listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje října 2012 Patnáctý ročník festivalu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Náše rozhovory s Volby do zastupitelstva kraje 12. 13. října 2012 Patnáctý ročník festivalu"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Volby do zastupitelstva kraje října 2012 Po delším čase nás opět čekají volby, tentokrát do zastupitelstva kraje a do senátu. Nás v Trhových Svinech a našich místních částí se týkají jen volby krajské, které se konají 12. a 13. října Senátní volby jsou v každém obvodu jednou za 6 let, a protože u nás byly v roce 2010, tak se nás, jako voličů, tentokrát netýkají. To k termínu voleb a jaké volby nás budou. Další informace se již týkají voleb obecně. Technicky probíhají všechny volby, snad s výjimkou komunálních, prakticky stejně. Volební okrsky (místnosti) jsou stejné jako v minulých volbách. 1. den (pátek) se hlasuje od do hod., druhý (sobota) od 8.00 do hod.. Hlasovací lístky by měl dostat každý volič nejpozději 3 dny před konáním voleb prostřednictvím České pošty. Pokud je někdo nedostane, budou volební lístky k dispozici ve volebních místnostech. Náše rozhovory s Ing. Vojtěchem Hálou, jako s kandidátem Strany svobodných občanů. Tato strana jde do letošních krajských voleb pod číslem 77. Představte nám, prosím, hlavní cíle Svobodných. Naším cílem je ekonomická a osobní svoboda člověka. To pro nás znamená, že stát bude občanům odebírat výrazně méně prostředků než dnes. Pouze tolik, kolik potřebuje pro plnění ZÁKLADNÍCH úloh státu. Tedy ochranu života a majetku občanů. Tím je ale myšlena ochrana před násilím a jiným ohrožením ze strany ostatních lidí, nikoliv ochrana před sebou samým. Nechceme, aby občanům státní úředník Při vlastní volbě musí každý volič prokázat volební komisi svou totožnost, státní občanství ČR a trvalý pobyt v Trhových Svinech, a to pomocí občanského průkazu, nebo pasu. Poté obdrží obálku pro hlasování, do které za zástěnou vloží hlasovací lístek a obálku vhodí do volební urny. Volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, má možnost volit pomocí voličského průkazu, který mu vydá městský úřad. Požádat o něj je možno buď písemně do 5. října, nebo osobně do 10. října 2012 na městském úřadě podle místa bydliště. V krajských volbách volíme jednotlivé volební strany s možností 4 preferenčních hlasů (zakroužkováním zvolených kandidátů). V Jihočeském kraji bylo zaregistrováno 18 volebních stran. To je asi vše, co jsem chtěl uvést k technické stránce voleb. Doufám, že volby v našem městě proběhnou po technické stránce nařizoval, co mají jíst, pít a kouřit, čím mají svítit, jestli mají mít v autě e-call atd. Mnoho lidských činností je dnes regulováno bez hlubšího opodstatnění. Odmítáme většinu zásahů státu do ekonomiky. Jistě, existují negativní externality, přirozené monopoly a veřejné statky (viz. Wikipedie), stát dnes ale reguluje či dotuje z daní mnoho lidských činností, které by vznikaly a fungovaly i bez podpory státu, pokud by byli lidé ochotni nést náklady na jejich produkci. Politici se často zaštiťují solidaritou, pokud by ale šlo pouze o ni, vzali by peníze bohatým a dali je chudým. Pak by ale nemohli tak snadno řídit naše životy. Z výše uvedeného je asi zřejmé, že usilujeme o vystoupení z EU. Samozřejmě se zachováním volného obchodu s kýmkoli, kdo o to bude stát. Alternativou EU je nám EFTA. listy bez problémů. Jaké bude složení Zastupitelstva Jihočeského kraje pro následující 4 roky, to už záleží na nás všech, kteří se voleb svými hlasy zúčastníme. Zdeněk Valut Redakce TSL oslovila s žádostí o krátké představení své strany nebo hnutí ty krajské kandidáty, kteří mají trvalé bydliště v Trhových Svinech. Jedná se o tyto naše spoluobčany (v abecedním pořadí): Ing. Vojtěch Hála Strana svobodných občanů Tomáš Korčak Strana zelených Mgr. Věra Korčaková Jihočeši 2012 Bc. Michal Kudrna, Ing. Vladislav Kukačka oba Národní socialisté levice 21. století / nezdařil se telefon. ani mail. kontakt Pavel Stodolovský Jihočeská koalice Evropští demokraté se Stranou soukromníků České republiky Jan Votruba Volte Pravý blok Strana Vás ke kandidatuře vyzvala nebo jste Vy oslovil ji? Co přesně Vás v programu nejvíce zaujalo a přivedlo na kandidátní listinu? Jsem členem strany, o jednu z šesti prvních pozic na kandidátní listině Svobodných jsem usiloval v krajských primárkách. Studoval jsem ekonomii na MUNI v Brně a stále jsem si říkal, proč se nenajde alespoň jeden politik, který by závěry této vědy respektoval, využíval v praxi a lidem vědomě či nevědomě neubližoval. (Tehdy jsem ještě neznal jména jako Ron Paul, Nigel Farage ) Pak jsem zjistil, že existuje Petr Mach a Strana svobodných občanů s politickým programem, který mi na 99% sedne. Objevil jsem pár lidí, které bych moc rád viděl v parlamentu, případně ve vládě. Rád jsem se k nim přidal. Které z problémů, jež tato strana hodlá řešit, se podle Vás výrazně dotýká i našeho města? Mám-li se vyjádřit k nějakému konkrétnímu problému, první co mě napadá, je silnice z Českých Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Patnáctý ročník festivalu Nebyl jsem hrdina Letošní Kovářské dny Patnáctý ročník festivalu dechových hudeb Karel Valdauf proběhl Připomeňme si ho tentokrát nikoliv slovem, ale fotografiemi strana 11 Nebyl jsem hrdina ani zbabělec To jsou slova bývalého starosty Trhových Svinů v letech pana Ladislava Stráského.Z iniciativy jeho potomků mu byla dne odhalena pamětní deska na domě č.p.130 v Kostelní ulici strana 7 Letošní Kovářské dny na Buškově hamru byly horké Buškův hamr ožil o víkendu 18. a 19. srpna IV. ročníkem Kovářských dnů. I přestože počasí bylo o letošní svinenské pouti skutečně horké strana 16

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 Budějovic do Trhových Svinů. Je to silnice II. třídy a některé úseky již myslím můžeme označit jako problém, který si zaslouží řešení. S investicemi státu (kraje) do dopravní infrastruktury nemám problém. Všech obcí se dotýká naše idea lidového veta. Zacituji z politického programu Svobodných: Svobodní prosazují, aby občané obce, resp. kraje mohli referendem (lidovým vetem) zvrátit rozhodnutí obce, resp. kraje. Příslušné rozhodnutí zastupitelstva vstoupí v platnost vždy až po uplynutí lhůty, v níž lze na základě petice shromáždit potřebný počet podpisů pro vypsání referenda, pokud petice podána nebyla, nebo okamžitě poté, kdy referendum rozhodnutí nezamítne. V případě, že se lidé vysloví v referendu pro zamítnutí, rozhodnutí zastupitelstva nevejde v platnost a musí se konat nové volby do zastupitelstva. To by byl dobrý bič na politiky v rukou občanů, co říkáte? Jaké z témat vytyčených Stranou svobodných občanů jako hlavní je Vašemu srdci a zájmu nejbližší? Krom výše uvedeného bych ještě zmínil vyrovnání státního rozpočtu snížením výdajů státu (viz. např. internetový časopis Laissez Faire rubrika Úřady na zrušení), nikoli zvyšováním daní. Snížení výdajů státu je taktéž naším lékem na tolik (marně) řešenou korupci. Čím méně peněz politiky necháme spravovat, tím méně se jim podaří nepozorovaně ukrást. Řadu našich spoluobčanů jistě napadne otázka ve stylu: Proč to ten člověk dělá, má to zapotřebí, ona ho ta politika snad i baví Jak byste jim odpověděl? Stojí mě to čas i peníze, takže ano, naštěstí mě to i baví. Poznal jsem mnoho úžasných lidí, naučil se nové věci. Hlavně si ale myslím, že volit, zajímat se o politiku a být politicky aktivní by měl být každý občan. A to sice z úplně stejného důvodu, z jakého zamykáme své byty a nosíme při sobě pepřové spreje. Protože po světě běhají lidé, kteří se snaží uzmout nám naše majetky a naši svobodu. Tomášem Korčakem, jako s kandidátem Strany zelených. Tato strana jde do letošních krajských voleb pod číslem 51. Představte nám, prosím, hlavní cíle Strany zelených. Asi se příliš neliší od ostatních subjektů: zanícený boj proti korupci, kmotrům, opravdu čistá politika bez politikaření atd. Samozřejmě od nás volič může očekávat největší akcent z politického spektra na soužití s přírodou a udržitelný rozvoj. Strana Vás ke kandidatuře vyzvala nebo jste Vy oslovil ji? Co přesně Vás v programu nejvíce zaujalo a přivedlo na kandidátní listinu? V roce 2010 jsem se stal členem Strany, abych podpořil její program. Ze stejného důvodu jsem přijal i místo na kandidátce jako křoví č.45. Nemám naprosto žádné politické ambice. Osobně mě na programu Strany zelených nejvíc interesuje doprava. Které z problémů, jenž vaše strana hodlá řešit, se podle Vás výrazně dotýkají i našeho města? Tady můžu navázat na předchozí odpověď. Dopravní situace v našem městě je slušně řečeno neutěšená. Je mi smutno z toho, že z řešení tohoto průšvihu se u nás stalo dogma. Byl bych rád, kdyby se co nejdříve podařilo dostat z náměstí co nejvíc aut a kamionů a je mi upřímně jedno, jestli to zařídí severní, jižní nebo západní obchvat. Podle poslední nezávislé srovnávací studie vyšlo ale najevo, že nejlíp by tento úkol splnila přeložka. Odvedla by nejvíc vozidel a její výstavba je nejreálnější ze všech navrhovaných projektů. Díky velmi dobrým demokratickým mechanizmům uvnitř naší strany se podařilo uskutečnit celokrajskou diskusi o tom, jestli by mohla být naše přeložka zařazena do předvolebního programu. Tento bod nakonec hlasováním neprošel, ale z debaty vyplynulo, že první 3 lídři naší kandidátky jsou přeložce buď opatrně nebo přímo nakloněni. Můžu tedy zodpovědně prohlásit, že volič Strany zelených v krajských volbách hlasuje pro trhovosvinenskou přeložku. Jaké z témat vytyčených iniciativou jako významná témata je Vašemu srdci a zájmu nejbližší? Fascinují mě rychlovlaky s maximální rychlostí přes 300km/h. Výstavba tratí, po kterých tyto skvosty jezdí, není dražší než dálnice. Srovnávat přitom rychlost, pohodlí, ekologičnost a zejména bezpečnost s autem prakticky nelze. Rád bych se dožil provozu vysokorychlostní železnice v naší zemi. Myslím, že Strana zelených má tímto směrem největší tah na branku. Řadu našich spoluobčanů jistě napadne otázka ve stylu: Proč to ten člověk dělá, má to zapotřebí, ona ho ta politika snad i baví Jak byste jim odpověděl? Jak jsem už zmínil, politik nejsem. Jenom chci usilovat o posun v dopravní politice našeho státu, k čemuž mají nejmocnější nástroje politické strany. A já jsem se rozhodl svým členstvím a příspěvky podporovat Stranu zelených. Nestojí mě to skoro žádné úsilí, takže otázka bavínebaví není u mě na pořadu dne. Mgr. Věrou Korčakovou, místostarostkou Města Trhové Sviny, tentokrát jako s kandidátkou hnutí Jihočeši 2012 do krajských voleb. Toto hnutí jde do voleb pod číslem 59. Hnutí Jihočeši 2012 se krajských voleb účastní poprvé, můžete nám ho blíže představit? Ano, hnutí je nové, ale jeho členové jsou lidé, kteří mají zkušenost se správou veřejných záležitostí, podnikatelé, osobnosti kulturního, sportovního i jiného veřejného života kraje, lidé, které občané znají a znají i výsledky jejich práce. Co přesně Vás v programu nejvíce zaujalo a přivedlo na kandidátní listinu? O vzniku hnutí Jihočeši 2012 jsem se dozvěděla z médií, souhlasila jsem s jejich názorem, že koalice ČSSD s ODS v Jihočeském kraji nezajistila našemu kraji dostatečný a rovnoměrný rozvoj. Když jsem se pak s představiteli hnutí sešla, zjistila jsem, že nejde jen o líbivou kritiku, ale i o skutečné hledání způsobů, jak řešit problémy kraje. O tom, že se toto hnutí liší od stávajících politických stran mě přesvědčilo i rozhodnutí, že předvolební kampaň bude financována z darů a půjček členů Hnutí a dary budou přijímány jen od těch sponzorů, kteří budou souhlasit se zveřejněním jejich jména i výše příspěvku a že takovýto sponzor nikdy neměl žádnou krajskou zakázku a ani o ní v budoucnu nebude usilovat. Toto rozhodnutí nám dává svobodu v budoucím rozhodování, bez nutnosti někomu oplácet podporu. Pochopitelně s penězi z vlastní kapsy hospodaříte, jak nejlépe umíte a myslím si, že i na naší prezentaci je vidět, že ji nevymýšlela nějaká reklamní agentura, že je opravdu naše, že vyjadřuje naše názory a cíle. Toto vše mě přesvědčilo, abych se stala členkou hnutí Jihočeši 2012, následně i členkou rady tohoto hnutí a rozhodla se kandidovat do zastupitelstva Jihočeského kraje. Sama jsem pak už byla u vzniku programu, je velice obsáhlý a celý je např. na Nejsou to jen hesla a kritika, jsou zde konkrétní řešení problémů našeho regionu. Za velkou devizu tohoto programu považuji i to, kolik lidí se při jeho přípravě sešlo, a přestože někteří zastávali zájmy velkých a jiní zájmy malých

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 STRANA 3 měst, na konečném znění jsme se shodli. Setkávání kandidátů našeho hnutí se vyznačují vysokou účastí a musím říct, že ta pracovní nálada, to, kolik lidí se nenechalo otrávit současným stavem věcí, kolik jich má pořád chuť pracovat a neohlíží se na vlastní prospěch, mě vždycky nabije velkým optimismem a pocitem, že se účastním změny k lepšímu. Zárukou toho, že náš program je reálný, že vychází ze skutečných možností Jihočeského kraje, je náš kandidát na hejtmana pan JUDr. Luboš Průša, ředitel krajského úřadu. Poznala jsem ho jako člověka, který drží své slovo, který se zajímá o problémy ostatních a který pro své přesvědčení, že politika se má dělat jinak, opouští své místo ředitele (v době kdy hejtmanové zvládají být souběžně i starosty, poslanci, senátory i ministry). Které z problémů, jenž hnutí Jihočeši 2012 hodlá řešit, se podle Vás výrazně dotýkají i našeho města? Jaké z témat vytyčených iniciativou jako významná témata je Vašemu srdci a zájmu nejbližší? Dovolím si tyto dvě otázky spojit a tím i odpovědět, že mému srdci nejbližší jsou témata dotýkající se právě našeho města. Chci podpořit zachování sítě lékařských pohotovostí ( někdo to může považovat za luxus, ale když se nám podaří omezit plýtvání veřejnými prostředky, není důležitější luxus, který si můžeme dovolit), zlepšování kvality sociálních služeb, podporu si zaslouží i společenský a kulturní život ve městech a obcích, společenské a zájmové skupiny, dobrovolní hasiči, mimoškolní činnost dětí, sportovní aktivity, turistika atd. atd. Jako prioritní se jeví řešení problémů s dopravou v kraji, protože ty ovlivňují téměř vše (např. dojezdovou dobu k lékaři, do školy, do práce, brzdí rozvoj turistiky i všech ostatních odvětví, zvyšují nebezpečnost jak silničního provozu, tak chodců). Jako středoškolská učitelka bych se ráda ještě zastavila u problematiky rušení některých středních škol. Myslím si, že jejich rušení není řešením. Dnes střední školství funguje takto: nabereš studenty jsi dobrá škola, nezrušíme tě. Takže na maturitní obory jsou často přijímány děti, které na studium nestačí. Je to trápení pro ně samotné, pro rodiče i učitele a většinou to končí tím, že nemohou sehnat zaměstnání ve vystudovaném oboru. Nakonec vykonávají nějaké řemeslo, aniž by se v něm vyučili a škola, ve které se vyučit mohli, zaniká. Naším úkolem je tedy přizpůsobit systém škol potřebám společnosti, nenechat zapadnout talenty a vrátit dětem úctu k práci a k řemeslu. Řadu našich spoluobčanů jistě napadne otázka ve stylu: Proč to ten člověk dělá, má to zapotřebí, ona ho ta politika snad i baví Jak byste jim odpověděla? Baví. Opravdu mi dělá radost, když mohu dobré věci prospět a věřím, že tomu špatnému je třeba se postavit. A když máte kolem sebe lidi, kteří to cítí stejně, je to mnohem snazší. Za sebe samu by mě nikdy nenapadlo do krajského zastupitelstva kandidovat. Jsem ale přesvědčena, že Trhové Sviny by měly mít na kraji své zastoupení (podle našeho hesla z okraje do kraje ), aby se problémy našeho města a okolí nepřehlížely a aby se i v Trhových Svinech vědělo, co se děje na kraji. Aby se už nestalo, že se do našeho města jihočeský hejtman nepřijede podívat ani jednou za celé své funkční období. Nedivím se, že po všech těch aférách se mnoho z nás dívá na lidi politicky aktivní jako na lháře a zloděje, kteří se snaží jen dostat ke korytům. Nenechme se tím ale zmást, naše blbá nálada, rezignace a nechození k volbám skutečným lhářům a zlodějům jen nahrává. Pavlem Stodolovským jako s kandidátem Jihočeské koalice Evropští demokraté se Stranou soukromníků České republiky. Toto hnutí jde do letošních krajských voleb pod číslem 64. Představte nám, prosím, hlavní cíle této strany. viz www. Jihoceskakoalice. cz Strana Vás ke kandidatuře vyzvala nebo jste Vy oslovil ji? Co přesně Vás v programu nejvíce zaujalo a přivedlo na kandidátní listinu? Ke kandidatuře jsem byl vyzván Stranou soukromníků a Evropskými demokraty. Jako podnikatel v tomto městě zaměstnávám třicet lidí, a proto mi není lhostejné, jak se dnes stát chová jak k zaměstnancům, tak k zaměstnavatelům. Podle mého názoru je toho mnoho, co by se mělo změnit. Uvedu pouze pár bodů, např. prosadit snížení spotřební daně na pohonné hmoty, prosadit odvod a odpočet DPH jen z uhrazených faktur, prosadit splatnost faktur do 30 dnů, zabránit pokusům o zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění OSVČ... atd. Které z problémů, jenž tato strana hodlá řešit, se podle Vás výrazně dotýkají i našeho města? Co mě nejvíce trápí, je v našem státě školství. V našem městě je stavební učiliště, které mělo vždy velkou váhu a odbornou kvalitu. Jelikož se pohybuji ve stavebnictví, znám spoustu odborníků v tomto oboru, kteří prošli touto školou. Dnes je učiliště napůl prázdné. Chtěl bych, aby se stavební řemesla opět vrátila do našeho města. Řadu našich spoluobčanů jistě napadne otázka ve stylu: Proč to ten člověk dělá, má to zapotřebí, ona ho ta politika snad i baví Jak byste jim odpověděl? Není mi lhostejné město ani kraj, ve kterém žiji, a kdybych mohl jen malým procentem něco pro kraj a město udělat fakt to za to stojí. Janem Votrubou, jako s kandidátem Volte Pravý blok. Tato strana jde do letošních krajských voleb pod číslem 7. Představte nám, prosím, hlavní cíle strany. Dobrý den čtenářům. Hlavním cílem strany Volte Pravý Blok, je zavedení systému přímé demokracie švýcarského typu, okamžité odvolatelnosti politiků přímo občany, zavedení hmotné a trestní odpovědnosti pro politiky.v praxi systém funguje následovně: každý z nás má tři občanství. Jsme občany obcí, krajů a dnes již prakticky Čez-ké republiky. Na každé této úrovni rozhodují občané o svých daních, zakázkách od určité výše - (kterou si stanoví opět sami občané) v jednotlivých referendech, jejichž výsledky jsou pro starostu obce, primátora kraje či vládu závazná! O osudu celé země tak nerozhoduje 142 zkorumpovaných jednotlivců z parlamentu a odkladiště jménem senát, ale celý národ, ten se koupit nedá! Strana Vás ke kandidatuře vyzvala nebo jste Vy oslovil ji? Co přesně Vás v programu nejvíce zaujalo a přivedlo na kandidátní listinu? Nejdříve jsem se stal voličem Petra Cibulky a strany Volte Pravý blok. Před několika lety mne pan Cibulka oslovil poprvé, když jsem se ptal na jisté praktické věci a letos mne vyzval, abych kandidoval. Hlavním důvodem mého rozhodnutí souhlasit s kandidaturou je vědomí, že systém tzv. parlamentní demokracie, či jak nazvat tento demagogický systém současné vlády jednotlivců, kdy o osudu země opakovaně rozhoduje 142 jednotlivců přebíhajících jak hráči mezi fotbalovými týmy. Těchto pár lidí v senátu a parlamentu rozhoduje o osudu deseti milionů lidí a o jejich daních. Na krajích rozhodují jednotlivci o milionech. To je špatně. Politik musí být úředník sloužící lidu a za jeho loajální služby, morální a charakterové vlastnosti si jej lid má vážit. Já se stydím za současného prezidenta i vládu České republiky a jsem přesvědčen, že tato situace nelze změnit jinak, než že

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 o našem osudu rozhodneme my všichni a sami a ne nějaký anonymní úředník! Které z problémů, jenž vaše strana hodlá řešit, se podle Vás výrazně dotýkají i našeho města? Myslím že u nás v Trhových Svinech je takovou otázkou například přeložka! Zkusme si představit situaci, že každý občan Trhových Svinů dostane minimálně měsíc před řešením této otázky v referendu obce legislativní návrh: informace o plánech, nákladech, výhodách - od protistrany o veškerých nevýhodách. Obec bude maximálně podporovat veřejnou diskusi o tématu a po té se každý, sám za sebe rozhodne jak hlasovat! Rozhoduje většinový systém při jakékoli účasti. Kdo se referenda nezúčastní, dává tím najevo, že ho situace nezajímá, ti kteří ano rozhodnou! Rozhoduje většinový poměr, protože ten říká: pro většinu je to špatné, či dobré, proto to chceme, či nechceme! Rozhodnutí je pro starostu a vedení města závazné. Pokud se představitel města rozhodne mlžit, podávat zkreslené informace bude si toho všimnuto, jelikož veškeré zakázky budou veřejné a za toto budeme my občané moci tohoto člověka okamžitě odvolat a trestně stíhat! Jaké z témat vytyčených iniciativou jako významná témata je Vašemu srdci a zájmu nejbližší? Musíme si uvědomit, že současní politici na nás hrají hru s tématy! Církevní restituce, Temelín, propaganda současných struktur na Šumavě, alkohol a prohibice. Další velice trapná věc, je přímá volba poslanců, kdy si politické strany vyberou maskota, který jim dá opět známku důvěryhodnosti a umožní se ještě pár let udržet, díky tomu, že občan bude mít pocit volby. ODS si vzala už Karla Poborského, ČSSD by mohla Karla Gotta, KSČ Michala Davida a céčka! Mě je nejbližší systém, chci abychom si vládli sami! Deset milionů lidí nikdo neuplatí! Řadu našich spoluobčanů jistě napadne otázka ve stylu: Proč to ten člověk dělá, má to zapotřebí, ona ho ta politika snad i baví Jak byste jim odpověděl? Všechno důležité již bylo řečeno. Ekonomicky a časově je to pro mne velký krok zpátky, takže je to asi morální povinnost. V devadesátých letech jsme jako Československo měli továrny, zlato, majetek v hodnotě ,-- Kč na občana a byli jsme soběstačnou zemí. Nyní jíme prakticky dovezené odpadky z Evropy, každou chvíli mají lidé s dovezenými potravinami zdravotní obtíže. V pěstování zeleniny a ovoce jsme soběstační ze 36%, ve vepřovém, kuřecím mase 60% a cca 70% přebytky máme pouze v produktech, které jsou dotované. Evropská unie s naší vládou dokázala za dvacet let zcela rozložit hospodářský systém Československa, jako jedinou zemi na světě nás rozdělit bez jediného konfliktu, natož výstřelu. Všechny tyto vlády, ať se jedná o ODS, TOP 09, ČSSD, VV, KDU, či KSČ by měli být souzeni pro vlastizradu, pokud budeme chtít, dá se udělat revize podezřelých privatizací, my občané můžeme změnit ústavu. Jde mi o zavedení systému, který nelze uplácet a bude tu již navždy! Ve Švýcarsku byly položené základy přímé demokracie již ve 13. století. (Odpovědi kandidátů nebyly redakcí stylisticky upravovány) Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města schválila změnové listy (č.16-23) na přístavbu společenského sálu v celkové výši ,- Kč včetně DPH a vzala na vědomí celkovou rekapitulaci nákladů. ( pro7) rozhodla o výši vstupného na festival dechových hudeb Karel Valdauf 2012 takto: sobota 70,- Kč, neděle 100,- Kč, sobota + neděle (dvoudenní) 150,- Kč. ( pro7) vzala na vědomí informaci o schválené územní studii plocha Z 52 Rejta plocha Z 52 dle ÚP Trhové Sviny, katastrální území Trhové Sviny, která nabyla účinnosti dne ( pro7) doporučuje ZM vydat Změnu č. 1 územního plánu Trhové Sviny s jeho odůvodněním formou opatření obecné povahy, včetně rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek. ( pro7) doporučuje ZM schválit návrh na pořízení Změny č. 2 územního plánu Trhové Sviny navrhovatelé paní Sojková, pan Pešek, paní Pešková a Mayerová s tím, že úplnou úhradu nákladů na zpracování této změny ponesou navrhovatelé v souladu s 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a nebudou požadovat, aby se město podílelo na financování technické vybavenosti. ( pro7) souhlasí se zapůjčením mobilního pódia za stanovenou cenu ,- Kč. ( pro7) souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Zdeňce Jindrové na jeden rok, tj. do ( pro7) souhlasí s výměnou oken a kuchyňské linky v bytě č. 5, Žižkovo nám. 30, Trhové Sviny u paní E. Goralové dle finančních možností rozpočtu SÚMM. ( pro7) souhlasí s koupí pozemku parc. č. 1187/3 o výměře 881 m 2 v k.ú. Trhové Sviny za cenu 120,- Kč/m 2. Rada města rozhodla řešit při sestavování rozpočtu na rok ( pro7) souhlasí s navrhovanou směnou pozemků v k.ú. Todně s tím, že žadatel převede na město pozemky parc. č. 801/18 o výměře 124 m 2, parc. č. 73/1 o výměře 44 m 2 a nově zaměřený pozemek parc. č. 807/2 o výměře 34 m 2 a Město Trhové Sviny převede žadateli pozemky parc. č. 993/6 o výměře 21 m 2 a části pozemků parc. č. 660/4 o výměře cca INFORMACE Z RADNICE 90 m 2 a parc. č. 993/1 o výměře 70 m 2 (přesná výměra těchto pozemků bude známa až po geodetickém zaměření a případný rozdíl v m 2 doplatí příslušná strana za cenu 50,- Kč/m 2 ) a doporučuje ZM schválit. ( pro7) nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků v k.ú. Todně. Rada města navrhuje odkoupit od žadatele pozemek parc. č. 801/13 o výměře 164 m 2 a nově zaměřené pozemky parc. č. 861/4 o výměře 31 m 2 a parc. č. 961/5 o výměře 30 m 2 v k.ú. Todně za cenu 50 m 2. ( pro7) rozhodla na základě výsledku výběrového řízení uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci stavby SO 103 chodníky s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., Třeboňská 620, Rudolfov za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. ( pro7) vzala na vědomí informace o možnosti odkoupení pozemků nacházejících se v intravilánu Města Trhové Sviny, které jsou v majetku paní Kraftové, a ukládá SÚMM zajistit zhotovení znaleckého posudku. Dále doporučuje jednat s Jihočeským krajem o jeho případném zájmu o tyto pozemky. ( pro7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem Rejta K 2218/5 a 2218/11 kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3904/1 v k.ú. TS. ( pro7) rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem Jedovary K 1548/3 pí. Holinková příp.. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. PK 2100 k.ú. Jedovary. ( pro7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem Trhové Sviny, Mlýnská 196, Machart NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 1818/1 v k.ú. TS. ( pro7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem Rejta K 2403/5, Pavlicová NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 2407/4, 3905/7 v k.ú. TS. ( pro7) rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice s názvem Trhové Sviny, parc. č. 455/3 kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 3858/1 v k.ú. TS. ( pro7) byla informována o žádosti DpS Horní Stropnice o spoluúčast města T. S. na úhradě nákladů za služby poskytované DpS H. S. ( pro7)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 STRANA 5 souhlasí, aby Jihočeská rozvojová, o.p.s. podala žádost o dotaci do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Trhové Sviny na roky ( pro7) vzala na vědomí žádost Komoditní burzy PROFIT, Mohelnice, o zařazení do případného výběrového řízení na zprostředkování nákupu elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze. ( pro7) rozhodla na základě doporučení komise pro výběrové řízení na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod ORP Trhové Sviny, uzavřít smlouvu o dílo s firmou LesInfo CZ, a.s., Rudolfovská 84, České Budějovice za celkovou cenu ,- včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. ( pro7) schválila vyloučení firmy SILVA PROJEKT s.r.o., Kotojedská 1044/27, Kroměříž z výběrového řízení na Zpracování lesních hospodářských osnov z důvodu nedoložení Smlouvy o dílo. ( pro7) Zápis z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: pozdější příchod pana Mgr. Slípky Rada města projednala na základě vlastní žádosti vedoucího Městské policie pana Jana Junka jeho uvolnění z funkce vedoucího MěPo a předkládá ZM k projednání a jmenování nového vedoucího Městské policie. Rada města požaduje od pana J. Junka dodat písemné stanovisko. ( pro 6) souhlasí s finančním podílem města v rámci Programu regenerace pro rok 2012 v celkové výši ,- Kč (20% z celkových nákladů projektu) a doporučuje ZM tento podíl schválit. ( pro 6) byla informována o děkovném dopise starosty obce Žár, ve kterém vyslovil poděkování za profesionální přístup a dobrou přípravu podkladů pro vyřešení stížnosti na Územní plán obce Žár panu Ing. Marku Rojdlovi a panu Ing. Luďku Kleinovi. schválila odměnu ve výši panu Ing. Emilu Kunzovi za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. ( pro 6) rozhodla zahrnout požadavek DpS H. Stropnice na finanční podporu do návrhu rozpočtu na rok ( pro 6) ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši ,- Kč. Odvod bude proveden podle pokynů odboru ekonomiky, školství a investic. ( pro 6) ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši ,- Kč. Odvod bude proveden podle pokynů odboru ekonomiky, školství a investic. ( pro 6) ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši ,- Kč. Odvod bude proveden podle pokynů odboru ekonomiky, školství a investic. ( pro 6) ukládá na základě zákona 250/2000 Sb., par. 31, odst. 2c) ve znění pozdějších předpisů odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny do rozpočtu zřizovatele ve výši ,- Kč. Odvod bude proveden podle pokynů odboru ekonomiky, školství a investic. ( pro 6) rozhodla realizovat mlatovou cestu na Buškův hamr a schválila cenovou nabídku od firmy Stavitelství Matourek s.r.o., ve výši ,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. ( pro 6) projednala žádost pana Františka Farky a pověřuje SÚMM dojednat a předložit do prosincového ZM konečnou podobu pozemků určených ke směně. ( pro 6) projednala snížení prodejní ceny nabízených nemovitostí a doporučuje ZM schválit prodejní cenu na KD Rejta v min. výši 2 mil. Kč a prodejní cenu školy Pěčín v min. výši 800 tis. Kč. ( pro 6) projednala návrh pí. Aleny Kubíkové a pověřuje SÚMM jednáním o koupi pozemku parc. č. 3885/3. S ohledem na podobné případy rada města rozhodla zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2013 výkup pozemků v rámci digitalizace města a místních částí. (pro 7) souhlasí s doplněním OZV č. 2/2012 a OZV č. 5/2010 a doporučuje ZM doplnění schválit. (pro 7) souhlasí s uzavřením smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby a pověřuje starostu jejím podpisem. ( pro7) souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě č s E.ON Energie, České Budějovice o snížení ceny za odběr elektrické energie pro veřejné osvětlení a pověřuje starostu jeho podpisem. ( pro7) schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,60 Kč (pro7). byla informována o vývoji pojistného Tepelného hospodářství Města Trhové Sviny za období a ukládá skupině ve složení: pan Mgr. Slípka, pan Ing. Kocina, pan Štojdl a paní Ing. Bustová připravit materiály týkající se změn pojistného a aktuálních ekonomických ukazatelů Tepelného hospodářství pro jednání rady města. ( pro7) byla informována o aliančním cvičení (jediné cvičení vzdušných sil NATO), které se uskuteční v termínu od 4. do 21. září 2012 s názvem Ramstein Rover 2012 a které je organizováno a řízeno kompletním velitelstvím vzdušných sil. ukládá SÚMM pokračovat v souladu se stavebním řízením při výstavbě suchého poldru na Svinenském potoce. (pro 7) schválila předložený návrh programu ZM, které se bude konat (pro 7) souhlasí s prodejem pozemků paní PhDr. Věře Váchové dle předložených žádostí a doporučuje ZM schválit. (pro 7) souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 675/3 panu Petru Vaňkovi a doporučuje ZM schválit. (pro 7) ruší z důvodu podání oprávněné námitky jednoho z uchazečů proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce Zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod ORP Trhové Sviny a ukládá MěÚ vypsat nové zjednodušené podlimitní řízené v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zároveň jmenuje komisi ve složení: Ing. Rudolf Baldík, Ing. Petr Žemlička, LČR s.p. - LS Nové Hrady, p. Rostislav Vacík, Ing. Karel Kocina, Ing. Ivana Božáková a náhradníky: Bc. Iveta Roulová, p. Petr Kolafa, p. Stanislav Rychtařík, Ing. Radislav Bušek, Bc. František Kolář. (pro 7) souhlasí s navrhovanou směnou pozemků v k.ú. Todně s manžely Pavlovými, Todně, s tím, že manželé Pavlovi převedou na Město Trhové Sviny pozemky parc. č. 801/11 o výměře 644 m2, parc. č. 801/19 o výměře 182 m2 a nově zaměřené pozemky parc. č. 806/2 o výměře 33 m2, parc. č. 876/21 o výměře 114 m2, parc. č. 880/2 o výměře 164 m2, a Město Trhové Sviny převede manželům Pavlovým části pozemků parc.č. 648 a parc.č. 987/1 o celkové výměře cca 300 m 2. Přesná výměra těchto pozemků bude známa až po geodetickém zaměření a rozdíl v m 2 doplatí Město Trhové Sviny za cenu 50,- Kč/m2 a doporučuje ZM schválit. (pro 7) souhlasí s navrhovanou směnou pozemků v k.ú. Todně s paní M.Soukupovou, Todně, s tím, že paní Soukupová převede na Město Trhové Sviny pozemky parc. č. 793 o výměře 37 m 2 a parc. č. 801/26 o výměře 90 m 2, a Město Trhové Sviny převede paní Miroslavě Soukupové část pozemku parc.č. 993/1 o výměře cca 320 m 2. Přesná výměra těchto pozemků bude známa až po geodetickém zaměření a rozdíl v m 2 doplatí paní Soukupová za cenu 50,- Kč/m 2 a doporučuje ZM schválit. (pro 7) souhlasí s provedením deratizace města, která se ve zbylých měsících (do konce roku 2012) uskuteční v původním rozsahu, který byl navrhován SÚMM pro rok (pro 7) schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2012 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. (pro 7) schválila výpověď z nájemních protor v objektu č.p v Sokolské ulici v Trhových Svinech, rozhodla o zkrácení výpovědní lhůty ze 3 měsíců na 2 měsíce a ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení na pronájem těchto prostor. (pro 7) souhlasí s vyčleněním částky ,- Kč z rozpočtu souboru na uspořádání zájezdu do Lednicko Valtického areálu ve dnech pro členy Divadla Otty Schwarzmüllera. (pro 7) jmenuje komisi pro výběrové řízení referenta Živnostenského úřadu MěÚ T. Sviny a referenta oddělení matrik a správních činností ve složení: členové samosprávy, členové rady města, tajemník MěÚ T. S., vedoucí odboru nebo oddělení. (pro 7)

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 AKTUÁLNĚ Sál rozhodně nezahálí Tento článek píši jako reakci na názor některých občanů, že nový společenský sál nebyl od slavnostního otevření dostatečně vytížen. Do této chvíle proběhlo několik veřejných akcí. Když přeskočím již zmiňované dvoudenní slavnostní otevření, tak se jednalo o představení africké taneční skupiny Yasa, fitness lekci latinskoamerických tanců Latino Danza, zumbu s Michalem Winterem, prodejní akci firmy Volanski a i přes velice malou účast vynikající vystoupení skupiny Pianosaurus. Někdo může namítat, že to není moc, ale musí vzít v úvahu, že v letním období se většina programu přesouvá na Buškův hamr a také to, že v našem okolí byl kulturního vyžití dostatek a nemělo tudíž smysl zde něco pořádat, protože zájem by byl minimální. Teď, kdy se program přesouvá zpět do kulturního domu a společenského sálu, nebude o pestrý program nouze. Máme potvrzeno několik kapel, samozřejmě brzy začne plesová sezóna a období různých bálů a zábav, takže si myslím, že si každý přijde na své. Zde uvádím potvrzené akce ve společenském sále do konce roku, tento výčet není konečný, ale ani závazný: Kurzy tance a společenského chování, Bernardfest, Vojta Kiďák Tomáško - koncert, Festival vína + Cimbálovka, Parkáni - koncert, Pyžamový ples, Sto zvířat - koncert, Prostějovská móda - prodej oblečení, Wein fest Nové Beujolé, Čankišou - koncert, Country bál, Haloween party, Mikulášská zábava, Vánoční trhy, Zumba a krav maga Budeme se těšit na Vaši návštěvu! Jiří Čajan ml. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Foto ze slavnostního obřadu, který se konal v úterý 14. srpna v obřadní síni města - předání Listiny o udělení státního občanství ČR pro nové občany Trhových Svinů Valentinu Šajdovou a Viktora Profatilova. Jubilantka oslavila 101. narozeniny Domov pro seniory Chvalkov Čtvrtek byl pro náš domov významný. Obyvatelka našeho domova paní Marie Soukupová s námi oslavila své 101. narozeniny. AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Ráda bych čtenáře informovala o akcích KIC v měsíci říjnu: Od do probíhá v prostorech KIC Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 92 výstava obrazů pana Františka Stráského DOUDLEBSKO V OBRAZECH. Každé pondělí od 20 hodin si můžete přijít protáhnout tělo na PILATES S ALENOU JURÁSKOVOU, které se bude konat podle počtu účastníků v malém nebo tanečním sále KD.Nezapomeňte si vzít s sebou karimatku a malý ručník. Pro informaci jedná se o tyto termíny: 1.,8.,15.,22., Za 45 minut cvičení zaplatíte 50 Kč, senioři a děti si můžou přijít zacvičit zdarma. Doufám, že se mi podaří naplnit i další kurz, a to KRAV MAGA S LUKÁŠEM PEŠTOU. Nejprve, co je to krav maga? Krav maga je oficiální soustava technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka izraelských obranných sil. Pokud bude dostatek zájemců, kurz se uskuteční každé úterý od od 19:30 hod. v tanečním sále kulturního domu. Zúčastnit se může každý bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Protože na prvních lekcích zdarma, které proběhly 11. a bylo i několik dětí různého věku, dohodla jsem se s panem Peštou, že by udělal i KURZ TAEKWONDA pro děti. Pokud bude dostatek zájemců hodina by byla každé pondělí od od 18:00 hod. opět v tanečním sále KD.Minimální věk je 7let. Bližší informace získáte v KIC Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 92, tel.: Původně plánovaný výlet do Douchova háje bude přesunutý na listopad. Výlet po vrcholcích Novohradských hor V sobotu se pojede na STEZKU KORUNAMI STROMŮ na LIPNO. Autobus bude odjíždět od budovy staré radnice v Trhových Svinech ve 13 hodin, předpokládaný návrat bude v 19 hod. V ceně 100 Kč je zahrnuta doprava z Trhových Svinů na Lipno a čekání autobusu. Vstupné a jízdenku na lanovou dráhu nebo autobus si hradí každý sám. Ještě bych se ráda vrátila k 1. výstavě hub, která proběhla v KIC od 9. do Přes pesimistické předpovědi, že nic neroste, se nám podařilo shromáždit celkem 73 druhů hub. Velkou zásluhu na akci měl pan Burda z Olešnice, který přinesl 4 bedýnky plné různých druhů hub. Nemalou měrou přispěli i účastníci výletu Přes pět vrcholů Novohradských hor, kteří nasbírali 3 plné košíky hub a také pan Bíca z Trhových Svin, který také přinesl košík hub. Houby určil mykolog pan Rudolf Mašek z Českých Budějovic. Všem chci touto cestou poděkovat. Paní Soukupová pochází z Českých Budějovic, pracovala jako zdravotní sestra ve Vojenské nemocnici v Českých Budějovicích, vychovala jednoho syna a největší radost jí dělají vnoučata a pravnoučata. Její rada na dlouhověkost zní: Žít život s mírou. Paní Soukupové přejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho životního optimismu. Zaměstnanci DpS Chvalkov V sobotu od 9:00 hod. bude další výlet s panem Milanem Koželuhem. A to PO ZANIKLÝCH VESNICÍCH NOVOHRADSKA Odjezd bude od budovy staré radnice, Žižkovo náměstí 32, předpokládaný návrat v 19 hod. Cena 200 Kč, senioři a studenti 150 Kč, děti zdarma. Výstava hub v KIC

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 STRANA 7 Nebyl jsem hrdina ani zbabělec To jsou slova bývalého starosty Trhových Svinů v letech pana Ladislava Stráského.Z iniciativy jeho potomků mu byla dne odhalena pamětní deska na domě č.p.130 v Kostelní ulici.v tomto domě prožil velkou část svého života.pamětní deska připomíná nejen léta jeho starostování,ale i jeho roli zakladatele místního průmyslu. Svým podnikáním dával lidem pracovní příležitosti v naší chudé oblasti.v květnové revoluci roku 1945 byl předsedou Revolučního národního výboru v Trhových Svinech.Zásluhou jeho rozhodného vystupování ve vypjatých dnech 5.až 10.května 1945 nestihla naše město a jeho obyvatele mnohem větší tragédie,než která je nám známa(1 muž zastřelen v průjezdu radnice,5 mužů zastřeleno při pochodu smrti,ve kterém šel i jeho syn Zdeněk). Syn pana starosty pan František Stráský st.zavzpomínal na těžké chvíle,které zažil s rodiči právě v tomto domě,jeho vnuk František Stráský ml.připomněl osobnost svého dědečka.poté za potlesku přítomných odhalil pamětní desku Ladislava Stráského jeho pravnuk Václav Stráský. Pan Ladislav Stráský byl člověk,který měl smysl pro čest,poctivost a spravedlnost.nedělal rozdíly mezi bohatými a chudými,mezi vzdělanými a nevzdělanými.takový byl i ve službě u námořnictva za 1.světové války. Lidé jako on zůstanou vždy v naší paměti a o jeho zásluhách Z HISTORIE bychom měli informovat i další generace. Václav Heidinger Vinobraní v Trhových Svinech Vážení čtenáři, nechceme vyvolat marné naděje na ochutnávání třeba letošního moku zakletého slunečního paprsku zrovna v jižních Čechách, ale podzim je čas sbírání plodů, a tak hudba a zpěv mohou vyvolat iluzi našich představ o pěstování, sbírání a zrání vinné révy. Láska k vínu pěstování, ochutnávání věřte, to je obřad mající svá psychologická pravidla. A ta se přenášejí do hudby a zpěvu. Že vše kolem vína vzbuzuje láskyplné milostné inspirace a naděje, dokazuje pěvecký pořad absolventů magisterského a bakalářského studia našich vysokých uměleckých škol v Brně a v Praze v koncertu, na který Vás srdečně zveme. Nabízíme procházku dějem úspěšné operety Oskara Nedbala ( ) Vinobraní, která po jeho mezinárodně uznávané Polské krvi nadchla Vídeň v roce 1916 navzdory hroutící se rakousko-uherské říši a válečným útrapám. Dokazuje to sílu hudby a zpěvu. Milostnými dvojzpěvy a dějem tohoto díla budou Vás provázet sopranistka Helena Tamelová a barytonista Roman Hoza, které známe ve Svinech z jejich loňského Eugena Oněgina a večer zpestří svými pěveckými vstupy mezzosopranistka MgA Magda Reichelová přehlídkou vybraných operních, muzikálových a filmových melodií. KULTURA Pozvánka na koncert Společná věc Přijďte na koncert, kde Tomáš Pfeiffer rozeznívá tajuplný nástroj - Vodnářský zvon. Již šestým rokem můžete zažít krásu, tajemnost i hlubokou výpověď filmového příběhu s všelidskými tématy. Obrazový doprovod v unikátní parabolické projekci vás provede nejen jemností a barevností, ale i vzájemným lidským souzněním, také se vydá na cestu do hlubokého vesmíru. Ve skladbě Patria Deum lze zažít a vnímat úžasné, dosud málo známé záběry vesmírných galaxií a hvězdokup. Vjem je umocněn tóny Vodnářského zvonu, které, dle poznání dávných mistrů, zní prostorem i námi a pomáhají harmonizovat celou bytost. Na závěr koncertu se můžete přijít podívat na Vodnářský zvon zblízka. Je potěšením i zážitkem vidět nádherný svět kapiček vody, které jsou obrazem jednotlivých hraných tónů. Koncert se koná Předprodej vstupenek: e-shop Pořad slovem a klavírem doprovází prof.phdr. Miloš Schnierer. Koncert se koná ve čtvrtek 11. října 2012 v Kulturním domě v 19 hodin (konec ve 20,30) prof.phdr. Miloš Schnierer

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 PROGRAM KINA OD 1. DO 31. ŘÍJNA 2012 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie pondělí v hod. TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL Repríza Legenda končí - Americký barevný sci-fi thriller 165 Hrají: Christian Bale, Anne Hathaway, Michael Caine, Morgan Freeman a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč!!! ČESKÁ PREMIÉRA!!! ve čtvrtek w od hod. je součástí projekce přímý přenos ze slavnostní premiéry čtvrtek v hod pátek v hod. CESTA DO LESA Premiéra Česká barevná širokoúhlá lesní komedie režiséra Tomáše Vorla110 Volné pokračování filmu Cesta z města Hrají: Tomáš Vorel Jr., Anna Linhartová, Bolek Polívka, Eva Holubová, Tomáš Hanák, Bára Schlesinger, Jiří Schmitzer, Milan Šteindler a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč sobota v hod neděle v hod. RESIDENT EVIL: ODVETA Premiéra Největší bitva začíná Americký barevný širokoúhlý akční sci-fi horor117 Hrají: Milla Jovovich, Jensen Ackles, Wentworth Miller a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 155,- Kč KONCERTY Sál KD T. Sviny čtvrtek v hod PĚVECKÉ OPERETNÍ VINOBRANÍ Děj operety Vinobraní Oskara Nedbala a další operetní melodie v podání posluchačů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Účinkují: BcA Helena Tamelová, soprán MgA Marta Reichelová, soprán Roman Hoza, baryton Prof.PhDr. Miloš Schnierer, klavír a průvodní slovo JAMU Brno Program: 1) Oskar Nedbal: Ach, co mám dělat jen a dalších 5 milostných duet z operety Vinobraní 2) Robert Stolz: Ty můžeš být císařem mé duše - píseň z operety Favorit 3) Oskar Nedbal: Nejsem vzorem krásy 4) Franz Lehár: Čardáš z operety Cikánská láska 5) Franz Lehár: Píseň o Vilje z operety Veselá vdova 6) Oskar Nedbal: Je často kus života v dětinských hrách 7) Franz Lehár: Píseň Anny Elisy z operety Paganini 8) Oskar Nedbal: Jak výsměch cos kmitá v očích Vám 9) Franz Lehár: Moje rty k polibku zvou píseň Giuditty ze stejnojmenné operety 10) Oskar Nedbal: Již Tě mám 11) Emmerich Kálmán: Vstupní píseň a čardáš z operety Čardášová princezna pondělí ve hod. DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE Filmové představení nejen pro děti ZŠ 63 Pásmo pohádek pro děti pondělí v hod. THE WORDS Premiéra Americké barevné drama 102 Je více než jeden způsob, jak někomu vzít život Hrají: Bradley Cooper, Jeremy Irons, Dennis Quaid, Ben Barnes a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 100,- Kč VE ČTVRTEK KINO NEPROMÍTÁ KONCERT pátek v hod sobota v hod. DIVOŠI Premiéra Americký barevný širokoúhlý thriller režiséra Olivera Stonea 131 Natočeno podle knižního bestselleru Dona Winslowa Hrají: Blake Lively, Taylor Kitsch, Aaron Taylor- Johnson, John Travolta, Salma Hayek, Benicio Del Toro a další... Mládeži do 15 let nepřístupno neděle v hod pondělí v hod. SOUSEDSKÁ HLÍDKA Premiéra Americká barevná širokoúhlá sci-fi komedie 102 Poslední muži na svém místě. Hrají: Jonah Hill, Ben Stiller, Vince Vaughn, Richard Ayoade a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 100,- Kč 12) Oskar Nedbal: Parodie na balkonovou scénu Romea a Julie 13) Johann Strauss, syn: Valčíková píseň Adély z operety Netopýr 14) Franz Lehár: Ženy, ach, ženy píseň z operety Veselá vdova Vstupné: 80,- Kč čtvrtek od hod. MERLIN DANCE SHOW PRODUCTION Agentura September Irská taneční show v podání slovenského tanečního souboru Merlin se ve svém zaměření se řadí k nejlepším v Evropě. FANTASY OF DANCE je dynamická taneční show, která nadchne milovníky irského divadelního tance. Strhující taneční výkony sólistů a sehraných tanečníků jsou plné pulzující energie, pozitivních emocí a radosti ze života. Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč středa od hod. JAKUB SMOLÍK Umělecká Agentura Aleše Trdly J. Smolík má na kontě více než 20 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou. Jeho koncerty doprovázeny jeho doprovodnou skupinou a vokalistkami jsou obohaceny nejedním zážitkem, humorem i jevištní zábavou, čímž umocňuje divácký zážitek a potvrzuje skutečnost, že jeho představení není jen běžný koncert, avšak i zábavné show. Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč VE ČTVRTEK KINO NEPROMÍTÁ TANEČNÍ SHOW MERLIN!!! ČESKÁ PREMIÉRA!!! pátek v hod sobota v hod. POSEL Premiéra České barevné drama režiséra Vladimíra Michálka 100 Jízda ve slepý ulici Hrají: Matěj Hádek, Jiří Vyorálek, Jan Kolařík, Eva Leimbergerová, Gabriela Mikulková, Stanislav Zindulka a další... Mládeži přístupno Vstupné: 100,- Kč sobota v hod neděle v hod. HOTEL TRANSYLVÁNIE Premiéra Americký barevný animovaný film v českém znění 91 Kam jezdí strašidla slavit narozeniny? Mládeži přístupno Vstupné: 155,- Kč neděle v hod pondělí v hod. LOOPER Premiéra Americký barevný širokoúhlý akční sci-fi thriller118 Přece se nepopravím! Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 100,- Kč Předprodej vstupenek: pondělí v 9.45 hod. a ve hod. KRTEK VE SNU Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 67 Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. HOLKY NA TAHU Premiéra Americká barevná širokoúhlá komedie 87 Rozlučka se svobodou se může poněkud vymknout z rukou Hrají: Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 95,- Kč!!! UVÁDÍME V PREMIÉROVÉM VÍKENDU!!! sobota v hod. a v hod neděle v hod. a v hod. SKYFALL Premiéra Britský barevný širokoúhlá akční thriller 145 Daniel Craig se vrací jako James Bond ve 23. dobrodružství nejslavnějšího agenta s povolením zabíjet. Hrají: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, Javier Bardem, Naomie Harris, Bérénice Marlohe a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v hod. 96 HODIN: ODPLATA Premiéra Francouzský barevný širokoúhlý akční thriller 98 Pokračování úspěšného akčního thrilleru 96 hodin. Hrají: Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 90,- Kč SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY Taneční sál KD T. Sviny sobota od hod. STO ZVÍŘAT Rockový koncert Kapela Sto zvířat přiváží čerstvé album s názvem Hraju na klavír v bordelu, které vyšlo 1. září Album bylo nahráno stejně jako tři předchozí v neměnné desetičlenné sestavě - Jana Jelínková zpěv, Jan Kalina zpěv a perkuse,tomáš Belko tenorsaxofon, Jiří Hanzlík barytonsaxofon, Pavel Herzog trubka, Martin Kachna Líska trombon, Jan Beruška Šobr kytara, Petr Hostinský klávesy a zpěv, Willco Versteeg basová kytara a Miki Nop bicí. Vstupné: 250,- Kč Kulturní dům T. Sviny tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel Informační centrum Borovany tel

9 LETNÍ ŠKOLA v Nových Hradech Už dvanáctiletou tradici má pořádání Letních škol pro SŠ studenty na zámku v Nových Hradech. Do loňského roku je organizoval, financoval a zajišťoval Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity. Po jeho zrušení se nástupcem stala Škola komplexních systémů FROV JU. Letos se nám opět podařilo získat na organizaci peníze z OP VK. Projekt Youth Club II podpora technického a přírodovědného vzdělávání na středních školách CZ.1.07/1.1.14/ umožnil 16 studentům gymnázií z Jihočeského kraje pobyt v Nových Hradech. Studentům jsme tak díky podpoře mohli zaplatit ubytování, stravování, laboratorní materiál a exkurze. Z Gymnázia Trhové Sviny se zúčastnilo 5 studentů Petr Toman, Jan Blafka, Petr Tlapa, Kryštof Štys a Dalibor Štys, kteří pracovali na projektech Vliv sloučenin těžkých kovů na kultury autotrofních organismů, Vědecká kinematografie, a Chaotic robot tracker. Co je cílem práce s mladými lidmi? Snaha o pozvednutí zájmu o přírodní vědy, snaha o propagaci přírodních věd. Studenti si během července zkoušejí vědeckou práci, práci v laboratořích, zpracování výsledků i prezentaci před posluchači v 2-3 členných skupinách pod vedením zkušených vědeckých pracovníků. Navíc se setkávají s vrstevníky s podobnými zájmy. Původně jsme nabírali studenty septimy a oktávy, teď v případě vážného zájmu bereme i mladší. Loni se mezi českými středoškoláky objevili také studenti ze Slovenska a Polska, letos z Polska a Rakouska. Přispíváme tak i ke zlepšení komunikačních schopností studentů v anglickém jazyce. NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Koláček, Luboš Y.: Poslední bere vše Historický román o lásce a smrti. Sobotka, Richard: Zrada v Andělském Dvoře Drsné osudy beskydských horalů v posledních měsících 2. světové války. Šimánek, Leoš: Z Nového Zélandu přes Havaj do Austrálie Za přírodními krásami Oceánie. Prokšová, Jitka: Past na duši Román nabízí dvojí pohled na rozdílný způsob vnímání muže a ženy. Christie, Agatha: Záhada Sedmi Ciferníků V této detektivce se snaží trojice přátel odhalit pozadí smrti svého kamaráda, notorického spáče. Lemberk, Vladimír: Sulawesi Ostrov, kde se už lidé nejedí. Barber, Barrington: Kompletní kurz kreslení Příručka pro ty, kteří se chtějí stát umělcem. Jak takové Letní školy probíhají? První týden tradičně zahajujeme exkurzemi po vědeckých pracovištích v jižních Čechách a Rakousku. Studenti se tak dostanou nejen na vědecká pracoviště v Nových Hradech (pracoviště zabývající se analýzou obrazu, laserové pracoviště, laboratoř zabývající se krystalizací proteinů a stanovením jejich struktury, biotechnologické pracoviště, laboratoř zabývající se optickou mikroskopií), ale také na botanickou exkurzi po Novohradských horách, letos po dvou hodinách ukončenou velkou nepřízní počasí, na vědecké ústavy AV a pracoviště JU v Českých Budějovicích ( letos to byl Parazitologický ústav a Přírodovědecká fakulta) nebo do firmy Bosch. V Rakousku jsme byli pozváni do Klosterneuburku na novou elitní univerzitu Institute of Science and Technology založenou před čtyřmi lety podle vzoru izraelského Weizmannova ústavu. Sérii exkurzí zakončoval Linz, kde si studenti mohli vybrat, zda zavítají do Ars Elektroniky, botanické zahrady nebo na úžasnou interaktivní výstavu českých umělců Orbis Pictus. Program ještě pokračoval ve večerních hodinách sérií přednášek z přírodovědných oborů, IT nebo matematiky. S velkým zájmem se setkaly přednášky Malárie a schistosomóza Dr. Gibody (odborníka na tropické choroby), Zákony Brownova světa doc. Chvosty z MFF UK nebo Kos, Vladimír: Květen 1945 v jižních Čechách Kniha představuje typická témata bouřlivého konce druhé světové války na území jihočeských měst a obcí. Woodman, Cathy: To by se veterinářce stát nemělo Mladá veterinářka opouští rušnou veterinární kliniku v Londýně a přijímá nabídku své kamarádky, aby se ujala veterinární praxe v ospalém městečku Talyton. Marcela Dudová KULTURA Vývoj léčiv od objevu po zavedení do praxe Dr. Jegorova z farmaceutické firmy. Druhý týden se naplno rozběhla práce na vědeckých projektech, které si studenti během března až června vybrali z naší nabídky. Práce probíhala pod vedením našich doktorandů, vědeckých pracovníků a dalších spolupracovníků. Příjemné zpestření pobytu zajistily taneční večery, rockový koncert místní skupiny, večery u táboráku, ale i sportovní víkendy včetně jachtinku nebo Borůvkobraní v Borovanech. Během pobytu studenti sepsali, nacvičili a předvedli divadelní představení Ústav. Na závěr studenti prezentovali své práce před kolegy i hodnotitelskou komisí. Každý rok konstatujeme vyšší kvalitu většiny prací a máme radost z nasazení a zájmu studentů. Od loňského roku také připravujeme posterovou sekci, aby se mohli studenti se svými výsledky pochlubit svým rodičů, kolegům nebo široké veřejnosti. Našich 12 realizovaných ročníků pro SŠ absolvovalo již 333 studentů gymnázií, ale i zdravotních škol. Úžasné je, že se část našich studentů každý rok vrací. Někdo začínal jako středoškolák a pokračuje jako vysokoškolák. Já bych chtěla poděkovat všem spolupracovníkům, kteří během roku projekty připravují a pak se celý červenec věnují práci s mládeží a vidí v tom smysl. Mgr. Naďa Štysová Škola komplexních systémů FROV JU Společné pracoviště JU a Fakulty strojní ČVUT

10 KULTURA Tamtam pomáhá rodinám malých sluchově postižených dětí Středisko rané péče Tamtam Praha, které je součástí Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s., poskytuje v devíti krajích ČR terénní služby rané péče v domácím prostředí rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením nebo závažným postižením vývoje řeči od narození do 7 let. Tato služba je již dvanáctým rokem poskytována také v celém Jihočeském kraji, kde ji v současnosti využívá 11 dětí klientských rodin. Nabízené služby podporují jednak rodinu jako celek, jednak vývoj dítěte. Každá rodina má svého odborného poradce, který do rodiny dojíždí na pravidelné konzultace. Rodiče se po zjištění diagnózy dítěte vyrovnávají se Perspektiva v souladu kurzy v plném proudu V zasedací síní starého Městského úřadu probíhají od května do října Motivační a aktivizační kurzy projektu Pracovní perspektiva v souladu s rodičovstvím. V budově radnice se střídají lektoři zajišťující semináře na různá témata určená pro rodiče dětí do 15 let. Nedaleko náměstí, v prostorách Mateřského centra Človíček Nebojsa v budově polikliniky, je zajišťována celodenní péče o děti účastníků. Pro 75 účastníků, kteří do projektu vstoupili již v dubnu, jsou motivační a aktivizační kurzy v plném proudu v květnu a červnu absolvovali sedm z celkového počtu deseti celodenních kurzů - ty probíhají také v Borovanech, v Ševětíně, v Rudolfově a ve Velešíně a jsou určené vždy pro 15 účastníků. Cílem vzdělávacího programu je zvýšení orientace na trhu práce a nasměrování k aktivnímu přístupu při hledání pracovního uplatnění. Tématy kurzů byly např. Hledání pracovního uplatnění, Podnikatelský plán, Podnikatelské minimum, Pracovněprávní minimum, Slaďování rodinného a profesního života. Na podzim je pak na programu Práce se stresem, Prezentační a komunikační dovednosti včetně videotréninku složitou a nečekanou životní situací, mohou se cítit bezradní a začít pochybovat o své rodičovské kompetenci. Již v této počáteční fázi smiřování se s problémem dítěte je jim poskytnuta podpora, která postupně přechází v provázení rodiny a poradenství při výchově a podpoře vývoje dítěte se sluchovým postižením prostřednictvím konkrétních herních a terapeutických programů. Velký důraz je ze strany týmu poradců Střediska Tamtam Praha kladen na aktivní roli rodičů. Hlavně oni rozhodují, jakou pomoc a v jaké formě jejich rodina potřebuje. Proto při konzultacích poradce zjišťuje aktuální potřeby rodiny, hodnotí pokroky ve vývoji dítěte, hledá spolu a Řešení konfliktů osobních, rodinných, pracovních. Projekt je zaměřený na osoby na mateřské či rodičovské dovolené a rodiče pečující o děti do 15 let a poskytuje účastníkům kromě jiného i zajištění péče o děti v průběhu konání jednotlivých kurzů a poradenských sezení. Od podzimu čeká účastníky individuální program osobního poradenství a pracovní diagnostiky, na jehož základě budou jednotlivci nasměrováni k následnému výběru kvalifikačních kurzů šitých na míru každému z nich. V rámci projektu jsou podpořeny nové podnikatelské záměry a bude také vytvořeno několik nových pracovních míst. Projekt Pracovní perspektiva v souladu s rodičovstvím realizuje společnost Impakt (www.impakt. cz) a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Celkem je projekt určený pro 90 účastníků z řad cílové skupiny rodičů z převážně venkovských oblastí Jihočeského kraje. Za umožnění realizace seminářů děkují organizátoři projektu Mateřskému centru Človíček Nebojsa a Městu Trhové Sviny. Jan Čejka s rodiči řešení problémů, které život s dítětem se sluchovým postižením přináší. Velká pozornost je věnována jak podpoře komunikace dítěte a výběru nejvhodnějšího komunikačního systému, tak poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Podílíme se také spolu s rodinou na výběru vhodné mateřské školky a průběžně sledujeme, jak se dítě do kolektivu školky zařadilo. To, jak zdařile bude rehabilitace dítěte probíhat, záleží na mnoha faktorech, např. na typu a závažnosti sluchového postižení (střední či těžká nedoslýchavost, praktická hluchota), na době jeho vzniku (před porodem, po vytvoření mluvené řeči apod.) a liší se také podle individuálních předpokladů každého dítěte. Společným a velice důležitým aspektem, zásadně Plavání kojenců a batolat Život je od svého počátku spojený s vodou. Ta nás, stejně jako ostatní živly, ve svých různých podobách fascinuje. Lidský plod se vyvíjí ve vodním prostředí a novorozenec se může (za dodržení určitých podmínek) do vody vracet tak, aby mu to bylo příjemné. Snad je to dáno prostředím, ve kterém jsme strávili devět měsíců života a velmi vysokým obsahem vody v našem těle. Jisté však je, že kojenci a batolata mají ve většině případů značně kladný vztah k vodě. Plodová voda, podobně jako voda obyčejná (bazénová), má velmi nízkou gravitaci a proto plavání s dětmi v bazénu napodobuje tento stav a přináší kojencům i batolatům příjemné pocity, spojené s prenatálním vývojem. Plavání také napomáhá v psychomotorickém vývoji batolat, kojenců i starších dětí. Rovněž má kladný vliv na zdraví, otužování, dýchání, podpůrný aparát, trávení a spánek dítěte. Děti při pobytu ve vodě uvolňují přetížené svaly a používají svalové skupiny, které běžně nezapojují. Výzkumy prokázaly, že pobyt kojenců a malých dětí ve vodě má také stimulující efekt na zvýšení ovlivňujícím vývoj a budoucí společenské zařazení dítěte, je včasné zahájení rehabilitace - čím dříve, tím lépe. Protože o službu rané péče se rodina musí aktivně přihlásit, můžete i Vy, vážení čtenáři, předat na naše středisko kontakt, znáteli ve svém okolí rodinu s malým dítětem s postižením sluchu nebo se závažnou poruchou řeči. Rodina nás poté může kdykoli telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty kontaktovat. Středisko rané péče Tamtam Praha tel.: wwwfrpsp.cz koncentrace, pozornosti a vnímacích schopností. Mimo zdravotní aspekty, ale také utužuje vztah a důvěru dítěte k rodiči. Pokud byste i vy chtěli dopřát svým dětem tyto výhody plavání, můžete využít nabídku Centra Caplík, které již 7 rokem provozuje tyto kurzy plavání pro kojence a batolata v Igy centru, Arpidě a v Borovanech. Kurzy jsou zaměřeny na nácvik plaveckých prvků, jako je splývání, dýchání a skok do vody, nácvik sebezáchrany, což je důležité při nešťastných situacích u rybníků, či bazénů a na seznámení se s vodním prostředím pomocí her a hudby. Cílem kurzu je naučit dítě plavat, ale i potápět se a to naprosto přirozenou formou. Tyto kurzy nejsou klasickým plaváčkem, ale cíleným nácvikem plaveckých prvků. V případě zájmu se můžete objednat u Mirky Caplové, která vám ráda poskytne bližší informace o kurzech a dalších možnostech péče o vaše dítě. Kurzy začínají od října. Telefon:

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 STRANA 11 Kubešova VeselkaKULTURA Patnáctý ročník festivalu dechových hudeb Karel Valdauf Kubešova Veselka proběhl Připomeňme si ho tentokrát nikoliv slovem, ale fotografiemi: Pražští muzikanti Krajanka Plechová kapela s Jožkou Festival zahájil starosta města spolu s představiteli kraje Jižani Babouci Šmukařem Mistříňanka Moderoval Alexander Hemala Se svým repertoárem vystoupili následující kapely a sólisté: Moravanka Podhoranka Diváci se jako vždy dobře bavili Trachtenkapelle Band Cimbálová muzika Monika Absolová (foto: P. Hnilička)

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 Tělovýchova v Trhových Svinech bude v roce 2013 slavit V Trhovosvinenských listech se pravidelně objevují informace z činnosti jednotlivých oddílů TJ Spartak, protože právě činnost v oddílech je základem fungování celé TJ. TJ Spartak měla k celkem 633 členů (z toho 174 mládeže) v 10 oddílech. Jsou to: oddíl fotbalu, kuželek, nohejbalu, sportovní gymnastiky, stolního tenisu, tenisu, volejbalu, ČASPV (zdravotní gymnastika, aerobic a od září i zumba), softbalu a rekreačního sportu. TJ řídí desetičlenný výkonný výbor, složený ze zástupců všech oddílů. Dne se konala valná hromada TJ, která zhodnotila předchozí období a schválila mimo jiné návrh změny stanov, převod fotbalových kabin na Rejtech na SK Rejta a další materiály. TJ Spartak se v tomto roce musí potýkat i s nižšími příjmy, což značně ovlivní i činnost jednotlivých oddílů. S finančními problémy se ale potýkají v podstatě všechny tělovýchovné subjekty v ČR. V roce 2013 bude pro TJ Spartak rokem významného výročí. Bude tomu 120 let ( ) od doby, kdy vznikla v Trhových Svinech Tělocvičná jednota Sokol. Tělovýchovná jednota Spartak se pak stala nástupnickou organizací. V roce 2013 bude trvat organizovaná tělovýchovná činnost již 120 let. Netradiční loučení s prázdninami Sbor dobrovolných hasičů z Rankova pojal letošní dětské loučení s prázdninami netradičně. V pátek pozvali členové hasičského sboru děti na otáčivé hlediště do Českého Krumlova. Od 19, 30 hod. se na točně odehrálo divadelní představení Kocour v botách. Známou pohádku o kocourovi, který svému pánu pomohl podvodem k sňatku s princeznou, upravil šéf loutkohry Jihočeského divadla Zdeněk Jecelín do podoby komické revue. Pohádku pro děti i dospělé tvůrci pojali trochu jako bojovou hru o velké krádeži v jednom z nejkrásnějších parků na světě. Režisér Jan Jirků se snažil využít předností točny a působivé Pochopitelně v průběhu těchto let docházelo k různým změnám. Měnil se nejen počet sportujících, počet oddílů, měnily si materiální podmínky pro sportování zejména zázemí sportovišť. Každá generace zanechala na sportu v Trhových Svinech svoji stopu. Výkonný výbor TJ Spartak by rád si toto výročí důstojně připomněl. Nechystáme ale žádné pompézní oslavy. Chtěli bychom uspořádat výstavku, která by zachytila tuto historii. Máme sice nějaké materiály, ale přesto bych rád požádal občany, kteří vlastní jakékoli dobové fotografie, listiny nebo i předměty, které se váží na historii tělovýchovy, přírodní scenérie. Pohádka všechny děti vtáhla do děje, mnohokrát se na točně zatočily, hodně se nasmály a i přesto, že se jednalo o večerní představení, žádné z dětí díky velkému nasazení účinkujících nespalo. Na zpáteční cestě si děti vzájemně sdělovaly své zážitky a prožívaly děj pohádky znova. Na zdárném průběhu pěkného večera se podíleli paní SPORT aby nám je na tuto akci zapůjčili. Forma zápůjčky by se vždy řešila individuálně, dle charakteru předmětu a přání majitele. A nakonec ještě jedna výzva. TJ Spartak by do budoucna ráda používala své logo, které doposud nemá.(pouze oddíl fotbalu používá logo ve formě míče s červeno-černou barvou). TJ vyhlašuje tímto soutěž o budoucí logo TJ Spartak. Technické parametry a další informace budou k dispozici na webových stránkách TJ Spartak v měsíci říjnu Jan Steinbauer, předseda TJ Spartak Andrea Procházková a paní Dana Čuperová, které dělaly všem 10 dětem doprovod a pan Jiří Rošek jako spolehlivý řidič. Na závěr bych chtěl všem, kdo se na výletě podíleli, poděkovat, ale největším díkem bylo sledování spokojených, i když trošku unavených dětských očiček. Jiří Žižka SDH Rankov POČÍTAČOVÝ KOUTEK Finská firma Nokia je zpět mezi velkými hráči První zářijový týden firma Nokia představila dva nové smartfouny Nokii Lumii 820 a 920. Oba chytré telefony jsou připravené na nový operační systém od Microsoftu Windows 8. V praxi to znamená, že telefony mají operační systém Windows Phone 8 a mohou používat stejné programy, jako dospělý notebook. Tím se Nokia po dlouhém přešlapování a ignorování trhu chytrých telefonů opět odrazila ode dna a vrátila se mezi velké hráče, k jakým patří Apple, Samsung a Google. Po designové stránce se jedná o zdařilé modely. Vlajková loď Lumia 920 svými parametry uspokojí i ty nejnáročnější uživatele a navíc se pyšní polykarbonátovým tělem. Lumia 820 pak bude cílit spíše na střední třídu a můžeme ji označit za zdařilého nástupce Lumie 800. O obou modelech se spekulovalo už delší dobu a dnešní premiéra potvrdila pravost předchozích úniků informací. U obou modelů se dokonce dočkáme bezdrátového nabíjení. Finská bitevní loď v podobě Lumie 920 nabídne velmi slušnou výbavu v čele se 4,5 IPS displejem s WXGA rozlišením (768 x 1280 px). Srdcem zařízení se stane dvoujádrový čip Snapdragon S4 s taktem 1,5 GHz pro každé jádro; sekundovat mu bude 1 GB operační paměti RAM. Lumia 920 nabídne 32 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření skrze paměťové karty. Poměrně přesvědčivě působí akumulátor s kapacitou 2000 mah a tak nějak tajně doufáme, že Lumia 920 by mohla zvládnout až dva dny při běžném používání. Záleží ale na tom, jak dobře je ve Windows Phone 8 vyřešena správa napájení a jak moc se inženýři v Nokii věnovali optimalizaci. Příjemným překvapením je, že Lumia 920 bude dostupná v celkem pěti barevných variantách (žlutá, červená, šedivá, bílá a černá barva). Výtku máme snad jen k hmotnosti telefonu, 185 gramů čisté váhy při přenášení opravdu pocítíte. Pro středně náročné uživatele Nokia představila model Lumia 820, který se opět může pyšnit atraktivním designem s výměnnými kryty (zády), navíc se nezapomnělo na slot na paměťové karty, díky kterému bude možné rozšířit základní uživatelskou paměť s kapacitou 8 GB. Dobrý dojem z prostorného OLED displeje (4,3 palce) částečně kazí WVGA rozlišení (480 x 800 px). I v tomto případě se hnacím motorem stane dvoujádrový procesor od Qualcommu s taktem 1,5 GHz pro každé jádro. Systém Windows Phone 8 nabízí větší možnosti personalizace systému, a to díky pohotovostní obrazovce, která může být snáze přizpůsobena tak, aby reflektovala individuální potřeby každého uživatele. K dispozici jsou také nové animované Živé dlaždice s informacemi o věcech, nad kterými chce mít uživatel přehled. Možnosti synchronizace obsahu mezi telefonem na platformě Windows Phone 8 a počítačem či tabletem s Windows 8 nebo s konzolí Xbox zahrnují synchronizaci souborů, hudby, obrázků a videí, které jsou následně dostupné na kterémkoliv z těchto zařízení. Oba telefony budou celosvětově dostupné ve variantách pro pětipásmové LTE a HSPA+ a na trhu se objeví později v tomto roce. Přesné ceny a data uvedení na trh představí společnost Nokia před zahájením samotných dodávek v jednotlivých zemích. Zástupců české Nokie jsme se ptali, zda už mají informace o dostupnosti a cenách na našem trhu, ale tyto údaje zatím nejsou k dispozici. Zbožným přáním může být, aby se oba modely dostaly na český trh ještě před Vánocemi, tak doufejme, že to Nokia stihne. Jaroslav Salcer

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 STRANA 13 (Stojí za zmínku, že tento rod se udržel až do dnešní doby a má zase své malé nástupce. Je to jeden z nejstarších rodů v této podhorské vesničce.) Život na Těžákovci kráčel ve vyšlapaných šlépějích. Byly tu další žně, přestože počasí nepřálo, byly časté deště a silné větry, úroda byla dobrá. Hospodář byl šťastný, obilí pod střechou a po louce se prohánělo hříbě. Protože byla v poli práce hotová, dělaly se přípravy k mlácení. Tehdy se ještě mlátilo ručně cepy, tak musel Jan sehnat pomocníky. K Těžákům chodili rádi. Dobře se u nich jedlo a bylo vždy veselo. Do daleka bylo slyšet mlácení cepů, ke kterým se přidávalo klepání kos připravujících se na sečení otav. Zanedlouho přišel čas obžinek. Byly to veselé chvíle, zadováděli si všichni. Nejvíce mládež, která se na ně dlouho těšila. Byla to zasloužená oslava po úmorné práci. Patnáctého srpna na svátek Mariánský se do Svinů sjížděly selské bryčky a žebřiňáky s košatinami z celého okolí. Selky přijely nakupovat na zimu vše, co bylo zapotřebí, nádobí, šaty, boty, cibuli, zkrátka co bylo třeba. I manželé Těžákovi se vypravili na pouť. Jeli v lehké bryčce tažené mladou Rechlou s vedle pobíhajícím hříbětem. Zastavili se v hospodě u Jánalů, kde nechali koně i povoz v dobrých rukou šikovného podomka. Zašli se podívat do šenku za Jánalem. Byl krom hospodského také řezník a rád od Těžáka kupoval ovce i jatečný dobytek. Dobře si popovídali, objednali oběd a vydali se za nákupem. Na Rozárčinu přímluvu se zašli podívat také do kostela a pak na náměstí do Strážského hospody, kde vyhrávala muzika. Chvíli postáli a pak se vrátili na oběd k Jánalům. Rozárko, ty bys mohla jít s Jeníčkem nakupovat dárky pro rodiče a čeládku a já bych si skočil na pár slov k Česákovi, řekl po obědě Jan. Kup toho tabáku a marcipánu víc, ať máme pro všechny. Dobře, ale měli bychom být doma ještě před krmením. Jan pospíchal za Česákem, dlouho se s ním neviděl. Těšil se, že se zase něco dozví. Pěkně vítám, volal Česák, jakmile ho viděl přicházet. Já věděl, že se přijedete podívat na pouť. Tak pojď a sedni si, ať si zase jednou popovídáme po našem. Děkuji za přivítání, mistře, a jak se tu máte? Budete mít pro nás na zimu něco ke čtení? I to víš, že něco seženu. Mám slíbeno od našeho sládka. Nedávno ke mně přišel na míru na boty a tak jsme se smluvili. Řekl jsem mu, že rád čtu. Co se musel ten český učitel kvůli katolickému faráři vystěhovat, nemám si kde půjčovat knihy. Sládek je dobrý člověk, světa znalý, nějaké knihy má a nějaké že mi obstará. Má v Budějovicích známého, který má českých knih víc. To jsem rád, že budeme mít v zimě zase co číst. Budeme tu na pouť o svaté Barboře, to byste pro nás mohl něco připravit. 40 za starou Rezku. Jan se hospodářství hodně věnoval, což se mu vždy vyplatilo. Měl pěkné obilí, mnozí si ho s ním měnili k setí, i brambory se mu dobře dařily. V zimě si Těžákovi často vyjeli. O hospodářství nemuseli mít strach, protože se o něj dobře postarala věrná Kačenka, která zůstala na stálo. Jezdívali ke Kalistům, do Svinů, zajeli také do Mysletína, ale tam už nenašli nikoho známého. Vyhověli i strýci Domínovi, kterého navštívili v Třeboni. Byli srdečně přijati, strýc je provázel po hrázích třeboňských rybníků, poznali rozsáhlé hladiny Světa a Rožmberka. Tyto rybníky byly založeny v šestnáctém století Jakubem Krčínem z Jelčan. Přes všechno jejich stáří slouží a dávají nemalý užitek dodnes, poučoval starý strýc ukazujíc krásy rybníků. Sbližoval je i s jinými památkami v Třeboni. Prošli například starou baštou na hrázi Světa, kterou měl jako porybný k užívání. Byly to krásné chvíle, na které rádi a dlouho vzpomínali. Když zajeli do Svinů, Jan nikdy neopomněl navštívit mistra Česáka. S ním si povídal o všech trampotách, které dolehly na český národ za této strašné doby - doby temna, útisku a utrpení. Vždy si od něho odvezl nějakou knihu a přečtenou mu ji opět přivezl nazpět. Česák byl ve spojení s vlastenci a tak věděl stále kdejaké noviny. Znal se s učitelem Bakalářem a husitou Matějíčkem, který byl školním správcem. Česák Janovi vyprávěl o místních událostech i o purkmistrovi - řezníkovi Brikcí Strážském. Po návštěvě u Česáka se vracel Těžák s nadějí, že národ přečká všechny tyto strašné doby a opět vzkvete, věřil pevně, že přijde den, kdy setřese všechny těžké okovy a opět se povznese ze svého úpadku. Jak tak čas utíkal, blížily se žně. Úroda byla pěkná a vše čekalo jen na svážení. Když to dobře dostaneme domů, bude chleba dost, pochvaloval si Jan. Rozárko, připrav něco pro strýce Jirkalů, já se k němu zajedu zítra podívat. Také rodiče navštívím a poprosím je o pomoc při orání. Rezka už je stará a mladá Rechla bude mít za měsíc hříbátko, tak ji musím šetřit. To je dobře, že jsi se rozhodl k cestě. U strýce jsme nebyli víc jak měsíc. Vezmeš mu kousek másla a vdolky. Víš, myslela jsem, že bys ho mohl na žně přivézt. Ne na práci, to nám naši pomohou, doma už budou brzo hotovi, ale mohl by nám ohlídat maličkého. To víš, že k nám rád přijede, stále se na malého vyptává. Druhý den ráno spěchal Jan nejkratší cestou přes Lhotku. Po cestě potkal babku Stupkovou. Dej Pán Bůh dobré ráno, babičko! I tobě, hospodáři! Kam tak časně? Jdu navštívit strýce Jirkalů, už jsem ho neviděl několik neděl. Tak to jen jdi. Není to s ním moc pěkné. Už ani z postele nesleze, déle než do podzimka tu nebude. No, jen se na mne tak udiveně nedívej, to víš, proti věku 37

14 38 39 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 ÇChalupu i celé hospodářství zdědil Jirkalův vnuk a tak se zde Jirkalů rod udržel. není léku! Vždyť je o deset let starší než já a mně je osmdesát pryč! S Janem už nic nebylo. Přidal do kroku, ale již se tak na návštěvu netěšil. Bylo mu najednou ze všeho smutno. Za chvíli stál před vrátky a jakmile vzal za kliku, slyšel známý, leč zesláblý hlas: Jen pojď dál Jene, čekám na tebe. Vítám tě u nás. Sedni si! Jan ze sebe nemohl vypravit slova, strýc mu podal znavenou ruku. Jen zůstaňte ležet, strýčku, vzpamatoval se Jan. Co je s vámi? Tak najednou jste se roznemohl, ani jsme to nevěděli! I kdež, synku. Chřadnu již delší čas. Myslel jsem, že to přechodím a ono mě to přece jen položilo. Co naplat, jsem už stár, jiná pomoc není. Staří musí udělat místo mladým, tak to bylo vždycky a bude pořád. Je to zákon přírody. Náš Pán mě beztoho měl rád. Věk mi dal dlouhý, nemocí mě ušetřil a tak myslím, že se teď musím bez námitek podrobit. Jen o to ještě prosím, abych nemusel dlouho ležet. Prožil jsem toho dost. Za mladých let jsem několik roků vojákoval, pak jsem se oženil s mojí Baruškou, hodnou a dobrou duší. Vždyť jsme spolu byli celých čtyřicet let. Začali jsme s ničím, chudí jak kostelní myši. Baruška sloužila a já tesařil. Za tři roky jsme si postavili tuhle chalupu. Pak už to šlo lépe. Měli jsme pět dítek - jednu dcerušku a čtyři chlapce. Ale zbyl nám jen jeden syn a ten se přiženil do Pořešína. Smrt čtyřech dětí Barušku utrápila. Odešla za nimi a já tu zůstal sám. Bylo to pro mne hrozné Syn se ženou mě jezdili navštěvovat a já u nich také býval. Chtěli, abych u nich zůstal natrvalo, ale mně se tuze stýskalo po domově, a tak jsem raději zůstal sám. Hospodařil jsem pro sebe a sousedům jsem pomáhal radou i pomocnou rukou. Já vím - jste velmi hodný. Vždyť i mne jste se ujal a staral se o mne jako vlastní otec. Co by ze mne bylo, kdybyste mě nepomohl? Ani Rozárku bych neměl! Mám vás rád a rád bych pro vás něco udělal, abych vám ulehčil. Mně nejsi ničím zavázán, co jsem pro tebe udělal, dávnos mně všechno splatil. Mám však několik přání. Poslouchej. Nejprve tě prosím, abys zajel k mému synovi a sdělil mu, aby za mnou se ženou přijeli. Rád bych udělal pořádek. A teď něco pro tebe - přál bych si, abyste zůstali věrni svému národu a nenechali se germanizovat. Burcuj náš lid a těš ho vyprávěním o naší slavné minulosti a našich dějinách. Až půjdeš do Svinů, pozdravuj ode mne Česáka a Matouška. To jsou všechna moje přání. Teď už budu spát. Děkuji ti za všechno a buď sbohem, Jene Strýc se mluvením úplně vyčerpal. Ruce mu klesly a oči se zavřely. Těžák ještě chvíli postál nad strýčkem a v duchu se s ním rozloučil. Viděl, že Jirkal už tu dlouho nebude. Pospíchal proto ke Kalistům, ale dlouho se tam nezdržel. Musím spěchat. Se strýcem je to dost špatné. Musím pro jeho syna do Pořešína. Slíbil jsem mu to. Víš co, Jene? navrhl otec Kalista. Poobědvej u nás a potom si vezmeš spřežení, bude to rychlejší. Strýcův pohřeb byl tehdy velmi významným v tom smutném období dějin. Sešlo se mnoho věrných Čechů z celého okolí, kteří doprovodili Jirkala na poslední cestě. Nechyběl ani švec Česák, kterému dali všichni za pravdu, když nad rakví na hřbitově v Besednicích, kde byl Jirkal pochován, pronesl: Tak zase odešel jeden ze starých dobrých Čechů, kteří se dočkali národní poroby - nešťastné Bílé hory! To je dobrý nápad, tatínku, ale vyjedu hned bez oběda, abych se brzo vrátil, aby neměla Rozárka starost. Paní matka mu dala s sebou něco na cestu a Jan vyrazil. Cesta mu dobře ubíhala, a tak kolem čtvrté hodiny už byl zpátky i s mladými Jirkalovými. Zavedl je ke strýci, rozloučil se a spěchal domů. Rozárka už na něj čekala, bylo jí divné, že tak dlouho nejde. Jak přišel, hned poznala, že není něco v pořádku. Copak Jene, že jsi tak zamlklý? Co se stalo? zeptala se hned u dveří. Nesu smutnou zprávu, Rozárko. Strýček Jirkalů je vážně nemocen. Byl jsem pro jeho syna, proto jsem přišel tak dlouho. Rozárku zpráva velice rozrušila, měla strýce velmi ráda. Zrovna se těšila, že jim přijde o žních hlídat Jeníčka. To víš, utěšoval ji Jan, je mu již celá devadesátka a i on je s tím smířen. Kde je Jeníček? otázal se, aby přivedl Rozárku na jiné myšlenky. Šel s Katkou na trávu, za chvíli se vrátí. Těžák ještě obešel hospodářství a promýšlel přípravu na žně. Po večeři se všichni pomodlili za starého Jirkala a Jan odzvonil klekání. Nemohl dlouho usnout, stále mu nešel z mysli umírající strýček. Ráno vstával dříve než jindy. Žně mu činily starost. Přistrojil se a ještě před snídaní zašel do konírny. Koně měl rád. Založil jim seno, očesal je a poklepal po šíji. Rád si s nimi povídal. Pak šel ještě naklepat kosy a srpy, aby jim pak šla práce lépe od ruky. Když se k sedmé hodině vracel, bylo již celé hospodářství na nohou. Děvečka už měla nakrmeno, zrovna dojila, pastýř měl stádo vyhnané a hospodyně poklízela. Při snídani přišel náhle do kuchyně švagr Václav. Nelekejte se, nesu špatnou zprávu. Strýc Jirkal včera v jedenáct hodin večer skonal. Jan už snídani nedojedl. Tušil jsem to, říkal, že dlouho nevydrží. Ještě že jsem včera přivezl ty mladé. Dej mu Pán Bůh lehké odpočinutí Jen když dlouho nestonal. Kdy bude pohřeb, ještě vzkážou, dodal Václav. Možná už zítra. Zajisté se tam hned zítra vydáme, co říkáš Rozárko? Také bych myslela, bude to tak lepší.

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 STRANA 15 INZERCE Prodej soukromého zatepleného bytu 3 + 1, balkon a lodžie, v Nových Hradech. Koupím menší rodinný domek v okolí Trhových Svinů. Cena dle dohody. Mob Karel Bárta hodinový manžel - údržba, opravy, práce všeho druhu, domy, byty atd., sekání zahrad tel.: PROJEKT ZACHRAŇ STROM proběhne na Základní škole v Trhových Svinech 30. října 2012 Starý papír se bude vybírat: od 7 00 do 8 00 hod. od do hod. mezi prvním a druhým pavilonem školy.

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2012 Letošní Kovářské dny na Buškově hamru byly horké Buškův hamr ožil o víkendu 18. a 19. srpna IV. ročníkem Kovářských dnů. I přestože počasí bylo o letošní svinenské pouti skutečně horké, minimálně tisícovka návštěvníků si kromě koupání naplánovala navštívit i tento tradiční vrchol sezóny v technické kulturní památce. Kromě ukázek kovářského řemesla byl program obou dnů více než bohatý, pozornost návštěvníků upoutal jarmark, divadla pro děti či rozmanitá hudební vystoupení od dechovky přes historickou muziku až po bigbít. V sobotu večer hamr ozářila nevšední ohňová show seskupení s názvem Berit. Čerpaly jsme zkušenosti z uplynulých tří ročníků a rozhodly jsme se znovu oslovit mnoho zajímavých lidí, aby se v těchto dnech podíleli na oživení hamru. Pozvaly jsme několik kovářů, hrnčířů, řezbáře, mnoho dalších řemeslníků a lidových výtvarníků a prodejců, aby letošní jarmark byl opravdu pestrý. Věříme, že se nám i díky kulturnímu programu podařilo přispět k příjemné atmosféře vrcholícího léta, informovaly provozovatelky Buškova hamru Lenka Kříhová a Pavla Majerová. Na Kovářských dnech vystoupili - Divadlo Máma a Táta, Dudlajda, dechovka Alfa, Ventus, Berit, domácí S.A.M, kejklíř Vojtáno a další. Text a foto Petra Vicková KULTURA Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012

Zápis. z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Zápis z 14. jednání rady města, které se konalo v pondělí 3.9. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem pana Mgr. Slípky Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Městská policie bez

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu)

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu) Zápis z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Milan Horňák Nepřítomen: Hosté: p. Maroušek (k bodu č. 1) Program jednání: 1. Prezentace

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 5. 5. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Pavel Stodolovský Program jednání: 1. Schvalování účetních

Více

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny "Živé město 2016" Subjekt žádá schváleno

Návrh rozdělení dotací města T.Sviny Živé město 2016 Subjekt žádá schváleno Zápis z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 4.4. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Živé město 2016 2. Pořízení

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin.

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 31. 1. 2011 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Bc. František Kolář k bodu č.4), 9), 10), 11), 12)

Více

Zápis. 1. Sdružení místních samospráv-petice pro záchranu pošt na venkově

Zápis. 1. Sdružení místních samospráv-petice pro záchranu pošt na venkově Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.1.2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. N.Holý Bustová Program jednání: 1. Sdružení místních samospráv-petice

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Procházková, Ing. Král, Ing. Božáková, Ing. Kunz Program jednání:

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Korčaková Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, pí E. Dvořáková, Mgr. E.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012

Zápis. z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. 1. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Dagmar Lošková (k bodu č. 1) Program jednání: 1. KIC-zhodnocení dosavadní

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová

Zápis. z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Zápis z 23. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25.8. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek, Ing. Natálie Holý Bustová Program jednání: 1. Cenová nabídka

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2.9.2013 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Odvodnění volného prostranství kolem přístavby KD 2. Výsledky

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 31. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 31. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 31. schůze městské rady ze dne 18.11.2015 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2)

Usn.č. 49/02 1) Usn.č. 49/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 213 10. funkční období 213 Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Zápis. z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.1. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I.Božáková, Ing. V.Král, Ing. M. Rojdl, Ing. Jiří Šimek fa GPN T.S,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Zápis. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin.

Zápis. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin. Zápis z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 4. 2014 od 16:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. Výběrové řízení na dodavatele stavby

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne

MĚSTO NOVÉ HRADY. Zápis z 4. schůze městské rady ze dne MĚSTO NOVÉ HRADY Zápis z 4. schůze městské rady ze dne 10.12.2014 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 2. 2017 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny K. Polák, Ing. J. Polák, Ing. I. Božáková, Ing.V. Král, R. Baštýřová Program

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 26. 3. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Námitka pana P. Baštýře k zápisu

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 14. 9. 2016 Místo a čas: budova obecního úřadu 17,00 hodin Přítomni: Houšková, Stix, Zdechovan, Bittner, Klobusovský, Stoiber Omluveni: Formánková

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Josef Zadák, Roman Šimek

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p

Zápis z 4. sch ze rady m sta ze dne 2. 2. 2009 Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 3. jednání rady m sta Rada bere na v domí p Zápis z 4. schůze rady města ze dne 2. 2. 2009 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 / 2015 konané dne 24.11.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.3. 2013 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Výpověď nájemních smluv pohřební služba POPP 2. Žádost

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 39. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 15. května 2012 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/39/2012 Schválení programu 39. řádné schůze Rady města

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více