PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45"

Transkript

1 ČERVENÁ ŘEČICE -> PELHŘIMOV Den Čas odjezdu Čas příjezdu PO - PA 04:41 05:03 PO - SO 04:55 05:10 PO - PA 04:57 05:18 SO 05:20 05:40 NE 06:03 06:18 PO - PA 06:24 06:45 PO - PA 06:33 06:45 PO - PA 07:12 07:35 PO - PA 07:27 07:45 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 08:50 09:05 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 13:24 13:45 NE 13:45 14:00 PO -PA 14:56 15:10 PO - PA 15:38 16:00 PO - PA 16:08 16:26 PO - PA 16:31 16:55 PO - NE 17:45 18:00 PO PA, NE 17:59 18:15 NE 18:01 18:18 PO - PA 18:48 19:05 NE 21:12 21:28 PELHŘIMOV -> ČERVENÁ ŘEČICE Den Čas odjezdu Čas příjezdu PO - PA 05:20 05:41 PO - PA 05:40 05:58 PO - PA 06:20 06:36 NE 06:30 06:47 PO - PA 06:45 07:00 PO - PA 07:00 07:17 PO - PA 08:00 08:16 NE 11:11 11:26 PO - PA 11:55 12:13 NE 12:45 13:02 NE 13:35 13:49 PO - PA 13:45 14:02 PO - PA 14:45 15:06 PO - PA 15:00 15:21 PO - PA 15:15 15:32 NE 15:25 15:42 PO - PA 15:40 16:00 PO - SO 16:15 16:30 NE 17:00 17:17 PO - PA 17:05 17:28 NE 17:45 18:00 PO - PA 18:20 18:37 PO - SO 18:40 18:57 Městské noviny Červené Řečice Vydavatel: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ , IČ šéfredaktor: D.Obranec, design: L.Lang, tisk: MěÚ Červená Řečice Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: MěÚ Červená Řečice Občasník: vychází 6 12 za rok, č. 1/2009 vychází Uzávěrka Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Anonymní příspěvky neotiskujeme.

2 ROČNÍK 3. ČÍSLO 1 MĚSTSKÉ NOVINY ÚNOR Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice Tel.: Fax: Úřední hodiny Po Út - Čt Pá Vážení čtenáři městských novin V následujících řádcích Vám nabízíme výpis z činnosti v Červené Řečici v r. 2008: # Oprava oplocení hřbitova využití přiznané dotace z POVV. # Zpracování pasportu dopravního značení, osazení značek v Červené Řečici. # Dořešní výměny silnice Popelištná Svépravice za silnici Červená Řečice- Milotičky (křižovatka). # Zakoupení traktoru. # Orava a zprovoznění kina. # Hřiště vyřešení bezúplatného převodu pozemku (hřiště) z PF na město. # Vyřízení bezúplatných převodů pozemků v místních částech z PF na město. # Zaměření pozemku a vyřízení bezúplatného převodu pozemku pod chodníkem - Pražská ulice z kraje vysočina na město. # Zaměření a zanesení do KN objektu občerstvení na městské pláži. # Zpracování podkladů pro nový územní plán Červené Řečice a všech místních částí zadání zpracování ÚP. # Zpracování plánu finanční obnovy vodovodů a kanalizací. # Oprava komunikace od hřbitova k VN Trnávka. # Zhotovení nových vývěsek pro spolky a organizace. # Zeleň prořezávky při silnici směr Želiv, prořezání stromů na náměstí, kácení, prořezávky, údržba zeleně. # Příprava podkladů pro projektovou dokumentaci na ZTV, zadání zpracování projektové dokumentace., zpracování žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na ZTV přiznáno. # Zhotovení připojení pro ZTV pro stavební parcely. # Příprava podkladů pro žádost o dotaci z EF: oprava náměstí, zadání zpracování žádosti nepřiznáno. # Příprava podkladů a zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování víceúčelové budovy z objektu ZŠ č.p. 21. # Příprava podkladů a zadání zpracování projektové dokumentace na modernizaci hřiště. # Pořádání kulturních akcí: taneční zábava (Synkopa), pouťové setkání s občany (Vysočinka), divadelní představení pro děti, loutkové představení pro děti, cestopisná výstava s projekcí a výkladem, setkání důchodců, vítání občánků. # Zřízení prezentace města na informačním panelu v Pelhřimově. # Spolupráce s Úřadem práce pracovníci na veřejně prospěšné práce # Spolupráce s Probační a mediační službou pracovníci na výkon trestu formou obecně prospěšných prací.

3 Městské zastupitelstvo Ad.1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. K bodu č. 2 ZM Vzalo na vědomí cenu 571,-Kč na trvale hlášeného občana a podepsání smlouvy s firmou SOMPO a.s.pelhřimov na provozování služeb pro město Červená Řečice. Ad.2. ZM schválilo rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí roku 2009 ve výši _ skutečnosti roku Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. Ad.3. ZM schválilo podání žádosti o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na převod majetku - části pozemku pro bytovou výstavbu parc. č. 1906/44 v k.ú. Červená Řečice, který je ve správě PF ČŘ ( bývalý církevní majetek). Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.4. ZM projednalo a schválilo podat žádost o bezúplatný převod pozemků v k. ú. Zmišovice parc. č. 75/4 a parc č. 810/2, které jsou ve správě PF ČR. Pozemky jsou zastavěny komunikací ( příjezdová cesta k nemovitosti), kterou udržuje a spravuje Město Červená Řečice. Hlasování: pro 9. proti 0, zdržel 0. Ad.5. ZM schválilo Plán hospodaření v lesích města Červená Řečice na rok 2009 s výjimkou že nebude těžba ve výši navrhované MSL Pelhřimov 350 m3, ale jen 250 m3 pouze nutná těžba. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. ZM projednalo žádost TJ Tatran Červená Řečice na poskytnutí dřeva na výrobu a přistavění pergoly ke stávajícím kabinám. ZM schválilo žádost TJ Tatran s tím, že práce budou provedeny ve vlastní režii. ZM schválilo připravit současně také zásobu dřeva pro potřeby města Červená Řečice. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.6. ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pro území Města Červená Řečice. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne Hlasování: pro 9, proti 0. zdržel 0. Ad 7. ZM schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro Město Červená Řečice. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.8 ZM schválilo pro r navýšit cenu vodného o 1,- Kč a cenu stočného ponechat beze změn v Červené Řečici a všech místních částech. Byl schválen návrh provozovatelské smlouvy na r.2009 s provozovatelem VODAK Humpolec s.r.o.. Cena vodného pro rok 2009 domácnosti Kč-m3 ostatní Kč-m3 Červená Řečice 29,- 29,- Popelištná 29,- 29,- Těchoraz 29,- 29,- Zmišovice 29,- 29,- Cena stočného pro rok 2009 domácnosti Kč- m3 ostatní Kč-m3 Červená Řečice 12,- 12,- Popelištná 8,- 8,- Těchoraz 3,50,- 3,50,- Zmišovice 3,50,- 3,50,- Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel 0 Ad.9. ZM bylo seznámeno s žádostí o pořízení společenské místnosti (chatky) v integraci se zastávkou autobusů pro obyvatele místní části Milotičky. ZM schválilo poskytnutí finančního příspěvku do výše ,-Kč z rozpočtu města Červená Řečice na rok 2009 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. Ad.10. ZM schválilo Rozpočtové změny dle přílohy. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. A.d.11 ZM schválilo poskytnout finanční příspěvek ve výši ,-Kč na provoz ordinace pro děti a dorost v Červené Řečici na rok p. MUDr. Ladman Vladimír.

4 Číslo 3 POMŮCKA: AINE, AKOV, ATS, CHAR, LUNT, OTICH, PAC VYZNAVAČ ISLÁMU 1. DÍL TAJENKY LEPTONY NĚMECKÝ SPISOVATEL ZKRATKA OBRNĚNÉ- HO TRANS- PORTÉRU MAREČKU, PODEJTE MI PERO STAROVĚKÝ STÁT KLAM VÝMĚŠKY LEDVIN SONDA ČLOVĚK S NĚČÍM ZA- CHÁZEJÍCÍ PĚVECKÁ TĚLESA SLOVENSKÁ ČÁSTICE SOPEČNÝ TUF DOUTNÁK (zastarale) KÓD TURKME- NISTÁNU ÚPADEK To by tak hrálo,... (dokončení naleznete v tajence). DNY VE STARO- ŘÍMSKÉM KALENDÁŘI HLAS VRÁNY SMĚR VÝVOJE DÍRA ZÁSTUP LIDÍ PLOŠNÁ MÍRA NASPĚCH ŽENSKÉ JMÉNO STEATIT SPZ OKRE- SU MĚLNÍK TRANS- FORMÁTOR (slangově) POBÍDKA ZDAŇOVAT ZATARA- SOVAT DOMÁCKY JOSEF PAPOUŠEK OZNAČENÍ NAŠICH LETADEL BRLOH MĚSTO NA UKRAJINĚ SRBSKÁ DUTÁ MÍRA JEMNÝ NÁDECH ELEMENTÁR- NÍ ČÁSTICE HMOTY DRUH ÚČESU (slangově) TROPICKÉ ŠÍLENSTVÍ VELKÉ VELIKOSTI FRAN- COUZSKY TŘÍSLO ÚJMA LUDOLFOVO ČÍSLO OZDOBA (knižně) KLIĎAS POROBA DIVADELNÍ ZÁVĚS KÓD BÝVALÉ RAKOUSKÉ MĚNY HON LIST PAPÍRU OCAS BÝVALÉ NĚMECKÉ PLATIDLO LARVA MOTÝLA CÍP KVĚTNÍHO KALICHU SLANISKA 4. DÍL TAJENKY 2. DÍL TAJENKY PŘEDMĚT SLOUŽÍCÍ KE SVÍRÁNÍ MEZONY K DRUH ŽELVY INICIÁLY EKONOMA ŠIKA PALIVA BEZVĚTŘÍ (nářečně) LESNÍ ROH ŠKODLIVÝ MOTÝLEK TAROKOVÁ HLÁŠKA VODNÍ ROSTLINA LÉČIVO MAMINKA HERNIE OSUD (knižně) STARÁ DROBNÁ MINCE ČESKÝ HOUSLISTA EVROPAN ASIJSKÁ ZEMĚ ANGLICKY UKLÍZET ZBYTEK PO HOŘENÍ SLADKO- VODNÍ RYBA PEVNÝ OXID UHLIČITÝ JAZYK STARÝCH ŘÍMANŮ SPZ SOKOLOVA ZNAČKA KI- LOKALORIE 3. DÍL TAJENKY LETADLA OBDOBÍ (básnicky) ZNAČKA AU- TOMOBILŮ KŘÍŽOVKY PLNÉ FÓRŮ 3/2008 strana 3

5 KAMENICTVÍ Severa Karel K eme nická Pelh imov tel.: Po-Pá: h SLEVA 10% v V NABÍDCE VV NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKU POMNÍK NA ZAKÁZKY UZAVŘENÉ DO KONCE ÚNORA 2009 P ijímáme zakázky na v robu a montá : Pomník,rám a krycích desek na hroby (z p írodních i um l ch materiál ) Zhotovení základ pod pomníky V robu schod,parapet,obklad Prodej h bitovních dopl k (svítilny,vázy,k í ky v b r dle katalogu) P ípisy a opravy nápis ZAVOLEJTE ZAKÁZKU P IJEDEME SJEDNAT OSOBN

6 Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0 A.d.12. ZM zamítlo žádost o úpravu nájemného z pronajatých nebytových prostor ve vlastnictví města Červená Řečice provozovna Restaurace Na Radnici č.p. 19: snížení o 50%. Hlasování: pro5, proti 0, zdržel 4. A.d.13. ZM bylo informováno o zamítnutí žádosti k financování projektu Obnova veřejných prostranství náměstí Červená Řečice. ZM schválilo řešit tento projekt na únorovém ZM. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. - ZM schválilo podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Žádost o dotaci bude zpracována na opravu fasády budovy Městského Úřadu Červená Řečice. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 0. A.d.14. ZM schválilo zadání vypracování projektové dokumentace Řešení rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště a víceúčelového hřiště s umělým povrchem v Červené Řečici, kterou zpracuje EUROGREEN CZ s.r.o. Hlasování:pro9,proti0,zdržel0 Radnice informuje Statistika počtu obyvatel města Červená Řečice Rok 2008 Počet obyvatel celkem k Počet narozených dětí 6 Počet úmrtí 11 Počet nově přihlášených 17 Počet uzavřených sňatků 5 Nejstarší občan Červené Řečice Stejskal Jan ( 96 let ) Jako další zajímavost je možno uvést fakt, že v našem městě evidujeme trvalý pobyt u 30 cizích státních příslušníků. Zbraňová amnestie Od 1. února 2009 vchází v platnost novela zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních, ve které je řešena otázka amnestie nelegálně držených zbraní. Pro občany to znamená, že ti, kteří mají doma nelegálně drženou zbraň kategorie A (např. samočinný samopal), nebo B ( např. samonabíjecí pistole nebo revolver), anebo C ( většina loveckých zbraní) mají možnost v době od 1. února do 31. července 2009 zbraň odevzdat na kterémkoli obvodním oddělení Policie ČR nebo přímo na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v rámci Územního odboru vnější služby Policie ČR. Občan obdrží od policistů potvrzení o odevzdání zbraně. Ve lhůtě 2 měsíců ode dne odevzdání zbraně má občan možnost požádat o vydání příslušných dokladů opravňujících jej k držení odevzdané zbraně. Policisté v policejních evidencích prověří, zda odevzdaná zbraň nebyla ztracena nebo odcizena, nebo s ní nebyl spáchán v minulosti trestný čin. Základním předpokladem k držení zbraní u fyzických osob je být držitelem zbrojního průkazu. Dny pro veřejnost na oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál v Pelhřimově Pondělí a středa vždy od 08,00-17,00 hodin Telefonické spojení - spojovatelka vedoucí OSZBM

7 LSPP stomatologická Datum služba adresa / Sobota MUDr. Hana Vášová Pacov, Žižkova / Neděle MUDr. Ludmila Vladyková Pacov, Žižkova / Sobota MUDr. Jana Zoulová Poliklinika Humpolec / Neděle MUDr. Jaroslav Čáp Poliklinika Humpolec / Sobota MUDr. Milan Čekal Poliklinika Humpolec / Neděle MUDr. Dagmar Dvořáková Pelhřimov, U rendlíku / Sobota MUDr. Lenka Fridrichová Horní Cerekev, Březinova / Neděle MUDr. Alena Hájková Žirovnice, Havlíčkovo náměstí / Sobota MUDr. Eimad Hanna Kamenice n/ Lipou, Na Kariánce / Neděle MUDr. Jaroslav Hrubý Pelhřimov, Třída legií / Sobota MUDr. Marie Khecková Pelhřimov, Třída legií / Neděle MUDr. Renata Kohoutová Pelhřimov, ZŠ Osvobození 1881 Poskytnuté příspěvky spolkům a organizacím v r. 2008: Milan Miksa, Pelhřimov : 5 000,- Kč - na provoz pojízdné prodejny (Těchoraz, Zmišovice, Popelištná). Spolek na záchranu památek červenořečic ,- Kč - na činnost a Slámování. Pekárková Romana: ,- Kč - na akce pro děti TJ Tatran volejbal, Červená Řečice: ,- Kč odměna za reprezentaci (pořízení dresů) SDH Červená Řečice: ,- Kč pořízení plovoucího čerpadla Římskokatolická farnost Červená Řeice: ,- Kč na opravu kostela OS Slunečnice ze řečice: ,- Kč na činnost HC Zmišovice: 7 500,- Kč účast v podnikové lize v ledním hokeji SDH Popelištná: ,- Kč na opravu hasičské zbrojnice Ocenění přístupu občanů Děkujeme všem zodpovědným spoluobčanům, kteří v rámci systému separace odpadů zajišťovaného společností SOMPO, a.s. ve spolupráci s naší obcí vytřídili z komunálního odpadu v roce 2008 na osobu: 17 kg papíru, 10 kg plastů, 14 kg skla, 0,2 kg nápojových kartonů a k tomu některé další problémové odpady. Společně SOMPO, a.s. Pelhřimov a město Červená Řečice

8 Magdaleny a město Červená Řečice. Staré, ale pěkné. Máme tam zámek, krásné veliké náměstí, no, však uvidíš!. Kočár sjížděl rychle s kopce dolů. A než se nadáli, už se před nimi objevila Řečice jako na dlani. No, řekni! Není to pěkný pohled? Kostel stojí jako nevěsta, rozložitý zámek jako stará, starostlivá máma, náměstí jako stůl pro každého prostřený a staré domy jako svědkové, že to, co slibuje, nikdy nezradí... Kněz umlkl a díval se jako zamilovaný dolů na město. Mlynářský se dal také strhnout. Zadíval se také tak, jako kněz... A v té chvíli to přišlo. Jakoby se v něm něco utrhlo, jakoby mu řekl vnitřní hlas: Tady a nebo nikde jinde! Ano, tady! Jemnostpane, prosím mnohokrát za prominutí, že se osměluji. začal nesměle, je tu také mlýn? Chlapče, mlýnů je tu dost. Čtyři mlýny tu máme. Jeden hned tady pod kostelem pod tím rybníkem, vidíš? Ty ostatní jsou venku za městem, na řece Trnávce. Kdybys byl starší, mohl bys dělat na Podkostelním mlynáře. Je právě na prodej, vykládal kněz. Jistě? A mohl bych..., zeptal se nejistě mlynářský. I podívejme se, ještě to nosí skořápku na zadečku a už by to chtělo mlynařit!, zasmál se kněz, ale hned se omlouval, když viděl, jak se mlynářský do krvava zapýřil. Nic ve zlém, to se mi líbí, žes podnikavý, řekl teple a potřepal mu po rameně bílou rukou. Vždyť já jdu do světa, abych si našel nějaký mlýn, začal znovu nesměle mlynářský. Nu, odvážnému štěstí přeje!, zahovořil již vážně kněz. Zkus štěstí. Budeš-li potřebovat pomoci, víš, kde je děkanství?. Vždycky blízko kostela. A děkan Vaněček udělá co bude moci. A jak ti vlastně říkají?, optal se mladého muže. Jonáš, Josef Jonáš, odpověděl mladík. Tak vida, Jonáš! Ale asi budeš z jiného fládru, než byl ten Jonáš z bible, zasmál se pan děkan. Ty se asi hned tak nelekneš nějakého úkolu. Však je to dobře!, řekl a znovu potřepal mladému muži po ramenech. Tak se mi to líbí! A budeš-li potřebovat pomoci, nezapomeň na děkana Vaněčka!. Děkuji mnohokrát, jemnostpane, chopil se jeho ruky mladík, a jakoby jej vystřelil, vyskočil z vozu. Co to děláš? volal za ním děkan, vždyť si můžeš zlámat nohu! Děkuji za svezení, jemnostpane, volal ještě za kočárem sjíždějícím dolů s kopce k zámku. Pan děkan už to neslyšel v rachotu kol. Jen si pobrukoval sám pro sebe: Pěkný chlapec, odvážný! Tak je to správné! Mlynářský zatím zůstal stát nad městem a díval se očima široce rozevřenýma na město pod ním. Nedovedl pochopit, co se s ním dělo. Učarovalo mu. Nejen město, nýbrž celý kraj... Snad nový domov... Ano, tak to bylo! protrhl se z myšlenek mladý mlynář když už vyšel po mezi, jež byla pokryta usýchající trávou, a tu a tam šípkovým keřem s hrozny rudých šípků. Pana děkana Vaněčka jsme již před dvěma roky pochovali a já už mlynařím na podkostelním mlýně, povídal si mladý mlynář sám sobě a očima pohladil mlýn stulený pod hrází rybníka. Ale to nic není! To ještě není takové, jako to bylo doma! Ale všechno nejde najednou! Člověče přičiň se a Bůh ti pomůže! Nevidí mne tu rádi, jsem jim jenom přivandrovalcem, ale nepovolím, nebudu utíkat, jako Jonáš z bible. Jsem z jiného fládru, jak mi řekl děkan Vaněček, hovořil sám k sobě mladý mlynář a vracel se pomalu po mezi zpět. Slunce zatím nadobro rozehnalo mlhu a nad Řečicí se rozklenul sluneční podzimní den, plný zádumčivosti, klidu před spánkem a vyrovnaností po vykonané práci. Příroda se chystala k odpočinku... ( pokračování ) Podle rodinné kroniky zpracoval Václav Bureš

9 dokončit slavnost posvěcení chrámu. Přešel po hrázi rybníka a po pěšince vystoupil až mezi pole, odkud se zadíval na Řečici. To je mi dnes tak divně řekl sám k sobě a prohnul se v lopatkách až mu v zádech zapraskalo. Inu posvícení je jenom jednou za rok a je to pěkná věc!, zaliboval si a zadíval se na město, jež před ním leželo jako na dlani. Děkanský kostel s mohutnou čtyřhrannou věží a červenou bání se díval nad vysokou hřbitovní zdí na svůj obraz v Podkostelním rybníce. Na západní straně stál zachmuřeně starý zámek s hláskou a baštami, mezi nimiž se temněla stará hladomorna, v níž jistě seděl nějaký sedlák, jemuž se zachtělo vzepřít se tíže roboty. Při vodě a chlebě a po dávce ran přicházíval k rozumu i ten nejhorkokrevnější... Mladý mlynář ještě stál a díval se na město. Tak se to tu nic nemění. Všechno je to jako tenkrát, když jsem spatřil toto město poprvé, povídal si mlynář a založiv ruce vzad vystupoval pomalu po mezi vzhůru do polí a dal se do přemýšlení. Ano, jako tenkrát... Nastoupil cestu z rodného mlýna svého otce v moravských Bítovčicích. Šel do světa hledat štěstí. Už prošel hodně mlýnů od moravských hranic, ale nikde se mu nelíbilo. Až tenhle kraj mu učaroval. Šel tenkrát s lehkým srdcem od Pelhřimova po staré vozové cestě a už notně utrmácený. Bylo již odpoledne a slunce pražilo jako výheň. Aby mu nebyla dlouhá chvíle, točil si vesele holí, ba i svěží popěvek mu vyletěl ze rtů. No, Pán Bůh potěš! Támhle až nahoru se vyšplhat?, ptal se sám sebe nahlas, když spatřil nad Lipickým potokem Bácovský kopec. Na to si musím odpočinout!, řekl si a již usedl k potoku, do jehož chladivých vln zabořil dlouhou cestou utrmácené nohy. A, to to chladí, zaliboval si a šplouchal nohama ve vodě jako malé dítě. Teprve po hodné chvíli se zvedl, přehodil si přes rameno tlumok, na hlavu posadil umoučenou čepici a s veselým popěvkem se vydal na další pouť. Kam? Kam jej osud přivede! Možná, že jen za kopec, možná, že ještě daleko bude putovat, než najde místo, jež mu bylo určeno. Ale první starost je zdolat tento kopec. Dalo to dřinu! A slunce jakoby mělo škodolibou radost z toho, jak mu na čele vyrážely potůčky potu a stékaly v praméncích po tváři. Kolikrát se zastavil a utíral je z čela! A tu najednou zaslechl za sebou rachot vozu. Někdo přijížděl od Pelhřimova. Zkus štěstí!, řekl si a čekal.vůz dojel. Eh, z toho už nebude nic!, řekl si sám pro sebe, když spatřil v kočáře kulaťoučkého pána v černém kněžském šatě. Ten mne jistě nesveze. Když jej povoz míjel, sundal umoučenou čepici a uctivě zdravil v kočáře pohodlně rozloženého pána. Hej, mlynářský, pojď si přisednout!, ozval se najednou místo odpovědi na pozdrav kněz. Jen pojď sem ke mně, vždyť já nejsem z marcipánu a nerozlámu se a ta naše archa je dost veliká, aby ses sem vešel, promluvil vlídně, když viděl, že se hrne na kozlík ke kočímu. Zaplať Pán Bůh, děkoval a chtěl se chopit knězovy ruky. Ale jen nech, utrhl mu kněz ruku a dal se s ním do hovoru. Na všechno se vyptal, odkud je, kde říká doma, jak to jde u nich v Bítovčicích, na blízké mlýny, které znal, na známé kněze, jejichž osadami mlynářský procházel. Všechno jej zajímalo. A mlynářský ochotně vyprávěl, jak nejlépe dovedl. Rozpovídal se, že zapomněl na všechen ostych, který ho zpočátku přepadl, když usedal on, mlynářský, vedle blahobytně vyhlížejícího kulaťoučkého kněze, celého oblečeného v černém. A za hovoru vyjel vůz až nahoru na Bácovský kopec. Tak vidíš, tady říkám zase já doma,pravil kněz. A není tu hezky?jen se podívej! A kněz přejel měkkou bílou rukou celý obzor. Z jedné strany se temněl dvojhrbý vrchol zalesněného kopce a od něho se táhl kraj až daleko k modrému nebi, protkaný lesy, jež se modraly mezi políčky na stráních a lemovaly jako rámy obrazu pestré květy rozhozených vesnic po celém obzoru. Vidíš tam ten kopec na západě? To je náš strážce. Říkáme mu Čertova skála. A za ním tam daleko v modru obzoru to je Stražiště nad Pacovem. A tam jsou Arneštovice, tam napravo mezi lesy. Tam mám dva statky jako své robotníky. Já jsem taky vrchnost!, zasmál se vesele a hned ukazoval dál. Tam jsou Křelovice, tam za lesem Želiv se slavným klášterem, a tam na samém obzoru jsou Jiřice a Kaliště. Máš-li dobré oči, uvidíš i zříceniny hradu Lipnice a věž hradu Orlíka nad Humpolcem. Kněz vykládal jako by stál na kazatelně. Oči mu planuly. Není to krása? Není tu hezky? Podívej se, i to nebe je krásné, modré jako dětské oči a bílé oblaky přes ně letí jako vzpomínky z mládí.... Mlynářský se usmíval a díval se, kam mu kněz ukazoval. A počkej, to nejhezčí ti ukáži, až pojedeme trochu více dolů. Ale dívej se tam mezi stromy. Vidíš? Už vykukuje. Dívej se dobře! Věž mého kostela. Tam dole je kostel sv. Maří

10 40 milionů korun na čistší vzduch a ekologičtější vytápění v domácnostech Lidé, kteří chtějí přestat vytápět svoji domácnost uhlím a přejít na ekologicky šetrnější a pro svoje zdraví i zdraví svých sousedů příznivější způsob, mají také v letošním roce šanci získat podporu od státu. Ministr životního prostředí Martin Bursík dnes totiž vyhlásil dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok Zájemci mohou při splnění stanovených podmínek získat až polovinu uznatelných nákladů. Pro první kvartál letošního roku na program připadá až 40 milionů korun. Program umožní lidem vytápět dům ekologicky a šetrně k ovzduší a tím i svému zdraví a zároveň uspořit na účtech za energie, konstatuje ministr životního prostředí Martin Bursík. Současná krize s dodávkami ruského plynu přes Ukrajinu připomněla mimo jiné, že musíme snížit závislost na dovozech energie ze zahraničí. Naším ministerstvem připravený program přispívá i tomuto cíli, říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Dotační program na podporu obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 podporuje náhradu kotlů na uhlí za nízkoemisní zdroje na biomasu, nebo účinná tepelná čerpadla. Nově poskytuje dotace na zdroje na biomasu a tepelná čerpadla v novostavbách za předpokladu, že budova splňuje nároky na nízkoenergetický standard a zároveň žadatel doloží, že není možné dům připojit na stávající rozvody zemního plynu nebo centrálního zásobování teplem. Dotace lze získat i na instalace solárně-termických kolektorů na přitápění a celoroční ohřev teplé vody. Příjem žádostí do dotačního programu na podporu obnovitelných zdrojů energie pro letošní rok začíná dnešním dnem. Žádosti mohou být podávány na již ukončené akce, maximálně však 18 měsíců po uvedení do trvalého provozu. Žádosti podle těchto pravidel je možné podávat do konce března na Státní fond životního prostředí ČR. Na dnes vyhlašovaný program podpor výměny vytápění naváže od dubna rozsahem unikátní dotační program pro domácnosti, pro který bude již letos k dispozici téměř deset miliard korun, který bude zaměřený jak na obnovitelné zdroje, tak na energetické úspory při rekonstrukcích, ale i v novostavbách, říká vicepremiér Bursík. V rámci nového a podstatně rozšířeného programu dotací bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, náhrada neekologického výtápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Podmínky programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na dnes vyhlašovaný program, jen u kotlů na biomasu budou podporovány zdroje s ještě příznivějšími emisními charakteristikami než doposud. O dotace z nového programu nebude možno žádat zpětně na akce zrealizované před jeho vyhlášením. Podrobné podmínky programu budou k dispozici v březnu. Připravuje se také program dotací pro nepanelové bytové domy s obdobnými parametry. Podrobnosti budou zveřejněny taktéž v březnu tohoto roku. Zateplování panelových domů podporují programy Ministerstva pro místní rozvoj.centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina nabízí své služby Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina plní roli kontaktního místa pro občany se zdravotním postižením a jejich blízké. Na pracovnice Centra se mohou obracet lidé, kteří potřebují poradit ve své složité situaci vyplývající z jakéhokoli zdravotního postižení. Kromě základního sociálně právního poradenství Centrum nabízí pomoc při jednání s úřady a zprostředkovává kontakt na ostatní občanská sdružení v kraji Vysočina. Dále poskytuje informace o specifických kompenzačních a rehabilitačních pomůckách pro zdravotně postižené. Některé pomůcky, jako například mechanický vozíček, toaletní křeslo, chodítka, schodolez Liftkar aj., si mohou zájemci za malý poplatek zapůjčit v naší půjčovně pomůcek. Sluchově postiženým občanům nabízíme drobné kompenzační pomůcky (baterie do sluchadel, náhradní hadičky, ušní tvarovky, filtry aj.) a pomoc při ošetření a údržbě sluchadla. V Centru jsou také k dispozici tiskoviny pro zdravotně postižené.

11 Pro ZTP děti a jejich rodiny organizujeme volnočasový klub Klíček, který zahrnuje pravidelná setkání i mimořádné akce jako jsou výlety, besídky, sportovní a kulturní odpoledne aj. Velkou snahou Klíčku je prosazovat práva ZTP dětí a společně s rodiči apelovat na kompetentní místní úřady ve věci zřízení vhodného zařízení pro dospělé jedince s mentální postižením (denní centrum, stacionář). Služby jsou poskytovány zdarma (vyjma zmiňované půjčovny pomůcek a prodeje drobných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené). Zájemci o nabízené služby mohou navštívit pracoviště Centra pro zdravotně postižené v Pelhřimově na adrese: Na Obci 1768 (bývalý dům s pečovatelskou službou v sadech naproti Domu myslivců či Domu zahrádkářů, vedle tenisové haly) a to v následujících konzultačních hodinách: Po, St 8:00-11:30, 12:30-17:00; Út, Čt 8:00 11:30, 12:30-14:30. Pracovnice Centra lze také kontaktovat na tel.: a domluvit si konzultaci mimo stanovené úřední hodiny. V případě zájmu ze strany imobilních klientů je možné si s pracovníkem Centra dojednat schůzku přímo v domácnosti žadatele. L. Šolcová, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pelhřimov .: Co udělat po menší havárii Bojujte za svá práva a zajistěte si raději co nejvíc důkazů tak se dá v kostce shrnout to, co byste měli udělat, stanete-li se účastníky menší dopravní nehody. U těch velkých je to jasné je nutné přivolat policii, která situaci vyšetří; pokud však škoda není příliš vysoká (do sto tisíc korun na jednom z vozů), nikdo není zraněn a není poškozeno dopravní značení nebo silnice, volat policisty nemusíte. Stačí spolu s druhým účastníkem vyplnit Záznam o dopravní nehodě a předat jej pojišťovně viníka, protože z jeho povinného ručení se škoda bude platit. Pro případ pozdějších komplikací však doporučujeme pořídit si co nejvíce důkazů o skutečné situaci na místě havárie. Je nutné si uvědomit, že novela zákona o silničním provozu tímto zhoršila postavení poškozených, kteří se sami musí postarat o svá práva. K tomu je vždy vhodné pojistit si všechny dostupné důkazy, například pořídit alespoň telefonem fotky postavení vozidel, poohlédnout se po případných svědcích, do záznamu nakreslit přesný plánek, případně doplnit jednoznačné vyjádření viníka. Zkrátka učinit to, co jinak dělala policie, říká Michal Březina z Centra likvidace škod na vozidlech pojišťovny Kooperativa. Jak tedy postupovat po malé nehodě, například když do vás někdo před křižovatkou narazí zezadu? Zastavte a zabezpečte auto Okamžitě zastavte auto, vypněte motor, zapněte varovné blinkry. Pokud ji máte, oblečte si reflexní vestu a za havarovaná auta postavte výstražný trojúhelník. Na to nezapomínejte za nesplnění této povinnosti hrozí dva trestné body. Ověřte zranění a únik kapalin

12 Slunečnice ze Řečice Vážení a milí příznivci našeho sdružení V tomto čísle jsme Vám předložili program našich akcí pro rok 2009, alespoň do konce prázdnin. Nemá smysl plánovat na začátku roku, již vánoční trhy, a tak je tu první polovina roku. Pokud Vás cokoli zaujme, přijďte mezi nás. Jinak bychom chtěli hlavně oslovit rodiče, protože jsme se letos rozhodli uspořádat dva více denní pobyty v přírodě. Pobyt bude jak pro děti samotné, tak i pro jejich doprovod. První bude od 12.června-pátek odpoledne do neděle 14.června - Westernové městečko u Humpolce, druhým pobytem bude výlet k Sedlické přehradě s ubytováním v rekreačním středisku Želivka, termín je dám na srpna Pokud bude mít vážný zájem se zúčastnit, vyplňte nám předběžnou přihlášku, ulehčí nám to možnost rezervace pobytu. Přihlášky budou k dispozici v centru volného času, nebo na webové adrese Tímto Vám děkujeme za včasné přihlášení a doufáme, že nám letos v létě bude přát počasí. Chcete poznat prvosenku nejmenší, prvosenku medvědí ouško? Chcete poznat nejmenší kopretinku, nejmenší dřevinu světa? Vidět a slyšet něco o nejvýše položené botanické zahrádce Evropy o tajemném Štrbském plese? Tak přijďte ke Slunečnici ze Řečice, v sobotu 28.února 09 v 16 hod. Příspěvek čtenáře Náplav, přivandrovalec noční můra starousedlíků (2.část): Ale že je podkostelní mlynář přivandrovalec, to je pravda!, vykřikl ještě do tmy, do níž se rozešli ostatní sousedé a z níž k němu dolehlo tlumené přání dobré noci. Je a je! To je mé poslední slovo... bručel už jen sám k sobě provazník Jedlička, když klopýtal přes kameny po řečickém náměstí ke svému domku. Bylo tma, že nebylo na krok vidět. Na chmurném říjnovém nebi pluly roztrhané cáry mraků a jen tu a tam probleskla hvězdička. Přivandrovalec jeden s přivandrovalcem! hučel si tmou provazník, ale to již mluvila jenom ústa. Myšlenky se počaly již zabývat jeho druhou polovicí, jež tak málo měla porozumění pro jeho pozdní návrat. Inu, ženská! říkával si v duchu mistr provazník, když slýchával její důvody a vývody, jimiž častovala jeho pozdní návraty. Co ta rozumí, co to znamená starousedlík ve slavném městě Červená Řečice a přivandrovalec, kdo ví, z kterých čertů...ale mluv s ní! My měšťané...slavné město...nějaký přivandrovalec..., ozývalo se ze tmy, až vše utichlo, když mistr provazník našel dvířka ve vratech domu, jež za ním těžce zapadla. Po temné noci se rozbřesklo mlhavé říjnové ráno. Až k osmé hodině se podařilo slunci rozrazit mlhu, jež ležela na řečickém údolí. Pomalu se zvedala a zanechávala po sobě lehký závoj jen nad rybníkem a potokem, jenž se od něho vinul dolů k Dušejovskému mlýnu. Pole už byla prázdná, jen tu a tam ještě trčela k zádumčivému podzimnímu nebi zčernalá nať bramborová, na mezích uschlá stébla trav, na nichž jako perličky byly navlečeny kapičky sražené mlhy. Pan děkan Vaněček propustil právě věřící z kostela a odcházel s nimi v průvodu na hřbitov, aby tam vykonal pobožnost za zemřelé osadníky. Byla dnes pěkná hodinka, první den po posvícení. Ani dnes se nechtělo do žádné práce. I na panském dali dnes sedlákům ze vsí pohov od roboty. I vrchnost dodržovala starou tradici. Pod děkanským kostelem, ze mlýna, jenž se krčil pod hrází Podkostelního rybníka, vyšel mladý mlynář. Ani jemu se dnes do práce nechtělo. Včera si pobyl v radniční hospodě, zazpíval si, zatančil a dnes se již zase těší, až večer půjde

13 Příspěvek zastupitele Program rozvoje venkova pro malé a nejmenší podnikatele Dle sdělení Regionální rozvojové agentury v Jihlavě je k dispozici pro malé podnikatele velmi zajímavá příležitost finančního příspěvku pro podnikání. Peníze můžete získat v OSA v rámci Programu rozvoje venkova, o který se stará Státní zemědělský intervenční fond (www. szif.cz). Peníze z programu jsou určeny nejen pro zemědělce ale obecně pro podnikatele v obcích. Program - OSA III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Jde o podporu zakládání nových, rozvoj existujících nezemědělských podniků nejmenší velikosti (mikropodnik méně než 10 zaměstnanců s ročním obratem pod 2 mil Eur), včetně živností v oblasti výroby, zpracování a služeb, zejména v oblasti řemesel a služeb pro hospodářství a obyvatelstvo. Dále je podpora zaměřena na výstavbu decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů s cílem zajistit energetickou soběstačnost venkova. Projektová a technická dokumentace může být součástí pořízení investice. Projekt musí některé podmínky, příjemci mohou být fyzické a právnické osoby (i bez podnikatelské historie). V případě, že je žadatelem podnikatel v zemědělství, může být příjemcem podpory pouze u projektů zaměřených na výstavbu decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie. Dotace EU může činit až 60 % z celkové výše investice + dotace ČR cca 25 %. Minimální celkové výdaje na projekt jsou Kč. Prostředky v tomto programu dosud nebyly příliš využívány, takže je zde příležitost investovat nejen do stavby dílny, ale i do strojního zařízení. Pokud si vypracování žádosti-projektu zadáte např. u pracovníků Regionální rozvojové agentury, vyjde Vás cca mezi Kč vč. DPH. Pokud projekt vyjde a Vy získáte dotaci, zaplatíte RRAV ještě 1-2% z celkové částky. Vzhledem k možné výši dotace a zkušenostem pracovníků RRAV je tato možnost příznivá. Zpracování žádosti je možné zadat i jinde a je jistě možné ji zpracovat i samostatně, ale je k tomu potřeba zkušenost. Všechny uvedené informace jsou od pracovníků RRAV a z internetu a jsou orientační. Přesné informace najdete na na internetu nebo Vám je sdělí v Regionální rozvojové agentuře Vysočina (RRAV) v Jihlavě, ul. Křížová 111/2, tel: (na náměstí naproti poště), či ve Státním zemědělském intervenčním fondu - Ve Smečkách 33, Praha , tel MgA. Jiří Jedlička člen ZM Červená Řečice

14 Zjistěte, jestli někdo z účastníků havárie není zraněný. Pokud ano, museli byste volat policii. Zkontrolujte, zda z aut nevytéká palivo nebo olej; jinak volejte hasiče. Pokuste se odhadnout výši škody každý na svém autě nebude- li podle vás vyšší než 100 tisíc korun, nemusíte volat policii. Nic se nestane, ani když se později ukáže, že odhad nebyl úplně přesný (třeba 150 tisíc místo 100). Při odhadu vycházejte ze současné tržní ceny vašeho auta a náhradních dílů. Zjistěte, kdo je viník Domluvte se s druhým účastníkem na tom, kdo nehodu zavinil. Pokud obě strany souhlasí, nemusíte volat policii (teoreticky ji nemusíte volat ani v opačném případě do Záznamu o nehodě napíšete každý svoji verzi, pak ji však budete muset obhájit třeba i u soudu). Nicméně když se aktéři karambolu neshodnou, doporučujeme v takovém případě policisty přivolat. Volejte je, i když někdo z účastníků nehody odmítá sepsat záznam, je opilý nebo zdrogovaný, případně když se vám zdá, že by auto mohlo být kradené, nebo je vám prostě cokoli podezřelé. Za co hrozí trestné body Za příjezd policistů nic neplatíte, tato služba je i nadále zdarma. Nemusíte se bát trestných bodů, ty se udělují, pouze když zaviníte nehodu, při níž je někdo těžce zraněn (sedm bodů). Tři body by vám pak mohli policisté nadělit, pokud by se ukázalo, že jste druhému účastníkovi odmítli ukázat doklady (své i od vozidla) prostě nespolupracovali při řešení karambolu. Samozřejmě ještě hrozí body za přestupky, na něž policisté při vyšetřování přijdou. Zadokumentujte nehodu, vyplňte formulář Pokud je dohoda s druhým aktérem bezproblémová, zadokumentujte situaci na místě nehody nakreslete plánek, vyfoťte auta. Pak s nimi můžete odjet na místo, kde nepřekážejí provozu. Spolu s řidičem druhého vozu vyplňte Záznam o nehodě (Záznam o nehodě ke stažení zde). Pokud se stane, že si viník později své přiznání rozmyslí, třeba aby nepřišel o bonus, bude se vám hodit každý důkaz, který jste pořídili; hlavně vyplněný Záznam, od nějž byste měli mít kopii. Musí být však podepsaný oběma účastníky havárie, aby jej ani jeden nemohl pochybnit. Jestliže pak pojišťovna zjistí, že se nehoda skutečně odehrála a že ji viník neoznámil, postihne jej finančně. Třeba tak, že mu naúčtuje náklady na vyšetřování. Nahlašte událost pojišťovně Jsou-li auta pojízdná, můžete odjet. Co nejdříve je však nutné nehodu nahlásit pojišťovně. Většinou to jde telefonicky, mnohdy na bezplatné číslo nebo vám operátor z placeného čísla zavolá zpátky. Měl by to udělat viník z jeho povinného ručení se bude platit škoda na autě oběti a také co nejdříve pojišťovně doručit vyplněný Záznam o dopravní nehodě. Událost může nahlásit i oběť nehody samozřejmě zase pojišťovně viníka. Ta však bude stejně potřebovat jeho hlášení a všechny dostupné důkazy. Domluvte si prohlídku vozu Jste-li tím, jehož vůz byl při nehodě poškozen, budou vás pracovníci viníkovy pojišťovny kontaktovat a domluví s vámi prohlídku havarovaného vozu jejich technikem, návštěvu servisu a další postup. Abyste si svůj nárok na odškodnění pojistili, můžete také sami zavolat na infolinku pojišťovny, u níž má viník nehody uzavřené povinné ručení, a sdělit, že jste poškozený. To se hodí hlavně ve chvíli, kdy se pojišťovně viník neozve a nehodu neohlásí. Ta jej pak upozorní, že na jeho pojistnou smlouvu eviduje oznámení o škodě, a vyzve k okamžitému nahlášení. Zajistěte odtah vozidel V případě, že jsou po nehodě auta nepojízdná, volejte asistenční službu pojišťovny ale té, u níž máte uzavřeno své vlastní povinné ručení. K němu totiž pojišťovny nabízejí i základní asistenci, třeba právě odtah do servisu. Naprostá většina pojišťoven se zdarma postará i o auto viníka. Číslo na odtahovou službu dostáváte většinou spolu se smlouvou o povinném ručení, třeba ve formě nálepky. Odmítněte všechny nabídky náhodou projíždějících odtahovek pokud si ji neobjednáte přes asistenční službu, pojišťovna vám ji nezaplatí. Nejdřív pojišťovna, potom servis Odjedete-li od nehody s poškozeným autem, v žádném případě je nenechávejte opravit dříve,

15 než je uvidí likvidátor (znalec) pojišťovny. Pokud to uděláte, může se stát, že vám pojišťovna zaplatí pouze tabulkovou cenu poškozeného dílu, která může být jen zlomkem skutečné ceny opravy. Proto je nutné nejprve se domluvit s pojišťovnou, nejlépe na její bezplatné klientské lince. Proplacení škody Jste-li viníkem nehody a nemáte havarijní pojištění, nedostanete od pojišťovny pochopitelně ani korunu, vše si musíte zaplatit sami. Coby oběť havárie dostanete náhradu škody z povinného ručení viníka. Existují v zásadě dvě možnosti vyplacení peněz: buď si necháte auto opravit sami, nebo zajedete do doporučeného servisu. V prvním případě ( náhrada rozpočtem ) pracovník pojišťovny prohlédne auto, které mu přivezete ukázat, pak propočítá škodu a pošle vám cenový návrh. Jestliže souhlasíte, dostanete peníze na účet a opravu si pak necháte udělat kdekoliv, takže můžete případně něco málo ušetřit. Pokud pojedete do servisu, který pojišťovna doporučí, necháváte vše na něm, od prohlídky přes opravu až po fakturaci. Pouze si pak vyzvednete opravený vůz. Při nehodě může nastat řada sporných situací. Přinášíme odpovědi expertů pojišťovny Kooperativa Marka Vícha, Karla Hromady a Michala Březiny a Václava Bálka z České pojišťovny na nejčastější otázky. Co dělat, když druhý účastník nehody ujede? Okamžitě volejte policii, protože se tím dopustil vážného trestného činu. Horší to však může být s náhradou škody. Pokud policie viníkovo auto najde, jeho pojišťovna škodu proplatí, i kdyby s tím nesouhlasil. Ovšem když se vůz viníka nenajde, škodu nezaplatí nikdo. Česká kancelář pojistitelů totiž z garančního fondu platí pouze škody na zdraví (a jen v kombinaci s nimi i škodu na majetku nebo ušlém zisku, pokud je větší než 10 tisíc korun). Jiné je to v případě, kdy nehodu zaviní řidič, který neuzavřel povinné ručení. Garanční fond zaplatí všechny škody a ty pak vymáhá na viníkovi. Kolik peněz vlastně můžu při proplacení škody z povinného ručení dostat? Počítejte s tím, že dostanete náhradu skutečné škody to znamená cenu části auta, případně celého, jakou mělo v době před havárií. Nikdy nedostanete víc peněz, než jaká byla skutečná škoda s výjimkou havarijního pojištění, pokud jste si u něj připlatili za náhradu škody v nových dílech. K výpočtu ceny opravy mají pojišťovny speciální programy, záleží i na tom, jestli chcete opravovat ve značkovém servisu, nebo ne podle toho zakalkulují značkové či neznačkové díly. Ke stanovení hodnoty aut používají pojišťovny i znalecké posudky, ceny z trhu (autobazary, inzeráty). Co když se až v servisu zjistí, že oprava bude dražší, nebo když servis použije značkové díly místo neznačkových? I pak se poškozený může obrátit na pojišťovnu, a pokud doloží použití jiných dílů, proplatí mu je. Když servis oznámí majiteli vozu, že oprava bude dražší, musí hned volat pojišťovně, aby provedla ještě jednu prohlídku. Když nechá vůz opravit bez ní, může mít s dokazováním problémy. Technici pojišťoven si proto mnohdy vymiňují druhou prohlídku už odstrojeného auta, tedy bez kapotáže. Vyplatí se opravovat hodně levné auto? O tom nikdy nerozhoduje pojišťovna, nýbrž vy sami, když vám pojišťovna řekne, že tohle je maximální cena, jakou vám můžeme dát. Pokud by cena opravy překročila cenu vozu, můžete se s pojišťovnou domluvit na ekonomické totální likvidaci. To znamená, že vám proplatí cenu auta s odečtením zbytků částí, které se ještě dají prodat. Pokud máte zájem, můžete se s pojišťovnou dohodnout, že jí vrak smluvně postoupíte v tom případě dostanete celou částku za auto a nemusíte se starat ani o odhlášení z registru vozidel. Jak rychle pojišťovna případ uzavře? Nejpozději do tří měsíců od okamžiku nahlášení škody. Do té doby pojišťovna musí buď vyplatit náhradu, nebo podat písemné vysvětlení, proč plnění zamítla nebo proč nemůže šetření ukončit. U většiny případů bývá však vše vyřešeno mnohem dříve, často třeba během jednoho týdne.

16 Mateřská škola Zápis dětí do mateřské školy v Červené Řečici na školní rok Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v pondělí v budově mateřské školy v době od do hodin. Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou v týdnu od v mateřské škole v době od hodin do hodin, nebo si o tiskopis požádat prostřednictvím elektronické pošty : . K zápisu si rodiče přinesou vyplněnou žádost včetně potvrzení lékaře o očkování dítěte. V pondělí je den otevřených dveří v naší mateřské škole v době od 8.00 do hodin. Na nové děti se těší kolektiv pracovníků mateřské školy. Děkujeme našim sponzorům. Paní Hanové Boženě, která věnovala naší škole finanční dar ve výši Kč. Našim maminkám Ivetě Mráčkové a Dianě Kölblové, které nám zakoupily dětské froté ručníky. Turková V. Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zlehýnka, ať má na mě pořád čas, můj táta i maminka. ČAROVÁNÍ V KŘELOVICÍCH A tak jsem si i já / jako maminka/ udělala čas a odjela s mým synkem do Křelovic, kde bylo čar a kouzel víc než dost. Musím pochválit obec Křelovice, že mají tak pěkný a útulný kulturní sál. Hned u vstupu byla bohatá tombola, kterou nám vydával milý a usměvavý mladík Dominik Bečka a nutno říci, že můj synek byl velmi spokojen s obsahem dárků tomboly. Také prodejní dárky paní Němcové byly velmi příjemné... a pak přišel opravdový kouzelník! Jak fascinující podívaná. Chtěla bych umět alespoň část kouzel, co předváděl mistr kouzelník, kterého doplňovala zpěvačka a kytaristka. Ti všichni utvořili tu správnou vánoční náladu koledami a písničkami z pohádek, které i já zpívám ve školce s našimi dětmi. Opět Vám musím poděkovat, milé červenořečické maminky za perfektně připravený program v předvánočním čase. Největší dík patří paní Petře Bečkové, Romaně Pekárkové a paní Benešové Aleně. Přeji Vám hodně síly a optimismu do další akce a nenechte si nikým vzít chuť do tvoření. Vám, milí červenořečičtí občané přeji v novém roce dobré zdraví, protože to ostatní sikoupíme sami. Jana Krejčí učitelka MŠ

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Vypracoval: Asociace energetických specialistů, z.s. Zpracováno dne: 1. 4. 2015 MANUÁL ŽADATELE O PODPORU Z PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 Průkaz energetické náročnosti budov RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY krok za krokem aktualizace 1. 4. 2015 Manuál žadatele o dotaci z programu NOVÁ

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A FO Zateplení rodinných domů

Zelená úsporám. Jak úspěšně podat žádost A FO Zateplení rodinných domů Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech Jak úspěšně podat žádost

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby:

SIPO. Proč platit přes SIPO. Jak si SIPO pořídit. SIPO lze platit následujícími způsoby: SIPO Proč platit přes SIPO SIPO Vám umožní sdružit všechny pravidelné platby (voda, plyn, nájem, telefon, pojistné, předplatné novin atd.) do jediné platby. Každý měsíc samozřejmě dostáváte podrobný výpis

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Číslo žádosti: Tento rámeček, nacházející se v horní části každé stránky žádosti, nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník vybrané banky, či KP SFŽP ČR.

Číslo žádosti: Tento rámeček, nacházející se v horní části každé stránky žádosti, nevyplňujte. Číslo vypíše pracovník vybrané banky, či KP SFŽP ČR. Verze 17.8.09 Program Zelená úsporám je vyhlášen Ministerstvem životního prostředí a jeho financování a řízení je zajišťováno Státním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Cílem programu

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Kooperativa pojišťovna a.s. pan Josef Beneš Agentura Severní Čechy kancelář Česká Lípa Moskevská 650

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015

Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Zá kládní právidlá NZÚ pro RD v roce 2015 Oblasti A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více