Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051"

Transkript

1 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : od 15:00:00 do 19:45:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města zvolilo: Zpracovatele usnesení: Ing. Jaroslav Mráz, MUDr. Luděk Sefzig Ověřovatele zápisu: Ing. Mgr. Antonín Veverka CSc., Václav Kočí bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Žádost o změnu rozpočtu - navýšení finančních prostředků na zpracování ÚAP ORP Rokycany 8035 Dar Hasičskému záchrannému sboru Rokycany - terénní automobil 8040 Změny rozpočtu ke dni Obecně závazná vyhláška - stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 8044 Změny finančních vztahů příspěvkových organizací 8046 Opatření orgánů města č. 3/2008-Statut sociálního fondu města Rokycany 8058 bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 2526/4 v k.ú. Rokycany ( Rytířovi) 8028 Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 2022/13 v k.ú. Rokycany ( p. Čada) Záměr prodeje části p.č. 2764/17 v k.ú. Rokycany (p. Štochl) Záměr prodeje stavebního pozemku p.č.2025/2 v k.ú. Rokycany ( Žákovi) Koupě pozemkových parcel p.č. 231/9 ap.č. 231/1 v k.ú. Rokycany ( od p. Svobodové) 8036 Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 8038 Záměr prodeje pozemkových parcel p.č. 1801/11 a p.č. 1801/2 v k.ú. Rokycany Prodej částí pozemkových parcel v k.ú. Rokycany - obchvat Rokycany-Hrádek bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Prodej stavby umístěné na stpč. 734 v k.ú. Rokycany a souvisejících pozemků OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 8051 Převedení pravomoci schvalování věcných břemen 8050 Zobousměrnění části ulice Soukenická 8052 Směna pozemků pro výstavbu RD - Osecký vrch - doplnění 8054 Rekonstrukce křižovatky Železná - vícepráce Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen - Telefónica O2, a.s Smlouvy o zřízení věcných břemen - spol. ČEZ Distribuce 8060 Strana 1 z 11

2 Cyklostezka Klabava Rokycany - bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - překládka tel. kabelů Sladovnická bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Prodej bytové jednotky 952/19, ul. Čechova, Rokycany - Lukáš Straka 8024 Žádost o prodej bytového domu B. Němcové 550, Rokycany - M. Horvát 8026 Dodatek č. 1, Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou 8027 Přehled o prodaných domech bod číslo číslo usnesení název dokumentu dokument ID Základní škola Rokycany, ul. Míru 64, příspěvková organizace - dodatek č. 8 ke zřizovací listině 7970 Darování nepotřebného majetku Nadaci pozemního vojska 8045 Ocenění významných občanů Žádost o změnu rozpočtu - navýšení finančních prostředků na zpracování ÚAP ORP Rokycany ) Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výběru dodavatele ÚAP. 2) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení prostředků ve výši ,- Kč na pořízení územně analytických podkladů a ukládá stavebnímu odboru realizaci záměru. Termín: idd: 200 Darování majetku 8040 Dar Hasičskému záchrannému sboru Rokycany - terénní automobil 1) Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru terénního automobilu v hodnotě podle výsledku výběrového řízení, maximálně však ,- Kč vč. DPH Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje, Územnímu odboru Rokycany v termínu do a ukládá: a) odboru správnímu provedení výběrového řízení b) odboru finančnímu realizaci daru. Termín: ) Zastupitelstvo města ukládá právníkovi úřadu, doplnit do smlouvy povinnost Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje vozit na darovaném automobilu informaci, že jde o dar města Rokycany. Termín: idd: 201 Kontrola : Strana 2 z 11

3 1000 Rozpočet 8041 Změny rozpočtu ke dni Zastupitelstvo města schvaluje: a) změny rozpočtu roku 2008 č. ZM/34-57 dle přílohy č. 1, která je součástí usnesení, b) přijetí neinvestiční dotace pro rok 2008 na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 6 050,- Kč, UZ 29004, c) přijetí neinvestiční dotace pro městskou knihovnu na realizaci programu Knihovna 21. století ve výši ,- Kč, UZ 34070, d) přijetí neinvestiční dotace pro městskou knihovnu na projekt Veřejné informační služby knihoven ve výši ,- Kč, UZ 34544, e) přijetí neinvestiční dotace na ekologické projekty podpora správného nakládání s odpady ve výši ,- Kč, f) přijetí neinvestiční dotace z ministerstva kultury na Program regenerace městských památkových rezervací a zón ve výši ,- Kč, UZ 34054, g) přijetí neinvestiční dotace z Plzeňského kraje na akci Den veteránů ve výši ,- Kč, h) přijetí neinvestiční dotace z Plzeňského kraje na akci Setkání pod Rokycanskou věží ve výši ,- Kč, i) přijetí neinvestiční dotace z Plzeňského kraje na informační centrum ve výši ,- Kč, a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: 202 Obecně závazné vyhlášky 8044 Obecně závazná vyhláška - stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 2450 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: 203 Příspěvkové organizace města 8046 Změny finančních vztahů příspěvkových organizací 1) Zastupitelstvo města schvaluje navržené změny finančních vztahů příspěvkových organizací: a) Městská knihovna Rokycany navýšení příspěvku na provoz o ,- Kč, b) Mateřská škola U Saské brány navýšení závazného ukazatele opravy a udržování o ,- Kč c) Mateřská škola Školní ulice navýšení závazného ukazatele drobný dlouhodobý hmotný majetek o ,- Kč a závazného ukazatele opravy a udržování o ,- Kč. 2) Zastupitelstvo města neschvaluje navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Školní ulice o ,- Kč. Termín: idd: Opatření orgánů města č. 3/2008-Statut sociálního fondu města Rokycany Zastupitelstvo města schvaluje novou směrnici Opatření orgánů města č. 3/ Statut sociálního fondu města Rokycany, po opravě v čl. V. Termín: idd: Strana 3 z 11

4 8028 Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 2526/4 v k.ú. Rokycany ( Rytířovi) 2453 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely p. č. 2526/4 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 2022/13 v k.ú. Rokycany ( p. Čada) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely p. č. 2022/13 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Záměr prodeje části p.č. 2764/17 v k.ú. Rokycany (p. Štochl) Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje části (cca 10 m2) pozemkové parcely p. č. 2764/17 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Záměr prodeje stavebního pozemku p.č.2025/2 v k.ú. Rokycany ( Žákovi) Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje stavebního pozemku p. č. 2025/2 o výměře 5 m2 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města ke zveřejnění. Termín: idd: 303 Nákup majetku 8036 Koupě pozemkových parcel p.č. 231/9 ap.č. 231/1 v k.ú. Rokycany ( od p. Svobodové) 2457 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemkových parcel p. č. 231/9 o výměře 38 m2 a p. č. 231/1 o výměře 664 m2, obě v k. ú. Rokycany od paní Lenky Svobodové, Potoční čp. 460, Mirošov za cenu celkem ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 304 Kontrola : Prodej stavebních parcel v k.ú. Rokycany pod stavbami firmy ULRICH 1) Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č ze dne ) Zastupitelstvo města schvaluje prodej stavebních parcel p. č. 4134/2 o výměře 59 m2, p. č. 4135/2 o výměře 17 m2, p. č. 4136/2 o výměře 8 m2 a p. č. 4137/2 o výměře 7 m2, všechny v k. ú. Rokycany za cenu 1.000,- Kč/m2, tj. celkem ,- Kč stavebně obchodní společnosti ULRICH, s. r. o., IČO: , Litohlavy 13E, Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 305 Kontrola : Strana 4 z 11

5 8047 Záměr prodeje pozemkových parcel p.č. 1801/11 a p.č. 1801/2 v k.ú. Rokycany Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemkových parcel p. č. 1801/11 a p. č. 1801/2 v k. ú. Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: Prodej částí pozemkových parcel v k.ú. Rokycany - obchvat Rokycany- Hrádek Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Plzeňským krajem na prodej částí pozemkových parcel: část (cca 1139 m2) pozemkové parcely p. č. 427/4 (ost. plocha) o celkové výměře 4222 m2, část (cca 1026 m2) pozemkové parcely p. č. 428/1 (ost. plocha) o celkové výměře 6379 m2, část (cca 7799 m2) pozemkové parcely p. č. 491/1 (ost. plocha) o celkové výměře m2, část (cca 314 m2) pozemkové parcely p. č. 2788/3 (ost. plocha) o celkové výměře 9605 m2, část (cca 79 m2) pozemkové parcely p. č. 2789/1 (ost. plocha) o celkové výměře 674 m2, část (cca 368 m2) pozemkové parcely p. č. 2798/2 (ost. plocha) o celkové výměře 8376 m2, část (cca 1586 m2) pozemkové parcely p. č. 2750/1 (orná půda) o celkové výměře m2, část (cca 25 m2) pozemkové parcely p. č. 2751/2 (orná půda) o celkové výměře 4097 m2, vše v k. ú. Rokycany dle záborového elaborátu zpracovaného společností D projekt Plzeň Nedvěd s. r. o., pro budoucí stavbu Obchvat silnice III/11724 Rokycany Kamenný Újezd Hrádek za cenu 240 Kč/m2 s tím, že po uzavření této smlouvy bude městu vyplaceno 75% z kupní ceny a zbývající část ceny bude doplacena po uzavření kupní smlouvy po geometrickém zaměření dle skutečných výměr pozemků a provedení vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 307 Kontrola : Prodej stavby umístěné na stpč. 734 v k.ú. Rokycany a souvisejících pozemků Zastupitelstvo města schvaluje slevu z kupní ceny u nemovitostí: a) stavby umístěné na stavební parcele pč. 734/1 a stavební parcely pč. 734/1 o výměře 764 m2 obojí v k. ú. Rokycany a vedlejších staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí, b) stavební parcely pč. 734/2 o výměře 353 m2, pozemkové parcely pč. 2360/10 (zahrada) o výměře 573 m2, pozemkové parcely pč. 2360/12 (trvalý travní porost - louka) o výměře 244 m2 vše k. ú. Rokycany a vedlejších staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí, c) pozemkové parcely pč. 2360/11 (trvalý travní porost - louka) o výměře 1261 m2 v k. ú. Rokycany a vedlejších staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí, prodaných panu Ing. Petru Mudrochovi, nar , bytem Pivovarská 982, Rokycany, Nové Město ve výši Kč ,-, a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 400 Strana 5 z 11

6 Převedení pravomoci schvalování věcných břemen 2462 Zastupitelstvo města nepřijalo k převedení pravomoci schvalování věcných břemen žádné usnesení. idd: 401 Kontrola : 1200 Obecně závazné vyhlášky 8051 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ) Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Rokycany č. 1/2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství podle předloženého návrhu (doplnit za čl. 4 - Pokuta za neohlášení se řídí zákonem o správě daní a poplatků) a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: ihned. 2) Zastupitelstvo města ukládá vedoucímu odboru rozvoje města: a) připravit pro občany společný informační materiál odboru rozvoje města, odboru dopravy, městské policie a právníků města o problematice zvláštního užívání veřejného prostranství a jeho zpoplatnění (včetně vyhlášky č. 1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství), b) seznámit zaměstnance odboru rozvoje města, odboru dopravy, odboru stavebního a strážníky městské policie s problematikou zvláštního užívání veřejného prostranství a jeho zpoplatnění. Termín: idd: 401 DOPRAVA 8052 Zobousměrnění části ulice Soukenická 2464 Zastupitelstvo města schvaluje obousměrný provoz v ulici Soukenická v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Na Pátku a Raisova a omezení provozu vozidel jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5t v ulici Mládežníků s výjimkou dopravní obsluhy. Termín: idd: 402 Strana 6 z 11

7 1413 Jiné dispozice s majetkem 8054 Směna pozemků pro výstavbu RD - Osecký vrch - doplnění 2465 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města Rokycany: části současných p. p. č. 1671/21 a 2874, tvořených pozemkovými parcelami, označenými v geometrickém plánu č. - pozemková parcela č. 1671/27 o výměře 564 m2 - pozemková parcela č. 1671/28 o výměře 461 m2 - pozemková parcela č. 1671/29 o výměře 418 m2 - pozemková parcela č. 1671/30 o výměře 369 m2 část současné p. p. č. 2874, tvořenou pozemkovými parcelami, označenými v geometrickém plánu č. - pozemková parcela č. 2874/2 o výměře 69 m2 - pozemková parcela č. 2874/3 o výměře 71 m2 - pozemková parcela č. 2874/4 o výměře 68 m2 - pozemková parcela č. 2874/5 o výměře 62 m2 - pozemková parcela č. 2874/6 o výměře 60 m2 části současných p. p. č. 1741/1 a 2874, tvořených pozemkovou parcelou, označenou v geometrickém plánu č. - pozemková parcela č. 1741/11 o výměře 293 m2 část současné p. p. č. 2876, tvořené pozemkovou parcelou, označenou v geometrickém plánu č. - pozemková parcela č. 2876/3 o výměře 60 m2 části současných p.p.č.1658 a 2874, tvořených pozemkovou parcelou, označenou v geometrickém plánu č. - pozemková parcela č. 1658/5 o výměře 186 m2, vše v k. ú. Rokycany za pozemky Jana Šabaty: část současné p. p. č. 1662, tvořené pozemkovou parcelou, označenou v geometrickém plánu č. - pozemková parcela č. 1662/4 o výměře 3770 m2 současnou p. p. č. 1663/4 o výměře 245 m2 současnou p. p. č. 1663/3 o výměře 496 m2, část současné p. p. č. 1663/3 tvořenou pozemkovou parcelou, označenou v geometrickém plánu č. - p. p. č. 1663/8 o výměře 10 m2 část současné p. p. č. 1744/2, tvořenou pozemkovou parcelou, označenou v geometrickém plánu č. - p. p. č. 1744/3 o výměře 274 m2, část současné p. p. č. 1744/2, tvořenou pozemkovou parcelou, označenou v geometrickém plánu č. - p. p. č. 1744/4 o výměře 136 m2, a část současné p.p.č. 1662, tvořenou pozemkovou parcelou, označenou v geometrickém plánu č. - p. p. č. 1662/15 o výměře 576 m2, navazující na pozemky města, vše v k. ú. Rokycany, bez dalšího finančního vyrovnání, a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 403 Strana 7 z 11

8 1430 Příprava a realizace investic 8057 Rekonstrukce křižovatky Železná - vícepráce Zastupitelstvo města bere na vědomí prodloužení termínu dokončení městem požadovaných víceprací na akci Rekonstrukce křižovatky Železná zhotoviteli stavby spol. Dálniční stavby Praha, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 do idd: 404 Inženýrské sítě 8059 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen - Telefónica O2, a.s. 1) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle k pozemkům města Rokycany č. 2652/4, 2652/55, 2652/56 v k. ú. Rokycany s fin. náhradou ve výši ,- Kč a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: ) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle k pozemkům města Rokycany č. 3850/1, 442/1, 2788/1, 2652/70 v k. ú. Rokycany fin. náhradou ve výši 3 128,- Kč a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: 405 Inženýrské sítě 8060 Smlouvy o zřízení věcných břemen - spol. ČEZ Distribuce ) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874, PSČ k pozemku města Rokycany č. 2071/6 v k. ú. Rokycany za finanční náhradu 500,-Kč a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: ) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874, PSČ k pozemkům města Rokycany č. 2250/1 a č v k. ú. Rokycany za finanční náhradu 1.400,- Kč a ukládá odboru finančnímu k realizaci. Termín: idd: 406 Strana 8 z 11

9 1430 Příprava a realizace investic 8061 Cyklostezka Klabava Rokycany - bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu 2469 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod částí pozemkových parcel: - z pozemkové parcely č díl a o výměře 429 m2, z pozemkové parcely č díl b o výměře 9 m2, z pozemkové parcely č díl c o výměře 314 m2 (označeno v geometrickém plánu na rozdělení pozemků č /2008 novým p. č. 1320/5 o výměře 752 m2), - z pozemkové parcely č. 1231/3 část o výměře 13 m2 (označeno v geometrickém plánu na rozdělení pozemků č /2008 novým p. č. 1231/63 o výměře 13 m2), - z pozemkové parcely č. 1328/10 - díl f o výměře 219 m2, z pozemkové parcely č. 2850/3 díl h o výměře 5 m2, z pozemkové parcely p. č díl d o výměře 50 m2 (označeno v geometrickém plánu na rozdělení pozemků č /2008 novým p. č. 1328/16 o výměře 274 m2), - z pozemkové parcely č. 1328/11 díl i o výměře 275 m2, z pozemkové parcely č. 1328/12 díl l o výměře 173 m2, z pozemkové parcely č. 2850/5 díl j o výměře 86 m2, z pozemkové parcely č. 2850/6 díl n o výměře 241 m2 (označeno v geometrickém plánu na rozdělení pozemků č /2008 novým p. č. 1328/17 o výměře 775 m2), - z pozemkové parcely č. 1328/15 část o výměře 6 m2 (označeno v geometrickém plánu na rozdělení pozemků č /2008 novým p. č. 1328/18 o výměře 6 m2), - z pozemkové parcely č. 1418/ 5 část o výměře 3 m2 (označeno v geometrickém plánu na rozdělení pozemků č /2008 novým p. č. 1418/10 o výměře 3 m2), vše v k. ú. Rokycany od Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha z důvodu plánované výstavby veřejně prospěšné stavby cyklostezka Klabava Rokycany a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: 407 Inženýrské sítě Kontrola : Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - překládka tel. kabelů Sladovnická 2470 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 a se spol. Statua aura a. s., Pod všemi svatými 13, Plzeň, za jednorázovou náhradu ve výši 2.500,- Kč, a ukládá odboru rozvoje města k realizaci. Termín: idd: Prodej bytové jednotky 952/19, ul. Čechova, Rokycany - Lukáš Straka 2471 Zastupitelstvo města ukládá právníkovi úřadu prověřit správnost postupu prodeje bytu Čechova 952 panu Lukáši Strakovi. Termín: idd: 500 Strana 9 z 11

10 8026 Žádost o prodej bytového domu B. Němcové 550, Rokycany - M. Horvát 2472 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej domu B. Němcové 550, Rokycany panu Martinu Horvátovi a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 501 Zásady 8027 Dodatek č. 1, Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1, Opatření orgánů města č. 8/2003, Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou se změnou v čl. II, bod 6 a ukládá odboru rozvoje města k vyřízení. Termín: idd: 502 Ostatní bytové záležitosti 8053 Přehled o prodaných domech - 2 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled o prodaných domech idd: 503 Kontrola : 1090 Příspěvkové organizace města 7970 Základní škola Rokycany, ul. Míru 64, příspěvková organizace - dodatek č. 8 ke zřizovací listině 2475 Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy Rokycany, ul. Míru 64, příspěvkové organizace a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: ihned idd: Darování nepotřebného majetku Nadaci pozemního vojska Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Rokycany a Nadací pozemního vojska AČR, IČO: se sídlem Nad Jezerem 323, Vrané nad Vltavou na darování nepoužitelného a nepotřebného majetku a ukládá správnímu odboru k realizaci. Termín: idd: Ocenění významných občanů Zastupitelstvo města schvaluje udělení ocenění pro významné občany za rok 2008 panu Doc. RNDr. Jaroslavu Kraftovi, CSc. in memoriam a ukládá odboru školství a kultury k vyřízení. Termín: idd: Strana 10 z 11

11 Ing. Jaroslav Mráz místostarosta Ing. Jan Baloun starosta Strana 11 z 11

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.22/2012 konaného dne 5. 11. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Soubor usnesení - 1/ZM/2012

Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Soubor usnesení - 1/ZM/2012 Konáno dne: 25.1.2012 Řádné zastupitelstvo města 1/1/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Farský, p. Daniel

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 3.6.2010 Místo konání: Přítomno : Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Vlček Návrhová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15.6.2009 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu: - zapisovatel: Fr. Mach - ověřovatelé zápis: J. Soukal,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 14. 9. 2009

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 14. 9. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy II. SOUHLASÍ - s proplácením telefonního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 15.9.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 27. zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více