Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba"

Transkript

1 Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1

2 1. Úvod Účel dokumentu Připojení obchodníka k Mobito platbě Termíny a ustálené výrazy Popis Mobito portálu pro obchodníka Popis funkcionality Zprávy na displeji Důležitá telefonní čísla, odkazy a kontakty Nastavení a správa Mobita Oprávnění jednotlivých uživatelských rolí Jak založit nového Pokladního pro Mobito platbu Jak postupovat při ztrátě hesla Správa poboček a vybíjecího účtu Jak změnit bankovní účet obchodníka nebo pobočky Jak změnit frekvenci vypořádání prostředků obchodníka nebo pobočky Jak přijímat a kontrolovat platby prostřednictvím Mobito platby Nutné předpoklady pro uskutečnění platby mezi zákazníkem a obchodníkem Jak zaplatit prostřednictvím Mobito platby Vrácení peněz zákazníkovi Vrácení peněz zákazníkovi přes Mobito portál obchodníka Případy, kdy není možné peníze zákazníkovi vrátit Uzávěrka pokladny prostřednictvím Zpráv na displeji Finanční uzávěrka a vypořádání plateb Vypořádání Mobito plateb Finanční uzávěrka Nastavení vypořádání Jak si stáhnout report plateb z Mobito portálu obchodníka Jak řešit mimořádné situace Jak se identifikovat při komunikaci s Mobito linkou pro obchodníky

3 1. Úvod 1.1. Účel dokumentu Dokument obsahuje popis hlavních situací, se kterými se obchodník setká při běžné práci s Mobitem: Nastavení Mobita návod pro úvodní nastavení Mobita a další správu Mobita obchodníka přes Mobito portál obchodníka 1 Platba zákazníka a kontrola platby Vrácení peněz zákazníkovi návod pro vracení peněz zákazníkovi Zúčtování plateb návod na typické zúčtování plateb zaplacených zákazníky přes Mobito (denní uzávěrka pokladny a účetní uzávěrka Mobito plateb - spárování příchozí platby na bankovní účet s Mobito platbami) Mimořádné situace postup pro řešení mimořádných situací 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě Mobito platba umožňuje obchodníkovi ihned po aktivaci přijímat platby od zákazníků na vlastní Mobito. Obchodníkovi je pro tento účel v procesu aktivace přidělené unikátní Mobito číslo. Nevyžaduje technickou integraci. Jedinou podmínkou je dispozice signálu mobilní služby a mobilní telefon (ideálně alespoň 10 řádkový display). 1 Mobito obchodníka každý obchodník si může Mobito spravovat prostřednictvím Mobito portálu obchodníka. V sekci nastavení jsou popsány hlavní scénáře nastavení. 3

4 1.3. Termíny a ustálené výrazy Bankovní účet (obchodníka) / Vybíjecí účet Bezpečnostní text Frekvence vypořádání prostředků Heslo Hlavní správce Bankovní účet určený pro převod peněz z Mobita na bankovní účet obchodníka Je jedním z bezpečnostních prvků používaných při ověření identity osoby obchodníka na Mobito lince pro obchodníky. Bezpečnostní text musí mít 6 až 22 znaků a musí obsahovat alespoň jedno písmeno Výběr ze třech možností vypořádání prostředků na Hlavní účet obchodníka (viz bod 3.2 Všeobecných obchodních podmínek). Slouží pro ověření osoby obchodníka při vstupu do Mobito portálu obchodníka a Mobito web terminálu a pro potvrzení refundací vrácených peněz. Heslo musí být minimálně 8-místné a musí obsahovat alespoň 1 číslici a alespoň 1 znak Správce Mobito portálu, ve kterém se provádí veškerá správa bankovního účtu. Je to nejdůležitější osoba pro ovládání služby Mobito. Obchodník může mít více správců (min. 1, max. 3 osoby). Identifikační číslo pobočky/obchodníka Pěti či osmimístné číslo přidělené obchodníkovi/pobočce obchodníka při uzavření smlouvy, anebo později v okamžiku zřízení pobočky. Slouží k jednoznačnému určení obchodníka/pobočky jako příjemce plateb v systému MPS a také při komunikaci s MPS a MOPET CZ. Identifikační číslo uživatele Pěti či osmimístné číslo přidělené zaměstnanci obchodníka při zřízení jeho přístupu do MPS. Slouží pro autentizaci uživatele (Hlavní správce, Správce, Pokladní) při přihlášení do Mobito portálu obchodníka či Mobito web terminálu, při zavolání na Mobito linku obchodníka nebo pro autentizaci technického účtu. Kontaktní osoba (společnosti) Osoba, která komunikuje s MOPET CZ o službě Mobito a poskytuje informace pro smlouvu. Mobito linka pro obchodníky Mobito obchodníka Mobito platba Mobito web terminál Linka pro obchodníky přístupná na telefonním čísle každý pracovní den od 8 do 20 hodin (tarif místního hovoru). Účet elektronických peněz ve službě Mobito. Platební nástroj iniciovaný zákazníkem (mobilem). Platební nástroj iniciovaný obchodníkem (počítačem). MPS Mobilní platební systém Nabití služby Mobito / Nabíjení služby Mobito Vydání elektronických peněz proti přijetí peněžních prostředků obchodníka. O takto nabité prostředky navýší MPS zůstatek elektronických peněz na Mobito účet obchodníka v rámci služby Mobito. 4

5 Oprávněný telefon Číslo provázané se SIM kartou s hlasovým tarifem, vydanou některým z partnerských mobilních operátorů. Toto mobilní telefonní číslo bylo Hlavnímu správci aktivováno v MPS a slouží pro příjem jednorázového hesla při aktivaci a při obnově hesla do Mobito portálu. Dále může sloužit pro příjem notifikací o platbách formou Zpráv na displej a pro kontrolu historie transakcí přes Terminál pro kontrolu plateb voláním čísla *138*#. Osoba jednající jménem obchodníka Osoba jednající jménem obchodníka dle kontextu zjm. statutární orgán, jeho člen nebo zástupce. Ověřovací kód Přichází do mobilu Hlavního správce při nastavování přihlašovacích údajů anebo při obnově hesla do Mobito portálu pro obchodníky. Pobočka Pobočka v rámci MPS slouží k oddělení platebních metod, poplatků, kamenných poboček a e-shopů. Pokladní Potvrzovací formulář Hlavního správce Refundace Správce Vypořádání Zůstatek v Mobitu Uživatel, který má právo přijímat a generovat účty k zaplacení a má přehled o svých transakcích. Formulář automaticky vygenerovaný systémem při nastavení Hlavního správce obchodníka. Vrácení částky elektronických peněz uhrazených obchodníkem za vrácené zboží či služby. Uživatel, který spravuje pobočku a podřízené pobočky a má přehled o všech transakcích realizovaných v těchto pobočkách. Je třeba rozlišovat nadřízené správce všech poboček a správce v rámci jedné konkrétní pobočky, který má jiná práva než ten nadřízený. Připsání peněžních prostředků na běžný účet obchodníka dle podmínek obchodnické smlouvy. Zůstatek elektronických peněz na Mobito účtu ve službě Mobito 5

6 1.4. Popis Mobito portálu pro obchodníka https://obchodnik.mobitoplatito.cz Mobito portál obchodníka obsahuje následující sekce: Menu zobrazuje možnosti uživatele (zobrazení Historie plateb, zobrazení Zpráv, Nastavení a správa a Formulář pro kontaktování Mobito Podpora). Tato sekce je vždy zobrazena. Hlavička zobrazuje informace o aktuálně přihlášeném uživateli jméno, příjmení a uživatelskou roli. Dále přihlašovací číslo uživatele a jméno obchodníka, pod jehož účtem je uživatel přihlášen Nastavení ikona vpravo (rychlý odkaz do sekce Nastavení) Odhlásit se tlačítko odhlásí uživatele z Mobito portálu Stav účtu obchodníka zobrazuje stav účtu celého obchodníka nebo stav pobočky uživatele (informace pro pokladní / finanční uzávěrku detaily viz kapitoly 7) Hlavní sekce obsahuje data, formuláře nebo jiný obsah podle aktuálně zvolené volby. Na úvodní stránce je zobrazen přehled zpráv od Mobita a přehled posledních transakcí. Podpora tato sekce obsahuje odkaz na Často kladené otázky, Kontaktní formulář a VOP obchodníka Hlavička informace o uživateli Nastavení / Odhlášení Menu - volby Stav účtu obchodníka Hlavní sekce data a akce podle výběru Podpora 6

7 1.5. Popis funkcionality Zprávy na displeji Zprávy na displej jsou funkcionalita, která je automatickou součástí všech standardních GSM telefonů. Tato funkcionalita je do telefonu integrovaná při jejich výrobě. Z tohoto důvodu se ovládaní jednotlivých funkcionalit Zpráv na display může lišit vzhledem k typu mobilního telefonu. Pro využití této funkcionality pro kontrolu plateb Mobito musí mít telefonní číslo oprávněné ke kontrole plateb Mobita v Mobito portálu obchodníka. Oprávnit telefonní číslo může pouze Hlavní správce nebo jím pověřený Správce systému Mobito u daného obchodníka. Funkčnosti Mobito Zprávy na displeji : 1. Notifikace při úspěšných platbách: Pokud je telefonní číslo povolené v Mobito portálu obchodníka jako oprávněný telefon pro notifikaci o platbách, tak při každé přímé platbě od zákazníka dojde k automatickému zobrazení notifikace o úspěšné Mobito platbě na obrazovce oprávněného telefonu. Notifikace zůstane zobrazená na obrazovce do jejího zrušení. V případě, že mezitím dojde k nové platbě, nová notifikace o úspěšné platbě automaticky nahradí předcházející. Příklad notifikace: Položky Notifikace: Datum: Jedná se o datum, kdy došlo k realizaci platby ID: Jedná se o unikátní číslo transakce, pomocí kterého je v případě potřeby možné transakci dohledat v Mobito portálu obchodníka anebo v transakčním systému MOPET CZ při kontaktování Mobito linky pro zákazníky Typ: Nákup anebo Refundace Status: Provedeno anebo Selhalo Odesílatel: Poslední trojčíslí telefonního čísla/mobito čísla zákazníka, ze kterého bylo zaplaceno Částka: Jedná se o částku, kterou zákazník obchodníkovi zaplatil Variabilní symbol: Jedná se o nepovinnou položku, kterou mohl zákazník při platbě zadat Zpráva: Jedná se o nepovinnou položku, kterou mohl zákazník při platbě zadat 7

8 2. Zobrazení Historie plateb: a) Historii plateb pro dané Mobito číslo je možné na oprávněném telefonu vyvolat zavoláním na telefonní číslo *138*#. b) Po vytočení tohoto čísla se na displeji Oprávněného telefonu zobrazí Historie plateb. c) S pořadovým číslem 1. je vyzobrazená poslední realizovaná transakce (u vyobrazeného příkladu výše se jedná o platbu ve výši Kč, kterou Obchodník na svůj účet obdržel dne v 13:25). Symboly u částky mohou být následující: + Příchozí transakce na vašem účtu (platby od zákazníků) - Odchozí transakce na vašem účtu (refundace zpět zákazníkům) x transakce neproběhla úspěšně a neovlivnila zůstatek Vašeho účtu Celkově se na jedné stránce zobrazí maximálně 5 posledních transakcí, vždy pouze za jeden den (nejsou zobrazeny dny, kdy neproběhla žádná transakce). Pro zobrazení předcházejících plateb potvrďte Odpověď a následně zadejte volbu 0 (smartphone), případně pouze zmáčkněte tlačítko 0 na fyzické klávesnici Oprávněného telefonu (starší modely telefonů s fyzickou klávesnicí). 8

9 3. Zobrazení detailu transakce v rámci Historie plateb: a) Pro zobrazení detailu konkrétní transakce v rámci zobrazení Historie plateb potvrďte Odpověď. b) Následně zadejte pořadové číslo příslušné transakce 1 až 5 (smartphone), případně pouze zmáčkněte tlačítko 1 až 5 na fyzické klávesnici oprávněného telefonu (starší modely telefonů s fyzickou klávesnicí 2 ). c) Následně dojde k zobrazení detailu požadované transakce. Příklad detailu transakce: 4. Zobrazení obratů (obrat pokladního anebo obrat pobočky): a) Pro zobrazení aktuálních obratů v rámci zobrazení Historie plateb potvrďte Odpověď. b) Následně zadejte číslo 9 (smartphone), případně pouze zmáčkněte tlačítko 9 na fyzické klávesnici oprávněného telefonu (starší modely telefonů s fyzickou klávesnicí). c) Následně dojde k zobrazení obratů. Příklad zobrazení obratů: 2 Na starších modelech mobilních telefonů s malým displejem (méně než 10 řádků) a fyzickou klávesnicí je možné se mezi 5 zobrazenými transakcemi pohybovat pomoci ovladačů na fyzické klávesnici 9

10 Zobrazené obraty reflektují stav finančních prostředků denního obratu plateb na Mobito účtu pro danou pobočku (ve skutečnosti se může jednat například jenom o jednu pokladnu) k času jejich zobrazení přes zprávu na displeji. Obrat plateb je rozdílem mezi příchozími platbami od zákazníků a vrácenými platbami. Položka označená jako Pokladní představuje sumu finančních prostředků, které do pobočky/pokladny prošly přes konkrétního pokladního/oprávněný telefon (například v případě restaurace, kde jednu pokladnu obsluhuje několik číšníků, pokladna = Pobočka a číšník = Pokladní). Možné případy, kdy funkčnost Mobito zpráv na displeji není dostupná nebo je omezená: Notifikace o provedené platbě se na oprávněném telefonu nezobrazila, ve vyvolané historii plateb (*138*#) ovšem platba figuruje jako zaplacená: o Zobrazení notifikace prostřednictvím zpráv na displeji není jejich autorem (výrobci telefonů) garantované. o Závisí i na specifických nastaveních a úspěšnost zobrazení se může mezi jednotlivými mobilními operátory lišit. o V případě, že máte se zobrazením notifikací problém, použijte pro kontrolu plateb vyvolání historie plateb (po tom, co vám zákazník oznámí, že v jeho aplikaci Mobito proběhla platba úspěšně). Není možné zvolit detail transakce/obrat na pokladně/další stránku Historie plateb: o Pravděpodobně došlo k vypršení časového limitu dané funkcionality zprávy na displeji (časový limit pro zadávání různých voleb v rámci historie plateb je 6 minut celkem a limit na zadání jedné volby je 30 sekund). o Nefunkční zprávu na displeji zrušte a opětovně zavolejte číslo *138*#. Funkčnost Mobito zprávy na displeji pro dané mobilní číslo a daný účet obchodníka není aktivní: o Kontrolovat transakce lze pouze v mobilním telefonu, který je přiřazen jako terminál zpráv na displeji k obchodnickému účtu oprávněný telefon (v nastavení v Mobito portálu obchodníka) o Toto lze ověřit s Hlavním správcem, nebo Správcem pověřeným Hlavním správcem: správcem obchodnického účtu. Funkcionalita zpráv na displeji je nedostupná o Pro přístup k funkcionalitě zpráv na displeji je potřeba mobilní telefon podporující USSD technologii (většina dnešních mobilních telefonů, kromě Windows Phone 7+). o Telefon musí být aktivní v síti jednoho z mobilních operátorů České republiky (O2, T-Mobile, Vodafone, Blesk Mobile). 10

11 1.6. Důležitá telefonní čísla, odkazy a kontakty Telefonní čísla Mobito linka společnosti MOPET CZ o Mobito linka pro obchodníky (8-20hod / pracovní den): o Mobito linka pro zákazníky (8-20 hod / pracovní den): ové adresy Podpora pro obchodníky o Podpora pro integraci obchodníků: o Obchodní oddělení: o Zákaznický servis služby Mobito pro obchodníky: Kontakt na společnost MOPET CZ: Bubenská 1477/ Praha 7 Holešovice Tel Podpůrné dokumenty o Produktový list Mobito platba o Všeobecné obchodní podmínky pro obchodníka (VOP) tento dokument je přílohou smlouvy o Tyto dokumenty jsou v případě potřeby dostupné také na internetových stránkách společnosti MOPET CZ: htpp://www.mobitoplatito.cz Klíčové WWW odkazy: o Internetové stránky služby Mobito: o Dokumenty pro obchodníky Mobita: o Často kladené otázky Obchodník: o Mobito web terminál (přihlašovací stránka): https://webterminal.mobitoplatito.cz o Mobito portál pro obchodníky (přihlašovací stránka): https://obchodnik.mobitoplatito.cz 11

12 2. Nastavení a správa Mobita 2.1. Oprávnění jednotlivých uživatelských rolí Následující tabulka stručně zobrazuje, jaké oprávnění můžete jako obchodník přidělit jednotlivým rolím: Doporučení pro následující situace Jak zaregistrovat tohoto uživatele? Hlavní správce Správce 3 Pokladní Správa obchodníka (bankovní účty, atd.) Přes Zákaznický servis služby Mobito pro obchodníky 4 Správa uživatelů Finanční uzávěrka Reporting Pořizování plateb Příjem plateb Pokladní uzávěrka Přes Hlavního správce nebo Správce Přístupy Mobito portál obchodníka Mobito web terminál * * Terminál pro kontrolu plateb * * * * Platby, storna, vrácení peněz Generování plateb z Mobito web terminálu 5 Zrušení nezaplacené platby (Storno) * * Vrácení peněz * * Kontrola plateb Kontrola vlastních plateb Příjem notifikací o platbách v Terminálu * * pro kontrolu plateb Kontrola plateb na mojí pobočce a podřízených pobočkách Kontrola všech plateb obchodníka * 3 Bližší informace o uživatelské roli Správce naleznete v souhrném dokumentu Uživatelská příručka pro obchodníky Detailní pracovní postupy. 4 Obchodník může registrovat maximálně tři Hlavní správce. 5 Oprávnění je rozděleno na možnost generovat platby s okamžitou splatností a platby s odloženou splatností. 12

13 Správa uživatelů (přes Mobito portál obchodníka) Zobrazení uživatele * Změna, zrušení nebo blokace uživatele * Nastavení práv uživatele * Správa poboček a obchodníka (přes Mobito portál obchodníka) Zobrazení detailu obchodníka / pobočky Změna kontaktních * údajů obchodníka Změna kontaktních údajů pobočky * Blokace pobočky * Mobito podpora Žádost o změnu údajů obchodníka 6 Komunikace se Zákaznickým servisem služby Mobito pro obchodníky 7 toto oprávnění je poskytnuto vždy * toto oprávnění je možné nastavit při založení uživatele (nemusí být poskytnuto). toto oprávnění nelze poskytnout 6 Umožňuje zažádat o změnu bankovního účtu a kontaktních údajů obchodníka. 7 Schopnost odeslat dotaz prostřednictvím Mobito formuláře nebo možnost vygenerovat ověřovací kód pro komunikaci s Mobito linkou pro obchodníky. 13

14 2.2. Jak založit nového Pokladního pro Mobito platbu Pokladní je typ uživatele, který má oprávnění přijímat Mobito platby od zákazníků, kontrolovat vlastní platby a provádět uzávěrku pokladny (podle nastavení práv může mít oprávnění i vrácení peněz a provést storno plateb). Pro založení Pokladního postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka jako Hlavní správce: https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. V menu vlevo zvolte Nastavení, dále vyberte sekci Správa uživatelů (obr.1). 3. Vyberte volbu Přidat uživatele (obr.2). 4. Vyplňte formulář pro zadání Pokladního: a) Vyberte typ uživatele Pokladní (obr.3). b) Zadejte kontaktní informace Pokladního (obr.4). Je nutné zadat jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu pro kontrolu plateb. 8 Ostatní údaje jsou nepovinné. c) Vyberte pobočku, kde bude Pokladní umístěn 9 (obr.5). d) Nastavte oprávnění uživatele (obr.6). V případě Pokladního doporučujeme následující nastavení: Přístup k Mobito web terminálu (přihlášení a přehled transakcí, popř. refundace transakcí) Přístup k historii plateb na mobilním telefonu umožní voláním *138*# na mobilním telefonu (uvedeném výše) 10 zjistit přehled posledních transakcí pokladního Zasílat notifikace o přijatých platbách na mobilní telefon nastaví automatické zasílání notifikací o platbách na mobilní telefon (formou Zpráv na displej) Vrácení peněz (refundace) - možnost vracet platby klientům (pro již zaplacené transakce). Tato možnost je dostupná po přihlášení do Mobito web terminálu > sekce Historie plateb > Zaplacené platby Příjem plateb od klientů - přímé platby. Toto oprávnění umožní přijímat platby od zákazníků na Mobito číslo Pokladního. e) Nastavte dočasné heslo 11 Pokladního pro první přihlášení do Mobito web terminálu, bezpečnostní text 12 a potvrďte založení Pokladního (obr.7). 8 Nutné pro kontrolu Mobito plateb. Zadejte 9místné číslo (bez kódu země 420). Číslo musí být registrované u jednoho z partnerských mobilních operátorů Mobita. 9 Pobočka ovlivňuje: a) Jak se bude nákup u tohoto Pokladního identifikovat zákazníkovi (zákazník vidí při platbě Pokladnímu zkrácený název pobočky / obchodníka pod kterým je pokladní umístěn b) Evidenci plateb Pokladního platby budou vedeny na vybrané pobočce a podle nastavení pobočky budou vypořádány (frekvence vypořádání prostředků, bankovní účet pro vypořádání) c) Pokladní uzávěrku pokladní má přehled o obratu realizovaném na dané pobočce 10 Jedno telefonní číslo nelze sdílet mezi více pokladními, kteří mají oprávnění pro přístup k terminálu a/nebo oprávnění pro notifikace o přijatých platbách. 11 Heslo pro přístup do Mobito web terminálu a potvrzování vrácené peněz musí být minimálně 8místné a musí obsahovat alespoň 1 číslici a alespoň 1 znak. 14

15 5. Systém zobrazí potvrzení o novém Pokladním tyto údaje zabezpečenou formou předejte Pokladnímu (obr.8): a) Identifikační číslo (osobní) identifikace pokladního (Login ID) pro každé přihlášení uživatele do Mobito web terminálu b) Dočasné heslo zadá uživatel při prvním přihlášení a následně si nastaví vlastní přístupové heslo c) Mobito číslo uživatele (veřejné) - toto číslo zadává zákazník při nákupu na obchodním místě, kde chce platit. Mobito číslo identifikuje "peněženku" pokladního a je možné ji veřejně prezentovat vašim zákazníkům. Obrázek č.1 - V menu vlevo zvolte Nastavení, dále vyberte sekci Správa poboček. Obrázek č.2 Vyberte volbu Přidat uživatele. Obrázek č.3 Vyplňte formulář pro zadání Pokladního a vyberte typ uživatele Pokladní. 12 Bezpečnostní text musí mít 6 až 22 znaků a musí obsahovat alespoň jedno písmeno, slouží pro identifikaci uživatele v případě telefonické komunikace se Zákaznický servisem služby Mobito pro obchodníky. 15

16 Obrázek č.4 Zadejte kontaktní údaje Pokladního. Obrázek č.5 Vyberte pobočku, kde bude pokladní umístěn. Obrázek č.6 Nastavte oprávnění Pokladního. 16

17 Obrázek č.7 Nastavte dočasné heslo Pokladního pro první přihlášení do Mobito web terminálu, bezpečnostní text a potvrďte založení Pokladního. Obrázek č.8 Systém zobrazí potvrzení o novém Pokladním tyto údaje zabezpečenou formou předejte Pokladnímu. 17

18 Pro aktivaci Pokladního (první přihlášení) postupujte následovně: Pro aktivaci se musí Pokladní alespoň jednou přihlásit do Mobito web terminálu, nastavit si své heslo, a tím aktivovat možnost přijímat platby: 1. Do internetového prohlížeče zadejte adresu Mobito web terminálu: https://webterminal.mobitoplatito.cz 2. Přihlaste se údaji od Hlavního správce (obr.9): a) Identifikační číslo (osobní) zadejte do pole Číslo uživatele b) Dočasné heslo zadejte do pole Heslo 3. Změňte své heslo při prvním přihlášení (obr.10): a) Zadejte dočasné heslo předané od Správce b) Zadejte své nové heslo a ještě jednou ho potvrďte Nyní je váš účet aktivní a můžete okamžitě přijímat Mobito platby od zákazníků na své Mobito číslo. Při každé platbě vám přijde na telefon zpráva potvrzující novou platbu od zákazníka a můžete si na telefonu také aktivně vyvolat historii přijatých plateb vytočením *138*# Obrázek č.9 Přihlášení Pokladního: poprvé do Mobito web terminálu. Přihlaste se do Mobito web terminálu s údaji od Hlavního správce. Identifikační číslo (osobní) zadejte do pole Číslo uživatele. Dočasné heslo zadejte do pole Heslo. 13 Heslo pro přístup do Mobito web terminálu a potvrzování refundací musí být minimálně 8-místné a musí obsahovat alespoň 1 číslici a alespoň 1 znak. 18

19 Obrázek č.10 Změňte své heslo při prvním přihlášení. Do pole Dočasné heslo zadejte prosím dočasné heslo předané od správce. Do pole Nové heslo zadejte své nové heslo a ještě jednou ho uveďte do pole Potvrdit nové heslo. 19

20 2.3. Jak postupovat při ztrátě hesla V případě, že jste Hlavní správce, postupujte následovně: 1. Kontaktujte Mobito linku pro obchodníky (7-22hod / po-ne: ). Připravte si následující údaje: vaše identifikační číslo (Login ID), jméno, příjmení a bezpečnostní text. Pokud uvedete všechny údaje správně, obnova hesla bude započata a vaše přihlašovací údaje se zablokují. 2. Následně vám bude na váš registrovaný odeslán odkaz pro nastavení přihlašovacích údajů Po kliknutí na tento odkaz vám bude na oprávněný telefon 15 zaslán ověřovací kód, který zapište na stránku, na kterou jste byli přesměrováni bezprostředně po kliknutí na odkaz v u (obr.1). 4. Po zadání a potvrzení ověřovacího kódu, budete odkázáni na stránku, kam zadáte původní (nebo si můžete zvolit i nový) bezpečnostní text a nastavíte si nové heslo (obr.2). 5. Po nastavení nového hesla zavolejte znovu na Mobito linku pro obchodníky, kde bude váš přístup do Mobito portálu obchodníka po úspěšném znovuověření (poté, co uvedete správně název vaší společnosti, své identifikační číslo, jméno a příjmení) aktivován. 14 Odkaz vám bude zaslán na ovou adresu, která byla definována oprávněným zástupcem vaší společnosti při založení vašeho účtu v systému. ová adresa je také zmíněna v Potvrzovacím formuláři Hlavního správce, který vám byl při této příležitosti zaslán. 15 Definovaný rovněž při založení vašeho účtu. 20

21 Obrázek č.1 - Po kontaktování Mobito linky pro obchodníky a vašem správném ověření, vám dorazí odkaz pro nastavení přihlašovacích údajů. Po kliknutí na odkaz vám bude na oprávněný telefon zaslán ověřovací kód, který zapište na stránku, na kterou jste byli přesměrováni bezprostředně po kliknutí na odkaz v u. Obrázek č.2 - Po zadání a potvrzení ověřovacího kódu, budete odkázáni na stránku, kam zadáte původní (nebo si můžete zvolit i nový) bezpečnostní text a nastavíte si nové heslo. Pak opět kontaktujte Mobito linku pro obchodníky. 21

22 3. Správa poboček a vybíjecího účtu 3.1. Jak změnit bankovní účet obchodníka nebo pobočky Pokud chcete změnit bankovní účet, na který vám mají odcházet Mobito platby, postupujte následovně: 1. Stáhněte si Žádost o změnu bankovního účtu k vypořádání (obchodníka nebo pobočky) z adresy: 2. Žádost vyplňte a poté odešlete poštou na adresu MOPET CZ, Bubenská 1477/1, Praha 7 - Holešovice, Žádost musí být podepsána osobou jednající jménem obchodníka a tento podpis musí být notářsky ověřen. Dále je potřeba doložit buď kopii Smlouvy o vedení účtu nebo Potvrzení o vedení účtu, které banka obchodníka na vyžádání vystaví a jež musí být opatřeno podpisem pracovníka banky a razítkem anebo kopií bankou zhotoveného výpisu z účtu. Potvrzení i kopie výpisu z účtu musí obsahovat správnou identifikaci obchodníka (název, IČO) jako vlastníka účtu. 3. Po obdržení všech potřebných podkladů vás bude o změně vybíjecího účtu obratem kontaktovat Zákaznický servis služby Mobito pro obchodníky. 22

23 3.2. Jak změnit frekvenci vypořádání prostředků obchodníka nebo pobočky O změnu frekvence vypořádání prostředků můžete požádat prostřednictvím Mobito formuláře. Postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka jako Hlavní správce: https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. V menu vlevo zvolte Mobito podpora, vyplňte Mobito formulář podle vzoru (obr.2.), do komentáře napište: váš požadavek identifikační číslo pobočky/obchodníka 16, u které/ho chcete provést změnu frekvenci vypořádání prostředků, pro kterou jste se rozhodli (denně, týdně nebo měsíčně) datum, odkdy má být nová frekvence vypořádání prostředků nastavena (toto datum musí připadat na všední den) 3. Po změně frekvence vypořádání prostředků vás bude obratem kontaktovat Zákaznický servis služby Mobito pro obchodníky. Obrázek č.2 Pro změnu frekvence vypořádání prostředků vyplňte Mobito formulář podle příslušného vzoru a zašlete. 16 Identifikační číslo pobočky/obchodníka najdete po přihlášení do Mobito portálu obchodníka v sekci Nastavení > Správa poboček. 23

24 4. Jak přijímat a kontrolovat platby prostřednictvím Mobito platby 4.1. Nutné předpoklady pro uskutečnění platby mezi zákazníkem a obchodníkem Zákazník s Mobito účtem může obchodníkovi zaslat platbu přímo ze svého Mobito účtu na Mobito účet obchodníka. V tomto případě platbu v Mobito systému iniciuje Zákazník ve své aplikaci Mobito. Obchodník následně provede kontrolu platby prostřednictvím Terminálu Zprávy na displeji. Tento produkt nevyžaduje technickou integraci. Podmínky, které je nutné splnit ze strany zákazníka Zákazník musí být zaregistrován k Mobito službě pod konkrétním telefonním číslem nebo Mobito číslem 17. Zákazník má aktivovanou mobilní aplikaci iphone, Android, Zprávy na displej 18 na funkčním mobilním telefonu, který je připojen do sítě Partnerského mobilního operátora 19 nebo je připojen do Wi-Fi sítě. Zákazník má dostatek finančních prostředků pro zaplacení zboží / služby. Prostředky může mít zákazník přímo v mobilní peněžence nebo na připojeném bankovním účtu jedné z Partnerských bank 20, popř. na připojené platební kartě jiné než partnerské banky. Mobito Zákazníka je aktivní tj. není zablokováno 21. Platba nepřekročí povolený limit, tedy Kč na jednotlivou transakci (Zákazník může mít svůj limit nastaven na nižší částku) nebo individuální Limity 22 Zákazníka. Podmínky, které je nutné splnit ze strany obchodníka Obchodník má aktivní Mobito. Obchodník má nastaveného a aktivovaného uživatele pro příjem plateb. Uživatelský nebo technický účet pro příjem plateb není zablokován 23. Obchodní místo má dostatečné pokrytí mobilním signálem (minimálně EDGE, v ideálním případě 3G). Obchodník má k dispozici mobilní telefon (ideálně s alespoň 10 řádkovým displejem) aktivovaný u jednoho z partnerských operátorů. 17 Mobito číslo je takové číslo, které slouží pro identifikaci s obchodníkem a používá se pro případ, když zákazník nechce obchodníkovi sdělit své telefonní číslo. 18 Zprávy na displej jsou způsob komunikace s Mobitem pro telefony, které nemají systém Android nebo ios. 19 Partnerský mobilní operátor O2, Vodafone nebo T-Mobile 20 Partnerská banka Česká spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, Unicredit Bank 21 Blokace Mobita zákazníka může být provedeno na žádost klienta nebo MOPET CZ. Postup k odblokování lze nalézt na internetových stránkách. 22 Limity jsou uvedeny na internetových stránkách Mobita v sekci Časté otázky a odpovědi. 23 Stav účtu je možné ověřit v Mobito portále pro obchodníky v sekci Správa uživatelů. 24

25 Kdo může platbu zahájit: Zákazník zadá ve své aplikaci Mobito číslo obchodníka a sumu, kterou chce na Mobito účet obchodníka zaslat. Co potřebujete: Mobito číslo pro příjem plateb Mobilní telefon s telefonním číslem oprávněným ke kontrole plateb přijatých od zákazníků (oprávněný telefon) Názorné schéma, jak platební proces probíhá: 25

26 4.2. Jak zaplatit prostřednictvím Mobito platby 1. Obchodník sdělí zákazníkovi sumu k zaplacení (příklad 2499 KČ) a Mobito číslo, na které má tuto sumu zaplatit. 2. Zákazník ve své aplikaci Mobito potvrdí volbu Poslat peníze. Do pole Komu zadá obdržené Mobito číslo obchodníka, do pole Vložte částku zadá sumu k zaplacení. Následně potvrdí platbu svým PINem. Aplikace Mobito zákazníka o úspěšném provedení platby informuje v průběhu několika sekund Detail právě provedené úspěšné transakce se zároveň automaticky formou oznámení zprávy na displeji zobrazí i na oprávněném telefonu obchodníka (obr.1 příklad 2499 Kč). 4. V případě, že zákazník byl ve své aplikaci Mobito informován o úspěšném provedení platby, avšak obchodníkovi se potvrzení o zaplacení do několika sekund na displeji oprávněného telefonu nezobrazilo, je možné si platbu zkontrolovat vyvoláním Historie úspěšných plateb. Učiníte tak zavoláním z oprávněného telefonu 25 na telefonní číslo *138*# (obr.2). 5. Po vytočení tohoto čísla se na displeji oprávněného telefonu zobrazí Historie úspěšných plateb. S pořadovým číslem 1. je vyobrazena poslední realizovaná transakce (obr.3). Obrázek č.1 Příklad oznámení o úspěšné transakci. Obrázek č.2 Pro vyvolání Historie plateb, zavolejte na číslo *138*#. Obrázek č.3 Po vytočení čísla *138*#, se zobrazí Historie. S pořadovým číslem 1. je vyobrazená poslední realizovaná transakce příklad platby Kč. 24 Pokud se zákazníkovi nedaří provést přímá platba ( Platba se nezdařila ), ověřte, že jsou splněny základní podmínky uvedené v kapitole Pro dané Mobito číslo 26

27 5. Vrácení peněz zákazníkovi 5.1. Vrácení peněz zákazníkovi přes Mobito portál obchodníka Co k tomu potřebujete: Registrovaný účet typu Hlavní správce, Správce, případně Pokladní, s přiděleným právem vracet platby zákazníkům Přístupová práva do Mobito portálu obchodníka -https://obchodnik.mobitoplatito.cz Vrácení peněz lze provést pouze ke konkrétní, již realizované platbě K jedné platbě lze provést pouze jedno vrácení (plné částky nebo částečné částky) Zůstatek na Mobito účtu obchodníka (pobočky, kde byla transakce pořízena) musí být alespoň ve výši částky, která má být vrácená zákazníkovi Pro vrácení peněz prostřednictvím Mobito portálu obchodníka postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka: https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. Vyhledejte již zaplacenou platbu ke vrácení vyberte sekci Historie plateb > Zpracované transakce a vyhledejte relevantní platbu ke vrácení. V seznamu vyhledejte platbu k refundaci (dle času transakce/ částky, resp. transakčního ID) a kliknutím na tuto položku zobrazte její detail. 27

28 3. Zadejte částku ke vrácení v detailu platby klikněte na volbu Refundace. V novém okně případně částku ke vrácení upravte. Máte tyto možnosti: Zadejte konkrétní částku (do plné výše původní platby) procentní část systém automaticky dopočítá Zadat procentní část z původní platby částku ke vrácení systém automaticky dopočítá Po zadání částky nebo procentní části potvrďte tlačítkem Refundace. 28

29 4. Potvrďte vrácení peněz zadejte heslo pro potvrzení refundace a potvrďte (použijte stejné heslo, které používáte při přihlašování do Mobito portálu obchodníka). Systém zobrazí potvrzení refundace. Částka je odečtena z Mobito účtu pobočky, kde byla původní transakce realizována, a je přičtena na Mobito účet zákazníka. 5. Potvrzení vrácené platby potvrzení vrácené platby najdete v seznamu zaplacených plateb v Historii plateb Zpracované transakce). Zákazníkovi je současně doručeno potvrzení vrácené platby formou oznámení (zpráva je odeslána do Mobito aplikace zákazníka v mobilu a do Mobito portálu zákazníka sekce Zprávy). 29

30 5.2. Případy, kdy není možné peníze zákazníkovi vrátit Vrácení dané platby již bylo provedeno dříve každou platbu lze vrátit pouze jednou. Při pokusu o opětovné vrácení je uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Vrácení platby lze provést pouze na zákaznický Mobito účet, který toto umožňuje (aktivní, dostatečné limity, atd.) v případě, že transakci nelze z technických důvodů provést, je potřeba se se zákazníkem domluvit na jiném bezhotovostním vypořádání. Nedostatek prostředků na provedení refundace Aktuální zůstatek na Mobito účtu obchodníka musí pokrýt částku ke vrácení. Vzhledem k pravidelnému vypořádání nemusí být v době reklamace v Mobito účtu obchodníka dostatek prostředků pro vrácení platby, popř. odečtené poplatky neumožňují refundaci. 30

31 6. Uzávěrka pokladny prostřednictvím Zpráv na displeji Postupujte následovně: 1. Zobrazte si Historie plateb Historii plateb pro dané Mobito číslo je možné na oprávněném telefonu vyvolat zavoláním na telefonní číslo *138*# (obr.1). 2. Po vytočení tohoto čísla se na displeji oprávněného telefonu zobrazí Historie plateb (obr.2). 3. Pro zobrazení aktuálních obratů v rámci zobrazení Historie plateb potvrďte Odpověď a následně zadejte číslo 9 (smartphone), případně pouze zmáčkněte tlačítko 9 na fyzické klávesnici oprávněného telefonu (starší modely telefonů s fyzickou klávesnicí). 4. Následně dojde k zobrazení obratů 26. Zobrazené obraty reflektují stav finančních prostředků (obr.3): Položka označená jako Pobočka představuje denní obrat plateb na Mobito účtu pro danou pobočku (ve skutečnosti se může jednat například jenom o jednu pokladnu) k času jejich zobrazení přes Zprávu na displeji. Položka označená jako Pokladní představuje sumu finančních prostředků, které do pobočky/pokladny prošly přes konkrétního Pokladního/oprávněný telefon k času jejich zobrazení přes Zprávu na displeji. Obrázek č.1 Pro vyvolání Historie plateb, zavolejte na číslo *138*#. Obrázek č.2 Po vytočení čísla *138*#, se zobrazí Historie plateb. Obrázek č.3 V rámci Historie plateb zadejte číslo 9. Následně se zobrazí obraty. 26 Obrat plateb je rozdílem mezi příchozími platbami od zákazníků a vrácenými platbami. 31

32 7. Finanční uzávěrka a vypořádání plateb 7.1. Vypořádání Mobito plateb Pravidla vypořádání: Vypořádání je proces, kdy je pravidelně zůstatek na Mobitu obchodníka nebo pobočky odeslán na bankovní účet uvedený ve Smlouvě mezi obchodníkem a MOPET CZ Zůstatek na Mobitu zahrnuje všechny přijaté platby od zákazníků, snížené o případné vrácené platby zákazníkům a snížené o poplatky účtované MOPET CZ v souladu se Smlouvou mezi obchodníkem a MOPET CZ. K vypořádání dochází okamžikem odeslání prostředků na váš bankovní úče; odeslání probíhá pouze v obchodní den (tj. mimo soboty, neděle a státní svátky). Vypořádání prostředků může být nastaveno individuálně pro obchodníka a pro pobočky obchodníka (lze nastavit frekvenci vypořádání 27, cílový bankovní účet 28 a zdrojový bankovní účet 29 ). Změnu lze provést podle návodu viz kapitola 3. Obchodník může mít v Mobitu evidovány pod svým obchodním účtem pobočky. o Vypořádání pak je možné nastavit individuálně pro jednotlivé pobočky obchodníka. o Pro pobočky je možné zvolit vybití prostředků na nadřazenou jednotku (interní převod) nebo samostatné vybití prostředků pobočky na bankovní účet. 27 Každý kalendářní den, každý týden (vždy v pondělí 0:00), měsíčně (vždy první den v měsíci 0:00) 28 Běžné účty obchodníka určené pro vypořádání musí být vedeny v Kč u banky se sídlem v České republice nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky. 29 Zdrojový bankovní účet lze vybrat u jedné z partnerských bank (Česká spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, Unicredit Bank). 32

33 Pro vypořádání Mobito plateb na bankovní účet postupujte následovně: 1) Denní provoz: V průběhu provozní doby obchodníka jsou na Mobitu obchodníka evidovány příchozí platby od zákazníků, vrácené platby zákazníkům a související poplatky. Aktuální denní obrat celého obchodníka (rozdíl mezi příchozími a vrácenými platbami) a aktuální zůstatek Mobita (obrat snížený o poplatky a čekající na vypořádání tj. k odeslání na bankovní účet) lze získat po přihlášení do Mobito portálu obchodníka: Poznámka: Obrat je snížen o poplatky ihned po převodu peněz od zákazníka a aktuální zůstatek zohledňuje již částku k vyplacení. 33

34 2) Vybití Mobita: Podle nastavení konkrétního obchodníka / pobočky proběhne na konci období (vždy o půlnoci) vybití Mobita daného obchodníka nebo jeho pobočky. Nejprve dojde k součtu všech transakcí a zjistí se konečný zůstatek na Mobitu obchodníka /pobočky. Pokud je tento zůstatek kladný a nastal konec období, pak na Mobitu obchodníka nebo pobočky vznikne nová debetní transakce typu Vybití, tato transakce je připravena k odeslání do banky a Mobito účet je vynulován. Tuto transakci naleznete v Historii transakcí v Mobito portálu obchodníka nebo v CSV reportu, který si z Mobito portálu obchodníka můžete stáhnout: Příklad záznamu z CSV reportu obsahuje transakci Vybití a pod ní související nákup zákazníka: Obrat za byl 12,63 Kč (přijatá platba od klienta), z toho byl odečten poplatek 0,16 Kč. Vybití realizované bylo provedeno na 12,47 Kč (tuto platbu najdete posléze na svém bankovním účtu). 34

35 3) Odeslání na bankovní účet obchodníka: Následující obchodní den dochází k odeslání všech čekajících plateb typu vybití 30. Platební příkaz je sestaven následovně: Zdrojový bankovní účet Účet MOPET CZ u jedné z partnerských bank (lze nastavit) Cílový bankovní účet Doplněno podle smlouvy 31 (lze nastavit) Částka Celková částka vybití v CZK (0,00) VS Nevyplněno KS Nevyplněno SS Mobito číslo transakce Vybití lze spárovat s číslem z Historie transakcí / reportu transakcí Poznámka pro příjemce Nevyplněno K odeslání plateb a k samotnému vypořádání dochází do 18:00 v obchodní den. 4) Přijetí platby na bankovním účtu v případě, že váš bankovní účet je veden u jedné z partnerských bank, pak jsou peníze zaúčtovány na bankovní účet ještě tento den; u ostatních bank dochází k zúčtování běžně následující bankovní den. 5) Kontrola plateb a reporting Mobito umožňuje provést kontrolu transakcí pomocí CSV reportu transakcí manuálně vygenerovaného uživatelem z Mobito portálu obchodníka (návod je uveden v kapitole 8). Následné spárování plateb z bankovního účtu obchodníka s reportem Mobito transakcí je individuální, podle procesu / systému na straně obchodníka. 30 Vybití provedené mimo obchodní dny jsou evidovány jako samostatné transakce a jsou odeslány jako samostatné platby vždy následující obchodní den po dnech pracovního klidu (svátky, soboty a neděle). 31 Běžné účty obchodníka určené pro vypořádání musí být vedeny v Kč u banky se sídlem v České republice nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky. 35

36 Alternativní scénář Pro vypořádání plateb u pobočky bez nastaveného bankovního účtu postupujte následovně: Tento scénář se týká obchodníků, u kterých je v hierarchii Mobita založeno více poboček. Pokud u podřízené pobočky není uveden bankovní účet, pak je zůstatek na Mobitu pobočky odesílán jako interní převod na nadřazenou jednotku v hierarchii. Interní převod probíhá na konci období 32 (vždy o půlnoci) vybití Mobita daného obchodníka nebo jeho pobočky. Nejprve dojde k součtu všech transakcí a zjistí se konečný zůstatek na Mobito účtu pobočky pokud je tento zůstatek kladný a nastal konec období, pak na Mobitu pobočky vznikne nová debetní transakce typu Interní převod. Tato transakce je ihned přičtena na nadřazenou pobočku a Mobito účet pobočky je vynulován. Tuto transakci naleznete v Historii transakcí v portálu obchodníka nebo v CSV reportu, který si můžete stáhnout z portálu obchodníka: Příklad detailu transakce typu Interní převod v Historii transakcí: Příklad detailu transakce typu Interní převod v CSV reportu transakcí: 32 Interní převody se realizují podle nastavení denně, týdně nebo měsíčně. 36

37 7.2. Finanční uzávěrka Pro zjištění rychlého přehledu vypořádaných prostředků (odeslaných plateb na bankovní účet) za poslední období postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka jako Hlavní správce (nebo Správce na úrovni obchodníka): https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. V menu vpravo je zobrazen obrat a zůstatek za aktuální den. Pokud zvolíte tlačítko PDF report nebo CSV report, pak systém zobrazí přehled za obchodníka za posledních 60 dnů do minulosti: 37

38 3. Vygenerovaný soubor obsahuje celkové částky za jednotlivé kalendářní dny: Obrat obchodníka: celková suma příchozích plateb za obchodníka mínus celková suma všech vrácených plateb za obchodníka Příchozí platby: celková suma příchozích plateb za obchodníka (bez odečtených poplatků) Vrácené platby: celková suma vrácených plateb za obchodníka Odesláno na bankovní účet: celková suma vybití za obchodníka za předchozí kalendářní den nebo předchozí období 33. Tato částka je již po odečtení poplatků MOPET CZ. V případě, že máte nastaven pouze jeden bankovní účet, pak tato částka odpovídá částce platby na Váš bankovní účet. Příklad PDF reportu: V reportu výše je evidována platba ve výši 12,39 Kč, která byla odeslána na bankovní účet obchodníka Tato platba byla uskutečněna na základě příchozích plateb od klientů ve výši 12,55 Kč, které byly realizovány (rozdíl je poplatek MOPET CZ) 33 Částka se zobrazuje za následující den po dni, ze kterého jsou platby agregovány (v případě denní frekvence vybíjení). V případě týdenního vybíjení je tato suma zobrazena v reportu za pondělí (pro transakce za předcházející týden), a v případě měsíčního vybíjení je suma zobrazena za první den v měsíci (pro transakce za předcházející měsíc). 38

39 Pro získání detailního reportu plateb za definované (účetní) období včetně zaplacených poplatků postupujte následovně: Detailní report transakcí můžete získat ve formátu CSV v Mobito portálu obchodníka viz kapitola 8. Do filtru vyhledávání zadejte účetní období, za které chcete vygenerovat report transakcí. Pro získání dokladu o zaplacených poplatcích postupujte následovně: Detailní report zaplacených poplatků za zvolené účetní období je možné stáhnout v Mobito portálu obchodníka viz kapitola 8. Částka poplatku je vždy uvedena u konkrétní transakce, ze které byl poplatek stržen. Tento doklad je dostatečný pro evidenci poplatků (vašich nákladů) v účetní evidenci Nastavení vypořádání Pro změnu frekvence vypořádání nebo bankovního účtu, na který jsou platby odesílány, postupujte následovně: Nastavení frekvence vypořádání nebo změnu bankovního účtu je možné provést žádostí přes Mobito portál obchodníka, popř. kontaktováním naší Mobito linky pro obchodníky. (7-22hod / po-ne: ). Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 3. Pro změnu banky, ze které jsou platby odesílány, postupujte následovně: Jako zdrojový účet je možné nastavit bankovní účet jedné z partnerských bank Mobita 34. Změnu zdrojového bankovního účtu je možné provést žádostí přes Mobito portál obchodníka, popř. kontaktováním naší Mobito linky pro obchodníky. (7-22hod / po-ne: ). 34 Česká spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, Unicredit Bank 39

40 8. Jak si stáhnout report plateb z Mobito portálu obchodníka Postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka: https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. Vyberte si z nabídky Historie plateb. 3. Zadejte požadované období (například od ). 4. Vyberte si danou pobočku/uživatele kliknutím na šipku vpravo u názvu společnosti. V případě, že chcete výpis za celou společnost, klikněte pouze na název společnosti. V případě potřeby si vyberte: Typ transakce Stav transakce Rozsah částky Variabilní symbol, Identifikační číslo transakce nebo Číslo transakce 5. Klikněte na tlačítko "Vyhledat transakce". 6. Po zobrazení výpisu klikněte na Export reportu do CSV souboru. 40

41 7. Poté se vám objeví pod tímto tlačítkem volba Stáhnout CSV soubor. Klikněte na Stáhnout CSV soubor. 8. Po potvrzení tohoto tlačítka zvolte volbu Uložit na plochu a uložte si tento soubor Upozornění : Stažený soubor před importem neukládejte -> může to způsobit chybný import dat. 41

42 9. Otevřete MS Excel, vytvořte si Nový soubor v MS Excelu, do kterého budete stáhnutý CSV soubor importovat. Postupujte následovně: a) V horní liště menu zvolte Data > Z textu. b) Vyberte si vámi předem uložený Transakční report a stiskněte tlačítko Importovat. c) Zobrazí se vám průvodce importem vyberte oddělení Oddělovačem, zkontrolujte kódování češtiny (UTF-8), stiskněte Další. 42

43 d) Na další obrazovce zvolte typ oddělovače Čárka (můžete ponechat i oddělovač Tabulátor), ponechte textový kvalifikátor, stiskněte Dokončit. e) Vyberte místo, kam se má importovat soubor (Existující list),stiskněte OK. f) Vytvořený soubor uložte jako sešit MS Excel (Soubor > Uložit jako > vyberte umístění reportu a zvolte název souboru). 43

44 10. Report obsahuje následující sekce: Příklad celkového reportu: a) Hlavička reportu obsahuje datum a čas vygenerování reportu a parametry, podle kterých byl report sestaven (období reportu, pobočka atd.) b) Zpracované transakce obsahuje detailní seznam realizovaných plateb podle vyhledávacích parametrů (tj. platby, které měly dopad na zůstatek). Popis polí: Datum datum a čas vzniku transakce Mobito číslo transakce interní Mobito identifikátor Typ transakce může nabývat těchto hodnot: o Účet k zaplacení platba od zákazníka obchodníkovi, kde částku a detaily platby nastavuje uživatel. Navyšuje zůstatek vašeho Mobita. o Vrácení peněz (refundace) - vrácení peněz od obchodníka zpět zákazníkovi na jeho Mobito. Snižuje zůstatek vašeho Mobita o Vybití odchozí platba z Mobita na bankovní účet obchodníka (probíhá automaticky na konci periody vybíjení, vždy po půlnoci). Snižuje zůstatek vašeho Mobita o Interní převod (push-up) interní převod prostředků z podřízené pobočky na nadřazenou pobočku (probíhá automaticky na konci periody vybíjení, vždy po půlnoci). Nemá dopad na celkový zůstatek vašeho Mobita o Administrativní převod/adjustment / Reversal / Reverse_Fees 36 manuální operace provedená Zákaznickým servisem služby Mobito pro obchodníky v případě korekce. Podle typu korekce snižuje nebo navyšuje zůstatek vašeho Mobita Stav transakce u realizovaných transakcí je vždy uvedeno Úspěšně dokončeno Pobočka název pobočky a Mobito číslo pobočky, kde je transakce evidována 36 Reverse Fees reprezentuje vrácení poplatků zpět na Mobito obchodníka. 44

45 Vytvořil identifikace uživatele, u kterého je platba evidována (konkrétního Mobito uživatele nebo technického účtu) Identifikace plátce identifikace protistrany, od které byla platba přijata (v případě plateb od zákazníků). Číslo protistrany je vždy chráněno a je zobrazeno pouze poslední trojčíslí (např. z telefonního čísla) Variabilní symbol váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby (u Mobito web terminálu) nebo který uvedl zákazník při zadání Mobito platby Číslo faktury - váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby (u integrace přes Mobito kód, Mobito web tlačítko nebo jiný typ integrace) Popis platby - váš údaj, který jste zvolili pro upřesnění platby nebo který uvedl zákazník při zadání Mobito platby Částka celková částka transakce v Kč včetně poplatků Poplatek částka poplatku k této transakci v Kč c) Otevřené účty obsahuje detailní seznam nerealizovaných plateb čekajících na zaplacení zákazníkem podle vyhledávacích parametrů (tyto platby ještě mohou být zákazníkem potvrzeny, ale v době generování reportu neměly dopad na zůstatek vašeho Mobita. Popis polí: Datum transakce datum a čas vzniku transakce Mobito číslo transakce interní Mobito identifikátor Typ transakce může nabývat těchto hodnot: o Účet k zaplacení platba od zákazníka obchodníkovi, kde částku a detaily platby nastavuje uživatel nebo systém obchodníka (platby z Mobito web terminálu, ze systému obchodníka, Mobito web tlačítko, platby přes Mobito kód). Navyšuje zůstatek vašeho Mobita Stav transakce u čekajících plateb je vždy uvedeno K zaplacení Pobočka název pobočky a Mobito číslo pobočky, kde je transakce evidována Vytvořil identifikace uživatele, u kterého je platba evidována (konkrétního Mobito uživatele nebo technického účtu). Identifikace plátce identifikace protistrany, od které má být platba přijata (v případě plateb od zákazníků). Číslo protistrany je vždy chráněno a je zobrazeno pouze poslední trojčíslí (např. z telefonního čísla) Variabilní symbol váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby Číslo faktury váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby (u integrace přes Mobito kódu, Mobito web tlačítko) Popis platby váš údaj, který jste zvolili pro upřesnění platby nebo uvedl zákazník při zadání Mobito platby Částka celková částka transakce v Kč včetně poplatků Poplatek částka strženého poplatku k této transakci v Kč 45

46 d) Neúspěšné transakce obsahuje detailní seznam nerealizovaných plateb, které neproběhly a již je nelze potvrdit podle vyhledávacích parametrů (tyto platby nemají dopad na zůstatek vašeho Mobita) Popis polí: Datum transakce datum a čas vzniku transakce Mobito číslo transakce interní Mobito identifikátor Typ transakce může nabývat těchto hodnot: o Účet k zaplacení platba od zákazníka obchodníkovi, kde částku a detaily platby nastavuje uživatel nebo systém obchodníka (platby z Mobito web terminálu, ze systému obchodníka, Mobito web tlačítko, platby přes Mobito kód) o Vrácení peněz (refundace) vrácení peněz od obchodníka zpět zákazníkovi na jeho Mobito. Snižuje zůstatek vašeho Mobito o Vybití odchozí platba z Mobita na bankovní účet obchodníka (probíhá automaticky na konci periody vybíjení, vždy po půlnoci). Snižuje zůstatek vašeho Mobita o Interní převod (push-up) interní převod prostředků z podřízené pobočky na nadřazenou pobočku (probíhá automaticky na konci periody vybíjení, vždy po půlnoci). Nemá dopad na celkový zůstatek vašeho Mobita o Administrativní převod manuální operace provedená Zákaznickým servisem služby Mobito pro obchodníky v případě korekce. Podle typu korekce snižuje nebo navyšuje zůstatek vašeho Mobita Stav transakce u neúspěšných transakcí je vždy uvedeno Selhalo Pobočka název pobočky a Mobito číslo pobočky, kde je transakce evidována Vytvořil identifikace uživatele, u kterého je platba evidována (konkrétního Mobito uživatele nebo technického účtu) Identifikace plátce identifikace protistrany, od které byla platba přijata (v případě plateb od zákazníků). Číslo protistrany je vždy chráněno a je zobrazeno pouze poslední trojčíslí (např. z telefonního čísla) Variabilní symbol váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby (u Mobito web terminálu) nebo který uvedl zákazník při zadání Mobito platby Číslo faktury - váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby (u integrace přes Mobito kód nebo platebního tlačítka) Popis platby - váš údaj, který jste zvolili pro upřesnění platby nebo který uvedl zákazník při zadání Mobito platby Částka celková částka transakce v Kč včetně poplatků Poplatek částka strženého poplatku k této transakci v Kč Důvod selhání uvádí důvod, proč transakce neproběhla úspěšně (vypršela její platnost, byla zrušena zákazníkem, byla vámi odmítnuta nebo nastala jiná chyba v průběhu převodu) 46

47 9. Jak řešit mimořádné situace Nenašli jste odpověď v návodu? Kontaktujte nás! Prostřednictvím Mobito formuláře, který naleznete v Mobito portálu obchodníka pod možností Mobito podpora: https://obchodnik.mobitoplatito.cz Prostřednictvím ové adresy: Telefonicky Mobito linka pro obchodníky (8-20hod / pracovní den) na čísle: Při komunikaci s Mobito linkou pro obchodníky se identifikujte jako Hlavní správce Mobito linka pro obchodníky vám pomůže s následujícími situacemi: 1. Blokace a odblokování Mobita obchodníka / pobočky / Hlavního správce Pokud zavoláte na Mobito linku pro obchodníky kvůli blokaci/odblokování Mobita, budete dotázání na své identifikační číslo, jméno, příjmení, datum narození a případně na identifikační číslo obchodníka či pobočky podle toho, co je zrovna blokováno/odblokováno. 2. Obnova hesla do Mobito portálu Pokud zavoláte na Mobito linku pro obchodníky kvůli obnově svého hesla do Mobito portálu obchodníka, budete dotázáni na své identifikační číslo, jméno, příjmení a bezpečnostní text. Poté vám bude do u zaslán odkaz pro nastavení přihlašovacích údajů. Po dokončení procesu a nastavení vašich nových přihlašovacích údajů kontaktujte znovu Mobito linku pro obchodníky, kde vaše Mobito bude po úspěšném znovuověření (po sdělení jména vaší společnosti, vašeho identifikačního čísla, jména a příjmení) aktivováno. 3. Zaslání nového odkazu pro nastavení přihlašovacích údajů při obnově hesla do Mobito portálu obchodníka Pokud jste neobdrželi na svůj odkaz pro nastavení přihlašovacích údajů či tento odkaz již vypršel a zavoláte na Mobito linku pro obchodníky, budete dotázáni na své identifikační číslo, jméno, příjmení a bezpečnostní text. Poté vám bude do u zaslán nový odkaz pro nastavení přihlašovacích údajů. 4. Reklamace plateb Pokud voláte kvůli problémům s platbami, budete dotázáni na své identifikační číslo, jméno, příjmení a bezpečnostní text. Rovněž si připravte všechny potřebné informace týkající se reklamace identifikační číslo transakce, datum a čas transakce. 47

48 Jiná žádost? Obraťte se na nás prostřednictvím Mobito formuláře, který naleznete v Mobito portálu pro obchodníky pod možností Mobito podpora, popřípadě dopisem: 1. Změna bankovního účtu pro vybíjení u obchodníka Pokud chcete změnit vybíjecí účet u společnosti, musíte tuto žádost poslat písemně poštou na adresu MOPET CZ, Bubenská 1477/1, Praha 7 Holešovice, Žádost o změnu bankovního účtu k vypořádání obchodníka je k dispozici ke stáhnutí na adrese Žádost musí být podepsána osobou jednající jménem obchodníka a tento podpis ověřen. Dále je potřeba doložit buď kopii Smlouvy o vedení účtu, nebo Potvrzení o vedení účtu, které banka na vyžádání vystaví, jež musí být opatřeno podpisem pracovníka banky a razítkem, anebo kopii bankou zhotoveného výpisu z účtu. Potvrzení i kopie výpisu z účtu musí obsahovat správnou identifikaci obchodníka (název, IČO) jako vlastníka účtu. O změně vybíjecího účtu vás bude obratem po obdržení všech dokumentů kontaktovat Zákaznický servis služby Mobito pro obchodníky. 2. Změna údajů obchodníka / pobočky / Hlavního správce a) Změna údajů obchodníka a pobočky Popište údaje, které chcete změnit, a pošlete je prostřednictvím Mobito formuláře. b) Změna údajů Hlavního správce Pokud chcete změnit některý ze svých kontaktních údajů ( , číslo oprávněného telefonu či adresu trvalého bydliště). Stáhněte si Oznámení změny kontaktních údajů Hlavního správce z adresy a vyplňte je. Vyplněné a podepsané Oznámení poté pošlete jako přílohu Mobito formuláře, který se nachází v Mobito portálu pod možností Mobito podpora. Po úpravě požadovaných údajů v systému budete obratem kontaktováni Zákaznickým servisem služby Mobito pro obchodníky. 48

49 10. Jak se identifikovat při komunikaci s Mobito linkou pro obchodníky Co ke komunikaci potřebujete: Pro ověření Hlavního správce na Mobito lince pro obchodníky budete potřebovat vaše identifikační číslo, jméno, příjmení a bezpečnostní text. Pokud byl bezpečnostní text řečen třikrát špatně, je Hlavní správce odkázán do Mobito portálu obchodníka, kde si musí vygenerovat jednorázový ověřovací kód a poté ho sdělit operátorovi na Mobito lince pro obchodníky. Pro generování jednorázového ověřovacího kódu postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka: https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. Zvolte sekci Nastavení > Zabezpečení. 3. Zvolte Generovat ověřovací kód. 49

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele služby Mobilní banka. Uživatelská příručka Příručka pro uživatele služby Mobilní banka Uživatelská příručka Obsah příručky 1. STRUČNÝ POPIS APLIKACE... 3 1.1. KOMU JE SLUŽBA URČENA... 3 1.2. ORIENTACE V APLIKACI A OVLÁDÁNÍ... 3 1.3. AKTIVACE SLUŽBY

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka

Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka. Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Příručka pro obsluhu aplikace MojeBanka Obsah příručky 1. Přihlášení do aplikace... 6 1.1 Přihlášení certifikátem uloženým v prohlížeči... 6 1.2 Přihlášení certifikátem na čipové kartě... 6 2 Orientace

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Internet Banka s mobilním klíčem. První kroky

Internet Banka s mobilním klíčem. První kroky Internet Banka s mobilním klíčem První kroky Obsah DŘÍVE NEŽ ZAČNETE... 3 Minimální požadavky na Váš počítač... 3 Podpora služby Internet Banka... 3 Užitečné odkazy... 3 Důležitá upozornění... 3 CO VÁM

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Návod ke službě Era smartbanking

Návod ke službě Era smartbanking Návod ke službě Era smartbanking Obsah 1 Všeobecné informace 2 Zřízení a aktivace služby 3 Přihlášení a odhlášení 4 Přehled funkcí a služeb 5 Widgety na úvodní obrazovce 6 Bezpečnost 7 Doporučené minimální

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL

Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Základy práce s Sklikem TUTORIÁL Obsah Obsah... 2 1 O Skliku... 4 1.1 Kde se inzeráty z Skliku zobrazují... 4 1.2 Proč právě Sklik?... 5 2 Založení účtu Skliku... 6 2.1 Registrace... 6 2.2 Přihlášení do

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více