Tvoříme svět kolem vás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvoříme svět kolem vás"

Transkript

1 Tvoříme svět kolem vás KATALOG SLUŽEB

2 Pokud ve Vaší společnosti řešíte otázku, jak co nejlépe prezentovat Vaše produkty nebo společnost, jste na správném místě. EURONOVA GROUP připravuje různé podoby reklamních a marketingových kampaní. Naším cílem je pomáhat našim klientům s podporou jejich značek. Společně s Vámi projdeme Vaše zadání, potřeby a očekávání. Na základě výsledků z realizovaného výzkumu a definice cílové skupiny připravíme detailní projekt marketingové kampaně. Navrhovaný plán rozšíříme o aktivity, které zvýší účinnost a dopad kampaně. Může se jednat o různé kreativní formy podpory prodeje, podlinkové aktivity, zákaznické akce apod. V našich nabídkách nechybí zpracování /grafická příprava, jazyková korektura/ a výroba výročních zpráv. Zajišťujeme také tvorbu a následnou údržbu firemních webových stránek, naše nabídka dále zahrnuje kompletní zajištění multimediálních prezentací, zpracování a výrobu firemních katalogů i celkových manuálů konkrétních společností.

3 EVENT MARKETING 4 NAKLADATESTVÍ 11 OUTDOOR REKLAMA 15 PROPAGACE/DESIGN 33 VELKOPLOŠNÝ TISK 37

4 Poznámky

5 EVENT MARKETING EV ENT MARKETING Chystáte se uspořádat firemní nebo společenskou akci? Hledáte inspiraci či někoho, kdo Vaši myšlenku zrealizuje? Pak nám dovolte, abychom Vám nabídli naše služby. Připravíme akci dle Vašeho přání či představ, uzpůsobenou Vašim aktuálním časovým i finančním možnostem. Vizitkou naší dosavadní dlouholeté práce je skutečnost, že se k nám klienti s důvěrou vracejí a hosté našich akcí s oblibou vzpomínají na příjemnou atmosféru a bohatý program. Při realizaci eventu dáváme klientovi vždy něco navíc jako bonus tato naše zavedená praxe je významným aspektem naší práce, jímž se odlišujeme od konkurence. Díky spolehlivosti, profesionalitě a léty nabytým zkušenostem členů našeho týmu bude vše připraveno k Vaší 100% spokojenosti. Zajistíme Vám vhodné prostory a lokality kdekoli v České republice, ale i v zahraničí. Každou akci sladíme s Vašimi individuálními požadavky. Pohráváte si s představou uspořádat akci ve stylu středověké hostiny s rytířskými souboji? Láká Vás odpolední barbecue v kovbojském stylu? Rádi byste zorganizovali japonský čajový obřad? Či snad dáváte přednost decentnímu podvečernímu setkání s klienty nebo přáteli? Pomůžeme 5

6 EVENT MARKETING Vám převést Vaše fantazie v realitu. Disponujeme moderním i stylovým vybavením, díky čemuž jsme schopni vyhovět téměř jakémukoli přání. Na základě Vašich představ společně sestavíme atraktivní program, pomůžeme rovněž se správnou volbou moderátora. Plánujete společenskou akci a velmi Vám záleží na tom, aby dopadla co nejlépe? Chcete mít jistotu, že vše bude zorganizováno tak, jak si přejete? Máte v úmyslu uspořádat večírek, módní přehlídku, raut, výstavu, tiskovou konferenci či předvolební mítink, ale děsí Vás představa časové náročnosti přípravy takového podniku? Přenechejte veškeré starosti nám. Na základě našich zkušeností jsme schopni zajistit, aby výsledný dojem z akce, na níž vám záleží, nepokazily jakékoli, byť i nepatrné nedostatky. Dokážete si svou akci zorganizovat sami a hledáte jen hostesky? I v tom Vám můžeme pomoci. Naše hostesky prošly náročným výběrovým řízením, naprostou samozřejmostí je jejich profesionální a kultivované vystupování. Neprofilujeme se však pouze jako event společnost zabýváme se rovněž produkcí PR článků. Potřebujete-li tedy vytvořit a zpracovat tiskové zprávy či připravit redakční materiály, spoty do médií, loga, layouty, manuály apod., pak jsme tu právě pro Vás. Komplexní nabídka našich služeb v oblasti event marketinku: Nabídka programu včetně zajištění vystupujících umělců, účasti mediálně známých osobností, moderátora, doprovodného programu pro děti i dospělé, a to na souši i na vodě, v kulturním zařízení či v soukromí Vyřízení všech povolení na příslušných úřadech (zábory, dopravní omezení, hygiena, životní prostředí, Policie ČR, městská policie ) Zajištění technického zázemí pódium, zvuk, osvětlení, hostesky, úklid během akce i po jejím skončení, bezpečnostní agentura, záchranná služba, hasičská hlídka, mobilní toalety, připojení elektřiny (elektrocentrála), zábrany, dočasné dopravní značení, fotograf, nahlášení akce společnosti OSA, Zajištění účinné mediální podpory návrh grafiky; výroba polepů na billboardy, lavičky, CLV; tisk plakátů, letáků, vstupenek; výlep outdoorových ploch a plakátů; distribuce letáků; natočení spotů do medií; oznámení uveřejněná v tištěných médiích (deníky), Produkční zajištění akce Závěrečná zpráva s fotografiemi Produkce: Zábavné programy a show Městské kulturní akce Tematické velkoprogramy (historické apod.) Prezentační bankety a plesy Firemní večírky a oslavy Sportovní firemní dny Golfové turnaje Tenisové turnaje Módní přehlídky Tiskové konference Zákaznické dny Předvolební mítinky EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 6

7 EVENT MARKETING Slavnosti Svobody, náměstí Republiky v Plzni Křest kalendáře Andrey Verešové EVENT MARKETING 7

8 EVENT MARKETING Zajištění celebrit na akcích Společenský večer Film Festival Tennis Cup EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 8

9 EVENT MARKETING Módní přehlídky EVENT MARKETING 9

10 Business Golf Cup Film Festival Tennis Cup EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 10

11 NAKLADATELSTVÍ NAKLADATELSTV Í Naše společnost se již plných deset let věnuje vydávaní rozmanitých titulů od našeho vlastního časopisu Eurozpravodaj přes firemní časopisy pro zaměstnance na klíč, publikace k výročím vzniku významných společností, výroční zprávy až po informační brožury pro Informační kancelář EP. Vazby a materiály těchto publikací navrhujeme pro klienty v mnoha různých variantách. Publikační činnost: Vydávání časopisu Eurozpravodaj Vydávaní časopisu Jaderník (firemní časopis pro zaměstnance ÚJV ŘEŽ) Vydávání časopisu Se Zóna (firemní časopis pro zaměstnance Siemens Engineering) Výroční zpráva pro Siemens Engineering Firemní manuál pro Siemens Engineering Firemní manuál pro ÚJV Řež Publikace vydaná u příležitosti 10. výročí spuštění Jaderné elektrárny Temelín Publikace pro Informační kancelář EP (100+1 otázek, Co bychom měli vědět, Po stopách EU, Zprávičky) 11

12 Cover final EZ310 hrbet 3mm:NEW 9/16/10 6:37 PM Stránka 1 Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 NAKLADATELSTVÍ EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 3/2010 FINANCE Kam s penûzi Pfiední odborníci radí, do jak ch komodit nejlépe investovat Ekonomická diplomacie Zamûstnavatelé poïadují vût í podporu exportu Evropské fondy Prostfiedky na pozvoln útlum tûïby uhlí PROGNÓZA Slunce jako nepfiítel Zemû âeká nás za dva roky nejvût í katastrofa v dûjinách? Makroekonomický stratég ČSOB TOMÁ SEDLÁâEK: UÏ takhle se u nás máme dobfie. Jsme ochotni všechno obětovat růstu, včetně zadlužení. Tahle celoevropská mantra maximalizace růstu by se měla změnit na minimalizaci dluhu. Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 3/2010 Cena: 39 Kã / 1,68 ENERGETIKA Jádro Návrat ruského paliva na tuzemský elektrárenský trh Zku enosti Ty nejčastější důvody, které znepříjemňují českým firmám obchodování s energiemi v zahraničí V hledy Proč se ČEZ rozhodl investovat do projektů fotovoltaických elektráren EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje nespasí svût Co dûlají europoslanci Anketa, která pfiinesla pfiekvapiv v sledek EXTRA Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Generální ředitel Vítkovice, a.s. Ing. JAN SVùTLÍK: TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY Takzvané neviditelné náklady začínají být zásadním problémem ve výrobě, který může spustit odchod spousty firem z České republiky. Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 Cena: 39 Kã / 1,68 EKONOMIKA Právo S důsledky divoké privatizace se potýkáme dodnes Finance Developeři se snaží udržet klesající ceny nemovitostí ENERGETIKA Dodávky Odběratele elektřiny a plynu zajímají hlavně bezpečnost dodávek a vstupní cena Plynafii Budoucnost celého odvětví je nejasná. Zažíváme období turbulentního vývoje trhu. Cover fina EZ309:NEW 9/4/09 10:11 PM Stránka 1 Cover final EZ111 hrbet 3mm-jr:NEW 3/11/11 7:42 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VIII. ROâNÍK â. 3/2009 ENERGETIKA Perspektivní odvûtví Navzdory panující krizi se v energetice nepropouští ProdlouÏení Ïivotnosti Tušimická elektrárna dostala novou turbínu Zmûna fiízení Modernizace v režii ZAT V zkum Tfiinecké Ïelezárny se vydaly po cestû v ãeském prûmyslu neobvyklé Aféra I velmi seriózní bankovní instituce dokáïí vydûlávat velké peníze nekal m zpûsobem Informaãní a ekonomick ãasopis VIII. ROâNÍK â. 3/2009 CENA: 39 Kâ / 51 SK / 1,68 ROZHOVOR Mezi dvûma pûtiletkami Oldřich Vlasák a Milan Cabrnoch o své práci v EP SERIÁL ManaÏerské minimum Největším uměním je motivace zaměstnanců. Co nejlépe funguje? KAREL SCHWARZENBERG: STAROSTŮ SI POVAŽUJI. MAJÍ BLÍŽE K LIDEM. V minulosti byl ná stát ohroïen zvenãí aè uï Nûmci nebo Rusy. To uï dnes neplatí. Nejvût ím nebezpeãím jsme si nyní sami sobû. My budeme lidem fiíkat nepfiíjemné pravdy. Doufám, Ïe lidi uvûfií, Ïe chceme ãeskou politiku opravdu zmûnit. EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis X. ROâNÍK â. 1/2011 PODNIKÁNÍ Práce v zahraniãí Mění se podmínky na německém pracovním trhu Akãní plán zemûdûlcû Nejvût ím úspûchem je nárûst ekofarem + VZDùLÁVÁNÍ Podpora studentû IT Ukazuje se, Ïe tato oblast pfiiná í ovoce Ministr průmyslu a obchodu ČR MARTIN KOCOUREK Politikům a úředníkům přísluší především to, aby si uvědomili, že si je občané a podnikatelé prostřednictvím svých daní platí za to, aby pro ně pracovali... Informaãní a ekonomick ãasopis X. ROâNÍK â. 1/2011 Cena: 39 Kã / 1,68 Life &Style Speciální příloha 20 STRAN Charta ENERGETIKA Charta Česko spoluzaložilo Mezinárodní energetické fórum V VOZ KNOW HOW Čeští jaderní experti úspěšně působí na mezinárodním poli Import OBCHOD Import Zkušenosti dovozců potravin do České republiky nejsou vždy pozitivní EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 12

13 Informační kancelář Evropského parlamentu Jungmannova 24 CZ Praha 1 Tel: Co bychom měli vědět o EU? NAKLADATELSTVÍ :29:54 deti_sazba00.qxd :13 StrÆnka 25 Zprávičky Budeme si hrát? Sen pana Andersena z Evropy Největší letadlo Po stopách Evropské unie Divoká zvířata Umíš si Co vybrat hračky? víš o Evropské unii? :16:24 NAKLADATELSTVÍ 13

14 jaderník 04/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. Výroční zpráva 2007 NAKLADATELSTVÍ Siemens Engineering a.s. Silvestrovská směna na reaktoru: PF 2011 Siemens Engineering a.s. 1 SE Zóna časopis společnosti Siemens Engineering a.s. podzim 008 Connection with energy Sportovní den Siemens Siemens Engineering a.s siemens_3_2008.indd :04:05 sazbaa4_aj_new.indd :20:01 EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 14

15 OUTDOOR REKLAMA Stále platí, že outdoorová reklama spouští Vaši kampaň, má nejrychlejší start, lze ji přesně zaměřit na Vámi zvolenou cílovou skupinu. V přepočtu CPT (cena zásah) je outdoorová reklama nejlevnějším médiem s 96% účinností zásahu. OUTDOOR REKLAMA Naše společnost disponuje letitými zkušenostmi z mediálního trhu jsme jednou z největších společností s českým kapitálem na trhu venkovní reklamy v západních Čechách. Naším hlavním cílem je orientace na individuální potřeby klientů, jimž přinášíme komplexní nabídku pro plánování a realizaci reklamních kampaní s celoplošným zásahem cílových skupin, jak na místní, tak na republikové úrovni. Připravíme pro Vás specializované a časově omezené kampaně dle Vašich požadavků, jakož i audit Vašich kampaní. O vysoké kvalitě námi realizovaných projektů jasně svědčí průměrná obsazenost našich ploch celých 94 %. V nejbližší budoucnosti se chystáme dále rozšiřovat portfolio našich produktů, zároveň však neustále zlepšovat kvalitu našich stávajících ploch. 15

16 Všichni naši klienti mohou využít poskytovaného full servisu od poradenství při výběru pozic, lokalit a samostatných médií přes grafiku, tisk, výlep až po logistiku. Základním pilířem naší vlastní sítě venkovních reklamních ploch jsou billboardy euroformátu 5,1 2,4 m, bigboardy o rozměrech 9,6 3,6 m a media upy 2,38 3,38 m. Disponujeme celkem 210 nosiči, a to na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Stále probíhá akvizice nových míst s vysokou koncentrací lidí a dopravy. Na požádání pro Vás postavíme ve Vámi vybrané lokalitě plochu na klíč. Billboardy: rozměr 5,1 2,4 m nejběžnější formát v ČR a SR města, obce, silnice I. a II. třídy ideální pro promotion, image a produktové kampaně Bigboardy: Rozměr 9,6 3,6 m města a dálniční přivaděče ideální pro image a produktové kampaně OUTDOOR REKLAMA V rámci full servisu zajišťujeme podporu kampaní doplňkovými plochami, ať už v podobě laviček, citylightů či backlightů. Další možností, jak v záplavě reklamy docílit zaměření pozornosti právě na Váš brand, je zapojení tzv. pohyblivé reklamy do mediálního plánu. Nabízíme následující varianty řešení: Reklama na prostředcích hromadné dopravy Rolovací DSD a CLV stojany Media upy Mosty na D5 Navigační sloupy zde doporučujeme oboustranné outbannery o velikosti 0,6 x 2,6 m Nestandardní nosiče konstrukce a hypercube Štítové plochy Zábradlí Umíme využít i plochu přímo ve Vaší společnosti. Komplexní nabídka našich služeb v oblasti outdoorové reklamy: Zajištění na území celé ČR Realizace Profesionální servis EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 16

17 Netradiční možnosti řešení Exkluzivní lokality Účinnost realizovaných kampaní Billboardové plochy 5,1 2,4 m euroformát Bigboardové plochy 9,6 3,6 m Media upy 2,38 3,38 m Hypercube 1,2 2,5 m Navigační bannery na sloupech VO 0,6 2,6m Konkávní vozy Reklamní lavičky 1,6 0,65 m OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 17

18 OUTDOOR REKLAMA Obchodní centrum Olympia je naším dlouholetým klientem. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 18

19 S námi vyhrála Plzeň titul Evropské město kultury. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 19

20 OUTDOOR REKLAMA Podporujeme nově začínající značky v regionu. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 20

21 Plánování a realizace reklamních kampaní. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 21

22 OUTDOOR REKLAMA Umíme volební kampaně. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 22

23 Bigboardy: Rozměr 9,6 3,6 m (města a dálniční přivaděče), ideální pro image a produktové kampaně. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 23

24 OUTDOOR REKLAMA Reklama na prostředcích hromadné dopravy. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 24

25 Rolovací DSD a CLV stojany. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 25

26 OUTDOOR REKLAMA Lavičky. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 26

27 Media up. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 27

28 OUTDOOR REKLAMA Mosty na D5. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 28

29 Navigační sloupy: zde doporučujeme oboustranné bannery o velikosti 0,6 2,6 m. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 29

30 OUTDOOR REKLAMA Hypercube a konstrukce. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 30

31 Štítové plochy. OUTDOOR REKLAMA OUTDOOR REKLAMA 31

32 OUTDOOR REKLAMA Zábradlí. EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 32

33 PROPAGACE/DESIGN Propagaci Vašich služeb a produktů pro Vás připravíme od návrhu až po samotné provedení. Zajištění výstavních stánků + závěsných oboustranných plakátů a poutačů jakýchkoli tvarů Interiéry výloh a dekorace + polepy výloh Reklamní áčka Reklamní stojany Zaklapávací rámy všech velikostí Zasouvací rámy Infostojany PROPAGACE/DESIGN 33

34 Vlajky PROPAGACE/DESIGN Tapety EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 34

35 PROPAGACE/DESIGN CLV plakáty PROPAGACE/DESIGN 35

36 Interiérový design PROPAGACE/DESIGN Interiérový design EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 36

37 V ELKOPLOŠNÝ TISK V nepřetržitém provozu tiskneme celou řadu produktů, například billboardy, vlajky, CLV plakáty, samolepky, řezanou grafiku, plachty pro venkovní reklamu, síťovinu MESH, deskové materiály pro exteriérové a interiérové použití. Pro jejich realizaci používáme spojení velmi kvalitních technologií a materiálů. Používáme stroje pro tisk materiálů na interiérové a exteriérové využití. Klientům poskytujeme kompletní servis od zaměření prostor, přes poradenství, grafický návrh, přípravu dat, tisku až po samotnou instalaci. Celý tento proces zajišťují pracovníci s bohatou zkušeností v oboru. 37 VELKOPLOŠNÝ TISK

38 Seznam tištěných materiálů pro interiérové použití 3D tisk na speciální deskový materiál s optickou čočkou Tisk obrazů s výměnou vizuálu / flip-flop Potisk jakéhokoli materiálu deskového typu do síly 48 mm Přímý potisk plexi a jiných transparentních materiálů bílou barvou Samolepicí fólie lesklé, matné, permanentní, nepermanentní, reflexní a fluorescentní, transparentní Podlahové fólie Backlite fólie pro prosvětlovací boxy Samolepicí fólie imitující dřevěný a kovový povrch Papírové plakáty všech velikostí (A4, A3, A2, A1, A0, ale i jakýchkoli jiných rozměrů) Plachty Tapety Textilie v rolích Mesh Airtex interiérová tkanina Kartonové desky Excelent Interiérové desky Kapa Samolepicí fólie na zdi Řezané fóliové písmo a jiné tvary z rolových materiálů Tvarový ořez samolepicích fólií libovolného tvaru do šíře 160 cm Tvarový ořez deskových materiálů Seznam tištěných materiálů pro exteriérové použití Billboardové polepy, 115 g PVC plachty libovolné velikosti v gramáži 450, 510 a 560 g Mesh síťovina Backlite plachty Exteriérové desky Forex Exteriérové desky Dibond s hliníkovým povrchem Finální úpravy velkoplošných tisků: zpevňování okrajů kovová oka po obvodu kapsy a tunýlky pro vypínací tyče a lana tepelné spoje do neomezených rozměrů banneru (svařování do jednoho kusu) balení: v rolích (do plastové fólie nebo kartonu), na dutinku nebo na paletách ořez na formát VELKOPLOŠNÝ TISK EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 38

39 Technologie tisku tisk UV vytvrditelnými inkousty tisk solventními inkousty Formát tiskových dat Média: FTP server: Formáty souborů: DVD-ROM, CD-ROM, USB flash disk ftp.web4u.cz Adobe InDesign cs, Adobe Photoshop cs, Adobe Illustrator CS, CorelDRAW! v. 11, PDF, TIFF, Pro více informací kontaktujte obchodní oddělení: U všech výše uvedených programů jsme schopni použít data uložená ve stejné nebo nižší verzi.. Je-li text převeden do křivek, není nutné připojovat fonty. Všechny barvy musí být ve CMYKu, popřípadě specifikovány podle škály PANTONE či složení CMYK. Požadavky na data: Velkoformátové digitální stroje: dokumenty v jakémkoli měřítku (1:6, 1:10, 1:20, ) Objem rastrových dat: do plochy cca 5 m²: 20 MB/m² (60 dpi / 1:1, 120 dpi / 1:2, 360 dpi / 1:6) do plochy cca 30 m²: 5 MB/m 2 (30 dpi / 1:1, 60 dpi / 1:2, 180 dpi / 1:6) nad plochu 30 m²: 3 MB/m 2 (20 dpi / 1:1, 40 dpi / 1:2, 120 dpi / 1:6) Ploché UV digitální stroje a inkoustové plottery: dokumenty v jakémkoli měřítku (1:1, 1:2, 1:10, ) Objem rastrových dat: do formátu A0: cca 100 MB/m² ( dpi / 1:1, dpi / 1:2) nad formát A0: cca 50 MB/m² (50 75 dpi / 1:1, dpi / 1:2) Ofset: Ofsetový tisk zajišťujeme v kooperaci s našimi partnery. VELKOPLOŠNÝ TISK 39 VELKOPLOŠNÝ TISK

40 Backlite interiér VELKOPLOŠNÝ TISK Backlite plachta pro prosvětlení EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 40

41 KAPA deska MESH Exteriér VELKOPLOŠNÝ TISK 41 VELKOPLOŠNÝ TISK

42 MESH interiér VELKOPLOŠNÝ TISK CLV plakát EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 42

43 Samolepící fólie exteriér Samolepící fólie interiér VELKOPLOŠNÝ TISK 43 VELKOPLOŠNÝ TISK

44 Podlahová grafika VELKOPLOŠNÝ TISK Tisk na plexisklo s bílou barvou EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 44

45 Tvarový ořez FOREX VELKOPLOŠNÝ TISK 45 VELKOPLOŠNÝ TISK

46 PVC plachta VELKOPLOŠNÝ TISK Dlaždička EURONOVA GROUP KATALOG SLUŽEB 46

47 Reference Obchodní dům Debenhams

48 EURONOVA GROUP Pražská 29, Plzeň Tel./fax: , Mobil: Tvoříme svět kolem vás

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

REFERENCE. book. UKÁZKY PRODUKCE strany 5 2 SPECIFIKACE POJMŮ strana 2 OSVĚDČENÍ strany

REFERENCE. book. UKÁZKY PRODUKCE strany 5 2 SPECIFIKACE POJMŮ strana 2 OSVĚDČENÍ strany REFERENCE book REFERENCE book UKÁZKY PRODUKCE strany 5 2 SPECIFIKACE POJMŮ strana 2 OSVĚDČENÍ strany Tisk na KAPA plast Tisk na plátno do hliníkových rámů 4 REFERENCE BOOK REFERENCE BOOK 5 Tisk ÚV inkoustem

Více

firma AIP technologické zázemí na vysoké úrovni 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku široká škála značkových a osvědčených materiálů

firma AIP technologické zázemí na vysoké úrovni 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku široká škála značkových a osvědčených materiálů aip.zlin.cz firma AIP 15 let zkušeností v oblasti digitálního tisku technologické zázemí na vysoké úrovni široká škála značkových a osvědčených materiálů návrh optimálního řešení zakázky vlastní výroba

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

návrh a zpracování konceptu a tisk reklamních materiálů a tiskovin doporučení návrhu řešení zpracování od návrhu grafiky až po finální tisky

návrh a zpracování konceptu a tisk reklamních materiálů a tiskovin doporučení návrhu řešení zpracování od návrhu grafiky až po finální tisky Kvalita Spolehlivost dokonalé výrobní know-how nejnovější technologie moderní návrhy grafického designu kvalitní zpracování odborná konzultace komplexní řešení zakázek - klientům nabízíme kreativní zpracování

Více

CENÍK PRODUKTŮ platný od 01/2015

CENÍK PRODUKTŮ platný od 01/2015 CENÍK PRODUKTŮ platný od 01/2015 OBSAH: 1. LETÁKY... strana 4 1.1 LETÁKY A6 strana 4 1.2 LETÁKY A5 strana 4 1.3 LETÁKY A4 strana 5 1.4 LETÁKY A3 strana 5 1.5 LETÁKY DL strana 5 1.6 PŘÍPLATKY ZA PAPÍR

Více

literadesign 20 let zkušeností v reklamním průmyslu reklama je hra REKLAMNÍ A GRAFICKÉ STUDIO

literadesign 20 let zkušeností v reklamním průmyslu reklama je hra REKLAMNÍ A GRAFICKÉ STUDIO literadesign REKLAMNÍ A GRAFICKÉ STUDIO 20 let zkušeností v reklamním průmyslu reklama je hra Nechte si přinést kávu s vhodným dezertem, pohodlně se usaďte, a vklidu si prohlédněte naší prezentaci služeb

Více

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz

KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ. GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz Plocha 2014 KATALOG SLUŽEB A VÝROBKŮ GRAFICKÉ STUDIO SVOBODA +420 603 422 526 info@dsvoboda.cz www.dsvoboda.cz OBSAH GRAFICKÉ A DTP STUDIO 3 DIGITÁLNÍ TISK 4 OFSETOVÝ TISK 4 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 5 FOTOBANKA

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

CENÍK SLUŽEB 2011. grafické studio: 222 922 230. produkce@sprinterstudio.cz mobil: 777 224 664. kopírovací centrum: 222 922 234

CENÍK SLUŽEB 2011. grafické studio: 222 922 230. produkce@sprinterstudio.cz mobil: 777 224 664. kopírovací centrum: 222 922 234 CENÍK SLUŽEB 2011 grafika digitální tisk velkoformátový tisk velkoformátová laminace řezaná grafika prezentační systémy polepy aut polepy výloh ofsetový tisk kopírování prezentační vazby laminace potisk

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. tel.: 222 922 230 mobil: 777 224 664 e-mail: sprinter@sprinterstudio.cz www.sprinterstudio.cz provozní doba: po pá 9 00 18 00

CENÍK SLUŽEB 2014. tel.: 222 922 230 mobil: 777 224 664 e-mail: sprinter@sprinterstudio.cz www.sprinterstudio.cz provozní doba: po pá 9 00 18 00 CENÍK SLUŽEB 2014 grafika digitální tisk velkoformátový tisk velkoformátová laminace řezaná grafika prezentační systémy polepy aut polepy výloh ofsetový tisk kopírování prezentační vazby laminace potisk

Více

Zakázky jsme schopni realizovat po celé naši krásné vlasti a jsme schopni a ochotni vyrazit i za hranice, vždyť slované jsme všichni.

Zakázky jsme schopni realizovat po celé naši krásné vlasti a jsme schopni a ochotni vyrazit i za hranice, vždyť slované jsme všichni. Dobrá reklama je nedílnou součástí ůspěchu moderních firem. Jsme dobře vybaveni, abychom mohli zrealizovat plnou prezentaci Vaší společnosti. Nabízíme profesionální služby v oblasti reklamy a širokou škálu

Více

SIMPLE FAST EXCLUSIVE...

SIMPLE FAST EXCLUSIVE... SIMPLE FAST EXCLUSIVE... O SPOLEČNOSTI Fine Propag je přímý český výrobce mobilních prezentačních systémů. Naše společnost poskytuje špičkové služby a kompletní reklamní a marketingový servis, bezkonkurenční

Více

Nosiče venkovní reklamy

Nosiče venkovní reklamy Nosiče venkovní reklamy Billboardy Bigboardy Mostní konstrukce Billboardy 510 x 240cm Bigboardy 960 x 360cm Nezbytnou součástí dnešního marketingu je i reklama. Stále se rozvíjející částí reklamy je i

Více

www.1kdesign.cz www.reklamni-predmety-potisk.cz

www.1kdesign.cz www.reklamni-predmety-potisk.cz 1K Design s.r.o. Rudolfovská 45 37001 České Budějovice tel. 387 423 280 gsm 608 132 640 info@1kdesign.cz www.1kdesign.cz www.reklamni-predmety-potisk.cz 1K Design s.r.o. Co nabízíme společnost, která splní

Více

studio Propagační katalog Reklamní a dárkové předměty Webdesign, CMS, e-shopy Řezaná grafika, Polepy aut Marketingová komunikace

studio Propagační katalog Reklamní a dárkové předměty Webdesign, CMS, e-shopy Řezaná grafika, Polepy aut Marketingová komunikace G R A F I C K É S T U D I O Propagační katalog AMADEUS - Petr Kopecký U Vinohradské nemocnice 7 130 00 Praha 3 - Vinohrady Loga, firemní tiskoviny Propagační materiály Corporate identity Kresba, malba,

Více

grafické studio: 222 922 230 produkce@sprinterstudio.cz mobil: 777 224 664 kopírovací centrum: 222 922 234

grafické studio: 222 922 230 produkce@sprinterstudio.cz mobil: 777 224 664 kopírovací centrum: 222 922 234 CENÍK SLUŽEB 2012 grafika digitální tisk velkoformátový tisk velkoformátová laminace řezaná grafika prezentační systémy polepy aut polepy výloh ofsetový tisk kopírování prezentační vazby laminace potisk

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

Beach vlajky (Muší křídla) - provedení jednostranné, nebo oboustranné - možnost výběru velikostí - možnost výběru příslušenství dle způsobu využití

Beach vlajky (Muší křídla) - provedení jednostranné, nebo oboustranné - možnost výběru velikostí - možnost výběru příslušenství dle způsobu využití C Co Rychlý a stručný průvodce výrobou vsaďte na jistotu a naše dlouholeté zkušenosti Potřebujete kvalitní reklamu? Mějte nás vždy po ruce a budete bez starostí. Chceme být s Vámi. Společnost Czech K &

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

litos grafické studio s námi můžete komunikovat...

litos grafické studio s námi můžete komunikovat... litos grafické studio s námi můžete komunikovat... k profil firmy LITOS, grafické studio působí na trhu reklamy a polygrafie od roku 1993. Je středně malým podnikatelským subjektem, který pracuje v oblasti

Více

PROMOTION. Nabídka pro dealery automobilů. AGENTURA 3K s.r.o.

PROMOTION. Nabídka pro dealery automobilů. AGENTURA 3K s.r.o. PROMOTION Nabídka pro dealery automobilů AGENTURA 3K s.r.o. Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku na zajištění promotion akce ve Vašem autosalónu. Naše agentura se jako jediná v ČR dlouhodobě

Více

Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice tel.: 608 712 812 fax: 267 310 151 e-mail: praha@sevendesign.cz www. sevendesign.

Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice tel.: 608 712 812 fax: 267 310 151 e-mail: praha@sevendesign.cz www. sevendesign. Ostrava - výroba Ruská 2974 703 00 Ostrava - Vítkovice tel. objednávky: 774 712 816 tel. dílna: 775 712 825 e-mail: firma@sevendesign.cz www. sevendesign.cz Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

DIGITÁLNÍ ČERNOBÍLÁ KOPIE A TISK A4 - A3

DIGITÁLNÍ ČERNOBÍLÁ KOPIE A TISK A4 - A3 DIGITÁLNÍ ČERNOBÍLÁ KOPIE A TISK A4 - A3 A4 A3 jednostr. oboustr. jednostr. oboustr. 1-99 ks 2,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 6,00 Kč 100-249 ks 1,80 Kč 2,80 Kč 2,80 Kč 5,60 Kč 250-500 ks 1,60 Kč 2,60 Kč 2,60 Kč

Více

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o.

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o. Technický manuál pro přípravu k výrobě u společnosti PULA s.r.o. Platný od 1. 4. 2014 Základní informace Materiály předávejte: Velikost 1:1 Cílová barevnost Formát PDF/X-1a dle požadavků Fonty (texty)

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas camping, cars & caravans 2014 Nejlepší český časopis o kempinku a karavaninku Specifikace Základní informace: Ročník: 10. Periodicita:

Více

printing Profil firmy ExpressPrinting ExpressPrinting Projects spol. s r.o. Botanická 606/24 602 00 Brno

printing Profil firmy ExpressPrinting ExpressPrinting Projects spol. s r.o. Botanická 606/24 602 00 Brno Projects spol. s r.o. Botanická 606/24 602 00 Brno www.express.cz info@express.cz ust in T ime! Identifikační údaje Management Názov firmy Projects spol. s.r.o. - Rok založenia: 2006 IČO: 29209234 IČ DPH:

Více

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan

MRS. Pultový stojan. Kapacita: 150 kalendářů Rozměry: 57 x 8 x 50 cm (š. v. h.) KRS. Kombinovaný stojan DRS-1 Drátěný regál 1 Kapacita: 700 kalendářů Rozměry: 75 x 180 x 60 cm (š. v. h.) PRS Prezentační stojan Kapacita: 57 ramen pro zavěšení nástěnných i stolních kalendářů Rozměry: 120 x 200 x 50 cm (š.

Více

Reklamní plochy Galerie Vaňkovka 2015

Reklamní plochy Galerie Vaňkovka 2015 Reklamní plochy Galerie Vaňkovka 2015 Obsah 1/2 1. Galerie Vaňkovka Fakta o centru Plánek centra 2. Venkovní reklamní plochy Světelná loga Vlajky na fasádě Bannery na fasádě Reklamní plochy na lávkách

Více

marketingová agentura

marketingová agentura marketingová agentura Xantipa Agency je komplexní marketingová agentura, která se od roku 2005 zaměřuje především na kompletní reklamní zastupování společností. Nabízíme grafické služby, kreativní kampaně,

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl

Pro TM L4130 / L4160 18,2. Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust. 1371mm. 1620mm m 2 /h. 4-14 pl Pro TM L4130 / L4160 Barevné velkoformátové tiskárny na latexový inkoust 4-14 pl 1371mm 18,2 1620mm m 2 /h Pro L4130 a Pro L4160 jsou velkoformátové barevné tiskárny. Vytváří odolné vysoce kvalitní propagační

Více

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ MAPA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ Asociace POPAI CENTRAL EUROPE vydává ve spolupráci s dalšími oborovými asociacemi aktualizovanou verzi komplexní mapy marketingových komunikací s detailním dělením podlinkových

Více

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany

umíme zaujmout.. KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ A PRODUCTION s. r. o. Vitošská 3413 143 00 Praha 4 - Modřany KATALOG PREZENTAČNÍCH STOJANŮ umíme zaujmout.. 4 Brochure Expolinc 4 Brochure je elegantní stojánek na letáky se čtyřmi nebo osmi kapsami formátu A4 z jemné síťoviny. Stabilní a zároveň lehký, funguje

Více

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB CENÍK PRACÍ A SLUŽEB uvedené ceny včetně příslušné daně z přidané hodnoty ( DPH ) platnost ceníku od 1. června 2014 KOPÍROVÁNÍ TISK do rozměru SRA3 (320mm x 450 mm) (PDF, PLT, DWG, CRD, PSD, AI, DOCX,

Více

Připojte se k jedné z největších. franchisových sítí v Evropě. Jedno místo, mnoho možností!

Připojte se k jedné z největších. franchisových sítí v Evropě. Jedno místo, mnoho možností! Připojte se k jedné z největších franchisových sítí v Evropě Jedno místo, mnoho možností! SHIP CENTER Česká republika Ship Center je franchisová síť, poskytující kurýrní a reklamní služby. Díky spolupráci

Více

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ

VÍCE, NEŽ ČEKÁTE WWW.OLIVEFOOD.CZ VÍCE, NEŽ ČEKÁTE ŠÉFKUCHAŘ Daniel Beneš Execu?ve Chef Nasbíral bohaté zkušenos? v restauraci Zlatá Praha ve známém hotelu Intercon?nental, získal ocenění Gourmet Challenge a několikrát se také stal mistrem

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

NABÍDKA SLUŽEB. předměty, jakékoli tiskoviny a další materiály

NABÍDKA SLUŽEB. předměty, jakékoli tiskoviny a další materiály NABÍDKA SLUŽEB Společnost media4free disponuje výkonným inzertním oddělením, sehranou redakcí a zkušenou produkcí. Zabýváme se výrobou časopisů, letáků a tiskovin, PR textů a další marketingovou a reklamní

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

eventová a reklamní agentura představení

eventová a reklamní agentura představení eventová a reklamní agentura představení Eventon je neformální sdružení profesionálu ve svých oborech. Hlavní výhoda spolupráce s námi je spojení zkušeností z oborů event managementu, komunikace, médií

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga)

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga) Prezentace společnosti eportály s.r.o. www.eportaly.cz Kdo jsme Firma eportály s.r.o. je česká firma orientovaná na B2B a B2C. Nabízíme služby v oblasti grafických služeb, internetu a reklamy převážně

Více

brno@produco.cz Božetěchova 36, 612 00 Brno tel.: 533 433 141, 773 525 542 koncová cena > 6ks > 12ks > 24ks

brno@produco.cz Božetěchova 36, 612 00 Brno tel.: 533 433 141, 773 525 542 koncová cena > 6ks > 12ks > 24ks brno@produco.cz Roll Up 2-60 / 60 x 200 cm 890 Kč 790 Kč 690 Kč 640 Kč - potisk PVC 250g, blockout, mat 690 Kč 640 Kč 590 Kč 540 Kč - potisk Banner 510g, mat 690 Kč 640 Kč 590 Kč 540 Kč Roll Up 2-80 /

Více

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o.

Technický manuál pro přípravu k výrobě. u společnosti PULA s.r.o. Technický manuál pro přípravu k výrobě u společnosti PULA s.r.o. Platný od 1. 1. 2015 Základní informace Materiály předávejte: Velikost 1:1 Cílová barevnost Formát PDF/X-1a dle požadavků Fonty (texty)

Více

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013

Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO. NROS & Nadace Partnerství 2013 Pravidla pro propagaci projektů podpořených z Fondu pro NNO NROS & Nadace Partnerství 2013 Základní prvky jednotného vizuálního stylu LOGOTYP Základním prvkem vizuální identity Fondu pro NNO je logotyp.

Více

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas

Mediaplán 2013. NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz. média pro volný čas Mediaplán 2013 NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o., www.mise.cz média pro volný čas Kempy v české a slovenské republice 2014 Jediný katalog kempů v České a Slovenské republice MAPA KEMPŮ + PRŮVODCE Specifikace

Více

Polep interiéru / stolku SC Pendolino. přehled a ceník VLAK RAIL REKLAM REKLAMA NA NÁDRAŽÍCH, VE VLACÍCH A NA ŽELEZNICI VÍME, KOHO OSLOVUJETE.

Polep interiéru / stolku SC Pendolino. přehled a ceník VLAK RAIL REKLAM REKLAMA NA NÁDRAŽÍCH, VE VLACÍCH A NA ŽELEZNICI VÍME, KOHO OSLOVUJETE. Polep interiéru / stolku SC Pendolino přehled a ceník RAIL REKLAM REKLAMA NA NÁDRAŽÍCH, VE VLACÍCH A NA ŽELEZNICI VÍME, KOHO OSLOVUJETE. Polep interiéru / stolku SC Pendolino Reklamní plocha, která vás

Více

Stručně o studiu CobraDesign

Stručně o studiu CobraDesign Stručně o studiu CobraDesign CobraDesign je grafické studio zabývající se především webdesignem a internetovým obchodováním se vším, co s tím souvisí, tedy včetně účinné SEO optimalizace a online marketingu.

Více

A centrum Kladno s.r.o.

A centrum Kladno s.r.o. A centrum Kladno s.r.o. Na Stráni 2588, 272 01 Kladno GPS 50 8'45.31"N, 14 5'40.50"E www.acentrum.cz zakazky@acentrum.cz tel. 312 256 000 603 900 001 606 900 000 fax 312 256 001 Ceník kopírovacích služeb

Více

20. & 21. 11. 2015 HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE, KOULOVA 15, PRAHA 6, 160 00 PÁTEK: 15:00-19:00 SOBOTA: 10:00-18:00

20. & 21. 11. 2015 HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE, KOULOVA 15, PRAHA 6, 160 00 PÁTEK: 15:00-19:00 SOBOTA: 10:00-18:00 SVATEBNÍ EXPO SALES KIT 20. & 21. 11. 2015 HOTEL INTERNATIONAL PRAGUE, KOULOVA 15, PRAHA 6, 160 00 PÁTEK: 15:00-19:00 SOBOTA: 10:00-18:00 ZÍSKEJTE ZAKÁZKY PRO SVATEBNÍ SEZONU 2016 UŽ NA PODZIM. PREZENTUJTE

Více

- TISK - KOPÍROVÁNÍ - FOTOGRAFIE - Adámkova 237, Hlinsko 539 01 tel.: 605 865 142, 469 311 433 www.bbshlinsko.cz e-mail: copy@bbshlinsko.

- TISK - KOPÍROVÁNÍ - FOTOGRAFIE - Adámkova 237, Hlinsko 539 01 tel.: 605 865 142, 469 311 433 www.bbshlinsko.cz e-mail: copy@bbshlinsko. - TISK - KOPÍROVÁNÍ - FOTOGRAFIE - Adámkova 237, Hlinsko 539 01 tel.: 605 865 142, 469 311 433 www.bbshlinsko.cz e-mail: copy@bbshlinsko.cz ČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ/tisk K realizaci zakázek používáme stroj

Více

Varianty partnerství

Varianty partnerství Nabídka partnerství na LOOK BELLA 2015 Partnerem se můžete stát na kterékoli kolo soutěže jednotlivě, na několik kol (dle Vašeho výběru), ale i na všechna kola, tzn. celorepublikově. Kola soutěže: Castingy

Více

Katalog novoročních přání 2013

Katalog novoročních přání 2013 Katalog novoročních přání 2013 Systém Moje tiskoviny - novoroční přání Novoroční přání V tomto katalogu najdete novoroční přání, která si dotvoříte přesně podle Vašich představ. Na dalších stranách Vám

Více

www.heba.cz KONTAKT REKLAMNÍ AGENTURA HEBA AGENCY

www.heba.cz KONTAKT REKLAMNÍ AGENTURA HEBA AGENCY www.heba.cz REKLMNÍ GENTUR HE GENCY KONTKT Vznik agentury jako takové je datován od 1. 10. 2001. Naše společnost může stavět na patnáctiletých osobních zkušenostech na mediálnímu trhu, které byly získány

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

naše služby reklamní & komunikaèní agentura

naše služby reklamní & komunikaèní agentura naše služby reklamní & komunikaèní agentura Hezký den! Øeknìte nám, co byste rádi. Bude nám potìšením najít to správné øešení právì pro Vás! Se jménem Universal system sena èeském trhu mùžete setkávat

Více

Cena za odstranění folií nebo pouze nástřik zpět: 38 500.- (krátké vozy) 46 000.- (kloubové a dlouhé vozy)

Cena za odstranění folií nebo pouze nástřik zpět: 38 500.- (krátké vozy) 46 000.- (kloubové a dlouhé vozy) CELOVOZOVÁ REKLAMA Tramvaje 1. rok 2. rok 3. a další roky T3 125 000.- 115 000.- 105 000.- Souprava 2 x T3 220 000.- 208 000.- 195 000.- Astra (nízkopodlažní) 180 000.- 160 000.- 140 000.- Trio (nízkopodlažní)*

Více

Ceník. reprografických prací

Ceník. reprografických prací Ceník reprografických prací Černobílé a barevné kopírování, barevný digitální tisk, tisk vizitek, skenování, DTP sazba, retuš, ofsetový tisk prospektů, letáků, pozvánek, hl. papírů, promočních oznámení,

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

ceník 2012 úvod Plzeň

ceník 2012 úvod Plzeň Plzeň Ceníky 2012 W W W. E U R O P L A K A T. C Z W W W. A V E N I R. C Z W W W. R E N C A R. C Z W W W. C I T Y L I G H T. C Z W W W. J C D E C A U X. C Z ceník 2012 úvod Plzeň úvod Rencar Praha, a.s.

Více

foto Branislav Šimončík

foto Branislav Šimončík foto Branislav Šimončík CZECHOSLOVAK TOPMODEL 2015 Czechoslovak TopModel 2015 je soutěž agentury Czechoslovak Models. Jejím cílem je nalézt nové tváře pro modeling. S outěž vyvrcholí na podzim 2015 finálovým

Více

K ATALOG. www.all4bands.cz

K ATALOG. www.all4bands.cz K ATALOG verze 1.5, od 16. 6. 2015 PROMOTÉRSTR VÍ Prodej a propagace písní na platformě StarRizer Umístění písně na mezinárodní platformu StarRizer Propagace prodeje písně ZDARMA Máme licenci k nejrychlejší

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

Tomáš neubauer. art director / designer / dtp

Tomáš neubauer. art director / designer / dtp Tomáš neubauer art director / designer / dtp jmenuji se Tomáš Neubauer (34) a jsem art director, designer a grafik v jedné osobě. Svoje zkušenosti V reklamním světě sbírám již přes 13 let. Od roku 2009

Více

Materiály pro solventní digitální tisk

Materiály pro solventní digitální tisk Materiály pro solventní digitální tisk Samolepící fólie pro tisk s použitím solventních inkoustů. Plnobarevný velkoplošný tisk na zařízeních Arizona, Nur, Mutoh, Scitex, Vutek, Roland, Mimaki, ODZKOUŠENÉ

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty

Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty TEAMBUILDING Způsob jak odměnit své zaměstnance za dobrou práci, posílit vzájemné vztahy mezi vámi a obchodními partnery nebo jak odměnit vaše významné klienty Naše společnost BEST KITES pro vás má velmi

Více

Tolik tedy k širším aspektům případné spolupráce. Z konkrétních informací bych rád zdůraznil některé reference.

Tolik tedy k širším aspektům případné spolupráce. Z konkrétních informací bych rád zdůraznil některé reference. STUDIO CMYK OSTRAVA Vážení, byli jsme osloveni zůčastnit se výběrového řízení na pozici silného a schopného, partnera, který by byl schopen vytvořit a držet odpovídající úroveň korporátní identity Vaší

Více

Rámcová nabídka a prezentace

Rámcová nabídka a prezentace Rámcová nabídka a prezentace Judo Show Cup Obsah 1.Představení Judo Show Cup 1.1. Co je Judo Show Cup 1.2. Záštity akce 1.3. Charitativní účel akce 1.4. Pro koho je Judo Show Cup určen 1.5. Program 1.6.

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Ceník. stolní kalendáře. KALENDÁŘ A5, stolní (na výšku nebo na šířku), týdenní, 56 stran,28 listů, 7 archů SRA 3

Ceník. stolní kalendáře. KALENDÁŘ A5, stolní (na výšku nebo na šířku), týdenní, 56 stran,28 listů, 7 archů SRA 3 stolní kalendáře Canon imagepress C1+ Digitální barevný tisk s novými efekty KALENDÁŘ A5, stolní (na výšku nebo na šířku), týdenní, 56 stran,28 listů, 7 archů SRA 3 1-5 kusů: 480,- Kč/ks 6-9 kusů: 470,-

Více

Nejoblíbenější textilní materiály od HSW Signall

Nejoblíbenější textilní materiály od HSW Signall Nejoblíbenější textilní materiály od HSW Signall Orientační přehled nejprodávanějších textilních materiálů pro velkoplošný digitální tisk www.hsw.cz Textil je na vzestupu Přímý potisk textilních materiálů

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Naši zaměstnanci se pravidelně účastní gastronomických soutěží.

Naši zaměstnanci se pravidelně účastní gastronomických soutěží. HAPPYCATERING s.r.o. je firma, která se specializuje na poskytování gastronomických služeb od roku 1993. Základem naší činnosti jsou cateringové služby, které poskytujeme tzv. na klíč na celém území ČR.

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

reklamní agentura» grafické studio» vývoj software» web design» reklamní předměty

reklamní agentura» grafické studio» vývoj software» web design» reklamní předměty reklamní agentura» grafické studio» vývoj software» web design» reklamní předměty OBSAH A autoplachty automobily aranžování archivace B bannery billboardy blahopřání bloky brožury C cedulky citylighty

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí 2014 2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR wwww.opzp.cz

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH A REKLAMNÍCH POTŘEB VÝROBA OBALŮ ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PAPÍRŮ, PLASTŮ, SÍTOTISK

VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH A REKLAMNÍCH POTŘEB VÝROBA OBALŮ ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PAPÍRŮ, PLASTŮ, SÍTOTISK VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH A REKLAMNÍCH POTŘEB VÝROBA OBALŮ ZAKÁZKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PAPÍRŮ, PLASTŮ, SÍTOTISK Naše výrobky pomáhají prodávat Podložky na stůl Podložky pod myš Plastové krabičky - pouzdra, obaly,

Více

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace.

Inzerce 2015: Legalizace magazín, který vám rozšíří zorničky. Magazín, který vám rozšíří zorničky. Ceník inzerce 2015. www.magazin-legalizace. Magazín, který vám rozšíří zorničky Ceník inzerce 2015 www.magazin-legalizace.cz Drazí partneři, nabízíme vám ceník inzerce na rok 2015 prvního českého magazínu o konopí Legalizace. Časopis Legalizace

Více

Cílem našeho snažení je reklama, která prodává, zákazník, který se k nám vrací.

Cílem našeho snažení je reklama, která prodává, zákazník, který se k nám vrací. PLAY portfolio HISTORIE Historie reklamní agentury tédwa s.r.o. se začala psát roku 1997. Našim cílem tehdy bylo vybudovat silnou reklamní společnost, schopnou poskytovat kvalitní služby na profesionální

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Prosvětlené designové fotorámy

Prosvětlené designové fotorámy Prosvětlené designové fotorámy CA1 Crystal černý rám tloušťka pouze 8 mm světelný LED (úspora energie) barevné provedení: čirý, po obvodu krycího plexiskla černý potisk připevnění ke zdi přes distanční

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě.

PŘEDVOLBY K TISKU. pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin. Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. PŘEDVOLBY K TISKU pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin Nabízíme Vám úpravu dokumentů pro tisk přímo u nás na firmě. Nedoržení jednotlivých postupů může znamenat nekorektní zpracování zakázky.

Více

Vyvolání negativu C41* Kinofilm / svitek 069,- Vyvolání negativu + uložení na CD (bez fotografií) 169,- Vyvolání ostatní

Vyvolání negativu C41* Kinofilm / svitek 069,- Vyvolání negativu + uložení na CD (bez fotografií) 169,- Vyvolání ostatní www. Vinohradská 160, 130 00 Praha 3 271 73 74 60, 602 89 09 42, 777 66 71 72 minilabfuji@volny.cz CENÍK SLUŽEB.cz Otevřeno Po Čt 9,00 17,00 Pá 9,00 16,30 Vyvolání negativu C41* Kinofilm / svitek 069,-

Více