POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ"

Transkript

1 POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

2 SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl pro Potravinovou banku v Ostravě rokem změn a nových příležitostí. Valná hromada konaná v květnu zvolila nové předsednictvo s větším počtem členů, než bylo dosud. K rozšíření předsednictva z tříčlenného na pětičlenné nás vedlo zvyšování počtu členů naší organizace a zároveň možnost účinnější pomoci v rozvoji aktivit Potravinové banky v Ostravě. Významnou změnou bylo i zvolení nové předsedkyně, která je i statutárním zástupcem organizace. Novinkou letošního roku bylo připojení se k přípravě a realizaci Národní potravinové sbírky, která proběhla 17. listopadu Garantem této akce byla Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Byznys pro společnost. Je velmi potěšující, že se k této akci připojilo v České republice pět potravinových řetězců Tesco, Insterspar, Makro, Albert, Globus. Sbírka potravin probíhala za aktivní účasti a osobního nasazení pracovníků a dobrovolníků z řad členských organizací Potravinové banky v Ostravě za což jim patří upřímný dík. Po úspěšné realizaci prvního ročníku se všichni aktéři rozhodli tuto akci zopakovat i v příštím roce, doufáme, že jsme svědky nové tradice v pomoci lidem v nouzi se zapojením široké veřejnosti. V roce 2013 jsme získali v rámci Národní potravinové sbírky celkem kg potravin. Do realizace sbírky se zapojilo 17 členských organizací. Potravinové sbírky u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, ale i vánočních či velikonočních svátků, pořádaných ve sborech a farnostech jednotlivých církví, krajském úřadě Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizacích, některých městských úřadech, školách a dalších institucích se již staly krásnou tradicí. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do potravinových sbírek a tím projevili solidaritu a podali pomocnou ruku těm, kteří tuto pomoc potřebují. Ilona Bužková, Marie Monsportová Stránka 1

3 VÝZNAM CÍLE, PŘÍJEMCI A DÁRCI POTRAVINOVÉ BANKY VÝZNAM POTRAVINOVÉ BANKY - Poskytovatelé služeb v oblasti sociálního začleňování získají bezplatně potravinovou pomoc pro lidi v sociální nouzi. - Cíloví příjemci lidé v sociální nouzi získají nepeněžní materiální podporu v podobě potravin. CÍLE POTRAVINOVÉ BANKY 1) Zdarma získávat potravinové a zemědělské přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách. 2) Účelně vydávat takto získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě místních organizací. 3) Podporovat solidaritu mezi lidmi KDO JSOU DÁRCI POTRAVINOVÉ BANKY - Výrobci potravin - Potravinové řetězce, maloobchodníci - Evropský program potravinové pomoci - Široká veřejnost prostřednictvím potravinových sbírek KDO JSOU ZPROSTŘEDKOVATELÉ POMOCI Poskytovatelé služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení. V roce 2013 to byli: - Armáda spásy - Astras, o.p.s. - Astrid, o.p.s. - Centrom, o. s. - Darmoděj, o. s. - Dětský domov a ZŠ Vizovice - Diecézní charita Brno - Diakonie ČCE - středisko v Ostravě - Dživipen, o.p.s. - Ekipa, o. s. - Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice - Elim Opava, o.p.s. - Fond ohrožených dětí - Charita Český Těšín - Charita Ostrava Stránka 2

4 - Charita sv. Anežky Otrokovice - Charita sv. Alexandra, chráněné bydlení - Charita Šternberk - Charita Valašské Meziříčí - Kolpingovo dílo České republiky, o. s. - Mens Sana, o.p.s. - NADĚJE - Občanské sdružení NET - Občanské sdružení Nová šance - Občanské sdružení S.T.O.P. - Oblastní charita Kroměříž - Oblastní charita Uherský Brod - Poznání, o.p.s. - Renarkon, o.p.s - Romodrom, o.p.s. - Salebra, o. s. - Sdružení křesťanských pomocníků, o. s. - Slezská diakonie - Sociální služby Karviná, p. o. - Společně Jekhetane, o.p.s. - Vzájemné soužití, o.p.s. KDO JSOU CÍLOVÉ SKUPINY PŘÍJEMCI POTRAVINOVÉ POMOCI - Lidé bez domova - Lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením - Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách - Lidé v momentální sociální nouzi V roce 2013 bylo přes přímých příjemců potravinové pomoci, kterou obdrželi od 35 odebírajících organizací. PRINCIP POTRAVINOVÉ BANKY Fungování Potravinové banky v Ostravě, z. ú. se řídí Chartou evropských potravinových bank, kterou tvoří čtyři základní principy: Zásobování Distribuce Činnost Organizace Stránka 3

5 JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT darováním potravin věcnými dary vhodnými pro zajišťování činnosti Potravinové banky (vysokozdvižný vozík, auto pro svoz a rozvoz potravinové pomoci, přepravky na potraviny, atd.) zajišťováním sponzorské přepravy potravin pomoc s propagací naši činnosti finanční podporou naší činnosti (číslo účtu: /0100) POMÁHEJTE S NÁMI Stránka 4

6 ČINNOST POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ V ROCE 2013 LEDEN Administrativa spojená s vytvářením statistických přehledů a výkazů za rok 2012 pravidelný odběr potravin z řetězců dle zavedených periodicit - Globus Havířov stále denní dodávky, Albert Shopping Park i Nová Karolína 1x týdně; 10 mimoostravských Albertů dle domluvených periodicit prostřednictvím členských organizací nebo jejich středisek první dodávka potravin z Intervenčních fondů mouka, těstoviny, máslo a sušené mléko celkem kg V měsíci lednu nebyla po odchodu pana Sluckého obsazena pracovní pozice skladník/ce ÚNOR Personální změna, paní Irena Šnapková nastupuje na pozici skladnice s 0,5 prac. úvazkem Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus a Albert proběhla kontrola inspektory SZIFu veškeré dokumentace spojené s příjmy a výdaji všech čtyř dodávek potravin z intervenčních fondů bez zjištěných závad Jednorázová dodávka hořčic z Pikantu Ostrava, celkem 243 kg Tisková zpráva Potravinová banka má fofry celý rok Horník BŘEZEN Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus a Albert Realizovány potravinové sbírky na ÚMOb Jih a v ŘKF Stará Bělá a Michálkovice s výtěžkem 154,5 kg trvanlivých potravin Realizována schůzka se zástupci řetězce Tesco za účelem rozjezdu spolupráce s HM druhý závoz potravin z IF mouka, těstoviny, máslo, sušené mléko celkem kg Jednorázová dodávka cukrovinek firmou Mondélez ČR celkem 965 kg účast za PBO na valné hromadě České federace potravinových bank v Praze Tisková zpráva O potravinovou pomoc je zájem Ostravská radnice, březen 2013 DUBEN Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus a Albert Realizace pravidelné kontroly skladu v rámci registrace u Krajské veterinární správy bez závad proběhla návštěva zástupce nově vznikající Potravinové banky Vysočina Jednorázová dodávka rýže a těstovin od výrobce Podravka Lagris Kontrola účetních dokladů za rok 2012 revizní komisí PBO vyhotovení revizní zprávy Vytvoření podkladů pro valnou hromadu PBO (hodnocení plánu 2012, plán činnosti PBO na rok 2013, zpráva o činnosti PBO za rok 2012, rozpočet, hospodaření, výroční zpráva atd.) Publikován článek s názvem Ostravská potravinová banka pomáhá potřebným v Jižních listech vydávaných ÚMOb Ostrava-Jih Stránka 5

7 KVĚTEN Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus, Albert třetí závoz potravin z IF mouka, těstoviny, máslo, sušené mléko celkem kg Realizována potravinová sbírka v ŘKF Hlučín s výtěžkem 40 kg konání volební valné hromady PBO bylo zvoleno pětičlenné předsednictvo PBO: Mgr. Ilona Śniegoňová za Slezskou diakonii, PhDr. Marie Monsportová za Charitu Ostrava, Ladislav Solana za Armádu spásy, Mgr. Helena Balabánová za Společně-Jekhetane a Lubomír Stoklasa za Ekipu Nové předsednictvo zvolilo předsedkyni PBO - PhDr. Marii Monsportovou, která je zároveň od statutární zástupkyní PBO Provedena pravidelná deratizace skladu v souladu se systémem HACCP ČERVEN Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus a Albert Příprava spolupráce s řetězcem Tesco seznam nabízených lokalit - doplnění názvů organizací (pověřené osoby, kontakty), které budou po předchozí dohodě do spolupráce zapojeny Realizována druhá kontrola skladu v rámci registrace u KVS bez zjištěných závad ČERVENEC Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus a Albert 1. července 2013 byla plošně nastartována spolupráce s HM Tesco v rámci ČR, PBO zapojila přes členské organizace a jejich střediska v rámci lokality Morava celkem s 25 HM historicky poslední dodávka potravin z Intervenčních zásob mouka, těstoviny, máslo a sušené mléko celkem 7398 kg Dodávka cca 100 kg hořčice od výrobce Pikant Ostrava, s.r.o. Provedena periodická technická kontrola manipulační techniky SRPEN Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus a Albert Vytvořen článek o spolupráci do podnikového časopisu řetězce Albert proběhl monitoring projektu zástupkyněmi SMO s doporučením k finanční podpoře i v roce 2014 ZÁŘÍ Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco dle zavedených periodicit vytvoření manuálu k potravinovým sbírkám publikován článek Sbírka potravinové pomoci v Jižních listech příprava Národní sbírky potravin (NSP) oslovení členských organizací kdo má zájem zapojit se, obsazení daných HM v jednotlivých lokalitách dle požadavků členských organizací Stránka 6

8 ŘÍJEN Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco Jednorázová dodávka potravin - Dr. Oetker 43 kg dehydrovaných potravin a džemů Tisková zpráva Dny proti chudobě v Ostravské radnici informace o konání potravinových sbírek s výzvou k možnosti aktivního zapojení Prezentace PBO na Masarykově náměstí v rámci happeningu u příležitosti MDZVCH spojené s konáním potravinové sbírky Organizace a realizace potravinové sbírky u příležitosti MDZVCH, do které se zapojily různé instituce úřady: Krajský úřad MS kraje, Magistrát města Ostravy, ÚMOb Ostrava-Mariánské Hory; školy - MŠ Křesťanská Mariánské Hory, 1st International School Ostrava, VOŠ sociální a církve ŘKF Moravská Ostrava, Polanka n. O., Zábřeh, Hrabůvka, Mariánské Hory, Přívoz, Stará Bělá, dále SCEAV Ostrava, Komorní Lhotka, Bystřice, Hrádek, Návsí, Písek a Bratrská jednota baptistů v Ostravě. Také se zapojila veřejnost na happeningu a ve skladu PBO - celkový výtěžek sbírek činil cca 3,5t potravin TZ v MF DNES s názvem: Tuny potravin zamíří do center pro chudé i azylových domů Zájem o činnost PBO ze stran médií projevili: Český rozhlas a Česká televize byl uveřejněn článek Věnujte potraviny chudým v novinách 5+2 LISTOPAD Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco Třídění a evidence potravin z říjnové sbírky se konala 1. Národní sbírka potravin ČR v 5 řetězcích Tesco, Globus, Makro, Albert a Interspar, PBO zapojila celkem 17 členských organizací do 34 hypermarketů s celkovým výtěžkem cca 18 tun potravin Rozšíření spolupráce se 3 novými HM Albert Kunovice, Karviná a Orlová Dotazníkový průzkum spokojenosti se spolupracujícími HM Tesco Průběžné vyhotovování potvrzení o úhradě členských příspěvků jednotlivým organizacím Jednorázová dodávka potravin Mondélez - Jakobs Milka 3 in 1 o váze 80 kg a Pikant Ostrava hořčice o váze 359 kg PROSINEC Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco Jednorázové dodávky potravin Dr. Oetker 93 kg dehydrovaných potravin a Pikant Ostrava 201kg hořčic Realizována poslední kontrola skladu za rok 2013 v rámci registrace u KVS bez zjištěných závad Realizována pravidelná kontrola hasicích přístrojů Pořízení nového užitkového automobilu Peugeot Expert ( ,-- Kč) financovaného z dotace SMO ve výši ,-- Kč Pořízení repasovaného čelního VZV BT C3E120 za podpory EFPB ve výši ,-- Kč Stránka 7

9 POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ V ROCE 2013 ZAJÍMAVÉ AKCE Pořádání potravinových sbírek u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby Účast na prvním ročníku Národní sbírky potravin Pořízení užitkového automobilu Peugeot Expert Pořízení repasovaného vysokozdvižného vozíku V roce 2013 rozdala POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ téměř 102 tun POTRAVIN v celkové hodnotě více jak 7 milionů Kč. PLÁNY NA ROK 2014 Intenzivnější kontakt se sponzory a dárci potravin Zlepšení propagace práce Potravinové banky v Ostravě Zřízení pozice výkonného ředitele Zajištění provozních prostředků na provoz Potravinové banky v Ostravě Stránka 8

10 PŘEHLED POTRAVINOVÉ POMOCI V ČÍSLECH PŘÍJEMCI POTRAVINOVÉ POMOCI V ROCE 2013 (BEZ INTERVENČNÍCH ZÁSOB) NÁZEV ORGANIZACE Množství v kg Cena v Kč Procento z množství Slezská diakonie , ,77 Kč 27,4 Armáda spásy , ,00 Kč 17,2 Kolpingovo dílo České republiky, o. s , ,85 Kč 7,6 Charita Ostrava 3 112, ,77 Kč 4,3 Dětský domov a základní škola Vizovice 2 846, ,86 Kč 4,0 Selebra, o.s , ,77 Kč 3,3 Mens Sana, o.p.s , ,77 Kč 2,9 Darmoděj, o.s , ,11 Kč 2,6 Ekipa, o.s , ,16 Kč 2,5 Charita sv. Anežky Otrokovice 1 746, ,80 Kč 2,4 Charita Uherský Brod 1 712, ,41 Kč 2,4 ELIM Opava, o.p.s , ,18 Kč 2,1 Dživipen, o.p.s , ,84 Kč 1,9 Charita Kroměříž 1 317, ,15 Kč 1,8 Fond ohrožených dětí 1 304, ,68 Kč 1,8 Společně-Jekhetane, o.p.s , ,22 Kč 1,8 Astras, o.p.s , ,86 Kč 1,7 Poznání, o.p.s , ,54 Kč 1,6 DCH Brno, Oblastní charita Blansko 1 034, ,90 Kč 1,4 ELIM, křesťan.spol.pro ev.a diakonii Hranice 997, ,80 Kč 1,4 Vzájemné soužití, o.p.s. 778, ,33 Kč 1,1 Občanské sdružení Nová šance 747, ,22 Kč 1,0 NADĚJE 650, ,90 Kč 0,9 Charita Valašské Meziříčí 605, ,97 Kč 0,8 Občanské sdružení S.T.O.P. 518, ,91 Kč 0,7 Diakonie ČCE středisko v Ostravě 404, ,96 Kč 0,6 Sociální služby Karviná, p.o. 303, ,13 Kč 0,4 Charita Šternberk 298, ,54 Kč 0,4 Charita sv. Alexandra Ostrava, chr. bydlení 265, ,18 Kč 0,4 Romodrom, o.p.s. 264, ,42 Kč 0,4 CENTROM, o.s. 224, ,45 Kč 0,3 Charita Český Těšín 218, ,26 Kč 0,3 Občanské sdružení NET 152, ,82 Kč 0,2 Sdružení křesťanských pomocníků, o. s. 110, ,70 Kč 0,2 Astrid, o.p.s. 69, ,87 Kč 0,1 Renarkon,, o.p.s. 62, ,80 Kč 0,1 Stránka 9

11 POTRAVINOVÁ POMOC INTERVENČNÍ ZÁSOBY 2013 MOUKA TĚSTOVINY MÁSLO MLÉKO Armáda spásy kg kg kg 400 kg Astras, o.p.s. 100 kg 64 kg 20 kg 25 kg Diakonie ČCE 50 kg 128 kg 30 kg 50 kg Elim Hranice 313,6 kg 150 kg Charita Ostrava 819,2 kg 120 kg Charita Otrokovice 134,4 kg Charita Uh. Brod kg 940,8 kg 300 kg 75 kg Charita Val. Meziříčí 40 kg 473,6 kg 20 kg 25 kg Nová šance 170 kg 384 kg 120 kg 50 kg Slezská diakonie kg 1 318,4 kg kg 475 kg Soc.sl. Karviná, p. o. 20 kg 32 kg 40 kg CELKEM kg kg kg kg DARY POTRAVINOVÉ POMOCI 2013 DÁRCE Celkové množství v kg Hodnota v Kč GLOBUS, hypermarket Havířov 5 489,4 kg ,40 Kč ALBERT ,13 kg ,22 Kč TESCO 9 339,41 kg ,46 Kč PIKANT Ostrava, s.r.o. 901,5 kg ,- Kč SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) kg ,06 Kč Dr. Oetker, s.r.o. 135,7 kg ,- Kč Podravka-Lagris, a.s. 334,3 kg 47,80 Kč MONDELEZ CR, s.r.o ,3 kg ,70 Kč Dárci potr. pomoci fyz. osoby 68,6 kg 2 837,- Kč Potravinové sbírky 3 382,7 kg ,- Kč 1.Národní sbírka potravin ,7 kg ,40 Kč CELKEM ,7 kg ,- Kč Stránka 10

12 FINANČNÍ ZPRÁVA 2013 CELKOVÉ NÁKLADY Kč CELKOVÉ VÝNOSY Kč Spotřeba materiálu Kč Dotace Stat. města Ostrava Kč Spotřeba energie Kč Dotace Krajského úřadu MSK Kč Služby Kč Grant z nadace OKD Kč Ostatní náklady Kč Poplatky a členské příspěvky Kč Osobní náklady Investice automobil Kč Kč PŘEDSEDNICTVO A ZAMĚ STNANCI POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ Mgr. Ilona Bužková, předsedkyně (do května 2013), člen (od května 2013) Kontakt: Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín , Stránka 11

13 Ladislav Solana, člen (od května 2012) Kontakt: Armáda spásy v ČR, azylový dům pro muže, Na spojce 807/2, Havířov , Jiří Linart, člen (do května 2013) PhDr. Marie Monsportová, předsedkyně (od května 2013) Kontakt: Charita Ostrava, Kořenského 17, Ostrava - Vítkovice ; Mgr. Helena Balabánová, člen (od května 2013) Kontakt: Společně - Jekhetane, o. s., Palackého 13/49, Ostrava-Přívoz Lubomír Stoklasa, člen (od května 2013) Kontakt: EKIPA, o. s., Kylešovská 818/26, Opava PŘEDSEDNICTVO vykonává svoji činnost pro Potravinovou banku bez nároku na honorář. Irena Mrázková, manažerka Potravinové banky v Ostravě Irena Šnapková, skladník Potravinové banky v Ostravě Kontakt: Potravinová banka v Ostravě, z. ú., Hasičská 550/50, OSTRAVA Hrabůvka ; Bankovní spojení: /0100 Stránka 12

14 ZPRÁVA O PROVEDENÍ R EVIZE Stránka 13

15 PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM DONÁTOŘI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Statutární město Ostrava (provozní dotace) Statutární město Ostrava (dotace na nákup automobilu) Nadace OKD Krajský úřad Moravskoslezského kraje ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč DONÁTOŘI POTRAVINOVÉ POMOCI Státní zemědělský intervenční fond, AHOLD Czech Republic, a. s., Hypermarket Globus, Supermarkety TESCO, PIKANT Ostrava, ALTIN JM Group, s.r.o.., COME automaty, PODRAVKA-LAGRIS, MAKRO, Dr. Oetker, Mondelez ČR, s. r. o. POTRAVINOVÉ SBÍRKY Úřady: Krajský úřad Moravskoslezského kraje; Magistrát města Ostravy; ÚMOb Ostrava Mariánské Hory; ÚMOb Ostrava Jih. Církve: Římskokatolické farnosti: Hlučín, Moravská Ostrava, Polanka n. O., Zábřeh, Hrabůvka, Mariánské Hory, Přívoz, Stará Bělá a Michálkovice; Bratrská jednota baptistů v Ostravě; Sbor Českobratrské církve evangelické Ostrava; Sbory Slezské církve evangelické augsburského vyznání: Ostrava, Komorní Lhotka, Bystřice n. O., Hrádek, Návsí, Písek. Školy: MŠ křesťanská Mariánské Hory; 1st International Scholl; VOŠ sociální. Široká veřejnost: sklad Potravinové banky v Ostravě, Happening na Masarykově náměstí v Ostravě DĚKUJEME NAŠIM PODPOROVATELŮM! Stránka 14

16 Potravinová banka v Ostravě, zapsaný ústav Hasičská 550/50, OSTRAVA Hrabůvka Tel: , Mobil: IČ: , DIČ CZ Bankovní spojení: /0100 (Komerční banka, a. s.) web:

POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, O.S.

POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, O.S. POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři výroční zprávy, dostává se Vám do rukou

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Potravinová banka v Ústeckém kraji o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Potravinová banka v Ústeckém kraji o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je li ve tvé moci je prokázat. Bible, kniha Přísloví 3,27 Předsednictvo o.s. Mgr. Miroslav Franc předseda Jaroslav Krejčí místopředseda

Více

Potravinová banka Vysočina, o. s.

Potravinová banka Vysočina, o. s. Potravinová banka Vysočina, o. s. Sídlo: Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou Sklad: Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou www.potravinovabanka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Podpořili nás STAVONA Jihlava, spol.

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Předběžná tržní konzultace k zadávacímu řízení na Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

Předběžná tržní konzultace k zadávacímu řízení na Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám Předběžná tržní konzultace k zadávacímu řízení na Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám Obsah Základní informace o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Schválené mimořádné účelové dotace z odvodů z loterí aj. podobných her v oblasti sociální péče - rok 2012

Schválené mimořádné účelové dotace z odvodů z loterí aj. podobných her v oblasti sociální péče - rok 2012 Schválené mimořádné účelové dotace z odvodů z loterí aj. podobných her v oblasti sociální péče - rok 2012 Poř. č. 1 2 3 Charita sv. Alexandra Holvekova 651/28 718 00 Ostrava-Kunčičky IČ 26520788 PRAPOS

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2011 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014

Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok Kód Poř.č. dotačního Název IČ Název spoluúčast dotace na Požadovaná dotace v Kč Druh

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

P O Z V Á N Í. ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod. - zahájení - Ing. Petr Kajnar, primátor - schválení programu zasedání - určení ověřovatelů zápisu

P O Z V Á N Í. ČASOVÝ ROZVRH: 9.00 hod. - zahájení - Ing. Petr Kajnar, primátor - schválení programu zasedání - určení ověřovatelů zápisu Pozvání zveřejňujeme 10 dnů před konáním zastupitelstva STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA V Ostravě dne 12. 3. 2008 P O Z V Á N Í na 16. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 26. března 2008 v 9.

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010

Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010 Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2010 1) Plněnípříjmů a výdajů za rok

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2011 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Neschválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 212 1 Armáda spásy v ČR Petržílkova 2565/23 158 Praha 5 IČ 4613411 Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba - Sociálně

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 4 Monitorované období 1 01.01.2011 3.10.2011 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření 5.3 Rozvoj

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv.

Celkové % Právní. uznatelné. projektu. 1. 1.-31. 12. 6/14 Moravskoslezského kraje. Udržitelnost. chráněných dílnách. Charity sv. Hodnocení projektů přihlášených do Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezské krajské plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Poř. č. žádos ti Doba spoluúčast Požadovaná

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více