PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1"

Transkript

1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU c a I II e d f b III IV ! Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům evropské normy EN pro terénní kola (horská kola). Důležté! Návod k použtí, stránka 12. Přečtěte s prosím před první jízdou stránky 7-11.

2 OBSAH POPIS KOMPONENT 1 Rám: a horní rámová trubka b dolní rámová trubka c sedlová trubka d řetězová vzpěra zadní stavby e sedlová vzpěra zadní stavby f tlumč odpružení 2 sedlo 3 sedlovka 4 sedlová objímka 5 zadní brzda 6 kazeta pastorků 7 zadní měnč 8 řetěz 9 přesmykač 10 převodník 11 klková souprava 12 pedál UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ NÁSLEDUJÍCÍM SYMBOLŮM VĚNUJTE MIMOŘÁDNOU POZORNOST: Zmíněné možné důsledky nebudou v návodu pokaždé popsány, když budou zobrazeny tyto symboly! Tento symbol znamená možnost ohrožení Vašeho zdraví a žvota, nebudete-l postupovat podle pokynů resp. neučníte-l odpovídající preventvní bezpečnostní opatření. 13 představec 14 řídítka 15 ovládací páka brzdy 16 řadcí páčka 17 hlavové složení 18 Odpružená vdlce: I korunka II vntřní noha III vnější noha IV patka 19 přední brzda 20 brzdový kotouč Kolo: 21 rychloupínák 22 ráfek 23 paprsek 24 plášť 25 náboj 26 ventlek Tento symbol varuje před nesprávným chová-! ním, které má za následek věcné škody a škody na žvotním prostředí. Tento symbol nformuje a zacházení s produk tem nebo dotyčnou částí návodu k použtí, na nž má být zejména upozorněno. 2 Uvítání 4 Účelové použtí 7 Před první jízdou 10 Před každou jízdou 12 Montáž podle BkeGuardu 40 Zabalení Vašeho kola Canyon 41 Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol 41 Postup pro bezpečné upevnění kola 43 Upozornění k montáž kol s výsuvným čepy 44 Na co musím v souvslost s přístavbam a přestavbam dávat pozor? 45 Zvláštnost karbonového materálu 46 Upozornění k péč 47 Zvláštnost kol freerde 49 Po pádu 51 Soupravy rámů - upozornění k montáž techncké údaje 56 Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu 57 Nastavení správného posedu 59 Nastavení výšky řídítek 59 Představce Aheadset resp. bezzávtový systém 62 Vzdálenost od řídítek a nastavení sedla 63 Posunutí sedla a nastavení sklonu sedla 65 Přzpůsobení řídítek a brzdových pák 65 Nastavení pozce řídítek jejch natočením 67 Vyregulování dosahu k brzdovým pákám 68 Systémy pedálů 68 Způsob funkce různých systémů v přehledu 70 Nastavení a údržba 71 Brzdová soustava 72 Způsob funkce a opotřebení 73 Kontrola a seřízení kotoučových brzd 73 Kontrola funkce 74 AVID, FORMULA, MAGURA a SHIMANO brzdy 75 Řazení 76 Způsob funkce a ovládání 79 Kontrola a seřízení řazení 79 Zadní měnč 79 Nastavení koncových dorazů 81 Přesmykač 82 Shmano D2 84 Převodová klka 84 Péče o řetěz 85 Opotřebení řetězu 86 Kola - pláště, duše a tlak vzduchu 89 Neházvost ráfků, napnutí paprsků 90 Upnutí kol pomocí rychloupínáků 90 Upnutí kola pomocí systému výsuvných čepů 91 Odstranění defektu pneumatky 91 Demontáž kola 92 Demontáž plášťů s drátovou a kevlarovou patkou 93 Montáž plášťů s drátovou a kevlarovou patkou 95 Demontáž bezdušových plášťů 95 Oprava bezdušových plášťů 96 Montáž bezdušových plášťů 97 Montáž kola 98 Hlavové složení 98 Kontrola a dodatečné seřízení 99 Hlavové složení Aheadset 100 Odpružení 100 Glosář - Odpružení 101 Odpružená vdlce 101 Způsob funkce 102 Nastavení a údržba 105 Full Suspenson 105 Zvláštnost posedu 105 Nastavení a údržba 108 Přeprava Vašeho kola Canyon 110 Všeobecná upozornění k péč a nspekce 110 Mytí a péče o Vaše kolo Canyon 112 Uschování a uskladnění Vašeho kola Canyon 113 Údržba a nspekce 114 Intervaly servsu a údržby 116 Doporučené utahovací momenty 120 Zákonné požadavky V České republce 121 Ručení za věcné vady 123 Záruka 124 Crash Replacement

3 2 UVÍTÁNÍ UVÍTÁNÍ 3 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU FIRMY CANYON, v této příručce jsme pro Vás shrnul mnoho tpů týkajících se obsluhy Vašeho kola značky Canyon a celou řadu zajímavých nformací k cyklstcké technce, údržbě a péč. Tuto příručku s prosím důkladně pročtěte. Vyplatí se to, když máte s kolem zkušenost, protože už na něm jezdíte celý žvot. Cyklstcká technka se v posledních letech velm zdokonalla. Abyste měl vždy radost a zábavu př jízdě na Vašem kole Canyon a pro Vaš vlastní bezpečnost s důkladně pročtěte celou tštěnou část této příručky a provádějte montáž přesně podle nstrukcí v kaptole Montáž podle BkeGuardu, mějte na zřetel upozornění v kaptole Před první jízdou a řďte se podle nch v kaptole Účelové použtí s přečtěte, k jakému použtí je Vaše nové kolo určeno a jaká je nejvyšší dovolená celková hmotnost (cyklsta, oblečení a zavazadla) a před každou jízdou proveďte mnmální kontrolu funkcí. Jak máte tuto kontrolu provádět najdete v kaptole Před každou jízdou v této příručce. Nejezděte na kole, jestlže neměla kontrola stoprocentní výsledek! Na dgtálním médu přloženém k této příručce je obsáhle popsána celá řada údržbářských a opravářských prací. Budete-l je provádět, musíte mít vždy na mysl, že se návody a upozornění týkají výhradně tohoto kola Canyon a nejsou uplatntelné pro jná kola. Kvůl celé řadě provedení a změnám modelu může dojít k tomu, že nejsou popsané práce úplně kompletní. Mějte proto prosím bezpodmínečně na zřetel návody našch dodavatelů komponent, které jsou přloženy V BkeGuardu. Nezapomeňte, že mohou vysvětlvky a tpy na základě různých vlvů, jako např. zkušeností a řemeslncké dovednost provádějící osoby č použtého nářadí vyžadovat doplňky a tudíž přídavné (specální) nářadí nebo nepopsaná opatření. Na naší nternetové stránce najdete navíc četné servsní flmy, které Vás v souvslost s menším opravam č údržbam př prác podporují. V zájmu Vaší vlastní bezpečnost se nepřeceňujte. Nejste-l s naprosto jst nebo máte-l dotazy, obraťte se prosím na naší servsní horkou lnku (+420) ! Mějte na zřetel: Tato příručka Vám nemůže zprostředkovat schopnost mechanka na jízdní kola. An příručka tlustá jako celý lexkon by nepokryla každou možnost kombnace exstujících kol a součástí, které jsou k dspozc. Proto se tato příručka soustřeďuje na Vaše nové kolo a běžné součást, a obsahuje nejdůležtější upozornění a výstrahy. Kromě toho také není k tomu, aby umožnla montáž celého jízdního kola ze soupravy rámu Canyon! Tato příručka Vás nenaučí jezdt na kole. Proto se tato příručka soustřeďuje na Vaše nové kolo a nejdůležtější upozornění a výstrahy. Nemůže Vás však naučt na kole jezdt a dopravní předpsy. Př jízdě na kole s musíte uvědomt, že se jedná o potencálně nebezpečnou aktvtu, a že musí cyklsta své kolo neustále ovládat. Jako př každém sportu se můžete př jízdě na kole zrant. Když s sednete na kolo, musíte s být tohoto nebezpečí vědom a musíte se s ním smířt. Mějte vždy na mysl, že nemáte na kole k dspozc ochranná zařízení automoblu, jako např. karoser nebo bezpečnostní vak. Jezděte proto vždy opatrně a respektujte ostatní účastníky slnčního provozu. Nkdy nejezděte pod vlvem léků, drog nebo alkoholu nebo když jste unaven. Nkdy nevozte na kole druhou osobu a mějte vždy ruce na řídítkách. Na závěr ještě několk našch proseb: Jezděte vždy tak, abyste neohrožoval jak sebe, tak nkoho jného a mějte ohled na přírodu, když jezdíte lesem nebo po loukách. Noste vždy přměřenou cyklstckou výstroj, nejméně přléhavou cyklstckou přlbu, ochranné brýle, pevnou obuv a pro jízdní kolo přměřené, výrazně světlé oblečení. Canyon tým Vám přeje mnoho zábavy s Vaším kolem! Toto není žádný návod k sestavení nebo opravě jízdního kola z jednotlvých komponent! Změny technckých detalů oprot údajům a zobrazením v příručce vyhrazeny. Tato příručka odpovídá požadavkům CE normy EN Tento návod podléhá evropskému zákonodárství. V případě dodávky jízdního kola musí výrobce přložt doplňující návody. Ohledně doplňujících návodů se obraťte také na Text, koncepce, fotografe a grafcká úprava: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Stav: červen 2014, vydání 3 Zveřejnění, patsk, překlad a rozmnožování, včetně ve výňatcích a na elektronckých médích, jakož jakékol jné použtí je bez písemného povolení autora zakázáno. Na cestě lesem a polem Vždy s přlbou a brýlem Navštvte nás prosím příležtostně na naší nter netové stránce pod Zde najdete novnky, upozornění a užtečné rady jakož adresy našch odbytových partnerů. V zájmu Vaší vlastní bezpečnost nepřeceňujte! Vaše schopnost př montážních a seřzovacích pracích. Jste-l na pochybách, obraťte se na naš servsní horkou lnku (+420) E-mal:

4 4 ÚČELOVÉ POUŽITÍ ÚČELOVÉ POUŽITÍ 5 ÚČELOVÉ POUŽITÍ Aby bylo možné defnovat účely použtí různých typů kol, rozděll jsme naše kola na odlšné kategore. Účelem toho je, že defnujeme jž př vývoj našch kol odlšné, s příslušným namáháním sladěné testovací požadavky, abychom mohl pozděj zaručt maxmálně možnou bezpečnost př používání našch kol. Proto je velce důležté, aby použtí kol nepřesahovalo účelové použtí, protože by se jnak mohla překročt mez zatížení kol a rám č jné komponenty by se mohly poškodt. To může mít za následek těžké pády. Maxmální hmotnost cyklsty včetně zavazadel nemá přesahovat 120 kg. Tato přípustná maxmální hmotnost může být za jstých okolností dále omezena doporučením výrobců k využtí komponent. Do které kategore Vaše kolo patří, můžete zjstt podle následujících symbolů na označení rámu. Není-l Vám jasné, do které kategore Vaše kolo patří, obraťte se prosím kdykol na naše servsní středsko. Podmínka 2 Kola kategore 1 a pro dobře zpevněné štěrkové cesty a offroad cesty s lehkým sklonem, na nchž ztrácí pneumatky na základě menších hrbolů krátkodobě styk se zemí. Tato kategore zahrnuje městská jízdní kola jak s redukovaným vybavením (urban bke) tak úplně vybavená kola (cty bke) jakož cyklocrosová kola se závodním řídítky a Cantlever č kotoučovým brzdam. Podmínka 3 Kola této kategore zahrnují kola z kategorí 1 a 2 a jsou navíc způsoblá pro drsnější a nezpevněné terény. Rozsah využtí těchto kol zahrnuje rovněž ojednělé skoky maxmální výšky cca 60 cm. Avšak skoky této výšky mohou mít pro nevycvčeného cyklstu za následek nečsté dopady, čímž se významně zvýší účnkující síly, které mohou mít za následek poškození a úrazy. Tuto kategor představují MTB Hardtals a plně odpružená kola s krátkým průhybem pružny. Podmínka 0 Tato kategore je zamýšlena pro dětská kola. Dět nemají jezdt v blízkost strží, schodů nebo plaveckých bazénů, jakož na cestách, které jsou používány motorovým vozdly. Všeobecně se to vztahuje na jízdní kola s velkostí plášťů od palců. Podmínka 1 Jízdní kola této kategore jsou koncpována pro jízdy na pevných cestách, přčemž jsou kola v nepřetržtém styku s vozovkou. Jedná se zpravdla o závodní kola se závodním nebo přímým řídítky, kola na trojboj nebo na časovky. Maxmální hmotnost cyklsty včetně zavazadla nemá přesahovat 120 kg. Tato přípustná maxmální hmotnost může být za jstých okolností dále omezena doporučením výrobců k využtí komponent. Podmínka 4 Tato kategore zahrnuje kola kategorí 1-3. Dále jsou způsoblá pro velm drsný terén s částečným překážkam se slným spády a tudíž vyšším rychlostm. Pravdelné, mírné skoky vycvčených cyklstů nejsou pro tato kola žádným problémem. Vyloučt se však má pravdelné a stálé používání těchto kol na North-Shore drahách a v cyklstckých parcích. Kvůl slnější námaze se mají tato kola po každé jízdě překontrolovat ohledně možných poškození. Pro tuto kategor typcká jsou plně odpružená kola se středním průhybem pružny.

5 6 ÚČELOVÉ POUŽITÍ PŘED PRVNÍ JÍZDOU 7 Podmínka 5 Tento druh použtí představuje velm náročný a mmořádně strmý terén s mnoha překážkam, který mohou překonat jenom techncky zruční a velm dobře vytrénovaní cyklsté. Pro tuto kategor jsou typcké větší skoky za velm vysokých rychlostí jakož ntenzvní používání vyznačených cyklstcký parků nebo downhll sjezdovek. U těchto kol je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se po každé jízdě provedla podrobná kontrola ohledně možných poškození. Předchozí poškození mohou mít př zřetelně menším dalším namáhání za následek selhání. Rovněž je nutné dbát na pravdelnou výměnu bezpečnostně relevantních komponent. Doporučuje se bezpodmínečně nost specální chránče. Do této kategore patří plně odpružená kola s dlouhým průhyby pružn, ale také drtová kola.!! Dětské sedačky jsou všeobecně zakázány. Přvěšení dětských vozíků za kolo je všeobecně zakázáno. Montáž nosče zavazadel na kola s karbonovým sedlovkam je zakázána. Chcete-l vzít zavazadlo, vozte je výhradně ve specálním batohu pro jízdní kola. PŘED PRVNÍ JÍZDOU 1. Už jste někdy jel na horském kole? Nezapomeňte, že jízda v terénu vyžaduje mmořádnou koncentrac, tělesnou zdatnost a výcvk. Obeznamte se s Vaším novým horským kolem pozvolna na nefrekventovaném místě a pomalu s zvykejte na terén, v němž chcete jezdt. Navštvte techncký kurz. Více nformací na com 2. Obeznáml jste se s brzdovou soustavou? Kola Canyon se obvykle dodávají konfgurovaná tak, že se přední brzda ovládá levou brzdovou pákou. Překontrolujte, zda můžete ovládat brzdu předního kola stejnou brzdovou pákou, na nž jste zvyklí. Není-l tomu tak, musíte nové uspořádání náležtě trénovat, protože nerozvážné použtí brzdy předního kola může mít za následek pád. V daném případě nechte přřazení brzdových pák změnt odborníkem. Moderní brzdy mohou mít za jstých okolností mnohem slnější brzdný účnek než brzda Vašeho dosavadního kola! Na základě jejch specálního účelu použtí jsou některá drtová kola vybavena jenom jednou brzdou. V každém případě proveďte několk zkušebních brzdění mmo slnční provoz! Zvykejte s na maxmální možné zpomalení pomalu. Více nformací k brzdám najdete v kaptole Brzdová soustava. 3. Jste obeznámen s druhem řazení a způsobem jeho funkce? Obeznamte se s novým řazení na místě bez dopravního ruchu. Mějte na mysl, že neřadíte současně vpředu a vzadu, a že během řazením nešlapete slně do pedálů. Více nformací k řazení najdete v kaptole Řazení. Přílšné použtí přední brzdy, nenapodobovat Nezapomeňte, že může být přřazení brzdových! páček od země k zem jné! Kontrolujte, kterou pákou se ovládá která brzda. Neodpovídá-l to Vašm zvyklostem, nechte přřazení v daném případě změnt! Řetězové řazení Dbejte také na naš vždy aktuální nternetovou stránku Tam jsou našm modelům přřazena pole použtelnost také grafcky. Na základě jejch specálního účelu použtí jsou některá drtová kola vybavena jenom jednou brzdou. Nepoužívejte kolo Canyon ve spojení s trenérem, u něhož by bylo nějakým způsobem upnuto Kola Canyon se smí používat jenom pro volné! válečky (válečkový trenér bez brzdy). Nepoužívejte kolo Canyon ve spojení s trenérem, u něhož by bylo nějakým způsobem upnuto. Pokud držíte řídítka horského kola př jízdě za rohy, nemůžete dosáhnout brzdové páky tak rychle, jako z jných pozc rukou. Vaše brzdná dráha se prodlouží. Jezděte mmořádně předvídavě a počítejte s delším brzdným dráham.

6 8 PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED PRVNÍ JÍZDOU 9 4. Je výška rámu správná a jsou sedlo a řídítka správně nastavené? Postavte se nad horní rámovou trubku Vašeho kola a překontrolujte, zda máte v rozkroku nejméně píď volného prostoru. Pokud tomu tak není, přečtěte s prosím rozšířené kaptoly dále v návodu nebo na přloženém CD, nebo se obraťte na naš servsní horkou lnku (+420) Př jízdě s přílš velkým rámem může dojít př rychlém sestoupení z kola ke zraněním! Sedlo má být nastaveno tak, abyste u krosového a maratonského kola mohl právě ještě dosáhnout patou pedálu v jeho nejnžší poloze. Překontrolujte, zda ještě dosáhnete špčkam choddel až na zem, když sedíte v sedle. U všech horských, Enduro a Freerde kol je sedlo nastaveno zpravdla níže. Zejména př horských sjezdech se doporučuje sedlo snížt. Další nformace týkající se pozce najdete v kaptole Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu. 5. Jel jste jž na kole s nášlapným resp. systémovým pedály v příslušné obuv? Před první jízdou s těmto pedály se musíte důkladně obeznámt s našlápnutím a uvolněním na stojícím kole. Nejlépe to jde, když se př výcvku opřete o zeď, abyste se nepřevrátl. V daném případě upravte tvrdost našlápnutí a uvolnění z pedálu. V každém případě s nejprve přečtěte návod k použtí, který je přložen v BkeGuardu. Více k téma pedály najdete v kaptole Systémy pedálů. Kontrola výšky nad horní rámovou trubkou Boty pro systémové pedály 6. Dbejte na to, abyste Vaše kolo Canyon používal jenom v souladu se předurčeným účelem! Horská kola pro krosové a maratonské použtí nejsou způsoblá pro náročné sjezdy v terénu s překážkam nebo pro skoky atd. Pro All Mountan č Enduro použtí jsou k dspozc specální modely. Torque modely můžete používat také pro takzvaný Freerdng. Mějte na mysl, že některý jízdní kousek profesonála vypadá jednoduchý, vyžaduje však ve skutečnost dlouhý trénnk a mnoho zkušeností. Pro Vaš vlastní bezpečnost nepřeceňujte Vaše schopnost. Jízdní kola Canyon jsou koncpována zpravdla pro celkovou hmotnost (cyklsta a zavazadlo) 120 kg. Tuto mez nkdy nepřekračujte. Blžší nformace týkající se účelu použtí s přečtěte v kaptole Účelové použtí. 7. Sestává Vaše kolo částečně z karbonu? Mějte na zřetel, že tento materál vyžaduje mmořádnou péč a opatrné použtí. V každém případě s přečtěte kaptolu Zvláštnost karbonového materálu. 8. Pokud jste s koupl jízdní kolo s odpružením, překontrolujte tlak vzduchu ve vdlc. V daném případě použjte k nastavení hustlku, přloženou v BkeGuardu. Nesprávné nastavení může mít za následek chybnou funkc nebo poškození odpružené vdlce. V každém případě se zhorší jízdní vlastnost a nedosáhnete maxmální jízdní bezpečnost. Další nformace najdete v kaptolách Opdružená vdlce a Full Supenson. Jízda v terénu Karbonový materál Systémový pedál Odpružené jízdní kolo V případě nedostatečného výcvku anebo přílš pevného nastavení systémových pedálů se eventuálně nemůžete z pedálu uvolnt! Nebezpečí pádu! Jízdní kola Canyon jsou hgh-end sportovní nářadí, představující lehkou konstrukc nejvyššího stupně nženýrství. Zacházejte s tím materálem Vy jako profesonál. Nesprávné použtí, neodborná montáž nebo nedostatečná údržba mohou narušt bezpečnost závodního stroje. Nebezpečí úrazu!

7 10 PŘED KAŽDOU JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU 11 PŘED KAŽDOU JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU MUSÍTE PŘEKONTROLOVAT NÁSLEDUJÍCÍ BODY: 1. Jsou rychloupínáky předního a zadního kola, sedlovky a ostatních komponent a výsuvné čepy kol řádně uzavřeny? Podrobnější v kaptole Zacházení s rychloupínáky a zásuvným čepy kol. 2. Jsou pláště v dobrém stavu a mají dostatečný tlak vzduchu? Protočte obě kola, abyste mohl překontrolovat vycentrování. Přtom je možné zjstt bočně prasklé pláště, zlomené osy a přetržené paprsky včas. Podrobnější v kaptole Kola pláště, duše a tlak vzduchu. 3. Proveďte na nepohybujícím se kole zkoušku brzd slným přtažením brzdové páky k řídítkům. Po malém stsknutí páky se musí vytvořt působště tlaku; páka se však přtom nesmí dotknout řídítek! U hydraulckých (kotoučových) brzd nesmí unkat žádná kapalna. Další upozornění k téma brzdy v kaptole Brzdová soustava. Překontrolujte tlak vzduchu v pláštích 4. Pokud se chystáte jet po veřejných slncích č v noc, přezkoušejte osvětlovací zařízení, vz kaptola Zákonné požadavky. 5. Nechte dopadnout Vaše kolo Canyon z malé výšky na zem. Lokalzujte případné rachocení. V daném případě překontrolujte ložska a šroubová spojení. 6. Freerde kola, jako Strve č Torque, jsou v důsledku jejch použtí vystavena mmořádnému namáhání. Pokud jste majtel takovéhoto kola, kontrolujte je před každou jízdou ohledně zeslabení a únavy materálu jako trhln, boulí a lomů. 7. Nejdůležtější příslušenství pro příjemnou cestu na kole je malá taštčka na nářadí, kterou můžete přpevnt pod sedlo. Ta má obsahovat dvě plastová páčdla na pneumatky, obvyklé nbusové klíče, náhradní duš, záplaty, Váš moblní telefon a trochu peněz. Vezměte s také hustlku, kterou přpevníte k rámu. 8. Nezapomeňte na soldní zámek, pro případ, že budete chtít Vaše kolo Canyon odstavt. Jenom kolo přpevněné k nepohyblvému předmětu je chráněno prot zneužtí jným osobam. Nkdy nejezděte za tmy bez osvětlení Nouzová souprava Páka brzdy se př stsknutí nesmí dotýkat řídítek Nejsou-l rychloupínáky řádně uzavřeny, mohou se uvolnt část jízdního kola. Nebezpečí pádu! Nejezděte, jestlže Vaše kolo Canyon jeden z těchto bodů nesplňuje! Abyste se vyvaroval poškození Vašeho jízdní-! ho kola Canyon, dodržujte maxmální celkovou váhu a předpsy pro transport zavazadel a dětí v kaptole Účelové použtí. Před transportem kola osobním automoblem nebo letadlem s navíc přečtěte kaptolu Přeprava Vašeho kola Canyon. Vaše kolo Canyon bude slně namáháno vlvy podloží a slam, kterým budete na kolo působt. Na tyto dynamcké námahy reagují různé komponenty opotřebením a únavou. Kontrolujte Vaše kolo Canyon pravdelně na příznaky opotřebení, ale také na škrábance, zkřvení, změnu barvy nebo počínající trhlny. Komponenty, jejchž žvotnost byla překročena, mohou náhle selhat. Nechte na Vašem kole Canyon provádět pravdelné nspekce, aby bylo možné nejsté součást v daném případě vyměnt. Blžší nformace týkající se péče a provozní bezpečnost najdete v kaptolách Všeobecná upozornění k péč a nspekce, Doporučené utahovací momenty a Intervaly servsu a údržby.

8 12 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 13 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU Montáž podle BkeGuardu není žádné kouzlo, ale přesto musíte postupovat rozvážně a pečlvě. Neodborná montáž může mít za následek, že nebude jízdní kolo bezpečné. Nejprve bychom Vás chtěl obeznámt s částm Vašeho kola Canyon. Rozklopte přední skládací stránku Vaší příručky k horskému kolu. Zde jsou zobrazeny všechny důležté komponenty kola Canyon. Nechte tuto stránku př čtení rozklopenou. Tak budete moc v textu zmíněné komponenty rychle nalézt. Obrázek ukazuje lbovolné horské kolo Canyon - ne každé kolo vypadá stejně. OVĚŘTE SI OBSAH BIKEGUARDU V BkeGuardu se nachází souprava rámu se zamontovaným zadním kolem a všem přídavným díly, samostatně přední kolo, které je eventuálně zabaleno v tašce na kolo, sedlo se sedlovkou, která je eventuálně spojena vedením s ovládací jednotkou pro montáž řídítek. Dále obsahuje BkeGuard krabc s drobným díly (např. rychloupínáky č výsuvný čep, odrazky, eventuálně pedály) a kufřík s momentovým klíčem Canyon včetně nástavců, pumpčku pro odpruženou vdlc, montážní pastu Canyon a příručku k horskému kolu včetně přložené CD. VŠEOBECNÉ K MONTÁŽI HORSKÉHO KOLA Vaše kolo Canyon bylo ve výrobě kompletně smontovány a vyzkoušeno. Jízdní kolo je po níže uvedených montážních krocích bez dalšího seřzování plně funkceschopné. Po ukončení práce proveďte zkušební jízdu na nefrekventovaném místě nebo na opuštěné ulc. Následovně je jenom stručně popsána montáž. Pokud v této čnnost nejste vycvčen nebo nemáte dostatečné zkušenost, přečtěte s prosím rozšířené kaptoly ve Vaší příručce k horskému kolu; mějte také na zřetel návody výrobců komponent na přloženém CD. Nejprve otevřete BkeGuard. K tomu používejte jenom nůž na koberce nebo podobný nůž s krátkou čepelkou. Na samotném kole nemáte používat žádný nůž. Před první jízdou proveďte v kaptole Před každou jízdou popsané kontroly. Nejlépe použjte montážní stojan, který upne rám na třech vntřních bodech, nebo požádejte někoho o pomoc, aby kolo Canyon přdržel, když je budete montovat. Neupínejte Vaše kolo Canyon pro montáž do! montážního stojanu za trubku rámu nebo za sedlovku z karbonu, nýbrž jenom za pasující sedlovku z hlníku. Výškove nastavtelnou sedlovku neupínejte za pohyblvou část, nýbrž výhradně za dolní část, která je příslušně vytažena! Př zasunování resp. vytahování výškově nastavtelné sedlovky dbejte na to, abyste zastrčl nebo povytáhl vedení u vývodního otvoru, aby se nezlomlo. U jízdních kol s koly velkostí 29 a 27,5 může být krabce s drobným díly a kufříkem uložena svsle na straně v BkeGuardu. Nejsnadnější a nejbezpečnější montáž je na montážním stojanu nebo pokud budete mít pomoc. Na samotném kole nepracujte s nožem na koberce. Mohl byste komponentu poškodt nebo se zrant. Pokud nutno, použjte nůžky. Sdílejte Vaš radost z Vašeho nového kola Canyon, a požádejte někoho o pomoc př vybalování z BkeGuardu a př montáž.

9 14 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 15 POŽITÍ MOMENTOVÉHO KLÍČE CANYON POUŽITÍ MONTÁŽNÍ PASTY CANYON K co nejbezpečnějšímu upevnění dvou komponent považujeme my u frmy Canyon použtí momentového klíče za nevyhnutelné. Vsaďte příslušný nástavec do upínadla momentového klíče Canyon. Zaveďte nbus úplně do hlavy šroubu. Komponenty z karbonu jsou choulostvé především na škody, které jsou způsobeny nadměrnou slou sevření. Montážní pasta Canyon poskytuje dodatečnou přlnavost mez dvěma povrchy a tudíž umožňuje snížt potřebnou sílu sevření až o 30%. Navíc zaručuje maxmální ochranu prot koroz a zabraňuje jí účnně za vlhka. Montážní pasta Canyon se může používat pro všechny karbonová a hlníková spojení. Je pro tento účel deální, protože nevytvrdne. Překročení maxmálního utahovacího momentu svěracích šroubů (např. na představc, na sedlovce č na objímce sedlové trubky) má za následek přílš velkou sílu sevření. To může mít za následek selhání komponenty a tudíž představuje vysoké nebezpečí zranění. Navíc zankne v tomto případě záruka výrobku. Přílš volné nebo přílš utažené šrouby mohou mít za následek selhání a tudíž nehodu. Dodržujte přesně frmou Canyon uvedené utahovací momenty. Otáčejte pomalu rukojetí momentového klíče Canyon. Když je šroub utažen, putuje ukazatel na stupnc. Přestaňte utahovat, jakmle stojí ukazatel na předepsané hodnotě utahovacího momentu. To má smysl zejména v oblastech upnutí řídítek a představce, trubky sloupku vdlce a představce a sedlovky a sedlové trubky - třech oblastech upnutí, kde může nadměrná síla sevření znčt komponenty, což může být příčnou jejch selhání nebo zánku záruky. Montážní pasta Canyon zabraňuje snížením svěrací síly případnému znčení karbonových vláken. Kromě toho se zabrání častému praskání na místech upnutí. U sedlovek horského kola používejte zásadně montážní pastu, protože zajšťuje bezpečný dosed. Pokud se v terénu sedlovka o něco sníží, povrch se trocho poškrábe. To je normální opotřebení a nepředstavuje důvod pro reklamac. K montáž používejte momentový klíč Canyon, který je přložen v BkeGuardu. Pokud chcete výš sedlovku často změnt, doporučuje Canyon montáž výškově nastavtelné sedlovky.

10 16 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 17 VYBALENÍ POSTUP U VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝCH SEDLOVEK Než nanesete montážní pastu Canyon, odstraňte z upravovaného povrchu částce nečstoty a zbytky mazva. Pak naneste štětcem nebo jelencí na čstý povrch tenkou a stejnoměrnou vrstvu montážní pasty Canyon. Vyjměte krabc s drobným díly a odložte j na dosah ruky. Odstraňte zadní ochrannou lepenku. Vyjměte z krabce kufřík s příručkou k horskému kolu a nářadí s drobným díly. Pokud je Váš Canyon vybaven výškově nastavtelnou sedlovkou, zamontujte j dříve, než vyjmete Canyon z BkeGuardu. Výškově nastavtelná sedlovka je v jízdním stavu spojena vedením, které vede sedlovou trubkou, s ovládací páčkou, přpevněnou na řídítkách. Odstraňte pásku se suchým zpem, která přdržuje sedlo a sedlovku u předního kola. Potom montujte komponenty podle předpsu. Používejte momentový klíč Canyon a nkdy nepřekračujte předepsaný maxmální utahovací moment. Odstraňte přebytečnou montážní pastu Canyon a sáček pečlvě zavřete. Odstraňte ochrannou krytku ze sedlové trubky rámu. Odstraňte přední ochrannou lepenku. V BkeGuardu nemusí být ovládací páčka výškově nastavtelné sedlovky v každém případě na řídítkách přpevněna. Otevřete rychloupínák nebo šroub na objímce sedlové trubky. Nejdříve s přečtěte kaptolu Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol ve Vaší příručce k horskému kolu. Odložte sedlovku opatrně na zadní kolo. Vyjměte přední kolo s ochrannou lepenkou a odložte je na stranu. Opatrně odstraňte ochrannou fól ze sedlovky. U jízdních kol s koly velkostí 29 a 27,5 může být krabce s drobným díly a kufříkem uložena svsle na straně v BkeGuardu.

11 18 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 19 POSTUP U BĚŽNÝCH SEDLOVEK Dolní část sedlovky a vntřek sedlové trubky rámu resp. oblast upnutí sedlovky nyní natřete trochou montážní pasty Canyon. Sedlovka musí do rámu vklouznout lehce bez tlaku, anž byste j musel otáčet sem a tam. Nepůjde-l to, povolte šroub objímky sedlové trubky o něco více. Vyrovnejte sedlo a uzavřete rychloupínák nebo utáhněte šroub objímky sedlové trubky. Neutahujte šroub resp. rychloupínák objímky sedlové trubky nadměrně. V daném případě odstraňte ochrannou fól ze sedla. Vyjměte sedlo a sedlovku s předním kolem společně s ochrannou lepenkou, a odložte tyto díly opatrně na stranu. Odstraňte pásku se suchým zpem, která přdržuje sedlo a sedlovku u předního kola, a odložte tyto díly na dosah ruky. Držte sedlovku v jedné ruce a uchopte vedení sedlovky na místě, kde vychází z rámu. Zatímco budete sedlovku jednou rukou opatrně zavádět do sedlové trubky, popotahujte druhou rukou opatrně za vedení. Zasuňte sedlovku až ke značce MIN-/MAX, označující mnmální hloubku zasunutí do sedlové trubky. Nyní vyjměte opatrně rám z BkeGuardu a bezpečně jej odstavte. Eventuálně požádejte Vašeho pomocníka, aby jízdní kolo podržel. Vyjměte z krabce kufřík s příručkou k horskému kolu a nářadí s drobným díly.! Př montáž dbejte na to, aby se vedení výškově nastavtelné sedlovky nezlomlo. Mějte na zřetel upozornění v kaptole Nastavení! správného posedu jakož přípustné utahovací momenty v kaptole Všeobecná upozornění k péč a nspekce ve Vaší příručce k horskému kolu a mějte rovněž na zřetel předpsy výrobce komponenty na přloženém CD. Uschovejte všechny část balení a celý Bke Guard na suchém místě. Tak budete mít po ruce vše, co budete potřebovat pro eventuální záslku nebo cestu. Přední kolo může být navíc zabaleno v tašce na nosné kolo.

12 20 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 21 MONTÁŽ ŘÍDÍTEK Nyní vyjměte opatrně rám včetně komponent a zadního kola z BkeGuardu a bezpečně jej odstavte. Eventuálně požádejte Vašeho pomocníka, aby jízdní kolo podržel. Zasuňte sedlovku až ke značce MIN-/MAX, označující mnmální hloubku zasunutí do sedlové trubky. Vyrovnejte sedlo a uzavřete rychloupínák nebo utáhněte šroub objímky sedlové trubky. Neutahujte šroub resp. rychloupínák objímky sedlové trubky nadměrně. Když jsou řídítka zabalená, jsou demontovaná, představec je však správně přpevněný. Na představc neprovádějte žádné změny. Odstraňte pásku se suchý zpem dole na vdlc. Řídítka pevně přdržte a odstraňte nahoře na rámu druhou pásku se suchým zpem. Přtom řídítka dále přdržujte, aby nespadla a nepoškodla se. Do momentového klíče Canyon vsaďte nástavec, který pasuje ke šroubům představce. Vyšroubujte šrouby víka představce a víko sejměte. Dolní část sedlovky a vntřek sedlové trubky rámu resp. oblast upnutí sedlovky nyní natřete trochou montážní pasty Canyon. Sedlovka musí do rámu vklouznout lehce bez tlaku, anž byste j musel otáčet sem a tam. Nepůjde-l to, povolte šroub objímky sedlové trubky o něco více. V daném případě odstraňte ochrannou fól ze sedla. Mějte na zřetel upozornění v kaptole Nastavení správného posedu jakož přípustné uta-! hovací momenty v kaptole Všeobecná upozornění k péč a nspekce ve Vaší příručce k horskému kolu a mějte rovněž na zřetel předpsy výrobce komponenty na přloženém CD. Otočte představec včetně vdlce dopředu, tzn. do směru jízdy. Dávejte pozor na to, aby se nepřekroutla lanka a vedení. Nechte řídítka opatrně vset dolů nebo požádejte Vašeho pomocníka, aby řídítka přdržel. Vytlačte trochu montážní pasty Canyon a naneste jak na víko představce tak na oblast upnutí představce tenkou vrstvu montážní pasty Canyon.

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům

Více

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU PURE CYCLING PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Důležté! Návod k použtí, stránka 12. Přečtěte s prosím před první jízdou stránky 7-11.!

Více

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26 Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídají bezpečnostním předpsům

Více

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU PURE CYCLING PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Důležté Návod k použtí, stránka 10. Přečtěte s prosím před první jízdou stránky 5-9..

Více

PŘÍRUČKA K JÍZDNÍMU KOLU SPEEDMAX CF

PŘÍRUČKA K JÍZDNÍMU KOLU SPEEDMAX CF PURE CYCLING PŘÍRUČKA K JÍZDNÍMU KOLU SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tento návod je doplňující návod ke Canyon Speedmax CF. Používejte

Více

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26 Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům

Více

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU

PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU PURE CYCLING PŘÍRUČKA K ZÁVODNÍMU KOLU 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Důležté! Návod k použtí, stránka 12. Přečtěte s prosím před první jízdou stránky 7-11.!

Více

PŘÍRUČKA DĚTSKÉ HORSKÉ KOLO

PŘÍRUČKA DĚTSKÉ HORSKÉ KOLO B PURE CYCLING C PŘÍRUČKA DĚTSKÉ HORSKÉ KOLO 1 12 13 14 2 15 16 3 4 a I II 17 5 6 e d c b III IV 18 19 20 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídají požadavkům normy

Více

Před první jízdou účelové použití obecná upozornění k montáži. Uvítání a všeobecný popis

Před první jízdou účelové použití obecná upozornění k montáži. Uvítání a všeobecný popis CZ 1 česky Funkční princip VCLS Post 2.0 Přiváděné síly, např. cyklistou na základě nerovností vozovky, působí přes sedlo ohybovými momenty na oba prvky listového pera. Následkem toho se sedlo sníží na

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník. Návod k obsluze. Rozsah použití: Nové VITO W 639 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 56 0450 Základní nosič na podélně integrovaný nosník Návod k obsluze Rozsah použití: Nové VITO W 639 Bezpečnost provozu Nebezpečí zranění Na Vašem vozidle jsou k dispozici

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití

Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití Prevodovka pre TCO3 & TCO4 číslo výrobku: 2313 Příslušenství Návod k použití Montáž Příslušenství mohou sestavovat pouze dospělé osoby. Upozornění: JD důrazně doporučuje, aby toto příslušenství sestavoval

Více

max 40 mm 30-55 mm max 30-55 mm 03ISRABSF01

max 40 mm 30-55 mm max 30-55 mm 03ISRABSF01 A B 30-55 mm max 40 mm 30-55 mm max 40 mm C D 03ISRABSF01 E F M N G H O P I L Q R CZ Než začnete sedačku používat, pozorně si přečtěte návod. Návod si pečlivě uschovejte pro možnost nahlédnutí v budoucnu.

Více

Návod k obsluze Vak montovaný na palivovou nádrž

Návod k obsluze Vak montovaný na palivovou nádrž BMW Motorrad Radost z jízdy Návod k obsluze Vak montovaný na palivovou nádrž z Obecné pokyny Úvod Vak na palivovou nádrž od BMW Motorrad je ideální společník pro motocyklové výlety. BMW Motorrad je synonymem

Více

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly

TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-02941 (40 ) 45-02951 (48 ) TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pravidla a pokyny pro bezpečnou obsluhu Bezpečnost Montáž Obsluha Údržba Díly nejrychlejší způsob

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Vážený zákazníku,

NÁVOD K OBSLUZE. Vážený zákazníku, Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro kolo značky POLYGON. Věříme, že Vám bude spolehlivě sloužit po mnoho let a že s ním budete spokojen natolik, že až se budete rozhodovat o další koupi

Více

Návod k použití a záruční list. Ŭwww. ƕąĉģśǝâ.cz

Návod k použití a záruční list. Ŭwww. ƕąĉģśǝâ.cz Návod k použití a záruční list 1 Ŭwww. ƕąĉģśǝâ.cz 2 www. ƕąĉģśǝâ.cz Vážený zákazníku, Děkujeme vám za koupi jízdního kola BULLS. Věříme, že budete spokojeni. Při koupi kola jste obdrželi spolu s návodem

Více

Montážní návod Audi A6 Limousine (4G) 2011

Montážní návod Audi A6 Limousine (4G) 2011 Servis Montážní návod Originální příslušenství Audi Základní nosič 4G5.071. Vydání 01.2011 Servisní služby. Technické informace Servis Obsah 1 Všeobecné pokyny... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Díly... 3.1

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MODEL MAGNETIC. www.bplumen.cz/kinetic Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice MODEL UŽIVATELSKÝ MANUÁL MAGNETIC Pavel Bárta - BP LUMEN, Puškinova 546, 542 32 Úpice K sestavení potřebujete: 14mm klíč, 4mm imbusový klíč Při rozbalení zkontrolujte, zda máte všechny díly OBSAH BALENÍ

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 87 0095. Střešní box Návod k obsluze Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 87 0095 Střešní box Návod k obsluze Účel použití Tento návod k montáži je určen pro instalaci střešních boxů M, L, XL na základní střešní nosič Mercedes-Benz Alustyle a

Více

Energetický sloup se třemi prázdnými jednotkami, výška 491 mm Energetický sloup s osvětlovacím prvkem a třemi prázdnými jednotkami, výška 769 mm

Energetický sloup se třemi prázdnými jednotkami, výška 491 mm Energetický sloup s osvětlovacím prvkem a třemi prázdnými jednotkami, výška 769 mm Návod k montáž Energetcký sloup se třem prázdným jednotkam, výška 491 mm 1345 26/27/28 Energetcký sloup s osvětlovacím prvkem a třem prázdným jednotkam, výška 769 mm 1349 26/27/28 Energetcký sloup se šest

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

yedoo mezeq disc max 150 kg 330 lbs min 150 cm 59 in user manual

yedoo mezeq disc max 150 kg 330 lbs min 150 cm 59 in user manual yedoo mezeq disc max 150 kg 330 lbs min 150 cm 59 in user manual úvod obsah balení Montáž, seřízení a pravidelnou údržbu doporučujeme svěřit odbornému cykloservisu. Neodborné zásahy mohou vést k poškození

Více

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK CZ Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK Vážení zákazníci, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho střešního boxu a přejeme Vám, abyste měli užitek a radost z jeho užívání.

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáž Energetcký sloup 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energetcký sloup s osvětlovacím prvkem 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Osvětlovací sloup 1343 26/27/28 Osvětlovací sloup, krátký 1344 26/27/28

Více

Návod k obsluze Montážní stojan

Návod k obsluze Montážní stojan BMW Motorrad Radost z jízdy Návod k obsluze Montážní stojan z Obecné pokyny Úvod Jsme rádi, že jste se rozhodli pro montážní stojan společnosti BMW Motorrad. Zkratky a symboly UPOZORNĚNÍ označuje ohrožení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte!

Uživatelská příručka. Speedkid1 (Model TJ-24A) Tato uživatelská příručka byla zpracována pro www.mrakyhracek.cz. Uživatelskou příručku uschovejte! Uživatelská příručka Uživatelská příručka Speedkid1 (Model TJ-24A) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ

Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ Y-BIKE Extreme NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Upozornění DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ: Stejně jako na jiných pojízdných výrobcích i jízda na dětském odrážedle může být riskantní činnost, při které se

Více

Koloběžka SPARTAN 16-12

Koloběžka SPARTAN 16-12 Koloběžka SPARTAN 16-12 S23191 S23192 Návod na použití Důležité: Před montáží, použitím či prováděním údržby si prosím důkladně pročtěte tento manuál a uschovejte jej tak, aby byl v případě potřeby kdykoliv

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Fiat 500 1,2 l kód motoru 169 A4.000 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit chybám při výměně ozubeného řemene Při výměně ozubeného

Více

IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod

IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod IN 2013 Koloběžka WORKER Glacer Uživatelský návod Dodavatel: Seven Sport s.r.o., Dělnická, Vítkov 749 01 www.insportline.cz Tel.: +420-556 770 199 DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO MANUÁL PŘED POUŽITÍM

Více

yedoo ox max 120 kg 264 lbs min 120 cm 47 in user manual

yedoo ox max 120 kg 264 lbs min 120 cm 47 in user manual yedoo ox max 120 kg 264 lbs min 120 cm 47 in user manual úvod obsah balení Montáž, seřízení a pravidelnou údržbu doporučujeme svěřit odbornému cykloservisu. Neodborné zásahy mohou vést k poškození koloběžky

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné dospělé osoby, aby si pečlivě přečetli tento

Více

1 Úvodem. Při provádění obsáhle popsané údržby a péče musíte mít vždy na mysli, že se návody a upozornění vztahují výhradně na tato kola.

1 Úvodem. Při provádění obsáhle popsané údržby a péče musíte mít vždy na mysli, že se návody a upozornění vztahují výhradně na tato kola. 1 Úvodem Koupí tohoto kola jste se rozhodli pro jakostní výrobek. Vaše nové kolo bylo sestaveno ze svědomitě vyvinutých a vyrobených dílů s odbornou znalostí. Váš odborný prodejce kol je kompletně smontoval

Více

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500

Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Version 1.2 česky Elektrické nůžky na živý plot BEHS500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 283 27 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Technické údaje, konstrukční data a ilustrace uvedené v této publikaci nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího

Technické údaje, konstrukční data a ilustrace uvedené v této publikaci nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího 2 Technické údaje, konstrukční data a ilustrace uvedené v této publikaci nejsou závazné. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího upozornění. 3 x2 x1 x2 x3 x1 x3 x2 x2 4 Sestavení nosiče jízdního

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 81-165cm (32" - 65") Max. VESA: 600

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemenu Podrobný návod pro Ford Galaxy (WRG) 2000-2006, 1,9 l 85 kw s kódem motoru AUY, od modelu 2003 Soupravy pro ozubený řemen CT1028K3, CT1028WP2 u

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU

NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU NÁVOD NA MONTÁŽ TRENAŽÉRU CZ ÚVOD 1 MONTÁŽ RÁMU 3 INSTALACE JEDNOTKY 4 UCHYCENÍ KOLA 5 ODEPNUTÍ KOLA 7 UPOZORNĚNÍ 8 DOPORUČENÍ 8 MONTÁŽ JEDNOTKY 12 Děkujeme, že jste si vybrali trenažér Novo Mag Force.

Více

45-0346 - AF 346 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0346. Bezpečnost Montáž Provoz Údržba Díly

45-0346 - AF 346 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0346. Bezpečnost Montáž Provoz Údržba Díly NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0346 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0346 - AF 346 TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČ Bezpečnost Montáž Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit

Více

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 Návod k obsluze ProfiTech / lanový kladkostroj - napínací zařízení č. 60005

Více

TREKKER OUTBACK OBK37A/B - OBK 48A/B CELOHLINÍKOVÉ BOČNÍ KUFRY

TREKKER OUTBACK OBK37A/B - OBK 48A/B CELOHLINÍKOVÉ BOČNÍ KUFRY OBK37AL MAX. ZÁTĚŽ 10 Kg OBJEM 37 lt ROZMĚRY 387 246 495 BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK OBK48AL MAX. ZÁTĚŽ 10 Kg OBJEM 48 lt ROZMĚRY 387 306 495 BEZPEČNOSTNÍ LZE VLOŽIT ZÁMEK OTEVÍRÁNÍ VÍKA 1/4 NASAZENÍ KUFRU NA NOSIČ

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Czech) DM-CN0001-05 Řetěz (11 stupňů) Příručka prodejce CN-9000 CN-6800 CN-HG901-11 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG601-11 CN-HG600-11 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 3 BEZPEČNÉ POUŽÍVANÍ... 4 MONTÁŽ...

Více

Agri-Fab. Čísla modelů 45-01011 45-01713 190-653A (prodejní označení: AF 653) NÁVOD K OBSLUZE (překlad z originálního návodu) UŽITKOVÉ VOZÍKY 190-368B

Agri-Fab. Čísla modelů 45-01011 45-01713 190-653A (prodejní označení: AF 653) NÁVOD K OBSLUZE (překlad z originálního návodu) UŽITKOVÉ VOZÍKY 190-368B Agri-Fab NÁVOD K OBSLUZE (překlad z originálního návodu) Čísla modelů 45-01011 45-01713 190-653A (prodejní označení: AF 653) 190-368B UŽITKOVÉ VOZÍKY (VIZ TECHNICKÉ ÚDAJE NA STRANĚ 7) UPOZORNĚNÍ: Pozorně

Více

PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB

PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB PROVZDUŠŇOVAČ/ROZMETADLO 100 LB MONTÁŽNÍ POKYNY A NÁVOD K OBSLUZE PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ Jakékoli poháněné zařízení může způsobit zranění, je-li nesprávně obsluhováno nebo je-li používáno osobou,

Více

AG Návod k instalaci. Olejový pohon pro posuvné brány o hmotnosti do 1600 kg

AG Návod k instalaci. Olejový pohon pro posuvné brány o hmotnosti do 1600 kg Olejový pohon pro posuvné brány o hmotnosti do 1600 kg AG2000 800-1000-1600 Návod k instalaci Clemsa Central Europe s.r.o., Podolí 30, 250 81 Nehvizdy, Czech republic Tel: +420 326 993 632-3 Fax: +420

Více

Provozní příručka. Tažený provzdušňovač s hnojením 45,4 kg

Provozní příručka. Tažený provzdušňovač s hnojením 45,4 kg Provozní příručka Tažený provzdušňovač s hnojením 45,4 kg POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVOZ PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ PROVOZ Každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 41 15

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 41 15 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 41 15 Upozornění: Prosím přečtěte si nejdříve kompletní návod k montáži. 2 Montáž elektrického spouštěče oken 1. Demontujte kliky spouštěče okna, k tomuto kroku musí

Více

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu

Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Montážní návod DORMA AGILE 150 DORMOTION Montáž na stěnu Obsah: S. 2-3........... Důležité informace S. 3........... Potřebné nářadí S. 4........... Příprava skla DORMOTION L S. 4........... Rozsah dodávky

Více

kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP

kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka CAMP Před jízdou dobře zkontrolujte: Baterie je plně nabitá Pláště jsou správně nahuštěny Brzdy jsou zcela funkční Řídítka jsou správně a bezpečně

Více

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.

Návod k obsluze ZZT DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr. Návod k obsluze ZZT Verze 1 Výrobce: DAKR spol. s r. o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice tel. 581 616 141, fax. 581 616 755 e-mail: dakr@dakr.cz, www.dakr.com Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaše rozhodnutí

Více

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ 102

CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ 102 CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ 102 POUŽITÍ Chodítko je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítko je určeno pro oporu a odlehčení dolních

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

max 60 kg 132 lbs min 85 cm 33 in yedoo too too too too alu too too I, II user manual

max 60 kg 132 lbs min 85 cm 33 in yedoo too too too too alu too too I, II user manual yedoo too too max 60 kg 132 lbs min 85 cm 33 in too too alu too too I, II user manual úvod obsah balení Montáž, seřízení a pravidelnou údržbu doporučujeme svěřit odbornému cykloservisu. Neodborné zásahy

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

Uživatelská příručka a záruční list pro teleskopickou sedlovku FOX DOSS

Uživatelská příručka a záruční list pro teleskopickou sedlovku FOX DOSS Uživatelská příručka a záruční list pro teleskopickou sedlovku FOX DOSS Autorizované FOX servisní centrum: CYKLOŠVEC s.r.o., 397 01 Písek, Harantova 1317, tel. servis: 382 206 451, mobil: 605 215 801,

Více

Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3. Motorka F918

Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3. Motorka F918 Základní funkce: - dálkové ovládání, manuální ovládání - zvukové efekty - bezpečnostní pásy - světla - vstup pro Mp3 Motorka F918 Specifikace: Vhodná věková kategorie: 36 83 měsíců. Max. zátěž: 25 kg.

Více

Návod k použití Pendix. Platný jen s originálním příslušenstvím

Návod k použití Pendix. Platný jen s originálním příslušenstvím Návod k použtí Pendx Platný jen s orgnálním příslušenstvím Obsah 1. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2. Úvod 3. Pokyny k elektrce a elektronce 4. Přehled komponentů 4.1. Pohon 4.2. Akumulátor 4.3. Nabíječka

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Vyšší poloha středového složení 421mm- 436mm. Nižší poloha středového složení 425mm- 440mm

Vyšší poloha středového složení 421mm- 436mm. Nižší poloha středového složení 425mm- 440mm Nový Gambler je výsledkem několikaletého vývoje. Při vývoji byl kladen důraz na nízkou váhu, dlouhou životnost, optimalizaci jízdních vlastností a snadnou údržbu. Váha rámové sady je 3.9kg bez tlumiče.

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba. A. Bezpečnostní pokyny. Montáž na stěnu AGILE 50 WN 800.52.79.6.32 2/ / 0065 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag,. März 0 10:19 10 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler X1 nano, pro jízdní kola, obj. č. 15650 - Uebler X31 nano, pro 3 jízdní

Více

KOTNÍKOVÁ BANDÁŽ. pro comfort. Návod k použití Tento výrobek odpovídá směrnici 93/42/EWG pro lékařské výrobky.

KOTNÍKOVÁ BANDÁŽ. pro comfort. Návod k použití Tento výrobek odpovídá směrnici 93/42/EWG pro lékařské výrobky. KOTNÍKOVÁ BANDÁŽ pro comfort PF-1274 Návod k použití Tento výrobek odpovídá směrnici 93/42/EWG pro lékařské výrobky. 2 Návod k použití Rozsah dodávky 4 Technické údaje 4 Použité symboly 4 Používání v souladu

Více

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru.

2. Děti smí přístroj obsluhovat pouze pod dozorem dospělé osoby! Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte ho nikdy bez dozoru. reflecta Návod k obsluze CUBUS 400-3 Zpětný projektor Při používání přístroje dodržujte základní bezpečnostní předpisy. K bezpečnostním předpisům patří mimo jiné i tyto: 1. Před použitím si přečtěte všechny

Více

Návod Bezpečnostní schůdky do bazénu

Návod Bezpečnostní schůdky do bazénu Návod Bezpečnostní schůdky do bazénu Art.Nr. 128074 Stránka 1 z 8 Obsah: Návod Bezpečnostní schůdky do bazénu... 1 1 Obecné informace... 3 1.1.1 Varování... 3 1.1.2 Náhradní díly... 3 2 Montáž... 4 2.1.1

Více

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm

Dopadová plocha. Kačenka 140 cm Dopadová plocha Kačenka 140 cm Obsah dodávky : Pro věžičku 4 ks noha průměr 9 cm / 235 cm nebo 250 cm 1 ks předmontovaná podesta 2 ks bariera plná 2 ks bariera průlez 1 ks skluzavka 4 ks spodní díl pískoviště

Více

Rozšířitelná zábrana s dvojitým upevněním a zamykáním tlakem shora

Rozšířitelná zábrana s dvojitým upevněním a zamykáním tlakem shora Rozšířitelná zábrana s dvojitým upevněním a zamykáním tlakem shora ŠÍŘK Nastavitelná od 69,5 do 06,5 cm VÝŠK Od horní hrany k podlaze 75 cm DŮLEŽITÉ NÁVOD PEČLIVĚ PROČTĚTE DODRŽUJTE. USCHOVEJTE PRO UDOUCÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JÍZDNÍ KOLA EPAC (ELEKTRICKY ASISTOVANÁ JÍZDNÍ KOLA) EN 15194

NÁVOD K POUŽITÍ JÍZDNÍ KOLA EPAC (ELEKTRICKY ASISTOVANÁ JÍZDNÍ KOLA) EN 15194 NÁVOD K POUŽTÍ JÍZDNÍ KOL EPC (ELEKTRCKY SSTOVNÁ JÍZDNÍ KOL) EN 15194 Před první jízdou si prosím přečtěte stránky 6-11! Před každou jízdou proveďte zkoušku funkce podle stránek 12-14! Mějte na zřeteli

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro sadu ozubených řemenů CT881K2 / CT881WP1 ve voze Ford Fiesta V rok výroby 2004 (JH_JD_) 1,4 l 16 V s kódem motoru FXJA ContiTech

Více

Uživatelský manuál Koloběžka OLPRAN

Uživatelský manuál Koloběžka OLPRAN Uživatelský manuál Koloběžka OLPRAN Děkujeme, že jste si zakoupili, naší koloběžku OLPRAN. Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY DOPORUČENÍ: KOLOBĚŽKU NEPOUŽÍVEJTE, NEPROVÁDĚJTE

Více

uživatelská příručka

uživatelská příručka kola s podporou elektrického motoru uživatelská příručka Úvod Děkujeme, že jste si koupili elektrické kolo. Doufáme, že Vám přinese spoustu radosti. Kvůli bezpečné přepravě dodáváme el. kolo v rozloženém

Více

TRANSPORT T - TRANSPORT XT TRANSPORT XT GEMELLATE MONTÁŽNÍ NÁVOD EINSATZBEREICH NUTZFAHRZEUGE

TRANSPORT T - TRANSPORT XT TRANSPORT XT GEMELLATE MONTÁŽNÍ NÁVOD EINSATZBEREICH NUTZFAHRZEUGE TRANSPORT T - TRANSPORT XT TRANSPORT XT GEMELLATE MONTÁŽNÍ NÁVOD EINSATZBEREICH NUTZFAHRZEUGE 1 Transport T - XT C H D A E B H D B E A F G A B C D E F G H napínací páka napínací řetěz vnitřní zavírací

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686 Travní válec model PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil

Více

Zadní měnič převodů MTB

Zadní měnič převodů MTB (Czech) DM-RD0001-04 Příručka prodejce Zadní měnič převodů MTB MTB SHADOW RD+ RD-M986 RD-M820 RD-M786 RD-M675 RD-M640 Nové RD-M615 MTB SHADOW RD RD-M981 RD-M781 RD-M670 Nové RD-M610 RD-M4000 OBSAH DŮLEŽITÉ

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK Návod k obsluze HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VAROVÁNÍ 1. Před použitím

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze Návod k nstalac a obsluze PRO FILTRY AF NA STLAČENÝ VZDUCH Prosíme, přečtěte s pozorně následující nstrukce před nstalací a uvedením do provozu. Bezproblémový a bezpečný provoz fltru může být garantován

Více

KŘESLO KOMBINOVANÉ DO SPRCHY 808, 808 C

KŘESLO KOMBINOVANÉ DO SPRCHY 808, 808 C KŘESLO KOMBINOVANÉ DO SPRCHY 808, 808 C POUŽITÍ Kombinované křeslo do sprchy je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 5, 4 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +40 556 0 11, email: servis@insportline.cz pre

Více

DM-CN (Czech) Příručka prodejce. Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11

DM-CN (Czech) Příručka prodejce. Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG CN-HG CN-HG CN-HG600-11 (Czech) DM-CN0001-03 Příručka prodejce Řetěz (11 stupňů) CN-9000 CN-6800 CN-HG900-11 CN-HG701-11 CN-HG700-11 CN-HG600-11 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Tato příručka prodejce je primárně určená profesionálním cyklomechanikům.

Více

Návod Contact Switch Návod Contact Switch

Návod Contact Switch Návod Contact Switch Návod Contact Switch Návod Contact Switch OBSAH Úvod strana 3 Přehled součástí strana 3 Technický popis strana 5 Demontáž a zpětná montáž patrony strana 6 Montáž sedlovky na kolo strana 7 Ovládání sedlovky

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE VÝROBKU FOLLOW ME

NÁVOD K OBSLUZE VÝROBKU FOLLOW ME NÁVOD K OBSLUZE VÝROBKU FOLLOW ME Výhradní dovozce pro Českou republiku a Slovenskou republiku: Dvě plus dvě s.r.o. Nad Soutokem 1 Praha 4 Telefon: 241 741 947 Fax: 241 744 320 E-mail: info@dveplusdve.cz

Více

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ - MACHALA PŘÍBOR 2015 V ceníku naleznete podrobnou nabídku servisních prací prováděných v naší cykloprodejně. Všechny ceny jsou uvedeny bez materiálu a s DPH. RÁMY A VIDLICE Výměna

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba AGILE 50 2/ / 00649 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat přídavné údaje

Více

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou

Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Kyvné servopohony SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 se stojanem a pákou Používejte jen ve spojení s provozním návodem! Tento krátký návod NENAHRAZUJE provozní

Více