Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XI. - číslo 27. Občasník primariátu H"

Transkript

1 Ročník XI. - číslo 27 Občasník primariátu H

2 ÚVODNÍK, OBSAH Změňte život! Znáte ten pocit, jako když se stále točíte v kruhu? Opakující se vzorce ve vztazích, penězích, zdraví? A stále se to snažíme změnit, čteme moudré knihy, pracujeme na sobě, často bojujeme s vlastní disciplínou a vůlí, snažíme se více, lépe, jinak. A ono nic situace se vrací po kruhu zpět. Jak to změnit? A je vůbec změna možná? Převážnou část života jsem se v tomto světě pohyboval s přesvědčením, že věci se prostě dějí. Netušil jsem proč nevěděl jsem, proč jednám tak, jak jednám, a co by se s tím případně dalo dělat. Jednal jsem, reagoval, činil rozhodnutí, prožíval negativní emoce a jejich důsledky a věřil jsem, že tak to prostě na světě chodí. Naštěstí jsem dospěl do bodu, kdy jsem pomalu začal přebírat odpovědnost za svůj život. Uvědomil jsem si, že mě utvářely zážitky z minulosti. Pochopil jsem, že za negativní zážitky sice nenesu vinu, ale mám za ně odpovědnost. Pár prvních let po osobním prozření jsem věděl, že se chci změnit, chovat se jinak než dřív a činit lepší rozhodnutí ale netušil jsem jak. Naštěstí jsou-li otázky hodně naléhavé a touha dost silná, odpovědi se dostaví. V mém případě se zjevily v podobě jedné věty z knihy, kterou jsem právě tenkrát četl: Aby člověk žil život v míru a harmonii s veškerenstvem i sám se sebou a svým nitrem, aby skutečně pochopil sám sebe a věděl, co smí, co může, co vlastně chce a co nemůže a nesmí, musí si uvědomit, kam patří, znát svoje místo v propastech kosmu, v lůně živoucí přírody i pospolitosti lidstva a musí také poznat sám sebe. Pochopil jsem, že chci-li ve svém životě něco změnit, že musím zejména poznat sám sebe a své omezující názory, a to jak reálné, tak nereálné. Všichni se chceme změnit, ale podvědomá touha ne vždy určuje směr plavby. Pokud se nedokážeme napojit na změnu po níž toužíme, buď k ní nedojde, nebo budeme mít pocit, že jsme si ji museli těžce vybojovat. Neustále se potácíme mezi touhou po jistotách ve snaze uchovat věci tak, jak jsou a touhou po růstu a změně. Změna patří mezi velké životní pravdy. Mg r. Libor Kundrata OBSAH: Úvodník, obsah 2 Tvorba pacientů 3 Téma - Rozhovor s MUDr. Hollým 4 Sociální okénko 6 Práce pacientů 9 Reportáž - BONA. 10 Pohled na PL 11 Duchovní okénko 13 Tvorba pacientů 15 Proč to děláme 16 Tvorba pacientů 17 Střípky 18 Recenze - FIALOVÝ POUSTEVNÍK 19 Otázky a odpovědi 20 Oddychový koutek 21 Tvorba pacientů Ing. Pe-Pa 22 Tvorba pacientů 23 Celým dnešním číslem časopisu POSEL nás budou provázet fotografie Tomáše Sagana. XI/27 2

3 PRÁCE PACIENTŮ PF 2014 Vratislava Musilová Popadla mě padoucnice Prudce Potřásla mi pravicí Potom Pozvala mě na tanec Prý - Pojď! Polka - Povalila mě na podlahu Příšerně krásně jsme tančily... Potom Pomalu potichu odešla Probudila jsem se Překvapená publikem Podivná protivná potřeba Předvádět se... Tomáš Jeřábek Početí Zdeněk Demčík Leden tuhý Na návrší Mrznou stromy Kolem nás Tlusté zdi Zahřáté domy Domy naše Skrývají nás Před tím mrazem Na kopcích Tiše dopadá Lehký sníh Na zem My choulíme se K sobě Jeden druhému Vzpínáme paže Hřeje nás láska Pocity štěstí Ba že? Tiskneme se k sobě Jak holátka v kleci Nemáme smutek Ani tíseň V plecích Ještě kousek Za kouskem dnů A blíží se jaro krásné My světu dali jsme Nový život Už je to jasné Poděkování Zdeněk Demčík Dala jsi Dala Sílu mi velkou Až já Užaslý Oněměl Dala jsi Dala Sílu mé duši Ať jí to sluší Dala jsi dala Dárek mi velký A ten jsi ty Jenom ty Že dýcháš Že jsi!! Přání Zdeněk Demčík Miluji S otázkou Ty jsi má Jediná Nebo snad ne? To mě tu sžírá Nabízí otázky Mé Jestli ty jediná Pro mě tu jsi Postavím Pro tebe Dům Hráz Celé vsi Abych tě měl Jen pro sebe Pro lásku Mou Bezednou XI/27 3

4 ROZHOVOR REFORMA A JEJÍ DOPADY MUDr. Martin Hollý je psychiatrem a sexuologem. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v individuální i skupinové psychoterapii a řadu akreditovaných psychoterapeutických workshopů, publikoval v monografii a odborných časopisech, přednáší na domácích i zahraničních konferencích. V roce 2008 byl jmenován ředitelem PL Bohnice. Od roku 2013 je předsedou České psychiatrické společnosti a jedním z hlavních představitelů reformy psychiatrické péče v ČR. zřejmé, že jenom komplexním přístupem můžeme dosáhnout toho základního cíle. Jak se idey promítnou v praxi? Asi nejviditelnější změnou by měl být vznik Center Duševního Zdraví, které by měli reprezentovat komplexní a dostupnou péči o duševně nemocné. Měli by poskytovat zdravotně sociální servis pro pacienty s vážnou duševní poruchou, sloužit jako základna pro mobilní týmy a také plnit funkci krizových center. Kdy může pacient pocítit chystané změny? Předpokládám, že první pilotní projekty by se mohli rozběhnout někdy během roku Z jakých zemí nebo koncepcí ČR čerpá? Nemáme žádný konkrétní vzor, snažíme se naplňovat koncept vyvážené péče, jak ho popsal Thornicroft. Ve své ambulantní praxi se věnuje psychiatrické, sexuologické a psychoterapeutické práci. Hlavní léčebnou metodou je kombinace farmakoterapie a podpůrné, dynamicky orientované psychoterapie. Dále působí jako externí lektor poradenských a vzdělávacích firem, specializuje se na trénink komunikace a týmové spolupráce. Mohl by jste nás seznámit s cíli reformy v psychiatrii? Jak byste si představil ideální model psychiatrické péče? Dle mého názoru by měl být silně koordinovaný a zároveň nabízet diferencované služby. Důležité je, aby si pacient mohl zvolit mezi alternativami, aby měl v tomto rozhodování dostatečnou podporu a aby mu systém vycházel vstříc. Klasický koncept zdravotnictví totiž nízkou aktivitu pacientů přisuzuje jejich lenosti, v psychiatrii je to obvykle příznak nemoci. Hlavním cílem reformy je zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním. Pod tímto cílem se, jak všichni víme skrývá mnohé. Snažili jsme se právě tu mnohovrstevnatost problematiky vyjádřit sedmi základními strategickými úkoly. Ty se týkají změny systému poskytovaných psychiatrických služeb, destigmatizace, kvality péče, časné diagnostiky a konsiliární péče, (znovu) začleňování duševně nemocných do společnosti, meziresortním spolupráci a v neposlední řadě humanizaci prostředí. Je XI/27 4

5 ROZHOVOR Myslíte si, že se podaří reformní kroky integrovat do stávajícího systému? Je to naší základní snahou. Nechceme apriorně rušit stávající systém. Na to doplácejí pacienti. Jde o to využít maximum toho, co současný systém nabízí, doplnit chybějící služby a předem danou metodikou vyhodnocovat vývoj. Posléze můžeme dělat další regulační kroky. Nemáte pocit, že v praxi se péče o psychiatrické pacienty stále zhoršuje a dostává stále více na okraj zájmu? Bohužel Vám tento dojem nemůžu vyvracet. Cítím to podobně. Je však potřeba říct, že nic z toho co se děje, není důsledkem reformy. Ta je skutečně prozatím jenom na papíře. To co teď prožíváme, je přirozený vývoj systému. A to mně přesvědčuje o tom, že reformní koncepce přichází v poslední chvíli. Jenom doufám, že bude naplňovaná. Na otázky odpo vídal: MUDr. Martin Hollý, ředitel PL Bohnice, Praha Rozhovor připravily: Mgr. Ivona Országová, Bc. Eva Klimešová Láska Barbora Válečková Láska je něco, čeho se není obávat láska je slovo, které se ve skrytu duše musí dokázat. Láska je znamení, pochopení Tebe Láska je prachem cest, vírou čistého nebe. Láska je opium, i fialka která nevoní, láska je obálka s psaníčkem, které domovem Ti zavoní Láska je lidský cit, který Tě oslepí Láska je morálka, která jest i není Čas lásky Barbora Válečková Čas lásky mávne kouzelným proutkem; štěstí dal Čas lásky se stal nevýslovným bludem který se z komnat smutku ozýval. Čas lásky, ať už je jaký chce chtěl by dobro krást Čas lásky je tím čím budem a nebude nás už ničím mást Tak pohni se osude srdce už slabě dýše, tak ukaž nám světlo své, a vyveď z té ztrouchnivělé chýše Jen člověk věří a tápe po věcech cenných dál Jen člověk kroniku lidstva drápe i píše ale pozor : Neudělat z ní seriál Kapka rosy Barbora Válečková Z krůpěje deště naprší moře lány ze zahrad, z potoků přikrývky budou rozestlány Na cestě žížala hledá si z domovu cestu zpátky proč ona chudina tak trpět musí Vždyť žížaly mají život krutý a tak mizerně krátký Na trávě po dešti kapka rosy se směje, kouká se na lidi, Ach jak ten pocit krásy těší a u srdce hřeje. Vše je tak čisté, a umyté převlečeno do čisté kůže, pročpak jen člověk zlobí vždyť život je krátký a co kdo proti tomu zmůže XI/27 5

6 SOCIÁLNÍ OKÉNKO Ubytování v zahradnickém domě v PL Opava Co je nového v Psychiatrické nemocnici v Opavě? Od 6. ledna je zprovozněna ubytovací jednotka v zahradnickém domě pro pacienty Denního stacionáře 20C. Pacienti (již propuštění z hospitalizace!) mají klasickou smlouvu na ubytovnu, která je vázána na péči v DS a není striktně časově limitována. Zatím je na půl roku, posléze je možno ji prodloužit. Jedná se o překlenovací ubytování pro pacienty, kteří se dostali do sociálně obtížné situace, nebo nejsou zatím schopni samostatného fungování bez pomoci. Poskytovaná péče a podpora - docházka do DS 1-4x týdně + nejméně 2x týdně odpoledne docházejí sociální pracovníci Fokusu a pomáhají řešit to, co klienti potřebují: sociální a terénní aktivity (dávky na ÚP, registrace u lékařů, nákupy, nácvik vaření atd..), postupně, dle schopností klienta, budou spolu s ním vyhledávat trvalé bydlení. Jde o zařízení PN Opava, péči zajišťují pracovníci DS 20C. Bližší informace vám sdělí: PHDr. Strossová, tel Mgr. Valíková, tel Kapacita 4-6 lůžek Cena 3 800,- Kč / lůžko / týden V dalším čísle, které vydáme na podzim, vás seznámíme s novinkami bydlení. Ivana Džemlová Empatie Tomáš Sagan Přítel, o kterém nevíte mnoho let nebo si ho neuvědomujete a pak jako blesk z čistého nebe miliardy informací za sekundu. Strach, bolest, štěstí, láska a jiné emoce, které člověk produkuje. Avšak ne jednoho člověka, ale jednotek, desítek, stovek lidí kolem vás váš mozek přestává stíhat vaše hlava se bude chtít rozletět a pak jako blesk z čistého nebe křišťálově průzračné nic bez kazu. Žádné návaly úzkosti, strachu a beznaděje ale nebojte, přátelé se vrací SUDOKU Každé číslo se musí vyskytnout pouze a jen jednou v každém sloupci, každém řádku a v každém čtverci Hodně zdaru při luštění XI/27 6

7 SOCIÁLNÍ OKÉNKO Azylové domy v Moravskoslezském kraji II. Ostrava Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Centrum sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi Gen. Píky 2980/25, Moravská Ostrava, Ostrava telefon: web: Charita Ostrava Charitní dům sv. Františka - azylový dům Sirotčí 683/41, Vítkovice, Ostrava telefon: Statutární město Ostrava Azylový dům pro rodiny s dětmi Na Liščině 338/2, Hrušov, Ostrava telefon: web: Občanské sdružení Nová šance Azylový dům Nová šance Podsedliště 73, Koblov, Ostrava telefon: web: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Domov pro matky s dětmi Dělnická 386/30, Poruba, Ostrava telefon: fax: web: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Azylový dům pro muže Palackého Palackého 980, Moravská Ostrava, Ostrava telefon: web: Armáda spásy v ČR Armáda spásy, Centrum sociálních služeb U Nových válcoven 1571/9, Hulváky, Ostrava telefon: web: Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Azylový dům Debora Karpatská 1091/40, Zábřeh, Ostrava telefon: web: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Domov pro matky s dětmi Budečská 1373/3, Moravská Ostrava, Ostrava telefon: fax: web: Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace Azylové zařízení Vřesinská 2230/5, Poruba, Ostrava telefon: web: Orlová Slezská diakonie HANNAH Orlová, azylový dům Klášterní 367, Město, Orlová telefon: web: Studénka - Butovice Charita Studénka Byt pro matky v tísni Malá strana 216, Butovice, Studénka telefon: XI/27 7

8 SOCIÁLNÍ OKÉNKO Třinec Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Azylový dům pro matky Čapkova 708, Staré Město, Třinec telefon: web: Slezská diakonie SÁRA Třinec, azylový dům Hraniční 280, Kanada, Třinec SÁRA Třinec, byt č. 1 Komenského 682, Staré Město, Třinec telefon: telefon: web: Slezská diakonie BETHEL Třinec, azylový dům Frýdecká 191, Staré Město, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, byt 13 Lidická 542, Lyžbice, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, byt 49 Lidická 542, Lyžbice, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, byt 30 Lidická 543, Lyžbice, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, byt 61 Lidická 545, Lyžbice, Třinec BETHEL Třinec, azylový dům, byt 5 Kysucká 1822/10, Český Těšín telefon: fax: web: Bc. Simona Slaná VTÍPKY Z DÍLNY DOKTORA TATARKA V samoobsluze tlačí mladý otec vozík s potravinami a vřískajícím děckem. Muž téměř něžně opakuje: "No tak, Alberte, klid. Klid a žádné scény. Uklidni se, Alberte..." Nachomýtne se k tomu psycholožka a s uznáním povídá: "To je dobré, že s tím dítětem mluvíte jako s dospělým. Takhle Albert vyroste v sebevědomého a vyrovnaného člověka." Otec na to: "Paní, mýlíte se. Já jsem Albert!" Dvě známé se baví, jak dopadly jejich děti v život ě. Jedna říká: "Dcera se vdala dobře, manžel hodně vydělává, dcera sedí doma, nechodí do práce, zajde si zacvičit, n anehty a večer ji manžel pozve do restaurace, dcera totiž nevaří! Ale chudák syn, ten dopadl... Ta jeho nepracuje, b ěhá si jen po posilovnách a kamarádkách, a když přijde domů uhoněný z práce tak ji musí brát n a večeři do restaurace. Je to chudák!" Maminka budí syna do školy, a syn říká: "Mami, já tam nejdu, holky se mi smějí, kluci mě nemají rádi, učitelé se po mně vozí." Ale matka na to: "Jednou jsi ředitel, tak musíš!" Novomanželé jdou na oběd do restaurace. Žena se dív á do jídelního lístku a ptá se manžela: "Co si dáš miláčku?" Manžel na to: "Však víš, co mám nejraději!" Manželka se začervená: "No jo... ale jíst se taky m usí!" Nový ředitel se prochází psychiatrickou léčebnou. Potká ho ošetřovatel a ptá se: "Kdopak vy jste, ještě jsem vás tu neviděl?" "Já jsem nový ředitel zdejší léčebny." A ošetřovatel na to: "Tak tohle ti tady brzo vytlučeme z hlavy!" XI/27 8

9 Odměna Jana Surovcová Toulá se žebrák ulicemi města, jeden z miliónů lidiček bez domova, človíček odstrčený, jeden ze sta. Vyhublou svou vztahuje dlaň, k boháčům chodícím kol něj, hledícím opovržlivě naň, prosí marně o penízek drobný, nemá nikdo soucit s žebrákem chudobným. Přišel večer, všude sníh vítr sviští, štípe mráz do vyhublých lící človíčka bez domova, bloudícího po zasněžených ulicích. PRÁCE PACIENTŮ Nastala noc, na černém nebi hvězdy svítí, vyšel už měsíc, ledově se sníh v jeho jasu třpytí, drobná postava však toulá se dál, vítr mrazivý její stopy ve sněhu už svál. Domov nemám, střechu nad hlavou, vzdychá chudák, padá, skolen těžkou únavou. Oči jeho bloudí marně tmou, náhle však zlatá záře zastře vyčerpaný zrak. Vidí kraje, louky nádherné, květy pestré, různobarevné, krásu, jakou nikdy nespatřil. Někdo k němu z dálky přichází, zjevuje se anděl půvabný v oslnivé záři, kyne mu rukou, oznamuje zvěst. Pojď k nám do nebeských krajů, to odměna za těžký život od Boha samého pro Tebe jest. Žebráček s radostí žasne, otvírá se před ním nebe překrásné, odměna tato největší za těžký život na něj čeká, nikdy, nikdy neskončí. Bůh všemocný tak odměňuje jenom duše ty, které bolestný očistec si vytrpěly v pozemském životě v slzavém údolí. Každý člověk může být dobrý když má k tomu podmínky Jarek Michal Martin Podle mého názoru může být člověk dobrý i když je ze špatného vrhu. Popírám, že každý může bý t dobrý když má k tomu podmínky. Psychická nemoc si bere svou daň i u elitářských a dobře fungujících rodin. Psychicky narušený jedinec, pak může být zlý i když bydlí u nejlépe fungující rodiny.na vině u dob ra a zla je genetika a spouštěče i těžší porod dítěte. Volba mezi dobrem a zlem je jen na nás samotných a každý má hranice dobra i zla úplně jiné. Záleží zde na výchově a dědičnosti a neméně na zkušenostech člověka které za svůj život nasbíral. Je to individuální - někdo by se pro druhé rozdal a někdo je například narcista, zahleděný pou ze do sebe. Těžko soudit, zda-li narcisové byli dobrý mi lidmi. Já osobně se za dobrého považuji až nyní, neboť peklo co jsem dělal dobré nebylo, ale při při jetí nemoci jsem se změnil a stal se ze mě vnímavý, empatický člověk, což u mě dříve nebývalo. Pokud vezmu za dobré podmínky léčbu psychicky nemocného jedince pomocí medikamentu, pak ano věřím, že může být za nějaký čas dobrým a vést kvalitnější život. Psychické nemoci jsou různé a zrádné proto záleží na tom, jaké podmínky máme na mysli. Mě napadá rodina, zázemí, přátelé a kouzelné pilulky. Podle mého názoru lze i na největším psychopatovi světa objevit i kus dobra. XI/27 9

10 BONA KDOPAK BY SE LIDÍ BÁL aneb ASERTIVNĚ DO ŽIVOTA ANIMA VIVA o.s. je dlouholetým a zavedeným poskytovatelem sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Díky podpory Nadace BONA mohli v období od září 2013 navštěvovat pacienti resocializačních oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě Centrum ANIMA Opava, kde se rámci služby sociální rehabilitace mohli zapojit do nové aktivity realizované ve spolupráci s Primariátem H. Aktivita Kdopak by se lidí bál aneb asertivně do života byla určena pro osoby s duševním onemocněním, konkrétně psychotického okruhu, aktuálně hospitalizované na rehabilitačním a doléčovacím oddělení PN v Opavě. Program byl zaměřen na trénink asertivity a nácvik relaxačních technik. Nedílnou součástí však bylo navázání sociálních vztahů, podpora vzájemné komunikace, začlenění do skupiny s cílem zlepšení možností účastníků projektu při jejich návratu do běžného života po ukončení hospitalizace. Co bylo konkrétní náplní této aktivity? Náplň jednotlivých setkání tvořily seznamovací techniky, asertivní práva, způsoby komunikace, komunikační zlozvyky, umění říct NE, umění požádat o laskavost, pochvala a ocenění, konstruktivní kritika, sociální vnímání, asertivní řešení problémů a konfliktů, jak zacházet s agresivitou, nácvik různých druhů relaxací. odpověděla Mgr. Ivona Országová, která spolu s kolegyní Ivanou Džemlovou tuto aktivitu připravovaly a vedly. Pracovníci přímé péče v ANIMĚ si dobře uvědomují, že neodmyslitelnou součástí práce sociálního pracovníka s psychotickým pacientem je komunikace. Ta bývá zcela odlišná v období akutní fáze nemoci, v remisi či s přítomností chronických projevů nemoci. Proto aktivita se zapojením odborných zdravotnických pracovníků vzešla naprosto přirozeně na základě dlouholeté spolupráce s MUDr. Petrem Tarabou a jeho týmem. Velice si ceníme ochoty spolupráce odborných pracovníků Primariátu H, kteří jsou schopni aktivně reagovat na podněty z naší praxe v sociálních službách a dokážou je propojit se svými odbornými zkušenostmi. Takovéto propojení zdravotní péče a sociální podpory je přínosné, žádoucí a v souladu s trendy v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním. sdělila ředitelka ANIMA VIVA o.s., Bc. Hana Brňáková. Další výhodou této aktivity byla možnost pokračovat v nastartovaném psychoterapeutickém procesu mimo nemocniční prostředí a to v prostorách následné organizace. Tato skutečnost mimořádně pomohla i samotným pacientům při vyvazování z chráněného nemocničního prostředí a podpořila jejich samostatnost a integraci v běžném životě. Jelikož byl projekt realizovaný s podporou Nadace BONA časově omezený, nelze tvrdit, že účastníci projektu po zhruba čtyřech měsících budou asertivně a bez problémů zvládat své potíže, ale rozhodně díky realizaci této aktivity došlo k posílení jejich sebevědomí a dalších schopností potřebných pro zvládání života s psychózou. Nelze než si přát, že s touto vlaštovkou potřebné a prospěšné spolupráce PN Opava s následnou organizací ANIMA VIVA o.s., ale i s ostatními poskytovateli sociálních služeb na území Opavy i celého Moravskoslezského kraje, přiletí celé hejno smysluplných a prospěšných projektů, které pomohou a podpoří kvalitu života osob s psychickým onemocněním. Bc. Hana Brňáková, statutární zástupkyně ANIMA VIVA o.s. XI/27 10

11 POHLED NA PL Stáž na stanici 17BC Na konci své roční stáže v Psychiatrické nemocnici v Opavě, jsem měla možnost podívat se na oddělení 17BC, kde jsem strávila dva týdny. Celé oddělení působilo domácím a přátelským dojmem. Po seznámení se s prostředím a přivítání s personálem ze mě opadly obavy z nového a neznámého. Po pár dnech jsem pochopila, že tohle oddělení je trošku jiné než ty ostatní. Oddělení 17BC je rehabilitační a doléčovací oddělení pro lidi trpící psychózou. Pacienti jsou zde připravování na přechod do běžného života a personál oddělení se snaží je co nejvíce na tento přechod připravit. Během pracovního týdne je na oddělení pacientům nabízen pestrý program. Pacienti jsou rozdělení do menších skupin a podle svým možností a schopností se snaží svůj čas naplnit vhodnou aktivitou. Každé ráno začíná komunitou, kde si pacienti krom jiného řeknou, co je za den, jestli je v něčem výjimečný, připomenou si, co dělali včera a svůj den si zhodnotí. Řeknou si program na aktuální den a každá komunita je zakončena společnou písní. Tento "start" do nového dne dokáže člověka příjemně naladit, aktivovat i motivovat. V průběhu dne se pacienti zúčastňují různých aktivit. Někteří navštěvují LVS (léčebný výcvik soběstačnosti) v rámci areálu Psychiatrické nemocnice, kde se mohou zapojit do nácviku různých činnosti v rámci sebeobsluhy, například vaření, vyzkouší a naučí se různé recepty, které si mohou pak sami doma uvařit. Dále mohou navštěvovat různé dílny (kovodílnu, keramickou dílnu) a naučit se i zde něco nového. Další skupina pacientů se zúčastňuje skupinové psychoterapie. V rámci své skupiny pak mohou řešit svou nemoc, své potíže, starosti i radosti. Mají možnost srovnat svou situaci a své problémy s jinými a přesvědčit se, že i lidé okolo nich mohou prožívat nebo řešit podobné věci jako oni. Kromě psychoterapie si mohou pacienti své zkušenosti prožít a uvědomit při psychogymnastice, kde je kladen důraz na vyjadřování svých pocitů a prožitků tělem, beze slov. Nebo při psychodramatu, kde si mohou vyzkoušet různé životní situace a pomoci ostatních spolupacientů a odborného týmu si nacvičit jak je zvládat. Další formy psychoterapeutické práce, které pacienti využívají, jsou například arteterapie, muzikoterapie, ale i trénink kognitivních funkcí. Měla jsem možnost zúčastnit se všech těchto aktivit a bylo to pro mě velice přínosné a zajímavé. S většinou z nich jsem měla zkušenost již z dřívějška, ale některé byly pro mě nové a o t o obohacující, že byly vedeny profesionálním týmem. K dalším aktivitám z programu pro pacienty, kterých jsem se mohla zúčastnit, patří sportovní hry, kde si mohou pacienti zasportovat dle svých představ, zahrát si různé sportovní hry, posilovat, ale i relaxovat. Dále edukační video, kdy mohou sledovat buď poučné pořady o jejich problematice, nebo příběhy lidí, kteří prožili těžkou životní situaci nebo podobné situace jako oni a mohou sledovat, jak se s tím vypořádali a co jím pomohlo. Každý večer si jeden z pacientů připravuje krátkou besedu na vlastní zvolené téma, které ho zajímá a které by chtěl představit svým spolupacientům. Pacienti se také zúčastňují různých výstav, koncertů nebo kulturních programů i mimo areál Psychiatrické nemocnice. Každý pacient má na oddělení své povinnosti a musí dodržovat určitý řád. V řadě výše popsaných činností se musí pacienti aktivně angažovat. Ať už je to příprava komunity nebo večerních besed, aktivita na všech druzích terapie nebo snaha pracovat na sobě a poznání své nemoci. Už jenom to dá člověku zabrat! A do toho má ještě další povinnosti týkající se chodu a čistoty oddělení, různé služby, úklidy Tím vším se ale pacienti znovu učí začít fungovat v běžném životě a převzít za sebe znovu zodpovědnost. XI/27 11

12 POHLED NA PL Jedna z možností, jak si tyto dvě věci vyzkoušet jsou víkendy. Pacienti mohou dostat propustku, kdy stráví víkend doma a mohou zažít své fungování v běžném životě na vlastní kůži. Nebo zůstávají v nemocnici a musí projevit vlastní iniciativu v naplánování svého dne. A to nemusí být pro někoho tak jednoduché. I úspěšné zvládnutí víkendu, může být známkou dobré léčby. Další důležitou činnost, kterou toto oddělení zajišťuje, je denní stacionář, kde mohou docházet nejen bývalí pacienti a zúčastňovat se celodenního programu. Také díky ochotě a aktivitě pracovního týmu, si mohou pacienti před propuštěním domluvit spolupráci v různých chráněných dílnách, organizacích nebo centrech pro duševně nemocné lidi. Tam jim poskytnou např. sociální rehabilitaci nebo podporu při získávání návyků a dovednosti v běžném životě. Tyto aktivity oddělení vidím jako obrovskou pomoc pro pacienty, která jim dodává větší jistotu k návratu do běžného života. Ráda bych touto cestou poděkovala za vřelé přijetí, za čas, který mi byl věnován i ochotu celého personálu mě aktivně zapojit do chodu oddělení a celodenního programu. Dále bych chtěla vyzvednou skvělý tým odborníků, který zde pracuje, ať už jde o lékaře, terapeuty, zdravotnický personál nebo psychology, jejich vzájemnou spolupráci, opravdový zájem o pacienty a snahu jim pomoci. A v čem, že je toto oddělení jiné? Asi právě v tom, že je rehabilitační a doléčovací. Je to takový můstek mezi nemocí a zvládnutím s touto nemocí běžně fungovat. K tomuto mostu vede dlouhá a náročná cesta a někteří, i když ho přejdou, se vrac í zase zpět. Ale neztrácejí naději, že jim bude opět podána pomocná ruka, která jim pomůže krok po kroku tento můstek znovu přejít. Bylo by třeba postavit těchto mostu víc a hlavně se o ně dobře starat. Protože jsou velkým přínosem pro naše pacienty. Mgr. Jana Bitomská Psycholog RÚ Chuchelná Tomáš Jeřábek XI/27 12

13 DUCHOVNÍ OKÉNKO Pro časopis POSEL byli oslovení dva duchovní a bylo jim položeno několik otázek. Na otázky odpovídal Michal František Jadavan a P. Marcin Kier as z římskokatolické církve. Co pro Vás znamená víra? MFJ: Víra pro mě znamená umění dívat se na věci tak, jak je vidí Bůh a ne tak, jak se jeví jenom na první pohled nám lidem. Věci jsou prostě takové, jaké je vidí Bůh, a já se snažím vidět je stejně. Věřit pro mě znamená přijímat věci ne proto, že si je ověřím, ale pro autoritu někoho jiného, pro autoritu samotného Boha. PMK: Víra je pro mě vzduch. Prostor, ve kterém jsem. Všechna má přátelství vyrostly na půdě víry a Církve. To je prostě můj svět, který mám rád, kterému důvěřuji. Víra přesahuje také tento svět. Vnímám, že to co je zde, co vidíme, že to není všechno. Jsou věci, které se nedají uchopit naším rozumem. Jsem rád, že Bůh je mi blízko od mého mládi. Proč jste si vybral toto poslání a kdo Vás při výběru ovlivnil? MFJ: Myslím, že tady se spíše hodí Ježíšova slova: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. Je to asi tak, že v průběhu života se člověk ptá, kam tento svůj život zaměřit a je to otázka nesmírně vážná, protože je přeci jen pravda, že život je jenom jeden. A myslím, že mnoho věřících kluků napadne, že by mohli být kněžími a je dobré se s tou otázkou poprat. I mě několikrát napadla, ale často jsem si ji zodpověděl negativně, ale i tak byla stále aktuální. No a jednoho dne mě dostihla v celé své nahotě a tak jsem na ni poprvé odpověděl: Ano. A vnímal jsem v tu chvíli, že to byla odpověď správná. I teď po letech se mi někdy zpochybňuje, ale v důsledku bych na ni stále odpověděl stejně. No, a jestli mě někdo ovlivnil? Odpověď je velice jednoduchá. Ano. Byli to v prvé řadě skvělí kněží z Ostravy a mezi nimi na prvním místě můj pan farář, otec Josef Gazda, bez něj by asi ona otázka, zda mám či nemám být knězem, byla čistě akademická. PMK: Vždy jsem chtěl být blízko lidi a jejich problémů. Je to služba, která dává člověku radost. Jsem stále obklopen lidmi, dětmi, mládeži. Při výběru mě nikdo neovlivňoval. Mám už v rodině kněze, a od dětství měl jsem stálý kontakt z Církví. To prostředí a také asi ten Boží hlas v srdci udělaly nejvíc pří volbě. Jak nahlížíte na současnou společnost, čeho by se měli lidé držet, aby byli spokojeni sami se sebou? MFJ: Stvořil jsi nás pro sebe [Bože] a nepokojné je srdce naše, dokud nespočine v Tobě! toto říkal svatý Augustin a myslím si, že má pravdu. Lidé by se neměli bát odpovídat na otázku, v čem vidí smysl svého života, pro co by byli ochotni umřít, a jestliže ve svém životě nic takového nenajdou, pak by se asi měli zamyslet, jestli se jejich život netočí jenom kolem nich samotných, pak se nedivím, že nemohou být šťastni. Ještě žádná generace před námi se neměla tak dobře a zdá se, že ještě žádná generace před námi si nekladla otázky jak vyjít z beznaděje. Myslím, že by se lidé neměli bát těžkostí a obětí, že by se neměli bát dělat někdy věci těžké a nepříjemné, že by se neměli mít se rádi i když nás láska něco stojí. PMJ: Každý člověk by měl zachovávat řad. To znamená držet se nějakých moudrých hodnot a realizovat je životem. Dnes žijeme v době chaosu. Lidem se plete to co je dobré s tím co je zlé, nevidí následky svých rozhodnuti. Pak lituji toho, když je už pozdě a život je zničený. Myslím si, že evangelium je nadčasové a tady by lidé mohli najit pomoc. Může nějak církev pomoci v boji s duševní nemocí? A setkal jste se ve své praxi s ní? MFJ: Je to zvláštní, ale skoro v každé farnosti najdete někoho duševně nemocného, a já jsem si nedávno uvědomil, jak je to dobře, jak je dobře, že tito lidé vnímají, že u křesťanů se jim nikdo smát nebude; oni jsou totiž ti maličtí, o kterých mluvil Ježíš: Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. To, co jim církev může nabídnout, tak to je bezpodmínečné přijetí, protože Bůh nás všechny přijímá bezpodmínečně, XI/27 13

14 DUCHOVNÍ OKÉNKO jako Otec své děti, no a kde jinde má být takhle láska hmatatelná než právě v církvi. S touto praxí přijetí jsem se setkával a setkávám často. Nicméně církev není plná odborníků na duševní choroby a asi to po nás Bůh ani nechce, moc dobře si asi v církvi uvědomujeme, že když máme zlomenou nohu, tak jdeme k lékaři, že když máme hřích, tak jdeme za Bohem a když trpíme duševní nemocí, tak jdeme odborníkovi je zvláštní, že se stydíme za duševní nemoc, ale vlastně není za co se stydět, protože za ni můžeme asi tak, jako za zlomenou nohu, prostě to není naše vina; to jediné, za co je třeba se stydět je jen a jen hřích a právě církev v í, jak ho člověka zbavit. PMK: Když někdo pravidelně využívá Boží nabídku tzn. svátosti například zpověď, ten většinou nespadne do nějakých duševních potíží. Když pravidelně občerstvuji svou duši a varuji se zlého a hříchu tak člověk je stále v dobré duševní kondici. Hodně duševních nemoci se bere z neuspořádaného života, špatných rozhodnuti, špatného společenství, rodiny. Vím, také že věřící s duševními potížemi skrze víru snadněji procházejí nemoci. Jaký máte názor na modernizaci v kostele (zpěv, práce s mládeží aj.)? MFK: Jsem rád, že jsem součástí společenství, které na tomto světě nemá obdoby, je nejstarším společenstvím na planetě a nic se jí v mých očích na světě nevyrovná, jako křesťan jsem součástí církve, která si s sebou nese svou dvoutisíciletou identitu, a nemůže se jí vzdát, protože by přestala být sama sebou a zároveň si s sebou církev nese naději a pohled dopředu dějin, protože, jak nám, křesťanům, slíbil náš Mistr a Pán, tak církev tu bude až do konce světa, proto je důležité to, co církev je a to, čemu a komu věří přinášet do dvacátého prvního století tak, aby to lidé ve dvacátém prvním století pochopili. Proto už na ně asi dnes nebudeme mluvit latinsky, ale jejich rodným jazykem, proto je dobré, že v kostele dostávají prostor nové písně a nové hudební styly Hrozí vždy dvě nebezpečí: 1) že církev zatuhne a bude pro svět nesrozumitelná, tak by se, myslím, zpronevěřila svému poslání hlásat Boha a proměňovat svět; 2) že církev zapomene na svůj původ, že bude chtít být zajímavá a atraktivní pro mladé lidi za každou cenu, a tím by své poslání zpronevěřila ještě více. PMK: Myslím si, že v této oblasti se už hodně změnilo. Mnozí lidé v Česku mají představu o Církvi starou padesát let, ze svého dětství, tehdy všechno bylo jinak. Dnes stačí zajit v neděli na mši sv. a hned se zjistí, že je to úplně o něčem jiném. Bohužel mnozí se drží svých starých předsudků a boji se, že kostel na ně spadne, když do něj vstoupí. Pro příklad, v mé farnosti, působí výborně schola pěvecký soubor, který už natáčí své páté CD, každý pátek na faře se scházejí děti, vyučuje se náboženství, jezdíme na tábory, výlety. Je toho hodně moc a pomáhá to rodičům pří výchově. V čem je pro Vás inspirací nový papež František? MFK: Papež František je úžasný; od prvního okamžiku, kdy se objevil na veřejnosti jako papež a pozdravil nás všechny: Buona sera, Dobrý večer, a následně požádal nás všechny o modlitbu, na mě osobně zapůsobil silným dojmem muže, který miluje lidi i Boha, muže který je skutečný pastýř. Jsem rád, že naše církev má takové muže, jakým je svatý otec František a dokonce má takového muže ve svém čele. Myslím si, že papež František je člověk, který zná lidi, a ví, jak si je získat a užívá toho k jejich dobru. Jestli se ptáte, zda je mi inspirací, tak jednoznač ně ano a asi by bylo možné říci, že je mi inspirací v tom, jak mám prožívat své kněžství, jak vnášet evangelium do života svého i těch, kteří mi byli svěřeni. PMK: Hm někdy mám dojem, že to co říká papež František, já už dělám několik let. Jeho otevřenost a přistup lidem, je mi blízký. Slova o chudobě Církve jsou správná. Podívejte se na naše farnosti u nás. Žádná není bohatá. Jen media v souvislosti s restitucemi trochu nám dělají zmatek v hlavě, ale pravda je úplně jinde. To, že se něco v Církvi děje dobrého, že kostely se opravuji, je to výsledek nasazení farníků a kněží, kteří se snaží všemi způsoby získat pomoc pro své účely. Takže duch, který dnes vládne v Církvi, je nám moc blízký. Ale vždy nejvíc o Církvi hovoří ti, kteří za celá svůj život nevstoupili do kostela. Rozhovor vedly: Mgr. Ivona Országová Bc. Eva Klimešová XI/27 14

15 TVORBA PACIENTŮ Dítě z ulice Tomáš Adametz Jednoho dne zrána přišla špatná zpráva ztratil jsem pod nohama pevnou zem padám na zem venek na mě volá pojď domů doma běž ven ulice je můj dům jak dům 3 24 hodin na ulici ve dne i v noci zimou se třepu brrrr zima se neptá jak ti je chodím všude kolem abych nezmrzl ty vole venek na mě volá pojď domů doma běž ven blíží se noc jdou do lesa pokousaní od hlavy až k patě volám rodiče srdce vám uteklo o dům dál venek na mě volá pojď domů doma na mě běž ven tohle vám nezapomenu nikdy. Ref: Děkuji ti můj anděli strážný za pomocnou dlaň padám na zadek za to že jsi a že tě mám. Otevřu ti oči do reality ulice inspirace dost a nikdy více nevíš co je hlad žádný tak si ho hlaď popelnice volá pojď papat přesně tak otevřu ti oči do reality ulice inspirace dost a nikdy více naházené cigarety a už zase dým nás nese v čase otevřu ti oči do reality ulice inspirace dost a nikdy více skvoteři na každém rohu neukazuj si na ně prstem můžeš to byt i ty a spadneš na tvrdou zem a bude s tebe bezdomovec otevřu ti oči do reality ulice inspirace dost a nikdy více udělej si rozpočet a bude nám dobře naděje je jistota s pevnou strechou. Ref: Děkuji ti můj anděli stražný za pomocnou dlaň padám na zadek za to že jsi a že tě mám. O milosti Barbora Válečková Smutno je čas Smutno je půlnoční hodina smutnou je ticho v nás Kde láska naděj otvírá Půl bolesti zanechalo ránu v srdci Otevřít dveře v sobě samé je těžké přeci Za poslední hodinu bojuji s vírou a pokorou v srdci mám S nadějí a vírou přeci Tobě své srdce otvírám Marek Zajac Řeka Barbora Válečková Život je jako řeka tekoucí, která má nejisté břehy žene ji proud vody horoucí ach kolik vášně a něhy jen lidé se bojí nejistých vod kde duše skomírá avšak řeka plyne o závod nic jiného jí nezbývá Snad když stojíme před propastí, kde vládne prázdnota a strach tu člověk sám pocítí, ten proudu řeky tah. Až jednou vstoupíš do té řeky a napiješ se z ní Zkus vypít i trochu té řeky a napiješ se z ní zkus vypít i trochu té něhy a smutek náhle odezní Zkus tu řeku milovat, která život nosí zkus proti peklu bojovat blízké to plné citu slovo Láska XI/27 15

16 PROČ TO DĚLÁME? Proč to děláme? Již před časem /23/2012/jsme se zmínili v souvislosti s vycházkami o časté první reakci pacientů : A co tam budeme dělat? Týká se to i různých aktivit, které tuto otázku vyvolávají. Jde o kulturku, sportovku,zpěv na komunitě, rukodělné činnosti a další. Někdy jde o činnosti kolektivní, jindy je v takzvané pozici alfa jednotlivec, který vede komunitu, hraje na hudební nástroj, přináší na komunitě aktuální zprávy. I rozdávání textů písní, chystání všeho potřebného ke zdárnému průběhu rodinné komunity má svůj význam. Ti, kteří jsou v souvislosti se svou nemocí plni obav, nejistoty a pasivity, se postupně osmělují, získávají více odvahy, samostatnosti a obnovují dřívější dovednosti. Ty nepřijdou samy od sebe ihned po ukončení hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Začít je třeba již dříve n a rehabilitačním a doléčovacím oddělení, kde jsou pro tuto činnost vytvářeny podmínky. A čas tomu věnovaný se nedá zkracovat. Jinak hrozí brzké opakované zhoršení zdravotního stavu. Někomu se mohou výše uvedené činnosti zdát příliš snadné nebo příliš vzdálené jeho zájmům, zaměření, vzdělání. Avšak nejsou vybrány náhodně. Osvědčily se. A právě tak jako například po zlomenině ruky trénujeme jemnou motoriku přebíráním hrášku nebo skleněných kuliček, i když to není zrovna naše hobby a ani v zaměstnání to nepotřebujeme, tak po atace psychózy trénujeme vedle postřehu a pozornosti i výše uvedené sociální dovednosti. Někdy je to překvapivě až moc těžké. Přeji Vám najít si k rehabilitačním aktivitám pozitivní vztah. Vyplatí se to. PhDr. Václav Kutnohorský P.S. Na stručnou otázku, proč to děláme nabízím stručnou odpověď: Abychom se s tím naučili žít. Křížovku pro vás připravily stážistky odd. 17bc XI/27 16

17 LÁSKY ČAS Reakce na film LÁSKY ČAS Po zhlédnutí filmu Lásky čas byl dán prostor pacientům k napsání vlastní recenze... Oficiální recenze filmu Tim je naprosto obyčejný nesmělý jednadvacetiletý Brit, který má starostlivou matku, potrhlou sestru, úžasného otce a žádnou holku. To se má brzy změnit, jelikož Tim právě dozrál do věku, kdy mu tatínek prozradí rodové tajemství. Všichni mužští členové tohoto rodu totiž mohou tak trochu cestovat v čase. Tak trochu" v tomto případě znamená, že se můžou vracet jen do minulosti, k událostem, které oni sami prožili. Stačí zajít do nějakého tmavého koutu, zavřít oči, sevřít pěsti a jste tam, kde jste si přáli být. Tim se okamžitě rozhodne využít téhle dovednosti k tomu nejdůležitějšímu, co člověk jeho věku potřebuje. Tedy k holce - pokud možno hezké, chytré, hodné a lačné po sexu. Ta Timova se jmenuje Mary a jejich vztah je dokonalý, protože všechny nedokonalosti Tim pokaždé napraví. Ovšem ani s takovou schopností nemůžete život obehrávat donekonečna, zvlášť když je to prevít, který vám připravuje jedno nelehké dilema za druhým. S každým návratem totiž přijdete o všechno, co jste do té doby prožili. A to někdy hodně mrzí. Marek Zajac Lásky čas anonym Na začátku filmu se hlavní hrdina dozví, že v jeho rodině mají muži schopnost cestovat časem do své minulosti. S touto vědomostí začne experimentovat pro vlastní zisk. Brzy se zamiluje do jedné slečny a kvůli cestováním časem zjistí jak jsou věci, které bereme za dané, křehké a snadno o ně můžeme přijít. Zamilovaný se pustí do pronásledování svého snu o lásce. S časem se naučí jistá pravidla, které cestování s časem má. Nakonec se musí naučit, že jsou věci, které nejdou napravit do podoby jak bychom si přáli. Lásky čas Andrea Zemanová Tento film ve mně vyvolal smíšené pocity. A ptám se proč? Film založený na lásce, kdy náhoda neznamená jen náhodu. Ale možná i osud. Řídíme si ho sami nebo nám někdo z vyšší moci určuje naše kroky. Věřím na osud, ale není to jen o tom. Každý je strůjcem svého štěstí. V tomto filmu se hlavní hrdina vrací do minulosti. Pokaždé se nabízí různé možnosti různých událostí. Nejlepší varianta pro tuto osobu vyhrává. Ale otevírá se otázka. Která varianta je správná? Asi ta, kterou si člověk ze srdce přeje. Když si člověk naprogramuje mozek na pozitivní mysl, kdy se rozhodne změnit život od základu. Je na dobré cestě. Hlavní motto je: Pokud miluješ, máš rád. Řekni to dané osobě hned, příště třeba už nebudeš mít možnost... Mrtvé listy poezie Barbora Válečková Na skládce duševního pokroku leží spíš upálen je básníkův cizý svět. Očima všech bídníků a proroků umí mnohé odpouštět, Ach lidé, prosím bděte za co však lidem odpouštět, proč jen sbírka nudných i nebezpečných listů i věcí kvete ta sbírka momentální svět XI/27 17

18 STŘÍPKY KLUB NETRADIČNĚ při příležitosti 125. výročí založení Psychiatrické nemocnice v Opavě a nedožitých 80 let primářky MUDr. Ireny Strossové - zakladatelky opavského systému. 26. června 2014 Celodenní program Odborná konference v dopoledních hodinách Hudební vystoupení MICHAL TUČNÝ REVIVAL pod širým nebem Divadelní vystoupení st. 9 Podrobnější program bude upřesněn. Slezská diakonie pomáhá lidem s duševním onemocněním Střediska Slezské diakonie, a to RÚT Krnov a RÚT Bruntál, zaměřující se dlouhodobě na sociální rehabilitaci, přišla s nabídkou v regionu nové sociální služby pro lidi s duševním onemocněním. Střediska otevřela během roku 2013 svá centra pro podporu psychicky nemocných. Diakonie tak reagovala na absenci podobných služeb v oblasti Krnovska a Bruntálska a vytvořila tak prostor pro setkávání osob s duševním onemocněním, sdílení jejich zkušeností, a edukaci nejen v oblasti psychických poruch, ale i dalších oblastech podle zájmů klientů. Skupinová setkávání jsou pro klienty obohacením jejich společenského života, podporují jejich sociální dovednosti a mohou tak přispět k smysluplnému naplnění jejich denního programu. Náplň činnosti center je dána především zájmy a potřebami uživatelů klienti mj. sami plánují společné výlety, návštěvy kulturních a sportovních zařízení atd. Dle potřeby je také možné využít individuální sezení s terapeutem. Centra jsou přístupná i rodinným příslušníkům a dalším blízkým lidem klientů. Smyslem center je provázet klienty obdobím, kdy nepotřebují rezidenční léčbu, jsou se svou nemocí v domácím prostředí a chtějí pro sebe něco udělat, být aktivní, nepodlehnout pasivitě a určité izolaci, která tyto nemoci provází. Přijďte se za námi podívat, pokud jste motivovaní nezůstávat doma a udělat ve svém životě změnu. Nejlépe hned po ukončení pobytu v nemocnici. Kontaktní údaje: Centrum Na cestě Krnov, Hlubčická 18 (v areálu Flemmichovy vily) Pondělí, středa, čtvrtek od 14 do 17 hod., navíc ve čtvrtek od 11 do 14 hod. možnost individuálních návštěv bez předchozí domluvy. telefon: , Klub V parku Bruntál, Kavalcova 7 (4. patro) pondělí a čtvrtek od 14 do 16 hod., ale možno upravit dle potřeb klientů telefon: XI/27 18

19 RECENZE Fialový poustevník Ota Pavel Společné vydání povídkových knih Smrt krásných srnců a Jak jsem potkal ryby. Oba cykly spojuje humorně kritický obdiv syna ke svému vzácnému, ale složitému tatínkovi, láska k rybám, vodě a přírodě vůbec, vzpomínky na šťastné dětství před válkou a pozdější hořký okupační úděl smíšené židovské rodiny. Společné je i literární pojetí, kde základem mistrného vyprávění v první osobě jsou reálné vzpomínky, působivé nikoli uměleckou stylizací, ale vnímavou, velmi poetickou evokací zážitků vlastních i rodinných. Ctíme autorovu moudrost, lidskost, jemně nostalgický humor, tedy to, co v povídkách poutá i dojímá. Jazyk prózy je živý, hovorový. Zkušený reportér neměl obavy z nespisovného výrazu či tvaru tam, kde jazyková norma šustila papírem. CITÁTY Z KNIHY: Chtěl jsem se stokrát zabít, když už jsem nemohl dál, ale nikdy jsem to neudělal. Snad jsem v podvědomí toužil ještě jedenkrát políbit na rty řeku a chytat stříbrné ryby. To rybařina mě naučila trpělivosti a vzpomínky mi pomáhaly žít. Epilog Ota Pavel: Fialový poustevník "Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl se mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert se vším všudy, měl kopyta, chlupy a rohy a staleté vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit do hor nad Innsbruck selské stavení. Přál jsem si, aby se rozsvítilo veliké světlo a zahnalo mlhu. Když jsem vyváděl krávy a hřebce z chléva, aby neuhořeli, dorazila rakouská policie. Dali mi želízka a vedli mě do údolí. Nadával jsem jim, strhl jsem si boty a šel jsem sněhem bos jako Kristus, kterého vedou na kříž. Poslali mě přes Dvořiště pražským lékařům. Tohle první období nebylo strašné pro mne, ale bylo strašné pro ty, kteří mě pozorovali a měli mě rádi. Mně bylo vlastně blaze a vše jsem vykonával vášnivě a z přesvědčení. Dokonce to bylo někdy příjemné, je krásné být žehnajícím Kristem. Nejhorší je, když vás pomocí prášků dostanou do stavu, ve kterém si uvědomíte, že jste blázen. Oči se potáhnou smutkem a vy už víte, že nejste Kristus, ale ubožák, kterému chybí zdravý mozek, co dělá člověka člověkem. Dají vás za vylepšené mříže, ačkoliv jste nikoho nezabili a nikomu jste neublížili. Nebyl nad vámi soud a jste vyřízeni. A lidi venku si žijou a vy jim začnete závidět. Může vás zachránit jenom zázrak. Čekal jsem na zázrak pět let. Sedíš samotný na židli týdny, měsíce, roky. Nemohu tvrdit, že jsem zkoušel jako zvíře, protože žádný člověk neví, jak trpí zvíře, i když o tom často vypráví a píše. Vím jenom, že jsem zkoušel strašně, nejde to ani vypovědět. A pak by tomu ani nikdo ani nevěřil, lidé nechtějí slyšet o této nemoci, protože se jí moc bojí. Když mi bylo líp, myslel jsem na to, co bylo v životě nejkrásnější. Nemyslel jsem na lásku ani na to, jak jsem se toulal po světě. Nemyslel jsem na noční lety přes oceány, ani jak jsem hrál kanadský hokej v pražské Spartě. Chodil jsem znovu k potokům, řekám, rybníkům a přehradám na ryby, uvědomil jsem si, že právě to bylo to nejkrásnější, co jsem na světě prožil..." Připravila: Mgr. Ivona Országová XI/27 19

20 OTÁZKY A ODPOVĚDI - právnické okénko Odpovědi na otázky pacientů primariátu H Mohu s přiznaným plným invalidním důchodem 3.stupně uzavřít pracovní smlouvu na tzv. Plný úvazek? Občan s přiznaným ID 3.stupně může uzavřít pracovní poměr na plný úvazek. Je zde však reálné nebezpečí, že v rámci jeho přezkumu může být ID odebrán ČSSZ z důvodu ověření schopnosti občana pracovat na plný úvazek. Doporučení: uzavřít pracovní poměr v rozsahu vyplývajícím z rozhodnutí ČSSZ o přiznání ID ( např. Pokud Občan má 70 % pokles pracovní schopnosti, doporučení uzavřít pracovní poměr ve zbývajícím rozsahu t.j.30 % ) Na koho se může pojištěnec obrátit v případě pokud není spokojen s poskytnutou zdravotní péči? Dle ustanovení 11 odst.2 z.č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění má pojištěnec tyto možnosti: podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení (např. řediteli PN v Opavě) nebo jeho zřizovateli (Ministerstvu zdravotnictví ČR), obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka, anebo jinou profesní organizaci, pokud byla zřízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického pracovníka, obrátit se na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, zejména odmítne-li zdravotnický pracovník provést zdravotní výkon spadající do hrazené péče, obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení tj. v případě PNO Krajský úřad pro Moravskoslezský kraj. Mohu s invalidním důchodem 3. kategorie podnikat? Ano, občan s plným invalidním důchodem může podnikat bez omezení. Musí občan s invalidním důchodem 3. kategorie platit sociální a zdravotní pojištění v případě, že podniká? Výše výdělku není u invalidního důchodu třetího stupně nikterak omezena. V případě, že jste OSVČ, nebudete muset platit sociální pojištění, pokud vaše roční příjmy po odečtu výdajů budou nižší než ,- Kč (platí pro rok 2014). V případě, že tuto částku překročíte, budete muset pojištění hradit. Zdravotní pojištění v případě podnikání hradit budete, pouze v prvním roce podnikání nemusíte platit zálohy. Na otázky odpovídal: JUDr. Karel Kraus Tomáš Jeřábek XI/27 20

21 ODDYCHOVÝ KOUTEK Rubrika o rozdílech zdánlivě podobných věcí BĚŽKY x SJEZDOVKY Běžky X Sjezdovky Nemusí být moc sněhu a jede to 1:0 Musí nasněžit a někdo musí pustit vlek Pořád se kolem tebe něco mění 2:0 Nahoru, dolů, nahoru, dolů... Pokud se neztratíš, nic moc adrenalin 2:1 Každá jízda to je věc Povozíte se málo, hlavně se odrážet 2:2 Z kopce to fíčí, do kopce frčí Restaurace je pořádně daleko 2:3 Bufet je na každém rohu Takže berem lyže a hurá do terénu, nebo alespoň zapnout sjezd v televizi Připravil: Artur Ország VTÍPKY Z DÍLNY DOKTORA TATARKA Jaký je rozdíl mezi mrazem a traktorem? Když vám po zádech přejde mráz, dá se to vydržet. Nasedli už všichni? ptá se řidič autobusu. Ano. Tak si vystupte, protože autobus se porouchal! Jak se hodnotí víno? Nejlepší: dá se Špatné: nedá se Nejhorší: dá se pražákům... Blondýnka na pláži: "Mám plnou hlavu písku." Tmavovláska: "Zajímavé, mně se to dostalo jen do vlasů." Policajt vyzve mladou slečnu k tanci a ptá se jí: "Slečno, vy si taky myslíte, že jsou policajti blbí?" "Ne, ale na hymnu jsem ještě netancovala..." Víte jak se řekne čínsky fotbalista? Ťan. A víte jak se řekne čínsky špatný fotbalista? Spar-Ťan. Byla jedna kalkulačka. František Lučan Byla jedna kalkulačka. Našla si kalkulačku a měli spolu tři malé kalkulačky. Počítali výborně. Uměli skoro všechno sčítat, odečítat, dělit, násobit. Jenom nevěděli, na co je jakési X. Ať počítali jak počítali toho X se dopočítat nemohli. Nevěděli, že onoho X se dopočítat nemohli. Neudělali, že onoho X není možné dopočítat, že je to otázka bytí a citu, že to X, je pouze a jenom pro živé bytosti. Cosi jako vyšší funkce. Jednou dopočítali, a skončili na skladišti výpočetní techniky a ono X jim zůstalo navždy utajeno. Ono X, díky kterému se rodíme a umíráme. Ono X, díky kterému všichni tolik trpíme, aby jsme jej nalezli. Co to je? Nevím. Vyšší princip? Bůh? Láska? Vesmír? Vím jenom tolik, že je smyslem života každého člověka. XI/27 21

22 TVORBA PACIENTŮ - Ing. Pe-pa Standard a norma vychýlení Bývá zdůrazňováno, že není dobré prodlévat v myšlenkách v minulosti. Souhlasím. Přesto si myslím, že revize dřívějšího života je občas dobrá. Vzpomínky se musí brát i s rizikem fabulace a jejich nepřesnosti. Promítnout si vlastní život a zejména svou nemoc až kam má vlastní paměť sahá. Vytýčit si rozhodující body a chvíle v životě, kdy se nemoc projevovala. Je dokázáno a domnívám se, že tomu můžeme věřit, že naše nemoci jsou zděděné. Můžeme si pro zajímavost nalézt mezi svými předky toho či ty, kteří jsou v nemoci našimi předchůdci. Samozřejmě mnohdy se nám to nepodaří. Vrozená nemoc se jistě projevovala odlišnostmi již v raném a pozdějším dětství. Ať se nám to může zdát jakkoli nepravděpodobné. Obvykle v období puberty a mládí se kryptogenní stav projeví, nemusí jít o stav, kterého si okolí všimne. Stav může zůstat po různě dlouhou dobu kryptogenní až nějakým způsobem manifestovaný. Až se nemoc nějakým způsobem plně manifestuje, je dobré se ihned začít léčit, ale obvykle již i tak bývá pozdě. Manifestovaná nemoc, diagnostikovaná je nejmodernějšími léky a psychoterapií jistě léčitelná, ale jistě i nevyléčitelná. Ale zázraky se dějí. Čím dříve získáme na svou nemoc sebe náhled, tím lépe. Pak už je jen krůček k správnému sebehodnocení a možné sebekritice.. Ono se to mnohdy lehce píše,ale vše toto může trvat velmi dlouhou dobu. K otázce stressorů - je zde názor, že kdyby se nevyskytly, nemoc by se nemusela projevit či názor druhý, že by se vyskytly jiné a nemoc by se stejně projevila. Jsem zastáncem druhého pohledu. Nemoc může přinést i pozitiva - například dříve neprojevené umělecké nadání, dostatek volného času na invalidním důchodě i jiné a při získání potřebného odstupu a zralosti pocit třeba i trvalé spokojenosti a štěstí. Jsou i věci, které nemoc neomezuje. Osobní charakter, identitu, možnost volby cesty a přístupu k životu. Hovoří se někdy zcela chybně o schizofrenii jako o rozpadu osobnosti. Nemoc a naše vlastní osobnost jsou zcela rozdílné věci. Za ideál bych považoval ani ne tak nemoc zcela vyléčit,což zřejmě není dost dobře možné, ale integrovat nemocného tak, aby byl schopen relativně plnohodnotného života. Velmi obtížnou se jeví i sociální problematika postižených a tlak na výkon zaměřené společnosti. Obrana postižených, kteří mají obvykle dost starostí sami se sebou a tím se téměř úplně nuluje možnost společného prosazování zájmů. Jsme jen malou menšinou a navíc většinou obtížně pochopitelnou, když mnohdy jsme i obtížně to své vůbec schopni artikulovat. Pochopení, chápaní našich problémů ze strany většinové společnosti je zřejmě běh na dlouhou trať. Ovšem dívejme se především sami na sebe, na to jak dokážeme rozdílnost mezi postiženými a normálními jedinci chápat a vyjadřovat z naší strany. Jde o schopnost sebevyjádření a sebereflexe a z toho vyplývající pohled na další věci. Ing. Pe-Pa Pierot Barbora Válečková Kde jsou ty kroky a úsměv toho který tolik své umění rozdával byl to právě Kašpar, který za oponou svých obav tiše a mlčky postával Kolik komediantů a klaunů viděl ve svém milovaném divadélku hrát zatímco on procházel zkouškami ran a kopanců byť chtělo se mu i plakat Přepadl vás žal, či něco zarmoutilo navštivte prosím malé Funambules kde každý večer, hraje pro Vás smutný i veselý, plachý i přátelský Velký herec Deburao XI/27 22

23 PRÁCE PACIENTŮ SKŘÍPE Vratislava Holčáková Toulám se dnem Jak prázdným říčním korytem Písek Skřípe Mezi zuby Mezi prsty Prosívá se Prosím Zase Zase hledám To co dávno nemám Nemám hledat Toulám se prázdným dnem Prázdná hlava Řeka dravá Všechno odplavila Jenom žízeň zbyla A písek Mezi zuby skřípe Písek Žízeň Skřípe to skřípe Prázdná jsem Jana Surovcová Marek Zajac XI/27 23

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno

obsah kamínky 1+2/2006 editorial rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno obsah 2 4 5 10 11-13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 rozhovor s Markem Ebenem Na růžích ustláno téma závažná nemoc v rodině žijeme a jsme spolu šance pro postižené a jejich rodiny neklidné stránky

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Obsah a základní údaje

Obsah a základní údaje Obsah a základní údaje Diakonie Evangelické církve metodistické...................................................... 1 Křovinovo nám. 11/16, 193 00 Praha 9 Horní Počernice tel.: +420-2-81866940, fax:

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

I 2010. Stačí zlomek vteřiny. Jak se dá žít v rodině s handicapem? Kolik otázek, tolik odpovědí. www.muzes.cz

I 2010. Stačí zlomek vteřiny. Jak se dá žít v rodině s handicapem? Kolik otázek, tolik odpovědí. www.muzes.cz www.muzes.cz č a s o p i s O P Ř E K O N Á V Á N Í B A R I É R I 2010 Jednotlivý výtisk 29 Kč Předplatitelé 20 Kč ROZHOVOR: Mít děti je velká práce, říká člen rady Konta BARIÉRY MUDr. Jiří Soukup, str.

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Motto: ŽIVOT JE POHYB. Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08

Motto: ŽIVOT JE POHYB. Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08 Motto: ŽIVOT JE POHYB Slyšíte Petru Janů?... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!!... j ó ó, t o j e m l á d e ž!!! 26 / 08 Horní Bečva, Štikov, Baťův kanál Pohybem ke slunci života. Štikovská rokle Hotel DUO

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Ukrajina. je také v Evropě. Marek Eben: Já na tom dělám...strana 3. Proč musel zemřít člověk Reportáž o tragické události v Myslibořicích

Ukrajina. je také v Evropě. Marek Eben: Já na tom dělám...strana 3. Proč musel zemřít člověk Reportáž o tragické události v Myslibořicích 2 červen 2005 1. ročník ÚSTAVŮ SOCIÁLNÍ PÉČE pro management rezidenčních zařízení Ukrajina je také v Evropě Jak žijí děti v ústavu sociální péče? STRANA 10 11 Marek Eben: Já na tom dělám...strana 3 Proč

Více

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní

O věku nepřemýšlím. Iva Bittová: 2 / 2013. Když funguje dobře rodina, klape i podnikání. Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 2 / 2013 Iva Bittová: O věku nepřemýšlím 6 Česká vláda reaguje na demografické změny 12 Hodnoťte lidi podle toho, jestli jsou produktivní 22 Když funguje dobře rodina, klape i podnikání Pomozte zajistit

Více

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje

Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008-2012 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. O PROJEKTU...

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová AUTOŘI TEXTŮ: Středisko rané péče SPRP České Budějovice: Mgr. Kateřina Doskočilová, Mgr. Terezie Hradilková, Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová Středisko

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Sociální problémy klientů hospice

Sociální problémy klientů hospice Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální problémy klientů hospice Sociální práce Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Jaroslava Hánová

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM. Marie Svatošová. se spoluautory. Ecce homo 1998. Hospic slovem a obrazem. (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998

HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM. Marie Svatošová. se spoluautory. Ecce homo 1998. Hospic slovem a obrazem. (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998 HOSPIC SLOVEM A OBRAZEM Marie Svatošová se spoluautory Ecce homo 1998 Hospic slovem a obrazem (c) MUDr. Marie Svatošová, Ecce homo, 1998 (c) Ilustrace a obálka: Marie Jirmanová Recenzenti: P. MUDr. Ladislav

Více