Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka"

Transkript

1 Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka Minerva, pracovní skupina 5 Seznámení s potřebami uživatelů, obsah a kritéria kvality pro webové aplikace používané v kulturních institucích Vedoucí projektu Henry Ingberg, generální sekretář ministerstva pro francouzskou komunitu, Belgie Koordinátorka projektu Isabelle Dujacquier, Ministryně pro francouzskou komunitu, Belgie Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka sestavila: Minerva, pracovní skupina 5 seznámení s potřebami uživatelů, obsah a kritéria kvality pro webové aplikace používané v kulturních institucích Hlavní spolupracovníci Rossella Caffo (vedoucí projektu Minerva) Isabelle Dujacquier (vedoucí kvality projektu Minerva) Antonella Fesa (technický vedoucí projektu Minerva) Monika Hagadorn-Saupe (vedoucí projektu Minerva Plus) Texty Evropské redakční komise Eelco Bruinsma, Christophe Dessaux, Ciaran Clissman, Jean-Pierre Dalbéra, David Dawson, Isabelle Dujacquier, Axel Ermert, Pierluigi Feliciati, Fedora Filippi, Muriel Foulonneau, Antonella Fresa, Monika Hagedorn-Saupe, Annette Kelly, Brian Kelly, Daniel Malbert, Andrea Mulrenin, Stefan Rhode-Enslin, Marius Snyders, Gert Van Tittelboom, Frank von Hagel Redakce a webová verze Maria Teresa Natale a Andrea Tempera (projekt Minerva) Zvláštní poděkování za laskavou pomoc: Ciaran Clissman, David Dawson, Antonella 2005 Projekt Minerva

2 Obsah Předmluva Úvod 10 principů kvality Jak používat tuto příručku I. Přehlednost Úvod Komentář Identifikace, cíle a vlastnictví Okamžitá přehlednost Název URL Zadání úkolu Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy II. Efektivita Úvod Komentář Relevance a výběr Přesnost Doplňkové informace Prezentace Navigace Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy III. Aktualizace Úvod Komentář Technická údržba Zastarávání Obsah služeb Aktualizace Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy IV. Přístupnost Úvod Komentář Technický přístup Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy

3 V. Orientace na uživatele Úvod Komentář Konzultace Zapojení uživatelů Spolupráce Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy VI. Flexibilita Úvod Komentář Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy VII. Vícejazyčnost Úvod Komentář Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy VIII. Schopnost spolupráce Úvod Komentář Metadata Technologie tvorby webové stránky Sběr dat Schopnost být vyhledán Distribuované vyhledávání Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy IX. Správa a řízení Úvod Komentář Práva vlastníků obsahu Práva vlastníka webové stránky Ochrana vlastníka stránky ve sporech Soukromí koncového uživatele Opětovné použití obsahu Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy

4 X. Zachování Úvod Komentář Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy Principy priority Úvod Poznámky Závěr Minerva Odkazy

5 Předmluva Od roku 2002 je projekt Minerva podporován evropskými ministry kultury. Spolupracují v rámci NRG skupin (NRG National Representatives Group skupina národních reprezentantů) na vybudování informační společnosti pro všechny Evropany, která zohledňuje a přihlíží k rozmanitosti a bohatství evropských kultur a evropského kulturního dědictví. Evropští ministři a další představitelé kultury, s podporou NRG skupin, belgického předsednictví v Radě Evropy a rezoluce Rady Evropy s názvem Culture and the knowledge society (Kultura a vzdělaná společnost), prohlásili, že s ohledem na to, že kultura je základním nástrojem v rozvoji vzájemného respektu a porozumění různým myšlenkám a názorům a že toto vzájemné porozumění může být dále zlepšováno rozvojem přístupu k informacím za pomoci digitalizačních projektů,... podporujeme stálé zlepšování kvality internetových stránek kulturních institucí. Společná evropská iniciativa v této oblasti byla zahájena publikací dokumentu Brussels quality framework (Bruselská spolupráce na kvalitě) v roce Tato spolupráce: zahrnuje včlenění kvalitativních kritérií a jejich podpory do národních digitalizačních kulturních projektů iniciuje publikování praktických dokumentů pro kulturní instituce a vyzývá k užívání deseti Quality Principles (Principy kvality) pro webové stránky kulturních institucí. Tato práce se stala obsahem tzv. Charter of Parma (Parmská charta), která byla představena v r. 2003Výboru pro kulturní záležitosti Rady ministrů Evropské unie. Je známo, že informační společnost je založena na vzdělání. Webové stránky kulturních institucí mohou významně napomoci jeho rozvoji a mohou sloužit všem uživatelům. Přístup k vysoce kvalitním webovým stránkám umožňuje všem obyvatelům Evropy objevovat, zkoumat a podporovat jedinečnou rozdílnost evropských kultur v prezentovaných online materiálech. Tyto webové stránky rovněž poskytují ideální možnost prezentovat evropské kulturní dědictví všem obyvatelům Evropy a nejen jim. Představovaný dokument vychází nejen ze směrnic stanovených v Bruselské spolupráci na kvalitě, ale i ze základních zkušeností a z příspěvků malých či větších kulturních evropských institucí, což je jeho další výhodou. Je určen pro všechny kulturní instituce, které vytvářejí či spravují webovou stránku, prezentující jejich sbírky a/nebo jejich jiné kulturní bohatství na internetu. Kulturní instituce, jejichž posláním je ochrana a využívání kulturního dědictví tak, jak bylo toto stanoveno v Minerva příručce Improving Quality for European Citizens (Zvyšováni kvality pro Evropany), hrají důležitou roli ve vztahu k veřejnosti. Je proto důležité, že kvalita těchto online nabídek musí splňovat požadavky nejvyššího standardu, aby Evropanům byly jejich prostřednictvím nabízeny co nejlepší služby. Projekt Minerva podporuje kulturní instituce v celé Evropě, protože ony všechny spravují a podílejí se na našem společném kulturním dědictví. Minerva příručka Quality Principles(Principy kvality) byla vytvořena a publikována jakožto základní metodika popularizace kvality webových stránek kulturních institucí.

6 Tato příručka je prostředkem, kterým NRG skupiny vítají nové členy z východní Evropy, devět nových jazyků a úžasné kulturní poklady, které obohatí evropskou informační společnost. Tyto nové skutečnosti dále zdůrazňují význam a smysl kvalitní práce v oblasti podpory různorodosti evropské informační společnosti. Henry Ingberg generální sekretář ministerstva pro francouzskou komunitu, Belgie, koordinátor pracovní skupiny Minerva Quality Working Group (Minerva pracovní skupina kvalita.)

7 Úvod Tento dokument obsahuje komentář a objasnění deseti principů kvality publikaných v Minerva projektu. Těchto deset principů představuje vysokou úroveň a je tak průvodcem pro implementaci a prezentaci kulturního obsahu. Dokument zároveň informuje o každém z uvedených principů a poskytuje: komentář, který objasňuje základní informace a smysl každého principu kritéria, která mohou být využita ke stanovení a posouzení, zda webová stránka odpovídá danému principu kontrolní otázky, vycházející z kritérií, která jsou použita k posouzení webové stránky praktické testy a otázky, které majitel webové stránky může použít při hodnocení své vlastní stránky. Těchto deset principů je zaměřeno na stránky kulturních institucí např. muzea, knihovny, archivy a další kulturní zařízení.tyto principy jsou relativně obecné a mohou být užity na téměř všech webových stránkách. Tato příručka podtrhuje kulturní zaměření zmíněných principů a přidává jím tím novou hodnotu.

8 Deset principů kvality Přístup všech lidí k digitálnímu kulturnímu obsahu pomáhá zvýraznit kulturní různorodost Evropy. Kvalitní webová stránka kulturní instituce musí: být přehledná, její poslání a význam musí být jednoznačně identifikovatelné, stejně tak, jako musí být jasně stanoveno, kdo odpovídá za její administraci její obsah musí být dobře zvolen, digitalizován, vytvořen a prezentován tak, aby webová stránka byla pro uživatele efektivní být průběžně a pravidelně spravována a aktualizována tak, aby její obsah byl vždy na odpovídající úrovni být přístupná pro všechny uživatele bez ohledu na to, jakou technologii užívají a nebo bez ohledu na jejich eventuální zdravotní handicap, včetně navigace, obsahu a interaktivních prvků být orientována na uživatele a brát do úvahy jejich potřeby, musí být relevantní a snadno použitelná; tohoto musí docilovat vyhodnocováním zpětné vazby. být schopná flexibilní reakce na potřeby uživatele a umožnit uživatelům snadný kontakt a získání požadované odpovědi. Pokud je to vhodné, musí poskytovat možnost otázek, sdílení informací a diskusi s uživateli a mezi uživateli. být si vědoma významu vícejazyčnosti poskytováním alespoň minimální části svého obsahu ve více než jednom jazyku být schopná spolupráce v rámci sítě kulturních institucí, jejímž prostřednictvím umožní uživatelům snadněji vyhledat obsah a nebo služby, které uživatel potřebuje. být spravována v souladu s právními předpisy, jako jsou IPR (Intellectual Property Rights Práva k duševnímu vlastnictví) a práva na ochranu soukromí jasně definovat podmínky, na jejichž základě má být webová stránka a její obsah užíván. používat takové strategie a standardy, které zaručí webové stránce a jejímu obsahu dlouhodobou ochranu. Přehlednost Efektivita Aktualizace Přístupnost Orientace na uživatele Flexibilita Vícejazyčnost Schopnost spolupráce Správa a řízení Zachování

9 Jak používat tuto příručku Webová stránka musí odpovídat všem deseti uvedeným principům. Význam každého principu závisí na dané etapě projektu. Některé jsou významnější během plánovaní projektu, jiné po jeho dokončení, atd. Viz Principles Priority Matrix (Principy základních vzorů, kpt.12). U každého principu: 1. Přečtěte si komentář a všímejte si toho, jak užívat princip na vaší stránce. 2. Prohlédněte si soubor kritérií a přizpůsobte ho tak, aby odpovídal vašim konkrétním podmínkám, pokud je to nutné. 3. Vyplňte kontrolní otázky. 4. Proveďte testy a odpovězte na otázky. 5. Prohlédněte si znovu svoji webovou stránku a stanovte kroky, které jsou nutné k zlepšení její kvality. 6. Vytvořte žebříček priorit u těchto kroků, naplánujte si je a implementujte.

10 I. Přehlednost Úvod Tato část se věnuje prvnímu z principů kvality, který zní webová stránka musí být přehledná, její poslání a význam musí být jednoznačně identifikovatelné, stejně tak, jako musí být jasně stanoveno, kdo odpovídá za její administraci. Tento princip: zkoumá, jak používat princip přehlednosti stanoví kritéria určující, zda webová stránka je nebo není přehledná formuluje kontrolní otázky týkající se charakteristiky webových stránek, jejichž pomocí lze posoudit přehlednost webové stránky uvádí řadu testů k verifikaci přehlednosti webové stránky. Komentář Identifikace, cíle a vlastnictví Princip přehlednosti určuje, že kvalitní webová stránka bude jednoznačně identifikována mít zřetelně stanovený smysl a cíl z hlediska uživatele snadno uspokojovat jeho požadavky na získání informací Přehlednost je základním prvkem každé webové stránky. Existují milióny webových stránek a pouze použití kvalitního vyhledávače navede konečného uživatele na tisíce možných stránek. Například vyhledávání hesla webová stránka italských kulturních institucí poskytne na výsledků. Takže jestliže uživatelé mají najít vaši webovou stránku, musí si být bezpodmínečně jisti, že: je to skutečně ta stránka, kterou hledají stránka obsahuje skutečně ty informace, které uživatel hledá stránka je provozována kulturní organizací Přehlednost znamená snížení zmatku a nejistoty uživatele přehledná webová stránka musí být naprosto jasná na první pohled, musí být jasná její úloha a její obsah. Uživatelé by měli pokud možno co nejrychleji zjistit, co najdou na této stránce zda tato stránka splňuje jejich požadavky. Okamžitá přehlednost Důležitou částí tohoto požadavku je fakt co možná nejrychleji uživatelé by měli vědět, na jaké stránce se nacházejí, kdo je jejím vlastníkem a zda je to skutečně ta stránka, kterou hledali, aniž by k tomuto zjištění potřebovali použít navigaci. To znamená, že identifikace stránky a informace o jejím profilu by měly být uživatelům dostupné na úvodní stránce, přinejhorším po jednom odkliknutí. Aby se toho dosáhlo, stránka by měla mít: název stránky, který poskytne informace o stránce poslání a nebo obsah stránky na první obrazovce Název Název stránky musí poskytnout jasnou identifikaci obsahu stránky. Proto Notre Dame Cathedral je vhodnější než De Sully's Dream, podobně jako The Vatican Museum je vhodnější než Treasures of the Pontiffs. Smyšlené a nereálné tituly jsou sice důležitým faktorem marketingové strategie, přehlednost stránky tím ale trpí.

11 URL Zpravidla není vhodné aby URL webové stránky byl použit jako název stránky. I když pod URL jako notredame.fr lze očekávát stránku katedrály Notredame, přesto je třeba upřednostnit explicitní název stránky. A navíc, některé URL poukazují organizační složky nebo agentury více než na jejich obsah, což může snížit jejich okamžitou přehlednost. V podobných situacích by se mělo brát do úvahy, že registrace doménového jména s příslušným URL je naprosto nutná. Poplatek za registraci doménového jména je poměrně nízký a určitě se všem kulturním institucím vyplatí z hlediska zlepšení přehlednosti. Kulturním institucím se doporučuje, aby zvážily využití vhodné domény první úrovně jako jsou například.eu, org nebo.museum. Zadání úkolu Bez ohledu na jméno stránky, měl by se stručně zadat úkol stránky tak, aby byl umožněn přístup uživateli v co nekratší době. Toto zadání by mělo být podle praktičnosti v co největším počtu jazyků. Toto zadání by mělo mít maximálně padesát slov. Cílem zadání úkolu je podání informace, ne zábava nebo marketing. Měl by obsahovat: předmět webové stránky nejdůležitější informace na stránce organizaci zodpovědnou za údržbu stránky a (optimálně) cílovou skupinu uživatelů Pokud, kvůli designu, je první stránkou vašich webových stránek tzv. splash screen s animacemi, krásným designem nebo jiným netextovým materiálem, pak tato identita a zadání úkolu by mělo být přístupno po jednou kliknutí. Ale tato neinformativní přední stránka má negativní vliv na přehlednost stránky a měla by být vynechána, pokud není zásadní prioritou. V případě, že používáme domácí stránku, mělo by být možno přejít z přední stránky okamžitě k informacím, například skip intro tlačítkem. Kritéria Následující kritéria by měla být dodržena, pokud chcete, aby vaše stránka byla přehledná. Dodržování těchto kritérií zvyšuje přehlednost stránky, ačkoli stránka může být přehledná ze 75%, i když nedodržíte všechna kritéria. Měli byste dodržovat následující kritéria, pokud chcete, aby vaše stránky byly přehledné. Některá kritéria se týkají všech principů kvality. Například více jazyků zvyšuje přehlednost stránky pro zahraniční uživatele, ale také má vliv na vícejazyčnost stránky. Název stránky musí být jasně vidět Název stránky musí obsahovat podstatu a cíle stránky, její obsah a vlastníka, pokud je to možné Stránka URL by měla obsahovat co nejvíce informací o podstatě stránky Stránka home page by měla přinejmenším obsahovat: - jméno stránky - zadání úkolu

12 - název organizace zodpovědné za stránku Stránka home page by měla být první stránkou, kterou uživatel uvidí, když ji navštíví (tj. index html) nebo pokud máte flash animaci nebo vizuální presentaci, měla by stránka home page (neschválená?) hned následovat. Kontrolní otázky Tato část obsahuje kontrolní otázky, která vám umožní ohodnotit vaši stránku Ano/ne/netýká se Jméno stránky je na adresném řádku prohlížeče Aktivní část stránky je na adresném řádku prohlížeče Jméno stránky v dobré úpravě je jasně vidět na home page Jméno stránky obsahuje podstatu a cíle stránky Stránka URL indikuje cíle stránky Existuje zadání úkolu Zadání úkolu je na přední stránce Zadání úkolu je ve více jazycích Zadání úkolu je snadné najít v jiném jazyce Název organizace je jasně vidět Jakákoli animace nebo vizualizace může být přeskočena/obejita Praktické testy V této části předkládáme jednoduché, praktické testy a otázky, které vám umožní posoudit, jak vaše stránky odpovídají principům přehlednosti 1. Je jméno vaší stránky na adresném řádku prohlížeče? 2. Je také část vaší stránky (tj. Výstavy, Zadání úkolu) na adresném řádku prohlížeče, což zlepšuje navigaci? 3. Je jméno stránky hlavní informací na přední stránce? 4. Poukazuje stránka URL na podstatu stránky? 5. Je zadání úkolu jasně vidět na přední stránce? 6. Vyplývá ze zadání úkolu jeho cíl, podstata, vlastník a obsah stránky? 7. Je zadání úkolu přístupné ve více jazycích? 8. Je jasné a jednoduché přejít z jednoho jazyka na druhý? 9. Je na přední stránce jasně stanovena organizace zodpovědná za vytvoření a údržbu stránky? 10. Pokud je přední stránkou animace nebo jiná neinformativní složka, může být jednoduše opominuta nebo přeskočena?

13 II. Efektivita Úvod V této kapitole se budeme zabývat druhým principem kvality. Při tvorbě efektivní webové stránky musí být její obsah být kvalitně vybrán, digitalizován, prezentován, autorizován a aktualizován. Tento princip: Zkoumá, jak aplikovat princip efektivity Stanovuje kritéria, podle kterých bude možno určit, zda je webová stránka efektivní nebo ne Navrhuje kontrolní otázky, podle kterých bude možno zjistit, zda jsou webové stránky efektivní Obsahuje testy, podle kterých si můžete ověřit, zda jsou vaše webové stránky efektivní Komentář Jádrem principu efektivity je obsah. Vysoce kvalitní webová stránka musí mít obsah, který je Relevantní a správně vybraný Validní a korektní Doplněn vhodným komentářem a dalšími informacemi Dobře prezentován Druhým zásadním aspektem pro efektivní webové stránky je jednoduchost ve vyhledávání prezentovaného materiálu. Relevance a výběr Své webové stránky vytvářejí většinou takové kulturní organizace, které jako základní jmění spravují velké kulturní dědictví. Tímto dědictvím mohou být knihy, výtvarné produkty, sochy, stavby, historické památky a samozřejmě další jiné. V mnoha případech není možno na webových stránkách uvést celkový majetek příslušné kulturní organizace, jednoduše proto, že by to bylo příliš mnoho materiálu. To znamená, že výběr materiálu je zásadní. Jakýkoli projekt nebo iniciativa, pro kterou bude vytvořena webová stránka, musí mít nastavena kritéria, podle kterých bude možno vybrat, který materiál bude digitalizován a publikován online. Tato kritéria se budou lišit projekt od projektu, od instituce k instituci. Dobré příklady zahrnují: Požadavky uživatele vyberte nejžádanější položky Cílovou skupinu vyberte takové položky, které budou pravděpodobně nejcennější pro vámi vybranou cílovou skupinu; mohou se lišit podle toho, pro koho jsou určeny Ochrana vyberte nejdelikátnější položky a omezte přístup k originálům Téma projektu vyberte takové položky, které odpovídají tématu projektu Spolupráce s ostatními organizacemi vyberte položky, které odpovídají tématu společné výstavy nebo projektu, do kterého je zapojeno více organizací,

14 ale existují mnohá další možná výběrová kritéria. Správný výběr položek na internetu velmi ocení vaše cílová skupina a rovněž tak zvýšenou hodnotu webové stránky vaší kulturní organizace. Prezentace obsahu, který váš cílový uživatel hledá, vysoce zvýší efektivitu uživatele. Samozřejmě, že je nutné, abyste o požadavcích uživatele věděli předem je nezbytné před zahájením projektu udělat základní výzkum v této oblasti. Přesnost Bez ohledu na to, jak je webová stránka vybrána a prezentována, je kulturní organizace zodpovědná za poskytování skutečně korektních informací. Webové stránky kulturních organizací mají značný vliv na vzdělanost a výzkum a jsou důležitým kulturním zdrojem a faktické chyby snižují hodnotu jakékoli kulturní stránky. Zajistěte, aby obsah a jakýkoli přiložený text (viz níže) byl zkontrolován před zveřejněním kurátory nebo jinými odborníky. Často se stává, že technický personál spolupracující na digitalizaci nebo zveřejnění webových stránek nemůže požadovanou expertízu zvládnout. V případě, že samy zdroje materiálu nejsou na 100% korektní, mělo by to být rovněž zveřejněno a uživatel by měl být o tomto faktu informován. Takové řešení je vhodnější než rozhodnutí, že text nebude vůbec publikován. Doplňkové informace I když jádrem mnoha webových stránek kulturních institucí jsou unikátní kulturní předměty, stránka získá pro všechny koncové uživatele více na hodnotě, pokud k těmto předmětům přidáte další doplňkové informace. Tyto informace se mohou týkat původu daného předmětu, historických souvislostí nebo podrobností vztahujícím se k předmětu, popřípadě dalších zdrojů ve stejné nebo jiné kulturní organizaci, např. literární odkazy k předmětu, atd. Bez ohledu na to, jaký předmět je prezentován, je nedoplněná informace nedostatečná pro běžného cílového uživatele. Doplňkové informace zvyšují hodnotu obsahu a efektivnost stránky. Pokud je to možné, měly by být popisky a doplňkové informace ve více jazycích. To rozšiřuje cílovou skupinu, pro kterou je webová stránka určena. Prezentace Celková užitečnost a přehlednost jakékoli webové stránky, včetně stránek kulturních organizací, má zásadní vliv na efektivnost stránky. Sem patří přístupnost, grafické řešení, nápaditost, atd. Tyto postupy vycházejí z povahy stránky. Všechny stránky kulturních organizací by měly Jasně označit popiskem všechny velké obrázky na stránce pomocí tagu ALT Stanovit vztah mezi stránkou (nebo 3D prezentací nebo jiným digitálním artefaktem) a doplňkovou informací musí být jasný. Neměl by nastat zmatek, s čím jednotlivá informace souvisí. Toto se rovněž týká vícejazyčných informací. Umožnit, aby všechna interní i externí spojení (linky) byla k dispozici a tyto spoje vedly tam, kam uživatel očekává Obrázky mají být publikovány v optimálním rozlišení. Pro eventuální potřeby studia je dobré obrázky prezentovat i ve velkém rozlišení. K tomu můžete použít různá technická řešení. Při použití těchto řešení budete muset vzít do úvahy IPR (práva k duševnímu vlastnictví).

15 Velké obrázky my měly být prezentovány prostřednictvím thumbnails (náhledů), které pomocí linků umožní stažení původního velkého obrázku. Navigace Možnost najít cestu k webové stránce a přístup k informacím, které odpovídají jednotlivým požadavkům, jsou základním aspektem efektivnosti jakékoli webové stránky, jak kulturní organizace, tak i jiných. Téma dostupnosti webových stránek je příliš široké a nemůžeme ho zde probrat detailně, ale měli byste vzít do úvahy následující praktické poznámky. Uživatel by měl vždy vědět, kde na stránce je, v rámci ostatních částech stránky. Toho se dá dosáhnout různými mechanismu např. crumbtrail ( navigační řádek ) (>> jste zde >> stránka>> obsah >> kategorie>> strana>> nebo podobně) Uživatel by měl být vždy schopen se vrátit na tu stranu, kterou nejčastěji navštěvuje. K tomu se ideálně hodí adresní řádek prohlížeče, tlačítko zpět. Pokud možno, neměli byste požívat takové technologie, které tomuto překážejí. U větších stránek zvažte nabídku page jumps ( Přeskočit stránku ). Tato nabídka umožní uživateli se dostat na hledanou stránku, aniž by musel rolovat dolů.? Uživatel by měl být vždy schopen se dostat na domovskou stránku webových stránek. Tohoto se dá dosáhnout funkcí crumbtrail ( navigační řádek ) nebo možností kliknout na tlačítko označené home nebo něco podobného. Přehlednost struktury stránky s odkazy na hlavní sekce může zjednodušit vyhledávání informací, které uživatel potřebuje. Mapa stránek (ze strukturou obsahující ne méně než 4 úrovně hloubky) by měla být k dispozici. Některá tato kritéria se týkají všech principů kvality. Rovněž by měla být k dispozici způsob vyhledávání stránek. Tento specializovaný vyhledávácí nástroj by měl být pokud možno co nejobsažnější, aby se zvýšila pravděpodobnost, že uživatel najde, co chce. Jde též použít vyhledávání pomocí META dat anebo v indexování prostého plain textu. Kritéria Měli byste dodržovat následující kritéria, pokud chcete, aby vaše stránky byly efektivní. Dodržování těchto kritérií zvyšuje přehlednost stránky, ačkoli stránka může být efektivní ze 75%, i když nedodržíte všechna kritéria. Některá tato kritéria se týkají všech principů kvality. Například, využití standardů a metadata se týkají principu součástí sítě, kdežto prezentace a přístupnost jsou základní pro princip orientace na uživatele. Kritéria efektivity obsahují Potřeby uživatele jsou řešeny na základě výzkumu cílové skupiny, ke které patří Kritéria výběru obsahu vycházejí z požadavků cílové skupiny Všechny položky jsou správně označeny (identifikovány) Všechny položky jsou spojeny se správným doplňkovým materiálem Všechen doplňkový materiál odpovídá faktům

16 Všechny položky a doplňkový materiál byl zkontrolován kurátory/oborovými odborníky Doplňkový materiál by měl být strukturován tak, aby odpovídal mezinárodním metadata standardům. Označení položek a doplňkového materiálu jsou vícejazyčná Všechna interní a externí připojení fungují tak, jak lze očekávat Obrázky jsou prezentovány ve vhodném uspořádání Kde je to nutné, použijte thumbnail (náhled) Obrázky ve vysokém rozlišení jsou také k dispozici (s vazbou na IPR - práva k duševnímu vlastnictví) Další kritéria pro dostupnost obsahují (výčet není zevrubný): navigační řádek je k dispozici Adresní řádek prohlížeče - back tlačítko funguje, jak lze očekávat Pokud je to nutné, stránku lze přeskočit Domovská stránka je vždy odkudkoliv přístupná Přehled stran (mapa stránek) je k dispozici (třístupňový) Vyhledávání omezené na vlastní stránku je k dispozici Kontrolní otázky V této části předkládáme praktické testy a otázky, které vám umožní posoudit vaše stránky Ano/ne/nevím Potřeby uživatele jsou řešeny na základě výzkumu cílové skupiny, ke které patří Kritéria na výběr obsahu vycházejí z předpokládaných potřeb uživatele Všechny položky jsou správně označeny (identifikovány) Všechny položky jsou spojeny se správným doplňkovým materiálem Všechen doplňkový materiál je obsahově korektní Všechny popisy položek a doplňkový materiál byly zkontrolovány odborníky Označení popisů a doplňkového materiálu jsou vícejazyčná Všechny linky fungují tak, jak lze očekávat Obrázky jsou prezentovány ve vhodném uspořádání Kde je to nutné, použijte thumbnail Obrázky ve vysokém rozlišení jsou také k dispozici Navigační řádek je také k dispozici Adresní řádek prohlížeče back tlačítko funguje tak, jak lze očekávat Pokud je to nutné, stránku lze přeskočit Domovská stránka je vždy přístupná Mapa stránek je k dispozici (třístupňová) Vyhledávání omezené na vlastní stránku je k dispozici Praktické testy V této části předkládáme jednoduché, praktické testy a otázky, které vám umožní posoudit, jak vaše stránky odpovídají principům efektivnosti 1. Konzultovali jste s cílovou skupinou nebo se zástupci uživatelů výběr obsahu, tak abyste pro ně vytvořili stranu efektivní a užitečnou?

17 2. Sestavili jste a postupuje podle formálních kritérií obsahu, která splňují požadavky cílové skupiny? 3. Zkontrolovali odborníci webové stránky po digitalizaci a sestavení a můžete si tedy být jisti, že označení položek (identifikace) je správné? 4. Zkontrolovali odborníci také doplňkové informace/popisky? 5. Je jasné, která doplňková informace patří k příslušnému kulturnímu artefaktu? 6. Jsou popisky a doplňkové informace k dispozici ve více jazycích? 7. Je jasné a snadné přejít z jednoho jazyka do druhého? 8. Byly testovány všechny interní a externí linky? 9. Jsou obrázky prezentovány ve vhodném uspořádání? 10. Je čas nutný pro stažení obrázku přijatelný? I pro pomalé spojení na Internet? 11. Vzali jste do úvahy použití thumbnail (náhledů)? 12. Jsou přístupné také obrázky s vysokým rozlišením? 13. Vzali jste do úvahy také otázky týkající se duševního vlastnictví (IPR) a dalších práv pro případ použití obrázků s vysokým rozlišením? 14. Vzali jste do úvahy strukturu navigace? 15. Zkontrolovala cílová skupina užitečnost a přístupnost stránky?

18 III. Aktualizace Úvod Tato část se věnuje třetímu principu kvality, který zní: Kvalitní webové stránky musí doprovázet odpovídající služby, které se budou zabývat aktualizací a modernizací na vysoké úrovni Tento princip: zkoumá, jak používat princip aktualizace stanoví kritéria určující, zda webová stránka je nebo není aktuální formuluje kontrolní otázky týkající se charakteristiky webových stránek, jejichž pomocí lze posoudit aktuálnost webové stránky uvádí řadu testů k ověřeníi aktuálnosti webové stránky. Komentář Tento princip obsahuje nároky na kvalitní služby související s jakoukoli webovou stránkou a to nejen kulturních organizací. Je zvláště zaměřen na přesnost informace na webových stránkách musí být průběžně kontrolovány a aktualizovány. To znamená, že: pokud obsah webové stránky již není aktuální nebo relevantní, musí být zastaralá část obsahu odstraněna a umístěna do archivu obsah stránek, u kterých je zásadní aktuálnost, např. u probíhajících projektů nebo iniciativ, musí být neustále aktualizován obsah stránky musí být neustále pod kontrolou zajišťující, že obsah je vždy relevantní a správný. Všechny požadavky na aktualizaci musí být splněny. K tomu je třeba dodat, že nový vzhled byť jen úvodní strany přiměje uživatele prohlédnout si i další nezměněné strany. Technická údržba Poskytovat kvalitní služby také znamená udržovat stránky aktuální a přístupné na Internetu. To znamená, že je třeba neustále dodržovat požadavky na pravidelnou aktualizaci webových stránek a na odpovídající technické zázemí. Technická údržba by měla být součástí plánu standardního servisu webové stránky, který obsahuje i metodiku jejího provádění. Zastarávání Součástí mnoha webových stránek jak kulturních organizac,í tak i jiných, jsou sekce jako např. nejnovější zprávy nebo probíhající události nebo co je nového. Tyto sekce jsou vysoce profilované, např. s přímým spojením na hlavní stránku. Takové sekce rychle stárnou, především v souvislosti s rychlostí, s jakou události nebo novinky, o kterých pojednávají, ztrácejí na aktuálnosti. Webové stránky, které neobsahují nejnovější zprávy nebo události a nebo se zabývají zprávami z minulosti, vytvářejí dojem, že nejsou správně udržovány. Dokonce i když stránka obsahuje velké množství platných informaci, stejně ji uživatel nenavštíví, protože staré informace ho od toho odradí.

19 Je důležité, aby neaktuální informace byly archivovány. Doporučujeme, aby neaktuální materiál byl archivován tak, aby byl přístupný i po jeho přímém odstranění. Obsah služeb Dalším důležitým cílem webových stránek je podávat stále koncovému uživateli co nejaktuálnější informace (například o vývoji projektu). To znamená pravidelně přidávat nové materiály, doplňovat starší materiál o každou novinku. Je důležité, aby byl tento materiál neustále aktualizován. Pokud zanedbáte aktualizaci zpráv o vývoji nebo jiný deníkový obsah stránky, bude se zdát, že tato stránka již není v oblasti vašeho zájmu. A to opět může koncového uživatele odradit od prohlížení této stránky. Je jasné, že smysl a účel stránky přirozeně zaniká s ukončením projektu nebo procesu. Pokud se to stane, měli byste stránku uzavřít závěrečnou částí, která ji shrne a uzavře. Popřípadě můžete obsah stránky převést do jiné části webových stránek. Aktualizace Dokonce i stránky, které nemají nějaký speciální časový limit, musí být aktualizovány. Pokud si prohlédnete obsah jakékoli webové stránky o několik měsíců poté, kdy jste je poprvé vytvořili, zjistíte, že jsou zastaralé a neaktuální. To se zvláště týká informací, jako jsou kontakty a telefonní čísla, osobní informace, diskuse o jiných projektech nebo iniciativách, zkrátka jakýkoli obsah, který není statický. Webové stránky kulturních organizací často obsahují velkou část statických informací. Digitalizované položky kulturního charakteru s popiskami a štítky se po dlouhou dobu nemění. Ale informace o probíhajících výstavách nebo neformálních diskusích zastarávají. Také nestatické informace na kvalitních webových stránkách by měly být pravidelně kontrolovány, i když jednou za několik měsíců. Tento proces by měl být součástí plánu správy webové stránky. Kritéria Měli byste dodržovat následující kritéria, pokud chcete, aby vaše stránky byly náležitě aktualizované. Dodržování těchto kritérií zvyšuje aktuálnost stránky, ačkoli stránka může být aktuální ze 75%, i když nedodržíte všechna kritéria. Kritéria aktualizace obsahují: informace o datech konferencí, schůzek atd. by měly být v patřičné chvíli odstraněny zprávy a novinky se odstraní a archivují, pokud již nejsou platné deníkový styl nebo zprávy o vývoji jsou průběžně aktualizovány neměli byste informovat náhle a neočekávaně o ukončení projektů či jiných aktivit bez vysvětlení, proč se tomu tak stalo materiál napsaný deníkovým stylem je zřetelně ukončen současně s ukončením projektu obsah stránek je pravidelně kontrolován a v případě potřeby aktualizován příležitostně je stránka upravována a má nový vzhled jsou jasně stanoveny zásady týkající se technických služeb jsou zařazeny a kontrolovány záložní procesy

20 k dispozici je takový hardware a software, který zajistit jejich pravidelnou údržbu Kontrolní otázky V této části předkládáme praktické testy a otázky, které vám umožní posoudit vaše stránky Ano/Ne/Netýká se Všechny zprávy o vývoji jsou aktuální Nejsou žádné náhlé nebo neočekávaně konečné zprávy Zpráva o ukončení projektu obsahuje závěr a shrnutí Zpráva o ukončení projektu je převedena na jiné místo webu Existují zásady kontroly a aktualizace všech nestatických informací na webových stránkách Skutečně se provádí pravidelná aktualizace Změnili jste v posledních šesti měsících vzhled vaší stránky Zvažujete/plánujete změnit vzhled vaší stránky Stanovili jste zásady pro technické služby Zařadili jste a zkontrolovali záložní systémy HW a SW platforma umožňuje udržovat systém neustále aktuální Praktické testy V této části předkládáme jednoduché, praktické testy a otázky, které vám umožní posoudit, zda jsou vaše stránky správně aktualizovány 1. Obsahuje vaše webová stránka informace, které se týkají zvláštních událostí nebo zpráv se zvláštními daty? 2. Pokud ano, týkají se všechna tato data budoucnosti nebo máte nějaké staré zprávy na vašich stránkách? 3. Obsahuje vaše webová stránka zprávy o dlouhodobém nebo střednědobém vývoji (např. projektu, výtvarné přehlídky, divadelní sezóny, baletního zájezdu atd.)? 4. Pokud ano, je naprosto aktuální? 5. Obsahuje vaše webová stránka zprávy o právě ukončeném projektu? 6. Pokud ano, byl ukončen závěrem a shrnutím? 7. Máte zásady na převedení nebo přemístění zprávy o již ukončených projektech? Pokud ne, jsou součástí vašeho plánu? Pokud ano, jsou zcela implementovány? 8. Máte metodiku pro provádění pravidelné kontroly a aktualizaci obsahu vašich webových stránek? Pokud ne, uvažujete o tom? Pokud ano, je tato metodika kompletně implementována? 9. Uvažovali jste v posledních šesti měsících o novém uživatelském rozhraní nebo o změně vaší domovské stránky? Měli byste k tomu odvahu? 10. Obsahuje vaše stránka zálohovací proces? 11. Kontrolovali jste ho? 12. Má vaše stránka schválené a implementované zásady servisní a údržbové služby?

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Bakalářská práce Tomáš Drn Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

INIS-mf 13736. p jaderných zařízeni

INIS-mf 13736. p jaderných zařízeni INIS-mf 13736 p jaderných zařízeni Bezpečnost jaderných zařízení 3/1993 PRÍRUČKA PRO REVIZE PROGRAMU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ústav jaderných informací Bezpečnost jaderných

Více

Komunikační kampaně o bezpečnosti provozu

Komunikační kampaně o bezpečnosti provozu Komunikační kampaně o bezpečnosti provozu Návod na vytváření, realizaci a hodnocení (zkrácená verze) Campaigns and Awareness-Raising Strategies in Traffic Safety ON THE MOVE Za bezpečnější provoz na evropských

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více