NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA"

Transkript

1 NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

2 PŘEHLED Kamera VIVOTEK PZ7121 (PoE) / PZ7122 (WLAN) je profesion{lní IP kamera vybaven{ desetin{sobným zoomem a funkcí ot{čení a nakl{pění. Kamera je určena pro vnitřní sledov{ní, například obchodů, kancel{ří nebo bank. Zabudovaný modul 10 optického zoomu poskytuje při přiblížení lepší hloubku ostrosti, takže umožňuje ostře zobrazit blízké i vzd{lené objekty. S flexibilním rozsahem nat{čení (300 ) a nakl{pění (135 ) poskytuje kamera uživateli komplexní přehled nad sledovanou scénou. Kamera PZ7121/PZ7122 je vybavena vlastním SoC (System On Chip) čipem BACH společnosti VIVOTEK, proto mohou uživatelé využít celou řadu nejmodernějších technologií, jako je například možnost využití dvou nez{vislých video/audio streamů nebo podpora zobrazení na mobilním telefonu (3GPP) či v alternativních www prohlížečích. Navíc je model PZ7121 vybaven nap{jením po Ethernetu (PoE 802.3af), zatímco model PZ7122 nabízí možnost provozu přes bezdr{tovou síť wifi pro usnadnění instalace. Zdarma dod{vaný 16 kan{lový z{znamový software ST3402 (i česky), umožňuje snadno vytvořit IP kamerový systém. 2

3 UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být z{kony Vašeho st{tu zak{z{ny. Síťov{ kamera není jenom kamera vybaven{ velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný zabezpečovací systém. Prosím ujistěte se před instalací síťové kamery, zda její instalace není v rozporu se z{kony Vašeho st{tu. Po otevření balení kamery prosím pečlivě zkontrolujte obsah podle přiloženého let{ku Obsah balení. Přečtením a postupov{ním podle n{vodu pro instalaci zabr{níte zničení kamery způsobeným nespr{vným použitím a předejdete případným problémům při jejím použív{ní. IP kamera je síťové zařízení, které je snadno použitelné pro uživatele se z{kladními znalostmi fungov{ní počítačových sítí. V případě výskytu systémové chyby, kterou nelze jednoduše odstranit z důvodu chybného nastavení, postupujte podle dodatku uživatelského n{vodu Odstraňov{ní problémů. Tato kamera je síťové zařízení, jehož nastavení a provoz by mělo být srozumitelné každému se z{kladní znalostí problematiky IP počítačových sítí. Síťové kamery jsou navrženy pro mnohostranné použití, především sdílení videa, zabezpečení nebo demonstrační účely. Plné porozumění všem parametrům v kapitole Použív{ní kamery V{m umožní nejlepší využití a spr{vnou funkci. Profesion{lní uživatelé a vývoj{ři aplikací pro Internet/Intranet v tomto manu{lu naleznou z{kladní popis úprav www str{nek nebo postup integrace kamery s existujícím web serverem. 3

4 OBSAH 1 OBSAH BALENÍ FYZICKÝ POPIS Čelní pohled Zadní pohled Svorkovnice pro připojení vstupu/výstupu nebo nap{jení Schéma zapojením digit{lního vstupu a výstupu Stavové LED diody Hardwarový reset do tov{rního nastavení Reset Obnovení tov{rních hodnot INSTALACE Mont{ž kamery Připojení do sítě Instalace kamery se vzd{leným přístupem přes Internet Využití nap{jení po Ethernetu (pouze model PZ7121) Softwarov{ instalace PŘÍSTUP K SÍŤOVÉ KAMEŘE Přístup pomocí internetového prohlížeče Přístup pomocí RTSP přehr{vače médií Přístup z mobilního telefonu Sledov{ní a z{znam pomocí dodaného SW HLAVNÍ STR[NKA KAMERY Logo společnosti VIVOTEK Panel pro ovl{d{ní kamery Ovl{dací panel PTZ

5 5.4 Nastavení Okno s živým obrazem CLIENT SETTINGS (NASTAVENÍ KLIENTA) Nastavení komprese MPEG Nastavení přenosového protokolu pro MPEG Nastavení ukl{d{ní souborů MP CONFIGURATION (NASTAVENÍ) System (Systém) Host name (N{zev hostitele) System Time (Systémový čas) Digit{lní vstup a výstup (DI and DO) Security (Zabezpečení) Root Password (Heslo uživatele root) Manage User (Spr{va uživatelů) Manage privilege (Spr{va opr{vnění) HTTPS Enable HTTPS (Povolit HTTPS) Create and install certificate method (Metoda vytvoření a instalace certifik{tu) Network (Síť) Network type (typ sítě) HTTP HTTPS Two way audio (Obousměrné audio) FTP RTSP Streaming Wireless LAN (bezdr{tov{ síť, jen model PZ7122) DDNS Access list (Spr{va přístupu) Audio and Video (Zvuk a obraz) Video Settings (Nastavení obrazu) Audio settings (Nastavení zvuku) Motion detection (Detekce pohybu) Camera control (Ovl{d{ní ot{čení/nakl{pění/zoomu) Preset position (Nastavení prepozic) Zoom times display (Zobrazení kroku zoomu) Patrol settings (Nastavení režimu Patrol)

6 Return to home position while idle (N{vrat do výchozí pozice při nečinnosti) Homepage layout (Vzhled hlavní str{nky) Preview (N{hled) Logo graph (Obr{zek loga) Theme options (Možnosti šablony) Application (Využití) Event settings (Nastavení ud{lostí) Server settings (Nastavení serveru) Media settings (Nastavení obsahu) Recording (Z{znam) System log (Logy systému) Remote log (Vzd{lený log) Current log (Současný log) View parameters (Zobrazit parametry) Maintenance (Údržba) Reboot (Restartovat) Restore (Obnova tov{rního nastavení) Calibrate (Kalibrovat) Upgrade firmware (Aktualizace firmware v kameře) Export/Upload Files (Exportovat/Vložit soubory) PŘÍLOHA - URL PŘÍKAZY KAMERY Úvod Získ{ní aktu{lního obr{zku Přehled dostupných parametrů POZN[MKA K LICENCÍM NA POUŽITÉ TECHNOLOGIE Technologie MPEG-4 AAC Technologie MPEG AMR-NB standard ELEKTROMAGNETICK[ KOMPATIBILITA (EMC) Odpovědnost

7 1 OBSAH BALENÍ IP kamera PZ7121 nebo PZ7122 anténa (pouze model PZ7122) sada šroubů stoj{nek pro mont{ž na zeď nebo pod strop nap{jecí adaptér A/V kabel CD s programovým vybavením rychl{ instalační příručka z{ruční list 2 FYZICKÝ POPIS 2.1 Čelní pohled Objektiv Zabudovaný mikrofon Stavové LED diody 2.2 Zadní pohled Mikrofonní vstup Ethernet 10/100 RJ45 Nap{jecí konektor Anténa (jen PZ7122) Audio out Tlačítko reset Svorkovnice Přepínač interní / externí mikrofon 7

8 2.3 Svorkovnice pro připojení vstupu/výstupu nebo nap{jení Tato kamera obsahuje svorkovnici, kterou lze využít pro připojení externích zařízení na její vstup/výstup. Popis zapojení: 1: Nap{jení 2: Digit{lní výstup 3: Digit{lní vstup 4: Společn{ zem Pin N{zev Popis 1 Vstup nap{jení 12VDC +/- 5%, 1,5 A 2 Digit{lní výstup Max 40VDC, 400 ma, izolace 2kV 3 Digit{lní vstup Aktivace zkratem se zemí, izolace 2kV 4 Uzemnění Společn{ zem 2.4 Schéma zapojením digit{lního vstupu a výstupu 8

9 2.5 Stavové LED diody Diody reprezentuje stav IP kamery. Stav LED diod Blikající červen{ Zelen{ Zelen{ a blikající červen{ Zelen{ a červen{ Červen{ a blikající zelen{ Blikající červen{ i zelen{ Popis Po zapnutí nap{jení Při bootov{ní Kamera získ{v{ IP adresu IP adresa úspěšně přiřazena Norm{lní činnost kamery V průběhu upgrade firmware 2.6 Hardwarový reset do tov{rního nastavení Reset do tov{rního nastavení lze použít, pokud kamera nepracuje spr{vně, nelze nalézt na síti nebo bylo zapomenuto heslo administr{tora. Po obnovení tov{rních hodnot je třeba provést nové nastavení Reset Stiskněte kr{tce tlačítko Reset pomocí dlouhého špičatého předmětu, např. kancel{řské svorky a vyčkejte, než kamera znovu nabootuje. Výsledek je stejný, jako když odpojíme a znovu připojíme nap{jení Obnovení tov{rních hodnot Držte tlačítko reset stisknuté minim{lně po dobu 30 sekund, dokud obě stavové LED diody rychle blikat. Všechna nastavení bude vyresetov{na do tov{rních hodnot. 9

10 3 INSTALACE 3.1 Mont{ž kamery Pro mont{ž kamery na strop postupujte takto: 1. Přišroubujte mont{žní adaptér A ke kameře pomocí dvou malých šroubků 2. Vyvrtejte do stropu tři otvory a vložte do nich hmoždinky. 3. Přišroubujte mont{žní adaptér B ke stropu pomocí tří šroubů. 4. Zasuňte kameru do mont{žního adaptéru B na stropě. 5. Zajistěte adaptéry A a B pomocí dodaného šroubu. Pozn{mka: Pro mont{ž kamery na zeď využijte prosím adaptér pro mont{ž na zeď (volitelné příslušenství, není souč{stí dod{vky). Z dosahu kamery odstraňte případné zdroje r{diového z{ření, abyste předešli rušení (pruhy v obraze apod.) 10

11 3.2 Připojení do sítě Instalace kamery se vzd{leným přístupem přes Internet Tato sekce popisuje instalaci kamery se vzd{leným přístupem přes Internet. 1. Pokud m{te externí zařízení, jako jsou senzory nebo poplachové sirény, připojte se na svorkovnici. 2. Propojte síťový kabel RJ45 na kameře s kabelem ke switchi pomocí dodané spojky. Při připojení přímo k síťové kartě počítače použijte křížený síťový kabel. 3. Připojte nap{jecí adaptér do kamery a pak do z{suvky. 11

12 Způsoby instalace kamery pro přístup z Internetu: Připojení k Internetu s routerem 1. Zapojte kameru do portu LAN Vašeho routeru. Prostředí Vaší sítě tedy vypad{ obdobně jako na n{sledujícím schématu: Jak získat IP adresu se dozvíte v kapitole Softwarov{ instalace. 2. V tomto případě je síťov{ LAN adresa Vaší kamery D{le přesměrujte ve Vašem routeru (funkce označovan{ většinou Port Forwarding, někdy též NAT, Virtual Server, <) porty: HTTP RTSP RTP audio RTCP audio RTP video RTCP video Pokud jste změnili na str{nce Network v nastavení kamery výchozí hodnoty portů, přizpůsobte změn{m nastavení routeru. Výchozí porty jsou: 80, 55, Pro informace o nastavení routeru prosím vyhledejte manu{l k routeru či kontaktujte jeho dodavatele. 12

13 3. Zjistěte veřejnou adresu routeru poskytovanou Vaším poskytovatelem Internetu. Pro přístup kameře pak použijte adresu ve form{tu: Připojení k Internetu s veřejnou IP adresou Tuto variantu využijte, pokud kameru připojujte přímo k Internetu s veřejnou IP adresou bez prostřednictví routeru, což je dost netypický případ. Parametry nastavení sítě naleznete v kapitole LAN. Připojení k Internetu pomocí PPPoE (Point-to-Point over Ethernet) Tuto variantu využijte, pokud kameru připojujete přímo k Internetu pomocí DSL linky. I toto je dost neobvyklý případ, protože z{kazníci připojení k internetu pomocí DSL (ADSL) mají od svého poskytovatele DSL modem, který obsahuje i router. Parametry nastavení sítě naleznete v kapitole PPPoE. 13

14 3.3 Využití nap{jení po Ethernetu (pouze model PZ7121) Použití switche s podporou PoE Kamera splňuje normu 802.3af, lze ji tedy nap{jet stejným kabelem, který přen{ší data. Pokud V{š switch/router podporuje PoE, připojte kameru do PoE portu. Použití switche bez podpory PoE Kamera splňuje normu 802.3af, lze ji tedy nap{jet stejným kabelem, který přen{ší data. Pokud V{š switch/router nepodporuje PoE, připojte mezi switch/router a kameru 802.3af PoE injektor (volitelné příslušenství). 14

15 3.4 Softwarov{ instalace Po fyzickém připojení kamery může uživatel využít program Installation Wizard 2 z přiloženého CD (nebo str{nek či ) pro zjištění IP adresy kamery. Ten je třeba nejprve nainstalovat. 1. Nainstalujte Installation Wizard Program pro spuštění analyzuje Vaše síťové prostředí. Pro pokračov{ní stiskněte Next. 3. Program vyhled{ ve Vaší síti všechna podporovan{ zařízení VIVOTEK. 4. Po prohled{ní dvojklikněte na některý nalezený produkt (model a MAC adresa se shoduje s kamerou, kterou chcete zobrazit/nastavit) pro otevření kamery v Microsoft Internet Exploreru. 15

16 4 PŘÍSTUP K SÍŤOVÉ KAMEŘE Tato kapitola popisuje způsoby, jak z IP kamery získat obraz a zvuk pomocí internetových prohlížečů, RTSP přehr{vačů, 3GPP kompatibilních mobilních telefonů a z{znamového SW VIVOTEK. 4.1 Přístup pomocí internetového prohlížeče 1. Spusťte svůj oblíbený webový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape) 2. Zadejte IP adresu kamery, případně ji v prostředí LAN zjistěte pomocí programu Installation Wizard 2 3. Na úvodní str{nce je zobrazeno video z kamery 4. Při prvním přístupu je nutné nainstalovat doplněk (plugin) do prohlížeče: Pozn{mka: Pokud použív{te prohlížeče Mozilla Firefox nebo Netscape, bude V{š prohlížeč pro zobrazení video používat přehr{vač Apple Quick Time (případně program Quick Time Alternative). Pokud jej nem{te, nainstalujte jej. 16

17 Ve výchozím nastavení není síťov{ kamera chr{něna heslem. Pro zabr{nění neopr{vněného přístupu je důrazně doporučené nastavit heslo administr{tora (root). Více v kapitole Zabezpečení. Pokud vidíte dialog informující, že Vaše úroveň zabezpečení zakazuje spouštění doplňků ActiveX, povolte v Microsoft Internet Exploreru ActiveX. 1. Zvolte Tools > Internet Options > Security > Custom Level 2. Najděte položku Download signed ActiveX controls; zvolte Enable (Povolit) nebo Prompt (Dot{zat). OK. Aktualizujte v prohlížeči str{nku a nainstalujte ovl{dací prvek ActiveX podle instrukcí na obrazovce. 17

18 4.2 Přístup pomocí RTSP přehr{vače médií Pro zobrazení MPEG-4 videa z kamery pomocí přehr{vače médií můžete použít například Apple Quick Time, Real Player, či VLC Player. 1. Spusťte přehr{vač 2. Zvolte Soubor > Otevřít (File > Open URL, příp. Network, Stream atd) 3. Zadejte rtsp://ip_adresa:rtsp_port/rtsp_access_name pro stream1 nebo stream2. Většina přehr{vačů podporuje pro přehr{v{ní RTSP jen port Zobrazí se video 18

19 4.3 Přístup z mobilního telefonu Pro přístup na IP kameru z mobilního telefonu musí být kamera přístupn{ z Internetu. Pro zajištění spr{vné funkčnosti prosím překontrolujte n{sledující nastavení: 1. Protože většina přehr{vačů v mobilech nepodporuje RTSP autentizaci, vypněte ji na str{nce Network v nastavení kamery. 2. Jelikož je kapacita datové linky telefonu omezen{, nastavte prosím parametry videa takto (pro GPRS/EDGE připojení): MPEG-4, rozlišení 176x144px, 5fps, Intra frame period 1s, constant bit rate 40kbit/s, audio GSM-AMR 12.2kbps. 3. Většina přehr{vačů a poskytovatelů připojení podporuje jako RTSP port pouze výchozí adresu 554. V ide{lním případě nastavte tedy tuto hodnotu na kameře, případně i na routeru (překlad portů 1:1). 4. Zadejte IP adresu kamery ve form{tu rtsp://ip_adresa:rtsp_port/rtsp_access_name pro stream1 nebo stream2 do internetového prohlížeče nebo přehr{vače médií ve Vašem telefonu. Např.: rtsp:// /live.sdp 4.4 Sledov{ní a z{znam pomocí dodaného SW Souč{stí balení kamery je CD s aplikačním software VIVOTEK ST3402, který umožňuje sledov{ní, konfiguraci a z{znam až 16 kamer VIVOTEK. Program nainstalujte a v nastavení přidejte požadované kamery. Pro podrobný postup nastavení a použití ST3402 viz. Uživatelský n{vod k tomuto SW. Pro z{znam z IP kamery IP7142 můžete také využít novější software ST7501 pro až 32 kamer (klient/server, DB, <). Oba programy lze také zdarma st{hnout ze str{nek nebo. 19

20 5 HLAVNÍ STR[NKA KAMERY Tato kapitola popisuje rozložení prvky hlavní str{nky IP kamery. 5.1 Logo společnosti VIVOTEK Po kliknutí na toto logo navštívíte webové str{nky společnosti VIVOTEK, Inc. 5.2 Panel pro ovl{d{ní kamery Video stream (Obrazový stream) kamera podporuje dva nez{vislé streamy s kompresí MPEG-4 a/nebo MJPEG. Zvolte, zda chcete sledovat Stream 1 nebo Stream 2. Digital Output (Digit{lní výstup) umožňuje ovl{d{ní externího zařízení prostřednictvím digit{lního výstupu kamery. 20

21 5.3 Ovl{dací panel PTZ Pan (režim Panorama) pokud je kamera natočena vlevo od výchozí pozice (Home), nejprve se otočí do levé krajní pozice, pak do pravé krajní pozice a nakonec se vr{tí do výchozí pozice. Pokud je kamera natočena vpravo od výchozí pozice (Home), nejprve se otočí do pravé krajní pozice, pak do levé krajní pozice a nakonec se vr{tí do výchozí pozice. Stop tento příkaz zastaví vykon{v{ní příkazu Auto Pan nebo Auto Patrol. Auto patrol (režim Patrola) po kliknutí na toto tlačítko se kamera otočí postupně do všech prepozic nastavených administr{torem v konfiguraci kamery. Po dokončení jednoho cyklu patroly se kamera vr{tí do výchozí pozice. Pan/Tilt/Zoom/Focus speed (Rychlost nat{čení/nakl{pění/zoomu/ostření) nastavuje rychlost prov{dění dané funkce. Rychlost nat{čení Rychlost nakl{pění Rychlost zoomu Rychlost ostření Pomaleji Rychleji 21

22 5.4 Nastavení Client Settings (Nastavení klienta) umožňuje nastavit požadavky na komunikaci kamery s klientem (internetovým prohlížečem). Configuration (Nastavení) přejdete na str{nky s nastavením kamery. Přístup do nastavení je doporučeno chr{nit heslem administr{tora root. Language (Jazyk) umožňuje přepnout jazyk webového rozhraní, čeština ale bohužel není podporov{na. 5.5 Okno s živým obrazem Při použití komprese MPEG-4 vypad{ okno se živým obrazem n{sledovně (Microsoft Internet Explorer): Video title popisek videa. MPEG-4 protocol and media options (volby protokolu a médií MPEG-4) informace o přenosu při použití komprese MPEG-4. Time (Čas) Ukazuje aktu{lní datum a čas kamery. Title and time (Čas a datum) do obrazu lze vložit popisek a aktu{lní datum a čas. 22

23 Ovl{dací prvky audia a videa ovl{dací prvky obrazu a zvuku. U některých modelů kamer či při některých nastaveních nemusí být všechny dostupné: Snapshot (Uložení snímku) klikněte pro uložení aktu{lního snímku. V nově otevřeném okně klikněte pravým tlačítkem myši a zvolze Uložit obr{zek jako : Obr{zek lze uložit do form{tu JPEG nebo BMP. Digit{lní zoom klikněte na Disable digital zoom pro zapnutí. Nastavte zvětšení v procentech a myší pohybujte lupou v obraze. Pauza pozastavení přenosu obrazu a zvuku. Spustíte opětovným kliknutím, tlačítko se po kliku na Pause mění na tlačítko Play. Stop zastavení přenosu obrazu a zvuku. Spustíte opětovným kliknutím, tlačítko se po kliku na Pause mění na tlačítko Play. MP4 z{znam klikněte pro uložení videa ve form{tu MP4 na V{š počítač. Ukl{d{ní zastavíte kliknutím na tlačítko Stop recording. Po ukončení prohlížeče se ukončí i z{znam. Cestu na disku počítače pro ukl{d{ní videa nastavíte na st{nce Client settings (nastavení klienta). Hlasitost umožňuje nastavit hlasitost přen{šeného zvuku. Ztišit vypne příjem zvuku. Po aktivaci se tlačítko změní na. Mluvit pokud je ke kameře připojen externí reproduktor, můžete využít toto tlačítko pro přenos zvuku ke kameře. Pro vypnutí stiskněte tlačítko znovu. Hlasitost mikrofonu - umožňuje nastavit citlivost mikrofonu na lok{lním počítači. Ztišit vypne mikrofon místního počítače. Po aktivaci se tlačítko změní na Cel{ obrazovka klikněte pro zobrazení videa přes celou obrazovku. Zrušíte stiskem kl{vesy ESC. Go to (Přejít na) pokud administr{tor nastavil prepozice, lze pomocí volby konkrétní prepozice kameru na danou pozici otočit. 23

24 Při použití komprese MJPEG vypad{ okno se živým obrazem n{sledovně (Internet Explorer): Video title popisek videa. Time (Čas) Ukazuje aktu{lní datum a čas kamery. Title and time (Čas a datum) do obrazu lze vložit popisek a aktu{lní datum a čas. Ovl{dací prvky videa ovl{dací prvky obrazu a zvuku. U některých modelů kamer či při některých nastaveních nemusí být všechny dostupné: Snapshot (Uložení snímku) klikněte pro uložení aktu{lního snímku. V nově otevřeném okně klikněte pravým tlačítkem myši a zvolze Uložit obr{zek jako : Obr{zek lze uložit do form{tu JPEG nebo BMP. Digit{lní zoom klikněte na Disable digital zoom pro zapnutí. Nastavte zvětšení v procentech a myší pohybujte lupou v obraze. MP4 z{znam klikněte pro uložení videa ve form{tu MP4 na V{š počítač. Ukl{d{ní zastavíte kliknutím na tlačítko Stop recording. Po ukončení prohlížeče se ukončí i z{znam. Cestu na disku počítače pro ukl{d{ní videa nastavíte na st{nce Client settings (nastavení klienta). 24

25 Cel{ obrazovka klikněte pro zobrazení videa přes celou obrazovku. Zrušíte stiskem kl{vesy ESC. Go to (Přejít na) pokud administr{tor nastavil prepozice, lze pomocí volby konkrétní prepozice kameru na danou pozici otočit. 25

26 6 CLIENT SETTINGS (NASTAVENÍ KLIENTA) Tato kapitola popisuje možnosti zdroje obrazu (streamu), nastavení přenosu a ukl{d{ní pro místní počítač. Po provedení změn klikněte na tlačítko Save pro uložení. 6.1 Nastavení komprese MPEG-4 Lze zvolit, zda přen{šet obraz, zvuk nebo obojí. Volba je funkční pouze při kompresi MPEG Nastavení přenosového protokolu pro MPEG-4 Umožňuje zvolit protokol pro přenos dat mezi klientem a kamerou. Nastavení umožňuje výběr ze tří možných protokolů UDP unicast, UDP multicast, TCP a HTTP. UDP unicast - lze dos{hnout nejplynulejšího obrazu a zvuku, ale některé pakety mohou být ztraceny z důvodu omezení šířky přenosového p{sma v síti, jehož n{sledkem je degradace kvality obrazu a zvuku. Využijte, pokud preferujete plynulost a rychlost přenosu před kvalitou obrazu. Každý unicastový uživatel kamery vytv{ří vlastní datový tok a kamera umožňuje připojení maxim{lně 10 klientů současně. UDP multicast tento protokol umožňuje síťové infrastruktuře s podporou multicast (routery a switche, protokol IGMP) replikovat data pro přihl{šené klienty. To současně snižuje požadavky na kapacitu síťového připojení i umožňuje obsluhu mnoha klientů současně. Pro využití multicastu jej musíte na str{nce Network nastavit a povolit. 26

27 Volba TCP zajistí, že ž{dný paket nebude ztracen a zobrazovaný obraz bude přesnější a detailnější, ale na úkor plynulosti přenosu. Protokol HTTP m{ podobné vlastnosti jako TCP, navíc není třeba pro provoz kamery otevírat jiné porty, než port 80. Nem{te-li ž{dné specifické potřeby a nevíte, jakou volbu vybrat, použijte volbu UDP. Klient automaticky vyzkouší nastavení v pořadí UDP, TCP a HTTP. V případě problémů se zobrazov{ním obrazu nebo zvuku je doporučeno postupně ručně nastavit přenosový protokol na UDP a v případě nefunkčnosti na TCP. Zvolený přenosový protokol je uložen v počítači uživatele a bude použit pro budoucí připojení. 6.3 Nastavení ukl{d{ní souborů MP4 Uživatel může uložit video po kliknutí na tlačítko Start MP4 Recording živým obrazem z kamery. Zde můžete nastavit, kam a s jakým n{zvem z{znamy ukl{dat. pod chcete Folder cílov{ složka pro uložení souborů s videem. File Name Prefix předpona n{zvu ukl{daného souboru. Add date and time suffix to the file name do n{zvu souboru bude vloženo a aktu{lní datum a čas. 27

28 7 CONFIGURATION (NASTAVENÍ) Klikněte na odkaz Configuration na hlavní str{nce pro vstup do nastavení kamery. Tam m{ přístup pouze uživatel s opr{vněním Administrator. VIVOTEK nabízí jednoduché uživatelské rozhraní umožňující bezproblémové a snadné nastavení. Pro zjednodušení nastavení představuje VIVOTEK dva režimy nastavov{ní advanced (pokročilý) a basic (z{kladní) pro začínající uživatele. Některé pokročilé funkce ( HTTPS / Access list / Homepage layout / Application / Recording / Systém log / View parameters) nejsou v z{kladním režimu vůbec zobrazeny. Pokud chcete nastavovat pokročilé funkce, klikněte na *Advanced mode+. Další vychyt{vkou je schov{v{ní neaktivních nastavení. Basic mode (z{kladní režim): 28

29 Advanced mode (pokročilý režim): Každ{ funkce bude pops{na v n{sledující č{sti. Funkce dostupné pouze v pokročilém režimu jsou označeny symbolem. 29

30 7.1 System (Systém) Host name (N{zev hostitele) Host name (Host name) text, který se zobrazí jako nadpis v horní č{sti titulní strany System Time (Systémový čas) Enable daylight saving time (Povolit letní čas) tuto volbu zaškrtněte, pokud chcete, aby kamera automaticky přepínala na letní čas a zpět. Před aktivací této volby prosím zvolte spr{vnou časovou zónu (ČR a SR GMT+). Poté se zobrazí datum a čas, kdy dojde k přepnutí na letní čas a zpět. Manu{lně lze datum a čas přechodu upravit pomocí exportu a importu konfiguračního souboru pro lení čas. 30

31 Keep current date and time (Zachovat st{vající datum a čas) - zachov{ aktu{lní datum a čas kamery. Interní hodiny re{lného času uchovají datum a čas i v případě odpojení od nap{jení. Sync with computer time (Synchronizovat s časem počítače) - synchronizuje datum a čas s hodnotami v počítači. Hodnota data a času je přečtena z PC a nastavena v kameře. Manual (Manu{lně) - administr{tor může nastavit datum a čas ručně. Automatic (Automaticky) - synchronizuje čas s NTP serverem přes Internet při každém restartu kamery. Synchronizace selže, pokud se nelze k NTP serveru připojit. (NTP Server síťového času doporučujeme používat ntp.cesnet.cz napojený na České referenční hodiny). NTP server (NTP Server) zadejte IP adresu nebo doménový n{zev NTP serveru. Pokud pole nevyplníte, použije se server výchozí. Update time (Interval aktualizace) zvolte, jestli chcete, aby se datum a čas aktualizoval automaticky každou hodinu, den, týden nebo měsíc. Time zone (Časové p{smo) nastavte časové p{smo podle umístění kamery pro ČR a SR zvolte GMT Digit{lní vstup a výstup (DI and DO) Digital Input (Digit{lní vstup) zadejte, který stav na vstupu kamery bude br{n jako alarmový (bez napětí low, nebo s napětím high). Digital Output (Digit{lní výstup) zadejte, který stav na výstupu kamery bude br{n jako norm{lní (zda sepnuto nebo rozepnuto). 31

32 7.2 Security (Zabezpečení) Root Password (Heslo uživatele root) Účet administr{tora se nazýv{ root a nemůže být odstraněn. Pokud chcete používat více uživatelských účtů, nastavte prosím nejprve heslo uživatele root. 1. Zadejte do obou políček stejné heslo a klikněte na tlačítko Save. 2. Zobrazí se dialog pro přihl{šení, zadejte uživatel root a nastavené heslo Manage User (Spr{va uživatelů) Administr{tor může vytvořit až 20 uživatelských účtů. 1. Zadejte jméno a heslo nového uživatele. 2. Nastavte opr{vnění a uložte pomocí tlačítka Add. Uživatelské účty se liší typem opr{vnění. Do nastavení kamery (Configuration) mají přístup pouze uživatelé Administrator. Uživatelé typu Operator nemohou přistoupit na str{nky s nastavením kamery, ale mohou parametry kamery číst či zapisovat pomocí URL příkazů. Uživatelé typu Viewer pak mohou pouze sledovat živý přenos. 32

33 Již vytvořené uživatelské účty lze také upravovat: 1. Zvolte uživatelský účet. 2. Proveďte změny a stiskněte Update nebo pro smaz{ní (Delete) Manage privilege (Spr{va opr{vnění) Digital output (Digit{lní výstup) ovl{d{ní stavu výstupu kamery můžete povolit či zak{zat oběma skupin{m uživatelů typům Viewer i Operator. Pokud povolíte pro uživatele Viewer, zpřístupní se tato funkce také uživatelům Operator. 33

34 7.3 HTTPS SSL. Tato kapitola popisuje jak zabezpečit přenos dat z kamery pomocí šifrov{ní Enable HTTPS (Povolit HTTPS) Zaškrtněte položku pro zapnutí HTTPS komunikace a zvolte požadovanou možnost: HTTP & HTTPS nebo HTTPS only (jen HTTPS). Nejprve musíte vytvořit a nainstalovat certifik{t, pak lze nastavení uložit pomocí tlačítka Save Create and install certificate method (Metoda vytvoření a instalace certifik{tu) Existují tři možnosti vytvoření a instalace certifik{tu: Create self-signed certificate automatically (Vytvořit automaticky certifik{t podepsaný s{m sebou) 1. Zvolte tuto možnost 2. Povolte HTTPS ( HTTP & HTTPS nebo HTTPS only ) 3. Klikněte na Save pro vygenerov{ní certifik{tu 34

35 4. Po vytvoření budou zobrazeny vlastnosti certifik{tu. Pro zobrazení detailních informací klikněte na Property. 5. Klikněte na Home pro n{vrat na hlavní str{nku s obrazem z kamery. Nyní změňte z{pis IP adresy z na https:// a potvrďte. Při zobrazení varovných dialogů pokračujte stiskem OK nebo Ano. 35

36 36

37 Create self-signed certificate manually (Vytvořit ručně certifik{t podepsaný s{m sebou) 1. Zvolte tuto možnost 2. Stiskněte Create, vyplňte požadované údaje a klikněte na Save pro vygenerov{ní certifik{tu 3. Po vytvoření budou zobrazeny vlastnosti certifik{tu. Pro zobrazení detailních informací klikněte na Property. 4. Pokračujte podle kroku 5) na předchozí str{nce. 37

38 Create and install (Vytvořit a nainstalovat certifik{t) tuto možnost zvolte, jestli chcete vytvořit certifik{t certifikační autoritou. 1. Zvolte tuto možnost 2. Stiskněte Create, vyplňte požadované údaje a klikněte na Save pro vygenerov{ní certifik{tu 3. Pokud vidíte n{sledující varovnou hl{šku, klikněte na OK pro povolení vyskakovacích oken. 38

39 4. Nově otevřen{ str{nka obsahuje požadavek na certifik{t (Certificate request). Pozn{mka: 5. Kontaktuje autoritu, kter{ vyd{v{ digit{lní certifik{ty a nechte vytvořit certifik{t pro kameru. Po vyd{ní certifik{tu zvolte Browse, vyberte soubor s certifik{tem a klikněte na Upload. 6. Pokračujte podle bodů 4) a 5) na straně 38 a 39. Jak vypnout zabezpečení pomocí HTTPS? 1. Zneaktivněte volbu Enable HTTPS secure connection, potvrďte pomocí Save. 2. Klikněte na OK pro potvrzení. 3. Str{nka se automaticky přesměruje na nezabezpečenou. Pokud chcete nainstalovat jiný certifik{t, je třeba původní nejprve odstranit: Zneaktivněte volbu Enable HTTPS secure connection a stiskněte Remove pro odstranění současného certifik{tu. 39

40 7.4 Network (Síť) Tato kapitola popisuje, jak nastavit kabelové síťové připojení kamery Network type (typ sítě) LAN Zvolte tuto možnost, pokud je kamera připojena do místní sítě a uživatelé na ni budou přistupovat také z lok{lní sítě. Výchozí nastavení sítě je LAN. Nezapomeňte změny uložit stiskem tlačítka Save. Get IP address automatically (Získat IP adresu automaticky) zvolte tuto možnost, aby kamera po každém restartu automaticky získala IP adresu od DHCP serveru v síti. Use fixed IP address (Používat pevnou IP adresu) zvolte pro možnost ručního zad{ní parametrů sítě. 40

41 Enable UPnP presentation (Zapnout UPnP prezentaci) - nastavení položky aktivuje/vypín{ službu UPnP Universal Plug and Play. V případě, že je služba zak{z{na, nebude kamera nalezena jako položka ve složce Síťové okolí (My network places). Tato funkce je podporov{na v operačním systému Microsoft Windows XP a novějších. Podpora UPnP musí být nainstalov{na a povolena. Enable UPnP Port Forwarding (Povolit přesměrov{ní portů pomocí UPnP ) tato volba zapín{/vypín{ automatické nastavení přesměrov{ní portů pro vzd{lený přístup na kameru (z Internetu) na Vašem routeru. Pokud je ve Vaší síti router s podporou UPnP Port Forwarding, provede pro kameru automaticky mapov{ní portů a kameru je poté možné otevřít přímo v prohlížeči na daném portu bez jakéhokoliv dalšího nastavov{ní. PPPoE (Point-to-Point over Ethernet) Zvolte tuto možnost, pokud kameru připojujete přímo na Internet prostřednictvím protokolu PPPoE (nepříliš čast{ situace). Pro využití této funkce je třeba účet u poskytovatele Internetu. Postupujte podle n{sledujících kroků pro získ{ní veřejné IP adresy Vaší kamery: 1. Nejprve nastavte kameru v prostředí LAN 2. Jděte na Home > Configuration > Application > Server Settings a přidejte nový server nebo FTP. 3. Přejděte na Configuration > Application > Media Settings a nastavte System log, který obsahuje informace o veřejné IP adrese kamery v textovém form{tu. 4. Vraťte se na str{nku Configuration > Network > Network Type, zvolte PPPoE, zadejte požadované údaje získané od poskytovatele připojení a stiskněte Save. 41

42 Pozn{mka: 5. Kamera restartuje. 6. Vypněte nap{jení, přepojte kameru ze sítě LAN do Internetu a znovu zapojte nap{jení. Pokud jsou výchozí porty již obsazeny jinou službou, zvolí IP kamera jiné hodnoty. Pokud není Vaším router podporov{na funkce UPnP Port Forwarding, zobrazí se chybov{ hl{ška: Error: Router does not support UPnP port forwarding. Kroky nutné pro instalaci a povolení UPnP na Vašem počítači (Windows XP), musíte být přihl{šeni jako Administrator: 1. Otevřete nabídku Start > Control Panel (Ovl{dací panely) > Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy). 2. Klikněte na Add/Remove Windows Components. 3. Zvolte Networking services (Síťové služby) a Details (Detaily). 42

43 4. Pokud není, zaškrtněte volbu Universal Plug and Play a stiskněte OK. 5. V dalším okně stiskněte OK. 6. Klikněte na Finish. UPnP je nyní nainstalov{no a povoleno. Jak funguje UPnP? Síťov{ technologie UPnP umožňuje automatické nastavení a vyhledaní zařízení přidaných do počítačové sítě. Služby a možnosti poskytované síťovými zařízeními, jako jsou síťové tisk{rny či printservery, sdílení souborů atd. jsou navz{jem dostupné bez obtěžující nutnosti složitého nastavov{ní. V případě síťových kamer umožní, aby byly zobrazeny v My Network Places (Síťové okolí). Povolení UPnP Port Forwardingu umožní kameře kameře automaticky nastavit (otevřít) sekund{rní, nikoliv prim{rní, HTTP port na Vašem routeru. To znamen{, že při přístupu na kameru z Internetu budete muset číslo sekund{rního HTTP portu přidat za veřejnou IP adresu kamery. Například pokud je prim{rní HTTP port nastaven na 80 a sekund{rní na 8080, budete na kameru přistupovat takto: z Internetu např.: a z místní sítě třeba nebo Pokud jsou špatně nastaveny parametry připojení kamery k Internetu pomocí PPPoE nebo připojení nefunguje, proveďte uvedení kamery do tov{rního nastavení (viz. kapitola Uvedení to tov{rního nastavení) a nastavte ji znovu z LAN. 43

44 7.4.2 HTTP Pokud chcete využívat HTTP autentifikaci, přesvědčte se, že m{te nastavení heslo administr{tora root, viz kapitola Zabezpečení. Authentification (Ověření) podle potřeby kamera podporuje dva typy nastavení zabezpečení HTTP přenosů: basic a digest. Pokud je zvolena možnost basic, je heslo přen{šeno v textovém tvaru hrozí zde tedy teoreticky riziko zachycení obsahu nepovolenou osobou. Naproti tomu metoda digest přen{ší heslo šifrované algoritmem MD5, nabízí tedy lepší ochranu před nechtěným přístupem neopr{vněné osoby ke kameře. HTTP Port / Secondary HTTP Port (HTTP / sekund{rní HTTP port) ve výchozím stavu jsou nastaveny na hodnoty 80 a Také jim může být přiřazeno jakékoliv jiné číslo z intervalu 1025 až Pokud jsou porty nastaveny špatně, zobrazí se varovný dialog: Pro připojení ke kameře v prostředí LAN lze využít oba porty. Na kameru tedy se tedy připojíte zad{ním např.: nebo Access name for stream 1 / Access name for stream 2 jméno pro přístup ke streamu 1, resp. streamu 2. Pokud použijete pro přístup ke kameře Mozilla Firefox nebo Netscape a stream nastaven na MJPEG, bude prohlížeč dost{vat od kamery kontinu{lní tok JPEG obr{zků. Tato technologie zn{m{ jako server push umožňuje zobrazit živé video z kamery i v těchto alternativních prohlížečích. Na daný stream se připojíte zad{ním URL příkazu: adresa>:<http port>/<access name pro stream1 nebo stream2> do adresní ř{dky prohlížeče. 44

45 Například pokud je Access Name pro stream2 nastaven na video2.mjpg : 1. Otevřete Firefox nebo Netscape 2. Zadejte URL příkaz do adresního ř{dku a potvrďte. 3. Zobrazí se obraz. Pozn{mka: Microsoft Internet Explorer tuto technologii nepodporuje HTTPS Ve výchozím stavu je nastavena hodnota HTTPS portu na 443. Může to také být jakékoliv neobsazené číslo z intervalu 1025 až Two way audio (Obousměrné audio) Ve výchozím stavu je nastavena hodnota portu pro obousměrný přenos zvuku (SIP) na Může to také být jakékoliv neobsazené číslo z intervalu 1025 až

46 Tato kamera podporuje obousměrný přenos zvuku, takže oper{toři mohou naslouchat i mluvit současně. Pro komunikaci s lidmi v okolí kamery lze použít zabudovaný či externí mikrofon a externí reproduktor. Připomín{me, že komprese MJPEG přen{ší pouze sérii statických JPEG obr{zků. Pokud chcete využívat zvukový přenos ujistěte se, že je komprese pro jeden ze streamů nastavena na MPEG-4 a na že na zobrazovacím počítači je přenos audia povolen (nastavení Video and Audio v Client settings). Pro zapnutí přenosu zvuku směrem ke kameře klikněte na, pro změnu citlivosti mikrofonu na a na pro vypnutí mikrofonu. Pro ukončení přenosu zvuku zm{čkněte tlačítko FTP FTP server v kameře může být využit například pro stažení zaznamenaných obr{zků či kr{tkých videoklipů z paměti kamery nebo k aktualizaci firmware v kameře prostřednictvím aplikace Installation Wizard 2. Ve výchozím stavu je nastavena hodnota portu pro FTP na 21. Může to také být jakékoliv neobsazené číslo z intervalu 1025 až

47 7.4.6 RTSP Streaming Pokud chcete využívat RTSP autentifikaci, přesvědčte se, že m{te nastavení heslo administr{tora root, viz kapitola Zabezpečení. Authentification (Ověření) podle potřeby kamera podporuje tři typy nastavení zabezpečení RTSP přenosů: disable (vypnuto), basic a digest. Pokud je zvolena možnost basic, je heslo přen{šeno v textovém tvaru hrozí zde tedy teoreticky riziko zachycení obsahu nepovolenou osobou. Naproti tomu metoda digest přen{ší heslo šifrované algoritmem MD5, nabízí tedy lepší ochranu před nechtěným přístupem neopr{vněné osoby ke kameře. Přehr{vač Real Player nepodporuje metodu digest, většina mobilních telefonů vyžaduje autentifikaci zcela vypnutou disabled. Access name for stream 1 / Access name for stream 2 jméno pro přístup ke streamu 1, resp. streamu 2. Pokud použijete pro přístup ke kameře přehr{vač médií (např. Apple Quick Time, Real Player, VLC Player), nastavte požadovaný stream na MPEG-4 a přehr{vače zadejte URL příkazu: adresa>:<http port>/<access name pro stream1 nebo stream2> do adresní ř{dky prohlížeče. Například pokud je Access Name pro stream 1 nastaven na live.sdp : 1. Otevřete přehr{vač médií 2. Zvolte v menu Soubor > Open URL (případně Open Network atp.) 47

48 3. Zadejte URL příkaz do adresního ř{dku a potvrďte. 4. Zobrazí se obraz. RTSP port /RTP port for video, audio/ RTCP port for video, audio Protokol RTSP (Real Time Streaming Protocol) umožňuje řídit přenos streamovaných dat. Ve výchozím stavu je protokol pro RTSP nastaven na hodnotu 554. Protokol RTP (Real Time Transport Protocol) se použív{ pro přenos obrazových a zvukových dat ke klientům. Ve výchozím stavu je protokol RTP pro video nastaven na hodnotu 5556 a pro audio Protokol RTCP (Real Time Transport Control Protocol) se použív{ jako podpůrný při přenosu dat, například sleduje vytížení kapacity přenosové linky (připojení). Ve výchozím stavu je protokol RTCP pro video nastaven na hodnotu 5557 a pro audio Také jim může být přiřazeno jakékoliv jiné číslo z intervalu 1025 až Port RTP musí být sudé číslo a RTCP port je RTP port + 1, čili vždy liché číslo. Pokud změníte hodnotu RTP portu, port RTCP se přenastaví automaticky. V případě špatně zadaných hodnot se zobrazí varovn{ hl{ška: 48

49 Multicast settings for stream 1 / Multicast settings for stream 2 klikněte na položky pro zobrazení všech možností. Zaškrtněte Always multicast (Vždy multicast) pro povolení multicastu pro stream 1, resp. stream 2. Přenosov{ technologie unicast přen{ší data prostřednictvím spojů typu bodbod. Oproti tomu multicast umožňuje přenos dat k celé multicastové skupině současně. Každý z uživatelů pak získ{ lok{lní kopii dat, čímž multicast významně šetří nutnou přenosovou kapacitu linky, obzvl{šť při velkém počtu sledujících uživatelů Multicast portům může být přiřazeno jakékoliv jiné číslo z intervalu 1025 až Port multicast RTP musí být sudé číslo a multicast RTCP port je multicast RTP port + 1, čili vždy liché číslo. Pokud změníte hodnotu multicast RTP portu, multicast port RTCP se přenastaví automaticky. V případě špatně zadaných hodnot se zobrazí varovn{ hl{ška: Multicast TTL [1 až 255] určuje, kolika routery může na síti multicastový provoz projít, než vyprší jeho platnost. 49

50 7.5 Wireless LAN (bezdr{tov{ síť, jen model PZ7122) SSID (SSID, n{zev bezdr{tové sítě) n{zev, který reprezentuje danou bezdr{tovou síť. Access pointy a bezdr{toví klienti připojující se do specifické WLAN sítě (Wireless Local Area Network) musí používat stejné SSID. Výchozí nastavení je default. Maxim{lní délka SSID je 32 znaků, nesmí obsahovat znaky:, <, > a (mezera). Wireless Mode (Režim bezdr{tu) klikněte pro zobrazení nabídky s n{sledujícími možnostmi: Infrastructure použijte při připojov{ní kamery k Access Pointu Ad-Hoc použijte v případě, že připojujete kameru přímo ke hostu vybavenému bezdr{tovým klientem např. PC či notebook vybavený bezdr{tovou kartou Channel (Kan{l) pokud kamera pracuje v režimu Infrastructure, kan{l se zvolí automaticky, aby se přizpůsobil kan{lu Access Pointu. V režimu Ad-Hoc je nutné kan{l nastavit ručně na kameře i klientovi. TX Rate (Rychlost TX) tato volba slouží k určení maxim{lní přenosové rychlosti. Výchozí hodnotou je auto kamera se pokusí připojit k druhému zařízení maxim{lní možnou rychlostí. Security (Zabezpečení) zvolte, jakou technologií se m{ přenos zabezpečit: 1. Ž{dné (None) vypne šifrov{ní 2. WEP šifrov{ní přenosu pomocí WEP 50

51 Authentification Mode (Režim autentifikace) rozbalovací nabídka s n{sledujícími volbami: Otevřený (Open) povolí vysíl{ní klíče do sítě Sdílený (Shared) povolí komunikaci pouze se zařízeními se stejným nastavením WEP (šifrov{ní). Key length (Délka klíče) administr{tor může zvolit mezi 64 nebo 128. Výchozí hodnota je 64. Key Format (Form{t klíče) lze zvolit Hexadecim{lní nebo ASCII. Výchozí hodnota je hexadecim{lní. Hexadecim{lní číslo obsahuje číslice 0 9 a znaky A F, ASCII představuje znaky anglické abecedy. Network key (Síťový klíč) zadejte klíč ve ASCII či hexadecim{lním form{tu. Podle nastavené délky klíče lze zadat: 64 bitů: 10 hexadecim{lních nebo 5 ASCII znaků 128 bitů: 26 hexadecim{lních nebo 13 ASCII znaků 3. WPA-PSK použije WPA Pre-shared klíč pro šifrov{ní přenosu. Šifrov{ní WPA (Wi-Fi Protected Access) bylo vyvinuto Wi-Fi Alliance kvůli odstranění slabin staršího šifrov{ní WEP. Vylepšení obsahuje např. technologii TKIP, kter{ zajišťuje změnu kryptovacího klíče pro každé připojení. Algorithm (Algoritmus) umožňuje pro režimy WPA-PSK a WPA2-PSK zvolit z n{sledujících šifrovacích algoritmů: TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) zabezpečovací protokol používaný v bezr{tových sítích IEEE TKIP je obal, který se aplikuje nad existující WEP zabezpečení. Využív{ stejné kódov{ní a algoritmus RC4 jako WEP, ale šifrovací klíč m{ délku 128 bitů. To odstraňuje hlavní nevýhodu WEP příliš kr{tký klíč (Z Wikipedie). AES (Advanced Encryption Standard) v kryptografii je AES, také zn{mý jako Rijndael, kryptovací standard převzatý od vl{dy Spojených st{tů. V roce 2006 byl AES jedním z nejpopul{rnších algoritmů používaných v symetrické kryptografii (Z Wikipedie). 51

52 Pre-shared Key (Předzdílený klíč) zadejte klíč v ASCII form{tu. Délka klíče může být 8 63 znaků. 4. WPA2-PSK použije WPA2 Pre-shared klíč pro šifrov{ní přenosu. WPA2-PSK je velmi pokročilý protokol, certifikovaný Wi-Fi Alliance, který implementuje povinné prvky normy i. Především představuje nový algoritmus na principu AES CCMP který je považov{n za zcela bezpečný. Od 13. března 2006 je WPA2 certifikace nových zařízení povinn{ pro vyd{ní certifik{tu Wi-Fi CERTIFIED (Z Wikipedie). Pozn{mka: Po provedení nastavení klikněte na tlačítko Save a poté kamera rebootuje. Vyčkejte, dokud se v prohlížeči neobnoví obraz. U kamery VIVOTEK řady 7000 je nutné kameru vypnout, vyt{hnout síťový kabel a znovu zapojit nap{jení pak teprve se kamera v průběhu bootu přepne do bezdr{tového režimu. Někter{ nevhodn{ nastavení mohou způsobit, že kamera přestane odpovídat. Nastavení měňte pouze pokud je to potřeba a konzultujte jej se spr{vcem sítě nebo zkušeným uživatelem. Pokud kamera neodpovíd{, vyresetujte nastavení do tov{rních hodnot. 52

53 7.6 DDNS Tato kapitola popisuje, jak nastavit kameru pro využití služby dynamické DNS. DDNS je služba, kter{ umožňuje kameře mít statické doménové jméno, což se hodí obzvl{šť v případě, kdy m{ Vaše připojení dynamickou veřejnou IP adresu. Enable DDNS (Povolit DDNS) zaškrtnutím zapnete DDNS. Provider (Poskytovatel) zvolte z nabídky preferovaného poskytovatele služby DDNS. VIVOTEK nabízí svým z{kazníkům využití služby dynamické DNS Safe100.net zdarma. Tohoto poskytovatele také společnost VIVOTEK doporučuje. D{le jsou podporov{ni další poskytovatelé této služby, jako Dyndns.org, TZO.com, DHS.org, CustomSafe100, dyn-interfree.it. Před tím, než můžete službu začít používat si musíte vytvořit uživatelský účet. Safe100.net 1. V nabídce DDNS zvolte Safe100.net. Pro souhlas s licenčními podmínkami klikněte na I accept. 2. V registračním formul{ři vyplňte Host name (xxx.safe100.net), , Key (klíč) a znovu Confirm Key a klikněte na Register. Po úspěšném vytvoření uživatelského účtu se zobrazí potvrzovací hl{ška. 53

54 3. Klikněte na tlačítko Copy a vyplněné údaje se automaticky přenesou do formul{ře nastavení DDNS v kameře. 4. Zvolte Enable DDNS a klikněte na Save. CustomSafe100 VIVOTEK d{le nabízí podporu služby CustomSafe V nabídce DDNS zvolte CustomSafe100. Pro souhlas s licenčními podmínkami klikněte na I accept. 2. V registračním formul{ři vyplňte Host name, , Key (klíč) a znovu Confirm Key a klikněte na Register. Po úspěšném vytvoření uživatelského účtu se zobrazí potvrzovací hl{ška. 3. Klikněte na tlačítko Copy a vyplněné údaje se automaticky přenesou do formul{ře nastavení DDNS v kameře. 4. Zvolte Enable DDNS a klikněte na Save. Forget key (Zapomenutý klíč) klikněte na toto tlačítko, pokud zapomenete klíč (key) k Vašemu účtu na Safe100.net nebo CustomeSafe100 bude doručen do Vaší ové schr{nky. Pro vytvoření uživatelských účtů u dalších providerů prosím použijte n{sledující odkazy: Dyndns.org (Dynamic) / Dyndns.org (Custom): TZO.com: DHS.org: dyn-interfree.it: 54

55 7.7 Access list (Spr{va přístupu) Tato kapitola popisuje, jak můžete chr{nit kameru před neopr{vněným sledov{ním pomocí kontroly IP adresy připojeného klienta. Kamera umožňuje dva druhy kontroly přístupu: seznam povolených (Allowed list) a zak{zaných (Deny list) IP adres. Ke kameře mají přístup pouze klienti, jejichž IP adresa je na seznamu povelených a není na seznamu zak{zaných IP adres. 1. V seznamu povolených (Allowed) nebo zak{zaných (Denied) IP adres zadejte poč{tek a konec rozsahu IP adres. Celkem lze vytvořit 10 rozsahů. 2. Pro přid{ní stiskněte tlačítko Add. Pozn{mka: Příklad: Pokud je seznam povolených nastaven na hodnoty od do a seznam zak{zaných na rozsah od do , k síťové kameře se mohou přihl{sit pouze uživatelé s IP adresou z rozmezí a Delete Allowed/Denied list (Smazat seznam povolených/zak{zaných) zvolte požadovaný z{znam v seznamu a stiskněte Delete pro jeho odstranění. 55

56 7.8 Audio and Video (Zvuk a obraz) Tato kapitola popisuje, jak nastavit parametry obrazu a zvuku IP kamery. Sest{v{ se ze dvou sekcí: Audio (Zvuk) a Video (Obraz) Video Settings (Nastavení obrazu) Video title (Popisek obrazu) - text, který bude zobrazený v černém pruhu nad obrazem videa. Color (Barevnost) - můžete zvolit barevné nebo černobílé zobrazení obrazu. Power line frequency (Frekvence síťového nap{jení) - z{řivkové světlo blik{ v z{vislosti na frekvenci napětí. Pro ČR, SR a ostatní země EU zvolte možnost 50Hz. Po změně nap{jecí frekvence je nutné kameru vypnout a zapnout. Video orientation (Orientace obrazu) - Flip (Převr{tit): otočení obrazu okolo vodorovné osy, Mirror (Zrcadlit): otočení obrazu okolo svislé osy. Zaškrtněte obě volby pokud je kamera nainstalov{na spodní vzhůru nohama (pod stropem). 56

57 Maximum Exposure Time (Maxim{lní expoziční čas) touto volbou lze omezit maxim{lní expoziční čas kamery. Použijte ji, pokud m{te obraz příliš tmavý nebo pohybující se objekty jsou rozmazané. Lze nastavit hodnoty 1/120 s, 1 / 60 s, 1/30 s, 1/15 s, 1/5 s a Auto. Overlay title and time stamp on video (Zobrazení popisku, data a času ve videu) zaškrtněte, pokud chcete do videa vkl{dat datum, čas a popisek. Pokud je rozlišení nastaveno na 176x144 px, bude do obrazu vloženo pouze datum a čas. Image settings (Nastavení obrazu) - stiskem tlačítka Image settings dojde k otevření dalšího okna s možností nastavení parametrů Jas (Brightness), Kontrast (Contrast), Odstín (Hue) a Sytost (Saturation) obrazu. Každ{ z voleb m{ možnost nastavení v rozsahu od -5 do +5, hodnota 0 symbolizuje výchozí nastavení. Tlačítkem Preview (N{hled) dojde k zobrazení obrazu s nastavenými hodnotami. Tlačítkem Save uložíte nastavení obrazu a pomocí Close okno zavřete. 57

58 CCD Adjustment k otevření nového okna. (Nastavení CCD) : po stisku tlačítka dojde Auto Electronic Shutter, AES (Automatick{ elektronick{ uz{věrka) výchozí nastavení clony snímače je fixní a hodnota AES bude 1/50 (resp. 1/60 pro NTSC). Lze nastavit n{sledující hodnoty: 1/50 (1/60), 1/100 (1/120), 1/250, 1/500, 1/1000, 1/200, 1/4000. Rychlejší čas uz{věrky umožní kameře ostřeji snímat rychle se pohybující objekty. Po nastavení hodnoty Auto dojde k zafixov{ní clony CCD snímače. Auto tracking white balance (Automatické vyv{žení bílé) tato hodnota se obyčejně využív{, pokud je kamera nainstalov{na ve venkovním prostředí. Nastavov{ním úrovní 0 8 můžete ovlivnit barevné pod{ní. Výchozí hodnota je: 4. White balance control (Ovl{d{ní vyv{žení bílé) tato volba vypne Automatické vyv{žení. Většinou se využív{, pokud je kamera instalov{na vevnitř. Pro přizpůsobení barevné teploty zdroji světla lze nastavit hodnoty: 3200k, 4000k, 4800k, 5600k, 6400k, 7200k, 8000k. Low lux mode (Režim pro nízké osvětlení) umožní kameře snímat i za zhoršených světelených podmínek. Auto switch to B/W in low lux mode (V noci přepnout do čb. režimu) - zaškrtněte, pokud chcete, aby se kamera v nočním režimu automaticky přepnula do černobílého zobrazení. Enable BLC, Back Light Compensation (Povolit kompenzaci protisvětla) nastavte, pokud je sledovaný objekt příliš tmavý nebo světlý. Umožňuje kameře automaticky kompenzovat protisvětlo nevhodně ovlivňující výsledný obraz. BLC sens level (Úroveň BLC) nastavte hodnotu 0 7 pro ovlivnění citlivosti BLC. Vyšší úroveň zvýší citlivost, výchozí hodnota je: 3. BLC area selection (Výběr oblasti pro BLC) klikněte pro otevření nového okna s nastavením. Obraz kamery je rozdělen do 48 čtvercových polí. Pro zapnutí kompenzace protisvětla zaškrtněte požadované č{sti obrazu. Pokud nezvolíte ž{dnou oblast, k zapnutí BLC nedojde. 58

59 Pro n{hled změn stiskněte tlačítko Preview, pro n{vrat k tov{rním hodnot{m Restore. Po ukončení změn uložte tlačítkem Save a pomocí Close okno zavřete. Video quality settings for stream 1 / stream 2 (Nastavení kvality pro stream 1 / stream 2) kamera umožňuje nastavit dva nez{vislé video streamy. Například lze první nastavit s vysokou kvalitou obrazu a rozlišení pro lok{lní z{znam a druhý s nízkou kvalitou a rozlišením pro vzd{lený přístup z mobilního telefonu. o Mode (Režim) kamera podporuje dvě metody komprese obrazu MPEG-4 a MJPEG. Pokud je kamera nastavena do režimu MPEG-4, je obraz streamov{n pomocí protokolu RTSP a jsou umožněna 4 další nastavení kvality obrazu: o Frame Size (Velikost obrazu) - jsou k dispozici tři rozlišení: , , bodů. Větší rozlišení vyžaduje pro přenos obrazu rychlejší připojení. o Maximum frame rate (Maxim{lní snímkovací frekvence) nastavte maxim{lní požadovaný počet snímků za sekundu. Vyšší hodnoty produkují plynulejší obraz, za cenu přenosu většího množství dat. Při nastavení frekvence nap{jení na 50 Hz jsou k dispozici tyto hodnoty: 1fps (sn/s), 2fps, 3fps, 5fps, 8fps, 10fps, 15fps, 20fps and 25fps. o Intra frame period (Interval klíčového snímku) interval klíčového snímku mezi snímky rozdílovými. Kratší intervaly produkují kvalitnější obraz za 59

60 cenu přenosu většího množství dat. Lze nastavit: 1/4 sekundy, 1/2 s, 1 s, 2 s, 3 s a 4 s. o Video quality (Kvalita obrazu) složitější scény (hodně změn v obraze) obecně generují více dat, což znamen{, že pro jejich přenos bude třeba větší šířka přenosového p{sma. Pokud zvolíte Constant bit rate (St{l{ přenosov{ rychlost), bude využív{na st{le stejn{ přenosov{ rychlost a bude doch{zet ke změn{m v kvalitě obrazu. Lze nastavit hodnoty: 20Kbps, 30Kbps, 40Kbps, 50Kbps, 64Kbps, 128Kbps, 256Kbps, 512Kbps, 768Kbps, 1Mbps, 2Mbps, 3Mbps a 4Mbps. Na druhou stranu lze zvolit Fixed quality (St{l{ kvalita), což vede k přenosu obrazu se st{le stejnou kvalitou, ale s proměnnými požadavky na přenosovou rychlost. Lze nastavit hodnoty: Medium (Střední), Standard (Standardní), Good (Dobr{), Detailed (Detilní) a Excellent (Vynikající). Pokud je kamera nastavena do režimu MJPEG, je video přen{šeno jako sled statických JPEG obr{zků. V tomto případě každý jednotlivý snímek obsahuje kompletní obrazovou informaci a stejnou kvalitu obrazu, ovšem za cenu vyšších n{roků na propustnost sítě. Vzhledem k tomu, že se jedn{ pouze o sled statických obrazů MJPEG stream neobsahuje zvuk. V režimu MJPEG lze nastavit parametry: o Frame Size (Velikost obrazu) - jsou k dispozici tři rozlišení: , , bodů. Větší rozlišení vyžaduje pro přenos obrazu rychlejší připojení. o Maximum frame rate (Maxim{lní snímkovací frekvence) nastavte maxim{lní požadovaný počet snímků za sekundu. Vyšší hodnoty produkují plynulejší obraz, za cenu přenosu většího množství dat. Při nastavení frekvence nap{jení na 50 Hz jsou k dispozici tyto hodnoty: 1fps (sn/s), 2fps, 3fps, 5fps, 8fps, 10fps, 15fps, 20fps a 25fps. o Video quality (Kvalita obrazu) lze nastavit hodnoty: Medium (Střední), Standard (Standardní), Good (Dobr{), Detailed (Detilní) a Excellent (Vynikající). 60

61 7.8.2 Audio settings (Nastavení zvuku) Mute (Ztišit) tato volba vypne přeno zvuku ke všem klientům, ačkoliv mají přenos zvuku povolený na str{nce Client settings. Také dojde k zobrazení varovné hl{šky: Internal microphone input gain (Zesílení vstupu interního mikrofonu) jsou k dispozici možnosti mezi +21 db (nejcitlivější) až -33 db (nejméně citlivé). External microphone input gain (Zesílení vstupu externího mikrofonu) jsou k dispozici možnosti mezi +21 db (nejcitlivější) až -33 db (nejméně citlivé). Audio type (Typ audia) zvolte požadovaný audio kodek AAC nebo GSM- AMR a bitrate: o Kodek AAC je vhodný pro vysokou kvalitu zvuku i za cenu vyšších n{roků na síť. Nastavitelné přenosové rychlosti jsou: 16Kbps, 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps a 128Kbps. o Kodek GSM-AMR je optimalizovaný pro přenos řeči a m{ nižší požadavky na přenosovou rychlost. Nastavitelné přenosové rychlosti jsou: 4.75Kbps, 5.15Kbps, 5.90Kbps, 6.7Kbps, 7.4Kbps, 7.95Kbps, 10.2Kbps a 12.2Kbps. Po provedení změn je uložte stiskem Save. Pozn{mka: Kamera m{ dvě možnosti, jak snímat zvuk: pomocí zabudovaného nebo externího mikrofonu připojenému na vstup. Přepínač volby zdrojového mikrofonu je umístěn na zadní č{sti kamery. 61

62 7.9 Motion detection (Detekce pohybu) Tato kapitola popisuje, jak nastavit softwarovou detekci pohybu v kameře. Celkem lze nastavit tři nez{visl{ detekční okna. Pro zapnutí detekce pohybu postupujte podle kroků: 1. Klikněte na New pro vytvoření nového okna detekce pohybu. 2. Zadejte n{zev okna, pro přesun a změnu velikosti okna použijte myš. Pro smaz{ní okna stiskněte křížek v pravém horním rohu okna. 3. Nastavte citlivost pohybového detektoru (Sensitivity) a procentu{lní změnu v obraze (Percentage). 4. Klikněte na Save pro uložení. 5. Zaškrtněte Enable motion detection pro zapnutí funkce. 62

63 Barevný procentu{lní indik{tor se bude měnit v z{vislosti na změn{ch v obraze. Pokud bude detekov{n pohyb v obraze a jeho míra přes{hne nastavenou úroveň, změní sloupec barvu na červenou. Také bude dané detekční okno červeně or{mov{no. V případě poplachu lze okamžitě zaznamenat statické obr{zky nebo kr{tké videosekvence a odeslat na vzd{lený server ( , FTP) využitím detekce pohybu jako zdroje poplachu. Více viz kapitola Application. Zelen{ barva indik{toru znamen{, že sice byl detekov{n pohyb, ale jeho míra nepřekročila nastavenou úroveň. Pozn{mka: o Jak funguje detekce pohybu? 63

64 Lze nastavit dva parametry detekce pohybu: Sensitivity (Citlivost) a Percentage (Procentu{lní změna). V ilustraci nahoře jsou obr{zky A a B (nahoře) dva po sobě jdoucí snímky. Změny v pixelech mezi oběma obr{zky jsou vyznačeny šedě (obr{zek C vpravo dole) a budou porovn{ny s nastavením detekce pohybu. Sensitivity vyjadřuje citlivost na pohybující se objekty. Vyšší nastavení citlivosti bude mít tendenci registrovat i nepatrný pohyb, zatímco nižší nastavení jej pravděpodobně pomine. Pokud je citlivost nastavena na 70%, kamera bude považovat fialové oblasti pixelů za poplachové oblasti (obr{zek D vpravo dole). Percentage vyjadřuje proporci mezi poplachovými a všemi pixely v okně detekce pohybu. Pokud bude Percentage nastaveno na 30%, překračuje míra pohybu nastavení a detekční okno bude červeně or{mov{no. Pro využití v zabezpečení doporučujeme vyšší nastavení citlivosti a nižší nastavení procentu{lní změny ačkoliv kamera generuje více falešných poplachů, nedojde k promešk{ní kritického okamžiku. 64

65 7.10 Camera control (Ovl{d{ní ot{čení/nakl{pění/zoomu) Tato kapitola popisuje, jak ovl{dat ot{čení, nakl{pění a zoom kamery pomocí ovl{dacích prvků a přednastavených pozic Preset position (Nastavení prepozic) Na této str{nce můžete přednastavit až 20 poloh kamery, které lze n{sledně seskupit pro režim Patrol kamery (kamera se postupně natočí na všechny přednastavené pozice). Pro nastavení prepozic postupujte podle kroků: 1. Pomocí ovl{dacích tlačítek vpravo nastavte kameru do požadované pozice. 2. Klikněte na tlačítko Set as home nebo Default home pro změnu výchozí pozice kamery. 3. Zadejte požadovaný n{zev prepozice, který může obsahovat maxim{lně 40 znaků. Pro uložení stiskněte Add. N{zev prepozice se zobrazí v seznamu prepozic. 4. Pro smaz{ní propozici zvolte na seznamu a stiskněte Delete. 5. Pro uložení změn stiskněte Save. 65

66 Zoom times display (Zobrazení kroku zoomu) Pokud zvolíte tuto možnost, bude do živého videa vložena informace o aktu{lním nastavení zoomu kamery. Pro zapnutí postupujte takto: 1. Klikněte na tlačítko přiblížit/odd{lit. 2. Zašktrtněte Zoom times display. 3. Pro uložení klikněte na Save. 4. V obraze bude zobrazena informace o aktu{lním nastavení hodnoty přiblížení (zoomu) Patrol settings (Nastavení režimu Patrol) Předem uložené pozice kamery lze vložit do seznamu pozic pro funkci Patrol kamera se cyklicky natočí do všech přednastavených pozic. Pro zapnutí postupujte takto: 1. Klikněte na přednastavenou pozici na seznamu a zvolte Select. 2. Zvolen{ pozice se zobrazí na seznamu Selected locations. 3. Pro přid{ní více prepozic opakujte kroky 1 a Jestli chcete přidanou pozici ze seznamu odstranit, zvolte ji a stiskněte Remove. 5. Zvolte požadovanou pozici a pomocí tlačítek Up a Down upravte její pozici. 66

67 6. Nastavte požadovanou hodnotu rychlosti pohybu kamery pomocí Auto pan/patrol. 7. Pro uložení klikněte na Save. Dwelling time (sec) (Čas na prepozici) nastavte, kolik sekund m{ kamera zůstat v každé pozici. Pozn{mka: Nastavené prepozice se také zobrazí na hlavní str{nce pod zobrazeným videem. Klikněte na Go to pro přechod na prepozici nebo na Patrol pro spuštění patroly. 67

68 Return to home position while idle (N{vrat do výchozí pozice při nečinnosti) Zaškrtnětu tuto volbu, pokud chcete, aby se kamera při nečinnosti otočila zpět do výchozí polohy. Pro zapnutí postupujte takto: 1. Zvolte Return to home position while idle. 2. Zadejte požadovaný čas nečinnosti (kdy není ovl{d{na) kamery. 3. Klikněte na Save. 68

69 7.11 Homepage layout (Vzhled hlavní str{nky) Tato sekce popisuje, jak změnit vzhled hlavní str{nky Preview (N{hled) Tato sekce zobrazuje nastavení proveden{ na vzhledu hlavní str{nky. Lze změnit pozadí str{nky a barvy fontů. Změny se zobrazí v tomto n{hledu automaticky. N{sledující obr{zek ukazuje výchozí nastavení: Logo graph (Obr{zek loga) Obr{zek loga na hlavní str{nce lze změnit. Pro nahr{ní nového loga postupujte prosím takto: 1. Zvolte Custom. 2. V otevřeném dialogu vyberte soubor s obr{zkem loga na disku počítače. 3. Pro nahr{ní obr{zku stiskněte Upload. 4. V případě potřeby zadejte internetový odkaz obr{zku. 5. Pro uložení klikněte na Save. 69

70 Theme options (Možnosti šablony) Zde lze měnit barevnost domovské str{nky. Jsou zde k dispozici tři přednastavené vzory. Změny v nastavení se automaticky projeví v sekci Preview, pro trvalé uložení je však třeba volby potvrdit stiskem Save. 70

71 Pro vlastní úpravu barevnosti str{nky postupujte takto: 1. Klikněte vlevo na položku Custom. 2. Klikněte vpravo na pr{zdné políčko, jehož barvu chcete změnit. 3. Zobrazí se barevn{ paleta. 4. Pomocí posuvníku vpravo a barevného čtverce zvolte požadovanou barvu. 5. Zvolen{ barva se zobrazí v původně pr{zdném políčku a take v n{hledu str{nky. 6. Pro uložení klikněte na Save. 71

72 7.12 Application (Využití) Tato kapitola popisuje, jak nastavit reakce kamery na různé ud{losti. Typickým využitím je třeba odesl{ní obr{zků nebo kr{tkých videosekvencí na FTP nebo em v případě detekce pohybu v obraze. Na ilustraci napravo vidíte, že ud{lost může být spuštěna mnoha zdroji, jako je detekce pohybu nebo externím zdrojem poplachu (např. PIR čidlo atd.). Pokud nastane ud{lost, můžete nastavit, jak{ akce se m{ provést. Kameru lze například nastavit pro odesíl{ní obr{zků nebo videí na ovou adresu nebo FTP server. 72

73 Event settings (Nastavení ud{lostí) Pro otevření str{nky s nastavením ud{lostí klikněte na položku Add pod nadpisem Event settings. Na této str{nce lze nastavit celkem 3 ud{losti. Event name (N{zev ud{losti) zadejte popisný n{zev ud{losti. Enable this event (Povolit tuto ud{lost) zaškrtněte pro zapnutí ud{losti. Priority (Priorita) zvolte relativní prioritu této ud{losti: High (Vysok{), Normal (Norm{lní) a Low (Nízk{). Při souběhu ud{lostí budou nejprve obsluhov{ny ty s vyšší prioritou. Detect next event after x seconds (Detekovat další ud{lost po x sekund{ch) zadejte čas, po který budou další ud{losti ignorov{ny. Ud{lost je akce vyvolan{ nastaveným zdrojem poplachu, kter{ sest{v{ z n{sledujících prvků: Trigger (Spoušť), Event Schedule (Kalend{ř ud{losti) a Action (Akce). 73

74 Trigger (Spoušť) neboli příčina vzniku ud{losti, může to být softwarov{ detekce pohybu v kameře nebo externí zdroj poplachu: o Video motion detection (Softwarov{ detekce pohybu v obraze) ud{lost bude spouštěna zabudovaným detektorem pohybu. Nejprve je třeba nastavit detekci pohybu, viz kapitola Motion detection. o Periodically (Periodicky) dan{ ud{lost bude vyvol{v{na periodicky v nastaveném minutovém intervalu. Maxim{lně lze nastavit 999 minut. o Digital input (Digit{lní vstup) poplachový vstup kamery umožňuje kameře využít jako zdroj ud{losti sign{l z externího zařízení. Podle pl{novaného využití lze na trhu vybírat z mnoha různých zařízení (PIR čidlo, magnetický kontakt, IR z{vora, změny teploty, vlhkosti atd<). o System boot (Boot systému) ud{lost bude spuštěna, pokud dojde k restartov{ní kamery, například kvůli výpadku nap{jení. 74

75 Event Schedule (Kalend{ř ud{losti) zvolte dny v týdnu a hodiny, ve kterých m{ tato ud{lost pracovat. Form{t času je 24 hodinový. Action (Akce) neboli n{sledek určuje, co se m{ st{t, pokud nastane dan{ ud{lost. o Trigger D/O for x seconds (Aktivovat výstup na x sekund) zvolte čas, po který m{ být aktivov{n digit{lní výstup kamery. o Move to preset position (Přejít na přednastavenou pozici) pokud kameře předem nastavíte prepozice, je možné na ně kameru v případě poplachu ot{čet. Pozn{mka: Pro nastavení ud{losti, jako je třeba odesíl{ní obr{zků nebo kr{tkých videosekvencí, je třeba nastavit také Server a Obsah, aby kamera věděla, co a kam m{ v daném případě odeslat. o Add server (Přidat server) otevře str{nku s nastavením serverů. o Add media (Přidat obsah) otevře str{nku s nastavením obsahu k odesl{ní. 75

76 Po dokončení změn stiskněte pro uložení tlačítko Save a pro zavření stiskněte Close. Nov{ ud{lost/server/obsah se objeví v seznamu. 76

77 Příklad str{nky s nastavenou ud{lostí: Pokud je Event Status (Stav ud{losti) nastaven na hodnotu ON, kamera v případě detekce pohybu v obraze odešle automaticky snímky em. Pokud chcete zastavit odesíl{ní obr{zků, přepněte stav na OFF, a to kliknutím na ON. Také lze ud{lost smazat, a to kliknutím na Delete. Pro smaz{ní serveru jej zvolte v rozbalovacím seznamu a klikněte na Delete. Server lze smazat, pouze pokud není přiřazen ž{dné ud{losti. Pro smaz{ní obsahu jej zvolte v rozbalovacím seznamu Media a klikněte na Delete. Obsah lze smazat, pouze pokud není přiřazen ž{dné ud{losti. 77

78 Server settings (Nastavení serveru) Pro otevření str{nky s nastavením serverů klikněte na položku Add pod nadpisem Server settings. Na této str{nce lze nastavit celkem 5 druhů cílů, kam bude kamea při ud{losti odesílat obsah. Server Name (N{zev serveru) zadejte n{zev tohoto serveru. disk. Server Type (Typ serveru) zvolte typ serveru: , FTP, HTTP nebo síťový v případě ud{losti odešle nastavený obsah em. o Sender address adresa odesílatele. o Recipient address adresa příjemce. o Server address doménový n{zev nebo IP adresa serveru o User name uživatelské jméno pro autentifikaci na ovém serveru. o Password heslo k ovému účtu. Pro ověření, že je nastaven spr{vně, klikněte na tlačítko Test. Pokud připojení funguje, přijde V{m a z{roveň se zobrazí informační hl{ška o stavu testu: Pro uložení stiskněte tlačítko Save. 78

79 FTP v případě ud{losti odešle nastavený obsah na FTP server. o Server address doménový n{zev nebo IP adresa FTP serveru. o Server port výchozí hodnotou pro FTP je port 21, lze však zadat jakékoliv číslo mezi o User name uživatelské jméno pro autentifikaci FTP serveru. o Password heslo FTP účtu. o Remote folder name n{zev vzd{leného adres{ře pro ukl{d{ní obsahu. Pokud adres{ř neexistuje, kamera jej vytvoří. o Passive mode některé firewally neakceptují spojení přich{zející z venkovních sítí. Pokud FTP server podporuje pasívní režim, zaškrtněte tuto volbu pro umožnění přenosu dat přes firewall. Pro ověření, že je FTP nastaveno spr{vně, klikněte na tlačítko Test. Pokud připojení funguje, ve zvoleném adres{ři na FTP naleznete soubor text.txt a z{roveň se zobrazí informační hl{ška o stavu testu: Pro uložení stiskněte tlačítko Save. 79

80 HTTP v případě ud{losti odešle nastavený obsah na HTTP server. o URL zadejte URL adresu HTTP serveru. o User name uživatelské jméno pro autentifikaci HTTP serveru. o Password heslo HTTP účtu. Pro ověření, že je HTTP nastaveno spr{vně, klikněte na tlačítko Test. Pokud připojení funguje, ve zvoleném adres{ři na HTTP serveru naleznete soubor text.txt a z{roveň se zobrazí informační hl{ška o stavu testu: Pro uložení stiskněte tlačítko Save. Network storage (Síťový disk) zvolte pro odesíl{ní obsahu v případě ud{losti na síťový disk. Více viz kapitola Nastavení síťového disku. o Pro uložení změn stiskněte Save a zavřete okno pomocí Close. Nový server se objeví na seznamu, pro jeho smaz{ní server zvolte a stiskněte Delete. Server lze smazat, pouze pokud není přiřazen nějaké ud{losti. 80

81 Media settings (Nastavení obsahu) Pro otevření str{nky s nastavením obsahu klikněte na položku Add pod nadpisem Media settings. Na této str{nce lze nastavit celkem 5 druhů obsahu, který bude kamera při ud{losti odesílat. Media name (N{zev obsahu) zadejte popisný n{zev této položky. Media Type (Typ obsahu) lze zvolit ze tří možností: Snapshot (snímek), Video Clip (kr{tký videosekvence) nebo System log (informace o činnosti kamery). Pro odesl{ní obr{zků v případě poplachu zvolte Snapshot: o Source (Zdroj) zvolte, zda snímky pořídit ze streamu 1 nebo 2. o Send pre-event images (Odesílat snímky pořízené před ud{lostí) kamera umožňuje dočasně ukl{dat snímky do paměti. Nastavte, kolik obr{zků před vznikem ud{losti chcete uložit. Lze uložit až 7 obr{zků. o Send post-event images (Odesílat snímky pořízené po ud{losti) nastavte, kolik obr{zků po ud{losti chcete odeslat. Lze nastavit až 7 obr{zků. Pokud bude například zvoleno 7 a 7 obr{zků, bude celkem odesl{no 14 snímků. o File name prefix (Předpona n{zvu souboru) zadejte zač{tek n{zvu souboru. 81

82 o Add date and time sufix to the file name (Přidat datum a čas do n{zvu souboru) kamera pak bude odesílat obr{zky s datem a časem v n{zvu souboru, čímž dojde k vzniku archivu snímků. Video clip (Videosekvence) zvolte pro odesl{ní kr{tkého videa. o Source (Zdroj) zvolte, zda video pořídit ze streamu 1 nebo 2. o Pre-event recording (Z{znam před ud{lostí) kamera umožňuje dočasně ukl{dat video do paměti. Nastavte, kolik sekund před vznikem ud{losti chcete uložit. Lze uložit až 9 sekund. o Maximum duration (Maxim{lní délka) nastavte, kolik sekund celkem chcete nahr{t. Lze nastavit až 10 s. Pokud bude například zvolena maxim{lní délka videa na 10 s a z{znam před ud{lostí na 5s, kamera bude po ud{losti nahr{vat video ještě 4 s. o Maximum file size (Maxim{lní velikost souboru) zadejte maxim{lní velikost souboru. o File name prefix (Předpona n{zvu souboru) zadejte zač{tek n{zvu souboru. 82

83 System log (Log systému) zvolte pro odesíl{ní logu (informací o činnosti kamery). Pro uložení změn stiskněte Save a zavřete okno pomocí Close. Nový obsah se objeví na seznamu Recording (Z{znam) Tato kapitola popisuje, jak nastavit z{znam kamery. Před nastavov{ním této str{nky prosím nastavte síťový disk. Klikněte na Server pro otevření str{nky s nastavením a postupujte takto: Network Storage Settings (Nastavení síťového disku) 1. Zadejte údaje korespondující s nastavením Vašeho síťového disku. 83

84 2. Pro otestov{ní klikněte na Test. Výsledek testu se zobrazí v novém okně. Pokud je vše v poř{dku, na síťovém disku se objeví nový soubor test.txt. 3. Zadejt n{zev síťového disku. 4. Klikněte na Save pro uložení a pomocí Close str{nku zavřete. 84

85 Recording Settings (Nastavení z{znamu) Pro otevření str{nky s nastavením z{znamu klikněte na položku Add pod nadpisem Recording Settings. Na této str{nce lze nastavit celkem 2 režimy z{znamu. Recording name (N{zev z{znamu) zadejte popisný n{zev režimu z{znamu. Enable this recording (Povolit tento z{znam) zaškrtněte pro zapnutí. Priority (Priorita) zvolte relativní prioritu tohoto z{znamu: High (Vysok{), Normal (Norm{lní) a Low (Nízk{). Při souběhu budou nejprve pořizov{ny z{znamy s vyšší prioritou. Source (Zdroj) zvolte, zda z{znam pořizovat ze streamu 1 nebo 2. Recording Schedule (Kalend{ř z{znamu) zvolte dny v týdnu a hodiny, ve kterých m{ z{znam probíhat. Form{t času je 24 hodinový. Destination (Cíl) zvolte, kam se mají soubory se z{znamy ukl{dat. Toto pole je ve výchozím stavu pr{zdné, pro nastavení cílů prosím přejděte na Configuration Application Server Settings pro nastavení síťového disku. Max recording capacity (Maxim{lní kapacita úložiště) až bude tento limit dosažen, začnou se automaticky přepisovat nejstarší nahr{vky. 85

86 File size for each recording (Velikost každého z{znamu) zadejte maxim{lní velikost každého souboru se z{znamem. Pro uložení změn klikněte na Enable this recording a zavřete okno pomocí Close. Nový z{znam se objeví na seznamu Recordings, pro jeho smaz{ní jej zvolte a stiskněte Delete. Klikněte na: Video pro otevření str{nky s nastavením z{znamu. ON pro vypnutí z{znamu (stav se změní na OFF). NAS pro otevření seznamu uložených z{znamů. 86

87 7.14 System log (Logy systému) Tato kapitola popisuje, jak nastavit odesíl{ní logů (z{znamů o činnosti kamery) na externí server, například pro z{lohu nebo vzd{lené monitorov{ní stavu kamery Remote log (Vzd{lený log) Kameru lze nastavit pro odesíl{ní logů na vzd{lený server za účelem z{lohy. Před využitím této funkce si prosím nainstalujte utilitu pro příjem vzd{lených logů logů, například Kiwi Syslog Deamon - Pro aktivaci této funkce postupujte podle kroků: 1. Zadejte IP adresu vzd{leného losovacího serveru. 2. Zadejte port serveru. 3. Zakškrtněte Enable remote log a stiskněte Save Current log (Současný log) Seznam obsahuje z{znamy o činnosti kamery v chronologickém pořadí. Je uložen v paměti kamery a po dosažení určité velikosti se začne od konce přepisovat. 87

88 7.15 View parameters (Zobrazit parametry) Tato str{nka obsahuje informace o veškerých nastaveních v kameře v abecedním řazení. Při kontaktov{ní technické podpory prosím zasílejte i tento výpis Maintenance (Údržba) Tato kapitola popisuje, jak vést kameru do tov{rního nastavení, provést upgrade verze firmware v kameře atd Reboot (Restartovat) 88

89 Tato volba kameru vypne a zapne. Opětovné uvedení do provozu trv{ jednu až dvě minuty. Po obnovení činnosti se zobrazí živý obraz. V průběhu restartu kamery je zobrazena n{sledující hl{ška: Pokud po restartu nedojde k obnovení spojení, zadejte do prohlížeče ručně IP adresu kamery a potvrďte Restore (Obnova tov{rního nastavení) Tato volba způsobí vymaz{ní veškerých nastavení a n{vrat k hodnot{m nastaveným výrobcem. Z vymaz{ní lze vyloučit n{sledující nastavení: Network Type nastavení sítě. Daylight Saving Time (Letní čas) informace o nastavení přechodu na letní čas. Custom langure (Vlastní jazyk) vlastní překlad jazykového XML souboru. Pokud ani jednu z možností nezvolíte, obnoví se do tov{rního nastavení všechny parametry. V průběhu obnovov{ní parametrů kamery je zobrazena n{sledující hl{ška: 89

90 Calibrate (Kalibrovat) Tato funkce automaticky vystředí polohu kamery, kter{ se mohla změnit působením vnějších sil, například otočením hlavy kamery rukou. Kalibrace proběhne okamžitě bez dalších hl{šek či potvrzení Upgrade firmware (Aktualizace firmware v kameře) Tato funkce umožňuje aktualizovat firmware ve Vaší kameře. Proces aktualizace trv{ přibližně 5 minut. Během aktualizace kameru nevypínejte! Pro aktualizaci firmware v kameře postupujte takto: 1. St{hněte si nejnovější firmware ze str{nek nebo Jedn{ se o soubor s příponou *.pkg. 2. Klikněte na Browse a zvolte soubor s firmware. 3. Klikněte na Upgrade. Kamera zah{jí proces aktualizace a po jeho skončení se restartuje. 4. Aktualizace je úspěšn{, pokud se objeví text Reboot system now!! This connection will close. Poté obnovte připojení ke kameře. Po úspěšné aktualizaci se objeví n{sledující obrazovka: 90

91 Při zvolení neplatného souboru s firmware se zobrazí tento text: 91

92 Export/Upload Files (Exportovat/Vložit soubory) Tato funkce umožňuje exportovat a nahr{t konfigurační soubor pro přechod na letní čas a jazykový soubor pro překlad do vlastního jazyka. Export daylight saving time configuration file (Exportovat soubor s konfigurací přechodu na letní čas) Tato funkce umožňuje ručně definovat poč{teční a koncový čas posunu na letní čas. Pro nastavení postupujte takto: 1. U položky Export Daylight Saving Time Configuration File klikněte na tlačítko Export pro export Extensible Markup Language (*.xml) souboru. 2. Soubor otevřete nebo uložte na disk. 3. Otevřete soubor pomocí textového editoru (např. Microsoft Notepad), najděte svoje časové p{smo a proveďte změny času posunu. Po dokončení soubor uložte. V uk{zce níže začín{ posun na letní čas každý rok ve 2:00 r{no druhou neděli v březnu a končí ve 2:00 r{no každou první neděli v listopadu: 92

93 Upload daylight saving time configuration file (Nahr{t soubor s konfigurací přechodu na letní čas) U kolonky Upload klikněte na Browse a zvolte upravený XML soubor. Pokud jsou parametry nastaveny nespr{vně, dojde k zobrazení n{sledující hl{šky: 93

94 Klikněte na Upload. Pro nastavení přechodu na letní čas přejděte na str{nku System. Pokud se pokusíte nahr{t soubor ve špatném form{tu, zobrazí se n{sledující hl{ška: Export language file (Export jazykového souboru) zvolte pro uložení souboru, který lze v textovém editoru přeložit do libovolného jazyka. Výchozími jazyky od výrobce jsou: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, 日 本 語, Português, 簡 体 中 文, a 繁 體 中 文. Upload custom langure file (Nahr{t vlastní jazykový soubor) klikněte na Browse, zvolte přeložený jazykový soubor a nahrajte do kamery pomocí Upload. 94

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA PŘEHLED IP kamera VIVOTEK FD7131 je tříos{ fixní síťov{ dome kamera určen{ do vnitřních prostor. Tato IP kamera m{ zabudovaný širokoúhlý varifok{lní objektiv, který

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Den/Noc funkce Komprese H.264 Rozlišení 2 Megapixely NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

Den/Noc funkce Komprese H.264 Rozlišení 2 Megapixely NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA Den/Noc funkce Komprese H.264 Rozlišení 2 Megapixely NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být z{kony Vašeho st{tu zak{z{ny. Síťov{ kamera není jenom kamera vybaven{

Více

FD8133 Z{kladní vnitřní dome kamera. FD8134 Den/Noc provoz Zabudovaný IR přísvit NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

FD8133 Z{kladní vnitřní dome kamera. FD8134 Den/Noc provoz Zabudovaný IR přísvit NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA FD8133 Z{kladní vnitřní dome kamera FD8134 Den/Noc provoz Zabudovaný IR přísvit NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být z{kony Vašeho st{tu zak{z{ny. Síťov{ kamera

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál

i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál i-tec WPOINT - WiFi Repeater 300Mbps WPS (WPOINT-REPEAT) Manuál Úvod WPOINT - WiFi Repeater je kombinované zařízení pro využití v bezdrátových sítích (standardu 802.11 b/g/n) i kabelových sítích (Ethernet

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx

Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx Odborný manuál pro kamery IPS/Zoneway NC8xx 2014 Kamery jsou určené pro odbornou montáž. Pro správnou konfiguraci kamery jsou nutné základní znalosti fungování počítačových sítí a operačního systému Windows.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál

EUSSO GL2454-01. 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér. Uživatelský manuál EUSSO GL2454-01 108Mbps Wireless Network 32-bitový PCMCIA adaptér Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b Dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS

Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Návod k nastavení routeru AirLive GW-300R/NAS Obsah : 0 Úvodní obrazovka strana 2 1 Základní nastavení strana 2 1.1 Nastavení hesla strana 3 1.2 Časové pásmo strana 4 1.3 Nastavení připojení internetu

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka

TerraMaster U1. Domácí NAS server pro multimédia. Uživatelská příručka TerraMaster U1 Domácí NAS server pro multimédia Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu Pohled zepředu: LED indikátor Po zapnutí se rozsvítí modré LED světlo, které značí, že je server zapnutý. Po

Více

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM

NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM NASTAVENÍ WDS REŽIMU NA ROUTERECH TENDA S BROADCOM CHIPSETEM K dispozici jsou dvě verze manuálu: A) Stručný manuál B) Podrobný manuál včetně printscreenů A) Stručný manuál Nastavení AP2: 1) Změňte IP adresu

Více

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com

OBSAH. Všechna práva vyhrazena. www.kguardsecurity.com OBSAH Průvodce nastavením sítě..2 Nastavení statické IP.... 5 Nastavení DHCP. 7 Nastavení Kguard free DDNS.. 11 Příručka Port Forwading z IE... 13 Příručka Port Forwarding pro mobilní telefon 17 Použití

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod

755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod 755-250 IP Kamera 2009.4 V3.0 Uživatelský Návod Obsah 1 Úvod... 3 2 Funkce... 3 3 Vyobrazení a Ovládání... 4 3.1 Vyobrazení přístroje... 4 3.2 Ovládání... 4 4 Připojení k Síti... 5 4.1 Postup pro připojení...

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 2013-05 V4.0

Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 2013-05 V4.0 Kamery Zoneway jsou určeny pro odbornou montáž, doporučujeme instalaci kamery svěřit odborníkům 用 户 手 册 IP Kamery Zoneway Uživatelský manuál 2013-05 V4.0 Index 1. PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU... 3 1.1. SHRNUTÍ...

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business NWA-3160 Bezdrátový přístupový bod 802.11a/b/g třídy Business NWA-3163 Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Start me quick! Čeština

Start me quick! Čeština Start me quick! Čeština Popis zařízení: Package contents: Chcete-li nainstalovat kameru, postupujte takto: Žárovka-indikátor Snímač svítivosti Čočka kamery Žárovky infračerveného osvětlení Kloub otáčení

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

EUSSO GL-2454AP. 108Mbps bezdrátový přístupový bod. Uživatelský manuál

EUSSO GL-2454AP. 108Mbps bezdrátový přístupový bod. Uživatelský manuál EUSSO GL-2454AP 108Mbps bezdrátový přístupový bod Uživatelský manuál 1 Charakteristika produktu Zařízení vyhovuje standardům IEEE 802.11g a 802.11b. Zařízení dosahuje přenosové rychlosti až 54Mbps v 802.11g

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR

DVR/NVR Uživatelský manuál. Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Uživatelský manuál Dahua DVR/NVR Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 1 1.2.1 Otevření skříně... 1 1.2.2 Demontáž krytu DVR...

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB

NBG4615. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Bezdrátový Gigabitový router třídy N s funkcí NetUSB Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze firmwaru 1.00 Vydání 1, prosinec

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ibaby Monitor M2 - uživatelská příručka easyapple.cz Uživatelská příručka ibaby Monitor M2 - uživatelská příručka Obsah! easyapple.cz Úvod! 2! Obsah balení! 2! Funkce a vlastnosti zařízení! 2! Specifikace

Více