Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové"

Transkript

1 Citační odkazy, uvádění literárních zdrojů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Bibliografické citace souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňuje její identifikaci Literatura bývá zpravidla uspořádána: abecedně podle autorů podle číselné posloupnosti - pořadí odkazů v textu. Odkaz - stručná forma citace vsunutá do textu

3 Soupis bibliografických citací Seznam použité literatury na konci rukopisu, před přílohami Pořadí abecední, nebo dle užití v textu Při velkém počtu citací dělit na knihy, časopisy, webové stránky Obsahuje pouze zdroje použité v práci

4 Citační odkazy (v textu) PARAFRÁZE 1) pořadové číslo psané v kulatých závorkách. citace zařazeny a průběžně číslovány v takovém pořadí, v jakém se na ně odkazujeme, např. (5), (6), (1, 2,10); 2) příjmení autora a rok vydání v kulatých závorkách (Harvardský systém name-year-system) (Nováková, 1999), citace jsou pak řazeny abecedně. 3) poznámka pod čarou číslo v textu je shodné s číslem odkazu v poznámce pod čarou a zapisuje se jako horní index MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství. s. 128

5 Doslovná citace Pokud je vložený citát, definice Přesně opsaný text Musí být: v uvozovkách psané kurzivou odkaz na literaturu: (Nováková, 2001, s.32)

6 Jak tedy psát zdroje? Harvardský systém PŘÍJMENÍ, Jméno autora (autorů). Rok vydání. Název publikace: podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství. ISBN. MASTILIAKOVÁ, Dagmar Úvod do ošetřovatelství. 1. vyd. Praha : Karolinum. ISBN TROJAN, S.; LANGMEIER, M. a kol Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha : Grada Avicenum. ISBN Publikace s více autory píší se jen první 3, pak a kol.

7 Jak tedy psát zdroje? ISO 690 PŘÍJMENÍ, Jméno autora (autorů). Název publikace: podnázev. Vydání. Místo vydání : Název nakladatelství, rok vydání. ISBN. MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Úvod do ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, ISBN TROJAN, Stanislav, Miloš LANGMEIER a kol. Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada Avicenum, ISBN Publikace s více autory píší se jen první 3, pak a kol.

8 Jak tedy psát zdroje? Článek v časopise Harvardský systém: FENDRYCHOVÁ, J Ošetřování extrémně nezralého novorozence na JIPN. Sestra, roč. 12, č.10, s ISSN

9 Jak tedy psát zdroje? Článek v časopise ISO 690 PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Název časopisu. Místo vydání: Nakladatel, ročník, číslo, rozsah. ISSN PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Název časopisu. Místo vydání: Nakladatel, ročník(číslo), rozsah. ISSN VOJTOVÁ, Markéta. Metody zavedení, indikace a kontraindikace PEG. Sestra. Praha: Mladá Fronta, roč. 19, č. 6, s ISSN VOJTOVÁ, Markéta. Metody zavedení, indikace a kontraindikace PEG. Sestra. Praha: Mladá Fronta, roč. 19(6), s ISSN

10 Jak tedy psát zdroje? Odkaz na článek na webových stránkách: TOMIŠKA, Miroslav. Nutrični podpora formou sippingu. Praktické lékárenství [online]. 2009, roč. 5, č. 1, s [cit ] ISSN Dostupné z: KUNEŠOVÁ, Marie et al. Životní styl a obezita. [online]. Závěrečná zpráva z výzkumu pro MZ ČR a Českou obezitologickou společnost, Praha [cit ] Dostupné z: MASOPUST, J. Metabolický syndrom, aneb proč tloustneme III. [online]. [cit ] Dostupné z < >

11 Odkaz na webovou stránku Wikipedia. Smrt. Wikipedia.org [online] (CC BY-SA 3.0 [Cit ]. Dostupné z URL: e_p.c5.99.c3.ad.c4.8din Prolife. Co je eutanazie a její dopady. Prolife.cz [online] [Cit ]. Dostupné z URL: a=40&id=118

12 Kvalifikační práce BALVÍNOVÁ, Hana. Vliv implantace trvalého kardiostimulátoru na život klienta. České Budějovice: Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta.

13 A by to tedy mělo vypadat? Citační odkazy systémem name-year-system (Harvardský systém citování)

14 A jak by to tedy mělo vypadat? Citační odkazy formou číselných odkazů

15 Užitečné dokazy! dika/web/ebook_citace_2011.html#titulni

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Knihovna ----------------------------------------------------------------------- Tvorba bibliografických odkazů a citací ve vysokoškolských kvalifikačních pracích

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Seminární práce. Jak ji napsat?

Seminární práce. Jak ji napsat? Seminární práce Jak ji napsat? O čem to může být? Kompilát z knih a časopisů na vybrané téma Práce laboratorního či chovatelského charakteru Terénní práce sbírka přírodnin s dokladovým materiálem, který

Více

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky. Časopis je rozdělen na dvě

Více

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS

KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS POKYNY PRO AUTORY Časopis uveřejňuje přehledné práce, původní práce, metodická sdělení, kazuistiky a krátká sdělení: dopisy redakci, diskusní příspěvky, recenze literatury,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Bibliografické odkazy a citace dokumentů

Bibliografické odkazy a citace dokumentů Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze

Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze Závazná pravidla tvoření citací a seznamů použité literatury pro FAPPZ, ČZU v Praze Psaní odborného textu vyžaduje uvedení odkazů na práce, ze kterých jsou používány informace. Smyslem citování je poskytnout

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY

INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Jana Čeryová, redakce.ceryova@alescenek.cz 120 00 Praha 2, U Zvonařky 16 www.alescenek.cz INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY Rozhodnutí o vydání 1. O vydání/nevydání

Více

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Katalogizace pokračujících zdrojů Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je seriál? ISBD: seriálovým dokumentem se rozumí publikace (na jakémkoli médiu), vydávaná pravidelně

Více

Standardy. Monografie x seriály

Standardy. Monografie x seriály Základy katalogizačních pravidel AACR2R monografie Práce se standardy ISBD(M) - Mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Oddělení jmenné

Více

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2

Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Část 2 Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentů Petr Boldiš Verze 3.1 OBSAH Obsah Změny ve verzi 3.1 Byly opraveny chyby

Více

Osteologický bulletin

Osteologický bulletin Osteologický bulletin Pokyny pro autory Profil časopisu: OSTEOLOGICKÝ BULLETIN je periodikum, zabývající se klinickou a laboratorní problematikou kostního metabolismu v celé šíři, jak ve vlastních základních,

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více