O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004"

Transkript

1 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních kolejí, fakult, knihoven, kaplí, kostelů a muzeí, po staletí plně využívaných pro ideu vzdělávání. Centrem města s nejstaršími budovami protéká řeka Cam, tepna udávající místu jednotný rytmus. Běžným návštěvníkům zpravidla uniknou jedinečná díla novodobé architektury, a to zejména kvůli jejich poloze. Na jediném kopci široko daleko, jménem Castle Hill, obydleném již od doby železné, stávala stará římská pevnost, dokud nebyla rozebrána kámen po kameni pro stavbu kolejí, až z pevnosti nezbylo nic než ten kopec, a tato část města se tak proměnila v periferii. Castle Hill byl vybrán pro stavbu tří nových kolejí (Churchill, Fitzwilliam a New Hall) až v šedesátých letech 20. století. Mezi nimi vyniká New Hall, dívčí kolej často zaměňovaná s planetáriem.

2 Architektura všech oxbridžských kolejí odráží ideu komunity jako společenství akademické obce. Tradice společného večerního stolování je dominantní a vyjadřuje pospolitost akademické komunity. Jejím výrazem je centrální kopulové zastřešení jídelny, jíž se dostalo největší důležitosti. Silueta kopule přitahuje pozornost tvarovým zpracováním připomínajícím složenými segmenty květinu, či loupaný pomeranč. Do jídelny se vstupuje po prostorných točitých schodištích umístěných ve čtyřech věžích, které obklopují dóm jako malé minarety. Uprostřed jídelní haly je na podlaze velký čtverec. Při večeři by návštěvníci s podivem zjistili, že to je vzestupná výdejna jídel, spojující jídelní halu s kuchyní o patro níže. Při podávání jídla se vysune z podlahy, a když je po posledním chodu, zajede zase zpět. Nejzajímavější část stavby, centrální prostor (15,23m v průměru), připomíná byzantský sloh. Kopule má 8 vnitřních a 8 vnějších listů, vyvolávajících představu skrytého teleskopu. Právě ty jsou na vině při častých záměnách New Hall za astronomickou observatoř. Každý z těchto sněhobílých betonových listů 13,7m dlouhých váží přes 5 tun. Na sloupech a na zábradlích je beton vyleštěný tak hladce, že vypadá jako mramor. Celá budova je ostatně bílá, kromě betonu, jenž byl ponechán holý, byly pro její strohé tvary použity také světlé cihly (typu seven Stavba nových kolejí byla některými nazvána dokonce renezancí v cambridžské architektuře. To proto, že obecně vzato se nové koleje v Oxfordu i Cambridgi zakládají velmi zřídka, a nové stavební práce většinou probíhají v rámci renovací středověkých kolejí, u kterých je přirozeně respektována již existující struktura. New Hall byla postavena podle návrhu Chamberlina, Powella a Bonna z roku 1958, na pozemku darovaném rodinou Charlese Darwina. Návrh zůstal věrný tradičnímu pojetí cambridžských a oxfordských (tzv. oxbridžských ) kolejí, odrážejícímu akademický účel objektů. Tyto jsou tradičně koncipovány kolem centrálního dvora, v jehož těsné blízkosti je jídelna. Důležité místo v centrálním prostoru areálu bývá ponecháno také knihovně, a obytné prostory jsou, jak blízko je jen možné. oaks). Volba materiálů odpovídala nejen dobovým trendům a funkci objektu, ale také touze prezidentky koleje učinit důrazné prohlášení o charakteru instituce a obohatit architektonický charakter města. Toto prohlášení je úzce spjato s historickým kontextem. Ženám bylo povoleno získat plné univerzitní členství až od roku 1947, tedy krátce před vznikem New Hall. Tato kolej se zrodila z myšlenky zpřístupnění univerzity ženám a dívkám, kterým poskytla domov zbytečně nezatížený tradicí, a přesto plně integrovaný do atmosféry města. Tato kolej poskytla bezpečné zázemí v době, kdy pozice žen na univerzitě byla nová a nejistá, avšak také v době, kdy byly členky plny odhodlání rázně obhájit svou přítomnost před svými mužskými akademickými protějšky. Strohé krychlové formy, ploché střechy a odmítnutí všech ornamentů byly tak výrazem pro jednoduchost, účelnost a neústupnost.

3 s nárůstem knižního fondu, a celý prostor knihovny byl již přeměněn na studovny a regály. Nejkrásnější je výhled právě z přízemní části knihovny, kde tiše šumí voda z fontány a za ní se tyčí kopule. Ta má dokonce svou malou paralelu v podobě prostorné přijímací místnosti u vchodu, mini kopule v popředí. Toto vstupní atrium je provedeno dle vzoru římského panteonu, strop mini kopule se skládá ze spousty malých dřívek tvořících paprskovitý vzor. Na řece Cam jsou středověké koleje jako korálky navlečené na šňůrce. Voda je spojuje v jeden celek. V případě vysoko nad řekou položené New Hall se architekti rozhodli umístit uprostřed centrálního dvora před kopulí fontánu, a tak zastoupit prvek vody i dále od centra města. Přes tuto fontánu na sebe hledí nádvořím odděleny byzantizující kopule a knihovna s bazilikálními prvky. Knihovna má přízemí oddělené stropem od třech pater s vysokým atriem, centrálně umístěné schodiště a střešní terasu. Na úzkých balkónech a mezi regály s knihami jsou pracovní místa s dodatečným osvětlením a topením. Monumentální ráz knihovny je umírněn pohodlným vybavením interiéru, zejména tkanými koberci. V přízemí knihovny byly původně pokoje, architekti však počítali Stavba má však také své nedostatky. Neúsporný systém vytápění a problematická údržba vnějších stěn jsou těmi hlavními. Architekti si mysleli, že atomová energie bude znamenat konec všech zábran, že cena energie prudce klesne. Velké prostory jsou tak vyhřívány elektrickým podlahovým topením. Kabely jsou umístěny pod korkovou podlahou složenou z nahraditelných čtverců. Dalším problémem je poškození sněhobílých stěn New Hall. Na holém betonu i na bílých cihlách zanechává počasí neustále své stopy, jejichž odstranění vyžaduje poměrně vysoké náklady. Finanční situace časem vedla k využití částí objektu pro konference, což značně oslabilo původní dojem komunity. V roce 1994 bylo postaveno centrum Keatsu, pro potřebu nových studentských rezidencí. Toto rozšíření provedené za spolupráce s japonským investorem vedlo k plynulému růstu objektu na severozápad. U třetí dívčí koleje v Cambridgi bylo záměrem architektů spojit vnitřek a vnějšek. Původní stromy byly často ponechány (a to i v případě nové výstavby z devadesátých let), bílý beton zůstal holý zejména na stropech, tak jsou v něm vidět kamínky a je dosaženo přírodního vzhledu. New Hall je odkazem šedesátých let minulého století (slavnostní otevření královnou matkou proběhlo v roce 1965). Ve své době byla experimentem současného umění a technologie, hledáním sofistikovaného ideálu nové doby, jehož důležitou součástí byla nadčasovost. Dle představ architektů mají být budovy New Hall pouze rámem obrazu doby. Nejdůležitějším záměrem bylo postavit domov instituci v neustálé proměně. Kolej je také domovem rozsáhlé sbírce současného umění, jejíž exponáty jsou volně vystaveny po celém objektu, včetně studentských rezidencí. Bílý obal New Hall se některým v době svého vzniku zdál cynicky mužským. Asketický a monumentální design byl považován za nevhodný pro novou dívčí kolej, očekáváno bylo něco jemnějšího. Případná kontroverze však byla očekávána, a dnes již pozapomenuta. Byzantizující tvary kopule, bazilikální prvky knihovny a tradiční pojetí celkové koncepce vdechují New Hall dotek minulosti. Materiály a naprostá jednoduchost naopak poukazují na otevřenost budoucnosti. Celkově vzato, design koleje krásně vytváří příhodný dojem akademického předměstí univerzitního městečka. Autor: Papája Foto: Easlyn Kirupairajah

4 PŘIPRAVOVANÉ SOUTĚŽE Bytový dům v Čapkově ulici v Písku Architektonická, ideová, vyzvaná, jednokolová soutěž Vyhlašovatel: Město Písek, Velké náměstí 114, Písek, tel/fax: / 382, Sekretář soutěže: Ing. Josef Zábranský, Budovcova 207, Písek, tel.: , fax: , Předpokládaný termín vyhlášení soutěže: září 2004 Transformace městské části v centru Jičína Urbanisticko-architektonická, veřejná anonymní, jednokolová soutěž Vyhlašovatel: Město Jičín Žižkovo nám. 18, Jičín, zastoupené Ing. Martinem Pušem - starostou města Sekretář soutěže: Ing. arch. Jana Václavíková, Žižkovo nám. 18, Jičín, tel.: , fax: , Předpokládaný termín vyhlášení: srpen 2004 Umístění díla Toniho Bennetona "MONUMENTO IN MEMORIAM DI LIDICE" Urbanisticko-architektonická soutěž, projektová, vyzvaná neanonymní, jednokolová Vyhlašovatel: Památník Lidice, zastoupený Ing. Marií Tělupilovou - ředitelkou, Lidice, tel./fax: , Sekretář soutěže: prozatím neuveden Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - prozatím neuveden Zpracování návrhu Hotelu Moravia a jeho odbytových středisek Projektová soutěž, architektonická, kombinovaná, jednokolová Vyhlašovatel: Sdružení investorů zastoupené Františkem Divokým, zmocněný zástupce Ing. Jiří Šlechta, Slovákova 352/3, Brno, tel.: , fax: , Sekretář soutěže: prozatím neuveden Předpokládaný termín vyhlášení soutěže - prozatím neuveden PROBÍHAJÍCÍ SOUTĚŽE Nové osobní nádraží v Brně Odevzdání soutěžních návrhů: Vyhlašovatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno Sekretář soutěže: Ing. Irena Bělehradová, Ing. Jiří Foral, Ing. Marta Brabcová Brnoinvest, spol. s r.o., Vlhká 25, Brno, Tel: , Fax: , Předmět soutěže: návrh komplexu objektů tvořících nové osobní nádraží v Brně, včetně integrace drážního mostního tělesa a využití prostorů pod ním. Součástí návrhu je řešení veřejných předprostorů nového osobního nádraží na severní a jižní straně. Úkolem je nalezení pevných a logických prostorových vazeb mezi stávajícím organismem města a novým dopravním uzlem. Úkolem je řešení prostorové a hmotové skladby objektů a ploch ve vazbě na funkční a provozní členění, zejména vytvoření integrovaného přestupního uzlu uživatelů různých druhů doprav (MHD, IAD, železniční, autobusové a pěší dopravy) ve vazbě na veřejné prostory. Úkolem je návrh optimálního rozsahu a lokalizace doprovodných komerčních zařízení. Řešení bude v úrovni urbanisticko-architektonické studie. Závazný obsah soutěžního návrhu: Grafická část - Situace širších vztahů v měřítku 1: Situace: celkové územní řešení v měřítku 1 : Schéma dopravního přestupního uzlu - Schematické půdorysy komplexu nového osobního nádraží (s vyznačením základních provozních celků) - všechna podlaží včetně střechy v měř. 1 : 500 (v případě opakujících se podlaží postačí typické podlaží) - Provozní schéma komplexu nového osobního nádraží - Charakteristické řezy (minimálně 2) v měřítku 1: Pohledy na komplex nového osobního nádraží v měřítku 1:500 (není vyloučena kombinace pohledů s řezy tak, aby dokumentace vystihovala charakter navrženého komplexu nového osobního nádraží) - Dva perspektivní pohledy v 3D modelu (dva nadhledové pohledy ze zadaných stanovišť) - Čtyři charakteristické perspektivy komplexu nového osobního nádraží (z nichž dva dokladující prostor odbavovací haly a nástupišť, dva libovolně zvolené pohledy exteriérové) Všechny výkresy budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 3cm(dokterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu). Soutěžní panely: - Všechny grafické přílohy uvedené v odstavci budou prezentovány na maximálně sedmi kusech panelů formátu A0 (840 mm x 1188 mm) na výšku. - Soutěžní návrh bude nalepen na panelech tloušťky 5 mm z lehkého materiálu (např. Kapaplast nebo Forex) pro výstavní účely. - Každý soutěžní panel bude opatřen: - dole vlevo textem o velikosti písma 1 cm NOVé OSOBNí NáDRAží V BRNě - dole vpravo rámečkem 3 3cm(dokterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu). Model: Pracovní model v měřítku 1 : 1000 v rozsahu dle podkladu č. 4. (Pracovní model bude vyhotoven jednoduchými prostředky na rovném podkladě bez znázornění terénu, v barvě bílé) Textová část: - Seznam příloh soutěžního návrhu (včetně přehledu soutěžních panelů a příloh na nich prezentovaných) - Průvodní zpráva - písemné objasnění základních principů navrhovaného řešení zaměřené zejména na: - hlavní myšlenky a zdůvodnění zvoleného urbanistického řešení - hlavní myšlenky a zdůvodnění zvoleného architektonického řešení - podstata řešení přestupního uzlu různých druhů doprav - zásady tvorby veřejných prostorů. (Rozsah textu nesmí přesáhnout počet 5 stran formátu A4) - Tabulka základních číselných údajů návrhu - (Vyplnění tabulky, která je předaným soutěžním podkladem č. 9.) Všechny materiály textové části budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 3cm(dokterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu). Textová část bude odevzdána ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě. Porota: Závislí: PhDr. Richard Svoboda, Ing. Dana Wendscheová, Ph.D, Ing. František Polách, Ing. Josef Veselý, Roman Onderka Nezávislí: Ing. arch. Václav Mencl, Prof. Ing. Petr Moos, CSc, Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková, Doc. Ing. arch. Ivan Koleček, Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. Jan Jehlík Náhradníci Závislí: Ing. Petr Zbytek, Karel Hledík, Ing. Jan Holík, Ing. arch. Vladimír Dominik, Ing. arch. Jaroslav Josífek Nezávislí: Prof. Ing. arch. Alois Nový, Ing. arch. Antonín Novák, Ing. arch. Eva Staňková, Ing. arch. Tomáš Zlámal Termíny: - Ustavujícího zasedání soutěžní poroty: 3. srpna Datum vyhlášení soutěže: 1. září Lhůta k podání dotazů soutěžícími: 30. září Lhůta k zodpovězení dotazů: 8. října Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími: 19. listopadu 2004 do 12:00 hodin - Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty: prosince Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k nahlédnutí soutěžních návrhů soutěžícím: 5 dnů od rozhodnutí poroty - Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže: 10 dnů od konečného rozhodnutí poroty Datum schválení regulérnosti: Transformace městské části v centru Jičína Odevzdání soutěžních návrhů: Urbanisticko-architektonická, veřejná anonymní, jednokolová

5 ideová soutěž Vyhlašovatel: Město Jičín - Žižkovo nám. 18, Jičín, zastoupené Ing. Martinem Pušem - starostou města Sekretář soutěže: Ing. arch. Jana Foltýnová, Žižkovo nám. 18, Jičín, tel.: , fax: , Předmět soutěže: soutěžní zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení transformace městské části v centru Jičína, která leží v plochém pásu území protnutém řekou Cidlinou. Lokalita je ohraničena ulicí Pod Koželuhy na západní straně, ze severu je ohraničena svahem a stávající urbanizovanou uliční zástavbou směrem k centru. Dále na východní straně tvoří hranici části ulic Fügnerova, Denisova, Českých bratří a Dělnická a na jihu průmyslový areál firmy Seco group, jeho severní část bude součástí transformovaného území. Závazný obsah soutěžního návrhu: Grafická část - situaci širších vztahů, obsahující celkové územní řešení a širší vztahy v měřítku 1 : 5000 (návaznost zástavby i komunikací) - základní urbanistický výkres řešeného území v měřítku 1 : 1000 s vyznačením dopravního řešení a vyznačením předpokládaného provozu autobusového nádraží - celkovou situaci řešeného území v měřítku 1 : 1000 s vyznačením funkčního využití jednotlivých pozemků a uvedením jejich výškové regulace a výměry; výkres bude obsahovat tabulku se součtem ploch dle jednotlivých funkcí - potřebný počet schematických podélných a příčných řezů v měřítku 1 : 500, dostatečně prokazujících výškové uspořádání objektů, min. počet řezů je 1 podélný a1příčný - zákres návrhu minimálně do jedné určené fotografie (která je součástí soutěžních podkladů) s návazností sousedících budov dokumentujících celkové hmotové řešení (maximální počet perspektivních pohledů či zákresů do fotografií je 3 včetně pohledu zadaném v soutěžních podmínkách) - jeden závazný axonometrický schematický pohled na 3D model (zákres do letecké fotografie určené v podkladech), (maximální počet schematických 3D modelů dokumentujících celkové řešení je 3 včetně leteckého pohledu zadaného v soutěžních podmínkách) Textová část: - seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým číslem, a dalších částí soutěžního návrhu (textová část, obálka Autor, obálka Zpáteční adresa ), označených názvem části a navazujícími pořadovými čísly - základní ideu koncepčního řešení studie - zásady urbanistického řešení v širších souvislostech a zdůvodnění tohoto řešení včetně širších vztahů - stručný popis principů předpokládaného architektonického řešení objektu nového autobusového nádraží - stručný popis dopravního řešení Digitální část: Soutěžící předá 1 CDobsahující: - grafickou část ve formátu *.pdf / *.jpg - textovou část ve formátu *.doc/ *.xls Porota: Závislí: Ing. Martin Puš, Ing. Ondřej Bodlák, Ing. Pavel Jarolímek Nezávislí: Ing. arch. Jan Aulík, Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, Jaromír Gottlieb, Ing. arch. Petr Hrůša Náhradníci Závislí: Ing. Jiří Vitvar, Petr Volf Nezávislí: Ing. arch. Pavla Pannová, Ing. arch. Pavel Kolíbal Termíny: - Ustavujícího zasedání soutěžní poroty: Datum vyhlášení soutěže: Lhůta k podání dotazů soutěžícími: Datum zasedání soutěžní poroty k zodpovězení dotazů: Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími: Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty: Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k nahlédnutí soutěžních návrhů soutěžícím: 5 dnů od rozhodnutí poroty - Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže: 10 dnů od konečného rozhodnutí poroty Datum schválení regulérnosti: Vstupní objekt areálu Punkevních jeskyní v Moravském Krasu Odevzdání soutěžních návrhů: Architektonická soutěž, veřejná anonymní, jednokolová Vyhlašovatel: ČR - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Správa jeskyní Moravského krasu, Svitavská 11-13, Blansko Sekretář soutěže: Ing. Marek Slabý - RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, tel/fax: , , Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby Vstupního objektu areálu Punkevních jeskyní v Moravském Krasu. Závazný obsah soutěžního návrhu: Grafická část - výkres základního řešení areálu (situace v měřítku 1 : 500) - výkresy půdorysů všech podlaží ilustrující postačujícím způsobem základní principy dispozičního a provozního uspořádání podlaží stavby v měřítku 1:100 - jeden výkres řezu ilustrující postačujícím způsobem základní principy konstrukčního řešení stavby v měřítku 1:100 - výkresy pohledů na stavbu ilustrující postačujícím způsobem základní principy tvarového (hmotově objemového) řešení a členění stavby v měřítku 1:100 - zakreslení návrhu do dvou fotografií, které jsou součástí podkladů pro vypracování návrhu (v podkladech jsou k dispozici i v digitální formě) Textová část (doporučený rozsah 3 x A4 textu) - bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení zaměřené zejména na: - popis zvoleného celkového řešení umístění stavby v území a v areálu - popis zvoleného komplexního architektonického a konstrukčního řešení stavby - popis provozních a prostorových vztahů - přehled navrhovaných kapacit (bilance ploch a stavebních objemů - každá místnost bude mít výkaz ploch) - odhad nákladů stavby Porota Závislí: RNDr. Jaroslav Hromas, Jiří Hebelka, Jan Kakáč Nezávislí: Ing. arch. Petr Pelčák, Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Tomáš Rusín, Ing. Jiří Miškela Náhradníci Závislí: Ing. Milada Kotlanová, Ing. Lubomír Přibyl Nezávislý: Ing. Bořivoj Horváth Termíny: - Ustavujícího zasedání soutěžní poroty: Datum vyhlášení soutěže: Datum odevzdání soutěžních návrhů: Datum zasedání soutěžní poroty k hodnocení soutěžních návrhů: předběžně 7. a Lhůta oznámení výsledků soutěže: pět dnů od rozhodnutí poroty o pořadí a udělení cen a odměn - Lhůta pro nahlédnutí soutěžících do návrhů: do deseti dnů ode dne obdržení výsledků soutěže - Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže: na dobu 14 dnů od konečného rozhodnutí poroty o pořadí a udělení cen a odměn, nebyl-li podán protest, popřípadě uplynula-li marně lhůta ke smírnému řešení rozporu. V případě rozporu budou výsledky soutěže vyhlášeny do 14 dnů ode dne vydání nálezu o smíru. - Lhůty k platbám cen a odměn a náhrad nákladů: na dobu do 50 dnů od vyhlášení výsledků soutěže - Veřejná výstava soutěžních návrhů proběhne dle možností vyzyvatele, a to nejpozději tři měsíce od vyhlášení výsledků soutěže Datum schválení regulérnosti: Za podklady děkujemečeské KOMOŘE ARCHITEKTŮ Kancelář ČKA Brno, Starobrněnská 16/18, Brno Telefon: Fax: , (K. Slaná - pracovní skupina pro architektonické soutěže) Termíny zasedání PS pro soutěže: v kanceláři ČKA Brno zasedá pracovní skupina pro soutěže každé pondělí od 16 hodin

6 Doba, kdy se Ostrava chlubila přízviskem černá, už je naštěstí za námi. S pádem socialismu se vytratil i všudypřítomný smog, který neodmyslitelně patřil k tomuto městu a který po mnoho let hyzdil pohled na severomoravskou metropoli. Překotné změny charakteru města souvisejících s útlumem těžby a těžkého průmyslu v 90. letech minulého století však začaly vyvolávat v řadách místních odborníků obavy nad architektonickou tváří bývalé hornické bašty. Každá obava s sebou zákonitě přináší pokus o její utlumení, popř. odstranění. Nevyhnul se ani Ostravě. V únoru roku 2002 bylo založeno občanské sdružení Za starou Ostravu. Jako cíl si předsevzalo ochranu městských památek, sledování proměn Ostravy, vyjadřování se k stávajícím objektům či novostavbám a v případě ohrožení památek či specifické tváře města a jeho okolí činit vše pro jejich záchranu. Sdružení chce rovněž upozorňovat odbornou a zejména laickou veřejnost na jedinečné objekty dosud památkově nechráněné. Výsledky za krátkou dobu jeho působení jsou přitom více než hmatatelné. OSTRAVA - PERIFERIE NEBO CO?! Poprvé Již v roce 2003 sdružení připravilo projekt fotografické dokumentace industriální architektury: Ostrava periferie nebo co?! Při výběru lokalit vhodných k zaznamenání spolupracovali jeho členové s odborníky z Národního památkového ústavu v Ostravě. Mezi vytypovanými objekty byla např. Dolní oblast Vítkovic s přilehlým dolem Hlubina, Důl Alexandr v Ostravě Kunčičkách, důl Michal v Michálkovicích, dělnické kolonie ve Vítkovicích, v Kunčičkách, v Michálkovicích a na Slezské Ostravě. První část projektu proběhla v dubnu 2003 formou týdenního workshopu, na který přijalo pozvání osm významných fotografů (Bohdan Holomíček, Ladislav Drezdowicz, Roland Schmid, Juraj Lipscher, Robert Portel, Pavel Šmíd, Luděk Vojtěchovský, Milan David). Jejich citlivé pohledy na bývalé doly, koksovny, železárny a dělnické kolonie sdružení prezentovalo formou výstavy ve fotografické galerii Fiducia a v muzeu dolu Michal v Ostravě. K výstavě, která byla k vidění v září a říjnu minulého roku byl vydán soubor jedenácti pohlednic, soubor všech - i nezveřejněných - fotografií pak následně převeden do elektronické podoby a archivován dotyčným sdružením i Národním památkovým ústavem v Ostravě. Příklady táhnou Účelem prvního projektu Ostrava - periferie nebo co?! bylo mimo jiné upozornit na existenci vzniklého sdružení a pokusit se navázat spolupráci s dalšími organizacemi a jednotlivci, kteří mají podobné zájmy. Zejména úspěch občanského sdružení Za záchranu kostela sv. Václava jej zaujal. Kostel byl odsouzen k pomalému zániku, a jen díky aktivitám tohoto sdružení byla vyburcována veřejnost a pod jejím tlakem zastupitelé města spolu s vlastníkem (církví) započali rozsáhlou rekonstrukci jedné z nejstarších památek v Ostravě. Kauzy Při premiéře výstavy zaskočil pořadatele zájem lidí o industriální Ostravu tak jak byla představena na fotografiích.na základě ohlasů a reakcí návštěvníků expozice se členové ochranného spolku rozhodli připravit sérii prezentací dalších ostravských míst ve vstupním prostoru Fiducia, který jim byl nabídnut k tomuto účelu. Nakonec byly vytipovány tyto subjekty s velmi problematickým majetkoprávním i fyzickým stavem: 1. prostranství na místě demolovaného zimního stadiónu K. Kotase v těsné blízkosti centra města 2. dostavba budov kolem Masarykova náměstí v centru Ostravy 3. ruiny Ostravsko slezského hradu a Kunčického zámku 4. chátrající objekt bývalých Jatek Při přípravě podkladů k jednotlivým lokalitám spoléhá sdružení především na koordinaci s odborníky z Národního památkového ústavu v Ostravě a z Archivu města Ostravy. Poslední ze čtyř kauz věnovanou objektu bývalých Jatek doprovází vyhlášení architektonické soutěže na nové využití této chátrající památky v centru Ostravy. Vyhlášením a organizací soutěže chce spolek ochránců ukázat konkrétní vize do budoucna a navíc poukázat na samotný akt soutěže jako běžný mechanismus při hledání nápadů a nejlepších řešení v demokratické společnosti. Zpětnou vazbou ke zmíněným aktivitám by členům sdružení Za starou Ostravu posloužila účast veřejnosti na diskusích a přednáškách, podpora petičních akcí a zájem občanů o další vývoj zmíněných lokalit. Rádi by pak zaznamenali konkrétní kroky na záchraně opuštěných a chátrajících lokalit v bezprostředním centru města. OSTRAVA - PERIFERIE NEBO CO?! Podruhé Jak už bylo řečeno, při výstavě v roce 2003 zaskočil pořadatele zájem lidí o industriální Ostravu tak jak byla

7 představena na fotografiích. Někteří otevřeně projevili podporu, což bylo povzbudivé a vedlo sdružení k dalším aktivitám pro město. Ta se projevila již v letošním roce při tvorbě fotografické dokumentace. Kromě loňských účastníků byli ke spolupráci přizváni další hosté, a to nejen z Čech, ale i ze zahraničí. V seznamu fotografů se tak objevila jména jako Jan Adamec, Josef Moucha, Peter Oehlmann či Andreas Mader. Sdružení se přitom snažilo rozšířit výběr lokalit o další pozoruhodné objekty. Výsledkem vzájemné součinnosti je výstava fotografií z II. mezinárodního workshopu zaměřeného na dokumentaci ostravské architektury, o jejíž otevření se postaraly v sobotu 4. září dvě vernisáže: první v galerii Mlejn, druhá na Dole Michal při příležitosti mezinárodní konference věnované industriální architektuře. Fotografická výstava by měla pomoci obyvatelům Ostravy při hledání kvalit a hodnot ve městě, které je neodmyslitelně spojeno s rozvojem těžkého průmyslu. Tím však aktivity sdružení nekončí. Pokud se jeho členům povede získat prostředky (respektive sponzory) pro masivní velkoplošnou prezentaci fotografií na reklamních plochách ve městě, získá tak široká veřejnost možnost přímé konfrontace uměleckých pohledů na město se samotnou realitou. Sdružení tak chce nabídnout nový úhel pohledu na industriální objekty, jejichž počet je tiše snižován, ač mnohdy tvoří výrazné pohledové dominanty města. K tomu by rádo rozvířilo debaty o dalších osudech odstavených továren, šachet či dělnických kolonií, respektive o budoucnosti jednotlivých objektů a veřejných prostranství, mezi kterými by se například měl vytipovat objekt vhodný pro městskou galerii. Budoucnost sdružení? Veřejnost Kromě představení zajímavých, leč často zanedbaných a problematických lokalit, včetně rokování o jejich osudech, se chce sdružení spojit s dalšími občanskými iniciativami a zejména zapojit do těchto diskusí veřejnost formou debatních, přednáškových, petičních a protestních akcí. Myšlenku vznikajícího projektu již podpořili představitelé občanského sdružení Společnost pro současné umění - SCA a občanského sdružení Galerie Michal. Vzniklý trojlístek se dohodl na nutnosti kontaktovat další organizace a sdružení a společně získat podporu obyvatel při jednáních s představiteli města, v čemž by mu měla pomoci nejen prezentace jednotlivých kauz formou výstavy, přednášek a doprovodných letáků, ale i spolupráce s médii s regionálním a celostátním dosahem. Další občanská iniciativa, která bude spolupracovat se sdružením Za starou Ostravu zejména na kauze Ostravsko-slezského hradu, je Společnost pro kulturu a umění. Projeví Ostravaci zájem? Sdružení Za starou Ostravu se pokouší otevřít dosud neexistující dialog mezi odborníky, zástupci samosprávy, majiteli jednotlivých objektů, budoucími investory a veřejností o dalších osudech města, které vstoupilo do nové etapy svého života a hledá vizi do budoucna. V Ostravě se postupně utvářejí různé iniciativy a organizace zajímající se o osudy města, ale jejich aktivity jsou zatím roztříštěné a vydaná energie tak nedosahuje potřebného efektu. Proto chce sdružení Za starou Ostravu využít možnosti veřejné prezentace památkových kauz a skrz ně vyzvat další organizace ke spolupráci na konkrétních problémech a pokusit se oslovit ostravskou veřejnost. Tímto způsobem se chce sdružení zasadit o kultivaci vztahu člověka k jeho životnímu prostředí. Podaří se mu to? To už záleží především na zájmu samotných obyvatel Ostravy, zda budou maximálně nakloněni veřejnému dialogu o budoucnosti města, ve kterém společně žijí. Bohumír Kotora e-a-t Experiment a typografie Výběr ze současné české a slovenské tvorby ( ) Místo konání: Uměleckoprůmyslové museum, ul. 17. listopadu 2, Praha 1 Termín výstavy: Kurátoři: Johanna Balušíková a Alan Záruba (autoři textů, koncepce a design výstavy); Ivan Knobloch (za UPM) Česko a Slovensko mají z doby společného státu velmi silné kulturní vazby. Krédem přehlídky českých a slovenských grafických designérů je tedy prezentovat jejich tvorbu v jednom celku. Výstava e-a-t (experiment a typografie) představila v prvním sledu tvorbu 35 autorů. Jejím cílem je tuto počáteční kolekci rozšiřovat o další nové i starší projekty, které časově zapadají do období posledních 20 let. Samotná myšlenka expozice vznikla v holandském Haagu, kde se její autoři - Johanna Balušíková a Alan Záruba - setkali a položili tak základ česko-slovenské spolupráce v oblasti grafického designu. Záměrem a hlavním kritériem výběru se pro kurátory stává moment, kdy se střetávají originální myšlenky autora s vlastním experimentem v procesu hledání řešení podoby každé páce. Podmínkou je, že výsledek využívá výhradně typografické principy. Typografie jako taková se u nás vyučuje od 20. let minulého století. V tomto období je také založena první státní škola věnující se tomuto oboru. Cílem výstavy není zpracování chronologického přehledu veškeré práce s písmem v České republice a na Slovensku, nýbrž upozornění na ty inovativní projekty, které odrážejí autorův pohled na okolní prostředí a měnící se technologie. Jednotlivá písma jsou prezentována na velkoplošných plakátech jako příběhy, ve kterých se pojí forma s funkcí. Proces myšlení tvůrců písma je dále dokumentován

8 množstvím skic, poznámek a textů v jednom prolínajícím se celku. Je zajímavé, že právě moderní technologie současnosti, včetně internetu, se za posledních dvacet let postaraly o zlom ve vývoji typografie. Mužskou nadvládu, danou léta většími litografickými schopnostmi, vystřídala ženská vizuální představivost, které dávají vyniknout novinky na poli informační technologie. Ambicí programu e-a-t je aktuálně informovat o nových projektech prostřednictvím výstavy a webové stránky, podnítit diskusi mezi odbornou veřejností, vydat publikaci věnovanou projektům v širším kontextu tvorby v Česku a na Slovensku, včetně těch našich designérů, kteří v současnosti působí v zahraničí. Přehlídka grafického designu nemá žádné žánrové rozlišení a nedělí tedy výsledky na čistě komerční nebo vlastní autorské práce. Realizované projekty časopisy, knihy, plakáty apod., které splňují první kritérium výběru, doplňují hlavní část výstavy v jeden uzavřený celek. Hlavním záměrem je pak představit tuto přehlídku za hranicemi středoevropského regionu, kde byla zatím velmi málo publikována. Výstava se v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze koná u příležitosti výroční konference Mezinárodní asociace typografů ATypI (Association Typographique Internationale), která se po pětadvaceti letech vrací do našeho hlavního města. V rámci uspořádaného sympozia (30. září) si tak prožije speciální pražskou derniéru, s možností propagace rozvíjejícího se projektu na internacionální bázi. Svou premiéru přitom expozice absolvovala v brněnském Domu umění v období od do jako součást Mezinárodního bienále grafického designu, pořádaného jihomoravskou metropolí v červnu tohoto roku. Trojlístek působení expozice na česko-slovenském území uzavře její slovenská verze, chystaná v období leden - únor 2005 do bratislavského Pálffyho paláce. Zároveň došlo k vyřazení prací vzniklých v širším okruhu umělecky dominantních osobností (H. von Aachen, B. Spranger, J. J. Bendl a J. J. Jelínek). Současná prezentace děl nejvyšší umělecké kvality, vzniklých od sklonku 16. století do závěru 18. století v zemích Koruny české, působí oproti předchozí expozici mnohem sevřenějším dojmem. Kmenové expozici Kláštera sv. Jiří se podařilo navrátit její někdejší diváckou atraktivnost a modernější, dobře čitelný výstavnický charakter. Lze proto předpokládat, že nově otevřená expozice domácího manýrismu a baroka má nejlepší předpoklady přitáhnout znovu pozornost českého i zahraničního uměnímilovného publika. Expozice je otevřena denně kromě pondělí od do hodin. Vstupné: 100 Kč - základní, 50 Kč - snížené, 150 Kč - rodinná vstupenka. Zápis z Valné hromady AiA ČR konané dne v Klubu Mánes Přítomni: dle prezenční listiny 47 osob (39 členů, 6 členů AVT, 3 hosté z UVU), 9 členů omluveno Hosté: UVU ČR předseda V. Kubát, PhDr.O. Brůža, Mgr. V. Weber 1/ Přítomné a výše uvedené hosty přivítal na Valné hromadě stávající prezident asociace ing.arch. Ji. Vrana. 2/ Při kontrole usnášeníschopnosti Valné hromady (dále jen VH), protože nebyla přítomna nadpoloviční většina všech členů, bylo podle ustanovení Stanov AiA ČR po uplynutí čtvrt hodiny (odhlasováno plénem) od hodiny ohlášené jako začátek bylo stanoveno, že VH rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných. Po uplynutí této doby byla zapisovatelkou schválena V. Švejcarová), skrutátory ak.arch. H. Šimůnková a ak.arch. H. Koželuhová, která byla schválena volebním komisařem. Všemi přítomnými byl schválen program VH dle pozvánky: Klášter sv. Jiří od 1. září znovu otevřen Od 1. září 2004 může veřejnost opět navštívit stálou expozici kláštera sv. Jiří, která byla od 27. července z větší části uzavřena, a to z důvodu revitalizace. Kmenová expozice Sbírky starého českého umění Umění manýrismu a baroka v Čechách, zpřístupněná veřejnosti v březnu 1976, prošla v srpnu letošního roku poměrně výraznou proměnou: Z podnětu generálního ředitele Národní galerie v Praze prof. Milana Knížáka, podle návrhu prof. Stanislava Kolíbala byly výstavní panely i kotvící prvky opatřeny novým nátěrem (kombinace dvou tónů šedé barvy). 2 Celý prostor prvního patra Jiřského kláštera (1.830 m ) současně získal nový bílý odstín. V souvislosti s revitalizací stálé expozice byl podroben přísnému výběru kurátorů sbírky i známý soubor manýristické a barokní malby i plastiky, během kterého došlo k vyřazení děl žákovského charakteru. 1/ 14 hod. - zahájení, přivítání hostů, kontrola usnášeníschopnosti VH 2/ Volba skrutátorů, schválení zapisovatele, úvodní slovo prezidenta AiA ČR 3/ Schválení tohoto programu VH, event. doplňující návrhy z pléna 4/ Úvodní slovo prezidenta AiA ČR 5/ Volba nové Rady AiA ČR po 3letém volebním období 6/ Zpráva o činnosti a hospodaření asociace za rok / Perspektivy další činnosti asociace, přijetí členů AVT do AiA ČR 8/ Slovo hostů z UVU ČR 9/ Diskuse 3/ Volbou nové Rady AiA ČR po tříletém volebním období byl pověřen přítomnými ak.arch. M. Čejka, který přítomné seznámil s navrženou kandidátkou a volebním postupem (tajnými volbami na připravené hlasovací lístky s možností dopsat jiné kandidáty dle svého uvážení). Vzhledem k počtu členů byl úměrně změněn počet členů Rady na 7 osob, přičemž bylo odhlasováno, že součástí Rady bude 2členná Kontrolní komise.dále bylo schváleno, že za přistupující členy Asociace výstavní tvorby bude do kandidátky připsán (jako návrh stávající Rady AiA ČR) p. ak. arch. Pavel Rychlink z AVT.

9 (kandidátka asociace : 1/ V R A N A JOSEF ing.arch. 2/ F I Š E R JAN ak.arch. 3/ ČEJKA MILOSLAV ak.arch. 4/ VÁVRA PETR ing.arch. (vzdal se kandidatury) 5/ BENŠ PAVEL ak.arch. 6/ KOŽELUHOVÁ HANA ak.arch. 7/ ŠI MŮ N KOVÁ HELENA ak.arch. 8/ RYCHLINK PAVEL ak.arch. Při nesouhlasu lze jména na voleb.lístku vodorovně škrtnout, event.doplnit jménem dle seznamu členů - listiny.) 4/ Stávající prezident asociace ing.arch. Josef Vrana přednesl svůj názor na orientaci asociace (vč. možnosti přijímání za určitých podmínek i výrobců aj. profesí vztahujících se k našemu oboru), o možnosti a výhodnosti kooptování dalších osob z rozhodnutí Rady, všem členům asociace budou sděleny termíny Rad //předběžně a s možností změny: 7.9., , 9.11., vždy od 17 hodin v Mánesu//, které po skončení zásadního jednání budou přístupny všem k diskusi i volné rozpravě. Dále hovořil o plánovaném projektu na Internetu, možnosti pořádat roční přehlídky prací členů a hostů AiA s odměňováním diplomy (nutnost dobré grafiky!) a přítomností tisku+tv, potřebné účasti členů pod hlavičkou asociace na přehlídkách OA i jinde vč. účastí v soutěžních jury, rozjednaných sponzorských darech, nutnosti publikovat v periodicích, expertní činnosti (např. při MK soudní znalectví apod.), možnost utvoření komise v rámci asociace poradní orgán instituce při hodnocení zakázky a dalších aktivitách. 5/ O stávajících i možných dalších aktivitách asociace pohovořil i ak.arch.čejka a ak.arch.fišer (Salon, Internet, změna grafiky loga asociace, čestné ceny, certifikáty, diplomy, odborné cesty plánované Maďarsko..). Dále arch.čejka seznámil přítomné o představě soutěže asociace nebude vypisována, ale každý, kdo ví o dobře řešeném interiéru apod. seznámí s ním Radu a předmětné řešení bude zařazeno do soutěže. 6/ Informaci o hospodaření podala V.Švejcarová (stav účtů, výše nákladů) - možnost přijetí celé skupiny Asociace výstavní tvorby (pod vedením ak.arch.pavla Rychlinka) do řad AiA ČR. Rada odsouhlasila na jednání v dubnu 2004; - v průběhu posledního volebního období byly získány sponzorské dary ze shora uvedené činnosti ve výši 13 tis.kč, další jsou předjednávané avočekávání (např.firma FORESTIER z Francie). Přítomní vzali zprávu na vědomí. 7/ Všichni přítomní členové AVT byli plénem VH AiA ČR přijati do řad asociace. U ostatních členů bude postup totožný pouze oznámením na Radě asociace. Přítomní souhlasí. 8/ O možnosti organizování odborného zájezdu asociace do Rakouska vč.osobní angažovanosti informoval přítomné ing.arch.j.smola. Na příští rok byl odsouhlasen zájezd do Rakouska/Švýcarska - lokalita kolem města Bregenz. 9/ Po přestávce ohlásila volební komise výsledky: dle hlasování jsou v 7 členné Radě tito členové AiA ČR: Vrana, Fišer, Čejka, Benš P., Koželuhová, Šimůnková, Rychlink. Ze zvolených členů asociace bude v rámci platných Stanov AiA ČR na první Radě asociace po VH zvolen prezident a dva viceprezidenti. 10/ Dosavadní prezident AiA ČR dá hlasovat o tom, že celé shromáždění VH dává souhlas nově zvolené Radě s tímto celým, výše uvedeným programem činnosti směrem ve vývoji asociace, což bylo všemi přítomnými jednomyslně odhlasováno. Současně všem předchozím členům Rady poděkoval za jejich činnost. 11/ Volné diskusi předcházelo slovo přítomných hostů kromě jiných pohovořil i předseda UVU ČR V.Kubát a Mgr. V.Weber. Zapsala: V.Švejcarová denně Mánes l. dveře vlevo v l.p hod.: lépe i v tomto čase se předem domluvit o návštěvě event. na jinou dobu na tel , fax ; Korekturu laskavě provedl: M.Čejka 7-8/ BUDAPEŠŤ památky a termální lázně a Imre Makovecz,Victor Vasarély, Imre Vargy Budapešť nese známky habsburské vlády, Ostřihom a Visegrád slávu maďarských králů, Szentendre je oslavou lidové maďarské architektury. Pohádkové středověké stavby Budapešti vznikly před sto lety, ale vyhlášené termální koupele už v dávné historii, muzea a galerie se mohou srovnávat s nejpřednějšími muzei Evropy, maďarské tržnice a gastronomie jsou zážitkem. Do programu možno zařadit návštěvu moderní čtvrti města. Termín : středa neděle Program : 1. den: odjezd z Prahy ve 14 hodin z Prahy-Florence (metro «C»a«B»),Křižíkova ulice v křížení se severojižní magistrálou (zadní strana Muzea hl.města Prahy), cesta na Moravu, možnost návštěvy zámku a parku LEDNICE, ubytování v Horse farmě v Lechovicích, večeře, degustace značkového lechovického vína, posezení s hudbou 2. den: po snídani odjezd do Maďarska, královské sídlo Uher OSTŘIHOM, korunovační katedrála a hrad uherských králů, Dunajský ohyb s citadelou VISEGRAD* (750 Ft), hradní expozice a krásné vyhlídky, místo «exilu» Imreho Makovecze, procházka na Mogyoróhegy k objektům, SZENTENDRE* (850 Ft), živoucí skanzen, památky a zvyky srbské kultury a umělecké městečko, ráj suvenýrů, dojezd do Budapešti, okružní jízda městem, ubytování v centru Budapešti, večeře a večerní Pešť 3. den: BUDAPEŠŤ, okružní jízda městem, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, palác, Pešť a její centrum, 1. metro na evropském kontinentu, fakult. exkurze do Parlamentu, koupel v lázních Széchenyi*, variantně galerie Muzeum krásných umění*, okolí náměstí Milénia, individuální večeře či vlastní program ve večerní Pešti, pro zájemce návštěva slavné budapešťské palačinkárny a vyjížďka na večerní Gellért na západ slunce a vyhlídku na večerní město 4. den: BUDAPEŠŤ, tržnice a Váci útca, secesní architektura, nákupy, koupel v luxusních termálních lázních hotelu Gellért* (2.400 Ft) či v jiných lázních nebo dle výběru, možnost návštěvy římského města Aquincum* (cca 650 Ft) nebo Vasarélyho muzea* či Muzea Imreho Vargy, na rozloučenou večeře v maďarské csardě s tancem 5. den : návrat do Prahy brzo ráno.

10 Cena 6.530,- Kč zahrnuje dopravu autobusem, 3x ubytování, 3x polopenze (1x v csardě s čardášem), degustace vína a hudba na Moravě, 1x lázně, průvodce, komplexní pojištění, infomateriál; nezahrnuje vstupné do objektů a dalších lázní. Ubytování: 1x Horse farma v Lechovicích s polopenzí, ochutnávkou vína a hudbou, 2x hotel*** (23lůž. pokoje s příslušenstvím) v centru Budapešti v části Pešti. Příplatek : Kč za 1lůžkový pokoj. Stravování: cena zahrnuje polopenzi a ochutnávku vína v Lechovicích, v hotelu v Budapešti jsou 2x vydatné snídaně formou švédských stolů, 1x večeře v hotelové restauraci v maďarském stylu (cena neobsahuje nápoje), 1x večeře v maďarské csardě s vínem s možností tance s čardášovou muzikou. Doporučené minimální kapesné 50 EUR (v Maďarsku bude možnost výměny na forinty, 1 EUR = 33 Kč = 240 Ft). Ceny v textu jsou orientační a jsou uvedeny ve forintech podle roku 2003 Cenová hladina v Budapešti je podobná jako v Praze i s územními rozdíly. Doprava: zájezdovým autobusem vybaveným videem a lednicí, podávají se studené i teplé nápoje, polévka za české koruny. Poznámka: Maďarské lázně a kuchyně patři mezi nejvyhlášenější v Evropě. Očekávejte, že návštěva lázní je společenskou událostí, kde se scházejí přátelé, v teplých léčivých vodách a vířivkách se povalují, klábosí a také třeba hrajou šachy (moc se tam neplave). Do koupelí není potřeba žádné zvláštní vybavení, v bazénech vyžadují koupací čepice ( v hotelu Gélért se vydávají), doporučujeme osušky nebo koupací pláště Pojištění je komplexní včetně léčebných výloh do zahraničí a storna. Informační zdroje : opět bude vlastní publikace pro členy asociace jako každoročně. Vaše případné dotazy ke studijní cestě Vám ráda zodpoví AiA ČR - Vlaďka Švejcarové, Mánes, Masarykovo nábř. 250, PRAHA 1, tel , fax po - pá 9,00 až 15,00 hodin (nebo dle dohody), avck GEOPS, s.r.o. Jana Roztočilová na tel nebo Cenu zájezdu ve výši 6.530,- Kč, event. bez pojištění 6.400,- Kč, uhraďte na účet CK GEOPS, s.r.o.,: č.účtu /0100, variabilní symbol(vs) je 62504, spec. symbol (SS) = rodné číslo osoby na přihlášce, konstantní symbol (KS) V případě, že budete potřebovat fakturu (studijní cesta seminář) jako odečitatelný doklad pro Vaše účetnictví, uveďte do závazné přihlášky, prosím, navíc adresu Vaší firmy + IČO, DIČ atd. Faktura Vám bude předána při nástupu cesty. Na přihlášky, ke kterým nebude přiložena kopie plateb dokladu, nebude brán zřetel. WONDERLAND Evropský architektonický projekt: 9 zemí - 9 výstav Místo konání: Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 Termín výstavy: září 2004 Otevřeno: Po - Pá 9 až 18 hodin, Sobota 10 až 17 hodin V září 2002 odstartovalo jedenáct mladých architektonických týmů unikátní projekt na propagaci současné architektonické tvorby: Wonderland. Jedenáct rakouských kolektivů mladých architektů a architektek tak postupně navštíví devět evropských zemí se stále rostoucí putovní architektonickou výstavou. V každé zemi se totiž k expozici připojí jedenáct národních týmů. Wonderland nabízí mladým architektonickým kancelářím možnost prezentovat se široké veřejnosti. Druhého

11 zářijového dne tohoto roku se nová forma podpory začínajícím týmům objevila také v Praze. Po první zastávce v Bratislavě v červnu 2004 se tak Wonderland přemístil na svoje druhé místo působení a představuje práci již celkem 33 týmů. Jak už bylo uvedeno, vlastní projekt se zrodil na základě výstavy jedenácti architektonických týmů, které po prezentaci svých současných prací vytvořily zvláštní formu výstavní krajiny. Na 440 čtvercových výstavních panelech, tzv. pixelech, byla výstava představena v rakouských městech Vídeň, St.Veith/Glan a Graz. Díky úspěchu této výstavy v Rakousku vznikla myšlenka pokračovat v projektu podobou evropského turné. V souladu s postupným sjednocováním evropské architektonické scény bylo vyzváno jedenáct mladých týmů z celkem devíti zemí, aby společně vytvořily the Wonderland landscape - expozici přibližující průřez současnou individuální architekturou. Mladá generace architektů přitom pracuje v globálně propojených skupinách. Účastníci této výstavy tak vytvářejí uzlové body sítě, která překračuje geografické hranice a která se neustále rozšiřuje a zahušťuje. Každý aktér přitom má osobní vazby s bezpočtem míst a žije v globálním propojeném světě - v tomto smyslu se výstava stává virtuálním územím. Náš Wonderland je místem pro představy a kladení otázek. Spojení individuálního potenciálu s mezinárodní zkušeností a kontakty se stává zřetelné díky výstavní koncepci Tak hovoří zúčastněné architektonické týmy o probíhajícím projektu. Za českou ekipu mezi nimi najdeme např. 4DS, Atelier RAW, My-a či OK PLAN architekt. Po plánované zastávce v Praze se výstava přesune do německého Berlína (listopad 2004), holandského Amsterodamu (květen 2005), francouzské Paříže (červen 2005), italských Benátek (září 2005), chorvatského Záhřebu (prosinec 2005) a slovinské Ljublaně (květen 2006), aby byla ukončena v Rakousku v červnu Na závěrečné výstavě v Korutanech (St.Veit/Glan) se bude prezentovat 99 evropských architektonických týmů. Tato výstava tak umožní unikátní náhled na budoucnost evropské architektonické krajiny. Wonderland jako území je totiž otevřeno všem různorodým proudům architektonické tvorby. Jedinečný evropský architektonický sociotop prožívá svoji existenci

12 OBEC ARCHITEKTŮ si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Ladislavy Horňákové: "Osobnost architekta Dušana Jurkoviče a jeho celoživotní tvorba", která se koná dne 21. září v 18 hodin v prostorách PÍSECKÉ BRÁNY, K Brusce 5, Praha 6. Architekt Dušan Samo Jurkovič (1868 Turá Lúka u Myjavy Bratislava) patří nepochybně k významným osobnostem československé architektury první poloviny 20. století a je nejznámějším architektem v celé historii slovenské architektury vůbec. Pocházel ze slovenské rodiny se silnou obrozeneckou tradicí, absolvoval vyšší průmyslovou školu ve Vídni (prof. Camillo Sitte), od roku 1889 působil na Moravě, od roku 1899 jako samostatný architekt v Brně. Po první světové válce odešel do Bratislavy. Byl nejen významným architektem, ale podílel se také výrazně na kulturním životě na Moravě a později na Slovensku, byl také významným propagátorem vzájemné česko-slovenské spolupráce, podílel se na koncepci ochrany národních kulturních památek i ochrany přírody. V roce 1947 se stal jako první československý architekt národním umělcem. Jurkovičova osobnost vyrůstala ze zázemí středoevropské stavebně-řemeslné tradice, která spojovala racionalitu s romantickou citovostí. Naplňoval představu modernistů o architektovi, který je také organizátorem a tvůrcem nového způsobu života. Inspirativní zdroj pro architektonickou tvorbu viděl v lidovém umění a stavitelství a čerpal z jejich studia poznatky o elementárních souvislostech vzniku architektonické formy a její konstrukční a materiálové podmíněnosti. Lyrický ráz výtvarné řeči lidového stavitelství spojil ve svém díle s aktuálními směry v architektuře a požadavky moderní bytové kultury, bezprostředně reagoval i na charakter lokality a stavebního úkolu. V tomto duchu vznikly jeho první významná díla -stavby na Radhošti, v lázních Luhačovicích, letovisko na Rezku, Peklo u Náchoda nebo Spolkový dům ve Skalici. Osobitým přínosem jsou také jeho hřbitovy padlým v polské západní Haliči, památníky významným osobnostem a především mohyla generála M. R. Štefánika na Bradle aj. Rozsáhlá architektonická tvora této význačné osobnosti i přesto, že velmi úzce vycházela z daností své doby a měla často řadu kritiků a odpůrců, je vícedimenzionálním odkazem nadčasového významu a je nutno přistupovat k jejímu hodnocení z více pohledů. Jeho tvůrčí dráha překlenula více než půlstoletí vývoje architektury od historismů přes osvobozenou formu secese až k sociálnímu smyslu moderny a funkcionalismu. Kvalitou své umělecké výpovědi může být zařazen k tak významným osobnostem evropské architektury, jakými byly například Josef Hoffman ve Vídni nebo CH. R. Mackintoch v Glasgowě, Přednáška přiblíží, vedle nejvýznamnějších Jurkovičových staveb, chronologicky řazených v dobovém kontextu s doprovodnou obrazovou dokumentací, rovněž jeho rozhodující životní i tvůrčí etapy. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V září oslavili nebo oslaví svá jubilea: 2.9 Ing.arch. OČENÁŠKOVÁ Jarmila,Starý Plzenec, (60) 2.9 Ing.arch. VESELÝ Ivan, Tišnov, (83) 2.9 Ak.arch. PLESNÍK Zdeněk, Zlín, (90) 3.9 Ing.arch. ŠESTÁK Jan, Praha 5, (65) 4.9 Ing.arch. ULIČNÝ František, Brno, (90) 5.9 ESTEFÁNYI Tomáš, Brno, (55) 6.9 Ing.arch. RÁKOSNÍKOVÁ Vladimíra, Praha 4, (60) 6.9 Ing.arch. ŠVARCOVÁ Ludmila, Liberec, (70) 7.9 Ing.arch. DYDOVIČ Pavel, Praha 6, (55) 7.9 Ing.arch. GUTOVÁ Eva, Praha 7, (60) 7.9 Ing.arch. VONDRÁŠEK Václav, Praha 9, (88) 8.9 Ing.arch. BERGMANNOVÁ Taťjana, Zlín, (55) 8.9 Ing.arch. SELIGA Ctibor, Jihlava, (70) 10.9 Ing.arch. PETRMANOVÁ Marie, Čes. Budějovice, (50) 10.9 Ing.arch. STARČEVIČ Petr, Praha 5, (50) 10.9 Ing.arch. ŠIMON Hynek, Praha 4, (50) 10.9 PHDr. ELIÁŠ Jan, Brno, (60) 10.9 Ing.arch. TOMÁŠEK Václav, Opava, (60) 10.9 Ing.arch. HENDRYCH Rudolf, Praha 4, (85) 11.9 Ing.arch. TÁRKÁNYI Tibor, Olomouc, (65) 12.9 Ing.arch. TOMAN František, Hradec Králové, (70) 12.9 Ak.arch. VRÁNA František, Brno, (70) 13.9 Ing.arch. TITTELBACH Pavel, Praha 7, (70) 13.9 Ing.arch. SURÝ Josef, Ostrava, (80) 13.9 Ak.arch. BENEDA Aleš, Praha 10, (81) 14.9 Ing.arch. MICHALEC Miloslav, Plzeň, (50) 14.9 Ing.arch. FLAŠAR Michal, Praha 1, (55) 14.9 Ing.arch. SBORWITZ Michal, Praha 4, (60) 14.9 Ing.arch. BEDRNÍK Jaroslav, Liberec, (70) 17.9 Ing.arch. VRANA Josef, Praha 5, (65) 21.9 Ing.arch. DANDA Vratislav, Praha 8, (55) 21.9 Ing.arch. JAROŠ Jan, Praha 6, (82) 22.9 Ing.arch. FIALA Milan, Praha 6, (55) 22.9 Ing.arch. KALIVODA Ladislav, CSc., Praha 6, (55) 25.9 Ing.arch. KRÁSNÁ Eva, Praha 6, (50) 25.9 Ing.arch. PLACHETA Jiří, Brno, (50) 25.9 Ing.arch. STUCHLÝ Ivan, CSc., Praha 5, (50) 26.9 Ing.arch. MIKOLÁŠ Alexandr, Karlovy Vary, (50) 27.9 Ing.arch. LOPATA František, Praha 6, (80) 29.9 Ing.arch. PECH Zbyněk, Brno, (50) 29.9 Prof. Ing. VÁGNER Silvestr, Brno, (75) 30.9 Ing.arch. ROSENFELDEROVÁ Olga, Praha 8, (50) 30.9 Ing.arch. DOKOUPILOVÁ Helena, Brno, (55) 30.9 Ing.arch. JEŘÁBEK František, Turnov, (55) S lítostí oznamujeme, že v srpnu 2004 zemřel ve věku 82 let ing. arch. Antonín Skokánek z Prahy 8. Prosíme vážené čtenáře o zasílání námětů, doporučení a připomínek k Informačnímu servisu poštou, nebo ještě lépe em. Data uzávěrek jednotlivých čísel jsou vždy 5. a 19. v měsíci. Děkujeme. Názory uvedené v článcích IS nemusí vždy vyjadřovat názory redakce INformační servis Členský bulletin Obce architektů, vychází 2x měsíčně. Neprodejné Redakce: Alexandra M. Videmannová a Bohumír Kotora mobilní telefon: Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1 tel.: , fax:

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10

Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Město u jezera Most Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové, ČVUT FA zimní semestr 09 / 10 Atelier Jana Šépky a Mirky Tůmové vedoucí atelieru Ing. akad. arch. Jan Šépka Ing. arch. Mirka Tůmová Internet: www.ateliersepka.cz

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části:

Za účelem shromáždění podkladů pro vznik výstavy si Vás dovolujeme oslovit s dotazníkem. Zaslaný dotazník obsahuje tyto části: Fenomén B! Výstavní projekt k 130. výročí založení keramické školy v Bechyni Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně Písecká 203 391 65 Bechyně tel.: +420 381 213 121 fax: +420 381 213 079 e-mail: reditel@supsbechyne.cz

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč.

Titul Vítěz studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015. Finanční odměnu 10 000 Kč. Nadace dřevo pro život se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu vypisuje soutěž Stavby s vůní dřeva 2015 Soutěž je určena studentům vyšších odborných a

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem:

Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem: Podmínky soutěže Vypisovatelé Hlavní mediální partner Odborný partner Vyhlašují 2. ročník veřejné přehlídkové neanonymní soutěže Urbanistický projekt roku 2015 s heslem: DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Young Architect Award 2010

Young Architect Award 2010 ABF, a.s. pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva kultury Ministerstva průmyslu a obchodu Ministerstva pro místní rozvoj České komory architektů České komory autorizovaných

Více

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení

Volební řád. Hospodářské komory České republiky. účinný od 1. 1. 2009. Část první. Základní ustanovení Volební řád Hospodářské komory České republiky účinný od 1. 1. 2009 Legenda: - text, který je uveden též v zákoně Část první Základní ustanovení 1 (1) Volební řád Hospodářské komory České republiky (dále

Více

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Rytířská 10, 110 00 Praha 1 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Soutěžní podmínky Regionální organizátor Pražské integrované

Více

Brněnské architektonické stezky

Brněnské architektonické stezky Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky 1. VYHLAŠOVATEL Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 ve spolupráci s Domem umění města Brna, příspěvková organizace,

Více

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 1.1. Předmětem zakázky je zajištění zahraničního jazykového kurzu pro dva učitele (Německo) a dvou

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. studentská urbanistickoarchitektonická LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY studentská urbanistickoarchitektonická soutěž LÁDVÍ CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE Městská část Praha 8 v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt

HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt HITLEROVO ORLÍ HNÍZDO Königssee Salzburg a Hallstatt Prezentace zájezdu Orlí hnízdo (Kehlsteihaus) Cestovní a dopravní kancelář Tihelka Autor: Antonín Tihelka 1 Vážený zákazníku, vítáme Vás na stránkách

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Stanovy spolku. Čl. II Účel spolku

Stanovy spolku. Čl. II Účel spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Název spolku: GeekLab z.s. Sídlo spolku: 17. Listopadu č.p. 1074, 506 01 Jičín Čl. II Účel spolku Spolek je založen k naplňování zájmu osvěty, testování, výzkumu a vývoje

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2. OZNÁMENÍ ČESKO-SLOVENSKÝ ASTROFOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ASTROFOTOGRAFIE NEJEN V DIGITÁLNÍM VĚKU PŘÍNOSY A PERSPEKTIVY workshop je věnován těm, co si ještě máchali ruce ve vývojce a jejich moderním následovníkům

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek

Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzita J. E. Purkyně vyhlašuje veřejnou anonymní soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek VYHLAŠOVATEL Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1, 400

Více

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Zoologická zahrada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Soutěžní podmínky Vysoké učení technické v Brně vyhlašuje v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění platném ke dni vyhlášení soutěže, v souladu se zákonem č.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM

MAĎARSKO. Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů VÁNOCE & SILVESTR - AUTOBUSEM MAĎARSKO Termální lázně - Maďarská kuchyně - Péče delegátů & - AUTOBUSEM 2015 Vánoce a Silvestr autobusem hotel Répce Gold**** - polopenze řádné l. ve 2 lůžk. pokoji 6 790, 8 290, 1 lůžkový pokoj 8 290,

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN HOTEL ADAMANTINO, LUHAČOVICE, 16. 17. KVĚTNA 2012

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN HOTEL ADAMANTINO, LUHAČOVICE, 16. 17. KVĚTNA 2012 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ASOCIACE PROVOZOVATELŮ KIN HOTEL ADAMANTINO, LUHAČOVICE, 16. 17. KVĚTNA 2012 Přítomni: dle prezenční listiny Program: uveden v závěru dokumentu Místo konání: Hotel Adamantino, Luhačovice

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Pořadatel: Imperial Karlovy Vary a.s. Robert Jahn, ředitel, Spa Resort Sanssouci

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura 2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura Kampus lékařské university - GHANA, HO 1/ VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE HELIKA, a. s., Beranových 65, 199 21 Praha 9, www.helika.cz

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce

Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví. Registrace Zájemce Příloha č. 1 ke SMLOUVĚ O PODMÍNKÁCH A PRAVIDLECH ÚČASTI NA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH DŘÍVÍ Technická specifikace podmínek a pravidel pro elektronické aukce dříví Použité pojmy Elektronická aukce: způsob

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň

VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň VÝZVA K ÚČASTI V SOUTĚŽI Move Up! Alternativní mobilita zaměřeno na Plzeň Po městě se dá pohybovat různými způsoby. Pohyb často není jen prostředek k cíli, ale cíl sám o sobě nebo způsob, jak vyřešit sociální

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11 B21 2O11 Soutěžní přehlídka studentských prací Bytový dům v 21. století v roce 2011 Program je inovací již 4. ročníku soutěže Bytový dům v 21. století vypisovaného SFRB a Nadací pro rozvoj architektury

Více