Zkušenosti ze stáže a užitečné nástroje pro vědeckou práci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti ze stáže a užitečné nástroje pro vědeckou práci"

Transkript

1 Zkušenosti ze stáže a užitečné nástroje pro vědeckou práci Oldřich Ševeček* 1 Brno University of Technology, Institute of Mechanics of Solids, Mechatronics and Biomechanics Brno, Osnova Náplň a místo stáže - představení pracoviště. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů. Některé užitečné softwarové nástroje (dostupné na VUT zdarma) a motivace k jejich používání. Publikace v odborných časopisech. Tipy pro tvorbu prezentací. Co obnáší práce v zahraničí. Příklady použití představených SW nástrojů. 1

2 Úvod - Představení pracoviště Montanuniversität Leoben, Institute für Struktur und Funktionskeramik (ISFK) založen roku 1993 Jediný institut v Rakousku zabývající se vysoceodolnými keramikami. Leoben Úvod - Představení pracoviště Montanuniveristät Leoben, Institute für Struktur und Funktionskeramik (ISFK) 2

3 Úvod - Představení pracoviště Oblasti výzkumu ISFK Mechanické zkoušky keramických matetriálů Studium vlastností materiálů složení, struktura, mechanické vlastnosti. Design a analýza keramických dílů (keramická ložiska, válce válcovacích stolic, keramické díly motorů a další) Analýza a design keramických laminátů. Elektrokeramiky (piezo materiály, PTC termistory keramické ohřívače a jiné). Spolupráce s průmyslem a universitami ISFK významně spolupracuje s průmyslovou i universitní sférou, kde má několik výzkumných projektů (v rámci oblastí viz výše). Hlavní partneři: TDK-EPC, Continental, CeramTec, SKF. Úvod - Představení pracoviště Personální stav ISFK 3 Profesoři 5 vědeckých pracovníků s doktorátem 4 Ph.D Studenti. 11 dalších spolupracovníků. Prof. Robert Danzer ředitel ústavu Roční rozpočet ISFK (v rámci univerzity) cca 600 k (15mil. CZK). Výstupy 15 publikací ročně ( za posledních 10 let) Přes 100 citací v SCI Ročně cca 400 k prostředků z projektů třetích stran ( za 10 let) Zakladatel Rakouské keramické společnosti - AuCerS 3

4 Úvod - Představení pracoviště Zkoušky materiálů a součástí + simulace Pevnost v ohybu 4-kuličkovázkouška Tlakové zkoušky Úvod - Představení pracoviště ISFK Návrh funkčních keramik s vysokou spolehlivostí (vrstvené struktury) LTCC PCB Modelování vrstvených struktur Keram. ložiska Keram. díly motoru Piezo-Aktuátor PTC 4

5 Úvod - Představení pracoviště ISFK Analýza porušení a fraktografie vzorků S využitím mikroskopie, termografie, keramografie... Základní nástroje (úspěšných) vědeckých týmů 5

6 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Pravidelné porady (strategické, pracovní). Vědecko-výzkumné projekty (nejlépe mezinárodní). Publikace v impaktovaných časopisech. Aktivní účast na konferencích a nové kontakty. Získávání zkušeností a rozhledu v zahraničí (nebo minimálně ze zahraniční spolupráce). Týmová práce! Tým s ambicemi na úspěch by měl mít ve své činnosti zastoupeny všechny uvedené body! Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Porady Strategické Např. 1x za čtvrt roku - diskuse nad strategii výzkumu, čím se bude skupina zabývat z dlouhodobého pohledu. Je dobré promyslet a vytvořit ideový plán na několik let dopředu co má perspektivu uspět (brainstorming). Stanovení společných cílů a kroků k jejich dosažení. Plánovaní zdrojů financování, časový plán podávání žádostí o granty apod. Personální plánování (potřebné počty pracovníků k naplnění cílů projektů) Plánování větších publikací a konferencí. A případně další. 6

7 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Porady Pracovní Nejlépe pravidelně (ideálně jednou týdně cca hodinu). Kontrola dodržování strategického plánu. Stručné představení aktuálního stavu řešení (každého člena týmu) co právě řeší, jak je daleko, jaké má problémy, s čím by potřeboval pomoci od ostatních. Seznamování ostatních s novými poznatky a metodami řešení. Diskuse nad aktuálním problémy, co je třeba akutně vyřešit pro nezamrznutí činnosti zúčastněných. Pro dobrý přehled a efektivní práci je vhodné vést seznam aktuálních úkolů s termíny plnění a zpřístupnit jej všem zúčastněným na společném úložišti. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Vědecko-výzkumné projekty Zdroj práce, nových vědeckých poznatků nezbytných pro publikace Obvykle také zdroj finančních prostředků. Je třeba se zajímat o výzvy a vyhlašování veřejných soutěží na projekty -může pomoci např. databáze COS-pivot. Psát žádosti i v případě, že šance na úspěch není příliš velká. Velmi vhodné je do projektů zahrnout i jiné instituce nebo firmy rozšíří jednak spektrum problémů, které je možno v rámci projektu řešit a za druhé poskytne řešiteli možnost přiučit se něco nového od dalších specialistů v jiném oboru. 7

8 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Publikace Publish or Perish! (Publikuj nebo zhyň). Jeden ze základních nástrojů jak o sobě dát vědět a kde je možno ukázat co umím. Produkovat obsahově i vzhledově kvalitní publikace bude možné na nich v budoucnu stavět a odkazovat se na ně a bude vyšší šance, že budou také citovány jinými. Kvalitní publikace s ohlasy = významná položka v životopise. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Konference a nové (zahraniční) kontakty Rozšíření rozhledu v oblasti řešené problematiky. Konfrontace výsledků a poznatků s kolegy v oboru. Reklama své práci a svému pracovišti. Ideální místo pro navazování mezinárodních kontaktů osobní kontakt je nenahraditelný! V rámci vědeckého týmu je dobré hlídat termíny zajímavých konferencí a udělat plán, kdo a kdy se jaké konference zúčastní. 8

9 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Zahraniční pobyty a zahraniční spolupráce Rozšíření obzorů, poznání nových věcí. Osvojení si nových přístupů k řešení problémů. Posílení kontaktů a vazeb. Vytvoření podmínek pro možné budoucí společné podávání projektů Zvýšení šancí na úspěch při podávání projektů či publikaci článků. Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů Týmová práce Nezbytný předpoklad pro dosažení úspěchu V dnešním silném konkurenčním boji nemá jednotlivec na poli vědy v podstatě šanci na úspěch. Práci je třeba rozdělit mezi všechny účastníky Všichni musí táhnout za jeden provaz a chtít ten samý cíl. Je třeba, aby tým vedla zkušená osoba, která bude řídit i směr, kterým se ubírat dále bude motivovat a kontrolovat. 9

10 Základní nástroje úspěšných vědeckých týmů - SUMMARY Užitečné SW nástroje pro vědeckou práci (VUT) 10

11 Pár užitečných SW nástrojů (dostupných v rámci VUT) Některé užitečné (čas i nervy šetřící) softwarové nástroje k vědecké práci: Citační systémy Např. RefWorks významně usnadňují správu a vkládání citací při psaní jakýchkoliv publikací Mathematica Komplexní matematický software. Web-Mathematica. APDL v Ansysu UPF v Ansysu (User Programming Features) propojení ANSYS a Fortranu. Strukturované společné úložiště pro výzkumnou skupinu (nejlépe v rámci intranetu, nebo možno také prostřednictvím webových služeb jako SkyDrive, nebo DropBox sdílené webové úložiště ; https://www.dropbox.com/ Databáze COS Pivot Citační systémy Ukázky různých stylů citací: [1] Lee, E. U., and R. E. Taylor. "Fatigue Behavior of Aluminum Alloys Under Biaxial Loading." Engineering Fracture Mechanics 78.8 (2011): Print. LEE, E.U. and TAYLOR, R.E., Fatigue behavior of aluminum alloys under biaxial loading. Engineering Fracture Mechanics, 78(8), pp Lee EU, Taylor RE. Fatigue behavior of aluminum alloys under biaxial loading. Eng Fract Mech ;78(8): A další. Odkazy na použitou literaturu v textu různé styly [1], (1), 1., 1, (Lee and Taylor, 2011), (Lee et al.,2011), A další. 11

12 Motivace k používání citačních systémů Správa veškeré literatury týkající se řešené problematiky na jednom místě včetně užitečných detailů (abstrakt, link, apod.). Rychlý přístup k jakémukoliv článku či jiné publikaci přes internetový odkaz v databázi nebo přímo uložený soubor v databázi. Třídění referencí dle témat. Jednoduché psaní odborných článků či jiných prací obsahující větší množství odkazů na použitou literaturu. Automatické formátování a číslování bibliografických údajů v psané publikaci do formátu požadovaného vědeckým časopisem nebo jiným vydavatelem či zvyklostí v oboru. Možnost okamžité změny formátu všech citací do jiného stylu. Možnost sdílení své databáze s kolegy pro společné psaní publikací. Eliminace vrácení publikace vydavatelem pro nekonzistentní formát citací. = ÚSPORA ČASU! Citační systémy - přehled EndNote instalovaná aplikace (Akademická licence cca Kč bez DPH) - RefWorks webová aplikace + dodatečná aplikace na propojení databáze a MS-Word (Roční licence 1 uživatel 100 USD) - (www.refworks-cos.com) druhá zmíněná stránka je aktualizována, první ne. Reference Manager (akademická cena podobně jako EndNote) - ProCite (Licence cca 300 USD) - CitacePro webová aplikace (Zdarma na VUT zatím ale ve vývojovém stadiu-omezené použití) - https://citace.lib.vutbr.cz/ Mendeley free (stačí registrace) CiteULike free (stačí registrace) A další. 12

13 Zřízení účtu k systému Refworks Napsat na a požádat o zřízení nového účtu v rámci VUT (licence zatím do konce roku 2013) Možnost zřízení též na (30-ti denní trial verze) možnost následného koupení licence za 100 USD. Kontakty: Mgr. Petra Dědičová kl Publikace v odborných časopisech - tipy a obecná doporučení- * Zdroj: školení Ústřední knihovny VUT Petra Dědičová 13

14 Výběr časopisu Být realista Nature nemusí být pro první publikace to pravé Nejdříve je třeba dobře se seznámit s tématy časopisu a jaké nejčastější typy článků publikuje Je dobré si přečíst alespoň jedno číslo pro získání představy o daném časopisu. Před samotným psaním důkladně nastudovat pokyny pro autory mohou ovlivnit i samotné psaní, přípravu obrázků apod. Ve výsledku si šetříme si čas (vyhneme se následným opravám). Zjistit způsob jak článek odevzdat, jaké jsou termíny, jak dlouho trvá opublikování (vždy je třeba počítat s minimální dobou 3-6 měsíců někdy však i déle). ERIH (humanitní obory) - https://www2.esf.org/asp/erih/foreword/search.asp Výběr tématu aneb co hledají editoři a recenzenti časopisů Originalitu nové řešení, zpracování výsledků Postavení Vaší práce přispívá k existující teorii?, Dává novou perspektivu? Metodologie výzkumu Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní Teoretické a praktické uplatnění Aktuálnost a relevance zdrojů/citací Mezinárodnost / globální zájem Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt 14

15 Obecná doporučení a tipy Pošlete článek do správného časopisu jak z pohledu zaměření tak významu (renomé). Stejný článek zásadně posílat jen do jednoho časopisu. Nepublikovat salámovou metodou (seriál na pokračování). Věnovat dostatečnou pozornost požadavkům časopisu Věnovat pozornost struktuře článku. Pečlivě zkontrolovat angličtinu a gramatiku (nejlépe i někým jiným) vše psát v trpném rodě. Dodržovat etické normy citace použitých zdrojů, poděkování zainteresovaným, nepublikovat to samé dvakrát nedodržení těchto pravidel se může v budoucnu vymstít. Na formátování obrázků (typ, velikost písma apod) je třeba myslet již při samotné vědecké práci ideálně obrázky (grafy) tvořit pomocí maker v nějakých matematických SW, kde je možná jednoduchá změna fontu, charakteru grafu (každý časopis může požadovat jinak). Lze využít rovněž profesionální nástroj na grafy Origin. Obecná doporučení a tipy Název článku (prodává z velké části Vaši práci) Atraktivní, krátký, výstižný, bez zkratek Pokud možno co nejkratší ideálně kolem 8-mi slov, rozhodně ne více než 20 slov. Ze statistik vydavatelů plyne, že články s kratšími názvy jsou vyhledávanější a čtenější než ty s příliš dlouhými Měl by reflektovat obsah článku Musí splňovat podmínky daného časopisu Vyvarujte se slov jako: A Study of, Action of Pokud nejde o významnou a mezinárodně známou osobu, nevypadá dobře je-li za autora článku pouze jeden člověk. Stejně tak nemusí vypadat nejlépe, je-li na článku napsáno příliš mnoho osob (8 a více) ještě hůře jsou-li všichni z jedné instituce. Vyvarujte se přílišnému autocitování, stejně tak velkému citování publikací od autorů ze svého okolí (regionu). Využívat citační systémy zaručí stejné formátování všech citací! Doporučujte recenzenty. 15

16 Obecná doporučení a tipy Důsledné dodržování pokynů časopisu a základních doporučení významně šetři čas Není špatné provést občas recenzi pro nějaký časopis člověk uvidí věci i z té druhé strany a uvědomí si lépe co vše může recenzentovi vadit. Nejčastější důvody odmítnutí článku Poslání článku, který je mimo zaměření časopisu Formátování článku neodpovídá pokynům pro autory (obrázky, text, formátování citací aj.). Rozsah článku, přibližný počet citací, obrázků neodpovídá standardům daného časopisu. Nevhodně navržení (nebo žádní) recenzenti. Neadekvátní odpovědi recenzentům. Neodpovídající kvalita angličtiny Znovupodání zamítnutého rukopisu bez provedení (nebo odbytých) revizí. Žádost o přepracování článku je dobrá zpráva! 16

17 Pořadí autorů na publikaci Existuje hodně pohledů a přístupů jak autory řadit jako např: Abecední řazení Podle míry příspěvku (spíše zastaralý způsob) První, poslední a corresponding autor (dnes nejběžnější) První a poslední jsou osoby nejdůležitějšího významu v souvislosti s daným článkem První autor nejčastěji hlavní osoba, která byla iniciátorem článku a koordinovala jeho vznik. Poslední autor - většinou člověk, který na vše odborně dohlížel (často nějaký nejstarší člen týmu, který se podílí na článku jako odborný konzultant senior profesor) Autory mezi prvním a posledním lze řadit potom např. podle míry příspěvku ke článku (osoby menšího významu) Seskupování autorů dle instituce (podílí-li se více institucí a některá z nich má ke článku větší přínos, autoři dané instituce se ve skupince napíší dříve... Pořadí autorů na publikaci 17

18 Tipy pro tvorbu prezentací Struktura prezentace Důležité části prezentace: Osnova (na co se má divák připravit) Úvod do problematiky Stručné představení řešení a výsledky Závěry a budoucí práce Poděkování Čím méně textu tím lépe. Pokud možno nahradit vždy text obrázkem nebo grafem 18

19 Obecná doporučení pro přípravu prezentací Velikost textu v prezentaci nemít menší než 18bodů (nadpisy klidně 24b i více) čím větší tím lepší Malý text se špatně čte a nemotivuje posluchače k pozornosti. Co nelze přečíst, jakoby v prezentaci nebylo Používat vzájemně kontrastní barvy pozadí a textu. Nepoužívat barvy typu cyan, žlutá, světle zelená na bílém podkladu! Jsou velmi špatně čitelné i viditelné (ať písmo nebo křivky v grafu). Používat pouze obecně známé a používané fonty (ne všude musí všechna písma správně fungovat) Používejte stejný typ písma pro celou prezentaci. Nepřehánět barevnost prezentace ideálně max 3-5 barev na stránce (nejedná-li se o fotografie ) Naladit nejlépe prezentaci do jednoho barevného stylu. Příliš různorodě barevné snímky mohou působit tříštivým dojmem. Citovat důležité zdroje obsahu prezentace (nejsou li Vaše) Obecná doporučení pro přípravu prezentací! PAMATOVAT že to co vidím na monitoru nemusí být vidět dobře při projekci platí hlavně u tmavých obrázků při promítání ve světlých místnostech Prezentace by měla být zpracována poutavou formou neměla by být věrnou kopií samotného článku (v případě konferencí) Pečlivě zkontrolovat gramatiku hrubé chyby kazí celkový dojem. Nepoužívejte příliš animací a divokých přechodů rozptylují diváka. Využijte správně čas který Vám byl nabídnut k seznámení publika se svou problematikou. Méně znamená často více! V rámci standardních min prezentací nelze nikdy říci vše je třeba se soustředit hlavně na uvedení diváka do problematiky (nadchnout ho pro poslech), jak zhruba se problém řešil, jaké jsme obdrželi výsledky a stručný závěr. Nejlepší odměnou za dobře odvedenou práci je následná věcná diskuse, která podnítí posluchače k zamyšlení! 19

20 Obecná doporučení pro přípravu prezentací Zkuste se vžít do role posluchače a zamyslet se nad tím, co byste chtěli sami slyšet. Je dobré, aby z prezentace bylo zřejmé z jaké instituce pocházíte stačí malé logo, které na každém slidu na očích kvůli lepšímu zapamatování. U dlouhé prezentace je dobré pro udržení pozornosti uvést občas něco pro zpestření (foto, povídka, vtip, krátký příběh, video apod.), případně udělat krátkou pauzu na osvěžení (u několikahodinových akcí) Práce v zahraničí 20

21 Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) Především vůli zkusit něco nového a chuť rozšířit svůj rozhled. Co je třeba zařídit před odjezdem: Najít si vhodnou práci (sociální sítě, universitní nabídky, aj.) Zajistit ubytování v místě výkonu práce. Těsně před nástupem do nové práce se odhlásit ze zdravotního pojištění v ČR (k zahraniční ZP přihlásí většinou nový zaměstnavatel automaticky po podpisu pracovní smlouvy). Po příjezdu do zahraničí V místě nového výkonu práce je nutné se přihlásit k pobytu na příslušném úřadu (radnici). Zřídit si bankovní účet u nějaké banky v daném státě kvůli zasílání výplaty. Podepsat pracovní smlouvu (+ pohlídat příhlášení ke zdravotnímu pojištění - Dostanete následně novou kartičku pojištěnce) Zvyknout si na nové prostředí a většinou i nový způsob práce. Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) V průběhu pobytu Podávat daňové přiznání u příslušného zahraničního FÚ v místně stanovených termínech + podávat daňové přiznání i v ČR. S čím je třeba počítat V ČR zaniká dnem odhlášení z české zdravotní pojišťovny nárok na klasickou plnou zdravotní péči vzniká pouze nárok na nezbytně nutné ošetření v naléhavých případech. V případě častějšího cestování do ČR a splnění určitých podmínek zahraniční ZP, lze zažádat prostřednictvím formuláře E106 o vystavení žluté kartičky pojištěnce umožňující plnou zdravotní péči i v ČR nutno počítat s určitou dobou vyřízení. V případě že máte i nějaký další (byť i nepatrný) oficiální příjem a pracovní poměr v ČR, bude se situace s úřady komplikovat třeba podat žádost o vystavení formuláře A1 (v režimu Souběh činností ) upravující podmínky pojištění a stanovující příslušnost k právním předpisům (v jakém statě se bude pojištění platit). Př. Postdoc na zahraniční universitě + spolupráce na projektech v ČR 21

22 Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) S čím je třeba počítat Platba koncesionářských poplatků v dané zemi radio + TV. Po určité době pojištění v zahraničí vzniká nárok na částečný důchod placený danou zemí. V případě používání osobního auta k pohybu po zahraničí je po uplynutí 1-6 měsíců povinnost přihlásit vozidlo v zemi výkonu práce nové registrační známky (SPZ), platba povinného ručení (příp. havarajní pojistky) v zahraničí mnohem vyšší náklady než v ČR! Co obnáší práce v zahraničí (v rámci EU) Co si pohlídat před návratem zpět do ČR Od zaměstnavatele si nechat potvrdit celou dobu zaměstnání (nechat vystavit nějakou formu zápočtového listu). Od pojišťovny si vyžádat vystavení formuláře E104 (pokud nevydá automaticky sama) potvrzení o době pojištění v zahraničí nutné pro výpočet důchodu a započtení doby pojištění Oznámit zahraniční pojišťovně ukončení pracovního poměru a ukončení pojištění u ní (měl by ale odhlásit i zaměstnavatel) Odhlásit se na radnici nebo příslušném úřad z pobytu. Odhlásit se z placení koncesionářských poplatků. Po návratu Přihlásit se zpět na zdravotní pojišťovně v ČR Nezapomenou podat následující rok daňové přiznání ještě za rok, kdy byla ukončena činnost v zahraničí u příslušného zahraničního FÜ! 22

23 Praktická ukázka použití některých SW nástrojů Užitečné SW nástroje Refworks CitacePro https://citace.lib.vutbr.cz/ Mathematica veapplication.html WebMathematica ; UPF (User Programmable Features) - ANSYS Info: 23

24 Závěr Dotazy? Pro případné další dotazy v budoucnu pište nebo volejte: tel.: Děkuji za pozornost Poděkování Tento seminář byl podpořen prostřednictvím projektu reg.č. : CZ.1.07/2.3.00/ Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT. 24

Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky. Tadeusz Sikora

Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky. Tadeusz Sikora Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky Tadeusz Sikora Program přednášky Proč publikovat? Hodnocení vědeckých výkonů v ČR Rešerše Zdroje informací pro

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Citační manager - Zotero. Mgr. Ilona Trtíková

Citační manager - Zotero. Mgr. Ilona Trtíková Citační manager - Zotero Mgr. Ilona Trtíková Software a služby pro vytváření referenčních systémů Reference Management Software, Personal Bibliographic Software, Manager = citační manager, citační software

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy

ODBORNÝ TEXT. doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy ODBORNÝ TEXT doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. proděkan pro zahraniční styky Katedra ekonomie a veřejné správy KONTAKT Kancelář A305 Tel. 596 398 460 Email: tvrdon@opf.slu.cz Konzultační hodiny:

Více

- Stanislava Mrázková

- Stanislava Mrázková K ČEMU JE TENTO CHECKLIST VLASTNĚ DOBRÝ? Víte, že předtím, než ebook pustíte do světa, je potřeba zkontrolovat více než 40 jednotlivých kroků? Nechci Vás děsit. Napsání ebooku je totiž snadné, pokud máte

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Prezentace závěrečné práce. FES Seminář k bakalářské práci QD6 Seminář k diplomové práci

Prezentace závěrečné práce. FES Seminář k bakalářské práci QD6 Seminář k diplomové práci Prezentace závěrečné práce Části prezentace Úvodní slide Obsah prezentace Motivace Cíle práce Současný stav poznání Postup prací Konstrukční návrhy (design, konstrukce, návrh měření, ) Simulace, měření

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací

Více

Pravidla správné prezentace

Pravidla správné prezentace Pravidla správné prezentace SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1/34 Obsah Základní pravidla Struktura prezentace Obecné zásady Další typy a doporučení 2/34 Základní pravidla Jedna myšlenka = jeden snímek 3/34

Více

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Doktorské studium na FPH VŠE Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium 3.10.2016 1 1. Proč studovat doktorské studium Chtít přicházet věcem (korektním a metodicky správným způsobem) na

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP

Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP Seminář pro vedoucí knihoven asviústavů AV ČR ASEP 5. 5. 2016 ASEP bibliografická databáze repozitář Online katalog Repozitář Analytika ASEP Novinky ASEP Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Nástroje pro správu bibliografických citací

Nástroje pro správu bibliografických citací 7.2.2012 Hodnocení Vědy a výzkumu v ČR citační databáze metriky Citační norma ČSN ISO 690:2010 základní informace Nástroje pro správu bibliografických citací WEB OF KNOWLEDGE Web of Science Journal Citation

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 JAK VYTVÁŘET Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - Vytváření 21. září 2012 1 / 6 MS PowerPoint - Vytváření

Více

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep.

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep. Tvorba prezentace RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Email: Zbysek.Posel@ujep.cz Obsah A. Teoretická část Zásady tvorby prezentace Přednes prezentace

Více

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů

XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů XML jako prostředek pro citování informačních zdrojů Mgr. Linda Skolková (skolkova( skolkova@ikaros.cz) Ing. Miloslav Nič, PhD. (miloslav.nic( miloslav.nic@vscht.cz) Osnova Co je citování K čemu je dobré

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu

EURES. www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES Evropské služby zaměstnanosti www.eures.cz www.eures.europa.eu EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r. 2004 je EURES v ČR také součástí veřejných

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková, Ladislava Pavlíčková Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy (VVZ) Obsah Směrnice rektora ZS

Více

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR

Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Otevřený přístup (Open Access) v Akademii věd ČR Iva Burešová buresova@knav.cz Úvodní část tohoto článku čtenáře stručně seznamuje s Politikou otevřeného přístupu Akademie věd České republiky (AV ČR),

Více

Jak se aktivně účastnit vědeckého semináře či konference presentací posteru?

Jak se aktivně účastnit vědeckého semináře či konference presentací posteru? Jak se aktivně účastnit vědeckého semináře či konference presentací posteru? Pavlína Bratršovská Tento seminář vznikl s podporou doktorského projektu GAČR 523/03/H076 Květen 2005 1. ABSTRAKT - krátký souhrn

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Představení systému. rev. 2.6. (duben 2015)

Představení systému. rev. 2.6. (duben 2015) Představení systému rev. 2.6. (duben 2015) Actavia obecně Actavia je moderní informační systém pro redakce vědeckých časopisů. Základy nejstarších modulů byly položeny již v minulém století, od té doby

Více

BP/DP 2016 - úvodní seminář 5. května 2015. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

BP/DP 2016 - úvodní seminář 5. května 2015. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU BP/DP 2016 - úvodní seminář 5. května 2015 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Zadání práce Struktura práce Tipy pro psaní práce Oficiální informace k BP/DP IS.CZU.CZ DS

Více

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9.

Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy. Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. Informace pro vědu a výzkum zkušenosti z kurzu ÚK ČVUT pro doktorandy Věra Pilecká, Ústřední knihovna ČVUT Seminář IVIG, 25. 9. 2014, Praha Kontext ČVUT nejstarší česká technika (1707) 8 fakult, 5 vysokoškolských

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU Mgr. Eva Tluková 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Vznik SOLVITu Založen Evropskou komisí v roce 2002 V ČR zřízen usnesením vlády č. 458/2004 1.

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

Metodický návod ke zpracování ročního projektu

Metodický návod ke zpracování ročního projektu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodický návod ke zpracování ročního projektu PRAKTICKÁ OBECNÁ PŘÍRUČKA PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO A ŠESTILETÉHO GYMNÁZIA A PRO

Více

Příprava prezentačních materiálů

Příprava prezentačních materiálů Příprava prezentačních materiálů návod pro autory Úvod Ce je tedy nutné připravit? Náhled práce Shrnující slajd Plakát Video Ústní prezentace Jak a kam vše odevzdat? Úvod Aby bylo možné prezentovat příspěvek

Více

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013

David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 David Horváth Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze 12. 9. 2013 Místo konání výzkumu: Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol (Knihovna 2. LF UK

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Zásady správné prezentace

Zásady správné prezentace Zásady správné prezentace méně je více Jiří Machač SPŠ sdělovací techniky 5. února 00 Jiří Machač (www.panska.cz/ivt) Zásady správné prezentace 5. února 00 / 8 Výkon prezentujícího Prezentace je pouze

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda Název projektu: Podpora zkvalitnění týmů výzkumu a vývoje a rozvoj intersektorální mobility na ČVUT v Praze Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0034 Podmínky pracovní smlouvy, popis zapojení postdoktoranda

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i.

Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i. Interní směrnice pro publikování vědeckých výsledků výzkumnými pracovníky SLÚ AV ČR, v. v. i. I. Úvodní ustanovení 1. Tato interní směrnice, vydávaná v návaznosti na Organizační řád Slovanského ústavu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz

DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz Úkol I. část úkolu Didakticky účinná prezentace pro výuku vybraného ekonomického předmětu Simulace

Více

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 7/2016 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/44/16 Výnos děkanky FF UHK č. 3/2016 Vyhlášení Interní grantové soutěže projektů na podporu pedagogické práce akademických a odborných pracovníků na Filozofické

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Jak citovat. Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 -

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Jak citovat. Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT. - Prosinec 2009 - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak citovat Zpracovala: Mgr. Ilona Trtíková ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT - Prosinec 2009 - Bibliografické citace by měly být součástí každé odborné publikace, tedy i textu

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Diplomový seminář 1 Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Diplomový seminář 1 Název tematického celku: Význam a úroveň závěrečné práce, volba tématu a Zadání závěrečné práce Cíl : Vysvětlit

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Představení systému. rev. 2.5. (únor 2014)

Představení systému. rev. 2.5. (únor 2014) Představení systému rev. 2.5. (únor 2014) Actavia obecně Actavia je moderní informační systém pro redakce vědeckých časopisů. Základy nejstarších modulů byly položeny již v minulém století, od té doby

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Návod k použití: přidat novou studii.

Návod k použití: přidat novou studii. Návod k použití: Prospektivní randomizované studie jakožto vědecké práce nejvyšší validity určují další směřování diagnosticko-terapeutických postupů napříč všemi obory medicíny. Vzhledem k nutnosti kvantitativně

Více

WINTER. Prezentace výsledků SOČ. Template. Nejen na mezinárodní půdě. Letní škola mladých talentů Šárka Navrátilová 18.

WINTER. Prezentace výsledků SOČ. Template. Nejen na mezinárodní půdě. Letní škola mladých talentů Šárka Navrátilová 18. WINTER Template Letní škola mladých talentů 2014 Prezentace výsledků SOČ Nejen na mezinárodní půdě Šárka Navrátilová 18. září 2014 Šárka Navrátilová Kdo jsem já? WINTER Template Sočkařka (2008 2010) Absolventka

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD roční hodnocení plnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu za akademický rok ID plánu 9284 Student Fakulta Studijní program Studijní

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

1) Historie a současnost vědeckých časopisů. 2) Jak vypadají články - druhy a struktura

1) Historie a současnost vědeckých časopisů. 2) Jak vypadají články - druhy a struktura 1) Historie a současnost vědeckých časopisů 2) - druhy a struktura Pravidlo druhé: Základem vědecké práce je studium literatury.?? Proč ale číst něco, co již bylo objeveno?? - neopakovat stejný pokus se

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat

Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita 24. 2. 2015 Petr Včelák Jak připravit

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 1.hodina. Úvod. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 1.hodina. Úvod. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 1.hodina Úvod Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 2008/2009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Prameny odborné literatury

Prameny odborné literatury 1) Historie a současnost vědeckých časopisů 2) Jak vypadají články - druhy a struktura Pravidlo druhé: Základem vědecké práce je studium literatury.?? Proč ale číst něco, co již bylo objeveno?? - neopakovat

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant e-mail: info@nadacesirius.cz, www.nadacesirius.cz Strana 1 z 15 Obsah 1 Hlavní zásady Nadace Sirius... 3 2 Principy grantového řízení... 4 3 Informace pro žadatele...

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce

Směrnice děkanky č. 1/2010 pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 19. 1. 2010 Č.j.: 8/17900/2010/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. Účinnost: 19.1.2010 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ. Vyhláška děkana č. 4/2014. o bakalářských pracích FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ Brno 7. ledna 2014 č.j.: 258/2014-391 Vyhláška děkana č. 4/2014 o bakalářských pracích Článek 1 Postup zadávání bakalářských

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Doporučený postup, náležitosti, úprava a odevzdávání bakalářských a diplomových prací (VZKP) na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Doporučený postup, náležitosti, úprava a odevzdávání bakalářských a diplomových prací (VZKP) na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Doporučený postup, náležitosti, úprava a odevzdávání bakalářských a diplomových prací (VZKP) na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpracovali: Vydal: doc. Ing. Josef KOCOUREK, Ph.D. (proděkan pro vědeckou a

Více