Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako jakékoliv přiložené demo materiály jsou ve výhradním vlastnictví Join-Stock Company "CNT" a NAVITEL s.r.o. Jakékoliv komerční využití této Uživatelské příručky je povoleno pouze s písemným souhlasem Join-Stock Company "CNT" a NAVITEL s.r.o. Obsah tohoto dokumentu nesmí být bez souhlasu Join Stock Company "CNT" a NAVITEL s.r.o. upravován.

2 Obsah 1 Úvod Cíl programu Obecné informace o navigačních systémech Technické požadavky Příprava Bezpečnostní požadavky Spuštění programu Ukončení programu Programové rozhraní Funkce Trasa Plánování trasy z automaticky stanovené pozice Plánování trasy na základě výsledků vyhledávání Podle adresy Úprava trasy Záznam stop Vytvoření cílového bodu Nastavení Nastavení mapy Orientace mapy Automatický zoom Vizuální efekty Sklon mapy Resetování polohy Navigace Vozidlo Trasa po silnicích/vzdušnou čarou Zakázat Hlasové navádění Přichytit pozici k trase Přepočet trasy Filtr bodů zájmu (POI) Nastavení upozornění... 25

3 6.5 Nastavení profilů Nastavení on-line služeb Nastavení uživatelských map Nastavení rozhraní Regionální nastavení Jazyk rozhraní Jazyk mapy Jazyk hlasového navádění Rozvržení klávesnice Jazyk klávesnice Délkové jednotky Nastavení systému Můj Navitel Koupit mapy Stáhnout mapy Aktualizace Nápověda Další informace Obrazovka Mapa Zobrazení mapy Změna měřítka mapy GPS kurzor Kompas Informační panely Satelity Počasí Ukazatele a měření Seznam ukazatelů Případné chyby a jejich řešení Případné chyby Spuštění programu po jeho pádu... 46

4 1 Úvod 1.1 Cíl programu Program "Navitel.Navigator" je navigační software určený pro efektivní výpočet nejlepší trasy založený na kompatibilních elektronických mapách. Program je určený pro nejrůznější zařízení vybavené vestavěným nebo externím přijímačem GPS/GLONASS. Navitel.Navigator nabízí vyhledávání bodů zájmu a dalších objektů na mapě, plánování a úpravu trasy, výpočet a zobrazení dopravních informací, funkci hlasových povelů, která Vám umožňuje sledovat cestu, aniž byste se dívali na displej a odváděli tak svou pozornost od jízdy, funkci záznamu a zobrazení zdolané vzdálenosti coby trasy, stejně jako službu Navitel.Dopravní Info, která pomáhá plánovat trasu s ohledem na hustotu provozu a mnoho dalšího. Program umožňuje stahovat elektronické mapy NAVITEL, plánovat trasy na základě těchto map a hlasové navigování při pohybu po trase. Výhody Navitel.Navigator ve srovnání s ostatními podobnými aplikacemi: 1. Rychlé zobrazení a přibližování mapy 2. Automatické přepínání mezi mapami 3. Různé orientace mapy Vždy na sever a Po směru pohybu 4. Režim zobrazení na celou obrazovku 5. Plně podporovaný režim zobrazení map ve 2D a 3D 6. Popisky 7. Možnost stáhnout informace o dopravních zácpách prostřednictvím speciální služby od NAVITEL. Tento dokument je uživatelskou příručkou, která vysvětluje, jak používat program Navitel.Navigator. Obsahuje informace o zařízeních podporujících program, popisuje části uživatelského rozhraní, hlavní funkce navigačního programu, stejně jako pořadí uživatelských úkonů ve standardních operacích a nastavení programu. 4

5 1.2 Obecné informace o navigačních systémech Satelitní navigační systém je systém, který pomáhá určit aktuální umístění a cestovní informace objektu vybaveného přijímačem satelitního signálu, založeného na přijímání dat ze satelitů. Existují dva operační satelitní navigační systémy: GPS a GLONASS. Systémy zahrnují prostorové, kontrolní a uživatelské části. Provoz každého systému je založen na nejméně 24 aktivních satelitech. Zařízení přijímá signály z několika satelitů, zpracovává je a na základě těchto dat vypočítává svoji vlastní pozici. Přijímače GPS/GLONASS mohou určit svou pozici na základě dat přijatých z obou systémů, tj. GPS i GLONASS, což zvyšuje přesnost výpočtu oproti možnosti, kdy jsou signály přijímány pouze z jednoho systému. Je třeba poznamenat, že některé typy konstrukcí (ať již kovové, betonové, či dřevěné nebo některé plastové, stejně jako aktuální podmínky počasí mohou způsobit rušení při přenosu signálu, které může vést k horšímu příjmu signálů. Nejpřesnější načtení můžete očekávat, když jsou signály přijímány na otevřeném prostranství ze 4 a více satelitů, které jsou rovnoměrně rozmístěny na obloze, a zařízení je statické ve vztahu k Zemi. Satelity přenášejí dva typy navigačních dat: efemeridy a almanach. Almanach obsahuje parametry oběžné dráhy, které pomáhají určit pozici satelitů, ale toto jsou spíše hrubé údaje, protože každý satelit přenáší almanach pro celou skupinu satelitů. Data efemeridů obsahují parametry, které pomáhají vypočítat aktuální pozici satelitu přesněji, protože oproti almanachu každý satelit přenáší pouze svá vlastní data efemeridů. Po zapnutí není přijímač v navigačním systému hned aktivní. Mohou nastat následující tři druhy spuštění systému podle toho, jak jsou načítána data uložená v paměti zařízení a podle času potřebného pro jejich aktualizaci: studený start, teplý start a horký start. Studený start čas, pozice, almanach a efemeridy jsou neznámé. To může být způsobeno tím, že zařízení bylo po dlouhou dobu vypnuto (více než 70 hodin) nebo bylo vypnuté a přemístěné na velkou vzdálenost. V tomto případě musí zařízení stáhnout nové údaje o almanachu a data efemeridů. To může trvat déle než 20 minut. Teplý start pozice a efemeridy jsou neznámé, čas a almanach známé. Zařízení začíná sbírat data efemeridů, poté bude schopno určit pozici. Tento proces obvykle trvá několik minut. Horký start almanach a efemeridy jsou známy, čas a pozice také, ale ne přesně. Jedná se o nejrychlejší druh spuštění systému, který je možný, pokud je zařízení vypnuto méně než 4 hodiny. Data uložená v paměti jsou aktuální s výjimkou malé nepřesnosti, kterou systém specifikuje za méně než 1 minutu. 5

6 2 Technické požadavky Pro automatické určení polohy program vyžaduje připojení GPS/GLONASS. Pro přístup k on-line službám musí být zařízení připojeno k internetu. Zařízení podporující program: 1. S operačním systémem Android 1.6, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3.x, 3.x.x, 4.x. Podporované rozhraní: dotyková obrazovka. Podporované rozlišení: 240x320 (QVGA), 240x400 (WQVGA), 320x480 (HVGA), 640x480 (VGA), 480x800 (WVGA), 340x480, 480x854, 1280x800 (WXGA), 720x1280, 600x1024, 800x480 (120 DPI). RAM pro spuštění programu: min. 40 MB. Volný prostor pro instalaci programu: min. 25 MB Pro zařízení QVGA, VGA: min. 25 МB Pro zařízení WQVGA400, HVGA, WVGA: min. 60 MB Pro zařízení WVGA800: min. 65 MB Pro zařízení WXGA: min. 35 MB Volný prostor pro instalaci souboru *.apk musí být čtyřikrát větší, než soubor samotný; 2. iphone/ipad ios 4.3 a novější verze; 3. BlackBerry Q10/Z10/Z30; 4. S operačním systémem Windows Phone 7.5, 7.8, 8 Podporované rozhraní: dotyková obrazovka; 5. S operačním systémem Windows CE; 6. S operačním systémem Windows Mobile 5.0, 6, 6.1, 6.5 Podporované rozhraní: dotyková obrazovka. Podporované rozlišení: 240x240, 320x240 (QVGA), 400x240 (WQVGA), 480x320 (HVGA), 640x480 (VGA), 800x480 (WVGA). RAM pro spuštění programu: min. 40 MB. Volný prostor pro instalaci: 45 MB. Přijímače GPS/GLONASS: 1. Protokol NMEA-0183; 2. Binární protokol SiRF; 3. Protokol Garmin; 4. Přes sériový port, USB, Bluetooth, CompactFlash, SDIO mohou být připojeny externí přijímače. 6

7 3 Příprava Je-li Navitel.Navigator instalován ve vestavěném navigačním nařízení, doporučuje se podrobně nastudovat uživatelskou příručku zařízení před spuštěním programu. Návod pro instalaci programu na tabletech/chytrých telefonech/telefonech je dostupný na Návod pro registraci programu najdete na Návod k nákupu programu a map si zobrazíte zde: 3.1 Bezpečnostní požadavky Úprava nastavení programu a plánování trasy musí být provedena před nastartováním vozidla. Změna nastavení programu a/nebo úprava trasy po vyjetí musí být prováděna až po zastavení vozidla na vhodném místě. Při jízdě je doporučeno nerozptylovat se od řízení díváním na obrazovku navigačního zařízení, ale řídit se hlasovými pokyny řádně nastavenými před začátkem jízdy. Musíte sledovat dopravní omezení, zahrnující omezení rychlosti a jízdní pruhy. Jeďte pouze tam, kam je to možné a bezpečné. Pamatujte! Bezpečnost silničního provozu je to nejdůležitější! 3.2 Spuštění programu Pro spuštění programu nainstalovaného ve vestavěném zařízení v autě nebo v přenosném navigačním zařízení postupujte dle návodů uživatelské příručky zařízení. Pro spuštění programu nainstalovaného na tabletu/chytrém telefonu/telefonu zvolte ikonu programu v seznamu aplikací v zařízení. Přijímač GPS/GLONASS musí být zapnutý, aby programu umožnil automatické určení aktuální pozice. Není-li předchozí trasa dokončena, program navrhne její dokončení. 3.3 Ukončení programu Pro ukončení programu nainstalovaného ve vestavěném zařízení v autě nebo v přenosném navigačním zařízení postupujte dle návodů uživatelské příručky zařízení. Pro ukončení programu nainstalovaného na tabletu/chytrém telefonu/telefonu zvolte Menu a poté Ukončit v pravém horním rohu hlavní obrazovky menu. 7

8 4 Programové rozhraní Obrázky 1 až 4 ukazují hlavní prvky rozhraní. Popis prvků je k dispozici pod nimi v Tabulce 1 Prvky rozhraní. Poznámka: Zařízení na obrázcích slouží pouze jako příklad. Model Vašeho zařízení a orientace obrazovky se mohou lišit od těchto ukázkových obrázků. 8

9 Tabulka 1 Prvky rozhraní Č. Označení Stručný popis 1 GPS Indikátor připojení GPS. Barvy ikony: šedá - přijímač je vypnutý; červená přijímač je zapnutý, ale není zde žádné spojení se satelity; žlutá špatné spojení; zelená spojení je navázáno. Číslo u ikony znázorňuje počet satelitů, se kterými bylo navázáno spojení. Klepnutím na ikonu se otevřete menu, ve kterém uživatel může zapnout nebo vypnout přijímač nebo přejít na obrazovku Satelity či do nastavení přijímače. 2 Kompas Klepnutím na ikonu otevřete kontextové menu, které spravuje možnosti orientace mapy ( Sever nahoře, Otáčení ve směru pohybu ), zobrazení mapy (klasické 2D a panoramatické 3D ) a režimy ( Noční, Denní, Automatický ). 3 Informační panel Blížící se manévr. Ukazuje zatáčky, vzdálenost k dalšímu manévru. Klepnutím na značku se otevře menu, kde uživatel může zastavit navigování a zkontrolovat další možnosti. 4 Informační panel Název ulice následující po manévru. 5 Zpět na pozici Tlačítko je aktivní, pokud byla mapa posunuta a mapa zobrazuje jinou, než aktuální pozici. Krátké klepnutí na tlačítko vrátí mapu na aktuální pozici. 6 Rychlost Aktuální rychlost. 7 Trasa Aktivní trasa. 8 GPS kurzor Značka ukazující aktuální pozici zařízení, je-li přijímač GPS zapnutý. Více informací naleznete v kapitole GPS-kurzor této příručky. 9 Jízdní pruh Zobrazuje jízdní pruhy s možnými manévry. 10 Indikátor průběhu Ukazatel přibližování se k manévru. 11 Menu Tlačítko otevírající hlavní menu programu. 12 Informační panel Zobrazení měřitelných údajů (vzdálenost, rychlost, čas). 13 Informační panel Název aktuální ulice (aktivní pouze, je-li navázáno spojení se satelity). Směr je zobrazen, pokud mapa tuto informaci neobsahuje. 14 Tlačítko měřítka Tlačítko oddálení. Krátké poklepání změní měřítko o nastavenou hodnotu, přidržením tlačítka změníte měřítko rychleji. 15 2D/3D Přepínání mezi klasickým 2D a panoramatickým 3D zobrazením mapy, možné v měřítku mapy od 5 do 300 metrů. Sklon mapy závisí na měřítku: čím větší měřítko, tím menší sklon. 16 Tlačítko měřítka Tlačítko oddálení. Krátké poklepání změní měřítko o nastavenou hodnotu, přidržením tlačítka změníte měřítko rychleji. 17 Navitel.Události Tlačítko pro kontrolu služby Navitel.Události. 18 Přátelé Zobrazuje pozici přítele přidaného do služby Navitel.Přátelé. Je-li ikona šedá, přítel je offline; je-li ikona zelená, přítel online. 19 Navitel.Dopravní Info Ikona pro kontrolu služby Navitel.Dopravní Info. Ikona zobrazuje hustotu provozu na desetibodové stupnici. 20 Čas Aktuální čas, který se načítá z nastavení zařízení. 21 Nabíjení baterie Ikona ukazující úroveň nabití baterie. Klepnutím na ikonu se zobrazí volná paměť zařízení. 22 Navitel.Přátelé Ikona pro otevření menu služby Navitel.Přátelé. Služba je určena pro přidávání přátel, zobrazení jejich pozice a výměnu zpráv. 23 Panel trasy Zobrazuje trasu, aktuální pozici a dopravní situaci na trase. 24 Zvuk Klepnutím na ikonu otevřete nastavení zvuku. 9

10 25 Navitel.SMS Tlačítko pro čtení/posílání zpráv a použití souřadnic v nich. Počet nepřečtených zpráv je zobrazen u ikony. 26 Události Události na trase zadané ostatními uživateli služby Navitel.Události. 27 Body na mapě Krátkým poklepáním do mapy označíte bod pro další operace s ním: uložení cílových bodů, přidávání do trasy nebo zobrazení informace o objektu a další. 28 Ulož Uloží bod označený na mapě jako cílový bod. 29 Kurzor Zobrazí menu pro operace s označeným bodem na mapě. 30 Cílový bod Cílové body dříve vytvořené uživatelem a označené na mapě. Klepnutím na bod otevřete panel pro práci s cílovými body. 31 Bod zájmu Různé objekty zahrnuté do mapy (semafory, stanice metra, čerpací stanice atd.). 32 Záznam trasy Tlačítko pro záznam trasy: červená záznam je spuštěný, šedá záznam je zastaven. 33 Aktualizace Nabízí přístup k aktualizacím programu a map. 34 Počasí Klepnutím na ikonu se otevře obrazovka Navitel.Počasí. 35 Zpět Návrat na předchozí obrazovku. 36 Jet! Klepnutím na tlačítko vytvoříte trasu do zvoleného bodu. 37 Mapa Klepnutím na tlačítko se otevře hlavní obrazovka Mapa. 38 Informační panel Zobrazí informace o bodu zvoleném na mapě. Stisknutí informačního panelu se zobrazí další údaje a možnosti. 39 Vpravo/Vlevo Zobrazí informace o objektech umístěných v blízkosti aktuální pozice. 40 Kopírovat Kopíruje souřadnice vybraného objektu. 41 Průjezdní bod Tlačítko je aktivní pouze, když je nastavena trasa. Klepnutím na tlačítko se označí zvolený bod jako bod trasy. Poslední přidaný bod se stane prvním na trase po bodu startu. 42 Nastavit cíl Tlačítko je aktivní pouze, když je nastavena trasa. Klepnutím na tlačítko bude trasa pokračovat až do označeného bodu jako do bodu cílového. 43 Nastavit start Klepnutím na tlačítko určíte zvolený bod jako počáteční bod trasy (přijímač GPS/GLONASS musí být vypnutý). 44 Jet! Klepnutím na tlačítko vytvoříte trasu do vybraného bodu. 45 Navitel.SMS Klepnutím na tlačítko odešlete údaje bodu pomocí služby Navitel.SMS. Upozornění! Ikony zobrazené na displeji jsou vybírány v nastavení rozhraní. Pro nastavení zvolte Menu Nastavení Rozhraní. Pro více informací o nastavení rozhraní přejděte na bod 6.8 této příručky. 10

11 5 Funkce 5.1 Trasa Pro plánování trasy z automaticky stanovené aktuální pozice (GPS přijímač je zapnutý) zvolte cílový bod na mapě nebo ho zvolte v menu programu. Je také možné označit bod na mapě nebo ho nastavit v menu programu, pokud není navázáno GPS spojení Plánování trasy z automaticky stanovené pozice 1. Je-li přijímač GPS/GLONASS zapnutý a spojení se satelity je navázáno, pak je aktuální pozice stanovena automaticky. Pro plánování trasy z této pozice volte objekt, který má být cílovým bodem poklepáním do mapy. Použijte tlačítka + / k přiblížení/oddálení pro snadnější vyhledání objektu na mapě. 2. Po vybrání objektu stiskněte Kurzor v dolní části obrazovky (Obr. 5). 3. Stiskněte Jet! v levém dolním rohu obrazovky (Obr. 6). Program automaticky vytvoří trasu do daného bodu. Obr. 5 Obr. 6 Upozornění! Na mapách, které neobsahují informace pro plánování trasy (silnice, budovy, další objekty), bude trasa zobrazena jako přímka spojující aktuální pozici se zvoleným cílovým bodem Plánování trasy na základě výsledků vyhledávání Všechny body trasy mohou být rovněž nastaveny manuálně v menu programu. Pro vyhledávání objektů na mapě program nabízí několik možností. 11

12 Pro přechod na tyto možnosti stiskněte Menu v levém dolním rohu obrazovky Mapa (Obr. 7) a zvolte Najít (Obr. 8). Obr. 7 Obr Podle adresy 1. Zvolte Menu Najít Podle adresy. 2. Zvolte zemi, sídlo (město, obec), ulici, budovu v ulici nebo jinou protínající (Obr. 9). Zadávací řádek se zobrazí po stisknutí odpovídajícího pole. Všechny parametry musí být zvoleny z nabídky pod zadávacím řádkem. Virtuální klávesnici lze zobrazit a skrýt pomocí ikony klávesnice v pravém horním rohu obrazovky (Obr. 10). Obr. 9 Obr. 10 Pole se aktivuje pouze, pokud je vyplněno pole předchozí. Není-li pole aktivní, i když je předchozí parametr nastaven, znamená to, že mapa neobsahuje tuto informaci. Pro nastavení částečné adresy, například pro nalezení ulice, nastavte adresu do úrovně ulice a stiskněte Výsledek v pravém horním rohu obrazovky (Obr. 9). Byly-li nastaveny všechny parametry adresy, objekt se zobrazí na obrazovce Moje trasa (Obr. 6). 12

13 3. Stiskněte Jet! v levém dolním rohu obrazovky Moje trasa pro naplánování trasy do zvoleného bodu nebo stiskněte adresní pole (nebo pole názvu objektu) pro přechod na obrazovku Vlastnosti (Obr. 11), kde můžete stisknout volbu Jet! pro plánování trasy do zvoleného bodu nebo bod nastavit jako start trasy stisknutím Nastavit start. Průjezdní bod a Dokončit jsou aktivní pouze, pokud existuje trasa. Stisknutím Průjezdní bod přidáte bod do existující trasy. Je-li do trasy přidáno Obr. 11 několik bodů, poslední přidaný bod bude prvním po startu. Stisknutím Dokončit nastavíte označený bod jako cílový bod trasy. Předchozí nastavený cílový bod se tak stane posledním bodem před nově zvoleným cílovým bodem Nejbližší místa V této možnosti vyhledávání je důležité nastavit referenční bod. Referenční bod je bod, k němuž se budou hledat nejbližší místa. 1. Zvolte Menu Najít Nejbližší místa. 2. Pro vyhledání objektu zvolte jeden z následujících referenčních bodů (Obr. 12): Aktuální umístění hledání objektu poblíž aktuální pozice (možnost je dostupná pouze, pokud je navázáno spojení GPS/GLONASS); Kurzor hledání objektu poblíž kurzoru na mapě; Poštovní adresa hledání objektu poblíž konkrétní adresy; Podél trasy (aktivní pouze pokud existuje trasa) hledání objektu podél trasy; Obr. 12 Konec trasy (aktivní pokud existuje trasa) hledání objektu poblíž cílového bodu; Historie výběr objektu ze seznamu objektů, které byly dříve vyhledávány. 3. Zvolte kategorii objektu a podkategorii, pokud je to možné (Obr. 13). Obr

14 4. Začněte psát název objektu a zvolte objekt z nabídky (Obr. 14). Virtuální klávesnice může být zobrazena a skryta pomocí ikony klávesnice v pravém horním rohu obrazovky. Všechny objekty jsou seřazeny podle vzdálenosti od referenčního bodu: nejbližší objekty jsou zobrazeny v seznamu nahoře, nejvzdálenější na konci seznamu. Obr Stiskněte Jet! v levém dolním rohu obrazovky Moje trasa (Obr. 15) pro plánování trasy do zvoleného objektu nebo klepněte na pole názvu objektu pro přechod na obrazovku Vlastnosti (Obr. 16), kde můžete zvolit: Obr. 15 Obr. 16 Jet! objekt se stane cílovým bodem. Existuje-li trasa, všechny její body vyjma startu budou smazány; Nastavit start objekt se stane startovním bodem trasy; Průjezdní bod (pokud existuje trasa) objekt se stane bodem trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný se stane prvním bodem trasy po bodu startu; Nastavit cíl (pokud existuje trasa) objekt se stane cílovým bodem trasy. Všechny body trasy budou zachovány a bod, který byl předtím nastaven jako cílový, se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem Přátelé Tato možnost vyhledávání pomáhá vidět aktuální pozici přátel přidaných do služby Navitel.Přátelé a plánovat trasu pro setkání s nimi. 1. Zvolte Menu Najít Přátelé. 2. Vyberte přítele ze seznamu (Obr. 17). 14 Obr. 17

15 Na obrazovce se objeví informace o aktuální pozici přítele (Obr. 18). 3. Stiskněte Jet! v levém dolním rohu obrazovky (Obr. 18) pro plánování trasy do pozice přítele nebo klepněte do adresního pole a přejdete na obrazovku Vlastnosti, kde můžete zvolit: Jet! pozice přítele se stane cílovým bodem. Existuje-li trasa, všechny její body vyjma bodu startu budou vymazány; Obr. 18 Nastavit start pozice přítele se stane bodem startu trasy; Průjezdní bod (pokud existuje trasa) pozice přítele se stane bodem trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný bod se stane prvním bodem trasy po bodu startu; Nastavit cíl (pokud existuje trasa) pozice přítele se stane cílovým bodem trasy. Všechny body trasy budou zachovány a předchozí bod nastavený jako cílový se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem. Pro více informací o službě Navitel.Přátelé, prosím, přejděte na Cílové body Souřadnice zvláště zajímavých objektů nebo objektů, které jsou často navštěvovány, mohou být uloženy jako cílové body (více informací v kapitole 5.3 Vytvoření cílových bodů ). Trasa může být naplánována do dříve uživatelem vytvořeného cílového bodu. 1. Pro plánování trasy zvolte Menu Najít Cílové body. 2. Stiskněte šipku doprava v poli názvu bodu (Obr. 19) pro přechod na obrazovku Vlastnosti. 3. Zvolte jednu z následujících možností na obrazovce Vlastnosti (Obr. 20): Obr. 19 Obr

16 Jet! bod se stane cílovým bodem trasy. Existuje-li trasa, všechny body, vyjma bodu startu, budou vymazány; Nastavit start bod se stane bodem startu trasy; Průjezdní bod (pokud existuje trasa) bod se stane bodem trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný se stane prvním bodem trasy po bodu startu; Nastavit cíl (pokud existuje trasa) bod se stane cílovým bodem trasy. Všechny předchozí body budou zachovány a bod, který byl předtím nastaven jako cílový, se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem Historie Tato sekce menu obsahuje všechny objekty a adresy, které byly v programu vyhledávány jakýmkoliv způsobem. Všechny objekty jsou řazeny podle data vyhledávání: nejnovější na začátku seznamu, nejstarší na konci. 1. Zvolte Menu Najít Historie. 2. Stiskněte šipku doprava v poli názvu objektu (Obr. 21) pro přechod na obrazovku Vlastnosti. 3. Zvolte jednu z následujících možností na obrazovce Vlastnosti (Obr. 22): Obr. 21 Obr. 22 Jet! objekt se stane cílovým bodem trasy. Existuje-li trasa, všechny body, vyjma bodu startu, budou vymazány; Nastavit start objekt se stane bodem startu trasy; Průjezdní bod (pokud existuje trasa) objekt se stane bodem trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný se stane prvním bodem trasy po bodu startu; Nastavit cíl (pokud existuje trasa) objekt se stane cílovým bodem trasy. Všechny předchozí body budou zachovány a bod, který byl předtím nastaven jako cílový, se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem. 16

17 Oblíbené Tato sekce menu obsahuje všechny objekty a adresy, které byly nejčastěji používány jako body trasy nebo nejčastěji vyhledávány v programu jakýmkoliv způsobem. Na rozdíl od možnosti Historie, zde jsou všechny objekty řazeny podle četnosti užití nejčastěji využívané objekty jsou na začátku seznamu. 1. Zvolte Menu Najít Oblíbené. 2. Stiskněte šipku doprava v poli názvu objektu (Obr. 23) pro přechod na obrazovku Vlastnosti. Obr Zvolte jednu z následujících možností na obrazovce Vlastnosti (Obr. 24): Jet! objekt se stane cílovým bodem trasy. Existujeli trasa, všechny body, vyjma bodu startu, budou vymazány; Nastavit start objekt se stane bodem startu trasy; Průjezdní bod (pokud existuje trasa) objekt se stane bodem trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný se stane prvním bodem trasy po bodu startu; Obr. 24 Nastavit cíl (pokud existuje trasa) objekt se stane cílovým bodem trasy. Všechny předchozí body budou zachovány a bod, který byl předtím nastaven jako cílový, se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem Podle souřadnic Možnost vyhledávání pomáhá najít objekt podle jeho souřadnic. Je možné vložit souřadnice ručně nebo zkopírováním z obrazovky Vlastnosti objektu. Tlačítko pro kopírování je napravo od pole souřadnic (Obr. 25). Obr. 25 Obr

18 5.1.4 Úprava trasy 1. Stiskněte značku nadcházejícího manévru v levém horním roku obrazovky Mapa (Obr. 26). 2. Zvolte jednu z následujících možností: Zastavit navigaci odebere trasu z mapy (Obr. 27). Je-li zapnuta simulace trasy, zobrazená možnost STOP/Zastavit simulaci trasy slouží pro zastavení simulace. Vyhnout se, objet použijte v případě, že další pohyb z aktuální pozice není možný po naplánované trase. Program naplánuje trasu jinak. Simulace trasy (přijímač GPS/GLONASS musí být vypnutý) spustí simulaci pohybu podél trasy pro zobrazení všech manévrů a dalších informací. Tato ukázka pomáhá najít úseky trasy, Obr. 27 Obr. 28 kterým by se mohl chtít uživatel vyhnout a k plánování alternativní trasy. Přeskočit průjezdní bod vymaže další bod na trase (Obr. 28). Ukázat trasu ukáže kompletní trasu na mapě, včetně všech jejích bodů. Nastavení zobrazí obrazovku Navigace (více v kapitole 6.2) pro nastavení parametrů navigování. Trasa může být také upravována klepnutím do mapy pro označení bodu a jeho nastavením jako počáteční, cílový nebo další bod na trase na obrazovce Vlastnosti. Existuje-li trasa, poslední zvolený bod může být určen za nový cílový bod stisknutím Jet!. Všechny další body vyjma bodu startu a nového cílového bodu budou vymazány. Stisknutím tlačítka Nastavit start určíte zvolený bod jako bod startu. Stisknutím tlačítka Průjezdní bod přidáte zvolený bod do existující trasy. Je-li přidáno několik bodů, poslední přidaný se stane prvním bodem trasy po bodu startu. Stisknutím tlačítka Nastavit cíl vytvoříte z vybraného objektu cílový bod trasy. Všechny předchozí body budou zachovány a bod, který byl předtím nastaven jako cílový, se stane posledním bodem trasy před novým cílovým bodem. Přístup do možnosti úpravy trasy je možný také přes hlavní menu programu. Stiskněte Menu v levém dolním rohu hlavní obrazovky, a poté zvolte Navigace. 18

19 Nabídka obsahuje následující možnosti pro úpravu trasy: Upravit trasu (vyhledávání bodů pomocí možnosti Najít ), Ukázat trasu, Vyhnout se, objet, Simulace trasy. Zde lze zastavit simulaci trasy a smazat vytvořenou trasu stisknutím tlačítka STOP v pravé horní části obrazovky vedle informačního panelu, který ukazuje zbývající vzdálenost a čas do cíle a čas příjezdu. Toto menu umožňuje zobrazení plánované trasy ( Itinerář trasy ) obsahující informace o každém manévru, vč. názvu ulice a vzdálenosti k manévru. Jsou zde také dostupné funkce exportu trasy pro její další využití nebo uložení do jiného zařízení a funkce importu trasy pro vložení tras z jiného zařízení. Pro export trasy stiskněte Exportovat, zvolte složku pro uložení trasy, typ souboru a vložte název trasy. Ve spodní části obrazovky se nalézá tlačítko Nová složka pro vytvoření nové složky a tlačítko Nahoru pro přechod do vyšší úrovně seznamu složek. Funkce Importovat umožňuje zobrazit zaznamenané stopy a importovat trasy, které jsou upraveny dle aktuálního nastavení navigace pro importování: zvolte složku obsahující zaznamenanou trasu a typ souboru. Ve spodní části obrazovky je tlačítko Nová složka pro vytvoření nové složky a tlačítko Nahoru pro přechod do vyšší úrovně seznamu složek. 5.2 Záznam stop Zaznamenávání stop je možné pouze, pokud je navázáno spojení GPS. Použijte tlačítko Záznam stopy na hlavním panelu obrazovky Mapa pro zapnutí nahrávání (tlačítko je červené) nebo vypnutí (tlačítko je šedé). Pro zobrazení tlačítka na panelu zvolte Menu Nastavení Rozhraní Funkční tlačítka Záznam stopy (ikona, která je zatržená, musí být zelená). Zapnutí/Vypnutí funkce je také možné z menu programu. Zvolte Menu Nastavení Stopy a nastavte posuvník On/Off u pole Záznam stopy (Obr. 29) na odpovídající pozici. Obr. 29 Zde uživatel může také nastavit formát souboru stopy pomocí speciálního posuvníku. Klepněte na pole Složka stop pro vybrání složky pro uložení souborů stop (Obr. 30) a potvrďte stisknutím ОК v pravém horním rohu obrazovky. Ukázat nejnovějších bodů záznamu stopy umožňuje zobrazení záznamu stopy na mapě za Obr

20 posledních vteřin. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. 5.3 Vytvoření cílového bodu 1. Pro vytvoření cílového bodu označte objekt na mapě klepnutím do mapy nebo vyhledáním objektu za pomoci možností vyhledávání v Menu. Například zvolte objekt v možnosti Historie : Menu Najít Historie zvolte objekt (Obr. 31) stiskněte Obr. 31 Obr. 32 tlačítko Mapa v pravém horním rohu obrazovky Moje trasa (Obr. 32). 2. Stiskněte Uložit bod v pravém dolním rohu obrazovky (Obr. 33). 3. Vložte název bodu, nastavte popis a určete jeho typ (Obr. 34) na obrazovce Cílový bod. Není-li uživatelem nastaven název bodu, program mu přiřadí trojmístné číslo. Obr. 33 Obr

21 6 Nastavení Nastavení trasy, zobrazení tras, silniční data, funkční tlačítka, stejně jako nastavení programu jsou určovány sekcí menu Nastavení. 6.1 Nastavení mapy Zvolte Menu Nastavení Mapa pro nastavení zobrazení mapy a objektů na mapě Orientace mapy Jsou dostupné následující možnosti orientace mapy (Obr. 35): Mapa vždy na sever zobrazená mapa bude vždy orientována na sever; Orientace mapy po směru pohybu mapa bude orientována ve směru pohybu. Zvolenou možnost nastavíte přepnutím do odpovídající polohy Automatický zoom Funkce Automatický zoom kontroluje automatické škálování mapy s ohledem na rychlost a nadcházející manévry. Následující parametry pro automatické škálování jsou nastavitelné v programu (Obr. 36): Rozsah zoomu nastavení minimální a maximálního měřítka pro automatické zoomování; Preferovaný zoom nastavení hodnoty preferovaného měřítka, které musí být v rozmezí mezi zvoleným min. a max. měřítkem. Je-li funkce Automatický zoom vypnuta, je možné pouze manuální škálování. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice, jak je ukázáno na Obr. 36. Obr. 35 Obr

22 6.1.3 Vizuální efekty Pro nastavení v programu jsou dostupné následující vizuální efekty: Vyhladit hranice objektu; Plynulý posun; Plynulý zoom (Obr. 37). Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Volba Vykreslit modely od umožňuje nastavení měřítka mapy, v kterém se již zobrazí 3D modely objektů (Obr. 38). Obr. 37 Poznámka! Aktivace vizuálních efektů může navýšit čas potřebný pro vykreslení mapy Sklon mapy Pro nastavení parametrů sklonu mapy pro 3D zobrazení, nastavte posuvník doleva pro minimální sklon (podobný 2D režimu) nebo doprava pro větší sklon (Obr. 38). Obr Resetování polohy Funkce Resetovat polohu pomáhá zobrazit aktuální pozici (kurzor GPS nebo označený bod), byla-li mapa posunuta. Je možné nastavit čas, po kterém dojde k návratu na aktuální pozici (Obr. 38): 5 s, 10 s, 15 s, 20 s nebo Nikdy (funkce je vypnuta). 6.2 Navigace Pro úpravu nastavení navigace zvolte Menu Nastavení Navigace. Tato sekce menu obsahuje parametry, které jsou brány v úvahu při plánování trasy a pohybu podél trasy Vozidlo Možnost volby vozidla pomáhá určit způsob cestování Obr. 39 a typ vozidla pro plánování trasy (Obr. 39): pěší, jízdní kolo, auto/motocykl, taxi, autobus, pohotovost, zásobování, nákladní auto. Pro určení dopravního prostředku klepněte na pole Vozidlo a zvolte vhodnou možnost. 22

23 Možnost je aplikovatelná pouze, pokud mapa obsahuje odpovídající data Trasa po silnicích/vzdušnou čarou Nastavte posuvník do odpovídající pozice pro určení, jak bude program plánovat trasu: po silnicích nebo vzdušnou čarou spojující startovní a cílové body (Obr. 39) Zakázat Program umožňuje zakázat určité objekty na silnici s ohledem na plánování trasy. Následující možnosti mohou být zapnuty/vypnuty nastavením posuvníku On/ Off do odpovídající polohy: Zakázat zpoplatněné úseky ; Zakázat nezpevněné silnice ; Zakázat trajekty (Obr. 40). Je-li možnost zapnuta, program zkusí vynechat tyto objekty z trasy při jejím plánování. Obr Hlasové navádění Nastavte posuvník do jedné z pozic v rámci intervalu mezi Dříve (nejdříve možné) a Později (nejpozději možné) pro určení času, kdy program musí informovat o nadcházejícím manévru (Obr. 40) Přichytit pozici k trase Tato funkce zajišťuje zobrazení aktuální pozice ve vztahu k trase. Je-li funkce vypnuta, kurzor může kmitat, což je způsobeno neustálým přepočtem aktuální pozice přijímače, například při jakékoliv snaze vyhnout se byť jen malé překážce na silnici nebo v špatné kvalitě signálu GPS. Pro přichycení kurzoru k trase, v případě, že uživatel následuje trasu, musí být možnost zapnuta. Vyberte jednu z možností pomocí posuvníku: Nepřichytávat (funkce je vypnuta); Blíže 20m; Blíže 50m; Blíže 100m; Blíže 200m; Blíže 500m; Automatický režim (Obr. 41). Obr Přepočet trasy Možnost Přepočet trasy umožňuje určit situaci, kdy vytvořená trasa musí být programem automaticky přeplánována. 23

24 Zde může uživatel nastavit dva parametry: přepočet trasy v případě odchylky od aktuální trasy, nebo když může být naplánována rychlejší trasa. Odchylka pro přepočet trasy parametr umožňuje nastavení vzdálenosti odchylky od aktuální trasy, kdy program musí přeplánovat trasu z aktuální pozice: vzdálenost určíte nastavením posuvníku na odpovídající pozici v intervalu od 20 do 100 metrů. Pokud existuje rychlejší trasa o parametr umožňuje nastavení času pro případy, kdy pro program nastane možnost přepočítat trasu, která by byla rychlejší než nastavená hodnota: určete čas nastavením posuvníku do odpovídající pozice v intervalu od 5 do 20 minut. 6.3 Filtr bodů zájmu (POI) Pro úpravu nastavení filtrování bodů zájmu (POI) zvolte Menu Nastavení POI/Body zájmu. V této části menu jsou body zájmu rozděleny do kategorií (Obr. 42). Klepnutím na + nalevo od kategorie otevřete seznam podkategorií. Klepněte na název kategorie pro ne/zobrazení všech POI dané kategorie. Kulatá ikona se zaškrtávátkem je zelená, je-li kategorie aktivní (zobrazuje se na mapě), a šedá je-li kategorie neaktivní. Jestliže jsou vybrány jen některé podkategorie, ikona je napůl šedá a napůl zelená. Obr. 42 Klepnutím na tlačítko Nastavení napravo od kategorie otevřete obrazovku obsahující následující parametry (Obr. 43): Vypnout vše vypne zobrazení všech POI dané kategorie na mapě; Obr. 43 Editovat vše úprava nastavení zobrazení POI dané kategorie; Klepnutím na Editovat vše otevřete další parametry kategorie, jimiž jsou (Obr. 44): Zobrazeno v rozsahu nastavení minimální a maximální hodnoty měřítka mapy, které zobrazí ikony POI dané kategorie; Obr

25 Zobrazit názvy POI zapnutí/vypnutí funkce. Zapnutá funkce umožňuje nastavit hodnotu měřítka u možnosti Popisky zobrazeny v rozsahu pro určení měřítka mapy, kdy se názvy objektů budou na mapě zobrazovat. Tato hodnota měřítka se vztahuje k hodnotám měřítka mapy nastaveným pro parametr Zobrazeno v rozsahu (Obr. 44). Potvrďte stisknutím OK v pravém horním rohu obrazovky. Zobrazení některých objektů na silnici (například semaforů) nelze vypnout. Jejich zobrazení na mapě závisí pouze na měřítku mapy. Pro obnovení kategorie klepněte na Obnovit výchozí nastavení (Obr. 43). Kategorie Všechny typy zobrazená v horní části obrazovky (Obr. 42) umožňuje použít stejné parametry na všechny kategorie POI. Je dále možné nastavit speciální hodnoty pro každou kategorii/podkategorii, které budou použity pouze pro ně. 6.4 Nastavení upozornění Pro určení nastavení upozornění zvolte Menu Nastavení Upozornění. Funkce Překročení rychlosti je určena pro informování řidiče, že rychlostní limit pro aktuální úsek silnice byl překročen. Jsou zde dostupné dvě možnosti: zvukové upozornění a vizuální upozornění. Možnost zvukového upozornění se zapíná/vypíná pomocí posuvníku On/Off v poli Zvukové upozornění. Pro možnost zvukového upozornění je možné zvolit hlasové upozornění nebo výstražný signál nastavením posuvníku do odpovídající pozice (Obr. 45), a podmínky spuštění upozornění: Vždy upozorňovat, Překročení rychlosti o 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, km/h. Je-li zvoleno Překročení rychlosti o 0 km/h, upozornění se spustí při dosažení povolené rychlosti. Je-li zvoleno "Vždy upozorňovat", upozornění se spustí při vjezdu do úseku silnice s jiným rychlostním omezením, než bylo v předchozím. Obr. 45 Možnost vizuálního upozornění je určena pro upozornění řidiče pomocí speciálního zvýraznění na mapě. Tato možnost může být zapnuta/vypnuta Obr. 46 nastavením posuvníku On/Off v poli Vizuální upozornění do odpovídající pozice. Pro vizuální upozornění je také možné nastavit podmínky spuštění: Vždy upozorňovat, Překročení rychlosti o 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, km/h. Je-li tato možnost zapnuta, značka omezení rychlosti je zobrazena v pravé horní části obrazovky Mapa (Obr. 46). 25

26 Funkce Upozornění na trase je určena pro informování řidiče o kamerách, radarech, nebezpečných křižovatkách, zpomalovacích prazích a přechodech pro chodce. Jsou dostupné dvě možnosti: zvukové upozornění a vizuální upozornění. Možnost zvukového upozornění může být zapnuta/vypnuta pomocí posuvníku On/Off v poli Zvukové upozornění. Pro možnost zvukového upozornění je možné vybrat hlasové upozornění nebo výstražný signál nastavením posuvníku do odpovídající pozice (Obr. 47), a podmínek spuštění upozornění: Vždy upozorňovat, Překročení rychlosti o 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, km/h. Možnost vizuálního upozornění je určena pro Obr. 47 upozornění řidiče o nebezpečích nebo překážkách na silnici za pomoci speciálního zvýraznění na mapě. Tato možnost může být zapnuta/vypnuta nastavením posuvníku On/Off v poli Vizuální upozornění do odpovídající pozice. Je také možné nastavit podmínky spuštění vizuálního upozornění: Vždy upozorňovat, Překročení rychlosti o 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, km/h. Klepněte na pole Vybrat Upozornění na trase pro volbu typů Upozornění na trase, o kterých bude uživatel informován. Nastavením posuvníku On/Off do odpovídající pozice zapnete/vypnete požadované Upozornění. Pro zapnutí automatické aktualizace souboru SPEEDCAM (Upozornění na trase) stažením ze serveru NAVITEL zvolte Menu Nastavení On-line služby a nastavte posuvník On/Off v poli Aktualizovat Upozornění na trase do pozice On. Pro vypnutí možnosti nastavte posuvník do pozice Off. Možnost Zobrazení jízdních pruhů je určena pro zobrazení informací v jízdních pruzích a přípustných manévrů na silnicích s dvěma nebo více jízdními pruhy v jednom směru. Pro zapnutí/vypnutí možnosti nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. 6.5 Nastavení profilů Pro vytvoření nebo úpravu profilů nastavení zvolte Menu Nastavení Profily. Zde může uživatel také přepínat mezi existujícími profily (Obr. 48). Klepněte na Přidat v levém dolním rohu obrazovky Profily pro uložení aktuálního nastavení jako profilu, vložte název profilu a potvrďte klepnutím na OK v pravém horním rohu obrazovky. Všechny parametry mohou být resetovány na výchozí, klepnutím na Resetovat v pravém dolním rohu obrazovky Profily. Program bude restartován. Obr

27 Pro úpravu názvu profilu klepněte na Upravit v pravém horním rohu obrazovky profilů, poté stiskněte Upravit v poli názvu profilu, napište nový název a stiskněte OK v pravém horním rohu obrazovky. Stiskněte Hotovo v pravém horním rohu obrazovky Profily pro dokončení úprav. Pro vymazání profilu klepněte na Upravit v pravém horním rohu obrazovky Profily, poté stiskněte červené tlačítko nalevo od názvu profilu a klepněte na Odstranit. Úprava nebo odstranění aktuálního profilu není možné. Pro použití profilu zvolte profil a potvrďte. 6.6 Nastavení on-line služeb On-line služby jsou dostupné pouze u zařízení s připojením k internetu. Zvolte Menu Nastavení On-line služby pro nastavení parametrů on-line služeb. Internetové připojení pomáhá kontrolovat přístup programu k internetu. Pro nastavení podmínek přístupu k internetu ( Povolit, Zakázat, Povolit (vyjma mobilních dat), Povolit (vyjma roamingu) nebo Vždy se zeptat ) nastavte posuvník do odpovídající pozice (Obr. 49). Použít Navitel.Dopravní Info pro automatický přepočet trasy je určeno pro plánování trasy s ohledem na hustotu provozu. Pro zapnutí/vypnutí Obr. 49 funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice (Obr. 49). Aby byl program schopen stáhnout informace o hustotě provozu, musí být zařízení připojeno k internetu. Zobrazit Dopravní Info je určeno k zobrazení hustoty provozu na mapě. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách NAVITEL na adrese Zobrazit počasí zobrazí počasí na daném území. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Pro nastavení parametru pro aktualizace informací o počasí ( Aktualizovat počasí manuálně nebo Aktualizovat počasí automaticky ) nastavte posuvník do odpovídající pozice (Obr. 50). Povolit příjem Navitel.SMS je určeno pro příjem zpráv od ostatních uživatelů programu. Pro Obr

28 zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice (Obr. 50). Automaticky zobrazit okno Navitel.SMS zobrazí upozornění o nové zprávě (Obr. 50). Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Není-li automatické zobrazení zapnuto, klepněte na ikonu SMS v horním panelu hlavní obrazovky pro zobrazení příchozích zpráv. Zobrazit Navitel Události zobrazí události na silnici, informace, které byly přijaty od dalších uživatelů programu (Obr. 51). Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Podrobnější informace o Navitel.Události jsou dostupné na webových stránkách NAVITEL na adrese Stahovat aktuální informace o bodech zájmu z internetu stahuje dynamické informace o POI, jako Obr. 51 ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích, vysílání kin a další. Nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice (Obr. 51) pro zapnutí/vypnutí funkce. Podrobnější informace o službě jsou dostupné na webových stránkách NAVITEL na adrese Automatické aktualizace zkontroluje automaticky, jsou-li dostupné aktualizace programu a map. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Spustit Navitel.Přátelé umožňuje aktivaci služby Navitel.Přátelé. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Klepnutím na Nastavení Navitel.Přátelé otevřete menu služby. Detailnější informace o službě jsou dostupné na webových stránkách NAVITEL na adrese Spustit Navitel.Cloud umožňuje aktivaci služby Navitel.Cloud, která je určena pro ukládání nastavení programu, cílových bodů a objektů z Historie / Oblíbené v cloud úložišti NAVITEL. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Klepnutím na Nastavení Navitel.Cloud se otevře menu služby, kde uživatel může funkci zapnout/vypnout a zvolit, která data chce synchronizovat s cloud úložištěm. Aktualizovat Upozornění na trase aktualizuje soubor obsahující informace o radarech, kamerách na křižovatkách, nebezpečných křižovatkách, zpomalovacích prazích a přechodech pro chodce stažením nového souboru ze serveru NAVITEL. Pro zapnutí/vypnutí automatické aktualizace souboru SPEEDCAM (Upozornění na trase) nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. 28

29 6.7 Nastavení uživatelských map Atlas je soubor map, který je využívám programem pro nalezení míst a plánování tras. Zvolte Menu Nastavení Uživatelské mapy pro přístup do nastavení atlasu a pro kontrolu aktuálního souboru map (Obr. 52). Obrazovka ukazuje všechny atlasy, složky, kde jsou v zařízení uloženy a počet map v nich obsažených. Všechny stažené mapy NAVITEL jsou uloženy v atlasu Navitel mapy. Obr. 52 Pro vytvoření nového atlasu proveďte následující kroky: 1. Pokračujte do kořenového adresáře zařízení, najděte \NavitelContent\Maps a vytvořte zde novou složku, která bude novým atlasem. 2. Zkopírujte potřebné mapy a soubor obsahující slovo earth z \NavitelContent\Maps do nově vytvořené složky. 3. Zvolte Menu Nastavení Uživatelské mapy Přidat atlas v levém dolním rohu obrazovky. 4. Otevřete \NavitelContent \Maps a klepněte na ikonu zeměkoule napravo od nové složky (Obr. 53). 5. Program vytvoří atlas a indexuje mapy. Obr. 53 Pro přepnutí z aktuálního atlasu do jiného zvolte Menu Nastavení Uživatelské mapy, klepněte na atlas a potvrďte Váš výběr. Pamatujte, že všechny další atlasy budou zavřeny. Pro vymazání atlasu klepněte na Upravit, poté klepněte na červenou ikonu s křížkem nalevo od názvu atlasu a klepněte na Odstranit. Když je atlas odstraněn, soubory map zůstávají v zařízení. Pro smazání všech vytvořených atlasů klepněte na Odstranit všechny atlasy v pravém dolním rohu obrazovky Atlasy. Odstranění aktuálního atlasu není možné. 29

30 6.8 Nastavení rozhraní Pro nastavení rozhraní programu zvolte Menu Nastavení Rozhraní. Pro vybrání ikon, které musí být zobrazeny na hlavní obrazovce, zvolte Funkční tlačítka (Obr. 54). Obr. 54 Obr. 55 Zde je možné zvolit funkce, které uživatel chce zobrazit nebo skrýt na hlavní obrazovce. Ikona funkce je zelená, je-li zobrazena a šedá, je-li zobrazení vypnuto; je-li ikona napůl zelená a napůl šedá znamená to, že funkce nebude zobrazena, pokud nastane určitý stav (Obr. 55). Pro některé funkce je možné nastavit podrobnější zobrazení stavů. Stiskněte ikonu + vedle funkce a označte stavy, které by měly nebo neměly být zobrazeny (zelená barva stav bude zobrazen, šedá barva stav nebude zobrazen). Je možné manuálně zvolit denní a noční režim programu nebo zvolit automatickou změnu režimu nastavením posuvníku do odpovídající pozice (Obr. 54) v poli Skin. Uživatel může nastavit čas, kdy Menu, Kurzor, Kompas, GPS a další tlačítka musí být skryta po poslední akci uživatele v poli Skrýt funkční tlačítka. Nastavte čas pomocí posuvníku (Obr. 56). Uživatel může nastavit čas, kdy program musí skrýt menu funkčních tlačítek/ikon v poli Skrýt menu. Nastavte čas pomocí posuvníku (Obr. 56). Zobrazit posuvník umožní zobrazit/skrýt posuvník v pravé části obrazovky: nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice (Obr. 56). Obr

31 6.9 Regionální nastavení Zvolte Menu Nastavení Regionální nastavení pro určení jazyka programového rozhraní a hlasového navádění, stejně tak jako klávesnice a délkových jednotek Jazyk rozhraní Uživatel může zvolit jazyk programového rozhraní v poli Jazyk aplikace (Obr. 57): klepněte do pole a zvolte jazyk ze seznamu Jazyk mapy Jazyk mapy umožňuje nastavit jazyk pro zobrazení dat na mapě (Obr. 57). Zvolený jazyk v Jazyk aplikace je nastaven jako výchozí jazyk mapy. Pokud mapa nepodporuje Jazyk mapy, bude v mapě použit jazyk anglický. Klepněte na pole Jazyk mapy a zvolte jazyk ze seznamu pro výběr jazyka. Obr. 57 Obr Jazyk hlasového navádění Jazyk hlasového navádění je nastaven v poli Hlas, které nabízí přístup k hlasovým balíčkům v několika jazycích. Pro výběr jazyka klepněte na Hlas a zvolte hlasový balíček ze seznamu. Pro poslech ukázky hlasu, klepněte na ikonu reproduktoru napravo od hlasového balíčku. Funkce je dostupná pouze pro hlasové balíčky, které byly do programu nainstalovány. Pro stažení a instalaci nového hlasového balíčku (je vyžadováno připojení k internetu) klepněte na šipku vedle hlasového balíčku a potvrďte (Obr. 58). Hlasové balíčky jsou také dostupné ke stažení na (pro zařízení podporující soubory.spx). 31

32 6.9.4 Rozvržení klávesnice Uživatel může nastavit rozvržení klávesnice v Rozvržení klávesnice (Obr. 57). Dostupná rozvržení: Qwerty v1 je standardní rozvržení klávesnice používaný na většině stolních počítačů. Další klávesy jsou umístěny na pravé straně; Qwerty v2 je stejné rozvržení jako předešlé, ale s vertikální orientací obrazovky; Qwerty v3 má stejné rozvržení písmen jako první, další symboly jsou umístěny ve spodní části obrazovky; Abcd je abecední rozvržení písmen zleva doprava; Použít SMS klávesnici pro vyhledávání je rozvržení stejné jako rozvržení tlačítek na mobilním telefonu (Obr. 57). Pro její zapnutí/vypnutí nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Vibrace zařízení v reakci na použití klávesnice programu je zapnuta/vypnuta nastavením posuvníku On/Off u Vibrace při stisku tlačítka do odpovídající pozice Jazyk klávesnice Jazyk klávesnice umožňuje výběr jazyků, které budou dostupné pro přepínání v klávesnici programu (Obr. 59). Pro zvolení jazyka nastavte posuvník do pozice On. Obr. 59 Obr Délkové jednotky Délkové jednotky, které mohou být uživatelem nastaveny, zahrnují jednotky délky a rychlosti, formát souřadnic, adresy a azimutu, stejně jako výškové a plošné jednotky. Klepněte na odpovídající pole a zvolte formát (Obr. 60). 32

33 6.10 Nastavení systému Zvolte Menu Nastavení Systém pro nastavení obecného nastavení programu. Klepnutím na Automatická detekce GPS spustí proces sběru nastavení dat ze satelitů GPS (Obr. 61). Nastavení posuvníku On/Off do odpovídající pozice u GPS zapne nebo vypne přijímač GPS. Pro úpravu nastavení pro provoz programu v režimu na pozadí zvolte GPS zapnuta (když program běží v režimu na pozadí, GPS přijímač zůstane zapnutý a program bude pokračovat ve výpočtu aktuální pozice a dopravních informací), GPS vypnuta (když program běží v režimu na pozadí, GPS přijímač bude vypnut pro úsporu: navigování bude pokračovat, když se program opět aktivuje) nebo GPS zapnuta při navádění (když je program v režimu na pozadí, GPS přijímač zůstane zapnutý: program bude pokračovat ve výpočtu aktuální pozice a sběru dopravních informací pouze, je-li trasa aktivní). Nastavte posuvník do odpovídající pozice pro výběr jedné z možností. Obr. 61 Obr. 62 Aktivní možnost Operační systém (GPS API) znamená, že data pro správný provoz přijímače GPS budou určeny operačním systémem. Je-li aktivováno, tato možnost umožňuje zapnutí Zaznamenat nízkoúrovňová data odesílaná do přijímače GPS nebo z něj do \gps_log.txt. Výběr Přehrávání stop umožňuje uživateli použít data zaznamenané trasy ignorujíc data přijatá ze satelitů. Mohou být nastaveny následující parametry (Obr. 62): Soubor stopy výběr stop na ukázku. Pro otevření menu pro výběr souboru klepněte do pole. Nastavte filtr formátu souboru v pravém horním rohu obrazovky: Všechny formáty, *.gpx, *.plt, *.gdb, *.mps. Poté zvolte cestu k souboru: pole pro výběr složky je v levém horním rohu obrazovky. Rychlost přehrávání rychlost přehrávání ukázky souboru: 1х (normální), 2х, 4х, 8х. Začít v chvíle, kdy musí začít přehrávání ukázky (měřeno v procentech: délka stopy je 100%). Smyčka je-li zapnuta tato funkce, stopa bude znovu přehrána poté, co se její přehrání dokončí. 33

34 Pro výběr funkce Operační systém (GPS API) nebo Přehrávání stop nastavte posuvník do odpovídající pozice. Je-li zapnuto Automaticky aktualizovat časové pásmo, program se bude automaticky přepínat do aktuální časové zóny (Obr. 63). Aktivace této možnosti je užitečná zejména při častém cestování. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Funkce Zapnuté napájení, když je aplikace aktivní a Zapnuté podsvícení, když je aplikace aktivní pomáhají kontrolovat výkon zařízení. Obr. 63 Je-li zapnuta funkce Zapnuté napájení, když je aplikace aktivní, zařízení se nepřepne do pohotovostního režimu bez ohledu na systémové nastavení zařízení. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Je-li zapnuta funkce Zapnuté podsvícení, když je aplikace aktivní, podsvícení bude zapnuté bez ohledu na systémové nastavení zařízení. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Vypnout zvuk umožňujte vypnutí zvuku v programu. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Je-li zapnuta funkce Ponechat hlasitost, hlasitost v programu bude stejná jako hlasitost systémového nastavení zařízení. Při vypnuté funkci může být hlasitost nastavena. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice. Je-li zapnuta funkce Pozastavit zvuk (pro zařízení s operačním systémem ios) přehrávání audio souboru v zařízení bude zastaveno, když se spustí hlasové navádění. Je-li zapnuta funkce Ztlumit zvuk (pro zařízení s operačním systémem ios) hlasitost zvuku zařízení se sníží, když se spustí hlasové navádění. Sound stream (pro zařízení s operačním systémem Android) umožňuje výběr nastavení audio stream, jehož hlasitost bude použita pro zvuk programu (Obr. 64). Aktivace funkce Neptat se při ukončení aplikace umožňuje okamžité ukončení programu po klepnutí na tlačítko Ukončit (funkce není dostupná u zařízení s operační systémem ios). Není-li funkce aktivní, program bude požadovat potvrzení před ukončením programu. Pro zapnutí/vypnutí funkce nastavte posuvník On/Off do odpovídající pozice (Obr. 64). Obr

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE Informace Gratulujeme vám ke koupi přístroje NDrive! NDrive je navigační systém, který splní všechna vaše očekávání. Díky GPS technologii (Global Positioning System) můžete využívat

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace GPS Loc mobilní aplikace Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace Mobilní aplikace GPS Loc je určena na sledování aktuální polohy vozidla nebo sledovaného objektu,

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

Uživatelská příručka Dynavix Manager

Uživatelská příručka Dynavix Manager Uživatelská příručka Dynavix Manager 1. O aplikaci Dynavix Manager je bezplatný synchronizační software určený pro správu a aktualizaci zařízení vybavených navigačním softwarem Dynavix. Aplikace Dynavix

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Aplikace NAM tracker

Aplikace NAM tracker Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů (výchozí obrazovka)..............................

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store.

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. APLIKACE IRUNNING+ 1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. 2. Propojení ovládacího panelu s tabletem 2.1 Operační systém

Více

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite pro telefony iphone Poslední aktualizace: 30. 11. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony iphone určený pro skrytí Vašich soukromých SMS a kontaktů. Vaše

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení  u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili Dynavix Delta Black Edition se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili Dynavix Delta Black Edition se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili Dynavix Delta Black Edition se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta Black Edition je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání hudebních

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

TomTom Referenční příručka

TomTom Referenční příručka TomTom Referenční příručka Obsah Nebezpečné oblasti 3 Nebezpečné zóny ve Francii... 3 Upozornění na nebezpečnou zónu... 3 Změna způsobu upozornění... 4 Ohlašovací tlačítko... 4 Ohlášení nové nebezpečné

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více