Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI"

Transkript

1 Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

2

3 Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na vaši obrazovku průlomovou technologii, přehlednou grafiku a komplexní funkčnosti to vše s legendární snadností používání, což je poznávací znamení softwaru značky Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) od samého počátku existence na trhu. Mnohokrát oceněný softwarový systém kategorie HMI (Human Machine Interface rozhraní člověk-stroj) pro vizualizaci a supervizní řízení technologických a výrobních procesů nadále zastiňuje konkurenci svým intuitivním uživatelským prostředím, robustní spolehlivostí, těsnou integrací s pokrokovou softwarovou platformou Wonderware System Platform a příkladnou ochranou investic uživatelů. InTouch je otevřený a rozšiřitelný vizualizační HMI software se špičkovými grafickými funkcemi poskytující ohromující výkonnost a flexibilitu při návrhu aplikací a propojitelnost na nejširší škálu průmyslových řídicích systémů a zařízení (PLC, DCS, I/O). Ať jste procesní inženýr nebo výrobní operátor; koncový uživatel, systémový integrátor nebo výrobce originálních zařízení (OEM); Wonderware InTouch vám poskytne průlomové schopnosti, abyste mohl realizovat vaše vlastní průlomová vylepšení v provozní nebo inženýrské produktivitě. Výkonnost, promyšlenost, snadnost použití I když si InTouch vybudoval pozici celosvětově oblíbeného softwaru kategorie HMI a je používán více než ve třetině světových továren v prakticky každém průmyslovém sektoru, InTouch dále zvedá laťku dokonalosti velkým množstvím nových funkčností a schopností, jako například: Vynikající schopnosti nové ArchestrA grafiky pro živé, realistické a jasné zobrazení s podstatně rozšířeným množstvím dostupných informací. Všestranné, uživatelsky přátelské, víceuživatelské vývojové prostředí pro sdílenou inženýrskou produktivitu. Výkonné, nezávisle použitelné grafické objekty ArchestrA symboly s vnořenou skriptovou funkčností a I/O konektivitou, podporující opakovatelnou použitelnost a standardizaci. Jedinečná výkonnost a přizpůsobivost díky komplexním možnostem skriptování a grafických animačním schopnostem umožňuje aplikačním vývojářům ať již zkušeným programátorům, tak i neprogramátorům nebo nováčkům rychle navrhnout požadovanou aplikaci s potřebnými funkčnostmi. Kompletní vývoj a správa pomocí systému Wonderware Development Studio jednotného vývojového prostředí pro centralizovaný vývoj, správu a nasazování HMI aplikací na jakékoliv síťové počítačové uzly; včetně podpory pro nové kompaktní panelové počítače Wonderware Compact Panel PC. Nevídaná škálovatelnost od jednouživatelské vizualizační aplikace po celopodniková supervizní řešení s využitím platformy Wonderware System Platform. Rozsáhlá knihovna předpřipravených, oku lahodících grafických symbolů a přístrojových panelů (faceplate). Vestavěné vlastnosti pro jednotné zpracování a vizualizaci datové kvality. Kompletní vzestupná kompatibilita z předchozích verzí InTouch pro snadný převod existujících aplikací do nové verze a ochranu již vynaložených investic uživatelů Software InTouch umožňuje vývojářům, aby byli výkonnější a kreativnější a vytvářeli ergonomické, intuitivně použitelné, zabezpečené, spolehlivé a snadno udržovatelné aplikace typu HMI, SCADA a MES; a to při nižších nákladech na jejich vývoj.

4 Průlomové vizualizační schopnosti InTouch posílí vaše možnosti pro rychlý a snadný vývoj vlastních grafických zobrazení vašich konkrétních technologických procesů provozovaných v reálném čase. InTouch poskytuje sadu základních geometrických tvarů, ze kterých se skládají grafické objekty (symboly). K dispozici jsou jak základní entity (obdélník, čára, kruh, elipsa, textové pole aj.), tak složitější tvary jako kruhové nebo oválné výseče, úseče, oblouky, křivky a ovládací prvky Microsoft Windows (text box, combo box aj.). Lze vytvářet složité objekty složené z dílčích grafických symbolů, rotovat je, měnit jejich velikost apod. Chování grafického symbolu v závislosti na aktuálním stavu v technologickém procesu zajišťují vizualizační animace (procentuální výplň, poloha, šířka a výška, viditelnost, průhlednost, rotace aj.), interaktivní animace (akční skripty, vstupy hodnot, tlačítka; ale i možnost interakci se symbolem zakázat) a další specifické animace pro daný symbol, včetně možnosti ovlivnit změny animací pomocí skriptů. Různé druhy animací lze kombinovat, takže vývojáři mohou naplno využít svoji představivost a kreativitu pro vytvoření dokonalé a názorné grafické reprezentace každého konkrétního výrobního prostředí. Okamžitě použitelná knihovna symbolů InTouch obsahuje knihovnu s již hotovými ArchestrA symboly, obsahující více než 500 profesionálně navržených grafických ArchestrA symbolů, ve většině případů již v sobě zahrnujících vlastní inteligenci pro jejich chování. Knihovnu lze samozřejmě rozšiřovat o původní objekty přizpůsobené vlastním požadavkům nebo o nové vlastní ArchestrA symboly navržené přesně pro potřeby daného použití.

5 Všestrannost a rozšiřitelnost Grafické komponenty pro indikaci kvality poskytují informace o kvalitě získávaných dat jednotným způsobem a v jednotném formátu v celé aplikaci, což podstatně usnadňuje identifikaci nejisté kvality dat a následné provádění potřebných reakcí příslušnými pracovníky. Grafické prostředí systému InTouch nabízí úžasnou výkonnost a bohatost výběru používání a vzájemné kombinace vektorových a bitmapových objektů, symbolů z knihovny symbolů, komponent.net i dříve používaných objektů ActiveX. Vzhledem k tomu, že ArchestrA symboly mají funkčnost kontejneru.net, je možné do nich vložit řadu již hotových.net komponent od třetích stran pokrývajících širokou škálu funkčností, aniž je nutno tyto funkčnosti pracně programovat. ArchestrA symboly také umožňují skriptové ovládání.net komponent nebo aplikací, jako je např. webový prohlížeč, Windows aplikace, mapovací nástroje, ERP komponenty apod.

6 Jednotné výkonné vývojové prostředí Wonderware Development Studio zachovává a dále rozšiřuje legendární uživatelskou přátelskost Wonderware softwaru. Obsahuje integrované vývojové prostředí ArchestrA IDE (Integrated Development Environment) společné pro vývoj aplikací InTouch i pro vývoj řešení na bázi platformy Wonderware System Platform. S jednou sadou konzistentních nástrojů tak mají vývojáři k dispozici nevídaný výkon, flexibilitu a škálovatelnost pro vytváření aplikací od nejmenších jednouživatelských operátorských pracovišť až po rozsáhlá distribuovaná celopodniková řešení. Funkčně bohaté prostředí ArchestrA IDE dovoluje mj. i víceuživatelský vývoj stejného projektu. Při sdíleném vývoji zajišťuje kontrolu přístupu k objektům a symbolům a graficky upozorňuje vývojáře na změny, které při sdíleném vytváření aplikace udělali jejich kolegové. ArchestrA IDE umožňuje automatizované a rychlé uplatnění změn provedených ve vývojovém prostředí (změna vzhledu / chování určitého objektu, přidání oken apod.) do již nasazené aplikace, a to i na více vzdálených uzlů v rámci distribuované síťové aplikace.

7 Standardizujte, organizujte, přizpůsobujte InTouch umožňuje vytvoření aplikací, které svým jednotným vzhledem a chováním podporují zavedení podnikových standardů, přičemž je natolik univerzální, že ho lze provozovat na různých typech zařízení, které nejlépe vyhovují konkrétnímu použití. Dynamická konverze rozlišení např. zajišťuje, že aplikaci vytvořenou v jednom grafickém rozlišení lze spouštět v jiných rozlišeních. Uživatelé tedy mohou jednou vytvořenou aplikaci InTouch nasadit na zobrazovací jednotky jakýchkoliv velikostí bez nutnosti nového návrhu, konverze nebo modifikace původní aplikace InTouch. InTouch poskytuje hierarchicky členěný prohlížeč projektu umožňující zorganizovat okna a skripty do logických složek pro zjednodušení orientace při návrhu a správě aplikací. K dispozici je výkonný editor skriptů, pomocí něhož lze aplikaci přizpůsobit na míru pro splnění specifických požadavků; díky této schopnosti patří InTouch k nejflexibilnějším produktům na trhu. Skripty mohou být vykonávány při splnění mnoha parametrů, jako např. při splnění určitých procesních podmínek, změnách datových údajů, událostech svázaných s aplikací nebo jednotlivými okny aplikace, při stisku kláves, při událostech objektů ActiveX nebo.net komponent apod. Pomocí skriptového editoru lze vytvořit knihovnu uživatelsky definovaných funkcí, které si vývojář nadefinuje pouze jednou a poté je může opakovaně volat. Simulace animací přímo v grafickém editoru pro vytváření ArchestrA symbolů a rychlé přepínání mezi vývojovým a runtime prostředím umožňuje vývojářům rychlé přizpůsobování vzhledu a kontrolu chování aplikace.

8 Wonderware InTouch grafické konfigurační prostředí Komplexní grafická sada nástrojů pro neomezenou kreativitu. Každý grafický prvek nebo skupina prvků je samostatně konfigurovatelná, což poskytuje rozsáhlé možnosti pro snadnou editaci vytvářené grafiky.

9 Každá vlastnost (atribut) grafiky může být samostatně animována.

10 Výrobní inteligence Aktuální a přesné informace z výrobních a technologických procesů jsou v dnešním konkurenčním tržním prostředí nezbytným předpokladem k prosperitě průmyslových firem. Sběr a poskytování procesních dat automatizovanými řídicími systémy je však pouze prvním nutným krokem. Pro efektivní využití těchto surových dat je potřeba, aby se ve vhodném formátu poskytovala všem zainteresovaným pracovníkům teprve poté se surová data přemění na prakticky využitelné informace. Ve znalostech je síla a promyšleně navržené a interaktivní grafické uživatelské prostředí poskytující přesné informace pro aktivní podporu rozhodování je klíčem k těmto znalostem výrobní inteligenci. Výkonná a propracovaná grafická vizualizace technologických procesů zobrazuje procesní údaje z výroby v souvislostech, umožňuje jejich rychlou analýzu a usnadňuje rychlé pochopení skutečného chování provozovaných technologických procesů. Operátorům a dalším supervizorům výroby jsou prostřednictvím vizualizačních obrazovek poskytovány správné informace, ve správný čas a ve správném formátu. To jim umožňuje uskutečňovat včasná a kvalifikovaná rozhodnutí a provádět opravné zásahy při vzniklých provozních problémech a tím zajišťovat výrobní kvalitu a zvyšovat výrobní produktivitu. InTouch umožňuje vytvořit spolehlivá a jednotná vizualizační řešení s velmi názornými obrazovkami a dynamicky se měnícím zobrazením výrobních zařízení v reálném čase. Inteligentní grafické objekty, vestavěná podpora pro kontrolu datové kvality a robustní ovládací prvky.net poskytují přesnou vizualizaci skutečného chování výrobních zařízení ve výrobních provozech. Dynamické změny velikosti grafických symbolů, bublinková textová nápověda, akce při najetí myší nad objekty a další funkčnosti umožňují, aby obsah oken na obrazovce nemusel být trvale přeplněn množstvím údajů a působil tak přehledným a čistým dojmem. Výkonná podpora pro vícemonitorový režim usnadňuje vytváření komplexních víceobrazovkových monitorovacích aplikací s přesným vzájemným propojením a ovládáním i pro ty nejnáročnější aplikace.

11 Reagujte v reálném čase Včasné informace o vzniku výstražných (alarmních) stavů umožňují rychlou reakci na kritické situace, čímž lze ušetřit mnoho hodin drahých odstávek. Operátoři potřebují nejen sledovat aktuální alarmy v reálném čase, ale i detailně zpětně dohledávat, co se přesně dělo ve výrobním procesu před, během a po ukončení alarmního stavu, aby se identifikovaly příčiny a minimalizovaly budoucí problémy vedoucí ke ztrátám. InTouch nabízí mj. tyto objekty pro zobrazování a analýzu alarmních stavů: Objekt Alarm Viewer Zobrazuje současné alarmy a historické alarmy z krátkodobé paměti systému. Objekt Database View Zobrazuje historické alarmy, které jsou trvale uloženy v alarmní databázi InTouch. Alarm Pareto Chart Grafické zobrazení četnosti výskytu různých alarmů v systému ve formě paretografu, což usnadňuje identifikaci a analýzu nejčastějších problémů. Archestra Alarm Client nový objekt typu.net Control pro zobrazování všech druhů alarmních stavů tj. aktuálních alarmů a historických alarmů obojího typu (z krátkodobé paměti i z alarmní databáze). Tento objekt lze vnořit přímo do ArchestrA symbolu příslušných objektů, jejichž alarmové stavy potřebujeme sledovat, což významně usnadňuje a zpřehledňuje vývoj aplikací. Objekty pro zobrazování alarmů umožňují operátorům třídění a potvrzování alarmů podle různých kritérií a priorit. Uživatelé tak mají efektivní kontrolu nad aktuálními i historickými alarmy v celé aplikaci.

12 Konektivita a sběr dat InTouch lze připojit prakticky k jakýmkoliv průmyslovým automatizačním řídicím nebo informačním zařízením (PLC, DCS, I/O systémy aj.) prostřednictvím stovek komunikačních programů tzv. I/O nebo OPC Serverů, které jsou k dispozici od firmy Wonderware, výrobců řídicích systémů nebo dalších dodavatelů. InTouch může fungovat jako OPC klient i OPC server a komunikační servery od Wonderware podporují komunikační standardy: Technologie OPC Protokol Wonderware SuiteLink Protokol Microsoft DDE (Dynamic Data Exchange). K dispozici je navíc sada vývojářských nástrojů ArchestrA DAS Toolkit, která umožňuje vývoj vlastních komunikačních serverů pro nová, atypická nebo dosud nepodporovaná zařízení. Přátelskost pro IT správa, zabezpečení, rozšiřitelnost InTouch usnadňuje, zrychluje a zlevňuje správu vizualizačních a supervizních HMI aplikací, obzvláště v rozsáhlejších síťových nasazeních. Specialisté z informačních technologií (IT) oceňují centralizovaný vývoj a správu aplikací, robustní model zabezpečení, možnosti rozšiřování a vestavěnou diagnostiku. InTouch kontroluje kvalitu a zabezpečení dat a stav objektů. Podporuje ovládací prvky.net, provoz v režimu terminálových služeb a spolupráci s Microsoft Office. InTouch umožňuje provádět upgrade stávajících aplikací a doplňovat je o nové grafické ArchestrA symboly, ať již najednou nebo postupně po jednotlivých uzlech. InTouch umožňuje využívat významné průmyslové standardy, ale i vytvořit a dodržovat vlastní podnikovou standardizaci vizualizace a supervize napříč všemi výrobními procesy pro zajištění jednotnosti, minimalizaci duplicitního vývoje a snižování rizika vzniku neočekávaných problémů. Aplikace pro celosvětové nasazení Vývojové prostředí programu InTouch je standardně nabízeno v angličtině, němčině, francouzštině, japonštině a ve zjednodušené čínštině. Ve vytvářených aplikacích lze pro zobrazení textů na obrazovkách použít libovolné jazyky včetně možnosti dynamického přepínání mezi různými jazyky za běhu aplikace (runtime). Uživatelé mohou používat čas UTC, aktuální místní čas, posun času od GMT a letní čas DST (Daylight Saving Time s automatickým přechodem na letní/ zimní čas), což usnadňuje správu zejména geograficky rozlehlých aplikací.

13 Flexibilní architektury a neomezená škálovatelnost Software InTouch umožňuje splnit různé požadavky uživatelů na použití v různých typech průmyslového prostředí. Lze ho nasadit jak na samostatné pracovní stanice, tak jako součást distribuovaných síťových architektur na bázi softwarové platformy Wonderware System Platform v celopodnikových nebo celokoncernových aplikacích s mnoha stanicemi. InTouch podporuje různé možnosti systémových architektur s důrazem na jednoduchost budoucích rozšíření, což významným způsobem ochraňuje předchozí vynaloženou inženýrskou práci. Ve verzi InTouch pro Terminálové služby podporuje InTouch až 75 aplikačních relací běžících na jednom terminálovém serveru, což velmi usnadňuje správu klientských pracovišť, které mohou být navíc provozovány na velmi laciném nebo starším hardwaru. S nejsnadněji použitelným průmyslovým HMI softwarem lze začít v malém rozsahu a velmi rychle vytvořit a nasadit prvotní aplikaci do výrobního provozu. V případě potřeby na rozšíření aplikace můžete využít vlastností flexibilní a škálovatelné infrastruktury ArchestrA a podle potřeby snadno zvětšit velikost a komplexnost aplikace pro splnění dalších budoucích požadavků. Unikátní škálovatelnost od jednoduchého a cenově výhodného řešení na jednom uzlu až po distribuovanou architekturu s více než 400 síťovými uzly a komunikovaných I/O proměnných. Vícestupňové zabezpečení V závislosti na typu a funkčnosti aplikací nabízí InTouch různé možnosti pro výběr optimálního bezpečnostního modelu. Přístupové úrovně s heslem omezení přístupu k určitým oknům aplikace nebo k objektům a proměnným v těchto oknech v závislosti na oprávnění uživatele. Ověření v OS Windows ověřování uživatele na doménovém serveru nebo na lokálním počítači. Na základě identity uživatelů a jejich zařazení do skupin s určitými přístupovými právy jsou přidělena přístupová práva pro aplikaci InTouch. Zabezpečení až na úroveň dat uživatelé, kteří využívají Wonderware System Platform, mohou využít integraci s centrálním zabezpečovacím modelem, který umožňuje prohloubit zabezpečení až na úroveň každého datového bodu nebo atributu. Podpora požadavků FDA 21 CFR Part 11 vestavěné autentizační datové položky a zabezpečovací skriptové funkce potřebné pro zákazníky, kteří musí vyhovět směrnici FDA (Food and Drug Administration) o zabezpečení elektronických záznamů nebo dalším zákonným předpisům týkajícím se bezpečnosti výroby potravin nebo léků. Aplikace InTouch Runtime Read-only varianta aplikace InTouch určená pouze pro sledování výroby bez možnosti přímých zásahů do řízené technologie (nelze zapisovat do I/O ani potvrzovat alarmy) a bez poskytování dat z těchto uzlů jiným aplikacím. Výjimečná ochrana investic Vývojoví pracovníci značky Wonderware pokračují v unikátní průběžné podpoře ochrany vynaložených investic svých zákazníků. Aplikace InTouch od prvotní verze jsou vzestupně kompatibilní; tzn., že aplikace vytvořené ve starších verzích lze automatizovaně převést do nejnovější verze. Předchozí funkčnosti starších aplikací lze nyní např. doplnit o nové grafické ArchestrA symboly a ostatní funkčnosti zůstanou zachovány. Lze však také upgradovat stávající starší aplikace do verze InTouch, např. kvůli podpoře nových operačních systémů, a žádné změny neprovádět! Změny nebo rozšíření aplikace o nové funkčnosti lze v případě potřeby provést kdykoliv později.

14 Průlomová architektura žádná omezení! Při společném použití vizualizačního produktu InTouch a softwarové platformy Wonderware System Platform vznikne unikátní automatizační a informační aplikační prostředí s převratnou výkonností, škálovatelností a snadností použití. Těsná integrace vývojového prostředí ArchestrA IDE a nových grafických schopností InTouch umožňuje hladký přechod pro uživatele tradičních aplikací InTouch do světa aplikací na bázi serverové platformy Wonderware System Platform, zcela využívající přínosy architektury ArchestrA. Přechod na tento nový typ řešení nabízí větší škálovatelnost a nové funkčnosti, aniž by zcela přišly nazmar investice do předchozích aplikací InTouch. I když platforma Wonderware System Platform není nutná pro provozování aplikací InTouch, její využití přinese zásadní rozšíření možností softwaru InTouch s mnoha přínosy pro uživatele: ArchestrA grafika a aplikační objekty výkonné aplikační objekty Wonderware System Platform v sobě obsahují funkčnost (aplikační logika/skripty, I/O odkazy, alarmy a historizace, definice bezpečnostních úrovní) i grafickou reprezentaci (vzhled a vizualizační animace). Tato koncepce urychluje vývoj a zajišťuje jednotnost a snadnou údržbu aplikací, protože veškerá konfigurace daného objektu je uložena na jednom místě. Centralizovaná správa aplikací vývoj, nasazení, provádění změn a diagnostika celé aplikace z jednoho místa usnadňuje práci a eliminuje nutnost fyzicky obsluhovat jednotlivé vzdálené počítače začleněné do systémové architektury. Možnost vzdáleného nasazení a správy je obzvláště výhodná pro teritoriálně rozsáhlé nebo geograficky vzdálené aplikace, jako jsou např. rozlehlé SCADA systémy nebo projekty v zahraničí. Model výrobních zařízení hierarchické rozčlenění objektů jednotlivých technologických zařízení i větších celků v podniku. Díky objektové reprezentaci výrobních zařízení umožňuje Wonderware System Platform významně flexibilnější a intuitivnější sestavení aplikace v porovnání s vývojovými nástroji založenými na ploché databázi proměnných tradičních HMI systémů. Opakovatelnost a podpora změn opakovatelné nasazování aplikačních objektů prostřednictvím vzorových šablon s podporou dědičnosti změn, což významně urychluje nejen prvotní vývoj, ale i pozdější modifikace v již nasazených aplikacích. Jednotný adresní prostor odděluje funkčnost aplikace od konkrétního fyzického uspořádání síťové topologie počítačů. Do systémové architektury lze přidávat další serverové nebo klientské uzly, které se velmi snadno integrují bez nutnosti provádět vývojářské úpravy na původních uzlech. Rozšířená indikace kvality dat podrobnější zobrazení stavu komunikace a kvality dat. Ve všech použitých grafických ArchestrA symbolech jsou výpadky komunikace a kvalita dat indikovány jednotným, centrálně konfigurovatelným způsobem. Doplňující funkční moduly a aplikace rozšíření nad rámec SCADA/HMI funkčností pro vytvoření aplikací zajišťujících vyspělé řízení a analýzu výrobních operací kategorie Production and Performance Management (řízení výroby a analýza výkonnosti výroby), resp. MES (Manufacturing Execution Systems). Podpora zavedení správných výrobních parametrů (receptur), záznam a analýza všech událostí při vlastní výrobě (rodokmen výrobků), identifikace prostojů a celkové výrobní efektivity OEE (Overall Equipment Effectiveness) strojů a výrobních linek, flexibilní řízení dávkových výrobních procesů (batch), propojení s ERP systémy aj. Řešení kombinující systémy Wonderware System Platform a InTouch je ideální volbou pro uživatele, kteří provozují více aplikací obdobného typu v jednom nebo více závodech a/nebo požadují standardizaci svých HMI aplikací jednotným pokrokovým řešením s bohatými funkčnostmi, snadnou údržbou, rychlým prováděním změn a s nízkou celkovou cenou vlastnictví v průběhu celého životního cyklu aplikace. Celosvětová prvotřídní podpora Podpora Wonderware Software Support zajišťuje průběžné udržování Wonderware softwaru v aktuálních verzích (upgrade); on-line přístup ke znalostní databázi a dokumentům technické podpory, aktuálním doplňujícím produktům, elektronických školením; přímý kontakt na specialisty technické podpory aj. Podrobné informace o pravidlech a přínosech této podpory pro koncové uživatele jsou k dispozici na internetových stránkách firmy Pantek (CS) s.r.o.

15

16 Pantek (CS) s.r.o. Sušilova 1528/ Hradec Králové Tel.: Fax: Autorizovaný Wonderware distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace Wonderware Softwarový Průmyslové systém pro automatizační řešení komunikačních a informační problémů aplikace Software v průmyslových pro výrobní pro inteligenci průmyslové sítích Ethernet automatizační

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

Wonderware System Platform

Wonderware System Platform Wonderware System Platform Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Vaše softwarová platforma pro výrobní dokonalost Wonderware System Platform je strategická softwarová platforma, založená na

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Wonderware Application Server

Wonderware Application Server Wonderware Application Server Moderní průmyslový aplikační server Podstatné snížení inženýrských nákladů Nízké celkové náklady na vlastnictví Pružná reakce na změny a rozšiřovaní projektů Otevřenost bez

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

Architektura ArchestrA Často kladené otázky

Architektura ArchestrA Často kladené otázky Architektura ArchestrA Často kladené otázky Wonderware Corporation Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah 1. Co je ArchestrA? 2. Proč byla ArchestrA vytvořena a proč bych ji měl používat? 3. Jak ArchestrA zajišťuje

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Wonderware Information Server

Wonderware Information Server Analytický a reportní výrobní informační portál Sjednocení informací z různých výrobních zdrojů Analýzy dat v souvislostech Podpora interaktivního rozhodování Zlepšení efektivity a výkonnosti výroby Vizualizovat

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible SIMATIC HMI Charakteristika Jednotné konfigurační prostředí Od Micro panelů až po vizualizaci na PC... Jednotné konfigurační prostředí Možnost použití projekčních dat pro různácílovázařízení (panely, PC)...

Více

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Úvod Úvod Subsystém distribuovaných alarmů Ukládání alarmů do relační databáze Zobrazování, potvrzování a potlačování

Více

InTouch Machine Edition

InTouch Machine Edition HMI software pro menší aplikace HMI software pro aplikace menší velikosti na zařízeních s operačními systémy Windows Embedded Pro výrobce strojů, systémové integrátory i koncové uživatele Snadný vývoj

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Wonderware Application Server 2012 Co je nového

Wonderware Application Server 2012 Co je nového Wonderware Application Server 2012 Co je nového Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod základní charakteristika a pozice produktu Wonderware Application Server 2012 je výkonný aplikační server

Více

Wonderware System Platform 2014 R2 Service Pack 1

Wonderware System Platform 2014 R2 Service Pack 1 Wonderware System Platform 2014 R2 Service Pack 1 Co je nového Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod základní charakteristika Wonderware System Platform Wonderware System Platform 2014 R2 Service

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení

Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Proč přidat Wonderware Historian k Vašemu InTouch řešení? Rozšířením Vašeho stávajícího operátorského

Více

Plant-wide Automation

Plant-wide Automation Plant-wide Automation Totálně Integrovaná Automatizace v potravinásřví Unrestricted @ Siemens AG 2016 siemens.com Potravinářský průmysl Celosvětové trendy Posílení konkurenceschopnosti Uvedení výrobků

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Výrobní inteligence. v průmyslové automatizaci. www.pantek.cz. Vizualizace Analýza Optimalizace

Výrobní inteligence. v průmyslové automatizaci. www.pantek.cz. Vizualizace Analýza Optimalizace Výrobní inteligence v průmyslové automatizaci Vizualizace Analýza Optimalizace www.pantek.cz Pantek Společnost Pantek (CS) s.r.o., založená v r. 1993, je dceřinou firmou společnosti Pantek Limited nezávislé

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Wonderware InTouch 2014 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2014 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2014 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie SCADA/HMI

Více

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě

Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě Ústředna EPS řady 1200 od společnosti Bosch Bezpečnost na prvním místě 2 Ústředna EPS řady 1200 Jednoduchá instalace, vysoká bezpečnost Kompletní ochrana přizpůsobená vašim potřebám Ústředna EPS řady 1200

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Controlweb. Úvod. Specifikace systému

Controlweb. Úvod. Specifikace systému Controlweb Úvod ControlWeb je aplikace pro řízení a indikaci v průmyslu v reálném čase. Mezi jeho základní funkce patří ovládání různých veličin spojitých, binárních nebo textových a zobrazování stavu

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 SIMATIC PCS 7 Archivace a prezentace dat Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Možnosti archivace výrobních dat v SIMATIC PCS 7 I. Přímo na OS (krátkodobě) StoragePlus server (menší

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Strategický význam jednotné informační platformy pro Smart City. Presented by: Ivan Habovcik

Strategický význam jednotné informační platformy pro Smart City. Presented by: Ivan Habovcik Strategický význam jednotné informační platformy pro Smart City Presented by: Ivan Habovcik Každé město je různé neexistuje jedna odpověď jak se stát Smart Page 2 Smart Energy Ports Smart Water Water utilities

Více

InTouch a InTouch Access Anywhere 2014 R2 Service Pack 1

InTouch a InTouch Access Anywhere 2014 R2 Service Pack 1 InTouch a InTouch Access Anywhere 2014 R2 Service Pack 1 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Úvod Service Pack 1 pro InTouch 2014 R2 Service Pack 1 pro InTouch Access Anywhere 2014

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema SINEMA Server Vladimír Ševčík Promotér a konzultant Industrial Switches & Routers SCALANCE & RUGGEDCOM Siemens, s.r.o. Organizační

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD

Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Endura Optimalizace HD Endura 2.0 Nová generace CCTV IP systémů s Full-HD rozlišením Mnoho dodavatelů řeší HD IP kamerový systém nekompletně s použitím produktů třetích stran. IP kamerový systém ENDURA společnosti Schneider

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Rozšíření možností (optionen)

Rozšíření možností (optionen) SIMATIC HMI Automatizace a pohony Rozšíření možností (optionen) Funkčně optimalizovaný základní SW umožňuje cenově výhodné řešení základních úloh Uživatelsky orientovaná rozšíření pomocí tzv. Optionů Sm@rtAccess

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v průmyslových sítích Ethernet Strategická koncepce Názorná vizualizace a dokumentace zařízení na průmyslových ethernetových sítích IntraVUE je

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow

SAP PROCUREMENT DAY 2013. SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů. smooth business flow smooth business flow SAP CLM (Contract Lifecycle Management) Správa životního cyklu kontraktů con4pas, s.r.o. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

IntraVUE. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v průmyslových sítích Ethernet

IntraVUE. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v průmyslových sítích Ethernet IntraVUE Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů Řešení v průmyslových komunikačních sítích problémů Ethernet v průmyslových sítích Ethernet Strategická koncepce Monitoring, diagnostika, vizualizace

Více

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl

Laboratorní software. LabX Výkon na Váš stůl Laboratorní software Laboratorní software LabX Flexibilita pracovních postupů Transparentní provoz Široké možnosti bezproblémového připojení Bezpečnost procesů LabX Výkon na Váš stůl Software LabX Jednoduše

Více

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0 Ideální servisní a parametrizační nástroj Process Device Manager V9.0 www.siemens.com/process-automation Současné trendy provozů a podniků v procesním průmyslu Krátké časy pro uvedení do provozu Nepřetržitý

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Prehistorie. Doly Těžký průmysl

Prehistorie. Doly Těžký průmysl Prehistorie Doly Těžký průmysl Historie Energetické systémy Důlní dispečinky Chemie Hutnictví Ropa Teplárny SCADA 1986 SCADA ADT 4500 1992 SCADA DOS 1994 SCADA QNX 4 2005 SCADA QNX - 6 Reálný čas a výběr

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

InBatch 8.x Premier Edition Softwarové řešení pro flexibilní řízení vsádkových procesů

InBatch 8.x Premier Edition Softwarové řešení pro flexibilní řízení vsádkových procesů InBatch 8.x Premier Edition Softwarové řešení pro flexibilní řízení vsádkových procesů Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Pozice produktu Softwarový systém Wonderware InBatch Premier Edition (dále

Více

Nasazování, poskytování a aktualizace systému Windows Server pomocí systému System Center

Nasazování, poskytování a aktualizace systému Windows Server pomocí systému System Center Automatizované a centralizované nasazení, poskytování a aktualizace systému Windows Server Nasazení a údržba operačních systémů Windows Server v datových centrech a v prostředí informačních technologií

Více

Systém SmartStruxure. Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov. Získejte maximum z vaší energie SM

Systém SmartStruxure. Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov. Získejte maximum z vaší energie SM Systém SmartStruxure Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov Získejte maximum z vaší energie SM Zvyšte IQ vaší budovy Software + Hardware + Inženýrství + Instalace + Servisy = systém SmartStruxure 1

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Integrace systémů na letišti

Integrace systémů na letišti Integrace systémů na letišti V současné době se stále více dostává do popředí otázka bezpečnosti letecké dopravy. Je důležité si uvědomit, že nestačí jen zdokonalovat vybavení letadel. Ta potřebují také

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

IGSS. Interaktivní grafický SCADA systém

IGSS. Interaktivní grafický SCADA systém CZ IGSS Interaktivní grafický SCADA systém Inovace a kontinuita Aplikace ve všech oblastech průmyslu Aplikace systému IGSS jsou již dlouhou řadu let používány ve všech průmyslových odvětvích, a to od výroby

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Kamera řady MIC 550 Odolná kamera PTZ pro venkovní použití

Kamera řady MIC 550 Odolná kamera PTZ pro venkovní použití Kamera řady MIC 550 Odolná kamera PTZ pro venkovní použití 2 Řada MIC 550 Nastavení standardu pro sledování Atraktivní, kompaktní provedení pro nenápadné začlenění do prostředí sledování Robustní konstrukce

Více

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA.

OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. CHYTŘEJŠÍ PERIMETRICKÉ DETEKČNÍ SYSTÉMY Plotový detekční systém Detekční systém se zemními kabely Digitální mikrovlnná bariéra OSVĚDČENÉ PERIMETRICKÉ SYSTÉMY. NOVÁ JEDNOTNÁ INTEGRAČNÍ PLATFORMA. NAŠE DETEKČNÍ

Více

PDM Managment výrobních dat

PDM Managment výrobních dat Vše na první pohled Management produkčních dat slouží jako báze pro další technické plánování. Všechny informace jsou ve správném čase na správném místě k dispozici, to znamená: Maximalizace času výkonu!

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

KOMPONENTA PANELVIEW

KOMPONENTA PANELVIEW KOMPONENTA PANELVIEW ŘEŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ HMI NA ÚROVNI KOMPONENT KOMPONENTA PANELVIEW Pokud potřebujete základní komponentu s přidanou hodnotou, ale za nižší cenu, prohlédněte si řadu komponent

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2 Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Motivační příklad Konfigurace DSS Co to je DSS? definice Charakterizace a možnosti DSS Komponenty DSS Subsystém datového

Více

SuiteVoyager Výrobní informační portál

SuiteVoyager Výrobní informační portál SuiteVoyager Výrobní informační portál Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Růst požadavků na výrobní informace Moderní softwarové systémy pro průmyslovou automatizaci shromažďují značné množství dat,

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více