ENERGETIKA. Elektárny [online].[cit ]. Dostupný z WWW: <

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGETIKA. Elektárny [online].[cit. 2009-12-05]. Dostupný z WWW: <http://www.inovacnipodnikani.cz/uvod/8>"

Transkript

1 ENERGETIKA Je průmyslové odvětví, které se zabývá všemi možnými zdroji energie. Elektárny [online].[cit ]. Dostupný z WWW: < Zdroj prezentace: is.muni.cz/th/135711/pedf_m/neobnovitelne_a_obnovitelne_ze.ppt

2 Zdroje energie 1. Neobnovitelné zdroje energie 2. Obnovitelné zdroje energie Mediafax, Temelín [online].[cit ]. Dostupný z WWW: < Science Week [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

3 Neobnovitelné zdroje energie Zdroje, které se vyčerpají do několika desítek let. Patří sem tzv. fosliní paliva: uhlí ropa zemní plyn jaderná energie Tepelná elektrárna [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <

4 Neobnovitelné zdroj energie Znečišťují životní prostředí, ovzduší, podílí se na skleníkovém efektu, znečišťují veškeré vodstvo. I přesto jsou důležitá pro průmysl. Tepelná elektárna [online].[cit ]. Dostupný z WWW: <

5 Uhlí Hořlavá hornina obsahující převážně uhlík, v malém množsví H, O, S, N. Kvalita závisí na obsahu uhlíku. Černé uhlí [online]. [cit ]. Dostupný z WWW:<

6 Uhlí Černé uhlí obsahuje Hnědé uhlí obsahuje 75% až 92% uhlíku 60% až 75% uhlíku Černé uhlí [online]. [cit ]. Dostupný z WWW: < 9%20uhl%C3%AD.html> Hnědé uhlí [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < uhl%c3%ad.html>

7 Uhlí Vzniklo složitými procesy během několika stovek let. Černé uhlí z plavuní, přesliček, kapradin. Hnědé uhlí z jehličnatých a listnatých stromů. Patří mezi fosilní paliva. Vznik uhlí [online]. [cit ].dostupný z WWW: <

8 Uhlí těžba v ČR Výhody: Značné množství, až na 200 let. Těžba uhlí [online]. [cit ]. Dostupné zwww: <

9 Uhlí Nevýhody: Přeprava, nebezpečná těžba, ničení krajiny, vznik kyselých dešťů (SO2) a skleníkového efektu (CO2). Uhelný důl [online]. [cit ].dostupné z WWW: < Transport uhlí [online]. [cit ].dostupné z WWW: <

10 Ropa Je to hnědá až černá hořlavá kapalina s typickým zápachem, ve vodě nerozpustná, plave na hladině. Je složena z uhlovodíků směs sloučenin C a H. Nafta = zemní olej = černé zlato Ropa [online]. [cit ].dostupné z WWW: <

11 Ropa Vznikla složitými procesy z bahna, zbytků živočichů a řas za nepřístupu vzduchu pod tlakem nadvrstev spolu se zemním plynem. [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

12 Ropa Ropa se těží ropnými vrty, ze kterých je na povrch vytlačována samočinně nebo pumpami. Ropná plošina [online].[cit ]. Dostupný z WWW: < Ropný vrt [online].[cit ]. Dostupný z WWW: <

13 Ropa Získává se z ní: benzín petrolej (palivo letadel) plynný olej (Dieslové motory) mazut (k topení na lodích) některé léky, hnojiva, pesticidy Benzín [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

14 Ropa těžba v ČR Těžba ropy [online].[cit ]. Dostupné zwww: <

15 Ropa Výhody: stále dostupný zdroj, mnohostrané využití. Ropná rafinérie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <

16 Nevýhody: ropné havárie, znečištění ovzduší Ropa Ropná havárie [online].[cit ]. Dostupné z WWW: < Ropná havárie[online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

17 Ropné havárie Ropný tanker [online].[cit ]. Dostupné z WWW: < Ropná havárie [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

18 Zemní plyn V ryzí podobě je to hořlavá látka bez zápachu a barvy Obsahuje 70% až 90% methanu (uholovodík) Zemní plyn [online].[cit ].dostupné z WWW: <

19 Zemní plyn Vznikl současně s ropou, uhlím Těží se z ložisek na pevnině i pod mořským dnem Transport LNG. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <

20 Zemní plyn Přepravuje se buď plynovody nebo zkapalněný v tankerech Využití: topení, svícení, pohoné palivo pro automobily Plynovod [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

21 Zemní plyn Může sloužit jako motorové palivo Výhody: Levné, splňuje emisní limity Nevýhody: Vyšší náklady na vozidla (přestavba, zakoupení nového), prostorná tlaková nádrž

22 Zemní plyn Můžeme jej tankovat ve formě: a) stlačeného plynu CNG b) zkapalněného plynu LNG V ČR jezdí aut Čerpací stanice CNG [online].[cit ]. Dostupé z WWW: <

23 Zemní plyn těžba v ČR Tězba zemního plynu [online].[cit ]. Dostupné zwww: <

24 Zemní plyn Výhody: Snadná doprava na velké vzdálenosti, velice ekologický (po shoření nevzniká popel, oxidy síry a má nižší obsah škodlivých látek než ostatní fosilní paliva) Plynovod [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

25 Zemní plyn Nevýhody: havárie plynovodů, nebezpečí požárů a výbuchů. Odorizace je přidávání zapáchajících směsí k zemnímu plynu, který je bez zápachu.

26 Tepelná elektrárna Spalováním fosilních paliv přeměňuje tepelnou energii na kinetickou energii a z ní generátory vytváří energii elektrickou Tepelné elektrárny dodávají 62 % elektrické energie v ČR Tepelná elektrárna [online].[cit ].dostupné z WWW: <

27 Jaderná energie Je založena na získávání energie z jádra atomu Jaderné reakce jsou doprovázeny radioaktivitou Model atomu [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

28 Jaderné elektrárny Palivem je radioaktivní uran. Výhody: nezenčišťují ovzduší, za normálních podmínek bezpečné. Nevýhody: vzniká radioaktivní odpad. Podílí se na celkové výrově elektřiny v ČR 33 %. Jaderná elektárna [online].[cit ].dostupné WWW: <

29 Obnovitelné zdroje energie Energie a ekologie [online]. [cit ]. Dostupné z WWW:

30 Obnovitelné zdroje energie Jsou přírodní zdroje, které se při postupném spotřebování částečně nebo úplně obnovují, a to samy nebo za přispění člověka. Lipno [online].[cit ]. Dostupné z WWW: < Sluneční elektrárna[online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

31 Obnovitelné zdroje energie Mezi obnvitelné zdroje energie patří energie ze: Slunce Větru Vody Biomasy Biomasa. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < 4_07/belen/energiadebiomasa.html> Solární panely. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: < Andalusia-Spain >

32 Slunce sluneční energie Slunce je největším a nejdostupnějším dodavatelem energie. Zdrojem energie Slunce jsou jaderné reakce. Západ Slunce [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

33 Slunce sluneční energie Slunce je hvězda tvořená žhavým plazmatem. Teplota na povrchu Slunce je přibližně C. Sluneční vítr tvoří například elektrony a protony. Sluneční erupce[online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

34 Solární - sluneční elektrárna Využívá fotovoltaických panelů; při dopadu slunečního záření na monokrystaly křemíku (fotovoltaická destička) se uvolní elektrony, které se podílí na vzniku elektrického proudu. Sluneční panely [online].[cit ]. Dostupné z WWW: < stoleti-budoucnost-patri-novym-zdrojum>

35 Sluneční energie Průměrné množství slunečního záření v ČR. Dopad slunečního záření [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

36 Solární - sluneční elektrárna Výhody: nenáročná obsluha. Nevýhody: kolísavost slunečního záření, vysoké počáteční náklady. Podíl na výrobě celkové elektřiny v ČR 0,1 %. Sluneční elektrárna [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

37 Vítr větrná energie Vítr je pohyb vzniklý důsledkem rozdílných tlaků, které ovlivňuje teplota. Vznik větru ovlivňuje otáčení Země, rozmístění pevnin a moří, zemský povrch Parašutisté [online].[cit ]. Dostupné z WWW: Oludeniz&iPic=48

38 Větrná energie větrná elektrárna Vírt roztáčí větrnou turbínu umístěnou na stožáru a větrná energie je přěměněna na mechanickou, kterou generátor přemění na elektrickou a ta je dále rozvedena do sítě. Ruprechtov [online].[cit ].DostupnézWWW: /turistika/vetrne-mlyny/vetrny-mlyn-ruprechtov [online].[cit ]. Dostupné z WWW: %BDch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesku

39 Větrné elektrárny v ČR Horské pohraniční pásma a oblast Českomoravské vrchoviny. Větrná mapa [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

40 Větrné elektrárny Nejvíce je jich v Dánsku, Španělsku a Německu Větrné elektárny v Dánsku [online].[cit ]. Dostupné z WWW:< Větrné elektrárny [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

41 Větrné elektrárny Výhody: Větrné elektrárny neprodukují tuhé či plynné emise, nemají odpad, nezatěžují půdu, estetika je o individualním názoru. Nevýhody: proměnlivost větru, hlučnost,složité umístění (CHKO). Podíl na výrobě elektřiny v ČR 4 %. Elektrárny [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

42 Voda vodní energie Sloučenina vodíku a kyslíku H2O. Spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro život. Za normálních podmínek je bez chuti, zápachu a barvy. Tvoří 71 % zemského povrchu (hydrosféra). V přírodě neustále koluje koloběh vody v přírodě. Voda [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

43 Vodní energie vodní elektrárny Proudící voda roztáčí turbínu, generátor přeměnuje mechanickou energii na elektrickou a ta se transformuje do míst potřeby. Schéma vodní elektrárny[online]. [cit ]. Dostupné z WWW:<

44 Vodní elektrárny Dlouhé stráně[online].[cit ]. Dostupné z WWW: < Schéma vodní elektrárny [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

45 Vodní elektrárny Výhody: Neznečišťuje ovzduší, nedevastuje krajinu, jsou bezodpadové, vysoce bezpečné. Nevýhody: závislost na průtoku vody, zatopení velkého území, stavba časově náročná. Dlouhé stráně[online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

46 Je organická hmota. Biomasa Dřevo, sláma, zěmědělské zbytky, exkrementy užitkových zvířat, komunální odpad nebo jinné plynné produkty vznikající při provozu čistíren odpadních vod. Dřevo [online].[cit ]. Dostupné z WWW:

47 Biomasa Výhody:nízká emise CO2, která je rovna spotřebě nově narůstajících rostlin; využití odpadu; dostupnost zdroje; využití nepotravinářské půdy. Nevýhody: spalování uhlí, vznik odpadu popel. Podíl na výrobě elektřiny v ČR je 28 %. Biomasa [online].[cit ]. Dostupné z WWW: sk2=45&sk3=0&interni=

48 Geotermální energie Vyrábí elektřinu z tepelné energie z nitra Země (horká pára, prameny). Výstavba ve vulkanicky aktivních oblastech. Island, Itálie, Nový Zéland Geoteermální elektrárna [online].[cit ]. Dostupné z WWW: <

49 Přehled zdrojů energie v ČR Elektrárny v ČR [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

Jak lze využít Slunce?

Jak lze využít Slunce? Jak lze využít Slunce? Obsah 1 Sluneční energie 2 1.1 Projevy sluneční energie na Zemi 2 1.2 Dopad sluneční energie na Zemi 2 1.3 Základní přeměny sluneční energie 4 1.4 Využití sluneční energie 4 1.5

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE ZE VŠECH STRAN OBSAH 3 OBSAH Jak skladovat energii Jan Tůma 7 Energie a její přeměny Jan Tůma 21 Bydlení a energie Jiří

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Publikace byla vydána díky finanční podpoře Nadace OKD v rámci projektu v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. ÚVOD Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) je

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Petr Synek Ing. Evžen Přibyl ENVIROS, s.r.o. 1 Energie geotermální Geotermální energie (GE) se v ČR prozatím využívá pro vytápění objektů. V Děčíně

Více

Využití elektromobility v podmínkách ČR

Využití elektromobility v podmínkách ČR Využití elektromobility v podmínkách ČR Zpracováno pro Ministerstvo životního prostředí České republiky Bc. Adam Sikyta Obsah Úvod... 3 1 Vhled do problematiky elektromobilismu... 3 Výhody... 4 Nevýhody...

Více

ŘEŠENÍ ZMĚNY KLIMATU. dodávek energie, založených na fosilních palivech,

ŘEŠENÍ ZMĚNY KLIMATU. dodávek energie, založených na fosilních palivech, CO G E O L O G I C K É ŘEŠENÍ ZMĚNY KLIMATU E V R O P S K Á S Í Ť P R O OX I D U H L I Č I T Ý Přispíváme k bezpečným, zajištěným, udržitelným a klimaticky pozitivním dodávkám energie pro Evropu dodávek

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE SVĚTOVÉ EERGETICKÉ ZDROJE FYZIKA/9. ročník/č. 10 1. Ke všem činnostem, které člověk vyvíjí, potřebuje energii. Pojem energie je nejčastěji vysvětlován jako schopnost konat práci. a Zemi neustále roste

Více

4 Praktické využití biomasy

4 Praktické využití biomasy 4 Praktické využití biomasy Jakým způsobem a v jakých případech budeme nakonec biomasu prakticky využívat, závisí na mnoha faktorech: 1. Druh a forma biomasy například kusové dřevo je ideální pro topení

Více