Expertíza Roadmap. Březen Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj"

Transkript

1 Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

2 Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio projekt, s. r. o. Tato studie byla vypracována v rámci projektu MSB-TechNet a byla spolufinancována z prostředků Evropské unie a z národních prostředků. 2

3 1. Obsah 1. Obsah Úvod Kontext expertizy v rámci projektu Charakteristika Roadmap Metodologie Východiska Roadmap Použité informační zdroje SWOT analýza Impulsy na bilaterální úrovni Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Realizované kooperační projekty Podpora realizace inovací ve společnosti Realizované kooperační projekty Technologický transfer Realizované kooperační projekty Rozvoj podnikání Realizované kooperační projekty Impulsy navenek PR koncept superregionu Východiska PR konceptu Cíl PR konceptu Nástroje publicity Oblasti propagace Zkratky, seznam a projektů Příloha Příklady projektů jihočeských institucí Oblast I Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Oblast III Technologický transfer Oblast IV Rozvoj podnikání

4 2. Úvod 2.1. Kontext expertizy v rámci projektu Expertiza Roadmap, realizovaná v rámci projektu Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy, završuje předchozí analytické práce, které zmapovaly regionální inovační systémy na obou stranách hranice a srovnaly jejich nejdůležitější části vzdělávací struktury, nabídku výzkumných kapacit, regionální inovační infrastrukturu, produkční kapacity a možné synergie. Ze situační zprávy o inovačním prostředí v Horním Rakousku (se zaměřením na Mühlviertel) a Jihočeském kraji vyplynula SWOT analýza inovačního prostředí obou regionů samostatně a společná SWOT analýza tzv. superregionu (Mühlviertel Jižní Čechy). Z těchto pracovních balíčků vychází Roadmap doporučující katalog celé řady strukturovaných za účelem posílení kooperace mezi Jihočeským krajem a Mühlviertelem v technologicko-inovační oblasti Charakteristika Roadmap Účelem dokumentu Roadmap je zmapovat existující přeshraniční spolupráci v technologickoinovační oblasti a nabídnout inovačním aktérům a politikům zásobník konkrétních a projektů vhodných k realizaci. Konkrétní doporučení pro rozhodující činitele v těchto oblastech jsou rozděleny do dvou úrovní: 1) Impulzy na bilaterální úrovni Podněty k přeshraniční spolupráci v technologicko-inovační oblasti Návrhy na konkrétní a realizaci projektů realizovaných v určitých tématických oblastech Cílovou skupinu tvoří inovační podnikatelské subjekty, vědeckovýzkumné instituce, vzdělávací instituce, členové servisní inovační infrastruktury, regionální úřady a politici obou regionů - Mühlviertel Jižní Čechy 2) Impulzy navenek Definování pozice superregionu na globálním trhu vzdělávání a lidských zdrojů Doporučení pro marketing lokality a PR pro vymezení superregionu v globálním kontextu Cílovou skupinou jsou zahraniční potencionální investoři, studující, vědci, inovační podniky a struktury a inovační sítě 4

5 V navazujících částech projektu budou vybrána prioritní, jejichž nositeli jsou partneři projektu MSB Technet, detailněji zpracována do podoby projektových záměrů a některé z nich budou realizovány. Na závěr projektu dojde k zhodnocení předložených výsledků realizace vybraných a tím bude dodána cenná zpětná vazba pro politické činitele Metodologie Zpracování Roadmap kombinuje použití dvou metod syntetiku analytických podkladů zpracovaných v předcházejících milnících projektu a konkrétní návrhy inovačních aktérů v regionech. Opatření byla doplněna na společných jednání českých a rakouských partnerů, kteří je seřadili formou priorit. Pro přehlednost výstupu byla v expertize použita jednotná struktura, které jsou v části bilaterální spolupráce členěna do 4 oblastí: Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Podpora rozvoje inovačního potenciálu regionu Technologický transfer Rozvoj podnikání Každá oblast je doplněna výčtem realizovaných projektů a návrhy projektů k realizaci. Opatření cílená vně regionu vycházejí z návrhu PR konceptu superregionu Mühlviertel - Jižní Čechy, jehož cílem je vymezit lokalitu Mühlviertel - Jižní Čechy a jasný kompetenční a nabídkový profil propagovat na trhu vzdělávání a lidských zdrojů. 3. Východiska Roadmap 3.1. Použité informační zdroje Studie synergií část 1: zjištění stavu, OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft mbh, JAIP, o. p. s., AgEnDa, o. s., 2009 Studie synergií část 2: analýza SWOT, JAIP, o. p. s., 2009 Regionální inovační strategie Jihočeského kraje, JAIP, o. p. s., 2006 Národní inovační strategie ČR, Úřad vlády ČR, 2004 The Strategic Programme Innovative Upper Austria 2010, TMG 2009 Program rozvoje Jihočeského kraje , Jihočeský kraj, 2007 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro rok 2010, Jihočeská univerzita, 2009 Základní údaje o činnosti Biologického centra AV ČR, v. v. i., BC AV, 2010 Bilaterální jednání s inovačními aktéry 5

6 3.2. SWOT analýza Z dílčích SWOT analýz technologicko-inovačního prostředí Mühlviertelu a Jižních Čech vyplynula společná SWOT analýza superregionu Mühlviertel - Jižní Čechy. Navržená reflektují jednotlivé položky, především řeší slabé stránky. 6

7 7

8 4. Impulsy na bilaterální úrovni Cílem na bilaterální úrovni je vybudování přeshraniční spolupráce v technologických sektorech v oblastech hospodářství, výzkumu a vzdělávání: Tvorba/posílení sítí. Rozpracování konkrétních podpory kooperace a sítí v určitých tématických oblastech. Identifikace možných oblastí pro kooperativní podpůrné projekty. Identifikace struktur a osobností (multiplikátorů), které jsou lídři v relevantních oblastech na obou stranách hranice Oblasti bilaterálních : 1. Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Opatření a projekty se zabývají navázáním či zintenzivněním existující přeshraniční spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí. Především Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Univerzita Johanese Keplera v Linci mají vybudovanou dlouholetou partnerskou spolupráci včetně společného vzdělávacího oboru Biologická chemie. Kromě mobilit a spolupráce jednotlivých výzkumných a vzdělávacích ústavů patří do této oblasti projekty vzdělávací, zaměřené na celoživotní vzdělávání, zlepšení jazykových kompetencí rozvoj technických a přírodních oborů a snahy o vyšší zapojení žen do VaV. 2. Podpora realizace inovací ve společnosti Mezi podpůrná pro rozvoj inovačního prostředí ve společnosti patří PR aktivity zaměřené na veřejnost, lobbing na straně regionálních politiků, podpora rizikových forem financování a snaha o odstranění legislativních a administrativních bariér přeshraniční spolupráce. Rozvoj znalostní společnosti, resp. inovační kapacity regionu je přímo úměrný růstu socioekonomické úrovně regionu. Je proto třeba zvýšit podporu regionálních aktérů inovačního procesu a neustále přesvědčovat veřejnost o nutnosti podpory inovací. V oblasti podnikatelských záměrů stále převládají tradičně zaměřené struktury financování a chybí institucionální portfolioví investoři (business angeles, venture cupital funds). K podpoře inovačního prostředí je třeba přivést do superregionu rizikový kapitál a zlepšit tak přístup především malých a středních inovačních podniků k finančním zdrojům. 8

9 3. Technologický transfer Oblast technologického transferu zahrnuje především rozvoj místní i přeshraniční spolupráce podnikatelů s univerzitní a akademickou obcí a důraz na aplikovaný výzkum završený chráněnými výsledky VaV. Pro úspěšné využívání výsledků výzkumu v praxi je třeba podpořit vznik kompetentních a specializovaných agentur pro transfer technologií v Jihočeském kraji s využitím know-how rakouských partnerů a odborné vzdělávání v oblasti transferu technologií, managementu podpůrné inovační infrastruktury. Přeshraniční spolupráce podnikatelů, VaV institucí je stimulována rozvojem kooperačních sítí přeshraničních klastrů, technologických platforem. Technologickou nabídku superregionu přehledně zobrazí aktualizovaná kompetenční mapa. 4. Rozvoj podnikání Základním motorem socio-ekonomického rozvoje je rozvoj podnikání, především s vyšší přidanou hodnotou. Oblast rozvoje podnikání řeší využití potenciálu obou regionů při rozvoji společných, přeshraničních projektů, rozvoji kooperací a zvýšení počtu investic. Týká se mnoha oborů s inovačním potenciálem, které jsou ovlivněny např. nabídkou podnikatelských nemovitostí a podpůrných služeb. Specifickými obory jsou např. cestovní ruch či oblast alternativních zdrojů energie, pro které existuje v regionech široká nabídka a základna subjektů. Oblast spolupráce podnikatelských subjektů může být podpořena především účinným propojováním kooperačních nabídek a poptávek, pořádáním kooperačních burz, profesionálním poradenstvím k podmínkám podnikání v sousední zemi a propagací výsledků vývojové činnosti. 9

10 4.1. Spolupráce vědeckovýzkumných a vzdělávacích institucí Východiska Oba regiony mají v určitých oborech a perspektivních odvětvích kvalifikované pracovní síly, které vychází z terciární sítě vzdělávacích ústavů především Jihočeské univerzity a Univerzity Johanese Keplera. Také v oblasti VaV existuje v regionech vysoká koncentrace odborníků především v oborech informatika, přírodní vědy, mechatronika, biologie, ekologie, energetika. Úroveň spolupráce vzdělávacích a vědeckovýzkumných institucí z obou regionů však nedosahuje vysoké intenzity. Nejlépe se rozvíjí partnerství Jihočeské univerzity a Univerzity Johanese Keplera, završené společným vzdělávacím oborem Biologická chemie. Spolupráce vědeckovýzkumných institucí je však nízká. Do multilaterálních vědeckých projektů jsou zapojováni partneři buď z jednoho, či druhé regionu. Např. do žádného z aktuálních přeshraničních výzkumných projektů Biologického centra AV ČR v. v. i. není zapojen partner z Horního Rakouska. Ohledně kvalifikovaných pracovních sil je dlouhodobě, především v Jižních Čechách, pociťován nedostatek kvalifikovaných osob pro technické obory. Pro oba regiony pak platí nízké zapojení žen do těchto oborů a VaV obecně. Ve vzdělávací struktuře stále chybí některé obory, jejichž rozvoj by byl žádoucí vzhledem k jejich návaznosti na stávající ekonomické obory. Pro zlepšení přeshraniční spolupráce je třeba rozvíjet především jazykové znalosti vedoucích i odborných pracovníků ve VaV a akademických institucích. Dále je třeba se zaměřit na rozvoj tzv. měkkých dovedností, které pomohou pracovníkům s vysokým odborným potenciálem realizovat a dotahovat své business plány. Očekávaný vývoj (tendence) Další rozšíření nabídky vzdělávacích oborů v závislosti na rozvoji ekonomických oborů v regionech. Prohloubení spolupráce jihočeských a hornorakouských universit rozvoj stávajícího společného oboru Biologická chemie a iniciace dalších. Rozvoj studentských mobilit studijních pobytů i odborných stáží. Navázání a prohlubování spolupráce vědeckovýzkumných institucí, zapojování se do společných multilaterálních projektů a iniciace projektů bilaterálních. Zlepšení spolupráce institucí prostřednictvím moderních technologií. 10

11 Zvýšená profesionalita odborných, řídích i administrativních pracovníků v akademické i vědecké oblasti. Prohloubení cizojazyčných kompetencí vědeckých i pedagogických pracovníků. Rozšíření studia českého jazyka v Mühlviertelu. Výstupy: počet uzavřených přeshraničních partnerství VaV institucí počet přeshraničních mobilit studentů, pedagogů, vědců počet přednášek zahraničních pedagogů na partnerských univerzitách realizace společných VaV projektů počet multilaterálních VaV projektů, do kterých jsou zapojeni partneři z Jižních Čech a Mühlviertelu počet studentů technických oborů v regionech počet projektů podporujících větší zapojení žen do VaV Výsledky a dopady: rozvoj spolupráce vědeckovýzkumných a akademických institucí zkvalitňování VaV ve vybraných oborech přibližování profilu absolventů potřebám trhu práce vyšší podíl žen pracujících ve VaV zvýšená profesionalita odborných pracovníků vyšší počet kvalifikovaných osob pro technické obory intenzifikace kooperačních sítí a projektů větší zapojení institucí do Evropského výzkumného prostoru snížení odchodu dobře vzdělaných osob Cílová skupina: Vzdělávací instituce Vědeckovýzkumné instituce Výzkumní pracovníci Techničtí pracovníci Pedagogové a studenti Kvalifikované ženy 11

12 Navrhovaná : 1.1 Přeshraniční studijní obory na univerzitách 1.2 Rozvoj měkkých dovedností vědeckých pracovníků 1.3 Přeshraniční mobility studentů a akademických pracovníků 1.4 Provázanost vědeckých a univerzitních institucí prostřednictvím moderních technologií 1.5 Podpora jazykového vzdělávání 1.6 Rozvoj přeshraniční spolupráce VaV kapacit 1.7 Zapojení VaV institucí do Evropského výzkumného prostoru 1.8 Ženy ve výzkumu a vývoji 1.9 Informační otevřenost 1.10 Přeshraniční sdílení know-how v oblasti pedagogiky 1.11 Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve VaV 1.12 Propagace studijních oborů 12

13 1.1 Přeshraniční studijní obory na univerzitách Spolupráce Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Johannes Keppler Universität Linz vyvrcholila v roce 2008 vytvořením společného přeshraničního studijního programu Biologická chemie. Výchozí stav Studium v anglickém jazyce probíhající na Rakouské univerzitě vytváří předpoklady absolventům pro přeshraniční kooperaci i po ukončení studia a efektivně přenáší know-how z jedné vzdělávací instituce na druhou. Kromě tohoto oboru však existuje nízká nabídka studijních programů v cizích jazycích určených pro zahraniční studenty. SWOT analýza: SST9 - Nedostatek vzdělávacích oborů v nových perspektivních odvětví rozvíjejících se v regionu SSW2 Nedostatek kvalifikovaných osob pro technické obory Charakteristika Cílový stav Implementace a další rozvoj oboru Biologická chemie. Iniciace dalších společných studijních oborů v návaznosti na VaV zázemí v regionu. Otevírání dalších oborů v cizích jazycích na jednotlivých fakultách. Přispět k sociálně-ekonomickému vývoji a reálné konvergenci prostřednictvím přeshraniční spolupráce v oblasti studijních programů Zintenzivnit a prohloubit spolupráci ve vyšším stupni vzdělávání formou společného studijního programu Biologická Chemie v anglickém jazyce Zabezpečit základní personální a materiální zdroje pro společný rozvoj partnerů zaměřený na vyšší vzdělávání ve vybraných oblastech Implementovat curicula a provést navazující pilotní výuku programu Výsledky: Více zahraničních studentů na univerzitách Zlepšení jazykové vybavenosti studentů Rozšíření kooperace univerzit Realizace a iniciace společných VaV projektů 13

14 Vhodné aktivity 1. Rozvoj stávajícího oboru Biologická chemie. 2. Identifikace dalších oborů vhodných pro výuku v cizím jazyce. 3. Zajištění vhodných akademických pracovníků pro cizojazyčné obory. 4. Získání dotačních finančních prostředků na otevření dalších přeshraničních oborů. Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost OP Přeshraniční spolupráce: ČR - Rakousko Univerzity Zahraniční studenti VaV instituce Biologie, chemie Další vybrané obory Jihočeská univerzita České Budějovice Johannes Kepler Universität Linz Fachhochschule Oberösterreich Spolupráce na přípravě společného vzdělávacího programu Biologická chemie / CCBCC Cooperative Cross-border Biological Chemistry Curicculum Sdružená regionální infrastruktura pro molekulární výzkum, materiálové vědy a technologie (Regionální výzkumná infrastruktura Horní Rakousko Jižní Čechy - RERI - uasb) Soubory propagačních materiálů univerzit letáky, webové stránky Vysoká 14

15 1.2 Rozvoj měkkých dovedností vědeckých a akademických pracovníků Nedostatek zkušeností odborných pracovníků z akademické a vývojové sféry s managementem. Potřeba rozvoje měkkých dovedností používaných při rozvoji business plánů. Výchozí stav Experti a odborníci mají velmi dobré znalosti svých oborů, ale často nemají dostatek zkušeností s rozvojem business plánů. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV Charakteristika Cílový stav Rozvoj kompetencí vědeckých a odborných pracovníků v oblastech řízení a měkkých dovedností. Zvýšení konkurenceschopnosti pracovní ve VaV. Zlepšit kompetence odborných pracovníků v oblasti měkkých dovedností - komunikace, jazykového vzdělávání, managementu, marketingu, schopnosti plánování a řízení. Účelem je zlepšit realizaci podnikatelských záměrů a projektů. Vhodné aktivity 1. Analýza existující nabídky vzdělávacích produktů společností v Jihočeském kraji a Mühlviertelu - témata jazykové vzdělávání, komunikační dovednosti, sociální a interkulturní dovednosti, management atd. 2. Propagace vybraných vzdělávacích produktů prostřednictvím newslleterů, webových stránek. 3. Spolupráce s centrem pro sociální a interkulturní dovednosti na Johannes Keppler University. 4. Iniciace vzdělávacích projektů s podporou dotačních programů. Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Interní zdroje OP VK Techničtí, výzkumní a akademičtí pracovníci Průřezové SWP Hagenberg WIFI JAIP Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vzdělávací instituce 15

16 Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Vzdělávání a znalostní základna moderního technického, přírodovědného a ekonomického myšlení Webové stránky dotčených institucí Newslettery Vysoká 16

17 1.3 Přeshraniční mobility studentů a akademických pracovníků Výchozí stav Spolupráce univerzit v Mühlviertelu a Jihočeském kraji probíhá především na úrovni Jihočeské univerzity a Johannes Kepler Universität Linz. Na základě uzavřených smluv o přímé spolupráci s partnerskými univerzitami probíhají mobility studentů, oboustranné mobility akademických pracovníků (rakouští odborníci v Čechách, jihočeští pedagogové v Rakousku). Největším problémem pro jejich rozvoj je nedostatek finančních prostředků a nízká nabídka dvojjazyčných studijních programů. SWOT analýza: SSO12 Transfer know-how mezi oběma regiony Podpora studentských mobilit studijních pobytů i odborných stáží studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Charakteristika Vytvoření nových příležitostí k zapojení studentů doktorských studijních programů do realizace zahraničních projektů výzkumu a vývoje a získání dat a výsledků pro disertační práce podpora vzájemné spolupráce se zahraničními univerzitami. Rozvoj oboustranné mobility akademických pracovníků. Zintenzivnění spolupráce vzdělávacích institucí a jejich internacionalizace. Vzájemný přenos know-how. Zvýšení odbornosti absolventů. Cílový stav Vhodné aktivity Výstupy: Počty vyjíždějících a stipendiem podpořených studentů Počty studentoměsíců využitých v rámci mobilit Počty uzavřených finančních dohod Hodnocení zahraničního tutora nebo konzultanta Závěrečné zprávy studentů ze studijních pobytů a odborných stáží Přednášky a cvičení zrealizované pod vedením zahraničních akademických pracovníků Přednášky a cvičení poskytnuté akademickými pracovníky JU a Ekonomické faktulty VŠE na partnerských zahraničních pracovištích v Mühlviertelu 1. Uzavírání dalších smluv o spolupráci 2. Tvorba projektových žádostí na financování studentských i akademických mobilit 17

18 3. Realizace studentských stáží Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Každoroční vyhodnocování počtu mobilit Erasmus, CEEPUS, AKTION Rozvojové programy MŠMT Studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů Zájemci o praxi ve výzkumných projektech Akademičtí pracovníci Vzdělávání Jihočeská univerzita České Budějovice Fakulta managementu Jidřichův Hradec Johannes Kepler Universität Linz Fachhochschule Oberösterreich Rozvojový projekt JU na rok 2010 Webové portály univerzit Soubor propagačních materiálů univerzit Závěrečné zprávy studentů ze studijních pobytů a odborných stáží Střední 18

19 1.4 Provázanost vědeckých a univerzitních institucí prostřednictvím moderních technologií Spolupráce mezi jednotlivými výzkumnými pracovišti a univerzitami je omezena nedostatečnou informační infrastrukturou umožňující kooperaci vzdálených pracovišť. Výchozí stav Nejen různé instituce, ale i místně oddělené části jedné instituce nejsou propojeny společným informačním systémem či technikou umožňující využití videokonferencí. Tím je omezena spolupráce výzkumných týmů a vznik kooperačních projektů. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV SSO11 Zesílení spolupráce mezi VŠ, VaV a podnikatelskou sférou Charakteristika Cílový stav Vhodné aktivity Vybudování infrastruktury pro videokonferenční přenosy, propojení informačních systémů místně oddělených částí VaV a akademických institucí. Využití moderní IT pro snazší kooperaci výzkumných týmů. Zrychlení komunikace a sdílení informačních systémů, databází povede k rychlejšímu řešení výzkumných projektů, iniciaci více přeshraničních kooperačních projektů, užší spolupráci VaV a akademických institucí. V rámci jedné instituce bude usnadněna mezioborová spolupráce místně oddělených pracovišť. 1. Pořízení infrastruktury pro videokonferenční přenosy Propojení informačních systémů 2. Vznik internetových aplikací pro přeshraniční spolupráci Časový rámec 2011 Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty OP Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko Interreg IVC Vědci a výzkumní pracovníci Univerzitní pedagogové Studenti Průřezové Jihočeská univerzita, České Budějovice Johannes Keppler Universität Linz VaV instituce 19

20 Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Tvorba evropské sítě pro vzdělávání s využitím inteligentních technologií pro vzdálenou komunikaci ENOVER CZ Vznik nových internetových portálů určených pro bilaterární i multilaterární kooperaci. Nízká 20

21 1.5 Podpora jazykového vzdělávání Jednou ze základních podmínek zahraniční kooperace je jazyková vybavenost lidských zdrojů. Stále existuje neuspokojivá úroveň znalosti cizích jazyků některých řídících, akademických či vědeckých pracovníků univerzit a VaV institucí. Výchozí stav Rovněž v podnikatelském sektoru existují jazykové bariéry. Tyto bariéry snižují možnosti kooperace, přednášení cizích odborníků na univerzitách, realizaci společných projektů či čerpání finančních zdrojů z přeshraničních dotačních programů. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV Charakteristika Cílový stav Podpora studia českého jazyka v příhraniční části Rakouska - propagace, podpora jazykových kurzů, podpora stáží v českých organizacích. Celoživotní vzdělávání - posílení jazykových kompetencí odborníků v akademické sféře, VaV institucích i podnikatelském sektoru. Prohloubení cizojazyčných kompetencí pedagogických pracovníků na úroveň umožňující přednášet své předměty v cizím jazyce na domácí univerzitě i v zahraničí, publikovat v cizím jazyce, diskutovat v cizím jazyce o odborných otázkách apod. Zvýšená profesionalita odborných, řídících i administrativních pracovníků v akademické i vědecké oblasti. Posílení jazykových kompetencí studentů s cílem orientovat se v cizojazyčné literatuře svého oboru a uměl se vyjádřit na odborné úrovni. Vhodné aktivity 1. Analýza nabídky kurzů ČJ v Rakousku. 2. Rozšíření kurzů českého jazyka v příhraniční části Rakouska - spolupráce s WIFI. 3. Realizace jazykových kurzů v rámci celoživotního vzdělávání. 4. Propagační aktivity zdůrazňující nutnost jazykových kompetencí pro další rozvoj kooperace a odborných vývoj oborů. Časový rámec

22 Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost OP VK Odborní pracovníci univerzit a VaV institucí Řídící pracovníci podnikatelských subjektů Univerzitní pedagogové Vzdělávání Univerzity Vzdělávací instituce WIFI Instituce VaV Podnikatelské subjekty Posílení jazykových kompetencí zaměstnanců JU - rozvojový projekt JU Propagace stávajících kurzů ČJ v Rakousku Střední 22

23 1.6 Rozvoj přeshraniční spolupráce VaV kapacit Nízká úroveň přeshraniční spolupráce VaV subjektů. Výchozí stav VaV subjekty jsou zapojeny do nadnárodních projektů s mnoha partnery, často je zastoupen pouze 1 z obou regionů. Např. do žádného z aktuálních přeshraničních výzkumných projektů Biologického centra, v. v. i. není zapojen partner z Horního Rakouska. SWOT analýza: SSW11 Nízká úroveň přeshraniční spolupráce ve VaV SSW13 Nedostatek aplikovaného výzkumného zaměření Charakteristika Rozvoj přeshraniční spolupráce VaV kapacit. Rozvoj spolupráce akademické sféry se subjekty VaV. Podpora bilaterálních kooperačních projektů. Rozšíření spolupráce vědeckovýzkumných institucí z Jižních Čech a Mühlviertelu. Cílový stav Vhodné aktivity Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Výstupy: Smlouvy o partnerské spolupráci vědeckovýzkumných institucí Bilaterární dohody o spolupráci mezi subjekty VaV, akademickou sférou Počet bilaterálních projektů 1. Tvorba stálých přeshraničních partnerství VaV institucí. Prezentace a propagace připravovaných projektů a výzkumných záměrů. 2. Kooperační burzy. 3. Mezinárodní konference. Průběžný proces Regionální granty VaV subjekty na obou stranách hranice. Biologie, mechatronika, ekologie, IT a další Biologické centrum AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Botanický ústav AV ČR Ústav systémové biologie a ekologie TMG Johannes Kepller Universität 23

24 Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Nejsou indikovány žádné projekty Specifické webové stránky projektů Výroční zprávy vědeckovýzkumných institucí Společná prezentace přeshraničních projektů Burza kooperací Vysoká 24

25 1.7 Zapojení VaV institucí do Evropského výzkumného prostoru Nevyužívání možností evropského grantového systému. Nízký počet multilaterárních kooperačních VaV projektů zahrnujících partnera z české i rakouské strany. Nedostačující počet realizovaných VaV projektů s podporou EU fondů v regionu. Výchozí stav Přetrvávající nedostatek finančních prostředků na podporu VaV na národní úrovni může být kompenzován využíváním evropských zdrojů. SWOT analýza: SSW13 Nedostatek aplikovaného výzkumného zaměření SSO8 Větší zapojení institucí do Evropského výzkumného prostoru Charakteristika Podpora čerpání evropských dotačních fondů na projekty VaV a inovací. Rozvoj spolupráce akademické sféry se subjekty VaV. Iniciace zapojování vědeckých týmů do multilaterálních projektů. Zapojení vědeckých týmů do Evropského výzkumného prostoru. Podpora mezinárodního networkingu. Cílový stav Výstupy: Počet multilaterálních projektů, ve kterých jsou zapojeni partneři z Jižních Čech a Mühlviertelu. Počet finančních prostředků čerpaných z fondů EU pro VaV, inovace a nové technologie Počet iniciovaných projektů s leaderem v supperregionu Výsledky: Fungující systém poradenství k evropským dotačním programům z této oblasti Zvýšení přílivu finančních prostředků na VaV a inovace do superregionu Provázání lokálních institucí a sítí s mezinárodními sítěmi a partnerstvími Vhodné aktivity 1. Koordinace a podpora poradenství dotačních expertů. 2. Podpora služeb specifického monitoringu dotačních programů pro VaV a inovace. 3. Přenos zkušeností rakouských expertů institucím z Jihočeského kraje. 25

26 4. Prezentace a propagace připravovaných projektů a výzkumných záměrů. 5. Zapojování českých a rakouských VaV institucí do multilaterárních vědeckých projektů. 6. Organizace krátkodobých vzdělávacích kurzů pro pracovníky VaV. 7. Podpora partnerských burz. Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty Projekty naplňující PR a jejich výstupů Významnost Průběžný proces INTERREG IVC ESPON 2013 INTERACT II 7 RP KONTAKT VaV subjekty na obou stranách hranice. Pracovníci VaV Konzultanti a poradci Biologie, mechatronika, ekologie, IT a další Biologické centrum AV ČR Mikrobiologický ústav AV ČR Botanický ústav AV ČR Ústav systémové biologie a ekologie TMG Johannes Kepller Universität Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce ÚSBE AV ČR Specifické webové stránky projektů Výroční zprávy vědeckovýzkumných institucí Společná prezentace přeshraničních projektů Burza kooperací Střední 26

27 1.8 Ženy ve výzkumu a vývoji Výchozí stav Charakteristika Cílový stav Vhodné aktivity Časový rámec Financování Cílové skupiny Dotčené obory Realizátoři, spolupracující subjekty V regionech Jižní Čechy a Mühlviertel je nízký podíl žen pracujících ve VaV. Pro zvýšení jejich počtu neexistuje dostatečná síť podpůrných služeb. Na jedné straně nemají ženy často odpovídající kvalifikaci, na straně druhé je jejich kariérový rozvoj omezen rodinnými povinnostmi. V regionech existuje stále nedostatek lidských zdrojů v technologické a výzkumné oblasti. Vyšší zapojení žen do výzkumu a vývoje, vytvoření podmínek pro sladění profesního a rodinného života. Zlepšení nabídky kvalifikovaných lidských zdrojů pro firmy s vysokou mírou inovací a vývoje. Umožnit větší zapojení ženám do výzkumu a vývoje v regionu. Zvýšit nabídku služeb umožňující ženám ve VaV sladění profesního a rodinného života. Vytvořit podmínky pro zasídlení firem s vysokou mírou inovací a vývoje - včetně odpovídajících lidských zdrojů. 1. Definovat kvalifikační požadavky podnikatelských společností (na pozice ve výzkumu, vývoji, managementu atd.) 2. Zvýšit nabídku hlídacích služeb pro ženy 3. Rozvíjet využívání pružné pracovní doby 4. Propagace aktivit podporujících zapojení žen do VaV - analýza existujících podpůrných programů, sítí a iniciativ (např. FEMtech) a jejich marketingová podpora. Realizovat 2-3 jednoroční pilotní programy, poté zhodnotit jejich dopad do praxe. Programy na podporu gender problematiky OP LZZ Dostatečně kvalifikované a vzdělané ženy s potřebou rodinné péče a požadavky na hlídání dětí VaV Společnosti poskytující služby pro rodiny - hlídání dětí Podnikatelské subjekty Hospodářské komory 27

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství. Koncepční řešení

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více