Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.)."

Transkript

1 Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován nabídkou a poptávkou po dané měně. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Valutový kurz - cena valut (hotovostní cizí peníze ve formě bankovek a mincí). Spotový kurz (spot rate) - týká se promptních obchodů vypořádaných (zpravidla) do dvou obchodních dnů po jejich uzavření. Forwardový kurz (forward rate) - vztahuje se k obchodům uzavřeným dnes, ale jejichž plnění nastává až ve stanoveném termínu budoucnosti (termínové obchody) 1. 1) romptní měnové kurzy Stanovení kurzu se nazývá kotace. římá kotace(direct quotation)- vyjadřuje počet jednotek domácí měny za jednotku cizí měny (kurz koruny k dolaru 35,805 CZK/USD znamená, že 1 USD se rovná 35,805 CZK), přímá kotace je obvyklý způsob uvádění měnových kurzů. epřímá kotace (undirect quotation)- vyjadřuje počet jednotek cizí měny za jednotku domácí (kurz 0,0279 USD/CZK znamená, že 1 CZK se rovná 0,0279 USD), tento způsob se používá např. ve Velké ritánii, my se budeme věnovat pouze přímé kotaci. ři zveřejňování kurzů banky uvádějí dva kurzy kurz nákup a kurz prodej. Kurz nákup (bid) - za tento kurz je banka danou měnu ochotná nakoupit. Kurz prodej (ask, offer) - za tento kurz je banka danou měnu ochotná prodat. Kurz střed - aritmetický průměr mezi kurzem nákup a prodej. Spread - rozdíl mezi kurzem nákup a prodej, tvoří zisk banky při měnových odchodech. V tisku a běžné praxi se zveřejňují kurzy se 3 desetinnými místy. rofesionálové ale často pracují se 4. avíc si ještě zjednodušují zápis kurzu nákup a prodej. apř. kurz 35,8051/9367 CZK/USD znamená 35,8051 CZK/USD nákup a 35,9367 CZK/USD prodej. okud by se kurzy nákup a prodej lišily jen v posledních dvou místech, za lomítkem by se uváděly jen ty to dvě poslední číslice. Časté značení stejných kurzů může vypadat i takto: CZK/USD35, , Více k systematizaci rozdělení termínových obchodů viz např. REJUŠ, O. : eněžní ekonomie (Finanční try). Skripta, CERM v rně. rovozně ekonomická fakulta MZLU v rně 1

2 ři výpočtech nebudeme počítat s provizemi a poplatky. Směna cizí měny na měnu tuzemskou se bude provádět podle vztahu: K K [9.1] DM ZM DM ZM K DM částka v domácí měně K ZM částka v zahraniční (cizí) měně DM/ZM promptní měnový kurz.v přímé kotaci ř. Chceme cizí měnu směnit do měny tuzemské. Máme 2500 USD, směnárna má kurz 35,8051/9367 CZK/USD. Směnárna použije kurz nákup, protože od nás vlastně USD kupuje ,75 CZK USD 35,8051 CZK / USD Odpověď : Za našich 2500 USD dostaneme ,75 Kč. okud budeme naopak chtít za domácí měnu zakoupit měnu cizí, použije směnárna kurz prodej. K K ZM DM DM ZM ř. Chceme domácí měnu směnit do měny cizí. Máme CZK, směnárna má kurz 35,8051/9367 CZK/USD. Směnárna použije kurz prodej CZK 695,67 USD 35,9367 CZK / USD Odpověď : Za našich Kč dostaneme $695,67. 2) Křížové kurzy Z kotovaných kurzů domácí měny k jednotlivým cizím měnám můžeme určit vzájemné kurzy těchto měn označované jako křížové kurzy (cross rates). okud máme např. kotovaný kurz měny A k Měnám a C, můžeme z nich odvodit kurz měny a C podle křížového pravidla: A kurz C kurz A kurz C rovozně ekonomická fakulta MZLU v rně 2

3 Který můžeme zapsat jako: [9.2] C / A / C C/ je kurz měny C k měně A/ je kurz měny A k měně A/C je kurz měny A k měně C ř. Máme kurz koruny k dolaru a k švýcarskému franku: CZK/USD 24,40 CZK/USD, CZK/CHF 19,10 CZK/CHF My máme určit kurz CHF/USD. V souladu se vztahem [9.2] jako měnu A označíme CZK. Vzhledem k tomu, že máme vypočítat křížový kurz CHF/USD, měna C je CHF a měna USD. A / CZK / USD 24,4 CZK USD C / CHF / USD 1, 2775 CHF 19,1 CZK USD A / C CZK / CHF USD okud je na trhu přímo kotován kurz měny C/, měl by být přibližně shodný s křížovým kurzem. okud by tomu tak nebylo, bylo by možné provádět třístrannou arbitráž. ředpokládejme, že např. určitá banka na trhu kotuje kurz CHF/USD 1,4. otom by bylo možné provádět následující triangularní arbitráž (nebudeme počítat s žádnými náklady jako jsou poplatky apod.) dle následujícího principu: USD CZK CHF Druh transakce - Směna CZK na USD Směna USD na CHF Směna CHF na CZK Výše kapitálu 1000 CZK 1000/24,440,98 USD 40,98*1,457,37 CHF 57,37*19,11095,8 CZK Z tabulky je jasné, že při daném kurzu CHF/USD 1,4 by bylo možné uvedenými transakcemi dosahovat bezrizikového zisku. Doposud jsme pracovali pouze s jedním křížovým kurzem, který můžeme označit jak křížový kurz střed. I křížové kurzy se však mohou určovat jako kurzy nákup a prodej. okud zůstaneme u předchozího příklady stanovení křížového kurzu, tak si logicky odvodíme křížové kurzy nákup a prodej. Když bude mít banka kurzy A/ a A/C a bude si chtít stanovit kurz C/, bude postupovat takto: rovozně ekonomická fakulta MZLU v rně 3

4 - banka chce odvodit křížový kurz nákup C/, tzn. nákup měny za měnu C. Takže nakoupí měnu za měnu A ( A/ - nákup) - pak měnu A prodá za měnu C ( A/C - prodej) Z toho vyplývá, že vzorec pro stanovení křížového kurzu nákup C/ nákup: [9.3] C / A / C C/ je kurz nákup měny C k měně A/ je kurz nákup měny A k měně A/C je kurz prodej měny A k měně C odle analogického postupu bychom mohli odvodit i křížový kurz prodej, pro který platí výsledný vztah: [9.4] C / A / C C/ je kurz prodej měny C k měně A/ je kurz prodej měny A k měně A/C je kurz nákup měny A k měně C ř. Vypočítejte křížové kurzy pro EUR/G, pokud USD/G1,8514/95 a USD/EUR1,3895/1, ,8514 USD G 1,4111 USD EUR C / A / C 1,3120 EUR G 1,8595 USD / G 1,3895 USD / EUR C / A / C Odpověď : Křížové kurzy jsou 1,3120/383 EUR/G. 1,3383 EUR / G 3) Forwardové měnové kurzy Obecně můžeme forwardový kontrakt definovat jako obchod, který je uzavřen dnes, ale vypořádán v budoucnu za dnes stanovenou cenu. Motivem pro uzavíraní těchto kontraktů je ochrana proti riziku nepříznivého pohybu devizového kurzu v době splatnosti forwardu. Výši forwardového měnového kurzu ovlivňují tyto základní faktory: spotový kurz, úroková sazba domácí měny a úroková sazba zahraniční měny. Odvození stanovení forwardového kurzu může ilustrovat na následujícím příkladě: rovozně ekonomická fakulta MZLU v rně 4

5 ř. Mějme banku A, jejíž klient chce od ní koupit roční forward na USD v hodnotě 1 mil. USD. Klient si tedy chce za 12 měsíců koupit USD a dnes si pro tuto směnu zafixovat kurz CZK/USD. anka A bude ochotna tento obchod realizovat, pokud nebude pro ní představovat riziko. anka může provést tzv. zajištění na úvěrovém trhu: 1. Již v době podepsání kontraktu banka A nakoupí požadovaný objem dolarů za české koruny. otřebnou částku CZK si však vypůjčí např. od jiné banky. 2. anka A má nyní dolary. Tyto uloží při úrokové sazbě na USD na dobu 1 roku. 3. V době splatnosti forwardu dodá klientovi slíbené USD a obdrží za ně CZK. Těmito CZK pak splatí půjčku v CZK (včetně úroků). Kotace banky CZK/USD 30 CZK/USD CZK 10 % p.a. 5 % p.a. USD Kalkulace banky při zajištění na úvěrovém trhu: OERACE ČÁSTKA VÝOČET OIS V době podpisu forwardového kontraktu: 1 ákup USD na promptním trhu a jejich uložení při USD ,- USD 1mil.USD / (0,05 * 1) anka A nakoupí dnes jen tolik USD, aby pro ročním zúročení obdržela požadovaný 1 mil. USD 2 Výpůjčka CZK CZK USD * 30 CZK/USD a předchozí nákup při současném CZK/USD 30CZK/USD bude potřebovat si vypůjčit CZK (30*952381) V době splatnosti forwardového kontraktu: 3 anka má připraven požadovaný 1 mil. USD 4 Splacení úvěru v CZK včetně úroků z platby od klienta ,- USD * (0,05 * 1) akoupené USD včetně úroků CZK * (0,10 * 1) latba od klienta za USD () musí bance pokrýt její náklady spojené s úvěrem v CZK Z výše uvedeného vyplývá, že banka A může svému klientovi dnes nabídnout forwardový kurz FR CZK/USD 31,428 CZK/USD. Také vidíte, že forwardový kurz v našem příkladu ovlivnily inkasované úroky z USD a placené úroky v CZK. Obecně můžeme tedy zapsat vztah pro výpočet forwardového kurzu jako: [9.5] FR rovozně ekonomická fakulta MZLU v rně 5 A FR A/ je forwardový kurz měny A k měně A/ je spotový kurz měny A k měně A je úroková sazba platná pro měnu A je úroková sazba platná pro měnu

6 t je doba do splatnosti forwardu vyjádřená v letech o dosazení do zadání předchozího příklady bude výpočet vypadat následovně: CZK 0,10 1 FRCZK / USD CZK / USD 30 CZK USD 31, 428 CZK 0,05 1 USD USD ÚKOL: Jak by vypadala kalkulace banky pro zajištění na úvěrovém trhu pro případ, kdy banka by byla v pozici kupujícího forwardového kontraktu? (Klient jí chce za 12 měsíců prodat 1. mil. USD) ostupujte analogicky jako v předchozím případě. Doposud jsme pracovali s kurzem střed, proto i výsledek bude kurzem střed. Stejně jako u promptních měnových kurzů však můžeme i zde odvodit termínové kurzy nákup a prodej 2. otom bude platit pro forwardový kurz nákup: [9.6] FR A [9.7] A pro forwardový kurz prodej: FR A, A, je úroková sazba vkladu měny A nebo měny t je délka období T 0 - T 1, čili doba trvání vkladu, A/ je promptní kurz A/ nákup nebo prodej v čase T 0, FR A/ je termínovaný kurz A/ nákup nebo prodej v čase T 0 pro termín T 1, kdy se bude měna A měnit na měnu esmíme zapomenout, že i úrokové sazby se mohou udávat ve tvaru nákup-prodej (můžeme chápat jako úrokovou sazbu pro přijatý vklad a úrokovou sazbu pro poskytnutý úvěr). ř. Vypočtěte forwarové kurzy CZK/USD nákup a prodej k termínu za půl roku, pokud jsou na promptním trhu kotovány následující hodnoty: nákup prodej CZK/USD 17,310 17,315 6M CZK 12,40 % p.a. 12,43 % p.a., 6M USD 3,08 % p.a. 3,18 % p.a 2 Více viz LACIA, L. TOMA,. TÁČEK,R.: Mezinárodní finance. Skripta, MZLU v rně. rovozně ekonomická fakulta MZLU v rně 6

7 6 0,1240 A FRA A CZK USD 12 / / 17,31 / 18,0955 CZK / USD 6 0, ,1243 A FRA A CZK USD 12 / / 17,315 / 18,1122 CZK / USD 6 0, Odpověď : 6-ti měsíční forwardový kurz CZK/USD je 18,0955/1122. rovozně ekonomická fakulta MZLU v rně 7

8 CVIČEÍ: 1. Máte k dispozici tyto kotace kurzů: anka A EUR/USD 1,54/1,62 anka G/USD 2,18/2,26 a) Odvoďte nákupní a prodejní křížové kurzy G/EUR na základě výše uvedené kotace b) roveďte arbitráž, máte-li k dispozici 1 mil. DEM a banka C kotuje kurz G/EUR 1,29/1,33 2. Firma, která vyvezla zboží do zahraničí, chce pomocí operace forward zajistit proti znehodnocení EUR svoji pohledávku ve výši EUR, splatnou za 3 měsíce. Současné kotace spotového a forwardového kurzu jsou následující: nákup rodej CZK/EUR v době vzniku pohledávky 27,15 27,95 3M FR CZK/EUR 27,25 28,10 Vyčíslete výhodnost zajištění, pokud spotový kurz v době splatnosti pohledávky je A ) CZK/EUR 27,00/ 27,50 ) CZK/EUR 28,00 / 29,00 3. Domácí firma, která vyvezla zboží do zahraničí, chce zajistit proti znehodnocení EUR svoji pohledávku ve výši 1. mil. EUR, splatnou za 6 měsíců. Rozhodněte, zda by bylo výhodnější zajistit se pomocí forwardové operace, anebo pomocí zajištění na úvěrovém trhu. K dispozici máte následující kotace: ákup rodej CZK/EUR 27,682 27,844 6M CZK (p.a.) 12,50% 14,20% 6M EUR (p.a.) 4,10% 5,30% 6M FR CZK/EUR 28,24 28, Domácí firma, která importovala zboží ze zahraničí, chce zajistit proti zhodnocení USD svůj závazek ve výši USD, splatný za 3 měsíce. Rozhodněte, zda by bylo výhodnější zajistit se pomocí forwardové operace, anebo pomocí zajištění na úvěrovém trhu. K dispozici máte následující kotace: nákup rodej CZK/USD 26,432 27,826 3M CZK (p.a.) 12,42 13,68 3M USD (p.a.) 5,43 5,82 3M FR CZK/USD 26,631 28, Zjistěte na základě údajů, které máte k dispozici, zda existuje prostor pro arbitráž, ať už v DEM či v USD. okud ano, vypočítejte zisk při obchodu se jednotkami měny, kterou si budete půjčovat. ákup rodej EUR/USD 1,541 1,552 3M EUR (p.a.) 2,80% 3,10% 3M USD (p.a.) 6,65% 7,45% 3M FR EUR/USD 1,54 1,55 rovozně ekonomická fakulta MZLU v rně 8

N_MF_A Mezinárodní finance 3. Devizový trh 1. Členění a struktura 2. Subjekty devizového trhu 3. FOREX, tržní ceny 4. Kotace spotového kurzu, spread 5. Základní druhy operací na měnových trzích, měnová

Více

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Autor: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. 1 Význam a funkce finančního trhu a investování Finanční trh je jako každý jiný trh, místo, kde se setkávají nakupující a prodávající

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Obchodování na měnovém trhu FOREX

Obchodování na měnovém trhu FOREX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Obchodování na měnovém trhu FOREX Diplomová práce Autor: Bc. Marek Souček Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více