Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti"

Transkript

1 Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl

2 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla z do té doby působících bank 3. a 9. března 1919 měnová reforma, zavedení vlastní měny, Alois Rašín první ministr financí ČSR Vydáváním pověřen prozatimní Bankovní úřad při ministerstvu financí, vydával státovky. Určoval primární úrokové sazby. Poštovní úřad šekový, zajišťoval bezhotovostní platby. 1. dubna 1926 vznikla Národní banka (guvernér Vilém Pospíšil). Konec státovek, do oběhu bankovky.

3 Bankovnictví po 1. světové válce Po 1. sv válce zakládání nových bank. V letech zvýšení z 22 na 38, kapitál se zvýšil z 529 na 1906 mil korun. V letech všechny banky postihla bankovní krize. Banky začaly zajišťovat finanční transakce při importu a exportu. Do té doby pouze zahraniční. Občanské a živnostenské záložny, poskytovaly směnečné, lombardní a osobní úvěry. Kampeličky poskytovaly nejlevnější úvěry. Pouze v působnosti družstva.

4

5 Bankovní systém V tomto období zaniklo mnoho bank. Činnost zahájila Národní banka Československá a Poštovní spořitelna. Zřízen Československý reeskontní a lombardní ústav v Praze. Národní banka Československá působila od 1. dubna 1926 jako akciová společnost. Spravovala Československou měnu, provozovala úvěrové obchody.

6 Bankovnictví během 2. sv. války Mnichovská dohoda a německá okupace měla veliké důsledky pro bankovnictví. Zákonným oběživem česká koruna a říšská marka. Na Slovensku zřízena Slovenská národní banka. U nás Národní banka pro Čechy a Moravu. Podřízenost německému řízení, rostoucí inflace. Mnoho bank skončilo likvidací. Odbourány devizové operace. Přerušeno spojení s evropskými a zámořskými ústavy. Němci zabavili Národní bance téměř kg zlata => zlikvidovali krytí protektorátní koruny. Kurz marky stanoven na 1 říšská marka = 10 protektorátních korun. Podhodnocení koruny o 30%.

7 Bankovnictví během 2. sv. války Od počátku působení exilové vlády v Londýně se její představitelé snažili připravit konsolidování měny osvobozené republiky. Exilová vláda se podílela na založení Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. V červenci 1944 v Breton Woods podepsali pod vedením ministra financí ustavující dokumenty.

8

9 Bankovnictví po skončení 2. sv. války do roku 1968 V prvním poválečném roce exitovaly 2 centrální banky: Národní banka pro Čechy a Moravu (v Praze) Slovenská národní banka (v Bratislavě) V řijnu 1945 zrušena existence 2 ústavů. Pouze Národní banka Československá. Německé banky obsazeny národní správou. Znárodněny akciové banky a od roku 1948 i soukromé bankovní domy. Ke konci roku 1954 Československo muselo vystoupit z Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

10 Bankovnictví po skončení 2. sv. války do roku 1968 Po skončení 2. sv. války vládl chaos v peněžním oběhu. Platilo 5 měn: České protektorátní koruny Slovenské koruny Říšskoněmecké marky Maďarské pengö Polské zloté Každá měla vlastní kurz. Počátkem r do oběhu ještě korunové poukázky, ty sloužily jako platidla sovětské a československé armády. První reformy měly zlikvidovat cizí měny a nahradit je československými korunami.

11 Bankovnictví po skončení 2. sv. války do roku 1968 Podle dekretů prezidenta byla k zavedena jednotná československá koruna. Veškerá hotovost složena u peněžních ústavů peněžní vklady, pojistky a cenné papíry byly zablokovány. Celkem 256mld korun. Do oběhu se vrátilo 19mld Kčs (15%). Nový kurz koruny k cizím měnám určen v poměru k americkému dolaru v poměru 1USD=50Kčs. 1Kčs odpovídala 17,7mg zlata. Vztah k britské libře 1GBP=200Kčs. Na počátku 50. let nahrazena měnová politika řízením peněžního oběhu. Zaměřeno na pokladní plán, úvěrový plán a devizový plán. Uvěrový plán určoval objem, strukturu a umístění bankovních úvěrů.

12 Bankovnictví po skončení 2. sv. války do roku 1968 Nový systém řízení peněžního oběhu potřeboval čistý peněžní stav. K 1. červnu 1953 provedena peněžní reforma z důvodu přechodu na příkazový systém sovětského typu. Platidla z roku 1945 a dalších byla vyměněna v poměru 52,1mld Kčs za 1,4mld Kčs. Prostředky na vázaných vkladech (z r. 1945) přibližně 80 mld Kčs byly anulovány. Mzdy zemědělců a důchody proplaceny v poměru 5:1. Zlatý obsah koruny sanoven na 0,123g zlata. Zrušení přídělového systému zásobování.

13 Bankovnictví po skončení 2. sv. války do roku 1968 Od 1. června 1953 se staly jedinými zákonnými platidly bankovky 100, 50, 25, 10 a státovky 5, 3, 1. Mince 25, 10, 5, 3, 1 haléře. Státovky vydávalo Ministerstvo financí Praha a bankovky Státní banka československá. Státovky a bankovky nebyly podepisovány.

14

15 Bankovnictví po skončení 2. sv. války do roku 1968 V roce 1948 Komunistická strana převzala moc, začalo být plánovité řízení uplatňováno i v bankovním sektoru. Vládním usnesením z 25. března 1948 vytvořeny 2 provozní banky: Živnostenská pro Čechy a Tatrabanka pro Slovensko. Investiční banka pro financování dlouhodobých úvěrů. Všechny banky podřízeny jednotnému řízení ministerstva financí. Vyvrcholením centralizace peněžnictví byl zákon o Státní bance československé a vytvoření jednostupňového bankovního systému. Státní banka československá vznikla jako hybrid centrální, komerční a investiční banky. Výhradní právo vydávat bankovky, určovat kurz koruny, stanovovat ceny zlata.

16 Bankovnictví po skončení 2. sv. války do roku 1968 Do roku 1965 byla podřízena ministerstvu financí, poté samostatným orgánem pro řízení měnové politiky. Každý podnik byl navázaný na jedinou pobočku banky, u níž byla soustředěna jeho veškerá bankovní agenda. Přímost vylučovala úvěr mezi podniky.

17 Bankovnictví v období normalizace ( ) Nedošlo k institucionálním změnám. Zavedení systému automatizovaných bankovních operací. Základem řízení byl měnový plán, ten byl sestaven na podzim roku První etapa automatizace proběhla v letech a zahrnovala instalaci 3 počítačových systémů a hromadné zpracování dat. Propojení poboček vyžadovalo elektronický přenos dat po telefonní, nebo dálnopisné síti. K vznik systému automatizovaných bankovních operací (ABO). Každá organizace dostala přiděleno jedinečné číslo účtu.

18 Bankovnictví v období normalizace ( ) V roce 1967 byly sloučeny státní spořitelny celé ČSSR. K významným produktům patřily vkladní knížky. Ty bylo možné založit na jméno nebo na doručitele. Sporožirové účty byly úročeny 2%. Prémiové spoření mladých mělo úrok 5,3% a cyklus trval 5 let. Od 50. let se rozvíjely půjčky. Maximálně Kčs s úrokovou sazbou 2,5% na zařízení bytu a na pořízení bytu 1%

19 Bankovní systém v období Obnoveno členství Československa v Mezinárodním měnovém fondu a ve Světové bance. Vznikla Bankovní asociace. Vznikl bankovní dohled jako útvar dohlížející na dodržování zásad pro fungování obchodních bank. V rámci centrální banky založeno clearingové centrum jako místo, kde mají banky účet a provádějí mezi sebou transakce. V roce 1992 došlo k 1. vlně kupónové privatizace a přijat zákon o České národní bance. Banky přetransformovány na akciové společnosti. Činnost zahájila burza cenných papírů. Počátkem 90. let zanikl jednostupňový bankovní systém a vznikl dvoustupňový.

20 Bankovní systém v období Národní banka měla funkci banky státu a banky bank. Obchodním bankám vedla účty a poskytovala jim pomoc. Mohla vyhlašovat kurz k cizím měnám a stanovit cenu zlata. Pravomoce bankovní rady určeny ze zákona. Od polovniny roku 1990 došlo k rozvoji bankovního sektoru.

21 Bankovnictví od roku 1993 až do vstupu ČR do EU K vznikla Česká národní banka. Rozdělení československa znamenalo rozdělení měn. Technika měnové odluky spočívala v okolkování bankovek s hodnotou 100Kčs a výše. Nižší byly ponechány beze změny. Hodnota všech závazků a pohledávek pohledávek se přepočetla 1:1. Minimální kapitál 500mil Kč. Na trh vstoupily stavební spořitelny. V roce bankovní novely. Omezení propojení bank s nebankovní sférou a zpřísnění udělování povolení.

22

23 Použité zdroje

24 Děkuji za pozornost

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky

Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky Úvod Jan Cimburek * Pavel Řežábek ** Peníze jsou fenoménem, který je starý mnoho tisíc let. Hlavní roli v oblasti peněz hrála neúvěrová

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Vysoká škola ekonomická v Praze Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Karel Zeman 2013 Určeno jako učební pomůcka pro výuku předmětů studijních oborů

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více