RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?"

Transkript

1 "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů bytového družstva Kavčí skála Říčany, které jako jediné družstvo u nás se po předlužení ocitlo v konkurzním řízení. Bez ohledu na skutečnost, že z celkového počtu více než 5000 bytových družstev se do této situace dostalo jako jediné, bývají tyto informace doprovázeny úvahami odborníků, často pracovníků realitních kanceláří. Ti se pokoušejí situaci zobecnit a hrozí čle nům bytových družstev, že podobný osud zcela jistě potká časem i je. Jako jediný návod na preventivní ochranu bývá předkládán urychlený převod družstevního bytu do vlastnictví. Odmítám polemiku na téma, zda bytová družstva jsou předurčena k ekonomickým potížím, jako zcela nesmyslnou. Počet existujících družstev v likvidaci je argumentem sám o sobě. Proto dost často zapomínáme, jak by se vyvíjela situace např. v domě, kde jsou všechny byty ve vlastnictví a existuje tedy společenství vlastníků. Je pravdou, že tito vlastníci se nemusí žádných potíží obávat? Je pravdou, že nemohou o svůj byt přijít? Mohu říct, že nikoliv. Jejich právní postavení se zdaleka neliší tak, jak se veřejnost domnívá. Podstatou případného hrozícího nebezpečí je hospodaření domu, tj. bytového družstva, společenství vlastníků, de facto jakéhokoliv vlastníka. Jde o to, aby při údržbě, popř. při dostavbě či nástavbě na střeše, postupoval vlastník domu opatrně a vyloučil situaci, kdy nebude schopen pokrýt závazky dodavatelů a partnerů. Zjednodušeně řečeno - nepředlužit se. Pokud by bytové družstvo nebylo schopno plnit své finanční závazky k partnerům a stalo se tedy dlužníkem, odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Naopak členové jen trojnásobkem svého splaceného členského vkladu. V průměru se tato částka pohybuje okolo 1000 Kč. To je poněkud absurdní situace, neboť takto stanovená uhrazovací povinnost nemusí pokrýt celou výši pohledávky. V tom případě pak hrozí družstvu stejně jako jakékoliv jiné obchodní společnosti, že se věřitelé rozhodnou využít konkurzního řízení. Konkurzní podstatu by pak tvořil veškerý majetek družstva, tedy i jednotlivé domy s byty. Do této konkurzní podstaty se vlastnické byty nepočítají, avšak to zdaleka neznamená, že vlastníci bytů neodpovídají za závazky, které by vznikly na jejich domě. Rozprodat majetek družstva, především byty, je velice obtížné. Byty jsou obsazeny a na nového vlastníka by přešly závazky z nájemních smluv. Aby byl byt vyklizen, musel by vlastník dosáhnout přivolení soudu se zrušením nájemní smlouvy a byl by nesporně zatížen povinností zajistit byt náhradní. Protože nepůjde o převody vlastnictví družstevních bytů podle zákona o vlastnictví bytů, musel by správce konkurzní podstaty nepochybně vrátit poskytnutý státní příspěvek a také uhradit všechny Z obsahu: Mýty o bytových družstvech. Jaké vlastně je naše Stavební bytové družstvo Mír? 3. Poděkování Vyúčtování zálohových položek za rok Význam zateplovacích systémů. Jaké jsou časté mýty a pověry kolem zateplování? Zajistit čerstvý vzduch... Výkonný a statutární orgán družstva - představenstvo Činnost kontrolní komise SBD v roce Čím více zákonů, tím lépe? Nový zákon o nájemném... Přečetli jsme pro Vás... Poděkování... Představujeme Dotace nll úroky z úvěru... Člel)ská základna... Kam s ním? Nežádoucí rekla~a Výklad stanov SBD Mír Teplice... Zmenšil se výtah po rekonstrukci? Upozornem! $]1,

2 ostatní pohledávky včetně dosud nesplaceného investičního úvěru bance. Tím cena naroste natolik, že spolu s dalšími závazky většina bytů (s výjimkou zvlášť atraktivních lokalit) bude neprodejná. Pokud se objevují návody, že jediným únikem před takovýmto stavem je převod bytu do vlastnictví, není to pravda. Důkazem je i zkušenost družstevníků z Říčan. Ti si byty do vlastnictví urychleně převedli, aby unikli dluhům způsobeným neopatrností vedení družstva při výstavbě asi 40 bytů, část dluhů možná vznikla i trestnou činností. Správce konkurzní podstaty prohlásil tyto převody za spekulativní a využil svého práva, aby se domohl zrušení těchto převodů. Ať již pohledávky vznikly jakkoliv, jde o dluh družstva. Pokud by podobná situace, včetně dluhu, vznikla v domech, kde již byty byly převedeny do vlastnictví a kde tedy existuje společenství vlastníků, podstata situace by se příliš nezměnila. Vlastníci bytů ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Pokud by zmíněné družstvo již bylo v době vzniku pohledávek společenstvím vlastníků a výstavbou předseda společenství napáchal dluhy, bylo by také společenství zavázáno se s nimi vypořádat. Dluh by se rozpočetl v poměru podlahových ploch, a pokud by ho jednotliví vlastníci neuhradili, mohl by se věřitel domáhat vyvlastnění jakéhokoliv majetku vlastníků, prioritně jejich bytů. Soud by tedy vlastníkům mohl nařídit prodej jejich bytů a z výtěžku by uhradil pohledávky. Namítnete jistě, že s výstavbou či údržbou musí vlastníci souhlasit. Ano, i členská schůze družstva musí investici schválit. Také v Říčanech ji schválila a pak se členové čtyři roky na členské schůzi nesešli a výsledky hospodaření nekontrolovali. Tím vytvořili prostor ke zmíněným nepravostem. Z toho vyplývá, že jakékoliv vlastnické kotrmelce nikomu příliš nepomohou. Jedinou účinnou prevencí proti riziku ztráty bytu je řádné a promyšlené hospodaření. Družstvo i společenství jsou povinny každoročně schvalovat výsledky svého hospodaření. Především družstva mají v obchodním zákoníku podrobně stanoveny povinnosti včetně každoročního projednání účetní závěrky a výsledku hospodaření. Zabývá se též právy a povinnostmi členů a vztahy mezi členy navzájem. V tom je společenství vlastníků poněkud pozadu a tedy existuje i větší míra rizik sporů mezi vlastníky. Právě proto tak vehementně prosazujeme přijetí zákona o kondominiu. A právě proto mohu prohlásit, že u nás, stejně jako v ostarních zemích Evropy, patří bytová družstva k nejbezpečnějším formám správy bytového fondu. Prvním předpokladem však je, že se družstevníci chovají moudře a uvážlivě, neboť oni jsou vlastníky své společnosti, tj. družstva. Služba družstvům. Pro družstva, jejichž statutární orgány si nejsou zcela jisty a mají obavy, především pro družstva, ve kterých jsou například zvoleni noví, nezkušení členové orgánů, zavedl Svaz českých a moravských bytových ~ 2. družstev od letošního roku tzv. individuální služby. Poskytují je na žádost a na základě objednání statutárních orgánů družstva. Odborníci zjistí konkrétní ekonomickou a organizačně právní situaci daného družstva a vypracují tzv. Konsolidační program. Jeho součástí je mimo jiné také: školení funkcionářů v oblasti práva a ekonomiky smluvní revize hospodaření a zákonnosti postupu družstva návrh na odstranění případně zjištěných nedostatků vypracování nových stanov úprava vztahů mezi družstvem a vlastníky registrace společenství vlastníků apod. Tuto službu zajišťují experti SČMBD pro členská družstva, ale využít ji mohou i družstva, která členy svazu nejsou. JUDr. Ivan Přikryl předseda SČMBD Poznámka redakce Ti, kdo žijí v družstevních bytech nebo domech ve společenství vlastníků, nejspíš v poslední době trochu znejistěli. Dosud se totiž většinou domnívali, že jejich bydlení je to nejjistější a bezproblémové. To až do doby, než se z televize nebo z tisku dozvěděli o podezření některých realitních kanceláří, že blízko krachu jsou zřejmě í jiná bytová družstva, než známé SBD Kavčí Skála Říčany. Proto se nyní část veřejnosti ptá, jak je to možné. Jednak musím říct, že takto podaná informace mi připadá krajně neseriózní, protože v ní bylo vysloveno jen podezření, nic víc. Jednak se nelze nepozastavit nad naivitou těch, kteří si myslí, že družstvo se o klidné bydlení členů postará bez jejich sebemenší účasti. Stejně tak, jak má člen družstva, anebo vlastník bytu svá práva, má i své povinnosti. Pokud družstvo plní své poslání (zejména podle obchodního zákon í ku a stanov), a pokud jeho kroky družstevníci alespoň prostřednictvím svých delegátů na členských schůzích kontrolují, znají přinejmenším hospodářskou situaci svého družstva. A to zdaleka není jediná možnost, jak může být družstevník nebo vlastník bytu informován. I když uznávám, že ne vždycky je to tak jednoduché, jak se zdá. časopis NOVÝ BYT, únor 2002 JAKÉ VLASTNĚ JE NAŠE STAVEBNí BYTOVÉ DRUŽSTVO MíR? Dovolte mi uvést několik statistických údajů. Naše družstvo spravuje celkem 8018 bytů (v Teplicích 7196 bytů a v Krupce 822 bytů) a 401 garážových stání. Z celkového počtu 8018 bytů je 205 ve vlastnictví fyzických osob a 7813 ve vlastnictví družstva. Účetní hospodaření je vedeno zásadně podle bytových objektů (středisek), kterých má družstvo celkem 200. Nejmenším objektem je rodinný domek s jedním bytem a jednou garáží, největší objekt má 192 bytů (8 vchodů). Peníze vybírané jako zálohy na opravy (dříve fond oprav) jsou určeny pro ten objekt, kde jsou vybírány,

3 což ovšem nebrání uplatnění družstevního principu dočasně zapůjčit finanční prostředky tomu objektu, který je momentálně potřebuje. Chtěl bych upozornit, že tohoto družstevního principu v minulosti využily a využívají téměř všechny objekty. Z celkového počtu 200 objektů jsme v minulých letech převzali od Města Teplice celkem 53 objektů s 2179 byty. V těchto objektech byl nejprve zaveden standard, na jaký jsme v družstvu zvyklí. Byly osazeny vodoměry na teplou a studenou vodu do všech bytů, v řadě objektů byly vyměněny rozvody teplé a studené vody. Byly též vyregulovány topné soustavy celých objektů a osazeny termoregulační ventily ke všem tělesům ústředního topení ve všech bytech. Následně byla provedena montáž poměrového měření spotřeby tepla na bytové radiátory (většinou odpařovací, ale nyní již začínají převládat přesnější elektronické). Ne všechny objekty, které družstvo spravuje jsou stejně staré: objekty postavené v letech počet bytů před rokem Naše družstvo nevlastní žádné objekty dokončené po roce 1995, protože po tomto roce již nepokračovala výstavba panelových domů. Vzhledem ke stoupajícím nákladům na výstavbu nebyl o nové byty v panelové výstavbě zájem. Způsob vytápění je u většiny bytů (6813) zajištěn dálkovým ústředním vytápěním. Elektrické vytápění je zavedeno na sídlišti Krupka - celkem 782 bytů. Individuální vytápění (plynový kotel, gamaty) má celkem 423 bytů. Jiný způsob vytápění v našem družstvu není. Z celkového počtu 200 objektů má rovnou střechu, která vyžaduje zvýšenou údržbu, celkem 191 objektů. Sedlovou střechu má pouze 9 objektů. Družstvo spravuje celkem 286 výtahů ( z toho 271 prostřednictvím fi Wojtaszak a 15 prostřednictvím fi Petersík) ve I \O-ti objektech. Celkem bylo již rekonstruováno 21 výtahů (firmou Petersík a Wojtaszak) a další rekonstrukce se předpokládá v letech u 36 výtahů. Oprava vad panelové výstavby je již provedena u 37 objektů a dalších 14 objektů bude v rámci programu odstraňování vad panelové výstavby opraveno do září' Rovněž komplexní zateplení bylo již provedeno u dalších 47 objektů. Pouze štítové stěny má zatepleno dalších 31 objektů. Pojištění všech objektů a ostatního majetku družstva proti živelným pohromám a proti škodám je u našeho družstva samozřejmostí. Činnost celého družstva zajišťuje celkem 40 zaměstnanců. Předseda Ing.Vladimír Procházka, asistentka předsedy Ivana Fahnrichová (Krejčová), společ ný sekretariát pro technický + ekonomický úsek + úsek organizace a řízení Helena Cihelníková. Technický úsek celkem 15 zaměstnanců ( 7 techniků, I dispečerka údržby, I úprava okolí objektů, 3 revizní technici, 2 údržbáři) - vedoucí úseku Andrea Kubíková. Ekonomický úsek v počtu 13-ti zaměstnanců - vedoucí úseku Ing.Iveta Mandzáková. Úsek organizace a řízení v počtu 9-ti zaměstnanců (3 THP, I správa budov, I uklízečka, I evidence pošty, 1 telefonní ústředna, I vymahač dlužného nájemného) - vedoucí úseku Ivana Matějková. O tom, že stavební bytové družstvo Mír se řádně stará o svěřené objekty se mohou družstevníci sami přesvědčit nejen v objektech, kde bydlí, ale i prohlídkou ostatních objektů ve vlastnictví družstva.. Podle Stanov SBD Mír Teplice mají sami družstevníci možnost ovlivňovat zejména plánování a provádění oprav ve svých objektech prostřednictvím svých samospráv a svého zvoleného delegáta. Z celkového počtu 197 samospráv zvolilo 181 samospráv své zástupce - delegáty. Tam, kde se nepodařilo delegáty zvolit, byli jmenováni správci objektů, kteří ale nemohou (dle Obchodního zákona) hlasovat na shromáždění delegátů (mohou se ale zúčastňovat jednání). Poděkování Ing. Václav Sláma člen představenstva Vážená redakce, Žádám Vás o otištění mého následujícího článku ve zpravodaji našeho družstva. V měsíci únoru a březnu letošního roku, provedla firma Proton rekonstrukci rozvodů vody v našem objektu. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Brůhovi a jeho četě za příkladný přístup k prováděné rekonstrukci: práce prováděli od rána do večera a to tak, aby v co nejmenší míře tato činnost obtěžovala bydlící po dobu rekonstrukce udržovali v celém domě po řádek dobrou kvalitu práce považuji v dnešní době za samozřejmost. Jsem přesvědčen, že si zaslouží pochvalu a přeji všem bydlícím v družstevních domech, aby se při udržovacích pracích v objektu sekávali s lidmi jako je pan Brůha a jeho četa. V Teplicích 21.března 2002 Petr Vavřina - delegát objektu Antala Staška , Teplice ~ 3.

4 VYÚČTOVÁNí ZÁLOHOVÝCH POLOŽEK ZA ROK K 3l proběhlo na SBD Mír Teplice vyúčtování zálohových položek, které členové družstva platili v měsíčním nájemném v průběhu roku 200l. Zálohové položky: topení teplá voda (TUV) studená voda (SV) provoz výtahu odvoz odpadků (pouze Krupka, v Teplicích byl odvoz zdarma) el.energie ve společných prostorách bytového objektu pojištění objektu (netýká se objektů s nájemným dle vyhl. 176/93 Sb. ve znění pozdějších předpisů) delegát samosprávy bytového objektu (příp. správce objektu) domovník (pouze objekty nebo vchody, kde je domovník) daň z nemovitosti (netýká se objektů s nájemným dle vyhl. 176/93 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Teplo, TUV, SV Odečty a rozúčtování nákladů za teplo, teplou vodu a studenou vodu zajistila a zpracovala pro naše družstvo firma RONICA. Náklady za odečty jsou promítnuty do položky ostatní přímé náklady. Náklady na teplo a teplou vodu jsou vyúčtovány položkově dle vyhlášky č. 245/ 1995 Sb. ve znění vyhlášky č. 85/1 998 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele. Rozúčtování studené vody bylo provedeno poměrem dle naměřených hodnot na bytových vodoměrech k celkové spotřebě studené vody dle fakturačního vodoměru. Vaše dotazy ohledně rozúčtování tepla, teplé a studené vody, které zpracovala firma RONICA zodpoví p. Milan Vopasek (tel kl. 36, mobil. č ) Ostatní zálohové položky Náklady na ostatní zálohové položky jsou vyúčtovány: U bytů postavených družstvem - dle vnitrodružstevních předpisů a v souladu s vyhláškou č. 85/ 1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů. U bytů, které družstvo získalo vkladem města Teplice - v souladu s vyhláškou č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve znění pozdějších předpisů (platná do ). U bytů, kde družstvo provádí správu - v souladu s vyhl. č. 176/93 Sb. a se smlouvou O správě bytu (garáže) u vlastníků bytů (garáží). Zálohové položky jsou vyúčtovány prostřednictvím programu zpracovaného pro potřeby našeho družstva firmou HALVA. Vaše dotazy ohledně vyúčtování ostatních zálohových položek Vám zodpoví zaměstnanec p. Jarmila Veverková (tel. č kl. 30), p. Irena Pálková - vedoucí nájemného (tel. č kl. 31). Delegáti všech bytových objektů (příp. správci) byli v průběhu měsíce března seznámeni s výsledkem vyúčtování a obdrželi vyúčtování pro všechny bydlící členy (nájemce bytů) v samosprávě objektu, kde byli do této funkce zvoleni bydlícími členy. Jejich povinností je vyúčtování všech bytů předat bydlícím členům ( v případě požadavku člena, též vysvětlit celé vyúčtování ). Vlastníkům bytových jednotek a členům družstva (nájemcům bytů) v objektu, kde bydlící nevybrali a nezvolili delegáta ani správce, bylo vyúčtování zasláno doporučeným dopisem. Reklamační lhůta běží 30 dnů ode dne předání vyúčtování, nejpozději je možné uplatnit reklamaci do 7.května Dle Stanov SBD Mír Teplice budou přeplatky z vyúčtování zálohových položek vyplaceny nejpozději do 3 měsíců po předání vyúčtování, avšak nejdříve až po uplynutí reklamační lhůty, tj. po Přeplatky bude možné po obdržení složenky typu "B" vyzvednout na jakékoliv poště v ČR ve lhůtě uvedené na složence. Nedoplatky je třeba uhradit dle dispozic uvedených ve vyúčtování. ~ 4. Ing. Iveta Mandzáková vedoucí ekonom. úseku

5 - '-,.(' /..,, o VYZNAM ~ATEPLOYACICH SYSTEMU V souvislosti s neustálým růstem cen energií nabývají na významu otázky typu: Jak snížit spotřebu energie? Lze dosáhnout úspor? A jelikož převážnou většinu energie spotřebujeme na vytápění, je rozumné hledat řešení právě v této oblasti. U velkého množství domů (ať už rodinných či panelových) dochází k výrazným únikům tepla z důvodu jejich nedostatečné tepelné izolace. Chybějící tepelná izolace s sebou přitom nese nejen velké tepelné ztráty a stále vyšší náklady na vytápění, ale i možnost poruch zdiva v důsledku jeho promrzání. Proč tedy zateplovat? A proč izolace vnější? venkovní teplota -15 C venkovní teplota -15 C teplota -lsoc 12,SOC - II,SOC OOC OBJEKT BEZ TEPELNÉ IZOLACE U nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám. Zdivo promrzá - bod mrazu se nachází přibližně ve středu zdiva. IZOLACE ZEVNITŘ Vnitřní izolace sice omezí úniky tepla, nezabrání však promrzání zdiva. Konstrukce nemá akumulaci, v místnosti je rychle teplo, ale i rychle chladno. Navíc v oblasti mezi izolantem a zdí dochází ke srážení par, což může vést ke tvorbě plísní. Tato varianta je akceptovatelná pro rekreační objekt na tzv. "víkendové bydlení", kdy je potřeba mít rychle teplo. IZOLACE VNĚJší Jelikož se bod mrazu nachází v izolantu, nedochází k promrzání zdiva. Konstrukce je prohřátá a má akumulaci. Tepelné ztráty jsou minimální. Přínosy zateplení: Fasádní zateplovací systém posune bod mrazu ze zdiva do izolační vrstvy a zamezí se tak poruchám zdiva mrazem. Stavebně fyzikální vlastnosti obvodového zdiva se podstatně zlepší. Výrazné úspory nákladů na vytápění. Nižší nároky na kapacitu vytápěcího zařízení. Ochrana před hlukem - zateplení použitím vhodného izolantu může zlepšit i útlum hluku (desky SILENCE db+). Nový a efektivní vzhled (součástí fasádního zateplovacího systému je samozřejmě i konečná povrchová úprava - je možno volit různé struktury a odstíny omítky). Výrazné zlepšení tepelné pohody při vysokých teplotách v létě. Omezení výskytu plísní. Výrazně lepší akumulace zdiva. Prodloužení životnosti konstrukcí snížením namáhán! teplotními rázy. ~ 5 ~.

6 Orientační tabulka tepelných odporů Druh zdiva Objemová Tloušťka Tepelný odpor Tepelný odpor R (m'.k I W) hmotnost zdiva zdiva včetně zatepleni pll tlouifce Izolantu (mm) (kg/mj) (cm) R(m'.K/WI ,38 1,63 1,88 2,38 2,88 cihla plná ,82 2,07 2, ,01 2,26 2,76 3, ,62 1,87 2,37 2,87 cihla lehčená ,98 2, děrovaná , ,19 1,44 1, cihla vápeno ,88 2,38 písková ,82 2,07 2, tvárnice , porobeton ,17 3,67 4,17 beton ,32 1,57 2,07 2, ,60 2, zdivo kamenné ,40 1, ,65 (žula) ,44 1,69 2, (požadovaný tepelný odpor konstrukce Rmin. = 2 m 2.K I W) Jaké jsou časté mýty a pověry kolem zateplování? Veřejností kolují o zateplování, úsporách energie a věcech souvisejících" zaručené" informace ovlivňující naše rozhodování, které však často patří mezi mýty a pověry. Některé jsou zcela chybné, jiné jsou platné pouze zčásti. Polopravdy jsou přitom nejnebezpečnější, mají dobrý základ. "Zateplením domů se zvyšuje riziko kondenzace vodní páry a vzniku plísní..... Při vnějším zateplení je skutečnost právě opačná, konden zace vodní páry uvnitř konstrukce se výrazně snižuje nebo se zcela odstraní. Teplota na vnit řním povrchu obvodových stěn se zvyšuje. Objektivně je tedy snižováno riziko kondenzace vodní páry a vznik plísní. Pokud při vnějš ím zateplení dojde přece jen ke vzniku plísní, pak je to navzdory přízniv ému působení vnějšího zateplení v důsledku jiných zhoršených podmínek, obvykle díky většímu utěsnění spár oken a dveří, nebo při nesprávném návrhu č i chybném provedení zateplení. "Zateplením se konstrukce příliš uzavře a nedýchá..." Tvrzení opět neplatí pro vnější zateplení, které v zinmím období skutečně poněkud potlačí téměř zanedbatelný prostup vzduchu obvodovými konstrukcemi (více než 95% výměny vzduchu však zajišťuj í spáry a technologická zařízení jako ventilátory a digestoře). Vnitřní vrstvy konstrukce však nadále reagují na proměny vlhkosti vnitřního vzduchu, pohlcují vlhkost a vysychají - konstrukce "dýchá". Při vnitřním použití tepelně izolačních omítek zůstává schopnost "dýchání" konstrukce zachována. "Pěnový polystyren v konstrukcích po čase mizí..." Tato pověra vznikla v době počátků užívání tohoto izolačního materiálu jako důsledek probřešků vůči jeho užitným vlastnostem. Pěnový polystyren neodolává teplotám trvale nad 70 stupňů C ani působení organických rozpouštědel. Proto použití pěnového polystyrenu pod tmavé opakní sklo v prvních typech meziokenních vložek, stej n ě jako Icpení hydroizolací na tento materiál hmotami s organickými rozpouštědly měla za následek již zmíněné "mizení" pěnového poly styrenu. V nedávné historii mělo obdobné důsledky přílišné zvýšení teplot při proteplování železobetonových panelů s pěnovým polystyrenem spolu s užíváním nevhodných odformovacích prostředků na bočnice ocelových forem panelů. K díl čí likvidaci pěnového polystyrenu tak do šlo ve velmi krát kém časovém úseku výroby obvodových panelů, po jejich zabudování do "paneláků" se s pěnovým polystyrenem již nic ned ě lo. Při následných kontrolách však byl zjištěn chybějící pěnový polystyren a laicky se konstatovalo výše uvedené heslo. Platí tedy zásada - chováme-li se k pěnovému polystyrenu slušně, je jeho životnost srovnatelná s životností ostatních materiálů stavby. V současné době používaný pěnový polystyren má od lišné vlastnosti, než dříve běžný "obalový", má vyšší tepelnou odolnost, je pevnější, tvarově stabilizovaný aje samozhášivý. "Nejlevnější zateplení získáme z nejlevnějších součástí různých systémů..." Tvrzení velmi problematické. Každý zateplovací systém má vyvíjené a odzkoušené optimální spolupůsobení všech svých složek. Uvedenou neregulérní kom binací získáme jakousi imitaci, která však nemá vlastnosti odzkoušené a tudíž ani výrobcem garantované. Nej ri zikovější je zde životnost takto získaných "systémů" a jejich stálobarevnost. Nízká investice zaplacená kratší životností pak jistě není nejl evnějším řešením. "Okny utíká nejvíce tepla. Proto je lepší vyměnit okna než zateplit stěny... " Toto tvrzení je přinejmenším nepřesné, i když má správný základ. Okny sku tečně utíká více tepelné energie. Díváme-Ii se na problém ryze energeticky, pak bychom se skutečně měli soustředit v první řadě na zdroj největších možných úspor - a to jsou okna: ~ 6.

7 Jiný je ovšem pohled ekonomicko-energetický, blízký většině investorů. Zde sledujeme návratnost finančních prostředků nebo investiční náklad na ušetřenou jednotku energie (obvykle Kč na I OJ za rok). A v tomto druhém případě se výměna oken za nová s lepšími izolačními vlastnostmi řadí obvykle až na jedno z posledních míst energetických úprav - touto cestou ušetřená energie je poměrně drahá. Zateplení s těn je výhodnější. Z publikace Zateplování budov ~ :a:utor Jiří Šála Zajistit čerstvý vzduch a přitom neplýtvat energií = šetřit vlastní kapsu V dnešní době si můžete v mnoha odborných časopisech přečíst o velmi snadném způsobu snížení nákladů na vytápění a to použitím různých těsnění do oken a balkónových dveří. Rovněž tak lze utěsnit okenní rám a rám balkónových dveří Ueden z mnoha způsobů je zateplení pláště domu). Někteří výrobci oken (zvláště pak oken plastových) dovedli svůj těsnicí systém téměř k dokonalosti - článek paní Zuzany Schwarzerové ve "Zpravodaji" SBD č I - Profilové systémy plastových oken nacházejí uplatnění v panelových domech - toto jen potvrzuje. Tímto, ale úplně zabránili přirozenému větrání infiltrací. V utěsněných obývaných místnostech, kde není zajištěn přívod a odvod vzduchu uměle např. vzduchotechnikou, dochází k jeho vydýchání (člověk vydechuje 3 litry CO' za minutu) a lehké činnosti hromadění vodní páry (člověk vyprodukuje při 30 až 60 gramů za hodinu), která má za následek vznik plísní na zdech a vytvoření skvělých podminek pro život roztočů. Dle norem je předep saná výměna vzduchu 112 objemu místnosti, bytu či rodinného domu za hodinu. Je třeba též upozornit, že tato potřeba se individuálně případ od případu značně liší. Tam, kde se hodně pere, sprchuje a vyvařuje dokonce na plynovém sporáku (spálením zemního plynu v jednom hořáku vzniká 380 až 1000g za hodinu vodní páry) je potřeba výměna vzduchu, která dosahuje až 1,2krát objemu místnosti za hodinu. Částečn ě nám tento problém řešila právě neutěsněná okna a přímé větrání otvíráním oken. Je nutno dodat, že v případě komfortního prostředí je třeba zajistit přívod vzduchu na osobu 25 m 3 fh a pro kuřáka až 60m 3 fh. Kvalitu vzduchu ovlivňuje i další faktor. Ve velké miře se v panelových domech chovají psi, nebo jiná zvířata. Je přirozené, že v takových bytech jsou nároky na výměnu vzduchu vyšší, a ne vždy je možné z různých důvodů větrat oknem (nepříjemný průvan, prach z ulice, hluk a v neposlední řadě by mohlo zvíře z okna vyskočit, zvláště je-li doma bez dozoru). Tento nepříznivý stav lze kvalitně změnit instalací větrací jednotky s rekuperací tepla. Toto zařízení umožňuje výměnu vzduchu v místnosti s minimálními tepelnými ztrátami (účinnost 75%), a přitom se vyznačuje velmi nízkou hlučností - 29,5 dba. Montáž se provádí na vnitřní stěnu mistnosti s vývodem vzduchu otvory v průrazu. Zařízení je připojeni na přívod el.proudu 220V / 50Hz. Spotřeba na plný výkon je zanedbatelná - 26 W / hod. Údržba spočívá v pravidelném čištění filtru, provádí se běžným vysavačem. Toto zařízení dodává firma M Tech s.r.o. Pardubice, která zřídila v Teplicích svou pobočku ve Štúrově ul. 638 a je výhradním zástupcem firmy Mitsubishi Electric. Výrobky uvedené firmy (klimatizace. odvlh čovače, větrací jednotky se vyznačuj í kromě technické vyspělosti, velmi tichým chodem, čímž přispívají ke komfortnímu badleni. V nabídce je mimo jiné větrací jednotka Lossnay VL-100-U-E v ceně ,- Kč (bez DPH), vhodná pro použití při výměně vzduchu v bytech a obytných místnostech. Štěpánek M Tecb s.r.o. Pardubice VÝKONNÝ S STATUTÁRNí ORGÁN DRUŽSTVA - PŘEDSTAVENSTVO A JEHO ČiNNOST V ROCE dubna minulého roku shromáždění delegátů zvolilo nové představenstvo, aby zajišťovalo činnost družstva v rámci zákona a stanov družstva do roku Od této doby uplynul již první rok z 5-ti letého volebního období a je třeba říci, jak toto období probíhalo. Schůze představenstva se konaly v zasedací místnosti SBD Mír a to jedenkrát měsíčně vždy poslední čtvrtek, vyjma potřeb mimořádného zasedání. (celkem 16 krát) Program jednání měl vždy čtyři stálé body I) Schválení zápisu z předchozí schůze 2) Kontrola usnesení 3) Projednání zápisu ze sc hůze kontrolní komise 4) Projednání zápisů z odborných komisí představenstva - ekonomické komise - členské a bytové komise - technické komise - a redakční rady 5) dále se projednávaly body, které bylo nutné projednat samostatně dle aktuelní potřeby. Návrhy k jednotlivým bodům byly předkládány písemně včetně návrhů na usnesení. Předsedové odborných komisí - technické, ekonomické, bytové upravily plány práce řízených komisí tak, aby předkládaná zpráva do představenstva byla projednána předem v komisi s návrhem na řešení. Udržování, opravy a zlepšování bytového fondu družstva. Rozsahem technickým a finančním to byly především akce na odstraňování vad panelové výstavby. Družstvo v roce 200 I opět získalo finanční dotace na celkem 12 objektů ve výši cca 25 mil. Kč. Protože jde o poměrně velký objem prací a velmi nákladné akce, dává představenstvo důraz na co nejzodpo vědnější výběr uchazečů o zakázku. Při výběru dodavatelů představenstvo provádí výběrová řízení, kde jsou zadavateli - družstvu prokazovány kvalifikační předpoklady zájemců, oprávnění doložené příslušným certifikátem, přehled významných zakázek ~ 7 ~.

8 uskutečněných zájemcem, jmenovitý seznam zaměstnanců odborných profesí rozhodných pro plnění zakázky, technické a materiální vybavení zájemce a uvedení základních údajů o zájemcem navrhovaném postupu a organizaci. Způsob hodnocení nabídek vychází z kriterií: - předložené doklady - výše nabídkové ceny včetně DPH (příp. nabízené splatnosti a platební podmínky) - splnění termínu na provedení díla, popřípadě jeho zkrácení : délka nabídnuté záruční lhůty - lhůty na odstranění vad a nedodělků - zabezpečení požadované kvality dle technické dokumentace Vedle technických podmínek a jejich vyhodnocování se provádí zabezpečení finanční. Kromě již výše uvedené získané dotace se finance zajišťují ze záloh na opravy, dále z jednorázově uhrazených částek družstevníky, případně vlastníky bytů daného objektu. V neposlední řadě je to zabezpečení a vyřizení půjčky na chybějící celkovou sumu nákladů pořizovaného díla. Zde se vychází z nabídek bankovních ústavů ochotných poskytnout nejpřijatelnější úvěr tj. nejnižší úrokovou sazbu s délkou splatnosti tak, aby výše měsíčních splátek byla pak jednotlivými účastníky - dlužníky splatitelná. Vedle investičních akce na zabezpečení odstraňování vad panelové výstavby se představenstvo zabývalo další finančně náročnou akcí a tou jsou výtahy. Představenstvo rozhodlo přistoupit okamžitě k výměnám výtahů na těch objektech, u kterých je stanovisko ITl, že výtah nesplňuje požadavky na technickou bezpečnost a dopravu osob. Po obeslání dodavatelů a provedeném výběrovém řízení rozhodlo uzavřít příslušné smlouvy na opravy a výměnu výtahů. Celkové opatření na postupné výměny výtahů je rozvrženo do roku 2004 dle závažnosti. Tato akce však nespadá pod možnost finanční dotace od státu a provádí se výhradně v rámci družstevního hospodaření - zvýšenou tvorbou záloh na opravy, případně vnitrodružstevní půjčkou některým objektům. V roce 2001 byla zabezpečena a provedena oprava a výměna 16 výtahů. Na rok 2002 je smluvně zajištěna oprava a výměna 33 výtahů, na rok dalších 8 výtahů. Dále byly v představenstvu projednány návrhy na opravy a generální opravy střech včetně jejich financování. I tyto opravy jsou finančně náročné a jsou rovněž hrazeny z vlastních zdrojů družstva. Z důvodu plánovaných oprav střech a výtahů byla u 26 objektů provedena s platností od zvýšena měsíční tvorba záloh na opravy. Další úprava záloh na opravy byla provedena k a to u 49 objektů, kde jsou plánovány opravy střech, balkonů, výtahů do roku Nová měsíční tvorba rezervy na opravy se pohybuje u těchto objektů v rozmezí minimální tvorby, která je 1O,-Kč/m2 až 18,- Kč/m2 podlahové plochy bytové jednotky, dle předpokládané finanční náročnosti příslušné opravy. Připravený plán oprav uvedených objektů a stanovení nové měsíční tvorby zálohy na opravy byl zároveň projednán a odsouhlasen s jednotlivými vlastníky bytů příslušných objektů na společných schůzkách vlastníků bytů se zaměstnanci družstva a za účasti 2 členů představenstva. Další obsah jednání představenstva. Představenstvo projednalo na svých schůzích rovněž uzavření smluv na nájem nebytových prostor, hospodářské výsledky bytových a nebytových středisek družstva po každém čtvrtletí. Projednalo 58 předložených návrhů na udělení výstrah před vyloučením člena z družstva, projednalo návrh na vyloučení 26 členů družstva za neplacení nájemného. Projednalo a přijalo "Zásady pro placení příspěvků členy SBD Mír na činnost družstva a poplatků za úkony" od Představenstvo připravilo vydání úplného znění nových Stanov SBD Mír Teplice dle změn a doplňků vyplývajících z novely Obchodního zákona a dalších úprav schválených nejvyšším orgánem družstva - shromážděním delegátů. Na závěr je třeba připomenout, že pravidelných schůzí představenstva se zúčastňuje také zástupce kontrolní komise, který předkládá připomínky a stížnosti k projednání a zabezpečení náprav. V minulém roce došlo také ke dvěma společným zasedáním představenstva a kontrolní komise. JUDr.Karel Humplík člen představ.nstva ČiNNOST KONTROLNí KOMISE seo V ROCE 2001 Kontrolní komise pracuje v S-ti členném složení. Na shromáždění delegátů dne I byli zvoleni 3 členové a následné shromáždění delegátů dne posílilo KK o další 2 členy. Za předsedu byl zvolen p.miroslav Vašta, který má zkušenosti z předchozí kontrolní komise. Za dobu své působnosti převzala KK k prověření 3 stížnosti, 6 žádostí a I vyjádření. Všechna přijatá podání a výsledky jejich prověřování jsou projednávány na měsíčních schůzích KK. Jedna stížnost na nekvalitní práci (při instalaci WC mísy) byla sice oprávněná, ale uplatňovaná po záruční lhůtě. Dva členové KK po ověření stavu se dohodli a sami přišli odstranit drobnější závadu, aby ušetřili bezradnou družstevnici od dalšího projednávání. Častější spornou otázkou, která byla předmětem stížnosti a řady dotazů je zateplování domů. Mezi družstevníky jsou někde vedeny spory o základní otázce zda je potřebné na ~ 8.

9 li " ", NOVE OTEVRENE v, KUCHYNSKE STUDIO -~.. v, KUCHYNE NA MIRU 3D PROJEKTY ZNAČKOVÉ KUCHYNĚ KUCHYNĚ NADČASOVÉ MODERNÍ RUSTIKÁLNÍ y'..,,.., VEST AVENE SKRINE, PLOVOUCI PODLAHY v,, ZNACKOVY NABYTEK, y'... VEST AVNE KUCHYNSKE SPOTR.EBICE ", " KUCHYNSKE LINKY 180 cm JIZ OD 9 000, - Kč

10 : I Společnost FE-MAX s.r.o. patří, od svého založení v roce 1997, k největším výrobním kapacitám v České republice. V minulém roce bylo vyrobeno a na náročný německý trh exportováno cca oken. Našimi okny jsou např. v Berlíně modernizovány sídliště rozlohou odpovídající Jižnímu Městu. Po čtyřech letech úspěšné existence rozšiřujeme své aktivity i na český trh, se zvláštním zřetelem na místní finanční specifika. finance Naše společnost chápe finanční problémy současného družstevního hospodaření a snaží se vycházet vstříc speciální cenovou politikou. Při modernizaci více bytových jednotek v jednom objektu poskytujeme velmi zajímavé slevy. Nabízíme také systém odložené splatnosti, nebo Vám zajistíme úvěrové poradenství. plastová okna proč Na téma proč používat okna plastová a ne třeba dřevěná nebo hliníková, bylo napsáno mnoho textů a je tedy zbytečné se o těchto výhodách obsáhle šířit. Proto jen v krátkosti, co plastová okna nabízejí : bezúdržbovost, materiálovou a barevnou stálost, ověřenou životnost minimálně 50 let, výraznou úsporu energie, bezprašnost, podstatné snížení pronikání vnějšího hluku a zlepšení kvality mikroklimatu díky integrovanému základnímu větrání. plastový profil, sklo, kování Při výrobě našich plastových oken používáme jeden z nejkvalitnějších plastových profilů na trhu se středovým těsněním od firmy KBE. Desítky let tradice, plně automatizovaný provoz a mezinárodní certifikáty nás přesvědčily o vhodnosti tohoto profilu nejen pro nás, ale i pro koncové zákazníky. Tyto profily jsou nabízeny tří až pěti komorové ve dvou základních barvách s možností volby povrchového dekoru. (např. zlatý dub, olše, barvy RAL apod.) Jako okenní výplně používáme značková a opět dlouholetou tradicí ověřená skla společnosti PILKlNGTON. Jako nejnižší doporučujeme tepelnou prostupnost k = 1,3 W/rn 2.K (náplň tvoří Argon) a je samozřejmostí nabídka nižších hodnot. Firma ROTO nabízí nejmodernější celoobvodové bezpečnostní kování ROTO NT, které je současnou špičkou v tomto oboru. Samozřejmostí jsou zde čtyři polohy kliky a pojistka proti při bouchnutí průvanem. zdraví, ekologie Jak již bylo zmíněno, plastová okna nabízejí v případě správného přístupu zlepšení mikroklimatu interiéru. Patentovaný systém základního větrání, který nabízí firma KBE, je pádnou odpovědí na nebezpečí vlhnutí zdí a tvorby plísní v modernizovaných prostorách. Tento systém totiž zajišťuje větrání místností i při zavřených oknech a to téměř bez ztráty tepelné nebo zvukové těsnosti (na rozdíl od mikroventilace, neboli odtěsnění okna). Transport vlhkého vzduchu je zde realizován jednou z komor okenního profilu a větším počtem přesazených otvorů v rámu. Ty jsou umístěny tak, by nemohlo dojít k průvanu nebo nežádoucím zvukovým efektům, které JSou obyvatelům panelových domů důvěrně známé. S naším systémem zapo-, , meňte na orosená okna a PATENTOVANÝ SYSTÉM louže na parapetech. VĚTRÁNi PŘI ZAVŘENÝCH OKNECH rychlost, variabilita, kvalita Výrobní hala s plochou 6.000m 2 je situována do podhůři Krušných hor do města Krupka z důvodů blízkosti našich partnerů v SRN. Výroba oken je pak realizována moderní automatizovanou výrobní linkou s vysokou výrobní kapacitou (cca 3000 okenních jednotek / měsíc při jedné směně). Na naše výrobky jsou samozřejmě vydány všechny potřebné atesty a certifikáty. Během výrobního procesu je průběžně kontrolována kvalita a bez výstupní kontroly nesmí okno opustit závod. Automatizovaný provoz umožňuje maximální flexibilitu produkce a variabilitu rozměrů. Veškeré úkony - návrh, nabídka, program pro Ne stroje a fakturace - je realizována na počítači s minimálním zásahem obsluhy, což omezuje vznik chyb. závěr Věříme, že naše snaha o kvalitu a spokojeného zákazníka osloví i Vás a těšíme se na případnou spolupráci. Co nabízíme? nekompromisní preciznost výrobní linky několikaúrovňovou kontrolu kvality krátké dodací lhůty - obvykle 2-4 týdny individuální přístup k zákazníkovi rozumný platební režim záruční i pozáruční servis zdravější mikroklima v místnostech výměnu oken během jednoho dne komplexní servis - projekt, zaměření, demontáž, montáž, začištění, zednické práce minimálně 5ti letou záruku Vyrábí, dodává a montuje: FEMAX s.r.o., Alejní 630, Krupka tel. spojení

11 J. V. SLÁDKA 3, TEPLICE tel. 0417/ , , v.,,, 5.r.O. "",<O Os partoet ~ v~ Komplexní vybavení projekčních kanceláří - prodt4<ty náv.rhového designu společnosti autodesk' - speciální software pro proiektování kanalizace, plynu, komunikací, toků - vstupní a výstupní periferie (plotry, tiskárny, skenery, digitizéry... ) - převod výkresové dokumentace do elektronické podoby a iejí následné úpravy - správa počítačových sítí - 3D vizualizace - velkoformátové skenování Výpočetní technika a digitální fotoaparáty - běžn' Kancelářské a domácí počítače - monitory, tiskárny, skenery - profesion61ní pracovní stanice - digitální fotoapqfáty - kompletní sortiment firem OLYMPUS, CANON, MINOLTA NIKON, FUJIFILM - internetový obchod - počítačové komponenty v ",, MIMORADNA JARNI NABIDKA DOMÁcí FOTOSTUDIO Basic AMaDeus DOR ~1Jlď J ,-Kč bez DPH.. ' "'lij ~ ,-Kč bez DPH 2,0 miliony pixelů (1600x 12001;pomě{ov6 korto (SmortMedio cord 16MB); 3X zoom - ekvivalentní ohnisková vzd61enost mm; funkce Webcom; 2 M Ni - MH baterie; nabíječka baterií; USB kabel pro př i pojení k PC a MACi CD - ROM softworwem pro PC a MAC; hmotnosst DOg VIA KT266A, 3 DIMM sloty DDR mox. 3GB, sloty SxPCI, lxagp 2X/4X, lxcnr, kryt Miditower ATX Delto, CPU Duron 1 GHz, poměl 128 MB PC266 DOR, Disk 20G ATA ot., integrované audio AC 97, grafiko MSI MB, Floppy mechaniko 3,5'/1,44 MB, CD-ROM 56X Acer, kl6vesnice Cl PS2, my~ Genius Netscoll PS2, mont6ž a zahoření počítače operační systém dle výběru, nopř. OEM Windows XP Home EdnL Cz zo 3690,- bez DPH 5% 17" Hyundai ImageQuest V X HZ,Oi9i1ol On-Screen Controrols, Power Management, Plug-ond-Ploy, TCO 99 Certi/íed 4 990,-Kč bez DPH

12 VIDCOM ELEKTRONIK SERVIS - 12 LET TRADICE NOVÁ OPRAVNA ELEKTRONIKY "... PROVÁDíME OPRAVY: o - TELEVIZORU - VIDEOREKORDÉRŮ - VIDEOKAMER - AUDIO - CD - SAT - PLAYSTATION - MONTÁŽE ZVUKŮ - ČiŠTĚNí DO 24 h. Po - Pá AREÁL HVĚZDA TRNOVANY Teplice Sochorova 1340 (vedle DELTY) tel ,,,,, o v-, BEZRAMOVE ZASKLIVANI BALKONU A LODZII / SYSTÉM OPTIMI Systém posuvných křídel je určen pro zasklení lodžii, vestavěné skříně, zimní zahrady, posuvné dveře a předěly. Výhody: - úspora energie - omezení prašnosti a hlučnosti - uzamykatelná lodžíe - možnost složení skel k jedné straně, otevření celé lodžie - snadné a bezpečné mytí - dlouhá životnost Firma ~01;""'" da'osiav Firma ~01;""'" da'osiav TEPLICE. Svojsíkova 1961 Tel , , Cela lodžie se dá otevřít, skla se posunou a otočí k boční stěně lodžie TEPliCE, Svojsíkova 1961 Tel , ,

13 určitém objektu navrhované opravy a zateplování vůbec provádět. Při projednávání záměru většina členů i vlastníků souhlasila s provedením oprav, zatímco menšina - ve dvou případech jednotlivec uplatňoval svůj názor na nepotřebnost oprav. Oponoval vysokými náklady, přičemž na jejich objekt bylo počítáno s přidělením dotace. Delegát byl v některém případě ovlivněn svými členy, kteří z důvodu jiných plateb nesouhlasili s dalším zvýšením na rychlejší navýšení fondu oprava uvažované zateplení muselo být odsunuto do pozdějšího období. Jejich objekt nemohl být v tom roce zařazen do žádostí o dotace. Na vedlejším objektu byla delegátka rozhodnější a měla přitom štěstí, že získali dotaci. To pak ale bylo předmětem žádosti jiné samosprávy o prošetření správnosti přidělení dotace. Je samozřejmé, že každá samospráva má snahu získat pro své akce nějakou dotaci. Družstvo každoročně žádá o jejich přidělení. V minulých letech se podařilo získat od Ministerstva pro místní rozvoj ČR i od České energetické agentury slušné částky, ale do budoucna s nimi již nelze počítat. Nejasnosti a připomínky byly ke způsobu výpočtu úhrad za bydlení. Pro byty postavené jako družstevní, tj. z podilu družstevníků a s finanční úvěrovou výpomocí státu (splácené anuitou) se provádí rozpis nájemného podle vyhl.č.85 /97 Sb. Naproti tomu pro byty, které nebyly postaveny jako družstevní a byly vloženy od města Teplice do SHD Mír, je počítáno nájemné podle vyhl.č.176/93 Sb. a za služby, např. dodávka tepla a vody, předepisuje družstvo zálohy jako u ostatnich družstevních bytů. Stejný předpis nájemného mají také vlastnici bytů. Kontrolní komise se zabývala také řadou dalších žádostí o posouzení a kontrolu správnosti faktur za provedené práce. Ve dvou případech bylo přeúčtováno na správnou cenu, ostatni byly zdůvodněny. Další žádosti členů byly směrovány k záměru GO výtahů, na podil nákladů člena při výměně oken v bytě, ke zvýšení záloh na dodávku tepla a vody v předpisu nájemného, k položkám ročního vyúčtování u vlastníka bytu a k rozhodnutí představenstva o umístění antény pro mobilní telefony na střechu domu. K všem případům si kontrolní komise vyžádala podklady od odpovědných zaměstnanců družstva a projednávala je pak osobně se všemi těmito č l eny - v některých případech opakovaně po ověření dalších podmínek a předpisů. Ve dvou případech na vyžádáni stěžovatele a tazatelky bylo zasláno písemné stanovisko, které v kopii bylo předáno na družstvo. Dle vlastního programu byla provedena kontrola pokladny družstva a cestovních dokladů předsedy družstva a vedoucí technického úseku. Nebyly zjištěny závady. Jeden č len KK se zúčastňuje zasedání bytové komise a byl účasten také při několika kontrolách stavu bytů po neplatičích, přidělovaných mimo pořadník. Vesměs byly v dezolátním stavu. Na schůzích představenstva SHD Mír informují členové KK o své činnosti, příp. vznášejí dotazy pro řešení konkrétních případů. Aktivně se zapojili také při jednání k doplnění Stanov SHD Mír Teplice. Oproti počátku naší činnosti, kdy jsme měli k řešení i případ z předchozího období, klesal postupně počet podání od družstevníků a v současné době máme již všechny případy uzavřeny. Ing.Kotlík člen kontrolní komise Čím více zákonů - tím lépe? Jsem přesvědčen o tom, že to neplatí. Čím více je zákonů, tím méně platí, že neznalost zákona neomlouvá, protože ho už nezná téměř nikdo. Zákony jsou u nás naprosto chaotické, o čemž svědčí např. počet novel zákona o odpadech. A to se ještě další chystají. Novela na novelu a úprava na další novelu... Tím se věci jen komplikují, místo toho, aby se zjednodušily. Právě zmiňovaný zákon o odpadech považuje obec za původce komunálního odpadu, takže pro nás je jeho svoz a likvidace stejnou službou stejně jako zabezpečení veřejného osvětlení, chodníků, komunikací a jiné služby. Ty jsou výsostni povinností města či obce, na rozdíl od jiných, jako je např. stavění bytů - což obce pořádně neumějí, staví zbytečně draze, protože v tom nejsou zběhlé... V Teplicích už čtvrtým rokem považujeme svoz domovního odpadu za povínnost města a poskytujeme ji pro občany bezplatně, nikoliv zadarmo. To je podstatný rozdíl. Zadarmo totiž není nic. Tuto službu platíme z rozpočtu, do kterého samozřejmě přispívají občané. Ale podívejme se třeba na zákon na ochranu ovzduší. I v něm jsou věci, nad kterými stojí rozum a jejichž podstata spočívá zřejmě jenom v tahání peněz z radnic. V Teplicích už dávno platí, že nikdo nemá obtěžovat ostatní, nesmí pálit např. čerstvou trávu, ale pokud spálí pár suchých větviček, je to v pořádku. Všechno je to vlastně na dohodě sousedů, ve vzájemné komunikaci a respektování se. Pravda, objevily se i stížnosti, že někdo griluje a že to smrdí! Ale vždyť i ten nsrrrrad'1 je velmi relativní pojem. Co jednomu smrdí, může druhému vonět... Ovšem ve zmiňovaném zákoně jsou i jiné věci, které podle mne, prakticky nejdou uskutečnit, např. sledování černého kouře v noci. Ovšem vše, o čem hovořím, je o obecní kultuře, a musím říct, že je zatím na velmi nízkém stupni. To ale, bohužel, zákon nevyřeší. Nejdříve se musí změnit přístup lidí, a to těch, kteří neberou ohled na nic a na nikoho, například i pokud jde o psy. Normální ohleduplný majitel takového padesátikilového miláčka přece ví, že ho nemůže nechat volně pobíhat tam, kde si hrají děti. Zákon je ale potřebný právě pro ty ostatní. Avšak návrhy, které byly předloženy, vždycky někomu nevyhovovaly. Třeba problém bojových psů. Podle dostupných statistik je nejvíce pokousaných dětí od jezevčíků. Mají se proto zařadit mezi bojové psy? Co se tím dosáhne? Vždyť v každém případě je za psa odpovědný jeho majitel. Řešení "chaosu v zákonech" vidím ve větší pravomoci obcí. Dokonce bychom se neměli bát toho (v USA je to běžné), že každá obec bude mít svá pravidla, třeba odlišná od sousedního města. Ať si starosta a rada udělají vlastní vyhlášky, třeba o zákazu vycházení psů. (Otázkou zůstává, zda je pejskaři budou příště volit.) Jenže u nás je problém v tom, že chceme mít všechno jednotné. Ale každá obec či město má jiné podmínky, a proto i možnosti řešení problémů by měly zůstat na nich. Jaroslav Kubera starosta města Teplice Nový byt - duben 2002 ~ 9.

14 ový zákon o nájemném od není - rozhodne až nový Parlament ČR Ve Zpravodaji Č. 25/2000 a Č. 27/2001 jsem Vás informoval, že Ústavní soud ČR v roce 2000 rozhodlo zrušení vyhlášky Č. 176/93 Sb. o regulaci nájemného (protože regulace nájemného je protiústavní) k Občané očekávali, že bude proto přijat nový zákon, který s platností od stanoví způsob výpočtu resp. výši nájemného (podrobněji v článcích "Ústavní soud zrušil regulaci nájemného" - Hospodářské noviny červen 2000; "Bytový přešlap" - Ekonom HN březen 2001). Bohužel se tak nestalo, protože se politikové nedokázali shodnout ani na jedné z připravených variant. "Dohodli" se proto, že nejlepší bude když to rozhodne až po volbách nový Parlament ČR. Vláda ČR proto rozhodla, že situaci bude zatím řešit vydáním cenového výměru Č. 01/2002. Ten v podstatě znamená zachování původního stavu. Nájemné v "nedružstevních bytech" bude od do ve stejné výši jako v období po Tato výše bude upravena koeficientem I,04, který údajně vyjadřuje růst cen staveních prací za rok 2001 (čili zvýšení nájmu o 4% z m 2 podlahové plochy). Současně bude změněn způsob výpočtu tzv. započitatelné plochy bytu + prostory v bytě - WC, koupelna se již nebudou započítávat pouze poloviční plochou, ale celou plochou. Spíže a komory mimo byt se připočtou též celou plochou a sklepní kóje poloviční plochou - čili zvýší se m 2, ze kterých bude od vypočtena nová výše nájemného. U bytů postavených podle předpisů o družstevní výstavbě je to jiné, tam již i v předchozích letech představenstvo družstva ve smyslu stanov průběžně mění výši jednotlivých položek nájemného podle technických resp. ekonomických potřeb každého bytového objektu individuelně tak, aby mohl být zajištěn bezproblémový provoz objektu a bytů a slušné bydlení členů družstva. Ing. Vladimír Procházka předseda představenstva PŘEČETLI JSME PRO VÁS, JAK DÁL S NÁJEMNÝM?... ný od , věcně opisuje proo problematice nájemného: Vláda se zavázala od roku 2002 deregulovat nájemné. Konečně zrušit nespravedlivou plošnou asociální regulaci nájemného, bezdůvodně na úkor ostatních zvýhodňující nájemce "regulovaných" bytů, kteři toto své bezzásluhové privilegium získali náhodně nebo spekulací. Namísto toho se vláda prostřednictvím ministerstva financí rozhodla v regulaci nájemného pokračovat. Nejedná se pouze o neplnění slibů a závazků, ale dochází k naprostému bojkotu a ignoraci Ústavního soudu ČR. Ten svými nálezy potvrdil nepřípustnost dosavadního deficitního způsobu regulace nájemného, a proto ji k jako protiústavní zrušil. Ministerstvo financí svým výměrem tuto protiústavní regulaci dále prolonguje. Ve svém nálezu Ústavní soud zároveň dovodil, že je nepřípustné povinnost ~ 10_ státu - řešit sociální otázky (danou i mezinárodními pakty) - přenášet na majitele domů. Sociální problém musí stát řešit ve světě běžným adresným příspěvkem na nájemné skutečně potřebným. Jeho zavedení se však ministerští úředníci a další bohatí "regulovaní" nájemníci urputně brání, neboť by přišli o svá bezdůvodná, především na úkor majitelů domů a bytů jim poskytovaná privilegia. Ta ve skutečnosti představují jejich nezdaněný několikatisícový pnjem, odpovídající rozdílu mezi regulovaným nájemným a cenou jejich bydlení (tržním nájemným), včetně miliardových zisků z jimi provozovaného, státem podporovaného, černého trhu s cizími byty atd. Ministerstvem financí vydaný cenový výměr č.01/2002, zatím účin tiústavní pasaze Ústavním soudem zrušené vyhl.č.176/1993 Sb. Následkem toho je nesporně opět protiústavní. A v mnohém ještě horší a ještě výrazněji demotivující, než zrušená protiústavní vyhláška. Znemožňující obcím řešit svou bytovou politiku prostřednictvím "polohových rent" nebo úpravou koeficientů. Ruší dosavadní možnost úpravy nájemného po rekonstrukcích nebo modernizacích, čímž ještě více demotivuje vlastníky k jejich potřebnému provádění. Ani podpůrně již nestanoví povinnost nájemců oznamovat počet osob v bytě. Tím bude v ještě daleko větší míře docházet k placení drahých "služeb" ostatními v domě za ty co tam sice bydlí, služby "konzumuj í", ale nejsou pronajímateli (správci) v bytech nahlášeni. Od se již nebude pro účely nájemného ne-

15 smyslně redukovat na polovinu plocha "vedlejších" místností (redukce je zachována u balkónů, lodžií apod.). Výměr zavádí možnost eventuálního zvýšení nájemného po zateplení domu, které je však podmíněno Splněním většinou nereálných nebo nesmyslně stanovených kritérií. Ty s povinnou redukcí nájemcům vzniklých úspor - při nákladech na zateplení a dalších výměrem stanovených povinných výdajích cca Kčlbyt - by následnou úpravu nájemného znemožnily, anebo by ho bylo možné zvýšit jen o několik desetikorun. A to znamená ještě hlubší ztrátu pro pronajímatele. Další zásadní chybou výměru je absence stanovení splatnosti, bez níž jsou dotčené právní úkony pro neurčitost podle 37 obč. zák. neplatné atd. Výměr je ministerstvem financí zdůvodňován "příjmovou situací nájemců", nebo "právním vakuem" (které přitom ministerstvo svým návrhem neakceptovatelného znění zákona o nájemném samo způsobi- 10). Tím nejsou splněny ani obligatorní podmínky možné cenové re- Brně. Naopak nejnižší tržní nájemné je na severu Čech a Moravy. V Ostravě se za pronájem třípokojového bytu platí něco málo přes dva tisíce kogulace, dané 1 odst.6, zák. č Sb. Následkem toho je výměr zřejmě nejen protiústavním, ale i protiprávním. Je ostudné, že vykazuje opětně rozpor dokonce s několika články Listiny základních práva svobod, Ústavou ČR a mezinárodními pakty. Zvolený postup je důkazem neuvěřitelné povýšenosti a arogance. I toho, že ČR není právním státem. Libor Dellin místopředseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR NOVY BYT, únor 2002 REZERVY V TRŽNíM NÁJEMNÉM Odstěhujte se na sever Čech. Tržní nájemné. Jeden z největších strašáků současnosti. Bojí se jej snad každý. Většina lidí však ani vzdáleně netuší, kam se ceny za bydlení mohou skutečně vyšplhat. Jsou obavy z tržního nájemného oprávněné? Budeme za třípokojový byt v Praze platit dvacet tisíc měsíčně? Majitelé domů tvrdí, že rozhodně ne. Jejich argumenty vypadají přesvědčivě. Státní úředníci jim však nevěří a uvolnit nájemné odmítají. Podle údajů ministerstva pro místní rozvoj platila v loňském roce průměrná rodina na náj emném 1291 korun. Majitelé domů tvrdí, že pokud by se politici rozhodli činže uvolnit, vzrostl by průměrný nájem ve třípokojovém bytě zhruba na trojnásobek, tedy na tři a půl tisíce korun. Spíše to bude o něco méně. V žádném případě se ale nájemné nebude zvyšovat donekonečna. "Nájemné nemůže být dlouhodobě vyšší, než je splátka hypotečního uveru. V současnosti dosahuje splátka úvěru za byt v ceně jednoho miliónu korun asi osm tisíc měsíčně. Bez státních dotací. Průměrná cena nájemního bytu se však pohybuje mezi 500 a 600 tisíci korun. Z toho pak vychází 3500 korun měsíčně," vysvětluje šéf Občanského sdružení majitelů domů Robert Aksamit. Praha je ráj Ale můžeme podobné odhady brát vážně? Zdá se, že ano. Budoucí tržní nájemné je totiž možné poměrně dobře odhadnout z nabídek realitních kanceláří. Ty často nabízejí byty za neregulované, a tedy tržní nájmy už dnes. A nepožadují zase tak horentní sumy, jak by se nezasvěcený mohl domnívat. Nejvyšší nájemné mohou požadovat majitelé domů nastavit ve velkých městech. V menších obcích a v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti budou činže zákonitě nižší. A na co se tedy máme po uvolnění nájemného připravit? Podle údajů Institutu regionálních informací bude nejvyšší nájemné v Praze a okolí. Rodina zde za třípokojový byt o velikosti 68 metrů čtverečních zaplatí průměrně 9391 korun měsíčně. Nájemníci v satelitních městech, jako jsou Úvaly, Roztoky, Černošice či Říčany, se musejí připravit na to, že po uvolnění nájemného budou platit mezi pěti a šesti tisíci měsíčně. Nad šest tisíc se však kromě Prahy vyšplhají nájmy pouze v Hradci Králové a v run, v Ústí nad Labem ještě téměř o tři stovky méně. Vůbec nejnižší průměrné tržní nájemné zaznamenal Institut regionálních informací v severočeském Duchcově (1033 Kč), Krupce (1131 Kč) a Jirkově (1153 Kč). Rezervy ze sčítání Majitelé domů však předpokládají, že tržní nájemné nakonec bude nižší, než naznačují statistiky. V ČR je totiž podle posledního sčítání lidu 424 bytů na tisíc obyvatel, což je více než například v Rakousku, Nizozemsku nebo Británii. Ve sčítání ale nejsou započítány další obrovské rezervy, jako je zhruba 150 tisíc trvale obyvatelných chat nebo 150 tisíc nevyužívaných bytů v rodinných domcích. Dalších zhruba 100 tisíc bytů, v nichž nikdo nebydlí, ale jejich majitelé je drží v naději, že se jim je podaří prodat na černém trhu, je mezi byty s regulovaným nájemným. Sčítání odhalilo, že je celkem 540 tisíc bytů, v nichž není nikdo hlášen. Navíc se stále stavějí nové domy. Odborníci tudíž předpokládají, že pokud stát zruší regulaci nájemného, nabídka prázdných bytů majitelům domů zvýšit nájemné na maximum prostě nedovolí. Dobře to dokládá právě situace na severu Čech a na severní Moravě. časopis TÝDEN, únor 2002 ~ 11.

16 Motejl: REGULACE NÁJEMNÉHO JE PROTIÚSTAVNí Brno - Výměr ministerstva financí, kterým se upravuje regulace nájemného, je protiústavní a měl by být zrušen. Konstatoval to verejny ochránce práv Otakar Motejl, a postavil se tak na stranu téměř čtyř set majitelů nájemních domů, kteří si právě u něj na výměr ministerstva financí stěžovali. Zároveň se vůbec poprvé ve své funkci obrátil s případem na Ústavní soud. "Majitelé domů z velkých měst se cítili výměrem diskriminováni ve výkonu svých vlastnických práv. Dospěli jsme k názoru, že výměr musí být jako protiústavní zrušen. Regulace nájemného je natolik podstatným zásahem do právního postaveni vlastníků a nájemců, že by mělo být upraveno formou zákona, ne výměru," zdůvodnil Motejl. Regulace nájemného se přitom před Ústavní soud dostává už podruhé. Ministerstvo financí totiž před devíti lety přijalo vyhlášku, která regulaci umožňovala. Vyhlášku však před dvěma roky na návrh skupiny senátorů Ústavní soud zrušil. Ve svém nálezu uvedl, že nájemné lze regulovat jenom v případě, že bude upraveno zákonem, a že je navíc v rozporu s principem spravedlnosti. "Pokud by došlo k tomu, že by bylo rozhodnutí Ústavního soudu respektováno, stížnosti majitelů domů by ustaly," řekl Motejl. Parlament měl přitom do konce loňského roku lhůtu na to, aby potřebný zákon přijal. Vládní návrh neprošel ani v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo proto na poslední chvíli přijalo cenový výměr. "Nález Ústavního soudu obešlo způsobem, který je ještě méně ústavní, než jakým byla původní vyhláška," uvedl Motejl. Ministerstvo financí tvrdí, že o výměru rozhodlo správně. "Chtěli jsme zabránit vakuu, ve kterém by nájemné poté, co návrh zákona neprošel sněmovnou, nebylo regulováno žádným předpisem. Domniváme se, že jsme postupovali správně, " řekla mluvčí ministerstva financí Vladimíra Říhová. Regulované nájemné má podle cenového výměru ministerstva financí v z růst od letošního července o 5 až 7 procent, což znamená, že průměrná rodina zaplati o sto až sto čtyřicet korun měsíčně více. Pokud Ústavní soud cenový výměr zruší, podle dřívějšího vyjádření Rusnokova úřadu se nic nezmění a nadále budou platit staré smlouvy. Majitelé domů však věří, že budou moci smlouvy vypovědět a soudu dosáhnou jejich zrušení. Názor ombudsmana Regulace nájemného je protiústavní Poškozuje majitele domů ve výkonu jejich majetkových práv Úředníci si zjednodušili práci opsáním původní vyhlášky, jež před dvěma lety Ústavní soud zrušil Hana Marvanová, místopředsedkyně US (nyní již předsedkyně US) Nejlepším řešením při deregulaci nájemného by bylo vyjít z cen, za něž jsou prodávány byty, třeba družstevní, a stanovit roční nájemné určitým procentem z ceny nemovitosti. HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, ŘEŠENí: POMOC JEN POTŘEBNÝM Před půldruhým týdnem se obrátil ombudsman Otakar Motejl na Ústavní soud se žádostí o zrušení ministerského výměru regulujícího výši nájemného. Stejný soud o stejné věci jednal už před dvěma roky. Tenkrát tehdejší cenovou vyhlášku zruší! s odůvodněním, že vlastníky nájemních domů nutí dotovat nájemníky, což je nepřípustné. Ministerstvo financí zareagovalo ve stylu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá - vyhlášku nahradilo obsahově stejným cenovým výměrem. Ombudsman chce proto dosáhnout i jeho zrušení. Ústí nad Labem - Náměstek ústeckého primátora Tomáš Jelínek ombudsmanův krok schvaluje.,,magistrát sice spravuje jen minimum obecních bytů, většina jich je ve správě obvodů, ale přesto si myslím, že regulované nájemné nepokryje všechny náklady, alespoň ne všude. V kvalitě domů jsou velké rozdíly, a to nelze dnes zohlednit," ~ 12.

17 míní Jelínek. Podle něho by ale deregulace nájmů žádný třesk nezpůsobila, alespoň v Ústí ne.,,je to těžká otázka, ale spiše se domnívám, že ne," řekl. Petr Vlasák, tajemník radnice na Severní Terase, která si obecní byty na území obvodu spravuje vlastními silami, říká, že na běžnou údržbu a menší opravy současné nájemné stačí. "Pokud však vyvstane potřeba větší investice jako třeba zateplení za pět miliónů, tak na to Z nájemného nenastřádáme. A přitom je to otázka řádu jen několika let, kdy do panelových objektů budeme nuceni vkládat více peněz," varuje Vlasák. Na druhé straně se ovšem obává, že deregulace nájemného by s sebou přinesla ještě vyšší procento neplatičů, než evidují dnes.,,nejsem pochopitelně pro dotování majetných nájemníků, ti ale většinou v panelácích nebydlí," dodal Vlasák s tím, že deregulaci nájemného by musela provázet pomoc pro sociálně potřebné nájemníky. Ředitel SBD Rozvoj Neštěmice Karel Jedlička je proti regulovanému nájemnému.,,družstva od začátku, co existují, také nikdo nedotoval a nedotuje. Naši nájemníci musí hradit jek veškeré náklady, tak si í vytvořit rezervy na opravy a bylo tomu tak vždycky," tvrdí Jedlička s tím, že v Ústí je dnes družstevní nájemné srovnatelné s nájem ným v obecních bytech a leckdy i nižší.,'přitom obec nemusí vracet vybrané peníze do údržby a to považuji za špatné," konstatoval Jedlička. Míní, že deregulace nájemného by nic zlého nezpůsobila.,,pokud by někdo, třeba soukromý vlastník, nasadil příliš vysokou laťku, bude mít za chvíli prázdný dům," je přesvědčen Jedlička. Horst Thiele, předseda OSBD Děčín spravujícího i byty na Ústecku, a to nejen družstevní, ale i soukromé, je podobného mínění. Ani on nevidí důvod, proč by měl stát jednu skupinu lidí, bez ohledu na to, zda jsou chudí či bohatí, protěžovat na úkor jiných.,,jsem pro určitý regulační režim jako je například místně obvyklé nájemné, ale pro centrální vyhlášku ne. Stát by měl chránit jenom sociálně potřebné ajinouformou," dodal Thiele. PODĚKOVÁNÍ ZA DOBROU PRÁCI ÚSTECKÝ DENÍK, Dne odešla do starobního důchodu paní Věra Dlingová, která pracovala na našem družstvu 10 let. Na družstvo nastupovala do funkce pokladní. Od r.1993 měla na starosti evidenci členských podílů a posledních pět měsíců zastupovala v plném rozsahu funkci pokladní a evidence majetku. Touto cestou bychom jí chtěli poděkovat za její práci a popřát klidný a příjemný odpočinek v rodinném kruhu. Kolektiv zaměstnanců SBn "Mír" Teplice PŘEDSTAVUJEME vám paní Věru Porubovou, která je na družstvu zaměstnaná od r ve funkci referentky. Její pracovní náplní je evidence a vyúčtování individuelních záloh na opravy u vlastníků bytových jednotek a vlastníků garáží (zákon 72/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů), příprava ekonomických podkladů spojených s převody bytů a garáží do vlastnictví, evidence stavu zálohy a rezervy na opravy u jednotlivých bytových objektů včetně výše vnitrodružstevních půjček a úvěrů od bank poskytnutých na opravy a technické zhodnocení byt. objektů. Od října 2001 má paní Porubová na starosti i kompletní evidenci členských podílů. Na paní Porubovou - kancelář č.20 se můžete obracet v případech, kdy potřebujete potvrdit výši Vašeho členského podílu (např. pří převodech členských práv a povinností) nebo potřebujete znát výši dosud nesplaceného podílu na opravě objektu, rovněž v případě kdy provádíte jednorázovou úhradu Vašeho podílu na opravě popř. technickém zhodnocení bytového objektu. Vlastníci jednotek se mohou na paní Porubovou obracet s dotazy ohledně vyúčtování svých individuelních záloh na opravy bytových objektů. 13.

18 Dotace na úroky z úvěru - návrh k diskusi Dramatický růst cen energií na vytápění v ČR, způsobený v posledních letech jednak mírou inflace, jednak postupným přechodem k neregulovaným cenám, nutí i SBD k opatřením jak tyto prostředky ušetřit. Regenerace panelových domů se zaměřují na maximální úspory v oblasti spotřeby energií na vytápění bytů, pomineme-li neméně důležitou oblast zvýšení estetického dojmu. Protože ekonomická únosnost nákladů na bydlení je i pro naše družstvo důležitá, využívá možnosti čerpání dotací. Ty poskytuje stát několika formami: I. Dotace na odstraňování vad panelové výstavby. Tu poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj na základě vyhodnocení podaných žádostí. 2. Dotace na úsporu energií. Tu poskytuje Česká energetická agentura na základě vyhodnocení podaných žádostí. 3. Dotace na úroky z úvěru na komplexní opravu panelových staveb. Možnost čerpat dotace na odstraňování vad panelové výstavby a na opatření k úspoře energií využívá naše SBD již několik let a výsledky jsou patrné a čtenář se o nich může přesvědčit v článcích ve Zpravodaji SBD Mír Teplice, kde jsou uvedena konkrétní čísla. Rád bych informoval čtenáře o třetí formě dotace na rekonstrukce panelových domů. Tento státní program, který měl rozhýbat opravy nebo spíše dále k těmto opravám motivovat se míjí účinkem a důvodů je několik. (Tento program se v tisku objevuje pod názvem "PANEL") Prvním důvodem je ten, že splnění podmínek tohoto státního programu není snadné a levné. Druhým důvodem je finační náročnost oprav s následným nepřiměřeným dopadem do předpisu nájmu. K objasnění tvrzení o náročných podmínkách získání dotace je potřeba uvést postup vedoucí k získání této dotace. Celý postup závisí na tom, zda si zájemce dokáže sehnat bankovní úvěr. "Odpovídající úvěr je pro většinu vlastníků nemovitostí nedostupný. Banky půjčují maximálně na 70 procent hodnoty nemovitosti. Tržní ocenění obsazených panelákových bytů je ale mnohem nižší, než aby stačilo na požadovaný rozsah oprav", říká Ivan Přikryl, předsedasčmbd. Pokud i přesto bude vlastník nemovitosti úspěšný, tak mu stát pomůže pouze při placení úroků z poskytnutého bankovního úvěru.v závislosti na regionech je příspěvek rozdílný a pohybuje se mezi třemi až pěti procenty (v svč.kraji to je 5%ní snížení úroků). Než k tomu však dojde je třeba doložit k žádosti o příspěvek mimo jiné: souhlas státem určeného poradenského střediska s projektovou dokumentací, rozpočet oprav, doklad o podlahové ploše bytů, revizi technických zařízení, energetický audit atd. Jistě lze namítnout, že při správně vedené agendě není problém tyto náležitosti doložit, ale například energetický audit objektu nezíská družstvo svépomocí a vyhotovení od externího auditora s příslušným oprávněním stojí cca 50 tis.kč. Dále je potřeba provést výběrové řízení na stavební firmu, která má ISO 9002, sehnat autorizovaný stavební dozor a stavební povolení. Teprve pak je naděje, že stát uhradí část úroků z půjčky ( v Teplicích by to znamenalo - půjčku se 7,5%ním úrokem by družstvo splácelo po dobu 10 let s 2,5%ním úrokem). V tom však přichází na zřetel druhý důvod a to je otázka splácení úvěru a dopadu splácení do předpisu měsíčního nájemného. Vzhledem k tomu, že v tomto programu se počítá s komplexností oprav - ta znamená náklad na 1 byt cca nejméně čtvrlmilionu korun, je dopad na nájemné takový, že se v podstatě zvedne měsíční nájem o 2.500, až 3.000,-Kč. Při příjmové situaci obyvatel našeho regionu je proto takové navýšení neúnosné. V kombinaci výše uvedených faktů, náročnosti administrativní a finační je zřejmé, že pro naše družstvo téměř nepřichází v úvahu čerpat od státu dotace na úroky z úvěru. Zdeněk Neudert člen představenstva ČLENSKÁ ZÁKLADNA A JEJí ZMĚNY V ROCE 2001 Z 8018 bytů, které spravuje naše družstvo, byla v roce 2001 u celkem 378 bytů převedena členská práva podle čl. 17 a 18 Stanov SBD Mír na jiného družstevníka. Dále v tomto roce bylo provedeno 23 výměn bytů podle čl. 55 Stanov a bylo schváleno 158 případů pronájmů bytu nebo jeho části podle čl. 54 Stanov. Na návrh odd.nájemného a po projednání v bytové komisi udělilo představenstvo 58 výstrah před vyloučením z družstva za neplnění členských povinností (např. neplacení nájmu). Po nerespektování této výstrahy pak přijalo představenstvo rozhodnutí o vyloučení 26-ti družstevníků podle čl.23 Stanov, většinou pro neplnění čl. 13 a),e) tj. placení měsíční úhrady za užívání bytu a služby s tím spojené. Nedojde-Ii ani po tomto vyloučení k nápravě, je na takovéto nájemce podána žaloba na vyklizení bytu a další žaloba na úhradu dlužné částky. Stává se, že nájemce si uvědomí jaké další výlohy spojené se soudním řízením jej čekají a byt před nařízeným soudním jednáním vyklidí a předá družstvu. V poslední době bylo 7 případů takto mimosoudně vyřízených. V současné době máme dalších 10 případů soudních rozsudků na vyklizení bytu, z kterých již byly tří vyklizeny a předány družstvu. V poslední době soudy přednostně vyřizují tyto žaloby na vyklizení bytu pro neplnění základních povinností, takže na žaloby podané v prosinci 2001 jsou již rozesílány pozvánky k zahájení soudního řízení. Emil Markuci člen představenstva předseda členské a bytové komise ~ 14.

19 Známá otázka, kterou si kdysi pokládal Jan Neruda je i dnes stále aktuální. I my si často klademe otázku, kam s věcmi, které nám již dosloužily. Jako každý rok - s blížícím se jarem začínáme s velkým úklidem našich bytů. U popelnic se nám tak hromadí staré televize, lednice a jiné druhy vyřazených věcí, které pracovníci Krušnohorských komunálních služeb neodvezou. Tato torza bývalých spotřebičů nám pak hyzdí z velké části nově opravené domy a zvelebená sídliště. Na rozdíl od Nerudy si již dnes na tuto otázku umíme snadno odpovědět. V Teplicích jsou v současné době dvě možnosti řešení: 1. Je možné objednat si na SBD Mír dovoz kontejneru na větší odpad (placená služba). Poplatek za kontejner je nutné uhradit z fondu oprav. Tato možnost je nájemníky často využívána v případech většího hromadného úklidu v domech. 2. Druhou variantou je možnost odvézt tyto přebytečné věci na sběrný dvůr v blízkosti teplického nádraží, v Závodní ulici vedle objektu Zemědělského zásobování. Příjem věcí k likvidaci je zde ZDAR MA. Odložit sem můžeme veškerý odpad, včetně nebezpečného. Provoz sběrného dvora zajišťuje firma Krušnohorské komunální služby a.s. a jeho provozní doba je v zimním období (Ll 1. až 28.2.) pondělí a středa od 10 do 18 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 7 do 15 hodin. V letním období (1.3. až ) je provozní doba v pondělí a středu od 10 do 18 hodin, v úterý a čtvrtek od 7 do 15 hodin, pátek od 7 do 12 hodin a každou první a třetí sobotu v měsíci od 8 do 14 hodin. Sběrný dvůr slouží jako jedna z prevencí proti vzniku černých skládek na území města Teplice. Ing. Svatava Hakrová člen představenstva II Nežádoucí reklama. Za poslední roky se družstvu SBD Mír podařilo opravit velký počet našich domů a tím zlepšit bydlení nás všech. Přestože se snažíme si vylepšený stav bydlení zachovat, objevují se různé firmy a soukromé osoby, které chtějí ušetřit za inzerci v novinách. Tito pak ve snaze dávat své inzeráty cíleně přímo k lidem oblepují naše vchody různými lístečky, cedulkami a jinou nedovolenou reklamou. Povinností každého nájemníka, jež má v danou chvíli úklid společných prostor, je odstranit tyto II nedovolené reklamní letáky ze skel a okolních zdí vchodového prostoru. Tyto papíry jsou často přilepeny těžko odstranitelným lepidlem. Proto je nutné je nejprve navlhčit a poté seškrábnout. Pokud takto neučiní nájemník, který má právě službu, měl by to udělat kdokoliv z nás, kteři projdeme dveřmi domu. Je tak na každém z nás, jestli si takovouto nedovolenou reklamou a letáky necháme hyzdit náš dům nebo se pokusíme udržet naše společné prostory v čistotě a pořádku. Ing. Svatava Hakrová člen představenstva 15.

20 I,, ~, Výklad Stanov SBD Mír Teplice - čl.41 odstavec A, písmeno g) "" Opravy a výměny oken a balkónových dveří Na shromáždění delegátů v roce 2001 byly odsouhlaseny změny ve stanovách družstva. Již v minulém Zpravodaji bylo uvedeno, že tyto Stanovy jste obdrželi v průběhu měsíce ledna Dnešním článkem navazujeme na výklad Stanov a to čl. 41 odstavec A písmeno g) : opravy oken a balkónových dveří: tuto opravu hradí z 50% uživatel a z 50% je oprava hrazena ze zálohy, případně rezervy na opravy objektu. Postup je následující: uživatel bytové jednotky upozorní na závadu bytového technika (lze i telefonicky), bytový technik provede kontrolu na místě a zajistí opravu okna, příp. balkónových dveří. Úhrada za opravu okna bude rozdělena následovně - na místě po provedení opravy bude uživateli bytu vyúčtována částka 50% z celkové fakturace, kterou uhradí. Do oprav oken, které se hradí tímto způsobem se nezahrnují rozbitá skla (tyto opravy hradí uživatel vždy v plné výši, případy, kdy k rozbití skla dojde např. vlivem vichřice se řeší individuelně) a demontáž i montáž těsnění. výměny oken a balkónových dveří: tato oprava se hradí stejným způsobem jako opravy, tj. 50% hradí uživatel bytu a z 50% je oprava hrazena ze zálohy, případně rezervy na opravy objektu. Také postup je stejný, po nahlášení závady funkčnosti okna či balkónových dveří se do bytu dostaví za účelem kontroly bytový technik. V případě, že se jedná o okno nebo balkónové dveře, které jsou neopravitelné, v havarijním stavu, dochází k návrhu na výměnu. Bytový technik zajistí cenové nabídky od firem, které provádí tyto práce a nabídky předloží uživateli bytu k nahlédnutí. Po dohodě s uživatelem bytu bude vybrána firma, která zajistí výrobu okna či balkónových dveří včetně montážních prací. Fakturace je stejná jako v případě opravy tj. 50 % z fakturace hradí uživatel po dokončení prací přímo firmě, která práce prováděla, zbylých 50 % bude uhrazeno prostřednictvím faktury ze zálohy, rezervy na opravy objektu. Vždy se hradí pouze standardní provedení. V případě, že okno, balkónové dveře jsou opravitelné a uživatel bytu trvá na výměně, hradí uživatel plnou částku za jejich výměnu. Ing. Vladímír Michálek člen představenstva předseda technické komise Zmenšil se výtah po rekonstrukci? Při posledním přebírání nového výtahu v lokalitě Teplice Šanov v Tmovanské ulici jsme se znovu setkali s vážně proneseným názorem, že podlahová plocha nového výtahu je menší než li výtahu původního - údajně se do nového výtahu těžko vejde maminka s kočárkem. Jako člena představenstva mě tento názor velice vážně pronesený velmi překvapil, neboť jednou z podmínek zadání výměny výtahů bylo dodržení rozměrů jak podlahové plochy, tak světlosti dveří. Za účasti paní Kubíkové (vedoucí technického úseku), technika družstva, delegátek paní Pohlodové a paní Klatovské a dvou zástupců prováděcí finny bylo provedeno měření jak nové, tak staré výtahové kabiny (ve vedlejším vchodě) a znovu bylo zjištěno, že zadání v těchto položkách bylo dodrženo a rozměry obou kabin - jak staré, tak nové - jsou naprosto shodné. Emil Markuci člen předsl"venstva Upozornění! Jarní mytí komunikací. Teplice - Odbor MHDO Městského úřadu v Teplicích informuje občany o připravované akci Jarní mytí komunikací, která se uskuteční v období 2.dubna až 31.května. Zajišťovat ji bude firma A.S.A., S.LO. Praha se sídlem v Teplicích. V rámci této akce dojde k umytí veškerých komunikací v Teplicích podle rozpracovaného harmonogramu a v návaznosti na to budou vyčištěny také všechny dešťové vpustě. Každá ulice bude vždy 7 dnů před prováděním těchto prací označena přenosným dopravním značením (zákaz zastavení B28 s dodatkovou tabulí E12, s uvedením den provádění prací). Nerespektování výše uvedeného dopravního značení bude posuzováno jako dopravní přestupek dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Konkrétní harmonogram mytí jednotlivých ulic je zveřejněn na úřední desce v budově Městského úřadu v Teplicích, ulice U Radnice a na úřední desce v budově Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Teplicích v Krupské ulici. Bližší informace vám podá p.briete, tel , nebo paní Šišková, tel Vydává: SBD Mír Teplice, Redakční rada: předseda - Ing.Václav Sláma, te / , mobil 0723 / , Členové redakční rady: Ing.Svatava Hakrová, Zdeněk Neudert, Ing.Vladimír Procházka, JUDr. Karel Humplík. Adresa redakce: Gagarinova Teplice. Náklad: 8100 výtisků. Sazba, grafická úprava a tisk: T-PRESS s.r.o., Teplice, Štúrova 35/590, tel./fax 0417/

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Kontaktní adresa obchodního místa: Ing.Gajdoš Petr Stará 241 272 01 KLADNO Telefon: 312 250 525 E-mail: kladno@vorlicek-plast.cz Centra a.s. Tauchmann Jan Radlická 2000/3 152 00 PRAHA 5 725 915 715 Nabídka

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16:

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: TECHNICKÉ PODMÍNKY Specifikace technických parametrů nových plastových výplní otvorů pro bytové domy s pořadovým číslem 1-16: plastový, minimálně 5ti komorový systém o stavební hloubce min. 70 mm, součinitel

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více