cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách"

Transkript

1 TPA 200 srb Originalno uputstvo Dijagnostički uređaj za senzore pritiska u gumama cs Původní návod k používání Diagnostický přístroj pro snímače tlaku v pneumatikách tr Orijinal işletme talimatı Lastik basınç sensörleri için teşhis cihazı de Originalbetriebsanleitung Diagnosegerät für Reifendrucksensoren es Manual original Aparato de diagnóstico para sensores de la presión de los neumáticos nl Originele instructies Diagnoseapparaat voor bandenspanningssensoren da Original brugsanvisning Diagnoseapparat til dæktryksensorer en Original instructions Diagnostic device for tire pressure sensors it Istruzioni originali Dispositivo diagnostico per i sensori di pressione dei pneumatici pt Manual original Aparelho de diagnose para sensores da pressão dos pneus nooriginal bruksanvisning Diagnoseapparat for dekktrykksensorer fr Notice originale Appareil de diagnostic pour capteurs de pression de pneus sv Bruksanvisning i original Diagnosinstrument för däcktrycksgivare fi Alkuperäiset ohjeet Rengaspaineanturien diagnoosilaite pl Oryginalna instrukcja Tester diagnostyczny do czujników ciśnienia w oponach

2 srb 2 TPA 200 Sadržaj 1. Simboli koji se koriste U dokumentaciji Upozoravajuće napomene - Struktura i značenje Simboli u ovoj dokumentaciji Na proizvodu 3 2. Korisničko uputstvo Sporazum Direktiva R&TTE Važne informacije u vezi sa Bluetooth-om 4 3. Opis proizvoda Namena Uslovi Obuka Obim isporuke Opis proizvoda TPA Funkcija tastera Taster On/Off Uključivanje Isključivanje Punjenje unutrašnje baterije Postavljanje TPA 200 na točak 6 4. Puštanje u rad Odabir jezika Instaliranje TPA Startcenter Registrovanje TPA Ažuriranje TPA Rad 5.1 Bezbednosna uputstva 5.2 Glavni meni 5.3 Bitne informacije 5.4 Provera 5.5 Programiranje senzora 5.6 Popravka 5.7 Slanje svega Prenos mernih podataka preko Bluetooth-a na "TPA Startcenter" Prenos mernih podataka preko USB-a do "TPA Startcenter" 5.8 Podešavanja Opšte BT Pair Info Ažuriranje 5.9 Informacije u slučaju kvarova sa Bluetooth-om 5.10 Informacije u slučaju bilo kakvih kvarova 6. Održavanje 6.1 Čišćenja 6.2 Rezervni delovi 7. Prestanak rada 7.1 Promena lokacije 7.2 Odlaganje i uništavanje 8. Tehnički podaci 8.1 Dimenzije i težine 8.2 Temperatura i vlažnost vazduha Sobna temperatura Vlažnost vazduha Baterija 8.3 Bluetooth 2. klase 9. Pojmovnik

3 1. Simboli koji se koriste Simboli koji se koriste TPA Na proizvodu srb 1.1 U dokumentaciji Upozoravajuće napomene - Struktura i značenje Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnost za korisnika ili ljude u blizini. Upozoravajuće napomene takođe ukazuju na posledice opasnosti kao i na zaštitnu meru. Upozoravajuće napomene imaju sledeću strukturu: Simbol KLJUČNA REČ Priroda i izvor upozorenja opasnosti! Posledice opasnosti u slučaju nepoštovanja date mere i informacija. Mera sprečavanja opasnosti i informacije. Ključna reč ukazuje na verovatnoću događanja i ozbiljnost opasnosti u slučaju nepoštovanja: Ključna reč OPASNOST Verovatnoća događanja Neposredna predstojeća opasnost UPOZORENJE Moguća predstojeća opasnost OPREZ Moguća opasna situacija Ozbiljnost opasnosti u slučaju nepoštovanja uputstva Smrt ili ozbiljna povreda Smrti ili ozbiljna povreda Manja povreda Simboli u ovoj dokumentaciji Simbol Značenje Objašnjenje Pažnja Upozorava na moguće oštećenje imovine. Poštujte sve napomene upozorenja na proizvodima i obezbedite da one ostanu čitke. max.50 C Zaštitite bateriju TPA 200 od toplote, npr. od stalnog izlaganja sunčevoj svetlosti. TPA 200 ne sme da bude izložen temperaturama većim od 45ºC. 2. Korisničko uputstvo Ovo uputstvo za rad opisuje funkcije TPA 200 i sadrži uputstvo za upotrebu TPA 200 korak po korak. Proučite i poštujte ova uputstva za rad u potpunosti pre korišćenja TPA 200. Takođe je veoma bitno da poštujete sva bezbednosna uputstva i informacije proizvođača vozila. 2.1 Sporazum Korišćenjem proizvoda saglasni ste sa sledećim propisima: Autorsko pravo Softver i podaci su vlasništvo kompanije ili njenih dobavljača i zaštićeni su od kopiranja zakonima o autorskom pravu, međunarodnim sporazumima i drugim nacionalnim zakonskim propisima. Kopiranje ili prodaja podataka i softvera ili bilo kog njihovog dela nije dozvoljeno i kažnjivo je. U slučaju prekršaja, Bosch zadržava pravo da pristupi krivičnom gonjenju i da traži odštetu Uputstva Rad u više koraka Rad u jednom koraku Srednji rezultat Praktični saveti i druge korisne informacije. Uputstvo se sastoji iz nekoliko koraka. Uputstvo se sastoji iz jednog koraka. Uputstvo proizvodi vidljivi srednji rezultat. Konačni rezultat Konačan rezultat je vidljiv po završetku uputstva

4 srb 4 TPA 200 Korisničko uputstvo Odgovornost Svi podaci u ovom programu se zasnivaju gde je moguće na specifikaciji proizvođača i uvoznika. Bosch ne prihvata odgovornost za ispravnost i potpunost softvera i podataka. Odgovornost za štetu izazvanu pokvarenim softverom i podacima se isključuje. U svakom slučaju, odgovornost Boscha je ograničena na iznos koji klijent stvarno plaća za ovaj proizvod. Ovo odricanje od odgovornosti se ne primenjuje na štete izazvane namerno ili nepažnjom od strane Boscha. Garancija Svako korišćenje neodobrenog hardvera ili softvera će rezultirati modifikacijom našeg proizvoda i tako dovesti do isključenja svake odgovornosti i garancije, čak i ako je hardver ili softver u međuvremenu uklonjen ili obrisan. Na našim proizvodima se ne mogu vršiti nikakve promene. Naši proizvodi mogu samo da se koriste u kombinaciji sa dodacima i originalnim rezervnim delovima. Nepoštovanje ovoga poništava i anulira sva potraživanja po garanciji. 2.2 Direktiva R&TTE (radio i telekomunikaciona terminalna oprema) TPA 200 je bežični uređaj 1. klase (R&TTE 1999/5/EC) koji je odobren za korišćenje u Evropi. U ne-evropskim zemljama moraju se poštovati odgovarajući nacionalni propisi o radu bežičnih uređaja na frekvencijskom opsegu od 2.4 GHz (npr. WLAN ili Bluetooth). 2.3 Važne informacije u vezi sa Bluetooth-om Bluetooth je bežična konekcija u nelicenciranom ISM opsegu od 2.4 Ghz (ISM: Industrijskom, Naučnim, Medicinskom). Ovaj frekvencijski opseg ne podleže nikakvim vladinim zakonima i može da se koristi u većini zemalja bez licence. Rezultat toga je da mnoge aplikacije i uređaji ipak prenose na ovom frekvencijskom opsegu. Ovo može da izazove smetnje između ovih uređaja. Zavisno od uslova sredine, ometanje može da se dogodi u Bluetooth konekciji, npr. WLAN konekcije (WLAN: Bežična lokalna mreža), bežičnim telefonima, termometrima na radio kontrolu, otvarači za garažna vrata na radio kontrolu, prekidači za svetlo na radio kontrolu ili alarmni sistemi na radio kontrolu. Bluetooth može da izazove smetnje u propusnom opsegu WLAN mreže. Antene Bluetooth-a i WLAN uređaja treba da budu postavljene najmanje 30 cm jedna od druge. Bluetooth-USB adapter i WLAN ne smeju se postavljati u blizini USB priključaka na PC/laptopu. USB kabl (posebni dodaci) treba da se koriste kako bi se obezbedilo da Bluetooth-USB adapter bude odvojen od WLAN stika. Generalno, ljudi koji nose pejsmejker ili drugi bitan elektronski uređaj treba da budu izuzetno oprezni kada koriste bežičnu tehnologiju jer ona može da utiče na funkciju njihovog određenog uređaja

5 3. Opis proizvoda 3.1 Namena TPA 200 može da se koristi za očitavanje i prikaz mernih podataka iz senzora pritiska u gumama (u daljem tekstu senzori) svih uobičajenih proizvođača. Senzori vozila takođe mogu da se ponovo konfigurišu i aktiviraju. Ako se senzori menjaju, merni podaci sa uklonjenih senzora mogu da se kopiraju i programiraju na nove senzore (samo senzori od Schrader International Inc. i ALLIGA TOR Ventilfabrik GmbH). "TPA Startcenter" softver može da sačuva merne podatke sa TPA 200 u bazi podataka i ovo omogućava kreiranje protokola testiranja koji je specifičan za određeno vozilo. Opis proizvoda TPA srb 3.4 Obim isporuke Stavka Kataloški broj TPA 200 USB kabl za povezivanje CD sa TPA Startcenter softverom Originalno uputstvo za rad Opis proizvoda TPA TPA 200 se koristi samo kada je vozilo zaustavljeno. TPA 200 ne sme da dođe u kontakt sa vodom ili drugom tečnošću Uslovi "TPA Startcenter" softver mora da se instalira na PC/laptop pomoću operativnog sistema Win Vista (32-bit), Win 7 (32/64-bit) ili Win 8 (32/64-bit). PC/laptop mora da ima najmanje jedan slobodan USB ulaz (USB 2.0 ili USB 3.0). USB ulaz se koristi za napajanje unutrašnje baterije TPA 200, a takođe se može koristiti za prenos izmerenih vrednosti. 3 4 Rad paralelno sa TPA 200 nije moguć za korisnike ESI[tronic] 2.0 sa Win XP ili Win Vista. "TPA Startcenter" softver mora da bude instaliran na drugom PC/laptopu. Win Vista sa ESI[tronic] 2.0 ne podržava Microsoft Bluetooth drajver. 3.3 Obuka Uređajem TPA 200 mora da rukuje specijalizovano osoblje koje je obučeno za njegovo korišćenje. Preporučujemo obuku*) iz testiranja, programiranja i održavanja senzora pritiska u gumama. *) Obuka korisnika u AA Trening Centru Slika 1: TPA LCD displej 2 USB ulaz (mini USB) 3 Tasteri za odabir 4 Taster funkcije Kontakti za napajanje sa zadnje strane jedinice su namenjeni za bazu za napajanje (poseban dodatak, trenutno još uvek nije dostupan)

6 srb 6 TPA 200 Opis proizvoda Funkcija tastera 3.8 Postavljanje TPA 200 na točak Taster Funkcija Taster za odabir za liste odabira (kada taster za odabir držite pritisnut lista odabira ide brzo). Odabir brojeva ili slova (npr. kada je unet broj rezervnog dela ili broj licence). Taster On/Off Taster funkcije za odabir menija Tokom identifikacije vozila možete se ponovo vratiti na glavni meni, ako taster funkcije držite pritisnut. Taster za odabir za rad na listama odabira (kada taster za odabir držite pritisnut lista odabira ide brzo). Odabir brojeva ili slova (npr. kada je unet broj rezervnog dela ili broj licence). TPA 200 mora da se drži blizu ventila na gumi (maksimalno odstojanje od pet centimetara) za očitavanje podataka senzora. Nemojte postavljati TPA 200 na felnu jer bežični prenos između TPA 200 i senzora može da se prekine. 3.6 Taster On/Off Uključivanje Pritisnite. Verzija softvera je prikazana na displeju. Pojavljuje se glavni meni. TPA 200 je spreman za rad _Ko Isključivanje 1. Odaberite " Disabled" (onesposobljen) sa ili Prikazuje se Goodbye (zbogom). TPA 200 je isključen. TPA 200 se automatski gasi nakon pet minuta ako se ne koristi. Slika 2: OK Postavljanje TPA 200 na točak 3.7 Punjenje unutrašnje baterije Unutrašnje baterija TPA 200 se puni sa PC/laptopa preko dostavljenog USB kabla za povezivanje. Ako je unutrašnja baterija potpuno istrošena vreme punjenja je oko 2,5 sati. TPA 200 ne može da radi tokom punjenja. Ako podaci senzora ne mogu da se očitaju, pomerite TPA 200 na drugu poziciju u odnosu na ventil na gumi. Za punjenje baterije se alternativno mogu koristiti jedinice za napajanje strujom (preko 500 ma) sa utičakem i USB ulazom

7 4. Puštanje u rad 4.1 Odabir jezika 1. Uključite TPA 200. Prikazuje se Main Menu (glavni meni). Prikazuje se Check (provera). 2. Odaberiste "Settings" (podešavanja) sa ili Prikazuje se General (opšte). 3. Potvrdite sa. Prikazuje se Language(jezik). 4. Potvrdite sa. Prikazuje se English (engleski). 5. Odaberite željeni jezik sa ili Prikazuje se odabrani jezik. 6. Odaberite " <Back" (nazad) dva puta sa ili i potvrdite sa da biste se vratili na glavni meni. 4.2 Instaliranje TPA Startcenter 1. Zatvorite sve otvorene aplikacije. 2. Ubacite CD sa "TPA Startcenter" PC softverom u DVD drajv. 3. Pokrenite "Windows Explorer". 4. Start 'D:\SETUP.EXE' (D = slovo za DVD drajv). Pokreće se podešavanje. 5. Odaberite < Install> (instaliraj) 6. Poštujte i pratite uputstva na ekranu. Nakon uspešnog instaliranja aplikacija "TPA Startcenter" se pokreće automatski. Puštanje u rad TPA Registrovanje TPA 200 Preporučili smo registrovanje TPA 200 na TPA vebsajtu. Registrovanje ima sledeće koristi: Besplatno ažuriranje prva tri meseca (nakon čega je neophodno plaćanje) Pregled trenutne pokrivenosti RDKS Pristup često postavljanim (FAQs) pitanjima i uputstvima srb Za registrovanje TPA 200 neophodan je serijski broj. Može da prođe i do 24 sata pre nego što dobijete potvrdu om. Ulogujte se na TPA web stranicu i pratite uputstva za registrovanje. 4.4 Ažuriranje TPA 200 Nakon registrovanja TPA 200, softver može da se ažurira. Ažuriranja su dostupna na web stranici TPA. 1. Ulogujte se na TPA web stranicu 2. Ažurirajte softver. ako je novo ažuriranje dostupno. Dodatne informacije o ažuriranju TPA 200 mogu se naći na online pomoći za TPA Startcenter. Ako na jednom PC/laptopu nekoliko korisnika želi da očitava izmerene vrednosti ili da sačuva nove izmerene vrednosti, svaki korisnik mora da instalira "TPA Startcenter" softver

8 srb 5. Rad 8 TPA 200 Rad 5.1 Bezbednosna uputstva Vozila koja nisu obezbeđena od kotrljanja predstavljaju rizik, npr. od zaglavljivanja na radnim kolicima. Obezbedite vozilo da se ne otkotrlja tokom testiranja. Stavite automatske menjače u parking poziciju a ručne menjače u neutralnu poziciju, zatim povucite ručnu kočnicu ili blokirajte točkove blokovima za zaustavljanje vozila (klinovima). 5.2 Glavni meni Nakon uključivanja TPA 200, dostupno je nekoliko stavki menija: Stavka menija Check (Provera) Prog. Sensors (Programiranje senzora) Repair (Popravka) Send All Data (Slanje svih podataka) OPASNOST Rizik od povrede ili sudara sa vozilima koja nisu obezbeđena od kotrljanja. Opis Ova funkcija vam omogućava da testirate senzore u gumi.test daje pritisak naduvanosti, stanje baterije i identifikacioni broj senzora (ID). Ova funkcija vam omogućava da programirate senzore. Ova funkcija je na primer potrebna ako se pokvareni senzor menja novim senzorom, ili ako se zimske gume menjaju letnjim gumama Ova funkcija vam omogućava da izvršite testiranje senzora ponovo nakon popravke. Podaci koje TPA 200 sačuva mogu da se prenesu preko Bluetooth-a na TPA Startcenter softver. 5.3 Bitne informacije Pre vršenja stavki menija "Provera", "Prog. Senzora" ili "Popravka", podesite redosled željene operacije u stavki menija "Settings (Podešavanja) >> General (Opšte) >> Workflow (Radni tok). Radni tok Zavisno od odabranog redosleda operacija, različiti podaci o vozilu se prenose na "TPA Startcenter", a redosled testiranja se shodne tome menja. Mogu se odabrati četiri redosleda operacija: Redosled operacije Šifra posla Registracija Model Godina proizvodnje Ništa Opis Ovo preporučujemo kao standardno podešavanje za servise gde se TPA 200 često koristi. Šifra vozila se automatski dodeljuje na kraju "Provere". U slučaju "Popravke", broj posla može da se unese nakon identifikacije vozila. U slučaju "Provere" ili "Popravke" broj registarskih tablica može se uneti nakon identifikacije vozila. Ovo preporučujemo kao standardno podešavanje za ovlašćene servise gde se TPA 200 koristi često na istim markama i modelima vozila. Model i godina proizvodnje se automatski čuvaju na kraju "Provere" ili "Popravke". Vozilo mora uvek biti identifikovano. Sačuvana vozila nisu dostupna za odabir. Settings Ova funkcija vam omogućava da (Podešavanja) aktivirate sva podešavanja uređaja, npr. jezik manija, radni protok, Bluetooth. Softver TPA 200 takođe može da se ažurira preko ove funkcije. Off Ova funkcija isključuje TPA

9 Rad TPA srb 5.4 Provera Podaci senzora guma mogu da se pročitaju u glavnom meniju pod stavkom "Provera". Očitavanje senzora je uvek po istom redosledu. Počinje na levom prednjem, zatim desnom prednjem, zatim desnom zadnjem i onda levom zadnjem, i konačno se može očitati senzor rezervne gume. 1. Uključite TPA 200. Prikazuje se Main Menu(glavni meni). Prikazuje se Check(provera). 2. Potvrdite sa. Prikazuje se >New Vehicle (novo vozilo) (ne u slučaju redosleda operacije "Ništa"). Ako su testovi na vozilu već urađeni i sačuvani, i ako je odabran redosled operacije za "Šifra posla", "Registracija" ili "Godina modela", ova vozila mogu ponovo da se odaberu i testiraju. 3. Potvrditi sa. Prikazuje se Select Make (odaberite marku). 4. Odaberite" Select Make" sa ili Prikazuje se Select Model (odaberite model) 5. Odaberite " Select Model" sa ili Prikazuje se Select Year (odaberite godinu) 6. Odaberite " Select Year" sa ili U slučaju redosleda operacije "Registracija", broj registarskih tablica vozila koje treba testirati može da se unese pre testa senzora sa ili Prikazuje se Front Left >Read Sensor (Prednji levi>očitaj senzor). Mogu se odabrati sledeće stavke menija: Stavka menija Opis >Read Sensor Senzor se očitava. (očitaj senzor) >Req. Repair (potrebna popravka) Odabira se samo kada je senzor vidljivo pokvaren. Poruka o popravci se pravi u protokolu testiranja. Senzor se ne očitava. >Skip Wheel Odabrani senzor se ne očitava. (preskoči točak) >Cancel Audit Povratak na glavni meni. (otkaži reviziju) Podaci nisu sačuvani. 7. Držite TPA 200 blizu ventila na gumi. Prikazuje se Front Left >Read Sensor (Prednji levi>očitaj senzor) 8. Potvrditi sa. Kod nekih modela Drop Pressure (Pad pritiska) se prikazuje pre nego što se informacije o senzoru očitaju. U ovom slučaju, pritisak naduvanosti gume mora da se smanji 0,5 bar. Promena pritiska izaziva povećanje broja signala senzora. Kako se broj signala povećava, TPA 200 brže prepoznaje senzor. Senzor će očitava a zatim prikazuje podatke senzora, npr. 2.5bar Bat:OK ID:00001A635 Ako senzor ne može da se očita, ponovite pretragu. 9. Potvrditi sa. 10. Očitajte senzore svih točkova u skladu sa datim redosledom. 11. Potvrdite sa. Prikazuje se Vehicle Data >Save (Podaci o vozilu >Sačuvaj). Mogu se odabrati sledeće stavke menija: Stavka menija Opis Vehicle Data Merni podaci su sačuvani. >Save (Podaci o vozilu >Sačuvaj) Vehicle Data Pojedinačni senzori mogu da se >Edit obeleže sa, pokazujući gde treba da (Podaci o vozilu se poprave. Poruka o popravci se >Izmeni) pravi u protokolu testiranja. Brojevi naloga ili tablica se takođe mogu menjati. Vehicle Data Merni podaci nisu sačuvani. >Exit (Podaci o vozilu >Izađi) Prikazuje se Vehicle Data >Save (Podaci o vozilu >Sačuvaj). Potvrdite sa. Merni podaci senzora su sačuvani. Prikazuje se Main Menu (glavni meni)

10 srb 10 TPA 200 Rad 5.5 Programiranje senzora Ova funkcija je na primer potrebna ako se pokvareni senzor menja novim senzorom, ili ako se zimske gume menjaju letnjim gumama i obratno. Izmerene vrednosti postojećih senzora se kopiraju na novi senzor. Postoji i dalja funkcija gde TPA 200 generiše identifikaciju senzora specifičnu za vozilo da bi se senzor reprogramirao. Programiranje senzora je moguće jedino za senzore od Schrader International Inc. (EZ-Sensor) i ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH (Sens.It). 1. Uključite TPA 200. Prikazuje se Main Menu (glavni meni). Prikazuje se Check (provera). 2. Odaberite " Prog. Sensors " sa ili Prikazuje se Vehicle >New Vehicle (Vozilo >Novo vozilo) (ne u slučaju redosleda operacije "Ništa"). Ako su testovi na vozilu već urađeni i sačuvani, i ako je odabran redosled operacije za "Šifra posla", "Registracija" ili "Godina modela", ova vozila mogu ponovo da se odaberu i testiraju. 3. Potvrdite sa. Prikazuje se Select Make (odaberite marku). 4. Odaberite " Select Make" sa ili Prikazuje se Select Model (odaberite model). 5. Odaberite "Select Model " sa ili Prikazuje se Select Year (odaberite godinu). 6. Odaberite" Select Year" sa ili Prikazuje se Select Sensor >EZ-Sensor (odaberite senzor >EZ-Senzor) (npr. senzor, zavisno od vozila). 7. Odaberite " Select Sensor" sa ili Prikazuje se (Odaberi opciju >Kreiraj senzor). Select Option >Create Sensor Trenutno senzori za zamenu ne detektuju 100% svih OE senzora. Oni tako možda ne budu bili dostupni senzori koji mogu da se programiraju nakon odabira vozila. Pokrivenost se povećava svaki put kada se softver ažurira. Postoje dve dostupne opcije: Opcija Kreiraj senzor za reprogramiranje senzora sa identifikacijom senzora koja je specifična za vozilo. Opcija Kopiraj senzor za kopiranje podataka sa jednog senzora i programa na drugi senzor. Kreiraj senzor 1. Odaberite " Create Sensor" sa ili npr. Prikazuje se Place EZ-Sensor in front of TPA (postavi EZ-senzor ispred TPA). 2. Postavite TPA 200 ispred senzora Vrši se " EZ programm." Prikazuje se Select Option >Create Sensor (Odaberi opciju > Kreiraj senzor). Novoprogramirani senzori moraju da se upute na sledećem koraku. Uputstvo senzora zavisi od modela vozila. U TPA Startcenter možete saznati kako da uputite senzore zavisno od tipa vozila. 3. Odaberite "<Back" nekoliko puta sa ili i potvrdite sa da biste ušli u glavni meni. Kopiraj senzor 1. Odaberite "Copy Sensor" sa ili npr. Prikazuje se Read OE Sens. (Očitaj OE senzor). 2. Postavite TPA 200 ispred originalnog senzora Kopiraju se podaci sa originalnog senzora. Prikazuje se Place EZ-Sensor in front of TPA (postavi EZ-senzor ispred TPA). 3. Postavite TPA 200 ispred senzora na kome će kopirani podaci da se programiraju Vrši se "EZ programm." Prikazuje se Select Option >Copy Sensor (Odaberi opciju > Kopiraj senzor). 4. Odaberite "<Back" (nazad) nekoliko puta sa ili i potvrdite sa da biste ušli u glavni meni. Pozicija senzora za programiranje Stavite TPA 200 i senzor na ravnu radnu površinu

11 Rad TPA srb Mogu se odabrati sledeće stavke menija: Najbolji rezultati se postižu kada se senzor postavi 2 do 5 cm ispred TPA 200. Programiranje senzora može da se prekine senzorima u blizini. Svi senzori u blizini moraju biti uklonjeni tokom programiranja. 5.6 Popravka Ova funkcija vam omogućava da izvršite testiranje senzora ponovo nakon popravke (npr. senzor je zamenjen). 1. Uključite TPA 200. Prikazuje se Main Menu (glavni meni). Prikazuje se Check (provera). 2. Odaberite "Repair" sa ili i potvrdite sa. Prikazuje se Vehicle >New Vehicle (Vozilo >Novo vozilo) (ne u slučaju redosleda operacije "Ništa"). Ako su testovi na vozilu već urađeni i sačuvani, i ako je odabran redosled operacije za "Šifra posla", "Registracija" ili "Godina modela", ova vozila mogu ponovo da se odaberu i testiraju. 3. Potvrdite sa. Prikazuje se Select Make (odaberite marku). 4. Odaberite "Select Make" sa ili Prikazuje se Select Model (odaberite model). 5. Odaberite "Select Model" sa ili Prikazuje se Select Year (odaberite godinu). 6. Odaberite "Select Year" sa ili U slučaju redosleda operacije "Šifra posla", broj naloga vozila koje treba testirati može da se unese pre testa senzora sa ili i potvrdite sa, a u slučaju redosleda operacije "Registracija", broj registarskih tablica vozila koje treba testirati može takođe da se unese. Prikazuje se Front Left >Read Sensor (Prednji levi>očitaj senzor). Stavka menija Opis >Read Sensor Senzor se očitava. (očitaj senzor) >Req. Repair (potrebna popravka) Odabira se samo kada je senzor vidljivo pokvaren. Poruka o popravci se pravi u protokolu testiranja. Senzor se ne očitava. >Skip Wheel Odabrani senzor se ne očitava. (preskoči točak) >Cancel Audit Povratak na glavni meni. (otkaži reviziju) Podaci nisu sačuvani. 7. Držite TPA 200 blizu ventila na gumi. Prikazuje se Front Left >Read Sensor (Prednji levi>očitaj sensor) 8. Potvrdite sa. Senzor će očitava a zatim prikazuje podatke senzora, npr. 2.5bar Bat:OK ID:00001A635 Ako senzor ne može da se očita, ponovite pretragu. 9. Potvrdite sa. 10. Očitajte senzore svih točkova u skladu sa datim redosledom. 11. Potvrdite sa. Prikazuje se Vehicle Data >Save (Podaci o vozilu >Sačuvaj). Mogu se odabrati sledeće stavke menija: Stavka menija Opis Vehicle Data Merni podaci su sačuvani. >Save (Podaci o vozilu >Sačuvaj) Vehicle Data Pojedinačni senzori mogu da se >Edit obeleže sa, pokazujući gde treba da (Podaci o vozilu se poprave. Poruka o popravci se >Izmeni) pravi u protokolu testiranja. Brojevi naloga ili tablica se takođe mogu menjati. Vehicle Data Merni podaci nisu sačuvani. >Exit (Podaci o vozilu >Izađi) Prikazuje se Vehicle Data >Save (Podaci o vozilu >Sačuvaj). Potvrdite sa. Merni podaci senzora su sačuvani. Prikazuje se Main Menu

12 srb 12 TPA 200 Rad 5.7 Slanje svega Merni podaci sačuvani u TPA 200 mogu da se prenesu preko Bluetooth-a ili preko USB-a. Uslov je da je softver TPA Startcenter pokrenut na PC/laptopu Prenos mernih podataka preko Bluetooth-a na "TPA Startcenter" Traženje i prikaz Bluetooth uređaja. (vidi odeljak ). 1. Pokrenite "TPA Startcenter" softver. 2. Uključite TPA 200. Prikazuje se Main Menu (glavni meni) Prikazuje se Check (provera) 3. Odaberite "Send All Data" sa ili Prikazuje se Bluetooth Activated (Bluetooth aktiviran). Prikazuje se Connecting (Povezivanje). Sačuvani merni podaci se šalju do TPA Startcenter". Prikazuje se Bluetooth Deactivated (Bluetooth deaktiviran) Prenos mernih podataka preko USB-a do "TPA Startcenter" 1. Pokrenite "TPA Startcenter" softver. 2. Uključite TPA Povežite TPA 200 za PC/laptop preko USB kabla za povezivanje. Na TPA se na kratko pojavljuje se poruka Charging (punjenje). Nakon određenog vremena na PC/ laptopu se pojavljuje poruka Sensor measurements have been found on the TPA. Import? (Nađene su mere senzora na TPA. Uneti?) 4. Odaberite < Yes>(da). Izmerene vrednosti su unete. 5.8 Podešavanja Mogu se odabrati sledeća podešavanja. Funkcija Opšte BT Par Info Ažuriranje Opšte Opis Odaberite jezik menija, radni tok, automatsko brisanje ili aktivirajte i deaktivirajte Bluetooth-a Bluetooth uređaji su nađeni i prikazani. Prikazuje se verzija softvera sa datumom verzije i serijskim brojem TPA. Može se izvršiti ažuriranje softvera (ažuriranje briše sve izmerene vrednosti koje su sačuvane) Jezik Može se odabrati jezik menija. Radni tok Vidi odeljak 5.2. Automatsko brisanje TPA 200 može da sačuva najviše 99 izmerenih vrednosti. Ako je aktivirana opcija Automatskog brisanja prva izmerena vrednost se automatski briše od stote izmerene vrednosti. Ako je funkcija deaktivirana, na displeju se pojavljuje poruka Memory Full. Delete all measured values and continue measuring? (Memorija puna. Obrisati izmerene vrednosti i nastaviti sa merenjem?) Bluetooth Bluetooth je uvek aktiviran kao standard. Bluetooth mora da se deaktivira da bi se sačuvani podaci preneli preko USB kabla za povezivanje. Stavka menija "Pošalji sve podatke je zamaskirana na glavnom meniju BT Pair Ova funkcija vam omogućava traženje i prikaz Bluetooth uređaja koji su u blizini. Bluetooth uređaj (PC/laptop), na kojem je instaliran "TPA Startcenter" softver mora zatim biti odabran. Sačuvane izmerene vrednosti TPA 200 mogu da se prenesu na PC/laptop sa glavnog menija pod stavkom "Send everything" (pošalji sve). Obavezno je korišćenje Microsoft Bluetooth drajvera za slanje izmerenih vrednosti preko Bluetooth-a sa TPA 200 na PC/laptop. Ako se koriste KTS moduli i ESI[tronic] 2.0, Toshiba Bluetooth drajver ne može da se koristi

13 Rad TPA srb 1. Pokrenite "TPA Startcenter" softver na PC/laptopu. "TPA Startcenter" softver mora biti aktiviran na PC/laptopu da bi upario i aktivirao Bluetooth link. 2. Uključite TPA 200. Prikazuje se Main Menu (glavni meni). Prikazuje se Check (provera). 3. Odaberite "Settings" sa ili Prikazuje se General (opšte). 4. Odaberite "BT Pair" sa ili Prikazuje se Searching (pretraga). Prikazuje se broj nađenih Bluetooth uređaja. Na TPA 200 se prikazuje najviše osam Bluetooth uređaja nakon pretrage. Ako PC/laptop na kojem je instaliran "TPA Startcenter" nije prikazan, razlog za ovo može da bude da je nađeno više od osam Bluetooth uređaja. U tom slučaju Bluetooth uređaji koji se ne koriste moraju da se isključe. 5. Potvrdite sa. 6. Odaberite željeni Bluetooth link sa ili Bluetooth link je uparen, aktiviran i povezan. 7. Odaberite "<Back" sa ili i potvrdite sa da uđete u glavni meni. Bluetooth link je postavljen Info Prikazuje se verzija softvera sa datumom verzije i serijskim brojem TPA Ažuriranje Softver TPA 200 može da se ažurira. Baza podataka vozila se takođe ažurira. Ažuriranje softvera se uvek pokreće na početku "TPA Startcenter" softvera. Za više informacija vidi "TPA Startcenter" online pomoć. Softveri koji mogu da se preuzmu su redovno dostupni na web stranici Više informacija možete tražiti od vašeg predstavnika Korisničkog servisa. 5.9 Informacije u slučaju kvarova sa Bluetooth-om Kvar TPA 200 ne prepoznaje PC/laptop kao Bluetooth uređaj. Win 7 i Win 8: Ako se koriste KTS moduli i ESI[tronic] 2.0, TPA ne prepoznaje PC/laptop kao Bluetooth link. Bluetooth problem sa dometom između TPA 200 i PC/laptopa. Popravka Proverite podešavanja Bluetooth-a na PC/laptopu: Na kartici Opcije u polju za unos Traži opcija za Bluetooth uređaj može da odredi da ovaj PC/Laptop mora biti aktivirana, a u polju za unos Linkovi opcija za Bluetooth uređaj može da uspostavi vezu sa ovim PC/laptopom takođe mora biti aktivirana. Ako se koriste KTS moduli i ESI[tronic] 2.0, "DDC" softver se instalira na PC/laptop. Microsoft Bluetooth drajver mora biti odabran u "DDC". Preporučujemo korišćenje Bosch Bluetooth USB adapter 1. klase ( ) Informacije u slučaju bilo kakvih kvarova Kvar Popravka Senzor ne može da se očita jer je na primer napon baterije senzora nizak, ili zato što su nađena samo tri od četiri senzora. Senzor ne može da se programira. Ponovite pretragu ili programiranje i proverite da senzor nije pokvaren

14 srb TPA 200 Održavanje 6. Održavanje 6.1 Čišćenje Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje i grube tkanine. Kućište treba čistiti samo mekom tkaninom i neutralnim sredstvima za čišćenje. 6.2 Rezervni delovi Stavka 7.2 Odlaganje i uništavanje Kataloški broj USB kabl za priključivanje Prestanak rada 7.1 Promena lokacije Ako se TPA 200 prenosi, sva dokumentacija sadržana u obimu isporuke mora biti predata zajedno sa njim. TPA 200 podleže evropskoj direktivi 2002/96/EC (WEEE). Odlažite iskorišćene električne i elektronske uređaje, uključujući kablove, dodatke i baterije, odvojeno od kućnog otpada. Za odlaganje iskoristite lokalni sistem za povraćaj i sakupljanje. Pravilno odlaganje TPA 200 sprečava zagađenje životne sredine i moguće opasnosti po zdravlje. 8. Tehnički podaci 8.1 Dimenzije i težine Karakteristike Dimenzije (V x Š x D) Težina (bez dodataka) Vrednost/Opseg 60 x 160 x 22 mm 2,4 x 6,3 x 0,8 inča 0,150 kg 0,33 lb 8.2 Temperatura i vlažnost vazduha Sobna temperatura Karakteristike Vrednost/Opseg Skladištenje i transport -25 C 60 C -13 F 0 F Funkcija 0 C 45 C 32 F 113 F Vlažnost vazduha Karakteristike Vrednost/Opseg Skladištenje i transport 20 % 80 % Funkcija 20 % 80 % Baterija Karakteristike Napon/struja Snaga Životni vek Vrednost/Opseg 3,7 V / 520 mah 1,9 Wh 5 godina 8.3 Bluetooth 2. klase Bluetooth kvalifikovan QD ID Podržani protokoli testiranja: Bluetooth EDR 9. Pojmovnik OEM senzor Senzor pritiska u gumi od OEM. RDKS Sistem za monitoring pritiska u gumi. Koristi se za monitoring pritiska u gumama na motornim vozilima. EZ senzor Senzor pritiska u gumi od Schrader International Inc. sens.it Senzor pritiska u gumi od ALLIGATOR Ventilfab rik GmbH

15 Robert Bosch d.o.o. Milutina Milankovica 11a Beograd Srbija Tel Fax

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

TPA 200. Produktová informace. Automotive Aftermarket

TPA 200. Produktová informace. Automotive Aftermarket TPA 200 Produktová informace 1 TPMS systém sledování tlaku v pneumatikách TPMS systém sledování tlaku v pneumatikách (Tire Pressure Monitoring System) v případě přímého systému TPMS je vozidlo vybaveno

Více

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19 F I A T 5 0 0 X 6.5 Radio Nav LIVE UVOD... 3 SAVETI, KOMANDE I OPŠTE INFORMACIJE... 4 SAVETI... 4 MULTIMEDIJALNI UREĐAJI: AUDIO FAJLOVI I FORMATI KOJI SU PODRŽANI... 4 NAPOMENE U VEZI RAZLIČITIH MARKI...

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

Instaliranje Kies-a (PC Sync)

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera. Instaliranje Kies-a (PC Sync) 1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika

Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika WMY 111444 LB1 Document Number 2820524028_SB / 09-10-14.(13:48) Ovaj proizvod je proizveden koristeći najnoviju

Více

Priručnik za korisnika

Priručnik za korisnika WMY 71283 LMB2 Mašina za pranje veša Uputstvo za upotrebu Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika Document Number 2820523936_SB / 29-04-14.(15:15) 1 Opšta bezbednosna uputstva Ovaj odeljak obuhvata

Více

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 01 KATALOG COMMAX VIDEOINTERFONI KUČNI TELEFONI POZIVNI TABLOI POVOLJNI SETOVI DODATNA OPREMA Ako želite kvalitetni sistem... Firma Commax Co. Ltd. je osnovana 1968.g.

Více

LED TV with DVB-T/C SRT 32HX1001

LED TV with DVB-T/C SRT 32HX1001 LED TV with DVB-T/C SRT 32HX1001 User Manual Bedienungsanleitung Manuel utilisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do Utilizador Manual do Utilizador Instrukcja obsługi Korisnički priručnik Uputsvo

Více

Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG

Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG Kompresori D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SCG # 50003/50004/50007/50015/50022/50033/ 50041/50046/50048 (CH)/50053/50054/ 50057/50058 (CH)/50060/50066/71100 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

HOTPOINT-ARISTON. Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA

HOTPOINT-ARISTON. Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA HOTPOINT-ARISTON Hotpoint Ariston- Uputstvo za upotrebu LFF 8214 IX/HA Uputstvo za upotrebu MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA LFF 8214 IX/HA Sadržaj Instalacija, 2-3 Pozicioniranje i nivelisanje Povezivanje struje

Více

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ TESTER DCU 100 UPGRADE KTS 460

NOVÝ DIAGNOSTICKÝ TESTER DCU 100 UPGRADE KTS 460 DCU KTS 350 100 PLUS NOVÝ DIAGNOSTICKÝ TESTER DCU 100 UPGRADE DCU 100 PLUS KTS 460 KTS 350 Nástupce KTS 340 KTS 340 Ukončení výroby prosinec 2015 KTS 350 DCU100 plus s integrovanou komunikační kartou KTS

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO

POWX FIG. A Copyright 2014 VARO POWX027 1 2 3 5 4 8 6 7 FIG. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 6 4 Fig. 1 3 Fig. 2 5 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 Fig. 4 2 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWX027 CS 1 OBLAST

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49

... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49 ESF6510LOW ESF6510LOX...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 17 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 32 EN DISHWASHER USER MANUAL 49 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1.

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

ESL7540RO. HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 CS Myčka nádobí Návod k použití 26 SK Umývačka Návod na používanie 50

ESL7540RO. HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 CS Myčka nádobí Návod k použití 26 SK Umývačka Návod na používanie 50 ESL7540RO HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 CS Myčka nádobí Návod k použití 26 SK Umývačka Návod na používanie 50 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci

Uvod. Telefon: 024/622133, Telefax: 024/ (Madal Bal d.o.o, Subotica, Pap Pala 17) Sadržaj. I Tehnički podaci Uvod Poštovani Kupci, Hvala Vam na poverenju, koje ste iskazali prema marci HERON kupovinom agregata za struju 8896111 (EGM 25 AVR). Naš proizvod smo ispitivali kroz testove sigurnosti, pouzdanosti i kvaliteta

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informace o produktu

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Informace o produktu Informace o produktu C A B D A: Zástrčka USB B: Ochranné víčko C: Indikátor spojení [pomalu bliká = připraveno k použití] [Bliká rychle = Bluetooth je v chodu] D: Prodlužovací kabel USB Instalace ON Zapněte

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

ALCAR your Wheel Partner. ALCAR komplexní řešení TPMS

ALCAR your Wheel Partner. ALCAR komplexní řešení TPMS ALCAR your Wheel Partner ALCAR komplexní řešení TPMS Legislativa EU Dle evropské směrnice musí být všechna nová vozidla přihlášená po 1. listopadu 2014 vybavena systémem kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS).

Více

Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika

Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika Mašina za pranje rublja Priručnik za korisnika WMY 71023 LMB3 BS SB Dokumenta numurs= 2820524926_BS / 13-10-15.(14:59) Ovaj proizvod je proizveden korištenjem najnovije tehnologije u ekološki prihvatljivim

Více

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó K16 FORM NO. 769-01813J jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Česky (Originální návod k obsluze) Slovensky (Originálny návod na obsluhu) Româneşte (Instrucţiuni de funcţionare originale)

Více

VT30 SERVISNÍ NÁSTROJ TPM

VT30 SERVISNÍ NÁSTROJ TPM Stručný návod k použití VT30 SERVISNÍ NÁSTROJ TPM VT30 Zákaznický servis 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Verze: MJC-1409-CZ2 QRG3814d OBSAH Oddíl A POPIS ZAŘÍZENÍ A1 Čelní část strana 3/10 A2 Napájení strana

Více

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY KOTLOVI ZA SAGOREVANJE BIOMASE KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY UVOD UVODNA REČ Poštovani kupci! Dozvolite mi da u uvodu počnem citatom jednog od največih vizionara - Tomaša Batju: "Naš život je nama bio samo

Více

SEZNAM OBSAHU BALENÍ...

SEZNAM OBSAHU BALENÍ... POWXG2032 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

PEY 18/21/24. Made in Germany

PEY 18/21/24. Made in Germany OPERATION AND INSTALLATION OPERACIÓN E INSTALACIÓN OBSLUHA A INSTALACE OBSŁUGA I INSTALACJA RUKOVANJE I INSTALACIJA COMANDĂ ȘI INSTALARE РАКУВАЊЕ И ИНСТАЛАЦИЈА ОБСЛУЖВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УСТАНОВКА

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26

LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 LAVATHERM 65270AC HR SUŠILICA UPUTE ZA UPORABU 2 CS BUBNOVÁ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 26 2 SADRŽAJ 4 INFORMACIJE O SIGURNOSTI 6 BRIGA ZA OKOLIŠ 7 OPIS PROIZVODA 7 DODATNI PRIBOR 9 UPRAVLJAČKA PLOČA 9 PRIJE

Více

Ukončení podpory některých verzí Windows a starších přístrojů KTS ve spojení s ESI[tronic] ke konci roku 2017

Ukončení podpory některých verzí Windows a starších přístrojů KTS ve spojení s ESI[tronic] ke konci roku 2017 ESI[tronic] Info Ukončení podpory některých verzí Windows a starších přístrojů Podpora Windows XP a Vista: Podpora ESI[tronic] 2.0 pro Windows XP, XP Embedded a Windows Vista vyprší na konci roku 2017.

Více

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI?

3. UVOD U RAČUNARE 3.1 ŠTA RACUNAR MOŽE DA RADI? 3. UVOD U RAČUNARE Osamdesete i devedesete godine spominju se kao godine racunarske revolucije. Tada su se proizveli racunari cije su brzine i racunarska snaga hiljadama puta veci nego što je to bilo kod

Více

Reflecta DigiEndoscope

Reflecta DigiEndoscope Reflecta DigiEndoscope Digitální endoskop se záznamem Návod k použití!!! Upozornění!!! Zařízení není určeno k lékařským, ani veterinárním účelům. Obsah balení Před prvním použitím výrobku se ujistěte,

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

START СТАРТ - POČETAK - START - ŠTART - ZAČNITE

START СТАРТ - POČETAK - START - ŠTART - ZAČNITE START СТАРТ - POČETAK - START - ŠTART - ZAČNITE BGR: Оптична мишка Microsoft HRV: Microsoft bežični miš CSY: Bezdrátová myš od společnosti Microsoft SKY: Bezdrôtová myš Microsoft SLV: Brezžična miška Microsoft

Více

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor

8. nastavení impedance (používá se při připojení více monitorů, viz schéma zapojení) 9. reproduktor CZ Popis videotelefonu a kamerové jednotky Videotelefon 1. LCD display 2. vyzvednutí/zavěšení hovoru 3. tlačítko uvolnění dveřního zámku 4. volba dveřní stanice 5. tlačítko intercom 6. regulace hlasitosti

Více

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45

HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 HC412000GB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 NL Gebruiksaanwijzing 30 EN User manual 45 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů.

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet ALLIGATOR sens.it. Následující stránky vás seznámí s programovacími

Více

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZEV6646FBA HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje CS Návod k použití 15 Varná deska SK Návod na používanie 28 Varný panel INFORMACIJE O SIGURNOSTI Prije postavljanja

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání. www.testo.cz 3-kanálový teploměr testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání Nejvyšší přesnost v celém měřicím u díky systémovému srovnání C Systémová přesnost až do 0,05 C Zobrazení, uložení a tisk hodnot

Více

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití kasutusjuhend Perilica rublja Pračka Pesumasin EWP 127100 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

TA-SCOPE. Vyvažovací přístroje

TA-SCOPE. Vyvažovací přístroje TA-SCOPE Vyvažovací přístroje IMI TA / Měřící nástroje / TA-SCOPE TA-SCOPE TA-SCOPE je odolný a účinný vyvažovací přístroj určený k měření a zaznamenávání tlakové diference, průtoku, teploty a výkonu hydronických

Více

STIH) STIHL RE 142, 162

STIH) STIHL RE 142, 162 STIH) STIHL RE 142, 162 Naputak za korišcenje Návod k použití Návod na obsluhu Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè Instrukcja u ytkowania Instrucþiuni de utilizare Navodilo za uporaboà h Naputak za korišcenje 1-22

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 2016/17 VIDEOINTERFONI AUDIOINTERFONI INTERKOMI POZIVNI TABLOI PRIPREMLJENI SETOVI DODATNA OPREMA

Pregled proizvoda VIDEOINTERFONI 2016/17 VIDEOINTERFONI AUDIOINTERFONI INTERKOMI POZIVNI TABLOI PRIPREMLJENI SETOVI DODATNA OPREMA ERFONI Pregled proizvoda 016/17 ERFONI ERFONI ERKOMI POZIVNI TABLOI PRIPREMLJENI SETOVI DODATNA OPREMA Ako želite kvalitetni sistem... Firma Commax Co. Ltd je osnovana 1968.g. u južnokorejskom Seulu. Od

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EMT25207 HR Mikrovalna pećnica Upute za uporabu 2 CS Mikrovlnná trouba Návod k použití 20 ET Mikrolaineahi Kasutusjuhend 38 SK Mikrovlnná rúra Návod na používanie 56 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE

Více

TA-SCOPE. Vyvažovací přístroje ENGINEERING ADVANTAGE

TA-SCOPE. Vyvažovací přístroje ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací přístroje TA-SCOPE Vyvažovací přístroje Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE TA-SCOPE je odolný a účinný vyvažovací přístroj určený

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

KTS 5XX NOVÉ GENERACE UVEDENÍ NA TRH

KTS 5XX NOVÉ GENERACE UVEDENÍ NA TRH KTS 5XX NOVÉ GENERACE UVEDENÍ NA TRH Nové moduly 2 Hlavní vlastnosti nové generace KTS 1/3 Spolupracují, stejně jako současná generace KTS, se SW ESI 2.0 (od verze 2016/2) Vysoce výkonný Bluetooth třídy

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel HR CS EL SK Upute za uporabu 2 Návod k použití 17 Οδηγίες Χρήσης 32 Návod na používanie 48 Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel ZEI6840FBA Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Sigurnosne upute

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88070IM0P

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88070IM0P Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88070IM0P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

Installer and user manual

Installer and user manual Installer and user manual Ciao Green 25 C.S.I. 29 C.S.I. EN INSTALLER AND USER MANUAL ES PT MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO MANUAL PARA INSTALAÇÃO E USO HU TELEPÍTŐI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV RO MANUAL DE

Více

Full HD Wi-Fi kamerový modul AI-M002

Full HD Wi-Fi kamerový modul AI-M002 Full HD Wi-Fi kamerový modul AI-M002 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele SHX Trading s.r.o. V Háji 15, Praha 7, 170 00 Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz 1 Rychlý průvodce 1)

Více

RICEVITORE RECEIVER. DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. genuine original accessories

RICEVITORE RECEIVER. DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. genuine original accessories DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark genuine original accessories RICEVITORE RECEIVER IT ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO GB ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS FR INSTRUCTIONS

Více

ibox universal 01800180

ibox universal 01800180 DE Montageanleitung 2 FR Instructions de montage 5 EN assembly instructions 8 IT Istruzioni per Installazione 11 ES Instrucciones de montaje 14 NL Handleiding 17 DK Monteringsvejledning 20 PT Manual de

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88060VIOP

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX F88060VIOP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX F88060VIOP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Informace o produktu FSA 500

Informace o produktu FSA 500 Informace o produktu FSA 500 1 FSA 500 - měřicí modul 2 Popis produktu DCU 130 Vstup do oblasti analýzy vozidlových systémů Diagnostika elektrických a elektronických systémů Ideální rozšíření pro KTS Bezdrátová

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Nás posouvají vpřed ŘEŠENÍ KTS 560/KTS 590. Diagnostika řídicích jednotek s ESI[tronic]

Nás posouvají vpřed ŘEŠENÍ KTS 560/KTS 590. Diagnostika řídicích jednotek s ESI[tronic] Nás posouvají vpřed ŘEŠENÍ KTS 560/KTS 590 Diagnostika řídicích jednotek s ESI[tronic] Nejmodernější diagnostika řídicích jednotek pro maximální efektivitu Nové robustní komunikační moduly KTS 560 a KTS

Více

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0

Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 Gas Conversion Kit W125 V2P... Natural Gas LPG : 8 719 002 355 0 6 720 607 352 (2008.08) SM Contents: 1 Injector 2 Sealing screw 3 Pilot injector 4 Washer 5 Throttle disc 6 Poppet valve 7 Gasket 8 Spring

Více

Návod na použití XRS STICK READER

Návod na použití XRS STICK READER 1 Návod na použití RUČNÍ ČTEČKA RF ID ČIPŮ XRS STICK READER Tento rychlý návod poskytuje základní informace pro nastavení a použití vaší čtečky. Pozn. použité zkratky EID elektronická identifikace, VID

Více

TMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr Teploměr s rozhraním USB Měření teplot od -55 C do +125 C 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 6.5.2011 8:59 Počet

Více

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ. 1. Bezpečnost a obsluha. 2. FRITZ!WLAN Repeater. Přehled

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ. 1. Bezpečnost a obsluha. 2. FRITZ!WLAN Repeater. Přehled ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ 1. Bezpečnost a obsluha Při manipulaci s FRITZ!WLAN Repeater dbejte následujících bezpečnostních pokynů, abyste se vyvarovali poranění nebo škod na zařízení FRITZ!WLAN Repeater. FRITZ!WLAN

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S ENN3153AOW NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR ENN3153AOW...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 22 MRAZNIČKOU LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 42 SALDĒTAVU RO FRIGIDER CU CONGELATOR MANUAL DE UTILIZARE

Více

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 EN3441JOW HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 2

Více

Novinky Diagnostika RJ Bosch+SW ESI 2.0. Diagnostické moduly KTS 560/590 Novej Generácie

Novinky Diagnostika RJ Bosch+SW ESI 2.0. Diagnostické moduly KTS 560/590 Novej Generácie Novinky Diagnostika RJ Bosch+SW ESI 2.0 Diagnostické moduly KTS 560/590 Novej Generácie KTS5xx nové generace: KTS 560 & KTS 590 Nové moduly 2 Automotive Aftermarket AA/SEC-CMS2 07.2016 KTS5xx nové generace:

Více

Bedienungsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Instruzioni per L uso Gebruiksaanwijzing Instrucciones de manejo Manual de instruções

Bedienungsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Instruzioni per L uso Gebruiksaanwijzing Instrucciones de manejo Manual de instruções Bedienungsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Instruzioni per L uso Gebruiksaanwijzing Instrucciones de manejo Manual de instruções Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet Kezelési útmutató

Více

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI.

JETT-6000C DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. DECHOVÝ ANALYZÁTOR OBSAHU ALKOHOLU V KRVI. JETT-6000C Měřidlo pro orientační měření (domácí monitoring) obsahu alkoholu v krvi. Propojení s PC pomocí USB Archivace výsledků pro více osob. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Více

SYSTÉMY SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH

SYSTÉMY SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM SYSTÉMY SLEDOVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH 2014 10 2004-2014 ALET utoprofiteam APM Automotive s.r.o., tel.: 379 302 922, www.apm.cz, webcat.apm.cz Diagnostické a programovací přístroje

Více

Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27

Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27 Manuál k aplikaci FieldGIS v.2.27 Petr Pala Copyright 2008 CENIA, laboratoř GIS 1. Úvod 1. Systémové požadavky 2. Části základního okna aplikace 1. Menu 1.1. File 1.2. Tools 1.3. Hlavní lišta 2. Editor

Více

Obsah Úvod... 3 Parametry nanokontrol2... 4 Nastavení v režimu CC... 5 Operace v režimu DAW Control... 10

Obsah Úvod... 3 Parametry nanokontrol2... 4 Nastavení v režimu CC... 5 Operace v režimu DAW Control... 10 Přehled parametrů Obsah Úvod... 3 Přípravy... 3 Parametry nanokontrol2... 4 Celkové nastavení nanokontrol2... 4 Nastavení v režimu CC... 5 Skupina kontrolerů... 5 Knoby... 6 Slidery... 6 Solo tlačítka/mute

Více

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost

Teploměr / vlhkoměr. www.testo.cz. testo 635 technologie pro měření vlhkosti. Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Teploměr / vlhkoměr testo 635 technologie pro měření vlhkosti C Připojení 2 sond na kabelu a 3 rádiových sond pro teplotu a vlhkost Měření teploty, vlhkosti vzduchu, vlhkosti materiálů, tlakového rosného

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více