VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole"

Transkript

1 Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU Základní údaje o škole Základní škola s ročníkem. Základní škola praktická s ročníkem. Speciální škola se středním a vyšším stupněm postižení. Vyučovací jazyk: český Zřizovatel: město Holice Právní forma: příspěvková organizace IZO : Telefon : E mail : Školská rada : zahájila činnost k Vedení školy: ředitelka - Mgr. Miroslava Myslivcová zástupkyně řed. ZŠ Mgr. Zdeňka Vojtěchová vedoucí učitelka ZŠP Mgr. Miroslava Králová výchovná poradkyně : Mgr. Ladislava Fléglová Mgr. Miroslava Králová Počet žáků podle zahajovacího výkazu : ZŠ - 338, z toho 159 dívek ZvŠ - 35, z toho 16 dívek PŠ - 3, z toho 1 dívka Součástí školy byla školní družina, která měla 3 oddělení s počtem žáků 60. Provozní doba byla každý den od 6.15 do 8.00 hod. a od (2x) a (3x) do hod. 2. Učební plány Vzdělávací program Základní škola čj /96-2 Zvláštní škola čj /97-22 Pomocná škola čj /97-22 Cizí jazyky : německý a anglický Volitelné předměty : přírodovědná praktika informatika konverzace v cizím jazyce 3. Údaje o pracovnících školy / viz. příloha č. 1 / 4.Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí a/ Zápisu do prvních tříd se zúčastnilo 46 žáků, 9 žákům byl povolen odklad školní docházky a 2 děti se odstěhovaly. Do první třídy nastoupilo žáků.

2 b/ Do osmiletého gymnázia odešlo 5 žáků z pátých ročníků. c/ Školní docházku ukončilo : ZŠ z 9. ročníků 46 žáků z nižších ročníků 1 žák ZŠP z 9. ročníku 4 žáci z nižších ročníků 3 žáci ( 2 pokračují v základním vzdělávání) Rozmístění : ZŠ - 28 střední odborné školy 17 střední odborná učiliště 2 gymnázium ZŠP - 1 střední odborné učiliště 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků / viz. přílohy č. 2 a 3 / 6. Údaje o mimoškolních aktivitách Kulturní : - 4x filmové představení v KD - 4x výchovný koncert - 6x divadelní představení Výchovné : - 3x výchovné pořady ( zeměpisný, historický a sociálně preventivní) - 5x besedy (o globálních problémech lidstva s poslancem Severou, v knihovně, s pohádkáři panem Hanušem a Havlem, o patologických jevech v ZŠP ) - 9x exkurze (do hradecké hvězdárny, do muzea pravěku ve Dvoře Králové, do muzea řemesel v Letohradě, do IDEONu na výstavu škol a prezentaci firem, do jaderné elektrárny v Temelíně, skanzenu na Veselém kopci, do historické Prahy, exkurze žáků ZvŠ do odborných učilišť ( Chroustovice, Nové Město nad M., Opočno ), návštěva žáků ZŠP holického kostela v období Velikonoc a Vánoc Sportovní : - sportovní kurs 8.tříd - lyžařský kurs 7. třídy - školy v přírodě 4.a 5. tříd - školní soutěže ve vybíjené, šachu, v gymnastice dívek 13x další sportovní soutěže, pořádané jinými subjekty Další : - ve spolupráci s Městskou knihovnou v Holicích jsme uskutečnili akci pro 1. třídu Pasování na čtenáře - v rámci předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí jsme uspořádali v součinnosti s DDM Holice pro žáky celodenní akci, při které se seznámili s prací IZS a sami si vyzkoušeli chování při mimořádných událostech - děti ze školní družiny chodily v zimním období do sauny v MŠ Pardubická a jezdily plavat do bazénu ve Vysokém Mýtě - děti z dopravního kroužku jezdily na dopravní hřiště v Pardubicích pořádali jsme školní soutěže např. Hrátky s češtinou, Perníkový slavík, recitační soutěž, přírodovědnou poznávací soutěž a dále jsme se zúčastnili většiny soutěží vyhlášených MŠMT i jinými vzdělávacími centry ( olympiády v českém jazyce, dějepise, zeměpise,matematice a biologii, Pythagoriada,

3 Klokan, Klokánek, Cvrček, krajské kolo Perníkového slavíka ) Projekty : - Vánoční tradice a zvyky, 1.a 2. stupeň ZŠ I ZŠP( akademie spojená s výstavními trhy výrobků našich žáků ) - Dílna pro předškoláky, 4 dny práce s předškolními dětmi a jejich rodiči - Sám sebou, třídenní projekt s dr. Kašparovou, zaměřený na sociálně patologické jevy - Lucemburkové v českých dějinách, týdenní projekt 4. tříd ve škole v přírodě - O největšího Holičáka, prezentace a volba osobnosti holickou veřejností - Nejhezčí večerníková třída 1. stupně, představení a volba třídy s pohádkovým námětem holickou veřejností Školní zájmové kroužky : - 2x anglický jazyk - Dramatický - Kroužek odbíjené - Šachový klub - Žurnalistický Kroužky v součinnosti s DDM : výpočetní technika, florbalový, vaření, výtvarný. Veřejně prospěšná činnost : - v říjnu a dubnu sběr papíru - průběžně sběr bylin - prodej magnetek pro občanské sdružení Život dětem ( posláno 5 112Kč) - účast v projektu Panenka projekt českého výboru UNICEF na podporu očkování dětí v rozvojových zemích ( 1 panenka- 600,-Kč 1 dávka proti 6 nemocem, 1. třídy si koupily dvě panenky Prezentace na veřejnosti : - webové stránky - 15 článků do místního tisku - akademie - dny otevřených dveří - vánoční vystoupení žáků v kostele - vystoupení v KD v programu ke Dnům Holic - Dny Holic, otevřená škola veřejnosti a volba Holičáka a Večerníkové třídy Nejlepší umístění v okrskových, okresních, krajských a celostátních soutěžích : 2. místo Romana Bahníková ve stolním tenisu 12. olympiády dětí a mládeže regionu Pardubice 3. místo - Michal Kučera v okresní výtvarné soutěži Tváře zimy ( z 302 prací ) 8. místo družstvo žáků 2.stupně v krajské soutěži Přemyslovci a jejich dědictví, pořádané Východočeským muzeem Pardubice ( z 52 družstev) 7. místo Petr Houdek v okresním kole Pythagoriady 3. místo Beáta Krovinová (ZŠP) v krajském kole výtvarné soutěže pro ZŠP

4 12. místo Lucie Vávrová v okresním kole olympiády v českém jazyce 21. místo v celostátní soutěži O nejlepší školní časopis ( ze 179 časopisů) 2. místo florbalistů v okrskovém kole a stejné umístění ve 12. olympiádě dětí a mládeže regionu Pardubice 2. místa družstva nohejbalistů a fotbalistů v soutěži pořádané DDM Holice V rámci autoevaluace školy proběhly v 6. třídách testy SCIO z českého jazyka a matematiky, také jsme testovali 8. třídy podle stejných testů zaměřené na profesní orientaci. Dále jsme si vytvořili vlastní testy pro děti mladšího věku s názvem Jak se ti líbí ve škole? A pro žáky tříd test na odhalování šikany ve škole Stává se ti to? Výsledky testování jsou uloženy v ředitelně. Školní rok byl ukončen na slavnostním shromážděním v kulturním domě, kde kromě jiného 49 žáků převzalo cenu SPŠ a 10 žáků obdrželo odznak Vzorný žák za výborný prospěch a rozloučili jsme se s 9. třídami. 7.Údaje o provedených inspekcích ČŠI V termínu 20.,21. a 24. března se konala na škole kontrola České školní inspekce. Byla zaměřena na jazykovou výuku, na přípravné práce na školním vzdělávacím programu a s tím související vzdělávání učitelů na potírání šikany. Se závěry se lze seznámit v Inspekční zprávě, kterou obdržel zřizovatel, školská rada a ředitelka. 8. Další vzdělávání pracovníků ve šk. roce Ředitelka školy - M. Myslivcová 2x dvoudenní seminář ředitelů na Seči ( CCV Jezerka na Seči ) - dvoudenní seminář : Ředitel školy a vnitřní směrnice ( CCV Jezerka Pardubice) - seminář k tvorbě ŠVP v předmětu dějepis ( Pardubice, NIDV ) - funkční studium F1 Úspěšný ředitel ( NIDV Pardubice) Zástupkyně ŘŠ - Z. Vojtěchová - Pracovní řád, kariérní systém ( Paris Karviná ) - Prevence patologických jevů ( CCV Jezerka na Seči ) - BOZP pro vedoucí pracovníky ( NIDV Pce) - lyžařský doškolovací kurz ( NIDV Hradec Králové )

5 - Mimořádné události a ochrana obyvatelstva( NIDV Pce ) Vedoucí učitelka ZŠP - M. Králová Tvorba ŠVP pro speciální školství ( NIDV Pce) Výchovná poradkyně L. Fléglová 2x třídenní seminář na Seči koordinátorů tvorby ŠVP -2x jednodenní seminář v Pardubicích ke stejnému problému - internetové vzdělávání Pozitivní změny ve vyučování Dlouhodobé akce v oblasti jazyků 5 vyučujících ( probíhá ) - ve výtvarné oblasti 1 - zdravotnický kurz 20 vyučujících ( ukončeno) Jednodenní akce 7 učitelů se zúčastnilo dalšího vzdělávání v nových trendech ve vyučování svých předmětů - 7 učitelů se školilo v tvorbě ŠVP SIPVZ -10 učitelů absolvovalo modul P1 9.Větší akce v rámci údržby Plánované : - montáž a lepení PVC ve 3 třídách - vymalování chodeb a tříd ZŠP - renovace a oprava dveří - elektro a vodoinstalatérské práce ( budova bývalého gymnázia ) Navíc : - malování a nátěr promočených šaten během posledního týdne prázdnin v celkové hodnotě ,- Kč. Rekonstrukce šaten probíhala přesně před rokem a za veškeré natěračské a malířské práce jsme tehdy vydali ,- Kč. V Holicích Mgr. Miroslava Myslivcová ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 2013. Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 2013 Základní škola Ostrov, Májová 997, okres Karlovy Vary Obsah 1. Charakteristika školy 2 2. Obory vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy 5 4. Zápis do prvních tříd a přijímací

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracoval : Martin Dušek, ředitel školy Dne : 30.9.2014...... razítko podpis Obsah výroční zprávy:

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 01 Stříbro Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 013/014 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více