Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako jakékoliv přiložené demo materiály jsou ve výhradním vlastnictví Join-Stock Company "CNT" a NAVITEL s.r.o. Jakékoliv komerční využití této Uživatelské příručky je povoleno pouze s písemným souhlasem Join-Stock Company "CNT" a NAVITEL s.r.o. Obsah tohoto dokumentu nesmí být bez souhlasu Join Stock Company "CNT" a NAVITEL s.r.o. upravován.

2 Obsah 1 Úvod Cíl programu Obecné informace o navigačních systémech Technické požadavky Příprava Bezpečnostní požadavky Spuštění programu Ukončení programu Programové rozhraní Funkce Trasa Plánování trasy z automaticky stanovené pozice Plánování trasy na základě výsledků vyhledávání Podle adresy Úprava trasy Záznam stop Vytvoření cílového bodu Nastavení Nastavení mapy Orientace mapy Automatický zoom Vizuální efekty Sklon mapy Resetování polohy Navigace Vozidlo Trasa po silnicích/vzdušnou čarou Zakázat Hlasové navádění Přichytit pozici k trase Přepočet trasy Filtr bodů zájmu (POI) Nastavení upozornění... 25

3 6.5 Nastavení profilů Nastavení on-line služeb Nastavení uživatelských map Nastavení rozhraní Regionální nastavení Jazyk rozhraní Jazyk mapy Jazyk hlasového navádění Rozvržení klávesnice Jazyk klávesnice Délkové jednotky Nastavení systému Můj Navitel Koupit mapy Stáhnout mapy Aktualizace Nápověda Další informace Obrazovka Mapa Zobrazení mapy Změna měřítka mapy GPS kurzor Kompas Informační panely Satelity Počasí Ukazatele a měření Seznam ukazatelů Případné chyby a jejich řešení Případné chyby Spuštění programu po jeho pádu... 46

4 1 Úvod 1.1 Cíl programu Program "Navitel.Navigator" je navigační software určený pro efektivní výpočet nejlepší trasy založený na kompatibilních elektronických mapách. Program je určený pro nejrůznější zařízení vybavené vestavěným nebo externím přijímačem GPS/GLONASS. Navitel.Navigator nabízí vyhledávání bodů zájmu a dalších objektů na mapě, plánování a úpravu trasy, výpočet a zobrazení dopravních informací, funkci hlasových povelů, která Vám umožňuje sledovat cestu, aniž byste se dívali na displej a odváděli tak svou pozornost od jízdy, funkci záznamu a zobrazení zdolané vzdálenosti coby trasy, stejně jako službu Navitel.Dopravní Info, která pomáhá plánovat trasu s ohledem na hustotu provozu a mnoho dalšího. Program umožňuje stahovat elektronické mapy NAVITEL, plánovat trasy na základě těchto map a hlasové navigování při pohybu po trase. Výhody Navitel.Navigator ve srovnání s ostatními podobnými aplikacemi: 1. Rychlé zobrazení a přibližování mapy 2. Automatické přepínání mezi mapami 3. Různé orientace mapy Vždy na sever a Po směru pohybu 4. Režim zobrazení na celou obrazovku 5. Plně podporovaný režim zobrazení map ve 2D a 3D 6. Popisky 7. Možnost stáhnout informace o dopravních zácpách prostřednictvím speciální služby od NAVITEL. Tento dokument je uživatelskou příručkou, která vysvětluje, jak používat program Navitel.Navigator. Obsahuje informace o zařízeních podporujících program, popisuje části uživatelského rozhraní, hlavní funkce navigačního programu, stejně jako pořadí uživatelských úkonů ve standardních operacích a nastavení programu. 4

5 1.2 Obecné informace o navigačních systémech Satelitní navigační systém je systém, který pomáhá určit aktuální umístění a cestovní informace objektu vybaveného přijímačem satelitního signálu, založeného na přijímání dat ze satelitů. Existují dva operační satelitní navigační systémy: GPS a GLONASS. Systémy zahrnují prostorové, kontrolní a uživatelské části. Provoz každého systému je založen na nejméně 24 aktivních satelitech. Zařízení přijímá signály z několika satelitů, zpracovává je a na základě těchto dat vypočítává svoji vlastní pozici. Přijímače GPS/GLONASS mohou určit svou pozici na základě dat přijatých z obou systémů, tj. GPS i GLONASS, což zvyšuje přesnost výpočtu oproti možnosti, kdy jsou signály přijímány pouze z jednoho systému. Je třeba poznamenat, že některé typy konstrukcí (ať již kovové, betonové, či dřevěné nebo některé plastové, stejně jako aktuální podmínky počasí mohou způsobit rušení při přenosu signálu, které může vést k horšímu příjmu signálů. Nejpřesnější načtení můžete očekávat, když jsou signály přijímány na otevřeném prostranství ze 4 a více satelitů, které jsou rovnoměrně rozmístěny na obloze, a zařízení je statické ve vztahu k Zemi. Satelity přenášejí dva typy navigačních dat: efemeridy a almanach. Almanach obsahuje parametry oběžné dráhy, které pomáhají určit pozici satelitů, ale toto jsou spíše hrubé údaje, protože každý satelit přenáší almanach pro celou skupinu satelitů. Data efemeridů obsahují parametry, které pomáhají vypočítat aktuální pozici satelitu přesněji, protože oproti almanachu každý satelit přenáší pouze svá vlastní data efemeridů. Po zapnutí není přijímač v navigačním systému hned aktivní. Mohou nastat následující tři druhy spuštění systému podle toho, jak jsou načítána data uložená v paměti zařízení a podle času potřebného pro jejich aktualizaci: studený start, teplý start a horký start. Studený start čas, pozice, almanach a efemeridy jsou neznámé. To může být způsobeno tím, že zařízení bylo po dlouhou dobu vypnuto (více než 70 hodin) nebo bylo vypnuté a přemístěné na velkou vzdálenost. V tomto případě musí zařízení stáhnout nové údaje o almanachu a data efemeridů. To může trvat déle než 20 minut. Teplý start pozice a efemeridy jsou neznámé, čas a almanach známé. Zařízení začíná sbírat data efemeridů, poté bude schopno určit pozici. Tento proces obvykle trvá několik minut. Horký start almanach a efemeridy jsou známy, čas a pozice také, ale ne přesně. Jedná se o nejrychlejší druh spuštění systému, který je možný, pokud je zařízení vypnuto méně než 4 hodiny. Data uložená v paměti jsou aktuální s výjimkou malé nepřesnosti, kterou systém specifikuje za méně než 1 minutu. 5

6 2 Technické požadavky Pro automatické určení polohy program vyžaduje připojení GPS/GLONASS. Pro přístup k on-line službám musí být zařízení připojeno k internetu. Zařízení podporující program: 1. S operačním systémem Android 1.6, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3.x, 3.x.x, 4.x. Podporované rozhraní: dotyková obrazovka. Podporované rozlišení: 240x320 (QVGA), 240x400 (WQVGA), 320x480 (HVGA), 640x480 (VGA), 480x800 (WVGA), 340x480, 480x854, 1280x800 (WXGA), 720x1280, 600x1024, 800x480 (120 DPI). RAM pro spuštění programu: min. 40 MB. Volný prostor pro instalaci programu: min. 25 MB Pro zařízení QVGA, VGA: min. 25 МB Pro zařízení WQVGA400, HVGA, WVGA: min. 60 MB Pro zařízení WVGA800: min. 65 MB Pro zařízení WXGA: min. 35 MB Volný prostor pro instalaci souboru *.apk musí být čtyřikrát větší, než soubor samotný; 2. iphone/ipad ios 4.3 a novější verze; 3. BlackBerry Q10/Z10/Z30; 4. S operačním systémem Windows Phone 7.5, 7.8, 8 Podporované rozhraní: dotyková obrazovka; 5. S operačním systémem Windows CE; 6. S operačním systémem Windows Mobile 5.0, 6, 6.1, 6.5 Podporované rozhraní: dotyková obrazovka. Podporované rozlišení: 240x240, 320x240 (QVGA), 400x240 (WQVGA), 480x320 (HVGA), 640x480 (VGA), 800x480 (WVGA). RAM pro spuštění programu: min. 40 MB. Volný prostor pro instalaci: 45 MB. Přijímače GPS/GLONASS: 1. Protokol NMEA-0183; 2. Binární protokol SiRF; 3. Protokol Garmin; 4. Přes sériový port, USB, Bluetooth, CompactFlash, SDIO mohou být připojeny externí přijímače. 6

7 3 Příprava Je-li Navitel.Navigator instalován ve vestavěném navigačním nařízení, doporučuje se podrobně nastudovat uživatelskou příručku zařízení před spuštěním programu. Návod pro instalaci programu na tabletech/chytrých telefonech/telefonech je dostupný na Návod pro registraci programu najdete na Návod k nákupu programu a map si zobrazíte zde: 3.1 Bezpečnostní požadavky Úprava nastavení programu a plánování trasy musí být provedena před nastartováním vozidla. Změna nastavení programu a/nebo úprava trasy po vyjetí musí být prováděna až po zastavení vozidla na vhodném místě. Při jízdě je doporučeno nerozptylovat se od řízení díváním na obrazovku navigačního zařízení, ale řídit se hlasovými pokyny řádně nastavenými před začátkem jízdy. Musíte sledovat dopravní omezení, zahrnující omezení rychlosti a jízdní pruhy. Jeďte pouze tam, kam je to možné a bezpečné. Pamatujte! Bezpečnost silničního provozu je to nejdůležitější! 3.2 Spuštění programu Pro spuštění programu nainstalovaného ve vestavěném zařízení v autě nebo v přenosném navigačním zařízení postupujte dle návodů uživatelské příručky zařízení. Pro spuštění programu nainstalovaného na tabletu/chytrém telefonu/telefonu zvolte ikonu programu v seznamu aplikací v zařízení. Přijímač GPS/GLONASS musí být zapnutý, aby programu umožnil automatické určení aktuální pozice. Není-li předchozí trasa dokončena, program navrhne její dokončení. 3.3 Ukončení programu Pro ukončení programu nainstalovaného ve vestavěném zařízení v autě nebo v přenosném navigačním zařízení postupujte dle návodů uživatelské příručky zařízení. Pro ukončení programu nainstalovaného na tabletu/chytrém telefonu/telefonu zvolte Menu a poté Ukončit v pravém horním rohu hlavní obrazovky menu. 7

8 4 Programové rozhraní Obrázky 1 až 4 ukazují hlavní prvky rozhraní. Popis prvků je k dispozici pod nimi v Tabulce 1 Prvky rozhraní. Poznámka: Zařízení na obrázcích slouží pouze jako příklad. Model Vašeho zařízení a orientace obrazovky se mohou lišit od těchto ukázkových obrázků. 8

9 Tabulka 1 Prvky rozhraní Č. Označení Stručný popis 1 GPS Indikátor připojení GPS. Barvy ikony: šedá - přijímač je vypnutý; červená přijímač je zapnutý, ale není zde žádné spojení se satelity; žlutá špatné spojení; zelená spojení je navázáno. Číslo u ikony znázorňuje počet satelitů, se kterými bylo navázáno spojení. Klepnutím na ikonu se otevřete menu, ve kterém uživatel může zapnout nebo vypnout přijímač nebo přejít na obrazovku Satelity či do nastavení přijímače. 2 Kompas Klepnutím na ikonu otevřete kontextové menu, které spravuje možnosti orientace mapy ( Sever nahoře, Otáčení ve směru pohybu ), zobrazení mapy (klasické 2D a panoramatické 3D ) a režimy ( Noční, Denní, Automatický ). 3 Informační panel Blížící se manévr. Ukazuje zatáčky, vzdálenost k dalšímu manévru. Klepnutím na značku se otevře menu, kde uživatel může zastavit navigování a zkontrolovat další možnosti. 4 Informační panel Název ulice následující po manévru. 5 Zpět na pozici Tlačítko je aktivní, pokud byla mapa posunuta a mapa zobrazuje jinou, než aktuální pozici. Krátké klepnutí na tlačítko vrátí mapu na aktuální pozici. 6 Rychlost Aktuální rychlost. 7 Trasa Aktivní trasa. 8 GPS kurzor Značka ukazující aktuální pozici zařízení, je-li přijímač GPS zapnutý. Více informací naleznete v kapitole GPS-kurzor této příručky. 9 Jízdní pruh Zobrazuje jízdní pruhy s možnými manévry. 10 Indikátor průběhu Ukazatel přibližování se k manévru. 11 Menu Tlačítko otevírající hlavní menu programu. 12 Informační panel Zobrazení měřitelných údajů (vzdálenost, rychlost, čas). 13 Informační panel Název aktuální ulice (aktivní pouze, je-li navázáno spojení se satelity). Směr je zobrazen, pokud mapa tuto informaci neobsahuje. 14 Tlačítko měřítka Tlačítko oddálení. Krátké poklepání změní měřítko o nastavenou hodnotu, přidržením tlačítka změníte měřítko rychleji. 15 2D/3D Přepínání mezi klasickým 2D a panoramatickým 3D zobrazením mapy, možné v měřítku mapy od 5 do 300 metrů. Sklon mapy závisí na měřítku: čím větší měřítko, tím menší sklon. 16 Tlačítko měřítka Tlačítko oddálení. Krátké poklepání změní měřítko o nastavenou hodnotu, přidržením tlačítka změníte měřítko rychleji. 17 Navitel.Události Tlačítko pro kontrolu služby Navitel.Události. 18 Přátelé Zobrazuje pozici přítele přidaného do služby Navitel.Přátelé. Je-li ikona šedá, přítel je offline; je-li ikona zelená, přítel online. 19 Navitel.Dopravní Info Ikona pro kontrolu služby Navitel.Dopravní Info. Ikona zobrazuje hustotu provozu na desetibodové stupnici. 20 Čas Aktuální čas, který se načítá z nastavení zařízení. 21 Nabíjení baterie Ikona ukazující úroveň nabití baterie. Klepnutím na ikonu se zobrazí volná paměť zařízení. 22 Navitel.Přátelé Ikona pro otevření menu služby Navitel.Přátelé. Služba je určena pro přidávání přátel, zobrazení jejich pozice a výměnu zpráv. 23 Panel trasy Zobrazuje trasu, aktuální pozici a dopravní situaci na trase. 24 Zvuk Klepnutím na ikonu otevřete nastavení zvuku. 9

10 25 Navitel.SMS Tlačítko pro čtení/posílání zpráv a použití souřadnic v nich. Počet nepřečtených zpráv je zobrazen u ikony. 26 Události Události na trase zadané ostatními uživateli služby Navitel.Události. 27 Body na mapě Krátkým poklepáním do mapy označíte bod pro další operace s ním: uložení cílových bodů, přidávání do trasy nebo zobrazení informace o objektu a další. 28 Ulož Uloží bod označený na mapě jako cílový bod. 29 Kurzor Zobrazí menu pro operace s označeným bodem na mapě. 30 Cílový bod Cílové body dříve vytvořené uživatelem a označené na mapě. Klepnutím na bod otevřete panel pro práci s cílovými body. 31 Bod zájmu Různé objekty zahrnuté do mapy (semafory, stanice metra, čerpací stanice atd.). 32 Záznam trasy Tlačítko pro záznam trasy: červená záznam je spuštěný, šedá záznam je zastaven. 33 Aktualizace Nabízí přístup k aktualizacím programu a map. 34 Počasí Klepnutím na ikonu se otevře obrazovka Navitel.Počasí. 35 Zpět Návrat na předchozí obrazovku. 36 Jet! Klepnutím na tlačítko vytvoříte trasu do zvoleného bodu. 37 Mapa Klepnutím na tlačítko se otevře hlavní obrazovka Mapa. 38 Informační panel Zobrazí informace o bodu zvoleném na mapě. Stisknutí informačního panelu se zobrazí další údaje a možnosti. 39 Vpravo/Vlevo Zobrazí informace o objektech umístěných v blízkosti aktuální pozice. 40 Kopírovat Kopíruje souřadnice vybraného objektu. 41 Průjezdní bod Tlačítko je aktivní pouze, když je nastavena trasa. Klepnutím na tlačítko se označí zvolený bod jako bod trasy. Poslední přidaný bod se stane prvním na trase po bodu startu. 42 Nastavit cíl Tlačítko je aktivní pouze, když je nastavena trasa. Klepnutím na tlačítko bude trasa pokračovat až do označeného bodu jako do bodu cílového. 43 Nastavit start Klepnutím na tlačítko určíte zvolený bod jako počáteční bod trasy (přijímač GPS/GLONASS musí být vypnutý). 44 Jet! Klepnutím na tlačítko vytvoříte trasu do vybraného bodu. 45 Navitel.SMS Klepnutím na tlačítko odešlete údaje bodu pomocí služby Navitel.SMS. Upozornění! Ikony zobrazené na displeji jsou vybírány v nastavení rozhraní. Pro nastavení zvolte Menu Nastavení Rozhraní. Pro více informací o nastavení rozhraní přejděte na bod 6.8 této příručky. 10

11 5 Funkce 5.1 Trasa Pro plánování trasy z automaticky stanovené aktuální pozice (GPS přijímač je zapnutý) zvolte cílový bod na mapě nebo ho zvolte v menu programu. Je také možné označit bod na mapě nebo ho nastavit v menu programu, pokud není navázáno GPS spojení Plánování trasy z automaticky stanovené pozice 1. Je-li přijímač GPS/GLONASS zapnutý a spojení se satelity je navázáno, pak je aktuální pozice stanovena automaticky. Pro plánování trasy z této pozice volte objekt, který má být cílovým bodem poklepáním do mapy. Použijte tlačítka + / k přiblížení/oddálení pro snadnější vyhledání objektu na mapě. 2. Po vybrání objektu stiskněte Kurzor v dolní části obrazovky (Obr. 5). 3. Stiskněte Jet! v levém dolním rohu obrazovky (Obr. 6). Program automaticky vytvoří trasu do daného bodu. Obr. 5 Obr. 6 Upozornění! Na mapách, které neobsahují informace pro plánování trasy (silnice, budovy, další objekty), bude trasa zobrazena jako přímka spojující aktuální pozici se zvoleným cílovým bodem Plánování trasy na základě výsledků vyhledávání Všechny body trasy mohou být rovněž nastaveny manuálně v menu programu. Pro vyhledávání objektů na mapě program nabízí několik možností. 11

12 Pro přechod na tyto možnosti stiskněte Menu v levém dolním rohu obrazovky Mapa (Obr. 7) a zvolte Najít (Obr. 8). Obr. 7 Obr Podle adresy 1. Zvolte Menu Najít Podle adresy. 2. Zvolte zemi, sídlo (město, obec), ulici, budovu v ulici nebo jinou protínající (Obr. 9). Zadávací řádek se zobrazí po stisknutí odpovídajícího pole. Všechny parametry musí být zvoleny z nabídky pod zadávacím řádkem. Virtuální klávesnici lze zobrazit a skrýt pomocí ikony klávesnice v pravém horním rohu obrazovky (Obr. 10). Obr. 9 Obr. 10 Pole se aktivuje pouze, pokud je vyplněno pole předchozí. Není-li pole aktivní, i když je předchozí parametr nastaven, znamená to, že mapa neobsahuje tuto informaci. Pro nastavení částečné adresy, například pro nalezení ulice, nastavte adresu do úrovně ulice a stiskněte Výsledek v pravém horním rohu obrazovky (Obr. 9). Byly-li nastaveny všechny parametry adresy, objekt se zobrazí na obrazovce Moje trasa (Obr. 6). 12

13 3. Stiskněte Jet! v levém dolním rohu obrazovky Moje trasa pro naplánování trasy do zvoleného bodu nebo stiskněte adresní pole (nebo pole názvu objektu) pro přechod na obrazovku Vlastnosti (Obr. 11), kde můžete stisknout volbu Jet! pro plánování trasy do zvoleného bodu nebo bod nastavit jako start trasy stisknutím Nastavit start. Průjezdní bod a Dokončit jsou aktivní pouze, pokud existuje trasa. Stisknutím Průjezdní bod přidáte bod do existující trasy. Je-li do trasy přidáno Obr. 11 několik bodů, poslední přidaný bod bude prvním po startu. Stisknutím Dokončit nastavíte označený bod jako cílový bod trasy. Předchozí nastavený cílový bod se tak stane posledním bodem před nově zvoleným cílovým bodem Nejbližší místa V této možnosti vyhledávání je důležité nastavit referenční bod. Referenční bod je bod, k němuž se budou hledat nejbližší místa. 1. Zvolte Menu Najít Nejbližší místa. 2. Pro vyhledání objektu zvolte jeden z následujících referenčních bodů (Obr. 12): Aktuální umístění hledání objektu poblíž aktuální pozice (možnost je dostupná pouze, pokud je navázáno spojení GPS/GLONASS); Kurzor hledání objektu poblíž kurzoru na mapě; Poštovní adresa hledání objektu poblíž konkrétní adresy; Podél trasy (aktivní pouze pokud existuje trasa) hledání objektu podél trasy; Obr. 12 Konec trasy (aktivní pokud existuje trasa) hledání objektu poblíž cílového bodu; Historie výběr objektu ze seznamu objektů, které byly dříve vyhledávány. 3. Zvolte kategorii objektu a podkategorii, pokud je to možné (Obr. 13). Obr

14 4. Začněte psát název objektu a zvolte objekt z nabídky (Obr. 14). Virtuální klávesnice může být zobrazena a skryta pomocí ikony klávesnice v pravém horním rohu obrazovky. Všechny objekty jsou seřazeny podle vzdálenosti od referenčního bodu: nejbližší objekty jsou zobrazeny v seznamu nahoře, nejvzdálenější na konci seznamu. Obr Stiskněte Jet! v levém dolním rohu obrazovky Moje trasa (Obr. 15) pro plánování trasy do zvoleného objektu nebo klepněte na pole názvu objektu pro přechod na obrazovku Vlastnosti (Obr. 16), kde můžete zvolit: Obr. 15 Obr. 16 Jet! objekt se stane cílovým bodem. Existuje-li trasa, všechny její body vyjma startu budou smazány; Nastavit start objekt se stane startovním bodem trasy; Průjezdní bod (pokud existuje trasa) objekt se stane bodem trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný se stane prvním bodem trasy po bodu startu; Nastavit cíl (pokud existuje trasa) objekt se stane cílovým bodem trasy. Všechny body trasy budou zachovány a bod, který byl předtím nastaven jako cílový, se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem Přátelé Tato možnost vyhledávání pomáhá vidět aktuální pozici přátel přidaných do služby Navitel.Přátelé a plánovat trasu pro setkání s nimi. 1. Zvolte Menu Najít Přátelé. 2. Vyberte přítele ze seznamu (Obr. 17). 14 Obr. 17

15 Na obrazovce se objeví informace o aktuální pozici přítele (Obr. 18). 3. Stiskněte Jet! v levém dolním rohu obrazovky (Obr. 18) pro plánování trasy do pozice přítele nebo klepněte do adresního pole a přejdete na obrazovku Vlastnosti, kde můžete zvolit: Jet! pozice přítele se stane cílovým bodem. Existuje-li trasa, všechny její body vyjma bodu startu budou vymazány; Obr. 18 Nastavit start pozice přítele se stane bodem startu trasy; Průjezdní bod (pokud existuje trasa) pozice přítele se stane bodem trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný bod se stane prvním bodem trasy po bodu startu; Nastavit cíl (pokud existuje trasa) pozice přítele se stane cílovým bodem trasy. Všechny body trasy budou zachovány a předchozí bod nastavený jako cílový se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem. Pro více informací o službě Navitel.Přátelé, prosím, přejděte na Cílové body Souřadnice zvláště zajímavých objektů nebo objektů, které jsou často navštěvovány, mohou být uloženy jako cílové body (více informací v kapitole 5.3 Vytvoření cílových bodů ). Trasa může být naplánována do dříve uživatelem vytvořeného cílového bodu. 1. Pro plánování trasy zvolte Menu Najít Cílové body. 2. Stiskněte šipku doprava v poli názvu bodu (Obr. 19) pro přechod na obrazovku Vlastnosti. 3. Zvolte jednu z následujících možností na obrazovce Vlastnosti (Obr. 20): Obr. 19 Obr

16 Jet! bod se stane cílovým bodem trasy. Existuje-li trasa, všechny body, vyjma bodu startu, budou vymazány; Nastavit start bod se stane bodem startu trasy; Průjezdní bod (pokud existuje trasa) bod se stane bodem trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný se stane prvním bodem trasy po bodu startu; Nastavit cíl (pokud existuje trasa) bod se stane cílovým bodem trasy. Všechny předchozí body budou zachovány a bod, který byl předtím nastaven jako cílový, se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem Historie Tato sekce menu obsahuje všechny objekty a adresy, které byly v programu vyhledávány jakýmkoliv způsobem. Všechny objekty jsou řazeny podle data vyhledávání: nejnovější na začátku seznamu, nejstarší na konci. 1. Zvolte Menu Najít Historie. 2. Stiskněte šipku doprava v poli názvu objektu (Obr. 21) pro přechod na obrazovku Vlastnosti. 3. Zvolte jednu z následujících možností na obrazovce Vlastnosti (Obr. 22): Obr. 21 Obr. 22 Jet! objekt se stane cílovým bodem trasy. Existuje-li trasa, všechny body, vyjma bodu startu, budou vymazány; Nastavit start objekt se stane bodem startu trasy; Průjezdní bod (pokud existuje trasa) objekt se stane bodem trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný se stane prvním bodem trasy po bodu startu; Nastavit cíl (pokud existuje trasa) objekt se stane cílovým bodem trasy. Všechny předchozí body budou zachovány a bod, který byl předtím nastaven jako cílový, se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem. 16

17 Oblíbené Tato sekce menu obsahuje všechny objekty a adresy, které byly nejčastěji používány jako body trasy nebo nejčastěji vyhledávány v programu jakýmkoliv způsobem. Na rozdíl od možnosti Historie, zde jsou všechny objekty řazeny podle četnosti užití nejčastěji využívané objekty jsou na začátku seznamu. 1. Zvolte Menu Najít Oblíbené. 2. Stiskněte šipku doprava v poli názvu objektu (Obr. 23) pro přechod na obrazovku Vlastnosti. Obr Zvolte jednu z následujících možností na obrazovce Vlastnosti (Obr. 24): Jet! objekt se stane cílovým bodem trasy. Existujeli trasa, všechny body, vyjma bodu startu, budou vymazány; Nastavit start objekt se stane bodem startu trasy; Průjezdní bod (pokud existuje trasa) objekt se stane bodem trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný se stane prvním bodem trasy po bodu startu; Obr. 24 Nastavit cíl (pokud existuje trasa) objekt se stane cílovým bodem trasy. Všechny předchozí body budou zachovány a bod, který byl předtím nastaven jako cílový, se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem Podle souřadnic Možnost vyhledávání pomáhá najít objekt podle jeho souřadnic. Je možné vložit souřadnice ručně nebo zkopírováním z obrazovky Vlastnosti objektu. Tlačítko pro kopírování je napravo od pole souřadnic (Obr. 25). Obr. 25 Obr

18 5.1.4 Úprava trasy 1. Stiskněte značku nadcházejícího manévru v levém horním roku obrazovky Mapa (Obr. 26). 2. Zvolte jednu z následujících možností: Zastavit navigaci odebere trasu z mapy (Obr. 27). Je-li zapnuta simulace trasy, zobrazená možnost STOP/Zastavit simulaci trasy slouží pro zastavení simulace. Vyhnout se, objet použijte v případě, že další pohyb z aktuální pozice není možný po naplánované trase. Program naplánuje trasu jinak. Simulace trasy (přijímač GPS/GLONASS musí být vypnutý) spustí simulaci pohybu podél trasy pro zobrazení všech manévrů a dalších informací. Tato ukázka pomáhá najít úseky trasy, Obr. 27 Obr. 28 kterým by se mohl chtít uživatel vyhnout a k plánování alternativní trasy. Přeskočit průjezdní bod vymaže další bod na trase (Obr. 28). Ukázat trasu ukáže kompletní trasu na mapě, včetně všech jejích bodů. Nastavení zobrazí obrazovku Navigace (více v kapitole 6.2) pro nastavení parametrů navigování. Trasa může být také upravována klepnutím do mapy pro označení bodu a jeho nastavením jako počáteční, cílový nebo další bod na trase na obrazovce Vlastnosti. Existuje-li trasa, poslední zvolený bod může být určen za nový cílový bod stisknutím Jet!. Všechny další body vyjma bodu startu a nového cílového bodu budou vymazány. Stisknutím tlačítka Nastavit start určíte zvolený bod jako bod startu. Stisknutím tlačítka Průjezdní bod přidáte zvolený bod do existující trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný se stane prvním bodem trasy po bodu startu. Stisknutím tlačítka Nastavit cíl vytvoříte z vybraného objektu cílový bod trasy. Všechny předchozí body budou zachovány a bod, který byl předtím nastaven jako cílový, se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem. Přístup do možnosti úpravy trasy je možný také přes hlavní menu programu. Stiskněte Menu v levém dolním rohu hlavní obrazovky, a poté zvolte Navigace. 18

19 Nabídka obsahuje následující možnosti pro úpravu trasy: Upravit trasu (vyhledávání bodů pomocí možnosti Najít ), Ukázat trasu, Vyhnout se, objet, Simulace trasy. Zde lze zastavit simulaci trasy a smazat vytvořenou trasu stisknutím tlačítka STOP v pravé horní části obrazovky vedle informačního panelu, který ukazuje zbývající vzdálenost a čas do cíle a čas příjezdu. Toto menu umožňuje zobrazení plánované trasy ( Itinerář trasy ) obsahující informace o každém manévru, vč. názvu ulice a vzdálenosti k manévru. Jsou zde také dostupné funkce exportu trasy pro její další využití nebo uložení do jiného zařízení a funkce importu trasy pro vložení tras z jiného zařízení. Pro export trasy stiskněte Exportovat, zvolte složku pro uložení trasy, typ souboru a vložte název trasy. Ve spodní části obrazovky se nalézá tlačítko Nová složka pro vytvoření nové složky a tlačítko Nahoru pro přechod do vyšší úrovně seznamu složek. Funkce Importovat umožňuje zobrazit zaznamenané stopy a importovat trasy, které jsou upraveny dle aktuálního nastavení navigace pro importování: zvolte složku obsahující zaznamenanou trasu a typ souboru. Ve spodní části obrazovky je tlačítko Nová složka pro vytvoření nové složky a tlačítko Nahoru pro přechod do vyšší úrovně seznamu složek. 5.2 Záznam stop Zaznamenávání stop je možné pouze, pokud je navázáno spojení GPS. Použijte tlačítko Záznam stopy na hlavním panelu obrazovky Mapa pro zapnutí nahrávání (tlačítko je červené) nebo vypnutí (tlačítko je šedé). Pro zobrazení tlačítka na panelu zvolte Menu Nastavení Rozhraní Funkční tlačítka Záznam stopy (ikona, která je zatržená, musí být zelená). Zapnutí/Vypnutí funkce je také možné z menu programu. Zvolte Menu Nastavení Stopy a nastavte posuvník On/Off u pole Záznam stopy (Obr. 29) na odpovídající pozici. Obr. 29 Zde uživatel může také nastavit formát souboru stopy pomocí speciálního posuvníku. Klepněte na pole Složka stop pro vybrání složky pro uložení souborů stop (Obr. 30) a potvrďte stisknutím ОК v pravém horním rohu obrazovky. Ukázat nejnovějších bodů záznamu stopy umožňuje zobrazení záznamu stopy na mapě za Obr

20 posledních vteřin. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. 5.3 Vytvoření cílového bodu 1. Pro vytvoření cílového bodu označte objekt na mapě klepnutím do mapy nebo vyhledáním objektu za pomoci možností vyhledávání v Menu. Například zvolte objekt v možnosti Historie : Menu Najít Historie zvolte objekt (Obr. 31) stiskněte Obr. 31 Obr. 32 tlačítko Mapa v pravém horním rohu obrazovky Moje trasa (Obr. 32). 2. Stiskněte Uložit bod v pravém dolním rohu obrazovky (Obr. 33). 3. Vložte název bodu, nastavte popis a určete jeho typ (Obr. 34) na obrazovce Cílový bod. Není-li uživatelem nastaven název bodu, program mu přiřadí trojmístné číslo. Obr. 33 Obr

21 6 Nastavení Nastavení trasy, zobrazení tras, silniční data, funkční tlačítka, stejně jako nastavení programu jsou určovány sekcí menu Nastavení. 6.1 Nastavení mapy Zvolte Menu Nastavení Mapa pro nastavení zobrazení mapy a objektů na mapě Orientace mapy Jsou dostupné následující možnosti orientace mapy (Obr. 35): Mapa vždy na sever zobrazená mapa bude vždy orientována na sever; Orientace mapy po směru pohybu mapa bude orientována ve směru pohybu. Zvolenou možnost nastavíte přepnutím do odpovídající polohy Automatický zoom Funkce Automatický zoom kontroluje automatické škálování mapy s ohledem na rychlost a nadcházející manévry. Následující parametry pro automatické škálování jsou nastavitelné v programu (Obr. 36): Rozsah zoomu nastavení minimální a maximálního měřítka pro automatické zoomování; Preferovaný zoom nastavení hodnoty preferovaného měřítka, které musí být v rozmezí mezi zvoleným min. a max. měřítkem. Je-li funkce Automatický zoom vypnuta, je možné pouze manuální škálování. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice, jak je ukázáno na Obr. 36. Obr. 35 Obr

22 6.1.3 Vizuální efekty Pro nastavení v programu jsou dostupné následující vizuální efekty: Vyhladit hranice objektu; Plynulý posun; Plynulý zoom (Obr. 37). Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Volba Vykreslit modely od umožňuje nastavení měřítka mapy, v kterém se již zobrazí 3D modely objektů (Obr. 38). Obr. 37 Poznámka! Aktivace vizuálních efektů může navýšit čas potřebný pro vykreslení mapy Sklon mapy Pro nastavení parametrů sklonu mapy pro 3D zobrazení, nastavte posuvník doleva pro minimální sklon (podobný 2D režimu) nebo doprava pro větší sklon (Obr. 38). Obr Resetování polohy Funkce Resetovat polohu pomáhá zobrazit aktuální pozici (kurzor GPS nebo označený bod), byla-li mapa posunuta. Je možné nastavit čas, po kterém dojde k návratu na aktuální pozici (Obr. 38): 5 s, 10 s, 15 s, 20 s nebo Nikdy (funkce je vypnuta). 6.2 Navigace Pro úpravu nastavení navigace zvolte Menu Nastavení Navigace. Tato sekce menu obsahuje parametry, které jsou brány v úvahu při plánování trasy a pohybu podél trasy Vozidlo Možnost volby vozidla pomáhá určit způsob cestování Obr. 39 a typ vozidla pro plánování trasy (Obr. 39): pěší, jízdní kolo, auto/motocykl, taxi, autobus, pohotovost, zásobování, nákladní auto. Pro určení dopravního prostředku klepněte na pole Vozidlo a zvolte vhodnou možnost. 22

23 Možnost je aplikovatelná pouze, pokud mapa obsahuje odpovídající data Trasa po silnicích/vzdušnou čarou Nastavte posuvník do odpovídající pozice pro určení, jak bude program plánovat trasu: po silnicích nebo vzdušnou čarou spojující startovní a cílové body (Obr. 39) Zakázat Program umožňuje zakázat určité objekty na silnici s ohledem na plánování trasy. Následující možnosti mohou být zapnuty/vypnuty nastavením posuvníku On/ Off do odpovídající polohy: Zakázat zpoplatněné úseky ; Zakázat nezpevněné silnice ; Zakázat trajekty (Obr. 40). Je-li možnost zapnuta, program zkusí vynechat tyto objekty z trasy při jejím plánování. Obr Hlasové navádění Nastavte posuvník do jedné z pozic v rámci intervalu mezi Dříve (nejdříve možné) a Později (nejpozději možné) pro určení času, kdy program musí informovat o nadcházejícím manévru (Obr. 40) Přichytit pozici k trase Tato funkce zajišťuje zobrazení aktuální pozice ve vztahu k trase. Je-li funkce vypnuta, kurzor může kmitat, což je způsobeno neustálým přepočtem aktuální pozice přijímače, například při jakékoliv snaze vyhnout se byť jen malé překážce na silnici nebo v špatné kvalitě signálu GPS. Pro přichycení kurzoru k trase, v případě, že uživatel následuje trasu, musí být možnost zapnuta. Vyberte jednu z možností pomocí posuvníku: Nepřichytávat (funkce je vypnuta); Blíže 20m; Blíže 50m; Blíže 100m; Blíže 200m; Blíže 500m; Automatický režim (Obr. 41). Obr Přepočet trasy Možnost Přepočet trasy umožňuje určit situaci, kdy vytvořená trasa musí být programem automaticky přeplánována. 23

24 Zde může uživatel nastavit dva parametry: přepočet trasy v případě odchylky od aktuální trasy, nebo když může být naplánována rychlejší trasa. Odchylka pro přepočet trasy parametr umožňuje nastavení vzdálenosti odchylky od aktuální trasy, kdy program musí přeplánovat trasu z aktuální pozice: vzdálenost určíte nastavením posuvníku na odpovídající pozici v intervalu od 20 do 100 metrů. Pokud existuje rychlejší trasa o parametr umožňuje nastavení času pro případy, kdy pro program nastane možnost přepočítat trasu, která by byla rychlejší než nastavená hodnota: určete čas nastavením posuvníku do odpovídající pozice v intervalu od 5 do 20 minut. 6.3 Filtr bodů zájmu (POI) Pro úpravu nastavení filtrování bodů zájmu (POI) zvolte Menu Nastavení POI/Body zájmu. V této části menu jsou body zájmu rozděleny do kategorií (Obr. 42). Klepnutím na + nalevo od kategorie otevřete seznam podkategorií. Klepněte na název kategorie pro ne/zobrazení všech POI dané kategorie. Kulatá ikona se zaškrtávátkem je zelená, je-li kategorie aktivní (zobrazuje se na mapě), a šedá je-li kategorie neaktivní. Jestliže jsou vybrány jen některé podkategorie, ikona je napůl šedá a napůl zelená. Obr. 42 Klepnutím na tlačítko Nastavení napravo od kategorie otevřete obrazovku obsahující následující parametry (Obr. 43): Vypnout vše vypne zobrazení všech POI dané kategorie na mapě; Obr. 43 Editovat vše úprava nastavení zobrazení POI dané kategorie; Klepnutím na Editovat vše otevřete další parametry kategorie, jimiž jsou (Obr. 44): Zobrazeno v rozsahu nastavení minimální a maximální hodnoty měřítka mapy, které zobrazí ikony POI dané kategorie; Obr

25 Zobrazit názvy POI zapnutí/vypnutí funkce. Zapnutá funkce umožňuje nastavit hodnotu měřítka u možnosti Popisky zobrazeny v rozsahu pro určení měřítka mapy, kdy se názvy objektů budou na mapě zobrazovat. Tato hodnota měřítka se vztahuje k hodnotám měřítka mapy nastaveným pro parametr Zobrazeno v rozsahu (Obr. 44). Potvrďte stisknutím OK v pravém horním rohu obrazovky. Zobrazení některých objektů na silnici (například semaforů) nelze vypnout. Jejich zobrazení na mapě závisí pouze na měřítku mapy. Pro obnovení kategorie klepněte na Obnovit výchozí nastavení (Obr. 43). Kategorie Všechny typy zobrazená v horní části obrazovky (Obr. 42) umožňuje použít stejné parametry na všechny kategorie POI. Je dále možné nastavit speciální hodnoty pro každou kategorii/podkategorii, které budou použity pouze pro ně. 6.4 Nastavení upozornění Pro určení nastavení upozornění zvolte Menu Nastavení Upozornění. Funkce Překročení rychlosti je určena pro informování řidiče, že rychlostní limit pro aktuální úsek silnice byl překročen. Jsou zde dostupné dvě možnosti: zvukové upozornění a vizuální upozornění. Možnost zvukového upozornění se zapíná/vypíná pomocí posuvníku On/Off v poli Zvukové upozornění. Pro možnost zvukového upozornění je možné zvolit hlasové upozornění nebo výstražný signál nastavením posuvníku do odpovídající pozice (Obr. 45), a podmínky spuštění upozornění: Vždy upozorňovat, Překročení rychlosti o 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, km/h. Je-li zvoleno Překročení rychlosti o 0 km/h, upozornění se spustí při dosažení povolené rychlosti. Je-li zvoleno "Vždy upozorňovat", upozornění se spustí při vjezdu do úseku silnice s jiným rychlostním omezením, než bylo v předchozím. Obr. 45 Možnost vizuálního upozornění je určena pro upozornění řidiče pomocí speciálního zvýraznění na mapě. Tato možnost může být zapnuta/vypnuta Obr. 46 nastavením posuvníku On/Off v poli Vizuální upozornění do odpovídající pozice. Pro vizuální upozornění je také možné nastavit podmínky spuštění: Vždy upozorňovat, Překročení rychlosti o 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, km/h. Je-li tato možnost zapnuta, značka omezení rychlosti je zobrazena v pravé horní části obrazovky Mapa (Obr. 46). 25

26 Funkce Upozornění na trase je určena pro informování řidiče o kamerách, radarech, nebezpečných křižovatkách, zpomalovacích prazích a přechodech pro chodce. Jsou dostupné dvě možnosti: zvukové upozornění a vizuální upozornění. Možnost zvukového upozornění může být zapnuta/vypnuta pomocí posuvníku On/Off v poli Zvukové upozornění. Pro možnost zvukového upozornění je možné vybrat hlasové upozornění nebo výstražný signál nastavením posuvníku do odpovídající pozice (Obr. 47), a podmínek spuštění upozornění: Vždy upozorňovat, Překročení rychlosti o 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, km/h. Možnost vizuálního upozornění je určena pro Obr. 47 upozornění řidiče o nebezpečích nebo překážkách na silnici za pomoci speciálního zvýraznění na mapě. Tato možnost může být zapnuta/vypnuta nastavením posuvníku On/Off v poli Vizuální upozornění do odpovídající pozice. Je také možné nastavit podmínky spuštění vizuálního upozornění: Vždy upozorňovat, Překročení rychlosti o 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, km/h. Klepněte na pole Vybrat Upozornění na trase pro volbu typů Upozornění na trase, o kterých bude uživatel informován. Nastavením posuvníku On/Off do odpovídající pozice zapnete/vypnete požadované Upozornění. Pro zapnutí automatické aktualizace souboru SPEEDCAM (Upozornění na trase) stažením ze serveru NAVITEL zvolte Menu Nastavení On-line služby a nastavte posuvník On/Off v poli Aktualizovat Upozornění na trase do pozice On. Pro vypnutí možnosti nastavte posuvník do pozice Off. Možnost Zobrazení jízdních pruhů je určena pro zobrazení informací v jízdních pruzích a přípustných manévrů na silnicích s dvěma nebo více jízdními pruhy v jednom směru. Pro zapnutí/vypnutí možnosti nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. 6.5 Nastavení profilů Pro vytvoření nebo úpravu profilů nastavení zvolte Menu Nastavení Profily. Zde může uživatel také přepínat mezi existujícími profily (Obr. 48). Klepněte na Přidat v levém dolním rohu obrazovky Profily pro uložení aktuálního nastavení jako profilu, vložte název profilu a potvrďte klepnutím na OK v pravém horním rohu obrazovky. Všechny parametry mohou být resetovány na výchozí, klepnutím na Resetovat v pravém dolním rohu obrazovky Profily. Program bude restartován. Obr

27 Pro úpravu názvu profilu klepněte na Upravit v pravém horním rohu obrazovky profilů, poté stiskněte Upravit v poli názvu profilu, napište nový název a stiskněte OK v pravém horním rohu obrazovky. Stiskněte Hotovo v pravém horním rohu obrazovky Profily pro dokončení úprav. Pro vymazání profilu klepněte na Upravit v pravém horním rohu obrazovky Profily, poté stiskněte červené tlačítko nalevo od názvu profilu a klepněte na Odstranit. Úprava nebo odstranění aktuálního profilu není možné. Pro použití profilu zvolte profil a potvrďte. 6.6 Nastavení on-line služeb On-line služby jsou dostupné pouze u zařízení s připojením k internetu. Zvolte Menu Nastavení On-line služby pro nastavení parametrů on-line služeb. Internetové připojení pomáhá kontrolovat přístup programu k internetu. Pro nastavení podmínek přístupu k internetu ( Povolit, Zakázat, Povolit (vyjma mobilních dat), Povolit (vyjma roamingu) nebo Vždy se zeptat ) nastavte posuvník do odpovídající pozice (Obr. 49). Použít Navitel.Dopravní Info pro automatický přepočet trasy je určeno pro plánování trasy s ohledem na hustotu provozu. Pro zapnutí/vypnutí Obr. 49 funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice (Obr. 49). Aby byl program schopen stáhnout informace o hustotě provozu, musí být zařízení připojeno k internetu. Zobrazit Dopravní Info je určeno k zobrazení hustoty provozu na mapě. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách NAVITEL na adrese Zobrazit počasí zobrazí počasí na daném území. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Pro nastavení parametru pro aktualizace informací o počasí ( Aktualizovat počasí manuálně nebo Aktualizovat počasí automaticky ) nastavte posuvník do odpovídající pozice (Obr. 50). Povolit příjem Navitel.SMS je určeno pro příjem zpráv od ostatních uživatelů programu. Pro Obr

28 zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice (Obr. 50). Automaticky zobrazit okno Navitel.SMS zobrazí upozornění o nové zprávě (Obr. 50). Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Není-li automatické zobrazení zapnuto, klepněte na ikonu SMS v horním panelu hlavní obrazovky pro zobrazení příchozích zpráv. Zobrazit Navitel Události zobrazí události na silnici, informace, které byly přijaty od dalších uživatelů programu (Obr. 51). Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Podrobnější informace o Navitel.Události jsou dostupné na webových stránkách NAVITEL na adrese Stahovat aktuální informace o bodech zájmu z internetu stahuje dynamické informace o POI, jako Obr. 51 ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích, vysílání kin a další. Nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice (Obr. 51) pro zapnutí/vypnutí funkce. Podrobnější informace o službě jsou dostupné na webových stránkách NAVITEL na adrese Automatické aktualizace zkontroluje automaticky, jsou-li dostupné aktualizace programu a map. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Spustit Navitel.Přátelé umožňuje aktivaci služby Navitel.Přátelé. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Klepnutím na Nastavení Navitel.Přátelé otevřete menu služby. Detailnější informace o službě jsou dostupné na webových stránkách NAVITEL na adrese Spustit Navitel.Cloud umožňuje aktivaci služby Navitel.Cloud, která je určena pro ukládání nastavení programu, cílových bodů a objektů z Historie / Oblíbené v cloud úložišti NAVITEL. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Klepnutím na Nastavení Navitel.Cloud se otevře menu služby, kde uživatel může funkci zapnout/vypnout a zvolit, která data chce synchronizovat s cloud úložištěm. Aktualizovat Upozornění na trase aktualizuje soubor obsahující informace o radarech, kamerách na křižovatkách, nebezpečných křižovatkách, zpomalovacích prazích a přechodech pro chodce stažením nového souboru ze serveru NAVITEL. Pro zapnutí/vypnutí automatické aktualizace souboru SPEEDCAM (Upozornění na trase) nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. 28

29 6.7 Nastavení uživatelských map Atlas je soubor map, který je využívám programem pro nalezení míst a plánování tras. Zvolte Menu Nastavení Uživatelské mapy pro přístup do nastavení atlasu a pro kontrolu aktuálního souboru map (Obr. 52). Obrazovka ukazuje všechny atlasy, složky, kde jsou v zařízení uloženy a počet map v nich obsažených. Všechny stažené mapy NAVITEL jsou uloženy v atlasu Navitel mapy. Obr. 52 Pro vytvoření nového atlasu proveďte následující kroky: 1. Pokračujte do kořenového adresáře zařízení, najděte \NavitelContent\Maps a vytvořte zde novou složku, která bude novým atlasem. 2. Zkopírujte potřebné mapy a soubor obsahující slovo earth z \NavitelContent\Maps do nově vytvořené složky. 3. Zvolte Menu Nastavení Uživatelské mapy Přidat atlas v levém dolním rohu obrazovky. 4. Otevřete \NavitelContent \Maps a klepněte na ikonu zeměkoule napravo od nové složky (Obr. 53). 5. Program vytvoří atlas a indexuje mapy. Obr. 53 Pro přepnutí z aktuálního atlasu do jiného zvolte Menu Nastavení Uživatelské mapy, klepněte na atlas a potvrďte Váš výběr. Pamatujte, že všechny další atlasy budou zavřeny. Pro vymazání atlasu klepněte na Upravit, poté klepněte na červenou ikonu s křížkem nalevo od názvu atlasu a klepněte na Odstranit. Když je atlas odstraněn, soubory map zůstávají v zařízení. Pro smazání všech vytvořených atlasů klepněte na Odstranit všechny atlasy v pravém dolním rohu obrazovky Atlasy. Odstranění aktuálního atlasu není možné. 29

30 6.8 Nastavení rozhraní Pro nastavení rozhraní programu zvolte Menu Nastavení Rozhraní. Pro vybrání ikon, které musí být zobrazeny na hlavní obrazovce, zvolte Funkční tlačítka (Obr. 54). Obr. 54 Obr. 55 Zde je možné zvolit funkce, které uživatel chce zobrazit nebo skrýt na hlavní obrazovce. Ikona funkce je zelená, je-li zobrazena a šedá, je-li zobrazení vypnuto; je-li ikona napůl zelená a napůl šedá znamená to, že funkce nebude zobrazena, pokud nastane určitý stav (Obr. 55). Pro některé funkce je možné nastavit podrobnější zobrazení stavů. Stiskněte ikonu + vedle funkce a označte stavy, které by měly nebo neměly být zobrazeny (zelená barva stav bude zobrazen, šedá barva stav nebude zobrazen). Je možné manuálně zvolit denní a noční režim programu nebo zvolit automatickou změnu režimu nastavením posuvníku do odpovídající pozice (Obr. 54) v poli Skin. Uživatel může nastavit čas, kdy Menu, Kurzor, Kompas, GPS a další tlačítka musí být skryta po poslední akci uživatele v poli Skrýt funkční tlačítka. Nastavte čas pomocí posuvníku (Obr. 56). Uživatel může nastavit čas, kdy program musí skrýt menu funkčních tlačítek/ikon v poli Skrýt menu. Nastavte čas pomocí posuvníku (Obr. 56). Zobrazit posuvník umožní zobrazit/skrýt posuvník v pravé části obrazovky: nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice (Obr. 56). Obr

31 6.9 Regionální nastavení Zvolte Menu Nastavení Regionální nastavení pro určení jazyka programového rozhraní a hlasového navádění, stejně tak jako klávesnice a délkových jednotek Jazyk rozhraní Uživatel může zvolit jazyk programového rozhraní v poli Jazyk aplikace (Obr. 57): klepněte do pole a zvolte jazyk ze seznamu Jazyk mapy Jazyk mapy umožňuje nastavit jazyk pro zobrazení dat na mapě (Obr. 57). Zvolený jazyk v Jazyk aplikace je nastaven jako výchozí jazyk mapy. Pokud mapa nepodporuje Jazyk mapy, bude v mapě použit jazyk anglický. Klepněte na pole Jazyk mapy a zvolte jazyk ze seznamu pro výběr jazyka. Obr. 57 Obr Jazyk hlasového navádění Jazyk hlasového navádění je nastaven v poli Hlas, které nabízí přístup k hlasovým balíčkům v několika jazycích. Pro výběr jazyka klepněte na Hlas a zvolte hlasový balíček ze seznamu. Pro poslech ukázky hlasu, klepněte na ikonu reproduktoru napravo od hlasového balíčku. Funkce je dostupná pouze pro hlasové balíčky, které byly do programu nainstalovány. Pro stažení a instalaci nového hlasového balíčku (je vyžadováno připojení k internetu) klepněte na šipku vedle hlasového balíčku a potvrďte (Obr. 58). Hlasové balíčky jsou také dostupné ke stažení na (pro zařízení podporující soubory.spx). 31

32 6.9.4 Rozvržení klávesnice Uživatel může nastavit rozvržení klávesnice v Rozvržení klávesnice (Obr. 57). Dostupná rozvržení: Qwerty v1 je standardní rozvržení klávesnice používaný na většině stolních počítačů. Další klávesy jsou umístěny na pravé straně; Qwerty v2 je stejné rozvržení jako předešlé, ale s vertikální orientací obrazovky; Qwerty v3 má stejné rozvržení písmen jako první, další symboly jsou umístěny ve spodní části obrazovky; Abcd je abecední rozvržení písmen zleva doprava; Použít SMS klávesnici pro vyhledávání je rozvržení stejné jako rozvržení tlačítek na mobilním telefonu (Obr. 57). Pro její zapnutí/vypnutí nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Vibrace zařízení v reakci na použití klávesnice programu je zapnuta/vypnuta nastavením posuvníku On/Off u Vibrace při stisku tlačítka do odpovídající pozice Jazyk klávesnice Jazyk klávesnice umožňuje výběr jazyků, které budou dostupné pro přepínání v klávesnici programu (Obr. 59). Pro zvolení jazyka nastavte posuvník do pozice On. Obr. 59 Obr Délkové jednotky Délkové jednotky, které mohou být uživatelem nastaveny, zahrnují jednotky délky a rychlosti, formát souřadnic, adresy a azimutu, stejně jako výškové a plošné jednotky. Klepněte na odpovídající pole a zvolte formát (Obr. 60). 32

33 6.10 Nastavení systému Zvolte Menu Nastavení Systém pro nastavení obecného nastavení programu. Klepnutím na Automatická detekce GPS spustí proces sběru nastavení dat ze satelitů GPS (Obr. 61). Nastavení posuvníku On/Off do odpovídající pozice u GPS zapne nebo vypne přijímač GPS. Pro úpravu nastavení pro provoz programu v režimu na pozadí zvolte GPS zapnuta (když program běží v režimu na pozadí, GPS přijímač zůstane zapnutý a program bude pokračovat ve výpočtu aktuální pozice a dopravních informací), GPS vypnuta (když program běží v režimu na pozadí, GPS přijímač bude vypnut pro úsporu: navigování bude pokračovat, když se program opět aktivuje) nebo GPS zapnuta při navádění (když je program v režimu na pozadí, GPS přijímač zůstane zapnutý: program bude pokračovat ve výpočtu aktuální pozice a sběru dopravních informací pouze, je-li trasa aktivní). Nastavte posuvník do odpovídající pozice pro výběr jedné z možností. Obr. 61 Obr. 62 Aktivní možnost Operační systém (GPS API) znamená, že data pro správný provoz přijímače GPS budou určeny operačním systémem. Je-li aktivováno, tato možnost umožňuje zapnutí Zaznamenat nízkoúrovňová data odesílaná do přijímače GPS nebo z něj do \gps_log.txt. Výběr Přehrávání stop umožňuje uživateli použít data zaznamenané trasy ignorujíc data přijatá ze satelitů. Mohou být nastaveny následující parametry (Obr. 62): Soubor stopy výběr stop na ukázku. Pro otevření menu pro výběr souboru klepněte do pole. Nastavte filtr formátu souboru v pravém horním rohu obrazovky: Všechny formáty, *.gpx, *.plt, *.gdb, *.mps. Poté zvolte cestu k souboru: pole pro výběr složky je v levém horním rohu obrazovky. Rychlost přehrávání rychlost přehrávání ukázky souboru: 1х (normální), 2х, 4х, 8х. Začít v chvíle, kdy musí začít přehrávání ukázky (měřeno v procentech: délka stopy je 100%). Smyčka je-li zapnuta tato funkce, stopa bude znovu přehrána poté, co se její přehrání dokončí. 33

34 Pro výběr funkce Operační systém (GPS API) nebo Přehrávání stop nastavte posuvník do odpovídající pozice. Je-li zapnuto Automaticky aktualizovat časové pásmo, program se bude automaticky přepínat do aktuální časové zóny (Obr. 63). Aktivace této možnosti je užitečná zejména při častém cestování. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Funkce Zapnuté napájení, když je aplikace aktivní a Zapnuté podsvícení, když je aplikace aktivní pomáhají kontrolovat výkon zařízení. Obr. 63 Je-li zapnuta funkce Zapnuté napájení, když je aplikace aktivní, zařízení se nepřepne do pohotovostního režimu bez ohledu na systémové nastavení zařízení. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Je-li zapnuta funkce Zapnuté podsvícení, když je aplikace aktivní, podsvícení bude zapnuté bez ohledu na systémové nastavení zařízení. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Vypnout zvuk umožňujte vypnutí zvuku v programu. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Je-li zapnuta funkce Ponechat hlasitost, hlasitost v programu bude stejná jako hlasitost systémového nastavení zařízení. Při vypnuté funkci může být hlasitost nastavena. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Je-li zapnuta funkce Pozastavit zvuk (pro zařízení s operačním systémem ios) přehrávání audio souboru v zařízení bude zastaveno, když se spustí hlasové navádění. Je-li zapnuta funkce Ztlumit zvuk (pro zařízení s operačním systémem ios) hlasitost zvuku zařízení se sníží, když se spustí hlasové navádění. Sound stream (pro zařízení s operačním systémem Android) umožňuje výběr nastavení audio stream, jehož hlasitost bude použita pro zvuk programu (Obr. 64). Aktivace funkce Neptat se při ukončení aplikace umožňuje okamžité ukončení programu po klepnutí na tlačítko Ukončit (funkce není dostupná u zařízení s operační systémem ios). Není-li funkce aktivní, program bude požadovat potvrzení před ukončením programu. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice (Obr. 64). Obr

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o.

Navigátor 10 Manuál. 2010... MapFactor s.r.o. Navigátor 10 Manuál I Navigator 10 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 11 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o.

Navigátor 12 Manuál. 2012... MapFactor s.r.o. Navigátor 12 Manuál I Navigator 12 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o.

Navigátor 11 Manuál. 2011... MapFactor s.r.o. Navigátor 11 Manuál I Navigator 11 Obsah 0 Část I Úvod 4 Část II Instalace Pocket Navigátoru 6 1 Přehled... 6 Instalace aplikace... Pocket Navigátor 6 Instalace map... 13 Část III Instalace PC Navigátoru

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více