ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA 3. čtvrtletí 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA 3. čtvrtletí 2003"

Transkript

1 SHRNUTÍ 1. Přehled finančních trhů Ekonomická situace v Japonsku se očividně zlepšila. Makroekonomické ukazatele Spojených států ukázaly postupné zotavení. Ekonomika Eurozóny dosáhla v létě svého minima. Na základě příznivých makroekonomických ukazatelů a zlepšujících se výsledků společností pokračovaly globální akciové trhy v zotavení. Rostoucí optimismus investorů zpočátku ostře zvednul výnosy obligací. V srpnu však došlo k jisté korekci. Centrální banky si udržely vstřícnou monetární politiku. V současnosti již nepředpokládáme, že ECB sníží v roce 2003 úrokové sazby, pokud se euro nezhodnotí vůči dolaru více než na hodnotu 1, Investiční strategie Překvapivě dobré makroekonomické ukazatele Japonska a nedávné zotavení globální ekonomiky nás v červenci přivedly ke zvýšení pozic v oblasti průmyslových akcií na účet cenných papírů s pevnými výnosy. Své pozice jsme zvýšili zvláště v Japonsku a v oblasti rozvíjejících se trhů. Portfolio cenných papírů s pevnými výnosy mělo na konci čtvrtletí neutrální pozici durace. Snížili jsme svoji navýšenou pozici ve firemních obligacích. V segmentu trhu s vysokými výnosy jsme se v září přesunuli z navýšených pozic do neutrální polohy. 3. Perspektiva Projevují se jasné příznaky globálního ekonomického zotavení. Nedošlo však k přiměřenému růstu zaměstnanosti, což znamená určité riziko pro udržitelnost růstu. Ceny průmyslových akcií považujeme za přiměřené ze základních důvodů. Očekáváme mírné ekonomické zotavení. To vysvětluje naši investiční strategii selektivně navýšených pozic v cyklických sektorech a snížené pozice v defenzivních sektorech. Pokud jde o průmyslové akcie v průběhu příštích dvanácti měsíců, jsme mírně optimističtí. Ceny průmyslových akcií na rozvíjejících se trzích jsou i nadále atraktivní. Očekáváme, že v období šesti až dvanácti měsíců úrokové sazby kapitálových trhů mírně porostou. Ve Spojených státech ani v Eurozóně již nepředpokládáme další snížení oficiálních úrokových sazeb, ani nepředpokládáme, že by došlo k růstu úrokových sazeb dříve než v červenci /18

2 EKONOMIKA Přehled Kombinace snížení daní, nízkých úrokových sazeb a stupňujících se výdajů na obranu (Irák) znamená pro ekonomiku Spojených států citelný podnět k vyššímu výkonu. Aktivita v sektoru průmyslu a služeb přeřadila na vyšší rychlost, jak ostatně ukazuje růst hrubého domácího produktu (který vzrostl ve druhém čtvrtletí více, než se očekávalo) a také ukazatele z července a srpna. Aniž by došlo k přímému přerušení trendu, některé ukazatele zveřejněné v září vzbudily pochyby o udržitelnosti tohoto růstu. Uvedené pochyby vycházely z údajů vztahujících se k trhu práce. I přes rostoucí ziskovost společnosti nadále redukují počet zaměstnanců. Jestliže se trh práce brzy nevzchopí, spotřebitelé začnou více šetřit a společnosti budou jen obtížně moci zvyšovat investice. To byl mohlo narušit postup zotavení zejména proto, že příznivé účinky snížení daní se rozplynou. Pozitivním bodem je, že velmi vstřícná monetární politika bude nepochybně stimulovat ekonomiku až do července 2004 (a možná i déle). Trend makroekonomických ukazatelů Eurozóny ukázal, že tato oblast dosáhla v létě až na dno. Pokračující tlak na inflaci Eurozóny, úspěchy vlády Bernarda Schrödera při zavádění reforem a příznivá reakce Němců na tyto změny, to všechno představovalo další stimul ekonomického zotavení. Třebaže poměrně silné euro i nadále brzdilo sektor vývozu, trochu zde pomohlo zotavení na světových trzích. I přes stále problematický trh práce zveřejněné ukazatele signalizovaly další postupné zlepšování ekonomických perspektiv zejména v oblasti domácí ekonomiky. Makroekonomické indikátory Japonska byly překvapivě dobré. Sektory průmyslu i služeb vykázaly značně vyšší aktivitu. Deflace se ostře zpomalila, ale další strukturální problémy (například vysoký schodek veřejných financí) stále přetrvávají. Perspektiva Ve Spojených státech se růst hrubého domácího produktu nyní vrátil na dlouhodobý průměr dosahující 3 %. Protože však nedošlo ke znatelnému zotavení trhu práce, zůstávají pochybnosti o udržitelnosti tohoto růstu. V Eurozóně by se měl ekonomický růst postupně zotavovat. Působící tlak, stlačující míru inflace směrem dolů, povzbuzuje domácí růst, zatímco externí růst těží z růstu na světových trzích. Perspektivy japonské ekonomiky se podstatně zlepšily především díky ostrému růstu podnikových investic a spotřebitelských výdajů. Japonskou ekonomiku kromě toho podstatnou měrou povzbuzuje robustní ekonomický růst v Číně a dalších asijských zemích. 2/18

3 TRHY S OBLIGACEMI Přehled Rostoucí trend výnosů amerických dluhopisů, který započal ve druhé polovině června, zpočátku pokračoval díky makroekonomickým ukazatelům, které překonaly očekávání. Zmínka Alana Greenspana (předsedy Federal Reserve) o zlepšení ekonomických perspektiv jen zvýšila tlak na růst výnosů cenných papírů s desetiletou splatností. Během pouhých několika týdnů se výnosy cenných papírů s desetiletou splatností vyšplhaly z červnového minima o čistých základních 90 bodů. Když v září začalo být zřejmé, že trh práce bude i nadále důvodem ke starostem, a některé ukazatele zklamaly, výnosy opět klesly na znatelně nižší úroveň. Výnosy dluhopisů v Eurozóně byly ovlivněny ostrým růstem výnosů papírů s desetiletou splatností v USA. Tlak na růst výnosů dluhopisů v Eurozóně se však od červnového minima omezil zhruba na 30 základních bodů. Očekávané zpomalení zotavení snížilo tlak na růst výnosů. Vzhledem k pohybu na americkém trhu s dluhopisy klesly výnosy evropských dluhopisů s desetiletou splatností v září na úroveň blízkou hladině z počátku čtvrtletí. Japonské cenné papíry s desetiletou splatností vykázaly v tomto čtvrtletí velmi výrazný pohyb oběma směry, ale také ostrý čistý růst. To bylo výsledkem podstatně lepších makroekonomických ukazatelů, než se předpokládalo, a technických faktorů. Roli, kterou sehráli japonští institucionální investoři, je obtížné sledovat. Údajně vyprodali v srpnu své pozice, protože volatilita trhu byla příliš vysoká. Firemní obligace denominované v Euro si opět vedly dobře. Absolutní výnos byl pozitivní a byl rovněž vyšší než výnos vládních dluhopisů. Firemní obligace byly díky svým vysokým výnosům populární zejména u institucionálních investorů. Nejlepší výkon podávaly telekomunikační služby, spotřebitelské služby a bankovnictví. Růst trhů s vysokými výnosy se opíral o optimistický trend na akciových trzích a pokračující příznivou situaci na poli techniky. Tento trh opět překonal svým výkonem trh s vládními dluhopisy. Fond Emerging Markets Debt těžil z nedávného globálního ekonomického zotavení, pokračujícího prosazování reforem v některých zemích (například Brazílie, Rusko a další země střední a východní Evropy) a technicky příznivé situace těchto trhů. Stále více institucionálních investorů hledá vyšší dividendy a jsi připraveni vystavovat se poněkud vyšším rizikům. Fond EMD tomuto trendu odpovídá. Strategie dluhopisových portfolií Naše globální portfolia měly v prvních týdnech července snížené pozice v duraci v US. Tyto pozice jsme zaujali poté, co úřad Federal Reserve oznámil, že si dělá menší starosti o inflaci než se trhy domnívaly, a proto mohl přijmout méně vstřícnou monetární politiku. Dlouhodobé úrokové sazby ve Spojených státech také byly pod úrovní, kterou ukazoval náš model skutečné hodnoty. Poté co dlouhodobé úrokové sazby ostře vzrostly, jsme z této pozice realizovali zisky, které jednoznačně prospěly výkonu. Protože se bere v úvahu pozice křivky, realizovali jsme v červenci zisky z navýšené pozice na velmi dlouhém konci US křivky. Během třetího čtvrtletí jsme ve dvou krocích zaujali plošší pozici na kratším konci US křivky (krátkodobé dluhopisy se dvouletou splatností ve srovnání s dluhopisy s desetiletou splatností). V Eurozóně jsme rovněž zaujali plošší pozici ve vztahu dluhopisů s dvouletou splatností k dluhopisům s desetiletou splatností. Později během čtvrtletí jsme zaujali strmější pozici v Japonsku ve vztahu dluhopisů s pětiletou splatností k dluhopisům s dvacetiletou splatností. Očekávali jsme, že japonské banky, což jsou nejdůležitější hráči na tomto poli, se brzy vrátí na trh s dluhopisy a že dluhopisy v segmentu s pětiletou splatností budou zvláště populární. Pokud by volatilita japonského trhu s dluhopisy přetrvávala, očekávali jsme, že segment s dluhopisy se dvacetiletou splatností utrpí více než segment dluhopisů s pětiletou splatností. 3/18

4 Pokud jde o naše pozice ve vztahu k jednotlivým zemím, zůstávaly snížené ve Velké Británii a navýšené v Polsku a Maťadsku vše pozice ve srovnání s Eurozónou. Navýšené pozice ve firemních obligacích (riziko libor) jakožto třída aktiv mírně zvýšily výkon. Na základě ocenění jsme se rozhodli snížit navýšené pozice v dolarové i euro oblasti na neutrální. Výhled na trhu s dluhopisy Americká ekonomika i nadále bojuje s důsledky nadměrné kapacity, která zůstala z devadesátých let dvacátého století. V současnosti probíhá snižování počtu pracovních míst, avšak dluhy a zásoby jsou pozitivním faktorem a ekonomiku povzbuzují také nízké úrokové sazby a snížení daní. Ekonomika tak získá na hybnosti, pokud a jestliže se trh práce zlepší. V Eurozóně by se měl domácí ekonomický růst postupně zotavovat. Zlepšení na světovém trhu by mělo stabilizovat průmyslovou produkci. Na základě těchto skutečností již neočekáváme, že ECB sníží oficiální úrokové sazby. Zdá se, že tato banka cítí, že jakékoliv nové zhodnocení eura by bylo pohlceno zvýšením domácí poptávky. Jsme přesvědčeni, že ECB nezmění svůj názor, pokud euro nepřekročí technickou hranici 1,20 vůči dolaru. Vezmeme-li v úvahu tlaky na snížení inflace, rozhodně neočekáváme žádné zvýšení oficiálních úrokových sazeb před pololetím roku Cyklický obrat k lepšímu v Japonsku způsobí, že političtí činitelé budou více vzdorovat strukturální reformě. Očekáváme trvale napjatou rozpočtovou politiku, zatímco centrální banka bude udržovat krátkodobé úrokové sazby na nule. Při pohledu na tuto situaci se zdá téměř nemožné eliminovat v tomto systému zcela deflaci. Vysoká míra úspor bude i nadále povzbuzovat trh s dluhopisy. Pokud se však znovu objeví pochybnosti o finančním systému, může být přijata politika zvýšení cen. To by (samozřejmě v současném stavu cyklického růstu) vyvolalo na trhu starosti o inflaci (předpoklady). V takovém případě by dlouhodobé úrokové sazby pravděpodobně vzrostly. Výsledkem zotavení firemních obligací je, že se rozpětí na tomto segmentu trhu prudce zúžilo a obligace se proto staly poměrně drahou záležitostí. V podstatě máme optimistický názor na výhledy úvěrového trhu v euro. Uvědomujeme si, že v současném obchodním klimatu mohou společnosti splatit své dluhy, a proto přijímají přísná opatření ke zlepšení svých hospodářských výsledků. Zlepšuje se i oběh hotovosti, protože společnosti snižují náklady a postupně snižují podnikové investice. Z technického hlediska tento trh začíná vypadat méně přitažlivě. K datu bilance máme neutrální pozice pokud jde o vyhlídky firemních obligací denominovaných v euro. I přes enormní zotavení na trhu s vysokými výnosy, k němuž došlo během tohoto roku (+23,3 %), zůstávají vyhlídky na tomto trhu příznivé. Třebaže výsledky nebudou moci dosáhnout nedávného výkonu, bude trh s vysokými výnosy (High Yield) i nadále vykazovat ve srovnání s vládními dluhopisy mimořádné výnosy. Rozptyl se značně zúžil, ale stále je zde dostatečný prostor k zužování zejména protože základní vyhlídky trhu High Yield se postupně zlepšují. Vyhlídky obou fondů EMD Hard Currency zůstávají příznivé. Nedávný obrat k lepšímu v oblasti globální ekonomiky a neúnavnost institucionálních investorů usilují o vyšší výnosy těchto segmentů v sektoru s pevnými výnosy. 4/18

5 AKCIOVÉ TRHY Akciové trhy obecně Po zotavení v předchozím čtvrtletí pokračovaly globální akciové trhy ve třetím čtvrtletí ve svém postupu. Makroekonomické ukazatele byly lepší, než se očekávalo, a povzbuzující výsledky druhého čtvrtletí probudily víru v globální ekonomické zotavení. Tento trend se obrátil uprostřed září, kdy ekonomické signály naznačovaly poněkud méně pozitivní trendy. Neklid na trhu s ropou a forex pak odstartovaly vlnu vybírání zisků. Index MSCI World získal ve třetím čtvrtletí celkově 3,5 % (celkový výnos v euro). Globální sektory Nejpřednějšími sektory byly cyklicky citlivé sektory jako materiály, informační technologie a průmyslové obory. V pozadí se pohybovaly méně cyklické sektory jako telekomunikační služby, zdravotnictví, veřejné služby, spotřebitelské zboží a energetika. Japonský trh a rozvíjející se trhy si vedly nejlépe. Spojené Státy Povzbuzující makroekonomické ukazatele ve druhém čtvrtletí a výsledky společností, které byly jednoznačně lepší, než se očekávalo, udržely Wall Street v rostoucím trendu. Investoři si uvědomili tu skutečnost, že společnosti dosáhly zisků do značné míry díky přísným opatřením na úsporu nákladů (a ne díky růstu příjmů). Trh předpokládal, že se ekonomický růst bude zrychlovat, a proto se i nadále zaměřoval na cyklické sektory. Favority v těchto sektorech byly obecně společnosti, jež v minulých letech utrpěly největšími pády cen. Názor trhu byl, že akcie těchto společností získají během zotavení nejvíce. Na základě těchto skutečností si akcie společností z oblasti IT vedly velmi dobře, jak ukázal trend indexu Nasdaq na akciovém trhu s IT akciemi. Index Nasdaq získal 10,1 % a jasně tak překonal index Standard & Poor s 500. Tento široký index vzrostl o 2,1 % (hodnoty v amerických dolarech). Evropa Na základě vývoje ve Wall Street pokračovaly evropské akciové trhy v zotavení. Investoři vytrvale hledali společnosti, které by měly nejvíce vytěžit z nedávného obratu globální ekonomiky k lepšímu. Zaměřovali se na vysoké zisky v cyklických sektorech (například materiály, průmyslová výroba, informační technologie). Podle obecného mínění defenzivní sektory (například potravinářství a výroba nápojů, farmaceutický průmysl) se znatelně opožďovaly. Finanční sektor, který v červenci stále vykazoval nadprůměrný výkon, byl zasažen vybíráním zisků v srpnu a září. Výkon jednotlivých akcií se podstatně lišil. Malé kapitály a společnosti s chabými ukazateli hospodářského výsledku a s dalšími problémy si vedly podstatně lépe než trh ostatně stejně jako ve druhém čtvrtletí. Dolar, který byl přiměřeně stabilní po většinu čtvrtletí, ve druhé polovině září prudce klesnul. Neklid na trhu forex spustil během pouhých několika dní rychlý pád cen. V důsledku toho široké evropské indexy skončily ke dni bilance zhruba na stejné úrovni jako na počátku čtvrtletí. Japonsko Ohromný zájem cizích investorů přetrvával. Tato skupina investorů proto zůstala hlavní hnací silou zotavení na japonském akciovém trhu. Domácí penzijní fondy i nadále pokračovaly s prodejem. Makroekonomické ukazatele v horní části překvapily a potvrdily, že zájem o japonské akcie má solidní základ. Ekonomické ukazatele potvrdily, že japonská ekonomika konečně setřásla letargii posledních několika let. Podnikové investice poprvé po dlouhé době vzrostly, zatímco spotřebitelé méně spořili a více utráceli. V Japonsku se zájem rovněž soustředil na cyklické sektory. V rámci těchto sektorů si vedly nejlépe malé kapitály a společnosti s největšími problémy (například s chabými ukazateli hospodářského výsledku). Banky značně těžily z celkového zotavení, částečně také díky svým velkým prostředkům v akciích. Podobně jako v ostatních sektorech to byly nejslabší společnosti, které dosáhly nejvyšších zisků. Japonsko však také zasáhl přelom v trendech na globálních akciových trzích, ke kterému došlo ve druhé polovině září. 5/18

6 Rozvíjející se trhy Rozvíjejícím se trhům napomohlo optimistické klima v oblasti akciových trhů a rozvíjející se trhy pak pokračovaly podstatně lépe než široké americké a evropské indexy. Asie (hlavní opozdilec v prvních měsících roku 2003 následkem epidemie SARS) pokračovala se svým nadprůměrným výkonem z druhého čtvrtletí. V rámci rozvíjejících se trhů těžily z cyklického přílivu investorů a příznivé nálady ve vztahu k informačním technologiím nejvíce asijské země. Akciové trhy v Indii, Číně, Thajsku a Taiwanu si vedly nejlépe. V červenci zažila střední a východní Evropa těžké časy, ale byla dostatečně kompenzována přiměřeným výkonem v následujících měsících. Základním činitelem zde bylo Rusko. To zpočátku ztratilo hodně půdy pod nohama následkem (pravděpodobně politicky motivovaného) vyšetřování v Jukos, i když se v následujících měsících zotavilo. Odhlédneme-li od Ruska, dobře si vedlo Polsko poté, co v první polovině roku ztrácelo přízeň investorů. Investoři reagovali na makroekonomické ukazatele, které prokazovaly, že se zotavuje růst polské ekonomiky. Surovinové země Latinské Ameriky (například Peru, Chile) si vedly velmi dobře. Brazilský akciový trh obnovil svůj dobrý výkon poté, co centrální banka v srpnu a v září snížila úrokové sazby a plány reformy nabraly nový směr. Mexiko i nadále podávalo výkon pod průměrem této oblasti. Výhled na akciovém trhu Zpočátku se zdálo, že ekonomické trhy mají trochu pochybnosti o tom, že se ve druhém pololetí roku 2003 americká ekonomika vzchopí. Investoři však budou rostoucí měrou hledat důkazy trvalejšího a robustného zotavení v roce Náš ekonomický scénář předpokládá spíše umírněný obrat ekonomiky k lepšímu. To také vysvětluje naše pozice, jež jsou zaměřeny spíše cyklicky, se selektivně navýšenými pozicemi v cyklických a sníženými pozicemi v defenzivních sektorech. Domníváme se, že současné hodnocení je přiměřené, samozřejmě ve světle nízkých úrokových sazeb. Celkově vzato jsme opatrně optimističtí, pokud jde o globální akciové trhy v průběhu příštích dvanácti měsíců. Snížení daní a nízké úrokové sazby budou v příštích několika málo čtvrtletích i nadále povzbuzovat Wall Street. Třebaže centrální banka zachová svoji vstřícnou monetární politiku (přinejmenším do června 2004), nebude to v příštím roce stačit k udržení trvalého růstu. K tomu je nezbytně třeba zlepšení poměrů na trhu práce. Zlepšení v oblasti zaměstnanosti je důležité k tomu, aby se povzbudily spotřebitelské výdaje, následkem toho došlo k růstu investic a zvýšily se příjmy společností (a vzrostly výdělky). V letech 2003 a 2004 odhadujeme růst výdělků 10 až 15 %. Zotavující se globální ekonomika, vstřícná monetární politika a zlepšující se makroekonomické ukazatele v Evropě vytvořily v této oblasti příznivé prostředí pro cenné papíry. Ostrý pád cen akcií v posledních třech letech přenesl evropské cenné papíry na atraktivní cenovou úroveň. Očekáváme, že evropské akcie budou končit rok 2003 v příznivé konstelaci. Růstový trend by měl v roce 2004 pokračovat za předpokladu, že se podaří přiměřeně zvládnout pokles dolaru a exportní společnosti budou těžit z dalšího zotavení globální ekonomiky. Průměrný roční růst výdělků odhadujeme na zhruba 10 až 15 %. Japonský akciový trh těží z očekávaného pokračování globálního zotavení a z předpokládaného podnětu ze strany domácího růstu. Restrukturalizace společností pokračuje. Cizí institucionální investoři pravděpodobně napomohou ke vzpružení trhu; v neposlední řadě také proto, že řada z nich má v Japonsku stále ještě snížené pozice. S poměrem cen k výdělkům v letech 2003/2004 v hodnotě 22 je japonský akciový trh dražší než americký (19). Vezmeme-li v úvahu stále nízké úrokové sazby a stále nízké ceny z historického hlediska, jsme přesvědčeni, že stávající ocenění ještě nabízí potenciál k růstu. Růst výdělku odhadujeme ve finančním roku 2003/2004 (březen) a ve finančním roku 2007/2005 (březen) na 15 %. 6/18

7 Rozvíjející se trhy zůstávají stále atraktivní oblastí k investování. Stále jsme přesvědčeni, že tyto trhy zažijí podstatně vyšší průměrný růst výdělků (15-20 %) než hlavní trhy. Protože averze investorů k rizikům celosvětově ubývá, očekáváme, že růst poměru ceny/výdělku ve světě rozvíjejících se trhů vzroste. Hodnotíme-li řadu let, jsou tyto trhy levné. Jsou také mnohem levnější než hlavní trhy, zatímco jejich průměrný růst výdělků je vyšší. Krátce řečeno, i když ceny během prvních devíti měsíců tohoto roku rostly, rozvíjející se trhy si zachovávají horní část cenového potenciálu. ROZDĚLENÍ AKTIV (AKCIE / OBLIGACE) Na počátku července jsme se rozhodli zvýšit akciovou sekci portfolia na navýšenou o 2,5 %. K tomuto kroku byly dva důvody. Za prvé základní signály ukazovaly, že globální ekonomika se nacházela ve fázi zotavení. Spolu s ubývajícími geopolitickými nejistotami zeslábly obavy z deflace, zatímco makroekonomické ukazatele jednoznačně prokázaly počátek růstového trendu. Rytmus růstu ekonomických aktivit ve Spojených státech se od počátku čtvrtletí zrychlil a finanční pozice společností na celém světě se rovněž zlepšovaly. V tom sehrály rozhodující roli nižší úrokové sazby a snižování nákladů. Proto jsme dospěli k závěru, že celý makroekonomický kontext je pro nás podstatně příznivější a umožňuje nám zvýšit pozice akcií v portfoliu. Výkon akcií ve rovnání s dluhopisy nám pak tento názor potvrdil. Akcie skutečně ve třetím čtvrtletí překonaly svým výkonem dluhopisy. Za druhé podmínky na trhu byly rovněž příznivé pro akcie. Náš model trhu se od července do září vyvinul pozitivním směrem. Díky pevné víře investorů v ekonomické zotavení v červenci prudce poklesla jejich averze k rizikům. Zaznamenali jsme posun ve výnosech dluhopisů, které po svém pádu na rekordní minima v červnu (3,1 % ve Spojených státech, 3,5 % v Evropě) celosvětově vzrostly. Pokud jde o výdělky společností, zdá se, že cyklus úprav směrem dolů v prognózách analytiků ohledně výnosů amerických společností je u konce. Dobré výsledky amerických společností ve druhém čtvrtletí znovu uklidnily trh (+10 % během čtvrtletí). Zveřejněné výsledky dokonce podstatně překročily očekávání analytiků (lepší výsledky o 5 %). Výše uvedené pozitivní faktory jsou nicméně zmírněny oceněním, jež je nyní méně atraktivní zejména v USA. Vzhledem k růstu dlouhodobých úrokových sazeb (a cen akcií) v posledním čtvrtletí vzrostlo ocenění. Stále se však vyskytují pochybnosti o udržitelnosti stávajícího obratu k lepšímu. Rizika zahrnují především (dosud ne zcela absorbované) nadměrné investice a neadekvátní vytváření pracovních míst. Nezaměstnanost ve Spojených státech i v Evropě je stále vysoká až velmi vysoká. To znamená riziko spotřebitelských výdajů. Zvážíme-li výše uvedená fakta, pokud jde o akcie v posledním čtvrtletí, rozhodli jsme se zůstat opatrně optimističtí. Pokud jde o poměr aktiv v akciích / dluhopisech, vzhledem ke zlepšení ekonomických základů a podmínkám na trhu jsme v tomto čtvrtletí zůstali na mírně navýšených pozicích v akciích ve srovnání s dluhopisy. I nadále jsme opatrní, protože v následujících čtvrtletích mohou v roce 2004 investoři požadovat větší důkazy udržitelnosti růstu. 7/18

8 8/18

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Investiční mix Oberbank

Investiční mix Oberbank Investiční mix Oberbank Srpen 2015 Hlavní události měsíce července 2015 Obsah: Řecké referendum zaměstnává evropské Strana akciové trhy před odmítnutí obyvatelstvem dochází k dohodě s věřiteli Dohoda s

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Červenec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem srpna vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 0,5 procenta. V meziročním

Více

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets

Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Doporučujeme redukovat pozice v Emerging Markets Shrnutí Rozvíjející se trhy (Emerging Markets dále jen EM) jsou mezi investory a bankéři v Česku oblíbené, ale ve světovém indexu zaujímají jen malé místo

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Zde byla v poslední době zveřejněna čísla o HDP za 1. čtvrtletí. Bohužel však byla mnohem horší než předběžné

Více

Komentáře k trhům regionu CEE za říjen 2010

Komentáře k trhům regionu CEE za říjen 2010 Komentáře k trhům regionu CEE za říjen 2010 Akcie Globální akciové trhy v říjnu pokračovaly v rostoucím trendu a přidávaly tak ještě k silným zářijovým ziskům. Zejména první polovina měsíce byla velmi

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Top Stocks 6/2008. Pharmaceuticals Biotechnology. Oil & Gas Equipment & Services Apparel Retail. Restaurants Computer Storage & Peripherals

Top Stocks 6/2008. Pharmaceuticals Biotechnology. Oil & Gas Equipment & Services Apparel Retail. Restaurants Computer Storage & Peripherals Komentář k uplynulému měsíci: V průběhu června přiteklo do fondu 8,2 mil. Kč. Ke konci měsíce byl objem prostředků ve fondu ve výši 796,5 mil. Kč. V tomto měsíci došlo pouze k jedné významnější změně ve

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ je bez stabilní vlády i půl roku po parlamentních volbách. Prezident dal v listopadu pravicové ODS druhou šanci sestavit

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červen 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červen 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem července zůstaly spotřebitelské ceny během června nezměněné. V meziročním

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Srpen 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Hrubý domácí produkt české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostl o 4,5 procenta meziročně po

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna stouply spotřebitelské ceny v prosinci o 5,4 procenta meziročně,

Více

General market note. Vývoj HDP v USA ve 4. čtvrtletí ukazuje na stagnaci

General market note. Vývoj HDP v USA ve 4. čtvrtletí ukazuje na stagnaci General market note http://www.vorechovsky.cz General market note 31. ledna 2010 Dan Vořechovský Vývoj HDP v USA ve 4. čtvrtletí ukazuje na stagnaci V pátek 29. 1. 2010 ve 14:30 středoevropského času byla

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN. Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA 4BN Vývoj investičních fondů Měsíční verze: září 2008 V investičním životním pojištění je ideálně spojeno pojištění s výhodnou investicí volných finančních prostředků.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Investiční výhled 2010

Investiční výhled 2010 2010 Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfoliomanažer Investiční společnosti ČS 3. února 2010 Peněžní a dluhopisové trhy Během roku 2010 se fondy peněžního

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů Tisková zpráva SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů -Společnost rovněž hodnotí hlavní trendy ve vývoji trhu s investičními drahými kovy za dané období-

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem března vzrostly spotřebitelské ceny během února o pouhých 0,1 procenta. V

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015

Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Investiční výhled a doporučená alokace aktiv pro H2/2015 Aleš Prandstetter, Hlavní investiční stratég, ČSOB Asset Management Trhy a investiční strategie Červen 2015 Máme se už akcií začít bát....aneb kam

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny během září vykázaly pokles o 0,3 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské ceny

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Domácí ekonomika vykázala ve druhém čtvrtletí letošního roku meziroční růst o 2,4 procenta, což je o 0,2 procenta

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Leden 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny v prosinci vykázaly nárůst o 0,4 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské ceny

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Investiční mix Oberbank

Investiční mix Oberbank Investiční mix Oberbank Červenec 2015 Obsah: Všeobecný pohled zpět a výhled Dluhopisy/měny Akciové trhy Suroviny/zlato Investiční mix Oberbank Strana Hlavní události měsíce června 2015 Řecká krize více

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 23. únoru 2012 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Průměrný meziroční růst reálného

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D INVESTIČNÍ ASISTENT Informace o vývoji trhů a fondů IKS / Amundi. Všechny údaje týkající se výkonnosti a složení portfolia jsou uvedeny k datu 16. 6. 2014. červenec Září 2014 konzervativní portfolio fondů

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny během prosince vykázaly růst o 0,5 procenta. V meziročním srovnání pak spotřebitelské

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Typ fondu Peněžní trh Dluhopisy Akciový trh

Typ fondu Peněžní trh Dluhopisy Akciový trh Přehled fondů Garantovaný fond - Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje jistotu a garantovaný výnos. ČSOB Konzervativní fond - Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje vyšší výnos, než

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více