Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace"

Transkript

1 Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní či zájmové obory uživatelé preferují. Respondenti si mohli vybrat své obory zájmů na základě předmětových kategorií Konspektu (26 oborů), které byly poté ještě upřesněny podrobnější nabídkou jednotlivých vědních oborů (skupin Konspektu), které pod danou předmětovou kategorii spadají. Kromě oborů si uživatelé také mohli vybrat druh dokumentů, který si nejčastěji půjčují knihy, časopisy apod. Také se mohli vyjádřit k fondu knihovny, případně ke službám knihovny. Dotazník vyplnilo celkem 570 respondentů. Oborové doplňování Následující tabulka shrnuje výsledky oborového šetření. PŘEDMĚTOVÉ KATEGORIE POČET VÝSKYTU V PROCENTECH Beletrie ,04% Psychologie 78 7,42% Ekonomické vědy, obchod 67 6,37% Lékařství 66 6,28% Jazyk, lingvistika, literární věda 63 5,99% Historie a pomocné vědy, biografie 62 5,90% Výchova, vzdělávání 62 5,90% Sociologie 60 5,71% Umění, archeologie, muzeologie 59 5,61% Právo 55 5,23% Filozofie a náboženství 53 5,04% Výpočetní technika 44 4,19% Technika, technologie, inženýrství 39 3,71% Biologické vědy 29 2,76% Divadlo film, tanec 24 2,28% Geografie, geologie, vědy o Zemi 24 2,28% Politické vědy 21 2,00% Literatura pro děti a mládež 20 1,90% Tělesná výchova a sport, rekreace 19 1,81% Antropologie, etnografie 18 1,71% Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 14 1,33% Zemědělství 13 1,24% Matematika 12 1,14% Fyzika a příbuzné obory 11 1,05% Hudba 11 1,05% Chemie, krystalografie, mineralogické vědy 11 1,05% Celkem ,00% 1

2 Tabulka celkem jasně dokládá, že MSVK je vnímána jako knihovna, která by měla poskytovat nejen odbornou literaturu, ale také beletrii (z hlediska žánrů je nejpreferovanější detektivní literatura, následována fantasy) a v určité míře i literaturu pro děti, a to konkrétně beletrii pro děti. Pokud se podíváme na dílčí obory, tak nejžádanějšími jsou psychologie (69 respondentů), historie (58), obecné právo (44), filosofie (38), programové vybavení (37), angličtina (36), ekonomie (36), náboženství (32), psychopatologie (32), výchova a vzdělávání (32), životopisná literatura (32), architektura (31), manželství, rodina, vztahy (31), sociologie (31), management (28), sociální služby (28), umění všeobecně (27), finance (26), malířství (24), školství (24), všeobecné lékařství (24), geografie (21), trestní právo (21), výchova a vzdělávání (21) a alternativní lékařství (20). Jednotlivé obory je možné rozdělit do 7 skupin, které zhruba odpovídají procentuálnímu zastoupení odpovědí. Srovnáme-li výsledky dotazníkového průzkumu s obdobným průzkumem provedeným v roce 2005, došlo k určitým změnám v uživatelských preferencích. Stále platí, že mezi nejžádanější obory patří Psychologie, Ekonomické vědy, Jazyk, lingvistika, literární věda (v roce 2005 byla součástí této kategorie také Beletrie a Literatura pro děti). 2

3 V novějším průzkumu se lépe umístily kategorie Lékařství a Sociologie (zde má jistě vliv zřízení Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií OU v roce 2008). PŘEDMĚTOVÉ KATEGORIE Beletrie 1 0 Psychologie 2 4 Ekonomické vědy, obchod 3 2 Lékařství 4 14 Jazyk, lingvistika, literární věda 5 1 Historie a pomocné vědy, biografie 6 5 Výchova, vzdělávání 7 12 Sociologie 8 20 Umění, archeologie, muzeologie 9 7 Právo Filozofie a náboženství 11 6 Výpočetní technika Technika, technologie, inženýrství 13 3 Biologické vědy Divadlo film, tanec Geografie, geologie, vědy o Zemi 16 9 Politické vědy Literatura pro děti a mládež 18 0 Tělesná výchova a sport, rekreace 19 8 Antropologie, etnografie Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura Zemědělství Matematika Fyzika a příbuzné obory Hudba Chemie, krystalografie, mineralogické vědy Menší zájem je pak o obory spadající pod Techniku, technologii a inženýrství či předmětové kategorie Filozofie a náboženství, Geografie, geologie a vědy o Zemi či Tělesná výchova, sport a rekreace. Rozdílné umístění kategorie Hudba může vyplývat ze změny v doplňování. Až po roce 2005 byl systematicky budován fond zvukových nosičů, a to i na základě výsledku uživatelského průzkumu. V roce 2014 byl navíc dotazník zaměřen i na druh preferovaných dokumentů. Uživatelé si tak mohli vybrat i hudební CD jako typ dokumentu, který si půjčují. Výsledky se tak rozdělily jak do tematické části dotazníku, tak do části týkající se druhu půjčovaných dokumentů. Analýza výpůjček a výsledky dotazníku Pro srovnání je zajímavé také sledovat pořadí oborů podle analýzy výpůjček, která se vypočítává na základě počtu výpůjček dokumentů za jednotlivé předmětové kategorie. Porovnáme-li obě šetření, tak zjistíme, že čtenářské preference vyplývající z dotazníku ne vždy odpovídají realitě skutečného počtu výpůjček dané předmětové kategorie. 3

4 Velmi žádané obory jsou v obou případech předmětové kategorie Psychologie, Ekonomické vědy a obchod, Lékařství, Výchova a vzdělávání. Nejméně žádané jsou naopak Hudba (nejsou započítány zvukové dokumenty), Fyzika a příbuzné obory, Matematika, Knihovnictví. Na stejné úrovni jsou v obou případech i předmětové kategorie Literatura pro děti a Biologické vědy. Některé rozdíly jsou způsobeny velkým množstvím vydávaných titulů, které se řadí k dané předmětové kategorii. To platí např. pro beletrii, která tvoří 30 % celkové produkce na českém knižním trhu (jen omezená část vydávané literatury je i skutečně čtenáři žádána). Podobně to platí i pro předmětovou kategorii Historie, pomocné vědy a biografie, která je ve fondu MSVK po beletrii zastoupena nejvyšším počtem titulů (dosti velká část titulů se však úzce zabývá dějinami různých měst, regionů, spolků a organizací apod.), takže je opět žádána jen část titulů. Totéž platí i pro další kategorie, které jsou dle dotazníku žádanější než v analýze výpůjček Umění, archeologie a muzeologie; Jazyk, lingvistika, literární věda; Technika, technologie a inženýrství. Druhou skupinu tvoří obory, které jsou dle analýzy hojně půjčovány, ale podle výsledku dotazníku je o ně teoreticky menší zájem. Patří sem literatura z oborů, kterou uživatelé spíše potřebují např. pro studium, než že by ji sami aktivně vyhledávali a označovali jako obor svého zájmu. Dají se zde zařadit Sociologie, Politické vědy a Chemie. V případě kategorie Tělesná výchova, sport a rekreace je situace obdobná. Uživatelé si půjčují knihy o cvičení (často novinky slibující rychlé a trvalé zhubnutí), ale je to opět spíše z nutnosti než ze zájmu. V příštím dotazníkovém šetření bude asi vhodné zpřesnit a rozšířit dotazy, aby pokryly jak obory skutečného zájmu uživatelů, tak obory, které musí studovat. Jinou skupinou jsou předmětové kategorie, kde se častěji než u jiných oborů žádají novinky zde lze zařadit kategorie Právo a Výpočetní technika. U některých oborů je lepší umístění v analýze výpůjček dáno tím, že se v dané kategorii skrývá obor, který je sice žádán, ale respondent dotazníku si jej nespojil s nabízenou předmětovou kategorii např. sociologie kultury z kategorie Antropologie a etnografie, průvodci z kategorie Geografie, geologie a vědy o Zemi či zahrádkářství a chov domácích zvířat z kategorie Zemědělství. Zajímavou skupinou jsou obory, o které mají čtenáři dle výsledků dotazníku zájem, nicméně prakticky patří mezi nejméně půjčované kategorie Filozofie a náboženství a Divadlo, film a tanec. U předmětové kategorie Filozofie a náboženství může být příčinou posunutí významu slova filozofie spíše do roviny ezoteriky a okultismu, případně osobního růstu (tj. vývojové psychologie), což jsou skupiny konspektu spadající pod kategorii Psychologie. Část knih o duchovním rozvoji je také řazena do kategorie Sociologie (skupina konspektu Sociální interakce), která je na základě analýzy výpůjček nejžádanější (v dotazníku až 8. místo). U kategorie Divadlo, film a tanec je problém, že texty divadelních her jsou, oproti předpokladům čtenářů, řazeny do kategorie Beletrie. 4

5 Pořadí oborů žádaných podle dotazníku Pořadí oborů podle počtu výpůjček na titul PŘEDMĚTOVÉ KATEGORIE POČET VÝSKYTU V PROCENTECH Beletrie ,04% Psychologie 78 7,42% Ekonomické vědy, obchod 67 6,37% Lékařství 66 6,28% Jazyk, lingvistika, literární věda 63 5,99% Historie a pomocné vědy, biografie 62 5,90% Výchova, vzdělávání 62 5,90% Sociologie 60 5,71% Umění, archeologie, muzeologie 59 5,61% Právo 55 5,23% Filozofie a náboženství 53 5,04% Výpočetní technika 44 4,19% Technika, technologie, inženýrství 39 3,71% Biologické vědy 29 2,76% Divadlo film, tanec 24 2,28% Geografie, geologie, vědy o Zemi 24 2,28% Politické vědy 21 2,00% Literatura pro děti a mládež 20 1,90% Tělesná výchova a sport, rekreace 19 1,81% Antropologie, etnografie 18 1,71% Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 14 1,33% Zemědělství 13 1,24% Matematika 12 1,14% Fyzika a příbuzné obory 11 1,05% Hudba 11 1,05% Chemie, krystalografie, mineralogické vědy 11 1,05% PŘEDMĚTOVÁ KATEGORIE POČET VÝPŮJČEK NA TITUL Sociologie 8,47 Psychologie 8,39 Lékařství 6,89 Ekonomické vědy, obchod 6,50 Výchova a vzdělávání 6,30 Právo 5,30 Tělesná výchova a sport, rekreace 4,75 Výpočetní technika 4,71 Antropologie, etnografie 4,23 Geografie, geologie, vědy o zemi 3,69 Politické vědy 3,57 Jazyk, lingvistika, literární věda 3,28 Beletrie 3,18 Biologické vědy 3,07 Chemie, krystalografie, mineralogické vědy 2,98 Zemědělství 2,94 Umění, architektura, muzeologie 2,81 Technika, technologie, inženýrství 2,72 Literatura pro děti a mládež 2,70 Matematika 2,68 Historie a pomocné historické vědy, biografie 2,67 Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 2,54 Filozofie a náboženství 2,42 Fyzika a příbuzné vědy 2,20 Divadlo, film, tanec 2,12 Hudba 1,86 5

6 Doplňování podle typu dokumentu Mezi uživateli MSVK se těší stále nejvyšší oblibě tištěné knihy (550 respondentů) následované s jistým odstupem periodiky (238). Uživatelé mají také zájem o e-knihy (178 uživatelů), méně pak o audioknihy (88), mapy (67), hudební CD (60) a normy (55). Nejmenší zájem je o hudebniny pouze 4 respondenti. Mapy 5% Normy 5% Audioknihy 7% Časopisy a noviny 19% Knihy 44% E-knihy 15% Hudební CD Hudebniny 5% 0% Audioknihy Časopisy a noviny E-knihy Hudební CD Hudebniny Knihy Mapy Normy Co Vám chybí v našem fondu? Uživatelé se v této otevřené otázce vyjadřovali nejen o samotnému fondu, ale často také k veškerým službám knihovny. Celkem 125 uživatelů využilo možnosti sepsat svůj názor na knihovnu. 25 uživatelů vyjádřilo spokojenost s fondem i s knihovnou. Části uživatelů (21 respondentů) chybí cizojazyčná literatura z různých oborů převažují humanitní vědy (sociologie, psychologie, pedagogika, historie či ekonomie) a často se jedná o velmi specifické oblasti (např. rozbor dětské kresby, sociální práce). Uživatelé také mají zájem o četbu v originále či zkrácenou četbu (co se týče jednotlivých jazyků, je pořadí následující: angličtina, španělština, francouzština, němčina, ruština a italština). O něco méně uživatelů (17) pohřešuje určitý obor v našem knihovním fondu zde se jedná o specializované obory, k nimž obecně není mnoho literatury trading, forex, infračervená spektrografie, sugestopedie či rodinné podnikání. Z beletrie jim nejvíce chybí fantasy. Uživatelé by také uvítali více starší regionální literatury (má tedy smysl dokupování v antikvariátech a digitalizace regionální literatury). Některým respondentům nedostačuje počet exemplářů (15 uživatelů) pravděpodobně se to týká především beletrie (80 % dokumentů s více než 4 požadavky na exemplář tvoří beletrie podle pravidelně generované Zprávy o často žádaných jednotkách). 6

7 Poslední skupina připomínek (3 uživatelé), která se vztahuje k doplňování knihovního fondu, se týká nedostatečné nabídky novinek a aktualizovaných vydání starší literatury, což je ale spíše otázka týkající se nabídky na knižním trhu. Připomínky, které se netýkají přímo doplňování (cca 10 dotazů), byly předány příslušným oddělením knihovny. Změna Směrnice o doplňování a uchovávání knihovního fondu Původní směrnice o doplňování byla vytvořena na základě dotazníku z roku V průběhu let byla však upravena na základě analýzy výpůjček. Např. se zvýšil kód úrovně fondu na 4 (strategie budování fondu) u Sociologie, Výchovy a vzdělávání. Také byly upřesňovány počty doplňovaných exemplářů u jednotlivých předmětových skupin Konspektu. Výsledky dotazníkového šetření z roku 2014 i analýzy výpůjček nabízejí možnost dalších úprav konspektového schématu univerzálního knihovního fondu, případně počtu doplňovaných exemplářů. Za úvahu stojí především zvýšení kódu úrovně fondu na 4 u kategorie Lékařství (strategie budování fondu budoucí doplňování) a naopak snížení na 3c u Filozofie a náboženství. Kód úrovně fondu 4 u kategorie Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura nebude měněn, ačkoliv se tato kategorie v dotazníkovém šetření neumístila vysoko. Jednou z funkcí MSVK je totiž zajišťovat oborové vzdělávání pro knihovny i studenty knihovnictví v Moravskoslezském kraji. Ve směrnici dále budou aktualizovány kódy úrovně doplňování u akviziční politiky (současné doplňování) lze říci, že akviziční politika již odpovídá kódům úrovně doplňování uvedeným při vzniku směrnice u strategie budování fondu Zpracovala: Odsouhlasila: Mgr. Gabriela Filipová Ing. Lea Prchalová 7

KNIHOVNY SOUČASNOSTI

KNIHOVNY SOUČASNOSTI SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2010 Sborník z 18. konference, konané ve dnech 14. 16. září 2010 v Seči u Chrudimi Září 2010 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2010 ISBN

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: PhDr. Jan Jílek, SOCIOFOND Praha 2000 Spolupráce: PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Mgr. Zlata

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Listopad 2014 1 Vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů v roce 2014. Autoři jednotlivých kapitol: Vladimír Pistorius 1, 2b, 4, 9, 10 Ivo Magera 2a Jiří Vlček 6,

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ

PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PREVENCE KRIMINALITY NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ Závěrečná zpráva z výzkumu Odpověný řešitel: PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Řešitelé: Mgr. Jakub Holas PhDr. Jan Tomášek,

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti

Vzdělávání dospělých v ČR. Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Vzdělávání dospělých v ČR Průzkum vnímání problematiky vzdělávání dospělých u laické a odborné veřejnosti Na rozdíl od civilizované Evropy si zatím o významu vzdělávání dospělých dokážeme pouze hezky povídat,

Více

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Poděkování Autoři: Marie Adamcová, Kateřina Buzková, Zdeňka Kujová, Petr Návrat, Alena Štěpánová, Michaela Šebestová

Více