VOSA. LetNí zamyšlení. Josefem středulou. Na rovinu s předsedou os KoVo. motto: Co jim dovolíme my dole, takoví budou ti nahoře. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOSA. LetNí zamyšlení. Josefem středulou. Na rovinu s předsedou os KoVo. motto: Co jim dovolíme my dole, takoví budou ti nahoře. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 8.SRPNA2011 ROČNÍK XVII. - ČÍSLO 7-8 LetNí zamyšlení Vážení, vždy mám snahu neprosazovat žádnou ideologii, ani politickou, ani náboženskou, natož pak ideologii různých finančních institucí. Všechny mají prioritní cíl přesvědčit lidi o výjimečnosti, nepostradatelnosti a životní nutnosti řídit se právě tou jejich jedinou pravou ideologií a následně živit hlasatele těchto ideologií. Snažím se k nastíněným problémům postavit pozitivně, přemýšlím o nich a sám si odpovídám na otázku, jestli to vidím stejně, nebo to vnímám odlišně. Není to veselé čtení a o- Jednání to bylo opravdu hodně náročné. A netýkalo se ani zdaleka jen zdravotní reformy, ale i zákoníku práce, minimální mzdy, mezinárodní konkurenceschopnosti, také daňové reformy a situace v zemědělství. V případě zdravotní reformy došlo k neuvěřitelnému obratu, kdy zaměstnavatelé nejdříve říkali, že chtějí, aby se reforma vrátila v Poslanecké sněmovně ze třetího do druhého čtení. A během 15 minut učinili obrat o 180 stupňů a začali tvrdit, že už tu reformu chtějí a netrvají na jejím stažení. Jak pak mohou věci fungovat, když jeden z partnerů neví, čí je, prostit se od emocí na základě vlastních zkušeností je těžké. My, lidé, jsme osoby hříšné, máme tendenci hledat sami pro sebe alibi, když se nám něco nechce udělat. Něco, co by nás stálo úsilí, něco, kdy bychom se mohli namočit a nést za to potom osobní odpovědnost. A u nás v Čechách jsme to dotáhli skoro k dokonalosti. Bohužel máme v posledním dvacetiletí zářný příklad v těch, kteří se považují za elitu. Za politická rozhodnutí, která způsobila mnohamiliardové ztráty ve státním rozpočtu, nenese nikdo z politiků osobní zodpovědnost. Maximálně odstoupí z funkce, nebo drze zůstanou do konce svého volebního období a tím to skončí vy následovníci si to vyřešte a najděte mi nějaké teplé místečko, ze kterého budu dobře živ, pokud možno po zbytek mého života. Kladu si stále otázku, jestli opravdu chceme předat příštím generacím zemi ve stavu, ve kterém se nachází a který má v nejbližší budoucnosti nastat. Jestli chci svým vnoučatům a doufám, že i pravnoučatům, odpovídat na otázku proč jsem to dopustil, proč jsem proti tomu nedělal víc, než jsem dělal? A formuluje stanovisko a vzápětí zase zcela obrátí. Ministr zdravotnictví Heger na tripartitě mimo jiné řekl, že oni chtějí pravicové zdravotnictví. Budu rád, když si to lidé zapamatují, jaké že to chystáme zdravotnictví se zvýšenou spoluúčastí a s platbami za věci, které jsme dosud nikdy platit nemuseli. Podle mého soudu je zdravotnictví buď zcela dobré, nebo špatné. A v tomto případě chtějí dosáhnout spíš zdravotnictví špatného. Lidem se neříká pravda. Jestli tím chtěl ministr říct, že bohatý bude mít lepší zdraví a chudý horší, tak ať to řeknou takto lidem natvrdo. Lidé si totiž pak myslí, že ministr Heger alespoň vizuálně hodný to dědeček bude dělat skvělé reformy a lidé budou mít lepší zdraví. To je ale nepravda. V případě důchodové reformy předložila ČMKOS svůj vlastní návrh. A to včetně řešení profesí, které jsou v té kategorii nejtěžších. O tom bude také jednání na ministerstvu práce a budeme se snažit dosáhnout, aby lidé z těžkých profesí nemuseli pracovat do věku pro odchod do důchodu. Je totiž naprosto nabíledni, že vládní koalice je odhodlána prodloužit věk pro odchod do důchodu z 65 na 67 let. Navíc vládní důchodová reforma nepomůže penzistům, ale pomůže penzijním fondům a finančním skupinám, které je přestože jsem přesvědčen, že dělám maximum, objektivně si musím přiznat, že to nestačí. Nestačí dělat poctivě svou profesi a čekat, že to budou dělat všichni!!! Dvacetiletá zkušenost je dostatečná. NEBUDOU!!! Beru to jako výzvu pro sebe a Vás si dovoluji požádat, aby to bylo výzva i pro Vás. I přes osobní, či zdravotní problémy, které řešíte, přes problémy v odborové práci. Nikdo jiný to za nás neudělá. Díky za to, že o tom budete přemýšlet. Jaroslav Souček místopředseda OS KOVO Na rovinu s předsedou os KoVo Josefem středulou Přinesla poslední tripartita, která proběhla po stávce dopraváků, vůbec něco nového? budou vlastnit. Takže to je také velmi vážná věc. Potom se také probírala daňová reforma, která je podle nás úplným základem, ale paradoxně právě u ní se vůbec nepočítá, jaké bude mít dopady. A bude ještě hůře než dnes, protože stav veřejných financí je už tak alarmující. A kromě odborů snad vůbec nikomu nevadí, že reforma daní, která se chystá, ještě stav veřejných financí zhorší. Takže v České republice neplatí jako všude jinde, že reforma znamená zlepšení, ale naopak další zhoršení. Občané se mají na co těšit, protože amatérismus, neschopnost a arogance jsou v této chvíli nosnou myšlenkou a postupem českých vládních politiků. motto: Co jim dovolíme my dole, takoví budou ti nahoře.

2 2 VOSA teď se láme chleba Mé postřehy ze stávky dopraváků ních řešení. Nejsme naučeni muže, kteří si na záda přilepili prosazovat své přesvědčení izolepou čtvrtku s nápisem Mám velkou úctu před všemi demokratickými nátlakovými Stávkujete i za mne. Student. dopraváky, kteří akcemi. Po selhání dialogu a Byli nadšeni z atmosféry, jak zastavili práci a dali prakticky nerespektování protestů na jen se mohou mladí lidé nadchnout. najevo, co si myslí o podo- bě zákonů spojených s tzv. vládními reformami. To je strašně důležité pro budoucí fungování odborů. Vedení odborových demonstracích zbývá stávka, ta byla nyní využita. Zatím jednodenní, tedy krátká, dá se říci výstražná. Podle prvních reakcí fanatiků, kterých je stále méně Druhý postřeh se týká režie informací o průběhu stávky na veřejnoprávní České televizi. V hod. byl na ČT 24 přímý vstup z tiskové konfehou svazů i ČMKOS mo- a stahují se do politicko-mediálrence tandemu Nečasenko, vysvětlovat a přesvědčovat do aleluja, ale teprve stávka ního prostředí, to nebude stačit. Pak nezbývá než ve stávkách a Kalousenko (češtinsky podle konkrétních zaměstnanců po dlouhé době jednání, mítinků a demonstrací je tím de- podpůrných akcích pokračo- mokratickým vyvrcholením odborové práce a dává jí nespornou legitimitu. My, odboráři, jsme naučeni na dialog, hledání kompromis- Naše vláda nemá zájem přijímat reformy na základě širšího společenského konsenzu. Opět se to jednoznačně potvrdilo, když schválila novelu zákoníku práce a nevzala v úvahu ani jeden z podstatných návrhů ČMKOS, ale ani zásadní připomínky odborné veřejnosti. Napravovat tyto nezodpovědné experimenty bude velmi těžké, či téměř nemožné. Novela, kterou poslanci schválili v prvním čtení a má platit od ledna 2012, snižuje jistoty zaměstnanců a omezuje jejich odborová práva. Proklamovaná vyšší flexibilita pracovněprávních vztahů je pouze zástěrka. vat. Letní prázdniny a dovolené nás nesmějí ukolébat teď se opravdu láme chleba! V reakci na stávku sdělím dva postřehy. Při osobní účasti na mítinku na Palackého náměstí jsem potkal dva mladé vzoru Lukašenko). Nepřekvapili, nemají čím! Jen úsměv antouška v podání Kalousenka svědčí o tom, že byl pravděpodobně pod vlivem alkoholu nebo drog anebo pokročilé paralýzy mozku. Všechny možnosti jsou špatné. Nejhorší však teprve přišlo. Příležitost reagovat Novela upřesňuje vztah zákoníku práce k základnímu soukromoprávnímu zákonu, tedy občanskému zákoníku. V řadě případů to pro zaměstnance znamená nejen mnohá rizika, ale novela není provázána ani s budoucím novým občanským zákoníkem, který mnoho otázek řeší zcela jinak než ten současný, takže tuto úpravu bude třeba brzy znovu změnit. Nejhorší je, že novela ponechává velký prostor pro tzv. prekérní formy pracovních vztahů, které nezajišťují zaměstnanci plnou ochranu. Nastavuje nové mechanizmy, jejichž vinou bude pracovní poměr na dobu neurčitou s plným úvazkem pro stále větší počet zaměstnanců nedosažitelný. Občané tak přijdou o základní předpoklad pro rozvoj osobního a zejména rodinného života. Novela totiž staví pracovní poměr na roveň dohodám o pracovní činnosti a o provedení práce, které chrání zaměstnance zcela nedostatečně. Práce na dobu určitou by neměla přesáhnout tři roky a u jedné firmy by se neměla opakovat víc než dvakrát. Jako nový výpovědní důvod se zavádí nedodržení léčebného režimu v prvních 21 dnech pracovní neschopnosti. Je to nepřijatelný zásah do integrity zaměstnance v oblasti, která není součástí pracovněprávního vztahu. dostal předseda KSČM, pak ale zaúřadovala režie v podání redaktora, který ve chvíli, kdy reakce začala být zajímavá, odebral reagujícímu zcela plánovaně slovo a předal ho ve studiu sedící známé ultraliberální fanatičce Brigitě Zlámalové, která působí v soukromých Lidových novinách! Její duševní zvratky je zbytečné komentovat, zákeřné je, že měla poslední slovo a nikdo už nemohl reagovat! Není to poprvé, kdy se to stalo. Náš protest musí směřovat i proti tomu, že se z veřejnoprávní televize stala televize pravicově ultraliberální! To je manipulace s veřejným míněním! Jaroslav Souček místopředseda OS KOVO Nebezpečí novely zákoníku práce U dohody o provedení práce se navrhuje zvýšení maximálního limitu práce ze 150 hodin na 300 hodin ročně s tím, že i z této dohody se bude odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Zavedení písemné formy je dílčím, avšak nedostatečným zlepšením. ČMKOS si takové zásahy nenechá líbit. Vnímá nutnost zavedení reforem, ale nebude ani podporovat zavádění obchodu se zdravím či hazardování s úsporami, které jsou určeny na výplaty penzí. Požadujeme stažení asociálních reforem a jejich přepracování. Václav Pícl místopředseda ČMKOS PráVNí servis radí regulační PoPLatKy Při hospitalizace dítěte V NemocNici Jak je to s placením regulačních poplatků za děti? Myslela jsem, že děti do 18 let jsou od nich osvobozeny, ale musela jsem zaplatit v nemocnici za hospitalizaci svého 16letého syna. Poplatek za hospitalizaci 16letého dítěte byl nemocnicí vybrán oprávněně a zákonný zástupce dítěte je povinen ho zaplatit. Na děti do dovršení 18 let věku (včetně tohoto dne) se totiž nevztahují pouze regulační poplatky za klinické vyšetření při návštěvě u lékaře a za návštěvní službu praktického lékaře. Regulační poplatky jsou zákonem stanoveny ve výši 30, 60 a 90 korun. Třicetikorunový poplatek se platí za klinické vyšetření při návštěvě u praktického lékaře, ženského lékaře, stomatologa, ambulantního specialisty, klinického psychologa a klinického logopeda a také za návštěvní službu poskytnutou praktickým lékařem. Rovněž 30 Kč se platí za vydání každé položky na receptu, jde-li o léčivý přípravek plně nebo částečně hrazený ze zdravotního pojištění. Za pohotovostní službu (tj. za lékařskou službu první pomoci včetně stomatologické a za ústavní pohotovostní službu) je regulační poplatek 90 Kč. Poplatek ve výši 60 Kč se platí za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče, komplexní lázeňská péče nebo ú- stavní péče v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách. První a poslední den hospitalizace se přitom počítají jako den jeden. Zákonem o veřejném zdravotním pojištění jsou stanoveny skupiny osob, které neplatí žádné regulační poplatky, ale mezi nimi děti do 18 let nejsou! Ty jsou osvobozeny pouze od poplatku 30 Kč za vyšetření, jak je uvedeno výše. Všechny ostatní regulační poplatky (30 Kč za položku na receptu, 90 Kč za pohotovost a 60 Kč za den pobytu v nemocnici a jinou ústavní péči) již děti do 18 let, resp. jejich zákonný zástupce hradit musí.

3 VOSA 3 PráVNí servis radí Regulační poplatek 60 Kč za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče, se neplatí pouze při ústavní péči o narozené dítě a to ode dne porodu do dne propuštění ze zdravotnického zařízení ústavní péče, ve které k porodu došlo, nebo do dne propuštění z jiného zdravotnického zařízení ústavní péče, do kterého bylo dítě ze zdravotních důvodů bezprostředně po porodu převezeno. Komu PosKytuJí úřady Práce zvýšenou Péči Kterým uchazečům o zaměstnání věnují úřady práce zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání a v čem tato zvýšená péče spočívá? Zákon o zaměstnanosti stanoví, že při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Jsou to zejména fyzické osoby se zdravotním postižením, fyzické osoby do 20 let věku, těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu, fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, fyzické osoby starší 50 let věku, fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc (těmito osobami se rozumějí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a fyzické osoby ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí). Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce slouží individuální akční plán, což je dokument, který vypracovává úřad práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání. Jeho obsahem je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace, zdravotního stavu, možnosti a schopnosti uchazeče o zaměstnání. Individuální akční plán vypracuje úřad práce vždy, pokud je uchazeč o zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost úřadu práce při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a vyhodnocování a to v termínech stanovených úřadem práce a plnit podmínky v něm stanovené. Pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce ČR věnuje zvýšenou péči, může mu úřad práce poskytnout příspěvek na zapracování. Zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce společensky účelná pracovní místa a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout zaměstnavateli příspěvek, jehož výše je závislá na počtu zřizovaných pracovních míst zaměstnavatelem a míře nezaměstnanosti v daném okrese, kde se místo zřizuje. Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance, přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců. Přijmeli zaměstnavatel na vyhrazené pracovní místo uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením a staršího 50 let věku, může být příspěvek poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců. Místně příslušná pro uzavření dohody o poskytování příspěvku na zřízení nebo vyhrazení společensky účelného pracovního místa je krajská pobočka Úřadu práce České republiky, v jejíž evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na společensky účelné pracovní místo umístěn. Zvýšená péče, kterou věnuje Úřad práce uchazečům o zaměstnání, spočívá mj. v intenzivní informační, poradenské a zprostředkovatelské činnosti směřující k zabezpečení pracovního uplatnění na trhu práce. JaK se VyPočítáVá PraVděPodobNý VýděLeK Prosím o vysvětlení problematiky pravděpodobného výdělku. Konkrétně mně jde o to, zda se při jeho výpočtu má přihlédnout k tzv. nenárokovým složkám mzdy. Může zaměstnavatel vypočítávat pravděpodobný výdělek pouze ze základu? Zaměstnavatel nepostupuje správně. Právní úprava pravděpodobného výdělku je upravena v 355 zákoníku práce. Zde je uvedeno: Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo jenom platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Je sice pravda, že pravděpodobný výdělek nelze zjistit stejně přesně (takříkajíc na korunu přesně) jako průměrný výdělek, ale to neznamená, že se jedná o nějaký odhad, nebo dokonce libovůli zaměstnavatele. V tomto smyslu rozhodují i soudy. Například Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne sp. zn. 21Cdo 58/2005 mimo jiné ohledně výpočtu pravděpodobného výdělku uvedl: Zákon nestanoví, z jakých hledisek je třeba při zjišťování mzdy, které by zaměstnanec v rozhodném období zřejmě dosáhl vycházet; ponechává tak na úvaze soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Protože se však jedná o stanovení pravděpodobného výdělku na základě výdělků, které by byly zřejmě dosaženy právě v rozhodném období, je třeba při zkoumání pravděpodobnosti podkladů pro výpočet průměrného výdělku v první řadě přihlížet k tomu, jakou práci měl poškozený zaměstnanec ve zkoumaném rozhodném období konat, jakým způsobem byla tato práce odměňována, jaké byly podle platných předpisů (kupř. vnitřních předpisů, kolektivní smlouvy) proměnlivé složky mzdy apod. Teprve v tomto rámci lze potom jako k určitému korektivu přihlédnout rovněž k výši výdělků, kterých dosáhli na stejné práci spolupracovníci poškozeného zaměstnance, jakých výdělků jestliže se v mezidobí nezměnily podmínky dosahoval poškozený zaměstnanec v daném pracovním zařazení v minulosti apod. Z tohoto hlediska nemusí být ani vyloučeno odůvodňují-li to okolnosti případu přihlédnout k výdělkům, které poškozený zaměstnanec dosahoval i v relativně vzdálenějším časovém období, kupříkladu v době před delší pracovní neschopností, po níž bezprostředně začala vznikat ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, anebo k výdělkům dosahovaným třeba i v delším časovém úseku a tyto výdělky potom porovnávat se skutečně zúčtovanou hrubou mzdou za dobu kratší 22 dnů v rozhodném období, anebo s výsledkem zjištění, jakého výdělku by poškozený zaměstnanec v rozhodném období zřejmě dosáhl. Za tohoto stavu by bylo možné přisvědčit úvaze odvolacího soudu potud, že sice obecně vzato - porovnání výdělků za celý rok, popřípadě měsíce, kdy pracovník odpracuje plný počet pracovních dnů, mohou být vodítkem k tomu, aby byl pravděpodobný výdělek zjištěn, avšak že rozhod- Pokračování na str. 4

4 4 VOSA PráVNí servis radí Pokračování ze str. 3 ným obdobím, za něž bude pravděpodobný výdělek zjišťován, musí být i v tomto případě příslušné předchozí kalendářní čtvrtletí. Z výše uvedeného vyplývá jednoznačný právní závěr. Při výpočtu pravděpodobného výdělku nelze vycházet pouze z nárokových složek mzdy, tj. z takzvané základní mzdy, ale je třeba přihlédnout i k nenárokovým složkám mzdy. Jiný postup by byl v rozporu s výše uvedeným 355 zákoníku práce, dále s 13 odst. 5 zákoníku práce ( Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními právními předpisy a s dobrými mravy ) a s 14 odst. 1 zákoníku práce. ( Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy ). VzNiKL NároK Na dovolenou? Těhotná zaměstnankyně malé organizace byla v roce 2011 od do na neschopence a od nastoupila na mateřskou dovolenou. Tím pádem nemohla čerpat dovolenou na zotavenou. Je zaměstnavatel povinen vyplatit jí náhradu za tuto nevyčerpanou dovolenou v době pracovní neschopnosti? Má v době mateřské dovolené také nárok na dovolenou? Pokud ano, je zaměstnavatel též povinen jí náhradu této nevyčerpané dovolené proplatit, až přejde na rodičovskou dovolenou? Pro vznik nároku zaměstnance na dovolenou za kalendářní rok je rozhodující, zda odpracoval za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli 60 dnů v kalendářním roce. Splnění podmínky odpracování alespoň 60 dnů se posuzuje za období příslušného kalendářního roku. Co se považuje pro účely dovolené jako výkon práce, to upravuje 216 odst. 3 zákoníku práce. Jako výkon práce se kromě faktického výkonu práce posuzuje také doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci uvedené v příloze nařízení vlády č. 390/2006 Sb., o jiných překážkách v práci, s výjimkou pracovního volna poskytovaného na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování a doby, po kterou byla práce přesčas přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy, dále doba čerpání dovolené, doba čerpání mateřské dovolené (tzv. placené, poskytované v rozsahu 28, respektive 37 týdnů, nikoli tedy doba rodičovské dovolené), doba, kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek a doba, kdy nepracuje proto, že je svátek, za který mu náleží náhrada mzdy, případně, za který se mu měsíční mzda nekrátí. Jako výkon práce se posuzuje také doba pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, za které odpovídá zaměstnavatel (bez ohledu na to, zda u něj stále pokračuje pracovní poměr zaměstnance, nebo je zaměstnanec v pracovním poměru již u jiného zaměstnavatele). Z výše uvedeného vyplývá, že podmínku odpracování 60 dnů pro nárok na dovolenou za kalendářní rok zaměstnankyně čerpáním mateřské dovolené splní. V 223 odst. 1 zákoníku práce se stanoví, že nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v 212 odst. 1, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, jež se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, zaměstnavatel krátí dovolenou za prvních 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou podle 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Pokud tedy byla zaměstnankyně v pracovní neschopnosti pro nemoc od 1. ledna do 9. května, nezameškala 100 pracovních dní a dovolená se jí krátit nebude. Mateřská dovolená (tzv. základní mateřská dovolená, jak je výše uvedeno) se posuzuje jako výkon práce a dovolená se proto za dobu jejího čerpání nekrátí. Co se týče čerpání dovolené na zotavenou, je v 217 odst. 5 zákoníku práce stanoveno, Příjemná dovolená že požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět a nelze tuto dovolenou z důvodu čerpání rodičovské dovolené krátit. Jestliže tedy zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené v měsíci listopadu požádá o čerpání dovolené, bude mít nárok na celé 4 týdny (popřípadě 5 týdnů, pokud je zaměstnancům poskytujete). Pokud o čerpání dovolené nepožádá, bude nutné, aby ji vyčerpala do konce roku Proplatit náhradu mzdy za 4 týdny nevyčerpané dovolené zaměstnankyni nelze. Pouze pokud poskytujete zaměstnancům 5 týdnů dovolené, lze pátý týden převést do roku 2013 nebo na žádost zaměstnankyně jí po skončení roku 2012 proplatit náhradu mzdy. V tom případě by se jí jíž dovolená krátila o 1/12, protože z důvodu pracovní neschopnosti od 1. ledna do 9.května za normálních okolností zameškala 95 dnů a čerpáním rodičovské dovolené od 29. listopadu zamešká 25 dnů, tedy celkem 120 dnů. zdroj SONDY Z cesty do Afriky jsem měla vždy strach a nikdy jsem ji ani neplánovala. Ráda však čtu cestopisy a to mě nalákalo začít se zajímat o Egypt. Překvapilo mě, že někteří lidé Egyptu naprosto propadli, zamilovali se do něho a jinam už ani necestují. Byla jsem opravdu zvědavá, co je tam tak magického, a tak bylo rozhodnuto. Protože to byla naše první cesta do Egypta, neodvážili jsme se vydat na vlastní pěst a zakoupili zájezd. Vybrali jsme si pobyt v Marsa Alam s poznávacím okruhem po všech turisticky významných místech v Egyptě. Bohužel jsme se dočkali několika nepříjemných překvapení. Vše začalo už odletem posunutým o pár hodin. Let proběhl klidně, ale do hotelu jsme se dostali až po půlnoci, takže už jsme neměli možnost využít zaplacený all inclusive, všechno už bylo zavřené. Lámanou češtinou mluvící egyptský delegát nám oznámil, že ráno začínáme v 5h, takže jsme vzdali snahu sehnat nějaké jídlo nebo pití a šli si raději na pár hodin odpočinout. Pokoj nebyl příliš čistý a recepční se nás hned při prvním pokusu o výměnu peněz snažil ošidit a tak jsme doufali, že tam budeme pouze jednu noc a po návratu z okruhu nás ubytují jinde. Před pátou ranní jsme už před hotelem vyhlíželi autobus s českým průvodcem a dalšími účastníky zájezdu.k našemu překvapení se ukázalo, že na tento okruh se přihlásili pouze 4 lidé (tak jsme se seznámili s Luckou a

5 VOSA 5 Příjemná dovolená Petrem). Stále nám ale vrtalo hlavou, kdy asi konečně uvidíme českého delegáta, který nám ukáže, kde si koupit vodu, vyměnit peníze, podá nám informace o bakšišném a další slibované podrobnosti. Z informací od egyptského doprovodu jsme vyvodili, že nás asi čeká v Káhiře. Cesta strašlivou dodávkou z Marsa Alam do Káhiry ubíhala pomalu a byla vyčerpávající. Po 5ti hodinách nám udělali přestávku v oáze a nám pomalu začalo svítat, že něco není jak má být. Náš Egypťan nám najednou podává telefon, že s námi chce mluvit naše delegátka. Ukázalo se, že na nás nečeká v Káhiře, ale klidně odpočívá v Hurghadě. Oznámila nám, že protože jsme pouze 4, nemáme nárok na česky mluvícího průvodce a to, že neumíme anglicky, není její problém. Mohli jsme se rozčilovat, vztekat nic nám to nebylo platné. A tak jsme dost naštvaní po 9 hodinách úmorné cesty dorazili do hotelu Oasis v Kahiře. Tím bohužel měl program prvního dne skončit, protože nás tam opravdu nikdo nečekal. Nám se ale nechtělo promarnit zbytek dne v hotelu a tak jsme se rozhodli, že se vydáme k pyramidám na vlastní pěst taxíkem. Večerní Light Show jsme si nemohli nechat ujít. Někdo říká, že je to kýč, ale mě se to moc líbilo. Ráno nás v hotelu vyzvednul náš egyptský průvodce Abdel, který se o nás staral v Káhiře. Hned na první pohled nám byl sympatický a trochu nám zvedlo náladu, že na nás mluvil hodně pomalu a zřetelně, a co jsme nepochytili, to nám naštěstí Lucka překládala. Vyrazili jsme do Alexandrie, města u Středozemního moře, které založil v roce 332 Alexandr Veliký. Cestou nám Abdel vyprávěl o historii Egypta, hlavních městech, významných panovnících a o spoustě dalších věcí. Silnice vedla mnohem hezčí částí Egypta, než včerejší cesta pouští. Zelená políčka, palmy, pigeon houses několikapatrové holubníky, které vypadají jako obrovské homole cukru.také jsme cestou viděli ropné vrty a věznici.v Alexandrii jsem zastavili u zahrad a paláce Montazah a nové Alexandrijské knihovny. Po obědě v bufetové restauraci jsme si prohlédli Římský amfiteátr v Kóm ed.dikka. Tam už na nás dýchla historie. Půlkruhový amfiteátr z 2. století, 13 řad mramorových lavic a krásná římská mozaika. Nakonec jsme navštívili Katakomby Kóm eš-šukáfa, největší řeckořímskou nekropoli v Egyptě. Smutným zážitkem byla cesta úzkými uličkami chudých čtvrtí, kde by se nikdo z nás neodvážil vystoupit z auta. Neumíme si vůbec představit, v jaké bídě tam lidé žijí. Další den ráno jsme zabalili kufry a odjeli s Abdelem do Egyptského muzea, prohlídka byla opravdu hodně zajímavá, ale byly tam davy lidí. Hodil se nám knižní průvodce od Ikaru, protože u některých exponátů bylo tolik Japonců, že nám o nich musel Abdel vyprávět nad obrázky v naší knize. Měli jsme možnost prohlédnout si poklady z hrobky faraóna Tutanchamona, mumie zvířat a spoustu dalších památek. Opravdu úžasné. Před vchodem do muzea je malé jezírko se symboly Horního a Dolního Egypta papyrem a lotosem. Další zastávkou byl Papyrusový institut. Dívka, která studovala češtinu v Praze, nám vysvětlila a předvedla, jak se vyrábí papyrus. Odpoledne jsme poprosili Abdela, aby nás vzal někam, kde se stravují domorodci. Chtěli jsme ochutnat jejich jídlo a byli jsme zvědaví, co to s námi udělá. Dali jsme si fazole a mleté maso v chlebové placce, bylo to dobré a všichni přežili. Ještě jsem se nezmínila o jídle. Samozřejmě jsme měli strach z faraónovy pomsty jako asi každý, ale musím říct, že jsme byli úplně v pohodě. Možná se ještě budete divit, co jsme všechno ochutnali. A to už přijíždíme k pyramidám. Abdel nám zase podrobně vypráví o jejich historii, ale my už chceme fotit. Úžasné místo. Šli jsme dovnitř nejmenší pyramidy - Menkaureovy, ale už bych to neopakovala. 10 minut v horkém a dusném podzemí byl jeden z nejhorších zážitků a pokud má někdo klaustrofobii, tak ať to raději nezkouší. Bohužel už jsme se nedostali ke Sfinze, protože nám ji zavřeli před nosem, takže jsme si ji fotili za bakšiš jenom z profilu. Pomalu se loučíme s Káhirou. Pocity máme smíšené, je tam spousta zajímavých míst, ale určitě je to nejšpinavější místo, které jsme kdy viděli. Hromady odpadků a všeho, co přinesla řeka, hyzdí hlavně předměstí. V hotelu jsme si vyzvedli kufry a odjíždíme na nádraží v Gíze, čeká nás velké dobrodružství, noční přejezd vlakem do Luxoru. Abdel nás předává dalšímu kolegovi, který nás bude hlídat cestou ve vlaku a v Luxoru nás zase předá někomu jinému. Už si pomalu zvykáme, hlavně že jsme zdraví. Cesta lůžkovým vagonem byla nezapomenutelný zážitek. Nejdříve jsme dostali večeři, což bylo kuřecí maso a rýže zabalené podobně jako v letadle a nějaká sladkost. Moc dobré to nebylo, dali jsme si alespoň rýži. Po večeři nám steward udělal ze sedadel lehátka. Trvalo mu to je pár vteřin a byla to obrovská legrace. Usnout se mi bohužel nepovedlo. Rachot a kymácení vlaku mě spolehlivě udrželo ve střehu celou noc a když jsem náhodou chvilku přestala křečovitě svírat madla lehátka, rána způsobená přejetím výhybky mě okamžitě vrátila do reality. Měla jsem větší strach než v letadle. Když se rozednilo a mohli jsme z okýnka sledovat okolní krajinu, hned bylo všechno veselejší. Nádherná krajina okolo Nilu nás dostala na první pohled. Zelená políčka papyru, palmy, oslíci, spousta slunce a v pozadí poušť. Prostě paráda! Vystoupili jsme na nádraží v Luxoru a náš noční doprovod nás předal dalšímu. Byl to chlapec už od pohledu nezkušený, který nás měl pouze přepravit taxíkem na loď, ale ukázalo se, že to nebude tak jednoduché. Taxikářů se na nás sesypala celá horda a vypukla těžká bitva o zákazníka. Snažili se dotáhnout nás i s našimi kufry do svých aut a dost nevybíravě na sebe řvali. Opravdu jsme se báli, že tady už jde do tuhého. Nakonec nás vybojoval ten nejsilnější, naházel naše kufry na střechu auta a za hlasitého nadávání ostatních s námi ujížděl pryč. To byl naštěstí na dlouhou dobu poslední nepříjemný zážitek, protože v přístavu už na nás čekal náš nový průvodce Basem. V první chvíli jsme ho pozorovali s nedůvěrou, když nám oznámil, že všechno ví a zná, protože studoval egyptologii. Ale vyzařovalo z něho obrovské nadšení a velmi rychle si nás doslova omotal kolem prstu. Pozorně se o nás staral, odháněl od nás dotěrné prodejce a podobné živly, zkrátka jsme se měli jako v bavlnce a hlavně jsme se cítili opravdu bezpečně. Nakonec se ukázalo, že máme vlastně štěstí, že cestujeme jenom ve čtyřech a to hned po příchodu na loď. Cestovka nám totiž pozměnila program, aby nás po našich neustálých stížnostech na pár hodin připojila k české výpravě. Ukázalo se, že je to skupina turistů z Hurghady, kteří jsou cestováním po Egyptě strašně otráveni a na každou památku reagovali slovy Tohle za ty peníze teda nestálo! a podobnými replikami. Jejich slovenská průvodkyně na naše dotazy vůbec nereagovala a dávala nám jasně najevo, že my 4 nejsme její klienti. Když jsme si pak v autobuse cestou do Údolí Králů poslechli její odborný výklad v rychlosti přečtený z papíru, tak jsme nad ní zlomili hůl a už jsme se vůbec nedivili, že její skupina je tak otrávená. V Údolí králů jsme museli nechat foťáky v autobuse, což nás mrzelo i proto, že Japonci ty svoje měli v klidu zavěšené na krku a čile je používali. Není turista jako turista. V ceně vstupenky byla možnost navštívit 3 hrobky podle vlastního výběru.tady nás bohužel ještě nedoprovázel Basem, takže jsme trochu tápali. Po bleskové prohlídce Údolí králů jsme se autobusem přesunuli na druhou stranu hory, ve které byly hrobky vytesané, k Chrámu královny Hatšepsut. Chrám vystupuje ze skalní stěny v několika terasách a zajímavé jsou hlavně kolosy Hatšepsut na horní terase v jejím typickém zpodobnění s mužskými rysy. Další zastávkou byla alabastrová dílna, kde nám předvedli postup výroby vázy z alabastru a pak se od nás očekávalo, že budeme nakupovat. Samozřejmě jsme nezklamali a každý si odnesl nějakou drobnost. Při uzavírání ob-

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři,

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, ŠANCE NEVRÁTIT SE Václav Havel kdysi řekl. Vyjít z vězení je možná ještě těžší než do něj nastoupit Projekt ŠANCE vymyslela skupina lidí, která si vzala za cíl pomoci vám s návratem do

Více

VE ZPRAVODAJI NAJDETE

VE ZPRAVODAJI NAJDETE ž í ý í š í Vážení čtenáři, představuji vám další, vánoční číslo Zpravodaje. Tentokrát je hlavním tématem studium v zahraničí blíže vám představíme Českou školu bez hranic, projekt založený Lucií Boucher-Slavíkovou.

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Vaše slova k občasníku a k činnosti reg. centra. Obsah

Vaše slova k občasníku a k činnosti reg. centra. Obsah číslo 3 Anketa názory na podporu bývalých vězňů Finanční otázky výživné, půjčky, exekuce Bytová otázka Možnosti zaměstnání u nás i v zahraničí Vaše příběhy a osudy Vážení čtenáři, již potřetí máte možnost

Více

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června

Šance pro každého, kdo chce zazářit. Přihlásit se lze do konce června Ročník XV., číslo 2/2014 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Den plný zábavy Ojedinělé putování úplnou tmou Pozvání na výstavu o světě nevidomých Šance pro každého, kdo chce zazářit Přihlásit se lze

Více

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života

Soukromá škola Čtyřlístek má za sebou 5 měsíců života M ariánskolázenské noviny NEZÁVISLÝ ČTRNÁCTIDENÍK - Mariánské Lázně, Velká Hled sebe, Valy, Drmoul, Tři Sekery, Zádub-Závišín, Teplá a Lázně Kynžvart CO NAJDETE NA stránkách čísla 2 Î O lidech, kteří proslavili

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 9 29. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Typologie žáka výhodná pomůcka ve výuce... 5 Divadlo pomáhá rozvíjet schopnosti, fantazii i kamarádství... 7 Jak bude probíhat testování žáků

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

Zpravodaj c. 8, brezen 2013. Sdružení rodinných príslušníku zamestnancu MZV CR

Zpravodaj c. 8, brezen 2013. Sdružení rodinných príslušníku zamestnancu MZV CR Zpravodaj c. 8, brezen 2013 Sdružení rodinných príslušníku zamestnancu CR Vážení čtenáři, jsme rádi, že právě čtete již osmé číslo našeho Zpravodaje SRP. Hlavním posláním našeho sdružení je, vedle snahy

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 37 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Jeseníkách. 1 Milí přátelé, zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 6 ČERVEN 2012 Vážení spoluobčané, čtvrt roku od uzávěrky minulého čísla Zpravodaje opět rychle uteklo a myslím, že z pohledu dění v Nedvědici je opět vhodné mnohé

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Rozhovor: Magdalena Kožená: Srdcem jsem Moravanka. Moudré pojištění: Životní pojištění chrání vás a vaše blízké před nepřízní osudu.

Rozhovor: Magdalena Kožená: Srdcem jsem Moravanka. Moudré pojištění: Životní pojištění chrání vás a vaše blízké před nepřízní osudu. 02 2013 Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Rozhovor: Magdalena Kožená: Srdcem jsem Moravanka. Moudré pojištění: Životní pojištění chrání vás a vaše blízké před nepřízní osudu. Aplikace

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou. www.vozickar.com 2 2014 XXIII. ROÈNÍK Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Adopce i s hendikepem? Ohlédnutí za paralympiádou www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Kdo na plesu chyběl, pochybil

Kdo na plesu chyběl, pochybil VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 4. února 2014 06/XXII www.ihorizont.cz Na Úřadě práce v Třinci nemají rádi kominíky 175. výročí Třineckých železáren

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více