Anatómia. Úvod. Lesson 3. Čo by ste mali vedieť? Vitajte v lekcii 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anatómia. Úvod. Lesson 3. Čo by ste mali vedieť? Vitajte v lekcii 3"

Transkript

1 Lesson 3 Anatómia Úvod Vitajte v lekcii 3 V nasledujúcej lekcii sa oboznámime s vnútornou stavbou tela rýb. Popíšeme si kostru rýb a osobitú pozornosť budeme venovať jednotlivým sústavam - svalovej, nervovej, zmyslovej, tráviacej, vylučovacej, dýchacej, obehovej, rozmnožovacej a endokrinnej sústave. Čo by ste mali vedieť? Pre úspešné zvládnutie tejto lekcie je potrebné absolvovanie predchádzajúcej lekcie, ktorá bola zameraná na vonkajšiu stavbu tela rýb. 35

2 Oporná sústava - kostra Kostra rýb a mihuľovcov Táto kapitola pojednáva o kostre mihuľovcov a rýb, ako o hlavnom opornom systéme tela. Cieľom je poskytnúť podstatné informácie o stavbe skeletu rýb a mihuľovcov, vysvetliť základné pojmy a poukázať na špecifiká. Skelet rýb plní jednak funkciu ochrannú, teda chráni vnútorné orgány, jednak funkciu opornú - upínajú sa naň svaly. Spolu so svalovou sústavou je teda kostra základným funkčným prvkom tzv. pohybového systému. Kostra mihulí a rýb Kostra mihulí je chrupavčitá (branchiálny) skelet. a tvorí ju chorda (notochord), lebka a žiabrový Lebka (Cranium) u rýb pozostáva z dvoch častí: Neurokránium - mozgová časť lebky rýb, zachováva sa u jeseterov a parýb, u rýb osifikuje v tzv. osteokránium. Viscerokránium (splanchnokránium) - tvárová časť lebky pozostáva z čeľustného, podjazylkového a žiabrových oblúkov. Columna vertebralis - chrbtica tvorí súčasť tzv. osovej kostry a pozostáva zo stavcov (vertebrae). Stavce (Vertebrae) - tzv. (amficelné) dvojduté stavce rýb sú charakteristické priehlbinou z prednej i zadnej strany, majú telo (corpus) a výbežky (apofýzy), vytvárajú sa zo skeletogénneho tkaniva perichordu. Mihule nemajú vyvinuté stavce, majú iba chrupavčité neurálne oblúky. Stavce trupu rýb sa líšia od stavcov chvostovej časti. Rovnako sú modifikované a teda aj odlišné prvé stavce pripájajúce chrbticu k lebke. U kaprovitých rýb je predných 4-6 stavcov modifikovaných na tzv. Weberov aparát. Posledný chvostový stavec je taktiež modifikovaný v tzv. urostyl a je vytočený dohora. Kostra končatín - Spojenie kostry končatín (plutiev) s osovou kostrou je voľné. Pletenec prsných plutiev sa pripáje k lebke. Brušné plutvy sa pripájajú o tzv basipterygium, ktoré je voľné. Dorzálnu a análnu plutvu podopierajú kostičky 36

3 (pterygiofóry). Hemálne tŕne posledných chvostových stavcov sú sploštené v tzv hypuralia - tvoria oporu chvostovej plutvy. Notochord (Chorda) - chrbtová struna u mihulí obalená dvojvrstvovým obalom, vnútri má hrubostenné bunky vyplnené tekutinou so značným turgorom, je teda pevná a pružná (Baruš, Oliva et al. 1995). Weberov aparát - viď zmyslové orgány. Basipterygium - plochá trojuholníkovitá kosť, vzniká splynutím proximálnych pterygiofórov. Príklad č. 1: Kostra rýb. 37

4 Príklad č. 2: Stavce ryby. Príklad č. 3: Kostra hlavy rýb. 38

5 Svalová sústava Svalová sústava rýb a mihuľovcov Táto kapitola pojednáva o svalovej sústave mihuľovcov a rýb. Cieľom je poskytnúť podstatné informácie o stavbe a členení svalstva rýb a mihuľovcov, vysvetliť základné pojmy a poukázať na jednotlivé špecifiká. Hlavná funkcia svalov je v umožnení aktívneho pohybu jedinca alebo časti jeho tela. Všetky svaly pospolu tvoria svalovú sústavu. Podľa funkcie delíme svalstvo rýb a mihúľ na somatické (telové) a útrobné (viscerálne). Svalovina rýb má mimoriadny význam i z hľadiska výživy keďže sa jedná o dôležitú súčasť potravy človeka. Hlavné charakteristiky svalstva rýb a mihuľovcov Svalstvo mihulí tvoria svaly hlavy, trupu a vnútorných orgánov. Svalstvo trupu tvorí bočný sval (Musculus parietalis) pozostávajúci z článkov myomér oddelených prepážkami myoseptami. Nad bočným svalom od hlavovej smerom k brušnej strane sa tiahne párový šikmý sval (Musculus obliguus). V chvostovej časti je chvostový priečny sval (M. o. caudalis). Tieto svaly sú priečne pruhované. Vodorovná prepážka (Septum horizontale) chýba. Hladké svaly sa nachádzajú v útrobných orgánoch, tj. v stenách čreva a ciev. Svalstvo rýb sa z hľadiska typu tkanív člení na priečne pruhované, hladké a srdcový sval. Priečne pruhované svaly tvoria prevažne somatickú svalovinu, hladké svaly - viscerálne (útrobné) svalstvo. Somatické svalstvo rýb pozostáva z viacerých svalov patriacich do skupiny priečne pruhovaných svalov. Svalstvo hlavy pozostáva zo svalov žiabrových oblúkov a 6 očných svalov. Najmohutnejším svalom rybieho tela je bočný sval (Musculus lateralis major). Tento je rozdelený vodorovnou prepážkou (Septum horizontale) na dorzálnu (epaxiálnu) a dolnú (hypoxiálnu časť). Tvoria ho myoméry v tvare ležatého W segmentované myoseptami. Nad vodorovnou prepážkou je väčšinou prítomný bočný povrchový sval (M.lat. superficialis). Patrí medzi tzv. červené svaly. Tieto sú osobitnou skupinou priečne pruhovaných svalov, majú tenšie vlákna, sťahujú sa pomalšie no nepodliehajú tak rýchlo únave. Bočné svaly majú hlavný význam pre pohyb rýb. 39

6 Útrobné svalstvo - je tvorené hladkými svalmi vnútorných orgánov, najmä tráviacej, cievnej, vylučovacej a pohlavnej sústavy. Je riadené autonómnymi nervami. Svojim pohybom napomáha pri tráviacich procesoch alebo pri vypudzovaní pohlavných produktov (tzv. peristaltické pohyby). Svalstvo plutiev - vzniklo odlúčením od bočného svalu. Je tvorené samostatnými v protismere pracujúcimi svalmi. Jednak sú to vzpriamovače (musculi erectores) a sklápače (m. depressores). Fixačné svaly (m. retractotes a m. protractores) pomáhajú udržiavať plutvy v určitej polohe. U niektorých druhov (napr. lezce) sú svaly prsných plutiev obzvlášť dobre vyvinuté, čo im napomáha pri lození po súši. Iným príkladom sú druhy schopné vztyčovať tŕne prsných plutiev (sumčeky). Podobne u lietajúcich druhov má svalstvo prsných plutiev, význam pri plachtení, resp. pri aktívnom vyletovaní z vody. Príklad č. 2: Somatická svalovina rýb. Tráviaca a vylučovacia sústava Tráviaca a vylučovacia sústava (ryby a mihule) Rovnako ako u všetkých živočíchov, aj u rýb zahŕňa trávenie rozdrobenie potravy na menšie kúsky, a ich rozklad na aminokyseliny, vitamíny, mastné kyseliny atď, 40

7 ktoré potom môžu byť použité na vytvorenie novej živej hmoty. Rozklad materiálu sa nazýva anabolizmus, budovanie nového materiálu tzv katabolizmu a spolu tieto dva procesy tvoria celý metabolizmus. Trávenie prebieha v tráviacom trakte, na ktorý sa teraz spoločne pozrieme. Zdroj: wordpress.com Tráviaca sústava rýb I Tráviaca sústava (TS) rýb pozostáva z ústnej dutiny, hltanu, pažeráka, žalúdka, čreva, pylorických príveskov, análneho otvoru. Jednotlivé časti plnia pri trávení svoju funkciu. Ústa tvar a veľkosť úst zodpovedá potravnému správaniu a typu potravy u jednotlivých rýb. V ústnej dutine sa nachádzajú zuby, ktoré slúžia na zachytávanie potravy. Hltan v mieste prechodu ústnej dutiny do hltana sa nachádzajú žiabrové paličky, tvoriace žiabrový filter. Jeho úlohou je okrem iného aj filtrovať potravu, preto jeho štruktúra závisí od spôsobu výživy (dravce riedky, planktónožravé - hustý). Pažerákové zuby na začiatku hltana u kaprovitých rýb slúži na rozomieľanie potravy. Za hltanom sa nachádza krátky svalnatý pažerák. Žalúdok tvorí spolu s črevom vlastnú tráviacu sústavu. Podľa utvárania tráviacej rúry poznáme niekoľko typov TS lososovitý, ostriežovitý a šťukovitý typ majú silné 41

8 svalnaté žalúdky a pomerne krátke črevo. Kaprovitý typ žalúdok nemá. Druhy živiace sa rastlinnou potravou majú črevo niekoľkokrát dlhšie ako telo. U dravých rýb začína trávenie potravy v žalúdku, potom pokračuje v čreve. U rýb bez žalúdka sa trávenie začína v prednej časti čreva. Tráviaca sústava rýb II Tráveniu napomáhajú aj tráviace žľazy pečeň, žlčník a pankreas, ktoré produkujú tráviace enzýmy a šťavy. Pečeň okrem produkcie žlče plní funkciu odbúravania toxických látok, a miestom kde prebiehajú procesy látkovej premeny. Žlčník slúži ako zásobáreň žlče. Pankreas vylučuje šťavu s viacerými enzýmami. Zdroj: eb.com 42

9 Vylučovacia sústava rýb Vylučovaciu sústavu rýb tvoria párové prvoobličky (mesonephros), ktoré sú odlišné od obličiek vyšších stavovcov. Uložené sú v telovej dutine pod chrbticou, takže vnikajú aj do priehlbiniek stavcov. V ranom vývinovom štádiu sa najprv vyvíjajú praobličky (pronephros), neskôr ich funkciu preberie zadná, chrbtová časť obličiek. Nefróny - tvoria funkčnú časť obličiek. V nich sú vytvorené kĺbka kapilár, v ktorých sa tvorí moč. Zdroj: australianmuseum.net.au Vývodnými kanálikmi odvádza do močovodov, ktoré sa pred močovým vývodom spájajú. Niektoré ryby majú močový mechúr, ktorý vyúsťuje buď spoločne s pohlavnými žľazami močopohlavným otvorom, alebo samostatne za vyústením pohlavných žliaz. Močom sa vylučujú produkty látkovej výmeny, predovšetkým dusík vo forme močoviny. Okrem vylučovacej funkcie majú obličky aj krvotvornú funkciu - v prednej časti sa tvoria červené krvinky, ďalej sú zásobárňou krvi a podieľajú sa na regulácii osmotického tlaku. Na vylučovaní metabolických splodín sa podieľajú vo veľkej miere aj žiabre. Ryby cez žiabre vylučujú okrem oxidu uhličitého aj podstatnú časť metabolického dusíka, prevažne vo forme amoniaku a kyseliny močovej. Tráviaca sústava mihúľ Tráviaca sústava mihúľ je podobná tráviacej sústave rýb. v ústnej dutine sa nachádza vychlípiteľný jazyk, slúžiaci ako "piest" - pri prisatí sa na korisť vzniká v ústnej dutine podtlak. hltan má u dospelých jedincov vodorovnú prepážku, ktorá ho delí na hornú časť, ktorou prechádza potrava a dolnú časť, ktorá slúži na odvádzanie vody zo žiabrovych vačkov. črevo je rovné, nachádza sa v ňom špirálová riasa - typhlosolis, ktorá zväčšuje plochu čreva. pečeň má dva laloky, u lariev sa vytvára žlčový mechúr a žlčovod, ktoré v dospelosti miznú. 43

10 na prechode prednej a strednej časti čreva vzniká pankreas, ktorý "vrastá" do pečene. obličky mihúľ sú podlhovasté, s kanálikmi bez nefrostómov, prirastené k hornej strane pobrušnice. Na spodnej strane každej z nich je nerozdelený vývod ureter. Vývody oboch sa spájajú do malého močopohlavného sinusu za konečníkom. Zdroj: mbbiology.wikispaces.com 44

11 Nervová a zmyslová sústava Zmyslové orgány a nervová sústava rýb Ryba ako každý živočích sa musí neprestajne prispôsobovať meniacim sa životným podmienkam. Všestranné informácie o vonkajšom prostredí a zmenách, ktoré ňím prebiehajú, zabezpečujú zmyslové orgány. Podnety z vonkajšieho prostredia registrované zmyslovými orgánmi sa sústreďujú a analyzujú v nervovej sústave, ktorá súčasne zabezpečuje aj primeranú reakciu jedinca. Nervová sústava I Nervová sústava rýb je ešte pomerne jednoduchá, zabezpečuje styk organizmu s prostredím a súčasne reguluje činnosť vnútorných orgánov. Člení sa na: mozgomiechový systém, - ústredná (centrálna) časť - obvodová (periférna) časť vegetatívny (autonómny) systém. Nervová sústava II Autonómna nervová sústava inervuje hladké svalstvo, cievy, žľazy orgánových systémov, kožné žľazy a chromatofóry. Autonómny nervový systém je zložitá časť obvodovej nervovej sústavy, má vlastné nervové uzly (gangliá) a s ústrednou nervovou sústavou súvisí s početnými spojkami. Ústrednú časť predstavuje mozog a miecha. Mozog rýb je v pomere k telu malý, priemerne tvorí jeho hmotnosť len 0,1% z hmotnosti tela. Skladá sa z 5 častí (obr.). Predný mozog je relatívne malý, bez sivej 45

12 mozgovej kôry a vpredu vzbieha do čuchových lalokov, nachádza sa v ňom centrum čuchu. Medzimozog je v závislosti od druhu rôzne veľký, na jeho spodnej časti sa nachádza hypofýza. Najviac vyvinutou časťou je stredný mozog s výraznými očnými lalokmi, centrom zraku a rovnováhy. Zadný mozog plní funkciu koordinačného centra. Poslednou časťou mozgu je predĺžená miecha. Miecha prebieha v miechovom kanáli stavcov až ku koncu chvosta. Tvorí ju biela hmota pozostávajúca z nervových vláken a vnútri sivá hmota nervových buniek. Nervová sústava III Obvodová nervová sústava pozostáva z mozgových a miechových nervov. Mozgových nervov je 11 párov: 0. terminálny, I. čuchový, II. zrakový, 46

13 III. okohybný, IV. kladkový, V. trojklaný, VI. odťahujúci, VII. tvárový, VIII. statoakustický IX. jazylkovohltanový X. blúdivý. Počet párov miechových nervov súhlasí s počtom stavcov, tieto nervy inervujú kostrové svalstvo. Miechové nervy vybiehajú z každého miechového segmentu. Každý miechový nerv má na začiatku dva korene, senzitívny chrbtový a motorický brušný. Prejavy vyššej nervovej činnosti rýb sú vzhľadom na nižší stupeň vývoja centrálnej nervovej sústavy dosť obmedzené, ale aj tak sa rybám utvára určitá pamäť a podmienené reflexy. Ryby si pomerne ľahko zapamätajú kŕmne miesto i čas kŕmenia, reagujú na zvukový alebo svetelný signál, sprevádzajúci podávanie krmiva. Určitou náhradou za nižšiu schopnosť nervovej sústavy rýb učiť sa a zapamätať si zložitejšie veci sú zložité dedičné inštinkty, ktoré sa prejavujú najmä pri neresových migráciách, svadobných obradoch, ukrývaní a ochrane ikier. Zmyslová sústava - zrak, sluch a orgány rovnováhy Zmyslové orgány prijímajú fyzikálne alebo chemické podnety (stimuly) z prostredia. Zmeny teploty alebo dotyk sprostredkúvajú kožné receptory, zmeny intenzity a kvality osvetlenia a zrakové vnemy orgány zraku, zvukové podnety prijíma vnútorné ucho a orgán bočnej čiary. Chuťové a čuchové bunky zaznámenávajú chemické podnety. Zrak je hlavným orgánom väčšiny rýb. Oči sú prispôsobené vodnému prostrediu, ktoré je často zakalené, vyznačuje sa rozptylom svetla, jeho malou intenzitou a kontrastom. Oko nemá očné viečko, ale niektoré žraloky majú vyvinutú žmurku a mugilovité (Mugilidae) a niektoré sleďovité (Clupeidae) majú vyvinuté tzv. tukové viečka, ktoré sú priehľadné. Oko rýb nemá slzné žľazy a jeho zvlhčovanie zabezpečujú slizové žľazy. Stavba oka rýb je podobná ako u vyšších stavovcov (obr. Prierez okom ryby). 47

14 Orgánom sluchu a rovnováhy mihúľ a rýb je vnútorné ucho. Je uzavreté v sluchových kapsulách zadnej časti lebky. Tvorí ho blanitý labyrint (bludisko). Jednou jeho časťou sú tri polkruhovité na seba kolmé kanáliky vyplnené vnútornou miazgou - endolymfou a uzavreté v chrupkovitom alebo kostennom puzdre, ktoré je vyplnené vonkajšou miazgou - perilymfou. Druhou časťou labyrintu sú tri blanité mechúriky, utriculus, sacculus a lagena. V mechúrikoch sú tzv. statické škvrny (maculae staticae) tvorené vláskovitými bunkami, ktoré sú zakončením sluchového nervu. Na statických škvrnách ležia polohové kamienky (statolity, otolity) vytvorené z uhličitanu vápenatého. Sú tri: utriculith, sacullolith a lagaenolith. 48

15 Rovnovážnu funkciu zabezpečuje horná časť labyrintu, jeho stredný (oválny) mechúrik s polkruhovitými kanálikmi, prijímanie zvukov zabezpečuje prevažne spodná časť labyrintu, jeho spodný (okrúhly) mechúrik. Blanitý labyrint niektorých rýb je spojený s plynovým mechúrom, a to buď priamo (Clupeidae), alebo nepriamo prostredníctvom Weberovho aparátu (Cypriniformes). Plynový mechúr má funkciu rezonátora a podstatne zvyšuje rozsah prijímaných zvukov. Zmyslová sústava - čuch, chuť a hmat Čuchovým orgánom rýb je čuchový vačok spojený s vonkajším prostredím nozdrami umiestnenými na hornej strane hlavy pred očami. Sliznatky a mihule majú nepárovú nozdru. Žraloky majú nozdry na spodnej strane rypáka. Každá nozdra je obyčajne predelená kožným záhybom na dve časti, do jednej voda priteká, druhou odteká. Výstelku čuchového vačku tvoríl lamelovitý epitel so zmyslovými bunkami. Z nich vedú nervové vlákna, ktoré sa spájajú do čuchových nervov. Čuchom sa ryby orientujú pri hľadaní potravy, rozoznávaní pohlavia a príslušníkov vlastného druhu i iných druhov. Čuch je tiež veľmi dôležitý pri migrácii. Ťažné lososovité, ale aj iné druhy si zapamätajú zápach rieky, v ktorej sa vyliahli a do ktorej sa v čase neresu vracajú (tzv. homing). Chuťovými orgánmi rýb sú početné chuťové pupene. Zložené sú zo zmyslových buniek s vláknitými výbežkami, ktoré sú obklopené podpornými bunkami. Základňa zmyslových buniek je opradená koncami nervových buniek príslušných nervov. Chuťové pupene sú v ústnej dutine, na fúzoch, žiabrach, hlave, plutvových lúčoch a na povrchu tela. Hmatové podnety vnímajú ryby prostredníctvom citlivých buniek roztrúsených po celom tele. Najhustejšie sú rozmiestnené na koncoch pyskov, fúzov, na prednej strane hlavy, okolo žiabrových otvorov a na plutvách, v určitom množstve sa nachádzajú aj v ústnej dutine. 49

16 Orgán bočnej čiary Špeciálnym zmyslovým orgánom rýb je bočná čiara, nazývaná aj ako prúdový orgán (linea lateralis). Je to orgán, pomocou ktorého sa ryby orientujú v prostredí. Jeho základom sú zmyslové telieska - neuromasty, ktoré zaznámenávajú vlnenie vody spôsobené odrazom od prekážok alebo pohybom iných objektov. V najjednoduchšom prípade sú neuromasty voľne uložené v koži. Vývojovo pokročilejšie ryby majú neuromasty uložené v ryhách a v osobitných kanálikoch. Neuromast je sústava zmyslových buniek zakončených vláskami. Mihule majú neuromasty uložené v malých hrboľčekoch na hlave a v niekoľkých radoch na tele. Chiméry a vývojovo nižšie žraloky ich majú v otvorených ryhách. Neuromasty jeseterov sú v kanálikoch a krátkych kostenných rúrkach v koži. Neuromasty väčšiny rýb sú v zatvorených kanálikoch vyplnených slizom a spojených s povrchom kratšími alebo dlhšími pravidelnými odbočkami, ktoré ústia pórami. Ryby so šupinami majú póry v nich (obr.). Kanáliky na hlave tvoria zložitý systém, na bokoch sú kanáliky uložené v jednom alebo viacerých radoch tiahnucich sa až k chvostovej plutve a niekedy aj na ňu. Existuje viacero spôsobov utvárania bočnej čiary: 1. môže byť veľmi krátka (Rhodeus sericeus), 2. môže zasahovať len do polovice tela (Pimephales promelas), 3. môže byť prerušovaná (ostriežotvaré ryby z čeľade Scaridae), 4. môže byť vo viacerých rovnobežných vetvách (ropušnicotvaré ryby z čeľade Hexagrammidae), 5. môže byť aj roztrúsená vo viacerých segmentoch na väčšej časti bokov (Esox). 50

17 Dýchacia a obehová sústava Dýchajú ryby iba žiabrami? Akú úlohu pri dýchaní zohráva plynový mechúr, črevá, koža? Čo tvorí obehovú sústavu rýb? Akú majú ryby teplotu krvi alebo frekvenciu tepov srdca? Práve v tejto kapitole nájdete odpovede na tieto zaujímavé otázky. Dýchacia sústava Zdroj: nova-scientia.jecool.net Dýchacia sústava Dýchacími orgánmi rýb sú žiabre. Pri dýchaní rybám pomáha aj špeciálny, nepárový orgán - plynový mechúr. Niektoré druhy rýb majú v zhoršených podmienkach s nedostatkom rozpusteného kyslíka schopnosť využiť niektoré pomocné formy dýchania. Žiabre - sú umiestnené v žiabrovej dutine, na žiabrových oblúkoch v podobe tenkých bohato prekrvených žiabrových lupienkov po oboch stranách zadnej časti hlavy. Ich hlavná funkcia je prívod kyslíka do krvi, odvod CO 2 a čpavku do vonkajšieho prostredia. Významnú úlohu majú pri osmoregulácii. Pri dýchaní je 51

18 potrebné neustále oplachovanie žiabrových lupienkov prúdom vody, čo sa zabezepčuje dýchacími pohybmi skriel. Plynový mechúr - nepárový orgán rôzneho tvaru jednokomorový (lososovité), dvojkomorový (kaprovité). Určuje polohu tela, má hydrostatickú, rovnovážnu a u kaprovitých a pĺžovitých rýb aj rezonančnú funkciu. U rýb sa vyvinuli pomocné formy dýchania pomáhajúce prežívať v nepriaznivých podmienkach. Kožné dýchanie u úhora (Anguilla anguilla). Kaprovité ryby dýchajú pomocou prekrvenej sliznice ústnej dutiny. Črevné dýchanie je typické pre číka (Misgurnus fossilis), ktorý vstrebáva kyslík sliznicou čreva. Tvorba nadžiaberného orgánu umožňujúceho prijímať vzdušný kyslík (čeľaď sumčekovité), anaeróbne štiepenie glykogénu u karasa, atď. Obehová sústava U rýb, mihúľ a drsnokožcov je uzavretá. Tvorí ju srdce, žily, tepny a vlásočnice. Srdce umiestnené v prednej časti za žiabrami, má jednoduchú stavbu, zo spodnej strany a z boku je chránené pletencom kostí lopatkového pásma. Tvorí ho žilový splav, predsieň, komora a tepnová guľa. Pravé ryby majú tepnovú guľu nesťahovateľnú, elastickú, meniacu objem pri sťahu a v pokoji. Brušná aorta je pod žiabrami, rozvetvuje sa do žiabrových tepien, ktoré prechádzajú do žiabrových kapilár. V žiabrach sa okysličená krv zbiera žiabrovými tepnami a chrbtovou aortou odvádza do trupu a chvosta a krkavicami do hlavy. Krv rýb má veľmi rýchlu zrážanlivosť a je tvorená plazmou, erytrocytmi (červené), leukocytmi (biele krvinky) a trombocytmi (krvné doštičky). Plazma je priehľadná. Veľkosť oválnych erytrocytov je rôzna podľa druhu ryby. 52

19 Lymfatická sústava je tvorená cievami, kapilárami a lymfatickými uzlinami, v ktorých prúdi lymfa (miazga). V chvostovej časti niektorých rýb (úhor, sumec) je tzv. lymfatické srdce, rytmickými sťahmi tlačí lymfu do chvostovej žily. Lymfu tvorí krvná plazma s leukocytami, ale chýbajú v nej erytrocyty. Slezina je tmavočervený orgán patriaci ku krvnej a lymfatickej sústave, umiestnená na pravej alebo ľavej strane tráviacej rúry. Má rôznu veľkosť a tvar podľa skupiny a druhu rýb, môže byť trojhranná, pretiahnutá s nepravidelným okrajom. V slezine sa tvorí a filtruje krv a podieľa sa na imunitnom systéme rýb. Rozmnožovacia a endokrinná sústava V tejto kapitole si bližšie popíšeme endokrinnú a pohlavnú sústavu rýb. Rozmnožovanie rýb sa riadi inštinktami, ktoré sú pre každý druh špecifické. Preto sa ryby odlišujú obdobím rozmnožovania, prostredím v ktorom prebieha, spôsobom oplodňovania aj starostlivosťou o plôdik. 53

20 Endokrinná sústava Endokrinnú alebo hormonálnu sústavu rýb tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním (sekréciou). Táto sústava, spolu s nervovou sústavou, reguluje činnosť všetkých buniek tkanív a orgánov tela. Prebieha to prostredníctvom výlučkov - hormónov týchto žliaz. Žľazy s vnútornou sekréciou nemajú vývody a hormóny sa do tela dostávajú krvou. Najdôležitejšie sú hypotalamus, hypofýza a štítna žľaza. V hypotalame sa tvoria hypotalamické hormóny, ktoré spúšťajú činnosť hypofýzy. Hypofýza uvoľňuje hormóny kontrolujúce pohlavné dozrievanie, rast a sfarbenie rýb. Štítna žľaza reguluje látkovú výmenu, má vplyv na biológiu ťažných druhov a má vpyv aj pri premene lariev na mlaď. Pohlavná sústava I Pohlavnú sústavu rýb tvoria pohlavné žľazy - gonády a kanáliky odvádzajúce pohlavné produkty. V gonádach sa tvoria pohlavné bunky - gaméty. Gonády samíc sú vaječníky (ovaria), gonády samcov sú semenníky (testes). Vaječníky produkujú vajíčka - ikry, semenníky produkujú spermie - mlieč. Väčšina rýb sú gonochoristy - jedince s rozlíšením pohlavím. Obojpohlavnosť (hermafroditizmus) rýb sa vyskytuje pomerne vzácne. Oplodnenie je vonkajšie (externé), u niektorých vnútorné (rod Periophthalmus). Veľkosť vyliahnutých embryí dosahuje len niekoľko milimetrov. Živia sa obsahom žĺtkového váčku. Larva sa síce už živí potravou poskytovanou prostredím, v ktorom žije, ale ešte sa nepodobá na dospelého jedinca. Po určitom čase sa larva mení - metamorfuje na mlaď, ktorá sa síce podobá na dospelého jedinca, ale jej pohlavné orgány sa ešte len začínajú formovať. Väčšina druhov sa neresí každoročne, sú však druhy, ktoré neres opakujú v dlhších periódach, prípadne iba raz za život a po reprodukčnom akte hynú. Variabilita je aj v počte reprodukčných cyklov v jednom roku. Niektoré sa rozmnožujú raz za rok, kým iné viackrát do roka - dávkovitý neres. 54

21 Pohlavná sústava II Gonády sú prevažne párové, druhotne však môžu splývať, prípadne jedna gonáda redukuje. Nepárne gonády majú častejšie samice. Uložené sú v brušnej dutine pod vonkajším okrajom obličiek. V čase rozmnožovania sú podstatne zväčšené a vypĺňajú väčšiu časť brušnej dutiny. Na povrch tela gonády ústia samostatne na urogenitálnej papile. V čase rozmnožovania je urogenitálna papila výraznejšia. Papila samíc sa môže predlžovať do kratšieho (napr. ovsienka striebristá) alebo dlhšieho (Lopatka dúhová) kladielka, niektoré druhy majú urogenitálnu papilu samcov výraznejšiu (rod Cottus, Periophthalmus). 55

22 Zhrnutie Zopakujme si V tejto lekcii ste získali vedomosti a kostre a svaloch rýb. Máte za sebou aj prehľad všetkých sústav - nervovej, zmyslovej, tráviacej, vylučovacej, rozmnožovacej, dýchacej, cievnej alebo obehovej, endokrinnej. Odporúčame Na doplnenie informácii je vhodné preštudovať si aj ďalšie materiály. Doplnkové materiály (Stavba žiaber u rýb) lateral+line+in+fish&ots=ipp2ca9u4o&sig=imsxmaxyesgspcixwvirk9gokxm& redir_esc=y#v=onepage&q=lateral%20line%20in%20fish&f=false (Funkcia bočnej čiary, e-kniha) 56

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra

16. Koľko litrov moču sa zmestí do močového mechúra 1. Popíš strednú vrstva oka 2. Vymenuj zmeny na tele v období puberty 3. Čo vieš o prištítnom teliesku 4. Čo prospieva a neprospieva obehovej sústave 5. Čo tvorí hrudník 6. Ako ináč nazývame pohyblivé

Více

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý

slimák záhradný slizniak karpatský slimák pásikavý LESNÉ ŽIVOČÍCHY BEZSTAVOVCE Mäkkýše -ulita (niektoré druhy nemajú), vnútornostný vak, svalnatá noha -drsný jazýček na spracovanie potravy, otvorená obehová sústava, sú hermafrodity (obojpohlavné), nervová

Více

Vývojová morfologie živočichů

Vývojová morfologie živočichů MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 Vývojová morfologie živočichů III. Svalová soustava Svalová soustava Houbovci (Porifera) Žahavci (Cnidaria) myoepiteliální buňky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Podľa miesta vzniky delíme hormóny na:

Podľa miesta vzniky delíme hormóny na: Hormóny sú biologicky aktívne látky (biokatalzátory) ovplyvňujú niektoré fyziologické funkcie zabezpečujú výmenu informácií v organizme ide o látkové riadenie organizmu pôsobia priamo alebo nepriamo funkcia

Více

Dusičnany v pitnej vode

Dusičnany v pitnej vode Dusičnany v pitnej vode Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. (platné znenie) a určuje medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnany najviac 50 mg.l -1. Prípustnú hodnotu

Více

Incidencia podľa skupín chorôb v roku 2006 v Slovenskej republike

Incidencia podľa skupín chorôb v roku 2006 v Slovenskej republike Príloha č. Incidencia podľa skupín chorôb v roku 006 v Slovenskej republike Incidencia - chorobnosť (demografický ukazovateľ) Pomer počtu novouznaných invalidít na 100 000 obyvateľov M Ž M+Ž M Ž M+Ž M

Více

Prečo a ako funguje mozog a prečo niekedy nefunguje?

Prečo a ako funguje mozog a prečo niekedy nefunguje? Prečo a ako funguje mozog a prečo niekedy nefunguje? prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. O čom budeme hovoriť? prečo máme mozog ako funguje mozog prečo mozog niekedy nefunguje Prečo máme mozog? Pretože máme

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2005 Ročník 2006 ZŠ-26/2006 Obsah Úvod... 7 Dojčené deti... 9 Dojčené deti v Slovenskej republike (graf)... 9 Vyšetrenia (ošetrenia)

Více

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,

Více

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy. Otázka: Obratlovci Předmět: Biologie Přidal(a): Onyx Charakteristika. Nejpočetnější podkmen strunatců. KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

Více

Opelenie (pollinatio) je prenesenie peľu z tyčinky na bliznu piestika.

Opelenie (pollinatio) je prenesenie peľu z tyčinky na bliznu piestika. Opelenie (pollinatio) je prenesenie peľu z tyčinky na bliznu piestika. Ak je peľ prenesený z tyčinky na piestik toho istého kvetu jedná sa o samoopelenie (autogamia). Ak je peľ prenesený na cudzí kvet

Více

Prírodná posilňovňa Ponuka PLAY CITÉ = FITNESS ST 1 WARM UP

Prírodná posilňovňa Ponuka PLAY CITÉ = FITNESS ST 1 WARM UP Prírodná posilňovňa 1.1. Ponuka PLAY CITÉ = FITNESS ST 1 WARM UP Toto stanovisko slúži k naštartovaniu organizmu - doslova k zahriatiu celého tela - všetkých svalov a tiež ku kardio rozcvičeniu. Zvýšenie

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

TIENS Kardi Junior. Gumoví medvedíci s krillovým olejom

TIENS Kardi Junior. Gumoví medvedíci s krillovým olejom TIENS Kardi Junior Gumoví medvedíci s krillovým olejom TIENS KARDI JUNIOR Výborní a chutní gumoví medvedíci s krillovým olejom Čistý a prírodný zdroj omega-3 mastných kyselín a astaxantínu 100 % prírodné

Více

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách?

Šablona č. 01.22. Přírodopis. Co už víme o rybách? Šablona č. 01.22 Přírodopis Co už víme o rybách? Anotace: Pracovní list s opakováním učiva o rybách. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vyplní pracovní list, ve kterém si ověří znalosti

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

REGULÁCIA PRÍJMU POTRAVY. Kedy a prečo cítime sýtosť / hlad / chuť do jedla?

REGULÁCIA PRÍJMU POTRAVY. Kedy a prečo cítime sýtosť / hlad / chuť do jedla? REGULÁCIA PRÍJMU POTRAVY Kedy a prečo cítime sýtosť / hlad / chuť do jedla? životné procesy spotreba energie zachovanie/dostupnosť energetických zásob podmienka prežitia zdroj energie a živín: potrava/zásoby

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

- chromozómy hrubnú a stávajú sa viditeľnými = špiralizujú sa a kondenzujú

- chromozómy hrubnú a stávajú sa viditeľnými = špiralizujú sa a kondenzujú DELENIE BUNIEK Mitóza a amitóza sú spôsoby bunkového delenia. Delenie bunky v oboch prípadoch je sprevádzané najprv rozdelením jadra - karyokinézou, až neskôr sa rozdelí cytoplazma - cytokinéza. MITÓZA

Více

Srovnávací morfologie živočichů. Smyslové orgány

Srovnávací morfologie živočichů. Smyslové orgány Srovnávací morfologie živočichů 9. Smyslové orgány Smyslové orgány Podnět receptor (smyslová buňka) nervový vzruch efektor (sval, žláza) Typy receptorů: a) podle energie podnětu Mechanoreceptory Chemoreceptory

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO P R O G R A M SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH CVIČENÍ z predmetu Lekárska biochémia pre študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 1. TÝŽDEŇ Téma: VITAMÍNY Vitamíny. Rozdelenie vitamínov a ich význam vo funkčných a

Více

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu Stroje a mechanizmy Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu História jednoduchých strojov dôvodom na ich vznik bola snaha ľudí uľahčiť si svoju namáhavú prácu postupne pomocou nástrojov a rôznych

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

(septum horizontale) na hřbetní (epaxiální) a břišní (hypoxiální) část. Nedůležitějším svalem je velký

(septum horizontale) na hřbetní (epaxiální) a břišní (hypoxiální) část. Nedůležitějším svalem je velký SVALOVÁ SOUSTAVA Svalová soustava představuje souhrn všech svalů v těle a pro rybu je zdrojem pohybu. Z hlediska histologické diferenciace se u ryb vyskytuje svalovina příčně pruhovaná, hladká a srdeční

Více

DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... ulica...

DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... ulica... DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! Názov subjektu / prevádzky / / zariadenia......... TYP subjektu (ZAKRÚŽKUJ) kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... Subjekt je súčasťou vačšieho objektu......

Více

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Pivo Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš Čo je to pivo? základné suroviny: slad, chmeľ, voda fázy výroby: výroba mladiny, kvasenie, dokvasovanie, pasterizácia a stáčanie piva Existuje asi 24 druhov

Více

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové

Třída: Ryby nejpočetnější skupina obratlovců ploutví: párové nepárové RYBY Třída: Ryby - vodní živočichové(sladká i slaná voda) - druhově nejpočetnější skupina obratlovců -tělojeprotáhlé,zestranzploštělé,členísenahlavu,trupaocas(hlava je nepohyblivá- srůstá s trupem) - pohybují

Více

BIOLÓGIA. pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

BIOLÓGIA. pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom BIOLÓGIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Bratislava 2010 Autori PaedDr. Mária Uhereková, PhD., Ing. Iveta Trévaiová, RNDr. Zuzana Ondrejičková, Mgr. Angelika Matľáková,

Více

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA:

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA: Třída: RYBY (Pisces) Vodní živočichové Nejpočetnější skupina bezobratlých velikost od několika milimetrů (mořská ryba hlaváč - 16 mm) až do 10 m (vyza velká - 10 m, 1500 kg) Věda studující ryby STAVBA

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16 Člověk III. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03. Ryby Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_03 Ryby Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Přírodopis

Více

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým

Více

Praktická časť laboratórna úloha 02 Fyziológia bunky

Praktická časť laboratórna úloha 02 Fyziológia bunky Číslo súťažiaceho: Dátum: BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 44. ročník Kategória B Krajské kolo Praktická časť laboratórna úloha 02 Fyziológia bunky Milí súťažiaci, v tejto časti súťaže budete riešiť dve praktické

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov 1. Medzi ktoré kosti zaraďujeme na základe tvaru stehnovú kosť? a) krátke kosti b) dlhé kosti c) ploché kosti d) nepravidelné kosti 2. Koľko kostí tvorí kostru človeka? a) 201 b) 203 c) 206 d) 209 3. Pomenujte

Více

Autizmus, tráviace funkcie a vplyv probiotík

Autizmus, tráviace funkcie a vplyv probiotík Autizmus, tráviace funkcie a vplyv probiotík K. Babinská, S. Lakatošová, A. Tomova, V. Husárová, A. Pivovarčiová, J. Bakoš, A. Harinek, L. Slobodníková, V. Piačková, A. Gvozdjáková, M. Bucová, A. Čorejová,

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024.

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024. Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Pitva ryby Návod na laboratorní práci PhDr. Yveta Reiterová Biskupské gymnázium

Více

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø

Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø Séria 10DPG Produkty série "10DPG" pozostávajú z dvoch častí, kde vnútorná je z nerezu AISI 316L (DIN1.4404) a vonkajšia je vyhotovená z nerezu AISI 304 BA (DIN1.4301). Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech Soustava trávicí zajišťuje příjem potravy trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy odstraňování nestravitelných zbytků

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

Otázky k rigoróznej skúške z histológie a embryológie. Zubné lekárstvo. 2. Bunkové jadro jadrový obal, chromatín jadra, funkcia.

Otázky k rigoróznej skúške z histológie a embryológie. Zubné lekárstvo. 2. Bunkové jadro jadrový obal, chromatín jadra, funkcia. Všeobecná časť Otázky k rigoróznej skúške z histológie a embryológie Zubné lekárstvo 1. Bunka všeobecná stavba, veľkosť, tvar. Biologické membrány. 2. Bunkové jadro jadrový obal, chromatín jadra, funkcia.

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. srst chlupy pesíky podsada línání drápy nehty

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce. RNDr. Renáta Kunová, PhD. BIOLÓGIA Pracovný list 2 Téma: Bunka (cellula)

Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce. RNDr. Renáta Kunová, PhD. BIOLÓGIA Pracovný list 2 Téma: Bunka (cellula) RNDr. Renáta Kunová, PhD. BIOLÓGIA Pracovný list 2 Téma: Bunka (cellula) Aktivity Pracovný list obsahuje kartičky (zalaminované) s obrázkami bunkových povrchov a organel, kartičky s popisom danej štruktúry

Více

Cviky na hamstringy Zakopávanie v ľahu na lavici

Cviky na hamstringy Zakopávanie v ľahu na lavici Cviky na hamstringy Zakopávanie v ľahu na lavici Prevedenie 1. Ľahneme si čelom smerom dole na lavicu a zaprieme päty o valčeky stroja. 2. Priťahovaním pat smerom k sedacím svalom a ohýbaním v kolenách

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník Základná škola, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z biológie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008,

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

INDIVIDUÁLNA OCHRANA

INDIVIDUÁLNA OCHRANA INDIVIDUÁLNA OCHRANA Ochrana obyvateľstva a jeho bezpečnosť v najširšom význame slov patrí k prioritám každej vyspelej spoločnosti či štátu. Realizuje sa najrôznejšími spôsobmi v každodennom živote obyvateľstva.

Více

Séria "CF" je vyrobená z ocele s povrchovou úpravou hliníka. Jej hrúbka je 2mm. Jednotlivé kusy sú zvárané pozdĺžne metódou TIG.

Séria CF je vyrobená z ocele s povrchovou úpravou hliníka. Jej hrúbka je 2mm. Jednotlivé kusy sú zvárané pozdĺžne metódou TIG. Séria CF a CFO Séria "CF" je vyrobená z ocele s povrchovou úpravou hliníka. Jej hrúbka je 2mm. Jednotlivé kusy sú zvárané pozdĺžne metódou TIG. Pri použití v interiéri je dymovod vhodný na odvod suchých

Více

Biológia. VII. ročník

Biológia. VII. ročník Biológia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Svalová a nervová soustava

Svalová a nervová soustava Svalová a nervová soustava Dělení rybího svalstva Dle umístění Kosterní (tělní, somatické) Svalovina trupu Svalovina ploutví viscerální (útrobní) Svalovina hlavy Žaberní oblouky, skřelové víčko Okohybné

Více

Výprava do kosti: Najčastejším ochorením kostí na svete je osteoporóza.

Výprava do kosti: Najčastejším ochorením kostí na svete je osteoporóza. Výprava do kosti: Kosť je živé tkanivo. Ako mnohé ďalšie tkanivá v tele, aj kostra sa počas života potrebuje neustále obnovovať. Celá kostra dospelého človeka sa kompletne obnoví v priebehu 7 10 rokov.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu.

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu. PODPROGRAMY Podprogram je relatívne samostatný čiastočný algoritmus (čiže časť programu, ktorý má vlastnosti malého programu a hlavný program ho môže volať) Spravidla ide o postup, ktorý bude v programe

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Cvičenia z biológie. 3. ročník

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Cvičenia z biológie. 3. ročník Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Cvičenia z biológie 3. ročník Časová dotácia predmetu Vzdelávací program cvičenia z biológie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre 3.

Více

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013

1.5 Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov PL KEGA 130UK/2013 Pokus (Lapitková et al., 2010, s. 30) Úloha: Zisti a porovnaj správanie vzduchu a vody v injekčných striekačkách, ak v nich zväčšíme priestor. Pomôcky: 2 injekčné striekačky s objemom 200 ml, hadička na

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ZDRK34060FIG Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Pořadové číslo: 12. Šablona: III/2. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Sada: VY_32_INOVACE_9IS

Pořadové číslo: 12. Šablona: III/2. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Sada: VY_32_INOVACE_9IS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 12 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 15.11.2013 1 Obojživelníci vnější, vnitřní stavba Předmět:

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová)

TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová) OKTÓBER SEPTEMBER Mes. Týž. TVVP PRÍRODOVEDA (Wiegerová, Česlová, Kopáčová) 3. ročník Štátny vzdelávací program ISCED1 1 vyučovacia hodina týždenne, 33 vyučova 1. Úvod Úvodná hodina 2. Opakovanie Čo si

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Poklady pre deti. TIENS Poklady pre deti

Poklady pre deti. TIENS Poklady pre deti TIENS Poklady pre deti 4 balenia TIENS Biokalcium pre deti 3 balenia TIENS Zinok 2 balenia TIENS Kardi Junior 1 balenie ORECARE Zubná pasta pre deti Špeciálny balíček pre vaše deti TIENS Poklady pre deti

Více

ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV

ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV ANNEX III ZMENY V SÚHRNE CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU A PÍSOMNÝCH INFORMÁCIÁCH PRE POUŽÍVATEĽOV 25 PRÍLOHY K DOPLNENIU RELEVANTNÝCH SEKCII SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU LIEKOV OBSAHUJÚCICH

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

NEINTERAKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

NEINTERAKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NEINTERAKTÍVNA KOMUNIKÁCIA ICSED3 informatika Gymnázium Kráľovnej pokoja, Žilina Mgr. Miroslav Malacha Komunikácia prostredníctvom IKT Komunikácia: vyvinulo sa z lat. communicare= deliť sa, zverovať, všeobecnosti

Více

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Peter Delinčák, sekcia astronomickej fotografie SAS Úvodom S príchodom digitálnych fotoaparátov sa otvorili nové možnosti pre astronomickú fotografiu.

Více

1. MAGNETICKÝ INDUKČNÝ TOK

1. MAGNETICKÝ INDUKČNÝ TOK NESTACIONÁRNE MAGNETICKÉ POLE STACIONÁRNE MAGNETICKÉ POLE - je časovo nepremenné, konštantné magnetické pole. Vzniká okolo nepohybujúceho permanentného magnetu alebo okolo nepohybujúceho sa vodiča, ktorým

Více

Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov.

Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov. Montážny predpis pre spájanie PVC U korugovaných kanalizačného potrubného systému pomocou pákových prípravkov. Nitra, november 2007 2 OBSAH : 1. Oblasť použitia... 2 2. Popis... 2 3. Postup montáže...

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z BIOLÓGIE. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z BIOLÓGIE. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z BIOLÓGIE pre 7. ročník Počet hodín : 2 hod. týždenne, 66 hod. ročne; z toho 5 hodín praktických aktivít Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

Microsoft Project CVIČENIE 6 1

Microsoft Project CVIČENIE 6 1 Microsoft Project CVIČENIE 6 1 Príprava na realizáciu samostatného projektu Študenti sa rozdelia do 4-členných skupín (a menej členov). Jedna skupina = jedno zadanie = jedna téma. V zápočtovom týždni (alebo

Více

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, "Súmernosti" 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná

Súmernosti. Mgr. Zuzana Blašková, Súmernosti 7.ročník ZŠ. 7.ročník ZŠ. Zistili sme. Zistite, či je ľudská tvár súmerná Mgr. Zuzana Blašková, "úmernosti" 7.ročník ZŠ 1 úmernosti 7.ročník ZŠ Mgr. Zuzana Blašková 2 ZŠ taničná 13, Košice Osová súmernosť určenie základné rysovanie vlastnosti úlohy s riešeniami osovo súmerné

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Axiální skelet Páteř, U kruhoústých obratlovců (mihule) je hlavní oporou těla ještě struna hřbetní (chorda

Axiální skelet Páteř, U kruhoústých obratlovců (mihule) je hlavní oporou těla ještě struna hřbetní (chorda KOSTERNÍ SOUSTAVA Rybí kostra tvoří oporu svalstva a obklopuje vnitřní orgány. Musí být lehká, pružná a přitom pevná, aby odolávala tlaku a proudění vody. Jednotlivé kosti rybí kostry jsou spojeny pevně

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více

1. LABORATÓRNE CVIČENIE

1. LABORATÓRNE CVIČENIE MENO: ROČNÍK A TRIEDA: 1. LABORATÓRNE CVIČENIE ROVNOMERNÝ POHYB - ZÁVISLOSŤ POLOHY OD ČASU Cieľ: Naučiť sa pracovať so senzorom polohy a ako sú rôzne druhy pohybu prezentované na grafe závislosti polohy

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více