ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011"

Transkript

1 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv způsobem, který by znamenal porušení platných zákonů či předpisů. 1

2 OBSAH NABÍDKA PODFONDŮ STRANA PODFONDY PENĚŢNÍHO TRHU SGAM Fund / MONEY MARKET (EURO) 5 SGAM Fund / MONEY MARKET (USD) 10 DLUHOPISOVÉ PODFONDY Globální podfondy SGAM Fund / BONDS OPPORTUNITIES 15 SGAM Fund / BONDS WORLD 20 Evropské podfondy SGAM Fund / BONDS EURO 26 SGAM Fund / BONDS EURO AGGREGATE 31 SGAM Fund / BONDS EURO GOVIES SPREAD 37 SGAM Fund / BONDS EURO CORPORATE 43 SGAM Fund / BONDS EURO INFLATION LINKED 48 SGAM Fund / BONDS EUROPE 54 SGAM Fund / BONDS EUROPE CONVERTIBLE 59 SGAM Fund / BONDS EUROPE HIGH YIELD 64 Severoamerické podfondy SGAM Fund / BONDS US OPPORTUNISTIC CORE PLUS 70 Podfondy rozvíjejících se trhů SGAM Fund / BONDS CONVERGING EUROPE 76 AKCIOVÉ PODFONDY Globální podfondy SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL 81 Evropské podfondy SGAM Fund / EQUITIES CONCENTRATED EUROPE 86 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND 91 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND SMALL CAP 96 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND VALUE 101 SGAM Fund / EQUITIES EUROPE EXPANSION 106 SGAM Fund / EQUITIES EUROPE OPPORTUNITIES 111 Severoamerické podfondy 2

3 SGAM Fund / EQUITIES US CONCENTRATED CORE 116 SGAM Fund / EQUITIES US FOCUSED 122 SGAM Fund / EQUITIES US LARGE CAP GROWTH 128 SGAM Fund / EQUITIES US MID CAP GROWTH 134 SGAM Fund / EQUITIES US MULTI STRATEGIES 140 SGAM Fund / EQUITIES US RELATIVE VALUE 146 SGAM Fund / EQUITIES US SMALL CAP VALUE 152 Asijské podfondy SGAM Fund / EQUITIES ASIA PAC DUAL STRATEGIES 158 SGAM Fund / EQUITIES CHINA 163 SGAM Fund / EQUITIES INDIA 169 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN CONCENTRATED 175 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN COREALPHA 181 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN SMALL CAP 187 SGAM Fund / EQUITIES JAPAN TARGET 193 Podfondy rozvíjejících se trhů SGAM Fund / EQUITIES EMERGING EUROPE 199 SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL EMERGING COUNTRIES 204 SGAM Fund / EQUITIES LATIN AMERICA 209 SGAM Fund / EQUITIES MENA 214 Sektorové podfondy SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND CYCLICALS 221 SGAM Fund / EQUITIES EUROLAND FINANCIAL 226 SGAM Fund / EQUITIES EUROPE ENVIRONMENT 231 SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL ENERGY 236 SGAM Fund / EQUITIES GLOBAL RESOURCES 241 SGAM Fund / EQUITIES GOLD MINES 246 SGAM Fund / EQUITIES LUXURY & LIFESTYLE 251 DIVERZIFIKOVANÉ PODFONDY SGAM Fund / ABSOLUTE RETURN FOREX 256 SGAM Fund / ABSOLUTE RETURN INTEREST RATE 262 INDEXOVÉ PODFONDY SGAM Fund / INDEX EUROLAND 267 SGAM Fund / INDEX JAPAN 272 SGAM Fund / INDEX US 278 3

4 Události s dopadem na Podfondy k 24. červnu 2011: fúze s účinností k 24. červnu 2011 budou vycházet ze směnného poměru mezi příslušnými hodnotami čistých aktiv na akcii pohlcujících i pohlcovaných podfondů ze dne 22. června SGAM Fund / Absolute Return Forex byl pohlcen podfondem Amundi Funds Absolute Forex SGAM Fund / Absolute Return Interest Rate byl pohlcen podfondem Amundi Funds Absolute VaR 2 (EUR) SGAM Fund / Bonds Converging Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Converging Europe SGAM Fund / Bonds Euro byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Govies SGAM Fund / Bonds Euro Aggregate byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Aggregate SGAM Fund / Bonds Euro Corporate byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Corporate SGAM Fund / Bonds Euro Govies Spread byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Govies SGAM Fund / Bonds Euro Inflation Linked byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Inflation SGAM Fund / Bonds Europe Convertible byl pohlcen podfondem Amundi Funds Convertible Europe SGAM Fund / Bonds Europe High Yield byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro High Yield SGAM Fund / Bonds Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Europe SGAM Fund / Bonds Opportunities byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Euro Aggregate SGAM Fund / Bonds US Opportunistic Core Plus byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus SGAM Fund / Bonds World byl pohlcen podfondem Amundi Funds Bond Global SGAM Fund / Equities China byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Greater China SGAM Fund / Equities Concentrated Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Select SGAM Fund / Equities Emerging Europe byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Emerging Europe SGAM Fund / Equities Euroland Cyclicals byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euro Select SGAM Fund / Equities Euroland Financial byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euro Select SGAM Fund / Equities Euroland Small Cap byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euroland Small Cap SGAM Fund / Equities Euroland Value byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euroland Value SGAM Fund / Equities Euroland byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Euro Select SGAM Fund / Equities Europe Environment byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Select SGAM Fund / Equities Europe Expansion byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Restructuring SGAM Fund / Equities Europe Opportunities byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Europe Restructuring SGAM Fund / Equities Global Emerging Countries byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Emerging World SGAM Fund / Equities Global Energy byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Resources SGAM Fund / Equities Global Resources byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Resources SGAM Fund / Equities Global byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Alpha SGAM Fund / Equities Gold Mines byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Gold Mines SGAM Fund / Equities Japan Concentrated byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan Value SGAM Fund / Equities Japan CoreAlpha byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan CoreAlpha SGAM Fund / Equities Japan Small Cap byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan Target SGAM Fund / Equities Japan Target byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Japan Target SGAM Fund / Equities Latin America byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Latin America SGAM Fund / Equities Luxury & Lifestyle byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle SGAM Fund / Equities MENA byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity MENA SGAM Fund / Equities Asia Pac Dual Strategies byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity Asia Pacific ex-japan SGAM Fund / Equities US Concentrated Core byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Concentrated Core SGAM Fund / Equities US Focused byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Relative Value 4

5 SGAM Fund / Equities US Large Cap Growth byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Concentrated Core SGAM Fund / Equities US Mid Cap Growth byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Growth SGAM Fund / Equities US Multi Strategies byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Multi Strategies SGAM Fund / Equities US Relative Value byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Relative Value SGAM Fund / Equities US Small Cap Value byl pohlcen podfondem Amundi Funds Equity US Growth SGAM Fund / Index Euroland byl pohlcen podfondem Amundi Funds Index Equity Euro SGAM Fund / Index Japan byl pohlcen podfondem Amundi Funds Index Equity Pacific SGAM Fund / Index US byl pohlcen podfondem Amundi Funds Index Equity North America SGAM Fund / Money Market (EURO) byl pohlcen podfondem Amundi Funds Money Market Euro SGAM Fund / Money Market (USD) byl pohlcen podfondem Amundi Funds Money Market USD. 5

6 SGAM Fund EQUITIES INDIA Podfond fondu SGAM, Investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Duben 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje vybrané informace o Společnosti a příslušném Podfondu. V případě, ţe máte zájem o více informací týkající se Společnosti, poplatků a výdajů, rizik souvisejících s investicemi do Společnosti a jiných informací, doporučujeme se před investicí důkladně seznámit s úplným statutem Společnosti a nejaktuálnější výroční zprávou/pololetní zprávou Společnosti. Úplný statut a pravidelné výkazy společnosti jsou v tomto Zjednodušeném statutu obsaţeny ve formě odkazů - tudíţ tvoří nedílnou součást a jejich obsah je povaţován jako akceptovaný Investorem při kaţdém úpisu. Úplný statut a pravidelné výkazy Společnosti mohou být získány zdarma na poţádání u přepáţek Společnosti (16, Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk), na přepáţkách Depozitářské banky (11, avenue Emile Reuter, L-2420 Lucemburk), nebo u kaţdého distributora. Definované termíny zde pouţité mají stejný význam jako v úplném statutu, pokud není stanoveno jinak. Anglická verze Zjednodušeného statutu má přednost před jakýmkoliv překladem. I. OBECNÉ INFORMACE Právní struktura Společnosti: Dozorčí orgán: Země registrace: Fond SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (SICAV) s mnohonásobnými Podfondy zaloţená 22. května, 1987 v Lucembursku a registrovaná podle Části I Lucemburského zákona z 20. prosince 2002 týkající se subjektů kolektivního Investování do převoditelných cenných papírů (UCITS). Společnost (SICAV) byla zaloţena na dobu neurčitou. Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) K datu tohoto Statutu byla Společnost autorizována (v určitých jurisdikcích pouze pro určité podfondy a třídy akcií) za účelem veřejné či omezené nabídky v zemích uvedených ve výroční zprávě. Zřizovatel: Spravující společnost: Globální distributor: Amundi Amundi Luxembourg S.A Amundi Investiční manaţer: Amundi Podinvestiční manaţer: Amundi Singapore Limited Investiční poradce: Depozitářská banka a platební agent: Registrátor: Administrativní, korporátní a místní zástupce: Auditor: Datum spuštění podfondu SGAM Fund / Equities India: SBI Funds Management Private Limited Société Générale Bank & Trust, Luxembourg European Fund Services S.A. Société Générale Securities Services Luxembourg PricewaterhouseCoopers, Lucembursko 28. února 2006 (počáteční hodnota čistých aktiv) 6

7 Tento podfond zahrnuje 15 podskupin akcií. Informace týkající se profilu investorů a minimálních investic pro jednotlivé třídy jsou uvedeny v následující tabulce: Třída akcií Dostupné pro Minimální počáteční úpis Minimální následný úpis Minimální výkup Minimální drţení Poplatky za správu (max.) Třída A- AE-AD- AG-AZ Třída B- BD Třída F Třída J Fyzické nebo 1 akcie Jakýkoliv právnické osoby Institucionální investory EUR/USD ,-* Jakýkoliv Fyzické nebo 1 akcie Jakýkoliv právnické osoby Fondy vybrané společností a italské GPF 1 akcie Jakýkoliv Ţádný Ţádné Max. 2,00% Ţádný Ţádné Max. 0,80% Ţádný Ţádné Max. 2,00% Ţádný Ţádné Max. 0,80% Třída JX Penzijní fondy v Jiţní Americe a fondy fondů v Japonsku 1 akcie Jakýkoliv Ţádný Ţádné Max. 0,80% Třída O Třída P- PD Portfolio manaţery a fondy skupiny SGAM Fyzické nebo právnické osoby 1 akcie Jakýkoliv EUR/USD 500,000** Jakýkoliv Ţádný Ţádné 0,00% Ţádný Ţádné Max. 1,50% Třída X- XE Institucionální investory EUR/ USD 30,000,000* Jakýkoliv Ţádný EUR/ USD 30,000,000* 0,00% * nebo ekvivalent v referenční měně podfondu ** nebo EUR / USD pro dva podfondy (částku je moţné rozdělit mezi dva podfondy) II. INVESTIČNÍ CÍL A INVESTIČNÍ POLITIKA Tento podfond (nominální hodnoty vyjádřeny v USD) usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % celkových aktiv do akcií společností, které mají sídlo/vykonávají podstatnou část svých podnikatelských činností v Indii, a které jsou kótovány na uznávaném indickém regulovaném trhu. Pro účely zajišťování a efektivní správy portfolia můţe tento podfond pouţívat různé derivátové nástroje, jako jsou forwardy, termínové obchody, opce, warranty, swapy, swapce a kreditní defaultní swapy, a to v rámci limitů stanovených v Přílohách A (Investiční omezení) a B (Investiční techniky) statutu. III. RIZIKOVÝ PROFIL PODFONDU Investice do tohoto podfondu je vystavena určitému stupni finančního rizika. Hodnota akcií a výnosů z nich generovaných můţe klesnout a investoři nemusí získat zpět celkovou částku, která byla do podfondu investována. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím by investoři měli pečlivě projít ujednání týkající se investičních cílů a investiční politiky podfondu tak, jak jsou vymezeny v úplném statutu, stejně jako pasáţe Zváţení specifických rizik a Rizikové faktory v Příloze C statutu, především odstavec Indie. Míra rizika podfondů je vyhodnocována na základě kolísání jejich hodnoty za období tří let (nebo nejméně jednoho roku v případě, ţe podfond funguje méně neţ tři roky), posuzována je likvidita trhu a velikost podfondu. Pro podfondy, které vznikly před méně neţ jedním rokem, je míra rizika stanovena dočasně. Bylo definováno pět stupňů rizika, od nejniţšího stupně 1, po nejvyšší stupeň 5. Z důvodu opatrnosti byly některé podfondy zařazeny do kategorie 5, a to i přesto, ţe míra skutečné volatility je řadí do jiné kategorie. Toto bylo učiněno na základně specifických rizik spojených s trhy, na kterých podfondy investují. Při aplikaci těchto pravidel má podfond SGAM Fund/Equities India míru rizika 5 IV. VÝKONNOST PODFONDU Pro více informací o historické výkonnosti jednotlivých tříd akcií podfondu odkazujeme investory na Přílohu F aktuálního úplného statutu. Investoři by si rovněţ měli být vědomi toho, ţe údaje uvedené v dotyčné příloze jsou čistě orientační/mají informativní charakter. 7

8 Výkonnost podfondu v minulosti není nutně ukazatelem jeho budoucí výkonnosti. V. PROFIL TYPICKÉHO INVESTORA Historie ukázala, ţe akcie mají potenciál přinést vyšší dlouhodobý výnos, neţ cenné papíry finančního trhu, či dluhopisy. Akcie však mají tendenci více kolísat v krátkém období, coţ znamená, ţe můţe dojít k prudkému poklesu jejich hodnoty. Investoři, kteří hledají dlouhodobý kapitálový výnos, mají tendenci investovat do majetkových cenných papírů, nicméně, je potřeba se připravit na vyšší míru rizika a to převáţně v krátkém období. VI. NAKLÁDÁNÍ S VÝNOSY Kapitalizované akcie a distribuční akcie Kapitalizované akcie: Základní jmění a ostatní příjmy Společnosti budou kapitalizovány a obecně nebudou akcionářům vypláceny ţádné dividendy. Představenstvo Společnosti však můţe navrhnout Valné hromadě akcionářů výplatu dividend, a to v případě, ţe má za to, ţe takováto výplata je v zájmu akcionářů; v tomto případě můţe být po souhlasu akcionářů vyplacena dividenda z čistého disponibilního investičního zisku, nebo z čistého kapitálového výnosu Společnosti. Distribuční akcie: Společnost má v úmyslu vyplácet dividendy v hotovostní formě. Co se týče distribučních akcií, jsou roční dividendy vyhlášeny zvlášť na výroční valné hromadě akcionářů. Navíc můţe představenstvo rozhodnout o prozatímní dividendě. VII. PŘEVOD AKCIÍ Akcionáři mají právo poţadovat změnu práv spojených s jejich podílem akcií, a to prostřednictvím převodu akcií na akcie jiného podfondu nebo třídy, a to za předpokladu, ţe akcie takového podfondu nebo třídy jiţ byly emitovány. Převod je učiněn (a podléhá provizi maximálně ve výši 1,50 % ve prospěch jakéhokoliv prostředníka na základě předchozího schválení Představenstva, případně ve prospěch Regionálního distributora) kurzem vypočteným s ohledem na příslušné hodnoty čistých aktiv dotyčných podfondů a/nebo tříd akcií. Tabulka v části IV Investice do Společnosti v úplném statutu shrnuje převody, které jsou moţné mezi jednotlivými třídami akcií. VIII. NÁKLADY A POPLATKY PODFONDU 1) NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ AKCIONÁŘI: Tyto poplatky a náklady budou akcionářům účtovány přímo, a to při úpisu, zpětném odkupu nebo převodu akcií podfondu. - Poplatky za úpis (jako % z emisní ceny): Třída F Ostatní třídy akcií - Poplatky za zpětný odkup - Poplatky za převod Ţádné Max. 5% Ţádné Max. 1.5% 2) NÁKLADY A POPLATKY HRAZENÉ PODFONDEM: Náklady jsou hrazeny z aktiv podfondu nebo třídy akcií. Plně se pak odráţí v ceně akcií, přičemţ nejsou účtovány přímo akcionářům. Poplatky za správu jsou účtovány jako fixní procentní sazba s ohledem na aktiva podfondu (viz část I. Obecné informace pro podrobnější informace týkající se poplatků za správu pro jednotlivé třídy akcií). Provozní a administrativní náklady jsou účtovány přímo podfondu (částka je zaloţena na nákladech od uvedení, a to jako procento průměrných čistých aktiv. Dopad v běţném roce nebo v budoucích letech můţe být vyšší nebo niţší). Distribuční poplatky jsou účtovány u třídy akcií F jako fixní procentní sazba s ohledem na aktiva podfondu. Výše distribučních poplatků: 1.00 % ročně Odměna za výkonnost je počítána na základě metody High Water Mark a je účtována u všech tříd akcií s výjimkou O, J, JX, X a XE, a to jako procentní sazba v závislosti na výkonnosti aktiv: Výše odměny za výkonnost: 15% Hranice: BSE bodů (Bloomberg Ticker: BSE100 Index) 3) ÚDAJE K 31. KVĚTNU 2010: Tyto údaje jsou uvedeny na základě auditovaných údajů za finanční rok od 1. června 2009 do 31. května Údaje se mohou rok od roku lišit. 8

9 Pro podfondy nebo třídy akcií uvedené po 31. květnu 2010 nejsou k dispozici ţádná data. - Poplatky/Náklady/TER: Třída akcií Poplatky za správu Provozní a administrativní náklady* TER bez odměny za výkonnost** TER s odměnou za výkonnost*** Třída A 2.00% 0.39% 2.44% - Třída AD 2.00% 0.35% 2.40% - Třída AE 2.00% 0.41% 2.46% - Třída AG 2.00% 0.52% 2.57% - Třída AZ**** 2.00% N/A 1.45%% - Třída B 0.80% 0.41% 1.22% - Třída BD 0.80% 0.30% 1.11% - Třída F 2.00% 0.41% 3.46% - Třída J 0.80% 0.41% 1.22% - Třída JX Třída O Třída P 1.50% 0.40% 1.95% - Třída PD Třída X Třída XE * Provozní a administrativní náklady zahrnují administrativní poplatky, poplatky registrátorovi, poplatky za depozitáře a platební zastupování a všechny ostatní provozní náklady a poplatky s výjimkou transakčních poplatků a soft provizí. Tyto poplatky nezahrnují daň taxe d abonnement. ** Poměr celkových nákladů (TER) bez odměny za výkonnost odpovídá poplatku za správu plus provozní a administrativní náklady během roku, jako procento průměrných čistých aktiv, distribučních poplatků a daně taxe d abonnement. *** TER s odměnou za výkonnost odpovídá poplatku za správu plus provozní a administrativní náklady během roku, jako procento průměrných čistých aktiv, distribučních poplatků, daně taxe d abonnement a odměny za výkonnost. **** V určitých případech ((i) pokud došlo k pohlcení, likvidaci nebo spuštění Podfondu během posledních 12 měsíců; (ii) pokud během posledních 12 měsíců došlo ke spuštění či likvidaci určité třídy akcií; nebo (iii) pokud během posledních 12 měsíců došlo k podstatnému zvýšení či sníţení aktiv spravovaných v určité třídě akcií); nebo (iiii) pokud jsou aktiva určité třídy akcií příliš nízká, nemusejí Poměry celkových nákladů (TER) vypočtené na roční bázi (referenční období = 12 měsíců) v takovýchto specifických případech odráţet signifikantní hodnoty. - PTR : Poměr obratu portfolia od 1. června 2009 do 31. května 2010 činí %. IX. ZDANĚNÍ 1) SPOLEČNOST Podfond v Lucembursku podléhá dani za úpis (taxe d'abonnement), která se rovná (i) 0,01 % per annum pro třídy akcií B, BD, J, JX, X, XE a O a (ii) 0,05 % per annum pro třídy akcií A, AE, AG, AD, AZ, F, P a PD. Tato daň je splatná čtvrtletně lucemburským úřadům a základem pro její výpočet je hodnota čistých aktiv jednotlivých podfondů k poslednímu dni čtvrtletí. Část aktiv kterékoliv podfondu, která je investována do jiného lucemburského subjektu kolektivního investování (UCI), nepodléhá výše uvedené dani. V Lucembursku se na emise akcií nevztahuje ţádná daň či poplatek, s výjimkou kapitálové poplatku ve výši 1,250 EUR, který je splatný Společností při zaloţení. Podle lucemburského zákona se na kapitálové zisky plynoucí z akcií v Lucembursku nevztahuje ţádná daň. Některé příjmy Společnosti (ve formě dividend, úroků, nebo zisků plynoucích ze zdrojů mimo Lucembursko) mohou být předmětem sráţkové daně (odlišné sazby daně pro jednotlivé typy příjmů), která nemusí být navratitelná. 2) ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ V souladu se stávající legislativou a běţnou praxí nepodléhají akcionáři v Lucembursku ţádné dani, tj. dani z příjmu, sráţkové dani, dani z kapitálových výnosů, dědické dani, nebo jiné dani (s výjimkou akcionářů, kteří mají sídlo nebo trvalý podnik v Lucembursku; dále pak bývalých residentů Lucemburska, kteří vlastní více neţ 10 % akcií společnosti). Rada Evropské Unie přijala 3. června, 2003 Direktivu 2003/48/ES o zdanění úspor a příjmů. Podle této Direktivy budou mít členské státy Evropské Unie ( členské státy ) povinnost poskytovat daňovým úřadům ostatních členských států detaily týkající se plateb úroků nebo podobných příjmů placených osobou v rámci jurisdikce jiné fyzické osobě residentovi v tomto 9

10 jiném členském státě, a to s výhradou práva určitých členských států (Rakouska, Belgie a Lucemburska) zvolit si v případě těchto plateb namísto systému sráţkové daně přechodné období. Akcionáři Společnosti, kteří jsou residenty členského státu Evropské Unie (včetně podřízených či přidruţených oblastí) (1) nebo uvedených třetích zemí (2) s výjimkou akcionářů = společností podléhají od 1. července 2005 sráţkové dani, která se vztahuje na úrokové platby obdrţené od Podfondu, do kterého investovali. (1). Jersey, Guernsey, Ostrov Man, podřízená a přidruţená teritoria Karibiku, atd. (2). Švýcarsko, Monako, Lichtenštejnsko, Andora, San Marino. Akcionářům a potenciálním investorům je doporučeno poradit se se svými profesionálními poradci ve věci moţného zdanění, nebo jiných důsledků vyplývajících z nákupu, drţby, prodeje, nebo jiného disponování s akciemi podle zákonů a nařízení platných v zemi jejich registrace, zaloţení, státní příslušnosti, pobytu, či sídla. Výše uvedené údaje týkající se zdanění jsou zaloţeny na sděleních obdrţených administrativním zástupcem ve věci práva a platné praxe v Lucembursku k datu tohoto statutu. Tak, jako to platí u kaţdé investice, neexistuje záruka, ţe daňový postoj/navrhovaný daňový postoj k datu investice do Společnosti, podfondu, nebo třídy akcií bude platný natrvalo. X. ZVEŘEJŇOVÁNÍ ČISTÉ HODNOTY AKTIV NA AKCII Čistá hodnota aktiv na akcii pro kaţdou třídu akcií v rámci kaţdého podfondu je k dispozici denně v sídle Společnosti, spravující společnosti, v kanceláři depozitáře a online na následující webové stránce: XI. JAK NAKUPOVAT / PRODÁVAT AKCIE Akcie mohou být nakupovány a prodávány přímo na pobočce registrátora Společnosti (European Fund Services S.A.), nebo prostřednictvím zástupců, kteří vystupují jako mandatáři jmenovaní Představenstvem Společnosti. Minimální počáteční úpis je uveden v tabulce týkající se Obecných informací. Následující tabulka shrnuje časovou souvislost týkající se nakládání s příkazy na úpis / zpětný odkup: Den obchodování Den prodeje a den ocenění D-1 Den výpočtu D Den vyrovnání Příkaz k úpisu Lhůta pro úpis: Příkaz musí být obdrţen ze strany Registrátora do 13:00 (Lucemburského času). Emisní cena: Stanovení emisní ceny pouţitím hodnoty čistých aktiv na akcii na základě posledních dostupných zavíracích cen. Platba ceny za úpis: Bude Společnosti poukázána do 7 pracovních dnů ode Dne výpočtu (D+7). K datu tohoto statutu je platba prováděna 2 pracovní dny po Dni výpočtu (D+2). Příkaz ke zpětnému odkupu Lhůta pro zpětný odkup: Příkaz musí být obdrţen ze strany Registrátora do 13:00 (Lucemburského času). Cena pro zpětný odkup: Cena pro zpětný odkup na akcii se rovná hodnotě čistých aktiv na akcii vypočtené na základě posledních dostupných zavíracích cen. Platba ceny zpětného odkupu: Bude zpravidla provedena do 7 pracovních dnů ode Dne výpočtu (D+7). K datu tohoto statutu je platba prováděna 2 pracovní dny po Dni výpočtu (D+2). XII. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE Celková aktiva (k 31/05/2010): USD 193,869,469 Akcie třídy A, ISIN kód: LU Akcie třídy AG, ISIN kód: LU Akcie třídy AZ, ISIN kód: LU Akcie třídy AE, ISIN kód: LU Akcie třídy AD, ISIN kód: LU Akcie třídy B, ISIN kód: LU Akcie třídy BD, ISIN kód: LU Akcie třídy F, ISIN kód: LU Akcie třídy J, ISIN kód: LU Akcie třídy JX, ISIN kód: LU Akcie třídy O, ISIN kód: LU

11 Akcie třídy P, ISIN kód: LU Akcie třídy PD, ISIN kód: LU Akcie třídy X, ISIN kód: LU Akcie třídy XE, ISIN kód: LU XIII. MÍSTNÍ ZÁSTUPCE Lucembursko: Société Générale Securities Services Luxembourg XIV. DALŠÍ INFORMACE Pro další informace kontaktujte: Société Générale Securities Services Luxembourg. Právní oddělení (otevírací hodiny - lucemburský čas 8:00 17:00) 16, boulevard Royal, L-2449 Lucembursko Tel: , fax: European Fund Services S.A. (otevírací hodiny lucemburský čas 9:00 18:00) 18, boulevard Royal, L-2449 Lucembursko Tel: , fax:

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali

Více

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT

GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT GE MONEY EMERGING MARKET BOND FUND PROSPEKT A STATUT Správce fondu: Budapest Alapkezelő Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) Distributor: Budapest Bank Zrt. (Sídlo: 1138 Budapest, Váci út 193.) GE

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích Úvod: Vytvoření investičního portfolia Z hlediska definice termínu investice je nutné konstatovat, že investice nikdy není zcela bez rizika. Ideální

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech.

PX-Index-Fond. Fond byl založen 15. prosince 2010. Jedná se o podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech. Zjednodušený prospekt PX-Index-Fond Podílový fond dle 20b Zákona o investičních fondech 1993 v platném znění (dále jen InvFG). ISIN: AT0000A0LSA9 (T-CZK) / AT0000A0LSB7 (VT-zahraničí-CZK). Fond byl schválen

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství

PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství PHARMA/wHEALTH podílový fond zřízený podle zákonů Lucemburského velkovévodství Zjednodušený prospekt Srpen 2008 Tento zjednodušený prospekt platí pouze ve spojení s Přílohou A ze srpna 2008 a Přílohou

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank.

Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank. Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu

Více

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu

ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu ESPA-ČS zajištěný fond 32 Všeobecný statut fondu upravující právní vztah mezi podílníky a společností ERSTE-SPARINVEST KAG (dále jen Investiční společnost") u podílových fondů spravovaných Investiční společností.

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více