Z OBSAHU: Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZEPTALI JSME SE LETEM NEJEN POČÁTECKÝM SVĚTEM CO VÁS ZAJÍMÁ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU: Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZEPTALI JSME SE LETEM NEJEN POČÁTECKÝM SVĚTEM CO VÁS ZAJÍMÁ?"

Transkript

1 Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek Pivo dělá hezká těla to vám bude tvrdit každý skalní pivař. A že pivo je s českým národem už navždy spjato, dokazuje řada faktů. Například ve spotřebě piva nemáme ve světě konkurenci. Ročně vypije každý z nás 162 l piva, Němci 123 l, Angličané 99 l, Slováci 93 l, Američané 83 l. První obyvatelé na území dnešní ČR, kteří vařili pivo, byli Keltové. Ti však vařili pivo doslova ze všeho, co rostlo z pšenice, ječmene, ovsa, prosa i čočky. Do piva přidávali také halucinogenní bylinky. Zvyk, dochucovat pivo chmelem, přinesli až ve 4. st. n. l. Slované. Z piva se vařili polévky, omáčky, připravovala se na něm masa, pekl se pivní štrůdl, vyráběl se pivní sýr. V různých variantách se pivem i léčilo. Šalvějové pivo upevňovalo zuby v dásních, rozmarýnové léčilo z trudnomyslnosti. O pivu hovoří v dobrém i lékaři. Působí příznivě na srdce i na cévy, povzbuzuje chuť k jídlu, podporuje trávení, konzumenti piva většinou nemívají ledvinové kamínky. Z kvasnic a sladu přecházejí do piva vitamíny řady B. Pro svou iontovou vyváženost, obsah některých minerálů, vysoký obsah vody jej lékaři doporučují i když obsahuje alkohol. Za zdraví prospěšné se považuje denní dávka 1/3 až 1/2 litru. Problémem je nerovnoměrné rozdělení spotřeby mezi obyvatelstvem. Některým se nedostává prospěšná dávka, jiní ji několikanásobně překračují. V současné době je na světě přibližně pivovarů, v nichž se vyrábí druhů piva. V našem okrese vyrábí pivo Bernard v Humpolci a Pivovar Poutník Pelhřimov, ale bývaly doby, kdy se pivo vařilo v každém městě. Vařit pivo bylo jedním ze základních měšťanských práv. Pro Počátky stanovil roku 1577 Adam z Hradce zvláštním privilegiem přesné podmínky vaření a čepování piva. Várečné právo se vztahovalo jen na domy na náměstí (30). Toto právo vykonávali občané ve sklepích svých domů, teprve později byl založen pivovar PRÁVOVÁ- REČNÉHO MĚŠŤANSTVA v POČÁTKÁCH. V domě č. 8 dnešní kino (foto). Jako rok založení se uvádí Před I. svět. válkou i během jejího trvání pivovar dobře prosperoval. Počátecké pivo zásobovalo široké okolí, vozilo se dokonce i do Vídně. Za války využívala část produkce také armáda. Po I. sv. válce se výroba piva postupně snižovala, až se nakonec z pivovaru stala jen stáčírna třeboňského piva a sklad. Pro zajímavost stojí uvést, že v roce 1928 provozovalo v Počátkách svou živnost 12 hospodských. Budova pivovaru chátrala až do 50. let, kdy se začalo jednat o převodu na město a přestavbě na kulturní stánek. Společnost PRÁVOVÁREČNÉHO MĚŠŤANSTVA ukončila svou činnost při poslední valné hromadě v roce Z počáteckého pivovaru se dochovaly jen lahve s nápisem a 2 krabice dokumentů v muzeu. Ucelená historie našeho pivovaru nebyla ještě nikdy zcela zpracována. (JIZ) Z OBSAHU: cena 5,- Kč ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZEPTALI JSME SE LETEM NEJEN POČÁTECKÝM SVĚTEM CO VÁS ZAJÍMÁ? PROGRAM KINA POČÁTKY 70 LET CHOVATELSTVÍ V POČÁTKÁCH HISTORIE NEMOCNICE ZÁZRAKY PŘÍRODY KULTURA 1

2 VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Obchodní firma ELDACO s.r.o. se sídlem Olšany 212, Rousínov plánuje postavit dvě větrné elektrárny (VE) v lokalitě nad Vescí, směrem k Hornímu Vilímči. Se záměrem výstavby VE je spojena i výstavba podzemního elektrického napojení na distribuční síť JČE a.s., stavba rozvodny a úprava plochy kolem VE. Zvolená větrná elektrárna VESTAS V 90 2,0 MW dánské výroby je běžným typem používaným po celém světě. Několik stovek jich pracuje v Německu, v Dánsku, v Holansku i v Rakousku to jistě vypovídá něco o dostatečné technické vyspělosti. Vzhledem k povětrnostním podmínkám v okolí Počátek se očekává dobrá ekonomická návratnost. Ploch se stejnou nebo lepší povětrnostní situací je na území ČR asi 30%. Nesmí se však na nich nacházet les nebo chráněná krajinná oblast. Stavba VE není navržena v lesním porostu ani na plochách určených k výstavbě, neomezí zemědělskou činnost. Ukončení provozu VE se plánuje po 20 letech. Obě větrné elektrárny jsou dvě štíhlé věže s moderním designem vysoké 105 m, ukončené trojlistem o průměru 90 m, většinu doby se pohybující. Rotor může pracovat s variabilním počtem otáček. Jde o pomaloběžný stroj s otáčkami v rozmezí 8 17 ot./min. Zapínací rychlost větru je 4m/s, průměrná pracovní rychlost je 13m/s, vypínací (maximální) rychlost je 25m/s. Po překročení této rychlosti dojde k automatickému zabrždění a odstavení stroje. Úhel nastavení listů je regulován, takže je vždy optimálně přizpůsoben větrným podmínkám. Listy rotoru jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice vyztužené skelným vláknem. Mechanická energie je od rotoru přenášena hlavním hřídelem přes převod na generátor. Průměr pozemní příruby je 4m, průměr vrcholové příruby je 2,3m. Věž je zakotvena do základu ve formě železobetonové desky 15,5m x 15,5m a výšce 1,9m. Základ je pod terénem překryt zeminou. Vedle každé věže bude vytvořena zpevněná plocha o rozměrech 35m x 20m, která bude sloužit jako parkoviště pro servis, v době výstavby na ni bude pracovat jeřáb. Pro příjezd jeřábu a obsluhy budou zpevněny stávající polní cesty. Základ sloupu bude pod zemí, ze země bude vyčnívat pouze věž zábor půdy bude 13m 2. Připojení k vysokému napětí bude pod zemí. Nárůst dopravy v souvislosti s výstavbou VE by byl časově omezený. Samotná montáž věže proběhne během dvou týdnů za účasti dvou jeřábů. Riziko havárie VE je minimální. Jednotlivé komponenty VE jsou konstruovány pro minimálně 120 tisíc provozních hodin v drsných povětrnostních podmínkách (20 let). Technická zařízení mají vlastní bezpečnostní systémy jištění. Při úniku oleje z převodovky je zajištěno svedení oleje tubusem věže do základové části, aby nedošlo k průniku do okolní půdy. Z katastrofických vizí je možno vzít v úvahu pouze pád letadla na VE. U starších typů VE docházelo ke světelným zábleskům z listů rotoru při slunečném počasí. Díky používání matných barev lze vznik discoefektů vyloučit. Dále se může objevit pohyblivý stín, způsobený listy rotoru za slunečního svitu. V našem případě je i tento jev vyloučen vzhledem ke vzdálenosti plánované stavby od obydlí. Studie Evropské komise uvádí zajímavou skutečnost: výstavbou VE budou vznikat nová pracovní místa (samotná výroba VE, jejich přeprava, montáž, projekce, kontrola, atd.). Z výsledků výzkumu v Nizozemí (Winkelmann) nebyl zjištěn prokazatelný vliv VE na hnízdění ptáků ani ptáků přilétajících za potravou. Průměrný počet kolizí není větší než počet ptáků zabitých na silnicích a je menší než počet nehod s el. vedením. 97% ptáků se VE vyhnou nebo volí průlet mezi lopatkami. Nízká frekvence otáček je příznivá pro orientaci ptáků a vyhnutí se střetu. Při plánované výšce věže budou nejčastěji ptáci volit podlet. K jejich orientaci poslouží též osvětlení VE. Ptáci stejně odhadnou nebezpečí, pokud budou chtít volit list rotoru jako odpočinkové či lovecké stanoviště. I při nečinnosti rotoru se budou lopatky mírně natáčet po větru, plocha k usednutí bude tedy minimální. Rotor váží kolem 40 tun, každý si dovede představit, že při zapnutí se takový kolos dá do pohybu velmi pozvolna, odpočívající ptáci tak nebudou překvapeni. Výzkum provedený u dolnosasských majitelů mysliveckých revírů ukázal: 66% myslivců udává, že se zvěř blízkosti VE nevyhýbá a že si všechny druhy zvěře na přítomnost nového objektu zvykly, přičemž doba přivykání byla udávaná od 1 měsíce do 5 let. 20% myslivců udává, že se zvěř této lokalitě vyhýbá. Příčinou je jednak hluk, pohyblivý stín a zvýšený provoz. Intenzita hluku je v souvislosti s VE bedlivě sledována. Při provozu vznikají 2 druhy zvuků. Mechanický, jehož zdrojem je převodovka a elektrické části strojovny a aerodynamický, který vzniká při obtékání vzduchu kolem listů rotoru. Tento hluk má typický charakter svistu. V Dánsku byla v roce 1991 publikována hlučnost VE v jednotlivých vzdálenostech. 150m - 45,3dB; 160m - 44,7dB; 200m - 42,9dB; 300m - 39,4dB; 400m - 36,9dB. Jako rušivý se konkrétní zvuk jeví až tehdy, když jeho hladina je o několik db vyšší než je hladina zvuků v pozadí. Jak lidské ucho vnímá zvuk? 10dB - práh slyšitelnosti; 40dB - tikot budíku ze 2 metrů; 70dB - poslech televize; 80dB - vysavač; 90dB - mixér; 110dB - rockový koncert. Aerodynamický hluk trojlistého rotoru s menším počtem otáček bude nižší než je hluk dvojlistého rotoru s větším počtem otáček. V současné době musí hladina hluku VE splňovat normu stanovenou hy- 2

3 gienickými předpisy (Nařízení vlády č. 502/2000 Sb o ochraně zdraví). Nejvyšší přípustná hladina hluku ve venkovních prostorách je ve dne 50dB a v noci 40dB. Úroveň hluku jako námitka proti větrné energetice nemá rozhodující význam, bývá zbytečně nadhodnocována. Principiálně je možné, že VE může působit rušivě na elektromagnetické vlnění v jejím okolí, což může snížit kvalitu televizního nebo radiového signálu. Teoreticky může vznikat interference vlivem odrazu, rozptylu a difrakce elektromagnetického vlnění. U větrné elektrárny EXIT 315 v lokalitě Dlouhá Louka nebylo však měřením zjištěno, že by její činnost kvalitu TV signálu ovlivnila. Z estetického hlediska bývají VE hodnoceny jako přijatelné a vzhledově působivé objekty. Anketa provedená v Hannoveru zjistila, že na 56% dotázaných nepůsobí VE rušivě, 42% odpovědělo že krajinu oživují a 2% uvedlo, že působí rušivě. Toto hledisko nepůjde nikdy objektivně zhodnotit, ale vnímáme ještě při vycházce krajinou ta obrovská monstra železných stožárů vysokého napětí nebo betonová sila dominující vesnicím? Firma ELDA- CO nabízí obci, která souhlasí s umístěním VE podíl na tržbách. Při zahájení stavby jednorázovou odměnu ve výši ,- Kč a další následující roky ,- Kč. To je jistě příjemný, ale určitě ne jediný důvod, proč bychom se neměli větrné energetice bránit. Mysleme na budoucnost. Větrná elektrárna je ekologicky nejčistší výrobou, využívá obnovitelný zdroj energie, neprodukuje odpad, nevytváří skleníkové plyny, neničí krajinu, může vytvářet nová pracovní místa. Všechny tyto informace jsem čerpala z dostupných materiálů a z posudku, který vypracovala Energetická agentura Vysočiny. Dne 11. září zorganizovalo město Počátky zájezd do Rakouska, aby si mohli občané Počátek na vlastní oči prohlédnout fungující VE a vznést případné dotazy k pracovníkům firmy ELDACO. Tuto akci využilo 31 občanů z Počátek, Vesce, H. Vilímče, Prostého. VE stojí asi 30 km od Mikulova za rakouskou vesnicí Prinzendorf. Na velké planině jich stojí rovných 19. Je to impozantní pohled, trochu jak sci-fi. Nás zajímalo 9 nejvyšších stožárů, protože to jsou typy Vestas V 80 2,0 MW (vysoké 100m, list 40m) - u nás by měla stát Vestas V 90 2,0 MW (vysoké 105m, list 45m). Vál docela silný vítr asi 10-13m/s. Stáli jsme u paty stožáru a ohlušoval nás pouze silný vítr. Došli jsme po poli asi 300 m po větru a slyšeli kromě větrného pozadí i hukot elektrárny, který připomíná zvuk hodně vzdáleného a vysoko letícího letadla. V úpatí jedné VE se poklidně pásly tři srny. Jednotlivé VE jsou od sebe vzdálené asi 400 m, aby si nebraly vítr a měly své záběrové pole. Jak jsme se dozvěděli, větrná elektrárna stojí 70 mil. Kč. Žádný investor si nedovolí riskovat a místním obyvatelům zatajovat nějaké skutečnosti. Investor musí získat nejen stavební povolení, ale také souhlas od hygieny kvůli naměřené hlučnosti, vyjádření od radiokomunikací, od vojáků BESEDA V úterý 21. září se konala v místní sokolovně beseda o větrných elektrárnách. Zúčastnilo se jí přibližně 80 občanů z Počátek a okolních obcí. Informace o větrných elektrárnách podávali zástupci firmy ELDACO z Brna. V diskusi převládaly příspěvky emotivní nad věcnými. Sál byl naplněn pouze odpůrci větrné energetiky, kteří sice elektřinu používají, ale nezáleží jim na tom, jakým způsobem se vyrábí. Po následující měsíce bude v Počáteckém zpravodaji zřízena nová rubrika s názvem Větrné elektrárny. Prosíme spoluobčany, aby posílali či přinášeli své podepsané příspěvky, názory, dotazy. Třeba zrovna nedostatek objektivních informací vyvolává obavy občanů z případných negativních vlivů větrných elektráren. (JiZ) KINO POČÁTKY říjen 2004 Prodej vstupenek 20 minut před zahájením představení. Vstupné již zvýšeno o 1,- Kč podle zákona ČNR 241/1992 Sb. Změna programu vyhrazena! Obvyklé vstupné 50,- Kč. SHREK 2 USA 2004, 91 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING, ŠÚP Nový animovaný film Shrek 2 navazuje na děj Oskarem ověnčeného prvního Shreka. V pokračování se Shrek, Oslík a princezna Fiona vydávají vstříc novým dobrodružstvím, při nichž se setkají s mnoha postavami z pohádek. sobota a 18 hod. ŽIVOT S HELENOU USA 2004, 119 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÉ TITULKY Co nejvíc potřebujeme, nemusí být vždycky to, co máme. Helena (Kate Hudson) si užívá života, o jakém vždy snila, její kariéra v modelingové agentuře je na vzestupu. Její bezstarostný životní styl změní jediný telefonát. sobota a 20 hod. HLEDÁ SE NEMO USA 2003, 101 MINUT, MLÁDEŽI PŘÍSTUPNÝ, ČESKÝ DABING, VSTUP: 20,- Animovaná pohádka od W. Disneye. V pestrobarevných a teplých vodách Velké útesové bariéry žije ve svém bezpečném a odlehlém příbytku ze sasanek Marlin a jeho jediný syn Nemo. I s malou rybičkou mohou být velké starosti. pondělí a 16 hod. HŘÍŠNÝ TANEC 2 USA 2003, 86 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY, ŠÚP Vášeň a salsa v žáru havanských nocí! Katey přijíždí s rodiči na Kubu, kde se setká s Javierem, který je vynikajícím tanečníkem. Společně tančí na pláži a navštěvují hříšný taneční klub, kde se provozuje hříšný tanec sobota a 20 hod. KRÁL ARTUŠ USA 2004, 130 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY, ŠÚP Legenda o králi Artušovi znovu ožívá. V hlavních rolích Clive Owen a Keira Knightley Historikové po staletí mysleli, že je král Artuš pouze mýtem, avšak tato legenda byla založena na skutečném hrdinovi. Historický velkofilm USA. sobota a 20 hod. MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2 USA 2004, 99 MINUT, DO 12 LET NEVHODNÝ, ČESKÉ TITULKY Bývalý nájemný zabiják Jimmy Tulipán Tudeski (Bruce Willis) pomáhá svému kamarádovi, zubaři Nicholasi Ozovi Oseranskymu (Matthew Perry) osvobodit manželku Cynthii (Natasha Henstridge), kterou unesla mafie. sobota a 20 hod. KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTEK Horní ulice 87, Počátky CZ-39464, tel./fax: , 3

4 Letem nejen počáteckým světem AKUSTIKA SÁLU SOKOLOVNY VYŘEŠENA? Pokud patříte k návštěvníkům hudebních vystoupení, zábav či plesů, vždycky si postesknete nad špatnou akustikou v sále sokolovny v porovnání se starým sálem. Že to ale zřejmě není jen vinou staronového sálu přesvědčilo vystoupení Vlčnovjanky v sobotu Nebyl jsem sám, kdo se radoval z perfektního výkonu kapely, zpěváků i moderátora, ale neméně i z výkonu zvukaře, který dokázal ozvučit tak, že jsme mohli vnímat každý hrající nástroj i zpěváky nejen v sólových partech. Z toho zřejmě vyplynula i neopakovatelná atmosféra mezi kapelou a posluchači, zmíněna i kapelníkem Vlčnovjanky v regionálním tisku. Zkrátka bezchybné po všech stránkách. Navíc lidové ceny pohybující se nepatrně nad cenou nákupní. Kdo přišel nelitoval. Navíc díky iniciativě Kulturního zařízení města Počátek, které preventivně připravilo zvukovou aparaturu, mohla si i část návštěvníků, která po skončení koncertu tolik nespěchala domů, zazpívat a posléze i zatančit při reprodukovaných lidovkách a dalších skladbách všeho druhu. To se líbilo i muzikantům Vlčnovjanky, kteří slyšeli naše vyzpěvování, když stěhovali své nástroje do autobusu. FRK SETKÁNÍ Město Počátky zorganizovalo akci, při které by si občané mohli v příjemném prostředí, s dobrou hudbou posedět, pobesedovat. V pátek 10. září vyhrávala Počátecká dechovka v sále sokolovny, kde už na návštěvníky čekali představitelé města (Ing. Třebický, Ing. Hrnčířová, Ing. Rudišar) ochotni zodpovědět dotazy či vyslechnout připomínky. Důchodci měli vstup zdarma, ostatní občané dobrovolné. Škoda, že této příležitosti využilo poměrně málo zájemců. Příjemný večer s hudbou tancem a občerstvením prožilo společně asi 50 občanů. A ti jistě nelitovali a dobře se bavili do pozdních nočních hodin. (JiZ) SPROSTÝ JAKO DLAŽDIČ Toto úsloví se v žádném případě nedá použít pro pracovníky devatera řemesel. Totiž ty, kteří jako zaměstnanci Vodotechnických služeb Počátky předlažďují část Školní ulice zmíněnou před časem v Počáteckém zpravodaji jako Hory, doly. Z vlastní nepatrné zkušenosti vím, že i když se tato práce jeví jako lehká, je náročná. Protože se okolo těchto dlaždičů občas mihnu, nezbývá, než je veřejně pochválit, žádné obhroublé výrazy! Naopak vzorná kolegiální spolupráce, tak ať se vám práce daří i nadále a zima nepřikvačí příliš brzy. FRK 70 let chovatelství v Počátkách Na začátku minulého století má drobnochovatelství v Počátkách již dlouhou tradici. Téměř v každé chalupě chovali králíky, holuby, husy, kachny a pro zábavu i ptactvo. Hlavní podnět k chovatelství byl dán na tehdejší dobu velmi dobře prosperujícími lázněmi Sv. Kateřina, jejichž věhlas byl znám po celých českých zemích. Majitel pan Ladislav Brdlík pro své lázeňské hosty vykupoval holoubata, králíky a drůbež, čímž dal možnost občanům z řad dělníků a malozemědělců, aby si chovem těchto zvířat přivydělali na zabezpečení svých rodin. Nemalou zásluhu na rozvoji chovatelství měl i listonoš pan Hörner, který dovážel do Počátek kvalitní chovný materiál, zabýval se prodejem, výměnou chovných zvířat a zaváděním nových druhů. Další z řady velkých propagátorů a nadšených chovatelů holubů byli panové Antonín Půlpytel a Josef Frühauf, mistři hliněného nádobí, pravděpodobně u Doupníků v Horní ulici. K nim se připojil chovatel holubů pan Janků z Moravské ulice. Všichni tito nadšenci se setkávali u Severů v Postranní uličce a Doležalů v Moravské ulici, kde mohli působit na další chovatele v rozvoji chovatelství. Nedozírné následky na chovatelství měla první světová válka. Muselo se začínat opět znovu.vždy se najdou lidé zapálení pro věc a takovým byl pan Antonín Doležal z Moravské ulice. U něho se scházeli každou neděli zájemci o holuby a on je vždy uspokojil kvalitními zvířaty. Chovatelé králíků páni Hýka, Ryšavý, Horešovský a Hrbek zavádí masná plemena králíků. Rostoucí zájem o chovatelství vedl pana Severu společně s panem Kostkou z Jihlavy k rozhodnutí, že svolávají zájemce o organizované chovatelství na den do hostince u Tůmů, v současné době dům č. 181 na Mariánském náměstí. Na této ustavující schůzi bylo přítomno 12 chovatelů a 5 hostů. Předsedou se stal pan Karel Severa,jednatelem Klement Kalina a pokladníkem Otto Bureš. O několik let později a to byl založen spolek chovatelů poštovních holubů,jehož předsedou byl zvolen pan Maršálek. Další těžkosti vyvolala druhá světová válka, ale přesto byla v počátkách pořádána všeobecná výstava holubů, králíků, exotického ptactva a raritou byl párek medvídků mývalů. V této době na okresech Kamenice nad Lipou a Pelhřimova podobný spolek neexistuje. Počínaje rokem 1950 jsou v rámci májových oslav pořádány pravidelné výstavy drobného zvířectva. Členská základna spolku se začala utěšeně rozrůstat. Postupně vznikají spolky i v okolí (např. Žirovnice, Kamenice nad Lipou, Jindřichův Hradec, Nová Včelnice, Janštejn) a do nich přecházejí někteří členové počáteckého spolku. Přes toto oslabení má spolek tolik členů, že 9.února 1969 se ustavuje II. samostatná organizace, která má 14 členů s předsedou Václavem Kadlecem, jednatelem a pokladníkem Karlem Kalinou, hospodářem Jaroslavem Misařem a Ladislavem Rudišarem za odbor drůbeže a králíků. Začínají se konat každoroční výstavy v areálu u sokolovny až do roku Následovaly výstavy v areálu u rybářů do roku Současně v letech 1976 až 1989 jsou pořádány výstavy exotů v sále Agrostroje. Členové organizace vystavují své chovy na výstavách jiných organizací v okolí a získávají mnoho čestných cen na vystavovaná zvířata. Také jsou pořádány zájezdy na velké chovatelské výstavy Brno,Olomouc a mezinárodní výstavu v Lipsku. Finanční zajištění organizace pomocí brigád v zemědělství (sběr kamene, sušení sena, sběr slámy) a pořádání plesů v letech Členové organizace se podílí na výkupu vajec, živých králíků, králičích kožek a vlny. V současné době má organizace pronajatou chalupu na Moravském náměstí, kde se naši členové pravidelně scházejí každou neděli dopoledne. První neděle v měsíci je vyhrazena na členskou schůzi. Počet členů postupně rostl a klesal podle vývoje společnosti až na dnešních patnáct členů, kteří prezentují svoji činnost organizace na výstavách v okolních městech a vlastní expozicí na Dni přírody. Zatím se nedaří získávat mladé chovatele. Kladně hodnotíme zájem zastupitelstva města o naší organizaci i ostatní zájmové organizace města. Výtečná spolupráce je i s Kulturním zařízením města Počátek. V čele ZOČSCH Počátky II. postupně stanuli: Václav Kadlec, Josef Trávníček, František Záboj a od roku 2000 Bohumír Jonák. Nyní připravujeme velkou výstavu exotického ptactva, která se uskuteční 23. října a 24. října v prostorách počátecké sokolovny, na kterou zveme širokou veřejnost. Doufáme,že se nám podaří touto akcí potěšit jak děti tak dospělé a možná získat nové členy do naší organizace. ZOČSCH II. Počátky 4

5 Co vás zajímá Jaký je současný dluh za likvidaci naší bývalé nemocnice? Jak dlouho se bude dluh splácet? Odpovídá: vedoucí finančního odboru Ivana Hůšová Dluh za likvidaci nemocnice činí k necelých ,- Kč. Město splácí měsíčně ,- (ročně je to ,-) a budeme jej splácet ještě téměř 8 let. Jak pokračuje jednání o budoucnosti dětské léčebny v Lázních sv. Kateřiny? Odpovídá. Starosta města Počátek ing. Jan Třebický Vlastník léčebny kraj Vysočina nás požádal o vyjádření, zda (dle zákona) do konce tohoto roku požádáme o převod léčebny na město. Zastupitelstvo města zaslalo své stanovisko z konce června kraji Vysočina.V něm jsme požadovali vyřešit nemovitosti(pozemky a stavby ) spojené se zdroji pitné vody města, deklarovali možnost převzít léčebnu očištěnou o závazky a ochotu hledat společně vhodného investora. Během prázdnin nás navštívila radní kraje pí Matějková s odborníky na majetkovou a zdravotní problematiku. Sdělila rozhodnutí kraje léčebnu prodat s tím, aby město řešilo problematiku vodních zdrojů až s novým vlastníkem. Informovali jsme ji, že pokud najdeme sami vhodného investora může být původní rozhodnutí zastupitelstva našeho města upraveno. Do doby kdy odpovídám na vaši otázku neexistuje žádná konkretizovaná nabídka investorů. Plánují se nějaké stavební úpravy sportovní haly? Odpovídá: starosta města Počátek ing. Jan Třebický Sportovní hala má více provozních a ekonomických problémů. Charakteru převážně dřevěného pláště stavby nevyhovuje klasický otop prostřednictvím teplovodních radiátorů. Vytápění haly vedením ze základní školy ve volné dny je neekonomické a provoz některých zařízení si vyžaduje úpravy. To jsou důvody, proč správce haly Vodotechnické služby města zadal zpracování projektu, jehož cílem je zlepšení jejího technického stavu. Proč stále ještě není vyřešeno dopravní značení v Horní ulici? Odpovídá: jednatel VTS s.r.o. Martin Pavlíček Dopravní značení v Horní ulici se řeší už dlouhodobě a je to především otázka financí. Značení v Horní ul. bude mít návaznost na okolní státní komunikace. Jednáme se Správou a údržbou silnic v Pelhřimově, která připravuje generální rekonstrukci Lázeňské ulice (od Zmeškalů k Agrostroji) na rok Součástí by byla i případná změna dopravního značení (změna přednosti v křižovatce u kina). Do zimy se budeme snažit v Horní ulici alespoň omezit stání po jedné straně. (JiZ) Tip na návštěvu kina HŘÍŠNÝ TANEC 2 Kino Počátky, sobota od 17 a 20 hod. Vstupné 50,- Kč film USA 2003, 86 minut, do 12 let nevhodný, české titulky Vášeň a salsa v žáru havanských nocí! Havana, listopad roku Osmnáctiletá Katey Millerová (Romola Garai) přijíždí s rodiči ze Spojených států do kubánského hlavního města, kde její otec dostal místo ve vedení místní pobočky společnosti Ford. Z poklidného života středostavovského studentky je Katey uvržena do exkluzivního prostředí Američanů, pohybujících se v luxusním hotelu Oceana. Více než toto pozlátko ji však přitahuje hrdý a cílevědomý Javier (Diego Luna), číšník, který, jak vyjde najevo, je také vynikajícím tanečníkem. Katey touží naučit se jeho styl tance a přesvědčí ho, aby se společně zúčastnili prestižní taneční soutěže v havanském kasinu Palace. Po Javierově boku poznává odlišnou, temperamentnější tvář Kuby. Společně zkoušejí na pláži a navštěvují hříšný taneční klub La Rosa Negra, kam chodí pouze místní a kde se provozuje hříšný tanec. V osudný večer jsou připraveni společně vystoupit na taneční soutěži, netuší však, že celou Kubu zanedlouho zachvátí vlna revolučního násilí Letem nejen počáteckým světem MLÁDEŽ NAŠE BUDOUCNOST? Pro počáteckou mládež slouží ke sportování denně dostupné venkovní sportoviště vedle sokolovny. Rodiče si možná říkají: To je dobře, že se ten náš kluk denně vyřádí na tartanu, třeba z něho vyroste sportovec. Jak je tedy možné, že VTS s.r.o. musely z tartanu odstranit lavičky, protože tam tito sportovci zanechávali lahve od alkoholu, nedopalky cigaret, prezervativy? Možná by se rodiče občas měli sami přesvědčit, jakému sportu jejich školou povinné dítě holduje. V letních měsících se návštěvníci Počátek pochvalně vyjadřovali o čistotě našeho města. To nás jistě těší. Přispívá k tomu dozajista i pracovník VTS s.r.o. pan J. Cervan, který by si zasloužil poděkování. Chodí s pojízdnou popelnicí a uklízí ulice. Co si však myslet o místní mládeži, která provokativně odhazuje papírky se slovy. Cervan seber to! Dokonce se neštítí vyhazovat odpad z košů, aby bylo co dělat. Slovo šikana se dnes skloňuje ve všech pádech. Na školách se každý sebemenší náznak šikany vyšetřuje. Jak je tedy možné, že školou povinné děti šikanují starou ženskou před zraky veřejnosti a nic se neděje? Paní Tarasová v Březinově ulici má vytlučená okna a takřka denně musí čelit útokům vesele se bavící mládeže. Nadávky a kamení za denního světla jsou ještě umocněny ve večerním šeru. Nemáte taky někdy pocit, že se dnes dětem víc dává, než se od nich žádá? Děti mají svá nedotknutelná práva, práva, práva. A kde jsou povinnosti? Třeba ta úplně nejzákladnější přirozená lidská povinnost neubližovat slabším, neponižovat druhého. Na této stránce teď ani nesmím zveřejnit jména výtečníků, kterých se to týká. (JiZ) TAK VÁM NEVÍM Kam zmizela pověstná družnost stovek počáteckých nejen manželských párů dnes se blížící nebo již žijící v důchodovém věku. Vždyť ještě nedávno se dokázali sejít v bezva partičkách při mnohých společenských akcích, ať už v sokolovně či Agrostroji zatančit si, zazpívat, vyřádit se zkrátka pustit žilou. Jedinečnou příležitostí byla i akce pořádaná Městem Počátky ve spolupráci s Počáteckou dechovkou v pátek v sokolovně. Slyšeli i viděli jsme naší dechovku v plné parádě se širokým repertoárem a chutí ukázat nám vše co umí. A že se jim to povedlo, o tom není pochyb. Patří jim naše uznání za bezva večer s přáním, ať jim tento, nejenom na čas náročný koníček, ještě dlouho vydrží k potěšení nás všech. Škoda jen, že tuto příležitost nevyužilo více našich obyvatel. Vstupné pro důchodce zdarma, pro ostatní dobrovolné, ceny všeho občerstvení lidové, přítomnost zástupců města včetně starosty i místostarostky, ochotných v pauzách diskutovat o problémech města i jeho obyvatel. Navíc vzorná obsluha zaměstnanců MěÚ. Tak nevím FRK PODĚKOVÁNÍ Je dobře, že se u nás najdou lidé, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. Díky tomu město Počátky ušetřilo Kč,- za zničenou lampu veřejného osvětlení v Lázeňské ulici. VTS s.r.o. děkují manželům Suchým, kteří stihli napsat SPZ nákladního auta, které lampu povalilo a odjelo. (JIZ) 5

6 Sušený tresky Již desátým rokem se podílím na pořádání dětských letních táborů. Ze začátku to byly tábory dětí z okolí evangelického sboru v Horních Dubenkách a konaly se v uprázdněných farách. Poté jsme navázali spolupráci, díky již zemřelému Mirkovi Vondrákovi, s počáteckými skauty a začali jezdit pod stany. Konečně v roce 2002 jsme s počáteckými dětmi, které se těchto táborů pravidelně účastní, založili skautský oddíl Sušený tresky a začali se scházet pravidelně, celoročně. V tom nám významně pomohl pan Josef Přeslička, který nám poskytl klubovnu a kterému alespoň takto děkujeme. K opravdovému skautingu nám ještě leccos chybí, především bychom chtěli pořádat více jednodenních i víkendových výprav. Se zvyšujícím se počtem dětí v oddíle plánujeme rozdělení na dvě družiny dle věku. V příštím roce chceme vybudovat vlastní tábořiště. K tomu všemu sháníme ještě několik spolupracovníků (tzv. nejsou lidi), nejlépe ve věku 16 a více let. Jako vedoucí pracuji já a Květa Sinkulová z Horní Vsi a to je zoufale málo. Proto prosím, burcuji, křičím a žádám, pokud máš občas chuť vypadnout někam trochu jinam, nevadí ti kouř ve vlasech,jehličí v polévce, sníh za krkem a podobné pochybné radosti, přidej se k nám. Potřebujeme tvoji pomoc. Bližší informace v lékárně. Za Sušený tresky Pavel Kešner Zázraky přírody V posledním čísle zpravodaje jsme se zabývali péčí živočichů o mláďata a dnes si něco řekneme o dalším základním instinktu všech obyvatel živočišné říše hledání obydlí nebo přístřeší. Někdy se úkryt zvířat dá stěhovat, jindy jde jen o jednorázový pelech, základy může mít pevné nebo jsou jeho stěny tvořeny dokonce živou tkání. Nejroztodivnější úkryty vyhledávají ryby např. ploskozubec havajský si vytváří domov každou noc znovu. Přespává v jakémsi sliznatém vaku, jiné ryby spí naboku, opírají se ve spánku o skalisko nebo se vtěstnají do skalní rozsedliny nebo se zavrtají do měkkého dna ale ploskozubec se vtěstná každou noc do obalu vlastní výroby. Večer totiž vylučuje průhledný rosolovitý sliz, do kterého se celý zabalí. Trvá mu to asi hodinu a ráno bývá i časově náročné vysvobození z tohoto vaku. Přesto jde o jasnou výhodu rosolovitý obal také totiž pohlcuje pach ploskozubce a chrání jej tak, že svým mohutným papouščím zobákem seškrábává organizmy ze skalisek. Určitě jste viděli v různých naučných pořadech v televizi rybu, které se říká mořský klam. Žije v tropických mořích a její pestrobarevné zbarvení jí jednoznačně identifikuje. Tato ryba žije v symbióze s mořskými sasankami, kterým se většina ryb vyhýbá. Dosud se nepodařilo vysvětlit, proč na tuto rybu jed sasanky nepůsobí. Snad sliznatý povlak na těle klauna žahadla sasanky nedráždí, možná je na tolik silný, že jím žahavé buňky neproniknou. Klaun sebevědomě vklouzne mezi chapadla sasanky, aby se tam uhnízdil a poté už odsud vyjíždí jen za potravou. Jestliže se sasanka cítí v nebezpečí, zatáhne nejen chapadla, ale do láčky ve svém těle vtáhne i rybku a klaun se tak ocitne v bezpečí jejího měkkého těla. Sasanka získává potravu tak, že svou oběť žahne. Když se něco otře o její dlouhá, třepotavá chapadla, jako pružinky z nich vystřelí drobné stočené šipky a ty vstříknou do těla oběti jed. Klaun se za bezpečné bydlení odvděčuje, že jí čistí chapadla, svými prudkými pohyby z ní odstraňuje písek a nečistoty. Pud hledání úkrytu nebo přístřeší je u všech živočichů (včetně člověka) na planetě tak silný, že jej máloco překoná. V celé živočišné říši je znám jen jediný případ,kdy parazité při ošálení hostitele spolupracují. Nahloučené larvy májek pruhovaných na stonku nejenže vypadají jako včela divoká, ale navíc vylučují i jistý feromon, takže jsou jako včela dokonce cítit. Když se samec pak pokusí se včelou spářit, larvičky, jichž bývá po hromadě až 2000, na něj nalezou. Ze svého přenašeče sestoupí v okamžiku, kdy samec narazí na skutečnou partnerku. Samice včely divoké si pak v zemi vyhloubí chodbičku, larvičky májky zaplaví její hnízdo a živí se pylem, který včela divoká sbírá. Když si někdo hledá bydlení, je jeho hlavní starostí bezpečí obydlí musí být totiž bezpečné hlavně před predátory. Zvířata však nemají zámky, klíče ani elektronické zabezpečovací systémy, za to se však někdy usazují na velmi zvláštních a nepřístupných místech. Např. racek chechtavý nebo tříprstý si staví hnízdo na uzounké skalní římse nebo na výčnělku téměř kolmého srázu. toto jeho mistrné dílko je slepené z trávy a bláta. Hnízdo racka má drobné vylepšení než u ostatních ptáků je o dost hlubší než ostatní hnízda. Vajíčka se nemohou vykutálet a mláďata se odtud jen tak nevyšplhají. Navíc mláďata racků jsou v hnízdě mimořádně klidná. Při pohledu na hnízdo orla skalního se může zdát, že je vydáno napospas predátorům a živlům. Je totiž pod důstojnost tohoto vládce oblohy a našeho největšího dravého ptáka hnízdo chránit pod nějakým převisem či větví. Své nápadné, nepořádně stavěné hnízdo mívají na skalním výčnělku či na vrcholu vysokého stromu. Ke stavbě používají větve nebo silné klacky. Nové hnízdo na skalní římse není nic víc než jen pár větví sestavených do kruhu. Orli skalní se ale každým rokem vracejí na stejné místo, takže časem vypadá hnízdo jako ohromný koš až 5 m hluboký. Vnitřek je vystlaný trávou, kapradím a další vegetací. I ve velkém hnízdě se ale najde místo jen pro jedno mládě. Orli skalní sice snášejí 2 vejce, ale starší mládě obvykle svého mladšího sourozence zabije,aby se nemuselo dělit o potravu. Dalším podivným obydlím je potápěčský zvon vodoucha stříbřitého. U vody žije celá řada pavouků,ale jen vodouch stříbřitý žije,loví a rozmnožuje se pod vodou. Tak jako potápěči si tento pavouk s sebou bere pod hladinu zásobu vzduchu. Má vlastní potápěčský zvon.samice vodoucha utká podvodní pavučinku,kterou ukotví k vodním rostlinkám. Z hladiny pak přinese vzduchovou bublinu zadníma nohama si jí přidržuje pod zadečkem. Bublinu si schová pod pavučinu,která se vyboulí vzhůru a vytvoří zvon. Samička se pro vzduch vypraví několikrát,dokud není s vytvořenou zásobou spokojena. Vydýchaný vzduch čas od času vyměňuje za čerstvý. je ve svém zvonu v bezpečí a číhá na kořist,v létě ve zvonu klade vajíčka. Nejpodivnějším úkrytem se může pochlubit ropucha australská, která žije v australském vnitrozemí (je známo,že zde neprší i několik let). Této žábě se zde daří přežít díky tomu,že si vytváří jakýsi neoprén přesně na míru. Když po období dešťů jsou z posledních tůněk jen nepatrné louže,ukládá se tato žába ke spánku.pozadu se zahrabe do bláta a zcela zmizí prohrabe se až 30 cm hluboko. Tam si nohama upěchuje dutinu asi 2x větší než je sama a usne.zpomalí se jí dech a tep až na úplné minimum,jaké je ještě drží při životě. Asi po 2 týdnech tohoto podivného spánku se jí uvolní vrchní vrstvy kůže,které vytvoří neprostupný obal kolem celého jejího těla. jen od nozder vedou do vnějšího prostředí dvě tenké rourky. Žába je výborně zajištěna proti vyschnutí a přežívá v tomto klidovém stavu do dalšího deště.probudí se,jakmile ucítí,že k ní pískem prosakuje vláha,to pak roztrhne svůj kožní vak a vyleze nahoru. Do dalšího dlouhého sucha mají tyto žáby jen pár dní musí proto bez přestání pít a lovit hmyz,aby se stačily navzájem najít, spářit, naklást vajíčka a připravit se na další dlouhé sucho. Z tohoto rozsáhlého přehledu různých možností úkrytů živočichů je patrné, že tento instinkt hledání úkrytu či obydlí je ve všech tvorech na Zemi silně zakódován a člověk jako nejrozumnější tvor na planetě by měl všem slabším druhům s budováním různých úkrytů či hnízd pomáhat. Pavel Hůša, MěÚ Počátky, úsek živ. prostředí 6

7 Zeptali jsme se Přestože sezónní práce na polích zaměstnávají všechny zemědělce, předseda místního Agrodružstva OLDŘICH JELÍNEK nám zodpověděl několik otázek. Můžete stručně představit čtenářům Agrodružstvo Počátky? Agrodružstvo Počátky vzniklo v roce 1994 a na počátku bylo 62 zakládajících členů. Dnes má družstvo 55 členů, ale pouze 19 členů je pracovně činných, ostatní jsou důchodci. Postupně se měnila nejen struktura družstva, ale i výměra obhospodařovaných pozemků. V roce 2004, tedy při 10. výročí založení, obhospodařuje družstvo ha zemědělských pozemků, z toho je 620 ha trvalých travních porostů. Pozemky se nacházejí v k.ú. Počátky, Vesce, Horní Vilímeč, Prostý, Stojčín, Heřmaneč, Léskovec a Polesí. Jaké pozemky vlastníte a co pěstujete? Zemědělské pozemky máme v nájmu, družstvo má uzavřeno 760 nájemních smluv a celková výměra se skládá ze parcel. Ročně pěstujeme na orné půdě řepku ozimou 200 ha, pšenici ozimou 260 ha, žita potravinářského 150 ha, ječmene 250 ha, ovsa 50 ha, trav na semeno 40 ha, brambor 60 ha, kukuřice 180 ha, hrachu 40 ha a dále ostatní krmné plodiny. A co živočišná výroba? V živočišné výrobě chováme 450 dojných krav s vlastním obratem stáda, v menším množství nakupujeme telata býčků pro následný výkrm, vykrmujeme brojlerová kuřata a chováme prasata na výkrm. Kolik zaměstnáváte stálých pracovníků a kolik brigádníků? V podniku trvale pracuje 75 pracovníků, z toho je 19 pracujících členů a ostatní jsou v zaměstnaneckém poměru. V živočišné výrobě je to 26 lidí (z toho 3 pracovníci ukrajinské národnosti), v rostlinné výrobě 24 lidí, v dílně 9, techniků je 12, v kuchyni pracuje 1 kuchař a 2 kuchařky, dále máme 1 hlídače, který zároveň zajišťuje i rozvoz obědů. Průměrná měsíční mzda je Kč, k tomu lze připočítat, že družstvo poskytuje sociální výhody. V letních měsících zaměstnáváme brigádníky z řad bývalých zaměstnanců, dále studenty jako pomocné síly. Na podzim pak brigádníky z řad občanů Počátek pro sběr brambor. Jak si stojí Agrodružstvo finančně? Můžete investovat? Investice v prvních letech činnosti našeho Agrodružstva byly velice skromné. Abychom udrželi činnost, převzali jsme značné úvěrové zatížení z roků předcházejících s vysokými úroky. Po zaplacení těchto úvěrů jsme částečně investovali do strojového parku pro rostlinnou výrobu. Protože v letošním roce splatíme veškeré úvěry a závazky, můžeme investovat dále. Rozhodli jsme se investovat do dobytka, a proto plánujeme výstavbu nové stáje pro dojnice v lokalitě statek. Můžete čtenářům vysvětlit, v čem se bude nový kravín lišit od těch stávajících? V této investiční akci bude vybudována nová stáj pro dojnice v počtu 170 kusů a dále nová dojírna. V rekonstrukci bude vybudována porodna pro dojnice v počtu 100 kusů a následně bude provedena rekonstrukce stávajícího kravína K 208 pro nové ustájení 200 kusů dojnic. Ustájení bude volné, boxy stelivové, dojírna bude rybinová (dojnice při dojení stojí za sebou a jsou srovnány jako šupiny z ryby). Dojit se bude 20 krav najednou a dojnice budou ve dvou řadách. Pohyb dojnic bude po celý den volný, do dojírny si každá dojnice dojde sama na ranní a odpolední dojení. Bude to pro dojnice určitá změna, protože z vazného ustájení najednou dostanou volnost. Za několik dní však rády do dojírny dojdou samy, protože samy cítí potřebu dojení. Obě stáje budou velice vzdušné, boční okna budou nezasklená, jen s protiprůvanovou sítí. Je to úplně nový trend, protože ještě před 15 lety se veškeré stáje zateplovaly, dnes se však propaguje a je to i vyzkoušené, že kráva potřebuje sucho, vzdušnost, nesmí mít průvan a zima jí vůbec nevadí. Ani v naší nadmořské výšce není trend jiný. Stáj bude splňovat veškeré požadavky a normy pro moderní ustájení. Vše je směrováno tak, aby byly vytvořeny podmínky pro pohodlí a spokojenost dojnic, usnadnění práce ošetřovatelům. Během tří let by měl být vybudován kompletní areál v tzv. statku (bývalý lihovar). Bude zde velkokapacitní seník, dvě stáje pro dojnice a porodna pro červenostrakaté plemeno dojnic, moderní dojírna s výpočetní technikou, teletník, kolna na slámu a kapacitně dostačující silážní jámy. Ovlivní tyto plány činnost ostatních kravínů? Stáje v Horní Vilímči a v Léskovci zůstanou opuštěné a těžko se pro ně bude hledat nové využití. Současný kravín v Počátkách bude fungovat jako teletník. Ve Vesci bude kravín sloužit jako odchovna jalovic, dále zde budou umístěny dojnice s pastevním odchovem, což znamená, že se nebudou dojit, ale budou u sebe mít své tele do odstavu. Výkrmna ve Stojčíně bude fungovat na 40 % své kapacity. Protože ještě předpokládáme zatravnění pozemků o výměře ha, a když k tomu ještě připočítáme novou výstavbu, klesne počet pracovních míst o 10, z toho 5 zaměstnanců dosáhne důchodového věku. Toto snížení pracovníků musí částečně hradit novou investici. Věříme, že se vám tento záměr podaří a bude to ku prospěchu celému družstvu i životnímu prostředí v našem okolí. (JiZ) Z veršů Josefa Vachka Sen starého mládence Miloval jsem dívku,o které jsem sníval. Každý večer vroucně jsem se k ní modlíval. Byla trochu jiná než ostatní ženy. Prožíval jsem s ní ráj tady na té Zemi. K nabídkám mých soků vždy zůstala němá, nikdy neřekla, že vůbec na sebe nic nemá. Splnila vždy předem,co jsem si chtěl přáti, v ní byli zakleti asi všichni svatí. Byla krásná, milá, jen se stále smála, každou noc ta víla v posteli mě hřála. Až mi kruté jitro dalo ránu pěstí, vzalo mi můj sen a s ním i moje štěstí. Mám to ale smůlu, je to věru svízel. Zase to byl jen sen, který ráno zmizel. Je taková žena vůbec někde k mání? Najít ji je dlouho moje velké přání. Josef Vachek Mateřská škola informuje: Mateřská škola zahájila letošní školní rok opět v pěti třídách. Jsou zřízeny 2 třídy předškoláků a 3 třídy pro střední a mladší věk. Celkem je do školky přihlášeno 112 dětí. Mateřská škola vyhověla přání rodičů a prodloužila provoz v polodenních třídách do 13:30 hodin. Do polodenních tříd docházejí děti maminek nezaměstnaných nebo na MD. Školné zůstává ve stejné výši tj. 130,- Kč. Tato částka se navyšuje o 80% při nedodržení termínu platby (vždy do konce kalendářního měsíce). Poplatky za stravování se prozatím nemění. Celodenní strava dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina vyjdou na 21,50 Kč. Během měsíce září byla zahájena činnost těchto zájmových kroužků: výtvarný (70,- měsíčně), sportovní (50,-měsíčně), hudební (50,- měsíčně). (JiZ) Informace pro producenty odpadů (podnikatelské subjekty) firmy SOMPO, a.s., Pelhřimov informuje, že v návaznosti na povinnosti podnikatelských subjektů i obcí (a tedy i občanů) vyplývajících ze zákona o obalech, rozšířilo své služby a kromě sběrny v Hrádku u Pacova, která je v provozu již delší dobu, je nově možno odpady předávat i na překladišti Počátky. Je zde v provozu lisovací kontejner pro příjem spalitelných obalů - neprodejné papírové a plastové obaly, textilní, dřevěné, kompozitní, kombinované obaly. Jedná se o legální způsob využití/zneškodnění, kdy původce odpadu dostane doklady vyžadované při kontrolách Českou inspekcí ŽP, která zásadně netoleruje vyhazování obalů do popelnic nebo likvidaci např. spalováním. Bližší informace poskytne v SOMPO, a.s. ing. Socha (tel ), nebo je najdete na 7

8 Ohlédnutí za turnaji v kopané: 50. Křišťál Jak je již tradicí, tak i letos v měsíci červenci proběhl na stadioně Spartaku Počátky turnaj v kopané. Protože se tentokrát jednalo o výroční 50. ročník turnaje O Křišťálový pohár, začal výbor oddílu kopané tento turnaj zajišťovat koncem loňského roku. Záměr pozvat do Počátek čtyři atraktivní soupeře se podařil. A tak v neděli, ve 13:00 hodin, mohl jubilejní Křišťál začít. Počasí pořadatele pozlobilo dešťovou přeháňkou, i přesto našlo na stadion cestu kolem 340 diváků, kterým se představila opravdu kvalitní mužstva. FC Vysočina Jihlava, účastník II.ligy, založený v roce 1948 jako sportovní kroužek PAL Jihlava. Klub se ve svých prvních čtyřiceti letech své existence pohyboval mezi I.A třídou a divizí. Další léta nastával pozvolný vzestup a až po transformaci klubu na akciovou společnost FC Vysočina Jihlava a.s. klub v soutěžním ročníku 1999/2000 postoupil do II. ligy, ve které hraje dodnes. Na našem hřišti se klub představil s novým realizačním týmem: hlavní trenér Karel Večeřa, asistent trenéra Tomáš Jansa. FK Atlantik Slovan Pardubice, účastník II. ligy vznikl v roce 2000 spojením dvou klubů a to Atlantiku Lázně Bohdaneč a Slovanu Pardubice. Tento klub se po dobu své krátké existence pohybuje v první polovině II. ligy. SK Kladno, účastník II. ligy byl založený 31.července Klub se v pozdějších letech stal jedním z našich nejlepších oddílů vůbec a kladenská oblast jednou z největších zásobáren talentů naší země. K nejzajímavějším úspěchům patří: rok Středoevropský pohár (1.kolo) SK Kladno Ambrosiana (Inter) Milán 1:1 a 3:2 (slavný postup), rok Středoevropský pohár (čtvrtfinále) SK Ferencváros Budapešť 0:6 a 4:1, rok Středoevropský pohár (2.kolo) SK Juventus Turín 2:4 a 1:2. Klub hrál od roku 1919 až do roku 1970 I. ligu, kde sehrál 741 utkání. V současné době je osobností klubu odchovanec Jan Suchopárek, který se však z důvodu zranění počáteckého turnaje nezúčastnil. SK Slavia Praha B, účastník ČFL. Mužstvo slouží jako rezerva pro první mužstvo a na našem turnaji zahajovalo přípravu na nadcházející fotbalový ročník. Na našem turnaji se ve funkci asistenta trenéra představil Luboš Kozel, bývalý hráč A mužstva. A nyní již k výsledkům na dobře připraveném trávníku : FK AS Pardubice - SK Kladno (1-0), SK Slavia Praha B - FC Vysočina Jihlava (1-2)m, utkání o 3. místo: SK Kladno - SK Slavia Praha B (2-0), finále: FK AS Pardubice - FC Vysočina Jihlava (1-0). Při zajištění turnaje různou měrou velice pomohli sponzoři, kterým touto formou děkujeme. Město Počátky, FOPO Počátky, Maso-uzeniny Vojta, Agrodružstvo, Modrá Hvězda Nekola J., Potraviny Zmeškal, Autodoprava Vopravil, Malířství Vrábel, Malířství Kysela-Parkan, VTS, Trafika Štefl, Elektra J+J, Hodinářství Brož, firma Štepon, p. Kukla Pavel, Sklenářství Norek, Pohřební služba Doležal Jar., Zelenina Smrčka, Drogerie Hernovi, Benzina Holý, Quelle, I.Kamenická, Zemní práce p. Přeslička. Malý křišťál Krátce po hlavním křišťálovém turnaji se uskutečnil netradiční Malý Křišťál, uspořádaný pro domácí mužstvo a pozvané fotbalisty ze Slovenské Lokce. Tato dvě mužstva doplnila mužstva Slavoje Žirovnice, účastníka krajského přeboru a Slovanu Kamenice nad Lipou, účastníka I.A třídy. V prvním vyřazovacím zápase vyzvali hráči místního SK Spartaku své hosty z TJ Lokca. Domácí hráči do zápasu vstoupili odpovědně a již od 7. minuty brankou M. Nováčka vedli. To však bylo vše a zápas byl do posledních minut vyrovnaný. Druhý vyřazovací zápas: Slavoj Žirovnice - Slovan Kamenice n. L. (0-2). V zápase o třetí místo se utkala sousední Žirovnice s hráči z Lokce, kteří lepšímu mužstvu Slavoje podlehli 6 : 0. A nastalo očekávané finále, ve kterém se utkali hráči místního Spartaku se zkušenějšími hráči Kamenického Slovanu. Tito své kvality také ukazovali po celý zápas i přesto, že domácí Burza M. proměnil již v 6. minutě pokutový kop za sražení Jana Krále. Slovan kontroval též z pokutového kopu ve 13. minutě. Celý zápas pak byl dovršen diváky toužebně očekávanou střelbou pokutových kopů. Tyto se lépe povedly domácím hráčům v poměru 4 : 2. Po poslední proměněné penaltě J. Králem nastal výbuch radosti z vítězství v Křišťálovém poháru, i když to byl jen malý. Kromě fotbalistů přijeli z Lokce i další hosté dechová hudba Kýčera pod vedením p. kapelníka Sivoně a také zástupci obce. Pro naše hosty byl připraven kromě turnaje i další program. Po příjezdu, ve čtvrtek 22. července 2004 ve večerních hodinách, byli přivítáni zástupci města, výborem pro partnerskou spolupráci a fotbalisty před místní sokolovnou. Po přivítání a ubytování došlo k slavnostnímu posezení v sále sokolovny. Páteční program byl zahájen výletem a prohlídkou Telče. Po návratu následovala volná prohlídka Počátek. Večerní program pak probíhal celý v sokolovně a to i pro širokou veřejnost. Zde se představila svým jednohodinovým programem Počátecká dechovka. Poté došlo na pódiu k výměně a představila se dechovka Kýčera z Lokce. Po představení obou hudebních těles byla volná zábava věnovaná navazováni bližších kontaktů. V sobotu dopoledne si hosté mohli prohlédnout Počátky z ptačí perspektivy, z věže místního kostela. Odpoledne probíhalo na stadioně. V nedělních dopoledních hodinách pak naše návštěva zamířila domů na Slovensko. Rozloučili jsme se předběžným příslibem, že za rok se opět uvidíme, tentokrát v Lokci. Turnaj Starých gard Trio fotbalových turnajů v Počátkách uzavřel 4. září ročník turnaje starých gard za účasti hráčů z Černovic, Javořice A a domácího Spartaku. Na turnaj nepřijelo přihlášené mužstvo Kunžaku, a tak jako čtvrté mužstvo se utvořilo mužstvo Javořice B. Turnaj se odehrával za pěkného počasí za přítomnosti 50 spokojených diváků. V prvním vyřazovacím zápase nastoupili hráči domácího Spartaku proti Javořici A. V jednoznačném zápase pak domácí matadoři zvítězili 5-2. Druhý vyřazovací zápas: Černovice - Javořice B 5-1. O třetí místo: Javořice A - Javořice B 4-1. Finále se pak odehrálo mezi hráči domácího Spartaku a Černovic. Zápas, který se zpočátku vyvíjel velice dobře pro domácí hráče, byl do posledních minut velmi napínavý. Šťastnější byli na konci hráči domácího Spartaku, kteří zvítězili poměrem 3:2 a stali se zaslouženými vítězi v letošním roce již druhého turnaje. Za domácí hráče stříleli góly: Melecha J. 3x, Nováček M. 2x, Chmel A. a Cypra L. KrP 8

9 Stručná historie existence nemocnice v Počátkách - 7. pokračování Tak vstoupila nemocnice v Počátkách do třetího období, období největšího rozmachu, avšak handicapovaná nedostatkem prostoru. Toto se po letech podepsalo i na její životaschopnosti. Naše republika přijala Ústavou 9. května 1945 socializaci celé společnosti, byly přijaty dekrety o znárodnění průmyslu, dolů, ale nás zajímá i zdravotnictví. Socializace se rovná zestátnění, řízení všech složek života státními orgány a formou státních organizací. V ČSR byla prováděna socializace do roku 1948 postupně, teprve po únoru 1948 a od 50.tých let nabrala na obrátkách a dokonce přestihla ostatní státy východní Evropy, mnohdy i za cenu ztrát a obětí. Socializace zdravotnictví se u nás připravovala už za války skupinou levicových lékařů, kolem doktora Nedvěda ve Výboru národní inteligence. Dr.Nedvěd sám zahynul v roce 1942 v koncentračním táboře Osvětim. Tato připravovaná koncepce, doplněná mnohými prvky sovětského modelu, pro naše poměry nevhodnými, se stala podkladem Zákona o zdravotní péči z roku Principy koncepce po stránce organizační: centrální řízení zdravotnictví shora ministerstvo zdravotnictví zdravotní odbory KNV a ONV jako orgány politické. Po stránce odborného vedení: Krajské a okresní ústavy národního zdraví tj. KÚNZ a OÚNZ a nemocnice s poliklinikou NsP jako nejnižší článek. U nás do roku 1960 v okrese Kamenice n.l. vedoucí zdravotního odboru MUDr. Severin Čejna ( ) a ředitel nemocnice v Počátkách se zdravotními obvody okresu MUDr. Poustka. Centralizované řízení a vedení zdravotnictví mělo své kladné i záporné stránky. U nás převažovaly zpočátku klady. Organizačně byl vypracován statut tří stupňů nemocnic. 1. stupeň nemocnice základní s podmínkou minimálně čtyř základních oddělení (chirurgické, interní, dětské, a gynekologicko-porodnické) s komplementem RTG, laboratoř, rehabilitace, apod. 2. stupeň nemocnice okresní 3. stupeň nemocnice krajské a fakultní Vzhledem k rychlému vědeckému a technickému rozvoji, nutné specializaci a týmové spolupráci to bylo opatření nutné a rozumné. Mnohá akutní onemocnění se již nedala řešit a léčit bez spolupráce a konsiliární pomoci a účasti několika odborníků příslušného oboru, stručně jeden primář už pro nemocnici nestačil. Prostory u nás nepřibyly, tak se muselo improvizovat. Interní oddělení se získalo poměrně snadno v počtu 45 lůžek, v budově dosavadního infekčního pavilonu, jednopatrovém, poměrně novém. (Přistavěn na jednopatrový byl v roce 1939) Potřeba hospitalizovat při infekčních onemocnění po válce ubývalo a tak byly ponechány pro tuto potřebu prozatímně jen tři pokoje v přízemí až do roku Interní oddělení bylo otevřeno v roce 1950 a primářem byl ustanoven MUDr. Miloslav Poustka, internista v Českém Brodě. Dětské oddělení bylo adaptováno v tzv. úřednickém domě naproti přes ulici (foto). V domě byly čtyři byty pro úředníky okresního a berního úřadu. Vnitřní úpravou byla v přízemí zřízena dětská ambulance a byt primáře a lékaře. V prvním patře bylo 22 dětských lůžek a 3 kojenecké boxy s řízenou termoregulací. Celý dům byl vytápěn akumulačními kamny. Primářem byl jmenován MUDr. Miloslav Brzek, lékař z Havlíčkova Brodu, od primáře Lhotáka. Otevření dětského oddělení se zúčastnil nestor české pediatrie universitní profesor Švejcar. Dětské oddělení bylo zvlášť využíváno pro vzniklé dětské ozdravovny Sv. Kateřina, v Kamenici n. L. a v Černovicích. Jako poslední bylo otevřeno oddělení gynekologicko-porodnické, adaptací východního křídla v prvním patře chirurgie. V prostorách bývalé kaple byl zřízen moderní porodní sál o dvou lůžkách a pokoje s deseti lůžky pro matky. Řádové sestry ukončily svou činnost v roce Primářkou byla jmenována MUDr. Marie Kalužová, dosavadní lékařka v Třebíči. Tím bylo dosaženo předepsané normy pro statut nemocnice 1. stupně. Celkem bylo získáno 120 lůžek pro oblast okresu Kamenice n.l. a okolí, tedy asi 20 tisíc obyvatel spádové oblasti. Obvodních lékařů bylo sedm Počátky, Žirovnice, Černovice, Deštná, Nová Včelnice a Kamenice n. L.- 2. Současně s obtížnou přestavbou za provozu, byl postaven v hlavní budově i na interním pavilonu výtah pro ležící nemocné, bylo rozšířeno sociální zařízení a postavena přístavba pro administrativní potřeby, šatny personálu se sociálním vybavením a několika pokoji pro ubytování sester. Dále byl rekonstruován centrální RTG s novým přístrojovým vybavením. Správci jako techničtí vedoucí byli, po panu Rudým, - pan František Janků (později tajemník MěstNV), potom Zdeněk Dejmek, Pavel Škrabánek a Bohuslav Kyba. Každý z nich zanechal za sebou kus práce na zlepšení technické vybavenosti budov ústavu a zajištění jeho provozu, jak se ještě zmíním souhrnně při popisu technického stavu budov. - pokračování příště- MUDr. Bohumil Peterka 9

10 Český svaz žen Počátky pořádá BURZU obuvi, ošacení a sportovních potřeb 19. až 21. října 2004 v sále Kulturního zařízení města Počátek (Horní ul. 87, Počátky, 1. patro). 19.října tj. úterý hod. příjem zboží 20.října tj. středa hod hod. prodej zboží 21.října tj.čtvrtek hod. prodej zboží, hod. vyrovnání za prodané zboží a výdej neprodaného zboží. Nezapomeňte! Zima se blíží, bude potřeba teplejšího oblečení. Vaše děti z loňského určitě vyrostly, proto malé doneste, větší si určitě vyberete. Na Vaši účast se těší členky ČSZ Počátky. Levné povinné ručení od České podnikatelské pojištovny na tel , Lokca, oravská dědina pod Kýčerou S obcí Lokca nás pojí družební vztahy navázané před více než 30ti lety. Pamětníci si vzpomenou, že tato družba byla původně navázána mezi školami, za ředitelování pana Dušana Snížka a pana J. Kutálika z Lokce. Družba se silně prohloubila založením žákovské dechovky na naší škole. Pana učitele Lahodného vyhecoval tehdejší kapelník lokčanské žákovské dychovky Tóno Sivoň. Že tato práce byla dobrá a přinesla ovoce,dokazuje i to, že základ současné Počátecké dechovky tvoří bývalí členové žákovského orchestru. Stejné je to i s dechovkou Kýčera z Lokce, která nás navštívila začátkem prázdnin. Jim se nezměnil dokonce ani kapelník. Lokca je hornooravská obec mezi Oravským Podzámkem, kde se nachází Oravský hrad, a Námestovem. Jen pár kilometrů od Oravské přehrady. Z jihu ji ohraničuje Oravská Magura. Celé území je součástí Karpat. Z jedné strany obec omývá řeka Orava, do které se vlévá několik menších potůčků se pstruhy a raky. Okolní příroda je štědrá na různé lesné plody - houby, maliny, borůvky. V lesích z lovné zvěře žije zajíc, liška, divoká kočka, divočák, jelen, srnec a rys. V poslední době i medvěd a vlk. Ten je v blízkosti obce zastřelen poměrně často. Z ptáků je vidět jestřába, káně i sokola. Mimořádným zážitkem v letních měsících, v době kosení a sušení, je zaposlouchat se do nádherných táhlých halekaček - trávnic, hrabaček trávy. Klima obce silně ovlivňuje nedaleká vodní plocha přehrady. Letní teploty nepřesahují ani +25 C. Zato v prosinci a lednu naměří teploměr i -30 C. Zimní lokčanský chtár je velmi výhodný pro lyžařské sporty, hlavně pro běžkaře a sjezdaře. Sníh tu drží zpravidla od prosince do března. V současnosti v obci žije kolem obyvatel. Do roku 1990 měli všichni obyvatelé zajištěnu práci doma. Podobně jako u nás i v Lokci se šili galanterní výrobky, školní a dámské brašny, peněženky, kartáče a rukavičky. Velkým přínosem byla fabrika SEZ, která vyráběla elektrosoučástky z plastu a poskytovala až 300 pracovních míst. To vše je už minulostí. Lokčané musí chodit za prací daleko do jiných okresů nebo i do zahraničí, pokud ji vůbec dostanou. Co ale Lokčanům zůstalo je příslovečná srdečnost, pohostinnost a přátelství. Proto vítáme znovuoprášení dřívějších vztahů a těšíme se na nová přátelství. Studená Olga Lesy města Počátky (organizační složka Města Počátky) nabízejí občanům tyto služby: - těžba dřeva - přiblížení dřeva - zalesnění - výkup dřevní hmoty a ostatní práce související s hospodařením v lesích. Dále nabízejí k prodeji řezivo (prkna, trámy, fošny atd.), pořez dřeva a prodej palivového dříví. V případě zájmu o naše služby, kontaktujte prosím pana Radka Mráčka v areálu městské pily v Počátkách nebo na telefonním čísle

11 11

12 SK Spartak Počátky oddíl kopané Vás srdečně zve na tradiční V i n o b r a n í v sobotu dne od 20:00 hod v Počátecké sokolovně Hraje Vesta Třešť, vstupné 50,- Kč. Předprodej vstupenek v trafice u pana Štefla. HEI SPORT PRODEJ-SERVIS-PŮJČOVNA, Nádražní 214, Nová Včelnice, tel Jízdní kola SLEVY AŽ 20%, zimní a lyžařské oblečení, sportovní a rybářské potřeby, fitness oděvy, hokej, fotbal, tenis. Půjčovna a servis jízdních kol, lyží a snowboardů. Možnost splátkového prodeje. Těšíme se na Vaši návštěvu. Žirovničtí zahrádkáři srdečně zvou na podzimní etapu výstavy ZAHRADA VYSOČINY. Bude vystavováno OVOCE-ZELENINA-CHRYZAN- TÉMY. Výstava se uskuteční ve dnech října 2004 v žirovnickém zámku denně od 9 do 17 hodin. Světový sortiment i novinky budou vystavovat přední pěstitelé a výzkumné ústavy. V sobotu a v neděli: zahrádkářská poradna, prodej zahrádkářských výpěstků, prodej občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu. Divadelní soubor J. K. Tyl společně s Kulturním zařízením města Počátek Vás srdečně zvou na reprízu frašky se zpěvy ve třech dějstvích Rudolfa Piskáčka pod názvem DĚVČE Z PŘEDMĚSTÍ aneb všecko přijde najevo. Představení se uskuteční v pátek 22. října 2004 od 19:30 hod. Vstupenky v ceně 50,- Kč jsou v prodeji v kanceláři Kulturního zařízení města Počátek. Počátecký zpravodaj vydává 12x ročně Kulturní zařízení města Počátek. Uzávěrka vždy 15. předcházejícího měsíce. Redakční rada Iveta Přibilová, Jitka Zlukyová, Vít Kratochvíl ADRESA: Kulturní zařízení města Počátek, Horní 87, Počátky, tel./fax: , Zveřejněné názory nemusí souhlasit se stanoviskem redakce. Povoleno pod č.j Sazba a tisk: RAIN s.r.o., J. Hradec, tel.:

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Vliv větrných elektráren na okolní území

Vliv větrných elektráren na okolní území Vliv větrných elektráren na okolní území L. Nondek Seminář veřejné správy, Kraj Vysočina, 1.11.2007, Polná Klady větrné energetiky Snížení energetické závislosti na arabské a ruské ropě, Snížení emisí

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.2. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.2 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Posouzení záměru na využití objektu Zámečku v Tuklatech na ubytování pro seniory. Na

Více

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu.

Hrací řád. 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. Hrací řád 1. Dvorce jsou otevřeny denně od 8:00 do setmění. Požadavky na hru před 8:00 je třeba dohodnout se správcem areálu. 2. Oprávnění ke hře mají členové oddílu po zaplacení příspěvků a splnění brigádnické

Více

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Počet podání: Celkem bylo podáno 5 různých podání. Počet podavatelů: Nebyl přijat ani jeden anonym. Všechny stížnosti podali klienti. Počet stížností:

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

02 Životní úroveň a odpad učební list

02 Životní úroveň a odpad učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 02 Životní úroveň a odpad

Více

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu

PROJEKT VICTOR. výstavba fotbalových hřišť. pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR výstavba fotbalových hřišť pro rozvoj mládežnického fotbalu, tělesné výchovy a sportu PROJEKT VICTOR obsah 1) Obsah 2) Představení Projektu VICTOR Návrh realizace projektu Podpora a význam

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015

Provozní řád Základní školy Tochovice pro školní rok 2014/2015 1 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

Astoria Golf Resort - Cihelny

Astoria Golf Resort - Cihelny září 2014 7. ročník / 3. číslo Tourbulletin Karlovy Vary 26. - 27. července GJW Praha Sport Marketing Advertising Astoria Golf Resort - Cihelny www.astoria-golf.com Cihelny 7 364 64 Karlovy Vary G V olfový

Více

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál:

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více