FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy"

Transkript

1 INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc.

2 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní ypy konraků a) spoový (prompní, pohoový) konrak (spo): dohoda o bezprosřední směně podkladového akiva za akuálně planou ržní cenu eoreicky shodný okamžik uzavření ransakce (ransacion dae) a jejího vypořádání (selemen dae, spo dae, value dae), v praxi se připouší mírný časový rozesup (do dvou dní) b) ermínový (forwardový) konrak (forward): dohoda mezi dvěma sranami, kerá dnes fixuje podmínky směny, jež proběhne k budoucímu dau obsahem konraku je předmě směny (podkladové akivum), cena, ermín a míso dodání, aj. sranami dohody jsou dvě finanční insiuce nebo finanční insiuce a její nefinanční klien vlasnosi: - šiý na míru podle pořeb obou smluvních sran - nelze ho zruši jednosranně bez vzájemné dohody obou smluvních sran - závazky z dohody obecně nelze převés na řeí sranu nižší likvidia a obchodovaelnos - riziko nedodržení závazků vždy je pro jednu sranu výhodnější od ermínové ransakce odsoupi a dá přednos spoové ransakci ermínová cena > spoová cena pro kupujícího je výhodnější komodiu zakoupi prompně ermínová cena < spoová cena pro prodávajícího je výhodnější komodiu proda prompně c) fuuriní konrak (fuures): sandardizovaný ermínový konrak (jeho vymezení není předměem opakované negociace) obchodovaný hromadně na ermínových burzách specifikace konraku: - podkladové akivum

3 3 fyzická komodia (měď, džus, ropa, aj.) finanční akivum (obligace, měna, akciový index, aj.) - velikos konraku příliš velký odrazuje menší invesory, příliš malý zvyšuje ransakční náklady - způsob koace fuuriní ceny - srukura splanosí (3, 6, 9, 2) spoluvyváří označení fuuriního konraku zúčovací sředisko (clearing house) důležiý prvek bezpečnosi obchodů, ochrana proi riziku nedodržení závazků (defaul risk) i) uzavření dohody klieni A obchodník A obchodník B klieni B (kupující) (prodávající) ii) inerpozice zúčovacího sřediska klieni A obchodník A CH obchodník B klieni B (kupující) (prod.) (kup.) (prodávající) při insolvenci obchodníka B zúčovací sředisko přebírá jeho závazky a pohledávky vůči burze, sysém nechrání kliena před insolvencí vlasního obchodníka 2. ysém záloh a) počáeční záloha (iniial margin) vklad složený u zúčovacího sřediska (resp. u obchodníka), vyžadovaný při oevření každého nového konraku (kupující i prodávající sranou) výše zálohy sanovena s ohledem na pravděpodobnou velikos cenových flukuací z ní jsou odepisovány zráy a k ní jsou připisovány zisky z iulu ržního přeceňování žargon: kupující se nazývá dlouhou sranou konraku (long) prodávající se nazývá krákou sranou konraku (shor)

4 4 b) variační záloha (variaion margin) kladný resp. záporný pohyb na zálohovém úču vyplývající z každodenní procedury ržného přeceňování c) udržovací (nesnižielná) záloha (mainenance margin) čáska, pod kerou nemůže klesnou zůsaek na zálohovém úču d) výzva k doplnění zálohy (margin call) čáska, kerou klien musí na vyzvání burzy okamžiě složi, aby dorovnal zůsaek na zálohovém úču na velikos udržovací popř. počáeční zálohy při neuposlechnuí výzvy burza likviduje klienovy konraky uzavřením opačné pozice sejný sysém záloh je uplaňován jak mezi obchodníkem a klienem, ak mezi obchodníkem a zúčovacím sřediskem (zde buď na čisé nebo na hrubé bázi) 3. Tržní přeceňování (marking o marke) ržní přeceňování je procedura, kdy na konci každého dne jsou všechny oevřené konraky ohodnoceny v nových ržních cenách a finančně jsou vyrovnány zisky a zráy v důsledku cenového pohybu během obchodního dne cena konraku na konci dne +.. cena konraku na konci následujícího dne + > kupující realizuje zisk, kerý je připsán na jeho zálohový úče prodávající realizuje zráu, kerou je zaížen jeho zálohový úče + < zrcadlově opačná siuace pro prodávajícího a kupujícího je-li požadováno fyzické plnění konraku, lze akivum zakoupi na spoovém rhu, přičemž akumulované zisky a zráy z iulu ržního přeceňování vedou k zaplacení ceny ve výši fuuriní ceny plané v okamžiku oevření konraku placená cena = ržní cena na spoovém rhu + zisk/zráa na ermínové burze = fuuriní cena při oevření konraku fuuriní cena v okamžiku zakoupení konraku uzavírací cena na konci dne T... vypořádací cena při vypršení konraku (= spoová cena v okamžiku T) ( T = T )

5 5 celkový náklad kupujícího: ( = ) + ( 2 ) ( T T ) T = ( T ) T celkový příjem prodávajícího: ( ) + ( ) ( ) + 2 T T = ( ) + = T T T ( + značí příjem hoovosi, značí výdaj hoovosi) rozmělnění rizika nedodržení závazků na případ relaivně malých mezidenních cenových flukuací Zahajovací Den pozice Uzavírací cena Kupující Počáeční záloha Denní zisk/zráa Zůsaek zálohového úču Výzva k doplnění zálohy Celkový zisk/zráa Prodávající Počáeční záloha Denní zisk/zráa Zůsaek zálohového úču Výzva k doplnění zálohy Celkový zisk / zráa Udržovací záloha 2 kupující zaplaí za komodiu 9 (spoová cena), akualizacemi doplail celkový výdaj prodávající prodal komodiu za 9 (spoová cena), akualizacemi získal celkový příjem

6 6 graf výplay fuuriního konraku long fuures shor fuures T T dodací cena (dohodnuá při uzavření konraku) T ržní cena (akuální při splanosi konraku) konvergence spoové a fuuriní ceny před dnem dodání může bý fuuriní cena vyšší i nižší než pohoová cena (v závislosi na velikosi držebného (carry) báze = spoová cena fuuriní cena = držebné (kladné či záporné číslo v závislosi na znaménku držebného) konango... báze je záporná repor... báze je kladná konango (conango): repor (backwardaion): fuures spo spo fuures expirace expirace ve dni dodání se obě ceny musí rovna (báze je nulová), v opačném případě lze vyděla arbirážový zisk sraegie při záporné bázi ( =, = 8) zakoupení akiva pohoově (výdaj 8) a jeho současný ermínový prodej (příjem ), uskuečnění dodání

7 7 sraegie při kladné bázi ( = 8, = ) kráký prodej akiva (shor selling, příjem ) a zakoupení fuuriy (získání akiva za 8), vrácení akiva mechanika krákého prodeje: invesor dává pokyn brokerovi k uskuečnění krákého prodeje (n kusů vybraných akcií) broker si vypůjčuje akcie se souhlasem od jiného svého kliena a prodává je na rhu po dobu oevřené pozice invesor plaí brokerovi veškerý důchod plynoucí z vypůjčeného akiva (např. výplaa dividend), kerý je ransferován na úče vlasníka vypůjčených akcií invesor uzavírá pozici nákupem vypůjčených akcí, keré broker vrací vlasníkovi vypůjčených akcií vyvolání ísně krákého prodeje (shor-squeeze) nasává, jesliže broker nemá nadále k dispozici akcie podléhající krákému prodeji, akže invesor je nucen uzavří pozici, i když by o bylo pro něho momenálně nevýhodné 4. Ukončení konraku a) zaujeím opačné pozice před splanosí konaku (nejčasější případ) fuuriní cena při oevření konraku fuuriní cena při zaujeí opačné pozice - + celkový zisk/zráa pro dlouhou sranu - celkový zisk/zráa pro krákou sranu b) dodáním podkladového akiva při splanosi konraku fyzické dodání kráká srana oznámí zájem o fyzické plnění (noice of inenion) ve lhůě mezi prvním a posledním oznamovacím dnem dlouhá srana vybraná burzou (dle sanovených pravidel) je povinna uskuečni fyzické plnění v souladu podmínkami konraku pro zohlednění různé kvaliy dodaného akiva se používají konverzní (cenové ) fakory finanční vypořádání provádí se u konraků neumožňujících fyzické plnění (indexní fuurisy) burza provede v určený okamžik opačný obchod ke všem oevřeným konrakům

8 8 5. Cenové a poziční limiy a) denní cenové limiy sledují požadavek, aby během obchodního dne cenové výkyvy nevybočily ze sanoveného pásma vyvořeného okolo vypořádací ceny z předchozího obchodního dne při dosažení horní nebo dolní meze se přesává obchodova (období na zklidněnou) násroj omezující riziko abnormální zráy b) poziční limiy maximální poče konraků, kerý jednolivec nebo spřízněná skupina osob může současně oevří násroj omezující riziko spekulaivní cenové manipulace (zneužívání finanční páky deriváů) zahánění rhu do rohu (corning he marke) je kombinace výrazné dlouhé fuuriní pozice a dosažení účinné konroly nad nabídkou podkladového akiva problémy na kráké sraně rhu (obížné jak uzavírání konraků ak dodání podkladového akiva) výrazný růs spoové i fuuriní ceny výhodný pro spekulany

9 9 B. PŘÍKLADY UTURITNÍCH KONTRAKTŮ. Krákodobý úrokový fuuriní konrak (shor-run ineres rae fuures) T3 říměsíční ermínové depozium, obchodováno na LIE (London Inernaional inancial uures Exchange) specifikace konraku: velikos konraku: 5 kupující konraku (dlouhá srana) zamýšlí zapůjči k budoucímu dau uo sumu na ři měsíce (vyvoři říměsíční ermínové depozium či zakoupi říměsíční vkladový cerifiká) prodávající konraku (kráká srana) se zavazuje vypůjči si na ři měsíce k budoucímu dau uo čásku způsob koace: úroková sazba (%) p.a. = 9,5 vyvoření ermínového depozia při anualizované sazbě 9,5 % velikos iku: jeden bazický bod (seina procena) hodnoa iku: úrok odpovídající změně sazeb o bazický bod 3 5, = 2,5 2 počáeční záloha: 75 (,5 % hodnoy konraku), éž udržovací záloha 5 pro vidličku (současné zaujeí dlouhé a kráké pozice éhož konraku avšak s různou dospělosí) dodací měsíc: 3, 6, 9, 2 poslední den obchodování: řeí sředa dodacího měsíce (. hod.) dodací den: první pracovní den po posledním dnu obchodů způsoby ukončení konraku i) pozdějším zaujeím opačné pozice 2 dní nákup konraků = 9,5 prodej konraků 2 = 9,55 zisk: (poče konraků) x 5 (poče iků) x 2,5 (hodnoa iku) = 625, obra na zálohovém úču: 75 počáeční záloha (75 x ) variační záloha

10 = 825 výnosová míra: 625 = 8,33 % za 2 dní,.j. 52 % p.a. 75 ii) finančním vypořádáním konraku dlouhá srana se rozhodne pro peněžní kompenzaci sanovení vypořádací ceny (EDP, exchange delivery selemen price): během posledního dne konakováno náhodně 6 bank (z daného seznamu) vyloučeny 3 nejvyšší a 3 nejnižší sazby, u zbývajících vypočíán průměr (zajišění podmínky = v okamžiku splanosi konraku) vypořádací sazba = 8,75 % vypořádací cena = 9,25 variační záloha = x (925-95) x 2,5 = 9375 impliciní depoziní sazba: vypořádací sazba (lze eoreicky vyděla vyvořením 3M depozia) + 937,5 + 4 (sazba vydělávající z jisiny 5 za 3M 937,5) 5 = 8,75 % +,75 % = 9,5 % (v souladu s účelem ermínového obchodu uzamknou se na předem známé depoziní sazbě) iii) fyzickým vypořádáním konraku dlouhá srana se rozhodla pro fyzické plnění konraku, chce vyvoři ermínový vklad kráká srana je povinna během posledního obchodního dne připravi vyvoření ermínového depozia u někeré z vybraných bank dlouhá srana umísí u vybrané banky 5 za fakickou depoziní sazbu a obdrží od proisrany kompenzaci (invoice), jesliže se depoziní sazba liší od vypořádací depoziní sazba (8,65 %) vypořádací sazba (8,75 %) úrokový rozdíl (anualizovaný) velikos konraku fakura = + vypořádací sazba

11 (,875,865) (9/ 365) 5 = = 22 +,875 (9/ 365) impliciní fuuriní sazba: depoziní sazba + variační záloha + fakura 365 = ,5 + 22, 365 8,65+ = 9,5 % Dlouhodobý úrokový fuuriní konrak (long-run ineres rae fuures) specifikace konraku (LIE, long gil ineres rae fuures) předmě konraku: pomyslná 2-leá vládní obligace s výnosem do splanosi 9 % a v nominální hodnoě 5 způsob koace: cena za nominální hodnoy (32-iny libry) bez naroslého kupónu (sejné jako u podkladového akiva) = 92 + = 92, velikos iku: /32 z jednoho procena nominální hodnoy konraku 5 x, x (/32) = 5,625 počáeční záloha: 75 (5 pro vidličku) poslední den obchodů: 2 pracovní dny před posledním pracovním dnem v dodacím měsíci dodací měsíc: 3, 6, 9, 2 dodací den: kdykoliv během dodacího měsíce (podle uvážení kráké srany, obyčejně první nebo poslední den v dodacím měsíci) ukončení konraku i) zaujeím opačné pozice 92-2 nákup 9-23 prodej poče iků: 2 + (32-23) = 2 zráa: 2 x 5,625 = 328,3 ii) fyzickým vypořádáním konraku

12 2 předměem dodání je každá obligace se splanosí 5 až 25 le nelze doda obligace: přivolaelné během příších 5 le, indexované, čásečně splacené, konveribilní, s variabilní sazbou, obchodované special ex-dividend (možnos zakoupení obligace bez naroslého kupónu v průběhu ří ýdnů před dnem bez dividendy) konverzní (cenový) fakor: - násobiel ransformující fuuriní cenu (cenu hypoeické podkladové obligace) na cenu fakické obligace kvalifikované pro dodání fuuriní cena fakické obligace = konverzní fakor fuuriní cena hypoeické obligace - aková cena fakické obligace (přepočená na jednokovou nominální hodnou ), kerá dává výnos do splanosi 9 % T c konverzní fakor = + (pro M = ) T = ( +,9) ( +,9) kupónová sazba je věší než (menší než, rovna) 9 % konverzní fakor je věší než (menší než, roven) zohlednění faku, že daná obligace má s ohledem na svůj kupón jinou současnou hodnou než a podkladová - konverzní fakor je různý pro každou jednolivou obligaci a každý jednolivý měsíc dodání (korekce o naroslý úrok, zaokrouhlovací procedury) - zaokrouhlovací procedura pro účely výpoču konverzního fakoru je splanos obligace zaokrouhlena dolů na nejbližší celé čvrleí a ako zaokrouhlená splanos je rozdělena na šesiměsíční období splanos lze rozděli beze zbyku na N šesiměsíční období: konverzní fakor = N c / 2 + (,45 n N n= (,45) ) splanos lze rozděli na N šesiměsíčních a říměsíční období (s první výplaou kupónu za 3 měsíce) N c / 2 konverzní fakor = / 2 (,45) n (,45) + (,45) c / n N = 2 2

13 3 (odpoče naroslého kupónu za čvrleí) obligace nejlevnější k dodání (cheapes o delivery, CTD): obligace umožňující nejméně nákladné plnění fuuriního konraku, což je obligace s nejvyšší implikovanou repo sazbou (implied repo rae) repo sraegie: je zajišťovací obchod, ve kerém je současně s prodejem úrokové fuuriy (ermínové dodání obligace) zakoupena obligace na spoovém rhu (obvykle prosřednicvím repo operace) implikovaná repo sazba: aková velikos výpůjční sazby (j. repo sazby), kerá činí repo operaci ziskově neurální (mezní výpůjční sazba) příjem z repa = neúrokový výdaj repa ( + impliciní repo sazba (rvání repa/rok)) celkový příjem repa: výnos ermínového prodeje obligace (fuuriní cena konverzní fakor) + naroslý kupón po dobu repa + reinvesice kupónu celkový výdaj repa: cena obligace na spoovém rhu + úrok z vypůjčených fondů CTD obligace: obligace s nejvyšší implikovanou repo sazbu, jelikož každá jiná doručielná obligace činí při dané fakické výpůjční sazbě repo operaci méně ziskovou či více zráovou okamžik dodání CTD obligace běžný výnos z CTD > ržní úroková sazba dodání obligace na konci dodacího měsíce (vyděla lze více držením obligace než jejím prodejem a uložením výdělku za ržní sazbu) běžný výnos < ržní úroková sazba dodání obligace na začáku dodacího měsíce (zrcadlově opačné důvody) dnes dodací měsíc paramery vládní obligace %, 24: cena obligace: 99,25 (99-4, na nominále)

14 4 kupónová sazba: % běžný výnos:,9 % (= kupón/cena obligace) konverzní fakor:,82387 fuuriní cena: 9,66 (9-2) ržní úrok: % délka repo operace: 3 měsíce (9 dní) peněžní výdaj na zakoupení obligace: 99,25 peněžní příjem z obligace: ermínový prodej (99,9 = 9,66,82387) + kupón (2,46 = (9/365)) =,65,65 99, impliciní repo sazba = =,33% (je vyšší než ržní úrok %) 99, Měnový fuuriní konrak (currency fuures) specifikace konraku: podkladová měna: briská libra šerlinků fakurační měna: americký dolar $ předmě konraku: 25 kupující se zavazuje koupi 25 za složenou proihodnou v $ prodávající se zavazuje proda dolary v ekvivalenu 25 koace: poče dolarů za libru (sejné jako na spoovém rhu),782 =,782 $ (kódy IO: GBP/UD =,782, UD/GBP =,564) velikos iku: seina cenu (, dolaru na libru) hodnoa iku: 25 ( ), ($/ ) = 2,5 $ počáeční záloha: 5 $, 2 $ pro vidličku dodací měsíc: 3, 6, 9, 2 dodací den: řeí sředa dodacího měsíce ukončení konraku i) zaujeím opačné pozice =,725 (zakoupení konraku)

15 5 2 =,7263 (prodej konraku) poče iků = 48 celkový zisk = 48 2,5 = 2 $ (zisk pro kupujícího, zráa pro prodávajícího) ii) fyzickým vypořádáním vypořádací cena =,782 (EDP = oficiální uzavírací cena LIE na spoovém rhu v posledním obchodním dni konraku) fakurovaná čáska = 25 ( ),782 ($/ ) = $ dlouhá srana zaplaí kráké sraně $ a obdrží ,5 ( ) výsledný kurz = =, 725 GBP/UD 25 zaplacená dolarová čáska snížena o zisk na zálohovém úču 4. Indexový fuuriní konrak (sock index fuures) LIE, TE index specifikace konraku: předmě konraku: hodnoa 25 za jeden indexní bod (index 825 znamená hodnou konraku = ) koace: shodná s prezenací velikosi indexu velikos iku: /2 indexního bodu hodnoa iku: 2,5 ( =,5 25) EDP: průměrná hodnoa podkladového indexu mezi. a.2 posledního obchodního dne počáeční záloha: 2 5 ; vidlička dodací měsíc: 3, 6, 9, 2 dodací den: první pracovní den po posledním dnu obchodování poslední den obchodů:.2, poslední pracovní den dodacího měsíce ukončení konraku i) zaujeím opačné pozice nákup (2 konraků) prodej (2 konraků)

16 6 825, 82,5 poče iků = 2 2,5 = 25 zráa = ,5 = 6 25 (pro dlouhou sranu) ii) fyzickým vypořádáním možné pouze peněžní vypořádání fakurovaná čáska = rozdíl mezi EDP a vypořádací cenou předposledního obchodního dne (předposlední den se uzavírá sysém ržního přeceňování, nuná kompenzace za pohyb indexu během posledního dne)

17 7 C. MODEL NÁKLADŮ NA DRŽENÍ AKTIVA. Odvození obecné formule model pro nalezení korekní ceny fuuriního konraku na bázi určení zv. držebného čili nákladů spojených s držením podkladového akiva (cos-of-carry, cash-andcarry) vysupující veličiny:... akuální spoová cena akiva... akuální fuuriní cena akiva r... nákladovos (na roční bázi) držení akiva (úměrná ke spoové ceně a době držení) položky: úrok, skladování, manipulace, pojišění, fyzické znehodnocení, aj. d... výnosovos (na roční bázi) držení akiva (úměrná k prompní ceně a době držení) položky: kupón, dividendy, fyzická dispozice (convenience yield) T... doba do dospělosi ermínového konraku (doba držení akiva) sraegie A: - vypůjčení peněz na spoové zakoupení akiva - uzavření smlouvy o ermínovém prodeji akiva - držení akiva do dospělosi ermínového konraku (nabíhá držebné) - splacení půjčky z obdržené čásky za ermínový prodej podmínka neexisující arbiráže: příjem z ermínového prodeje a výnosu akiva po dobu jeho držení ( + dt ) se rovná výpůjčním nákladům ( + rt ) sraegie B: - kráký prodej akiva na spoovém rhu - uložení uržených peněz na ermínovém vkladu - uzavření smlouvy o ermínovém nákupu akiva - vrácení akiva a zaplacení ušlých výnosů podmínka neexisující arbiráže: výnos ermínového depozia náklad ermínového zakoupení akiva a uhrazení ušlých výnosů majieli akiva ( d T ) + ( r T ) + kryje

18 8 + d T (báze) = = = + r T (d r)t + (r d)t (držebné) držebné může bý kladné (repor) i záporné (konango) v závislosi na velikosi paramerů d a r u fyzických komodi obvykle převažuje nákladovos nad výnosovosí (konango), u finančních fuuri omu bývá naopak (repor)) mechanika arbiráže: + dt > + r T vypůjčení peněz na zakoupení akiva (nuno vrái ( + rt ) ) ermínový prodej akiva (k dispozici bude + dt ) + dt < + r T kráký prodej akiva a invesování uržené čásky (k dispozici bude ( + rt ) dt ) ermínový nákup akiva a vrácení akiva (výdaj ) nelze-li provádě kráké prodeje, vede ke sejnému výsledku prodej akiv ze zásob (plaí pouze pro akiva držená k invesičnímu a nikoli k produkčnímu užií) hodnoa exisujícího ermínového konraku jesliže ermínový konrak ukládá povinnos zakoupi akivu na dodací cenu K v siuaci, kdy akuální forwardová cena je, poom eno konrak má současnou hodnou f K = + rt po dosazení rovnice držebného f + ( r d) T = + rt při aplikace spojiého úročení vychází f = e dt Ke rt K + rt

19 9 aplikace modelu držebného pro fuuriní konraky s odlišnými dospělosmi... fuuriní cena konraku o dospělosi T... fuuriní cena konraku o dospělosi T 2 2 sraegie držebného posunua do budoucnosi: - ermínové vypůjčení peněz na zakoupení akiva v čase T - ermínový prodej akiva v čase T 2 a splacení půjčky podmínka absenující arbiráže 2 + d ( T 2 2 T ) = = + r ( T 2 + ( r d)( T 2 T ) T ) 2 T ( spread) = ( d r)( T2 ) (držebné) 2. Aplikace modelu na konkréní konraky a) krákodobá úroková fuuria T T 2 s... spoová úroková sazba pro období T s 2... spoová úroková sazba pro období T 2 f 2... ermínová sazba pro období T 2 - T podmínka úrokové pariy: T + 2 T = + T2 T s 2 s + f vyjádření v cenách podkladového akiva (např. jako cena vkladového cerifikáu) dnešní cena CD vyplácejícího v čase T 2 jisinu : = + s aáž cena placená při nabyí CD v čase T (a dohodnuá v T ): T = + f T2 T 2 365

20 2 dosazeno do rovnice úrokové pariy: + s = + s = + s T 365 T T 365 = + s T 365 rovnice držebného při d = b) měnový konrak i) rovnice pokryé úrokové pariy (covered ineres rae pariy) sraegie: ) vypůjčení $ za sazbu r $ 2) konverze dolaru na libry při pohoovém kurzu (kóováno jako poče liber na dolar, UD/GBP) 3) vyvoření librového depozia se sazbou r budoucí příjem (+ r ) liber 4) ermínový prodej liber za cenu (sejná koace UD/GBP ) budoucí příjem (+ r )/ dolarů 5) splacení dolarového depozia pořebný obnos + r $ podmínka absenující arbiráže: po úpravě (+ r )/ = + r $ $ báze = = ( r r ) r r + r $ $ = spoový kurz r B r + r B V r B úroková sazba bazické měny r V úroková sazba variabilní měny r > > r$ vyšší librová sazba je neuralizována slabším ermínovým kurzem ermínový diskon libry vůči dolaru, ermínová prémie dolaru vůči libře r < < r$ ermínová prémie libry vůči dolaru, ermínový diskon dolaru vůči libře

21 2 ii) rovnice nepokryé úrokové pariy (uncovered ineres rae pariy) ermínový kurz je nejlepším odhadem budoucího pohoového kurzu E E () = ( ) r r$ iii) nedoručielný forward (non-deliverable forward) využívání nekonzisence pokryé a nepokryé úrokové pariy v režimu pevného kurzu r > r > E ( ) (ermínový kurz koruny je vždy slabší) CZK UD = sraegie: ermínový prodej dolarů a jejich budoucí nákup na spoovém rhu (za ermínově prodaný dolar se dosane korun, keré lze okamžiě konverova na / > dolarů) banka obsarává obě ransakce najednou a dělí se s klienem o arbirážový zisk komplikací je udržování pevného kurzu vůči měnovému koši c) indexní konrak zakoupením indexního konraku lze imiova zakoupení porfolia akcií se srukurou indexu formování imiujícího porfolia (racking porfolio) komplikace:- ransakční náklady na sesavení a udržování imiujícího porfolia - oproi nejisému a nepravidelnému dividendovému výnosu vysupují povinné úrokové plaby sraegie: invesování čásky na zakoupení akcií z indexu a jejich prodej na konci roku výnos = - + d hodnoa indexu ( =,2), d dividendový výnos akcií sraegie 2: oevření dlouhé pozice ve fuuriním konraku a invesování čásky na peněžním rhu; na konci období je fuuriní konrak finančně vypořádán výnos = - + r ( - je zisk na fuuriní burze)... fuuriní cena indexu, r... ržní úroková sazba obě sraegie mají sejný počáeční výdaj a sejný výsledek (vysoupení z obou rhů

22 22 na konci období), při korekním ocenění by proo měly bý sejně ziskové - + d = - + r = + (r - d)

23 23 D. PEKULAČNÍ UTURITNÍ OBCHODY spekulační obchod se vyznačuje zaujímáním oevřených (nezajišěných a ím i rizikových) pozic s úmyslem realizova rychlý a abnormální zisk omezená racionalia finančních rhů umožňuje vyhledávání nekorekně oceněných akiv (lepší informovanos, lepší znalos fundamenálních souvislosí, používání echnické analýzy), současně se spoléhá na efekivní fungování rhu, keré rychle odsraňuje cenové disorze sraegie: nákup podhodnocených akiv v očekávání jejich prodeje jakmile cena akiva vzrose kráký prodej nadhodnocených akiv v očekávání jejich nákupu jakmile cena akiva klesne spekulace na cenový pohyb akiva obyčejně probíhá v rámci nasavených limiů, po jejichž dosažení bývá oevřená pozice uzavřena vybírání zisků (profi aking): uzavření pozice v případě, že cena akiva se vyvíjela příznivým směrem zasropování zráy (sop-loss): uzavření pozice v případě, že cena akiva se vyvíjela nepříznivým směrem rysy spekulačního obchodu: - rizikovos (zráy v případě chybných očekávání) - krákodobos (financování oevřených pozic je nákladné) arakivnos deriváů: - menší likvidia pohoových rhů, rhy s deriváy dovolují rychlé oevírání a uzavírání pozic - snadnější realizace krákého prodeje, udíž i zdroj možné nesabiliy na pohoovém rhu (viz kurzová spekulace, regulovaný kráký prodej akcií) - velká finanční páka (leverage), j. s malým kapiálem lze zaujíma značné dlouhé a kráké pozice (počáeční záloha je zlomkem nominální hodnoy konraku)

24 24 Ilusrace finanční páky na měnovém rhu: pohoový kurz... 28,36 UD/CZK ermínový kurz... 28,2 UD/CZK očekávaný kurz... 3, UD/CZK disponibilní čáska pro spekulaci mil CZK i) spekulace na pohoovém rhu: zakoupení dolarů dnes a jejich prodej v pozdějším okamžiku, např. za 2 měsíce (odhlédnuo od úročení) 3 28,36 2 výnosová míra = = 34,7 % 2 ii) spekulace na fuuriním rhu: ermínové zakoupení dolarů (za 2 měsíce, 2 % počáeční záloha) a jejich pozdější prodej na pohoovém rhu (odhlédnuo od úročení) 3 28,2 2 výnosová míra = = 2,7 % 2 2. Oevřené poziční obchody (open posiion rading) snaha o zpeněžení názoru na budoucí vývoj podkladového akiva (úrokových sazeb, měnového kurzu, cen akcií) i) dlouhá oevřená pozice (spekulace na růs fuuriní ceny) pekulan věří na pokles úrokových sazeb čili na růs ceny úrokové fuuriy sraegie: zakoupení prosincového šerlinkového úrokového konraku = 9,5 (hodnoa iku = 2,5 ) Den Akce uur. cena Poč. záloha Přecenění Čisý zisk Nákup 9,5-75, -75, 2 Držení 9, , -375,

25 25 3 Držení 9, ,5-62,5 4 Držení 9, , -437,5 5 Prodej 9,25 +75, +625, 937,5 výnosová míra = 937,5 75, = 25 % za 5 dní při růsu rhu pouze o,83 % ii) kráká oevřená pozice (spekulace na pokles fuuriní ceny) pekulan věří na pokles akciového rhu sraegie: prodej prosincového TE fuuriního konraku = 2 4, (hodnoa bodu = 25 ) Den Akce uur. cena Poč. záloha Přecenění Čisý zisk Prodej Držení Nákup výnosová míra = = 8 % za 3 dny při poklesu rhu o 33 % preadové obchody (spread rading) 2 3M 6M

26 26 spread spočívá v současném nákupu a prodeji dvou fuuriních konraků (dvě nohy spreadu) splanosí předměem spekulace není změna úrovně nýbrž změna rozdílu (spreadu) dvou fuuriních cen (nižší rizikovos, proo nižší počáeční zálohy) nákup spreadu: nákup vzdálenější a prodej bližší splanosi (nohy) prodej spreadu: prodej vzdálenější a nákup bližší splanosi (nohy) vnirokonrakní spread (inra-conrac spread, sraddle) nákup a prodej rozdílných splanosí éhož fuuriního konraku (např. nákup 3M červen, prodej 3M prosinec éhož konraku) mezikonrakní spread (iner-conrac spread) nákup a prodej různých ypů fuuriních konraků (např. nákup 3M červnový šerlinkový konrak, prodej 3M červnový eurodolarový konrak) příklady spreadových obchodů: i) řízení výnosové křivky: spekulace na relaivní změnu úrokových sazeb Očekává se rychlejší růs krákodobých úrokových sazeb, neboli při růsu všech sazeb (j. při poklesu všech fuuriních cen) krákodobé sazby porosou rychleji. nákup spreadu (.den): září 9, (nákup) červen 89,5 (prodej) spread = 9, - 89,5 = 5 iků prodej spreadu (5. den): září 89, (prodej) červen 88,25 (nákup) spread = 89, - 88,25 = 75 iků (delší splanosi skuečně klesly rychleji) zisk = (75-5) iků 2,5 za ik = [( ) - (9-89)] 2,5 = 32,5 32,5 výnosová míra = = 28% za 5 dní 5,

27 27 ii) moýlí spread (buerfly spread): spekulace na vzájemnou relaci dvou spreadů ocenění určiého konraku se zdá bý deformované, neví se však, jakým způsobem proběhne odsranění cenové anomálie Údaje o šerlinkovém měnovém fuuriním konrak (koace GBP/UD) červen září prosinec,7,72,7 } iků } 8 iků zřejmé je rozšíření spreadu 6-9 a zúžení spreadu 9-2, ale není zřejmé, zda klesne 6 nebo vzrose 9 sraegie : nákup 6-9 spreadu prodej moýlího spreadu prodej 9-2 spreadu iii) obchodování s bází (basis rading): simulánní obchodování fuuriního konraku a podkladového akiva na spoovém rhu (časé u obligací) nákup báze: spoový nákup podkladového akiva a prodej fuuriního konraku prodej báze: spoový prodej podkladového akiva a nákup fuuriního konraku zisk/zráa: B B = ( = ( ) ( ) ( O O ) + držebné ) + držebné dlouhá srana spekuluje na rozšíření báze (relaivně rychlejší růs spoové ceny resp. relaivně rychlejší pokles fuuriní ceny), kráká srana sází na zúžení báze prakická realizace: i) simulánní nicméně oddělené provedení obchodu na spoovém a fuuriním rhu ii) uzavření ransakce za předem dohodnuou bázi (exchange of fuures for physicals, EP rh) nákup báze: spekulan prodává obchodníkovi fuuriní konrak za akuální fuuriní cenu a kupuje podkladové akivum za cenu = + Boffer prodej báze: spekulan kupuje od obchodníka fuuriní konrak za akuální fuuriní

28 28 cenu a prodává podkladové akivum za cenu = + Bbid

29 29 E. ARBITRÁŽOVÉ UTURITNÍ OBCHODY arbirážový obchod spočívá ve vyhledávání arbirážových příležiosí, j. akových cenových ržních siuací, keré umožňují vyděla zisk bez podsupování rizika vlasnosi arbirážového porfolia: samofinancovaelnos, bezrizikovos, generování vyššího než bezrizikového výnosu (při absenci ransakčních nákladů) hypoéza efekivních rhů nepřipouší dlouhodobější příomnos arbirážových příležiosí, sává se ale obecným východisko pro nalezení zv. korekní (férové, spravedlivé) ceny (fair price) finančního akiva. Rámečková arbiráž (box arbirage) spekulace na spoovém rhu (realizace nepokryé úrokové pariy). výpůjčka liber (např. na 3M) 2. prompní konverze liber na dolary 3. vyvoření dolarového depozia (se splanosí 3M) 4. konverze jisiny a úroků do liber (za 3M) 5. nárůs závazku na librovém depoziu 6. splacení librové půjčky i s úroky dnes za 3M 3 dolary 2 4 libry 5 6 arbiráž na fuuriním rhu (realizace pokryé úrokové pariy pomocí fuuriních konraků) : akuální koace (. duben) C 3M$ 3M Červen, ,5 88,25 Září,72 89,5 88,5 C šerlinková měnová fuuria se splanosmi červen a září (pořebné pro ermínové

30 3 konverze zúčasněných měn) 3M$ resp. 3M dolarová resp. šerlinková úroková fuuria se splanosí červen (pořebné pro ermínové vypůjčování a zapůjčování měn) dolary červen 3 září 2 4 libry 5 6. prodej červnového 3M (vypůjčení liber na 3 měsíce za 2 měsíce) výpůjční sazba: - 88,25 =,75 % p.a. na 3 měsíce 2. prodej červnového C (ermínová konverze liber na dolary za 2 měsíce) měnový kurz: $ =,7265 $ 3. nákup červnového 3M$ (uložení dolarů na 3 měsíce za 2 měsíce) zápůjční sazba: - 89,5 =,5 % v září k dispozici,7265 [ +,5 9/36]=,7723 $ 4. nákup zářijového C (ermínová konverze dolarů na libry za 5 měsíců) měnový kurz: =,72 $ 5. nárůs librového závazku 6. splacení librové půjčky i s úroky disponibilní čáska po konverzi:,7723 $ :,72 /$ =,352 splacení půjčky vyžaduje: [ +,75 9/36] =,297 arbirážový zisk:,352 -,297 =,55 při nákupu jednoho 3M (5 ) činí zisk 5,55 = 2 75 komplikující fakory:- ržní přeceňování může vés k výzvě na doplnění zálohy, čímž rosou finanční náklady - exisence obchodního rozpěí (bid ask spread) - zaokrouhlování na celočíselný poče konraků 2. Konverzní arbiráž

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií

PX Garant. Garantovaná investice do českých akcií Garantovaná investice do českých akcií 1 1 Úvod Österreichische Volksbanken AG vydává v souladu se základním prospektem EUR 6.000.000.000 dluhopisového programu emisi garantovaného strukturovaného produktu

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

SWAPY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

SWAPY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy SWAPY Studijní text (5) k předmětu Nástroje finančních trhů Oldřich Dědek, Česká národní banka 2 A. ÚROKOVÝ SWAP 1. Základní pojmy

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Mezinárodní finanční trhy Deriváty Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Deriváty Investiční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od ceny podkladového aktiva (akcie, dluhopisy,

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky

Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky Ministerstvo financí odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. pololetí 2015 17. července 2015 Ministerstvo financí Čtvrtletní zpráva

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Credit Valuation Adjustment

Credit Valuation Adjustment Credit Valuation Adjustment Seminář Moderní nástroje pro finanční analýzy a modelovaní Michal Papež, Igor Paholok Market Risk Monitorig UniCredit Bank Czech Republic Credit Valuation Adjustment Představení

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více