Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka"

Transkript

1 Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka Minerva, pracovní skupina 5 Seznámení s potřebami uživatelů, obsah a kritéria kvality pro webové aplikace používané v kulturních institucích Vedoucí projektu Henry Ingberg, generální sekretář ministerstva pro francouzskou komunitu, Belgie Koordinátorka projektu Isabelle Dujacquier, Ministryně pro francouzskou komunitu, Belgie Principy kvality webových stránek pro kulturní instituce: Příručka sestavila: Minerva, pracovní skupina 5 seznámení s potřebami uživatelů, obsah a kritéria kvality pro webové aplikace používané v kulturních institucích Hlavní spolupracovníci Rossella Caffo (vedoucí projektu Minerva) Isabelle Dujacquier (vedoucí kvality projektu Minerva) Antonella Fesa (technický vedoucí projektu Minerva) Monika Hagadorn-Saupe (vedoucí projektu Minerva Plus) Texty Evropské redakční komise Eelco Bruinsma, Christophe Dessaux, Ciaran Clissman, Jean-Pierre Dalbéra, David Dawson, Isabelle Dujacquier, Axel Ermert, Pierluigi Feliciati, Fedora Filippi, Muriel Foulonneau, Antonella Fresa, Monika Hagedorn-Saupe, Annette Kelly, Brian Kelly, Daniel Malbert, Andrea Mulrenin, Stefan Rhode-Enslin, Marius Snyders, Gert Van Tittelboom, Frank von Hagel Redakce a webová verze Maria Teresa Natale a Andrea Tempera (projekt Minerva) Zvláštní poděkování za laskavou pomoc: Ciaran Clissman, David Dawson, Antonella 2005 Projekt Minerva

2 Obsah Předmluva Úvod 10 principů kvality Jak používat tuto příručku I. Přehlednost Úvod Komentář Identifikace, cíle a vlastnictví Okamžitá přehlednost Název URL Zadání úkolu Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy II. Efektivita Úvod Komentář Relevance a výběr Přesnost Doplňkové informace Prezentace Navigace Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy III. Aktualizace Úvod Komentář Technická údržba Zastarávání Obsah služeb Aktualizace Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy IV. Přístupnost Úvod Komentář Technický přístup Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy

3 V. Orientace na uživatele Úvod Komentář Konzultace Zapojení uživatelů Spolupráce Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy VI. Flexibilita Úvod Komentář Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy VII. Vícejazyčnost Úvod Komentář Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy VIII. Schopnost spolupráce Úvod Komentář Metadata Technologie tvorby webové stránky Sběr dat Schopnost být vyhledán Distribuované vyhledávání Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy IX. Správa a řízení Úvod Komentář Práva vlastníků obsahu Práva vlastníka webové stránky Ochrana vlastníka stránky ve sporech Soukromí koncového uživatele Opětovné použití obsahu Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy

4 X. Zachování Úvod Komentář Kritéria Kontrolní otázky Praktické testy Principy priority Úvod Poznámky Závěr Minerva Odkazy

5 Předmluva Od roku 2002 je projekt Minerva podporován evropskými ministry kultury. Spolupracují v rámci NRG skupin (NRG National Representatives Group skupina národních reprezentantů) na vybudování informační společnosti pro všechny Evropany, která zohledňuje a přihlíží k rozmanitosti a bohatství evropských kultur a evropského kulturního dědictví. Evropští ministři a další představitelé kultury, s podporou NRG skupin, belgického předsednictví v Radě Evropy a rezoluce Rady Evropy s názvem Culture and the knowledge society (Kultura a vzdělaná společnost), prohlásili, že s ohledem na to, že kultura je základním nástrojem v rozvoji vzájemného respektu a porozumění různým myšlenkám a názorům a že toto vzájemné porozumění může být dále zlepšováno rozvojem přístupu k informacím za pomoci digitalizačních projektů,... podporujeme stálé zlepšování kvality internetových stránek kulturních institucí. Společná evropská iniciativa v této oblasti byla zahájena publikací dokumentu Brussels quality framework (Bruselská spolupráce na kvalitě) v roce Tato spolupráce: zahrnuje včlenění kvalitativních kritérií a jejich podpory do národních digitalizačních kulturních projektů iniciuje publikování praktických dokumentů pro kulturní instituce a vyzývá k užívání deseti Quality Principles (Principy kvality) pro webové stránky kulturních institucí. Tato práce se stala obsahem tzv. Charter of Parma (Parmská charta), která byla představena v r. 2003Výboru pro kulturní záležitosti Rady ministrů Evropské unie. Je známo, že informační společnost je založena na vzdělání. Webové stránky kulturních institucí mohou významně napomoci jeho rozvoji a mohou sloužit všem uživatelům. Přístup k vysoce kvalitním webovým stránkám umožňuje všem obyvatelům Evropy objevovat, zkoumat a podporovat jedinečnou rozdílnost evropských kultur v prezentovaných online materiálech. Tyto webové stránky rovněž poskytují ideální možnost prezentovat evropské kulturní dědictví všem obyvatelům Evropy a nejen jim. Představovaný dokument vychází nejen ze směrnic stanovených v Bruselské spolupráci na kvalitě, ale i ze základních zkušeností a z příspěvků malých či větších kulturních evropských institucí, což je jeho další výhodou. Je určen pro všechny kulturní instituce, které vytvářejí či spravují webovou stránku, prezentující jejich sbírky a/nebo jejich jiné kulturní bohatství na internetu. Kulturní instituce, jejichž posláním je ochrana a využívání kulturního dědictví tak, jak bylo toto stanoveno v Minerva příručce Improving Quality for European Citizens (Zvyšováni kvality pro Evropany), hrají důležitou roli ve vztahu k veřejnosti. Je proto důležité, že kvalita těchto online nabídek musí splňovat požadavky nejvyššího standardu, aby Evropanům byly jejich prostřednictvím nabízeny co nejlepší služby. Projekt Minerva podporuje kulturní instituce v celé Evropě, protože ony všechny spravují a podílejí se na našem společném kulturním dědictví. Minerva příručka Quality Principles(Principy kvality) byla vytvořena a publikována jakožto základní metodika popularizace kvality webových stránek kulturních institucí.

6 Tato příručka je prostředkem, kterým NRG skupiny vítají nové členy z východní Evropy, devět nových jazyků a úžasné kulturní poklady, které obohatí evropskou informační společnost. Tyto nové skutečnosti dále zdůrazňují význam a smysl kvalitní práce v oblasti podpory různorodosti evropské informační společnosti. Henry Ingberg generální sekretář ministerstva pro francouzskou komunitu, Belgie, koordinátor pracovní skupiny Minerva Quality Working Group (Minerva pracovní skupina kvalita.)

7 Úvod Tento dokument obsahuje komentář a objasnění deseti principů kvality publikaných v Minerva projektu. Těchto deset principů představuje vysokou úroveň a je tak průvodcem pro implementaci a prezentaci kulturního obsahu. Dokument zároveň informuje o každém z uvedených principů a poskytuje: komentář, který objasňuje základní informace a smysl každého principu kritéria, která mohou být využita ke stanovení a posouzení, zda webová stránka odpovídá danému principu kontrolní otázky, vycházející z kritérií, která jsou použita k posouzení webové stránky praktické testy a otázky, které majitel webové stránky může použít při hodnocení své vlastní stránky. Těchto deset principů je zaměřeno na stránky kulturních institucí např. muzea, knihovny, archivy a další kulturní zařízení.tyto principy jsou relativně obecné a mohou být užity na téměř všech webových stránkách. Tato příručka podtrhuje kulturní zaměření zmíněných principů a přidává jím tím novou hodnotu.

8 Deset principů kvality Přístup všech lidí k digitálnímu kulturnímu obsahu pomáhá zvýraznit kulturní různorodost Evropy. Kvalitní webová stránka kulturní instituce musí: být přehledná, její poslání a význam musí být jednoznačně identifikovatelné, stejně tak, jako musí být jasně stanoveno, kdo odpovídá za její administraci její obsah musí být dobře zvolen, digitalizován, vytvořen a prezentován tak, aby webová stránka byla pro uživatele efektivní být průběžně a pravidelně spravována a aktualizována tak, aby její obsah byl vždy na odpovídající úrovni být přístupná pro všechny uživatele bez ohledu na to, jakou technologii užívají a nebo bez ohledu na jejich eventuální zdravotní handicap, včetně navigace, obsahu a interaktivních prvků být orientována na uživatele a brát do úvahy jejich potřeby, musí být relevantní a snadno použitelná; tohoto musí docilovat vyhodnocováním zpětné vazby. být schopná flexibilní reakce na potřeby uživatele a umožnit uživatelům snadný kontakt a získání požadované odpovědi. Pokud je to vhodné, musí poskytovat možnost otázek, sdílení informací a diskusi s uživateli a mezi uživateli. být si vědoma významu vícejazyčnosti poskytováním alespoň minimální části svého obsahu ve více než jednom jazyku být schopná spolupráce v rámci sítě kulturních institucí, jejímž prostřednictvím umožní uživatelům snadněji vyhledat obsah a nebo služby, které uživatel potřebuje. být spravována v souladu s právními předpisy, jako jsou IPR (Intellectual Property Rights Práva k duševnímu vlastnictví) a práva na ochranu soukromí jasně definovat podmínky, na jejichž základě má být webová stránka a její obsah užíván. používat takové strategie a standardy, které zaručí webové stránce a jejímu obsahu dlouhodobou ochranu. Přehlednost Efektivita Aktualizace Přístupnost Orientace na uživatele Flexibilita Vícejazyčnost Schopnost spolupráce Správa a řízení Zachování

9 Jak používat tuto příručku Webová stránka musí odpovídat všem deseti uvedeným principům. Význam každého principu závisí na dané etapě projektu. Některé jsou významnější během plánovaní projektu, jiné po jeho dokončení, atd. Viz Principles Priority Matrix (Principy základních vzorů, kpt.12). U každého principu: 1. Přečtěte si komentář a všímejte si toho, jak užívat princip na vaší stránce. 2. Prohlédněte si soubor kritérií a přizpůsobte ho tak, aby odpovídal vašim konkrétním podmínkám, pokud je to nutné. 3. Vyplňte kontrolní otázky. 4. Proveďte testy a odpovězte na otázky. 5. Prohlédněte si znovu svoji webovou stránku a stanovte kroky, které jsou nutné k zlepšení její kvality. 6. Vytvořte žebříček priorit u těchto kroků, naplánujte si je a implementujte.

10 I. Přehlednost Úvod Tato část se věnuje prvnímu z principů kvality, který zní webová stránka musí být přehledná, její poslání a význam musí být jednoznačně identifikovatelné, stejně tak, jako musí být jasně stanoveno, kdo odpovídá za její administraci. Tento princip: zkoumá, jak používat princip přehlednosti stanoví kritéria určující, zda webová stránka je nebo není přehledná formuluje kontrolní otázky týkající se charakteristiky webových stránek, jejichž pomocí lze posoudit přehlednost webové stránky uvádí řadu testů k verifikaci přehlednosti webové stránky. Komentář Identifikace, cíle a vlastnictví Princip přehlednosti určuje, že kvalitní webová stránka bude jednoznačně identifikována mít zřetelně stanovený smysl a cíl z hlediska uživatele snadno uspokojovat jeho požadavky na získání informací Přehlednost je základním prvkem každé webové stránky. Existují milióny webových stránek a pouze použití kvalitního vyhledávače navede konečného uživatele na tisíce možných stránek. Například vyhledávání hesla webová stránka italských kulturních institucí poskytne na výsledků. Takže jestliže uživatelé mají najít vaši webovou stránku, musí si být bezpodmínečně jisti, že: je to skutečně ta stránka, kterou hledají stránka obsahuje skutečně ty informace, které uživatel hledá stránka je provozována kulturní organizací Přehlednost znamená snížení zmatku a nejistoty uživatele přehledná webová stránka musí být naprosto jasná na první pohled, musí být jasná její úloha a její obsah. Uživatelé by měli pokud možno co nejrychleji zjistit, co najdou na této stránce zda tato stránka splňuje jejich požadavky. Okamžitá přehlednost Důležitou částí tohoto požadavku je fakt co možná nejrychleji uživatelé by měli vědět, na jaké stránce se nacházejí, kdo je jejím vlastníkem a zda je to skutečně ta stránka, kterou hledali, aniž by k tomuto zjištění potřebovali použít navigaci. To znamená, že identifikace stránky a informace o jejím profilu by měly být uživatelům dostupné na úvodní stránce, přinejhorším po jednom odkliknutí. Aby se toho dosáhlo, stránka by měla mít: název stránky, který poskytne informace o stránce poslání a nebo obsah stránky na první obrazovce Název Název stránky musí poskytnout jasnou identifikaci obsahu stránky. Proto Notre Dame Cathedral je vhodnější než De Sully's Dream, podobně jako The Vatican Museum je vhodnější než Treasures of the Pontiffs. Smyšlené a nereálné tituly jsou sice důležitým faktorem marketingové strategie, přehlednost stránky tím ale trpí.

11 URL Zpravidla není vhodné aby URL webové stránky byl použit jako název stránky. I když pod URL jako notredame.fr lze očekávát stránku katedrály Notredame, přesto je třeba upřednostnit explicitní název stránky. A navíc, některé URL poukazují organizační složky nebo agentury více než na jejich obsah, což může snížit jejich okamžitou přehlednost. V podobných situacích by se mělo brát do úvahy, že registrace doménového jména s příslušným URL je naprosto nutná. Poplatek za registraci doménového jména je poměrně nízký a určitě se všem kulturním institucím vyplatí z hlediska zlepšení přehlednosti. Kulturním institucím se doporučuje, aby zvážily využití vhodné domény první úrovně jako jsou například.eu, org nebo.museum. Zadání úkolu Bez ohledu na jméno stránky, měl by se stručně zadat úkol stránky tak, aby byl umožněn přístup uživateli v co nekratší době. Toto zadání by mělo být podle praktičnosti v co největším počtu jazyků. Toto zadání by mělo mít maximálně padesát slov. Cílem zadání úkolu je podání informace, ne zábava nebo marketing. Měl by obsahovat: předmět webové stránky nejdůležitější informace na stránce organizaci zodpovědnou za údržbu stránky a (optimálně) cílovou skupinu uživatelů Pokud, kvůli designu, je první stránkou vašich webových stránek tzv. splash screen s animacemi, krásným designem nebo jiným netextovým materiálem, pak tato identita a zadání úkolu by mělo být přístupno po jednou kliknutí. Ale tato neinformativní přední stránka má negativní vliv na přehlednost stránky a měla by být vynechána, pokud není zásadní prioritou. V případě, že používáme domácí stránku, mělo by být možno přejít z přední stránky okamžitě k informacím, například skip intro tlačítkem. Kritéria Následující kritéria by měla být dodržena, pokud chcete, aby vaše stránka byla přehledná. Dodržování těchto kritérií zvyšuje přehlednost stránky, ačkoli stránka může být přehledná ze 75%, i když nedodržíte všechna kritéria. Měli byste dodržovat následující kritéria, pokud chcete, aby vaše stránky byly přehledné. Některá kritéria se týkají všech principů kvality. Například více jazyků zvyšuje přehlednost stránky pro zahraniční uživatele, ale také má vliv na vícejazyčnost stránky. Název stránky musí být jasně vidět Název stránky musí obsahovat podstatu a cíle stránky, její obsah a vlastníka, pokud je to možné Stránka URL by měla obsahovat co nejvíce informací o podstatě stránky Stránka home page by měla přinejmenším obsahovat: - jméno stránky - zadání úkolu

12 - název organizace zodpovědné za stránku Stránka home page by měla být první stránkou, kterou uživatel uvidí, když ji navštíví (tj. index html) nebo pokud máte flash animaci nebo vizuální presentaci, měla by stránka home page (neschválená?) hned následovat. Kontrolní otázky Tato část obsahuje kontrolní otázky, která vám umožní ohodnotit vaši stránku Ano/ne/netýká se Jméno stránky je na adresném řádku prohlížeče Aktivní část stránky je na adresném řádku prohlížeče Jméno stránky v dobré úpravě je jasně vidět na home page Jméno stránky obsahuje podstatu a cíle stránky Stránka URL indikuje cíle stránky Existuje zadání úkolu Zadání úkolu je na přední stránce Zadání úkolu je ve více jazycích Zadání úkolu je snadné najít v jiném jazyce Název organizace je jasně vidět Jakákoli animace nebo vizualizace může být přeskočena/obejita Praktické testy V této části předkládáme jednoduché, praktické testy a otázky, které vám umožní posoudit, jak vaše stránky odpovídají principům přehlednosti 1. Je jméno vaší stránky na adresném řádku prohlížeče? 2. Je také část vaší stránky (tj. Výstavy, Zadání úkolu) na adresném řádku prohlížeče, což zlepšuje navigaci? 3. Je jméno stránky hlavní informací na přední stránce? 4. Poukazuje stránka URL na podstatu stránky? 5. Je zadání úkolu jasně vidět na přední stránce? 6. Vyplývá ze zadání úkolu jeho cíl, podstata, vlastník a obsah stránky? 7. Je zadání úkolu přístupné ve více jazycích? 8. Je jasné a jednoduché přejít z jednoho jazyka na druhý? 9. Je na přední stránce jasně stanovena organizace zodpovědná za vytvoření a údržbu stránky? 10. Pokud je přední stránkou animace nebo jiná neinformativní složka, může být jednoduše opominuta nebo přeskočena?

13 II. Efektivita Úvod V této kapitole se budeme zabývat druhým principem kvality. Při tvorbě efektivní webové stránky musí být její obsah být kvalitně vybrán, digitalizován, prezentován, autorizován a aktualizován. Tento princip: Zkoumá, jak aplikovat princip efektivity Stanovuje kritéria, podle kterých bude možno určit, zda je webová stránka efektivní nebo ne Navrhuje kontrolní otázky, podle kterých bude možno zjistit, zda jsou webové stránky efektivní Obsahuje testy, podle kterých si můžete ověřit, zda jsou vaše webové stránky efektivní Komentář Jádrem principu efektivity je obsah. Vysoce kvalitní webová stránka musí mít obsah, který je Relevantní a správně vybraný Validní a korektní Doplněn vhodným komentářem a dalšími informacemi Dobře prezentován Druhým zásadním aspektem pro efektivní webové stránky je jednoduchost ve vyhledávání prezentovaného materiálu. Relevance a výběr Své webové stránky vytvářejí většinou takové kulturní organizace, které jako základní jmění spravují velké kulturní dědictví. Tímto dědictvím mohou být knihy, výtvarné produkty, sochy, stavby, historické památky a samozřejmě další jiné. V mnoha případech není možno na webových stránkách uvést celkový majetek příslušné kulturní organizace, jednoduše proto, že by to bylo příliš mnoho materiálu. To znamená, že výběr materiálu je zásadní. Jakýkoli projekt nebo iniciativa, pro kterou bude vytvořena webová stránka, musí mít nastavena kritéria, podle kterých bude možno vybrat, který materiál bude digitalizován a publikován online. Tato kritéria se budou lišit projekt od projektu, od instituce k instituci. Dobré příklady zahrnují: Požadavky uživatele vyberte nejžádanější položky Cílovou skupinu vyberte takové položky, které budou pravděpodobně nejcennější pro vámi vybranou cílovou skupinu; mohou se lišit podle toho, pro koho jsou určeny Ochrana vyberte nejdelikátnější položky a omezte přístup k originálům Téma projektu vyberte takové položky, které odpovídají tématu projektu Spolupráce s ostatními organizacemi vyberte položky, které odpovídají tématu společné výstavy nebo projektu, do kterého je zapojeno více organizací,

14 ale existují mnohá další možná výběrová kritéria. Správný výběr položek na internetu velmi ocení vaše cílová skupina a rovněž tak zvýšenou hodnotu webové stránky vaší kulturní organizace. Prezentace obsahu, který váš cílový uživatel hledá, vysoce zvýší efektivitu uživatele. Samozřejmě, že je nutné, abyste o požadavcích uživatele věděli předem je nezbytné před zahájením projektu udělat základní výzkum v této oblasti. Přesnost Bez ohledu na to, jak je webová stránka vybrána a prezentována, je kulturní organizace zodpovědná za poskytování skutečně korektních informací. Webové stránky kulturních organizací mají značný vliv na vzdělanost a výzkum a jsou důležitým kulturním zdrojem a faktické chyby snižují hodnotu jakékoli kulturní stránky. Zajistěte, aby obsah a jakýkoli přiložený text (viz níže) byl zkontrolován před zveřejněním kurátory nebo jinými odborníky. Často se stává, že technický personál spolupracující na digitalizaci nebo zveřejnění webových stránek nemůže požadovanou expertízu zvládnout. V případě, že samy zdroje materiálu nejsou na 100% korektní, mělo by to být rovněž zveřejněno a uživatel by měl být o tomto faktu informován. Takové řešení je vhodnější než rozhodnutí, že text nebude vůbec publikován. Doplňkové informace I když jádrem mnoha webových stránek kulturních institucí jsou unikátní kulturní předměty, stránka získá pro všechny koncové uživatele více na hodnotě, pokud k těmto předmětům přidáte další doplňkové informace. Tyto informace se mohou týkat původu daného předmětu, historických souvislostí nebo podrobností vztahujícím se k předmětu, popřípadě dalších zdrojů ve stejné nebo jiné kulturní organizaci, např. literární odkazy k předmětu, atd. Bez ohledu na to, jaký předmět je prezentován, je nedoplněná informace nedostatečná pro běžného cílového uživatele. Doplňkové informace zvyšují hodnotu obsahu a efektivnost stránky. Pokud je to možné, měly by být popisky a doplňkové informace ve více jazycích. To rozšiřuje cílovou skupinu, pro kterou je webová stránka určena. Prezentace Celková užitečnost a přehlednost jakékoli webové stránky, včetně stránek kulturních organizací, má zásadní vliv na efektivnost stránky. Sem patří přístupnost, grafické řešení, nápaditost, atd. Tyto postupy vycházejí z povahy stránky. Všechny stránky kulturních organizací by měly Jasně označit popiskem všechny velké obrázky na stránce pomocí tagu ALT Stanovit vztah mezi stránkou (nebo 3D prezentací nebo jiným digitálním artefaktem) a doplňkovou informací musí být jasný. Neměl by nastat zmatek, s čím jednotlivá informace souvisí. Toto se rovněž týká vícejazyčných informací. Umožnit, aby všechna interní i externí spojení (linky) byla k dispozici a tyto spoje vedly tam, kam uživatel očekává Obrázky mají být publikovány v optimálním rozlišení. Pro eventuální potřeby studia je dobré obrázky prezentovat i ve velkém rozlišení. K tomu můžete použít různá technická řešení. Při použití těchto řešení budete muset vzít do úvahy IPR (práva k duševnímu vlastnictví).

15 Velké obrázky my měly být prezentovány prostřednictvím thumbnails (náhledů), které pomocí linků umožní stažení původního velkého obrázku. Navigace Možnost najít cestu k webové stránce a přístup k informacím, které odpovídají jednotlivým požadavkům, jsou základním aspektem efektivnosti jakékoli webové stránky, jak kulturní organizace, tak i jiných. Téma dostupnosti webových stránek je příliš široké a nemůžeme ho zde probrat detailně, ale měli byste vzít do úvahy následující praktické poznámky. Uživatel by měl vždy vědět, kde na stránce je, v rámci ostatních částech stránky. Toho se dá dosáhnout různými mechanismu např. crumbtrail ( navigační řádek ) (>> jste zde >> stránka>> obsah >> kategorie>> strana>> nebo podobně) Uživatel by měl být vždy schopen se vrátit na tu stranu, kterou nejčastěji navštěvuje. K tomu se ideálně hodí adresní řádek prohlížeče, tlačítko zpět. Pokud možno, neměli byste požívat takové technologie, které tomuto překážejí. U větších stránek zvažte nabídku page jumps ( Přeskočit stránku ). Tato nabídka umožní uživateli se dostat na hledanou stránku, aniž by musel rolovat dolů.? Uživatel by měl být vždy schopen se dostat na domovskou stránku webových stránek. Tohoto se dá dosáhnout funkcí crumbtrail ( navigační řádek ) nebo možností kliknout na tlačítko označené home nebo něco podobného. Přehlednost struktury stránky s odkazy na hlavní sekce může zjednodušit vyhledávání informací, které uživatel potřebuje. Mapa stránek (ze strukturou obsahující ne méně než 4 úrovně hloubky) by měla být k dispozici. Některá tato kritéria se týkají všech principů kvality. Rovněž by měla být k dispozici způsob vyhledávání stránek. Tento specializovaný vyhledávácí nástroj by měl být pokud možno co nejobsažnější, aby se zvýšila pravděpodobnost, že uživatel najde, co chce. Jde též použít vyhledávání pomocí META dat anebo v indexování prostého plain textu. Kritéria Měli byste dodržovat následující kritéria, pokud chcete, aby vaše stránky byly efektivní. Dodržování těchto kritérií zvyšuje přehlednost stránky, ačkoli stránka může být efektivní ze 75%, i když nedodržíte všechna kritéria. Některá tato kritéria se týkají všech principů kvality. Například, využití standardů a metadata se týkají principu součástí sítě, kdežto prezentace a přístupnost jsou základní pro princip orientace na uživatele. Kritéria efektivity obsahují Potřeby uživatele jsou řešeny na základě výzkumu cílové skupiny, ke které patří Kritéria výběru obsahu vycházejí z požadavků cílové skupiny Všechny položky jsou správně označeny (identifikovány) Všechny položky jsou spojeny se správným doplňkovým materiálem Všechen doplňkový materiál odpovídá faktům

16 Všechny položky a doplňkový materiál byl zkontrolován kurátory/oborovými odborníky Doplňkový materiál by měl být strukturován tak, aby odpovídal mezinárodním metadata standardům. Označení položek a doplňkového materiálu jsou vícejazyčná Všechna interní a externí připojení fungují tak, jak lze očekávat Obrázky jsou prezentovány ve vhodném uspořádání Kde je to nutné, použijte thumbnail (náhled) Obrázky ve vysokém rozlišení jsou také k dispozici (s vazbou na IPR - práva k duševnímu vlastnictví) Další kritéria pro dostupnost obsahují (výčet není zevrubný): navigační řádek je k dispozici Adresní řádek prohlížeče - back tlačítko funguje, jak lze očekávat Pokud je to nutné, stránku lze přeskočit Domovská stránka je vždy odkudkoliv přístupná Přehled stran (mapa stránek) je k dispozici (třístupňový) Vyhledávání omezené na vlastní stránku je k dispozici Kontrolní otázky V této části předkládáme praktické testy a otázky, které vám umožní posoudit vaše stránky Ano/ne/nevím Potřeby uživatele jsou řešeny na základě výzkumu cílové skupiny, ke které patří Kritéria na výběr obsahu vycházejí z předpokládaných potřeb uživatele Všechny položky jsou správně označeny (identifikovány) Všechny položky jsou spojeny se správným doplňkovým materiálem Všechen doplňkový materiál je obsahově korektní Všechny popisy položek a doplňkový materiál byly zkontrolovány odborníky Označení popisů a doplňkového materiálu jsou vícejazyčná Všechny linky fungují tak, jak lze očekávat Obrázky jsou prezentovány ve vhodném uspořádání Kde je to nutné, použijte thumbnail Obrázky ve vysokém rozlišení jsou také k dispozici Navigační řádek je také k dispozici Adresní řádek prohlížeče back tlačítko funguje tak, jak lze očekávat Pokud je to nutné, stránku lze přeskočit Domovská stránka je vždy přístupná Mapa stránek je k dispozici (třístupňová) Vyhledávání omezené na vlastní stránku je k dispozici Praktické testy V této části předkládáme jednoduché, praktické testy a otázky, které vám umožní posoudit, jak vaše stránky odpovídají principům efektivnosti 1. Konzultovali jste s cílovou skupinou nebo se zástupci uživatelů výběr obsahu, tak abyste pro ně vytvořili stranu efektivní a užitečnou?

17 2. Sestavili jste a postupuje podle formálních kritérií obsahu, která splňují požadavky cílové skupiny? 3. Zkontrolovali odborníci webové stránky po digitalizaci a sestavení a můžete si tedy být jisti, že označení položek (identifikace) je správné? 4. Zkontrolovali odborníci také doplňkové informace/popisky? 5. Je jasné, která doplňková informace patří k příslušnému kulturnímu artefaktu? 6. Jsou popisky a doplňkové informace k dispozici ve více jazycích? 7. Je jasné a snadné přejít z jednoho jazyka do druhého? 8. Byly testovány všechny interní a externí linky? 9. Jsou obrázky prezentovány ve vhodném uspořádání? 10. Je čas nutný pro stažení obrázku přijatelný? I pro pomalé spojení na Internet? 11. Vzali jste do úvahy použití thumbnail (náhledů)? 12. Jsou přístupné také obrázky s vysokým rozlišením? 13. Vzali jste do úvahy také otázky týkající se duševního vlastnictví (IPR) a dalších práv pro případ použití obrázků s vysokým rozlišením? 14. Vzali jste do úvahy strukturu navigace? 15. Zkontrolovala cílová skupina užitečnost a přístupnost stránky?

18 III. Aktualizace Úvod Tato část se věnuje třetímu principu kvality, který zní: Kvalitní webové stránky musí doprovázet odpovídající služby, které se budou zabývat aktualizací a modernizací na vysoké úrovni Tento princip: zkoumá, jak používat princip aktualizace stanoví kritéria určující, zda webová stránka je nebo není aktuální formuluje kontrolní otázky týkající se charakteristiky webových stránek, jejichž pomocí lze posoudit aktuálnost webové stránky uvádí řadu testů k ověřeníi aktuálnosti webové stránky. Komentář Tento princip obsahuje nároky na kvalitní služby související s jakoukoli webovou stránkou a to nejen kulturních organizací. Je zvláště zaměřen na přesnost informace na webových stránkách musí být průběžně kontrolovány a aktualizovány. To znamená, že: pokud obsah webové stránky již není aktuální nebo relevantní, musí být zastaralá část obsahu odstraněna a umístěna do archivu obsah stránek, u kterých je zásadní aktuálnost, např. u probíhajících projektů nebo iniciativ, musí být neustále aktualizován obsah stránky musí být neustále pod kontrolou zajišťující, že obsah je vždy relevantní a správný. Všechny požadavky na aktualizaci musí být splněny. K tomu je třeba dodat, že nový vzhled byť jen úvodní strany přiměje uživatele prohlédnout si i další nezměněné strany. Technická údržba Poskytovat kvalitní služby také znamená udržovat stránky aktuální a přístupné na Internetu. To znamená, že je třeba neustále dodržovat požadavky na pravidelnou aktualizaci webových stránek a na odpovídající technické zázemí. Technická údržba by měla být součástí plánu standardního servisu webové stránky, který obsahuje i metodiku jejího provádění. Zastarávání Součástí mnoha webových stránek jak kulturních organizac,í tak i jiných, jsou sekce jako např. nejnovější zprávy nebo probíhající události nebo co je nového. Tyto sekce jsou vysoce profilované, např. s přímým spojením na hlavní stránku. Takové sekce rychle stárnou, především v souvislosti s rychlostí, s jakou události nebo novinky, o kterých pojednávají, ztrácejí na aktuálnosti. Webové stránky, které neobsahují nejnovější zprávy nebo události a nebo se zabývají zprávami z minulosti, vytvářejí dojem, že nejsou správně udržovány. Dokonce i když stránka obsahuje velké množství platných informaci, stejně ji uživatel nenavštíví, protože staré informace ho od toho odradí.

19 Je důležité, aby neaktuální informace byly archivovány. Doporučujeme, aby neaktuální materiál byl archivován tak, aby byl přístupný i po jeho přímém odstranění. Obsah služeb Dalším důležitým cílem webových stránek je podávat stále koncovému uživateli co nejaktuálnější informace (například o vývoji projektu). To znamená pravidelně přidávat nové materiály, doplňovat starší materiál o každou novinku. Je důležité, aby byl tento materiál neustále aktualizován. Pokud zanedbáte aktualizaci zpráv o vývoji nebo jiný deníkový obsah stránky, bude se zdát, že tato stránka již není v oblasti vašeho zájmu. A to opět může koncového uživatele odradit od prohlížení této stránky. Je jasné, že smysl a účel stránky přirozeně zaniká s ukončením projektu nebo procesu. Pokud se to stane, měli byste stránku uzavřít závěrečnou částí, která ji shrne a uzavře. Popřípadě můžete obsah stránky převést do jiné části webových stránek. Aktualizace Dokonce i stránky, které nemají nějaký speciální časový limit, musí být aktualizovány. Pokud si prohlédnete obsah jakékoli webové stránky o několik měsíců poté, kdy jste je poprvé vytvořili, zjistíte, že jsou zastaralé a neaktuální. To se zvláště týká informací, jako jsou kontakty a telefonní čísla, osobní informace, diskuse o jiných projektech nebo iniciativách, zkrátka jakýkoli obsah, který není statický. Webové stránky kulturních organizací často obsahují velkou část statických informací. Digitalizované položky kulturního charakteru s popiskami a štítky se po dlouhou dobu nemění. Ale informace o probíhajících výstavách nebo neformálních diskusích zastarávají. Také nestatické informace na kvalitních webových stránkách by měly být pravidelně kontrolovány, i když jednou za několik měsíců. Tento proces by měl být součástí plánu správy webové stránky. Kritéria Měli byste dodržovat následující kritéria, pokud chcete, aby vaše stránky byly náležitě aktualizované. Dodržování těchto kritérií zvyšuje aktuálnost stránky, ačkoli stránka může být aktuální ze 75%, i když nedodržíte všechna kritéria. Kritéria aktualizace obsahují: informace o datech konferencí, schůzek atd. by měly být v patřičné chvíli odstraněny zprávy a novinky se odstraní a archivují, pokud již nejsou platné deníkový styl nebo zprávy o vývoji jsou průběžně aktualizovány neměli byste informovat náhle a neočekávaně o ukončení projektů či jiných aktivit bez vysvětlení, proč se tomu tak stalo materiál napsaný deníkovým stylem je zřetelně ukončen současně s ukončením projektu obsah stránek je pravidelně kontrolován a v případě potřeby aktualizován příležitostně je stránka upravována a má nový vzhled jsou jasně stanoveny zásady týkající se technických služeb jsou zařazeny a kontrolovány záložní procesy

20 k dispozici je takový hardware a software, který zajistit jejich pravidelnou údržbu Kontrolní otázky V této části předkládáme praktické testy a otázky, které vám umožní posoudit vaše stránky Ano/Ne/Netýká se Všechny zprávy o vývoji jsou aktuální Nejsou žádné náhlé nebo neočekávaně konečné zprávy Zpráva o ukončení projektu obsahuje závěr a shrnutí Zpráva o ukončení projektu je převedena na jiné místo webu Existují zásady kontroly a aktualizace všech nestatických informací na webových stránkách Skutečně se provádí pravidelná aktualizace Změnili jste v posledních šesti měsících vzhled vaší stránky Zvažujete/plánujete změnit vzhled vaší stránky Stanovili jste zásady pro technické služby Zařadili jste a zkontrolovali záložní systémy HW a SW platforma umožňuje udržovat systém neustále aktuální Praktické testy V této části předkládáme jednoduché, praktické testy a otázky, které vám umožní posoudit, zda jsou vaše stránky správně aktualizovány 1. Obsahuje vaše webová stránka informace, které se týkají zvláštních událostí nebo zpráv se zvláštními daty? 2. Pokud ano, týkají se všechna tato data budoucnosti nebo máte nějaké staré zprávy na vašich stránkách? 3. Obsahuje vaše webová stránka zprávy o dlouhodobém nebo střednědobém vývoji (např. projektu, výtvarné přehlídky, divadelní sezóny, baletního zájezdu atd.)? 4. Pokud ano, je naprosto aktuální? 5. Obsahuje vaše webová stránka zprávy o právě ukončeném projektu? 6. Pokud ano, byl ukončen závěrem a shrnutím? 7. Máte zásady na převedení nebo přemístění zprávy o již ukončených projektech? Pokud ne, jsou součástí vašeho plánu? Pokud ano, jsou zcela implementovány? 8. Máte metodiku pro provádění pravidelné kontroly a aktualizaci obsahu vašich webových stránek? Pokud ne, uvažujete o tom? Pokud ano, je tato metodika kompletně implementována? 9. Uvažovali jste v posledních šesti měsících o novém uživatelském rozhraní nebo o změně vaší domovské stránky? Měli byste k tomu odvahu? 10. Obsahuje vaše stránka zálohovací proces? 11. Kontrolovali jste ho? 12. Má vaše stránka schválené a implementované zásady servisní a údržbové služby?

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Projekt: Internetové stránky obce Modletice

Projekt: Internetové stránky obce Modletice Projekt: Internetové stránky obce Modletice Verze 2 - upravené požadavky na základě finančních možností www.modletice.cz Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření nových reprezentativních internetových

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Testování přístupnosti v soutěži Zlatý erb 2015 Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web PROČ PŘÍSTUPNOST TESTUJEME? Zákonná povinnost (Vyhláška o přístupnosti) Web je oficiálním

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/rack9nkehxy5) ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/rack9nkehxy5) ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S PŘEDPISY EU NAVRHOVANÝ PRÁVNÍ PŘEDPIS Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Aplikační úrovně GRI 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Verze 3.0 Stručný přehled Tvůrci zprávy o udržitelném rozvoji by měli uvést, do jaké míry se při své práci řídili principy Reportingového rámce GRI. Tento údaj je vyjádřen systémem tzv. Aplikačních úrovní.

Více

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace.

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace. OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU www.orphica.cz 1. Obecné informace. 1. Provozovatelem webové stránky je společnost Cron Systems, s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, Slovensko,

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Testování mobilní navigace NACESTY

Testování mobilní navigace NACESTY České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická A7B39TUR 2015/2016, A2 Testování mobilní navigace NACESTY Kognitivní průchod a heuristická evaluace Jakub Berka berkajak@fel.cvut.cz Obsah

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě.

p r o A r c h a p l i k a c e p r o a r c h i t e k t y, n á v r h á ř s k é a v ý v o j o v é p r a c o v i š t ě. Strana 1/12 Část 1 Hlavní sekce proarch aplikace.....str. 2-10 1. Můj výpis 1.1. Akce 1.2. Výběr akce 1.3. Uživatel 1.4. Výběr uživatele 1.5. Zaslání přístupových údajů pro klienta 2. proarch výpis 2.1.

Více

Elektronická podpora projektu

Elektronická podpora projektu Elektronická podpora projektu Martin Konečný Obsah Strana 3-5 Webové stránky Strana 6-7 Registrace Strana 8-9 Uživatelské úrovně Strana 10 E knihovna Strana 11 E learningový vzdělávací systém Strana 12-16

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Stanovisko MMR k některým ustanovením

Stanovisko MMR k některým ustanovením Stanovisko MMR k některým ustanovením Vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zmocnění

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Dobrá praxe plánování interpretace

Dobrá praxe plánování interpretace plánování interpretace Standardy National Association for Interpretation upravené pro potřeby interpretace přírodního dědictví překlad Michal Medek, 2015 Oblasti standardů: Ochrana dědictví Terminologie

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning

Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Podrobný popis registrace partnerství v programu etwinning Úvodní informace 2 1. krok: Hledání partnera 3 1) Automatické vyhledávání 3 2) Pokročilé vyhledávání 4 3) Vyhledávání podle státu 4 2. krok: Výběr

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015

Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 Hledání na nova.prace.cz Změny v hledání na Prace.cz a co to znamená pro zadavatele inzerátů Červenec 2015 1 Na co jsme mysleli, když jsme to tvořili Když jsme vymýšleli nové vyhledávání na Prace.cz, kromě

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

14. května 2012, Brno

14. května 2012, Brno 14. května 2012, Brno Připravil: Tomáš Koubek Testování Cvičení z předmětu Pokročilá uživatelská rozhraní Testování Strana 2 / 12 Testování aplikací Testování návrhu Cílem je vylepšit produkt během vývoje.

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Proces auditu. Health Research & Information Division, ESRI, Dublin, July 2008

Proces auditu. Health Research & Information Division, ESRI, Dublin, July 2008 Proces auditu Proces auditu Fáze 1. Fáze 2. Fáze 3. Příprava auditu Provedení auditu a analýza výsledků Nálezy a doporučení Závěrečná zpráva auditora Počítačem podporovaný audit Proces auditu Vždy berte

Více

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify A4B39TUR 2014/2015 Desktopová aplikace pro Windows Spotify Contents 1. Úvod... 3 1.1. Popis testované aplikace... 3 1.2. Cílová skupina... 4 1.3. Popis testovaných use case scénářů... 4 1.3.1. Vytvoření

Více

Google Apps. weby 3. verze 2012

Google Apps. weby 3. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Další akce... Akce stránky... Šablony stránek... Akce webu... Spravovat web... 5 Sdílení webu... 9 Přehled... 9 Nastavení viditelnosti... 0 Nastavení sdílení

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ A4M39NUR Hierarchické číselníky Část D1: Autoři: Uživatelský průzkum a analýza Martin Hofman hofmama3 Tomáš Markacz markatom 1 Obsah dokumentu Účel

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal

11.9.2010. X. mezinárodní konference o katastru nemovitostí, Karlovy Vary hotel Thermal Geoportál ČÚZK -data a služby resortu na internetu Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Úvod důvody pro geoportálové řešení, historie Základní funkce a vstupní rozhraní Geoportálu Popis aplikací

Více

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s.

INSPO 2008. Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze. Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. INSPO 2008 Karel Břinda centrum TEREZA, FJFI ČVUT v Praze Lukáš Marvan Seznam.cz, a.s. 1 Představení centra TEREZA a Seznamu Počátky a model spolupráce Možnosti přístupu, realizace a testování Dosažené

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

Implementace inkluzívního hodnocení

Implementace inkluzívního hodnocení Implementace inkluzívního hodnocení Závěrečným bodem první fáze projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzívních podmínkách byla diskuze a posléze výklad konceptu inkluzívní hodnocení a formulace souhrnu

Více

Příručka pro uživatele, jak správně pracovat s webovými stránkami určenými pro preventivní filmové projekty.

Příručka pro uživatele, jak správně pracovat s webovými stránkami určenými pro preventivní filmové projekty. Příručka pro uživatele, jak správně pracovat s webovými stránkami určenými pro preventivní filmové projekty. Úvodem Webové stránky www.videoskolam.cz vznikly za účelem efektivnějšího zprostředkování našich

Více

Uživatelská příručka. Rejstřík certifikovaných podniků vyrábějících produkty pro obranné účely

Uživatelská příručka. Rejstřík certifikovaných podniků vyrábějících produkty pro obranné účely Uživatelská příručka Rejstřík certifikovaných podniků vyrábějících produkty pro obranné účely Poslední aktualizace: 01/04/2015 Obsah Úvod 1 Používání rejstříku 2 Certifikované podniky... 3 Osvědčení...

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ V LITOMĚŘICÍCH A BLÍZKÉM OKOLÍ Proč je důležité, abyste se zúčastnili? Jak jsme Vás vybrali? V jakém termínu probíhá sběr? Jak poznám tazatele? S čím můžete

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Průvodce Mobilní agendou

Průvodce Mobilní agendou Průvodce Mobilní agendou DATUM VYTVOŘENÍ: 18.11.2014 AUTOR: Mgr. Jiří Brusenbauch VERZE DOKUMENTU: 1.0 Advokátní agenda v novém kabátě! Vaše online kancelář všude s vámi. Naše jedinečná aplikace Advokátní

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH MOJESODEXO.CZ ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 23. 9. 2014 14:09 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU ÚVOD... 1 1. CO CHCETE OBJEDNAT... 2 2. JAKÝM ZPŮSOBEM CHCETE OBJEDNAT...

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy

Posuzovací arch: Internetová prezentace školy Posuzovací arch: Intertová prezentace školy Úvodní instrukce k dotazníku Následující dotazník Vám nabízí možnost rámcově zhodnotit podobu intertových strák (lze použít i označení intertová prezentace či

Více