Seznam obor a škol M/01 Agropodnikání (Ekologie, životní prost edí a zem lská výroba) Strana: 1. Humpolci, st ední škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam obor a škol. 41-41-M/01 Agropodnikání (Ekologie, životní prost edí a zem lská výroba) Strana: 1. Humpolci, st ední škola"

Transkript

1 Seznam obor a škol Kód oboru M/01 Agropodnikání eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola Vyšší odborná škola a St ední škola Žižkova.p. 505/2, Podklášte í, T ebí 1 veterinární,zem lská a zdravotnická T ebí M/01 Agropodnikání (Ekologické a konven ní zem lství) eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola M/01 Agropodnikání (Ekologie, životní prost edí a zem lská výroba) Vyšší odborná škola a St ední Dr. Veselého.p. 343, Byst ice nad odborná škola zem lsko-technická Pernštejnem Byst ice nad Pernštejnem M/01 Agropodnikání (Chov koní a jezdectví) eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola N/02 Agroturistika Vyšší odborná škola a St ední odborná škola zem lsko-technická Byst ice nad Pernštejnem Dr. Veselého.p. 343, Byst ice nad Pernštejnem R/000 Aplikovaná informatika Vysoká škola polytechnická Tolstého.p. 1556/16, Strana: 1 MPSV - VE, ved. odd. 616,

2 66-52-H/01 Aranžér Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí St ední škola obchodní a služeb MSD, Ž ár nad, s.r.o. Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 Komenského.p. 972/10, Ž ár nad , oahstrebic.cz H/01 Aranžér (Aranžér - propaga ní grafik) Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad H/01 Autoelektriká eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, St ední škola pr myslová, technická ída Legioná.p. 1572/3, a automobilní , H/01 Autolakýrník St ední škola pr myslová, technická a automobilní ída Legioná.p. 1572/3, N/03 Automatizace a informatika (Elektrotechnika) Vyšší odborná škola a St ední Studentská.p. 761/1, Ž ár nad pr myslová škola Ž ár nad Strana: 2

3 39-41-L/01 Autotronik St ední pr myslová škola T ebí St ední škola pr myslová, technická a automobilní Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, ída Legioná.p. 1572/3, , L/51 Autotronik eská zem lská akademie v Humpolci, st ední škola St ední škola pr myslová, technická a automobilní Školní.p. 764, Humpolec ída Legioná.p. 1572/3, M/01 Bezpe nostn právní innost TRIVIS - St ední škola ve ejnoprávní Brn nská.p. 2386/68, a Vyšší odborná škola bezpe nosti silni ní dopravy, s.r.o L/51 Bezpe nostní služby TRIVIS - St ední škola ve ejnoprávní Brn nská.p. 2386/68, a Vyšší odborná škola bezpe nosti silni ní dopravy, s.r.o M/02 Cestovní ruch Obchodní akademie Dr. Albína Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí , oahstrebic.cz R/000 Cestovní ruch Vysoká škola polytechnická Tolstého.p. 1556/16, Strana: 3

4 65-42-M/02 Cestovní ruch (Ekonomika a cestovní ruch) Škola ekonomiky a cestovního U Klafárku.p. 1685/1, Ž ár nad ruchu, soukromá st ední odborná škola s.r.o. Škola ekonomiky a cestovního Rantí ovská.p. 4375/9, ruchu, soukromá st ední odborná škola s.r.o M/02 Cestovní ruch (Management aktivního volného asu) Škola ekonomiky a cestovního Rantí ovská.p. 4375/9, ruchu, soukromá st ední odborná škola s.r.o M/02 Cestovní ruch (Management služeb a cestovního ruchu) Vyšší odborná škola a St ední Dr. Veselého.p. 343, Byst ice nad odborná škola zem lsko-technická Pernštejnem Byst ice nad Pernštejnem H/01 Cukrá Obchodní akademie a Hotelová škola Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt T eš St ední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš Vyšší odborná škola a St ední škola hotelová S MSD, s.r.o. Brat ík.p. 851, Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 K Valše.p. 1251/38, T eš Tyršova.p. 239, Velká Bíteš Slovanského bratrství.p. 1664, , oahstrebic.cz Strana: 4

5 29-54-H/01 Cukrá (Cukrá -výroba) St ední škola gastronomická U Klafárku.p. 1685/3, Ž ár nad Adolpha Kolpinga M/11 Design interiéru (Bytový architekt) Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad N/1. Diplomovaná všeobecná sestra St ední zdravotnická škola a Vyšší Dvo ákova.p. 404/4, Ž ár nad odborná škola zdravotnická Ž ár nad N/11 Diplomovaná všeobecná sestra St ední zdravotnická škola a Vyšší Masarykova.p. 2033, odborná škola zdravotnická St ední zdravotnická škola a Vyšší Dvo ákova.p. 404/4, Ž ár nad odborná škola zdravotnická Ž ár nad Vyšší odborná škola a St ední škola Žižkova.p. 505/2, Podklášte í, T ebí 1 veterinární, zem lská a zdravotnická T ebí N/11 Diplomovaný farmaceutický asistent FARMEKO- Vyšší odborná škola Znojemská.p. 4880/76, zdravotnická a St ední odborná škola, s.r.o Strana: 5

6 23-45-M/01 Dopravní prost edky (Silni ní doprava) St ední pr myslová škola a St ední Friedova.p. 1469, odborné u ilišt M/01 Ekologie a životní prost edí FARMEKO- Vyšší odborná škola Znojemská.p. 4880/76, zdravotnická a St ední odborná škola, s.r.o. St ední odborná škola a St ední K Valše.p. 1251/38, T eš odborné u ilišt T eš M/02 Ekonomické lyceum Gymnázium a Obchodní akademie Jirsíkova.p. 244, Obchodní akademie a Hotelová Brat ík.p. 851, škola St ední škola obchodní a služeb Komenského.p. 972/10, Ž ár nad MSD, Ž ár nad, s.r.o N/12 Ekonomika a management podniku Gymnázium, St ední odborná škola Husovo nám stí.p. 1, Lede nad a Vyšší odborná škola Lede nad M/01 Ekonomika a podnikání Gymnázium Otokara B eziny a Hradecká.p. 235, Tel St ední odborná škola Tel St ední odborná škola Nové M sto lisko.p. 295, Nové M sto na Morav na Morav Strana: 6

7 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Ekonomicko-podnikatelská studia - 5 modul ) Manažerská akademie - st ední Jiráskova.p. 1559/2, odborná škola, s.r.o M/01 Ekonomika a podnikání (Ekonomika a podnikání ve strojírenství) Vyšší odborná škola a St ední Studentská.p. 761/1, Ž ár nad pr myslová škola Ž ár nad , spszr.cz M/01 Ekonomika a podnikání (Finan ní poradenství a bankovnictví) St ední um leckopr myslová škola Hálkova.p. 2917/42, Helenín, Hálkova M/01 Ekonomika a podnikání (Management a podnikání v um ní a reklam ) St ední um leckopr myslová škola Hálkova.p. 2917/42, Helenín, Hálkova M/01 Ekonomika a podnikání ( ízení sportu) Obchodní akademie, St ední Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky N/06 Ekonomika strojírenství (Management) Vyšší odborná škola a St ední Studentská.p. 761/1, Ž ár nad pr myslová škola Ž ár nad Strana: 7

8 26-51-H/01 Elektriká Hotelová škola Sv tlá a St ední odborná škola emesel Velké Mezi í St ední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš St ední pr myslová škola a St ední odborné u ilišt St ední pr myslová škola T ebí St ední škola pr myslová, technická a automobilní Vyšší odborná škola a St ední pr myslová škola Ž ár nad Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a St ední odborné u ilišt technické Chot bo U Sv tlé.p. 855/36, Velké Mezi í Tyršova.p. 239, Velká Bíteš Friedova.p. 1469, Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, ída Legioná.p. 1572/3, Studentská.p. 761/1, Ž ár nad Na Valech.p. 690, Chot bo , , hotelskola.cz spszr.cz H/02 Elektriká - silnoproud St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, St ední škola pr myslová, technická ída Legioná.p. 1572/3, a automobilní St ední škola emesel a služeb Tova ovského sady.p. 79, Moravské Moravské Bud jovice Bud jovice St ední škola stavební Žižkova.p. 1939/20, , H/02 Elektriká - silnoproud (motiva ní stipendium) St ední škola stavební T ebí Kubišova.p. 1214/9, Horka-Domky, Strana: 8

9 26-52-H/01 Elektromechanik pro za ízení a p ístroje (Elektromechanik) Hotelová škola Sv tlá a St ední U Sv tlé.p. 855/36, Velké Mezi í odborná škola emesel Velké Mezi í hotelskola.cz H/01 Elektromechanik pro za ízení a p ístroje (Mechanik elektronických za ízení) St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, , M/01 Elektrotechnika St ední škola pr myslová, technická ída Legioná.p. 1572/3, a automobilní M/01 Elektrotechnika (Elektronické ídící systémy) St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, , M/01 Elektrotechnika (Energetika) St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, , M/01 Elektrotechnika (Informatika a automatizace v elektrotechnice) Vyšší odborná škola a St ední Studentská.p. 761/1, Ž ár nad pr myslová škola Ž ár nad , spszr.cz N/03 Facility management Vyšší odborná škola, Obchodní Na Valech.p. 690, Chot bo akademie a St ední odborné u ilišt technické Chot bo Strana: 9

10 62-08-R/000 Finance a ízení Vysoká škola polytechnická Tolstého.p. 1556/16, L/01 Fotograf (Fotografie a multimédia) Obchodní akademie, St ední Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky L/51 Gastronomie Obchodní akademie a Hotelová škola Brat ík.p. 851, L/51 Gastronomie (Spole né stravování) St ední škola gastronomická U Klafárku.p. 1685/3, Ž ár nad Adolpha Kolpinga M/05 Grafický design (grafický desing) Soukromá vyšší odborná škola ížová.p. 124/18, grafická a St ední um lecká škola grafická, s.r.o , M/05 Grafický design (Klasická um lecká tvorba) Soukromá vyšší odborná škola ížová.p. 124/18, grafická a St ední um lecká škola grafická, s.r.o , Strana: 10

11 82-41-M/05 Grafický design (Multimediální a um lecká tvorba) Soukromá vyšší odborná škola ížová.p. 124/18, grafická a St ední um lecká škola grafická, s.r.o , M/05 Grafický design (Produktový design) Soukromá vyšší odborná škola ížová.p. 124/18, grafická a St ední um lecká škola grafická, s.r.o , Strana: 11

12 79-41-K/41 Gymnázium Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad Biskupské gymnázium U Klafárku.p. 1685/3, Ž ár nad Gymnázium a Obchodní akademie Jirsíkova.p. 244, Gymnázium a St ední odborná škola Tyršova.p. 365, Moravské Bud jovice Moravské Bud jovice,tyršova 365 Gymnázium dr. A. Hrdli ky, Komenského.p. 147, Humpolec Komenského 147, Humpolec Gymnázium Chot bo Jiráskova.p. 637, Chot bo Gymnázium Jana Masaryka.p. 1560/1, Gymnázium Otokara B eziny a St ední odborná škola Tel Gymnázium, St ední odborná škola a Vyšší odborná škola Lede nad Gymnázium T ebí Gymnázium Velké Mezi í Katolické gymnázium, T ebí Hradecká.p. 235, Tel Husovo nám stí.p. 1, Lede nad Masarykovo nám..p. 9, Vnit ní M sto, Sokolovská.p. 235/27, Velké Mezi í Otmarova.p. 30/22, Jejkov, T ebí zástupce cz Strana: 12

13 79-41-K/61 Gymnázium Gymnázium Pacov Gymnázium Jana Masaryka.p. 1560/1, Hronova.p. 1079, Pacov cz K/81 Gymnázium Biskupské gymnázium Gymnázium a Obchodní akademie Gymnázium dr. A. Hrdli ky, Komenského 147, Humpolec Gymnázium Chot bo Gymnázium Gymnázium Otokara B eziny a St ední odborná škola Tel Gymnázium, St ední odborná škola a Vyšší odborná škola Lede nad Gymnázium T ebí Gymnázium Velké Mezi í Katolické gymnázium, T ebí Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. U Klafárku.p. 1685/3, Ž ár nad Jirsíkova.p. 244, Komenského.p. 147, Humpolec Jiráskova.p. 637, Chot bo Jana Masaryka.p. 1560/1, Hradecká.p. 235, Tel Husovo nám stí.p. 1, Lede nad Masarykovo nám..p. 9, Vnit ní M sto, Sokolovská.p. 235/27, Velké Mezi í Otmarova.p. 30/22, Jejkov, T ebí 1 Fibichova.p. 909/18, zástupce cz K/41 Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti) Gymnázium Štáflova.p. 2063, Strana: 13

14 79-41-K/81 Gymnázium (Dignitatis memores ad optima intenti) Gymnázium Štáflova.p. 2063, K/81 Gymnázium (Gymnázium osmileté) Gymnázium Vincence Makovského Leandra echa.p. 152, Nové M sto na se sportovními t ídami Nové M sto Morav na Morav gynome.cz K/41 Gymnázium (Gymnázium s rozší enou výukou informatiky) Gymnázium Vincence Makovského Leandra echa.p. 152, Nové M sto na se sportovními t ídami Nové M sto Morav na Morav gynome.cz K/41 Gymnázium (Gymnázium se sportovním zam ením) Gymnázium Vincence Makovského Leandra echa.p. 152, Nové M sto na se sportovními t ídami Nové M sto Morav na Morav gynome.cz K/41 Gymnázium (Gymnázium všeobecné) Gymnázium Vincence Makovského Leandra echa.p. 152, Nové M sto na se sportovními t ídami Nové M sto Morav na Morav gynome.cz K/41 Gymnázium Gymnázium Vincence Makovského se sportovními t ídami Nové M sto na Morav Gymnázium se sportovní p ípravou Jana Masaryka.p. 1560/1, Leandra echa.p. 152, Nové M sto na Morav cz gynome.cz Strana: 14

15 79-41-K/41 Gymnázium (všeobecné) Gymnázium Byst ice nad Nádražní.p. 760, Byst ice nad Pernštejnem Pernštejnem Gymnázium Ž ár nad Neumannova.p. 1693/2, Ž ár nad K/81 Gymnázium (všeobecné) Gymnázium Ž ár nad Neumannova.p. 1693/2, Ž ár nad K/81 Gymnázium (všeobecné osmileté) Gymnázium Byst ice nad Nádražní.p. 760, Byst ice nad Pernštejnem Pernštejnem R/021 Historie (OBOR: 7105/B - Kulturn historická studia) Západomoravská vysoká škola Okružní.p. 935, Borovina, T ebí 1,o.p.s zmvs.cz M/01 Hotelnictví Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí Vyšší odborná škola a St ední škola hotelová S MSD, s.r.o. Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 Slovanského bratrství.p. 1664, , oahstrebic.cz M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a cestovní ruch) Obchodní akademie a Hotelová Brat ík.p. 851, škola Strana: 15

16 65-42-M/01 Hotelnictví (Hotelnictví a turismus) Hotelová škola Sv tlá a St ední U Sv tlé.p. 855/36, Velké Mezi í odborná škola emesel Velké Mezi í St ední odborná škola Macharova 1376, Kolín V managementu a práva, s.r.o hotelskola.cz sosmp-ji.estranky.cz M/02 Chovatelství (Kynologie) eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola M/01 Informa ní technologie St ední pr myslová škola a St ední Friedova.p. 1469, odborné u ilišt St ední škola pr myslová, technická ída Legioná.p. 1572/3, a automobilní M/01 Informa ní technologie (Asistent(ka), sekretá (ka)) Gymnázium, St ední odborná škola Husovo nám stí.p. 1, Lede nad a Vyšší odborná škola Lede nad M/01 Informa ní technologie (Po íta ová grafika, programování, po íta ové sít ) St ední škola informatiky a Hradská.p. 276, Humpolec cestovního ruchu S MSD Humpolec, s.r.o M/01 Informa ní technologie (Po íta ové systémy) St ední pr myslová škola T ebí Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, , Strana: 16

17 18-20-M/01 Informa ní technologie (Reklama a webdesign) Gymnázium, St ední odborná škola Husovo nám stí.p. 1, Lede nad a Vyšší odborná škola Lede nad N/03 Informa ní technologie ve strojírenství (Informa ní technologie) Vyšší odborná škola a St ední Studentská.p. 761/1, Ž ár nad pr myslová škola Ž ár nad H/01 Instalatér eská zem lská akademie v Humpolci, st ední škola St ední odborná škola Nové M sto na Morav St ední škola emesel a služeb Moravské Bud jovice St ední škola stavební Školní.p. 764, Humpolec lisko.p. 295, Nové M sto na Morav Tova ovského sady.p. 79, Moravské Bud jovice Žižkova.p. 1939/20, H/01 Instalatér (motiva ní stipendium) St ední škola stavební T ebí Kubišova.p. 1214/9, Horka-Domky, Jednoleté studium s výukou jazyka Akademie Jana Amose Havlí kova.p. 4481/44, Komenského, o.s. - oblast Jednoleté studium s výukou jazyka Akademie Jana Amose Komenského nám..p. 9/11, Sta ka, Komenského,o.s ajaktr.cz Strana: 17

18 -- IEC, s.r.o. Jednoleté studium s výukou jazyka Rantí ovská.p. 4375/9, Jednoleté studium s výukou jazyka Škola ekonomiky a cestovního U Klafárku.p. 1685/1, Ž ár nad ruchu, soukromá st ední odborná škola s.r.o H/01 Jemný mechanik (Hodiná ) Obchodní akademie, St ední Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky H/02 Jezdec a chovatel koní eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola Strana: 18

19 69-51-H/01 Kade ník Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí Obchodní akademie, St ední zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky St ední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš St ední pr myslová škola a St ední odborné u ilišt St ední škola obchodní a služeb MSD, Ž ár nad, s.r.o. Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, Tyršova.p. 239, Velká Bíteš Friedova.p. 1469, Komenského.p. 972/10, Ž ár nad , oahstrebic.cz H/01 Kameník Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad Sázavská.p. 547, Sv tlá nad M/16 Kamenosocha ství Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad Strana: 19

20 82-41-M/16 Kamenosocha ství (Architektura staveb v zahradách a parcích) Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad H/02 Karosá St ední pr myslová škola T ebí St ední škola pr myslová, technická a automobilní Manž. Curieových.p. 734, Nové Dvory, ída Legioná.p. 1572/3, , H/02 Karosá (Autoklempí ) eská zem lská akademie v Školní.p. 764, Humpolec Humpolci, st ední škola H/01 Klempí St ední škola stavební Žižkova.p. 1939/20, M/01 Konzervátorství a restaurátorství Akademie - Vyšší odborná škola, Sázavská.p. 547, Sv tlá nad Gymnázium a St ední odborná škola um leckopr myslová Sv tlá nad Strana: 20

21 69-41-L/01 Kosmetické služby (Kosmeti ka) Obchodní akademie, St ední Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky St ední škola obchodní a služeb Komenského.p. 972/10, Ž ár nad MSD, Ž ár nad, s.r.o H/01 Ková St ední škola pr myslová, technická a automobilní ída Legioná.p. 1572/3, H/01 Krej í Hotelová škola Sv tlá a St ední odborná škola emesel Velké Mezi í St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt T eš St ední pr myslová škola a St ední odborné u ilišt U Sv tlé.p. 855/36, Velké Mezi í K Valše.p. 1251/38, T eš Friedova.p. 1469, hotelskola.cz Strana: 21

22 65-51-H/01 Kucha - íšník Hotelová škola Sv tlá a St ední U Sv tlé.p. 855/36, Velké Mezi í odborná škola emesel Velké Mezi í Obchodní akademie Dr. Albína Sirot í.p. 63/4, Jejkov, T ebí 1 Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky T ebí Obchodní akademie, St ední Karoliny Sv tlé.p. 4428/2, zdravotnická škola, St ední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky St ední odborná škola a St ední K Valše.p. 1251/38, T eš odborné u ilišt T eš St ední odborná škola Jana Tiraye Tyršova.p. 239, Velká Bíteš Velká Bíteš , hotelskola.cz oahstrebic.cz H/01 Kucha íšník Obchodní akademie a Hotelová Brat ík.p. 851, škola St ední škola informatiky a Hradská.p. 276, Humpolec cestovního ruchu S MSD Humpolec, s.r.o. St ední škola obchodní a služeb Komenského.p. 972/10, Ž ár nad MSD, Ž ár nad, s.r.o. St ední škola emesel a služeb Tova ovského sady.p. 79, Moravské Moravské Bud jovice Bud jovice Vyšší odborná škola a St ední škola Slovanského bratrství.p. 1664, hotelová S MSD, s.r.o Strana: 22

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15

Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 Školy přihlášené do pilotního ověřování jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2014/15 obor * škola kód název oboru délka studia zřizovate l školy okres Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 26-41-L/01

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO Základní informace o škole Zřizovatel školy Jihomoravský kraj Kontakt Purkyňova 97, 612 00 Brno Tel.:

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Úvod Dostává se Vám do rukou brožura, obsahující přehled vyšších odborných škol v Královéhradeckém

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ)

REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ) REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ) podle měst No. adresa město web 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a Střední zemědělská Svatojánská kolej - vyšší odborná pedagogická ekonomická a zdravotnická a Střední a MILLS,

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Škola pro život. Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Škola pro život. Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Škola pro život Trenérská škola Mendelovy univerzity v Brně Trvalá vzdělávací základna MZe ČR Moravskoslezské centrum

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně BRUSIČ - STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK Brusiči nástrojů a kovů (72241) 5 16000-18000 Kč Pracovní poměr AGROSTROJ Pelhřimov, a. s. Identifikace: PEA138180U U Nádraží č.p. 1967, 393 01 Pelhřimov, Kubiska Miloslav,

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více