INDUSTRIAL OFFICE INVESTMENT PROPERTY MANAGEMENT MARKETING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDUSTRIAL OFFICE INVESTMENT PROPERTY MANAGEMENT MARKETING"

Transkript

1 INDUSTRIAL OFFICE INVESTMENT PROPERTY MANAGEMENT MARKETING

2 Keď cete riť svoju prácu d, musí Vás baviť.

3 ÚVODNÉ SLOVO Spsť 108 AGENCY pôsí na Slovensku dva ky a pas tejto dy sa m podarilo vybudovať si abilné poavenie na trhu a silu úešne konkuvať lokálnym ako naddným iam. Som veľmi rada, že sa m podarilo zšíriť tím pfesiov na Slovensku, tím ľudí, orý práca baví, nerácú motiváciu a nmä via čo ria. Osným, zodpovným príupom a alivým načúvaním sa snažíme poopiť individuálne potby každého klienta v lai komerčný nehnuteľí a jsť vhodné riešenie. Naša práca s dduo baví!

4 O NÁS Sme alit-konzultantská sť s výhradným zameraním na komerčné nehnuteľi. Máme silné zázemie skúsený odborníkov, orý práca baví a nerácú motiváciu. V lai komerčný nehnuteľí zabezpečume komplexné služby jomcom a vlaníkom nehnuteľí na Slovensku, v Českej publike a v Poľsku. Našu prácu zakladáme na osm príupe ku klientom, avšak na to, aby sme bi lepší ako oatní, potbné i niečo viac. Slume dianie na trhu a vždy hľadáme vé cey, ako nlepšie pomôcť naším klientom a partnem pri naplnení i požiadaviek. Máme silné zázemie v tíme skúsený ľudí, orí sú pfesii a práca i baví. Špecializume sa na segment priemyselný nehnuteľí a zameriavame sa na inveičné poradenvo, rávu nehnuteľí a marketingovú podporu, čím ponúkame ucelenú ponuku naši služieb a poskytume kvalitný poradenský servis.

5 108 AGENCY V ČÍSLACH 108% nasadenie 3 pky LOGISTIKA PRIVÁTNE INVESTORI E-COMMERCE FINANCIE VEĽKOOBCHOD MALOOBCHOD VÝROBA SLUŽBY IT A TELEKOMUNIKÁCIE AUTOMOTIVE VETROPACK AREVA ČESKÁ POŠTA DACHSER EWALS CARGO AUTO KELLY SGL ČESKÁ SPOŘITELNA ČERVA SYNLAB WERCO LIDL SPARKYS SAPHO EUROPART KUKA BORGERS SCOTT STOBART SPREADSHIRT ENDERS CZ SAZKA XXXLUTZ EXITE pracovný ov klientov m 2 pnaté hodín práce, orá s baví PRAHA BRNO BRATISLAVA 13 konzultantov m 2 pdané nazdený km JAKUB HOLEC MIROSLAVA ŠÁCHOVÁ ONDŘEJ KONOPÁSEK PETER KOLENČÍK MAREK SÝKORA MARTIN ŠUMERA MICHAL BARTHELL ANDREA DROZDOVÁ KATEŘINA KOTNOVÁ LENKA MÁTLOVÁ ONDŘEJ STRAŠIRYBKA MAREK VOTAVA JAN HOSPODÁŘ 16 teambuildingov 572 podpísaný zmlúv 152 kg kávy PANASONIC SKANSKA STARGROUP TSR KUHN BOHEMIA CTP CPI VALAD PROLOGIS CTP SKANSKA HB REAVIS P3 PARKS CA IMMO PANATTONI EUROPE VGP CPI GOODMAN AFI EUROPE LORDSHIP CIB GROUP GEMO DAMIKA CENTRAL GROUP CIMEX BEST LOCAL REAL ESTATE AGENCY 2015

6 PRENÁJOM i pjme prieov sa venume nielen vým, ale arším pom, vďaka čomu máme komplexný phľad o dianí na trhu. Sme flexibilní, vieme si poradiť s nevšnými požiadavkami a budume dlhodé vzťahy s našimi klientmi a partnermi. VYHĽADÁME VHODNÚ NEHNUTEĽNOSŤ / VHODNÉ PRIESTORY PRE PODNIKANIE ZORGANIZUJEME OBHLIADKY A ZAISTÍME CENOVÉ PONUKY, POMÔŽEME VYJEDNAŤ OBCHODNÉ PODMIENKY A NÁJOMNÚ ZMLUVU PREJEDNÁME ALEBO PREDĹŽIME EXISTUJÚCU NÁJOMNÚ ZMLUVU ZA VÝHODNEJŠÍCH PODMIENOK PRENAJMEME ALEBO PODNAJMEME NEVYUŽITÉ PRIESTORY SPOLOČNOSTÍ VYHĽADÁME VHODNÝ POZEMOK PRE VÝSTAVBU DO VLASTNÍCTVA PRIPRAVÍME PREHĽAD / ANALÝZU TRHU A TRHOVÝCH PODMIENOK, OCENÍME NEHNUTEĽNOSŤ A POD. PRIEMYSELNÉ ODELENIE sklady výrné prieory logiické služby pozemky výavba na mieru m 2 pnaté 438 transakcií 110 ha pdané 9 konzultantov Naše skúsei a podr znalosť trhu pomáhú k úešnému podnikaniu. Mislava Šáová riaditeľ Slovensko Kompletný phľad ponúk na:

7 ZASTUPOVANIE NÁJOMCOV (T-REP) Zaupovanie jomcov nadavbou bežného dkovania pjmu prieov. Stojíme od začiatku celého pcesu po boku klienta a pomáhame mu vydnať tie nlepšie podmienky pjmu. Vďaka bohatým skúseiam z dnania s pnímateľmi a klientmi vieme, kde a ako minimalizovať riziká z finančného i pvádzkového hľadiska. Služba priša značnú úoru nielen ekomickú, ale tiež časovú. Celý pces od vyhľadávania prieov až po uzatvonie jomnej zmluvy môže byť pnesený na s a klient urí len kľúčové zhodnutie. ORIENTAČNÁ SCHÉMA VYHĽADANIE NOVÝCH PRIESTOROV Časová rsť celého pcesu pri výbe vý prieov vždy individuálna. Po uzatvoní zmluvy naslu príprava prieov podľa požiadaviek klienta. Dĺžka závisí na konkrétny požiadavká a typu pvádzky a môže sa pohybovať v týždňo až mesiaco. ŠPECIFIKÁCIA POŽIADAVIEK PREHĽAD NEHNUTEĽNOSTÍ PRÍPRAVA STRATÉGIE OBHLIADKY PRIESTOROV POROVNANIE PODĽA KRITÉRIÍ UŽŠÍ VÝBER MOŽNOSTÍ KONKURENČNÉ PROSTREDIE REDIE CENOVÉ PONUKY POROVNANIE PONÚK FINÁLNY VÝBER PONÚK VYJEDNÁVANIE PODMIENOK UZAVRETIE ZMLUVY KANCELÁRSKE ODDELENIE kancelárske prieory odné prieory adminiratívne centrá plávané py m 2 pnaté 124 transakcií 3 konzultantov acume u na každom odm prípade, a vďaka tomu efeívne a flexibilne e agume na požiadavky naši klientov. Kateřina Kotvá vúca kancelárskeho oddelenia

8 VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE VE V TR TR TR TR TR TR TR TR TR T OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP O AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC A K og og og og og og og og ogis is is is is Par ar ar ar ar ar a k No No No No No No No No No Nové vé vé vé vé vé vé Mes es es es es es es eo to to to to to to to to P n jo jo jo jo jo jo jo jom m 2 sk sk sk sk sk sk sk sk sk skla la la la la lado do do do do do do do d vý vý vý vý vý vý vý vý v c a kan an an an an an an an an a ce ce ce ce ce ce ce ce celá lá lá lá lá lá l rs rs rs rs rs rs rs rsky ky ky ky ky ky ky ky ky pri ri ri ri ri ries es es es es es e to to to to to to to v pr pr pr pr pr pr pr pr p vý vý vý vý vý vý vý vý v skl kl kl kl kl kl kl kl kl kl k ad ad ad ad ad ad ad o po po po po po po po lo lo lo lo lo ln čn čn čn čn čn čn čn čs os os os os os os os oi ti ti ti ti ti

9 SP AD IA LAB Naga ga Par k, a raha 3 I P jo jom cca m 2 c ho dn ý pr ieov ov na pr evád zku laboratória ČE RVA og ogis Par k ague ue-a -Air irpo port I P jom cca m 2 skladový a ka ncelársky plô

10 INVESTÍCIE Máme dnu z nširší databáz inveov, developev a koncový užívateľov na trhu s nehnuteľsťami. Spupracume ako s malými súkmnými inveormi, tak s naddnými inštitúciami a vždy si dávame záležať na trananti a komplexnej alivoi poskytnutej každému klientovi. Zaupovanie miteľa pri pdi PREVERÍME PODKLADY NUTNÉ PRE PRÍPRAVU PREDAJNÉHO PROCESU A INVESTIČNÉHO MEMORANDA VYTVORÍME DATAROOM DATABÁZU VŠETKÝCH DOKUMENTOV PRE PREDAJNÝ PROCES ZAHÁJIME MARKETINGOVÚ KAMPAŇ A PREZENTUJEME INVESTIČNÚ PRÍLEŽITOSŤ NA TRHU REALIZUJEME OBHLIADKY A VEDIEME PREDAJNÝ PROCES NAJČASTEJŠIE FORMOU DVOJKOLOVÉHO VÝBEROVÉHO KONANIA NA NAJVYŠŠIU PONUKU KOORDINUJEME PROCES DUE DILIGENCE PREVEDENIE PREDMETU PREDAJA ZO STRANY INVESTORA A RIADIME KĽÚČOVÉ JEDNANIE O TEXTE ZMLUVNEJ DOKUMENTÁCIE KOORDINUJEME PREDAJNÝ PROCES DO FÁZY PODPISU KÚPNYCH ZMLÚV A PREVODU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV m 2 pozemkov m 2 komerčný prieov 108 INVESTMENT ADVISORY V ku 2015 sa k šmu inveičnému tímu pripojil Jan Hoodář a vznikla tak platforma 108 Invement Advisory. Vďaka ho viac ako 15 rnej praxi na trhu alitný inveícii sme významne podporili naše služby v rámci inveičného poradenva, kde sa zameriavame na priemyselné, kancelárske a tailové nehnuteľi, bwnfield lokality a luxusný zidenčný a kačný development. 108 Invement Advisory upracu so všetkými oddeleniami, a to napomáha našej vzájomnej synergii, vďaka oj ponúkame klientom komplexné služby.

11 Zaupovanie inveora pri akvizícii VYHĽADÁVAME VHODNÉ INVESTIČNÉ PRÍLEŽITOSTI A SPRACUJEME DÁTA NUTNÉ PRE ICH POSÚDENIE, VYTVORÍME FEASIBILITY STUDY PODROBNÚ ANALÝZU INVESTIČNÉHO ZÁMERU ZASTÚPIME KLIENTA PRI OBCHODNÝCH JEDNANIACH S PREDÁVAJÚCIM A VYJEDNÁVAME KOMERČNÉ PODMIENKY TRANSAKCIE JEDNÁME S PORADCOM, POKIAĽ JE PREDÁVAJÚCI ZASTÚPENÝ RIADIME PROCES PODANIA PONUKY V TENDRE, KOORDINUJEME PROCES DUE DILIGENCE A ZASTREŠUJEME PREVIERKU NEHNUTEĽNOSTI VEDIEME PROCES AKVIZÍCIE DO FÁZY PODPISU KÚPNEJ ZMLUVY A PREVODU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV databáza 400 privátny inveov a developev doterší m 43 mil. EUR Vďaka dlhornému pôseniu v odbo ťažíme z úzkej upráce s inveormi a vlaníkmi nehnuteľí, tí, orá založe na pfesionalite, dôve a priateľský vzťaho. Jan Hoodář partner 108 Invement Advisory

12 Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pana na na na na na na na naso so so so so so so so so so s ni ni ni ni ni ni n c LC LC LC LC LC LC LC LCD Ža Ža Ža Ža Ža Ža Ža Ža Ža Ža Ža Ža Ža Ža Žate te te te te te te te te te te tec I P e výr ýr ýr ýr ýr ýr ýr ýr o né né né né né né né né né n ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho a r ál álu o pl pl p oc oe he m 2 a 24ha ha ha ha ha ha ha poz oz oz oz oz oz oz oz oz oz oz ozem em em em em em emko ko ko ko ko ko ko ko kov i CT CT CT CT CT CT CTP a sl sl sl sl sl sl ný ný ný ný ný ný p r n jo jo jo jo jo jo jo jo jom o i Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gr Gram am am am am am am am am am am amme me me me me me me me me me mer AG AG AG AG AG AG AG A.

13 St St St St St St St St Star ar ar ar ar ar ar ar a G up up up up up up up up up up up up up Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko K lb lb lb lb lb lb lben en en en en en en ev ov ov ov ov ov ova, a, a, a, a, a, a a ra ra ra ra ra ra r ha ha ha ha ha ha 9 I P da da da da da da da d j pr pr pr pr pr pr pr pr prie ie ie ie ie ie ie iemy my my my my my my my my my myse se se se se se se se se seln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln ln lnéh éh éh éh éh éh éh éh éh éh éh éh éh éh ého k u s zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl zl z oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh o ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou m 2 s p om om om om om om om om om om v ev evit it it it it it it it it it it it it it it it ital al al al al al al al al al al al al al al al a iz iz iz iz iz iz iz iz iz iz iz iz izác ác ácie

14 SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ Poskytume ucelené erum služieb oný s adminiratívu, tenickou i ekomickou rávou nehnuteľí. Stalivo sa aráme a zhodcume šiké portfólio nehnuteľí rôzny typov i veľkoí, kde sa na s iehú menšie domáce firmy i veľké naddné i. Tenická ráva STARÁME SA O TECHNICKÚ ÚDRŽBU PRIESTOROV VRÁTANE ICH OPRÁV ZAISŤUJEME REVÍZIU TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRIESTOROV ORGANIZUJEME VÝBEROVÉ KONANIA NA DODÁVKY 3. STRÁN Adminiratívna ráva KOMUNIKUJEME S NÁJOMCAMI A RIEŠIME ICH POŽIADAVKY ZASTUPUJEME MAJITEĽA NEHUTEĽNOSTI V KOMUNIKÁCII S ÚRADMI PRAVIDELNE PRIPRAVUJEME SÚHRN ČINNOSTÍ V DANOM OBDOBÍ TZV. REPORTING VEDIEME EVIDENCIU A VYÚČTOVÁNIE SPOTREBY ENERGIÍ Auálne ve ráve m 2 v 5 o 108 ASSET MANAGEMENT CZECH REPUBLIC 108 AMCR naša seerská sť založe v ku Spojili sme sa s Dušam Bkom, orý má viac než 15 kov skúseí so rávou veľký adminiratívny centier a priemyselný ov a ravu portfólio nehnuteľí s zlohou cez m 2. Vďaka tejto upráci dokážeme naším klientom ponúknuť komplexné erum služieb sahujúce tenickú a ekomickú rávu nehnuteľí, zaienie pjmu nesadený plô, či pdĺženie zmlúv exiujúci jomcov.

15 Ekomické služby STARÁME SA O FAKTURÁCIU NÁJOMCOV VEDIEME ÚČTOVNÍCTVO V NAŠOM SYSTÉME S MOŽNOSŤAMI ZDIEĽANÉHO PRÍSTUPU ZAIŠŤUJEME EKONOMICKÉ AUDITY PREVÁDZKOVANÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ Ďalšie služby ZABEZPEČÍME DOPRAVU ZAMESTNANCOM NA PRACOVISKO ZAISTÍME KVALITNÉ ZÁVODNÉ STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV OPTIMALIZUJEME ENERGETICKÉ VYUŽITIE BUDOV VO VZŤAHU K NÁJOMCOM acume v abilm tíme na vý i zavený po, a pto zumieme rôznym typom pvádzok a nehnuteľí. Dušan Bek partner 108 AMCR ASSET MANAGEMENT CZECH REPUBLIC

16 Ca rrier Ho rné Pe rnice I Exkluzív ívny pd kome rčné ného a ál u s zloh ou m 2 a s m 2 pozemku

17 J& T Hr adec Krá lo vé Nová Zele I Pd komerčne j zóny s z loho hou m 2 Synl ab Cze Cube Offi ce Cent nter er, ah a 6 I Pn ej om cc a m 2 kan ance lárs rsky ky a c hodn ýc h prie ie or ov Sumi sh o Gl al Log ogis ii tics CT Park Plz lzeň I P dn dnan anie ex iu tujú júce cej jo jomn ej zml uvy za hrňu júce cc a m 2 skl adov ý a ka ncel elár sky plôc h Sk an ska Cent ral Eu pe H ding BV aha R6 I P da j po zemk mkov p kom omer erčn čnú vý av avbu s z ozlo loho hou cca m 2

18 MARKETING Vďaka dlhorným skúseiam z marketingu vieme našim klientom pripraviť rýle a efeívne marketingové kampane ušité na mieru klientovi a ho cieľovej skupine. Rozumieme tlačovej ako online klame, upracume s virmi a máme vždy dosť katívny padov na to, aby sme veli šho klienta rávne odlíšiť od oatný. íklady poskytovaný služieb z praxe VYTVORÍME KOMUNIKAČNÚ STRATÉGIU PODPORÍME KOMUNIKÁCIU KREATÍVNOU ONLINE I OFFLINE REKLAMOU SPRACUJEME TLAČOVÉ SPRÁVY A PR ČLÁNKY OSLOVÍME POTENCIÁLNYCH KLIENTOV PRIAMYM MARKETINGOM PRÍPRAVÍME VŠETKY PODPORNÉ MATERIÁLY CTPark Žilin na exkluzívny marketing CTParkov pri vupe i na slovenský trh

19 KLIENTI PARTNERI

20 Česká pošta Kodaňs ká Offi ce Center, aha 10 I P jom cca 1.400m 2 kancelársky prieov p vé sídlo Odštepného závodu ICT služby Českej pošt y

21 Štěr bo ho lská Bus iness Center Ko mple lexn ú rá rávu j bk tu sme zah aháj ájil ili na zač iatk tku ku S m it iteľ eľom j ek tu sme an ov ili ce vú r tratégiu iu, usku tn čnil ili te ni cké úpra ravy interié iéru a kom ompl etnú v íziu dok okum umen táci e. V prieb ebeh ehu pr vý 5 mes iaco v sme sa sadi li 75% pn ím ateľ ný plô lô s z ozlo loho hou m 2, v súč účas as i j bk e celý p na tý. skrz.cz Amer eric ická 23, a raha 2 I P jo m cc a 30 0 m 2 kan celársky ky pri ries eo to v pr e vé síd ídlo o ln oi

22 108 AGENCY ZBLÍZKA Nahliadnite, s kým sa môžete v 108 AGENCY tnúť a o Vám môže pomôcť pri Vašom podnikaní. MIROSLAVA ŠÁCHOVÁ Konateľ / Slovensko Mislava založila u s Jakubom Hcom slovenskú pku v ku Venu sa nmä priemyselným nehnuteľiam ako veniu a odnému zvoju i na Slovensku.

23 ANDREA DROZDOVÁ Koorditor / Slovensko Anda člem slovenskej pky a zodpov za podporu a koordiciu činí v oddelení priemyselný nehnuteľí. JAKUB HOLEC Miteľ i Jakub v ku 2009 založil sť 108 AGENCY v Českej publike a od začiatku sa zameral na lasť priemyselný nehnuteľí. Dnes sa venu pdovšetkým veniu a odnému zvoju i. ONDŘEJ KONOPÁSEK Partner Ondřej pôsí v i od j založenia. Svo skúsei v lai marketingu uplatňu pri rategickej komunikácii i a ará sa o financie v i.

24 MARTIN ŠUMERA Vúci oddelenia priemyselný nehnuteľí Martin sa pohybu na trhu priemyselný nehnuteľí viac ako 10 kov. Je zodpovný za venie a zvoj priemyselného tímu a súčasne sa zameriava na zaupovanie jomcov. MICHAL BARTHELL Oddelenie priemyselný nehnuteľí Mial budu dlhodé vzťahy s jomcami a venu sa i zaupovaniu v celom pcese vyhľadávania vý prieov. PETER KOLENČÍK Oddelenie priemyselný nehnuteľí Peter sa zameriava na pjom arší prieov a bwnfieldov, na konte má ale i mho transakcií v segmente moderný nehnuteľí.

25 MAREK SÝKORA Oddelenie priemyselný nehnuteľí MMak sa venu pjmu priemyselný nehnuteľí vo všetký kategóriá. Špecializu sa na komunikáciu s logiickými sťami. KATEŘINA KOTNOVÁ Vúca oddelenia kancelársky nehnuteľí Kateřina sa špecializu na vé developerské py. i pjme prieov zaupu ako pnímateľov, tak jomcov. ONDŘEJ STRAŠIRYBKA Oddelenie kancelársky nehnuteľí Ondřej sa orientu na pjom malý i veľký adminiratívny centier a maloodný prieov. V tejto lai zvíja vzťahy s auálnymi ako i vými klientmi.

26 LENKA MÁTLOVÁ Oddelenie kancelársky nehnuteľí / Morava Lenka sa pohybu na trhu kancelársky nehnuteľí mho kov. Zameriava sa na zvoj odný vzťahov i v lai Moravy. JAN HOSPODÁŘ Inveičné oddelenie Jan partnem platformy 108 Invement Advisory. Zameriava sa na inveičné poradenvo v lai priemyselný, kancelársky a tailový nehnuteľí a vnako alizu pde bwnfield lokalít. MAREK VOTAVA Inveičné oddelenie Mak člem platformy 108 Invement Advisory. Venu sa inveičnému poradenvu pdovšetkým v seo český privátny inveov.

27 DUŠAN BOČEK Správa nehnuteľí Dušan zodpovný za oddelenie rávy nehnuteľí v seerskej i 108 Asset Management Cze Republic. V súčasnej de aráva portfólio nehnuteľí zahŕňúci viac ako m 2. MIROSLAVA VÁVRIKOVÁ Koorditor / Česká publika Mislava zodpov za koordiciu činí dtlivý oddelení a podporu odného tímu. JOSEF ŠVANDA Advokát Josef skúsený advokát. P sť pripravu zmluvné dokumenty a poskytu s tým súvisiace právne služby.

28 SPOLOK SKLAD Sme člem ku SKLAD, nezávislej iniciatívy popdný dodávateľov pôsiaci v lai logiiky a výry. SKLAD sopný svojim klientom zaiiť dodávateľov a poskytnúť poradenvo vo všetký súvisiaci odbo od výberu vhodnej komerčnej nehnuteľi, j vybavenia až po financovanie. Šiké erum kooperujúci firiem ku dduo zaisťu všetko potbné za klienta v dm balíku. Hlavné benefity upráce OVERENÉ KOMPLEXNÉ RIEŠENIA V OBLASTI LOGISTIKY A VÝROBY, KTORÉ ZNIŽUJÚ RIZIKÁ PROJEKTU KVALITNÉ SLUŽBY A PRODUKTY OD JEDNÉHO SUBJEKTU INOVAČNÝ POTENCIÁL, KTORÝ PONÚKA PRÍSTUP K NAJNOVŠIEMU RIEŠENIU V DANEJ OBLASTI RÝCHLEJŠIA A JEDNODUCHŠIA IMPLEMENTÁCIA, KTORÁ UMOŽŇUJE ZVYŠOVAŤ KONKURENCIESCHOPNOSŤ A ZNIŽOVAŤ NÁKLADY Ďalší člevia SKLADu AIMTEC telógie a poradenvo BLUMENBECKER ag priemysel automatizácia a gulované pohony JK Logiika optimalizácie pcesov a kladov v logiike LogTe automatizované syémy manipulácie STILL manipulač tenika STOW gálové syémy Zebra Telogies čiavé kódy, milné termily, RFID a sieťové prvky

29

30 PREČO 108 AGENCY? AKO ČESKO - SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ BEZ ZAHRANIČNÉHO VLASTNÍKA SME NEZÁVISLÍ A FLEXIBILNÍ BUDUJEME DLHODOBÉ VZŤAHY S NAŠÍMI KLIENTMI A VLASTNÍKMI NEHNUTEĽNOSTÍ ZAKLADÁME SI NA OSOBNOM, ALE PROFESIONÁLNOM PRÍSTUPE VENUJEME SA AKO NOVÝM, TAK AJ STARŠÍM PROJEKTOM A OPIERAME SA O ŠIROKÚ DATABÁZU KOMERČNÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ VĎAKA SYNERGII NAŠÍCH JEDNOTLIVÝCH ODDELENÍ PONÚKAME KVALITNÉ SLUŽBY A VŽDY I NIEČO NAVIAC POMÁHAME ŠETRIŤ ČAS A ZMIERNIŤ RIZIKÁ MÁME ZÁJUEM O DIANIE V ODBORE A NESTRÁCAME MOTIVÁCIU... NAŠA PRÁCA MÁ VÝSLEDKY A TO NÁS BAVÍ.

31 KONTAKTY 108 AGENCY, s.r.o. Slovensko Konvent Bratislava Slovensko tel.: Česká publika Příběnická 939/ aha 3 Žižkov Česká publika tel.:

32 AGENCY, s.r.o.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Férový dodávateľ energie

Férový dodávateľ energie Férový dodávateľ energie Staviame na individuálnom prístupe Našim zákazníkom ponúkame možnosť efektívneho hospodárenia s energiou - optimalizáciou spotreby, výhodnou cenou samotnej komodity ale aj vo forme

Více

INDUSTRIAL OFFICE INVESTMENT PROPERTY MANAGEMENT MARKETING

INDUSTRIAL OFFICE INVESTMENT PROPERTY MANAGEMENT MARKETING INDUSTRIAL OFFICE INVESTMENT PROPERTY MANAGEMENT MARKETING Když chcete dělat svou práci dobře, musí Vás bav. ÚVODNÍ SLOVO 108 AGENCY působí na českém trhu s komerčními novtmi již sedmým k. Běh této doby

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Centrum vedecko-technických informácií SR Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Ing. Martin Smeja, PhD. EURAXESS, Piešťany 2014 Obsah CVTI SR Ochrana

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

VÝBĚR LOGISTICKÉ NEMOVITOSTI JAKO PROJEKT: ŘEŠENÍ NA MÍRU. PREZENTACE SPOLEČNOSTI 108 AGENCY, s.r.o.

VÝBĚR LOGISTICKÉ NEMOVITOSTI JAKO PROJEKT: ŘEŠENÍ NA MÍRU. PREZENTACE SPOLEČNOSTI 108 AGENCY, s.r.o. VÝBĚR LOGISTICKÉ NEMOVITOSTI JAKO PROJEKT: ŘEŠENÍ NA MÍRU PREZENTACE SPOLEČNOSTI 108 AGENCY, s.r.o. 108 AGENCY ZAMĚŘENÍ NA KOMERČNÍ NEMOVITOSTI Průmyslové nemovitosti Kanceláře a maloobchod Správa nemovitostí

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

MANAŽMENT RIADENIA RIZÍK V POĽNOHOSPODÁRSTVE. Komplexné služby v oblasti poistenia poľnohospodárskych rizík, lesov a potravinárskeho priemyslu

MANAŽMENT RIADENIA RIZÍK V POĽNOHOSPODÁRSTVE. Komplexné služby v oblasti poistenia poľnohospodárskych rizík, lesov a potravinárskeho priemyslu MANAŽMENT RIADENIA RIZÍK V POĽNOHOSPODÁRSTVE Komplexné služby v oblasti poistenia poľnohospodárskych rizík, lesov a potravinárskeho priemyslu O RENOMIA GROUP Založená roku 1993 v Hraniciach na Morave Jiřinou

Více

Skupina ELTODO Slovensko

Skupina ELTODO Slovensko Skupina ELTODO Slovensko Na Slovensku vznikla silná spoločnosť ELTODO SK, a.s., ktorá vytvorila so svojimi dcérami základ skupiny ELTODO Slovensko. Do skupiny ELTODO Slovensko patrí ešte ELTODO OSVETLENIE

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb

Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb Príklady rekonštrukcie verejného osvetlenia prostredníctvom garantovaných služieb Úspory energie v obciach a mestách, máj 2015, Žilina Ing. Radovan Keklák Prečo aj výrobcovia elektrickej energie podporujú

Více

Produkt dokrývania DVB-T. existujúcich digitálnych terestriálnych multiplexov

Produkt dokrývania DVB-T. existujúcich digitálnych terestriálnych multiplexov Produkt dokrývania DVB-T existujúcich digitálnych terestriálnych multiplexov Dokrývanie DVB-T Tento produkt je určený pre rozšírenie už existujúceho digitálneho terestriálneho pokrytia. V prípade, že máte

Více

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů Ý ÚŘ Í ž š á Í Č ž á č š á č é á á ď á č Í á á á á á á žá á é á á á é Í á é žá ž á á á áš á á á á á áš č á á á Í Í č Í é č á Í é š é ž é š é š Í é š é á á é é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č

Více

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis

Reklamaèní øád. L205 - postel. Reklamaèný poriadok. Prodejce Predajca. Pøevzetí Prevzatie. Datum Dátum. Podpis CZ Reklamaèní øád Záruèní lis t / Záruèn ý list Na tento výr obek poskytuje výrobce záruèní dobu v délce mìsícù. Pokud není na prodávané vìci, jejím obalu nebo návodu k ní pøipojeném vyznaèena v souladu

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

S P O J E N Á Š K O L A Červenej armády 25

S P O J E N Á Š K O L A Červenej armády 25 Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj S P O J E N Á Š K O L A Červenej armády 25 SOŠ zriaďovateľ 036 01 MARTIN Rybárska Mošovce Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š

í á ě ý ů ý č ář í š éž á ý š á ě č á ý ý č ě ř ří é ě ší ř í ě í á ž ý č á á é é á í á é ář é č é é ě á š á ř í ě ů á á á ž é ě á ž ý ě ě ů ý š é ř š Á Ď é á á ř š ú í á í í ě í é ě š žá é ě ý ý ů ý é í é í ě é á í é ý é áš é š ž í á ý ž á é á řá ý ý ž é í é ě ší š í ě í á á ý í á í ů ž éú é í í á á í ř á í ř á ý ú í á í ú í á á í á ý č í á á á ě ě

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ponuka Motor-Car Group pre členov Slovenskej lekárskej komory. Motor-Car Fleet Solutions

Ponuka Motor-Car Group pre členov Slovenskej lekárskej komory. Motor-Car Fleet Solutions Ponuka Motor-Car Group pre členov Slovenskej lekárskej komory Motor-Car Fleet Solutions 31. 1. 2018 Mercedes-Benz vám už 130 rokov prináša komfort, maximálnu bezpečnosť, vynikajúcu kvalitu a množstvo inovácií

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK. VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava. Platnosť ponuky od

ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK. VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava. Platnosť ponuky od ŠPECIÁLNA PONUKA FINANCOVANIA PRE ČLENOV SLK Platnosť ponuky od 26. 03. 2015 VÚB Leasing, a.s., Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava OBSAH KTO SME ČO VÁM PONÚKAME Financovanie osobných a úžitkových vozidiel

Více

Online Kooperačná Burza Automotive

Online Kooperačná Burza Automotive Online Kooperačná Burza Automotive www.okba.sk Autori projektu: Zväz automobilového priemyslu SR a IPDAP GROUP a.s. Prečo OKBA? Na Slovensku v súčasnosti neexistuje špecializovaná a komplexná databáza

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

ýč á í á í í ř ř íř ů ří í ó Í í é Ž í ě í ěú é á ů ě í é ě ř é Č á á í ří ě ě á é á ář ň í á é ř é ů á ě ý ě ý í ář á á š ě ř é ě í Ž í í í íž šů á é

ýč á í á í í ř ř íř ů ří í ó Í í é Ž í ě í ěú é á ů ě í é ě ř é Č á á í ří ě ě á é á ář ň í á é ř é ů á ě ý ě ý í ář á á š ě ř é ě í Ž í í í íž šů á é ó ý ó í ě Í óř í ář ě š š š á í š á říšé Ž é í ří ý ř í é é í í é ž á ú š ý é ě í í ř ý ář ý ý íř ž á í ří á í í ě í ř ě é í í š í áď ž ř ě í é á ý á é í ě š ří ů á Í Š Č á ě ě š á í ů ě í Ž š ž á í á

Více

ú é š ě á é í í í é ří ří š ě ě é č ú é š ě í í í ě í í ě č í í á ří í á ý č é ú í ěří á í í í ž ý í ě í č í ů í é á í í ý ů é é ě í í ý ří í ř ů é í

ú é š ě á é í í í é ří ří š ě ě é č ú é š ě í í í ě í í ě č í í á ří í á ý č é ú í ěří á í í í ž ý í ě í č í ů í é á í í ý ů é é ě í í ý ří í ř ů é í Á Ě Á Í Ú ě í ú ě á í Š ř á ě á úř í á ěš í úř í á ě úř í á ží Š á í úř é š ě á í ě č í í Š é á Ř Á ÁŠ Í Ú Í Í ý á čá á ě í úř ě í ú ě á í í úř ří š ý í á č ú í á á í í řá á í ě ě í ě ší ř ů á í á ú í

Více

Ďalšie smerovanie OP VaI

Ďalšie smerovanie OP VaI Ďalšie smerovanie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR Výročná konferencia operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016 07. 12. 2016, Hotel Safron, Bratislava Implementačná stratégia a možnosti

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Transparentnosť v organizačných procesoch

Transparentnosť v organizačných procesoch Transparentnosť v organizačných procesoch Medzinárodný kongres ITAPA 2010, Bratislava Roman Tiefenbach, QBSW a.s. [9.11.2010] Infrašruktúra Procesy v organizácií Proces príjmania nového pracovníka ITC

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě

ř š ě ř Č á ě á š á č Ž é č š ú ó é é ě Žá ě í ý ž ý ž é ř řé ž ě ý ó ř ý í č ě č á é í ú č í é é í řé Ó ý říš Ž žé ó ž ý á é šé ř š á é ě šá ú ú á ě ž é ú ý číž ř ž ě ž é ú á ž ř ě š ú ř ý ý Ž š Č é ú š ě ž ě é í Ž ý á á á á ž Ž é š ě Ž ě é í ý Ž í ž ý é č é ř óž ě ž é á ř ř ť é á á ú é é ž ě í á é Í í í ť í ě ší é á é číž Ž ě í ě í í ž É í ý ř é í

Více

RISK je náš biznis.

RISK je náš biznis. RISK je náš biznis 1 Bezpečnosť je základná potreba Bezpečnosť nemôže byť akokoľvek považovaná za izolovanú požiadavku. Pochopenie potenciálnych rizík je základom pre zaistenie bezpečnosti a zabezpečenia.

Více

Ako sme postavili Benátky

Ako sme postavili Benátky Ako sme postavili Benátky alebo Sedem vecí, ktoré sme určite nechceli Tomáš Barbarič, Poštová banka Peter Polák, Softec 7...milión NECHCELI SME polí vo filtri [inteligentné vyhľadávanie] 7 Takto nejak

Více

ý Í ý úí Č ř áš č ÚŘ Ě Í Úč Í ŘÍ Í Á Í ý úř ý úř úř ř š ý á č ú á á řá á á č ÍŘ Žá á ú ů ř á č á ý ý á é č á á ř á á ř á á ř ú á é ů úč Ť Č á š ář á ů ů úř ý úř ř áš ú é á č ÚŘ Ú žá á ú ř á č ý ý ú é č

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á

č á á é ú Č é č Č á Č í ř č í ů í á í á č á í á é ě ý ý é í č í í á č í š ř á í č é č ě š í á š ě á á á ý č ě Č ý ěř í á í č č í ř é č á á í ě ý č í á á č Č č š é é č ř š í é ž í á ý š í ř é č ý ř č í ý ě ě é í í á é ý ě é š ú ň á í í ě ě ň í ý é Í ý ý ů í ů ň á á í é Č á č Ž ž Č ý č Ž í ř é í ř é ě í ě č á í č š ý í í č ř ď ě č ě ý í ů í č é á ě Ž é

Více

Navigácia v regióne SVE

Navigácia v regióne SVE Navigácia v regióne SVE Kto sme Viac ako 12 rokov poskytuje MARKETiN CEE komplexné trhové spravodajstvo, poradenstvo a podporu pri vstupe na nové trhy, rozvoji podnikania ako aj pri posilňovaní konkurencieschopnosti

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

é ý čí á ří ř čí ě ř ří í ř š í ě á ě íč ý í á říš í ří ě ů ž ří á ř č á č ž ří ě á ě ý ří ů á á ří ž Ž ý ě ý ů í á ří ě Š čí ě é é č í ů í ů ě ě ý á

é ý čí á ří ř čí ě ř ří í ř š í ě á ě íč ý í á říš í ří ě ů ž ří á ř č á č ž ří ě á ě ý ří ů á á ří ž Ž ý ě ý ů í á ří ě Š čí ě é é č í ů í ů ě ě ý á Í éá í é í á ř í í ů á á čí á é Í ří Í é ř čí á í č á ř í ě é í é č é ř é ř Ž ý é ó ž č í Ž ě ěž ř č ř ší ř í ří ě á í ň ří Ž š é š ě í ý š á í š ěž í é é ý é ý ů ří č éž í ý éú í č á íž ý ó íž ý ó čí

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

O NÁS. V portfóliu našich služieb a produktov nájdete: štandardné indoorové médiá. bohaté, niekoľkoročné skúsenosti v reklame

O NÁS. V portfóliu našich služieb a produktov nájdete: štandardné indoorové médiá. bohaté, niekoľkoročné skúsenosti v reklame O NÁS V portfóliu našich služieb a produktov nájdete: štandardné indoorové médiá neštandardné indoor aj outdoor média široké pokrytie médií bohaté, niekoľkoročné skúsenosti v reklame Obráťte sa na nás,

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é

úč í ář é í áí č ě ě á é č á ě í ů ň é é í áž á á ž í š ě ů ší ý á á Í á š ř í ě ě ěží ě ě í ý ů ě í á ž ý é ě ží ů á é é ř é Č á í á í í é ů ě ý ý é í ý č é í á í ř ší ý á ě á ě á í í á í á í ě ý ř š í íž ě á á í ě í í š ý ý é Í ý ý č é á í í í š ě ě í ý ě ý ů ž ů ří ě íš á ý ž á í ěšéá ý á é č ě č ž ý ů í á í é ě á ý é š ě í é ř ř ě í á í ř á č é

Více

í ů í ě ží á í ů ý á í ý íž úč á ě žíš ší ř ř í á á ě ý ř é ý ří č č č č č ř č ž ě é ř ú í í č š ú í ř ž š á č Úč Á á úč ží í í ý í ř í ů ě í í ě í í

í ů í ě ží á í ů ý á í ý íž úč á ě žíš ší ř ř í á á ě ý ř é ý ří č č č č č ř č ž ě é ř ú í í č š ú í ř ž š á č Úč Á á úč ží í í ý í ř í ů ě í í ě í í š í š č ř š Č š í úř š ří š ý č í á í úř ě í í í ř ě ří ý Úč ý í á í č íúř í á Č í í ě í ě ší ř ů á ó í í ří í Žá íš ř ž ř á ř ž ř ě č í á í í ě í č ú í ř ž š š úč í ř ě ří á í řá ě í ě ší ř ů á ó í řóď

Více

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í Č Á É Í Á Í Ý ý í č é í á á é ý é é é í ý á é ří í í ř ě ž á í á á ř ě ř á č á ší á č á ř ší ě č é š é ě Ž á Ž ě ď š é í ř í á č í í č ž ů é áž á í í á á í ž ů é í á í Č é í š ý á á í é á í ě ž č á ášť

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ó Á Á ý ř ó é ě ší ř ž í ě í ěř í é á ž ň ří í é íř ů ří í ř í č é í é š é Ť č é áš ý á ý é ě é á é é í ž ě í í á ó áš ý č á á č í á ě á ó ů á ě í á ó é č íú ě ý á á ř á í í í ý íží í ó é ář ó á ř á ý

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI EKOLOGIZÁCIA DOPRAVY A TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VEREJNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI Mgr. Marek Modranský vedúci Odboru rozvoja a informatiky Základné údaje o spoločnosti Počet zamestnancov:

Více

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší

čá é č é é í á č é ď čí ě é í š ě šíč č í Č á á ě í ů í ě ý ý š Í á ů č ě é á í š ě í í č ě í č ě á í á ě ří é é á ž í ý ě č ý á é ý é í č á ě ě ě ší č é ě é ú í ř á ý á Ž éž ý á ě š é ří é č éž í ý ÍŽ é ř ší é é č ě ě éú é á á ý ů ň ž á í á í ů č í č ě ý š ý é í á é ř á í í í š ý á ý ů ž í Ž ú á é č ě á é ř ř í š ý č é é ý ž é č ě ě é é í š ě í í ř

Více

LANGMaster etestme.com Možnosti využitia testovacej platformy a cenník služieb

LANGMaster etestme.com Možnosti využitia testovacej platformy a cenník služieb LANGMaster etestme.com Možnosti využitia testovacej platformy a cenník služieb Vyberte si najvýhodnejší spôsob využitia: 1. Štandardná verzia Štandardná verzia je prevádzkovaná na serveroch a doméne http://etestme.com.

Více

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý

é éž á ó ý ě č ě í ž é é š é í é š ě ě í é í ú úž ú é ž ě ž ď ý ý řě ě ě á š á š ř ý ďá ě ě ě ú Ž ý ť ě ž řěčí ě ž í šě š ž ř ř ěř ďá ó ř š Žá ě í ě ý Í Í Ý í í í ě ý á é í á ř č é á ý á ý ň ó š á č ě é ř ř čí é ú č ž é š á é á í á ř č Č á č ě š ě á í ď š á ř é í é ě á í čá ď Í ěč é é ěř é ě ší ě á í é žď á á š ř čí é š ě ž ýš á í é ě á ď ř ě í é á ú

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013

INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE - ROK ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty podnikajúce v stavebnom priemysle získavajú

Více

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 1 OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE K O N F E R E N C I A K P R E D S T A V E N I U O P E R A Č N É H O P R O G R A M U V Ý S K U M A I N O V Á C I E A K P O D P O R E V Ý S K U M U, V Ý V O J A A I N

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

á á ř é č š š é á á á ě ě é áž ý ý ě ý ž Ž č á é ě ž á á á ě ů ý š ě á žš č á ě ě š ý á é á ě ř á á ý š á ě ě é šů ú ú á á é š é ě š ř š ě ý š Ž ě ě ě

á á ř é č š š é á á á ě ě é áž ý ý ě ý ž Ž č á é ě ž á á á ě ů ý š ě á žš č á ě ě š ý á é á ě ř á á ý š á ě ě é šů ú ú á á é š é ě š ř š ě ý š Ž ě ě ě ř á é é ě ůž ž č ě Í ř č ý ě š ř é á ář ř é é ř ě á á ř ů ě šá č éě é ř š ě č ř ě ř ý š ě ř ž ý č á ě á Ž á ě ě ý á č ž é ž á ž é á ř á ř ů ů ř š ě š ě šů ě á ď č á á š ží á ý š ř é ě š ě ř ý š ř á á ý

Více

áž íč é č í Š ň č á ů áž í č í Š ý č í á í í í ů š ž á í ú č í í ů ř ří é č é á í á ž á ň š í é í á í ů é é ďí í á č á í č í ů ří í í é č é í í úč í á

áž íč é č í Š ň č á ů áž í č í Š ý č í á í í í ů š ž á í ú č í í ů ř ří é č é á í á ž á ň š í é í á í ů é é ďí í á č á í č í ů ří í í é č é í í úč í á í Š á é ř é ří ď í í ů é ý ď Č Á í š á ďí é áž íč é č í Š ň č á ů áž í č í Š ý č í á í í í ů š ž á í ú č í í ů ř ří é č é á í á ž á ň š í é í á í ů é é ďí í á č á í č í ů ří í í é č é í í úč í á ří í ž

Více

BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK

BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK BRATISLAVSKÁ KURIÉRSKA SLUŽBA DORUČENIE V BRATISLAVE OD 2,50 CENNÍK VIETE, ŽE Váš čas aj čas Vašej asistentky je drahší než náklady na MESSENGER? doručujeme zásielky nielen po Bratislave, ale aj PO CELEJ

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Prínosy energetického manažmentu.

Prínosy energetického manažmentu. Prínosy energetického manažmentu j.stanek@chastia.com www.chastia.com Základné členenie energetického manažmentu Kontrola faktúr, optimalizácia výšky platieb kontrola podľa vlastných odpočtov stráženie

Více

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č

ť ěž ý ě ú íč úž č ý ěč ý úž ě í š Í Ž é š ěř ž č á úž ěč é ž í á ě ě á á ú š á í ě ž ř ě č ě á ý Č í Ž ž í é ě ž ž ě ší ž ú ěč á ý éž ě é ř š č úž č ň ď ť ý ř ť ž Í ě ě é ě í é ě Í ÍýšÍá ý á ě í čí á ú č íť č í ú é ý é Ř ř Ř ř ě ý í í ý š ě ň ú čá č ř á ý í ř í ž Í í č é á é š ě ň í š á š ě ě š ě á á í áš ě á č é Č Í ý á ďť í ě ž í í á í í ě í í í

Více

í á Č é ě á í Ž ý ů ě ú á č ž Č ží á ý á ě ý ý ý á ů ý ě á š š ď í ě í ž í í ří šč ě ý ý š é í é í ý ý ř ů ý ý áží ů í ý ě ší íš ž Č ý í á ý í ř í ě é

í á Č é ě á í Ž ý ů ě ú á č ž Č ží á ý á ě ý ý ý á ů ý ě á š š ď í ě í ž í í ří šč ě ý ý š é í é í ý ý ř ů ý ý áží ů í ý ě ší íš ž Č ý í á ý í ř í ě é í á Č ý á á á č í ů ř íč ří á á ý ó š á á ž á í á ý ó ší č í é í í é ě í á ř á á á ě ó í ě ě ž ů ý ž ů ř í ů ř ž é í ř í ž č ě ó ř ž ř ě ší í í ý í ě ý á í í ř í í í š é á í á ří í š í ř ž ř í ů ě í í

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Verím, že Vás naša ponuka osloví a stane sa základom našej budúcej úspešnej spolupráce. Mgr. Ing. Marián Borovský advokát a konateľ M&M Legal s.r.o.

Verím, že Vás naša ponuka osloví a stane sa základom našej budúcej úspešnej spolupráce. Mgr. Ing. Marián Borovský advokát a konateľ M&M Legal s.r.o. Dovoľujem si Vás osloviť v mene advokátskej kancelárie M&M Legal s ponukou právnych služieb poskytovaných na mieru podľa Vašich individuálnych požiadaviek. Hlavným cieľom našej advokátskej kancelárie M&M

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

Ó í á í ú í ě í ě Č ě ěš á í ě é á í á í Ž í úř Ú í í ě í í Ž ř ú í á í á ř í ě í í Ž Ú í í ú ě á í ý á á ř á ě á ř í í á Ž í Úř í Ž ř á í Ú í í í ě í

Ó í á í ú í ě í ě Č ě ěš á í ě é á í á í Ž í úř Ú í í ě í í Ž ř ú í á í á ř í ě í í Ž Ú í í ú ě á í ý á á ř á ě á ř í í á Ž í Úř í Ž ř á í Ú í í í ě í ý ť Ň á Ř é ň á ď ň á á Ý ÚŘ é É Ú í ý Úř é é á Ú ří š ý í á í á í ě í ě ší ř ů á á á í řá ě í ě ší ř ů á á í řá ř ě á í ě ě ěš é í í Úř í í Úř á í úř Ú í é Ú Ú í í í úř Ú í á ú í á á í í řá ě í ě ší ř

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Financovanie projektov efektívnej energie

Financovanie projektov efektívnej energie short term has no future Financovanie projektov efektívnej energie Dexia banka Slovensko a.s. Mgr. Ladislav Tolmáči Odbor projektového financovania a infraštruktúry Člen Dexia Group, založená 1993 #1 vo

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom

Zásady energetického manažmentu v Trnavskom Zásady energetického manažmentu v Trnavskom samosprávnom kraji Rastislav Zovčák Dalkia a.s. 05/2012 Dudince Obsah: 1. Spolupráca TTSK a Dalkia a.s. na poli energetického manažmentu 2. EPC ďalšia z možností

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš

ě í á á Č á á í ěř č é é ý č é ě í í ě í č é ď á é ý á ý ý ý ě ů ě á Č ý í á í řá ý ý í ě š ě é ý é ý číč ý ě ů ř áš á č é é č é ě í ý ď á í ě í ř áš Č Á Á Í Ž í Č é ř í á Č é é á ř íž é í é á í ě ý č í ž ží á ů ý ř ů ý ý á ý á ý á ý ý ě á í á á í í á ě ě í č é ž á í á é é á é ý á í é í ží á é ě č í úč ů á í ó ě é ě č ř ůř š á í á í ě č ý á í á ě é

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

Funkčnosť. Dizajn. Návrh, riešenie a výroba profilov ja zameraná na dve dôležité vlastnosti profilu funkčnosť a dizajn.

Funkčnosť. Dizajn. Návrh, riešenie a výroba profilov ja zameraná na dve dôležité vlastnosti profilu funkčnosť a dizajn. ALU profily 2014 Sme distribútorom certifikovaných ALU profilov priamo od slovenského výrobcu, ktorý profily vyrába z našich matríc a na základe našich požiadaviek. Návrh, riešenie a výroba profilov ja

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

Navrhneme zajtrajšok. Cenník služieb

Navrhneme zajtrajšok. Cenník služieb Navrhneme zajtrajšok Cenník služieb od 2016 O nás Rozhodli sme sa, že Vás už hneď na úvod ušetríme pravidelných šablón o našich dlhoročných skúsenostiach a firemných cieľoch. Radšej pôjdeme rovno na vec,

Více

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví

Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Elektronizace tvor y a přístupu k práv í předpisů JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. ná ěstek pro říze í sek e legislativ a ar hiv i tví Motivace k projektu es írka a elegislativa Ústav í soud - Pl.Ús 77/06:

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více