PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1"

Transkript

1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU c a I II e d f b III IV ! Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům evropské normy EN pro terénní kola (horská kola). Důležté! Návod k použtí, stránka 12. Přečtěte s prosím před první jízdou stránky 7-11.

2 OBSAH POPIS KOMPONENT 1 Rám: a horní rámová trubka b dolní rámová trubka c sedlová trubka d řetězová vzpěra zadní stavby e sedlová vzpěra zadní stavby f tlumč odpružení 2 sedlo 3 sedlovka 4 sedlová objímka 5 zadní brzda 6 kazeta pastorků 7 zadní měnč 8 řetěz 9 přesmykač 10 převodník 11 klková souprava 12 pedál UPOZORNĚNÍ K TOMUTO NÁVODU K POUŽITÍ NÁSLEDUJÍCÍM SYMBOLŮM VĚNUJTE MIMOŘÁDNOU POZORNOST: Zmíněné možné důsledky nebudou v návodu pokaždé popsány, když budou zobrazeny tyto symboly! Tento symbol znamená možnost ohrožení Vašeho zdraví a žvota, nebudete-l postupovat podle pokynů resp. neučníte-l odpovídající preventvní bezpečnostní opatření. 13 představec 14 řídítka 15 ovládací páka brzdy 16 řadcí páčka 17 hlavové složení 18 Odpružená vdlce: I korunka II vntřní noha III vnější noha IV patka 19 přední brzda 20 brzdový kotouč Kolo: 21 rychloupínák 22 ráfek 23 paprsek 24 plášť 25 náboj 26 ventlek Tento symbol varuje před nesprávným chová-! ním, které má za následek věcné škody a škody na žvotním prostředí. Tento symbol nformuje a zacházení s produk tem nebo dotyčnou částí návodu k použtí, na nž má být zejména upozorněno. 2 Uvítání 4 Účelové použtí 7 Před první jízdou 10 Před každou jízdou 12 Montáž podle BkeGuardu 40 Zabalení Vašeho kola Canyon 41 Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol 41 Postup pro bezpečné upevnění kola 43 Upozornění k montáž kol s výsuvným čepy 44 Na co musím v souvslost s přístavbam a přestavbam dávat pozor? 45 Zvláštnost karbonového materálu 46 Upozornění k péč 47 Zvláštnost kol freerde 49 Po pádu 51 Soupravy rámů - upozornění k montáž techncké údaje 56 Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu 57 Nastavení správného posedu 59 Nastavení výšky řídítek 59 Představce Aheadset resp. bezzávtový systém 62 Vzdálenost od řídítek a nastavení sedla 63 Posunutí sedla a nastavení sklonu sedla 65 Přzpůsobení řídítek a brzdových pák 65 Nastavení pozce řídítek jejch natočením 67 Vyregulování dosahu k brzdovým pákám 68 Systémy pedálů 68 Způsob funkce různých systémů v přehledu 70 Nastavení a údržba 71 Brzdová soustava 72 Způsob funkce a opotřebení 73 Kontrola a seřízení kotoučových brzd 73 Kontrola funkce 74 AVID, FORMULA, MAGURA a SHIMANO brzdy 75 Řazení 76 Způsob funkce a ovládání 79 Kontrola a seřízení řazení 79 Zadní měnč 79 Nastavení koncových dorazů 81 Přesmykač 82 Shmano D2 84 Převodová klka 84 Péče o řetěz 85 Opotřebení řetězu 86 Kola - pláště, duše a tlak vzduchu 89 Neházvost ráfků, napnutí paprsků 90 Upnutí kol pomocí rychloupínáků 90 Upnutí kola pomocí systému výsuvných čepů 91 Odstranění defektu pneumatky 91 Demontáž kola 92 Demontáž plášťů s drátovou a kevlarovou patkou 93 Montáž plášťů s drátovou a kevlarovou patkou 95 Demontáž bezdušových plášťů 95 Oprava bezdušových plášťů 96 Montáž bezdušových plášťů 97 Montáž kola 98 Hlavové složení 98 Kontrola a dodatečné seřízení 99 Hlavové složení Aheadset 100 Odpružení 100 Glosář - Odpružení 101 Odpružená vdlce 101 Způsob funkce 102 Nastavení a údržba 105 Full Suspenson 105 Zvláštnost posedu 105 Nastavení a údržba 108 Přeprava Vašeho kola Canyon 110 Všeobecná upozornění k péč a nspekce 110 Mytí a péče o Vaše kolo Canyon 112 Uschování a uskladnění Vašeho kola Canyon 113 Údržba a nspekce 114 Intervaly servsu a údržby 116 Doporučené utahovací momenty 120 Zákonné požadavky V České republce 121 Ručení za věcné vady 123 Záruka 124 Crash Replacement

3 2 UVÍTÁNÍ UVÍTÁNÍ 3 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE, VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU FIRMY CANYON, v této příručce jsme pro Vás shrnul mnoho tpů týkajících se obsluhy Vašeho kola značky Canyon a celou řadu zajímavých nformací k cyklstcké technce, údržbě a péč. Tuto příručku s prosím důkladně pročtěte. Vyplatí se to, když máte s kolem zkušenost, protože už na něm jezdíte celý žvot. Cyklstcká technka se v posledních letech velm zdokonalla. Abyste měl vždy radost a zábavu př jízdě na Vašem kole Canyon a pro Vaš vlastní bezpečnost s důkladně pročtěte celou tštěnou část této příručky a provádějte montáž přesně podle nstrukcí v kaptole Montáž podle BkeGuardu, mějte na zřetel upozornění v kaptole Před první jízdou a řďte se podle nch v kaptole Účelové použtí s přečtěte, k jakému použtí je Vaše nové kolo určeno a jaká je nejvyšší dovolená celková hmotnost (cyklsta, oblečení a zavazadla) a před každou jízdou proveďte mnmální kontrolu funkcí. Jak máte tuto kontrolu provádět najdete v kaptole Před každou jízdou v této příručce. Nejezděte na kole, jestlže neměla kontrola stoprocentní výsledek! Na dgtálním médu přloženém k této příručce je obsáhle popsána celá řada údržbářských a opravářských prací. Budete-l je provádět, musíte mít vždy na mysl, že se návody a upozornění týkají výhradně tohoto kola Canyon a nejsou uplatntelné pro jná kola. Kvůl celé řadě provedení a změnám modelu může dojít k tomu, že nejsou popsané práce úplně kompletní. Mějte proto prosím bezpodmínečně na zřetel návody našch dodavatelů komponent, které jsou přloženy V BkeGuardu. Nezapomeňte, že mohou vysvětlvky a tpy na základě různých vlvů, jako např. zkušeností a řemeslncké dovednost provádějící osoby č použtého nářadí vyžadovat doplňky a tudíž přídavné (specální) nářadí nebo nepopsaná opatření. Na naší nternetové stránce najdete navíc četné servsní flmy, které Vás v souvslost s menším opravam č údržbam př prác podporují. V zájmu Vaší vlastní bezpečnost se nepřeceňujte. Nejste-l s naprosto jst nebo máte-l dotazy, obraťte se prosím na naší servsní horkou lnku (+420) ! Mějte na zřetel: Tato příručka Vám nemůže zprostředkovat schopnost mechanka na jízdní kola. An příručka tlustá jako celý lexkon by nepokryla každou možnost kombnace exstujících kol a součástí, které jsou k dspozc. Proto se tato příručka soustřeďuje na Vaše nové kolo a běžné součást, a obsahuje nejdůležtější upozornění a výstrahy. Kromě toho také není k tomu, aby umožnla montáž celého jízdního kola ze soupravy rámu Canyon! Tato příručka Vás nenaučí jezdt na kole. Proto se tato příručka soustřeďuje na Vaše nové kolo a nejdůležtější upozornění a výstrahy. Nemůže Vás však naučt na kole jezdt a dopravní předpsy. Př jízdě na kole s musíte uvědomt, že se jedná o potencálně nebezpečnou aktvtu, a že musí cyklsta své kolo neustále ovládat. Jako př každém sportu se můžete př jízdě na kole zrant. Když s sednete na kolo, musíte s být tohoto nebezpečí vědom a musíte se s ním smířt. Mějte vždy na mysl, že nemáte na kole k dspozc ochranná zařízení automoblu, jako např. karoser nebo bezpečnostní vak. Jezděte proto vždy opatrně a respektujte ostatní účastníky slnčního provozu. Nkdy nejezděte pod vlvem léků, drog nebo alkoholu nebo když jste unaven. Nkdy nevozte na kole druhou osobu a mějte vždy ruce na řídítkách. Na závěr ještě několk našch proseb: Jezděte vždy tak, abyste neohrožoval jak sebe, tak nkoho jného a mějte ohled na přírodu, když jezdíte lesem nebo po loukách. Noste vždy přměřenou cyklstckou výstroj, nejméně přléhavou cyklstckou přlbu, ochranné brýle, pevnou obuv a pro jízdní kolo přměřené, výrazně světlé oblečení. Canyon tým Vám přeje mnoho zábavy s Vaším kolem! Toto není žádný návod k sestavení nebo opravě jízdního kola z jednotlvých komponent! Změny technckých detalů oprot údajům a zobrazením v příručce vyhrazeny. Tato příručka odpovídá požadavkům CE normy EN Tento návod podléhá evropskému zákonodárství. V případě dodávky jízdního kola musí výrobce přložt doplňující návody. Ohledně doplňujících návodů se obraťte také na Text, koncepce, fotografe a grafcká úprava: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Stav: červen 2014, vydání 3 Zveřejnění, patsk, překlad a rozmnožování, včetně ve výňatcích a na elektronckých médích, jakož jakékol jné použtí je bez písemného povolení autora zakázáno. Na cestě lesem a polem Vždy s přlbou a brýlem Navštvte nás prosím příležtostně na naší nter netové stránce pod Zde najdete novnky, upozornění a užtečné rady jakož adresy našch odbytových partnerů. V zájmu Vaší vlastní bezpečnost nepřeceňujte! Vaše schopnost př montážních a seřzovacích pracích. Jste-l na pochybách, obraťte se na naš servsní horkou lnku (+420) E-mal:

4 4 ÚČELOVÉ POUŽITÍ ÚČELOVÉ POUŽITÍ 5 ÚČELOVÉ POUŽITÍ Aby bylo možné defnovat účely použtí různých typů kol, rozděll jsme naše kola na odlšné kategore. Účelem toho je, že defnujeme jž př vývoj našch kol odlšné, s příslušným namáháním sladěné testovací požadavky, abychom mohl pozděj zaručt maxmálně možnou bezpečnost př používání našch kol. Proto je velce důležté, aby použtí kol nepřesahovalo účelové použtí, protože by se jnak mohla překročt mez zatížení kol a rám č jné komponenty by se mohly poškodt. To může mít za následek těžké pády. Maxmální hmotnost cyklsty včetně zavazadel nemá přesahovat 120 kg. Tato přípustná maxmální hmotnost může být za jstých okolností dále omezena doporučením výrobců k využtí komponent. Do které kategore Vaše kolo patří, můžete zjstt podle následujících symbolů na označení rámu. Není-l Vám jasné, do které kategore Vaše kolo patří, obraťte se prosím kdykol na naše servsní středsko. Podmínka 2 Kola kategore 1 a pro dobře zpevněné štěrkové cesty a offroad cesty s lehkým sklonem, na nchž ztrácí pneumatky na základě menších hrbolů krátkodobě styk se zemí. Tato kategore zahrnuje městská jízdní kola jak s redukovaným vybavením (urban bke) tak úplně vybavená kola (cty bke) jakož cyklocrosová kola se závodním řídítky a Cantlever č kotoučovým brzdam. Podmínka 3 Kola této kategore zahrnují kola z kategorí 1 a 2 a jsou navíc způsoblá pro drsnější a nezpevněné terény. Rozsah využtí těchto kol zahrnuje rovněž ojednělé skoky maxmální výšky cca 60 cm. Avšak skoky této výšky mohou mít pro nevycvčeného cyklstu za následek nečsté dopady, čímž se významně zvýší účnkující síly, které mohou mít za následek poškození a úrazy. Tuto kategor představují MTB Hardtals a plně odpružená kola s krátkým průhybem pružny. Podmínka 0 Tato kategore je zamýšlena pro dětská kola. Dět nemají jezdt v blízkost strží, schodů nebo plaveckých bazénů, jakož na cestách, které jsou používány motorovým vozdly. Všeobecně se to vztahuje na jízdní kola s velkostí plášťů od palců. Podmínka 1 Jízdní kola této kategore jsou koncpována pro jízdy na pevných cestách, přčemž jsou kola v nepřetržtém styku s vozovkou. Jedná se zpravdla o závodní kola se závodním nebo přímým řídítky, kola na trojboj nebo na časovky. Maxmální hmotnost cyklsty včetně zavazadla nemá přesahovat 120 kg. Tato přípustná maxmální hmotnost může být za jstých okolností dále omezena doporučením výrobců k využtí komponent. Podmínka 4 Tato kategore zahrnuje kola kategorí 1-3. Dále jsou způsoblá pro velm drsný terén s částečným překážkam se slným spády a tudíž vyšším rychlostm. Pravdelné, mírné skoky vycvčených cyklstů nejsou pro tato kola žádným problémem. Vyloučt se však má pravdelné a stálé používání těchto kol na North-Shore drahách a v cyklstckých parcích. Kvůl slnější námaze se mají tato kola po každé jízdě překontrolovat ohledně možných poškození. Pro tuto kategor typcká jsou plně odpružená kola se středním průhybem pružny.

5 6 ÚČELOVÉ POUŽITÍ PŘED PRVNÍ JÍZDOU 7 Podmínka 5 Tento druh použtí představuje velm náročný a mmořádně strmý terén s mnoha překážkam, který mohou překonat jenom techncky zruční a velm dobře vytrénovaní cyklsté. Pro tuto kategor jsou typcké větší skoky za velm vysokých rychlostí jakož ntenzvní používání vyznačených cyklstcký parků nebo downhll sjezdovek. U těchto kol je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby se po každé jízdě provedla podrobná kontrola ohledně možných poškození. Předchozí poškození mohou mít př zřetelně menším dalším namáhání za následek selhání. Rovněž je nutné dbát na pravdelnou výměnu bezpečnostně relevantních komponent. Doporučuje se bezpodmínečně nost specální chránče. Do této kategore patří plně odpružená kola s dlouhým průhyby pružn, ale také drtová kola.!! Dětské sedačky jsou všeobecně zakázány. Přvěšení dětských vozíků za kolo je všeobecně zakázáno. Montáž nosče zavazadel na kola s karbonovým sedlovkam je zakázána. Chcete-l vzít zavazadlo, vozte je výhradně ve specálním batohu pro jízdní kola. PŘED PRVNÍ JÍZDOU 1. Už jste někdy jel na horském kole? Nezapomeňte, že jízda v terénu vyžaduje mmořádnou koncentrac, tělesnou zdatnost a výcvk. Obeznamte se s Vaším novým horským kolem pozvolna na nefrekventovaném místě a pomalu s zvykejte na terén, v němž chcete jezdt. Navštvte techncký kurz. Více nformací na com 2. Obeznáml jste se s brzdovou soustavou? Kola Canyon se obvykle dodávají konfgurovaná tak, že se přední brzda ovládá levou brzdovou pákou. Překontrolujte, zda můžete ovládat brzdu předního kola stejnou brzdovou pákou, na nž jste zvyklí. Není-l tomu tak, musíte nové uspořádání náležtě trénovat, protože nerozvážné použtí brzdy předního kola může mít za následek pád. V daném případě nechte přřazení brzdových pák změnt odborníkem. Moderní brzdy mohou mít za jstých okolností mnohem slnější brzdný účnek než brzda Vašeho dosavadního kola! Na základě jejch specálního účelu použtí jsou některá drtová kola vybavena jenom jednou brzdou. V každém případě proveďte několk zkušebních brzdění mmo slnční provoz! Zvykejte s na maxmální možné zpomalení pomalu. Více nformací k brzdám najdete v kaptole Brzdová soustava. 3. Jste obeznámen s druhem řazení a způsobem jeho funkce? Obeznamte se s novým řazení na místě bez dopravního ruchu. Mějte na mysl, že neřadíte současně vpředu a vzadu, a že během řazením nešlapete slně do pedálů. Více nformací k řazení najdete v kaptole Řazení. Přílšné použtí přední brzdy, nenapodobovat Nezapomeňte, že může být přřazení brzdových! páček od země k zem jné! Kontrolujte, kterou pákou se ovládá která brzda. Neodpovídá-l to Vašm zvyklostem, nechte přřazení v daném případě změnt! Řetězové řazení Dbejte také na naš vždy aktuální nternetovou stránku Tam jsou našm modelům přřazena pole použtelnost také grafcky. Na základě jejch specálního účelu použtí jsou některá drtová kola vybavena jenom jednou brzdou. Nepoužívejte kolo Canyon ve spojení s trenérem, u něhož by bylo nějakým způsobem upnuto Kola Canyon se smí používat jenom pro volné! válečky (válečkový trenér bez brzdy). Nepoužívejte kolo Canyon ve spojení s trenérem, u něhož by bylo nějakým způsobem upnuto. Pokud držíte řídítka horského kola př jízdě za rohy, nemůžete dosáhnout brzdové páky tak rychle, jako z jných pozc rukou. Vaše brzdná dráha se prodlouží. Jezděte mmořádně předvídavě a počítejte s delším brzdným dráham.

6 8 PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED PRVNÍ JÍZDOU 9 4. Je výška rámu správná a jsou sedlo a řídítka správně nastavené? Postavte se nad horní rámovou trubku Vašeho kola a překontrolujte, zda máte v rozkroku nejméně píď volného prostoru. Pokud tomu tak není, přečtěte s prosím rozšířené kaptoly dále v návodu nebo na přloženém CD, nebo se obraťte na naš servsní horkou lnku (+420) Př jízdě s přílš velkým rámem může dojít př rychlém sestoupení z kola ke zraněním! Sedlo má být nastaveno tak, abyste u krosového a maratonského kola mohl právě ještě dosáhnout patou pedálu v jeho nejnžší poloze. Překontrolujte, zda ještě dosáhnete špčkam choddel až na zem, když sedíte v sedle. U všech horských, Enduro a Freerde kol je sedlo nastaveno zpravdla níže. Zejména př horských sjezdech se doporučuje sedlo snížt. Další nformace týkající se pozce najdete v kaptole Přzpůsobení kola Canyon na cyklstu. 5. Jel jste jž na kole s nášlapným resp. systémovým pedály v příslušné obuv? Před první jízdou s těmto pedály se musíte důkladně obeznámt s našlápnutím a uvolněním na stojícím kole. Nejlépe to jde, když se př výcvku opřete o zeď, abyste se nepřevrátl. V daném případě upravte tvrdost našlápnutí a uvolnění z pedálu. V každém případě s nejprve přečtěte návod k použtí, který je přložen v BkeGuardu. Více k téma pedály najdete v kaptole Systémy pedálů. Kontrola výšky nad horní rámovou trubkou Boty pro systémové pedály 6. Dbejte na to, abyste Vaše kolo Canyon používal jenom v souladu se předurčeným účelem! Horská kola pro krosové a maratonské použtí nejsou způsoblá pro náročné sjezdy v terénu s překážkam nebo pro skoky atd. Pro All Mountan č Enduro použtí jsou k dspozc specální modely. Torque modely můžete používat také pro takzvaný Freerdng. Mějte na mysl, že některý jízdní kousek profesonála vypadá jednoduchý, vyžaduje však ve skutečnost dlouhý trénnk a mnoho zkušeností. Pro Vaš vlastní bezpečnost nepřeceňujte Vaše schopnost. Jízdní kola Canyon jsou koncpována zpravdla pro celkovou hmotnost (cyklsta a zavazadlo) 120 kg. Tuto mez nkdy nepřekračujte. Blžší nformace týkající se účelu použtí s přečtěte v kaptole Účelové použtí. 7. Sestává Vaše kolo částečně z karbonu? Mějte na zřetel, že tento materál vyžaduje mmořádnou péč a opatrné použtí. V každém případě s přečtěte kaptolu Zvláštnost karbonového materálu. 8. Pokud jste s koupl jízdní kolo s odpružením, překontrolujte tlak vzduchu ve vdlc. V daném případě použjte k nastavení hustlku, přloženou v BkeGuardu. Nesprávné nastavení může mít za následek chybnou funkc nebo poškození odpružené vdlce. V každém případě se zhorší jízdní vlastnost a nedosáhnete maxmální jízdní bezpečnost. Další nformace najdete v kaptolách Opdružená vdlce a Full Supenson. Jízda v terénu Karbonový materál Systémový pedál Odpružené jízdní kolo V případě nedostatečného výcvku anebo přílš pevného nastavení systémových pedálů se eventuálně nemůžete z pedálu uvolnt! Nebezpečí pádu! Jízdní kola Canyon jsou hgh-end sportovní nářadí, představující lehkou konstrukc nejvyššího stupně nženýrství. Zacházejte s tím materálem Vy jako profesonál. Nesprávné použtí, neodborná montáž nebo nedostatečná údržba mohou narušt bezpečnost závodního stroje. Nebezpečí úrazu!

7 10 PŘED KAŽDOU JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU 11 PŘED KAŽDOU JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU MUSÍTE PŘEKONTROLOVAT NÁSLEDUJÍCÍ BODY: 1. Jsou rychloupínáky předního a zadního kola, sedlovky a ostatních komponent a výsuvné čepy kol řádně uzavřeny? Podrobnější v kaptole Zacházení s rychloupínáky a zásuvným čepy kol. 2. Jsou pláště v dobrém stavu a mají dostatečný tlak vzduchu? Protočte obě kola, abyste mohl překontrolovat vycentrování. Přtom je možné zjstt bočně prasklé pláště, zlomené osy a přetržené paprsky včas. Podrobnější v kaptole Kola pláště, duše a tlak vzduchu. 3. Proveďte na nepohybujícím se kole zkoušku brzd slným přtažením brzdové páky k řídítkům. Po malém stsknutí páky se musí vytvořt působště tlaku; páka se však přtom nesmí dotknout řídítek! U hydraulckých (kotoučových) brzd nesmí unkat žádná kapalna. Další upozornění k téma brzdy v kaptole Brzdová soustava. Překontrolujte tlak vzduchu v pláštích 4. Pokud se chystáte jet po veřejných slncích č v noc, přezkoušejte osvětlovací zařízení, vz kaptola Zákonné požadavky. 5. Nechte dopadnout Vaše kolo Canyon z malé výšky na zem. Lokalzujte případné rachocení. V daném případě překontrolujte ložska a šroubová spojení. 6. Freerde kola, jako Strve č Torque, jsou v důsledku jejch použtí vystavena mmořádnému namáhání. Pokud jste majtel takovéhoto kola, kontrolujte je před každou jízdou ohledně zeslabení a únavy materálu jako trhln, boulí a lomů. 7. Nejdůležtější příslušenství pro příjemnou cestu na kole je malá taštčka na nářadí, kterou můžete přpevnt pod sedlo. Ta má obsahovat dvě plastová páčdla na pneumatky, obvyklé nbusové klíče, náhradní duš, záplaty, Váš moblní telefon a trochu peněz. Vezměte s také hustlku, kterou přpevníte k rámu. 8. Nezapomeňte na soldní zámek, pro případ, že budete chtít Vaše kolo Canyon odstavt. Jenom kolo přpevněné k nepohyblvému předmětu je chráněno prot zneužtí jným osobam. Nkdy nejezděte za tmy bez osvětlení Nouzová souprava Páka brzdy se př stsknutí nesmí dotýkat řídítek Nejsou-l rychloupínáky řádně uzavřeny, mohou se uvolnt část jízdního kola. Nebezpečí pádu! Nejezděte, jestlže Vaše kolo Canyon jeden z těchto bodů nesplňuje! Abyste se vyvaroval poškození Vašeho jízdní-! ho kola Canyon, dodržujte maxmální celkovou váhu a předpsy pro transport zavazadel a dětí v kaptole Účelové použtí. Před transportem kola osobním automoblem nebo letadlem s navíc přečtěte kaptolu Přeprava Vašeho kola Canyon. Vaše kolo Canyon bude slně namáháno vlvy podloží a slam, kterým budete na kolo působt. Na tyto dynamcké námahy reagují různé komponenty opotřebením a únavou. Kontrolujte Vaše kolo Canyon pravdelně na příznaky opotřebení, ale také na škrábance, zkřvení, změnu barvy nebo počínající trhlny. Komponenty, jejchž žvotnost byla překročena, mohou náhle selhat. Nechte na Vašem kole Canyon provádět pravdelné nspekce, aby bylo možné nejsté součást v daném případě vyměnt. Blžší nformace týkající se péče a provozní bezpečnost najdete v kaptolách Všeobecná upozornění k péč a nspekce, Doporučené utahovací momenty a Intervaly servsu a údržby.

8 12 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 13 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU Montáž podle BkeGuardu není žádné kouzlo, ale přesto musíte postupovat rozvážně a pečlvě. Neodborná montáž může mít za následek, že nebude jízdní kolo bezpečné. Nejprve bychom Vás chtěl obeznámt s částm Vašeho kola Canyon. Rozklopte přední skládací stránku Vaší příručky k horskému kolu. Zde jsou zobrazeny všechny důležté komponenty kola Canyon. Nechte tuto stránku př čtení rozklopenou. Tak budete moc v textu zmíněné komponenty rychle nalézt. Obrázek ukazuje lbovolné horské kolo Canyon - ne každé kolo vypadá stejně. OVĚŘTE SI OBSAH BIKEGUARDU V BkeGuardu se nachází souprava rámu se zamontovaným zadním kolem a všem přídavným díly, samostatně přední kolo, které je eventuálně zabaleno v tašce na kolo, sedlo se sedlovkou, která je eventuálně spojena vedením s ovládací jednotkou pro montáž řídítek. Dále obsahuje BkeGuard krabc s drobným díly (např. rychloupínáky č výsuvný čep, odrazky, eventuálně pedály) a kufřík s momentovým klíčem Canyon včetně nástavců, pumpčku pro odpruženou vdlc, montážní pastu Canyon a příručku k horskému kolu včetně přložené CD. VŠEOBECNÉ K MONTÁŽI HORSKÉHO KOLA Vaše kolo Canyon bylo ve výrobě kompletně smontovány a vyzkoušeno. Jízdní kolo je po níže uvedených montážních krocích bez dalšího seřzování plně funkceschopné. Po ukončení práce proveďte zkušební jízdu na nefrekventovaném místě nebo na opuštěné ulc. Následovně je jenom stručně popsána montáž. Pokud v této čnnost nejste vycvčen nebo nemáte dostatečné zkušenost, přečtěte s prosím rozšířené kaptoly ve Vaší příručce k horskému kolu; mějte také na zřetel návody výrobců komponent na přloženém CD. Nejprve otevřete BkeGuard. K tomu používejte jenom nůž na koberce nebo podobný nůž s krátkou čepelkou. Na samotném kole nemáte používat žádný nůž. Před první jízdou proveďte v kaptole Před každou jízdou popsané kontroly. Nejlépe použjte montážní stojan, který upne rám na třech vntřních bodech, nebo požádejte někoho o pomoc, aby kolo Canyon přdržel, když je budete montovat. Neupínejte Vaše kolo Canyon pro montáž do! montážního stojanu za trubku rámu nebo za sedlovku z karbonu, nýbrž jenom za pasující sedlovku z hlníku. Výškove nastavtelnou sedlovku neupínejte za pohyblvou část, nýbrž výhradně za dolní část, která je příslušně vytažena! Př zasunování resp. vytahování výškově nastavtelné sedlovky dbejte na to, abyste zastrčl nebo povytáhl vedení u vývodního otvoru, aby se nezlomlo. U jízdních kol s koly velkostí 29 a 27,5 může být krabce s drobným díly a kufříkem uložena svsle na straně v BkeGuardu. Nejsnadnější a nejbezpečnější montáž je na montážním stojanu nebo pokud budete mít pomoc. Na samotném kole nepracujte s nožem na koberce. Mohl byste komponentu poškodt nebo se zrant. Pokud nutno, použjte nůžky. Sdílejte Vaš radost z Vašeho nového kola Canyon, a požádejte někoho o pomoc př vybalování z BkeGuardu a př montáž.

9 14 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 15 POŽITÍ MOMENTOVÉHO KLÍČE CANYON POUŽITÍ MONTÁŽNÍ PASTY CANYON K co nejbezpečnějšímu upevnění dvou komponent považujeme my u frmy Canyon použtí momentového klíče za nevyhnutelné. Vsaďte příslušný nástavec do upínadla momentového klíče Canyon. Zaveďte nbus úplně do hlavy šroubu. Komponenty z karbonu jsou choulostvé především na škody, které jsou způsobeny nadměrnou slou sevření. Montážní pasta Canyon poskytuje dodatečnou přlnavost mez dvěma povrchy a tudíž umožňuje snížt potřebnou sílu sevření až o 30%. Navíc zaručuje maxmální ochranu prot koroz a zabraňuje jí účnně za vlhka. Montážní pasta Canyon se může používat pro všechny karbonová a hlníková spojení. Je pro tento účel deální, protože nevytvrdne. Překročení maxmálního utahovacího momentu svěracích šroubů (např. na představc, na sedlovce č na objímce sedlové trubky) má za následek přílš velkou sílu sevření. To může mít za následek selhání komponenty a tudíž představuje vysoké nebezpečí zranění. Navíc zankne v tomto případě záruka výrobku. Přílš volné nebo přílš utažené šrouby mohou mít za následek selhání a tudíž nehodu. Dodržujte přesně frmou Canyon uvedené utahovací momenty. Otáčejte pomalu rukojetí momentového klíče Canyon. Když je šroub utažen, putuje ukazatel na stupnc. Přestaňte utahovat, jakmle stojí ukazatel na předepsané hodnotě utahovacího momentu. To má smysl zejména v oblastech upnutí řídítek a představce, trubky sloupku vdlce a představce a sedlovky a sedlové trubky - třech oblastech upnutí, kde může nadměrná síla sevření znčt komponenty, což může být příčnou jejch selhání nebo zánku záruky. Montážní pasta Canyon zabraňuje snížením svěrací síly případnému znčení karbonových vláken. Kromě toho se zabrání častému praskání na místech upnutí. U sedlovek horského kola používejte zásadně montážní pastu, protože zajšťuje bezpečný dosed. Pokud se v terénu sedlovka o něco sníží, povrch se trocho poškrábe. To je normální opotřebení a nepředstavuje důvod pro reklamac. K montáž používejte momentový klíč Canyon, který je přložen v BkeGuardu. Pokud chcete výš sedlovku často změnt, doporučuje Canyon montáž výškově nastavtelné sedlovky.

10 16 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 17 VYBALENÍ POSTUP U VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝCH SEDLOVEK Než nanesete montážní pastu Canyon, odstraňte z upravovaného povrchu částce nečstoty a zbytky mazva. Pak naneste štětcem nebo jelencí na čstý povrch tenkou a stejnoměrnou vrstvu montážní pasty Canyon. Vyjměte krabc s drobným díly a odložte j na dosah ruky. Odstraňte zadní ochrannou lepenku. Vyjměte z krabce kufřík s příručkou k horskému kolu a nářadí s drobným díly. Pokud je Váš Canyon vybaven výškově nastavtelnou sedlovkou, zamontujte j dříve, než vyjmete Canyon z BkeGuardu. Výškově nastavtelná sedlovka je v jízdním stavu spojena vedením, které vede sedlovou trubkou, s ovládací páčkou, přpevněnou na řídítkách. Odstraňte pásku se suchým zpem, která přdržuje sedlo a sedlovku u předního kola. Potom montujte komponenty podle předpsu. Používejte momentový klíč Canyon a nkdy nepřekračujte předepsaný maxmální utahovací moment. Odstraňte přebytečnou montážní pastu Canyon a sáček pečlvě zavřete. Odstraňte ochrannou krytku ze sedlové trubky rámu. Odstraňte přední ochrannou lepenku. V BkeGuardu nemusí být ovládací páčka výškově nastavtelné sedlovky v každém případě na řídítkách přpevněna. Otevřete rychloupínák nebo šroub na objímce sedlové trubky. Nejdříve s přečtěte kaptolu Zacházení s rychloupínáky a výsuvným čepy kol ve Vaší příručce k horskému kolu. Odložte sedlovku opatrně na zadní kolo. Vyjměte přední kolo s ochrannou lepenkou a odložte je na stranu. Opatrně odstraňte ochrannou fól ze sedlovky. U jízdních kol s koly velkostí 29 a 27,5 může být krabce s drobným díly a kufříkem uložena svsle na straně v BkeGuardu.

11 18 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 19 POSTUP U BĚŽNÝCH SEDLOVEK Dolní část sedlovky a vntřek sedlové trubky rámu resp. oblast upnutí sedlovky nyní natřete trochou montážní pasty Canyon. Sedlovka musí do rámu vklouznout lehce bez tlaku, anž byste j musel otáčet sem a tam. Nepůjde-l to, povolte šroub objímky sedlové trubky o něco více. Vyrovnejte sedlo a uzavřete rychloupínák nebo utáhněte šroub objímky sedlové trubky. Neutahujte šroub resp. rychloupínák objímky sedlové trubky nadměrně. V daném případě odstraňte ochrannou fól ze sedla. Vyjměte sedlo a sedlovku s předním kolem společně s ochrannou lepenkou, a odložte tyto díly opatrně na stranu. Odstraňte pásku se suchým zpem, která přdržuje sedlo a sedlovku u předního kola, a odložte tyto díly na dosah ruky. Držte sedlovku v jedné ruce a uchopte vedení sedlovky na místě, kde vychází z rámu. Zatímco budete sedlovku jednou rukou opatrně zavádět do sedlové trubky, popotahujte druhou rukou opatrně za vedení. Zasuňte sedlovku až ke značce MIN-/MAX, označující mnmální hloubku zasunutí do sedlové trubky. Nyní vyjměte opatrně rám z BkeGuardu a bezpečně jej odstavte. Eventuálně požádejte Vašeho pomocníka, aby jízdní kolo podržel. Vyjměte z krabce kufřík s příručkou k horskému kolu a nářadí s drobným díly.! Př montáž dbejte na to, aby se vedení výškově nastavtelné sedlovky nezlomlo. Mějte na zřetel upozornění v kaptole Nastavení! správného posedu jakož přípustné utahovací momenty v kaptole Všeobecná upozornění k péč a nspekce ve Vaší příručce k horskému kolu a mějte rovněž na zřetel předpsy výrobce komponenty na přloženém CD. Uschovejte všechny část balení a celý Bke Guard na suchém místě. Tak budete mít po ruce vše, co budete potřebovat pro eventuální záslku nebo cestu. Přední kolo může být navíc zabaleno v tašce na nosné kolo.

12 20 MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU MONTÁŽ PODLE BIKEGUARDU 21 MONTÁŽ ŘÍDÍTEK Nyní vyjměte opatrně rám včetně komponent a zadního kola z BkeGuardu a bezpečně jej odstavte. Eventuálně požádejte Vašeho pomocníka, aby jízdní kolo podržel. Zasuňte sedlovku až ke značce MIN-/MAX, označující mnmální hloubku zasunutí do sedlové trubky. Vyrovnejte sedlo a uzavřete rychloupínák nebo utáhněte šroub objímky sedlové trubky. Neutahujte šroub resp. rychloupínák objímky sedlové trubky nadměrně. Když jsou řídítka zabalená, jsou demontovaná, představec je však správně přpevněný. Na představc neprovádějte žádné změny. Odstraňte pásku se suchý zpem dole na vdlc. Řídítka pevně přdržte a odstraňte nahoře na rámu druhou pásku se suchým zpem. Přtom řídítka dále přdržujte, aby nespadla a nepoškodla se. Do momentového klíče Canyon vsaďte nástavec, který pasuje ke šroubům představce. Vyšroubujte šrouby víka představce a víko sejměte. Dolní část sedlovky a vntřek sedlové trubky rámu resp. oblast upnutí sedlovky nyní natřete trochou montážní pasty Canyon. Sedlovka musí do rámu vklouznout lehce bez tlaku, anž byste j musel otáčet sem a tam. Nepůjde-l to, povolte šroub objímky sedlové trubky o něco více. V daném případě odstraňte ochrannou fól ze sedla. Mějte na zřetel upozornění v kaptole Nastavení správného posedu jakož přípustné uta-! hovací momenty v kaptole Všeobecná upozornění k péč a nspekce ve Vaší příručce k horskému kolu a mějte rovněž na zřetel předpsy výrobce komponenty na přloženém CD. Otočte představec včetně vdlce dopředu, tzn. do směru jízdy. Dávejte pozor na to, aby se nepřekroutla lanka a vedení. Nechte řídítka opatrně vset dolů nebo požádejte Vašeho pomocníka, aby řídítka přdržel. Vytlačte trochu montážní pasty Canyon a naneste jak na víko představce tak na oblast upnutí představce tenkou vrstvu montážní pasty Canyon.

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1

PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 PURE CYCLING PŘÍRUČKA K HORSKÉMU KOLU 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26 Vaše jízdní kolo a tento návod k použtí odpovídá bezpečnostním požadavkům

Více

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ WWW.LAZER-HELMETS.CZ OBSAH ÚVOD PŘEHLED KOMPONENTŮ PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU PO NEHODĚ RYCHLOUPÍNÁKY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH NASTAVENÍ KOLA PODLE POTŘEB JEZDCE HLAVOVÉ

Více

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Návod k obsluze Návod na používanie kotoučová brzda kotúčová brzda pastorky pastorky držák měniče patka prehadzovačky zámek sedla zámok sedlovky sedlo sedlo představec predstavec hlavové složení hlavové

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi kola GT. Přejeme Vám hodně příjemných okamžiků a pěkných zážitků na cestách s kolem naší značky. Při nákupu Vám doporučujeme

Více

Uživatelská příručka jízdních kol Ghost

Uživatelská příručka jízdních kol Ghost Uživatelská příručka jízdních kol Ghost Výrobce: GHOST Bikes GmbH An der Tongrube 3 95652 Waldsassen Německo Telefon: +49 9632 92550 Fax: +49 9632 925516 www.ghost-bikes.com info@ghost-bikes.de Výhradní

Více

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí V této příručce jsou předvedeny základní principy bezpečné jízdy na novém kole. Bez ohledu na rozsah zkušeností v oblasti cyklistiky je důležité,

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CROSS

NÁVOD K POUŽITÍ CROSS NÁVOD K POUŽITÍ CROSS Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kolo KELLYS. Aby jste byl s Vaším kolem spokojen a jeho používaní bylo bezpečné, přečtěte si prosím tento návod. Pomůže Vám seznámit

Více

Uživatelská příručka pro majitele kola

Uživatelská příručka pro majitele kola Uživatelská příručka pro majitele kola 9. vydání, 2007 Tato příručka je v souladu se směrnicemi EN 14764, 14765, 14766 a 14781 DŮLEŽITÁ INFORMACE: Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti,

Více

Uživatelský návod a informace o záruce

Uživatelský návod a informace o záruce Uživatelský návod a informace o záruce Výrobce jízdních kol Koncepce b Twin navrhuje a vyvíjí řady výrobků, které jsou vhodné pro všechna použití. Je to víceoborový tým, jehož vášní jsou profesionální

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA:

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KLÍČE: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO RÁMU VOZIDLA: ÚVOD Blahopřejeme, že jste si zakoupili Gamax AX 600 4x4. Do příslušných míst pod tímto odstavcem si poznačte identifikační čísla Vašeho klíče a rámu vozidla. Tyto čísla budete potřebovat při komunikaci

Více

Podmínky a normy v pneumatické technice

Podmínky a normy v pneumatické technice Podmínky a normy v pneumatcké technce Na co je třeba dbát př použtí výrobků Festo? Předpokladem použtí dle svého účelu je dodržení uvedených mezních hodnot pro techncké údaje a dodržování pokynů a je tedy

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLA PRO VOZÍČKÁŘE

NÁVOD K OBSLUZE KOLA PRO VOZÍČKÁŘE NÁVOD K OBSLUZE KOLA PRO VOZÍČKÁŘE HANDBIKE - BENECYKL - KOZOROH Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení handbiku kola pro vozíčkáře značky BENECYKL Kozoroh. Přejeme Vám mnoho příjemných okamžiků prožitých

Více

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Návod k montáži a k obsluze. Nosič jízdních kol na tažné zařízení Basisträger_hoch.fm Seite 0 Dienstag, 8. März 20 9:49 09 Návod k montáži a k obsluze Nosič jízdních kol na tažné zařízení - Uebler P22, pro 2 jízdní kola, obj. č. 500 - Uebler P32, pro 3 jízdní kola, obj.

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2.

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. 1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. Potvrzení dodávky 7 2.1 Kód označení typu 7 2.2 Uskladnění 7 2.3

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více