Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB"

Transkript

1 listpad Jižní Mravu za prací i zábavu POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává centrem pr špičkvé vědce a výzkum a krmě budvání mderníh zázemí láká i mzky ze zahraničí. Cítím, že chci mimink Rzhvr s basketbalistku Ivanu Večeřvu čtěte na straně 6 Jihmravská metrple bude ve druhé plvině listpadu patřit jednmu z nejriginálnějších představitelů české a světvé hudební mderny ve dnech listpadu zde ttiž prběhne druhý rčník mezinárdníh hudebníh festivalu Janáček Brn Festival patří mezi nvě etablvané kulturní akce, jež se snaží zaplnit bílá místa v tuzemské festivalvé nabídce. Základní myšlenka je zviditelnit Brn na mapě Evrpy pdbným způsbem jak je tmu například ve spjení Mzart Salzburg, ppřípadě Wagner Bayreuth a využít tak alespň částečně ptenciálu, jenž značka Janáček Brn přináší, říká Tmáš Cafurek, tajemník festivalu. Zatímc prvnímu rčníku připadl především úkl etablvat se v tuzemské festivalvé nabídce, pslání následujícíh rčníku spčívá v uspkjení enrmníh zájmu publika sbnst Leše Janáčka, zaměření se na imprt zahraničních návštěvníků a s ním spjené rzšíření dramaturgie nadstandardní prjekty. Vedle skutečnsti, že se prgram rzšíří riginální řadu matiné, představuje nvum uvedení činherních a baletních představení a příprava zajímavéh studentskéh prjektu, pdtýká Cafurek. (pkračvání na str. 4) Rybářům začaly žně Od rána na nhu, p pás ve studené vdě a blátě a pak celý den dřít t vše pdstupují rybáři, aby se na váš stůl dstaly čerstvé ryby! Ft: Petr Pdružek Ft: J. Hallvá, NDB významné sbnsti Slavnstním kncertem slavil Jihmravský kraj dne 26. října v brněnském Besedním dmě desáté výrčí bnvení krajské samsprávy. V úvdu kncertu převzal z ruku hejtmana Michala Haška devět ceněných Ceny Jihmravskéh kraje, kterými krajské zastupitelstv každrčně ceňuje vynikající zásluhy rzvj kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy sbnstí, které se na území kraje nardily, žijí, neb jsu s ním spjeny svým půsbením a jejichž živt, díl, činnst neb jednání výrazným způsbem reprezentuje v určité blasti Jihmravský kraj a přispívá k jeh dbrému jménu. Krajská samspráva začínala před deseti lety prakticky z ničeh. Chci z tht místa pděkvat všem, kteří před deseti lety byli u th. Chtěl bych pděkvat také všem, kteří v průběhu těch deseti let na různých plích reprezentvali jižní Mravu, ať už ve veřejném živtě, ve vědě, v kultuře či ve sprtu. Jsu výjimeční v jedntlivých brech lidské činnsti, ale jsu výjimeční třeba také tím, že nejsu lhstejní ke svému klí a pmáhají ptřebným a dknce budu ceňvat jednh člvěka, který zachránil lidský živt. Já myslím, že tt všechn jsu věci, které si zasluží veřejné pděkvání a také veřejné cenění, zdůraznil hejtman Michal Hašek ve slavnstním prjevu. Budu velmi rád, když i v příštích desítkách let bude mít příležitst krajská samspráva slavnstně si připmenut svji existenci a pděkvat všem, kteří šíří dbré jmén jižní Mravy, dplnil hejtman Hašek. Slavnstníh večera k 10. výrčí Jihmravskéh kraje se zúčastnili hsté ze susedních krajů, představitelé diplmatickéh sbru, vrchlných sudních rgánů ČR a další představitelé veřejnéh a plitickéh živta. (red) Naplen míří ke Slavkvu Dvě stě pět let. Právě takvá dba uplyne lets v prsinci d legendární bitvy tří císařů u Slavkva, ve světě prsluléh pd německým názvem města Austerlitz. A stejně jak v předchzích letech slibují rganizátři ve dnech 3. až 5. prsince všem fanuškům vjenské histrie mimřádnu pdívanu při vzpmínkvých akcích na tut událst! Bitva, jejíž průběh přirvnává z francuzské strany prfesr Tulard spíše než k partii šachu k partii pkeru, fascinuje i p dvu staletích nejen vjenské histriky a je právem pvažvána za Naplenv největší vítězství, prtipól Waterl, jehž významné 195. výrčí jsme si připmněli v červnu, říká Jakub Samek, tajemník Prjektu Austerlitz a prezident Středevrpské naplenské splečnsti CENS s tím, že návštěvníci se mhu těšit na jedenáct set členů evrpských splků naplenské vjenské histrie v dbvých unifrmách. Akce se zúčastní také na 80 kní a asi 20 děl, ddává Samek a upzrňuje, že vzpmínkvé akce nejsu slavu Naplena či jeh vítězství, a už vůbec nejsu slavu války či bitvy. Mezinárdně plitické a válečné událsti, jež ve své dbě Evrpu zásadním způsbem vlivnily, a i dluh p ní rzdělvaly, se s dstupem staly prstředkem k setkávání a splečným zájmem mnha lidí z mnha zemí světa. Cílem akcí je připmínka a pdpra pznávání splečné evrpské histrie, zdůrazňuje Samek. (pkračvání na str. 7) Sklepy tevřu dkřán Najděte si svéh vinaře a vín, které chutná právě vám. Vinné sklepy na Slvácku tevřu dkřán a chutnávat může každý. VÝHODNÉ POVINNÉ RUČENÍ Ft: Jarslav Švanda Ft: Tmáš Trjan strana 2 a 3 strana 5 strana 8 TRIGLAV POJIŠŤOVNA

2 2 strana Listy jižní Mravy listpad 2010 rčník 3 Slv úvdem Vstupujeme d druhé plviny Mgr. Michal Hašek hejtman Jihmravskéh kraje Vážení Jihmravané, v těcht dnech se půlí mandát nynější krajské samsprávy a je tedy čas na bilanci pmyslnéh prvníh plčasu. Ještě předtím bych však na tmt místě rád pděkval všem zastupitelům 673 měst a bcí v Jihmravském kraji, kterým v plvině října sknčil vlební bdbí. Nvé vedení Jihmravskéh kraje se ujímal v listpadu 2008 funkcí v dbě prpukající hspdářské a finanční krize. Navzdry tmu jsme nemuseli z našeh prgramu škrtnut žádnu plžku zásadníh významu a přísliby, které jsme dali vličům v rce 2008, v zastupitelstvu kraje splečně plníme. I přes tvrdé dpady hspdářské krize a rapidní pkles daňvých výnsů Jihmravský kraj hspdaří s vyrvnaným rzpčtem. Za rk 2009 činil přebytek zhruba 50 milinů krun. Jsem rád, že se dařil dsáhnut v zásadních věcech úplné shdy v zastupitelstvu. Rzpčet, prtikrizvá patření i půjčku d Evrpské investiční banky na rzvjvé prjekty příštích let pdpřili členvé krajskéh zastupitelstva bez rzdílu stranické příslušnsti. T platil i v rce Na fungvání kraje neměl žádný vliv ani červnvý náhlý dchd ODS d pzice. Těší mne, že jsme nadále úspěšní v čerpání evrpských dtací, především z prstředků Reginálních peračníh prgramů. Za dva rky se zlepšil hspdaření krajských nemcnic, i přes dpady hspdářské krize d nich investujeme a dále rzvíjíme jejich služby. V sciální blasti jsme dstartvali histricky největší prjekt budvání nvých a přestavby stávajících dmvů pr seniry a zahájili unikátní prjekt slev pr naše starší splubčany - senir pasy, díky kterým mhu získat slevy na léky, rehabilitace, vzdělávání či kulturu. Se suhlasem zastupitelstva se pdařil vyjednat s Evrpsku investiční banku půjčku d výše dvu miliard krun, abychm měli v dbě hspdářské krize prstředky na splufinancvání takvých prjektů, které mají šanci získat dtace Evrpské unie. T přinese práci našim firmám, pmůže udržet zaměstnanst a reginální eknmiku. Při lňském jednání s vládu financvání ztráty z prvzu reginálních železničních tratí a jednáních s Českými drahami se nám pdařil zajistit na deset let dpravní bslužnst celéh reginu, ale i t, že v příštích třech letech dají České dráhy 900 milinů krun d bnvy vzvéh parku. Od rku 2016 přitm pčítáme i se vstupem dalších přepravců d reginální železniční dpravy na základě evrpskéh tendru. Cením si i th, že p minulé dva rky panvala vynikající splupráce kraje a jeh metrple Brna. Brnu jsme pmhli s pdpru mdernizace Úrazvé nemcnice, pdpřili jsme prjekty v blasti cestvníh ruchu a kultury a pskytli jsme 80 milinů krun na splufinancvání rzvje brněnských základních škl a hřišť. Během uplynulých dvu let jsme také mhli na jižní Mravě přivítat řadu významných zahraničních návštěv ministry zemědělství zemí Evrpské unie, prezidenta České republiky, prezidenty Slvenské republiky a Řecké republiky, lichtenštejnskéh knížete Hanse Adama II., britskéh prince Charlese a lni v září nejvýznamnějšíh zahraničníh hsta na jižní Mravě v nvdbé histrii papeže Benedikta XVI. Velku pzrnst jsme věnvali také našemu zemědělství a venkvu. Histricky nejvyšší částka určená pr Prgram rzvje venkva či pr jihmravské vinaře, pdpra neziskvých rganizací v agrárním sektru neb džínky přádané splečně krajem i zemědělskými rganizacemi t ptvrzují. V rámci krajskéh šklství pdprujeme především technické a učňvské šklství, například zavedením prspěchvých stipendií pr vybrané učební bry. Nvě byla zalžena rganizace Jihmravskéh kraje CEJIZA, která splečnými nákupy materiálu i energií ušetřla už nyní krajským zařízením více než 300 milinů krun. Jak hejtman stjím v čele Integrvanéh záchrannéh systému JMK. Velmi si vážím dvahy a sbníh nasazení prfesinálních i dbrvlných záchranářů nejen během letšních pvdní. Výrazně jsme zvýšili pdpru dbrvlných hasičů a rvněž pdpru prfesinálním hasičům i plicistům. Vážení splubčané, za uplynulé dva rky jsme uskutečnili řadu krků, významných pr rzvj našeh kraje. Jsem přesvědčen, že i v druhé plvině tht vlebníh bdbí ve splupráci s naším partnerem KDU-ČSL, ale i se zastupiteli dalších stran v krajském zastupitelstvu, kteří mají míst hlupéh plitikaření či hašteření zájem rzvj našeh kraje, budeme neméně úspěšní. Prezident přijal hejtmany na zámku v Lánech Mhl byste přiblížit pslání Jihmravskéh invačníh centra? Jihmravské invační centrum vznikl v rámci Reginální invační strategie Jihmravskéh kraje v rce 2003 jak agentura pr pdpru a rzvj invačníh pdnikání. V sučasné dbě jsme nejúspěšnější tuzemsku rganizací pskytující služby invativním firmám, studentům s riginálními nápady i výzkumným pracvníkům. Pmáháme také firmám v blasti služeb transferu technlgií a business develpmentu. Usilujeme intenzivní prpjení pdnikatelskéh prstředí s akademicku sféru, či s lákáním technlgických investrů d Brna. Jak knkrétně pdpruje JIC vědce či nvé invační firmy? V Brně fungují celkem čtyři inkubátry, z nichž Jihmravské invační centrum prvzuje tři: Technlgický inkubátr VUT, Technlgický Jižní Mrava buduje špičkvé vědecké zázemí... Prč vyspělé reginy pdprují znalstní eknmiku? Každé nvé kvalifikvané pracvní míst ttiž vytvří pracvní příležitst pr něklik dalších lidí v navazujících dvětvích. Eknmický růst dnes stále více suvisí se schpnstí reginálních eknmik přizpůsbvat se a invvat. Značné úsilí je prt na jižní Mravě věnván vytváření prstředí, které pdpruje výzkum, vývj a invace. Výzkum a invace se prjevují v hspdářském růstu, nárůstu prduktivity a ve vytváření nvých pracvních míst, nabízejících vyšší mzdy. Jihmravský kraj má ambici tut vizi splnit d rku 2013 a zařadit se mezi 50 nejinvativnějších reginů Evrpy, říká Jiří Hudeček, ředitel Jihmravskéh invačníh centra (JIC). inkubátr II a Bitechnlgický inkubátr INBIT. Pr inkubvané firmy zajišťujeme finance, prstry, pradenství, kntakty, prpagaci a pmc při transferu technlgií a neustále nabídku služeb zdknalujeme a rzšiřujeme. Za dbu sedmi let takt JIC pmhl vzniknut více než pěti desítkám firem, z nichž již 26 inkubační prgram úspěšně uknčil. V rce 2010 bude v našich prstrách sídlit histricky nejvíce firem, a t 44. Kmplexní pdpra firem, kteru Jihmravské invační centrum pskytuje prstřednictvím svých služeb, ušetří firmám v průběhu inkubace statisíce krun. Tyt finanční prstředky pak mhu být alkvány například d vývje prduktu a výrazně tak urychlit vstup firmy na trh. V jakých brech tyt firmy půsbí? Téměř padesát prcent firem sídlících v technlgických inkubátrech jsu Užší splupráce se zahraničním Slvinsk naváže splupráci s Jihmravským krajem a dalšími reginy České republiky. Takvý je výsledek třídenní návštěvy delegace kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem, která prběhla ve dnech října ve Slvinsku. Tat země dsud nemá reginální uspřádání, a tak se tématem většiny schůzek staly zkušensti ČR s reginalizací i s desetiletým fungváním krajských samspráv. Při jednání se jihmravský hejtman a předseda Asciace krajů ČR Michal Hašek sešel se starsty Maribru Franzem Kanglerem a Lublaně Zranem Jankvičem. Jednal také se Štajersku hspdářsku kmru a byl přijat i předsedu slvinskéh Senátu Blažem Kavčičem. Na prgramu rzhvrů byly mžnsti hspdářské, kulturní a vědecké splupráce frmu kntaktů bchdních kmr, výměny Vztah centrální vlády a reginálních reprezentací, vládní škrty a jejich vliv na veřejné služby, ptimalizace šklství, dpravní infrastruktura či pžadavek na zrušení některých vjenských prstr v ČR s hledem na redukci armády, energetická bezpečnst a prblémy s ftvltaickými elektrárnami t byla pdle předsedy Asciace krajů ČR a jihmravskéh hejtmana Michala Haška hlavní témata pracvníh setkání hejtmanů ČR s prezidentem republiky Václavem Klausem, které prběhl 21. října v Lánech. Na návštěvě lánskéh zámku hejtmany dprvdily i jejich manželky, které měly v dbě pracvníh jednání vlastní prgram s první dámu republiky paní Livií Klausvu. Pracvní jednání trval téměř půldruhé hdiny, v jeh závěru pděkval Michal Hašek jménem hejtmanů za splupráci knčícímu primátrvi Prahy Pavlu Bémvi, který zastupval hlavní měst Prahu jak kraj v Asciaci krajů ČR. Prezidentský pár pté pzval hejtmany na pracvní běd, při kterém pkračvala diskuse nad dmácími i zahraničně plitickými tématy, ale také nad sprtvními úspěchy našich basketbalistek. Prezident Václav Klaus se věnuje pravidelným návštěvám reginů ČR i kmunikaci s Asciací krajů ČR a zajímá se reginální prblémy. (red) Ft: JMK z bru infrmačních a kmunikačních technlgií, velký pčet je také z blasti bitechnlgií. Rzsah půsbení našich inkubvaných firem je však širký, sídlí zde například firma Bender Rbtics, která vyvinula světvě unikátníh rbta pr ptřeby marketinku. V příštích letech tak můžete například v nákupních centrech ptkat rbta, který si s vámi ppvídá a nabídne vám třeba slevvý kupn. Další firmy vytvřily pr nevidmé navigační systém umístěný ve slepecké hli neb unikátní systém pr tvrbu webvých stránek, které si dkáže vytvřit i vaše babička a tak bych mhl jmenvat dále. Jak hdntíte splupráci JIC s statními subjekty? JIC splupracuje s velkým mnžstvím místních aktérů. Velmi úzká je splupráce s našimi zřizvateli Jihmravským krajem, statutárním městem Brnem či čtyřmi brněnskými prfesinálních i amatérských uměleckých subrů, předání zkušenstí jižní Mravy se zaváděním invací a pdpru znalstní eknmiky. Výsledkem jednání je pzvání slvinských partnerů k návštěvě České republiky a Jihmravskéh kraje, stanvení knkrétních cílů, včetně pdpry eknmické splupráce a turistiky. Pr jižní Mravu jsu vztahy se státy bývalé Jugslávie priritu. Již splupracuje se Zadarsku župu v Chrvatsku a Šumadijským kruhem v Srbsku. Jihmravský kraj navíc v průběhu října vstupil také d mezinárdníh sdružení reginů PURPLE. Dhdu přistupení kraje d mezinárdníh sdružení periurbánních reginů PURPLE slavnstně pdepsal v belgických Bruggách v pndělí 11. října krajský radní pr územní plánvání David Macek. Tat rganizace sdružuje 15 reginů z Evrpské unie a zaměřuje se na sdílení zkušenstí a prsazvání splečnéh řešení na evrpské úrvni v blasti územníh plánvání, zemědělství, rzvje metrplitních blastí a živtníh prstředí. Jihmravský kraj je prvním českým členem a druhým z nvých členských zemí EU. (red) univerzitami. Brněnské univerzity pkrývají širké spektrum studijních brů, a tak vychvávají vysce kvalifikvané a vnímavé lidi, které invativní firmy ptřebují. Na brněnských univerzitách a Akademii věd se nachází řada špičkvých výzkumných center České republiky. Jihmravské invační centrum je také věcným garantem prjektu Invační vuchery, prstřednictvím kteréh mhu firmy z celé České republiky dstat dtaci ve výši až ,- krun na splupráci s brněnskými vědeck-výzkumnými institucemi. Náklady prjektu hradí ze svéh rzpčtu statutární měst Brn. Intenzivní splupráce je i na různých prjektech s Jihmravským centrem pr mezinárdní mbilitu, Reginální rzvjvu agenturu jižní Mravy a Krajsku hspdářsku kmru Brn. Výstava přiblížila 10. výrčí kraje V brněnské bchdní galerii Vaňkvka prběhla ve dnech října výstava k 10. výrčí bnvní krajské samsprávy v ČR, nazvaná Desítka Jihmravský kraj, více než úřad. Výstava infrmvala návštěvníky histrii reginu, jeh sučasnsti i buducnsti, seznámila je se základními kmpetencemi Jihmravskéh kraje, s významnými událstmi psledních deseti let či představila významné sbnsti reginu i jeh turistický ptenciál. Sučástí expzice byly i infrmace významných prjektech a investičních akcích realizvaných v kraji. V dprvdném prgramu se představila řada hudebníků, tanečníků a sprtvců z Jihmravskéh kraje. Organizátři prezentvali nejen tradiční hudební a taneční flklór, ale i jazzvé rchestry, dechvé hudby, mderní tanec a sprtvní disciplíny. Výstava prběhla jak sučást série slavnstních akcí knaných u příležitsti 10. výrčí bnvení krajské samsprávy v ČR. (red) Ft: archiv JIC Ft: Tiskvá služba Jihmravskéh kraje

3 listpad 2010 rčník 3 Listy jižní Mravy strana 3...a láká i vědce ze zahraničí Pdpřit nadějné vědce a přilákat špičkvé vědce ze zahraničí t je ve stručnsti pslání Jihmravskéh centra pr mezinárdní mbilitu (JCMM), které před pěti lety zalžili splečně Jihmravský kraj, Masarykva univerzita a Vyské učení technické, Mendelva univerzita a Veterinární a farmaceutická univerzita. O činnsti centra hvří jeh ředitel Milš Šifalda. Mhl byste přiblížit, prč Jihmravský kraj splečně s největšími brněnskými vyskými šklami zalžil Jihmravské centrum pr mezinárdní mbilitu? Jihmravský kraj již desátým rkem usiluje t, aby se stal reginem přitažlivým pr sektr vědy a výzkumu a pr firmy prdukující vysku přidanu hdntu. Velmi úzce přitm splupracuje s brněnskými univerzitami. Za uplynulá bdbí byly schváleny již tři reginální invační strategie. Pslední z těcht strategií RIS 3 stanvila cíl,aby se Jihmravský kraj stal jedním z 50 nejinvativnějších reginů v Evrpě (cž autmaticky znamená prvenství v ČR) d rku Jihmravské centrum pr mezinárdní mbilitu je rganizací, která má prstřednictvím pdpry příchdu špičkvých vědců a dalších prgramů, jak je např. prgram pdpry talentvaných studentů, napmci tmut cíli. Jaké jsu tedy hlavní blasti vašich aktivit? Zjedndušeně bych je mhl rzdělit d pěti blastí. Je t pdpra nadaných studentů na středních šklách, pdpra učitelů na středních šklách při práci s talenty, dále pdpra nadaných studentů a mladých vědců na vyských šklách, lákání a pdpra přílivu zahraničních studentů a mladých vědců d reginu a knečně prgramy na pdpru přílivu zkušených vědců d reginu. Přilákat špičkvé zahraniční vědce je velmi ambiciózní plán. Opírá se vaše vize reálné základy? Základem každé pdbné vize jsu samzřejmě i peníze. Jihmravský kraj a Jihmravské centrum pr mezinárdní mbilitu splečně vytvřili prjekt s názvem SMPr, který je v sučasnsti v ČR jediným fungujícím reginálním prgramem, lákajícím skrze pskytvání dtací zahraniční vědce a reintegrující se české vědce. Prjekty vytvřené Jihmravským krajem a JCMM jsu natlik úspěšné, že začínají být kpírvány statními kraji a inspirval se jimi dknce Ministerstv šklství. Celkvý rzpčet prgramu je 3,9 mil Eur, tedy přibližně 100 milinů krun. Žádsti grant přitm hdntí puze zkušení zahraniční experti, například z Cambridge neb Harvardu. Pdpřené prjektvé žádsti tedy představují kvalitní prjektvé záměry, které bstjí minimálně v celevrpské knkurenci. Náš prgram pmůže přivést d Brna špičkvé vědce, kteří jsu nezbytní pr velké infrastrukturní prjekty jak Středevrpský technlgický institut známý pd zkratku CEITEC a Mezinárdní centrum klinickéh výzkumu ICRC. Peníze ale nejsu vše, pr výzkumníky ze zahraničí nemusí být vždy snadné se v Brně rientvat. Někdy také přicházejí s celými rdinami... Máte pravdu. Ale díky tmu, že naše rganizace administruje vedle prgramu SMPr i kntaktní míst EURAXESS, nabízíme kmplexní služby i pradenství pr vědce ze zahraničí pd jednu střechu, a t dslva d zafinancvání výzkumu prstřednictvím grantů až p zajištění mateřské škly pr děti přijíždějících výzkumníků. C připravujete na příští rk? Na příští rk připravujeme zcela nvý prjekt SMPrEnterprise jedná se v sučasnsti jedinělý prjekt pdpry aplikvanéh výzkumu u firem na jižní Mravě, které by zde mhly mít svu vědeckvýzkumnu základnu. Pkud se nám piltní prjekt svědčí, budeme tímt způsbem mtivvat zahraniční firmy k umisťvání svéh aplikvanéh výzkumu na jižní Mravu. (tf) Suverénní úspěch jihmravských studentů Pět zlatých, šest stříbrných a dvě brnzvé medaile. Takvý je senzační úspěch jihmravských studentů, kteří s přehledem něklik tříd prazili všechny české kraje a zabdvali se svými pracemi v celstátním kle letšníh 32. rčníku Středšklské dbrné činnsti (SOČ). Krmě medailvých míst získali i 27 zvláštních cen a 15 umístění na místě. A t i díky pdpře Jihmravskéh kraje, který mladé talenty dluhdbě pdpruje. Středšklská dbrná činnst je pr mnhé z nás neznámý pjem. Pr zasvěcené se jedná prezentaci nejúspěšnějších dbrných prací talentvaných studentů středních škl v 18 brech d přírdních věd, věd technických až p humanitní. Nutn pdtknut, že studenti si vybírají témata svých prací zejména v brech jim blízkých, kde mnzí shledávají své kníčky, či v tématech, které jim vhdnu frmu nabídnu jejich prfesři či knsultanti buducíh prjektu, říká Milslav Hlaváček, předseda správní rady Sdružení na pdpru talentvané mládeže ČR,.s. a předseda krajské kmise SOČ. O tm, že úspěch našich studentů není náhda, je přesvědčen i Milš Šifalda, ředitel Jihmravskéh centra pr mezinárdní mbilitu (JCMM), prstřednictvím kteréh Jihmravský kraj kvalitní práce jedntlivých studentů finančně pdpruje. V minulém rce kraj prstřednictvím JCMM pdpřil celkvě 45 prací Středšklské dbrné činnsti. Celkvá částka, kteru kraj každrčně nadané studenty pdpří, se phybuje klem sedmi set tisíc krun. Maximální částka pdpry na jeden prjekt (jednu práci) je krun. V tét částce je zahrnuta i dměna pr šklitele maximálně 5000 krun, vysvětluje Dčkají se děti pdbnéh mbilu? Šifalda s tím že zbývající část pdpry služí například na materiál či dbrnu literaturu. Studenti díky naší pdpře mhu pracvat při zpracvávání svých prací na špičkvých pracvištích vyských škl neb Akademie věd ČR, upzrňuje Šifalda a ddává, že díky pdpře se studentům při tvrbě prací mhu věnvat i kvalitní dbrníci a usměrňvat je ve vědecké činnsti. Prrazí studentka v USA s mbilem pr děti? Jedn z prvních míst v celstátním kle SOČ bsadila i Charlta Blunárvá, studentka 8. rčníku víceletéh Gymnázia Vyškv, a t s mbilním telefnem pr děti. Přihlásila jsem se na jedn z témat, které vypisují vyské škly splečně s Jihmravským centrem pr mezinárdní mbilitu. JCMM předal mému knzultantvi inženýru Danielu Kutnému z Fakulty strjníh inženýrství VUT finanční příspěvek, ze kteréh se hradily náklady na materiál k vypracvání tét práce. S ním jsme se dmluvili, že půvdně vypsané téma, v němž šl dlití plastvéh krytu na telefn, upravíme pdle mých ptřeb rvnu na design a dlití mdelu celéh dětskéh mbilníh telefnu, říká Blunárvá s tím, že telefn je určen dětem d 5 d 9 let a díky jednduchému vládání a mezenému pčtu funkcí je pr dítě ideální jak první mbil. Na základě umístění v celstátním kle SOČ jsem byla splu se dvěma dalšími prjekty nminvaná na mezinárdní sutěž Intel ISEF (Mezinárdní vědecký a technický veletrh, pzn. red.), která se bude knat příští rk v květnu v Ls Angeles v USA, říká úspěšná studentka a ddává, že mmentálně se sustředí na dtažení celéh návrhu a hledá dbrnu pmc a mžnsti, jak d mdelu umístit vnitřní elektrniku, aby se stal mbil funkčním. Díky SOČ jsem získala cenné zkušensti, které využije v následujícím studiu. Naučila jsem se třídit si myšlenky, pdívat se na ně kriticky, rychle se naučit pracvat v nvých pčítačvých prgramech a samzřejmě napsat dbrnu práci. Z účasti na všech klech SOČ jsem si dnesla spustu pznatků tm, jak prezentvat, bhájit práci a kmunikvat s lidmi, uzavírá Blunárvá. (tf) zdrj: Charlta Blunárvá Kraj úspěšně pkračuje v realizaci prjektů Evrpské investiční banky Na knci lňskéh rku zastupitelstv Jihmravskéh kraje rzhdl přijetí strategickéh úvěru d Evrpské investiční banky. Připmeňme, že pdle pdmínek úvěrvé smluvy celkvá výše úvěru činí maximálně dvě miliardy krun a k těmt dvěma miliardám musí kraj dplnit minimálně další dvě miliardy z vlastních zdrjů či z evrpských dtací. Právě nedstatek vlastních zdrjů z daňvých příjmů způsbený hspdářsku krizí a ptřeba vyčerpat evrpské dtace d rku 2013, kdy knčí prgramvací bdbí fndů EU, byl důvd prč zastupitelstv k tmut krku přistupil. Aktuálně je v rámci seznamu akcí alkván 83 investičních akcí zejména z blasti dpravy, lázeňství, šklství, zdravtnictví a sciálních věcí. Celkvá hdnta zatím schválených akcí je 4,329 mld. Kč, přičemž pdíl financvání z úvěru činí puhých 1,552 mld. Kč. Tent pměr dbře ukazuje, k čemu úvěr služí a jak nám pmáhá dstat pdstatně více peněz z evrpských fndů d našeh reginu. Přibližně čtvrtina úvěrvéh rámce je v tut chvíli ještě rezervvána na další akce, kde čekáváme úspěch při získávání evrpských dtací. KVALITNÍ BRIKETY, PELETY, PALIVOVÉ DŘEVO A DŘEVĚNÉ UHLÍ Thajsk-velký kruh 14 ncí ,- Las-Vietnam-Kambdža 14 ncí ,- Perly Indnésie 15 ncí ,- Malý kruh Čínu 7 ncí ,- Plavby čínským vnitrzemín 10 ncí ,- Čína-Mnglsk 10 ncí ,- První rk d uzavření úvěrvé smluvy byl především ve znamení zpracvávání žádstí evrpské dtace, tvrbě prjektvých dkumentací a získávání ptřebných stavebněprávních pvlení. Z akcí, které jsu již k měsíci říjen 2010 dknčené a neb v pkrčilém stadiu realizace, je mžn uvést: Silnice Kunštát Zbraslavec, Rajhrad Židlchvice, průtahy v Pdivíně, Bedřichvě, Blažvicích, Uhřicích a ve Svitávce jsu buď dknčeny a neb budu dknčeny tent pdzim. Dmvy pr seniry Blansk, Zastávka a Kyjv mají kmpletní dkumentaci a aktuálně se finalizuje výběr zhtvitele. U dmvů pr seniry v Újezdě u Brna, Hustpečích a v Brně máme vypřádány pzemky a uzavírá se tendr na zhtvitele prjektvé dkumentace. U akce Kmplexní zabezpečení letiště Tuřany se pdařil dknčit výkup pzemků, cž byla největší kmplikace celéh prjektu, a dknčuje se prjektvá dkumentace. Pr zateplení nemcnice Hdnín, Dětskéh centra Znjm a dětské léčebny v Bskvicích je htvá veškerá dkumentace, byl vybrán zhtvitel stavby a stavební práce začnu p uplynutí záknných lhůt v rámci zákna zadávání veřejných zakázek. Výstavba nvé budvy SOŠ Rajhrad a stavební práce na Střední plytechnické škle Brn již prbíhají. U statních prjektů se dále pkračuje pdle plánu. T znamená, že prbíhají vypřádání pzemků, zpracvávají se prjektvé dkumentace a chystají se žádsti evrpské dtace. Řada významných a zajímavých prjektů se významněji psune příští rk, kdy se např. čekává schválení evrpských dtací na strategické prjekty v blasti cestvníh ruchu neb vědy a výzkumu. Zdeněk Dufek, předseda finančníh výbru ZJMK PRODEJNY BIOMAC PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ LOMNIČKA tel.: , HOSTĚRÁDKY-REŠOV tel.: , MALEŠOVICE tel.: , Nejlepší extika Největší výběr pznávacích zájezdů d více než 100 zemí. USA-města a přírda západu 10 ncí ,- USA-vzhůru d Yellwstnu 16 ncí ,- Západní Kanadu 12 ncí ,- Okruh Kamerunem 8 ncí ,- Velký kruh Etipií 12 ncí ,- Nejlepší z Jižní Afriky 7 ncí ,- Z kraje Datvé schránky fungují už více než rk Již více než rk pužívá Jihmravský kraj datvu schránku, která služí ke kmunikaci s rgány veřejné mci i mezi těmit rgány vzájemně. Od 1. října 2009, kdy jsme schránku aktivvali, d 30. září 2010, deslal krajský úřad datvých zpráv, a bdržel jich , zrekapitulval ředitel Krajskéh úřadu Jihmravskéh kraje Jiří Crha. Připmenul také, že kraj zahájil plnhdntný prvz schránky měsíc dříve, než stanvval zákn. Důvdem byl umžnit uživatelům datvých schránek, aby si na tent způsb kmunikace zvykli ještě před jeh pvinným užíváním d 1. listpadu Kraj schránku ale testval již d plviny července 2009 a na základě takt získaných zkušenstí prvedl rganizační a technická patření, pršklil zaměstnance tak, aby byli na fungvání datvých schránek dbře připraveni. Tat příprava se určitě vyplatila, za celu dbu fungvání jsme například neřešili žádný spr hledně prkazvání dručení d datvé schránky, uvedl ředitel. V tét suvislsti upzrnil i na některé prblémy, které může přinést buducnst, například pkud jde průkaznst digitálníh dkumentu v dluhdbém časvém hrizntu, jeh chranu před mžným paděláním, dluhdbé ukládání a archivaci. Připmenul rvněž, že některé právnické sby, respektive jejich statutární rgány, datvé schránky nevyužívají. Datvé schránky musí d 1. listpadu 2009 pužívat právě rgány veřejné mci při kmunikaci mezi sebu, vůči právnickým sbám, kterým byla datvá schránka zřízena ze zákna a vůči těm, kterým byla zřízena schránka na základě jejich vlastní žádsti. Zpráva pdaná přes datvu schránku plně nahrazuje dručenu zásilku a t i d vlastních ruku. (red) OPROTI PLYNU UŠETŘÍTE AŽ 50 % TOPNÁ SEZÓNA ZA ,- Kč PODZIMNÍ SLEVY AKCE PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB Sleva 10 % za včasný nákup (při bjednání min. 4 měsíce před djezdem) Indie-klasický kruh 6 ncí ,- Srí Lanka-malý kruh 6 ncí ,- Okruh Indií a Nepálem 14 ncí ,- T nejlepší z Kuby 10 ncí ,- Velký kruh Mexikem 15 ncí ,- Okruh p Peru 11 ncí ,- ESO travel, Jsefská 9, Brn, tel.: , ,

4 Listy jižní Mravy 4 strana Lutky Antnína Malně. Od 23. listpadu d 23. ledna EXPOZICE: Měšťanský bytný interiér z přelmu 19. a 20. stletí Mineralgická a palentlgická expzice Dějiny a sučasnst kláštera Prta celi Minerály Tišnvska Mravský pdzim zaslužený úspěch Bitva tří císařů. Slavkv/Austerlitz 1805 Stálá multimediální expzice je kncipvána netradičně a přináší pučení i silný nevšední zážitek. Fenmén Austerlitz nvá část stálé expzice. Interiér kaple s ltářem z bíléh mramru, mzaiku a vynikající akustiku. Lidé severu. Inuité, Sámvé a Čukčvé výstava živtě a kultuře půvdních byvatel Arktidy. Sučástí výstavy je dílna pr rdiny s dětmi. D 28. listpadu. Památník písemnictví na Mravě, Rajhrad Mravské nakladatelství Reprnis se představuje. Reprnis, spjvaný především se svéráznými Deníky Ostravaka, představí i své další ediční řady spjaté tematicky či sbu autra s Ostravskem. D 28. listpadu. Expzice věnvaná písemnictví s mravskými vazbami d 9. d 20. stletí. Histrická knihvna Benediktinskéh kláštera v Rajhradě unikátní klášterní knihvna, vystaven zhruba z celkem svazků, samhybný glbus s mapami. Muzeum v Ivančicích Od Barbrky ke Třem králům. Výstava ukáže na muzejních expnátech lidvé byčeje v čase adventu a Vánc. Bude předveden pečiv, masky, zdby na vánční strmek a další expnáty. Od 17. listpadu d 9. ledna (tf) Bezplatná právní pmc Leši Janáčkvi sklidil Památník Mhyla míru, Prace Muzeum ve Šlapanicích Pdzimní pcta Jubilejní pětačtyřicátý rčník Mezinárdníh hudebníh festivalu Brn Mravský pdzim je již za námi, a přestže rganizátři museli na pslední chvíli řešit některé nečekané prblémy, sklidil zaslužený úspěch! Nvá dramaturgická rientace letšníh rčníku s námětem de_kadence znamenala nvé nárky nejen pr rganizátry, ale především pr publikum. Ze třinácti festivalvých akcí byly úplně a dluh předem vyprdány dvě kmrnější: Kabaret Ivan Blatný a večer Ivy Bittvé. K mimřádným rganizačním nárkům se připjila nutnst tu první akci v pslední chvíli dvlat, nebť hlavní prtagnista Karel Dbrý havarval v autě, ppisuje nečekané strasti rganizátrů Jiří Beneš, dluhletý splupracvník festivalu s tím, že není nic nepříjemnějšíh, než patřit si nedstatkvé vstupenky, vypravit se na kncert a zjistit, že se nekná. S Ivu Bittvu byl také drbný prblém během studia úplně zavrhla půvdně hlášený přad a nvý vytvářela pstupně, ale její večer pak patřil k nejúspěšnějším, pdtýká s úlevu Beneš. Ft: J. Hallvá, NDB Pdhrácké muzeum, Předklášteří Vybrat, které z řady řa všech špičkvých představ představení vyčníval nad statní je těžký a nevděčný úkl, přest zmiňme n například strhující huslistky St h jí í vystupení t íh phia Jaffé z Berlína, nadšené vace sklidili také německý pianista Herbert Schuchv a plský klavírista Pawel Kwalský. Na kmrních kncertech bdval i lndýnský Arditti Quartet, ale skalní milvníci kmrní hudby prý hdntili ještě výš výkn pražskéh dechvéh kvinteta Afflatus. Zvláštní kapitlu byl všem závěrečný večer. Spektakulárníh prvedení Hneggerva ratria Jana z Arku na hranici se účastnil mnh desítek umělců hereckých, pěveckých a baletních sólistů, baletní a pěvecký sbr a symfnický rchestr, ddává Beneš a pdtýká, že si rganizátři velmi váží dluhdbě finanční pdpry Jihmravskéh kraje. A přestže stva před něklika dny dzněly pslední tóny závěrečnéh kncertu, již dluhu dbu se připravuje 46. rčník festivalu. Kdybychm s přípravu začali teprve teď, tak h nedáme dhrmady. Mezinárdní kncertní hvězdy mají kalendář zaplněný něklik sezón dpředu, uzavírá Beneš s tím, že příští rk se psluchači mhu těšit na téma Hudba svbdy a nesvbdy. (tf) Přestže se jedná teprve druhý rčník, lze festival Janáček Brn 2010 pdle rganizátrů vnímat jak výjimečný prjekt, který se pkuší světvě uznávanéh skladatele imprtvat zpět d místa, kde strávil většinu živta a vytvřil pdstatnu část svéh uměleckéh díla. Představuje též mžnst, jak pyšně pukázat na velikána, jemuž je měst Brn stále csi dlužn i nvu příležitstí, jak nenásilně pdnítit přirzený cestvní ruch d místa vanutéh jeh geniem lci, upzrňuje tajemník festivalu Tmáš Cafurek s tím, že festival je kncipván jak bienále, jelikž dvuletá (Osbní bankrty) Ft: archiv MHF Tel.: Oddlužení sb 28. listpadu závěrečný večer festivalu sestávající z úryvků děl Leše Janáčka, Arnlda Schönberga a Albana Berga. Hvězdu festivalu bude i Rbert Wilsn, dnes zřejmě nejznámější žijící divadelník na světě. Inscenaci pery Leše Janáčka Káťa Kabanvá v jeh režii a scéngrafii přiveze Nárdní divadl v Praze. Návštěvníci festivalu se tak mhu těšit na více než tři desítky přadů, zahrnujících širku škálu žánrů d pery a činhry, přes recitály a hudební večery až p čtení a site-specific prjekty či wrkshpy pr studenty. Festival pdpřil i Jihmravský kraj, více infrmací na (tf) Legendární režisér Jasný v Brně pr byčejné lidi Rdinné a bčanské práv peridicita pskytuje přadatelům ptřebný prstr pr kvalitní přípravu, aniž by hrzil, že akce vymizí z paměti návštěvníků. Hlavní těžiště dramaturgie spčívá v uvedení díla Leše Janáčka s důrazem na jevištní tvrbu, ddává Cafurek. Přadatelům se i lets pdařil přizvat zvučná jména. Z Mskvy přijede věhlasná Helikn-Opera s Věcí Makrpuls, z Essenu d Brna zavítá tamní perní subr s pěvvanu inscenací Bergvy Lulu, publiku se představí vynikající smyčcvé kvartet Henschel Quartett či klavírista Rland Pöntinen a jeh tri, aneb chregrafka Karine Guizz. Její site-specific perfrmance zvláštní (dknčení ze str. 1) Kulturní tipy listpad 2010 rčník 3 Jedinečnu mžnst seznámit se s filmvu tvrbu a sbně pznat jednh z nejvýznamnějších českých režisérů měli návštěvníci filmvé přehlídky Dbrý rdák Vjtěch Jasný, která prběhla ve dnech října v kině Art. Retrspektivní přehlídka představila tvrbu režiséra Jasnéh v dsud nevídaném rzsahu a rzmanitsti včetně jeh raných dkumentárních filmů a zahraničních děl, která zůstávají ddnes téměř neznámá. P prjekcích filmu navíc následvaly besedy s tvůrcem, uvedla Jana Fantvá z Brněnskéh kulturníh centra s tím, že celkem se prmítal 25 filmů, včetně českých i mál známých zahraničních filmů a raných dkumentů tht významnéh režiséra. Sučástí filmvé přehlídky celživtní tvrby, knané k 85. živtnímu jubileu rdáka z mravské Kelče, je i vůbec první výstava režisérvých vlastních uměleckých ftgrafií v Mravské galerii v Místdržitelském paláci. Návštěvníci se seznámí s výběrem ftgrafií, které nesustavně, ale průběžně vznikaly d 40. let minuléh stletí. Vjtěch Jasný zachycuje sbité autprtréty a prtréty přátel, ale i města, krajinu, vesnická setkání, zátiší neb dkumenty z natáčení filmů. Kr- mě jedntlivých ftgrafií bude na výstavě představen také autrské Album histrických ftgrafií a textvých záznamů, ručně zhtvený riginál z rku , uvedla Lenka Vdičkvá z Mravské galerie. Výstava je přístupná až d 9. ledna příštíh rku. Vjtěch Jasný, který vystudval pražsku FAMU, prslul v 60. letech jak básník filmvéh plátna a mezinárdně ceněný tvůrce. D dějin vešel jak jedna z legendárních sbnstí, jež frmvaly mderní tvář české kinematgrafie. V rce 1970 dešel na prtest prti kupaci d exilu, d rku 1984 trvale žije v New Yrku. Jeh díl čítá přes padesát titulů, mezi nejznámější patří filmy Tuha, Až přijde kcur či Všichni dbří rdáci. Festival Dbrý rdák Vjtěch Jasný finančně pdpřil i Jihmravský kraj. (tf) ARMA KATALOG ZDed! Zasíláme ihn

5 Listy jižní Mravy listpad 2010 rčník 3 strana 5 Začaly rybářské žně! Nádherné Ná N ádh dherr né n pč p pčasí, čas č así, í,, vvůně ůn ů ně ně pečených p pe č nýých če h ryb ryb ve ve vzduchu, vzzd du uch chu, u u, ne neknečné ek kne neečn č é frnty f n fr ntyy na na čerčeerstvé rryby st yb by a tisí ttisíce ti i s íce ce llidí idíí k krzujících rz rzuj u jíc í cíc ícc h k klem le lem m vy vyypu puštěnéh ušt š ěnéh éh h rybníka r bn ry b íka Olšvec přesně tak vypadal vyp padal tradiční pdzimní výlv, který prběhl ve dnech října v Jedvnicích. Výlv je velmi blíbený mezi veřejnstí, je tu řada cizích návštěvníků nejen z klních vesnic, ale i z Blanska či Brna. C se týká návštěvnsti, tak velká tady snad ještě ani nebyla, zhdntil starsta Jedvnic Jarslav Šíbl sbtní den s tím, že výlv rybníku Olšvec je jednznačně největší akcí, kteru bec přádá. Pdle starsty je výlv také jedna z mála mžnstí, kde si lidé mhu kupit čerstvé místní ryby a i n sám ptvrdil, že z výlvu nedejde s prázdnu. Určitě si dnesu nějakéh dravce buď štiku, neb candáta, przradil Šíbl. Výlv prbíhal tak, jak má. Nástup jsme měli v šest hdin rán, chlapi se sešli a dali jsme si štamprli na přípitek a na svatéh Petra, patrna rybářů. Na zátah jsme pak šli půl sedmé, uvedl hlavní prybný Jsef Kcman, který velel výlvu s tím, že rybářům přál i pčasí. Lepší pčasí jsme chtít nemhli lidé přišli, prtže sluníčk je vytáhl ven. Jak neprší za krk, tak je t dbré, pdtknul Kcman a ddal, že celkem se výlvu zúčastnil na pětatřicet rybářů. Návštěvníkům jsme nabízeli hlavně kapry, t je dména českých vd, dále tlstlbiky, amury, líny, candáty a štiky, vysvětlil Kcman. A může mít vůbec rybář p nárčné celdenní šichtě v blátě, mezi káděmi a prkřehlý na kst chuť na rybu? P lvu ne, na t musí být klid! Ryba se musí připravit, zabít, čistit, a t se nedá, když th má člvěk plné zuby a je rád, když se večer ulží d pstele, przradil se smíchem Kcman. (tf) mediální partnerství Uzel i nabrušený šéf Phlreich míří d Brna I letšní pdzim v brněnském knihkupectví Knihy Dbrvský bude nabitý autgramiádami slavných Křížvka Sutěžte ceny! tváří. Hned devátéh listpadu v své příznivce určitě nezklame sexulg Radim Uzel, který bude pdepisvat nvu knihu Nevěra a c s ní. P sknčení autgramiády navíc prběhne d půl třetí beseda s tímt významným hstem, na kteru si můžete klidně připravit i tázky, u kterých by se řada jiných lidí přádně začervenala. Pkud patříte mezi příznivce pstrachu všech restaurací a drsnéh kuchaře, který si pr peprnější slv rzhdně nikdy nejde dalek, pak právě pr vás je připravena autgramiáda hvězdnéh šéfa Zdeňka Phlreicha. Ppulární šéfkuchař Café Imperial, majitel re- staurace Divinis a hlavní hrdina blíbených přadů An, šéfe! a Na nže, představí nvu knihu Pr- střen bez servítků. Autgramiáda prběhne 11. listpadu v Jak jsme vás již infrmvali v minulém čísle, 17. listpadu v prběhne v Knihkupectví Dbrvský také slsvací sutěž Apple tablet ipad a pětatřicet dalších cen. Tent den je však výjiměčný i jinu událstí, a t tím, že v Knihkupectví Dbrvský bude p celý den platit dvacetiprcentní sleva na veškerý srtiment. A hned následující den, 18. listpadu v 15:00, můžete chutnat z jinéh sudku, tentkráte hudebníh. D Brna ttiž zavítá zpěvák Václav Neckář, který bude pdepisvat knihu Cesta d mé paměti. Schválně už máte jeh autgram? d Vyhrajte knihy v křížvce! Řešení křížvky psílejte d 26. listpadu na adresu redakce Listy jižní Mravy, Okružní 19, Brn neb na Pět výherců bdrží zajímavu knihu, věnvanu splečnstí KNIHKUPECTVÍ DOBROVSKÝ na Jštvě ulici v Brně. Pdzimní nváčci mezi AVS přístrji. Kmu nestačí naše zaváděcí ceny, ten si může psychwalkman vysutěžit! Vážení čtenáři, pr velký úspěch jarní sutěže je tu pr Vás připraven pdzimní pakvání, a t nejnvější nvinku na trhu! Jak dárek za Vaši přízeň pr vás splečnst Galaxy připravila ve splupráci s Listy jižní Mravy sutěž, kde může každý p zdpvězení jednduché tázky vyhrát jednu z těcht skvělých cen: Odpvěď na sutěžní tázku naleznete na titulní straně Listů jižní Mravy, neb na webvých stránkách 1. cena AVS přístrj Dreamer, letšní nvinka, v hdntě Kč 2. cena Magická angličtina v hdntě Kč 3. až 5. cena Relaxační CD, každé v hdntě cca 350 Kč. Otázka zní: Jak se jmenuje letšní nvinka, AVS přístrj vyvinutý speciálně pr české uživatele a prdávaný exkluzivně splečnstí Galaxy? Řádkvá v Listech jižní Mravy s nákladem výtisků Cena d 90 Kč včetně DPH! Řádkvá je nejblíbenější a nejefektivnější frma prezentace. Je vhdná pr sukrmá i kmerční známení, nabídku živnstníků i persnální inzerci, pr prdej i pptávku. Inzerci přijímáme na Práce, pdnikání Nabídka práce. Bydlení, reality, stavby Originál vestavěné skříně 5 let záruka.nábytek na míru. Vnitřní dveře. Plvucí pdlahy. Suché stavby garážvé stání, pergly, terasy, chaty (přístavby, pravy, zateplení, palubky) Kupím d majitele byt 2+1 v Brně. Htvst! Hbby, sprt, vlný čas ŘECKO 12dní Kč, apartmány s bazénem u mře. KATALOG ZDARMA. T: , Tajenka křížvky z č. 9/2010 zní: VÝBĚR OBROVSKÝ MAJÍ KNIHY DOBROVSKÝ Knihu, věnvanu knihkupectvím Knihy Dbrvský získávají tit výherci: Bhumil Češka z Tišnva, Marie Kamnická z Trubska, Milena Peníškvá z Hstimi, Eva Bjanvská z Brna a Naděžda Plevvá z Lužice. Všem vylsvaným výhercům gratulujeme! Vaše dpvědi zasílejte buď na vu adresu: neb písemnu frmu na adresu redakce: CCB, spl. s r.., Okružní 19/č.p. 580, Brn. V bu případech prsím uveďte sutěž Galaxy a ke správné dpvědi také Vaše telefnní čísl. Uzávěrka sutěže a lsvání výherců se uskuteční Předání cen výhercům prběhne v prstrách prdejny Galaxy Kpečná 14, Brn, Ostatní BANKA VÁM NEPŮJČÍ? MY ANO! Vhdné pr klienty v registrech. Pskytvatel PŮJČEK ÚVĚRŮ ručených nemvitstí. Vyplácení exekucí, zástavních práv. Oddlužení nemvitstí. T: TEL.: , Nebankvní půjčky i pr MD, OSVČ, důchdce, aj. Výplata exekucí, knslidace půjček Zdrave hubnuti bez j-j efektu. Chcete mít ideální váhu? Pmůžeme Vám.

6 Listy jižní Mravy 6 strana listpad 2010 rčník 3 Stříbrná mistryně: Cítím, že chci mimink! učitel tělcviku Jarsl žským klubem na Nejlepším českým mu artak Brn, mezi Sp je li mezinárdním p úspěšnějším klubem ženami je histricky nej ž byl zalžen v rce BK Frisc SIKA Brn, jen mistra republiky Jde 14násbnéh ). a vítěze Eurligy (2006 těž muži) su šší jvy (ne L NB ni tt Ma je nyní puze hra je z jihmravskéh kra Basketball Brn sutěž ženy) hájí barvy Excelsir ŽBL (nejvyšší Frisc Brn, Valsun Brn už jedna ze skupin sti ul min v la hrá V Brně se u Naše bn du mistrvství světa, a t v m a Kreu ske Ru za děvčata sknčila tehdy třetí. Letš šní úprava pr avidel Psunutí hranice pr střelbu za tři bdy půl metru dále. V půlkru ruhu pd kšem se phybující bránící hrá hr č nesmí stavět prti prrážení n útčícíh hráče. 24vteřinvý limit na zaknč ení útku v případě fau fa lu na útčné plvině je nyn í snížen na 14 vteřin. Změnil se ta také tvar pdkšvéh území z lichběžníku na bdélník. Barbra Kašpárkvá: V rdičích mám velku pru Ftbalvý internacinál Karel Krupa je jejím tcem, mistryně světa v trjskku Šárka Kašpárkvá zase tetu. N, a aby se t nepletl, Barbra Kašpárkvá (18) válí v basketbalu. V extralize sehrála nejdelší utkání prti Spartě. Byl t úžasný pcit i prt, že mi byl 17 let. Každu minutku jsem si užívala a snažila se za ni trenérům dvděčit. Dknce jsem dala i nějaké Nejen basketem je člvěk živ a za úspěch se platí. A tak nvá akvizice Valsunu, který vlni sknčil šestý, ale lets se chce dstat d první čtyřky, se naběhala se stříbrem v ruce a jedinělými zážitky p nejrůznějších akcích více než dst. Však také medaile již na jedné hraně dšla k újmě, jak by s ní někd něc praštil. Takže už byl stejně nejvyšší čas, aby drahcenný kv putval d vitríny. Před začátkem sutěže se tak Ivana ptkala na tréninku se spluhráčkami puze tlikrát, že by na prstech jedné ruky spčítal. A vzhledem, k tmu, že na ni bude vyvíjen, jak na jednu z nejzkušenějších hráček, velký tlak, t akk, nebude tl n bude ne bu ude t t mít mít see sehranssseh eh hra ran n sn tíí s ttýmem ýmem ým m vvůb ůbec ec ssnadné. naadn dné. é. vůbec bdy, a tím mi vše utkvěl v hlavě ještě více, vzpmíná Barbra Kašpárkvá. Prč jste si vůbec vybrala basketbal? Když jsem s ním začínala, byly zrvna Žabvřesky jedním z nejlepších klubů v Evrpě. Viděla jsem plnu halu Rsničku, jak stjí na nhách a řve: HOLKY DĚKUJEM!. Tehdy jsem si řekla, že bych thle chtěla ucnst basketbalu? Budu vnit. Činvníci hdlají basketbal zatrakti né tave nas Ženám bby měly být níže t bručky. Průzkumy ukázaly, že by trů, ime cent cet dva než neměl být víc rad l Patrick Baumann, generální przradi etář FIBA. Důvd je jasný. Ženy sekretá ují. nehrají nad bručku, tedy nesmeč říká: u tm k á ket alistka Eva Vítečkv Basketb bych ela Mus il. Snížení by mě neptěš míč st lbě měnit úhel, pd kterým se kvůli stře la kles tku začá ze by tě vypuští a urči ě st střelby. úspěšn taky někdy zažít. Hrákvá, Hamzvá a další lší t byl š mdly. dl Na další, byly naše každém tréninku jsme se předháněli, kd bude ta a kd zase na. Nelákala vás atletika, p vzru tety, neb kpaná v dívčím pdání? Atletika mě držela až d knce základní škly, t jsem bcházela všemžné závdy. Ale když dšl na lámání chleba, tak jsem vli-la basket. Přece jenm je t k-lektivní sprt a t mám ráda. a. A ftbal? Ten si chdím zakpat at za barák. Jak se díváte na půsbení ní vaši tety Šárky v dresu Valsunu? Mám na t dva phledy. Jeden je ten, že svji tetu bdivuji. D tht prjektu by se málkd pustil stil vář a dkázala se pstavit tváří v tvář hráčkám, které t dělají léta. Tím druhým je fakt, že je t pr mě ttrchu znehdncení nejvyšší sutěže. Vždyť t vypadal, jak kdyby tak mhl hrát každý. Jak čast chdí tatínek, Karel Krupa, na vaše zápasy? Taťka si nenechá ujít žádný zápas. Ač t nerad přiznává, pržívá t hdně. Radí mi, ale taky ví, že mám svu hlavu a stejně si t všechn přeberu sama. Spíš dhlíží na mji živtsprávu. I když někdy nadávám, tak jsem za t ráda. V rdičích mám velku pru. Už dnes se vás hvří, jak velké adeptce na reprezentační dres. A p dchdu mnha pr t budete mít těžké i ve Friscu... Musím přiznat, že mě mistrvství světa hdně namtivval. Pkud bude na klubvé lavičce trenér Bbrvský, můžeme stále pmýšlet na ty nejvyšší příčky. DŘEVĚNÉ BRIKETY vhdné d všech typů kamen, ktlů a krbů EKOBRIKETY - prkazatelná úspra nákladů na vytápění Objednávejte přím u výrbce Obje Prdejní Prd d sklady: kč/tuna - KELČANY - KLOBOUKY U BRNA - POHOŘELICE Pivtka vyská 195 cm se p návratu ze Španělska a Turecka, kde jí mimchdem vykradli byt, upsala Valsunu puze na jednu seznu. Ve svém věku na delší čas smluvy už stejně neuzavírám. I prt jsem ráda, že jsem strávila puze rk ve Valencii a stejné bdbí v Galatasaray. Plánuji už začít pracvat, takže se během sezny p něčem przhlédnu. Určitě se ale chci phybvat klem basketbalu i nadále, má buducnsti jasn Večeřvá. Navíc cítím, že bych už chtěla mimink. Ani mje zdraví není nic mc. Mám věčně teklé klen. A nebudeme si nic namluvat, bjednávejte na tel.: Tepl Vašehva... dm dprava ZDARMA Při dběru 2 tun a ve vzdálensti d 30 km z prdejních skladů. v dnešeeššš ní dbě b bě pčít p číít p dítě není nen e í tázka ázzka t jednh h h h dne. dn ne. e Když Kdy dyž nastupujenastup na pujeme na palubvku s dětmi, cítím, že už bych měla mít svje. Navíc stříbr ze svěťáku nemám pmalu čím přebít, t by musel jít medaili z lympiády. Jenže v Lndýně t bude něčem jiném. V dmácím prstředí nám hrzně mc pmhli fanušci. Snad mě jen trchu mrzí, že jsem nezkusila NBA, říká. Pkud byste se chtěli na internetu půvabné blndýnce dzvěp p d dě dět c mžná nejvíce, ptm máte smůlu. Když jsem má m djížděla na lympiádu d du u Pekinv Pe eki k nn gu, nechala vyrggu u, ne n challa js ch jjsem em m ssii vy vyr rbit webvé stránky i sprtvní kartičky, jenže pan Hamza mi vyčetl, že si dělám jen vlastní reklamu. Takže jsem t p návratu z Číny nechala plavat, chyběla mi i chuť v něčem takvém pkračvat. Zřejmě t ale napravím, slibuje úspěšná a phdvá basketbalistka, která si dkáže udělat legraci i sama ze sebe. Rk uteče jak vda, takže kd chce Ivanu Večeřvu vidět ještě na palubce, měl by zajít d brněnské haly v Králvě Pli c mžná nejdříve. mžn m žn ná ne ejd dří říve ve.. Na výšce nezáleží, říká kandidátka na basketbalistku stletítí Brněnská basketbalistka Olga Přidalvá (71) si přivezla ze světvých p ý šampinátů stříbr hlky definitivně stmelily. Když se j nedařil jedné, ptm ji zaskčila druh druhá. Na Američanky jsm jsme neměli. Každá ze zám zámřských basketbaliste listek byla sbnstí. Nav Navíc se mi líbil, že neh nehrály pdle žádných na nacvičených signálů, ale reagvaly na t, c předváděl supeř. A jak byl vidět, dk se prsadit i ty, káží c měří pd 160 cenc rie Ma e zíli rav) a Bra ska Olga Přidalvá (vp t timetrů. Byly rychlé, Kapitánky Českslven á. d dstávaly se snadněsv rd Ca a Helen ji pd kš. Dkazuje t, že niab brnz. K Kandidátka didátk na česku č k kd neníí nic i ztracen. Bhužel, kdy basketbalistku stletí také pzrně u nás je přád zažitým trendem sledvala všechna utkání českých výška a jiné faktry, pukazuje na hráček na Mistrvství světa v Brně neduhy našeh basketbalu Olga a ve finále v Karlvých Varech. Přidalvá. Myslím, že přelmvé byl Bývalá kapitánka reprezentačnístřetnutí s Brazílií, při kterém se h družstva se dmnívá, že v našem týmu djde k hráčským bměnám, ale nedávný úspěch je zase dbru mtivací pr jiné. Zápasy v Žabinách navštěvuje jen bčas. P nedávném dchdu mnha zkušených hráček čeká Frisc tvrdý říšek. Přechd z drstenek mezi ženy není snadný. Zatímc mezi junirkami hráčky válejí, v senirském věku naráží na cizinecké legie. Takže mhu sbírat zkušensti tak akrát z lavičky, cž je samzřejmě mál, tvrdí Olga Přidalvá. P. R. Jak se nestát neplatičem pvinnéh ručení? Dejte si věci d přádku! V minulém díle miniseriálu pvinném ručení jsme ukázali, že na nepjištěné vzidl dplatíte (a zaplatíte!) v každém případě i tehdy, když nezpůsbíte žádnu škdu. Dnes se pdíváme na důvdy, prč stále takvá spusta vzidel není pjištěna, a c dělat, abyste se vyhnuli sankcím ze strany České kanceláře pjistitelů. Spusta neplatičů pvinnéh ručení ttiž jen nemá své věci úplně přádku. Mezi neplatiči pvinnéh ručení je, vedle ntrických hříšníků, také velmi pčetná skupina těch, kteří čast neúmyslně zanedbávají své pvinnsti prstě zapmenu, nedhlásí prdané či nepjízdné vzidl, neplatí pjištění za aut, které získali v rámci dědictví. Plánujete, že nebudete vzidl delší dbu pužívat a nechcete na něj tedy platit pvinné ručení? Pak vzidl dčasně dhlaste z registru vzidel, kde devzdáte registrační značku, svědčení registraci vzidla a d vašeh technickéh průkazu vám udělají záznam dčasném vyřazení a zapíšu datum, dkdy je vaše vzidl vyřazen. Celé vás t vyjde na 100 Kč. Odevzdat SPZ d depzita musíte také v případě, kdy zanikne předchzí pvinné ručení, cž se může stát například tehdy, kdy kupíte nepjízdné vzidl (např. na náhradní díly). Pkud jste vlastníkem vzidla, které stjí mim veřejně přístupnu kmunikaci (v garáži neb kůlně), pak je také třeba jej dčasně vyřadit z registru. Ovšem pzr, pkud vzidl sice nepužíváte, ale stjí na veřejně přístupné kmunikaci, pak je ptřeba je pjistit. Jste v registru vzidel veden jak vlastník vzu, který už neexistuje? Pkud prdáte či darujete vzidl, neb je vám dcizen, je třeba c nejdříve djít na registr a pžádat změnu v údajích. Pkud jste vzidl dvezl na autvrakviště a nechal je zlikvidvat, pak je třeba s ptvrzením eklgické likvidaci pžádat registr trvalé vyřazení vzidla z evidence. Pkud chcete mít jisttu, že nejednáte v rzpru se záknem, zjistěte si na vašem registru vzidel, jaké údaje jsu u vás evidvány a zda jsu v suladu s realitu. Pkud si chcete věřit existenci pvinnéh ručení u vašeh vzidla, jděte na Spnzr článku Sprtvní stranu připravil Petr Pdružek Ivana Večeřvá (31) si už může s klidem aktivním basketbalu jen nechat zdát. Dsáhla v něm tlik úspěchů, že nyní dalek více, než kdy před tím, pmýšlí na mimink. Se Žabinami vyhrála přehršle dmácích titulů i Final Fur, které si zahrála celkem sedmkrát. Byla pru týmu v basketbalvě extické Kreji, zúčastnila se dvu lympiád, vybjvala evrpské zlat a nyní také už ntně sahanu stříbrnu světvu medaili. Přest se ještě rzhdla na rk vypmci brněnskému Valsunu. Určitě by skvělu hráčku měly zájem i Žabiny, ale Ivana se už nehdlá n tlik stresvat, tedy především předevš nechce být u únavnéh cestvání a přespávání na htelích v rámci r mci Eurl rá Eurligy. I když jak tvrdí, má Věděli jste, že: s trenérem tren tr r en enér n érem ér r em Frisca Fri JJanem Bbrvským Fr m l avi dst pře é prv p sti Basketbal české veřejn v vz tah, ta h, j jak ak k ý m má á tec s dcer dc eru u u. vztah, jaký dceru. av Karásek v rce 1897

7 listpad 2010 rčník 3 Listy jižní Mravy strana 7 Pdprujeme rzvj dpravy v kraji Pdpříme výstavbu R43 a R52, mdernizaci krajských silnic, výstavbu dpravních terminálů či rzvj veřejné dpravy. A t i díky dtacím z fndů Evrpské unie, které se Jihmravskému kraji daří úspěšně čerpat, říká náměstek hejtmana a krajský radní pr dpravu Václav Hrák. V červenci byl dknčen rzšíření Integrvanéh dpravníh systému Jihmravskéh kraje na Znjemsk. Jak jsu s ním cestující spkjeni? Zavedení IDS JMK přinesl Znjemsku řadu výhd. Především jde pravidelné častější spjení nejen mezi nejvýznamnějšími bcemi reginu a Brnem, ale i mezi samtnými bcemi Znjemska. Bez nutnsti navýšení dtací d veřejné dpravy se pdařil zajistit například rzvz pracujících z dpledních směn na Znjemsku, zlepšit spjení d více než 120 bcí v pracvní dny i víkendech a zajistit tak Znjemsku stejné kvalitativní standardy jak zbytku Jihmravskéh kraje. O správnsti záměrů IDS JMK svědčí zvýšení zájmu cestujících využívání veřejné dpravy. Jak vypadá sučasný vývj v tázkách výstavby kmunikací R 43 a R 52? Obě kmunikace jsu uvedeny v Plitice územníh rzvje, schválené vládu v rce 2009, a následně v návrhu Zásad územníh rzvje kraje, které by měl schválit zastupitelstv kraje v příštím rce. V Plitice územníh rzvje je silnice R52 jednznačně vymezena trasu Phřelice Mikulv Drasenhfen. Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje dkumentace pr umístění stavby. Vzhledem k dpravní situaci v Mikulvě se intenzivně pracuje zejména na bchvatu města. Silnice R43 je uváděna v Plitice územníh rzvje jak prpjení Brna se Svitavami a Mravsku Třebvu. Rzhdnutí jejím vedení p území kraje bude vyřešen v Zásadách územníh rzvje. Z reginálníh hlediska nahradí přetíženu a parametricky nevyhvující silnici I/43. Ke Slavkvu táhne 1100 vjáků (dknčení ze str. 1) Hlavními bdy prgramu vzpmínkvých akcí budu sbtní bitevní ukázka pd kpcem Santn (14:00), večerní defilé s přehlídku a hňstrjem ve Slavkvě u Brna (20:00) a nedělní pietní akt na Mhyle míru, místu nejtěžších bjů bitvy tří císařů (10:30). P bitvě bude v Histrickém sále slavkvskéh zámku inscenván pdpis příměří mezi Francií a Rakuskem, říká Jakub Samek, jeden z rganizátrů a pdtýká, že vzpmínkvé akce jsu divácky C plánujete v následujících dvu letech prsadit? Během příštíh rku předpkládáme uknčení výběrvéh řízení na autbusvé dpravce v rámci IDS JMK v klí Brna a taktéž zahájení výběrvéh řízení na železničníh dpravce v Jihmravském kraji, d kteréh si slibujeme zejména bnvu vzvéh parku železničních vzidel v kraji. C se týká investic d infrastruktury jsu pririty Jihmravskéh kraje v dpravě zaktveny v něklika dkumentech. Rzvj dpravní infrastruktury je závislý na schválení Zásad územníh rzvje kraje, které patří d resrtu územníh plánvání. Krmě splnění tét zásadní pdmínky je neméně důležité prsadit na celstátní úrvni jak priritní stavby z našeh kraje a tím zajistit jejich financvání. Tady se zaměříme zejména na pdpru staveb již zmiňvaných R43 a R52, na zkapacitnění silnice I/53 Phřelice Znjm, silnici R55, přestavbu železničníh uzlu Brn, mdernizaci tratě Brn Přerv či elektrizaci tratě Brn Zastávka, včetně druhé kleje d Zastávky. Budeme pkračvat i v úspěšném čerpání prstředků fndů EU na mdernizaci krajských silnic II. a III. třídy a pdpru výstavby terminálů veřejné dpravy. Zajištění krajských zdrjů na financvání těcht prjektů je jednu ze zásadních výzev. Nemalým cílem je vzhledem ke kritickému nedstatku finančních prstředků i udržení úrvně dpravní bslužnsti v rámci Integrvanéh dpravníh systému ruku v ruce se zkvalitňváním suvisejících služeb. Jak se daří čerpat peníze z EU na jedntlivé dpravní prjekty v Jihmravském kraji? velmi blíbené. Návštěvnst hlavníh bdu prgramu, reknstrukce bitvy, se phybuje mezi 5 a 10 tisíci diváky, ddává Samek. Obsah vjensk-histrických bdů prgramu budu zajišťvat členvé Středevrpské naplenské splečnsti, prgram a zázemí celé akce jsu připravvány členy Prjektu Austerlitz, vč. města Slavkv u Brna za úzké splupráce dalších bcí Slavkvskéh bjiště. Díky finanční V rámci Reginálníh peračníh prgramu na rky byl na silnicích II.a III. třídy již realizván celkem 36 prjektů, cž představuje reknstrukce či nvstavby silnic v délce 90 km a 41 mstů. Celkvé náklady zatím činily takřka 1,9 mld.kč, z th dtace z prstředků fndů EU a státníh rzpčtu asi 1,7 mld.kč. Celkvě v prgramvacím bdbí předpkládáme v blasti pdpry rzvje dpravní infrastruktury v reginu dtace z fndů EU ve výši 3,5 mld. Kč. T znamená, že jsme zhruba v plvině plánvanéh čerpání zdrjů. Blíží se zima jak jsu na ni připraveni silničáři? Správa a údržba silnic Jihmravskéh kraje zajišťuje sama neb ddavatelsky zimní údržbu na krajských silnicích II. a III. třídy a na takřka 400 km nerychlstních silnic I. třídy na území kraje (mim měst Brn). Tat silniční síť celkvé délce přes 4300 kilmetrů je p dbu zimníh bdbí rzdělena d 104 pracvních kruhů s vazbu na přadí důležitsti jedntlivých silnic. Od listpadu je zajištěn také prvz systému 21 vlastních metestanic a využívá se i metestanic Ředitelství silnic a dálnic ČR. Již samzřejmstí je prvz varvnéh systému pr řidiče umístěnéh na silnici I/43 před Černu Hru a silnice II/379 v úseku Blansk Šebrv. Autmatický systém nezávisle na dispečervi spustí varvná ranžvá světla v případě hrzícíh náledí na vzvce. Dále se předpkládá pstavení celkem cca 21 km sněhvých zábran. Jak vždy i lets je kmplikvanu prblematiku nákup psypvých materiálů. Náklady na zimní údržbu dsahují v psledním desetiletí v průměru klem dvu set milinů krun na sezónu, přičemž rzdíl mezi nejdražší a nejlevnější sezónu činí 115 mil. Kč a t se jedná susední zimy. Nicméně silničáři mají své zkušensti a jistě se zdpvědně zásbili. (tf) pdpře Jihmravskéh kraje bude vstup na reknstrukci bitvy pd Santnem zdarma (krmě tribun). Více infrmací na stránce (tf) Odstartval prjekt Senir pasů Dne 7. října byl v rámci týdne senirů symblicky spuštěn jihmravský prjekt Senir pasů, který představuje bdbu již čtyři rky fungujících Rdinných pasů. Držitelé Senir pasů budu mci využívat slevy například v lékárnách, jazykvých šklách, kadeřnictvích, penzinech i knihvnách. Na kartu dstane držitel slevu d pěti d 15 prcent, v sezónní nabídce t může být až 30 prcent, výjimečně až 50 prcent. Hejtman Hašek, který Senir pasy představil splečně s krajsku radní Marií Cackvu, zdůraznil svji sbní pdpru tmut prjektu: V těžké dbě, která sebu přináší i stinné stránky živta, je třeba umět pmáhat. Jednu z nejvíce pstižených skupin mhu být právě lidé důchdvéh věku. Nabízíme jim bezplatnu pmc v pdbě nvéh prjektu s velku buducnstí, řekl hejtman a ddal, že pzrnst k ptřebám senirů patří k priritám krajské kalice. Pžádat kartu může každý byvatel kraje starší 55 let. Kvůli dlní věkvé hranici autři prjektu váhali nad pužitím titulu Senir pas. Nechceme někh urážet, ale tent název nám přišel nejpřijatelnější, uvedla radní Cackvá. Prjekt se zaměřuje na věkvu skupinu, která je v dbě eknmické krize nejvíce hržena. Jižní Mrava je vůbec prvním reginem v ČR, který pmáhá lidem p 55. rce díky systému slev pkračvat v aktivním způsbu živta. Pdle radní Marie Cackvé nejsu ale slevy t jediné, kam pasy cílí. Měl by lidem přiblížit nabídku vlnčasvých aktivit a přimět je, aby se nebáli přihlásit například d tanečních neb na univerzitu třetíh věku. Prjekt také respektuje zájem starších lidí zdraví. Nasmluváváme Lázně Jeseník, budu zde sítě lékáren, dplnila Cackvá s tím, že před pdpisem je smluva s Nemcnicí Znjm. Zapjit by se měly všechny krajské nemcnice. Manažeři prjektu také jednají tm, že by slevy platily i v Chrvatsku. V buducnu by tak slevy pr držitele Senir pasů i Rdinných pasů měly platit p celém pbřeží d Istrie p Dubrvník. Na Senir pasy má kraj v letšním rzpčtu dva miliny krun, v rzpčtu na příští rk pčítá s pětimilinvým výdajem. Více na (red) Máte prblém se sluchem? POMŮŽEME VÁM ZNOVU SLYŠET Otevřeli jsme pr vás nvu pbčku Widex v centru Brna, na Zelném trhu, hned vedle divadla Husa na prvázku. Digitální sluchadla Widex prdej a servis Výrba individuálních sluchadel a tvarvek Kmpenzační pmůcky pr nedslýchavé Pradenská činnst pr nedslýchavé Pndělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Ft: JMK Z kraje Pravidelné lety d Prahy i d Bergama Příletem prvních italských cestujících z Bergama na letiště Brn Tuřany a dletem delegace Jihmravskéh kraje d partnerskéh severitalskéh reginu začal v pndělí 1. listpadu prvz na pravidelné lince splečnsti Ryanair Brn Bergam. Infrmval tm předseda představenstva splečnsti Letiště Brn Jiří Filip. Finanční a marketingvý ředitel splečnsti Central Cnnect Airlines Petr Lahres splu s mluvčí splečnsti Hanu Gergianvu pdali infrmace leteckém spjení mezi Brnem a Prahu, které bude d prvníh listpadu prvzvat tat splečnst na základě splupráce s Českými aerliniemi. Je dbře, že se bude mezi Brnem a Prahu dále létat, i když jsme samzřejmě přesvědčeni, že by frekvence letů měla být častější, mají-li lidé při letech d vzdálenějších destinací využívat služeb pražskéh letiště a Českých aerlinií, míst letiště ve Vídni, řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Hejtman kraje Michal Hašek již dříve přivítal zachvání letů d Prahy i fakt, že Brn zůstává jak destinace v rezervačním systému ČSA. Samzřejmě bych přivítal vyšší frekvenci letů, všem t je věc bchdní smluvy a pdmínek ČSA a nvéh dpravce. Jihmravský kraj se p záchraně linky bude nyní snažit jednat jejím rzšíření, reagval Hašek na uzavření dhdy mezi splečnstmi CCA a ČSA. (red) Ft: Letiště Brn WIDEX Line Brn Zelný trh 293/ Brn Telefn:

8 Listy jižní Mravy listpad 2010 rčník 3 Festival si p necelých dvu letech vybudval silnu pzici nejen mezi návštěvníky, ale i mezi vinaři. Našeh návštěvníka bych definval jednduše jak milvníka vín; člvěka, který vínu alespň trchu rzumí a umí cenit jeh kvality. I rakuští klegvé p návštěvě našeh festivalu byli překvapeni velkým pčtem mladých lidí a také kvalitu vín, říká Juraj Flamik, ředitel festivalu s tím, že celkem budu mci hsté festivalu chutnávat nepřeberné mnžství vzrků vín ve 31 vinařstvích. Jsu mezi nimi vinaři, kteří sbírají cenění na české i mezinárdní scéně, ale i místní malvinaři. Jejich vína budu mci návštěvníci degus- Kyjv, Bzenec, Svatbřice Mistřín, Miltice, Vlkš a Vracv ve všech těcht bcích na Kyjvském Slvácku tevřu místní vinaři ve dnech 13. a 14. listpadu své sklípky. Prběhne zde ttiž již pátý Festival tevřených sklepů a vy můžete být při tm! Kam za vínem tvat například v tradičním prstředí miltických Šidlen neb Vlkšských búd. Výjimečná bude i prezentace vinařů z Ratíškvic a Hvran v prstrech barkníh zámku v Milticích neb vinařů Žůrka a Šalši v radničním sklepě Kyjvské radnice, pdtýká Flamik. A jak správně vybrat z pravdu pestré nabídky místních vín? Velmi dpručuji seznámit se předem nejen s prgramem, ale i se seznamem vín k degustaci. Hdně návštěvníků vidíme s tužku v ruce, jak si d festivalvéh průvdce dělají k vínům pznámky. Pkud tedy chcete chutnat vína určitých vinařů neb vybraná vína knkrétní drůdy, vše Emitent prjektu INZ IINZERCE IN NZ E ERC RC CE 11. listpadu Tradiční kšt Svatmartinskéh vína v Brně, náměstí Svbdy. Slavnstní tevření první lahve se uskuteční v 11 hdin. Návštěvníci se můžu těšit na degustaci 100 vzrků Svatmartinských vín. Svatmartinská slavnst, Břetice, htel Kraví hra. Ochutnávka Svatmartinských vín a pečená Martinská husa. Otevírání Svatmartinských vín, Kyjv, Infrmační centrum. Minimálně 5 vinařství nabídne k chutnávce přibližně 20 vzrků mladých vín.vína je mžné zdarma chutnat, ale také kupit. Svěcení Svatmartinských a mladých vín, Židlchvice, kstel Pvýšení svatéh Kříže. Svěcení a degustace mladých vín. NÁRODNÍ NUMISMATICKÁ EPOPEJ uvádí I. a II. klekci PAMĚTNÍCH MEDAILÍ ze IV. dílnéh cyklu VELIKÁNI, GÉNIOVÉ A LEGENDY NAŠEHO NÁRODA I. klekce 40 mm velkých zlatých, 25 mm zlatých a 40 mm stříbrných PAMĚTNÍCH MEDAILÍ. PŘÍSNĚ LIMITOVANÁ Á RA RAŽBA RAŽB ŽBA A V NEJVYŠŠÍ RYZOSTII ks ks KOLEKCÍ ZLATÝCH M MEDAILÍ, EDA DAILÍ DAIL LÍ 24 KARÁTŮ KARÁTŮ,, 32g/ks, 40 mm listpadu 7 důvdů prč si bjednat 7 Křtění mladých vín, Tasvice, sál OÚ pd klášterem. Již 10. rčník tradiční akce, vstupné 50 Kč. Svěcení vína rčníku 2010, Mikulv, zámek Gajdšův sál. Dr. Karel Janušek prvede břad svěcení vína, degustace mladých vín rčníku 2010, bude pdávána Svatmartinská kachna s knedlíkem a zelím. 1. Největší tématicky sbnstní cyklus v histrii 2. Každý ze 4 dílů cyklu NUMISMATICKÁ EPOPEJ nese část ukrytéh pselství sučasným a buducím generacím 3. Rytecké práce prvedl brilantní Lubš Charvát a David Čermák 4. Ddací lhůta dle dšlých bjednávek 2 týdny 5 měsíců 5. Jakmile bude vaše VELKÁ ZLATÁ 40mm klekce vyrbena, sbně Vám ji představíme a v případě vašeh zájmu p úhradě ihned předáme 6. Další infrmace na 7. Ke každé klekci bdržíte dárkvu kazetu se zlatým znakem klekce na víku 3 Mžnst bjednání jen vybrané medaile ve zlatém i stříbrném prvedení listpadu Bzenecké Svatmartinské slavnsti, náměstí, prstr u zámku, sklepení pd Sklvnu. Ochutnávka mladých a rčníkvých vín. Tažení vjska tří císařů městem Naplenská vjska se setkají v inscenvaném bji s Prusy a ruskými vjsky. K ždá medaile Každá d il je patřena PUNCEM a svým POŘADOVÝM ČÍSLEM. Zlat, ryzst 999/1000, 24 karátů, 40 mm, 32 g, ,-Kč/1ks, ,-Kč/8 ks Zlat, ryzst 999/1000, 24 karátů, 25 mm, 7,15 g, ,-Kč/1ks, ,-Kč/8 ks Stříbr, ryzst 999/1000, 40 mm, 26 g, 2 000,-Kč/1ks, ,-Kč/8 ks Z P. R. = u pravdu stá v s a t = == = = Vyhrajte večer plný skvěléh vína a ještě lepší zábavy! 11 PĚVCI 16 PATRONI NOVNÍCI PA Odpvězte správně na sutěžní tázku a víkend pr dvě sby v Adámkvě vinařství a Vinařském penzinu Bbule neb některý z pukazů d Vinné Galerie může být váš! Majitel Vinné galerie Tmáš Vican je zárveň prducentem snímků víně Bbule a 2Bbule. V sučasnsti prdukuje český film s vážnější tématiku, který přijde d kin v červnu příštíh rku. Pšlete nám jeh název! Nápvědu můžete nalézt na stránkách neb Výherce získá pukaz na víkendvý pbyt ve Vinařském penzinu Bbule spjený s návštěvu filmvéh ADÁMKOVA VINAŘSTVÍ (ve Višňvém u Znjma), je cena vstup na degustaci ve Vinné galerii. Správné dpvědi psílejte d 22. listpadu na adresu redakce neb na mail D předmětu zprávy uveďte VÍNO RO MANTI II. klekce PAMĚTNÍCH MEDAILÍ ve zlatě a stříbře. PŘÍSNĚ LIMITOVANÁ RAŽBA Slžte a bjednejte si svu vlastní unikátní 8-mi dílnu klekci dle vlastníh výběru, nejbližší Vaší sbnsti!!! VN NEJVYŠŠÍ EJVY RYZOSTI k kss K KOLEKCÍ ZLATÝCH Ý MEDAILÍ 24 KARÁTŮ KARÁTŮ,, 7g/ks, 25mm. Ke každé klekci bdržím zadarm dárkvu kazetu ze sametu a se znakem NNE 10 CI INFORMAČNÍ KUPÓN PRO PROVEDENÍ OBJEDNÁVKY KOLEKCE NÁRODNÍ NUMISMATICKÁ EPOPEJ I A II. Objednávky přijímáme telefnicky, em neb prstřednictvím SMS zprávy. V kamžiku dručení bjednané zásilky, zaplatíte pštvnímu dručvateli dle níže uvedených cen. Pštvné, pjištění a manipulační pplatky jsu již zahrnuty v ceně. 12 Telefnické bjednávky přijímáme: pndělí-neděle 8-18 h pd čísly: vé bjednávky desílejte na adresu: neb Další infrmace na: SMS bjednávky ve tvaru: jmén_příjmení_ulice_č. dmu_měst_psč_název klekce dešlete na čísl neb Objednávám na dbírku klekci 8 medailí dle následujícíh výběru. Zlat, ryzst 999/1000 (24 karátů), 25 mm, 7,15 g, ,- Kč/1 ks, ,- Kč/8 ks - klekce. Medaile vám budu deslány najednu neb pstupně v pravidelném měsíčním intervalu. Mžnst bjednání jen vybrané medaile. Stříbr, ryzst 999/1000, 40 mm, 26 g, 2 000,- Kč/1 ks, ,- Kč/8 ks - klekce. Mžnst bjednání celé klekce neb jen vybrané medaile. OCHOTNĚ VÁM PORADÍME NA TELEFONU Sklepy na Slvácku tevřu dkřán! se dá naplánvat. Pak už jenm ddržet střídmst při degustacích, tak aby t těl zvládl p celý den, dpručuje Flamik s tím, že důležité je degustvat pravdu malé dávky, zajídat jídlem a pít hdně vdy. Jak ptvrzuje Flamik, festival je ideálním místem pr t, najít si svéh vinaře a pznat výtečné mravské vín, které nejvíce chutná právě vám. Tuhle zkušenst vám ptvrdí snad každý z návštěvníků. Někd je nadšený malými vinaři ve sklepě, jiný ceňuje technlgicku preciznst větších vinařství. Pr někh je pak zážitek pznat se s vinařem, němž ví jen t, c si přečetl na etiketě lahve v bchdě. Návštěvníci mají různá přání a čekávání a festival jim nabízí pržít si ten svůj zážitek. Každý si může najít svéh vinaře a své vín a nezřídka je t příjemným překvapením, uzavírá. (tf) neb VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA Přeji si zasílat medaile najednu neb pstupně, d č. 1 d č. 8 v pravidelném měsíčním intervalu Přeji si zaslat jen vybrané(nu)medaile(i). V bjednávce uveďte názvy, neb čísla medailí. Cena SMS a telefnické bjednávky je účtvána pdle běžnéh tarifu Vašeh perátra. Suhlasím se zpracváním svých sbních údajů puze pr prjekt NÁRODNÍ NUMISMATICKÁ EPOPEJ, splečnstí Pavel Seidl, IČ: , zapsané u Městské části Praha 4, dbr Živnstenský Tábrská 350. Tent suhlas mhu kdykli dvlat. *cena velké zlaté klekce je rientační pdle aktuální ceny zlata a může se při ddání změnit. Listy jižní Mravy, rčník 3, 11/2010, vychází 2. listpadu 2010, distribuce listpadu Zadavatel: Jihmravský kraj se sídlem Žertínv nám. 3/5, Brn, IČO: , DIČ: CZ , Vydavatel: vydavatelství CCB, spl. s r.., Okružní 19, Brn, IČO: , DIČ: CZ Adresa redakce a bchdníh ddělení: Okružní 19, Brn, tel.: , fax: , Veducí prjektu: Ing. Lukáš Grásgruber Redakce: Bc. Kryštf Turek tel.: , fax: , Petr Pdružek Ft: Rman Fiša, Tmáš Trjan, Ondřej Suchý Distribuce: Webvé stránky: Michal Rmaňák Grafické zpracvání a sazba: Grafické studi CCB, spl. s r.. ISSN Náklad: výtisků Distribuce zdarma Více na 8 strana

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011 Zápis č. 2/2011 (celkvě 51) ze schůze VV ČSRU knané 1.2.2011 Přítmni: P.Telička(PT), K.Blažek(KBl), P.Mrázek(PM), R.Rygl(RR), P.Chalupka(PCh), M.Kafka(MK), I.Skčdplvá(IS), P.Pala(PP) Omluveni: T.Tůma(TT)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Inovace v Jihomoravském kraji Klastrová strategie (CLUSTRAT)

Inovace v Jihomoravském kraji Klastrová strategie (CLUSTRAT) Invace v Jihmravském kraji Klastrvá strategie (CLUSTRAT) 20. 6. 2013 Karlvy Vary Jihmravském kra JUDr. Vladimír Gašpar ji www.rrajm.cz 1 Jihmravský kraj 270 technlgických firem Např. ABB, Hneywell, FEI,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více