PŘEDNÁŠKY v roce 2003 Pořádá LULV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDNÁŠKY v roce 2003 Pořádá LULV"

Transkript

1 PŘEDNÁŠKY v roce 2003 Pořádá LULV Kabinet informační Pod záštitou starosty města Brušperk Ing. Ivana Krupníka Ve spolupráci s Knihovnou města Brušperk, firmami MIRAMO, NEXTNET, MA WIS a dalšími INTERNET v Brušperku a jeho okolí Přednášející - Huvar, Štalmach, knihovna Kabinet ekologický, ekonomický a finanční Přednášející Ing. Jiří Novobilský O jedné moţnosti ekologického a ekonomického topení v Brušperku Kabinet ekologický Ve spolupráci s českým zahrádkářským svazem v Brušperku Přednášející Ing. O. Štefka Geneticky modifikované rostliny Kabinet edukační Přednášející Ing. David Gruber Perličky s komunikacemi Kabinet Ţivot, UCZ Univerzální centrum zdraví Přednášející Iva Chadzipanajotidisová KINEZIOLOGIE léčebná metoda i cesta k poznání duše PŘEDNÁŠKY v roce 2004 Pořádá LULV Kabinet projekční přednášející Ing. Petr Czekaj generální ředitel Agentury pro regionální rozvoj a.s. Ostrava Strukturální fondy Evropské Unie Kabinet Ţivot, UCZ Univerzitní centrum zdraví

2 Pořádající MUDr. Petr Huvar specialistka výţivu a hubnutí O správné aneb jak se dá zhubnout Kabinet filosofický Přednášející Ing. Jitka Hrdinová astroloţka, numeroloţka Do jaké míry věštíme a do jaké míry tvoříme budoucnost? Kabinet, Ţivot, UCZ Univerzitní centrum zdraví Přednášející Ing. Drahomíra Maťová Jak lze cvičením, relaxací a ţivotním postojem ovlivnit psychiku a zdraví člověka! Kabinet literární a mediální Pod záštitou Městské knihovny v Brušperku Přednášející autor knihy RNDr. Milan Konečný Diskusní pořad nad knihou MAWISův smích a MAWISův pláč Kabinet Ţivot Přednášející Yvon Kalábová, poradkyně celostní medicíny Od brufenu k zázvoru aneb jak léčit nemoc nalezením její příčiny Kabinet projekční Přednášející Ing. Petr Czekaj Agentura pro regionální rozvoj a.s. a RNDr. Milan Konečný LULV Brušperk Od strukturálních fondů EU, přes PRIVIZ centrum a kdoví, aţ jak! Kabinet literární Přednášející Mgr. Miroslav Vepřek Univerzita Palackého v Olomouci K počátkům naší vzdělanosti. Staročeská kultura na Moravě a v Čechách Kabinet edukační Přednášející Mgr. Marcela Kříţová učitelka ZŠ v Brušperku Jak předcházet problémům v učení na začátku školní docházky Kabinet Ţivot Přednášející Naďa Lehenová

3 Síla pozitivního myšlení aneb svůj ţivot máte ve svých rukou. PŘEDNÁŠKY v roce 2005 Pořádá LULV, Lašské společenství, o. s Kabinet Ţivot Sponzor Lékárna U Matky Boţí Přednášející Naďa Lehenová Co přináší bydlení v pyramidě Klub literární a mediální a studijní ateliér Milana Konečného Přednášející RNDr. Milan Konečný Jak se zbavit starostí po MAWISácky aneb Dale Carnegie po brušpersky! Klubový večer Klub literární a mediální, modelingový, umělecký, Prodejní výstava prací uměleckého klubu Kročovci, L. Czekajová, S. Korbelová, M. J. Vála, M. Černá Paloncová, L. Kocierzová a další Modelingová performace Sandry Korbelové Autorské čtení sbírky Mirka Vepřka Můj přítel tápe v čase I v pátek 13-tého můţe být příjemný den! a diskusní kulaty stůl Kabinet projekční Moderátor a přednášející RNDr. Milan Konečný PROJEKTY A DOTACE aneb od malých projektů aţ po dotace EU! Kabinet Ţivot Přednášející Ing. Ludmila Pavlíková Prevence pomocí bylin Kabinet Ţivot Přednášející Ing. Gabriela Opletalová

4 Reflexní terapie Soutěţ projektů Lašsko a jeho budoucnost Kabinet projekční, edukační a kabinet junior Ve spolupráci se ZŠ V. Martínka v Brušperku, městem Brušperk, SMOPO Sdruţení měst a obcí povodí Ondřejnice PŘEDNÁŠKY v roce 2006 Pořádá LULV, Lašské společenství, o. s. a PRIVIZ centrum Kabinet cestovního ruchu, turistický a sportovní Přednášející RNDr. Jaroslav Suchánek (dlouhodobý velvyslanec v Austrálii) Netradiční turistika po Austrálii Kabinet vlastivědný, literární a mediální Přednášející Zdeněk Krulikovský (v jistých kruzích zvaný lašský král) NAŠE LAŠSKO vedl RNDr. Milan Konečný Kabinet projekční a Ateliér Milana Konečného LS- klastr, PISL systém, SIPAP systém Kabinet literární, mediální a podnikatelský Přednášející Mgr. Petr Juřák (autor stejnojmenné knihy) HISTORIE PODNIKÁNÍ na Frýdecko-Místecku Kabinet ekonomický a finanční Přednášející Ing. Jiří Pecuch JAK SI FINANČNĚ POMOCI aneb jak ekonomicky hospodařit s rodinným rozpočtem a zhodnotit malé i velké finanční částky

5 Kabinet edukační, projekční a sociálních věcí Přednášející RNDr. Milan Konečný LAŠSKÁ UNIVERZITA LIBOVOLNÉHO VĚKU A PRIVIZ centrum Kabinet edukační Přednášející Mgr. Marcela Kříţová Jak předcházet problémům na začátku školní docházky Kabinet poţární a bezpečnostní techniky LULV Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Brušperku Přednášející Doc. Ing. Dr. Miloš Kvarčák Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB Technická Univerzita Ostrava Jak předcházet problémům, které Vám můţe způsobit poţár speciálně o Vánocích PŘEDNÁŠKY v roce 2007 Pořádá LULV, Lašské společenství, o. s. a PRIVIZ centrum Kabinet podnikatelský asociální Přednášející RNDr. Milan Konečný O zkušenostech a moţnostech se získáváním dotací na nezaměstnané! UCZ univerzitní centrum zdraví Přednášející Ludmila Prchalová Mladý ječmen přírodní ekologická potravina Kabinet podnikatelský a ekonomický Přednášející Ing, Pavel Vantuch

6 Základní ekonomické pojmy důleţité pro standardní ţivot Kabinet ekologický Přednášející Jiří Míček O jednom typu ekologického bydlení Kabinet ekonomický a finanční Přednášející RNDr. Milan Konečný Host Ing. Ivo Šajer FOREX a jeho vyuţití O metodách jak si zlepšit finanční situaci pro mírně náročné i méně náročné Kabinet Literární a mediální Ve spolupráci s Knihovnou Brušperk Autorské čtení RNDr. Milana Konečného MAWISácké epigramy Kabinet ekonomický a finanční Přednášející Marek Konečný Jak ušetřit a zároveň vydělat PŘEDNÁŠKY v roce 2008 Pořádá LULV, Lašské společenství, o. s. a PRIVIZ centrum Kabinet cestovního ruchu a turistiky Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Ing. Jaroslav Pávek zvaný Ogar Jaroš Severní Čína a východní Tibet oblast AMDO Kabinet poţární a bezpečnostní techniky LULV Ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů v Brušperku

7 Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Doc. Ing. Dr. Miloš Kvarčák Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB Technická Univerzita Ostrava Ing. Zdeněk Hladný místoradosta LS, o.s. Prevence a poţární technika, speciálně hromosvod Kabinet poţární a bezpečnostní techniky LULV Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Ing, Zdeněk Hladný místoradosta LS, o.s. Nové formy v oblasti hromosvodů UCZ centrum Univerzitní Centrum Zdraví LULV Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Petr Davídek Odpoledne s léčitelem biotronikem Petrem Davídkem ze Ţtce Workshop alternativní léčitelské metody a zdravá výţiva Kabinet ekonomický a finanční UCZ centrum Univerzální centrum zdraví LULV Sál Národního domu v brušperku Přednášející: Ing. Marie Lančová Ceníte si svého ţivota? Myslíte na budoucnost potomků? Umíte ochránit svůj majetek? Můţeme Vám poradit, jak lépe zhodnotit své finance a ještě ušetříte Kabinet cestovního ruchu a turistiky Sál Národního domu v brušperku Přednášející. Ing. Jaroslav Pávek zvaný Ogar Jaroš Divokým Ujgurstánem Kabinet ekonomický a finanční, Kabinet matematického modelování a Kabinet Informatiky SeePOINT druţstvo a FARVOSZ druţstvo Kanceláře LS, o. s. na ZŠ v Brušperku Přednášející: Marek Konečný

8 O jedné moţnosti zúčastnit se mezinárodního obchodu a zúročit svůj majetek Kabinet přírodovědný a Bodyho klub Národní dům v brušperku Přednášející: Ing. Václav Ranocha I v holubaření se dá stát mistrem ČR Literární večer Univerzitní knihovna LULV, Kabinet literární a mediální ve spolupráci s Městskou knihovnou Brušperk Městská knihovna Brušperk V programu vystoupili: RNDr. Milan Konečný, Mgr. Jaroslava Neuwirthová a ţáci ZUŠ v Brušperku Literární večer věnovaný vzpomínce na básníka Bohumila Pavloka, Křtiny třetí prvotiny MAWISákoviny a MAWISácké epigramy a přípitek na vzpomínky, křtiny a kulatiny UCZ Univerzitní centrum zdraví LULV Národní dům v Brušperku Přednášející: Alena Randysková Povídá o energii a samoléčitelství, spojené s praktickými ukázkami UCZ Univerzitní centrum zdraví LULV Národní dům v Brušperku Přednášející: Alena Randysková Povídá o energii a samoléčitelství, spojené s praktickými ukázkami UCZ Univerzitní centrum zdraví LULV Národní dům v Brušperku Přednášející: Petr Davídek Odpoledne s léčitelem biotronikem Petrem Davídkem ze Ţatce O léčitelství a věcmi mezi nebem a zemí Ukázky léčby rukama a muzikoterapií

9 z cyklu Radostným Světem a z Brušperku do celého světa LULV Kabinet edukační Kabinet turistiky a cestovního ruchu KLAS Klub lašských aktivních seniorů Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: manţelé Ing, Věra a Ing, Jiří Homolovi ANTARKTIDA z cyklu Radostným Světem a z Brušperku do celého světa LULV Kabinet edukační Kabinet turistiky a cestovního ruchu KLAS Klub lašských aktivních seniorů Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: manţelé Ing, Věra a Ing, Jiří Homolovi Souostroví GALAPÁGY v rámci projektu Jak lépe ţít LULV Kabinet ekonomický Kabinet ekologický Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Ing. Jiří Novobilský Jak dále v energetice Kurz Mezinárodního humanitárního práva LULV Kabinet filosofický Ve spolupráci s internetovým portálem Sál Národního domu v Brušperku Kurz vede: Petr Jan Vinš (Český Červený Kříţ) Hudebně literární umělecké odpoledne Nedělní ochutnávka aneb Čaj o půl čtvrté LULV Kabinet umělecký Sál Národního domu v Brušperku LS, o. s. prezentuje svoji vydavatelskou činnost Autoři přednesou ukázky svých děl Marek Kozák, Mgr. Miroslav Vepřek, RNDr. Milan Konečný INTERNET V BRUŠPERKU a jeho moţnosti

10 LULV Kabinet informatiky Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Martin Kučera a Adam Štalmach Řešily se následující otázky: 1. Svobodná televize Radostny Svět 2. Vzdělávací e-learningový portál a konference 3. Databanka ových adres 4. Moţnosti internetu v Brušperku Z minulosti brušperských hospod aneb Jak se naši předkové bavili dříve Pořadatel: LS, o. s., LULU Kabinet historický a filosofický Ing. Petr Juřák a hosté Místo konání: restaurace U Hynečků Vánoce bez ohně aneb Kde je pořádek a čisto, oheň nemá místo Kabinet poţární a bezpečnostní techniky LULV ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inţenýrství VŠB Technická univerzita Místo konání: sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Doc. Ing. Dr. Miloš Kvarčák ROK Nové metody v oblasti fotografování a zpracování fotografií Václav Suchý ZŠ v Brušperku manţelů Homolových Tahiti a Velikonoční ostrov Jak se dělá film Mgr. Michal Najbrt Kabinet filmový, mediální, fotografický, umělecký a literární

11 nad knihou David Allen-Mít vše hotovo Kabinet podnikatelský, edukační, matematického modelování a projekční Bc. Lucie Kozelská Jak se dělají sochy Kabinet umělecký a edukační Galerie Chagall na téma Nejnovější poznatky z pobytu v Moskvě-turistické atrakce, kurz jazyka ruského, obchodní kontakty Ing. Marek Konečný Kabinet turistický, jazykový a podnikatelský manţelů Homolových Seychely ráj v Indickém oceánu a ukázka Mgr. Karly Kopcové Jak se drátuje a dráteničí Kabinet umělecký a edukační manţelů Homolových Japonsko spojené s video produkcí PhDr. Andrew A. Urbiše Ţít fung-šuej Sál Národního domu Kurz-Jak se drátuje a dráteničí Mgr. Karla Kopcová Kabinet umělecký Mgr. Jana Plečky Impresionismus a impresionisté Sál Národního domu manţelů Homolových

12 Čína Kabinet turistický spojený s ukázkami aplikací Kabinet finanční a ekonomický I z Brušperka se dá investovat v zahraničí a pracovat na světových burzách manţelů Homolových Země z ptačí perspektivy ROK PhDr. Andrew Urbiš Energetický systém člověka a zásady zdravé výţivy z pohledu tradiční čínské medicíny Sál Národního domu manţelů Homolových Karélie severozápadní perla Ruské federace Kabinet průmyslových aplikací a matematického modelování Doc.Ing. Zdeněk Konečný,Ph.D. Svět robotů aneb vymyslel to Karel Čapek Sál Národního domu manţelů Homolových Bajkal a Kamčatka dvě přírodní perly Ruské federace manţelů Homolových

13 Přes Senegal do Mali země Dogónů a Tuarégů Mgr. Jan Plečka Michelangelo, sochař a architekt Kabinet umělecký a edukační pokračování Mgr. Jan Plečka Michelangelo architekt Kabinet umělecký a edukační manţelů Homolových Peru z pohledu brušperáků O.Štefek Jak se rostliny přizpůsobují jinému prostředí aneb evoluce rostlin Sál Národního domu Principy participace Kabinet filosofický Metoda Balance Scorecard a její moţné vyuţití Kabinet ekonomický a matematického modelování PhDr. Andrew A. Urbiš Minulé ţivoty Sál Národního domu Den otevřených dveří na LULV Kanceláře LS,o. s

14 Prezentace Cloud computing Patrice Prusko Torcivia Kabinet matematického modelování a edukační Sál Národního domu ROK Energie barev Daniela Trávničková Sál Národního domu manţelů Homolových Sýrie a Jordánsko manţelů Homolových Střední Afrika vysněná a skutečnost v roce Mgr. Petr Juřák O uměleckých památkách města Brušperka Kabinet filosofický a historický Ateliér Milana Konečného Prezentace Brušperka a LS,o. s na mezinárodní konferenci Výkonnost organizace 2011 K náměstí Mgr. Jaromír Plečka Kabinet filosofický a historický Výsadkové operace Merkur a Market Garden Úspěch nebo fiasko Národní dům

15 manţelů Homolových Island a jeho krásy PhDr. Andrew A. Urbiš Minulé ţivoty Univerzitní centrum zdraví Doc. Ing. Dr. Miloš Kvarčák Nebezpečí ohně hrozí nejen o Vánocích Technologický park LULV, PRIVIZ centrum, kabinet poţární a bezpečnostní techniky LULV Sál Národního domu ROK manţelů Homolových Egypt nejsou jenom pyramidy a Hurghada manţelů Homolových Myanmar Knihovna LULV Nad knihou Leo Babauta-Síla jednoduchosti ZŠ manţelů Homolových Galapágy

16 Moderátor Doc. Ing. Václav Netek, CSc.-marketér roku Workshop strategického marketingového řízení Kabinet ekonomický, ateliér Milana Konečného, technol. Park LULV manţelů Homolových Kambodţa Jan Samiec Masáţ Univerzitní centrum zdraví Putování do Středu Radostného Světa Brušperská přehrada Mgr. Pavla Ţurková Nejen cvičením a nejen pro zdraví a krásu Univerzitní centrum zdraví Národní dům Beseda s Láďou Janáčkem Víte co je to jóga a její přínosy Univerzitní centrum zdraví Sál Národního domu manţelů Homolových Dubaj a Omán manţelů Homolových Sokotra Festival Lašského společenství aneb CIRKUS BUDE! Národní dům Brušperk

17 manţelů Homolových To nejlepší z cest všemi kontinenty ROK Moderátor Ing. David Mezihorák, MEDA Consulting Úvod do procesního a projekčního řízení Kabinet ekonomický, technologický park LULV, RES academy Moderátor RNDr. Milan Konečný Veřejný sektor a efektivní rozhodování Přenáška PhDr. Stanislava Podţorná Stres-součást kaţdodenního ţivota Univerzitní centrum zdraví Národní dům Kabinet turistiky a cestovního ruchu, KLAS Putování do Středu Světa OSL systém Brušperská přehrada Moderátor Ing. David Mezihorák Kabinet ekonomicky, technologický park LULV, RES academy Metody řízení organizací i osobního ţivota-bsc metoda manţelů Homolových Nový Zéland krásy jiţního ostrova manţelů Homolových

18 Tasmánie manţelů Homolových Rudý střed Austrálie Brušperk ROK manţelů Homolových Austrálie západ a jihozápad kontinentu Brušperk manţelů Homolových Sněţné hory Austrálie Brušperk CBA analýza brušperského plaveckého bazénu LS, o. s., LULV, Kabinet ekonomický Moderátor RNDr. Milan Konečný manţelů Homolových Vanuatu a Fidţi peklo a ráj v Pacifiku Brušperk manţelů Homolových Kuba 2013 Brušperk

19 Querilla management, marketing, business, univerzity aneb Rambo po brušpersky Kabinet ekonomický a ateliér Milana Konečného Moderátor RNDr. Milan Konečný SQUID control řídicí systém LS, o. s. Kabinet ekonomický a ateliér Milana Konečného Moderátor RNDr. Milan Konečný Nad bestsellerem Jasona Frieda a Davida Hanssona PRÁCE NA DÁLKU Knihovna LULV Lumíra Vantucha Moderátor RNDr. Milan Konečný Poznatky z konference Procesní řízení Inovace vs. Tradice Kabinet ekonomický a ateliér Milana Konečného Moderátor RNDr. Milan Konečný manţelů Homolových Madeira ostrov věčného mládí Kabinet edukační, Kabinet turistiky a cestovního ruchu, KLAS Klub lašských aktivních seniorů Brušperk manţelů Homolových Azorské ostrovy mezi Evropou a Amerikou Kabinet edukační, Kabinet turistiky a cestovního ruchu, KLAS Klub lašských aktivních seniorů Brušperk Ţivot v pohodě aneb Desatero v ţivotě plným rizik Kabinet ekonomický, matematického modelování, IT club, EWAL Projekčně procesní řízení a Univerzitní centrum zdraví Moderátor Ing. David Mezihorák

20 Prezentace knihovny Lašské univerzity libovolného věku LULV Lašská univerzita libovolného věku, Univerzitní knihovna Ing. Lumíra Vantucha

VRBA. VRBA propagační LULV

VRBA. VRBA propagační LULV p VRBA propagační LULV VRBA Ročník XXIV. ČÍSLO 71 17. září 2015 NEPERIODICKÉ PERIODIKUM LAŠSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, o. s. Vážení, dnes dostáváte VRBU č.71, která je informační, hlavně o budoucí činnosti LULV

Více

Přínosy LS, o.s. za prvé desetiletí existence. Úvod. 1 Představení Lašského společenství o.s.

Přínosy LS, o.s. za prvé desetiletí existence. Úvod. 1 Představení Lašského společenství o.s. Přínosy LS, o.s. za prvé desetiletí existence RNDr. Milan Konečný Lašské společenství, o.s. Brušperk, konecny@lassko.cz Úvod Před deseti lety dne 30.8.2002 bylo na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1/51076/02-R

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 9.. meziinárodníí konfference:: DOPRAVA A TECHNOLOGIIE E K UDRŽIITELNÉMU ROZVOJII Karlovy Vary 13. 15. září 2005 POŘÁDATEL: STUŽ - REGONÁLNÍ POBOČKA K. VARY ZA FINANČNÍ PODPORY STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod Počet stran přílohy: 4 Strana 1 Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast pod Číslo kola výzvy: 2 Název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.24,

Více

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál)

Pondělí 7.9.2015. Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) Pondělí 7.9.2015 Kde: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, Mladá Boleslav (hudební sál) 17,00 19,00 Josef Formánek - spisovatel, zakladatel geografického magazínu Koktejl Zveme Vás na autorské

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce Dopolední blok Předsedající dopoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, MBA, Bc. Andrea

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to

Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to Vyhláška č. 304/2012 Sb. Příloha č. 2: Bakalářské nebo magisterské studijní programy, po jejichž absolvování úředník není povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost, a to 1. pro obecnou část studijního

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body

www.lipaprovenkov.cz Pořadí projektů 6. výzvy MAS Ţadatel IČO Název projektu Dotace % Body Zpravodaj 3/2011 Místní akční skupiny Lípa pro venkov o.s. www.lipaprovenkov.cz Informace o 6. výzvě MAS V termínu stanoveném pro příjem ţádostí byly zaregistrovány celkem 4 ţádosti. Ve Fichi č.7 to byly

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: HOTELNICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: Teoretická zkouška z odborných předmětů ekonomických Základní ekonomické pojmy Marketing Národní hospodářství Management

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc

Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji. 10. června 2014, Olomouc Podpora podnikání a zaměstnanosti v Olomouckém kraji 10. června 2014, Olomouc Struktura prezentace Olomoucký kraj v číslech Podpora podnikání Podpora zaměstnanosti Olomoucký kraj v číslech Olomoucký kraj

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I.

Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Vybrané kapitoly v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním I. Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou asociací

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ

NOVÉ SLUŽBY PŘEHLED AKCÍ NOVÉ SLUŽBY Absenční půjčování tabletů pro e-výpůjčky Od 16. 3. 2015 Uživatelé Městské knihovny v Přerově s platnou registrací budou moci od poloviny března v půjčovně pro dospělé nově využívat službu

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.)... Název politické strany

Více

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014)

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k 31. 12. 2014) Obsah Demografický vývoj v České republice Agenda přípravy na stárnutí na MPSV Národní

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Aktivity Agentury pro regionální rozvoj ve prospěch měst a obcí. Jiří Štěpán

Aktivity Agentury pro regionální rozvoj ve prospěch měst a obcí. Jiří Štěpán Aktivity Agentury pro regionální rozvoj ve prospěch měst a obcí Jiří Štěpán 8. 3. 2012 Pro města a obce zajišťujeme Zpracování projektových žádostí Dotační management Strategické plánování Propagaci technických

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 14 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti

Vysoké učení technické v Brně. 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 255/B3 KHV. 1/45 KHV 2010 kandidáti 1 Aubrecht Vladimír, prof., RNDr., CSc. Vysoké učení technické v Brně 2 Baran Pavel, PhDr., CSc. Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 1/45 KHV 2010 kandidáti Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 3 Bartoš

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky ZS ak. rok 2015/16 Určeno pro studenty bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů mimo obory HOT a MI. Zápis jednotlivých

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Katalog. řemeslné výroby

Katalog. řemeslné výroby Katalog řemeslné výroby 2014 Obsah České středohoří Lidové tradice... 3 Potraviny... 3 Sklo a sklářství... 5 Šperky a keramika, porcelán... 5 Výrobky z kovu a zbraně... 7 Výrobky z kůže...11 Výrobky z

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

8.A Pavel Oplt Petr Pachl. 9.A Iva Bočánková Martina Klimešová Anna Kurinová Nikola Nováková Tereza Schettlová

8.A Pavel Oplt Petr Pachl. 9.A Iva Bočánková Martina Klimešová Anna Kurinová Nikola Nováková Tereza Schettlová Na projektu pracovali žáci v rámci předmětu Volba povolání. Sběr informací prováděli ve vlastním volnu, přímo v terénu. Třídění materiálu dle zaměření činností firem zpracovávali v hodinách Volby povolání

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková

Váš partner pro mezioborovou spolupráci. Mgr. Ivana Češková Váš partner pro mezioborovou spolupráci Mgr. Ivana Češková v rámci podzimního cyklu přednášek České meteorologické společnosti pobočky Ostrava a Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Ostrava pondělí

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 1 PRV V Praze dne 18. června 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Ing. Michal Anton,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami (sr)

Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami (sr) Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami (sr) Úterý, 13. 9. 2016 Úvod 09:00 09:30 Jiří Cienciala, zmocněnec vlády pro MSK, ÚK a KVK Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského

Více

AUTOŘI MEDUŇKY ČTENÁŘŮM

AUTOŘI MEDUŇKY ČTENÁŘŮM AUTOŘI MEDUŇKY ČTENÁŘŮM MARTA FOUČKOVÁ, PhDr. PŘEDNÁŠKY: Praha divadlo Gong, 28. 10., 17. 11., ve 14 h. 10. 12. v 17.00 h.. Brno Semilaso 7. 11. ve 14 h. SEMINÁŘE: Kolín 23. 25. 10., 27. 29. 11. Dlouhé

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Pondělí 8:30-11:30 HI5 Sběratelství a starožitnosti Mgr. Martina Obrazová 19.10.2015, 23.11.2015, 14.12.2015, 18.1.2016 PR6 - Geografie cestovního

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

URSUS zážitkové centrum

URSUS zážitkové centrum URSUS zážitkové centrum Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kačalová Mgr. Jana Karpecká tel:+ 420 553 661 368 + 420 553 661 367 +420 725 435 030 e-mail: infinityprogress@seznam.cz info@ursuscentrum.cz www.ursuscentrum.cz

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Silvestrovské jednohubky 2009

Silvestrovské jednohubky 2009 Silvestrovské jednohubky 2009 15. prosince 2009 Námořnická Unie, o.s. Společnost pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna Formace V.S.R. Motto: Pozvala ho na jednohubky. A jen tak tak nepřišla do jiného

Více

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009

Soutěžní přehlídka řemesel. Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Soutěžní přehlídka řemesel Předkládá: David Surmaj Manažer konferencí a soutěží Dne: 2.11.2009 Něco z historie Nekomerční projekt, který od roku 1996 nabízí žákům stavebních oborů možnost zúčastnit se

Více

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Příjmení, titul Jméno E-mailová adresa Organizace Baštecká, PhDr., Baxová, Mgr. Bednář, Mgr., Brožová, PaedDr. Čermák, Bc. Dragomirecká, PhDr., Bohumila Pavla Martin Miloslav

Více

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014

Obhajoby květen 2014. úterý 27.5.2014 Obhajoby květen 2014 úterý 27.5.2014 Komise č. 1 /PřF - B 1301 Geografie ; Geografie střední Evropy, Geografie, Geografie (dvouoborové) Předseda: doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. Místopředseda: doc. RNDr. Ivan

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr.

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr. Registrační úřad: 5520 Zastupitelstvo: 5520 Obvod: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Mgr. Jozef Leškovský 36 správce farnosti 2 Ing. René Hartl 56 soukromý podnikatel Senožaty

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Aktivity AFI v roce

Aktivity AFI v roce Aktivity AFI v roce 2013 8. 1. 2014 Podpora lákání přímých zahraničních investic a jejich rozvoj v ČR: Odborné akce pořádané společně s CzechInvestem v Praze a regionech Odborné akce pořádané s dalšími

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012

Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Jednání Rady Města Broumova č. 35 ze dne 1. února 2012 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

Vítejte na prezentaci o Vysoké škole Zittau/Görlitz. Přednášející: Lukas Svoboda

Vítejte na prezentaci o Vysoké škole Zittau/Görlitz. Přednášející: Lukas Svoboda Vítejte na prezentaci o Vysoké škole Zittau/Görlitz Přednášející: Lukas Svoboda O čem vám budu povídat by se student nacházel studovat to funguje - studovat studenta Krajina Zhořelec / Görlitz Ţitava

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více