Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba"

Transkript

1 Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1

2 1. Úvod Účel dokumentu Připojení obchodníka k Mobito platbě Termíny a ustálené výrazy Popis Mobito portálu pro obchodníka Popis funkcionality Zprávy na displeji Důležitá telefonní čísla, odkazy a kontakty Nastavení a správa Mobita Oprávnění jednotlivých uživatelských rolí Jak založit nového Pokladního pro Mobito platbu Jak postupovat při ztrátě hesla Správa poboček a vybíjecího účtu Jak změnit bankovní účet obchodníka nebo pobočky Jak změnit frekvenci vypořádání prostředků obchodníka nebo pobočky Jak přijímat a kontrolovat platby prostřednictvím Mobito platby Nutné předpoklady pro uskutečnění platby mezi zákazníkem a obchodníkem Jak zaplatit prostřednictvím Mobito platby Vrácení peněz zákazníkovi Vrácení peněz zákazníkovi přes Mobito portál obchodníka Případy, kdy není možné peníze zákazníkovi vrátit Uzávěrka pokladny prostřednictvím Zpráv na displeji Finanční uzávěrka a vypořádání plateb Vypořádání Mobito plateb Finanční uzávěrka Nastavení vypořádání Jak si stáhnout report plateb z Mobito portálu obchodníka Jak řešit mimořádné situace Jak se identifikovat při komunikaci s Mobito linkou pro obchodníky

3 1. Úvod 1.1. Účel dokumentu Dokument obsahuje popis hlavních situací, se kterými se obchodník setká při běžné práci s Mobitem: Nastavení Mobita návod pro úvodní nastavení Mobita a další správu Mobita obchodníka přes Mobito portál obchodníka 1 Platba zákazníka a kontrola platby Vrácení peněz zákazníkovi návod pro vracení peněz zákazníkovi Zúčtování plateb návod na typické zúčtování plateb zaplacených zákazníky přes Mobito (denní uzávěrka pokladny a účetní uzávěrka Mobito plateb - spárování příchozí platby na bankovní účet s Mobito platbami) Mimořádné situace postup pro řešení mimořádných situací 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě Mobito platba umožňuje obchodníkovi ihned po aktivaci přijímat platby od zákazníků na vlastní Mobito. Obchodníkovi je pro tento účel v procesu aktivace přidělené unikátní Mobito číslo. Nevyžaduje technickou integraci. Jedinou podmínkou je dispozice signálu mobilní služby a mobilní telefon (ideálně alespoň 10 řádkový display). 1 Mobito obchodníka každý obchodník si může Mobito spravovat prostřednictvím Mobito portálu obchodníka. V sekci nastavení jsou popsány hlavní scénáře nastavení. 3

4 1.3. Termíny a ustálené výrazy Bankovní účet (obchodníka) / Vybíjecí účet Bezpečnostní text Frekvence vypořádání prostředků Heslo Hlavní správce Bankovní účet určený pro převod peněz z Mobita na bankovní účet obchodníka Je jedním z bezpečnostních prvků používaných při ověření identity osoby obchodníka na Mobito lince pro obchodníky. Bezpečnostní text musí mít 6 až 22 znaků a musí obsahovat alespoň jedno písmeno Výběr ze třech možností vypořádání prostředků na Hlavní účet obchodníka (viz bod 3.2 Všeobecných obchodních podmínek). Slouží pro ověření osoby obchodníka při vstupu do Mobito portálu obchodníka a Mobito web terminálu a pro potvrzení refundací vrácených peněz. Heslo musí být minimálně 8-místné a musí obsahovat alespoň 1 číslici a alespoň 1 znak Správce Mobito portálu, ve kterém se provádí veškerá správa bankovního účtu. Je to nejdůležitější osoba pro ovládání služby Mobito. Obchodník může mít více správců (min. 1, max. 3 osoby). Identifikační číslo pobočky/obchodníka Pěti či osmimístné číslo přidělené obchodníkovi/pobočce obchodníka při uzavření smlouvy, anebo později v okamžiku zřízení pobočky. Slouží k jednoznačnému určení obchodníka/pobočky jako příjemce plateb v systému MPS a také při komunikaci s MPS a MOPET CZ. Identifikační číslo uživatele Pěti či osmimístné číslo přidělené zaměstnanci obchodníka při zřízení jeho přístupu do MPS. Slouží pro autentizaci uživatele (Hlavní správce, Správce, Pokladní) při přihlášení do Mobito portálu obchodníka či Mobito web terminálu, při zavolání na Mobito linku obchodníka nebo pro autentizaci technického účtu. Kontaktní osoba (společnosti) Osoba, která komunikuje s MOPET CZ o službě Mobito a poskytuje informace pro smlouvu. Mobito linka pro obchodníky Mobito obchodníka Mobito platba Mobito web terminál Linka pro obchodníky přístupná na telefonním čísle každý pracovní den od 8 do 20 hodin (tarif místního hovoru). Účet elektronických peněz ve službě Mobito. Platební nástroj iniciovaný zákazníkem (mobilem). Platební nástroj iniciovaný obchodníkem (počítačem). MPS Mobilní platební systém Nabití služby Mobito / Nabíjení služby Mobito Vydání elektronických peněz proti přijetí peněžních prostředků obchodníka. O takto nabité prostředky navýší MPS zůstatek elektronických peněz na Mobito účet obchodníka v rámci služby Mobito. 4

5 Oprávněný telefon Číslo provázané se SIM kartou s hlasovým tarifem, vydanou některým z partnerských mobilních operátorů. Toto mobilní telefonní číslo bylo Hlavnímu správci aktivováno v MPS a slouží pro příjem jednorázového hesla při aktivaci a při obnově hesla do Mobito portálu. Dále může sloužit pro příjem notifikací o platbách formou Zpráv na displej a pro kontrolu historie transakcí přes Terminál pro kontrolu plateb voláním čísla *138*#. Osoba jednající jménem obchodníka Osoba jednající jménem obchodníka dle kontextu zjm. statutární orgán, jeho člen nebo zástupce. Ověřovací kód Přichází do mobilu Hlavního správce při nastavování přihlašovacích údajů anebo při obnově hesla do Mobito portálu pro obchodníky. Pobočka Pobočka v rámci MPS slouží k oddělení platebních metod, poplatků, kamenných poboček a e-shopů. Pokladní Potvrzovací formulář Hlavního správce Refundace Správce Vypořádání Zůstatek v Mobitu Uživatel, který má právo přijímat a generovat účty k zaplacení a má přehled o svých transakcích. Formulář automaticky vygenerovaný systémem při nastavení Hlavního správce obchodníka. Vrácení částky elektronických peněz uhrazených obchodníkem za vrácené zboží či služby. Uživatel, který spravuje pobočku a podřízené pobočky a má přehled o všech transakcích realizovaných v těchto pobočkách. Je třeba rozlišovat nadřízené správce všech poboček a správce v rámci jedné konkrétní pobočky, který má jiná práva než ten nadřízený. Připsání peněžních prostředků na běžný účet obchodníka dle podmínek obchodnické smlouvy. Zůstatek elektronických peněz na Mobito účtu ve službě Mobito 5

6 1.4. Popis Mobito portálu pro obchodníka https://obchodnik.mobitoplatito.cz Mobito portál obchodníka obsahuje následující sekce: Menu zobrazuje možnosti uživatele (zobrazení Historie plateb, zobrazení Zpráv, Nastavení a správa a Formulář pro kontaktování Mobito Podpora). Tato sekce je vždy zobrazena. Hlavička zobrazuje informace o aktuálně přihlášeném uživateli jméno, příjmení a uživatelskou roli. Dále přihlašovací číslo uživatele a jméno obchodníka, pod jehož účtem je uživatel přihlášen Nastavení ikona vpravo (rychlý odkaz do sekce Nastavení) Odhlásit se tlačítko odhlásí uživatele z Mobito portálu Stav účtu obchodníka zobrazuje stav účtu celého obchodníka nebo stav pobočky uživatele (informace pro pokladní / finanční uzávěrku detaily viz kapitoly 7) Hlavní sekce obsahuje data, formuláře nebo jiný obsah podle aktuálně zvolené volby. Na úvodní stránce je zobrazen přehled zpráv od Mobita a přehled posledních transakcí. Podpora tato sekce obsahuje odkaz na Často kladené otázky, Kontaktní formulář a VOP obchodníka Hlavička informace o uživateli Nastavení / Odhlášení Menu - volby Stav účtu obchodníka Hlavní sekce data a akce podle výběru Podpora 6

7 1.5. Popis funkcionality Zprávy na displeji Zprávy na displej jsou funkcionalita, která je automatickou součástí všech standardních GSM telefonů. Tato funkcionalita je do telefonu integrovaná při jejich výrobě. Z tohoto důvodu se ovládaní jednotlivých funkcionalit Zpráv na display může lišit vzhledem k typu mobilního telefonu. Pro využití této funkcionality pro kontrolu plateb Mobito musí mít telefonní číslo oprávněné ke kontrole plateb Mobita v Mobito portálu obchodníka. Oprávnit telefonní číslo může pouze Hlavní správce nebo jím pověřený Správce systému Mobito u daného obchodníka. Funkčnosti Mobito Zprávy na displeji : 1. Notifikace při úspěšných platbách: Pokud je telefonní číslo povolené v Mobito portálu obchodníka jako oprávněný telefon pro notifikaci o platbách, tak při každé přímé platbě od zákazníka dojde k automatickému zobrazení notifikace o úspěšné Mobito platbě na obrazovce oprávněného telefonu. Notifikace zůstane zobrazená na obrazovce do jejího zrušení. V případě, že mezitím dojde k nové platbě, nová notifikace o úspěšné platbě automaticky nahradí předcházející. Příklad notifikace: Položky Notifikace: Datum: Jedná se o datum, kdy došlo k realizaci platby ID: Jedná se o unikátní číslo transakce, pomocí kterého je v případě potřeby možné transakci dohledat v Mobito portálu obchodníka anebo v transakčním systému MOPET CZ při kontaktování Mobito linky pro zákazníky Typ: Nákup anebo Refundace Status: Provedeno anebo Selhalo Odesílatel: Poslední trojčíslí telefonního čísla/mobito čísla zákazníka, ze kterého bylo zaplaceno Částka: Jedná se o částku, kterou zákazník obchodníkovi zaplatil Variabilní symbol: Jedná se o nepovinnou položku, kterou mohl zákazník při platbě zadat Zpráva: Jedná se o nepovinnou položku, kterou mohl zákazník při platbě zadat 7

8 2. Zobrazení Historie plateb: a) Historii plateb pro dané Mobito číslo je možné na oprávněném telefonu vyvolat zavoláním na telefonní číslo *138*#. b) Po vytočení tohoto čísla se na displeji Oprávněného telefonu zobrazí Historie plateb. c) S pořadovým číslem 1. je vyzobrazená poslední realizovaná transakce (u vyobrazeného příkladu výše se jedná o platbu ve výši Kč, kterou Obchodník na svůj účet obdržel dne v 13:25). Symboly u částky mohou být následující: + Příchozí transakce na vašem účtu (platby od zákazníků) - Odchozí transakce na vašem účtu (refundace zpět zákazníkům) x transakce neproběhla úspěšně a neovlivnila zůstatek Vašeho účtu Celkově se na jedné stránce zobrazí maximálně 5 posledních transakcí, vždy pouze za jeden den (nejsou zobrazeny dny, kdy neproběhla žádná transakce). Pro zobrazení předcházejících plateb potvrďte Odpověď a následně zadejte volbu 0 (smartphone), případně pouze zmáčkněte tlačítko 0 na fyzické klávesnici Oprávněného telefonu (starší modely telefonů s fyzickou klávesnicí). 8

9 3. Zobrazení detailu transakce v rámci Historie plateb: a) Pro zobrazení detailu konkrétní transakce v rámci zobrazení Historie plateb potvrďte Odpověď. b) Následně zadejte pořadové číslo příslušné transakce 1 až 5 (smartphone), případně pouze zmáčkněte tlačítko 1 až 5 na fyzické klávesnici oprávněného telefonu (starší modely telefonů s fyzickou klávesnicí 2 ). c) Následně dojde k zobrazení detailu požadované transakce. Příklad detailu transakce: 4. Zobrazení obratů (obrat pokladního anebo obrat pobočky): a) Pro zobrazení aktuálních obratů v rámci zobrazení Historie plateb potvrďte Odpověď. b) Následně zadejte číslo 9 (smartphone), případně pouze zmáčkněte tlačítko 9 na fyzické klávesnici oprávněného telefonu (starší modely telefonů s fyzickou klávesnicí). c) Následně dojde k zobrazení obratů. Příklad zobrazení obratů: 2 Na starších modelech mobilních telefonů s malým displejem (méně než 10 řádků) a fyzickou klávesnicí je možné se mezi 5 zobrazenými transakcemi pohybovat pomoci ovladačů na fyzické klávesnici 9

10 Zobrazené obraty reflektují stav finančních prostředků denního obratu plateb na Mobito účtu pro danou pobočku (ve skutečnosti se může jednat například jenom o jednu pokladnu) k času jejich zobrazení přes zprávu na displeji. Obrat plateb je rozdílem mezi příchozími platbami od zákazníků a vrácenými platbami. Položka označená jako Pokladní představuje sumu finančních prostředků, které do pobočky/pokladny prošly přes konkrétního pokladního/oprávněný telefon (například v případě restaurace, kde jednu pokladnu obsluhuje několik číšníků, pokladna = Pobočka a číšník = Pokladní). Možné případy, kdy funkčnost Mobito zpráv na displeji není dostupná nebo je omezená: Notifikace o provedené platbě se na oprávněném telefonu nezobrazila, ve vyvolané historii plateb (*138*#) ovšem platba figuruje jako zaplacená: o Zobrazení notifikace prostřednictvím zpráv na displeji není jejich autorem (výrobci telefonů) garantované. o Závisí i na specifických nastaveních a úspěšnost zobrazení se může mezi jednotlivými mobilními operátory lišit. o V případě, že máte se zobrazením notifikací problém, použijte pro kontrolu plateb vyvolání historie plateb (po tom, co vám zákazník oznámí, že v jeho aplikaci Mobito proběhla platba úspěšně). Není možné zvolit detail transakce/obrat na pokladně/další stránku Historie plateb: o Pravděpodobně došlo k vypršení časového limitu dané funkcionality zprávy na displeji (časový limit pro zadávání různých voleb v rámci historie plateb je 6 minut celkem a limit na zadání jedné volby je 30 sekund). o Nefunkční zprávu na displeji zrušte a opětovně zavolejte číslo *138*#. Funkčnost Mobito zprávy na displeji pro dané mobilní číslo a daný účet obchodníka není aktivní: o Kontrolovat transakce lze pouze v mobilním telefonu, který je přiřazen jako terminál zpráv na displeji k obchodnickému účtu oprávněný telefon (v nastavení v Mobito portálu obchodníka) o Toto lze ověřit s Hlavním správcem, nebo Správcem pověřeným Hlavním správcem: správcem obchodnického účtu. Funkcionalita zpráv na displeji je nedostupná o Pro přístup k funkcionalitě zpráv na displeji je potřeba mobilní telefon podporující USSD technologii (většina dnešních mobilních telefonů, kromě Windows Phone 7+). o Telefon musí být aktivní v síti jednoho z mobilních operátorů České republiky (O2, T-Mobile, Vodafone, Blesk Mobile). 10

11 1.6. Důležitá telefonní čísla, odkazy a kontakty Telefonní čísla Mobito linka společnosti MOPET CZ o Mobito linka pro obchodníky (8-20hod / pracovní den): o Mobito linka pro zákazníky (8-20 hod / pracovní den): ové adresy Podpora pro obchodníky o Podpora pro integraci obchodníků: o Obchodní oddělení: o Zákaznický servis služby Mobito pro obchodníky: Kontakt na společnost MOPET CZ: Bubenská 1477/ Praha 7 Holešovice Tel Podpůrné dokumenty o Produktový list Mobito platba o Všeobecné obchodní podmínky pro obchodníka (VOP) tento dokument je přílohou smlouvy o Tyto dokumenty jsou v případě potřeby dostupné také na internetových stránkách společnosti MOPET CZ: htpp://www.mobitoplatito.cz Klíčové WWW odkazy: o Internetové stránky služby Mobito: o Dokumenty pro obchodníky Mobita: o Často kladené otázky Obchodník: o Mobito web terminál (přihlašovací stránka): https://webterminal.mobitoplatito.cz o Mobito portál pro obchodníky (přihlašovací stránka): https://obchodnik.mobitoplatito.cz 11

12 2. Nastavení a správa Mobita 2.1. Oprávnění jednotlivých uživatelských rolí Následující tabulka stručně zobrazuje, jaké oprávnění můžete jako obchodník přidělit jednotlivým rolím: Doporučení pro následující situace Jak zaregistrovat tohoto uživatele? Hlavní správce Správce 3 Pokladní Správa obchodníka (bankovní účty, atd.) Přes Zákaznický servis služby Mobito pro obchodníky 4 Správa uživatelů Finanční uzávěrka Reporting Pořizování plateb Příjem plateb Pokladní uzávěrka Přes Hlavního správce nebo Správce Přístupy Mobito portál obchodníka Mobito web terminál * * Terminál pro kontrolu plateb * * * * Platby, storna, vrácení peněz Generování plateb z Mobito web terminálu 5 Zrušení nezaplacené platby (Storno) * * Vrácení peněz * * Kontrola plateb Kontrola vlastních plateb Příjem notifikací o platbách v Terminálu * * pro kontrolu plateb Kontrola plateb na mojí pobočce a podřízených pobočkách Kontrola všech plateb obchodníka * 3 Bližší informace o uživatelské roli Správce naleznete v souhrném dokumentu Uživatelská příručka pro obchodníky Detailní pracovní postupy. 4 Obchodník může registrovat maximálně tři Hlavní správce. 5 Oprávnění je rozděleno na možnost generovat platby s okamžitou splatností a platby s odloženou splatností. 12

13 Správa uživatelů (přes Mobito portál obchodníka) Zobrazení uživatele * Změna, zrušení nebo blokace uživatele * Nastavení práv uživatele * Správa poboček a obchodníka (přes Mobito portál obchodníka) Zobrazení detailu obchodníka / pobočky Změna kontaktních * údajů obchodníka Změna kontaktních údajů pobočky * Blokace pobočky * Mobito podpora Žádost o změnu údajů obchodníka 6 Komunikace se Zákaznickým servisem služby Mobito pro obchodníky 7 toto oprávnění je poskytnuto vždy * toto oprávnění je možné nastavit při založení uživatele (nemusí být poskytnuto). toto oprávnění nelze poskytnout 6 Umožňuje zažádat o změnu bankovního účtu a kontaktních údajů obchodníka. 7 Schopnost odeslat dotaz prostřednictvím Mobito formuláře nebo možnost vygenerovat ověřovací kód pro komunikaci s Mobito linkou pro obchodníky. 13

14 2.2. Jak založit nového Pokladního pro Mobito platbu Pokladní je typ uživatele, který má oprávnění přijímat Mobito platby od zákazníků, kontrolovat vlastní platby a provádět uzávěrku pokladny (podle nastavení práv může mít oprávnění i vrácení peněz a provést storno plateb). Pro založení Pokladního postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka jako Hlavní správce: https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. V menu vlevo zvolte Nastavení, dále vyberte sekci Správa uživatelů (obr.1). 3. Vyberte volbu Přidat uživatele (obr.2). 4. Vyplňte formulář pro zadání Pokladního: a) Vyberte typ uživatele Pokladní (obr.3). b) Zadejte kontaktní informace Pokladního (obr.4). Je nutné zadat jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu pro kontrolu plateb. 8 Ostatní údaje jsou nepovinné. c) Vyberte pobočku, kde bude Pokladní umístěn 9 (obr.5). d) Nastavte oprávnění uživatele (obr.6). V případě Pokladního doporučujeme následující nastavení: Přístup k Mobito web terminálu (přihlášení a přehled transakcí, popř. refundace transakcí) Přístup k historii plateb na mobilním telefonu umožní voláním *138*# na mobilním telefonu (uvedeném výše) 10 zjistit přehled posledních transakcí pokladního Zasílat notifikace o přijatých platbách na mobilní telefon nastaví automatické zasílání notifikací o platbách na mobilní telefon (formou Zpráv na displej) Vrácení peněz (refundace) - možnost vracet platby klientům (pro již zaplacené transakce). Tato možnost je dostupná po přihlášení do Mobito web terminálu > sekce Historie plateb > Zaplacené platby Příjem plateb od klientů - přímé platby. Toto oprávnění umožní přijímat platby od zákazníků na Mobito číslo Pokladního. e) Nastavte dočasné heslo 11 Pokladního pro první přihlášení do Mobito web terminálu, bezpečnostní text 12 a potvrďte založení Pokladního (obr.7). 8 Nutné pro kontrolu Mobito plateb. Zadejte 9místné číslo (bez kódu země 420). Číslo musí být registrované u jednoho z partnerských mobilních operátorů Mobita. 9 Pobočka ovlivňuje: a) Jak se bude nákup u tohoto Pokladního identifikovat zákazníkovi (zákazník vidí při platbě Pokladnímu zkrácený název pobočky / obchodníka pod kterým je pokladní umístěn b) Evidenci plateb Pokladního platby budou vedeny na vybrané pobočce a podle nastavení pobočky budou vypořádány (frekvence vypořádání prostředků, bankovní účet pro vypořádání) c) Pokladní uzávěrku pokladní má přehled o obratu realizovaném na dané pobočce 10 Jedno telefonní číslo nelze sdílet mezi více pokladními, kteří mají oprávnění pro přístup k terminálu a/nebo oprávnění pro notifikace o přijatých platbách. 11 Heslo pro přístup do Mobito web terminálu a potvrzování vrácené peněz musí být minimálně 8místné a musí obsahovat alespoň 1 číslici a alespoň 1 znak. 14

15 5. Systém zobrazí potvrzení o novém Pokladním tyto údaje zabezpečenou formou předejte Pokladnímu (obr.8): a) Identifikační číslo (osobní) identifikace pokladního (Login ID) pro každé přihlášení uživatele do Mobito web terminálu b) Dočasné heslo zadá uživatel při prvním přihlášení a následně si nastaví vlastní přístupové heslo c) Mobito číslo uživatele (veřejné) - toto číslo zadává zákazník při nákupu na obchodním místě, kde chce platit. Mobito číslo identifikuje "peněženku" pokladního a je možné ji veřejně prezentovat vašim zákazníkům. Obrázek č.1 - V menu vlevo zvolte Nastavení, dále vyberte sekci Správa poboček. Obrázek č.2 Vyberte volbu Přidat uživatele. Obrázek č.3 Vyplňte formulář pro zadání Pokladního a vyberte typ uživatele Pokladní. 12 Bezpečnostní text musí mít 6 až 22 znaků a musí obsahovat alespoň jedno písmeno, slouží pro identifikaci uživatele v případě telefonické komunikace se Zákaznický servisem služby Mobito pro obchodníky. 15

16 Obrázek č.4 Zadejte kontaktní údaje Pokladního. Obrázek č.5 Vyberte pobočku, kde bude pokladní umístěn. Obrázek č.6 Nastavte oprávnění Pokladního. 16

17 Obrázek č.7 Nastavte dočasné heslo Pokladního pro první přihlášení do Mobito web terminálu, bezpečnostní text a potvrďte založení Pokladního. Obrázek č.8 Systém zobrazí potvrzení o novém Pokladním tyto údaje zabezpečenou formou předejte Pokladnímu. 17

18 Pro aktivaci Pokladního (první přihlášení) postupujte následovně: Pro aktivaci se musí Pokladní alespoň jednou přihlásit do Mobito web terminálu, nastavit si své heslo, a tím aktivovat možnost přijímat platby: 1. Do internetového prohlížeče zadejte adresu Mobito web terminálu: https://webterminal.mobitoplatito.cz 2. Přihlaste se údaji od Hlavního správce (obr.9): a) Identifikační číslo (osobní) zadejte do pole Číslo uživatele b) Dočasné heslo zadejte do pole Heslo 3. Změňte své heslo při prvním přihlášení (obr.10): a) Zadejte dočasné heslo předané od Správce b) Zadejte své nové heslo a ještě jednou ho potvrďte Nyní je váš účet aktivní a můžete okamžitě přijímat Mobito platby od zákazníků na své Mobito číslo. Při každé platbě vám přijde na telefon zpráva potvrzující novou platbu od zákazníka a můžete si na telefonu také aktivně vyvolat historii přijatých plateb vytočením *138*# Obrázek č.9 Přihlášení Pokladního: poprvé do Mobito web terminálu. Přihlaste se do Mobito web terminálu s údaji od Hlavního správce. Identifikační číslo (osobní) zadejte do pole Číslo uživatele. Dočasné heslo zadejte do pole Heslo. 13 Heslo pro přístup do Mobito web terminálu a potvrzování refundací musí být minimálně 8-místné a musí obsahovat alespoň 1 číslici a alespoň 1 znak. 18

19 Obrázek č.10 Změňte své heslo při prvním přihlášení. Do pole Dočasné heslo zadejte prosím dočasné heslo předané od správce. Do pole Nové heslo zadejte své nové heslo a ještě jednou ho uveďte do pole Potvrdit nové heslo. 19

20 2.3. Jak postupovat při ztrátě hesla V případě, že jste Hlavní správce, postupujte následovně: 1. Kontaktujte Mobito linku pro obchodníky (7-22hod / po-ne: ). Připravte si následující údaje: vaše identifikační číslo (Login ID), jméno, příjmení a bezpečnostní text. Pokud uvedete všechny údaje správně, obnova hesla bude započata a vaše přihlašovací údaje se zablokují. 2. Následně vám bude na váš registrovaný odeslán odkaz pro nastavení přihlašovacích údajů Po kliknutí na tento odkaz vám bude na oprávněný telefon 15 zaslán ověřovací kód, který zapište na stránku, na kterou jste byli přesměrováni bezprostředně po kliknutí na odkaz v u (obr.1). 4. Po zadání a potvrzení ověřovacího kódu, budete odkázáni na stránku, kam zadáte původní (nebo si můžete zvolit i nový) bezpečnostní text a nastavíte si nové heslo (obr.2). 5. Po nastavení nového hesla zavolejte znovu na Mobito linku pro obchodníky, kde bude váš přístup do Mobito portálu obchodníka po úspěšném znovuověření (poté, co uvedete správně název vaší společnosti, své identifikační číslo, jméno a příjmení) aktivován. 14 Odkaz vám bude zaslán na ovou adresu, která byla definována oprávněným zástupcem vaší společnosti při založení vašeho účtu v systému. ová adresa je také zmíněna v Potvrzovacím formuláři Hlavního správce, který vám byl při této příležitosti zaslán. 15 Definovaný rovněž při založení vašeho účtu. 20

21 Obrázek č.1 - Po kontaktování Mobito linky pro obchodníky a vašem správném ověření, vám dorazí odkaz pro nastavení přihlašovacích údajů. Po kliknutí na odkaz vám bude na oprávněný telefon zaslán ověřovací kód, který zapište na stránku, na kterou jste byli přesměrováni bezprostředně po kliknutí na odkaz v u. Obrázek č.2 - Po zadání a potvrzení ověřovacího kódu, budete odkázáni na stránku, kam zadáte původní (nebo si můžete zvolit i nový) bezpečnostní text a nastavíte si nové heslo. Pak opět kontaktujte Mobito linku pro obchodníky. 21

22 3. Správa poboček a vybíjecího účtu 3.1. Jak změnit bankovní účet obchodníka nebo pobočky Pokud chcete změnit bankovní účet, na který vám mají odcházet Mobito platby, postupujte následovně: 1. Stáhněte si Žádost o změnu bankovního účtu k vypořádání (obchodníka nebo pobočky) z adresy: 2. Žádost vyplňte a poté odešlete poštou na adresu MOPET CZ, Bubenská 1477/1, Praha 7 - Holešovice, Žádost musí být podepsána osobou jednající jménem obchodníka a tento podpis musí být notářsky ověřen. Dále je potřeba doložit buď kopii Smlouvy o vedení účtu nebo Potvrzení o vedení účtu, které banka obchodníka na vyžádání vystaví a jež musí být opatřeno podpisem pracovníka banky a razítkem anebo kopií bankou zhotoveného výpisu z účtu. Potvrzení i kopie výpisu z účtu musí obsahovat správnou identifikaci obchodníka (název, IČO) jako vlastníka účtu. 3. Po obdržení všech potřebných podkladů vás bude o změně vybíjecího účtu obratem kontaktovat Zákaznický servis služby Mobito pro obchodníky. 22

23 3.2. Jak změnit frekvenci vypořádání prostředků obchodníka nebo pobočky O změnu frekvence vypořádání prostředků můžete požádat prostřednictvím Mobito formuláře. Postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka jako Hlavní správce: https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. V menu vlevo zvolte Mobito podpora, vyplňte Mobito formulář podle vzoru (obr.2.), do komentáře napište: váš požadavek identifikační číslo pobočky/obchodníka 16, u které/ho chcete provést změnu frekvenci vypořádání prostředků, pro kterou jste se rozhodli (denně, týdně nebo měsíčně) datum, odkdy má být nová frekvence vypořádání prostředků nastavena (toto datum musí připadat na všední den) 3. Po změně frekvence vypořádání prostředků vás bude obratem kontaktovat Zákaznický servis služby Mobito pro obchodníky. Obrázek č.2 Pro změnu frekvence vypořádání prostředků vyplňte Mobito formulář podle příslušného vzoru a zašlete. 16 Identifikační číslo pobočky/obchodníka najdete po přihlášení do Mobito portálu obchodníka v sekci Nastavení > Správa poboček. 23

24 4. Jak přijímat a kontrolovat platby prostřednictvím Mobito platby 4.1. Nutné předpoklady pro uskutečnění platby mezi zákazníkem a obchodníkem Zákazník s Mobito účtem může obchodníkovi zaslat platbu přímo ze svého Mobito účtu na Mobito účet obchodníka. V tomto případě platbu v Mobito systému iniciuje Zákazník ve své aplikaci Mobito. Obchodník následně provede kontrolu platby prostřednictvím Terminálu Zprávy na displeji. Tento produkt nevyžaduje technickou integraci. Podmínky, které je nutné splnit ze strany zákazníka Zákazník musí být zaregistrován k Mobito službě pod konkrétním telefonním číslem nebo Mobito číslem 17. Zákazník má aktivovanou mobilní aplikaci iphone, Android, Zprávy na displej 18 na funkčním mobilním telefonu, který je připojen do sítě Partnerského mobilního operátora 19 nebo je připojen do Wi-Fi sítě. Zákazník má dostatek finančních prostředků pro zaplacení zboží / služby. Prostředky může mít zákazník přímo v mobilní peněžence nebo na připojeném bankovním účtu jedné z Partnerských bank 20, popř. na připojené platební kartě jiné než partnerské banky. Mobito Zákazníka je aktivní tj. není zablokováno 21. Platba nepřekročí povolený limit, tedy Kč na jednotlivou transakci (Zákazník může mít svůj limit nastaven na nižší částku) nebo individuální Limity 22 Zákazníka. Podmínky, které je nutné splnit ze strany obchodníka Obchodník má aktivní Mobito. Obchodník má nastaveného a aktivovaného uživatele pro příjem plateb. Uživatelský nebo technický účet pro příjem plateb není zablokován 23. Obchodní místo má dostatečné pokrytí mobilním signálem (minimálně EDGE, v ideálním případě 3G). Obchodník má k dispozici mobilní telefon (ideálně s alespoň 10 řádkovým displejem) aktivovaný u jednoho z partnerských operátorů. 17 Mobito číslo je takové číslo, které slouží pro identifikaci s obchodníkem a používá se pro případ, když zákazník nechce obchodníkovi sdělit své telefonní číslo. 18 Zprávy na displej jsou způsob komunikace s Mobitem pro telefony, které nemají systém Android nebo ios. 19 Partnerský mobilní operátor O2, Vodafone nebo T-Mobile 20 Partnerská banka Česká spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, Unicredit Bank 21 Blokace Mobita zákazníka může být provedeno na žádost klienta nebo MOPET CZ. Postup k odblokování lze nalézt na internetových stránkách. 22 Limity jsou uvedeny na internetových stránkách Mobita v sekci Časté otázky a odpovědi. 23 Stav účtu je možné ověřit v Mobito portále pro obchodníky v sekci Správa uživatelů. 24

25 Kdo může platbu zahájit: Zákazník zadá ve své aplikaci Mobito číslo obchodníka a sumu, kterou chce na Mobito účet obchodníka zaslat. Co potřebujete: Mobito číslo pro příjem plateb Mobilní telefon s telefonním číslem oprávněným ke kontrole plateb přijatých od zákazníků (oprávněný telefon) Názorné schéma, jak platební proces probíhá: 25

26 4.2. Jak zaplatit prostřednictvím Mobito platby 1. Obchodník sdělí zákazníkovi sumu k zaplacení (příklad 2499 KČ) a Mobito číslo, na které má tuto sumu zaplatit. 2. Zákazník ve své aplikaci Mobito potvrdí volbu Poslat peníze. Do pole Komu zadá obdržené Mobito číslo obchodníka, do pole Vložte částku zadá sumu k zaplacení. Následně potvrdí platbu svým PINem. Aplikace Mobito zákazníka o úspěšném provedení platby informuje v průběhu několika sekund Detail právě provedené úspěšné transakce se zároveň automaticky formou oznámení zprávy na displeji zobrazí i na oprávněném telefonu obchodníka (obr.1 příklad 2499 Kč). 4. V případě, že zákazník byl ve své aplikaci Mobito informován o úspěšném provedení platby, avšak obchodníkovi se potvrzení o zaplacení do několika sekund na displeji oprávněného telefonu nezobrazilo, je možné si platbu zkontrolovat vyvoláním Historie úspěšných plateb. Učiníte tak zavoláním z oprávněného telefonu 25 na telefonní číslo *138*# (obr.2). 5. Po vytočení tohoto čísla se na displeji oprávněného telefonu zobrazí Historie úspěšných plateb. S pořadovým číslem 1. je vyobrazena poslední realizovaná transakce (obr.3). Obrázek č.1 Příklad oznámení o úspěšné transakci. Obrázek č.2 Pro vyvolání Historie plateb, zavolejte na číslo *138*#. Obrázek č.3 Po vytočení čísla *138*#, se zobrazí Historie. S pořadovým číslem 1. je vyobrazená poslední realizovaná transakce příklad platby Kč. 24 Pokud se zákazníkovi nedaří provést přímá platba ( Platba se nezdařila ), ověřte, že jsou splněny základní podmínky uvedené v kapitole Pro dané Mobito číslo 26

27 5. Vrácení peněz zákazníkovi 5.1. Vrácení peněz zákazníkovi přes Mobito portál obchodníka Co k tomu potřebujete: Registrovaný účet typu Hlavní správce, Správce, případně Pokladní, s přiděleným právem vracet platby zákazníkům Přístupová práva do Mobito portálu obchodníka -https://obchodnik.mobitoplatito.cz Vrácení peněz lze provést pouze ke konkrétní, již realizované platbě K jedné platbě lze provést pouze jedno vrácení (plné částky nebo částečné částky) Zůstatek na Mobito účtu obchodníka (pobočky, kde byla transakce pořízena) musí být alespoň ve výši částky, která má být vrácená zákazníkovi Pro vrácení peněz prostřednictvím Mobito portálu obchodníka postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka: https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. Vyhledejte již zaplacenou platbu ke vrácení vyberte sekci Historie plateb > Zpracované transakce a vyhledejte relevantní platbu ke vrácení. V seznamu vyhledejte platbu k refundaci (dle času transakce/ částky, resp. transakčního ID) a kliknutím na tuto položku zobrazte její detail. 27

28 3. Zadejte částku ke vrácení v detailu platby klikněte na volbu Refundace. V novém okně případně částku ke vrácení upravte. Máte tyto možnosti: Zadejte konkrétní částku (do plné výše původní platby) procentní část systém automaticky dopočítá Zadat procentní část z původní platby částku ke vrácení systém automaticky dopočítá Po zadání částky nebo procentní části potvrďte tlačítkem Refundace. 28

29 4. Potvrďte vrácení peněz zadejte heslo pro potvrzení refundace a potvrďte (použijte stejné heslo, které používáte při přihlašování do Mobito portálu obchodníka). Systém zobrazí potvrzení refundace. Částka je odečtena z Mobito účtu pobočky, kde byla původní transakce realizována, a je přičtena na Mobito účet zákazníka. 5. Potvrzení vrácené platby potvrzení vrácené platby najdete v seznamu zaplacených plateb v Historii plateb Zpracované transakce). Zákazníkovi je současně doručeno potvrzení vrácené platby formou oznámení (zpráva je odeslána do Mobito aplikace zákazníka v mobilu a do Mobito portálu zákazníka sekce Zprávy). 29

30 5.2. Případy, kdy není možné peníze zákazníkovi vrátit Vrácení dané platby již bylo provedeno dříve každou platbu lze vrátit pouze jednou. Při pokusu o opětovné vrácení je uživatel na tuto skutečnost upozorněn. Vrácení platby lze provést pouze na zákaznický Mobito účet, který toto umožňuje (aktivní, dostatečné limity, atd.) v případě, že transakci nelze z technických důvodů provést, je potřeba se se zákazníkem domluvit na jiném bezhotovostním vypořádání. Nedostatek prostředků na provedení refundace Aktuální zůstatek na Mobito účtu obchodníka musí pokrýt částku ke vrácení. Vzhledem k pravidelnému vypořádání nemusí být v době reklamace v Mobito účtu obchodníka dostatek prostředků pro vrácení platby, popř. odečtené poplatky neumožňují refundaci. 30

31 6. Uzávěrka pokladny prostřednictvím Zpráv na displeji Postupujte následovně: 1. Zobrazte si Historie plateb Historii plateb pro dané Mobito číslo je možné na oprávněném telefonu vyvolat zavoláním na telefonní číslo *138*# (obr.1). 2. Po vytočení tohoto čísla se na displeji oprávněného telefonu zobrazí Historie plateb (obr.2). 3. Pro zobrazení aktuálních obratů v rámci zobrazení Historie plateb potvrďte Odpověď a následně zadejte číslo 9 (smartphone), případně pouze zmáčkněte tlačítko 9 na fyzické klávesnici oprávněného telefonu (starší modely telefonů s fyzickou klávesnicí). 4. Následně dojde k zobrazení obratů 26. Zobrazené obraty reflektují stav finančních prostředků (obr.3): Položka označená jako Pobočka představuje denní obrat plateb na Mobito účtu pro danou pobočku (ve skutečnosti se může jednat například jenom o jednu pokladnu) k času jejich zobrazení přes Zprávu na displeji. Položka označená jako Pokladní představuje sumu finančních prostředků, které do pobočky/pokladny prošly přes konkrétního Pokladního/oprávněný telefon k času jejich zobrazení přes Zprávu na displeji. Obrázek č.1 Pro vyvolání Historie plateb, zavolejte na číslo *138*#. Obrázek č.2 Po vytočení čísla *138*#, se zobrazí Historie plateb. Obrázek č.3 V rámci Historie plateb zadejte číslo 9. Následně se zobrazí obraty. 26 Obrat plateb je rozdílem mezi příchozími platbami od zákazníků a vrácenými platbami. 31

32 7. Finanční uzávěrka a vypořádání plateb 7.1. Vypořádání Mobito plateb Pravidla vypořádání: Vypořádání je proces, kdy je pravidelně zůstatek na Mobitu obchodníka nebo pobočky odeslán na bankovní účet uvedený ve Smlouvě mezi obchodníkem a MOPET CZ Zůstatek na Mobitu zahrnuje všechny přijaté platby od zákazníků, snížené o případné vrácené platby zákazníkům a snížené o poplatky účtované MOPET CZ v souladu se Smlouvou mezi obchodníkem a MOPET CZ. K vypořádání dochází okamžikem odeslání prostředků na váš bankovní úče; odeslání probíhá pouze v obchodní den (tj. mimo soboty, neděle a státní svátky). Vypořádání prostředků může být nastaveno individuálně pro obchodníka a pro pobočky obchodníka (lze nastavit frekvenci vypořádání 27, cílový bankovní účet 28 a zdrojový bankovní účet 29 ). Změnu lze provést podle návodu viz kapitola 3. Obchodník může mít v Mobitu evidovány pod svým obchodním účtem pobočky. o Vypořádání pak je možné nastavit individuálně pro jednotlivé pobočky obchodníka. o Pro pobočky je možné zvolit vybití prostředků na nadřazenou jednotku (interní převod) nebo samostatné vybití prostředků pobočky na bankovní účet. 27 Každý kalendářní den, každý týden (vždy v pondělí 0:00), měsíčně (vždy první den v měsíci 0:00) 28 Běžné účty obchodníka určené pro vypořádání musí být vedeny v Kč u banky se sídlem v České republice nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky. 29 Zdrojový bankovní účet lze vybrat u jedné z partnerských bank (Česká spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, Unicredit Bank). 32

33 Pro vypořádání Mobito plateb na bankovní účet postupujte následovně: 1) Denní provoz: V průběhu provozní doby obchodníka jsou na Mobitu obchodníka evidovány příchozí platby od zákazníků, vrácené platby zákazníkům a související poplatky. Aktuální denní obrat celého obchodníka (rozdíl mezi příchozími a vrácenými platbami) a aktuální zůstatek Mobita (obrat snížený o poplatky a čekající na vypořádání tj. k odeslání na bankovní účet) lze získat po přihlášení do Mobito portálu obchodníka: Poznámka: Obrat je snížen o poplatky ihned po převodu peněz od zákazníka a aktuální zůstatek zohledňuje již částku k vyplacení. 33

34 2) Vybití Mobita: Podle nastavení konkrétního obchodníka / pobočky proběhne na konci období (vždy o půlnoci) vybití Mobita daného obchodníka nebo jeho pobočky. Nejprve dojde k součtu všech transakcí a zjistí se konečný zůstatek na Mobitu obchodníka /pobočky. Pokud je tento zůstatek kladný a nastal konec období, pak na Mobitu obchodníka nebo pobočky vznikne nová debetní transakce typu Vybití, tato transakce je připravena k odeslání do banky a Mobito účet je vynulován. Tuto transakci naleznete v Historii transakcí v Mobito portálu obchodníka nebo v CSV reportu, který si z Mobito portálu obchodníka můžete stáhnout: Příklad záznamu z CSV reportu obsahuje transakci Vybití a pod ní související nákup zákazníka: Obrat za byl 12,63 Kč (přijatá platba od klienta), z toho byl odečten poplatek 0,16 Kč. Vybití realizované bylo provedeno na 12,47 Kč (tuto platbu najdete posléze na svém bankovním účtu). 34

35 3) Odeslání na bankovní účet obchodníka: Následující obchodní den dochází k odeslání všech čekajících plateb typu vybití 30. Platební příkaz je sestaven následovně: Zdrojový bankovní účet Účet MOPET CZ u jedné z partnerských bank (lze nastavit) Cílový bankovní účet Doplněno podle smlouvy 31 (lze nastavit) Částka Celková částka vybití v CZK (0,00) VS Nevyplněno KS Nevyplněno SS Mobito číslo transakce Vybití lze spárovat s číslem z Historie transakcí / reportu transakcí Poznámka pro příjemce Nevyplněno K odeslání plateb a k samotnému vypořádání dochází do 18:00 v obchodní den. 4) Přijetí platby na bankovním účtu v případě, že váš bankovní účet je veden u jedné z partnerských bank, pak jsou peníze zaúčtovány na bankovní účet ještě tento den; u ostatních bank dochází k zúčtování běžně následující bankovní den. 5) Kontrola plateb a reporting Mobito umožňuje provést kontrolu transakcí pomocí CSV reportu transakcí manuálně vygenerovaného uživatelem z Mobito portálu obchodníka (návod je uveden v kapitole 8). Následné spárování plateb z bankovního účtu obchodníka s reportem Mobito transakcí je individuální, podle procesu / systému na straně obchodníka. 30 Vybití provedené mimo obchodní dny jsou evidovány jako samostatné transakce a jsou odeslány jako samostatné platby vždy následující obchodní den po dnech pracovního klidu (svátky, soboty a neděle). 31 Běžné účty obchodníka určené pro vypořádání musí být vedeny v Kč u banky se sídlem v České republice nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky. 35

36 Alternativní scénář Pro vypořádání plateb u pobočky bez nastaveného bankovního účtu postupujte následovně: Tento scénář se týká obchodníků, u kterých je v hierarchii Mobita založeno více poboček. Pokud u podřízené pobočky není uveden bankovní účet, pak je zůstatek na Mobitu pobočky odesílán jako interní převod na nadřazenou jednotku v hierarchii. Interní převod probíhá na konci období 32 (vždy o půlnoci) vybití Mobita daného obchodníka nebo jeho pobočky. Nejprve dojde k součtu všech transakcí a zjistí se konečný zůstatek na Mobito účtu pobočky pokud je tento zůstatek kladný a nastal konec období, pak na Mobitu pobočky vznikne nová debetní transakce typu Interní převod. Tato transakce je ihned přičtena na nadřazenou pobočku a Mobito účet pobočky je vynulován. Tuto transakci naleznete v Historii transakcí v portálu obchodníka nebo v CSV reportu, který si můžete stáhnout z portálu obchodníka: Příklad detailu transakce typu Interní převod v Historii transakcí: Příklad detailu transakce typu Interní převod v CSV reportu transakcí: 32 Interní převody se realizují podle nastavení denně, týdně nebo měsíčně. 36

37 7.2. Finanční uzávěrka Pro zjištění rychlého přehledu vypořádaných prostředků (odeslaných plateb na bankovní účet) za poslední období postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka jako Hlavní správce (nebo Správce na úrovni obchodníka): https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. V menu vpravo je zobrazen obrat a zůstatek za aktuální den. Pokud zvolíte tlačítko PDF report nebo CSV report, pak systém zobrazí přehled za obchodníka za posledních 60 dnů do minulosti: 37

38 3. Vygenerovaný soubor obsahuje celkové částky za jednotlivé kalendářní dny: Obrat obchodníka: celková suma příchozích plateb za obchodníka mínus celková suma všech vrácených plateb za obchodníka Příchozí platby: celková suma příchozích plateb za obchodníka (bez odečtených poplatků) Vrácené platby: celková suma vrácených plateb za obchodníka Odesláno na bankovní účet: celková suma vybití za obchodníka za předchozí kalendářní den nebo předchozí období 33. Tato částka je již po odečtení poplatků MOPET CZ. V případě, že máte nastaven pouze jeden bankovní účet, pak tato částka odpovídá částce platby na Váš bankovní účet. Příklad PDF reportu: V reportu výše je evidována platba ve výši 12,39 Kč, která byla odeslána na bankovní účet obchodníka Tato platba byla uskutečněna na základě příchozích plateb od klientů ve výši 12,55 Kč, které byly realizovány (rozdíl je poplatek MOPET CZ) 33 Částka se zobrazuje za následující den po dni, ze kterého jsou platby agregovány (v případě denní frekvence vybíjení). V případě týdenního vybíjení je tato suma zobrazena v reportu za pondělí (pro transakce za předcházející týden), a v případě měsíčního vybíjení je suma zobrazena za první den v měsíci (pro transakce za předcházející měsíc). 38

39 Pro získání detailního reportu plateb za definované (účetní) období včetně zaplacených poplatků postupujte následovně: Detailní report transakcí můžete získat ve formátu CSV v Mobito portálu obchodníka viz kapitola 8. Do filtru vyhledávání zadejte účetní období, za které chcete vygenerovat report transakcí. Pro získání dokladu o zaplacených poplatcích postupujte následovně: Detailní report zaplacených poplatků za zvolené účetní období je možné stáhnout v Mobito portálu obchodníka viz kapitola 8. Částka poplatku je vždy uvedena u konkrétní transakce, ze které byl poplatek stržen. Tento doklad je dostatečný pro evidenci poplatků (vašich nákladů) v účetní evidenci Nastavení vypořádání Pro změnu frekvence vypořádání nebo bankovního účtu, na který jsou platby odesílány, postupujte následovně: Nastavení frekvence vypořádání nebo změnu bankovního účtu je možné provést žádostí přes Mobito portál obchodníka, popř. kontaktováním naší Mobito linky pro obchodníky. (7-22hod / po-ne: ). Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 3. Pro změnu banky, ze které jsou platby odesílány, postupujte následovně: Jako zdrojový účet je možné nastavit bankovní účet jedné z partnerských bank Mobita 34. Změnu zdrojového bankovního účtu je možné provést žádostí přes Mobito portál obchodníka, popř. kontaktováním naší Mobito linky pro obchodníky. (7-22hod / po-ne: ). 34 Česká spořitelna, GE Money Bank, Raiffeisenbank, Unicredit Bank 39

40 8. Jak si stáhnout report plateb z Mobito portálu obchodníka Postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka: https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. Vyberte si z nabídky Historie plateb. 3. Zadejte požadované období (například od ). 4. Vyberte si danou pobočku/uživatele kliknutím na šipku vpravo u názvu společnosti. V případě, že chcete výpis za celou společnost, klikněte pouze na název společnosti. V případě potřeby si vyberte: Typ transakce Stav transakce Rozsah částky Variabilní symbol, Identifikační číslo transakce nebo Číslo transakce 5. Klikněte na tlačítko "Vyhledat transakce". 6. Po zobrazení výpisu klikněte na Export reportu do CSV souboru. 40

41 7. Poté se vám objeví pod tímto tlačítkem volba Stáhnout CSV soubor. Klikněte na Stáhnout CSV soubor. 8. Po potvrzení tohoto tlačítka zvolte volbu Uložit na plochu a uložte si tento soubor Upozornění : Stažený soubor před importem neukládejte -> může to způsobit chybný import dat. 41

42 9. Otevřete MS Excel, vytvořte si Nový soubor v MS Excelu, do kterého budete stáhnutý CSV soubor importovat. Postupujte následovně: a) V horní liště menu zvolte Data > Z textu. b) Vyberte si vámi předem uložený Transakční report a stiskněte tlačítko Importovat. c) Zobrazí se vám průvodce importem vyberte oddělení Oddělovačem, zkontrolujte kódování češtiny (UTF-8), stiskněte Další. 42

43 d) Na další obrazovce zvolte typ oddělovače Čárka (můžete ponechat i oddělovač Tabulátor), ponechte textový kvalifikátor, stiskněte Dokončit. e) Vyberte místo, kam se má importovat soubor (Existující list),stiskněte OK. f) Vytvořený soubor uložte jako sešit MS Excel (Soubor > Uložit jako > vyberte umístění reportu a zvolte název souboru). 43

44 10. Report obsahuje následující sekce: Příklad celkového reportu: a) Hlavička reportu obsahuje datum a čas vygenerování reportu a parametry, podle kterých byl report sestaven (období reportu, pobočka atd.) b) Zpracované transakce obsahuje detailní seznam realizovaných plateb podle vyhledávacích parametrů (tj. platby, které měly dopad na zůstatek). Popis polí: Datum datum a čas vzniku transakce Mobito číslo transakce interní Mobito identifikátor Typ transakce může nabývat těchto hodnot: o Účet k zaplacení platba od zákazníka obchodníkovi, kde částku a detaily platby nastavuje uživatel. Navyšuje zůstatek vašeho Mobita. o Vrácení peněz (refundace) - vrácení peněz od obchodníka zpět zákazníkovi na jeho Mobito. Snižuje zůstatek vašeho Mobita o Vybití odchozí platba z Mobita na bankovní účet obchodníka (probíhá automaticky na konci periody vybíjení, vždy po půlnoci). Snižuje zůstatek vašeho Mobita o Interní převod (push-up) interní převod prostředků z podřízené pobočky na nadřazenou pobočku (probíhá automaticky na konci periody vybíjení, vždy po půlnoci). Nemá dopad na celkový zůstatek vašeho Mobita o Administrativní převod/adjustment / Reversal / Reverse_Fees 36 manuální operace provedená Zákaznickým servisem služby Mobito pro obchodníky v případě korekce. Podle typu korekce snižuje nebo navyšuje zůstatek vašeho Mobita Stav transakce u realizovaných transakcí je vždy uvedeno Úspěšně dokončeno Pobočka název pobočky a Mobito číslo pobočky, kde je transakce evidována 36 Reverse Fees reprezentuje vrácení poplatků zpět na Mobito obchodníka. 44

45 Vytvořil identifikace uživatele, u kterého je platba evidována (konkrétního Mobito uživatele nebo technického účtu) Identifikace plátce identifikace protistrany, od které byla platba přijata (v případě plateb od zákazníků). Číslo protistrany je vždy chráněno a je zobrazeno pouze poslední trojčíslí (např. z telefonního čísla) Variabilní symbol váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby (u Mobito web terminálu) nebo který uvedl zákazník při zadání Mobito platby Číslo faktury - váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby (u integrace přes Mobito kód, Mobito web tlačítko nebo jiný typ integrace) Popis platby - váš údaj, který jste zvolili pro upřesnění platby nebo který uvedl zákazník při zadání Mobito platby Částka celková částka transakce v Kč včetně poplatků Poplatek částka poplatku k této transakci v Kč c) Otevřené účty obsahuje detailní seznam nerealizovaných plateb čekajících na zaplacení zákazníkem podle vyhledávacích parametrů (tyto platby ještě mohou být zákazníkem potvrzeny, ale v době generování reportu neměly dopad na zůstatek vašeho Mobita. Popis polí: Datum transakce datum a čas vzniku transakce Mobito číslo transakce interní Mobito identifikátor Typ transakce může nabývat těchto hodnot: o Účet k zaplacení platba od zákazníka obchodníkovi, kde částku a detaily platby nastavuje uživatel nebo systém obchodníka (platby z Mobito web terminálu, ze systému obchodníka, Mobito web tlačítko, platby přes Mobito kód). Navyšuje zůstatek vašeho Mobita Stav transakce u čekajících plateb je vždy uvedeno K zaplacení Pobočka název pobočky a Mobito číslo pobočky, kde je transakce evidována Vytvořil identifikace uživatele, u kterého je platba evidována (konkrétního Mobito uživatele nebo technického účtu). Identifikace plátce identifikace protistrany, od které má být platba přijata (v případě plateb od zákazníků). Číslo protistrany je vždy chráněno a je zobrazeno pouze poslední trojčíslí (např. z telefonního čísla) Variabilní symbol váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby Číslo faktury váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby (u integrace přes Mobito kódu, Mobito web tlačítko) Popis platby váš údaj, který jste zvolili pro upřesnění platby nebo uvedl zákazník při zadání Mobito platby Částka celková částka transakce v Kč včetně poplatků Poplatek částka strženého poplatku k této transakci v Kč 45

46 d) Neúspěšné transakce obsahuje detailní seznam nerealizovaných plateb, které neproběhly a již je nelze potvrdit podle vyhledávacích parametrů (tyto platby nemají dopad na zůstatek vašeho Mobita) Popis polí: Datum transakce datum a čas vzniku transakce Mobito číslo transakce interní Mobito identifikátor Typ transakce může nabývat těchto hodnot: o Účet k zaplacení platba od zákazníka obchodníkovi, kde částku a detaily platby nastavuje uživatel nebo systém obchodníka (platby z Mobito web terminálu, ze systému obchodníka, Mobito web tlačítko, platby přes Mobito kód) o Vrácení peněz (refundace) vrácení peněz od obchodníka zpět zákazníkovi na jeho Mobito. Snižuje zůstatek vašeho Mobito o Vybití odchozí platba z Mobita na bankovní účet obchodníka (probíhá automaticky na konci periody vybíjení, vždy po půlnoci). Snižuje zůstatek vašeho Mobita o Interní převod (push-up) interní převod prostředků z podřízené pobočky na nadřazenou pobočku (probíhá automaticky na konci periody vybíjení, vždy po půlnoci). Nemá dopad na celkový zůstatek vašeho Mobita o Administrativní převod manuální operace provedená Zákaznickým servisem služby Mobito pro obchodníky v případě korekce. Podle typu korekce snižuje nebo navyšuje zůstatek vašeho Mobita Stav transakce u neúspěšných transakcí je vždy uvedeno Selhalo Pobočka název pobočky a Mobito číslo pobočky, kde je transakce evidována Vytvořil identifikace uživatele, u kterého je platba evidována (konkrétního Mobito uživatele nebo technického účtu) Identifikace plátce identifikace protistrany, od které byla platba přijata (v případě plateb od zákazníků). Číslo protistrany je vždy chráněno a je zobrazeno pouze poslední trojčíslí (např. z telefonního čísla) Variabilní symbol váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby (u Mobito web terminálu) nebo který uvedl zákazník při zadání Mobito platby Číslo faktury - váš údaj, který jste zvolili pro identifikaci platby (u integrace přes Mobito kód nebo platebního tlačítka) Popis platby - váš údaj, který jste zvolili pro upřesnění platby nebo který uvedl zákazník při zadání Mobito platby Částka celková částka transakce v Kč včetně poplatků Poplatek částka strženého poplatku k této transakci v Kč Důvod selhání uvádí důvod, proč transakce neproběhla úspěšně (vypršela její platnost, byla zrušena zákazníkem, byla vámi odmítnuta nebo nastala jiná chyba v průběhu převodu) 46

47 9. Jak řešit mimořádné situace Nenašli jste odpověď v návodu? Kontaktujte nás! Prostřednictvím Mobito formuláře, který naleznete v Mobito portálu obchodníka pod možností Mobito podpora: https://obchodnik.mobitoplatito.cz Prostřednictvím ové adresy: Telefonicky Mobito linka pro obchodníky (8-20hod / pracovní den) na čísle: Při komunikaci s Mobito linkou pro obchodníky se identifikujte jako Hlavní správce Mobito linka pro obchodníky vám pomůže s následujícími situacemi: 1. Blokace a odblokování Mobita obchodníka / pobočky / Hlavního správce Pokud zavoláte na Mobito linku pro obchodníky kvůli blokaci/odblokování Mobita, budete dotázání na své identifikační číslo, jméno, příjmení, datum narození a případně na identifikační číslo obchodníka či pobočky podle toho, co je zrovna blokováno/odblokováno. 2. Obnova hesla do Mobito portálu Pokud zavoláte na Mobito linku pro obchodníky kvůli obnově svého hesla do Mobito portálu obchodníka, budete dotázáni na své identifikační číslo, jméno, příjmení a bezpečnostní text. Poté vám bude do u zaslán odkaz pro nastavení přihlašovacích údajů. Po dokončení procesu a nastavení vašich nových přihlašovacích údajů kontaktujte znovu Mobito linku pro obchodníky, kde vaše Mobito bude po úspěšném znovuověření (po sdělení jména vaší společnosti, vašeho identifikačního čísla, jména a příjmení) aktivováno. 3. Zaslání nového odkazu pro nastavení přihlašovacích údajů při obnově hesla do Mobito portálu obchodníka Pokud jste neobdrželi na svůj odkaz pro nastavení přihlašovacích údajů či tento odkaz již vypršel a zavoláte na Mobito linku pro obchodníky, budete dotázáni na své identifikační číslo, jméno, příjmení a bezpečnostní text. Poté vám bude do u zaslán nový odkaz pro nastavení přihlašovacích údajů. 4. Reklamace plateb Pokud voláte kvůli problémům s platbami, budete dotázáni na své identifikační číslo, jméno, příjmení a bezpečnostní text. Rovněž si připravte všechny potřebné informace týkající se reklamace identifikační číslo transakce, datum a čas transakce. 47

48 Jiná žádost? Obraťte se na nás prostřednictvím Mobito formuláře, který naleznete v Mobito portálu pro obchodníky pod možností Mobito podpora, popřípadě dopisem: 1. Změna bankovního účtu pro vybíjení u obchodníka Pokud chcete změnit vybíjecí účet u společnosti, musíte tuto žádost poslat písemně poštou na adresu MOPET CZ, Bubenská 1477/1, Praha 7 Holešovice, Žádost o změnu bankovního účtu k vypořádání obchodníka je k dispozici ke stáhnutí na adrese Žádost musí být podepsána osobou jednající jménem obchodníka a tento podpis ověřen. Dále je potřeba doložit buď kopii Smlouvy o vedení účtu, nebo Potvrzení o vedení účtu, které banka na vyžádání vystaví, jež musí být opatřeno podpisem pracovníka banky a razítkem, anebo kopii bankou zhotoveného výpisu z účtu. Potvrzení i kopie výpisu z účtu musí obsahovat správnou identifikaci obchodníka (název, IČO) jako vlastníka účtu. O změně vybíjecího účtu vás bude obratem po obdržení všech dokumentů kontaktovat Zákaznický servis služby Mobito pro obchodníky. 2. Změna údajů obchodníka / pobočky / Hlavního správce a) Změna údajů obchodníka a pobočky Popište údaje, které chcete změnit, a pošlete je prostřednictvím Mobito formuláře. b) Změna údajů Hlavního správce Pokud chcete změnit některý ze svých kontaktních údajů ( , číslo oprávněného telefonu či adresu trvalého bydliště). Stáhněte si Oznámení změny kontaktních údajů Hlavního správce z adresy a vyplňte je. Vyplněné a podepsané Oznámení poté pošlete jako přílohu Mobito formuláře, který se nachází v Mobito portálu pod možností Mobito podpora. Po úpravě požadovaných údajů v systému budete obratem kontaktováni Zákaznickým servisem služby Mobito pro obchodníky. 48

49 10. Jak se identifikovat při komunikaci s Mobito linkou pro obchodníky Co ke komunikaci potřebujete: Pro ověření Hlavního správce na Mobito lince pro obchodníky budete potřebovat vaše identifikační číslo, jméno, příjmení a bezpečnostní text. Pokud byl bezpečnostní text řečen třikrát špatně, je Hlavní správce odkázán do Mobito portálu obchodníka, kde si musí vygenerovat jednorázový ověřovací kód a poté ho sdělit operátorovi na Mobito lince pro obchodníky. Pro generování jednorázového ověřovacího kódu postupujte následovně: 1. Přihlaste se do Mobito portálu obchodníka: https://obchodnik.mobitoplatito.cz 2. Zvolte sekci Nastavení > Zabezpečení. 3. Zvolte Generovat ověřovací kód. 49

Uživatelská příručka pro pokladní Mobito platba

Uživatelská příručka pro pokladní Mobito platba Uživatelská příručka pro pokladní Mobito platba 1 1. Jak přijímat a kontrolovat platby prostřednictvím Mobito platby... 3 1.1. Nutné předpoklady pro uskutečnění platby mezi zákazníkem a obchodníkem...

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Uživatelská příručka pro Obchodníky 18. 9. 2012 Obsah 1. Důležitá telefonní čísla a kontakty... 3 2. Cíl dokumentu... 4 3. Připojení obchodníka

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Telefon Banka. První kroky

Telefon Banka. První kroky Telefon Banka První kroky Obsah Co Vám Telefon Banka nabízí... 3 Zabezpečení Telefon Banky... 3 Výhody Telefon Banky... 3 Telefon Banka Vám umožní... 3 Rychlý start... 4 První přihlášení do Telefon Banky...

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ Obsah INFORMACE O VAŠÍ SIM KARTĚ... 3 Co vše najdete na své SIM kartě?... 3 SIM karta T- Mobile... 3 SIM karta Vodafone... 3 DODATEČNÁ AKTIVACE VAŠEHO NOVÉHO ČÍSLA U

Více

Internet Banka s certifikáty

Internet Banka s certifikáty Internet Banka s certifikáty Obsah Užitečné dokumenty... Podpora... Parametry certifikátů... První přihlášení do Internet Banky... Vygenerování digitálních certifikátů... Import SSL certifikátu do internetového

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Internetový portál Come Automaty

Internetový portál Come Automaty Manuál pro kartový účet Autor dokumentu: Roman Banar Verze dokumentu: 1.0 (20.1.2009) Status dokumentu: Dokončeno Obsah 1 Kartový účet...3 1.1 Přihlášení do kartového účtu...3 1.2 Historie operací...3

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker MANUÁL APLIKACE On-line Broker OBSAH 1. O APLIKACI ON-LINE BROKER 2. PŘIHLÁŠENÍ 3. NASTAVENÍ 4. MENU OBCHODY NASTAVENÍ ZADÁNÍ PARAMETRŮ OBCHODU OBJEDNÁVKA SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 5. PLATEBNÍ PŘÍKAZ

Více

nadstavbový modul programu Amicus

nadstavbový modul programu Amicus nadstavbový modul programu Amicus pro Windows TM Příručka uživatele v.1.0 duben 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k modulu CGMesky 1 2 Aktivace

Více

MOBITO PENÍZE V MOBILU ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

MOBITO PENÍZE V MOBILU ČASTO KLADENÉ OTÁZKY MOBITO PENÍZE V MOBILU ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 1. Co je Mobito? Mobito jsou vaše peníze v mobilu. Díky Mobitu bezpečně, rychle a jednoduše zaplatíte svým mobilním telefonem v jakoukoli denní či noční hodinu,

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu

Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu Portál elektronických služeb J&T Banky Příručka pro uživatele Internetbankingu OBSAH 1. Slovník používaných pojmů 4 2. Úvod

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Návod k použití autentifikačního modulu

Návod k použití autentifikačního modulu Návod k použití autentifikačního modulu Úvodní přihlašovací formulář. Přihlašovací obrazovku vidíte na následujícím obrázku (obr. 1). Jedná se o standardní způsob přihlášení pomocí jména a hesla, s rozšířenou

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ

e-shop Plzeňské karty NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1 Úvod... 3 2 K čemu slouží e-shop Plzeňské karty... 4 2.1 Úvodní obrazovka e-shopu... 4 3 Vytvoření uživatelského účtu... 5 4 Dobíjení časového předplatného a elektronické hotovosti...

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům

Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Všeobecné podmínky poskytování Služby Mobito Zákazníkům Verze 3/2012 (dále jen Podmínky ) 1 Všeobecné informace 1.1 Tyto Podmínky upravují poskytování Služby Mobito Zákazníkům tj. fyzickým osobám nepodnikatelům,

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 3 2. PŘÍSTUPOVÁ DATA A UŽIVATELSKÉ JMÉNO 4 3. PŘEHLED 5 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ 6 5. ZMĚNA TRANSAKCÍ 10 6. PODPORA A ROLE

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010

Manuál internetového bankovnictví. verze 1 / září 2011December 2010 Manuál internetového bankovnictví verze 1 / září 2011December 2010 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do internetového bankovnictví. Pokud jste klientem banky Equa bank od 19.9.2011, můžete rovnou

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Verze 012014. Internet Banka s mobilním klíčem Manuál pro používání

Verze 012014. Internet Banka s mobilním klíčem Manuál pro používání Verze 012014 Internet Banka s mobilním klíčem Manuál pro používání Obsah: Začínáme... 3 Minimální požadavky na Váš počítač... 3 Podpora služby internetové bankovnictví... 3 Bezpečnostní upozornění... 3

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Internetová televize Růst osobnosti www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Manuál aktivace přístupu do internetové televize Obsah Obsah... 1 1. Aktivace přístupu... 2 1.1. Vstup... 2 1.2. Aktivační

Více