ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011"

Transkript

1 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv způsobem, který by znamenal porušení platných zákonů či předpisů. 1

2 OBSAH NABÍDKA PODFONDŮ STRANA PODFONDY PENĚŢNÍHO TRHU SGAM Fund / MONEY MARKET (EURO) 5 SGAM Fund / MONEY MARKET (USD) 10 DLUHOPISOVÉ PODFONDY Globální podfondy SGAM Fund / BONDS OPPORTUNITIES 15 SGAM Fund / BONDS WORLD 20 Evropské podfondy SGAM Fund / BONDS EURO 26 SGAM Fund / BONDS EURO AGGREGATE 31 SGAM Fund / BONDS EURO GOVIES SPREAD 37 SGAM Fund / BONDS EURO CORPORATE 43 SGAM Fund / BONDS EURO INFLATION LINKED 48 SGAM Fund / BONDS EUROPE 54 SGAM Fund / BONDS EUROPE CONVERTIBLE 59 SGAM Fund / BONDS EUROPE HIGH YIELD 64 Severoamerické podfondy SGAM Fund / BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS 70 Podfondy rozvíjejících se trhů SGAM Fund / BONDS CONVERGING EUROPE 76 AKCIOVÉ PODFONDY Globální podfondy SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL 81 Evropské podfondy SGAM Fund / EQUITIES CONCENTRATED EUROPE 86 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND 91 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND SMALL CAP 96 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND VALUE 101 SGAM Fund / EQUITIES EUROPE EXPANSION 106 SGAM Fund / EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES 111 Severoamerické podfondy 2

3 SGAM Fund / EQUITIES US CONCENTRATED CORE 116 SGAM Fund / EQUITIES US FOCUSED 122 SGAM Fund / EQUITIES US LARGE CAP GROWTH 128 SGAM Fund / EQUITIES US MID CAP GROWTH 134 SGAM Fund / EQUITIES US MULTI STRATEGIES 140 SGAM Fund / EQUITIES US RELATIVE VALUE 146 SGAM Fund / EQUITIES US SMALL CAP VALUE 152 Asijské podfondy SGAM Fund / EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES 158 SGAM Fund / EQUITIES CHINA 163 SGAM Fund / EQUITIES INDIA 169 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN CONCENTRATED 175 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN COREALPHA 181 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN SMALL CAP 187 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN TARGET 193 Podfondy rozvíjejících se trhů SGAM Fund / EQUITIES EMERGING EUROPE 199 SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES 204 SGAM Fund / EQUITIES LATIN AMERICA 209 SGAM Fund / EQUITIES MENA 214 Sektorové podfondy SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND CYCLICALS 221 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND FINANCIAL 226 SGAM Fund / EQUITIES EUROPE ENVIRONMENT 231 SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL ENERGY 236 SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL RESOURCES 241 SGAM Fund / EQUITIES GOLD MINES 246 SGAM Fund / EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE 251 DIVERZIFIKOVANÉ PODFONDY SGAM Fund / ABSOLUTE RETURN FOREX 256 SGAM Fund / ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE 262 INDEXOVÉ PODFONDY SGAM Fund / INDEX EUROLAND 267 SGAM Fund / INDEX JAPAN 272 SGAM Fund / INDEX US 278 3

4 Události s dopadem na Podfondy k 24. červnu 2011: fúze s účinností k 24. červnu 2011 budou vycházet ze směnného poměru mezi příslušnými hodnotami čistých aktiv na akcii pohlcujících i pohlcovaných podfondů ze dne 22. června SGAM Fund / Absolute Return Forex byl pohlcen podfondem Amundi Funds Absolute Forex SGAM Fund / Absolute Return Interest Rate byl pohlcen podfondem Amundi Funds Absolute VaR 2 (EUR) SGAM Fund / Bonds Converging Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Converging Europe SGAM Fund / Bonds Euro byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Govies SGAM Fund / Bonds Euro Aggregate byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Aggregate SGAM Fund / Bonds Euro Corporate byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Corporate SGAM Fund / Bonds Euro Govies Spread byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Govies SGAM Fund / Bonds Euro Inflation Linked byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Inflation SGAM Fund / Bonds Europe Convertible byl pohlcen podfondem Amundi Funds Convertible Europe SGAM Fund / Bonds Europe High Yield byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro High Yield SGAM Fund / Bonds Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Europe SGAM Fund / Bonds Opportunities byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Aggregate SGAM Fund / Bonds US Opportunistic Core Plus byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus SGAM Fund / Bonds World byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Global SGAM Fund / Equities China byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Greater China SGAM Fund / Equities Concentrated Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Select SGAM Fund / Equities Emerging Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Emerging Europe SGAM Fund / Equities Euroland Cyclicals byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euro Select SGAM Fund / Equities Euroland Financial byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euro Select SGAM Fund / Equities Euroland Small Cap byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euroland Small Cap SGAM Fund / Equities Euroland Value byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euroland Value SGAM Fund / Equities Euroland byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euro Select SGAM Fund / Equities Europe Environment byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Select SGAM Fund / Equities Europe Expansion byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Restructuring SGAM Fund / Equities Europe Opportunities byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Restructuring SGAM Fund / Equities Global Emerging Countries byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Emerging World SGAM Fund / Equities Global Energy byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Resources SGAM Fund / Equities Global Resources byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Resources SGAM Fund / Equities Global byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Alpha SGAM Fund / Equities Gold Mines byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Gold Mines SGAM Fund / Equities Japan Concentrated byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan Value SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan CoreAlpha SGAM Fund / Equities Japan Small Cap byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan Target SGAM Fund / Equities Japan Target byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan Target SGAM Fund / Equities Latin America byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Latin America SGAM Fund / Equities Luxury & Lifestyle byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle SGAM Fund / Equities MENA byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity MENA SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Asia Pacific ex-japan SGAM Fund / Equities US Concentrated Core byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Concentrated Core SGAM Fund / Equities US Focused byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Relative Value 4

5 SGAM Fund / Equities US Large Cap Growth byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Concentrated Core SGAM Fund / Equities US Mid Cap Growth byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Growth SGAM Fund / Equities US Multi Strategies byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Multi Strategies SGAM Fund / Equities US Relative Value byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Relative Value SGAM Fund / Equities US Small Cap Value byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Growth SGAM Fund / Index Euroland byl pohlcen podfondem Amundi Funds Index Equity Euro SGAM Fund / Index Japan byl pohlcen podfondem Amundi Funds Index Equity Pacific SGAM Fund / Index US byl pohlcen podfondem Amundi Funds Index Equity North America SGAM Fund / Money Market (EURO) byl pohlcen podfondem Amundi Funds Money Market Euro SGAM Fund / Money Market (USD) byl pohlcen podfondem Amundi Funds Money Market USD. 5

6 SGAM Fund EQUITIES INDIA Podfond fondu SGAM, Investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Duben 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje vybrané informace o Společnosti a příslušném Podfondu. V případě, ţe máte zájem o více informací týkající se Společnosti, poplatků a výdajů, rizik souvisejících s investicemi do Společnosti a jiných informací, doporučujeme se před investicí důkladně seznámit s úplným statutem Společnosti a nejaktuálnější výroční zprávou/pololetní zprávou Společnosti. Úplný statut a pravidelné výkazy společnosti jsou v tomto Zjednodušeném statutu obsaţeny ve formě odkazů - tudíţ tvoří nedílnou součást a jejich obsah je povaţován jako akceptovaný Investorem při kaţdém úpisu. Úplný statut a pravidelné výkazy Společnosti mohou být získány zdarma na poţádání u přepáţek Společnosti (16, Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk), na přepáţkách Depozitářské banky (11, avenue Emile Reuter, L-2420 Lucemburk), nebo u kaţdého distributora. Definované termíny zde pouţité mají stejný význam jako v úplném statutu, pokud není stanoveno jinak. Anglická verze Zjednodušeného statutu má přednost před jakýmkoliv překladem. I. OBECNÉ INFORMACE Právní struktura Společnosti: Dozorčí orgán: Země registrace: Fond SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (SICAV) s mnohonásobnými Podfondy zaloţená 22. května, 1987 v Lucembursku a registrovaná podle Části I Lucemburského zákona z 20. prosince 2002 týkající se subjektů kolektivního Investování do převoditelných cenných papírů (UCITS). Společnost (SICAV) byla zaloţena na dobu neurčitou. Commission de Surveillance du Secteur Financier ( K datu tohoto Statutu byla Společnost autorizována (v určitých jurisdikcích pouze pro určité podfondy a třídy akcií) za účelem veřejné či omezené nabídky v zemích uvedených ve výroční zprávě. Zřizovatel: Spravující společnost: Globální distributor: Amundi Amundi Luxembourg S.A Amundi Investiční manaţer: Amundi Podinvestiční manaţer: Amundi Singapore Limited Investiční poradce: Depozitářská banka a platební agent: Registrátor: Administrativní, korporátní a místní zástupce: Auditor: Datum spuštění podfondu SGAM Fund / Equities India: SBI Funds Management Private Limited Société Générale Bank & Trust, Luxembourg European Fund Services S.A. Société Générale Securities Services Luxembourg PricewaterhouseCoopers, Lucembursko 28. února 2006 (počáteční hodnota čistých aktiv) 6

7 Tento podfond zahrnuje 15 podskupin akcií. Informace týkající se profilu investorů a minimálních investic pro jednotlivé třídy jsou uvedeny v následující tabulce: Třída akcií Dostupné pro Minimální počáteční úpis Minimální následný úpis Minimální výkup Minimální drţení Poplatky za správu (max.) Třída A- AE-AD- AG-AZ Třída B- BD Třída F Třída J Fyzické nebo 1 akcie Jakýkoliv právnické osoby Institucionální investory EUR/USD ,-* Jakýkoliv Fyzické nebo 1 akcie Jakýkoliv právnické osoby Fondy vybrané společností a italské GPF 1 akcie Jakýkoliv Ţádný Ţádné Max. 2,00% Ţádný Ţádné Max. 0,80% Ţádný Ţádné Max. 2,00% Ţádný Ţádné Max. 0,80% Třída JX Penzijní fondy v Jiţní Americe a fondy fondů v Japonsku 1 akcie Jakýkoliv Ţádný Ţádné Max. 0,80% Třída O Třída P- PD Portfolio manaţery a fondy skupiny SGAM Fyzické nebo právnické osoby 1 akcie Jakýkoliv EUR/USD 500,000** Jakýkoliv Ţádný Ţádné 0,00% Ţádný Ţádné Max. 1,50% Třída X- XE Institucionální investory EUR/ USD 30,000,000* Jakýkoliv Ţádný EUR/ USD 30,000,000* 0,00% * nebo ekvivalent v referenční měně podfondu ** nebo EUR / USD pro dva podfondy (částku je moţné rozdělit mezi dva podfondy) II. INVESTIČNÍ CÍL A INVESTIČNÍ POLITIKA Tento podfond (nominální hodnoty vyjádřeny v USD) usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % celkových aktiv do akcií společností, které mají sídlo/vykonávají podstatnou část svých podnikatelských činností v Indii, a které jsou kótovány na uznávaném indickém regulovaném trhu. Pro účely zajišťování a efektivní správy portfolia můţe tento podfond pouţívat různé derivátové nástroje, jako jsou forwardy, termínové obchody, opce, warranty, swapy, swapce a kreditní defaultní swapy, a to v rámci limitů stanovených v Přílohách A (Investiční omezení) a B (Investiční techniky) statutu. III. RIZIKOVÝ PROFIL PODFONDU Investice do tohoto podfondu je vystavena určitému stupni finančního rizika. Hodnota akcií a výnosů z nich generovaných můţe klesnout a investoři nemusí získat zpět celkovou částku, která byla do podfondu investována. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím by investoři měli pečlivě projít ujednání týkající se investičních cílů a investiční politiky podfondu tak, jak jsou vymezeny v úplném statutu, stejně jako pasáţe Zváţení specifických rizik a Rizikové faktory v Příloze C statutu, především odstavec Indie. Míra rizika podfondů je vyhodnocována na základě kolísání jejich hodnoty za období tří let (nebo nejméně jednoho roku v případě, ţe podfond funguje méně neţ tři roky), posuzována je likvidita trhu a velikost podfondu. Pro podfondy, které vznikly před méně neţ jedním rokem, je míra rizika stanovena dočasně. Bylo definováno pět stupňů rizika, od nejniţšího stupně 1, po nejvyšší stupeň 5. Z důvodu opatrnosti byly některé podfondy zařazeny do kategorie 5, a to i přesto, ţe míra skutečné volatility je řadí do jiné kategorie. Toto bylo učiněno na základně specifických rizik spojených s trhy, na kterých podfondy investují. Při aplikaci těchto pravidel má podfond SGAM Fund/Equities India míru rizika 5 IV. VÝKONNOST PODFONDU Pro více informací o historické výkonnosti jednotlivých tříd akcií podfondu odkazujeme investory na Přílohu F aktuálního úplného statutu. Investoři by si rovněţ měli být vědomi toho, ţe údaje uvedené v dotyčné příloze jsou čistě orientační/mají informativní charakter. 7

8 Výkonnost podfondu v minulosti není nutně ukazatelem jeho budoucí výkonnosti. V. PROFIL TYPICKÉHO INVESTORA Historie ukázala, ţe akcie mají potenciál přinést vyšší dlouhodobý výnos, neţ cenné papíry finančního trhu, či dluhopisy. Akcie však mají tendenci více kolísat v krátkém období, coţ znamená, ţe můţe dojít k prudkému poklesu jejich hodnoty. Investoři, kteří hledají dlouhodobý kapitálový výnos, mají tendenci investovat do majetkových cenných papírů, nicméně, je potřeba se připravit na vyšší míru rizika a to převáţně v krátkém období. VI. NAKLÁDÁNÍ S VÝNOSY Kapitalizované akcie a distribuční akcie Kapitalizované akcie: Základní jmění a ostatní příjmy Společnosti budou kapitalizovány a obecně nebudou akcionářům vypláceny ţádné dividendy. Představenstvo Společnosti však můţe navrhnout Valné hromadě akcionářů výplatu dividend, a to v případě, ţe má za to, ţe takováto výplata je v zájmu akcionářů; v tomto případě můţe být po souhlasu akcionářů vyplacena dividenda z čistého disponibilního investičního zisku, nebo z čistého kapitálového výnosu Společnosti. Distribuční akcie: Společnost má v úmyslu vyplácet dividendy v hotovostní formě. Co se týče distribučních akcií, jsou roční dividendy vyhlášeny zvlášť na výroční valné hromadě akcionářů. Navíc můţe představenstvo rozhodnout o prozatímní dividendě. VII. PŘEVOD AKCIÍ Akcionáři mají právo poţadovat změnu práv spojených s jejich podílem akcií, a to prostřednictvím převodu akcií na akcie jiného podfondu nebo třídy, a to za předpokladu, ţe akcie takového podfondu nebo třídy jiţ byly emitovány. Převod je učiněn (a podléhá provizi maximálně ve výši 1,50 % ve prospěch jakéhokoliv prostředníka na základě předchozího schválení Představenstva, případně ve prospěch Regionálního distributora) kurzem vypočteným s ohledem na příslušné hodnoty čistých aktiv dotyčných podfondů a/nebo tříd akcií. Tabulka v části IV Investice do Společnosti v úplném statutu shrnuje převody, které jsou moţné mezi jednotlivými třídami akcií. VIII. NÁKLADY A POPLATKY PODFONDU 1) NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ AKCIONÁŘI: Tyto poplatky a náklady budou akcionářům účtovány přímo, a to při úpisu, zpětném odkupu nebo převodu akcií podfondu. - Poplatky za úpis (jako % z emisní ceny): Třída F Ostatní třídy akcií - Poplatky za zpětný odkup - Poplatky za převod Ţádné Max. 5% Ţádné Max. 1.5% 2) NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ PODFONDEM: Náklady jsou hrazeny z aktiv podfondu nebo třídy akcií. Plně se pak odráţí v ceně akcií, přičemţ nejsou účtovány přímo akcionářům. Poplatky za správu jsou účtovány jako fixní procentní sazba s ohledem na aktiva podfondu (viz část I. Obecné informace pro podrobnější informace týkající se poplatků za správu pro jednotlivé třídy akcií). Provozní a administrativní náklady jsou účtovány přímo podfondu (částka je zaloţena na nákladech od uvedení, a to jako procento průměrných čistých aktiv. Dopad v běţném roce nebo v budoucích letech můţe být vyšší nebo niţší). Distribuční poplatky jsou účtovány u třídy akcií F jako fixní procentní sazba s ohledem na aktiva podfondu. Výše distribučních poplatků: 1.00 % ročně Odměna za výkonnost je počítána na základě metody High Water Mark a je účtována u všech tříd akcií s výjimkou O, J, JX, X a XE, a to jako procentní sazba v závislosti na výkonnosti aktiv: Výše odměny za výkonnost: 15% Hranice: BSE bodů (Bloomberg Ticker: BSE100 Index) 3) ÚDAJE K 31. KVĚTNU 2010: Tyto údaje jsou uvedeny na základě auditovaných údajů za finanční rok od 1. června 2009 do 31. května Údaje se mohou rok od roku lišit. 8

9 Pro podfondy nebo třídy akcií uvedené po 31. květnu 2010 nejsou k dispozici ţádná data. - Poplatky/Náklady/TER: Třída akcií Poplatky za správu Provozní a administrativní náklady* TER bez odměny za výkonnost** TER s odměnou za výkonnost*** Třída A 2.00% 0.39% 2.44% - Třída AD 2.00% 0.35% 2.40% - Třída AE 2.00% 0.41% 2.46% - Třída AG 2.00% 0.52% 2.57% - Třída AZ**** 2.00% N/A 1.45%% - Třída B 0.80% 0.41% 1.22% - Třída BD 0.80% 0.30% 1.11% - Třída F 2.00% 0.41% 3.46% - Třída J 0.80% 0.41% 1.22% - Třída JX Třída O Třída P 1.50% 0.40% 1.95% - Třída PD Třída X Třída XE * Provozní a administrativní náklady zahrnují administrativní poplatky, poplatky registrátorovi, poplatky za depozitáře a platební zastupování a všechny ostatní provozní náklady a poplatky s výjimkou transakčních poplatků a soft provizí. Tyto poplatky nezahrnují daň taxe d abonnement. ** Poměr celkových nákladů (TER) bez odměny za výkonnost odpovídá poplatku za správu plus provozní a administrativní náklady během roku, jako procento průměrných čistých aktiv, distribučních poplatků a daně taxe d abonnement. *** TER s odměnou za výkonnost odpovídá poplatku za správu plus provozní a administrativní náklady během roku, jako procento průměrných čistých aktiv, distribučních poplatků, daně taxe d abonnement a odměny za výkonnost. **** V určitých případech ((i) pokud došlo k pohlcení, likvidaci nebo spuštění Podfondu během posledních 12 měsíců; (ii) pokud během posledních 12 měsíců došlo ke spuštění či likvidaci určité třídy akcií; nebo (iii) pokud během posledních 12 měsíců došlo k podstatnému zvýšení či sníţení aktiv spravovaných v určité třídě akcií); nebo (iiii) pokud jsou aktiva určité třídy akcií příliš nízká, nemusejí Poměry celkových nákladů (TER) vypočtené na roční bázi (referenční období = 12 měsíců) v takovýchto specifických případech odráţet signifikantní hodnoty. - PTR : Poměr obratu portfolia od 1. června 2009 do 31. května 2010 činí %. IX. ZDANĚNÍ 1) SPOLEČNOST Podfond v Lucembursku podléhá dani za úpis (taxe d'abonnement), která se rovná (i) 0,01 % per annum pro třídy akcií B, BD, J, JX, X, XE a O a (ii) 0,05 % per annum pro třídy akcií A, AE, AG, AD, AZ, F, P a PD. Tato daň je splatná čtvrtletně lucemburským úřadům a základem pro její výpočet je hodnota čistých aktiv jednotlivých podfondů k poslednímu dni čtvrtletí. Část aktiv kterékoliv podfondu, která je investována do jiného lucemburského subjektu kolektivního investování (UCI), nepodléhá výše uvedené dani. V Lucembursku se na emise akcií nevztahuje ţádná daň či poplatek, s výjimkou kapitálové poplatku ve výši 1,250 EUR, který je splatný Společností při zaloţení. Podle lucemburského zákona se na kapitálové zisky plynoucí z akcií v Lucembursku nevztahuje ţádná daň. Některé příjmy Společnosti (ve formě dividend, úroků, nebo zisků plynoucích ze zdrojů mimo Lucembursko) mohou být předmětem sráţkové daně (odlišné sazby daně pro jednotlivé typy příjmů), která nemusí být navratitelná. 2) ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ V souladu se stávající legislativou a běţnou praxí nepodléhají akcionáři v Lucembursku ţádné dani, tj. dani z příjmu, sráţkové dani, dani z kapitálových výnosů, dědické dani, nebo jiné dani (s výjimkou akcionářů, kteří mají sídlo nebo trvalý podnik v Lucembursku; dále pak bývalých residentů Lucemburska, kteří vlastní více neţ 10 % akcií společnosti). Rada Evropské Unie přijala 3. června, 2003 Direktivu 2003/48/ES o zdanění úspor a příjmů. Podle této Direktivy budou mít členské státy Evropské Unie ( členské státy ) povinnost poskytovat daňovým úřadům ostatních členských států detaily týkající se plateb úroků nebo podobných příjmů placených osobou v rámci jurisdikce jiné fyzické osobě residentovi v tomto 9

10 jiném členském státě, a to s výhradou práva určitých členských států (Rakouska, Belgie a Lucemburska) zvolit si v případě těchto plateb namísto systému sráţkové daně přechodné období. Akcionáři Společnosti, kteří jsou residenty členského státu Evropské Unie (včetně podřízených či přidruţených oblastí) (1) nebo uvedených třetích zemí (2) s výjimkou akcionářů = společností podléhají od 1. července 2005 sráţkové dani, která se vztahuje na úrokové platby obdrţené od Podfondu, do kterého investovali. (1). Jersey, Guernsey, Ostrov Man, podřízená a přidruţená teritoria Karibiku, atd. (2). Švýcarsko, Monako, Lichtenštejnsko, Andora, San Marino. Akcionářům a potenciálním investorům je doporučeno poradit se se svými profesionálními poradci ve věci moţného zdanění, nebo jiných důsledků vyplývajících z nákupu, drţby, prodeje, nebo jiného disponování s akciemi podle zákonů a nařízení platných v zemi jejich registrace, zaloţení, státní příslušnosti, pobytu, či sídla. Výše uvedené údaje týkající se zdanění jsou zaloţeny na sděleních obdrţených administrativním zástupcem ve věci práva a platné praxe v Lucembursku k datu tohoto statutu. Tak, jako to platí u kaţdé investice, neexistuje záruka, ţe daňový postoj/navrhovaný daňový postoj k datu investice do Společnosti, podfondu, nebo třídy akcií bude platný natrvalo. X. ZVEŘEJŇOVÁNÍ ČISTÉ HODNOTY AKTIV NA AKCII Čistá hodnota aktiv na akcii pro kaţdou třídu akcií v rámci kaţdého podfondu je k dispozici denně v sídle Společnosti, spravující společnosti, v kanceláři depozitáře a online na následující webové stránce: XI. JAK NAKUPOVAT / PRODÁVAT AKCIE Akcie mohou být nakupovány a prodávány přímo na pobočce registrátora Společnosti (European Fund Services S.A.), nebo prostřednictvím zástupců, kteří vystupují jako mandatáři jmenovaní Představenstvem Společnosti. Minimální počáteční úpis je uveden v tabulce týkající se Obecných informací. Následující tabulka shrnuje časovou souvislost týkající se nakládání s příkazy na úpis / zpětný odkup: Den obchodování Den prodeje a den ocenění D-1 Den výpočtu D Den vyrovnání Příkaz k úpisu Lhůta pro úpis: Příkaz musí být obdrţen ze strany Registrátora do 13:00 (Lucemburského času). Emisní cena: Stanovení emisní ceny pouţitím hodnoty čistých aktiv na akcii na základě posledních dostupných zavíracích cen. Platba ceny za úpis: Bude Společnosti poukázána do 7 pracovních dnů ode Dne výpočtu (D+7). K datu tohoto statutu je platba prováděna 2 pracovní dny po Dni výpočtu (D+2). Příkaz ke zpětnému odkupu Lhůta pro zpětný odkup: Příkaz musí být obdrţen ze strany Registrátora do 13:00 (Lucemburského času). Cena pro zpětný odkup: Cena pro zpětný odkup na akcii se rovná hodnotě čistých aktiv na akcii vypočtené na základě posledních dostupných zavíracích cen. Platba ceny zpětného odkupu: Bude zpravidla provedena do 7 pracovních dnů ode Dne výpočtu (D+7). K datu tohoto statutu je platba prováděna 2 pracovní dny po Dni výpočtu (D+2). XII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE Celková aktiva (k 31/05/2010): USD 193,869,469 Akcie třídy A, ISIN kód: LU Akcie třídy AG, ISIN kód: LU Akcie třídy AZ, ISIN kód: LU Akcie třídy AE, ISIN kód: LU Akcie třídy AD, ISIN kód: LU Akcie třídy B, ISIN kód: LU Akcie třídy BD, ISIN kód: LU Akcie třídy F, ISIN kód: LU Akcie třídy J, ISIN kód: LU Akcie třídy JX, ISIN kód: LU Akcie třídy O, ISIN kód: LU

11 Akcie třídy P, ISIN kód: LU Akcie třídy PD, ISIN kód: LU Akcie třídy X, ISIN kód: LU Akcie třídy XE, ISIN kód: LU XIII. MÍSTNÍ ZÁSTUPCE Lucembursko: Société Générale Securities Services Luxembourg XIV. DALŠÍ INFORMACE Pro další informace kontaktujte: Société Générale Securities Services Luxembourg. Právní oddělení (otevírací hodiny - lucemburský čas 8:00 17:00) 16, boulevard Royal, L-2449 Lucembursko Tel: , fax: European Fund Services S.A. (otevírací hodiny lucemburský čas 9:00 18:00) 18, boulevard Royal, L-2449 Lucembursko Tel: , fax:

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu 2008 Na základě těchto finančních výkazů

Více

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value AMUNDI FUNDS Equity Japan Value Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Japan Value, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen

Více

AMUNDI FUNDS Index Equity North America

AMUNDI FUNDS Index Equity North America AMUNDI FUNDS Index Equity North America Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Index Equity North America, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund

EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Dynamic Fund SKIPCP podle lichtenštejnského práva s právní formou fiduciární společnosti Pololetní zpráva 30.9.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D INVESTIČNÍ ASISTENT Informace o vývoji trhů a fondů IKS / Amundi. Všechny údaje týkající se výkonnosti a složení portfolia jsou uvedeny k datu 16. 6. 2014. červenec Září 2014 konzervativní portfolio fondů

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II

ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II 70-90 %*) PARTICIPACE NA RŮSTU CEN EL. ENERGIE GARANTOVANÝ CERTIFIKÁT ELEKTRICKÁ ENERGIE GARANT CZK II Získejte zpět své peníze za Účty za elektřinu! 100 % KAPITÁLOVÁ GARANCE 3 ROKY 8 MĚSÍCŮ CZK BEZ MĚNOVÉHO

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Týdenní komentář, 22. týden (31. 5. - 6. 6. 2010) Další týdenní komentář bude zveřejněn 14. 6. 2010

Týdenní komentář, 22. týden (31. 5. - 6. 6. 2010) Další týdenní komentář bude zveřejněn 14. 6. 2010 Otevřené podílové fondy IKS KB Týdenní komentář, 22. týden (31. 5. - 6. 6. 2010) Další týdenní komentář bude zveřejněn 14. 6. 2010 1) Vývoj na peněžních a dluhopisových trzích IKS Peněžní trh PLUS, KB

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ

PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ FORBES INVESTIČNÍ PRŮVODCE 42 PENZIJNÍCH TIPŮ PRO POKROČILÉ Zapomeňte na důchodovou reformu i na všechny její pilíře. Zkušení investoři se umějí porozhlédnout po světě a postavit si svůj penzijní plán

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ Lucemburk Duben 2006 Tento prospekt se skládá ze tří částí (z nichž první dvě tvoří zjednodušený prospekt):

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED belgické investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií, volící investice vyhovující podmínkám Směrnice 85/611/EHS ICBE (=Instituce pro kolektivní investice

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle ustanovení 55 odst. 10 písm. a) a c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů Příloha k výročním zprávám speciálních fondů fondů za rok 2008 ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 25 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní portfolio AR 50 otevřený podílový fond ISČS, a.s., Privátní

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 C-QUADRAT QUADRAT ARTS Total OBSAH C-QUADRAT ARTS Total Všeobecné produktové informace 2/7 Vývoj fondu a ukazatele 3/7 Analýza fondu 4/7 Přehled o trhu 6/7 Příloha 7/7 Marketingová

Více

Pioneer Funds Emerging Markets Bond

Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Emerging Markets Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 USD třída Pioneer Funds Emerging Markets Bond CZK_Hedged byla založena 19. 3. 2013. Tato prezentace není investičním doporučením,

Více

Ranking investičních fondů (Srpen 2013)

Ranking investičních fondů (Srpen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (Srpen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG Srpen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Poznámka...4 Slovníček...5 ČÁST I: Základní

Více

Mýty a realita. Investiční produkty a služby, penzijní. Praha, 28. ledna 2015. Erik Machač. ČSOB Asset Management

Mýty a realita. Investiční produkty a služby, penzijní. Praha, 28. ledna 2015. Erik Machač. ČSOB Asset Management Zajištěné a strukturované fondy: Mýty a realita Rozvoj a inovace finančních produktů Investiční produkty a služby, penzijní produkty a distribuce Praha, 28. ledna 2015 Erik Machač ČSOB Asset Management

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více