Model plechové součásti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Model plechové součásti"

Transkript

1 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546

2

3 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

5 Obsah Úvod Přehled kurzu Přehled a definice plechové součásti Terminologie Příkaz Tabulka materiálů Karta Parametry Cvičení: Zahájení modelování plechu Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Základní prvky Tvorba základního prvku Příkaz Deska Tvorba desky Příkaz Vyříznutí Cvičení: Tvorba desek a vyříznutí pomocí oblastí Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Profilovaný ohyb Příkaz Profilovaný ohyb Příklady: Definice orientace referenční roviny při tvorbě profilovaného ohybu Cvičení: Tvorba základního prvku pomocí profilovaných ohybů Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Ohyby, rohy a ohybový výštip Tvorba ohybů Příkaz Ohyb Rohový výštip Příkaz Ohyb Vložení ohybu Příkaz Zavřít roh s 2 ohyby Cvičení: Podmínky ohybů a rohů Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 3

6 Obsah Lem Příkaz Lem Tvorba lemu Dialogové okno Možnosti lemu Cvičení: Použití příkazu lemu v modelu plechu Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Použití aktivních pravidel v plechové součásti Práce s aktivními pravidly Navazující hrany Kopírování, vložení a připojení prvků plechu Cvičení: Použití aktivních pravidel v plechu Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Odklon Příkaz Odklon Kontextový panel Odklon Úprava poloměru ohybu Cvičení: Použití příkazů Odklon a Přerušit roh v modelu plechu Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Deformační prvky Přidání deformačních prvků plechové součásti Příkaz Větrací otvor Příkaz Prolis Příkaz Prolis s vyříznutím Příkaz Žlábek Příkaz Vyztužení Práce s počátky prvků Cvičení: Práce s deformačními prvky v plechu Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Tvorba rozvinů Rozvinutí plechových součástí Karta Nastavení rozvinu plechové součásti (dialogové okno Možnosti Solid Edge) Tvorba rozvinu plechové součásti v dokumentu plechové součásti Příkaz Rozvinout Příkaz Uložit jako rozvin Cvičení: Tvorba rozvinu z plechové součásti Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Model plechové součásti Solid Edge spse01546

7 Obsah Cvičení: Zahájení modelování plechové součásti A-1 Nastavení vlastností materiálu A-1 Tvorba desky A-2 Tvorba ohybů vedoucích z desky A-3 Souhrn cvičení A-5 Cvičení: Tvorba desek a vyříznutí pomocí oblastí B-1 Tvorba základního prvku pomocí skici B-1 Tvorba ohybu B-4 Tvorba vyříznutí B-5 Tvorba nabaleného řezu B-6 Přesun ploch tloušťky B-8 Souhrn cvičení B-13 Cvičení: Tvorba základního prvku pomocí profilovaných ohybů..... C-1 Vytvoření základního prvku pomocí příkazu profilované ohyby C-1 Vytvoření profilovaného ohybu C-3 Možnosti profilovaného ohybu C-8 Vytvoření částečného profilovaného ohybu C-12 Souhrn cvičení C-14 Cvičení: Podmínky ohybů a rohů D-1 Možnosti tvorby ohybů D-1 Částečné ohyby D-6 Ohybový výštip D-9 Rohy D-10 Vložení ohybu D-13 Úprava ohybu D-16 Přesunutí plochy D-19 Souhrn cvičení D-23 Cvičení: Použití příkazu lemu v modelu plechové součásti E-1 Tvorba lemu na jediné hraně E-1 Tvorba lemu na více sousedních hranách E-4 Souhrn cvičení E-6 Cvičení: Použití aktivních pravidel v plechové součásti F-1 Symetrie podle základních referenčních rovin F-2 Tvorba trvalých pravidel F-4 Navazující hrany F-10 Souhrn cvičení F-17 Cvičení: Použití příkazů Odklon a Přerušit roh v modelu plechové součásti G-1 Kreslení skici a tvorba základního prvku G-2 Tvorba odklonu G-5 Úprava poloměru ohybu G-8 Pomocí příkazu Vyříznutí ořízněte nežádoucí rohy G-11 Pomocí příkazu Vyříznutí ořízněte nežádoucí rohy G-14 Souhrn cvičení G-16 spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 5

8 Obsah Cvičení: Deformační prvky H-1 Vložení větracího otvoru na přední plochu H-1 Počátek prvku H-7 Tvorba pole deformačního prvku H-12 Vkládání žlábků H-13 Vkládání důlků a prolisů s vyříznutím H-16 Úprava deformačních prvků H-20 Vložení jednoho vyztužení H-23 Otáčení ploch obsahujících vyztužení H-24 Vložení pole vyztužení H-26 Souhrn cvičení H-27 Cvičení: Tvorba rozvinu z plechové součásti I-1 Tvorba rozvinu I-1 Možnosti rozvinu I-4 Uložení rozvinu jako soubor DXF nebo PAR I-5 Vložení rozvinu do výkresu I-6 Souhrn cvičení I-6 6 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

9 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 1-1

10 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

11 Lekce 2 Přehled kurzu Přehled kurzu Aplikace plechu Solid Edge se specializujena modelování rovných přerušovaných plechových součástí. Po dokončení cvičení v tomto kurzu budete moci: Nastavit parametry pro plech, například poloměr ohybu a tloušťku materiálu. Vložit a přesunout ohyby. Určit zakončení plechu a parametry rohů. Vložit díry, vyříznutí, prolisy, větrací otvory, žlábky a vyztužení. Upravit geometrii pomocí aktivních pravidel pro synchronní návrh. Připravit geometrii plechu pro navazující výrobní procesy, například tvorbu rozvinu. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 2-1

12

13 Lekce 3 Přehled a definice plechové součásti Přehled plechové součásti Plechový model se řídí předpokladem, že suroviny použité k vytvoření plechové součásti jsou v běžných velikostech a jednotné tloušťce. Plechová součást je navržena ve tvarovaném stavu, ale během výrobního procesu bude mnoho prvků součásti použito v součásti před ohnutím. Konečné umístění těchto prvků ve tvarované součásti závisí na tom, jak se bude materiál chovat během procesu ohybu. Materiál se může roztáhnout při překročení meze pružnosti během ohýbání a, i když toto roztažení může být zanedbatelné v konečném umístění prvku, může také po ohnutí nesprávně umístit cílovou pozici. Roztažení materiálu se může během ohýbání lišit podle použitého materiálu a tloušťky materiálu. Kvůli správnému přizpůsobení roztažení materiálu se pomocí poskytnutého standardního vzorce k výpočtům ohybů. Tento vzorec k výpočtům ohybů lze přizpůsobit pro každou velikost materiálu, čímž se dosáhne větší přesnosti ve výsledné součásti. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 3-1

14 Lekce 3 Přehled a definice plechové součásti Terminologie Plechové prvky 1. Plech: Skládá se ze základní plochy a plochy určující tloušťku plechu. 2. Ohnutá deska: Dvě plechové plochy spojené ohybem. 3. Ohyb: Spojuje dvě desky plynulým ohybem. 4. Ohybový výštip: Možnost zabránění roztržení při ohybu. 5. Vyříznutí: Otvory v součásti. 6. Roh: Místo, kde se setkávají 2 nebo 3 ohyby. 7. Procedurální prvek: Deformační prvky, například prolisy, prolisy s vyříznutím, větrací otvory, žlábky, vyztužení atd. 3-2 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

15 Přehled a definice plechové součásti Chování kruhového ovladače v plechu Pokud vyberete plochu tloušťky, Solid Edge zobrazí kruhový ovladač aplikace pro tvorbu plechu. Ohyby lze vytvářet výběrem ovladače počátku ohybu. Pomocí hlavní osy rovnoběžné s plochou hladiny lze nastavit velikost plechu. (1) Hlavní osa: Používá se k přesunu nebo otočení plochy tloušťky. (2) Počátek (3) Ovladač počátku ohybu: Tím na kontextovém panelu zobrazíte možnosti tvorby ohybu. Pokud přesunete počátek kruhového ovladače, zpřístupní se všechny jeho možnosti. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 3-3

16 Lekce 3 Přehled a definice plechové součásti Příkaz Tabulka materiálů Definuje materiálové a mechanické vlastnosti pro součást. Při výběru materiálu ze seznamu jsou přiřazeny materiálové a mechanické vlastnosti pro materiál, například styl plochy, styl výplně, hustota, koeficient tepelné roztažnosti atd. Pomocí dialogového okna Tabulka materiálů Solid Edge lze provádět následující úkony: Vytvářet, upravovat a odstraňovat sady materiálových vlastností, které jsou uloženy v souboru vlastností knihovny materiálů, material.mtl. Přiřadit existující materiál k aktuálnímu dokumentu. Vytvářet lokální materiál pro použití pouze v aktuálním dokumentu. Materiálové a mechanické vlastnosti se používají při výpočtu fyzikálních vlastností součásti nebo sestavy, vložení součásti do sestavy, rendrování sestavy pomocí pokročilého rendrování, tvorbě kusovníku ve výkresu, definování rozpisky atd. Při práci s plechovou součástí definujete pomocí tabulky materiálů vlastnosti použitého plechové součásti, například tloušťku materiálu, úhel ohybu atd. 3-4 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

17 Přehled a definice plechové součásti Soubor vlastností knihovny materiálů Názvy materiálů a sady vlastností jsou uloženy v externím souboru databáze materiálů material.mtl. Pomocí souboru material.mtl se rozmístí sada vlastností pro každý materiál v dialogovém okně Tabulka materiálů Solid Edge. Pomocí těchto materiálů je možné definovat nový materiál pro jakýkoli dokument na vašem počítači nebo jiných počítačích ve vaší síti. Pomocí tlačítek Přidat do knihovny, Aktualizovat v knihovně a Odstranit z knihovny lze vytvářet, upravovat a odstraňovat materiál ze souboru material.mtl. Soubor je implicitně umístěn ve složce Program aplikace Solid Edge ST4. Je možné nastavit, aby Solid Edge hledal soubor material.mtl v jiné složce, včetně složky na jiném počítači v síti. To ulehčuje všem uživatelům práci s konzistentní sadou materiálů a vlastností, přičemž poskytuje možnost přizpůsobit si seznam materiálů. Chcete-li definovat nové umístění souboru material.mtl, vyberte položku Tabulka materiálů (nabídka Aplikace fi Možnosti Solid Edge fi Umístění souborů) a klikněte na tlačítko Upravit. V dialogovém okně Procházet zadejte jednotku a složku obsahující soubor material.mtl. Po určení umístění klikněte na tlačítko Aktualizovat. Poznámka Pomocí možnosti Dotaz na materiál u nových dokumentů na kartě Obecné dialogového okna Možnosti lze nastavit, zda bude při tvorbě nového dokumentu zobrazen dotaz na přiřazení materiálu. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 3-5

18 Lekce 3 Přehled a definice plechové součásti Definice lokálního materiálu Pro dokument je možné vytvořit jeden lokální název materiálu a sadu vlastností. To může být užitečné v případě potřeby zobrazit obměnu společného materiálu ve sloupci Materiál v kusovníku, rozpisce nebo Správci vlastností. Například při použití ocelových nebo hliníkových konstrukčních tvarů můžete chtít, aby byly informace o tvaru součástí názvu materiálu pro aktuální součást, ale nebyly přidány do souboru material.mtl. Zadejte nový název a požadované vlastnosti do dialogového okna Tabulka materiálů Solid Edge a klikněte na tlačítko Použít na model. Materiál potom bude použit pouze na aktuální součást a soubor material.mtl umístěný ve složce Program aplikace Solid Edge nebude aktualizován. Vlastnosti plechové součásti Vlastnost plechové součásti značí standardní tloušťku plechové součásti pro určitý materiál. V Solid Edge lze ukládat informace vlastností plechové součásti v knihovně materiálů nebo v souboru Microsoft Excel. Informace vlastností plechové součásti uložené v souboru MS Excel jsou uloženy v tabulce parametrů, která je jednoduše list v souboru MS Excel, který obsahuje informace, jako například název parametru, tloušťka materiálu a poloměr ohybu. Solid Edge poskytuje výchozí soubor parametrů, Gagetable.xls, složce aplikace Solid Edge ST4. Tabulky parametrů mohou být při určování vlastností plechové součásti velice užitečné. Například předpokládejte, že máte různé materiály se stejnými vlastnostmi, ale různou tloušťkou materiálu nebo máte stejný materiál se stejnou tloušťkou materiálu, ale různé atributy ohybu. Protože tabulka parametrů je jen list v souboru MS Excel, vše, co je třeba udělat pro tvorbu dalších tabulek parametrů s různými kombinacemi atributů parametrů, je vložení nového listu obsahujícího odpovídající informace parametrů. Pokud chcete přidat nový parametr do tabulky parametrů, stačí zkopírovat existující parametr a poté upravit informace v novém parametru. Poznámka Chcete-li se ujistit, že jsou všechny změny uloženy, uzavřete soubor MS Excel před uzavřením dialogového okna Tabulka materiálů. Po vytvoření tabulky parametrů a vlastností lze přiřadit tabulky parametrů a vlastností k materiálu nebo dokumentu pomocí možnosti Asociovaná tabulka parametrů v dialogovém okně Tabulka materiálů. Po výběru materiálu a informací parametrů, které chcete přiřadit, můžete kliknout na tlačítko Aktualizovat v knihovně přidat informace parametrů do knihovny materiálů. Další informace naleznete v tématupřiřazení souboru parametrů a tabulky parametrů k materiálu nebo dokumentu. Při práci s Tabulkami parametrů byste měli zadávat informace o tabulce opatrně. Pokud se vyskytnou problémy, Solid Edge poskytne číslo chybové zprávy pro snadnější vyřešení problému. Solid Edge například ověřuje následující informace: Cesta k souboru tabulky parametrů. Dostupnost pracovního listu tabulky parametrů. Nalezené parametry v tabulce parametrů. Změny provedené v souboru MS Excel od posledního přístupu do souboru 3-6 Model plechové součásti plechové Solidsoučásti. Edge spse01546

19 Přehled a definice plechové součásti Karta Parametry Použít soubor MS Excel Určuje, že chcete získat informace parametrů ze souboru MS Excel. Kliknutím na tlačítko Procházet lze určit požadovaný soubor MS Excel. Použít tabulku parametrů Určuje název tabulky parametrů. Kliknutím na tlačítko Upravit lze otevřít soubor MS Excel k úpravám. Vlastnosti plechové součásti Zobrazuje název aktuálních parametrů. Při výběru názvu ze seznamu se zobrazí sada asociovaných materiálových a mechanických vlastností. Pomocí karet v dialogovém okně můžete vlastnosti zobrazovat nebo upravit. Pomocí možnosti Tloušťka materiálu na kartě Parametry je také možné definovat tloušťku materiálu. Tloušťka materiálu Určuje tloušťku materiálu pro součást. Poloměr ohybu Určuje hodnotu poloměru ohybu pro součást. Aby byla tvorba rozvinů snadnější, Solid Edge vždy vytvoří minimální poloměr ohybu pro prvky, které lze rozvinout, i když určíte nulový poloměr ohybu (0,00). V dokumentech s metrickými jednotkami bude nulový poloměr ohybu ve skutečnosti nastaven na hodnotu přesně 0,002 milimetrů. V dokumentech s anglickými jednotkami bude nulový poloměr ohybu ve skutečnosti nastaven na hodnotu přesně 0, palců. Jestliže potřebujete, aby hodnota poloměru ohybu byla přesně nula, je třeba vytvořit prvky v prostředí součásti. Chcete-li odstranit minimální poloměr ohybu a minimální plochy ohybového výštipu, které Solid Edge vytváří, je možné použít příkaz Odstranit plochy výstřihu. Hloubka výstřihu Určuje hodnotu hloubky výstřihu pro součást. Šířka výstřihu Určuje hodnotu šířky výstřihu pro součást. Vzorec ohybu Definuje vzorec ohybu, který chcete použít. Pomocí vzorce ohybu se počítá rozvin plechové součásti součásti plechové součásti při použití příkazu Kopie součásti. Je možné použít standardní vzorec Solid Edge, jeden ze vzorových vzorců ze složky Solid Edge ST4/Custom/sheetmetal nebo vlastní vzorec. Standardní vzorec Určuje, že k výpočtu velikosti rozvinu plechové součásti bude použit vzorec dodaný se Solid Edge. Standardní vzorec je: PZL = * (BR + (NF * THK)) * BA / 180 Kde: PZL = délka plastické zóny BR = poloměr ohybu spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 3-7

20 Lekce 3 Přehled a definice plechové součásti NF = neutrální faktor THK = tloušťka materiálu BA = úhel ohybu Neutrální faktor Určuje, který neutrální faktor použít pro ohyby. Neutrální faktor Použít Neutrální faktory ze souboru MS Excel. Určuje výchozí neutrální faktor pro ohyby. Určuje, že informace o neutrálním faktoru jsou extrahovány ze souboru MS Excel. Vlastní vzorec Určuje, že k výpočtu velikosti rozvinu plechové součásti bude použit vámi definovaný vlastní vzorec. ProgramID.ClassName: Definuje vlastní vzorec ohybu, který chcete použít. Zadejte ID programu a název třídy pomocí následující syntaxe: ProgramID.ClassName Přidat do knihovny Přidá nový materiál nebo parametry do souboru knihovny. Toto tlačítko je dostupné po definici nového materiálu nebo parametrů. Aktualizovat v knihovně Aktualizuje existující materiál nebo parametry v souboru knihovny. Toto tlačítko je dostupné po změně existujícího materiálu nebo parametrů. Odstranit z knihovny Odstraní existující materiál nebo parametry ze souboru knihovny. Toto tlačítko je dostupné po výběru existujícího materiálu nebo parametrů. 3-8 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

21 Přehled a definice plechové součásti Cvičení: Zahájení modelování plechu Cíle cvičení Toto cvičení ukazuje, jak začít pracovat s plechem. Ve cvičení uvidíte některá nastavení pro tvorbu součásti s požadovaným materiálem a vlastnostmi materiálu. V tomto cvičení provedete následující úkony: Tvorba nové plechové součásti Tvorba materiálu pro součást Úprava tloušťky materiálu Prozkoumání vzorce ohybu a změna neutrálního faktoru Tvorba základní geometrie tvořené deskou a tvorba ohybů kolem desky Toto cvičení naleznete v dodatku A: Zahájení modelování plechu. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Každému číslu přiřaďte termín v seznamu níže. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 3-9

22 Lekce 3 Přehled a definice plechové součásti 1x lomený Ohybový výštip Vyříznutí Procedurální prvek Ohnutá deska Ohyb Plechová součást 2. Vyjmenujte tři metody nastavení tloušťky materiálu v dokumentu plechové součásti. Odpovědi 1. Každému číslu přiřaďte termín v seznamu níže Model plechové součásti Solid Edge spse01546

23 Přehled a definice plechové součásti 1x lomený Ohybový výštip Vyříznutí Procedurální prvek Ohnutá deska Ohyb Plechová součást 1. Plechová součást: Skládá se ze základní plochy a plochy určující tloušťku plechu. 2. Ohnutá deska: Dvě plechové plochy spojené ohybem. 3. Ohyb: Spojuje dvě desky plynulým ohybem. 4. Ohybový výštip: Možnost zabránění roztržení při ohybu. 5. Vyříznutí: Otvory v součásti. 6. Roh: Místo, kde se setkávají 2 nebo 3 ohyby. 7. Procedurální prvek: Deformační prvky, například prolisy, prolisy s vyříznutím, větrací otvory, žlábky, vyztužení atd. 2. Vyjmenujte tři metody nastavení tloušťky materiálu v dokumentu plechové součásti. a. Tloušťku materiálu lze nastavit zadáním tloušťky při vytváření prvního prvku v dokumentu plechové součásti. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 3-11

24 Lekce 3 Přehled a definice plechové součásti b. Tloušťku materiálu lze také nastavit v tabulce materiálu zadáním tloušťky přímo tam, nebo pomocí karty parametrů nastavit standardní tloušťku materiálu přiřazenou parametru materiálu. c. Tloušťku materiálu lze také nastavit pomocí tabulky materiálu načtením parametrů ze souboru Excel. Kliknutím na tlačítko Procházet lze určit požadovaný soubor MS Excel. Souhrn lekce V tomto cvičení jste nastavili tloušťku materiálu pomocí karty parametrů v tabulce materiálů. Vložili jste desku a z ploch její tloušťky jste vytvořili ohyby s dalšími deskami Model plechové součásti Solid Edge spse01546

25 Lekce 4 Základní prvky Základní prvky v plechové součásti Základním prvkem je v plechové součásti rovina tloušťky, která bylo do souboru umístěna jako první. Základní prvek lze vytvořit umístěním desky, která představuje jednu rovinu tloušťky, nebo profilovaného ohybu, který se může skládat z dalších ohybů a přírub. Tvorba základního prvku Základní prvek můžete vytvořit pomocí příkazů Deska a Profilovaný ohyb. Příkaz Deska vytvoří plochý prvek libovolného tvaru pomocí uzavřeného profilu. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 4-1

26 Lekce 4 Základní prvky Příkaz Profilovaný ohyb vytvoří prvek složený z jednoho nebo více ohybů a rozvinů pomocí otevřeného profilu. Pokud budete chtít použít jinou hodnotu poloměru ohybu, můžete v profilech nakreslit oblouky. 4-2 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

27 Základní prvky Příkaz Deska Vytvoří prvek desky v plechové součásti. Tento příkaz lze využít k tvorbě základního prvku nebo k přidání prvků do existující plechové součásti. V synchronním prostředí lze desku vytvořit pomocí jedné oblasti skici, nebo více oblastí skici. Tvorba desek v sekvenčním prostředí. V sekvenčním prostředí je možné mít pouze jeden profil pro každý prvek desky. Při výběru více oblastí, musí být tyto oblasti spojité a ve stejné rovině. Když tvoříte základní prvek v sekvenčním prostředí, profil musí být uzavřený a také musíte definovat směr materiálu a tloušťku materiálu. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 4-3

28 Lekce 4 Základní prvky U následujících prvků může být v sekvenčním prostředí profil otevřený nebo uzavřený. Když použijete otevřený profil, je nutné definovat stranu profilu, na kterou chcete přidávat materiál. Tvorba desek v synchronním prostředí. Když tvoříte základní prvek v synchronním prostředí, musí být oblast skici uzavřená a také musíte definovat směr materiálu a tloušťku materiálu. U následujících prvků může být v synchronním prostředí skica otevřená nebo uzavřená. Pokud je skica otevřená, musí být hrana desky blízko skici a tvořit oblast skici. Následující prvky se přidají automaticky při výběru ovladače vysunutí. 4-4 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

29 Základní prvky Úprava desek Po vytvoření desky nelze měnit její tloušťku nebo směr odsazení. Pomocí Tabulky materiálů lze změnit například globální tloušťku, ohybový výštip a hloubku výštipu. Tvorba desky Desku lze vytvořit jako základní prvek nebo ji lze přidat do existující plechové součásti. Konstrukce desky v sekvenčním prostředí 1. Klikněte na kartu Domů fi skupinu Plechová součást fi Deska. 2. Definujte rovinu profilu. 3. Nakreslete otevřený profil v libovolném 2D tvaru nebo zkopírujte profil do okna profilu. Konce otevřeného profilu se prodlouží k hranám roviny součásti. Oblouk s otevřenými konci se prodlouží tak, aby vytvořil kružnici. Poznámka Při tvorbě základního prvku pomocí příkazu Deska musí být profil uzavřený. 4. Zvolte kartu Domů fi skupinu Zavřít fi Zavřít. 5. Dokončete prvek. Konstrukce desky jako základního prvku v synchronním prostředí 1. Umístěte kurzor nad oblast skici a kliknutím ji vyberte. Zobrazí se ovladač vysunutí. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 4-5

30 Lekce 4 Základní prvky 2. Klikněte na ovladač vysunutí. 3. Zadejte hodnotu tloušťky součásti. 4. Kliknutím pravým tlačítkem myši vytvořte desku. 4-6 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

31 Základní prvky Tip Pomocí tlačítka Tabulka materiálů na kontextovém panelu lze zobrazit dialogové okno Tabulka materiálů Solid Edge a změnit například globální tloušťku, ohybový výštip a hloubku výštipu. Směr odsazení lze změnit kliknutím na ovladač směru. Přidání desky do existující součásti plechové součásti v synchronním prostředí 1. Umístěte kurzor nad oblast skici a kliknutím ji vyberte. Zobrazí se ovladač vysunutí. 2. Klikněte na ovladač vysunutí. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 4-7

32 Lekce 4 Základní prvky Karta se přidá automaticky. Příkaz Vyříznutí Vytvoří řez skrz definovanou část součásti. Vyříznutí plechové součásti lze vytvořit s otevřeným 4-8 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

33 Základní prvky nebo uzavřeným profilem. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 4-9

34 Lekce 4 Základní prvky Typy řezů Řez kolmý k ploše Typy řezů Řez kolmý k ploše zahrnují: Řez zesílením Tato možnost vytvoří vyříznutí kompenzující tloušťku materiálu součásti. Možnost Řez zesílením je užitečná při tvorbě součástí, ve které musí hřídel projít skrz zarovnaná kruhová vyříznutí. Vyříznutí dle střední roviny Tato možnost vytvoří vyříznutí dle střední roviny součásti. Vyříznutí dle nejbližší plochy Tato možnost vytvoří vyříznutí podle nejbližší plochy součásti Model plechové součásti Solid Edge spse01546

35 Základní prvky Řezy přes ohyby Možnost Nabalený řez rozloží ohyb, vytvoří řez a po jeho dokončení ohyb zase složí. Cvičení: Tvorba desek a vyříznutí pomocí oblastí Cíle cvičení Toto cvičení představuje tvorbu různých desek v plechu a tvorbu vyříznutí pomocí oblastí. V tomto cvičení: Vytvoříte základní prvek desky ze skici. Přidáte k základnímu prvku další desky. Vytvoříte ohyby. Prozkoumáte různé dostupné možnosti při tvorbě vyříznutí v plechové součásti. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 4-11

36 Lekce 4 Základní prvky Toto cvičení naleznete v dodatku B: Tvorba desek a vyříznutí pomocí oblastí. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Uveďte dva příkazy, které umožňují vytvořit základní prvek v dokumentu plechové součásti. 2. Jsou v dokumentu plechové součásti platná otevřená vyříznutí? 3. Co je nabalený řez v plechové součásti? Odpovědi 1. Uveďte dva příkazy, které umožňují vytvořit základní prvek v dokumentu plechové součásti. Základní prvek v dokumentu plechové součásti lze vytvořit pomocí příkazů Deska nebo Profilovaný ohyb. 2. Jsou v dokumentu plechové součásti platná otevřená vyříznutí? V dokumentu plechové součásti jsou platná otevřená vyříznutí. 3. Co je nabalený řez v plechové součásti? Nabalení je uzavřeno a pokračuje přes ohyb. Řez je vytvořen rozvinutím ohybu a ten je poté znovu ohnut Model plechové součásti Solid Edge spse01546

37 Základní prvky Souhrn lekce V tomto cvičení jste pomocí desky vytvořili základní prvek plechové součásti a přidáním dalšího materiálu vytvořili desku ze skici. Pomocí oblastí se vytvořil řez i nabalený řez. Naučili jste se různé možnosti přesunu plochy tloušťky. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 4-13

38

39 Lekce 5 Profilovaný ohyb Profilovaný ohyb Profilovaný ohyb lze použít k vytvoření základního prvku ze skici, nebo k rychlé konstrukci ohybové geometrie podle existujících hran tloušťky plechové součásti. Kolem ohybů je možné nastavit parametry pro zkosené rohy. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 5-1

40 Lekce 5 Profilovaný ohyb Příkaz Profilovaný ohyb Vytvoří profilovaný ohyb vysunutím profilu, který představuje hranu profilovaného ohybu. Příklady: Definice orientace referenční roviny při tvorbě profilovaného ohybu Při kreslení profilovaného ohybu je nutné definovat orientaci roviny profilu vzhledem k existující hraně součásti. Tím definujete orientaci referenční roviny i trajektorii, podél které bude profilovaný ohyb vytvořen. Předpokládejme například, že chcete vytvořit profilovaný ohyb jako na obrázku. Toho docílíte výběrem koncového bodu zobrazené hrany jako umístění nové referenční roviny a kliknutím na plochu zobrazenou v pravé části obrázku k definici základny referenční roviny. Potom můžete definovat orientaci osy X kliknutím v blízkosti zobrazeného konce. 5-2 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

41 Profilovaný ohyb Cvičení: Tvorba základního prvku pomocí profilovaných ohybů Cíl cvičení Toto cvičení ukazuje vytvoření základního prvku pomocí profilovaného ohybu. V tomto cvičení budete: Tvorba nové plechové součásti Tvorba materiálu pro součást Měnit tloušťku materiálu. Vytvářet skicu, která bude základem profilovaného ohybu. Prozkoumejte strom modelu a definování profilovaného ohybu. Toto cvičení naleznete v dodatku C: Tvorba základního prvku pomocí profilovaných ohybů. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 5-3

42 Lekce 5 Profilovaný ohyb Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jak lze vytvořit základní prvek pomocí příkazu Profilovaný ohyb? 2. Lze pomocí hrany součásti definovat rozsah profilovaného ohybu a pokud ano, může rozsah pokračovat s použitím přilehlé hrany? 3. Co dělá možnost Pokos použitá při tvorbě profilovaného ohybu? Odpovědi 1. Jak lze vytvořit základní prvek pomocí příkazu Profilovaný ohyb? Při použití příkazu Profilovaný ohyb k tvorbě základního prvku se nejdříve definuje profil. Toto může existovat ve skice. Tloušťka se nastaví zadáním hodnoty nebo z tabulky materiálů. Příkaz Profilovaný ohyb poté potřebuje definovat rozsah a stranu před tvorbou profilovaného ohybu. 2. Rozsah profilovaného ohybu se definuje pomocí hrany součásti a pokračuje s použitím přilehlé hrany. 3. Co dělá možnost Pokos použitá při tvorbě profilovaného ohybu? Použití pokosu u rohu profilovaného ohybu vytvoří podmínku rohu, kde se materiál na každé hraně shoduje a lze jej rozvinout. Na obrázku byla součást vytvořena pomocí profilovaného ohybu s pokosenými rohy. Souhrn lekce V tomto cvičení budete nastavováním tloušťky materiálu a rozsahu vytvářet základní prvek pomocí profilovaných ohybů. Komponenty profilovaného ohybu byly 5-4 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

43 Profilovaný ohyb prozkoumány a bylo s nimi manipulováno. Byly prozkoumány možnosti konstrukce koncových podmínek, také byl umístěn částečný profilovaný ohyb. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 5-5

44

45 Lekce 6 Ohyby, rohy a ohybový výštip Ohyby, rohy a ohybový výštip Vytvoříte ohyby pomocí úchopových bodů ohybu. Při jejich tvorbě můžete řídit podmínky zakončení, například výštip ohybu a podmínky rohu. Můžete vložit ohyby přes plochy hladiny. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 6-1

46 Lekce 6 Ohyby, rohy a ohybový výštip Tvorba ohybů Tvorba ohybů Když vyberete rovinnou plochu tloušťky v plechovém modelu, zobrazí se ovladač počátku ohybu. Zobrazí se i bez 2D kruhového ovladače po kliknutí na příkaz Ohyb na kontextovém panelu při výběru rovinné plochy tloušťky. Příkaz Ohyb Vytvoří ohyb vysunutím materiálu, který představuje plochu ohybu. Ohyby v synchronním prostředí V synchronním prostředí je možné vytvořit ohyb výběrem lineární hrany tloušťky k zobrazení ovladač počátku ohybu, 6-2 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

47 Ohyby, rohy a ohybový výštip kliknutím na ovladač počátku ohybu, určením vzdálenosti ohybu, a kliknutím k vložení ohybu. Po kliknutí se automaticky nakreslí 90 ohyb. Po určení vzdálenosti pro ohyb je však také možné určit úhel. Poznámka Pomocí tlačítka Deska přepínejte mezi ovládacími prvky vzdálenosti a hodnoty úhlové kóty. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 6-3

48 Lekce 6 Ohyby, rohy a ohybový výštip Ohyby v sekvenčním prostředí V sekvenčním prostředí se ohyb vytvoří výběrem lineární hrany tloušťky a potom definováním směru a délky ohybu přemístěním kurzoru. 6-4 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

49 Ohyby, rohy a ohybový výštip Rohový výštip Rohový výštip Určuje, že se na ohyby, které sousedí s vytvářeným ohybem, použije rohový výštip. Pokud je tato možnost nastavena, lze také zadat, jak se má rohový výštip použít. Pouze ohyb Určuje, že se rohový výštip použije pouze na část ohybu sousedních ohybů. Ohyb a plocha Určuje, že se rohový výštip použije na část ohybu i plochy sousedních ohybů. Ohyb a řetězec ploch Určuje, že se rohový výštip použije na celý řetězec ohybů a ploch sousedních ohybů. Příkaz Ohyb Vloží ohyb přes rovinnou plochu. Pomocí tohoto příkazu lze vložit ohyb doprostřed součásti. Profil ohybu musí být jediný lineární objekt. Není možné vložit ohyb přes existující ohyb. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 6-5

50 Lekce 6 Ohyby, rohy a ohybový výštip Vložení ohybu V sekvenčním prostředí je ohyb možné vložit pomocí příkazu Ohyb. V synchronním prostředí lze ohyb vložit pomocí výběrového nástroje nebo pomocí příkazu Ohyb. Oba pracovní postupy jsou v tomto tématu vysvětleny. Vložení ohybu v sekvenčním prostředí 1. Klikněte na kartu Domů fi skupinu Plechová součást fi seznam Ohyb fi Ohyb. 2. Definujte rovinu profilu. 3. Nakreslete profil. Profil, který musí být jednoduchý lineární objekt, představuje přibližné umístění ohybu. 4. Zvolte kartu Domů fi skupinu Zavřít fi Zavřít. 5. Definujte umístění ohybu s ohledem na profil. 6. Definujte, která strana součásti se bude pohybovat. 7. Definujte směr ohybu. 8. Dokončete prvek. Tip Zapnutím možnosti Rozvinutý ohyb v dialogovém okně Možnosti ohybu lze ohyb automaticky rozvinout. Vložení ohybu v synchronním prostředí pomocí výběrového nástroje 1. Zvolte kartu Domů fi skupinu Vybrat fi Vybrat. 2. Vyberte objekt skici pro tvorbu ohybu. 6-6 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

51 Ohyby, rohy a ohybový výštip 3. Klikněte na kartu Domů fi skupinu Plechová součást fi seznam Ohyby fi Ohyb. 4. Kliknutím na stranu skici, kterou chcete přesunout. 5. (Volitelné) Kliknutím na směrovou šipku můžete změnit směr ohybu. 6. (Volitelné) Zadáním hodnoty změníte úhel ohybu. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 6-7

52 Lekce 6 Ohyby, rohy a ohybový výštip 7. Kliknutím vytvořte ohyb. Vložení ohybu v synchronním prostředí pomocí příkazu Ohyb 1. Klikněte na kartu Domů fi skupinu Plechová součást fi seznam Ohyb fi Ohyb. 2. Vyberte objekt skici pro tvorbu ohybu. 3. Klikněte na stranu skici, kterou chcete přesunout. 4. (Volitelné) Kliknutím na směrovou šipku můžete změnit směr ohybu. 6-8 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

53 Ohyby, rohy a ohybový výštip 5. (Volitelné) Zadáním hodnoty změníte úhel ohybu. 6. Kliknutím vytvořte ohyb. Příkaz Zavřít roh s 2 ohyby Uzavře roh, kde se dotýkají dva ohyby, a vytvoří nejmenší přípustnou mezeru bez spojení rohu. Hrany ohybů se mohou rovnoměrně dotýkat, překrývat, úplně protínat nebo protínat s kruhovým rohovým výštipem. Je možné určit, zda chcete rohy uzavřít (A) nebo překrýt (B). spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 6-9

54 Lekce 6 Ohyby, rohy a ohybový výštip Roh s ohybem nelze přímo přesunout ani otočit. Je však možné roh s ohybem přesunout nebo otočit přesunutím sousedních ohybů, které roh tvoří. Jestliže se odstraní plechová součást v uzavřeném rohu, odstraní se plochy s ohyby tvořené uzavřeným rohem a definice uzavřeného rohu se odstraní z modelu. Uzavřený roh je možné označit k odstranění ve stromu modelu nebo v grafickém okně. Jestliže odstraníte uzavřený roh, z modelu se odstraní definice rohu a ohyby se vrátí do výchozího stavu ohybu Model plechové součásti Solid Edge spse01546

55 Ohyby, rohy a ohybový výštip Cvičení: Podmínky ohybů a rohů Cíl cvičení Toto cvičení ukazuje ovládací geometrii ohybu a koncové podmínky v plechové součásti. V tomto cvičení provedete následující úkony. Vkládání ohybů. Vkládání částečných ohybů. Definování a úprava ohybových výštipů. Definování podmínek rohů. Vložení ohybu přes plochu v hladině. Otáčení ploch. Toto cvičení naleznete v dodatku D: Podmínky ohybů a rohů. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. K čemu slouží v plechové součásti ohybový výštip? 2. Jak lze do plechové součásti vložit synchronní ohyb? 3. Jak lze pomocí kruhového ovladače změnit úhel ohybu? 4. Je možné měnit a přizpůsobovat hodnoty vzorce ohybu? 5. Vyjmenujte tři typy rohových výštipů a popište je. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 6-11

56 Lekce 6 Ohyby, rohy a ohybový výštip Odpovědi 1. K čemu slouží v plechové součásti ohybový výštip? Ohybový výštip odstraňuje trhání materiálu při ohybu. 2. Jak lze do plechové součásti vložit synchronní ohyb? Načrtnutím čáry ohyb definujete. Pomocí příkazu pro ohyb vyberte čáru, která definuje úhel ohybu. 3. Jak lze pomocí kruhového ovladače změnit úhel ohybu? Vyberte plochu a přesuňte počátek kruhového ovladače na ohyb. Klikněte na anuloid a otočením změňte úhel ohybu. 4. Je možné měnit a přizpůsobovat hodnoty vzorce ohybu? Ano, vzorec ohybu lze přizpůsobovat. Standardní vzorec pro ohyb plechové součásti v Solid Edge je následující: PZL =π * (BR + (NF * THK)) * BA / 180 Kde: PZL = délka plastické zóny BR = poloměr ohybu NF = neutrální faktor THK = tloušťka materiálu BA = úhel ohybu Viz téma nápovědy s názvem Vzorce plechových ohybů. 5. Vyjmenujte tři typy rohových výštipů a popište je. Pouze ohyb Určuje, že se rohový výštip použije pouze na část ohybu sousedních ohybů. Ohyb a plocha Určuje, že se rohový výštip použije na část ohybu i plochy sousedních ohybů Model plechové součásti Solid Edge spse01546

57 Ohyby, rohy a ohybový výštip Ohyb a řetězec ploch Určuje, že se rohový výštip použije na celý řetězec ohybů a ploch sousedních ohybů. Souhrn lekce V tomto cvičení jste umístili ohyby a částečné ohyby. Upravili jste konec a zakončení rohů ohybů. Použili jste uzavřené rohy přilehlých ploch tloušťky na průsečíku dvou ohybů. Ohyby jste vkládali na plochu v hladině a z nich jste vytvářeli a upravovali ohnuté desky. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 6-13

58

59 Lekce 7 Lem Tvorba lemu v plechové součásti Prvkem lemu se u plechovou součásti vytvoří pevná hrana. Modelování lemů může být stejně jednoduché jako výběr hran, na které je chcete umístit. Příkaz Lem Vytvoří lem v místě, kde se materiál ohýbá zpět. V synchronním prostředí lze lem vytvořit podél lineární hrany. V sekvenčním prostředí je lem možné vytvořit podél libovolné hrany na součásti plechové součásti. Lem můžete například vytvořit podél lineární hrany spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 7-1

60 Lekce 7 Lem nebo podél zakřivené hrany kruhového vyříznutí. Poznámka Ohyby vytvořené pomocí tohoto příkazu jsou obsaženy v tabulce ohybů. Pomocí dialogového okna Možnosti lemu určíte, jaký typ lemu chcete vytvořit. Seznam typů lemu obsahuje několik typů, z kterých si můžete vybrat. Například můžete definovat lem ve tvaru ohybu S (A), smyčky (B) nebo uzavřený lem (C). Pomocí dialogového okna Možnosti lemu určíte, jaký typ lemu chcete vytvořit. Seznam typů lemu obsahuje několik typů, z kterých si můžete vybrat. Tvorba lemu 1. Klikněte na kartu Domů fi skupinu Plechová součást fi seznam Profilovaný ohyb fi Lem. 2. Vyberte hrany pro lem. 3. Kliknutím vytvořte lem. Tip Pomocí dialogového okna Možnosti lemu určíte, jaký typ lemu chcete vytvořit a také poloměr ohybu a délku ohybu pro lem. Dostupné možnosti záleží na typu vytvářeného lemu. 7-2 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

61 Lem Dialogové okno Možnosti lemu Uložené nastavení Zobrazí seznam uložených nastavení lemu. K uloženým nastavení můžete přistupovat tak, že je vyberete ze seznamu. Nastavení v dialogovém okně zobrazují vlastnosti vybraného lemu. Do pole názvu můžete zadat název skupiny nastavení. Pomocí seznamu Uložené nastavení v dialogovém okně Možnosti lemu nebo na panelu příkazu Lem můžete později v dokumentu Solid Edge vybrat uložené nastavení, které vám umožní vytvářet lem Uložená nastavení se přidávají do souboru Custom.xml ve složce Program. Chcete-li pro soubor Custom.xml určit jinou složku, můžete použít kartu Umístění souborů v dialogovém okně Možnosti. Uložit Uloží aktuální nastavení pod zadaným názvem. Odstranit Odstraní uložená nastavení vybraná v poli Ulož. nastavení. Profil lemu Určuje typ vytvářeného lemu zároveň s dalšími informacemi, například poloměr ohybu, délka ohybu a úhel protažení pro lem. Dostupné možnosti záleží na typu vytvářeného lemu. Pro vybraný typ lemu se zobrazí grafický příklad současně s možnostmi dostupnými pro daný typ lemu. Typ lemu Určuje typ vytvářeného lemu. Poloměr ohybu 1 Určuje poloměr ohybu pro první ohyb v lemu. Délka ohybu 1 Určuje délku pro první ohyb v lemu. Poloměr ohybu 2 Určuje poloměr ohybu pro druhý ohyb v lemu. Délka ohybu 2 Určuje délku pro druhý ohyb v lemu. Vlečený úhel Určuje úhel protažení pro lemy s otevřenou a vystředěnou smyčkou. Zkosit lem Pokud je možnost zapnuta, zkosí konec lemu. Ohybový výštip Určuje, že na zdrojovou plochu, z níž bude vytvořen lem, chcete použít ohybový výštip. Při nastavení této možnosti je také možné zadat, jestli bude ohybový výštip kulatý nebo čtvercový a zda bude ohybový výštip použit jen na materiál přilehlý k ohybu nebo na celou plochu. Čtyřhran Určuje, že budou vnitřní rohy ohybového výštipu čtvercové. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 7-3

62 Lekce 7 Lem Zaoblení Určuje, že budou vnitřní rohy ohybového výštipu kulaté. Úhel Nastavuje úhel zkosení pro zadaný konec lemu. Záporná hodnota zkosí ohyb dovnitř a typicky odebere materiál. Kladná hodnota zkosí ohyb ven a většinou přidá materiál. Hloubka Určuje hloubku ohybového výštipu. Použít výchozí hodnotu Použije výchozí hodnotu zadanou v dialogovém okně Možnosti. Šířka Určuje šířku ohybového výštipu. Neutrální faktor Určuje neutrální faktor pro ohyb. 7-4 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

63 Lem Cvičení: Použití příkazu lemu v modelu plechu Cíle cvičení Toto cvičení ukazuje tvorbu lemu na hraně plechové součásti. V tomto cvičení provedete následující úkony: Tvorba jednoduchého lemu na jediné hraně plechové součásti Změna možností tvorby lemů Ovládání rozsahu a zakončení lemů vložených podle sousedních ploch tloušťky Toto cvičení naleznete v dodatku E: Použití příkazu lemu v modelu plechu. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Pomocí možností lemu definujte tři typy lemů, které lze vytvořit. 2. Jaký je rozdíl mezi použitím kladné a záporné hodnoty při definici pokosu lemu? 3. Vyjmenujte alespoň tři možnosti nutné pro vytvoření lemu při vytváření plechového prvku lemu. Odpovědi 1. Pomocí možností lemu definujte tři typy lemů, které lze vytvořit. Pomocí dialogového okna Možnosti lemu určíte, jaký typ lemu chcete vytvořit. Seznam typů lemu obsahuje několik typů, z kterých si můžete vybrat. Například můžete definovat lem ve tvaru ohybu S (A), smyčky (B) nebo uzavřený lem (C). spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 7-5

64 Lekce 7 Lem 2. Jaký je rozdíl mezi použitím kladné a záporné hodnoty při definici pokosu lemu? V možnostech pokosu lemu záporná hodnota vytvoří pokos dovnitř a obvykle odebere materiál. V možnostech pokosu lemu kladná hodnota vytvoří pokos ven a obvykle přidá materiál. 3. Vyjmenujte alespoň tři možnosti nutné pro vytvoření lemu při vytváření plechového prvku lemu. Typ lemu Určuje typ vytvářeného lemu. Poloměr ohybu 1 Určuje poloměr ohybu pro první ohyb v lemu. 7-6 Model plechové součásti Solid Edge spse01546

65 Lem Délka ohybu 1 Určuje délku pro první ohyb v lemu. Poloměr ohybu 2 Určuje poloměr ohybu pro druhý ohyb v lemu. Délka ohybu 2 Určuje délku pro druhý ohyb v lemu. Vlečený úhel Určuje úhel protažení pro lemy s otevřenou a vystředěnou smyčkou. Souhrn lekce V tomto cvičení jste vytvořili různé lemy na plechových součástech. Naučili jste se, jak nastavením parametrů vytvořit lemy a jak v případě potřeby upravit hodnoty. spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 7-7

66

67 Lekce 8 Použití aktivních pravidel v plechové součásti Aktivní pravidla v plechové součásti Pokud budete upravovat část modelu pomocí kruhového ovladače, budou aktivní pravidla a vazby řídit chování zbytku modelu. Práce s aktivními pravidly Pomocí aktivních pravidel je možné najít a zobrazit odvozené geometrické vazby mezi plochami v aktuální výběrové sadě a zbytku modelu. Pomocí nastavení aktivních pravidel lze řídit výsledek prováděných synchronních úprav. Například při přesouvání rovinné plochy můžete nechat najít a označit všechny k ní koplanární plochy. Pomocí aktivních pravidel je potom možné určit, zda budou při přesunu vybrané plochy přesunuty některé nebo všechny z těchto koplanárních ploch. Při synchronním modelování jsou k dispozici aktivní pravidla pro následující typy úprav: spse01546 Model plechové součásti Solid Edge 8-1

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Spona modelování plechových dílů v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly II

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím

Více

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7 Obsah VÍTEJTE U GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 PÁS KARET POWERPACK GRAITEC... 6 Příkazy... 6 PŘÍKAZY UŽITEČNÉ PRO RYCHLEJŠÍ MODELOVÁNÍ PRODUKTIVITA... 7 Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně...

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Skicovací nástroje

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Základní prvky modelování

Více

Co je nového 2018 R2

Co je nového 2018 R2 Co je nového 2018 R2 Obsah NOVINKY... 5 1: Vyhledat prvek... 5 2: Čáry modelu podle... 6 3: Duplikovat výkresy... 7 4: Délka kabelů... 8 5: Výškové kóty... 9 VYLEPŠENÍ... 10 1: Excel Link... 10 2: Uspořádání

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 15: Součásti z plechu

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 15: Součásti z plechu Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D Téma 15: Součásti z plechu Učební cíle Nastavení parametrů pro tvorbu plechových součástí. Tvorba základních plechových součástí. Přeložení části

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

BRICSCAD V15. Modelování plechových dílů

BRICSCAD V15. Modelování plechových dílů BRICSCAD V15 Modelování plechových dílů Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pokročilé metody parametrického modelování Speciální

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student.

Formuláře. Téma 3.2. Řešený příklad č Zadání: V databázi formulare_a_sestavy.accdb vytvořte formulář pro tabulku student. Téma 3.2 Formuláře Formuláře usnadňují zadávání, zobrazování, upravování nebo odstraňování dat z tabulky nebo z výsledku dotazu. Do formuláře lze vybrat jen určitá pole z tabulky, která obsahuje mnoho

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

1. Blok Bloky a hladiny Barva a typ čáry v blocích 2. Vytvoření bloku příkaz BLOK [BLOCK]

1. Blok Bloky a hladiny Barva a typ čáry v blocích 2. Vytvoření bloku příkaz BLOK [BLOCK] 1. Blok Velmi silnou vlastností AutoCADu je možnost seskupit několik entit výkresu dohromady a vytvořit z nich jeden objekt blok. Blok při vytvoření dostane svoje jméno, kterým se pak na něj odkazujeme.

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2010 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39 Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 AutoCAD Tour 17 Úvod 17 Spuštění programu AutoCAD 18 Okno aplikace AutoCAD 20 Ovládací prvky 22 Příkazový řádek 25 Dynamická výzva 28 Vizuální nastavení 29 Práce s výkresovými

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více