PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE"

Transkript

1 PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020

2 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období , které nám slouží jednak pro sestavování rozpočtových výhledů na dva až pět let, jednak jako dokument pro čerpání dotací a pro další potřeby. Vzhledem k tomu, že start fondů Evropské unie, resp. jednání o fondech nabralo poměrně velké zpoždění, navrhuji zastupitelstvu obce přijmout následující opatření a to: V období roku 2013 zpracovat dokument PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU Tento materiál obsahuje východiska a zkušenosti z programového období , resp. z PROV obce Výravy na léta směřujících do záměrů obce do roku V období roku 2014 zpracovat dokument PROGRAM ROZVOJE A OBNOVY VENKOVA OBCE VÝRAVY NA OBDOBÍ Příprava struktury programů na léta , kterou rozpracovávají řídící orgány v souladu s příslušnými nařízeními Evropské unie, zatím neobsahují návrh prioritních os programu ani samotné návrhy struktury programu. Dokument bude uzpůsoben stanoveným prioritním osám, které mají být známy přibližně v druhé polovině roku Vláda se rozhodla na efektivnější variantě čerpání evropských peněz. Vymezila osm operačních programů (proti dnešním 17 operačních programů) pro roky do kterých se rozdělí přibližně o 20 procent méně peněz než v období současném. Během první části zpracování Programové koncepce budou probíhat práce na informování veřejnosti a komunitním zapojení občanů do definice potřeb obce a do návrhu řešení. Nejdůležitějším úkolem první poloviny zpracování je zapojení všech občanů, spolků, sdružení a podnikajících zemědělských i nezemědělských osob do veřejného procesu tvorby strategie což by mělo napomoci zviditelnění venkova obce Výravy. Ve Výravě dne Ing. František Schwarzer, starosta obce Digitálně podepsáno Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 2 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

3 1. ÚVODNÍ ÚDAJE. Průběh zpracování rozvojové studie: Dne byla předložena starostou obce na zasedání Zastupitelstva obce osnova Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020, která byla odsouhlasena. První návrh, Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020, zpracovaný starostou obce Ing. Františkem Schwarzerem, byl předložen a projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce a pracovní skupiny pro Rozvoj a obnovu venkova dne. a zveřejněn na webových stránkách Obecní úřad / Úřední deska / Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020 vyvěšeno.; původce ZO Výrava; svěšeno.; k připomínkovému řízení ze stran občanů. Druhý návrh, Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020, byl předložen a projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce a pracovní skupiny pro Rozvoj a obnovu venkova dne. a zveřejněn na webových stránkách Obecní úřad / Úřední deska / Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020 vyvěšeno.; původce ZO Výrava; svěšeno.; Konečný návrh, Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020, byl předložen, projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne. a zveřejněn na webových stránkách Obecní úřad / Úřední deska / Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020 První a druhý návrh byl předložen zastupitelům a členům pracovní skupiny pro Rozvoj a obnovu venkova, formou em, min. 14 dnů před zasedáním Zastupitelstva obce. Konečný návrh byl předložen zastupitelům formou em, min. 7 dnů před zasedáním Zastupitelstva obce. Řešitelský tým pracovní skupina pro rozvoj a obnovu obce Výrava: funkce v pracovní skupině vedoucí skupiny Jméno Ing František Schwarzer zastupuje funkce v pracovní skupině Jméno starosta obce člen skupiny Václav Šípek zástupce Pavel Vejman místostarosta obce člen skupiny Vladimír Panenka člen skupiny člen skupiny člen skupiny Pavel Jurčík Jiří Hájek, ml. Mgr.Jitka Hrubá člen zastupitelstva obce; podnikající právnické osoby člen zastupitelstva obce; podnikající fyzické osoby člen zastupitelstva obce; podnikající fyzické osoby zastupuje člen zastupitelstva obce; starosta SDH Výrava Zemědělské družstvo vlastníků Výrava předseda člen skupiny Jan Hrubý Velitel JPO obce Výrava člen skupiny člen skupiny Jiří Rohlena Josef Treksa člen skupiny Iva Komínková člen zastupitelstva obce člen skupiny Jiří Fabián Použité podklady: 1. Program rozvoje a obnovy venkova obce Výravy na období Strategický plán rozvoje Mikroregionu Černilovsko z 11/ Strategický plán LEADER Místní akční skupiny nad Orlicí z 10/ Program rozvoje venkova ČR na období Programové cíle národní strategický plán LEADER Profil obce Vybrané indikátory (ukazatele) 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE ukazatel údaj ukazatel údaj statut obec Adresa úřadu Výrava 116, Zeměpisná délka URL Zeměpisná šířka Nadmořská výška 250 m n.m. Katastrální území výrava Katastrální výměra 8,45 km 2 (845 ha) Zákl. územní jednotka Počet obyvatel k NUTS CZ v produktivním věku 235 okres Hradec Králové Průměrný věk 42 let kraj Královéhradecký Počet částí obce 2 (Výrava a Dolní Černilov) Vzdálenost od okresního města (na okraj) 12 km Honební společenstvo Výrava starosta Myslivecké společenství Králova Lhota hospodář předseda komise MS Dolní Černilov; ; podnikající fyzické osoby Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 3 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

4 4.1. Vazby obce k okolí Členem Mikroregionu Černilovsko je obec Výravy od jeho vzniku Mikroregion Černilovsko vznikl nejprve jako volné sdružení obcí bez právní subjektivity. V souvislosti se vznikem nového zákona o obcích se mikroregion transformoval na svazek obcí registrovaný dnem Hranice Mikroregionu vyplynuly z území bývalé střediskové obce. Členem MAS nad Orlicí je obec Výrava od MAS je pracovní skupina, ustavená k vytvoření integrované strategie na obnovu a rozvoj venkovského regionu. Místní akční skupina sdružuje obce, neziskové organizace, občany a podnikatelské subjekty a odpovídá požadavkům dle pravidel iniciativy LEADER Vazby mezi obcemi Smlouva o přeshraniční spolupráci uzavřená mezi obcí Výrava, Královéhradecký kraj, ČR a obcí Výrava, Prešovský kraj, SR. Partnerská smlouva byla uzavřena v prosinci 2007 a v březnu 2008 byl odsouhlasen společný projekt přeshraniční spolupráce pro rozvoj venkova. 3. PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE A OBNOVY OBCE VÝRAVA NA LÉTA (PROGRAMOVÁ ČÁST) 3.1. Péče o stavební fond 3.2. Technická infrastruktura (kanalizace; vodovod; veřejné osvětlení; rozhlas; informační tabule) provedena kontrola odpadních vod, Výravského potoka, laboratoří potvrzení MM HK odbor životního prostředí do roku 2018; výstavba vodovodu do místní části obce Dolní Černilov v celkové výši 5 mil. Kč (obec se podílí na investici ve výši 500 tis. Kč) rok 2011; dílčí oprava veřejného osvětlení v úseku od Šípkových k Havlovým v celkové hodnotě 109,8 tis. Kč (financovaná v plné výši z prostředků obce) rok 2006; generální obnova veřejného osvětlení po obci vč. malé strany v celkové hodnotě 300 tis. Kč (financování ve výši 101 tis. Kč z POV a zbývající část u prostředků obce) rok 2008; obnova veřejného rozhlasu ( kombinovaný drátový a bezdrátový), jako varovný a informační systém obyvatelstva a protipovodňové opatření, po obci Výrava a Dolní Černilov v celkové hodnotě 0,250 mil. Kč (předpoklad financování ve výši 0,175 mil. Kč z celkových výdajů z rozpočtu KHK a zbývající část z prostředků obce) rok 2013; odstranění vývěsních tabulí u Obecního úřadu a instalace vývěsní tabule na Dolním Černilově rok 2012; elektronické zabezpečení objektu budovy obecního úřadu (financovaná v plné výši z prostředků obce) rok 2009; výstavba zesilovací stanice Telecomu (financováno v plné výši investorem) rok 2007; 3.3. Občanská vybavenost a služby; péče o stavební fond (areál pro sport a volnočasové aktivity; volný čas dětí a mládeže; turistické zařízení; pořízení praporu a znaku; památník obětem; stálá výstavní expozice; nebytový stavební fond) Kabelová přípojka NN do areálu pro sport a volnočasové aktivity v celkové hodnotě Kč (financované v plné výši z prostředků obce) rok Nákup a směna pozemků p.č a 2329 a začleněny do areálu pro sport a volnočasové aktivity v celkové hodnotě Kč Kč (financované v plné výši z prostředků obce) rok Stavba dráhy na útok v areálu pro sport a volnočasové aktivity realizováno JPO a SDH; areál pro sport a volnočasové aktivity zázemí sportoviště v celkové výši 597 tis. Kč (financováno ve výši 249 tis. Kč z vlastních zdrojů obce, zbývající část 348 tis. Kč prostřednictví MAS nad Orlicí) rok 2011; výstavba dětského hřiště v celkové hodnotě více než 150 tis. Kč (financování z prostředků MČ ve výši 40 % a zbývající část z prostředků obce) rok ; pořízení obecního praporu a obecního znaku rok.. přemístění pomníku padlých z I. a II. světové války, jeho očištění a pozlacení (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2012; bylo započato s úpravou a dostavbou víceúčelové budovy čp. 104 Obecního domu v celkových výdajích 1 663,9 tis. Kč (financováno v plné výši z prostředků obce) rok2010; ukončena přestavba 2NP objektu Obecního domu (bývalé školy) Společenské centrum rok 2011; kolaudace Společenského centra rok 2013; ukončena oprava fasády objektu čp. 104, kovaného plotu s podezdívkou (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2012; obnova zdí a chodníků po obecním hřbitově a stavba přístřešku pro kolumbárium v celkové hodnotě 0,757 mil. Kč (financování ve výši 90 % způsobilých výdajů z EU a zbývající část z prostředků obce) rok 2013; dokončení rekonstrukce Spolkového domu (obnovy Obecního úřadu a přístavby hasičárny) Kč (financováno ve výši.. Kč z vlastních zdrojů obce, zbývající část.. Kč z prostředků EU a NZ prostřednictví MAS nad Orlicí) rok 2013; Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 4 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

5 zakoupen v rámci MČ velkoprostorový stan je ve správě obcí Výrava rok 2010; kolaudace venkovního všesportovního hřiště v areálu pro sport rok 2012; 3.4. Pozemní komunikace a dopravní obslužnost dokončení rekonstrukce a opravy chodníků II. etapa v úseku po bývalou školu v celkové hodnotě 1 050,8 tis. Kč (financované v plné výši z prostředků obce) rok 2006; rekonstrukce a oprava chodníků III. etapa v úseku od bývalé školy čp.104 po čp. 17 v celkové hodnotě více než 1 mil. Kč (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2007; generální obnova chodníků IV. od čp. 17 po čp.. Halmichovi a V. etapy okolí křižovatky s navazujícím bezbariérovým podsvětleným přechodem s lávkou pro chodce a dopravnímu značení a směr obecní hřbitov v celkové hodnotě 2,6 mil. Kč (financování ve výši 90 % způsobilých výdajů z EU a zbývající část z prostředků obce) rok 2008; VII. etapa zpevněných chodníků od čp.. Píšových po čp. Panenkovi v celkové hodnotě 1,636 mil. Kč (financování ve výši 30 % celkových výdajů z POV a zbývající část z prostředků obce) 2013; zpevněné chodníky IV. b) etapa dokončení od čp.. Halmichových po čp..u Cmuntových v celkové hodnotě 0,732 mil. Kč (financování v plné výši z prostředků obce) 2013; parkoviště pro obecní dům v celkové výši 260 tis. Kč (financováno v plné výši z prostředků obce) 2011; nákup a instalace zrcadel na křižovatce od Libnikovic a u Kotlantových na Dolním Černilově rok 2012; na křižovatce u lípy Svobody a výjezdu na silnici II tř. u Hynkových rok 2009 (financováno v plné výši z prostředků obce); rekonstrukce místní komunikace na Dolním Černilově (financováno v plné výši sponzorem) rok 2011; nákup a instalace dopravních značek na účelových a polních komunikací (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2009; výstavba účelové polní komunikace pod Hřiby v celkové hodnotě.. tis.kč a účelové polní komunikace k biocentru v Ráji v celkové hodnotě.. tis.kč (financováno v plné výši z prostředků EU a NZ, prostřednictvím PÚ HK); doplňkový mobiliář autobusová čekárna, přístřešek pro odpadové nádoby, plakátovací plocha a stojan na kola v celkové výši 193,3 tis.kč (financování z prostředků POV KHK ve výši 93,0 tis. Kč a zbývající část z prostředků obce Výravy) rok 2009; úprava obytné zóny na místní komunikaci Malá strana v celkové hodnotě. tis.kč (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2010; 3.5. Životní prostředí a péče o krajinu oplocení pozemku okolo kaple sv. Jana Křtitele a okolo lípy Svobody v celkové hodnotě více než 200 tis. Kč (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2007; osvětlení kaple a podsvětlení lípy Svobody v celkové hodnotě více než 80 tis. Kč (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2007; obnova zeleně na vybraných lokalitách ( obecní hřbitov; cesta k areálu pro sport a..) v obci v celkové hodnotě více než 100 tis. Kč (financování v plné výši z prostředků obce) rok 2008; realizace rekonstrukce a oprava vodní plochy (požární nádrže), obnova a zřízení veřejné zeleně (obecního parku) v okolí vodní plochy v celkové výši 1 782,6 tis. Kč (financováno 800 tis. Kč z prostředků POV KHK a zbývající část z prostředků obce); oprava mostku přes Výravský potok; výměna dopravních značek na místních komunikací aj. drobnější akce (vše ostatní financováno z prostředků obce) rok 2008; započata rekonstrukce Výravského potoka (financováno vlastníkem) rok 2007; výsadba a úprava lesoparku u biocentra v Ráji (financováno Mysliveckým sdružením) rok 2011; zakoupeno příkopové rameno (mulčovač) v celkových nákladech 199,9 tis. Kč (financováno ve výši 30% z prostředků obce) rok2011; 3.6. Veřejná správa; aktivity obce a občanů Pořízení digitalizovaného Územního plánu (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2008; Pravidelně je zajišťována prezentace obce v místním Zpravodaji Černilovsko; Nákup a instalace osvětlené Úřední desce na budově Obecního úřadu; Veřejně přístupný internet převeden do majetku obce; zřízení informačního centra na Obecním úřadě rok 2010; Účast občanů na realizaci strategického plánu Mikroregionu Černilovsko; Účast občanů na programu stanoveném MAS nad Orlicí; Společné setkání občanů partnerské obce Výrava, Prešovský kraj, Slovenská republika rok 2010 a 2011; Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 5 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

6 4. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA OBCE Sociálně ekonomická analýza obce je jedním ze základních materiálů pro práci na vytvoření Programu rozvoje a obnovy obce Výravy na léta Ekonomický potenciál Obyvatelstvo Stav obyvatel k ve výši 361 a struktura obyvatel k celkem muži ženy Muži 15+ Ženy 15+ Muži cizinci Ženy cizinci Zaměstnanost Podle údajů prostřednictvím IS ARES bylo na území obce Výrava k zaregistrováno celkem 59 podnikatelských subjektů z toho 7 podnikajících právnických osob (PPO) a 52 podnikajících fyzických osob (PFO). Z registrovaných PFO jsou 3 zemědělští podnikatelé. Mezi významné podniky (PFO) lze zařadit : Jaroslav Cmunt, stavební činnost; Miroslav Bartoň, řeznictví; Zdeněk Vítek, doprava; Drahomíra Cmuntová, účetnictví; Karal Ptáček, elektro; Jitka Hrubá, hostinská činnost; Petr Hrubý, pořádání kulturních akcí a koncertů; Pavel Janeček, truhlářství; Lukáš Píša, truhlářství; Josef Treksa, doprava; Jiří Fabián, stavební činnost; Milan Hojný, řeznictví; Tomáš Lelek, truhlářství; Jitka Herzánová, kadeřnictví; Irena Beznosková, pedikůra, manikůra; Petr Materna, izolatérství; Andrea Křížková, kadeřnictví; Jiří Šimůnek, údržba motorových vozidel; Bohumír Kašpar, zemědělský podnikatel; Miroslav Budinský, zemědělský podnikatel; Mezi významné podniky (PPO) lze zařadit : JBN, s.r.o., elektro; Pelletia. cz, s.r.o., koupě a prodej; KPJ střechy, s.r.o., zpracování dřeva; Mazura, s.r.o., doprava; ZDV Výrava, družstvo; Hospodaření obce Sdílené daňové příjmy (RUD) pro rok 2013 ve výši tis. Kč. Rozpočet pro rok 2013 a rozpočtový výhled na rok 2014 je vyrovnaný, mírně přebytkový. Pro rok 2013 je uvažováno s přijatými (dotacemi) transfery, jako rozpočtová změna, ve výši 1,3 mil. Kč a pro rok 2014, podle dostupné informace, obec neobdrží původně uvažovanou dotaci ve výši 0,7 mil. Kč. Zadluženost obce je nulová a to za celé období od roku 2006 a bude až do roku Fixní a stále se opakující výdaje tvoří 65 % z daňových příjmů. Zbývající část jsou variabilní výdaje na krytí nutných a nepředvídaných výdajů a na krytí rezervy na havarijní stav. Využití dotací od roku 2007 do současnosti, z POV KHK celkem 3 dotace; z PRV celkem 5 dotací a z rozpočtu KHK celkem 1 dotace Stávající situace infrastruktury. Veřejné osvětlení před několika lety byla provedena generální obnova v hodnotě 300 tis. Kč a postupně jsou vyměňovány za úsporné zdroje. Plynofikace obec není plynofikována a dohledné době není uvažováno s plynofikací. Nejbližší koncový uzávěr je ve vzdálenosti cca 1 km od místní části Dolní Černilov, ale je kapacitně naplněný. Možnost, která je obci nabídnuta je koncový uzávěr ve vzdálenosti více než 15 km, což je pro obec téměř nerealizovatelné. Veřejný vodovod obec Výrava má vybudovaný veřejný vodovod a do místní části Dolní Černilov byl zaveden v roce Kanalizace v současné době je odkanalizování obce Výravy řešeno stávající povrchovou kanalizací, která je dnes zaústěna v obci na 12 místech do Výravského potoka. Hloubková kanalizace, včetně přečerpávací stanice by obec přišla na více než 60 mil.kč na co obec nemá prostředky a zadlužit se na několik pokolení není možné. Telefonní rozvody jsou vedeny podzemními kabely. Stávající požadavky na zřízení telefonní přípojky jsou pokryty a žádné nové požadavky nejsou evidovány. Vše v současné době nahrazují mobily. V obci je vybudována veřejná telefonní stanice u obecního úřadu, která není rovněž využáívána a bude v řádu několika let zlikvidována. Veřejný rozhlas byl v roce 2013 rekonstruován na kombinovaný tj. drátový a bezdrátový, jako varovný a informační systém obyvatelstva a protipovodňové opatření. Veřejný internet je umístěný v budově obecního úřadu, přístupný je třikrát týdně a byl využíván především školní mládeží. V současné době není téměř vůbec využíván veřejností. Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 6 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

7 Silnice Obcí Výrava prochází silnice II. a III. třídy. Silnice II.třídy je spojnice mezi Jaroměří a Třebechovicemi p/o. Silnice III.třídy je po obci směrem na Jílovice, Libnikovice a směrem na Černilov. Silnice po obci je ve velmi špatném stavu vlivem nedostatečné údržby, až v poslední době se provedla nutná údržba tzv. zalepily se díry. Místní komunikace Malá strana je v dobrém stavu, před několika lety byla provedena generálka, kompletní asfaltovým povrch. Do místní komunikace byly přeřazeny komunikace u Panenkových, od Kotlanrových na Horní Černilov a komunikace po Dolním Černilově, která byla v roce 2012 kompletně rekonstruována. Komunikace vedoucí k soukromým objektům jsou prašné a provádí se údržba se spoluúčastí obce. Chodníky a odstavné plochy Chodníky byly v minulosti vybudovány, po části obce, z dlaždic a uložené volně do písku. Tyto chodníky byly již naprosto nevyhovující a téměř nebezpečné. Od roku 2005 se postupně provádí oprava zpevněných chodníků zámkovou dlažbou, která je rozdělena do osmi etap. Parkovací a odstavné plochy v obci žádné nejsou. Jsou pouze malé, účelové parkovací místa a to před prodejnou se smíšeným zbožím, před Obecním domem a Spolkovým domem a u obecního hřbitova. Ostatní parkovací místa či odstavné plochy jsou na soukromých pozemcích. Cyklistické trasy nejsou v obci vybudovány. V současné době je využívána a do budoucna hodláme zpřístupnit jako cyklistickou trasu, obecní cestu pod Hřiby 4.3. Stav prostředí v území Životní prostředí Obec se nachází v oblasti s čistým životním prostředím. Na celém katastrálním území nejsou žádné zdroje na znečišťování prostředí. Emise výfukových plynů znečišťující ovzduší je podél silnice II.třídy. K vytápění rodinných domků je převážně používáno tuhých paliv na bázi hnědého uhlí, nebo kombinované elektrouhlí. V malé míře na jiná paliva či el.přímotopy. Hospodaření s odpady je v obci řešen následujícím způsobem: Odpad z domácností (popel a drobný komunální odpad) je řešen nákupem kovových a umělohmotných popelnic a předaných občanům do bezplatného užívání. Náklady na svoz a likvidaci de řídí dle OZV č.1/2011 o poplatku za komunální odpad.. Obec vlastní 6 kontejnérů na plast a 5 kontejnérů na sklo, což je dostačující. Náklady na svoz a likvidaci hradí obec. Velkoobjemové kontejnéry na komunální odpad jsou objednávány u firmy Marius Pedersen dle potřeby (cca 2 krát za rok). Náklady na svoz a likvidaci hradí obec. Sběr papíru a železa zajišťujě SDH 1 krát za rok. Sběr nebezpečného odpadu je zajišťován rovněž na objednání firmou Marius Pedersen (cca 2 krát za rok). Náklady na svoz a likvidaci hradí obec. Velkoobjemové kontejnéry na stavební odpad si mohou občané objednat přímo u firmy Marius Pedersen. Náklady za svoz a uložení hradí objednavatele. Údržba vodních toků, rybníků a přírodních útvarů. Katastrem Výrava protékají tři vodní toky, Libnikovský potok, Malostranský potok a obcí protéká Výravský potok, který je před částečnou rekonstrukcí. Ve vlastnictví obce jsou tři neprůtočné nádrže, (požární nádržkoupaliště; vodní nádrž u Samkovýchpřed nutnou opravou; vodní plocha s obecním parkem). V roce 2007 bylo započato s opravou koryta a břehů místního vodního toku Výravského potoka, ale dále nebylo poktačováno, obnova je nárokována u správce Povodí Labe Dopravmí obslužnost Doprava osob je zajišťována autobusy veřejné dopravy ve směru na Hradec Králové a ve směru na Dobrušku a Nové Město n/m. Ve směru na Třebechovice p/o není zajištěna žádná veřejná doprava. Podle nové úpravy je zajištěna doprava ve směru na Jaroměř. Zemědělská doprava je vedena po účelových polních komunikací, cestách na hranici zastavěného území z JZ strany obce tzv. Záhumení cesta a nově vybudovanou obecní cestou mimo zastavěné území ze ZV strany obce tzv. cestou pod Hřiby. Komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Výravy, zahrnující komunikace (Záhumenní cesta rok 2000; Kociánka rok 2000; účelová polní cesta Pod Hřiby rok 2007; účelová polní cesta K Chudobinci rok 2007; cesta K Sušce; cesta K Vrbičkám) a vodní plochy (biocentrum V Ráji rok 1997; biocentrum U Vrbiček rok 1997; biocentrum V Lukách rok 2012; biocentrum Na Bělkách předpoklad rok 2014), byly zahájeny v roce 1992 a budou prakticky ukončeny v roce Život v obci Služby a občanská vybavenost Obchod a služby v obci. Obchod (samoobsluha) se smíšeným zbožím provozuje firma Hruška. Stálý provoz zajišťuje hospoda U Hrubých s letním parketem. Druhá hospoda Stará má otevřeno většinou jedenkrát týdně. Střediska a instituce mimo obec jako školy, zdravotní střediska, stavební úřad aj. jsou směrována především do okresního města Hradec Králové, jako obec s rozšířenou působností a do Černilova, jako spádová obec a sídla Mikroregionu. Bydlení, společenský život, kultura Stávající zástavbou rozumíme oblast původně ohraničenou tzv. intravilánem, tj.hranice z roku 1966, ale nově již zastavěným územím stanoveným zpracovaným Územním plánem. Mezi stávající zástavbu patří zejména rodinné domy a hospodářské stavení, podnikatelské a památkově hodnotné objekty, objekty v majetku obce, sportoviště aj.. Domy jsou stavěny mezi stávající zástavbou, v prolukách, zahradách Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 7 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

8 u stávajícího domu a jsou v souladu se stávající zástavbou. Obec dbá na to, aby stavby jednotlivých stavebníků zapadaly do celkové harmonie prostředí obce. V 70 a 80 letech m. stol. se převážně investovalo do oprav domovního fondu a výstavba nových domů byla ojedinělá.teprve po roce 2000 se znovu začalo investovat do výstavby nových rodinných domů a v současné době se zvyšuje poptávka po stavebních místech na stavbu rodinných domů. Podle údajů uvedených v Územním plánu, předpokládáme s rozvojem domovního a bytového fondu a zvýšení počtu domů za 10 až 20 let ze současných 159 na 230 domů. Místa pro sportovní vyžití a zájmovou činnost mládeže a dorostu jsou pouze v areálu pro sport a volnočasové aktivity.. Vyhovující je jen hřiště pro tenis či pozemní hokej. V prostorách stávajícího hřiště se konají setkání dětí u příležitosti Dne dětí, pořádá se zde Výravský Terra cup atd. Pro děti je vybudováno dětské hřiště 4.5. Veřejná správa Zastupitelstvo obce řeší na svých pravidelných zasedání (dlouhých min. 1x za 3 měsíce) mj. a) Projednává zprávy výborů (kontrolního a finančního) zastupitelstva obce; b) Projednává hospodaření obce (stav na běžných účtech, rozpočtová opatření, čtvrtletní rozbory hospodaření, kontrola na schválený rozpočet nebo na rozpočet po změnách, aj) ; c) Projednává plnění Programu rozvoje a obnovy venkova obce Výravy (Realizace investičních a neinvestičních akcí; d) Příprava projektů (technická a projektová příprava; územní a stavební řízení; dotační a výběrové; smlouvy o dílo aj.); e) Organizační a další působnost zastupitelstva obce (právní předpisy obce; smlouvy mimo smlouvy o dílo; spolupráce mezi obcemi a obcemi jiných států; sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity pořádané v obci aj.); f) Z působnosti Obecního úřadu (počet obyvatel přírůstky, úbytky; zaměstnanci DoPP; vydávaná stanoviska aj.) g) Doplňující údaje k zápisu diskuse závěr (připomínky a náměty občanů; stanoviska členů zastupitelstva obce k připomínkám a námětům, k úkolům z minulých zasedání; aj.) Zastupitelstvo obce řeší na svých nepravidelných zasedání operativní úkoly zastupitelstva obce svolávané dle potřeby. Všechny zasedání zastupitelstva obce jsou veřejné. Za současné volební období máme celkem 27 zasedání zastupitelstva obce. Obecní úřad tvoří starosta a místostarosta. Ostatní zaměstnanci Obecního úřadu jsou na základě Dohody o provedené práci (účetní; správce počítačové sítě; Zaměstnanci technických služeb a údržby majetku obce či majetku spravovaného obcí; veřejná knihovna a Jednotka požární ochrany). Celkem je uzavřeno na období více než 20 DoPP. Ostatní občané jsou zapojení do různých komisí (pro občanské záležitosti; kulturní, sportovní a volnočasových aktivit; inventarizační komise; pro místní samosprávu Dolní Černilov) a skupiny (letopisecká a pro rozvoj a obnovu venkova) Komunikace s občany. Osobní komunikace v době úředních i neúředních hodinách přímo v úřadovně Obecního úřadu Na veřejných zasedání zastupitelstva obce (malý zájem občanů) Formou anketdotazníků (jen pro vybrané akce) Informace podávaná prostřednictvím webových stránek obce a na fyzické úřední desce Plánování rozvoje obce. Pro programové období vypracovala obec Program rozvoje a obnovy venkova obce Výravy). Program je pravidelně kontrolován a hodnocen na zasedáních zastupitelstva obce V průběhu období byl několikrát aktualizován Cíle a úkoly stanovené v Programu slouží pro sestavování rozpočtů na kalendářní rok a pro sestavení rozpočtových výhledů. Pro období do roku 2020 je v současné době připravována Programová koncepce a studie (viz ukázka) 5. DOTACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ Na programové období jsou předpokládána následné dotace: 6.1. Poskytované krajem Krajské dotační programy z rozpočtu KHK Program obnovy venkova (POV KHK) Struktura programu bude obdobná minulému programovému období. Příděl finančních prostředků bue snížena cca o 1/ Granty 6.2. poskytované z EU a NZ Program rozvoje venkova (PRV) Dne schválila Vláda ČR materiál předložený ministerstvem pro místní rozvoj. Ten představuje mimo jiné také obsahovou podobu Programu rozvoje venkova pro příští programové období Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 8 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

9 Nejzásadnějším posunem je posílení vlivu Místních akčních skupin (MAS), které nově dostanou větší prostor při realizaci projektů relevantních programů obsahujících územní složku, stanou se součástí implementace programů od fáze přípravy a programování přes monitorování až po hodnocení. [ Dotace pro malé obce, dotace pro obce do 2000 obyvatel po roce 2014, dotace pro venkov , dotace pro zemědělce 2014, dotae pro obce 2014, program rozvoje venkova ] Integrovaný regionální operační program Evropské peníze byly a doposud jsou spravovány přímo regiony, kterým se nyní přirozeně nelíbí nový návrh vlády, podle něhož dojde pro programové období k jejich sloučení do tzv. Integrovaného regionálního operačního programu. Ten bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj namísto stávajících regionů. [ Dotace 2014, Dotace , Dotace 2015, Dotace 2016, Dotace 2017, Dotace 2018, Dotace 2019, Dotace 2020, Dotace pro obce, dotace pro regiony, integrovaný regionální operační program, podoba dotací po roce 2014, programovací období ] OP Lidské zdroje a zaměstnanost měkké projekty podle nových pravidel Ministerstvo práce a sociálních věcí definovalo své cíle o opatření pro nadcházející programovací období. Naváže na strategii realizovanou prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a soustředí se na problematické oblasti českého trhu práce a dále podpoří aktivní politiku snižování nezaměstnanosti a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. [ Dotace 2014, Dotace 2016, Dotace 2017, Dotace 2018, Dotace 2019, Dotace 2020, Dotace na sociální služby, Dotace na vzdělávání, OP zaměstnanost, Programové období ] 6. NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER programové cíle V plánovacím období se navrhuje, aby se metoda Leader stala součástí všech operačních programů, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru, dále aby tyto programy začlenily Místní akční skupiny mezi budoucí příjemce podpory a aby tyto programy počítaly se zapojením MAS pracujících metodou LEADER do plnění svých cílů a opatření jako efektivní zástupce venkovských společenství. 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1.1 zlepšování podmínek pro zdravý a spokojený život na venkově 1.2 zlepšování životního stylu a zdraví populace 1.3: přizpůsobit politiky a služby demografickému vývoji a podpořit mezigenerační a rodinnou soudržnost 2. EKONOMIKA A INOVACE 2.1 podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti (průmyslu, živností, zemědělství, služeb) 2.2 zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a materiálové efektivity hospodářství 2.3. rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání,výzkumu a vývoje 3. ROZVOJ ÚZEMÍ 3.1 upevňování územní soudržnosti 3.2 zvyšování kvality života obyvatel rozvojem území 3.3 účinnější prosazování strategického a územního plánování 4. KRAJINA, EKOSYSTÉM, BIODIVERSITA 4.1 pestrá a zdravá krajina jako základ druhové pestrosti 4.2 odpovědné hospodaření s půdou, lesem a vodami 4.3: adaptace na změnu klimatu 5. EFEKTIVNÍ, STABILNÍ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST 5.1: posilování sociální stability a soudržnosti 5.2: efektivní stát, kvalitní veřejná správa, rozvoj občanského sektoru 5.3: posilování regionálních a přeshraničních vazeb, síťování proti rizikům i pro využití spolupráce, vzájemná pomoc 7. ZÁMĚRY, STRATEGICKÉ CÍLE OBCE DO ROKU 2020 pro Program rozvoje a obnovy venkova obce Výravy na období POSPOLITOST VENKOVSKÉHO OBYVATELSTA LIDSKÉ ZDROJE 1.1. Obyvatelstvo a pracovní příležitosti; struktura podnikatelské sféry. Cíle úkoly záměry: Rychlejší přírůstek obyvatel při zvýšené nové zástavbě rodinných domů nebo úpravou či rekonstrukci stávajících neobydlených nebo částečně obydlených rodinných domů. Zvýšení pracovních příležitostí u podnikatelských, nezemědělských subjektů. Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 9 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

10 Podpora rozvoje malého podnikání a živnostníků Podpora kulturního a společenského života. (zahrnuje např. Pořádání obecního a hasičského plesu; Sraz rodáků; Pořádání dětského dne a dětského karnevalu; Terra Cup aj.) Opatření je zaměřeno na podporu aktivní participace občanů, veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na utváření kulturního, a společenského života v obcích včetně podpory kulturní vzdělanosti obyvatel pro větší sounáležitost občanů s regionem a zvýšení pocitu odpovědnosti za rozvoj své obce Cíle úkoly záměry: Podporování a vytváření zázemí pro společenské, sportovní a kulturní akce pro děti a mládež, pro ženy a seniory, které přispívají k zachování tradic a upevňují mezilidské vztahy. Zajištění využívání Společenského centra Obecního domu občany obce Výravy. Podpora Klubu sportovních a volnočasových aktivit Výrava Rozvoj a podpora volnočasových aktivit obyvatelstva včetně tělovýchovy a sportu. Opatření zabezpečuje kvalitní, smysluplné a aktivní trávení volného času včetně tělovýchovy a sportu, jakožto nástroje celkového rozvoje osobnosti, rozvoje talentů a zvýšení spokojenosti obyvatel, které mají kladný vliv na zdravotní stav všech věkových kategorií obyvatel. Cíle úkoly závěry: Spolupráce s organizacemi a institucemi zabývajících se volnočasovými aktivitami a sportem (NNO, školská zařízení, obce atd.). Informační systém o volnočasových a sportovních organizacích a jejich aktivitách. Podpora výstavby, rekonstrukce, rozšíření a modernizace všech typů volnočasových a sportovních zařízení včetně jejich zázemí a vybavení. Podpora volnočasových a sportovních subjektů a jejich činnosti Spolková činnost. (zahrnuje např. SDH; Myslivecké sdružení a honební společenstvo; klub sportovních a volnočasových aktivit) Cíle úkoly závěry: Podpora aktivit SDH, jako v soutěžích aj. činnostech. Podpora Mysliveckého sdružení a honebního společenstva při výsadbě remízků a malých lesoparků. Prověřit zájem občanů o zřízení Klubu pro matky s dětmi, stanovit činnost a hlavní náplň klubu. Prověřit zájem občanů o zřízení Klubu seniorů, stanovit činnost a hlavní náplň klubu Podpora vzdělání, informační a počítačové gramotnosti obyvatel. Cílem opatření je podpora dovedností a schopností obyvatel využívat informační a komunikační technologie jako nezbytné podmínky a předpokladu pro zpracování a selekci velkého množství informací a pro možnosti dalšího rozvoje osobnosti a uplatnitelnosti jedince ve společnosti. Cíle úkoly záměry: Podpora rozvoje a využívání moderních informačních technologií a elektronických komunikací Vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost zaměřené na efektivní využívání Internetu a moderních prostředků komunikace a na základní počítačové dovednosti. Vytváření a oživení vzdělávacího potenciálu, podpora mimoškolních a předškolních aktivit Prevence sociálně patologických a dalších nežádoucích jevů, integrace ohrožených skupin obyvatelstva. Opatření se orientuje na zdokonalování komplexního systému specifických prevencí zahrnující prevenci kriminality, protidrogovou prevenci a prevenci dalších společensky nežádoucích a sociálně patologických jevů (např. násilí, vandalismus, terorismus, šikana, rasismus apod.). Cíle úkoly záměry: Podpora sociálního poradenství a služeb sociální prevence Koordinace činnosti subjektů zajišťujících prevenci sociálně negativních jevů 2. PÉČE O STAVEBNÍ FOND OBNOVA A ÚDRŽBA VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY 2.1. Venkovská zástavba (zahrnuje např. Péče o stávající zástavbu; Občanský bytový, domovní a nebytový stavební fond) Cíle úkoly záměry: Dbát na dodržování architektonických zásad daných urbanistickým a Územním plánem pro zástavbu. Zástavbu ploch smíšených obytných, určených zejména pro bydlení v rodinných domech provádět především v hranicích zastavěného území. Jednat s majiteli zanedbaných staveb a Novou zástavbu orientovat především uvnitř intravilánu, zástavbou proluk mezi domy. Dbát na dodržování výstavby ČOV u nových staveb či větších rekonstrukcí, při napojení odpadu do obecní kanalizace. Změny zpracovaného digitalizovaného Územního plánu jen ve výjimečných případech a v případech zájmu obce 2.2. Nebytové hospodářství v majetku obce (zahrnuje Obecní dům; Spolkový dům;) Cíle úkoly záměry: Dovybavení Společenského centra v 1.patře Obecního domu. Dokončení rekonstrukce přízemí Obecního domu, technického vybavení skladů a okolí objektu. Dokončení rekonstrukce objektu čp.116 Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dominanty a kulturní památky (zahrnuje Kaple Narození sv. Jana Křtitele; Socha Ukřižování, která stojí u kaple; Kaplička Panny Marie se studánkou; Památník obětem I.a II. světové války; obecní hřbitov; Stálá výstava a expozice). Cíle úkoly záměry: Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 10 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

11 Ve spolupráci s farností Černilov zajistit opravu střechy, vyčištění žlabů a instalaci pletiva ve věžičce kaple. Zajistit vnitřní kontrolu studánky a kontrolu odvodňovacích trubek u kapličky Panny Marie. Zajistit nákup a montáž nástěnných a stojanových vitrín, popř. jiného zařízení pro stálou výstavu a expozici. Přestavba objektu skladu na obecním hřbitově na další část kolumbária popř. na jiné využití. Úprava objektu márnice na obecním hřbitově na sklad příručního materiálu a nářadí pro správce hřbitova. Úprava objektu u kolumbaria na obecním hřbitově na stálou výstavu a expozice z historie obce 3. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA; DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 3.1. Občanská a technická vybavenost (zahrnuje Veřejné osvětlení; Plynofikace; Veřejný vodovodzásobování pitnou vodou; Kanalizace čištění odpadních vod; Telefonní rozvody; Veřejný rozhlas). Cíle úkoly záměry: 3.2. Pozemní komunikace (zahrnuje Silnice a místní komunikace; Chodníky; parkovací a odstavné plocha; účelové polní komunikace; cyklistické stezky; polní cesty). Cíle úkoly záměry: 3.3. Dopravní obslužnost (zahrnuje Doprava osob (autobusové spoje); zemědělská doprava; Vybavení autobusových zastávek). Cíle úkoly záměry: 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY ( Fiche A.1. Upravený venkov vlídná tvář našeho venkova. PRV III Obnova a rozvoj vesnic.) 4.1. Obchod a služby v obci. Cíle úkoly záměry: 4.2. Podpora zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče a kvality sociálních služeb. Opatření je orientováno na optimální pokrytí zdravotních služeb v odpovídající kvalitě. Dále se zaměřuje na zapojení a vzájemnou spolupráci neziskových organizací a podnikatelských subjektů v oblasti zdravotní osvěty a prevence. Cíle úkoly záměry: Zajištění informovanosti obyvatel o preventivních programech ve zdravotnictví Zajištění domácí ošetřovatelské péče obyvatelstvu prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb (subjekty veřejné správy, neziskové organizace, církve, charitativní organizace) 4.3. Kulturní, sportovní, společenské a turistické zařízení (zahrnuje využití Společenské centrum v 1.NP obecního domu; využití areálu pro sport a volnočasové aktivity; Využití volného času dětí a mládeže dětské hřiště; vybavenost Požární ochrana). Cíle úkoly záměry: Využití Zázemí pro sportoviště Výstavba Vodovodní a kanalizační přípojka vč. ČOV Výstavba Hřiště na malou kopanou Využití Zasedací místnost Obecního úřadu 5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE O KRAJINU 5.1. Obnova a údržba zeleně v lokalitách obce a veřejného prostranství, (zahrnuje např. Obecní park, centrum obce aj.). Cíle úkoly záměry: Zlepšování vzhledu obce, Veřejná prostranství, zeleň a plochy sloužící jako veřejné prostory, 5.2. Vodní hospodářství (zahrnuje Údržba vodních toků, rybníků, průtočných nádrží a přírodních útvarů; Neprůtočné nádrže; Požární nádržkoupaliště). Cíle úkoly záměry: 5.3. Lesní hospodářství (zahrnuje např. Obecní les; remízky aj.). Cíle úkoly záměry: 5.4. Hospodaření s odpady. Cíle úkoly záměry: 6. VEŘEJNÁ SPRÁVA A AKTIVITY OBCE 6.1. Správa obce (zahrnuje Činnost obecního úřadu; Propagace obce vydávání publikací, webové stránky obce; Kronika obce; Obecní knihovna; Veřejný internet a informace). Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 11 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

12 Opatření je zaměřeno na zkvalitňování a budování efektivní veřejné správy snadno dostupné všem občanům s transparentním a promptním vyřizováním agend. Opatření podporuje zvyšování efektivnosti fungování veřejné správy obcí využíváním moderních informačních a komunikačních technologií. Hlavním cílem je zjednodušení a zároveň zvýšení výkonu veřejné správy, což by přispělo k rychlejšímu, spolehlivějšímu a levnějšímu poskytování služeb široké veřejnosti. Cíle úkoly záměry: Stále rozvíjet a zdokonalovat oblast webových stránek obce, předávat co nejvíce informací občanům. Úzce spolupracovat s vydavatelem Zpravodaje Mikroregion Černilovsko, předávat příspěvky, články aj. Využití informačních technologií při zkvalitňování veřejné správy 6.2. Spolupráce obcí a dalších subjektů (zahrnuje Mikroregion Černilovsko; MAS nad Orlicí). Cíle úkoly záměry: 6.3. Mezinárodní spolupráce Opatření podporuje využití kulturně historického potenciálu a specifik kraje pro kvalitnější propagaci a prezentaci kraje v rámci nadregionální i mezinárodní působnosti. Opatření napomáhá k rozvoji mezinárodní spolupráce a partnerství. Cíle úkoly záměry: Prezentace obce na regionální, národní a mezinárodní úrovni Podpora důsledného propagačního systému kraje Tvorba informačních databází Osvětová činnost s krajskou a jinou působností (zahrnuje soutěž Vesnice roku; soutěž rozkvetlá obec aj.). Cíle úkoly záměry: Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 12 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje

Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Krajské dotační programy pro obce v oblasti regionálního rozvoje Zpracovala: Miriam Šůstková Datum: 4.4.2017 Vyhlášené programy v roce 2016/2017 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod.

Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Zápis č. 14-02/2012 z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a schválení programu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu

Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu Dotazníkové šetření mezi starosty a zastupiteli probíhalo etapově prostřednictvím e-mailu a osobním jednáním na v období červen 2013 až květen 2014. Toto šetření

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

FOND VYSOČINY

FOND VYSOČINY 2017 1 Prioritní oblasti dle PRK (verze březen 2015) Prioritní oblast 1: Konkurenceschopná ekonomika a zaměstnanost Prioritní oblast 2: Kvalitní a dostupné veřejné služby Prioritní oblast 3: Moderní infrastruktura

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Obec Výrava. Zápis č /2008

Obec Výrava. Zápis č /2008 Zápis č. 25-11/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 10.11.2008, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Obec Výrava. Zápis č. 26-12/2008

Obec Výrava. Zápis č. 26-12/2008 Zápis č. 26-12/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 08.12.2008, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč. navrhovaného

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Růžová ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE RŮŽOVÁ 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení kanalizace v obci I.A. Zajistit finanční prostředky na realizaci z dotačních zdrojů Evidenční list projektu

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Obec Výrava. Zápis č. 22-08/2008

Obec Výrava. Zápis č. 22-08/2008 Zápis č. 22-08/2008 ze zasedání zastupitelstva obce konané v pondělí, dne 18.08.2008, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce svolal, (zasláním pozvánek vč.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více