Mnoho štěstí v novém roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mnoho štěstí v novém roce"

Transkript

1 Dlouhá noc Vánoční povídka novináře a spisovatele Richarda Sobotky. STRANA 3 Malíř hor a dálek V prosinci si připomínáme 110. výročí narození akademického malíře Aloise Juříčka. STRANA 4 Vánoční pozvánky Pro tuto krásnou dobu je připravena celá řada kulturních akcí, vyberte si. STRANA 5 Z venku ani bod Rožnovští házenkáři opět prohráli a budou hrát o záchranu. STRANA 8 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 25 ROČNÍK XII 19. PROSINCE 2002 CENA 4 Kč Z města Oznámení občanům! Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm oznamuje, že bude v době od do pro veřejnost uzavřen z důvodů převodu působností z Okresního úřadu Vsetín, jehož činnost bude ukončena dnem Žádáme proto občany, aby vyřizování svých záležitostí neponechávali na poslední dny v roce. Děkujeme za pochopení. Kancelář starosty města. Mše svaté v Rožnově p. R. - chrám Všech svatých Úterý - Štědrý den (pro děti) (půlnoční) Vigantice Středa - Slavnost Narození Páně 7.00, 8.15, hodin Vigantice Čtvrtek - Svátek sv. Štěpána 7.00, 8.15, hodin Pátek - Svátek sv. Jana Evangelisty (žehnání vína) Sobota - Svátek sv. Mláďátek 9.00 hodin Vigantice Neděle - Svátek Svaté Rodiny 7.00, 8.15, hodin Pondělí hodin Úterý - Sv. Silvestra - papeže 7.00 hodin Mše sv. na konci roku hodin Středa - Slavnost Matky Boží, Panny Marie 7.00, 8.15, hodin Vigantice Informace o MÚ Rožnov p. R. naleznete na adrese a informace o Rožnově p. R. naleznete na adrese Mnoho štěstí v novém roce Vážení čtenáři Spektra Rožnovska, pracovníci a spolupracovníci T klubu - kulturní agentury i redakce Spektra Rožnovska si Vám dovolují popřát opravdu krásné a šťastné Vánoce. Ať se všichni v míru a pohodě sejdeme u svátečně prostřeného stolu a u vánočního stromečku zavzpomínáme na své blízké i na ty, kteří již museli od nás odejít. Vzpomeňme i na ty, kteří nemají to štěstí jako my, a musí tyto nádherné svátky slavit daleko od svých blízkých, možná v bídě a dnech plných utrpení. Věnujme jim tichou vzpomínku. Vážení čtenáři, do nastávajícího roku 2003 Vám všem přejeme mnoho zdraví i duševní svěžesti, hodně porozumění a tolerance. Při vánoční náladě a pohodě, kterou Vám ze srdce přejeme, nezapomeňte, že první číslo Spektra Rožnovska v příštím roce vyjde 16. ledna Vladimír Pitron Poselství Vánoc Vánoce - tradice, která se opakuje rok co rok už dva tisíce let. že životně důležité věci uchová- to od dětství. Ale často se stává, Mnozí lidé mají rádi Vánoce váme jen ve svém vědomí, ale pro jejich bohatou tradici. Vybavují se jim vzpomínky, které Jaký je skutečný význam Vánoc, našeho srdce se to nedotkne. chtějí stále podržet, vzpomínky co to má společného s realitou na teplo domova, vůni pečiva, dnešního moderního života? očekávání dárků... Jiní lidé chápou vánoční poselství jako něja- jako první uslyšeli tu jedineč- V tom vánočním čase pastýři Ilustrační foto: Aleš Žanta kou pohádku. Tento starý příběh je sice dojímá, ale je jakoby Syna k záchraně světa, Ježíš naslouchat. Naslouchat bez lholené v plenkách. ství lásky není mnoho místa. nou zvěst - Bůh poslal svého to prostých pastýřů? Především jemstvím lásky, které je zaba- místo, tak i dnes pro jeho posel- z jiného světa - světa neskutečnosti. Pro mnohé je tento přídil jako chudé dítě ve chlévě. nám říká - dělej dobro a varuj se V čem je ta pravá radost? Jistě, chlad jeskyně, tak i dnes zaha- Kristus - Spasitel světa, se narostejnosti svému svědomí, které Přejeme si radostné Vánoce. Jako tehdy obklopoval Ježíše běh jen krásnou kyticí v jejich Pastýři na tu zprávu nebyli vůbec připraveni, přímo se zalekli zla. Naslouchat událostem i lidem, těm potřebným, které pot- můžeme mít radost z dárků, luje lidstvo mráz lidské zloby a prázdném pokoji života, a tak ji z přátel, kteří se sejdou, ale já sobectví. chtějí předat svým dětem v ještě toho jasu a radosti andělů. Je u mám vždy o Vánocích radost To je tedy výzva a poselství káváme. Každý skutek lásky je krásnějším květináči. Pro další nich však něco pozoruhodného - oni měli ochotu vyslech- z toho, že mě Bůh miluje. Že Vánoc. Láska přišla na svět a jsou tyto svátky plné ušlechtilosti, ale tak vzdálené od každonout Boží zvěst, nebyli lho- konkrétní odpovědí na výzvy poslal svého Syna Ježíše Krista, chce se dotknout každého z nás. všedního života. Pastýři nepřišli aby zachránil mne a celý svět Láska tak úžasná, že neváhá dát denního života s těmi všedními stejní. Vstali a šli se na to podívat. Dokonce spěchali a v chléva. Odpověděli na chudobu pit, že cesta zla a hříchu je Přeji vám všem pokojné a ra- do královského paláce, ale do od hříchů. Měli bychom pocho- za druhého i svůj život. starostmi. Ale je tomu opravdu tak? Andělé tehdy zvěstovali velikou radost : Nebojte se, přišla dítě v jeslích. Naučme se od nich žasnout. vede ke štěstí. Jako tehdy P. Jiří Polášek, farář úžasu nalezli Marii, Josefa a svým darem, tak jak uměli. cesta falešná, která nakonec nedostné Vánoce. spása pro všechny lidi. Známe Čemu se můžeme učit od těch- Žasnout před Bohem a jeho ta- v Betlémě nebylo pro Ježíše v Rožnově p.r. Malé zamyšlení na konci roku Je dobré, když se člověk čas od času zastaví a ohlédne se za tím co udělal a případně zváží, co udělat mohl. Nejlépe, kdyby takové ohlédnutí člověk stihl každý den nebo aspoň jednou za týden. Ale většinou se k tomu odhodláme až na konci roku. Jaký tedy byl rok 2002, co jsme stihli udělat, čím se lišil od předchozích? Objektivně vzato, udělalo se ve městě kus práce. Z akcí, které jsou vidět, připomeňme dokončení rekonstrukce budovy Stefania, výstavbu chodníku na Horních Pasekách, vybudování střešní vestavby v budově Městské policie, zahájení rekonstrukce domu hrůzy na ulici 1. máje. Neméně důležitá jsou díla, která nejsou vidět - inženýrské sítě. Bylo vyměněno několik kilometrů starých vodovodních a plynovodních potrubí. Rozšíření televizního kabelového rozvodu umožní připojení části Záhumení a Tylovic. Podařilo se úspěšně završit dvouleté úsilí věnované projektu Čistá Bečva. Ta přinese Rožnovu v letech finanční příspěvek ve výši téměř 120 milionů Kč na vybudování kanalizace v Tylovicích a Hážovicích. Od jiných let se tento rok lišil také tím, že byl rokem volebním. Kromě voleb parlamentních se konaly také volby do Zastupitelstva města. Na komunální scénu vstoupil nový subjekt - Sdružení nezávislých kandidátů Zdravý Rožnov. O svůj post si řeklo dost hlasitě, obsadilo 5 křesel z 21 členného zastupitelstva. Nových tváří je v zastupitelstvu města víc, celková obměna dosáhla 43%. Na tomto místě pokládám za svou čestnou povinnost upřímně poděkovat všem, kteří se na vedení města podíleli v minulém volebním období. Poděkování patří i těm, kteří v minulém období pro město poctivě pracovali a v těchto volbách nekandidovali nebo nebyli zvoleni. Těm, kteří byli zvoleni na další čtyři roky zbývá popřát, aby byli ve své práci neméně úspěšní než jejich předchůdci. Rozvoj města je charakterizován především rozsahem investic. Největší akcí v roce 2003 by měla být výstavba chodníku a kanalizace na Kramolišově podél silnice na Valašskou Bystřici. Do poloviny roku musíme dokončit rekonstrukci bytů v domě č na ulici 1. máje. Ve stejné době by měla být dokončena také tendrová dokumentace na kanalizaci Tylovice - Hážovice, na kterou bude rovněž navazovat výstavba chodníku. V příštím roce by měla být také ukončena příprava dvou projektů, které významným způsobem řeší dopravní situaci ve městě: Jihozápadní obchvat městského centra a křižovatka u Janíků, jejíž řešení musí být pojato v širších souvislostech tak, aby zahrnovalo i příjezd do Rožnova od Valašského Meziříčí včetně odbočování do průmyslového areálu. Z činností, které nejsou na první pohled viditelné nás čeká zajištění všech činností vyplývajících z přesunu kompetencí z Okresního úřadu na náš Městský úřad. Nejsou to jenom pasy, občanské a řidičské průkazy, které budeme moci vyřizovat přímo v Rožnově. Převedena bude také řada správních úkonů v oblasti výstavby, dopravy, sociální péče, životního prostředí a živnostenské agendy. Všechny tyto činnosti, investiční i neinvestiční budou vyžadovat nemalé finanční prostředky. Ale jsou věci, které na penězích nezávisí. Vstřícné jednání, ochota naslouchat, upřímná snaha a hledání konsensu při řešení drobných problémů všedních dnů. Přál bych nám všem, kteří jsme ve veřejných službách, abychom si toho byli vědomi po celý příští rok. Občanům našeho města bych přál, aby městský úřad byl jejich úřadem. Nechť je rok příští zase o něco lepší než ten předchozí. Přeji všem krásné a pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku především hodně zdraví, štěstí a duševní pohody. Václav Mikušek, starosta města Rožnova pod Radhoštěm Spokojené Vánoce a mnoho úspěchů v roce 2003 přeje

2 STRANA 2 ZPRAVODAJSTVÍ SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25 /2002 Naši zastupitelé jednali Na druhém řádném zasedání Zastupitelstva města Rožnova p. R., které se konalo v úterý 17. prosince, se sešlo 20 zastupitelů, chyběl pouze omluvený PhDr. Jaroslav Štika, který byl služebně ve Vatikánu. Měli k projednání celou řadu důležitých bodů. Především schválili rozpočtová opatření pro letošní rok, dále kontokorentní úvěr na rok 2003 i zásady rozpočtového provizoria na příští rok. Všemi hlasy bylo poté schváleno zvýšení místního poplatku za odpady ze stávajících 350,- Kč na 384,- Kč za jednu osobu pro rok Starostu RNDr. Václava Mikuška bude zastupovat v době jeho nepřítomnosti místostarosta Ing. František Šulgan, v případě nepřítomnosti obou jmenovaných se ujme úřadu Mgr. Libuše Rousová. Poslanci taktéž rozhodli o složení finančního a kontrolního výboru. Předsedou finančního výboru se stal JUDr. Jaroslav Kubín, členy Ing. Turza, Ing. Mlnařík, Ing. Kohout a Ing. Šaffer. Předsedou kontrolního výboru byl jmenován RNDr. Zpráva o benefici pro Dětský domov Radost pod vánočním stromečkem. V pondělí 9. prosince proběhla v kině Panorama charitativní akce pro Dětský domov v Zašové. Účinkujících bylo přes 80. Všech 230 míst bylo plně obsazeno, rovněž všechny přístavky a schodiště. Rožnovské základní a střední školy, Městská knihovna, T klub, Vitrum a Městský úřad včetně veřejnosti nasbírali ,- Kč. Tato T klub - kulturní agentura připravil pro naše najmenší zábavný pořad k Vánocům nazvaný Vánoční show pro děti. Pražští umělci v čele s Janem Čenským a Michalem Nesvadbou hodinku a půl bavili své publikum spoustou soutěží, scének i písniček, při kterých docela nenásilně zapojovali do hry i ty nejmenší prďoly. Je Foto: MK částka byla předána řediteli domova na nákup dárků. Tolik strohá fakta, která nemohou prozradit nádhernou atmosféru v sále kina, ani výbuchy radosti při rozbalování dárků na vánoční besídce v domově. Jsem šťastná, že jsem u toho byla. Všem vřelý dík. J. Mikulášková, Městská knihovna Děti se na Vánoce těší Sál Společenského domu byl dětmi zcela zaplněn. Foto: V. Pitron dobré, že tyto akce dělají profesionálové, ovšem nemohu si odpustit poznámku, že za ty peníze, které rodiče do svých dětí investují, by si zasloužili živou muziku i zpěv - ne jen playback. To byla malá kaňka na jinak vcelku slušném a poctivě připraveném pořadu. -vp- Provoz krytého bazénu v Rožnově bude pro veřejnost po dobu vánočního volna následující: Pondělí hodin Úterý zavřeno Středa zavřeno Čtvrtek hodin Pátek hodin Sobota hodin Neděle hodin Pondělí hodin Úterý hodin Středa zavřeno Čtvrtek hodin Pátek hodin Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci krytého bazénu. V sobotu 14. prosince se stal Rožnov opět turistickým centrem Valašska. Stovky aut se svými posádkami mířily do Valašského muzea, kde se konal tradiční Vánoční jarmark. Kolem desáté hodiny ranní bylo centrum našeho města jen těžko průjezdné. To ovšem není nic proti tomu, co se dělo před branami muzea. Zde se vše koncentrovalo, takže fronty návštěvníků na vstupenky byly vskutku obrovské. Postupem času se to ovšem zlepšovalo, takže si všichni nakonec mohli přijít na své. Ivan Lukáš, členy pánové Jaška, Kramoliš, Holý a Daron. Následovně zastupitelé taktéž schválili nové ceny vodného a stočného pro rok Ty se zvyšují ze stávajících 32,03 Kč za metr krychlový na 34,55 Kč za metr krychlový. Termíny zasedání našeho zastupitelstva v roce 2003 byly stanoveny následovně: 18. února, 15. dubna, 17. června, 2. září, 21. října a 9. prosince. V diskuzi zastupitelé projednávali nelehkou situaci ve zdravotnictví, především stávající stav v rychlé zdravotnické pomoci a vskutku velký nedostatek financí pro co nejkvalitnější zabezpečení této služby. Od budou na Městském úřadě v Rožnově p. R. provedeny organizační změny, o kterých budou čtěnáři SR informováni v příštím čísle SR. Od vystřídá ve funkci tajemníka MÚ v Rožnově Ing. Jiřího Brože stávající vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí Ing. Jan Štěpaník. Podrobnosti přineseme ve Spektru, které vyjde 16. ledna vp- Já ty peníze nepotřebuji, řekl David Gilmour, kytarista Pink Floyd novinářům. Prodal totiž jeden ze svých domů a výtěžek - čtyři a půl milionu liber (asi 235 milionů korun) věnoval charitní organizaci, která se stará o bezdomovce. My ty peníze nepotřebujeme tak moc jako jiní, kteří jsou v nouzi, řekli si ve stejné době majitelé 35 milionů českých korun a věnovali je v Tříkrálové sbírce České katolické charitě, která se stará o lidi postižené nepřízní osudu. Tříkrálová sbírka České katolické charity se stává tradiční součástí vánočního otvírání srdcí a nabízení pomocnou ruku potřebným lidem v desítkách zařízení, o jejichž provoz a hmotné zajištění se charitní organizace starají. Budete znovu potkávat děti, které budou nabízet sbírkové pokladničky ke vhození peněz. Sdružení Česká katolická charita pořádá Tříkrálovou sbírku už podruhé na území celé republiky. Navazuje tak na stejnou sbírku z roku 2000, kterou úspěšně organizovala olomoucká Arcidiecézní charita na území diecéze. Do Tříkrálové sbírky se letos zapojí na 6 tisíc skupinek koledníků, které můžete mezi 3. a 8. lednem potkávat na ulicích našich měst a obcí. MUDr. Zdeněk Němeček vysvětluje složitou situaci ve zdravotnictví. Foto: V. Pitron Tříkrálová sbírka Adventní koncerty v Rožnově p. R. V neděli 15. prosince se v chrámu Všech svatých konal v režii Základní umělecké školy již třetí Adventní koncert. Lidí přišlo opravdu požehnaně, pomalu si nebylo kam stoupnout - neřkuli sednout. Je krásné, že i v našem městě si lidi najdou v tom převánočním shonu čas a jdou se potěšit krásou hudby a zpěvu. Tentokráte vystoupil dechový orchestr Junior beskydská muzika řízená Z. Valou a pěvecký sbor rožnovského gymnázia Juventus pod taktovkou M. Grygarové. Jako překvapení potom spoluúčinkoval nestor rožnovského bigbítu Z. Tvarůžek. Samozřejmě, že výkony účinkujících by mohly být podrobeny odborné kritice, ale v tomto případě to vůbec není důležité. Opravdu podstatné je, že všichni hráli a zpívali s maximálním nasazením. Však byli publikem náležitě oceněni. To nejhlavnější nakonec - výtěžek z dobrovolného vstupného - něco víc jak ,- Kč poputuje do Základní umělecké školy Volyně, která utrpěla velké škody při letošních povodních. K tomu asi není co dodat. -vp- Mgr. Libuše Rousová blahopřeje Zuzaně Vičanové. Foto: V. Pitron Vánoční jarmark A co bylo v nabídce? Jako každým rokem, byl jarmark pojat velmi vkusně. Prodejců s tradičním převážně valašským zbožím bylo dostatek, nechyběla samozřejmě domácí zabíjačka s troškou dobrého truňku - bylo dosti mrazivé počasí, takže převažovala většinou zhřívanica nebo svařené víno. Muzikanti se taktéž činili až jim pomalu rozmrzaly ruce. A kdo chtěl, mohl navštívit Valašskou dědinu, kde se mohl pokochat krásou valašských vánoc a zvyků. Snad chyběl sníh, ale i tak to všechno bylo moc pěkné. -vp- 35 mil. korun, které se sešly na kontu Tříkrálové sbírky v tomto roce - svědčí na jedné straně o štědrosti a solidaritě občanů s lidmi v nouzi. Z výtěžků této sbírky byly podpořeny projekty místních Charit v celé republice, zaměřené na pomoc seniorům, matkám s dětmi v tísni, na podporu sociálně potřebných početných rodin a lidí s handicapem. V oblasti působnosti rožnovské Charity (Rožnov p. R., Zašová, Veselá, Zubří, Vidče, Hutisko-Solanec, Horní a Prostřední Bečva) se při poslední sbírce vybralo ,- Kč. Tyto finanční prostředky byly Muzikanti Junioru beskydské muziky měli úspěch. Ve čtvrtek 12. prosince proběhlo v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm vyhodnocení již 10. ročníku literární soutěže Rožnovský fejeton. Tato soutěž se již tradičně koná pod záštitou starosty našeho města a pořadateli jsou T klub - kulturní agentura, Městká knihovna a hlavně duše celého projektu Richard Sobotka. Ten se ovšem tohoto večera pro zanepráznění nemohl účastnit, takže Marcela Slížková, která pořad uváděla, mohla Návštěvníky jarmarku vítala hudecká muzika. použity na projekty a humanitární pomoc v zahraničí a v rožnovské oblasti. V této oblasti také letos budou chodit koledníci a už předem děkujeme za Váš štědrý dar. Motto Tříkrálové sbírky 2003: Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Za římskokatolickou farnost Rožnov pod Radhoštěm - P. Jiří Polášek Za Charitu v Rožnově pod Radhoštěm - Radim Mikunda Foto. V. Pitron Rožnovský fejeton kromě účastníků soutěže přivítat místostarostku Rožnova Mgr. Libuši Rousovou, která spolu s paní Jarmilou Maleňákovou a Lenkou Vičarovou předávala vítězům ceny. Již v minulém SR jste se mohli dočíst, že celkovým vítězem soutěže se stala Zuzana Vičanová z Rožnova s fejetonem A nezlob!. Oceněné práce přečetli studenti rožnovského gymnázia, pro přítomné bylo připraveno malé pohoštění - opravdu příjemný podvečer. -vp- Foto: V. Pitron

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25 /2002 TÉMA STRANA 3 Dlouhá noc Všechno se odehrálo dávno a dávno předtím, než se boty začaly nosívat i v létě. Tenkrát se škarbály nazouvaly až v čase, když začal povětřím poletovat sníh, ale musel sypat pořádně a ještě k tomu mrznout, aby si lidé zimiska užili. Byly to dlouhé noce, ba předlouhé. Svítilo se svíčkou nebo petrolejem, pokud na ně bylo, všelijakými šklébíky. Babky se bavily hrkáním kastrolků s jídlem po plotně a přihazováním polínek do kamen, stařečci zalézali na pec. Chlapiska do hospody, kde ze štamprlek s úzkým hrdélkem ucucávali tekutý oheň, na který beztak neměli grejcar a tak jim hostinský maloval další čárky na futra. Škarbalů bylo v těch časech mezi lidma tak málo, že když se chtěli ogařiska klízat po zamrzlé Hážovce, museli na přeskáčku, pokaždé jenom jeden, potom zase druhý, boty si půjčovali. Až se jednou tatulka vrátili z hospody na rynku o chvíli dřív a morově se dopálili. Tož co já sa na grejcar nadřu a vy budete škrbály klízáním zbůhdarma odírat? Vzal boty, strčil do almary, zamkl. A bylo. Ale ogaři nemínili o tu rozkoš přijít. Klízali se na ledě po Hážovce Zima ve Valašské dědině. Po pás je sněhu Po pás je sněhu a pořáď eště sype... Grošoví koně jedů vúz krásně skřípe. Ladislav Nezdařil V jizbách sa dere kvap, sušá tam hořký lék. Zmrzlů ovečku vlečů z maštale na dvorek. Slavně jí vytrubuje sbor s jasným andělem. Mráz z chalup vytahuje šindel za šindelem. Hrubo tu z chalup praská zelenomodrý mráz. Kolovrat tenko vije konopný vlas. V knotu sa kráti loj a súsed zadumaný řeže si do javora srnu a hvězdu ranní. Drveno hučí, ale v polici na komoře zamrzá těžký med a puškovorcový kořeň. A v rohu na lavici za režný fěrtoch skrytéj maměnka synka kojí co naříká a pípe. Po pás je lásky. A pořád eště sype... bosky, až pokud jich nezačalo pořádně ozíbat. Potom doma od zimy tak skákali kolem rozehřátých kamen. A když jim otrnulo, šli se bosky klízat zas. Jak pravím, bylo to mnohem dřív, dávno pradávno, ještě za časů, kdy se na hřebenech hor pásávala stohlavá stádečka oveček. Tolik těch oveček bylo, že od jejich bílých huňatých hřbetů, a třeba i uprostřed léta, vypadaly ty hory jako zasněžené. A v zimě si zase ty bílé hory přiléhaly blíž k sobě, a tulily se jak beránek k ovečce a ovečka k beránkovi, aby se v těch zámeťách studeného sněhu a v mrazech, kdy až v kostech praštělo, trochu zahřály. A na mou věru, když oko pohlédlo na to vlnění hor, a jak jde hřeben za hřebenem, a jak se údolí stáčejí a kopce rozbíhají a zase zklidňují, jakoby ten nejvrchnější bača sháněl ovečky na noc do košára, aby je udržel v bezpečí před šelmami všelijakými. Měl každý bača, to se ví, pomocníky, pastuchy. A ovčácké psy se zuby, že by jimi buky mohl strouhat. Ale co do nich! Když padla noc natlačili se jedni k pecku, ti druzí jim ulehli k nohám. A jen občasné cinknutí zvonečku oznamovalo, že také ovečky odhánějí strach z černé noci. Foto: Aleš Žanta A bývaly ty noci černé až černoucí, tenkrát v těch dobách, které už si nikdo nepamatuje a jen vyprávěnky z těch časů se dochovaly a podnes tu černočernou noc, nejdelší v roce, připomínají. Sněhu bývalo, že kolikrát jenom okna ze zámetí zažloutle pomrkávala, a někdy třeba už jenom ten komín do sněhových plání odfukoval pryskyřičnou vůni. A mrzlo až praštělo. Okna zarůstala ledovými květy, od huby šly při každém vydechnutí dlouhé šlojíře páry. Tehdy se všichni raději natlačili kolem rozehřátých kamen, doma se drželi. A když někdo nedbal, a přece se vydal na cestu, pořádné kožušisko a baranicu a papuče komučuchy a čagan. A nazapomněl na lucernu, beztak ten šklébík jenom na půl kroku dosvítil. Málokterý pocestný v tom fukéři, kdy i chlupatá medvědiska zalézala co nejdál do brlohu pod vývratem, došel kam chtěl. Obyčejně bloudil zámeťami, padal do výmolů, objímal stromy. Darmo z flaštičky kořalku pro zahřátí po jazyku cmrndal, fajfku připaloval. Marně volal dobré lidi a všecky svaté na pomoc. Až se nakonec celý zmořený přitulil pod buček, trochu si odpočinout - a tam ho pak o příštím jaru našli i s vyhaslou fajfkou v na kost zmrzlé hubě. Nejen chlapi v té prapradobě kouřili, pépaly i ženské. I děcka pokoušely vypouštět z huby dym, vyuzovaly huby suchým spadaným bukovým listím, až se z toho kolikrát... i potento. No, ale byla jiná doba, na bontón se tak nehledělo. Zpívaly se vrzavými hlasy koledy, které se dnes nastěhovaly třeba i do koncertních sálů a znějí tak líbezně melodicky, až všichni zůstávají v úžasu. A s tou kořalkou. Pilo se o dušu. Žid do ní potajmu přimíchal kořének, aby měla větší silu. Člověk byl hned po prvním doušku jak dymlý, ale svět mu zkrásněl, alespoň na tu chvilu. Mama, když tříleté děcko přestala kojit a konečně ho odstavila, tož aby mělo plnohodnotnou náhradu, honem cápala do města koupit mu do soďáka kořalky. Jiná doba byla. Dnes si myslíme kdoví jak krásná, jenom se nám už nechce do ní vracet. No, i krásná byla, to se ví, jako každá doba, pěkná nepěkná, lehká nelehká, miloučká i všelijaká. A v té tmě černoucí, černé jako ten nejčernější uhel, o té nejdelší noci v roce si najednou obloha, tam kdesi vysoko nad špidlatými vršky smrků a pichlavým jehličím borovic a nad rozložitými buky, najednou oblékla pyžamo plné hvězd, hvězda vedle hvězdy, jako by je tam našil, a každá jiskřila o poznání víc, než ta druhá, jak se předháněly, která víc. Až lidé užasli co to co to! Ale ještě nebyl všemu konec, protože velký jas ozářil kopce a krpály a vlnění hor, když nad horizont vyplula kometa. Dnes o ní víme skoro všecko, ale tenkrát v tom prapračase zůstali staří Valaši stát s hubou dokořán v úžasu, kde se tam ta ohromně jasná věc tak najednou na obloze nabrala. Lidé vybíhali z chalup a stáli ve sněhu po kolena a některý i po pás a zírali a žasli a dívali se a mudrovali, že to není samo sebou, takový úkaz se nezjeví jen tak, něco se muselo přihodit, něco velkého, něco úžasného. Kdo ví jak tenkrát v té prapradobě fungovalo spojení, jestli už tehdy roznášeli po dědinách a po těch nejzapadlejších samotách nejnovější zprávy dráteníci, podomní obchodníci, všelijací tuláci a Ilustrační foto: Aleš Žanta Ilustrační foto: Aleš Žanta vandráci. Noviny měli jen ve velkých městech. A kdyby se hned dostaly i po chalupách, beztak jen málokterý uměl číst. Pravda je, že se o těch událostech, co se tenkrát šustly v Betlémě, přece všude dozvěděli. A hned se radili, co teď. Všichni do Betléma spěchají, poklonit se Jezulátku, vzdát mu hold. Prý se tam chystají vypravit i Tři králové, Kašpar, Melichar a Baltazar, ten posledně jmenovaný učiněný mouřenín, jakoby komínem prolezl, chtějí vzácné dary děťátku přinést. A co my, Valaši z hor? Je pravda, na vzácné dary není, každý šestkrát chudší než ta poslední kostelní myš. No co, vždyť my přece jsme ti betlémští pastýři, co se za těch prapračasů s ovečkami rozlézali po horách od samotného Betléma až k Rožnovu, a místy ještě dál. Kdo jiný by se měl Ježíškovi, synkovi obyčejného tesaře Josefa a prosté dívky Marie, v chlévě narozenému, dechem oslíka a volka zahřívanému poklonit, když ne my? Tenkrát si v té prapradobě Valaši s dárky, co vzít k uctění, hlavu moc nelámali. Vždyť sami nic neměli, tak vzali alespoň něco z toho nic, co měli. Jeden ovečku, druhý sušené křížaly jablek, třetí okřín vdolků, misku medu, džbánek mléka. Někteří popadli dudy, klarinet, alespoň udělat muziku, pěkně zahrát. A ti, co ani pořádně zpívat neuměli, že před novorozeným jen pokleknou a pokloní se mu. To všecko, jak slíbili, také vykonali. Cestou tam se i otrlé chlapiska Valašiska jakžtakž drželi, Jezulátku se pokorně klaněli, chudičké dary k nohám kladli. Ale cestou zpátky, však víme, jak to na Valašsku chodí, kdejakou putyku vymetli. Čím platili, když nic neměli, sám Pán Bůh ví, ale nezabloudili, cestu domů přece našli, vrátili se, někteří sice s notným opožděním, a kolikrát o třech nohách, jak se museli, pořádně dymlí, podpírat čaganem. Však jim doma tím opukálem ta jejich domácí svátost vybřinkala, že už pak nemohli chodit vůbec, a ještě kolikátý den po tom, co se rok přeškobrtal na další, až po Tři krále a ještě dýl, polehávali a křísili se z toho vandru a prosili pro boha živého za odpuštění a slibovali horydoly a že už nikdy věcej... Ale známe ty Valašiska. To všechno se událo dávno před tím, než se začalo věřit na zlaté prasátko. Každý se toho štědrého dne postil, každý ho chtěl vidět. Však víme jak to chodí, v břiše už od rána škroumá, huba mlsná na kousek cukroví, postili se všelijak. Co se ví, a nikde to není jinak zaznamenáno, než takto, jaktěživa nikdo zlaté prasátko neviděl. A mohl se každý Valášek o Vánocích postit, jak chtěl, ať chtěl nebo nechtěl. Nakonec vždycky přišel ten čas, kdy maminka zavolala děti, venku už se dávno černala noc, jako by oblohu nejčernějším uhlem zamaloval, taková tma už se držela, že nos mezi očima marně bys hledal, a řekla dětem, že je ta černá a nejdelší noc v roce čarovná, a když půjdou do chléva, uslyší jak kravičky a ostatní zvířata, koza a třeba i ovečka, které ve chlévě také měly své místo, nebo i slepice a také husy, jak spolu rozmlouvají. Každý z těch usoplánků byl zvědavý, co si ta zvířata o tom čarovném večeru vyprávějí, protože po celý rok nikdo tomu jejich bučení, mečení, bečení, gagotání, kdákání a kokrhání nerozuměl. Tak se všecka děcka nahrnula ke dveřím chléva, obrostlým ledovým škraloupem, jak se na nich a na futrech srážel dech zvířat a hned tím ukrutným mraziskem ztuhl do nažloutlých rampouchů, rozevřeli ty ledem uhlazené dveře na škvírku a protáhli se do chléva. Svíčka v lucerně že tak tak svítila, nebylo od toho šklébíka vidět dál, než po jasla. Zvířata se zvědavě ohlížela na příchozí, žlab dávno hospodář vrchovatě zaplnil dobrotami, jako o každých Vánocích, jestli snad ta drobotina přece ještě nějaký mls nepřinesla. Ani jedno z těch spokojených zvířat žádný zvuk nevydalo, natož aby promluvilo lidským hlasem. To už se kdesi v chalupě ozvalo cinknutí. Ježíšek ani letos na děti nezapomněl. Nechaly neřečná zvířata ve chlévě. Ale ještě dřív, než se rozeběhla do kuchyně a světnice, vyhlédly do vysněžené a mrazivé noci. Obloha už si oblékla hvězdami poseté pyžamo. Ilustrační foto: Aleš Žanta Nad jižním obzorem visela veliká jasná hvězda, třepetala se tam, jiskřila a poblikávala. A bylo to tak úžasné, že málokdo sotva dýchal. Pak už přece chlad zalezl pod rozepnutou košili a do dřeváků naboso a zima štípala do holé kůže těch otužilých Valášků. Byl čas přirazit mrazu dveře před pichlavým nosem a vrátit se do chalupy. Ach to byla krása! Nazdobený vánoční stromek. Tolik světýlek. Těch dárků tam. Nemohlo být kouzelnější chvíle, krásnějšího času, památnějšího okamžiku, který by se tak šťastně vepsal do paměti dětí na celý život. To všechno, jak řečeno, začalo dávno a dávno předtím, kdysi prapradávno, kdy se Valaši teprve rozlézali po těch svých horách. Jak pravím, tak dávno to bylo, že nebýt vyprávění a legend, zapomnělo by se, že Vánoce jsou, že vůbec existuje ten nejkrásnější čas roční. Naštěstí se legenda i krásné vánoční tradice uchovaly podnes. I s oblohou plnou hvězd a se sněhovou vánicí a zámetěmi sněhu i se štiplavým mrazem. I s tou jiskřící hvězdou nad jižním obzorem. I to sotva slyšitelné cinknutí zvonku lze ještě někdy o té dlouhé předlouhé noci zaslechnout. A také milý zpěv líbezných koled. Na veliké štěstí se celé to kouzlo Vánoc až po dnešní časy uchovalo. A díky za to. Richard Sobotka

4 STRANA 4 PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 25 /2002 Když nastala vánoční koleda Všestranná činnost legendárního rožnovského kronikáře Josefa Tvarůžka zasáhla i do sběru koled a vánočních písní. Jeho 1650, které takto nic nepovídaly. Na tomto papíru a brkem psané koledy budou hovořit k příštím pokolením dál. sbírka Staré vánoční písně a koledy rožnovské, které sám sesta- posbíral a zaznamenal na 49. Těch koled a vánočních písní vil a původními nápěvy opatřil, Žel, více jsem toho za 50 let usilovného pátrání nenašel. má úctyhodný rozsah, přesahující 100 stran. Notové linky, noty Pátral také po jejich stáří. i text jsou psány ručně brkem na Stáří rožnovských koled je ručním papíře, což sbírce dodává vpravdě velmi těžce stanovit, nemáme žádných dokladů ani ori- zvláštního půvabu. Josef Tvarůžek v úvodu své ginálů. Některé opisy bych kladl sbírky poznamenává. do polovice 18. století. Ale vznik Kdykoliv se přibližuje radostná starých pastýřských her a koled, doba vánoční, vždy vrací se do které byly jejich součástí, museli duše hřejivý pocit. Je to doba radosti. Vánoční koledy byly vždy 16. století (nejpozději začátkem bychom položiti do II. polovice svou něžnou součástí svátků radosti, při nichž duše okřála. U led nás na tuto dobu upomíná. Paní Marie Pikalová. Foto: autor stol. 17.), neboť krásná čeština ko- nás obzvláště, kde spojovány tradice pastýřů betlémských s živo- dosti staré (přes 70 let), avšak noční na půdě Rožnovska vyrostlé, míná paní Marie Pikalová (ro- Ostatní písně jsou sice rovněž tem našich Valachů. v Rožnově jen zdomácnělé. mají ohromnou cenu národopisnou. Kdyby se ztratily náhrada víti dětí kronikáře Josefa zená Tvarůžková), nejmladší z de- Kronikář Josef Tvarůžek (1878 Sbírku koled a vánočních ) měl jenom 5 tříd obecné není možná. Opis nemám. Ztrátou Tvarůžka. Jsou ručně psané brkem na ručním papíře, vždycky písní věnoval kronikář a sběratel Josef Tvarůžek své nejmladší školy, vystudované v Rožnově, koled ztratil by se navždy kus života starých Valachů - našich sháněl ty péra po husách a po potom se vyučil knihařem. dceři Marii (nar. 1926). Všeho v životě dosáhl vlastní předků. A toho nesmíš dopustit! krocanech. Koledy jsme zpívávali Moje milá Maruško! Pán Bůh píli, hloubáním a pracovitostí. neobdařil nás statky pozemskými, Opatruj Koledy jako drahocennou ve vánoční dny, sestra Anežka Uměl hrát na harmonium a klarinet. Písničku, kterou zaslechl, Z darů, které jsem z ruky Páně při- abych mohl vás jimi poděliti. památku rodinnou a zachovej je hrála na housle, já na harmonium pokolením příštím. Tata. Dopsáno a kdo chtěl tak zpíval. uměl zanést do not. Sbíral rožnovské koledy a také zaznamená- který bych měl Tobě na památku jal, dávám. Ohlížeje se po dárku, v Rožnově pod Radhoštěm na den A pokračuje: Neposkvr. početí Panny Marie, léta Tatínek muzice rozuměl. val jejich původ. věnovati, rozhodl jsem se, že to budou Páně Zvláště na interpretaci koled byl Čím jsou napsány tyto mně tak drahé koledy? Vyřízl jsem páru prázdných listů z matriky z r. Koledy. Nejsou jen dárkem na uložení, chci aby žily stále. Koledy, ony drahocenné květy poesie vá- Sbírku koled věnoval tatínek právě mně, protože jsem dobře zpívala a hrála na klavír, vzpo- choulostivý. Jednou si sbírku koled prohlížel nějaký člověk a hned je chtěl přepisovat, aby se Valašský malíř hor a dálek Akademický malíř Alois Juříček. Tak jsem si nejdřív říkala, že by bylo dobře, kdyby moje předvánoční rozjímání vyšlo na stránce někde vedle nějakého velkého konfliktu, aby se ta sladkobolnost vyvážila. Ale hned nato mi jeden zcela reálný konflikt v reálném životě tvrdě připomněl, že problémů je všude tolik (a v mezilidských vztazích obzvlášť), že by to nedorovnal ani mnohem větší soudek iskérkového medu. Takže dnes - o předvánočním nakupování ve velkoměstě: osud mě zase po čase na pár dnů zavál do Ostravy. Po třech dnech v obklíčení klimatizací a přístroji televizní střižny jsem si na půlhodinky vyběhla do ulic pro jednu knihu. A z tohoto zcela účelového výletu se neplánovaně stal řetízek příjemných prožitků. Pro Oshovu Oranžovou knihu meditačních technik jsem se vydala do mého oblíbeného knihkupectví Artfórum, které je V prosinci letošního roku si připomeneme 110. výročí narození akademického malíře Aloise Juříčka, jednoho z valašských vyznavačů beskydských krás, výhledů od Radhoště a z celého hřebenu Beskyd na věnce kopců a do údolí. Alois Juříček se narodil 2. prosince 1892 v Zubří u Rožnova pod Radhoštěm. V roce pracoval ve Vídni jako uměleckoprůmyslový malíř a studoval tam na výtvarné akademii krajinářství. Od roku 1920 působil v ateliéru bratří Jaroňků v Rožnově pod Radhoštěm. Od roku 1921 se věnoval výhradně krajinářství a celý Foto: archiv SR vždycky až po strop nabito literaturou, která mě zajímá. Někdy si postesknu, že pokud bych někdy chtěla být bohatá, tak např. kvůli knihám. Člověka to tady až nadnáší - každou druhou bych chtěla mít doma. Pak ale rozum zavelí: kam bys to prosím tebe v tom paneláku dala? A jdu zase o dům dál. Vedle Artfóra nakouknu do obchodu sdružení Charita. Myslím, že jsem v takovém obchodě snad nikdy nebyla, takže mě docela zajímá, co tu vlastně prodávají. Křesťanství patří k Vánocům, takže mě nepřekvapí, že právě tady mají plno atributů Vánoc. Křesťanské kalendáře, hudbu, půvabné omalovánky a jiné věci pro děti. Také knihy z příjemného Karmelitánského nakladatelství, které mě už párkrát potěšilo moudrou knihou. V některých zalistuji - např. brožurce V půli cesty od benediktinského mnicha život jako akademický malíř působil v Rožnově pod Radh. Maloval náměty z rodného Valašska, kraje Petra Bezruče, Boženy Němcové, Aloise Jiráska, z Českomoravské Vysočiny, Křivoklátska, z Tater a pod. Větší pohledy maloval na místě - Náchod, Českou Skalici, Polici nad Metují, Chrudim, Humpolec, Telč, Rožnov pod Radh., Jimramov a jiné. Měl mnoho souborných výstav, jeho jedinečné originály realistickým podáním byly otiskovány v četných časopisech. V tisku byl hodnocen, že maluje velmi dobře, štětcem vládnout umí, kreslí jím skvěle, obratně a plynně a celek jak v technickém podání, tak v nádherném tónu drží ukázněně pohromadě. Jedinečné jsou jeho podzimní nálady, horské dálky a různé pracovní výjevy. Ve slovníku výtvarných umělců je znám pod jménem malíř hor a dálek. Byl členem čelných uměleckých spolků a s nimi vystavoval na členských výstavách výtvarníků vysoké umělecké úrovně. Uspořádal řadu souborných výstav v různých městech Čech a Vánoční iskérky Anselma Gruna, která velmi přesně rozebírá příčiny krize čtyřicátníků nebo v jiné knize hovořící o roli matky a otce v životě člověka, jejíž naplnění nebo nenaplnění si v sobě pak všichni neseme celý život. Koupím zde malý amuletek s obrázkem Panny Marie pro mou těhotnou přítelkyni, protože kterási z knih mi tuhle hezky řekla, jak je tento symbol čistoty pro mimčo v bříšku důležitý. Nad svatými obrázky na pultě si vzpomenu, že už léta marně sháním jednoho andělíčka, který nám visívávál vždycky o prázdninách u babičky nad postelí, a pak se někde ztratil. Ani mezi desítkami andílků ve skanzenových muzejních depozitářích jsem ho nenašla a tak se mi ani nechce věřit: je tu! A šťastně si ho odnáším domů. Co člověk doopravdy hledá, najde. I když třeba až po mnoha letech. Sice už spěchám, ale nakouknu Moravy, tj. v Praze, Karlových Varech, Holešově, Moravských Budějovicích, Třebíči, České Skalici, Hronově, Dobrušce, Rožnově pod Radhoštěm a pod. Velkých morálních úspěchů dosáhl na výstavách v Praze a v zahraničí - v Dánsku v Kodani a Belgii v Gentu. Jeho originály zdobí k potěše mnoho soukromých příbytků, ale jsou též v majetku mnoha měst, obecních výborů, různých spolků, bank, peněžních ústavů, škol, muzeí, obraz Valašska je na ministerstvu školství. Svými výstavami propagoval Valašsko. Byl za to součastníky velmi vážen a ctěn. Byl velmi pracovitý, nezištný, skromný, povahy tiché, přímé, nekompromisní a vždy korektního vystupování. Bohužel není mezi námi, zemřel 23. září 1967 a svůj věčný sen, po celoživotní pilné práci, spí na starém hřbitově v Rožnově pod Radhoštěm. Pokud náhodně stanete u jeho pomníku s podobiznou, jak maluje Rožnov, postůjte chvíli a věnujte mu krátkou vzpomínku. Anna Stříbrná to dobře zpívalo. Tatínek zavřel knížku a řekl: Nedám vám nic. Takový byl tatínek. Totiž každá o půlnoční hodině. Ani další: Co to znamená... vedle nového, neviděl sem tak nebe jasného, valašská koleda má význam slov hvězdy překrásně svítí, musí to zapsaný do not, ta nota vyjadřuje něco býti... Nebo kouzelná koleda: Já bych rád k Betlému... slovo i tu činnost. Na to byl tatínek pedant. Pak třeba Hymnus, dary nés malému, jeho bych rád když se zpívá sborově, tak je to navštívil a líbezně pozdravil, letos nádhera. Každé slovo je provázeno hudebním způsobem. krpce sem potrhal, zima je... ale nemohu, neb nemám haleny, Koledy rozčlenil Josef Tvarůžek na přesrok měť budu, navčíviť ho do tří kapitol, které značil podle půjdu... stáří. Neschází v souboru ani Oddíl I. považoval jsem za starší, Betlémská hra vánoční II. a III. přirozeně za nejmladší. z Rožnova Valaši o 4. výstupech. Následuje mile znějící ko- Dle mých poznatků vyrostly na půdě Rožnovské tyto květy valašských koled a to po důkladné koňátko, před kterým navzdory leda Jak jsi krásné... nemluvrekci starých koledníků, dnes už bídě, ve které se nachází, padají všech na Pravdě Boží... pastuchové na kolena a skládají V koledě Velká gloria rozmlouvají mezi sebou anděl, bača své dary: dvě kozičky by zahřály údičky, kapku mlíčka by rozkvetla líčka, skotačivého beránka a pastýři, kteří nemohou jen tak běžeti k přivítání Jezulátka, třeba vzít alespoň syrovátku, kúsek syra, dvě klobáse, jedno pro obveselení, a ti co nic nemají, alespoň zadudají. Nebo tradiční Pásli ovce... valaši při pleco, kdož ví, co rád jídá. Píseň Poslyšte mně bratrové také vypráví betlémskou legendu o naro- Půvab Rožnovských koled, po- Betlémském salaši. zení Ježíše. V koledě Valaši cházejících snad až z druhé poloviny 16. století, počátkem 20. sto- vstaňte... se do Betléma vypravují muzikanti Jura, Macek, letí posbíraných kronikářem a Adam, Vašek: Bubny sbírajte, muzikantem Josefem Tvarůžkem, husle pod pažu, Kubo varhany, tkví i v tom, že jsou napsány krásnou češtinou s valašským dialek- budeš hráť s námi. Neschází ve sbírce ani půvabná Vzhůru, vzhůru pastuškové..., buďajú vás tem, což při jejich interpretaci kouzlo Vánoc umocňuje i dnes na andělové, v ty Betlémský krajině, počátku 3. tisíciletí. -sb- Čas betlémů S pěkným nápadem přišli v Zubří. V předvánočním čase uspořádala kulturní komise spolu s občany výstavu betlémů. Jsou to betlémy rodinné, jaké si o Vánocích stavíme doma pod stromečkem, aby nám udělaly radost řekl Čenda Krůpa, jeden z iniciátorů výstavy. Mezi devíti betlémy je keramický, vyřezávaný ze dřeva, zhotovený z kukuřičného listí, Alšův betlém, ale také betlém namalovaný akademickým malířem Brančem. Betlémská událost se tak hluboce zapsala do dějin lidstva, že se od té chvíle veškeré dění počítá před a po narození Krista, dodal Čenda Krůpa. Tradici betlémů zavedl poustevník František z Assisi, v různých podobách se s ní setkáváme až podnes. Betlém se spolu s nastrojeným stromečkem stal neodmyslitelným symbolem Vánoc, symbolem pokory, víry a naděje. Je dobré udělat si v předvánočním spěchu chvilku času, potěšit se pohledem na betlémy a nazdobené vánoční stromečky. Podívat se, jak si domov o vánočním čase vylepšit. -sb- malé zamyšlení ještě do maličkého knihkupectví, které na této ulici nově vyrostlo. Milé je tady všechno - od názvu Na hradbách, přes zajímavé týpky nekonvenčních prodavačů, interiér až ke skladbě knih. Předběžně si tu vyberu dvě, které si pak v Rožnově rozhodně koupím: Tomáše Halíka - Co je bez chvění, není pevné. A potom knihu polemizující o smyslu (nebo až nebezpečnosti ) ezoteriky. Jojo. Rozumný člověk musí to, co ho zajímá, prozkoumat ze všech stran a pohledů. Největší zážitek nakonec: prodejna chráněných dílen. Zboží, které vyrobili ve speciálních dílnách postižení občané. Už když vejdete do dveří, máte pocit jakési posvátnosti. Celý prostor je jakoby prozářený, prodavačkami počínaje a zbožím konče. Za každým výrobkem cítíte člověka, který je jiný než my - má v běžném životě mnohem víc omezení. Někdo např. vozíčkem, někdo úrazem duše. Výrobky jsou na vysoké výtvarné či řemeslné úrovni. Bezděky mě napadá, že je všechny spojuje jedno: nejsou to žádné bezúčelné hovadiny, které tak často v obchodech nacházíme, ale všechny obsahují prvek radosti, veselosti, krásy, účelnosti. Jsou často z přírodních materiálů a všechny velmi vkusné. Protože jsem se o tyto aktivity zajímala už dříve např. prostřednictvím Petry Kročilové, domečku Kamarád, který podobné výrobky prodává ve Valašském muzeu v přírodě a chráněné dílny jsou i ve Valmezu, studuju si v obchodě nástěnku s informacemi, abych se dozvěděla, odkud vlastně všechny ty dílny jsou. A odcházím s pocitem krásného vnitřního naplnění, smyslu i inspirace. A přestože už fakt hodně spěchám, neodpustím si na této spanilé jízdě zastavení v mém oblíbeném sklepním antikvariátě, kde popadnu tlustou sbírku Moravských národních písní od Františka Sušila, kterou jsem si tu nechala odložit pro mého muzikantského synéčka k Ježíšku. Vycházím zpět na rušnou ostravskou ulici a pádím do studia pomáhat s dokončením rozdělaného dokumentu o Velkých Karlovicích. A poté, co jsem včera zahlédla na dolním okraji obrazovky informaci, že Al Kaidá se chystá zaútočit na izraelské občany v Praze si nějak uvědomím, že mi ani moc nevadí, jak jsme tu dědinu zobrazili, i s přes její syrovost, poměrně malebně. - ev - (Dokumentík o Karlovicích se vysílá 18. ledna 2003 na ČT 1 v v rámci cyklu Náš venkov pod názvem Dolina Urgatina).

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

Vánoční vydání. zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov

Vánoční vydání. zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov Vánoční vydání zpravodaje Domova pro seniory Vysoké Mýto Nový Domov prosinec 2014 Pár slov od paní ředitelky Domova Milí uživatelé, rok se s rokem sešel a jsou tu opět Vánoce. Máme možnost se ohlédnout

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Objevte. vánoční nabídku

Objevte. vánoční nabídku Objevte vánoční nabídku Vánoce jsou již za dveřmi Přemýšlíte nad tím, čím překvapit vaše milované? Hledáte nápad na dokonalý a stylový dárek? Vytvořte si svou osobní sadu nebo si vyberte z jedné z našich

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka

Hudba z chatrče. Paulo Coelho. Argo Vánoční povídka Hudba z chatrče Paulo Coelho coelho2.indd 1 Argo Vánoční povídka coelho2.indd 2 Paulo Coelho coelho2.indd 3 coelho2.indd 4 Paulo Coelho Hudba z chatrče coelho2.indd 5 Argo, 2008 Copyright 2008 by Paulo

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test - prověrka vědomostí se zaměřením na kulturu Valašska Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_19 Autor PaedDr.

Více

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení Přijímací test 8LETÉ GYMNÁZIUM PRIGO OSP VERZE CVIČNÁ 1. Z nabízených možností vyberte slovo, které slova úspěch. a) výhra b) prospěch c) nezdar d) chudoba e) prohra 2. Z nabízených možností vyberte slovo,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více