Partner s 1/10. A další balí na Kanáry! Otestovali jste si svoji zdravotní pojišťovnu? IZIP na horách. Proč neuzavírat povinné ručení u prodejce?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partner s 1/10. A další balí na Kanáry! Otestovali jste si svoji zdravotní pojišťovnu? IZIP na horách. Proč neuzavírat povinné ručení u prodejce?"

Transkript

1 A další balí na Kanáry! ISSN Ročník 2 Vychází Partner s 1/10 Otestovali jste si svoji zdravotní pojišťovnu? IZIP na horách Proč neuzavírat povinné ručení u prodejce? Obchodní dovednosti 4 Naše obchodní síť 1

2 Vážení obchodní partneři, kolegové, spolupracovníci! Nezaskočila vás otázka jak si poradit s novým rokem? Možná máte také v prvních dnech pocit, že je vše marnost nad marnost, že je těch problémů k nezvládnutí. Řešení je nasnadě: Tak se spojte s námi. (A pokud s námi už spolupracujete, zapojte se intenzivněji.) Opřete se o naši silnou společnost, o naše schopnosti a zkušenosti a pojďte s námi do nového roku úspěchů! Protože se začátkem nového letopočtu se nic nezměnilo, práce běží dál a potřeby našich klientů také zůstaly stejné. A naše společnost se dívá vpřed optimisticky, především díky aktivitě vás, našich spolupracovníků. I tento časopis (stejně jako to bude i příště) vám přináší řadu vyzkoušených a dobře míněných rad. Doufám, že si je nejen přečtete, prostudujete, ale hlavně že se jimi budete řídit. Jen tak můžeme uspět. Takže ještě jednou Šťastný Nový rok 2010! Váš Ing. Vlastimil Navrátil, generální ředitel a předseda představenstva Total Brokers, a. s. Nejaktuálnější informace z dění naší společnosti najdete na webu! Otevřete si stránku a budete úplně v obraze. Najdete na ní přehled produktů a služeb, které můžete nabízet, rady a návody, jak pracovat s klienty i spolupracovníky, seznam všech stávajících partnerů, tipy na vyhledávání nových partnerů, adresář kanceláří a vedoucích týmů a v neposlední řadě i veškeré potřebné formuláře ke stažení. Tady také jsou aktuálně zveřejňovány termíny setkání nových účastníků systému s vedením společnosti a další horké informace. Samozřejmou součástí našich stránek je také elektronická podoba časopisu INFO. Info TB, časopis pro klienty a prodejce Total Brokers, a. s. Číslo leden 10 (č. 7, ročník 2.) vychází Vydavatel: Tomáš Novák Nakladatelství Revue, Za Skalkou 782/1, Praha 4, tel Redakce: Mgr. Tomáš Vladislav Novák, Ing. Vlastimil Navrátil, dr. Michal Resl. Grafické zpracování: Michal Špatz. Tisk: Tiskárna Glos Semily. Fotografie: archiv, autoři. Evidenční číslo MK ČR E 19077, ISSN

3 Nový rok málokdy přinese změnu tak významnou, jaká zasáhla do života zahraničních pracovníků v České republice letos. Prapodivné papírky, dokládající, že jsou zdravotně pojištěni u skvělé pojišťovny ve své domovině, se definitivně staly bezcennými. Cizinci v ohrožení? Od Nového roku totiž platí nová pravidla cizinec pracující u nás musí být zdravotně pojištěn u instituce, která má povolení podnikat na našem trhu. A protože toto povolení vydává přísná Česká národní banka, nelze předpokládat, že by ho vlastnila jakákoli mongolská, ukrajinská či vietnamská pojišťovna. Kdo nad touto novotou mávne rukou a zasměje se jí, musí počítat, že mu úsměv zmrzne při příštím setkání s pracovníkem cizinecké policie. Prokázat se neplatným zdravotním pojištěním je jistá jízdenka domů bez možnosti návratu. Jak se bránit, jak se vyhnout problémům? Odpověď je jednoduchá obrátit se na Total Brokers. Samozřejmě to může udělat každý cizinec osobně, ale většinou sem přijíždějí a pracují ve skupinách, o něž se stará nějaká agentura. Přece k nám nebude vodit jednoho po druhém. Nabízíme službu stejnou, jakou poskytujeme i ostatním třeba autoprodejcům či cestovním kancelářím: sami si velmi jednoduše pro své klienty vše vyřídí a ještě za svou práci dostanou odměnu. Stačí, když se na nás obrátí o radu. Což jim ale musíte sdělit vy, naši spolupracovníci (a odměně v případě uzavření smlouvy rovněž neujdete). A co jim v našich kancelářích (ale také na přepážkách Pojišťovny Slavia, České podnikatelské pojišťovny a Pojišťovny VZP) nabídneme? Sjednáme jim luxusní zdravotní pojištění, které Cizinci se u nás pojistí nejlépe jde to i na pobočkách Slávie, ČPP, PVZP zajišťuje stejnou zdravotní péči jako našincům. A tento lepší standard nabízíme za pár korun! Od 1. července 2009 jsme uvedli na trh zmodernizované pojistné produkty zdravotního pojištění určené pro cizince. Jsou jimi Zdravotní pojištění cizinců (zkratka ZPC) a Základní zdravotní pojištění cizinců (zkratka ZZPC). Liší se zejména svým rozsahem a je na volbě zájemce o pojištění, které si vybere. Zdravotní pojištění cizinců (ZPC) je nástupcem Zdravotního pojištění cizinců pro případ komplexní péče. I nadále je svým rozsahem obdobou veřejného zdravotního pojištění, avšak se stanovenými výlukami a limity pojistného plnění. Podmínkou je čerpání zdravotní péče v síti smluvních zdravotnických zařízení. Novinkou je, že součástí standardního pojištění je i pojištění akutní stomatologie. Úplnou novinkou je pojištění pro případ hospitalizace a možnost sjednání i vyššího limitu pojistného plnění. Nově koncipováno je i pojištění typu Gravidita, zvýšení limitu plnění pro novorozence pojištěné matky z Kč na Kč. Základní zdravotní pojištění cizinců (ZZPC) je nástupcem produktu Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče (ZPCN). Novinkami je, že součástí standardního pojištění jsou i náklady na lékařem ambulantně předepsané léky a zavedení slev pro děti již pojištěného rodiče a studenty. Samozřejmostí je pochopitelně i asistenční služba AXA AS- SISTANCE CZ, s. r. o. Jsme schopni po území celé republiky nabídnout kompletní služby pro cizince i tuzemce! Máme v portfoliu celé spektrum pojišťovacích, finančních i obchodních služeb, zastupujeme 56 firem různého zaměření, k dispozici je non-stop unikátní on-line systém ke sjednávání služeb. 3

4 V několika tiskovinách na sklonku roku vyšel inzerát, vybízející čtenáře, aby se kriticky podívali na svoji zdravotní pojišťovnu. Je lhostejné, kdo ho zaplatil, podstatné je, že oněch pět základních otázek by si čas od času měl položit každý z nás. Vždyť výběr zdravotní pojišťovny je zatím to jediné, čím můžeme ovlivnit kvalitu péče o své zdraví. Mnohokrát se už opakovalo, že zdravotní pojištění v České republice není pojištěním v pravém slova smyslu. Jde v podstatě o standardní výběr daní, kterému se říká pojistné. Příjmy pojišťovny, a ve svém důsledku rovněž příjmy lékařů, nezávisejí na rozsahu pojistného krytí a na výši spočteného pojistného (tedy na lékařských výkonech a nákladech na ně), ale na tom, jak se vyvíjí výše průměrné mzdy zaměstnanců, počet nezaměstnaných a výše státního příspěvku za tzv. státní pojištěnce, kterých je víc než těch, kteří pojistné sami platí. Příjmová a výdajová stránka nejsou přímo provázány, zdůraznil v nedávném rozhovoru ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Pavel Horák, mechanismy pojišťovnictví se neuplatňují a systém je přímo závislý na makroekonomické situaci a zdrojích státu při deficitním hospodaření v jeho rozpočtu. Jednotlivé zdravotní pojišťovny si nekonkurují tím zásadním, tedy pojištěním, ale jen slovy, Jsme schopni po území celé republiky nabídnout kompletní služby pro cizince i tuzemce! Máme v portfoliu celé spektrum pojišťovacích, finančních i obchodních služeb, zastupujeme 56 firem různého zaměření, k dispozici je non-stop unikátní on-line systém ke sjednávání služeb. 4 Otestovali jste si svoji zdravotní pojišťovnu? jednorázovými benefity, mnohdy i lží. Dokonce se snižují i k najímání různých náborčích, kteří neváhají navštěvovat lidi doma a vnucovat jim k podpisu zdánlivě nevýznamný formulář. Až na to, že většinou tento nevýznamný podpis znamená v lepším případě složité hledání nového lékaře, který má s novou pojišťovnou smlouvu, nebo v případě horším, že každé i to sebemenší ošetření u lékaře musíte zaplatit ze své kapsy. A teprve potom si naplno uvědomíte, kolik vlastně zdravotní péče stojí. Proto stojí za to, zamyslet se nad jednoduchými pěti otázkami a poctivě si na ně odpovědět. Času máte momentálně dost příští přestupní termín mezi zdravotními pojišťovnami je (pokud jste tedy v posledních dvanácti měsících u stejné pojišťovny). První otázkou je, zda vám

5 Pojďte s námi do toho v rámci celé ČR za nejlepších obchodních podmínek! Trh se vyvíjí dynamicky, jsou nastartovány změny a my je pořád pro vás monitorujeme on-line se od nás dozvíte všechny informace. vaše zdravotní pojišťovna zajistí péči skutečně všude, kde se pohybujete. Zda je v každém místě dostatek lékařů a zdravotnických zařízení, která mají uzavřenu smlouvu s vaší pojišťovnou. Druhá a neméně důležitá otázka je, zda vaše pojišťovna je ochotna a schopna proplácet i ty nejnáročnější (a tudíž i nejdražší) lékařské zákroky. Na třetím místě je, zda máte u své pojišťovny garantovánu odpovídající péči. Její zárukou může být totiž jen garance silného a stabilního partnera. Čtvrtou otázkou je, jak daleko máte pobočku své pojišťovny. Dojedete k ní tramvají, nebo musíte přes celou republiku? A na poslední otázku byste měli vždycky myslet v situaci, kdy vás někdo přemlouvá, že jiná pojišťovna je lepší: Stojí mi okamžitá jednorázová (a mnohdy i dost pofiderní) výhoda či benefit za ztrátu či značné omezení toho, co jsem v předchozích otázkách shledal jako výhodné? Poctivě promyšlený výsledek takovéhoto testu by vám měl napovědět, co dál. A my vám (budete-li chtít) nejen poradíme, ale i pomůžeme provést eventuální změnu pojišťovny. Zdravotnictví toť věčné téma a také naše perspektiva. I v novém roce pokračujeme, nepřestáváme se připravovat na vznik komerčního zdravotního pojištění a do té doby využívat všech možností, jak našim klientům pomoci zjednodušit starost o vlastní zdraví. Elektronickou zdravotní knížku letos získají i všichni klienti cestovní kanceláře EXIM Tours, které navíc s partnery poskytujeme i další služby. Elektronická zdravotní knížka se jistě brzy stane standardem komunikace mezi pacientem a lékařem, či lékaři samotnými. Práce s EZK se není třeba obávat. Systém velice přehledně navádí ke každému kroku, který je potřeba provést ke čtení v dokumentaci i pro zápis osobních poznámek. Samozřejmostí je, že s EZK bez problémů pracuje zdravotnický personál v ordinacích. Ani vám její používání nebude činit žádné obtíže. Naopak, jistě oceníte její výhodnost. Zdravotní pojištění má být vaší jistotou, nekomplikujte si proto život unáhleným rozhodnutím či neuváženým podpisem. Školení a semináře Společnost Total Brokers se bude určitě minimálně v lednu a únoru věnovat stávajícím spolupracovníkům a tomu, aby rozvíjeli obchodní síť, ať už prostřednictvím kartiček nebo návodů, které jsme v minulosti zveřejnili. Aby se síť co nejlépe rozvinula a připravila se na další, velmi zajímavé, produkty. Třeba cizince a jejich zdravotní pojištění, budoucí komerční zdravotní pojištění a celou řadu dalších produktů, které bude síť postupně dostávat k dispozici. Každý bude mít možnost najít si produkt, který ho těší a na něm si vybudovat svoji pozici, odměny a další výhody. Během ledna a února bude probíhat celá řada školení (termíny budou upřesněny a dozvíte se je na našem webu nebo u vedoucích týmů) s cílem rozšířit obchodní síť, zkvalitnit práci jak se sběrem přihlášek do systému IZIP, tak k získávání nových klientů pro VZP a pak také zkvalitnit spolupráci s partnery CK Exim Tours, personálními agenturami, které nám budou pomáhat při sjednávání zdravotního pojištění cizinců, a celou řadou dalších partnerů. 5

6 Proč neuzavírat povinné ručení u prodejce? Nejen Nový rok, každé datum může být pro vás to rozhodující! Zdá se to jako nošení dříví do lesa. Zase psát o povinném ručení. Vždyť už o něm každý ví všechno, že. A navíc je po Novém roce, takže není o čem mluvit Což je ovšem ten nejrozšířenější (a snad neporazitelný) blud. Počátek smlouvy na povinné ručení nemá co dělat s 1. lednem (pokud tedy nejde o automobil poprvé pojištěný v polovině devadesátých let minulého století). Každé datum může být pro automobilistu rozhodující podle toho, kdy svůj vůz koupil. A k tomuto datu se vztahují všechny termíny a lhůty umožňující změnu smlouvy či dokonce pojišťovny. S tímto problémem se k nám klienti radit chodí. Jenomže někdy na to není čas. Třeba když si někdo koupí nové (ojeté) auto. Má jiné starosti, než vybírat pojišťovnu. A určitě uvítá, když mu poradí ten, kdo mu je v tuto chvíli nejbližší prodejce. Na loňskou sezonu budou provozovatelé českých autobazarů vzpomínat neradi. A řada z nich to už bude dělat při jiné práci. Z tuzemského trhu zmizelo za jediný rok podle některých odhadů kolem desetiny autobazarů. A letos k nim zřejmě budou přibývat další. Pokud tedy nepřijmou naši pomocnou ruku. Jak se připravujete na novou sezonu vy? Je to složité, že? Proč to neděláte s námi? Zvýšíte atraktivitu svých podniků, budete lákat zákazníky na komplexní služby A ještě na tom vyděláte! V rámci celé ČR za nejlepších obchodních podmínek! Trh se vyvíjí dynamicky a my jej pořád pro vás monitorujeme on-line se od nás dozvíte všechny informace. Nejčastější dotazy automobilistů Do jaké výše škody mám volat Policii? Dojde-li ke škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí Kč, nikoli na obou dohromady, dojde-li ke škodě na majetku třetí osoby (např. objektech mimo komunikaci), dojde-li k poškození nebo zničení pozemní komunikace (např. dopravní značení, svodidla apod.). Pokud neoprávněně zavolám Policii, zaplatím výjezd? V novele zákona není toto ustanovení zakotveno, Policie 6 tedy nemá právo vyžadovat úhradu za výjezd k nehodě. Když se nemůžeme dohodnout na viníkovi, máme volat Policii? Tato povinnost není v zákoně ustanovena, ale tuto variantu vám rozhodně doporučujeme, neboť v případě pozdějších pochybností posílíte své důkazní postavení. Policie by měla přijet ve všech případech nehodu prošetřit, vyřešit případné dopravní přestupky a potvrdit účastníky sepsaný záznam.

7 Co když odhadnu špatně škodu, která bude víc než Kč a nezavolám Policii, bude pojišťovna plnit bez omezení? Odhad škody se týká tzv. zjevné škody a je pochopitelně laickým odhadem a jako takový nemůže být spojován s nějakým omezením pojistného plnění. Pokud by došlo k omezení pojistného plnění, pak z nějakého důvodu, pro který musí být v pojistných podmínkách, resp. v zákonu č. 168/1999 Sb., opora, tedy např. z důvodů porušení některého z ustanovení pojistných podmínek, resp. zákona. Záleží vždy na konkrétním případu. Nemám formulář Záznam o dopravní nehodě, může být sepsán i volnou formou? Pokud formulář nemáte, pro dokumentaci srozumitelně popište nebo nakreslete na list papíru situaci při nehodě a připojte všechny povinné údaje: datum a místo, zúčastněná vozidla RZ (SPZ) a typ vozidla, majitele vozidel, jména a data narození (IČ) řidičů, pojišťovny a čísla pojistných smluv. Je-li to možné, pořiďte fotodokumentaci a fotografie připojte k záznamu, doplňte jména, adresy a kontakty na případné svědky. Pro snazší vyřízení škodní události doporučujeme vyplnit i doplňkový formulář Příloha k záznamu o DN nebo prohlášení o zavinění nehody s podpisy účastníků, příp. popisem důvodu (např. přehlédl jsem vozidlo přijíždějící zprava, nacouval jsem do stojícího vozidla apod.). Kdo je při vyplňování formuláře pojištěný, pojistník nebo držitel či vlastník? Kolonku pojištěný vyplňte v souladu se zelenou kartou, kde je uvedeno jméno pojistníka, resp. provozovatele vozidla. Ten bude ve formuláři uveden jako pojištěný. Vyplním formulář Záznam o dopravní nehodě a kdo si vezme originál a kdo kopii? Obě paré mají stejnou váhu. Váhavým doporučte, aby všechny použité strany formuláře podepsali originálně. Co když mi druhý účastník nechce podepsat formulář Záznam o dopravní nehodě? Pokud některý z účastníků nehody nechce záznam podepsat, porušuje tím zákonnou povinnost sepsat záznam. Doporučujeme rozhodně zavolat Policii. Kdo musí vznik škody nahlásit? Stačí oznámení viníka, nebo je nutné také hlášení poškozeného? Podle zákona č. 168/1999 Sb. je pojištěný povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události a předložit k tomu příslušné doklady. Poškozený musí v každém případě ve smyslu stejného zákona uplatnit škodu u pojistitele viníka. Poškozenému pojistitel uhradí uplatněné a prokázané nároky. Pojištěný tedy musí nahlásit, poškozený uplatnit. Jak se chovat v případě, když viník ujede z místa nehody? Oznámit nehodu Policii k zadokumentování, aby škůdce pokud možno dohledala, a pokusit se zajistit svědky. V negativním případě platí, že z Garančního fondu ČKP majetkové škody poškozenému ČKP neuhradí. V takovém případě pomůže pouze havarijní pojištění. 7

8 Jedním z našich nejstarších partnerů je Horská služba České republiky. Zajímalo mě, jestli i jí pomáhá Elektronická zdravotní knížka. Proto jsem se vydal za republikovým náčelníkem HS Jiřím Brožkem. Horská služba není zdravotnické zařízení, a proto přístup do Elektronické zdravotní knížky nemáme. A ani se nesnažíme, abychom ho měli. Ovšem IZIP na horách na druhé straně, pokud od dispečinku zdravotnické záchranné služby budeme vědět, o jakého pacienta se jedná, tak samozřejmě čím víc informací o dotyčném máme, tím je to lepší. Proto by bylo fajn, kdyby zdravotnické záchranné služby měly přes IZIP přístup k co největšímu počtu lidí. Zdravých i nemocných. A kdy je takováto informace důležitá? Dá se říct, že vždycky. Ať už se to týká pátracích akcí, nebo v případech, kdy nás někam záchranka sama posílá. Vždycky je dobře znát stav toho člověka dopředu, eventuálně jeho zásadní problémy. Podle toho se dá buď zrychlit akce, protože třebaže se nejedná o nic složitého, není nebezpečí z prodlení třeba z hlediska zajištění životních funkcí, může existovat jiný problém, který dispečink z elektronické karty vyčte. A podle toho můžeme i my rozhodnout třeba o jiné prioritě záchranné operace. Elektronická zdravotní knížka smysl rozhodně má. I v souvislosti s tím, co se nám teď na horách často obje- vuje: narůstají nám akce, ať už zdravotní nebo pátračky, u lidí mentálně či zdravotně postižených, s nějakou vadou, dnes se dost často do hor dostávají i vozíčkáři. Není to jenom otázka znalosti postižení člověka, ale jeho celkového zdravotního stavu, v čemž nám IZIP určitě může velmi pomoci. Letos na tyto nové aspekty bude i trochu zaměřený výcvik záchranářů, protože jinak se komunikuje s pacientem, který mluví, a jinak s hluchým, slepým atd. Když se někdo zraní na sjezdovce, tak samozřejmě především zachraňujete životní funkce, ale dá se říct, že sanitka, která pro něho jede, už přesně ví, že je to třeba diabetik a nemůže použít některý preparát Ale i když tuto informaci dostane naše služba, která k případu jede jako první, tak je to jen dobře. Pokud třeba jedeme hledat epileptika, má akce daleko větší prioritu, než když se dozvíme, že se nějaký třicetiletý pán nevrátil. Tito lidé jinak reagují, obecně dostane záchranná akce úplně jiný charakter. Jinak odhadujeme velikost území k pátrání, jinak posuzujeme členitost terénu. A další výhody knížky? Záchranáři už nemusí na místě zjišťovat, jestli zraněný bere nějaké léky, má-li na něco alergii, protože tyto informace dostanou předem od dispečera ZZS. V tom vidím hlavní využití Elektronické zdravotní knížky z hlediska Horské služby. Čím víc informací o člověku máme, tím je to lepší. A samozřejmě následná zdravotní péče by už měla být automaticky informovaná. Je sice začátek sezony, ale kolik už máte zraněných? Letos je úrazů méně než v loňském roce, protože lyžařské areály sice jedou všechny, ale donedávna ne úplně. Měly jen jednu třetinu či polovinu vysněženou a v provozu. A navíc přes vánoční svátky úplně chyběla turistika pohyb ve volném terénu, protože to nikde v republice nebylo možné. Přesto bylo jen přes Vánoce přes osm set úrazů, naštěstí žádný smrtelný. 8

9 A charakter zranění? Je v tom zase bezohlednost? Těžko říct bezohlednost, tyhle jevy se objevují srážky lyžařů, snowboardistů. Lidé si pořád myslí, že jsou na svahu v nějaké anonymitě, že když něco udělají, tak zmizí v davu. Ale volání k zodpovědnosti bude čím dál víc. Ať už se týká neposkytnutí první pomoci nebo ublížení na zdraví Naštěstí se už podařilo prosadit deset pravidel FIS do normy, která je od 1. ledna 2010 pod čarou v zákoně. A tam je jednoznačně řečeno, že ten, A další balí na Kanáry! kdo přijíždí zezadu, musí dbát ohled na toho, koho předjíždí. Což ovšem nic nemění na tom, že by každý návštěvník hor měl mít pro strýčka Příhodu Elektronickou zdravotní knížku. Oficiální výsledky soutěže sjednatelů sice přineseme až v příštím čísle, ale fronta těch, kteří byli tak úspěšní v prodeji našich produktů, že se dostali do nejužšího výběru pro zájezd na Kanárské ostrovy, se rozrostla o další jména. V Litvínově, uprostřed města ne vždy proslulého krásami, zvedla telefon Dagmar Roudová a zajásala, ale pak skoro neměla slova: Já nevím, co bych na tuhle zprávu řekla. Je to plno citů. Záleží na obchodním štěstíčku dneska jsem nejlepší, ale příští měsíc můžu být mezi posledními. Jak to dělá, že se zvláště v náboru nových klientů VZP a sjednávání IZIP dostala do čela, má na to nějaký obchodní fígl? Nesmíte lidi nutit a být k lidem upřímný. A jak klienty loví? Lovím Znáte to, když uděláte něco pro jednoho člověka a je s vámi spokojený, tak vás doporučí dalším lidem. To je stará známá věc jeden spokojený člověk vám přiláká deset lidí a jeden zklamaný odradí sto. A baví ji to? Strašně moc. Druhým, koho jsem zaskočil dobrou zprávou po telefonu, byl Petr Popelka z Prahy Hloubětí- na, který byl v prosinci nejlepší ve sjednávání povinného ručení, jak pro Pojišťovnu Slavia, tak Českou podnikatelskou pojišťovnu. To si děláte legraci! Moc jste mě potěšil, protože jsem v životě nic nevyhrál. Zpráva je to bezvadná, ale minulý týden jsem taky měl docela slušný výsledek Ale radovat se ještě nebudu, až to bude černé na bílém. Pak tomu uvěřím. A měl by on nějakou radu pro kolegy, jak být nejlepší? Samozřejmě záleží na štěstí a musíte lidem vycházet vstříc. Mám klientelu, která se vrací a to je právě ten hlavní důvod. Na ty se pak nabalují další a s každým člověk musí popovídat. A podávání dobrých zpráv pokračovalo. Tentokrát zvonil telefon v Brně na stole Lenky Stloukalové, která byla v prosinci nejlepší kompletně ve všech nabízených produktech v IZIP, přihláškách do VZP, povinném ručení a dokonce i v registracích nových cizinců. Proboha! Povídejte, jak se mi to povedlo? Ale to jsem spíš chtěl vědět já od ní. No, jsem šikovná holka To jste mě ale zaskočil. To je úžasné. Já bych se tam v životě sama nedostala. Mě ani nenapadlo, že soutěžím, já prostě pracuju. Myslela jsem si, že určitě jsou lidi, kteří po tom tvrdě jdou a kteří budou lepší. A máme nějakou radu z Brna? Já se snažím dávat inzeráty, ale mám pořád pocit, že bych toho zvládla ještě víc, připadá mi, že bych potřebovala ještě pár šikovných kolegů, ale lidi nechtějí pracovat. Všichni brečí, že nemají peníze, ale sedí doma a koukají na sociální záchrany a nic nedělají. Tohle zaměstnání mě baví, ráda jednám s lidmi a nedovedla bych dělat třeba účetnictví. Je to typ práce, který mně vyhovuje. A to je možná ta rada. O dalších obchodních fíglech si jistě budeme povídat i na Kanárských ostrovech. Tihle tři mohou pomalu začít balit. 9

10 Akce Jako obvykle připomínáme, čeho se v nejbližší době zúčastníme ledna se v Josefově Dole v Jizerských Horách uskuteční další ročník náročných závodů hlídek zdravotnických záchranářů. Soutěž organizuje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje za podpory naší společnosti a pod patronací předsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky. Už po třiatřicáté! Jako každý rok se na konci zimní sezony sjedou do Špindlerova Mlýna horští záchranáři ze všech českých, ale i mnoha sousedních hor, aby změřili své síly. Tradicí je i to, že generálním partnerem pořádající Horské služby ČR je Total Brokers, a. s., a podílí se i Pojišťovna Slavia. Sbírka na podporu dobrovolných členů Horské služby Podporuji Horskou službu probíhá stále ve všech pobočkách a stáncích TB i ve všech supermarketech společnosti Albert. Účelem sbírky je shromažďování finančních prostředků na výchovu, vzdělání a materiální zabezpečení dobrovolných členů Horské služby České republiky a na obecnou prevenci mládeže. Kdo chce přispět, najde nás po celé republice. Co už proběhlo Stříbrné vánoční dny Příležitost pořídit vánoční dárky v předstihu a na jednom místě nabízel veletrh spotřebního zboží ve dnech prosince v Pražském veletržním areálu Letňany. Stříbrné vánoční dny byly prvním ročníkem. Cílem je vytvořit tradici vánočního veletrhu pro širokou veřejnost a nabídnout možnost jedinečné prezentace pro vystavovatele v obchodně atraktivním termínu stříbrná neděle. 10

11 Obchodní dovednosti 4 (rádce spolupracovníkům) Naše obchodní síť Chceme, aby se v naší obchodní síti každý našel někoho bude bavit dělat jenom nemovitosti, někdo bude chtít dělat cestovní ruch, někdo tipovat povinné ručení. Zkrátka těch produktů bude tolik, že se v nich každý najde, každý bude mít šanci vybrat si to, co ho baví. A uspět. Ale podstatná je tvorba týmu. Celý náš systém je takový, že kdo ho nezná (byť tvrdí opak), tak si nevidí ani na špičku nosu. Protože systém umí vydělávat úplně nepředstavitelné peníze, k nimž se normální smrtelník nikdy nemůže dostat. Přestože si myslí, že tomu rozumí. Kdyby rozuměl, měl by miliony měsíčně! Je potřeba se naučit systém chápat a vnímat. Je to totiž záležitost násobení času. Příklad: Je sto lidí v sále a my potřebujeme, aby se každá židle posunula o půl metru, protože lidé nemají svou intimní zónu a jsou na sobě namačkaní jako herinci. Ale my chceme, aby byli uvolnění. Máme dvě možnosti, jak to udělat: buď vyhlásit přestávku, všechny lidi poslat ven a začít jednu židli po druhé posouvat o půl metru. Jak dlouho to bude trvat? Čtvrt hodiny, půl, hodinu? Druhá možnost je, že všechny požádáme, aby vstali a posunuli si svou vlastní židli. Jak dlouho to bude trvat? Dvě vteřiny. A náš systém je úplně stejný násobí čas, zefektivňuje práci. Což je důvod, proč máte lidem ukazovat cestu, aby s vámi šli spolupracovat. Abyste jim ukázali, jak si za krátký čas na našem stánku vyděláváte docela dobré peníze. A pak si to ti noví spolupracovníci půjdou na stánky vyzkoušet sami. Neustále opakujeme zásady úspěchu a tři podmínky k jeho dosažení: chtít, mít příležitost, čin. Pokud s námi spolupracujete, máte vlastně už dvě třetiny splněné. Třetí a nejpodstatnější je čin. Ten musí být sám o sobě cílený a lidé se na něj musí připravit. Nemůžete si říct: Tak, teď jdu na ně a teď jim to řeknu. Je hrozně důležité, jak vypadáte, jak jste upravení, jakou máte náladu, abyste svou blbou náladu nepřenášeli na své okolí. Předtím, než odejdete z domova, se musíte podívat do zrcadla a říci si: Ježíšmarjá, to je počasí, dneska prší. Ale já budu mít úspěch, protože mi prší štěstí! Nebo svítí sluníčko a vy si řeknete, že budete mít úspěch, protože dneska je krásný den, 11

12 lidé se budou usmívat, dneska to bude určitě výborné. Prostě každý den musí být pro našeho sjednatele výborný, aby byl plný energie, elánu, aby ji přenášel na lidi do svého okolí. A aby se mu dobře pracovalo. A náš spolupracovník musí vědět, co dělá. Že zastupuje firmu, která za to stojí, že má pro lidi něco, co nemá nikdo jiný. A musí k tomu svému poslání (nikoli zaměstnání nebo nějaké práci) mít svůj vlastní postoj. Musí sám sobě věřit. A sebedůvěru si zbuduje už na začátku poté, co vstane z postele, tím, že se umyje a dobře oblékne. A že se sám sobě líbí, když se na sebe podívá do zrcadla. V tom, v čem je ustrojený, se musí cítit dobře, a i sám celkově se musí cítit v pohodě, aby mohl jít mezi lidi a rozdávat energii. Aby klienti nemluvili s nějakým někňubou, který sice něco vypráví, ale sám tomu pořádně nevěří, protože třeba ani ten IZIP nemá. Takže když se vrátíme k činu, je hrozně důležité, aby byl cílený, aby naši spolupracovníci věděli, proč ho dělají, aby na něj byli připravení, protože se říká, že štěstí přeje připraveným. Aby ve svém vědomí měli víru, že to dokážou. Továrník Henry Ford kdysi prohlásil: Pokud jste přesvědčeni, že něčeho dosáhnete, nebo naopak nedosáhnete, v obou případech máte pravdu. To je kouzelná věta, kterou by si každý měl uvědomit a neustále si ji opakovat. Pokud člověk něco chce a vydrží u toho, tak dokáže úplně všechno. Dokáže všechno, na co si vzpomene. Ale musí tam být vůle. Ten první bod, že chci být úspěšný, je fajn, je to jeden z předpokladů. Ale musím 12 vědět, jak moc to chci, jestli mě ta touha po úspěchu opravdu spaluje zevnitř, nebo jestli to je jen takové zbožné přání: No, chtěl bych být úspěšný, ale když mi to nepůjde, tak to prostě zabalím. Musím mít vytrvalost, velkou vůli a musím být vnitřně přesvědčený, že úspěchu každopádně dosáhnu. Protože, když ho dosáhli jiní, proč bych to nedokázal já? A musím být ochoten tomu dát to, co tomu dát mám. To znamená chtít úspěch ze srdce, využít příležitosti a udělat cíleně svůj čin, krok do obchodu. Jak zvát na prezentaci Pojď, já spolupracuju s firmou a vydělávám tam tolik a tolik denně. Setkání s firmou je tehdy a tehdy, pojď, já tě tam vezmu. Ale neříkejte, že bude přednášet nějaký konkrétní pan Novák je to setkání s čelnými představiteli firmy! Dokonce a to je pro lidi důležité použijte formulaci: Dneska přijďte včas, dnes bude přednášet vrchní ředitel! Na prezentaci je pak ještě důležité, že i když výklad lidé slyší podesáté, po dvacáté, je to úplně jedno. Ale musí si uvědomit, že jejich host to slyší poprvé! A o to víc by ti starší, co to slyší po ixté, měli s hostem potichu (aby nerušili prezentaci) komunikovat, vrážet do něj ( Teď poslouchej, tohle je zajímavé, tohle si nenech ujít! ), protože ty pasáže už znají. Musí být při prezentaci aktivní, ne aby si sedli a spali v koutě. Pak jeden adept řekne ne a odvede deset dalších. A ještě jedna důležitá zásada: Nový člověk nesmí sedět vedle nového. Proto musí ten starší mít jednoho svého a o toho se starat. Sám mít produkt Zásadou je, že pokud chci něco nabízet, sám to musím mít. Musím to umět nabídnout, vě-

13 dět, co to umí, musím o produktu vědět stokrát víc informací, než které sděluji klientovi. Ty mu ale vyprávět nemůžu, protože ho to vůbec nezajímá. Když se na něco zeptat chce, tak se zeptá. Pokud se neptá, tak nechce nic vědět a je zbytečné (a přímo kontraproduktivní) ho zatěžovat dalšími informacemi. Toto je hrozně důležité vědět. Uvědomit si, že klient nepotřebuje tolik informací. Zasypat ho množstvím detailů znamená jenom zvyšovat pravděpodobnost, že začne vznášet námitky a budu jim nucen čelit. Oslovování klientů Kupříkladu pan Bartuška, který je zaměstnaný v účtárně České pojišťovny, přijde na stánek a během hodiny sjedná dvacet IZIPů, ani jeden není špatně, všechny projdou systémem. Je to v něm, protože on ví, že produkt je dobrý, a nabízí ho od srdce. Lidé to vnímají a najednou zjistí, že nemluví s nějakým budižkničemem nebo nějakým koktalem, ale s profesionálem. A proto jsou ochotni mu dvě minuty času věnovat, protože jim, jako klientům, je příjemné se s ním setkat. A on tím udělá výsledky. Tohle by všichni měli mít na paměti. Aby to dělali stejně. Protože když bude huhlat a klást otázky jako: Nechcete udělat IZIP, to je hrozně dobrý, to byste si měl udělat to jsou podmiňovací způsoby, otázky začínající na ne (naši lidé se tomu při školeních smějí, protože to vždycky připomínáme, ale stejně tuto chybu dělají dál). Musíte vynechat bychy, podmiňovací způsob, vynechat otázky začínající na ne a tvrdě oslovovat klienty: Tady mám pro vás dárek, půjčte mi kartičku pojištěnce, já vám to už píšu. Budete mít jednodušší ošetření v případě nedej Bože, že se vám něco stane (podtrhujeme, protože je to negativum, že se vám něco stane, proto je tam to nedej Bože), máte svoji diagnózu, soupis všech svých neduhů u sebe v kapse v podobě elektronické zdravotní knížky. Šetříte si peníze, šetříte peníze celému zdravotnictví, děláte dobrou věc, proč byste se nepodíval, co vyúčtovala zdravotnická zařízení za vaše ošetření. A hleďte ten zázrak všechno je to zadarmo. Tajemství úspěchu Vynikající výsledky se samozřejmě odvíjejí od jednotlivců. Už jsme jmenovali pana Bartuška, můžeme jmenovat další třeba pan Musil v Ostravě, který má tým pěti lidí, denně se s nimi schází a výsledky má velmi zajímavé. Nebo pan Buček v Ústí nad Labem si to také vzal za své, rozjíždějí stánky, prezentace, zvou lidi podle návodu zveřejněného v našem časopise a začíná se jim dařit. Denně deset lidí Nehledě na to, že máme (také již dříve zmiňované) červené kartičky, které jsou určeny pro všechny lidi, i pro ty, co nejsou tak šikovní, schopní nebo nemají zkušenosti se stavbou sítě. Ohromně jim to ulehčují. Celou řadu bodů při budování obchodní sítě mohou vynechat, protože to za ně udělá kartička: Tohle si přečti, stojí to za to, podívej se na to, a když tě to bude zajímat, přijď. To je celé a klient si to přečte nebo nepřečte, přijde nebo nepřijde. Úkol je denně cíleně vykartovat deset lidí. Ale opravdu cíleně vidím, že někdo něco prodává, chce prodávat, ale nemá produkt, tak ať si přečte naši kartičku a uvidí. Neomlouvat se Zásadou každého obchodu je nikdy se neomlouvat. Nikdy nesmí zaznít žádné promiňte. Musíte udělat všechno tak, abyste se nikomu omlouvat nemuseli. Omluva je výrazem slabosti a podřízenosti. Ve chvíli, kdy při- 13

14 jdete na obchodní schůzku pozdě a řeknete: Promiňte, že jsem se zpozdil, už je všechno špatně. Nesmíte dopustit, abyste přišli někam pozdě, abyste se museli omlouvat. Musíte se chovat tak, aby omluva nesměla v dobu, kdy s klientem jednám, přijít. Agresivní klient Pokud je klient agresivní a oboří se na vás: Co mě obtěžujete?, tak mu s úsměvem řekněte: Vidím, že to pro vás není, přestože jste na mne dělal dojem, že to pro vás je. Všichni ostatní si naše dárky přebírají. Vždyť těch lidí, kteří nemají IZIP, je šest milionů! Takže jeden agresivní člověk nás nemůže rozhodit. Chyby Při stavbě sítě je určitě velká chyba, že se přesně nedodržuje onen osmibodový návod, že se šidí, že některé body jsou vynechávány (možná i v dobré víře, že to stačí takhle), ale ono to nestačí. Další chybou při práci sjednatelů s klienty je, že je potřeba se ho při předávání IZIP zeptat (i když on to třeba neví, nebo To znamená chtít úspěch ze srdce, využít příležitosti a udělat cíleně svůj čin, krok do obchodu. na to zapomněl) jestli IZIP už náhodou nemá, jestli si ho neudělal někdy v minulosti. Pokud si nevzpomene, tak mu to udělám. Ale každopádně: pokud chceme s lidmi komunikovat, tak až po podpisu smlouvy, nikdy ne před tím nebo při tom! V žádném případě. A pak serióznost jednání s klienty! Do ničeho je netlačit, v žádném případě jim nepodávat nepravdivé informace, protože tohle se vždycky v tak velkém obchodě (a my máme velký obchod, velký systém) vymstí. Lidé si to mezi sebou řeknou a pak začnou na celou firmu pohlížet jako na podvodníka. Což je potom hrozně těžké změnit. Je před námi šest milionů potenciálních zákazníků a nic se nestane, když nás jich pár odmítne. Musíme ale dělat vše proto, aby procento těch, kteří nás budou odmítat, bylo co nejmenší. Jak vyplnit rodinnou přihlášku do IZIP? 14 Při vyplňování požádejte o zdravotní průkazy klientů, z nichž přepíšete údaje do přihlášky. Jedná se o: jméno, příjmení, titul; adresu ulice, čp., obec, PSČ; číselný kód pojišťovny (opsat ze zdravotní karty nebo napsat slovy název zdravotní pojišťovny); číslo pojištěnce/rodné číslo; datum narození, den, měsíc, rok; prohlášení o přístupu ke zdravotním informacím; místo a datum podpisu přihlášky; podpis klienta. V případě registrace nezletilé osoby je nutné doplnit: jméno a příjmení zákonného zástupce. V dolním levém rohu přihlášky uveďte své mandátní číslo a podpis, aby vám mohla být vyplacena odměna. Přihlášky do IZIP jsou v papírové průpisové formě i elektronické formě, která je na stránkách použít můžete i přihlášku z časopisu INFO či její fotokopii. Tato přihláška nesmí chybět žádnému z našich spolupracovníků a zejména ne na stáncích.

15 15

16 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS DRUH ROČNÍ POJISTNÉ (s maximálním bonusem) Osobní automobil do 1000 cm 3 cena od 1232 Kč Osobní automobil nad 1000 cm 3 do 1250 cm 3 cena od 1511 Kč Osobní automobil nad 1250 cm 3 do 1350 cm 3 cena od 1712 Kč Osobní automobil nad 1350 cm 3 do 1650 cm 3 cena od 2186 Kč Osobní automobil nad 1650 cm 3 do 1850 cm 3 cena od 2539 Kč Osobní automobil nad 1850 cm 3 do 2000 cm 3 cena od 3325 Kč Osobní automobil nad 2000 cm 3 do 2500 cm 3 cena od 3893 Kč Osobní automobil nad 2500 cm 3 cena od 4733 Kč Nákladní automobil do 3500 kg cena od 3658 Kč Nákladní automobil nad 3500 kg do kg cena od 5864 Kč Nákladní automobil nad kg cena od 8928 Kč K nejlevnějšímu povinnému ručení ZDARMA elektronická zdravotní knížka, která je vždy s vámi POJIŠTĚNÍ POKUT V DOPRAVĚ KRYŠTOF ZDARMA DO TYP POJIŠTĚNÍ Původní ceny Jubilejní roční pojistné Komplexní pojištění turista 980 Kč 490 Kč Rodinné pojištění léčebných výloh 1420 Kč 710 Kč Europojištění profesionál Kč 890 Kč Pojištění domácnosti Kč 980 Kč 490 Kč Pojištění úrazu řidiče na 1 mil. Kč 960 Kč 480 Kč Pojištění nemovitosti v ceně 1 mil. Kč 979 Kč Pojištění domácího zvířete (měsíčně) 50 Kč ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÍ KNÍŽKA ZDARMA Dárek ke každé EZK aktivovaným po : Pojištění Garance Max na šest měsíců zdarma, potom pro klienty VZP sleva 50 % na pojistné, což je úspora zhruba 500 Kč ročně. Na všech pobočkách TB můžete sjednat cestovní pojištění, zdravotní připojištění GARANCE plus od Pojišťovny VZP, a.s. a navíc se můžete zaregistrovat do systému IZIP a tím získáte Elektronickou zdravotní knížku. POBOČKY TOTAL BROKERS Benešov Tyršova Beroun Palackého Blansko nám. Svobody 32/ Brno Cejl 875/ Brno Rooseveltova 20 - budova ČNB Břeclav nám. T.G. Masaryka 9A Česká Lípa T.G.Masaryka České Budějovice Fráni Šrámka Děčín IV. Tržní 197/ Frýdek - Místek Politických obětí Havlíčkův Brod Dolní Hradec Králové U Koruny Chrudim Radoušova Jablonec nad Nisou Komenského 23/ Jičín Zahradní Jihlava Žižkova 4849/109a Karlovy Vary Jáchymovská Kladno Floriánská Klatovy Čapkova 127/V Kolín Karlovo nám Kroměříž Komenského nám Liberec Rumunská 655/ Litvínov Záluží Louny Žatecká Mělník Bezručova Mladá Boleslav T.G.Masaryka Most Moskevská 14/ Nový Jičín Lidická Nymburk Palackého Olomouc Krapkova Opava - Kateřinky Kolofíkovo nábř Ostrava 28. října 102/ Ostrava - Přívoz Nádražní Ostrava - Vítkovice Lidická 880/ Pardubice Sladkovského Písek Drlíčov Plzeň Koterovská Praha 10 - Na Bohdalci Nad Vršovskou horou 88/ Praha 2 - Vinohrady Korunní Praha 4 - Braník Za Skalkou 421/ Praha 4 - Modřany Soukalova Praha 5 - Stodůlky Jeremiášova areál Skanska Praha 9 - Hloubětín Mochovská 535/38 - OS Havana Přerov Čechova Příbram Pražská Sedlčany Nádražní Strakonice Lidická Tábor Herlošova 1626/ Teplice nám. E. Beneše 675/ Trutnov Hradební Turnov Jiráskova Uherský Brod Kaunicova Ústí nad Labem Pivovarská 1938/ Zlín Lorencova 3791/ Znojmo Dvořákova Žďár nad Sázavou nám. Republiky Sjednejte na pobočkách nebo on-line na 16 tel.:

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 3 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS DRUH ROČNÍ POJISTNÉ (s maximálním

Více

magazín Jak si lze pojistit počasí? Nejsou to zbytečné volby Klub západního střihu Všichni potřebujeme mít jistotu VELKÁ SOUTĚŽ o 100 cen

magazín Jak si lze pojistit počasí? Nejsou to zbytečné volby Klub západního střihu Všichni potřebujeme mít jistotu VELKÁ SOUTĚŽ o 100 cen PODZIM 2008 magazín NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ Nejsou to zbytečné volby Klub západního střihu Jak si lze pojistit počasí? 1 Všichni potřebujeme mít jistotu VELKÁ SOUTĚŽ o 100 cen VELETRŽNÍ KALENDÁŘ 2009

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více

horská sluzba HS Beskydy Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak Evakuace z lanovky

horská sluzba HS Beskydy Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak Evakuace z lanovky horská Doporučení ˇ sluzba i n formac e číslo 4 léto 2010 HS Beskydy se představuje Lysá hora Paragliding v Beskydech Stanice HS do vaší GPS Sněžení v létě Víte jak resuscitovat? Příběhy, které se staly

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

3 / 2012 Časopis pro klienty společností Wüstenrot. Vše o pojištění vozidel. Zveme vás na Dny Wüstenrotu

3 / 2012 Časopis pro klienty společností Wüstenrot. Vše o pojištění vozidel. Zveme vás na Dny Wüstenrotu 3 / 2012 Časopis pro klienty společností Wüstenrot Vše o pojištění vozidel Zveme vás na Dny Wüstenrotu author.cz facebook.com/author.cz AUTHOR BICYCL AUTHOR BICYCLES AUTHOR BICYCLES AuthorImage12_195x250_Milos_Wustenrot.indd

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Rozhovor: Magdalena Kožená: Srdcem jsem Moravanka. Moudré pojištění: Životní pojištění chrání vás a vaše blízké před nepřízní osudu.

Rozhovor: Magdalena Kožená: Srdcem jsem Moravanka. Moudré pojištění: Životní pojištění chrání vás a vaše blízké před nepřízní osudu. 02 2013 Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Rozhovor: Magdalena Kožená: Srdcem jsem Moravanka. Moudré pojištění: Životní pojištění chrání vás a vaše blízké před nepřízní osudu. Aplikace

Více

Jarní hypotéky 2011: POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE. Nižší úroky, lepší podmínky

Jarní hypotéky 2011: POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE. Nižší úroky, lepší podmínky Jarní hypotéky 2011: Nižší úroky, lepší podmínky MAGAZÍN. ČÍSLO 1 // 2011. ČASOPIS PRO KLIENTY SPOLEČNOSTÍ WÜSTENROT S HYPOTÉKOU OD WÜSTENROTU UŠETŘÍTE POJIŠTĚNÍ JE JAKO DEŠTNÍK STAVEBNÍ SPOŘENÍ NA JAŘE

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 2 2009. Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s.

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 2 2009. Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s. Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 2 2009 Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s. 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do

Více

PLUS PRO ZDRAVÍ. Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života

PLUS PRO ZDRAVÍ. Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života ZPRAVODAJ ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PLUS PRO ZDRAVÍ Radosti Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka Nové preventivní programy Hádanky pro děti Karta života úvodní slovo Česká průmyslová zdravotní

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky

Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Začátek ve svém Publikace pro cizinky - začínající podnikatelky Organizace pro pomoc uprchlíkům 2013 Začátek ve svém Brožura pro cizinky začínající podnikatelky Editorka: Blanka Tollarová Autoři: Jan

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři,

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, ŠANCE NEVRÁTIT SE Václav Havel kdysi řekl. Vyjít z vězení je možná ještě těžší než do něj nastoupit Projekt ŠANCE vymyslela skupina lidí, která si vzala za cíl pomoci vám s návratem do

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma

Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma Časopis pro klienty společností Wüstenrot léto 2014 Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma Pojistěte si svůj domov s 20% slevou Stavební spoření Wüstenrot opět vítězí v soutěži Zlatá

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu 15. DEN 50% 50% Partners Partners Universe 10 Universe 13 Od 28. 5. 2011 společně do vesmíru fondů! 2 TÉMA JSME PARTNERS 4 Kampaně připravované ve spolupráci

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

1 I 2013. www.jsmepartners.cz. Osobnost Partners Dana Míchalová: Na prknech, která znamenají svět. Téma Mladá krev aneb nábor od A do Z

1 I 2013. www.jsmepartners.cz. Osobnost Partners Dana Míchalová: Na prknech, která znamenají svět. Téma Mladá krev aneb nábor od A do Z 1 I 2013 Osobnost Partners Dana Míchalová: Na prknech, která znamenají svět Téma Mladá krev aneb nábor od A do Z www.jsmepartners.cz Cestování Švýcarsko: I v ráji mají své peklo Najdi si někoho, kdo ti

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13

Krbcová. Hana. Na špičce jazyka. Věci se snažím vidět optikou čísel str. 1, 10 11, 13 k v ě t e n 2 0 1 0 / 5 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Na špičce jazyka Eva Brixi Hana Krbcová Na špičce jazyka Cítím tvé

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Srpen 2010 Vydává : Asociace autoškol ČR, o.s. 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení

Více