Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound"

Transkript

1 Ochrana proti hluku Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound Část 1 Stavební akustika Řešení pomocí sádrokartonového systému Lafarge 1

2 Správná cesta ke snížení hluku - Lafarge Gips. Obsah 3 Ochrana proti hluku není jen snížení hlučnosti 4 Stavební akustika - vzduchová neprůzvučnost 5-7 Požadavky ČSN Vzduchová neprůzvučnost 8-9 Předběžný návrh podle DIN Zvuková izolace stěn Lafarge Zvuková izolace střech Vedlejší cesty šíření zvuku Konstrukční detaily 28 Stavební akustika kročejová neprůzvučnost 29 Požadavky ČSN Kročejová neprůzvučnost Kročejová neprůzvučnost systémů Lafarge 2 Obsah a údaje této brožury byly zpracovány dle nejlepšího vědomí a odpovídají aktuálnímu stavu rozvoje; technické změny vyhrazeny. Platí aktuální znění (stav: měsíc rok). Udávané vlastnosti systémů Lafarge jsou podmíněny použitím výrobků a materiálů, doporučených v této brožuře. Údaje o spotřebě, množství a provedení jsou založeny na zkušenostech. Netypické a výjimečné případy nejsou brány v úvahu, proto nemůže být za uvedené informace přebírána ani jakákoliv záruka. Stav: prosinec 2008

3 Ochrana proti hluku není jen snížení hlučnosti Stavební akustika Stavební akustika se zabývá přenosem zvuku z jedné místnosti do druhé a přenosem vnějšího hluku do vnitřního prostoru budovy. Rozlišujeme vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. V případě vzduchové neprůzvučnosti narážejí zvukové vlny vytvářené např. řečí nebo hudbou na dělící stavební konstrukci a jsou v závislosti na kvalitě konstrukce opět vyzařovány na opačné straně. Kročejový hluk vzniká například od chůze, klepání, přesunu nábytku nebo pádu předmětů. Strop je rozkmitán a vznikající hluk je přenášen do přilehlých prostor. Podle účelu použití místností jsou v normě stanoveny základní popřípadě zvýšené požadavky na jednotlivé stavební konstrukce. Splnění požadavků normy ČSN Akustika Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků Požadavky v platném znění je základním předpokladem souladu s právními předpisy v oblasti stavebnictví. Další, zvýšené požadavky mohou být obsahem smluvních ujednání při výstavbě. Norma ČSN z února 2010 obsahuje v čl. 7 doporučení pro zvýšenou ochranu místností bytu před hlukem. Současně zavádí kategorizaci bytů z hlediska zvýšené zvukové izolace ve formě tříd zvýšené zvukové izolace bytu (TZZI). Jsou definovány dvě třídy TZZI I a TZZI II a kritéria pro zařazení do těchto tříd. Architekti a projektanti ve stále větší míře navrhují ve svých bytových projektech stavební konstrukce se zvýšenými zvukově-izolačními vlastnostmi přesahujícími základní normové požadavky. Lafarge Gips nabízí široké spektrum sádrokartonových konstrukcí a tím umožňuje projektantům a investorům nalezení nejhospodárnějšího řešení pro jakýkoliv účel. Jedinečným produktem v oblasti stavební akustiky je modrá zvukově izolační deska LaSound. K vynikajícím parametrům stěny vede zvýšená plošná hmotnost a současně snížená ohybová tuhost sádrokartonové desky aniž by bylo zapotřebí speciálních zvukově-izolačních profilů a speciálních izolačních materiálů. Hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti předkládané v této brožuře vycházejí ze zkušebních testů provedených v technickém vývojovém centru Lafarge v Avignonu, v akreditovaných nezávislých zkušebních laboratořích, z měření na stavbách a z výpočtů pomocí nejmodernějších metod. 3

4 1. Stavební akustika vzduchová neprůzvučnost Termíny a definice v oblasti vzduchové neprůzvučnosti Nejdůležitější veličiny jsou neprůzvučnost a rozdíl hladin zvuku. Vzduchová neprůzvučnost dělící konstrukce se udává jako neprůzvučnost R v jednotkách decibel (db) a vzduchová neprůzvučnost mezi dvěma místnostmi jako rozdíl hladin zvuku D také v jednotkách decibel (db). Doplňující indexy u těchto veličin upřesňují zahrnuté vlivy a způsob měření nebo stanovení. Vážené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti, určené podle ČSN EN ISO z třetinooktávových hodnot, změřených podle ČSN EN ISO nesmí být nižší než požadavky stanovené v uvedené tabulce. Posouzení se provádí podle následujících veličin: R w - Vážená stavební neprůzvučnost pro místnosti se společnou celou plochou dělící konstrukce. R w - Vážená stavební neprůzvučnost pro místnosti, které mají společnou jen část dělící konstrukce, menší než je plocha příslušné stěny, příčky nebo stropu při pohledu z vysílací nebo přijímací místnosti. D nt,w Vážený normovaný rozdíl hladin pro místnosti, které nemají společnou dělící konstrukci tj. bezprostředně spolu nesousedí. Ve fázi návrhu a projektu se při posuzování používají změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty neprůzvučnosti konstrukcí a provádí se přibližný přepočet na stavební váženou neprůzvučnost R w. Norma ČSN umožňuje použít jednoduchého vztahu R w = k 1. Korekce k1, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku může být pro předběžný návrh uvažována v následujících hodnotách: k1 = 2 db Základní hodnota platná pro všechny dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách. k1 = 2 až 5 db Doporučené hodnoty pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách. k1 = 4 až 8 db Doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových stavbách deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, dřevěné stropy apod. Pro přesnější predikci vlivu vedlejších cest výpočtem lze použít metodu ČSN EN , která je ovšem poněkud komplikovaná a určená spíše pro specialisty - akustiky. Pro běžnou stavební praxi se jako vhodný postup pro předběžný návrh často používá metoda DIN 4109, která bude popsána i v této brožuře. Protože norma DIN 4109 pracuje na rozdíl od ČSN s výpočtovými hodnotami,r = 2dB, je při posouzení podle ČSN možno hodnotu R w,r navýšit o 2 db tj. R w = R w,r

5 1.1 Požadavky ČSN na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách Stavební konstrukce Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku) Požadavek podle ČSN , Tabulka 1, R' w, D nt,w v db Doporučení pro zvýšenou zvukovou izolaci podle ČSN , Tabulka 5, R' w, D nt,w v db TZZI I TZZI II Vhodná konstrukce Lafarge Bytové domy Stropy Stěny Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny obytné místnosti bytu Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny obytné místnosti bytu Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu Všechny místnosti druhých bytů včetně příslušenství 53 / 52 1) Společné prostory domu Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Místnosti s technickým zařízením s hlukem: L A,max 80 db 80 db < L A,max 85 db Provozovny s hlukem L A,max 85 db: s provozem max do hod s provozem i po hod Provozovny s hlukem 85 db < L A,max 95 db s provozem i po hod Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu Všechny místnosti druhých bytů včetně příslušenství Společné prostory domu Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Místnosti s technickým zařízením s hlukem: L A,max 80 db 80 db < L A,max 85 db Provozovny s hlukem L A,max 85 db: s provozem max do hod s provozem i po hod Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu CW 75/100 1x12,5 LaSound (modrá) = 50 db 53 / 52 1) 2x12,5 LaFlamm CW 50+50/155 = 61 db CW 50+50/ x12,5 LaSound (modrá) = 65 db CW / x12,5 LaSound (modrá) = 66 db CW 100/ x12,5 LaSound (modrá) = 59 db CW 50+50/ x12,5 LaSound (modrá) = 65 db CW / x12,5 LaSound (modrá) = 66 db CW 50+50/ x12,5 LaSound (modrá) = 65 db CW / x12,5 LaSound (modrá) = 66 db CW 50+50/155 2x12,5 LaSound (modrá) = 65 db CW /265 2x15 LaFlamm = 71 db CW 50+50/155 2x12,5 LaSound (modrá) Rw = 65 db CW /265 2x15 LaFlamm = 71 db 5

6 1.1 Požadavky ČSN na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách Stavební konstrukce Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku) Požadavek podle ČSN , Tabulka 1, R' w, D nt,w v db Doporučení pro zvýšenou zvukovou izolaci podle ČSN , Tabulka 5, R' w, D nt,w v db TZZI I TZZI II Vhodná konstrukce Lafarge Rodinné domy, terasové, řadové a dvojdomy Stropy Stěny Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny obytné místnosti bytu Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu Všechny místnosti v sousedním domě Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu CW 75/100 Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu x12,5 LaSound (modrá) = 50 db Všechny obytné místnosti bytu Všechny místnosti v sousedním domě CW 50+50/155 2x12,5 LaSound (modrá) = 65 db CW /265 2x15 LaFlamm = 71 db 68 2) Hotely a zařízení pro přechodné ubytování Všechny místnosti dalších jednotek 52 Stropy Společně užívané prostory (chodby, schodiště apod.) Restaurace a jiné provozovny s provozem do hod Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu Restaurace a jiné provozovny s provozem i po hod (L A,max 85 db) 62 Ložnicový prostor ubytovací jednotky Všechny místnosti dalších jednotek 47 CW 50/100 2x12,5 LaSound (modrá) = 56 db Stěny Společně užívané prostory (chodby, schodiště apod.) Restaurace a jiné provozovny s provozem do hod CW 75/125 2x12,5 LaGyp = 54 db CW 50+50/155 2x12,5 LaSound (modrá) Rw = 65 db Restaurace a jiné provozovny s provozem i po hod (L A,max 85 db) 62 CW /265 2x15 LaFlamm = 71 db Nemocnice, zdravotnická zařízení Stropy Stěny Lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod. Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory Hlučné prostory (kuchyně, tech. zařízení) L A,max 85 db Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory Hlučné prostory (kuchyně, tech. zařízení) L A,max 85 db Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu CW 50/100 2x12,5 LaSound (modrá) = 56 db CW /265 2x15 LaFlamm = 71 db 6

7 Stavební konstrukce Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku) Požadavek podle ČSN , Tabulka 1, R' w, D nt,w v db Doporučení pro zvýšenou zvukovou izolaci podle ČSN , Tabulka 5, R' w, D nt,w v db TZZI I TZZI II Vhodná konstrukce Lafarge Školy a vzdělávací instituce Učebny, výukové prostory 52 Stropy Společné prostory, chodby, schodiště 52 Hlučné prostory (dílny, jídelny) L A,max 85 db 55 Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) L A,max 90 db 60 Stěny Učebny, výukové prostory Učebny, výukové prostory 47 Společné prostory, chodby, schodiště 47 Hlučné prostory (dílny, jídelny) L A,max 85 db 52 CW 50/100 2x12,5 LaSound (modrá) Rw = 56 db CW 50/100 2x12,5 LaSound (modrá) = 56 db CW 100/150 2x12,5 LaSound (modrá) = 59 db Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) L A,max 90 db 57 CW 50+50/155 2x12,5 LaSound (modrá) = 65 db Administrativní a správní budovy, firmy Kanceláře a pracovny s běžnou administrativou, Kanceláře a pracovny chodby a pomoc. prostory 47 Stropy Kanceláře a pracovny, přilehlé chodby a pomocné prostory Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo pro činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem Závisí na skladbě nosné konstrukce stropu Kanceláře a pracovny s běžnou administrativou, Kanceláře a pracovny chodby a pomoc. prostory 37 CW 50/75 1x12,5 LaSound (modrá) = 47 db Stěny Kanceláře a pracovny, přilehlé chodby a pomocné prostory Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo pro činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem CW 75/125 2x12,5 LaGyp = 54 db CW 75/125 2x12,5 LaSound (modrá) = 58 db 1) Pouze pro starou zástavbu, zejména pro panelovou technologii, pokud neumožňuje dodatečná zvukově izolační opatření. 2) Vyžaduje individuální návrh specialisty - akustika. 7

8 1.2 Předběžný návrh konstrukce podle DIN 4109 Základní předpoklady Předběžně lze vzduchovou neprůzvučnost zabudované konstrukce určit postupem podle normy DIN Základním předpokladem pro získání reálného výsledku je zahrnutí veškerých bočních cest zvuku, vestavěných svítidel a elektroinstalačních krabic. Montáž musí být provedena podle montážních pokynů výrobce a musí být trvale kontrolována dozorem. Jakékoliv netěsnosti jsou nepřípustné. Pokud nelze s dostatečnou spolehlivostí výše uvedené splnit, je třeba před realizací provést zkušební stěnu a stanovit její parametry měřením. Platí to zvláště v případě nedostatečných vstupních dat pro výpočet, u stěn s prostupy potrubí nebo elektroinstalace, u stěn s okenními otvory, nebo u stěn v jejichž dutině jsou vedeny zdravotní instalace. Po dokončení montáže může být vzduchová neprůzvučnost ověřena dodatečným měřením na hotové konstrukci. Takové měření může být požadováno investorem jako nejspolehlivější průkaz zvukově izolačních parametrů konstrukce. Postup stanovení vzduchové neprůzvučnosti Početní stanovení predikované hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti R w se provádí podle DIN 4109, Přílohy 1. Pro sádrokartonové stěny doporučuje Lafarge Gips průkaz pro skeletové stavby. Výsledná výpočtová hodnota vážené stavební neprůzvučnosti R w,r se určuje z výpočtové hodnoty vážené laboratorní neprůzvučnosti,r dělící konstrukce a z výpočtových hodnot vážených podélných vzduchových neprůzvučností R L,w,R navazujících stavebních konstrukcí. Vzorec zní: R w,r Výpočtová hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti se zahrnutím bočních cest zvuku přes navazující konstrukce v db,r Výpočtová hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti dělící konstrukce v db R L,w,R,i Výpočtová hodnota vážené stavební podélné vzduchové neprůzvučnosti i-té navazující konstrukce v db n Počet navazujících konstrukcí (zpravidla n = 4) Hodnota,R se odvodí z výsledků laboratorních měření neprůzvučnosti dělící konstrukce odečtením redukce 2 db. Početní stanovení vážené podélné stavební vzduchové neprůzvučnosti R L,w,R,i se provádí podle následujícího vztahu: R L,w,R,i Výpočtová hodnota vážené podélné vzduchové neprůzvučnosti i-té navazující konstrukce v db S T Plocha dělící konstrukce v m 2 S 0 Vztažná plocha v m 2 (pro stěny S 0 = 10 m 2 ) I i Společná délka styku mezi dělící a navazující konstrukcí v m I 0 Vztažná délka v m (pro stěny 2,8 m, pro stropy 4,5 m) Pro místnosti s výškou mezi 2,5 a 3,0 m a hloubkou ca 4,0 5,0 m může být předchozí vztah zjednodušen na: R L,w,R,i = R L,w,R,i Hodnoty nebo,r a R L,w,R,i jsou pro jednotlivé stavební konstrukce uvedeny v katalogu dílů v DIN 4109 nebo mohou být převzaty z údajů výrobců. Potřebné hodnoty pro sádrokartonové konstrukce lze najít v kapitole 1.5 této brožury. Posouzení se provede porovnáním s požadovanou normovou hodnotou DIN 4109: R w,r R w,norm Při posouzení podle ČSN je možno hodnotu R w,r navýšit o 2 db tj.: R w = R w,r + 2 R w,norm 8

9 1.2 Předběžný návrh konstrukce podle DIN 4109 Početní příklad výpočtu výsledné stavební vzduchové neprůzvučnosti R w,r Dělící konstrukce Stavební konstrukce Příčka s jednoduchou spodní konstrukcí, s dvojvrstvým opláštěním např. CW 100/150/2-12,5 LaSound/LaPlura Průkaz neprůzvučnosti Neprůzvučnost v db Laboratorní měření,r = 57 Připojení k boční stěně 1 Vnější stěna Masivní stěna, Příloha 1 k DIN 4109, plošná hmotnost = 350 kg/m 2 tab. 25, řádek 4 (interpolace) R L,w,R = 60 Připojení k boční stěně 2 Vnitřní stěna Lehká příčka, připojení pomocí Lwi profilů Příloha 1 k DIN 4109, tab. 32, řádek 4 R L,w,R = 75 Připojení ke stropu Strop, železobeton tl. 180 mm, Příloha 1 k DIN 4109, tab. 25, řádek 5 plošná hmotnost = 400 kg/m 2 (interpolace) R L,w,R = 60 Připojení k podlaze Příčka stojí na nosné stropní konstrukci, potěr přerušen Příloha 1 k DIN 4109, tab. 29, řádek 3 R L,w,R = 70 Hodnota 1 Hodnota 2 Hodnota 3 Hodnota 4 Hodnota 5 Dělící kce Přípoj. stěna 1 Přípoj. stěna 2 Přípoj. strop Přípoj. podlaha,r (1) 57 db R L,w,R,1 (2) 60 db R L,w,R,2 (3) 75 db R L,w,R,3 (4) 60 db R L,w,R,4 (3) 70 db Rozdíl = 15 db K1: Korekce = 0,1 db Rozdíl = 10 db K1: Korekce = 0,4 db Menší hodnota 2 / 3 minus K1 Menší hodnota 4 / 5 minus K2 (6) 59,9 db (7) 59,6 db Rozdíl = 0,3 db K3: Korekce = 2,9 db Rozdíl = 0,3 db K4: Korekce = 2,9 db Menší hodnota 6 / 7 (8) 56,76 db minus K3 R w,r = menší hodnota 1 / 8 53,8 db minus K4 Korekce pro stupňovité adiční schéma Rozdíl hodnot 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 K (db) 3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 Rozdíl hodnot 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0 15,0 K (db) 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Pro výpočet můžete využít kalkulátor, který je k dispozici na 9

10 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Zvuková izolace: porovnání masivní a montované stěny Montované a masivní stěny mají odlišné zvukově izolační chování. Zatímco masivní stěna musí mít k dosažení dobré neprůzvučnosti vysokou plošnou hmotnost, závisí zvuková izolace montované sádrokartonové stěny na odlišných faktorech: Plošná hmotnost opláštění Ohybová tuhost opláštění Vzdálenost mezi vrstvami opláštění Vyplnění dutiny izolačním materiálem Profily (materiál a vzdálenost) Neprůzvučnost sádrokartonové stěny je ovlivněna rezonanční a koincidenční frekvencí. Rezonanční frekvence je v největší míře určena vzdáleností vrstev opláštění a leží v oblasti nízkých frekvencí. U konstrukcí se vzdáleností vrstev opláštění mezi 50 a 100 mm je rezonanční frekvence pod hranicí 100 Hz. Koincidenční frekvence závisí na ohybové tuhosti desek opláštění. Způsobuje propad neprůzvučnosti, který se u sádrokartonových desek nachází v oblasti ca 3150 Hz. Optimální sádrokartonová deska pro zvukovou izolaci má vysokou plošnou hmotnost a nízkou ohybovou tuhost jako např. zvukově izolační modrá deska LaSound. Při porovnání masivní konstrukce se sádrokartonovou stěnou je zjevné, že při lehčím konstrukčním systému a výrazně menší tloušťce stěny je dosaženo stejné vážené neprůzvučnosti. Montovaná stěna Lafarge CW 75/125/2-12,5 LaSound se stavební tloušťkou pouze 125 mm dosahuje stejné neprůzvučnosti jako 240 mm tlustá masivní stěna s objemovou hmotností 1750 kg/m 3. Sádrokartonová stěna má tedy při stejných zvukově izolačních vlastnostech přibližně poloviční tloušťku a výrazně nižší hmotnost. Rozdílný průběh hodnot neprůzvučnosti je znázorněn v diagramu. Koincidenční propad montovaných sádrokartonových stěn leží na okraji váženého frekvenčního rozsahu (3150 Hz) a rezonanční frekvence pod váženým rozsahem (< 100 Hz). Oba efekty tak nemají významný vliv na relevantní stavebně fyzikální frekvenční rozsah. Proto může být se sádrokartonovými konstrukcemi s výrazně menšími tloušťkami stěn získána cenná bytová a kancelářská plocha. Sádrokartonové konstrukce nacházejí použití také při akustickém zlepšování stropů a stěn jako podhledy, suché a předsazené stěny. Upozornění Také zvláštní řešení jako např. stěnová zúžení a šachtové stěny mohou být realizována s velmi vysokými hodnotami neprůzvučnosti. 10

11 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Neprůzvučnost montovaných stěn Lafarge Všechny standardní konstrukce Lafarge Gips byly odzkoušeny nezávislými akreditovanými zkušebními instituty. Navíc nabízí Lafarge Gips další hodnoty. Početní průkaz je založen na modelu, který byl vyvinut mezinárodně uznávaným institutem a ověřen podle zkušebních měření provedených v Německu. Je tedy možno pro každou montovanou příčku Lafarge Gips stanovit na vyžádání informativní hodnotu neprůzvučnosti. Vliv provedení Lafarge Gips provádí zkoumání vlivu nejrůznějších provedení pomocí řady testů ve vlastním technickém vývojovém centru a v nezávislých zkušebních institutech. Aby bylo dosaženo optimálních výsledků musí být montáž provedena s náležitou péčí a pod kvalifikovaným dozorem. Zvukově těsné připojení vyžaduje následující kroky: Profil opatřený těsnící páskou v tloušťce minimálně 3 mm musí být upevněn na navazující konstrukci bez netěsností. Profily musí být oboustranně utěsněny k navazující konstrukci pružným tmelem. Sádrokartonové desky Lafarge v oblasti připojení zatmelit proti dělící pásce nebo utěsnit vhodným pružným tmelem. Pro tmelení je třeba použít LaFillfresh B. U vícevrstvého opláštění musí být spáry spodních vrstev desek zcela vyplněny. Akustická zkušební komora Izolační materiál musí vyplňovat celou tloušťku dutiny stěn a musí být zajištěn proti sesunutí. Izolace musí mít měrný odpor proti proudění vzduchu r minimálně 5 kpas/m 2 a měrnou hmotnost alespoň 15 kg/m 3. Šrouby je nutno umisťovat minimálně 5 mm od stěny profilu. Detailům a připojením je třeba věnovat pozornost již při projektování. Zvuková izolace může být podstatně zhoršena prostupy kabelů, kabelovými kanály, připojením na lehké fasády, okny, kluzným připojením nebo stínovou spárou. 11

12 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Montované stěny Lafarge se standardními deskami Konstrukce Označení konstrukce Opláštění Tloušťka desek d mm Tloušťka izolace a mm Vážená neprůzvučnost db Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým opláštěním LaGyp nebo LaFlamm CW 50/75/1-12,5 1 x 12, CW 75/100/1-12,5 1 x 12, CW 100/125/1-12,5 1 x 12, Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaGyp nebo LaFlamm CW 50/100/2-12,5 2 x 12, CW 75/125/2-12,5 2 x 12, CW 100/150/2-12,5 2 x 12, Příčky s dvojitou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaFlamm CW 50+50/155/2-12,5 2 x 12,5 2 x CW 75+75/205/2-12,5 2 x 12,5 2 x CW /255/2-12,5 2 x 12,5 2 x Poznámky Montované stěny s opláštěním LaGyp nebo LaFlamm dosahují velmi dobrých hodnot neprůzvučnosti. Současně nevyžadují drahé zvláštní profily. Standardní příčky s jednoduchou spodní konstrukcí dosahují vážené neprůzvučnosti 55 db, příčky s dvojitou spodní konstrukcí 66 db. Doporučené výrobky 12

13 Montované stěny Lafarge s deskami LaSound - modrá zvukově izolační deska Konstrukce Označení konstrukce Opláštění Tloušťka desek d mm Tloušťka izolace a mm Vážená neprůzvučnost db Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým opláštěním LaSound CW 50/75/1-12,5 1 x 12, CW 75/100/1-12,5 1 x 12, CW 100/125/1-12,5 1 x 12, Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaSound CW 50/100/2-12,5 2 x 12, CW 75/125/2-12,5 2 x 12, CW 100/150/2-12,5 2 x 12, Příčky s dvojitou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaSound CW 50+50/155/2-12,5 2 x 12,5 2 x ) CW 75+75/205/2-12,5 2 x 12,5 2 x ) CW /255/2-12,5 2 x 12,5 2 x ) 1) Z důvodu velmi vysoké neprůzvučnosti je třeba připojení k navazujícím konstrukcím zatmelit proti pružné dělící pásce, aby byly redukovány zvukové mosty navazující stěnou. V případě požadavků na požární odolnost může být spára mezi deskou a navazující stěnou vyplněna kamennou vlnou. Poznámky Pro obzvláště vysoké požadavky má Lafarge Gips k dispozici zvukově izolační modrou desku LaSound. Disponuje vysokou plošnou hmotností ca 11 kg/m 2 při současné nízké ohybové tuhosti. Je tak možno překonat neprůzvučnost standardních konstrukcí až o 5 db. Stěny s deskami LaSound nevyžadují žádné zvláštní izolace nebo zvukově izolační profily. Doporučený výrobek S deskami LaSound mohou být příčky tenčí. Standardní konstrukce s LaGyp tloušťky 150 mm, vážená neprůzvučnost 55 db Příčka s LaSound tloušťky 100 mm, vážená neprůzvučnost 56 db 13

14 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Montované stěny Lafarge s deskami LaPlura Konstrukce Označení konstrukce Opláštění Tloušťka desek d mm Tloušťka izolace a mm Vážená neprůzvučnost db Příčky s kovovou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaPlura (obě vrstvy přišroubovány k profilu) CW 50/100/2-12,5 2 x 12, CW 75/125/2-12,5 2 x 12, CW 100/150/2-12,5 2 x 12, Příčky s kovovou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním LaPlura (spodní vrstvy přišroubovány k profilu, vrchní vrstvy přisponkovány ke spodním deskám) CW 50/100/2-12,5 2 x 12, CW 75/125/2-12,5 2 x 12, CW 100/150/2-12,5 2 x 12, Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí s jednovrstvým a dvojvrstvým opláštěním LaPlura (obě vrstvy přišroubovány k profilu) HW 60/85/1-12,5 1 x 12, HW 60/90/ x HW 100/125/1-12,5 1 x 12, HW 100/130/ x HW 60/110/2-12,5 2 x 12, HW 100/150/2-12,5 2 x 12, Poznámky Sádrokartonová deska LaPlura s jádrem vyztuženým dřevěnými vlákny a impregnovaným nabízí řešení pro nejvyšší namáhání. Deska z tvrdé sádry vykazuje výjimečně velkou povrchovou tvrdost. Ve srovnání se zvukově izolační modrou deskou LaSound poskytuje ještě vyšší plošnou hmotnost ca 12,8 kg/m 2. Zlepšení zvukové izolace lze dosáhnout, když vrchní vrstvy nejsou přišroubovány k profilu ale jsou přisponkovány ke spodní vrstvě (pozor na maximální dovolenou výšku stěny). Doporučený výrobek Neprůzvučnost příček s deskami LaPlura je srovnatelná s příčkami z desek LaSound. 14

15 Zúžení stěn a výpočtový model Pro připojení sádrokartonové příčky k lehké vnější fasádě je často k dispozici pouze úzký sloupek. V takovém případě je nutno stěnu ukončit zúžením. Poněvadž má zúžení menší tloušťku než příčka, dosahuje zpravidla nižší neprůzvučnosti. To musíme zohlednit v návrhu. Pomocí vložky z ocelového nebo olověného plechu můžeme neprůzvučnost zúžení zlepšit natolik, že odpovídá neprůzvučnosti příčky. Dopad zúžení na zvukovou izolaci mezi místnostmi je dán více faktory: Neprůzvučnost dělící konstrukce Poměr ploch dělící konstrukce / zúžení Tloušťka zúžení Použité materiály Připojení zúžení k fasádě a příčce Příklady zúžení stěn Vzhledem k množství vlivů je zřejmé, že nelze testovat všechny kombinace provedení. Průkaz může být proveden na výpočtovém modelu, a tak lze doporučit nejvýhodnější konstrukční řešení pro dané individuální požadavky. Pro použitý výpočetní model bereme v úvahu dva ovlivňující faktory: 1. Neprůzvučnost zúžení. Lafarge Gips má k dispozici testy některých zúžení stěn provedených v nezávislých akreditovaných institutech. Testy byly provedeny ve zkušební komoře pro dveře, protože vzhledem k malým rozměrům se tyto podmínky nejvíce blíží skutečnosti. Pomocí těchto testů bylo prokázáno, že výpočetní model pro stanovení neprůzvučnosti dvojvrstvých stavebních konstrukcí poskytuje i v oblasti malých konstrukcí spolehlivé výsledky. 2. Výsledná neprůzvučnost zúžení a příčky. Typ Provedení 12,5 mm LaSound 20 mm izolace 15 mm LaWall 12,5 mm LaSound 20 mm izolace celoplošné kašírování 15 mm LaWall 12,5 mm LaSound 10 mm izolace celoplošné kašírování 15 mm LaWall 9,5 mm LaGyp 12,5 mm LaSound 1,0 mm ocel 30 mm izolace 1,0 mm ocel 2x12,5 mm LaSound 20 mm LaMassiv 2,0 mm ocel 10 mm izolace 2,0 mm ocel 20 mm LaMassiv 15 mm LaPrima 2,0 mm ocel 10 mm izolace 2,0 mm ocel 15 mm LaPrima Tloušťka mm Hodnota v db Ukázalo se, že ke stanovení výsledné neprůzvučnosti příčky a zúžení může být použit stejný vztah jako pro stěny s dveřmi nebo okny podle Přílohy 1 k DIN V mezinárodním technickém vývojovém centru Lafarge byla testována série příček s různými zúženími. Výsledky potvrdily uvedený postup. Na tomto výpočetním základě může Lafarge Gips sestavit na míru řešení zúžení stěn při specifických požadavcích projektů a individuálních okrajových podmínkách. Doporučený výrobek 15

16 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Příklady provedení zúžení stěn Poznámky Netěsné připojení a zvukové mosty mohou významně zhoršit neprůzvučnost zúžení stěny. Oblast připojení musí být dokonale utěsněna. Fasádní sloupek Šroub do plechu samovrtný Pružný tmel s osvědčením požární odolnosti LaFillfresh Připojovací těsnění LaFlamm Základní variantou je provedení připojení pomocí oddělených úhelníků. Neprůzvučnost se výrazně zlepší při utěsnění zvukového mostu přes ohybově tuhý CW profil. L12 WA GR03 Ocelový plech Ocelový úhelník LaMassiv Izolace z minerálních vláken dle ČSN EN Rychlostavební šroub TN Kluzné zúžené připojení typ 58-1, kluzný styk u příčky CW profil Rychlostavební šroub TN Požární odolnost LaFillfresh I zúžení stěn zajišťují bezpečnou požární odolnost. Šroub do plechu samovrtný Pružné utěsnění Ocelový plech LaSound Připojovací těsnění LaSound Podle požadavků jsou k dispozici konstrukce s požární odolností 30 a 90 minut. Zúžení stěn s požární odolností jsou v oblasti fasády připojeny kluzně. Nedochází tak k přenosu sil do příčky. Rychlostavební šroub TN Ocelový úhelník Fasádní sloupek LaSound LaGyp Izolace z minerálních vláken dle ČSN EN CW profil Rychlostavební šroub TN L12 WA GR04 Kluzné zúžené připojení typ 80-4, kluzný styk u fasády L12 WA GR03 Kluzné připojení k fasádnímu sloupku 16

17 Šachtové stěny Lafarge Konstrukce Označení konstrukce Opláštění Tloušťka desek d mm Tloušťka izolace a mm Vážená neprůzvučnost db Šachtové stěny s dvojvrstvým opláštěním bez izolace S-CW 50/75/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm bez 34 S-CW 50/75/2-12,5 2 x 12,5 LaSound bez 36 S-CW 50/93/ x 18 LaFlamm + 1x25 LaMassiv bez 36 S-CW 50/90/ x 20 LaMassiv bez 36 S-CW 50/100/ x 25 LaMassiv bez 37 Šachtové stěny s dvojvrstvým opláštěním s izolací S-CW 50/93/ x 18 LaFlamm + 1x25 LaMassiv S-CW 50/90/ x 20 LaMassiv S-CW 50/100/ x 25 LaMassiv S-CW 100/125/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm S-CW 100/125/2-12,5 2 x 12,5 LaSound S-CW 100/150/ x 25 LaMassiv Poznámky Šachtové stěny se s výhodou používají jako požárně odolná dělící konstrukce kabelových a instalačních šachet. Často musí splňovat také zvukově izolační požadavky, protože vzduchotechnické a potrubní instalace způsobují akusticky rušivý hluk. Pro efektivní projektování byla akusticky testována různá provedení šachtových stěn Lafarge. Neprůzvučnost dalších provedení šachtových stěn viz brožura šachtové stěny Lafarge L31 L33. Pro klidnější bydlení! 17

18 1.3 Zvuková izolace montovaných stěn Lafarge Bezpečnostní příčka Lafarge Poznámky Bezpečnostní příčka Lafarge se skládá ze standardních profilů a oboustranného dvojvrstvého opláštění požárními deskami LaWall s kašírováním plechem. Sádrokartonové desky o tloušťce 15 mm jsou celoplošně kašírovány ocelovým plechem tloušťky 0,26 mm. Při požadavcích na neprůzvučnost je třeba do dutiny vložit izolaci tloušťky 80 mm třídy reakce na oheň minimálně A2. Neprůzvučnost = 55 db Zlepšení zvukové izolace lze dosáhnout jednostranným přelepením příruby profilu připojovacím těsněním. Použitím této úpravy se dosáhne zvýšení neprůzvučnosti bezpečnostní příčky o 3 db. Neprůzvučnost = 58 db L18 BW P01 Bezpečnostní příčka; 2x15 mm LaWall s kašírováním plechem Obvodová stěna Lafarge Poznámky Obvodová stěna může být bez problémů provedena metodou suché stavby. Z důvodu průběžného oddělení spárou odpadá vliv bočního přenosu navazující konstrukcí. Konstrukce dosahuje neprůzvučnosti minimálně 71 db. Hodnota byla negativně ovlivněna mezní hodnotou zvukové komory. Ve skutečných stavebních podmínkách může být dosaženo vyšší neprůzvučnosti! Řešení pro vysoké zvukově izolační požadavky od = 69 db. L26 GAW P01 Obvodová stěna; Dřevěná spodní konstrukce; vícevrstvé opláštění 18

19 Příčka pro kina Lafarge Poznámky Příčky v kině musí splňovat zvláštní požadavky na zvukovou izolaci. Vzhledem k jejich vysoké neprůzvučnosti, je obtížné měřit je v akustické zkušebně, a proto se navrhují pomocí simulace. Výsledky byly potvrzeny akustickým měřením po dokončení přímo na stavbě. Pro provedení velkých výšek stěn byly použity k vzájemnému spojení obou řad profilů speciální akusticky oddělující spojky. Příčky pro kina jsou individuálním speciálním řešením. Ve fázi projektování by měly být veškeré požadavky a detaily odsouhlaseny akustikem, projektantem nebo zkušeným architektem a investorem. Technický poradce Lafarge Gips je k dispozici při vývoji vyhovujícího řešení. L19 KW P01 Příčka pro kina Lafarge; 2x12, mm LaFlamm Vážená neprůzvučnost příček pro kina Lafarge (orientační hodnoty) Typ a tloušťka stěny a Opláštění Strana 1 Strana 2 mm Tloušťka izolace z minerálních vláken Neprůzvučnost db CW 50+50/260/12, x LaFlamm 12,5 + 1 x LaFlamm 18 1 x LaFlamm 12,5 + 1 x LaFlamm 18 2 x x CW75+75/330/ 12, , x LaFlamm 12,5 + 1 x LaFlamm 18 2 x LaFlamm 12,5 + 1 x LaFlamm 18 2 x x CW /420/ x LaFlamm x LaFlamm 18 2 x LaFlamm x LaFlamm 18 2 x x CW /500/ x LaFlamm x LaFlamm 18 2 x LaFlamm x LaFlamm 18 2 x x

20 Materialbedarf 1.4 Zvuková izolace und střech Leistungsbeschreibung Důležité poznámky ke zvukové izolaci Poznámky ke zvukové izolaci pro střešní systémy Lafarge Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodových plášťů budov jsou stanoveny v ČSN v závislosti na ekvivalentní hladině akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m před fasádou. Zdrojem dat pro zatížení vnějším hlukem mohou být hlukové mapy nebo odbory životního prostředí a stavební úřady. Pro stropy obytných místností, které tvoří současně horní ohraničení budovy a pro střechy a střešní šikminy obytných podkroví platí také požadavky na obvodové pláště budov dle ČSN Je-li tepelná izolace střechy ze zvukově pohltivého materiálu, pak konstrukce zpravidla splní i požadavek na zvukovou izolaci. V případě podkroví s více byty musí stavební neprůzvučnost mezibytových stěn splňovat příslušný požadavek ČSN Je třeba vzít v úvahu veškeré boční cesty zvuku, zde zvláště podélné vedení střešním pláštěm. Přitom má významný vliv zvukově izolační schopnost vnitřního obkladu střechy a izolace dutin. Dobré zvukové izolace lze dosáhnout následujícími opatřeními: dvojité opláštění vnitřního obkladu utěsněné připojovací spáry vyplnění dutin izolací z minerálních vláken v co možná největší tloušťce položení vrstvy izolace z minerálních vláken nad dělící stěnu jako pohltivé přepážky rozdělení průběžných konstrukčních prvků jako např. střešních latí, a střešního obkladu v místě dělící stěny Podstatný vliv na zvukovou izolaci mají následující parametry: Dřevěný obklad na pero a drážku vede ve srovnání se sádrokartonem ke zhoršení o 5 7 db. Upevnění obkladu přes pružné profily může ve srovnání s běžným upevněním na střešní latě přinést zlepšení vážené neprůzvučnosti až o 2 db. Neprůzvučnost střešní konstrukce se mění v závislosti na tloušťce použité tepelné izolace. Provedení záklopu střechy je výhodné zvláště pokud má být zlepšena neprůzvučnost v nízkých frekvencích. Střešní krytina z trapézového plechu vede z důvodu nízké plošné hmotnosti k výraznému zhoršení. V případě izolace nad krokvemi je pro zvukovou izolaci rozhodující vliv přítlaku izolační vrstvy na střešní bednění. Pro optimální výsledek je třeba, aby byl přítlak co nejmenší. V případě izolace nad krokvemi z tvrdé PUR pěny je možno zlepšit zvukovou izolaci nakašírováním vrstvy minerální vlny nebo měkké dřevovláknité desky. 20

21 Poznámka Základní skladba střešní konstrukce byla testována s různými tloušťkami izolace a s různými vnitřními obklady ze sádrokartonových desek Lafarge. Betonové střešní tašky; výrobek Braas Frankfurter Pfanne Plošná hmotnost = 41 kg/m 2 Střešní latě a kontralatě 30 x 50 mm Pojistná hydroizolační fólie 0,5 mm Krokve z rostlého dřeva 200 x 80 mm, délková hmotnost = 8 kg/m Izolační plst z minerálních vláken, výrobek Isover Integra ZSF, 70 mm, měrný odpor proti proudění vzduchu r = 9,1 kpa.s/m 2 Parotěsná fólie 0,2 mm Rozměry mm Skladba konstrukce Neprůzvučnost db Skladba střechy bez záklopu 70 mm 24 x 48 mm 1 x 12, 5 mm 160 mm 24 x 48 mm 1 x 12,5 mm 200 mm 24 x 48 mm 1 x 12,5 mm 200 mm 24 x 48 mm 2 x 12,5 mm Izolační plst z minerálních vláken mezi krokvemi Parotěsná fólie 46 Dřevěné latě Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 10,2 kg/m 2 Izolační plst z minerálních vláken mezi krokvemi Parotěsná fólie 49 Dřevěné latě Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 10,2 kg/m 2 Izolační plst z minerálních vláken mezi krokvemi Parotěsná fólie 50 Dřevěné latě Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 10,2 kg/m 2 Izolační plst z minerálních vláken mezi krokvemi Parotěsná fólie 53 Dřevěné latě Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 19 kg/m 2 Skladba střechy se záklopem 21 mm 200 mm 24 x 48 mm 1 x 12,5 mm Dřevovláknité desky, výrobek Isofloc Celit 4D Izolace z celulózy Isofloc L mezi krokvemi Parotěsná fólie Dřevěné latě Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 8,8 kg/m mm 200 mm 27 mm 12,5 mm Dřevovláknité desky, výrobek Isofloc Celit 4D Izolace z celulózy Isofloc L mezi krokvemi Parotěsná fólie Pružné Hut profily Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 8,8 kg/m mm 200 mm 15 mm 12,5 mm Dřevovláknité desky, výrobek Isofloc Celit 4D Izolace z celulózy Isofloc L mezi krokvemi Parotěsná fólie OSB desky Sádrokartonové desky, plošná hmotnost 8,8 kg/m

22 Materialbedarf 1.5 Vedlejší cesty und šíření zvuku Leistungsbeschreibung Poznámky Zvukově izolační vlastnosti konstrukce jsou vedle přímého přenosu zvuku významně ovlivněny podélným šířením zvuku navazujícími konstrukcemi. Zdroj zvuku Cesty přenosu zvuku Příjem zvuku Příjem zvuku Zdroj zvuku Průběžná podlaha Podélné šíření zvuku lehkými konstrukcemi lze výrazně omezit rozdělením opláštění v místě dělící stěny. Podélná neprůzvučnost sádrokartonových stěn v různých variantách provedení je uvedena v následujících tabulkách. Podélná neprůzvučnost masivních konstrukcí je podstatně ovlivněna jejich plošnou hmotností. Hodnoty jsou uvedeny v Příloze 1 DIN Podélné šíření zvuku zavěšenými podhledy závisí na opláštění, položené izolaci a případném použití přepážek. Podélná neprůzvučnost uvedená v posledním znění Přílohy 1 DIN 4109 je založena na nových výzkumech. Zlepšení podélné neprůzvučnosti plovoucích potěrů lze dosáhnout rozdělením až do úrovně hrubé. Podélná neprůzvučnost viz DIN Podlaha s dělící spárou Přerušená podlaha Podélné šíření zvuku připojením k podlaze 22

23 Podélná neprůzvučnost příček Lafarge Opláštění v místě styku mm Opláštění R L,w,R 1) db 1 x 12,5 průběžné Sádrokartonové desky dle DIN popř. dle ČSN EN x 12,5 průběžné Sádrokartonové desky dle DIN popř. dle ČSN EN x 12,5 rozdělené Sádrokartonové desky dle DIN popř. dle ČSN EN x 12,5 přerušené pomocí LWi profilů Sádrokartonové desky dle DIN popř. dle ČSN EN x 12,5 přerušené pomocí LWi profilů Sádrokartonové desky dle DIN popř. dle ČSN EN 520 >75 1) Výpočtová hodnota podle Přílohy 1 DIN 4109 Podélná neprůzvučnost masivních konstrukcí Plošná hmotnost kg/m Podélná neprůzvučnost navazující konstrukce R L,w,R v db 23

24 1.5 Vedlejší cesty šíření zvuku Podélná neprůzvučnost stropních podhledů Lafarge Příklad provedení Plošná hmotnost podhledu Vážená podélná neprůzvučnost R L,w,R 2) v db pro celoplošně položenou izolaci z minerálních vláken tloušťky s D v mm kg/m Příčka je připojena k podhledu, průběžné opláštění > 8, > 17 1) Příčka je připojena k podhledu, opláštění rozdělené spárou > 8, > 17 1) Příčka je připojena k masivnímu stropu, podhled s přerušeným opláštěním a spodní konstrukcí > 17 1) > 8, Příčka je připojena k podhledu, průběžné opláštění, pohltivá přepážka z minerální vlny, b 300 mm, měrný odpor proti proudění vzduchu 8 kpa.s/m 2 > ) Opláštění je provedeno jako dvojvrstvé. 2) Výpočtová hodnota dle Přílohy 1 DIN 4109, Změna A2 (únor 2006). Podélná neprůzvučnost masivních stropních konstrukcí Plošná hmotnost kg/m Podélná neprůzvučnost navazující konstrukce R L,w,R v db 24

25 Podélná neprůzvučnost připojení k podlaze Příklad provedení Cementový, anhydritový nebo magnesitový potěr R L,w,R db litý asfalt Příčka je založena na plovoucím průběžném potěru 55 Příčka je založena na plovoucím potěru rozděleném spárou 70 Plovoucí potěr v místě příčky přerušen 25

26 Materialbedarf 1.6 Konstrukční detaily und Leistungsbeschreibung Důležité poznámky Už při návrhu zvukově izolačních konstrukcí může projektant udělat řadu chyb. Dobrý projekt je levnější než drahá sanace! Kromě toho doporučujeme u náročných staveb akustické měření ve vzorové zkušební místnosti. Můžeme tak přímo sledovat jednotlivé vlivy a případně přijmout opatření ke zlepšení. Netěsnosti nebo zvukové mosty mohou vznikat např. v prostupech kabelů, kabelových kanálech, připojeních na lehké fasádní pláště, průběžných okenních parapetech, kluzných připojeních nebo stínových spárách a způsobovat výrazné zhoršení zvukové izolace. Při projektování i provádění je třeba věnovat pozornost zvláště některým detailům. Stínové spáry Stínové spáry u příčky mají při kvalitním provedení (vzduchově utěsněném), vzhledem ke své malé ploše, jen malý vliv na zvukovou izolaci. Dveře Pokud jsou ve stěně dveře je třeba vzít v úvahu, že neprůzvučnost je ovlivněna nejslabším prvkem konstrukce. Výsledná neprůzvučnost složené stěny s dveřmi se posuzuje postupem uvedeným v ČSN pozn. 4 k tabulce 1. Prostupy potrubí a kabelů V případě prostupů potrubí a kabelů může být zapotřebí provést zvláštní opatření. Zavěšený podhled s dostatečnou zvukovou izolací a/nebo tlumič zvuku potrubí mohou pomoci ke snížení hlučnosti. Přesná predikce očekávané zvukové izolace je v této situaci obvykle nemožná. Zřízení vzorové zkušební místnosti a následné měření přímo na místě vede k bezpečnému stanovení neprůzvučnosti. Elektroinstalační krabice Vliv jednotlivě osazených krabic může být zanedbán, pokud je dutina za krabicí vyplněna izolací nebo se provádí osazení do sádrového lože. Okenní parapety Pokud jsou od stěny požadovány zvukově izolační parametry musí být věnována pozornost průběžným stavebním konstrukcím např. parapetům nebo parapetním kanálům. Tyto je třeba v místě stěny rozdělit. 26

27 Kluzné připojení ke stropu Výrazný vliv mají kluzná připojení ke stropu, protože i při správném provedení nejsou vzduchotěsná. Ochranný rohový profil Natloukací hmoždinka Připojovací těsnění Rychlostavební šroub TN Sádrokartonová deska Lafarge LS DA MD04 Kluzné připojení ke stropu bez požární odolnosti LaForm opláštění kartonem Sádrokartonový pás LaForm UW profil CW profil Čím lepší je zvuková izolace dělící konstrukce, tím víc se projevuje vliv netěsností. U konstrukcí s vysokou neprůzvučností může zhoršení dosáhnout až 5 db. U konstrukcí s jednovrstvým opláštěním lze počítat se snížením o 1 až 3 db. Nesprávně provedená kluzná připojení, např. se zbytečně velkými netěsnostmi, mohou neprůzvučnost zmenšit ještě více. Natloukací hmoždinka Ochranný rohový profil Připojovací těsnění Sádrokartonový pás Rychlostavební šroub TN Sádrokartonová deska Lafarge Separační páska LaFillfresh LaForm opláštění kartonem UW profil CW profil LS DA MD08 Kluzné připojení k masivnímu stropu Dilatační spáry Ochranný rohový profil Dilatační spáry provedené vzduchotěsně, např. s přesazeným opláštěním, mají při správné realizaci jen malý vliv na neprůzvučnost. Šroub do plechu CW profil Rychlostavební šroub TN LS BF02 Dilatační spára s přesazeným opláštěním Sádrokartonová deska Lafarge 27

28 Materialbedarf 2. Stavební akustika und Leistungsbeschreibung Kročejová neprůzvučnost Kročejový zvuk a hladina akustického tlaku kročejového zvuku! Zvuk šířící se pevnými tělesy vzniká mechanickými účinky na stavební konstrukce, šíří se dál, a je vyzařován v sousední místnosti. Kročejový zvuk je vedle zvuku šířeného vzduchem druhou důležitou oblastí stavební akustiky. Popisuje přenos zvuku, který vzniká přímým účinkem na podlahu. Zvuk šířící se pevnými tělesy může vznikat od chůze, ale i od pádu předmětů na podlahu nebo od přesunu nábytku. Nejdůležitější termíny a veličiny v oblasti kročejové neprůzvučnosti: L n,w - Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku. Pro místnosti se společnou celou plochou stropu se zkoušenou podlahou, nebo kde zkoušená podlaha je součástí společné části stropu, která je menší než plocha stropu při pohledu z přijímací místnosti (vertikální přenos z horní do spodní místnosti). L nt,w - Vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku. Pro místnosti, kde zkoušená podlaha nebo strop není součástí společného stropu (diagonální popř. horizontální přenos nebo přenos ze spodní do horní místnosti). Vedlejší cesty šíření zvuku Vybuzený kročejový zvuk se šíří také navazujícími stavebními konstrukcemi. Tyto vedlejší cesty jako např. netěsnosti u prostupů, vzduchotechnická vedení atd. musí být zohledněny při návrhu. Ve fázi návrhu a projektu se při posuzování používají změřené nebo vypočtené laboratorní hodnoty Ln,w a provádí se přibližný přepočet na vážené stavební hladiny L n,w. Norma ČSN umožňuje použít jednoduchého vztahu L n,w = + k 2. Korekce k 2, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku může být pro předběžný návrh uvažována v rozmezí 0 až 2 db. Pro přesnější predikci vlivu vedlejších cest výpočtem lze použít metodu ČSN EN Změřená nebo vypočtená laboratorní hodnota normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku. ΔL w - Snížení hladiny kročejového zvuku. ΔL w představuje zlepšení ekvivalentní vážené hladiny akustického tlaku kročejového zvuku dosaženého přidáním podlahové vrstvy (např. plovoucího potěru) podle DIN Vážené normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku, určené podle ČSN EN ISO z třetinooktávových hodnot, změřených podle ČSN EN ISO nesmí v chráněných místnostech překročit hodnoty požadavků stanovených v uvedené tabulce. 28

29 2.1 Požadavky ČSN na kročejovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) Bytové domy Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny obytné místnosti bytu Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku) Požadavek podle ČSN , Tabulka 1, L' n,w, L' nt,w v db Doporučení pro zvýšenou zvukovou izolaci podle ČSN , Tabulka 5, L' n,w, L' nt,w v db TZZI I TZZI II Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu Všechny místnosti druhých bytů včetně příslušenství 55 / 58 1) Společné prostory domu Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody Místnosti s technickým zařízením s hlukem: L A,max 80 db 80 db < L A,max 85 db Provozovny s hlukem L A,max 85 db: s provozem max do hod s provozem i po hod Provozovny s hlukem 85 db < L A,max 95 db s provozem i po hod 38 Rodinné domy, terasové, řadové a dvojdomy Nejméně jedna obytná místnost bytu Všechny obytné místnosti bytu Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu Hotely a zařízení pro přechodné ubytování Ložnicový prostor ubytovací jednotky Nemocnice, zdravotnická zařízení Lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod. Školy a vzdělávací instituce Učebny, výukové prostory Všechny místnosti v sousedním domě Všechny místnosti dalších jednotek 58 Společně užívané prostory (chodby, schodiště apod.) 58 Restaurace a jiné provozovny s provozem do hod 53 Restaurace a jiné provozovny s provozem i po hod (L A,max 85 db) 48 Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory Hlučné prostory (kuchyně, tech. zařízení) L A,max 85 db Administrativní a správní budovy, firmy Kanceláře a pracovny Kanceláře a pracovny, přilehlé chodby a pomocné prostory Učebny, výukové prostory 58 Společné prostory, chodby, schodiště 58 Hlučné prostory (dílny, jídelny) L A,max 85 db 48 Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) L A,max 90 db Kanceláře a pracovny s běžnou administrativou, chodby a pomoc. prostory Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo pro činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem 1) Pouze pro starou zástavbu, zejména pro panelovou technologii, pokud neumožňuje dodatečná zvukově izolační opatření

30 Materialbedarf 2.2 Kročejová neprůzvučnost und Leistungsbeschreibung systémů Lafarge Kročejová neprůzvučnost dřevěných trámových a masivních stropů V rámci série akustických testů v nezávislém akreditovaném zkušebním institutu byly provedeny zkoušky s různými zavěšenými podhledy a suchými podlahami ve spojení s rozličnými skladbami nosných stropních konstrukcí. Výsledky vzduchové neprůzvučnosti u dřevěných trámových stropů dosahují až 64 db, u masivních stropů potom až 71 db. Normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku naměřená u dřevěných trámových stropů je od 53 db, u masivních stropů dokonce od 44 db. Standardní systémy Lafarge Gips mohou zajistit splnění požadavků pro všechny obvyklé oblasti použití. Měření podle nejnovějších evropských norem V sérii akustických testů byly brány v úvahu také postupy podle nejnovějších evropských norem: Kromě zkoušek rozličných skladeb podlah a podhledů ve spojení s masivním železobetonovým stropem, bylo také zjišťováno chování suchých podlah ve spojení s normovým směrným dřevěným trámovým stropem podle ČSN EN ISO s nebo bez zavěšených podhledů. Zatímco doposud byl normový postup stanovení snížení hladiny kročejového zvuku možný pouze pro masivní stropy, můžeme nyní podle výše uvedené normy zjišťovat vliv opatření pro snížení hladiny kročejového zvuku také ve vztahu k dřevěnému trámovému stropu. Pro lepší srovnatelnost výsledků byl za základ zvolen nosný strop s obkladem na dřevěných latích. Při následných měřeních byly dodatečné zavěšené podhledy jednoduše montovány pod obklad. Navíc byly provedeny testy založené na nosném stropu se záklopem a násypem. Evropské normy přinášejí také v oblasti vzduchové neprůzvučnosti stropů nové možnosti: Od roku 2006 existuje poprvé evropská norma, která dovoluje posouzení zlepšení vzduchové neprůzvučnosti přidanou konstrukční vrstvou: ČSN EN ISO 140 Akustika Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách, Část 16, Laboratorní měření zlepšení vzduchové neprůzvučnosti přídavnou konstrukcí. Aby bylo možno vyjádřit akustické působení suchých podlah v kombinaci se zavěšenými podhledy, byly pro každou konstrukční skladbu provedeny testy vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO a normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku podle ČSN EN ISO Dále byly stanoveny hodnoty zlepšení vzduchové neprůzvučnosti podle ČSN EN ISO a snížení hladiny kročejového zvuku podle ČSN EN ISO a -11 vlivem podhledů a/nebo suchých podlah. Protože účinek suché a zavěšeného podhledu závisí na nosné stropní konstrukci, jsou skladby nosných stropů přesně popsány v následující tabulce: 30

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 4-7 8-9 10-16 17-18 19

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 8 Ochrana proti hluku 8.1 Úvod Požadavky na ochranu proti hluku, který se šíří do budovy z exteriéru, vyplývají z přípustných hlukových limitů v chráněných místnostech uvnitř stavby a venkovní hladiny

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu.

MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. MILT-BLS Mobilní posuvné stěny MILT-BLS umožňují rychlé dispoziční změny prostoru při zachování vysokých požadavků na akustickou pohodu. KANCELÁŘ PRAHA Kováků 24 150 00 Praha 5 Tel.: 225 067 945 KANCELÁŘ

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Podlahy CZ leden 2013 Podlahy

Podlahy CZ leden 2013 Podlahy Podlahy CZ leden 2013 Podlahy Úvod Jednou z nejdůležitějších konstrukcí ve stavebním objektu jsou podlahy jakožto lícová povrchová úprava nosné stropní konstrukce, která slouží k přenášení užitného zatížení

Více

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY Akustické prvky na stěně akustický podhled nestačí? Dosažení nejlepší akustické kvality

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST VZDUCHOTĚSNOST DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ ATELIERU DEK V POSLEDNÍCH ČTYŘECH LETECH PROVEDLO MĚŘENÍ TĚSNOSTI METODOU BLOWER-DOOR TEST NA VÍCE NEŽ 150 OBJEKTECH. DVĚ TŘETINY MĚŘENÝCH

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. OTVOROVÉ VÝPLNĚ II. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY

podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY NOVÉ stropní AKUSTICKÉ podhledy + = from LIKO-S PODHLEDY SÍDLO FIRMY A VÝROBNÍ ZÁVOD je VE SLAVKOVĚ U BRNA Spojení příček a podhledů je současným vrcholem našeho vývoje. Tento systém garantuje akustické,

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více