O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004"

Transkript

1 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních kolejí, fakult, knihoven, kaplí, kostelů a muzeí, po staletí plně využívaných pro ideu vzdělávání. Centrem města s nejstaršími budovami protéká řeka Cam, tepna udávající místu jednotný rytmus. Běžným návštěvníkům zpravidla uniknou jedinečná díla novodobé architektury, a to zejména kvůli jejich poloze. Na jediném kopci široko daleko, jménem Castle Hill, obydleném již od doby železné, stávala stará římská pevnost, dokud nebyla rozebrána kámen po kameni pro stavbu kolejí, až z pevnosti nezbylo nic než ten kopec, a tato část města se tak proměnila v periferii. Castle Hill byl vybrán pro stavbu tří nových kolejí (Churchill, Fitzwilliam a New Hall) až v šedesátých letech 20. století. Mezi nimi vyniká New Hall, dívčí kolej často zaměňovaná s planetáriem.

2 Architektura všech oxbridžských kolejí odráží ideu komunity jako společenství akademické obce. Tradice společného večerního stolování je dominantní a vyjadřuje pospolitost akademické komunity. Jejím výrazem je centrální kopulové zastřešení jídelny, jíž se dostalo největší důležitosti. Silueta kopule přitahuje pozornost tvarovým zpracováním připomínajícím složenými segmenty květinu, či loupaný pomeranč. Do jídelny se vstupuje po prostorných točitých schodištích umístěných ve čtyřech věžích, které obklopují dóm jako malé minarety. Uprostřed jídelní haly je na podlaze velký čtverec. Při večeři by návštěvníci s podivem zjistili, že to je vzestupná výdejna jídel, spojující jídelní halu s kuchyní o patro níže. Při podávání jídla se vysune z podlahy, a když je po posledním chodu, zajede zase zpět. Nejzajímavější část stavby, centrální prostor (15,23m v průměru), připomíná byzantský sloh. Kopule má 8 vnitřních a 8 vnějších listů, vyvolávajících představu skrytého teleskopu. Právě ty jsou na vině při častých záměnách New Hall za astronomickou observatoř. Každý z těchto sněhobílých betonových listů 13,7m dlouhých váží přes 5 tun. Na sloupech a na zábradlích je beton vyleštěný tak hladce, že vypadá jako mramor. Celá budova je ostatně bílá, kromě betonu, jenž byl ponechán holý, byly pro její strohé tvary použity také světlé cihly (typu seven Stavba nových kolejí byla některými nazvána dokonce renezancí v cambridžské architektuře. To proto, že obecně vzato se nové koleje v Oxfordu i Cambridgi zakládají velmi zřídka, a nové stavební práce většinou probíhají v rámci renovací středověkých kolejí, u kterých je přirozeně respektována již existující struktura. New Hall byla postavena podle návrhu Chamberlina, Powella a Bonna z roku 1958, na pozemku darovaném rodinou Charlese Darwina. Návrh zůstal věrný tradičnímu pojetí cambridžských a oxfordských (tzv. oxbridžských ) kolejí, odrážejícímu akademický účel objektů. Tyto jsou tradičně koncipovány kolem centrálního dvora, v jehož těsné blízkosti je jídelna. Důležité místo v centrálním prostoru areálu bývá ponecháno také knihovně, a obytné prostory jsou, jak blízko je jen možné. oaks). Volba materiálů odpovídala nejen dobovým trendům a funkci objektu, ale také touze prezidentky koleje učinit důrazné prohlášení o charakteru instituce a obohatit architektonický charakter města. Toto prohlášení je úzce spjato s historickým kontextem. Ženám bylo povoleno získat plné univerzitní členství až od roku 1947, tedy krátce před vznikem New Hall. Tato kolej se zrodila z myšlenky zpřístupnění univerzity ženám a dívkám, kterým poskytla domov zbytečně nezatížený tradicí, a přesto plně integrovaný do atmosféry města. Tato kolej poskytla bezpečné zázemí v době, kdy pozice žen na univerzitě byla nová a nejistá, avšak také v době, kdy byly členky plny odhodlání rázně obhájit svou přítomnost před svými mužskými akademickými protějšky. Strohé krychlové formy, ploché střechy a odmítnutí všech ornamentů byly tak výrazem pro jednoduchost, účelnost a neústupnost.

3 s nárůstem knižního fondu, a celý prostor knihovny byl již přeměněn na studovny a regály. Nejkrásnější je výhled právě z přízemní části knihovny, kde tiše šumí voda z fontány a za ní se tyčí kopule. Ta má dokonce svou malou paralelu v podobě prostorné přijímací místnosti u vchodu, mini kopule v popředí. Toto vstupní atrium je provedeno dle vzoru římského panteonu, strop mini kopule se skládá ze spousty malých dřívek tvořících paprskovitý vzor. Na řece Cam jsou středověké koleje jako korálky navlečené na šňůrce. Voda je spojuje v jeden celek. V případě vysoko nad řekou položené New Hall se architekti rozhodli umístit uprostřed centrálního dvora před kopulí fontánu, a tak zastoupit prvek vody i dále od centra města. Přes tuto fontánu na sebe hledí nádvořím odděleny byzantizující kopule a knihovna s bazilikálními prvky. Knihovna má přízemí oddělené stropem od třech pater s vysokým atriem, centrálně umístěné schodiště a střešní terasu. Na úzkých balkónech a mezi regály s knihami jsou pracovní místa s dodatečným osvětlením a topením. Monumentální ráz knihovny je umírněn pohodlným vybavením interiéru, zejména tkanými koberci. V přízemí knihovny byly původně pokoje, architekti však počítali Stavba má však také své nedostatky. Neúsporný systém vytápění a problematická údržba vnějších stěn jsou těmi hlavními. Architekti si mysleli, že atomová energie bude znamenat konec všech zábran, že cena energie prudce klesne. Velké prostory jsou tak vyhřívány elektrickým podlahovým topením. Kabely jsou umístěny pod korkovou podlahou složenou z nahraditelných čtverců. Dalším problémem je poškození sněhobílých stěn New Hall. Na holém betonu i na bílých cihlách zanechává počasí neustále své stopy, jejichž odstranění vyžaduje poměrně vysoké náklady. Finanční situace časem vedla k využití částí objektu pro konference, což značně oslabilo původní dojem komunity. V roce 1994 bylo postaveno centrum Keatsu, pro potřebu nových studentských rezidencí. Toto rozšíření provedené za spolupráce s japonským investorem vedlo k plynulému růstu objektu na severozápad. U třetí dívčí koleje v Cambridgi bylo záměrem architektů spojit vnitřek a vnějšek. Původní stromy byly často ponechány (a to i v případě nové výstavby z devadesátých let), bílý beton zůstal holý zejména na stropech, tak jsou v něm vidět kamínky a je dosaženo přírodního vzhledu. New Hall je odkazem šedesátých let minulého století (slavnostní otevření královnou matkou proběhlo v roce 1965). Ve své době byla experimentem současného umění a technologie, hledáním sofistikovaného ideálu nové doby, jehož důležitou součástí byla nadčasovost. Dle představ architektů mají být budovy New Hall pouze rámem obrazu doby. Nejdůležitějším záměrem bylo postavit domov instituci v neustálé proměně. Kolej je také domovem rozsáhlé sbírce současného umění, jejíž exponáty jsou volně vystaveny po celém objektu, včetně studentských rezidencí. Bílý obal New Hall se některým v době svého vzniku zdál cynicky mužským. Asketický a monumentální design byl považován za nevhodný pro novou dívčí kolej, očekáváno bylo něco jemnějšího. Případná kontroverze však byla očekávána, a dnes již pozapomenuta. Byzantizující tvary kopule, bazilikální prvky knihovny a tradiční pojetí celkové koncepce vdechují New Hall dotek minulosti. Materiály a naprostá jednoduchost naopak poukazují na otevřenost budoucnosti. Celkově vzato, design koleje krásně vytváří příhodný dojem akademického předměstí univerzitního městečka. Autor: Papája Foto: Easlyn Kirupairajah

4 PŘIPRAVOVANÉ SOUTĚŽE Bytový dům v Čapkově ulici v Písku Architektonická, ideová, vyzvaná, jednokolová soutěž Vyhlašovatel: Město Písek, Velké náměstí 114, Písek, tel/fax: / 382, Sekretář soutěže: Ing. Josef Zábranský, Budovcova 207, Písek, tel.: , fax: , Předpokládaný termín vyhlášení soutěže: září 2004 Transformace městské části v centru Jičína Urbanisticko-architektonická, veřejná anonymní, jednokolová soutěž Vyhlašovatel: Město Jičín Žižkovo nám. 18, Jičín, zastoupené Ing. Martinem Pušem - starostou města Sekretář soutěže: Ing. arch. Jana Václavíková, Žižkovo nám. 18, Jičín, tel.: , fax: , Předpokládaný termín vyhlášení: srpen 2004 Umístění díla Toniho Bennetona "MONUMENTO IN MEMORIAM DI LIDICE" Urbanisticko-architektonická soutěž, projektová, vyzvaná neanonymní, jednokolová Vyhlašovatel: Památník Lidice, zastoupený Ing. Marií Tělupilovou - ředitelkou, Lidice, tel./fax: , Sekretář soutěže: prozatím neuveden Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - prozatím neuveden Zpracování návrhu Hotelu Moravia a jeho odbytových středisek Projektová soutěž, architektonická, kombinovaná, jednokolová Vyhlašovatel: Sdružení investorů zastoupené Františkem Divokým, zmocněný zástupce Ing. Jiří Šlechta, Slovákova 352/3, Brno, tel.: , fax: , Sekretář soutěže: prozatím neuveden Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - prozatím neuveden PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE Nové osobní nádraží v Brně Odevzdání soutěžních návrhů: Vyhlašovatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Sekretář soutěže: Ing. Irena Bělehradová, Ing. Jiří Foral, Ing. Marta Brabcová Brnoinvest, spol. s r.o., Vlhká 25, Brno, Tel: , Fax: , Předmět soutěže: návrh komplexu objektů tvořících nové osobní nádraží v Brně, včetně integrace drážního mostního tělesa a využití prostorů pod ním. Součástí návrhu je řešení veřejných předprostorů nového osobního nádraží na severní a jižní straně. Úkolem je nalezení pevných a logických prostorových vazeb mezi stávajícím organismem města a novým dopravním uzlem. Úkolem je řešení prostorové a hmotové skladby objektů a ploch ve vazbě na funkční a provozní členění, zejména vytvoření integrovaného přestupního uzlu uživatelů různých druhů doprav (MHD, IAD, železniční, autobusové a pěší dopravy) ve vazbě na veřejné prostory. Úkolem je návrh optimálního rozsahu a lokalizace doprovodných komerčních zařízení. Řešení bude v úrovni urbanisticko-architektonické studie. Závazný obsah soutěžního návrhu: Grafická část - Situace širších vztahů v měřítku 1: Situace: celkové územní řešení v měřítku 1 : Schéma dopravního přestupního uzlu - Schematické půdorysy komplexu nového osobního nádraží (s vyznačením základních provozních celků) - všechna podlaží včetně střechy v měř. 1 : 500 (v případě opakujících se podlaží postačí typické podlaží) - Provozní schéma komplexu nového osobního nádraží - Charakteristické řezy (minimálně 2) v měřítku 1: Pohledy na komplex nového osobního nádraží v měřítku 1:500 (není vyloučena kombinace pohledů s řezy tak, aby dokumentace vystihovala charakter navrženého komplexu nového osobního nádraží) - Dva perspektivní pohledy v 3D modelu (dva nadhledové pohledy ze zadaných stanovišť) - Čtyři charakteristické perspektivy komplexu nového osobního nádraží (z nichž dva dokladující prostor odbavovací haly a nástupišť, dva libovolně zvolené pohledy exteriérové) Všechny výkresy budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 3cm(dokterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu). Soutěžní panely: - Všechny grafické přílohy uvedené v odstavci budou prezentovány na maximálně sedmi kusech panelů formátu A0 (840 mm x 1188 mm) na výšku. - Soutěžní návrh bude nalepen na panelech tloušťky 5 mm z lehkého materiálu (např. Kapaplast nebo Forex) pro výstavní účely. - Každý soutěžní panel bude opatřen: - dole vlevo textem o velikosti písma 1 cm NOVé OSOBNí NáDRAží V BRNě - dole vpravo rámečkem 3 3cm(dokterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu). Model: Pracovní model v měřítku 1 : 1000 v rozsahu dle podkladu č. 4. (Pracovní model bude vyhotoven jednoduchými prostředky na rovném podkladě bez znázornění terénu, v barvě bílé) Textová část: - Seznam příloh soutěžního návrhu (včetně přehledu soutěžních panelů a příloh na nich prezentovaných) - Průvodní zpráva - písemné objasnění základních principů navrhovaného řešení zaměřené zejména na: - hlavní myšlenky a zdůvodnění zvoleného urbanistického řešení - hlavní myšlenky a zdůvodnění zvoleného architektonického řešení - podstata řešení přestupního uzlu různých druhů doprav - zásady tvorby veřejných prostorů. (Rozsah textu nesmí přesáhnout počet 5 stran formátu A4) - Tabulka základních číselných údajů návrhu - (Vyplnění tabulky, která je předaným soutěžním podkladem č. 9.) Všechny materiály textové části budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 3cm(dokterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu). Textová část bude odevzdána ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě. Porota: Závislí: PhDr. Richard Svoboda, Ing. Dana Wendscheová, Ph.D, Ing. František Polách, Ing. Josef Veselý, Roman Onderka Nezávislí: Ing. arch. Václav Mencl, Prof. Ing. Petr Moos, CSc, Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Doc. Ing. arch. Ivan Koleček, Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Jan Jehlík Náhradníci Závislí: Ing. Petr Zbytek, Karel Hledík, Ing. Jan Holík, Ing. arch. Vladimír Dominik, Ing. arch. Jaroslav Josífek Nezávislí: Prof. Ing. arch. Alois Nový, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Eva Staňková, Ing. arch. Tomáš Zlámal Termíny: - Ustavujícího zasedání soutěžní poroty: 3. srpna Datum vyhlášení soutěže: 1. září Lhůta k podání dotazů soutěžícími: 30. září Lhůta k zodpovězení dotazů: 8. října Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími: 19. listopadu 2004 do 12:00 hodin - Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty: prosince Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k nahlédnutí soutěžních návrhů soutěžícím: 5 dnů od rozhodnutí poroty - Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže: 10 dnů od konečného rozhodnutí poroty Datum schválení regulérnosti: Transformace městské části v centru Jičína Odevzdání soutěžních návrhů: Urbanisticko-architektonická, veřejná anonymní, jednokolová

5 ideová soutěž Vyhlašovatel: Město Jičín - Žižkovo nám. 18, Jičín, zastoupené Ing. Martinem Pušem - starostou města Sekretář soutěže: Ing. arch. Jana Foltýnová, Žižkovo nám. 18, Jičín, tel.: , fax: , Předmět soutěže: soutěžní zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení transformace městské části v centru Jičína, která leží v plochém pásu území protnutém řekou Cidlinou. Lokalita je ohraničena ulicí Pod Koželuhy na západní straně, ze severu je ohraničena svahem a stávající urbanizovanou uliční zástavbou směrem k centru. Dále na východní straně tvoří hranici části ulic Fügnerova, Denisova, Českých bratří a Dělnická a na jihu průmyslový areál firmy Seco group, jeho severní část bude součástí transformovaného území. Závazný obsah soutěžního návrhu: Grafická část - situaci širších vztahů, obsahující celkové územní řešení a širší vztahy v měřítku 1 : 5000 (návaznost zástavby i komunikací) - základní urbanistický výkres řešeného území v měřítku 1 : 1000 s vyznačením dopravního řešení a vyznačením předpokládaného provozu autobusového nádraží - celkovou situaci řešeného území v měřítku 1 : 1000 s vyznačením funkčního využití jednotlivých pozemků a uvedením jejich výškové regulace a výměry; výkres bude obsahovat tabulku se součtem ploch dle jednotlivých funkcí - potřebný počet schematických podélných a příčných řezů v měřítku 1 : 500, dostatečně prokazujících výškové uspořádání objektů, min. počet řezů je 1 podélný a1příčný - zákres návrhu minimálně do jedné určené fotografie (která je součástí soutěžních podkladů) s návazností sousedících budov dokumentujících celkové hmotové řešení (maximální počet perspektivních pohledů či zákresů do fotografií je 3 včetně pohledu zadaném v soutěžních podmínkách) - jeden závazný axonometrický schematický pohled na 3D model (zákres do letecké fotografie určené v podkladech), (maximální počet schematických 3D modelů dokumentujících celkové řešení je 3 včetně leteckého pohledu zadaného v soutěžních podmínkách) Textová část: - seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem, a dalších částí soutěžního návrhu (textová část, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ), označených názvem části a navazujícími pořadovými čísly - základní ideu koncepčního řešení studie - zásady urbanistického řešení v širších souvislostech a zdůvodnění tohoto řešení včetně širších vztahů - stručný popis principů předpokládaného architektonického řešení objektu nového autobusového nádraží - stručný popis dopravního řešení Digitální část: Soutěžící předá 1 CDobsahující: - grafickou část ve formátu *.pdf / *.jpg - textovou část ve formátu *.doc/ *.xls Porota: Závislí: Ing. Martin Puš, Ing. Ondřej Bodlák, Ing. Pavel Jarolímek Nezávislí: Ing. arch. Jan Aulík, Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, Jaromír Gottlieb, Ing. arch. Petr Hrůša Náhradníci Závislí: Ing. Jiří Vitvar, Petr Volf Nezávislí: Ing. arch. Pavla Pannová, Ing. arch. Pavel Kolíbal Termíny: - Ustavujícího zasedání soutěžní poroty: Datum vyhlášení soutěže: Lhůta k podání dotazů soutěžícími: Datum zasedání soutěžní poroty k zodpovězení dotazů: Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími: Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty: Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k nahlédnutí soutěžních návrhů soutěžícím: 5 dnů od rozhodnutí poroty - Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže: 10 dnů od konečného rozhodnutí poroty Datum schválení regulérnosti: Vstupní objekt areálu Punkevních jeskyní v Moravském Krasu Odevzdání soutěžních návrhů: Architektonická soutěž, veřejná anonymní, jednokolová Vyhlašovatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Správa jeskyní Moravského krasu, Svitavská 11-13, Blansko Sekretář soutěže: Ing. Marek Slabý - RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, tel/fax: , , Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby Vstupního objektu areálu Punkevních jeskyní v Moravském Krasu. Závazný obsah soutěžního návrhu: Grafická část - výkres základního řešení areálu (situace v měřítku 1 : 500) - výkresy půdorysů všech podlaží ilustrující postačujícím způsobem základní principy dispozičního a provozního uspořádání podlaží stavby v měřítku 1:100 - jeden výkres řezu ilustrující postačujícím způsobem základní principy konstrukčního řešení stavby v měřítku 1:100 - výkresy pohledů na stavbu ilustrující postačujícím způsobem základní principy tvarového (hmotově objemového) řešení a členění stavby v měřítku 1:100 - zakreslení návrhu do dvou fotografií, které jsou součástí podkladů pro vypracování návrhu (v podkladech jsou k dispozici i v digitální formě) Textová část (doporučený rozsah 3 x A4 textu) - bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení zaměřené zejména na: - popis zvoleného celkového řešení umístění stavby v území a v areálu - popis zvoleného komplexního architektonického a konstrukčního řešení stavby - popis provozních a prostorových vztahů - přehled navrhovaných kapacit (bilance ploch a stavebních objemů - každá místnost bude mít výkaz ploch) - odhad nákladů stavby Porota Závislí: RNDr. Jaroslav Hromas, Jiří Hebelka, Jan Kakáč Nezávislí: Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. Jiří Miškela Náhradníci Závislí: Ing. Milada Kotlanová, Ing. Lubomír Přibyl Nezávislý: Ing. Bořivoj Horváth Termíny: - Ustavujícího zasedání soutěžní poroty: Datum vyhlášení soutěže: Datum odevzdání soutěžních návrhů: Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů: předběžně 7. a Lhůta oznámení výsledků soutěže: pět dnů od rozhodnutí poroty o pořadí a udělení cen a odměn - Lhůta pro nahlédnutí soutěžících do návrhů: do deseti dnů ode dne obdržení výsledků soutěže - Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže: na dobu 14 dnů od konečného rozhodnutí poroty o pořadí a udělení cen a odměn, nebyl-li podán protest, popřípadě uplynula-li marně lhůta ke smírnému řešení rozporu. V případě rozporu budou výsledky soutěže vyhlášeny do 14 dnů ode dne vydání nálezu o smíru. - Lhůty k platbám cen a odměn a náhrad nákladů: na dobu do 50 dnů od vyhlášení výsledků soutěže - Veřejná výstava soutěžních návrhů proběhne dle možností vyzyvatele, a to nejpozději tři měsíce od vyhlášení výsledků soutěže Datum schválení regulérnosti: Za podklady děkujemečeské KOMOŘE ARCHITEKTŮ Kancelář ČKA Brno, Starobrněnská 16/18, Brno Telefon: Fax: , (K. Slaná - pracovní skupina pro architektonické soutěže) Termíny zasedání PS pro soutěže: v kanceláři ČKA Brno zasedá pracovní skupina pro soutěže každé pondělí od 16 hodin

6 Doba, kdy se Ostrava chlubila přízviskem černá, už je naštěstí za námi. S pádem socialismu se vytratil i všudypřítomný smog, který neodmyslitelně patřil k tomuto městu a který po mnoho let hyzdil pohled na severomoravskou metropoli. Překotné změny charakteru města souvisejících s útlumem těžby a těžkého průmyslu v 90. letech minulého století však začaly vyvolávat v řadách místních odborníků obavy nad architektonickou tváří bývalé hornické bašty. Každá obava s sebou zákonitě přináší pokus o její utlumení, popř. odstranění. Nevyhnul se ani Ostravě. V únoru roku 2002 bylo založeno občanské sdružení Za starou Ostravu. Jako cíl si předsevzalo ochranu městských památek, sledování proměn Ostravy, vyjadřování se k stávajícím objektům či novostavbám a v případě ohrožení památek či specifické tváře města a jeho okolí činit vše pro jejich záchranu. Sdružení chce rovněž upozorňovat odbornou a zejména laickou veřejnost na jedinečné objekty dosud památkově nechráněné. Výsledky za krátkou dobu jeho působení jsou přitom více než hmatatelné. OSTRAVA - PERIFERIE NEBO CO?! Poprvé Již v roce 2003 sdružení připravilo projekt fotografické dokumentace industriální architektury: Ostrava periferie nebo co?! Při výběru lokalit vhodných k zaznamenání spolupracovali jeho členové s odborníky z Národního památkového ústavu v Ostravě. Mezi vytypovanými objekty byla např. Dolní oblast Vítkovic s přilehlým dolem Hlubina, Důl Alexandr v Ostravě Kunčičkách, důl Michal v Michálkovicích, dělnické kolonie ve Vítkovicích, v Kunčičkách, v Michálkovicích a na Slezské Ostravě. První část projektu proběhla v dubnu 2003 formou týdenního workshopu, na který přijalo pozvání osm významných fotografů (Bohdan Holomíček, Ladislav Drezdowicz, Roland Schmid, Juraj Lipscher, Robert Portel, Pavel Šmíd, Luděk Vojtěchovský, Milan David). Jejich citlivé pohledy na bývalé doly, koksovny, železárny a dělnické kolonie sdružení prezentovalo formou výstavy ve fotografické galerii Fiducia a v muzeu dolu Michal v Ostravě. K výstavě, která byla k vidění v září a říjnu minulého roku byl vydán soubor jedenácti pohlednic, soubor všech - i nezveřejněných - fotografií pak následně převeden do elektronické podoby a archivován dotyčným sdružením i Národním památkovým ústavem v Ostravě. Příklady táhnou Účelem prvního projektu Ostrava - periferie nebo co?! bylo mimo jiné upozornit na existenci vzniklého sdružení a pokusit se navázat spolupráci s dalšími organizacemi a jednotlivci, kteří mají podobné zájmy. Zejména úspěch občanského sdružení Za záchranu kostela sv. Václava jej zaujal. Kostel byl odsouzen k pomalému zániku, a jen díky aktivitám tohoto sdružení byla vyburcována veřejnost a pod jejím tlakem zastupitelé města spolu s vlastníkem (církví) započali rozsáhlou rekonstrukci jedné z nejstarších památek v Ostravě. Kauzy Při premiéře výstavy zaskočil pořadatele zájem lidí o industriální Ostravu tak jak byla představena na fotografiích.na základě ohlasů a reakcí návštěvníků expozice se členové ochranného spolku rozhodli připravit sérii prezentací dalších ostravských míst ve vstupním prostoru Fiducia, který jim byl nabídnut k tomuto účelu. Nakonec byly vytipovány tyto subjekty s velmi problematickým majetkoprávním i fyzickým stavem: 1. prostranství na místě demolovaného zimního stadiónu K. Kotase v těsné blízkosti centra města 2. dostavba budov kolem Masarykova náměstí v centru Ostravy 3. ruiny Ostravsko slezského hradu a Kunčického zámku 4. chátrající objekt bývalých Jatek Při přípravě podkladů k jednotlivým lokalitám spoléhá sdružení především na koordinaci s odborníky z Národního památkového ústavu v Ostravě a z Archivu města Ostravy. Poslední ze čtyř kauz věnovanou objektu bývalých Jatek doprovází vyhlášení architektonické soutěže na nové využití této chátrající památky v centru Ostravy. Vyhlášením a organizací soutěže chce spolek ochránců ukázat konkrétní vize do budoucna a navíc poukázat na samotný akt soutěže jako běžný mechanismus při hledání nápadů a nejlepších řešení v demokratické společnosti. Zpětnou vazbou ke zmíněným aktivitám by členům sdružení Za starou Ostravu posloužila účast veřejnosti na diskusích a přednáškách, podpora petičních akcí a zájem občanů o další vývoj zmíněných lokalit. Rádi by pak zaznamenali konkrétní kroky na záchraně opuštěných a chátrajících lokalit v bezprostředním centru města. OSTRAVA - PERIFERIE NEBO CO?! Podruhé Jak už bylo řečeno, při výstavě v roce 2003 zaskočil pořadatele zájem lidí o industriální Ostravu tak jak byla

7 představena na fotografiích. Někteří otevřeně projevili podporu, což bylo povzbudivé a vedlo sdružení k dalším aktivitám pro město. Ta se projevila již v letošním roce při tvorbě fotografické dokumentace. Kromě loňských účastníků byli ke spolupráci přizváni další hosté, a to nejen z Čech, ale i ze zahraničí. V seznamu fotografů se tak objevila jména jako Jan Adamec, Josef Moucha, Peter Oehlmann či Andreas Mader. Sdružení se přitom snažilo rozšířit výběr lokalit o další pozoruhodné objekty. Výsledkem vzájemné součinnosti je výstava fotografií z II. mezinárodního workshopu zaměřeného na dokumentaci ostravské architektury, o jejíž otevření se postaraly v sobotu 4. září dvě vernisáže: první v galerii Mlejn, druhá na Dole Michal při příležitosti mezinárodní konference věnované industriální architektuře. Fotografická výstava by měla pomoci obyvatelům Ostravy při hledání kvalit a hodnot ve městě, které je neodmyslitelně spojeno s rozvojem těžkého průmyslu. Tím však aktivity sdružení nekončí. Pokud se jeho členům povede získat prostředky (respektive sponzory) pro masivní velkoplošnou prezentaci fotografií na reklamních plochách ve městě, získá tak široká veřejnost možnost přímé konfrontace uměleckých pohledů na město se samotnou realitou. Sdružení tak chce nabídnout nový úhel pohledu na industriální objekty, jejichž počet je tiše snižován, ač mnohdy tvoří výrazné pohledové dominanty města. K tomu by rádo rozvířilo debaty o dalších osudech odstavených továren, šachet či dělnických kolonií, respektive o budoucnosti jednotlivých objektů a veřejných prostranství, mezi kterými by se například měl vytipovat objekt vhodný pro městskou galerii. Budoucnost sdružení? Veřejnost Kromě představení zajímavých, leč často zanedbaných a problematických lokalit, včetně rokování o jejich osudech, se chce sdružení spojit s dalšími občanskými iniciativami a zejména zapojit do těchto diskusí veřejnost formou debatních, přednáškových, petičních a protestních akcí. Myšlenku vznikajícího projektu již podpořili představitelé občanského sdružení Společnost pro současné umění - SCA a občanského sdružení Galerie Michal. Vzniklý trojlístek se dohodl na nutnosti kontaktovat další organizace a sdružení a společně získat podporu obyvatel při jednáních s představiteli města, v čemž by mu měla pomoci nejen prezentace jednotlivých kauz formou výstavy, přednášek a doprovodných letáků, ale i spolupráce s médii s regionálním a celostátním dosahem. Další občanská iniciativa, která bude spolupracovat se sdružením Za starou Ostravu zejména na kauze Ostravsko-slezského hradu, je Společnost pro kulturu a umění. Projeví Ostravaci zájem? Sdružení Za starou Ostravu se pokouší otevřít dosud neexistující dialog mezi odborníky, zástupci samosprávy, majiteli jednotlivých objektů, budoucími investory a veřejností o dalších osudech města, které vstoupilo do nové etapy svého života a hledá vizi do budoucna. V Ostravě se postupně utvářejí různé iniciativy a organizace zajímající se o osudy města, ale jejich aktivity jsou zatím roztříštěné a vydaná energie tak nedosahuje potřebného efektu. Proto chce sdružení Za starou Ostravu využít možnosti veřejné prezentace památkových kauz a skrz ně vyzvat další organizace ke spolupráci na konkrétních problémech a pokusit se oslovit ostravskou veřejnost. Tímto způsobem se chce sdružení zasadit o kultivaci vztahu člověka k jeho životnímu prostředí. Podaří se mu to? To už záleží především na zájmu samotných obyvatel Ostravy, zda budou maximálně nakloněni veřejnému dialogu o budoucnosti města, ve kterém společně žijí. Bohumír Kotora e-a-t Experiment a typografie Výběr ze současné české a slovenské tvorby ( ) Místo konání: Uměleckoprůmyslové museum, ul. 17. listopadu 2, Praha 1 Termín výstavy: Kurátoři: Johanna Balušíková a Alan Záruba (autoři textů, koncepce a design výstavy); Ivan Knobloch (za UPM) Česko a Slovensko mají z doby společného státu velmi silné kulturní vazby. Krédem přehlídky českých a slovenských grafických designérů je tedy prezentovat jejich tvorbu v jednom celku. Výstava e-a-t (experiment a typografie) představila v prvním sledu tvorbu 35 autorů. Jejím cílem je tuto počáteční kolekci rozšiřovat o další nové i starší projekty, které časově zapadají do období posledních 20 let. Samotná myšlenka expozice vznikla v holandském Haagu, kde se její autoři - Johanna Balušíková a Alan Záruba - setkali a položili tak základ česko-slovenské spolupráce v oblasti grafického designu. Záměrem a hlavním kritériem výběru se pro kurátory stává moment, kdy se střetávají originální myšlenky autora s vlastním experimentem v procesu hledání řešení podoby každé páce. Podmínkou je, že výsledek využívá výhradně typografické principy. Typografie jako taková se u nás vyučuje od 20. let minulého století. V tomto období je také založena první státní škola věnující se tomuto oboru. Cílem výstavy není zpracování chronologického přehledu veškeré práce s písmem v České republice a na Slovensku, nýbrž upozornění na ty inovativní projekty, které odrážejí autorův pohled na okolní prostředí a měnící se technologie. Jednotlivá písma jsou prezentována na velkoplošných plakátech jako příběhy, ve kterých se pojí forma s funkcí. Proces myšlení tvůrců písma je dále dokumentován

8 množstvím skic, poznámek a textů v jednom prolínajícím se celku. Je zajímavé, že právě moderní technologie současnosti, včetně internetu, se za posledních dvacet let postaraly o zlom ve vývoji typografie. Mužskou nadvládu, danou léta většími litografickými schopnostmi, vystřídala ženská vizuální představivost, které dávají vyniknout novinky na poli informační technologie. Ambicí programu e-a-t je aktuálně informovat o nových projektech prostřednictvím výstavy a webové stránky, podnítit diskusi mezi odbornou veřejností, vydat publikaci věnovanou projektům v širším kontextu tvorby v Česku a na Slovensku, včetně těch našich designérů, kteří v současnosti působí v zahraničí. Přehlídka grafického designu nemá žádné žánrové rozlišení a nedělí tedy výsledky na čistě komerční nebo vlastní autorské práce. Realizované projekty časopisy, knihy, plakáty apod., které splňují první kritérium výběru, doplňují hlavní část výstavy v jeden uzavřený celek. Hlavním záměrem je pak představit tuto přehlídku za hranicemi středoevropského regionu, kde byla zatím velmi málo publikována. Výstava se v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze koná u příležitosti výroční konference Mezinárodní asociace typografů ATypI (Association Typographique Internationale), která se po pětadvaceti letech vrací do našeho hlavního města. V rámci uspořádaného sympozia (30. září) si tak prožije speciální pražskou derniéru, s možností propagace rozvíjejícího se projektu na internacionální bázi. Svou premiéru přitom expozice absolvovala v brněnském Domu umění v období od do jako součást Mezinárodního bienále grafického designu, pořádaného jihomoravskou metropolí v červnu tohoto roku. Trojlístek působení expozice na česko-slovenském území uzavře její slovenská verze, chystaná v období leden - únor 2005 do bratislavského Pálffyho paláce. Zároveň došlo k vyřazení prací vzniklých v širším okruhu umělecky dominantních osobností (H. von Aachen, B. Spranger, J. J. Bendl a J. J. Jelínek). Současná prezentace děl nejvyšší umělecké kvality, vzniklých od sklonku 16. století do závěru 18. století v zemích Koruny české, působí oproti předchozí expozici mnohem sevřenějším dojmem. Kmenové expozici Kláštera sv. Jiří se podařilo navrátit její někdejší diváckou atraktivnost a modernější, dobře čitelný výstavnický charakter. Lze proto předpokládat, že nově otevřená expozice domácího manýrismu a baroka má nejlepší předpoklady přitáhnout znovu pozornost českého i zahraničního uměnímilovného publika. Expozice je otevřena denně kromě pondělí od do hodin. Vstupné: 100 Kč - základní, 50 Kč - snížené, 150 Kč - rodinná vstupenka. Zápis z Valné hromady AiA ČR konané dne v Klubu Mánes Přítomni: dle prezenční listiny 47 osob (39 členů, 6 členů AVT, 3 hosté z UVU), 9 členů omluveno Hosté: UVU ČR předseda V. Kubát, PhDr.O. Brůža, Mgr. V. Weber 1/ Přítomné a výše uvedené hosty přivítal na Valné hromadě stávající prezident asociace ing.arch. Ji. Vrana. 2/ Při kontrole usnášeníschopnosti Valné hromady (dále jen VH), protože nebyla přítomna nadpoloviční většina všech členů, bylo podle ustanovení Stanov AiA ČR po uplynutí čtvrt hodiny (odhlasováno plénem) od hodiny ohlášené jako začátek bylo stanoveno, že VH rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných. Po uplynutí této doby byla zapisovatelkou schválena V. Švejcarová), skrutátory ak.arch. H. Šimůnková a ak.arch. H. Koželuhová, která byla schválena volebním komisařem. Všemi přítomnými byl schválen program VH dle pozvánky: Klášter sv. Jiří od 1. září znovu otevřen Od 1. září 2004 může veřejnost opět navštívit stálou expozici kláštera sv. Jiří, která byla od 27. července z větší části uzavřena, a to z důvodu revitalizace. Kmenová expozice Sbírky starého českého umění Umění manýrismu a baroka v Čechách, zpřístupněná veřejnosti v březnu 1976, prošla v srpnu letošního roku poměrně výraznou proměnou: Z podnětu generálního ředitele Národní galerie v Praze prof. Milana Knížáka, podle návrhu prof. Stanislava Kolíbala byly výstavní panely i kotvící prvky opatřeny novým nátěrem (kombinace dvou tónů šedé barvy). 2 Celý prostor prvního patra Jiřského kláštera (1.830 m ) současně získal nový bílý odstín. V souvislosti s revitalizací stálé expozice byl podroben přísnému výběru kurátorů sbírky i známý soubor manýristické a barokní malby i plastiky, během kterého došlo k vyřazení děl žákovského charakteru. 1/ 14 hod. - zahájení, přivítání hostů, kontrola usnášeníschopnosti VH 2/ Volba skrutátorů, schválení zapisovatele, úvodní slovo prezidenta AiA ČR 3/ Schválení tohoto programu VH, event. doplňující návrhy z pléna 4/ Úvodní slovo prezidenta AiA ČR 5/ Volba nové Rady AiA ČR po 3letém volebním období 6/ Zpráva o činnosti a hospodaření asociace za rok / Perspektivy další činnosti asociace, přijetí členů AVT do AiA ČR 8/ Slovo hostů z UVU ČR 9/ Diskuse 3/ Volbou nové Rady AiA ČR po tříletém volebním období byl pověřen přítomnými ak.arch. M. Čejka, který přítomné seznámil s navrženou kandidátkou a volebním postupem (tajnými volbami na připravené hlasovací lístky s možností dopsat jiné kandidáty dle svého uvážení). Vzhledem k počtu členů byl úměrně změněn počet členů Rady na 7 osob, přičemž bylo odhlasováno, že součástí Rady bude 2členná Kontrolní komise.dále bylo schváleno, že za přistupující členy Asociace výstavní tvorby bude do kandidátky připsán (jako návrh stávající Rady AiA ČR) p. ak. arch. Pavel Rychlink z AVT.

9 (kandidátka asociace : 1/ V R A N A JOSEF ing.arch. 2/ F I Š E R JAN ak.arch. 3/ ČEJKA MILOSLAV ak.arch. 4/ VÁVRA PETR ing.arch. (vzdal se kandidatury) 5/ BENŠ PAVEL ak.arch. 6/ KOŽELUHOVÁ HANA ak.arch. 7/ ŠI MŮ N KOVÁ HELENA ak.arch. 8/ RYCHLINK PAVEL ak.arch. Při nesouhlasu lze jména na voleb.lístku vodorovně škrtnout, event.doplnit jménem dle seznamu členů - listiny.) 4/ Stávající prezident asociace ing.arch. Josef Vrana přednesl svůj názor na orientaci asociace (vč. možnosti přijímání za určitých podmínek i výrobců aj. profesí vztahujících se k našemu oboru), o možnosti a výhodnosti kooptování dalších osob z rozhodnutí Rady, všem členům asociace budou sděleny termíny Rad //předběžně a s možností změny: 7.9., , 9.11., vždy od 17 hodin v Mánesu//, které po skončení zásadního jednání budou přístupny všem k diskusi i volné rozpravě. Dále hovořil o plánovaném projektu na Internetu, možnosti pořádat roční přehlídky prací členů a hostů AiA s odměňováním diplomy (nutnost dobré grafiky!) a přítomností tisku+tv, potřebné účasti členů pod hlavičkou asociace na přehlídkách OA i jinde vč. účastí v soutěžních jury, rozjednaných sponzorských darech, nutnosti publikovat v periodicích, expertní činnosti (např. při MK soudní znalectví apod.), možnost utvoření komise v rámci asociace poradní orgán instituce při hodnocení zakázky a dalších aktivitách. 5/ O stávajících i možných dalších aktivitách asociace pohovořil i ak.arch.čejka a ak.arch.fišer (Salon, Internet, změna grafiky loga asociace, čestné ceny, certifikáty, diplomy, odborné cesty plánované Maďarsko..). Dále arch.čejka seznámil přítomné o představě soutěže asociace nebude vypisována, ale každý, kdo ví o dobře řešeném interiéru apod. seznámí s ním Radu a předmětné řešení bude zařazeno do soutěže. 6/ Informaci o hospodaření podala V.Švejcarová (stav účtů, výše nákladů) - možnost přijetí celé skupiny Asociace výstavní tvorby (pod vedením ak.arch.pavla Rychlinka) do řad AiA ČR. Rada odsouhlasila na jednání v dubnu 2004; - v průběhu posledního volebního období byly získány sponzorské dary ze shora uvedené činnosti ve výši 13 tis.kč, další jsou předjednávané avočekávání (např.firma FORESTIER z Francie). Přítomní vzali zprávu na vědomí. 7/ Všichni přítomní členové AVT byli plénem VH AiA ČR přijati do řad asociace. U ostatních členů bude postup totožný pouze oznámením na Radě asociace. Přítomní souhlasí. 8/ O možnosti organizování odborného zájezdu asociace do Rakouska vč.osobní angažovanosti informoval přítomné ing.arch.j.smola. Na příští rok byl odsouhlasen zájezd do Rakouska/Švýcarska - lokalita kolem města Bregenz. 9/ Po přestávce ohlásila volební komise výsledky: dle hlasování jsou v 7 členné Radě tito členové AiA ČR: Vrana, Fišer, Čejka, Benš P., Koželuhová, Šimůnková, Rychlink. Ze zvolených členů asociace bude v rámci platných Stanov AiA ČR na první Radě asociace po VH zvolen prezident a dva viceprezidenti. 10/ Dosavadní prezident AiA ČR dá hlasovat o tom, že celé shromáždění VH dává souhlas nově zvolené Radě s tímto celým, výše uvedeným programem činnosti směrem ve vývoji asociace, což bylo všemi přítomnými jednomyslně odhlasováno. Současně všem předchozím členům Rady poděkoval za jejich činnost. 11/ Volné diskusi předcházelo slovo přítomných hostů kromě jiných pohovořil i předseda UVU ČR V.Kubát a Mgr. V.Weber. Zapsala: V.Švejcarová denně Mánes l. dveře vlevo v l.p hod.: lépe i v tomto čase se předem domluvit o návštěvě event. na jinou dobu na tel , fax ; Korekturu laskavě provedl: M.Čejka 7-8/ BUDAPEŠŤ památky a termální lázně a Imre Makovecz,Victor Vasarély, Imre Vargy Budapešť nese známky habsburské vlády, Ostřihom a Visegrád slávu maďarských králů, Szentendre je oslavou lidové maďarské architektury. Pohádkové středověké stavby Budapešti vznikly před sto lety, ale vyhlášené termální koupele už v dávné historii, muzea a galerie se mohou srovnávat s nejpřednějšími muzei Evropy, maďarské tržnice a gastronomie jsou zážitkem. Do programu možno zařadit návštěvu moderní čtvrti města. Termín : středa neděle Program : 1. den: odjezd z Prahy ve 14 hodin z Prahy-Florence (metro «C»a«B»),Křižíkova ulice v křížení se severojižní magistrálou (zadní strana Muzea hl.města Prahy), cesta na Moravu, možnost návštěvy zámku a parku LEDNICE, ubytování v Horse farmě v Lechovicích, večeře, degustace značkového lechovického vína, posezení s hudbou 2. den: po snídani odjezd do Maďarska, královské sídlo Uher OSTŘIHOM, korunovační katedrála a hrad uherských králů, Dunajský ohyb s citadelou VISEGRAD* (750 Ft), hradní expozice a krásné vyhlídky, místo «exilu» Imreho Makovecze, procházka na Mogyoróhegy k objektům, SZENTENDRE* (850 Ft), živoucí skanzen, památky a zvyky srbské kultury a umělecké městečko, ráj suvenýrů, dojezd do Budapešti, okružní jízda městem, ubytování v centru Budapešti, večeře a večerní Pešť 3. den: BUDAPEŠŤ, okružní jízda městem, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác, Pešť a její centrum, 1. metro na evropském kontinentu, fakult. exkurze do Parlamentu, koupel v lázních Széchenyi*, variantně galerie Muzeum krásných umění*, okolí náměstí Milénia, individuální večeře či vlastní program ve večerní Pešti, pro zájemce návštěva slavné budapešťské palačinkárny a vyjížďka na večerní Gellért na západ slunce a vyhlídku na večerní město 4. den: BUDAPEŠŤ, tržnice a Váci útca, secesní architektura, nákupy, koupel v luxusních termálních lázních hotelu Gellért* (2.400 Ft) či v jiných lázních nebo dle výběru, možnost návštěvy římského města Aquincum* (cca 650 Ft) nebo Vasarélyho muzea* či Muzea Imreho Vargy, na rozloučenou večeře v maďarské csardě s tancem 5. den : návrat do Prahy brzo ráno.

10 Cena 6.530,- Kč zahrnuje dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenze (1x v csardě s čardášem), degustace vína a hudba na Moravě, 1x lázně, průvodce, komplexní pojištění, infomateriál; nezahrnuje vstupné do objektů a dalších lázní. Ubytování: 1x Horse farma v Lechovicích s polopenzí, ochutnávkou vína a hudbou, 2x hotel*** (23lůž. pokoje s příslušenstvím) v centru Budapešti v části Pešti. Příplatek : Kč za 1lůžkový pokoj. Stravování: cena zahrnuje polopenzi a ochutnávku vína v Lechovicích, v hotelu v Budapešti jsou 2x vydatné snídaně formou švédských stolů, 1x večeře v hotelové restauraci v maďarském stylu (cena neobsahuje nápoje), 1x večeře v maďarské csardě s vínem s možností tance s čardášovou muzikou. Doporučené minimální kapesné 50 EUR (v Maďarsku bude možnost výměny na forinty, 1 EUR = 33 Kč = 240 Ft). Ceny v textu jsou orientační a jsou uvedeny ve forintech podle roku 2003 Cenová hladina v Budapešti je podobná jako v Praze i s územními rozdíly. Doprava: zájezdovým autobusem vybaveným videem a lednicí, podávají se studené i teplé nápoje, polévka za české koruny. Poznámka: Maďarské lázně a kuchyně patři mezi nejvyhlášenější v Evropě. Očekávejte, že návštěva lázní je společenskou událostí, kde se scházejí přátelé, v teplých léčivých vodách a vířivkách se povalují, klábosí a také třeba hrajou šachy (moc se tam neplave). Do koupelí není potřeba žádné zvláštní vybavení, v bazénech vyžadují koupací čepice ( v hotelu Gélért se vydávají), doporučujeme osušky nebo koupací pláště Pojištění je komplexní včetně léčebných výloh do zahraničí a storna. Informační zdroje : opět bude vlastní publikace pro členy asociace jako každoročně. Vaše případné dotazy ke studijní cestě Vám ráda zodpoví AiA ČR - Vlaďka Švejcarové, Mánes, Masarykovo nábř. 250, PRAHA 1, tel , fax po - pá 9,00 až 15,00 hodin (nebo dle dohody), avck GEOPS, s.r.o. Jana Roztočilová na tel nebo Cenu zájezdu ve výši 6.530,- Kč, event. bez pojištění 6.400,- Kč, uhraďte na účet CK GEOPS, s.r.o.,: č.účtu /0100, variabilní symbol(vs) je 62504, spec. symbol (SS) = rodné číslo osoby na přihlášce, konstantní symbol (KS) V případě, že budete potřebovat fakturu (studijní cesta seminář) jako odečitatelný doklad pro Vaše účetnictví, uveďte do závazné přihlášky, prosím, navíc adresu Vaší firmy + IČO, DIČ atd. Faktura Vám bude předána při nástupu cesty. Na přihlášky, ke kterým nebude přiložena kopie plateb dokladu, nebude brán zřetel. WONDERLAND Evropský architektonický projekt: 9 zemí - 9 výstav Místo konání: Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín výstavy: září 2004 Otevřeno: Po - Pá 9 až 18 hodin, Sobota 10 až 17 hodin V září 2002 odstartovalo jedenáct mladých architektonických týmů unikátní projekt na propagaci současné architektonické tvorby: Wonderland. Jedenáct rakouských kolektivů mladých architektů a architektek tak postupně navštíví devět evropských zemí se stále rostoucí putovní architektonickou výstavou. V každé zemi se totiž k expozici připojí jedenáct národních týmů. Wonderland nabízí mladým architektonickým kancelářím možnost prezentovat se široké veřejnosti. Druhého

11 zářijového dne tohoto roku se nová forma podpory začínajícím týmům objevila také v Praze. Po první zastávce v Bratislavě v červnu 2004 se tak Wonderland přemístil na svoje druhé místo působení a představuje práci již celkem 33 týmů. Jak už bylo uvedeno, vlastní projekt se zrodil na základě výstavy jedenácti architektonických týmů, které po prezentaci svých současných prací vytvořily zvláštní formu výstavní krajiny. Na 440 čtvercových výstavních panelech, tzv. pixelech, byla výstava představena v rakouských městech Vídeň, St.Veith/Glan a Graz. Díky úspěchu této výstavy v Rakousku vznikla myšlenka pokračovat v projektu podobou evropského turné. V souladu s postupným sjednocováním evropské architektonické scény bylo vyzváno jedenáct mladých týmů z celkem devíti zemí, aby společně vytvořily the Wonderland landscape - expozici přibližující průřez současnou individuální architekturou. Mladá generace architektů přitom pracuje v globálně propojených skupinách. Účastníci této výstavy tak vytvářejí uzlové body sítě, která překračuje geografické hranice a která se neustále rozšiřuje a zahušťuje. Každý aktér přitom má osobní vazby s bezpočtem míst a žije v globálním propojeném světě - v tomto smyslu se výstava stává virtuálním územím. Náš Wonderland je místem pro představy a kladení otázek. Spojení individuálního potenciálu s mezinárodní zkušeností a kontakty se stává zřetelné díky výstavní koncepci Tak hovoří zúčastněné architektonické týmy o probíhajícím projektu. Za českou ekipu mezi nimi najdeme např. 4DS, Atelier RAW, My-a či OK PLAN architekt. Po plánované zastávce v Praze se výstava přesune do německého Berlína (listopad 2004), holandského Amsterodamu (květen 2005), francouzské Paříže (červen 2005), italských Benátek (září 2005), chorvatského Záhřebu (prosinec 2005) a slovinské Ljublaně (květen 2006), aby byla ukončena v Rakousku v červnu Na závěrečné výstavě v Korutanech (St.Veit/Glan) se bude prezentovat 99 evropských architektonických týmů. Tato výstava tak umožní unikátní náhled na budoucnost evropské architektonické krajiny. Wonderland jako území je totiž otevřeno všem různorodým proudům architektonické tvorby. Jedinečný evropský architektonický sociotop prožívá svoji existenci

12 OBEC ARCHITEKTŮ si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Ladislavy Horňákové: "Osobnost architekta Dušana Jurkoviče a jeho celoživotní tvorba", která se koná dne 21. září v 18 hodin v prostorách PÍSECKÉ BRÁNY, K Brusce 5, Praha 6. Architekt Dušan Samo Jurkovič (1868 Turá Lúka u Myjavy Bratislava) patří nepochybně k významným osobnostem československé architektury první poloviny 20. století a je nejznámějším architektem v celé historii slovenské architektury vůbec. Pocházel ze slovenské rodiny se silnou obrozeneckou tradicí, absolvoval vyšší průmyslovou školu ve Vídni (prof. Camillo Sitte), od roku 1889 působil na Moravě, od roku 1899 jako samostatný architekt v Brně. Po první světové válce odešel do Bratislavy. Byl nejen významným architektem, ale podílel se také výrazně na kulturním životě na Moravě a později na Slovensku, byl také významným propagátorem vzájemné česko-slovenské spolupráce, podílel se na koncepci ochrany národních kulturních památek i ochrany přírody. V roce 1947 se stal jako první československý architekt národním umělcem. Jurkovičova osobnost vyrůstala ze zázemí středoevropské stavebně-řemeslné tradice, která spojovala racionalitu s romantickou citovostí. Naplňoval představu modernistů o architektovi, který je také organizátorem a tvůrcem nového způsobu života. Inspirativní zdroj pro architektonickou tvorbu viděl v lidovém umění a stavitelství a čerpal z jejich studia poznatky o elementárních souvislostech vzniku architektonické formy a její konstrukční a materiálové podmíněnosti. Lyrický ráz výtvarné řeči lidového stavitelství spojil ve svém díle s aktuálními směry v architektuře a požadavky moderní bytové kultury, bezprostředně reagoval i na charakter lokality a stavebního úkolu. V tomto duchu vznikly jeho první významná díla -stavby na Radhošti, v lázních Luhačovicích, letovisko na Rezku, Peklo u Náchoda nebo Spolkový dům ve Skalici. Osobitým přínosem jsou také jeho hřbitovy padlým v polské západní Haliči, památníky významným osobnostem a především mohyla generála M. R. Štefánika na Bradle aj. Rozsáhlá architektonická tvora této význačné osobnosti i přesto, že velmi úzce vycházela z daností své doby a měla často řadu kritiků a odpůrců, je vícedimenzionálním odkazem nadčasového významu a je nutno přistupovat k jejímu hodnocení z více pohledů. Jeho tvůrčí dráha překlenula více než půlstoletí vývoje architektury od historismů přes osvobozenou formu secese až k sociálnímu smyslu moderny a funkcionalismu. Kvalitou své umělecké výpovědi může být zařazen k tak významným osobnostem evropské architektury, jakými byly například Josef Hoffman ve Vídni nebo CH. R. Mackintoch v Glasgowě, Přednáška přiblíží, vedle nejvýznamnějších Jurkovičových staveb, chronologicky řazených v dobovém kontextu s doprovodnou obrazovou dokumentací, rovněž jeho rozhodující životní i tvůrčí etapy. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V září oslavili nebo oslaví svá jubilea: 2.9 Ing.arch. OČENÁŠKOVÁ Jarmila,Starý Plzenec, (60) 2.9 Ing.arch. VESELÝ Ivan, Tišnov, (83) 2.9 Ak.arch. PLESNÍK Zdeněk, Zlín, (90) 3.9 Ing.arch. ŠESTÁK Jan, Praha 5, (65) 4.9 Ing.arch. ULIČNÝ František, Brno, (90) 5.9 ESTEFÁNYI Tomáš, Brno, (55) 6.9 Ing.arch. RÁKOSNÍKOVÁ Vladimíra, Praha 4, (60) 6.9 Ing.arch. ŠVARCOVÁ Ludmila, Liberec, (70) 7.9 Ing.arch. DYDOVIČ Pavel, Praha 6, (55) 7.9 Ing.arch. GUTOVÁ Eva, Praha 7, (60) 7.9 Ing.arch. VONDRÁŠEK Václav, Praha 9, (88) 8.9 Ing.arch. BERGMANNOVÁ Taťjana, Zlín, (55) 8.9 Ing.arch. SELIGA Ctibor, Jihlava, (70) 10.9 Ing.arch. PETRMANOVÁ Marie, Čes. Budějovice, (50) 10.9 Ing.arch. STARČEVIČ Petr, Praha 5, (50) 10.9 Ing.arch. ŠIMON Hynek, Praha 4, (50) 10.9 PHDr. ELIÁŠ Jan, Brno, (60) 10.9 Ing.arch. TOMÁŠEK Václav, Opava, (60) 10.9 Ing.arch. HENDRYCH Rudolf, Praha 4, (85) 11.9 Ing.arch. TÁRKÁNYI Tibor, Olomouc, (65) 12.9 Ing.arch. TOMAN František, Hradec Králové, (70) 12.9 Ak.arch. VRÁNA František, Brno, (70) 13.9 Ing.arch. TITTELBACH Pavel, Praha 7, (70) 13.9 Ing.arch. SURÝ Josef, Ostrava, (80) 13.9 Ak.arch. BENEDA Aleš, Praha 10, (81) 14.9 Ing.arch. MICHALEC Miloslav, Plzeň, (50) 14.9 Ing.arch. FLAŠAR Michal, Praha 1, (55) 14.9 Ing.arch. SBORWITZ Michal, Praha 4, (60) 14.9 Ing.arch. BEDRNÍK Jaroslav, Liberec, (70) 17.9 Ing.arch. VRANA Josef, Praha 5, (65) 21.9 Ing.arch. DANDA Vratislav, Praha 8, (55) 21.9 Ing.arch. JAROŠ Jan, Praha 6, (82) 22.9 Ing.arch. FIALA Milan, Praha 6, (55) 22.9 Ing.arch. KALIVODA Ladislav, CSc., Praha 6, (55) 25.9 Ing.arch. KRÁSNÁ Eva, Praha 6, (50) 25.9 Ing.arch. PLACHETA Jiří, Brno, (50) 25.9 Ing.arch. STUCHLÝ Ivan, CSc., Praha 5, (50) 26.9 Ing.arch. MIKOLÁŠ Alexandr, Karlovy Vary, (50) 27.9 Ing.arch. LOPATA František, Praha 6, (80) 29.9 Ing.arch. PECH Zbyněk, Brno, (50) 29.9 Prof. Ing. VÁGNER Silvestr, Brno, (75) 30.9 Ing.arch. ROSENFELDEROVÁ Olga, Praha 8, (50) 30.9 Ing.arch. DOKOUPILOVÁ Helena, Brno, (55) 30.9 Ing.arch. JEŘÁBEK František, Turnov, (55) S lítostí oznamujeme, že v srpnu 2004 zemřel ve věku 82 let ing. arch. Antonín Skokánek z Prahy 8. Prosíme vážené čtenáře o zasílání námětů, doporučení a připomínek k Informačnímu servisu poštou, nebo ještě lépe em. Data uzávěrek jednotlivých čísel jsou vždy 5. a 19. v měsíci. Děkujeme. Názory uvedené v článcích IS nemusí vždy vyjadřovat názory redakce INformační servis Členský bulletin Obce architektů, vychází 2x měsíčně. Neprodejné Redakce: Alexandra M. Videmannová a Bohumír Kotora mobilní telefon: Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1 tel.: , fax:

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ STUDENTSKÉ SOUTĚŽE MĚSTO KOLÍN v y h l a š u j e v souladu se soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů, ARCHITEKTONICKOU

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA

VEŘEJNOU JEDNOKOLOVOU ARCHITEKTONICKO VÝTVARNOU SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ SCIENCE CENTRA A PLANETÁRIA TECHMANIA SCIENCE CENTER, obecně prospěšná společnost, Plzeň v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK

Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy Kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013

Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Kadaň ztracené předměstí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA letní semestr 2012 / 2013 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet:

Více

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Identifikační údaje Místo: Praha 7, Holešovice Zadavatel: Městská část Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 IČO: 00063754 Zastoupený: Tel.: Email:

Více

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11

Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Město nad železnicí Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 10 /11 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ

POPIS DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE ARCHITEKTA A SAMOSPRÁVY A JEJÍCH VÝSLEDKŮ DLE PŘEDEM DANÝCH KRITÉRIÍ Svaz měst a obcí ČR 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE ARCHITEKT OBCI Obec: Hovorčovice Adresa: Revoluční 33 Hovorčovice 250 64 pošta Měšice Starosta: Jiří Novák Kontakt: telefon 283

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014

BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 BETONOVÝ DŮM A BYT 2014 SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY KE STUDENTSKÉ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI (Příloha A) VYHLAŠOVATELÉ SOUTĚŽE Název: Fakulta stavební VŠB TU v Ostravě Sídlo: H 606/3, L. Podéště 1875, Ostrava - Poruba

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou, jednokolovou, neanonymní soutěž na vytvoření loga (logotypu)

Více

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017

Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 Volební řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 25. července 2017 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě,

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel soutěžní dokumentace

3. Vyhlašovatel soutěže, sekretariát soutěže, přezkušovatel soutěžní dokumentace 3. ročník studentské architektonické soutěže Cena architekta Antonína Raymonda pro studenty oboru architektura vysokých škol na území ČR 1. Účastníci soutěže Soutěž je vyhlášena pro studenty architektury,

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis

Hradec Králové, středa 25. dubna 2012 Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA SEMINÁŘ

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel

1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel Obrazová příloha 1. Ostrava, Vítkovice, průmyslové závody s Rudolfovou hutí, druhá polovina 19. století, Ernst Wilhelm Knippel 2. Ostrava, Přívoz, regulační plán, 1894, Camillo Sitte 3. Salomon Mayer Rothschild

Více

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY

SPORTOVNÍ AREÁL BLANICE VODŇANY MĚSTO VODŇANY NÁM. SVOBODY 18/I 389 01 VODŇANY v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES. Záznam z volebního Plenárního zasedání

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES. Záznam z volebního Plenárního zasedání ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE Č.j. SEK 03-15 Záznam z volebního Plenárního zasedání

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu.

Před započetím valné hromady byly zaplaceny členské příspěvky členy Veslařského klubu MORÁVIA, kteří se dostavili na valnou hromadu. Zápis z řádné Valné hromady Veslařského klubu MORÁVIA Uherské Hradiště, občanského sdružení se sídlem : Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440, IČ : 16361016, konané dne 4.2.2012 v Uherském Hradišti, (dále

Více

4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR

4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR 4. KONFERENCE NÁRODNÍCH GEOPARKŮ ČR 24. 5. 26. 5. 2017 NOVÁ PAKA PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA ÚNOR 2017 Silver Partner Organizace Spojených Národů pro výchovu, vědu a kulturu Český ráj Globální geopark UNESCO Pravidelná

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Architektonická soutěž

Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově. Architektonická soutěž Řešení mostu přes ulici Mezibořská v Litvínově Architektonická soutěž Soutěžní návrh č.1 udělena odměna za pozoruhodné dílčí podněty a řešení Autoři: Refuel s.r.o., Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch.

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009

Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne 19. března 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března 2009

Více

Zlín město funkcionalismu

Zlín město funkcionalismu 1 - jedinečná ukázka meziválečného funkcionalismu a konstruktivismu - hlavním motivem zlínské architektury je tovární objekt - tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Protokol z hodnotícího zasedání poroty. veřejné architektonické soutěže. Vodňany obnova kulturního domu

Protokol z hodnotícího zasedání poroty. veřejné architektonické soutěže. Vodňany obnova kulturního domu Protokol z hodnotícího zasedání poroty veřejné architektonické soutěže Vodňany obnova kulturního domu Datum a místo konání: Řádní závislí členové poroty: Řádní nezávislí členové poroty: Náhradník poroty:

Více

7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006

7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006 Přehlídka diplomových prací absolventů škol a fakult architektury 7. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2006 VYHLAŠOVATEL PŘEHLÍDKY Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1 Malá Strana SEKRETÁŘ

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 14.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 24.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení výsledku architektonické soutěže o návrh III. etapa konverze a rekonstrukce

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Pořadatel: Imperial Karlovy Vary a.s. Robert Jahn, ředitel, Spa Resort Sanssouci

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Z Á P I S č. 09/2011

Z Á P I S č. 09/2011 Z Á P I S č. 09/2011 ze 9. jednání komise územního rozvoje a životního prostředí, konaného dne 7.listopadu 2011 přítomni : hosté: Omluven: Bc. Zdeňka Jirková, Ing. Jaroslav Chládek, Ing.. Jiří Feřtek,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Soutěž o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních

Soutěž o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních Soutěž o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních Školní rok 2016/2017 Vyhlašovatel: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., IČ 00015253, Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice

Více

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010

VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň října 14. listopadu 2010 VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 7. října 14. listopadu 2010 7th October 14th November 2010 VII. International Biennial of Drawing Pilsen 2010 Co to je Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010?

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 1.1. Předmětem zakázky je zajištění zahraničního jazykového kurzu pro dva učitele (Německo) a dvou

Více

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací

Co CAMP nabízí? - umělcům a architektům: podílet se v rámci kurátorského dohledu na programu expozic a instalací Co je CAMP? CAMP [kemp] je zkratka názvu Centra architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit současnou podobu veřejné debaty o rozvoji Prahy. CAMP má sloužit nejen architektům,

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

M Ě S T O NOVÁ PAKA VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

M Ě S T O NOVÁ PAKA VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O NOVÁ PAKA VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Tato zakázka je zadávána v souladu s Metodikou zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské Unie

Více

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. Volební řád

ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. Volební řád ČESKÁ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s. Volební řád Volební řád byl schválen Valnou hromadou ČAT dne 10. 6. 2016 Čl. 1 - Základní ustanovení 1) Volební řád ČESKÉ ASOCIACE TELEKOMUNIKACÍ, z.s., (dále jen ČAT)

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ PŘEMĚNA ČÁSTI BÝVALÉ NEMOCNICE NA MĚSTO. v y h l a š u j e. a vydává k tomu tyto. s o u t ě ž n í p o d m í n k y MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Nový domov roku 2007

Nový domov roku 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlašují v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ve znění ze dne 28. dubna 2007 vydaného podle zákona č. 360/1992

Více

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Valná hromada byla zahájena v 13,30 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Přihláška do soutěže Národní cena za studentský design 2011

Přihláška do soutěže Národní cena za studentský design 2011 !Nevyplňujte! Registrační číslo:.../11 Registrační číslo přiděleno dne:. Přihláška do soutěže Národní cena za studentský design 2011 V souladu s propozicemi soutěže zašlete nebo doručte na adresu: Nadace

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zasedání bylo svoláno v souladu s článkem 3, odstavcem 2 platného Jednacího řádu ZMB

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Cyklistická stezka Brno-Vídeň, DSO, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice IČ: 75045974 si Vás dovoluji

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více