Předzvěst záchvatu epilepsie. Filmová hvězda. Foto Petr Hejna. Jinak zvaný. 1. díl tajenky. Značka voltampéru Oxid manganu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předzvěst záchvatu epilepsie. Filmová hvězda. Foto Petr Hejna. Jinak zvaný. 1. díl tajenky. Značka voltampéru Oxid manganu."

Transkript

1 M Ě S ÍČN Í K PRAŽ SKÉ PLYN YNÁ RENSKÉ, a. s. Ledovcový jazyk Zvířecí noha Řev Který (zastarale) Jednotka prostorového úhlu Trupy Bylina s drobnými kvítky Provinění Značka hliníku Pláže Druh barometru Hlubina v řece Popěvek Předzvěst záchvatu epilepsie Filmová hvězda Svízel 3. díl tajenky Část těla Lotyšský šachista Soubor map Koně (básnicky) 10/2006 Nátěr Iniciály fotbalisty Panenky Opět Organická sloučenina Kód Tokelau Myšlenka (knižně) Chórová lavice Malé stádo Delonovo jméno Šumivé víno Dužnina plodů Melodie Žlutohnědé barvivo Slovenské město Vření SPZ Kladna SPZ Rakovníka Velké dveře 1. díl tajenky Jinak zvaný Foto Petr Hejna Energetická skupina E.ON v České republice Těžební podíl Šplhavý pták Domácky Edgar Ohlas (knižně) Zeleninový pokrm Italská zkratka pro brutto Solmizační slabika Policejní vozy Jemné povrchové omítky 2. díl tajenky Drahý kámen Kabela Klec (zastarale) V nenávratnu Otlačená kůže Značně Kde nás najdete Sídlo společnosti Pražská plynárenská, a. s. Praha 1-Nové Město, Národní 37, Tel.: Fax: Služby pro domácnosti a maloodběratele: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1 U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova č. 37 Pracovní doba: Pondělí až čtvrtek: hodin Pátek od 9.00 do hodin Zákaznická linka Pracovní doba: Pondělí až pátek: hodin Tel.: Fax: Plavidlo z klád Ponechat si Plyšová tkanina Dopisy neznámých autorů Vysoké keře Hmatat (obecně) Zn. nanosekundy Jméno zpěváka Jürgense Ohmatání Vytvářet oděv Domácky Šalamoun Usmrcení viníka davem Vzácnější (zastarale) Kód Etiopie Přezdívka Velkorusům Svalovina zvířat Biblická hora Špičkový (z angl.) Mučitel Přečnívající skála Chilská poušť Služby pro střední odběratele a velkoodběratele: Pražská plynárenská, a. s., oddělení velkoodběru U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova č. 37 Tel.: Fax: Spojení do Michle: Tramvaj č. 11 z Bělehradské ulice (u metra C I. P. Pavlova), autobus číslo 188 z Pankráce (u metra C Pankrác). Parkoviště přímo před vchodem do hlavní budovy nebo v areálu U Plynárny vjezd motorovou vrátnicí (asi 200 m před hlavním vchodem směrem od centra města). Zn. kilocoulombu Nadutec (hovorově) Symbol předků Otáčivý pohyb Vydávat chřestivé zvuky Domácí zvíře Předložka Možná Chemický prvek Stařec Klid Značka voltampéru Oxid manganu Osobní zájmeno Stolní hra Pomůcka: aneroid bto, enol Kacap krabuše moket stalla, vad Dceřiné společnosti Prometheus, energetické služby, spol. s r. o. U Plynárny 500, Praha 4-Michle Tel.: Tel./fax: Informační služby energetika, a. s. U Plynárny 500/44, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. U Plynárny 1450/2a, Praha 4-Michle Tel.: , Fax: Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. U Plynárny 500, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Adresa redakce: U Plynárny 500, Praha 4. Šéfredaktor: Ing. Jan Žákovec. Redakční rada: Ing. Dagmara Hartmanová (předseda), Miroslav Vránek (místopředseda), Ing. Jan Žákovec, Kateřina Nováková, Ing. Jana Frýdecká, Ing. Jiří Šach, Ing. Marek Sukup, František Erben, Rudolf Novák, Ing. Jana Hnízdilová, Ing. Marián Veverka, Ing. Oldřich Nechanický, Ing. Zuzana Brožová, Ing. Tomáš Svatoň, Ivo Kult, Zuzana Floriánová, Kateřina Hošková Křišťálová. Sekretariát: Kateřina Hošková Křišťálová, tel.: , Vydavatel: Gallery, s. r. o., Legerova 70, Praha 2. Puk Zdenka Reisenauerová Na návštěvě u zákazníka České muzeum hudby Soutěžte o zájezd do Egypta a pobyt v Lázních Velichovky více se dozvíte na straně 5 10 let dodávek zemního plynu z naleziště Troll

2 Změna v představenstvu a dozorčí radě v Pražské plynárenské, a. s Energetická skupina E.ON v České republice Foto Petr Hejna Na zasedání dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská, a. s., dne odstoupili dva členové dozorčí rady Ing. Stanislav Lepka a Ing. Dušan Malý. Současně byli dozorčí radou na uvolněná místa jmenováni Peter Ficht a Karel Dietrich-Nespěšný, a to s účinností od do příštího zasedání valné hromady. Dozorčí rada vzala na vědomí odstoupení člena představenstva Dr. Wolfganga Thon-Jacobiho k Na uvolněné místo v představenstvu zvolila Eckarta Bauma s účinností od Složení představenstva a dozorčí rady akciové společnosti Pražská plynárenská Představenstvo: Dozorčí rada: Pavel Hurda předseda Dipl.-Ing. Michael Fehn předseda Eckart Baum RNDr. Lubomír Habrnál místopředseda Ing. Milan Fafejta Dr. František Kotula Karel Dietrich-Nespěšný Peter Ficht Bc. Ondřej Pecha František Maryška JUDr. Lubomíra Stojkovičová Ing. Marian Veverka (1 místo neobsazeno) Karel Trinkewitz, Estetická informace, 1966 Zveme vás na výstavu»odsud někam, odněkud sem«staša Fleischmannová, Jaromír E. Brabenec, Jiří Ladocha, Karel Trinkewitz od trefným názvem»odsud někam, odněkud sem«uvádí Galerie Smečky, spravovaná Nadačním P fondem, výstavu čtyř českých umělců, jejichž tvorba je paradoxně vesměs známější v zahraničí než ve vlasti, z níž všichni pocházejí. Vysvětlení je nasnadě všichni čtyři svého času opustili rodnou zemi a dlouhodobě pobývali v zahraničí, kde rovněž vznikla významná část jejich výtvarného díla: koláže a fotografie Staši Fleischmannové ve Francii, trojrozměrná díla Jaromíra E. Brabence ve Švédsku, obrazy a sochy Jiřího Ladochy v Kanadě a koláže Karla Trinkewitze v Německu. Vystavovali leckde ve světě, jsou zastoupeni v nejrůznějších sbírkách. Jen doma se na ně poněkud pozapomnělo. Teprve až to politická situace po listopadu 1989 dovolila, začali se tvůrci vracet například Staša Fleischmannová žije dnes střídavě v Paříži a Praze, Jiří Ladocha si zase oblíbil zrekonstruovaný statek nedaleko Klatov. Většinu děl pro výstavu poskytli přímo autoři, doplňují je i práce z obsáhlé sbírky české koláže Pražské plynárenské. Galerii Smečky najdete v ulici Ve Smečkách 24, Praha 1. Otevřeno je od úterý do soboty od 11 do hodin. Děti, studenti, důchodci a zdravotně postižení mají vstup zdarma, stejně jako držitelé Zákaznické karty Pražské plynárenské. Ostatní zaplatí 10 korun. Tel.: Tel./fax: Energetická skupina E.ON zahrnuje akciové společnosti E.ON Česká republika, E.ON Distribuce a E.ON Energie. Skupina je jako česká zemská společnost součástí koncernu E.ON Energie AG se sídlem v Mnichově. Tento koncern je 100% dceřinou společností E.ON AG sídlícím v Düsseldorfu. Všechny společnosti koncernu E.ON pohání kupředu stejná myšlenka: chtějí patřit k nejlepším v oboru na trzích, kde působí. Až do začátku roku 2002 tvořilo portfolio energetické skupiny E.ON větší množství minoritních podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech. V roce 2003 se podařilo začlenit Jihomoravskou energetiku, a. s., se sídlem v Brně a její protějšek, Jihočeskou energetiku, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, do energetické skupiny E.ON, která v daných regionech zásobuje elektrickou energií zhruba 1,4 mil. odběratelů, což odpovídá více než 20% podílu na trhu. V únoru letošního roku byla uzavřena dohoda se společností RWE, která začlenila po schválení Úřadu pro hospodářskou soutěž do energetické skupiny E.ON i plynárenskou distribuční společnost Jihočeská plynárenská, a. s. (JČP) a navýšila podíl v Pražské plynárenské, a. s. (PP). Toto rozšíření je velkým krokem na cestě za cílem energetické skupiny E.ON, tedy stát se nejlepší integrovanou energetickou společností v Česku. Energetická skupina E.ON bude schopna nabízet v jižních Čechách svým zákazníkům elektřinu, plyn a související služby z jedné ruky. Velice důležité je i navýšení podílů v Praze, neboť i zde bude možné nabízet konkurenceschopné služby a produkty šité na míru zákazníkům hlavního města. Energetická skupina E.ON je tím pádem v současné době v České republice druhým největším zahraničním investorem v energetické oblasti a největším zahraničním investorem v oblasti dodávky elektrické energie. Obchodní procesy všech společností byly zanalyzovány a nově uspořádány v kontextu výběru nejlepších metod, postupů a řešení v koncernu, tzv. Best practice. Zákonné požadavky na unbundling (tj. právní oddělení distribučních a obchodních aktivit na trhu s elektřinou) a interní koncernové standardy tedy vytyčily konkrétní rámec, ve kterém se projekt restrukturalizace celé skupiny pohyboval a motivován unbundlingem také pohybovat musel. Rozsáhlé změny se neobejdou bez dopadů na jednotlivé procesy a nelze očekávat, že tyto budou ihned od počátku fungovat na 100 %. Hospodářské výsledky a průzkumy spokojenosti zákazníků energetické skupiny E.ON však ukazují, že provedené kroky byly správné. Energetická skupina E.ON sází na kvalitní služby zákazníkům. Již od září loňského roku mohou její zákazníci využívat nové telefonní číslo Poruchové služby, na které mohou volat zdarma 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Významné zlepšení poskytovaných služeb v oblasti distribuce elektřiny přichází díky postupnému zavádění tzv. prací pod napětím. Díky této vysoce odborné elektromontážní metodě je možné snížit počet a dobu trvání nezbytných přerušení dodávky elektřiny. Výsledkem je tedy zvýšení kvality dodávky elektřiny pro každého zákazníka, který odebírá elektřinu v jižních Čechách nebo na jižní Moravě. Zlepšování poskytovaných služeb zákazníkům je jednou z priorit energetické skupiny E.ON. Důkazem mohou být diskuze se zástupci samosprávy a veřejné správy na Představenstvo akciové společnosti E.ON Česká republika, zleva Peter Ficht, Karel Dietrich-Nespěšný, Lorenz Pronnet a předseda představenstva Michael Fehn území jižních Čech bezprostředně po sněhové kalamitě, která zasáhla distribuční oblast E.ON na počátku letošního roku. I když se nepříznivou situaci podařilo zvládnout v mimořádně krátké době, diskutovali vrcholní představitelé společnosti se starosty dotčených obcí možnosti preventivních opatření a zintenzivnění vzájemné komunikace. Neméně intenzivně se energetická skupina E.ON věnuje profesnímu rozvoji svých zaměstnanců a zajištění speciálních rozvojových programů pro absolventy vysokých škol, jejichž cílem je pokrýt budoucí poptávku společnosti po kvalifikovaných pracovnících především v technických a ekonomických oborech. Program s názvem»talenti«trvá osmnáct měsíců, po dobu jeho trvání mají účastníci s firmou smlouvu na dobu určitou. Součástí programu jsou minimálně tři, maximálně pět pracovních stáží v rámci skupiny E.ON v České republice (každá trvá 2 4 měsíce), kromě toho je nabízena také stáž v zahraničí u jedné ze zahraničních společností skupiny E.ON. Přebírání sociální zodpovědnosti v regionech, ve kterých působí energetická skupina E.ON a která je známa pod zkratkou CSR (Corporate Social Responsibility) je jednou z významných součástí firemní filozofie. Jako dodavatel energie je E.ON právě zde nejlépe obeznámen se situací i potřebami lidí. Ve středu zájmu jsou aktivity pro dětí a mládež, ve E.ON Distribuce, a. s. Distribuce E.ON Czech Holding AG E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH Sídlo: Mnichov E.ON Energie, a. s. Obchod s elektrickou energií smyslu možnosti propojení profesního a rodinného života. V některých společnostech koncernu E.ON tak můžeme nalézt projekty na podporou nemocničních klaunů, kteří ulehčují úděl dětem, trpícím nádorovým onemocněním, nebo osobní angažovanost u řady kolegů, kteří pomáhají dětem s domácími úkoly, ale i projekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů, které se zabývají např. drogovou závislostí, násilím, trestnou činností mladistvých. Energetická skupina E.ON také dlouhodobě rozvíjí své sponzorské aktivity s regionálními partnery na jižní Moravě, v jižních Čechách, ale i v hlavním městě Praze. Vedle jihomoravského hokejového týmu HC Znojemští orli sem patří také velmi úspěšný tým ženských basketbalistek Gambrinus Sika Brno či mládežnické fotbalové oddíly na území jižních Čech. Z akcí s mezinárodním významem nelze opomenout i tradiční závod světového poháru v bězích na lyžích E.ON Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě. Decentrální struktura energetické skupiny E.ON spojuje v Česku mezinárodní know-how na liberalizovaném trhu se znalostí místních tržních podmínek. E.ON Česká republika, a. s. Centrální služby 2 10/2006 3

3 Nová Zákaznická karta Pražské plynárenské, a. s. V minulém vydání časopisu jsme představili nový věrnostní program Pražské plynárenské, a. s., do kterého zapojujeme pro zákazníky nové a co nejrozmanitější partnery. Nyní vám představujeme velice originálního partnera, nabízejícího služby, o kterých ví něco víc jen málo kdo. Jedná se o společnost Bohemia Balón, s. r. o., která nabízí vyhlídkové lety horkovzdušným balonem pro jednotlivce a reklamní lety pro společnosti. Majitelkou firmy je paní Markéta Bradová, která nám poví plno zajímavých informací nejen o balonech, ale i o službách, které nabízí její společnost. Dobrý den, paní Bradová, jste jedna z mála, která provozuje tak zajímavou činnost. Povězte nám víc o vaší firmě a létání balonem. Dobrý den. Firmu Bohemia Balón, s. r. o., jsem založila bezprostředně po svém návratu ze studií ve Švýcarsku, kde mne doslova okouzlily pestrobarevné balony vznášející se nad alpskými jezery a nepřístupnými horami. Myslím, že i v České republice je nespočet kouzelných míst a i zde se najde dost romantiků, kteří dokáží ocenit nevšední pohledy na českou krajinu a neopakovatelný pocit vzduchoplavby. Létáme po celé České republice krásné je například Posázaví, Český Ráj, okolí Karlštejna, Konopiště. Abychom mohli létat pouze podle potřeb našich pasažérů, odmítla jsem nabídky různých sponzorů a nechala si vyrobit balon bez cizích reklam, pouze s vlastním logem. Nedostanu se tedy do situace, abych svým pasažérům musela vysvětlovat, že právě jejich let musím zrušit, protože můj sponzor mne potřebuje na akci se svým obchodním partnerem. Našim pasažérům se věnuje kolektiv stálých i občasných spolupracovníků pod vedením šéfpilota Luďka Křížka. Je to jeden z nejlepších pilotů u nás, který aktivně létá již více než 11 let a je i oprávněným instruktorem pro výcvik nových pilotů. Pan Křížek je také držitelem neoficiálního českého výškového rekordu 30. srpna 1998 dosáhl výšky m. Končíte druhou sezonu, jak dlouhá je sezona pro»balonování«, v zimě se tato činnost jistě neprovozuje? Hlavní sezona balonového létání je od dubna do října. Lze létat i mimo ní, ale musí být vhodné meteorologické podmínky beze srážek, vítr do 5 m/s a dobrá dohlednost. Na meteorologických podmínkách závisí také doba a délka letu. Předem domluvený termín si několik hodin před letem potvrdíme nebo si dohodneme náhradní termín. Platnost letenky je 2 roky. Létáme ve všední den i o víkendu, start probíhá buď ráno, do dvou hodin po východu slunce, nebo večer, nejdříve dvě hodiny před západem slunce. Díky tomu, že balon nepotřebuje žádné letiště, jsme flexibilní a můžeme vzlétnout téměř odkudkoli, kde je místo cca metrů. Balon letí rychlostí větru a ve směru větru. Z toho vyplývá, že v balonu většinou nefouká (není v něm chladněji než dole na zemi). Nevýhodou této závislosti na větru je ale to, že není možné si vybrat přesnou trasu letu, ale pouze místo startu nebo přelet nad jednou určitou lokalitou. I přes tento»bohémský«charakter balonového létání se ale musíme podřizovat všem směrnicím a pravidlům obdobně jako aerolinie, sjednávat povinné ručení a pojištění pasažérů Zmiňujete pojištění, znamená to, že pasažérům hrozí nějaké riziko? Lidé se velmi často ptají, zda je let bezpečný a jsou většinou velmi překvapeni odpovědí, že statisticky je balon nejbezpečnější letecký prostředek. Za celou historii balonování u nás nebyla smrtelná nehoda a to se dá říci u málokterého sportu. Konkrétně naše firma neměla žádnou nehodu ani jakákoli zranění. Horkovzdušný balon je velmi citlivý na meteorologické podmínky, takže se někdy stává, že zrušíme let přestože laikovi se zdá počasí ideální. Nepokoušejte se přemlouvat svého pilota, aby letěl je odpovědný za vaše životy. Dobrého pilota nepřemluvíte. Přece jenom, lety balonem nejsou úplně běžnou záležitostí, co od nich může zákazník očekávat, a hlavně co si má vzít sebou? Na předem domluveném místě se setkáte s naším vozem Caravelle 4 4, pilotem a posádkou nebo vás za příplatek vyzvedneme naším vozidlem kdekoli v Praze a po akci dopravíme zpět. Společně dorazíme na místo vzletu, kde se můžete aktivně zúčastnit krátkých příprav a nafouknutí balonu. Po přibližně hodinovém letu, při kterém smíte fotit i filmovat, na vás čeká tradiční křest vzduchoplavců včetně slavnostního přípitku šampaňským. Nakonec vás naše doprovodné vozidlo dopraví zpět na místo setkání. Jako vzpomínku na tento nezapomenutelný zážitek si odnesete křestní list a šlechtický titul novopečeného vzduchoplavce. Na celou akci si vyhraďte alespoň 3 4 hodiny. K tomu, abyste se mohli proletět balonem nepotřebujete nic speciálního. Oblečte se, jako když jedete na výlet do přírody. Jaké máte zpětné odezvy od zákazníků, kteří let absolvovali? Občas se lidé před letem bojí, váhají, zda vůbec do balonu nastoupit. Po absolvování letu jsou potom titíž lidé plni euforie a nadšení, rozjařeně se dělí o své zážitky s přáteli. Let horkovzdušným balonem je jedinečná příležitost, jak si prohlédnout svět z ptačí perspektivy. Letadlem se samozřejmě také můžete vznést do oblak, ale pouze z balonu řízeného zkušeným pilotem je možno dotknout se vrcholku stromu, hladiny rybníku či v poklidu pozorovat zvěř pod vámi. O spokojenosti našich zákazníků svědčí i zvyšující se počet lidí, kteří se vracejí, aby absolvovali let s přáteli či rodinou. Také mnoho nových zákazníků přichází na doporučení spokojených vzduchoplavců. Nezřídka se stává, že si zákazník ihned po absolvování letu objedná několik dalších letenek, aby mohl letět znovu. A teď důležitá otázka, jaká je cena letenky? Letenka pro 1 osobu stojí Kč, pouze v případě přání letu nad středem Prahy se cena zvyšuje na Kč. Je-li místo startu dále než 30 km od centra Prahy účtujeme cestovné 12 Kč/km, za každý kilometr navíc. Výše uvedená cena se vztahuje i na letenky v luxusním dárkovém provedení. Let balonem se hodí jako dárek k jakékoli příležitosti jako svatební dar, k výročí, narozeninám nebo jen tak pro potěšení. Možná se bude zdát, že ceny jsou vysoké, ale v současnosti naše společnost vlastní 2 balony, z toho jeden úplně nový, a pořídit si horkovzdušný balon rozhodně není levná záležitost, pro 4 osoby stojí mezi 1 a 1,5 milionu korun. Mám na vás poslední dotaz, kde může zákazník získat více konkrétních informací, případně vás navštívit? Naše služby si můžete objednat na telefonním čísle , nebo u Tam vám také zodpovíme všechny vaše dotazy a poskytneme podrobné informace. Letenky si můžete telefonicky nebo em objednat. Po telefonické domluvě si můžete letenky vyzvednout na některém z našich kontaktních míst v Praze 7, 8 a 9 nebo vám je za příplatek 80 Kč doručíme kamkoli po Praze. Mimopražským zákazníkům můžeme letenku zaslat na dobírku. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho úspěchů ve vzduchoplavbě a samé spokojené klienty. Zuzana Floriánová Nezapomeňte se zúčastnit čtenářské soutěže se společností Bohemia Balón, s. r. o., na straně 11. Na vylosované výherce čekají zajímavé ceny. Naše čtenáře upozorňujeme na to, že se Zákaznickou kartou Pražské plynárenské, mají u Bohemia Balón, s. r. o., slevu ve výši 450 Kč na každou letenku. 4 10/2006 5

4 Jan Žákovec s využitím podkladů Českého muzea hudby Foto Petr Hejna eské muzeum hudby, součást Národního Čmuzea, bylo slavnostně otevřeno na podzim roku Jako sídlo muzea byl šťastně zvolen bývalý barokní kostel sv. Maří Magdaleny na Malé Straně v Karmelitské ulici. Kostel byl vybudován v 17. století. Ve své době svými rozměry vynikal mezi pražskými kostely a jeho kopule se stala v pořadí druhou dominantou tohoto typu v panoramatu Prahy (po obdobné kopuli staroměstské jezuitské koleje). Kostel byl koncipován jako trojlodí s příčnou lodí završenou v křížení oktogonální polygonální kopulí České muzeum hudby Rožmberská kapela Čtvrttónový klavír Foerster a dvojicí výrazných věží v průčelí. Ve své bohaté historii kostel sloužil mimo jiné jako pošta, vojenský špitál, četnická kasárna a Státní ústřední archiv. Nakonec připadl objekt Národnímu muzeu, které muselo akutně řešit umístění muzea hudby a zejména jeho sbírky hudebních nástrojů. Ta byla v paláci řádu maltézských rytířů, který byl vrácen v roce 1990 v restituci. Od konce roku 2001 do podzimu 2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, při níž byly pod vrstvami malby objeveny fragmenty historických fresek, byly obnoveny štuky, kovová zábradlí, původní kamenná dlažba, repasovány parkety, proběhla také rekonstrukce exteriéru. V listopadu 2004 bylo nové České muzeum hudby, včetně depozitářů a vědeckého zázemí, otevřeno. V bývalé hlavní lodi kostela je monumentální barokní chrámový prostor, obkroužený ochozy v jednotlivých patrech bočních lodí. V místě bývalého presbytáře se nachází koncertní sál, expozice zabírá celé 1. patro. Ve 2. patře jsou pracovny a depozitáře, studovna je ve 3. patře. Jedinečným hudebním sbírkám se dostalo po létech provizorií a nuceného uzavření expozice důstojného umístění, adekvátního významu hudby v životě Prahy. Neobvyklá symbióza barokní církevní architektury s klasicistní přestavbou a nově dokončenou úpravou pro muzeum hudby nabízí návštěvníkům kombinaci monumentality a detailu. Sbírka hudebních nástrojů Základem stálé výstavy v Českém muzeu hudby je bohatá sbírka hudebních nástrojů. Ty sbíralo Národní muzeum již od počátku své existence. V současnosti sbírka hudebních nástrojů čítá téměř tři tisíce kusů, vzhledem k prostorovým možnostem je jich vystaveno jen kolem čtyř set. Velikost exponátů se pohybuje od rozměrných klávesových nástrojů po relativně drobné dechové nástroje. Většinou převládá hledisko systematické, tzn. že sály vždy obsahují určitý druh hudebních nástrojů. Výjimku tvoří dva sály s nástroji renesance a baroka, kde jsou soustředěny různé typy dochovaných nástrojů, a podobně v sále s nástroji čtvrttónové hudby. Jinak vždy sál obsahuje jeden druh nástrojů. Celé jednou křídlo je věnováno klávesovým nástrojům od cembal, klavichordů, kladívkových klavírů a poslední jsou různé typy varhan. Pak následují tzv. historické sály, kde zrestaurované nástěnné malby tvoří nádherné pozadí renesančním nástrojům a exponátům nástrojů smyčcových od houslí po gamby a kontrabasy, a drnkacích, kde jsou překrásně zdobené loutny, kytary a mandolíny. Další křídlo obsahuje nástroje dechové až na jednu výjimku, to je sál s harfami a pak už následují dřevěné dechové nástroje, žesťové nástroje, nástroje lidové hudby a nástroje mechanické automatofony. V muzeu jsou představeny i některé výjimečné osobnosti českého nástrojařství, věci světově slavné, nebo naopak úplně experimentální. Nejcennějšími exponáty jsou unikát- ní nástroje ze 16. století, pocházející z Jižních Čech. Je zde výjimečný regál z Třeboně a naprosto evropsky unikátní soubor dřevěných dechových nástrojů, takzvaná Rožmberské kapela. Pětice pumortů a pětice unikátních vzdušnicových šalmají májí stejně jako velkobasový zakřivený roh málokde ve světě obdoby. Samozřejmě zde návštěvníci najdou také zástupce pražské houslařské a kytarářské školy 18. a 19. století, slavné světové a české houslaře. Pozornost je věnována i fenoménu jazzové a populární hudby. Jsou zde např. nástroje, zhotovené pro Světovou výstavu v Bruselu Mezi unikáty sbírek patří čtvrttónový klavír, vyrobený firmou Foerster. Ostatní sbírky Muzeum ale není jen sbírka hudebních nástrojů. Hudebně-historické oddělení spravuje kolekci písemných, obrazových a zvukových dokumentů vztahujících se k hudbě a hudebnímu životu minulosti i současnosti. Rozsahem, hodnotou a rozmanitostí svého obsahu je to největší a nejvýznamnější hudební sbírka v České republice Je zde největší notový archiv na území České republiky, kde je shromážděno kolem 100 tisíc zpracovaných hudebnin a ještě celá řada materiálů dosud nezkatalogizovaných. Fondem, který nemohl být celá léta používán, je fonotéka. České muzeum hudby spravuje obrovské množství gramodesek, CD, zkrátka zvukových nosičů od těch nejstarších válečků, až po nejnovější média. Pochopitelně v muzeu hudby nemůže chybět ani hudební literatura. Zemní plyn v Českém muzeu hudby V době, kdy v budově sídlil státní archiv, bylo vytápění zajišťováno jednak prostřednictvím koksové kotelny z vedlejšího objektu, jednak pomocí lokálních topidel. Nová plynová kotelna, zprovozněná v roce 2004, se nachází ve druhém nadzemním podlaží. Osazena je třemi stacionárními teplovodními kotli, každý o jmenovitém výkonu 270 kw. Součástí kotelny je i zásobníkový ohřívač teplé vody o výkonu 34 kw. Vytápění muzea je zajišťováno třemi způsoby radiátory (v kancelářích, restaurátorské dílně), podlahovým vytápěním (dvorana) a prostřednictvím vzduchotechniky (expozice). Život je jen náhoda Je název výstavy a melodie, která v současné době v Českém muzeu hudby připomíná skladatele a pianistu Jaroslava Ježka, od jehož narození uplynulo 25. září sto let. Muzeum chce upozornit nejen na jeho jazzové působení v Osvobozeném divadle, ale i na Ježkův vklad do meziválečné moderní vážné hudby. Výstava otevřená do 26. února 2007 soustřeďuje Ježkovy rukopisy, dobové tisky, četné fotografie a tiskovou dokumentaci i umělcovy osobní předměty nebo dobové hudební nástroje a nahrávky. Hudba a hudební nástroje provádějí návštěvníky Českého muzea hudby historickou dobou i současností, slavnostní i každodenní hudbou a uměním českých i evropských výrobců nástrojů. Expozice je určena nezasvěceným zájemcům o hudbu, milovníkům hudby, studentům škol, ale i odborníkům. Atraktivní prostředí nově rehabilitovaného objektu je i místem konání komorních koncertů a jiných kulturních akcí. A navíc, budova v Karmelitské ulici v centru Prahy, je nedaleko jiných hudebních institucí a památek. 6 10/2006 7

5 Připravil Jan Žákovec Foto archiv Hlavními dodavateli zemního plynu do České republiky jsou Rusko a Norsko. Norský plyn v současnosti pokrývá asi čtvrtinu roční spotřeby zemního plynu v České republice. 10 let dodávek zemního plynu z naleziště Troll orsko se v šedesátých letech minulého století zařadilo mezi ty»šťastné«země, na jejichž N území, konkrétně v jeho pobřežních vodách, byla objevena bohatá naleziště ropy a zemního plynu. Jejich těžba zásadním způsobem ovlivnila a i do budoucna bude ovlivňovat ekonomiku země. Země s méně než 5 miliony obyvatel se vrhla do plynárenského byznysu a po několika desetiletích se stala jedním z největších světových exportérů plynu a zároveň průkopníkem podmořských technologií těžby. Norsko je dnes po Rusku druhým největším vývozcem zemního plynu do Evropy. Norský plyn se v současnosti těží především z kontinentálního šelfu v Norském moři (naleziště Kristin, Åsgard, Troll I-Sleipner Vest, Troll II-Heidrun, Sleipner Øst, Oseberg, Gullfaks, Statfjord, Frigg). Nová naleziště zemního plynu byla zjištěna rovněž na dalekém severu za polárním kruhem, v norské části Barentsova moře oblast Snøvit, odkud ovšem nevede plynovod a jedinou možností se v současnosti jeví transport plynu ve zkapalněném stavu tankery. Zemní plyn, těžený v norském sektoru Severního moře, proudí na pevninu soustavou podmořských plynovodů, které ústí ve čtyřech terminálech dva jsou v Německu (Emden, Dornum), jeden je v Belgii (Zeebrügge) a čtvrtý je ve Francii (Dunkerque). V roce 2007 má norský plyn z kontinentálního šelfu v Norském moři přicházet novým plynovodem Langeled rovněž do dvou terminálů ve Velké Británii (St. Fergus). Dlouhá léta tajila norská pobřežní mělčina Severního moře netušené přírodní bohatství zemní plyn a ropu. V roce 1979 vyvolala velké vzrušení zpráva, že zhruba 80 km severozápadně od Bergenu bylo objeveno největší evropské ložisko zemního plynu. Naleziště bylo pojmenováno po postavě z norské mytologie Troll. Na základě smluv se západoevropskými státy se začal realizovat projekt stavby gigantické těžní plošiny. Plošina byla stavěna nejprve na pevnině, poté ji deset vlečných plavidel přemístilo na určené místo, aby nakonec plošina spočinula na mořském dně v hloubce 303 metry. Troll je zařazován mezi nejpozoruhodnější díla, která kdy lidská ruka vytvořila. Často je označována za osmý div světa. Svou výškou 472 metrů se plošina stala nejvyšší konstrukcí na světě. Do provozu byla uvedena v květnu V červnu 1996 norský král Harald V. oficiálně otevřel největší mimopevninské naleziště zemního plynu. 1. října 1996, tedy před 10 lety, začal z Trollu proudit první plyn. Náklady na vybudování plošiny dosáhly výše 2 miliard USD, celkové investice do projektu včetně plynovodů dosáhly 9 miliard USD. Životnost plošiny je propočtena na 70 let. Těžitelné zásoby pole Troll se odhadují na miliard m 3, tj. více než 40 % norských zásob zemního plynu. Zemní plyn z Trollu a z Norska obecně představuje jistotu dodávek pro Evropu na další desetiletí. Objevy nových nalezišť však neustávají a přinášejí stále nová překvapení. Partner akce Pražská plynárenská, a. s. Primátorky opět vyhrála posádka Dukly Praha Partner akce Pražská plynárenská, a. s. ez mezinárodní konkurence, ale s dvě- vyrovnanými posádkami Dukly Bma Praha, se v neděli 24. září uskutečnil přeložený 93. ročník veslařských Primátorek. Nad závodem převzal záštitu primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém. Populární závod, který se koná již od roku 1910, se nemohl letos uskutečnit v tradičním červnovém termínu kvůli zvýšené hladině Vltavy. Primátorky byly zrušeny pouze za první světové války a organizátoři nechtěli letos k tomuto kroku, tentokrát vinou nepřízně počasí, znovu sáhnout, proto je přesunuli na konec sezony. Hlavní závod osmiveslic vyhrála už posedmadvacáté za sebou pražská Dukla, dlouho nebylo ale jasné, s jakou posádkou. Na startu byly dva týmy Dukly, první složený hlavně ze závodníků s jedním veslem a druhý složený naopak z párových reprezentantů. Z vítězství se radovala posádka druhá, vedená kormidelníkem Vladimírem Havlem. Cílovým prostorem letošního ročníku byla poprvé 1. Pražská pláž na Smíchově, která byla vybudována mezi Železničním a Palackého mostem. jž Desátý ročník Vinohradského vinobraní zahájili na Grébovce císař Karel IV., patron zemí koruny české sv. Václav (E.Brikcius), starosta Prahy 3 Milan Český a starosta Prahy 2 Michal Basch. Jubilejní X. ročník Vinohradského vinobraní íky spolupráci městských částí Prahy 3 a Prahy 2 ožila ve dnech září pražská náměstí Jiřího z Poděbrad, Míru a Karlovo jubilejním desátým ročníkem Vino- D hradského vinobraní. Program odstartoval v pátek 22. září přesně v pravé poledne ve Vinici na Gröbovce. Bubeníci v dobových kostýmech vybubnovali příjezd zakladatele zdejší vinařské tradice císaře Karla IV. s chotí Annou Svidnickou. Sám císař zde vyhlásil královský výnos o vinařství a poté za účasti patrona vinařů svatého Václava a bohaté družiny došlo k slavnostnímu vylisování prvních hroznů. Následně se celý historický průvod doprovázený rytířskou stráží na koních vydal na náměstí Míru a posléze i na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde začala hlavní část oslav. V rámci jubilejního desátého ročníku originální oslavy dobrého vína a skvělé nálady se představila řada historických skupin, kejklířů či řemeslníků. Bezpochyby atraktivní událostí byl nefalšovaný rytířský souboj na koních. Vůbec poprvé se dramaturgie Vinohradského vinobraní rozšířila o filmový festival o víně v kině Aero. Program akce korunovaly večerní koncerty populárních interpretů. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se postupně představil Ondřej Brzobohatý se skupinou Bůhví, nejmladší domácí rocková kapela Nevím, Petr Bende a Gába Al Dhábba a zejména skupina Support Lesbiens, která si pro své vystoupení našla čas jen pár dní před vydáním nové desky. Vstup byl již tradičně po celý víkend zdarma. Historii pražského vinařství založil svým výnosem roku 1348 císař Karel IV., který nechal révou osázet prosluněné kopce od Vítkova, přes Vinohrady až ke Karlovu. Dnes již v Praze existují poslední tři vinice svaté Kláry v Tróji, Gröbovka v Havlíčkových sadech a v loňském roce založená vinice na žižkovském Vítkově. Novodobá historie oslav vinobraní odstartovala roku jž 8 10/2006 9

6 Plynová tramvaj a tak trochu i o historii městské hromadné dopravy Obr. 1 Kropicí tramvaj Obr. 2 Zametací tramvaj 2. část instaloval svoji slavnou elektrickou světelnou fontánu. V r pak Fr. Křižík zahájil ve vlastní režii dopravu elektrickou tramvají z Karlína do Libně. Potom už elektrická tramvaj začala rychle vytlačovat pražskou»koňku«. Křižík vypracoval projekt elektrické dráhy pro Královské Vinohrady a ten se stal pak základem navrhované sítě elektrických drah v Praze. Není jistě bez zajímavosti, že městská rada pověřila v r vedením prací na Obr. 3 Sněhový pluh Připravil Rudolf Novák ČASOPISEM 10 Soutěž pro děti na téma»poznáváme zemní plyn«plynové rádio V jednom časopisu byl ve dvacátých letech minulého století zveřejněn nepříliš zdařilý obrázek radiopřijímače, k jehož provozu byl využíván plyn. Jak to bylo možné? No, plynem se ohříval vzduch, teplým vzduchem byl poháněn teplovzdušný motor, motor přenášel pomocí... (tajenka obrázkové doplňovačky) točivý pohyb na elektrický generátor, generátor vyráběl elektrickou energii a tou byl napájen rádiový přijímač. Jednoduché, že? Není však jasné, jak... (tajenka popletená přísloví), vydávané teplovzdušným strojem, klikovým mechanismem a samotným gernerátorem ovlivňovaly kvalitu poslechu. Obrázková doplňovačka Číslo u obrázku ti říká, které písmeno máš vybrat, abys mohl sestavit tajenku. Tu přečteš po řádcích. Čtenářská soutěž s poskytovateli výhod Zákaznické karty Zákaznická karta PP, a. s. Posláním soutěží se Zákaznickou kartou je představovat vám zajímavé partnery, kteří jsou zapojeni do programu Pražské plynárenské, a. s. Úkolem čtenáře je správně odpovědět na otázku, která souvisí s jednotlivými partnery. Soutěž je otevřena pro všechny čtenáře našeho časopisu bez rozdílu, tedy i pro ty, kteří dosud Zákaznickou kartu nevlastní. Na vylosované čtenáře čekají zajímavé dárky od představeného poskytovatele. Přejeme vám v soutěži hodně úspěchů! Bohemia Balón, s. r. o. Prožijte nevšední zážitek let horkovzdušným balonem. Jedinečná příležitost, jak si prohlédnout Čechy z ptačí perspektivy. Po hodinovém letu na vás čeká tradiční přípitek šampaňským a křestní list, který vám bude vzpomínkou na slavnostní přijetí do cechu vzduchoplavců. Dárková letenka může posloužit i jako originální dárek. Sleva držitelům Zákaznické karty: 450 Kč na každou letenku. Informace či objednání letenky: Tel.: , nebo Motorizace městské kolejové dopravy tramvaje parní, elektrické a pneumatické V r začala v některých amerických městech jezdit parní městská pouliční tramvaj. Parní tramvaje se používaly brzy i v jiných zemích a později také u nás. V Brně jezdily parní tramvaje na pravidelných linkách od r do r a přepravily přes milion cestujících. Přes určitý úspěch se však nikdy příliš nerozšířily. Objevily se také první elektrické vozy, poháněné ale proudem z akumulátorů. Akumulátorový provoz byl však dost problémový. Vozy byly těžké, akční rádius malý, výměna akumulátorů obtížná. Proto bylo pokrokem, když v r předvedl Werner von Siemens na berlínské průmyslové výstavě první elektrickou lokomotivu odebírající proud drátěným kartáčem z proudové kolejnice, a nikoliv z baterie. Dalším krokem dopředu bylo, když r byla v americkém Richmondu uvedena do provozu první elektrická dráha s přívodem proudu z vrchní troleje. Pak už to šlo s rozvojem elektrických tramvají rychle dopředu. Není bez zajímavosti, že elektrické tramvaje nesloužily jen k hromadné dopravě osob, ale také k mnoha dalším jiným účelům. V Americe a částečně i v jiných zemích byly používány tramvaje k dopravě zboží a ke stěhování nábytku, byly tu také speciální vozy poštovní, kropicí (obr. 1), zametací (obr. 2) a se sněhovým pluhem (obr. 3). V první polovině 20. století bylo možno i v Praze vidět tramvaje zametací a kropicí. Nechyběly ani vozy ambulanční pro přepravu nemocných. V San Francisku obstarávala tramvajová společnost od roku 1893 dokonce i pohřby speciálními vozy pohřebními. Tramvajové společnosti americké se však staraly také o zábavu obecenstva. Pořádaly oblíbené zábavní výlety, tzv. Trolley-party. Cestujícím v měkce pérovaných, bohatě zdobených a barevně osvětlených vozech s plyšovými sedadly a s koberci na podlahách, bylo podáváno za jízdy občerstvení a hrála jim živá hudba. V té době v Praze neúspěšně skončila jednání o návrhu vinohradského starosty Jana Friedländera na zavedení parní tramvaje (obr. 4) podnikateli Obr. 5 První Křižíkova tramvaj z r Procházkou a Zelenkou a elektrická tramvaj dělala teprve své počáteční krůčky. V r uvedl František Křižík při příležitosti Jubilejní výstavy do provozu první elektrickou pouliční dráhu v Praze (obr. 5), která vedla z Letné na výstaviště, kde také Obr. 4 Stroj pro neuskutečněnou parní tramvaj z r výstavbě tratí ředitelství Pražských obecních plynáren. Byl to v té době krok kupodivu dost logický, protože při plynárnách existovalo zvláštní elektrotechnické oddělení, které se zabývalo výrobou elektrické energie pomocí generátorů hnaných plynovými motory. Určitou raritou v oblasti motorových pohonů tramvají bylo použití stlačeného vzduchu. Na přelomu 19. a 20. století byly pneumatické tratě městské kolejové dopravy zavedeny např. v Paříži. Tramvaje na stlačený vzduch jezdily na trati z Louvru do St. Cloudu, do Sèvresu, a do Versailles. Nepotřebovaly žádné nadzemní troleje, jako tramvaje elektrické, ani nevypouštěly páru a neznečišťovaly vzduch kouřem, jako tramvaje parní. Vzduchový motor pracoval na principu podobném motoru parnímu. Místo páry se však do pracovního válce pouštěl stlačený vzduch. Protože motor pracoval s expanzí vzduchu a expanze vede k ochlazování, bylo nutno přímo v motoru vzduch přihřívat koksovým topením. Nádrže na vzduch, uložené v podvozku vozidla, byly silnostěnné tlakové nádoby (síla stěny až 13,5 mm) a vzduch v nich byl stlačen až na 50 barů. Nádrže se plnily vzduchem v plnicích stanicích na trati. Pneumatickou tramvaj s tlakovými zásobníky ukazuje obr. 6. Dokončení příště Obr. 6 Pneumatická tramvaj Řešení křížovky na str. 12: Ve světě jezdí na zemní plyn pět milionů aut Popletená přísloví Když správně dokončíš přísloví, zjistíš, jaké písmeno máš přiřadit k číslům v dolní tabulce. Tak ti vyjde tajenka. Výherci Dětské soutěže z č. 7 8/2006: Jiřík Novák, Brno-Bystrc, Karla Fišerová, Praha 10, Barborka Jelínková, Praha 8. Odpovědi prosíme zasílejte do 10. listopadu 2006 na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Kateřina Hošková Křišťálová Národní Praha 1-Nové Město nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení»soutěž 10/2006«a svoji zpáteční adresu i telefon. Na výherce čekají pěkné dárky od Pražské plynárenské, a. s. 1. Energetická skupina E.ON je v současné době v České republice v energetické oblasti: a) Největším zahraničním investorem b) Druhým největším zahraničním investorem c) Třetím největším zahraničním investorem 2. Zemní plyn těžený v norském sektoru Severního moře se ze stávajících ložisek na pevninu dostává: a) Prostřednictvím podmořských plynovodů b) Ve zkapalněném stavu pomocí tankerů c) Stlačený v soustavách tlakových nádob na lodích 3. České muzeum hudby je součástí: a) Muzea hl. m. Prahy b) Muzea Bedřicha Smetany c) Národního muzea Správné odpovědi z č. 7 8/2006: 1c) Müllerovu vilu v pražských Střešovicích navrhl architekt Adolf Loos. 2b) Grafik a výtvarník Libor Fára od roku 1969 úzce spolupracoval s Činoherním klubem 3a) 24. světový plynárenský kongres v roce 2009 se uskuteční v Buenos Aires Výherci z č. 7 8/2006: Iva Sykáčková, Řečany nad Labem;, Jana Fürstová, Praha 4; Jirka Veiser, Praha 4. Foto Petr Hejna Dnešní otázka Kdy je hlavní sezona balonového létání? Na 1 vylosovaného výherce čeká volná vstupenka na let balonem. Odpovědi prosím zasílejte do na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Kateřina Hošková Křišťálová, Národní Praha 1-Nové Město nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení Bohemia Balón a svoji zpáteční adresu i telefon. Správná odpověď z č. 7 8/2006: Vozy značky Škoda Výherci z č. 7 8/2006: Jan Vítek, Praha 10; Jana Vaněčková, Praha 4; Květoslava Lapáčková, Praha 10. Připravila Zuzana Floriánová Co najdete v příštím čísle 11/2006 > Rozhovor s režisérkou Jitkou Němcovou > Nová výstava v Galerii Smečky > Historie: Plynová tramvaj 3. část 10 10/

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících Sobota 19. září 2015 od 10.00 do 16.00 hodin Den otevřených dveří v areálech DPP Den otevřených dveří Dopravního podniku se tentokrát koná ve třech areálech - v depu metra Hostivař, autobusové garáži Hostivař

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií ELEKTRÁRNY KOMOŘANY Album starých pohlednic a fotografií V roce 2008 si společnost United Energy, dnešní provozovatel elektrárny Komořany, připomíná 65 let od zahájení výstavby tohoto významného energetického

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Císařsko-habsburské sbírky ve Vídni KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN

Císařsko-habsburské sbírky ve Vídni KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN Maria Theresien-Platz Metro: linka U2 do stanice Museumsquartier, nebo U3 na Volkstheater Autobus: linka 48A, 57A Denně kromě pondělí 10 18 hod. Čtvrtek 10 21 hod. červen

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně.

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. Zdroj: http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/z-mest-a-obci/obnoveny-festival-navstiviliformanek--dedecek-i-paral.html Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Za

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Svět prožitků. House of MEISSEN

Svět prožitků. House of MEISSEN Svět prožitků House of MEISSEN Manufaktura od roku 1710 Ukázkové dílny Nedaleko od Drážďan, přímo vedle míšeňské manufaktury, stojí Svět prožitků House of MEISSEN, který zve k objevení světoznámého míšeňského

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů.

tím opravdovým účinným nástrojem k řešení řady zdejších problémů. Návštěva města MOST V rámci vzájemné společné spolupráce Základní organizace Třeboň Strany zelených a hnutí Občané městu, město občanům, kdy po komunálních volbách v roce 2014 byl v Třeboni také založen

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta

Klub přátel Josef. Klub přátel Josefa Masopusta Klub přátel Josef Klub přátel Josefa Masopusta Cíl projektu Cílem projektu Klubu přátel Josefa Masopusta je zajištění organizace důstojných oslav při příležitosti 80. narozenin držitele Zlatého míče časopisu

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně

Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona v Diecézním muzeu v Brně Klentnická Madona je v současné době zapůjčena do sbírky Diecézního muzea v Brně na Petrově. Je možné ji zde poprvé zhlédnout od 12. května 2015 nebo také během

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Členy správní rady CEPu jsou Václav Klaus, Jiří Weigl a Karel Steigerwald, přičemž Václav Klaus je předsedou Správní rady. Zpráva o činnosti a hospodaření CEPu v roce 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP) je občanské sdružení založené v roce 1998. Cílem CEPu je šíření a podpora idejí svobodné společnosti

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands

SIGNAPUR. Hotel Marina Bay Sands SIGNAPUR Hotel Marina Bay Sands Luxusní hotel Marina Bay Sands patří s nejatraktivnějším bazénem a nejšílenější terasou na světě mezi nejdražší hotely světa. Luxusní a hotel Marina Bay Sands leží trochu

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Výroční tisková konference E.ON Czech Holding AG Praha, 19. září 2007

Výroční tisková konference E.ON Czech Holding AG Praha, 19. září 2007 Výroční tisková konference E.ON Czech Holding AG Praha, 19. září 2007 Program Michael Fehn, předseda představenstva Pozice skupiny E.ON Czech na trhu Strategické výzvy Známost značky CSR Energetická efektivita

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

SVĚT PROŽITKŮ HAUS MEISSEN INFORMACE PRO CESTOVNÍ RUCH 2016/2017

SVĚT PROŽITKŮ HAUS MEISSEN INFORMACE PRO CESTOVNÍ RUCH 2016/2017 SVĚT PROŽITKŮ HAUS MEISSEN INFORMACE PRO CESTOVNÍ RUCH 2016/2017 SVĚT PROŽITKŮ HAUS MEISSEN Míšeňská porcelánová manufaktura je první svého druhu v Evropě. Od svého založení v roce 1710 Augustem Silným

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout AIRPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE JOVICE - místo odkud mohou sny vzlétnout Historie Letiště České Budějovice Historie letiště v Plané u Českých Budějovic začala ala v první polovině dvacátého století.. UžU v roce

Více

Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty

Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty TEAMBUILDING Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty Naše společnost BEST KITES pro vás má velmi

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

G E N E R A Madrid, Španělsko

G E N E R A Madrid, Španělsko Zveme Vás na akci Prezentace českých firem na mezinárodním veletrhu G E N E R A Madrid, Španělsko Termín konání: 12.- 14. května 2009 Místo konání : IFEMA - Madrid Http://www.ifema.es/ferias/genera/default.html

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA Majetek Jihomoravského kraje ve správě Masarykova muzea v Hodoníně www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 BLÍZKÁ MINULOST

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY!

RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! RWE ELEKTŘINA OPTIMAL VYDEJTE SE CESTOU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY! 2 ZÍSKEJTE JISTOTU TROJÍHO SNÍŽENÍ CENY ELEKTŘINY Vaše platby za elektřinu nebudou stoupat! RWE Vám nabízí jistotu poklesu ceny elektřiny

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects KRÁSNÉ VÁNOCE 16 prosinec 2015 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 4 EDITORIAL: KRÁSNÉ VÁNOCE 2015. ODPOJTE SE 5 TÉMA: ROK 2015 V NAŠEM ATELIÉRU 15 BYDLENÍ PODLE AKA 21

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více