POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ"

Transkript

1 POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

2 SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl pro Potravinovou banku v Ostravě rokem změn a nových příležitostí. Valná hromada konaná v květnu zvolila nové předsednictvo s větším počtem členů, než bylo dosud. K rozšíření předsednictva z tříčlenného na pětičlenné nás vedlo zvyšování počtu členů naší organizace a zároveň možnost účinnější pomoci v rozvoji aktivit Potravinové banky v Ostravě. Významnou změnou bylo i zvolení nové předsedkyně, která je i statutárním zástupcem organizace. Novinkou letošního roku bylo připojení se k přípravě a realizaci Národní potravinové sbírky, která proběhla 17. listopadu Garantem této akce byla Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Byznys pro společnost. Je velmi potěšující, že se k této akci připojilo v České republice pět potravinových řetězců Tesco, Insterspar, Makro, Albert, Globus. Sbírka potravin probíhala za aktivní účasti a osobního nasazení pracovníků a dobrovolníků z řad členských organizací Potravinové banky v Ostravě za což jim patří upřímný dík. Po úspěšné realizaci prvního ročníku se všichni aktéři rozhodli tuto akci zopakovat i v příštím roce, doufáme, že jsme svědky nové tradice v pomoci lidem v nouzi se zapojením široké veřejnosti. V roce 2013 jsme získali v rámci Národní potravinové sbírky celkem kg potravin. Do realizace sbírky se zapojilo 17 členských organizací. Potravinové sbírky u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, ale i vánočních či velikonočních svátků, pořádaných ve sborech a farnostech jednotlivých církví, krajském úřadě Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizacích, některých městských úřadech, školách a dalších institucích se již staly krásnou tradicí. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do potravinových sbírek a tím projevili solidaritu a podali pomocnou ruku těm, kteří tuto pomoc potřebují. Ilona Bužková, Marie Monsportová Stránka 1

3 VÝZNAM CÍLE, PŘÍJEMCI A DÁRCI POTRAVINOVÉ BANKY VÝZNAM POTRAVINOVÉ BANKY - Poskytovatelé služeb v oblasti sociálního začleňování získají bezplatně potravinovou pomoc pro lidi v sociální nouzi. - Cíloví příjemci lidé v sociální nouzi získají nepeněžní materiální podporu v podobě potravin. CÍLE POTRAVINOVÉ BANKY 1) Zdarma získávat potravinové a zemědělské přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách. 2) Účelně vydávat takto získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě místních organizací. 3) Podporovat solidaritu mezi lidmi KDO JSOU DÁRCI POTRAVINOVÉ BANKY - Výrobci potravin - Potravinové řetězce, maloobchodníci - Evropský program potravinové pomoci - Široká veřejnost prostřednictvím potravinových sbírek KDO JSOU ZPROSTŘEDKOVATELÉ POMOCI Poskytovatelé služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení. V roce 2013 to byli: - Armáda spásy - Astras, o.p.s. - Astrid, o.p.s. - Centrom, o. s. - Darmoděj, o. s. - Dětský domov a ZŠ Vizovice - Diecézní charita Brno - Diakonie ČCE - středisko v Ostravě - Dživipen, o.p.s. - Ekipa, o. s. - Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice - Elim Opava, o.p.s. - Fond ohrožených dětí - Charita Český Těšín - Charita Ostrava Stránka 2

4 - Charita sv. Anežky Otrokovice - Charita sv. Alexandra, chráněné bydlení - Charita Šternberk - Charita Valašské Meziříčí - Kolpingovo dílo České republiky, o. s. - Mens Sana, o.p.s. - NADĚJE - Občanské sdružení NET - Občanské sdružení Nová šance - Občanské sdružení S.T.O.P. - Oblastní charita Kroměříž - Oblastní charita Uherský Brod - Poznání, o.p.s. - Renarkon, o.p.s - Romodrom, o.p.s. - Salebra, o. s. - Sdružení křesťanských pomocníků, o. s. - Slezská diakonie - Sociální služby Karviná, p. o. - Společně Jekhetane, o.p.s. - Vzájemné soužití, o.p.s. KDO JSOU CÍLOVÉ SKUPINY PŘÍJEMCI POTRAVINOVÉ POMOCI - Lidé bez domova - Lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením - Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách - Lidé v momentální sociální nouzi V roce 2013 bylo přes přímých příjemců potravinové pomoci, kterou obdrželi od 35 odebírajících organizací. PRINCIP POTRAVINOVÉ BANKY Fungování Potravinové banky v Ostravě, z. ú. se řídí Chartou evropských potravinových bank, kterou tvoří čtyři základní principy: Zásobování Distribuce Činnost Organizace Stránka 3

5 JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT darováním potravin věcnými dary vhodnými pro zajišťování činnosti Potravinové banky (vysokozdvižný vozík, auto pro svoz a rozvoz potravinové pomoci, přepravky na potraviny, atd.) zajišťováním sponzorské přepravy potravin pomoc s propagací naši činnosti finanční podporou naší činnosti (číslo účtu: /0100) POMÁHEJTE S NÁMI Stránka 4

6 ČINNOST POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ V ROCE 2013 LEDEN Administrativa spojená s vytvářením statistických přehledů a výkazů za rok 2012 pravidelný odběr potravin z řetězců dle zavedených periodicit - Globus Havířov stále denní dodávky, Albert Shopping Park i Nová Karolína 1x týdně; 10 mimoostravských Albertů dle domluvených periodicit prostřednictvím členských organizací nebo jejich středisek první dodávka potravin z Intervenčních fondů mouka, těstoviny, máslo a sušené mléko celkem kg V měsíci lednu nebyla po odchodu pana Sluckého obsazena pracovní pozice skladník/ce ÚNOR Personální změna, paní Irena Šnapková nastupuje na pozici skladnice s 0,5 prac. úvazkem Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus a Albert proběhla kontrola inspektory SZIFu veškeré dokumentace spojené s příjmy a výdaji všech čtyř dodávek potravin z intervenčních fondů bez zjištěných závad Jednorázová dodávka hořčic z Pikantu Ostrava, celkem 243 kg Tisková zpráva Potravinová banka má fofry celý rok Horník BŘEZEN Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus a Albert Realizovány potravinové sbírky na ÚMOb Jih a v ŘKF Stará Bělá a Michálkovice s výtěžkem 154,5 kg trvanlivých potravin Realizována schůzka se zástupci řetězce Tesco za účelem rozjezdu spolupráce s HM druhý závoz potravin z IF mouka, těstoviny, máslo, sušené mléko celkem kg Jednorázová dodávka cukrovinek firmou Mondélez ČR celkem 965 kg účast za PBO na valné hromadě České federace potravinových bank v Praze Tisková zpráva O potravinovou pomoc je zájem Ostravská radnice, březen 2013 DUBEN Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus a Albert Realizace pravidelné kontroly skladu v rámci registrace u Krajské veterinární správy bez závad proběhla návštěva zástupce nově vznikající Potravinové banky Vysočina Jednorázová dodávka rýže a těstovin od výrobce Podravka Lagris Kontrola účetních dokladů za rok 2012 revizní komisí PBO vyhotovení revizní zprávy Vytvoření podkladů pro valnou hromadu PBO (hodnocení plánu 2012, plán činnosti PBO na rok 2013, zpráva o činnosti PBO za rok 2012, rozpočet, hospodaření, výroční zpráva atd.) Publikován článek s názvem Ostravská potravinová banka pomáhá potřebným v Jižních listech vydávaných ÚMOb Ostrava-Jih Stránka 5

7 KVĚTEN Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus, Albert třetí závoz potravin z IF mouka, těstoviny, máslo, sušené mléko celkem kg Realizována potravinová sbírka v ŘKF Hlučín s výtěžkem 40 kg konání volební valné hromady PBO bylo zvoleno pětičlenné předsednictvo PBO: Mgr. Ilona Śniegoňová za Slezskou diakonii, PhDr. Marie Monsportová za Charitu Ostrava, Ladislav Solana za Armádu spásy, Mgr. Helena Balabánová za Společně-Jekhetane a Lubomír Stoklasa za Ekipu Nové předsednictvo zvolilo předsedkyni PBO - PhDr. Marii Monsportovou, která je zároveň od statutární zástupkyní PBO Provedena pravidelná deratizace skladu v souladu se systémem HACCP ČERVEN Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus a Albert Příprava spolupráce s řetězcem Tesco seznam nabízených lokalit - doplnění názvů organizací (pověřené osoby, kontakty), které budou po předchozí dohodě do spolupráce zapojeny Realizována druhá kontrola skladu v rámci registrace u KVS bez zjištěných závad ČERVENEC Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus a Albert 1. července 2013 byla plošně nastartována spolupráce s HM Tesco v rámci ČR, PBO zapojila přes členské organizace a jejich střediska v rámci lokality Morava celkem s 25 HM historicky poslední dodávka potravin z Intervenčních zásob mouka, těstoviny, máslo a sušené mléko celkem 7398 kg Dodávka cca 100 kg hořčice od výrobce Pikant Ostrava, s.r.o. Provedena periodická technická kontrola manipulační techniky SRPEN Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus a Albert Vytvořen článek o spolupráci do podnikového časopisu řetězce Albert proběhl monitoring projektu zástupkyněmi SMO s doporučením k finanční podpoře i v roce 2014 ZÁŘÍ Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco dle zavedených periodicit vytvoření manuálu k potravinovým sbírkám publikován článek Sbírka potravinové pomoci v Jižních listech příprava Národní sbírky potravin (NSP) oslovení členských organizací kdo má zájem zapojit se, obsazení daných HM v jednotlivých lokalitách dle požadavků členských organizací Stránka 6

8 ŘÍJEN Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco Jednorázová dodávka potravin - Dr. Oetker 43 kg dehydrovaných potravin a džemů Tisková zpráva Dny proti chudobě v Ostravské radnici informace o konání potravinových sbírek s výzvou k možnosti aktivního zapojení Prezentace PBO na Masarykově náměstí v rámci happeningu u příležitosti MDZVCH spojené s konáním potravinové sbírky Organizace a realizace potravinové sbírky u příležitosti MDZVCH, do které se zapojily různé instituce úřady: Krajský úřad MS kraje, Magistrát města Ostravy, ÚMOb Ostrava-Mariánské Hory; školy - MŠ Křesťanská Mariánské Hory, 1st International School Ostrava, VOŠ sociální a církve ŘKF Moravská Ostrava, Polanka n. O., Zábřeh, Hrabůvka, Mariánské Hory, Přívoz, Stará Bělá, dále SCEAV Ostrava, Komorní Lhotka, Bystřice, Hrádek, Návsí, Písek a Bratrská jednota baptistů v Ostravě. Také se zapojila veřejnost na happeningu a ve skladu PBO - celkový výtěžek sbírek činil cca 3,5t potravin TZ v MF DNES s názvem: Tuny potravin zamíří do center pro chudé i azylových domů Zájem o činnost PBO ze stran médií projevili: Český rozhlas a Česká televize byl uveřejněn článek Věnujte potraviny chudým v novinách 5+2 LISTOPAD Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco Třídění a evidence potravin z říjnové sbírky se konala 1. Národní sbírka potravin ČR v 5 řetězcích Tesco, Globus, Makro, Albert a Interspar, PBO zapojila celkem 17 členských organizací do 34 hypermarketů s celkovým výtěžkem cca 18 tun potravin Rozšíření spolupráce se 3 novými HM Albert Kunovice, Karviná a Orlová Dotazníkový průzkum spokojenosti se spolupracujícími HM Tesco Průběžné vyhotovování potvrzení o úhradě členských příspěvků jednotlivým organizacím Jednorázová dodávka potravin Mondélez - Jakobs Milka 3 in 1 o váze 80 kg a Pikant Ostrava hořčice o váze 359 kg PROSINEC Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco Jednorázové dodávky potravin Dr. Oetker 93 kg dehydrovaných potravin a Pikant Ostrava 201kg hořčic Realizována poslední kontrola skladu za rok 2013 v rámci registrace u KVS bez zjištěných závad Realizována pravidelná kontrola hasicích přístrojů Pořízení nového užitkového automobilu Peugeot Expert ( ,-- Kč) financovaného z dotace SMO ve výši ,-- Kč Pořízení repasovaného čelního VZV BT C3E120 za podpory EFPB ve výši ,-- Kč Stránka 7

9 POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ V ROCE 2013 ZAJÍMAVÉ AKCE Pořádání potravinových sbírek u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby Účast na prvním ročníku Národní sbírky potravin Pořízení užitkového automobilu Peugeot Expert Pořízení repasovaného vysokozdvižného vozíku V roce 2013 rozdala POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ téměř 102 tun POTRAVIN v celkové hodnotě více jak 7 milionů Kč. PLÁNY NA ROK 2014 Intenzivnější kontakt se sponzory a dárci potravin Zlepšení propagace práce Potravinové banky v Ostravě Zřízení pozice výkonného ředitele Zajištění provozních prostředků na provoz Potravinové banky v Ostravě Stránka 8

10 PŘEHLED POTRAVINOVÉ POMOCI V ČÍSLECH PŘÍJEMCI POTRAVINOVÉ POMOCI V ROCE 2013 (BEZ INTERVENČNÍCH ZÁSOB) NÁZEV ORGANIZACE Množství v kg Cena v Kč Procento z množství Slezská diakonie , ,77 Kč 27,4 Armáda spásy , ,00 Kč 17,2 Kolpingovo dílo České republiky, o. s , ,85 Kč 7,6 Charita Ostrava 3 112, ,77 Kč 4,3 Dětský domov a základní škola Vizovice 2 846, ,86 Kč 4,0 Selebra, o.s , ,77 Kč 3,3 Mens Sana, o.p.s , ,77 Kč 2,9 Darmoděj, o.s , ,11 Kč 2,6 Ekipa, o.s , ,16 Kč 2,5 Charita sv. Anežky Otrokovice 1 746, ,80 Kč 2,4 Charita Uherský Brod 1 712, ,41 Kč 2,4 ELIM Opava, o.p.s , ,18 Kč 2,1 Dživipen, o.p.s , ,84 Kč 1,9 Charita Kroměříž 1 317, ,15 Kč 1,8 Fond ohrožených dětí 1 304, ,68 Kč 1,8 Společně-Jekhetane, o.p.s , ,22 Kč 1,8 Astras, o.p.s , ,86 Kč 1,7 Poznání, o.p.s , ,54 Kč 1,6 DCH Brno, Oblastní charita Blansko 1 034, ,90 Kč 1,4 ELIM, křesťan.spol.pro ev.a diakonii Hranice 997, ,80 Kč 1,4 Vzájemné soužití, o.p.s. 778, ,33 Kč 1,1 Občanské sdružení Nová šance 747, ,22 Kč 1,0 NADĚJE 650, ,90 Kč 0,9 Charita Valašské Meziříčí 605, ,97 Kč 0,8 Občanské sdružení S.T.O.P. 518, ,91 Kč 0,7 Diakonie ČCE středisko v Ostravě 404, ,96 Kč 0,6 Sociální služby Karviná, p.o. 303, ,13 Kč 0,4 Charita Šternberk 298, ,54 Kč 0,4 Charita sv. Alexandra Ostrava, chr. bydlení 265, ,18 Kč 0,4 Romodrom, o.p.s. 264, ,42 Kč 0,4 CENTROM, o.s. 224, ,45 Kč 0,3 Charita Český Těšín 218, ,26 Kč 0,3 Občanské sdružení NET 152, ,82 Kč 0,2 Sdružení křesťanských pomocníků, o. s. 110, ,70 Kč 0,2 Astrid, o.p.s. 69, ,87 Kč 0,1 Renarkon,, o.p.s. 62, ,80 Kč 0,1 Stránka 9

11 POTRAVINOVÁ POMOC INTERVENČNÍ ZÁSOBY 2013 MOUKA TĚSTOVINY MÁSLO MLÉKO Armáda spásy kg kg kg 400 kg Astras, o.p.s. 100 kg 64 kg 20 kg 25 kg Diakonie ČCE 50 kg 128 kg 30 kg 50 kg Elim Hranice 313,6 kg 150 kg Charita Ostrava 819,2 kg 120 kg Charita Otrokovice 134,4 kg Charita Uh. Brod kg 940,8 kg 300 kg 75 kg Charita Val. Meziříčí 40 kg 473,6 kg 20 kg 25 kg Nová šance 170 kg 384 kg 120 kg 50 kg Slezská diakonie kg 1 318,4 kg kg 475 kg Soc.sl. Karviná, p. o. 20 kg 32 kg 40 kg CELKEM kg kg kg kg DARY POTRAVINOVÉ POMOCI 2013 DÁRCE Celkové množství v kg Hodnota v Kč GLOBUS, hypermarket Havířov 5 489,4 kg ,40 Kč ALBERT ,13 kg ,22 Kč TESCO 9 339,41 kg ,46 Kč PIKANT Ostrava, s.r.o. 901,5 kg ,- Kč SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) kg ,06 Kč Dr. Oetker, s.r.o. 135,7 kg ,- Kč Podravka-Lagris, a.s. 334,3 kg 47,80 Kč MONDELEZ CR, s.r.o ,3 kg ,70 Kč Dárci potr. pomoci fyz. osoby 68,6 kg 2 837,- Kč Potravinové sbírky 3 382,7 kg ,- Kč 1.Národní sbírka potravin ,7 kg ,40 Kč CELKEM ,7 kg ,- Kč Stránka 10

12 FINANČNÍ ZPRÁVA 2013 CELKOVÉ NÁKLADY Kč CELKOVÉ VÝNOSY Kč Spotřeba materiálu Kč Dotace Stat. města Ostrava Kč Spotřeba energie Kč Dotace Krajského úřadu MSK Kč Služby Kč Grant z nadace OKD Kč Ostatní náklady Kč Poplatky a členské příspěvky Kč Osobní náklady Investice automobil Kč Kč PŘEDSEDNICTVO A ZAMĚ STNANCI POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ Mgr. Ilona Bužková, předsedkyně (do května 2013), člen (od května 2013) Kontakt: Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín , Stránka 11

13 Ladislav Solana, člen (od května 2012) Kontakt: Armáda spásy v ČR, azylový dům pro muže, Na spojce 807/2, Havířov , Jiří Linart, člen (do května 2013) PhDr. Marie Monsportová, předsedkyně (od května 2013) Kontakt: Charita Ostrava, Kořenského 17, Ostrava - Vítkovice ; Mgr. Helena Balabánová, člen (od května 2013) Kontakt: Společně - Jekhetane, o. s., Palackého 13/49, Ostrava-Přívoz Lubomír Stoklasa, člen (od května 2013) Kontakt: EKIPA, o. s., Kylešovská 818/26, Opava PŘEDSEDNICTVO vykonává svoji činnost pro Potravinovou banku bez nároku na honorář. Irena Mrázková, manažerka Potravinové banky v Ostravě Irena Šnapková, skladník Potravinové banky v Ostravě Kontakt: Potravinová banka v Ostravě, z. ú., Hasičská 550/50, OSTRAVA Hrabůvka ; Bankovní spojení: /0100 Stránka 12

14 ZPRÁVA O PROVEDENÍ R EVIZE Stránka 13

15 PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM DONÁTOŘI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Statutární město Ostrava (provozní dotace) Statutární město Ostrava (dotace na nákup automobilu) Nadace OKD Krajský úřad Moravskoslezského kraje ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč DONÁTOŘI POTRAVINOVÉ POMOCI Státní zemědělský intervenční fond, AHOLD Czech Republic, a. s., Hypermarket Globus, Supermarkety TESCO, PIKANT Ostrava, ALTIN JM Group, s.r.o.., COME automaty, PODRAVKA-LAGRIS, MAKRO, Dr. Oetker, Mondelez ČR, s. r. o. POTRAVINOVÉ SBÍRKY Úřady: Krajský úřad Moravskoslezského kraje; Magistrát města Ostravy; ÚMOb Ostrava Mariánské Hory; ÚMOb Ostrava Jih. Církve: Římskokatolické farnosti: Hlučín, Moravská Ostrava, Polanka n. O., Zábřeh, Hrabůvka, Mariánské Hory, Přívoz, Stará Bělá a Michálkovice; Bratrská jednota baptistů v Ostravě; Sbor Českobratrské církve evangelické Ostrava; Sbory Slezské církve evangelické augsburského vyznání: Ostrava, Komorní Lhotka, Bystřice n. O., Hrádek, Návsí, Písek. Školy: MŠ křesťanská Mariánské Hory; 1st International Scholl; VOŠ sociální. Široká veřejnost: sklad Potravinové banky v Ostravě, Happening na Masarykově náměstí v Ostravě DĚKUJEME NAŠIM PODPOROVATELŮM! Stránka 14

16 Potravinová banka v Ostravě, zapsaný ústav Hasičská 550/50, OSTRAVA Hrabůvka Tel: , Mobil: IČ: , DIČ CZ Bankovní spojení: /0100 (Komerční banka, a. s.) web:

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 2/28 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ

OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ OPS PŘI NADACI TEREZY MAXOVÉ obsah Poslání... 5 Slovo předsedkyně správní rady... 6 Úvodní slovo ředitelky... 8 Základní údaje... 10 Náš tým... 12 Vlastní aktivity v roce 2008... 15 Poděkování... 41 Hospodaření...

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 celý rok 2009 byl ve znamení oslav 20. výročí obnovení činnosti Diakonie ČCE. Byl také rokem velkých změn personálního obsazení v našich organizacích, protože čtyři naše kolegyně

Více

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str.

informátor Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. informátor 4/2012 Jak funguje Potravinová banka? str. 7 Slezská diakonie oceňuje loajalitu a práci str. 11 Pomáhejme o Vánocích str. 12 1 úvod Blíží se Advent a čas vánoční. Je to období, kdy víc než jindy

Více

Výroční zpráva - 2003 -

Výroční zpráva - 2003 - Nadace Divoké husy Výroční zpráva - 2003-1 Vážení přátelé, Nadace Divoké husy předkládá zprávu o své činnosti za rok 2003. Tento rok byl pro nadaci, přes všechny úspěchy, poznamenán úmrtím předsedy správní

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Sborník Slezské diakonie

Sborník Slezské diakonie Sborník Slezské diakonie Kolektiv autorů květen 2010 Sborník Slezské diakonie Autoři: Ing. Česlav Santarius Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Ing. Bronislav Kostka Mgr. Ilona Śniegoňová Mgr. Lenka Waszutová,

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie

MOTTO Slezské diakonie Přinášíme světlo do života potřebných. Poslání 2013. Vize 2013. HODNOTY Slezské diakonie VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvod Motto, hodnoty Členové představenstva Organizační struktura Profil a statistika organizace Události za uplynulý rok Oblast Bruntál, Krnov, Nový Jičín Oblast Těšínsko Oblast

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002:

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002: Slovo úvodem Rok 2002 byl pro organizaci a klienty významný zejména tím, že se po sedmi letech podařilo rozšířit síť našich pracovišť. Otevřeli jsme Středisko rané péče v Plzni. Nepříznivá situace v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více