Ročník V., Máj - September Jakubko. Časopis ŠZŠ Chminianske Jakubovany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník V., Máj - September Jakubko. Časopis ŠZŠ Chminianske Jakubovany"

Transkript

1 Ročník V., Máj - September 2009 Jakubko Časopis ŠZŠ Chminianske Jakubovany

2 2 Prinášame Vám stručný obsah toho, čo môžete nájsť v tomto čísle Jakubka. Veríme, že si každý príde na svoje. Je tu veľa nápadov a zaujímavostí. Deň Rómov - dozvieme sa, ako ho sme ho oslávili s. 3 Zvedavček - tentoraz sa porozprávame s p. učiteľkou Mgr. M. Birošovou s.4-5 Spomínajko - zaspomíname si na zaujímavosti minulých mesiacov s Letné tábory - pozrieme sa na letné tábory a ich aktivity s Kuchtík - prinášame nápady na roládu a tribitku s. 17 Chrabromil - naučíme robiť kvet z papiera s. 18 Poradníček - pokračujeme v cykle o dyslexii s Nedrogáčik - prinášame informácie o škodlivosti alkoholu s. 21 Centrokomuňáčik - predstavíme si KC s Vymaľuj - vymaľujeme si obrázok s. 24 Váš Jakubko Jakubkova schránka Naďalej môžete prostredníctvom svojich učiteľov prispievať do nášho časopisu. Do Jakubkovej schránky vhadzujte aj správne odpovede na rôzne súťaže. Neváhajte, Jakubko sa určite poteší.

3 3 Deň Rómov v Chminianskych Jakubovanoch píše už svoj tretí ročník. Stalo sa peknou tradíciou, že každoročne v apríli si Rómska i nerómska široká verejnosť pod záštitou Komunitného centra Spolu, v spolupráci so školou a obecným úradom v Chminianskych Jakubovanoch pripomínajú Medzinárodný deň Rómov. V bohatom programe, ktorý odborne pripravili a dôsledne nacvičili so žiakmi učitelia školy, sa predstavili žiaci so svojím speváckym, tanečným a recitačným pásmom za husľového sprievodu Ave Maria. Moderovania sa zhostili miestne rómske ženy Silvia Jaslová a Iveta Horváthová. Tieto aktivistky sa pravidelne zapájajú do spoločenského života v obci i v regióne. Silvia J. bola lídrom pri nácviku temperamentného tanečného pásma zmiešanej skupiny Rómov mužov, žien i detí. Súčasťou scenára bol príspevok predsedníčky Komunitného centra Spolu, OZ o činnosti a plánoch organizácie. Boli odmenení aktívni členovia z radov Rómov, ktorí si snaživo plnia úlohy v rámci aktivačných prác, voľnočasových a vzdelávacích aktivít s deťmi, za trpezlivú prácu so včelstvom. Hlavnou cenou bol odmenený p.milan Jaslo za prvotnú ideu a postupnú pomoc pri realizácii myšlienky stavby kríža v rómskej osade. V jeseni 2008 bolo jeho slávnostné požehnanie. Čerstvou novinkou bola správa, že škola v spolupráci s komunitným centrom získala II. miesto v súťaži Gypsy spirit Rómsky duch, ktorý morálne odcenil všetkých dobrovoľníkov a sympatizantov pomoci a spolupráce v obci Chminianske Jakubovany. Organizátorov potešila účasť hostí, riaditeľky úradu práce Dr. Krištofíkovej, zástupcov rímsko-katolíckeho a evanjelického vyznania, Ing. Chomaniča, za OZ Na podporu a rozvoj regiónov, Ing. Artimovú, koordinátorku aktivít OZ Partnerstva sociálnej inklúzie Saris, ktorého sme členom, predstaviteľov médií, obecného úradu, školy a škôlky. Naše poďakovanie patrí starostovi obce Jozefovi Lukáčovi, pracovníčkam obce a obecným poslancom, ktorí svojou ústretovosťou prispievajú k zviditeľňovaniu dobrých výsledkov, náročnej práce a snáh Rómov i nerómov v oblasti rómskej kultúry a postupne tak formujú multikutúrne prostredie a život v ňom. Mgr. D. Ondovčíková

4 4 Na návšteve u pani učiteľky... p. učiteľka Mgr. M. Birošová Koľko rokov pôsobíte v školstve? V školstve pôsobím 16 rokov. V tejto škole 11 rokov. Čo zaujímavé ste zažili počas tých rokov v praxi? Počas rokov praxe som zažila veľa veselých, ale aj vážnych situácii. Na niektoré si človek spomína, na niektoré zabudne. Najviac mi utkvel v pamäti zážitok, ktorý sa nestal mne, ale mojej kolegyni, v tejto škole. Ako tr. učiteľka si zavolala na pohovor matku tehotnej siedmačky. Keď matka prišla, kolegyňa ju privítala: Tak ako mamička, alebo mám hovoriť babička? Matka jej na to odvetila: Znáš čo? Hutor mi Helen! Tiež si rada spomeniem na žiačku Júliu H. Keď som sa vrátila asi po dvoch týždňoch po PN do školy, Júlia ma privítala: Konečne sce prišli, bo še nit s kým podohvárac! Takéto privítanie, myslím si, by potešilo každého učiteľa. Čo vás teší na tejto práci? Na práci učiteľa ma teší, keď učiteľ vidí ako žiaci, ktorí sa v piatom ročníku učia počítať číselný rad do 1000, malú násobilku, nevedia narysovať rovnú čiaru, postupne ovládajú všetky matematické operácie, počítajú do milión, rysujú pomocou trojuholníka a kružidla všetky rovinné obrazce. Naučia sa plynule čítať a v deviatom ročníku sa už ani nechce veriť, že to boli niekedy zakríknutí piataci. Dorastú na dospievajúcu mládež, s ktorou sa už dajú viesť zaujímavé rozhovory, primerané ich intelektu. Čo vás trápi alebo sklamalo na tejto práci? Niekedy ma trápi, že naša práca ako keby bola zbytočná, pretože žiaci našej školy po skončení povinnej školskej dochádzky nejavia záujem o ďalšie vzdelanie. V tomto smere majú výdatnú podporu rodičov. Čo by ste chceli zmeniť? Človek by chcel zmeniť v živote veľa vecí. Jednou z nich je, aby žiaci, ktorých vychovávame našli v živote uplatnenie a zmenili spôsob života. Niekedy si však zamyslím nad tým, či pri inom spôsobe života by boli šťastní, keď ten ich im vyhovuje.

5 5 Tiež by som chcela zmeniť prístup verejnosti k povolaniu učiteľ a učiteľ v špeciálnej škole, pretože práca učiteľa je veľmi náročná a musí sa pracovať s plným nasadením. Zvlášť učiť a vychovávať rómskych žiakov je veľmi špecifické a náročné, a ako hovorí naša pani riaditeľka: Učiteľ musí svojich žiakov milovať, zvlášť tieto deti potrebujú byť nielen trestané, ale aj hladkané. Lásku učiteľa vycítia a vrátia. Kto bol váš najlepší žiak? V každej triede sa nájdu horší aj lepší žiaci. Doteraz mojím najlepším žiakom bol Pavol H. a Beáta K. K dobrým žiakom a reprezentantom triedy v súčasnosti patrí Dalibor H., Cyril H., Ervín Ž. a Ivana M. Určite keď o mesiac ukončia povinnú školskú dochádzku bude mi smutno nielen za nimi, ale za celou triedou, s ktorom som prežila päť rokov. Za rozhovor ďakuje Mgr. J. Rusiňák Foto Mgr. J. Rusiňák

6 6 Sme tu opäť s našou rubrikou, aby sme si zaspomínali na časy dávne minulé a nie tak dávne. Ste zvedaví, čo sa stalo... tak sa na to poďme pozrieť. Deň učiteľov Dňa 27.marca 2009 naši učitelia oslávili svoj sviatok posedením v reštaurácii, kde na nich čakal slávnostný obed. Túto hostinu pre nich pripravila naša pani riaditeľka, ktorá si pre svojich zamestnancov pripravila aj malý darček. Bol to výborný čas trošku sa zastaviť a porozprávať sa o kade čom. Divadielka Ani v tomto polroku nás divadelníci neobchádzali. Dňa 30.apríla sme sa zúčastnili na predstavení s názvom: O koze a kozliatkach. Bol to poučný príbeh o poslušnosti k rodičom (mama koza) a o tom, ako sa vyhýbať klamárom a podvodníkom (starý vlk). 4. júna k nám zavítali divadelníci z Košíc - Romathan. Tí sa nám predstavili, ako šikovní tanečníci a veľmi dobrí muzikanti. Posledným predstavením bola rozprávka o myške Eliške a vrabčekovi, ktorí bývali spolu a každý deň si varili hrachovú polievku. Ich spoločné nažívanie sa snažil prekaziť zlý vták. Nakoniec to všetko dobre skončilo, ako to už v rozprávkach býva. Trištvrťročná klasifikačná porada 22. apríla sa naši učitelia opäť stretli, aby zhodnotili prácu za tretí štvrťrok. Hodnotili naše nadobudnuté vedomosti, zručnosti a správanie. Niektorí si polepšili, iní zasa zhoršili. Taktiež sa udeľovali výchovné opatrenia pre žiakov, ktorí si neuvedomili vážnosť svojho konania a porušovali vnútorný školský poriadok. Recitačná súťaž Žiaci, ktorí sa vedia naučiť báseň a vedia ju aj správne predniesť si zmerali svoje schopnosti v recitačnej súťaži: Za šťastnou hviezdou tety spisovateľky Lackovej. V našej škole sa konala 28. apríla a zúčastnilo sa jej 33 žiakov zo všetkých ročníkov a variantov A,B,C, Súťaž prebiehala v 3. kategóriách.

7 7 Jakuboviansky slávik 21. mája 2009 sa v priestoroch Obecného úradu Chminianske Jakubovany uskutočnil 13. ročník krajskej speváckej súťaže Jakuboviansky slávik. Podujatie podporilo: Nadácia Emílie Kováčovej Obecný úrad Chminianske Jakubovany Nadácia Milana Šimečku Komunitné centrum Spolu v Chminianskych Jakubovanoch Eurofinal, Liptovský Mikuláš Salvator minerálne vody, a.s. Lipovce Zlatá studňa s.r.o. Mountfield s.r.o., Poprad AKL - Prešov Skanska DSS, a.s. Bratislava GOHR s.r.o., Veľký Šariš Janoli Mesto Prešov Sponzorom ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Zúčastnené školy 1. ŠZŠ Hanušovce nad Topľou 2. ŠZŠ Stará Ľubovňa 3. ŠZŠ Podolínec 4. ŠZŠ Lipany 5. ŠZŠ Malý Slivník 6. Spojená škola internátna Masarykova Prešov 7. Spojená škola internátna Humenné 8. Spojená škola Giraltovce 9. ZŠ Veľký Šariš špeciálne triedy 10. ZŠ Chminianska Nová Ves 11. Odborné učilište internátne Prešov 12. ŠZŠ Chminianske Jakubovany

8 8 Výsledky speváckej súťaže Jakuboviansky slávik 2009 Ľudové piesne /1. kategória do 11 rokov/ 1. miesto: Barbora Červenobradová ŠZŠ Podolínec 2. miesto: Nikolas Jaslo - ŠZŠ Chminianske Jakubovany 3. miesto: Mária Kokyová ŠZŠ Stará Ľubovňa Ľudové piesne /2. kategória od 12 rokov/ 1. miesto: Irena Mirgová - ŠZŠ Chminianske Jakubovany 1. miesto: Martina Dzurková OUI Masarykova Prešov 2. miesto: Nikola Mirgová ŠZŠ Chminianske Jakubovany 3. miesto: Pavol Spišák SŠI Masarykova Prešov 3. miesto: Hermína Gáborová ŠZŠ Chminianske Jakubovany Moderné piesne /1. kategória do 11 rokov/ 1. miesto: Jana Klimčová - ŠZŠ Hanušovce nad Topľou 2. miesto: Viktória Čonková a Dominika Bilá ZŠ Veľký Šariš špeciálne triedy 3. miesto: Valentín Horvát ŠZŠ Chminianske Jakubovany Moderné piesne /2. kategória od 12 rokov/ 1. miesto: Martina Dzurková OUI Masarykova Prešov 2. miesto: Filip Gregor ŠZŠ Malý Slivník 3. miesto: Michal Jaslo ŠZŠ Chminianske Jakubovany 3. miesto: Anna Tyrpáková - ŠZŠ Stará Ľubovňa Zvláštna cena poroty za vynikajúci hlasový prejav: Adriana Dudová ZŠ Chminianska Nová Ves Rómske piesne /1. kategória do 11 rokov/ Zvláštna cena poroty za spev: Magdaléna Mirgová ŠZŠ Chminianske Jakubovany Rómske piesne /2. kategória od 12 rokov/ 1. miesto: Jana Kuľpová SŠI Humenné 2. miesto: Daniela Mirgová ŠZŠ Chminianske Jakubovany 3. miesto: Mária Červeňáková ŠZŠ Podolínec 3. miesto: Ingrida Mirgová - ŠZŠ Chminianske Jakubovany Zvláštna cena poroty za hudobný doprovod: Tomáš Giňo ŠZŠ Malý Slivník

9 9 Klasifikačná porada - koniec školského roka Aj v školskom roku 2008/2009 sa hodnotili naše výsledky. Naši učitelia odviedli dobrý kus práce a odovzdali nám mnoho poznatkov. Niektorí z nás sme s dosiahnutými výsledkami mohli byť nadmieru spokojní. Našli sa však aj takí, ktorí troška poľavili a tak už tie ich výsledky boli priemerné. A nakoniec boli aj takí, ktorí odišli na prázdniny s veľkým smútkom. Aspoň majú čas sa zamyslieť nad tým, čo chcú dosiahnuť vo svojom živote a vykročiť do nového školského roku s väčším úsilím. Športový deň Športový deň sa uskutočnil dňa na ihrisku školy v Chminianskych Jakubovanoch. Cieľom bolo uvedomiť si význam medziľudských vzťahov a zdravého spôsobu života. Podujatia sa zúčastnili žiaci prvého stupňa. Boli vytvorené štyri 6 členné družstvá, ktoré súťažili v štyroch súťažných úlohách. Prvou úlohou bolo správne zoradiť heslo z písmen (Nenič svoje zdravé telo). Ďalšou súťažou bol hod basketbalovou loptou. V tretej úlohe žiaci prenášali medicimbalové lopty. Poslednou úlohou bolo šplhanie po tyči. Branno-športový pretek Aktivita sa uskutočnila dňa v areáli Komunitného centra v Chminianskych Jakubovanoch. Cieľom bolo aplikovať obľúbené činnosti v praxi. Podujatia sa zúčastnili žiaci druhého stupňa. Boli vytvorené 5 členné družstvá, ktoré plnili súťažné úlohy v jednej športovej disciplíne a troch vedomostných oblastiach (hod granátom, Vlastiveda, Prírodoveda a Zdravoveda). Ostatní spolužiaci ich povzbudzovali a dotvárali celkovú radostnú atmosféru branno-športovného preteku.

10 10 Učenie s radosťou Od 1.mája 2008 do 30.mája 2009 prebiehal projek financovaný Nadáciou pre deti Slovenska Hodina deťom s názvom Učenie s radosťou. Cieťom projektu bolo zvýšiť kvalitu života detí a mladých ľudí, vytvoriť im priestor pre zmysluplne využívanie voľného času a vzdelávacími aktivitami umožniť mladým ľuďom realizovať sa, prezentovať komunitu v pozitívnom svetle a prispievať k búraniu barier medzi majoritou a minoritou. Cieľová skupina boli deti od 6 15 rokov a mladí ľudia od rokov. Sú to žiaci našej školy a mladí ľudia, ktorí pracujú ako dobrovoľníci v komunitnom centre. V júli bol zorganizovaný denný letný tábor pre deti od 6 do 15 rokov. Zúčastnili sa ho hlavne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dvojtýždňový tábor s dennou dochádzkou sa realizoval v komunitnom centre. Prvý týždeň bol v dňoch od do a druhý od do Deti tam mali možnosť kvalitne tráviť voľný čas v príjemnej a tvorivej atmosfére. Tábor navštevovalo 30 detí. V mesiaci september a október sa uskutočnil kurz šikovných rúk. Jeho cieľom bol rozvoj manuálnych zručností ako je maľovanie, modelovanie, vyšívanie, zhotovovanie výrobkov z prírodných materiálov. Kurz navštevovalo 20 detí. V novembri sa začali aktivity pre dospelých. Prvá aktivita bola Poznávanie vlastnej identity, kde mladí ľudia, formou dialógu, spoznávali samých seba. Priblížili si svoj pôvod, ako si vytvárať zdravé sebavedomie. Venovali sa aj konfrontácii rozdielnych životných skúseností, príbehov a hľadanie svojich silných stránok. S úspechom sa stretli rozhovory o rómskej rodine, zaujímavým pre všetkých bolo zostavenie rodokmeňa. Do aktivít bolo zapojených 20 mladých ľudí. V decembri a v januári bol zrealizovaný kurz čítania a čitateľských zručnosti. Mladí ľudia dostali možnosť overiť si, čo všetko si ešte pamätajú zo školy, keďže doma veľa príležitosti na čítanie nemajú. Naučili sa vzťahu ku knihe, spoznali rôzne druhy kníh, encyklopédií, časopisov. Rozvíjali si slovnú zásobu a zvyšovali úroveň čítania. V mesiacoch február a marec prebehol počítačový kurz, kde mali mladí ľudia možnosť oboznámiť sa so základnými funkciami počítača, čo je word, písanie vo worde, kopírovanie, ďalej, čo je internet a jeho možnosti. Posledný kurz písania sa realizoval v mesiacoch apríl a máj. Poskytli sme mladým ľuďom príležitosť na zopakovanie a upevnenie učiva zo školy v oblasti písania.

11 11 Mali možnosť zopakovať si abecedu, prepisovali rôzne texty, vypisovali tlačiva, dotazníky, napísali svoj životopis. Na záver kurzu sa uskutočnila súťaž o najlepšie napísanú slohovú úlohu. Všetky aktivity splnili svoj cieľ, pretože sme dali priestor deťom a mladým ľuďom zmysluplne využiť svoj voľný čas a aspoň na niekoľko hodín odpútať sa z málo podnetného prostredia. Všetky aktivity boli veľmi príťažlivé, ale asi najväčší úspech mal detský letný tábor a tiež kurz šikovných rúk. Detský letný tábor bol organizovaný už druhý rok a keďže sa teší veľkému úspechu, chceli by sme v tejto aktivite pokračovať aj v budúcnosti. Letné tábory a aktivity Počas leta sa konali mnohé tábory, na ktorých sa mohli zúčastniť deti našej školy. Mnohých sme tam stretli a na ich tvárach bol úsmev a radosť. Na rôznych aktivitách mali prítomní žiaci možnosť naučiť sa niečo nové, doposiaľ nepoznané. Nechýbalo ani množstvo odmien, na ktoré prispeli rôzne nadácie. Viac sa nám už oni sami predstavia na nasledujúcich stránkach. Nový školský rok - otvorenie Po prázdninách, bohatých na rôzne tábory a aktivity, sme opäť zasadli do školských lavíc. 2. septembra sa začal sa nový školský rok 2009/2010. Ako každý rok, tak aj tento rok bolo slávnostne otvorenie na školskom dvore. Pani riaditeľka privítala všetkých úvodným slovom a povzbudila, hlavne maličkých, ktorí prišli do školy po prvý krát. Jej zástupcovia oboznámili žiakov s triednymi učiteľmi a organizáciou školy. Taktiež boli predstavení aj noví učitelia, ktorým prajeme, aby sa im v škole páčilo. Mgr. J. Rusiňák, Bc. M. Šankweilerová Foto: Mgr. Rusiňák, Mgr. Lanščák

12 12 BEZ NUDY POD SPIŠSKÝM HRADOM Po Čičave, Juskovej Voli a Kopytovskej doline sa v tomto roku zišla skupina 40 rómskych žiakov špeciálnej základnej školy, 4 pedagogických pracovníkov školy, 1 zdravotníka a 2 zástupcov rómskych rodičov, v prekrásnom prostredí Kaštieľa v Bijacovciach. Motivačno-pobytový letný tábor Bez nudy pod Spišským hradom podporila Nadácia pre deti Slovenska, Hodina deťom, ktorej patrí naša úprimná vďaka. Realizácii naplánovaných aktivít programu pomohlo aj skoro vzorné počasie. Už stačilo iba chcenie tímu pedagogických pracovníkov školy prekonať únavu z koncoročného kolotoča povinností a odmeniť celoročnú snahu žiakov i rodičov výletom. Výletom mimo prostredia osady, ktorý znamená pre tieto deti z viacpočetných rodín v hmotnej núdzi veľakrát jedinú cestu niekam inam. Vidieť i zažiť iné spôsoby života, kultúry a zároveň prezentovať samých seba. Štvrtý ročník už predstavoval istý systém povzbudzovania a výziev počas celého školského roka na triednických hodinách, v školskom časopise, pri hodnotení práce. Žiaci vedeli, že nula vymeškaných hodín, plnenie stanovených úloh disciplíny, hygieny, poriadku, účasť v mimoškolských súťažiach, zabezpečí snaživcom účasť na letných aktivitách. Z fotiek, rozprávania priamych účastníkov aj zo zápiskov pamätníčkov minulých ročníkov všetci vedeli, že odplata bude sladká. Prelínanie oblastí z poznania histórie, dobového náradia, šperkov, architektúry i odevov, zachytili deti verne v tvorivých hradných dielňach. Svoju tanečnú, spevácku i poetickú tvár ukázali deti so správnym rómskym temperamentom pri súťažiach Miss tábora, Let s dance či Superstar Vieru vo vlastné dary inakosti odvážne od prezentovali súťažiaci aj pred zvedavou kamerou a mikrofónom redaktoriek Rómskej tlačovej agentúry z Košíc. Športovú zdatnosť a ohybnosť si všetci s radosťou trénovali v hudobnopohybovej zostave pri rozcvičke a v športových zápoleniach bedmintonu, futbalu, pingpongu, tenisu, vybíjanej či prehadzovanej.

13 13 Priestory internátu poskytovali deťom možnosť starať sa o osobnú hygienu, poriadok, disciplínu a pravidlá slušnosti v spoločnosti cudzích ľudí. Nekonfliktný pobyt, skôr slová pochvaly od domácich obyvateľov, personálu jedálne dáva VIERU. Vieru, ktorá vštepuje, že oni sami môžu veľa urobiť, dokázať, ak chcú a snažia sa. Tá pomôže rómskym deťom i nám všetkým uveriť, že zmena, ktorá sa deje postupne, vlastným formovaním a vzájomným ovplyvňovaním, je síce náročná, bez ohurujúcich ekonomických ukazovateľov, zakliesni sa však cez spomienky a prežité chvíle do pamäte tak hlboko, aby dokázali prekonať stigmy a žiť. Mgr. D. Ondovčíková Foto: autor článku DROGY (FAKT) NIE Týždenný denný tábor sa konal v čase od do v ŠZŠ Chminianske Jakubovany a jej okolí. Tábor podporil Nadačný fond skupiny VSE spracovaný Karpatskou nadáciou. Cieľom aktivity bolo predchádzať užívaniu omamných látok a tak formovať odmietavé postoje a názory mladej generácie a spoločnosti na užívanie drog, uvedomiť si význam medziľudských vzťahov a zdravého spôsobu života, aplikovať obľúbené činnosti v praxi Letného denného tábora sa zúčastnilo 36 žiakov školy, dvaja stredoškoláci a dvaja z radov dospelých. Všetci prichádzali každé ráno do priestorov školy o 8,00 hod. a odchádzali o 13,00 hod. Pred samotnou realizáciou aktivít sa žiaci rozdelili do štyroch desať členných družstiev. Každé družstvo bolo pomenované podľa ovocia, ktoré si vylosovalo Čerešne, Slivky, Hrušky a Jablká. Družstvá si zvolili vedúceho a všetci sa dohodli na určitých pravidlách, ktoré sa museli dodržiavať, ako aj systém bodovania jednotlivých aktivít. Každý deň bol zameraný na niektorú z tém, ktoré si vedúci pre deti pripravili a prezentovali ju prostredníctvom počítača na interaktívnej tabuli.

14 14 Keďže išlo o protidrogovú prevenciu, témy boli zamerané na: Pondelok: Človek a zdravie, Utorok : Fajčenie a fetovanie, Streda: Alkohol a káva, Štvrtok: Tabletky ako droga, Piatok: Vyhodnotenie celého týždňa. Prostredníctvom prezentácií, obrázkov a rôznych filmových dokumentov sa deti dozvedali viac o jednotlivých drogách a o ich škodlivosti na organizmus. Tiež sa každý deň zúčastňovali rôznych, vedomostných, výtvarných, športových, tanečných a speváckych súťaží, aktivít a hier a tie mohli potom využiť pri hrách s deťmi v ich komunite. Posledný deň všetci dostali zošity, do ktorých si budú zapisovať aktivity, ktoré zrealizovali s deťmi v komunite. Poznámky donesú do školy na začiatku školského roka. Najlepšie družstvá boli počas jednotlivých dní odmenené sladkosťami a na záver letného tábora sa uskutočnilo veľké vyhodnotenie všetkých zúčastnených. ODZNAK Mgr. G. Grešová Foto: Mgr. J. Rusiňák Tento týždenný denný tábor sa konal v čase od do v ŠZŠ Chminianske Jakubovany a jej okolí. Uskutočnil sa vďaka podpore Ministerstva vnútra SR. Cieľom bolo predchádzať užívaniu omamných látok, kriminalite, násiliu a vandalizmu, a tak formovať odmietavé postoje a názory mladej generácie a spoločnosti na tieto protispoločenské javy. Uvedomiť si význam medziľudských vzťahov a zdravého spôsobu života, aplikovať obľúbené činnosti v praxi Prázdninovej aktivity sa zúčastnilo 36 žiakov školy, ktorí boli odporúčaní triednym učiteľom za prospech, dochádzku a reprezentáciu školy. Letného denného tábora sa tiež zúčastnili aj dvaja stredoškoláci a dvaja z radov dospelých. Všetci prichádzali každé ráno do priestorov školy o 8,00 hod. a odchádzali o 13,00 hod. Pred samotnou realizáciou aktivít sa žiaci rozdelili do štyroch desať členných družstiev a každé družstvo bolo pomenované podľa farby, ktorú si vylosovalo Červení, Zelení, Hnedí a Žltí. Vzniknuté družstvá si zvolili svojho vedúceho.

15 15 Každý deň bol zameraný na niektorú z tém, ktoré si vedúci pre deti pripravili a prezentovali ju na interaktívnej tabuli. Keďže išlo o prevenciu proti kriminalite, témy boli zamerané na: Pondelok: Krádeže, Utorok : Drogy, Streda: Vandalizmus, Štvrtok: Násilie, Piatok: Vyhodnotenie celého týždňa. Prostredníctvom prezentácií, obrázkov a rôznych filmových dokumentov sa deti dozvedali viac o kriminalite a drogách. Tiež sa každý deň zúčastňovali rôznych, vedomostných, výtvarných, športových, tanečných a speváckych súťaží, aktivít a hier a tie mohli potom využiť pri hrách s deťmi v ich komunite. V posledný deň všetci dostali zošity, do ktorých si mali zapisovať aktivity, ktoré s deťmi v komunite urobili a mali ich doniesť na začiatku školského roka. Aktivity spojenej s besedou s príslušníkom policajného zboru a prehliadkou práce kynológov sa zúčastnila aj TV JOJ, ktorá zaradila reportáž o tomto dni do svojho vysielania - Kriminoviny dňa Najlepšie družstvá boli počas jednotlivých dní odmenené sladkosťami a na záver letného tábora sa uskutočnilo veľké vyhodnotenie všetkých zúčastnených. Mgr. G. Grešová Foto: Mgr. J. Rusiňák MLADÝ AKČNÝ TÍM - MAT Vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry Konta Orange, n. f. sme mohli uskutočniť letnú prázdninovú aktivitu pre žiakov. Tento denný letný tábor sa konal v čase od , v čase od 8,00 hod. do hod. Program tábora vychádzal zo syláb, ktoré sme si pripravili v prípravnej fáze projektu. Žiaci pracovali podľa vopred stanoveného denného režimu: 8,00 9,00 hod. V zdravom tele zdravý duch zostava cvičení a hygiena 9,00 10,00 hod. - aktivita 10,00 10,30 hod. desiata, ktorú si žiaci pripravovali samostatne 10,30 13,00 hod. aktivita

16 16 Deň v tábore začínal rannou osobnou hygienou a kondičnou rozcvičkou, neskôr sa žiaci venovali vopred pripraveným aktivitám. Oboznámili sa so zásadami prvej pomoci s názornými ukážkami, osvojili si základy správneho stolovania, spoznávali prírodu, zhotovili si atlas liečivých rastlín. Najväčšiu radosť mali pri hygiene vlasov a následne sa zúčastnili súťaže o Najšikovnejší hrebeň. To sa im veľmi páčilo. Na záver si žiaci zhotovili karnevalové masky a ukončili sme to diskotékou a s chutnou opekačkou. Medzi jednotlivými aktivitami si žiaci samostatne pripravovali desiatu. Niekomu sa darilo, inému sme museli pomôcť. Deťom sa v tábore páčilo a možno sa ešte stretneme niekedy nabudúce. NÁJDIME POTEŠENIE Z UČENIA Mgr. I. Vašková Foto: Mgr. E. Kuchárska Projekt podporila nadácia Ekopolis Zelené oázy Našim zámerom bolo upraviť nevyužívaný priestor pri škole a vybudovať polyfunkčné stredisko zelený areál s altánkom a gymnastickou hojdačkou tak, aby mohol slúžiť deťom a mládeži pri vyučovacom procesu i mimo neho. Vytvorený areál bude miestom na výučbu prírodovedných predmetov, výtvarnej výchovy, na zážitkové vyučovanie v prírode, škola v prírode, pozorovanie, realizovanie environmentálnych krúžkov, prvkov telesnej výchovy, poslúži na oddych pre deti počas prestávok. Denne ho využijú aj deti z materskej školy a deti z neďalekých dvoch bytoviek či už na hranie, preliezanie, šplhanie alebo ako útočisko v letných dňoch pred slnkom. Svoje uplatnenie bude mať aj pri jarných a letných prázdninových táboroch. Vybudovaním polyfunkčného strediska sa vytvorí nová, zaujímavejšia a alternatívna možnosť vyučovania, spestrí chudobné možnosti využívania voľného času deťom a mládeži v obci a tým prispeje k eliminácii vplyvu negatívneho trávenia voľného času v osade a nečinným zaháľaním. Výstavba oddychovej zóny sa podarila predovšetkým vďaka iniciátorke projektu Bc. Priščákovej Gabriele, usilovným staviteľom a miestnemu rezbárovi, p. Ivankovi, ktorý obohatil oddychovú zónu s altánkom soškou matky - ochrankyne. Bc. G. Priščáková

17 17 Pestrá roláda Potrebujeme: 6 vajec,1 lyžica hladkej múky, 100 ml mlieka, 30 g masla, 3 plátky šunky, 12 kyslých uhoriek, 1 paradajka, mleté čierne korenie, soľ Postup: Vajcia vyšľaháme, okoreníme a osolíme. Pridáme lyžicu hladkej múky, mlieko a vypracujeme redšie cesto. Vo väčšej panvici rozpustíme maslo a upečieme omeletu. Vychladnutú omeletu preložíme na kúsok alobalu. Uhorky a paradajku pokrájame na tenšie pásiky. Omeletu obložíme plátkami šunky a pokrájanou zeleninou. Pomocou alobalu omeletu opatrne zrolujeme a necháme asi 2 hodiny vychladnúť. Krájame ako roládu a podávame s čerstvým hlávkovým šalátom. Domáca tribitka Potrebujeme: (na 20 kusov) Cesto: 5 vajec 5 PL kryštálového cukru, 2 PL hladkej múky, 2 PL polohrubej múky Krém: 1. l mlieka, 3 balíčky Zlatého klasu, 6 PL kryštálového cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 250 g rastlinného tuku na pečenie, 2 balíčky vanilkových keksov, hotová čokoládová poleva na ozdobenie Postup: Z bielkov a cukru vyšľaháme sneh, do ktorého postupne pridáme žĺtky, hladkú a polohrubú múku. Zľahka premiešame varechou. Cesto pečieme na plechu vystlanom papierom na pečenie v rúre vyhriatej na 180 C 15 až 20 minút. Z mlieka, zo Zlatých klasov, z kryštálového a vanilínového cukru uvaríme krém. Ešte do horúcej masy dáme rastlinný tuk a vyšľaháme. Na vychladnuté upečené cesto nalejeme teplý krém a rovnomerne rozložíme keksy. Povrch polejeme čokoládovou polevou. Mgr. G. Grešová

18 18 Pomôcky: farebný papier (odkazové štítky) lepidlo nožnice špajľu korálik Postup: z farebného papiera si nastriháme štvorce 8cm x 8cm štvorec prehneme na polovicu - do trojuholníka rohy trojuholníka zložíme k sebe - opäť máme štvorec trojuholníky na štvorci vyhneme von krídelká, ktoré nám vznikli, roztvoríme a zatlačíme odstávajúce malé trojuholníčky odstrihneme vrchné trojuholníčky zložíme k sebe - dnu protiľahlé strany zlepíme takto vytvoríme 6 lupienkov lupienky zlepíme po tri časti na špajľu si navlečieme korálik prilepíme na prvé tri zlepené lupienky dolepíme ďalšie lupienky kúskom papiera podlepíme hlávku kvetu Mgr. Z. Pavlíková Zdroj:

19 19 Pokračujeme so sériou rád, ktoré sa týkajú DYS- LEXIE - poruchy čítania. Prinášame ďalšie rady a cvičenia. 8. Cvičenie zamerané na rozvoj myslenia Cvičenie na hľadanie slov a písmen Dieťaťu dáme starý časopis alebo noviny a necháme ho vymaľovávať, podčiarkovať slová alebo len samostatné písmenká, ktoré si najviac mýli alebo mu idú ťažko písať a čítať. 9. Cvičenie zamerané na rozvoj myslenia a pozornosti Hádanky so slovami na porovnávanie slov Dieťaťu dávame hádanky zložené z dvojice podobných slov, pri ktorých dieťa bude musieť určiť či sú rovnaké alebo odlišné, čím sú rovnaké alebo čím sa líšia. Napr. krik krík ples pleš piť- biť koza- kosa chasa- kasa 10. Cvičenie zamerané na pozornosť a pohotové vnímanie Cvičenie na hľadanie predmetov a vecí Pri prechádzke menujeme rôzne predmety a veci, ktoré vidíme a dieťa bude mať za úlohu tieto predmety zrakom nájsť a povedať, či sa nachádzajú napravo alebo naľavo. 11. Cvičenie zamerané na rozvoj myslenia Cvičenie na tvorenie slov s rovnakým základom Slovné hry, ktoré môžeme hrať kdekoľvek (v aute, na prechádzke, doma): určime si spoločne základ slova a úlohou je striedavo hovoriť slová, ktoré obsahujú tento základ. napr. CHOD - východ, príchod, pochod, rozchod LET- prílet, nálet, výlet

20 Cvičenie zamerané na rozvoj myslenia Cvičenie na tvorenie nových slov Povieme ľubovoľné slovo, na ktoré musí dieťa nadviazať tak, že použije dve posledné hlásky z nami povedaného slova a vytvorí nové slovo, ktoré sa začína na dané hlásky a pokračuje ďalšie dieťa. napr. ruka - káva - varecha - chalupa - palica Cvičenie zamerané na rozvoj myslenia, analýzy a syntézy slov Cvičenie na analýzu a syntézu slov - hra: MIMOZEMŠŤANIA Deti sú mimozemšťania a dorozumievajú sa medzi sebou tak, že slová slabikujú, prípadne i hláskujú. napr. Po- daj- mi- ru- ku! P- o- d- a- j- m- i- r- u- k- u! Ak oslovené dieťa rozumie, musí pokyn vykonať. Začíname otvorenými slabikami, dvojslabičnými slovami a postupne zvyšujeme obtiažnosť. 14. Cvičenie zamerané na rozvoj zmyslového vnímania a pozornosti - cvičenie na rozvoj sluchového vnímania Cvičenie rozoznávania slov s danou hláskou - hra: HLÁSKA NÁS ZOBUDÍ Deti upozorníme na danú hlásku, na ktorú musia dávať pozor. Deťom, ktoré ležia akože spia, hovoríme rôzne slová. Ak počujú slovo, v ktorom je daná hláska, prebudia sa a vyskočia. Danú hlásku zaradzujeme najprv na začiatok slov, potom na koniec slov a potom aj uprostred slov. napr. S sova, slnko, svetlo, sukňa... pas, kus, hus... hasiči, presun, kosenie... Bc. M. Lyachová

21 21 DROGÁM Informačné okienko: Alkohol Alkohol je často označovaný za drogu číslo jeden. Navyše je to droga legálna, čo je zaiste jednou z príčin jeho hromadného rozšírenia a nekritického užívania a zneužívania. Ešte stále zomiera na následky užitia alkoholu a rozvinutia ochorenia nazývaného alkoholizmus veľké množstvo ľudí. Alkohol dnes poznajú ľudia všetkých vekových kategórií. Kontakt s ním majú dospelí, ale aj deti a mládež. Alkohol akosi patrí k nášmu každodennému životu, pije sa pri mnohých príležitostiach, sprevádza ľudí pri oslavách všetkých významných životných udalostí od narodenia až po smrť. Dnes už však vieme, že alkohol spôsobuje: spomalené reakcie na podnety okolia, spomalené reflexy, zhoršenú koordináciu, zníženú schopnosť jasne myslieť, zvracanie, nejasné videnie, vynechanie pamäti, cirhózu pečene, pri chronickej otrave trvalé poškodenie mozgu, srdcové choroby, dopravné nehody- kriminalitu, smrť. Mgr. G. Grešová

22 22 Komunitné centrum Spolu Chminianske Jakubovany je členskou organizáciou Partnerstva sociálnej inklúzie Šariš PSI Šariš / Táto organizácia, ktorá vznikla v roku 2004 s cieľom prispievať k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie občanov, ktorí žijú v pôsobnosti okresov Prešov a Sabinov. Členskou základňou PSI Šariš sú: Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity VÚC Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov /ÚPSVaR/ Inštitúcie štátnej správy a samosprávy Mimovládne organizácie Podnikateľské subjekty Zástupcovia cieľových skupín V súčasnosti realizuje PSI Šariš projekt sociálno-informačnej banky /SIB/, ako novej formy sociálnej práce a pomoci založenej na efektívnej komunikácii subjektov v regiónoch : 1. zadávateľov sociálnych služieb /obce, mestá/ 2. poskytovateľov sociálnych služieb /prioritne mimovládne organizácie / 3. prijímateľov sociálnej pomoci /osoby v nepriaznivej sociálnej situácii/. Konkrétnym príkladom efektívnej komunikácie bolo stretnutie za okrúhlym stolom v priestoroch ZŠ Prostejovská, Prešov. Stretnutie otvorila mládež OZ Barlička s dojímavým hudobno-tanečným programom Planéta radosť na motívy Malého princa. Ďalšie body programu boli zamerané na riešenie záškoláctva. Prizvaní pracovníci Mgr. Matiašová a PeaDr. Fáber z ÚPSVaR Prešov pri tejto príležitosti vyzdvihli spoločný postup vedenia a učiteľov školy, ale aj terénnych sociálnych pracovníčok obce pri sanácii rodiny. Uviedli, že lokalita Chminianske Jakubovany sa vždy javila najhoršie, avšak systematickým riešením vzniknutých problémov ju odporučili ako pozitívny príklad dôslednej a dlhodobej práce, spolupráce a motivácie.

23 23 Činnosť dobrovoľníkov Komunitného centra Spolu i peripetie pri hľadaní ciest k úspechu v edukácii rómskych žiakov, odprezentovali účastníčky stretnutia za okrúhlym stolom - Inga Švecová, terénna sociálna pracovníčka a Mgr. Dáša Ondovčíková, asistent učiteľa ŠZŠ. Všetkým patrí úprimná vďaka. Bc. G. Priščáková

24 24 Vymaľovaný obrázok vhoď prostredníctvom svojho učiteľa do Jakubkovej schránky do Časopis Jakubko vydáva ŠZŠ Chminianske Jakubovany Redakcia : Mgr. Ján Rusiňák, Mgr. Gabriela Grešová, Mgr. Zuzana Pavlíková, Bc. Mária Lyachová, Mgr. Naďa Čicáková, Mgr. Júlia Demeterová Spolupracovníci : Mgr. Veronika Kunayová výchovný poradca, Mgr. Iveta Vašková, Bc. Gabriela Priščáková, Ing. Pavol Uličný, p. Milan Beniš - väzba Jazyková úprava : Mgr. Naďa Čicáková Ilustrácie : Bc. Mária Lyachová Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojou prácou a tvorivosťou pri vzniku tohto čísla. Milí kolegovia, nebojte sa prispievať a svoje nápady, postrehy a pochvaly vhadzujte do Jakubkovej schránky. Uzávierka vašich príspevkov je do Názvy rubrík: Chrabromil a Bystrohlav boli inšpirované knihou Harry Potter. Foto obálka:

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných rómskych komunít. Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Spolupráca materskej školy s rodinou detí z marginalizovaných

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Environmentálne projekty pre deti

Environmentálne projekty pre deti Environmentálne projekty pre deti Skupina Veolia Energia na Slovensku SKUPINA VEOLIA ENERGIA NA SLOVENSKU 2 Naše služby Energetická efektívnosť Centrálne zásobovanie teplom Služby pre priemysel Veolia

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2017/2018 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Vypracovanie rozvrhu školského psychológa v spolupráci

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút.

Matematika test. Cesta trvala hodín a minút. GJH-Prima Test-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Súčet Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 18 úloh a má 4 strany. Úlohy

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Plán práce školského psychológa

Plán práce školského psychológa Plán práce školského psychológa na školský rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Lucia Paulenková 1 September Vypracovanie plánu práce školského psychlóga. Evidencia žiakov s poruchami správania a pozornosti.

Více

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie

Spojená škola, Centrálna 464, Svidník. Plán práce koordinátora prevencie Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník Plán práce koordinátora prevencie Vypracovala: Brudňaková Valentina Šk. rok.: 2011/2012 Schválené riaditeľom SŠ dňa: Podpis riaditeľa školy: ČASOVO-TEMATICKÝ

Více

OBČASNÍK NEVÄDZA č.1. A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS

OBČASNÍK NEVÄDZA č.1. A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS OBČASNÍK NEVÄDZA č.1 A opäť v laviciach 2015/2016 ŠKOLSKÝ ČASOPIS Ahojte! Vitajte v novom školskom roku! Tešíme sa na Vás!!! Prajeme úspešný štart, veľa síl a radosti. Príhovor Novinky Akcie školy A opäť

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011 17. november 2011 - Medzinárodný deň bez fajčenia vyhodnotenie realizovaných aktivít Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Pracovníci odborov podpory zdravia na regionálnych

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Sú to aj naše národnostné práva III. ročník. Škola mojimi očami. (rozprávanie)

Sú to aj naše národnostné práva III. ročník. Škola mojimi očami. (rozprávanie) Sú to aj naše národnostné práva III. ročník Škola mojimi očami (rozprávanie) Dané jednoduché rozprávania žiakov 6.A triedy vznikli po predchádzajúcej besede s týmito žiakmi. Po prečítaní ich písomných

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013

Môj dom Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Buchelová 2013 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Môj dom Pracovné listy

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút.

Názov: Osmóza. Vek žiakov: Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút. Názov: Osmóza Témy a kľúčové slová: osmóza, koncentrácia, zber dát a grafické znázornenie. Čas na realizáciu: 120 minút Vek žiakov: 14 16 rokov Úrovne práce s materiálom: Úlohy majú rôznu úroveň náročnosti.

Více

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít

Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu u detí z marginalizovaných rómskych komunít Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie)

Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Kombinatorická pravdepodobnosť (opakovanie) Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Cvičenie 1 Beáta Stehlíková, FMFI UK Bratislava www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Príklad 1: Zhody

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy.

To bolo ľahké. Dokážete nakresliť kúsok od prvého stromčeka rovnaký? Asi áno, veď môžete použiť tie isté príkazy. Opakuj a pomenuj Nakreslime si ovocný sad Príklad 1 Pomocou príkazového riadku skúste s korytnačkou nakresliť ovocný stromček. Vaša postupnosť príkazov sa možno podobá na nasledujúcu:? nechfp "hnedá? nechhp

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1 040 13 KOŠICE Tvorivé dielne Výroba knihy rodičia deťom Týždenný projekt určený na spoluprácu s rodičmi Spracovali: Mgr. Nika JAMNICKÁ Klára ŠEVČOVIČOVÁ 2014 Materská škola

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja Tatranská húževnatosť sa vo Veľkom Slavkove opláca Obec Veľký Slavkov patrí zaiste medzi jednu zo vstupných brán Vysokých Tatier. Leží iba necelé štyri

Více

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny:

Vzdelávací program: Diferencovaná a kooperatívna výučba ako základ inkluzívnej edukácie v materskej škole. Názov skupiny: Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Diferencovaná a kooperatívna

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

KA1 Mobilita Učiacich sa v OVP v podnikoch. Projekt v rámci Erasmus+ Students Internship in England and Germany

KA1 Mobilita Učiacich sa v OVP v podnikoch. Projekt v rámci Erasmus+ Students Internship in England and Germany KA1 Mobilita Učiacich sa v OVP v podnikoch Projekt v rámci Erasmus+ Students Internship in England and Germany V septembri sme sa dozvedeli o plánovej stáži do Anglicka. Keďže konkurencia bola veľká, všetci

Více

w w w. a l z h e i m e r. s k

w w w. a l z h e i m e r. s k Čo je Alzheimerova choroba? Degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Je to najčastejšia forma demencie - spôsobuje poruchy mozgu

Více

PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA TRIEDA: IV.B

PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA TRIEDA: IV.B PLÁN TRIEDNEHO UČITEĽA ŠK. ROK 2011/2012 TRIEDA: IV.B Celoročný projekt: Cestovatelia v čase a priestore Triedna učiteľka: Mgr. Martina Pašková CELOROČNÁ TÉMA: Cestovatelia v čase a priestore Projekt CESTOVATELIA

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Inovačné formy spolupráce

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku Palisády 46, Bratislava PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy

Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Nadácia Volkswagen Slovakia a detské domovy Projekt: Vianočné video Október 2012 Podstata a fázy projektu I. fáza - zozbierame videí s vopred zadaným scenárom - 10 najlepších z týchto videí vyhrá stavebnicu

Více

Plán práce výchovného poradcu

Plán práce výchovného poradcu Plán práce výchovného poradcu Školský rok: 2014/2015 Mgr. Marcela Hlbočanová Výchovný poradca pracuje podľa ročného harmonogramu práce, ktorý obsahuje trvalé a terminované úlohy. Trvalé úlohy 1. Vychádzať

Více

OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany

OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany MANUÁL SPOLUPRÁCE MEDZI ZŠ KAPUŠANY A OBCOU KAPUŠANY pre riešenie priestupkov na úseku školstva a výchovy mládeže pri zanedbávaní plnenia

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Príloha A Dotazník pre učiteľov (pilotážny prieskum)

Príloha A Dotazník pre učiteľov (pilotážny prieskum) PRÍLOHY 148 Príloha A Dotazník pre učiteľov (pilotážny prieskum) D O T A Z N Í K Milá kolegyňa, milý kolega. Pred sebou máte dotazník týkajúci sa práce so žiakmi prejavujúcimi nadanie v matematickej oblasti.

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností Odpovede nie je možné upraviť Európsky týždeň odborných zručností Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného formulára. Ak sú informácie o Vašom

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, Žilina

Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, Žilina Máj 2015 v zariadení Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina 13. 5. 2015-5. ročník Biblickej olympiády Klienti nášho zariadenia, Anka Boggerová, Miško Holec, Ing. Peter Dubovký,

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle

IngA- Inžinier v automobilovom priemysle IngA - Inžinier v automobilovom priemysle Katarína Petruľáková, Volkswagen Slovakia a.s. Naša vízia IngA- Inžinier v automobilovom priemysle I. 2007/2008 II. 2008/2009 III. 2009/2010 Trainee Program Štipendium

Více

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69

1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 Typové úlohy z matematiky - PS EGJT LM - 8-ročné bilingválne štúdium Bez použitia kalkulačky 1. Otec, mama a dcéra majú spolu 69 rokov. Koľko rokov budú mať spolu o 7 rokov? a) 76 b) 90 c) 83 d) 69 2.

Více

MATURITA Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013

MATURITA Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 MATURITA 2013 Základné informácie k opravnému termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 Bratislava jún 2013 Základné informácie k opravnému termínu

Více

Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban Kuzmányho 5 Banská Bystrica Poďakovanie

Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban Kuzmányho 5 Banská Bystrica Poďakovanie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Základná organizácia Myjava 14.marca 2011 Anatex,s.r.o Ing.Vladislav Klajban 974 01 Dovoľte poďakovať sa Vám za poskytnutie Vášho sponzorského daru. Váš dar nám

Více

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE

HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE ŠÍRENIE A VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV PROJEKTOV HOTELOVÁ AKADÉMIA, JUŽNÁ TRIEDA 10, KOŠICE Názov projektu: Dobrou praxou k dobrej práci Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Typ akcie: KA102

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR TĚLOVÉHO DESIGNU FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF BODY DESIGN

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR TĚLOVÉHO DESIGNU FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF BODY DESIGN VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR TĚLOVÉHO DESIGNU FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF BODY DESIGN TREES HAVE THE POWER BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

Plán podujatí na rok 2016

Plán podujatí na rok 2016 Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesra č. 419/49m 044 02 Turňa nad Bodvou, Tel: 055 / 466 2101 JANUÁR Plán podujatí na rok 2016 3.1.2016 Novoročné posedenie spevokolu Búzavirág 16.00 spevokol

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami

Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami Cieľová skupina bola oslovená v rámci projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC). Cieľom dotazníka je zistiť záujem osôb so špeciálnymi

Více