Zkušenosti ze stáže a užitečné nástroje pro vědeckou práci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti ze stáže a užitečné nástroje pro vědeckou práci"

Transkript

1 Zkušenosti ze stáže a užitečné nástroje pro vědeckou práci Oldřich Ševeček* 1 Brno University of Technology, Institute of Mechanics of Solids, Mechatronics and Biomechanics Brno, Osnova Náplň a místo stáže - představení pracoviště. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů. Některé užitečné softwarové nástroje (dostupné na VUT zdarma) a motivace k jejich používání. Publikace v odborných časopisech. Tipy pro tvorbu prezentací. Co obnáší práce v zahraničí. Příklady použití představených SW nástrojů. 1

2 Úvod - Představení pracoviště Montanuniversität Leoben, Institute für Struktur und Funktionskeramik (ISFK) založen roku 1993 Jediný institut v Rakousku zabývající se vysoceodolnými keramikami. Leoben Úvod - Představení pracoviště Montanuniveristät Leoben, Institute für Struktur und Funktionskeramik (ISFK) 2

3 Úvod - Představení pracoviště Oblasti výzkumu ISFK Mechanické zkoušky keramických matetriálů Studium vlastností materiálů složení, struktura, mechanické vlastnosti. Design a analýza keramických dílů (keramická ložiska, válce válcovacích stolic, keramické díly motorů a další) Analýza a design keramických laminátů. Elektrokeramiky (piezo materiály, PTC termistory keramické ohřívače a jiné). Spolupráce s průmyslem a universitami ISFK významně spolupracuje s průmyslovou i universitní sférou, kde má několik výzkumných projektů (v rámci oblastí viz výše). Hlavní partneři: TDK-EPC, Continental, CeramTec, SKF. Úvod - Představení pracoviště Personální stav ISFK 3 Profesoři 5 vědeckých pracovníků s doktorátem 4 Ph.D Studenti. 11 dalších spolupracovníků. Prof. Robert Danzer ředitel ústavu Roční rozpočet ISFK (v rámci univerzity) cca 600 k (15mil. CZK). Výstupy 15 publikací ročně ( za posledních 10 let) Přes 100 citací v SCI Ročně cca 400 k prostředků z projektů třetích stran ( za 10 let) Zakladatel Rakouské keramické společnosti - AuCerS 3

4 Úvod - Představení pracoviště Zkoušky materiálů a součástí + simulace Pevnost v ohybu 4-kuličkovázkouška Tlakové zkoušky Úvod - Představení pracoviště ISFK Návrh funkčních keramik s vysokou spolehlivostí (vrstvené struktury) LTCC PCB Modelování vrstvených struktur Keram. ložiska Keram. díly motoru Piezo-Aktuátor PTC 4

5 Úvod - Představení pracoviště ISFK Analýza porušení a fraktografie vzorků S využitím mikroskopie, termografie, keramografie... Základní nástroje (úspěšných) vědeckých týmů 5

6 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Pravidelné porady (strategické, pracovní). Vědecko-výzkumné projekty (nejlépe mezinárodní). Publikace v impaktovaných časopisech. Aktivní účast na konferencích a nové kontakty. Získávání zkušeností a rozhledu v zahraničí (nebo minimálně ze zahraniční spolupráce). Týmová práce! Tým s ambicemi na úspěch by měl mít ve své činnosti zastoupeny všechny uvedené body! Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Porady Strategické Např. 1x za čtvrt roku - diskuse nad strategii výzkumu, čím se bude skupina zabývat z dlouhodobého pohledu. Je dobré promyslet a vytvořit ideový plán na několik let dopředu co má perspektivu uspět (brainstorming). Stanovení společných cílů a kroků k jejich dosažení. Plánovaní zdrojů financování, časový plán podávání žádostí o granty apod. Personální plánování (potřebné počty pracovníků k naplnění cílů projektů) Plánování větších publikací a konferencí. A případně další. 6

7 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Porady Pracovní Nejlépe pravidelně (ideálně jednou týdně cca hodinu). Kontrola dodržování strategického plánu. Stručné představení aktuálního stavu řešení (každého člena týmu) co právě řeší, jak je daleko, jaké má problémy, s čím by potřeboval pomoci od ostatních. Seznamování ostatních s novými poznatky a metodami řešení. Diskuse nad aktuálním problémy, co je třeba akutně vyřešit pro nezamrznutí činnosti zúčastněných. Pro dobrý přehled a efektivní práci je vhodné vést seznam aktuálních úkolů s termíny plnění a zpřístupnit jej všem zúčastněným na společném úložišti. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Vědecko-výzkumné projekty Zdroj práce, nových vědeckých poznatků nezbytných pro publikace Obvykle také zdroj finančních prostředků. Je třeba se zajímat o výzvy a vyhlašování veřejných soutěží na projekty -může pomoci např. databáze COS-pivot. Psát žádosti i v případě, že šance na úspěch není příliš velká. Velmi vhodné je do projektů zahrnout i jiné instituce nebo firmy rozšíří jednak spektrum problémů, které je možno v rámci projektu řešit a za druhé poskytne řešiteli možnost přiučit se něco nového od dalších specialistů v jiném oboru. 7

8 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Publikace Publish or Perish! (Publikuj nebo zhyň). Jeden ze základních nástrojů jak o sobě dát vědět a kde je možno ukázat co umím. Produkovat obsahově i vzhledově kvalitní publikace bude možné na nich v budoucnu stavět a odkazovat se na ně a bude vyšší šance, že budou také citovány jinými. Kvalitní publikace s ohlasy = významná položka v životopise. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Konference a nové (zahraniční) kontakty Rozšíření rozhledu v oblasti řešené problematiky. Konfrontace výsledků a poznatků s kolegy v oboru. Reklama své práci a svému pracovišti. Ideální místo pro navazování mezinárodních kontaktů osobní kontakt je nenahraditelný! V rámci vědeckého týmu je dobré hlídat termíny zajímavých konferencí a udělat plán, kdo a kdy se jaké konference zúčastní. 8

9 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Zahraniční pobyty a zahraniční spolupráce Rozšíření obzorů, poznání nových věcí. Osvojení si nových přístupů k řešení problémů. Posílení kontaktů a vazeb. Vytvoření podmínek pro možné budoucí společné podávání projektů Zvýšení šancí na úspěch při podávání projektů či publikaci článků. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Týmová práce Nezbytný předpoklad pro dosažení úspěchu V dnešním silném konkurenčním boji nemá jednotlivec na poli vědy v podstatě šanci na úspěch. Práci je třeba rozdělit mezi všechny účastníky Všichni musí táhnout za jeden provaz a chtít ten samý cíl. Je třeba, aby tým vedla zkušená osoba, která bude řídit i směr, kterým se ubírat dále bude motivovat a kontrolovat. 9

10 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů - SUMMARY Užitečné SW nástroje pro vědeckou práci (VUT) 10

11 Pár užitečných SW nástrojů (dostupných v rámci VUT) Některé užitečné (čas i nervy šetřící) softwarové nástroje k vědecké práci: Citační systémy Např. RefWorks významně usnadňují správu a vkládání citací při psaní jakýchkoliv publikací Mathematica Komplexní matematický software. Web-Mathematica. APDL v Ansysu UPF v Ansysu (User Programming Features) propojení ANSYS a Fortranu. Strukturované společné úložiště pro výzkumnou skupinu (nejlépe v rámci intranetu, nebo možno také prostřednictvím webových služeb jako SkyDrive, nebo DropBox sdílené webové úložiště ; https://www.dropbox.com/ Databáze COS Pivot Citační systémy Ukázky různých stylů citací: [1] Lee, E. U., and R. E. Taylor. "Fatigue Behavior of Aluminum Alloys Under Biaxial Loading." Engineering Fracture Mechanics 78.8 (2011): Print. LEE, E.U. and TAYLOR, R.E., Fatigue behavior of aluminum alloys under biaxial loading. Engineering Fracture Mechanics, 78(8), pp Lee EU, Taylor RE. Fatigue behavior of aluminum alloys under biaxial loading. Eng Fract Mech ;78(8): A další. Odkazy na použitou literaturu v textu různé styly [1], (1), 1., 1, (Lee and Taylor, 2011), (Lee et al.,2011), A další. 11

12 Motivace k používání citačních systémů Správa veškeré literatury týkající se řešené problematiky na jednom místě včetně užitečných detailů (abstrakt, link, apod.). Rychlý přístup k jakémukoliv článku či jiné publikaci přes internetový odkaz v databázi nebo přímo uložený soubor v databázi. Třídění referencí dle témat. Jednoduché psaní odborných článků či jiných prací obsahující větší množství odkazů na použitou literaturu. Automatické formátování a číslování bibliografických údajů v psané publikaci do formátu požadovaného vědeckým časopisem nebo jiným vydavatelem či zvyklostí v oboru. Možnost okamžité změny formátu všech citací do jiného stylu. Možnost sdílení své databáze s kolegy pro společné psaní publikací. Eliminace vrácení publikace vydavatelem pro nekonzistentní formát citací. = ÚSPORA ČASU! Citační systémy - přehled EndNote instalovaná aplikace (Akademická licence cca Kč bez DPH) - RefWorks webová aplikace + dodatečná aplikace na propojení databáze a MS-Word (Roční licence 1 uživatel 100 USD) - (www.refworks-cos.com) druhá zmíněná stránka je aktualizována, první ne. Reference Manager (akademická cena podobně jako EndNote) - ProCite (Licence cca 300 USD) - CitacePro webová aplikace (Zdarma na VUT zatím ale ve vývojovém stadiu-omezené použití) - https://citace.lib.vutbr.cz/ Mendeley free (stačí registrace) CiteULike free (stačí registrace) A další. 12

13 Zřízení účtu k systému Refworks Napsat na a požádat o zřízení nového účtu v rámci VUT (licence zatím do konce roku 2013) Možnost zřízení též na (30-ti denní trial verze) možnost následného koupení licence za 100 USD. Kontakty: Mgr. Petra Dědičová kl Publikace v odborných časopisech - tipy a obecná doporučení- * Zdroj: školení Ústřední knihovny VUT Petra Dědičová 13

14 Výběr časopisu Být realista Nature nemusí být pro první publikace to pravé Nejdříve je třeba dobře se seznámit s tématy časopisu a jaké nejčastější typy článků publikuje Je dobré si přečíst alespoň jedno číslo pro získání představy o daném časopisu. Před samotným psaním důkladně nastudovat pokyny pro autory mohou ovlivnit i samotné psaní, přípravu obrázků apod. Ve výsledku si šetříme si čas (vyhneme se následným opravám). Zjistit způsob jak článek odevzdat, jaké jsou termíny, jak dlouho trvá opublikování (vždy je třeba počítat s minimální dobou 3-6 měsíců někdy však i déle). ERIH (humanitní obory) - https://www2.esf.org/asp/erih/foreword/search.asp Výběr tématu aneb co hledají editoři a recenzenti časopisů Originalitu nové řešení, zpracování výsledků Postavení Vaší práce přispívá k existující teorii?, Dává novou perspektivu? Metodologie výzkumu Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní Teoretické a praktické uplatnění Aktuálnost a relevance zdrojů/citací Mezinárodnost / globální zájem Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt 14

15 Obecná doporučení a tipy Pošlete článek do správného časopisu jak z pohledu zaměření tak významu (renomé). Stejný článek zásadně posílat jen do jednoho časopisu. Nepublikovat salámovou metodou (seriál na pokračování). Věnovat dostatečnou pozornost požadavkům časopisu Věnovat pozornost struktuře článku. Pečlivě zkontrolovat angličtinu a gramatiku (nejlépe i někým jiným) vše psát v trpném rodě. Dodržovat etické normy citace použitých zdrojů, poděkování zainteresovaným, nepublikovat to samé dvakrát nedodržení těchto pravidel se může v budoucnu vymstít. Na formátování obrázků (typ, velikost písma apod) je třeba myslet již při samotné vědecké práci ideálně obrázky (grafy) tvořit pomocí maker v nějakých matematických SW, kde je možná jednoduchá změna fontu, charakteru grafu (každý časopis může požadovat jinak). Lze využít rovněž profesionální nástroj na grafy Origin. Obecná doporučení a tipy Název článku (prodává z velké části Vaši práci) Atraktivní, krátký, výstižný, bez zkratek Pokud možno co nejkratší ideálně kolem 8-mi slov, rozhodně ne více než 20 slov. Ze statistik vydavatelů plyne, že články s kratšími názvy jsou vyhledávanější a čtenější než ty s příliš dlouhými Měl by reflektovat obsah článku Musí splňovat podmínky daného časopisu Vyvarujte se slov jako: A Study of, Action of Pokud nejde o významnou a mezinárodně známou osobu, nevypadá dobře je-li za autora článku pouze jeden člověk. Stejně tak nemusí vypadat nejlépe, je-li na článku napsáno příliš mnoho osob (8 a více) ještě hůře jsou-li všichni z jedné instituce. Vyvarujte se přílišnému autocitování, stejně tak velkému citování publikací od autorů ze svého okolí (regionu). Využívat citační systémy zaručí stejné formátování všech citací! Doporučujte recenzenty. 15

16 Obecná doporučení a tipy Důsledné dodržování pokynů časopisu a základních doporučení významně šetři čas Není špatné provést občas recenzi pro nějaký časopis člověk uvidí věci i z té druhé strany a uvědomí si lépe co vše může recenzentovi vadit. Nejčastější důvody odmítnutí článku Poslání článku, který je mimo zaměření časopisu Formátování článku neodpovídá pokynům pro autory (obrázky, text, formátování citací aj.). Rozsah článku, přibližný počet citací, obrázků neodpovídá standardům daného časopisu. Nevhodně navržení (nebo žádní) recenzenti. Neadekvátní odpovědi recenzentům. Neodpovídající kvalita angličtiny Znovupodání zamítnutého rukopisu bez provedení (nebo odbytých) revizí. Žádost o přepracování článku je dobrá zpráva! 16

17 Pořadí autorů na publikaci Existuje hodně pohledů a přístupů jak autory řadit jako např: Abecední řazení Podle míry příspěvku (spíše zastaralý způsob) První, poslední a corresponding autor (dnes nejběžnější) První a poslední jsou osoby nejdůležitějšího významu v souvislosti s daným článkem První autor nejčastěji hlavní osoba, která byla iniciátorem článku a koordinovala jeho vznik. Poslední autor - většinou člověk, který na vše odborně dohlížel (často nějaký nejstarší člen týmu, který se podílí na článku jako odborný konzultant senior profesor) Autory mezi prvním a posledním lze řadit potom např. podle míry příspěvku ke článku (osoby menšího významu) Seskupování autorů dle instituce (podílí-li se více institucí a některá z nich má ke článku větší přínos, autoři dané instituce se ve skupince napíší dříve... Pořadí autorů na publikaci 17

18 Tipy pro tvorbu prezentací Struktura prezentace Důležité části prezentace: Osnova (na co se má divák připravit) Úvod do problematiky Stručné představení řešení a výsledky Závěry a budoucí práce Poděkování Čím méně textu tím lépe. Pokud možno nahradit vždy text obrázkem nebo grafem 18

19 Obecná doporučení pro přípravu prezentací Velikost textu v prezentaci nemít menší než 18bodů (nadpisy klidně 24b i více) čím větší tím lepší Malý text se špatně čte a nemotivuje posluchače k pozornosti. Co nelze přečíst, jakoby v prezentaci nebylo Používat vzájemně kontrastní barvy pozadí a textu. Nepoužívat barvy typu cyan, žlutá, světle zelená na bílém podkladu! Jsou velmi špatně čitelné i viditelné (ať písmo nebo křivky v grafu). Používat pouze obecně známé a používané fonty (ne všude musí všechna písma správně fungovat) Používejte stejný typ písma pro celou prezentaci. Nepřehánět barevnost prezentace ideálně max 3-5 barev na stránce (nejedná-li se o fotografie ) Naladit nejlépe prezentaci do jednoho barevného stylu. Příliš různorodě barevné snímky mohou působit tříštivým dojmem. Citovat důležité zdroje obsahu prezentace (nejsou li Vaše) Obecná doporučení pro přípravu prezentací! PAMATOVAT že to co vidím na monitoru nemusí být vidět dobře při projekci platí hlavně u tmavých obrázků při promítání ve světlých místnostech Prezentace by měla být zpracována poutavou formou neměla by být věrnou kopií samotného článku (v případě konferencí) Pečlivě zkontrolovat gramatiku hrubé chyby kazí celkový dojem. Nepoužívejte příliš animací a divokých přechodů rozptylují diváka. Využijte správně čas který Vám byl nabídnut k seznámení publika se svou problematikou. Méně znamená často více! V rámci standardních min prezentací nelze nikdy říci vše je třeba se soustředit hlavně na uvedení diváka do problematiky (nadchnout ho pro poslech), jak zhruba se problém řešil, jaké jsme obdrželi výsledky a stručný závěr. Nejlepší odměnou za dobře odvedenou práci je následná věcná diskuse, která podnítí posluchače k zamyšlení! 19

20 Obecná doporučení pro přípravu prezentací Zkuste se vžít do role posluchače a zamyslet se nad tím, co byste chtěli sami slyšet. Je dobré, aby z prezentace bylo zřejmé z jaké instituce pocházíte stačí malé logo, které na každém slidu na očích kvůli lepšímu zapamatování. U dlouhé prezentace je dobré pro udržení pozornosti uvést občas něco pro zpestření (foto, povídka, vtip, krátký příběh, video apod.), případně udělat krátkou pauzu na osvěžení (u několikahodinových akcí) Práce v zahraničí 20

21 Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) Především vůli zkusit něco nového a chuť rozšířit svůj rozhled. Co je třeba zařídit před odjezdem: Najít si vhodnou práci (sociální sítě, universitní nabídky, aj.) Zajistit ubytování v místě výkonu práce. Těsně před nástupem do nové práce se odhlásit ze zdravotního pojištění v ČR (k zahraniční ZP přihlásí většinou nový zaměstnavatel automaticky po podpisu pracovní smlouvy). Po příjezdu do zahraničí V místě nového výkonu práce je nutné se přihlásit k pobytu na příslušném úřadu (radnici). Zřídit si bankovní účet u nějaké banky v daném státě kvůli zasílání výplaty. Podepsat pracovní smlouvu (+ pohlídat příhlášení ke zdravotnímu pojištění - Dostanete následně novou kartičku pojištěnce) Zvyknout si na nové prostředí a většinou i nový způsob práce. Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) V průběhu pobytu Podávat daňové přiznání u příslušného zahraničního FÚ v místně stanovených termínech + podávat daňové přiznání i v ČR. S čím je třeba počítat V ČR zaniká dnem odhlášení z české zdravotní pojišťovny nárok na klasickou plnou zdravotní péči vzniká pouze nárok na nezbytně nutné ošetření v naléhavých případech. V případě častějšího cestování do ČR a splnění určitých podmínek zahraniční ZP, lze zažádat prostřednictvím formuláře E106 o vystavení žluté kartičky pojištěnce umožňující plnou zdravotní péči i v ČR nutno počítat s určitou dobou vyřízení. V případě že máte i nějaký další (byť i nepatrný) oficiální příjem a pracovní poměr v ČR, bude se situace s úřady komplikovat třeba podat žádost o vystavení formuláře A1 (v režimu Souběh činností ) upravující podmínky pojištění a stanovující příslušnost k právním předpisům (v jakém statě se bude pojištění platit). Př. Postdoc na zahraniční universitě + spolupráce na projektech v ČR 21

22 Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) S čím je třeba počítat Platba koncesionářských poplatků v dané zemi radio + TV. Po určité době pojištění v zahraničí vzniká nárok na částečný důchod placený danou zemí. V případě používání osobního auta k pohybu po zahraničí je po uplynutí 1-6 měsíců povinnost přihlásit vozidlo v zemi výkonu práce nové registrační známky (SPZ), platba povinného ručení (příp. havarajní pojistky) v zahraničí mnohem vyšší náklady než v ČR! Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) Co si pohlídat před návratem zpět do ČR Od zaměstnavatele si nechat potvrdit celou dobu zaměstnání (nechat vystavit nějakou formu zápočtového listu). Od pojišťovny si vyžádat vystavení formuláře E104 (pokud nevydá automaticky sama) potvrzení o době pojištění v zahraničí nutné pro výpočet důchodu a započtení doby pojištění Oznámit zahraniční pojišťovně ukončení pracovního poměru a ukončení pojištění u ní (měl by ale odhlásit i zaměstnavatel) Odhlásit se na radnici nebo příslušném úřad z pobytu. Odhlásit se z placení koncesionářských poplatků. Po návratu Přihlásit se zpět na zdravotní pojišťovně v ČR Nezapomenou podat následující rok daňové přiznání ještě za rok, kdy byla ukončena činnost v zahraničí u příslušného zahraničního FÜ! 22

23 Praktická ukázka použití některých SW nástrojů Užitečné SW nástroje Refworks CitacePro https://citace.lib.vutbr.cz/ Mathematica veapplication.html WebMathematica ; UPF (User Programmable Features) - ANSYS Info: 23

24 Závěr Dotazy? Pro případné další dotazy v budoucnu pište nebo volejte: tel.: Děkuji za pozornost Poděkování Tento seminář byl podpořen prostřednictvím projektu reg.č. : CZ.1.07/2.3.00/ Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT. 24

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training)

Doplňkový materiál v PDF k software (Web Based Training) Projekt: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Husova 11, Plzeň 306 14 Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství Číslo projektu:td010228

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský

Podnikatelský plán. Partneři projektu. Jindřich Fáborský Podnikatelský plán Partneři projektu Jindřich Fáborský 18.4.2010 1 Obsah 2 Exekutivní souhrn... 4 3 Popis klíčových bodů projektu OnlineLektor.cz... 5 3.1 Základní myšlenky... 5 3.2 Pohled na vyvíjenou

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami

Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Využití ICT při studiu pro studenty se speciálními potřebami Vladimíra Sehnalová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Nástroje pro práci s informacemi

Nástroje pro práci s informacemi Kabinet informačních studií a knihovnictví 24 převážně online nástrojů, které by neměly uniknout vaší pozornosti Mgr. Michal Černý Slovo úvodem Informační společnost klade na člověka silné nároky musí

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více