PŘEDNÁŠKY v roce 2003 Pořádá LULV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDNÁŠKY v roce 2003 Pořádá LULV"

Transkript

1 PŘEDNÁŠKY v roce 2003 Pořádá LULV Kabinet informační Pod záštitou starosty města Brušperk Ing. Ivana Krupníka Ve spolupráci s Knihovnou města Brušperk, firmami MIRAMO, NEXTNET, MA WIS a dalšími INTERNET v Brušperku a jeho okolí Přednášející - Huvar, Štalmach, knihovna Kabinet ekologický, ekonomický a finanční Přednášející Ing. Jiří Novobilský O jedné moţnosti ekologického a ekonomického topení v Brušperku Kabinet ekologický Ve spolupráci s českým zahrádkářským svazem v Brušperku Přednášející Ing. O. Štefka Geneticky modifikované rostliny Kabinet edukační Přednášející Ing. David Gruber Perličky s komunikacemi Kabinet Ţivot, UCZ Univerzální centrum zdraví Přednášející Iva Chadzipanajotidisová KINEZIOLOGIE léčebná metoda i cesta k poznání duše PŘEDNÁŠKY v roce 2004 Pořádá LULV Kabinet projekční přednášející Ing. Petr Czekaj generální ředitel Agentury pro regionální rozvoj a.s. Ostrava Strukturální fondy Evropské Unie Kabinet Ţivot, UCZ Univerzitní centrum zdraví

2 Pořádající MUDr. Petr Huvar specialistka výţivu a hubnutí O správné aneb jak se dá zhubnout Kabinet filosofický Přednášející Ing. Jitka Hrdinová astroloţka, numeroloţka Do jaké míry věštíme a do jaké míry tvoříme budoucnost? Kabinet, Ţivot, UCZ Univerzitní centrum zdraví Přednášející Ing. Drahomíra Maťová Jak lze cvičením, relaxací a ţivotním postojem ovlivnit psychiku a zdraví člověka! Kabinet literární a mediální Pod záštitou Městské knihovny v Brušperku Přednášející autor knihy RNDr. Milan Konečný Diskusní pořad nad knihou MAWISův smích a MAWISův pláč Kabinet Ţivot Přednášející Yvon Kalábová, poradkyně celostní medicíny Od brufenu k zázvoru aneb jak léčit nemoc nalezením její příčiny Kabinet projekční Přednášející Ing. Petr Czekaj Agentura pro regionální rozvoj a.s. a RNDr. Milan Konečný LULV Brušperk Od strukturálních fondů EU, přes PRIVIZ centrum a kdoví, aţ jak! Kabinet literární Přednášející Mgr. Miroslav Vepřek Univerzita Palackého v Olomouci K počátkům naší vzdělanosti. Staročeská kultura na Moravě a v Čechách Kabinet edukační Přednášející Mgr. Marcela Kříţová učitelka ZŠ v Brušperku Jak předcházet problémům v učení na začátku školní docházky Kabinet Ţivot Přednášející Naďa Lehenová

3 Síla pozitivního myšlení aneb svůj ţivot máte ve svých rukou. PŘEDNÁŠKY v roce 2005 Pořádá LULV, Lašské společenství, o. s Kabinet Ţivot Sponzor Lékárna U Matky Boţí Přednášející Naďa Lehenová Co přináší bydlení v pyramidě Klub literární a mediální a studijní ateliér Milana Konečného Přednášející RNDr. Milan Konečný Jak se zbavit starostí po MAWISácky aneb Dale Carnegie po brušpersky! Klubový večer Klub literární a mediální, modelingový, umělecký, Prodejní výstava prací uměleckého klubu Kročovci, L. Czekajová, S. Korbelová, M. J. Vála, M. Černá Paloncová, L. Kocierzová a další Modelingová performace Sandry Korbelové Autorské čtení sbírky Mirka Vepřka Můj přítel tápe v čase I v pátek 13-tého můţe být příjemný den! a diskusní kulaty stůl Kabinet projekční Moderátor a přednášející RNDr. Milan Konečný PROJEKTY A DOTACE aneb od malých projektů aţ po dotace EU! Kabinet Ţivot Přednášející Ing. Ludmila Pavlíková Prevence pomocí bylin Kabinet Ţivot Přednášející Ing. Gabriela Opletalová

4 Reflexní terapie Soutěţ projektů Lašsko a jeho budoucnost Kabinet projekční, edukační a kabinet junior Ve spolupráci se ZŠ V. Martínka v Brušperku, městem Brušperk, SMOPO Sdruţení měst a obcí povodí Ondřejnice PŘEDNÁŠKY v roce 2006 Pořádá LULV, Lašské společenství, o. s. a PRIVIZ centrum Kabinet cestovního ruchu, turistický a sportovní Přednášející RNDr. Jaroslav Suchánek (dlouhodobý velvyslanec v Austrálii) Netradiční turistika po Austrálii Kabinet vlastivědný, literární a mediální Přednášející Zdeněk Krulikovský (v jistých kruzích zvaný lašský král) NAŠE LAŠSKO vedl RNDr. Milan Konečný Kabinet projekční a Ateliér Milana Konečného LS- klastr, PISL systém, SIPAP systém Kabinet literární, mediální a podnikatelský Přednášející Mgr. Petr Juřák (autor stejnojmenné knihy) HISTORIE PODNIKÁNÍ na Frýdecko-Místecku Kabinet ekonomický a finanční Přednášející Ing. Jiří Pecuch JAK SI FINANČNĚ POMOCI aneb jak ekonomicky hospodařit s rodinným rozpočtem a zhodnotit malé i velké finanční částky

5 Kabinet edukační, projekční a sociálních věcí Přednášející RNDr. Milan Konečný LAŠSKÁ UNIVERZITA LIBOVOLNÉHO VĚKU A PRIVIZ centrum Kabinet edukační Přednášející Mgr. Marcela Kříţová Jak předcházet problémům na začátku školní docházky Kabinet poţární a bezpečnostní techniky LULV Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Brušperku Přednášející Doc. Ing. Dr. Miloš Kvarčák Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB Technická Univerzita Ostrava Jak předcházet problémům, které Vám můţe způsobit poţár speciálně o Vánocích PŘEDNÁŠKY v roce 2007 Pořádá LULV, Lašské společenství, o. s. a PRIVIZ centrum Kabinet podnikatelský asociální Přednášející RNDr. Milan Konečný O zkušenostech a moţnostech se získáváním dotací na nezaměstnané! UCZ univerzitní centrum zdraví Přednášející Ludmila Prchalová Mladý ječmen přírodní ekologická potravina Kabinet podnikatelský a ekonomický Přednášející Ing, Pavel Vantuch

6 Základní ekonomické pojmy důleţité pro standardní ţivot Kabinet ekologický Přednášející Jiří Míček O jednom typu ekologického bydlení Kabinet ekonomický a finanční Přednášející RNDr. Milan Konečný Host Ing. Ivo Šajer FOREX a jeho vyuţití O metodách jak si zlepšit finanční situaci pro mírně náročné i méně náročné Kabinet Literární a mediální Ve spolupráci s Knihovnou Brušperk Autorské čtení RNDr. Milana Konečného MAWISácké epigramy Kabinet ekonomický a finanční Přednášející Marek Konečný Jak ušetřit a zároveň vydělat PŘEDNÁŠKY v roce 2008 Pořádá LULV, Lašské společenství, o. s. a PRIVIZ centrum Kabinet cestovního ruchu a turistiky Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Ing. Jaroslav Pávek zvaný Ogar Jaroš Severní Čína a východní Tibet oblast AMDO Kabinet poţární a bezpečnostní techniky LULV Ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů v Brušperku

7 Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Doc. Ing. Dr. Miloš Kvarčák Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB Technická Univerzita Ostrava Ing. Zdeněk Hladný místoradosta LS, o.s. Prevence a poţární technika, speciálně hromosvod Kabinet poţární a bezpečnostní techniky LULV Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Ing, Zdeněk Hladný místoradosta LS, o.s. Nové formy v oblasti hromosvodů UCZ centrum Univerzitní Centrum Zdraví LULV Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Petr Davídek Odpoledne s léčitelem biotronikem Petrem Davídkem ze Ţtce Workshop alternativní léčitelské metody a zdravá výţiva Kabinet ekonomický a finanční UCZ centrum Univerzální centrum zdraví LULV Sál Národního domu v brušperku Přednášející: Ing. Marie Lančová Ceníte si svého ţivota? Myslíte na budoucnost potomků? Umíte ochránit svůj majetek? Můţeme Vám poradit, jak lépe zhodnotit své finance a ještě ušetříte Kabinet cestovního ruchu a turistiky Sál Národního domu v brušperku Přednášející. Ing. Jaroslav Pávek zvaný Ogar Jaroš Divokým Ujgurstánem Kabinet ekonomický a finanční, Kabinet matematického modelování a Kabinet Informatiky SeePOINT druţstvo a FARVOSZ druţstvo Kanceláře LS, o. s. na ZŠ v Brušperku Přednášející: Marek Konečný

8 O jedné moţnosti zúčastnit se mezinárodního obchodu a zúročit svůj majetek Kabinet přírodovědný a Bodyho klub Národní dům v brušperku Přednášející: Ing. Václav Ranocha I v holubaření se dá stát mistrem ČR Literární večer Univerzitní knihovna LULV, Kabinet literární a mediální ve spolupráci s Městskou knihovnou Brušperk Městská knihovna Brušperk V programu vystoupili: RNDr. Milan Konečný, Mgr. Jaroslava Neuwirthová a ţáci ZUŠ v Brušperku Literární večer věnovaný vzpomínce na básníka Bohumila Pavloka, Křtiny třetí prvotiny MAWISákoviny a MAWISácké epigramy a přípitek na vzpomínky, křtiny a kulatiny UCZ Univerzitní centrum zdraví LULV Národní dům v Brušperku Přednášející: Alena Randysková Povídá o energii a samoléčitelství, spojené s praktickými ukázkami UCZ Univerzitní centrum zdraví LULV Národní dům v Brušperku Přednášející: Alena Randysková Povídá o energii a samoléčitelství, spojené s praktickými ukázkami UCZ Univerzitní centrum zdraví LULV Národní dům v Brušperku Přednášející: Petr Davídek Odpoledne s léčitelem biotronikem Petrem Davídkem ze Ţatce O léčitelství a věcmi mezi nebem a zemí Ukázky léčby rukama a muzikoterapií

9 z cyklu Radostným Světem a z Brušperku do celého světa LULV Kabinet edukační Kabinet turistiky a cestovního ruchu KLAS Klub lašských aktivních seniorů Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: manţelé Ing, Věra a Ing, Jiří Homolovi ANTARKTIDA z cyklu Radostným Světem a z Brušperku do celého světa LULV Kabinet edukační Kabinet turistiky a cestovního ruchu KLAS Klub lašských aktivních seniorů Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: manţelé Ing, Věra a Ing, Jiří Homolovi Souostroví GALAPÁGY v rámci projektu Jak lépe ţít LULV Kabinet ekonomický Kabinet ekologický Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Ing. Jiří Novobilský Jak dále v energetice Kurz Mezinárodního humanitárního práva LULV Kabinet filosofický Ve spolupráci s internetovým portálem Sál Národního domu v Brušperku Kurz vede: Petr Jan Vinš (Český Červený Kříţ) Hudebně literární umělecké odpoledne Nedělní ochutnávka aneb Čaj o půl čtvrté LULV Kabinet umělecký Sál Národního domu v Brušperku LS, o. s. prezentuje svoji vydavatelskou činnost Autoři přednesou ukázky svých děl Marek Kozák, Mgr. Miroslav Vepřek, RNDr. Milan Konečný INTERNET V BRUŠPERKU a jeho moţnosti

10 LULV Kabinet informatiky Sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Martin Kučera a Adam Štalmach Řešily se následující otázky: 1. Svobodná televize Radostny Svět 2. Vzdělávací e-learningový portál a konference 3. Databanka ových adres 4. Moţnosti internetu v Brušperku Z minulosti brušperských hospod aneb Jak se naši předkové bavili dříve Pořadatel: LS, o. s., LULU Kabinet historický a filosofický Ing. Petr Juřák a hosté Místo konání: restaurace U Hynečků Vánoce bez ohně aneb Kde je pořádek a čisto, oheň nemá místo Kabinet poţární a bezpečnostní techniky LULV ve spolupráci s Fakultou bezpečnostního inţenýrství VŠB Technická univerzita Místo konání: sál Národního domu v Brušperku Přednášející: Doc. Ing. Dr. Miloš Kvarčák ROK Nové metody v oblasti fotografování a zpracování fotografií Václav Suchý ZŠ v Brušperku manţelů Homolových Tahiti a Velikonoční ostrov Jak se dělá film Mgr. Michal Najbrt Kabinet filmový, mediální, fotografický, umělecký a literární

11 nad knihou David Allen-Mít vše hotovo Kabinet podnikatelský, edukační, matematického modelování a projekční Bc. Lucie Kozelská Jak se dělají sochy Kabinet umělecký a edukační Galerie Chagall na téma Nejnovější poznatky z pobytu v Moskvě-turistické atrakce, kurz jazyka ruského, obchodní kontakty Ing. Marek Konečný Kabinet turistický, jazykový a podnikatelský manţelů Homolových Seychely ráj v Indickém oceánu a ukázka Mgr. Karly Kopcové Jak se drátuje a dráteničí Kabinet umělecký a edukační manţelů Homolových Japonsko spojené s video produkcí PhDr. Andrew A. Urbiše Ţít fung-šuej Sál Národního domu Kurz-Jak se drátuje a dráteničí Mgr. Karla Kopcová Kabinet umělecký Mgr. Jana Plečky Impresionismus a impresionisté Sál Národního domu manţelů Homolových

12 Čína Kabinet turistický spojený s ukázkami aplikací Kabinet finanční a ekonomický I z Brušperka se dá investovat v zahraničí a pracovat na světových burzách manţelů Homolových Země z ptačí perspektivy ROK PhDr. Andrew Urbiš Energetický systém člověka a zásady zdravé výţivy z pohledu tradiční čínské medicíny Sál Národního domu manţelů Homolových Karélie severozápadní perla Ruské federace Kabinet průmyslových aplikací a matematického modelování Doc.Ing. Zdeněk Konečný,Ph.D. Svět robotů aneb vymyslel to Karel Čapek Sál Národního domu manţelů Homolových Bajkal a Kamčatka dvě přírodní perly Ruské federace manţelů Homolových

13 Přes Senegal do Mali země Dogónů a Tuarégů Mgr. Jan Plečka Michelangelo, sochař a architekt Kabinet umělecký a edukační pokračování Mgr. Jan Plečka Michelangelo architekt Kabinet umělecký a edukační manţelů Homolových Peru z pohledu brušperáků O.Štefek Jak se rostliny přizpůsobují jinému prostředí aneb evoluce rostlin Sál Národního domu Principy participace Kabinet filosofický Metoda Balance Scorecard a její moţné vyuţití Kabinet ekonomický a matematického modelování PhDr. Andrew A. Urbiš Minulé ţivoty Sál Národního domu Den otevřených dveří na LULV Kanceláře LS,o. s

14 Prezentace Cloud computing Patrice Prusko Torcivia Kabinet matematického modelování a edukační Sál Národního domu ROK Energie barev Daniela Trávničková Sál Národního domu manţelů Homolových Sýrie a Jordánsko manţelů Homolových Střední Afrika vysněná a skutečnost v roce Mgr. Petr Juřák O uměleckých památkách města Brušperka Kabinet filosofický a historický Ateliér Milana Konečného Prezentace Brušperka a LS,o. s na mezinárodní konferenci Výkonnost organizace 2011 K náměstí Mgr. Jaromír Plečka Kabinet filosofický a historický Výsadkové operace Merkur a Market Garden Úspěch nebo fiasko Národní dům

15 manţelů Homolových Island a jeho krásy PhDr. Andrew A. Urbiš Minulé ţivoty Univerzitní centrum zdraví Doc. Ing. Dr. Miloš Kvarčák Nebezpečí ohně hrozí nejen o Vánocích Technologický park LULV, PRIVIZ centrum, kabinet poţární a bezpečnostní techniky LULV Sál Národního domu ROK manţelů Homolových Egypt nejsou jenom pyramidy a Hurghada manţelů Homolových Myanmar Knihovna LULV Nad knihou Leo Babauta-Síla jednoduchosti ZŠ manţelů Homolových Galapágy

16 Moderátor Doc. Ing. Václav Netek, CSc.-marketér roku Workshop strategického marketingového řízení Kabinet ekonomický, ateliér Milana Konečného, technol. Park LULV manţelů Homolových Kambodţa Jan Samiec Masáţ Univerzitní centrum zdraví Putování do Středu Radostného Světa Brušperská přehrada Mgr. Pavla Ţurková Nejen cvičením a nejen pro zdraví a krásu Univerzitní centrum zdraví Národní dům Beseda s Láďou Janáčkem Víte co je to jóga a její přínosy Univerzitní centrum zdraví Sál Národního domu manţelů Homolových Dubaj a Omán manţelů Homolových Sokotra Festival Lašského společenství aneb CIRKUS BUDE! Národní dům Brušperk

17 manţelů Homolových To nejlepší z cest všemi kontinenty ROK Moderátor Ing. David Mezihorák, MEDA Consulting Úvod do procesního a projekčního řízení Kabinet ekonomický, technologický park LULV, RES academy Moderátor RNDr. Milan Konečný Veřejný sektor a efektivní rozhodování Přenáška PhDr. Stanislava Podţorná Stres-součást kaţdodenního ţivota Univerzitní centrum zdraví Národní dům Kabinet turistiky a cestovního ruchu, KLAS Putování do Středu Světa OSL systém Brušperská přehrada Moderátor Ing. David Mezihorák Kabinet ekonomicky, technologický park LULV, RES academy Metody řízení organizací i osobního ţivota-bsc metoda manţelů Homolových Nový Zéland krásy jiţního ostrova manţelů Homolových

18 Tasmánie manţelů Homolových Rudý střed Austrálie Brušperk ROK manţelů Homolových Austrálie západ a jihozápad kontinentu Brušperk manţelů Homolových Sněţné hory Austrálie Brušperk CBA analýza brušperského plaveckého bazénu LS, o. s., LULV, Kabinet ekonomický Moderátor RNDr. Milan Konečný manţelů Homolových Vanuatu a Fidţi peklo a ráj v Pacifiku Brušperk manţelů Homolových Kuba 2013 Brušperk

19 Querilla management, marketing, business, univerzity aneb Rambo po brušpersky Kabinet ekonomický a ateliér Milana Konečného Moderátor RNDr. Milan Konečný SQUID control řídicí systém LS, o. s. Kabinet ekonomický a ateliér Milana Konečného Moderátor RNDr. Milan Konečný Nad bestsellerem Jasona Frieda a Davida Hanssona PRÁCE NA DÁLKU Knihovna LULV Lumíra Vantucha Moderátor RNDr. Milan Konečný Poznatky z konference Procesní řízení Inovace vs. Tradice Kabinet ekonomický a ateliér Milana Konečného Moderátor RNDr. Milan Konečný manţelů Homolových Madeira ostrov věčného mládí Kabinet edukační, Kabinet turistiky a cestovního ruchu, KLAS Klub lašských aktivních seniorů Brušperk manţelů Homolových Azorské ostrovy mezi Evropou a Amerikou Kabinet edukační, Kabinet turistiky a cestovního ruchu, KLAS Klub lašských aktivních seniorů Brušperk Ţivot v pohodě aneb Desatero v ţivotě plným rizik Kabinet ekonomický, matematického modelování, IT club, EWAL Projekčně procesní řízení a Univerzitní centrum zdraví Moderátor Ing. David Mezihorák

20 Prezentace knihovny Lašské univerzity libovolného věku LULV Lašská univerzita libovolného věku, Univerzitní knihovna Ing. Lumíra Vantucha

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace ČINNOSTI ŠKOLY. Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracoval PaedDr. Milan Němec, ředitel školy Dne 26. 8. 2011 1 Výroční zpráva

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek, Karlova 111 1 Charakteristika školy 4 Obory vzdělávání 5 Pracovníci školy

Více

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011

SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 SPOLU Olomouc VÝROČ NÍ ZPRÁVA SPOLU OLOMOUC 2011 OBSAH 1 02 ÚVODNÍ SLOVO 03 ZÁKLADNÍ INFORMACE VIZE, POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE 05 Z HISTORIE SPOLU OLOMOC 06 OSOBNÍ ASISTENCE 06 OSOBNÍ ASISTENCE Statistické

Více

Vzpomeňte na zesnulé...

Vzpomeňte na zesnulé... VyDáVá město BrušPerk Vzpomeňte na zesnulé... LISTOPAD 2014 www.brusperk mesto.cz 2 Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. 11. října 2014 v Brušperku Výsledky voleb do Senátu Parlamentu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (4/2010) To nejcenější, co nesmíme ztratit, je schopnost tvořit Teď by měla přijít na řadu shoda nad cestovní mapou všech reforem, www.prosperita.info

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Zdravotnická škola v Příbrami. Almanach. 60 llet

Zdravotnická škola v Příbrami. Almanach. 60 llet Almanach llet I. Prolog Mládeţi studující, naději vlasti,... Z tichnoucího proscéní v čase usínajícím uzavírají se příběhy naše, příběhy Tvé. Obsahy rozprav, souznění i míjení, okouzlení i nepohody,...

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014

V ý r o č n í z p r á v a. Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4. V Novém Jičíně 30. 9. 2014 V ý r o č n í z p r á v a Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 V Novém Jičíně 30. 9. 2014 Zpracovala: PhDr. Renata Važanská ředitelka školy Osnova: 1. Základní údaje o škole

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více