ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA 3. čtvrtletí 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA 3. čtvrtletí 2003"

Transkript

1 SHRNUTÍ 1. Přehled finančních trhů Ekonomická situace v Japonsku se očividně zlepšila. Makroekonomické ukazatele Spojených států ukázaly postupné zotavení. Ekonomika Eurozóny dosáhla v létě svého minima. Na základě příznivých makroekonomických ukazatelů a zlepšujících se výsledků společností pokračovaly globální akciové trhy v zotavení. Rostoucí optimismus investorů zpočátku ostře zvednul výnosy obligací. V srpnu však došlo k jisté korekci. Centrální banky si udržely vstřícnou monetární politiku. V současnosti již nepředpokládáme, že ECB sníží v roce 2003 úrokové sazby, pokud se euro nezhodnotí vůči dolaru více než na hodnotu 1, Investiční strategie Překvapivě dobré makroekonomické ukazatele Japonska a nedávné zotavení globální ekonomiky nás v červenci přivedly ke zvýšení pozic v oblasti průmyslových akcií na účet cenných papírů s pevnými výnosy. Své pozice jsme zvýšili zvláště v Japonsku a v oblasti rozvíjejících se trhů. Portfolio cenných papírů s pevnými výnosy mělo na konci čtvrtletí neutrální pozici durace. Snížili jsme svoji navýšenou pozici ve firemních obligacích. V segmentu trhu s vysokými výnosy jsme se v září přesunuli z navýšených pozic do neutrální polohy. 3. Perspektiva Projevují se jasné příznaky globálního ekonomického zotavení. Nedošlo však k přiměřenému růstu zaměstnanosti, což znamená určité riziko pro udržitelnost růstu. Ceny průmyslových akcií považujeme za přiměřené ze základních důvodů. Očekáváme mírné ekonomické zotavení. To vysvětluje naši investiční strategii selektivně navýšených pozic v cyklických sektorech a snížené pozice v defenzivních sektorech. Pokud jde o průmyslové akcie v průběhu příštích dvanácti měsíců, jsme mírně optimističtí. Ceny průmyslových akcií na rozvíjejících se trzích jsou i nadále atraktivní. Očekáváme, že v období šesti až dvanácti měsíců úrokové sazby kapitálových trhů mírně porostou. Ve Spojených státech ani v Eurozóně již nepředpokládáme další snížení oficiálních úrokových sazeb, ani nepředpokládáme, že by došlo k růstu úrokových sazeb dříve než v červenci /18

2 EKONOMIKA Přehled Kombinace snížení daní, nízkých úrokových sazeb a stupňujících se výdajů na obranu (Irák) znamená pro ekonomiku Spojených států citelný podnět k vyššímu výkonu. Aktivita v sektoru průmyslu a služeb přeřadila na vyšší rychlost, jak ostatně ukazuje růst hrubého domácího produktu (který vzrostl ve druhém čtvrtletí více, než se očekávalo) a také ukazatele z července a srpna. Aniž by došlo k přímému přerušení trendu, některé ukazatele zveřejněné v září vzbudily pochyby o udržitelnosti tohoto růstu. Uvedené pochyby vycházely z údajů vztahujících se k trhu práce. I přes rostoucí ziskovost společnosti nadále redukují počet zaměstnanců. Jestliže se trh práce brzy nevzchopí, spotřebitelé začnou více šetřit a společnosti budou jen obtížně moci zvyšovat investice. To byl mohlo narušit postup zotavení zejména proto, že příznivé účinky snížení daní se rozplynou. Pozitivním bodem je, že velmi vstřícná monetární politika bude nepochybně stimulovat ekonomiku až do července 2004 (a možná i déle). Trend makroekonomických ukazatelů Eurozóny ukázal, že tato oblast dosáhla v létě až na dno. Pokračující tlak na inflaci Eurozóny, úspěchy vlády Bernarda Schrödera při zavádění reforem a příznivá reakce Němců na tyto změny, to všechno představovalo další stimul ekonomického zotavení. Třebaže poměrně silné euro i nadále brzdilo sektor vývozu, trochu zde pomohlo zotavení na světových trzích. I přes stále problematický trh práce zveřejněné ukazatele signalizovaly další postupné zlepšování ekonomických perspektiv zejména v oblasti domácí ekonomiky. Makroekonomické indikátory Japonska byly překvapivě dobré. Sektory průmyslu i služeb vykázaly značně vyšší aktivitu. Deflace se ostře zpomalila, ale další strukturální problémy (například vysoký schodek veřejných financí) stále přetrvávají. Perspektiva Ve Spojených státech se růst hrubého domácího produktu nyní vrátil na dlouhodobý průměr dosahující 3 %. Protože však nedošlo ke znatelnému zotavení trhu práce, zůstávají pochybnosti o udržitelnosti tohoto růstu. V Eurozóně by se měl ekonomický růst postupně zotavovat. Působící tlak, stlačující míru inflace směrem dolů, povzbuzuje domácí růst, zatímco externí růst těží z růstu na světových trzích. Perspektivy japonské ekonomiky se podstatně zlepšily především díky ostrému růstu podnikových investic a spotřebitelských výdajů. Japonskou ekonomiku kromě toho podstatnou měrou povzbuzuje robustní ekonomický růst v Číně a dalších asijských zemích. 2/18

3 TRHY S OBLIGACEMI Přehled Rostoucí trend výnosů amerických dluhopisů, který započal ve druhé polovině června, zpočátku pokračoval díky makroekonomickým ukazatelům, které překonaly očekávání. Zmínka Alana Greenspana (předsedy Federal Reserve) o zlepšení ekonomických perspektiv jen zvýšila tlak na růst výnosů cenných papírů s desetiletou splatností. Během pouhých několika týdnů se výnosy cenných papírů s desetiletou splatností vyšplhaly z červnového minima o čistých základních 90 bodů. Když v září začalo být zřejmé, že trh práce bude i nadále důvodem ke starostem, a některé ukazatele zklamaly, výnosy opět klesly na znatelně nižší úroveň. Výnosy dluhopisů v Eurozóně byly ovlivněny ostrým růstem výnosů papírů s desetiletou splatností v USA. Tlak na růst výnosů dluhopisů v Eurozóně se však od červnového minima omezil zhruba na 30 základních bodů. Očekávané zpomalení zotavení snížilo tlak na růst výnosů. Vzhledem k pohybu na americkém trhu s dluhopisy klesly výnosy evropských dluhopisů s desetiletou splatností v září na úroveň blízkou hladině z počátku čtvrtletí. Japonské cenné papíry s desetiletou splatností vykázaly v tomto čtvrtletí velmi výrazný pohyb oběma směry, ale také ostrý čistý růst. To bylo výsledkem podstatně lepších makroekonomických ukazatelů, než se předpokládalo, a technických faktorů. Roli, kterou sehráli japonští institucionální investoři, je obtížné sledovat. Údajně vyprodali v srpnu své pozice, protože volatilita trhu byla příliš vysoká. Firemní obligace denominované v Euro si opět vedly dobře. Absolutní výnos byl pozitivní a byl rovněž vyšší než výnos vládních dluhopisů. Firemní obligace byly díky svým vysokým výnosům populární zejména u institucionálních investorů. Nejlepší výkon podávaly telekomunikační služby, spotřebitelské služby a bankovnictví. Růst trhů s vysokými výnosy se opíral o optimistický trend na akciových trzích a pokračující příznivou situaci na poli techniky. Tento trh opět překonal svým výkonem trh s vládními dluhopisy. Fond Emerging Markets Debt těžil z nedávného globálního ekonomického zotavení, pokračujícího prosazování reforem v některých zemích (například Brazílie, Rusko a další země střední a východní Evropy) a technicky příznivé situace těchto trhů. Stále více institucionálních investorů hledá vyšší dividendy a jsi připraveni vystavovat se poněkud vyšším rizikům. Fond EMD tomuto trendu odpovídá. Strategie dluhopisových portfolií Naše globální portfolia měly v prvních týdnech července snížené pozice v duraci v US. Tyto pozice jsme zaujali poté, co úřad Federal Reserve oznámil, že si dělá menší starosti o inflaci než se trhy domnívaly, a proto mohl přijmout méně vstřícnou monetární politiku. Dlouhodobé úrokové sazby ve Spojených státech také byly pod úrovní, kterou ukazoval náš model skutečné hodnoty. Poté co dlouhodobé úrokové sazby ostře vzrostly, jsme z této pozice realizovali zisky, které jednoznačně prospěly výkonu. Protože se bere v úvahu pozice křivky, realizovali jsme v červenci zisky z navýšené pozice na velmi dlouhém konci US křivky. Během třetího čtvrtletí jsme ve dvou krocích zaujali plošší pozici na kratším konci US křivky (krátkodobé dluhopisy se dvouletou splatností ve srovnání s dluhopisy s desetiletou splatností). V Eurozóně jsme rovněž zaujali plošší pozici ve vztahu dluhopisů s dvouletou splatností k dluhopisům s desetiletou splatností. Později během čtvrtletí jsme zaujali strmější pozici v Japonsku ve vztahu dluhopisů s pětiletou splatností k dluhopisům s dvacetiletou splatností. Očekávali jsme, že japonské banky, což jsou nejdůležitější hráči na tomto poli, se brzy vrátí na trh s dluhopisy a že dluhopisy v segmentu s pětiletou splatností budou zvláště populární. Pokud by volatilita japonského trhu s dluhopisy přetrvávala, očekávali jsme, že segment s dluhopisy se dvacetiletou splatností utrpí více než segment dluhopisů s pětiletou splatností. 3/18

4 Pokud jde o naše pozice ve vztahu k jednotlivým zemím, zůstávaly snížené ve Velké Británii a navýšené v Polsku a Maťadsku vše pozice ve srovnání s Eurozónou. Navýšené pozice ve firemních obligacích (riziko libor) jakožto třída aktiv mírně zvýšily výkon. Na základě ocenění jsme se rozhodli snížit navýšené pozice v dolarové i euro oblasti na neutrální. Výhled na trhu s dluhopisy Americká ekonomika i nadále bojuje s důsledky nadměrné kapacity, která zůstala z devadesátých let dvacátého století. V současnosti probíhá snižování počtu pracovních míst, avšak dluhy a zásoby jsou pozitivním faktorem a ekonomiku povzbuzují také nízké úrokové sazby a snížení daní. Ekonomika tak získá na hybnosti, pokud a jestliže se trh práce zlepší. V Eurozóně by se měl domácí ekonomický růst postupně zotavovat. Zlepšení na světovém trhu by mělo stabilizovat průmyslovou produkci. Na základě těchto skutečností již neočekáváme, že ECB sníží oficiální úrokové sazby. Zdá se, že tato banka cítí, že jakékoliv nové zhodnocení eura by bylo pohlceno zvýšením domácí poptávky. Jsme přesvědčeni, že ECB nezmění svůj názor, pokud euro nepřekročí technickou hranici 1,20 vůči dolaru. Vezmeme-li v úvahu tlaky na snížení inflace, rozhodně neočekáváme žádné zvýšení oficiálních úrokových sazeb před pololetím roku Cyklický obrat k lepšímu v Japonsku způsobí, že političtí činitelé budou více vzdorovat strukturální reformě. Očekáváme trvale napjatou rozpočtovou politiku, zatímco centrální banka bude udržovat krátkodobé úrokové sazby na nule. Při pohledu na tuto situaci se zdá téměř nemožné eliminovat v tomto systému zcela deflaci. Vysoká míra úspor bude i nadále povzbuzovat trh s dluhopisy. Pokud se však znovu objeví pochybnosti o finančním systému, může být přijata politika zvýšení cen. To by (samozřejmě v současném stavu cyklického růstu) vyvolalo na trhu starosti o inflaci (předpoklady). V takovém případě by dlouhodobé úrokové sazby pravděpodobně vzrostly. Výsledkem zotavení firemních obligací je, že se rozpětí na tomto segmentu trhu prudce zúžilo a obligace se proto staly poměrně drahou záležitostí. V podstatě máme optimistický názor na výhledy úvěrového trhu v euro. Uvědomujeme si, že v současném obchodním klimatu mohou společnosti splatit své dluhy, a proto přijímají přísná opatření ke zlepšení svých hospodářských výsledků. Zlepšuje se i oběh hotovosti, protože společnosti snižují náklady a postupně snižují podnikové investice. Z technického hlediska tento trh začíná vypadat méně přitažlivě. K datu bilance máme neutrální pozice pokud jde o vyhlídky firemních obligací denominovaných v euro. I přes enormní zotavení na trhu s vysokými výnosy, k němuž došlo během tohoto roku (+23,3 %), zůstávají vyhlídky na tomto trhu příznivé. Třebaže výsledky nebudou moci dosáhnout nedávného výkonu, bude trh s vysokými výnosy (High Yield) i nadále vykazovat ve srovnání s vládními dluhopisy mimořádné výnosy. Rozptyl se značně zúžil, ale stále je zde dostatečný prostor k zužování zejména protože základní vyhlídky trhu High Yield se postupně zlepšují. Vyhlídky obou fondů EMD Hard Currency zůstávají příznivé. Nedávný obrat k lepšímu v oblasti globální ekonomiky a neúnavnost institucionálních investorů usilují o vyšší výnosy těchto segmentů v sektoru s pevnými výnosy. 4/18

5 AKCIOVÉ TRHY Akciové trhy obecně Po zotavení v předchozím čtvrtletí pokračovaly globální akciové trhy ve třetím čtvrtletí ve svém postupu. Makroekonomické ukazatele byly lepší, než se očekávalo, a povzbuzující výsledky druhého čtvrtletí probudily víru v globální ekonomické zotavení. Tento trend se obrátil uprostřed září, kdy ekonomické signály naznačovaly poněkud méně pozitivní trendy. Neklid na trhu s ropou a forex pak odstartovaly vlnu vybírání zisků. Index MSCI World získal ve třetím čtvrtletí celkově 3,5 % (celkový výnos v euro). Globální sektory Nejpřednějšími sektory byly cyklicky citlivé sektory jako materiály, informační technologie a průmyslové obory. V pozadí se pohybovaly méně cyklické sektory jako telekomunikační služby, zdravotnictví, veřejné služby, spotřebitelské zboží a energetika. Japonský trh a rozvíjející se trhy si vedly nejlépe. Spojené Státy Povzbuzující makroekonomické ukazatele ve druhém čtvrtletí a výsledky společností, které byly jednoznačně lepší, než se očekávalo, udržely Wall Street v rostoucím trendu. Investoři si uvědomili tu skutečnost, že společnosti dosáhly zisků do značné míry díky přísným opatřením na úsporu nákladů (a ne díky růstu příjmů). Trh předpokládal, že se ekonomický růst bude zrychlovat, a proto se i nadále zaměřoval na cyklické sektory. Favority v těchto sektorech byly obecně společnosti, jež v minulých letech utrpěly největšími pády cen. Názor trhu byl, že akcie těchto společností získají během zotavení nejvíce. Na základě těchto skutečností si akcie společností z oblasti IT vedly velmi dobře, jak ukázal trend indexu Nasdaq na akciovém trhu s IT akciemi. Index Nasdaq získal 10,1 % a jasně tak překonal index Standard & Poor s 500. Tento široký index vzrostl o 2,1 % (hodnoty v amerických dolarech). Evropa Na základě vývoje ve Wall Street pokračovaly evropské akciové trhy v zotavení. Investoři vytrvale hledali společnosti, které by měly nejvíce vytěžit z nedávného obratu globální ekonomiky k lepšímu. Zaměřovali se na vysoké zisky v cyklických sektorech (například materiály, průmyslová výroba, informační technologie). Podle obecného mínění defenzivní sektory (například potravinářství a výroba nápojů, farmaceutický průmysl) se znatelně opožďovaly. Finanční sektor, který v červenci stále vykazoval nadprůměrný výkon, byl zasažen vybíráním zisků v srpnu a září. Výkon jednotlivých akcií se podstatně lišil. Malé kapitály a společnosti s chabými ukazateli hospodářského výsledku a s dalšími problémy si vedly podstatně lépe než trh ostatně stejně jako ve druhém čtvrtletí. Dolar, který byl přiměřeně stabilní po většinu čtvrtletí, ve druhé polovině září prudce klesnul. Neklid na trhu forex spustil během pouhých několika dní rychlý pád cen. V důsledku toho široké evropské indexy skončily ke dni bilance zhruba na stejné úrovni jako na počátku čtvrtletí. Japonsko Ohromný zájem cizích investorů přetrvával. Tato skupina investorů proto zůstala hlavní hnací silou zotavení na japonském akciovém trhu. Domácí penzijní fondy i nadále pokračovaly s prodejem. Makroekonomické ukazatele v horní části překvapily a potvrdily, že zájem o japonské akcie má solidní základ. Ekonomické ukazatele potvrdily, že japonská ekonomika konečně setřásla letargii posledních několika let. Podnikové investice poprvé po dlouhé době vzrostly, zatímco spotřebitelé méně spořili a více utráceli. V Japonsku se zájem rovněž soustředil na cyklické sektory. V rámci těchto sektorů si vedly nejlépe malé kapitály a společnosti s největšími problémy (například s chabými ukazateli hospodářského výsledku). Banky značně těžily z celkového zotavení, částečně také díky svým velkým prostředkům v akciích. Podobně jako v ostatních sektorech to byly nejslabší společnosti, které dosáhly nejvyšších zisků. Japonsko však také zasáhl přelom v trendech na globálních akciových trzích, ke kterému došlo ve druhé polovině září. 5/18

6 Rozvíjející se trhy Rozvíjejícím se trhům napomohlo optimistické klima v oblasti akciových trhů a rozvíjející se trhy pak pokračovaly podstatně lépe než široké americké a evropské indexy. Asie (hlavní opozdilec v prvních měsících roku 2003 následkem epidemie SARS) pokračovala se svým nadprůměrným výkonem z druhého čtvrtletí. V rámci rozvíjejících se trhů těžily z cyklického přílivu investorů a příznivé nálady ve vztahu k informačním technologiím nejvíce asijské země. Akciové trhy v Indii, Číně, Thajsku a Taiwanu si vedly nejlépe. V červenci zažila střední a východní Evropa těžké časy, ale byla dostatečně kompenzována přiměřeným výkonem v následujících měsících. Základním činitelem zde bylo Rusko. To zpočátku ztratilo hodně půdy pod nohama následkem (pravděpodobně politicky motivovaného) vyšetřování v Jukos, i když se v následujících měsících zotavilo. Odhlédneme-li od Ruska, dobře si vedlo Polsko poté, co v první polovině roku ztrácelo přízeň investorů. Investoři reagovali na makroekonomické ukazatele, které prokazovaly, že se zotavuje růst polské ekonomiky. Surovinové země Latinské Ameriky (například Peru, Chile) si vedly velmi dobře. Brazilský akciový trh obnovil svůj dobrý výkon poté, co centrální banka v srpnu a v září snížila úrokové sazby a plány reformy nabraly nový směr. Mexiko i nadále podávalo výkon pod průměrem této oblasti. Výhled na akciovém trhu Zpočátku se zdálo, že ekonomické trhy mají trochu pochybnosti o tom, že se ve druhém pololetí roku 2003 americká ekonomika vzchopí. Investoři však budou rostoucí měrou hledat důkazy trvalejšího a robustného zotavení v roce Náš ekonomický scénář předpokládá spíše umírněný obrat ekonomiky k lepšímu. To také vysvětluje naše pozice, jež jsou zaměřeny spíše cyklicky, se selektivně navýšenými pozicemi v cyklických a sníženými pozicemi v defenzivních sektorech. Domníváme se, že současné hodnocení je přiměřené, samozřejmě ve světle nízkých úrokových sazeb. Celkově vzato jsme opatrně optimističtí, pokud jde o globální akciové trhy v průběhu příštích dvanácti měsíců. Snížení daní a nízké úrokové sazby budou v příštích několika málo čtvrtletích i nadále povzbuzovat Wall Street. Třebaže centrální banka zachová svoji vstřícnou monetární politiku (přinejmenším do června 2004), nebude to v příštím roce stačit k udržení trvalého růstu. K tomu je nezbytně třeba zlepšení poměrů na trhu práce. Zlepšení v oblasti zaměstnanosti je důležité k tomu, aby se povzbudily spotřebitelské výdaje, následkem toho došlo k růstu investic a zvýšily se příjmy společností (a vzrostly výdělky). V letech 2003 a 2004 odhadujeme růst výdělků 10 až 15 %. Zotavující se globální ekonomika, vstřícná monetární politika a zlepšující se makroekonomické ukazatele v Evropě vytvořily v této oblasti příznivé prostředí pro cenné papíry. Ostrý pád cen akcií v posledních třech letech přenesl evropské cenné papíry na atraktivní cenovou úroveň. Očekáváme, že evropské akcie budou končit rok 2003 v příznivé konstelaci. Růstový trend by měl v roce 2004 pokračovat za předpokladu, že se podaří přiměřeně zvládnout pokles dolaru a exportní společnosti budou těžit z dalšího zotavení globální ekonomiky. Průměrný roční růst výdělků odhadujeme na zhruba 10 až 15 %. Japonský akciový trh těží z očekávaného pokračování globálního zotavení a z předpokládaného podnětu ze strany domácího růstu. Restrukturalizace společností pokračuje. Cizí institucionální investoři pravděpodobně napomohou ke vzpružení trhu; v neposlední řadě také proto, že řada z nich má v Japonsku stále ještě snížené pozice. S poměrem cen k výdělkům v letech 2003/2004 v hodnotě 22 je japonský akciový trh dražší než americký (19). Vezmeme-li v úvahu stále nízké úrokové sazby a stále nízké ceny z historického hlediska, jsme přesvědčeni, že stávající ocenění ještě nabízí potenciál k růstu. Růst výdělku odhadujeme ve finančním roku 2003/2004 (březen) a ve finančním roku 2007/2005 (březen) na 15 %. 6/18

7 Rozvíjející se trhy zůstávají stále atraktivní oblastí k investování. Stále jsme přesvědčeni, že tyto trhy zažijí podstatně vyšší průměrný růst výdělků (15-20 %) než hlavní trhy. Protože averze investorů k rizikům celosvětově ubývá, očekáváme, že růst poměru ceny/výdělku ve světě rozvíjejících se trhů vzroste. Hodnotíme-li řadu let, jsou tyto trhy levné. Jsou také mnohem levnější než hlavní trhy, zatímco jejich průměrný růst výdělků je vyšší. Krátce řečeno, i když ceny během prvních devíti měsíců tohoto roku rostly, rozvíjející se trhy si zachovávají horní část cenového potenciálu. ROZDĚLENÍ AKTIV (AKCIE / OBLIGACE) Na počátku července jsme se rozhodli zvýšit akciovou sekci portfolia na navýšenou o 2,5 %. K tomuto kroku byly dva důvody. Za prvé základní signály ukazovaly, že globální ekonomika se nacházela ve fázi zotavení. Spolu s ubývajícími geopolitickými nejistotami zeslábly obavy z deflace, zatímco makroekonomické ukazatele jednoznačně prokázaly počátek růstového trendu. Rytmus růstu ekonomických aktivit ve Spojených státech se od počátku čtvrtletí zrychlil a finanční pozice společností na celém světě se rovněž zlepšovaly. V tom sehrály rozhodující roli nižší úrokové sazby a snižování nákladů. Proto jsme dospěli k závěru, že celý makroekonomický kontext je pro nás podstatně příznivější a umožňuje nám zvýšit pozice akcií v portfoliu. Výkon akcií ve rovnání s dluhopisy nám pak tento názor potvrdil. Akcie skutečně ve třetím čtvrtletí překonaly svým výkonem dluhopisy. Za druhé podmínky na trhu byly rovněž příznivé pro akcie. Náš model trhu se od července do září vyvinul pozitivním směrem. Díky pevné víře investorů v ekonomické zotavení v červenci prudce poklesla jejich averze k rizikům. Zaznamenali jsme posun ve výnosech dluhopisů, které po svém pádu na rekordní minima v červnu (3,1 % ve Spojených státech, 3,5 % v Evropě) celosvětově vzrostly. Pokud jde o výdělky společností, zdá se, že cyklus úprav směrem dolů v prognózách analytiků ohledně výnosů amerických společností je u konce. Dobré výsledky amerických společností ve druhém čtvrtletí znovu uklidnily trh (+10 % během čtvrtletí). Zveřejněné výsledky dokonce podstatně překročily očekávání analytiků (lepší výsledky o 5 %). Výše uvedené pozitivní faktory jsou nicméně zmírněny oceněním, jež je nyní méně atraktivní zejména v USA. Vzhledem k růstu dlouhodobých úrokových sazeb (a cen akcií) v posledním čtvrtletí vzrostlo ocenění. Stále se však vyskytují pochybnosti o udržitelnosti stávajícího obratu k lepšímu. Rizika zahrnují především (dosud ne zcela absorbované) nadměrné investice a neadekvátní vytváření pracovních míst. Nezaměstnanost ve Spojených státech i v Evropě je stále vysoká až velmi vysoká. To znamená riziko spotřebitelských výdajů. Zvážíme-li výše uvedená fakta, pokud jde o akcie v posledním čtvrtletí, rozhodli jsme se zůstat opatrně optimističtí. Pokud jde o poměr aktiv v akciích / dluhopisech, vzhledem ke zlepšení ekonomických základů a podmínkám na trhu jsme v tomto čtvrtletí zůstali na mírně navýšených pozicích v akciích ve srovnání s dluhopisy. I nadále jsme opatrní, protože v následujících čtvrtletích mohou v roce 2004 investoři požadovat větší důkazy udržitelnosti růstu. 7/18

8 8/18

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rozhodujícím makroekonomickým údajem, na který finanční trh upírá svoji pozornost, se v posledním období stal vývoj spotřebitelských

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) v květnu přistoupila ke zpřísnění měnové politiky zvýšením klíčových úrokových sazeb

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Zde byla v poslední době zveřejněna čísla o HDP za 1. čtvrtletí. Bohužel však byla mnohem horší než předběžné

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných v červenci stouply spotřebitelské ceny v červnu 2007 o 2,5 procenta meziročně,

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 16. května 2016 Agenda dnešního online semináře Vývoj na globálních akciových trzích: 1. Aktuální

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Růst HDP české ekonomiky dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 6 procent meziročně. Údaj za první

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světového hospodářství a světových trhů se v roce 2009 odehrával ve znamení mírného hospodářského poklesu. Nejvýznamnější ekonomiky světa zaznamenaly prudkou negativní

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Březen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel poklesl český HDP za rok 2012 o 1,7 procent. Pro rok 2013 se obecně předpokládá růst

Více

Investiční mix Oberbank

Investiční mix Oberbank Investiční mix Oberbank Srpen 2015 Hlavní události měsíce července 2015 Obsah: Řecké referendum zaměstnává evropské Strana akciové trhy před odmítnutí obyvatelstvem dochází k dohodě s věřiteli Dohoda s

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Březen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Vláda představila v březnu návrh fiskálních reforem, který počítá s postupným poklesem firemní daně na 19

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červen -0,08 % Letos +0,28 % Korporátní dluhopisy beze změny Nepříznivý vliv růstu dlouhých sazeb 12%

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká ekonomika zůstává v recesi vzhledem k propadu ve výši 0,3 procenta ve třetím čtvrtletí. V meziročním

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Listopad 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince vzrostly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,2 procenta.

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Leden 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,5 procenta. V meziročním

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Komentáře k trhům regionu CEE za říjen 2010

Komentáře k trhům regionu CEE za říjen 2010 Komentáře k trhům regionu CEE za říjen 2010 Akcie Globální akciové trhy v říjnu pokračovaly v rostoucím trendu a přidávaly tak ještě k silným zářijovým ziskům. Zejména první polovina měsíce byla velmi

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD.

VYBRANÁ TÉMATA 17/2011. Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně. Ing. Marcela Cupalová, PhD. VYBRANÁ TÉMATA 17/2011 Dluhová krize v Itálii a perspektivy jejího šíření v eurozóně Ing. Marcela Cupalová, PhD. srpen 2011 Vybraná témata 17/2011 2 Světová ekonomická krize, která byla spuštěna finanční

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Říjen 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Říjen +0,10% Od ledna +1,05% 101,60% 101,40% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60%

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více