Efektivní řešení obálky budovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní řešení obálky budovy"

Transkript

1 Efektivní řešení obálky budovy Spodní stavba Fasáda Šikmá střecha GLASSWOOL XPS PureOne by

2 Jak šetřit energii a peníze v budovách? Pokud chceme dobře nakládat se svými finančními prostředky, měli bychom chtít budovu, která konzumuje minimum energie. Největší položkou každoročních výdajů je zpravidla vytápění. V průměrné české domácnosti tvoří topení více jak 0% celkové potřeby energie. Ovšem toto číslo se dá jednoduše změnit kvalitním izolováním obálky budovy. Optimální tepelná izolace vede ke snížení spotřeby energie na vytápění a chlazení, což se pozitivně projeví na každoročních účtech za energii a taktéž na celkovém zvýšení hodnoty nemovitosti. Je proto vždy důležité zvážit, na jak dlouho stavíme, a stavět a izolovat tak, aby konstrukce, pokud nechceme plýtvat svými prostředky, vyhovovala i v letech budoucích. ŘEŠENÍ: Tepelné ztráty konstrukcí se dají velmi efektivně ovlivnit izolováním obálky budovy. Termosnímek znázorňuje prostup tepla střechou budovy. Fialová a červená barva zastupují největší tepelné ztráty. Kvalitně izolovaná obálka pasivního domu s minimálními tepelnými ztrátami. Potřeba a cena tepla na vytápění Kvalitní zateplení = úspora periodicky se opakujících výdajů na vytápění. Porovnání potřeby tepla na vytápění pro jednotlivé kategorie domů a nákladů na pokrytí tepelné ztráty, cena tepelné energie pro konečné spotřebitele dle stavu r.0 -,83 Kč/kWh 80 kwh/m a Kč/m a 40 0 Starší budovy Obvyklá novostavba Potřeba tepla na vytápění [kwh/(m a)] Nízkoenergetický Pasivní dům dům Cena tepelné energie na pokrytí tepelné ztráty [Kč/(m a)] 0 Nulový dům Přínosy zateplení Komfort vnitřního prostředí: - zajištění tepelné pohody v interiéru - zdravé vnitřní prostředí Zlepšení vlastností konstrukce: - přispívá kladně k životnosti konstrukce Snížení tepelných ztrát: - snížení nákladů na vytápění - minimalizace rizika kondenzace v konstrukci a na vnitřním povrchu Investiční faktor: - šetří peníze do budoucna - zvyšuje hodnotu nemovitosti Další možné výhody zateplení s minerální izolací na bázi skla - zlepšení akustických parametrů - zvýšení požární odolnosti Ochrana životního prostředí

3 Materiály pro zateplení konstrukcí Tepelné izolace jsou materiály s nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti. Izolační schopnosti konstrukce jsou závislé na těchto faktorech: Prvním je součinitel tepelné vodivosti, čili LAMBDA λ d [W/mK]. Čím nižší lambda, tím lépe izolující materiál. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje izolační schopnost vrstvy, je tloušťka použitého materiálu. Čím větší tloušťka izolace, tím větší tepelný odpor R [m K/W] a z toho plynoucí menší ztráty tepla. Izolační schopnost celého souvrství (tj. všech vrstev dohromady) je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U [W/m K]. Čím nižší je součinitel, tím lépe brání konstrukce úniku tepla. Při návrhu konstrukce je vždy důležité zhodnotit možnosti konstrukce a dle toho navrhovat materiál s odpovídající izolační schopností ( lambdou ) a v dostatečné tloušťce. Čím lepší izolant, tím menší tloušťky izolace jsou třeba a naopak. Podle čeho poznat, který materiál je nejvhodnější pro Vaši aplikaci? To záleží na funkci izolace v konstrukci a jejím použití. Vhodné použití izolace GLASSWOOL, PureOne by Šikmá střecha - izolace mezi PURE 3 RN SF, PURE 39 RN SILVER DF 3, SF 3, SF 3, DF 39, DF 40h Šikmá střecha - izolace pod PURE 3 RN SF, PURE 39 RN SILVER, DF 3, SF 3,SF 3, DF 39, TWP Izolace stropů PURE 3 RN SF, PURE 39 RN SILVER, DF 3, SF 3, SF 3, DF 39 Izolace příček PURE 40 PN, TWF, TWF FONO, TWP Kročejová izolace podlah TSP Ursa XPS Izolace ploché střechy XPS N-III-L Izolace terasy XPS N-III-L Izolace tepelných mostů XPS N-III-PZ-I Izolace soklu XPS N-III-PZ-I Izolace perimetru XPS N-III-L Izolace podlah XPS N-III-I, N-III-L, N-V-L Izolace pod základovou desku XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L Izolace základů XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L GLASSWOOL je tradiční minerální izolace na bázi skla. PureOne by je minerální izolace nové generace vyvinutá pro použití do prostředí se zvýšenými hygienickými nároky (např. tam, kde uživatel je alergik). Oba typy jsou vhodnými materiály k izolování horní stavby. Hlavním důvodem je jejich velmi dobrá tepelně-izolační schopnost. Výhodou minerálních izolací je výjimečná pružnost. Díky tomu drží v konstrukci, zaručují dokonalé vyplnění dutiny a tím spolehlivě eliminují tepelné a akustické mosty. Výborně pohlcují hluk a zlepšují akustické chování konstrukce. Jedná se o materiály nehořlavé (třída reakce na oheň ). GLASSWOOL i PureOne jsou propustné pro vodní páru stejně jako vzduch, což značně snižuje riziko kondenzace v souvrství. Izolace XPS je velmi odolná v tlaku a je nenasákavá. To z ní činí ideální izolant do extrémních podmínek spodní stavby (tlak, vlhkost, voda). V sortimentu XPS jsou různé pevnosti, od materiálů vhodných pro běžná zatížení až po speciální, extrémně pevné výrobky. Dále je XPS používaná u obrácených skladeb pochozích střech, teras a zelených střech. Dobře zaizolovaná stavba s použitím kvalitních výrobků vám snížením tepelných ztrát přinese značné úspory za vytápění. Též vám spolehlivě zajistí zdravé vnitřní prostředí a nadstandardní uživatelský komfort díky tepelné pohodě interiéru.

4 Doporučené materiály Šikmá střecha Plochá střecha Strop a podhled Podlaha Spodní stavba, sokl Fasády Příčky a předstěny Optimální účel / použití tepelné izolace Mezi krokve - izolováno z interiéru Mezi krokve - izolováno z exteriéru Pod krokve Nad krokve Dvouplášťová střecha Nepochozí střecha Pochozí střecha Zelená střecha Střecha PLUS Duo střecha Strop - půda shora Strop - mezi trámy Strop - suterén zespodu Podhled Kročejová izolace Podlaha směrem k zemině Průmyslové podlahy Pod základové konstrukce Sokl Izolace suterénních zdí (v kontaktu se zeminou) Provětrávaná fasáda (mechanicky kotveno) Průmyslová fasáda (do roštu) Dvouvrstvé zdivo Dřevostavby - rámové konstrukce Zateplení zevnitř Příčky Akustické předstěny PureOne by Pure 3 RN SF Pure 39 RN SILVER Pure 40 PN GLASSWOOL SF 3,DF 3 SF 3 DF 39 FDP FKP KDP TWP TWF AKP TSP TEP XPS XPS N-III-I XPS N-III-L XPS N-III-PZ-I XPS N-V-L XPS N-VII-L Doporučené použití Alternativní použití Požadavky na součinitel prostupu tepla U [W/(m K)] Konstrukce Požadované hodnoty Doporučené hodnoty Doporučené hodnoty pro pasivní domy Popis hodnoty úrovně zateplení: - té musí být dosaženo vždy - hodnota, která se již dá uvažovat jako minimální ekonomicky rozumná míra zateplení - hodnota, kterou lze považovat za dobrou investici a záruku toho, že Váš dům bude moderní i za deset let! Střecha plochá a šikmá 4 0,4 0, 0, až 0,0 Střecha strmá > 4 0,30 0,0 0,8 až 0, Stěna vnější 0,30 0, (těžká konstrukce) 0,0 (lehká konstrukce) 0,8-0, Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace) 0,30 0,0 0, až 0,0 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,4 0,30 0, až 0, CZ, s. r. o. Pražská /80, 0 Praha 0 Tel.: 8 0 3, Fax: Prodejce: Rev. 300

5 Proč je výhodné zateplit podkroví? Střecha chrání dům před povětrnostními vlivy. Její skladba má velký vliv na komfort interiéru v podkroví. V současnosti je nejvíce rozšířená střecha dvouplášťová. Tento typ konstrukce obsahuje jednu větranou vzduchovou mezeru umístěnou obvykle mezi střešní krytinou a pojistnou hydroizolací. Důležitým prvkem souvrství je tepelná izolace. Po mnoho desetiletí je s oblibou pro izolování šikmých střech používána minerální izolace na bázi skla. Mezi její přínosy pro střechu patří: V ZIMĚ DRŽÍ TEPLO V INTERIÉRU Kvalitním zaizolováním snížíme ztráty energie a zároveň šetříme životní prostředí. Výrazně se sníží náklady na vytápění a znatelně se zvýší komfort bydlení. V LÉTĚ BRÁNÍ NEPŘÍJEMNÉMU PŘEHŘÍVÁNÍ Z toho plyne, že optimální tepelná izolace vede ke snížení spotřeby energie na vytápění a chlazení, což se pozitivně projeví na celkovém zvýšení hodnoty nemovitosti. ZLEPŠUJE AKUSTICKÉ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE Izolace je ideálně zvukově pohltivý materiál. Šikmá střecha ZVYŠUJE POŽÁRNÍ ODOLNOST Materiál má třídu reakce na oheň = nehořlavý. UMOŽŇUJE STŘEŠE DÝCHAT Skelná vlna je propustná pro vodní páru, μ=. To zmenšuje nebezpečí kondenzace a kladně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí. Materiály vhodné pro zateplení šikmé střechy GLASSWOOL Tradiční minerální izolace na bázi skelné vlny. Mimořádná pružnost izolací GLASSWOOL zajišťuje dokonalé vyplnění dutiny a maximální ochranu konstrukce před tepelnými ztrátami. DF 3, SF 3, SF 3 Pružná nekašírovaná plsť ze skelné vlny s pomocnými ryskami pro přířez na horní straně. Ideální materiál do rámových konstrukcí. DF 39 Univerzální nekašírovaná plsť ze skelné vlny. TWP Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolační deska ze skelné vlny. PureOne by Minerální izolace nové generace. Čistá, bílá, nedráždivá, uživatelsky nadstandardně příjemná. Vhodná do prostředí se zvýšenými hygienickými nároky (např.tam, kde uživatel je alergik). PURE 3 RN SF Izolační nekašírovaná plsť z minerální vlny bílé barvy s pomocnými ryskami pro přířez na horní straně. Ideální materiál do rámových konstrukcí. PURE 39 RN SILVER Univerzální nekašírovaná plsť z minerální vlny bílé barvy. PURE 40 PN Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolační deska z minerální vlny bílé barvy. Základní technické specifikace materiálů Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti symbol jednotka Třída reakce na oheň Propustnost pro vodní páru DF 3 SF 3 SF 3 DF 39 TWP PURE 3 RN SF PURE 39 RN PURE 40 PN λ D (W/m K) 0,03 0,03 0,039 0,040 0,03 0,039 0,040 0, m Odpor proti proudění vzduchu AF kpa s/m 0

6 Vhodná řešení zateplení šikmé střechy Varianty souvrství ) Tepelná izolace mezi a nad Varianta novostavba 3 4 Legenda:. Střešní krytina,. Latě, 3. Kontralatě, 4. Pojistná hydroizolace,. Dřevěný námětek,. XPS námětek,. Krokev 8. Izolace mezi, 9. Parozábrana/Parobrzda, 0. Izolace v instalační mezeře,. Sádrokarton Varianta rekonstrukce (realizace shora) Legenda:. Střešní krytina,. Latě, 3. Kontralatě, 4. Pojistná hydroizolace,. Dřevěný námětek,. XPS námětek,. Izolace, 8. Krokev, 9. Parobrzda, 0. Izolace mezi,. Původní podhled ) Tepelná izolace mezi a pod 3 4 Legenda:. Střešní krytina,. Latě a kontralatě, 3. Pojistná hydroizolace, 4. Krokve,. Izolace DF, SF, PURE,. Izolace pod DF, SF, PURE,. Parozábrana/parobrzda, 8. Izolace v instalační mezeře, 9. Sádrokarton Systém s nadkrokevními námětky z extrudovaného polystyrenu - varianta rekonstrukce (realizace shora) Dosažené hodnoty součinitele prostupu tepla U pro vybrané varianty skladeb ) Tepelná izolace mezi a nad Příklady izolací DF 39, PURE 39 RN SILVER SF 3, DF 3, FKP, PURE 3 RN SF Izolace mezi (tloušťka 0mm) λ(w/m K) Izolace nad 0mm* λ(w/m K) U(W/ m K) Izolace nad 40mm* λ(w/m K) U(W/ m K) *celková výška krokvového námětku z XPS vč. přítlačného hranolu, pole mezi námětky vyplněno tepelnou izolací ) Tepelná izolace mezi a pod 0 mm + 0 mm ) Tepelná izolace mezi a pod 0 mm + 00 mm Izolace nad 0mm* λ(w/m K) U(W/ m K) Izolace nad 00mm* λ(w/m K) U(W/ m K) 0,039 0,039 0, 0,039 0, 0,039 0,4 0,039 0,3 0,03 0,03 0, 0,03 0,4 0,03 0,3 0,03 0, SF 3, DF 3 0,03 0,03 0,4 0,03 0,3 0,03 0, 0,03 0, Příklady izolací Tepelná izolace λ d [W/(m K)]: Mezi (0mm) Pod (0mm) Součinitel prostupu tepla U n [W/(m K)] DF 39, PURE 39 RN SILVER 0,039 0,039 0, SF 3, DF 3, FKP, PURE 3 RN SF 0,03 0,03 0,4 SF 3, DF 3 0,03 0,03 0,3 Příklady izolací Tepelná izolace λ d [W/(m K)]: Izolace mezi (tloušťka 0mm) Izolace pod (tloušťka 00mm) Součinitel prostupu tepla U n [W/(m K)] DF 39, PURE 39 RN SILVER 0,039 0,039 0, SF 3, DF 3, FKP, PURE 3 RN SF 0,03 0,03 0,0 9 8 SF 3, DF 3 0,03 0,03 0,0 CZ, s. r. o., Pražská /80, 0 Praha 0, Tel.: 8 0 3, ,Fax: 8 0 3,

7 Proč zvolit provětrávanou fasádu? Provětrávané fasády jsou stále více oblíbené, ať už u novostaveb či u rekonstrukcí. A to nejen pro svůj reprezentativní vzhled, ale i pro mnohé výhody, které uživateli přináší. Mezi vrstvou tepelné izolace a finálním exteriérovým pláštěm mají vždy provětrávanou vzduchovou mezeru. Vhodným izolantem je minerální izolace na bázi skla. Eliminace kondenzace Skelná vlna je propustná pro vodní páru, μ=. Navíc provětrávaná mezera zajišťuje odvod vlhkosti z konstrukce (vhodné i pro rekonstrukce). AKUSTICKÝ ÚTLUM Izolace má optimální odpor proti proudění vzduchu AFr kpa s/m, z čehož plyne její mimořádná schopnost pohlcovat hluk. Výhody provětrávaných zateplovacích systémů s minerální izolací na bázi skla MINIMALIZACE ÚNIKŮ TEPLA Izolace má vynikající součinitel prostupu tepla, λ D =0,03 W/m K. Je ideálně PRUŽNÁ, což zajišťuje, že i po mnoha letech drží tam, kde má, přizpůsobí se konstrukci a tím eliminuje tepelné a akustické mosty. OCHRANA PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ Izolace brání prostupu tepla a provětrávaná mezera odvádí přehřátý vzduch, čímž zajišťuje chlazení obvodové konstrukce. ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI Minerální izolace je zařazena do nejlepší třídy reakce na oheň - = nehořlavý materiál. PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE Finální povrchová vrstva fasády a větraná mezera chrání konstrukci před vlivem nepřízně počasí a prodlužují tak životnost celého souvrství. HARMONOGRAM VÝSTAVBY Provětrávané fasády lze provádět za jakýchkoli venkovních teplot, jelikož při jejich realizaci jsou vyloučeny vlhké procesy. Fasáda Materiály pro provětrávané fasády Izolace mechanicky bodově kotvené FDP /V FDP /V Izolace vkládané do roštu DF 3 SF 3 SF 3 PURE 3 RN SF PURE 39 RN SILVER Tuhé, hydrofobizované, tepelné, akustické a protipožární izolační desky ze skelné vlny, jednostranně kašírované netkanou sklotextilií. Ideální materiál pro mechanicky bodově kotvené fasády. Pružná nekašírovaná plsť z minerální vlny s pomocnými ryskami pro přířez na horní straně. Ideální materiál do rámových konstrukcí. Čistá, bílá, nedráždivá, uživatelsky nadstandardně příjemná. Vhodná do prostředí se zvýšenými hygie nickými nároky (např.tam, kde uži vatel je alergik). symbol jednotka FDP /V FDP /V DF 3, SF 3 SF 3 PURE 3 RN SF PURE 39 RN SILVER Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ D (W/m K) 0,040 0,03 0,03 0,03 0,03 0,039 Třída reakce na oheň Tolerance tloušťky T Propustnost pro vodní páru m Dlouhodobá nasákavost WL(P) kg/m Odpor proti proudění vzduchu AF kpa s/m 0

8 Těžká obvodová konstrukce s provětrávanou fasádou Těžká obvodová konstrukce (železobetonová, zděná ) Minerální izolace: variantně FDP /V FDP /V 3 Větraná vzduchová mezera 4 Finální pohledová vrstva Ve výpočtech byly uvažovány následující vrstvy: Vnitřní omítka 0 mm: λ = 0, W/(m K); Železobeton 00 mm: λ=, W/(m K), Tepelná izolace bez kotvícího systému Tloušťka tepelné izolace FDP /V λ D = 0,03 W/(m K) U - součinitel prostupu tepla celé konstrukce FDP /V λ D = 0,040 W/(m K) U - součinitel prostupu tepla celé konstrukce [mm] [W/m K] [W/m K] 0 0, 0, ,3 0, 0 0,0 0,3 80 0,8 0, 00 0, 0,9 Lehká obvodová konstrukce s provětrávanou fasádou. Finální pohledová vrstva. Větraná vzduchová mezera 3. Pojistná hydroizolace 4. Izolace ve vodorovném roštu, variantně: SF 3, DF 3, PURE 3 RN SF, PURE 39 RN SILVER. Vnější konstrukční deska (např. dřevovláknité / sádrovláknité desky). Izolace mezi nosnými sloupky konstrukce: SF 3,DF 3, PURE 3 RN SF, PURE 39 RN SILVER. Vnitřní konstrukční deska (např. OSB / sádrovláknité desky) 8. Parotěsná vrstva - viz a) 9. Izolace v instalační mezeře - viz b) 0. Interiérové opláštění a) Použití parozábrany záleží na konkrétním souvrství (funkci parotěsné zábrany může plnit v souvrství jiná vrstva s vyšším difúzním odporem). Vždy je nutné posoudit celou konstrukci a zajistit, aby byly splněny normové požadavky. b) Tloušťka minerální izolace závisí na izolačním účinku souvrství za parozábranou směrem do exteriéru. Použití izolace a její dimenze je třeba ověřit pro konkrétní skladbu. Izolace mezi nosnými sloupky konstrukce Izolace směrem do exteriéru Izolace směrem do interiéru Součinitel prostupu tepla Materiál λ D (W/m K) mm λ D (W/m K) mm λ D (W/m K) mm U* DF, SF, PURE 0,03 0 0, ,4 DF, SF, PURE 0,03 0 0, ,3 DF, SF, PURE 0, , , DF, SF, PURE 0, , , DF, SF, PURE 0,03 0 0, ,0 DF, SF, PURE 0,03 0 0, ,9 DF, SF, PURE 0,03 0 0,03 0 0, , DF, SF, PURE 0,03 0 0, , , DF, SF, PURE 0,03 0 0, , , DF, SF, PURE 0,03 0 0, , ,4 * Součinitel prostupu tepla uvažuje s návrhovými hodnotami součinitele tepelné vodivosti pro deklarované hodnoty λ D CZ, s. r. o., Pražská /80, 0 Praha 0, Tel.: 8 0 3, ,Fax: 8 0 3,

9 Proč zateplit spodní stavbu? Z ekonomických i ekologických důvodů je dobré snížit tepelné ztráty objektu na minimum. Proto je třeba kvalitně izolovat celou vytápěnou obálku budovy, a to včetně spodní stavby. Do zateplení spodní stavby může patřit zateplení suterénních zdí zvenku, zateplení základových pasů či základových desek. Kvalitní zateplení spodní stavby zvýší povrchovou teplotu v interiéru a tím i komfort stavby, sníží riziko kondenzace a růstu plísní. Zateplení zdi suterénu s deskami XPS Vnější zateplení zdí pod úrovní terénu s působením tlakové vody Výhody izolace XPS pro spodní stavbu - Velmi dobré a trvalé tepelně izolační vlastnosti snižující tepelné ztráty objektu - Vysoká pevnost v tlaku - Minimální nasákavost zaručující dlouhodobou stálost tepelné vodivosti, není třeba řešit žádné další ochranné vrstvy izolace proti vodě - Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Rezistence vůči hnilobě - Jednoduchá manipulace a instalace - Nízká hmotnost - Chrání hydroizolaci proti mechanickému poškození (v určitých typech souvrství) Materiály pro zateplení spodní stavby XPS je izolace na bázi extrudovaného polystyrenu. Má uzavřenou pórovitou strukturu, v buňkách je vzduch. XPS N-III-PZ-I Tepelná izolace s rovnou hranou, strukturovaným povrchem pro zvýšení přilnavosti lepidel a omítek. Zateplení soklů, tepelných mostů a vnitřní zateplení vnějších stěn či stropu suterénu. Spodní stavba XPS N-III-L Tepelná izolace odolná proti tlaku. Zateplení obrácených plochých střech, podlah, suterénních stěn a základů. XPS N-V-L Tepelná izolace s vysokou odolností proti tlaku. Zateplení průmyslových podlah, parkovacích střech, suterénních stěn, podlah a základových konstrukcí. XPS N-VII-L Tepelná izolace s velmi vysokou odolností proti tlaku. Zateplení pojížděných a více zatěžovaných obrácených plochých střech, podlah v průmyslových objektech, izolace speciálních a dopravních staveb, vnější tepelná izolace suterénních stěn, podlah a základových konstrukcí. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti * Pro 0 mm CS(0\Y)00; 0,00 N/mm, ** pro 0-0 mm symbol jednotka XPS N-III-L XPS N-III-PZ-I XPS N-V-L XPS N-VII-L λ D (W/m K) 30-0 mm: 0, mm: 0, mm: 0, mm: 0, mm: 0,03 40 mm: 0, mm: 0, mm: 0,03 0 mm: 0, mm: 0,03 Hrana Polodrážka Rovná Polodrážka Polodrážka Povrchová úprava Hladká Strukturovaný povrch Hladká Hladká Pevnost v tlaku (napětí) při 0% deformaci Dotvarování tlakem (deformace %/0 let) Rozměrové změny při 0,04 N/mm a 0 C CS(0\Y)300 CS(0\Y) N/mm 0,300 CC(/,/0)30** CC(/,/0) N/mm 0,30 DLT(i) % DLT() Dlouhodobá nasákavost WL(T)i % WL(T)0, 0, Pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR kpa CS(0\Y)300 0,300* DLT() TR CS(0\Y)00 0,00 CC(/,/0)80 0,80 DLT() WL(T)0, 0, CS(0\Y)00 0,00 CC(/,/0)0 0,0 DLT() WL(T)0, 0,

10 Izolace suterénu a základů Izolace suterénních zdí a základů s materiály XPS. Suterénní zdivo,. Hydroizolace, 3. XPS s polodrážkou, 4. Základové konstrukce,. Separační vrstva,. XPS s polodrážkou 3 4 Izolace suterénních zdí a základové desky s materiály XPS. Suterénní zdivo,. Hydroizolace, 3. XPS s polodrážkou, 4. Základová deska,. Separační vrstva,. XPS s polodrážkou,. Podkladní vrstva 3 4 Vhodné produkty: XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L Desky XPS lze aplikovat přímo na vnější stranu konstrukce. Tepelná izolace zabraňuje tepelným ztrátám a minimalizuje riziko růstu plísní. Navíc spolehlivě chrání hydroizolaci proti mechanickému poškození. Izolace XPS jsou vhodné pro izolaci stěn pod úrovní terénu, základových pasů, podlah i pod nosné základové desky. Volba materiálu vždy závisí na působícím zatížení. XPS může být použit v podmínkách spodní vody až do hloubky 3, m. Pokud hrozí působení tlakové vody, je nutné plnoplošné přilepení izolačních desek. Příklad stěny suterénu s vnější izolací XPS N-III-L Tloušťka izolace [mm] Součinitel tepelné vodivosti [W/(m K)] Součinitel prostupu tepla U [W/(m K)] Izolace 00 0,038 0,3 jednovrstvá 0 0,038 0, jednovrstvá 40 0,040 0,4 jednovrstvá 0 0,040 0, jednovrstvá 80 0,048 0, vícevrstvá * Pro výpočet byly započítány následující vrstvy obvodové stěny: vnitřní omítka mm, zdivo 3 mm, vnější stěrka 0 mm, obvodová izolace XPS N-III-L Příklad zateplení základové desky izolací XPS N-III-L Tloušťka izolace [mm] Součinitel tepelné vodivosti [W/(m K)] Součinitel prostupu tepla U [W/(m K)] Izolace 00 0,038 0,34 jednovrstvá 0 0,040 0,9 jednovrstvá 0 0,038 0, vícevrstvá 00 0,038 0,8 vícevrstvá 40 0,038 0, vícevrstvá 300 0,038 0, vícevrstvá * Pro výpočet byly započítány následující vrstvy konstrukce podlahy: Betonový potěr 0 mm, základová železobetonová deska 00 mm, obvodová izolace XPS N-III-L Izolace soklu 3 4 Vhodné produkty: XPS N-III-PZ-I Zateplení v oblasti soklu je zvýšeně namáháno odrazem dešťové vody, sněhem a příp. mechanickým namáháním. Proto je optimální zde použít materiál XPS N-III-PZ-I. Speciální strukturovaný (tzv. vaflový ) povrch izolace navíc zaručuje dokonalé přilnutí omítkových materiálů. Izolace soklu s materiály XPS. Obvodová stěna,. Minerální izolace, 3. Opláštění, 4. Suterénní zdivo,. Hydroizolace,. XPS N III-PZ-I,. Soklová omítka CZ, s. r. o., Pražská /80, 0 Praha 0, Tel.: 8 0 3, ,Fax: 8 0 3,

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení,

...inspirujte se přírodou. modulové dřevostavby. rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely. určené pro celoroční bydlení, ...inspirujte se přírodou modulové dřevostavby určené pro celoroční bydlení, rekreaci, ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely komfortní způsob bydlení Bydlení v domech na bázi dřeva patři v dnešní

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec

Dostavba a rekonstrukce školní budovy ZŠ Slivenec Akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Jan Praisler, Ing. arch. Jan Márton, Ing. Jiří Čech snížení potřeby energie na vytápění z 203 kwh/(m 2 a) na 21 kwh/(m 2 a) > 89 % řízené větrání > kvalita vnitřního

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel

Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Objevte dokonalý systém izolace stěn pomocí výrobku Powerwall. Studiebureau Omgeving-Mortsel Kvalitní izolace je důležitá nejen pro životní prostředí, ale i kvůli nákladům za energii. Kdo izoluje svoji

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů

Obsah. Úvod... 7. Vytápění domů a bytů Copyright Obsah Úvod... 7 1. Tepelná pohoda... 9 1.1 Teplota vzduchu... 10 1.2 Vlhkost vzduchu... 11 1.3 Tepelné ztráty a tepelné izolace... 12 1.4 Výměna vzduchu... 16 2. Rozhodovací kritéria pro volbu

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost.

NEJLEPŠÍ. nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. věc na světě, že chcete žít v teple? nikdy dost. NEJLEPŠÍ nápad, jaký jsme kdy měli, představíme i vám. Není snad nejjednodušší A NEJPŘIROZENĚJŠÍ věc na světě, že chcete žít v teple? K tomu je třeba perfektní TEPELNÁ IZOLACE zajišťující tepelnou pohodu.

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí:

BDX. Zateplovací sada. Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: BDX Zateplovací sada Zateplovací sada BDX se skládá ze tří částí: a montážními úhelníky pro snadnou instalaci. Izolační rám BDX Tepelně izolační rám z polyethylenové pěnové izolace snízkým součinitelem

Více

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU

BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU HOLIDAY- PACIFIC HOMES BYDLENÍ V SOULADU S PŘÍRODOU Stavíme v systému, který je velice flexibilní a otevřený, umožňuje reagovat na různé podmínky, lze jej rozličně kombinovat a modifikovat. Přitom si zachovává

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně

Více

Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM

Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM Dřevostavby Konstrukce s přírodními izolacemi řady NATURDOM červen 2015 Úvod Dřevostavby Konstrukce s izolacemi řady NATURDOM Úvod 2 Konstrukce tvořící obálku budovy 3 Vnitřní dělící konstrukce 3 Nosné

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy

Ploché střechy CZ. leden 2013. Ploché střechy Ploché střechy CZ leden 2013 Ploché střechy Úvod Pro prodloužení životnosti budovy a snížení energetických ztrát je nevyhnutelná dokonalá realizace ploché střechy. Plochá střecha, podobně jako jiné stavební

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com

Minerální izolace a ECOSE Technology. Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Minerální izolace a ECOSE Technology Ing. Milan Pokrivčák, MBA Mobil: 602 627 219 milan.pokrivcak@knaufinsulation.com Druhy materiálů používaných pro tepelnou izolaci stavebních konstrukcí Anorganické

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

1 ÚVOD. Josef PAVLÍK 1 VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MSDK. Abstrakt

1 ÚVOD. Josef PAVLÍK 1 VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MSDK. Abstrakt Abstrakt Josef PAVLÍK 1 VÝZKUMNÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MSDK Příspěvek je věnován výzkumnému a inovačnímu středisku Moravskoslezského dřevařského klastru (MSDK) v energeticky pasivním standardu. Objekt má

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Podlahy CZ leden 2013 Podlahy

Podlahy CZ leden 2013 Podlahy Podlahy CZ leden 2013 Podlahy Úvod Jednou z nejdůležitějších konstrukcí ve stavebním objektu jsou podlahy jakožto lícová povrchová úprava nosné stropní konstrukce, která slouží k přenášení užitného zatížení

Více

Dörken. DELTA Systém

Dörken. DELTA Systém Pojistná hydroizolace (PHI) a parotěsná zábrana (vzduchotěsná vrstva) - nedílné součásti šikmých střech. Návrhy. Provádění. Pochybení Proč fóliové systémy používáme? Důvodem použití pojistných hydroizolací

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu obytných budov Za současného

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala...

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... 10 Stavba domu... 13 Vzorový dům... 15 Závěr... 16 Zdroje...

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více