Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513"

Transkript

1 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO

2 Název zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Zřizovatel: Ředitel: Zástupce: Pardubický kraj PhDr. Petra Novotná, psycholog, metodik prevence PPP Mgr. Markéta Sychrová, speciální pedagog Sídlo a fakturační adresa: Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí Budovy Pk: Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 630, Ústí nad Orlicí, Riegrova 2063, Svitavy. IČO: IZO: Datum vystavení zařazení do sítě: Odloučená pracoviště: Žamberk, Nádražní 550 Lanškroun, Dobrovského 630 Vysoké Mýto, Centrum sociálních služeb, Plk. B. Kohouta 914 Polička, Švermova 401 (ZŠ Na Lukách) Moravská Třebová, Dukelská 1310/57 Litomyšl, T. G. Masaryka 1160 Svitavy, Riegrova 2063 www stránky: a telefony: Pracoviště Ústí nad Orlicí: Pracoviště Svitavy: Ředitelka: tel Telefon: pro objednávání klientů na všechna pracoviště Ústecko-Orlicka , po- pá 7:00 15:30 Telefon: pro objednávání klientů na všechna pracoviště Svitavska , po- pá 7:00 15:30 Celotýdenní provoz je pouze na pracovištích v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Pokud se klienti nemohou dozvonit, dovolat, věnujeme se ostatním klientům, pro objednání je možné využít e- mail. Výroční zpráva 2013 / /21

3 Charakteristika zařízení PPP se podílí na komplexní péči o zdravý psychický a sociální vývoj dětí a žáků v procesu výchovy a vzdělávání, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Předmětem činnosti je poskytování informační, diagnostické, poradenské a metodické pomoci, v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem 561/2004, vyhláškou MŠMT 73/2005, 72/2005 ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy. Pracoviště je pro klienty zcela otevřené, proto není primárně potřeba písemné doporučení jiné organizace. Podkladem pro vyšetření jsou zprávy ze škol a školských zařízeních, které mohou být zpracovány ve formě dotazníku, který je k dispozici na webových stránkách. Velkým problémem zůstává dopravní dostupnost některých částí regionu. Při odborné práci máme na paměti dopravní a finanční možnosti klientů. Jednotlivé konzultace, proto musí být vysoce efektivní. Od ledna 2011 došlo k organizační změně PPP došlo ke sloučení PPP Ústí nad Orlicí s PPP Svitavy, nástupnickou organizací se stala PPP Ústí nad Orlicí. Ve školním roce 2013/2014 byly v PPP ÚO zrušeny organizační útvary a všechna pracoviště podléhají ředitelce PPP. Detašovaná pracoviště PPP se nacházejí v těchto městech: Žamberk, Lanškroun, Vysoké Mýto, Polička, Moravská Třebová, Litomyšl. V průběhu září došlo k přestěhování detašovaného pracoviště v Moravské Třebové do prostor ISŠ Moravská Třebová. V červenci došlo k převodu budovy Speciální střední školy a základní školy, Žamberk od Pardubického kraje Městu Žamberk, se kterým PPP podepsala novou smlouvu o provozování detašovaného pracoviště. PPP je od roku 2007 akreditovaným pracovištěm MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků došlo k obnovení akreditace s platností do roku Součástí PPP je Krajské centrum primární prevence, které je ve zřizovací listině zařízení a plánujeme jeho certifikaci. Popis poskytovaných služeb Diagnostická činnost posuzování schopností, dovedností, osobnostních i dalších předpokladů dítěte, rodinných vztahů, rizikového chování. Poradenská činnost konzultace problému, se kterým klient přichází, příp. další vedení. Terapeutická činnost práce s klientem s cílem dosáhnout pozitivních změn při řešení problémů. Existují různé formy terapie rodinná, skupinová, individuální, vždy se jedná o dlouhodobý proces. Prevence rizikového chování práce se školními kolektivy, aktuální řešení šikany na školách, metodická pomoc při vypracovávání Minimálně preventivních programů a zpracování grantových projektů. Besedy pro rodiče, učitele dle požadavků jednotlivých škol. Metodické vedení vedení výchovných poradců a metodiků prevence, logopedické asistentky v MŠ s integrovanými dětmi pro poruchu řeči. Výčet nabízených činností Individuální a skupinová pedagogicko- psychologická diagnostika, psychologické a speciálně pedagogické poradenství pro děti a rodiče, terapeutická činnost (závislosti, osobní krize, šikana, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže ), o poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi (včetně porozvodové péče), o odborná péče pro děti se specifickými poruchami učení, chování, včetně integrace, na MŠ, ZŠ, SŠ, vřazování dětí do speciálních tříd a škol, Výroční zpráva 2013 / /21

4 kariérové poradenství, zjišťování předpokladů pro zahájení školní docházky. metodické vedení logopedických asistentek, návštěvy školských zařízení, preventivní programy, konzultace péče o nadané děti, žáky a studenty, organizace seminářů, přednášek pro učitele a rodiče, spolupráce se sociálními odbory MÚ, s lékaři a Policií ČR, aj., zajišťování odborné praxe studentů VŠ a VOŠ, metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence a učitelů, poradenská a supervizní činnost pro učitele a ředitele škol, VTI metoda videotréninku interakcí ve školách a v rodinách, Programy pro děti s ADHD, grafomotorickými obtížemi, specifickými poruchami učení (SPU), K vyšetření rodiče nepotřebují žádné doporučení. Od zákonných zástupců či zletilých klientů je vyžádán souhlas s vyšetřením a žádost o vyšetření. Zákonní zástupci jsou požádáni o vyjádření školy, pokud se jedná o školní problematiku. Pedagogové mohou pro tyto účel využívat dotazníky umístěné na webových stránkách. Vyšetření probíhají převážně individuálně. Pracujeme také s celou rodinou nebo je možné společné setkání učitelů, rodičů, dítěte a odborných pracovníků PPP popř. dalších odborníků. Jedna konzultace probíhá cca 1,5 2 hodiny s ohledem na věk dítěte a jeho možnosti. S výsledky je zákonný zástupce či zletilý klient seznámen osobně po vyšetření, kde se vyjádří, zda s nimi souhlasí a zda jim rozumí. Výsledky z vyšetření jsou důvěrné. Výsledkem z vyšetření pokud, to odborný pracovník shledá jako prospěšné, je zpráva z vyšetření a doporučení pro školy a školská zařízení. Zpráva a doporučení jsou předány zákonným zástupcům nebo zletilému žákovi, kteří je předávají do školy. Zákonní zástupci a žáci se vyjadřují, zda souhlasí, či nesouhlasí s doporučeními, která jsou škole předkládána. Škole lze zaslat zprávu z vyšetření dítěte, žáka či studenta pouze s písemným souhlasem jeho zákonných zástupců popř. zletilého studenta. viz. Zákon o ochraně osobních dat a Zákon o svobodném přístupu k informacím a zasláním tohoto vyjádření do PPP. Cílová skupina: děti, žáci a studenti SŠ a VOŠ do 26 let. PROGRAMY NABÍZENÉ PRO RODIČE A DĚTI KUPOZ - preventivní program na zlepšení pozornosti pro děti od 8 do 12 let. zlepšuje pozornost, soustředění, rozvíjí se pracovní návyky, sluchové a zrakové vnímání. Je vhodný především pro děti s ADHD (LMD), specifickými poruchami učení, děti s pomalým osobnostním tempem, děti neurotické. KUPREV - primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let. U dětí upevňuje režim, rytmus, zlepšuje pozornost, rozvíjí se pracovní návyky, jemná motorika, sluchové a zrakové vnímání. Vhodný je především pro děti, jejichž chování by v budoucnu mohlo být označováno jako poruchové. Program rozvíjí orientaci, která je vždy nutným předpokladem k zvládnutí jakékoliv situace. HYPO primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let. Program je určen pro děti s ADHD - u dětí se zlepšuje pozornost, sluchová a zraková paměť, adaptace, pracovní návyky, jemná motorika. GRAFOMOTORICKÝ kurz program na rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, paměti, časové a prostorové orientace, ních představ apod. cílem programu je podpora připravenosti před zahájením školní docházky. REEDUKAČNÍ kurz - ( náprava a rozvoj čtení a psaní). pro žáky 3. a 4. tříd s SPU. Cílem je pomoci a usnadnit dětem zvládnutí čtení a psaní. Výroční zpráva 2013 / /21

5 Vhodný je především pro děti specifickými poruchami učení SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie, děti s LMD, děti s pomalým osobnostním tempem. Činnosti probíhají v prostorách PPP budova Metodicko-vzdělávacího střediska, Královéhradecká 630 Ústí nad Orlicí. REALIZOVANÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE - CZ.1.07/1.2.13/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky V rámci udržitelnosti projektu Centrum primární prevence, ESF OPVK nabízí PPP realizaci programů pro třídní kolektivy: Preventivní program Stonožka je určen pro žáky tříd preventivní program zaměřený na prevenci rizikového chování cíl programu: posílení postoje žáků k zdravému životnímu stylu a zmapování aktuálních vztahů v třídním kolektivu doba trvání programu je minut realizátor: dvojice lektorů Preventivní program Krok za krokem je určen pro žáky 5. tříd základních škol preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů obecně, posílení postojů žáků k zdravému životnímu stylu a zmapování aktuálních vztahů v třídním kolektivu cíl programu: posílení postoje žáků k zdravému životnímu stylu a zmapování aktuálních vztahů v třídním kolektivu doba trvání programu je minut realizátor: dvojice lektorů Interaktivní programy pro žáky 2. stupně základních škol Typy programů: SORAD program zaměřený na zmapování vzájemných vztahů v třídním kolektivu pomocí dotazníku cíl programu: za pomoci sociometrického šetření diagnostikovat vztahy v daném třídním kolektivu a poskytnout pedagogům informace o tom, jak se třídou nadále pracovat doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 2. Vrstevnický program program zaměřený na nastavení pozitivních vztahů v třídním kolektivu Výroční zpráva 2013 / /21

6 cíl programu: podpora zdravého klimatu ve třídě, předcházení rizikovému chování v rámci kolektivu doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 3. Šikana práce se sociálními vztahy v třídním kolektivu, kdy jsou tyto vztahy narušeny cíl programu: změnit sociální vztahy tak, aby byly odstraněny nežádoucí projevy v chování a vzájemných vztazích mezi žáky doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 4. Adaptační program pro nově vzniklé kolektivy cíl programu: pomoci žákům vzájemně se poznat, stanovit jasná pravidla, která je třeba dodržovat a nastavit zdravé sociální vztahy. Třídní učitel má možnost své žáky lépe poznat a vidět svoji třídu z jiného úhlu. doba trvání programu: minut realizátor: dvojice lektorů Typ programu určí lektor po zhodnocení objednávky školy. V jednom třídním kolektivu může proběhnout několik interaktivních programů. Interaktivní programy pro studenty všech typů středních škol, gymnázií a učilišť SORAD program zaměřený na zmapování vzájemných vztahů v třídním kolektivu pomocí dotazníku cíl programu: za pomoci sociometrického šetření diagnostikovat vztahy v daném třídním kolektivu a poskytnout pedagogům informace o tom, jak se třídou nadále pracovat doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 2. Vrstevnický program program zaměřený na nastavení pozitivních vztahů v třídním kolektivu cíl programu: podpora zdravého klimatu ve třídě, předcházení rizikovému chování v rámci kolektivu doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 3. Šikana práce se sociálními vztahy v třídním kolektivu, kdy jsou tyto vztahy narušeny cíl programu: změnit sociální vztahy tak, aby byly odstraněny nežádoucí projevy v chování a vzájemných vztazích mezi žáky doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 4. Adaptační program pro nově vzniklé kolektivy cíl programu: pomoci žákům vzájemně se poznat, stanovit jasná pravidla, která je třeba dodržovat a nastavit zdravé sociální vztahy. Třídní učitel má možnost své žáky lépe poznat a vidět svoji třídu z jiného úhlu. Výroční zpráva 2013 / /21

7 doba trvání programu: minut realizátor: dvojice lektorů Typ programu určí lektor po zhodnocení objednávky školy. V jednom třídním kolektivu může proběhnout několik interaktivních programů. Postup při objednávání programu: viz. Škola uzavírá Dohodu o realizaci preventivních programů s PPP platnou po dobu trvání projektu. Pro každý realizovaný program je nutná objednávka preventivního programu. Programy probíhají ve školách a školských zařízeních. Aktuální formuláře dohoda o spolupráci, souhlas zákonných zástupců pro žáky, objednávka programu viz. Seznam navštívených škol 2013/14 S PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE ZŠ ZŠP G SŠ ZŠ Bystré Speciální ZŠ, MŠ a Gymnázium Ústí nad OA Pardubice PrŠ Ústí nad Orlicí Orlicí ZŠ Česká Třebová, Nádražní Speciální ZŠ Vysoké Gymnázium Žam- OA a SOŠ Cr Choceň Mýto berk ZŠ Dolní Čermná Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová SŠ obchodní a služeb Polička ZŠ Dolní Dobrouč Speciální SŠ a ZŠ Žamberk SŠ zemědělská a veterinární Dolní Třešňovec, Lanškroun ZŠ Dolní Libchavy SZŠ Bystré SŠ zahradnická a technická Litomyšl ZŠ Dolní Roveň ZŠ Dolní Újezd ZŠ Horní Ředice ZŠ Choceň, Sv. Čecha ZŠ Jevíčko ZŠ Klášterec nad Orlicí ZŠ Králíky ZŠ Kunčina ZŠ Květná ZŠ Lanškroun, Dobrovského ZŠ Lanškroun, A. Jiráska ZŠ Lanškroun, B. Smetany ZŠ Letohrad, Komenského ZŠ Letohrad, U Dvora ZŠ Litomyšl, U Školek ZŠ Litomyšl, Zámecká ZŠ Lubná - Sebranice ZŠ Moravská Třebová, Výroční zpráva 2013 / /21

8 Palackého ZŠ Morašice ZŠ Opatov ZŠ Polička, Masarykova ZŠ Sezemice ZŠ Svitavy, Nám. Míru ZŠ Svitavy, Riegrova ZŠ Svitavy, Sokolovská ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka ZŠ Tatenice ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského ZŠ Žamberk, 28. října ZŠ Žamberk, Nádražní Celkem 36 Celkem 5 Celkem 2 Celkem 5 CELKEM 48 SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL Počet tříd, ve kterých byl realizován program primární prevence Základní školy Střední školy Základní školy praktické Gymnázia Mateřské školy a speciální V jedné třídě mohly proběhnout až 4 programy, proto navštívených tříd a programů je rozdílné číslo.. Počet realizovaných programů a přítomných žáků Typ programu Počet programů Počet přítomných žáků Preventivní program Krok za krokem Interaktivní program pro ZŠ - 1. SORAD Interaktivní program pro ZŠ - 2. Vrstevnický Interaktivní program pro ZŠ - 3. Šikana Interaktivní program pro ZŠ - 4. Adaptační Interaktivní program pro SŠ - 1. SORAD Interaktivní program pro SŠ - 2. Vrstevnický Interaktivní program pro SŠ - 3. Šikana 4 94 Interaktivní program pro SŠ - 4. Adaptační Preventivní program pro ZŠ Stonožka Preventivní program prevence rasismu a xenofobie 1 14 Celkem Výroční zpráva 2013 / /21

9 REALIZOVANÉ METODICKÉ VEDENÍ metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence Pravidelně organizujeme setkávání výchovných poradců a metodiků prevence. Průběžně zajišťujeme řešení aktuálních otázek regionu, nabízíme vzdělávání ve spolupráci s CCV Pardubického kraje a s odborníky z regionu, zajišťujeme servis legislativních aktualit v oblasti výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů. Cílová skupina: Výchovní poradci, školní metodici prevence MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií. cíl: vzájemné zprostředkování informací, supervize, případové studie místo: PPP, školy, Běleč nad Orlicí, PPP Ústí nad Orlicí. Proběhla tři dvoudenní setkání metodiků prevence a jedno jednodenní setkání pro výchovné poradce a to v termínech: /výchovní poradci - PPP Ústí nad Orlicí, , , /metodici prevence/- tábor JAK Běleč nad Orlicí. Metodické vedení pedagogických pracovníků všech typů škol a šk. zařízení Průběžně probíhají konzultace s pedagogickými pracovníky všech typů školských zařízení, zajišťujeme jejich provázení při integraci dítěte a při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Realizujme individuální práci na školách (návštěva školských zařízení, práce v týmu řešení problémů pomocí všech zúčastněných učitelů, návštěva rodičovských schůzek pro objasnění potřeb dítěte. Vždy zdůrazňujeme princip partnerství při zajištění podpůrných a vyrovnávacích opatření. Zajišťujeme rovněž mediaci pro školy při komunikaci se zákonnými zástupci. Objasňujeme principy poradenské práce pro skupiny učitelů, učitelské sbory. Zajišťujeme také metodickou pomoc učitelům pomoci metody VTI (vytváření konkrétního plánu pomoci pro dítě přímo učitelem, využívání videokamery a práce s pozitivní zpětnou vazbou). cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů školských zařízení Ústecko-Orlicka a Svitavska. Přehled uskutečněných besed a seminářů pořádaných pracovníky Pro metodiky prevence 4 Pro výchovné poradce 2 Pro učitelky MŠ a rodiče 3 Pro učitele ZŠ 8 Pro učitele SŠ 1 Profesní volba 0 Další instituce 1 Pro klienty PPP 1 Besedy a semináře vedli: PhDr. Petra Novotná, Mgr. Markéta Sychrová, Mgr. Edita Hrdinová, Mgr. Libor Škoda, Mgr. Kamila Očadlíková, PhDr. Marcela Hrazdirová.Mgr. Vlasta Tvrdíková. Realizované stáže v PPP Stáž je uskutečňována studenty oborů psychologie, speciální pedagogika, výchovné poradenství a sociální práce. Počet uskutečněných stáží 11 Studenti SŠ a VOŠ 1 Výroční zpráva 2013 / /21

10 Studenti VŠ 9 Ostatní 1 Počty klientů, kterým byla ve šk. roce 2013/14 poskytnuta péče Kategorie třídění Celkem komentář Individuální vyšetření 4050 POČET vyšetřených KLIENTŮ Skupinové vyšetření 4608 POČET vyšetřených KLIENTŮ CELKOVĚ PROŠLO VY ŠETŘENÍM Počet vyšetřených žáků se zdravotním postižením (dělení dle typu škol): MŠ 245 ZŠ 1593 SŠ, SOU, OU, VOŠ, KON- 70 ZERVATOŘE Celkem: 1908 Počet odeslaných zpráv 4400 z toho doporučení k integraci 319 Typy vyšetření Školní zralost: 453 Doporučen OŠD 296 Výukové problémy: 2457 Výchovné problémy 810 Kariérové poradenství 330 Ostatní 4608 Vztahové problémy, porozvodové problémy, skupinová vyšetření ve školách, problémy s řečí u předškolních dětí Individuální a skupinové programy pro děti KUPOZ 0 BON DÉPART 0 Reedukační program SPU 4 Rozvíjející kurs pro předškolní děti 3 Depistáže 5 Hamet Počty vyšetření Celkem Počet všech vyšetření Individuálních 4050 Počet všech vyšetření skupinových 4608 Počet všech vyšetření celkem 8658 Výroční zpráva 2013 / /21

11 Proces evaluace v PPP Pro potřeby evaluace v PPP UO byl vytvořen evaluační dotazník. Dotazník je předkládán ve dvou obsahově shodných formách pro děti od 6. třídy výše a pro rodiče. Obě formy se liší pouze grafickým zpracováním. Rozsah dotazníku je jedna strana A4. Dotazníky byly pro snazší identifikaci označeny identifikační značkou pracovníka. Jako hodnotící období byly stanoveny dva měsíce v roce (květen a listopad), kdy evaluace prostřednictvím výše uvedených dotazníků probíhala. Tyto měsíce byly označeny jako Měsíce evaluace. Dotazník byl předán klientům tím odborným pracovníkem, u kterého proběhla konzultace nebo vyšetření. Klienti vhodili vyplněný dotazník do schránky k tomu určené. Tato schránka byla přístupná pouze vedení poradny, které provádělo analýzu a vyhodnocení. Následně proběhla zpětná vazba jednotlivým pracovníkům poradny. V případě, že se klienti odmítli účastnit procesu evaluace, poskytnutý dotazník odmítli či znehodnotili. Dotazník byl zadáván na všech pracovištích PPP. HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK - děti- podzim 2013 OTÁZKA PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy Jaká potíž tě do poradny přivedla? výukové potíže ČJ, MT, psaní výchovné problémy logopedie jiné profesní orientace Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? rodiče já škola lékař policie soud soc.pra covník jiný Jak jsi byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? Jaký byl přístup pracovníka s nímž jste byl(a) v kontaktu? velmi spíše spíše vstřícný vstřícný neutrální odmítavý 45 3 spíše ne ne Výroční zpráva 2013 / /21

12 Pomohla ti návštěva poradny? Chceš nám ještě něco sdělit? bez odpovědi ne ne, čekal(a) ano jsem něco jiného dosud je brzy na hodnocení poděkování osobní vyjádření OTÁZKA HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK -dospělí - podzim 2013 PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy Jaká potíž Vás do poradny přivedla? výukové potížě, čtení psaníčj,mt výchovné problémy logopedie jiné profesní orientace Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? my rodiče naše dítě škola lékař policie soud soc. pracovník jiný Jak jste byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? velmi spíše spíše ne ne Jaký byl přístup pracovníka s nímž jste byl(a) v kontaktu? spíše vstřícný vstřícný neutrální odmítavý 92 8 Pomohla Vám návštěva poradny? dosud je brzy na ano hodnocení ne, čekal(a) jsem něco jiného Chcete nám ještě něco sdělit? bez odpovědi osobní ne poděkování vyjádření Výroční zpráva 2013 / /21

13 učení Hodnotící dotazník - děti - jaro 2014 PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy chování Otázka Jaká potíž tě do poradny přivedla? logopedie profesní orientace Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? jiné rodiče já škola lékař policie soud Jak jsi byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? velmi spíše Jaký byl přístup pracovníka? vstřícný spíše vstřícný 20 2 Pomohla ti návštěva poradny? ano ne, čekal(a) jsem něco jiného neutrální odmítavý dosud je brzy na hodnocení Chceš nám ještě něco sdělit? bez odpovědi ne osobní vyjádření děkuji za pěkný přístup spíše ne ne soc. pracovník někdo jiný Otázka Jaká potíž vás do poradny přivedla? Hodnotící dotazník - dospělí -jaro 2014 PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy učení chování logopedie školní zralost profesní orientace Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? my rodiče jiné naše dítě škola lékař policie soud soc. pracovník Jak jste byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? velmi spíše spíše ne ne někdo jiný Výroční zpráva 2013 / /21

14 Jaký byl přístup pracovníka? vstřícný spíše vstřícný Pomohla vám návštěva poradny? ano ne, čekal(a) jsem něco jiného neutrální dosud je brzy na hodnocení Chcete nám ještě něco sdělit? ne bez odpovědi poděkování odmítavý osobní vyjádření PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ listopad 2013 a květen 2014 HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK DĚTI PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ děti - podzim 2013/jaro 2014 PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy Jaká potíž tě do poradny přivedla? učení chování logopedie profesní orientace jiné 92%-82% 2%-4,5% 2%-0 4%-13,5% Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? Jak jsi byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? Jaký byl přístup pracovníka? Pomohla ti návštěva poradny? rodiče já škola lékař policie soud soc. pracovník 62,5%- 54,5% velmi spíše ne 64,5%- 82% vstřícný 93,75%- 91% ano 87,5%- 73% 6,25%-0 spíše 16,7%- 9% spíše vstřícný 6,25%- 9% ne, čekal(a) jsem něco jiného 2%-4,5% 29,25%- 45,5% 18,8%-9% neutrální dosud je brzy na hodnocení 10,5%- 22,5% odmítavý ne někdo jiný 2%-0 Výroční zpráva 2013 / /21

15 Chceš nám ještě něco sdělit? bez odpovědi ne osobní vyjádření děkuji za pěkný přístup 70,8%- 63,6% 25%-9% 2,1%-0 2,1%- 27,4% PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ listopad 2013 a květen 2014 HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK DOSPĚLÍ PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ dospělí-podzim 2013/jaro 2014 PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy Jaká potíž vás do poradny přivedla? Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? Jak jste byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? Jaký byl přístup pracovníka? Pomohla vám návštěva poradny? Chcete nám ještě něco sdělit? učení chování logopedie školní zralost 82%- 50,% my rodiče soc. pracovník 65%- 61,4% velmi spíše ne 75%- 80,7% vstřícný 92%- 96,7% ano 79%- 84,7% 12%- 5,3% profesní orientace 4%-3,3% 0%-33,1% 0-0,7% jiné 2%- 7,3% naše dítě škola lékař policie soud někdo jiný 1%-0 33%-33,3% 1%-3,3% 0-2% spíše 20%- 15,3% spíše vstřícný 8%-3,3% ne, čekal(a) jsem něco jiného 5%-4% neutrální dosud je brzy na hodnocení 0 21%-17,3% ne poděkování odmítavý osobní vyjádření bez odpovědi 73%- 78,7% 19%-8% 2%-4% 6%-9,3% ne Výroční zpráva 2013 / /21

16 Z výše uvedených výsledků vyplývá ost klientů s poskytovanou službou. Nejčastěji se do PPP objednávají sami rodiče. Ve výsledcích za období zima 2013 a jaro 2014 nejsou výrazné rozdíly, kromě položky v dotazníku pro dospělé období jaro, kdy probíhají vyšetření školní zralosti, které se na podzim nerealizují. V položce osti pro děti (tedy žáky od 6. třídy základní školy) je mírné zvýšení položky zaměřené na očekávání dětí, týká se otázky jak jste i? Odpověď -dosud je brzo na hodnocení (nárůst z 10,5% na 22,5%) a ne- čekal jsem něco jiného (nárůst z 2,0% na 4,5% ). Výsledkem hodnocení je opatření, kdy odborní pracovníci budou věnovat větší pozornost vyjednávání zakázky s dětmi tedy co jim naše služba může poskytnout a co nikoliv. Evaluace osti práce se školami: probíhá v rámci dotazníků, které jsou zasílány výchovným poradcům a metodikům prevence a jsou vyhodnocovány v rámci vzdělávacích setkání. Průběžně je reagováno na témata vzdělávání a na připomínky vedoucí ke zkvalitňování našich služeb. Naším cílem je zlepšit komunikaci s učiteli tak, aby poradenské zařízení bylo ze stran učitelů vnímáno jako partner nikoliv jako organizace pro papíry. V mnoha případech se tento cíl daří naplňovat. Hospodaření PPP Ústí nad Orlicí Uvedené údaje odpovídají kalendářnímu roku Přidělené finanční prostředky pro kalendářní rok 2013/Kč: Mzdy OON Odvody FKSP Náhrady nemoc ONIV Kompenzační pomůcky CELKEM PŘÍMÉ Diagnostické nástroje ÚZ Provoz CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Personální zajištění PPP- kalendářní rok 2013 Celkový přepočtený zaměstnanců 22,241 z toho Spec. pedagogové 7,817 Psychologové 8,499 Sociální pracovnice 2 Ostatní 3,925 Objem vyplacených prostředků ,00 Kč Průměrný plat zaměstnanců ,00 Kč Výroční zpráva 2013 / /21

17 OON včetně doplňkové činnosti Platy ped. pracovníků Průměrný plat ped. pracovníků Platy neped. pracovníků Průměrný plat neped. pracovníků ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ke snížení průměrného platu u pedagogických pracovníků došlo z důvodu navýšení počtu zaměstnanců, do kterého spadají i zaměstnankyně na mateřské dovolené. PhDr. Petra Novotná Vzdělávání pracovníků PPP 2013/14 Organizační aspekty vzdělávání žáků se zdravotním postižením Pracovní faktory vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením Ředitel koučem Rodinná psychoterapie Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Poradenské dny Seč Typologie osobnosti a probíhá a probíhá PhDr. Petra Kuntová DISMAS Mgr. Lída Jirásková IDS Mgr. Zdeňka Vacková MATERS školní zralost IDS Mgr. Markéta Sychrová MATERS školní zralost Supervizní a koučování výcvik v systemickém probíhá přístupu Mgr. Kamila Očadlíková ADHD u dospívajících a dospělých Diagnostika třídních kolektivů PUP MATERS Mgr. Edita Keprtová Konference FIE Bc. Pavla Hájková Diagnostika třídních kolektivů Konference SPCH Mgr. Jana Klementová Konference SPCH SPU u adolescentů a dospělých Krizová intervence v prostředí školy Všichni pracovníci Supervizní setkání 12 hodin PhDr. Hrazdirová Marcela IDS PPP Brno supervizní setkání Mgr. Křenková Dominika Kurz krizové intervence IES Brno Výroční zpráva 2013 / /21

18 Krizová intervence, Brno PUP NÚV Praha Maters NÚV Praha Konference KBT Kroměříž KDS PPP Brno supervizní setkání Mgr. Límová Magda Reedukace matem. dovedností Praha supervizní setkání Mgr. Tvrdíková Vlasta Diagnostika poruch autis. Spektra IDS Olomouc supervizní setkání PaedDr. Zemánková M. Instrument. obohacování FIE 1 Olomouc Instrument. obohacování FIE 1 Olomouc Instrument. obohacování FIE 1 Olomouc supervizní setkání Mgr. Marossyová Petra Diagnostika matem. Schopností NÚV Praha supervizní setkání Mikulajská Marie 1 supervizní setkání Porady pracovníků probíhají každý týden v Ústí nad Orlicí a Svitavách. Je vypracován zápis, který je k dohledání ne serveru PPP. Na poradách dochází k úkolování pracovníků a k vyhodnocování plnění zadávaných úkolů. Porady jsou zároveň místem intervize a metodické pomoci pracovníkům, kterou poskytuje ředitelka a zástupce ředitele. V rámci DVPP je umožněna pracovníkům supervize vedená externím supervizorem jako součást vzdělávání PPP. Kontrolní činnost provádí u odborných pracovníků ředitelka a zástupce ředitelky. Z kontrol je proveden zápis, se kterým je seznámen odborný pracovník, kontrola výstupů je průběžně evidována do Knihy podnětů a připomínek a bezprostředně konzultována s pracovníky. Vzdělávání pracovníků probíhá dle plánu vzdělávání, který vypracovává zástupce ředitelky. Každý pracovník zpracovává 1krát za rok aktualizaci svého individuálního vzdělávacího plánu. Externími službami jsou zajišťovány úklidy na elokovaných pracovištích, správa IT sítě, údržba budovy forma DPP,DPČ, fakturace. Stavební činnost, zvýšení vybavenosti V roce 2013 proběhla na pracovišti v Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 oprava balkónu, který začínal být nebezpečný pro kolemjdoucí po chodníku. Oprava byla provedena v celkové výši ,-Kč. Dále proběhla na budově PPP Královéhradecká 630 oprava elektroinstalace dle dokumentace a doplnění přepěťové ochrany v elektroinstalaci v částce ,- Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 2013 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 2013 Rezervní fond k ,40 Kč 2.556,65 Kč ,78 Kč Výroční zpráva 2013 / /21

19 Ve šk. roce 2013/14 neproběhla inspekce ČŠI. Zjištění ČŠI Kontroly 1. Řádná kontrola odboru majetkového, stavebního řádu a investic, na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje Termín kontroly: 23. a 30. října 2013 Složení kontrolního týmu: Mgr. Markéta Zelinková, Ing. Jitka Rejnková Předmět kontroly: kontrola stavu nemovitého majetku a způsob jeho využití, kontrola využívání nemovitého majetku za účelem prověření jeho potřebnosti, kontrola stavu kapacity ubytovacích zařízení, kontrola smluv týkajících se nemovitého majetku (nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o zřízení věcného břemene a další), kontrola evidence IS FaMa+, kontrola podkladů pro daň z nemovitosti. Závady, připomínky, opatření: závada: stavba kolny na části pozemku p. p. č. 56/9 v k. ú. Svitavy předměstí není zapsána v evidenci katastru nemovitostí.. připomínka: zakreslení budovy č. p v k. ú. Svitavy předměstí v katastrální mapě, konkrétně její přední část, neodpovídá skutečnosti.. závada: ve smlouvě o výpůjčce nebytových prostor, která je uzavřena s organizací Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje je chybně uveden pozemek pod budovou č. p 2063 st. p. č. 2919/2, správně má být uveden pozemek st. p. č. 2918/3. Dále v této smlouvě je chybně uvedeno označení smluvních strany. Organizace není pronajímatel, ale půjčitel. 2. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Termín kontroly: 13. listopadu 2013 Složení kontrolního týmu: Stanislava Němcová, OSSZ Ústí nad Orlicí Předmět kontroly: kontrola povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od do Závady, připomínky, opatření:. plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností bylo porušeno ust. 94 odst. 1 zák. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. v dalším závady nebyly zjištěny Výroční zpráva 2013 / /21

20 Zapojení do projektů a grantových programů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Probíhá udržitelnost následujících projektů: 1. Název projektu: Metodicko-vzdělávací středisko v Ústí nad Orlicí. Operační program: ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.2: Rozvoj měst. Realizován prostřednictvím Pardubického kraje. Celkové výdaje projektu činí ,46 tis. Kč, dotace z Regionální rady činí , 43 Kč (tj. 92,5 % celkových výdajů (85% EU, 7,5% státní roz ČR 2. Název projektu: Centrum primární prevence: doba trvání grantový projekt CZ.1.07/1.2.13/ v rámci globálního grantu CZ.1.07/ (Rovné příležitosti ve vzdělávání v Pardubickém kraji) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu probíhají preventivní programy na školách a vzdělávání metodiků prevence a výchovných poradců celého Pardubického kraje po jednotlivých okresech. 3. Název projektu: Správná volba- Hamet 2: doba trvání grantový projekt CZ.1.07/1.2.13/ v rámci globálního grantu CZ.1.07/ (Rovné příležitosti ve vzdělávání v Pardubickém kraji) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je posílení kariérového poradenství na 20 školách a šk. zařízeních Pardubického kraje. 4. Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto spolupráce s Městem Vysoké Mýto radou města jsme byli osloveni v účasti na projektu, který je realizován v rámci projektů EU ROP NUTS II, Severovýchod Rozvoj měst PPP bude mít v prostorách Centra sociálních služeb prostory detašovaného pracoviště PPP aktuálně realizuje tyto projekty: 1. Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji část 3. Odborné poradenství a diagnostika tzv. minitendry Poskytování služeb specialisty, zejména v oboru psychologie, psychiatrie, psychoterapie, rodinné mediace, speciální pedagogiky a logopedie. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky pro část 3 je ,- bez DPH. Od začátku roku 2014 do srpna 2014 bylo PPP uskutečněno 5 minitendrů, v celkové výši ,50 Kč, z toho byly 3 minitendry již ukončeny, ostatní pokračují. 2. Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014 Poskytovatelem dotace je MŠMT. Celkové výdaje projektu jsou ve výši ,- Kč. Program předpokládá doplnění služeb, které PPP poskytuje MŠ, ZŠ a SŠ Pardubického kraje v rámci 3 vzájemně se doplňujících oblastí: 1) Semináře pro metodiky prevence a výchovné poradce - 3x ročně/16 hodin. Výroční zpráva 2013 / /21

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-154/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-154/10-M Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace Adresa: 790 51 Supíkovice 129

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více