Z OBSAHU: Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZEPTALI JSME SE LETEM NEJEN POČÁTECKÝM SVĚTEM CO VÁS ZAJÍMÁ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU: Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZEPTALI JSME SE LETEM NEJEN POČÁTECKÝM SVĚTEM CO VÁS ZAJÍMÁ?"

Transkript

1 Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek Pivo dělá hezká těla to vám bude tvrdit každý skalní pivař. A že pivo je s českým národem už navždy spjato, dokazuje řada faktů. Například ve spotřebě piva nemáme ve světě konkurenci. Ročně vypije každý z nás 162 l piva, Němci 123 l, Angličané 99 l, Slováci 93 l, Američané 83 l. První obyvatelé na území dnešní ČR, kteří vařili pivo, byli Keltové. Ti však vařili pivo doslova ze všeho, co rostlo z pšenice, ječmene, ovsa, prosa i čočky. Do piva přidávali také halucinogenní bylinky. Zvyk, dochucovat pivo chmelem, přinesli až ve 4. st. n. l. Slované. Z piva se vařili polévky, omáčky, připravovala se na něm masa, pekl se pivní štrůdl, vyráběl se pivní sýr. V různých variantách se pivem i léčilo. Šalvějové pivo upevňovalo zuby v dásních, rozmarýnové léčilo z trudnomyslnosti. O pivu hovoří v dobrém i lékaři. Působí příznivě na srdce i na cévy, povzbuzuje chuť k jídlu, podporuje trávení, konzumenti piva většinou nemívají ledvinové kamínky. Z kvasnic a sladu přecházejí do piva vitamíny řady B. Pro svou iontovou vyváženost, obsah některých minerálů, vysoký obsah vody jej lékaři doporučují i když obsahuje alkohol. Za zdraví prospěšné se považuje denní dávka 1/3 až 1/2 litru. Problémem je nerovnoměrné rozdělení spotřeby mezi obyvatelstvem. Některým se nedostává prospěšná dávka, jiní ji několikanásobně překračují. V současné době je na světě přibližně pivovarů, v nichž se vyrábí druhů piva. V našem okrese vyrábí pivo Bernard v Humpolci a Pivovar Poutník Pelhřimov, ale bývaly doby, kdy se pivo vařilo v každém městě. Vařit pivo bylo jedním ze základních měšťanských práv. Pro Počátky stanovil roku 1577 Adam z Hradce zvláštním privilegiem přesné podmínky vaření a čepování piva. Várečné právo se vztahovalo jen na domy na náměstí (30). Toto právo vykonávali občané ve sklepích svých domů, teprve později byl založen pivovar PRÁVOVÁ- REČNÉHO MĚŠŤANSTVA v POČÁTKÁCH. V domě č. 8 dnešní kino (foto). Jako rok založení se uvádí Před I. svět. válkou i během jejího trvání pivovar dobře prosperoval. Počátecké pivo zásobovalo široké okolí, vozilo se dokonce i do Vídně. Za války využívala část produkce také armáda. Po I. sv. válce se výroba piva postupně snižovala, až se nakonec z pivovaru stala jen stáčírna třeboňského piva a sklad. Pro zajímavost stojí uvést, že v roce 1928 provozovalo v Počátkách svou živnost 12 hospodských. Budova pivovaru chátrala až do 50. let, kdy se začalo jednat o převodu na město a přestavbě na kulturní stánek. Společnost PRÁVOVÁREČNÉHO MĚŠŤANSTVA ukončila svou činnost při poslední valné hromadě v roce Z počáteckého pivovaru se dochovaly jen lahve s nápisem a 2 krabice dokumentů v muzeu. Ucelená historie našeho pivovaru nebyla ještě nikdy zcela zpracována. (JIZ) Z OBSAHU: cena 5,- Kč ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZEPTALI JSME SE LETEM NEJEN POČÁTECKÝM SVĚTEM CO VÁS ZAJÍMÁ? PROGRAM KINA POČÁTKY 70 LET CHOVATELSTVÍ V POČÁTKÁCH HISTORIE NEMOCNICE ZÁZRAKY PŘÍRODY KULTURA 1

2 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Obchodní firma ELDACO s.r.o. se sídlem Olšany 212, Rousínov plánuje postavit dvě větrné elektrárny (VE) v lokalitě nad Vescí, směrem k Hornímu Vilímči. Se záměrem výstavby VE je spojena i výstavba podzemního elektrického napojení na distribuční síť JČE a.s., stavba rozvodny a úprava plochy kolem VE. Zvolená větrná elektrárna VESTAS V 90 2,0 MW dánské výroby je běžným typem používaným po celém světě. Několik stovek jich pracuje v Německu, v Dánsku, v Holansku i v Rakousku to jistě vypovídá něco o dostatečné technické vyspělosti. Vzhledem k povětrnostním podmínkám v okolí Počátek se očekává dobrá ekonomická návratnost. Ploch se stejnou nebo lepší povětrnostní situací je na území ČR asi 30%. Nesmí se však na nich nacházet les nebo chráněná krajinná oblast. Stavba VE není navržena v lesním porostu ani na plochách určených k výstavbě, neomezí zemědělskou činnost. Ukončení provozu VE se plánuje po 20 letech. Obě větrné elektrárny jsou dvě štíhlé věže s moderním designem vysoké 105 m, ukončené trojlistem o průměru 90 m, většinu doby se pohybující. Rotor může pracovat s variabilním počtem otáček. Jde o pomaloběžný stroj s otáčkami v rozmezí 8 17 ot./min. Zapínací rychlost větru je 4m/s, průměrná pracovní rychlost je 13m/s, vypínací (maximální) rychlost je 25m/s. Po překročení této rychlosti dojde k automatickému zabrždění a odstavení stroje. Úhel nastavení listů je regulován, takže je vždy optimálně přizpůsoben větrným podmínkám. Listy rotoru jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice vyztužené skelným vláknem. Mechanická energie je od rotoru přenášena hlavním hřídelem přes převod na generátor. Průměr pozemní příruby je 4m, průměr vrcholové příruby je 2,3m. Věž je zakotvena do základu ve formě železobetonové desky 15,5m x 15,5m a výšce 1,9m. Základ je pod terénem překryt zeminou. Vedle každé věže bude vytvořena zpevněná plocha o rozměrech 35m x 20m, která bude sloužit jako parkoviště pro servis, v době výstavby na ni bude pracovat jeřáb. Pro příjezd jeřábu a obsluhy budou zpevněny stávající polní cesty. Základ sloupu bude pod zemí, ze země bude vyčnívat pouze věž zábor půdy bude 13m 2. Připojení k vysokému napětí bude pod zemí. Nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou VE by byl časově omezený. Samotná montáž věže proběhne během dvou týdnů za účasti dvou jeřábů. Riziko havárie VE je minimální. Jednotlivé komponenty VE jsou konstruovány pro minimálně 120 tisíc provozních hodin v drsných povětrnostních podmínkách (20 let). Technická zařízení mají vlastní bezpečnostní systémy jištění. Při úniku oleje z převodovky je zajištěno svedení oleje tubusem věže do základové části, aby nedošlo k průniku do okolní půdy. Z katastrofických vizí je možno vzít v úvahu pouze pád letadla na VE. U starších typů VE docházelo ke světelným zábleskům z listů rotoru při slunečném počasí. Díky používání matných barev lze vznik discoefektů vyloučit. Dále se může objevit pohyblivý stín, způsobený listy rotoru za slunečního svitu. V našem případě je i tento jev vyloučen vzhledem ke vzdálenosti plánované stavby od obydlí. Studie Evropské komise uvádí zajímavou skutečnost: výstavbou VE budou vznikat nová pracovní místa (samotná výroba VE, jejich přeprava, montáž, projekce, kontrola, atd.). Z výsledků výzkumu v Nizozemí (Winkelmann) nebyl zjištěn prokazatelný vliv VE na hnízdění ptáků ani ptáků přilétajících za potravou. Průměrný počet kolizí není větší než počet ptáků zabitých na silnicích a je menší než počet nehod s el. vedením. 97% ptáků se VE vyhnou nebo volí průlet mezi lopatkami. Nízká frekvence otáček je příznivá pro orientaci ptáků a vyhnutí se střetu. Při plánované výšce věže budou nejčastěji ptáci volit podlet. K jejich orientaci poslouží též osvětlení VE. Ptáci stejně odhadnou nebezpečí, pokud budou chtít volit list rotoru jako odpočinkové či lovecké stanoviště. I při nečinnosti rotoru se budou lopatky mírně natáčet po větru, plocha k usednutí bude tedy minimální. Rotor váží kolem 40 tun, každý si dovede představit, že při zapnutí se takový kolos dá do pohybu velmi pozvolna, odpočívající ptáci tak nebudou překvapeni. Výzkum provedený u dolnosasských majitelů mysliveckých revírů ukázal: 66% myslivců udává, že se zvěř blízkosti VE nevyhýbá a že si všechny druhy zvěře na přítomnost nového objektu zvykly, přičemž doba přivykání byla udávaná od 1 měsíce do 5 let. 20% myslivců udává, že se zvěř této lokalitě vyhýbá. Příčinou je jednak hluk, pohyblivý stín a zvýšený provoz. Intenzita hluku je v souvislosti s VE bedlivě sledována. Při provozu vznikají 2 druhy zvuků. Mechanický, jehož zdrojem je převodovka a elektrické části strojovny a aerodynamický, který vzniká při obtékání vzduchu kolem listů rotoru. Tento hluk má typický charakter svistu. V Dánsku byla v roce 1991 publikována hlučnost VE v jednotlivých vzdálenostech. 150m - 45,3dB; 160m - 44,7dB; 200m - 42,9dB; 300m - 39,4dB; 400m - 36,9dB. Jako rušivý se konkrétní zvuk jeví až tehdy, když jeho hladina je o několik db vyšší než je hladina zvuků v pozadí. Jak lidské ucho vnímá zvuk? 10dB - práh slyšitelnosti; 40dB - tikot budíku ze 2 metrů; 70dB - poslech televize; 80dB - vysavač; 90dB - mixér; 110dB - rockový koncert. Aerodynamický hluk trojlistého rotoru s menším počtem otáček bude nižší než je hluk dvojlistého rotoru s větším počtem otáček. V současné době musí hladina hluku VE splňovat normu stanovenou hy- 2

3 gienickými předpisy (Nařízení vlády č. 502/2000 Sb o ochraně zdraví). Nejvyšší přípustná hladina hluku ve venkovních prostorách je ve dne 50dB a v noci 40dB. Úroveň hluku jako námitka proti větrné energetice nemá rozhodující význam, bývá zbytečně nadhodnocována. Principiálně je možné, že VE může působit rušivě na elektromagnetické vlnění v jejím okolí, což může snížit kvalitu televizního nebo radiového signálu. Teoreticky může vznikat interference vlivem odrazu, rozptylu a difrakce elektromagnetického vlnění. U větrné elektrárny EXIT 315 v lokalitě Dlouhá Louka nebylo však měřením zjištěno, že by její činnost kvalitu TV signálu ovlivnila. Z estetického hlediska bývají VE hodnoceny jako přijatelné a vzhledově působivé objekty. Anketa provedená v Hannoveru zjistila, že na 56% dotázaných nepůsobí VE rušivě, 42% odpovědělo že krajinu oživují a 2% uvedlo, že působí rušivě. Toto hledisko nepůjde nikdy objektivně zhodnotit, ale vnímáme ještě při vycházce krajinou ta obrovská monstra železných stožárů vysokého napětí nebo betonová sila dominující vesnicím? Firma ELDA- CO nabízí obci, která souhlasí s umístěním VE podíl na tržbách. Při zahájení stavby jednorázovou odměnu ve výši ,- Kč a další následující roky ,- Kč. To je jistě příjemný, ale určitě ne jediný důvod, proč bychom se neměli větrné energetice bránit. Mysleme na budoucnost. Větrná elektrárna je ekologicky nejčistší výrobou, využívá obnovitelný zdroj energie, neprodukuje odpad, nevytváří skleníkové plyny, neničí krajinu, může vytvářet nová pracovní místa. Všechny tyto informace jsem čerpala z dostupných materiálů a z posudku, který vypracovala Energetická agentura Vysočiny. Dne 11. září zorganizovalo město Počátky zájezd do Rakouska, aby si mohli občané Počátek na vlastní oči prohlédnout fungující VE a vznést případné dotazy k pracovníkům firmy ELDACO. Tuto akci využilo 31 občanů z Počátek, Vesce, H. Vilímče, Prostého. VE stojí asi 30 km od Mikulova za rakouskou vesnicí Prinzendorf. Na velké planině jich stojí rovných 19. Je to impozantní pohled, trochu jak sci-fi. Nás zajímalo 9 nejvyšších stožárů, protože to jsou typy Vestas V 80 2,0 MW (vysoké 100m, list 40m) - u nás by měla stát Vestas V 90 2,0 MW (vysoké 105m, list 45m). Vál docela silný vítr asi 10-13m/s. Stáli jsme u paty stožáru a ohlušoval nás pouze silný vítr. Došli jsme po poli asi 300 m po větru a slyšeli kromě větrného pozadí i hukot elektrárny, který připomíná zvuk hodně vzdáleného a vysoko letícího letadla. V úpatí jedné VE se poklidně pásly tři srny. Jednotlivé VE jsou od sebe vzdálené asi 400 m, aby si nebraly vítr a měly své záběrové pole. Jak jsme se dozvěděli, větrná elektrárna stojí 70 mil. Kč. Žádný investor si nedovolí riskovat a místním obyvatelům zatajovat nějaké skutečnosti. Investor musí získat nejen stavební povolení, ale také souhlas od hygieny kvůli naměřené hlučnosti, vyjádření od radiokomunikací, od vojáků BESEDA V úterý 21. září se konala v místní sokolovně beseda o větrných elektrárnách. Zúčastnilo se jí přibližně 80 občanů z Počátek a okolních obcí. Informace o větrných elektrárnách podávali zástupci firmy ELDACO z Brna. V diskusi převládaly příspěvky emotivní nad věcnými. Sál byl naplněn pouze odpůrci větrné energetiky, kteří sice elektřinu používají, ale nezáleží jim na tom, jakým způsobem se vyrábí. Po následující měsíce bude v Počáteckém zpravodaji zřízena nová rubrika s názvem Větrné elektrárny. Prosíme spoluobčany, aby posílali či přinášeli své podepsané příspěvky, názory, dotazy. Třeba zrovna nedostatek objektivních informací vyvolává obavy občanů z případných negativních vlivů větrných elektráren. (JiZ) KINO POČÁTKY říjen 2004 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. SHREK 2 USA 2004, 91 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING, ŠÚP Nový animovaný film Shrek 2 navazuje na děj Oskarem ověnčeného prvního Shreka. V pokračování se Shrek, Oslík a princezna Fiona vydávají vstříc novým dobrodružstvím, při nichž se setkají s mnoha postavami z pohádek. sobota a 18 hod. ŽIVOT S HELENOU USA 2004, 119 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÉ TITULKY Co nejvíc potřebujeme, nemusí být vždycky to, co máme. Helena (Kate Hudson) si užívá života, o jakém vždy snila, její kariéra v modelingové agentuře je na vzestupu. Její bezstarostný životní styl změní jediný telefonát. sobota a 20 hod. HLEDÁ SE NEMO USA 2003, 101 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING, VSTUP: 20,- Animovaná pohádka od W. Disneye. V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry žije ve svém bezpečném a odlehlém příbytku ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo. I s malou rybičkou mohou být velké starosti. pondělí a 16 hod. HŘÍŠNÝ TANEC 2 USA 2003, 86 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY, ŠÚP Vášeň a salsa v žáru havanských nocí! Katey přijíždí s rodiči na Kubu, kde se setká s Javierem, který je vynikajícím tanečníkem. Společně tančí na pláži a navštěvují hříšný taneční klub, kde se provozuje hříšný tanec sobota a 20 hod. KRÁL ARTUŠ USA 2004, 130 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY, ŠÚP Legenda o králi Artušovi znovu ožívá. V hlavních rolích Clive Owen a Keira Knightley Historikové po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi. Historický velkofilm USA. sobota a 20 hod. MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2 USA 2004, 99 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY Bývalý nájemný zabiják Jimmy Tulipán Tudeski (Bruce Willis) pomáhá svému kamarádovi, zubaři Nicholasi Ozovi Oseranskymu (Matthew Perry) osvobodit manželku Cynthii (Natasha Henstridge), kterou unesla mafie. sobota a 20 hod. KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK Horní ulice 87, Počátky CZ-39464, tel./fax: , 3

4 Letem nejen počáteckým světem AKUSTIKA SÁLU SOKOLOVNY VYŘEŠENA? Pokud patříte k návštěvníkům hudebních vystoupení, zábav či plesů, vždycky si postesknete nad špatnou akustikou v sále sokolovny v porovnání se starým sálem. Že to ale zřejmě není jen vinou staronového sálu přesvědčilo vystoupení Vlčnovjanky v sobotu Nebyl jsem sám, kdo se radoval z perfektního výkonu kapely, zpěváků i moderátora, ale neméně i z výkonu zvukaře, který dokázal ozvučit tak, že jsme mohli vnímat každý hrající nástroj i zpěváky nejen v sólových partech. Z toho zřejmě vyplynula i neopakovatelná atmosféra mezi kapelou a posluchači, zmíněna i kapelníkem Vlčnovjanky v regionálním tisku. Zkrátka bezchybné po všech stránkách. Navíc lidové ceny pohybující se nepatrně nad cenou nákupní. Kdo přišel nelitoval. Navíc díky iniciativě Kulturního zařízení města Počátek, které preventivně připravilo zvukovou aparaturu, mohla si i část návštěvníků, která po skončení koncertu tolik nespěchala domů, zazpívat a posléze i zatančit při reprodukovaných lidovkách a dalších skladbách všeho druhu. To se líbilo i muzikantům Vlčnovjanky, kteří slyšeli naše vyzpěvování, když stěhovali své nástroje do autobusu. FRK SETKÁNÍ Město Počátky zorganizovalo akci, při které by si občané mohli v příjemném prostředí, s dobrou hudbou posedět, pobesedovat. V pátek 10. září vyhrávala Počátecká dechovka v sále sokolovny, kde už na návštěvníky čekali představitelé města (Ing. Třebický, Ing. Hrnčířová, Ing. Rudišar) ochotni zodpovědět dotazy či vyslechnout připomínky. Důchodci měli vstup zdarma, ostatní občané dobrovolné. Škoda, že této příležitosti využilo poměrně málo zájemců. Příjemný večer s hudbou tancem a občerstvením prožilo společně asi 50 občanů. A ti jistě nelitovali a dobře se bavili do pozdních nočních hodin. (JiZ) SPROSTÝ JAKO DLAŽDIČ Toto úsloví se v žádném případě nedá použít pro pracovníky devatera řemesel. Totiž ty, kteří jako zaměstnanci Vodotechnických služeb Počátky předlažďují část Školní ulice zmíněnou před časem v Počáteckém zpravodaji jako Hory, doly. Z vlastní nepatrné zkušenosti vím, že i když se tato práce jeví jako lehká, je náročná. Protože se okolo těchto dlaždičů občas mihnu, nezbývá, než je veřejně pochválit, žádné obhroublé výrazy! Naopak vzorná kolegiální spolupráce, tak ať se vám práce daří i nadále a zima nepřikvačí příliš brzy. FRK 70 let chovatelství v Počátkách Na začátku minulého století má drobnochovatelství v Počátkách již dlouhou tradici. Téměř v každé chalupě chovali králíky, holuby, husy, kachny a pro zábavu i ptactvo. Hlavní podnět k chovatelství byl dán na tehdejší dobu velmi dobře prosperujícími lázněmi Sv. Kateřina, jejichž věhlas byl znám po celých českých zemích. Majitel pan Ladislav Brdlík pro své lázeňské hosty vykupoval holoubata, králíky a drůbež, čímž dal možnost občanům z řad dělníků a malozemědělců, aby si chovem těchto zvířat přivydělali na zabezpečení svých rodin. Nemalou zásluhu na rozvoji chovatelství měl i listonoš pan Hörner, který dovážel do Počátek kvalitní chovný materiál, zabýval se prodejem, výměnou chovných zvířat a zaváděním nových druhů. Další z řady velkých propagátorů a nadšených chovatelů holubů byli panové Antonín Půlpytel a Josef Frühauf, mistři hliněného nádobí, pravděpodobně u Doupníků v Horní ulici. K nim se připojil chovatel holubů pan Janků z Moravské ulice. Všichni tito nadšenci se setkávali u Severů v Postranní uličce a Doležalů v Moravské ulici, kde mohli působit na další chovatele v rozvoji chovatelství. Nedozírné následky na chovatelství měla první světová válka. Muselo se začínat opět znovu.vždy se najdou lidé zapálení pro věc a takovým byl pan Antonín Doležal z Moravské ulice. U něho se scházeli každou neděli zájemci o holuby a on je vždy uspokojil kvalitními zvířaty. Chovatelé králíků páni Hýka, Ryšavý, Horešovský a Hrbek zavádí masná plemena králíků. Rostoucí zájem o chovatelství vedl pana Severu společně s panem Kostkou z Jihlavy k rozhodnutí, že svolávají zájemce o organizované chovatelství na den do hostince u Tůmů, v současné době dům č. 181 na Mariánském náměstí. Na této ustavující schůzi bylo přítomno 12 chovatelů a 5 hostů. Předsedou se stal pan Karel Severa,jednatelem Klement Kalina a pokladníkem Otto Bureš. O několik let později a to byl založen spolek chovatelů poštovních holubů,jehož předsedou byl zvolen pan Maršálek. Další těžkosti vyvolala druhá světová válka, ale přesto byla v počátkách pořádána všeobecná výstava holubů, králíků, exotického ptactva a raritou byl párek medvídků mývalů. V této době na okresech Kamenice nad Lipou a Pelhřimova podobný spolek neexistuje. Počínaje rokem 1950 jsou v rámci májových oslav pořádány pravidelné výstavy drobného zvířectva. Členská základna spolku se začala utěšeně rozrůstat. Postupně vznikají spolky i v okolí (např. Žirovnice, Kamenice nad Lipou, Jindřichův Hradec, Nová Včelnice, Janštejn) a do nich přecházejí někteří členové počáteckého spolku. Přes toto oslabení má spolek tolik členů, že 9.února 1969 se ustavuje II. samostatná organizace, která má 14 členů s předsedou Václavem Kadlecem, jednatelem a pokladníkem Karlem Kalinou, hospodářem Jaroslavem Misařem a Ladislavem Rudišarem za odbor drůbeže a králíků. Začínají se konat každoroční výstavy v areálu u sokolovny až do roku Následovaly výstavy v areálu u rybářů do roku Současně v letech 1976 až 1989 jsou pořádány výstavy exotů v sále Agrostroje. Členové organizace vystavují své chovy na výstavách jiných organizací v okolí a získávají mnoho čestných cen na vystavovaná zvířata. Také jsou pořádány zájezdy na velké chovatelské výstavy Brno,Olomouc a mezinárodní výstavu v Lipsku. Finanční zajištění organizace pomocí brigád v zemědělství (sběr kamene, sušení sena, sběr slámy) a pořádání plesů v letech Členové organizace se podílí na výkupu vajec, živých králíků, králičích kožek a vlny. V současné době má organizace pronajatou chalupu na Moravském náměstí, kde se naši členové pravidelně scházejí každou neděli dopoledne. První neděle v měsíci je vyhrazena na členskou schůzi. Počet členů postupně rostl a klesal podle vývoje společnosti až na dnešních patnáct členů, kteří prezentují svoji činnost organizace na výstavách v okolních městech a vlastní expozicí na Dni přírody. Zatím se nedaří získávat mladé chovatele. Kladně hodnotíme zájem zastupitelstva města o naší organizaci i ostatní zájmové organizace města. Výtečná spolupráce je i s Kulturním zařízením města Počátek. V čele ZOČSCH Počátky II. postupně stanuli: Václav Kadlec, Josef Trávníček, František Záboj a od roku 2000 Bohumír Jonák. Nyní připravujeme velkou výstavu exotického ptactva, která se uskuteční 23. října a 24. října v prostorách počátecké sokolovny, na kterou zveme širokou veřejnost. Doufáme,že se nám podaří touto akcí potěšit jak děti tak dospělé a možná získat nové členy do naší organizace. ZOČSCH II. Počátky 4

5 Co vás zajímá Jaký je současný dluh za likvidaci naší bývalé nemocnice? Jak dlouho se bude dluh splácet? Odpovídá: vedoucí finančního odboru Ivana Hůšová Dluh za likvidaci nemocnice činí k necelých ,- Kč. Město splácí měsíčně ,- (ročně je to ,-) a budeme jej splácet ještě téměř 8 let. Jak pokračuje jednání o budoucnosti dětské léčebny v Lázních sv. Kateřiny? Odpovídá. Starosta města Počátek ing. Jan Třebický Vlastník léčebny kraj Vysočina nás požádal o vyjádření, zda (dle zákona) do konce tohoto roku požádáme o převod léčebny na město. Zastupitelstvo města zaslalo své stanovisko z konce června kraji Vysočina.V něm jsme požadovali vyřešit nemovitosti(pozemky a stavby ) spojené se zdroji pitné vody města, deklarovali možnost převzít léčebnu očištěnou o závazky a ochotu hledat společně vhodného investora. Během prázdnin nás navštívila radní kraje pí Matějková s odborníky na majetkovou a zdravotní problematiku. Sdělila rozhodnutí kraje léčebnu prodat s tím, aby město řešilo problematiku vodních zdrojů až s novým vlastníkem. Informovali jsme ji, že pokud najdeme sami vhodného investora může být původní rozhodnutí zastupitelstva našeho města upraveno. Do doby kdy odpovídám na vaši otázku neexistuje žádná konkretizovaná nabídka investorů. Plánují se nějaké stavební úpravy sportovní haly? Odpovídá: starosta města Počátek ing. Jan Třebický Sportovní hala má více provozních a ekonomických problémů. Charakteru převážně dřevěného pláště stavby nevyhovuje klasický otop prostřednictvím teplovodních radiátorů. Vytápění haly vedením ze základní školy ve volné dny je neekonomické a provoz některých zařízení si vyžaduje úpravy. To jsou důvody, proč správce haly Vodotechnické služby města zadal zpracování projektu, jehož cílem je zlepšení jejího technického stavu. Proč stále ještě není vyřešeno dopravní značení v Horní ulici? Odpovídá: jednatel VTS s.r.o. Martin Pavlíček Dopravní značení v Horní ulici se řeší už dlouhodobě a je to především otázka financí. Značení v Horní ul. bude mít návaznost na okolní státní komunikace. Jednáme se Správou a údržbou silnic v Pelhřimově, která připravuje generální rekonstrukci Lázeňské ulice (od Zmeškalů k Agrostroji) na rok Součástí by byla i případná změna dopravního značení (změna přednosti v křižovatce u kina). Do zimy se budeme snažit v Horní ulici alespoň omezit stání po jedné straně. (JiZ) Tip na návštěvu kina HŘÍŠNÝ TANEC 2 Kino Počátky, sobota od 17 a 20 hod. Vstupné 50,- Kč film USA 2003, 86 minut, do 12 let nevhodný, české titulky Vášeň a salsa v žáru havanských nocí! Havana, listopad roku Osmnáctiletá Katey Millerová (Romola Garai) přijíždí s rodiči ze Spojených států do kubánského hlavního města, kde její otec dostal místo ve vedení místní pobočky společnosti Ford. Z poklidného života středostavovského studentky je Katey uvržena do exkluzivního prostředí Američanů, pohybujících se v luxusním hotelu Oceana. Více než toto pozlátko ji však přitahuje hrdý a cílevědomý Javier (Diego Luna), číšník, který, jak vyjde najevo, je také vynikajícím tanečníkem. Katey touží naučit se jeho styl tance a přesvědčí ho, aby se společně zúčastnili prestižní taneční soutěže v havanském kasinu Palace. Po Javierově boku poznává odlišnou, temperamentnější tvář Kuby. Společně zkoušejí na pláži a navštěvují hříšný taneční klub La Rosa Negra, kam chodí pouze místní a kde se provozuje hříšný tanec. V osudný večer jsou připraveni společně vystoupit na taneční soutěži, netuší však, že celou Kubu zanedlouho zachvátí vlna revolučního násilí Letem nejen počáteckým světem MLÁDEŽ NAŠE BUDOUCNOST? Pro počáteckou mládež slouží ke sportování denně dostupné venkovní sportoviště vedle sokolovny. Rodiče si možná říkají: To je dobře, že se ten náš kluk denně vyřádí na tartanu, třeba z něho vyroste sportovec. Jak je tedy možné, že VTS s.r.o. musely z tartanu odstranit lavičky, protože tam tito sportovci zanechávali lahve od alkoholu, nedopalky cigaret, prezervativy? Možná by se rodiče občas měli sami přesvědčit, jakému sportu jejich školou povinné dítě holduje. V letních měsících se návštěvníci Počátek pochvalně vyjadřovali o čistotě našeho města. To nás jistě těší. Přispívá k tomu dozajista i pracovník VTS s.r.o. pan J. Cervan, který by si zasloužil poděkování. Chodí s pojízdnou popelnicí a uklízí ulice. Co si však myslet o místní mládeži, která provokativně odhazuje papírky se slovy. Cervan seber to! Dokonce se neštítí vyhazovat odpad z košů, aby bylo co dělat. Slovo šikana se dnes skloňuje ve všech pádech. Na školách se každý sebemenší náznak šikany vyšetřuje. Jak je tedy možné, že školou povinné děti šikanují starou ženskou před zraky veřejnosti a nic se neděje? Paní Tarasová v Březinově ulici má vytlučená okna a takřka denně musí čelit útokům vesele se bavící mládeže. Nadávky a kamení za denního světla jsou ještě umocněny ve večerním šeru. Nemáte taky někdy pocit, že se dnes dětem víc dává, než se od nich žádá? Děti mají svá nedotknutelná práva, práva, práva. A kde jsou povinnosti? Třeba ta úplně nejzákladnější přirozená lidská povinnost neubližovat slabším, neponižovat druhého. Na této stránce teď ani nesmím zveřejnit jména výtečníků, kterých se to týká. (JiZ) TAK VÁM NEVÍM Kam zmizela pověstná družnost stovek počáteckých nejen manželských párů dnes se blížící nebo již žijící v důchodovém věku. Vždyť ještě nedávno se dokázali sejít v bezva partičkách při mnohých společenských akcích, ať už v sokolovně či Agrostroji zatančit si, zazpívat, vyřádit se zkrátka pustit žilou. Jedinečnou příležitostí byla i akce pořádaná Městem Počátky ve spolupráci s Počáteckou dechovkou v pátek v sokolovně. Slyšeli i viděli jsme naší dechovku v plné parádě se širokým repertoárem a chutí ukázat nám vše co umí. A že se jim to povedlo, o tom není pochyb. Patří jim naše uznání za bezva večer s přáním, ať jim tento, nejenom na čas náročný koníček, ještě dlouho vydrží k potěšení nás všech. Škoda jen, že tuto příležitost nevyužilo více našich obyvatel. Vstupné pro důchodce zdarma, pro ostatní dobrovolné, ceny všeho občerstvení lidové, přítomnost zástupců města včetně starosty i místostarostky, ochotných v pauzách diskutovat o problémech města i jeho obyvatel. Navíc vzorná obsluha zaměstnanců MěÚ. Tak nevím FRK PODĚKOVÁNÍ Je dobře, že se u nás najdou lidé, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. Díky tomu město Počátky ušetřilo Kč,- za zničenou lampu veřejného osvětlení v Lázeňské ulici. VTS s.r.o. děkují manželům Suchým, kteří stihli napsat SPZ nákladního auta, které lampu povalilo a odjelo. (JIZ) 5

6 Sušený tresky Již desátým rokem se podílím na pořádání dětských letních táborů. Ze začátku to byly tábory dětí z okolí evangelického sboru v Horních Dubenkách a konaly se v uprázdněných farách. Poté jsme navázali spolupráci, díky již zemřelému Mirkovi Vondrákovi, s počáteckými skauty a začali jezdit pod stany. Konečně v roce 2002 jsme s počáteckými dětmi, které se těchto táborů pravidelně účastní, založili skautský oddíl Sušený tresky a začali se scházet pravidelně, celoročně. V tom nám významně pomohl pan Josef Přeslička, který nám poskytl klubovnu a kterému alespoň takto děkujeme. K opravdovému skautingu nám ještě leccos chybí, především bychom chtěli pořádat více jednodenních i víkendových výprav. Se zvyšujícím se počtem dětí v oddíle plánujeme rozdělení na dvě družiny dle věku. V příštím roce chceme vybudovat vlastní tábořiště. K tomu všemu sháníme ještě několik spolupracovníků (tzv. nejsou lidi), nejlépe ve věku 16 a více let. Jako vedoucí pracuji já a Květa Sinkulová z Horní Vsi a to je zoufale málo. Proto prosím, burcuji, křičím a žádám, pokud máš občas chuť vypadnout někam trochu jinam, nevadí ti kouř ve vlasech,jehličí v polévce, sníh za krkem a podobné pochybné radosti, přidej se k nám. Potřebujeme tvoji pomoc. Bližší informace v lékárně. Za Sušený tresky Pavel Kešner Zázraky přírody V posledním čísle zpravodaje jsme se zabývali péčí živočichů o mláďata a dnes si něco řekneme o dalším základním instinktu všech obyvatel živočišné říše hledání obydlí nebo přístřeší. Někdy se úkryt zvířat dá stěhovat, jindy jde jen o jednorázový pelech, základy může mít pevné nebo jsou jeho stěny tvořeny dokonce živou tkání. Nejroztodivnější úkryty vyhledávají ryby např. ploskozubec havajský si vytváří domov každou noc znovu. Přespává v jakémsi sliznatém vaku, jiné ryby spí naboku, opírají se ve spánku o skalisko nebo se vtěstnají do skalní rozsedliny nebo se zavrtají do měkkého dna ale ploskozubec se vtěstná každou noc do obalu vlastní výroby. Večer totiž vylučuje průhledný rosolovitý sliz, do kterého se celý zabalí. Trvá mu to asi hodinu a ráno bývá i časově náročné vysvobození z tohoto vaku. Přesto jde o jasnou výhodu rosolovitý obal také totiž pohlcuje pach ploskozubce a chrání jej tak, že svým mohutným papouščím zobákem seškrábává organizmy ze skalisek. Určitě jste viděli v různých naučných pořadech v televizi rybu, které se říká mořský klam. Žije v tropických mořích a její pestrobarevné zbarvení jí jednoznačně identifikuje. Tato ryba žije v symbióze s mořskými sasankami, kterým se většina ryb vyhýbá. Dosud se nepodařilo vysvětlit, proč na tuto rybu jed sasanky nepůsobí. Snad sliznatý povlak na těle klauna žahadla sasanky nedráždí, možná je na tolik silný, že jím žahavé buňky neproniknou. Klaun sebevědomě vklouzne mezi chapadla sasanky, aby se tam uhnízdil a poté už odsud vyjíždí jen za potravou. Jestliže se sasanka cítí v nebezpečí, zatáhne nejen chapadla, ale do láčky ve svém těle vtáhne i rybku a klaun se tak ocitne v bezpečí jejího měkkého těla. Sasanka získává potravu tak, že svou oběť žahne. Když se něco otře o její dlouhá, třepotavá chapadla, jako pružinky z nich vystřelí drobné stočené šipky a ty vstříknou do těla oběti jed. Klaun se za bezpečné bydlení odvděčuje, že jí čistí chapadla, svými prudkými pohyby z ní odstraňuje písek a nečistoty. Pud hledání úkrytu nebo přístřeší je u všech živočichů (včetně člověka) na planetě tak silný, že jej máloco překoná. V celé živočišné říši je znám jen jediný případ,kdy parazité při ošálení hostitele spolupracují. Nahloučené larvy májek pruhovaných na stonku nejenže vypadají jako včela divoká, ale navíc vylučují i jistý feromon, takže jsou jako včela dokonce cítit. Když se samec pak pokusí se včelou spářit, larvičky, jichž bývá po hromadě až 2000, na něj nalezou. Ze svého přenašeče sestoupí v okamžiku, kdy samec narazí na skutečnou partnerku. Samice včely divoké si pak v zemi vyhloubí chodbičku, larvičky májky zaplaví její hnízdo a živí se pylem, který včela divoká sbírá. Když si někdo hledá bydlení, je jeho hlavní starostí bezpečí obydlí musí být totiž bezpečné hlavně před predátory. Zvířata však nemají zámky, klíče ani elektronické zabezpečovací systémy, za to se však někdy usazují na velmi zvláštních a nepřístupných místech. Např. racek chechtavý nebo tříprstý si staví hnízdo na uzounké skalní římse nebo na výčnělku téměř kolmého srázu. toto jeho mistrné dílko je slepené z trávy a bláta. Hnízdo racka má drobné vylepšení než u ostatních ptáků je o dost hlubší než ostatní hnízda. Vajíčka se nemohou vykutálet a mláďata se odtud jen tak nevyšplhají. Navíc mláďata racků jsou v hnízdě mimořádně klidná. Při pohledu na hnízdo orla skalního se může zdát, že je vydáno napospas predátorům a živlům. Je totiž pod důstojnost tohoto vládce oblohy a našeho největšího dravého ptáka hnízdo chránit pod nějakým převisem či větví. Své nápadné, nepořádně stavěné hnízdo mívají na skalním výčnělku či na vrcholu vysokého stromu. Ke stavbě používají větve nebo silné klacky. Nové hnízdo na skalní římse není nic víc než jen pár větví sestavených do kruhu. Orli skalní se ale každým rokem vracejí na stejné místo, takže časem vypadá hnízdo jako ohromný koš až 5 m hluboký. Vnitřek je vystlaný trávou, kapradím a další vegetací. I ve velkém hnízdě se ale najde místo jen pro jedno mládě. Orli skalní sice snášejí 2 vejce, ale starší mládě obvykle svého mladšího sourozence zabije,aby se nemuselo dělit o potravu. Dalším podivným obydlím je potápěčský zvon vodoucha stříbřitého. U vody žije celá řada pavouků,ale jen vodouch stříbřitý žije,loví a rozmnožuje se pod vodou. Tak jako potápěči si tento pavouk s sebou bere pod hladinu zásobu vzduchu. Má vlastní potápěčský zvon.samice vodoucha utká podvodní pavučinku,kterou ukotví k vodním rostlinkám. Z hladiny pak přinese vzduchovou bublinu zadníma nohama si jí přidržuje pod zadečkem. Bublinu si schová pod pavučinu,která se vyboulí vzhůru a vytvoří zvon. Samička se pro vzduch vypraví několikrát,dokud není s vytvořenou zásobou spokojena. Vydýchaný vzduch čas od času vyměňuje za čerstvý. je ve svém zvonu v bezpečí a číhá na kořist,v létě ve zvonu klade vajíčka. Nejpodivnějším úkrytem se může pochlubit ropucha australská, která žije v australském vnitrozemí (je známo,že zde neprší i několik let). Této žábě se zde daří přežít díky tomu,že si vytváří jakýsi neoprén přesně na míru. Když po období dešťů jsou z posledních tůněk jen nepatrné louže,ukládá se tato žába ke spánku.pozadu se zahrabe do bláta a zcela zmizí prohrabe se až 30 cm hluboko. Tam si nohama upěchuje dutinu asi 2x větší než je sama a usne.zpomalí se jí dech a tep až na úplné minimum,jaké je ještě drží při životě. Asi po 2 týdnech tohoto podivného spánku se jí uvolní vrchní vrstvy kůže,které vytvoří neprostupný obal kolem celého jejího těla. jen od nozder vedou do vnějšího prostředí dvě tenké rourky. Žába je výborně zajištěna proti vyschnutí a přežívá v tomto klidovém stavu do dalšího deště.probudí se,jakmile ucítí,že k ní pískem prosakuje vláha,to pak roztrhne svůj kožní vak a vyleze nahoru. Do dalšího dlouhého sucha mají tyto žáby jen pár dní musí proto bez přestání pít a lovit hmyz,aby se stačily navzájem najít, spářit, naklást vajíčka a připravit se na další dlouhé sucho. Z tohoto rozsáhlého přehledu různých možností úkrytů živočichů je patrné, že tento instinkt hledání úkrytu či obydlí je ve všech tvorech na Zemi silně zakódován a člověk jako nejrozumnější tvor na planetě by měl všem slabším druhům s budováním různých úkrytů či hnízd pomáhat. Pavel Hůša, MěÚ Počátky, úsek živ. prostředí 6

7 Zeptali jsme se Přestože sezónní práce na polích zaměstnávají všechny zemědělce, předseda místního Agrodružstva OLDŘICH JELÍNEK nám zodpověděl několik otázek. Můžete stručně představit čtenářům Agrodružstvo Počátky? Agrodružstvo Počátky vzniklo v roce 1994 a na počátku bylo 62 zakládajících členů. Dnes má družstvo 55 členů, ale pouze 19 členů je pracovně činných, ostatní jsou důchodci. Postupně se měnila nejen struktura družstva, ale i výměra obhospodařovaných pozemků. V roce 2004, tedy při 10. výročí založení, obhospodařuje družstvo ha zemědělských pozemků, z toho je 620 ha trvalých travních porostů. Pozemky se nacházejí v k.ú. Počátky, Vesce, Horní Vilímeč, Prostý, Stojčín, Heřmaneč, Léskovec a Polesí. Jaké pozemky vlastníte a co pěstujete? Zemědělské pozemky máme v nájmu, družstvo má uzavřeno 760 nájemních smluv a celková výměra se skládá ze parcel. Ročně pěstujeme na orné půdě řepku ozimou 200 ha, pšenici ozimou 260 ha, žita potravinářského 150 ha, ječmene 250 ha, ovsa 50 ha, trav na semeno 40 ha, brambor 60 ha, kukuřice 180 ha, hrachu 40 ha a dále ostatní krmné plodiny. A co živočišná výroba? V živočišné výrobě chováme 450 dojných krav s vlastním obratem stáda, v menším množství nakupujeme telata býčků pro následný výkrm, vykrmujeme brojlerová kuřata a chováme prasata na výkrm. Kolik zaměstnáváte stálých pracovníků a kolik brigádníků? V podniku trvale pracuje 75 pracovníků, z toho je 19 pracujících členů a ostatní jsou v zaměstnaneckém poměru. V živočišné výrobě je to 26 lidí (z toho 3 pracovníci ukrajinské národnosti), v rostlinné výrobě 24 lidí, v dílně 9, techniků je 12, v kuchyni pracuje 1 kuchař a 2 kuchařky, dále máme 1 hlídače, který zároveň zajišťuje i rozvoz obědů. Průměrná měsíční mzda je Kč, k tomu lze připočítat, že družstvo poskytuje sociální výhody. V letních měsících zaměstnáváme brigádníky z řad bývalých zaměstnanců, dále studenty jako pomocné síly. Na podzim pak brigádníky z řad občanů Počátek pro sběr brambor. Jak si stojí Agrodružstvo finančně? Můžete investovat? Investice v prvních letech činnosti našeho Agrodružstva byly velice skromné. Abychom udrželi činnost, převzali jsme značné úvěrové zatížení z roků předcházejících s vysokými úroky. Po zaplacení těchto úvěrů jsme částečně investovali do strojového parku pro rostlinnou výrobu. Protože v letošním roce splatíme veškeré úvěry a závazky, můžeme investovat dále. Rozhodli jsme se investovat do dobytka, a proto plánujeme výstavbu nové stáje pro dojnice v lokalitě statek. Můžete čtenářům vysvětlit, v čem se bude nový kravín lišit od těch stávajících? V této investiční akci bude vybudována nová stáj pro dojnice v počtu 170 kusů a dále nová dojírna. V rekonstrukci bude vybudována porodna pro dojnice v počtu 100 kusů a následně bude provedena rekonstrukce stávajícího kravína K 208 pro nové ustájení 200 kusů dojnic. Ustájení bude volné, boxy stelivové, dojírna bude rybinová (dojnice při dojení stojí za sebou a jsou srovnány jako šupiny z ryby). Dojit se bude 20 krav najednou a dojnice budou ve dvou řadách. Pohyb dojnic bude po celý den volný, do dojírny si každá dojnice dojde sama na ranní a odpolední dojení. Bude to pro dojnice určitá změna, protože z vazného ustájení najednou dostanou volnost. Za několik dní však rády do dojírny dojdou samy, protože samy cítí potřebu dojení. Obě stáje budou velice vzdušné, boční okna budou nezasklená, jen s protiprůvanovou sítí. Je to úplně nový trend, protože ještě před 15 lety se veškeré stáje zateplovaly, dnes se však propaguje a je to i vyzkoušené, že kráva potřebuje sucho, vzdušnost, nesmí mít průvan a zima jí vůbec nevadí. Ani v naší nadmořské výšce není trend jiný. Stáj bude splňovat veškeré požadavky a normy pro moderní ustájení. Vše je směrováno tak, aby byly vytvořeny podmínky pro pohodlí a spokojenost dojnic, usnadnění práce ošetřovatelům. Během tří let by měl být vybudován kompletní areál v tzv. statku (bývalý lihovar). Bude zde velkokapacitní seník, dvě stáje pro dojnice a porodna pro červenostrakaté plemeno dojnic, moderní dojírna s výpočetní technikou, teletník, kolna na slámu a kapacitně dostačující silážní jámy. Ovlivní tyto plány činnost ostatních kravínů? Stáje v Horní Vilímči a v Léskovci zůstanou opuštěné a těžko se pro ně bude hledat nové využití. Současný kravín v Počátkách bude fungovat jako teletník. Ve Vesci bude kravín sloužit jako odchovna jalovic, dále zde budou umístěny dojnice s pastevním odchovem, což znamená, že se nebudou dojit, ale budou u sebe mít své tele do odstavu. Výkrmna ve Stojčíně bude fungovat na 40 % své kapacity. Protože ještě předpokládáme zatravnění pozemků o výměře ha, a když k tomu ještě připočítáme novou výstavbu, klesne počet pracovních míst o 10, z toho 5 zaměstnanců dosáhne důchodového věku. Toto snížení pracovníků musí částečně hradit novou investici. Věříme, že se vám tento záměr podaří a bude to ku prospěchu celému družstvu i životnímu prostředí v našem okolí. (JiZ) Z veršů Josefa Vachka Sen starého mládence Miloval jsem dívku,o které jsem sníval. Každý večer vroucně jsem se k ní modlíval. Byla trochu jiná než ostatní ženy. Prožíval jsem s ní ráj tady na té Zemi. K nabídkám mých soků vždy zůstala němá, nikdy neřekla, že vůbec na sebe nic nemá. Splnila vždy předem,co jsem si chtěl přáti, v ní byli zakleti asi všichni svatí. Byla krásná, milá, jen se stále smála, každou noc ta víla v posteli mě hřála. Až mi kruté jitro dalo ránu pěstí, vzalo mi můj sen a s ním i moje štěstí. Mám to ale smůlu, je to věru svízel. Zase to byl jen sen, který ráno zmizel. Je taková žena vůbec někde k mání? Najít ji je dlouho moje velké přání. Josef Vachek Mateřská škola informuje: Mateřská škola zahájila letošní školní rok opět v pěti třídách. Jsou zřízeny 2 třídy předškoláků a 3 třídy pro střední a mladší věk. Celkem je do školky přihlášeno 112 dětí. Mateřská škola vyhověla přání rodičů a prodloužila provoz v polodenních třídách do 13:30 hodin. Do polodenních tříd docházejí děti maminek nezaměstnaných nebo na MD. Školné zůstává ve stejné výši tj. 130,- Kč. Tato částka se navyšuje o 80% při nedodržení termínu platby (vždy do konce kalendářního měsíce). Poplatky za stravování se prozatím nemění. Celodenní strava dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina vyjdou na 21,50 Kč. Během měsíce září byla zahájena činnost těchto zájmových kroužků: výtvarný (70,- měsíčně), sportovní (50,-měsíčně), hudební (50,- měsíčně). (JiZ) Informace pro producenty odpadů (podnikatelské subjekty) firmy SOMPO, a.s., Pelhřimov informuje, že v návaznosti na povinnosti podnikatelských subjektů i obcí (a tedy i občanů) vyplývajících ze zákona o obalech, rozšířilo své služby a kromě sběrny v Hrádku u Pacova, která je v provozu již delší dobu, je nově možno odpady předávat i na překladišti Počátky. Je zde v provozu lisovací kontejner pro příjem spalitelných obalů - neprodejné papírové a plastové obaly, textilní, dřevěné, kompozitní, kombinované obaly. Jedná se o legální způsob využití/zneškodnění, kdy původce odpadu dostane doklady vyžadované při kontrolách Českou inspekcí ŽP, která zásadně netoleruje vyhazování obalů do popelnic nebo likvidaci např. spalováním. Bližší informace poskytne v SOMPO, a.s. ing. Socha (tel ), nebo je najdete na 7

8 Ohlédnutí za turnaji v kopané: 50. Křišťál Jak je již tradicí, tak i letos v měsíci červenci proběhl na stadioně Spartaku Počátky turnaj v kopané. Protože se tentokrát jednalo o výroční 50. ročník turnaje O Křišťálový pohár, začal výbor oddílu kopané tento turnaj zajišťovat koncem loňského roku. Záměr pozvat do Počátek čtyři atraktivní soupeře se podařil. A tak v neděli, ve 13:00 hodin, mohl jubilejní Křišťál začít. Počasí pořadatele pozlobilo dešťovou přeháňkou, i přesto našlo na stadion cestu kolem 340 diváků, kterým se představila opravdu kvalitní mužstva. FC Vysočina Jihlava, účastník II.ligy, založený v roce 1948 jako sportovní kroužek PAL Jihlava. Klub se ve svých prvních čtyřiceti letech své existence pohyboval mezi I.A třídou a divizí. Další léta nastával pozvolný vzestup a až po transformaci klubu na akciovou společnost FC Vysočina Jihlava a.s. klub v soutěžním ročníku 1999/2000 postoupil do II. ligy, ve které hraje dodnes. Na našem hřišti se klub představil s novým realizačním týmem: hlavní trenér Karel Večeřa, asistent trenéra Tomáš Jansa. FK Atlantik Slovan Pardubice, účastník II. ligy vznikl v roce 2000 spojením dvou klubů a to Atlantiku Lázně Bohdaneč a Slovanu Pardubice. Tento klub se po dobu své krátké existence pohybuje v první polovině II. ligy. SK Kladno, účastník II. ligy byl založený 31.července Klub se v pozdějších letech stal jedním z našich nejlepších oddílů vůbec a kladenská oblast jednou z největších zásobáren talentů naší země. K nejzajímavějším úspěchům patří: rok Středoevropský pohár (1.kolo) SK Kladno Ambrosiana (Inter) Milán 1:1 a 3:2 (slavný postup), rok Středoevropský pohár (čtvrtfinále) SK Ferencváros Budapešť 0:6 a 4:1, rok Středoevropský pohár (2.kolo) SK Juventus Turín 2:4 a 1:2. Klub hrál od roku 1919 až do roku 1970 I. ligu, kde sehrál 741 utkání. V současné době je osobností klubu odchovanec Jan Suchopárek, který se však z důvodu zranění počáteckého turnaje nezúčastnil. SK Slavia Praha B, účastník ČFL. Mužstvo slouží jako rezerva pro první mužstvo a na našem turnaji zahajovalo přípravu na nadcházející fotbalový ročník. Na našem turnaji se ve funkci asistenta trenéra představil Luboš Kozel, bývalý hráč A mužstva. A nyní již k výsledkům na dobře připraveném trávníku : FK AS Pardubice - SK Kladno (1-0), SK Slavia Praha B - FC Vysočina Jihlava (1-2)m, utkání o 3. místo: SK Kladno - SK Slavia Praha B (2-0), finále: FK AS Pardubice - FC Vysočina Jihlava (1-0). Při zajištění turnaje různou měrou velice pomohli sponzoři, kterým touto formou děkujeme. Město Počátky, FOPO Počátky, Maso-uzeniny Vojta, Agrodružstvo, Modrá Hvězda Nekola J., Potraviny Zmeškal, Autodoprava Vopravil, Malířství Vrábel, Malířství Kysela-Parkan, VTS, Trafika Štefl, Elektra J+J, Hodinářství Brož, firma Štepon, p. Kukla Pavel, Sklenářství Norek, Pohřební služba Doležal Jar., Zelenina Smrčka, Drogerie Hernovi, Benzina Holý, Quelle, I.Kamenická, Zemní práce p. Přeslička. Malý křišťál Krátce po hlavním křišťálovém turnaji se uskutečnil netradiční Malý Křišťál, uspořádaný pro domácí mužstvo a pozvané fotbalisty ze Slovenské Lokce. Tato dvě mužstva doplnila mužstva Slavoje Žirovnice, účastníka krajského přeboru a Slovanu Kamenice nad Lipou, účastníka I.A třídy. V prvním vyřazovacím zápase vyzvali hráči místního SK Spartaku své hosty z TJ Lokca. Domácí hráči do zápasu vstoupili odpovědně a již od 7. minuty brankou M. Nováčka vedli. To však bylo vše a zápas byl do posledních minut vyrovnaný. Druhý vyřazovací zápas: Slavoj Žirovnice - Slovan Kamenice n. L. (0-2). V zápase o třetí místo se utkala sousední Žirovnice s hráči z Lokce, kteří lepšímu mužstvu Slavoje podlehli 6 : 0. A nastalo očekávané finále, ve kterém se utkali hráči místního Spartaku se zkušenějšími hráči Kamenického Slovanu. Tito své kvality také ukazovali po celý zápas i přesto, že domácí Burza M. proměnil již v 6. minutě pokutový kop za sražení Jana Krále. Slovan kontroval též z pokutového kopu ve 13. minutě. Celý zápas pak byl dovršen diváky toužebně očekávanou střelbou pokutových kopů. Tyto se lépe povedly domácím hráčům v poměru 4 : 2. Po poslední proměněné penaltě J. Králem nastal výbuch radosti z vítězství v Křišťálovém poháru, i když to byl jen malý. Kromě fotbalistů přijeli z Lokce i další hosté dechová hudba Kýčera pod vedením p. kapelníka Sivoně a také zástupci obce. Pro naše hosty byl připraven kromě turnaje i další program. Po příjezdu, ve čtvrtek 22. července 2004 ve večerních hodinách, byli přivítáni zástupci města, výborem pro partnerskou spolupráci a fotbalisty před místní sokolovnou. Po přivítání a ubytování došlo k slavnostnímu posezení v sále sokolovny. Páteční program byl zahájen výletem a prohlídkou Telče. Po návratu následovala volná prohlídka Počátek. Večerní program pak probíhal celý v sokolovně a to i pro širokou veřejnost. Zde se představila svým jednohodinovým programem Počátecká dechovka. Poté došlo na pódiu k výměně a představila se dechovka Kýčera z Lokce. Po představení obou hudebních těles byla volná zábava věnovaná navazováni bližších kontaktů. V sobotu dopoledne si hosté mohli prohlédnout Počátky z ptačí perspektivy, z věže místního kostela. Odpoledne probíhalo na stadioně. V nedělních dopoledních hodinách pak naše návštěva zamířila domů na Slovensko. Rozloučili jsme se předběžným příslibem, že za rok se opět uvidíme, tentokrát v Lokci. Turnaj Starých gard Trio fotbalových turnajů v Počátkách uzavřel 4. září ročník turnaje starých gard za účasti hráčů z Černovic, Javořice A a domácího Spartaku. Na turnaj nepřijelo přihlášené mužstvo Kunžaku, a tak jako čtvrté mužstvo se utvořilo mužstvo Javořice B. Turnaj se odehrával za pěkného počasí za přítomnosti 50 spokojených diváků. V prvním vyřazovacím zápase nastoupili hráči domácího Spartaku proti Javořici A. V jednoznačném zápase pak domácí matadoři zvítězili 5-2. Druhý vyřazovací zápas: Černovice - Javořice B 5-1. O třetí místo: Javořice A - Javořice B 4-1. Finále se pak odehrálo mezi hráči domácího Spartaku a Černovic. Zápas, který se zpočátku vyvíjel velice dobře pro domácí hráče, byl do posledních minut velmi napínavý. Šťastnější byli na konci hráči domácího Spartaku, kteří zvítězili poměrem 3:2 a stali se zaslouženými vítězi v letošním roce již druhého turnaje. Za domácí hráče stříleli góly: Melecha J. 3x, Nováček M. 2x, Chmel A. a Cypra L. KrP 8

9 Stručná historie existence nemocnice v Počátkách - 7. pokračování Tak vstoupila nemocnice v Počátkách do třetího období, období největšího rozmachu, avšak handicapovaná nedostatkem prostoru. Toto se po letech podepsalo i na její životaschopnosti. Naše republika přijala Ústavou 9. května 1945 socializaci celé společnosti, byly přijaty dekrety o znárodnění průmyslu, dolů, ale nás zajímá i zdravotnictví. Socializace se rovná zestátnění, řízení všech složek života státními orgány a formou státních organizací. V ČSR byla prováděna socializace do roku 1948 postupně, teprve po únoru 1948 a od 50.tých let nabrala na obrátkách a dokonce přestihla ostatní státy východní Evropy, mnohdy i za cenu ztrát a obětí. Socializace zdravotnictví se u nás připravovala už za války skupinou levicových lékařů, kolem doktora Nedvěda ve Výboru národní inteligence. Dr.Nedvěd sám zahynul v roce 1942 v koncentračním táboře Osvětim. Tato připravovaná koncepce, doplněná mnohými prvky sovětského modelu, pro naše poměry nevhodnými, se stala podkladem Zákona o zdravotní péči z roku Principy koncepce po stránce organizační: centrální řízení zdravotnictví shora ministerstvo zdravotnictví zdravotní odbory KNV a ONV jako orgány politické. Po stránce odborného vedení: Krajské a okresní ústavy národního zdraví tj. KÚNZ a OÚNZ a nemocnice s poliklinikou NsP jako nejnižší článek. U nás do roku 1960 v okrese Kamenice n.l. vedoucí zdravotního odboru MUDr. Severin Čejna ( ) a ředitel nemocnice v Počátkách se zdravotními obvody okresu MUDr. Poustka. Centralizované řízení a vedení zdravotnictví mělo své kladné i záporné stránky. U nás převažovaly zpočátku klady. Organizačně byl vypracován statut tří stupňů nemocnic. 1. stupeň nemocnice základní s podmínkou minimálně čtyř základních oddělení (chirurgické, interní, dětské, a gynekologicko-porodnické) s komplementem RTG, laboratoř, rehabilitace, apod. 2. stupeň nemocnice okresní 3. stupeň nemocnice krajské a fakultní Vzhledem k rychlému vědeckému a technickému rozvoji, nutné specializaci a týmové spolupráci to bylo opatření nutné a rozumné. Mnohá akutní onemocnění se již nedala řešit a léčit bez spolupráce a konsiliární pomoci a účasti několika odborníků příslušného oboru, stručně jeden primář už pro nemocnici nestačil. Prostory u nás nepřibyly, tak se muselo improvizovat. Interní oddělení se získalo poměrně snadno v počtu 45 lůžek, v budově dosavadního infekčního pavilonu, jednopatrovém, poměrně novém. (Přistavěn na jednopatrový byl v roce 1939) Potřeba hospitalizovat při infekčních onemocnění po válce ubývalo a tak byly ponechány pro tuto potřebu prozatímně jen tři pokoje v přízemí až do roku Interní oddělení bylo otevřeno v roce 1950 a primářem byl ustanoven MUDr. Miloslav Poustka, internista v Českém Brodě. Dětské oddělení bylo adaptováno v tzv. úřednickém domě naproti přes ulici (foto). V domě byly čtyři byty pro úředníky okresního a berního úřadu. Vnitřní úpravou byla v přízemí zřízena dětská ambulance a byt primáře a lékaře. V prvním patře bylo 22 dětských lůžek a 3 kojenecké boxy s řízenou termoregulací. Celý dům byl vytápěn akumulačními kamny. Primářem byl jmenován MUDr. Miloslav Brzek, lékař z Havlíčkova Brodu, od primáře Lhotáka. Otevření dětského oddělení se zúčastnil nestor české pediatrie universitní profesor Švejcar. Dětské oddělení bylo zvlášť využíváno pro vzniklé dětské ozdravovny Sv. Kateřina, v Kamenici n. L. a v Černovicích. Jako poslední bylo otevřeno oddělení gynekologicko-porodnické, adaptací východního křídla v prvním patře chirurgie. V prostorách bývalé kaple byl zřízen moderní porodní sál o dvou lůžkách a pokoje s deseti lůžky pro matky. Řádové sestry ukončily svou činnost v roce Primářkou byla jmenována MUDr. Marie Kalužová, dosavadní lékařka v Třebíči. Tím bylo dosaženo předepsané normy pro statut nemocnice 1. stupně. Celkem bylo získáno 120 lůžek pro oblast okresu Kamenice n.l. a okolí, tedy asi 20 tisíc obyvatel spádové oblasti. Obvodních lékařů bylo sedm Počátky, Žirovnice, Černovice, Deštná, Nová Včelnice a Kamenice n. L.- 2. Současně s obtížnou přestavbou za provozu, byl postaven v hlavní budově i na interním pavilonu výtah pro ležící nemocné, bylo rozšířeno sociální zařízení a postavena přístavba pro administrativní potřeby, šatny personálu se sociálním vybavením a několika pokoji pro ubytování sester. Dále byl rekonstruován centrální RTG s novým přístrojovým vybavením. Správci jako techničtí vedoucí byli, po panu Rudým, - pan František Janků (později tajemník MěstNV), potom Zdeněk Dejmek, Pavel Škrabánek a Bohuslav Kyba. Každý z nich zanechal za sebou kus práce na zlepšení technické vybavenosti budov ústavu a zajištění jeho provozu, jak se ještě zmíním souhrnně při popisu technického stavu budov. - pokračování příště- MUDr. Bohumil Peterka 9

10 Český svaz žen Počátky pořádá BURZU obuvi, ošacení a sportovních potřeb 19. až 21. října 2004 v sále Kulturního zařízení města Počátek (Horní ul. 87, Počátky, 1. patro). 19.října tj. úterý hod. příjem zboží 20.října tj. středa hod hod. prodej zboží 21.října tj.čtvrtek hod. prodej zboží, hod. vyrovnání za prodané zboží a výdej neprodaného zboží. Nezapomeňte! Zima se blíží, bude potřeba teplejšího oblečení. Vaše děti z loňského určitě vyrostly, proto malé doneste, větší si určitě vyberete. Na Vaši účast se těší členky ČSZ Počátky. Levné povinné ručení od České podnikatelské pojištovny na tel , Lokca, oravská dědina pod Kýčerou S obcí Lokca nás pojí družební vztahy navázané před více než 30ti lety. Pamětníci si vzpomenou, že tato družba byla původně navázána mezi školami, za ředitelování pana Dušana Snížka a pana J. Kutálika z Lokce. Družba se silně prohloubila založením žákovské dechovky na naší škole. Pana učitele Lahodného vyhecoval tehdejší kapelník lokčanské žákovské dychovky Tóno Sivoň. Že tato práce byla dobrá a přinesla ovoce,dokazuje i to, že základ současné Počátecké dechovky tvoří bývalí členové žákovského orchestru. Stejné je to i s dechovkou Kýčera z Lokce, která nás navštívila začátkem prázdnin. Jim se nezměnil dokonce ani kapelník. Lokca je hornooravská obec mezi Oravským Podzámkem, kde se nachází Oravský hrad, a Námestovem. Jen pár kilometrů od Oravské přehrady. Z jihu ji ohraničuje Oravská Magura. Celé území je součástí Karpat. Z jedné strany obec omývá řeka Orava, do které se vlévá několik menších potůčků se pstruhy a raky. Okolní příroda je štědrá na různé lesné plody - houby, maliny, borůvky. V lesích z lovné zvěře žije zajíc, liška, divoká kočka, divočák, jelen, srnec a rys. V poslední době i medvěd a vlk. Ten je v blízkosti obce zastřelen poměrně často. Z ptáků je vidět jestřába, káně i sokola. Mimořádným zážitkem v letních měsících, v době kosení a sušení, je zaposlouchat se do nádherných táhlých halekaček - trávnic, hrabaček trávy. Klima obce silně ovlivňuje nedaleká vodní plocha přehrady. Letní teploty nepřesahují ani +25 C. Zato v prosinci a lednu naměří teploměr i -30 C. Zimní lokčanský chtár je velmi výhodný pro lyžařské sporty, hlavně pro běžkaře a sjezdaře. Sníh tu drží zpravidla od prosince do března. V současnosti v obci žije kolem obyvatel. Do roku 1990 měli všichni obyvatelé zajištěnu práci doma. Podobně jako u nás i v Lokci se šili galanterní výrobky, školní a dámské brašny, peněženky, kartáče a rukavičky. Velkým přínosem byla fabrika SEZ, která vyráběla elektrosoučástky z plastu a poskytovala až 300 pracovních míst. To vše je už minulostí. Lokčané musí chodit za prací daleko do jiných okresů nebo i do zahraničí, pokud ji vůbec dostanou. Co ale Lokčanům zůstalo je příslovečná srdečnost, pohostinnost a přátelství. Proto vítáme znovuoprášení dřívějších vztahů a těšíme se na nová přátelství. Studená Olga Lesy města Počátky (organizační složka Města Počátky) nabízejí občanům tyto služby: - těžba dřeva - přiblížení dřeva - zalesnění - výkup dřevní hmoty a ostatní práce související s hospodařením v lesích. Dále nabízejí k prodeji řezivo (prkna, trámy, fošny atd.), pořez dřeva a prodej palivového dříví. V případě zájmu o naše služby, kontaktujte prosím pana Radka Mráčka v areálu městské pily v Počátkách nebo na telefonním čísle

11 11

12 SK Spartak Počátky oddíl kopané Vás srdečně zve na tradiční V i n o b r a n í v sobotu dne od 20:00 hod v Počátecké sokolovně Hraje Vesta Třešť, vstupné 50,- Kč. Předprodej vstupenek v trafice u pana Štefla. HEI SPORT PRODEJ-SERVIS-PŮJČOVNA, Nádražní 214, Nová Včelnice, tel Jízdní kola SLEVY AŽ 20%, zimní a lyžařské oblečení, sportovní a rybářské potřeby, fitness oděvy, hokej, fotbal, tenis. Půjčovna a servis jízdních kol, lyží a snowboardů. Možnost splátkového prodeje. Těšíme se na Vaši návštěvu. Žirovničtí zahrádkáři srdečně zvou na podzimní etapu výstavy ZAHRADA VYSOČINY. Bude vystavováno OVOCE-ZELENINA-CHRYZAN- TÉMY. Výstava se uskuteční ve dnech října 2004 v žirovnickém zámku denně od 9 do 17 hodin. Světový sortiment i novinky budou vystavovat přední pěstitelé a výzkumné ústavy. V sobotu a v neděli: zahrádkářská poradna, prodej zahrádkářských výpěstků, prodej občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu. Divadelní soubor J. K. Tyl společně s Kulturním zařízením města Počátek Vás srdečně zvou na reprízu frašky se zpěvy ve třech dějstvích Rudolfa Piskáčka pod názvem DĚVČE Z PŘEDMĚSTÍ aneb všecko přijde najevo. Představení se uskuteční v pátek 22. října 2004 od 19:30 hod. Vstupenky v ceně 50,- Kč jsou v prodeji v kanceláři Kulturního zařízení města Počátek. Počátecký zpravodaj vydává 12x ročně Kulturní zařízení města Počátek. Uzávěrka vždy 15. předcházejícího měsíce. Redakční rada Iveta Přibilová, Jitka Zlukyová, Vít Kratochvíl ADRESA: Kulturní zařízení města Počátek, Horní 87, Počátky, tel./fax: , Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Sazba a tisk: RAIN s.r.o., J. Hradec, tel.:

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Problematika hluku z větrných elektráren ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. Definice podle legislativy Hlukem se rozumí zvuk, který může být zdraví škodlivý a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje!

Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! 11. prosince 2016 ZPRAVODAJ 11 Drunče Annovice Jedenácté předvánoční vydání zpravodaje! Vážení občané obce Drunče, zimu jako na obrázku Josefa Lady si už několik let po sobě neužíváme, ale to není důvod

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Klubová výstava MSKCHJGT

Klubová výstava MSKCHJGT Klubová výstava MSKCHJGT Rok utekl jako voda a v sobotu 13. 6. 2015 proběhla již 21. klubová výstava MSKCHJGT, která byla součástí akce nazvané Les, myslivost a kůň na Libavé na území Vojenského újezdu

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů

Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů Strana 1 / 1 Chtěla bych zůstat na táboře ještě 20 tisíc dnů Velmi oblíbené příměstské tábory v Zoo Brno již letos absolvovala téměř stovka dětí z Brna a blízkého okolí. Pro děti je připraven velmi pestrý

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

FOTO 1: Místo, kde se setkává Atlantský oceán se Severním mořem. Transport výletníků z centrálního parkoviště je realizován traktorem!

FOTO 1: Místo, kde se setkává Atlantský oceán se Severním mořem. Transport výletníků z centrálního parkoviště je realizován traktorem! FOTO 1: Místo, kde se setkává Atlantský oceán se Severním mořem. Transport výletníků z centrálního parkoviště je realizován traktorem! FOTO 2: Česká výprava na styku Atlantského oceánu se Severním mořem.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA LESY V ZEMÍCH EU

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA LESY V ZEMÍCH EU BRK-01-2009-06P př.1 SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA LESY V ZEMÍCH EU 22.6.2009 Podrobný rozpis akce včetně minutovníku Cílem dokumentu je podrobně popsat program celé akce dle jednotlivých dnů. Jednotlivé

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

LEDEN 2007 POČASÍ. datum déšť sníh Teplota

LEDEN 2007 POČASÍ. datum déšť sníh Teplota LEDEN 2007 POČASÍ datum déšť sníh Teplota mm Cm C 1. 12 4,2 2. 1,9 3. 1 1,9 4. 3,0 5. 5,5 6. 2 5,3 7. 2 7,1 8. 4,0 9. 1 7,2 10. 9,1 11. 10,4 12. 2 6,8 13. 8,8 14. 5,8 15. 0,8 16. -1,0 17. 0,6 18. 5 7,5

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015

Kulturně-společenský život v Polici nad Metují. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro 2015 Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro Kulturně-společenský život v Polici nad Metují VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ jaro ZÁKLADNÍ INFORMACE Sběr dat: únor březen Forma distribuce:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

2. Obec v kostce (pokračování) a v žádném případě nezaplacení tohoto poplatku, přes nespravedlnost, přes tvrzení, že poplatník nemá žádný odpad atd., jsme si již na tento poplatek zvykli. Nikdo z nás nemůže

Více

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov

Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Dobrý den, posloucháte informace OÚ Štěpánov Ve dnech 7. října od 14,00 do 22,00 hodin a 8. října od 8,00 do 14,00 hodin se uskuteční volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve volebním okrsku č. 1

Více

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 13. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 13 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 11. 4. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Mgr. Petr Kouba Mgr. Ivana Grigárková Mgr. Bc. Věra Václavíčková

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova -

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova - Anotace Želvy Anotace - Pracovní list k procvičení plynulého čtení s porozuměním, schopnosti k zapamatování si podrobností, ověření při odpovídání na otázky k textům, doplnění chybějících slov do vět,

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Výroční jednání Kozojedských myslivců.

Výroční jednání Kozojedských myslivců. Výroční jednání Kozojedských myslivců. V sobotu 14. 2. 2015 proběhla výroční členská schůze kozojedských myslivců. Předseda mysliveckého sdružení Václav Prusík ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE ŠKOLNÍ ROK 1993/94 ZAHÁJEN

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE ŠKOLNÍ ROK 1993/94 ZAHÁJEN SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE Vskutku důstojným způsobem byla 1. 9. 1993 otevřena Obchodní akademie, která znamená v historii naší školy historický zlom. Slavnostní událost zvýraznila svou účastí

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Uspořádaní párty. Venkovní párty. Jakub Tarasov. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Uspořádaní párty. Venkovní párty. Jakub Tarasov. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Uspořádaní Venkovní Jakub Tarasov Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...2 Současný stav...2 Stanovený cíl...2 Strom cílů...3 WBS diagram...3 Cílové skupiny...4

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2015 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Štěpánkovické fotbalové ligy - spolku amatérských hráčů

Více

Turnaje se zúčastní 42 týmů Týmy budou rozděleny do 7 skupin po 6 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým

Turnaje se zúčastní 42 týmů Týmy budou rozděleny do 7 skupin po 6 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým - 2 - PROPOZICE TURNAJE: Turnaje se zúčastní 42 týmů Týmy budou rozděleny do 7 skupin po 6 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým Z každé skupiny postupují 3 nejlepší týmy a 7 Lucky

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více