USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014"

Transkript

1 USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 119 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení RM č. 75/ Rozpočtové opatření č. 120 navýšení a ponížení výdajové části Usnesení RM č. 76/ Příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 Usnesení RM č. 77/ Příspěvky pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2014 Usnesení RM č. 78/ Výpůjčka části pozemku p. č. KN 469/12 o výměře cca 49 m 2, části p. č. KN 497 o výměře cca 76 m 2 a části p. č. KN 49/6 o výměře cca 40 m 2, vše v k. ú. Stará Hlína Usnesení RM č. 79/ Zveřejnění záměru nájmu NP sportovní areál Usnesení RM č. 80/ Zveřejnění záměru výpůjčky a pronájmu nebytových prostor v budově KKC Roháč, Na Sadech, čp. 349, Třeboň, které jsou součástí pozemku p. č. KN 725/1 k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 81/ Schválení priorit realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny Usnesení RM č. 82/ Nebytový prostor čp. 106/I, Třeboň Usnesení RM č. 83/ Nebytový prostor čp. 106/II Mgr. Herrmannová Usnesení RM č. 84/ Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor komise mládeže a sportu Usnesení RM č. 85/ Uzavření smlouvy o výpůjčce Třeboňští patrioti Usnesení RM č. 86/ Smlouva o postoupení smlouvy Usnesení RM č. 87/ Prodloužení nájemní smlouvy pí Pux Usnesení RM č. 88/ Prodloužení nájemní smlouvy pí Lenkerová Usnesení RM č. 89/ Dodatek nájemní smlouvy Usnesení RM č. 90/ Nájemné byty Usnesení RM č. 91/ Byt č. 3 v čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha (DPS 3) Usnesení RM č. 92/ Byt č. 19 v čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha (DPS 3) Usnesení RM č. 93/ Byt č. 24 v čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha (DPS 3) Usnesení RM č. 94/ Městská knihovna podnájmy Usnesení RM č. 95/ Žádost o souhlas s převodem členských práv a povinností čp SBD p. Chovanec Usnesení RM č. 96/ Usnesení z 3. jednání RM dne

2 24. Navýšení platby do fondu oprav SVJ Lázeňská 1229/II Usnesení RM č. 25. Podání výpovědi z nájmu a žaloby na zaplacení dlužné částky Usnesení RM č. 97/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Zázemí tenisového klubu Třeboň Usnesení RM č. 98/ Změna č. 1 Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň Usnesení RM č. 99/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Usnesení RM č. 100/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2014 sazba poplatku za odpad pro rok 2015 Usnesení RM č. 101/ Zateplení MŠ Jeronýmova 183 A, Třeboň výběr zhotovitele stavby Usnesení RM č. 102/ Změna trasy uložení kabelu NN v Třeboni Usnesení RM č. 103/ Smlouva o veřejných službách k zajištění úhrady jízdného za občany na autobusových linkách a Usnesení RM č. 104/ Nabídka společnosti DADA AREÁL s.r.o. na možnost odkupu zařízení městem Třeboň Usnesení RM č. 105/ Harmonogram jednání rady města a zastupitelstva města na I. pololetí 2015 Usnesení RM č. 106/ Výměna audiovizuální techniky v Domě přírody Třeboňska výjimka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek Usnesení RM č. 107/ Hostování u příležitosti konání tradiční pouti v Břilicích v roce 2015 Usnesení RM č. 108/ Hudební produkce Usnesení RM č. 109/ Zápis z jednání komise ochrany veřejného pořádku a dopravy ze dne Usnesení RM č. 39. Zápis z jednání bytové komise dne Usnesení RM č. 40. Bezúplatný převod majetku Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr Usnesení RM č. 110/ Zhodnocení ředitelů škol za rok 2014 Usnesení RM č. 111/ Schválení výplaty ročních odměn Usnesení RM č. 112/ Rozpočtové opatření č. 121 Technické služby Třeboň zpevněné plochy Usnesení RM č. 113/ Schválení výplaty pololetních odměn v Lázních Aurora, s.r.o. Usnesení RM č. 114/ Schválení výplaty pololetních odměn v Bertiných lázních Třeboň, s.r.o. Usnesení RM č. 115/ Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města Usnesení RM č. 116/ Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2014 Usnesení RM č. 117/ Schválení návrhu územního opatření o stavební uzávěře ve městě Třeboň, v místní části a v k. ú. Břilice, lokalita bývalého zemědělského areálu GIGANT Usnesení RM č. 118/ Různé 2

3 Usnesení RM č. 75/ přijetí transferu od Úřadu práce České republiky krajské pobočky v Českých Budějovicích ve výši ,00 Kč na státní příspěvek na výkon pěstounské péče. I provedení rozpočtového opatření č. 119, které spočívá v přijetí transferu do příjmové části rozpočtu a současné jeho použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4116 St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR, 0, ORJ 0100, ORG 0, NZUZ o částku ,00 Kč, - navýšení výdajových položek 5XXX St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR (běžné výdaje dle druhů), 4339, ORJ 0100, ORG , NZUZ o částku 7.000,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5011 St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR (platy), 4339, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku 3 700,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5031 St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR (pov. poj. na SZ), 4339, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku 960,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5032 St. přísp. na výkon pěstounské péče ÚP ČR (pov. poj. na ZP), 4339, ORJ 0770, ORG , NZUZ o částku 340,00 Kč. Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO , ,000 12, ,000 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): XXX 0,00 902,894 7, , ,00 303,200 3, , ,00 76,480 0,960 77, ,00 27,320 0,340 27,660 I odboru školství a sociálních věcí, útvaru tajemníka a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 76/ provedení rozpočtového opatření č. 120, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 5162 MP služby telekomunikací a radiokomunikací, 5311, ORG , UZ 0 v částce Kč, - z položky 5167 MP služby školení a vzdělávání, 5311, ORG , UZ 0 v částce Kč, - do položky 5134 MP prádlo, oděv, obuv, 5311, ORJ 0, ORG , UZ 0 v částce Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO ,00 54,00-8,00 46, ,00 60,00-4,00 56, ,00 160,00 12,00 172,00 městské policii a 3

4 Usnesení RM č. 77/ poskytnutí finančního příspěvku žadateli o příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na jednorázovou akci takto: Příspěvek 2014 Žadatel Účel (Kč) SK Powerbulls Třeboň Vánoční Fitness Cup ,00 Usnesení RM č. 78/ zápis z jednání Komise mládeže a sportu ze dne I poskytnutí finančních příspěvků pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2014 žadatelům o příspěvky takto: TJ Slovan Břilice ,00 Kč SK Boxing Třeboň 9.457,00 Kč Hokej Třeboň, o.s ,00 Kč Junák svaz skautů a skautek ,00 Kč Asociace TOM Zálesáci ,00 Kč II a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančních příspěvků pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2014 žadatelům o příspěvky takto: TJ Jiskra Třeboň ,00 Kč Taekwon-do ITF ,00 Kč IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy na příspěvky do ,00 Kč k podpisu starostce města, příspěvky nad ,00 Kč předložit ke schválení na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 79/ uzavření Smlouvy o výpůjčce s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ (Na Pankráci 546/56, Praha 4). Předmětem výpůjčky budou části pozemku p. č. KN 469/12 o výměře cca 49 m 2, části p. č. KN 497 o výměře cca 76 m 2 a části p. č. KN 49/6 o výměře cca 40 m 2, vše v k. ú. Stará Hlína. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou jeden kalendářní rok od započetí realizace stavby. Započetí realizace stavby sdělí písemně vypůjčitel půjčiteli nejpozději 30 dnů přede dnem započetí stavebních prací. Zájmové části pozemků budou vypůjčeny za účelem přístupu na staveniště a stavební úpravy chodníku na p. č. KN 497 a schodiště na p. č. KN 49/6, vše v k. ú. Stará Hlína v rámci akce I/34 Stará Hlína, most ev. č Smlouva bude uzavřena za podmínky, že zájmové části pozemků budou po ukončení výpůjčky uvedeny do řádného stavu. Usnesení RM č. 80/ zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor prostřednictvím společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. (Novohradská 225, Třeboň), kdy předmětem nájmu jsou nebytové prostory v objektu bez čp. umístěném na části pozemku p. č. KN 1087/4 k. ú. Třeboň: - krytá tribuna pro diváky u fotbalového hřiště s umělým povrchem s kapacitou 190 míst k sezení, - krytá tribuna pro diváky u hlavního fotbalového hřiště s travnatým povrchem s kapacitou 240 míst k sezení a 60 míst k stání, 4

5 - WC s příslušenstvím pro diváky v rozsahu dle kapacity tribun, včetně bezbariérového WC - kabina pro 22 hráčů, včetně sprch a WC (plocha celkem 60 m 2 ), - skladovací prostory pro údržbovou techniku a materiál (plocha celkem 90 m 2 ) - prodej rychlého občerstvení. Za cenu 3.000,00 Kč + DPH /měsíc, když nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do Náklady související s provozem nebytových prostor budou hrazeny nájemcem. odboru finančnímu a majetkovému zaslat výpis usnesení společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. Usnesení RM č. 81/ zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v budově KKC Roháč, Na Sadech čp. 349, Třeboň, které jsou součástí pozemku p. č. KN 725/1 k. ú. Třeboň pro účely pořádání pravidelných schůzí svazu důchodců od do odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 82/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit hlavní polní cestu HPC-1 v k.ú. Stará Hlína a vedlejší polní cestu VPC-23 v k.ú. Stará Hlína jako priority realizace společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a k. ú. Holičky u Staré Hlíny ve smyslu žádosti Státního pozemkového úřadu pobočky Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj v Jindřichově Hradci ze dne zn. SPU /2014/VYT. odboru územního plánování a stavebního řádu předložit uvedený dokument zastupitelstvu města na jeho zasedání dne k projednání a ke schválení. Usnesení RM č. 83/ ukončení nájemní smlouvy ze dne mezi městem Třeboň a společností E System s.r.o. (Vlastislavova 303, Praha 4), kdy předmětem smlouvy byl nebytový prostor v budově čp. 106/II, Palackého nám., Třeboň. Nájemní vztah bude ukončen k dohodou smluvních stran. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a informovat žadatele rozhodnutí rady města ve věci ukončení nájemní smlouvy. Usnesení RM č. 84/ uzavření nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a Mgr. Naďou Herrmannovou, Praha 1, Nové Město, Žitná 1575/49 na nájem nebytových prostor v budově čp. 106/II, která je součástí pozemku p. č. KN 862/9 k. ú. Třeboň. Jedná se o nebytové prostory č o výměře podlahové plochy 21,80 m 2 a 2.68a o výměře podlahové plochy 21,40 m 2. Smlouva se uzavírá od na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za účelem zřízení kanceláře advokáta a insolvenčního správce. Nájemné se stanovuje ve výši 1.500,00 Kč/m 2 /rok za kanceláře a bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2016 o míru inflace za předcházející rok. K nájemnému bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce. II. uděluje souhlas pro Mgr. Naďu Herrmannovou s umístěním informační tabule advokát a insolvenční správce na fasádu objektu čp. 106/II, Palackého nám., Třeboň a s umístěním informační cedulky u vchodu do kanceláří číslo 2.68 a 2.68b ve 2. NP. I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a opětovně zveřejnit záměr pronájmu zbývajících neobsazených nebytových prostor v 2. NP čp. 106/II, Třeboň. 5

6 Usnesení RM č. 85/ uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi komisí mládeže a sportu zastoupenou předsedou panem Stanislavem Korandou a městem Třeboň týkající se prostoru velkého sálu v objektu KKC Roháč. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 86/ uzavření smlouvy o výpůjčce věže Staré radnice v Třeboni dne od 16:00 do 17:00 hod. mezi městem Třeboň a spolkem Třeboňští patrioti, IČ: , Sportovní 1141, Třeboň. odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 87/ uzavření Smlouvy o postoupení smlouvy, ve které MUDr. Jana Tichá (IČ: ), jako fyzická osoba, postupuje Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřenou dne s městem Třeboň, MUDr. Janě Tiché s.r.o. (IČ: ), jako osobě právnické. útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 88/ uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 644/5 v domě čp. 644/II v ulici Táboritská o velikosti 2+1 a výměře 57,38 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.913,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, sporákem a plynovým kotlem v částce 304,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s paní Soňou Pux, bytem Táboritská 644/II, Třeboň na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení. Usnesení RM č. 89/ uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě čp. 45/II v ulici Daskabát o velikosti 1+0 a výměře 42,05 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 2.048,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, bojlerem, měřícím zařízením, digestoří, toaletní skříňkou a infrazářičem v částce 115,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s paní Žanetou Lenkerovou, bytem Daskabát 45/II, Třeboň na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení. Usnesení RM č. 90/ uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne na bytovou jednotku č. 935/12 v čp. 935/II v ulici Vrchlického z důvodu změny příjmení nájemce po uzavření sňatku. : odboru finančnímu a majetkovému předložit dodatek nájemní smlouvy k podpisu starostce města. 6

7 Usnesení RM č. 91/ informaci o vývoji dopadu nového občanského zákoníku na bytový fond v majetku města. I zvýšení nájemného v nájemních bytech města Třeboně na výši nájemného uvedeného v důvodové zprávě. II měsíční nájemné podlahové plochy bytu u nově uzavíraných smluv na nájem bytu v majetku města, které není stanoveno usnesením rady města, ve výši 43,56 Kč/m 2. IV. ruší usnesení č. 146/2008 ze dne V. schvaluje měsíční nájemné podlahové plochy bytu u nově uzavíraných smluv na nájem bytu v čp. 45/II a v čp. 73/II v ulici Daskabát ve výši 52,14 Kč/m 2. V měsíční nájemné podlahové plochy bytu u nově uzavíraných smluv na nájem bytu ve střešní nástavbě bytového domu čp. 812/II, 1054/II, 1055/II v ulici B. Němcové ve výši 60,00 Kč/m 2. V Usnesení RM č. 92/ uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na byt č. 3 v domě čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha o velikosti 1+0 a výměře 34,02 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.235,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní, odsávačem a vařičem v částce 79,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s paní Vlastou Adamovou, bytem Na Kopečku 731/II, Třeboň s nejvyšším bodovým hodnocením a dobou podání žádosti dle návrhu bytové komise a platných Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví města Třeboně. Usnesení RM č. 93/ uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na byt č. 19 v domě čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha o velikosti 1+0 a výměře 33,52 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.217,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní, odsávač a vařičem v částce 71,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s paní Marií Mužíkovou, bytem Holičky 35, Třeboň dle návrhu bytové komise a platných Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví města Třeboně. Usnesení RM č. 94/ uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jeden rok s možností prodloužení na byt č. 24 v domě čp. 20/II v ulici Svatopluka Čecha o velikosti 1+0 a výměře 33,12 m², s nájemným podlahové plochy bytu v částce 1.202,00 Kč a s úhradou za vybavení bytu kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní a vařičem v částce 71,00 Kč, splatným měsíčně předem nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za něž se nájemné platí, s paní Vlastou Schwarzovou, bytem Nová 1246/II, Třeboň s nejvyšším bodovým hodnocením a dobou podání žádosti dle návrhu bytové komise a platných Pravidel pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví města Třeboně. 7

8 Usnesení RM č. 95/ I. souhlasí se záměrem na sepsání smlouvy o podnájmu mezi Městskou knihovnou Třeboň a panem Martinem Říhou (Šustova 899, Třeboň), týkající se podnájmu výkladní skříně v domě čp. 1/II, Chelčického ul., Třeboň. II. souhlasí se záměrem na sepsání smlouvy o podnájmu mezi Městskou knihovnou Třeboň a panem Vilémem Roženským (Roudenská 8, České Budějovice), týkající se podnájmu výkladní skříně v domě čp. 1/II, Chelčického ul., Třeboň. III. souhlasí se záměrem na sepsání smlouvy o podnájmu mezi Městskou knihovnou Třeboň a paní Mgr. Radkou Lindourkovou (Strouha 56, Třeboň Břilice), týkající se podnájmu nebytových prostor v domě č.p. 1/II, Chelčického ul., Třeboň. IV. ukládá odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 96/ převod členských práv a povinností k bytu č. 20 o velikosti 1+kk v čp. 1186/II v ulici U Francouzů, Třeboň mezi převodcem panem Maxmiliánem Chovancem a budoucím nabyvatelem panem Petrem Chovancem. I Dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví Stavebního bytového družstva Města Třeboň 2000 a města Třeboně. I odboru finančnímu a majetkovému předložit dohodu o podmínkách užívání bytu v domě ve spoluvlastnictví SBD Města Třeboň a města Třeboně k podpisu starostce města. Usnesení RM č. zvýšení platby do fondu oprav SVJ Lázeňská 1229/II. Usnesení RM č. 97/ podání výpovědi z nájmu bez přivolení soudu nájemci bytové jednotky č. 1101/22 v čp. 1101/II v ulici Táboritská, Třeboň z důvodu hrubého porušování povinnosti. I podání žaloby na zaplacení dlužné částky na nájemném a službách spojených s užíváním bytové jednotky č. 1101/22 v čp. 1101/II v ulici Táboritská. I odboru finančnímu a majetkovému předat podklady právníkovi města k podání výpovědi bez přivolení soudu a žaloby na zaplacení dlužné částky. Usnesení RM č. 98/ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne se společností VIDOX s.r.o. na zhotovení veřejné zakázky Zázemí tenisového klubu Třeboň. Předmětem Dodatku č. 1 je snížení ceny díla o částku 2.714,00 Kč včetně DPH na základě odsouhlasených víceprací a méněprací odboru rozvoje a investic předložit Dodatek č. 1 starostce k podpisu. 8

9 Usnesení RM č. 99/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit Změnu č. 1 Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň, s platností a účinností od odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 100/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Třeboně o místních poplatcích č. 1/2014. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 101/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2014. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 102/ jako zadavatel veřejné zakázky Zateplení MŠ Jeronýmova 183 A, Třeboň na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí I. rozhodla, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče IZOGARANT s.r.o., Husinecká 903/10, Praha Žižkov za celkovou cenu ,57 Kč včetně DPH. odboru rozvoje a investic zajistit další postup dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a předložit smlouvu s vybraným uchazečem starostce k podpisu. Usnesení RM č. 103/ změnu trasy uložení kabelu NN na pozemcích p. č. KN 466, p. č. KN 2493/1, p. č. KN 2493/2, p. č. KN 2496/1 k. ú. Třeboň týkající se stavby Třeboň, Dukelská obnova NN za dodržení podmínek dle usnesení RM č. 649/2010 ze dne Usnesení RM č. 104/ a) uzavření smlouvy mezi městem Třeboň a ČSAD Jindřichův Hradec a.s. se sídlem U nádraží 694/II, Jindřichův Hradec, IČ: , jejímž předmětem je zajištění úhrady jízdného za občany na lince Třeboň Třeboň, U Myslivny Třeboň, žel. zast. Třeboň, aut. nádr. Třeboň, žel. st. Třeboň, aut. nádr. Jílovice Mladošovice (spoje č. 1, 5, 7, 3, 9, 21, 11, 23, 15, 17, 19, 10, 22, 6, 8, 2, 4, 12, 14, 24, 18, 20). Předložena dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s. se sídlem U nádraží 694/II, Jindřichův Hradec, b) uzavření Smlouvy mezi městem Třeboň a ČSAD Jihotrans a.s., se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, IČ , jejímž předmětem je zajištění úhrady jízdného za občany na lince Trhové Sviny Olešnice Jílovice Třeboň, (spoje č. 13, 38 a 39) v úseku Třeboň aut. nádraží Třeboň, Branná a opačně. Předložena dopravcem ČSAD Jihotrans a.s., se sídlem České Budějovice, Pekárenská 255/77, vše na dobu od do odboru dopravy zajistit plnění usnesení a předložení smlouvy starostce města k podpisu. 9

10 Usnesení RM č. 105/ I. neschvaluje odkup nabízeného zařízení umístěného v Klubu pro mladé, Masarykovo nám. 2/I, Třeboň, a to od společnosti DADA AREÁL s.r.o. (Kostelní 73, J. Hradec) za cenu ,00 + DPH. Usnesení RM č. 106/ Harmonogram jednání Rady města Třeboně takto: , , , , , , , , , , , II. doporučuje zastupitelstvu města schválit Harmonogram jednání Zastupitelstva města Třeboně takto: , , , I útvaru tajemníka předložit podklad na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 107/ v souladu s článkem XII. odst. 6 Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice spočívající v oslovení omezeného počtu uchazečů na veřejnou zakázku Výměna audiovizuální techniky v Domě přírody Třeboňska. I v souladu s článkem XII. odst. 7 Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice spočívající ve způsobu zveřejnění na internetových stránkách města na veřejnou zakázku Výměna audiovizuální techniky v Domě přírody Třeboňska. I odboru kultury a cestovního ruchu zajistit plnění. Usnesení RM č. 108/ hostování žadatelů paní Dagmar Dubské (trv. bydliště: Na Sadech 2038/16, České Budějovice), paní Ivany Němečkové (trv. bydliště: nám. Přemysla Otakara II. 2/2 České Budějovice), pana Antonína Němečka bytem (trv. bydliště: nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice), paní Lenky Dubské (trv. bydliště: V. Volfa 1343/45, České Budějovice) a pana Aloise Dubského (trv. bydliště: Pražská 570/113, České Budějovice) na tradiční pouti v roce 2015 v Břilicích. Atrakce a jejich rozmístění jsou povoleny ve stejném rozsahu jako v r Poplatek za zábor veřejného prostranství vybere Městská policie. Souhlas s hostováním se uděluje za podmínek: 1) žadatelé si na vlastní náklady zajistí umístění 2 ks mobilního sociálního zařízení typu TOY v prostoru před úřadovnou v době od , 2) provozovatelům atrakcí je zakázáno instalovat a provozovat na užívaném prostoru a prostorách na břilické návsi mobilní restaurační zařízení. V případě porušení tohoto ustanovení se stanovuje pokuta ve výši 5.000,00 Kč. Usnesení RM č. 109/ uděluje výjimku z vyhlášky města č. 8/2006 na provozní dobu hudebních produkcí ve společenském sále Besedy, Masarykovo náměstí 2, Třeboň, dne 25. prosince 2014 v čase od 22:00 h do 04:00 h, a dne 31. prosince 2014 v čase od 22:00 h do 04:00 h, za předpokladu dodržení předpisů upravujících provoz veřejné hudební produkce. městské policii zajistit plnění usnesení. 10

11 Usnesení RM č. zápis z jednání komise ochrany veřejného pořádku a dopravy ze dne Usnesení RM č. zápisy z jednání bytové komise ze dne Usnesení RM č. 110/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vodohospodářského majetku mezi městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň). Předmětem smlouvy je: - vodovod v ul. Budějovická v Třeboni v celkové délce 193 m vč. 9 vodovodních přípojek (inv. č. DSO 518), - kanalizace v ul. Budějovická v Třeboni v celkové délce 185 m vč. 14 kanalizačních přípojek (inv. č. DSO 517), - kanalizační stoka v ul. Nádražní v Třeboni v celkové délce 50 m (inv. č. DSO 519), - vodovodní řad na pozemcích p. č. KN 180/30, p. č. KN 180/32, p. č. KN 179/6, p. č. KN 179/7 a p. č. KN 180/54 v k. ú. Břilice v ul. U Školky v Břilicích v celkové délce 145 m (inv. č. DSO 520), - vodovodní řad na pozemku p. č. KN 179/7 v k. ú. Břilice v ul. Okrouhlá v Břilicích v celkové délce 60 m (inv. č. DSO 521). I uzavření Souhlasného prohlášení dle 66 vyhl. č. 357/2013 Sb. mezi městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr (se sídlem Palackého nám. 46/II, Třeboň). Předmětem prohlášení je zánik práva vlastnického dosud zapsaného v katastru nemovitostí pro město Třeboň, na základě odstoupení od části smlouvy týkající se majetku nemovitých věcí - převedeného smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku mezi městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr ze dne uvedeného v Usnesení ZM č. 33/ ze dne Souhlasné prohlášení se uzavírá pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí. I odboru finančnímu a majetkovému předložit bod č. I. na jednání zastupitelstva města dne a předložit starostce města k podpisu Souhlasné prohlášení. Usnesení RM č. 111/ hodnocení ředitelů škol za rok 2014 v souladu se směrnicí č. O1/OŠSV. odboru školství a sociálních věcí informovat ředitele škol. Usnesení RM č. 112/ jednající v působnosti Valné hromady společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. vyplacení odměny jednateli společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. dle předloženého návrhu podkladového materiálu neveřejné přílohy. I vyplacení ročních odměn zaměstnanců společnosti Technických služeb Třeboň, s.r.o. dle předloženého návrhu podkladového materiálu neveřejné přílohy. I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. 11

12 Usnesení RM č. 113/ provedení rozpočtového opatření č. 121, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 6121 Administrativní budova TS, 3639, ORJ 0750, ORG , UZ 0, v částce ,00 Kč, - do položky 6121 Technické služby Třeboň zpevněné plochy, 3639, ORJ 0750, ORG XXXX000000, UZ 0, v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO , ,00-497, ,00 0 XXXX ,00 0,00 497,00 497,00 odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 114/ v působnosti Valné hromady společnosti Lázní Aurora, s. r. o. výplatu pololetních odměn v plné výši. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 115/ v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. výplatu pololetních odměn v plné výši. útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 116/ I. doporučuje Zastupitelstvu města Třeboně stanovit výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, takto: Odměna za nejvyšší vykonávanou funkci v maximální možné výši včetně příplatku podle počtu obyvatel ve výši 260,00 Kč. Odměna za případnou další nejvyšší funkci ve výši jedné poloviny z maximální odměny, bez příplatku podle počtu obyvatel. Odměna za každou další funkci 0,- Kč. Funkce Odměna (v Kč) Odměna včetně příplatku podle počtu obyvatel ve výši 260 Kč (v Kč) člen rady města 1.650, ,00 předseda výboru nebo 1.300, ,00 komise člen výboru nebo komise 1.120, ,00 člen zastupitelstva 400,00 660,00 Odměna ve stanovené výši bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení zastupitelstvem města. V případě náhradníka bude odměna vyplácena ode dne prvního zasedání zastupitelstva, kterého se náhradník zúčastní jako člen zastupitelstva. II. doporučuje Zastupitelstvu města Třeboně stanovit výši odměny členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 300,00 Kč za jedno jednání výboru. Odměna bude vyplácena pololetně. 12

13 III. stanoví odměnu - předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 200,00 Kč za jedno jednání komise, - členům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 100,00 Kč za jedno jednání komise, - tajemníkům komise rady ve výši 200,00 Kč za jedno jednání komise. Odměna bude vyplácena pololetně. IV. ukládá útvaru tajemníka zajistit výplatu výše uvedených měsíčních odměn. Usnesení RM č. 117/ poskytnutí finančního příspěvku žadateli o příspěvek v oblasti tělovýchovy a sportu na jednorázovou akci takto: Příspěvek 2014 Žadatel Účel (Kč) Hokej Třeboň, o.s. Vánoční lední rej ,00 Usnesení RM č. 118/ v přenesené působnosti podle ustanovení 98 odstavce (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, s použitím jeho ustanovení uvedeného v 6 odstavci (6) písmeno c) Návrh územního opatření o stavební uzávěře ve městě Třeboň, v místní části a v k.ú. Břilice, lokalita bývalého zemědělského areálu GIGANT dle důvodové zprávy podkladového materiálu odboru územního plánování a stavebního řádu MěÚ Třeboň projednat Návrh územního opatření o stavební uzávěře ve městě Třeboň, v místní části a v k.ú. Břilice, lokalita bývalého zemědělského areálu GIGANT, ve smyslu ustanovení 98 odstavce (2) a odstavce (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, postupem dle ustanovení 171, 172, 173 a 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a předložit radě města Třeboň k vydání. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Josef Pindroch v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Bylo vyhotoveno dne

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014

USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 USNESENÍ ZE 123. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24.09.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 86 navýšení a ponížení výdajové části 638/2014-123 3. Rozpočtové opatření č. 87 havarijní ořezy

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.12.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 03.08.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 2972/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Ing. Jiří

Více

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 21. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1

Usnesení z 7. jednání ZM dne 22.06.2015 1 USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 22.06.2015 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 118/2015-7 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 47/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 7. 2004 Usnesení číslo : 296/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st.

Více

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3358/2016 Program: 1. Zahájení 2. Turistická oblast Třeboňsko Usnesení RM

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 2379/2016 USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 20.06.2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 49/2016-14 2.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 4126/2016 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 24.10.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 81/2016-16 2. Zpráva o

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 23.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4668/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 7 Veřejná zakázka Osobní automobily pro město Třeboň

Více

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014

USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 USNESENÍ ZE 100. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 15.01.2014 Usnesení RM č. 7/2014-100 přijetí transferu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, ve výši 88.807,41

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23.01.2013 Usnesení RM č. 33/2013-69 provedení rozpočtového opatření č. 5, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu: -

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na

Více

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 17. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 20.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 36 dotace JK regionální funkce knihoven v roce 2015

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 52/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 11. 10. 2004 Usnesení číslo : 394/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. KN 2476/1 o výměře

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 09.11.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4578/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.11.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Bohuslav Jirák, MUDr. Antonín

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus

-1- Zápis č. 19/2015. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, Ing. Radim Kalfus -1- Zápis č. 19/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 25.11.2015 v 08:00 hodin na MěU v Lázních Bělohradě Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.09.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 3340/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 18. listopadu 2009 (upravená verze) č. 400 rozpočtové opatření č. 7/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Schválený rozpočet. Rozpočtové opatření. Rozpočet po schválení RO 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 26.05.2010 Usnesení RM č. 347/2010 - Smlouvu č. 09024426 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006

Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 99. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2006 253/2006 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části z pozemku p.č. KN 521/3 o výměře cca

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 30.03.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 20. listopadu 2017 26/2017/RM I. RM schvaluje 26.2017/46RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4321/2016 ZÁPIS Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 19.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Č. j. METRX00A42H8 ZÁPIS Z 36. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 13.01.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE USNESENÍ Z 35. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 05.12.2018 Usnesení číslo: 1096/35R/2018 Návrh na provedení rozpočtového opatření č. 93/2018 V Jindřichově Hradci dne 6.12.2018 Provedení rozpočtového

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 1687/2016 ZÁPIS Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 27.04.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9

Usnesení RM č. 445/15/2010 mat. č. 438/2010 Rozpočtové opatření na rok 2010 č. 9 Č.j. MUCH 72216/2010 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŢENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) P ř e h l e d u s n e s e n í z 15. schůze

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března /2018/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 12. března 2018 04/2018/RM 04.2018/9RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, že v 2. čtvrtletí roku 2018 budou

Více

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.08.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 73 navýšení příjmů a výdajů Usnesení RM č. 703/2015-25

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 1. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Zpráva o činnosti

Více

Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005

Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005 498/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. KN 1621/12 o výměře 22 m 2 v k.ú. Břilice, do

Více

Usnesení z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 1

Usnesení z 34. jednání ZM dne 23.06.2014 1 USNESENÍ Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 23.06.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 73/2014-34 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 07.12.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4669/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. listopadu 2015 č. 321 u p r a v e n á v e r z e 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2015

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 22/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 10. 2004 1. Zastupitelstvo města schválilo: - program jednání podle návrhu doplněného o body 5b) a 9b). - návrhovou komisi

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 80. schůze Rady města Kojetína, konané 18. července 2018, ve 13:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.03.2017 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan Tůma, vedoucí FO

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.06.2009 Usnesení č. 575 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.06.2009. Usnesení č. 576 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž předmětem

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 25. 6. 2018 Zápis Komise výstavby a územního plánování RM Sezimovo Ústí ze dne 19. 4. 2018 a 11. 6. 2018 (mat. č. 219/2018) Usnesení č. 226/2018

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 11/2003 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 4. 2003 Usnesení číslo : 146/2003 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne 26. 6. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podlee zákona

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.04.2016.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více