Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513"

Transkript

1 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO

2 Název zařízení: Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Zřizovatel: Ředitel: Zástupce: Pardubický kraj PhDr. Petra Novotná, psycholog, metodik prevence PPP Mgr. Markéta Sychrová, speciální pedagog Sídlo a fakturační adresa: Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí Budovy Pk: Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 630, Ústí nad Orlicí, Riegrova 2063, Svitavy. IČO: IZO: Datum vystavení zařazení do sítě: Odloučená pracoviště: Žamberk, Nádražní 550 Lanškroun, Dobrovského 630 Vysoké Mýto, Centrum sociálních služeb, Plk. B. Kohouta 914 Polička, Švermova 401 (ZŠ Na Lukách) Moravská Třebová, Dukelská 1310/57 Litomyšl, T. G. Masaryka 1160 Svitavy, Riegrova 2063 www stránky: a telefony: Pracoviště Ústí nad Orlicí: Pracoviště Svitavy: Ředitelka: tel Telefon: pro objednávání klientů na všechna pracoviště Ústecko-Orlicka , po- pá 7:00 15:30 Telefon: pro objednávání klientů na všechna pracoviště Svitavska , po- pá 7:00 15:30 Celotýdenní provoz je pouze na pracovištích v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách. Pokud se klienti nemohou dozvonit, dovolat, věnujeme se ostatním klientům, pro objednání je možné využít e- mail. Výroční zpráva 2013 / /21

3 Charakteristika zařízení PPP se podílí na komplexní péči o zdravý psychický a sociální vývoj dětí a žáků v procesu výchovy a vzdělávání, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Předmětem činnosti je poskytování informační, diagnostické, poradenské a metodické pomoci, v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem 561/2004, vyhláškou MŠMT 73/2005, 72/2005 ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími právními předpisy. Pracoviště je pro klienty zcela otevřené, proto není primárně potřeba písemné doporučení jiné organizace. Podkladem pro vyšetření jsou zprávy ze škol a školských zařízeních, které mohou být zpracovány ve formě dotazníku, který je k dispozici na webových stránkách. Velkým problémem zůstává dopravní dostupnost některých částí regionu. Při odborné práci máme na paměti dopravní a finanční možnosti klientů. Jednotlivé konzultace, proto musí být vysoce efektivní. Od ledna 2011 došlo k organizační změně PPP došlo ke sloučení PPP Ústí nad Orlicí s PPP Svitavy, nástupnickou organizací se stala PPP Ústí nad Orlicí. Ve školním roce 2013/2014 byly v PPP ÚO zrušeny organizační útvary a všechna pracoviště podléhají ředitelce PPP. Detašovaná pracoviště PPP se nacházejí v těchto městech: Žamberk, Lanškroun, Vysoké Mýto, Polička, Moravská Třebová, Litomyšl. V průběhu září došlo k přestěhování detašovaného pracoviště v Moravské Třebové do prostor ISŠ Moravská Třebová. V červenci došlo k převodu budovy Speciální střední školy a základní školy, Žamberk od Pardubického kraje Městu Žamberk, se kterým PPP podepsala novou smlouvu o provozování detašovaného pracoviště. PPP je od roku 2007 akreditovaným pracovištěm MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků došlo k obnovení akreditace s platností do roku Součástí PPP je Krajské centrum primární prevence, které je ve zřizovací listině zařízení a plánujeme jeho certifikaci. Popis poskytovaných služeb Diagnostická činnost posuzování schopností, dovedností, osobnostních i dalších předpokladů dítěte, rodinných vztahů, rizikového chování. Poradenská činnost konzultace problému, se kterým klient přichází, příp. další vedení. Terapeutická činnost práce s klientem s cílem dosáhnout pozitivních změn při řešení problémů. Existují různé formy terapie rodinná, skupinová, individuální, vždy se jedná o dlouhodobý proces. Prevence rizikového chování práce se školními kolektivy, aktuální řešení šikany na školách, metodická pomoc při vypracovávání Minimálně preventivních programů a zpracování grantových projektů. Besedy pro rodiče, učitele dle požadavků jednotlivých škol. Metodické vedení vedení výchovných poradců a metodiků prevence, logopedické asistentky v MŠ s integrovanými dětmi pro poruchu řeči. Výčet nabízených činností Individuální a skupinová pedagogicko- psychologická diagnostika, psychologické a speciálně pedagogické poradenství pro děti a rodiče, terapeutická činnost (závislosti, osobní krize, šikana, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže ), o poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi (včetně porozvodové péče), o odborná péče pro děti se specifickými poruchami učení, chování, včetně integrace, na MŠ, ZŠ, SŠ, vřazování dětí do speciálních tříd a škol, Výroční zpráva 2013 / /21

4 kariérové poradenství, zjišťování předpokladů pro zahájení školní docházky. metodické vedení logopedických asistentek, návštěvy školských zařízení, preventivní programy, konzultace péče o nadané děti, žáky a studenty, organizace seminářů, přednášek pro učitele a rodiče, spolupráce se sociálními odbory MÚ, s lékaři a Policií ČR, aj., zajišťování odborné praxe studentů VŠ a VOŠ, metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence a učitelů, poradenská a supervizní činnost pro učitele a ředitele škol, VTI metoda videotréninku interakcí ve školách a v rodinách, Programy pro děti s ADHD, grafomotorickými obtížemi, specifickými poruchami učení (SPU), K vyšetření rodiče nepotřebují žádné doporučení. Od zákonných zástupců či zletilých klientů je vyžádán souhlas s vyšetřením a žádost o vyšetření. Zákonní zástupci jsou požádáni o vyjádření školy, pokud se jedná o školní problematiku. Pedagogové mohou pro tyto účel využívat dotazníky umístěné na webových stránkách. Vyšetření probíhají převážně individuálně. Pracujeme také s celou rodinou nebo je možné společné setkání učitelů, rodičů, dítěte a odborných pracovníků PPP popř. dalších odborníků. Jedna konzultace probíhá cca 1,5 2 hodiny s ohledem na věk dítěte a jeho možnosti. S výsledky je zákonný zástupce či zletilý klient seznámen osobně po vyšetření, kde se vyjádří, zda s nimi souhlasí a zda jim rozumí. Výsledky z vyšetření jsou důvěrné. Výsledkem z vyšetření pokud, to odborný pracovník shledá jako prospěšné, je zpráva z vyšetření a doporučení pro školy a školská zařízení. Zpráva a doporučení jsou předány zákonným zástupcům nebo zletilému žákovi, kteří je předávají do školy. Zákonní zástupci a žáci se vyjadřují, zda souhlasí, či nesouhlasí s doporučeními, která jsou škole předkládána. Škole lze zaslat zprávu z vyšetření dítěte, žáka či studenta pouze s písemným souhlasem jeho zákonných zástupců popř. zletilého studenta. viz. Zákon o ochraně osobních dat a Zákon o svobodném přístupu k informacím a zasláním tohoto vyjádření do PPP. Cílová skupina: děti, žáci a studenti SŠ a VOŠ do 26 let. PROGRAMY NABÍZENÉ PRO RODIČE A DĚTI KUPOZ - preventivní program na zlepšení pozornosti pro děti od 8 do 12 let. zlepšuje pozornost, soustředění, rozvíjí se pracovní návyky, sluchové a zrakové vnímání. Je vhodný především pro děti s ADHD (LMD), specifickými poruchami učení, děti s pomalým osobnostním tempem, děti neurotické. KUPREV - primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let. U dětí upevňuje režim, rytmus, zlepšuje pozornost, rozvíjí se pracovní návyky, jemná motorika, sluchové a zrakové vnímání. Vhodný je především pro děti, jejichž chování by v budoucnu mohlo být označováno jako poruchové. Program rozvíjí orientaci, která je vždy nutným předpokladem k zvládnutí jakékoliv situace. HYPO primárně preventivní program pro děti od 4 do 8 let. Program je určen pro děti s ADHD - u dětí se zlepšuje pozornost, sluchová a zraková paměť, adaptace, pracovní návyky, jemná motorika. GRAFOMOTORICKÝ kurz program na rozvoj hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, paměti, časové a prostorové orientace, ních představ apod. cílem programu je podpora připravenosti před zahájením školní docházky. REEDUKAČNÍ kurz - ( náprava a rozvoj čtení a psaní). pro žáky 3. a 4. tříd s SPU. Cílem je pomoci a usnadnit dětem zvládnutí čtení a psaní. Výroční zpráva 2013 / /21

5 Vhodný je především pro děti specifickými poruchami učení SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie, děti s LMD, děti s pomalým osobnostním tempem. Činnosti probíhají v prostorách PPP budova Metodicko-vzdělávacího střediska, Královéhradecká 630 Ústí nad Orlicí. REALIZOVANÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE - CZ.1.07/1.2.13/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky V rámci udržitelnosti projektu Centrum primární prevence, ESF OPVK nabízí PPP realizaci programů pro třídní kolektivy: Preventivní program Stonožka je určen pro žáky tříd preventivní program zaměřený na prevenci rizikového chování cíl programu: posílení postoje žáků k zdravému životnímu stylu a zmapování aktuálních vztahů v třídním kolektivu doba trvání programu je minut realizátor: dvojice lektorů Preventivní program Krok za krokem je určen pro žáky 5. tříd základních škol preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů obecně, posílení postojů žáků k zdravému životnímu stylu a zmapování aktuálních vztahů v třídním kolektivu cíl programu: posílení postoje žáků k zdravému životnímu stylu a zmapování aktuálních vztahů v třídním kolektivu doba trvání programu je minut realizátor: dvojice lektorů Interaktivní programy pro žáky 2. stupně základních škol Typy programů: SORAD program zaměřený na zmapování vzájemných vztahů v třídním kolektivu pomocí dotazníku cíl programu: za pomoci sociometrického šetření diagnostikovat vztahy v daném třídním kolektivu a poskytnout pedagogům informace o tom, jak se třídou nadále pracovat doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 2. Vrstevnický program program zaměřený na nastavení pozitivních vztahů v třídním kolektivu Výroční zpráva 2013 / /21

6 cíl programu: podpora zdravého klimatu ve třídě, předcházení rizikovému chování v rámci kolektivu doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 3. Šikana práce se sociálními vztahy v třídním kolektivu, kdy jsou tyto vztahy narušeny cíl programu: změnit sociální vztahy tak, aby byly odstraněny nežádoucí projevy v chování a vzájemných vztazích mezi žáky doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 4. Adaptační program pro nově vzniklé kolektivy cíl programu: pomoci žákům vzájemně se poznat, stanovit jasná pravidla, která je třeba dodržovat a nastavit zdravé sociální vztahy. Třídní učitel má možnost své žáky lépe poznat a vidět svoji třídu z jiného úhlu. doba trvání programu: minut realizátor: dvojice lektorů Typ programu určí lektor po zhodnocení objednávky školy. V jednom třídním kolektivu může proběhnout několik interaktivních programů. Interaktivní programy pro studenty všech typů středních škol, gymnázií a učilišť SORAD program zaměřený na zmapování vzájemných vztahů v třídním kolektivu pomocí dotazníku cíl programu: za pomoci sociometrického šetření diagnostikovat vztahy v daném třídním kolektivu a poskytnout pedagogům informace o tom, jak se třídou nadále pracovat doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 2. Vrstevnický program program zaměřený na nastavení pozitivních vztahů v třídním kolektivu cíl programu: podpora zdravého klimatu ve třídě, předcházení rizikovému chování v rámci kolektivu doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 3. Šikana práce se sociálními vztahy v třídním kolektivu, kdy jsou tyto vztahy narušeny cíl programu: změnit sociální vztahy tak, aby byly odstraněny nežádoucí projevy v chování a vzájemných vztazích mezi žáky doba trvání programu: 2 vyučovací hodiny realizátor: dvojice lektorů 4. Adaptační program pro nově vzniklé kolektivy cíl programu: pomoci žákům vzájemně se poznat, stanovit jasná pravidla, která je třeba dodržovat a nastavit zdravé sociální vztahy. Třídní učitel má možnost své žáky lépe poznat a vidět svoji třídu z jiného úhlu. Výroční zpráva 2013 / /21

7 doba trvání programu: minut realizátor: dvojice lektorů Typ programu určí lektor po zhodnocení objednávky školy. V jednom třídním kolektivu může proběhnout několik interaktivních programů. Postup při objednávání programu: viz. Škola uzavírá Dohodu o realizaci preventivních programů s PPP platnou po dobu trvání projektu. Pro každý realizovaný program je nutná objednávka preventivního programu. Programy probíhají ve školách a školských zařízeních. Aktuální formuláře dohoda o spolupráci, souhlas zákonných zástupců pro žáky, objednávka programu viz. Seznam navštívených škol 2013/14 S PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE ZŠ ZŠP G SŠ ZŠ Bystré Speciální ZŠ, MŠ a Gymnázium Ústí nad OA Pardubice PrŠ Ústí nad Orlicí Orlicí ZŠ Česká Třebová, Nádražní Speciální ZŠ Vysoké Gymnázium Žam- OA a SOŠ Cr Choceň Mýto berk ZŠ Dolní Čermná Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová SŠ obchodní a služeb Polička ZŠ Dolní Dobrouč Speciální SŠ a ZŠ Žamberk SŠ zemědělská a veterinární Dolní Třešňovec, Lanškroun ZŠ Dolní Libchavy SZŠ Bystré SŠ zahradnická a technická Litomyšl ZŠ Dolní Roveň ZŠ Dolní Újezd ZŠ Horní Ředice ZŠ Choceň, Sv. Čecha ZŠ Jevíčko ZŠ Klášterec nad Orlicí ZŠ Králíky ZŠ Kunčina ZŠ Květná ZŠ Lanškroun, Dobrovského ZŠ Lanškroun, A. Jiráska ZŠ Lanškroun, B. Smetany ZŠ Letohrad, Komenského ZŠ Letohrad, U Dvora ZŠ Litomyšl, U Školek ZŠ Litomyšl, Zámecká ZŠ Lubná - Sebranice ZŠ Moravská Třebová, Výroční zpráva 2013 / /21

8 Palackého ZŠ Morašice ZŠ Opatov ZŠ Polička, Masarykova ZŠ Sezemice ZŠ Svitavy, Nám. Míru ZŠ Svitavy, Riegrova ZŠ Svitavy, Sokolovská ZŠ Svitavy, T. G. Masaryka ZŠ Tatenice ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků ZŠ Ústí nad Orlicí, Komenského ZŠ Žamberk, 28. října ZŠ Žamberk, Nádražní Celkem 36 Celkem 5 Celkem 2 Celkem 5 CELKEM 48 SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL Počet tříd, ve kterých byl realizován program primární prevence Základní školy Střední školy Základní školy praktické Gymnázia Mateřské školy a speciální V jedné třídě mohly proběhnout až 4 programy, proto navštívených tříd a programů je rozdílné číslo.. Počet realizovaných programů a přítomných žáků Typ programu Počet programů Počet přítomných žáků Preventivní program Krok za krokem Interaktivní program pro ZŠ - 1. SORAD Interaktivní program pro ZŠ - 2. Vrstevnický Interaktivní program pro ZŠ - 3. Šikana Interaktivní program pro ZŠ - 4. Adaptační Interaktivní program pro SŠ - 1. SORAD Interaktivní program pro SŠ - 2. Vrstevnický Interaktivní program pro SŠ - 3. Šikana 4 94 Interaktivní program pro SŠ - 4. Adaptační Preventivní program pro ZŠ Stonožka Preventivní program prevence rasismu a xenofobie 1 14 Celkem Výroční zpráva 2013 / /21

9 REALIZOVANÉ METODICKÉ VEDENÍ metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence Pravidelně organizujeme setkávání výchovných poradců a metodiků prevence. Průběžně zajišťujeme řešení aktuálních otázek regionu, nabízíme vzdělávání ve spolupráci s CCV Pardubického kraje a s odborníky z regionu, zajišťujeme servis legislativních aktualit v oblasti výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů. Cílová skupina: Výchovní poradci, školní metodici prevence MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií. cíl: vzájemné zprostředkování informací, supervize, případové studie místo: PPP, školy, Běleč nad Orlicí, PPP Ústí nad Orlicí. Proběhla tři dvoudenní setkání metodiků prevence a jedno jednodenní setkání pro výchovné poradce a to v termínech: /výchovní poradci - PPP Ústí nad Orlicí, , , /metodici prevence/- tábor JAK Běleč nad Orlicí. Metodické vedení pedagogických pracovníků všech typů škol a šk. zařízení Průběžně probíhají konzultace s pedagogickými pracovníky všech typů školských zařízení, zajišťujeme jejich provázení při integraci dítěte a při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Realizujme individuální práci na školách (návštěva školských zařízení, práce v týmu řešení problémů pomocí všech zúčastněných učitelů, návštěva rodičovských schůzek pro objasnění potřeb dítěte. Vždy zdůrazňujeme princip partnerství při zajištění podpůrných a vyrovnávacích opatření. Zajišťujeme rovněž mediaci pro školy při komunikaci se zákonnými zástupci. Objasňujeme principy poradenské práce pro skupiny učitelů, učitelské sbory. Zajišťujeme také metodickou pomoc učitelům pomoci metody VTI (vytváření konkrétního plánu pomoci pro dítě přímo učitelem, využívání videokamery a práce s pozitivní zpětnou vazbou). cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech typů školských zařízení Ústecko-Orlicka a Svitavska. Přehled uskutečněných besed a seminářů pořádaných pracovníky Pro metodiky prevence 4 Pro výchovné poradce 2 Pro učitelky MŠ a rodiče 3 Pro učitele ZŠ 8 Pro učitele SŠ 1 Profesní volba 0 Další instituce 1 Pro klienty PPP 1 Besedy a semináře vedli: PhDr. Petra Novotná, Mgr. Markéta Sychrová, Mgr. Edita Hrdinová, Mgr. Libor Škoda, Mgr. Kamila Očadlíková, PhDr. Marcela Hrazdirová.Mgr. Vlasta Tvrdíková. Realizované stáže v PPP Stáž je uskutečňována studenty oborů psychologie, speciální pedagogika, výchovné poradenství a sociální práce. Počet uskutečněných stáží 11 Studenti SŠ a VOŠ 1 Výroční zpráva 2013 / /21

10 Studenti VŠ 9 Ostatní 1 Počty klientů, kterým byla ve šk. roce 2013/14 poskytnuta péče Kategorie třídění Celkem komentář Individuální vyšetření 4050 POČET vyšetřených KLIENTŮ Skupinové vyšetření 4608 POČET vyšetřených KLIENTŮ CELKOVĚ PROŠLO VY ŠETŘENÍM Počet vyšetřených žáků se zdravotním postižením (dělení dle typu škol): MŠ 245 ZŠ 1593 SŠ, SOU, OU, VOŠ, KON- 70 ZERVATOŘE Celkem: 1908 Počet odeslaných zpráv 4400 z toho doporučení k integraci 319 Typy vyšetření Školní zralost: 453 Doporučen OŠD 296 Výukové problémy: 2457 Výchovné problémy 810 Kariérové poradenství 330 Ostatní 4608 Vztahové problémy, porozvodové problémy, skupinová vyšetření ve školách, problémy s řečí u předškolních dětí Individuální a skupinové programy pro děti KUPOZ 0 BON DÉPART 0 Reedukační program SPU 4 Rozvíjející kurs pro předškolní děti 3 Depistáže 5 Hamet Počty vyšetření Celkem Počet všech vyšetření Individuálních 4050 Počet všech vyšetření skupinových 4608 Počet všech vyšetření celkem 8658 Výroční zpráva 2013 / /21

11 Proces evaluace v PPP Pro potřeby evaluace v PPP UO byl vytvořen evaluační dotazník. Dotazník je předkládán ve dvou obsahově shodných formách pro děti od 6. třídy výše a pro rodiče. Obě formy se liší pouze grafickým zpracováním. Rozsah dotazníku je jedna strana A4. Dotazníky byly pro snazší identifikaci označeny identifikační značkou pracovníka. Jako hodnotící období byly stanoveny dva měsíce v roce (květen a listopad), kdy evaluace prostřednictvím výše uvedených dotazníků probíhala. Tyto měsíce byly označeny jako Měsíce evaluace. Dotazník byl předán klientům tím odborným pracovníkem, u kterého proběhla konzultace nebo vyšetření. Klienti vhodili vyplněný dotazník do schránky k tomu určené. Tato schránka byla přístupná pouze vedení poradny, které provádělo analýzu a vyhodnocení. Následně proběhla zpětná vazba jednotlivým pracovníkům poradny. V případě, že se klienti odmítli účastnit procesu evaluace, poskytnutý dotazník odmítli či znehodnotili. Dotazník byl zadáván na všech pracovištích PPP. HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK - děti- podzim 2013 OTÁZKA PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy Jaká potíž tě do poradny přivedla? výukové potíže ČJ, MT, psaní výchovné problémy logopedie jiné profesní orientace Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? rodiče já škola lékař policie soud soc.pra covník jiný Jak jsi byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? Jaký byl přístup pracovníka s nímž jste byl(a) v kontaktu? velmi spíše spíše vstřícný vstřícný neutrální odmítavý 45 3 spíše ne ne Výroční zpráva 2013 / /21

12 Pomohla ti návštěva poradny? Chceš nám ještě něco sdělit? bez odpovědi ne ne, čekal(a) ano jsem něco jiného dosud je brzy na hodnocení poděkování osobní vyjádření OTÁZKA HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK -dospělí - podzim 2013 PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy Jaká potíž Vás do poradny přivedla? výukové potížě, čtení psaníčj,mt výchovné problémy logopedie jiné profesní orientace Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? my rodiče naše dítě škola lékař policie soud soc. pracovník jiný Jak jste byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? velmi spíše spíše ne ne Jaký byl přístup pracovníka s nímž jste byl(a) v kontaktu? spíše vstřícný vstřícný neutrální odmítavý 92 8 Pomohla Vám návštěva poradny? dosud je brzy na ano hodnocení ne, čekal(a) jsem něco jiného Chcete nám ještě něco sdělit? bez odpovědi osobní ne poděkování vyjádření Výroční zpráva 2013 / /21

13 učení Hodnotící dotazník - děti - jaro 2014 PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy chování Otázka Jaká potíž tě do poradny přivedla? logopedie profesní orientace Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? jiné rodiče já škola lékař policie soud Jak jsi byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? velmi spíše Jaký byl přístup pracovníka? vstřícný spíše vstřícný 20 2 Pomohla ti návštěva poradny? ano ne, čekal(a) jsem něco jiného neutrální odmítavý dosud je brzy na hodnocení Chceš nám ještě něco sdělit? bez odpovědi ne osobní vyjádření děkuji za pěkný přístup spíše ne ne soc. pracovník někdo jiný Otázka Jaká potíž vás do poradny přivedla? Hodnotící dotazník - dospělí -jaro 2014 PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy učení chování logopedie školní zralost profesní orientace Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? my rodiče jiné naše dítě škola lékař policie soud soc. pracovník Jak jste byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? velmi spíše spíše ne ne někdo jiný Výroční zpráva 2013 / /21

14 Jaký byl přístup pracovníka? vstřícný spíše vstřícný Pomohla vám návštěva poradny? ano ne, čekal(a) jsem něco jiného neutrální dosud je brzy na hodnocení Chcete nám ještě něco sdělit? ne bez odpovědi poděkování odmítavý osobní vyjádření PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ listopad 2013 a květen 2014 HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK DĚTI PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ děti - podzim 2013/jaro 2014 PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy Jaká potíž tě do poradny přivedla? učení chování logopedie profesní orientace jiné 92%-82% 2%-4,5% 2%-0 4%-13,5% Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? Jak jsi byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? Jaký byl přístup pracovníka? Pomohla ti návštěva poradny? rodiče já škola lékař policie soud soc. pracovník 62,5%- 54,5% velmi spíše ne 64,5%- 82% vstřícný 93,75%- 91% ano 87,5%- 73% 6,25%-0 spíše 16,7%- 9% spíše vstřícný 6,25%- 9% ne, čekal(a) jsem něco jiného 2%-4,5% 29,25%- 45,5% 18,8%-9% neutrální dosud je brzy na hodnocení 10,5%- 22,5% odmítavý ne někdo jiný 2%-0 Výroční zpráva 2013 / /21

15 Chceš nám ještě něco sdělit? bez odpovědi ne osobní vyjádření děkuji za pěkný přístup 70,8%- 63,6% 25%-9% 2,1%-0 2,1%- 27,4% PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ listopad 2013 a květen 2014 HODNOTÍCÍ DOTAZNÍK DOSPĚLÍ PROCENTUÁLNÍ POROVNÁNÍ dospělí-podzim 2013/jaro 2014 PPP Ústí nad Orlicí a Svitavy Jaká potíž vás do poradny přivedla? Kdo je autorem myšlenky jít do poradny? Jak jste byl(a) ý(á) s průběhem návštěvy? Jaký byl přístup pracovníka? Pomohla vám návštěva poradny? Chcete nám ještě něco sdělit? učení chování logopedie školní zralost 82%- 50,% my rodiče soc. pracovník 65%- 61,4% velmi spíše ne 75%- 80,7% vstřícný 92%- 96,7% ano 79%- 84,7% 12%- 5,3% profesní orientace 4%-3,3% 0%-33,1% 0-0,7% jiné 2%- 7,3% naše dítě škola lékař policie soud někdo jiný 1%-0 33%-33,3% 1%-3,3% 0-2% spíše 20%- 15,3% spíše vstřícný 8%-3,3% ne, čekal(a) jsem něco jiného 5%-4% neutrální dosud je brzy na hodnocení 0 21%-17,3% ne poděkování odmítavý osobní vyjádření bez odpovědi 73%- 78,7% 19%-8% 2%-4% 6%-9,3% ne Výroční zpráva 2013 / /21

16 Z výše uvedených výsledků vyplývá ost klientů s poskytovanou službou. Nejčastěji se do PPP objednávají sami rodiče. Ve výsledcích za období zima 2013 a jaro 2014 nejsou výrazné rozdíly, kromě položky v dotazníku pro dospělé období jaro, kdy probíhají vyšetření školní zralosti, které se na podzim nerealizují. V položce osti pro děti (tedy žáky od 6. třídy základní školy) je mírné zvýšení položky zaměřené na očekávání dětí, týká se otázky jak jste i? Odpověď -dosud je brzo na hodnocení (nárůst z 10,5% na 22,5%) a ne- čekal jsem něco jiného (nárůst z 2,0% na 4,5% ). Výsledkem hodnocení je opatření, kdy odborní pracovníci budou věnovat větší pozornost vyjednávání zakázky s dětmi tedy co jim naše služba může poskytnout a co nikoliv. Evaluace osti práce se školami: probíhá v rámci dotazníků, které jsou zasílány výchovným poradcům a metodikům prevence a jsou vyhodnocovány v rámci vzdělávacích setkání. Průběžně je reagováno na témata vzdělávání a na připomínky vedoucí ke zkvalitňování našich služeb. Naším cílem je zlepšit komunikaci s učiteli tak, aby poradenské zařízení bylo ze stran učitelů vnímáno jako partner nikoliv jako organizace pro papíry. V mnoha případech se tento cíl daří naplňovat. Hospodaření PPP Ústí nad Orlicí Uvedené údaje odpovídají kalendářnímu roku Přidělené finanční prostředky pro kalendářní rok 2013/Kč: Mzdy OON Odvody FKSP Náhrady nemoc ONIV Kompenzační pomůcky CELKEM PŘÍMÉ Diagnostické nástroje ÚZ Provoz CELKEM ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Personální zajištění PPP- kalendářní rok 2013 Celkový přepočtený zaměstnanců 22,241 z toho Spec. pedagogové 7,817 Psychologové 8,499 Sociální pracovnice 2 Ostatní 3,925 Objem vyplacených prostředků ,00 Kč Průměrný plat zaměstnanců ,00 Kč Výroční zpráva 2013 / /21

17 OON včetně doplňkové činnosti Platy ped. pracovníků Průměrný plat ped. pracovníků Platy neped. pracovníků Průměrný plat neped. pracovníků ,00Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ke snížení průměrného platu u pedagogických pracovníků došlo z důvodu navýšení počtu zaměstnanců, do kterého spadají i zaměstnankyně na mateřské dovolené. PhDr. Petra Novotná Vzdělávání pracovníků PPP 2013/14 Organizační aspekty vzdělávání žáků se zdravotním postižením Pracovní faktory vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením Ředitel koučem Rodinná psychoterapie Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Poradenské dny Seč Typologie osobnosti a probíhá a probíhá PhDr. Petra Kuntová DISMAS Mgr. Lída Jirásková IDS Mgr. Zdeňka Vacková MATERS školní zralost IDS Mgr. Markéta Sychrová MATERS školní zralost Supervizní a koučování výcvik v systemickém probíhá přístupu Mgr. Kamila Očadlíková ADHD u dospívajících a dospělých Diagnostika třídních kolektivů PUP MATERS Mgr. Edita Keprtová Konference FIE Bc. Pavla Hájková Diagnostika třídních kolektivů Konference SPCH Mgr. Jana Klementová Konference SPCH SPU u adolescentů a dospělých Krizová intervence v prostředí školy Všichni pracovníci Supervizní setkání 12 hodin PhDr. Hrazdirová Marcela IDS PPP Brno supervizní setkání Mgr. Křenková Dominika Kurz krizové intervence IES Brno Výroční zpráva 2013 / /21

18 Krizová intervence, Brno PUP NÚV Praha Maters NÚV Praha Konference KBT Kroměříž KDS PPP Brno supervizní setkání Mgr. Límová Magda Reedukace matem. dovedností Praha supervizní setkání Mgr. Tvrdíková Vlasta Diagnostika poruch autis. Spektra IDS Olomouc supervizní setkání PaedDr. Zemánková M. Instrument. obohacování FIE 1 Olomouc Instrument. obohacování FIE 1 Olomouc Instrument. obohacování FIE 1 Olomouc supervizní setkání Mgr. Marossyová Petra Diagnostika matem. Schopností NÚV Praha supervizní setkání Mikulajská Marie 1 supervizní setkání Porady pracovníků probíhají každý týden v Ústí nad Orlicí a Svitavách. Je vypracován zápis, který je k dohledání ne serveru PPP. Na poradách dochází k úkolování pracovníků a k vyhodnocování plnění zadávaných úkolů. Porady jsou zároveň místem intervize a metodické pomoci pracovníkům, kterou poskytuje ředitelka a zástupce ředitele. V rámci DVPP je umožněna pracovníkům supervize vedená externím supervizorem jako součást vzdělávání PPP. Kontrolní činnost provádí u odborných pracovníků ředitelka a zástupce ředitelky. Z kontrol je proveden zápis, se kterým je seznámen odborný pracovník, kontrola výstupů je průběžně evidována do Knihy podnětů a připomínek a bezprostředně konzultována s pracovníky. Vzdělávání pracovníků probíhá dle plánu vzdělávání, který vypracovává zástupce ředitelky. Každý pracovník zpracovává 1krát za rok aktualizaci svého individuálního vzdělávacího plánu. Externími službami jsou zajišťovány úklidy na elokovaných pracovištích, správa IT sítě, údržba budovy forma DPP,DPČ, fakturace. Stavební činnost, zvýšení vybavenosti V roce 2013 proběhla na pracovišti v Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 oprava balkónu, který začínal být nebezpečný pro kolemjdoucí po chodníku. Oprava byla provedena v celkové výši ,-Kč. Dále proběhla na budově PPP Královéhradecká 630 oprava elektroinstalace dle dokumentace a doplnění přepěťové ochrany v elektroinstalaci v částce ,- Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 2013 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 2013 Rezervní fond k ,40 Kč 2.556,65 Kč ,78 Kč Výroční zpráva 2013 / /21

19 Ve šk. roce 2013/14 neproběhla inspekce ČŠI. Zjištění ČŠI Kontroly 1. Řádná kontrola odboru majetkového, stavebního řádu a investic, na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje Termín kontroly: 23. a 30. října 2013 Složení kontrolního týmu: Mgr. Markéta Zelinková, Ing. Jitka Rejnková Předmět kontroly: kontrola stavu nemovitého majetku a způsob jeho využití, kontrola využívání nemovitého majetku za účelem prověření jeho potřebnosti, kontrola stavu kapacity ubytovacích zařízení, kontrola smluv týkajících se nemovitého majetku (nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, smlouvy o zřízení věcného břemene a další), kontrola evidence IS FaMa+, kontrola podkladů pro daň z nemovitosti. Závady, připomínky, opatření: závada: stavba kolny na části pozemku p. p. č. 56/9 v k. ú. Svitavy předměstí není zapsána v evidenci katastru nemovitostí.. připomínka: zakreslení budovy č. p v k. ú. Svitavy předměstí v katastrální mapě, konkrétně její přední část, neodpovídá skutečnosti.. závada: ve smlouvě o výpůjčce nebytových prostor, která je uzavřena s organizací Centrum celoživotního vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje je chybně uveden pozemek pod budovou č. p 2063 st. p. č. 2919/2, správně má být uveden pozemek st. p. č. 2918/3. Dále v této smlouvě je chybně uvedeno označení smluvních strany. Organizace není pronajímatel, ale půjčitel. 2. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Termín kontroly: 13. listopadu 2013 Složení kontrolního týmu: Stanislava Němcová, OSSZ Ústí nad Orlicí Předmět kontroly: kontrola povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od do Závady, připomínky, opatření:. plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností bylo porušeno ust. 94 odst. 1 zák. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. v dalším závady nebyly zjištěny Výroční zpráva 2013 / /21

20 Zapojení do projektů a grantových programů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Probíhá udržitelnost následujících projektů: 1. Název projektu: Metodicko-vzdělávací středisko v Ústí nad Orlicí. Operační program: ROP NUTS II Severovýchod, prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory 2.2: Rozvoj měst. Realizován prostřednictvím Pardubického kraje. Celkové výdaje projektu činí ,46 tis. Kč, dotace z Regionální rady činí , 43 Kč (tj. 92,5 % celkových výdajů (85% EU, 7,5% státní roz ČR 2. Název projektu: Centrum primární prevence: doba trvání grantový projekt CZ.1.07/1.2.13/ v rámci globálního grantu CZ.1.07/ (Rovné příležitosti ve vzdělávání v Pardubickém kraji) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu probíhají preventivní programy na školách a vzdělávání metodiků prevence a výchovných poradců celého Pardubického kraje po jednotlivých okresech. 3. Název projektu: Správná volba- Hamet 2: doba trvání grantový projekt CZ.1.07/1.2.13/ v rámci globálního grantu CZ.1.07/ (Rovné příležitosti ve vzdělávání v Pardubickém kraji) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je posílení kariérového poradenství na 20 školách a šk. zařízeních Pardubického kraje. 4. Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto spolupráce s Městem Vysoké Mýto radou města jsme byli osloveni v účasti na projektu, který je realizován v rámci projektů EU ROP NUTS II, Severovýchod Rozvoj měst PPP bude mít v prostorách Centra sociálních služeb prostory detašovaného pracoviště PPP aktuálně realizuje tyto projekty: 1. Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji část 3. Odborné poradenství a diagnostika tzv. minitendry Poskytování služeb specialisty, zejména v oboru psychologie, psychiatrie, psychoterapie, rodinné mediace, speciální pedagogiky a logopedie. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky pro část 3 je ,- bez DPH. Od začátku roku 2014 do srpna 2014 bylo PPP uskutečněno 5 minitendrů, v celkové výši ,50 Kč, z toho byly 3 minitendry již ukončeny, ostatní pokračují. 2. Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2014 Poskytovatelem dotace je MŠMT. Celkové výdaje projektu jsou ve výši ,- Kč. Program předpokládá doplnění služeb, které PPP poskytuje MŠ, ZŠ a SŠ Pardubického kraje v rámci 3 vzájemně se doplňujících oblastí: 1) Semináře pro metodiky prevence a výchovné poradce - 3x ročně/16 hodin. Výroční zpráva 2013 / /21

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek

ICT v oblasti výchovného poradenství. Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek ICT v oblasti výchovného poradenství Brno, 28.3.2015 Mgr. Libor Mikulášek namísto úvodu Škola produkuje mnoho lidí, kteří umějí číst, ale neumějí rozlišit, co za přečtení stojí a co ne (George Maculay

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14

Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2013/14 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Smetanova 1284, 390 02 Tábor

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Zpráva z certifikací za rok 2014

Zpráva z certifikací za rok 2014 Zpráva z certifikací za rok 2014 Programy školské primární prevence zahrnují širokou paletu poskytovaných programů z hlediska jejich zaměření, užívaných metod, cílové skupiny, a dále také meziresortní

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Při ZŠ F.L.Čelakovského Výroční zpráva o činnosti rok 2011 Název organizace: Dyscentrum Strakonice IČO: 26620201 Sídlo organizace: Chelčického 555, Strakonice Telefonní kontakt: +420

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace

školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Pedagogicko - psychologická poradna, Bruntál, příspěvková organizace OBSAH A. Charakteristika zařízení... 4 A.1. Údaje o školském zařízení... 4 A.2. Personální zajištění

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany. Slavnostní večer pro příznivce a sponzory

Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany. Slavnostní večer pro příznivce a sponzory Regionální poradenské pracoviště při ZŠ a MŠ Dolní Břežany Slavnostní večer pro příznivce a sponzory PROJEKT RPP A JEHO CÍLE O PROJEKTU Projektová příprava započala v roce 2008 Projektový záměr vycházel

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více