Zkušenosti ze stáže a užitečné nástroje pro vědeckou práci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti ze stáže a užitečné nástroje pro vědeckou práci"

Transkript

1 Zkušenosti ze stáže a užitečné nástroje pro vědeckou práci Oldřich Ševeček* 1 Brno University of Technology, Institute of Mechanics of Solids, Mechatronics and Biomechanics Brno, Osnova Náplň a místo stáže - představení pracoviště. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů. Některé užitečné softwarové nástroje (dostupné na VUT zdarma) a motivace k jejich používání. Publikace v odborných časopisech. Tipy pro tvorbu prezentací. Co obnáší práce v zahraničí. Příklady použití představených SW nástrojů. 1

2 Úvod - Představení pracoviště Montanuniversität Leoben, Institute für Struktur und Funktionskeramik (ISFK) založen roku 1993 Jediný institut v Rakousku zabývající se vysoceodolnými keramikami. Leoben Úvod - Představení pracoviště Montanuniveristät Leoben, Institute für Struktur und Funktionskeramik (ISFK) 2

3 Úvod - Představení pracoviště Oblasti výzkumu ISFK Mechanické zkoušky keramických matetriálů Studium vlastností materiálů složení, struktura, mechanické vlastnosti. Design a analýza keramických dílů (keramická ložiska, válce válcovacích stolic, keramické díly motorů a další) Analýza a design keramických laminátů. Elektrokeramiky (piezo materiály, PTC termistory keramické ohřívače a jiné). Spolupráce s průmyslem a universitami ISFK významně spolupracuje s průmyslovou i universitní sférou, kde má několik výzkumných projektů (v rámci oblastí viz výše). Hlavní partneři: TDK-EPC, Continental, CeramTec, SKF. Úvod - Představení pracoviště Personální stav ISFK 3 Profesoři 5 vědeckých pracovníků s doktorátem 4 Ph.D Studenti. 11 dalších spolupracovníků. Prof. Robert Danzer ředitel ústavu Roční rozpočet ISFK (v rámci univerzity) cca 600 k (15mil. CZK). Výstupy 15 publikací ročně ( za posledních 10 let) Přes 100 citací v SCI Ročně cca 400 k prostředků z projektů třetích stran ( za 10 let) Zakladatel Rakouské keramické společnosti - AuCerS 3

4 Úvod - Představení pracoviště Zkoušky materiálů a součástí + simulace Pevnost v ohybu 4-kuličkovázkouška Tlakové zkoušky Úvod - Představení pracoviště ISFK Návrh funkčních keramik s vysokou spolehlivostí (vrstvené struktury) LTCC PCB Modelování vrstvených struktur Keram. ložiska Keram. díly motoru Piezo-Aktuátor PTC 4

5 Úvod - Představení pracoviště ISFK Analýza porušení a fraktografie vzorků S využitím mikroskopie, termografie, keramografie... Základní nástroje (úspěšných) vědeckých týmů 5

6 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Pravidelné porady (strategické, pracovní). Vědecko-výzkumné projekty (nejlépe mezinárodní). Publikace v impaktovaných časopisech. Aktivní účast na konferencích a nové kontakty. Získávání zkušeností a rozhledu v zahraničí (nebo minimálně ze zahraniční spolupráce). Týmová práce! Tým s ambicemi na úspěch by měl mít ve své činnosti zastoupeny všechny uvedené body! Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Porady Strategické Např. 1x za čtvrt roku - diskuse nad strategii výzkumu, čím se bude skupina zabývat z dlouhodobého pohledu. Je dobré promyslet a vytvořit ideový plán na několik let dopředu co má perspektivu uspět (brainstorming). Stanovení společných cílů a kroků k jejich dosažení. Plánovaní zdrojů financování, časový plán podávání žádostí o granty apod. Personální plánování (potřebné počty pracovníků k naplnění cílů projektů) Plánování větších publikací a konferencí. A případně další. 6

7 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Porady Pracovní Nejlépe pravidelně (ideálně jednou týdně cca hodinu). Kontrola dodržování strategického plánu. Stručné představení aktuálního stavu řešení (každého člena týmu) co právě řeší, jak je daleko, jaké má problémy, s čím by potřeboval pomoci od ostatních. Seznamování ostatních s novými poznatky a metodami řešení. Diskuse nad aktuálním problémy, co je třeba akutně vyřešit pro nezamrznutí činnosti zúčastněných. Pro dobrý přehled a efektivní práci je vhodné vést seznam aktuálních úkolů s termíny plnění a zpřístupnit jej všem zúčastněným na společném úložišti. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Vědecko-výzkumné projekty Zdroj práce, nových vědeckých poznatků nezbytných pro publikace Obvykle také zdroj finančních prostředků. Je třeba se zajímat o výzvy a vyhlašování veřejných soutěží na projekty -může pomoci např. databáze COS-pivot. Psát žádosti i v případě, že šance na úspěch není příliš velká. Velmi vhodné je do projektů zahrnout i jiné instituce nebo firmy rozšíří jednak spektrum problémů, které je možno v rámci projektu řešit a za druhé poskytne řešiteli možnost přiučit se něco nového od dalších specialistů v jiném oboru. 7

8 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Publikace Publish or Perish! (Publikuj nebo zhyň). Jeden ze základních nástrojů jak o sobě dát vědět a kde je možno ukázat co umím. Produkovat obsahově i vzhledově kvalitní publikace bude možné na nich v budoucnu stavět a odkazovat se na ně a bude vyšší šance, že budou také citovány jinými. Kvalitní publikace s ohlasy = významná položka v životopise. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Konference a nové (zahraniční) kontakty Rozšíření rozhledu v oblasti řešené problematiky. Konfrontace výsledků a poznatků s kolegy v oboru. Reklama své práci a svému pracovišti. Ideální místo pro navazování mezinárodních kontaktů osobní kontakt je nenahraditelný! V rámci vědeckého týmu je dobré hlídat termíny zajímavých konferencí a udělat plán, kdo a kdy se jaké konference zúčastní. 8

9 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Zahraniční pobyty a zahraniční spolupráce Rozšíření obzorů, poznání nových věcí. Osvojení si nových přístupů k řešení problémů. Posílení kontaktů a vazeb. Vytvoření podmínek pro možné budoucí společné podávání projektů Zvýšení šancí na úspěch při podávání projektů či publikaci článků. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Týmová práce Nezbytný předpoklad pro dosažení úspěchu V dnešním silném konkurenčním boji nemá jednotlivec na poli vědy v podstatě šanci na úspěch. Práci je třeba rozdělit mezi všechny účastníky Všichni musí táhnout za jeden provaz a chtít ten samý cíl. Je třeba, aby tým vedla zkušená osoba, která bude řídit i směr, kterým se ubírat dále bude motivovat a kontrolovat. 9

10 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů - SUMMARY Užitečné SW nástroje pro vědeckou práci (VUT) 10

11 Pár užitečných SW nástrojů (dostupných v rámci VUT) Některé užitečné (čas i nervy šetřící) softwarové nástroje k vědecké práci: Citační systémy Např. RefWorks významně usnadňují správu a vkládání citací při psaní jakýchkoliv publikací Mathematica Komplexní matematický software. Web-Mathematica. APDL v Ansysu UPF v Ansysu (User Programming Features) propojení ANSYS a Fortranu. Strukturované společné úložiště pro výzkumnou skupinu (nejlépe v rámci intranetu, nebo možno také prostřednictvím webových služeb jako SkyDrive, nebo DropBox sdílené webové úložiště ; https://www.dropbox.com/ Databáze COS Pivot Citační systémy Ukázky různých stylů citací: [1] Lee, E. U., and R. E. Taylor. "Fatigue Behavior of Aluminum Alloys Under Biaxial Loading." Engineering Fracture Mechanics 78.8 (2011): Print. LEE, E.U. and TAYLOR, R.E., Fatigue behavior of aluminum alloys under biaxial loading. Engineering Fracture Mechanics, 78(8), pp Lee EU, Taylor RE. Fatigue behavior of aluminum alloys under biaxial loading. Eng Fract Mech ;78(8): A další. Odkazy na použitou literaturu v textu různé styly [1], (1), 1., 1, (Lee and Taylor, 2011), (Lee et al.,2011), A další. 11

12 Motivace k používání citačních systémů Správa veškeré literatury týkající se řešené problematiky na jednom místě včetně užitečných detailů (abstrakt, link, apod.). Rychlý přístup k jakémukoliv článku či jiné publikaci přes internetový odkaz v databázi nebo přímo uložený soubor v databázi. Třídění referencí dle témat. Jednoduché psaní odborných článků či jiných prací obsahující větší množství odkazů na použitou literaturu. Automatické formátování a číslování bibliografických údajů v psané publikaci do formátu požadovaného vědeckým časopisem nebo jiným vydavatelem či zvyklostí v oboru. Možnost okamžité změny formátu všech citací do jiného stylu. Možnost sdílení své databáze s kolegy pro společné psaní publikací. Eliminace vrácení publikace vydavatelem pro nekonzistentní formát citací. = ÚSPORA ČASU! Citační systémy - přehled EndNote instalovaná aplikace (Akademická licence cca Kč bez DPH) - RefWorks webová aplikace + dodatečná aplikace na propojení databáze a MS-Word (Roční licence 1 uživatel 100 USD) - (www.refworks-cos.com) druhá zmíněná stránka je aktualizována, první ne. Reference Manager (akademická cena podobně jako EndNote) - ProCite (Licence cca 300 USD) - CitacePro webová aplikace (Zdarma na VUT zatím ale ve vývojovém stadiu-omezené použití) - https://citace.lib.vutbr.cz/ Mendeley free (stačí registrace) CiteULike free (stačí registrace) A další. 12

13 Zřízení účtu k systému Refworks Napsat na a požádat o zřízení nového účtu v rámci VUT (licence zatím do konce roku 2013) Možnost zřízení též na (30-ti denní trial verze) možnost následného koupení licence za 100 USD. Kontakty: Mgr. Petra Dědičová kl Publikace v odborných časopisech - tipy a obecná doporučení- * Zdroj: školení Ústřední knihovny VUT Petra Dědičová 13

14 Výběr časopisu Být realista Nature nemusí být pro první publikace to pravé Nejdříve je třeba dobře se seznámit s tématy časopisu a jaké nejčastější typy článků publikuje Je dobré si přečíst alespoň jedno číslo pro získání představy o daném časopisu. Před samotným psaním důkladně nastudovat pokyny pro autory mohou ovlivnit i samotné psaní, přípravu obrázků apod. Ve výsledku si šetříme si čas (vyhneme se následným opravám). Zjistit způsob jak článek odevzdat, jaké jsou termíny, jak dlouho trvá opublikování (vždy je třeba počítat s minimální dobou 3-6 měsíců někdy však i déle). ERIH (humanitní obory) - https://www2.esf.org/asp/erih/foreword/search.asp Výběr tématu aneb co hledají editoři a recenzenti časopisů Originalitu nové řešení, zpracování výsledků Postavení Vaší práce přispívá k existující teorii?, Dává novou perspektivu? Metodologie výzkumu Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní Teoretické a praktické uplatnění Aktuálnost a relevance zdrojů/citací Mezinárodnost / globální zájem Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt 14

15 Obecná doporučení a tipy Pošlete článek do správného časopisu jak z pohledu zaměření tak významu (renomé). Stejný článek zásadně posílat jen do jednoho časopisu. Nepublikovat salámovou metodou (seriál na pokračování). Věnovat dostatečnou pozornost požadavkům časopisu Věnovat pozornost struktuře článku. Pečlivě zkontrolovat angličtinu a gramatiku (nejlépe i někým jiným) vše psát v trpném rodě. Dodržovat etické normy citace použitých zdrojů, poděkování zainteresovaným, nepublikovat to samé dvakrát nedodržení těchto pravidel se může v budoucnu vymstít. Na formátování obrázků (typ, velikost písma apod) je třeba myslet již při samotné vědecké práci ideálně obrázky (grafy) tvořit pomocí maker v nějakých matematických SW, kde je možná jednoduchá změna fontu, charakteru grafu (každý časopis může požadovat jinak). Lze využít rovněž profesionální nástroj na grafy Origin. Obecná doporučení a tipy Název článku (prodává z velké části Vaši práci) Atraktivní, krátký, výstižný, bez zkratek Pokud možno co nejkratší ideálně kolem 8-mi slov, rozhodně ne více než 20 slov. Ze statistik vydavatelů plyne, že články s kratšími názvy jsou vyhledávanější a čtenější než ty s příliš dlouhými Měl by reflektovat obsah článku Musí splňovat podmínky daného časopisu Vyvarujte se slov jako: A Study of, Action of Pokud nejde o významnou a mezinárodně známou osobu, nevypadá dobře je-li za autora článku pouze jeden člověk. Stejně tak nemusí vypadat nejlépe, je-li na článku napsáno příliš mnoho osob (8 a více) ještě hůře jsou-li všichni z jedné instituce. Vyvarujte se přílišnému autocitování, stejně tak velkému citování publikací od autorů ze svého okolí (regionu). Využívat citační systémy zaručí stejné formátování všech citací! Doporučujte recenzenty. 15

16 Obecná doporučení a tipy Důsledné dodržování pokynů časopisu a základních doporučení významně šetři čas Není špatné provést občas recenzi pro nějaký časopis člověk uvidí věci i z té druhé strany a uvědomí si lépe co vše může recenzentovi vadit. Nejčastější důvody odmítnutí článku Poslání článku, který je mimo zaměření časopisu Formátování článku neodpovídá pokynům pro autory (obrázky, text, formátování citací aj.). Rozsah článku, přibližný počet citací, obrázků neodpovídá standardům daného časopisu. Nevhodně navržení (nebo žádní) recenzenti. Neadekvátní odpovědi recenzentům. Neodpovídající kvalita angličtiny Znovupodání zamítnutého rukopisu bez provedení (nebo odbytých) revizí. Žádost o přepracování článku je dobrá zpráva! 16

17 Pořadí autorů na publikaci Existuje hodně pohledů a přístupů jak autory řadit jako např: Abecední řazení Podle míry příspěvku (spíše zastaralý způsob) První, poslední a corresponding autor (dnes nejběžnější) První a poslední jsou osoby nejdůležitějšího významu v souvislosti s daným článkem První autor nejčastěji hlavní osoba, která byla iniciátorem článku a koordinovala jeho vznik. Poslední autor - většinou člověk, který na vše odborně dohlížel (často nějaký nejstarší člen týmu, který se podílí na článku jako odborný konzultant senior profesor) Autory mezi prvním a posledním lze řadit potom např. podle míry příspěvku ke článku (osoby menšího významu) Seskupování autorů dle instituce (podílí-li se více institucí a některá z nich má ke článku větší přínos, autoři dané instituce se ve skupince napíší dříve... Pořadí autorů na publikaci 17

18 Tipy pro tvorbu prezentací Struktura prezentace Důležité části prezentace: Osnova (na co se má divák připravit) Úvod do problematiky Stručné představení řešení a výsledky Závěry a budoucí práce Poděkování Čím méně textu tím lépe. Pokud možno nahradit vždy text obrázkem nebo grafem 18

19 Obecná doporučení pro přípravu prezentací Velikost textu v prezentaci nemít menší než 18bodů (nadpisy klidně 24b i více) čím větší tím lepší Malý text se špatně čte a nemotivuje posluchače k pozornosti. Co nelze přečíst, jakoby v prezentaci nebylo Používat vzájemně kontrastní barvy pozadí a textu. Nepoužívat barvy typu cyan, žlutá, světle zelená na bílém podkladu! Jsou velmi špatně čitelné i viditelné (ať písmo nebo křivky v grafu). Používat pouze obecně známé a používané fonty (ne všude musí všechna písma správně fungovat) Používejte stejný typ písma pro celou prezentaci. Nepřehánět barevnost prezentace ideálně max 3-5 barev na stránce (nejedná-li se o fotografie ) Naladit nejlépe prezentaci do jednoho barevného stylu. Příliš různorodě barevné snímky mohou působit tříštivým dojmem. Citovat důležité zdroje obsahu prezentace (nejsou li Vaše) Obecná doporučení pro přípravu prezentací! PAMATOVAT že to co vidím na monitoru nemusí být vidět dobře při projekci platí hlavně u tmavých obrázků při promítání ve světlých místnostech Prezentace by měla být zpracována poutavou formou neměla by být věrnou kopií samotného článku (v případě konferencí) Pečlivě zkontrolovat gramatiku hrubé chyby kazí celkový dojem. Nepoužívejte příliš animací a divokých přechodů rozptylují diváka. Využijte správně čas který Vám byl nabídnut k seznámení publika se svou problematikou. Méně znamená často více! V rámci standardních min prezentací nelze nikdy říci vše je třeba se soustředit hlavně na uvedení diváka do problematiky (nadchnout ho pro poslech), jak zhruba se problém řešil, jaké jsme obdrželi výsledky a stručný závěr. Nejlepší odměnou za dobře odvedenou práci je následná věcná diskuse, která podnítí posluchače k zamyšlení! 19

20 Obecná doporučení pro přípravu prezentací Zkuste se vžít do role posluchače a zamyslet se nad tím, co byste chtěli sami slyšet. Je dobré, aby z prezentace bylo zřejmé z jaké instituce pocházíte stačí malé logo, které na každém slidu na očích kvůli lepšímu zapamatování. U dlouhé prezentace je dobré pro udržení pozornosti uvést občas něco pro zpestření (foto, povídka, vtip, krátký příběh, video apod.), případně udělat krátkou pauzu na osvěžení (u několikahodinových akcí) Práce v zahraničí 20

21 Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) Především vůli zkusit něco nového a chuť rozšířit svůj rozhled. Co je třeba zařídit před odjezdem: Najít si vhodnou práci (sociální sítě, universitní nabídky, aj.) Zajistit ubytování v místě výkonu práce. Těsně před nástupem do nové práce se odhlásit ze zdravotního pojištění v ČR (k zahraniční ZP přihlásí většinou nový zaměstnavatel automaticky po podpisu pracovní smlouvy). Po příjezdu do zahraničí V místě nového výkonu práce je nutné se přihlásit k pobytu na příslušném úřadu (radnici). Zřídit si bankovní účet u nějaké banky v daném státě kvůli zasílání výplaty. Podepsat pracovní smlouvu (+ pohlídat příhlášení ke zdravotnímu pojištění - Dostanete následně novou kartičku pojištěnce) Zvyknout si na nové prostředí a většinou i nový způsob práce. Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) V průběhu pobytu Podávat daňové přiznání u příslušného zahraničního FÚ v místně stanovených termínech + podávat daňové přiznání i v ČR. S čím je třeba počítat V ČR zaniká dnem odhlášení z české zdravotní pojišťovny nárok na klasickou plnou zdravotní péči vzniká pouze nárok na nezbytně nutné ošetření v naléhavých případech. V případě častějšího cestování do ČR a splnění určitých podmínek zahraniční ZP, lze zažádat prostřednictvím formuláře E106 o vystavení žluté kartičky pojištěnce umožňující plnou zdravotní péči i v ČR nutno počítat s určitou dobou vyřízení. V případě že máte i nějaký další (byť i nepatrný) oficiální příjem a pracovní poměr v ČR, bude se situace s úřady komplikovat třeba podat žádost o vystavení formuláře A1 (v režimu Souběh činností ) upravující podmínky pojištění a stanovující příslušnost k právním předpisům (v jakém statě se bude pojištění platit). Př. Postdoc na zahraniční universitě + spolupráce na projektech v ČR 21

22 Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) S čím je třeba počítat Platba koncesionářských poplatků v dané zemi radio + TV. Po určité době pojištění v zahraničí vzniká nárok na částečný důchod placený danou zemí. V případě používání osobního auta k pohybu po zahraničí je po uplynutí 1-6 měsíců povinnost přihlásit vozidlo v zemi výkonu práce nové registrační známky (SPZ), platba povinného ručení (příp. havarajní pojistky) v zahraničí mnohem vyšší náklady než v ČR! Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) Co si pohlídat před návratem zpět do ČR Od zaměstnavatele si nechat potvrdit celou dobu zaměstnání (nechat vystavit nějakou formu zápočtového listu). Od pojišťovny si vyžádat vystavení formuláře E104 (pokud nevydá automaticky sama) potvrzení o době pojištění v zahraničí nutné pro výpočet důchodu a započtení doby pojištění Oznámit zahraniční pojišťovně ukončení pracovního poměru a ukončení pojištění u ní (měl by ale odhlásit i zaměstnavatel) Odhlásit se na radnici nebo příslušném úřad z pobytu. Odhlásit se z placení koncesionářských poplatků. Po návratu Přihlásit se zpět na zdravotní pojišťovně v ČR Nezapomenou podat následující rok daňové přiznání ještě za rok, kdy byla ukončena činnost v zahraničí u příslušného zahraničního FÜ! 22

23 Praktická ukázka použití některých SW nástrojů Užitečné SW nástroje Refworks CitacePro https://citace.lib.vutbr.cz/ Mathematica veapplication.html WebMathematica ; UPF (User Programmable Features) - ANSYS Info: 23

24 Závěr Dotazy? Pro případné další dotazy v budoucnu pište nebo volejte: tel.: Děkuji za pozornost Poděkování Tento seminář byl podpořen prostřednictvím projektu reg.č. : CZ.1.07/2.3.00/ Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT. 24

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

Citační manager - Zotero. Mgr. Ilona Trtíková

Citační manager - Zotero. Mgr. Ilona Trtíková Citační manager - Zotero Mgr. Ilona Trtíková Software a služby pro vytváření referenčních systémů Reference Management Software, Personal Bibliographic Software, Manager = citační manager, citační software

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Projekty řešené na VŠCHT Praha

Projekty řešené na VŠCHT Praha www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

Zásady správné prezentace

Zásady správné prezentace Zásady správné prezentace méně je více Jiří Machač SPŠ sdělovací techniky 5. února 00 Jiří Machač (www.panska.cz/ivt) Zásady správné prezentace 5. února 00 / 8 Výkon prezentujícího Prezentace je pouze

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 JAK VYTVÁŘET Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - Vytváření 21. září 2012 1 / 6 MS PowerPoint - Vytváření

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

Nástroje pro správu bibliografických citací

Nástroje pro správu bibliografických citací 7.2.2012 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR citační databáze metriky Citační norma ČSN ISO 690:2010 základní informace Nástroje pro správu bibliografických citací WEB OF KNOWLEDGE Web of Science Journal Citation

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep.

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep. Tvorba prezentace RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Email: Zbysek.Posel@ujep.cz Obsah A. Teoretická část Zásady tvorby prezentace Přednes prezentace

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Příprava prezentačních materiálů

Příprava prezentačních materiálů Příprava prezentačních materiálů návod pro autory Úvod Ce je tedy nutné připravit? Náhled práce Shrnující slajd Plakát Video Ústní prezentace Jak a kam vše odevzdat? Úvod Aby bylo možné prezentovat příspěvek

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem).

2. Fáze realizace (pořadí zpracování jednotlivých částí práce se odvíjí od zvolené metodologie a zároveň domluvy s konzultantem). Základní kroky při psaní diplomových prací 1. Fáze přípravná volba tématu Výběr školitele - vybírat je vhodné dle odborného zaměření jednotlivých pracovníků ÚPV, jež naleznete na jejich osobních stránkách

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ. Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ KATEDRY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Základní aspekty psaní diplomových a bakalářských prací Charakteristické znaky závěrečné práce Důraz je kladen na vědecký charakter práce; Student musí prokázat

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Představení systému. rev. 2.5. (únor 2014)

Představení systému. rev. 2.5. (únor 2014) Představení systému rev. 2.5. (únor 2014) Actavia obecně Actavia je moderní informační systém pro redakce vědeckých časopisů. Základy nejstarších modulů byly položeny již v minulém století, od té doby

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁSADY PRO PRÁCI ASISTENTA VIRTUÁLNÍHO POMOCNÍKA

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁSADY PRO PRÁCI ASISTENTA VIRTUÁLNÍHO POMOCNÍKA PROVOZNÍ ŘÁD ZÁSADY PRO PRÁCI ASISTENTA VIRTUÁLNÍHO POMOCNÍKA č.3 Všeobecné ustanovení Účel Účelem tohoto provozního řádu je stanovit postup, povinnosti a zodpovědnosti pro spolupracovníka, který vykonáva

Více

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury?

Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Jak využít citační manažery pro spojení publikační činnosti a šedé literatury? Článek se zabývá využíváním citačních manažerů pro spojení publikační činnosti v klasických publikačních médiích a publikování

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka

Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka www.vscht.cz Co všechno musí zařídit hostitelská organizace v souvislosti s přijetím zahraničního výzkumníka Zkušenosti z VŠCHT Praha Seminář JCMM Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu,

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

POUŽITÍ DATABÁZÍ. Po ukončení tohoto kurzu budete schopni POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni chápat základní principy databáze, vytvořit novou databázi, vytvořit a upravit tabulky, řadit a filtrovat data v tabulkách,

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant e-mail: info@nadacesirius.cz, www.nadacesirius.cz Strana 1 z 15 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius... 3 2 Principy grantového řízení... 4 3 Informace pro žadatele...

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Prezentace prakticky Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Jak začít? Umím nebo neumím SW ovládat? Nejlépe

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky.

Dula absolvent první stupeň akreditace. Tento stupeň opravňuje k působení v profesi duly pod supervizí konzultantky. Akreditační řád sdružení České duly o.s. Cílem akreditačního systému je: 1. stanovit a uplatňovat minimální standardy pro akreditaci dul 2. zaručit veřejnosti, že akreditované duly splňují nebo překračují

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

V čem dělat prezentaci?

V čem dělat prezentaci? Jak na prezentace? Osnova: - v čem dělat prezentaci - velikosti písma - barva písma a pozadí - typ písma a zvýraznění - EFEKTY - vkládání obrázků - externí soubory - závěrečný export - příklady ze života

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz

DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz Úkol I. část úkolu Didakticky účinná prezentace pro výuku vybraného ekonomického předmětu Simulace

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY 1 Obsah - Zásady prezentování Účel prezentace, její typy Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Diskuse Zásady vystupování

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více