POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ"

Transkript

1 POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

2 SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl pro Potravinovou banku v Ostravě rokem změn a nových příležitostí. Valná hromada konaná v květnu zvolila nové předsednictvo s větším počtem členů, než bylo dosud. K rozšíření předsednictva z tříčlenného na pětičlenné nás vedlo zvyšování počtu členů naší organizace a zároveň možnost účinnější pomoci v rozvoji aktivit Potravinové banky v Ostravě. Významnou změnou bylo i zvolení nové předsedkyně, která je i statutárním zástupcem organizace. Novinkou letošního roku bylo připojení se k přípravě a realizaci Národní potravinové sbírky, která proběhla 17. listopadu Garantem této akce byla Česká federace potravinových bank ve spolupráci s Byznys pro společnost. Je velmi potěšující, že se k této akci připojilo v České republice pět potravinových řetězců Tesco, Insterspar, Makro, Albert, Globus. Sbírka potravin probíhala za aktivní účasti a osobního nasazení pracovníků a dobrovolníků z řad členských organizací Potravinové banky v Ostravě za což jim patří upřímný dík. Po úspěšné realizaci prvního ročníku se všichni aktéři rozhodli tuto akci zopakovat i v příštím roce, doufáme, že jsme svědky nové tradice v pomoci lidem v nouzi se zapojením široké veřejnosti. V roce 2013 jsme získali v rámci Národní potravinové sbírky celkem kg potravin. Do realizace sbírky se zapojilo 17 členských organizací. Potravinové sbírky u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, ale i vánočních či velikonočních svátků, pořádaných ve sborech a farnostech jednotlivých církví, krajském úřadě Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizacích, některých městských úřadech, školách a dalších institucích se již staly krásnou tradicí. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do potravinových sbírek a tím projevili solidaritu a podali pomocnou ruku těm, kteří tuto pomoc potřebují. Ilona Bužková, Marie Monsportová Stránka 1

3 VÝZNAM CÍLE, PŘÍJEMCI A DÁRCI POTRAVINOVÉ BANKY VÝZNAM POTRAVINOVÉ BANKY - Poskytovatelé služeb v oblasti sociálního začleňování získají bezplatně potravinovou pomoc pro lidi v sociální nouzi. - Cíloví příjemci lidé v sociální nouzi získají nepeněžní materiální podporu v podobě potravin. CÍLE POTRAVINOVÉ BANKY 1) Zdarma získávat potravinové a zemědělské přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách. 2) Účelně vydávat takto získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě místních organizací. 3) Podporovat solidaritu mezi lidmi KDO JSOU DÁRCI POTRAVINOVÉ BANKY - Výrobci potravin - Potravinové řetězce, maloobchodníci - Evropský program potravinové pomoci - Široká veřejnost prostřednictvím potravinových sbírek KDO JSOU ZPROSTŘEDKOVATELÉ POMOCI Poskytovatelé služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení. V roce 2013 to byli: - Armáda spásy - Astras, o.p.s. - Astrid, o.p.s. - Centrom, o. s. - Darmoděj, o. s. - Dětský domov a ZŠ Vizovice - Diecézní charita Brno - Diakonie ČCE - středisko v Ostravě - Dživipen, o.p.s. - Ekipa, o. s. - Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Hranice - Elim Opava, o.p.s. - Fond ohrožených dětí - Charita Český Těšín - Charita Ostrava Stránka 2

4 - Charita sv. Anežky Otrokovice - Charita sv. Alexandra, chráněné bydlení - Charita Šternberk - Charita Valašské Meziříčí - Kolpingovo dílo České republiky, o. s. - Mens Sana, o.p.s. - NADĚJE - Občanské sdružení NET - Občanské sdružení Nová šance - Občanské sdružení S.T.O.P. - Oblastní charita Kroměříž - Oblastní charita Uherský Brod - Poznání, o.p.s. - Renarkon, o.p.s - Romodrom, o.p.s. - Salebra, o. s. - Sdružení křesťanských pomocníků, o. s. - Slezská diakonie - Sociální služby Karviná, p. o. - Společně Jekhetane, o.p.s. - Vzájemné soužití, o.p.s. KDO JSOU CÍLOVÉ SKUPINY PŘÍJEMCI POTRAVINOVÉ POMOCI - Lidé bez domova - Lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením - Lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách - Lidé v momentální sociální nouzi V roce 2013 bylo přes přímých příjemců potravinové pomoci, kterou obdrželi od 35 odebírajících organizací. PRINCIP POTRAVINOVÉ BANKY Fungování Potravinové banky v Ostravě, z. ú. se řídí Chartou evropských potravinových bank, kterou tvoří čtyři základní principy: Zásobování Distribuce Činnost Organizace Stránka 3

5 JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT darováním potravin věcnými dary vhodnými pro zajišťování činnosti Potravinové banky (vysokozdvižný vozík, auto pro svoz a rozvoz potravinové pomoci, přepravky na potraviny, atd.) zajišťováním sponzorské přepravy potravin pomoc s propagací naši činnosti finanční podporou naší činnosti (číslo účtu: /0100) POMÁHEJTE S NÁMI Stránka 4

6 ČINNOST POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ V ROCE 2013 LEDEN Administrativa spojená s vytvářením statistických přehledů a výkazů za rok 2012 pravidelný odběr potravin z řetězců dle zavedených periodicit - Globus Havířov stále denní dodávky, Albert Shopping Park i Nová Karolína 1x týdně; 10 mimoostravských Albertů dle domluvených periodicit prostřednictvím členských organizací nebo jejich středisek první dodávka potravin z Intervenčních fondů mouka, těstoviny, máslo a sušené mléko celkem kg V měsíci lednu nebyla po odchodu pana Sluckého obsazena pracovní pozice skladník/ce ÚNOR Personální změna, paní Irena Šnapková nastupuje na pozici skladnice s 0,5 prac. úvazkem Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus a Albert proběhla kontrola inspektory SZIFu veškeré dokumentace spojené s příjmy a výdaji všech čtyř dodávek potravin z intervenčních fondů bez zjištěných závad Jednorázová dodávka hořčic z Pikantu Ostrava, celkem 243 kg Tisková zpráva Potravinová banka má fofry celý rok Horník BŘEZEN Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus a Albert Realizovány potravinové sbírky na ÚMOb Jih a v ŘKF Stará Bělá a Michálkovice s výtěžkem 154,5 kg trvanlivých potravin Realizována schůzka se zástupci řetězce Tesco za účelem rozjezdu spolupráce s HM druhý závoz potravin z IF mouka, těstoviny, máslo, sušené mléko celkem kg Jednorázová dodávka cukrovinek firmou Mondélez ČR celkem 965 kg účast za PBO na valné hromadě České federace potravinových bank v Praze Tisková zpráva O potravinovou pomoc je zájem Ostravská radnice, březen 2013 DUBEN Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus a Albert Realizace pravidelné kontroly skladu v rámci registrace u Krajské veterinární správy bez závad proběhla návštěva zástupce nově vznikající Potravinové banky Vysočina Jednorázová dodávka rýže a těstovin od výrobce Podravka Lagris Kontrola účetních dokladů za rok 2012 revizní komisí PBO vyhotovení revizní zprávy Vytvoření podkladů pro valnou hromadu PBO (hodnocení plánu 2012, plán činnosti PBO na rok 2013, zpráva o činnosti PBO za rok 2012, rozpočet, hospodaření, výroční zpráva atd.) Publikován článek s názvem Ostravská potravinová banka pomáhá potřebným v Jižních listech vydávaných ÚMOb Ostrava-Jih Stránka 5

7 KVĚTEN Pravidelné dodávky potravin z HM spolupracujících řetězců Globus, Albert třetí závoz potravin z IF mouka, těstoviny, máslo, sušené mléko celkem kg Realizována potravinová sbírka v ŘKF Hlučín s výtěžkem 40 kg konání volební valné hromady PBO bylo zvoleno pětičlenné předsednictvo PBO: Mgr. Ilona Śniegoňová za Slezskou diakonii, PhDr. Marie Monsportová za Charitu Ostrava, Ladislav Solana za Armádu spásy, Mgr. Helena Balabánová za Společně-Jekhetane a Lubomír Stoklasa za Ekipu Nové předsednictvo zvolilo předsedkyni PBO - PhDr. Marii Monsportovou, která je zároveň od statutární zástupkyní PBO Provedena pravidelná deratizace skladu v souladu se systémem HACCP ČERVEN Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus a Albert Příprava spolupráce s řetězcem Tesco seznam nabízených lokalit - doplnění názvů organizací (pověřené osoby, kontakty), které budou po předchozí dohodě do spolupráce zapojeny Realizována druhá kontrola skladu v rámci registrace u KVS bez zjištěných závad ČERVENEC Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus a Albert 1. července 2013 byla plošně nastartována spolupráce s HM Tesco v rámci ČR, PBO zapojila přes členské organizace a jejich střediska v rámci lokality Morava celkem s 25 HM historicky poslední dodávka potravin z Intervenčních zásob mouka, těstoviny, máslo a sušené mléko celkem 7398 kg Dodávka cca 100 kg hořčice od výrobce Pikant Ostrava, s.r.o. Provedena periodická technická kontrola manipulační techniky SRPEN Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus a Albert Vytvořen článek o spolupráci do podnikového časopisu řetězce Albert proběhl monitoring projektu zástupkyněmi SMO s doporučením k finanční podpoře i v roce 2014 ZÁŘÍ Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco dle zavedených periodicit vytvoření manuálu k potravinovým sbírkám publikován článek Sbírka potravinové pomoci v Jižních listech příprava Národní sbírky potravin (NSP) oslovení členských organizací kdo má zájem zapojit se, obsazení daných HM v jednotlivých lokalitách dle požadavků členských organizací Stránka 6

8 ŘÍJEN Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco Jednorázová dodávka potravin - Dr. Oetker 43 kg dehydrovaných potravin a džemů Tisková zpráva Dny proti chudobě v Ostravské radnici informace o konání potravinových sbírek s výzvou k možnosti aktivního zapojení Prezentace PBO na Masarykově náměstí v rámci happeningu u příležitosti MDZVCH spojené s konáním potravinové sbírky Organizace a realizace potravinové sbírky u příležitosti MDZVCH, do které se zapojily různé instituce úřady: Krajský úřad MS kraje, Magistrát města Ostravy, ÚMOb Ostrava-Mariánské Hory; školy - MŠ Křesťanská Mariánské Hory, 1st International School Ostrava, VOŠ sociální a církve ŘKF Moravská Ostrava, Polanka n. O., Zábřeh, Hrabůvka, Mariánské Hory, Přívoz, Stará Bělá, dále SCEAV Ostrava, Komorní Lhotka, Bystřice, Hrádek, Návsí, Písek a Bratrská jednota baptistů v Ostravě. Také se zapojila veřejnost na happeningu a ve skladu PBO - celkový výtěžek sbírek činil cca 3,5t potravin TZ v MF DNES s názvem: Tuny potravin zamíří do center pro chudé i azylových domů Zájem o činnost PBO ze stran médií projevili: Český rozhlas a Česká televize byl uveřejněn článek Věnujte potraviny chudým v novinách 5+2 LISTOPAD Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco Třídění a evidence potravin z říjnové sbírky se konala 1. Národní sbírka potravin ČR v 5 řetězcích Tesco, Globus, Makro, Albert a Interspar, PBO zapojila celkem 17 členských organizací do 34 hypermarketů s celkovým výtěžkem cca 18 tun potravin Rozšíření spolupráce se 3 novými HM Albert Kunovice, Karviná a Orlová Dotazníkový průzkum spokojenosti se spolupracujícími HM Tesco Průběžné vyhotovování potvrzení o úhradě členských příspěvků jednotlivým organizacím Jednorázová dodávka potravin Mondélez - Jakobs Milka 3 in 1 o váze 80 kg a Pikant Ostrava hořčice o váze 359 kg PROSINEC Pravidelné dodávky potravin ze spolupracujících řetězců Globus, Albert a Tesco Jednorázové dodávky potravin Dr. Oetker 93 kg dehydrovaných potravin a Pikant Ostrava 201kg hořčic Realizována poslední kontrola skladu za rok 2013 v rámci registrace u KVS bez zjištěných závad Realizována pravidelná kontrola hasicích přístrojů Pořízení nového užitkového automobilu Peugeot Expert ( ,-- Kč) financovaného z dotace SMO ve výši ,-- Kč Pořízení repasovaného čelního VZV BT C3E120 za podpory EFPB ve výši ,-- Kč Stránka 7

9 POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ V ROCE 2013 ZAJÍMAVÉ AKCE Pořádání potravinových sbírek u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby Účast na prvním ročníku Národní sbírky potravin Pořízení užitkového automobilu Peugeot Expert Pořízení repasovaného vysokozdvižného vozíku V roce 2013 rozdala POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ téměř 102 tun POTRAVIN v celkové hodnotě více jak 7 milionů Kč. PLÁNY NA ROK 2014 Intenzivnější kontakt se sponzory a dárci potravin Zlepšení propagace práce Potravinové banky v Ostravě Zřízení pozice výkonného ředitele Zajištění provozních prostředků na provoz Potravinové banky v Ostravě Stránka 8

10 PŘEHLED POTRAVINOVÉ POMOCI V ČÍSLECH PŘÍJEMCI POTRAVINOVÉ POMOCI V ROCE 2013 (BEZ INTERVENČNÍCH ZÁSOB) NÁZEV ORGANIZACE Množství v kg Cena v Kč Procento z množství Slezská diakonie , ,77 Kč 27,4 Armáda spásy , ,00 Kč 17,2 Kolpingovo dílo České republiky, o. s , ,85 Kč 7,6 Charita Ostrava 3 112, ,77 Kč 4,3 Dětský domov a základní škola Vizovice 2 846, ,86 Kč 4,0 Selebra, o.s , ,77 Kč 3,3 Mens Sana, o.p.s , ,77 Kč 2,9 Darmoděj, o.s , ,11 Kč 2,6 Ekipa, o.s , ,16 Kč 2,5 Charita sv. Anežky Otrokovice 1 746, ,80 Kč 2,4 Charita Uherský Brod 1 712, ,41 Kč 2,4 ELIM Opava, o.p.s , ,18 Kč 2,1 Dživipen, o.p.s , ,84 Kč 1,9 Charita Kroměříž 1 317, ,15 Kč 1,8 Fond ohrožených dětí 1 304, ,68 Kč 1,8 Společně-Jekhetane, o.p.s , ,22 Kč 1,8 Astras, o.p.s , ,86 Kč 1,7 Poznání, o.p.s , ,54 Kč 1,6 DCH Brno, Oblastní charita Blansko 1 034, ,90 Kč 1,4 ELIM, křesťan.spol.pro ev.a diakonii Hranice 997, ,80 Kč 1,4 Vzájemné soužití, o.p.s. 778, ,33 Kč 1,1 Občanské sdružení Nová šance 747, ,22 Kč 1,0 NADĚJE 650, ,90 Kč 0,9 Charita Valašské Meziříčí 605, ,97 Kč 0,8 Občanské sdružení S.T.O.P. 518, ,91 Kč 0,7 Diakonie ČCE středisko v Ostravě 404, ,96 Kč 0,6 Sociální služby Karviná, p.o. 303, ,13 Kč 0,4 Charita Šternberk 298, ,54 Kč 0,4 Charita sv. Alexandra Ostrava, chr. bydlení 265, ,18 Kč 0,4 Romodrom, o.p.s. 264, ,42 Kč 0,4 CENTROM, o.s. 224, ,45 Kč 0,3 Charita Český Těšín 218, ,26 Kč 0,3 Občanské sdružení NET 152, ,82 Kč 0,2 Sdružení křesťanských pomocníků, o. s. 110, ,70 Kč 0,2 Astrid, o.p.s. 69, ,87 Kč 0,1 Renarkon,, o.p.s. 62, ,80 Kč 0,1 Stránka 9

11 POTRAVINOVÁ POMOC INTERVENČNÍ ZÁSOBY 2013 MOUKA TĚSTOVINY MÁSLO MLÉKO Armáda spásy kg kg kg 400 kg Astras, o.p.s. 100 kg 64 kg 20 kg 25 kg Diakonie ČCE 50 kg 128 kg 30 kg 50 kg Elim Hranice 313,6 kg 150 kg Charita Ostrava 819,2 kg 120 kg Charita Otrokovice 134,4 kg Charita Uh. Brod kg 940,8 kg 300 kg 75 kg Charita Val. Meziříčí 40 kg 473,6 kg 20 kg 25 kg Nová šance 170 kg 384 kg 120 kg 50 kg Slezská diakonie kg 1 318,4 kg kg 475 kg Soc.sl. Karviná, p. o. 20 kg 32 kg 40 kg CELKEM kg kg kg kg DARY POTRAVINOVÉ POMOCI 2013 DÁRCE Celkové množství v kg Hodnota v Kč GLOBUS, hypermarket Havířov 5 489,4 kg ,40 Kč ALBERT ,13 kg ,22 Kč TESCO 9 339,41 kg ,46 Kč PIKANT Ostrava, s.r.o. 901,5 kg ,- Kč SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) kg ,06 Kč Dr. Oetker, s.r.o. 135,7 kg ,- Kč Podravka-Lagris, a.s. 334,3 kg 47,80 Kč MONDELEZ CR, s.r.o ,3 kg ,70 Kč Dárci potr. pomoci fyz. osoby 68,6 kg 2 837,- Kč Potravinové sbírky 3 382,7 kg ,- Kč 1.Národní sbírka potravin ,7 kg ,40 Kč CELKEM ,7 kg ,- Kč Stránka 10

12 FINANČNÍ ZPRÁVA 2013 CELKOVÉ NÁKLADY Kč CELKOVÉ VÝNOSY Kč Spotřeba materiálu Kč Dotace Stat. města Ostrava Kč Spotřeba energie Kč Dotace Krajského úřadu MSK Kč Služby Kč Grant z nadace OKD Kč Ostatní náklady Kč Poplatky a členské příspěvky Kč Osobní náklady Investice automobil Kč Kč PŘEDSEDNICTVO A ZAMĚ STNANCI POTRAVINOVÉ BANKY V OSTRAVĚ Mgr. Ilona Bužková, předsedkyně (do května 2013), člen (od května 2013) Kontakt: Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín , Stránka 11

13 Ladislav Solana, člen (od května 2012) Kontakt: Armáda spásy v ČR, azylový dům pro muže, Na spojce 807/2, Havířov , Jiří Linart, člen (do května 2013) PhDr. Marie Monsportová, předsedkyně (od května 2013) Kontakt: Charita Ostrava, Kořenského 17, Ostrava - Vítkovice ; Mgr. Helena Balabánová, člen (od května 2013) Kontakt: Společně - Jekhetane, o. s., Palackého 13/49, Ostrava-Přívoz Lubomír Stoklasa, člen (od května 2013) Kontakt: EKIPA, o. s., Kylešovská 818/26, Opava PŘEDSEDNICTVO vykonává svoji činnost pro Potravinovou banku bez nároku na honorář. Irena Mrázková, manažerka Potravinové banky v Ostravě Irena Šnapková, skladník Potravinové banky v Ostravě Kontakt: Potravinová banka v Ostravě, z. ú., Hasičská 550/50, OSTRAVA Hrabůvka ; Bankovní spojení: /0100 Stránka 12

14 ZPRÁVA O PROVEDENÍ R EVIZE Stránka 13

15 PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM DONÁTOŘI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Statutární město Ostrava (provozní dotace) Statutární město Ostrava (dotace na nákup automobilu) Nadace OKD Krajský úřad Moravskoslezského kraje ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč DONÁTOŘI POTRAVINOVÉ POMOCI Státní zemědělský intervenční fond, AHOLD Czech Republic, a. s., Hypermarket Globus, Supermarkety TESCO, PIKANT Ostrava, ALTIN JM Group, s.r.o.., COME automaty, PODRAVKA-LAGRIS, MAKRO, Dr. Oetker, Mondelez ČR, s. r. o. POTRAVINOVÉ SBÍRKY Úřady: Krajský úřad Moravskoslezského kraje; Magistrát města Ostravy; ÚMOb Ostrava Mariánské Hory; ÚMOb Ostrava Jih. Církve: Římskokatolické farnosti: Hlučín, Moravská Ostrava, Polanka n. O., Zábřeh, Hrabůvka, Mariánské Hory, Přívoz, Stará Bělá a Michálkovice; Bratrská jednota baptistů v Ostravě; Sbor Českobratrské církve evangelické Ostrava; Sbory Slezské církve evangelické augsburského vyznání: Ostrava, Komorní Lhotka, Bystřice n. O., Hrádek, Návsí, Písek. Školy: MŠ křesťanská Mariánské Hory; 1st International Scholl; VOŠ sociální. Široká veřejnost: sklad Potravinové banky v Ostravě, Happening na Masarykově náměstí v Ostravě DĚKUJEME NAŠIM PODPOROVATELŮM! Stránka 14

16 Potravinová banka v Ostravě, zapsaný ústav Hasičská 550/50, OSTRAVA Hrabůvka Tel: , Mobil: IČ: , DIČ CZ Bankovní spojení: /0100 (Komerční banka, a. s.) web:

POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, O.S.

POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, O.S. POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, O.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. POTRAVINOVÁ BANKA V OSTRAVĚ, o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři výroční zprávy, dostává se Vám do rukou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou výroční zpráva

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Potravinová banka v Ústeckém kraji o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Potravinová banka v Ústeckém kraji o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je li ve tvé moci je prokázat. Bible, kniha Přísloví 3,27 Předsednictvo o.s. Mgr. Miroslav Franc předseda Jaroslav Krejčí místopředseda

Více

Potravinová banka Vysočina, o. s.

Potravinová banka Vysočina, o. s. Potravinová banka Vysočina, o. s. Sídlo: Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou Sklad: Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou www.potravinovabanka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Podpořili nás STAVONA Jihlava, spol.

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Potravinová banka Vysočina, z.s.

Potravinová banka Vysočina, z.s. Potravinová banka Vysočina, z.s. Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou zastoupená Miroslavem Krajcigrem - předsedou tel.: 737 034 558 e-mail: potravinovabankavysocina@seznam.cz ČLENOVÉ PBV Organizace:

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2017

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2017 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI ADRA, Dobrovolníci u seniorů v 170 000 Kč zařízeních poskytujících 1 Markova 600/6, 15800 sociální a zdravotnické služby Praha 5 - Jinonice 2 IČO:61388122 ADRA, Markova 600/6,

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016

Přehled sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 1 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s domovy pro seniory 1441727 2 26851598 Agentura SLUNCE, o.p.s osobní asistence 6828433 3 62331485 Akademický ústav Karviná, z.ú. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Více

Předběžná tržní konzultace k zadávacímu řízení na Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

Předběžná tržní konzultace k zadávacímu řízení na Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám Předběžná tržní konzultace k zadávacímu řízení na Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám Obsah Základní informace o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2016

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2016 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ADRA, Klikatá 1238/90c, 15800 Praha 5 - Košíře IČO:61388122 ADRA, Klikatá 1238/90c, 15800 Praha 5 - Košíře IČO:61388122 Armáda spásy v České republice,

Více

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi

33/12 PSS 1/12 1100631 Armáda spásy v ČR 40613411 Azylový dům pro matky s dětmi Strana 1 Poskytnutí účelových dotací žadatelům z rozpočtu kraje v Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2012 Číslo žádosti

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, Český Těšín

Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, Český Těšín ! Beskydská oáza, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Zakladatel: Slezská církev evangelická a.v. - Śląski Kościół Ewangelicki AW Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín Výroční zpráva Beskydská oáza, o.p.s. za rok

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová

Stanovy. Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Stanovy Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek přijalo název: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ostrava Hrabová Spolek má sídlo: Paskovská 110/46, Ostrava Hrabová, 720 00 Spolek je společenstvím

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou?

Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Potřebujete praktického nebo odborného lékaře? Nevíte, kde je Vaše zdravotní dokumentace? Máte problémy se zdravotní pojišťovnou? Tyto informace jsou zveřejněny na www.ostrava.cz Zdravotní pojišťovna Zdravotní

Více

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům

V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům V. Závazné finanční vztahy k ostatním subjektům 163 164 V této části rozpočtu jsou vyjádřeny finanční vztahy rozpočtu kraje ke jmenovitým subjektům s výjimkou příspěvkových organizací kraje (ty jsou předmětem

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2014 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č /2016/SOC)

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č /2016/SOC) KUMSP8TIRGO l ' i m ^k wé \ Sétt DODATEK č. 3 "~ """' ~~ "* "-* -,.!. ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (evidenčn č. 13/216/SOC) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Iskérka obecně prospěšná společnost

Iskérka obecně prospěšná společnost Iskérka obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Základní údaje: Iskérka obecně prospěšná společnost Sídlo sdružení: Chodská 534 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Telefon: 774 274 800, 774 064 753 E-mail:

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a. z a r o k občanské sdružení Ořechová 65, 785 01 Šternberk V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení AURA CANIS 2. Zhodnocení činnosti v roce 2010 a/ úvod b/ působení canisterapeutických

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100

Celkové uznatelné náklady. Maximální dotace ze SF , , , ,10 0,00 0, ,00 100 Strana 1 Seznam akcí schválených k financování včetně výše dotace s dobou uznatelnosti nákladů od data podání žádosti maximálně do 30. 4. 2008 AKCE GS SROP, opatření 3.2-4. kolo výzvy e SF AKCE SCHVÁLENÉ

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem

Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení. Adresa: 17. Listopadu 285/29, Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Medic, o. s. Právní forma: občanské sdružení Adresa: 17. Listopadu 285/29, 40010 Ústí nad Labem Registrace: u Ministerstva vnitra ČR ze dne 28/3/2013 IČ: 01546945 Působnost:

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

PŘÍNOS INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU PRO REALIZACI SLUŽBY ( ) Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Diecézní charita Brno Služby Brno

PŘÍNOS INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU PRO REALIZACI SLUŽBY ( ) Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Diecézní charita Brno Služby Brno PŘÍNOS INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU PRO REALIZACI SLUŽBY (2012 2014) Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Diecézní charita Brno Služby Brno Sociální služba je realizována v rámci projektu Zajištění

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Schválené mimořádné účelové dotace z odvodů z loterí aj. podobných her v oblasti sociální péče - rok 2012

Schválené mimořádné účelové dotace z odvodů z loterí aj. podobných her v oblasti sociální péče - rok 2012 Schválené mimořádné účelové dotace z odvodů z loterí aj. podobných her v oblasti sociální péče - rok 2012 Poř. č. 1 2 3 Charita sv. Alexandra Holvekova 651/28 718 00 Ostrava-Kunčičky IČ 26520788 PRAPOS

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2011 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 4 Monitorované období 1 01.01.2011 3.10.2011 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření 5.3 Rozvoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku základní informace k zahájení realizace projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Ing. Jana Kozelková Uherské Hradiště, 21.5.2013 Obsah prezentace Základní informace

Více

Schválené účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2008 (stávající služby)

Schválené účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2008 (stávající služby) Schválené účelové v oblasti sociální péče pro rok 28 (stávající služby) Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek Dotace Poznámka CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 Obsah Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 I. Seznámení s výroční zprávou 1 1. Registrace občanského sdruženi u ministerstva vnitra 2. Volba výboru sdruženi, předsedy a místopředsedy

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015

Bruntálská dílna Polárka o.p.s Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2015 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2, Bruntál Strana 1 /6 I. Zpráva o činnosti Název a sídlo organizace: SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky

Více

uznatelné Maxim. Č. počet žádosti ho titulu náklady bodů CUN projektu % dotací (v Kč) Zlepšení pracovních

uznatelné Maxim. Č. počet žádosti ho titulu náklady bodů CUN projektu % dotací (v Kč) Zlepšení pracovních Poř. č. Hodnocení projektů přihlášených do Programu realizace specifických opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2011 % Vyjádře

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014

Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2014 Hodnocení projektů přihlášených do Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok Kód Poř.č. dotačního Název IČ Název spoluúčast dotace na Požadovaná dotace v Kč Druh

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Žadatel, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava Moravská Ostrava, 729

Žadatel, kterým je Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava Moravská Ostrava, 729 Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 7.1/61/16108/16/Mi/084 Ze dne: 17. října 2016 Č. j.: SMO/053349/17/OŽP/Ho Sp. zn.: S-SMO/399188/16/OŽP/25 Vyřizuje: Ing.Horečka Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více