Seznam obor a škol M/01 Agropodnikání (Ekologie, životní prost edí a zem lská výroba) Strana: 1. Humpolci, st ední škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam obor a škol. 41-41-M/01 Agropodnikání (Ekologie, životní prost edí a zem lská výroba) Strana: 1. Humpolci, st ední škola"

Transkript

1 Seznam obor a škol Kód oboru M/01 Agropodnikání eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola Vyšší odborná škola a St ední škola Žižkova.p. 505/2, Podklášte í, T ebí 1 veterinární,zem lská a zdravotnická T ebí M/01 Agropodnikání (Ekologické a konven ní zem lství) eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola M/01 Agropodnikání (Ekologie, životní prost edí a zem lská výroba) Vyšší odborná škola a St ední Dr. Veselého.p. 343, Byst ice nad odborná škola zem lsko-technická Pernštejnem Byst ice nad Pernštejnem M/01 Agropodnikání (Chov koní a jezdectví) eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola N/02 Agroturistika Vyšší odborná škola a St ední odborná škola zem lsko-technická Byst ice nad Pernštejnem Dr. Veselého.p. 343, Byst ice nad Pernštejnem R/000 Aplikovaná informatika Vysoká škola polytechnická Tolstého.p. 1556/16, Strana: 1 MPSV - VE, ved. odd. 616,

2 66-52-H/01 Aranžér Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí St ední škola obchodní a služeb MSD, Ž ár nad, s.r.o. Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 Komenského.p. 972/10, Ž ár nad , oahstrebic.cz H/01 Aranžér (Aranžér - propaga ní grafik) Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad H/01 Autoelektriká eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, St ední škola pr myslová, technická ída Legioná.p. 1572/3, a automobilní , H/01 Autolakýrník St ední škola pr myslová, technická a automobilní ída Legioná.p. 1572/3, N/03 Automatizace a informatika (Elektrotechnika) Vyšší odborná škola a St ední Studentská.p. 761/1, Ž ár nad pr myslová škola Ž ár nad Strana: 2

3 39-41-L/01 Autotronik St ední pr myslová škola T ebí St ední škola pr myslová, technická a automobilní Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, ída Legioná.p. 1572/3, , L/51 Autotronik eská zem lská akademie v Humpolci, st ední škola St ední škola pr myslová, technická a automobilní Školní.p. 764, Humpolec ída Legioná.p. 1572/3, M/01 Bezpe nostn právní innost TRIVIS - St ední škola ve ejnoprávní Brn nská.p. 2386/68, a Vyšší odborná škola bezpe nosti silni ní dopravy, s.r.o L/51 Bezpe nostní služby TRIVIS - St ední škola ve ejnoprávní Brn nská.p. 2386/68, a Vyšší odborná škola bezpe nosti silni ní dopravy, s.r.o M/02 Cestovní ruch Obchodní akademie Dr. Albína Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí , oahstrebic.cz R/000 Cestovní ruch Vysoká škola polytechnická Tolstého.p. 1556/16, Strana: 3

4 65-42-M/02 Cestovní ruch (Ekonomika a cestovní ruch) Škola ekonomiky a cestovního U Klafárku.p. 1685/1, Ž ár nad ruchu, soukromá st ední odborná škola s.r.o. Škola ekonomiky a cestovního Rantí ovská.p. 4375/9, ruchu, soukromá st ední odborná škola s.r.o M/02 Cestovní ruch (Management aktivního volného asu) Škola ekonomiky a cestovního Rantí ovská.p. 4375/9, ruchu, soukromá st ední odborná škola s.r.o M/02 Cestovní ruch (Management služeb a cestovního ruchu) Vyšší odborná škola a St ední Dr. Veselého.p. 343, Byst ice nad odborná škola zem lsko-technická Pernštejnem Byst ice nad Pernštejnem H/01 Cukrá Obchodní akademie a Hotelová škola Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt T eš St ední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš Vyšší odborná škola a St ední škola hotelová S MSD, s.r.o. Brat ík.p. 851, Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 K Valše.p. 1251/38, T eš Tyršova.p. 239, Velká Bíteš Slovanského bratrství.p. 1664, , oahstrebic.cz Strana: 4

5 29-54-H/01 Cukrá (Cukrá -výroba) St ední škola gastronomická U Klafárku.p. 1685/3, Ž ár nad Adolpha Kolpinga M/11 Design interiéru (Bytový architekt) Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad N/1. Diplomovaná všeobecná sestra St ední zdravotnická škola a Vyšší Dvo ákova.p. 404/4, Ž ár nad odborná škola zdravotnická Ž ár nad N/11 Diplomovaná všeobecná sestra St ední zdravotnická škola a Vyšší Masarykova.p. 2033, odborná škola zdravotnická St ední zdravotnická škola a Vyšší Dvo ákova.p. 404/4, Ž ár nad odborná škola zdravotnická Ž ár nad Vyšší odborná škola a St ední škola Žižkova.p. 505/2, Podklášte í, T ebí 1 veterinární, zem lská a zdravotnická T ebí N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent FARMEKO- Vyšší odborná škola Znojemská.p. 4880/76, zdravotnická a St ední odborná škola, s.r.o Strana: 5

6 23-45-M/01 Dopravní prost edky (Silni ní doprava) St ední pr myslová škola a St ední Friedova.p. 1469, odborné u ilišt M/01 Ekologie a životní prost edí FARMEKO- Vyšší odborná škola Znojemská.p. 4880/76, zdravotnická a St ední odborná škola, s.r.o. St ední odborná škola a St ední K Valše.p. 1251/38, T eš odborné u ilišt T eš M/02 Ekonomické lyceum Gymnázium a Obchodní akademie Jirsíkova.p. 244, Obchodní akademie a Hotelová Brat ík.p. 851, škola St ední škola obchodní a služeb Komenského.p. 972/10, Ž ár nad MSD, Ž ár nad, s.r.o N/12 Ekonomika a management podniku Gymnázium, St ední odborná škola Husovo nám stí.p. 1, Lede nad a Vyšší odborná škola Lede nad M/01 Ekonomika a podnikání Gymnázium Otokara B eziny a Hradecká.p. 235, Tel St ední odborná škola Tel St ední odborná škola Nové M sto lisko.p. 295, Nové M sto na Morav na Morav Strana: 6

7 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Ekonomicko-podnikatelská studia - 5 modul ) Manažerská akademie - st ední Jiráskova.p. 1559/2, odborná škola, s.r.o M/01 Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání ve strojírenství) Vyšší odborná škola a St ední Studentská.p. 761/1, Ž ár nad pr myslová škola Ž ár nad , spszr.cz M/01 Ekonomika a podnikání (Finan ní poradenství a bankovnictví) St ední um leckopr myslová škola Hálkova.p. 2917/42, Helenín, Hálkova M/01 Ekonomika a podnikání (Management a podnikání v um ní a reklam ) St ední um leckopr myslová škola Hálkova.p. 2917/42, Helenín, Hálkova M/01 Ekonomika a podnikání ( ízení sportu) Obchodní akademie, St ední Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky N/06 Ekonomika strojírenství (Management) Vyšší odborná škola a St ední Studentská.p. 761/1, Ž ár nad pr myslová škola Ž ár nad Strana: 7

8 26-51-H/01 Elektriká Hotelová škola Sv tlá a St ední odborná škola emesel Velké Mezi í St ední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš St ední pr myslová škola a St ední odborné u ilišt St ední pr myslová škola T ebí St ední škola pr myslová, technická a automobilní Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola Ž ár nad Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a St ední odborné u ilišt technické Chot bo U Sv tlé.p. 855/36, Velké Mezi í Tyršova.p. 239, Velká Bíteš Friedova.p. 1469, Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, ída Legioná.p. 1572/3, Studentská.p. 761/1, Ž ár nad Na Valech.p. 690, Chot bo , , hotelskola.cz spszr.cz H/02 Elektriká - silnoproud St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, St ední škola pr myslová, technická ída Legioná.p. 1572/3, a automobilní St ední škola emesel a služeb Tova ovského sady.p. 79, Moravské Moravské Bud jovice Bud jovice St ední škola stavební Žižkova.p. 1939/20, , H/02 Elektriká - silnoproud (motiva ní stipendium) St ední škola stavební T ebí Kubišova.p. 1214/9, Horka-Domky, Strana: 8

9 26-52-H/01 Elektromechanik pro za ízení a p ístroje (Elektromechanik) Hotelová škola Sv tlá a St ední U Sv tlé.p. 855/36, Velké Mezi í odborná škola emesel Velké Mezi í hotelskola.cz H/01 Elektromechanik pro za ízení a p ístroje (Mechanik elektronických za ízení) St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, , M/01 Elektrotechnika St ední škola pr myslová, technická ída Legioná.p. 1572/3, a automobilní M/01 Elektrotechnika (Elektronické ídící systémy) St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, , M/01 Elektrotechnika (Energetika) St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, , M/01 Elektrotechnika (Informatika a automatizace v elektrotechnice) Vyšší odborná škola a St ední Studentská.p. 761/1, Ž ár nad pr myslová škola Ž ár nad , spszr.cz N/03 Facility management Vyšší odborná škola, Obchodní Na Valech.p. 690, Chot bo akademie a St ední odborné u ilišt technické Chot bo Strana: 9

10 62-08-R/000 Finance a ízení Vysoká škola polytechnická Tolstého.p. 1556/16, L/01 Fotograf (Fotografie a multimédia) Obchodní akademie, St ední Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky L/51 Gastronomie Obchodní akademie a Hotelová škola Brat ík.p. 851, L/51 Gastronomie (Spole né stravování) St ední škola gastronomická U Klafárku.p. 1685/3, Ž ár nad Adolpha Kolpinga M/05 Grafický design (grafický desing) Soukromá vyšší odborná škola ížová.p. 124/18, grafická a St ední um lecká škola grafická, s.r.o , M/05 Grafický design (Klasická um lecká tvorba) Soukromá vyšší odborná škola ížová.p. 124/18, grafická a St ední um lecká škola grafická, s.r.o , Strana: 10

11 82-41-M/05 Grafický design (Multimediální a um lecká tvorba) Soukromá vyšší odborná škola ížová.p. 124/18, grafická a St ední um lecká škola grafická, s.r.o , M/05 Grafický design (Produktový design) Soukromá vyšší odborná škola ížová.p. 124/18, grafická a St ední um lecká škola grafická, s.r.o , Strana: 11

12 79-41-K/41 Gymnázium Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad Biskupské gymnázium U Klafárku.p. 1685/3, Ž ár nad Gymnázium a Obchodní akademie Jirsíkova.p. 244, Gymnázium a St ední odborná škola Tyršova.p. 365, Moravské Bud jovice Moravské Bud jovice,tyršova 365 Gymnázium dr. A. Hrdli ky, Komenského.p. 147, Humpolec Komenského 147, Humpolec Gymnázium Chot bo Jiráskova.p. 637, Chot bo Gymnázium Jana Masaryka.p. 1560/1, Gymnázium Otokara B eziny a St ední odborná škola Tel Gymnázium, St ední odborná škola a Vyšší odborná škola Lede nad Gymnázium T ebí Gymnázium Velké Mezi í Katolické gymnázium, T ebí Hradecká.p. 235, Tel Husovo nám stí.p. 1, Lede nad Masarykovo nám..p. 9, Vnit ní M sto, Sokolovská.p. 235/27, Velké Mezi í Otmarova.p. 30/22, Jejkov, T ebí zástupce cz Strana: 12

13 79-41-K/61 Gymnázium Gymnázium Pacov Gymnázium Jana Masaryka.p. 1560/1, Hronova.p. 1079, Pacov cz K/81 Gymnázium Biskupské gymnázium Gymnázium a Obchodní akademie Gymnázium dr. A. Hrdli ky, Komenského 147, Humpolec Gymnázium Chot bo Gymnázium Gymnázium Otokara B eziny a St ední odborná škola Tel Gymnázium, St ední odborná škola a Vyšší odborná škola Lede nad Gymnázium T ebí Gymnázium Velké Mezi í Katolické gymnázium, T ebí Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. U Klafárku.p. 1685/3, Ž ár nad Jirsíkova.p. 244, Komenského.p. 147, Humpolec Jiráskova.p. 637, Chot bo Jana Masaryka.p. 1560/1, Hradecká.p. 235, Tel Husovo nám stí.p. 1, Lede nad Masarykovo nám..p. 9, Vnit ní M sto, Sokolovská.p. 235/27, Velké Mezi í Otmarova.p. 30/22, Jejkov, T ebí 1 Fibichova.p. 909/18, zástupce cz K/41 Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti) Gymnázium Štáflova.p. 2063, Strana: 13

14 79-41-K/81 Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti) Gymnázium Štáflova.p. 2063, K/81 Gymnázium (Gymnázium osmileté) Gymnázium Vincence Makovského Leandra echa.p. 152, Nové M sto na se sportovními t ídami Nové M sto Morav na Morav gynome.cz K/41 Gymnázium (Gymnázium s rozší enou výukou informatiky) Gymnázium Vincence Makovského Leandra echa.p. 152, Nové M sto na se sportovními t ídami Nové M sto Morav na Morav gynome.cz K/41 Gymnázium (Gymnázium se sportovním zam ením) Gymnázium Vincence Makovského Leandra echa.p. 152, Nové M sto na se sportovními t ídami Nové M sto Morav na Morav gynome.cz K/41 Gymnázium (Gymnázium všeobecné) Gymnázium Vincence Makovského Leandra echa.p. 152, Nové M sto na se sportovními t ídami Nové M sto Morav na Morav gynome.cz K/41 Gymnázium Gymnázium Vincence Makovského se sportovními t ídami Nové M sto na Morav Gymnázium se sportovní p ípravou Jana Masaryka.p. 1560/1, Leandra echa.p. 152, Nové M sto na Morav cz gynome.cz Strana: 14

15 79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné) Gymnázium Byst ice nad Nádražní.p. 760, Byst ice nad Pernštejnem Pernštejnem Gymnázium Ž ár nad Neumannova.p. 1693/2, Ž ár nad K/81 Gymnázium (všeobecné) Gymnázium Ž ár nad Neumannova.p. 1693/2, Ž ár nad K/81 Gymnázium (všeobecné osmileté) Gymnázium Byst ice nad Nádražní.p. 760, Byst ice nad Pernštejnem Pernštejnem R/021 Historie (OBOR: 7105/B - Kulturn historická studia) Západomoravská vysoká škola Okružní.p. 935, Borovina, T ebí 1,o.p.s zmvs.cz M/01 Hotelnictví Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí Vyšší odborná škola a St ední škola hotelová S MSD, s.r.o. Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 Slovanského bratrství.p. 1664, , oahstrebic.cz M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) Obchodní akademie a Hotelová Brat ík.p. 851, škola Strana: 15

16 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) Hotelová škola Sv tlá a St ední U Sv tlé.p. 855/36, Velké Mezi í odborná škola emesel Velké Mezi í St ední odborná škola Macharova 1376, Kolín V managementu a práva, s.r.o hotelskola.cz sosmp-ji.estranky.cz M/02 Chovatelství (Kynologie) eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola M/01 Informa ní technologie St ední pr myslová škola a St ední Friedova.p. 1469, odborné u ilišt St ední škola pr myslová, technická ída Legioná.p. 1572/3, a automobilní M/01 Informa ní technologie (Asistent(ka), sekretá (ka)) Gymnázium, St ední odborná škola Husovo nám stí.p. 1, Lede nad a Vyšší odborná škola Lede nad M/01 Informa ní technologie (Po íta ová grafika, programování, po íta ové sít ) St ední škola informatiky a Hradská.p. 276, Humpolec cestovního ruchu S MSD Humpolec, s.r.o M/01 Informa ní technologie (Po íta ové systémy) St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, , Strana: 16

17 18-20-M/01 Informa ní technologie (Reklama a webdesign) Gymnázium, St ední odborná škola Husovo nám stí.p. 1, Lede nad a Vyšší odborná škola Lede nad N/03 Informa ní technologie ve strojírenství (Informa ní technologie) Vyšší odborná škola a St ední Studentská.p. 761/1, Ž ár nad pr myslová škola Ž ár nad H/01 Instalatér eská zem lská akademie v Humpolci, st ední škola St ední odborná škola Nové M sto na Morav St ední škola emesel a služeb Moravské Bud jovice St ední škola stavební Školní.p. 764, Humpolec lisko.p. 295, Nové M sto na Morav Tova ovského sady.p. 79, Moravské Bud jovice Žižkova.p. 1939/20, H/01 Instalatér (motiva ní stipendium) St ední škola stavební T ebí Kubišova.p. 1214/9, Horka-Domky, Jednoleté studium s výukou jazyka Akademie Jana Amose Havlí kova.p. 4481/44, Komenského, o.s. - oblast Jednoleté studium s výukou jazyka Akademie Jana Amose Komenského nám..p. 9/11, Sta ka, Komenského,o.s ajaktr.cz Strana: 17

18 -- IEC, s.r.o. Jednoleté studium s výukou jazyka Rantí ovská.p. 4375/9, Jednoleté studium s výukou jazyka Škola ekonomiky a cestovního U Klafárku.p. 1685/1, Ž ár nad ruchu, soukromá st ední odborná škola s.r.o H/01 Jemný mechanik (Hodiná ) Obchodní akademie, St ední Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky H/02 Jezdec a chovatel koní eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola Strana: 18

19 69-51-H/01 Kade ník Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí Obchodní akademie, St ední zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky St ední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš St ední pr myslová škola a St ední odborné u ilišt St ední škola obchodní a služeb MSD, Ž ár nad, s.r.o. Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, Tyršova.p. 239, Velká Bíteš Friedova.p. 1469, Komenského.p. 972/10, Ž ár nad , oahstrebic.cz H/01 Kameník Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad Sázavská.p. 547, Sv tlá nad M/16 Kamenosocha ství Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad Strana: 19

20 82-41-M/16 Kamenosocha ství (Architektura staveb v zahradách a parcích) Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad H/02 Karosá St ední pr myslová škola T ebí St ední škola pr myslová, technická a automobilní Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, ída Legioná.p. 1572/3, , H/02 Karosá (Autoklempí ) eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola H/01 Klempí St ední škola stavební Žižkova.p. 1939/20, M/01 Konzervátorství a restaurátorství Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad Strana: 20

21 69-41-L/01 Kosmetické služby (Kosmeti ka) Obchodní akademie, St ední Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky St ední škola obchodní a služeb Komenského.p. 972/10, Ž ár nad MSD, Ž ár nad, s.r.o H/01 Ková St ední škola pr myslová, technická a automobilní ída Legioná.p. 1572/3, H/01 Krej í Hotelová škola Sv tlá a St ední odborná škola emesel Velké Mezi í St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt T eš St ední pr myslová škola a St ední odborné u ilišt U Sv tlé.p. 855/36, Velké Mezi í K Valše.p. 1251/38, T eš Friedova.p. 1469, hotelskola.cz Strana: 21

22 65-51-H/01 Kucha - íšník Hotelová škola Sv tlá a St ední U Sv tlé.p. 855/36, Velké Mezi í odborná škola emesel Velké Mezi í Obchodní akademie Dr. Albína Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí Obchodní akademie, St ední Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky St ední odborná škola a St ední K Valše.p. 1251/38, T eš odborné u ilišt T eš St ední odborná škola Jana Tiraye Tyršova.p. 239, Velká Bíteš Velká Bíteš , hotelskola.cz oahstrebic.cz H/01 Kucha íšník Obchodní akademie a Hotelová Brat ík.p. 851, škola St ední škola informatiky a Hradská.p. 276, Humpolec cestovního ruchu S MSD Humpolec, s.r.o. St ední škola obchodní a služeb Komenského.p. 972/10, Ž ár nad MSD, Ž ár nad, s.r.o. St ední škola emesel a služeb Tova ovského sady.p. 79, Moravské Moravské Bud jovice Bud jovice Vyšší odborná škola a St ední škola Slovanského bratrství.p. 1664, hotelová S MSD, s.r.o Strana: 22

Seznam obor a škol M/01 Agropodnikání (Ekologie, životní prost edí a zem lská výroba) Strana: 1. Humpolci, st ední škola

Seznam obor a škol M/01 Agropodnikání (Ekologie, životní prost edí a zem lská výroba) Strana: 1. Humpolci, st ední škola Seznam obor a škol Kód oboru 41-41-M/01 Agropodnikání eská zem lská akademie v Školní.p. 764, 396 01 Humpolec Humpolci, st ední škola Soukromá st ední škola zem lská Smrk.p. 94, 675 01 Vladislav s.r.o.

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 1

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 1 Kraj Vysočina Vysvětlivky: Školy jsou řazeny abecedně dle svého sídla. Seznam je rozdělen na tři části Gymnázia, Ostatní střední školy a Vyšší odborné školy. Školy, jejichž výstupem je střední a vyšší

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 88/76, 86 Jihlava IČ: 232977 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 67 36 26 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč, tel.

Více

Adresář. příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Adresář. příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Adresář příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina CESTOVNÍ RUCH Vysočina Tourism, příspěvková organizace E-mail: tomas.cihak@vysocinatourism.cz Telefon: 564 602 533, 606 775 429 Web: www.vysocinatourism.cz

Více

Biskupské gymnázium U Klafárku.p. 1685/3, Ž ár nad Sázavou

Biskupské gymnázium U Klafárku.p. 1685/3, Ž ár nad Sázavou Poznámka ke škole: Biskupské gymnázium U Klafárku.p. 18/3, 91 1 Ž ár nad Sázavou 433948 editel: Ing. Ji í Co ev, tel. 2 41 Kontakt:, tel. 2 4 Církevní Fax: ní Církev Email: skola@bigyzr.cz AJ, FJ, L, NJ,

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 252774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 6 1 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Biskupské gymnázium Adresa: U Klafárku č.p. 1685/3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Biskupské gymnázium Adresa: U Klafárku č.p. 1685/3, 591 01 Žďár nad Sázavou Biskupské gymnázium Adresa: U Klafárku č.p. 185/3, 591 1 Žďár nad Sázavou IČ: 433948 Ředitel: Ing. Jiří Cočev, tel. 5 52 41 Kontakt:, tel. 5 52 4 Typ školy: Církevní Fax: 5 28 95 Zřizovatel: Církev Email:

Více

Gymnázia státní IČ: 605 45 984. : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus

Gymnázia státní IČ: 605 45 984. : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus G ym n á z i u m J i h l a v a Gymnázia státní IČ: 605 45 984 Adresa Ředitel : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus Zkratka názvu: GYM Stravování: Ne Ubytování : Ne WWW prezentace : www.gymnaziumjihlava.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 35 Adresa: Tyršova č.p. 35, 2 Moravské Budějovice IČ: Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 23 Kontakt: tel. 3 23 33 Fax: 5 5 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 88/76, 86 1 Jihlava IČ: 23277 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 67 36 261 Ubytování: ní Kontakt: Ing. Miroslav

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 25329774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 36 261 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2016/2017

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2016/2017 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2016/2017 Datum poslední změny: 24.5.2016 12:48 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 88/76, 86 1 Jihlava IČ: 32977 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 67 73 261 Ubytování: 11 Kč/měs Kontakt: Ing.

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p., 1 Humpolec 2 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 2 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 2 Fax: 2 2 Email:

Více

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Adresa: Sázavská č.p., 1 Světlá nad Sázavou IČ: 1 Ředitel: Ing. Jindřich Vodička, tel. 1 Kontakt: Helena

Více

Soustava oborů vzdělání

Soustava oborů vzdělání Oddíl A Soustava oborů vzdělání A) Soustava oborů vzdělání poskytujících základní vzdělání A1 Obory základního vzdělání - nová soustava s platností od školního roku 2006/2007 počínaje 1., 6., popřípadě

Více

OKRES HAVLÍ V BROD. Strana: 1. Tab. 1 ZŠ5

OKRES HAVLÍ V BROD. Strana: 1. Tab. 1 ZŠ5 Gymnázium Havlí v Brod Štáflova.p. 23, 5 1 Havlí v Brod uvedeno 4 K /m síc OKRES HAÍ V BROD Cizí jazyky: AJ, FJ, L, NJ, RJ Kont.: Mgr. Danuše Vejrová Tel.: 59 9 331 Obec: Havlí v Brod : 21 E-mail: bouchal@ghb.cz

Více

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů)

Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Název školy REDIZO školy Obor (vypište kód/y vybraných oboru/ů) Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka, příspěvková Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 4, 9 Humpolec 45 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 55 52 9 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 55 52 9

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. 53-44-M/03 Asistent zubního technika Alšovo nábřeží 6 Praha 1 Hlavní město Praha 600020665 Alšovo nábřeží 6

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. 53-44-M/03 Asistent zubního technika Alšovo nábřeží 6 Praha 1 Hlavní město Praha 600020665 Alšovo nábřeží 6 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 600004694 79-41-K/41 Gymnázium Jindřišská 36 Praha 1 Hlavní město Praha

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

Příloha 1 Počty nezaměstnaných absolventů všech stupňů studia

Příloha 1 Počty nezaměstnaných absolventů všech stupňů studia Přílohy diplomové práce Příloha 1 Počty nezaměstnaných absolventů všech stupňů studia 30.9.2013 počet procent stupně vzdělání bez vzdělání 358 0,9% základní vzdělání 3528 8,6% 9,4% nižší střední vzdělání

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Příloha 1: Vývoj návštěvnosti vybraných kulturních subjektů

Příloha 1: Vývoj návštěvnosti vybraných kulturních subjektů Příloha 1: Vývoj návštěvnosti vybraných kulturních subjektů Muzeum Vysočiny Jihlava Muzeum Vysočiny Pelhřimov Muzeum Vysočiny Třebíč Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě Horácká galerie v Novém Městě na

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Biskupské gymnázium Adresa: U Klafárku č.p. 1685/3, Žďár nad Sázavou

Biskupské gymnázium Adresa: U Klafárku č.p. 1685/3, Žďár nad Sázavou Biskupské gymnázium Adresa: U Klafárku č.p. 18/3, 91 1 Žďár nad Sázavou IČ: 433948 Ředitel: Ing. Jiří Cočev, tel. 2 41 Kontakt:, tel. 2 4 Typ školy: Církevní Fax: ní Zřizovatel: Církev Email: skola@bigyzr.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, Moravské Budějovice a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,Tyršova 3 Adresa: Tyršova č.p. 3, 7 Moravské Budějovice IČ: 4147 Ředitel: Mgr. František Dubský, tel. 73 44 Kontakt: Mgr. František Dubský, tel. 4 Fax: ní Email:

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 14.9.2015 14:45 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1 na 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 41 380 30 000 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč. 20 282 14 702 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18

Více

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016 OKRES OLOMOUC škola SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín SOŠ Litovel, Komenského 677 14 39-41-L/02 st. Mechanik instalatérských

Více

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví Střední školy v Pardubickém kraji přihlášené k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 Místo

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Příloha č.2 IČ Kód oboru Název oboru Délka Počet Počet absol. v evid. ÚP Podíl Havlíčkovo gymnázium 60126621 7947M401 Gymnázium

Více

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Akademie Vyšší odborná škola, a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Adresa: Sázavská č.p. 7, 9 Světlá nad Sázavou IČ: 977 Ředitel: Ing. Jindřich Vodička, tel. 9 Kontakt: Helena

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Sokolovská.p. 1638/1, P edm stí, 568 02 Svitavy 2

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Sokolovská.p. 1638/1, P edm stí, 568 02 Svitavy 2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Sokolovská.p. 1638/1, P edm stí, 568 02 Svitavy 2 6326 editel: PaedDr. Milan Bá a, tel. 461 535 090 Kontakt: Mgr. Alena Klusáková, tel.

Více

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Písmenem v kódu oboru jsou rozlišovány obory vzdělání poskytující: J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1 Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke 31.12. Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Zámecká 1 IČ 45331227 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí 0 0 0 21 0 78-41-M/004 Rodinná škola -

Více

nově přijatí 1. ročník název školy absolventi 07/08 žáci celkem KV 175 48 63 168 36 45 188 19 42 151 55 23 131 44 27

nově přijatí 1. ročník název školy absolventi 07/08 žáci celkem KV 175 48 63 168 36 45 188 19 42 151 55 23 131 44 27 Krajský úřad Karlovarského kraje Příloha č. 6 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Struktura oborů vzdělání středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, ve kterých jsou vyučováni dle oborů (denní forma

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů M. Příloha č. 8b

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů M. Příloha č. 8b Č.j.: MSMT-26181/214 STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie oborů M Příloha č. 8b Obory: 63-41-M/2 Obchodní akademie 18-2-M/1 Informační technologie 53-41-M/1 Zdravotnický

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 05.05.1992 Účinnosť od: 01.09.1992 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 31. března 1992,

Více

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1

Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 Přehled počtu žáků na středních školách ve školním roce 2003/2004 Příloha č.1 ZK-02-2004-xx,př.4 počet stran: 35 Název školy, sídlo Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc, Orechov u Velkého Meziříčí,

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Škola: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Adresa: B. Němcové č.p. 213, Dačice V, 380 11 Dačice Kč/měs

Škola: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Adresa: B. Němcové č.p. 213, Dačice V, 380 11 Dačice Kč/měs Škola: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Adresa: B. Němcové č.p. 213, Dačice V, 380 11 Dačice Ředitel: PaedDr. Aleš Morávek, tel. 384 420 432 Kontakt: PaedDr. Aleš Morávek, tel. 384 420 432 Typ školy:

Více

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013

MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ. rok 2013 MZDY A PRACOVNÍ DOBA V SEKTORU STAVEBNICTVÍ rok 2013 Mzdy a pracovní doba v sektoru stavebnictví za rok 2013 Následující statistické sestavy jsou výsledkem mzdové analýzy ve velkých firmách (s 250 a více

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 05.05.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 187 V Y H L Á Š K A ministerstva školství,

Více

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ KATALOG VYSTAVOVATELŮ DIDACTA 2015 15. 10. 2015 Třebíč XX. veletrh vzdělávání DIDACTA 2015 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz

Více

Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/103/43/2016 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem

Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/103/43/2016 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem Úplný výpis důvodové zprávy k usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/103/43/2016 Výjimky z naplněnosti tříd ve školách zřizovaných Olomouckým krajem Důvodová zpráva: Rada Olomouckého kraje (dále jen ROK)

Více

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011

ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 ICT Standard organizací zřizovaných krajem Vysočina pro dotační titul v roce 2011 Pro definování Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina byly použity podklady vycházející z analýzy,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus. Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky 1. povinná zkouška Společná část maturitní zkoušky sub) MATURITNÍ ZKOUŠKA 2011 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Profilová část maturitní zkoušky 2 povinné zkoušky 3 povinné zkoušky I. Ekonomika před

Více

Vzd lání v zem d lství, vzd lání s budoucností. P ehled zem d lských a lesnických škol a obor

Vzd lání v zem d lství, vzd lání s budoucností. P ehled zem d lských a lesnických škol a obor Vzd lání v zem d lství, vzd lání s budoucností P ehled zem d lských a lesnických škol a obor Stojíte p ed rozhodnutím, jaké perspektivní povolání zvolit? Baví vás pobyt v p írod? Máte kladný vztah ke zví

Více

REDIZO školy. Název školy. Přihlášené obory Ulice Obec Kraj. 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský

REDIZO školy. Název školy. Přihlášené obory Ulice Obec Kraj. 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 600017699 63-41-M/01

Více

Výsledky výběrového řízení Erasmus+: Comenius Klíčová Akce 2. Registrační číslo Název organizace Body Rozhodnutí

Výsledky výběrového řízení Erasmus+: Comenius Klíčová Akce 2. Registrační číslo Název organizace Body Rozhodnutí V návaznosti na jednání Schvalovací komise programu Erasmus+: Comenius a následné rozhodnutí ředitelky Domu zahraniční spolupráce naleznete níže výsledky schvalování žádostí Erasmus+: Comenius Klíčová

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ...

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ... VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ... 4 PRAHA 1, HELLICHOVA 22... 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL A STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TEXTILNÍCH ŘEMESEL... 4 PRAHA 1, U PŮJČOVNY

Více

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Adresa: Sázavská č.p. 5, 5 Světlá nad Sázavou IČ: 5 Ředitel: Ing. Jindřich Vodička, tel. 5 5, 5 5 Kontakt:

Více

Tab 1. Region. Tab 2. % vzděláva ných v roce 2000. Počet vzděláva ných v roce 1999. Počet vzděláva ných v roce 1998. % vzděláva ných v roce 1999

Tab 1. Region. Tab 2. % vzděláva ných v roce 2000. Počet vzděláva ných v roce 1999. Počet vzděláva ných v roce 1998. % vzděláva ných v roce 1999 Tab 1 Region Praha 87 11194 35,4 87 12226 36,9 89 15118 38,3 50 3293 3469 87 12858 32,4 Stč 15 590 1,9 20 2101 6,4 25 1717 4,4 14 1064 1180 24 1601 4 Jč 18 1712 5,4 19 2249 6,8 13 854 2,2 9 603 603 16

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa)

Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Skupina Přehled vydaných rámcových vzdělávacích programů (3. etapa) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání 53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 63 Ekonomika

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Střední školy a vyšší odborné školy wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop v Královéhradeckém kraji

Více

Organizace, které doručily podepsané DoCZ a plní tak usnesení vlády č. 385/2012 (v členění dle zřizovatelů) Počet k 18. 7. 2012, 8:00 hodin - 236

Organizace, které doručily podepsané DoCZ a plní tak usnesení vlády č. 385/2012 (v členění dle zřizovatelů) Počet k 18. 7. 2012, 8:00 hodin - 236 Organizace, které doručily podepsané DoCZ a plní tak usnesení vlády č. 385/2012 (v členění dle zřizovatelů) Počet k 18. 7. 2012, 8:00 hodin - 236 Zřizovatel Organizace IČ Český báňský úřad Český báňský

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

kód název 1 Zákonodárci a řídící pracovníci 11 Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností 111 Zákonodárci a nejvyšší úředníci veřejné správy, politických a zájmových organizací

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2016 2015

Určeno žákům vycházejícím v roce 2016 2015 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 216 215 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Schola Pragensis 2011 - přehled vystavovatelů

Schola Pragensis 2011 - přehled vystavovatelů 100 HLAVNÍ INFORMACE 100-1 výstava návrhů plakátu pro Scholu11 101 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 102 Obchodní akademie, Praha

Více

Stránka 1. Absolventi šk. rok 2015/2016 celkem. Nezaměstnaní absolventi na ÚP k Neúspěšnost absolventů

Stránka 1. Absolventi šk. rok 2015/2016 celkem. Nezaměstnaní absolventi na ÚP k Neúspěšnost absolventů JE 60045141 Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 79-41-K/41 Gymnázium - všeobecné (4leté) 28 0 0% JE Komenského 281/3, 79001 Jeseník 79-41-K/81 Gymnázium - všeobecné (8leté) 43 1 2% JE 577391 Hotelová škola

Více

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník Gymnázium, Jeseník, Komenského 1 Adresa: Komenského č.p. 1/, 1 Jeseník IČ: 41 Ředitel: PaedDr. Antonín Javůrek, tel. 4 41 Kontakt: PaedDr. Barbora Čechová, tel. 4 411 4 Fax: ní Email: cechova@gymjes.cz

Více

Přehled Střední školy ve vašem kraji

Přehled Střední školy ve vašem kraji MF DNES 10. ledna 2007 F/3 Přehled Střední školy ve vašem kraji Na následujících stranách najdete seznamy gymnázií, středních odborných škol a učilišť ve vašem kraji a okolí. Seznamy sestavil Národní ústav

Více

Nástavbové studium neotvírá!

Nástavbové studium neotvírá! Nástavbové studium ve škol. roce 2012/2013 Pro žáky gastronomických oborů: Kuchař-číšník, Cukrář Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Adresa: Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod Telefon: 569

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006 Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2015 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

Nabídka studia pro školní rok 2016/2017. Dny otevřených dveří

Nabídka studia pro školní rok 2016/2017. Dny otevřených dveří Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují, Školní 1377 Nabídka studia pro školní rok 2016/2017 Dny otevřených dveří Pátek 4. 12. 2015 od 14.00 do

Více

53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka

53 Zdravotnictví 53-41-J/01 Zubní instrumentářka 53-41-J/004 Zubní instrumentářka 9 325/2009-23 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 6. května 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odstavce

Více

- 13-18 VÝTVARNÉ AKTIVITY

- 13-18 VÝTVARNÉ AKTIVITY 58. Bartoň David - Ateliér v bývalé synagoze SO i NE 9-19 MALÍŘ Setkání s autorem a obrazy v jeho ateliéru. Autorovy obrazy bylo možné vidět mimo jiné ve filmu Zdeňka Tyce JAKO NIKDY či na výstavě v Domě

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, áchova 174 Adresa: áchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: gr. iroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: gr. iroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, FJ, L, NJ,

Více

Strana 1 / 11. 367/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. Čl. I

Strana 1 / 11. 367/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. Čl. I 367/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. října 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Vláda nařizuje podle 3 odst.

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 32 (2.

Více

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017

ZK xx, př. 1 Počet stran: 15. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 ZK-08-2016-xx, př. 1 Počet stran: 15 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2017 Rozpočet kraje 2017 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE..... 3 B ZDROJE ROZPOČTU...... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU... 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více