Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H"

Transkript

1 Ročník XI. - číslo 27 Občasník primariátu H

2 ÚVODNÍK, OBSAH Změňte život! Znáte ten pocit, jako když se stále točíte v kruhu? Opakující se vzorce ve vztazích, penězích, zdraví? A stále se to snažíme změnit, čteme moudré knihy, pracujeme na sobě, často bojujeme s vlastní disciplínou a vůlí, snažíme se více, lépe, jinak. A ono nic situace se vrací po kruhu zpět. Jak to změnit? A je vůbec změna možná? Převážnou část života jsem se v tomto světě pohyboval s přesvědčením, že věci se prostě dějí. Netušil jsem proč nevěděl jsem, proč jednám tak, jak jednám, a co by se s tím případně dalo dělat. Jednal jsem, reagoval, činil rozhodnutí, prožíval negativní emoce a jejich důsledky a věřil jsem, že tak to prostě na světě chodí. Naštěstí jsem dospěl do bodu, kdy jsem pomalu začal přebírat odpovědnost za svůj život. Uvědomil jsem si, že mě utvářely zážitky z minulosti. Pochopil jsem, že za negativní zážitky sice nenesu vinu, ale mám za ně odpovědnost. Pár prvních let po osobním prozření jsem věděl, že se chci změnit, chovat se jinak než dřív a činit lepší rozhodnutí ale netušil jsem jak. Naštěstí jsou-li otázky hodně naléhavé a touha dost silná, odpovědi se dostaví. V mém případě se zjevily v podobě jedné věty z knihy, kterou jsem právě tenkrát četl: Aby člověk žil život v míru a harmonii s veškerenstvem i sám se sebou a svým nitrem, aby skutečně pochopil sám sebe a věděl, co smí, co může, co vlastně chce a co nemůže a nesmí, musí si uvědomit, kam patří, znát svoje místo v propastech kosmu, v lůně živoucí přírody i pospolitosti lidstva a musí také poznat sám sebe. Pochopil jsem, že chci-li ve svém životě něco změnit, že musím zejména poznat sám sebe a své omezující názory, a to jak reálné, tak nereálné. Všichni se chceme změnit, ale podvědomá touha ne vždy určuje směr plavby. Pokud se nedokážeme napojit na změnu po níž toužíme, buď k ní nedojde, nebo budeme mít pocit, že jsme si ji museli těžce vybojovat. Neustále se potácíme mezi touhou po jistotách ve snaze uchovat věci tak, jak jsou a touhou po růstu a změně. Změna patří mezi velké životní pravdy. Mg r. Libor Kundrata OBSAH: Úvodník, obsah 2 Tvorba pacientů 3 Téma - Rozhovor s MUDr. Hollým 4 Sociální okénko 6 Práce pacientů 9 Reportáž - BONA. 10 Pohled na PL 11 Duchovní okénko 13 Tvorba pacientů 15 Proč to děláme 16 Tvorba pacientů 17 Střípky 18 Recenze - FIALOVÝ POUSTEVNÍK 19 Otázky a odpovědi 20 Oddychový koutek 21 Tvorba pacientů Ing. Pe-Pa 22 Tvorba pacientů 23 Celým dnešním číslem časopisu POSEL nás budou provázet fotografie Tomáše Sagana. XI/27 2

3 PRÁCE PACIENTŮ PF 2014 Vratislava Musilová Popadla mě padoucnice Prudce Potřásla mi pravicí Potom Pozvala mě na tanec Prý - Pojď! Polka - Povalila mě na podlahu Příšerně krásně jsme tančily... Potom Pomalu potichu odešla Probudila jsem se Překvapená publikem Podivná protivná potřeba Předvádět se... Tomáš Jeřábek Početí Zdeněk Demčík Leden tuhý Na návrší Mrznou stromy Kolem nás Tlusté zdi Zahřáté domy Domy naše Skrývají nás Před tím mrazem Na kopcích Tiše dopadá Lehký sníh Na zem My choulíme se K sobě Jeden druhému Vzpínáme paže Hřeje nás láska Pocity štěstí Ba že? Tiskneme se k sobě Jak holátka v kleci Nemáme smutek Ani tíseň V plecích Ještě kousek Za kouskem dnů A blíží se jaro krásné My světu dali jsme Nový život Už je to jasné Poděkování Zdeněk Demčík Dala jsi Dala Sílu mi velkou Až já Užaslý Oněměl Dala jsi Dala Sílu mé duši Ať jí to sluší Dala jsi dala Dárek mi velký A ten jsi ty Jenom ty Že dýcháš Že jsi!! Přání Zdeněk Demčík Miluji S otázkou Ty jsi má Jediná Nebo snad ne? To mě tu sžírá Nabízí otázky Mé Jestli ty jediná Pro mě tu jsi Postavím Pro tebe Dům Hráz Celé vsi Abych tě měl Jen pro sebe Pro lásku Mou Bezednou XI/27 3

4 ROZHOVOR REFORMA A JEJÍ DOPADY MUDr. Martin Hollý je psychiatrem a sexuologem. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v individuální i skupinové psychoterapii a řadu akreditovaných psychoterapeutických workshopů, publikoval v monografii a odborných časopisech, přednáší na domácích i zahraničních konferencích. V roce 2008 byl jmenován ředitelem PL Bohnice. Od roku 2013 je předsedou České psychiatrické společnosti a jedním z hlavních představitelů reformy psychiatrické péče v ČR. zřejmé, že jenom komplexním přístupem můžeme dosáhnout toho základního cíle. Jak se idey promítnou v praxi? Asi nejviditelnější změnou by měl být vznik Center Duševního Zdraví, které by měli reprezentovat komplexní a dostupnou péči o duševně nemocné. Měli by poskytovat zdravotně sociální servis pro pacienty s vážnou duševní poruchou, sloužit jako základna pro mobilní týmy a také plnit funkci krizových center. Kdy může pacient pocítit chystané změny? Předpokládám, že první pilotní projekty by se mohli rozběhnout někdy během roku Z jakých zemí nebo koncepcí ČR čerpá? Nemáme žádný konkrétní vzor, snažíme se naplňovat koncept vyvážené péče, jak ho popsal Thornicroft. Ve své ambulantní praxi se věnuje psychiatrické, sexuologické a psychoterapeutické práci. Hlavní léčebnou metodou je kombinace farmakoterapie a podpůrné, dynamicky orientované psychoterapie. Dále působí jako externí lektor poradenských a vzdělávacích firem, specializuje se na trénink komunikace a týmové spolupráce. Mohl by jste nás seznámit s cíli reformy v psychiatrii? Jak byste si představil ideální model psychiatrické péče? Dle mého názoru by měl být silně koordinovaný a zároveň nabízet diferencované služby. Důležité je, aby si pacient mohl zvolit mezi alternativami, aby měl v tomto rozhodování dostatečnou podporu a aby mu systém vycházel vstříc. Klasický koncept zdravotnictví totiž nízkou aktivitu pacientů přisuzuje jejich lenosti, v psychiatrii je to obvykle příznak nemoci. Hlavním cílem reformy je zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním. Pod tímto cílem se, jak všichni víme skrývá mnohé. Snažili jsme se právě tu mnohovrstevnatost problematiky vyjádřit sedmi základními strategickými úkoly. Ty se týkají změny systému poskytovaných psychiatrických služeb, destigmatizace, kvality péče, časné diagnostiky a konsiliární péče, (znovu) začleňování duševně nemocných do společnosti, meziresortním spolupráci a v neposlední řadě humanizaci prostředí. Je XI/27 4

5 ROZHOVOR Myslíte si, že se podaří reformní kroky integrovat do stávajícího systému? Je to naší základní snahou. Nechceme apriorně rušit stávající systém. Na to doplácejí pacienti. Jde o to využít maximum toho, co současný systém nabízí, doplnit chybějící služby a předem danou metodikou vyhodnocovat vývoj. Posléze můžeme dělat další regulační kroky. Nemáte pocit, že v praxi se péče o psychiatrické pacienty stále zhoršuje a dostává stále více na okraj zájmu? Bohužel Vám tento dojem nemůžu vyvracet. Cítím to podobně. Je však potřeba říct, že nic z toho co se děje, není důsledkem reformy. Ta je skutečně prozatím jenom na papíře. To co teď prožíváme, je přirozený vývoj systému. A to mně přesvědčuje o tom, že reformní koncepce přichází v poslední chvíli. Jenom doufám, že bude naplňovaná. Na otázky odpo vídal: MUDr. Martin Hollý, ředitel PL Bohnice, Praha Rozhovor připravily: Mgr. Ivona Országová, Bc. Eva Klimešová Láska Barbora Válečková Láska je něco, čeho se není obávat láska je slovo, které se ve skrytu duše musí dokázat. Láska je znamení, pochopení Tebe Láska je prachem cest, vírou čistého nebe. Láska je opium, i fialka která nevoní, láska je obálka s psaníčkem, které domovem Ti zavoní Láska je lidský cit, který Tě oslepí Láska je morálka, která jest i není Čas lásky Barbora Válečková Čas lásky mávne kouzelným proutkem; štěstí dal Čas lásky se stal nevýslovným bludem který se z komnat smutku ozýval. Čas lásky, ať už je jaký chce chtěl by dobro krást Čas lásky je tím čím budem a nebude nás už ničím mást Tak pohni se osude srdce už slabě dýše, tak ukaž nám světlo své, a vyveď z té ztrouchnivělé chýše Jen člověk věří a tápe po věcech cenných dál Jen člověk kroniku lidstva drápe i píše ale pozor : Neudělat z ní seriál Kapka rosy Barbora Válečková Z krůpěje deště naprší moře lány ze zahrad, z potoků přikrývky budou rozestlány Na cestě žížala hledá si z domovu cestu zpátky proč ona chudina tak trpět musí Vždyť žížaly mají život krutý a tak mizerně krátký Na trávě po dešti kapka rosy se směje, kouká se na lidi, Ach jak ten pocit krásy těší a u srdce hřeje. Vše je tak čisté, a umyté převlečeno do čisté kůže, pročpak jen člověk zlobí vždyť život je krátký a co kdo proti tomu zmůže XI/27 5

6 SOCIÁLNÍ OKÉNKO Ubytování v zahradnickém domě v PL Opava Co je nového v Psychiatrické nemocnici v Opavě? Od 6. ledna je zprovozněna ubytovací jednotka v zahradnickém domě pro pacienty Denního stacionáře 20C. Pacienti (již propuštění z hospitalizace!) mají klasickou smlouvu na ubytovnu, která je vázána na péči v DS a není striktně časově limitována. Zatím je na půl roku, posléze je možno ji prodloužit. Jedná se o překlenovací ubytování pro pacienty, kteří se dostali do sociálně obtížné situace, nebo nejsou zatím schopni samostatného fungování bez pomoci. Poskytovaná péče a podpora - docházka do DS 1-4x týdně + nejméně 2x týdně odpoledne docházejí sociální pracovníci Fokusu a pomáhají řešit to, co klienti potřebují: sociální a terénní aktivity (dávky na ÚP, registrace u lékařů, nákupy, nácvik vaření atd..), postupně, dle schopností klienta, budou spolu s ním vyhledávat trvalé bydlení. Jde o zařízení PN Opava, péči zajišťují pracovníci DS 20C. Bližší informace vám sdělí: PHDr. Strossová, tel Mgr. Valíková, tel Kapacita 4-6 lůžek Cena 3 800,- Kč / lůžko / týden V dalším čísle, které vydáme na podzim, vás seznámíme s novinkami bydlení. Ivana Džemlová Empatie Tomáš Sagan Přítel, o kterém nevíte mnoho let nebo si ho neuvědomujete a pak jako blesk z čistého nebe miliardy informací za sekundu. Strach, bolest, štěstí, láska a jiné emoce, které člověk produkuje. Avšak ne jednoho člověka, ale jednotek, desítek, stovek lidí kolem vás váš mozek přestává stíhat vaše hlava se bude chtít rozletět a pak jako blesk z čistého nebe křišťálově průzračné nic bez kazu. Žádné návaly úzkosti, strachu a beznaděje ale nebojte, přátelé se vrací SUDOKU Každé číslo se musí vyskytnout pouze a jen jednou v každém sloupci, každém řádku a v každém čtverci Hodně zdaru při luštění XI/27 6

7 SOCIÁLNÍ OKÉNKO Azylové domy v Moravskoslezském kraji II. Ostrava Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi Gen. Píky 2980/25, Moravská Ostrava, Ostrava telefon: web: Charita Ostrava Charitní dům sv. Františka - azylový dům Sirotčí 683/41, Vítkovice, Ostrava telefon: Statutární město Ostrava Azylový dům pro rodiny s dětmi Na Liščině 338/2, Hrušov, Ostrava telefon: web: Občanské sdružení Nová šance Azylový dům Nová šance Podsedliště 73, Koblov, Ostrava telefon: web: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Domov pro matky s dětmi Dělnická 386/30, Poruba, Ostrava telefon: fax: web: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Azylový dům pro muže Palackého Palackého 980, Moravská Ostrava, Ostrava telefon: web: Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Centrum sociálních služeb U Nových válcoven 1571/9, Hulváky, Ostrava telefon: web: Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Azylový dům Debora Karpatská 1091/40, Zábřeh, Ostrava telefon: web: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Domov pro matky s dětmi Budečská 1373/3, Moravská Ostrava, Ostrava telefon: fax: web: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Azylové zařízení Vřesinská 2230/5, Poruba, Ostrava telefon: web: Orlová Slezská diakonie HANNAH Orlová, azylový dům Klášterní 367, Město, Orlová telefon: web: Studénka - Butovice Charita Studénka Byt pro matky v tísni Malá strana 216, Butovice, Studénka telefon: XI/27 7

8 SOCIÁLNÍ OKÉNKO Třinec Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Azylový dům pro matky Čapkova 708, Staré Město, Třinec telefon: web: Slezská diakonie SÁRA Třinec, azylový dům Hraniční 280, Kanada, Třinec SÁRA Třinec, byt č. 1 Komenského 682, Staré Město, Třinec telefon: telefon: web: Slezská diakonie BETHEL Třinec, azylový dům Frýdecká 191, Staré Město, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, byt 13 Lidická 542, Lyžbice, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, byt 49 Lidická 542, Lyžbice, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, byt 30 Lidická 543, Lyžbice, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, byt 61 Lidická 545, Lyžbice, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, byt 5 Kysucká 1822/10, Český Těšín telefon: fax: web: Bc. Simona Slaná VTÍPKY Z DÍLNY DOKTORA TATARKA V samoobsluze tlačí mladý otec vozík s potravinami a vřískajícím děckem. Muž téměř něžně opakuje: "No tak, Alberte, klid. Klid a žádné scény. Uklidni se, Alberte..." Nachomýtne se k tomu psycholožka a s uznáním povídá: "To je dobré, že s tím dítětem mluvíte jako s dospělým. Takhle Albert vyroste v sebevědomého a vyrovnaného člověka." Otec na to: "Paní, mýlíte se. Já jsem Albert!" Dvě známé se baví, jak dopadly jejich děti v život ě. Jedna říká: "Dcera se vdala dobře, manžel hodně vydělává, dcera sedí doma, nechodí do práce, zajde si zacvičit, n anehty a večer ji manžel pozve do restaurace, dcera totiž nevaří! Ale chudák syn, ten dopadl... Ta jeho nepracuje, b ěhá si jen po posilovnách a kamarádkách, a když přijde domů uhoněný z práce tak ji musí brát n a večeři do restaurace. Je to chudák!" Maminka budí syna do školy, a syn říká: "Mami, já tam nejdu, holky se mi smějí, kluci mě nemají rádi, učitelé se po mně vozí." Ale matka na to: "Jednou jsi ředitel, tak musíš!" Novomanželé jdou na oběd do restaurace. Žena se dív á do jídelního lístku a ptá se manžela: "Co si dáš miláčku?" Manžel na to: "Však víš, co mám nejraději!" Manželka se začervená: "No jo... ale jíst se taky m usí!" Nový ředitel se prochází psychiatrickou léčebnou. Potká ho ošetřovatel a ptá se: "Kdopak vy jste, ještě jsem vás tu neviděl?" "Já jsem nový ředitel zdejší léčebny." A ošetřovatel na to: "Tak tohle ti tady brzo vytlučeme z hlavy!" XI/27 8

9 Odměna Jana Surovcová Toulá se žebrák ulicemi města, jeden z miliónů lidiček bez domova, človíček odstrčený, jeden ze sta. Vyhublou svou vztahuje dlaň, k boháčům chodícím kol něj, hledícím opovržlivě naň, prosí marně o penízek drobný, nemá nikdo soucit s žebrákem chudobným. Přišel večer, všude sníh vítr sviští, štípe mráz do vyhublých lící človíčka bez domova, bloudícího po zasněžených ulicích. PRÁCE PACIENTŮ Nastala noc, na černém nebi hvězdy svítí, vyšel už měsíc, ledově se sníh v jeho jasu třpytí, drobná postava však toulá se dál, vítr mrazivý její stopy ve sněhu už svál. Domov nemám, střechu nad hlavou, vzdychá chudák, padá, skolen těžkou únavou. Oči jeho bloudí marně tmou, náhle však zlatá záře zastře vyčerpaný zrak. Vidí kraje, louky nádherné, květy pestré, různobarevné, krásu, jakou nikdy nespatřil. Někdo k němu z dálky přichází, zjevuje se anděl půvabný v oslnivé záři, kyne mu rukou, oznamuje zvěst. Pojď k nám do nebeských krajů, to odměna za těžký život od Boha samého pro Tebe jest. Žebráček s radostí žasne, otvírá se před ním nebe překrásné, odměna tato největší za těžký život na něj čeká, nikdy, nikdy neskončí. Bůh všemocný tak odměňuje jenom duše ty, které bolestný očistec si vytrpěly v pozemském životě v slzavém údolí. Každý člověk může být dobrý když má k tomu podmínky Jarek Michal Martin Podle mého názoru může být člověk dobrý i když je ze špatného vrhu. Popírám, že každý může bý t dobrý když má k tomu podmínky. Psychická nemoc si bere svou daň i u elitářských a dobře fungujících rodin. Psychicky narušený jedinec, pak může být zlý i když bydlí u nejlépe fungující rodiny.na vině u dob ra a zla je genetika a spouštěče i těžší porod dítěte. Volba mezi dobrem a zlem je jen na nás samotných a každý má hranice dobra i zla úplně jiné. Záleží zde na výchově a dědičnosti a neméně na zkušenostech člověka které za svůj život nasbíral. Je to individuální - někdo by se pro druhé rozdal a někdo je například narcista, zahleděný pou ze do sebe. Těžko soudit, zda-li narcisové byli dobrý mi lidmi. Já osobně se za dobrého považuji až nyní, neboť peklo co jsem dělal dobré nebylo, ale při při jetí nemoci jsem se změnil a stal se ze mě vnímavý, empatický člověk, což u mě dříve nebývalo. Pokud vezmu za dobré podmínky léčbu psychicky nemocného jedince pomocí medikamentu, pak ano věřím, že může být za nějaký čas dobrým a vést kvalitnější život. Psychické nemoci jsou různé a zrádné proto záleží na tom, jaké podmínky máme na mysli. Mě napadá rodina, zázemí, přátelé a kouzelné pilulky. Podle mého názoru lze i na největším psychopatovi světa objevit i kus dobra. XI/27 9

10 BONA KDOPAK BY SE LIDÍ BÁL aneb ASERTIVNĚ DO ŽIVOTA ANIMA VIVA o.s. je dlouholetým a zavedeným poskytovatelem sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Díky podpory Nadace BONA mohli v období od září 2013 navštěvovat pacienti resocializačních oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě Centrum ANIMA Opava, kde se rámci služby sociální rehabilitace mohli zapojit do nové aktivity realizované ve spolupráci s Primariátem H. Aktivita Kdopak by se lidí bál aneb asertivně do života byla určena pro osoby s duševním onemocněním, konkrétně psychotického okruhu, aktuálně hospitalizované na rehabilitačním a doléčovacím oddělení PN v Opavě. Program byl zaměřen na trénink asertivity a nácvik relaxačních technik. Nedílnou součástí však bylo navázání sociálních vztahů, podpora vzájemné komunikace, začlenění do skupiny s cílem zlepšení možností účastníků projektu při jejich návratu do běžného života po ukončení hospitalizace. Co bylo konkrétní náplní této aktivity? Náplň jednotlivých setkání tvořily seznamovací techniky, asertivní práva, způsoby komunikace, komunikační zlozvyky, umění říct NE, umění požádat o laskavost, pochvala a ocenění, konstruktivní kritika, sociální vnímání, asertivní řešení problémů a konfliktů, jak zacházet s agresivitou, nácvik různých druhů relaxací. odpověděla Mgr. Ivona Országová, která spolu s kolegyní Ivanou Džemlovou tuto aktivitu připravovaly a vedly. Pracovníci přímé péče v ANIMĚ si dobře uvědomují, že neodmyslitelnou součástí práce sociálního pracovníka s psychotickým pacientem je komunikace. Ta bývá zcela odlišná v období akutní fáze nemoci, v remisi či s přítomností chronických projevů nemoci. Proto aktivita se zapojením odborných zdravotnických pracovníků vzešla naprosto přirozeně na základě dlouholeté spolupráce s MUDr. Petrem Tarabou a jeho týmem. Velice si ceníme ochoty spolupráce odborných pracovníků Primariátu H, kteří jsou schopni aktivně reagovat na podněty z naší praxe v sociálních službách a dokážou je propojit se svými odbornými zkušenostmi. Takovéto propojení zdravotní péče a sociální podpory je přínosné, žádoucí a v souladu s trendy v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním. sdělila ředitelka ANIMA VIVA o.s., Bc. Hana Brňáková. Další výhodou této aktivity byla možnost pokračovat v nastartovaném psychoterapeutickém procesu mimo nemocniční prostředí a to v prostorách následné organizace. Tato skutečnost mimořádně pomohla i samotným pacientům při vyvazování z chráněného nemocničního prostředí a podpořila jejich samostatnost a integraci v běžném životě. Jelikož byl projekt realizovaný s podporou Nadace BONA časově omezený, nelze tvrdit, že účastníci projektu po zhruba čtyřech měsících budou asertivně a bez problémů zvládat své potíže, ale rozhodně díky realizaci této aktivity došlo k posílení jejich sebevědomí a dalších schopností potřebných pro zvládání života s psychózou. Nelze než si přát, že s touto vlaštovkou potřebné a prospěšné spolupráce PN Opava s následnou organizací ANIMA VIVA o.s., ale i s ostatními poskytovateli sociálních služeb na území Opavy i celého Moravskoslezského kraje, přiletí celé hejno smysluplných a prospěšných projektů, které pomohou a podpoří kvalitu života osob s psychickým onemocněním. Bc. Hana Brňáková, statutární zástupkyně ANIMA VIVA o.s. XI/27 10

11 POHLED NA PL Stáž na stanici 17BC Na konci své roční stáže v Psychiatrické nemocnici v Opavě, jsem měla možnost podívat se na oddělení 17BC, kde jsem strávila dva týdny. Celé oddělení působilo domácím a přátelským dojmem. Po seznámení se s prostředím a přivítání s personálem ze mě opadly obavy z nového a neznámého. Po pár dnech jsem pochopila, že tohle oddělení je trošku jiné než ty ostatní. Oddělení 17BC je rehabilitační a doléčovací oddělení pro lidi trpící psychózou. Pacienti jsou zde připravování na přechod do běžného života a personál oddělení se snaží je co nejvíce na tento přechod připravit. Během pracovního týdne je na oddělení pacientům nabízen pestrý program. Pacienti jsou rozdělení do menších skupin a podle svým možností a schopností se snaží svůj čas naplnit vhodnou aktivitou. Každé ráno začíná komunitou, kde si pacienti krom jiného řeknou, co je za den, jestli je v něčem výjimečný, připomenou si, co dělali včera a svůj den si zhodnotí. Řeknou si program na aktuální den a každá komunita je zakončena společnou písní. Tento "start" do nového dne dokáže člověka příjemně naladit, aktivovat i motivovat. V průběhu dne se pacienti zúčastňují různých aktivit. Někteří navštěvují LVS (léčebný výcvik soběstačnosti) v rámci areálu Psychiatrické nemocnice, kde se mohou zapojit do nácviku různých činnosti v rámci sebeobsluhy, například vaření, vyzkouší a naučí se různé recepty, které si mohou pak sami doma uvařit. Dále mohou navštěvovat různé dílny (kovodílnu, keramickou dílnu) a naučit se i zde něco nového. Další skupina pacientů se zúčastňuje skupinové psychoterapie. V rámci své skupiny pak mohou řešit svou nemoc, své potíže, starosti i radosti. Mají možnost srovnat svou situaci a své problémy s jinými a přesvědčit se, že i lidé okolo nich mohou prožívat nebo řešit podobné věci jako oni. Kromě psychoterapie si mohou pacienti své zkušenosti prožít a uvědomit při psychogymnastice, kde je kladen důraz na vyjadřování svých pocitů a prožitků tělem, beze slov. Nebo při psychodramatu, kde si mohou vyzkoušet různé životní situace a pomoci ostatních spolupacientů a odborného týmu si nacvičit jak je zvládat. Další formy psychoterapeutické práce, které pacienti využívají, jsou například arteterapie, muzikoterapie, ale i trénink kognitivních funkcí. Měla jsem možnost zúčastnit se všech těchto aktivit a bylo to pro mě velice přínosné a zajímavé. S většinou z nich jsem měla zkušenost již z dřívějška, ale některé byly pro mě nové a o t o obohacující, že byly vedeny profesionálním týmem. K dalším aktivitám z programu pro pacienty, kterých jsem se mohla zúčastnit, patří sportovní hry, kde si mohou pacienti zasportovat dle svých představ, zahrát si různé sportovní hry, posilovat, ale i relaxovat. Dále edukační video, kdy mohou sledovat buď poučné pořady o jejich problematice, nebo příběhy lidí, kteří prožili těžkou životní situaci nebo podobné situace jako oni a mohou sledovat, jak se s tím vypořádali a co jím pomohlo. Každý večer si jeden z pacientů připravuje krátkou besedu na vlastní zvolené téma, které ho zajímá a které by chtěl představit svým spolupacientům. Pacienti se také zúčastňují různých výstav, koncertů nebo kulturních programů i mimo areál Psychiatrické nemocnice. Každý pacient má na oddělení své povinnosti a musí dodržovat určitý řád. V řadě výše popsaných činností se musí pacienti aktivně angažovat. Ať už je to příprava komunity nebo večerních besed, aktivita na všech druzích terapie nebo snaha pracovat na sobě a poznání své nemoci. Už jenom to dá člověku zabrat! A do toho má ještě další povinnosti týkající se chodu a čistoty oddělení, různé služby, úklidy Tím vším se ale pacienti znovu učí začít fungovat v běžném životě a převzít za sebe znovu zodpovědnost. XI/27 11

12 POHLED NA PL Jedna z možností, jak si tyto dvě věci vyzkoušet jsou víkendy. Pacienti mohou dostat propustku, kdy stráví víkend doma a mohou zažít své fungování v běžném životě na vlastní kůži. Nebo zůstávají v nemocnici a musí projevit vlastní iniciativu v naplánování svého dne. A to nemusí být pro někoho tak jednoduché. I úspěšné zvládnutí víkendu, může být známkou dobré léčby. Další důležitou činnost, kterou toto oddělení zajišťuje, je denní stacionář, kde mohou docházet nejen bývalí pacienti a zúčastňovat se celodenního programu. Také díky ochotě a aktivitě pracovního týmu, si mohou pacienti před propuštěním domluvit spolupráci v různých chráněných dílnách, organizacích nebo centrech pro duševně nemocné lidi. Tam jim poskytnou např. sociální rehabilitaci nebo podporu při získávání návyků a dovednosti v běžném životě. Tyto aktivity oddělení vidím jako obrovskou pomoc pro pacienty, která jim dodává větší jistotu k návratu do běžného života. Ráda bych touto cestou poděkovala za vřelé přijetí, za čas, který mi byl věnován i ochotu celého personálu mě aktivně zapojit do chodu oddělení a celodenního programu. Dále bych chtěla vyzvednou skvělý tým odborníků, který zde pracuje, ať už jde o lékaře, terapeuty, zdravotnický personál nebo psychology, jejich vzájemnou spolupráci, opravdový zájem o pacienty a snahu jim pomoci. A v čem, že je toto oddělení jiné? Asi právě v tom, že je rehabilitační a doléčovací. Je to takový můstek mezi nemocí a zvládnutím s touto nemocí běžně fungovat. K tomuto mostu vede dlouhá a náročná cesta a někteří, i když ho přejdou, se vrac í zase zpět. Ale neztrácejí naději, že jim bude opět podána pomocná ruka, která jim pomůže krok po kroku tento můstek znovu přejít. Bylo by třeba postavit těchto mostu víc a hlavně se o ně dobře starat. Protože jsou velkým přínosem pro naše pacienty. Mgr. Jana Bitomská Psycholog RÚ Chuchelná Tomáš Jeřábek XI/27 12

13 DUCHOVNÍ OKÉNKO Pro časopis POSEL byli oslovení dva duchovní a bylo jim položeno několik otázek. Na otázky odpovídal Michal František Jadavan a P. Marcin Kier as z římskokatolické církve. Co pro Vás znamená víra? MFJ: Víra pro mě znamená umění dívat se na věci tak, jak je vidí Bůh a ne tak, jak se jeví jenom na první pohled nám lidem. Věci jsou prostě takové, jaké je vidí Bůh, a já se snažím vidět je stejně. Věřit pro mě znamená přijímat věci ne proto, že si je ověřím, ale pro autoritu někoho jiného, pro autoritu samotného Boha. PMK: Víra je pro mě vzduch. Prostor, ve kterém jsem. Všechna má přátelství vyrostly na půdě víry a Církve. To je prostě můj svět, který mám rád, kterému důvěřuji. Víra přesahuje také tento svět. Vnímám, že to co je zde, co vidíme, že to není všechno. Jsou věci, které se nedají uchopit naším rozumem. Jsem rád, že Bůh je mi blízko od mého mládi. Proč jste si vybral toto poslání a kdo Vás při výběru ovlivnil? MFJ: Myslím, že tady se spíše hodí Ježíšova slova: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. Je to asi tak, že v průběhu života se člověk ptá, kam tento svůj život zaměřit a je to otázka nesmírně vážná, protože je přeci jen pravda, že život je jenom jeden. A myslím, že mnoho věřících kluků napadne, že by mohli být kněžími a je dobré se s tou otázkou poprat. I mě několikrát napadla, ale často jsem si ji zodpověděl negativně, ale i tak byla stále aktuální. No a jednoho dne mě dostihla v celé své nahotě a tak jsem na ni poprvé odpověděl: Ano. A vnímal jsem v tu chvíli, že to byla odpověď správná. I teď po letech se mi někdy zpochybňuje, ale v důsledku bych na ni stále odpověděl stejně. No, a jestli mě někdo ovlivnil? Odpověď je velice jednoduchá. Ano. Byli to v prvé řadě skvělí kněží z Ostravy a mezi nimi na prvním místě můj pan farář, otec Josef Gazda, bez něj by asi ona otázka, zda mám či nemám být knězem, byla čistě akademická. PMK: Vždy jsem chtěl být blízko lidi a jejich problémů. Je to služba, která dává člověku radost. Jsem stále obklopen lidmi, dětmi, mládeži. Při výběru mě nikdo neovlivňoval. Mám už v rodině kněze, a od dětství měl jsem stálý kontakt z Církví. To prostředí a také asi ten Boží hlas v srdci udělaly nejvíc pří volbě. Jak nahlížíte na současnou společnost, čeho by se měli lidé držet, aby byli spokojeni sami se sebou? MFJ: Stvořil jsi nás pro sebe [Bože] a nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě! toto říkal svatý Augustin a myslím si, že má pravdu. Lidé by se neměli bát odpovídat na otázku, v čem vidí smysl svého života, pro co by byli ochotni umřít, a jestliže ve svém životě nic takového nenajdou, pak by se asi měli zamyslet, jestli se jejich život netočí jenom kolem nich samotných, pak se nedivím, že nemohou být šťastni. Ještě žádná generace před námi se neměla tak dobře a zdá se, že ještě žádná generace před námi si nekladla otázky jak vyjít z beznaděje. Myslím, že by se lidé neměli bát těžkostí a obětí, že by se neměli bát dělat někdy věci těžké a nepříjemné, že by se neměli mít se rádi i když nás láska něco stojí. PMJ: Každý člověk by měl zachovávat řad. To znamená držet se nějakých moudrých hodnot a realizovat je životem. Dnes žijeme v době chaosu. Lidem se plete to co je dobré s tím co je zlé, nevidí následky svých rozhodnuti. Pak lituji toho, když je už pozdě a život je zničený. Myslím si, že evangelium je nadčasové a tady by lidé mohli najit pomoc. Může nějak církev pomoci v boji s duševní nemocí? A setkal jste se ve své praxi s ní? MFJ: Je to zvláštní, ale skoro v každé farnosti najdete někoho duševně nemocného, a já jsem si nedávno uvědomil, jak je to dobře, jak je dobře, že tito lidé vnímají, že u křesťanů se jim nikdo smát nebude; oni jsou totiž ti maličtí, o kterých mluvil Ježíš: Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. To, co jim církev může nabídnout, tak to je bezpodmínečné přijetí, protože Bůh nás všechny přijímá bezpodmínečně, XI/27 13

14 DUCHOVNÍ OKÉNKO jako Otec své děti, no a kde jinde má být takhle láska hmatatelná než právě v církvi. S touto praxí přijetí jsem se setkával a setkávám často. Nicméně církev není plná odborníků na duševní choroby a asi to po nás Bůh ani nechce, moc dobře si asi v církvi uvědomujeme, že když máme zlomenou nohu, tak jdeme k lékaři, že když máme hřích, tak jdeme za Bohem a když trpíme duševní nemocí, tak jdeme odborníkovi je zvláštní, že se stydíme za duševní nemoc, ale vlastně není za co se stydět, protože za ni můžeme asi tak, jako za zlomenou nohu, prostě to není naše vina; to jediné, za co je třeba se stydět je jen a jen hřích a právě církev v í, jak ho člověka zbavit. PMK: Když někdo pravidelně využívá Boží nabídku tzn. svátosti například zpověď, ten většinou nespadne do nějakých duševních potíží. Když pravidelně občerstvuji svou duši a varuji se zlého a hříchu tak člověk je stále v dobré duševní kondici. Hodně duševních nemoci se bere z neuspořádaného života, špatných rozhodnuti, špatného společenství, rodiny. Vím, také že věřící s duševními potížemi skrze víru snadněji procházejí nemoci. Jaký máte názor na modernizaci v kostele (zpěv, práce s mládeží aj.)? MFK: Jsem rád, že jsem součástí společenství, které na tomto světě nemá obdoby, je nejstarším společenstvím na planetě a nic se jí v mých očích na světě nevyrovná, jako křesťan jsem součástí církve, která si s sebou nese svou dvoutisíciletou identitu, a nemůže se jí vzdát, protože by přestala být sama sebou a zároveň si s sebou církev nese naději a pohled dopředu dějin, protože, jak nám, křesťanům, slíbil náš Mistr a Pán, tak církev tu bude až do konce světa, proto je důležité to, co církev je a to, čemu a komu věří přinášet do dvacátého prvního století tak, aby to lidé ve dvacátém prvním století pochopili. Proto už na ně asi dnes nebudeme mluvit latinsky, ale jejich rodným jazykem, proto je dobré, že v kostele dostávají prostor nové písně a nové hudební styly Hrozí vždy dvě nebezpečí: 1) že církev zatuhne a bude pro svět nesrozumitelná, tak by se, myslím, zpronevěřila svému poslání hlásat Boha a proměňovat svět; 2) že církev zapomene na svůj původ, že bude chtít být zajímavá a atraktivní pro mladé lidi za každou cenu, a tím by své poslání zpronevěřila ještě více. PMK: Myslím si, že v této oblasti se už hodně změnilo. Mnozí lidé v Česku mají představu o Církvi starou padesát let, ze svého dětství, tehdy všechno bylo jinak. Dnes stačí zajit v neděli na mši sv. a hned se zjistí, že je to úplně o něčem jiném. Bohužel mnozí se drží svých starých předsudků a boji se, že kostel na ně spadne, když do něj vstoupí. Pro příklad, v mé farnosti, působí výborně schola pěvecký soubor, který už natáčí své páté CD, každý pátek na faře se scházejí děti, vyučuje se náboženství, jezdíme na tábory, výlety. Je toho hodně moc a pomáhá to rodičům pří výchově. V čem je pro Vás inspirací nový papež František? MFK: Papež František je úžasný; od prvního okamžiku, kdy se objevil na veřejnosti jako papež a pozdravil nás všechny: Buona sera, Dobrý večer, a následně požádal nás všechny o modlitbu, na mě osobně zapůsobil silným dojmem muže, který miluje lidi i Boha, muže který je skutečný pastýř. Jsem rád, že naše církev má takové muže, jakým je svatý otec František a dokonce má takového muže ve svém čele. Myslím si, že papež František je člověk, který zná lidi, a ví, jak si je získat a užívá toho k jejich dobru. Jestli se ptáte, zda je mi inspirací, tak jednoznač ně ano a asi by bylo možné říci, že je mi inspirací v tom, jak mám prožívat své kněžství, jak vnášet evangelium do života svého i těch, kteří mi byli svěřeni. PMK: Hm někdy mám dojem, že to co říká papež František, já už dělám několik let. Jeho otevřenost a přistup lidem, je mi blízký. Slova o chudobě Církve jsou správná. Podívejte se na naše farnosti u nás. Žádná není bohatá. Jen media v souvislosti s restitucemi trochu nám dělají zmatek v hlavě, ale pravda je úplně jinde. To, že se něco v Církvi děje dobrého, že kostely se opravuji, je to výsledek nasazení farníků a kněží, kteří se snaží všemi způsoby získat pomoc pro své účely. Takže duch, který dnes vládne v Církvi, je nám moc blízký. Ale vždy nejvíc o Církvi hovoří ti, kteří za celá svůj život nevstoupili do kostela. Rozhovor vedly: Mgr. Ivona Országová Bc. Eva Klimešová XI/27 14

15 TVORBA PACIENTŮ Dítě z ulice Tomáš Adametz Jednoho dne zrána přišla špatná zpráva ztratil jsem pod nohama pevnou zem padám na zem venek na mě volá pojď domů doma běž ven ulice je můj dům jak dům 3 24 hodin na ulici ve dne i v noci zimou se třepu brrrr zima se neptá jak ti je chodím všude kolem abych nezmrzl ty vole venek na mě volá pojď domů doma běž ven blíží se noc jdou do lesa pokousaní od hlavy až k patě volám rodiče srdce vám uteklo o dům dál venek na mě volá pojď domů doma na mě běž ven tohle vám nezapomenu nikdy. Ref: Děkuji ti můj anděli strážný za pomocnou dlaň padám na zadek za to že jsi a že tě mám. Otevřu ti oči do reality ulice inspirace dost a nikdy více nevíš co je hlad žádný tak si ho hlaď popelnice volá pojď papat přesně tak otevřu ti oči do reality ulice inspirace dost a nikdy více naházené cigarety a už zase dým nás nese v čase otevřu ti oči do reality ulice inspirace dost a nikdy více skvoteři na každém rohu neukazuj si na ně prstem můžeš to byt i ty a spadneš na tvrdou zem a bude s tebe bezdomovec otevřu ti oči do reality ulice inspirace dost a nikdy více udělej si rozpočet a bude nám dobře naděje je jistota s pevnou strechou. Ref: Děkuji ti můj anděli stražný za pomocnou dlaň padám na zadek za to že jsi a že tě mám. O milosti Barbora Válečková Smutno je čas Smutno je půlnoční hodina smutnou je ticho v nás Kde láska naděj otvírá Půl bolesti zanechalo ránu v srdci Otevřít dveře v sobě samé je těžké přeci Za poslední hodinu bojuji s vírou a pokorou v srdci mám S nadějí a vírou přeci Tobě své srdce otvírám Marek Zajac Řeka Barbora Válečková Život je jako řeka tekoucí, která má nejisté břehy žene ji proud vody horoucí ach kolik vášně a něhy jen lidé se bojí nejistých vod kde duše skomírá avšak řeka plyne o závod nic jiného jí nezbývá Snad když stojíme před propastí, kde vládne prázdnota a strach tu člověk sám pocítí, ten proudu řeky tah. Až jednou vstoupíš do té řeky a napiješ se z ní Zkus vypít i trochu té řeky a napiješ se z ní zkus vypít i trochu té něhy a smutek náhle odezní Zkus tu řeku milovat, která život nosí zkus proti peklu bojovat blízké to plné citu slovo Láska XI/27 15

16 PROČ TO DĚLÁME? Proč to děláme? Již před časem /23/2012/jsme se zmínili v souvislosti s vycházkami o časté první reakci pacientů : A co tam budeme dělat? Týká se to i různých aktivit, které tuto otázku vyvolávají. Jde o kulturku, sportovku,zpěv na komunitě, rukodělné činnosti a další. Někdy jde o činnosti kolektivní, jindy je v takzvané pozici alfa jednotlivec, který vede komunitu, hraje na hudební nástroj, přináší na komunitě aktuální zprávy. I rozdávání textů písní, chystání všeho potřebného ke zdárnému průběhu rodinné komunity má svůj význam. Ti, kteří jsou v souvislosti se svou nemocí plni obav, nejistoty a pasivity, se postupně osmělují, získávají více odvahy, samostatnosti a obnovují dřívější dovednosti. Ty nepřijdou samy od sebe ihned po ukončení hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Začít je třeba již dříve n a rehabilitačním a doléčovacím oddělení, kde jsou pro tuto činnost vytvářeny podmínky. A čas tomu věnovaný se nedá zkracovat. Jinak hrozí brzké opakované zhoršení zdravotního stavu. Někomu se mohou výše uvedené činnosti zdát příliš snadné nebo příliš vzdálené jeho zájmům, zaměření, vzdělání. Avšak nejsou vybrány náhodně. Osvědčily se. A právě tak jako například po zlomenině ruky trénujeme jemnou motoriku přebíráním hrášku nebo skleněných kuliček, i když to není zrovna naše hobby a ani v zaměstnání to nepotřebujeme, tak po atace psychózy trénujeme vedle postřehu a pozornosti i výše uvedené sociální dovednosti. Někdy je to překvapivě až moc těžké. Přeji Vám najít si k rehabilitačním aktivitám pozitivní vztah. Vyplatí se to. PhDr. Václav Kutnohorský P.S. Na stručnou otázku, proč to děláme nabízím stručnou odpověď: Abychom se s tím naučili žít. Křížovku pro vás připravily stážistky odd. 17bc XI/27 16

17 LÁSKY ČAS Reakce na film LÁSKY ČAS Po zhlédnutí filmu Lásky čas byl dán prostor pacientům k napsání vlastní recenze... Oficiální recenze filmu Tim je naprosto obyčejný nesmělý jednadvacetiletý Brit, který má starostlivou matku, potrhlou sestru, úžasného otce a žádnou holku. To se má brzy změnit, jelikož Tim právě dozrál do věku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. Všichni mužští členové tohoto rodu totiž mohou tak trochu cestovat v čase. Tak trochu" v tomto případě znamená, že se můžou vracet jen do minulosti, k událostem, které oni sami prožili. Stačí zajít do nějakého tmavého koutu, zavřít oči, sevřít pěsti a jste tam, kde jste si přáli být. Tim se okamžitě rozhodne využít téhle dovednosti k tomu nejdůležitějšímu, co člověk jeho věku potřebuje. Tedy k holce - pokud možno hezké, chytré, hodné a lačné po sexu. Ta Timova se jmenuje Mary a jejich vztah je dokonalý, protože všechny nedokonalosti Tim pokaždé napraví. Ovšem ani s takovou schopností nemůžete život obehrávat donekonečna, zvlášť když je to prevít, který vám připravuje jedno nelehké dilema za druhým. S každým návratem totiž přijdete o všechno, co jste do té doby prožili. A to někdy hodně mrzí. Marek Zajac Lásky čas anonym Na začátku filmu se hlavní hrdina dozví, že v jeho rodině mají muži schopnost cestovat časem do své minulosti. S touto vědomostí začne experimentovat pro vlastní zisk. Brzy se zamiluje do jedné slečny a kvůli cestováním časem zjistí jak jsou věci, které bereme za dané, křehké a snadno o ně můžeme přijít. Zamilovaný se pustí do pronásledování svého snu o lásce. S časem se naučí jistá pravidla, které cestování s časem má. Nakonec se musí naučit, že jsou věci, které nejdou napravit do podoby jak bychom si přáli. Lásky čas Andrea Zemanová Tento film ve mně vyvolal smíšené pocity. A ptám se proč? Film založený na lásce, kdy náhoda neznamená jen náhodu. Ale možná i osud. Řídíme si ho sami nebo nám někdo z vyšší moci určuje naše kroky. Věřím na osud, ale není to jen o tom. Každý je strůjcem svého štěstí. V tomto filmu se hlavní hrdina vrací do minulosti. Pokaždé se nabízí různé možnosti různých událostí. Nejlepší varianta pro tuto osobu vyhrává. Ale otevírá se otázka. Která varianta je správná? Asi ta, kterou si člověk ze srdce přeje. Když si člověk naprogramuje mozek na pozitivní mysl, kdy se rozhodne změnit život od základu. Je na dobré cestě. Hlavní motto je: Pokud miluješ, máš rád. Řekni to dané osobě hned, příště třeba už nebudeš mít možnost... Mrtvé listy poezie Barbora Válečková Na skládce duševního pokroku leží spíš upálen je básníkův cizý svět. Očima všech bídníků a proroků umí mnohé odpouštět, Ach lidé, prosím bděte za co však lidem odpouštět, proč jen sbírka nudných i nebezpečných listů i věcí kvete ta sbírka momentální svět XI/27 17

18 STŘÍPKY KLUB NETRADIČNĚ při příležitosti 125. výročí založení Psychiatrické nemocnice v Opavě a nedožitých 80 let primářky MUDr. Ireny Strossové - zakladatelky opavského systému. 26. června 2014 Celodenní program Odborná konference v dopoledních hodinách Hudební vystoupení MICHAL TUČNÝ REVIVAL pod širým nebem Divadelní vystoupení st. 9 Podrobnější program bude upřesněn. Slezská diakonie pomáhá lidem s duševním onemocněním Střediska Slezské diakonie, a to RÚT Krnov a RÚT Bruntál, zaměřující se dlouhodobě na sociální rehabilitaci, přišla s nabídkou v regionu nové sociální služby pro lidi s duševním onemocněním. Střediska otevřela během roku 2013 svá centra pro podporu psychicky nemocných. Diakonie tak reagovala na absenci podobných služeb v oblasti Krnovska a Bruntálska a vytvořila tak prostor pro setkávání osob s duševním onemocněním, sdílení jejich zkušeností, a edukaci nejen v oblasti psychických poruch, ale i dalších oblastech podle zájmů klientů. Skupinová setkávání jsou pro klienty obohacením jejich společenského života, podporují jejich sociální dovednosti a mohou tak přispět k smysluplnému naplnění jejich denního programu. Náplň činnosti center je dána především zájmy a potřebami uživatelů klienti mj. sami plánují společné výlety, návštěvy kulturních a sportovních zařízení atd. Dle potřeby je také možné využít individuální sezení s terapeutem. Centra jsou přístupná i rodinným příslušníkům a dalším blízkým lidem klientů. Smyslem center je provázet klienty obdobím, kdy nepotřebují rezidenční léčbu, jsou se svou nemocí v domácím prostředí a chtějí pro sebe něco udělat, být aktivní, nepodlehnout pasivitě a určité izolaci, která tyto nemoci provází. Přijďte se za námi podívat, pokud jste motivovaní nezůstávat doma a udělat ve svém životě změnu. Nejlépe hned po ukončení pobytu v nemocnici. Kontaktní údaje: Centrum Na cestě Krnov, Hlubčická 18 (v areálu Flemmichovy vily) Pondělí, středa, čtvrtek od 14 do 17 hod., navíc ve čtvrtek od 11 do 14 hod. možnost individuálních návštěv bez předchozí domluvy. telefon: , Klub V parku Bruntál, Kavalcova 7 (4. patro) pondělí a čtvrtek od 14 do 16 hod., ale možno upravit dle potřeb klientů telefon: XI/27 18

19 RECENZE Fialový poustevník Ota Pavel Společné vydání povídkových knih Smrt krásných srnců a Jak jsem potkal ryby. Oba cykly spojuje humorně kritický obdiv syna ke svému vzácnému, ale složitému tatínkovi, láska k rybám, vodě a přírodě vůbec, vzpomínky na šťastné dětství před válkou a pozdější hořký okupační úděl smíšené židovské rodiny. Společné je i literární pojetí, kde základem mistrného vyprávění v první osobě jsou reálné vzpomínky, působivé nikoli uměleckou stylizací, ale vnímavou, velmi poetickou evokací zážitků vlastních i rodinných. Ctíme autorovu moudrost, lidskost, jemně nostalgický humor, tedy to, co v povídkách poutá i dojímá. Jazyk prózy je živý, hovorový. Zkušený reportér neměl obavy z nespisovného výrazu či tvaru tam, kde jazyková norma šustila papírem. CITÁTY Z KNIHY: Chtěl jsem se stokrát zabít, když už jsem nemohl dál, ale nikdy jsem to neudělal. Snad jsem v podvědomí toužil ještě jedenkrát políbit na rty řeku a chytat stříbrné ryby. To rybařina mě naučila trpělivosti a vzpomínky mi pomáhaly žít. Epilog Ota Pavel: Fialový poustevník "Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl se mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert se vším všudy, měl kopyta, chlupy a rohy a staleté vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit do hor nad Innsbruck selské stavení. Přál jsem si, aby se rozsvítilo veliké světlo a zahnalo mlhu. Když jsem vyváděl krávy a hřebce z chléva, aby neuhořeli, dorazila rakouská policie. Dali mi želízka a vedli mě do údolí. Nadával jsem jim, strhl jsem si boty a šel jsem sněhem bos jako Kristus, kterého vedou na kříž. Poslali mě přes Dvořiště pražským lékařům. Tohle první období nebylo strašné pro mne, ale bylo strašné pro ty, kteří mě pozorovali a měli mě rádi. Mně bylo vlastně blaze a vše jsem vykonával vášnivě a z přesvědčení. Dokonce to bylo někdy příjemné, je krásné být žehnajícím Kristem. Nejhorší je, když vás pomocí prášků dostanou do stavu, ve kterém si uvědomíte, že jste blázen. Oči se potáhnou smutkem a vy už víte, že nejste Kristus, ale ubožák, kterému chybí zdravý mozek, co dělá člověka člověkem. Dají vás za vylepšené mříže, ačkoliv jste nikoho nezabili a nikomu jste neublížili. Nebyl nad vámi soud a jste vyřízeni. A lidi venku si žijou a vy jim začnete závidět. Může vás zachránit jenom zázrak. Čekal jsem na zázrak pět let. Sedíš samotný na židli týdny, měsíce, roky. Nemohu tvrdit, že jsem zkoušel jako zvíře, protože žádný člověk neví, jak trpí zvíře, i když o tom často vypráví a píše. Vím jenom, že jsem zkoušel strašně, nejde to ani vypovědět. A pak by tomu ani nikdo ani nevěřil, lidé nechtějí slyšet o této nemoci, protože se jí moc bojí. Když mi bylo líp, myslel jsem na to, co bylo v životě nejkrásnější. Nemyslel jsem na lásku ani na to, jak jsem se toulal po světě. Nemyslel jsem na noční lety přes oceány, ani jak jsem hrál kanadský hokej v pražské Spartě. Chodil jsem znovu k potokům, řekám, rybníkům a přehradám na ryby, uvědomil jsem si, že právě to bylo to nejkrásnější, co jsem na světě prožil..." Připravila: Mgr. Ivona Országová XI/27 19

20 OTÁZKY A ODPOVĚDI - právnické okénko Odpovědi na otázky pacientů primariátu H Mohu s přiznaným plným invalidním důchodem 3.stupně uzavřít pracovní smlouvu na tzv. Plný úvazek? Občan s přiznaným ID 3.stupně může uzavřít pracovní poměr na plný úvazek. Je zde však reálné nebezpečí, že v rámci jeho přezkumu může být ID odebrán ČSSZ z důvodu ověření schopnosti občana pracovat na plný úvazek. Doporučení: uzavřít pracovní poměr v rozsahu vyplývajícím z rozhodnutí ČSSZ o přiznání ID ( např. Pokud Občan má 70 % pokles pracovní schopnosti, doporučení uzavřít pracovní poměr ve zbývajícím rozsahu t.j.30 % ) Na koho se může pojištěnec obrátit v případě pokud není spokojen s poskytnutou zdravotní péči? Dle ustanovení 11 odst.2 z.č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění má pojištěnec tyto možnosti: podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení (např. řediteli PN v Opavě) nebo jeho zřizovateli (Ministerstvu zdravotnictví ČR), obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka, anebo jinou profesní organizaci, pokud byla zřízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického pracovníka, obrátit se na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, zejména odmítne-li zdravotnický pracovník provést zdravotní výkon spadající do hrazené péče, obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení tj. v případě PNO Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj. Mohu s invalidním důchodem 3. kategorie podnikat? Ano, občan s plným invalidním důchodem může podnikat bez omezení. Musí občan s invalidním důchodem 3. kategorie platit sociální a zdravotní pojištění v případě, že podniká? Výše výdělku není u invalidního důchodu třetího stupně nikterak omezena. V případě, že jste OSVČ, nebudete muset platit sociální pojištění, pokud vaše roční příjmy po odečtu výdajů budou nižší než ,- Kč (platí pro rok 2014). V případě, že tuto částku překročíte, budete muset pojištění hradit. Zdravotní pojištění v případě podnikání hradit budete, pouze v prvním roce podnikání nemusíte platit zálohy. Na otázky odpovídal: JUDr. Karel Kraus Tomáš Jeřábek XI/27 20

21 ODDYCHOVÝ KOUTEK Rubrika o rozdílech zdánlivě podobných věcí BĚŽKY x SJEZDOVKY Běžky X Sjezdovky Nemusí být moc sněhu a jede to 1:0 Musí nasněžit a někdo musí pustit vlek Pořád se kolem tebe něco mění 2:0 Nahoru, dolů, nahoru, dolů... Pokud se neztratíš, nic moc adrenalin 2:1 Každá jízda to je věc Povozíte se málo, hlavně se odrážet 2:2 Z kopce to fíčí, do kopce frčí Restaurace je pořádně daleko 2:3 Bufet je na každém rohu Takže berem lyže a hurá do terénu, nebo alespoň zapnout sjezd v televizi Připravil: Artur Ország VTÍPKY Z DÍLNY DOKTORA TATARKA Jaký je rozdíl mezi mrazem a traktorem? Když vám po zádech přejde mráz, dá se to vydržet. Nasedli už všichni? ptá se řidič autobusu. Ano. Tak si vystupte, protože autobus se porouchal! Jak se hodnotí víno? Nejlepší: dá se Špatné: nedá se Nejhorší: dá se pražákům... Blondýnka na pláži: "Mám plnou hlavu písku." Tmavovláska: "Zajímavé, mně se to dostalo jen do vlasů." Policajt vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí: "Slečno, vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí?" "Ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala..." Víte jak se řekne čínsky fotbalista? Ťan. A víte jak se řekne čínsky špatný fotbalista? Spar-Ťan. Byla jedna kalkulačka. František Lučan Byla jedna kalkulačka. Našla si kalkulačku a měli spolu tři malé kalkulačky. Počítali výborně. Uměli skoro všechno sčítat, odečítat, dělit, násobit. Jenom nevěděli, na co je jakési X. Ať počítali jak počítali toho X se dopočítat nemohli. Nevěděli, že onoho X se dopočítat nemohli. Neudělali, že onoho X není možné dopočítat, že je to otázka bytí a citu, že to X, je pouze a jenom pro živé bytosti. Cosi jako vyšší funkce. Jednou dopočítali, a skončili na skladišti výpočetní techniky a ono X jim zůstalo navždy utajeno. Ono X, díky kterému se rodíme a umíráme. Ono X, díky kterému všichni tolik trpíme, aby jsme jej nalezli. Co to je? Nevím. Vyšší princip? Bůh? Láska? Vesmír? Vím jenom tolik, že je smyslem života každého člověka. XI/27 21

22 TVORBA PACIENTŮ - Ing. Pe-pa Standard a norma vychýlení Bývá zdůrazňováno, že není dobré prodlévat v myšlenkách v minulosti. Souhlasím. Přesto si myslím, že revize dřívějšího života je občas dobrá. Vzpomínky se musí brát i s rizikem fabulace a jejich nepřesnosti. Promítnout si vlastní život a zejména svou nemoc až kam má vlastní paměť sahá. Vytýčit si rozhodující body a chvíle v životě, kdy se nemoc projevovala. Je dokázáno a domnívám se, že tomu můžeme věřit, že naše nemoci jsou zděděné. Můžeme si pro zajímavost nalézt mezi svými předky toho či ty, kteří jsou v nemoci našimi předchůdci. Samozřejmě mnohdy se nám to nepodaří. Vrozená nemoc se jistě projevovala odlišnostmi již v raném a pozdějším dětství. Ať se nám to může zdát jakkoli nepravděpodobné. Obvykle v období puberty a mládí se kryptogenní stav projeví, nemusí jít o stav, kterého si okolí všimne. Stav může zůstat po různě dlouhou dobu kryptogenní až nějakým způsobem manifestovaný. Až se nemoc nějakým způsobem plně manifestuje, je dobré se ihned začít léčit, ale obvykle již i tak bývá pozdě. Manifestovaná nemoc, diagnostikovaná je nejmodernějšími léky a psychoterapií jistě léčitelná, ale jistě i nevyléčitelná. Ale zázraky se dějí. Čím dříve získáme na svou nemoc sebe náhled, tím lépe. Pak už je jen krůček k správnému sebehodnocení a možné sebekritice.. Ono se to mnohdy lehce píše,ale vše toto může trvat velmi dlouhou dobu. K otázce stressorů - je zde názor, že kdyby se nevyskytly, nemoc by se nemusela projevit či názor druhý, že by se vyskytly jiné a nemoc by se stejně projevila. Jsem zastáncem druhého pohledu. Nemoc může přinést i pozitiva - například dříve neprojevené umělecké nadání, dostatek volného času na invalidním důchodě i jiné a při získání potřebného odstupu a zralosti pocit třeba i trvalé spokojenosti a štěstí. Jsou i věci, které nemoc neomezuje. Osobní charakter, identitu, možnost volby cesty a přístupu k životu. Hovoří se někdy zcela chybně o schizofrenii jako o rozpadu osobnosti. Nemoc a naše vlastní osobnost jsou zcela rozdílné věci. Za ideál bych považoval ani ne tak nemoc zcela vyléčit,což zřejmě není dost dobře možné, ale integrovat nemocného tak, aby byl schopen relativně plnohodnotného života. Velmi obtížnou se jeví i sociální problematika postižených a tlak na výkon zaměřené společnosti. Obrana postižených, kteří mají obvykle dost starostí sami se sebou a tím se téměř úplně nuluje možnost společného prosazování zájmů. Jsme jen malou menšinou a navíc většinou obtížně pochopitelnou, když mnohdy jsme i obtížně to své vůbec schopni artikulovat. Pochopení, chápaní našich problémů ze strany většinové společnosti je zřejmě běh na dlouhou trať. Ovšem dívejme se především sami na sebe, na to jak dokážeme rozdílnost mezi postiženými a normálními jedinci chápat a vyjadřovat z naší strany. Jde o schopnost sebevyjádření a sebereflexe a z toho vyplývající pohled na další věci. Ing. Pe-Pa Pierot Barbora Válečková Kde jsou ty kroky a úsměv toho který tolik své umění rozdával byl to právě Kašpar, který za oponou svých obav tiše a mlčky postával Kolik komediantů a klaunů viděl ve svém milovaném divadélku hrát zatímco on procházel zkouškami ran a kopanců byť chtělo se mu i plakat Přepadl vás žal, či něco zarmoutilo navštivte prosím malé Funambules kde každý večer, hraje pro Vás smutný i veselý, plachý i přátelský Velký herec Deburao XI/27 22

23 PRÁCE PACIENTŮ SKŘÍPE Vratislava Holčáková Toulám se dnem Jak prázdným říčním korytem Písek Skřípe Mezi zuby Mezi prsty Prosívá se Prosím Zase Zase hledám To co dávno nemám Nemám hledat Toulám se prázdným dnem Prázdná hlava Řeka dravá Všechno odplavila Jenom žízeň zbyla A písek Mezi zuby skřípe Písek Žízeň Skřípe to skřípe Prázdná jsem Jana Surovcová Marek Zajac XI/27 23

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

{phocagallery view=category categoryid=5 limitstart=0 limitcount=0}

{phocagallery view=category categoryid=5 limitstart=0 limitcount=0} Adresa: Soběšovice 273 Telefon: 603105281, 604288940, 603477357 Mail: dobrapsychiatrie@seznam.cz Ordinační hodiny: V pracovní dny 8,00-14,00hod., Od září 2014: Víkendy jednou měsíčně pátek: 16,00-19,00hod,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky

Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Mobilní hospic v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2012 Z čeho při prosazování mobilní paliativní péče vycházíme? z toho, že konec života do života patří a že bychom měli mít možnost volit kde

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Úvod Dva skutečné příběhy Píše se rok

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s.

Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Péče o klienty s duální diagnózou v programu Následné péče CHRPA, Magdaléna, o.p.s. Markéta Dolejší, Petr Buchta Magdaléna, o.p.s. AT konference, Seč, 7.6.2017 Co je naším cílem? Zařazení do běžného života

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění

Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut. Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Dobrý den z Prahy Dr. Petr VELETA M.A. tanečník, choreograf a taneční terapeut Hudba, pohyb a pozitivní komunikace, otevírají dveře do zapomnění Taneční a pohybový program pro seniory se specifickými potřebami

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková

mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková mezirezortní pracovní setkání Systémové pojetí sociální práce příklady z praxe Květa Staňková Ostrava 10. října 2014 Řešení nepříznivé situace starších žen Paní J. má 76 let, paní M. 81, obě bydlí samy

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých

Titul: TV_1032_Phan Tan Loc - hospodář waterián_ii Táto relácia. v mnoha různých Táto relácia v mnoha různých Pokud mi to vrátili, pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa prosím

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl

KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl KVALITA OČIMA PACIENTŮ psychiatrické léčebny - III. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných psychiatrických léčebnách přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN!

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je, kromě projevů lásky, objímání, také každodenní hlasité

Více

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1 Sušice 1 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Sušice 2 V rámci spolupráce partnerských

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

JINDŘICH MALŠÍNSKÝ CITÁTY & C Y T Á T N I

JINDŘICH MALŠÍNSKÝ CITÁTY & C Y T Á T N I JINDŘICH MALŠÍNSKÝ CITÁTY & CINTÁTY JINDŘICH MALŠÍNSKÝ CITÁTY & CINTÁTY 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena nebo reprodukována bez předchozího písemného souhlasu držitele

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák. Jaroslav Uhlíř Zdeněk Svěrák Jaroslav Uhlíř Barbora píše z tábora 2 Maminko, tatínku posílám vám vzpomínku z letního tábora Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora Strava se nedá jíst dneska byl jen zelný list polívka

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více