/2011. Označení pracoviště a název: KKN a.s. Informovaný souhlas pacientky s výkonem Umělé ukončení těhotenství

Označení dokumentu: F 02 010/2011. Označení pracoviště a název: KKN a.s. Informovaný souhlas pacientky s výkonem Umělé ukončení těhotenství INFORMOVANÝ SOUHLAS S PROVEDENÍM OPERAČNÍHO VÝKONU Všechny listy informovaného souhlasu sešijte a přelepte poté štítkem pacientky Jméno pacientky (titul, jméno, příjmení) Datum narození... /.. Bydliště

Více

Kritické stavy v porodnictví 2012

Kritické stavy v porodnictví 2012 Pozvánka pro lékaře PODPOROVÁNO EU Kritické stavy v porodnictví 2012 Pořádá: Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Mother-Care-Centrum

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM

SLOVO O AUTOROVI NÌKOLIK SLOV ÚVODEM Obsah Obsah SLOVO O AUTOROVI...11 NÌKOLIK SLOV ÚVODEM...13 1. OBDOBÍ PØED PORODEM...15 Jak si vybrat porodnici?...15 Jak se zachovat pøi porodu v jiné porodnici?...17 Co si vzít s sebou do porodnice?...18

Více

Dianatal porodnický gel

Dianatal porodnický gel NOVINKA Dianatal porodnický gel Usnadňuje porod a chrání matku i dítě www.dianatal.cz Proč volit Dianatal? Porod je nesdělitelná osobní zkušenost Vlastní porod můžeme rozdělit na dvě fáze, které na sebe

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls10529/2007 a příloha k sp. zn. sukls6013/2007, sukls147337/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls10529/2007 a příloha k sp. zn. sukls6013/2007, sukls147337/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls10529/2007 a příloha k sp. zn. sukls6013/2007, sukls147337/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DURATOCIN, 100 mikrogramů/ml injekční

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Autoři: J. Macko, J. Zach Oponenti: Výbor České neonatologické společnosti I. Úvod, definice problému

Více

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová

NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK. MUDr. Jana Landsmanová NOVINKY V DOPORUČENÝCH POSTUPECH 30.KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY - JESENÍK MUDr. Jana Landsmanová 1. Zásady dispenzární péče ve fyziologickém těhotenství doporučený postup Laboratorní vyšetření

Více

Informace pro nastávající maminky

Informace pro nastávající maminky Informace pro nastávající maminky Vážené nastávající maminky, připravili jsme pro Vás několik cenných rad a informací pro Váš budoucí pobyt v naší porodnici. Důležitá telefonní čísla: Porodní sál: 377

Více

Inhalační analgezie v porodnictví Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze

Inhalační analgezie v porodnictví Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze Inhalační analgezie v porodnictví Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze V roce 2011 přišel v České republice na trh medicinální plyn složený

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lucie BUKOVSKÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lucie BUKOVSKÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Lucie BUKOVSKÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Lékařské vedení porodu versus alternativní metody v porodnictví

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení.

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení. Pitvy odd.patologie NT_OSM_PAT_23 Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od : 01.04. 2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc MUDr. Josef Kult Prim.Mudr.Josef Kult Před použitím

Více

Alternativní porody informovanost studentek VŠ

Alternativní porody informovanost studentek VŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Michaela Macková V. ročník prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Manuál odborné praxe

Manuál odborné praxe LÉKAŘSKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Studijní program: Porodní asistence Studijní obor: Porodní asistentka Prezenční studium Manuál odborné praxe určen pro studenty

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR

Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR Surveillance nozokomiálních infekcí novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti v ČR MUDr. Petr Švihovec FN-Motol a 2.LF UK Praha Pracovní skupina pro sledování nozokomiálních infekcí Česká Neonatologická

Více

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŢENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POR/PB042. 36 hodin seminářů 24 hodin praktických cvičení

Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŢENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU POR/PB042. 36 hodin seminářů 24 hodin praktických cvičení Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE - PREZENČNÍ Název předmětu : PORODNÍ ASISTENCE U ŢENY PŘI FYZIOLOGICKÉM TĚHOTENSTVÍ A PORODU Rozvrhová zkratka : Rozvrh výuky : POR/PB02 3 hodin seminářů 2 hodin praktických

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 4 7 9 3 0 0 IČZ smluvního ZZ 5 2 1 2 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 U 5 2 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Kadaň s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha

Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup. Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom - anesteziologický postup Petr Kříž KARIM VFN Praha 1. LF UK Praha Preeklampsie - definice Těhotenstvím indukovaná hypertenze (PIH) Preeklampsie těhotenstvím podmíněná

Více

Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI

Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI Informace o podmínkách účasti v projektu PŘIROZENÝ POROD V PORODNICI DESATERO PŘIROZENÉHO PORODU V PORODNICI (PPP) 1. DIALOG. Usilovat o dialog, vstřícnou komunikaci a empatické jednání veškerého personálu.

Více

Indukovaný porod prostaglandiny. Andrea Saletová

Indukovaný porod prostaglandiny. Andrea Saletová Indukovaný porod prostaglandiny Andrea Saletová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Indukovaný porod prostaglandiny se skládá ze dvou základních částí. V teoretické části

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

Výsledná kritéria Klientka má dostatek informací dle příslušného deficitu. Klientka má zájem o získání informací. Klientka spolupracuje.

Výsledná kritéria Klientka má dostatek informací dle příslušného deficitu. Klientka má zájem o získání informací. Klientka spolupracuje. 1. Nedostatek informací z důvodu nové životní zkušenosti /Kameníková, 2003, s.20/ Klientka je informovaná Klientka má dostatek informací dle příslušného deficitu. Klientka má zájem o získání informací.

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více