PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE"

Transkript

1 PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020

2 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období , které nám slouží jednak pro sestavování rozpočtových výhledů na dva až pět let, jednak jako dokument pro čerpání dotací a pro další potřeby. Vzhledem k tomu, že start fondů Evropské unie, resp. jednání o fondech nabralo poměrně velké zpoždění, navrhuji zastupitelstvu obce přijmout následující opatření a to: V období roku 2013 zpracovat dokument PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU Tento materiál obsahuje východiska a zkušenosti z programového období , resp. z PROV obce Výravy na léta směřujících do záměrů obce do roku V období roku 2014 zpracovat dokument PROGRAM ROZVOJE A OBNOVY VENKOVA OBCE VÝRAVY NA OBDOBÍ Příprava struktury programů na léta , kterou rozpracovávají řídící orgány v souladu s příslušnými nařízeními Evropské unie, zatím neobsahují návrh prioritních os programu ani samotné návrhy struktury programu. Dokument bude uzpůsoben stanoveným prioritním osám, které mají být známy přibližně v druhé polovině roku Vláda se rozhodla na efektivnější variantě čerpání evropských peněz. Vymezila osm operačních programů (proti dnešním 17 operačních programů) pro roky do kterých se rozdělí přibližně o 20 procent méně peněz než v období současném. Během první části zpracování Programové koncepce budou probíhat práce na informování veřejnosti a komunitním zapojení občanů do definice potřeb obce a do návrhu řešení. Nejdůležitějším úkolem první poloviny zpracování je zapojení všech občanů, spolků, sdružení a podnikajících zemědělských i nezemědělských osob do veřejného procesu tvorby strategie což by mělo napomoci zviditelnění venkova obce Výravy. Ve Výravě dne Ing. František Schwarzer, starosta obce Digitálně podepsáno Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 2 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

3 1. ÚVODNÍ ÚDAJE. Průběh zpracování rozvojové studie: Dne byla předložena starostou obce na zasedání Zastupitelstva obce osnova Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020, která byla odsouhlasena. První návrh, Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020, zpracovaný starostou obce Ing. Františkem Schwarzerem, byl předložen a projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce a pracovní skupiny pro Rozvoj a obnovu venkova dne. a zveřejněn na webových stránkách Obecní úřad / Úřední deska / Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020 vyvěšeno.; původce ZO Výrava; svěšeno.; k připomínkovému řízení ze stran občanů. Druhý návrh, Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020, byl předložen a projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce a pracovní skupiny pro Rozvoj a obnovu venkova dne. a zveřejněn na webových stránkách Obecní úřad / Úřední deska / Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020 vyvěšeno.; původce ZO Výrava; svěšeno.; Konečný návrh, Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020, byl předložen, projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne. a zveřejněn na webových stránkách Obecní úřad / Úřední deska / Programové koncepce a studie obce Výravy do roku 2020 První a druhý návrh byl předložen zastupitelům a členům pracovní skupiny pro Rozvoj a obnovu venkova, formou em, min. 14 dnů před zasedáním Zastupitelstva obce. Konečný návrh byl předložen zastupitelům formou em, min. 7 dnů před zasedáním Zastupitelstva obce. Řešitelský tým pracovní skupina pro rozvoj a obnovu obce Výrava: funkce v pracovní skupině vedoucí skupiny Jméno Ing František Schwarzer zastupuje funkce v pracovní skupině Jméno starosta obce člen skupiny Václav Šípek zástupce Pavel Vejman místostarosta obce člen skupiny Vladimír Panenka člen skupiny člen skupiny člen skupiny Pavel Jurčík Jiří Hájek, ml. Mgr.Jitka Hrubá člen zastupitelstva obce; podnikající právnické osoby člen zastupitelstva obce; podnikající fyzické osoby člen zastupitelstva obce; podnikající fyzické osoby zastupuje člen zastupitelstva obce; starosta SDH Výrava Zemědělské družstvo vlastníků Výrava předseda člen skupiny Jan Hrubý Velitel JPO obce Výrava člen skupiny člen skupiny Jiří Rohlena Josef Treksa člen skupiny Iva Komínková člen zastupitelstva obce člen skupiny Jiří Fabián Použité podklady: 1. Program rozvoje a obnovy venkova obce Výravy na období Strategický plán rozvoje Mikroregionu Černilovsko z 11/ Strategický plán LEADER Místní akční skupiny nad Orlicí z 10/ Program rozvoje venkova ČR na období Programové cíle národní strategický plán LEADER Profil obce Vybrané indikátory (ukazatele) 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE ukazatel údaj ukazatel údaj statut obec Adresa úřadu Výrava 116, Zeměpisná délka URL Zeměpisná šířka Nadmořská výška 250 m n.m. Katastrální území výrava Katastrální výměra 8,45 km 2 (845 ha) Zákl. územní jednotka Počet obyvatel k NUTS CZ v produktivním věku 235 okres Hradec Králové Průměrný věk 42 let kraj Královéhradecký Počet částí obce 2 (Výrava a Dolní Černilov) Vzdálenost od okresního města (na okraj) 12 km Honební společenstvo Výrava starosta Myslivecké společenství Králova Lhota hospodář předseda komise MS Dolní Černilov; ; podnikající fyzické osoby Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 3 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

4 4.1. Vazby obce k okolí Členem Mikroregionu Černilovsko je obec Výravy od jeho vzniku Mikroregion Černilovsko vznikl nejprve jako volné sdružení obcí bez právní subjektivity. V souvislosti se vznikem nového zákona o obcích se mikroregion transformoval na svazek obcí registrovaný dnem Hranice Mikroregionu vyplynuly z území bývalé střediskové obce. Členem MAS nad Orlicí je obec Výrava od MAS je pracovní skupina, ustavená k vytvoření integrované strategie na obnovu a rozvoj venkovského regionu. Místní akční skupina sdružuje obce, neziskové organizace, občany a podnikatelské subjekty a odpovídá požadavkům dle pravidel iniciativy LEADER Vazby mezi obcemi Smlouva o přeshraniční spolupráci uzavřená mezi obcí Výrava, Královéhradecký kraj, ČR a obcí Výrava, Prešovský kraj, SR. Partnerská smlouva byla uzavřena v prosinci 2007 a v březnu 2008 byl odsouhlasen společný projekt přeshraniční spolupráce pro rozvoj venkova. 3. PLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE A OBNOVY OBCE VÝRAVA NA LÉTA (PROGRAMOVÁ ČÁST) 3.1. Péče o stavební fond 3.2. Technická infrastruktura (kanalizace; vodovod; veřejné osvětlení; rozhlas; informační tabule) provedena kontrola odpadních vod, Výravského potoka, laboratoří potvrzení MM HK odbor životního prostředí do roku 2018; výstavba vodovodu do místní části obce Dolní Černilov v celkové výši 5 mil. Kč (obec se podílí na investici ve výši 500 tis. Kč) rok 2011; dílčí oprava veřejného osvětlení v úseku od Šípkových k Havlovým v celkové hodnotě 109,8 tis. Kč (financovaná v plné výši z prostředků obce) rok 2006; generální obnova veřejného osvětlení po obci vč. malé strany v celkové hodnotě 300 tis. Kč (financování ve výši 101 tis. Kč z POV a zbývající část u prostředků obce) rok 2008; obnova veřejného rozhlasu ( kombinovaný drátový a bezdrátový), jako varovný a informační systém obyvatelstva a protipovodňové opatření, po obci Výrava a Dolní Černilov v celkové hodnotě 0,250 mil. Kč (předpoklad financování ve výši 0,175 mil. Kč z celkových výdajů z rozpočtu KHK a zbývající část z prostředků obce) rok 2013; odstranění vývěsních tabulí u Obecního úřadu a instalace vývěsní tabule na Dolním Černilově rok 2012; elektronické zabezpečení objektu budovy obecního úřadu (financovaná v plné výši z prostředků obce) rok 2009; výstavba zesilovací stanice Telecomu (financováno v plné výši investorem) rok 2007; 3.3. Občanská vybavenost a služby; péče o stavební fond (areál pro sport a volnočasové aktivity; volný čas dětí a mládeže; turistické zařízení; pořízení praporu a znaku; památník obětem; stálá výstavní expozice; nebytový stavební fond) Kabelová přípojka NN do areálu pro sport a volnočasové aktivity v celkové hodnotě Kč (financované v plné výši z prostředků obce) rok Nákup a směna pozemků p.č a 2329 a začleněny do areálu pro sport a volnočasové aktivity v celkové hodnotě Kč Kč (financované v plné výši z prostředků obce) rok Stavba dráhy na útok v areálu pro sport a volnočasové aktivity realizováno JPO a SDH; areál pro sport a volnočasové aktivity zázemí sportoviště v celkové výši 597 tis. Kč (financováno ve výši 249 tis. Kč z vlastních zdrojů obce, zbývající část 348 tis. Kč prostřednictví MAS nad Orlicí) rok 2011; výstavba dětského hřiště v celkové hodnotě více než 150 tis. Kč (financování z prostředků MČ ve výši 40 % a zbývající část z prostředků obce) rok ; pořízení obecního praporu a obecního znaku rok.. přemístění pomníku padlých z I. a II. světové války, jeho očištění a pozlacení (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2012; bylo započato s úpravou a dostavbou víceúčelové budovy čp. 104 Obecního domu v celkových výdajích 1 663,9 tis. Kč (financováno v plné výši z prostředků obce) rok2010; ukončena přestavba 2NP objektu Obecního domu (bývalé školy) Společenské centrum rok 2011; kolaudace Společenského centra rok 2013; ukončena oprava fasády objektu čp. 104, kovaného plotu s podezdívkou (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2012; obnova zdí a chodníků po obecním hřbitově a stavba přístřešku pro kolumbárium v celkové hodnotě 0,757 mil. Kč (financování ve výši 90 % způsobilých výdajů z EU a zbývající část z prostředků obce) rok 2013; dokončení rekonstrukce Spolkového domu (obnovy Obecního úřadu a přístavby hasičárny) Kč (financováno ve výši.. Kč z vlastních zdrojů obce, zbývající část.. Kč z prostředků EU a NZ prostřednictví MAS nad Orlicí) rok 2013; Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 4 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

5 zakoupen v rámci MČ velkoprostorový stan je ve správě obcí Výrava rok 2010; kolaudace venkovního všesportovního hřiště v areálu pro sport rok 2012; 3.4. Pozemní komunikace a dopravní obslužnost dokončení rekonstrukce a opravy chodníků II. etapa v úseku po bývalou školu v celkové hodnotě 1 050,8 tis. Kč (financované v plné výši z prostředků obce) rok 2006; rekonstrukce a oprava chodníků III. etapa v úseku od bývalé školy čp.104 po čp. 17 v celkové hodnotě více než 1 mil. Kč (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2007; generální obnova chodníků IV. od čp. 17 po čp.. Halmichovi a V. etapy okolí křižovatky s navazujícím bezbariérovým podsvětleným přechodem s lávkou pro chodce a dopravnímu značení a směr obecní hřbitov v celkové hodnotě 2,6 mil. Kč (financování ve výši 90 % způsobilých výdajů z EU a zbývající část z prostředků obce) rok 2008; VII. etapa zpevněných chodníků od čp.. Píšových po čp. Panenkovi v celkové hodnotě 1,636 mil. Kč (financování ve výši 30 % celkových výdajů z POV a zbývající část z prostředků obce) 2013; zpevněné chodníky IV. b) etapa dokončení od čp.. Halmichových po čp..u Cmuntových v celkové hodnotě 0,732 mil. Kč (financování v plné výši z prostředků obce) 2013; parkoviště pro obecní dům v celkové výši 260 tis. Kč (financováno v plné výši z prostředků obce) 2011; nákup a instalace zrcadel na křižovatce od Libnikovic a u Kotlantových na Dolním Černilově rok 2012; na křižovatce u lípy Svobody a výjezdu na silnici II tř. u Hynkových rok 2009 (financováno v plné výši z prostředků obce); rekonstrukce místní komunikace na Dolním Černilově (financováno v plné výši sponzorem) rok 2011; nákup a instalace dopravních značek na účelových a polních komunikací (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2009; výstavba účelové polní komunikace pod Hřiby v celkové hodnotě.. tis.kč a účelové polní komunikace k biocentru v Ráji v celkové hodnotě.. tis.kč (financováno v plné výši z prostředků EU a NZ, prostřednictvím PÚ HK); doplňkový mobiliář autobusová čekárna, přístřešek pro odpadové nádoby, plakátovací plocha a stojan na kola v celkové výši 193,3 tis.kč (financování z prostředků POV KHK ve výši 93,0 tis. Kč a zbývající část z prostředků obce Výravy) rok 2009; úprava obytné zóny na místní komunikaci Malá strana v celkové hodnotě. tis.kč (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2010; 3.5. Životní prostředí a péče o krajinu oplocení pozemku okolo kaple sv. Jana Křtitele a okolo lípy Svobody v celkové hodnotě více než 200 tis. Kč (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2007; osvětlení kaple a podsvětlení lípy Svobody v celkové hodnotě více než 80 tis. Kč (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2007; obnova zeleně na vybraných lokalitách ( obecní hřbitov; cesta k areálu pro sport a..) v obci v celkové hodnotě více než 100 tis. Kč (financování v plné výši z prostředků obce) rok 2008; realizace rekonstrukce a oprava vodní plochy (požární nádrže), obnova a zřízení veřejné zeleně (obecního parku) v okolí vodní plochy v celkové výši 1 782,6 tis. Kč (financováno 800 tis. Kč z prostředků POV KHK a zbývající část z prostředků obce); oprava mostku přes Výravský potok; výměna dopravních značek na místních komunikací aj. drobnější akce (vše ostatní financováno z prostředků obce) rok 2008; započata rekonstrukce Výravského potoka (financováno vlastníkem) rok 2007; výsadba a úprava lesoparku u biocentra v Ráji (financováno Mysliveckým sdružením) rok 2011; zakoupeno příkopové rameno (mulčovač) v celkových nákladech 199,9 tis. Kč (financováno ve výši 30% z prostředků obce) rok2011; 3.6. Veřejná správa; aktivity obce a občanů Pořízení digitalizovaného Územního plánu (financováno v plné výši z prostředků obce) rok 2008; Pravidelně je zajišťována prezentace obce v místním Zpravodaji Černilovsko; Nákup a instalace osvětlené Úřední desce na budově Obecního úřadu; Veřejně přístupný internet převeden do majetku obce; zřízení informačního centra na Obecním úřadě rok 2010; Účast občanů na realizaci strategického plánu Mikroregionu Černilovsko; Účast občanů na programu stanoveném MAS nad Orlicí; Společné setkání občanů partnerské obce Výrava, Prešovský kraj, Slovenská republika rok 2010 a 2011; Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 5 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

6 4. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA OBCE Sociálně ekonomická analýza obce je jedním ze základních materiálů pro práci na vytvoření Programu rozvoje a obnovy obce Výravy na léta Ekonomický potenciál Obyvatelstvo Stav obyvatel k ve výši 361 a struktura obyvatel k celkem muži ženy Muži 15+ Ženy 15+ Muži cizinci Ženy cizinci Zaměstnanost Podle údajů prostřednictvím IS ARES bylo na území obce Výrava k zaregistrováno celkem 59 podnikatelských subjektů z toho 7 podnikajících právnických osob (PPO) a 52 podnikajících fyzických osob (PFO). Z registrovaných PFO jsou 3 zemědělští podnikatelé. Mezi významné podniky (PFO) lze zařadit : Jaroslav Cmunt, stavební činnost; Miroslav Bartoň, řeznictví; Zdeněk Vítek, doprava; Drahomíra Cmuntová, účetnictví; Karal Ptáček, elektro; Jitka Hrubá, hostinská činnost; Petr Hrubý, pořádání kulturních akcí a koncertů; Pavel Janeček, truhlářství; Lukáš Píša, truhlářství; Josef Treksa, doprava; Jiří Fabián, stavební činnost; Milan Hojný, řeznictví; Tomáš Lelek, truhlářství; Jitka Herzánová, kadeřnictví; Irena Beznosková, pedikůra, manikůra; Petr Materna, izolatérství; Andrea Křížková, kadeřnictví; Jiří Šimůnek, údržba motorových vozidel; Bohumír Kašpar, zemědělský podnikatel; Miroslav Budinský, zemědělský podnikatel; Mezi významné podniky (PPO) lze zařadit : JBN, s.r.o., elektro; Pelletia. cz, s.r.o., koupě a prodej; KPJ střechy, s.r.o., zpracování dřeva; Mazura, s.r.o., doprava; ZDV Výrava, družstvo; Hospodaření obce Sdílené daňové příjmy (RUD) pro rok 2013 ve výši tis. Kč. Rozpočet pro rok 2013 a rozpočtový výhled na rok 2014 je vyrovnaný, mírně přebytkový. Pro rok 2013 je uvažováno s přijatými (dotacemi) transfery, jako rozpočtová změna, ve výši 1,3 mil. Kč a pro rok 2014, podle dostupné informace, obec neobdrží původně uvažovanou dotaci ve výši 0,7 mil. Kč. Zadluženost obce je nulová a to za celé období od roku 2006 a bude až do roku Fixní a stále se opakující výdaje tvoří 65 % z daňových příjmů. Zbývající část jsou variabilní výdaje na krytí nutných a nepředvídaných výdajů a na krytí rezervy na havarijní stav. Využití dotací od roku 2007 do současnosti, z POV KHK celkem 3 dotace; z PRV celkem 5 dotací a z rozpočtu KHK celkem 1 dotace Stávající situace infrastruktury. Veřejné osvětlení před několika lety byla provedena generální obnova v hodnotě 300 tis. Kč a postupně jsou vyměňovány za úsporné zdroje. Plynofikace obec není plynofikována a dohledné době není uvažováno s plynofikací. Nejbližší koncový uzávěr je ve vzdálenosti cca 1 km od místní části Dolní Černilov, ale je kapacitně naplněný. Možnost, která je obci nabídnuta je koncový uzávěr ve vzdálenosti více než 15 km, což je pro obec téměř nerealizovatelné. Veřejný vodovod obec Výrava má vybudovaný veřejný vodovod a do místní části Dolní Černilov byl zaveden v roce Kanalizace v současné době je odkanalizování obce Výravy řešeno stávající povrchovou kanalizací, která je dnes zaústěna v obci na 12 místech do Výravského potoka. Hloubková kanalizace, včetně přečerpávací stanice by obec přišla na více než 60 mil.kč na co obec nemá prostředky a zadlužit se na několik pokolení není možné. Telefonní rozvody jsou vedeny podzemními kabely. Stávající požadavky na zřízení telefonní přípojky jsou pokryty a žádné nové požadavky nejsou evidovány. Vše v současné době nahrazují mobily. V obci je vybudována veřejná telefonní stanice u obecního úřadu, která není rovněž využáívána a bude v řádu několika let zlikvidována. Veřejný rozhlas byl v roce 2013 rekonstruován na kombinovaný tj. drátový a bezdrátový, jako varovný a informační systém obyvatelstva a protipovodňové opatření. Veřejný internet je umístěný v budově obecního úřadu, přístupný je třikrát týdně a byl využíván především školní mládeží. V současné době není téměř vůbec využíván veřejností. Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 6 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

7 Silnice Obcí Výrava prochází silnice II. a III. třídy. Silnice II.třídy je spojnice mezi Jaroměří a Třebechovicemi p/o. Silnice III.třídy je po obci směrem na Jílovice, Libnikovice a směrem na Černilov. Silnice po obci je ve velmi špatném stavu vlivem nedostatečné údržby, až v poslední době se provedla nutná údržba tzv. zalepily se díry. Místní komunikace Malá strana je v dobrém stavu, před několika lety byla provedena generálka, kompletní asfaltovým povrch. Do místní komunikace byly přeřazeny komunikace u Panenkových, od Kotlanrových na Horní Černilov a komunikace po Dolním Černilově, která byla v roce 2012 kompletně rekonstruována. Komunikace vedoucí k soukromým objektům jsou prašné a provádí se údržba se spoluúčastí obce. Chodníky a odstavné plochy Chodníky byly v minulosti vybudovány, po části obce, z dlaždic a uložené volně do písku. Tyto chodníky byly již naprosto nevyhovující a téměř nebezpečné. Od roku 2005 se postupně provádí oprava zpevněných chodníků zámkovou dlažbou, která je rozdělena do osmi etap. Parkovací a odstavné plochy v obci žádné nejsou. Jsou pouze malé, účelové parkovací místa a to před prodejnou se smíšeným zbožím, před Obecním domem a Spolkovým domem a u obecního hřbitova. Ostatní parkovací místa či odstavné plochy jsou na soukromých pozemcích. Cyklistické trasy nejsou v obci vybudovány. V současné době je využívána a do budoucna hodláme zpřístupnit jako cyklistickou trasu, obecní cestu pod Hřiby 4.3. Stav prostředí v území Životní prostředí Obec se nachází v oblasti s čistým životním prostředím. Na celém katastrálním území nejsou žádné zdroje na znečišťování prostředí. Emise výfukových plynů znečišťující ovzduší je podél silnice II.třídy. K vytápění rodinných domků je převážně používáno tuhých paliv na bázi hnědého uhlí, nebo kombinované elektrouhlí. V malé míře na jiná paliva či el.přímotopy. Hospodaření s odpady je v obci řešen následujícím způsobem: Odpad z domácností (popel a drobný komunální odpad) je řešen nákupem kovových a umělohmotných popelnic a předaných občanům do bezplatného užívání. Náklady na svoz a likvidaci de řídí dle OZV č.1/2011 o poplatku za komunální odpad.. Obec vlastní 6 kontejnérů na plast a 5 kontejnérů na sklo, což je dostačující. Náklady na svoz a likvidaci hradí obec. Velkoobjemové kontejnéry na komunální odpad jsou objednávány u firmy Marius Pedersen dle potřeby (cca 2 krát za rok). Náklady na svoz a likvidaci hradí obec. Sběr papíru a železa zajišťujě SDH 1 krát za rok. Sběr nebezpečného odpadu je zajišťován rovněž na objednání firmou Marius Pedersen (cca 2 krát za rok). Náklady na svoz a likvidaci hradí obec. Velkoobjemové kontejnéry na stavební odpad si mohou občané objednat přímo u firmy Marius Pedersen. Náklady za svoz a uložení hradí objednavatele. Údržba vodních toků, rybníků a přírodních útvarů. Katastrem Výrava protékají tři vodní toky, Libnikovský potok, Malostranský potok a obcí protéká Výravský potok, který je před částečnou rekonstrukcí. Ve vlastnictví obce jsou tři neprůtočné nádrže, (požární nádržkoupaliště; vodní nádrž u Samkovýchpřed nutnou opravou; vodní plocha s obecním parkem). V roce 2007 bylo započato s opravou koryta a břehů místního vodního toku Výravského potoka, ale dále nebylo poktačováno, obnova je nárokována u správce Povodí Labe Dopravmí obslužnost Doprava osob je zajišťována autobusy veřejné dopravy ve směru na Hradec Králové a ve směru na Dobrušku a Nové Město n/m. Ve směru na Třebechovice p/o není zajištěna žádná veřejná doprava. Podle nové úpravy je zajištěna doprava ve směru na Jaroměř. Zemědělská doprava je vedena po účelových polních komunikací, cestách na hranici zastavěného území z JZ strany obce tzv. Záhumení cesta a nově vybudovanou obecní cestou mimo zastavěné území ze ZV strany obce tzv. cestou pod Hřiby. Komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Výravy, zahrnující komunikace (Záhumenní cesta rok 2000; Kociánka rok 2000; účelová polní cesta Pod Hřiby rok 2007; účelová polní cesta K Chudobinci rok 2007; cesta K Sušce; cesta K Vrbičkám) a vodní plochy (biocentrum V Ráji rok 1997; biocentrum U Vrbiček rok 1997; biocentrum V Lukách rok 2012; biocentrum Na Bělkách předpoklad rok 2014), byly zahájeny v roce 1992 a budou prakticky ukončeny v roce Život v obci Služby a občanská vybavenost Obchod a služby v obci. Obchod (samoobsluha) se smíšeným zbožím provozuje firma Hruška. Stálý provoz zajišťuje hospoda U Hrubých s letním parketem. Druhá hospoda Stará má otevřeno většinou jedenkrát týdně. Střediska a instituce mimo obec jako školy, zdravotní střediska, stavební úřad aj. jsou směrována především do okresního města Hradec Králové, jako obec s rozšířenou působností a do Černilova, jako spádová obec a sídla Mikroregionu. Bydlení, společenský život, kultura Stávající zástavbou rozumíme oblast původně ohraničenou tzv. intravilánem, tj.hranice z roku 1966, ale nově již zastavěným územím stanoveným zpracovaným Územním plánem. Mezi stávající zástavbu patří zejména rodinné domy a hospodářské stavení, podnikatelské a památkově hodnotné objekty, objekty v majetku obce, sportoviště aj.. Domy jsou stavěny mezi stávající zástavbou, v prolukách, zahradách Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 7 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

8 u stávajícího domu a jsou v souladu se stávající zástavbou. Obec dbá na to, aby stavby jednotlivých stavebníků zapadaly do celkové harmonie prostředí obce. V 70 a 80 letech m. stol. se převážně investovalo do oprav domovního fondu a výstavba nových domů byla ojedinělá.teprve po roce 2000 se znovu začalo investovat do výstavby nových rodinných domů a v současné době se zvyšuje poptávka po stavebních místech na stavbu rodinných domů. Podle údajů uvedených v Územním plánu, předpokládáme s rozvojem domovního a bytového fondu a zvýšení počtu domů za 10 až 20 let ze současných 159 na 230 domů. Místa pro sportovní vyžití a zájmovou činnost mládeže a dorostu jsou pouze v areálu pro sport a volnočasové aktivity.. Vyhovující je jen hřiště pro tenis či pozemní hokej. V prostorách stávajícího hřiště se konají setkání dětí u příležitosti Dne dětí, pořádá se zde Výravský Terra cup atd. Pro děti je vybudováno dětské hřiště 4.5. Veřejná správa Zastupitelstvo obce řeší na svých pravidelných zasedání (dlouhých min. 1x za 3 měsíce) mj. a) Projednává zprávy výborů (kontrolního a finančního) zastupitelstva obce; b) Projednává hospodaření obce (stav na běžných účtech, rozpočtová opatření, čtvrtletní rozbory hospodaření, kontrola na schválený rozpočet nebo na rozpočet po změnách, aj) ; c) Projednává plnění Programu rozvoje a obnovy venkova obce Výravy (Realizace investičních a neinvestičních akcí; d) Příprava projektů (technická a projektová příprava; územní a stavební řízení; dotační a výběrové; smlouvy o dílo aj.); e) Organizační a další působnost zastupitelstva obce (právní předpisy obce; smlouvy mimo smlouvy o dílo; spolupráce mezi obcemi a obcemi jiných států; sportovní, kulturní a jiné volnočasové aktivity pořádané v obci aj.); f) Z působnosti Obecního úřadu (počet obyvatel přírůstky, úbytky; zaměstnanci DoPP; vydávaná stanoviska aj.) g) Doplňující údaje k zápisu diskuse závěr (připomínky a náměty občanů; stanoviska členů zastupitelstva obce k připomínkám a námětům, k úkolům z minulých zasedání; aj.) Zastupitelstvo obce řeší na svých nepravidelných zasedání operativní úkoly zastupitelstva obce svolávané dle potřeby. Všechny zasedání zastupitelstva obce jsou veřejné. Za současné volební období máme celkem 27 zasedání zastupitelstva obce. Obecní úřad tvoří starosta a místostarosta. Ostatní zaměstnanci Obecního úřadu jsou na základě Dohody o provedené práci (účetní; správce počítačové sítě; Zaměstnanci technických služeb a údržby majetku obce či majetku spravovaného obcí; veřejná knihovna a Jednotka požární ochrany). Celkem je uzavřeno na období více než 20 DoPP. Ostatní občané jsou zapojení do různých komisí (pro občanské záležitosti; kulturní, sportovní a volnočasových aktivit; inventarizační komise; pro místní samosprávu Dolní Černilov) a skupiny (letopisecká a pro rozvoj a obnovu venkova) Komunikace s občany. Osobní komunikace v době úředních i neúředních hodinách přímo v úřadovně Obecního úřadu Na veřejných zasedání zastupitelstva obce (malý zájem občanů) Formou anketdotazníků (jen pro vybrané akce) Informace podávaná prostřednictvím webových stránek obce a na fyzické úřední desce Plánování rozvoje obce. Pro programové období vypracovala obec Program rozvoje a obnovy venkova obce Výravy). Program je pravidelně kontrolován a hodnocen na zasedáních zastupitelstva obce V průběhu období byl několikrát aktualizován Cíle a úkoly stanovené v Programu slouží pro sestavování rozpočtů na kalendářní rok a pro sestavení rozpočtových výhledů. Pro období do roku 2020 je v současné době připravována Programová koncepce a studie (viz ukázka) 5. DOTACE NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ Na programové období jsou předpokládána následné dotace: 6.1. Poskytované krajem Krajské dotační programy z rozpočtu KHK Program obnovy venkova (POV KHK) Struktura programu bude obdobná minulému programovému období. Příděl finančních prostředků bue snížena cca o 1/ Granty 6.2. poskytované z EU a NZ Program rozvoje venkova (PRV) Dne schválila Vláda ČR materiál předložený ministerstvem pro místní rozvoj. Ten představuje mimo jiné také obsahovou podobu Programu rozvoje venkova pro příští programové období Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 8 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

9 Nejzásadnějším posunem je posílení vlivu Místních akčních skupin (MAS), které nově dostanou větší prostor při realizaci projektů relevantních programů obsahujících územní složku, stanou se součástí implementace programů od fáze přípravy a programování přes monitorování až po hodnocení. [ Dotace pro malé obce, dotace pro obce do 2000 obyvatel po roce 2014, dotace pro venkov , dotace pro zemědělce 2014, dotae pro obce 2014, program rozvoje venkova ] Integrovaný regionální operační program Evropské peníze byly a doposud jsou spravovány přímo regiony, kterým se nyní přirozeně nelíbí nový návrh vlády, podle něhož dojde pro programové období k jejich sloučení do tzv. Integrovaného regionálního operačního programu. Ten bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj namísto stávajících regionů. [ Dotace 2014, Dotace , Dotace 2015, Dotace 2016, Dotace 2017, Dotace 2018, Dotace 2019, Dotace 2020, Dotace pro obce, dotace pro regiony, integrovaný regionální operační program, podoba dotací po roce 2014, programovací období ] OP Lidské zdroje a zaměstnanost měkké projekty podle nových pravidel Ministerstvo práce a sociálních věcí definovalo své cíle o opatření pro nadcházející programovací období. Naváže na strategii realizovanou prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a soustředí se na problematické oblasti českého trhu práce a dále podpoří aktivní politiku snižování nezaměstnanosti a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. [ Dotace 2014, Dotace 2016, Dotace 2017, Dotace 2018, Dotace 2019, Dotace 2020, Dotace na sociální služby, Dotace na vzdělávání, OP zaměstnanost, Programové období ] 6. NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER programové cíle V plánovacím období se navrhuje, aby se metoda Leader stala součástí všech operačních programů, které budou realizovat své cíle ve venkovském prostoru, dále aby tyto programy začlenily Místní akční skupiny mezi budoucí příjemce podpory a aby tyto programy počítaly se zapojením MAS pracujících metodou LEADER do plnění svých cílů a opatření jako efektivní zástupce venkovských společenství. 1. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 1.1 zlepšování podmínek pro zdravý a spokojený život na venkově 1.2 zlepšování životního stylu a zdraví populace 1.3: přizpůsobit politiky a služby demografickému vývoji a podpořit mezigenerační a rodinnou soudržnost 2. EKONOMIKA A INOVACE 2.1 podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování konkurenceschopnosti (průmyslu, živností, zemědělství, služeb) 2.2 zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické a materiálové efektivity hospodářství 2.3. rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání,výzkumu a vývoje 3. ROZVOJ ÚZEMÍ 3.1 upevňování územní soudržnosti 3.2 zvyšování kvality života obyvatel rozvojem území 3.3 účinnější prosazování strategického a územního plánování 4. KRAJINA, EKOSYSTÉM, BIODIVERSITA 4.1 pestrá a zdravá krajina jako základ druhové pestrosti 4.2 odpovědné hospodaření s půdou, lesem a vodami 4.3: adaptace na změnu klimatu 5. EFEKTIVNÍ, STABILNÍ A BEZPEČNÁ SPOLEČNOST 5.1: posilování sociální stability a soudržnosti 5.2: efektivní stát, kvalitní veřejná správa, rozvoj občanského sektoru 5.3: posilování regionálních a přeshraničních vazeb, síťování proti rizikům i pro využití spolupráce, vzájemná pomoc 7. ZÁMĚRY, STRATEGICKÉ CÍLE OBCE DO ROKU 2020 pro Program rozvoje a obnovy venkova obce Výravy na období POSPOLITOST VENKOVSKÉHO OBYVATELSTA LIDSKÉ ZDROJE 1.1. Obyvatelstvo a pracovní příležitosti; struktura podnikatelské sféry. Cíle úkoly záměry: Rychlejší přírůstek obyvatel při zvýšené nové zástavbě rodinných domů nebo úpravou či rekonstrukci stávajících neobydlených nebo částečně obydlených rodinných domů. Zvýšení pracovních příležitostí u podnikatelských, nezemědělských subjektů. Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 9 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

10 Podpora rozvoje malého podnikání a živnostníků Podpora kulturního a společenského života. (zahrnuje např. Pořádání obecního a hasičského plesu; Sraz rodáků; Pořádání dětského dne a dětského karnevalu; Terra Cup aj.) Opatření je zaměřeno na podporu aktivní participace občanů, veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na utváření kulturního, a společenského života v obcích včetně podpory kulturní vzdělanosti obyvatel pro větší sounáležitost občanů s regionem a zvýšení pocitu odpovědnosti za rozvoj své obce Cíle úkoly záměry: Podporování a vytváření zázemí pro společenské, sportovní a kulturní akce pro děti a mládež, pro ženy a seniory, které přispívají k zachování tradic a upevňují mezilidské vztahy. Zajištění využívání Společenského centra Obecního domu občany obce Výravy. Podpora Klubu sportovních a volnočasových aktivit Výrava Rozvoj a podpora volnočasových aktivit obyvatelstva včetně tělovýchovy a sportu. Opatření zabezpečuje kvalitní, smysluplné a aktivní trávení volného času včetně tělovýchovy a sportu, jakožto nástroje celkového rozvoje osobnosti, rozvoje talentů a zvýšení spokojenosti obyvatel, které mají kladný vliv na zdravotní stav všech věkových kategorií obyvatel. Cíle úkoly závěry: Spolupráce s organizacemi a institucemi zabývajících se volnočasovými aktivitami a sportem (NNO, školská zařízení, obce atd.). Informační systém o volnočasových a sportovních organizacích a jejich aktivitách. Podpora výstavby, rekonstrukce, rozšíření a modernizace všech typů volnočasových a sportovních zařízení včetně jejich zázemí a vybavení. Podpora volnočasových a sportovních subjektů a jejich činnosti Spolková činnost. (zahrnuje např. SDH; Myslivecké sdružení a honební společenstvo; klub sportovních a volnočasových aktivit) Cíle úkoly závěry: Podpora aktivit SDH, jako v soutěžích aj. činnostech. Podpora Mysliveckého sdružení a honebního společenstva při výsadbě remízků a malých lesoparků. Prověřit zájem občanů o zřízení Klubu pro matky s dětmi, stanovit činnost a hlavní náplň klubu. Prověřit zájem občanů o zřízení Klubu seniorů, stanovit činnost a hlavní náplň klubu Podpora vzdělání, informační a počítačové gramotnosti obyvatel. Cílem opatření je podpora dovedností a schopností obyvatel využívat informační a komunikační technologie jako nezbytné podmínky a předpokladu pro zpracování a selekci velkého množství informací a pro možnosti dalšího rozvoje osobnosti a uplatnitelnosti jedince ve společnosti. Cíle úkoly záměry: Podpora rozvoje a využívání moderních informačních technologií a elektronických komunikací Vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost zaměřené na efektivní využívání Internetu a moderních prostředků komunikace a na základní počítačové dovednosti. Vytváření a oživení vzdělávacího potenciálu, podpora mimoškolních a předškolních aktivit Prevence sociálně patologických a dalších nežádoucích jevů, integrace ohrožených skupin obyvatelstva. Opatření se orientuje na zdokonalování komplexního systému specifických prevencí zahrnující prevenci kriminality, protidrogovou prevenci a prevenci dalších společensky nežádoucích a sociálně patologických jevů (např. násilí, vandalismus, terorismus, šikana, rasismus apod.). Cíle úkoly záměry: Podpora sociálního poradenství a služeb sociální prevence Koordinace činnosti subjektů zajišťujících prevenci sociálně negativních jevů 2. PÉČE O STAVEBNÍ FOND OBNOVA A ÚDRŽBA VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY 2.1. Venkovská zástavba (zahrnuje např. Péče o stávající zástavbu; Občanský bytový, domovní a nebytový stavební fond) Cíle úkoly záměry: Dbát na dodržování architektonických zásad daných urbanistickým a Územním plánem pro zástavbu. Zástavbu ploch smíšených obytných, určených zejména pro bydlení v rodinných domech provádět především v hranicích zastavěného území. Jednat s majiteli zanedbaných staveb a Novou zástavbu orientovat především uvnitř intravilánu, zástavbou proluk mezi domy. Dbát na dodržování výstavby ČOV u nových staveb či větších rekonstrukcí, při napojení odpadu do obecní kanalizace. Změny zpracovaného digitalizovaného Územního plánu jen ve výjimečných případech a v případech zájmu obce 2.2. Nebytové hospodářství v majetku obce (zahrnuje Obecní dům; Spolkový dům;) Cíle úkoly záměry: Dovybavení Společenského centra v 1.patře Obecního domu. Dokončení rekonstrukce přízemí Obecního domu, technického vybavení skladů a okolí objektu. Dokončení rekonstrukce objektu čp.116 Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dominanty a kulturní památky (zahrnuje Kaple Narození sv. Jana Křtitele; Socha Ukřižování, která stojí u kaple; Kaplička Panny Marie se studánkou; Památník obětem I.a II. světové války; obecní hřbitov; Stálá výstava a expozice). Cíle úkoly záměry: Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 10 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

11 Ve spolupráci s farností Černilov zajistit opravu střechy, vyčištění žlabů a instalaci pletiva ve věžičce kaple. Zajistit vnitřní kontrolu studánky a kontrolu odvodňovacích trubek u kapličky Panny Marie. Zajistit nákup a montáž nástěnných a stojanových vitrín, popř. jiného zařízení pro stálou výstavu a expozici. Přestavba objektu skladu na obecním hřbitově na další část kolumbária popř. na jiné využití. Úprava objektu márnice na obecním hřbitově na sklad příručního materiálu a nářadí pro správce hřbitova. Úprava objektu u kolumbaria na obecním hřbitově na stálou výstavu a expozice z historie obce 3. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA; DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 3.1. Občanská a technická vybavenost (zahrnuje Veřejné osvětlení; Plynofikace; Veřejný vodovodzásobování pitnou vodou; Kanalizace čištění odpadních vod; Telefonní rozvody; Veřejný rozhlas). Cíle úkoly záměry: 3.2. Pozemní komunikace (zahrnuje Silnice a místní komunikace; Chodníky; parkovací a odstavné plocha; účelové polní komunikace; cyklistické stezky; polní cesty). Cíle úkoly záměry: 3.3. Dopravní obslužnost (zahrnuje Doprava osob (autobusové spoje); zemědělská doprava; Vybavení autobusových zastávek). Cíle úkoly záměry: 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY ( Fiche A.1. Upravený venkov vlídná tvář našeho venkova. PRV III Obnova a rozvoj vesnic.) 4.1. Obchod a služby v obci. Cíle úkoly záměry: 4.2. Podpora zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče a kvality sociálních služeb. Opatření je orientováno na optimální pokrytí zdravotních služeb v odpovídající kvalitě. Dále se zaměřuje na zapojení a vzájemnou spolupráci neziskových organizací a podnikatelských subjektů v oblasti zdravotní osvěty a prevence. Cíle úkoly záměry: Zajištění informovanosti obyvatel o preventivních programech ve zdravotnictví Zajištění domácí ošetřovatelské péče obyvatelstvu prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb (subjekty veřejné správy, neziskové organizace, církve, charitativní organizace) 4.3. Kulturní, sportovní, společenské a turistické zařízení (zahrnuje využití Společenské centrum v 1.NP obecního domu; využití areálu pro sport a volnočasové aktivity; Využití volného času dětí a mládeže dětské hřiště; vybavenost Požární ochrana). Cíle úkoly záměry: Využití Zázemí pro sportoviště Výstavba Vodovodní a kanalizační přípojka vč. ČOV Výstavba Hřiště na malou kopanou Využití Zasedací místnost Obecního úřadu 5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PÉČE O KRAJINU 5.1. Obnova a údržba zeleně v lokalitách obce a veřejného prostranství, (zahrnuje např. Obecní park, centrum obce aj.). Cíle úkoly záměry: Zlepšování vzhledu obce, Veřejná prostranství, zeleň a plochy sloužící jako veřejné prostory, 5.2. Vodní hospodářství (zahrnuje Údržba vodních toků, rybníků, průtočných nádrží a přírodních útvarů; Neprůtočné nádrže; Požární nádržkoupaliště). Cíle úkoly záměry: 5.3. Lesní hospodářství (zahrnuje např. Obecní les; remízky aj.). Cíle úkoly záměry: 5.4. Hospodaření s odpady. Cíle úkoly záměry: 6. VEŘEJNÁ SPRÁVA A AKTIVITY OBCE 6.1. Správa obce (zahrnuje Činnost obecního úřadu; Propagace obce vydávání publikací, webové stránky obce; Kronika obce; Obecní knihovna; Veřejný internet a informace). Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 11 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

12 Opatření je zaměřeno na zkvalitňování a budování efektivní veřejné správy snadno dostupné všem občanům s transparentním a promptním vyřizováním agend. Opatření podporuje zvyšování efektivnosti fungování veřejné správy obcí využíváním moderních informačních a komunikačních technologií. Hlavním cílem je zjednodušení a zároveň zvýšení výkonu veřejné správy, což by přispělo k rychlejšímu, spolehlivějšímu a levnějšímu poskytování služeb široké veřejnosti. Cíle úkoly záměry: Stále rozvíjet a zdokonalovat oblast webových stránek obce, předávat co nejvíce informací občanům. Úzce spolupracovat s vydavatelem Zpravodaje Mikroregion Černilovsko, předávat příspěvky, články aj. Využití informačních technologií při zkvalitňování veřejné správy 6.2. Spolupráce obcí a dalších subjektů (zahrnuje Mikroregion Černilovsko; MAS nad Orlicí). Cíle úkoly záměry: 6.3. Mezinárodní spolupráce Opatření podporuje využití kulturně historického potenciálu a specifik kraje pro kvalitnější propagaci a prezentaci kraje v rámci nadregionální i mezinárodní působnosti. Opatření napomáhá k rozvoji mezinárodní spolupráce a partnerství. Cíle úkoly záměry: Prezentace obce na regionální, národní a mezinárodní úrovni Podpora důsledného propagačního systému kraje Tvorba informačních databází Osvětová činnost s krajskou a jinou působností (zahrnuje soutěž Vesnice roku; soutěž rozkvetlá obec aj.). Cíle úkoly záměry: Zadavatel: zastupitelstvo obce Výrava, číslo usnesení 2604/2013 ze dne Datum zpracování: květen 13 Stránka 12 z 12 Zpracovatel: Ing. František Schwarzer a řešitelský tým Schváleno: zastupitelstvem obce Výrava, číslo usnesení 2805/2013 ze dne

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více