Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného"

Transkript

1 Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Červenec 2003 Číslo 7 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, vždy, když se setkávám s lidskou zlobou, pesimismem, blbou náladou a neustálým stěžováním, vzpomenu si na chvíle, kdy jsme s mojí ženou putovali Himálajemi. Na zádech jsme v potu tváře nesli věci, bez kterých, jsme si mysleli, jak nemůžeme přežít. A na horských stezkách jsme potkávali místní obyvatele, pro něž majetek v našich rancích byl celoživotní nedosažitelný sen. A přesto jsme od té doby neviděli šťastnější a spokojenější lidi. Vlastně ano! Minulý měsíc ve Slaném. V našem městě se sešlo 61 leteckých veteránů z celého světa hrdinů 2. světové války. Málokterému pilotovi bylo pod 85 let tolik optimismu, chuti do života a vitality u většiny dvacetiletých dnes nenajdete. Měl jsem slzy v očích, když jsem viděl aposluchal 92letého generála Peřinu, jak vypráví svůj příběh před letadlem, se kterým utíkal před Němci ke Spojencům. A když Swing Band Ferdinanda Havlíka začal hrát písně Glenna Millera, začal tančit i téměř devadesátiletý generál Alois Šiška. Pilot, který přežil šest dnů ve vlnách Severního moře na přelomu roku poté, když byl jeho bombardér sestřelen. Neměl již ani síly své mrtvé kamarády přehodit přes okraj potápějícího se člunu. Člověk, kterému jen shodou náhod německý lékař neamputoval obě nohy. Ležel již na operačním stole, křídou naznačené řezy. Jeho zbídačený aktuální zdravotní stav způsobil, že pomocný personál amputaci neprovedl. Po čtrnácti dnech se při vizitě ošetřující lékař velmi rozčiloval na své podřízené, že neprovedli rozkaz. Budu na onen horký červnový den vzpomínat celý život. Jako na Himálaje a jejich obyvatele. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Program nulové tolerance měsíc poté Mohu s klidným svědomím napsat, že žádný jiný článek nevzbudil ve Slaném takovou odezvu, jako Program nulové tolerance vůči neslušnosti zveřejněný v minulém čísle městského bulletinu. Z písemné korespondence, mailových zpráv a z reakcí občanů na ulicích je zřejmé, že zřetelná většina, společně s námi, soudí, že není donekonečna možné, aby občané, kteří dodržují společenské normy a zákony, dopláceli na ty, kteří tak nečiní. Program jsou však jen slova. Důležitější jsou činy. A vůle při nich vytrvat. Jak se nám to dosud daří? Rada města dne přijala dokument Zásady o správě a vymáhání pohledávek města a o zřízení a správě evidence dlužníků. Tak by měla být zajištěna vzájemná informovanost jednotlivých odborů úřadu, aby občan, který má nesplněné jakékoliv závazky vůči městu, nemohl získat od města (a tedy jeho občanů, které v současnosti zastupujeme) výhody. Občanům bez řidičského oprávnění s vozidlem nesplňujícím pravidla silničního provozu, bez povinného ručení, SPZ a technické kontroly, jsme ve spolupráci s Policií ČR začali věci (osobní automobily), se kterými páchali přestupky, odebírat. Zároveň se kontroluje ve správním řízení, zda pokud pobírali sociální podporu od státu nedošlo k jejímu zneužití pro účely, na které není určena (úhrada benzínu atd.). Pokud ano, bude jim podpora odejmuta. Pokračování na straně 2 Takzvané Mexiko v úterý 24. června 2003

2 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 2 Program nulové tolerance vůči neslušnosti měsíc poté Dokončení ze strany 1 Výše popsaných zabrání osobních automobilů (věcí) je již několik. Mimo jiné to postihlo 16letého klučíka i výtečníka, který byl dosud přistižen při řízení bez řidičského průkazu již šedesátkrát! Konečně na ně došlo. Chtěl bych oficiálně poděkovat vedoucímu Obvodního oddělení Policie ČR ve Slaném panu Milanu Krupkovi, bez jehož iniciativy, aktivity a spolupráce by řada řešení bezpečnostních problémů v našem městě nebyla možná. Řidičům, jejichž automobil závažným způsobem bránil plynulému provozu na komunikacích, bylo jejich vozidlo odtahovou službou odstraněno. Komplikace, které na občana poté čekají, včetně nemalého finančního Prohlášení radnice města Prohlášení radnice města k mediální kampani v souvislosti s vystěhováním rodin neplatičů nájemného ve Slaném. Chceme zdůraznit, že se jedná o standardní postup vůči neplatičům ve městě. Opravdu je nám jedno, jestli je neplatič Róm, tzv. bílý, křesťan či bezvěrec. Každý má možnost si zvolit svoji cestu. Zda chce plnit společenské normy a zákony, nebo je bude porušovat. Je to jeho osobní volba. Pokud se rozhodne jít druhou cestou, musí počítat s tím, že bude mít problémy. My se pokoušíme v našem městě vyvrátit dojem, který postupně prorůstá celou českou společností, a to, že dodržování základních společenských norem a slušnost se nevyplácí.nyní musíme dementovat virtuální realitu, kterou se některým novinářům, ruku v ruce s některými pseudohumanisty v oblasti lidských práv a svobod, podařilo dosud vytvořit: Je lež, že radnice do dnešního dne vystěhovala pět rómských rodin. Vystěhovány byly tři rodiny neplatičů. Je lež, že mezi třemi rodinami byly dvě, které městu nedlužily. Každá z vystěhovaných rodin měla nemalé dluhy. Je lež, a to je zvláště pikantní, že byla vystěhována těhotná matka se třemi malými dětmi. Je lež, že byly vystěhovány rodiny s malými dětmi. Nejmladšímu příslušníkovi s ubytovacím právem je 13 let. Mezi dosud dvanácti vystěhovanými osobami jsou v dětském věku pouze tři (13, 14, 16). To, co se odehrává poslední týden na ulici, je jen divadélko pro média, která tomu ochotně asistují. Městská policie a starosta každou noc monitorují situaci před ubytovnou a dosud před ní v aranžovaných kulisách nikdo nepřespával. Dokonce na většině novinových fotografiích jsou zachyceni občané, kteří z ubytovny nebyli vystěhováni. V jedněch novinách je velká fotografie postihu, snad pro příště řidiče odradí od závažné přestupkové činnosti v oblasti dopravních předpisů. Ve Zlonicích i Smečně začali fungovat strážníci naší městské policie. Jejich provoz plně hradí zlonická a smečenská radnice. Zejména ve Zlonicích se mají strážníci opravdu co ohánět. Díky velké pozornosti médií se nejznámější částí Programu nulové tolerance vůči neslušnosti stalo zásadové a zákonné vystěhování neplatičů z městské ubytovny. Oficiální prohlášení vedení slánské radnice, které bylo zasláno ČTK (a agenturou nezveřejněno), si můžete přečíst na této stránce. Ivo Rubík, starosta ženy vyzvedávající plačící dítě z kolébky. Ani ta žena, ani dítě nejsou z vystěhovaných rodin. Dokonce dítě ani ženě nepatří. Je vědomě vytvářena atmosféra, že se ze strany radnice jedná o čin s rasistickým podtextem. Opakujeme přistupujeme rovnocenně ke všem neplatičům. Občané Slaného vědí, že do téže ubytovny jsme poslali bývalého zastupitele, který se stal neplatičem a je vysokoškolsky vzdělán. A naopak jsme pomohli smíšené rómské rodině, která původně neměla kde bydlet a přespávala v krabicích za supermarketem. Přidělili jsme jim nejprve místnost v ubytovně, a protože po dva roky nedlužili ani korunu, oba jsou řádně zaměstnáni a neocitli se v přestupkové agendě, rada města jim předminulý týden přidělila městský byt. Po rozhovoru se zástupkyní ombudsmana paní Annou Šabatovou jsme jí nabídli jednoměsíční ubytování v tzv. Mexiku zdarma s cílem, aby se s problémy mohla seznámit v praxi a nemusela je řešit od zeleného stolu. Jejímu osobnímu řidiči, se kterým přijela, a pro služební vozidlo značky Audi 6 zajistíme odpovídající ubytování a hlídané parkoviště. I když naše nabídka byla odmítnuta, stále trvá. Ivo Rubík, starosta královského města Slaného, Jaroslav Hložek, 1. místostarosta, ve Slaném, 17. června 2003 PROHLÁŠENÍ RADNICE MĚSTA 20. ČERVNA 2003 Děkujeme některým novinářům, zejména z Lidových novin, že jsme jako regionální a komunální politici a vedoucí úředníci městského úřadu ve Slaném měli poprvé možnost detailněji nahlédnout do způsobu novinářské práce a světa virtuální reaility. Bylo to a je velmi poučné. Začínáme chápat některé názory bývalého premiéra Miloše Zemana na novináře a jejich profesionální etiku. Ivo Rubík, starosta královského města Slaného, Jaroslav Hložek, 1. místostarosta, Pavel Bartoníček, 2. místostarosta, Petr Kolačkovský, tajemník

3 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 3 Zprávy ze zasedání Rady a Zastupitelstva města Slaného 12. jednání Rady města Slaného dne 21. května 2003 Rada města schválila návrh na vyklizení ubytování číslo 102 v čp. 392 v Ouvalově ulici ve Slaném z důvodu dluhu na poplatcích za ubytování (včetně předložené žádosti nájemníka pana Ivana Grunzy). Rada města schválila umístění antény na střeše domu číslo popisné 515 ve Vikově ulici ve Slaném a umístění reklamy online systému a. s. SAZKA za nájemné ve výši Kč/rok (jde o doplňkovou činnost v již existující provozovně videopůjčovny). Rada města schválila přidělení bytu o velikosti 3+1/I. kategorie v čp v ulici Jana Želivského ve Slaném vítězi výběrového řízení (poslední z nepřidělených bytů v půdní vestavbě). Rada města schválila předání autobusového nádraží ČSAD Slaný formou smlouvy o výpůjčce (na základě žádosti ČSAD Slaný); zároveň schválila, aby v této smlouvě bylo zakotveno její právo schvalovat výši vjezdových poplatků pro jiné dopravce. Pro rok 2003 schválila návrh poplatků za vjezd na autobusové nádraží v této výši: příměstská doprava (do 100 km) 20 Kč, dálková doprava (nad 100 km) 30 Kč. Vedení města bude o této variantě (poplatky navržené ČSAD byly dvojnásobné) dále jednat. Rada města vzala na vědomí informace ředitelky Ostrova (DDM Středisko volného času Slaný) a uložila panu místostarostovi Hložkovi, o věci dále jednat se zřizovatelem zařízení. Dále rada projednala celou řadu majetkových záležitostí, které pak byly předloženy na jednání zastupitelstva. 13. jednání Rady města Slaného dne 4. června 2003 Rada na počátku svého jednání provedla prohlídku vojenského objektu 4411 Drnov v Podlešíně. Po návratu Rada konstatovala, že vzhledem k vysokým finančním náokům na údržbu vojenského areálu není reálné, aby město usilovalo o převzetí kasáren či jejich částí do svého majetku. Rada projednala několik rozpočtových opatření, např. zapojení do rozpočtu příjmů na provoz škol, dotace na rekultivaci skládky, příspěvek na provoz městské policie ve Smečně a ve Zlonicích, odvod a penále za porušení rozpočtové kázně atd. s tím, že je doporučila zastupitelstvu ke schválení. Rada projednala možnos úprav základního měsíčního nájemného v obecních bytech k datu v návaznosti na nález Ústavního soudu, kterým byly zrušeny předpisy regulující nájemné z bytů. Na základě této informace schválila zvýšení základního měsíčního nájemného v bytech s regulovaným i neregulovaným nájemným: byty I. kategorie...17,30 Kč/m 2 byty II. kategorie...12,99 Kč/m 2 byty III. kategorie...10,09 Kč/m 2 byty IV. kategorie...7,19 Kč/m 2 Dále se Rada zabývala návrhem na stanovení výše nájemného za pronájem nebytových prostor v objektech, které jsou v majetku města Slaného. Výsledkem bylo to, že došlo k diferencovanému navýšení sazeb v rozmezí procent a ke změnám v zařazení provozů do skupin koeficientů (videopůjčovna z koef.1,5 do koef.2,5). Rada dále projednala návrh na schválení závěrů z jednání bytové komise a na obsazení bytů v domech v majetku města Slaného: Schválila přidělení ubytování č. 107 v I. sekci p. Michalovi Grunzovi; č. 221 ve II. sekci Ing. Vladimíru Bakajsovi; přidělení ubytování č. 328 ve III. sekci, Miroslavě a Oldřichu Slanařovým (v obou posledních případech se jde o neplatiče v městských nájemních bytech, dluh na nájemném v řádu desítek tisíc Kč, rozsudek soudu ve věci zněl na možnost vystěhování po přidělení ubytování); naopak rada neschválila ubytování č. 218 ve II. sekci v čp. 392 v Ouvalově ulici ve Slaném pí Nataše Rácové, dále schválila přidělení bytu č. 20 v čp v Arbesově ulici ve Slaném podle předloženého návrhu v pořadí a) tj. paní Pavle Bednárové, přidělení bytu č. 4 v čísle 836 v Navrátilově ulici ve Slaném dle předloženého návrhu v pořadí a), c) tj. panu Miroslavu Šlejškovi. Rada města souhlasila s přestěhováním paní Vlasty Vrškové z bytu č. 48 do bytu č. 12 v čp. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. Rada města schválila přidělení bytu č. 21 a č. 48 v čp. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném podle předloženého návrhu tj. manželům Plachým resp.veselým. Rada města neschválila prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu o velikosti 3+1/I. kategorie v čp. 775 ve Smečenské ulici ve Slaném (areál modelářského střediska na správce bude vypsáno výběrové řízení). Rada města schválila návrh na vyklizení ubytování číslo 111 v čp. 392 v Ouvalově ulici ve Slaném z důvodu dluhu na poplatcích za ubytování (Stejskalovi). Rada města vzala na vědomí výsledek konkurzního řízení na ředitele v 1. Základní školy Slaný, Politických vězňů čp. 777, okres Kladno a vyslovila souhlas se jmenováním Ing. Věry Bělochové do funkce ředitelky této školy. Rada města projednala informaci o hospodaření s vybavovacími předměty v městských bytech předloženou zastupitelem panem Dušákem. pokračování na straně 4

4 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 4 Zprávy ze zasedání Rady a Zastupitelstva města Slaného Rada města schválila jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektu pro provedení stavby včetně vlastní realizace akce Obytný soubor Slaný Rekonstrukce bytových objektů a demolice armádních objektů nabídku od uchazeče KONSTRUKTI- VA KONSIT a. s., Půlkruhová ul. 20/786, Praha 6 Vokovice. Na závěr jednání pan starosta informoval o výsledku šetření v DPS v bytě č. 66 bez závad, dále o dopise Mgr. Gjuričové (ředitelka odboru prevence kriminality MV ČR) celkové mimořádně pozitivní hodnocení preventivních aktivit realizovaných na místní úrovni v našem městě a kvalitní práce manažera programu pana Igora Dvořáka, o děkovném dopise ředitele Nemocnice Slaný za zajištění mimořádné ostrahy areálu nemocnice, o vyhlášení Programu nulové tolerance vůči neslušnosti a Programu nulové tolerance vůči narůstající byrokracii včeské republice. 14. jednání Rady města Slaného dne 18. června 2003 Rada města schválila Zásady o správě a vymáhání pohledávek města včetně vyvolaných úprav organizačního řádu městského úřadu. Rada města schválila s platností od pronájem nebytových prostor v areálu Kyjevská kasárna Středočeské obchodní společnosti group a. s. podle upraveného návrhu (navýšení tabulkového nájemného). Rada města po projednání schválila přidělení bytu č. 18 v čp. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném dle návrhu bytové komise tj. paní Hlavové. Dále doporučila na příští jednání vypracovat návrhy na spolubydlící do bytu č. 28 (k paní Tiché). Rada města schválila návrh na vyklizení ubytování č. 106 (Jan a Eva Pokutovi) v čp. 392 v Ouvalově ulici ve Slaném z důvodu dluhu na poplatcích za ubytování. Rada města schválila složení konkurzní komise na obsazení místa ředitele Mateřské školy Slaný, Hlaváčkovo náměstí 222, okres Kladno (paní ředitelka odchází do důchodu). Rada města schválila zápis z jednání dopravní komise konaného dne v předloženém znění. Rada města schválila jako nejvhodnější nabídku na dodávku akce: Modernizaci systému MaR Trasco v objektech čp. 1375, 1376, , , ve Slaném nabídku firmy ITES spol. s. r. o., Jar. Šípka čp. 486, Stochov. V souvislosti s uskutečněným výběrovým řízením Rada města odvolala na základě souhlasu krajského úřadu pana Mgr. Stanislava Švarce k z funkce ředitele 1. ZŠ, Politických vězňů 777, Slaný a jmenovala opět na základě souhlasu krajského úřadu k do funkce ředitelky 1. ZŠ, Politických vězňů 777, Slaný paní Ing. Věru Bělochovou. Pan starosta informoval o žádosti o poskytnutí finančního přís-pěvku na zajištění výkonu veřejné správy Městem Slaným co by obce s rozšířenou působností adresované ministrovi vnitra Mgr. Grossovi a RNDr. Josefu Postráneckému, náměstkovi ministra vnitra ČR. 5. zasedání Zastupitelstva města Sklaného dne Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů úpravu vyhlášky č. 2/2001 o místních poplatcích (úpravy se týkaly změn splatnosti některých poplatků a sladění vyhlášky se změnami kompetencí na úřadě). Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s pořízením změny územního plánu sídelního útvaru Slaný pořízení územního plánu sídel Lotouš Písek (dořešení obchvatu Slaného v lokalitě Lotouš) a schválilo návrh zapsání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Slaný Netovice (záměr výstavby rodinných domků v Netovicích). Majetkoprávní věci: ZM schválilo odprodej stavebních parcel č.k o vým. 263 m 2, č.k o výměře 259 m 2, č.k o výměře 251 m 2 a č.k o výměře 255 m 2 všechny v k.ú. Slaný za kupní cenu 500 Kč/m 2. (pozemky pod družstevními obytnými domy v lokalitě Na Dolíkách); odprodej části stavební parcely č. k. 365 o výměře asi 80 m 2 v k. ú. Kvíc za kupní cenu 300 Kč/m 2 s věcným břemenem právo vedení topného kanálu a přístupu k němu (pás pozemku u MŠ Vančurova ulice, nezastavitelný); odprodej pozemkových parcel č. k. 619/37 o výměře 3 m 2, č. k. 619/36 o výměře 21 m 2, č. k. 619/35 o výměře 6 m 2 a č. k. 619/34 o výměře 16 m 2 všechny ostatní plocha a v k.ú. Kvíc (pásy pozemků přiléhající ke komunikaci Na Chmelnici); naopak neschválilo odprodej pozemkové parcely č. k. 1854/12 o výměře asi 38 m 2 ostatní plocha v k. ú. Slaný (pozemek ulice Na Hradbách, k němuž přiléhá stavební parcela po demolovaném objektu). ZM schválilo změnu spoluvlastnických podílů na stavbě a pozemku v domě čp. 834 v Navrátilově ulici ve Slaném (dojde k rozšíření bytu jednoho z vlastníků bytové jednotky v domě o půdní vestavbu); neschválilo vyplacení slevy z kupní ceny u bytu čp. 1435/6. V dalším bodě jednání Zastupitelstvo po projednání schválilo návrh na rozdělení finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace na rok 2003 (celkem se rozdělovalo 500 tis. Kč mezi 47 subjektů ve městě). Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1/2003 (zapojení dotace ve výši 600 tis Kč ze státního rozpočtu na

5 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 5 provoz regionální knihovny V. Štecha ve Slaném), rozpočtové opatření č. 2/2003. přijetí půjčky ze SFŽP ČR na rekultivaci skládky TKO; rozpočtové opatření č. 3/2003 spočívající v zaplacení částky Kč jako odvodu za porušení rozpočtové kázně a částky Kč jako penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně. Zde si dovolím několik slov na vysvětlenou: Jedná se o již tolikrát propíranou věc dotace na VSH Slaný z roku Pro připomenutí: město tehdy získalo dotaci ve výši 12 mil. Kč (původní částka 15 mil. Kč obsažená ve státním rozpočtu byla snížena v rámci balíčku roku 97). V žádosti na ministerstvo financí byla celá akce rozdělena na několik dílčích staveb, přičemž na základě již zmíněného balíčku, vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele a následného posouzení některých technologických záměrů akce, muselo dojít k úpravě rozsahu plánované akce (např. místo dvou kurtů na squash pouze jeden, nerealizoval se nákup umělé podlahy pro inline hokej a nešťastné chladící věže). Právě u těchto byla po posouzení zjištěna několikanásobně vyšší finanční náročnost jejich výměny (plán výměny věží předpokládal částku 1,7 mil. Kč, skutečnost při poptávce dělala 6.82 mil. Kč). Věže tedy byly pouze repasovány (posudek znalce tuto repasi označil jako dostačující pro dosažení původní hodnoty chladící účinnosti věží včetně dalších provozních úspor). Rozdíl mezi plánovanou částkou a cenou za repasi pak byl použit na další opravy a modernizaci haly, konkrétně na fasádu ubytovací části a střechu haly. Co chybělo, a co bylo příčinou výše uvedených plateb, byla absence odeslání jednoho dopisu na příslušný odbor ministerstva financí, který by tuto změnu užití dotace oznámil, praxe dnes naprosto běžná. Na omluvu lze snad říci pouze to, že se jednalo o první dotaci takovéhoto typu a zkušenosti jsme získávali postupně. Stavba byla kolaudována a dotace vyúčtována ještě vroce 1997 (tehdy to s dotacemi ani jinak nešlo). Nelze předjímat, nicméně kontrola finančního ředitelství, která pochybení zjistila a pojmenovala, byla zahájena 31.ledna Dopisy z pera pánů Josefa Ferenčíka a Ing. Vladimíra Noska směřující na ministra financí, Nejvyšší kontrolní úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mají datum resp (alespoň ty, jež má městský úřad k dispozici), tedy z doby po jejich neúspěšném pokusu o vyvolání mimořádných voleb ve Slaném (o tomto bylo již také popsáno mnoho papíru a muselo se tím na popud výše uvedených pánů zabývat nemálo orgánů veřejné správy bohužel s negativním výsledkem pro očekávání pánů Noska a Ferenčíka). Tady bych si dovolil malou vsuvku. Bylo by jistě zajímavé vyčíslit kolik finančních prostředků musel stát svými orgány vynaložit na prošetření všech podání výše zmíněné dvojky. A podotýkám, že nejenom stát. I město Slaný. Dovolím si malou citaci z jednoho z dopisů adresovaného panem Ferenčíkem ministru financí ČR Ing. Pavlu Mertlíkovi dne 7. listopadu 2001: Správnou reakcí poskytovatele státní dotace, která byla zneužita, by bylo alespoň pozastavení přídělu státních dotací pro město Slaný až do vyšetření případu To, že se ministerstvo financí nebude v současnosti věcí zabývat, považuji za chybu. Upozorňuji, že státní dotací nejsou pouze peníze například na rekonstrukci divadla, na opravy škol, na průmyslovou zónu a další akce, které v té době probíhaly, a na které město peníze shánělo s enormním úsilím, ale i peníze na výkon státní správy, na provoz škol, na sociální dávky atd. Soudnému člověku je doufám jasné, že návrh pana Ferenčíka, jímž ministra financí počastoval, by znamenal ve svém konečném důsledku možná i finanční krach města. Výše uvedení pánové se nespokojili pouze s dopisy na orgány státní správy. Učinili i oznámení na Policii ČR pro podezření ze spáchání trestných činů porušování závazných pravidel hospodářského styku, zneužívání informací v obchodním styku a porušování povinností při správě cizího majetku vznesené proti bývalému starostovi panu Čepelákovi, bývalému jednateli VSH Slaný panu Ptáčkovi a jednateli společnosti ENERGIE Kladno panu Jágrovi. Výsledkem šetření Policie ČR Okresního úřadu vyšetřování v Kladně bylo odložení věci s konstatováním že nejde o podezření ze spáchání trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Platebním výměrem číslo 29/2001 Finančního úřadu v Kladně byla tedy městu udělena povinnost odvést částku ve výši 1,827 mil. Kč zpět do státního rozpočtu jako neoprávněně užité prostředky dotace a navíc vyměřeno penále ve stejné výši. Město v osobě starosty Rubíka požádalo o zmírnění tvrdosti zákona a o prominutí platby jak penále tak i vyměřené částky na zpětný odvod části dotace. Tento dopis byl odeslán Ministerstvo financí pak následně svým rozhodnutím z městu prominulo z odvodu částku 233tis. Kč a tutéž částku i z penále. Město bylo na základě výzvy Finančního úřadu v Kladně povinno zaplatit částku v celkové výši 3.188,000 Kč do státního rozpočtu. V okamžiku, kdy město hledá a shání každou korunu na povinnosti kladené mu třeba právě i státem (reforma veřejné správy) pak nezbývá než osobám, které se o tento finanční postih města zasloužili, poděkovat. Na závěr znovu zdůrazňuji, že v celém případu je jednoznačně prokázané, že nešlo o zneužití poskytnutých finančních prostředků, nebo dokonce o zpronevěru, ale o pouhé formální pochybení, na které kdyby nebylo opakovaně poukazováno stěžovateli, by pravděpodobně nebyl důvod k zásahu nadřízených orgánů. Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5/2003 v předloženém znění (účelová dotace na mzdové výdaje škol a školských zařízení); rozpočtové opatření č. 6/2003 spočívající v uvolnění částky 30 mil. Kč z Fondu bydlení na. předfinancování stavby I.etapy akce Rekonstrukce areálu bývalých Kyjevských kasáren na obytnou zónu. Zároveň ZM schválilo uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem obchodní veřejné soutěže na zhotovitele stavby I.etapy akce Rekonstrukce areálu bývalých Kyjevských kasáren na obytnou zónu tj. s firmou KON- STRUKTIVA KONSIT a.s. a odprodej bytů v bývalých

6 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 6 Zprávy z rady a zastupitelstva Kyjevských kasárnách, které vzniknou rekonstrukcí stávajících kasárenských budov, do osobního vlastnictví v cenách vypočtených podle sazeb za 1m 2 bytu v rozmezí od Kč do Kč. Součástí objektů budou i krytá garážová stání, jejichž cena je kalkulována na 185 tis. Kč. Zastupitelstvo města projednalo informaci o hospodaření s vybavovacími předměty v městských bytech (návrh Bc. Dušáka). Autobusové nádraží Autobusové nádraží mírný optimismus V neděli 15.června se zahájil zkušební provoz na rekonstruovaném autobusovém nádraží. Zatím bez využití budovy výpravny, ve které se postupně odstraňují zbývající drobné závady. Po kolaudaci má zájem o provozování celého objektu slánské ČSAD. Město vede s představiteli firmy jednání o podmínkách budoucího pronájmu. Zatím jedinou spornou otázkou zůstává výše vjezdových poplatků pro cizí dopravce. Hledá se optimální částka, která by na jedné straně pomohla ČSAD financovat náklady na provoz (úklid,provoz WC,údržba ) a na druhé by neznevýhodňovala jiné zájemce o provozování hromadné dopravy. V zájmu města je, aby nové autobusové nádraží pomohlo zlepšit podmínky pro cestující veřejnost. A je otevřené pro každého dopravce. Osvětlení zadní části nádraží a kosmetické úpravy budou řešeny v souvislosti s dostavbou obchodu Lidl. Nezbývá než doufat, že se nové čekárny nestanou objektem zájmu vandalů a pomyslná brána do města bude i nadále působit sympatickým dojmem. -JH- Kruhová křižovatka V těchto dnech započala výstavba kruhové křižovatky U Brodu. Jde o poslední etapu stavební proměny této městské části (autobusové nádraží, parková úprava,obchodní středisko Lidl, kruhová křižovatka). Na pláncích na straně 8 a 9 si můžete udělat přibližnou představu, jak budou probíhat jednotlivé etapy výstavby, včetně předpokládaného časového harmonogramu, předloženého stavební firmou. Je nepochybné, že se tato stavba významně dotkne dopravní situace ve městě. Jedno přísloví praví Omeletu neuděláš, aniž nerozbiješ vejce. Nezbývá nám, než se po Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s návrhem na přestěhování Speciální MŠ do objektu bývalé 9. MŠ Petra Hrubého čp po provedených adaptacích podlepožadavků Krajské hygienické stanice a specifiky provozu Speciální MŠ (současné sídlo Speciální MŠ, vila Bětuška, je z hlediska provozního pro potřeby školky s dětmi s různými vadami dosti nevhodná, nicméně její zachován ve Slaném se jeví jako potřebné). Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s případným poskytnutím prostor suterénu a přízemí v historické části bývalého Okresního domu pro potřeby Ostrov DDM (Ostrov je v nájmu v soukromém objektu, kde již před časem vypršela 10letá lhůta zachování nájmu pro restituenty) s tím, že pověřilo místostarostu pana Hložka dále jednat o financování akce se zřizovatelem Ostrova Středočeským krajem (potřebnost tohoto zařízení pro Slaný a zejména jeho mládež je neoddiskutovatelná). Ing. Petr Kolačkovský, tajemník nějaký čas obrnit trpělivostí a věřit, že výsledné řešení přispěje v budoucnosti k větší plynulosti a bezpečnosti dopravy ve Slaném. Na závěr několik konkrétních dopravních informací. Stavební povolení vydal loňského roku bývalý Okres. Silnice I. třídy spadají pod správu Kraje. Šultysova ulice zůstane pravděpodobně uzavřena po všechny etapy výstavby. Flaškářská ulice bude zprůjezdněna oběma směry. A pozor! Pojedete-li od Prahy a nebudou-li v provozu semafory, čeká vás na hraně křižovatky stopka. Takže, slánští řidiči, nejezděte po paměti a dívejte se pozorně! -JH- Vrtěti psem Tak se jmenoval vynikající americký film, který ironicky a zasvěceně reflektoval novinářské a politické praktiky vytváření virtuální reality. Název vycházel z těžko přeložitelného anglického přísloví o tom, že při šikovné manipulaci ocas vrtí psem. Ve zkratce se v něm jednalo o průšvihu fiktivního amerického prezidenta, jenž je přistižen při sexuálním harašení s mladou návštěvnicí Bílého domu (kuriosní je, že film byl natočen před reálnou aférou Clinton-Lewinská). Mediální poradci se rozhodnou odpoutat pozornost veřejnosti vytvořením zcela fiktivního válečného konfliktu na Balkáně. A tak se spouští propracovaná mašinérie ovlivňování lidí novináři, píár agenturami, známými osobnostmi Obzvlášť vypečená scéna spočívá v natáčení dojemného TV zpravodajství s herečkou převlečenou za chudé albánské děvčátko, prchající s koťátkem v náruči před bílou stěnou, na kterou jsou promítány záběry hořící vesnice. Panu režisérovi se nezamlouvá barva kotěte a tak vybírá z databanky záběrů to pravé koťátko, které nastartuje správnou slzotvornou emoci Tak uprostřed takového vrtění psem jsme se ocitli díky vystěhování několika neplatičů z městské ubytovny. Reakce některých deníků, hlavně Lidových novin, byly snůškou polopravd, neinformovanosti a zřetelného

7 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 7 záměru. Neváhám napsat až něčí společenské objednávky. Marně jsme vysvětlovali, že jsme vystěhovali tři rodiny neplatičů a nikoliv pět. Že mezi nimi není těhotná žena s pěti malými dětmi. Že nejmladší dítě, zapsané v seznamu nájemníků, je třináctileté. Že všichni byli s velkým předstihem informováni o tom, co je čeká, pokud neuhradí své nemalé dluhy. Že splátkové kalendáře, na něž jsme mnohokrát přistoupili, byly pro tyto lidi bezcenným cárem papíru. Že se nepovažujeme za rasisty a měříme všem dlužníkům stejným metrem Pro některé novináře by to už nebyla ta správná kauza. Někteří se ani neobtěžovali přijet se podívat na místo, natož vyslechnout i druhou stranu. Vrcholnou ukázku novinářské etiky předvedl pan redaktor Zvěřina ve svém zapáleném komentáři v LN. Na dotaz, proč se osobně nepřesvědčil o realitě, odpověděl bohorovně, že se nemusí ani zvedat ze židle a má jasno. On má své informační zdroje a může si psát, jak chce. Zakladatelé a novináři původních Lidových novin se asi na Slavíně obracejí v hrobech. Ostatně, pan šéfredaktor LN dodnes neodpověděl na můj zdvořilý dopis. Asi je ještě stále na pracovní poradě s ochránci lidských práv Tak, poněkud překvapivě, nejobjektivněji zachytili skutečnost v takzvaně bulvárním Blesku. Pokud vás to zajímá, podívejte se na uveřejněné fotografie (MfDnes,LN ) a zkuste se zeptat zasvěcených, kdo je na nich zachycený. Matka, ukládající plačící mimino do postýlky před ubytovnou, nepatří mezi vystěhované a dítě není její. Pokud by se to ale náhodou některému šéfredaktorovi zdálo příliš málo emotivní, stačí sáhnout do databáze snímků a vybrat to správné koťátko. Hezký den, milí čtenáři, přeji vám při sledování různých zpravodajství zachování zdravé a kritické mysli. Jaroslav Hložek, 1.místostarosta Elektronická Vlídná Administrativa zpřístupnila Katastr nemovitostí Slaný/Praha, 18. června 2003 Tento den byl za účasti místostarosty města Slaného ing. Pavla Bartoníčka, místopředsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ing. Oldřicha Paška a ředitele odboru informatizace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR ing. Tomáše Holendy oficiálně představen přístup do Katastru nemovitostí ze stánků EVA. Od tohoto dne mají obyvatelé všech 47 měst a obcí, kde jsou stánky EVA instalovány, jedinečnou možnost získat informativní výpis z Katastru nemovitostí, aniž by museli cestovat na příslušný Katastrální úřad. Jedná se o výsledek spolupráce provozovatelů systému EVA a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kdy byl pro systém EVA uvolněn program Zjednodušeného dálkového přístupu do Katastru nemovitostí. Nejen občanům, ale i samotným obecním nebo městským úřadům se tak stávají velice snadno přístupnými informace, které potřebují nejen při různých řízeních, ale především mají zásadní vliv na hospodaření jedince nebo úřadu, neboť mít rychlý přehled, čeho jsem vlastníkem, je v určitých situacích výhodou, řekl ing. Pašek, a dodal: Jak jsem zkoušel výpis před dnešním zahájením, mohu potvrdit, že data jsou korektní a fungují a věřím, že v době, kdy nebude otevřen Katastrální úřad nebo k němu budete mít daleko a budete chtít koupit narychlo nějaký pozemek, nahlédnete do Evy a ta vám spolehlivě pomůže. TURISTICKÁ SEZÓNA 2003 VE SLANÉM AKTUÁLNĚ Procházka městem Slaný prohlídka Masarykova náměstí sobota ve 14 hodin a sobota ve 14 hodin. Náměstí o rozloze m 2 je historickým centrem a srdcem města Slaného. Akci bezplatně pořádá Infocentrum, u kterého je vždy na náměstí sraz před začátkem procházky. EVA se tak připojila ke zhruba třem tisícovkám zákazníků ČÚZK, kteří po celé ČR nahlížejí do dat Katastru nemovitostí. Patří sem význačné banky, realitní kanceláře a některé úřady. EVA je specifická tím, že jejím uživatelem je občan. EVA tak neudělala krok, ale skok v naplňování svého poslání, a to v odstraňování bariér při jednání občanů s úřady, už se jedná o vzdálenost nebo časovou dostupnost. Myslím, že by bylo dobré říci, že vroce 2001, kdy tento projekt na MV vznikal, jsme ho rozbíhali v 10 obcích. Dnes už je v 47 obcích a městech Středočeského kraje a je příjemné sledovat, jak se funkcionality tohoto systému neustále rozšiřují. Nejen Katastr nemovitostí, ale i úspěšné zapojení škol do tohoto systému dokazuje jeho perspektivu řekl v rámci svého příspěvku Ing. Holenda, čímž otevřel prostor pro druhou část veřejné prezentace systému, ve které byla představena spolupráce se Základní školou Na hájích, konkrétně její aktivní zapojení do projektu EVA a škola. Tento projekt byl zkušebně odstartován 26. března t. r. ve spolupráci se ZŠ v Loučeni a ZŠ Na hájích je jednou z dalších, které o zapojení do tohoto projektu projevily zájem. Projekt EVA a škola má za cíl umožnit komunikaci rodičů a školy prostřednictvím stánků EVA. Tisková zpráva EVA Prohlídka Velvarské brány sobota od 13 do 15 hodin. Velvarská brána je gotická věž původní dvojité brány středověkého městského opevnění, postavená v letech Brána je vysoká 38 metrů a je v ní umístěna expozice věnovaná středověké forti kaci města. Prohlídku pořádá Vlastivědné muzeum ve Slaném.

8 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 8 Jak bude probíhat výstavba kruhového objezdu Uzavírka: část ulice Šultysovy (slepá ulice) Objížďka: ulicí Záfortenskou, Smečenskou, Ouvalovou Vinařického Vinařického U Brodu výstavba okružní křižovatky asi 5 týdnů Šultysova U Brodu výstavba okružní křižovatky asi 3 týdny Pražská Pražská Ouvalova Flaškářská Ouvalova Flaškářská

9 Pražská Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 9 Vinařického Vinařického U Brodu U Brodu výstavba okružní křižovatky asi 2 týdny výstavba okružní křižovatky asi 2 týdny Šultysova Šultysova Pražská Ouvalova Flaškářská Ouvalova Flaškářská Zachráněná památka Zachráněná památka slánského baroku. Františkáni, kapucíni a další následovníci sv. Františka slaví každoročně 2. srpna ve františkánských chrámech svátek Porciunkule. Tyto poutě se dnes obnovují a patří na některých místech k vyhledávaným událostem církevního roku, tak je tomu například v Opočně nebo v nedalekém Hájku u Unhoště. Přibližné datum konání letošní pouti jsme po dohodě s převorem karmelitánského kláštera ve Slaném využili i my, abychom seznámili zájemce o starší výtvarné umění se zdánlivě ztraceným, opět nalezeným a nyní i obnoveným obrazem Porciunkule, který se dříve nacházel ve františkánském, dnes karmelitánském kostele ve Slaném. Plátno vzniklo patrně na sklonku 17. století a připomíná úctu sv. Františka k místu, které sám nazývá Porciunkule (nebo údělíček), kde na malém kousku země dal sv. František postavit kostelík ke cti Panny Marie Andělské. Zde se usadil se svými bratry, když se vrátil z Říma, tady také se svatou Klárou založil druhý františkánský řád klarisek a posléze dokonal běh svého pozemského žití. Z těchto důvodů rodina řádů sv. Františka slaví 2. srpna svátek Panny Marie Andělské (Porciunkule), který je zároveň spojen s udělením plnomocných odpustků. Ty podle tradice pro tento kostelík sv. Františkovi udělil papež Honorius III. Následující papežové je potvrdili a rozšířili i na další františkánské kostely, a tak se slavila pouť Porciunkule i ve Slaném. A právě výjev se sv. Františkem, jak získává odpustky, namaloval neznámý autor na oltář do františkánského slánského kláštera. Restaurovaný obraz, který pamětníci pamatují jako zmuchlané plátěné torzo, bude vystaven v kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném ve středu 30. července 2003 od 16 hodin. Všichni zájemci o výtvarné umění jsou na tuto dobu do klášterního kostela Nejsvětější Trojice zváni s tím, že společně s připomenutím uměleckého významu obrazu zazní i úryvky z legend o sv. Františkovi od italského spisovatele Tomáše z Celana a z kázání významného kazatele zlonického děkana Jana Adama Svobody, které zaznělo v roce 1734 právě před tímto obrazem. Zájemce o umění františkánského baroku ve Slaném se mohou podrobněji seznámit s františkánskými památkami v novém čísle Slánského obzoru, které je možné získat ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. Vladimír Přibyl

10 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 10 Registr vozidel Městského úřadu ve Slaném informuje Postupy a náležitosti pro nejčastější úkony Registru vozidel MěÚ Slaný, pracoviště Kladno, Americká 2586 ZAEVIDOVÁNÍ NOVÉHO VOZIDLA 1) Podle vzoru vyplněná velká žádost Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel 2) Technický průkaz vozidla 3) Originál faktury nebo leasingové smlouvy 4) Správní poplatek motocykl do 50 ccm 100 Kč, motocykl nad 50 ccm 200 Kč, přípojná vozidla 100 Kč, ostatní 300 Kč 5) Občanský průkaz 6) Nedostaví li se držitel vozidla osobně, může zmocnit k uvedenému úkonu jinou osobu, která se prokáže plnou mocí ( nemusí být ověřena) 7) Doklad o pojištění vozidla (tzv. povinné ručení) 8) Žadatel, který zastupuje firmu předloží plnou moc ke konkrétnímu úkonu od majitele eventuálně jednatele firmy 9) Je-li vozidlo přihlašováno na firmu, předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii živnostenského listu (koncesní listiny) VÝMĚNA KAROSERIE NEBO MOTORU 1) Podle vzoru vyplněná malá žádost Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel 2) Technický průkaz vozidla 3) Osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu) 4) Správní poplatek 10 Kč 5) Občanský průkaz 6) Doklad o koupi karoserie nebo motoru 7) Nedostaví-li se držitel vozidla osobně, může zmocnit k uvedenému úkonu jinou osobu, která se prokáže plnou mocí ( nemusí být ověřena) 8) Doklad o pojištění vozidla (tzv. povinné ručení) 9) Žadatel, který zastupuje firmu, předloží plnou moc ke konkrétnímu úkonu od majitele, eventuálně jednatele firmy 10) Je-li vozidlo přihlašováno na firmu, předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii živnostenského listu (koncesní listiny) ZMĚNA BARVY NEBO JINÉ DROBNÉ ZMĚNY 1) Podle vzoru vyplněná malá žádost Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel 2) Technický průkaz 3) Osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu) 4) Občanský průkaz 5) Správní poplatek 10 Kč 6) Nedostaví-li se držitel vozidla osobně, může zmocnit k uvedenému úkonu jinou osobu, která se prokáže plnou mocí (nemusí být ověřena) 7) Doklad o pojištění vozidla (tzv. povinné ručení) 8) Žadatel, který zastupuje firmu, předloží plnou moc ke konkrétnímu úkonu od majitele, eventuálně jednatele firmy 10) Je-li vozidlo přihlašováno na firmu, předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii živnostenského listu (koncesní listiny) VYLEPENÍ EVIDENČNÍ ZNÁMKY (známky o evidenční kontrole) 1) Není třeba čekat u okénka s pořadovým číslem, dostavte se přímo k technikovi registru vozidel ve dveřích číslo 222 v prvním patře! 2) Předložte doklad ze Stanice technické kontroly technická prohlídka pravidelná nesmí být starší 10 pracovních dnů, nebo samostatný protokol o evidenční kontrole vozidla bez časového omezení 3) Technický průkaz vozidla 4) Obdržíte nálepku, kterou si vylepíte do pravého horního rohu zadní RZ podle pokynu technika PŘIHLÁŠENÍ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ 1) Dle vzoru vyplněná malá žádost Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel 2) Technický průkaz vozidla 3) osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu) 4) Správní poplatek 10 Kč 5) Občanský průkaz 6) Typový list tažného zařízení (vydává prodejce tažného zařízení) 7) Nedostaví-li se držitel vozidla osobně, může zmocnit k uvedenému úkonu jinou osobu, která se prokáže plnou mocí (nemusí být ověřena) 8) Doklad o pojištění vozidla (tzv. povinné ručení) 9) Žadatel, který zastupuje firmu, předloží plnou moc ke konkrétnímu úkonu od majitele, eventuálně jednatele firmy 10) Je-li vozidlo přihlašováno na firmu, předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii živnostenského listu (koncesní listiny) ZAEVIDOVÁNÍ PŘESTAVBY NA PROPAN BUTAN (LPG) Zde je popsána hromadná přestavba (přestavba zapsaná již od montážní organizace v technickém průkazu). 1) Dle vzoru vyplněná malá žádost Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel 2) Technický průkaz vozidla 3) osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu) 4) Správní poplatek 10 Kč 5) Občanský průkaz 6) Nedostaví-li se držitel vozidla osobně, může zmocnit k uvedenému úkonu jinou osobu, která se prokáže plnou mocí ( nemusí být ověřena)

11 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 11 7) Doklad o pojištění vozidla (tzv. povinné ručení) 8) Žadatel, který zastupuje firmu, předloží plnou moc ke konkrétnímu úkonu od majitele, eventuálně jednatele firmy 9) Je-li vozidlo přihlašováno na firmu, předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii živnostenského listu (koncesní listiny) TRVALÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA Z EVIDENCE 1) Dle vzoru vyplněná malá žádost Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel 2) Technický průkaz vozidla 3) Osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu) 4) Občanský průkaz 5) Odevzdat registrační značky vozidla (dříve SPZ) 6) Není-li možno (např. při ztrátě) odevzdat technický průkaz, registrační značky (SPZ) nebo ORV, je nutné předložit prohlášení, proč nejsou uvedené náležitosti vráceny a jak s nimi bylo naloženo 7) Nedostaví-li se držitel vozidla osobně, může zmocnit k uvedenému úkonu jinou osobu, která se prokáže plnou mocí (nemusí být ověřena) 8) Je-li vozidlo evidováno na firmu, originál živnostenského listu (koncesní listiny) nebo notářsky ověřenou kopii 9) Žadatel, který zastupuje firmu, předloží plnou moc ke konkrétnímu úkonu od majitele, nebo jednatele firmy REGISTRACE MOTOCYKLŮ BABETTA A MALOTRAKTORŮ 1) Faktura nebo kupní smlouva 2) Technické osvědčení 3) Protokol z STK na registraci vozidla 4) Dle vzoru vyplněná žádost Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel 5) Správní poplatek 100 Kč POTŘEBNÉ ÚKONY A DOKLADY KE VZETÍ VOZID- LA DO EVIDENCE Z JINÉHO OKRESU 1) Původní majitel odhlásí vozidlo v místě registrace na nového majitele 2) Na vozidle provedete evidenční kontrolu ve kterékoli STK v ČR (evidenční kontrolu nahrazuje technická prohlídka ne starší 10 pracovních dnů) 3) Vyplnit velkou žádost Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel a vložku k žádosti (vložku možno nahradit fotokopií technické části technického průkazu vozidla) 4) Přiložit platný doklad o povinném ručení (pojištění vozidla), technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (ORV) a protokol o evidenční kontrole (technické prohlídce) ne starší 10 pracovních dnů, potvrzení o zaplacení správního poplatku podle druhu vozidla motocykly do 50 ccm a přípojná vozidla 100 Kč, motocykly nad 50 ccm 200 Kč, ostatní vozidla 300 Kč. 5) V případě, že máte původní registrační značku (RZ) vozidla poškozenu tak, že to znesnadňuje její čitel nost, bude Vám při tomto úkonu bezplatně vyměněna za novou. 6) Vyměňují se pouze RZ, které pocházejí odjinud než ze Středočeského kraje. Tyto cizí RZ odevzdejte zabalené. 7) Jestliže Vám zůstává na vozidle původní RZ, domluvte způsob vylepení evidenční známky s pracovnicí u okénka. ZRUŠENÍ LEASINGU UKONČENÍ LEASINGOVÉ SMLOUVY 1) Dle vzoru vyplněná malá žádost Žádost o zapsání vymazání zástavního práva k vozidlu registrovanému v registru silničních vozidel 2) Technický průkaz 3) Doklad od leasingové společnosti o ukončení leasingu 4) Osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu) 5) Správní poplatek 10 Kč 6) Občanský průkaz 7) Nedostaví-li se držitel vozidla osobně, může zmocnit k uvedenému úkonu jinou osobu, která se prokáže plnou mocí (nemusí být ověřena) 8) Je-li vozidlo evidováno na firmu, originál živnostenského listu (koncesní listiny) nebo notářsky ověřenou kopii 9) Žadatel, který zastupuje firmu, předloží plnou moc ke konkrétnímu úkonu od majitele, nebo jednatele firmy DOČASNÉ ODHLÁŠENÍ VOZIDLA DEPOZIT 1) Podle vzoru vyplněná malá žádost Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel 2) Technický průkaz 3) Osvědčení o registraci vozidla (dříve osvědčení o technickém průkazu) 4) Správní poplatek 10 Kč 5) Občanský průkaz 6) Registrační značky vozidla k odevzdání čisté a nepoškozené 7) Nedostaví-li se držitel vozidla osobně, může zmocnit k uvedenému úkonu jinou osobu, která se prokáže plnou mocí (nemusí být ověřena) 8) Je-li vozidlo evidováno na firmu originál živnostenského listu (koncesní listiny) nebo notářsky ověřenou kopii 9) Žadatel, který zastupuje firmu, předloží plnou moc ke konkrétnímu úkonu od majitele, nebo jednatele firmy 10) Při podání žádosti o navrácení deponovaných RZ doložit platnou technickou kontrolu, doklad o pojištění vozidla, vyplněná malá žádost dle vzoru, správní poplatek 10 Kč Tiskopisy pro jednotlivé úkony a další informace obdržíte na našem pracovišti v Kladně, Americká ulice 2586, budova bývalé Pojišťovny proti Kauflandu, I. patro, dveře číslo 222 u techniků registru vozidel. Informace možno získat i na telefonu Správní poplatky se vybírají rovněž na místě úkonu pokladna v prvním patře.

12 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 12 Výpis z činnosti městské policie od do NOVÝ MOBILNÍ TELEFON MP SLANÝ oznámil občan hlídce projíždějící Wilsonovou ulicí, že jemu a jeho kamarádovi byla odcizena horská kola. Jedno z nich v hodnotě asi Kč. Hlídka provedla kontrolu okolí a v Lacinově ulici spatřila muže na kole odpovídajícímu popisu. Při pokusu o zastavení cyklisty tento začal hlídce ujíždět. Po krátkém pronásledování muž na kole havaroval a při pokusu o další útěk byl hlídkou zadržen a za pomocí hmatů a chvatů sebeobrany zpacifikován a v poutech předán policii ČR. Jednalo se o občana ukrajinské národnosti a výše zmíněné kolo zastavila hlídka muže, který na motocyklu projel křižovatkou na červenou. Po předání motocyklisty policii ČR bylo zjištěno, že muž je pod vlivem alkoholu řešili strážníci drobnou krádež v Plusu. Občanu z Kladna byla za přestupek udělena bloková pokuta řešila hlídka rušení nočního klidu hlasitou hudební produkcí v Biliár clubu v Pastýřské ulici. Vzhledem k tomu, že se toto několikrát opakovalo (naposledy ), byl případ předán Živnostenskému a stavebnímu odboru MěÚ k dořešení vyjížděli strážníci na oznámení o napadení ženy bývalým manželem. Vzhledem k podezření ze spáchání trestného činu a agresivního chování muže, byl případ předán policii ČR přistihla hlídka při řízení vozidla bez registračních značek řidiče, který nevlastnil řidičské oprávnění. K případu byla okamžitě přivolána policie ČR, která dle Zákona o policii ČR auto řidiči odejmula, jelikož ve správním řízení o přestupku může být dle Zákona o přestupcích rozhodnuto o propadnutí nebo zabrání věci, s níž byl přestupek spáchán. Auto bylo odtaženo na odstavné parkoviště OŘ policie ČR. V případě rozhodnutí správního orgánu o propadnutí či zabrání se vlastníkem věci stane stát. Podle posledních informací byla takto odejmuta ve Slaném a Zlonicích již tři auta řešili strážníci rušení nočního klidu v ulici Palackého. Mladík, který nejprve s hlídkou nekomunikoval a posléze ji začal napadat, byl předveden na policii ČR. Vzhledem k jeho aktivnímu odporu mu byla nasazena pouta. Případ je v řešení proběhla v souvislosti s konáním rockového festivalu bezpečnostní součinnostní akce policie ČR a MP. Po vyhodnocení se akce ukázala jako úspěšná. Byl např. zadržen pachatel trestného činu, řešeno několik přestupků proti veřejnému pořádku, besipu a uloženy pokuty v blokovém řízení za několik tisíc korun započali strážníci provádět odtahy vozidel, které tvoří překážku v silničním provozu. Jenom v prvním dni bylo rozhodnuto o odtažení sedmi vozidel. V této činnosti budou strážníci pokračovat budili strážníci podnapilého muže v Nejtkově ulici. Muž usnul na trávníku. Muž byl probuzen a po prohlédnutí přivolaným lékařem byl odeslán k domovu kontrolovala v ulici Vrchlického hlídka dva muže, kteří stěhovali z domu nábytek. Sousedům se muži zdáli podezřelí a proto na muže hlídku upozornili. Kontrolou se prokázalo, že se jedná o majitele bytu, který stěhuje starý nábytek řešili strážníci drobnou krádež v Plusu. Nezletilec zde odcizil zboží za 10 Kč. Školák byl předán rodičům vyjížděli strážníci na oznámení o rvačce na plovárně. Na místě bylo zjištěno, že muž z Prahy napadl a zranil muže ze Slaného. Strážníci napadeného převezli na ošetření a případ předali policii ČR řešili strážníci oznámení o rušení nočního klidu ve Flaškářské ulici. Na místě hlídka uklidnila tři mladíky a vysvětlila jim následky jejich chování, pokud budou v rušení nočního klidu pokračovat. Za půl hodiny byla hlídka přivolána na stejné místo. Při řešení situace na místě jeden z mladíků odmítl prokázat svojí totožnost a začal strážníky slovně napadat. Nakonec strážníka napadl i fyzicky. Hlídka mladíkovi za pomocí hmatů a chvatů sebeobrany nasadila pouta a pro podezření ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele předvedla na policii ČR. Mladík skončil na záchytce a jeho případem se zabývají orgány činné v trestním řízení šetřila přivolaná hlídka v ulici Všehlušická, kde mladíci házeli z balkonu na občany pytlíky s vodou. Mladíci byli ztotožněni a o jejich chování informováni rodiče nalezli strážnice na ulici Třebízského tříletého chlapečka bez dozoru. Po deseti minutách se k hlídce přihlásil otec, kterému dítě uteklo při nakupování z obchodu. Hlídka dítě otci předala budili strážníci v Jungmanověv ulici muže, který usnul na chodníku. Muž byl probuzen a odeslán k domovu. Pavel Štěpánek, velitel MP Slaný MĚSTO SLANÝ DĚKUJE Město Slaný děkuje firmě Sport Kulich za sponzorský dar horského kola pro potřeby hlídkové služby Městské policie ve Slaném

13 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 13 Letní oblohou Beseda s F. A. Brabcem Královští letci opět ve Slaném V rámci společenské akce AIR STARS MEETING Slaný 2003 (setkání leteckých hvězd) uskutečnilo se na letišti Aeroklubu ve Slaném dne 7. června 2003 setkání spojeneckých veteránů leteckých bojů v Evropě, pod patronací hejtmana Středočeského kraje ing. Petra Bendla. Organizátorem této zcela ojedinělé akce bylo Sdružení čs. zahraničních letců a zúčastnilo se jí několik desítek leteckých veteránů v čele s genpor. Františkem Fajtlem, genpor. Františkem Peřinou a genmaj. Františkem Šiškou. Za Svaz letců svobodného Československa v Londýně byl přítomen genmaj. Dr. František Elston. Americkou 398 Bomb Group Association, jejíž jednu létající pevnost B17 ztratilo americké letectvo po souboji s německými stihači nedaleko Slaného, zastupoval prezident asociace Wallace H. Blackwell a Allen G. Ostron. Dále byli přítomni zástupci velvyslanectví USA a další významní hosté. Provozní doba Knihovny V. Štecha od do Studovna Po 9 17, Út 9 17, St zavřeno, Čt 9 17, Pá 9 17 Oddělení pro dospělé Po 9 17, Út 9 17, St zavřeno, Čt 9 17, Pá 9 17 Po nezapomenutelných zážitcích během květnových dní plných zatmění nám současný pohled na oblohu může připadat velice nudný. A v jistém slova smyslu je to pravda. Tak významné události jako přechod planety Merkur přes sluneční kotouč nás nepotkávají každý rok a většinou na podobné zážitky čekáme dokonce několik desetiletí. Na druhé straně na obloze nastávají jiné zajímavé úkazy, které se pravidelně opakují bez ohledu na to, zda nás stíny planet a Měsíce potkávají nebo ne. A tak se dále budou střídat zimní, jarní, letní a podzimní souhvězdí, dále se po svých drahách budou pohybovat planety, střídavě se tak ukazovat pozemským pozorovatelům a skrývat ve sluneční záři. Co se týče Měsíce, ten začíná červenec první čtvrtí (7. 7.), úplněk následuje a poslední čtvrť Obzvláště období kolem první čtvrti lze doporučit pro pozorování dalekohledem, v tomto období jsou krátery osvětlené z boku a vynikne tak plastičnost měsíčního povrchu. Nedávno (21. 6.) nastal letní slunovrat, Slunce dosáhlo maximální výšky nad obzorem a zmíněný den byl nejdelším dnem v roce. I v červenci jsou tedy dny dlouhé, noci velmi krátké a stmívá se dost pozdě. To pozorování hvězdné oblohy příliš nesvědčí, ale na druhé straně jsou večery poměrně teplé a pozorování jsou tak podstatně příjemnější. Přeji vám jasnou a ničím nerušenou hvězdnou oblohu. Jaroslav Trnka a Renáta Benešová, Městská hvězdárna Ve středu 28. května 2003 se ve slánském kině promítal film Krysař, který byl natočen během jediného dne a noci na Silvestra 2003 kameramanem a režisérem v jedné osobě panem F. A.Brabcem. Bylo vyprodáno do posledního místa, neboť nebývá zvykem, aby před filmovým plátnem stanuli tvůrci filmu, jenž se na něm vzápětí objeví... Do poslední chvíle byli všichni napnuti, v jakém složení filmová delegace přijede. Nakonec to dopadlo báječně a k divákům a s diváky rozmlouvali: F. A. Brabec se svou ženou Jaroslavou Pecharovou (kostýmní filmovou výtvarnicí), herec Petr Jákl (výborný sportovec a kaskadér) a produkční filmu Luboš Vala. Setkání bylo pro obě strany velmi příjemné, především díky skvělému vypravěči F. A. Brabcovi. Na to, jak na diváky zapůsobil film, se musíte zeptat jich a nebo se na něj přijít do kina podívat. A kdyby si někdo přál ještě jednou se setkat s našimi milými hosty, myslím že to je možné, neboť i jim se u nás líbilo. Dále bych ráda poděkovala p. Kubcovi z firmy SOS, která ve své restauraci v Martinickém dvoře zajistila večeři pro naše hosty, kteří se v témže večeru vraceli do Zlína na právě probíhající festival dětských filmů. Věra Krumlová Chtěli jsme Vás alespoň krátkým článkem seznámit s průběhem tohoto setkání leteckých veteránů, ale protože jsme mezitím obdrželi od Sdružení čs. letců děkovný dopis, kde je podrobný popis celé akce, uveřejňíme toto poděkování v celém znění v příštím čísle. Karel Ležák Dětské oddělení Po a Pá 9 17 Pobočka Na Dolíkách Čt 9 11 a Infocentrum Po až Pá 9 17, So 9 12

14 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 14 Jan Malypetr starosta, ministr, premiér Na sklonku letošního roku uplyne 130 let od narození významného českého politika a předsedy tří prvorepublikových vlád Jana Malypetra, jehož jméno po roce 1948 neprávem upadlo v zapomnění. Budoucí československý premiér Jan Malypetr se narodil 21. prosince 1873 v Klobukách na Slánsku v rodině zámožného rolníka a klobuckého starosty Josefa Malypetra ( ). Z řad významného selského rodu Malypetrů pocházel i spoluzakladatel Sokola Jan Malypetr ( ), jmenovec a strýc Jana Malypetra politika. Na politickou dráhu vstoupil Jan Malypetr roku 1901, kdy byl zvolen členem obecního zastupitelstva v Klobukách.V rodné obci byl o deset let později zvolen i starostou ( ). V nelehké době první světové války rovněž vykonával funkci okresního starosty ve Slaném. Po rozpadu Rakouska Uherska na podzim 1918 se stal za agrární stranu členem tehdejšího parlamentu a poslanecký mandát obhájil i ve všech následujících parlamentních volbách (1920, 1925, 1929 a 1935). Dne 7. října 1922 byl prezidentem Masarykem jmenován ministrem vnitra ve vládě Antonína Švehly.Tento mocensky důležitý post zastával až do konce roku 1925, kdy po vítězství agrární strany ve volbách byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny Národního shromáždění ( ). Politik Jan Malypetr ve dvacátých letech zastával vysoké ústavní funkce, nezapomínal však na svůj rodný kraj a Slánsko opakovaně navštěvoval. V září 1921 uvítal ve Slaném prezidenta T. G. Masaryka u příležitosti jeho oficiální návštěvy města, v červnu 1925 se zúčastnil župního sletu slánského Sokola a byl hostem při slavnostním odhalení sochy Bedřicha Smetany, jež byla tehdy umístěna v lesoparku na Hájích. Nezapomínal pochopitelně ani na rodné Klobuky, kde roku 1923 inicioval za přítomnosti T.G. Masaryka odhalení pamětní desky spoluzakladateli Sokola Janu Malypetrovi. Na pomyslný vrchol politické dráhy vystoupil Jan Malypetr , kdy byl jmenován předsedou československé vlády. Před Janem Malypetrem a jeho vládou však stály velmi závažné problémy.československá republika na počátku třicátých let byla vystavena tragickým vlivům dosud nepoznané hospodářské krize, která kulminovala v únoru Počet nezaměstnaných tehdy dosáhl jednoho milionu. Protikrizová opatření Malypetrova kabinetu mohla mít pochopitelně pouze omezené účinky, přesto však velká hospodářská krize začala roku 1934 ustupovat. Je nutno též zdůraznit málo známou skutečnost, že Jan Malypetr byl prvním československým premiérem, který čelil hrozbě hitlerovského Německa. Malypetrova vláda na podzim 1933 rozpustila německou pronacistickou stranu DNSAP, o rok později zahájila budování československých pohraničních pevností. Hlavní náplní Malypetrovy vnitropolitické činnosti bylo překonání hospodářské krize a udržení demokratického charakteru československého státu, ohrožovaného útoky fašistických i krajně levicových politických sil. Působení Jana Malypetra ve funkci předsedy tří československých vlád ( ) lze hodnotit přes všechny nezdary a dílčí porážky jako vcelku úspěšné. V letech stanul Jan Malypetr opět v čele Poslanecké sněmovny a do jeho rukou skládali prezidentský slib Edvard Beneš i Emil Hácha. Malypetrův reálný politický vliv ve druhé polovině třicátých let však začal výrazně slábnout. Po nacistické okupaci Jan Malypetr odešel z veřejného života.nestal se členem protektorátní vlády a nepodílel se ani na činnosti protektorátní státní správy. Malypetrovi rodinní příslušníci byli vystaveni nacistickým represím jeho zeť Karel Stránský byl roku 1942 deportován do Osvětimi a v lednu 1943 gestapo zatklo i Malypetrova staršího syna Jana.V této krajní životní tísni byl sedmdesátiletý Jan Malypetr donucen v zájmu záchrany životů svých nejbližších k některým projevům proněmecké loajality. Tyto vynucené projevy nesvobodné vůle mu byly pak po válce nespravedlivě vytýkány.

15 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 15 Bývalý premiér Jan Malypetr byl v lednu roku 1947 postaven před Národní soud, obžalován ze spolupráce s okupanty, ale všech obvinění byl zproštěn. Osvobozující rozsudek byl pro těžce nemocného Malypetra společenskou rehabilitací a morální satisfakcí, avšak chvíle hořkého osobního ponížení již odčinit nešly. Jan Malypetr zemřel ve Slaném a pohřben byl v rodinné hrobce na klobuckém hřbitově. Zastupitelstvo obce Klobuky v Čechách připomene dramatický a nevšední životní osud českého vlastence a demokrata Jana Malypetra odhalením pamětní desky na někdejším statku rodu Malypetrů v Klobukách dne 9. srpna 2003 v 10 hodin. Na tuto významnou společenskou akci byli pozváni nejvyšší ústavní činitelé, pozvání přijali i představitelé města Slaného. Mgr. Zdeněk Víšek Odhalení pamětní desky v Klobukách Ve dnech 9. a budou v Klobukách oslavy 130. výročí narození rodáka, prvorepublikového politika, předsedy vlády a poslanecké sněmovny, ministra vnitra ČSR, pana Jana Malypetra. Při té příležitosti se uskuteční druhé setkání rodáků a přátel Klobuk. Na programu je v10 hodin odhalení pamětní desky panu J. Malypetrovi, položení věnců k rodinnému hrobu, ve 14 hodin setkání rodáků s vnuky rodiny Malypetrových a Stránských. Večer taneční pouťová zábava v sokolovně. V neděli v 10 hodin cvičení hasičů, odpoledne fotbalové utkání. Ve 14 hodin slavnostní mše v místním kostele Sv. Vavřince. Bližší informace naleznete na internetových stránkách naší obce: Antonín Svojanovský, starosta obce Klobuky Vladimír Procházka, zástupce starosty Procházka slánskými ulicemi VI Pokračování z minulého čísla Na Chmelnici: jde o místní označení místa za Malou Kvící (část Kvíce), kde na slunných stráních byly vysazovány chmelnice. Na Kopečku: místní označení krátké, spojovací uličky od Brodu k ulici Pod horou. Na Sadech: ulice vede od gymnázia V. Beneše Třebízského ko-em dvorů a zahrad. V těchto místech býval sportovní fotbalový stadion Spartak a tenisové kurty. Dnes v těchto místech stojí Penzion (DPS). Na Vavřinci: stával zde kostelík sv.vavřince a kolem roku 1359 zde byl zřízen špitál. Za kostelíkem byl hřbitov, kde se pochovávala městská chudina a obyvatelé špitálu. V roce 1851 byl špitál pro sešlost zbořen a místo koupil baron Bedřich Riese ze Stallburgu, který zde zřídil ovčín a stáj. Navrátil je nazýván malířem druhého rokoka. Nástěnné malby můžeme spatřit na zámcích v Liběchově, Jirnech, Ploskovicích a v Klenové. Rodný dům zdobí reliéfní deska od akad. soch. Václava Nejtka. Ulice se jmenovala původně Kostelní, v roce 1929 byla přejmenována na ulici Vinařického. Nejtkova: akademický sochař Václav Nejtek ( ), byl žákem na umělecko-průmyslové škole v Praze u profesorů Mařatky a Kafky. Po získání studijního stipendia pokračoval ve studiu v Itálii a Francii. Zúčastnil se výstavy Mezinárodního dekorativního umění a obdržel první cenu za sochu Tanečnice. Je autorem řady sochařských děl, které zdobí naše město (socha Spořivosti, B. Smetany, busta A. Dvořáka, Sloup vinařů a rybářů, sv. Vojtěch v kostele Nejsv.Trojice, funerální plastiky na hřbitově a mnoho dalších návrhů a plaket ve slánském muzeu). Nejtkova ulice se nazývá tímto jménem od roku Pokračování v příštím čísle. Božena Franková, ředitelka Vlastivědného muzea ve Slaném Na vinici: ulice se nachází za slánskými hřbitovy, kde vyrostla řada rodinných řadových domů v místech, kde ve středověku bývaly vinice. Nedaleko odtud se nachází Sloup vinařů a rybářů od akademického sochaře Václava Nejtka. Na Vyhlídce: místní označení návrší za přádelnou a železničním mostem.tato lokalita je archeologicky zajímavá, což nám opět připomněl archeologický výzkum, který zde probíhal v nedávné době. Jsou zde nově postaveny dvě ulice Na stráni a Na výsluní. Navrátilova: Josef Navrátil ( ), malíř krajin, fresek, dekorací, zátiší, podobizen a nástěnných maleb. Naodil se v Slaném v domě čp. 12 ve Vinařického ulici. Z koncertu smíšeného pěveckého sboru Buštěhrad v kostele sv. Jakuba v Lidicích u Slaného

16 Slánská radnice Číslo 7 / Ročník VI. Strana 16 Slánské pamětihodnosti Drnovský dvůr a Hemerkův statek Město Slaný prožívalo v l6. století dobu rozkvětu. Zbohatlé z obchodu, řemesel i zemědělského podnikání začíná růst. Uvnitř hradeb staví měšťané honosné renesanční domy, na předměstích se usazují řemeslníci, měšťané a drobná šlechta zde staví dvorce. Nejvýznamnější ze slánských předměstí bylo Pražské. Podél silnice na Prahu vyrůstaly chalupy s ře-meslnickými dílnami, kovárny, hostince, zahrady, stodoly a předměstské dvory. Nejznámější dvory byly Drnovský a Stanovský. Drnovský dvůr koupil v roce 1560 rychtář z Drnova Jan Plešivec, po kterém se dvůr jmenuje Drnovský. Jeho syn Jakub Drnovský z Drnova zdědil dvůr a k tomu ještě vlastnil dům na náměstí (čp. 9). Dostal se do sporu se slánskými a v městských regestech se dovídáme, že podal stížnost císaři Rudolfu II. na Slánské, že příliš vysoko odhadli statek a požadují po něm přílišnou konstituci. Jakub Drnovský z Drnova zemřel bez přímých dědiců v roce Jeho majetek připadl odúmrtí městu. Město kromě Drnovského dvora vlastnilo ještě další dvory: Vinopalnu (stával na Smetanově náměstí; špýchar v Palackého ulici patřil k tomuto dvoru), dvůr Trpoměšský a dvůr s mlýnem v Kvíci. Tyto čtyři dvory byly Slanému v roce 1623 skonfiskovány a dány do zástavy Jaroslavu Bořitovi z Martinic. O vrácení těchto čtyř dvorů požádala slánská obec ministerstvo zemědělství v roce V roce 1923 byl dán Drnovský dvůr do pronájmu panu Václavu Šrámkovi. Pod správu Státního statku přešel tento dvůr po roce V 70. letech 20. stol. se státní statky přestěhovaly do nových prostor na Hájích a hospodářské objekty dvora po celkové rekonstrukci použily pro své provozovny Komunální služby města. Část budovy v Netovické ulici byla přestavěna na kanceláře. Od roku 1991 zde sídlí státní policie. Z původního Drnovského statku se zachoval špýchar v Kapalínově ulici a je chráněnou technickou památkou. Na zahradě bývalého dvora dnes stojí truhlářský závod pana Dvořáka. Na Pražském předměstí v Ouvalově ulici stálo v 15. stol. několik dvorů. Jeden z nich koupil v roce1498 slovutný panoš Stan z Milého se svou manželkou Annou. Oba ještě vlastnili majetek v Milém a v Neprobylicích. Potomci Stana převzali jméno do predikátu a Stanovský dvůr se tak nazýval po Stanech z Milého. Tento dvůr byl děděn, ale i prodáván. Na místě staršího dvora byl v roce 1617 objekt rozšířen o renesanční zámeček s parkem. Na věži pod okny byl vytesaný znak vladyků z Milého s letopočtem V Heraldice Krále z Dobré Vody je popsán tento znak slovy: V modrém štítu stříbrného úhoře v podobě S stočeného, šípem za žaberní ploutví prostřeleného a co klenot dvě křídla. Přestavbou prošel zámeček ještě koncem 19. stol., kdy patřil Augustovi Hemerkovi ze Stanmíru. Přestavba setřela renesanční ráz, ale po architektonické stránce dala stavbě pseudorenesanční podobu. Součástí zámečku byla rodinná kaple. August Hemerka získal šlechtický titul v druhé polovině l9. století od císaře Františka Josefa I. Erb i přídomek si převzal August Hemerka od Stanů z Milého. August Hemerka byl dlouholetý předseda Občanské záložny a členem různých spolků. V letech zastával funkci starosty města. V té době byla postavena budova dívčí školy (1882) v Palackého ulici. V roce 1884 byl Slanému vrácen titul královského města. V roce 1885 započata výsadba Hájů a založen třetí hřbitov. August Hemerka, majitel Stanovského dvora, okresní komisař, rytmistr jezdectva, bývalý poslanec na sněmu, Rytíř řádu Božího hrobu a slánský starosta zemřel 12. prosince Jeho majetek převzal a do 50. let 20. stol. zde hospodařil Karel, svobodný pán Spens-Booden. Po znárodnění připadl dvůr s pozemky a budovami Státnímu statku. V zámečku byly zřízeny kanceláře a byty pro zaměstnance statku. V roce 1975 převzal zámeček a hospodářské budovy Městský národní výbor Slaný, krátce nato Technické služby města. V restituci uplatnila nárok na vrácení majetku paní Jarmila Spens-Boodenová z Prahy. Zdevastovaný objekt našel nového majitele. Snad se zašlá sláva této krásné stavby aspoň z části navrátí... Božena Franková Hemerkův statek na přelomu 19. a 20. století foto: archiv muzea Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č.j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 9. července Uzávěrka tohoto čísla byla 26. června Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 6. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. června 2004 Přítomni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 23.10.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. října 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek,

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP)

ZMĚNA TYPU MOTORU. technický průkaz (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV, OTP) ZMĚNA TYPU MOTORU vyjádření výrobce vozidla nebo jeho akreditovaného zástupce, že typ motoru je určen jako náhradní díl k tomuto vozidlu doklad o řádném nabytí motoru (např. faktura, kupní smlouva) protokol

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 74/2016/RM Místo konání: Den konání: 15. 09. 2016 Městský úřad Slaný, kancelář starosty Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23. 6. 2010 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. června 2010 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.libor

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD Rada města CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 01.10.2014 Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3368/R106/14 ze dne 18.08.2014 schvaluje v

Více

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Prezidenta republiky. oznamuje: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY Prezidenta republiky Starosta města Slaný podle 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002

U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Město Děčín U S N E S E N Í z 4. schůze rady města konané dne 24. ledna 2002 Usnesení č. 48/02 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a usnesení č. 1294/01 - tajemník MěÚ VzDK, usnesení

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují

Nařízení. č. 5/2016. o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují Nařízení č. 5/2016 Rada města Nové Město nad Metují se usnesením č. RM 351-14983/16 ze dne 4. července 2016 usnesla vydat podle 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18.12.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18. 12. 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner,

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14

Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 Město Blovice Rada města Usnesení č. 15/14 z jednání rady města konaného dne 26.11.2014 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 69 RM schvaluje 34) program zasedání v předloženém znění včetně navržených

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Město Telč Úplné znění Nařízení č. 1/2009 O placeném stání na místních komunikacích nebo jejich vymezených úsecích (ve znění novelizace č. 1/2010) Úplné znění nařízení má pouze informativní charakter a

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.12.2014 přítomní: Mgr.

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. února 2007 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.vojtěch

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Starosta města Slaný v souladu s ustanovením 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e

P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e P r ů z k u m s p o k o j e n o s t i k l i e n t ů s p r a c í M ě Ú K o n i c e v r o c e V Konici dne. ledna OBSAH OBSAH... ÚVOD... VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZA CELÝ ÚŘAD... OBECNÍ ÚŘAD ŽIVNOSTENSKÝ... ODBOR

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

pro:čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2016 spočívající v navýšení příjmů v pol o Kč a

pro:čáslavka, Flek, Huk, Jakob, Jandík, ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2016 spočívající v navýšení příjmů v pol o Kč a 145-7/16 146-7/16 147-7/16 Program zasedání ZM se upravuje a doplňuje následovně: k bodu 15 se přiřazuje materiál a) stanovisko místostarosty Novotného; za bod 4) navrženého programu se zařazuje materiál

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více