Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návštěva Jeremy Barkera v Sušici"

Transkript

1 1/ ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající se sestěhování některých oddělení do nově vybudovaných a vybavených prostor monobloku. V nově otevřených prostorách monobloku (bývalá chirurgie) bude umístěno: interní oddělení vč. ambulance a endoskopie chirurgické oddělení vč. ambulance, cévní a prsní poradny dětské oddělení vč. endokrinologické poradny gynekologické oddělení vč. ambulance ARO radiodiagnostické oddělení rehabilitace vč. dětské rehabilitace III. dětský obvod MUDr. Jandová Následně dojde k přestěhování do uvolněného objektu bývalé rehabilitace: TRN ambulance MUDr. Jakešová I. dětský obvod MUDr. Bojanovská Ve stávajících prostorách zůstává: oddělení následné péče závodní lékař nemocnice, neurologická a psychiatrická ambulance biochemická a hematologická laboratoř. Po uvolnění objektu interny zde budou zahájeny stavební úpravy pro nový Domov důchodců. mb, as Zápisy do 1. tříd základních škol v Sušici, pro školní rok 2001/2002 ZŠ Komenského ul. sobota 20. ledna hodin pondělí 22. ledna hodin ZŠ TGM pondělí 12. února hodin úterý 13. února hodin ZŠ Lerchova ul. pondělí 12. února hodin úterý 13. února hodin Pro jednotlivé základní školy jsou obecně závaznou vyhláškou Města Sušice stanoveny spádové obvody. Tím není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou. Příslušná vyhláška je zveřejněna na úřední desce ve vestibulu radnice. O zařazení dítěte do základní školy rozhoduje ředitel školy. V případě, že počet přihlášených žáků je vyšší než lze přijmout, jsou do ZŠ přednostně zařazeni žáci s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu této školy. Ve školním roce 2001/2002 nastoupí do ZŠ v Sušici přibližně 130 dětí. Celkem bude otevřeno pět 1. tříd, z toho tři v ZŠ Lerchova ul., jedna v ZŠ Komenského ul. a jedna v ZŠ TGM. Návštěva Jeremy Barkera v Sušici Pánové Jeremy Barker (na foto vpravo) a Günter Pecher diskutovali se zástupci města o možnostech spolupráce partnerských měst v různých oblastech. Foto: Kopelent Kolik zaplatíme za odvoz odpadu? Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali, že oproti roku 2000 došlo k mírnému zvýšení cen za odvoz odpadu. K tomuto kroku jsme byli nuceni přistoupit z důvodu státem navýšeného poplatku za ukládání odpadu na skládce a zvýšení cen za pohonné hmoty. Doufám, že v zájmu úspor svých peněz budete v daleko větší míře využívat možnosti třídění odpadu (papír, plasty, sklo) do nádob rozmístěných po našem městě. A nakonec mi dovolte, abych vám jménem svým i mých spolupracovníků, popřál hodně zdraví a štěstí v roce Za firmu RUMPOLD-P, s. r. o., Ing. MICHAL SKRBEK, jednatel společnosti Známky na popelové nádoby si můžete zakoupit na adrese ul. Tichá 873 (Bytservis), v pracovní dny denně v době 8 11 a hodin. Ceny za vývozy popelových nádob: vývoz 1 za týden Kč/rok vývoz 1 za 14 dní 860 Kč/rok vývoz kombinovaný (v zimě každý týden, v létě 1 za 14 dní) Kč/rok pytel na TKO 48 Kč/ks Ve dnech navštívil Sušici pan Jeremy Barker ze Sherborne (Anglie), prezident Douzelage (duzeláže partnerství) 14 evropských měst. Oficiálního přijetí na sušické radnici byla přítomna komise rady města pro zahraniční styky v čele s předsedou MVDr. Jiřím Zeleným a dále zástupci partnerského města Kötztingu ze SRN. V rámci Douzelage spolupracují města v rámci Evropské unie v mnoha oblastech. S panem Barkerem probíhala diskuse na téma možné konkrétní spolupráce v oblasti školství, sportu, kultury, hudby, učňovského školství již v této době. V měsíci srpnu se například právě v Kötztingu uskuteční setkání evropské mládeže, na které bude pozvána i delegace ze Sušice. Jakmile se stane Česká republika členským státem EU, bude jistě pro Sušici prospěšné stát se členem tohoto partnerství, získávat zkušenosti z dalších měst a spolupracovat na konkrétních projektech. jr Vodné v Sušici o 3 % dražší Zajištění dostatečně kvalitní pitné vody, zvýšení ceny vodného, čistírna odpadních vod, výstavba nové úpravny, hospodaření provozovatele vodovodů. Na stále aktuální téma jsme hovořili s generálním ředitelem 1. JVS, a. s., Ing. Milošem Kratochvílem. Přelom let je ideální čas pro bilancování. Jak hodnotíte první rok svého působení v Sušici? V zásadě jsem spokojen. Splnili jsme to, k čemu jsme se v nabídce pro výběrové řízení na provozovatele městského vodohospodářského majetku v roce 1999 zavázali. Projektuje se nová úpravna vody, která do budoucna zajistí stabilně kvalitní pitnou vodu pro město. K okamžitému zlepšení její kvality byla zrekonstruována chlorace a tlakové nádoby. Na síti byly odstraněny největší poruchy, doplněno a opraveno bylo nefunkční měření a sekční uzávěry. Začala rekonstrukce čistírny odpadních vod, nová dmychadla a plynová kotelna jsou již v provozu. Obecně se dá říci, že do vodního hospodářství byl zaveden řád a uskutečněny první kroky k nápravě zanedbaného stavu. Jak se projevila provedená opatření na ekonomice provozu? Nemáme ještě uzavřen hospodářský rok, ale předběžné výsledky již jsou k dispozici. Na jedné straně jsme vložili hodně peněz do rychlé nápravy největších problémů, na straně druhé již vznikly úspory zejména díky snížení energetické náročnosti na čistírně odpadních vod. Výdaje zřejmě v konečném součtu převýší nad tržbami a loňský rok zakončíme ztrátou. Ta je naším rizikem a půjde plně k naší tíži. Věřím, že se tato bilance bude postupně zlepšovat díky uskutečněným a připravovaným změnám, které přinesou další provozní úspory. Kolik stojí zajištění provozu vodohospodářského majetku města? Pro příští rok plánujeme celkové náklady na výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod ve výši téměř 19 mil. Kč. Je potřeba zdůraznit, že z této částky tvoří 7,5 mil. nájemné, které 1. JVS odvádí do městské pokladny. Procentuálně vyjádřené nájemné, které tvoří 40 % celkových nákladů, je v rámci republiky abnormálně vysoké. Tyto prostředky však město nezbytně potřebuje, protože z nich splácí částku za vynucenou koupi čistírny odpadních vod od Sola. Bez nájemného by se celková cena vodného a stočného pohybovala okolo dvaceti korun za kubík, což by bylo asi nejméně v celé republice. Proč došlo ke změně cen vodného a stočného v letošním roce? Po dvou letech, kdy platily stejné ceny vodného a stočného, jsme navrhli radnici jejich zvýšení o 3 %, tedy pod hranicí roční inflace. Důvodem je zejména růst cen vstupů. Návrh byl odsouhlasen, stočné zůstává beze změn na 24 Kč/m 3, vodné se zvýšilo na 8,96 Kč/m 3 z původních osmi korun. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která činí 5 %. Přes neobvykle vysoký podíl nájemného zůstávají sušické ceny na přijatelné úrovni. Jaký by měl být rok letošní? Dokončena by měla být rekonstrukce čistírny odpadních vod, která přinese další úspory provozních nákladů a výrazné zlepšení kvality vypouštěné odpadní vody do Otavy. Děláme zároveň vše pro to, aby byla zahájena výstavba nové úpravny vody a Sušice tím měla zajištěnu stabilně kvalitní pitnou vodu. as Přečtěte si aktuality ze zasedání městské rady a zastupitelstva činnost Městské policie v prosinci jak se bydlí v Evropě Vánoce v sušických školách jaká je Sušice doopravdy? sport tentokrát na dvou stranách! (str. 8 a 11) kulturní přehled upozorňuje POZOR změny termínu! Sejdeme se 23. ledna v hodin Sokolovna Sušice Nikdo není dokonalý Životní příběhy Jiřího Krampola. Večer plný zábavy a smíchu. Spoluúčinkuje Michal Herzán. Vstupenky v MKS, tel. 0187/ * * * Velká cena města Sušice Druhý ročník celostátní postupové soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích se uskuteční pod záštitou starostky města v sobotu 14. dubna 2001 od 9 00 hodin v sušické Sokolovně. NOVÝ katalog CK MKS se zájezdovým programem a nabídkou tuzemských i zahraničních rekreačních pobytů je k dispozici v kanceláři MKS a v Informačním centru (nám. Svobody, budova radnice).

2 strana 2 Vánoční trhy v Sokolovně Aktuality Loňské vánoční trhy, které pořádalo Městské kulturní středisko v Sušici již potřetí, se setkávaly s ohlasem ze strany nakupujících, bohužel už méně ze strany místních obchodníků. Ze sušických zde bylo k vidění jen velmi málo těch, kteří neváhali a přišli svým sortimentem obohatit možnost vánočních nákupů Magie Sachmet p. Konvička, p. Babich s dekoracemi z dýhy a kosmetikou (na foto), p. Tůma KT Servis, Šumavské uzeniny, a. s., a Knihkupectví PhDr. Dagmar Šottové. Obchodníci i zákazníci byli spokojeni, doufejme tedy, že v příštím roce se na vánočních trzích bude prezentovat více místních firem. text a foto: as Statistika MP Sušice za měsíc prosinec 2000 Za poslední měsíc roku 2000 se v našem městě staly tyto události: Dopravních přestupků udělali řidiči celkem 17, tento počet byl také vybrán na místě v blokových pokutách. Další tři řidiči si od strážníků vzali složenku s tím, že pokutu uhradí do 15 dnů. Na DI Klatovy jsme tento měsíc posílali pouze jeden případ, kdy řidič odmítl na náměstí platit parkovné. Ostatní přestupky, tj. parkování na veřejné zeleni, na vyhrazených parkovištích nad dobu povolenou vyhláškou, znečišťování veřejného prostranství apod. jsme pokutovali ve 21 případech. Na požádání řidiče jsme dali tři složenky s vepsanou výší pokuty. Útěky psů jsme v tomto měsíci zcela výjimečně nepostihovali finančně, jednalo se vesměs o notorické utíkače, nám dobře známé. Přijali jsme dvě závažné stížnosti, jejichž řešení předáváme přestupkové komisi MÚ. Žádosti: občané se na naše strážníky obrátili ve 12 případech. Každé z nich se snažíme věnovat, případně ji vedeme v evidenci, pokud vyžaduje dlouhodobější pozorování či řešení. Soudu jsme se pokusili doručit dva dopisy, ale ani jeden z adresátů se v současné době v Sušici nezdržuje, i když tu má trvalé bydliště. Pro MÚ jsme 11 doručovali zápisy ze zastupitelstva či z jednání rady. PČR jsme v 15 případech žádali o vylustrování SPZ aut řidičů, kteří se ve stanoveném termínu nedostavili na vypsané parkovačky. S hasiči jsme spolupracovali v pěti případech. Za dané období jsme přijali od občanů 13 stížností. Týkaly se prosakující kanalizace v ul. Pod Kalichem. Protože se jedná o propadlou rouru kanalizace, oprava bude vyžadovat větších finančních nákladů. Strážníci rovněž prověřovali případy dřeva umístěného na ulici, rušení nočního klidu nájemníky domu apod. Na strážnici jsme přijali 4 nálezy. Kromě již zmíněných psů pak horské kolo zn. Pegasus, dámské kolo Liberta vínové barvy a skládačku zelené barvy. Pokud by tento článek četl jejich majitel, Děkujeme V mateřské škole Tylova ul. v Sušici, kam dochází více než 140 dětí, pracovala po dobu sedmi let ve funkci ředitelky paní Marie Štuibrová. Od začátku letošního roku přešla na nové pracoviště do Klatov. Ve školství pracuje již od roku 1969, tedy 31 let! Za dobu jejího působení v MŠ Tylova si asi nejvíce cení toho, že se zde podařilo vytvořit dobrý pracovní kolektiv, který poskytuje dětem výbornou a všestrannou péči. Dařila se také snaha o vylepšení prostředí školky podle možností postupné nahrazování starého kovového vybavení zahrady novým dřevěným, dovybavení budov žádáme ho, aby se dostavil na služebnu MP. Ztráty: bylo nahlášeno 15 ztrát většinou se jednalo o klíče, doklady a peněženky. Ostatní: společně s hasiči jsme se poněkolikáté účastnili odstraňování olejové skvrny na řece Otavě. Dle vyjádření hasičů je to čtvrtý případ, kdy olej sice ekologický vytéká z kanálu, který ústí z nejstarší sušické čtvrti. V této části města je několik desítek domů napojeno i na tuto stoku, kdy je možné odpadky vyhazovat přímo do potoka, který stokou protéká. V případě olejových skvrn se pravděpodobně jedná o olej z fritovacího hrnce vylitý např. do kanálu či přeplněné jímky. Hasiči jsou na služebně stabilně v počtu 3, ostatních 5 se povolává z domova. Pachatel by si tento finančně náročný kousek měl uvědomit. Nejen hasiči povolaní z domu, ale také jejich výjezd, norná stěna apod. jsou věci velmi finančně náročné. Možná neví, co udělají dva litry přepáleného oleje z kuchyně. LIBOR POTUŽNÍK, velitel MP Sušice Vánoce na školách Mikuláš v botaskách Nemohu jinak, než souhlasit, že škola je povinnost. Mnohdy dost nepříjemná povinnost, nudná povinnost a ještě dlouhotrvající povinnost. Ále sice ne vždy je posvícení, někdy ale být musí. A o takové posvícení zpestření se dětem ze Základní školy v Komenského ulici postarali žáci deváté třídy. Již datum napovídá mnohé. Tento den je totiž spjat se sv. Mikulášem. Jistě, svátek má Mikuláš až o den později, ale pátého se se svými nebeskými a pekelnými pomocníky vydává na zem podarovat hodné a potrestat zlobivé děti. A jak jsem již v úvodu nakousla, zavítal Mikuláš s anděly a čerty i do ZŠ v Komenského ulici. A buďte si jisti, že přišel připraven. V rukou třímal po dvou seznamech. Na jednom papíře měl sepsána jména těch největších zlobičů a druhý seznam pak měl pro připomenutí těch nejhodnějších dětí. Trestalo se, obdarovávalo, nikdo nepřišel zkrátka. Chodbami školy se tedy toho dne neneslo jen výstražné řinčení řetězů a zvonění zvonků. Ze tříd se také ozýval zpěv, to ti nejmladší několika koledami ocenili snahy svých starších spolužáků. A odříkanými básničkami si i ti nejneposlušnější odčinili své lumpárny. Do příjemné atmosféry pak ještě zavonělo ovoce, rozdávané ořechy, popřípadě bonbóny. Podle očekávání proběhla celá akce v poklidu, jenom ti čerti natropili hluku až hrůza. Mikuláš a jeho šest pomocníků se po obědě nenápadně rozptýlilo mezi ostatní žáky. Jen jednu věc ten náš Mikuláš opomenul zapomněl si přezout botasky! IP Děti trží na gibona Možná si někdo z vás, milí čtenáři, ještě pamatuje, jak jsem vás před Velikonocemi informovala o trhu, který uspořádali žáci ZŠ v Komenského ulici, aby mohli sponzorovat plzeňského Gibona bělorukého. Stejně jako na jaře, tak i v zimě, musí gibon jíst, a tak si děti akci zopakovaly před letošními Vánocemi. I za nepříliš příznivého počasí, a zima vážně byla, neúnavně prodávaly na sušickém námětí ručně (často vlastnoručně) vyráběné vánoční drobnosti. A co jste si tedy od malých prodavačů mohli koupit? Výběr byl vskutku královský. Co asi v první řadě bilo do očí, respektive do nosu, byly doma upečené perníčky. Malé, velké, zdobené a hlavně voňavé! Mistrovským dílem byly sáňky vezoucí dárečky. Ne však ledajaké sáňky. Sáňky perníkové! Roztomile působily malé svícínky vyrobené z ořechových skořápek. Jen je pustit po vodě. Mnohé výrobky ukázaly, že děti svou činností strhly i rodiče. A tak se prodávaly i velmi pracně vytvořené velké věnce nebo nádherně háčkované ozdoby. I školní družina přispěla na gibona. Malými medvídky a klenotničkami. Jako výrobní materiál posloužilo naprosto všechno. Od ořechových skořápek přes smrkové větvičky až po šišky. Už nápad zorganizovat trh, jehož výtěžek půjde na gibona, byl originální. A k tomu ještě originální prodejní artikl, slyšeli jste třeba někdy o tajnících?! Prodej se opravdu vydařil. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na hladkém průběhu celé akce. Jednak maminkám, které strávily s prodávajícími dětmi odpoledne na sušickém náměstí a měly tu hlavní organizační slovo, dále všem rodičům, kteří si dali tu práci a postarali Veřejné bruslení pátek sobota neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota od hod. hokejové utkání neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek Vstupné: dospělí 15 Kč, děti do 15 let 8 Kč, nebruslící doprovod 4 Kč. Pronájem stadionu na 1 hodinu (včetně šaten a sprch) 600 Kč. Je nezbytné mít ochranné rukavice. Vzhledem k nákladům vynaloženým na opravy žádáme návštěvníky stadionu, aby nesedali na mantinely a nepoškozovali nové ochranné sítě za brankami. Těšíme se vaši návštěvu. TS Města Sušice Loutkové divadlo v Sokolovně Představení začínají pravidelně každý pátek od hodin v Husově sále Sokolovny. 12. ledna Zakletý princ 19. ledna Když je komu nejhůře, Kašpárek mu pomůže 26. ledna Perníková chaloupka se svými výtvory o rozšíření nabídky prodávaného zboží. V neposlední řadě patří velký dík také učitelům, bez kterých by děti své nápady nemohly ve škole realizovat. IP Areál MŠ v Tylově ulici v Sušici, kterou navštěvuje téměř 150 dětí. Marie Štuibrová (vlevo) se svou zástupkyní Evou Pánkovou, která bude prozatím pracovat ve funkci ředitelky MŠ. Za její kvalitní práci jí právem patří dík, a to nejen od vedení města a pracovníků školky, ale určitě také od všech dětí a jejich rodičů. Zeptali jsme se paní Štuibrové: Jak se vám bude odcházet? Se smíšenými pocity, odpověděla. Musím ale přiznat, že když se se mnou přišly rozloučit děti, měla jsem slzy na krajíčku. A co popřejete dětem a pracovníkům školky do nového roku? Přeji všem zaměstnancům a dětem, aby k nim přišla kvalitní paní ředitelka, která bude rozumět své práci a samozřejmě bude mít ráda děti. Jim pak ještě čím dál hezčí školku a stálý úsměv na rtech. Během měsíce ledna by měl být vypsán konkurs na novou ředitelku. Do té doby bude tuto funkci zastávat zástupkyně bývalé ředitelky paní Eva Pánková. text a foto: as

3 Aktuality Zasedání městské rady a městského zastupitelstva Zpráva z 26. jednání rady města v Sušici dne 11. prosince Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 7 členů rady. * Rada města schválila vyplacení finančních příspěvků pro: Sportovně střelecký klub Sušice Kč; Sportovní klub vozíčkářů Západočeského regionu Kč; ZUŠ Sušice Kč. * Rada města souhlasila s poskytnutím příspěvku TJ Sušice ve výši Kč na výstavbu tartanové dráhy v doskočišti na stadionu TJ Sušice, která se bude realizovat v roce * MR schválila smlouvu mezi Městem Sušice a firmou EKO- EKO, U Malše 20, České Budějovice Rekonstrukce ČOV Sušice zajištění autorského dozoru. * Rada města schválila přidělení bytu 2+1/I. kat., Pravdova * Rada města schválila přidělení bytu 1+1/I. kat., Sirkařská 977. * Rada města schválila přidělení bytu 0+1/I. kat., Na Baště 145, Sušice v Domě s pečovatelskou službou. * Rada města schválila výměnu bytu, Smetanova 744 Sušice za ČSA 33/872, Praha 6. * Rada města schválila přestěhování z bytu 0+1/IV. kat. do vedlejšího bytu 0+1/IV. kat., Pod Kalichem 66, Sušice, dále rada města schválila rozšíření bytové jednotky o jednu místnost IV. kat. bez příslušenství, Pod Kalichem 66, Sušice, rozšíření bytové jednotky provede nájemník na vlastní náklady. * MR vzala na vědomí zápis z bytové komise č. 12 ze * MR posoudila žádost obce Petrovice o převod, příp. prodej uvedeného majetku města a odkládá její konečné projednání na dobu po přestěhování DD do Sušice. Oprávněnost převodu lesního pozemku p. č. 23/2 bude projednána po právním posouzení případu. * Rada města souhlasila se záměrem prodeje části pozemku parc. č. st. 3/1 o výměře 6 m 2 v k. ú. Humpolec ve vlastnictví města (v g. p. č /2000 označeno jako díl b ) a souhlasí se zveřejněním na úřední desce. * MR rozhodla o pronájmu nebytového prostoru garáže na st. p. č v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 19,5 m 2, na dobu neurčitou, s účinností od , s výpovědní lhůtou tři měsíce, za roční nájemné ve výši Kč. * Rada města rozhodla o pronájmu nebytového prostoru o výměře 1,2 m 2 ve sklepě domu čp. 1066/II v Sušici, na dobu neurčitou, s účinností od , s výpovědní lhůtou tři měsíce, za roční nájemné ve výši 400 Kč. * Rada města rozhodla o pronájmu místnosti bývalé uhelny v přízemí domu čp a 1106 o výměře 33 m 2 nájemcům bytů v domě, na dobu neurčitou, s účinností od , s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za roční nájemné Kč. * Rada města souhlasila s ukončením nájmu části pozemku parc. č. st. 125 v Sušici na základě nájemní smlouvy ze dne s nájemcem Českým Telecomem, a. s., a to dohodou ke dni Rada města rozhodla o pronájmu části pozemku parc. č. 236/6 v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 450 m 2 firmě Český Telecom, a. s., se sídlem Olšanská 5, Praha 3, a to na dobu neurčitou, s účinností od , s výpovědní lhůtou tři měsíce, za roční nájemné ve výši Kč, s využitím pro parkování vozidel firmy. * Rada města schválila předložené dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor, kterými se nájemcům s účinností od zvyšují zálohy na odběr el. energie, plynu, vodné a stočné a používání výtahu. * Rada města vzala na vědomí žádost o snížení nájemného NP v čp. 29/I a se snížením nájemného nesouhlasila. * Rada města, na základě doporučení Bytservisu, spol. s r. o., souhlasí s provedením úpravy bytového jádra v předloženém rozsahu v bytě č. 11, v domě čp. 142, ul. Vodní v Sušici, na náklady nájemce bytu. * Rada města rozhodla o odkoupení 3 ks autobusových čekáren, umístěných v ul. TGM, Volšovská a Kaštanová v Sušici, na p. p. č. 206/5, 1911/8 a 1007/2, od firmy OUTDOOR, reklamní média, s. r. o., se sídlem Hradební 3, Praha l, za celkovou kupní cenu Kč. Rada pověřila HPO jednáním o pronájmu reklamních ploch na odkoupených autobusových čekárnách. * Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit záměr odprodeje pozemků a staveb v areálu ČOV v tomto rozsahu: stpč. 97 s výrobní halou, vyznačené části pozemku ppč. 115/5 ppč. 118/2, vše v k. ú. Dobršín. Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod ppč. 1188/8 v k. ú. Dobršín z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Sušice. Rada města doporučila zastupitelstvu města konkretizovat podmínky města a reagovat na nabídku firmy Lippert Unipol. * Rada města souhlasila se zřízením balkonu v domě čp. 357 na vlastní náklady nájemce. * Rada města vzala na vědomí termíny jednání rady města a zastupitelstva města na rok * Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti komisí za rok Rada města v souvislosti se vznikem kontrolního a finančního výboru zastupitelstva zrušila kontrolní a finanční komisi ke dni Rada města poděkovala všem členům těchto komisí za jejich práci. Rada města uložila panu tajemníkovi písemně poděkovat členům komise finanční a kontrolní a revizní za odvedenou práci. * Rada města schválila jako mimořádné ocenění za celoroční aktivní práci v radě města a za práci v komisích poskytnutí peněžitého daru neuvolněným členům rady a předsedům komisí rady ve výši Kč a Kč. * Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit Smlouvu o sdružení, jejímž účelem je prostřednictvím sdružení zabezpečit český podíl na realizaci projektu Ecoregion Národní park jako šance na rozvoj regionálního hospodářství. * Rada města vzala na vědomí čerpání plánovaných prostředků Bytservisem v roce Rada města uložila Bytservisu pro rok 2001 předkládat 2 ročně zprávu o čerpání finančních prostředků na údržby, opravy a investice bytového majetku města a u akcí nad 35 tis. Kč provádět poptávkové řízení. Zpráva z 23. mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného v Sušici dne 13. prosince Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 20 členů zastupitelstva. Nepřítomen Ing. K. Broža. * MZ schválilo rozpočtovou změnu navýšení příspěvku na provoz MěKS o částku Kč. Toto navýšení bude kryto z rezervy na provozní výdaje. poskytnutí finanční výpomoci ve výši 100 tis. Kč na pokrytí nezbytných provozních nákladů MěKS v závěru roku a uložilo radě města při vypořádání roku 2000 zahrnout do nákladů MěKS ztrátu z roku * MZ schválilo ceny za svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu dle přílohy. * MZ schválilo ceny za svoz a zneškodnění vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a svozu a zneškodnění velkoobjemového odpadu dle přílohy. * MZ schválilo ceny za svoz, zneškodnění a uložení odpadu z odpadkových košů dle přílohy. * MZ schválilo ceny za provoz Sběrného dvora dle přílohy. * MZ schválilo ceny za separaci odpadu dle přílohy. * MZ schválilo předložený návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví státu na město Sušice budovy PDA čp. 89 Sušice III postavené na st. p. č. 531, st. p. č. 531 o výměře m 2, ost. pl. parc. č. 1601/2 o výměře m 2, st. p. č. PK 531 o výměře 345 m 2 a parc. č. PK 1601/2 o výměře 146 m 2, vedlejších staveb a pověřilo starostku jejím podpisem. úročení dočasně volných finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč prostřednictvím termínovaného vkladu u ČSOB (IPB Sušice). * MZ schválilo do doby schválení rozpočtu pro rok 2001 toto rozpočtové provizorium: Město Sušice bude hradit pouze platby základních provozních výdajů nutných k zajištění činnosti a výdajů, které jsou k dnešnímu dni smluvně podloženy a smlouvy byly projednány v radě města nebo zastupitelstvu města. * MZ schválilo rozpočtovou změnu oprava kotle v objektu chaty Svatobor ve výši Kč. Toto navýšení bude kryto z rezervy na provozní výdaje. * MZ schválilo rozpočtovou změnu v rámci ušetřených financí z provozu a údržby ZS ve výši Kč použít tuto částku na nákup časomíry pro ZS. Zastupitelstvo města pověřilo starostku podpisem kupní smlouvy. rozpočtovou změnu poskytnutí časově omezené překlenovací výpůjčky pro SML, s. r. o. ve výši Kč s dobou splatnosti do rozpočtovou změnu pořízení tří autobusových zastávek v celkové výši Kč. záměr odprodeje objektu haly na st. p. č. 97, st. p. č. 97, vyznačených částí pozemku parc. č. 115/5 a 118/2 v k. ú. Dobršín, dále záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1188/8 v k. ú. Dobršín z vlastnictví PF do vlastnictví města a souhlasilo se zveřejněním tohoto záměru na úřední desce. Zastupitelstvo města uložilo radě města zakomponovat do návrhu smlouvy právní podmínky: právo zpětné koupě, splnění podmínky vytvoření minimálně 30 pracovních míst po dobu 10 let. Při nesplnění výše uvedených podmínek stanovení smluvní pokuty. Zastupitelstvo města ukládá radě předchozí zveřejnění záměru odprodeje včetně podmínek, které byly předloženy na dnešním zasedání. Jednací řád zastupitelstva města Sušice. * MZ schválilo rozpočtovou změnu z položky 5111 org. 202 platy zastupitelů města bude převedena částka Kč do položky 5192 poskytnutí neinvestičních příspěvků. realizaci akce Úpravy části komunikace a chodníku v ulici Volšovská na pozemku parc. č. 200/1, dle navržené projektové dokumentace 2/2000 a v rozsahu spolufinancování zúčastněných osob: p. Staněk Kč, p. Bouzek Kč, p. Vondroušek Kč, Autospol plus Horažďovice Kč a podílu Města Sušice ve výši Kč. Tato částka by byla čerpána z položky č rezerva investice. * Zastupitelstvo města souhlasilo s právním převodem smluv o dílo mezi Nemocnicí Sušice, o. p. s., a společnostmi: Daniševský, spol. s r. o. montáž a rozvody technických plynů, cena Kč včetně DPH (uplatněna sleva ve výši 10 % po zaplacení zálohy 1,5 mil. Kč) na Město Sušice; Vigantice, spol. s r. o. dorozumívací zařízení, cena Kč včetně DPH na Město Sušice; Obchodní společnost Kredit, spol. s r. o. dodávka a montáž skladové technologie, cena Kč včetně DPH na Město Sušice; Šumavaplan, spol. s r. o. projekt interiéru, cena Kč včetně DPH na Město Sušice. Vynaložené finanční prostředky v roce 2000 budou Městu Sušice vyrovnány nájemným za rok 2000 a předplatbou nájemného na rok V dalších letech nebude nájemné rovněž vraceno Nemocnici, ale použito na úhradu závazku z výše uvedených smluv. smlouvu o sdružení jejímž účelem je prostřednictvím Sdružení zabezpečit český podíl na realizaci projektu Ecoregion Národní park jako šance na rozvoj regionálního hospodářství., aby členy kontrolního výboru počínaje dnem byli: Vladimír Beneš, Josef Polauf, Jiří Petrák, Jiří Chejn, Zdeňka Macová, Josef Löffelmann., aby členy finančního výboru počínaje dnem byli: Ing. Štefan Malaga, Ing. Jiří Pašek, Bohumil Wudy, František Kůs, Marie Koppová, Věra Němcová. * Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném převodu pozemku parc. č. PK 2331 v k. ú. Sušice nad Otavou od Pozemkového fondu ČR na Město Sušice. * Zastupitelstvo města rozhodlo o převzetí přídělového majetku od Lesů ČR, s. p., do vlastnictví Města Sušice, podle specifikace v Protokolu č. 5/2000 ze dne , o předání majetku dle zákona č. 114/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. * Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o plnění rozpočtu Města Sušice k * Zastupitelstvo města vzalo na vědomí termíny jednání rady a zastupitelstva města v roce 2001 dle přílohy. * Zastupitelstvo města stanovilo podle 84 odst. 2 písm. m a v souladu s 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva následovně: člen rady Kč, předseda výboru nebo komise Kč, člen zastupitelstva 490 Kč. * MZ uložilo starostce zjistit veškeré okolnosti týkající se prodeje Sololitu včetně zatížení prodávaných nemovitostí. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice strana 3 Finanční úřad upozorňuje Na základě zák. č. 65/2000, kterým se mění zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů jsou počínaje daňovým obdobím roku 2001 předmětem daně byty, samostatné nebytové prostory a pozemky, k nimž vznikl spoluvlastnický vztah v souvislosti s vlastnictvím bytu nebo samostatného nebytového prostoru, evidované k v katastru nemovitostí. Vlastníci uvedených nemovitostí jsou povinni podat daňové přiznání či dílčí daňové přiznání do 31. ledna Zasedání Městské rady a městského zastupitelstva v roce 2001 První zasedání Městské rady, která se schází každých čtrnáct dní, se uskuteční 15. ledna Zasedání Městského zastupitelstva: 7. února, 4. dubna, 13. června, 5. září, 7. listopadu, 12. prosince. Město Sušice nabízí k pronájmu reklamní plochy, které jsou součástí třech autobusových čekáren MHD (u Pekařství Rendl, sídliště Volšovská a Kaštanová). Bližší informace na Městském úřadě v Sušici, hospodářsko-právním odboru, náměstí Svobody 138, Sušice I, tel. 0187/ Investiční pobídka Město Sušice, ve snaze podpořit investice a zaměstnanost ve městě a regionu, nabízí odprodej části nemovitostí v zájmu efektivního využití areálu ČOV v Sušici v tomto rozsahu: 1) Objekt haly z r se zastavěnou plochou o výměře m 2 (st. p. č. 97 v k. ú. Dobršín) za symbolickou cenu Kč 2) Přilehlý pozemek o rozloze cca m 2 za cenu 100 Kč m 2 (část p. p. č. 115/5 a p. p. č. 118/2 v k. ú. Dobršín). Město Sušice požaduje od budoucího investora vytvoření minimálně 30 pracovních míst po dobu nejméně 10 let a při nesplnění tohoto požadavku si vyhradí právo zpětné koupě za pořizovací cenu včetně smluvní pokuty. Bližší informace jsou k dispozici v sekretariátu starostky města Sušice, případně na hospodářsko-právním odboru městského úřadu v Sušici. Město Sušice nabízí odprodej dosud volných pozemků pro výstavbu rodinných domů v Sadové ulici v Sušici. V místě byla dokončena investiční akce výstavba infrastruktury. Informativní podklady jsou k dispozici na Městském úřadě v Sušici, hospodářsko-právním odboru, náměstí Svobody 138, Sušice I, tel. 0187/ Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto dosud volné nebytové prostory. V objektu čp. 298 na st. p. č. 657 v Sušici (dosud nevyužitý objekt v areálu bývalého velitelství, propojený s budovou Finančního úřadu) volný celý objekt.

4 strana 4 Společenská kronika Vzpomínky Smrt je konečná čára za vším. Horacius Dne 18. ledna 2001 vzpomeneme prvního výročí úmrtí mého manžela, pana Václava Chovíta, dlouholetého kronikáře města Sušice a obce Dobršín. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami. Ke vzpomínce se také připojuje redakce Sušických novin, kam pan Václav Chovít, jako dlouholetý dopisovatel, přispíval svými poutavými články o Sušici a okolí. Dne 18. ledna 2001 vzpomeneme 10. výročí úmrtí mého manžela, otce a dědečka, pana Josefa Votavy. Všem za vzpomínku děkuje manželka a synové s rodinami. Dne 3. ledna 2001 jsme vzpomněli 3. výročí úmrtí paní Marie Schwarzové ze Zaluží. Vzpomínají vnuci Petr a František s rodinami. Poděkování Děkujeme všem přátelům, kteří se přišli rozloučit s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem, panem Karlem Hanišem. Rodina Hanišova Touto cestou vřele děkujeme panu prim. MUDr. Löffelmannovi, vedoucímu lékaři RTO sušické nemocnice, všem dalším lékařům, sestřičkám i ostatnímu personálu za vřelé přijetí a vzornou péči při našem dlouhodobém léčení. Celému kolektivu přejeme zdraví a mnoho pracovních úspěchů v novém roce Pacienti pokoje č. 6 Svaz diabetiků, územní organizace Sušice, děkuje všem, kteří přispěli svými sponzorskými dary a tím našim členům umožnili zúčastnit se 2. rekreačního pobytu ve Zdíkově na Šumavě. Zároveň nejen sponzorům, ale i našim členům a všem ostatním přeji šťastný vstup do nového tisíciletí. Za svaz diabetiků předsedkyně ANNA URBÁNKOVÁ Děkuji panu M. Fišerovi za krásnou výstavu dnes už velmi unikátních historických fotografií Sušice. Je úžasné, že pánové Matouš a Kintzl mají ve své soukromé sbírce takové poklady. Děkuji, sušická rodačka. Vedení MŠ Tylova ul., Sušice, děkuje panu V. Benešovi (Ovoce zelenina), p. Rendlovi (Pekařství), p. Javorskému (Cupeko), p. Švecovi (Albert) a panu Hejplíkovi, kteří svými dárky přispěli našim dětem na Mikulášskou nadílku. Ochotně nám darovali dobroty do balíčků i přes to, že u nich neodebíráme zboží. Za všechny obdarované děti děkuje MARIE ŠTUIBEROVÁ, ředitelka MŠ. Jak vznikala Každý z nás má dvě jména: osobní a příjmení. Dříve se osobní jméno dávalo při křtu, odtud starší název křestní. Dědičná příjmení se u nás vyvíjela postupně z nedědičných přízvisek, jimiž se rozlišovali lidé stejného jména. Nabývalo významu teprve ve chvíli, kdy pouhé označení osobním jménem nestačilo k přesnému odlišení osob. Jindy se jmenovci rozlišovali označením otce (řidčeji matky), a na vesnicích se donedávna rozlišovalo, jak komu říkají podle usedlosti, ve městech se do popředí dostávalo označení podle řemesel. Také podoba i fyzické a duševní vlastnosti byly dalším zdrojem pro a příjmení buď pojmenované přímo nebo přeneseně Naše příjmení vznikala během několika století ( století) nejprve u šlechty, pak u měšťanů a u svobodných sedláků. Vývoj společnosti a zdokonalování veřejné správy vyžadovaly přesnou evidenci osob tato potřeba vedla k ustalování příjmení. Po rozmanitých nábězích byla u nás dědičnost a neměnnost příjmení uzákoněna roku Tehdy také dostali svá příjmení bezzemci a čeleď. Dnešní grafická podoba příjmení se datuje od poloviny 19. století, kdy došlo k pravopisné reformě, která je základem moderního českého pravopisu. Staletý vývoj, jímž naše příjmení prošla, v nich zanechal své stopy svou podobou odrážejí nejen proměny jazyka, ale i společenské změny v životě národa. Proto jsou mezi nimi nezřídka i taková, která vznikla ze slov už po staletí neužívaných, protože označovala funkce a věci, které z běžného života už dávno vymizely nebo svůj význam změnily. Příjmení však nevznikala jen ze slov a z jejich podob spisovných vznikala na celém území obývaném Čechy a obráží i rozrůzněnost nářečí: lexikální, tvaroslovnou a hláskoslovnou, vznikala i ze slov slangových. Některá příjmení můžeme vyložit různými způsoby Naše příjmení podle toho, kde a kdy vznikla. Výklady nejsou vždy stejně průkazné často se musíme spokojit jen s dohady, ovšem s takovými, které jsou opřeny o znalost vývoje jazyka, hláskoslovných změn, ale i historických a kulturně historických reálií. Při průzkumu příjmení je velmi důležitá i etiologie, tj. objevování příčin a důvodů, jež vedly ke vzniku toho kterého příjmení, proč to které slovo se stalo něčí přezdívkou a faktorem, který nelze zanedbat při výkladu příjmení je i zkomolení jmen, jejich umělé zušlechťování, neustálenost grafické podoby jazyka, přeslechnutí, či špatné čtení. Můžeme rozeznat několik skupin příjmení: vzniklá z rodných a křestních jmen příjmení z místních jmen podle domovních znamení či podle erbu příjmení z apelativ (tj. z podstatných jmen, přídavných jmen, sloves, příslovcí, částic a citoslovcí obecného významu) podle místa v kolektivu z názvů sociálních skupin z názvů řemesel (i nástrojů, s nimiž řemeslníci pracovali) z názvů dopravních prostředků ze starých názvů chemických výrobků, nebo obuvi a částí oděvu ze slov označujících majetkové a finanční vztahy z náboženské ideologie, nadpřirozených bytostí a strašidel podle příslušnosti k církevním a náboženským společnostem, podle mnišských řádů, bohoslužebných předmětů, biblických jmen ze živé i neživé přírody příjmení ze slov cizího původu (u nás se nejčastěji setkáváme s příjmeními německého původu) Pokračování příště: výklad našich příjmení Bydlím, bydlíš, bydlíme SON Sdružení nájemníků ČR, Místní organizace Sušice P. O. Box 30, Sušice, tel. 0607/ S příbližujícím se termínem vstupu naší republiky do Evropské unie je jistě zajímavé zjistit, jak je to s bydlením v Evropě Při přípravě tohoto materiálu jsme vycházeli se Sborníku materiálů z Mezinárodní konference Nové horizonty bydlení, pořádané v listopadu loňského roku v Praze Sdružením nájemníků ČR. Zúčastnili se jí představitelé podobných organizací skoro všech evropských zemí. Jak se bydlí v Evropě Zná Evropa právo na bydlení? Bytová politika je předmětem vyso- kého zájmu většiny evropských zemí. Ústřední správy intervenují prostřed- nictvím různých stimulačních mechanizmů, s cílem zvýšit nabídku soci- álních bytů (cestou výstavby i přestavby), podporovat soukromé vlast- nictví bytů, zvyšovat nabídku možného ubytování v soukromých nájemních bytech a snižovat nerovnost poskytováním příspěvků na bydlení domácnostem, které si nemohou dovolit platit nájemné, určované výhradně tržními silami. Bytová politika jednotlivých členských států EU je velmi rozdílná a evropské stanovisko k bydlení je charakterizováno spíše rozdílnostmi než podobnostmi. Lze to přisoudit rozdílům v kultuře, historii a daňové politice. Francie, která v současnosti zastává funkci předsednictví Evropské unie, je hostitelem konference ministrů pro bydlení, konané v Paříži. Při této příležitosti se Francie rozhodla předložit pracovní dokument s přehledem aktuálních politik v oblasti přístupu k bydlení a jak je uplatňováno v praxi, využívání volných bytů, role sektoru sociálních nájemních bytů a statut sektoru soukromých nájemních bytů. Záměrně byla z analýzy vyloučena opatření na podporu vlastnictví domů. Všem členským státům byl zaslán dotazník, který sestavilo společně DGUHC (Francouzské generální ředitelství pro plánování rozvoje měst, bydlení a výstavbu). Z některých zajímavých údajů pro vás vyjímáme: Právo na bydlení občané Evropy mají stále nestejné právo na bydlení: Právo je zakotveno Právo je zakotveno Existuje politika Garantované právo v ústavě v legislativě typu právo na bydleni na bydlení Rakousko ne ano ne vůbec ne Belgie ano ne (nutné jsou zdroje) ano nezaručeno (jsou nutné zdroje) Dánsko ne ne ano ano Finsko ano ano ano ano pro nebydlící a domácnosti s nízkým příjmem Francie ne ano ano proklamováno, ale nezaručeno Německo ne ano ano, na úrovni ústřední vlády zaručeno, ale v praxi nepromítnuto Řecko ano ne (ale funguje jako právní podklad) ano ne zcela Irsko ne ne ano ne zcela Itálie ne ne ne vůbec ne Lucembursko ne ano ano téměř zcela zaručeno Nizozemsko ano ne ano ne zcela Portugalsko ano ano ano zaručeno ústřední vládou Španělsko ano ne ano ano Švédsko ano ne ano ano Velká Británie ne ne ne ne zcela Nizozemsko, Belgie, Švédsko, Finsko, Řecko, Portugalsko a Španělsko (7 zemí) zakotvily právo na bydlení do své ústavy. Pouze Portugalsko, Dánsko a Švédsko garantují právo na bydlení pro nejvíce znevýhodněné skupiny obyvatel. Portugalsko učinilo z práva na bydlení povinnost a zavázalo se prosadit tuto povinnost v praxi. Švédsko garantuje toto právo starým lidem, politickým uprchlíkům a lidem postiženým nemocí. V Dánsku mají městské úřady za povinnost zabezpečit dostatečnou nabídku bytů pro nejpotřebnější sociální skupiny (staří lidé, invalidé a nebydlící). Této povinnosti není možné dostát umístěním v útulku nebo ubytovacím středisku pro bezdomovce. V další skupině zemí (Francie, Německo, Řecko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Velká Británie, Irsko, Dánsko a Finsko) není právo na bydlení garantováno, ale je zde vyhlášena bytová politika, která počítá s vládními iniciativami v tomto směru. Francie v roce 1989 uznala právo na bydlení za základní právo a v roce 1990 přijala další opatření na zlepšení přístupu k bydlení pro nejvíce znevýhodněné osoby. V Belgii a Nizozemsku vynakládá vláda všemožné úsilí, aby požadavky na bydlení byly uspokojeny, nemusí ale v tomto prokazovat dosažené výsledky. Španělsko přijalo opatření proti vystěhování, ale neplatí zde povinnost ubytovat všechny, do nějaké určité doby. Uplatňují se zde ale daňové a ekonomické podněty. Řecko, Španělsko, Nizozemsko a Belgie nemají žádný specifický zákon, kterým by se provádělo právo na bydlení, i když jejich ústava toto právo uznává. Řecko neuplatňuje na ústřední úrovni žádný jednotný postup na pomoc nebydlícím nebo v boji proti vystěhování. Irsko dosáhlo v posledních letech skutečného pokroku ve zlepšení přístupu k bydlení a kvalitě bytů, a to díky politice příspěvku na bydlení pro domácnosti s nízkými příjmy. Ve Velké Británii je deklarovaným cílem vlády zabezpečení, aby měly všechny rodiny důstojné bydlení, i když žádný zákon ani ústava právo na bydlení neuznává. Poslední skupinu tvoří Itálie a Rakousko, kde právo na bydlení neuznává ani ústava, ani zákony, ba ani žádná koordinovaná politika v této oblasti. MO SON Sušice (Pokračování příště Jak je to s nájemným v Evropě?)

5 Několik vzpomínek na Jaroslava Vrchlického Jos. K. Martínek Nenadál jsem se toho, že se s Vrchlickým zdravým již nesetkám. V srpnu následujícího roku (1908) stižen byl táhlou chorobou, z níž se již bohužel nezotavil a která po pětiletém velikém utrpení sklátila jej v hrob. Neznal jsem zprvu vlastní podstaty jeho nemoci, ale ulekl jsem se, když jsem zanedlouho po jeho onemocnění obdržel od něho list psaný rukou jeho choti, jíž jej diktoval, a to, jak píše, na dvakrát. Píše: Musil jsem přestat pro bolesti a odložit list na druhý den. Bohužel, není psáno v okolnostech lepších. Bolestí neubývá, hledím je sice co možná zahnati, je to v celku o něco lepší, ale daleko jest ještě onen ideál úplného uzdravení, o kterém se zmiňuje Tvůj drahý list. Čím se nemoc má ku konci blíží, tím zdá se mi, jsou větší bolesti. Při tom všem všelijaké jiné starosti a píše tamtéž dále: Až se uzdravím, v Sušici, na kterou rád vzpomínám, povím Ti dopodrobna, bude-li Tě to zajímati, co všecko jsem musel zkusiti a probojovati. Vrchlický odebral se potom na léčení do Stupčic u Tábora a odtud do Opatije. Jak tu žil, o tom píše v dopise diktovaném své ošetřovatelce: ale jsou to lázeňská místa. Vstaneš a je-li hezké počasí, chvátáš, jen abys užil té vší léčivé přírody, a než se naděješ, je tu poledne a obratem ruky večer, a s žalem vidíš že opět minul den bez hlaholů trub a bubnů, zrovna jako ten včerejší a jsi koneckonců rád, že minul. Co se týče jeho choroby, píše v témže dopise: Moje bolest couvá zvláště při nynějším počasí, kdy na horách již po třetí sníh, časté deště a větry, po čertech pomalu, takže těžko mi říci, kdy se to poddá. Na mou zmínku o našem setkání odpověděl: Letos se asi sotva uvidíme, leda bys Ty do Opatije zavítal. Ale napřesrok bych se tuze rád k Vám do Sušice podíval, doufám, že ta moje spina konečně povolí. Bohužel, přání jeho se nesplnilo. Došel však klidu úplného, jehož opravdu málo měl v životě svém. Hned po maturitě nastaly mu svízele ohledně budoucího povolání jeho. Vyzírá to z dopisu, zaslaného z Veltrus, kde dlel u svého druhého strýce faráře, v němž píše: Na faře jest stále mnoho hostů a já jsem tak důležitou osobou(!) jejich hovoru, že mám již plné uši těch rad, návrhů, plánů i výčitek. Poslední faktum jest, abych vstoupil do řádu křížovnického, kde prý mohu při nejlepším zaopatření svobodně se zanášet dějinami a filosofií a připravovat se k profesuře. Podotýkám, že mne ještě před třemi lety chtěli dát ke kapucínům, dnes, že mám maturitu, trochu výš tenkráte mne vysvobodil Ovčárský (tj. strýc farář v Ovčarech u Kolína), spoléhám na něho i nyní. Je známo, jak to dopadlo. Vrchlický vstoupil do arcibiskupského semináře v Praze, ač strýc Ovčárský nějakého přímého nátlaku naň nečinil. Co předcházelo tomuto rozhodnutí patrno z dopisu, v němž píše: (pokračování) Nikdo si nedovede představiti boj, který jsem před nedávnem prodělal a jehož dozvuky dosud v srdci přechovávám, co jsem v těch několika týhodnech prožil, nechám pro sebe a také jsem si umínil nechati před každým spuštěnu roušku svého nitra. Uvyknul jsem mnoho přemýšlet o lidském životě, osudu a štěstí; toto poslední hledím vůbec od oné chvíle, kdy jsem počal mysleti. Brzy se ukázalo, že povolání kněžské neshoduje se nikterak s duchem a povahou Vrchlického. To, jakož i domácí poměry panující v semináři arcibiskupském, jež v jednom dopise svém líčí a jež mu způsobily mnoho hořkosti, byly toho příčinou, že Vrchlický, již po půl létě ze semináře vystoupil a rozhodnul se studovati professuru. Co do hmotné stránky, nekynula mu ovšem nikterak vábná budoucnost. Ale Vrchlický byl ve svých hmotných potřebách velice skromný. Píše: Dá-li strýc z Ovčar 10 fl. měsíčně, jsem kryt. Z domova chci 3 fl. ostatní si zaopatřím sám. Hledím v budoucnost s nadějí. Vím ovšem, že mne čekají boje ale tím sladší bude vítězství. Pokračování příště. Rok v pranostikách leden V lednu voda, věčná škoda Leden zaujímá mezi ostatními měsíci čestné postavení, protože zahajuje nový kalendářní rok. Toto výsadní postavení však neměl odjakživa Římané totiž klidně vystačili s deseti měsíci. Římský rok počínal březnem, tedy na jaře. Změna nastala v roce 154 před naším letopočtem, kdy se počátek konzulátu přesunul z 15. března na 1. leden. Tak vznikl dodnes dodržovaný počátek roku. Římané svůj první měsíc nazvali symbolicky Januarius, podle boha Januse, boha počátku dne a všeho dění. My jsme si první měsíc v roce pojmenovali po svém a dali jsme mu krásné a poetické jméno leden, což zřejmě pochází odtud, že celou přírodu u nás poutá (měl by poutat) led. A co nám prozrazují lednové pranostiky? 15. ledna Pavla poustevníka Na den svatého Pavla poustevníka pěkný den dobrý rok; větrný den mokrý rok. 16. ledna Marcela Na svatého Marcela zima leze do těla. 17. ledna Antonína poustevníka Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme; nemá-li žádný, vyrobí ho hned. 18. ledna Prisky Na svatého Priska pod saněmi píská. 19. ledna Kanuta Na svatého Kanuta přichází zima krutá. 20. ledna Fabiána a Šebestiána O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu. Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout. Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne. 21. ledna Anežky Římské O svaté Anežce od kamen se nechce. Svatá Anežka kape ze stříšky, sedláče schovej zhryzky. Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana z rukáva. 26. ledna Polykarpa Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa 28. ledna Karla Velikého Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví 29. ledna Františka Saleského Na Saleského Františka meluzína si často zapíská. Ze šumavského kalendáře leden Zaklepal nám na dveře a přinesl novorozeně dalšího roku, nové století a tisíciletí. Vyhrožuje hned na svém začátku novoroční zimou, ale nechá se přesvědčit, že ten maličký by mohl nastydnout a nabídne tedy tříkrálové oteplení. V rámci otužování oznámí pokračování hyginskou zimou a v závěru měsíce brumlá ještě cosi o zimě fabiánské. A než se nadějeme, napíše nad dveře K+M+B. Původně psal C+M+B, což neznamenalo jména tří králů, ale latinsky : Christis mansioem benedicat, tedy po našem Kristus ať požehná příbytek. Dodnes se badatelé o významu těchto písmen dohadují. K záměně mudrců, kteří původně přišli do Jeruzaléma, za krále, došlo až ve středověku, poté, když v roce 1194 družina římského císaře přinesla z milánského kostela sv. Eusrogia do chrámu v Kolíně nad Rýnem ostatky považované za ostatky Tří králů. První, kdo uvedl jména svatých Tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, byl kancléř pařížské Sorbony Petr Comestor. Stalo se ve 12. století. Domněnka, že ostatky sv. Tří králů jsou uloženy v katedrále v Kolíně nad Rýnem, se pravděpodobně nezakládá na pravdě. Zmíněné ostatky patří s největší pravděpodobností dětským prvomučedníkům. Na Tři krále začíná masopust, končí Popeleční středou, kdy začíná půst. Z historie Kamarádky Vloni jsem neměla žádné kamarádky. Holky z naší třídy se mnou nechtěly kamarádit, asi proto, že jsem byla ošklivá nebo urážlivá nebo já nevím proč. Nebavily se se mnou a říkaly mi NEOTRAVUJ. Byla jsem z toho moc smutná. Když se staví mosty Jednou jsem četla při angličtině, ale vůbec mi to nešlo. Holky na mě soptily, abych dělala. Já jsem ale přestala číst úplně a ony na mě ještě víc útočily, až jsem se rozbrečela. Když hodina skončila, šla jsem celá ubulená do naší třídy. Půlka spolužáků a spolužaček mě utěšovala. Byli na mě hodní a říkali: Nic si z toho nedělej. A taky říkali: Nebreč. Někteří mi znovu nadávali, hlavně holky, stály kolem mě a ječely: Jsi blbá, proč se neučíš?, Proč bulíš kvůli takové blbosti? a říkaly ještě horší věci. Tak jsem brečela ještě víc. Prosincové dny jsou už od nepaměti spojeny s dětskými radovánkami, přípravami na Mikuláše a vánoční svátky. V tomto duchu proběhlo i na ZŠ T. G. Masaryka v Sušici v předvánočním období několik zajímavých akcí. S blížícími se nejkrásnějšími svátky v roce, nemysleli žáci pouze na sebe, na svůj školní stromek a jeho výzdobu, ale připravili i velmi pěkné ozdoby pro zkrášlení vánočního stromu města. Děti pomohly navodit i vánoční atmosféru v Penzionu, když přišly se svým pásmem vánočních koled a říkanek a drobnými dárky potěšily důchodce a členy Mosty Tak jsem se ve škole kamarádila s klukama a doma s Verčou nebo s Lucku. Holky z naší třídy mě ignorovaly, ale pár dnů se mnou kamarádila Pavlína a pak Anežka, ale asi mě jenom využívaly. Až ve čtvrté třídě se o mě začala zajímat Martina, Veronika, Radka, i další holky, ale Eva je Ostatním dětem to bylo absolutně jedno a nevšímaly si mě. Přišel ke mně Lukáš a povídá mi: Helčo, kdybych se přidal k tobě, tak bych ublížil holkám a kdybych se přidal k holkám, tak bych ublížil tobě. Přišel ke mně Pepa a hned: Strč si do pusy dudlíček! Bylo mi to líto, ale už jsem se uklidnila. Po přestávce jsme si o tom všem povídali s naší paní učitelkou a ona řekla, že mě holky trápily, když na mě byly tak zlé, že je to šikanování, asi jako kdyby mě mlátily nebo ještě horší. A pak se zeptala dětí, co jim na mém chování vadí. Poslouchala jsem a někdy jsem tomu ani nemohla věřit. Potom byla poslední otázka: Děti, co by měla Helenka u sebe změnit, aby byla oblíbená? Svazu invalidů. Pátého prosince chodil ve škole Mikuláš, anděl a čerti. Společně nadělovali dětem nejen jablka a ořechy, ale i uhlí. Nejvíce nadílku prožívali ti nejmenší. Ve třídách zářila mikulášská a vánoční výzdoba a do vstupní haly přinesl Ježíšek již v prvním adventním týdnu rozzářený smrček, ověšený překrásnými mašlemi, jablíčky a lidovými ozdobami, které děti samy vyrobily. Žáci se též společně sešli, aby se i s učitelským sborem nechali pohladit krásnými tóny vánočního koncertu, který připravili žáci a učitelé ZUŠ. strana 5 moje kamarádka nejlepší. Jsem ráda, že už mě berou. A já se snažím, abych byla milá, nevytahuju se, jsem ochotná a doufám, že jsem dobrá kamarádka. Bez přátel se člověk cítí hrozně sám. ŠÁRKA SEDLÁČKOVÁ Prý nesmím být trucovitá a nemám si vymýšlet nebo dokonce lhát a mám být méně vzteklá a abych nebrečela kvůli maličkostem a hlavně bych neměla být urážlivá. Přišla jsem domů a mamince jsem o tom neřekla. Ale hodně jsem přemýšlela, jak to bude další den. Holky se se mnou usmířily a byly na mne hodné. A já jsem pochopila, že si příště musím dát pozor, aby se něco podobného nestalo zas. A tak si pamatujte: Když se staví mosty mezi lidmi, musí se pracovat na obou stranách. HELENA KOPELENTOVÁ České vánoce na ZŠ T. G. Masaryka v Sušici Předvánoční nálada vyvrcholila v poslední den před vánočními prázdninami. Ráno před osmou hodinou vítali koledníci ze ŠD u vánočního stromku své spolužáky zpěvem koled. Nejkrásnější svátky v roce prožili o prázdninách a první lednový týden, kdy opět nastala škola, přišli nabiti dojmy z minulých dnů. Tři králové pak završili celé vánoční dění na naší škole. Skuteční králové i s tím černým vzadu přišli popřát všem dětem a učitelům krásný nový rok, hodně zdraví a spokojenosti, dětem navíc samé jedničky. dp Sušický rockový puls zakonzervován! KDY, JAK a PROČ se dozvíte z dočasného epilogu, který naleznete na stránkách posledního, prosincového 10. čísla sušického sonického friendzinu RINSING STAGE za fanzinovou verzí pulsu. V jubilejním a zároveň finálním 10. čísle naleznete mj. rozhovory s takovými esy české undergroundové scény, jakými jsou COLP, FORGOTTEN SILENCE, INSANIA a UŽ JSME DOMA. K dostání u všech dobrých distributorů podzemní kultury, nebo ve Fortonu na náměstí. fbb

6 strana 6 Pokaždé je pohled na Sušici jiný Byl předvánoční čas, sobota 23. prosince 2000, Svatobor se třpytil v paprscích slunce, ojíněné stromy a keře mne vylákaly na obchůzku touto krásnou krajinou. Všude ticho a posvátný klid, ve kterém je obsaženo čekání na Štědrý den, vánoční svátky a příchod Nového roku, nového století a nového tisíciletí. Tolik dat najednou! Svou obchůzku jsem nasměrovala okolo židovského hřbitova k vodojemu, odkud je překrásný pohled na Sušici, na Kalich, Andělíček, na protější straně Kalovy, dobře znatelné obrysy Kašperku, Zhůří, Antýglu a všech vrcholků hor, které nás v dálce obklopují. Jednou větou: Zemský ráj to na pohled. Pokračovala jsem v chůzi k Scheinostovu zátiší, cestou na louku, kde se říká na Královně, dále až k Jánu nad Hrádkem. Přiznám se, že nedokážu určit, ze kterého místa je ten nejkrásnější pohled na naši Sušici. Často jsem se zastavovala a v duchu vypočítávala změny, které se v Sušici udály za těch 42 let, co zde žiji. Vyrostlo tu veliké sídliště na Hrádecké, a to v místě, kde se odehrávaly poutě, vedle obchod Albert, nová čerpací stanice. Dále vzniklo sídliště na Volšovské a postupně Zelené údolí, kde dříve stávaly tzv. finské domky, v neposlední řadě sídliště Vojtěška a Na hrázi. Žasla jsem nad četností rodinných domků, které změnily ráz města k lepšímu. Doporučuji takový výšlap každému, a to v různých časových odstupech, poněvadž pohled shora je vždy zajímavý a překvapující. Žiji zde od roku 1958, tímto úsekem jsem prošla nesčíselněkrát a pokaždé je pohled na Sušici jiný. V tento vánoční čas a na přelomu století je člověk vnímavější, proto jsem se každou chvíli zastavovala a jen tak pomyslně jsem si promítala srovnání scenérií před lety s dneškem. Prohlédneme-li si vystavované fotografie ze staré Sušice u pana Fišera s nynější podobou města, zjistíme, že je co srovnávat. O sídlištích jsem se již zmínila, zajímavá je též zástavba nad židovským hřbitovem. Všude je vidět práce přičinlivých lidí, kteří svými schopnostmi přispívají ke krásnému vzhledu města. Na Štědrý den jsem se vydala na Andělíček, odkud je ještě lépe vidět, co se v Sušici změnilo. Už při stoupání vzhůru se nám lépe kráčí po nových schodech, na vrcholu nás čeká kaple Anděla Strážce (též opravená) a pohled dolů nám poskytne výčet změn, které dělají město vzhlednějším. Stařičký most přes Otavu ustoupil novému betonovému faktem je, že starý byl idyličtější, ale zdaleka by nestačil náporu automobilů, které po něm přejíždějí. Hezky působí upravené nábřeží, opravené gymnázium, kostely, radnice a renovovaná Sokolovna, kde se konají různé společenské a kulturní akce. Co jen tato budova pamatuje plesů, loutkářských představení, tělovýchovných akademií apod. Samozřejmě tyto akce musí připravit tým lidí, kteří jsou pro věc zapáleni tělem i duší, troufám si říci, že jsme na správné lidi měli a máme stále štěstí. Nemohu je zde jmenovat, je jich hodně, osobně je znám, ale určitě bych i když nechtěně na někoho zapomněla proto jména vynechávám, všem patří můj upřímný obdiv. Máme novou školu v Lerchově ulici a další základní školy a odborná učiliště, stále se zde traduje, že studenti, kteří absolvovali sušické gymnázium, mají velmi dobré vědomosti, které svědčí o dobré práci zdejších pedagogů a totéž platí pro učitele na základních školách tam je připravují ke zkouškám na střední školy. V Sušici se vybudoval sportovní stadion, na kterém probíhalo mistrovství republiky v atletice a mnohé akce, při kterých nechyběly špičky našeho sportu. Vedle stadionu je bazén, zimní krytý stadion, tenisové kurty a jiná sportovní zařízení. Směrem na Volšovy zmizela romantická kaštanová alej, ale alespoň po ní zůstala ulice Kaštanová na sídlišti. Z Andělíčku můžeme sledovat, jak pokračuje přestavba nemocničního komplexu. Je to chvályhodná stavba která by lékařům měla ulehčit práci a nám pacientům sloužit v době nemoci. Je v plánu přestavba dvou interních oddělení na Domov důchodců, co našim seniorům umožní pobyt v místě, kde se o ně postará zdravotnický personál. Sušice z nadhledu vypadá čistě, bez kouře, k čemuž přispěla velkou měrou plynofikace města. Jenom škoda, že je ekologické vytápění stále dražší záležitostí. V klimaktickém pásmu, kde se topí bezmála 8 měsíců v roce, by byla dotace vytápění ze všech dotací nejpotřebnější, že ano? Je toho moc, co se změnilo za jedno století, opsala jsem jen to, co jsem namátkově svým zrakem viděla. V Sušici je ještě mnoho pamětníků, kteří by mě mohli doplnit. Líbí se mi skutečnost, že se začaly přestavovat a různě vylepšovat rodinné domky a vily, také vím, že je tu též několik staveb v dezolátním stavu, ale ty v současné době nemají majitele. Myslím, že i po stránce kulturního vyžití nezůstává Sušice pozadu MKS zve často naše umělce do Sokolovny. Jen Zdeněk Troška trošku zlobí a svoje představení stále odkládá, ale on přijede, jenom musíme mít trpělivost. Podařené jsou na jaře Dny Sušice, květinový den v srpnu a v prosinci předváděný živý Betlém na náměstí. To nemělo chybu a moc účinkujícím děkuji za hezký předvánoční zážitek. Když se z vyhlídek kolem Sušice opět vracíme do středu města, neunikne nám pohled na množství obchodů a obchůdků, restaurací a diskoték, heren, výstavních objektů, bank a pojišťoven. Hezky vypadá obchodní ulice Americké armády, příjemně působí čajovna u Hrádků ve dvoře navštivte ji, sami posoudíte, že mám pravdu. Tak jsem na Štědrý den roku 2000 bilancovala na Andělíčku se sladkým pocitem štěstí a blaha nad tím, co nám to dvacáté století přineslo. Bylo to opravdu století technické revoluce a mnoha jiných revolucí, bylo to bouřlivé století, ale přesto krásné. Bylo něco po 15. hodině, nad Sušicí se pomalu začalo šeřit a já stála ještě nahoře a v duchu jsem vzpomínala na známé a na ty, kteří o Štědrém večeru nemohou sedět doma u svých nejbližších, protože mají v tento den službu jako v každý jiný den. Jsou to takoví strážní andělé ve službách lidu. Děkujeme jim. Na náměstí svítil strom před radnicí, zářila vánoční výzdoba, já jsem se šla podívat ještě do kostela na Betlém a chvátala jsem domů a byla zvědavá, zda mi Ježíšek něco přinese. A přinesl, byl na mne hodný. Vánoce přešly, blížil se konec roku 2000 a já ještě přemítala, zda nám vymoženosti 20. století přinesly více pozitivního či negativního. Samozřejmě pozitivního, i když nám v Sušici zbyly takové pomníky zašlé slávy jako je Koruna, Fialka a hotel Otava v Luhu, kdysi honosný komplex Sola byl to hlavní zdroj zaměstnání sušické veřejnosti i lidí z okolí. Negativně též působí chování některých návštěvníků diskoték, kteří dokáží ze jednu noc zaneřádit ulici tak, že není radno po ní ráno jít. Ničí vysázené květiny a rozbíjí na co přijdou, znehodnocují fasády domů sprejem, atd. Klostemannova ulice je toho důkazem. Neškodilo by trochu přitvrdit ze strany Městské policie kdyby pachatelé museli škodu uhradit a přivést zničené do původního stavu, ono by to ničení leckterého přešlo. Oni na to přijdou, že páchali něco nekalého až budou mít vlastní děti a ty se začnou chovat jako oni zamlada. A to je pak těžké poznání. Co mne nejvíce mrzí a bolí je věc, která se v poslední době dost rozmohla, a to jsou krádeže na hřbitově. Toto mezi civilizovanou společnost skutečně nepatří. Těm, co se poníží k tomu, že ukradnou vázy, svícny a květiny na hrobě člověka, který spí věčným spánkem, těm lidem dobře vzkazuji, aby si dobře prohlédli svůj stín, je to stín zla nenechavosti, kterého se do konce života nezbaví. Nerada toto píši, ale mně osobně se stalo, že během jednoho měsíce někdo na hrobě mého manžela ukradl dva keramické svícny, doma na vchodových dveřích mi někdo doslova uštípl adventní věnec a v létě si někdo odnesl květiny i s truhlíkem. Adventní výzdoba, včetně věnců, se ničila letos na Příkopech hromadně. Toto jednání se nedá omluvit a nemám slov, jak bych jej mohla nazvat. Promiňte, že se o tomto nešvaru zmiňuji, ale nejsem sama, komu bylo něco odcizeno, je nás mnoho. Abych své rozjímání nad uplynulým rokem, stoletím a tisíciletím ukončila trochu optimisticky, přeji všem lidem pevné zdraví, radost ze života, slunce v duši a též malý kousek štěstí. Našemu zastupitelstvu přeji smělé plány k dalšímu zvelebení města a hlavně bohaté sponzory nebo investory, kteří by vytvořili pro občany dost pracovních míst. Našim potomkům, to už budou naši pra vnuci přeji, aby byli spokojeni, aby měli veškeré vymoženosti techniky, ale aby tato technika nebyla zneužita k ničení ať slouží výzkumu ve vědních oborech, které člověku pomáhají. Též jim přeji, aby se dovedli radovat i z maličkostí, protože i sebemenší dárek je dárkem, dávaným od srdce. Až oni budou bilancovat přelom dalšího století, přála bych si, aby v dobrém vzpomněli na své pra rodiče. Docela si umím představit, že řeknou: Moji předkové se narodili v minulém století, to bylo nějaké divné století, oni měli počítače, videa, internety, mobily a automobily na benzin a mysleli si, bůhví co nemají kdyby tak viděli, jak žijeme my a jak se dopravujeme na jiné planety! Žasli by údivem nad dalším pokrokem! Budou mít pravdu, protože si dovedu představit svou prababičku, kdyby viděla svět ke konci roku 2000 a by se určitě bála všeho, co naší generaci zpříjemňuje život. MARIE MALÁ Čtenáři nám píší Jídlo podle typu horký typ Zajímala jsem se o souvislosti mezi jídlem a typem člověka, který jej jí. Podle čínské medicíny se lidé dělí na pět typů a podle nich by se měli stravovat. Potrava se v této medicíně dělí podle tepelné povahy buď člověka zahřeje, nebo osvěží. Zrovna tak se dělí lidská povaha, chování a zvyky jednotlivců. Rozeznáváme horký typ (ten je k nezastavení), suchý typ (nesnese peřinu), vlhký typ (v noci chrápe), studený typ (nosí svetr navíc) a harmonický typ (může jíst všechno a je od všeho kousek). Snad si někdo z vás vzpomene, že v létě mu nechutnají sytější, tedy teplá jídla, v zimě je mu po jogurtu zima. Něco podobného je tedy i těchto pět typů lidí, kteří by se podle svého určeného typu měli stravovat a jistě by se cítili lépe. HORKÝ TYP je člověk dynamický, plný energie. Připadáte si vedle něho pomalí, všechno zvládne rychleji, než vy. Je výbušný, snadno se rozčílí. Je vedoucí osobností doma nebo na pracovišti, stále někomu něco přikazuje a sám je k nezastavení. Má sklon k vysokému tlaku, často trpí srdečními chorobami. Je horkokrevný, rád pije studené až ledové nápoje a pak ho pálí žáha. Neměl by jíst rychle, aby neměl žaludeční vředy, měl by se vyhnout jehněčímu a vepřovému masu, protože to se řadí mezi teplé potraviny, neměl by konzumovat kořeněná, grilovaná, uzená či dlouho pečená jídla. Vyhnout by se měl některému tvrdému alkoholu, červenému vínu a většímu množství kávy. Naopak měl by jíst nahořklé potraviny, z alkoholu může požívat např. hořké destiláty, měl by holdovat salátům, jogurtům, nebo pít osvěžující nápoje jako jsou koktejly apod. Pod pokličkou Několik receptů pro horky typ: Pomazánka z cibulky Asi tak 5 10 mladých cibulek s natí jemně nakrájíme a zamícháme do 10 dkg majonézy. Přidáme jedno nastrouhané jablko, 10 dkg jemně mletého měkkého salámu, dochutíme citronovou šťávou a solí. Druhý abonentní cyklus koncertů, divadelních a klubových pořadů MKS SEJDEME SE 24. ledna 2001 Nikdo není dokonalý Životní příběhy Jiřího Krampola Spoluúčinkuje Michal Herzán. 14. února 2001 Neil Simon: Bosé nohy v parku Komediální příběh ze života mladého amerického páru v režii Václava Postráneckého. Účinkují: Lucie Zedníčková, Martin Zounar, Dana Syslová, Josef Zíma v alternaci Václav Postránecký, Michal Suchánek v alternaci Martin Sobotka. březen 2001 Mamzelle Nitouche opereta. Slunce, seno a Zdeněk Troška přesný termín bude oznámen na plakátech a v SN Smažené hovězí maso Vařené hovězí maso (může být i z polévky), nakrájíme na plátky a marinujeme jeden den v troše octa a oleje. Pak necháme okapat, obalujeme ve vejcích a strouhaném sýru. Smažíme v oleji, podáváme s bramborovou kaší a mastíme převařeným máslem. Zapečené houbové řezy Asi 25 dkg čerstvých hub nakrájíme na plátky a podusíme. Přidáme 2 dkg másla a ještě chvíli podusíme. Mezitím vypracujeme z 2,5 dl mléka, 4 vajec (žloutků), 12 dkg polohrubé mouky a soli hladké těsto, přidáme do něj podušené houby, sníh z vajec a posekanou pažitku. Nalijeme do vymazaného pekáčku a upečeme. Můžeme podávat teplé i studené. Medová limonáda 1 lžíce medu, 3 lžíce pomerančové šťávy, 5 kousků celé skořice, 2 hřebíčky, kůra z polovičky citronu a asi 0,5 l vody. Vodu vaříme se skořicí, hřebíčky a citronovou kůrou asi 10 minut. Poté zchladíme, přidáme med a pomerančovou šťávu a podáváme. Pampeliškový likér 1 / 2 kg květů pampelišky, 1 / 2 kg očištěných kořenů, 1 / 2 l převařené vody, 1 / 2 l vodky. Kořeny nastrouháme, smícháme s ostatním a týden necháme luhovat. Potom přecedíme a přisladíme. Dobrou chuť vám přeje MARIE BUBENÍKOVÁ Volšovští hasiči zhodnotili rok jako úspěšný O zimě z 5. B ZŠ TGM Zimní radovánky Petr Kocman Zimní radovánky jsou jako malovánky, lyžování jako sladký med, na sjezdovku jedem hned. 8. prosince se v restauraci Volšovka konala výroční schůze dobrovolného hasičského sboru ve Volšovech. Delegáty byli pan Josef Žák a za sušický sbor p. Hubička. Zhodnocení činnosti sboru provedl jeho velitel Luboš Jánský a starosta sboru Jan Krůs. * Volšovští hasiči pořádají některé tradiční akce, mezi něž patří např. Hasičský ples, nebo Dětské hasičské hry. Mladým zástupcům hasičů z Volšov se v Klatovech při hrách velmi líbilo. Sbor nyní musí ovšem dořešit vedení mladých hasičů, neboť dosavadní vedoucí s touto prací končí. * Poděkování bylo vysloveno Městskému úřadu v Sušici, který finančně přispěl na opravu vozu Avie a zakoupení dvou autobaterií. Vozidlo bylo opraveno v autodílně J. Přimdy a připraveno na STK. Na opravě se podíleli členové sboru. * Panu Gregorovi (MÚ Sušice), byli nahlášeni členové zásahové jednotky. * Ve dnech proběhlo školení velitelů a zástupců. Dva členové volšovského sboru toto školení úspěšně absolvovali. * Ve zbrojnici v Sušici proběhlo března školení strojníků absolvoval jeden člen SDH Volšovy. * 16. dubna předal dlouholetý velitel sboru pan Ferdinand Polauf veliteli Luboši Jánskému a starostovi J. Krůsovi veškerý hmotný materiál sboru. Panu Polaufovi patří poděkování za dobrou a svědomitou práci. * Poděkování bylo vysloveno také nejstaršímu členu, panu Karlu Rendlovi, který se aktivně podílí na kulturní práci sboru. * V květnu (3. 5.) se v Nýrsku konala závěrečná soutěž hry mladých hasičů, jíž se zúčastnilo 32 družstev. Družstvo dívek z Volšov se umístilo na krásném 9. místě gratulujeme! * se volšovští hasiči zúčastnili okrskové soutěže mužů, kdy jim patřilo 4. místo. * Méně úspěšní byli na Memoriálu Václava Bucifala (5. 7.), kde skončili až na 18. místě, a to především díky selhání techniky. * V uplynulých letech pořádal sbor zájezd na výstavu Země živitelka v Č. Budějovicích, v loňském roce udělal výjimku zájezd na Orlík a Zvíkov s projížďkou po přehradě se vydařil a všichni zúčastnění byli spokojeni. * 27. října byl vyhlášen cvičný poplach v Petrovicích, kterého se zúčastnila také jednotka volšovských hasičů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o cvičný poplach a jednotka byla nasazena na dálkovou dopravu vody. Závěrečné zhodnocení zásahu vyznělo pro SDH Volšovy kladně. Na výroční schůzi byly dále předloženy návrhy pro letošní rok a také zmíněno zajímavé výročí, které bude SDH Volšovy slavit v příštím roce 120 let od svého založení. Z podkladů velitele sboru zpracoval K. RENDL 9. dubna 2001 Tandem smíchu aneb útok na bránice Nejoblíbenější současný imitátor Václav Faltus a zpěvák ústeckého divadla František Sysel. 16. května 2001 Točkolotoč Originální romská kapela, která se proslavila u nás i v zahraničí a získala řadu významných hudebních ocenění.

7 Kultura Filmy, které musíte vidět strana 7 Filmový klub Sušice Pod povrchem ledna Komorní duchařský horor těží především ze spojení tří známých tvůrců režiséra Roberta Zemeckise a herců Michelle Pfeifferové a Harrisona Forda, kteří se na plátně setkávají poprvé. Manželé Norman a Claire Spencerovi mají na první pohled dokonalé manželství, nedávno se přestěhovali do domu po Normanově otci, kde se však brzy začnou dít divné věci. Claire slyší záhadné hlasy a vidí zjevení neznámé ženy. Když se o tom zmíní manželovi, jeho reakce je podivná. Jak všechno dopadne? Na to se přijďte podívat do kina. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Vřískot 3 Po hrůzných událostech, které se staly v okolí Widsor College, se hrdinka odstěhovala do hor severní Kalifornie. I zde ji však pronásledují děsivé vzpomínky na minulost. Pod cizím jménem pracuje na lince důvěry, radí ženám v krizových situacích. Po jednom anonymním telefonátu se její nový život změní v opravdové peklo, které ji vrací zpět do místa prvních hrůzných vražd. Již třetí úspěšné pokračování hororového příběhu. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Charlieho andílci Svět musí mít někoho, kdo by ho chránil před mezinárodním terorismem, šílenými vědci a nejrůznějšími spiknutími. Může to být agent 007, komisař Clouseau nebo jiný ze slavných detektivů. V tomto případě jsou to tři půvabné dívky a jejich šéf pan Charlie. Každá z nich je jiná a jinak talentovaná. Natalie (Cameron Diazová) je dokonalá řidička všeho, co má kola, lodní šroub nebo vrtuli, ovládá kung-fu a je půvabná. Alex (Lucy Liuová) je odbornicí na výbušnici a elektroniku, umí střílet z luku, ovládá kung-fu a je půvabná. Dylan (Drew Barrymoreová) dokáže dokonale svádět každého chlapa, ještě lépe než předchozí dvě, ovládá kung-fu a je půvabná. A pak je tu jejich šéf výstřední milionář Charlie, kterého na vlastní oči nikdo nikdy neviděl a prostředníkem mezi ním a jeho andílky je nemotorný a mírně psychicky narušená Bosley (Bill Murray). Jejich nejnovějším úkolem je najít uneseného geniálního programátora Erica Knoxe a napínavý i zábavný příběh je na světě. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Filmový klub Vesmírní kovbojové Na oběžné dráze je hromada nebezpečného šrotu, který je třeba odstranit a tak jsou do akce povoláni dříve úspěšní bojoví piloti, dnes již důchodci, aby Zemi zachránili před pádem obřího satelitu. Na palubě satelitu je americký navigační systém, který je třeba opravit a poradit si s ním umí jen jeho konstruktér, dnes již také důchodce. Podaří se ho přesvědčit, aby se práce ujal, ale vymínil si, že se to toho pustí jen s partou svých bývalých kolegů. A tak nastoupí čtyři důchodci Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland a James Garner, aby zase jednou zachránili ohroženou Zemi. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Tik tak Příběh, který se dá vyprávět jedině ve filmu. Skládá se ze samostatných příběhů lidí v krizových momentech jejich života. Setkáváme se tak s policistou, který potřebuje větší byt pro budoucí rodinu a dostává od svého kolegy nezvyklou pomoc, se zoufalým mladíkem, který chce v noci podpálit školu a neočekávaně potká nenáviděnou spolužačku, s dalším mužem, který se chce za každou cenu přestěhovat do Austrálie a stíhá ho jeden malér za druhým a se dvěma skinheady, kteří dostávají velice podivný návrh od přistěhovalce Pedra. Některé příběhy se prolínají, v některých se postavy jen míjejí v ulicích. Jejich společným jmenovatelem je jeden den a jedna noc ve Stockholmu. Frekvence Téma cestování časem a zpětného ovlivňování minulosti je ve filmu velmi oblíbené. V uváděném snímku se tvůrci soustředili na promyšlenou a pečlivě vybudovanou konstrukci několika paralelních historií a časové smyčky, jež je sice v konečném důsledku neřešitelná, ale poskytuje vypravěčům příběhu nečekané možnosti. Samotným těžištěm filmu je vztah otce a syna, zvláštností však je dvojí vyvrcholení příběhu, probíhající paralelně, ve stejné chvíli, ale s odstupem třiceti let. A co vy? Kdybyste mohli cestovat zpátky v čase a změnit ve svém životě jen jednu jedinou věc, co by to bylo? Mnozí z nás by na tuto otázku těžko odpovídali. Přijďte se podívat, jak problém vyřešili filmoví tvůrci. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Pan Tadeáš Polsko-francouzský film vynikajícího režiséra Andrzeje Wajdy je adaptací slavného romantického eposu Adama Mickiewicze, který patří ke klasickým dílům polské literatury. Epos vznikl z vlasteneckých pohnutek v době, kdy bylo polské území ovládané Ruskem, Pruskem a Rakouskem. Příběh o milostném dobrodružství mladého Tadeáše Soplicy, o soupeření znesvářených rodů a o jejich spojenectví při rozbroji z ruskou jednotkou posloužil k zachycení idealizovaného obrazu rodné země a k propagaci národně osvobozeneckého boje. Wajda natočil výpravnou adaptaci, která je však adresována současnému divákovi. Děj je rámován pařížským pobytem A. Mickiewicze a odvíjí se jako zobrazení představ lidí odříznutých od vlasti. Snímek získal Polskou filmovou cenu Orel 2000 pro nejlepší herečku v hlavní roli, za nejlepší kameru, hudbu, výpravu, zvuk a střih. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Vážení filmoví diváci, právě jsme vstoupili do nového roku, století a tisíciletí a i v tomto období se domníváme, že je třeba pokračovat v dobře započatých věcech. Filmový klub v Sušici vznikl v roce 1996 a bude pracovat i nadále. Proto všem příznivcům stříbrného plátna připomínáme možnost stát se členy našeho Filmového klubu. V nabídce Filmového klubu najdete starší i nové filmy zejména evropských, ale i jiných kinematografií, filmy zajímavé obsahem, námětem i zpracováním. Abychom mohli tyto filmy pro vás zajistit, je nezbytné fungování Filmového klubu a tedy i jeho členské základny. Co tedy musíte udělat proto, abyste se stali členy klubu a jaké výhody z toho pro vás vyplývají? V pokladně kina si kdykoliv před každým filmovým představením do konce letošního roku zakoupíte za poplatek 40 Kč průkazku člena Filmového klubu platnou na celý rok Výhody člena Filmového klubu nižší vstupné na klubové filmy, sleva na vstupném při ostatních významných filmových akcích jako je Projekt 100. Navíc každý člen po předložení průkazky získá v Městském kulturním středisku roční předplatné Sušických novin, kde jsou v každém čísle podrobné informace o programu kina včetně Filmového klubu. Věřím, že tato nabídka je pro vás zajímavá a rádi v našem Filmovém klubu uvítáme nové členy a budeme mít radost z vaší návštěvy na každém filmovém představení. sz Kino ve 4. čtvrtletí 2000 Pravidelně sledujeme návštěvnost kina s cílem připravit pro naše diváky co nejširší nabídku filmů všech žánrů. Jak se nám to podařilo a kolik diváků naše kino navštívilo, posuďte sami: počet odehraných filmových titulů z toho premiér počet diváků představení Filmového klubu... 5 počet diváků FK počet školních představení... 7 počet dětí dětská představení... 7 počet diváků Žebříček nejúspěšnějších titulů titul průměrný počet diváků repríza na 1 představení 1. Samotáři Cesta z města 136 březen 3. Spalující touha 107 leden 4. Dinosaurus Devátá brána 70 únor 6. MI:2 69 únor 7. Muž bez stínu 55 leden 8. Můj soused zabiják 54 březen 9. Gladiátor sekund 52 Nabídka zajímavých filmových premiér pro 1. pololetí 2001 leden Vřískot 3, Charlieho andílci, Frekvence, Pan Tadeáš, Pravidla moštárny únor Rudá planeta, Šestý den, Sladký ničema, Darebáčci březen Ponorka, Vyvolený, Kytice, Z pekla štěstí, Krvavá volba duben Trosečník, Zlatá číše, Zamilovaný profesor 2, 102 dalmatinů květen Monty Python a svatý grál, Všechno nejlepší, Každý to rád jinak červen Fotr je lotr, Marné lásky snaha, Svatby podle Mary O podrobném programu našeho kina budete i v letošním roce podrobně informováni na plakátech a v Sušických novinách. sz Kadosh Díky Bohu, který mě nestvořil ženou, modlí se během ranního oblékání ortodoxní židé. Po zhlédnutí francouzsko-izraelského milostného dramatu pochopíte proč. Příběh filmu diváky zavede do jeruzalémské čtvrti Mea Shearim, kde žijí ortodoxní Židé. O cestě jejich osudů rozhoduje s boží prozřetelností a rozhodností místní rabín. Manželé Rivka a Meir se mají rádi, ale protože během deseti let svého manželství nepočali dítě. měl by se Meir oženit s jinou dívkou a zplodit syna. Ani Malka, sestra Rivky, nemá na růžích ustláno a podle rabínova nekompromisního rozhodnutí se má provdat za muže, který jí byl vybrán. Sestry tak stojí před osudovým rozhodnutím. Podřídí se rabínovi a tím i tisíciletým židovským tradicím, nebo vezmou odpovědnost za svůj život do vlastních rukou? Film nezatracuje víru, nezesměšňuje tradici, ale připomíná, že hloubka víry není v tom, kolikrát za den se člověk modlí nebo jak hlasitě svou motlitbu vyřkne. Připomíná, že pokud Bůh je láska, pak láska je Bůh a žádná víra nemůže stát proti lásce, protože by stála proti Bohu. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Pojedeme do divadla? MKS připravuje na jarní měsíce roku 2001 zájezdy do pražských divadel a rádi bychom přizpůsobili výběr představení vašemu přání. Vyberete-li si z naší nabídky, přihlášky přijímáme ihned v kanceláři MKS nebo na tel. 0187/ Divadlo Na Vinohradech Hrátky s čertem Pohádka Jana Drdy. V případě zájmu zajistíme odpolední představení vhodné i pro děti. Hrají: Václav Vydra, Svatopluk Skopal, Rudolf Jelínek, Josef Dvořák, Bára Munzarová, Ladislav Frei a další. Brouk v hlavě Fraška G. Feydua s Viktorem Preissem v hlavní dvojroli. Dále hrají: Simona Postlerová, Jan Šťastný, Svatopluk Skopal, Zlata Adamovská, Jiří Kepka a další. Kongresové centrum Praha Hrabě Monte Christo Nejnovější muzikálové představení. Divadlo na Fidlovačce Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert Pohádková veselohra Jana Drdy. Hrají: Eliška Balzerová, Jiří Kepka, Ladislav Trojan, Petr Haničinec a další. Hudební divadlo v Karlíně Někdo to rád horké Podle slavného filmu s Marilyn Monroe v hlavní roli byl napsán ještě slavnější muzikál. Hrají: Kateřina Brožová, Jan Přeučil, Lukáš Vaculík, Vladimír Brabec a další. Divadlo ABC Jezinky bezinky Ve slavné detektivní komedii J. Kesellringa se setkáváme se dvěma starými elegantními dámami, jejich synovci, četnými hosty a výtečným domácím bezinkovým vínem. Hrají: Jaroslava Adamová, Květa Fialová, Oldřich Vízner, Lubomír Lipský a další. Představení, o která bude největší zájem, zajistíme. Přesný termín bude zveřejněn v SN. Těšíme se na vaši spolupráci a přihlášky. hk

8 strana 8 Oblastní soutěž mužů Sušice si vybrala špatný den v Krumlově a vyhrát mohla i doma s Českými Budějovicemi, ale vítězství se dočkala na horké půdě v Hluboké. 3. kolo HC Český Krumlov B TJ Sušice 6:4 (1:3, 3:1, 2:0); branky: Klement 2, Bastl 2. Utkání začalo pro Sušici dobře, neboť se velmi brzy dostala do vedení, když se po přihrávce Klementa trefil do černého Bastl. Domácí sice odpověděli vyrovnáním, ale do konce první třetiny sušičtí po pěkných akcích své vedení zvýšili o dvě branky. Nejprve vrátil Klementovi gólovou nahrávku Bastl a poté opět Klement skóroval bombou od modré. Domácí od druhé třetiny poněkud pozměnili taktiku. Zatáhli se do obrany a využívali každé chybičky sušických k přechodu do rychlých protiútoků. Sušice sice díky Bastlově brance vedla ještě v polovině zápasu 4:2, ale pak už stříleli góly jen domácí. Přestože hosté měli po celé utkání více ze hry a více šancí, zradila je špatná koncovka. Navíc krumlovští nemilosrdně trestali chyby v sušické obraně, které přicházely v době největšího sušického tlaku. Sestava Sušice: Farný Zedník, Hrabý, Zahálka, Hyťha, M. Lemberger, Sejpka, Rejtar Murcko, Beneš, Turhobr Klement, Tománek, Bastl Uxa, Jůn, P. Lemberger Hanák. Lední hokej 4. kolo TJ Sušice Zeppelin České Budějovice 5:5 (2:1, 3:3, 0:1); branky: Tománek 2, Murcko 2, Turhobr. Sušice začala aktivně a hned ve druhé minutě se dostala do vedení. To se po přihrávce Zahálky trefil Tománek. Hosté sice o dvě minuty později vyrovnali, ale domácí pokračovali v dobrém výkonu a v šesté minutě opět vedli zásluhou branky Murcka, kterému nahrával Bastl. Z dalších šancí se během první třetiny již nic neurodilo. Druhá třetina se nesla ve znamení gólové přestřelky. Hosté hned v úvodu vyrovnali na 2:2, ale domácí o chvilku později znovu vedli. Kombinaci Beneše a Murcka zakončil Turhobr. Hráči Zeppelinu ovšem vedli o branku. V šestatřicáté minutě vysunul Bastl Tománka a bylo to o dvě branky. Poslední slovo ve druhé části hry patřilo hostům, kteří snížili na 5:4. Ve třetí třetině již Sušice nehrála v takovém tempu jako v prvních dvou. Své jistě sehrála i obava o výsledek. Vítězství sebral Sušici čtyři minuty před koncem nejlepší střelec hostů Lovčík, který svým třetím gólem v utkání vyrovnal na 5:5. Sestava Sušice: Farný Hrabý, Zedník, Zahálka, Hyťha, M. Lemberger, Rejtar Beneš, Murcko, Turhobr Klement, Batl, Tománek P. Lemberger, Jůn, Hanák Sejpka, Uxa. 5. kolo HC Hluboká TJ Sušice 3:6 (3:4, 0:1, 0:1); branky: Klement, Rejtar, Uxa, Jůn, Beneš, Murcko. Velice tvrdé utkání. Domácí na svém úzkém hřišti vyrukovali na Sušici po kanadsku, s nahazovanými puky a střelbou z každé pozice. Také se rychle ujali dvoubrankového vedení. Sušici však v deváté minutě vrátil do hry bombou od modré Klement a zanedlouho vyrovnal dorážkou Rejtar. Po Uxově brance již Sušice vedla. Hluboká, za niž nastupují i borci s ligovými zkušenostmi a také třeba prvoligový fotbalista Vácha, však stačila vyrovnat. Těsně před koncem úvodní třetiny vrátil Sušici vedení Jůn. V dalších třetinách hosté zjednodušili hru a z brejků vsítili další dvě branky, když se trefili Beneš a Murcko. Domácí hráli velice tvrdě, dva z nich byli vyloučeni do konce utkání, ale sušičtí se nenechali vyprovokovat k oplácení. Kromě vítězství si však z bouřlivého prostředí přivezli i několik drobných zranění. Sestava: Farný Hrabý, Zedník, Zahálka, Hyťha, M. Lemberger, Rejtar Beneš, Murcko, Turhobr Bastl, Tománek, Klement Jůn, P. Lemberger, Uxa. Oblastní přebor dorostu Dorostu se stále nedaří a v posledních třech kolech neuhrál ani bod. 6. kolo TJ Sušice DDM České Budějovice 3:5 (2:0, 1:2, 0:3); branky: Rychtařík 2, Košvanec. V první třetině byla Sušice jasně lepší a zaslouženě se ujala díky dvěma trefám Rychtaříka vedení. Hosté sice ve druhé třetině vyrovnali, ale domácí po brance Košvance odcházeli do šaten s jednobrankovým náskokem. V poslední části hry však dobře hrající Sušici došly síly a Budějovice jí dokázaly vstřelit tři branky, kterými výsledek otočily. Sestava Sušice: Šlais Gabriel, Hasnedl, Patlejch, Broža Rychtařík, Vištiak, Vávrů Muchna, Váchal, Šperl Košvanec, Slezák. 7. kolo TJ Klatovy TJ Sušice 8:0 (0:0, 4:0, 4:0). Velice tvrdé utkání. Po první vyrovnané třetině však Klatovy ještě více přitvrdily. Sušičtí opláceli stejnou mincí, na což však dopláceli častým vylučováním. Domácí o svém vítězství rozhodli díky sérii využitých přesilových her. V poslední minutě zápasu se dokonce na ledě strhla hromadná rvačka. O tvrdosti utkání hovoří i fakt, že si Sušice přivezla z Klatov 3 zraněné hráče. Sestava Sušice: Šlais Gabriel, Hasnedl, Patlejch, Broža Rychtařík, Vávrů, Šperl Košvanec, Muchna, Slezák. 8. kolo HC Strakonice TJ Sušice 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). Domácí byli od začátku rychlejší a důraznější. Sušice se po Sport celý zápas bránila a do střeleckých příležitostí se dostávala jen ojediněle. Pochvalu zaslouží obrana a brankář Šlais. Sestava: Šlais Gabriel, Hasnedl, Broža, Patlejch, Rychtařík, Vávrů, Košvanec, Muchna, Saller, Fišer Slezák, Řehoř. Sportissimo Cup Sušické béčko si připsalo vítězství nad Bolešinami TJ Sušice B HC Bolešiny 8:5 (3:2, 0:2, 5:1); branky: Otta 3, Ludvík 3, Hlavenka, Končal. Rychlé a dramatické utkání se spoustou nepřesností na obou stranách. Hosté se ujali vedení již ve druhé minutě a ve čtvrté se radovali z druhé branky, když lehké nadhození na mantinel si srazil nešťastně brankář Rendl do vlastní branky. Domácí však rychle odpověděli. V sedmé minutě využili přesilovku a brankou Hlavenky se jim podařilo snížit. V deváté minutě po závaru před bolešinskou brankou doklepl puk do sítě Končal. V 17. minutě ujel všem Otta, blafák na gólmana se mu sice nepovedl, ale zpoza branky se mu přece jen podařilo skórovat. Prostřední část hry začala šancí Pitela, ale z následného brejku skórovali hosté. Navíc hned ve 23. minutě přidali čtvrtou branku a až do konce třetiny byli nebezpečnějším celkem. Díky zlepšení ve třetí třetině však Sušice utkání vyhrála. Na koně ji posadila hned 41. minuta, ve které si hostující obránce srazil puk do vlastní branky prudkou přihrávku Otty. O šest minut později propálil brankáře hostů od kruhů opět Otta. Poslední tři branky Sušice vstřelil Ludvík po pěkných spolupracích s Ottou. Bolešiny stačily v 59. minutě zápasu výsledek jen zmírnit na konečných 8:5. Sestava Sušice: Rendl Kalný, Vrhel, Končal, Šmat Otta, Svatoš J., Svatoš M. Kalný, Pitel Vlad., Ludvík Hlavenka, Zíbar, Marek. Zbrusu novou časomírou se pyšní zimní stadion v Sušici Jménem oddílu ledního hokeje bychom chtěli touto cestou poděkovat zastupitelstvu města Sušice v čele s paní starostkou JUDr. Jiřinou Rippelovou za zakoupení časomíry na zimní stadion v Sušici, jehož je město majitelem. Tato nemalá finanční částka byla ušetřena Technickými službami za el. energii a za topení a za to jim patří upřímné poděkování. Tímto krokem se definitivně vyřešily neustálé spory s hokejovým svazem a věříme, že přispěje ke zkvalitnění hokejových utkání a přehlednosti během utkání, a to jak pro hráče tak pro diváky. Chtěli bychom touto cestou také poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají na sušický hokej, protože bez nich by asi těžko existoval a věříme, že na nás nezanevřou. Závěrem nám dovolte vás, všechny fandy hokeje, pozvat na naše hokejová utkání v roce 2001, protože divák je koření hokeje. Přejeme všem v novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. předseda RENÉ ŠLAIS, sekretář LIBOR POTUŽNÍK foto: zb Elektronické šipky S novým rokem startuje Open Cup 2001 S příchodem nového roku byl odstartování Sušický šipkový Open Cup Tento seriál otevřených turnajů jednotlivců potrvá po celý rok a každé tři měsíce se budou vyhlašovat nejlepší hráči. První kolo se stalo kořistí Čestmíra Slováka, na druhém místě skončil Zdeněk Jíša a třetí příčku vybojoval Milan Míka. Všichni jsou z klubu SK MBC Sušice. Turnaje pokračují každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům v Sušici. 1. kolo 4. ledna Čestmír Slovák SK MBC Sušice 2. Zdeněk Jíša SK MBC Sušice 3. Milan Míka SK MBC Sušice 4. Jaroslav Jaroš Libětice Vlastimil Míčka SK MBC Sušice Lukáš Rohan Sušice Jan Vachoušek Sušice Jiří Jukl Keply Vlastimil Krýsl Horažďovice Miloslav Šíma SK MBC Sušice Lucie Ročková Sušice Jiří Pavlovič Sušice Tomáš Pašek Sušice František Ouda Sušice Okresní přebor mužů, žen a dorostu r. 2000/2001 Plánice, 15. prosince 2000 Celkem se prezentovalo 55 závodníků Klatovska, což byla nejvyšší účast posledních let. Z 15 oddílů, které vyslaly své hráče, se oddíl KOC Sušice, díky dorosteneckým kategoriím, umístil v celkovém hodnocení na prvním místě. Výsledky jednotlivých kategorií závodníků KOC Sušice Dorostenci (7 účastníků) jednotlivci 1. Holý Pavel ml. 2. Jarab Josef 3. Aschenbrenner Jan čtyřhra 1. Jarab Josef Lariš Petr ml. 2. Holý Pavel ml. Aschenbrenner J. Dorostenky 1. Ziperrerová Iva 2. Heřmanová Renata Ženy (7 závodnic) 3. Heřmanová Renata Muži (48 účastníků) 3. Sommer Václav Okresní přebor mužů I. třídy KOC Sušice TJ Dlouhá Ves B 9:9 Bodovali: Jarab J. 2, Lariš P. 1, Vlček J. 1, Sommer V. 4 čtyřhra: Sommer Jarab 1 KOC Sušice Sokol Klatovy B 10:8 Dramatický zápas s vítěznou koncovkou pro Sušici. Pochvalu zaslouží Jarab J. 2, Vlček J. 2, Sommer V. 4. O vítězství rozhodly čtyřhry Sušice obě vyhrála. Zklamal P. Holý 0 bodů. Okresní přebor žáků jednotlivci Stolní tenis Celkem se zúčastnilo 30 soutěžících (9 starších žáků, 11 mladších žáků, 3 starší žákyně, 7 mladších žákyň). Bylo sehráno celkem 83 zápasů, 201 setů. Hrálo se v tělocvičně gymnázia Sušice na pěti stolech. Šest titulů ze sedmi získal oddíl KOC Sušice! Je třeba pochválit oddíly ze Sušice, Hartmanic, Klatov, Železné Rudy, zklamáním jsou oddíly Plánice, Žichovic, Svrčovce, Nýrska a Horažďovic, které mají až tři družstva v okresním přeboru dospělých a žáky a žákyně žádné. Snad největším zklamáním ve vývoji stolního tenisu na okrese je přístup organizací Sokola, které mají zpět Sokolovny a u toho zůstalo. Výsledky: Mladší žáci Hráno na tři skupiny, z nichž dva závodníci postoupili. 1. Křesák V. Horažďovice 2. Ngo Minh Tiep Žel. Ruda 3. Aschenbrenner K. KOC Su. Mladší žákyně Hráno na dvě skupiny, z nichž postoupily dvě závodnice. 1. Ziperrerová I. KOC Sušice 2. Peková J. Klatovy 3. Šteinerová L. Železná Ruda Starší žáci Hráno na dvě skupiny, z nichž dva závodníci postoupili. 1. Lariš P. KOC Sušice 2. Růžička R. KOC Sušice 3. Křišťan D. Klatovy Starší žákyně 1. Heřmanová R. KOC Sušice 2. Medová J. Hartmanice 3. Vysočilová K. Klatovy Byly sehrány tři čtyřhry a vyhodnoceni okresní přeborníci. Čtyřhra mladší žáci 1. Baierl T. Aschenbrenner K. (KOC Sušice) 2. Ngo Minh Tiep Markel K. (Železná Ruda) 3. SchmidtV. Diviš J. (Hart.) Čtyřhra starší žáci 1. Lariš P. Růžička R. (KOC) 2. Honzík L. Křišťan D. (Hartmanice Klatovy) 3. Kolář M. Nový J. (Hartmanice) Čtyřhra žákyně 1. Heřmanová R. Zeperrerová I. (KOC Sušice) 2. Peková J. Vyskočilová K. (Klatovy) 3. Vítovcová Š. Medová J. (KOC Sušice Hartmanice) Krajský přebor družstev dorostenci v Plzni Prezentovalo se celkem 10 tříčlenných družstev. Historický úspěch dorostenců oddílu KOC Sušice, kteří zastupovali klatovský okres a vybojovali 4. místo v krajském přeboru! Výsledky: KOC Sušice Karlovy Vary 4:1 KOC Sušice S. Plzeň 4:1 KOC Sušice Chodov 1:4 KOC Sušice Nezvěstice 4:1 Dorostenci obsadili ve skupině 2. místo a tím i celkové 4. místo. Boj o 3. místo prohráli. Bodovali Jarab Josef 6 vítězství Holý Pavel ml. 5 vítězství čtyřhra 2 vítězství Na místě třetích hráčů se střídali Aschenbrenner Jan a Holý Michal.

9 Účastníci extraligy: Staří páni Sušice, Sušická stavební, Kalovy Team, Sokol Týnec, Silnice, Sportovní klub policie Sušice, HC senioři Domažlice1970, VOD Svatobor Hrádek, Solo Sušice. Hrací dny: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek. Ujednání: Hrací čas je 3 30 minut hrubého času, led platí domácí (poplatek je 900 Kč), rozhodčího zajistí domácí (poplatek rozhodčímu 80 Kč), průběžná tabulka a výsledky budou vyvěšeny na stadionu, v restauraci u stadionu, zveřejněny v Sušických novinách a v Klatovském deníku, povinnost domácího mužstva je předat zápis o utkání buďto obsluze stadionu nebo do schránky na stadionu a v neposlední řadě p. Chudému tel. 0603/ kolo ligy o Putovní pohár města Sušice pondělí Silnice SKP Sušice úterý HC Domažlice Solo Sušice čtvrtek Kalovy Team Sušická stavební pátek Sokol Týnec Staří páni pondělí SKP Sušice Sušická stavební úterý VOD Hrádek Staří páni čtvrtek Silnice Solo Sušice pátek Kalovy Team Sokol Týnec pondělí Kalovy Team SKP Sušice úterý Silnice Sušická stavební čtvrtek Staří páni HC Domažlice pátek VOD Hrádek Sokol Týnec pondělí SKP Sušice HC Domažlice úterý VOD Hrádek Sušická stavební čtvrtek Silnice Kalovy Team pátek Solo Sušice Sokol Týnec pondělí VOD Hrádek HC Domažlice úterý Sušická stavební Staří páni čtvrtek Kalovy Team Solo Sušice pátek Sokol Týnec Silnice Inzerce Sušická extraliga pracujících (sezóna 2000/2001) pondělí VOD Hrádek SKP Sušice úterý Staří páni Silnice čtvrtek Solo Sušice Sušická stavební pátek HC Domažlice Sokol Týnec pondělí Solo Sušice SKP Sušice úterý Kalovy Team Staří páni čtvrtek Silnice VOD Hrádek pátek HC Domažlice Sušická stavební pondělí Staří páni SKP Sušice úterý VOD Hrádek Solo Sušice čtvrtek HC Domažlice Kalovy Team pátek Sušická stavební Sokol Týnec pondělí VOD Hrádek Kalovy Team úterý HC Domažlice Silnice čtvrtek Solo Sušice Staří páni pátek SKP Sušice Sokol Týnec Začátek utkání v hrací dny: pondělí a čtvrtek úterý pátek Tabulka extraligy pracujících Mužstvo záp. výhra rem. proh. dali dost. b. poř. St. páni Sušice Sušická staveb SKP Sušice Solo Sušice Silnice Sokol Týnec Kalovy team HC Domažlice VOD Hrádek Celkem Výborného výkonu dosáhl na jubilejním XV. ročníku Velké ceny vedoucího DM SOUz Sušice ve střelbě ze VzPu Václav Obst. Ten si nástřelem 365 bodů zlepšil osobní rekord a již třikrát za sebou tento závod mládeže Sušicka vyhrál. Také výsledky ostatních sportovních střelců mají stoupající tendenci. Z dívek dominovala Květa Kerberová. Jubilejního ročníku se zúčastnilo 31 chlapců a dívek z obou učilišť, gymnázia a základních škol Sušice. Pořadí dorostenců: 1. Václav Obst 365 b. 2. Filip Haidinger 348 b. 3. Pavel Mazel 344 b. 4. Petr Kupilík 340 b. 5. Marek Ulip 332 b. 6. Jan Trapl 331 b. Pořadí dívek: 1. Květa Kerberová 298 b. 2. Dagmar Davidová 286 b. 3. Eva Saniecová 280 b. Sponzorem závodu byla AVZO Sušice, provozovatel ATC Antýgl. k, foto: Prchal strana 11 Zlato pro Václava Obsta Václav Obst zvítězil ve Velké ceně již potřetí, tentokráte výkonem 365 bodů. Mezi dívkami se na první místo s 298 body probojovala Květa Kerberová. 4. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu Již počtvrté se na sv. Štěpána ozývalo hernou v Sokolovně klapání pingpongových míčků. Senioři Sokola Sušice zorganizovali další ročník vánočního turnaje seniorů ve stolním tenisu. Hrálo se za účasti loňského vítěze Pepíka Krejčího a hostů ze Sokola Praha 4. V konkurenci obstál výborně náčelník sušického Sokola br. Jaroslav Melich, který ve finále zdolal J. Schafhausera a zaslouženě zvítězil. Tak jako každý rok i tento poslední turnaj tisíciletí byl dotován chutnými bramborovými vošouchy z kuchyně br. Tůmy, nechybělo ani vánoční cukroví z dalších domácností. Ředitel turnaje br. Josef Švarc předal vítězi turnaje láhev šampaňského a pak mohly v podvečer Sokolovnou zaznít folklorní, trampské a sokolské písně v podání Ládi Rumplíka a Káji Sládka. Příští ročník by měl být obohacen o soutěž žen a ještě něčím navíc to už je ale překvapení! ks Vánoční soutěž střelců Na střelnici v Podmoklech se uskutečnila Vánoční soutěž členů Střeleckého klubu Sušice. Závodníci se utkali ve třech pistolových a dvou puškových disciplinách. Rozhodčím soutěže byl pan V. Královec. Malorážná, velkorážná pistole a IPSC pořadí závodník SP VP IPSC celkem 1. Makrlík Miroslav Chmelík Antonín Kavale Josef Kuděj Miloš Švarc Václav Hanus Antonín Karlík František Haidinger Filip Kripner Vladimír Makrlík Stanislav Malorážná puška a brokovnice pořadí závodník mal. brok. celkem 1. Kripner Vladimír Kavale Josef Makrlík Stanislav Švarc Václav Chmelík Antonín Haidinger Filip Kuděj Miloš Makrlík Miroslav Hanus Antonín Karlík František sk Kulečník 2. liga ČMBS První výhra na půdě soupeře 6. kolo Hřipská Praha SK Kulečník Sušice 6:12 Sušice byla lepší a zaslouženě vyhrála. Sušičtí mají na další zápasy velkou posilu, neboť se jim podařilo získat na hostování do konce sezóny Martina Slováčka, což je Mistr republiky na velkých stolech. Sestava a body: Příhoda 4, Provazník 4, Řeřicha 4.

10 strana 12 SUŠICE Program kina Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ ledna (čtvrtek pátek) Mise na Mars Výpravná sci-fi z roku 2020 hledání původu života na Zemi. USA, titulky, 114 min., přístupný ledna (sobota neděle) Pod povrchem * Dokonalé manželství ale jen do té doby než jedna chyba zasáhla jejich domov. Michelle Pfeifferová, Harrison Ford. USA, titulky, 129 min., od 12 let ledna (pondělí úterý) Vřískot 3 * Třetí pokračování úspěšného hororu o událostech mezi studenty. USA, tit., 116 min., od 15 let. 17. ledna (středa) Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba * Náhodná setkání s láskou a zradou, smrtí, vinou a trestem. Zajímavý český film režisérky Dany Vihanové. ČR, 95 min., přístupný. 18. ledna (čtvrtek) Filmový klub Kadosh * Milostné drama ze života ortodoxní jeruzalémské čtvrti. Zvítězí láska nad moudrostí tisícileté tradice? Film měl pozoruhodný úspěch na MFF v Cannes. Francie/Izrael, titulky, 110 min., od 12 let ledna (pátek sobota) Charlieho andílci * Komedie o třech krásných agentkách, které pracují pro detektivní agenturu pana Charlieho. Hrají Drew Barrymoreová, Cameron Diazová aj. USA, titulky, 92 min., od 12 let ledna (neděle pondělí) Vesmírní kovbojové * Akční sci-fi čtyři vysloužilí bojoví piloti zachraňují Zemi od nebezpečí v podobě pádu obřího satelitu. Hraji Clint Eastwood, Tommy Lee Jones aj. USA, titulky, 120 min., od 12 let. 23. ledna (úterý) Tik Tak * Několik příběhů lidí v krizových momentech jejich života společným jmenovatelem je den a noc ve Stockholmu. Švédsko, tit., 96 min., od 15 let ledna (středa čtvrtek) Frekvence * Kdybyste mohli cestovat zpátky v čase a změnit ve svém životě jen jednu jedinou věc, co by to bylo? Tajemný thriller pro všechny generace. USA, titulky, 116 min., od 12 let ledna (pátek sobota) Pan Tadeáš * Historický velkofilm na motivy románu Adama Mickewicze z období napoleonských válek. Režie Andrzej Wajda nositel Oscara za celoživotní dílo. Polsko/Francie, tit., 125 min., od 12 let ledna (neděle pondělí) Muž bez stínu Stal se neviditelným a s jeho tělem zmizely i všechny zábrany. Vynikající sci-fi thriller. USA, titulky, 114 min., od 15 let. Společenská zábava sobota 13. ledna od hod. Sokolovna Obří show 21. století v Sušici Katapult Předkapela Nashville Stars Praha sobota 20. ledna od hod. Sokolovna Farní ples K tanci hraje Malá muzika, bohatá tombola. sobota 20. ledna od hod. Sokolovna Dětský karneval z divokého Západu Hraje country skupina Nektar boys. pondělí 22. ledna od hod. Sokolovna Neuvěřitelné se stalo skutkem Koláž ze života a díla Bohumila Hrabala, účinkují: Josef Nechutný člen divadla J. K. Tyla v Plzni, hudební doprovod Ivo Pavelka. SDS Klatovy. Kultura Oblastní kulturní přehled od 12. do 26. ledna 2001 úterý 23. ledna od hod. Sokolovna Nikdo není dokonalý Životní příběhy Jiřího Krampola, spoluúčinkuje Michal Herzán. Vstupenky v MKS. sobota 27. ledna od hod. Sokolovna VI. benefiční Sklářský ples Hraje Orchidea, bohatá tombola. Vstupenky ve sklárně Annín, tel. 0187/ Loutkové divadlo Každý pátek od hod. Husův sál Sokolovny 12. ledna Zakletý princ 19. ledna Když je komu nejhůře, Kašpárek mu pomůže 26. ledna Perníková chaloupka Semináře Salonek Sokolovny, vždy v úterý od do hodin. Cena semináře 300 Kč + cena materiálu (výrobek zůstane účastníkovi). Přihlášky telefonicky nebo písemně: Hana Šebestová, Aranžování květin, Hrádek u Sušice 95, Sušice, tel. 0187/ , 0607/ ledna 2001 Sušina I 13. února 2001 Valentýn 13. března 2001 Sušina II 10. dubna 2001 Velikonoce 15. května2001 Sušina III. 18. srpna 2001 Květinový den, sušické náměstí Prázdninové akce dle zájmu. Trhy na sušickém náměstí Každé úterý od 8 00 do hodin. Muzeum Sušice Tel., fax 0187/ Svatobor Tel. 0187/ pondělí úterý neděle sobota neděle zavřeno rozhledna restaurace Tělovýchova, sport, relaxace Šipky Každý čtvrtek od hod. v restauraci Lidový dům se hrají otevřené turnaje jednotlivců Sušická šipka. Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvičit v posilovně si můžete: pondělí pátek a hod. neděle hod. Za hodinu zaplatíte 23 Kč předplatné měsíčně 250 Kč čtvrtletně 560 Kč V době provozu posilovny lze využít solárium pět minut 15 Kč. Možnost pronájmu sportovní haly dle dohody. Julius Urbanics masáže Objednávky tel , 0603/ Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy pondělí, středa, pátek a hod. oddělení pro děti pondělí, středa, pátek hod. v období prázdnin a hod. Kopírování materiálů, které se půjčují prezenčně! Městské kulturní středisko Sokolovna Předprodej vstupenek na kulturní akce, tel pondělí čtvrtek a hod. redakce SN tel. a fax Pokladna kina otevřena od hod., tel Městské informační středisko nám. Svobody provozní doba v zimním období pondělí pátek a hod. sobota hod. Propagační materiály Sušice a Šumava, vlakové a autobusové jízdní řády, možnosti ubytování a stravování, kulturní, sportovní a společenské akce. HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě Tel. 0187/ otevřeno denně hod. Stálá expozice o židovské komunitě regionu. KAŠPERSKÉ HORY Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel. 0187/ , 019/ denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel. 0187/ , Do 30. dubna 2001 otevřeno pro hromadné zájezdy (objednávky dva dny předem na telefon). Informace Městská knihovna Tel. 0187/ pondělí a středa hod hod. pátek Městské kulturní středisko Tel. 0187/ Předprodej vstupenek, informace pro turisty. HORAŽĎOVICE Kino Otava Tel. 0187/ ledna (oba dny ve hod.) Galaxy Quest Sci-fi komedie seriál skončil, dobrodružství teprve začíná USA, titulky, přístupný ledna (oba dny ve hod.) Magnolia Film, za který Tom Cruise získal Zlatý glóbus. USA, titulky, do 15 let nevhodný ledna (oba dny ve hod.) Americké psycho Příběh psychopata, který žije, pracuje a zabíjí v New Yorku 80. let. USA, titulky, od 15 let. 24. ledna (od hod.) Jako dým Nic není svaté a pokušení je vším. Posedlost má i druhou tvář. USA, titulky, od 15 let. 25. ledna (od hod.) Samotáři Opakování úspěšného českého filmu. Příběh lidí, kteří tápají v milostných vodách. ČR, od 15 let ledna (oba dny ve hod.) Podfu(c)k B. Pitt se zloději diamantů. USA, tit., od 12 let. Kino Otava hlavní vchod Sázková kancelář TIPSPORT pondělí hod. úterý pátek a hod. sobota hod. Předprodej vstupenek půjčovna videokazet pondělí pátek a hod. sobota a hod. Výhodné půjčovné na víkend! Společenská zábava Kulturní dům - tel. 0187/ sobota 13. ledna ve hod. Kulturní dům Hasičský bál Hraje Fortuna, bohatá tombola. středa 17. ledna v hod. Kulturní dům Podskalák Tentokrát v podání členů hudebního divadla v Karlíně s populárním Josefem Zímou. sobota 20. ledna ve hod. Kulturní dům 4. Prácheňský reprezentační ples Pořádá MKS a město Horažďovice, hraje taneční orchestr UFO Klatovy. Předtančení, barmanská show, prezentace podniků a podnikatelů. sobota 27. ledna ve hod. Kulturní dům Sporťácký ples K tanci a poslechu hraje Fortuna. Bohatá tombola! Krytý plavecký bazén Tel. 0187/ Informační centrum Prácheň Horažďovice, tel. 0187/ KLATOVY Galerie U bílého jednorožce denně a hod. klatovy.cz, tel. 0186/ Portrét roku (celý objekt galerie) Výstava představuje portrétní malbu a kresbu 63 českých výtvarných umělců v roce 2000 na přelomu milénia, výstava potrvá do 21. ledna pátek 26. ledna 2001 v hod. Slavnostní zahájení výstav. Hudební vystoupení Jan Benedikt Karpíšek (elektrofonické housle vlastní kompozice). Úvodní slovo Helena Hrdličková. přízemí, podzemí Leny Aarose Prostor a humanita kovové objekty a obrazy I. patro Tomáš Císařovský Nejisté vyhlídky obrazy II. patro: Ivana Lomová, Erika Bromová Pod dekou Výstavy potrvají do 25. března Přednášky, filmy, besedy: úterý 16. ledna v hod. Promítání dokumentárního filmu Experimentum Crucis, který dostal Cenu za nejlepší film na festivalu Jeden svět 2000, spojeno s besedou pátek 19. ledna v hod. Přednáška na téma Portrét Mgr. Radek Váňa a beseda k probíhající výstavě PORTRÉT ROKU 2000 Helena Hrdličková, R. Váňa (význam portrétního umění v různých dějinných údobích, současný přístup k portrétnímu umění). Zájezdy sobota 13. ledna 2001 Praha návštěva výstavy Františka Bílka prohlídka umělecké výzdoby v kostele sv. Gabriela s odborným výkladem. Odjezd v 7 30 hod. od Galerie U bílého jednorožce v Klatovech (předpokládaný návrat v hodin). Cena 200 Kč, 150 Kč (pro členy Klubu galerie), vstupné na výstavu není v ceně zájezdu. Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel. 0186/ Do dubna 2001 je pro veřejnost uzavřena! Knihovna na Klenové pondělí pátek hod. Informace Stálá divadelní scéna divadlo 0186/ KULTURNÍ PAMÁTKY (prohlídky jen po tel. dohodě) Hrad Rabí Tel., fax 0187/ , Hrad Velhartice Tel. 0187/ Hrad Kašperk Tel. 0187/ Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel pondělí hod. středa hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny Úřad práce tel (radnice 1. poschodí) pondělí hod. úterý hod. středa hod. pátek hod. čtvrtek není úřední den jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 5.6.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 5.6.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 5.6.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr Janík, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr. Marková

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více