Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI"

Transkript

1 Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

2

3 Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na vaši obrazovku průlomovou technologii, přehlednou grafiku a komplexní funkčnosti to vše s legendární snadností používání, což je poznávací znamení softwaru značky Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) od samého počátku existence na trhu. Mnohokrát oceněný softwarový systém kategorie HMI (Human Machine Interface rozhraní člověk-stroj) pro vizualizaci a supervizní řízení technologických a výrobních procesů nadále zastiňuje konkurenci svým intuitivním uživatelským prostředím, robustní spolehlivostí, těsnou integrací s pokrokovou softwarovou platformou Wonderware System Platform a příkladnou ochranou investic uživatelů. InTouch je otevřený a rozšiřitelný vizualizační HMI software se špičkovými grafickými funkcemi poskytující ohromující výkonnost a flexibilitu při návrhu aplikací a propojitelnost na nejširší škálu průmyslových řídicích systémů a zařízení (PLC, DCS, I/O). Ať jste procesní inženýr nebo výrobní operátor; koncový uživatel, systémový integrátor nebo výrobce originálních zařízení (OEM); Wonderware InTouch vám poskytne průlomové schopnosti, abyste mohl realizovat vaše vlastní průlomová vylepšení v provozní nebo inženýrské produktivitě. Výkonnost, promyšlenost, snadnost použití I když si InTouch vybudoval pozici celosvětově oblíbeného softwaru kategorie HMI a je používán více než ve třetině světových továren v prakticky každém průmyslovém sektoru, InTouch dále zvedá laťku dokonalosti velkým množstvím nových funkčností a schopností, jako například: Vynikající schopnosti nové ArchestrA grafiky pro živé, realistické a jasné zobrazení s podstatně rozšířeným množstvím dostupných informací. Všestranné, uživatelsky přátelské, víceuživatelské vývojové prostředí pro sdílenou inženýrskou produktivitu. Výkonné, nezávisle použitelné grafické objekty ArchestrA symboly s vnořenou skriptovou funkčností a I/O konektivitou, podporující opakovatelnou použitelnost a standardizaci. Jedinečná výkonnost a přizpůsobivost díky komplexním možnostem skriptování a grafických animačním schopnostem umožňuje aplikačním vývojářům ať již zkušeným programátorům, tak i neprogramátorům nebo nováčkům rychle navrhnout požadovanou aplikaci s potřebnými funkčnostmi. Kompletní vývoj a správa pomocí systému Wonderware Development Studio jednotného vývojového prostředí pro centralizovaný vývoj, správu a nasazování HMI aplikací na jakékoliv síťové počítačové uzly; včetně podpory pro nové kompaktní panelové počítače Wonderware Compact Panel PC. Nevídaná škálovatelnost od jednouživatelské vizualizační aplikace po celopodniková supervizní řešení s využitím platformy Wonderware System Platform. Rozsáhlá knihovna předpřipravených, oku lahodících grafických symbolů a přístrojových panelů (faceplate). Vestavěné vlastnosti pro jednotné zpracování a vizualizaci datové kvality. Kompletní vzestupná kompatibilita z předchozích verzí InTouch pro snadný převod existujících aplikací do nové verze a ochranu již vynaložených investic uživatelů Software InTouch umožňuje vývojářům, aby byli výkonnější a kreativnější a vytvářeli ergonomické, intuitivně použitelné, zabezpečené, spolehlivé a snadno udržovatelné aplikace typu HMI, SCADA a MES; a to při nižších nákladech na jejich vývoj.

4 Průlomové vizualizační schopnosti InTouch posílí vaše možnosti pro rychlý a snadný vývoj vlastních grafických zobrazení vašich konkrétních technologických procesů provozovaných v reálném čase. InTouch poskytuje sadu základních geometrických tvarů, ze kterých se skládají grafické objekty (symboly). K dispozici jsou jak základní entity (obdélník, čára, kruh, elipsa, textové pole aj.), tak složitější tvary jako kruhové nebo oválné výseče, úseče, oblouky, křivky a ovládací prvky Microsoft Windows (text box, combo box aj.). Lze vytvářet složité objekty složené z dílčích grafických symbolů, rotovat je, měnit jejich velikost apod. Chování grafického symbolu v závislosti na aktuálním stavu v technologickém procesu zajišťují vizualizační animace (procentuální výplň, poloha, šířka a výška, viditelnost, průhlednost, rotace aj.), interaktivní animace (akční skripty, vstupy hodnot, tlačítka; ale i možnost interakci se symbolem zakázat) a další specifické animace pro daný symbol, včetně možnosti ovlivnit změny animací pomocí skriptů. Různé druhy animací lze kombinovat, takže vývojáři mohou naplno využít svoji představivost a kreativitu pro vytvoření dokonalé a názorné grafické reprezentace každého konkrétního výrobního prostředí. Okamžitě použitelná knihovna symbolů InTouch obsahuje knihovnu s již hotovými ArchestrA symboly, obsahující více než 500 profesionálně navržených grafických ArchestrA symbolů, ve většině případů již v sobě zahrnujících vlastní inteligenci pro jejich chování. Knihovnu lze samozřejmě rozšiřovat o původní objekty přizpůsobené vlastním požadavkům nebo o nové vlastní ArchestrA symboly navržené přesně pro potřeby daného použití.

5 Všestrannost a rozšiřitelnost Grafické komponenty pro indikaci kvality poskytují informace o kvalitě získávaných dat jednotným způsobem a v jednotném formátu v celé aplikaci, což podstatně usnadňuje identifikaci nejisté kvality dat a následné provádění potřebných reakcí příslušnými pracovníky. Grafické prostředí systému InTouch nabízí úžasnou výkonnost a bohatost výběru používání a vzájemné kombinace vektorových a bitmapových objektů, symbolů z knihovny symbolů, komponent.net i dříve používaných objektů ActiveX. Vzhledem k tomu, že ArchestrA symboly mají funkčnost kontejneru.net, je možné do nich vložit řadu již hotových.net komponent od třetích stran pokrývajících širokou škálu funkčností, aniž je nutno tyto funkčnosti pracně programovat. ArchestrA symboly také umožňují skriptové ovládání.net komponent nebo aplikací, jako je např. webový prohlížeč, Windows aplikace, mapovací nástroje, ERP komponenty apod.

6 Jednotné výkonné vývojové prostředí Wonderware Development Studio zachovává a dále rozšiřuje legendární uživatelskou přátelskost Wonderware softwaru. Obsahuje integrované vývojové prostředí ArchestrA IDE (Integrated Development Environment) společné pro vývoj aplikací InTouch i pro vývoj řešení na bázi platformy Wonderware System Platform. S jednou sadou konzistentních nástrojů tak mají vývojáři k dispozici nevídaný výkon, flexibilitu a škálovatelnost pro vytváření aplikací od nejmenších jednouživatelských operátorských pracovišť až po rozsáhlá distribuovaná celopodniková řešení. Funkčně bohaté prostředí ArchestrA IDE dovoluje mj. i víceuživatelský vývoj stejného projektu. Při sdíleném vývoji zajišťuje kontrolu přístupu k objektům a symbolům a graficky upozorňuje vývojáře na změny, které při sdíleném vytváření aplikace udělali jejich kolegové. ArchestrA IDE umožňuje automatizované a rychlé uplatnění změn provedených ve vývojovém prostředí (změna vzhledu / chování určitého objektu, přidání oken apod.) do již nasazené aplikace, a to i na více vzdálených uzlů v rámci distribuované síťové aplikace.

7 Standardizujte, organizujte, přizpůsobujte InTouch umožňuje vytvoření aplikací, které svým jednotným vzhledem a chováním podporují zavedení podnikových standardů, přičemž je natolik univerzální, že ho lze provozovat na různých typech zařízení, které nejlépe vyhovují konkrétnímu použití. Dynamická konverze rozlišení např. zajišťuje, že aplikaci vytvořenou v jednom grafickém rozlišení lze spouštět v jiných rozlišeních. Uživatelé tedy mohou jednou vytvořenou aplikaci InTouch nasadit na zobrazovací jednotky jakýchkoliv velikostí bez nutnosti nového návrhu, konverze nebo modifikace původní aplikace InTouch. InTouch poskytuje hierarchicky členěný prohlížeč projektu umožňující zorganizovat okna a skripty do logických složek pro zjednodušení orientace při návrhu a správě aplikací. K dispozici je výkonný editor skriptů, pomocí něhož lze aplikaci přizpůsobit na míru pro splnění specifických požadavků; díky této schopnosti patří InTouch k nejflexibilnějším produktům na trhu. Skripty mohou být vykonávány při splnění mnoha parametrů, jako např. při splnění určitých procesních podmínek, změnách datových údajů, událostech svázaných s aplikací nebo jednotlivými okny aplikace, při stisku kláves, při událostech objektů ActiveX nebo.net komponent apod. Pomocí skriptového editoru lze vytvořit knihovnu uživatelsky definovaných funkcí, které si vývojář nadefinuje pouze jednou a poté je může opakovaně volat. Simulace animací přímo v grafickém editoru pro vytváření ArchestrA symbolů a rychlé přepínání mezi vývojovým a runtime prostředím umožňuje vývojářům rychlé přizpůsobování vzhledu a kontrolu chování aplikace.

8 Wonderware InTouch grafické konfigurační prostředí Komplexní grafická sada nástrojů pro neomezenou kreativitu. Každý grafický prvek nebo skupina prvků je samostatně konfigurovatelná, což poskytuje rozsáhlé možnosti pro snadnou editaci vytvářené grafiky.

9 Každá vlastnost (atribut) grafiky může být samostatně animována.

10 Výrobní inteligence Aktuální a přesné informace z výrobních a technologických procesů jsou v dnešním konkurenčním tržním prostředí nezbytným předpokladem k prosperitě průmyslových firem. Sběr a poskytování procesních dat automatizovanými řídicími systémy je však pouze prvním nutným krokem. Pro efektivní využití těchto surových dat je potřeba, aby se ve vhodném formátu poskytovala všem zainteresovaným pracovníkům teprve poté se surová data přemění na prakticky využitelné informace. Ve znalostech je síla a promyšleně navržené a interaktivní grafické uživatelské prostředí poskytující přesné informace pro aktivní podporu rozhodování je klíčem k těmto znalostem výrobní inteligenci. Výkonná a propracovaná grafická vizualizace technologických procesů zobrazuje procesní údaje z výroby v souvislostech, umožňuje jejich rychlou analýzu a usnadňuje rychlé pochopení skutečného chování provozovaných technologických procesů. Operátorům a dalším supervizorům výroby jsou prostřednictvím vizualizačních obrazovek poskytovány správné informace, ve správný čas a ve správném formátu. To jim umožňuje uskutečňovat včasná a kvalifikovaná rozhodnutí a provádět opravné zásahy při vzniklých provozních problémech a tím zajišťovat výrobní kvalitu a zvyšovat výrobní produktivitu. InTouch umožňuje vytvořit spolehlivá a jednotná vizualizační řešení s velmi názornými obrazovkami a dynamicky se měnícím zobrazením výrobních zařízení v reálném čase. Inteligentní grafické objekty, vestavěná podpora pro kontrolu datové kvality a robustní ovládací prvky.net poskytují přesnou vizualizaci skutečného chování výrobních zařízení ve výrobních provozech. Dynamické změny velikosti grafických symbolů, bublinková textová nápověda, akce při najetí myší nad objekty a další funkčnosti umožňují, aby obsah oken na obrazovce nemusel být trvale přeplněn množstvím údajů a působil tak přehledným a čistým dojmem. Výkonná podpora pro vícemonitorový režim usnadňuje vytváření komplexních víceobrazovkových monitorovacích aplikací s přesným vzájemným propojením a ovládáním i pro ty nejnáročnější aplikace.

11 Reagujte v reálném čase Včasné informace o vzniku výstražných (alarmních) stavů umožňují rychlou reakci na kritické situace, čímž lze ušetřit mnoho hodin drahých odstávek. Operátoři potřebují nejen sledovat aktuální alarmy v reálném čase, ale i detailně zpětně dohledávat, co se přesně dělo ve výrobním procesu před, během a po ukončení alarmního stavu, aby se identifikovaly příčiny a minimalizovaly budoucí problémy vedoucí ke ztrátám. InTouch nabízí mj. tyto objekty pro zobrazování a analýzu alarmních stavů: Objekt Alarm Viewer Zobrazuje současné alarmy a historické alarmy z krátkodobé paměti systému. Objekt Database View Zobrazuje historické alarmy, které jsou trvale uloženy v alarmní databázi InTouch. Alarm Pareto Chart Grafické zobrazení četnosti výskytu různých alarmů v systému ve formě paretografu, což usnadňuje identifikaci a analýzu nejčastějších problémů. Archestra Alarm Client nový objekt typu.net Control pro zobrazování všech druhů alarmních stavů tj. aktuálních alarmů a historických alarmů obojího typu (z krátkodobé paměti i z alarmní databáze). Tento objekt lze vnořit přímo do ArchestrA symbolu příslušných objektů, jejichž alarmové stavy potřebujeme sledovat, což významně usnadňuje a zpřehledňuje vývoj aplikací. Objekty pro zobrazování alarmů umožňují operátorům třídění a potvrzování alarmů podle různých kritérií a priorit. Uživatelé tak mají efektivní kontrolu nad aktuálními i historickými alarmy v celé aplikaci.

12 Konektivita a sběr dat InTouch lze připojit prakticky k jakýmkoliv průmyslovým automatizačním řídicím nebo informačním zařízením (PLC, DCS, I/O systémy aj.) prostřednictvím stovek komunikačních programů tzv. I/O nebo OPC Serverů, které jsou k dispozici od firmy Wonderware, výrobců řídicích systémů nebo dalších dodavatelů. InTouch může fungovat jako OPC klient i OPC server a komunikační servery od Wonderware podporují komunikační standardy: Technologie OPC Protokol Wonderware SuiteLink Protokol Microsoft DDE (Dynamic Data Exchange). K dispozici je navíc sada vývojářských nástrojů ArchestrA DAS Toolkit, která umožňuje vývoj vlastních komunikačních serverů pro nová, atypická nebo dosud nepodporovaná zařízení. Přátelskost pro IT správa, zabezpečení, rozšiřitelnost InTouch usnadňuje, zrychluje a zlevňuje správu vizualizačních a supervizních HMI aplikací, obzvláště v rozsáhlejších síťových nasazeních. Specialisté z informačních technologií (IT) oceňují centralizovaný vývoj a správu aplikací, robustní model zabezpečení, možnosti rozšiřování a vestavěnou diagnostiku. InTouch kontroluje kvalitu a zabezpečení dat a stav objektů. Podporuje ovládací prvky.net, provoz v režimu terminálových služeb a spolupráci s Microsoft Office. InTouch umožňuje provádět upgrade stávajících aplikací a doplňovat je o nové grafické ArchestrA symboly, ať již najednou nebo postupně po jednotlivých uzlech. InTouch umožňuje využívat významné průmyslové standardy, ale i vytvořit a dodržovat vlastní podnikovou standardizaci vizualizace a supervize napříč všemi výrobními procesy pro zajištění jednotnosti, minimalizaci duplicitního vývoje a snižování rizika vzniku neočekávaných problémů. Aplikace pro celosvětové nasazení Vývojové prostředí programu InTouch je standardně nabízeno v angličtině, němčině, francouzštině, japonštině a ve zjednodušené čínštině. Ve vytvářených aplikacích lze pro zobrazení textů na obrazovkách použít libovolné jazyky včetně možnosti dynamického přepínání mezi různými jazyky za běhu aplikace (runtime). Uživatelé mohou používat čas UTC, aktuální místní čas, posun času od GMT a letní čas DST (Daylight Saving Time s automatickým přechodem na letní/ zimní čas), což usnadňuje správu zejména geograficky rozlehlých aplikací.

13 Flexibilní architektury a neomezená škálovatelnost Software InTouch umožňuje splnit různé požadavky uživatelů na použití v různých typech průmyslového prostředí. Lze ho nasadit jak na samostatné pracovní stanice, tak jako součást distribuovaných síťových architektur na bázi softwarové platformy Wonderware System Platform v celopodnikových nebo celokoncernových aplikacích s mnoha stanicemi. InTouch podporuje různé možnosti systémových architektur s důrazem na jednoduchost budoucích rozšíření, což významným způsobem ochraňuje předchozí vynaloženou inženýrskou práci. Ve verzi InTouch pro Terminálové služby podporuje InTouch až 75 aplikačních relací běžících na jednom terminálovém serveru, což velmi usnadňuje správu klientských pracovišť, které mohou být navíc provozovány na velmi laciném nebo starším hardwaru. S nejsnadněji použitelným průmyslovým HMI softwarem lze začít v malém rozsahu a velmi rychle vytvořit a nasadit prvotní aplikaci do výrobního provozu. V případě potřeby na rozšíření aplikace můžete využít vlastností flexibilní a škálovatelné infrastruktury ArchestrA a podle potřeby snadno zvětšit velikost a komplexnost aplikace pro splnění dalších budoucích požadavků. Unikátní škálovatelnost od jednoduchého a cenově výhodného řešení na jednom uzlu až po distribuovanou architekturu s více než 400 síťovými uzly a komunikovaných I/O proměnných. Vícestupňové zabezpečení V závislosti na typu a funkčnosti aplikací nabízí InTouch různé možnosti pro výběr optimálního bezpečnostního modelu. Přístupové úrovně s heslem omezení přístupu k určitým oknům aplikace nebo k objektům a proměnným v těchto oknech v závislosti na oprávnění uživatele. Ověření v OS Windows ověřování uživatele na doménovém serveru nebo na lokálním počítači. Na základě identity uživatelů a jejich zařazení do skupin s určitými přístupovými právy jsou přidělena přístupová práva pro aplikaci InTouch. Zabezpečení až na úroveň dat uživatelé, kteří využívají Wonderware System Platform, mohou využít integraci s centrálním zabezpečovacím modelem, který umožňuje prohloubit zabezpečení až na úroveň každého datového bodu nebo atributu. Podpora požadavků FDA 21 CFR Part 11 vestavěné autentizační datové položky a zabezpečovací skriptové funkce potřebné pro zákazníky, kteří musí vyhovět směrnici FDA (Food and Drug Administration) o zabezpečení elektronických záznamů nebo dalším zákonným předpisům týkajícím se bezpečnosti výroby potravin nebo léků. Aplikace InTouch Runtime Read-only varianta aplikace InTouch určená pouze pro sledování výroby bez možnosti přímých zásahů do řízené technologie (nelze zapisovat do I/O ani potvrzovat alarmy) a bez poskytování dat z těchto uzlů jiným aplikacím. Výjimečná ochrana investic Vývojoví pracovníci značky Wonderware pokračují v unikátní průběžné podpoře ochrany vynaložených investic svých zákazníků. Aplikace InTouch od prvotní verze jsou vzestupně kompatibilní; tzn., že aplikace vytvořené ve starších verzích lze automatizovaně převést do nejnovější verze. Předchozí funkčnosti starších aplikací lze nyní např. doplnit o nové grafické ArchestrA symboly a ostatní funkčnosti zůstanou zachovány. Lze však také upgradovat stávající starší aplikace do verze InTouch, např. kvůli podpoře nových operačních systémů, a žádné změny neprovádět! Změny nebo rozšíření aplikace o nové funkčnosti lze v případě potřeby provést kdykoliv později.

14 Průlomová architektura žádná omezení! Při společném použití vizualizačního produktu InTouch a softwarové platformy Wonderware System Platform vznikne unikátní automatizační a informační aplikační prostředí s převratnou výkonností, škálovatelností a snadností použití. Těsná integrace vývojového prostředí ArchestrA IDE a nových grafických schopností InTouch umožňuje hladký přechod pro uživatele tradičních aplikací InTouch do světa aplikací na bázi serverové platformy Wonderware System Platform, zcela využívající přínosy architektury ArchestrA. Přechod na tento nový typ řešení nabízí větší škálovatelnost a nové funkčnosti, aniž by zcela přišly nazmar investice do předchozích aplikací InTouch. I když platforma Wonderware System Platform není nutná pro provozování aplikací InTouch, její využití přinese zásadní rozšíření možností softwaru InTouch s mnoha přínosy pro uživatele: ArchestrA grafika a aplikační objekty výkonné aplikační objekty Wonderware System Platform v sobě obsahují funkčnost (aplikační logika/skripty, I/O odkazy, alarmy a historizace, definice bezpečnostních úrovní) i grafickou reprezentaci (vzhled a vizualizační animace). Tato koncepce urychluje vývoj a zajišťuje jednotnost a snadnou údržbu aplikací, protože veškerá konfigurace daného objektu je uložena na jednom místě. Centralizovaná správa aplikací vývoj, nasazení, provádění změn a diagnostika celé aplikace z jednoho místa usnadňuje práci a eliminuje nutnost fyzicky obsluhovat jednotlivé vzdálené počítače začleněné do systémové architektury. Možnost vzdáleného nasazení a správy je obzvláště výhodná pro teritoriálně rozsáhlé nebo geograficky vzdálené aplikace, jako jsou např. rozlehlé SCADA systémy nebo projekty v zahraničí. Model výrobních zařízení hierarchické rozčlenění objektů jednotlivých technologických zařízení i větších celků v podniku. Díky objektové reprezentaci výrobních zařízení umožňuje Wonderware System Platform významně flexibilnější a intuitivnější sestavení aplikace v porovnání s vývojovými nástroji založenými na ploché databázi proměnných tradičních HMI systémů. Opakovatelnost a podpora změn opakovatelné nasazování aplikačních objektů prostřednictvím vzorových šablon s podporou dědičnosti změn, což významně urychluje nejen prvotní vývoj, ale i pozdější modifikace v již nasazených aplikacích. Jednotný adresní prostor odděluje funkčnost aplikace od konkrétního fyzického uspořádání síťové topologie počítačů. Do systémové architektury lze přidávat další serverové nebo klientské uzly, které se velmi snadno integrují bez nutnosti provádět vývojářské úpravy na původních uzlech. Rozšířená indikace kvality dat podrobnější zobrazení stavu komunikace a kvality dat. Ve všech použitých grafických ArchestrA symbolech jsou výpadky komunikace a kvalita dat indikovány jednotným, centrálně konfigurovatelným způsobem. Doplňující funkční moduly a aplikace rozšíření nad rámec SCADA/HMI funkčností pro vytvoření aplikací zajišťujících vyspělé řízení a analýzu výrobních operací kategorie Production and Performance Management (řízení výroby a analýza výkonnosti výroby), resp. MES (Manufacturing Execution Systems). Podpora zavedení správných výrobních parametrů (receptur), záznam a analýza všech událostí při vlastní výrobě (rodokmen výrobků), identifikace prostojů a celkové výrobní efektivity OEE (Overall Equipment Effectiveness) strojů a výrobních linek, flexibilní řízení dávkových výrobních procesů (batch), propojení s ERP systémy aj. Řešení kombinující systémy Wonderware System Platform a InTouch je ideální volbou pro uživatele, kteří provozují více aplikací obdobného typu v jednom nebo více závodech a/nebo požadují standardizaci svých HMI aplikací jednotným pokrokovým řešením s bohatými funkčnostmi, snadnou údržbou, rychlým prováděním změn a s nízkou celkovou cenou vlastnictví v průběhu celého životního cyklu aplikace. Celosvětová prvotřídní podpora Podpora Wonderware Software Support zajišťuje průběžné udržování Wonderware softwaru v aktuálních verzích (upgrade); on-line přístup ke znalostní databázi a dokumentům technické podpory, aktuálním doplňujícím produktům, elektronických školením; přímý kontakt na specialisty technické podpory aj. Podrobné informace o pravidlech a přínosech této podpory pro koncové uživatele jsou k dispozici na internetových stránkách firmy Pantek (CS) s.r.o.

15

16 Pantek (CS) s.r.o. Sušilova 1528/ Hradec Králové Tel.: Fax: Autorizovaný Wonderware distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 je společnost založená v roce 2001 na základech spolupráce několika subjektů, fyzických i právnických osob, podnikajících v oblasti českého internetu již od roku 1998. Motivem ke vzniku byla touha představit

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu

Partnerský program jako zdroj růstu IT byznysu Linksys se vrací na podnikovou scénu Společnost Belkin dokončila akvizici divize Linksys od firmy Cisco... Více na straně 6 15 17 October 2014 PRAGUE, CZECH REPUBLIC www.natoexhibition.org Zpětný rabat

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

nebo zaplatit ročně odvod

nebo zaplatit ročně odvod 1 Obsah O společnosti 4 Náhradní plnění 5 Aktivní telemarketing 6 Klientské centrum 7 Mobilní služby 8 Služby IP telefonie 9 Fixní služby 10 Online konference 12 Videokonference 13 RES+ 14 RES+proLync

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce.

Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. WorkCentre 7830/7835/7845/7855 A3 Barevný multifunkční systém Xerox řady WorkCentre 7800 Multifunkční systém Změňte způsob své práce. Se zařízením Xerox se můžete připojit prakticky odkudkoli. Dnešnímu

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více