ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011"

Transkript

1 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv způsobem, který by znamenal porušení platných zákonů či předpisů. 1

2 OBSAH NABÍDKA PODFONDŮ STRANA PODFONDY PENĚŢNÍHO TRHU SGAM Fund / MONEY MARKET (EURO) 5 SGAM Fund / MONEY MARKET (USD) 10 DLUHOPISOVÉ PODFONDY Globální podfondy SGAM Fund / BONDS OPPORTUNITIES 15 SGAM Fund / BONDS WORLD 20 Evropské podfondy SGAM Fund / BONDS EURO 26 SGAM Fund / BONDS EURO AGGREGATE 31 SGAM Fund / BONDS EURO GOVIES SPREAD 37 SGAM Fund / BONDS EURO CORPORATE 43 SGAM Fund / BONDS EURO INFLATION LINKED 48 SGAM Fund / BONDS EUROPE 54 SGAM Fund / BONDS EUROPE CONVERTIBLE 59 SGAM Fund / BONDS EUROPE HIGH YIELD 64 Severoamerické podfondy SGAM Fund / BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS 70 Podfondy rozvíjejících se trhů SGAM Fund / BONDS CONVERGING EUROPE 76 AKCIOVÉ PODFONDY Globální podfondy SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL 81 Evropské podfondy SGAM Fund / EQUITIES CONCENTRATED EUROPE 86 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND 91 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND SMALL CAP 96 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND VALUE 101 SGAM Fund / EQUITIES EUROPE EXPANSION 106 SGAM Fund / EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES 111 Severoamerické podfondy 2

3 SGAM Fund / EQUITIES US CONCENTRATED CORE 116 SGAM Fund / EQUITIES US FOCUSED 122 SGAM Fund / EQUITIES US LARGE CAP GROWTH 128 SGAM Fund / EQUITIES US MID CAP GROWTH 134 SGAM Fund / EQUITIES US MULTI STRATEGIES 140 SGAM Fund / EQUITIES US RELATIVE VALUE 146 SGAM Fund / EQUITIES US SMALL CAP VALUE 152 Asijské podfondy SGAM Fund / EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES 158 SGAM Fund / EQUITIES CHINA 163 SGAM Fund / EQUITIES INDIA 169 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN CONCENTRATED 175 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN COREALPHA 181 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN SMALL CAP 187 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN TARGET 193 Podfondy rozvíjejících se trhů SGAM Fund / EQUITIES EMERGING EUROPE 199 SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES 204 SGAM Fund / EQUITIES LATIN AMERICA 209 SGAM Fund / EQUITIES MENA 214 Sektorové podfondy SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND CYCLICALS 221 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND FINANCIAL 226 SGAM Fund / EQUITIES EUROPE ENVIRONMENT 231 SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL ENERGY 236 SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL RESOURCES 241 SGAM Fund / EQUITIES GOLD MINES 246 SGAM Fund / EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE 251 DIVERZIFIKOVANÉ PODFONDY SGAM Fund / ABSOLUTE RETURN FOREX 256 SGAM Fund / ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE 262 INDEXOVÉ PODFONDY SGAM Fund / INDEX EUROLAND 267 SGAM Fund / INDEX JAPAN 272 SGAM Fund / INDEX US 278 3

4 Události s dopadem na Podfondy k 24. červnu 2011: fúze s účinností k 24. červnu 2011 budou vycházet ze směnného poměru mezi příslušnými hodnotami čistých aktiv na akcii pohlcujících i pohlcovaných podfondů ze dne 22. června SGAM Fund / Absolute Return Forex byl pohlcen podfondem Amundi Funds Absolute Forex SGAM Fund / Absolute Return Interest Rate byl pohlcen podfondem Amundi Funds Absolute VaR 2 (EUR) SGAM Fund / Bonds Converging Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Converging Europe SGAM Fund / Bonds Euro byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Govies SGAM Fund / Bonds Euro Aggregate byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Aggregate SGAM Fund / Bonds Euro Corporate byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Corporate SGAM Fund / Bonds Euro Govies Spread byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Govies SGAM Fund / Bonds Euro Inflation Linked byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Inflation SGAM Fund / Bonds Europe Convertible byl pohlcen podfondem Amundi Funds Convertible Europe SGAM Fund / Bonds Europe High Yield byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro High Yield SGAM Fund / Bonds Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Europe SGAM Fund / Bonds Opportunities byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Aggregate SGAM Fund / Bonds US Opportunistic Core Plus byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus SGAM Fund / Bonds World byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Global SGAM Fund / Equities China byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Greater China SGAM Fund / Equities Concentrated Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Select SGAM Fund / Equities Emerging Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Emerging Europe SGAM Fund / Equities Euroland Cyclicals byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euro Select SGAM Fund / Equities Euroland Financial byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euro Select SGAM Fund / Equities Euroland Small Cap byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euroland Small Cap SGAM Fund / Equities Euroland Value byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euroland Value SGAM Fund / Equities Euroland byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euro Select SGAM Fund / Equities Europe Environment byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Select SGAM Fund / Equities Europe Expansion byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Restructuring SGAM Fund / Equities Europe Opportunities byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Restructuring SGAM Fund / Equities Global Emerging Countries byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Emerging World SGAM Fund / Equities Global Energy byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Resources SGAM Fund / Equities Global Resources byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Resources SGAM Fund / Equities Global byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Alpha SGAM Fund / Equities Gold Mines byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Gold Mines SGAM Fund / Equities Japan Concentrated byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan Value SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan CoreAlpha SGAM Fund / Equities Japan Small Cap byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan Target SGAM Fund / Equities Japan Target byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan Target SGAM Fund / Equities Latin America byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Latin America SGAM Fund / Equities Luxury & Lifestyle byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle SGAM Fund / Equities MENA byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity MENA SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Asia Pacific ex-japan SGAM Fund / Equities US Concentrated Core byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Concentrated Core SGAM Fund / Equities US Focused byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Relative Value 4

5 SGAM Fund / Equities US Large Cap Growth byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Concentrated Core SGAM Fund / Equities US Mid Cap Growth byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Growth SGAM Fund / Equities US Multi Strategies byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Multi Strategies SGAM Fund / Equities US Relative Value byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Relative Value SGAM Fund / Equities US Small Cap Value byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Growth SGAM Fund / Index Euroland byl pohlcen podfondem Amundi Funds Index Equity Euro SGAM Fund / Index Japan byl pohlcen podfondem Amundi Funds Index Equity Pacific SGAM Fund / Index US byl pohlcen podfondem Amundi Funds Index Equity North America SGAM Fund / Money Market (EURO) byl pohlcen podfondem Amundi Funds Money Market Euro SGAM Fund / Money Market (USD) byl pohlcen podfondem Amundi Funds Money Market USD. 5

6 SGAM Fund EQUITIES INDIA Podfond fondu SGAM, Investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Duben 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje vybrané informace o Společnosti a příslušném Podfondu. V případě, ţe máte zájem o více informací týkající se Společnosti, poplatků a výdajů, rizik souvisejících s investicemi do Společnosti a jiných informací, doporučujeme se před investicí důkladně seznámit s úplným statutem Společnosti a nejaktuálnější výroční zprávou/pololetní zprávou Společnosti. Úplný statut a pravidelné výkazy společnosti jsou v tomto Zjednodušeném statutu obsaţeny ve formě odkazů - tudíţ tvoří nedílnou součást a jejich obsah je povaţován jako akceptovaný Investorem při kaţdém úpisu. Úplný statut a pravidelné výkazy Společnosti mohou být získány zdarma na poţádání u přepáţek Společnosti (16, Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk), na přepáţkách Depozitářské banky (11, avenue Emile Reuter, L-2420 Lucemburk), nebo u kaţdého distributora. Definované termíny zde pouţité mají stejný význam jako v úplném statutu, pokud není stanoveno jinak. Anglická verze Zjednodušeného statutu má přednost před jakýmkoliv překladem. I. OBECNÉ INFORMACE Právní struktura Společnosti: Dozorčí orgán: Země registrace: Fond SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (SICAV) s mnohonásobnými Podfondy zaloţená 22. května, 1987 v Lucembursku a registrovaná podle Části I Lucemburského zákona z 20. prosince 2002 týkající se subjektů kolektivního Investování do převoditelných cenných papírů (UCITS). Společnost (SICAV) byla zaloţena na dobu neurčitou. Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) K datu tohoto Statutu byla Společnost autorizována (v určitých jurisdikcích pouze pro určité podfondy a třídy akcií) za účelem veřejné či omezené nabídky v zemích uvedených ve výroční zprávě. Zřizovatel: Spravující společnost: Globální distributor: Amundi Amundi Luxembourg S.A Amundi Investiční manaţer: Amundi Podinvestiční manaţer: Amundi Singapore Limited Investiční poradce: Depozitářská banka a platební agent: Registrátor: Administrativní, korporátní a místní zástupce: Auditor: Datum spuštění podfondu SGAM Fund / Equities India: SBI Funds Management Private Limited Société Générale Bank & Trust, Luxembourg European Fund Services S.A. Société Générale Securities Services Luxembourg PricewaterhouseCoopers, Lucembursko 28. února 2006 (počáteční hodnota čistých aktiv) 6

7 Tento podfond zahrnuje 15 podskupin akcií. Informace týkající se profilu investorů a minimálních investic pro jednotlivé třídy jsou uvedeny v následující tabulce: Třída akcií Dostupné pro Minimální počáteční úpis Minimální následný úpis Minimální výkup Minimální drţení Poplatky za správu (max.) Třída A- AE-AD- AG-AZ Třída B- BD Třída F Třída J Fyzické nebo 1 akcie Jakýkoliv právnické osoby Institucionální investory EUR/USD ,-* Jakýkoliv Fyzické nebo 1 akcie Jakýkoliv právnické osoby Fondy vybrané společností a italské GPF 1 akcie Jakýkoliv Ţádný Ţádné Max. 2,00% Ţádný Ţádné Max. 0,80% Ţádný Ţádné Max. 2,00% Ţádný Ţádné Max. 0,80% Třída JX Penzijní fondy v Jiţní Americe a fondy fondů v Japonsku 1 akcie Jakýkoliv Ţádný Ţádné Max. 0,80% Třída O Třída P- PD Portfolio manaţery a fondy skupiny SGAM Fyzické nebo právnické osoby 1 akcie Jakýkoliv EUR/USD 500,000** Jakýkoliv Ţádný Ţádné 0,00% Ţádný Ţádné Max. 1,50% Třída X- XE Institucionální investory EUR/ USD 30,000,000* Jakýkoliv Ţádný EUR/ USD 30,000,000* 0,00% * nebo ekvivalent v referenční měně podfondu ** nebo EUR / USD pro dva podfondy (částku je moţné rozdělit mezi dva podfondy) II. INVESTIČNÍ CÍL A INVESTIČNÍ POLITIKA Tento podfond (nominální hodnoty vyjádřeny v USD) usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % celkových aktiv do akcií společností, které mají sídlo/vykonávají podstatnou část svých podnikatelských činností v Indii, a které jsou kótovány na uznávaném indickém regulovaném trhu. Pro účely zajišťování a efektivní správy portfolia můţe tento podfond pouţívat různé derivátové nástroje, jako jsou forwardy, termínové obchody, opce, warranty, swapy, swapce a kreditní defaultní swapy, a to v rámci limitů stanovených v Přílohách A (Investiční omezení) a B (Investiční techniky) statutu. III. RIZIKOVÝ PROFIL PODFONDU Investice do tohoto podfondu je vystavena určitému stupni finančního rizika. Hodnota akcií a výnosů z nich generovaných můţe klesnout a investoři nemusí získat zpět celkovou částku, která byla do podfondu investována. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím by investoři měli pečlivě projít ujednání týkající se investičních cílů a investiční politiky podfondu tak, jak jsou vymezeny v úplném statutu, stejně jako pasáţe Zváţení specifických rizik a Rizikové faktory v Příloze C statutu, především odstavec Indie. Míra rizika podfondů je vyhodnocována na základě kolísání jejich hodnoty za období tří let (nebo nejméně jednoho roku v případě, ţe podfond funguje méně neţ tři roky), posuzována je likvidita trhu a velikost podfondu. Pro podfondy, které vznikly před méně neţ jedním rokem, je míra rizika stanovena dočasně. Bylo definováno pět stupňů rizika, od nejniţšího stupně 1, po nejvyšší stupeň 5. Z důvodu opatrnosti byly některé podfondy zařazeny do kategorie 5, a to i přesto, ţe míra skutečné volatility je řadí do jiné kategorie. Toto bylo učiněno na základně specifických rizik spojených s trhy, na kterých podfondy investují. Při aplikaci těchto pravidel má podfond SGAM Fund/Equities India míru rizika 5 IV. VÝKONNOST PODFONDU Pro více informací o historické výkonnosti jednotlivých tříd akcií podfondu odkazujeme investory na Přílohu F aktuálního úplného statutu. Investoři by si rovněţ měli být vědomi toho, ţe údaje uvedené v dotyčné příloze jsou čistě orientační/mají informativní charakter. 7

8 Výkonnost podfondu v minulosti není nutně ukazatelem jeho budoucí výkonnosti. V. PROFIL TYPICKÉHO INVESTORA Historie ukázala, ţe akcie mají potenciál přinést vyšší dlouhodobý výnos, neţ cenné papíry finančního trhu, či dluhopisy. Akcie však mají tendenci více kolísat v krátkém období, coţ znamená, ţe můţe dojít k prudkému poklesu jejich hodnoty. Investoři, kteří hledají dlouhodobý kapitálový výnos, mají tendenci investovat do majetkových cenných papírů, nicméně, je potřeba se připravit na vyšší míru rizika a to převáţně v krátkém období. VI. NAKLÁDÁNÍ S VÝNOSY Kapitalizované akcie a distribuční akcie Kapitalizované akcie: Základní jmění a ostatní příjmy Společnosti budou kapitalizovány a obecně nebudou akcionářům vypláceny ţádné dividendy. Představenstvo Společnosti však můţe navrhnout Valné hromadě akcionářů výplatu dividend, a to v případě, ţe má za to, ţe takováto výplata je v zájmu akcionářů; v tomto případě můţe být po souhlasu akcionářů vyplacena dividenda z čistého disponibilního investičního zisku, nebo z čistého kapitálového výnosu Společnosti. Distribuční akcie: Společnost má v úmyslu vyplácet dividendy v hotovostní formě. Co se týče distribučních akcií, jsou roční dividendy vyhlášeny zvlášť na výroční valné hromadě akcionářů. Navíc můţe představenstvo rozhodnout o prozatímní dividendě. VII. PŘEVOD AKCIÍ Akcionáři mají právo poţadovat změnu práv spojených s jejich podílem akcií, a to prostřednictvím převodu akcií na akcie jiného podfondu nebo třídy, a to za předpokladu, ţe akcie takového podfondu nebo třídy jiţ byly emitovány. Převod je učiněn (a podléhá provizi maximálně ve výši 1,50 % ve prospěch jakéhokoliv prostředníka na základě předchozího schválení Představenstva, případně ve prospěch Regionálního distributora) kurzem vypočteným s ohledem na příslušné hodnoty čistých aktiv dotyčných podfondů a/nebo tříd akcií. Tabulka v části IV Investice do Společnosti v úplném statutu shrnuje převody, které jsou moţné mezi jednotlivými třídami akcií. VIII. NÁKLADY A POPLATKY PODFONDU 1) NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ AKCIONÁŘI: Tyto poplatky a náklady budou akcionářům účtovány přímo, a to při úpisu, zpětném odkupu nebo převodu akcií podfondu. - Poplatky za úpis (jako % z emisní ceny): Třída F Ostatní třídy akcií - Poplatky za zpětný odkup - Poplatky za převod Ţádné Max. 5% Ţádné Max. 1.5% 2) NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ PODFONDEM: Náklady jsou hrazeny z aktiv podfondu nebo třídy akcií. Plně se pak odráţí v ceně akcií, přičemţ nejsou účtovány přímo akcionářům. Poplatky za správu jsou účtovány jako fixní procentní sazba s ohledem na aktiva podfondu (viz část I. Obecné informace pro podrobnější informace týkající se poplatků za správu pro jednotlivé třídy akcií). Provozní a administrativní náklady jsou účtovány přímo podfondu (částka je zaloţena na nákladech od uvedení, a to jako procento průměrných čistých aktiv. Dopad v běţném roce nebo v budoucích letech můţe být vyšší nebo niţší). Distribuční poplatky jsou účtovány u třídy akcií F jako fixní procentní sazba s ohledem na aktiva podfondu. Výše distribučních poplatků: 1.00 % ročně Odměna za výkonnost je počítána na základě metody High Water Mark a je účtována u všech tříd akcií s výjimkou O, J, JX, X a XE, a to jako procentní sazba v závislosti na výkonnosti aktiv: Výše odměny za výkonnost: 15% Hranice: BSE bodů (Bloomberg Ticker: BSE100 Index) 3) ÚDAJE K 31. KVĚTNU 2010: Tyto údaje jsou uvedeny na základě auditovaných údajů za finanční rok od 1. června 2009 do 31. května Údaje se mohou rok od roku lišit. 8

9 Pro podfondy nebo třídy akcií uvedené po 31. květnu 2010 nejsou k dispozici ţádná data. - Poplatky/Náklady/TER: Třída akcií Poplatky za správu Provozní a administrativní náklady* TER bez odměny za výkonnost** TER s odměnou za výkonnost*** Třída A 2.00% 0.39% 2.44% - Třída AD 2.00% 0.35% 2.40% - Třída AE 2.00% 0.41% 2.46% - Třída AG 2.00% 0.52% 2.57% - Třída AZ**** 2.00% N/A 1.45%% - Třída B 0.80% 0.41% 1.22% - Třída BD 0.80% 0.30% 1.11% - Třída F 2.00% 0.41% 3.46% - Třída J 0.80% 0.41% 1.22% - Třída JX Třída O Třída P 1.50% 0.40% 1.95% - Třída PD Třída X Třída XE * Provozní a administrativní náklady zahrnují administrativní poplatky, poplatky registrátorovi, poplatky za depozitáře a platební zastupování a všechny ostatní provozní náklady a poplatky s výjimkou transakčních poplatků a soft provizí. Tyto poplatky nezahrnují daň taxe d abonnement. ** Poměr celkových nákladů (TER) bez odměny za výkonnost odpovídá poplatku za správu plus provozní a administrativní náklady během roku, jako procento průměrných čistých aktiv, distribučních poplatků a daně taxe d abonnement. *** TER s odměnou za výkonnost odpovídá poplatku za správu plus provozní a administrativní náklady během roku, jako procento průměrných čistých aktiv, distribučních poplatků, daně taxe d abonnement a odměny za výkonnost. **** V určitých případech ((i) pokud došlo k pohlcení, likvidaci nebo spuštění Podfondu během posledních 12 měsíců; (ii) pokud během posledních 12 měsíců došlo ke spuštění či likvidaci určité třídy akcií; nebo (iii) pokud během posledních 12 měsíců došlo k podstatnému zvýšení či sníţení aktiv spravovaných v určité třídě akcií); nebo (iiii) pokud jsou aktiva určité třídy akcií příliš nízká, nemusejí Poměry celkových nákladů (TER) vypočtené na roční bázi (referenční období = 12 měsíců) v takovýchto specifických případech odráţet signifikantní hodnoty. - PTR : Poměr obratu portfolia od 1. června 2009 do 31. května 2010 činí %. IX. ZDANĚNÍ 1) SPOLEČNOST Podfond v Lucembursku podléhá dani za úpis (taxe d'abonnement), která se rovná (i) 0,01 % per annum pro třídy akcií B, BD, J, JX, X, XE a O a (ii) 0,05 % per annum pro třídy akcií A, AE, AG, AD, AZ, F, P a PD. Tato daň je splatná čtvrtletně lucemburským úřadům a základem pro její výpočet je hodnota čistých aktiv jednotlivých podfondů k poslednímu dni čtvrtletí. Část aktiv kterékoliv podfondu, která je investována do jiného lucemburského subjektu kolektivního investování (UCI), nepodléhá výše uvedené dani. V Lucembursku se na emise akcií nevztahuje ţádná daň či poplatek, s výjimkou kapitálové poplatku ve výši 1,250 EUR, který je splatný Společností při zaloţení. Podle lucemburského zákona se na kapitálové zisky plynoucí z akcií v Lucembursku nevztahuje ţádná daň. Některé příjmy Společnosti (ve formě dividend, úroků, nebo zisků plynoucích ze zdrojů mimo Lucembursko) mohou být předmětem sráţkové daně (odlišné sazby daně pro jednotlivé typy příjmů), která nemusí být navratitelná. 2) ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ V souladu se stávající legislativou a běţnou praxí nepodléhají akcionáři v Lucembursku ţádné dani, tj. dani z příjmu, sráţkové dani, dani z kapitálových výnosů, dědické dani, nebo jiné dani (s výjimkou akcionářů, kteří mají sídlo nebo trvalý podnik v Lucembursku; dále pak bývalých residentů Lucemburska, kteří vlastní více neţ 10 % akcií společnosti). Rada Evropské Unie přijala 3. června, 2003 Direktivu 2003/48/ES o zdanění úspor a příjmů. Podle této Direktivy budou mít členské státy Evropské Unie ( členské státy ) povinnost poskytovat daňovým úřadům ostatních členských států detaily týkající se plateb úroků nebo podobných příjmů placených osobou v rámci jurisdikce jiné fyzické osobě residentovi v tomto 9

10 jiném členském státě, a to s výhradou práva určitých členských států (Rakouska, Belgie a Lucemburska) zvolit si v případě těchto plateb namísto systému sráţkové daně přechodné období. Akcionáři Společnosti, kteří jsou residenty členského státu Evropské Unie (včetně podřízených či přidruţených oblastí) (1) nebo uvedených třetích zemí (2) s výjimkou akcionářů = společností podléhají od 1. července 2005 sráţkové dani, která se vztahuje na úrokové platby obdrţené od Podfondu, do kterého investovali. (1). Jersey, Guernsey, Ostrov Man, podřízená a přidruţená teritoria Karibiku, atd. (2). Švýcarsko, Monako, Lichtenštejnsko, Andora, San Marino. Akcionářům a potenciálním investorům je doporučeno poradit se se svými profesionálními poradci ve věci moţného zdanění, nebo jiných důsledků vyplývajících z nákupu, drţby, prodeje, nebo jiného disponování s akciemi podle zákonů a nařízení platných v zemi jejich registrace, zaloţení, státní příslušnosti, pobytu, či sídla. Výše uvedené údaje týkající se zdanění jsou zaloţeny na sděleních obdrţených administrativním zástupcem ve věci práva a platné praxe v Lucembursku k datu tohoto statutu. Tak, jako to platí u kaţdé investice, neexistuje záruka, ţe daňový postoj/navrhovaný daňový postoj k datu investice do Společnosti, podfondu, nebo třídy akcií bude platný natrvalo. X. ZVEŘEJŇOVÁNÍ ČISTÉ HODNOTY AKTIV NA AKCII Čistá hodnota aktiv na akcii pro kaţdou třídu akcií v rámci kaţdého podfondu je k dispozici denně v sídle Společnosti, spravující společnosti, v kanceláři depozitáře a online na následující webové stránce: XI. JAK NAKUPOVAT / PRODÁVAT AKCIE Akcie mohou být nakupovány a prodávány přímo na pobočce registrátora Společnosti (European Fund Services S.A.), nebo prostřednictvím zástupců, kteří vystupují jako mandatáři jmenovaní Představenstvem Společnosti. Minimální počáteční úpis je uveden v tabulce týkající se Obecných informací. Následující tabulka shrnuje časovou souvislost týkající se nakládání s příkazy na úpis / zpětný odkup: Den obchodování Den prodeje a den ocenění D-1 Den výpočtu D Den vyrovnání Příkaz k úpisu Lhůta pro úpis: Příkaz musí být obdrţen ze strany Registrátora do 13:00 (Lucemburského času). Emisní cena: Stanovení emisní ceny pouţitím hodnoty čistých aktiv na akcii na základě posledních dostupných zavíracích cen. Platba ceny za úpis: Bude Společnosti poukázána do 7 pracovních dnů ode Dne výpočtu (D+7). K datu tohoto statutu je platba prováděna 2 pracovní dny po Dni výpočtu (D+2). Příkaz ke zpětnému odkupu Lhůta pro zpětný odkup: Příkaz musí být obdrţen ze strany Registrátora do 13:00 (Lucemburského času). Cena pro zpětný odkup: Cena pro zpětný odkup na akcii se rovná hodnotě čistých aktiv na akcii vypočtené na základě posledních dostupných zavíracích cen. Platba ceny zpětného odkupu: Bude zpravidla provedena do 7 pracovních dnů ode Dne výpočtu (D+7). K datu tohoto statutu je platba prováděna 2 pracovní dny po Dni výpočtu (D+2). XII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE Celková aktiva (k 31/05/2010): USD 193,869,469 Akcie třídy A, ISIN kód: LU Akcie třídy AG, ISIN kód: LU Akcie třídy AZ, ISIN kód: LU Akcie třídy AE, ISIN kód: LU Akcie třídy AD, ISIN kód: LU Akcie třídy B, ISIN kód: LU Akcie třídy BD, ISIN kód: LU Akcie třídy F, ISIN kód: LU Akcie třídy J, ISIN kód: LU Akcie třídy JX, ISIN kód: LU Akcie třídy O, ISIN kód: LU

11 Akcie třídy P, ISIN kód: LU Akcie třídy PD, ISIN kód: LU Akcie třídy X, ISIN kód: LU Akcie třídy XE, ISIN kód: LU XIII. MÍSTNÍ ZÁSTUPCE Lucembursko: Société Générale Securities Services Luxembourg XIV. DALŠÍ INFORMACE Pro další informace kontaktujte: Société Générale Securities Services Luxembourg. Právní oddělení (otevírací hodiny - lucemburský čas 8:00 17:00) 16, boulevard Royal, L-2449 Lucembursko Tel: , fax: European Fund Services S.A. (otevírací hodiny lucemburský čas 9:00 18:00) 18, boulevard Royal, L-2449 Lucembursko Tel: , fax:

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES GLOBAL Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ROZHODNUTÍ NABÝVAJÍCÍ ÚČINNOSTI JEDEN MĚSÍC PO ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

ROZHODNUTÍ NABÝVAJÍCÍ ÚČINNOSTI JEDEN MĚSÍC PO ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM A VEŘEJNOSTI K dnešnímu dni představenstvo společnosti

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

AMUNDI FUNDS Money Market Euro

AMUNDI FUNDS Money Market Euro AMUNDI FUNDS Money Market Euro Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Money Market Euro, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen Fond

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu 2008 Na základě těchto finančních výkazů

Více

AMUNDI FUNDS. Bond US Opportunistic Core Plus. Zjednodušený statut červen 2011

AMUNDI FUNDS. Bond US Opportunistic Core Plus. Zjednodušený statut červen 2011 AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus, podfondu (dále jen Podfond ) fondu

Více

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value AMUNDI FUNDS Equity Japan Value Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Japan Value, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Luxembourg RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Luxembourg RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Luxembourg RCS Luxembourg B 25.970 A u d i t o v a n á v ý r o č n í z p r á v a k 31. květnu 2010

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

AMUNDI FUNDS Index Equity North America

AMUNDI FUNDS Index Equity North America AMUNDI FUNDS Index Equity North America Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Index Equity North America, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

AMUNDI FUNDS Equity Greater China

AMUNDI FUNDS Equity Greater China MUNDI FUNDS Equity Greater China Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o mundi Funds Equity Greater China, podfondu (dále jen Podfond ) fondu mundi Funds (dále jen

Více

AMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mines

AMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mines AMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mines Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Global Gold Mines, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu, 2009 Na základě těchto finančních

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ABN AMRO Brazil Equity Fund

ABN AMRO Brazil Equity Fund ABN AMRO Brazil Equity Fund Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Usiluje o dlouhodobý

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu 2007 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield

AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield MUNDI FUNDS Bond Euro High Yield Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o mundi Funds Bond Euro High Yield, podfondu (dále jen Podfond ) fondu mundi Funds (dále jen

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Franklin Global Growth Fund

Franklin Global Growth Fund Franklin Global Growth Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0508195822 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin Templeton International Services S.à

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Předkládá: Datum: Místo: Platnost nabídky do: Skupina Amundi Skupina Amundi vznikla 31.12.2009 fúzí společností Société Générale

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od )

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 15.2.2016) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení Vkladu z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Nové trendy v investování

Nové trendy v investování AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Nové trendy v investování Ing. Jan Lembas Ústecký kraj

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 116 Všeobecné

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Investment Funds Třída A(acc)EUR-H2 ISIN LU0294219513 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds, Správcovská společnost

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 7.7.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Tato Nabídka produktů a služeb Clear Deal je platná pro Klienty s Rámcovou smlouvou Clear Deal. Investiční jednorázové

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A.

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU0271656133 Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. Charakteristika Fondu Fond je jedním z podfondů podílového

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více