Předzvěst záchvatu epilepsie. Filmová hvězda. Foto Petr Hejna. Jinak zvaný. 1. díl tajenky. Značka voltampéru Oxid manganu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předzvěst záchvatu epilepsie. Filmová hvězda. Foto Petr Hejna. Jinak zvaný. 1. díl tajenky. Značka voltampéru Oxid manganu."

Transkript

1 M Ě S ÍČN Í K PRAŽ SKÉ PLYN YNÁ RENSKÉ, a. s. Ledovcový jazyk Zvířecí noha Řev Který (zastarale) Jednotka prostorového úhlu Trupy Bylina s drobnými kvítky Provinění Značka hliníku Pláže Druh barometru Hlubina v řece Popěvek Předzvěst záchvatu epilepsie Filmová hvězda Svízel 3. díl tajenky Část těla Lotyšský šachista Soubor map Koně (básnicky) 10/2006 Nátěr Iniciály fotbalisty Panenky Opět Organická sloučenina Kód Tokelau Myšlenka (knižně) Chórová lavice Malé stádo Delonovo jméno Šumivé víno Dužnina plodů Melodie Žlutohnědé barvivo Slovenské město Vření SPZ Kladna SPZ Rakovníka Velké dveře 1. díl tajenky Jinak zvaný Foto Petr Hejna Energetická skupina E.ON v České republice Těžební podíl Šplhavý pták Domácky Edgar Ohlas (knižně) Zeleninový pokrm Italská zkratka pro brutto Solmizační slabika Policejní vozy Jemné povrchové omítky 2. díl tajenky Drahý kámen Kabela Klec (zastarale) V nenávratnu Otlačená kůže Značně Kde nás najdete Sídlo společnosti Pražská plynárenská, a. s. Praha 1-Nové Město, Národní 37, Tel.: Fax: Služby pro domácnosti a maloodběratele: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1 U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova č. 37 Pracovní doba: Pondělí až čtvrtek: hodin Pátek od 9.00 do hodin Zákaznická linka Pracovní doba: Pondělí až pátek: hodin Tel.: Fax: Plavidlo z klád Ponechat si Plyšová tkanina Dopisy neznámých autorů Vysoké keře Hmatat (obecně) Zn. nanosekundy Jméno zpěváka Jürgense Ohmatání Vytvářet oděv Domácky Šalamoun Usmrcení viníka davem Vzácnější (zastarale) Kód Etiopie Přezdívka Velkorusům Svalovina zvířat Biblická hora Špičkový (z angl.) Mučitel Přečnívající skála Chilská poušť Služby pro střední odběratele a velkoodběratele: Pražská plynárenská, a. s., oddělení velkoodběru U Plynárny 500, Praha 4-Michle, budova č. 37 Tel.: Fax: Spojení do Michle: Tramvaj č. 11 z Bělehradské ulice (u metra C I. P. Pavlova), autobus číslo 188 z Pankráce (u metra C Pankrác). Parkoviště přímo před vchodem do hlavní budovy nebo v areálu U Plynárny vjezd motorovou vrátnicí (asi 200 m před hlavním vchodem směrem od centra města). Zn. kilocoulombu Nadutec (hovorově) Symbol předků Otáčivý pohyb Vydávat chřestivé zvuky Domácí zvíře Předložka Možná Chemický prvek Stařec Klid Značka voltampéru Oxid manganu Osobní zájmeno Stolní hra Pomůcka: aneroid bto, enol Kacap krabuše moket stalla, vad Dceřiné společnosti Prometheus, energetické služby, spol. s r. o. U Plynárny 500, Praha 4-Michle Tel.: Tel./fax: Informační služby energetika, a. s. U Plynárny 500/44, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. U Plynárny 1450/2a, Praha 4-Michle Tel.: , Fax: Pražská plynárenská Správa majetku, s. r. o., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. U Plynárny 500, Praha 4-Michle Tel.: Fax: Adresa redakce: U Plynárny 500, Praha 4. Šéfredaktor: Ing. Jan Žákovec. Redakční rada: Ing. Dagmara Hartmanová (předseda), Miroslav Vránek (místopředseda), Ing. Jan Žákovec, Kateřina Nováková, Ing. Jana Frýdecká, Ing. Jiří Šach, Ing. Marek Sukup, František Erben, Rudolf Novák, Ing. Jana Hnízdilová, Ing. Marián Veverka, Ing. Oldřich Nechanický, Ing. Zuzana Brožová, Ing. Tomáš Svatoň, Ivo Kult, Zuzana Floriánová, Kateřina Hošková Křišťálová. Sekretariát: Kateřina Hošková Křišťálová, tel.: , Vydavatel: Gallery, s. r. o., Legerova 70, Praha 2. Puk Zdenka Reisenauerová Na návštěvě u zákazníka České muzeum hudby Soutěžte o zájezd do Egypta a pobyt v Lázních Velichovky více se dozvíte na straně 5 10 let dodávek zemního plynu z naleziště Troll

2 Změna v představenstvu a dozorčí radě v Pražské plynárenské, a. s Energetická skupina E.ON v České republice Foto Petr Hejna Na zasedání dozorčí rady společnosti Pražská plynárenská, a. s., dne odstoupili dva členové dozorčí rady Ing. Stanislav Lepka a Ing. Dušan Malý. Současně byli dozorčí radou na uvolněná místa jmenováni Peter Ficht a Karel Dietrich-Nespěšný, a to s účinností od do příštího zasedání valné hromady. Dozorčí rada vzala na vědomí odstoupení člena představenstva Dr. Wolfganga Thon-Jacobiho k Na uvolněné místo v představenstvu zvolila Eckarta Bauma s účinností od Složení představenstva a dozorčí rady akciové společnosti Pražská plynárenská Představenstvo: Dozorčí rada: Pavel Hurda předseda Dipl.-Ing. Michael Fehn předseda Eckart Baum RNDr. Lubomír Habrnál místopředseda Ing. Milan Fafejta Dr. František Kotula Karel Dietrich-Nespěšný Peter Ficht Bc. Ondřej Pecha František Maryška JUDr. Lubomíra Stojkovičová Ing. Marian Veverka (1 místo neobsazeno) Karel Trinkewitz, Estetická informace, 1966 Zveme vás na výstavu»odsud někam, odněkud sem«staša Fleischmannová, Jaromír E. Brabenec, Jiří Ladocha, Karel Trinkewitz od trefným názvem»odsud někam, odněkud sem«uvádí Galerie Smečky, spravovaná Nadačním P fondem, výstavu čtyř českých umělců, jejichž tvorba je paradoxně vesměs známější v zahraničí než ve vlasti, z níž všichni pocházejí. Vysvětlení je nasnadě všichni čtyři svého času opustili rodnou zemi a dlouhodobě pobývali v zahraničí, kde rovněž vznikla významná část jejich výtvarného díla: koláže a fotografie Staši Fleischmannové ve Francii, trojrozměrná díla Jaromíra E. Brabence ve Švédsku, obrazy a sochy Jiřího Ladochy v Kanadě a koláže Karla Trinkewitze v Německu. Vystavovali leckde ve světě, jsou zastoupeni v nejrůznějších sbírkách. Jen doma se na ně poněkud pozapomnělo. Teprve až to politická situace po listopadu 1989 dovolila, začali se tvůrci vracet například Staša Fleischmannová žije dnes střídavě v Paříži a Praze, Jiří Ladocha si zase oblíbil zrekonstruovaný statek nedaleko Klatov. Většinu děl pro výstavu poskytli přímo autoři, doplňují je i práce z obsáhlé sbírky české koláže Pražské plynárenské. Galerii Smečky najdete v ulici Ve Smečkách 24, Praha 1. Otevřeno je od úterý do soboty od 11 do hodin. Děti, studenti, důchodci a zdravotně postižení mají vstup zdarma, stejně jako držitelé Zákaznické karty Pražské plynárenské. Ostatní zaplatí 10 korun. Tel.: Tel./fax: Energetická skupina E.ON zahrnuje akciové společnosti E.ON Česká republika, E.ON Distribuce a E.ON Energie. Skupina je jako česká zemská společnost součástí koncernu E.ON Energie AG se sídlem v Mnichově. Tento koncern je 100% dceřinou společností E.ON AG sídlícím v Düsseldorfu. Všechny společnosti koncernu E.ON pohání kupředu stejná myšlenka: chtějí patřit k nejlepším v oboru na trzích, kde působí. Až do začátku roku 2002 tvořilo portfolio energetické skupiny E.ON větší množství minoritních podílů v elektrárenských a plynárenských společnostech. V roce 2003 se podařilo začlenit Jihomoravskou energetiku, a. s., se sídlem v Brně a její protějšek, Jihočeskou energetiku, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, do energetické skupiny E.ON, která v daných regionech zásobuje elektrickou energií zhruba 1,4 mil. odběratelů, což odpovídá více než 20% podílu na trhu. V únoru letošního roku byla uzavřena dohoda se společností RWE, která začlenila po schválení Úřadu pro hospodářskou soutěž do energetické skupiny E.ON i plynárenskou distribuční společnost Jihočeská plynárenská, a. s. (JČP) a navýšila podíl v Pražské plynárenské, a. s. (PP). Toto rozšíření je velkým krokem na cestě za cílem energetické skupiny E.ON, tedy stát se nejlepší integrovanou energetickou společností v Česku. Energetická skupina E.ON bude schopna nabízet v jižních Čechách svým zákazníkům elektřinu, plyn a související služby z jedné ruky. Velice důležité je i navýšení podílů v Praze, neboť i zde bude možné nabízet konkurenceschopné služby a produkty šité na míru zákazníkům hlavního města. Energetická skupina E.ON je tím pádem v současné době v České republice druhým největším zahraničním investorem v energetické oblasti a největším zahraničním investorem v oblasti dodávky elektrické energie. Obchodní procesy všech společností byly zanalyzovány a nově uspořádány v kontextu výběru nejlepších metod, postupů a řešení v koncernu, tzv. Best practice. Zákonné požadavky na unbundling (tj. právní oddělení distribučních a obchodních aktivit na trhu s elektřinou) a interní koncernové standardy tedy vytyčily konkrétní rámec, ve kterém se projekt restrukturalizace celé skupiny pohyboval a motivován unbundlingem také pohybovat musel. Rozsáhlé změny se neobejdou bez dopadů na jednotlivé procesy a nelze očekávat, že tyto budou ihned od počátku fungovat na 100 %. Hospodářské výsledky a průzkumy spokojenosti zákazníků energetické skupiny E.ON však ukazují, že provedené kroky byly správné. Energetická skupina E.ON sází na kvalitní služby zákazníkům. Již od září loňského roku mohou její zákazníci využívat nové telefonní číslo Poruchové služby, na které mohou volat zdarma 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Významné zlepšení poskytovaných služeb v oblasti distribuce elektřiny přichází díky postupnému zavádění tzv. prací pod napětím. Díky této vysoce odborné elektromontážní metodě je možné snížit počet a dobu trvání nezbytných přerušení dodávky elektřiny. Výsledkem je tedy zvýšení kvality dodávky elektřiny pro každého zákazníka, který odebírá elektřinu v jižních Čechách nebo na jižní Moravě. Zlepšování poskytovaných služeb zákazníkům je jednou z priorit energetické skupiny E.ON. Důkazem mohou být diskuze se zástupci samosprávy a veřejné správy na Představenstvo akciové společnosti E.ON Česká republika, zleva Peter Ficht, Karel Dietrich-Nespěšný, Lorenz Pronnet a předseda představenstva Michael Fehn území jižních Čech bezprostředně po sněhové kalamitě, která zasáhla distribuční oblast E.ON na počátku letošního roku. I když se nepříznivou situaci podařilo zvládnout v mimořádně krátké době, diskutovali vrcholní představitelé společnosti se starosty dotčených obcí možnosti preventivních opatření a zintenzivnění vzájemné komunikace. Neméně intenzivně se energetická skupina E.ON věnuje profesnímu rozvoji svých zaměstnanců a zajištění speciálních rozvojových programů pro absolventy vysokých škol, jejichž cílem je pokrýt budoucí poptávku společnosti po kvalifikovaných pracovnících především v technických a ekonomických oborech. Program s názvem»talenti«trvá osmnáct měsíců, po dobu jeho trvání mají účastníci s firmou smlouvu na dobu určitou. Součástí programu jsou minimálně tři, maximálně pět pracovních stáží v rámci skupiny E.ON v České republice (každá trvá 2 4 měsíce), kromě toho je nabízena také stáž v zahraničí u jedné ze zahraničních společností skupiny E.ON. Přebírání sociální zodpovědnosti v regionech, ve kterých působí energetická skupina E.ON a která je známa pod zkratkou CSR (Corporate Social Responsibility) je jednou z významných součástí firemní filozofie. Jako dodavatel energie je E.ON právě zde nejlépe obeznámen se situací i potřebami lidí. Ve středu zájmu jsou aktivity pro dětí a mládež, ve E.ON Distribuce, a. s. Distribuce E.ON Czech Holding AG E.ON Czech Holding Verwaltungs GmbH Sídlo: Mnichov E.ON Energie, a. s. Obchod s elektrickou energií smyslu možnosti propojení profesního a rodinného života. V některých společnostech koncernu E.ON tak můžeme nalézt projekty na podporou nemocničních klaunů, kteří ulehčují úděl dětem, trpícím nádorovým onemocněním, nebo osobní angažovanost u řady kolegů, kteří pomáhají dětem s domácími úkoly, ale i projekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů, které se zabývají např. drogovou závislostí, násilím, trestnou činností mladistvých. Energetická skupina E.ON také dlouhodobě rozvíjí své sponzorské aktivity s regionálními partnery na jižní Moravě, v jižních Čechách, ale i v hlavním městě Praze. Vedle jihomoravského hokejového týmu HC Znojemští orli sem patří také velmi úspěšný tým ženských basketbalistek Gambrinus Sika Brno či mládežnické fotbalové oddíly na území jižních Čech. Z akcí s mezinárodním významem nelze opomenout i tradiční závod světového poháru v bězích na lyžích E.ON Zlatá lyže v Novém Městě na Moravě. Decentrální struktura energetické skupiny E.ON spojuje v Česku mezinárodní know-how na liberalizovaném trhu se znalostí místních tržních podmínek. E.ON Česká republika, a. s. Centrální služby 2 10/2006 3

3 Nová Zákaznická karta Pražské plynárenské, a. s. V minulém vydání časopisu jsme představili nový věrnostní program Pražské plynárenské, a. s., do kterého zapojujeme pro zákazníky nové a co nejrozmanitější partnery. Nyní vám představujeme velice originálního partnera, nabízejícího služby, o kterých ví něco víc jen málo kdo. Jedná se o společnost Bohemia Balón, s. r. o., která nabízí vyhlídkové lety horkovzdušným balonem pro jednotlivce a reklamní lety pro společnosti. Majitelkou firmy je paní Markéta Bradová, která nám poví plno zajímavých informací nejen o balonech, ale i o službách, které nabízí její společnost. Dobrý den, paní Bradová, jste jedna z mála, která provozuje tak zajímavou činnost. Povězte nám víc o vaší firmě a létání balonem. Dobrý den. Firmu Bohemia Balón, s. r. o., jsem založila bezprostředně po svém návratu ze studií ve Švýcarsku, kde mne doslova okouzlily pestrobarevné balony vznášející se nad alpskými jezery a nepřístupnými horami. Myslím, že i v České republice je nespočet kouzelných míst a i zde se najde dost romantiků, kteří dokáží ocenit nevšední pohledy na českou krajinu a neopakovatelný pocit vzduchoplavby. Létáme po celé České republice krásné je například Posázaví, Český Ráj, okolí Karlštejna, Konopiště. Abychom mohli létat pouze podle potřeb našich pasažérů, odmítla jsem nabídky různých sponzorů a nechala si vyrobit balon bez cizích reklam, pouze s vlastním logem. Nedostanu se tedy do situace, abych svým pasažérům musela vysvětlovat, že právě jejich let musím zrušit, protože můj sponzor mne potřebuje na akci se svým obchodním partnerem. Našim pasažérům se věnuje kolektiv stálých i občasných spolupracovníků pod vedením šéfpilota Luďka Křížka. Je to jeden z nejlepších pilotů u nás, který aktivně létá již více než 11 let a je i oprávněným instruktorem pro výcvik nových pilotů. Pan Křížek je také držitelem neoficiálního českého výškového rekordu 30. srpna 1998 dosáhl výšky m. Končíte druhou sezonu, jak dlouhá je sezona pro»balonování«, v zimě se tato činnost jistě neprovozuje? Hlavní sezona balonového létání je od dubna do října. Lze létat i mimo ní, ale musí být vhodné meteorologické podmínky beze srážek, vítr do 5 m/s a dobrá dohlednost. Na meteorologických podmínkách závisí také doba a délka letu. Předem domluvený termín si několik hodin před letem potvrdíme nebo si dohodneme náhradní termín. Platnost letenky je 2 roky. Létáme ve všední den i o víkendu, start probíhá buď ráno, do dvou hodin po východu slunce, nebo večer, nejdříve dvě hodiny před západem slunce. Díky tomu, že balon nepotřebuje žádné letiště, jsme flexibilní a můžeme vzlétnout téměř odkudkoli, kde je místo cca metrů. Balon letí rychlostí větru a ve směru větru. Z toho vyplývá, že v balonu většinou nefouká (není v něm chladněji než dole na zemi). Nevýhodou této závislosti na větru je ale to, že není možné si vybrat přesnou trasu letu, ale pouze místo startu nebo přelet nad jednou určitou lokalitou. I přes tento»bohémský«charakter balonového létání se ale musíme podřizovat všem směrnicím a pravidlům obdobně jako aerolinie, sjednávat povinné ručení a pojištění pasažérů Zmiňujete pojištění, znamená to, že pasažérům hrozí nějaké riziko? Lidé se velmi často ptají, zda je let bezpečný a jsou většinou velmi překvapeni odpovědí, že statisticky je balon nejbezpečnější letecký prostředek. Za celou historii balonování u nás nebyla smrtelná nehoda a to se dá říci u málokterého sportu. Konkrétně naše firma neměla žádnou nehodu ani jakákoli zranění. Horkovzdušný balon je velmi citlivý na meteorologické podmínky, takže se někdy stává, že zrušíme let přestože laikovi se zdá počasí ideální. Nepokoušejte se přemlouvat svého pilota, aby letěl je odpovědný za vaše životy. Dobrého pilota nepřemluvíte. Přece jenom, lety balonem nejsou úplně běžnou záležitostí, co od nich může zákazník očekávat, a hlavně co si má vzít sebou? Na předem domluveném místě se setkáte s naším vozem Caravelle 4 4, pilotem a posádkou nebo vás za příplatek vyzvedneme naším vozidlem kdekoli v Praze a po akci dopravíme zpět. Společně dorazíme na místo vzletu, kde se můžete aktivně zúčastnit krátkých příprav a nafouknutí balonu. Po přibližně hodinovém letu, při kterém smíte fotit i filmovat, na vás čeká tradiční křest vzduchoplavců včetně slavnostního přípitku šampaňským. Nakonec vás naše doprovodné vozidlo dopraví zpět na místo setkání. Jako vzpomínku na tento nezapomenutelný zážitek si odnesete křestní list a šlechtický titul novopečeného vzduchoplavce. Na celou akci si vyhraďte alespoň 3 4 hodiny. K tomu, abyste se mohli proletět balonem nepotřebujete nic speciálního. Oblečte se, jako když jedete na výlet do přírody. Jaké máte zpětné odezvy od zákazníků, kteří let absolvovali? Občas se lidé před letem bojí, váhají, zda vůbec do balonu nastoupit. Po absolvování letu jsou potom titíž lidé plni euforie a nadšení, rozjařeně se dělí o své zážitky s přáteli. Let horkovzdušným balonem je jedinečná příležitost, jak si prohlédnout svět z ptačí perspektivy. Letadlem se samozřejmě také můžete vznést do oblak, ale pouze z balonu řízeného zkušeným pilotem je možno dotknout se vrcholku stromu, hladiny rybníku či v poklidu pozorovat zvěř pod vámi. O spokojenosti našich zákazníků svědčí i zvyšující se počet lidí, kteří se vracejí, aby absolvovali let s přáteli či rodinou. Také mnoho nových zákazníků přichází na doporučení spokojených vzduchoplavců. Nezřídka se stává, že si zákazník ihned po absolvování letu objedná několik dalších letenek, aby mohl letět znovu. A teď důležitá otázka, jaká je cena letenky? Letenka pro 1 osobu stojí Kč, pouze v případě přání letu nad středem Prahy se cena zvyšuje na Kč. Je-li místo startu dále než 30 km od centra Prahy účtujeme cestovné 12 Kč/km, za každý kilometr navíc. Výše uvedená cena se vztahuje i na letenky v luxusním dárkovém provedení. Let balonem se hodí jako dárek k jakékoli příležitosti jako svatební dar, k výročí, narozeninám nebo jen tak pro potěšení. Možná se bude zdát, že ceny jsou vysoké, ale v současnosti naše společnost vlastní 2 balony, z toho jeden úplně nový, a pořídit si horkovzdušný balon rozhodně není levná záležitost, pro 4 osoby stojí mezi 1 a 1,5 milionu korun. Mám na vás poslední dotaz, kde může zákazník získat více konkrétních informací, případně vás navštívit? Naše služby si můžete objednat na telefonním čísle , nebo u Tam vám také zodpovíme všechny vaše dotazy a poskytneme podrobné informace. Letenky si můžete telefonicky nebo em objednat. Po telefonické domluvě si můžete letenky vyzvednout na některém z našich kontaktních míst v Praze 7, 8 a 9 nebo vám je za příplatek 80 Kč doručíme kamkoli po Praze. Mimopražským zákazníkům můžeme letenku zaslat na dobírku. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji vám mnoho úspěchů ve vzduchoplavbě a samé spokojené klienty. Zuzana Floriánová Nezapomeňte se zúčastnit čtenářské soutěže se společností Bohemia Balón, s. r. o., na straně 11. Na vylosované výherce čekají zajímavé ceny. Naše čtenáře upozorňujeme na to, že se Zákaznickou kartou Pražské plynárenské, mají u Bohemia Balón, s. r. o., slevu ve výši 450 Kč na každou letenku. 4 10/2006 5

4 Jan Žákovec s využitím podkladů Českého muzea hudby Foto Petr Hejna eské muzeum hudby, součást Národního Čmuzea, bylo slavnostně otevřeno na podzim roku Jako sídlo muzea byl šťastně zvolen bývalý barokní kostel sv. Maří Magdaleny na Malé Straně v Karmelitské ulici. Kostel byl vybudován v 17. století. Ve své době svými rozměry vynikal mezi pražskými kostely a jeho kopule se stala v pořadí druhou dominantou tohoto typu v panoramatu Prahy (po obdobné kopuli staroměstské jezuitské koleje). Kostel byl koncipován jako trojlodí s příčnou lodí završenou v křížení oktogonální polygonální kopulí České muzeum hudby Rožmberská kapela Čtvrttónový klavír Foerster a dvojicí výrazných věží v průčelí. Ve své bohaté historii kostel sloužil mimo jiné jako pošta, vojenský špitál, četnická kasárna a Státní ústřední archiv. Nakonec připadl objekt Národnímu muzeu, které muselo akutně řešit umístění muzea hudby a zejména jeho sbírky hudebních nástrojů. Ta byla v paláci řádu maltézských rytířů, který byl vrácen v roce 1990 v restituci. Od konce roku 2001 do podzimu 2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, při níž byly pod vrstvami malby objeveny fragmenty historických fresek, byly obnoveny štuky, kovová zábradlí, původní kamenná dlažba, repasovány parkety, proběhla také rekonstrukce exteriéru. V listopadu 2004 bylo nové České muzeum hudby, včetně depozitářů a vědeckého zázemí, otevřeno. V bývalé hlavní lodi kostela je monumentální barokní chrámový prostor, obkroužený ochozy v jednotlivých patrech bočních lodí. V místě bývalého presbytáře se nachází koncertní sál, expozice zabírá celé 1. patro. Ve 2. patře jsou pracovny a depozitáře, studovna je ve 3. patře. Jedinečným hudebním sbírkám se dostalo po létech provizorií a nuceného uzavření expozice důstojného umístění, adekvátního významu hudby v životě Prahy. Neobvyklá symbióza barokní církevní architektury s klasicistní přestavbou a nově dokončenou úpravou pro muzeum hudby nabízí návštěvníkům kombinaci monumentality a detailu. Sbírka hudebních nástrojů Základem stálé výstavy v Českém muzeu hudby je bohatá sbírka hudebních nástrojů. Ty sbíralo Národní muzeum již od počátku své existence. V současnosti sbírka hudebních nástrojů čítá téměř tři tisíce kusů, vzhledem k prostorovým možnostem je jich vystaveno jen kolem čtyř set. Velikost exponátů se pohybuje od rozměrných klávesových nástrojů po relativně drobné dechové nástroje. Většinou převládá hledisko systematické, tzn. že sály vždy obsahují určitý druh hudebních nástrojů. Výjimku tvoří dva sály s nástroji renesance a baroka, kde jsou soustředěny různé typy dochovaných nástrojů, a podobně v sále s nástroji čtvrttónové hudby. Jinak vždy sál obsahuje jeden druh nástrojů. Celé jednou křídlo je věnováno klávesovým nástrojům od cembal, klavichordů, kladívkových klavírů a poslední jsou různé typy varhan. Pak následují tzv. historické sály, kde zrestaurované nástěnné malby tvoří nádherné pozadí renesančním nástrojům a exponátům nástrojů smyčcových od houslí po gamby a kontrabasy, a drnkacích, kde jsou překrásně zdobené loutny, kytary a mandolíny. Další křídlo obsahuje nástroje dechové až na jednu výjimku, to je sál s harfami a pak už následují dřevěné dechové nástroje, žesťové nástroje, nástroje lidové hudby a nástroje mechanické automatofony. V muzeu jsou představeny i některé výjimečné osobnosti českého nástrojařství, věci světově slavné, nebo naopak úplně experimentální. Nejcennějšími exponáty jsou unikát- ní nástroje ze 16. století, pocházející z Jižních Čech. Je zde výjimečný regál z Třeboně a naprosto evropsky unikátní soubor dřevěných dechových nástrojů, takzvaná Rožmberské kapela. Pětice pumortů a pětice unikátních vzdušnicových šalmají májí stejně jako velkobasový zakřivený roh málokde ve světě obdoby. Samozřejmě zde návštěvníci najdou také zástupce pražské houslařské a kytarářské školy 18. a 19. století, slavné světové a české houslaře. Pozornost je věnována i fenoménu jazzové a populární hudby. Jsou zde např. nástroje, zhotovené pro Světovou výstavu v Bruselu Mezi unikáty sbírek patří čtvrttónový klavír, vyrobený firmou Foerster. Ostatní sbírky Muzeum ale není jen sbírka hudebních nástrojů. Hudebně-historické oddělení spravuje kolekci písemných, obrazových a zvukových dokumentů vztahujících se k hudbě a hudebnímu životu minulosti i současnosti. Rozsahem, hodnotou a rozmanitostí svého obsahu je to největší a nejvýznamnější hudební sbírka v České republice Je zde největší notový archiv na území České republiky, kde je shromážděno kolem 100 tisíc zpracovaných hudebnin a ještě celá řada materiálů dosud nezkatalogizovaných. Fondem, který nemohl být celá léta používán, je fonotéka. České muzeum hudby spravuje obrovské množství gramodesek, CD, zkrátka zvukových nosičů od těch nejstarších válečků, až po nejnovější média. Pochopitelně v muzeu hudby nemůže chybět ani hudební literatura. Zemní plyn v Českém muzeu hudby V době, kdy v budově sídlil státní archiv, bylo vytápění zajišťováno jednak prostřednictvím koksové kotelny z vedlejšího objektu, jednak pomocí lokálních topidel. Nová plynová kotelna, zprovozněná v roce 2004, se nachází ve druhém nadzemním podlaží. Osazena je třemi stacionárními teplovodními kotli, každý o jmenovitém výkonu 270 kw. Součástí kotelny je i zásobníkový ohřívač teplé vody o výkonu 34 kw. Vytápění muzea je zajišťováno třemi způsoby radiátory (v kancelářích, restaurátorské dílně), podlahovým vytápěním (dvorana) a prostřednictvím vzduchotechniky (expozice). Život je jen náhoda Je název výstavy a melodie, která v současné době v Českém muzeu hudby připomíná skladatele a pianistu Jaroslava Ježka, od jehož narození uplynulo 25. září sto let. Muzeum chce upozornit nejen na jeho jazzové působení v Osvobozeném divadle, ale i na Ježkův vklad do meziválečné moderní vážné hudby. Výstava otevřená do 26. února 2007 soustřeďuje Ježkovy rukopisy, dobové tisky, četné fotografie a tiskovou dokumentaci i umělcovy osobní předměty nebo dobové hudební nástroje a nahrávky. Hudba a hudební nástroje provádějí návštěvníky Českého muzea hudby historickou dobou i současností, slavnostní i každodenní hudbou a uměním českých i evropských výrobců nástrojů. Expozice je určena nezasvěceným zájemcům o hudbu, milovníkům hudby, studentům škol, ale i odborníkům. Atraktivní prostředí nově rehabilitovaného objektu je i místem konání komorních koncertů a jiných kulturních akcí. A navíc, budova v Karmelitské ulici v centru Prahy, je nedaleko jiných hudebních institucí a památek. 6 10/2006 7

5 Připravil Jan Žákovec Foto archiv Hlavními dodavateli zemního plynu do České republiky jsou Rusko a Norsko. Norský plyn v současnosti pokrývá asi čtvrtinu roční spotřeby zemního plynu v České republice. 10 let dodávek zemního plynu z naleziště Troll orsko se v šedesátých letech minulého století zařadilo mezi ty»šťastné«země, na jejichž N území, konkrétně v jeho pobřežních vodách, byla objevena bohatá naleziště ropy a zemního plynu. Jejich těžba zásadním způsobem ovlivnila a i do budoucna bude ovlivňovat ekonomiku země. Země s méně než 5 miliony obyvatel se vrhla do plynárenského byznysu a po několika desetiletích se stala jedním z největších světových exportérů plynu a zároveň průkopníkem podmořských technologií těžby. Norsko je dnes po Rusku druhým největším vývozcem zemního plynu do Evropy. Norský plyn se v současnosti těží především z kontinentálního šelfu v Norském moři (naleziště Kristin, Åsgard, Troll I-Sleipner Vest, Troll II-Heidrun, Sleipner Øst, Oseberg, Gullfaks, Statfjord, Frigg). Nová naleziště zemního plynu byla zjištěna rovněž na dalekém severu za polárním kruhem, v norské části Barentsova moře oblast Snøvit, odkud ovšem nevede plynovod a jedinou možností se v současnosti jeví transport plynu ve zkapalněném stavu tankery. Zemní plyn, těžený v norském sektoru Severního moře, proudí na pevninu soustavou podmořských plynovodů, které ústí ve čtyřech terminálech dva jsou v Německu (Emden, Dornum), jeden je v Belgii (Zeebrügge) a čtvrtý je ve Francii (Dunkerque). V roce 2007 má norský plyn z kontinentálního šelfu v Norském moři přicházet novým plynovodem Langeled rovněž do dvou terminálů ve Velké Británii (St. Fergus). Dlouhá léta tajila norská pobřežní mělčina Severního moře netušené přírodní bohatství zemní plyn a ropu. V roce 1979 vyvolala velké vzrušení zpráva, že zhruba 80 km severozápadně od Bergenu bylo objeveno největší evropské ložisko zemního plynu. Naleziště bylo pojmenováno po postavě z norské mytologie Troll. Na základě smluv se západoevropskými státy se začal realizovat projekt stavby gigantické těžní plošiny. Plošina byla stavěna nejprve na pevnině, poté ji deset vlečných plavidel přemístilo na určené místo, aby nakonec plošina spočinula na mořském dně v hloubce 303 metry. Troll je zařazován mezi nejpozoruhodnější díla, která kdy lidská ruka vytvořila. Často je označována za osmý div světa. Svou výškou 472 metrů se plošina stala nejvyšší konstrukcí na světě. Do provozu byla uvedena v květnu V červnu 1996 norský král Harald V. oficiálně otevřel největší mimopevninské naleziště zemního plynu. 1. října 1996, tedy před 10 lety, začal z Trollu proudit první plyn. Náklady na vybudování plošiny dosáhly výše 2 miliard USD, celkové investice do projektu včetně plynovodů dosáhly 9 miliard USD. Životnost plošiny je propočtena na 70 let. Těžitelné zásoby pole Troll se odhadují na miliard m 3, tj. více než 40 % norských zásob zemního plynu. Zemní plyn z Trollu a z Norska obecně představuje jistotu dodávek pro Evropu na další desetiletí. Objevy nových nalezišť však neustávají a přinášejí stále nová překvapení. Partner akce Pražská plynárenská, a. s. Primátorky opět vyhrála posádka Dukly Praha Partner akce Pražská plynárenská, a. s. ez mezinárodní konkurence, ale s dvě- vyrovnanými posádkami Dukly Bma Praha, se v neděli 24. září uskutečnil přeložený 93. ročník veslařských Primátorek. Nad závodem převzal záštitu primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém. Populární závod, který se koná již od roku 1910, se nemohl letos uskutečnit v tradičním červnovém termínu kvůli zvýšené hladině Vltavy. Primátorky byly zrušeny pouze za první světové války a organizátoři nechtěli letos k tomuto kroku, tentokrát vinou nepřízně počasí, znovu sáhnout, proto je přesunuli na konec sezony. Hlavní závod osmiveslic vyhrála už posedmadvacáté za sebou pražská Dukla, dlouho nebylo ale jasné, s jakou posádkou. Na startu byly dva týmy Dukly, první složený hlavně ze závodníků s jedním veslem a druhý složený naopak z párových reprezentantů. Z vítězství se radovala posádka druhá, vedená kormidelníkem Vladimírem Havlem. Cílovým prostorem letošního ročníku byla poprvé 1. Pražská pláž na Smíchově, která byla vybudována mezi Železničním a Palackého mostem. jž Desátý ročník Vinohradského vinobraní zahájili na Grébovce císař Karel IV., patron zemí koruny české sv. Václav (E.Brikcius), starosta Prahy 3 Milan Český a starosta Prahy 2 Michal Basch. Jubilejní X. ročník Vinohradského vinobraní íky spolupráci městských částí Prahy 3 a Prahy 2 ožila ve dnech září pražská náměstí Jiřího z Poděbrad, Míru a Karlovo jubilejním desátým ročníkem Vino- D hradského vinobraní. Program odstartoval v pátek 22. září přesně v pravé poledne ve Vinici na Gröbovce. Bubeníci v dobových kostýmech vybubnovali příjezd zakladatele zdejší vinařské tradice císaře Karla IV. s chotí Annou Svidnickou. Sám císař zde vyhlásil královský výnos o vinařství a poté za účasti patrona vinařů svatého Václava a bohaté družiny došlo k slavnostnímu vylisování prvních hroznů. Následně se celý historický průvod doprovázený rytířskou stráží na koních vydal na náměstí Míru a posléze i na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde začala hlavní část oslav. V rámci jubilejního desátého ročníku originální oslavy dobrého vína a skvělé nálady se představila řada historických skupin, kejklířů či řemeslníků. Bezpochyby atraktivní událostí byl nefalšovaný rytířský souboj na koních. Vůbec poprvé se dramaturgie Vinohradského vinobraní rozšířila o filmový festival o víně v kině Aero. Program akce korunovaly večerní koncerty populárních interpretů. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se postupně představil Ondřej Brzobohatý se skupinou Bůhví, nejmladší domácí rocková kapela Nevím, Petr Bende a Gába Al Dhábba a zejména skupina Support Lesbiens, která si pro své vystoupení našla čas jen pár dní před vydáním nové desky. Vstup byl již tradičně po celý víkend zdarma. Historii pražského vinařství založil svým výnosem roku 1348 císař Karel IV., který nechal révou osázet prosluněné kopce od Vítkova, přes Vinohrady až ke Karlovu. Dnes již v Praze existují poslední tři vinice svaté Kláry v Tróji, Gröbovka v Havlíčkových sadech a v loňském roce založená vinice na žižkovském Vítkově. Novodobá historie oslav vinobraní odstartovala roku jž 8 10/2006 9

6 Plynová tramvaj a tak trochu i o historii městské hromadné dopravy Obr. 1 Kropicí tramvaj Obr. 2 Zametací tramvaj 2. část instaloval svoji slavnou elektrickou světelnou fontánu. V r pak Fr. Křižík zahájil ve vlastní režii dopravu elektrickou tramvají z Karlína do Libně. Potom už elektrická tramvaj začala rychle vytlačovat pražskou»koňku«. Křižík vypracoval projekt elektrické dráhy pro Královské Vinohrady a ten se stal pak základem navrhované sítě elektrických drah v Praze. Není jistě bez zajímavosti, že městská rada pověřila v r vedením prací na Obr. 3 Sněhový pluh Připravil Rudolf Novák ČASOPISEM 10 Soutěž pro děti na téma»poznáváme zemní plyn«plynové rádio V jednom časopisu byl ve dvacátých letech minulého století zveřejněn nepříliš zdařilý obrázek radiopřijímače, k jehož provozu byl využíván plyn. Jak to bylo možné? No, plynem se ohříval vzduch, teplým vzduchem byl poháněn teplovzdušný motor, motor přenášel pomocí... (tajenka obrázkové doplňovačky) točivý pohyb na elektrický generátor, generátor vyráběl elektrickou energii a tou byl napájen rádiový přijímač. Jednoduché, že? Není však jasné, jak... (tajenka popletená přísloví), vydávané teplovzdušným strojem, klikovým mechanismem a samotným gernerátorem ovlivňovaly kvalitu poslechu. Obrázková doplňovačka Číslo u obrázku ti říká, které písmeno máš vybrat, abys mohl sestavit tajenku. Tu přečteš po řádcích. Čtenářská soutěž s poskytovateli výhod Zákaznické karty Zákaznická karta PP, a. s. Posláním soutěží se Zákaznickou kartou je představovat vám zajímavé partnery, kteří jsou zapojeni do programu Pražské plynárenské, a. s. Úkolem čtenáře je správně odpovědět na otázku, která souvisí s jednotlivými partnery. Soutěž je otevřena pro všechny čtenáře našeho časopisu bez rozdílu, tedy i pro ty, kteří dosud Zákaznickou kartu nevlastní. Na vylosované čtenáře čekají zajímavé dárky od představeného poskytovatele. Přejeme vám v soutěži hodně úspěchů! Bohemia Balón, s. r. o. Prožijte nevšední zážitek let horkovzdušným balonem. Jedinečná příležitost, jak si prohlédnout Čechy z ptačí perspektivy. Po hodinovém letu na vás čeká tradiční přípitek šampaňským a křestní list, který vám bude vzpomínkou na slavnostní přijetí do cechu vzduchoplavců. Dárková letenka může posloužit i jako originální dárek. Sleva držitelům Zákaznické karty: 450 Kč na každou letenku. Informace či objednání letenky: Tel.: , nebo Motorizace městské kolejové dopravy tramvaje parní, elektrické a pneumatické V r začala v některých amerických městech jezdit parní městská pouliční tramvaj. Parní tramvaje se používaly brzy i v jiných zemích a později také u nás. V Brně jezdily parní tramvaje na pravidelných linkách od r do r a přepravily přes milion cestujících. Přes určitý úspěch se však nikdy příliš nerozšířily. Objevily se také první elektrické vozy, poháněné ale proudem z akumulátorů. Akumulátorový provoz byl však dost problémový. Vozy byly těžké, akční rádius malý, výměna akumulátorů obtížná. Proto bylo pokrokem, když v r předvedl Werner von Siemens na berlínské průmyslové výstavě první elektrickou lokomotivu odebírající proud drátěným kartáčem z proudové kolejnice, a nikoliv z baterie. Dalším krokem dopředu bylo, když r byla v americkém Richmondu uvedena do provozu první elektrická dráha s přívodem proudu z vrchní troleje. Pak už to šlo s rozvojem elektrických tramvají rychle dopředu. Není bez zajímavosti, že elektrické tramvaje nesloužily jen k hromadné dopravě osob, ale také k mnoha dalším jiným účelům. V Americe a částečně i v jiných zemích byly používány tramvaje k dopravě zboží a ke stěhování nábytku, byly tu také speciální vozy poštovní, kropicí (obr. 1), zametací (obr. 2) a se sněhovým pluhem (obr. 3). V první polovině 20. století bylo možno i v Praze vidět tramvaje zametací a kropicí. Nechyběly ani vozy ambulanční pro přepravu nemocných. V San Francisku obstarávala tramvajová společnost od roku 1893 dokonce i pohřby speciálními vozy pohřebními. Tramvajové společnosti americké se však staraly také o zábavu obecenstva. Pořádaly oblíbené zábavní výlety, tzv. Trolley-party. Cestujícím v měkce pérovaných, bohatě zdobených a barevně osvětlených vozech s plyšovými sedadly a s koberci na podlahách, bylo podáváno za jízdy občerstvení a hrála jim živá hudba. V té době v Praze neúspěšně skončila jednání o návrhu vinohradského starosty Jana Friedländera na zavedení parní tramvaje (obr. 4) podnikateli Obr. 5 První Křižíkova tramvaj z r Procházkou a Zelenkou a elektrická tramvaj dělala teprve své počáteční krůčky. V r uvedl František Křižík při příležitosti Jubilejní výstavy do provozu první elektrickou pouliční dráhu v Praze (obr. 5), která vedla z Letné na výstaviště, kde také Obr. 4 Stroj pro neuskutečněnou parní tramvaj z r výstavbě tratí ředitelství Pražských obecních plynáren. Byl to v té době krok kupodivu dost logický, protože při plynárnách existovalo zvláštní elektrotechnické oddělení, které se zabývalo výrobou elektrické energie pomocí generátorů hnaných plynovými motory. Určitou raritou v oblasti motorových pohonů tramvají bylo použití stlačeného vzduchu. Na přelomu 19. a 20. století byly pneumatické tratě městské kolejové dopravy zavedeny např. v Paříži. Tramvaje na stlačený vzduch jezdily na trati z Louvru do St. Cloudu, do Sèvresu, a do Versailles. Nepotřebovaly žádné nadzemní troleje, jako tramvaje elektrické, ani nevypouštěly páru a neznečišťovaly vzduch kouřem, jako tramvaje parní. Vzduchový motor pracoval na principu podobném motoru parnímu. Místo páry se však do pracovního válce pouštěl stlačený vzduch. Protože motor pracoval s expanzí vzduchu a expanze vede k ochlazování, bylo nutno přímo v motoru vzduch přihřívat koksovým topením. Nádrže na vzduch, uložené v podvozku vozidla, byly silnostěnné tlakové nádoby (síla stěny až 13,5 mm) a vzduch v nich byl stlačen až na 50 barů. Nádrže se plnily vzduchem v plnicích stanicích na trati. Pneumatickou tramvaj s tlakovými zásobníky ukazuje obr. 6. Dokončení příště Obr. 6 Pneumatická tramvaj Řešení křížovky na str. 12: Ve světě jezdí na zemní plyn pět milionů aut Popletená přísloví Když správně dokončíš přísloví, zjistíš, jaké písmeno máš přiřadit k číslům v dolní tabulce. Tak ti vyjde tajenka. Výherci Dětské soutěže z č. 7 8/2006: Jiřík Novák, Brno-Bystrc, Karla Fišerová, Praha 10, Barborka Jelínková, Praha 8. Odpovědi prosíme zasílejte do 10. listopadu 2006 na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Kateřina Hošková Křišťálová Národní Praha 1-Nové Město nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení»soutěž 10/2006«a svoji zpáteční adresu i telefon. Na výherce čekají pěkné dárky od Pražské plynárenské, a. s. 1. Energetická skupina E.ON je v současné době v České republice v energetické oblasti: a) Největším zahraničním investorem b) Druhým největším zahraničním investorem c) Třetím největším zahraničním investorem 2. Zemní plyn těžený v norském sektoru Severního moře se ze stávajících ložisek na pevninu dostává: a) Prostřednictvím podmořských plynovodů b) Ve zkapalněném stavu pomocí tankerů c) Stlačený v soustavách tlakových nádob na lodích 3. České muzeum hudby je součástí: a) Muzea hl. m. Prahy b) Muzea Bedřicha Smetany c) Národního muzea Správné odpovědi z č. 7 8/2006: 1c) Müllerovu vilu v pražských Střešovicích navrhl architekt Adolf Loos. 2b) Grafik a výtvarník Libor Fára od roku 1969 úzce spolupracoval s Činoherním klubem 3a) 24. světový plynárenský kongres v roce 2009 se uskuteční v Buenos Aires Výherci z č. 7 8/2006: Iva Sykáčková, Řečany nad Labem;, Jana Fürstová, Praha 4; Jirka Veiser, Praha 4. Foto Petr Hejna Dnešní otázka Kdy je hlavní sezona balonového létání? Na 1 vylosovaného výherce čeká volná vstupenka na let balonem. Odpovědi prosím zasílejte do na adresu: Redakce časopisu U Plynárny 500 Kateřina Hošková Křišťálová, Národní Praha 1-Nové Město nebo Nezapomeňte uvést výrazné označení Bohemia Balón a svoji zpáteční adresu i telefon. Správná odpověď z č. 7 8/2006: Vozy značky Škoda Výherci z č. 7 8/2006: Jan Vítek, Praha 10; Jana Vaněčková, Praha 4; Květoslava Lapáčková, Praha 10. Připravila Zuzana Floriánová Co najdete v příštím čísle 11/2006 > Rozhovor s režisérkou Jitkou Němcovou > Nová výstava v Galerii Smečky > Historie: Plynová tramvaj 3. část 10 10/

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

O zemním plynu část 1

O zemním plynu část 1 Co je zemní plyn O zemním plynu část 1 1) Vznik zemního plynu Na vznik zemního plynu existuje více teorií. Jelikož se zemní plyn vyskytuje velice často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo s uhlím (karbonský

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty

Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty TEAMBUILDING Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty Naše společnost BEST KITES pro vás má velmi

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín,

Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, 2. mezinárodní konference Trendy Evropské Dopravy Praha,6. 6. 2013 Zavádění dopravy na zkapalněný zemní plyn (LNG) Ing. Václav Chrz, CSc Chart Ferox, Děčín, www.chartindustries.com IGU, Mezinárodní Plynárenská

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU

ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU ZEMNÍ PLYN A ELEKTŘINA V DOPRAVĚ DEJTE ZELENOU JÍZDĚ NA ZEMNÍ PLYN ČI ELEKTŘINU 2 PŘESVĚDČTE SE, PROČ SE VYPLATÍ JEZDIT NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN NEBO ELEKTŘINU. STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN (CNG) JE PALIVEM BUDOUCNOSTI

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě

Strojírenství a doprava. CNG v dopravě Strojírenství a doprava CNG v dopravě CNG jako palivo v dopravě Ekologické palivo (výrazné omezení vypouštěných zplodin přispívá k ochraně ovzduší) CNG vozidla neprodukují prachové částice, výrazně nižší

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem

ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 staňte se naším partnerem ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY LIPNO 2012 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat v dubnu a květnu 2012 a jimiž bude slavnostně zahájena cyklistická

Více

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society. 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14. Výroční zpráva. o činnosti za rok 2009

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society. 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14. Výroční zpráva. o činnosti za rok 2009 ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST Czech speleological society 150 00 Praha 5, Na Březince 1513/14 Výroční zpráva o činnosti za rok 2009 Praha, květen 2010 1. Zpráva o činnosti předsednictva ČSS za rok 2009

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn více než 440 000 zákazníkům v Praze a jejím bezprostředním okolí. Poskytuje kvalitní, komfortní a

Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn více než 440 000 zákazníkům v Praze a jejím bezprostředním okolí. Poskytuje kvalitní, komfortní a Výroční zpráva 2008 Pražská plynárenská, a. s., dodává zemní plyn více než 440 000 zákazníkům v Praze a jejím bezprostředním okolí. Poskytuje kvalitní, komfortní a dostupné služby související s dodávkou

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Práce s textem a získávání informací

Práce s textem a získávání informací Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Lenka Dvořáková Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Práce s textem a získávání informací Porozumění publicistickému textu Ročník: 1. 4.

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit

AQUEL Credit, s.r.o. dceřiná společnost AQUEL Bohemia. Press kit dceřiná společnost AQUEL Bohemia Press kit Leden 2012 Obsah: 1. AQUEL GROUP 3 2. AQUEL Credit pojištění, finance, hypotéky 5 3. Partneři divize AQUEL Credit 7 4. CREDIT Max exkluzivní fond pro investiční

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC

AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008. July 27 31, 2008 Washington, DC Nabídka na zajištění služeb spojených s aktivní účastí na konferenci AACC Annual Meeting 2008 & AACC Clinical Laboratory Expo 2008 July 27 31, 2008 Washington, DC http://www.aacc.org/aacc/events/ann_meet/

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Fyzikální procházka Prahou V

Fyzikální procházka Prahou V Fyzikální procházka Prahou V Tato procházka vznikla v rámci diplomové práce Fyzikální exkurze a procházky městem [1]. Tuto i další procházky budete moct najít na webových stránkách FyzWebu [2]. V průběhu

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Technické památky Českých Budějovic

Technické památky Českých Budějovic Technické památky Českých Budějovic SPŠ stavební Ulice, ve které tato škola stojí, byla pojmenována po Josefu Resslovi - vynálezci lodního šroubu. Špitál sv. Václava Rozlehlý rohový objekt v Krajinské

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

Když se starým. NÁdraŽÍM. rozline vůně kávy

Když se starým. NÁdraŽÍM. rozline vůně kávy Když se starým NÁdraŽÍM rozline vůně kávy Pohled do historie Majitelům se podařilo dohledat staré fotografie z počátku století, kdy bylo nádraží ještě plně v provozu. Doplnili je ještě o další obrázky

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA. v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014:

Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA. v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014: Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014: Ve dnech 5. až 9. 11. 2014 jsem vykonal cestu do Budapešti v Maďarsku s cílem zúčastnit se výročního jednání FIVA

Více

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout

JOVICE. - místo odkud mohou sny vzlétnout AIRPORT ČESKÉ BUDĚJOVICE JOVICE - místo odkud mohou sny vzlétnout Historie Letiště České Budějovice Historie letiště v Plané u Českých Budějovic začala ala v první polovině dvacátého století.. UžU v roce

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě

CNG zemní plyn. Alternativní palivo v dopravě CNG zemní plyn Alternativní palivo v dopravě CNG (compressed natural gas) stlačený zemní plyn Hlavní výhody zemního plynu CNG levný Ekonomické efekty jsou nejvíce patrné u vozidel s vyšším počtem ujetých

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014 11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS Praha Račice 24. 27.7.2014 ÚVOD Vážené dámy, vážení pánové! Po úspěšném evropském šampionátu dračích lodí

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

KUBA Varadero. Zpravodaj 4/2009. Sol Sirenas Coral, all inclusive. Paradisus Princesa del Mar, all inclusive. hotel. hotel

KUBA Varadero. Zpravodaj 4/2009. Sol Sirenas Coral, all inclusive. Paradisus Princesa del Mar, all inclusive. hotel. hotel Vážení členové Alexandria bonus klubu, léto je za námi a na dveře pomalu klepe zima. Pokud se Vám však stýská po teple a slunci, nezoufejte. Opět jsme pro Vás připravili speciální nabídku leteckých zájezdů

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu

Kdo jsme? Závodní speciály Profesionální jezdce Cestovní služby v auto-moto sportu Kdo jsme? Značka RallyeEvent představuje nejmladší dceřinou společnost agentury BPR, která má 19 let zkušeností na českém i zahraničním trhu. Ve spojení s týmem profesionálů z oblasti motoristického sportu

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR

Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Studie MasterCard česká centra rozvoje: Jihomoravský, Liberecký a Plzeňský kraj mají nejlepší systémy veřejné dopravy v ČR Společnost MasterCard přichází s výsledky 1 části letošní unikátní studie MasterCard

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00

Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 Voice of Prague s.r.o., Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8 Karlín, 186 00 HRAJEME NEJLEPŠÍ HUDBU V METROPOLI Classic Praha (dříve Classic FM) hraje klasickou a filmovou hudbu, doplněnou pořady s hudbou jazzovou,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI Stanislav Perkner Konference Marketing Management Žofín, Praha 14. 5. 2013 Soutěž marketérů v Train Invaders Hra z wi-fi palubního portálu ve vlacích SC Pendolino Pouze dnes

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více