Předzvěst záchvatu epilepsie. Filmová hvězda. Foto Petr Hejna. Jinak zvaný. 1. díl tajenky. Značka voltampéru Oxid manganu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předzvěst záchvatu epilepsie. Filmová hvězda. Foto Petr Hejna. Jinak zvaný. 1. díl tajenky. Značka voltampéru Oxid manganu."

Transkript

1 M Ě S ÍČN Í K PRAŽ SKÉ PLYN YNÁ RENSKÉ, a. s. Ledovcový jazyk Zvířecí noha Řev Který (zastarale) Jednotka prostorového úhlu Trupy Bylina s drobnými kvítky Provinění Značka hliníku Pláže Druh barometru Hlubina v řece Popěvek Předzvěst záchvatu epilepsie Filmová hvězda Svízel 3. díl tajenky Část těla Lotyšský šachista Soubor map Koně (básnicky) 10/2006 Nátěr Iniciály fotbalisty Panenky Opět Organická sloučenina Kód Tokelau Myšlenka (knižně) Chórová lavice Malé stádo Delonovo jméno Šumivé víno Dužnina plodů Melodie Žlutohnědé barvivo Slovenské město Vření SPZ Kladna SPZ Rakovníka Velké dveře 1. díl tajenky Jinak zvaný Foto Petr Hejna Energetická skupina E.ON v České republice Těžební podíl Šplhavý pták Domácky Edgar Ohlas (knižně) Zeleninový pokrm Italská zkratka pro brutto Solmizační slabika Policejní vozy Jemné povrchové omítky 2. díl tajenky Drahý kámen Kabela Klec (zastarale) V nenávratnu Otlačená kůže Značně Kde nás najdete Sídlo společnosti Pražská plynárenská, a. s. Praha 1-Nové Město, Národní 37, Tel.: Fax: Služby pro domácnosti a maloodběratele: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1 U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova č. 37 Pracovní doba: Pondělí až čtvrtek: hodin Pátek od 9.00 do hodin Zákaznická linka Pracovní doba: Pondělí až pátek: hodin Tel.: Fax: Plavidlo z klád Ponechat si Plyšová tkanina Dopisy neznámých autorů Vysoké keře Hmatat (obecně) Zn. nanosekundy Jméno zpěváka Jürgense Ohmatání Vytvářet oděv Domácky Šalamoun Usmrcení viníka davem Vzácnější (zastarale) Kód Etiopie Přezdívka Velkorusům Svalovina zvířat Biblická hora Špičkový (z angl.) Mučitel Přečnívající skála Chilská poušť Služby pro střední odběratele a velkoodběratele: Pražská plynárenská, a. s., oddělení velkoodběru U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova č. 37 Tel.: Fax: Spojení do Michle: Tramvaj č. 11 z Bělehradské ulice (u metra C I. P. Pavlova), autobus číslo 188 z Pankráce (u metra C Pankrác). Parkoviště přímo před vchodem do hlavní budovy nebo v areálu U Plynárny vjezd motorovou vrátnicí (asi 200 m před hlavním vchodem směrem od centra města). Zn. kilocoulombu Nadutec (hovorově) Symbol předků Otáčivý pohyb Vydávat chřestivé zvuky Domácí zvíře Předložka Možná Chemický prvek Stařec Klid Značka voltampéru Oxid manganu Osobní zájmeno Stolní hra Pomůcka: aneroid bto, enol Kacap krabuše moket stalla, vad Dceřiné společnosti Prometheus, energetické služby, spol. s r. o. U Plynárny 500, Praha 4-Michle Tel.: Tel./fax: Informační služby energetika, a. s. U Plynárny 500/44, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. U Plynárny 1450/2a, Praha 4-Michle Tel.: , Fax: Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. U Plynárny 500, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Adresa redakce: U Plynárny 500, Praha 4. Šéfredaktor: Ing. Jan Žákovec. Redakční rada: Ing. Dagmara Hartmanová (předseda), Miroslav Vránek (místopředseda), Ing. Jan Žákovec, Kateřina Nováková, Ing. Jana Frýdecká, Ing. Jiří Šach, Ing. Marek Sukup, František Erben, Rudolf Novák, Ing. Jana Hnízdilová, Ing. Marián Veverka, Ing. Oldřich Nechanický, Ing. Zuzana Brožová, Ing. Tomáš Svatoň, Ivo Kult, Zuzana Floriánová, Kateřina Hošková Křišťálová. Sekretariát: Kateřina Hošková Křišťálová, tel.: , Vydavatel: Gallery, s. r. o., Legerova 70, Praha 2. Puk Zdenka Reisenauerová Na návštěvě u zákazníka České muzeum hudby Soutěžte o zájezd do Egypta a pobyt v Lázních Velichovky více se dozvíte na straně 5 10 let dodávek zemního plynu z naleziště Troll

2 Změna v představenstvu a dozorčí radě v Pražské plynárenské, a. s Energetická skupina E.ON v České republice Foto Petr Hejna Na zasedání dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská, a. s., dne odstoupili dva členové dozorčí rady Ing. Stanislav Lepka a Ing. Dušan Malý. Současně byli dozorčí radou na uvolněná místa jmenováni Peter Ficht a Karel Dietrich-Nespěšný, a to s účinností od do příštího zasedání valné hromady. Dozorčí rada vzala na vědomí odstoupení člena představenstva Dr. Wolfganga Thon-Jacobiho k Na uvolněné místo v představenstvu zvolila Eckarta Bauma s účinností od Složení představenstva a dozorčí rady akciové společnosti Pražská plynárenská Představenstvo: Dozorčí rada: Pavel Hurda předseda Dipl.-Ing. Michael Fehn předseda Eckart Baum RNDr. Lubomír Habrnál místopředseda Ing. Milan Fafejta Dr. František Kotula Karel Dietrich-Nespěšný Peter Ficht Bc. Ondřej Pecha František Maryška JUDr. Lubomíra Stojkovičová Ing. Marian Veverka (1 místo neobsazeno) Karel Trinkewitz, Estetická informace, 1966 Zveme vás na výstavu»odsud někam, odněkud sem«staša Fleischmannová, Jaromír E. Brabenec, Jiří Ladocha, Karel Trinkewitz od trefným názvem»odsud někam, odněkud sem«uvádí Galerie Smečky, spravovaná Nadačním P fondem, výstavu čtyř českých umělců, jejichž tvorba je paradoxně vesměs známější v zahraničí než ve vlasti, z níž všichni pocházejí. Vysvětlení je nasnadě všichni čtyři svého času opustili rodnou zemi a dlouhodobě pobývali v zahraničí, kde rovněž vznikla významná část jejich výtvarného díla: koláže a fotografie Staši Fleischmannové ve Francii, trojrozměrná díla Jaromíra E. Brabence ve Švédsku, obrazy a sochy Jiřího Ladochy v Kanadě a koláže Karla Trinkewitze v Německu. Vystavovali leckde ve světě, jsou zastoupeni v nejrůznějších sbírkách. Jen doma se na ně poněkud pozapomnělo. Teprve až to politická situace po listopadu 1989 dovolila, začali se tvůrci vracet například Staša Fleischmannová žije dnes střídavě v Paříži a Praze, Jiří Ladocha si zase oblíbil zrekonstruovaný statek nedaleko Klatov. Většinu děl pro výstavu poskytli přímo autoři, doplňují je i práce z obsáhlé sbírky české koláže Pražské plynárenské. Galerii Smečky najdete v ulici Ve Smečkách 24, Praha 1. Otevřeno je od úterý do soboty od 11 do hodin. Děti, studenti, důchodci a zdravotně postižení mají vstup zdarma, stejně jako držitelé Zákaznické karty Pražské plynárenské. Ostatní zaplatí 10 korun. Tel.: Tel./fax: Energetická skupina E.ON zahrnuje akciové společnosti E.ON Česká republika, E.ON Distribuce a E.ON Energie. Skupina je jako česká zemská společnost součástí koncernu E.ON Energie AG se sídlem v Mnichově. Tento koncern je 100% dceřinou společností E.ON AG sídlícím v Düsseldorfu. Všechny společnosti koncernu E.ON pohání kupředu stejná myšlenka: chtějí patřit k nejlepším v oboru na trzích, kde působí. Až do začátku roku 2002 tvořilo portfolio energetické skupiny E.ON větší množství minoritních podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech. V roce 2003 se podařilo začlenit Jihomoravskou energetiku, a. s., se sídlem v Brně a její protějšek, Jihočeskou energetiku, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, do energetické skupiny E.ON, která v daných regionech zásobuje elektrickou energií zhruba 1,4 mil. odběratelů, což odpovídá více než 20% podílu na trhu. V únoru letošního roku byla uzavřena dohoda se společností RWE, která začlenila po schválení Úřadu pro hospodářskou soutěž do energetické skupiny E.ON i plynárenskou distribuční společnost Jihočeská plynárenská, a. s. (JČP) a navýšila podíl v Pražské plynárenské, a. s. (PP). Toto rozšíření je velkým krokem na cestě za cílem energetické skupiny E.ON, tedy stát se nejlepší integrovanou energetickou společností v Česku. Energetická skupina E.ON bude schopna nabízet v jižních Čechách svým zákazníkům elektřinu, plyn a související služby z jedné ruky. Velice důležité je i navýšení podílů v Praze, neboť i zde bude možné nabízet konkurenceschopné služby a produkty šité na míru zákazníkům hlavního města. Energetická skupina E.ON je tím pádem v současné době v České republice druhým největším zahraničním investorem v energetické oblasti a největším zahraničním investorem v oblasti dodávky elektrické energie. Obchodní procesy všech společností byly zanalyzovány a nově uspořádány v kontextu výběru nejlepších metod, postupů a řešení v koncernu, tzv. Best practice. Zákonné požadavky na unbundling (tj. právní oddělení distribučních a obchodních aktivit na trhu s elektřinou) a interní koncernové standardy tedy vytyčily konkrétní rámec, ve kterém se projekt restrukturalizace celé skupiny pohyboval a motivován unbundlingem také pohybovat musel. Rozsáhlé změny se neobejdou bez dopadů na jednotlivé procesy a nelze očekávat, že tyto budou ihned od počátku fungovat na 100 %. Hospodářské výsledky a průzkumy spokojenosti zákazníků energetické skupiny E.ON však ukazují, že provedené kroky byly správné. Energetická skupina E.ON sází na kvalitní služby zákazníkům. Již od září loňského roku mohou její zákazníci využívat nové telefonní číslo Poruchové služby, na které mohou volat zdarma 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Významné zlepšení poskytovaných služeb v oblasti distribuce elektřiny přichází díky postupnému zavádění tzv. prací pod napětím. Díky této vysoce odborné elektromontážní metodě je možné snížit počet a dobu trvání nezbytných přerušení dodávky elektřiny. Výsledkem je tedy zvýšení kvality dodávky elektřiny pro každého zákazníka, který odebírá elektřinu v jižních Čechách nebo na jižní Moravě. Zlepšování poskytovaných služeb zákazníkům je jednou z priorit energetické skupiny E.ON. Důkazem mohou být diskuze se zástupci samosprávy a veřejné správy na Představenstvo akciové společnosti E.ON Česká republika, zleva Peter Ficht, Karel Dietrich-Nespěšný, Lorenz Pronnet a předseda představenstva Michael Fehn území jižních Čech bezprostředně po sněhové kalamitě, která zasáhla distribuční oblast E.ON na počátku letošního roku. I když se nepříznivou situaci podařilo zvládnout v mimořádně krátké době, diskutovali vrcholní představitelé společnosti se starosty dotčených obcí možnosti preventivních opatření a zintenzivnění vzájemné komunikace. Neméně intenzivně se energetická skupina E.ON věnuje profesnímu rozvoji svých zaměstnanců a zajištění speciálních rozvojových programů pro absolventy vysokých škol, jejichž cílem je pokrýt budoucí poptávku společnosti po kvalifikovaných pracovnících především v technických a ekonomických oborech. Program s názvem»talenti«trvá osmnáct měsíců, po dobu jeho trvání mají účastníci s firmou smlouvu na dobu určitou. Součástí programu jsou minimálně tři, maximálně pět pracovních stáží v rámci skupiny E.ON v České republice (každá trvá 2 4 měsíce), kromě toho je nabízena také stáž v zahraničí u jedné ze zahraničních společností skupiny E.ON. Přebírání sociální zodpovědnosti v regionech, ve kterých působí energetická skupina E.ON a která je známa pod zkratkou CSR (Corporate Social Responsibility) je jednou z významných součástí firemní filozofie. Jako dodavatel energie je E.ON právě zde nejlépe obeznámen se situací i potřebami lidí. Ve středu zájmu jsou aktivity pro dětí a mládež, ve E.ON Distribuce, a. s. Distribuce E.ON Czech Holding AG E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH Sídlo: Mnichov E.ON Energie, a. s. Obchod s elektrickou energií smyslu možnosti propojení profesního a rodinného života. V některých společnostech koncernu E.ON tak můžeme nalézt projekty na podporou nemocničních klaunů, kteří ulehčují úděl dětem, trpícím nádorovým onemocněním, nebo osobní angažovanost u řady kolegů, kteří pomáhají dětem s domácími úkoly, ale i projekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů, které se zabývají např. drogovou závislostí, násilím, trestnou činností mladistvých. Energetická skupina E.ON také dlouhodobě rozvíjí své sponzorské aktivity s regionálními partnery na jižní Moravě, v jižních Čechách, ale i v hlavním městě Praze. Vedle jihomoravského hokejového týmu HC Znojemští orli sem patří také velmi úspěšný tým ženských basketbalistek Gambrinus Sika Brno či mládežnické fotbalové oddíly na území jižních Čech. Z akcí s mezinárodním významem nelze opomenout i tradiční závod světového poháru v bězích na lyžích E.ON Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě. Decentrální struktura energetické skupiny E.ON spojuje v Česku mezinárodní know-how na liberalizovaném trhu se znalostí místních tržních podmínek. E.ON Česká republika, a. s. Centrální služby 2 10/2006 3

3 Nová Zákaznická karta Pražské plynárenské, a. s. V minulém vydání časopisu jsme představili nový věrnostní program Pražské plynárenské, a. s., do kterého zapojujeme pro zákazníky nové a co nejrozmanitější partnery. Nyní vám představujeme velice originálního partnera, nabízejícího služby, o kterých ví něco víc jen málo kdo. Jedná se o společnost Bohemia Balón, s. r. o., která nabízí vyhlídkové lety horkovzdušným balonem pro jednotlivce a reklamní lety pro společnosti. Majitelkou firmy je paní Markéta Bradová, která nám poví plno zajímavých informací nejen o balonech, ale i o službách, které nabízí její společnost. Dobrý den, paní Bradová, jste jedna z mála, která provozuje tak zajímavou činnost. Povězte nám víc o vaší firmě a létání balonem. Dobrý den. Firmu Bohemia Balón, s. r. o., jsem založila bezprostředně po svém návratu ze studií ve Švýcarsku, kde mne doslova okouzlily pestrobarevné balony vznášející se nad alpskými jezery a nepřístupnými horami. Myslím, že i v České republice je nespočet kouzelných míst a i zde se najde dost romantiků, kteří dokáží ocenit nevšední pohledy na českou krajinu a neopakovatelný pocit vzduchoplavby. Létáme po celé České republice krásné je například Posázaví, Český Ráj, okolí Karlštejna, Konopiště. Abychom mohli létat pouze podle potřeb našich pasažérů, odmítla jsem nabídky různých sponzorů a nechala si vyrobit balon bez cizích reklam, pouze s vlastním logem. Nedostanu se tedy do situace, abych svým pasažérům musela vysvětlovat, že právě jejich let musím zrušit, protože můj sponzor mne potřebuje na akci se svým obchodním partnerem. Našim pasažérům se věnuje kolektiv stálých i občasných spolupracovníků pod vedením šéfpilota Luďka Křížka. Je to jeden z nejlepších pilotů u nás, který aktivně létá již více než 11 let a je i oprávněným instruktorem pro výcvik nových pilotů. Pan Křížek je také držitelem neoficiálního českého výškového rekordu 30. srpna 1998 dosáhl výšky m. Končíte druhou sezonu, jak dlouhá je sezona pro»balonování«, v zimě se tato činnost jistě neprovozuje? Hlavní sezona balonového létání je od dubna do října. Lze létat i mimo ní, ale musí být vhodné meteorologické podmínky beze srážek, vítr do 5 m/s a dobrá dohlednost. Na meteorologických podmínkách závisí také doba a délka letu. Předem domluvený termín si několik hodin před letem potvrdíme nebo si dohodneme náhradní termín. Platnost letenky je 2 roky. Létáme ve všední den i o víkendu, start probíhá buď ráno, do dvou hodin po východu slunce, nebo večer, nejdříve dvě hodiny před západem slunce. Díky tomu, že balon nepotřebuje žádné letiště, jsme flexibilní a můžeme vzlétnout téměř odkudkoli, kde je místo cca metrů. Balon letí rychlostí větru a ve směru větru. Z toho vyplývá, že v balonu většinou nefouká (není v něm chladněji než dole na zemi). Nevýhodou této závislosti na větru je ale to, že není možné si vybrat přesnou trasu letu, ale pouze místo startu nebo přelet nad jednou určitou lokalitou. I přes tento»bohémský«charakter balonového létání se ale musíme podřizovat všem směrnicím a pravidlům obdobně jako aerolinie, sjednávat povinné ručení a pojištění pasažérů Zmiňujete pojištění, znamená to, že pasažérům hrozí nějaké riziko? Lidé se velmi často ptají, zda je let bezpečný a jsou většinou velmi překvapeni odpovědí, že statisticky je balon nejbezpečnější letecký prostředek. Za celou historii balonování u nás nebyla smrtelná nehoda a to se dá říci u málokterého sportu. Konkrétně naše firma neměla žádnou nehodu ani jakákoli zranění. Horkovzdušný balon je velmi citlivý na meteorologické podmínky, takže se někdy stává, že zrušíme let přestože laikovi se zdá počasí ideální. Nepokoušejte se přemlouvat svého pilota, aby letěl je odpovědný za vaše životy. Dobrého pilota nepřemluvíte. Přece jenom, lety balonem nejsou úplně běžnou záležitostí, co od nich může zákazník očekávat, a hlavně co si má vzít sebou? Na předem domluveném místě se setkáte s naším vozem Caravelle 4 4, pilotem a posádkou nebo vás za příplatek vyzvedneme naším vozidlem kdekoli v Praze a po akci dopravíme zpět. Společně dorazíme na místo vzletu, kde se můžete aktivně zúčastnit krátkých příprav a nafouknutí balonu. Po přibližně hodinovém letu, při kterém smíte fotit i filmovat, na vás čeká tradiční křest vzduchoplavců včetně slavnostního přípitku šampaňským. Nakonec vás naše doprovodné vozidlo dopraví zpět na místo setkání. Jako vzpomínku na tento nezapomenutelný zážitek si odnesete křestní list a šlechtický titul novopečeného vzduchoplavce. Na celou akci si vyhraďte alespoň 3 4 hodiny. K tomu, abyste se mohli proletět balonem nepotřebujete nic speciálního. Oblečte se, jako když jedete na výlet do přírody. Jaké máte zpětné odezvy od zákazníků, kteří let absolvovali? Občas se lidé před letem bojí, váhají, zda vůbec do balonu nastoupit. Po absolvování letu jsou potom titíž lidé plni euforie a nadšení, rozjařeně se dělí o své zážitky s přáteli. Let horkovzdušným balonem je jedinečná příležitost, jak si prohlédnout svět z ptačí perspektivy. Letadlem se samozřejmě také můžete vznést do oblak, ale pouze z balonu řízeného zkušeným pilotem je možno dotknout se vrcholku stromu, hladiny rybníku či v poklidu pozorovat zvěř pod vámi. O spokojenosti našich zákazníků svědčí i zvyšující se počet lidí, kteří se vracejí, aby absolvovali let s přáteli či rodinou. Také mnoho nových zákazníků přichází na doporučení spokojených vzduchoplavců. Nezřídka se stává, že si zákazník ihned po absolvování letu objedná několik dalších letenek, aby mohl letět znovu. A teď důležitá otázka, jaká je cena letenky? Letenka pro 1 osobu stojí Kč, pouze v případě přání letu nad středem Prahy se cena zvyšuje na Kč. Je-li místo startu dále než 30 km od centra Prahy účtujeme cestovné 12 Kč/km, za každý kilometr navíc. Výše uvedená cena se vztahuje i na letenky v luxusním dárkovém provedení. Let balonem se hodí jako dárek k jakékoli příležitosti jako svatební dar, k výročí, narozeninám nebo jen tak pro potěšení. Možná se bude zdát, že ceny jsou vysoké, ale v současnosti naše společnost vlastní 2 balony, z toho jeden úplně nový, a pořídit si horkovzdušný balon rozhodně není levná záležitost, pro 4 osoby stojí mezi 1 a 1,5 milionu korun. Mám na vás poslední dotaz, kde může zákazník získat více konkrétních informací, případně vás navštívit? Naše služby si můžete objednat na telefonním čísle , nebo u Tam vám také zodpovíme všechny vaše dotazy a poskytneme podrobné informace. Letenky si můžete telefonicky nebo em objednat. Po telefonické domluvě si můžete letenky vyzvednout na některém z našich kontaktních míst v Praze 7, 8 a 9 nebo vám je za příplatek 80 Kč doručíme kamkoli po Praze. Mimopražským zákazníkům můžeme letenku zaslat na dobírku. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho úspěchů ve vzduchoplavbě a samé spokojené klienty. Zuzana Floriánová Nezapomeňte se zúčastnit čtenářské soutěže se společností Bohemia Balón, s. r. o., na straně 11. Na vylosované výherce čekají zajímavé ceny. Naše čtenáře upozorňujeme na to, že se Zákaznickou kartou Pražské plynárenské, mají u Bohemia Balón, s. r. o., slevu ve výši 450 Kč na každou letenku. 4 10/2006 5

4 Jan Žákovec s využitím podkladů Českého muzea hudby Foto Petr Hejna eské muzeum hudby, součást Národního Čmuzea, bylo slavnostně otevřeno na podzim roku Jako sídlo muzea byl šťastně zvolen bývalý barokní kostel sv. Maří Magdaleny na Malé Straně v Karmelitské ulici. Kostel byl vybudován v 17. století. Ve své době svými rozměry vynikal mezi pražskými kostely a jeho kopule se stala v pořadí druhou dominantou tohoto typu v panoramatu Prahy (po obdobné kopuli staroměstské jezuitské koleje). Kostel byl koncipován jako trojlodí s příčnou lodí završenou v křížení oktogonální polygonální kopulí České muzeum hudby Rožmberská kapela Čtvrttónový klavír Foerster a dvojicí výrazných věží v průčelí. Ve své bohaté historii kostel sloužil mimo jiné jako pošta, vojenský špitál, četnická kasárna a Státní ústřední archiv. Nakonec připadl objekt Národnímu muzeu, které muselo akutně řešit umístění muzea hudby a zejména jeho sbírky hudebních nástrojů. Ta byla v paláci řádu maltézských rytířů, který byl vrácen v roce 1990 v restituci. Od konce roku 2001 do podzimu 2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, při níž byly pod vrstvami malby objeveny fragmenty historických fresek, byly obnoveny štuky, kovová zábradlí, původní kamenná dlažba, repasovány parkety, proběhla také rekonstrukce exteriéru. V listopadu 2004 bylo nové České muzeum hudby, včetně depozitářů a vědeckého zázemí, otevřeno. V bývalé hlavní lodi kostela je monumentální barokní chrámový prostor, obkroužený ochozy v jednotlivých patrech bočních lodí. V místě bývalého presbytáře se nachází koncertní sál, expozice zabírá celé 1. patro. Ve 2. patře jsou pracovny a depozitáře, studovna je ve 3. patře. Jedinečným hudebním sbírkám se dostalo po létech provizorií a nuceného uzavření expozice důstojného umístění, adekvátního významu hudby v životě Prahy. Neobvyklá symbióza barokní církevní architektury s klasicistní přestavbou a nově dokončenou úpravou pro muzeum hudby nabízí návštěvníkům kombinaci monumentality a detailu. Sbírka hudebních nástrojů Základem stálé výstavy v Českém muzeu hudby je bohatá sbírka hudebních nástrojů. Ty sbíralo Národní muzeum již od počátku své existence. V současnosti sbírka hudebních nástrojů čítá téměř tři tisíce kusů, vzhledem k prostorovým možnostem je jich vystaveno jen kolem čtyř set. Velikost exponátů se pohybuje od rozměrných klávesových nástrojů po relativně drobné dechové nástroje. Většinou převládá hledisko systematické, tzn. že sály vždy obsahují určitý druh hudebních nástrojů. Výjimku tvoří dva sály s nástroji renesance a baroka, kde jsou soustředěny různé typy dochovaných nástrojů, a podobně v sále s nástroji čtvrttónové hudby. Jinak vždy sál obsahuje jeden druh nástrojů. Celé jednou křídlo je věnováno klávesovým nástrojům od cembal, klavichordů, kladívkových klavírů a poslední jsou různé typy varhan. Pak následují tzv. historické sály, kde zrestaurované nástěnné malby tvoří nádherné pozadí renesančním nástrojům a exponátům nástrojů smyčcových od houslí po gamby a kontrabasy, a drnkacích, kde jsou překrásně zdobené loutny, kytary a mandolíny. Další křídlo obsahuje nástroje dechové až na jednu výjimku, to je sál s harfami a pak už následují dřevěné dechové nástroje, žesťové nástroje, nástroje lidové hudby a nástroje mechanické automatofony. V muzeu jsou představeny i některé výjimečné osobnosti českého nástrojařství, věci světově slavné, nebo naopak úplně experimentální. Nejcennějšími exponáty jsou unikát- ní nástroje ze 16. století, pocházející z Jižních Čech. Je zde výjimečný regál z Třeboně a naprosto evropsky unikátní soubor dřevěných dechových nástrojů, takzvaná Rožmberské kapela. Pětice pumortů a pětice unikátních vzdušnicových šalmají májí stejně jako velkobasový zakřivený roh málokde ve světě obdoby. Samozřejmě zde návštěvníci najdou také zástupce pražské houslařské a kytarářské školy 18. a 19. století, slavné světové a české houslaře. Pozornost je věnována i fenoménu jazzové a populární hudby. Jsou zde např. nástroje, zhotovené pro Světovou výstavu v Bruselu Mezi unikáty sbírek patří čtvrttónový klavír, vyrobený firmou Foerster. Ostatní sbírky Muzeum ale není jen sbírka hudebních nástrojů. Hudebně-historické oddělení spravuje kolekci písemných, obrazových a zvukových dokumentů vztahujících se k hudbě a hudebnímu životu minulosti i současnosti. Rozsahem, hodnotou a rozmanitostí svého obsahu je to největší a nejvýznamnější hudební sbírka v České republice Je zde největší notový archiv na území České republiky, kde je shromážděno kolem 100 tisíc zpracovaných hudebnin a ještě celá řada materiálů dosud nezkatalogizovaných. Fondem, který nemohl být celá léta používán, je fonotéka. České muzeum hudby spravuje obrovské množství gramodesek, CD, zkrátka zvukových nosičů od těch nejstarších válečků, až po nejnovější média. Pochopitelně v muzeu hudby nemůže chybět ani hudební literatura. Zemní plyn v Českém muzeu hudby V době, kdy v budově sídlil státní archiv, bylo vytápění zajišťováno jednak prostřednictvím koksové kotelny z vedlejšího objektu, jednak pomocí lokálních topidel. Nová plynová kotelna, zprovozněná v roce 2004, se nachází ve druhém nadzemním podlaží. Osazena je třemi stacionárními teplovodními kotli, každý o jmenovitém výkonu 270 kw. Součástí kotelny je i zásobníkový ohřívač teplé vody o výkonu 34 kw. Vytápění muzea je zajišťováno třemi způsoby radiátory (v kancelářích, restaurátorské dílně), podlahovým vytápěním (dvorana) a prostřednictvím vzduchotechniky (expozice). Život je jen náhoda Je název výstavy a melodie, která v současné době v Českém muzeu hudby připomíná skladatele a pianistu Jaroslava Ježka, od jehož narození uplynulo 25. září sto let. Muzeum chce upozornit nejen na jeho jazzové působení v Osvobozeném divadle, ale i na Ježkův vklad do meziválečné moderní vážné hudby. Výstava otevřená do 26. února 2007 soustřeďuje Ježkovy rukopisy, dobové tisky, četné fotografie a tiskovou dokumentaci i umělcovy osobní předměty nebo dobové hudební nástroje a nahrávky. Hudba a hudební nástroje provádějí návštěvníky Českého muzea hudby historickou dobou i současností, slavnostní i každodenní hudbou a uměním českých i evropských výrobců nástrojů. Expozice je určena nezasvěceným zájemcům o hudbu, milovníkům hudby, studentům škol, ale i odborníkům. Atraktivní prostředí nově rehabilitovaného objektu je i místem konání komorních koncertů a jiných kulturních akcí. A navíc, budova v Karmelitské ulici v centru Prahy, je nedaleko jiných hudebních institucí a památek. 6 10/2006 7

5 Připravil Jan Žákovec Foto archiv Hlavními dodavateli zemního plynu do České republiky jsou Rusko a Norsko. Norský plyn v současnosti pokrývá asi čtvrtinu roční spotřeby zemního plynu v České republice. 10 let dodávek zemního plynu z naleziště Troll orsko se v šedesátých letech minulého století zařadilo mezi ty»šťastné«země, na jejichž N území, konkrétně v jeho pobřežních vodách, byla objevena bohatá naleziště ropy a zemního plynu. Jejich těžba zásadním způsobem ovlivnila a i do budoucna bude ovlivňovat ekonomiku země. Země s méně než 5 miliony obyvatel se vrhla do plynárenského byznysu a po několika desetiletích se stala jedním z největších světových exportérů plynu a zároveň průkopníkem podmořských technologií těžby. Norsko je dnes po Rusku druhým největším vývozcem zemního plynu do Evropy. Norský plyn se v současnosti těží především z kontinentálního šelfu v Norském moři (naleziště Kristin, Åsgard, Troll I-Sleipner Vest, Troll II-Heidrun, Sleipner Øst, Oseberg, Gullfaks, Statfjord, Frigg). Nová naleziště zemního plynu byla zjištěna rovněž na dalekém severu za polárním kruhem, v norské části Barentsova moře oblast Snøvit, odkud ovšem nevede plynovod a jedinou možností se v současnosti jeví transport plynu ve zkapalněném stavu tankery. Zemní plyn, těžený v norském sektoru Severního moře, proudí na pevninu soustavou podmořských plynovodů, které ústí ve čtyřech terminálech dva jsou v Německu (Emden, Dornum), jeden je v Belgii (Zeebrügge) a čtvrtý je ve Francii (Dunkerque). V roce 2007 má norský plyn z kontinentálního šelfu v Norském moři přicházet novým plynovodem Langeled rovněž do dvou terminálů ve Velké Británii (St. Fergus). Dlouhá léta tajila norská pobřežní mělčina Severního moře netušené přírodní bohatství zemní plyn a ropu. V roce 1979 vyvolala velké vzrušení zpráva, že zhruba 80 km severozápadně od Bergenu bylo objeveno největší evropské ložisko zemního plynu. Naleziště bylo pojmenováno po postavě z norské mytologie Troll. Na základě smluv se západoevropskými státy se začal realizovat projekt stavby gigantické těžní plošiny. Plošina byla stavěna nejprve na pevnině, poté ji deset vlečných plavidel přemístilo na určené místo, aby nakonec plošina spočinula na mořském dně v hloubce 303 metry. Troll je zařazován mezi nejpozoruhodnější díla, která kdy lidská ruka vytvořila. Často je označována za osmý div světa. Svou výškou 472 metrů se plošina stala nejvyšší konstrukcí na světě. Do provozu byla uvedena v květnu V červnu 1996 norský král Harald V. oficiálně otevřel největší mimopevninské naleziště zemního plynu. 1. října 1996, tedy před 10 lety, začal z Trollu proudit první plyn. Náklady na vybudování plošiny dosáhly výše 2 miliard USD, celkové investice do projektu včetně plynovodů dosáhly 9 miliard USD. Životnost plošiny je propočtena na 70 let. Těžitelné zásoby pole Troll se odhadují na miliard m 3, tj. více než 40 % norských zásob zemního plynu. Zemní plyn z Trollu a z Norska obecně představuje jistotu dodávek pro Evropu na další desetiletí. Objevy nových nalezišť však neustávají a přinášejí stále nová překvapení. Partner akce Pražská plynárenská, a. s. Primátorky opět vyhrála posádka Dukly Praha Partner akce Pražská plynárenská, a. s. ez mezinárodní konkurence, ale s dvě- vyrovnanými posádkami Dukly Bma Praha, se v neděli 24. září uskutečnil přeložený 93. ročník veslařských Primátorek. Nad závodem převzal záštitu primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém. Populární závod, který se koná již od roku 1910, se nemohl letos uskutečnit v tradičním červnovém termínu kvůli zvýšené hladině Vltavy. Primátorky byly zrušeny pouze za první světové války a organizátoři nechtěli letos k tomuto kroku, tentokrát vinou nepřízně počasí, znovu sáhnout, proto je přesunuli na konec sezony. Hlavní závod osmiveslic vyhrála už posedmadvacáté za sebou pražská Dukla, dlouho nebylo ale jasné, s jakou posádkou. Na startu byly dva týmy Dukly, první složený hlavně ze závodníků s jedním veslem a druhý složený naopak z párových reprezentantů. Z vítězství se radovala posádka druhá, vedená kormidelníkem Vladimírem Havlem. Cílovým prostorem letošního ročníku byla poprvé 1. Pražská pláž na Smíchově, která byla vybudována mezi Železničním a Palackého mostem. jž Desátý ročník Vinohradského vinobraní zahájili na Grébovce císař Karel IV., patron zemí koruny české sv. Václav (E.Brikcius), starosta Prahy 3 Milan Český a starosta Prahy 2 Michal Basch. Jubilejní X. ročník Vinohradského vinobraní íky spolupráci městských částí Prahy 3 a Prahy 2 ožila ve dnech září pražská náměstí Jiřího z Poděbrad, Míru a Karlovo jubilejním desátým ročníkem Vino- D hradského vinobraní. Program odstartoval v pátek 22. září přesně v pravé poledne ve Vinici na Gröbovce. Bubeníci v dobových kostýmech vybubnovali příjezd zakladatele zdejší vinařské tradice císaře Karla IV. s chotí Annou Svidnickou. Sám císař zde vyhlásil královský výnos o vinařství a poté za účasti patrona vinařů svatého Václava a bohaté družiny došlo k slavnostnímu vylisování prvních hroznů. Následně se celý historický průvod doprovázený rytířskou stráží na koních vydal na náměstí Míru a posléze i na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde začala hlavní část oslav. V rámci jubilejního desátého ročníku originální oslavy dobrého vína a skvělé nálady se představila řada historických skupin, kejklířů či řemeslníků. Bezpochyby atraktivní událostí byl nefalšovaný rytířský souboj na koních. Vůbec poprvé se dramaturgie Vinohradského vinobraní rozšířila o filmový festival o víně v kině Aero. Program akce korunovaly večerní koncerty populárních interpretů. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se postupně představil Ondřej Brzobohatý se skupinou Bůhví, nejmladší domácí rocková kapela Nevím, Petr Bende a Gába Al Dhábba a zejména skupina Support Lesbiens, která si pro své vystoupení našla čas jen pár dní před vydáním nové desky. Vstup byl již tradičně po celý víkend zdarma. Historii pražského vinařství založil svým výnosem roku 1348 císař Karel IV., který nechal révou osázet prosluněné kopce od Vítkova, přes Vinohrady až ke Karlovu. Dnes již v Praze existují poslední tři vinice svaté Kláry v Tróji, Gröbovka v Havlíčkových sadech a v loňském roce založená vinice na žižkovském Vítkově. Novodobá historie oslav vinobraní odstartovala roku jž 8 10/2006 9

6 Plynová tramvaj a tak trochu i o historii městské hromadné dopravy Obr. 1 Kropicí tramvaj Obr. 2 Zametací tramvaj 2. část instaloval svoji slavnou elektrickou světelnou fontánu. V r pak Fr. Křižík zahájil ve vlastní režii dopravu elektrickou tramvají z Karlína do Libně. Potom už elektrická tramvaj začala rychle vytlačovat pražskou»koňku«. Křižík vypracoval projekt elektrické dráhy pro Královské Vinohrady a ten se stal pak základem navrhované sítě elektrických drah v Praze. Není jistě bez zajímavosti, že městská rada pověřila v r vedením prací na Obr. 3 Sněhový pluh Připravil Rudolf Novák ČASOPISEM 10 Soutěž pro děti na téma»poznáváme zemní plyn«plynové rádio V jednom časopisu byl ve dvacátých letech minulého století zveřejněn nepříliš zdařilý obrázek radiopřijímače, k jehož provozu byl využíván plyn. Jak to bylo možné? No, plynem se ohříval vzduch, teplým vzduchem byl poháněn teplovzdušný motor, motor přenášel pomocí... (tajenka obrázkové doplňovačky) točivý pohyb na elektrický generátor, generátor vyráběl elektrickou energii a tou byl napájen rádiový přijímač. Jednoduché, že? Není však jasné, jak... (tajenka popletená přísloví), vydávané teplovzdušným strojem, klikovým mechanismem a samotným gernerátorem ovlivňovaly kvalitu poslechu. Obrázková doplňovačka Číslo u obrázku ti říká, které písmeno máš vybrat, abys mohl sestavit tajenku. Tu přečteš po řádcích. Čtenářská soutěž s poskytovateli výhod Zákaznické karty Zákaznická karta PP, a. s. Posláním soutěží se Zákaznickou kartou je představovat vám zajímavé partnery, kteří jsou zapojeni do programu Pražské plynárenské, a. s. Úkolem čtenáře je správně odpovědět na otázku, která souvisí s jednotlivými partnery. Soutěž je otevřena pro všechny čtenáře našeho časopisu bez rozdílu, tedy i pro ty, kteří dosud Zákaznickou kartu nevlastní. Na vylosované čtenáře čekají zajímavé dárky od představeného poskytovatele. Přejeme vám v soutěži hodně úspěchů! Bohemia Balón, s. r. o. Prožijte nevšední zážitek let horkovzdušným balonem. Jedinečná příležitost, jak si prohlédnout Čechy z ptačí perspektivy. Po hodinovém letu na vás čeká tradiční přípitek šampaňským a křestní list, který vám bude vzpomínkou na slavnostní přijetí do cechu vzduchoplavců. Dárková letenka může posloužit i jako originální dárek. Sleva držitelům Zákaznické karty: 450 Kč na každou letenku. Informace či objednání letenky: Tel.: , nebo Motorizace městské kolejové dopravy tramvaje parní, elektrické a pneumatické V r začala v některých amerických městech jezdit parní městská pouliční tramvaj. Parní tramvaje se používaly brzy i v jiných zemích a později také u nás. V Brně jezdily parní tramvaje na pravidelných linkách od r do r a přepravily přes milion cestujících. Přes určitý úspěch se však nikdy příliš nerozšířily. Objevily se také první elektrické vozy, poháněné ale proudem z akumulátorů. Akumulátorový provoz byl však dost problémový. Vozy byly těžké, akční rádius malý, výměna akumulátorů obtížná. Proto bylo pokrokem, když v r předvedl Werner von Siemens na berlínské průmyslové výstavě první elektrickou lokomotivu odebírající proud drátěným kartáčem z proudové kolejnice, a nikoliv z baterie. Dalším krokem dopředu bylo, když r byla v americkém Richmondu uvedena do provozu první elektrická dráha s přívodem proudu z vrchní troleje. Pak už to šlo s rozvojem elektrických tramvají rychle dopředu. Není bez zajímavosti, že elektrické tramvaje nesloužily jen k hromadné dopravě osob, ale také k mnoha dalším jiným účelům. V Americe a částečně i v jiných zemích byly používány tramvaje k dopravě zboží a ke stěhování nábytku, byly tu také speciální vozy poštovní, kropicí (obr. 1), zametací (obr. 2) a se sněhovým pluhem (obr. 3). V první polovině 20. století bylo možno i v Praze vidět tramvaje zametací a kropicí. Nechyběly ani vozy ambulanční pro přepravu nemocných. V San Francisku obstarávala tramvajová společnost od roku 1893 dokonce i pohřby speciálními vozy pohřebními. Tramvajové společnosti americké se však staraly také o zábavu obecenstva. Pořádaly oblíbené zábavní výlety, tzv. Trolley-party. Cestujícím v měkce pérovaných, bohatě zdobených a barevně osvětlených vozech s plyšovými sedadly a s koberci na podlahách, bylo podáváno za jízdy občerstvení a hrála jim živá hudba. V té době v Praze neúspěšně skončila jednání o návrhu vinohradského starosty Jana Friedländera na zavedení parní tramvaje (obr. 4) podnikateli Obr. 5 První Křižíkova tramvaj z r Procházkou a Zelenkou a elektrická tramvaj dělala teprve své počáteční krůčky. V r uvedl František Křižík při příležitosti Jubilejní výstavy do provozu první elektrickou pouliční dráhu v Praze (obr. 5), která vedla z Letné na výstaviště, kde také Obr. 4 Stroj pro neuskutečněnou parní tramvaj z r výstavbě tratí ředitelství Pražských obecních plynáren. Byl to v té době krok kupodivu dost logický, protože při plynárnách existovalo zvláštní elektrotechnické oddělení, které se zabývalo výrobou elektrické energie pomocí generátorů hnaných plynovými motory. Určitou raritou v oblasti motorových pohonů tramvají bylo použití stlačeného vzduchu. Na přelomu 19. a 20. století byly pneumatické tratě městské kolejové dopravy zavedeny např. v Paříži. Tramvaje na stlačený vzduch jezdily na trati z Louvru do St. Cloudu, do Sèvresu, a do Versailles. Nepotřebovaly žádné nadzemní troleje, jako tramvaje elektrické, ani nevypouštěly páru a neznečišťovaly vzduch kouřem, jako tramvaje parní. Vzduchový motor pracoval na principu podobném motoru parnímu. Místo páry se však do pracovního válce pouštěl stlačený vzduch. Protože motor pracoval s expanzí vzduchu a expanze vede k ochlazování, bylo nutno přímo v motoru vzduch přihřívat koksovým topením. Nádrže na vzduch, uložené v podvozku vozidla, byly silnostěnné tlakové nádoby (síla stěny až 13,5 mm) a vzduch v nich byl stlačen až na 50 barů. Nádrže se plnily vzduchem v plnicích stanicích na trati. Pneumatickou tramvaj s tlakovými zásobníky ukazuje obr. 6. Dokončení příště Obr. 6 Pneumatická tramvaj Řešení křížovky na str. 12: Ve světě jezdí na zemní plyn pět milionů aut Popletená přísloví Když správně dokončíš přísloví, zjistíš, jaké písmeno máš přiřadit k číslům v dolní tabulce. Tak ti vyjde tajenka. Výherci Dětské soutěže z č. 7 8/2006: Jiřík Novák, Brno-Bystrc, Karla Fišerová, Praha 10, Barborka Jelínková, Praha 8. Odpovědi prosíme zasílejte do 10. listopadu 2006 na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Kateřina Hošková Křišťálová Národní Praha 1-Nové Město nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení»soutěž 10/2006«a svoji zpáteční adresu i telefon. Na výherce čekají pěkné dárky od Pražské plynárenské, a. s. 1. Energetická skupina E.ON je v současné době v České republice v energetické oblasti: a) Největším zahraničním investorem b) Druhým největším zahraničním investorem c) Třetím největším zahraničním investorem 2. Zemní plyn těžený v norském sektoru Severního moře se ze stávajících ložisek na pevninu dostává: a) Prostřednictvím podmořských plynovodů b) Ve zkapalněném stavu pomocí tankerů c) Stlačený v soustavách tlakových nádob na lodích 3. České muzeum hudby je součástí: a) Muzea hl. m. Prahy b) Muzea Bedřicha Smetany c) Národního muzea Správné odpovědi z č. 7 8/2006: 1c) Müllerovu vilu v pražských Střešovicích navrhl architekt Adolf Loos. 2b) Grafik a výtvarník Libor Fára od roku 1969 úzce spolupracoval s Činoherním klubem 3a) 24. světový plynárenský kongres v roce 2009 se uskuteční v Buenos Aires Výherci z č. 7 8/2006: Iva Sykáčková, Řečany nad Labem;, Jana Fürstová, Praha 4; Jirka Veiser, Praha 4. Foto Petr Hejna Dnešní otázka Kdy je hlavní sezona balonového létání? Na 1 vylosovaného výherce čeká volná vstupenka na let balonem. Odpovědi prosím zasílejte do na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Kateřina Hošková Křišťálová, Národní Praha 1-Nové Město nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení Bohemia Balón a svoji zpáteční adresu i telefon. Správná odpověď z č. 7 8/2006: Vozy značky Škoda Výherci z č. 7 8/2006: Jan Vítek, Praha 10; Jana Vaněčková, Praha 4; Květoslava Lapáčková, Praha 10. Připravila Zuzana Floriánová Co najdete v příštím čísle 11/2006 > Rozhovor s režisérkou Jitkou Němcovou > Nová výstava v Galerii Smečky > Historie: Plynová tramvaj 3. část 10 10/

Antonín Slavíček 1870 1910

Antonín Slavíček 1870 1910 KŘÍŽOVKA M Ě S ÍČN Í K PRAŽ SKÉ PLYNÁ RENSKÉ, a. s. www.ppas.cz Severští paroháči Jméno herce Vyskočila Základní číslovka Listnatý strom Postava z opery Dalibor Prodloužená boční zeď Značka miliampéru

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu

Hejtman pozval papeže na jižní Moravu www.listyjm.cz červen 2011 6 Jižní Moravou za prací i zábavou Foto: archiv TV Prima Foto: JMK Host do pořadu Bůh do pořadu Cvičná havárie ve Fosfě prověřila záchranáře Zdolání následků úniku a požáru fosforu

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

Naďa Konvalinková: Moje svíčková je stejně dobrá jako babiččina

Naďa Konvalinková: Moje svíčková je stejně dobrá jako babiččina Křížovka / Sudoku Připravuje Zdenka Reisenauerová Kontakty společnosti 5 / 2008 Představený kláštera Noční motýl Chůva (ze španělštiny) Iniciály autora Krakatitu Domácky Beáta Italské sídlo Dusíkatá sloučenina

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nl.cz. Do Ústí nad Labem přijedou prezidenti Prezident České republiky Václav Klaus a jeho předchůdce Václav Havel se v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 28. března zúčastní prestižní mezinárodní konference Tolerance místo intolerance. Němci v českých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně Ročník X., číslo 6/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kdy a kde budou abilympiády v roce 2010 Základní informace o nadcházejících soutěžních přehlídkách Nebývalý zájem o miniauto Speciální vozidlo

Více

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu!

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Škodovák číslo 70 Informační časopis skupiny ŠKODA 9/2011 Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Vážení spolupracovníci,

Více

15. DŮM UMĚNÍ PŘEDSTAVUJE MALÍŘE KRÁSNÉHO SLOHU STR. 8 9. DPMB: Co letos čeká brněnskou dopravu. Ladislav Frej: O medicíně jsem nikdy neuvažoval

15. DŮM UMĚNÍ PŘEDSTAVUJE MALÍŘE KRÁSNÉHO SLOHU STR. 8 9. DPMB: Co letos čeká brněnskou dopravu. Ladislav Frej: O medicíně jsem nikdy neuvažoval 2 I 2015 15. www.salina-brno.cz DŮM UMĚNÍ PŘEDSTAVUJE MALÍŘE KRÁSNÉHO SLOHU MĚSÍČNÍK JAKO BRNO! ZDARMA STR. 8 9 DPMB: Co letos čeká brněnskou dopravu Ladislav Frej: O medicíně jsem nikdy neuvažoval Hvězdárna

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

NAŠE PRAHA 5. Rozhovor na stranách 8 a 9

NAŠE PRAHA 5. Rozhovor na stranách 8 a 9 NAŠE PRAHA 5 titul je součástí sítě www.nasepraha5.cz 8/2015 Praha 5, 13, 16 Lipence Lochkov Řeporyje Slivenec Velká Chuchle Zbraslav Zličín Farmářské trhy se mají změnit. K lepšímu? Josef Vojtek: Půlstoletí

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 duben 2015 ZDARMA Hledají se nejlepší boty i montérky Objednávejte podle Semaforu zdraví Když nemohou stroje, dojde na trhavinu Za každou důlní mapou je spousta

Více

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH

Život. MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII 4/2007. Vážení občané našeho města, Slovo redakce OBSAH Život 4/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVIII OBSAH 1. Slovo redakce... 1 2. MTB Posázavím... 1 3. Mnichovické kramaření... 3 4. Zpráva o činnosti města... 3 5.

Více

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie

Festival nabídne to nejlepší ze světové kinematografie únor 2011 2 vydava isy ls te Za tví CCB Časo p www.listyjm.cz eno 1991 l ož Jižní Moravou za prací i zábavou Regiontour přilákal desetitisíce návštěvníků Na třicet tisíc návštěvníků přilákal jubilejní

Více

Sportovní areál u řeky Svratky

Sportovní areál u řeky Svratky Informační noviny občanů statutárního města Brna Květen 2014 Ročník 9 www.brno.cz Doba stříbrná pokračuje Nejprve vyřadili obhájce extraligového titulu Plzeň a poté v náročné sedmizápasové sérii i Spartu.

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Volili jsme krajské zastupitelstvo

Volili jsme krajské zastupitelstvo 11 listopad 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Volili jsme krajské zastupitelstvo ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS PRO VYS. TOP 09 Telč - město 21,87 16,39 14,09 10,49 21,46 3,12

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více