Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI"

Transkript

1 Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

2

3 Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na vaši obrazovku průlomovou technologii, přehlednou grafiku a komplexní funkčnosti to vše s legendární snadností používání, což je poznávací znamení softwaru značky Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) od samého počátku existence na trhu. Mnohokrát oceněný softwarový systém kategorie HMI (Human Machine Interface rozhraní člověk-stroj) pro vizualizaci a supervizní řízení technologických a výrobních procesů nadále zastiňuje konkurenci svým intuitivním uživatelským prostředím, robustní spolehlivostí, těsnou integrací s pokrokovou softwarovou platformou Wonderware System Platform a příkladnou ochranou investic uživatelů. InTouch je otevřený a rozšiřitelný vizualizační HMI software se špičkovými grafickými funkcemi poskytující ohromující výkonnost a flexibilitu při návrhu aplikací a propojitelnost na nejširší škálu průmyslových řídicích systémů a zařízení (PLC, DCS, I/O). Ať jste procesní inženýr nebo výrobní operátor; koncový uživatel, systémový integrátor nebo výrobce originálních zařízení (OEM); Wonderware InTouch vám poskytne průlomové schopnosti, abyste mohl realizovat vaše vlastní průlomová vylepšení v provozní nebo inženýrské produktivitě. Výkonnost, promyšlenost, snadnost použití I když si InTouch vybudoval pozici celosvětově oblíbeného softwaru kategorie HMI a je používán více než ve třetině světových továren v prakticky každém průmyslovém sektoru, InTouch dále zvedá laťku dokonalosti velkým množstvím nových funkčností a schopností, jako například: Vynikající schopnosti nové ArchestrA grafiky pro živé, realistické a jasné zobrazení s podstatně rozšířeným množstvím dostupných informací. Všestranné, uživatelsky přátelské, víceuživatelské vývojové prostředí pro sdílenou inženýrskou produktivitu. Výkonné, nezávisle použitelné grafické objekty ArchestrA symboly s vnořenou skriptovou funkčností a I/O konektivitou, podporující opakovatelnou použitelnost a standardizaci. Jedinečná výkonnost a přizpůsobivost díky komplexním možnostem skriptování a grafických animačním schopnostem umožňuje aplikačním vývojářům ať již zkušeným programátorům, tak i neprogramátorům nebo nováčkům rychle navrhnout požadovanou aplikaci s potřebnými funkčnostmi. Kompletní vývoj a správa pomocí systému Wonderware Development Studio jednotného vývojového prostředí pro centralizovaný vývoj, správu a nasazování HMI aplikací na jakékoliv síťové počítačové uzly; včetně podpory pro nové kompaktní panelové počítače Wonderware Compact Panel PC. Nevídaná škálovatelnost od jednouživatelské vizualizační aplikace po celopodniková supervizní řešení s využitím platformy Wonderware System Platform. Rozsáhlá knihovna předpřipravených, oku lahodících grafických symbolů a přístrojových panelů (faceplate). Vestavěné vlastnosti pro jednotné zpracování a vizualizaci datové kvality. Kompletní vzestupná kompatibilita z předchozích verzí InTouch pro snadný převod existujících aplikací do nové verze a ochranu již vynaložených investic uživatelů Software InTouch umožňuje vývojářům, aby byli výkonnější a kreativnější a vytvářeli ergonomické, intuitivně použitelné, zabezpečené, spolehlivé a snadno udržovatelné aplikace typu HMI, SCADA a MES; a to při nižších nákladech na jejich vývoj.

4 Průlomové vizualizační schopnosti InTouch posílí vaše možnosti pro rychlý a snadný vývoj vlastních grafických zobrazení vašich konkrétních technologických procesů provozovaných v reálném čase. InTouch poskytuje sadu základních geometrických tvarů, ze kterých se skládají grafické objekty (symboly). K dispozici jsou jak základní entity (obdélník, čára, kruh, elipsa, textové pole aj.), tak složitější tvary jako kruhové nebo oválné výseče, úseče, oblouky, křivky a ovládací prvky Microsoft Windows (text box, combo box aj.). Lze vytvářet složité objekty složené z dílčích grafických symbolů, rotovat je, měnit jejich velikost apod. Chování grafického symbolu v závislosti na aktuálním stavu v technologickém procesu zajišťují vizualizační animace (procentuální výplň, poloha, šířka a výška, viditelnost, průhlednost, rotace aj.), interaktivní animace (akční skripty, vstupy hodnot, tlačítka; ale i možnost interakci se symbolem zakázat) a další specifické animace pro daný symbol, včetně možnosti ovlivnit změny animací pomocí skriptů. Různé druhy animací lze kombinovat, takže vývojáři mohou naplno využít svoji představivost a kreativitu pro vytvoření dokonalé a názorné grafické reprezentace každého konkrétního výrobního prostředí. Okamžitě použitelná knihovna symbolů InTouch obsahuje knihovnu s již hotovými ArchestrA symboly, obsahující více než 500 profesionálně navržených grafických ArchestrA symbolů, ve většině případů již v sobě zahrnujících vlastní inteligenci pro jejich chování. Knihovnu lze samozřejmě rozšiřovat o původní objekty přizpůsobené vlastním požadavkům nebo o nové vlastní ArchestrA symboly navržené přesně pro potřeby daného použití.

5 Všestrannost a rozšiřitelnost Grafické komponenty pro indikaci kvality poskytují informace o kvalitě získávaných dat jednotným způsobem a v jednotném formátu v celé aplikaci, což podstatně usnadňuje identifikaci nejisté kvality dat a následné provádění potřebných reakcí příslušnými pracovníky. Grafické prostředí systému InTouch nabízí úžasnou výkonnost a bohatost výběru používání a vzájemné kombinace vektorových a bitmapových objektů, symbolů z knihovny symbolů, komponent.net i dříve používaných objektů ActiveX. Vzhledem k tomu, že ArchestrA symboly mají funkčnost kontejneru.net, je možné do nich vložit řadu již hotových.net komponent od třetích stran pokrývajících širokou škálu funkčností, aniž je nutno tyto funkčnosti pracně programovat. ArchestrA symboly také umožňují skriptové ovládání.net komponent nebo aplikací, jako je např. webový prohlížeč, Windows aplikace, mapovací nástroje, ERP komponenty apod.

6 Jednotné výkonné vývojové prostředí Wonderware Development Studio zachovává a dále rozšiřuje legendární uživatelskou přátelskost Wonderware softwaru. Obsahuje integrované vývojové prostředí ArchestrA IDE (Integrated Development Environment) společné pro vývoj aplikací InTouch i pro vývoj řešení na bázi platformy Wonderware System Platform. S jednou sadou konzistentních nástrojů tak mají vývojáři k dispozici nevídaný výkon, flexibilitu a škálovatelnost pro vytváření aplikací od nejmenších jednouživatelských operátorských pracovišť až po rozsáhlá distribuovaná celopodniková řešení. Funkčně bohaté prostředí ArchestrA IDE dovoluje mj. i víceuživatelský vývoj stejného projektu. Při sdíleném vývoji zajišťuje kontrolu přístupu k objektům a symbolům a graficky upozorňuje vývojáře na změny, které při sdíleném vytváření aplikace udělali jejich kolegové. ArchestrA IDE umožňuje automatizované a rychlé uplatnění změn provedených ve vývojovém prostředí (změna vzhledu / chování určitého objektu, přidání oken apod.) do již nasazené aplikace, a to i na více vzdálených uzlů v rámci distribuované síťové aplikace.

7 Standardizujte, organizujte, přizpůsobujte InTouch umožňuje vytvoření aplikací, které svým jednotným vzhledem a chováním podporují zavedení podnikových standardů, přičemž je natolik univerzální, že ho lze provozovat na různých typech zařízení, které nejlépe vyhovují konkrétnímu použití. Dynamická konverze rozlišení např. zajišťuje, že aplikaci vytvořenou v jednom grafickém rozlišení lze spouštět v jiných rozlišeních. Uživatelé tedy mohou jednou vytvořenou aplikaci InTouch nasadit na zobrazovací jednotky jakýchkoliv velikostí bez nutnosti nového návrhu, konverze nebo modifikace původní aplikace InTouch. InTouch poskytuje hierarchicky členěný prohlížeč projektu umožňující zorganizovat okna a skripty do logických složek pro zjednodušení orientace při návrhu a správě aplikací. K dispozici je výkonný editor skriptů, pomocí něhož lze aplikaci přizpůsobit na míru pro splnění specifických požadavků; díky této schopnosti patří InTouch k nejflexibilnějším produktům na trhu. Skripty mohou být vykonávány při splnění mnoha parametrů, jako např. při splnění určitých procesních podmínek, změnách datových údajů, událostech svázaných s aplikací nebo jednotlivými okny aplikace, při stisku kláves, při událostech objektů ActiveX nebo.net komponent apod. Pomocí skriptového editoru lze vytvořit knihovnu uživatelsky definovaných funkcí, které si vývojář nadefinuje pouze jednou a poté je může opakovaně volat. Simulace animací přímo v grafickém editoru pro vytváření ArchestrA symbolů a rychlé přepínání mezi vývojovým a runtime prostředím umožňuje vývojářům rychlé přizpůsobování vzhledu a kontrolu chování aplikace.

8 Wonderware InTouch grafické konfigurační prostředí Komplexní grafická sada nástrojů pro neomezenou kreativitu. Každý grafický prvek nebo skupina prvků je samostatně konfigurovatelná, což poskytuje rozsáhlé možnosti pro snadnou editaci vytvářené grafiky.

9 Každá vlastnost (atribut) grafiky může být samostatně animována.

10 Výrobní inteligence Aktuální a přesné informace z výrobních a technologických procesů jsou v dnešním konkurenčním tržním prostředí nezbytným předpokladem k prosperitě průmyslových firem. Sběr a poskytování procesních dat automatizovanými řídicími systémy je však pouze prvním nutným krokem. Pro efektivní využití těchto surových dat je potřeba, aby se ve vhodném formátu poskytovala všem zainteresovaným pracovníkům teprve poté se surová data přemění na prakticky využitelné informace. Ve znalostech je síla a promyšleně navržené a interaktivní grafické uživatelské prostředí poskytující přesné informace pro aktivní podporu rozhodování je klíčem k těmto znalostem výrobní inteligenci. Výkonná a propracovaná grafická vizualizace technologických procesů zobrazuje procesní údaje z výroby v souvislostech, umožňuje jejich rychlou analýzu a usnadňuje rychlé pochopení skutečného chování provozovaných technologických procesů. Operátorům a dalším supervizorům výroby jsou prostřednictvím vizualizačních obrazovek poskytovány správné informace, ve správný čas a ve správném formátu. To jim umožňuje uskutečňovat včasná a kvalifikovaná rozhodnutí a provádět opravné zásahy při vzniklých provozních problémech a tím zajišťovat výrobní kvalitu a zvyšovat výrobní produktivitu. InTouch umožňuje vytvořit spolehlivá a jednotná vizualizační řešení s velmi názornými obrazovkami a dynamicky se měnícím zobrazením výrobních zařízení v reálném čase. Inteligentní grafické objekty, vestavěná podpora pro kontrolu datové kvality a robustní ovládací prvky.net poskytují přesnou vizualizaci skutečného chování výrobních zařízení ve výrobních provozech. Dynamické změny velikosti grafických symbolů, bublinková textová nápověda, akce při najetí myší nad objekty a další funkčnosti umožňují, aby obsah oken na obrazovce nemusel být trvale přeplněn množstvím údajů a působil tak přehledným a čistým dojmem. Výkonná podpora pro vícemonitorový režim usnadňuje vytváření komplexních víceobrazovkových monitorovacích aplikací s přesným vzájemným propojením a ovládáním i pro ty nejnáročnější aplikace.

11 Reagujte v reálném čase Včasné informace o vzniku výstražných (alarmních) stavů umožňují rychlou reakci na kritické situace, čímž lze ušetřit mnoho hodin drahých odstávek. Operátoři potřebují nejen sledovat aktuální alarmy v reálném čase, ale i detailně zpětně dohledávat, co se přesně dělo ve výrobním procesu před, během a po ukončení alarmního stavu, aby se identifikovaly příčiny a minimalizovaly budoucí problémy vedoucí ke ztrátám. InTouch nabízí mj. tyto objekty pro zobrazování a analýzu alarmních stavů: Objekt Alarm Viewer Zobrazuje současné alarmy a historické alarmy z krátkodobé paměti systému. Objekt Database View Zobrazuje historické alarmy, které jsou trvale uloženy v alarmní databázi InTouch. Alarm Pareto Chart Grafické zobrazení četnosti výskytu různých alarmů v systému ve formě paretografu, což usnadňuje identifikaci a analýzu nejčastějších problémů. Archestra Alarm Client nový objekt typu.net Control pro zobrazování všech druhů alarmních stavů tj. aktuálních alarmů a historických alarmů obojího typu (z krátkodobé paměti i z alarmní databáze). Tento objekt lze vnořit přímo do ArchestrA symbolu příslušných objektů, jejichž alarmové stavy potřebujeme sledovat, což významně usnadňuje a zpřehledňuje vývoj aplikací. Objekty pro zobrazování alarmů umožňují operátorům třídění a potvrzování alarmů podle různých kritérií a priorit. Uživatelé tak mají efektivní kontrolu nad aktuálními i historickými alarmy v celé aplikaci.

12 Konektivita a sběr dat InTouch lze připojit prakticky k jakýmkoliv průmyslovým automatizačním řídicím nebo informačním zařízením (PLC, DCS, I/O systémy aj.) prostřednictvím stovek komunikačních programů tzv. I/O nebo OPC Serverů, které jsou k dispozici od firmy Wonderware, výrobců řídicích systémů nebo dalších dodavatelů. InTouch může fungovat jako OPC klient i OPC server a komunikační servery od Wonderware podporují komunikační standardy: Technologie OPC Protokol Wonderware SuiteLink Protokol Microsoft DDE (Dynamic Data Exchange). K dispozici je navíc sada vývojářských nástrojů ArchestrA DAS Toolkit, která umožňuje vývoj vlastních komunikačních serverů pro nová, atypická nebo dosud nepodporovaná zařízení. Přátelskost pro IT správa, zabezpečení, rozšiřitelnost InTouch usnadňuje, zrychluje a zlevňuje správu vizualizačních a supervizních HMI aplikací, obzvláště v rozsáhlejších síťových nasazeních. Specialisté z informačních technologií (IT) oceňují centralizovaný vývoj a správu aplikací, robustní model zabezpečení, možnosti rozšiřování a vestavěnou diagnostiku. InTouch kontroluje kvalitu a zabezpečení dat a stav objektů. Podporuje ovládací prvky.net, provoz v režimu terminálových služeb a spolupráci s Microsoft Office. InTouch umožňuje provádět upgrade stávajících aplikací a doplňovat je o nové grafické ArchestrA symboly, ať již najednou nebo postupně po jednotlivých uzlech. InTouch umožňuje využívat významné průmyslové standardy, ale i vytvořit a dodržovat vlastní podnikovou standardizaci vizualizace a supervize napříč všemi výrobními procesy pro zajištění jednotnosti, minimalizaci duplicitního vývoje a snižování rizika vzniku neočekávaných problémů. Aplikace pro celosvětové nasazení Vývojové prostředí programu InTouch je standardně nabízeno v angličtině, němčině, francouzštině, japonštině a ve zjednodušené čínštině. Ve vytvářených aplikacích lze pro zobrazení textů na obrazovkách použít libovolné jazyky včetně možnosti dynamického přepínání mezi různými jazyky za běhu aplikace (runtime). Uživatelé mohou používat čas UTC, aktuální místní čas, posun času od GMT a letní čas DST (Daylight Saving Time s automatickým přechodem na letní/ zimní čas), což usnadňuje správu zejména geograficky rozlehlých aplikací.

13 Flexibilní architektury a neomezená škálovatelnost Software InTouch umožňuje splnit různé požadavky uživatelů na použití v různých typech průmyslového prostředí. Lze ho nasadit jak na samostatné pracovní stanice, tak jako součást distribuovaných síťových architektur na bázi softwarové platformy Wonderware System Platform v celopodnikových nebo celokoncernových aplikacích s mnoha stanicemi. InTouch podporuje různé možnosti systémových architektur s důrazem na jednoduchost budoucích rozšíření, což významným způsobem ochraňuje předchozí vynaloženou inženýrskou práci. Ve verzi InTouch pro Terminálové služby podporuje InTouch až 75 aplikačních relací běžících na jednom terminálovém serveru, což velmi usnadňuje správu klientských pracovišť, které mohou být navíc provozovány na velmi laciném nebo starším hardwaru. S nejsnadněji použitelným průmyslovým HMI softwarem lze začít v malém rozsahu a velmi rychle vytvořit a nasadit prvotní aplikaci do výrobního provozu. V případě potřeby na rozšíření aplikace můžete využít vlastností flexibilní a škálovatelné infrastruktury ArchestrA a podle potřeby snadno zvětšit velikost a komplexnost aplikace pro splnění dalších budoucích požadavků. Unikátní škálovatelnost od jednoduchého a cenově výhodného řešení na jednom uzlu až po distribuovanou architekturu s více než 400 síťovými uzly a komunikovaných I/O proměnných. Vícestupňové zabezpečení V závislosti na typu a funkčnosti aplikací nabízí InTouch různé možnosti pro výběr optimálního bezpečnostního modelu. Přístupové úrovně s heslem omezení přístupu k určitým oknům aplikace nebo k objektům a proměnným v těchto oknech v závislosti na oprávnění uživatele. Ověření v OS Windows ověřování uživatele na doménovém serveru nebo na lokálním počítači. Na základě identity uživatelů a jejich zařazení do skupin s určitými přístupovými právy jsou přidělena přístupová práva pro aplikaci InTouch. Zabezpečení až na úroveň dat uživatelé, kteří využívají Wonderware System Platform, mohou využít integraci s centrálním zabezpečovacím modelem, který umožňuje prohloubit zabezpečení až na úroveň každého datového bodu nebo atributu. Podpora požadavků FDA 21 CFR Part 11 vestavěné autentizační datové položky a zabezpečovací skriptové funkce potřebné pro zákazníky, kteří musí vyhovět směrnici FDA (Food and Drug Administration) o zabezpečení elektronických záznamů nebo dalším zákonným předpisům týkajícím se bezpečnosti výroby potravin nebo léků. Aplikace InTouch Runtime Read-only varianta aplikace InTouch určená pouze pro sledování výroby bez možnosti přímých zásahů do řízené technologie (nelze zapisovat do I/O ani potvrzovat alarmy) a bez poskytování dat z těchto uzlů jiným aplikacím. Výjimečná ochrana investic Vývojoví pracovníci značky Wonderware pokračují v unikátní průběžné podpoře ochrany vynaložených investic svých zákazníků. Aplikace InTouch od prvotní verze jsou vzestupně kompatibilní; tzn., že aplikace vytvořené ve starších verzích lze automatizovaně převést do nejnovější verze. Předchozí funkčnosti starších aplikací lze nyní např. doplnit o nové grafické ArchestrA symboly a ostatní funkčnosti zůstanou zachovány. Lze však také upgradovat stávající starší aplikace do verze InTouch, např. kvůli podpoře nových operačních systémů, a žádné změny neprovádět! Změny nebo rozšíření aplikace o nové funkčnosti lze v případě potřeby provést kdykoliv později.

14 Průlomová architektura žádná omezení! Při společném použití vizualizačního produktu InTouch a softwarové platformy Wonderware System Platform vznikne unikátní automatizační a informační aplikační prostředí s převratnou výkonností, škálovatelností a snadností použití. Těsná integrace vývojového prostředí ArchestrA IDE a nových grafických schopností InTouch umožňuje hladký přechod pro uživatele tradičních aplikací InTouch do světa aplikací na bázi serverové platformy Wonderware System Platform, zcela využívající přínosy architektury ArchestrA. Přechod na tento nový typ řešení nabízí větší škálovatelnost a nové funkčnosti, aniž by zcela přišly nazmar investice do předchozích aplikací InTouch. I když platforma Wonderware System Platform není nutná pro provozování aplikací InTouch, její využití přinese zásadní rozšíření možností softwaru InTouch s mnoha přínosy pro uživatele: ArchestrA grafika a aplikační objekty výkonné aplikační objekty Wonderware System Platform v sobě obsahují funkčnost (aplikační logika/skripty, I/O odkazy, alarmy a historizace, definice bezpečnostních úrovní) i grafickou reprezentaci (vzhled a vizualizační animace). Tato koncepce urychluje vývoj a zajišťuje jednotnost a snadnou údržbu aplikací, protože veškerá konfigurace daného objektu je uložena na jednom místě. Centralizovaná správa aplikací vývoj, nasazení, provádění změn a diagnostika celé aplikace z jednoho místa usnadňuje práci a eliminuje nutnost fyzicky obsluhovat jednotlivé vzdálené počítače začleněné do systémové architektury. Možnost vzdáleného nasazení a správy je obzvláště výhodná pro teritoriálně rozsáhlé nebo geograficky vzdálené aplikace, jako jsou např. rozlehlé SCADA systémy nebo projekty v zahraničí. Model výrobních zařízení hierarchické rozčlenění objektů jednotlivých technologických zařízení i větších celků v podniku. Díky objektové reprezentaci výrobních zařízení umožňuje Wonderware System Platform významně flexibilnější a intuitivnější sestavení aplikace v porovnání s vývojovými nástroji založenými na ploché databázi proměnných tradičních HMI systémů. Opakovatelnost a podpora změn opakovatelné nasazování aplikačních objektů prostřednictvím vzorových šablon s podporou dědičnosti změn, což významně urychluje nejen prvotní vývoj, ale i pozdější modifikace v již nasazených aplikacích. Jednotný adresní prostor odděluje funkčnost aplikace od konkrétního fyzického uspořádání síťové topologie počítačů. Do systémové architektury lze přidávat další serverové nebo klientské uzly, které se velmi snadno integrují bez nutnosti provádět vývojářské úpravy na původních uzlech. Rozšířená indikace kvality dat podrobnější zobrazení stavu komunikace a kvality dat. Ve všech použitých grafických ArchestrA symbolech jsou výpadky komunikace a kvalita dat indikovány jednotným, centrálně konfigurovatelným způsobem. Doplňující funkční moduly a aplikace rozšíření nad rámec SCADA/HMI funkčností pro vytvoření aplikací zajišťujících vyspělé řízení a analýzu výrobních operací kategorie Production and Performance Management (řízení výroby a analýza výkonnosti výroby), resp. MES (Manufacturing Execution Systems). Podpora zavedení správných výrobních parametrů (receptur), záznam a analýza všech událostí při vlastní výrobě (rodokmen výrobků), identifikace prostojů a celkové výrobní efektivity OEE (Overall Equipment Effectiveness) strojů a výrobních linek, flexibilní řízení dávkových výrobních procesů (batch), propojení s ERP systémy aj. Řešení kombinující systémy Wonderware System Platform a InTouch je ideální volbou pro uživatele, kteří provozují více aplikací obdobného typu v jednom nebo více závodech a/nebo požadují standardizaci svých HMI aplikací jednotným pokrokovým řešením s bohatými funkčnostmi, snadnou údržbou, rychlým prováděním změn a s nízkou celkovou cenou vlastnictví v průběhu celého životního cyklu aplikace. Celosvětová prvotřídní podpora Podpora Wonderware Software Support zajišťuje průběžné udržování Wonderware softwaru v aktuálních verzích (upgrade); on-line přístup ke znalostní databázi a dokumentům technické podpory, aktuálním doplňujícím produktům, elektronických školením; přímý kontakt na specialisty technické podpory aj. Podrobné informace o pravidlech a přínosech této podpory pro koncové uživatele jsou k dispozici na internetových stránkách firmy Pantek (CS) s.r.o.

15

16 Pantek (CS) s.r.o. Sušilova 1528/ Hradec Králové Tel.: Fax: Autorizovaný Wonderware distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace Wonderware Softwarový Průmyslové systém pro automatizační řešení komunikačních a informační problémů aplikace Software v průmyslových pro výrobní pro inteligenci průmyslové sítích Ethernet automatizační

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

Wonderware System Platform

Wonderware System Platform Wonderware System Platform Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma, založená na

Více

Wonderware Application Server

Wonderware Application Server Wonderware Application Server Moderní průmyslový aplikační server Podstatné snížení inženýrských nákladů Nízké celkové náklady na vlastnictví Pružná reakce na změny a rozšiřovaní projektů Otevřenost bez

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení? Rozšířením Vašeho stávajícího operátorského

Více

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible SIMATIC HMI Charakteristika Jednotné konfigurační prostředí Od Micro panelů až po vizualizaci na PC... Jednotné konfigurační prostředí Možnost použití projekčních dat pro různácílovázařízení (panely, PC)...

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

Výrobní inteligence. v průmyslové automatizaci. www.pantek.cz. Vizualizace Analýza Optimalizace

Výrobní inteligence. v průmyslové automatizaci. www.pantek.cz. Vizualizace Analýza Optimalizace Výrobní inteligence v průmyslové automatizaci Vizualizace Analýza Optimalizace www.pantek.cz Pantek Společnost Pantek (CS) s.r.o., založená v r. 1993, je dceřinou firmou společnosti Pantek Limited nezávislé

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet Strategická koncepce Názorná vizualizace a dokumentace zařízení na průmyslových ethernetových sítích IntraVUE je

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Wonderware InTouch 2014 Co je nového

Wonderware InTouch 2014 Co je nového Wonderware InTouch 2014 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie SCADA/HMI

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Wonderware InTouch 2012 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 Co je nového Wonderware InTouch 2012 Co je nového Tomáš Petříček, Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní

Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Přehled Třídy přístrojů SIMATIC HMI - operátorská rozhraní Široká nabídka panelů SIMATIC HMI nabízí kompletní řadu přístrojů pro operátorské řízení výrobních technologií - vše od jednoho výrobce: od jednoduchých

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP

Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Bosch Video Management System Zabezpečení budoucnosti pomocí technologie IP Zabezpečení videodat přes síť IP Spojení všech součástí Systém Bosch Video Management System (VMS) slouží ke správě IP a digitálních

Více

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Úvod Neustálý vývoj modernějších, výkonnějších a inteligentnějších zařízení a jejich masivnější nasazení v oblasti

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

SuiteVoyager Výrobní informační portál

SuiteVoyager Výrobní informační portál SuiteVoyager Výrobní informační portál Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Růst požadavků na výrobní informace Moderní softwarové systémy pro průmyslovou automatizaci shromažďují značné množství dat,

Více

Versiondog. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů. v průmyslové automatizaci

Versiondog. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů. v průmyslové automatizaci Versiondog Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů Správa, v průmyslových kontrola a sítích zálohování Ethernet verzí v průmyslové automatizaci Centrální archivace Analýza a optimalizace Průběžné

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

PDM Managment výrobních dat

PDM Managment výrobních dat Vše na první pohled Management produkčních dat slouží jako báze pro další technické plánování. Všechny informace jsou ve správném čase na správném místě k dispozici, to znamená: Maximalizace času výkonu!

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Control Web 5. 4 Podpora otevřených standardů. 1 Co je Control Web? Schopnost práce v distribuovaném prostředí. 2 Podpora hardware

Control Web 5. 4 Podpora otevřených standardů. 1 Co je Control Web? Schopnost práce v distribuovaném prostředí. 2 Podpora hardware Control Web 5 Definovat co je Control Web nebo vyjmenovat všechny jeho vlastnosti je na omezeném prostoru prakticky nemožné. Pro někoho je Control Web přístupný nástroj, který umožní levně realizovat řízení

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

VIZE V AUTOMATIZACI A M2M

VIZE V AUTOMATIZACI A M2M Konference VIZE V AUTOMATIZACI A M2M Situační povědomí Nový trend v uživatelských rozhraních pro průmyslové HMI aplikace Michal Tauchman, Pantek (CS) Pantek (CS) s.r.o. Založena v r. 1993 jako autorizovaný

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Kamerový systém Security Center OMNICAST

Kamerový systém Security Center OMNICAST Kamerový systém Security Center OMNICAST Security Center Omnicast je dlouhodobou investicí do bezpečnosti vaší firmy. Díky maximální flexibilitě, otevřené architektuře a pravidelně uváděným aktualizacím

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou!

Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! GlobMon globální monitorovací softvér Mějte svoje zařízení v napájecím systému pod kontrolou! Jednoduše a přehledně. version5 Pokud Váš napájecí systém sestávající z UPS, invertorů, motorgenerátorů, přepínačů,

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání

Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Univerzální digitální rekordéry Bosch Divar Nová dimenze digitálního nahrávání Nová generace univerzálních digitálních rekordérů Divar pro oblast analogových technologií a technologií IP Nová generace

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Centrála EBI a SymmetrE. Václav Matz

Centrála EBI a SymmetrE. Václav Matz Centrála EBI a SymmetrE Václav Matz Honeywell Home and Building Control; Měření a regulace pro vytápění, klimatizace a větrání v budovách Měření a regulace pro centrální zásobování teplem Elektronické

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy

PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy PREZENTACE Monitoring a řídící systémy pro fotovoltaické systémy CÍLE NAŠÍ SPOLEČNOSTI Zůstat nablízku Projektování Implementace podpory Flexibilita Aktualizace podle potřeb zákazníka Vývoj na zakázku

Více

Wonderware software. Seznam produktů

Wonderware software. Seznam produktů Wonderware software Seznam produktů Platnost od 15. prosince 2011 Strana 2 Obsah Wonderware software Strana Hlavní změny oproti předchozím seznamům... 3 Wonderware Development... 4 Wonderware System Platform...

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services)

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci a supervizní řízení technologických

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility DAMAS Flexibilní platforma pro energetiku a utility > > Stavebnice pro tvorbu obchodních a technických informačních systémů > > Použití v energetice, utilitách a obecně pro data s časovým rozměrem > >

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

1. Operátorská pracoviště, vizualizace, animace objektů, vizualizace přes Internet, propojení s manažerskou úrovní řízení.:

1. Operátorská pracoviště, vizualizace, animace objektů, vizualizace přes Internet, propojení s manažerskou úrovní řízení.: 8. okruh z bloku KM1 - řídicí technika Zpracoval: Ondřej Nývlt (o.nyvlt@post.cz) Zadání: Operátorská pracoviště, vizualizace, animace objektů, vizualizace přes Internet, propojení s manažerskou úrovní

Více

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g

PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE DYALOX S p o l e h l i v ý p r ů m y s l o v ý d i a l o g» Žádné pohyblivé součásti» 3letá záruka a servis po dobu 7 let» Průmyslové komponenty DyaloX spolehlivá volba Průmyslový počítač

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe

Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe Integrace, inteligence a realita trhu teorie a praxe www.orsec.cz orsec@orsec.cz Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení Poplachové systémy a legislativa - základní rámec / zařazení

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů Visual KPI Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v Mobilní průmyslových výrobní sítích inteligence Ethernet Přístup k výrobním informacím v reálném čase z mobilních zařízení Podpora chytrých

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Multimediální služby v taktických IP sítích

Multimediální služby v taktických IP sítích Cisco 2911 + UCS-E140 MCU CUCM CUP SX20 PC + Jabber PC + Jabber PC + Jabber Multimediální služby v taktických IP sítích 5. června 2014 O společnosti TTC TELEKOMUNIKACE,s.r.o. Tradiční český dodavatel komunikačních

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept. Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept Centrálního monitoringu a IP správy sítě Společnost Novicom, společně se svým partnerem, společností INVEA-TECH, nabízí unikátní koncept Centralizovaného

Více

WinCC Change Control & WinCC/Audit

WinCC Change Control & WinCC/Audit WinCC V7.3 WinCC Change Control & WinCC/Audit Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sledování operátorských zásah do výrobního procesu Sledování zm n WinCC projektu Strana2 2015-05 Ladislav Plachý

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více