Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí"

Transkript

1 Galerie města Blanska vydala Ročenku 2013 str. 3 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů str let od pojmenování blanenských ulic str. 3 Sousedský bál 2014 fotografi e str. 4 Vyhlášení Sportovců roku 2013 str. 5 Na sobotu 15. února tak Kulturní středisko města Blanska připravilo ukázku zabijačky i ochutnávku zabijačkových specialit v zámeckém parku. Od rána se zde vařila ovarová polévka a prodávaly jitrnice, jelita, tlačenka a další speciality spojené s porážkou prasete. Chtěli jsme k těm akcím, které se během roku střídají, zařadit i tuto akci. K zimě zabijačka patří. Jak ji známe z Ladových obrázků. Akce je hlavně pro děti, protože ty tyto tradice víceméně ani nezažijí, je to určitě oživení a připomenutí Zpravodaj města Blanska číslo února 2014 informační čtrnáctideník zdarma Městská zabijačka se má stát novou tradiční akcí Domácí zabijačka byla kdysi pravidelnou záležitostí v každém domě s malým hospodářstvím. V bytovkách už se pořádat nedá. Město Blansko se proto rozhodlo připomenout tuto zimní tradici. A plánuje ji opakovat každý rok. těchto tradic, podotkl starosta Ivo Polák s přesvědčením, že se tato akce zařadí do každoročního kalendáře akcí. Sám si pak stoupl do fronty, aby ochutnal ovarovou polévku. S plánem na uspořádání této akce přišel ředitel Kulturního střediska města Blanska Jaroslav Jeřábek: S myšlenkou uspořádat zabijačku jsem si pohrával již delší dobu. Kulturní středisko města Blanska připravuje mnoho akcí pro veřejnost na jaře, na podzim i v zimě a toto období zůstávalo takové prázdné. Zabijačka Na teplou ovarovou polévku a další zabijačkové produkty se stála fronta. Foto: S. Mrázek k němu patří a perfektně se sem hodí. Akce byla spojena s kulturním programem pro děti. Ve spolupráci s agenturou TAM-TAM ji připravilo právě kulturní středisko. V parku bylo po předchozí valentýnské akci připraveno vyhřáté cirkusové šapitó, a tak ho organizátoři využili pro dětský program. Na pódiu vystoupila např. zpěvačka Adéla Grimová, Divadlo Kolárka nebo Wiki a Niki s pohádkovou hudební show. Je dobře, že děláme pro občany co nejvíce akcí a že tímto k stávajícím akcím, jako je pálení čarodějnic nebo jarmark, přibude nová tradice. V Blansku je ale spousta lidí, kteří mají rádi ovar, jitrnice, jelita a další zabijačkové speciality, ale nemají možnost zabijačku udělat, protože bydlí třeba v bytovkách. Ti rádi přijdou a ochutnají tyto výrobky, řekl místostarosta Jiří Crha. Zákon zakazuje usmrtit veřejně vepře. Takže veřejnost nemá možnost vidět celou zabijačku od usmrcení, přes chytání krve a čištění. K vidění byl usmrcený čuník pověšený a připravený na bourání tak jako na každé zabijačce. Porcování masa z prasete pak předvedl řezník odpoledne. Na zabijačku se Blanenští mohou těšit i za rok. Možná to nebude hned příští rok, ale věřím, že se akce uchytí, zakončil Jaroslav Jeřábek. Stanislav Mrázek U téměř každého druhého trestného činu na Blanensku a Vyškovsku byl určen pachatel trestných činů šetřili v roce 2013 policisté na Blanensku a Vyškovsku. Je to o 118 případů méně než v předchozím roce. Přesto se podařilo podobně jako v předchozích letech u každého druhého trestného činu určit, kdo ho spáchal. Policisté objasnili loni celkem případů, což je 49,2 procent. Méně trestných činů policisté šetřili v oblasti obecné trestné činnosti, a to jak v oblastech násilné, tak i mravnostní i majetkové trestné činnosti. V roce 2013 policisté zaznamenali oproti předchozím rokům nárůst krádeží vloupáním. Jedná se zejména o vloupání do rodinných domků a bytů. Na Blanensku se tato trestná činnost objevuje nejvíce v oblasti Boskovic a okolí. Policistům se ale daří případy vloupání objasňovat. V roce 2013 z celkem 666 vloupání objasnili 172 z nich, což činí 25,83 %. V roce 2012 to bylo 23,19 %. Kromě vloupání do rodinných domků se jednalo často také o vloupání do prodejen potravin, kam si zloději TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Čísla za minulý rok představila policie na tiskové konferenci. Texty Jiřího Poláška o jeho vztahu k vlastní výtvarné práci a kumštu vůbec se dočkaly hudebního zpracování a vydání na CD. Tyto texty, spojené hudbou, evergreenovými tématy, které vybral a na piano zahrál Jaromír Kratochvíl, zazněly na vernisáži obrazů Jiřího Poláška. Dle reakce návštěvníků se tato koláž povedla, a podle vysloveného poděkování se provedení líbilo i Jiřímu Poláškovi. Proto se protagonisté paní Irena Vrtělová, Vladimír Vrtěl a Jaromír Kratochvíl rozhodli pásmo natočit a na CD vydat s názvem Vyznání Jiřího Poláška. Slavnostní křest tohoto CD se uskutečnil za přítomnosti autora a jeho přátel na závěr výstavy v pátek 7. února v 15:30 hod. v Galerii města Blanska. Foto: JP Noc s Andersenem letos podvanácté Na pátek 4. dubna 2014 připravují v blanenské knihovně už podvanácté NOC S ANDERSENEM. V rámci tradičního projektu Klubu dětských knihoven při Svazu knihovníků a informačních pracovníků čeká děti večerní program plný čtení, her a soutěží. Tentokrát jím oslavíme desáté výročí komisaře Vrťapky. Patronem letošního ročníku je Petr chodí nejčastěji pro alkohol a cigarety. Z průmyslových objektů si pak odnášejí nejčastěji nářadí, počítače nebo další věci, jež je možné zpeněžit. Úsek agendy řidičů» pokračování na straně 2 Řidičská oprávnění : Foto: S. Mrázek Oddělení správní Evidence obyvatel Občanům města Blanska se v roce 2013 narodilo 196 dětí, 183 občanů města Blanska zemřelo. Z Blanska se odstěhovalo 347 občanů, 357 občanů se do Blanska přistěhovalo. V rámci územního obvodu města se přestěhovalo 606 občanů a bylo vedeno 119 řízení ve věci zrušení trvalého pobytu. Občané města Blanska uzavřeli 122 manželství. K datu bylo v územním obvodu města Blanska hlášeno k trvalému pobytu občanů. Z toho mužů a žen. Počet občanů na úředních adresách k datu je ve městě Blansku 718 a ve správním obvodu úřadu s rozšířenou působností Cestovní doklady Na tomto úseku bylo v roce 2013 vydáno cestovních dokladů. Z toho občanům starším 15 let a občanům mladším 15 let 981 dokladů. Morkes. Víc už neprozradím, nechte se překvapit! Program je vhodný pro děti školního věku, je naší odměnou pro nejaktivnější pravidelné čtenáře knihovny a přednost mají ti, kteří se dosud této akce nezúčastnili. Přihlášky pro děti je možno vyzvednout již nyní v dětském oddělení Městské knihovny Blansko. Drahoslava Křivánková Městská knihovna Blansko Ze statistik odboru vnitřních věcí za rok 2013 Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko vypracoval statistické údaje za rok 2013 v rámci svých oddělení: oddělení správního a oddělení dopravně správních agend. Ze zveřejněných informací vyplývá, že se např. loni ve správním obvodu Blanska narodilo méně dětí, uzavřelo se více manželství, nejčastějším přestupkem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti. Údaje jsou platné ke dni Občanské průkazy Na úseku občanských průkazů bylo v roce 2013 občanům vydáno OP, z toho 530 prvních OP. Oddělení dopravně správních agend Celkem je k registrovaných řidičů a osm autoškol. Počet vyzkoušených žadatelů o ŘO* 649 Z toho neuspělo při první zkoušce 192 Počet odňatých, pozbytých ŘO celkem 253 Počet vrácených ŘO celkem 185 Řidičské průkazy: Počet celkem vydaných řidičských průkazů Počet řidičů, kterým byl řidičský průkaz vydán 572 poprvé Počet řidičů s dosaženým počtem 12 bodů 138 Počet osob, kterým byly odečteny body muži Počet osob, kterým byly odečteny body ženy 391 Počet vrácených řidičských oprávněních po bodech Ke konci roku 2013 má 12 bodů 133 mužů a 5 žen. Školení bezpečné jízdy k navrácení 3 bodů využilo 7 řidičů.» pokračování na straně 2

2 Zpravodaj města Blanska číslo února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 2 Z usnesení ze 70. schůze rady ze dne Rada bere na vědomí přehled darů za rok 2013 pro Nemocnici Blansko. Rada souhlasí s provozováním koncesované živnosti prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin v rámci doplňkové činnosti Nemocnice Blansko. Rada bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Blansku za rok Rada neschvaluje zveřejnění záměru odprodat dvě části pozemku parc. č. 1324/2 trvalý travní porost v k. ú. Blansko o výměře cca 530 m² a cca 80 m². Rada schvaluje změnu usnesení č. 45 přijatého na 67. schůzi dne tak, že nově bude znít: Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Blansko společnosti Služby Blansko, s. r. o., Blansko, nám. Svobody 3, PSČ: Blansko, IČ: za účelem konání jednodenních prodejních (pátečních) trhů na nám. Republiky, Blansko za nájemné za jedno konání trhů ve výši Kč + platná sazba DPH. Rada ukládá odboru INV připravit k realizaci projekt Blansko, ulice Krajní, Optimalizace veřejného prostranství v panelovém sídlišti Zborovce, a předkládat informace o přípravě jednotlivých stupňů projektu na jednání rady. Rada schvaluje návrh Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Blansko, Salmova 17 energetické úspory. Rada souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2013/000120/DS- -INV/MR s firmou Baufis, s. r. o., Mlýnská 68, Brno, IČ: ze dne dle stanoviska odboru INV v předloženém materiálu. Projednání smluvních pokut bude provedeno po odstranění veškerých reklamovaných vad. Rada schvaluje nařízení, kterým se vydává Tržní řád, dle přiloženého materiálu. Rada svěřuje starostovi města Blansko rozhodování o uzavírání dohod s Úřadem práce České republiky o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku. Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansko žadateli RC autoklub Blansko na uspořádání sportovní akce 12hodinovka o pohár města Blanska dne v době od 22:00 hodin do 01:30 hodin následujícího dne. Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 2014/009/B-Ku jako vzorovou smlouvu pro nájem bytu v domě SVJ. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na změnu nájemní smlouvy č. 2008/000031/ KOM/O-Pe s Ing. Lebišem (IČ: ), a to snížení nájmu na částku Kč/rok + platná sazba DPH. Rada schvaluje předloženou smlouvu č. 2014/006/N-Pe jako vzorovou smlouvu pro pronájem nebytových prostor podnikatelským subjektům. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem pozemku parc. č. st zast. plocha o výměře 267 m² včetně domu č. p na ul. Zahradní 4, Blansko a pozemku parc. č. 801/4 zahrada o výměře 223 m² vše v k. ú. Blansko za účelem užívání jako sklad. Rada bere na vědomí změnu v usnesení č. 41 z 67. schůze rady konané dne , která se týká opravy termínu ubytování pana Sekaniny v normálním ubytovacím režimu, a to od Rada schvaluje předložené uznání závazku a dohodu o plnění dluhu ve splátkách se společností NATIVI GAR- DEN, s. r. o. Rada schvaluje předloženou dohodu o zrušení předkupního práva se společností Sberbank, a. s. Rada schvaluje Dodatek č. 13 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a doporučuje tento dodatek ke schválení zastupitelstvu města. Rada souhlasí s objednáním likvidace biologicky rozložitelného odpadu u společnosti VIA ALTA, a. s. pro rok Rada schvaluje předložený Dodatek č. 1 Organizačního řádu MěÚ Blansko. Rada souhlasí s bezplatným poskytnutím znaku Města Blansko pro Krajský úřad Jihomoravského kraje. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:00 15:00 h Blansko Rekreační oblast Obtížky , 07:00 15:00 h , 07:00 15:00 h Hořice Celá obec Hořice obyvatelstvo i podnikatelská činnost , 07:00 15:00 h , 07:00 15:00 h , 07:00 15:00 h , 07:00 15:00 h Olešná Rekreační oblast Mackův Mlýn , 07:00 15:00 h Blansko Areál firmy OMOS. Zubní pohotovost Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 7:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám MUDr. Křížová Boskovice, Růžové n. 2345/ MUDr. Kubínová Boskovice, Nem. Boskovice MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Žadatelem o půjčku z fondu mohou být: - fyzické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, rodinné domy nebo části těchto budov určené k bydlení: a) nemají peněžité závazky vůči městu po splatnosti b) nemají záznam v rejstříku trestů c) nepodnikají ve stavebnictví - právnické osoby, které na území města Blanska vlastní bytové domy, rodinné domy nebo části těchto budov určené k bydlení: a) mají sídlo v České republice b) nejsou v konkurzním řízení c) nemají daňové nedoplatky (potvrzení od FÚ) d) nemají nedoplatky na nemocenském pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdravotní pojišťovny) e) předmětem jejich podnikání není stavebnictví Poskytnuté finanční prostředky budou úročeny 3% ročně, musí být použity ve prospěch těchto budov na schválený účel a uhrazeny dle smluvních podmínek, při nejdelší lhůtě splatnosti 5 let. Půjčka může být poskytnuta pouze do výše 50 % předpokládaných nákladů na stavbu. Žadatel předloží městu předpokládaný rozpočet opravy a stavební povolení, případně padně ěoh ohlášení opravy podané u stavebního úřadu (na opravy malého or rozsahu, na něž se ohlášení nevztahuje, se úvěr neposkytuje). Žadatel atel musí po ukončení stavby yp prokazatelně doložit použití jiných zdrojů na danou stavební akci ve výši minimálně 50 %. V případě, že použití půjčky bude vyšší ší než 50 % skutečných nákladů stavby, je povinen do 30 dnů od výzvy vrátit část půjčky, tak, aby byl poměr 50 % dodržen. Osoby, které splňují podmínky, mohou získat půjčku ze SFRB na základě Žádosti o půjčku formulare#toc_fin fin a výběrového řízení, které organizuje Město Blansko. Řádně vyplněné a v termínu podané žádosti vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blansko. Žádosti, které budou neúplné né nebo nesprávně ně vyplněné, né, nebudou zařazeny do výběrového vého řízení. í Komise také nezařadí předloženou žádost do výběrového o řízení, pokud není žádost v souladu se zájmy města (např. odpojení od centrálního vytápění). Město Blansko si vyhrazuje právo snížit požadovanou částku půjčky s ohledem na uspokojení většího počtu zájemců. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni. S žadateli, kteří budou úspěšní ve výběrovém řízení, uzavře Město smlouvu o půjčce. Smlouva bude obsahovat výši půjčky, účel použití a ručitelského závazku. Zájemci o účelovou půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve městě Blansku žádají pomocí formuláře Žádost o účelovou půjčku na opravy a modernizace bytového fondu, který je možno si vyzvednout na podatelně MěÚ, na finančním odboru MěÚ, případně vytisknout z internetu. Ve formuláři jsou uvedeny i přílohy, které je nutno při předložení žádosti připojit. Řádně vyplněné žádosti o půjčku se všemi přílohami musí být odevzdány na podatelnu MěÚ Blansko do Předložené žádosti o půjčky vyhodnotí komise jmenovaná Radou města Blansko, navrhne pořadí poskytovaných půjček a doporučí zastupitelstvu města jejich schválení. Podrobné informace jsou v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 schválené zastupitelstvem města. Případné dotazy a bližší informace poskytne odbor finanční - Ing. Jan Šustáček, tel , Ing. Jan Šustáček odbor finanční PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah a PVC včetně dodávky materiálu Tel Ze statistik odboru vnitřních věcí za rok 2013» pokračování ze strany 1 Nejčastější přestupky: překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o méně než 20 km/hod. 958 bezpečnostní pásy 486 překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec o méně než 30 km/hod. 96 jízda pod vlivem alkoholu 104 telefonování za jízdy 216 jízda na červený signál 45» pokračování ze strany 1 V roce 2013 ubylo loupeží na 21 případů (v roce 2012 jich bylo 34, zadrženo 12), přičemž u dvanácti z nich se podařilo zadržet pachatele, což je úspěšnost 57,14 %. Jedná se například o pouliční loupeže, kdy pachatel napadne osamělého člověka a vezme mu nejčastěji peněženku nebo další cennosti. Kromě toho často dochází k loupežným přepadením obsluhy na benzinových čerpacích stanicích nebo v hernách. Drogy Na Blanensku i na Vyškovsku již několik let působí také dva toxi týmy, tedy skupiny kriminalistů specializující se na drogovou trestnou činnost, která má vzestupnou tendenci. V roce 2013 policisté šetřili 67 případů souvisejících s drogami, odhalili 58 varen a dvě pěstírny konopí. Díky těmto specialistům se podařilo odhalit mimo jiné organizovanou skupinu výrobců pervitinu. Dopravní nehody Zatímco na Blanensku policisté evidují méně dopravních nehod než v roce 2012, na Vyškovsku je tento trend opačný. Jejich následky však zůstávají nadále vážné. Na blanenských silnicích v roce Úsek registru vozidel Zde bylo provedeno celkem úkonů (změn) týkajících se silničních motorových a přípojných vozidel, které byly provedeny na základě žádosti vlastníků, případně provozovatelů se souhlasem vlastníka (např. registrace vozidla, změna provozovatele, trvalé a dočasné vyřazení vozidla z registru, schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla, výměna motoru, změna barvy, zápis tažného zařízení apod.). Byla schválena technická způsobilost u 449 jednotlivě dovezených vozidel (Itálie, Německo, Francie). Registr vozidel: Celkový počet provedených změn Schválení tech. způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla 449 Celkový počet vyřazených vozidel z provozu 844 Celkový počet dočasně vyřazených vozidel 536 Počet vozidel vývoz do ciziny 71 Taxislužba Celkově je evidováno 23 dopravců. Vydáno bylo 40 průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby a do evidence taxislužby zařazeno 34 vozidel. 11 vozidel bylo naopak z evidence vyřazeno. Byly provedeny dvě kontroly, v jednom případě bez zjištěných závad, ve druhém bylo zahájeno správní řízení. Autoškoly Byly provedeny dvě kontroly státního dozoru u provozovatelů autoškol. Nebylo zjištěno porušení povinností stanovených zákonem. Aktiv BESIP V průběhu roku 2013 se prostřednictvím svých členů podílel na organizování a zajištění dopravních akcí a na preventivní působení zaměřené na účastníky silničního provozu, především dětí a školní mládeže s cílem aktivně se podílet na snižování vývoje dopravní nehodovosti a jejích následků. Příklad dopravních akcí 2013: První pomoc při dopravní nehodě Kdo je vidět, vyhrává Dopravní soutěž mladých cyklistů Hlídky mladých zdravotníků Den s policií ČR Dny otevřených dveří na dětském dopravním hřišti Seminář na téma Senior v dopravě Seminář na téma Porozumění k integraci U téměř každého druhého trestného činu na Blanensku a Vyškovsku byl určen pachatel Trestná činnost 2013 celkem 2013 objasněno 2013 objasněno v % Vyřešené dopravní přestupky Z 576 přestupků došlých během roku jich bylo 145 odloženo a 59 zastaveno. Bylo uloženo 143 zákazů řízení všech motorových vozidel. Na pokutách za dopravní přestupky bylo uloženo za rok 2013 celkem Kč. odbor vnitřních věcí 2013 zahynulo šest lidí, na Vyškovsku pak čtyři. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod je způsob jízdy, rychlá jízda nebo nedání přednosti. Problémy zaznamenáváme i s chodci, kteří se neumí chovat jako účastníci silničního provozu. Volí nevhodná místa pro přecházení silnic, neužívají chodníku, mnohdy jsou pod vlivem alkoholu nebo se pohybují po silnicích a v jejich blízkosti za snížené viditelnosti bez reflexních prvků nebo osvětlení a vystavují se tak nebezpečí, že budou sraženi projíždějícími automobily celkem 2012 objasněno 2012 objasněno v % Obecná trestná činnost , ,37 Násilná tr. činnost , ,9 Majetková tr. činnost , ,15 Dopravní nehody 2013 Blansko 2012 Blansko Celkem nehod Úmrtí 6 6 Těžké zranění Lehké zranění Škody na vozidlech Alkohol u viníka INZERCE VE ZPRAVODAJI Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin. prosinec 2013 mobil, u kina průkazka IDS JMK, ul. Rožmitálova různé klíče Charitativní módní přehlídka Pomáhat je v módě... Tak pomozte i Vy! v 15:00 h, Dělnický dům

3 Zpravodaj města Blanska číslo února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 3 Charita vybírala na potřebné Jídlo za jídlo. Tak by se dala charakterizovat akce Charity Blansko s názvem Hromniční zima, pomocí které získávala peníze na krizové nákupy potravin pro klienty bez finančních prostředků. Již potřetí nabízeli pracovníci Charity na ulici jídlo (letos bramborový salát se sekanou) potřebným lidem. Ochutnat ale mohl kdokoliv, stejně tak přispět do kasičky libovolnou finanční částkou. Vybrané peníze jsou opět věnovány na krizové nákupy potravin potřebným lidem nebo lidem v nouzi. Bramborový salát se sekanou rozdávali pracovníci Charity v centru města Blanska. Galerie města Blanska vyhlašuje výtvarnou přehlídku urostlých a pozoruhodných rostlin objektů. Už jste si někdy všimli, jakou sílu mají rostliny, které se na jaře derou ze země za světlem a teplem? Silné listy cibulovin, krajkované lístky pampelišek, křehké hlavičky kdovíčeho se derou ven. Vzrušující je jejich růst a proměny sledovat. V létě se nestačím divit nad mohutností a majestátností třeba divizen, slunečnic a dalších pestrobarevných různorodě tvarovaných rostlin, které mě dávno přerostly. Příroda modeluje fantastická prostorová díla, barevné, křehké nebo silné, voňavé, někdy i jedlé a ve větru se vlnící objekty. Inspiruj se přírodou, herbářem, návštěvou botanické zahrady nebo skleníkem u dědečka a babičky. Zavři oči a představ si záhonek, louku nebo prostě půdu, která se najednou začíná chvět a otvírat a něco tu raší. Představuj si, jak rostlinka dál roste, jak se větví. Vymysli si, jaké má listy a květy. Je malá, velká? Třeba bude kouzelná a začne mluvit. Vymysli, vytvoř a pojmenuj vlastní rostlinu. Vytvoř prostorový objekt, plastiku nebo sochu technika je volná. Přehlídky se mohou zúčastnit všichni, kdo mají chuť jednotlivci i kolektivy. Dětské práce odevzdávejte v kanceláři Galerie města Blanska do Práce musí být opatřeny následujícími údaji jméno a příjmení, věk, třída a ZŠ jde-li o práci žáků a kontakt: adresa školy, tel. mobilní číslo nebo . Díla budou vystavena ve vstupních prostorách galerie v průběhu velikonoční výstavy od do Krizový nákup je zajištěním těch nejlevnějších základních potravin, vše max. do dvou set korun. Je to to nejzákladnější, co člověk potřebuje k přežití chléb, rohlíky, nějaký sýr, máslo, paštiky, těstoviny, kečup nebo nějaká omáčka. Když je to pro rodinu, tak ještě jogurt a mléko pro děti. Prostředků na to potřebujeme hodně. Máme mnoho služeb a minimálně 150 lidí, kteří do této kategorie spadají a tuto naši pomoc potřebuj, popsala využití těchto vybraných finančních prostředků vedoucí komplexu služeb Jiřina Sovová. Cílovou skupinou jsou např. matky s dětmi, které bydlí v podnájmu nebo vlastních domech, ale peníze nemají. Dále lidé od 19 roků výše, kteří bydlí v přirozeném prostředí, na ubytovnách, v hotelech a jsou bez prostředků nebo za své prostředky zaplatí jen ten nájem. Přibývá ale i spoluobčanů, kteří bydlí ve svých domech, ale splácí dluhy nebo půjčky, do kterých se dostali. A na jídlo už jim nezbývá. Vybraná částka se liší rok od roku. Loni se podařilo vybrat okolo šesti tisíc korun. Někdo přispěje stokorunou i více, někdo si jen vezme jídlo a nepřispěje nic. Na jak dlouho peníze za jídlo vystačí, se nedá říct, ale určitě pomohou. Aby mohla Charita službu zajistit dlouhodobě, má i další zdroje, z kterých čerpá. Více informací o poskytovaných službách i možnostech jak pomoci najdete na webu Charity Blansko cz/. Stanislav Mrázek Přehlídka dětských prací: rostlina objekt Vymysli, vytvoř a pojmenuj vlastní rostlinu Divizna ilustrační foto. Foto: S. Mrázek Na vaše práce se těší Galerie města Blanska. Více informací na: tel Pro všechny zúčastněné děti bude připravena drobná odměna. PS: Možná si říkáte, proč jsme nevyhlásili soutěž? Ale po zkušenostech mi přijde spravedlivější a lepší výtvarně nesoutěžit, neboť báječných nápadů je mnoho a vybírejte ty nejlepší tři! Pokud to letos vyjde, tak galerie doslova rozkvete a na to se hrozně těším. Olga Hořavová Galerie města Blanska Foto: Olga Hořavová 120 let od prvního pojmenování blanenských ulic Potřeba jednoznačné identifikace každého objektu vyústila 6. února 1770 v nařízení císařovny Marie Terezie přikazující označovat stavby (vyjma kostelů, kaplí a neobydlených věží) čísly. Těmto číslům se říkalo konskripční, tedy popisná. Popisná proto, že když se číslování poprvé provádělo, psala se Galerie města Blanska přizvala ke spolupráci na její tvorbě studenty z ateliéru českého grafického designera Lukáše Kionky. Na její grafické úpravě se podíleli Simona Koutná, Marcela Schneibergová a Vojtěch Rybář. Netradiční je forma jejího zpracování. Studenti se nechali inspirovat sáčky, do kterých se ukládají běžně archiválie a které jsou označeny číselnou řadou. Každý, kdo si ročenku zakoupí, pak vlastní svým způsobem originální výtisk. V každém sáčku jsou k dispozici i pohlednice reprezentující všech osm výstav, které v loňském roce galerie instalovala, uvedla Olga Hořavová Fryčová, vedoucí galerie. Ke každé výstavě máme mnoho materiálu, ať už fotografií nebo textů, jejichž autory jsou zpravidla kurátoři jednotlivých výstav. Byla by škoda, kdyby upadly v zapomnění. Jsem proto ráda, že letošní ročenka inspirovala Příznivci umění a zejména pak skalní návštěvníci Galerie města Blanska zajisté ocení Ročenku 2013, která byla letos zpracována poněkud netradičně. Jejím záměrem je především přimět k ohlédnutí zpět a k připomenutí velice kvalitní dramaturgie instalovaných výstav. tato čísla křídou na vrata či fasády domů. Později na základě císařského patentu z 23. března 1857 vyšlo císařské nařízení o pojmenování ulic a zavádění domovních čísel podle ulic (dnes nazývaných orientační čísla). V Blansku se pojmenování ulic uskutečňovalo postupně teprve od roku Před tímto rokem obyvatelé i s obecní správou používali pro domovní orientaci jednak již dnes zavedené číslování domů (popisná čísla), dále pak užívali tradičně vžitá pomístní jména částí obce. Mimoto od pradávna platilo místní označení Staré Blansko, návsi se říkalo náměstí bez bližšího jmenného určení, dnešní Rožmitálova ulice byla neúředně známa jako Panská ulice, podle potoka Palava dostaly místně určující název všechny domky na jeho březích postavené. Jediný, úředně známý uliční název byla jižní čtvrť města, utvořená dvojřadem domů dnešní Žižkovy a Husovy ulice, jmenovala se Klepáčovská ulice. Josef Čech ve svých Dějinách města Blanska (1905) udává, že v roce 1872 mělo Blansko 292 domů a obyvatel. Ve vnitřním městě bylo tehdy 90 domů (z toho 10 jednopatrových, ostatní přízemní). V Palavě bylo 50 domů, na Starém Blansku 48 a Klepáčovská ulice zahrnovala 91 domů. K těmto domům musíme započítat ještě Paulinku, Klamovku, Mayerovu továrnu a 10 budov nádražních, tj. 13 domů a máme pohromadě 292 domů. Tehdejší domy nejsou ovšem totožné s těmi dnešními, i když mají shodná popisná čísla, neboť majitelé je renovovali a přestavovali. Městskou výstavbou se během let od základů změnilo vnitřní město a zmizely nejen četné staré domy, ale i celé ulice. Na ulicích kolem domů nebyly chodníky (první se začaly upravovat na Panské ulici (dnešní ulice Rožmitálova), komunikace postrádaly dláždění, tři mosty přes řeku byly dřevěné a stále opravované. Do zámeckých budov se vcházelo kovanou branou se Salmovským znakem, umístěnou v tom rohu náměstí, kde dnes začíná ulice Seifertova (brána byla odstraněna v roce 1961). Jistě je dnes málo blanenských občanů, kterým říkají něco názvy Kancnýřka, Trávníky, Kolonie, Sanatorka, Lovětín, Hluchov, Hájíček, u Ježků, Ješinů, Brajerů, Loubalů, Gümplů, Solanských či továrna Alice. Je také možno říci, že dnešním městským občanům by se v Blansku před sto dvaceti lety dvakrát bydlet nechtělo. Výjimku tehdy tvořila dost početná skupina rybářů. V řece Svitavě byla taková hojnost ryb, že obecní pokladna mohla z pronájmu rybolovu každoročně inkasovat zajisté nemalý výnos sto zlatých. Pavel Svoboda Galerie a antikvariát Jonáš Blansko Dnešní Rožmitálova ulice, dříve Panská. Fotografie pochází z roku Ohlédnutí za loňskou sezonou v Galerii města Blanska přináší originální Ročenka 2013 SERIÓZNÍ P J KY Příprava limitované edice Ročenky studenty, již jsou jejími autory, aby vytvořili i stránky galerie na Facebooku, kde bude dostatek prostoru k vystavení tohoto materiálu, dodala Hořavová Fryčová. Ročenku 2013 vydala v nákladu 300 ks Galerie města Blanska za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. V prodeji je jednak přímo v galerii nebo v Blanenské informační kanceláři Blanka na Rožmitálově ulici. Každý, kdo si ročenku zakoupí (její cena je 70 Kč), obdrží navíc jako pozornost a poděkování za projevený zájem i její loňské vydání a publikaci k 10. výročí galerie. Jana Franchi Foto: Tomáš Slavík Srdečně Vás členy, přátele, příznivce a veřejnost zveme na OSLAVU MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN v neděli 9. března 2014 ve 14:00 hodin v Dělnickém domě v Blansku Pod názvem Kytice slavných písní, nejen muzikálových byla uvedena repríza koncertu z minulého roku Podzimní listí ve společenském sále Hotelu Olberg v Olomučanech. Zaznělo čtrnáct písní-evergreenů a také ze známých muzikálů, přednesených Zdeňkem Krupicou a jeho vnučkou, studentkou brněnské konzervatoře Eliškou Skálovou a čerstvou členkou činoherního souboru Městského Divadla Brno. Pepino Kolář doplňoval skladby hrou na klavír, klarinet a saxofon. Pořad uváděl a vhodně doplňoval životními příběhy všech skladatelů a původních interpretů Pavel Svoboda. Pořad zakončil obdivuhodnou sólovou skladbou pro klarinet, Montiho čardášem, Pepino Kolář. Text a foto: Jan Pernica P ijímáme úv rové poradce Je připraven kulturní program: CIMBÁLOVÁ MUZIKA MAJERÁN (dříve Drahan) VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ SZUŠ manželů Jeřábkových Připravena je i bohatá tombola. Srdečně zvou Okresní a Městský výbor KSČM spolu s Levicovým klubem žen.

4 Zpravodaj města Blanska číslo února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 4 Sousedský bál 2014 V pátek 7. února se uskutečnil tradiční Sousedský bál. Ples pořádaný městem Blanskem byl letos uspořádán ve stylu 60. let. Jako uvítání pro návštěvníky plesu byly připraveny koláčky a míchaný drink Modrá raketa. Diskotéka Pavla Borka také nabídla známé hity 60. a 70. let. O zábavu na hlavním sále se již tradičně starala skupina Kreyn. Součástí programu bylo také vystoupení iluzionisty Jiřího Hadaše s jeho známými Rychlými převleky, nejúspěšnějším kouzelnickým vystoupením druhé řady Česko Slovensko má talent. Překvapením pro návštěvníky plesu bylo vystoupení Pavla Helana, finalisty soutěže Česko Slovensko má talent Ples oficiálně zahájil starosta města Blanska Ivo Polák. Po zahájení plesu následovalo předtančení souboru Drahan. Jeho členové si připravili vystoupení ve stylu 60. let. Hlavním hostem letošního plesu byl český Sinatra Laďa Kerndl. Početnému publiku zazpíval filmové písně 60. a 70. let. O půlnoci došlo na losování hlavních výher v tombole, které byly letos opravdu hodnotné. Nechyběl mezi nimi LCD televizor, notebook nebo sady broušeného skla. Text a foto: S. Mrázek

5 Zpravodaj města Blanska číslo února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 5 Byli vyhlášeni sportovci roku 2013 Blansko zná nejlepší sportovce za rok Vyhodnocovali se opět nejlepší jednotlivci, trenéři, družstva a sportovec, který v uplynulém roce svými výkony nejlépe propagoval město Blansko. Jedním z cílů ankety Sportovec roku je také představit sportovní zařízení ve městě. Letos to bylo fotbalové hřiště na ulici Údolní, které je díky investicím zvelebováno. Vyhodnocení se proto uskutečnilo ve fotbalové hospůdce na hřišti. Hned na úvod upozornil moderátor podvečera sportovní redaktor Bohumil Hlaváček na to, že jména oceněných sportovců se budou krýt s anketou o nejlepšího sportovce okresu Blansko: Blansko je takovým středobodem sportování na okrese, takže to už by bylo, aby ti, kteří jsou nejlepší na okrese, nebyli nejlepší i v samotném městě. JEDNOTLIVCI Lenka KALOVÁ kuželky, Kuželkářský klub Blansko Členka ligového družstva žen. Za sebou má, a nejen ona, asi tři sta ligových startů. Je v reprezentaci České republiky, zúčastnila se mistrovství světa. Tomáš KLÍČ kulturistika, ASK Blansko Vyhrál soutěž Arnold Classic v Americe. Men s physique. V konkurenci sta závodníků z celého světa vyhrál svou kategorii i absolutní pořadí. Díky tomu může startovat na profesionálních soutěžích v Americe, kam by se v budoucnu rád přesunul. Romana TOMÁŠKOVÁ silniční závody motocyklů, PaM Servis Racing Team Mladá nadějná silniční motocyklová závodnice. Jezdí již druhou sezonu na velkých motorkách. Loni se stala mistryní republiky a v seriálu mistrovství střední Evropy Alpe Adria Cup získala celkové třetí místo. TRENÉŘI Mgr. Jiří HAJSKÝ, kopaná, FK Blansko Asi 10 v jeho trenérské a hráčské kariéře se mu podařilo s týmem postoupit do vyšší soutěže. Teď pomohl Blansku k návratu do divize. Luboš DUDÍK stolní tenis, Klub stolního tenisu BK Vyhrál titul přeborníka Jihomoravského kraje v dvouhře mužů. Za Luboše Dudíka cenu převzal předseda výkonného výboru Pavel Voráč (na fotografii). Václav KOLÁŘ biketrial, AMK Blansko Stálice v anketě o nejlepšího sportovce města Blanska. Vicemistr světa v biketrialu. Splnil si sen a předstihl svým výkonem svého dlouholetého rivala Daniho Comase pod jinou federací v jižní Africe. Veronika ZAMAZALOVÁ plavání, ASK Blansko Na mistrovství republiky získala stříbrnou medaili v disciplíně 50 m prsa. Veronika se vyhlášení nezúčastnila. Představila ji trenérka Věra Vencelová (na fotografii vlevo) a cenu převzala Veroničina maminka. DRUŽSTVA Radim KAKÁČ, biketrial, AMK Blansko Byl hlavním organizátorem MS v roce 2013 v Blansku. Věnuje se nejen blanenskému, ale i celorepublikovému biketrialu. Pomohl vychovat mnoho úspěšných jezdců, např. Václava Koláře, Martina Kakáče, Václav Gryce nebo Ondry Šenka. Po MS v Blansku do oddílu přišlo osm nových kluků. FK Blansko Družstvo mužů A, kapitán Radim Bubeníček Muži udělali radost blanenským fotbalovým fandům, když vrátili Blansko do divize. Po polovině soutěže je dle mínění zástupců mužstva vše rozjeté tak, aby se podařilo divizi uchránit. David JURAN kopaná, FK Blansko Oddíl nominoval borce, který tým nejvíce drží brankáře Davida Jurana. Na podzim vychytal dvanáct nul. Michal PRUDIL baseball, TJ Olympia Blansko Zúčastnil se ME 2013 v Praze, kde s týmem zvítězili, a dostal se i na mistrovství světa, kde skončili na 11. místě. To vše v kategorii do 18 let. Letos poprvé hraje za muže v Blansku na 3. metě. Josef KRUPA, kulturistika, ASK Blansko Ikona blanenského sportu a legenda blanenské kulturistiky. I ve svém věku (téměř 79) se drží stále v kondici. Jak sám řekl, tak na 90 %: Ještě dám stovku v benču a stovku v dřepu bez problémů. Oddíl kulturistiky již získal 25 titulů mistrů republiky. SPORTOVEC, KTERÝ NEJLÉPE PROPA- GOVAL MĚSTO BLANSKO V ROCE 2013 Klub stolního tenisu Blansko Družstvo stolní tenis muži, kapitán Luboš Dudík Muži bojují o postup do 1. ligy. Hráči věří, že se jim podaří minimálně probojovat do play-off a poperou se o postup do první ligy. Martin KAKÁČ biketrial, AMK Blansko Jezdí v kategorii Elite. Na MS startuje v seniorské kategorii, kde by chtěl získat titul. Kromě biketrialu se také věnuje free runningu. Zdenka ŠEVČÍKOVÁ kuželky, Kuželkářský klub Blansko Je kapitánkou týmu, který hraje nejvyšší soutěž a také letos bojuje o 1. místo. Kuželkářský klub Blansko Družstvo kuželky ženy, kapitánka Zdenka Ševčíková Lenka Kalová, Lucka Nevřivová, Dana Musilová, Soňa Lahodová a Zdenka Ševčíková. Loni kuželkářky skončily v nejvyšší soutěži na druhém místě. Letos budou v druhé polovině března hrát o titul se Slavií Praha. Již druhým rokem získal tuto cenu biketrialista Václav Kolář z AMK Blansko. Chtěl bych poděkovat městu Blansku a Jihomoravskému kraji za velkou podporu, protože bez nich bych ani nemohl objet většinu závodů. Je to dobrý pocit a je vidět, že za dobře odvedenou práci a dřinu v tréninku se to pak vrací tímto stylem. Moc mě to těší, komentoval ocenění Václav Kolář. Slavnostní večer zakončily proslovy zástupci vedení města. Zaznělo zde, že Blansko je městem sportu a my budeme i nadále sportovní činnost podporovat. Chtěl bych poděkovat nejen oceněným sportovcům, ale také funkcionářům a trenérům, protože bez jejich podpory a bez tohoto zázemí by nemohli dosahovat takových výsledků, řekl místostarosta Jiří Crha. Jsem rád, že se takové akce konají. Podle mě to motivuje ostatní sportovce, kteří se sem nedostali, aby se zlepšili a příště zde byli. A věřím, že to bude také příkladem pro malé sportovce, pro děti a mládež, které to přitáhne ke sportu. A chtěl bych připomenout jeden velký úspěch, a to výkon plavkyně Silvie Rybářové, která odjela na velmi náročný říční maratonský závod do Argentiny, a v tom prvním závodě na 57 km vyhrála. I jí patří naše poděkování, zakončil starosta Ivo Polák. red

6 Zpravodaj města Blanska číslo února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 6 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , knihovna POJĎ SEM, DÍTĚ, UČ SE MOUDRÝM BÝTI aneb Školství na Blanensku do roku 1945 Nejstarší zmínky o školách na Blanensku, výstavba budov blanenských škol, významní rodáci a jejich školní léta, učební pomůcky a školní vyučování v minulosti a mnohé další faktografické dokumenty. do , Galerie města Blanska Michal Czinege: Look what I found Své obrazy vytváří za pomoci počítačové grafiky. Jako předlohu používá fotografické záznamy, následně je upravuje v počítači rozostřuje, invertuje, mění barevnost, vrství , muzeum Hudebně výtvarné nokturno POEMILA výstava obrazů Olgy Volfové Vernisáž proběhne v 17:00 hodin v malé výstavní síni. K výstavě promluví autorka, hudební doprovod Jiří Pazour. Výstava potrvá do V 18:00 hodin v Hudebním salonu účinkují: JIŘÍ PAZOUR klavírní improvizace, OLGA VOLFOVÁ improvizace malby , Galerie Jonáš Jan Vichta keramika Kunštát je už od středověku známým centrem hrnčířské výroby. Jan Vichta patří společně se Zdeňkem Lindovským a Františkem Maxerou k zakladatelům keramické dílny, v níž vznikaly výrobky nezaměnitelného charakteru. S prací keramika a výtvarníka Jana Vichty seznámí přítomné paní Irma Charvátová na vernisáži v pátek 7. března v 18:00 hodin v 17:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná a literární soutěž vyhlášení výsledků s vernisáží Již čtvrtým rokem pořádá Sdružení Ulita výtvarnou a literární soutěž pro žáky, studenty a všechny nadané mladé lidi do 26 let. Kdo se letos nejlépe popral s tématem Barvy všechny? To se dozvíme 13. března na vyhlášení výsledků spojeném s vernisáží výtvarných děl. Inz.: 2/14/208 BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN RD OSTROV U MACOCHY ,- Kč Tel.: Dům ve velmi dobrém technickém stavu, 5 let po vnitřní rekonstrukcí. Garáž, zahrada , knihovna Výstava ručních prací z projektu Kouzlíme s barvami Hedvábná stezka Březnová výstava autorských prací blanenských žen bude završením téměř dvouletých tvořivých dílen pod vedením lektorky a výtvarnice paní Květy Pokorné. Něžnost a eleganci hedvábných šátků, šálů a jiných oděvních doplňků podbarví hudební vstup v podání mladých umělkyň (saxofon a klavír). Výstava bude přístupna v obvyklé provozní době knihovny. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve 20:00 h, kino ANGELIKA Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil miliony diváků po celém světě. Francie / Belgie / Česko / Rakousko / 113 minut / do 12 let nevhodný / český dabing v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ (3D) Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za lubem. Zima se nezadržitelně blíží a oni přemýšlí, kde ve městě nashromáždí zásoby. Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se společně se svými kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. USA / Jižní Korea / Kanada / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino PAMÁTKÁŘI Tohle je možná poslední velký příběh Druhé světové války, který ještě nikdy nikdo nevyprávěl. Památkáři nejsou žádní nudní patroni, ale unikátní vojenská jednotka, která nasazovala vlastní krky, aby z rukou nacistů vyrvala skvosty, které za trvání Druhé světové války nakradli. Působivý a velmi netradiční válečný film, který bez patosu, zato s kouzlem, nadhledem a humorem líčí příběh mužů, kteří byli ochotní zemřít pro umění. USA / 112 minut ve 20:00 h, kino 300: VZESTUP ŘÍŠE (3D) Pokračování epické ságy podle nového komiksového románu Franka Millera Xerxes. Ve filmu 300: Vzestup říše čelí Themistokles masivní invazi perské armády vedené božským Xerxesem a Artemesií, pomstychtivou velitelkou perského loďstva. USA / 102 minut ,- Kč RD JEDOVNICE Řadový dům ihned k nastěhování, 4+kk, moderně řešený, garáž, zahrada. AKTUÁLNÍ POPTÁVKA Hledáme byt 1+1 nebo 2+1 na Zborovcích. Tel.: v 17:30 h v 15:00 h, 17:30 h, kino DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMA- NA (3D) Dobrodružná animovaná komedie o nejchytřejším psovi na světě. Pan Peabody je vynálezce, šikovný podnikatel, držitel Nobelovy ceny, gurmán, dvojnásobný olympijský vítěz, génius a shodou okolností je také pes. Díky jeho nejgeniálnějšímu vynálezu, Časomatu, se on i jeho adoptivní syn Sherman mohou volně pohybovat v čase a na vlastní kůži tak prožívat historické události, které měnily dějiny. Když ale jednoho dne Sherman poruší pravidla cestování v čase, musí ze sebe naši dva hrdinové vydat to nejlepší, aby zachovali chod dějin a zachránili naši budoucnost. USA / přístupný / český dabing ve 20:00 h, kino VLK Z WALL STREET Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, jak jen mohl na drogách a sexu. Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta brilantní zábavná autobiografie o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit. Režie: Martin Scorsese. USA / 179 minut / do 15 let nepřístupný ve 20:00 h, kino NON-STOP Každých dvacet minut jeden pasažér na palubě tohoto letadla zemře. Liam Neeson se po skvělých thrillerech 96 hodin a Neznámý vrací do akční role osamělého drsného hrdiny, která mu více než sluší. Tentokrát jako vzdušný šerif dostane stop nad zemí na palubě letadla SMS zprávu, jíž nechybí síla rozpoutat napínavý akční thriller plný ďábelských zvratů. 150 milionů na účet, nebo každých 20 minut někdo zemře. USA / 106 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino KANDIDÁT Úspěšný a vlivný majitel reklamní agentury Adam Lambert přijímá lukrativní zakázku. Má realizovat prezidentskou kampaň pro zvláštního kandidáta nevýrazného, maloměstského podnikatele. Cílem je pouze rozvířit politické vody a ubrat pár hlasů protistraně. Film Kandidát zobrazuje, co se na politické scéně děje nebo velmi lehce udát může. Je cynickou analýzou společnosti, která se nechá manipulovat bohatými a mocnými. Ti, kteří tahají za nitky, vytvářejí svět, ve kterém mizí hranice mezi pravdou a iluzí či dobrem a zlem. Česko, Slovensko / 106 minut / přístupný v 17:30 h, kino v 15:00 h, kino BELLA A SEBASTIÁN Příběh chlapce a jeho psa, který milují už čtyři generace, poprvé přichází na velké plátno jako dobrodružná podívaná v nádherných kulisách savojských Alp. Sebastián žije v horách u svého adoptivního dědečka a jednoho dne se tajně spřátelí s divokou fenkou Bellou, velkým horským psem. Uprostřed polodivoké přírody na alpských svazích spolu zažívají nejedno dobrodružství, a brzy přijde čas na to největší z nich. To, které jim přinese svět dospělých v období RD PETROVICE U BLANSKA ,- Kč Pěkný rodinný dům po kompletní rekonstrukci, krbová kamna, možnost rozšíření, zahrada. BYT 2+1 BLANSKO ,- Kč Pěkný zděný byt, částečná rekonstrukce, velká kuchyně, lodžie, 2 sklepy, ul. 9. května. Najdete nás: Blansko, Nám. Republiky 3, v budově KB, TEL světové války. Francie / 95 minut / přístupný / český dabing v 17:30 h, kino Jacques Offenbach HOFFMANNOVY POVÍDKY Záznam operního představení Offenbachovo fiktivní zpracování života a osudových lásek německého romantického spisovatele E. T. A. Hoffmanna je fascinujícím psychologickým dobrodružstvím. Pod hudebním vedením Jamese Levinea se v náročné titulní roli představil tenorista Joseph Calleja spolu s Annou Netrebko. Záznam operního představení z Metropolitní opery v New Yorku. S českými titulky / 225 minut ve 20:00 h, kino KOLEJE OSUDU Colin Firth a Nicole Kidman v silném příběhu pomsty a lásky. Koleje osudu začínají jako romantické souznění dvou duší. Do idyly ale brutálně vtrhne válečné trauma a stupňující se touha po pomstě. Sílu a emoce příběhu podtrhuje fakt, že vznikl na základě autobiografické knihy Koleje osudu (The Railway man). USA / 116 minut / do 12 let nevhodný ve 20:00 h, kino FILMOVÝ KLUB V NITRU LLEWYNA DAVISE Příběh ambiciózního a talentovaného mladého muzikanta, který se snaží získat si trochu uznání v době obrody folkové hudby v New Yorku roku Ačkoliv se jeho život zdá být nekonečným řetězem smůly, Llewyn se nevzdává a pevně si jde za svým snem. Bez peněz a trvalé adresy se protlouká životem a přespává u stále se snižujícího počtu kamarádů. Jako šance na záchranu se jeví cesta do Chicaga, kam se vydává s nadějí na získání nového manažera a s vyhlídkou na překonání své smůly. Film napsaný a režírovaný Joelem a Ethanem Coenovými získal Velkou Cenu na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. Film byl také nominován na dva Oscary a během roku 2013 posbíral na různých festivalech mnoho ocenění. USA / 105 minut / do 12 let nevhodný. Další akce v 17:00 h, knihovna (Audio) kniha na pokračování Memento První díl nového projektu je věnován poslechu knihy Radka Johna Memento v 17:00 h, 18:00 h, muzeum Hudebně výtvarné nokturno Vernisáž výstavy obrazů Olgy Volfové v 17:00 h v malé výstavní síni. KONCERT TÓNŮ A BAREV od 18:00 h v Hudebním salonu. Účinkují: Jiří Pazour klavírní improvizace, Olga Volfová improvizace malby v 18:00 h Hvězdárna a planetárium Brno zájezd Další z cyklu vlastivědných zájezdů nás zavede na pozorování večerní oblohy, do astronomické pozorovatelny a k prohlídce hvězd nad Brnem. Navštívíme moderně zařízené prostory Hvězdárny a planetária Brno. Odjezd je v 18:00 hodin od hotelu Dukla Blansko. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, Centrum Ježek. Mobil: , v 18:00 h, knihovna Česko a Mongolsko očima Mongolů Přednáška s besedou na aktuální téma připravená ve spolupráci s Oblastní charitou Blansko ve 20:00 h, Restaurace Na Pražci Taneční večer Taneční večer. Hraje TOM SA- WYER BAND ve 20:00 h, Dělnický dům Ples Nemocnice Blansko ve 14:00 h, Mateřské a rodinné centrum HM, o. s., Blansko- -Horní Lhota Bazárek veškerého jarního zboží s programem pro děti Součástí bazaru bude výtvarné tvoření pro děti a charitativní sbírka na pomoc konkrétním osobám. Více informací o bazaru i o tom, jak konkrétně každý z Vás může pomoci, najdete na ve 20:00 h, Dělnický dům Ples Futurum ŽS Erbenova K tanci a poslechu zahraje skupina Las Vegas. Zahajovací waltz předvedou žáci devátých tříd. V průběhu večera vystoupí i žáci ze spřátelené školy v rakouském Mürzzuschlagu, kteří předvedou line dance. Na návštěvníky čeká bohatá tombola. Předprodej vstupenek probíhá v ředitelně školy (Erbenova 13, Blansko). Rezervace vstupenek na tel.: Výtěžek bude věnován na podporu akcí pro děti v 10:30 h, Rekreační oblast Palava Pochod lesem se psem (9. ročník) Start z parkoviště nad restaurací Myslivna, Horní Palava. Přihlašování na místě od 10:30 do 11:00 hod. Klub Agility Blansko zve všechny pejskaře na 9. ročník akce. Trasa je dlouhá 5 km. V cíli budou soutěže a občerstvení. Podrobné propozice naleznete na internetových stránkách: www. agility-blansko.net v 9:00 h, knihovna Osobnost Boženy Němcové Hudební beseda pro SONS Blansko v 17:15 h, ZUŠ, Zámek 3 Poznáváme hudební nástroje s Jitkou Langrovou Deset krátkých přednášek pro děti. Zábavnou formou se dozví o hudebních nástrojích. Přednáška vhodná pro předškolní děti (3 7 let) v doprovodu dospělého v 17:45 h, kostel sv. Martina Popeleční středa Po masopustním víkendu následuje Popeleční středa se začátkem postní doby. Je to den postu, kdy máme peníze ušetřené za jídlo a požitky darovat hladovějícím v okolí. Při bohoslužbě obdrží přítomní na čelo křížek s popelem na znamení křehkosti života v 18:00 h, knihovna Zdeňka Mlýnková: Amerika trochu jinak Přednáška s besedou, kterou doprovodí řada autorských fotografií. Setkání s blanenskou rodačkou a jejími dojmy z prvních okamžiků na americké pevnině. Navštívíme rodinu evropských emigrantů, podíváme se do New Yorku, popovídáme o krásách americké přírody a nahlédneme také do duše amerických kostelů. V rámci celostátního projektu BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ v 18:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Promítej i ty! Filmy z Jednoho světa 2013 V rámci projektu Promítej i ty! se s námi podívejte na dva filmy z minulého ročníku festivalu Jeden svět. Na sever od Slunce (46 min.) dokumentuje život dvou surfařů na opuštěné pláži ostrova u břehů Norska daleko za polárním kruhem. Punkový syndrom (85 min.) dokument sleduje osudy čtyř profesionálních punkových hudebníků s mentálním hendikepem a jejich cestu k popularitě. Více na Vstup zdarma v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Uzdravení 1 Existuje souvislost mezi odpuštěním hříchů a uzdravením? Mohou mít nemoci duchovní příčinu? Jestli ano, potom v duchovním světě leží i odpověď k uzdravení. Přednáška nejen pro mládež v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 17:30 h, muzeum Společnost bez cílů a vizí je jako loď bez kompasu Člověk v běhu všedního dne pro maličkosti, každodenní rutinní práci nevidí či nevnímá, kam jde, za čím směřuje a o co usiluje. Co dělat pro to, aby se kormidlo života vrátilo zpět do našich rukou a abychom jej drželi pevně? Nad tím se společně s vámi zamyslí a své myšlenky k tomuto tématu přednese Ing. Jan Zubatý z Jičína v 19:00 h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Divadelní představení Drak není drak Absolventi ZUŠ Blansko ve 20:00 h, Muzikograf, Smetanova 6 Ivo Cicvárek a Lada Šimíčková na Muzikografu Koncert v rámci pravidelných kuřecích čtvrtků. Hudební duo Cicvárek Šimíčková zahrají vlastní tvorbu na pomezí folku a šanzonu, za doprovodu piana, kytary, akordeonu v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Latinská Amerika se mění Přednáší prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Blansko v 17:00 h, knihovna (Audio) kniha na pokračování Memento Další díl nového projektu, který bude věnován audio poslechu knihy Memento od Radka Johna v podání Richarda Krajča. Pokračuje pravidelně každý pátek v 17:30 h, dřevěný kostelík Světový den modliteb 2014 Připojíme se tak k lidem ve více než 170 zemích světa, kteří se od roku 1887 vždy 1. pátek v březnu schází při společných modlitbách a sbírkou přispějeme k celorepublikové sbírce. Sbírka z blanenského setkání bude odeslána Českému výboru SDM v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Koncert Alibaba Koncert olomoucké skupiny, jejíž hudba je inspirována swingem, bluesem a trampskou písničkou. Mohou vám nabídnout velmi zajímavé texty doplněné swingovými melodiemi ve 20:00 h, Dělnický dům Ples ZŠ T. G. M. Blansko ve 14:00 h, Dělnický dům Oslava Mezinárodního dne žen Kulturní program: cimbálová muzika Majerán, vystoupení žáků Soukromé ZUŠ manželů Jeřábkových, bohatá tombola. Srdečně zvou Okresní a Městský výbor KSČM spolu s Levicovým klubem žen.

7 Zpravodaj města Blanska číslo února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 7 Kulturní a sportovní pozvánky v 15:00 h, Mateřské a rodinné centrum HM, o. s., Blansko-Horní Lhota Velký dětský karneval Pohádkové hudební hádanky s Adélou, fašankový průvod, dětská zumba, hry, soutěže, ocenění masek to všechno a ještě něco navíc vás čeká na našem karnevale přijďte, nebudete zklamáni vy, ani vaše děti! Těšíme se na vás! V rámci této akce proběhne malé Plyšákobraní, kde si děti budou moci vybrat hračku, a rodiče tak přispět LIBOVOLNOU částkou do kasičky. Tento výtěžek bude věnován konkrétním lidem, kteří peníze nutně potřebují. Více informací najdete na našich webových stránkách www. hornolhotskemaminky.webnode.cz v 16:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Připravujeme se na Velikonoce Tvoříme z keramické hlíny. Tvoření s Pavlou Komínkovou v 17:00 h, knihovna Cesty za poznáním Karel Kryl Další pokračování projektu v 18:30 h, Křesťanské centrum, nákupní stř. Sever, 1. patro Uzdravení 2 Jak se modlit za uzdravení a v bezvýchodných životních situacích? Každá nemoc a každý problém je horou, která musí ustoupit, pokud se modlíme ve jménu Ježíš. Přednáška nejen pro mládež v 19:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Večer s Kotlíkem č. 161 Dominikánská republika, nepohodlně rájem povalečů Renata Žilková, Zdeněk Novák Pláže Karibiku, tropické hory, proláklina s leguány, jeskyně a cenoty, místní folklor; o tom a mnohém dalším nám u fotografií popovídají Renata a Zdeněk na březnovém Večeru s Kotlíkem v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Vývoj vnímání zvuků lidské řeči od raného stadia dítěte do předškolního věku Přednáší logopedka Mgr. Bártová. Beseda je zdarma IV. Víkendovka: sport, sport, sport Je-li ti let, tak neváhej a pojeď s námi. Jedná se o víkendovou akci pro mládež zaměřenou tentokráte na sporty všeho druhu (florbal, volejbal, basketbal, možná něco málo z bojového umění a nějaké to tancování atd.). Nudit se prostě nebudeme. Místo konání Ostrov u Macochy. Přihlášení na .cz v 18:30 h, Katolický dům Kongo očima velvyslance Beseda s RNDr. Janem Filipenským, CSc., který působil v letech jako velvyslanec v Kongu. Spolu se svou manželkou pohovoří o zajímavostech z první ruky, ale také o umění, svatebních i dalších obřadech v 19:00 h Hvězdárna a planetárium Brno zájezd Pro velký zájem je připraven ještě jeden zájezd za krásami hvězd. Odjezd v 19:00 hodin od hotelu Dukla Blansko. Přihlášky na tel , v 9:00 h, ZUŠ, Zámek 3 Retro panenka s Evou Juračkovou Vyrobte si s dětmi pohyblivou panenku. Pro malé výroba panenky a její šatník ve 14:30 h, Dělnický dům Pomáhat je v módě tak pomozte i vy Zveme na již 7. ročník dobročinné módní přehlídky Pomáhat je v módě tak pomozte i vy, organizované skupinou mladých (Dealeři naděje) pod záštitou Farnosti sv. Martina. Na přehlídku naváže od 17:15 hod. Večer u mola s bleším trhem věcí potřebných i nepotřebných. To vše na podporu českého misionáře Františka Radeckého, působícího mezi chudými školáky v africkém Zimbabwe. Podrobnosti k oběma akcím na a také na Facebooku v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna keramika Přijďte si vyzkoušet tvorbu keramické dózy z plátu hlíny pod vedením zkušené lektorky Dáši Odehnalové. Sport v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK BŠM Brno nejmladší minižáci v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Semifinále Mistrovství ČR 2014 v kuželkách ženy v 10:00 h, ASK Blansko Šachy: ASK ŠK Garde Lipovec C v 18:30 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Sokol Hlubočany B muži C, KS v 9:00 h, kryté lázně Plavání: Blanenský závod, 11. ročník Plavecké závody pro nejmenší děti. Kategorie: hoši a dívky ročník narození a mladší v 10:00 h, 14:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Sokol Otnice, MS Brno B 10:00 h muži C Sokol Otnice, KS2 14:00 h muži A - MS Brno B, 2. liga v 10:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko MS Brno C muži A, 2. liga v 15:45 h, kryté lázně Zahájení kurzu plavání rodičů s dětmi od 3 do 6 let S lektorkou Petrou Veselou. Hlaste se do na tel nebo charita.cz v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KC Brno-Židenice B Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 9:00 h, ASK Blansko Basketbal: BBK JBC Brno nejmladší minižáci řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , Nová vana do staré. Tel » ŠLP ML nabízí k pronájmu areál bývalého dřevoskladu v Adamově: zpevněná plocha o výměře cca m2 (pozemek p. č. 1/1 v k. ú. Adamov a přilehlé parcely), nakládací rampa a drážní vlečka, administrativní budova (kancelář, sociální zázemí, možnost ubytování, dílna, příruční sklad). Cena dohodou. Kontakt: Ing. Borek Nejezchleb, tel nemovitosti» Koupím byt v Blansku 1+1 nebo 2+1. Tel » Pronajmu garáž v BK u Sýpky a na Zborovcích. Tel » Naléhavě hledám byt , Hubněte s námi! Získejte kompletní analýzu stavby těla zdarma » Poskytnu dlouhodobé ubytování pro jednu až dvě osoby v okrajové části města. Informace: Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Sleva pro studenty. Smetanova 4, Blansko, tel » Hledáme spolupracovníky do obchodně poradenské firmy. HČ, VČ v Blansku, ne přízemí a poslední patro. Seriózní jednání. Tel » Prodám 3+1 Bezručova 1, 4. poschodí, výhled na Hořice. Po celkové renovaci. Tel soukromá inzerce» Koupím bicykl pro chlapce 150 cm (cca 28") se slušnou výbavou a v dobrém stavu, optimálně bez štangle - se sníženým rámem. Tel » Prodám benzinovou sněhovou frézu. Cena dohodou. Tel Společenská kronika» Koupím starý motocykl, moped nebo náhradní díly na ně. koupím i nekompletní, zrezivělé, zdánlivě nepoužitelné. Děkuji za vaše nabídky. Tel » Prodám levně tmavomodrý dětský kočárek, trojkombinace, po jednom dítěti, cena dohodou. Tel Úmrtí Eduard Kyzlink 86 roků Olomučany Josef Ševčík 66 roků Vysočany Marie Cafourková Marie Pinková 89 roků Blansko Hana Pernicová 51 roků Lažánky Emilie Orságová 87 roků Dolní Lhota Josef Ocetek 67 roků Blansko Ing. František Pokorný 80 roků Blansko Věra Daňková 70 roků Olomučany Eliška Adamcová 66 roků Blansko František Nádeníček 72 roků Blansko Maria Bradáčová 70 roků Omice V neděli 23. února proběhl již tradiční Dětský karneval pořádaný Společností Katolického domu a Kolpingovou rodinou. O zajímavé hry a soutěže nebyla nouze. Každý mohl zkusit své štěstí i v tombole, která byla díky sponzorům skutečně bohatá. Na závěr nechyběla ani tradiční promenáda a vyhodnocení nejzdařilejších masek. Text a foto: J. Franchi ČTVRTEK ČTVRTEK ZAHRADNÍ PRÁCE Vaše zahrada naše starost Jaro se blíží, uděláme velký zahradní úklid. Včetně kácení a prostříhání stromů a keřů. Prodej okrasných a ovocných stromků a keřů za příznivé ceny. Objednávky na tel nebo Světový den modliteb 2014 Srdečně Vás všechny zveme k ekumenickému setkání, které se bude konat v pátek 7. března 2014 v 17:30 hodin v Husově sboru Církve československé husitské dřevěném kostelíku na ul. Rodkovského v Blansku. Připojíme se tak k lidem ve více než 170 zemích světa, kteří se od roku 1887 vždy 1. pátek v březnu schází při společných modlitbách, a sbírkou přispějeme k celorepublikové sbírce. Sbírka z blanenského setkání bude odeslána Českému výboru SDM. Protože tématem liturgie je VODA, bude z celorepublikové sbírky hlavně podpořeno budování studní v Africe, dále přispěje našim charitativním organizacím při jejich pomoci na Filipínách (stále je tam potřeba pomáhat), popř. pomoci dialogu koptských křesťanských žen a žen- -muslimek v Egyptě. Program pro rok 2014 připravil výbor Světového dne modliteb z Egypta. Na liturgii v Blansku se budou podílet křesťané církve římskokatolické, Církve československé husitské, bratrské jednoty baptistů, apoštolské církve, církve Slovo života a Křesťanské sbory občanské sdružení LAVINA. Helena Ladičová Pozvání odjinud Jedovnice v 17:00 h, kino O líné Pepině Premiéra divadelního představení DS Vlastimil Jedovnice Zájezd do velikonoční Prahy s návštěvou muzikálu Adam a Eva Nový muzikál podle Haliny Pawlovské. Vstupenky do 2., 3. a 4. řady. Zájemci volejte co nejdříve informační středisko Jedovnice, tel Možný nástup v Blansku u hotelu Macocha. Křtiny , zámek Koncert Vladimíra Mišíka a ČDG Výtěžek ze vstupného bude věnován SOS dětské vesničce Brno-Medlánky a je to první ze čtyř připravovaných benefičních koncertů. Předprodej vstupenek na recepci zámku Křtiny , zámek Svatební den otevřených dveří V pátek od 15:00 do 20:00 h a v sobotu od 10:00 do 17:00 h. Možné způsoby výzdoby svatebních tabulí, obřadního místa na zámku, květinové salony, svatební agentura, půjčovny šatů dámských i pánských a další služby a produkty spojené se svatbou a svatebních dnem. Rájec-Jestřebí ve 20:00 h, sokolovna, Rájec-Jestřebí Rockový ples v 16:30 h, sokolovna, Rájec-Jestřebí Koncert skupiny Fleret Účinkují: Zdeněk Hrach Hrachový zpěv, akustická kytara, Stanislav Bartošík zpěv a housle, David Filák zpěv a cajon (kachon). Předprodej vstupenek na Odboru kultury a cestovního ruchu na radnici v 19:30 h, obřadní síň, Rájec-Jestřebí Beladona Quartet Účinkují: Marie Pšenicová, housle, Jolana Dvořáková housle, Klára Hegnerová viola, Pavla Jahodová violoncello. Těchov Ostatky Sraz masek a dobré nálady ve 12:00 hodin U Sluníček. Námět průvodu: Zimní olympijské hry (není podmínkou). Od 19:00 hodin sousedské posezení v kulturním domě, tombola a masopustní pohoštění. Volba nejvtipnější masky v průvodu. Hraje Ladislav Kunc.

8 Zpravodaj města Blanska číslo února 2014 informační čtrnáctideník zdarma 8 Výroční valná hromada dobrovolných hasičů okrsku Blansko V sobotu 1. února 2014 se sešli delegáti dobrovolných hasičů okrsku Blansko na Klepačově, aby zhodnotili uplynulý rok a naplánovali si zaměření své činnosti na rok Okrsek Blansko tvoří sbory DH z Horní Lhoty, Dolní Lhoty, Klepačova, Lažánek, Obůrky, Olešné, Spešova a Těchova. Ve všech těchto sborech působí i jednotky SDH, jejichž zřizovatelem jsou obce. Vážnost jednání potvrdil svojí přítomností senátor za blanenskou oblast pan Jozef Regec, starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák, vedoucí odboru hospodářské správy na MěÚ v Blansku Ing. Miroslav Peterka a předsedkyně OA na Klepačově Mgr. Kateřina Habinová. Za VV OSH Blansko byl na jednání přítomen bratr František Kuchař. Vyjde nový průvodce Blanskem Blanenský chodec: takový je název knihy, kterou bude možné použít nejen jako podrobného průvodce po zajímavých zákoutích města Blanska, ale i jako pomůcku při besedách na regionální téma, ve školách apod. Křest publikace proběhne v měsíci dubnu v Galerii Jonáš. Knihu sestavil z dostupných pramenů (Pilnáčkových či Čechových dějin, Sborníků, novinových článků, starých tiskovin nebo např. z Blanenského školáka) Pavel Svoboda, galerista, knihovník, velký milovník a znalec regionu, který na průvodci pracuje již dva a půl roku. Myšlenka sestavit ucelený přehled nejzajímavějších památek, staveb, křížů, pamětních desek apod. přišla asi před pěti lety. Vnímal jsem, že doposud vycházely knihy, jež se věnovaly jen určité cílené oblasti; vyšla třeba řada publikací o blanenských osobnostech, nápisech atd., ale já jsem se snažil vytvořit srozumitelný návod, jak si projít město a poznat v něm zhruba padesát zajímavých míst. Každé má svou historii, svůj příběh, o kterém Blanenští mnohdy ani nevědí, vysvětluje Svoboda. Jak již bylo řečeno, jedná se o kompilaci mnoha cenných pramenů, dle slov autora je u každé kapitoly uveden zdroj, ze kterého bylo čerpáno, aby si čtenář mohl v případě hlubšího zájmu vyhledat o daném tématu více informací. Velkou oporou mu byli i pánové Jalový a Kučera, pamětníci, kteří mu dokázali mnohdy leccos objasnit. V průvodci najdete mj. i nejstarší obrázky Blanska, staré fotografie, které byly dosud málo uveřejňovány, Blanenskou hymnu nebo nejoblíbenější píseň od pana Skotáka Vy blanenské lesy, v druhé části jsem se pak zaměřil na historii živností a blanenských živnostníků. Ještě dnes zde žije řada jejich potomků, kteří se zajímají o historii svých předků a mají i různé artefakty, které tuto aktivitu dokládají, dodává Pavel Svoboda a dodává: Rád bych uspořádal výstavu na toto téma, těch předmětů, které by se daly vystavit, je skutečně mnoho, např. Charvátovo mýdlo, Mayerova keramika, sklenice z Rájeckého pivovaru apod., vyjmenovává nadšený regionalista. V Blanenském chodci tedy budeme moct zhlédnout dosud neznámou reklamu na firmu Ježek, propagační ilustrace zaměřené na měřicí přístroje Ericha Roučky, ale také mnohé zajímavosti typu: kde se vzal kříž před hřbitovem, kde dříve stával, proč jsou vůbec v Blansku různé památníky, s čím jsou spojeny, odkud pocházejí, kde je v Blansku strom, na který se vždy zaznamenalo, kdy byly v našem městě povodně. Nechybí ani názvy několika zajímavých míst, které většina z nás určitě uslyší poprvé. Tak schválně: Kde jsou v Blansku Trávníky, železářství u Solanských či bývalé Palackého náměstí, Notářka či Opálenka? Prohlídka podle Svobodova průvodce by měla trvat zhruba čtyři hodiny, je koncipována od kostela ke Kauflandu, k Hájíčku, kde je kaplička, dále přes přehradu, hřbitov, hrob neznámého vojína, Klamovku, nádraží a končí opět u kostela sv. Martina. Průvodce je velmi čtivý, je sepsán srozumitelným jazykem tak, aby zaujal jak storousedlíka, blanenského školáka nebo návštěvníka města. Křest knihy, která vyjde v nákladu 200 ks, je plánován na měsíc duben, proběhne v Galerii Jonáš. Zájemci ji pak budou moct zakoupit buď přímo v galerii, nebo v Blanenské informační kanceláři Blanka. Jana Franchi Pavel Svoboda popisuje, jak bude jeho kniha Blanenský chodec vypadat. Víkendové soustředění mladých hasičů Olešné a Těchova v areálu tábora ve Spešově. V hlavním referátu zhodnotil starosta okrsku Blansko bratr Milan Křivánek společné akce okrsku. Uskutečnilo se I. kolo soutěže v požárním sportu na Obůrce, prověřovací cvičení zaměřené na vyhledávání zraněných osob v lesním terénu ve Spešově, v září oslava 85. výročí založení SDH Olešná s bohatým programem za aktivní účasti sborů z Těchova, Obůrky, Dolní Lhoty a Spešova. Přijeli také DH z Rájce-Jestřebí s ukázkou nového hasičského auta typu CAS na podvozku Tatra. Aktivní členové SDH Olešná a sbor jako celek obdrželi vysoká vyznamenání od SH ČMS a hejtmana JmK za dlouholetou a obětavou práci v oblasti PO. V průběhu roku byly uspořádány soutěže v požárním útoku z hasičských aut a přívěsných vozíků ve Spešově a Dolní Lhotě. Na Těchově zase proběhla soutěž mládeže v rámci okresní ligy. S mládeží pracují dlouhodobě v Těchově, v Olešné a v r začali také v Dolní Lhotě. Po sportovní stránce si v okrsku vedou nejlépe muži a ženy z Těchova, jejichž zástupci reprezentují okrsek v okresních a krajských kolech. Pro mladé hasiče uspořádali společně hasiči z Olešné a Těchova víkendové soustředění v areálu tábora ve Spešově, kde si mladí hasiči pod odborným dohledem instruktorů procvičili sportovní soutěžní disciplíny a otázky ze zdravovědy pod vedením instruktorek z ČČK Blansko. Starosta okrsku také připomněl, aby se ve sborech nezapomínalo na ty starší hasiče, kteří již mají jak se říká odslouženo. Zaslouží si to, určitě je to potěší a jsou stále zdrojem dobrých rad a nápadů. Sbory okrsku pomáhaly při organizaci Půlmaratonu Moravským krasem, při přehlídce volnočasových aktivit pro děti a mládež Bambiriáda 2013, při organizaci Dne otevřených dveří ČKD Blansko. Ve svých městských částech uspořádaly celou řadu dalších kulturních, sportovních a propagačních akcí pro děti i spoluobčany. Pořádají plesy, taneční zábavy, vánoční a mikulášské besídky, masopustní průvody, pálení čarodějnic, dětské tábory, karnevaly, rozloučení s prázdninami, sbírají železný šrot, starý papír, pomáhají při údržbě obecního majetku. Na Olešné loni uspořádaly finanční sbírku na povodněmi postiženou obec Křešice u Litoměřic. Vybralo se a na účet obce Křešice bylo posláno celkem Kč. Kromě toho hasiči odvezli do Křešic ještě hygienické a čistící prostředky. V loňském roce došlo také opět k modernizaci výzbroje a výstroje pro JSDH. Za zmínku stojí určitě i to, že jednotka SDH z Olešné, zařazená v kategorii JPO V, obdržela za svoji aktivitu v roce 2013 finanční dotaci od JmK. Tuto dotaci pro JPO V obdržely na blanenském okrese pouze dvě jednotky! Podařilo se také vylepšit budovy hasičských zbrojnic v Obůrce, Klepačově a v Olešné. Došlo k výměně oken a jejich zamřížování vzhledem k zabezpečení proti vniknutí, byla zabudována nová vjezdová zateplená vrata. V Obůrce byl postaven nový sušák na hadice. Na Těchově byl realizován projekt propojení sirény s místním rozhlasem. Tyto akce se podařilo uskutečnit díky finanční pomoci z rozpočtu města Blanska. Za podporu a vstřícnost bych chtěl poděkovat dnes již bývalému starostovi města Blanska Ing. Lubomíru Toufarovi, Ing. Peterkovi vedoucímu odboru HS a senátorovi panu Jozefu Regecovi. Ve Spešově se dokonce v září 2013 po zbourání staré nevyhovující hasičky začalo s výstavbou nové hasičské zbrojnice. Po hlavním referátu vystoupili se svými příspěvky velitel okrsku Jaroslav Procházka a zástupci jednotlivých sborů. Vystoupení byla doplněna promítanou fotodokumentací z nejdůležitějších akcí. Jednotky okrsku byly povolány v minulém roce k mnoha technickým zásahům. Byl to např. požár komínu v rodinném domku na Olešné, několikrát likvidace spadlých stromů na silniční komunikaci, čerpání vody ze sklepního prostoru ve Spešově, kde hrozilo zaplavení elektrických zařízení, likvidace požáru dřeva v kotelně RD, čerpání vody ze septiku a sklepů na Klepačově atp. Se zdravicí a poděkováním za celoroční práci dobrovolných hasičů vystoupili v diskuzi senátor pan Jozef Regec a starosta města Blanska Mgr. Ivo Polák. Oba ve svých vystoupeních poděkovali DH za odvedenou práci a připravenost jednotek pomoci spoluobčanů při živelních událostech. Slíbili, že v rámci svých možností se budou snažit DH okrsku podporovat a přispět k modernizaci jejich techniky. Investice do této oblasti nejsou vyhozené peníze a určitě se vrátí při ochraně života a majetku spoluobčanů. Účast DH při loňských povodních to znovu prokázala. V podobném duchu hovořil ve svém vystoupení i zástupce za VV OSH Blansko b. František Kuchař. Po všeobecné diskuzi k nejdůležitějším plánovaným akcím v r si delegáti schválili usnesení a plán práce na rok V letošním roce si členové SH ČMS také připomenou 150 let od založení prvního dobrovolného hasičského sboru v českých zemích, který byl založen 22. května 1864 ve Velvarech. Závěrem starosta okrsku b. Milan Křivánek poděkoval hostům a delegátům za účast a všem popřál hodně zdraví a štěstí v r Milan Křivánek Starosta DH okrsku Blansko Blanenské policejní fotbalové družstvo se v Polsku prosadilo Spolupráce mezi partnerskými městy Blanskem a polskou Legnicí se osvědčila především na sportovním poli. Tradicí se staly zápasy v sálové kopané mezi zástupci městských policií obou těchto měst. V rámci česko-polského partnerství mezi Blanskem a polskou Legnicí se na pozvání polských kolegů zúčastnili ve dnech února 2014 strážníci Blanenský fotbalový tým. Městské policie Blansko a policisté Územního odboru Policie ČR Blansko mezinárodního turnaje v sálové kopané o pohár velitele Policie ve Zlotoryji. Blanenské družstvo obsadilo v silné konkurenci deseti policejních družstev z Polska, České republiky a Slovenska velmi pěkné třetí místo, kdy se prosadilo především fotbalovostí a kolektivním výkonem. Mgr. Stanislav Sotolář zástupce ředitele MP Blansko Foto: archiv autora Zpravodaj města Blanska Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk Novotisk s.r.o. tiskárna Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2004

V Ř E S K O V Á K únor 2004 V Ř E S K O V Á K únor 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží jaro a s ním spousta práce a to zejména na zahrádkách. Občané budou provádět jarní úklid, prostřihávat stromy a samozřejmě

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí

Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí Pravidla při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují Postup pro pořadatele akce, který hodlá na veřejném prostranství Husovo náměstí pořádat kulturní,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KONANÉ DNE POŘ.Č. 10/2016

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KONANÉ DNE POŘ.Č. 10/2016 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU KONANÉ DNE 20.7.2016 POŘ.Č. 10/2016 1/ 10/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM ě. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

SOUTĚŽNÍ POKYNY 23. - 24. 7. 2011

SOUTĚŽNÍ POKYNY 23. - 24. 7. 2011 SOUTĚŽNÍ POKYNY 23. - 24. 7. 2011 A M K B Ř E Z O V Á, K L U B C Y K L O T R I A L U V A Č R S M E T A N O V A 1 5 9 3 5 6 0 1 B Ř E Z O V Á U S O K O L O V A Č E S K Á R E P U B L I K A I Č : 1 8 2 5

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023

Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023 Město Blansko Koncepce podpory sportu ve městě Blansko na léta 2016-2023 Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu města Blansko v oblasti sportu Obsah: I. Úvod II. Současný stav III. Cíle podpory

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

K R I T É R I A pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína na rok 2016 Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína

K R I T É R I A pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína na rok 2016 Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína 1. Základní informace K R I T É R I A pro poskytnutí dotací z rozpočtu města Kolína na rok 2016 Komise tělovýchovy a sportu Rady města Kolína Tato kritéria schválená Radou města Kolína stanovují podmínky

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.04.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 18 členů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 4. Základní informace Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105 1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105 s c h v a l u j e rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více