Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound"

Transkript

1 Ochrana proti hluku Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound Část 1 Stavební akustika Řešení pomocí sádrokartonového systému Lafarge 1

2 Správná cesta ke snížení hluku - Lafarge Gips. Obsah 3 Ochrana proti hluku není jen snížení hlučnosti 4 Stavební akustika - vzduchová neprůzvučnost 5-7 Požadavky ČSN Vzduchová neprůzvučnost 8-9 Předběžný návrh podle DIN Zvuková izolace stěn Lafarge Zvuková izolace střech Vedlejší cesty šíření zvuku Konstrukční detaily 28 Stavební akustika kročejová neprůzvučnost 29 Požadavky ČSN Kročejová neprůzvučnost Kročejová neprůzvučnost systémů Lafarge 2 Obsah a údaje této brožury byly zpracovány dle nejlepšího vědomí a odpovídají aktuálnímu stavu rozvoje; technické změny vyhrazeny. Platí aktuální znění (stav: měsíc rok). Udávané vlastnosti systémů Lafarge jsou podmíněny použitím výrobků a materiálů, doporučených v této brožuře. Údaje o spotřebě, množství a provedení jsou založeny na zkušenostech. Netypické a výjimečné případy nejsou brány v úvahu, proto nemůže být za uvedené informace přebírána ani jakákoliv záruka. Stav: prosinec 2008

3 Ochrana proti hluku není jen snížení hlučnosti Stavební akustika Stavební akustika se zabývá přenosem zvuku z jedné místnosti do druhé a přenosem vnějšího hluku do vnitřního prostoru budovy. Rozlišujeme vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. V případě vzduchové neprůzvučnosti narážejí zvukové vlny vytvářené např. řečí nebo hudbou na dělící stavební konstrukci a jsou v závislosti na kvalitě konstrukce opět vyzařovány na opačné straně. Kročejový hluk vzniká například od chůze, klepání, přesunu nábytku nebo pádu předmětů. Strop je rozkmitán a vznikající hluk je přenášen do přilehlých prostor. Podle účelu použití místností jsou v normě stanoveny základní popřípadě zvýšené požadavky na jednotlivé stavební konstrukce. Splnění požadavků normy ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků Požadavky v platném znění je základním předpokladem souladu s právními předpisy v oblasti stavebnictví. Další, zvýšené požadavky mohou být obsahem smluvních ujednání při výstavbě. Norma ČSN z února 2010 obsahuje v čl. 7 doporučení pro zvýšenou ochranu místností bytu před hlukem. Současně zavádí kategorizaci bytů z hlediska zvýšené zvukové izolace ve formě tříd zvýšené zvukové izolace bytu (TZZI). Jsou definovány dvě třídy TZZI I a TZZI II a kritéria pro zařazení do těchto tříd. Architekti a projektanti ve stále větší míře navrhují ve svých bytových projektech stavební konstrukce se zvýšenými zvukově-izolačními vlastnostmi přesahujícími základní normové požadavky. Lafarge Gips nabízí široké spektrum sádrokartonových konstrukcí a tím umožňuje projektantům a investorům nalezení nejhospodárnějšího řešení pro jakýkoliv účel. Jedinečným produktem v oblasti stavební akustiky je modrá zvukově izolační deska LaSound. K vynikajícím parametrům stěny vede zvýšená plošná hmotnost a současně snížená ohybová tuhost sádrokartonové desky aniž by bylo zapotřebí speciálních zvukově-izolačních profilů a speciálních izolačních materiálů. Hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti předkládané v této brožuře vycházejí ze zkušebních testů provedených v technickém vývojovém centru Lafarge v Avignonu, v akreditovaných nezávislých zkušebních laboratořích, z měření na stavbách a z výpočtů pomocí nejmodernějších metod. 3

4 1. Stavební akustika vzduchová neprůzvučnost Termíny a definice v oblasti vzduchové neprůzvučnosti Nejdůležitější veličiny jsou neprůzvučnost a rozdíl hladin zvuku. Vzduchová neprůzvučnost dělící konstrukce se udává jako neprůzvučnost R v jednotkách decibel (db) a vzduchová neprůzvučnost mezi dvěma místnostmi jako rozdíl hladin zvuku D také v jednotkách decibel (db). Doplňující indexy u těchto veličin upřesňují zahrnuté vlivy a způsob měření nebo stanovení. Vážené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti, určené podle ČSN EN ISO z třetinooktávových hodnot, změřených podle ČSN EN ISO nesmí být nižší než požadavky stanovené v uvedené tabulce. Posouzení se provádí podle následujících veličin: R w - Vážená stavební neprůzvučnost pro místnosti se společnou celou plochou dělící konstrukce. R w - Vážená stavební neprůzvučnost pro místnosti, které mají společnou jen část dělící konstrukce, menší než je plocha příslušné stěny, příčky nebo stropu při pohledu z vysílací nebo přijímací místnosti. D nt,w Vážený normovaný rozdíl hladin pro místnosti, které nemají společnou dělící konstrukci tj. bezprostředně spolu nesousedí. Ve fázi návrhu a projektu se při posuzování používají změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty neprůzvučnosti konstrukcí a provádí se přibližný přepočet na stavební váženou neprůzvučnost R w. Norma ČSN umožňuje použít jednoduchého vztahu R w = k 1. Korekce k1, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku může být pro předběžný návrh uvažována v následujících hodnotách: k1 = 2 db Základní hodnota platná pro všechny dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách. k1 = 2 až 5 db Doporučené hodnoty pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách. k1 = 4 až 8 db Doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových stavbách deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod. Pro přesnější predikci vlivu vedlejších cest výpočtem lze použít metodu ČSN EN , která je ovšem poněkud komplikovaná a určená spíše pro specialisty - akustiky. Pro běžnou stavební praxi se jako vhodný postup pro předběžný návrh často používá metoda DIN 4109, která bude popsána i v této brožuře. Protože norma DIN 4109 pracuje na rozdíl od ČSN s výpočtovými hodnotami,r = 2dB, je při posouzení podle ČSN možno hodnotu R w,r navýšit o 2 db tj. R w = R w,r

5 1.1 Požadavky ČSN na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách Stavební konstrukce Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku) Požadavek podle ČSN , Tabulka 1, R' w, D nt,w v db Doporučení pro zvýšenou zvukovou izolaci podle ČSN , Tabulka 5, R' w, D nt,w v db TZZI I TZZI II Vhodná konstrukce Lafarge Bytové domy Stropy Stěny Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny obytné místnosti bytu Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny obytné místnosti bytu Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu Všechny místnosti druhých bytů včetně příslušenství 53 / 52 1) Společné prostory domu Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Místnosti s technickým zařízením s hlukem: L A,max 80 db 80 db < L A,max 85 db Provozovny s hlukem L A,max 85 db: s provozem max do hod s provozem i po hod Provozovny s hlukem 85 db < L A,max 95 db s provozem i po hod Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu Všechny místnosti druhých bytů včetně příslušenství Společné prostory domu Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Místnosti s technickým zařízením s hlukem: L A,max 80 db 80 db < L A,max 85 db Provozovny s hlukem L A,max 85 db: s provozem max do hod s provozem i po hod Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu CW 75/100 1x12,5 LaSound (modrá) = 50 db 53 / 52 1) 2x12,5 LaFlamm CW 50+50/155 = 61 db CW 50+50/ x12,5 LaSound (modrá) = 65 db CW / x12,5 LaSound (modrá) = 66 db CW 100/ x12,5 LaSound (modrá) = 59 db CW 50+50/ x12,5 LaSound (modrá) = 65 db CW / x12,5 LaSound (modrá) = 66 db CW 50+50/ x12,5 LaSound (modrá) = 65 db CW / x12,5 LaSound (modrá) = 66 db CW 50+50/155 2x12,5 LaSound (modrá) = 65 db CW /265 2x15 LaFlamm = 71 db CW 50+50/155 2x12,5 LaSound (modrá) Rw = 65 db CW /265 2x15 LaFlamm = 71 db 5

6 1.1 Požadavky ČSN na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách Stavební konstrukce Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku) Požadavek podle ČSN , Tabulka 1, R' w, D nt,w v db Doporučení pro zvýšenou zvukovou izolaci podle ČSN , Tabulka 5, R' w, D nt,w v db TZZI I TZZI II Vhodná konstrukce Lafarge Rodinné domy, terasové, řadové a dvojdomy Stropy Stěny Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny obytné místnosti bytu Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu Všechny místnosti v sousedním domě Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu CW 75/100 Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu x12,5 LaSound (modrá) = 50 db Všechny obytné místnosti bytu Všechny místnosti v sousedním domě CW 50+50/155 2x12,5 LaSound (modrá) = 65 db CW /265 2x15 LaFlamm = 71 db 68 2) Hotely a zařízení pro přechodné ubytování Všechny místnosti dalších jednotek 52 Stropy Společně užívané prostory (chodby, schodiště apod.) Restaurace a jiné provozovny s provozem do hod Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu Restaurace a jiné provozovny s provozem i po hod (L A,max 85 db) 62 Ložnicový prostor ubytovací jednotky Všechny místnosti dalších jednotek 47 CW 50/100 2x12,5 LaSound (modrá) = 56 db Stěny Společně užívané prostory (chodby, schodiště apod.) Restaurace a jiné provozovny s provozem do hod CW 75/125 2x12,5 LaGyp = 54 db CW 50+50/155 2x12,5 LaSound (modrá) Rw = 65 db Restaurace a jiné provozovny s provozem i po hod (L A,max 85 db) 62 CW /265 2x15 LaFlamm = 71 db Nemocnice, zdravotnická zařízení Stropy Stěny Lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod. Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory Hlučné prostory (kuchyně, tech. zařízení) L A,max 85 db Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory Hlučné prostory (kuchyně, tech. zařízení) L A,max 85 db Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu CW 50/100 2x12,5 LaSound (modrá) = 56 db CW /265 2x15 LaFlamm = 71 db 6

7 Stavební konstrukce Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku) Požadavek podle ČSN , Tabulka 1, R' w, D nt,w v db Doporučení pro zvýšenou zvukovou izolaci podle ČSN , Tabulka 5, R' w, D nt,w v db TZZI I TZZI II Vhodná konstrukce Lafarge Školy a vzdělávací instituce Učebny, výukové prostory 52 Stropy Společné prostory, chodby, schodiště 52 Hlučné prostory (dílny, jídelny) L A,max 85 db 55 Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) L A,max 90 db 60 Stěny Učebny, výukové prostory Učebny, výukové prostory 47 Společné prostory, chodby, schodiště 47 Hlučné prostory (dílny, jídelny) L A,max 85 db 52 CW 50/100 2x12,5 LaSound (modrá) Rw = 56 db CW 50/100 2x12,5 LaSound (modrá) = 56 db CW 100/150 2x12,5 LaSound (modrá) = 59 db Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) L A,max 90 db 57 CW 50+50/155 2x12,5 LaSound (modrá) = 65 db Administrativní a správní budovy, firmy Kanceláře a pracovny s běžnou administrativou, Kanceláře a pracovny chodby a pomoc. prostory 47 Stropy Kanceláře a pracovny, přilehlé chodby a pomocné prostory Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo pro činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu Kanceláře a pracovny s běžnou administrativou, Kanceláře a pracovny chodby a pomoc. prostory 37 CW 50/75 1x12,5 LaSound (modrá) = 47 db Stěny Kanceláře a pracovny, přilehlé chodby a pomocné prostory Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo pro činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem CW 75/125 2x12,5 LaGyp = 54 db CW 75/125 2x12,5 LaSound (modrá) = 58 db 1) Pouze pro starou zástavbu, zejména pro panelovou technologii, pokud neumožňuje dodatečná zvukově izolační opatření. 2) Vyžaduje individuální návrh specialisty - akustika. 7

8 1.2 Předběžný návrh konstrukce podle DIN 4109 Základní předpoklady Předběžně lze vzduchovou neprůzvučnost zabudované konstrukce určit postupem podle normy DIN Základním předpokladem pro získání reálného výsledku je zahrnutí veškerých bočních cest zvuku, vestavěných svítidel a elektroinstalačních krabic. Montáž musí být provedena podle montážních pokynů výrobce a musí být trvale kontrolována dozorem. Jakékoliv netěsnosti jsou nepřípustné. Pokud nelze s dostatečnou spolehlivostí výše uvedené splnit, je třeba před realizací provést zkušební stěnu a stanovit její parametry měřením. Platí to zvláště v případě nedostatečných vstupních dat pro výpočet, u stěn s prostupy potrubí nebo elektroinstalace, u stěn s okenními otvory, nebo u stěn v jejichž dutině jsou vedeny zdravotní instalace. Po dokončení montáže může být vzduchová neprůzvučnost ověřena dodatečným měřením na hotové konstrukci. Takové měření může být požadováno investorem jako nejspolehlivější průkaz zvukově izolačních parametrů konstrukce. Postup stanovení vzduchové neprůzvučnosti Početní stanovení predikované hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti R w se provádí podle DIN 4109, Přílohy 1. Pro sádrokartonové stěny doporučuje Lafarge Gips průkaz pro skeletové stavby. Výsledná výpočtová hodnota vážené stavební neprůzvučnosti R w,r se určuje z výpočtové hodnoty vážené laboratorní neprůzvučnosti,r dělící konstrukce a z výpočtových hodnot vážených podélných vzduchových neprůzvučností R L,w,R navazujících stavebních konstrukcí. Vzorec zní: R w,r Výpočtová hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti se zahrnutím bočních cest zvuku přes navazující konstrukce v db,r Výpočtová hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti dělící konstrukce v db R L,w,R,i Výpočtová hodnota vážené stavební podélné vzduchové neprůzvučnosti i-té navazující konstrukce v db n Počet navazujících konstrukcí (zpravidla n = 4) Hodnota,R se odvodí z výsledků laboratorních měření neprůzvučnosti dělící konstrukce odečtením redukce 2 db. Početní stanovení vážené podélné stavební vzduchové neprůzvučnosti R L,w,R,i se provádí podle následujícího vztahu: R L,w,R,i Výpočtová hodnota vážené podélné vzduchové neprůzvučnosti i-té navazující konstrukce v db S T Plocha dělící konstrukce v m 2 S 0 Vztažná plocha v m 2 (pro stěny S 0 = 10 m 2 ) I i Společná délka styku mezi dělící a navazující konstrukcí v m I 0 Vztažná délka v m (pro stěny 2,8 m, pro stropy 4,5 m) Pro místnosti s výškou mezi 2,5 a 3,0 m a hloubkou ca 4,0 5,0 m může být předchozí vztah zjednodušen na: R L,w,R,i = R L,w,R,i Hodnoty nebo,r a R L,w,R,i jsou pro jednotlivé stavební konstrukce uvedeny v katalogu dílů v DIN 4109 nebo mohou být převzaty z údajů výrobců. Potřebné hodnoty pro sádrokartonové konstrukce lze najít v kapitole 1.5 této brožury. Posouzení se provede porovnáním s požadovanou normovou hodnotou DIN 4109: R w,r R w,norm Při posouzení podle ČSN je možno hodnotu R w,r navýšit o 2 db tj.: R w = R w,r + 2 R w,norm 8

9 1.2 Předběžný návrh konstrukce podle DIN 4109 Početní příklad výpočtu výsledné stavební vzduchové neprůzvučnosti R w,r Dělící konstrukce Stavební konstrukce Příčka s jednoduchou spodní konstrukcí, s dvojvrstvým opláštěním např. CW 100/150/2-12,5 LaSound/LaPlura Průkaz neprůzvučnosti Neprůzvučnost v db Laboratorní měření,r = 57 Připojení k boční stěně 1 Vnější stěna Masivní stěna, Příloha 1 k DIN 4109, plošná hmotnost = 350 kg/m 2 tab. 25, řádek 4 (interpolace) R L,w,R = 60 Připojení k boční stěně 2 Vnitřní stěna Lehká příčka, připojení pomocí Lwi profilů Příloha 1 k DIN 4109, tab. 32, řádek 4 R L,w,R = 75 Připojení ke stropu Strop, železobeton tl. 180 mm, Příloha 1 k DIN 4109, tab. 25, řádek 5 plošná hmotnost = 400 kg/m 2 (interpolace) R L,w,R = 60 Připojení k podlaze Příčka stojí na nosné stropní konstrukci, potěr přerušen Příloha 1 k DIN 4109, tab. 29, řádek 3 R L,w,R = 70 Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 Dělící kce Přípoj. stěna 1 Přípoj. stěna 2 Přípoj. strop Přípoj. podlaha,r (1) 57 db R L,w,R,1 (2) 60 db R L,w,R,2 (3) 75 db R L,w,R,3 (4) 60 db R L,w,R,4 (3) 70 db Rozdíl = 15 db K1: Korekce = 0,1 db Rozdíl = 10 db K1: Korekce = 0,4 db Menší hodnota 2 / 3 minus K1 Menší hodnota 4 / 5 minus K2 (6) 59,9 db (7) 59,6 db Rozdíl = 0,3 db K3: Korekce = 2,9 db Rozdíl = 0,3 db K4: Korekce = 2,9 db Menší hodnota 6 / 7 (8) 56,76 db minus K3 R w,r = menší hodnota 1 / 8 53,8 db minus K4 Korekce pro stupňovité adiční schéma Rozdíl hodnot 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 K (db) 3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 Rozdíl hodnot 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0 15,0 K (db) 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Pro výpočet můžete využít kalkulátor, který je k dispozici na 9

10 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Zvuková izolace: porovnání masivní a montované stěny Montované a masivní stěny mají odlišné zvukově izolační chování. Zatímco masivní stěna musí mít k dosažení dobré neprůzvučnosti vysokou plošnou hmotnost, závisí zvuková izolace montované sádrokartonové stěny na odlišných faktorech: Plošná hmotnost opláštění Ohybová tuhost opláštění Vzdálenost mezi vrstvami opláštění Vyplnění dutiny izolačním materiálem Profily (materiál a vzdálenost) Neprůzvučnost sádrokartonové stěny je ovlivněna rezonanční a koincidenční frekvencí. Rezonanční frekvence je v největší míře určena vzdáleností vrstev opláštění a leží v oblasti nízkých frekvencí. U konstrukcí se vzdáleností vrstev opláštění mezi 50 a 100 mm je rezonanční frekvence pod hranicí 100 Hz. Koincidenční frekvence závisí na ohybové tuhosti desek opláštění. Způsobuje propad neprůzvučnosti, který se u sádrokartonových desek nachází v oblasti ca 3150 Hz. Optimální sádrokartonová deska pro zvukovou izolaci má vysokou plošnou hmotnost a nízkou ohybovou tuhost jako např. zvukově izolační modrá deska LaSound. Při porovnání masivní konstrukce se sádrokartonovou stěnou je zjevné, že při lehčím konstrukčním systému a výrazně menší tloušťce stěny je dosaženo stejné vážené neprůzvučnosti. Montovaná stěna Lafarge CW 75/125/2-12,5 LaSound se stavební tloušťkou pouze 125 mm dosahuje stejné neprůzvučnosti jako 240 mm tlustá masivní stěna s objemovou hmotností 1750 kg/m 3. Sádrokartonová stěna má tedy při stejných zvukově izolačních vlastnostech přibližně poloviční tloušťku a výrazně nižší hmotnost. Rozdílný průběh hodnot neprůzvučnosti je znázorněn v diagramu. Koincidenční propad montovaných sádrokartonových stěn leží na okraji váženého frekvenčního rozsahu (3150 Hz) a rezonanční frekvence pod váženým rozsahem (< 100 Hz). Oba efekty tak nemají významný vliv na relevantní stavebně fyzikální frekvenční rozsah. Proto může být se sádrokartonovými konstrukcemi s výrazně menšími tloušťkami stěn získána cenná bytová a kancelářská plocha. Sádrokartonové konstrukce nacházejí použití také při akustickém zlepšování stropů a stěn jako podhledy, suché a předsazené stěny. Upozornění Také zvláštní řešení jako např. stěnová zúžení a šachtové stěny mohou být realizována s velmi vysokými hodnotami neprůzvučnosti. 10

11 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Neprůzvučnost montovaných stěn Lafarge Všechny standardní konstrukce Lafarge Gips byly odzkoušeny nezávislými akreditovanými zkušebními instituty. Navíc nabízí Lafarge Gips další hodnoty. Početní průkaz je založen na modelu, který byl vyvinut mezinárodně uznávaným institutem a ověřen podle zkušebních měření provedených v Německu. Je tedy možno pro každou montovanou příčku Lafarge Gips stanovit na vyžádání informativní hodnotu neprůzvučnosti. Vliv provedení Lafarge Gips provádí zkoumání vlivu nejrůznějších provedení pomocí řady testů ve vlastním technickém vývojovém centru a v nezávislých zkušebních institutech. Aby bylo dosaženo optimálních výsledků musí být montáž provedena s náležitou péčí a pod kvalifikovaným dozorem. Zvukově těsné připojení vyžaduje následující kroky: Profil opatřený těsnící páskou v tloušťce minimálně 3 mm musí být upevněn na navazující konstrukci bez netěsností. Profily musí být oboustranně utěsněny k navazující konstrukci pružným tmelem. Sádrokartonové desky Lafarge v oblasti připojení zatmelit proti dělící pásce nebo utěsnit vhodným pružným tmelem. Pro tmelení je třeba použít LaFillfresh B. U vícevrstvého opláštění musí být spáry spodních vrstev desek zcela vyplněny. Akustická zkušební komora Izolační materiál musí vyplňovat celou tloušťku dutiny stěn a musí být zajištěn proti sesunutí. Izolace musí mít měrný odpor proti proudění vzduchu r minimálně 5 kpas/m 2 a měrnou hmotnost alespoň 15 kg/m 3. Šrouby je nutno umisťovat minimálně 5 mm od stěny profilu. Detailům a připojením je třeba věnovat pozornost již při projektování. Zvuková izolace může být podstatně zhoršena prostupy kabelů, kabelovými kanály, připojením na lehké fasády, okny, kluzným připojením nebo stínovou spárou. 11

12 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Montované stěny Lafarge se standardními deskami Konstrukce Označení konstrukce Opláštění Tloušťka desek d mm Tloušťka izolace a mm Vážená neprůzvučnost db Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým opláštěním LaGyp nebo LaFlamm CW 50/75/1-12,5 1 x 12, CW 75/100/1-12,5 1 x 12, CW 100/125/1-12,5 1 x 12, Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaGyp nebo LaFlamm CW 50/100/2-12,5 2 x 12, CW 75/125/2-12,5 2 x 12, CW 100/150/2-12,5 2 x 12, Příčky s dvojitou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaFlamm CW 50+50/155/2-12,5 2 x 12,5 2 x CW 75+75/205/2-12,5 2 x 12,5 2 x CW /255/2-12,5 2 x 12,5 2 x Poznámky Montované stěny s opláštěním LaGyp nebo LaFlamm dosahují velmi dobrých hodnot neprůzvučnosti. Současně nevyžadují drahé zvláštní profily. Standardní příčky s jednoduchou spodní konstrukcí dosahují vážené neprůzvučnosti 55 db, příčky s dvojitou spodní konstrukcí 66 db. Doporučené výrobky 12

13 Montované stěny Lafarge s deskami LaSound - modrá zvukově izolační deska Konstrukce Označení konstrukce Opláštění Tloušťka desek d mm Tloušťka izolace a mm Vážená neprůzvučnost db Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým opláštěním LaSound CW 50/75/1-12,5 1 x 12, CW 75/100/1-12,5 1 x 12, CW 100/125/1-12,5 1 x 12, Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaSound CW 50/100/2-12,5 2 x 12, CW 75/125/2-12,5 2 x 12, CW 100/150/2-12,5 2 x 12, Příčky s dvojitou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaSound CW 50+50/155/2-12,5 2 x 12,5 2 x ) CW 75+75/205/2-12,5 2 x 12,5 2 x ) CW /255/2-12,5 2 x 12,5 2 x ) 1) Z důvodu velmi vysoké neprůzvučnosti je třeba připojení k navazujícím konstrukcím zatmelit proti pružné dělící pásce, aby byly redukovány zvukové mosty navazující stěnou. V případě požadavků na požární odolnost může být spára mezi deskou a navazující stěnou vyplněna kamennou vlnou. Poznámky Pro obzvláště vysoké požadavky má Lafarge Gips k dispozici zvukově izolační modrou desku LaSound. Disponuje vysokou plošnou hmotností ca 11 kg/m 2 při současné nízké ohybové tuhosti. Je tak možno překonat neprůzvučnost standardních konstrukcí až o 5 db. Stěny s deskami LaSound nevyžadují žádné zvláštní izolace nebo zvukově izolační profily. Doporučený výrobek S deskami LaSound mohou být příčky tenčí. Standardní konstrukce s LaGyp tloušťky 150 mm, vážená neprůzvučnost 55 db Příčka s LaSound tloušťky 100 mm, vážená neprůzvučnost 56 db 13

14 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Montované stěny Lafarge s deskami LaPlura Konstrukce Označení konstrukce Opláštění Tloušťka desek d mm Tloušťka izolace a mm Vážená neprůzvučnost db Příčky s kovovou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaPlura (obě vrstvy přišroubovány k profilu) CW 50/100/2-12,5 2 x 12, CW 75/125/2-12,5 2 x 12, CW 100/150/2-12,5 2 x 12, Příčky s kovovou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaPlura (spodní vrstvy přišroubovány k profilu, vrchní vrstvy přisponkovány ke spodním deskám) CW 50/100/2-12,5 2 x 12, CW 75/125/2-12,5 2 x 12, CW 100/150/2-12,5 2 x 12, Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí s jednovrstvým a dvojvrstvým opláštěním LaPlura (obě vrstvy přišroubovány k profilu) HW 60/85/1-12,5 1 x 12, HW 60/90/ x HW 100/125/1-12,5 1 x 12, HW 100/130/ x HW 60/110/2-12,5 2 x 12, HW 100/150/2-12,5 2 x 12, Poznámky Sádrokartonová deska LaPlura s jádrem vyztuženým dřevěnými vlákny a impregnovaným nabízí řešení pro nejvyšší namáhání. Deska z tvrdé sádry vykazuje výjimečně velkou povrchovou tvrdost. Ve srovnání se zvukově izolační modrou deskou LaSound poskytuje ještě vyšší plošnou hmotnost ca 12,8 kg/m 2. Zlepšení zvukové izolace lze dosáhnout, když vrchní vrstvy nejsou přišroubovány k profilu ale jsou přisponkovány ke spodní vrstvě (pozor na maximální dovolenou výšku stěny). Doporučený výrobek Neprůzvučnost příček s deskami LaPlura je srovnatelná s příčkami z desek LaSound. 14

15 Zúžení stěn a výpočtový model Pro připojení sádrokartonové příčky k lehké vnější fasádě je často k dispozici pouze úzký sloupek. V takovém případě je nutno stěnu ukončit zúžením. Poněvadž má zúžení menší tloušťku než příčka, dosahuje zpravidla nižší neprůzvučnosti. To musíme zohlednit v návrhu. Pomocí vložky z ocelového nebo olověného plechu můžeme neprůzvučnost zúžení zlepšit natolik, že odpovídá neprůzvučnosti příčky. Dopad zúžení na zvukovou izolaci mezi místnostmi je dán více faktory: Neprůzvučnost dělící konstrukce Poměr ploch dělící konstrukce / zúžení Tloušťka zúžení Použité materiály Připojení zúžení k fasádě a příčce Příklady zúžení stěn Vzhledem k množství vlivů je zřejmé, že nelze testovat všechny kombinace provedení. Průkaz může být proveden na výpočtovém modelu, a tak lze doporučit nejvýhodnější konstrukční řešení pro dané individuální požadavky. Pro použitý výpočetní model bereme v úvahu dva ovlivňující faktory: 1. Neprůzvučnost zúžení. Lafarge Gips má k dispozici testy některých zúžení stěn provedených v nezávislých akreditovaných institutech. Testy byly provedeny ve zkušební komoře pro dveře, protože vzhledem k malým rozměrům se tyto podmínky nejvíce blíží skutečnosti. Pomocí těchto testů bylo prokázáno, že výpočetní model pro stanovení neprůzvučnosti dvojvrstvých stavebních konstrukcí poskytuje i v oblasti malých konstrukcí spolehlivé výsledky. 2. Výsledná neprůzvučnost zúžení a příčky. Typ Provedení 12,5 mm LaSound 20 mm izolace 15 mm LaWall 12,5 mm LaSound 20 mm izolace celoplošné kašírování 15 mm LaWall 12,5 mm LaSound 10 mm izolace celoplošné kašírování 15 mm LaWall 9,5 mm LaGyp 12,5 mm LaSound 1,0 mm ocel 30 mm izolace 1,0 mm ocel 2x12,5 mm LaSound 20 mm LaMassiv 2,0 mm ocel 10 mm izolace 2,0 mm ocel 20 mm LaMassiv 15 mm LaPrima 2,0 mm ocel 10 mm izolace 2,0 mm ocel 15 mm LaPrima Tloušťka mm Hodnota v db Ukázalo se, že ke stanovení výsledné neprůzvučnosti příčky a zúžení může být použit stejný vztah jako pro stěny s dveřmi nebo okny podle Přílohy 1 k DIN V mezinárodním technickém vývojovém centru Lafarge byla testována série příček s různými zúženími. Výsledky potvrdily uvedený postup. Na tomto výpočetním základě může Lafarge Gips sestavit na míru řešení zúžení stěn při specifických požadavcích projektů a individuálních okrajových podmínkách. Doporučený výrobek 15

16 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Příklady provedení zúžení stěn Poznámky Netěsné připojení a zvukové mosty mohou významně zhoršit neprůzvučnost zúžení stěny. Oblast připojení musí být dokonale utěsněna. Fasádní sloupek Šroub do plechu samovrtný Pružný tmel s osvědčením požární odolnosti LaFillfresh Připojovací těsnění LaFlamm Základní variantou je provedení připojení pomocí oddělených úhelníků. Neprůzvučnost se výrazně zlepší při utěsnění zvukového mostu přes ohybově tuhý CW profil. L12 WA GR03 Ocelový plech Ocelový úhelník LaMassiv Izolace z minerálních vláken dle ČSN EN Rychlostavební šroub TN Kluzné zúžené připojení typ 58-1, kluzný styk u příčky CW profil Rychlostavební šroub TN Požární odolnost LaFillfresh I zúžení stěn zajišťují bezpečnou požární odolnost. Šroub do plechu samovrtný Pružné utěsnění Ocelový plech LaSound Připojovací těsnění LaSound Podle požadavků jsou k dispozici konstrukce s požární odolností 30 a 90 minut. Zúžení stěn s požární odolností jsou v oblasti fasády připojeny kluzně. Nedochází tak k přenosu sil do příčky. Rychlostavební šroub TN Ocelový úhelník Fasádní sloupek LaSound LaGyp Izolace z minerálních vláken dle ČSN EN CW profil Rychlostavební šroub TN L12 WA GR04 Kluzné zúžené připojení typ 80-4, kluzný styk u fasády L12 WA GR03 Kluzné připojení k fasádnímu sloupku 16

17 Šachtové stěny Lafarge Konstrukce Označení konstrukce Opláštění Tloušťka desek d mm Tloušťka izolace a mm Vážená neprůzvučnost db Šachtové stěny s dvojvrstvým opláštěním bez izolace S-CW 50/75/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm bez 34 S-CW 50/75/2-12,5 2 x 12,5 LaSound bez 36 S-CW 50/93/ x 18 LaFlamm + 1x25 LaMassiv bez 36 S-CW 50/90/ x 20 LaMassiv bez 36 S-CW 50/100/ x 25 LaMassiv bez 37 Šachtové stěny s dvojvrstvým opláštěním s izolací S-CW 50/93/ x 18 LaFlamm + 1x25 LaMassiv S-CW 50/90/ x 20 LaMassiv S-CW 50/100/ x 25 LaMassiv S-CW 100/125/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm S-CW 100/125/2-12,5 2 x 12,5 LaSound S-CW 100/150/ x 25 LaMassiv Poznámky Šachtové stěny se s výhodou používají jako požárně odolná dělící konstrukce kabelových a instalačních šachet. Často musí splňovat také zvukově izolační požadavky, protože vzduchotechnické a potrubní instalace způsobují akusticky rušivý hluk. Pro efektivní projektování byla akusticky testována různá provedení šachtových stěn Lafarge. Neprůzvučnost dalších provedení šachtových stěn viz brožura šachtové stěny Lafarge L31 L33. Pro klidnější bydlení! 17

18 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Bezpečnostní příčka Lafarge Poznámky Bezpečnostní příčka Lafarge se skládá ze standardních profilů a oboustranného dvojvrstvého opláštění požárními deskami LaWall s kašírováním plechem. Sádrokartonové desky o tloušťce 15 mm jsou celoplošně kašírovány ocelovým plechem tloušťky 0,26 mm. Při požadavcích na neprůzvučnost je třeba do dutiny vložit izolaci tloušťky 80 mm třídy reakce na oheň minimálně A2. Neprůzvučnost = 55 db Zlepšení zvukové izolace lze dosáhnout jednostranným přelepením příruby profilu připojovacím těsněním. Použitím této úpravy se dosáhne zvýšení neprůzvučnosti bezpečnostní příčky o 3 db. Neprůzvučnost = 58 db L18 BW P01 Bezpečnostní příčka; 2x15 mm LaWall s kašírováním plechem Obvodová stěna Lafarge Poznámky Obvodová stěna může být bez problémů provedena metodou suché stavby. Z důvodu průběžného oddělení spárou odpadá vliv bočního přenosu navazující konstrukcí. Konstrukce dosahuje neprůzvučnosti minimálně 71 db. Hodnota byla negativně ovlivněna mezní hodnotou zvukové komory. Ve skutečných stavebních podmínkách může být dosaženo vyšší neprůzvučnosti! Řešení pro vysoké zvukově izolační požadavky od = 69 db. L26 GAW P01 Obvodová stěna; Dřevěná spodní konstrukce; vícevrstvé opláštění 18

19 Příčka pro kina Lafarge Poznámky Příčky v kině musí splňovat zvláštní požadavky na zvukovou izolaci. Vzhledem k jejich vysoké neprůzvučnosti, je obtížné měřit je v akustické zkušebně, a proto se navrhují pomocí simulace. Výsledky byly potvrzeny akustickým měřením po dokončení přímo na stavbě. Pro provedení velkých výšek stěn byly použity k vzájemnému spojení obou řad profilů speciální akusticky oddělující spojky. Příčky pro kina jsou individuálním speciálním řešením. Ve fázi projektování by měly být veškeré požadavky a detaily odsouhlaseny akustikem, projektantem nebo zkušeným architektem a investorem. Technický poradce Lafarge Gips je k dispozici při vývoji vyhovujícího řešení. L19 KW P01 Příčka pro kina Lafarge; 2x12, mm LaFlamm Vážená neprůzvučnost příček pro kina Lafarge (orientační hodnoty) Typ a tloušťka stěny a Opláštění Strana 1 Strana 2 mm Tloušťka izolace z minerálních vláken Neprůzvučnost db CW 50+50/260/12, x LaFlamm 12,5 + 1 x LaFlamm 18 1 x LaFlamm 12,5 + 1 x LaFlamm 18 2 x x CW75+75/330/ 12, , x LaFlamm 12,5 + 1 x LaFlamm 18 2 x LaFlamm 12,5 + 1 x LaFlamm 18 2 x x CW /420/ x LaFlamm x LaFlamm 18 2 x LaFlamm x LaFlamm 18 2 x x CW /500/ x LaFlamm x LaFlamm 18 2 x LaFlamm x LaFlamm 18 2 x x

20 Materialbedarf 1.4 Zvuková izolace und střech Leistungsbeschreibung Důležité poznámky ke zvukové izolaci Poznámky ke zvukové izolaci pro střešní systémy Lafarge Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodových plášťů budov jsou stanoveny v ČSN v závislosti na ekvivalentní hladině akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m před fasádou. Zdrojem dat pro zatížení vnějším hlukem mohou být hlukové mapy nebo odbory životního prostředí a stavební úřady. Pro stropy obytných místností, které tvoří současně horní ohraničení budovy a pro střechy a střešní šikminy obytných podkroví platí také požadavky na obvodové pláště budov dle ČSN Je-li tepelná izolace střechy ze zvukově pohltivého materiálu, pak konstrukce zpravidla splní i požadavek na zvukovou izolaci. V případě podkroví s více byty musí stavební neprůzvučnost mezibytových stěn splňovat příslušný požadavek ČSN Je třeba vzít v úvahu veškeré boční cesty zvuku, zde zvláště podélné vedení střešním pláštěm. Přitom má významný vliv zvukově izolační schopnost vnitřního obkladu střechy a izolace dutin. Dobré zvukové izolace lze dosáhnout následujícími opatřeními: dvojité opláštění vnitřního obkladu utěsněné připojovací spáry vyplnění dutin izolací z minerálních vláken v co možná největší tloušťce položení vrstvy izolace z minerálních vláken nad dělící stěnu jako pohltivé přepážky rozdělení průběžných konstrukčních prvků jako např. střešních latí, a střešního obkladu v místě dělící stěny Podstatný vliv na zvukovou izolaci mají následující parametry: Dřevěný obklad na pero a drážku vede ve srovnání se sádrokartonem ke zhoršení o 5 7 db. Upevnění obkladu přes pružné profily může ve srovnání s běžným upevněním na střešní latě přinést zlepšení vážené neprůzvučnosti až o 2 db. Neprůzvučnost střešní konstrukce se mění v závislosti na tloušťce použité tepelné izolace. Provedení záklopu střechy je výhodné zvláště pokud má být zlepšena neprůzvučnost v nízkých frekvencích. Střešní krytina z trapézového plechu vede z důvodu nízké plošné hmotnosti k výraznému zhoršení. V případě izolace nad krokvemi je pro zvukovou izolaci rozhodující vliv přítlaku izolační vrstvy na střešní bednění. Pro optimální výsledek je třeba, aby byl přítlak co nejmenší. V případě izolace nad krokvemi z tvrdé PUR pěny je možno zlepšit zvukovou izolaci nakašírováním vrstvy minerální vlny nebo měkké dřevovláknité desky. 20

21 Poznámka Základní skladba střešní konstrukce byla testována s různými tloušťkami izolace a s různými vnitřními obklady ze sádrokartonových desek Lafarge. Betonové střešní tašky; výrobek Braas Frankfurter Pfanne Plošná hmotnost = 41 kg/m 2 Střešní latě a kontralatě 30 x 50 mm Pojistná hydroizolační fólie 0,5 mm Krokve z rostlého dřeva 200 x 80 mm, délková hmotnost = 8 kg/m Izolační plst z minerálních vláken, výrobek Isover Integra ZSF, 70 mm, měrný odpor proti proudění vzduchu r = 9,1 kpa.s/m 2 Parotěsná fólie 0,2 mm Rozměry mm Skladba konstrukce Neprůzvučnost db Skladba střechy bez záklopu 70 mm 24 x 48 mm 1 x 12, 5 mm 160 mm 24 x 48 mm 1 x 12,5 mm 200 mm 24 x 48 mm 1 x 12,5 mm 200 mm 24 x 48 mm 2 x 12,5 mm Izolační plst z minerálních vláken mezi krokvemi Parotěsná fólie 46 Dřevěné latě Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 10,2 kg/m 2 Izolační plst z minerálních vláken mezi krokvemi Parotěsná fólie 49 Dřevěné latě Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 10,2 kg/m 2 Izolační plst z minerálních vláken mezi krokvemi Parotěsná fólie 50 Dřevěné latě Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 10,2 kg/m 2 Izolační plst z minerálních vláken mezi krokvemi Parotěsná fólie 53 Dřevěné latě Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 19 kg/m 2 Skladba střechy se záklopem 21 mm 200 mm 24 x 48 mm 1 x 12,5 mm Dřevovláknité desky, výrobek Isofloc Celit 4D Izolace z celulózy Isofloc L mezi krokvemi Parotěsná fólie Dřevěné latě Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 8,8 kg/m mm 200 mm 27 mm 12,5 mm Dřevovláknité desky, výrobek Isofloc Celit 4D Izolace z celulózy Isofloc L mezi krokvemi Parotěsná fólie Pružné Hut profily Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 8,8 kg/m mm 200 mm 15 mm 12,5 mm Dřevovláknité desky, výrobek Isofloc Celit 4D Izolace z celulózy Isofloc L mezi krokvemi Parotěsná fólie OSB desky Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 8,8 kg/m

22 Materialbedarf 1.5 Vedlejší cesty und šíření zvuku Leistungsbeschreibung Poznámky Zvukově izolační vlastnosti konstrukce jsou vedle přímého přenosu zvuku významně ovlivněny podélným šířením zvuku navazujícími konstrukcemi. Zdroj zvuku Cesty přenosu zvuku Příjem zvuku Příjem zvuku Zdroj zvuku Průběžná podlaha Podélné šíření zvuku lehkými konstrukcemi lze výrazně omezit rozdělením opláštění v místě dělící stěny. Podélná neprůzvučnost sádrokartonových stěn v různých variantách provedení je uvedena v následujících tabulkách. Podélná neprůzvučnost masivních konstrukcí je podstatně ovlivněna jejich plošnou hmotností. Hodnoty jsou uvedeny v Příloze 1 DIN Podélné šíření zvuku zavěšenými podhledy závisí na opláštění, položené izolaci a případném použití přepážek. Podélná neprůzvučnost uvedená v posledním znění Přílohy 1 DIN 4109 je založena na nových výzkumech. Zlepšení podélné neprůzvučnosti plovoucích potěrů lze dosáhnout rozdělením až do úrovně hrubé. Podélná neprůzvučnost viz DIN Podlaha s dělící spárou Přerušená podlaha Podélné šíření zvuku připojením k podlaze 22

23 Podélná neprůzvučnost příček Lafarge Opláštění v místě styku mm Opláštění R L,w,R 1) db 1 x 12,5 průběžné Sádrokartonové desky dle DIN popř. dle ČSN EN x 12,5 průběžné Sádrokartonové desky dle DIN popř. dle ČSN EN x 12,5 rozdělené Sádrokartonové desky dle DIN popř. dle ČSN EN x 12,5 přerušené pomocí LWi profilů Sádrokartonové desky dle DIN popř. dle ČSN EN x 12,5 přerušené pomocí LWi profilů Sádrokartonové desky dle DIN popř. dle ČSN EN 520 >75 1) Výpočtová hodnota podle Přílohy 1 DIN 4109 Podélná neprůzvučnost masivních konstrukcí Plošná hmotnost kg/m Podélná neprůzvučnost navazující konstrukce R L,w,R v db 23

24 1.5 Vedlejší cesty šíření zvuku Podélná neprůzvučnost stropních podhledů Lafarge Příklad provedení Plošná hmotnost podhledu Vážená podélná neprůzvučnost R L,w,R 2) v db pro celoplošně položenou izolaci z minerálních vláken tloušťky s D v mm kg/m Příčka je připojena k podhledu, průběžné opláštění > 8, > 17 1) Příčka je připojena k podhledu, opláštění rozdělené spárou > 8, > 17 1) Příčka je připojena k masivnímu stropu, podhled s přerušeným opláštěním a spodní konstrukcí > 17 1) > 8, Příčka je připojena k podhledu, průběžné opláštění, pohltivá přepážka z minerální vlny, b 300 mm, měrný odpor proti proudění vzduchu 8 kpa.s/m 2 > ) Opláštění je provedeno jako dvojvrstvé. 2) Výpočtová hodnota dle Přílohy 1 DIN 4109, Změna A2 (únor 2006). Podélná neprůzvučnost masivních stropních konstrukcí Plošná hmotnost kg/m Podélná neprůzvučnost navazující konstrukce R L,w,R v db 24

25 Podélná neprůzvučnost připojení k podlaze Příklad provedení Cementový, anhydritový nebo magnesitový potěr R L,w,R db litý asfalt Příčka je založena na plovoucím průběžném potěru 55 Příčka je založena na plovoucím potěru rozděleném spárou 70 Plovoucí potěr v místě příčky přerušen 25

26 Materialbedarf 1.6 Konstrukční detaily und Leistungsbeschreibung Důležité poznámky Už při návrhu zvukově izolačních konstrukcí může projektant udělat řadu chyb. Dobrý projekt je levnější než drahá sanace! Kromě toho doporučujeme u náročných staveb akustické měření ve vzorové zkušební místnosti. Můžeme tak přímo sledovat jednotlivé vlivy a případně přijmout opatření ke zlepšení. Netěsnosti nebo zvukové mosty mohou vznikat např. v prostupech kabelů, kabelových kanálech, připojeních na lehké fasádní pláště, průběžných okenních parapetech, kluzných připojeních nebo stínových spárách a způsobovat výrazné zhoršení zvukové izolace. Při projektování i provádění je třeba věnovat pozornost zvláště některým detailům. Stínové spáry Stínové spáry u příčky mají při kvalitním provedení (vzduchově utěsněném), vzhledem ke své malé ploše, jen malý vliv na zvukovou izolaci. Dveře Pokud jsou ve stěně dveře je třeba vzít v úvahu, že neprůzvučnost je ovlivněna nejslabším prvkem konstrukce. Výsledná neprůzvučnost složené stěny s dveřmi se posuzuje postupem uvedeným v ČSN pozn. 4 k tabulce 1. Prostupy potrubí a kabelů V případě prostupů potrubí a kabelů může být zapotřebí provést zvláštní opatření. Zavěšený podhled s dostatečnou zvukovou izolací a/nebo tlumič zvuku potrubí mohou pomoci ke snížení hlučnosti. Přesná predikce očekávané zvukové izolace je v této situaci obvykle nemožná. Zřízení vzorové zkušební místnosti a následné měření přímo na místě vede k bezpečnému stanovení neprůzvučnosti. Elektroinstalační krabice Vliv jednotlivě osazených krabic může být zanedbán, pokud je dutina za krabicí vyplněna izolací nebo se provádí osazení do sádrového lože. Okenní parapety Pokud jsou od stěny požadovány zvukově izolační parametry musí být věnována pozornost průběžným stavebním konstrukcím např. parapetům nebo parapetním kanálům. Tyto je třeba v místě stěny rozdělit. 26

27 Kluzné připojení ke stropu Výrazný vliv mají kluzná připojení ke stropu, protože i při správném provedení nejsou vzduchotěsná. Ochranný rohový profil Natloukací hmoždinka Připojovací těsnění Rychlostavební šroub TN Sádrokartonová deska Lafarge LS DA MD04 Kluzné připojení ke stropu bez požární odolnosti LaForm opláštění kartonem Sádrokartonový pás LaForm UW profil CW profil Čím lepší je zvuková izolace dělící konstrukce, tím víc se projevuje vliv netěsností. U konstrukcí s vysokou neprůzvučností může zhoršení dosáhnout až 5 db. U konstrukcí s jednovrstvým opláštěním lze počítat se snížením o 1 až 3 db. Nesprávně provedená kluzná připojení, např. se zbytečně velkými netěsnostmi, mohou neprůzvučnost zmenšit ještě více. Natloukací hmoždinka Ochranný rohový profil Připojovací těsnění Sádrokartonový pás Rychlostavební šroub TN Sádrokartonová deska Lafarge Separační páska LaFillfresh LaForm opláštění kartonem UW profil CW profil LS DA MD08 Kluzné připojení k masivnímu stropu Dilatační spáry Ochranný rohový profil Dilatační spáry provedené vzduchotěsně, např. s přesazeným opláštěním, mají při správné realizaci jen malý vliv na neprůzvučnost. Šroub do plechu CW profil Rychlostavební šroub TN LS BF02 Dilatační spára s přesazeným opláštěním Sádrokartonová deska Lafarge 27

28 Materialbedarf 2. Stavební akustika und Leistungsbeschreibung Kročejová neprůzvučnost Kročejový zvuk a hladina akustického tlaku kročejového zvuku! Zvuk šířící se pevnými tělesy vzniká mechanickými účinky na stavební konstrukce, šíří se dál, a je vyzařován v sousední místnosti. Kročejový zvuk je vedle zvuku šířeného vzduchem druhou důležitou oblastí stavební akustiky. Popisuje přenos zvuku, který vzniká přímým účinkem na podlahu. Zvuk šířící se pevnými tělesy může vznikat od chůze, ale i od pádu předmětů na podlahu nebo od přesunu nábytku. Nejdůležitější termíny a veličiny v oblasti kročejové neprůzvučnosti: L n,w - Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku. Pro místnosti se společnou celou plochou stropu se zkoušenou podlahou, nebo kde zkoušená podlaha je součástí společné části stropu, která je menší než plocha stropu při pohledu z přijímací místnosti (vertikální přenos z horní do spodní místnosti). L nt,w - Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku. Pro místnosti, kde zkoušená podlaha nebo strop není součástí společného stropu (diagonální popř. horizontální přenos nebo přenos ze spodní do horní místnosti). Vedlejší cesty šíření zvuku Vybuzený kročejový zvuk se šíří také navazujícími stavebními konstrukcemi. Tyto vedlejší cesty jako např. netěsnosti u prostupů, vzduchotechnická vedení atd. musí být zohledněny při návrhu. Ve fázi návrhu a projektu se při posuzování používají změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty Ln,w a provádí se přibližný přepočet na vážené stavební hladiny L n,w. Norma ČSN umožňuje použít jednoduchého vztahu L n,w = + k 2. Korekce k 2, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku může být pro předběžný návrh uvažována v rozmezí 0 až 2 db. Pro přesnější predikci vlivu vedlejších cest výpočtem lze použít metodu ČSN EN Změřená nebo vypočtená laboratorní hodnota normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku. ΔL w - Snížení hladiny kročejového zvuku. ΔL w představuje zlepšení ekvivalentní vážené hladiny akustického tlaku kročejového zvuku dosaženého přidáním podlahové vrstvy (např. plovoucího potěru) podle DIN Vážené normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku, určené podle ČSN EN ISO z třetinooktávových hodnot, změřených podle ČSN EN ISO nesmí v chráněných místnostech překročit hodnoty požadavků stanovených v uvedené tabulce. 28

29 2.1 Požadavky ČSN na kročejovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) Bytové domy Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny obytné místnosti bytu Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku) Požadavek podle ČSN , Tabulka 1, L' n,w, L' nt,w v db Doporučení pro zvýšenou zvukovou izolaci podle ČSN , Tabulka 5, L' n,w, L' nt,w v db TZZI I TZZI II Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu Všechny místnosti druhých bytů včetně příslušenství 55 / 58 1) Společné prostory domu Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Místnosti s technickým zařízením s hlukem: L A,max 80 db 80 db < L A,max 85 db Provozovny s hlukem L A,max 85 db: s provozem max do hod s provozem i po hod Provozovny s hlukem 85 db < L A,max 95 db s provozem i po hod 38 Rodinné domy, terasové, řadové a dvojdomy Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny obytné místnosti bytu Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu Hotely a zařízení pro přechodné ubytování Ložnicový prostor ubytovací jednotky Nemocnice, zdravotnická zařízení Lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod. Školy a vzdělávací instituce Učebny, výukové prostory Všechny místnosti v sousedním domě Všechny místnosti dalších jednotek 58 Společně užívané prostory (chodby, schodiště apod.) 58 Restaurace a jiné provozovny s provozem do hod 53 Restaurace a jiné provozovny s provozem i po hod (L A,max 85 db) 48 Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory Hlučné prostory (kuchyně, tech. zařízení) L A,max 85 db Administrativní a správní budovy, firmy Kanceláře a pracovny Kanceláře a pracovny, přilehlé chodby a pomocné prostory Učebny, výukové prostory 58 Společné prostory, chodby, schodiště 58 Hlučné prostory (dílny, jídelny) L A,max 85 db 48 Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) L A,max 90 db Kanceláře a pracovny s běžnou administrativou, chodby a pomoc. prostory Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo pro činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem 1) Pouze pro starou zástavbu, zejména pro panelovou technologii, pokud neumožňuje dodatečná zvukově izolační opatření

30 Materialbedarf 2.2 Kročejová neprůzvučnost und Leistungsbeschreibung systémů Lafarge Kročejová neprůzvučnost dřevěných trámových a masivních stropů V rámci série akustických testů v nezávislém akreditovaném zkušebním institutu byly provedeny zkoušky s různými zavěšenými podhledy a suchými podlahami ve spojení s rozličnými skladbami nosných stropních konstrukcí. Výsledky vzduchové neprůzvučnosti u dřevěných trámových stropů dosahují až 64 db, u masivních stropů potom až 71 db. Normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku naměřená u dřevěných trámových stropů je od 53 db, u masivních stropů dokonce od 44 db. Standardní systémy Lafarge Gips mohou zajistit splnění požadavků pro všechny obvyklé oblasti použití. Měření podle nejnovějších evropských norem V sérii akustických testů byly brány v úvahu také postupy podle nejnovějších evropských norem: Kromě zkoušek rozličných skladeb podlah a podhledů ve spojení s masivním železobetonovým stropem, bylo také zjišťováno chování suchých podlah ve spojení s normovým směrným dřevěným trámovým stropem podle ČSN EN ISO s nebo bez zavěšených podhledů. Zatímco doposud byl normový postup stanovení snížení hladiny kročejového zvuku možný pouze pro masivní stropy, můžeme nyní podle výše uvedené normy zjišťovat vliv opatření pro snížení hladiny kročejového zvuku také ve vztahu k dřevěnému trámovému stropu. Pro lepší srovnatelnost výsledků byl za základ zvolen nosný strop s obkladem na dřevěných latích. Při následných měřeních byly dodatečné zavěšené podhledy jednoduše montovány pod obklad. Navíc byly provedeny testy založené na nosném stropu se záklopem a násypem. Evropské normy přinášejí také v oblasti vzduchové neprůzvučnosti stropů nové možnosti: Od roku 2006 existuje poprvé evropská norma, která dovoluje posouzení zlepšení vzduchové neprůzvučnosti přidanou konstrukční vrstvou: ČSN EN ISO 140 Akustika Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách, Část 16, Laboratorní měření zlepšení vzduchové neprůzvučnosti přídavnou konstrukcí. Aby bylo možno vyjádřit akustické působení suchých podlah v kombinaci se zavěšenými podhledy, byly pro každou konstrukční skladbu provedeny testy vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO a normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podle ČSN EN ISO Dále byly stanoveny hodnoty zlepšení vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO a snížení hladiny kročejového zvuku podle ČSN EN ISO a -11 vlivem podhledů a/nebo suchých podlah. Protože účinek suché a zavěšeného podhledu závisí na nosné stropní konstrukci, jsou skladby nosných stropů přesně popsány v následující tabulce: 30

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Book Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Bold 05 / 2015 W623 Předsazené stěny * Tiché RED Piano vaše vstupenka do světa ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít

Více

Futura Bold Futura Book

Futura Bold Futura Book Futura Bold Futura Book 06 / 2015 Ochrana KNAUF RED Piano Vaše vstupenka na koncert ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít doma či na pracovišti alespoň malou oázu klidu

Více

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním L11- L12 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním 1 Příčky Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí nabízejí řadu možností.

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice U Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stropních konstrukcí na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009 Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II.

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Ochrana před hlukem. Nová generace minerální vlny

Ochrana před hlukem. Nová generace minerální vlny Ochrana před hlukem Nová generace minerální vlny 02 Úvod Obsah Úvod 2 Obecné informace 3 Základní pojmy a požadavky 4 Skladby a kompendium hodnot 5-8 Příklady řešení stěny pro kina (multikina) 9 Zlepšení

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1

HELUZ AKU 30 zalévaná Zdivo se zvýšeným akustickým útlumem EN 771-1 HELUZ AKU 30 zalévaná se zvýšeným akustickým útlumem Šalovací cihly HELUZ AKU zalévané jsou určeny pro akustické zdivo tloušťky 300 mm. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností SD50-52 Systémy stropních podhledů Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-10 Technické údaje 11-12 Vzdálenosti

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků

Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Podklady pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustických požadavků Zásady pro navrhování podlahových souvrství z materiálů společnosti TBG Pražské malty ANHYMENT a PORIMENT. Úvod Společnost

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Akustické vlastnosti l e d e n 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Akustické vlastnosti l e d e n 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Akustické vlastnosti l e d e n 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

L61-L63. Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy

L61-L63. Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy L61-L63 Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy 1 Střešní systémy Lafarge Gips komfortní a bezpečné. Obsah 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 Lafarge Gips Technická data Střešní

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH

AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH AKUSTICKÉ VADY A PORUCHY NA STAVBÁCH Ing. Jan Pešta (1) Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. (2) DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice, www.atelier-dek.cz (1) Tel. 739 388 182, e-mail: jan.pesta@dek-cz.com,

Více

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Protihluková ochrana budov: Klid pro Vás i pro Vaše zákazníky Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty.

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

SD60-62. Střešní systémy. Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy

SD60-62. Střešní systémy. Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy SD60-62 Střešní systémy Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-09 Technické údaje 10-11 Vzdálenosti upevnění a další

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2013 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2013 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Lehká montovaná vnitřní stěna 4 Vlastnosti celého systému 5 Předsazené lehké montované

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Protihluková ochrana budov: Klid pro Vás i pro Vaše zákazníky Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty.

Více

Modré akustické systémy

Modré akustické systémy Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Protihluková ochrana budov: Klid pro Vás i pro Vaše zákazníky Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty.

Více

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ T SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole SCHÖCK RONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi podestou a schodišťovým ramenem Schöck ronsole 6 schodišťová podesta monolitický beton nebo poloprefabrikát schodišťové rameno monolitický

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK

NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK NEPRŮZVUČNOST A KROČEJOVÝ ZVUK Typy konstrukcí jednoduchá vrstvená dvojitá kombinovaná složená Víceprvkové konstrukce Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí o více než dvou prvcích zpravidla není vyšší než

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz z pohledu realizace Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz Základní funkce vodorovných konstrukcí: - Statická funkce nosná konstrukce - Estetická funkce podhledová část/užitné podlahové vrstvy

Více

AKUSTICKA. Jan Řezáč

AKUSTICKA. Jan Řezáč AKUSTICKA Jan Řezáč ZDROJE HLUKU 1. dopravní hluk -automobilová,kolejová a letecká doprava 2. hluk v pracovním prostřed -především ruční a strojní mechanizované nářadí (motorové pily, pneumatická kladiva)

Více

Sádrovláknité desky FERMACELL Akustický katalog konstrukcí FERMACELL

Sádrovláknité desky FERMACELL Akustický katalog konstrukcí FERMACELL Sádrovláknité desky FERMACELL Akustický katalog konstrukcí FERMACELL 2 Obsah Obsah: 1 VŠEOBECNĚ 4 2 TERMÍNY A DEFINICE STAVEBNÍ AKUSTIKY 4 2.1 Zvuk 4 2.1.1 Zvuk v budovách 4 2.2 Tón 4 2.3 Hluk 4 2.4 Zvukový

Více

Vývoj: Akustické parametry nosné konstrukce z tenkostěnných profilů u obytných budov

Vývoj: Akustické parametry nosné konstrukce z tenkostěnných profilů u obytných budov Vývoj: Akustické parametry nosné konstrukce z tenkostěnných profilů u obytných Popisují se zde praktické způsoby zajištění dostatečně účinných akustických parametrů obytných s nosnou konstrukcí z tenkostěnných

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...12. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...13. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u vícepodlažních bytových staveb Schöck typ 20-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva

Více

Montážní časy FERMACELL

Montážní časy FERMACELL Profi-tip FERMACELL: Montážní časy FERMACELL Poznámka: Popis každé zde uvedené konstrukce FERMACELL obsahuje skicu, typ spodní konstrukce a typ opláštění. Pokud není přímo uveden výrobce spodní konstrukce,

Více

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny

Vnitřní stěny CZ leden 2010 Vnitřní stěny Vnitřní stěny Vnitřní stěny CZ leden 2010 Úvod Obsah Vnitřní stěny Úvod 2 Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3 Zvuko-izolační vlastnosti 4 Požární odolnost 5 Tepelně-izolační vlastnosti 5 vnitřní

Více

Modré akustické systémy. Příčky, předstěny a stropy. Čistá práce

Modré akustické systémy. Příčky, předstěny a stropy. Čistá práce Modré akustické systémy Příčky, předstěny a stropy Čistá práce Protihluková ochrana budov Klid pro Vás, Vaše sousedy i Vaše zákazníky Mimořádně důležitým kritériem pohody bydlení je klid. Teprve v klidu

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

RAUPIANO PLUS UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS NEJVYŠŠÍ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA KOMPLETNĚ V JEDNOM SYSTÉMU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

RAUPIANO PLUS UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS NEJVYŠŠÍ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA KOMPLETNĚ V JEDNOM SYSTÉMU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl UNIVERZÁLNÍ GÉNIUS NEJVYŠŠÍ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA KOMPLETNĚ V JEDNOM SYSTÉMU www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl NORMY A MEZNÍ HODNOTY VÝZVY PRO SOUČASNOU INSTALAČNÍ TECHNIKU Při stavbě nebo koupi

Více

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 4-7 8-9 10-16 17-18 19

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT Izolace ROCKWOOL z

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole typ AZ SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole typ SCHÖCK TRONSOLE Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monoliticlou podestou a vnitřní schodišťovou zdí Schöck Tronsole typ schodišťová podesta: monolitický beton schodišťová stěna:

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY Modulární dřevostavba Modular Varianta S Ceník modulárních staveb Modular je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje

Více

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku Atestováno dle ČSN EN ISO 11691 Žaluzie s útlumem hluku AVL Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku ÚVOD POUŽITÍ Žaluzie s útlumem hluku se primárně používají ve ventilačních otvorech určených

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio.

Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio. 12/2007 Suché podlahy KNAUF Je nová. Je inovovaná. Jmenuje se Brio. Suché podlahy KNAUF Typické pro Brio: Nízká konstrukce, nízká hmotnost a rychlá pokládka A kdy se postavíte na vlastní nohy vy? Bez ohledu

Více

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012

Stavební fyzika N E P R O D Y Š N O S T 4/2012 Obsah: 1. Základní informace 2. Důležitost neprodyšnosti/větruvzdornosti 3. Výhody CLT z hlediska neprodyšnosti 4. Technické aspekty neprodyšnosti 5. Provedení a detailní napojení 6. Shrnutí 7. Příloha

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah P - VÝPIS PODLAH DLAŽBY P01 keramická dlažba - suchý provoz 150 anhydritový potěr - min. 20 MPa 38 P02 keramická dlažba - mokrý provoz 150 hydroizolace proti vodě stékající (MAPELASTIC) + skelná rohož

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Protokol o zkoušce č. 173/12

Protokol o zkoušce č. 173/12 CENTUM STAVEBNÍHO INŽENÝSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více