Efektivní řešení obálky budovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní řešení obálky budovy"

Transkript

1 Efektivní řešení obálky budovy Spodní stavba Fasáda Šikmá střecha GLASSWOOL XPS PureOne by

2 Jak šetřit energii a peníze v budovách? Pokud chceme dobře nakládat se svými finančními prostředky, měli bychom chtít budovu, která konzumuje minimum energie. Největší položkou každoročních výdajů je zpravidla vytápění. V průměrné české domácnosti tvoří topení více jak 0% celkové potřeby energie. Ovšem toto číslo se dá jednoduše změnit kvalitním izolováním obálky budovy. Optimální tepelná izolace vede ke snížení spotřeby energie na vytápění a chlazení, což se pozitivně projeví na každoročních účtech za energii a taktéž na celkovém zvýšení hodnoty nemovitosti. Je proto vždy důležité zvážit, na jak dlouho stavíme, a stavět a izolovat tak, aby konstrukce, pokud nechceme plýtvat svými prostředky, vyhovovala i v letech budoucích. ŘEŠENÍ: Tepelné ztráty konstrukcí se dají velmi efektivně ovlivnit izolováním obálky budovy. Termosnímek znázorňuje prostup tepla střechou budovy. Fialová a červená barva zastupují největší tepelné ztráty. Kvalitně izolovaná obálka pasivního domu s minimálními tepelnými ztrátami. Potřeba a cena tepla na vytápění Kvalitní zateplení = úspora periodicky se opakujících výdajů na vytápění. Porovnání potřeby tepla na vytápění pro jednotlivé kategorie domů a nákladů na pokrytí tepelné ztráty, cena tepelné energie pro konečné spotřebitele dle stavu r.0 -,83 Kč/kWh 80 kwh/m a Kč/m a 40 0 Starší budovy Obvyklá novostavba Potřeba tepla na vytápění [kwh/(m a)] Nízkoenergetický Pasivní dům dům Cena tepelné energie na pokrytí tepelné ztráty [Kč/(m a)] 0 Nulový dům Přínosy zateplení Komfort vnitřního prostředí: - zajištění tepelné pohody v interiéru - zdravé vnitřní prostředí Zlepšení vlastností konstrukce: - přispívá kladně k životnosti konstrukce Snížení tepelných ztrát: - snížení nákladů na vytápění - minimalizace rizika kondenzace v konstrukci a na vnitřním povrchu Investiční faktor: - šetří peníze do budoucna - zvyšuje hodnotu nemovitosti Další možné výhody zateplení s minerální izolací na bázi skla - zlepšení akustických parametrů - zvýšení požární odolnosti Ochrana životního prostředí

3 Materiály pro zateplení konstrukcí Tepelné izolace jsou materiály s nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti. Izolační schopnosti konstrukce jsou závislé na těchto faktorech: Prvním je součinitel tepelné vodivosti, čili LAMBDA λ d [W/mK]. Čím nižší lambda, tím lépe izolující materiál. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje izolační schopnost vrstvy, je tloušťka použitého materiálu. Čím větší tloušťka izolace, tím větší tepelný odpor R [m K/W] a z toho plynoucí menší ztráty tepla. Izolační schopnost celého souvrství (tj. všech vrstev dohromady) je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U [W/m K]. Čím nižší je součinitel, tím lépe brání konstrukce úniku tepla. Při návrhu konstrukce je vždy důležité zhodnotit možnosti konstrukce a dle toho navrhovat materiál s odpovídající izolační schopností ( lambdou ) a v dostatečné tloušťce. Čím lepší izolant, tím menší tloušťky izolace jsou třeba a naopak. Podle čeho poznat, který materiál je nejvhodnější pro Vaši aplikaci? To záleží na funkci izolace v konstrukci a jejím použití. Vhodné použití izolace GLASSWOOL, PureOne by Šikmá střecha - izolace mezi PURE 3 RN SF, PURE 39 RN SILVER DF 3, SF 3, SF 3, DF 39, DF 40h Šikmá střecha - izolace pod PURE 3 RN SF, PURE 39 RN SILVER, DF 3, SF 3,SF 3, DF 39, TWP Izolace stropů PURE 3 RN SF, PURE 39 RN SILVER, DF 3, SF 3, SF 3, DF 39 Izolace příček PURE 40 PN, TWF, TWF FONO, TWP Kročejová izolace podlah TSP Ursa XPS Izolace ploché střechy XPS N-III-L Izolace terasy XPS N-III-L Izolace tepelných mostů XPS N-III-PZ-I Izolace soklu XPS N-III-PZ-I Izolace perimetru XPS N-III-L Izolace podlah XPS N-III-I, N-III-L, N-V-L Izolace pod základovou desku XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L Izolace základů XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L GLASSWOOL je tradiční minerální izolace na bázi skla. PureOne by je minerální izolace nové generace vyvinutá pro použití do prostředí se zvýšenými hygienickými nároky (např. tam, kde uživatel je alergik). Oba typy jsou vhodnými materiály k izolování horní stavby. Hlavním důvodem je jejich velmi dobrá tepelně-izolační schopnost. Výhodou minerálních izolací je výjimečná pružnost. Díky tomu drží v konstrukci, zaručují dokonalé vyplnění dutiny a tím spolehlivě eliminují tepelné a akustické mosty. Výborně pohlcují hluk a zlepšují akustické chování konstrukce. Jedná se o materiály nehořlavé (třída reakce na oheň ). GLASSWOOL i PureOne jsou propustné pro vodní páru stejně jako vzduch, což značně snižuje riziko kondenzace v souvrství. Izolace XPS je velmi odolná v tlaku a je nenasákavá. To z ní činí ideální izolant do extrémních podmínek spodní stavby (tlak, vlhkost, voda). V sortimentu XPS jsou různé pevnosti, od materiálů vhodných pro běžná zatížení až po speciální, extrémně pevné výrobky. Dále je XPS používaná u obrácených skladeb pochozích střech, teras a zelených střech. Dobře zaizolovaná stavba s použitím kvalitních výrobků vám snížením tepelných ztrát přinese značné úspory za vytápění. Též vám spolehlivě zajistí zdravé vnitřní prostředí a nadstandardní uživatelský komfort díky tepelné pohodě interiéru.

4 Doporučené materiály Šikmá střecha Plochá střecha Strop a podhled Podlaha Spodní stavba, sokl Fasády Příčky a předstěny Optimální účel / použití tepelné izolace Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno z exteriéru Pod krokve Nad krokve Dvouplášťová střecha Nepochozí střecha Pochozí střecha Zelená střecha Střecha PLUS Duo střecha Strop - půda shora Strop - mezi trámy Strop - suterén zespodu Podhled Kročejová izolace Podlaha směrem k zemině Průmyslové podlahy Pod základové konstrukce Sokl Izolace suterénních zdí (v kontaktu se zeminou) Provětrávaná fasáda (mechanicky kotveno) Průmyslová fasáda (do roštu) Dvouvrstvé zdivo Dřevostavby - rámové konstrukce Zateplení zevnitř Příčky Akustické předstěny PureOne by Pure 3 RN SF Pure 39 RN SILVER Pure 40 PN GLASSWOOL SF 3,DF 3 SF 3 DF 39 FDP FKP KDP TWP TWF AKP TSP TEP XPS XPS N-III-I XPS N-III-L XPS N-III-PZ-I XPS N-V-L XPS N-VII-L Doporučené použití Alternativní použití Požadavky na součinitel prostupu tepla U [W/(m K)] Konstrukce Požadované hodnoty Doporučené hodnoty Doporučené hodnoty pro pasivní domy Popis hodnoty úrovně zateplení: - té musí být dosaženo vždy - hodnota, která se již dá uvažovat jako minimální ekonomicky rozumná míra zateplení - hodnota, kterou lze považovat za dobrou investici a záruku toho, že Váš dům bude moderní i za deset let! Střecha plochá a šikmá 4 0,4 0, 0, až 0,0 Střecha strmá > 4 0,30 0,0 0,8 až 0, Stěna vnější 0,30 0, (těžká konstrukce) 0,0 (lehká konstrukce) 0,8-0, Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace) 0,30 0,0 0, až 0,0 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,4 0,30 0, až 0, CZ, s. r. o. Pražská /80, 0 Praha 0 Tel.: 8 0 3, Fax: Prodejce: Rev. 300

5 Proč je výhodné zateplit podkroví? Střecha chrání dům před povětrnostními vlivy. Její skladba má velký vliv na komfort interiéru v podkroví. V současnosti je nejvíce rozšířená střecha dvouplášťová. Tento typ konstrukce obsahuje jednu větranou vzduchovou mezeru umístěnou obvykle mezi střešní krytinou a pojistnou hydroizolací. Důležitým prvkem souvrství je tepelná izolace. Po mnoho desetiletí je s oblibou pro izolování šikmých střech používána minerální izolace na bázi skla. Mezi její přínosy pro střechu patří: V ZIMĚ DRŽÍ TEPLO V INTERIÉRU Kvalitním zaizolováním snížíme ztráty energie a zároveň šetříme životní prostředí. Výrazně se sníží náklady na vytápění a znatelně se zvýší komfort bydlení. V LÉTĚ BRÁNÍ NEPŘÍJEMNÉMU PŘEHŘÍVÁNÍ Z toho plyne, že optimální tepelná izolace vede ke snížení spotřeby energie na vytápění a chlazení, což se pozitivně projeví na celkovém zvýšení hodnoty nemovitosti. ZLEPŠUJE AKUSTICKÉ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Izolace je ideálně zvukově pohltivý materiál. Šikmá střecha ZVYŠUJE POŽÁRNÍ ODOLNOST Materiál má třídu reakce na oheň = nehořlavý. UMOŽŇUJE STŘEŠE DÝCHAT Skelná vlna je propustná pro vodní páru, μ=. To zmenšuje nebezpečí kondenzace a kladně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí. Materiály vhodné pro zateplení šikmé střechy GLASSWOOL Tradiční minerální izolace na bázi skelné vlny. Mimořádná pružnost izolací GLASSWOOL zajišťuje dokonalé vyplnění dutiny a maximální ochranu konstrukce před tepelnými ztrátami. DF 3, SF 3, SF 3 Pružná nekašírovaná plsť ze skelné vlny s pomocnými ryskami pro přířez na horní straně. Ideální materiál do rámových konstrukcí. DF 39 Univerzální nekašírovaná plsť ze skelné vlny. TWP Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolační deska ze skelné vlny. PureOne by Minerální izolace nové generace. Čistá, bílá, nedráždivá, uživatelsky nadstandardně příjemná. Vhodná do prostředí se zvýšenými hygienickými nároky (např.tam, kde uživatel je alergik). PURE 3 RN SF Izolační nekašírovaná plsť z minerální vlny bílé barvy s pomocnými ryskami pro přířez na horní straně. Ideální materiál do rámových konstrukcí. PURE 39 RN SILVER Univerzální nekašírovaná plsť z minerální vlny bílé barvy. PURE 40 PN Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolační deska z minerální vlny bílé barvy. Základní technické specifikace materiálů Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti symbol jednotka Třída reakce na oheň Propustnost pro vodní páru DF 3 SF 3 SF 3 DF 39 TWP PURE 3 RN SF PURE 39 RN PURE 40 PN λ D (W/m K) 0,03 0,03 0,039 0,040 0,03 0,039 0,040 0, m Odpor proti proudění vzduchu AF kpa s/m 0

6 Vhodná řešení zateplení šikmé střechy Varianty souvrství ) Tepelná izolace mezi a nad Varianta novostavba 3 4 Legenda:. Střešní krytina,. Latě, 3. Kontralatě, 4. Pojistná hydroizolace,. Dřevěný námětek,. XPS námětek,. Krokev 8. Izolace mezi, 9. Parozábrana/Parobrzda, 0. Izolace v instalační mezeře,. Sádrokarton Varianta rekonstrukce (realizace shora) Legenda:. Střešní krytina,. Latě, 3. Kontralatě, 4. Pojistná hydroizolace,. Dřevěný námětek,. XPS námětek,. Izolace, 8. Krokev, 9. Parobrzda, 0. Izolace mezi,. Původní podhled ) Tepelná izolace mezi a pod 3 4 Legenda:. Střešní krytina,. Latě a kontralatě, 3. Pojistná hydroizolace, 4. Krokve,. Izolace DF, SF, PURE,. Izolace pod DF, SF, PURE,. Parozábrana/parobrzda, 8. Izolace v instalační mezeře, 9. Sádrokarton Systém s nadkrokevními námětky z extrudovaného polystyrenu - varianta rekonstrukce (realizace shora) Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla U pro vybrané varianty skladeb ) Tepelná izolace mezi a nad Příklady izolací DF 39, PURE 39 RN SILVER SF 3, DF 3, FKP, PURE 3 RN SF Izolace mezi (tloušťka 0mm) λ(w/m K) Izolace nad 0mm* λ(w/m K) U(W/ m K) Izolace nad 40mm* λ(w/m K) U(W/ m K) *celková výška krokvového námětku z XPS vč. přítlačného hranolu, pole mezi námětky vyplněno tepelnou izolací ) Tepelná izolace mezi a pod 0 mm + 0 mm ) Tepelná izolace mezi a pod 0 mm + 00 mm Izolace nad 0mm* λ(w/m K) U(W/ m K) Izolace nad 00mm* λ(w/m K) U(W/ m K) 0,039 0,039 0, 0,039 0, 0,039 0,4 0,039 0,3 0,03 0,03 0, 0,03 0,4 0,03 0,3 0,03 0, SF 3, DF 3 0,03 0,03 0,4 0,03 0,3 0,03 0, 0,03 0, Příklady izolací Tepelná izolace λ d [W/(m K)]: Mezi (0mm) Pod (0mm) Součinitel prostupu tepla U n [W/(m K)] DF 39, PURE 39 RN SILVER 0,039 0,039 0, SF 3, DF 3, FKP, PURE 3 RN SF 0,03 0,03 0,4 SF 3, DF 3 0,03 0,03 0,3 Příklady izolací Tepelná izolace λ d [W/(m K)]: Izolace mezi (tloušťka 0mm) Izolace pod (tloušťka 00mm) Součinitel prostupu tepla U n [W/(m K)] DF 39, PURE 39 RN SILVER 0,039 0,039 0, SF 3, DF 3, FKP, PURE 3 RN SF 0,03 0,03 0,0 9 8 SF 3, DF 3 0,03 0,03 0,0 CZ, s. r. o., Pražská /80, 0 Praha 0, Tel.: 8 0 3, ,Fax: 8 0 3,

7 Proč zvolit provětrávanou fasádu? Provětrávané fasády jsou stále více oblíbené, ať už u novostaveb či u rekonstrukcí. A to nejen pro svůj reprezentativní vzhled, ale i pro mnohé výhody, které uživateli přináší. Mezi vrstvou tepelné izolace a finálním exteriérovým pláštěm mají vždy provětrávanou vzduchovou mezeru. Vhodným izolantem je minerální izolace na bázi skla. Eliminace kondenzace Skelná vlna je propustná pro vodní páru, μ=. Navíc provětrávaná mezera zajišťuje odvod vlhkosti z konstrukce (vhodné i pro rekonstrukce). AKUSTICKÝ ÚTLUM Izolace má optimální odpor proti proudění vzduchu AFr kpa s/m, z čehož plyne její mimořádná schopnost pohlcovat hluk. Výhody provětrávaných zateplovacích systémů s minerální izolací na bázi skla MINIMALIZACE ÚNIKŮ TEPLA Izolace má vynikající součinitel prostupu tepla, λ D =0,03 W/m K. Je ideálně PRUŽNÁ, což zajišťuje, že i po mnoha letech drží tam, kde má, přizpůsobí se konstrukci a tím eliminuje tepelné a akustické mosty. OCHRANA PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ Izolace brání prostupu tepla a provětrávaná mezera odvádí přehřátý vzduch, čímž zajišťuje chlazení obvodové konstrukce. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI Minerální izolace je zařazena do nejlepší třídy reakce na oheň - = nehořlavý materiál. PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE Finální povrchová vrstva fasády a větraná mezera chrání konstrukci před vlivem nepřízně počasí a prodlužují tak životnost celého souvrství. HARMONOGRAM VÝSTAVBY Provětrávané fasády lze provádět za jakýchkoli venkovních teplot, jelikož při jejich realizaci jsou vyloučeny vlhké procesy. Fasáda Materiály pro provětrávané fasády Izolace mechanicky bodově kotvené FDP /V FDP /V Izolace vkládané do roštu DF 3 SF 3 SF 3 PURE 3 RN SF PURE 39 RN SILVER Tuhé, hydrofobizované, tepelné, akustické a protipožární izolační desky ze skelné vlny, jednostranně kašírované netkanou sklotextilií. Ideální materiál pro mechanicky bodově kotvené fasády. Pružná nekašírovaná plsť z minerální vlny s pomocnými ryskami pro přířez na horní straně. Ideální materiál do rámových konstrukcí. Čistá, bílá, nedráždivá, uživatelsky nadstandardně příjemná. Vhodná do prostředí se zvýšenými hygie nickými nároky (např.tam, kde uži vatel je alergik). symbol jednotka FDP /V FDP /V DF 3, SF 3 SF 3 PURE 3 RN SF PURE 39 RN SILVER Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ D (W/m K) 0,040 0,03 0,03 0,03 0,03 0,039 Třída reakce na oheň Tolerance tloušťky T Propustnost pro vodní páru m Dlouhodobá nasákavost WL(P) kg/m Odpor proti proudění vzduchu AF kpa s/m 0

8 Těžká obvodová konstrukce s provětrávanou fasádou Těžká obvodová konstrukce (železobetonová, zděná ) Minerální izolace: variantně FDP /V FDP /V 3 Větraná vzduchová mezera 4 Finální pohledová vrstva Ve výpočtech byly uvažovány následující vrstvy: Vnitřní omítka 0 mm: λ = 0, W/(m K); Železobeton 00 mm: λ=, W/(m K), Tepelná izolace bez kotvícího systému Tloušťka tepelné izolace FDP /V λ D = 0,03 W/(m K) U - součinitel prostupu tepla celé konstrukce FDP /V λ D = 0,040 W/(m K) U - součinitel prostupu tepla celé konstrukce [mm] [W/m K] [W/m K] 0 0, 0, ,3 0, 0 0,0 0,3 80 0,8 0, 00 0, 0,9 Lehká obvodová konstrukce s provětrávanou fasádou. Finální pohledová vrstva. Větraná vzduchová mezera 3. Pojistná hydroizolace 4. Izolace ve vodorovném roštu, variantně: SF 3, DF 3, PURE 3 RN SF, PURE 39 RN SILVER. Vnější konstrukční deska (např. dřevovláknité / sádrovláknité desky). Izolace mezi nosnými sloupky konstrukce: SF 3,DF 3, PURE 3 RN SF, PURE 39 RN SILVER. Vnitřní konstrukční deska (např. OSB / sádrovláknité desky) 8. Parotěsná vrstva - viz a) 9. Izolace v instalační mezeře - viz b) 0. Interiérové opláštění a) Použití parozábrany záleží na konkrétním souvrství (funkci parotěsné zábrany může plnit v souvrství jiná vrstva s vyšším difúzním odporem). Vždy je nutné posoudit celou konstrukci a zajistit, aby byly splněny normové požadavky. b) Tloušťka minerální izolace závisí na izolačním účinku souvrství za parozábranou směrem do exteriéru. Použití izolace a její dimenze je třeba ověřit pro konkrétní skladbu. Izolace mezi nosnými sloupky konstrukce Izolace směrem do exteriéru Izolace směrem do interiéru Součinitel prostupu tepla Materiál λ D (W/m K) mm λ D (W/m K) mm λ D (W/m K) mm U* DF, SF, PURE 0,03 0 0, ,4 DF, SF, PURE 0,03 0 0, ,3 DF, SF, PURE 0, , , DF, SF, PURE 0, , , DF, SF, PURE 0,03 0 0, ,0 DF, SF, PURE 0,03 0 0, ,9 DF, SF, PURE 0,03 0 0,03 0 0, , DF, SF, PURE 0,03 0 0, , , DF, SF, PURE 0,03 0 0, , , DF, SF, PURE 0,03 0 0, , ,4 * Součinitel prostupu tepla uvažuje s návrhovými hodnotami součinitele tepelné vodivosti pro deklarované hodnoty λ D CZ, s. r. o., Pražská /80, 0 Praha 0, Tel.: 8 0 3, ,Fax: 8 0 3,

9 Proč zateplit spodní stavbu? Z ekonomických i ekologických důvodů je dobré snížit tepelné ztráty objektu na minimum. Proto je třeba kvalitně izolovat celou vytápěnou obálku budovy, a to včetně spodní stavby. Do zateplení spodní stavby může patřit zateplení suterénních zdí zvenku, zateplení základových pasů či základových desek. Kvalitní zateplení spodní stavby zvýší povrchovou teplotu v interiéru a tím i komfort stavby, sníží riziko kondenzace a růstu plísní. Zateplení zdi suterénu s deskami XPS Vnější zateplení zdí pod úrovní terénu s působením tlakové vody Výhody izolace XPS pro spodní stavbu - Velmi dobré a trvalé tepelně izolační vlastnosti snižující tepelné ztráty objektu - Vysoká pevnost v tlaku - Minimální nasákavost zaručující dlouhodobou stálost tepelné vodivosti, není třeba řešit žádné další ochranné vrstvy izolace proti vodě - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Rezistence vůči hnilobě - Jednoduchá manipulace a instalace - Nízká hmotnost - Chrání hydroizolaci proti mechanickému poškození (v určitých typech souvrství) Materiály pro zateplení spodní stavby XPS je izolace na bázi extrudovaného polystyrenu. Má uzavřenou pórovitou strukturu, v buňkách je vzduch. XPS N-III-PZ-I Tepelná izolace s rovnou hranou, strukturovaným povrchem pro zvýšení přilnavosti lepidel a omítek. Zateplení soklů, tepelných mostů a vnitřní zateplení vnějších stěn či stropu suterénu. Spodní stavba XPS N-III-L Tepelná izolace odolná proti tlaku. Zateplení obrácených plochých střech, podlah, suterénních stěn a základů. XPS N-V-L Tepelná izolace s vysokou odolností proti tlaku. Zateplení průmyslových podlah, parkovacích střech, suterénních stěn, podlah a základových konstrukcí. XPS N-VII-L Tepelná izolace s velmi vysokou odolností proti tlaku. Zateplení pojížděných a více zatěžovaných obrácených plochých střech, podlah v průmyslových objektech, izolace speciálních a dopravních staveb, vnější tepelná izolace suterénních stěn, podlah a základových konstrukcí. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti * Pro 0 mm CS(0\Y)00; 0,00 N/mm, ** pro 0-0 mm symbol jednotka XPS N-III-L XPS N-III-PZ-I XPS N-V-L XPS N-VII-L λ D (W/m K) 30-0 mm: 0, mm: 0, mm: 0, mm: 0, mm: 0,03 40 mm: 0, mm: 0, mm: 0,03 0 mm: 0, mm: 0,03 Hrana Polodrážka Rovná Polodrážka Polodrážka Povrchová úprava Hladká Strukturovaný povrch Hladká Hladká Pevnost v tlaku (napětí) při 0% deformaci Dotvarování tlakem (deformace %/0 let) Rozměrové změny při 0,04 N/mm a 0 C CS(0\Y)300 CS(0\Y) N/mm 0,300 CC(/,/0)30** CC(/,/0) N/mm 0,30 DLT(i) % DLT() Dlouhodobá nasákavost WL(T)i % WL(T)0, 0, Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kpa CS(0\Y)300 0,300* DLT() TR CS(0\Y)00 0,00 CC(/,/0)80 0,80 DLT() WL(T)0, 0, CS(0\Y)00 0,00 CC(/,/0)0 0,0 DLT() WL(T)0, 0,

10 Izolace suterénu a základů Izolace suterénních zdí a základů s materiály XPS. Suterénní zdivo,. Hydroizolace, 3. XPS s polodrážkou, 4. Základové konstrukce,. Separační vrstva,. XPS s polodrážkou 3 4 Izolace suterénních zdí a základové desky s materiály XPS. Suterénní zdivo,. Hydroizolace, 3. XPS s polodrážkou, 4. Základová deska,. Separační vrstva,. XPS s polodrážkou,. Podkladní vrstva 3 4 Vhodné produkty: XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L Desky XPS lze aplikovat přímo na vnější stranu konstrukce. Tepelná izolace zabraňuje tepelným ztrátám a minimalizuje riziko růstu plísní. Navíc spolehlivě chrání hydroizolaci proti mechanickému poškození. Izolace XPS jsou vhodné pro izolaci stěn pod úrovní terénu, základových pasů, podlah i pod nosné základové desky. Volba materiálu vždy závisí na působícím zatížení. XPS může být použit v podmínkách spodní vody až do hloubky 3, m. Pokud hrozí působení tlakové vody, je nutné plnoplošné přilepení izolačních desek. Příklad stěny suterénu s vnější izolací XPS N-III-L Tloušťka izolace [mm] Součinitel tepelné vodivosti [W/(m K)] Součinitel prostupu tepla U [W/(m K)] Izolace 00 0,038 0,3 jednovrstvá 0 0,038 0, jednovrstvá 40 0,040 0,4 jednovrstvá 0 0,040 0, jednovrstvá 80 0,048 0, vícevrstvá * Pro výpočet byly započítány následující vrstvy obvodové stěny: vnitřní omítka mm, zdivo 3 mm, vnější stěrka 0 mm, obvodová izolace XPS N-III-L Příklad zateplení základové desky izolací XPS N-III-L Tloušťka izolace [mm] Součinitel tepelné vodivosti [W/(m K)] Součinitel prostupu tepla U [W/(m K)] Izolace 00 0,038 0,34 jednovrstvá 0 0,040 0,9 jednovrstvá 0 0,038 0, vícevrstvá 00 0,038 0,8 vícevrstvá 40 0,038 0, vícevrstvá 300 0,038 0, vícevrstvá * Pro výpočet byly započítány následující vrstvy konstrukce podlahy: Betonový potěr 0 mm, základová železobetonová deska 00 mm, obvodová izolace XPS N-III-L Izolace soklu 3 4 Vhodné produkty: XPS N-III-PZ-I Zateplení v oblasti soklu je zvýšeně namáháno odrazem dešťové vody, sněhem a příp. mechanickým namáháním. Proto je optimální zde použít materiál XPS N-III-PZ-I. Speciální strukturovaný (tzv. vaflový ) povrch izolace navíc zaručuje dokonalé přilnutí omítkových materiálů. Izolace soklu s materiály XPS. Obvodová stěna,. Minerální izolace, 3. Opláštění, 4. Suterénní zdivo,. Hydroizolace,. XPS N III-PZ-I,. Soklová omítka CZ, s. r. o., Pražská /80, 0 Praha 0, Tel.: 8 0 3, ,Fax: 8 0 3,

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od května 2012 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA

Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010. Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA Přehled základních produktů a ceny Platný od 1. 10. 2010 Ušetřete za energii, prostor a čas... TECHNICKÉ PORADENSTVÍ 800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Zateplení obálky budov. Efektivní řešení energetických úspor

Zateplení obálky budov. Efektivní řešení energetických úspor Zateplení obálky budov Efektivní řešení energetických úspor Leden 07 PŘÍNOSY ZATEPLENÍ OBÁLKY SPOTŘEBA NAŠÍ ENERGIE Šetří peníze Zdravé vnitřní prostředí Tepelná pohoda v interiéru do budoucna 6 % Vytápění

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011. Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od června 2011 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY Typ budovy, místní označení

Více

Zateplení obálky budov. Efektivní řešení energetických úspor

Zateplení obálky budov. Efektivní řešení energetických úspor Zateplení obálky budov Efektivní řešení energetických úspor Srpen 2018 PŘÍNOSY ZATEPLENÍ OBÁLKY SPOTŘEBA NAŠÍ ENERGIE Šetří peníze Zdravé vnitřní prostředí Tepelná pohoda v interiéru do budoucna 6 % Vytápění

Více

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma

Přehled základních produktů a ceny Platný od Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství volejte zdarma Přehled základních produktů a ceny Platný od 1.11.2009 Ušetřete za energii, prostor a čas... Technické poradenství 800 288 888 - volejte zdarma Izolace ze skelné vlny Ušetřete za energii, prostor a čas...

Více

Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby. Produktový katalog/ceník

Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby. Produktový katalog/ceník URSA GLASSWOOL URSA XPS URSA SECO PRO Tepelné izolace a jejich systémové komponenty pro pozemní stavby Produktový katalog/ceník duben 204 2 URSA záruka evropské kvality v tepelných izolacích URSA, silný

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

URSA Optimální účel použití tepelné izolace

URSA Optimální účel použití tepelné izolace Ceník/produktový katalog Leden 2015 URSA Optimální účel použití tepelné izolace Šikmá střecha Plochá střecha Strop a podh URSA PUREONE Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno

Více

Certifikační školení URSA

Certifikační školení URSA Certifikační školení URSA URSA v Evropě Jeden ze tří největších výrobců minerální tepelné izolace na bázi skelné vlny. Výroba velmi kvalitní tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu. Od roku 2003 je

Více

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO. Ceník/produktový katalog

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO. Ceník/produktový katalog URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO Ceník/produktový katalog Říjen 2015 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve

Více

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO. Ceník/produktový katalog

URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO. Ceník/produktový katalog URSA PUREONE URSA GLASWOOL URSA XPS URSA SECO Ceník/produktový katalog Srpen 2015 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru URSA PUREONE

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny

Moderní dřevostavba. ...může být moderní i po mnoha letech DOPORUČENÉ SKLADBY. Nová generace minerální vlny Moderní dřevostavba DOPORUČENÉ SKLADBY - střešních plášťů - vnitřních stěn - obvodových plášťů...může být moderní i po mnoha letech Nová generace minerální vlny 02 Úvod Obsah Úvod 2 Materiály pro dřevostavby

Více

FOAMGLAS FOAMGLAS PERINSUL FOAMGLAS T4+ Stavební izolace. Stavební izolace. Obsah

FOAMGLAS FOAMGLAS PERINSUL FOAMGLAS T4+ Stavební izolace. Stavební izolace. Obsah Obsah FOAMGLAS... 1 FOAMGLAS PERINSUL... 1 FOAMGLAS T4+... 1 FOAMGLAS S3... 2 FOAMGLAS F... 2 FOAMGLAS FLOOR BOARD T4+... 3 FOAMGLAS FLOORBOARD F... 3 FOAMGLAS WALL BOARD... 3 FOAMGLAS READY BOARD... 4

Více

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví

Icynene. chytrá tepelná izolace. Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene chytrá izolační pěna z Kanady, která chrání teplo Vašeho domova Co je to Icynene Icynene [:ajsinýn:] je stříkaná izolační pěna

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Ceník/produktový katalog

Ceník/produktový katalog Ceník/produktový katalog Duben 2018 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a URSA PUREONE Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno z exteriéru Pod

Více

Ceník/produktový katalog

Ceník/produktový katalog Ceník/produktový katalog Říjen 2017 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno z exteriéru Pod krokve Nad krokve

Více

Technická data Příručka pro projektování

Technická data Příručka pro projektování Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur NOVINKA Styrodur 2800 C 3000 CS 3035 CS 4000 CS 5000 CS Obvodové 1) podlahové desky Obvodové

Více

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 březen 2010 TI 135 U (Unifit 035) ŠIKMÉ STŘECHY Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace Šikmé střechy Technické parametry Tloušťka

Více

Ceník/produktový katalog

Ceník/produktový katalog Ceník/produktový katalog Leden 2015 URSA Optimální účel použití tepelné izolace Šikmá střecha Plochá střecha Strop a URSA PUREONE Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno z exteriéru

Více

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1

TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy. červenec 2009. Základní charakteristiky Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/mK. Třída reakce na oheň A1 červenec 2009 TI 135 U (Unifit 035) Šikmé střechy Popis Minerálně vláknitý izolační materiál na bázi skla s ECOSE Technology, ve formě rolí. Doporučená aplikace šikmé střechy. Technické parametry Tloušťka

Více

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o. TOP 160 dřevovláknitá nadkrokevní izolace Číslo výrobku Popis výrobku Dřevovláknitá izolační deska TOP 160 je odolná vůči vlivům počasí pro izolaci střech formou nadkrokevní izolace. V případě střech se

Více

Izolace fasád. Průvodce pro investora

Izolace fasád. Průvodce pro investora Izolace fasád Průvodce pro investora Zateplovat se vyplatí! Rozhodnutí o zateplení domu je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu jeho výstavby, neboť se promítá do výhledu mnoha let jeho používání.

Více

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace

AKADEMIE ZATEPLOVÁNÍ. Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití. Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Není izolace jako izolace, rozdělení minerálních izolací dle účelu použití Marcela Jonášová Asociace výrobců minerální izolace Kritéria výběru izolace Fyzikální vlastnosti Součinitel tepelné vodivosti,

Více

Technická data. Příručka pro projektování.

Technická data. Příručka pro projektování. Technická data Příručka pro projektování www.styrodur.com Doporučené použití 1. Doporučené použití Styrodur Typ aplikace podle DIN 4108-10 nebo stavebního schválení konstrukce/ schválená konstrukce/ ETA

Více

Nová generace minerální vlny

Nová generace minerální vlny Nová generace minerální vlny Uživatelsky příjemná, bílá, tepelná, akustická a protipožární minerální izolace PureOne nová generace minerální vlny URSA, Váš partner přispívající k ochraně životního prostředí

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Tl. [mm] Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída reakce na 40 Tepelná izolace z ovčí vlny/ latě 40x50 0,041 0,50 B2 18 OSB 3 Eurostrand 4PD 0,130 200,00 B2 160 Dřevovláknitá

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty.

DELTA -MAXX COMFORT. První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné ztráty. DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -MAXX COMFORT P R E M I U M První tepelně izolační pojistná hydroizolace. Speciální vrstva tepelné izolace v tloušťce 3 cm. Výrazně snižuje tepelné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ceník/produktový katalog

Ceník/produktový katalog URSA PUREONE URSA GLASSWOOL URSA XPS URSA SECO Ceník/produktový katalog Leden 2017 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi

Více

Ochranná známka společnosti Ravago S.A.

Ochranná známka společnosti Ravago S.A. RAVATHERM XPS Všeobecné informace Tepelná izolace RAVATHERM XPS je polystyrénová pěna s uzavřenými buňkami vyrobená nejmodernější technologií. Modrá pěna vyrobená použitím kvalitních surovin výrazně snižuje

Více

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA

YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA YTONG ŘEŠENÍ PRO STĚNY A STŘECHY ING. LUCIE ŠNAJDROVÁ ING. RADEK SAZAMA ING. ARCH. ZDENĚK PODLAHA PASIVNÍ vs. NÍZKOENERGETICKÝ TEPELNÁ TECHNIKA STAVEB Co musí splňovat kvalitní stavba 1. Zajistit celoroční

Více

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa jan.kurc@knaufinsula;on.com Zateplená dřevostavba Prvky které zásadně ovlivňují tepelně technické vlastnos; stěn - Elementy nosných rámových konstrukcí

Více

CERTIFIKAČNÍ TEST URSA CZ. MARCELA BOSÁČKOVÁ Technická podpora URSA CZ

CERTIFIKAČNÍ TEST URSA CZ. MARCELA BOSÁČKOVÁ Technická podpora URSA CZ CERTIFIKAČNÍ TEST URSA CZ MARCELA BOSÁČKOVÁ marcela.bosackova@ursa.com Technická podpora URSA CZ URSA EVROPSKÁ JEDNIČKA V IZOLACÍCH URSA Evropa URSA VÝROBNÍ ZÁVODY V SRN MADE IN GERMANY, VYROBENO V EVROPSKÉ

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Extrudovan polystyren. Produktov katalog

Extrudovan polystyren. Produktov katalog Extrudovan polystyren Produktov katalog platný od srpna 2010 02 Úvod Tallinn St. Petersburg Tchudovo North Lincolnshire London New GW Plant in project Moscow Serpuchov Noisiel (Paris) Desselgem St. Avold

Více

Ceník/produktový katalog

Ceník/produktový katalog Ceník/produktový katalog Leden 2019 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a URSA PUREONE Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno z exteriéru Pod

Více

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd.

Podklad musí být hladký, čistý a bez nerovností. Izolaci nelze aplikovat, pokud jsou na ploše výstupky, otřepy, hřebíky, šrouby, kamínky atd. λ Izolace vakuová má využití v místech, kde není dostatek prostoru pro vložení klasické tepelné izolace. Je vhodná i do skladeb podlah s podlahovým vytápěním. Používá se ve stavebnictví (v nezatížených

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ. K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Izolace První vydání Srpen 2018 K12 Rámová deska - IZOLACE DO DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH RÁMŮ K17 Interierová deska - VNITŘNÍ IZOLACE PRO STĚNY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE l Vysoce účinné izolační desky z tuhé pěny

Více

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti

DECIBEL (TI 140 Decibel) květen Charakteristické vlastnosti květen 2015 DECIBEL (TI 140 Decibel) Charakteristické vlastnosti Popis Decibel je stavební tepelná a akustická izolace z pružné minerální vlny. Technologie pojení ECOSE využívá pojivo na rostlinné bázi

Více

Ceník/produktový katalog

Ceník/produktový katalog URSA PUREONE URSA GLASSWOOL URSA XPS URSA SECO Ceník/produktový katalog Únor 2016 URSA Doporučené použití produktů Šikmá střecha Plochá střecha Strop a Strana Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Izolace šikmých střech a příček. Průvodce pro investora

Izolace šikmých střech a příček. Průvodce pro investora Izolace šikmých střech a příček Průvodce pro investora Zateplovat se vyplatí! Rozhodnutí o zateplení domu je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu jeho výstavby, neboť se promítá do výhledu mnoha let

Více

katalog Všeobecné použití Stropy stavba více než 40 let pro Vás Už

katalog Všeobecné použití Stropy stavba více než 40 let pro Vás Už R katalog 2018 více než 40 let pro Vás vyrábíme polystyren 40 Už 1974 2014 zavazuje tradice, která Střechy Stěny Všeobecné použití Podlahy Stropy Spodní stavba telefon fax Dynín 387 789 011 387 789 026

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Izolační materiály na bázi dřeva

Izolační materiály na bázi dřeva STEICO flex 036 - flexibilní tepelná izolace - elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn. Maloobchodní ceník Izolační materiály na bázi dřeva Objemová - cca

Více

Izolační materiály na bázi dřeva

Izolační materiály na bázi dřeva STEICO flex - flexibilní tepelná izolace - elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn. Objemová - cca 50 kg/m3; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λd [W

Více

Izolace ze skelné vlny. Produktov katalog

Izolace ze skelné vlny. Produktov katalog Izolace ze skelné vlny Produktov katalog platný platn od srpna dubna 2010 2008 02 Úvod Úvod 02 Tallinn Petrohrad Lond n Tchudovo Madrid (Uralita S.A.) Desselgem Queis Delitzsch Noisiel Lipsko (PafiíÏ)

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy. jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy Funkční vrstvy jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana

Více

CENÍK STEICO materiálů. HARBE s.r.o. Rybná 716/ Praha ,

CENÍK STEICO materiálů. HARBE s.r.o. Rybná 716/ Praha , CENÍK 2018 STEICO materiálů HARBE s.r.o. Rybná 716/24 110 00 Praha 1 + 420 774 664 476, 774 946 906 harbe.cz@gmail.com Flexibilní dřevovláknité izolace STEICO flex036 Elastická tepelně-akustická izolace

Více

Izolační materiály na bázi dřeva

Izolační materiály na bázi dřeva str.1 STEICOflex 036 - flexibilní tepelná izolace - elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí, do příček a instalačních stěn. Maloobchodní ceník Izolační materiály na bázi dřeva Objemová

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR

THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR THERMANO TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY PIR VÍC NEŽ ALTERNARIVA PRO MINERÁLNÍ VLNU A POLYSTYREN Thermano je revolucí na trhu s tepelnou izolací. Jeden panel izoluje téměř dvakrát lépe než stejně tlustý polystyren

Více

Ceník CZ Ceník stavebních izolací

Ceník CZ Ceník stavebních izolací Ceník CZ Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 4. 2011 Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní stěny 8 Vnější

Více

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev

Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Seminář portálu TZB-info na veletrhu For Arch 2011 Principy návrhu střech s opačným pořadím izolačních vrstev Ing. Vladimír Vymětalík MONTAKO s.r.o., vedoucí střediska technické podpory Předpisy a normy

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současný název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007) tvoří spojení dvou slov

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

Tepelná izolace soklu

Tepelná izolace soklu Tepelná izolace soklu univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k závažným chybám a to jak u jednovrstvých, tak u vícevrstvých zateplených

Více

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex

Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Přehled výrobků a cen tepelné a zvukové izolace Rotaflex Tepelné pásy TP EKO Tepelné pásy EKO jsou určeny pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených

Více

Postup zateplení šikmé střechy

Postup zateplení šikmé střechy Postup zateplení šikmé střechy Technologické desatero 1. Kontrola pojistné hydroizolace Proveďte kontrolu pojistné hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 0,04. Zaměřte se na její správné ukončení, aby

Více

Rekonstrukce šikmých střech

Rekonstrukce šikmých střech Rekonstrukce šikmých střech zateplení šikmé střechy nad krokvemi rekonstrukce zateplených střech rekonstrukce zateplených rámových konstrukcí Duben 01 Úvod Spotřeba energií a energetická náročnost uspokojování

Více

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA

vyrobeno technologií GREEN LAMBDA vyrobeno technologií GREEN LAMBDA Společnost Synthos S.A. vznikla spojením společnosti Firma Chemiczna Dwory S.A. a Kaučuk a.s. Současny název firmy SYNTHOS (zaveden v roce 2007) tvoří spojeni dvou slov

Více

Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy

Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy Konopná izolace Lněná izolace Izolace z ovčí vlny Izolace ze slámy ekologický přírodní materiál z technického konopí. vhodné pro zateplení střech, stropů, podlah a zdí. může být lepena kukuřičným škrobem

Více

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou PROVĚŘENO NA PROJEKTECH fasády a stropy Fasády a stropy Řešení pro izolaci obvodových stěn a stropních konstrukcí kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá tepelně- izolační deska. Norma/předpis

Více

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie

Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Doporučené standardy nízko energetických budov a budov s téměř nulovou potřebou energie Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit

Více

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 13: TEPELNÉ IZOLACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ceník Kingspan Kooltherm 2017

Ceník Kingspan Kooltherm 2017 Izolace Druhé vydání Květen 2017 Ceník Kingspan Kooltherm 2017 VYSOCE ÚČINNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ PĚNY URČENÉ PRO VŠECHNY DRUHY STAVEBNÍCH APLIKACÍ Více informací: www.kingspaninsulation.cz Obsah

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR

TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY MULTIPOR Kalcium silikátová minerální deska Tvarová stálost Vynikající paropropustnost Nehořlavost Jednoduchá aplikace Venkovní i vnitřní izolace Specifikace Minerální, bezvláknitá

Více

Izolace ze skelné vlny. Technické informace

Izolace ze skelné vlny. Technické informace Izolace ze skelné vlny Technické informace platné od srpna 00 0 Úvod Tallinn St. Petersburg Tchudovo North Lincolnshire London New GW Plant in project Moscow Serpuchov Noisiel (Paris) Desselgem St. Avold

Více

Kvalitní izolace. vám vydělává! Venkovní izolace a hydroizolace. izolace plochých střech

Kvalitní izolace. vám vydělává! Venkovní izolace a hydroizolace. izolace plochých střech Venkovní izolace a hydroizolace tvrdá pěnová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou základy vnější stěny průmyslové objekty izolaclochých střech tvrdá pěnová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou ploché

Více

CLT C1 THERMAL. POUŽITÍ POPIS TECHNICKÉ VLASTNOSTI CERTIFIKACE. leden Stropy velkoprostorových garáží

CLT C1 THERMAL.   POUŽITÍ POPIS TECHNICKÉ VLASTNOSTI CERTIFIKACE. leden Stropy velkoprostorových garáží CLT C1 THERMAL leden 2018 POUŽITÍ Stropy velkoprostorových garáží POPIS Lamela pro izolace stropů CLT C1 Thermal je nehořlavá izolace z minerální kamenné vlny s kolmou orientací vláken. Lamela má z vnější

Více

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013 Flex * elastická tepelná izolace z dřevovlákna * meziprostorová izolace střech, stropů a stěn * vyšší akumulace tepla * objemová hmotnost cca 50 kg/m3 Tloušťka Formát Balík Paleta Cena Rozměr palety: 1150

Více

Rekonstrukce šikmých střech

Rekonstrukce šikmých střech Rekonstrukce šikmých střech Září 201 Úvod Spotřeba energií a energetická náročnost v uspokojování lidských potřeb neustále narůstá. V Evropě se spotřebuje přibližně 40 % energie pro provoz budov, z toho

Více

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1

NOBADRAP. Základní charakteristika. Výhody. Součinitel tepelné vodivosti λ D = 0,042 W/mK. Třída reakce na oheň A1 duben 2011 NOBADRAP Popis Minerální foukaná izolace na bázi kamenného vlákna s frakcí max. 2 2 cm. Vlákno je při výrobě hydrofobizováno, čímž se zabezpečí odolnost izolantu vůči vlhkosti. Aplikace Dutinové,

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén

SYNTHOS XPS PRIME S. Extrudovaný polystyrén SYNTHOS XPS PRIME S Extrudovaný polystyrén Strana 1 z 6 Technický list Datum vydání: 17/12/2013 Vydání: 1 Schválil: Daniel Siwiec Produktový manažer CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Synthos XPS PRIME je tepelně

Více

Pěnový polystyren Extrudovaný polystyren Skelná vata Heraklith Tradiční výrobce stavebních izolací

Pěnový polystyren Extrudovaný polystyren Skelná vata Heraklith Tradiční výrobce stavebních izolací Ceník Technické listy Pěnový polystyren Extrudovaný polystyren Skelná vata Heraklith Tradiční výrobce stavebních izolací podle evropských norem DOPORUČENÉ POUŽITÍ IZOLANTU A JEHO TLOUŠŤKY KONSTRUKCE ZPŮSOB

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

Ceník CZ prosinec 2011

Ceník CZ prosinec 2011 Ceník CZ prosinec 2011 Ceník stavebních izolací Platnost od 1. 12. 2011 Obsah Obsah 2 Nabídka produktů pro různé způsoby aplikací a typy budov 3 Použití výrobků z minerální izolace 4 Šikmé střechy 6 Vnitřní

Více

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Návrh skladby a koncepce sanace teras Návrh skladby a koncepce sanace teras Bytový dům Kamýcká 247/4d 160 00 Praha - Sedlec Zpracováno v období: Březen 2016 Návrh skladby a koncepce sanace střešního pláště Strana 1/8 OBSAH 1. VŠEOBECNĚ...

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

Funkční řešení fasádního a interiérového obložení

Funkční řešení fasádního a interiérového obložení Funkční řešení fasádního a interiérového obložení Dnešní doba klade vysoké nároky na kvalitu, funkčnost a užitné vlastnosti materiálů, které jsou použité pří výstavbě moderních domů nebo při rekonstrukci

Více

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Minerální izolační deska Pura Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Vnitřní zateplení Šetří kapsu a životní prostředí Aby šlo vytápění a úspora ruku v ruce Energie citelně zdražuje,

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

Ceníkk izolačníchh desek www.pamaas.cz

Ceníkk izolačníchh desek www.pamaas.cz Ceník izolačních desek www.pamaas.cz steinothan 120 NADKROKVNÍ IZOLAČNÍ PRVK Z PUR difuzně uzavřený Popis produktu: nadkrokevní izolační prvek oboustranně potažený vrstvou čistého hliníku, na jedné straně

Více

RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI. Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ

RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI. Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI A 3 509 2 000 B vybourat otvor 1 015 800 800 800 800 800 800

Více