Úvodní slovo... 3 Duchovní zamyšlení... 4 VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo... 3 Duchovní zamyšlení... 4 VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6"

Transkript

1 Obsah Úvodní slovo... 3 Duchovní zamyšlení... 4 VZNIK A POSLÁNÍ ORGANIZACE... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 ZPRÁVA O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK Agentura podporovaného zaměstnávání... 7 Azylový dům sv. Vincence Centrum denních služeb Jarošov Denní centrum sv. Ludmily Dobrovolnické centrum Domácí hospic Domácí pečovatelská služba Domácí zdravotní péče Domov pokojného stáří Boršice Chráněná dílna Nízkoprahové centrum pro děti a mládež - TULiP Občanská poradna Přeprava osob na invalidních vozících Sociální poradna s azylovým bydlením Středisko humanitární pomoci AKTIVITY MIMO STŘEDISKA FINANČNÍ ZPRÁVA... 71

2 Oblastní charita Uherské Hradiště Registrováno u Ministerstva kultury České republiky Rejstřík evidovaných právnických osob Číslo: 8/ /1996 Datum: Velehradská třída 247, Uherské Hradiště Tel.: IČ: DIČ: CZ Název účtu: ČSOB Uherské Hradiště Č. účtu: /0300 Statutární zástupce Ing. Jiří Jakeš Charitní rada předseda - PhDr. Jiří Čoupek členové -MUDr. Ludmila Kamrlová, Mudr. Josef Kallus, Ludmila Daňková, Anastázie Májíčková, Marie Maňásková, Jiřina Stroganová, br. Česlav Křížala, Ing. Miroslav Pijáček Revizní komise Alfréd Kolařík, Marie Kašná, Bc. Vlastimil Kuřimský 2 Oblastní charita

3 Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Oblastní charity Uherské Hradiště. Předkládáme Vám stručný přehled naší činnosti za rok 2006, ve kterém bylo naší prioritou zkvalitnění stávajících služeb, s láskou pomoc dávat i přijímat a vycházet vstříc v potřebách co největšímu počtu uživatelů. V uplynulém roce jsme začali intenzivněji uvádět do praxe standardy kvality sociálních služeb, hledali jsme nové inspirace a postupy, jak kvalitně a účinně pomáhat nemocným, zdravotně postiženým a sociálně potřebným spoluobčanům.v Domově pokojného stáří v Boršicích byl zahájen provoz Centra denních služeb pro seniory. Denní centrum sv. Ludmily rozšířilo své služby i pro osoby s duševním onemocněním. Aktivně se účastníme komunitního plánování a využíváme všech příležitostí ke zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců. Chci poděkovat všem uživatelům za projevenou důvěru. Velmi si vážím pomoci stovek velkých i malých dobrovolníků při organizaci a uskutečnění Tříkrálové sbírky. Děkuji dárcům a poskytovatelům finančních dotací, díky kterým jsme mohli zajistit provoz všech našich zařízení. Děkuji Vám všem, kdo jste jakýmkoliv způsobem podpořili naši organizaci při naplňování poslání charity v každodenních činnostech pomáhajících zmírňovat důsledky nemocí, stáří, zdravotního postižení, samoty a sociální izolace. Děkuji za celoroční práci a pomoc pracovníkům, dobrovolníkům, charitní radě, kněžím a všem příznivcům charity. Jiří Jakeš, ředitel Oblastní charita

4 Milí pracovníci a příznivci charity! Když jsem byl několikrát na brigádě v hospicu jako sanitář, udivilo mne, jak rychle jsem po pár týdnech ztrácel osobní přístup k pacientům a upadal jsem do rutinní technické práce. O to více mne potěšilo a povzbudilo, když jsem se tam setkal se zdravotními sestrami, které s pacienty a pacientkami vesele povídaly a dokázaly uvidět za pacientem i jeho životní příběh. Rutina je asi něco, čemu se v životě nevyhneme. Ale kdyby byla naše práce pro druhé jen technická, bylo by to asi málo. Ke vztahu k druhému člověku se na druhou stranu nemůžeme přehnaně nutit. Pak by to bylo strojené. Musí to vyjít ze srdce, z našeho vlastního rozhodnutí. Jako u toho samaritána z evangelia, který se nezištně rozhodl pomoct zraněnému na cestě (Lk 10, 25-37). I náš papež v encyklice Bůh je láska připomínal, že stát a jeho organizace a struktury mohou lidem pomoci, ale nemohou jim nabídnout konkrétní vztah, srdce. A to je na nás. Na druhé straně i organizace, technické zázemí a granty jsou třeba, ale nezapomeňme na lidi. K tomu ať nám pomůže Bůh. Žehnám vám a vyprošuji sílu v těžké, ale krásné práci. B. Jakub 4 Oblastní charita

5 Vznik a poslání organizace Oblastní charita Uherské Hradiště je samostatná církevní právnická osoba zřízená Arcidiecézní charitou Olomouc podle 6 zák.č.308/1991 Sb. a 20 odst.3 zák. č.3/2002 Sb. Svoji činnost obnovila v září Je účelovým zařízením římskokatolické církve, řízená Arcidiecézní charitou Olomouc, která je součástí Sdružení České katolické charity. Od počátku své činnosti se Oblastní charita Uherské Hradiště jako nevládní nezisková organizace působící v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci snaží o naplňování svého poslání. Pečuje o nemocné, opuštěné, staré, chudé, tělesně a mentálně postižené. Poslání Charity podle Stanov Arcidiecézní charity Olomouc zní: Charita, jako milosrdná láska je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi. Základním principem charitní služby je snaha vidět v každém člověku samotného Krista a pomáhat potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení. Přehled postupně rozšiřovaných služeb 1991 Charitní šatník 1992 Charitní pečovatelská služba v domácnostech 1993 Charitní ošetřovatelská služba v domácnostech 1995 Chráněné dílny 1996 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP 1998 Denní centrum sv. Ludmily 2000 Azylový dům sv. Vincence ve Starém Městě 2003 Středisko humanitární pomoci 2004 Sociální poradna s azylovým bydlením 2005 Domov pokojného stáří Boršice Občanská poradna Dobrovolnické centrum Agentura podporovaného zaměstnávání Přeprava osob na invalidních vozících Domácí hospic 2006 Centrum denních služeb pro seniory Boršice Centrum denních služeb Jarošov Oblastní charita

6 Organizační struktura Oblastní charita

7 AGENTURA PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ Adresa: Agentura podporovaného zaměstnávání Na Splávku 1182 (v přízemí budovy Agroprojektu) Uherské Hradiště Vedoucí: Olga Hubáčková, DiS. Koordinátor: Mgr. Julie Šimčíková Telefon: , Personální zajištění: 1 vedoucí, 1 pracovní konzultant Rok zahájení činnosti: 2005 Počet uživatelů služeb za rok 2006: 52 osob Konzultační hodiny: pondělí středa V ostatní dny dle domluvy. Lze si telefonicky objednat osobní schůzku na čísle: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Agentura podporovaného zaměstnávání vznikla při Oblastní charitě Uherské Hradiště v rámci projektu Jdeme do práce. Posláním Agentury podporovaného zaměstnávání je poskytnout pomoc při vyhledávání vhodného placeného zaměstnání na otevřeném trhu práce lidem s výraznějším zdravotním (fyzickým, psychickým, mentálním nebo kombinovaným) postižením nebo sociálním vyloučením, kteří se chtějí zapojit do běžného pracovního života, ale jejich schopnosti jsou v důsledku tohoto znevýhodnění omezeny do té míry, že potřebují při získávání a zachování vhodného pracovního místa odbornou individuální podporou. Oblastní charita

8 Cílem tohoto projektu je pomoci uživatelům služeb Agentury získat a udržet si vhodné pracovní místo na otevřeném trhu práce, odpovídající jejich požadavkům a schopnostem, aby tak mohli nalézt trvalé zaměstnání a postupně se začlenit do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby, které jsou znevýhodněné při vstupu na otevřený trh práce a také při udržení si zaměstnání. Základním prvkem přímé práce s uživateli služeb Agentury je pomáhání uchazeči o zaměstnání při vyhledávání vhodného pracovního místa, vyjednávání se zaměstnavatelem, než si osvojí potřebné sociální a pracovní dovednosti. Přístup k uživatelům služeb je vždy individuální a zahrnuje také sociální rehabilitaci, která probíhá formou osobních schůzek, kdy na prvních schůzkách je uživatel informován o službách, které mu můžou být poskytnuty a co může od Agentury očekávat. Nejdříve se vyplňuje předběžný dotazník, kde jsou uvedeny základní osobní údaje o uživateli služeb potřebné pro diagnostiku a další následnou spolupráci. S uživatelem služeb probíhají individuální konzultace pro ujištění, zda uživatel spadá do cílové skupiny. Jestliže uživatel služeb splňuje tyto podmínky, je s ním sepsána Smlouva o účasti v projektu, kde jsou přesně vymezena práva a povinnosti obou stran. Pracovní konzultant postupně zjišťuje informace o momentálním psychickém a fyzickém stavu uživatele služeb Agentury a jeho sociální situaci, ve které se právě nalézá. Na základě všech těchto informací hledá pracovní konzultant společně s uživatelem služeb nejvhodnější řešení, jaká pomoc bude uživateli služeb nejvíce vyhovovat. Pracovní konzultant a uživatel služeb společně vyplní individuální plán, kde si stanoví přesně ty cíle, kterých by chtěl uživatel dosáhnout, postup, jak společně vytyčených cílů dosáhnout a typ pracovní činnosti, která je pro uživatele vhodná a odpovídá jeho schopnostem a možnostem. V rámci konzultací probíhají nácviky dovedností, např. telefonování, rozhovory, rozvoj komunikačních dovedností, psaní životopisu, žádosti o pracovní místo a vyplňování potřebných formulářů. Ke službám, které Agentura nabízí patří také poradenství, které se týká pracovně-právních vztahů, sociálních dávek, uplatnění nároků na zdravotní pomůcky, dále poradenství v oblasti práv a povinností, které mají občané ČR vůči příslušným úřadům. V případě potřeby je uživateli služeb poskytnut osobní asistent, který ho doprovází a podporuje při jednání s úředníky nebo také přímo na pracovišti. Celý tento proces je dlouhodobý a časově přizpůsobený individuálním potřebám uživatele služeb. V současné době je Agentura podporovaného zaměstnávání při Oblastní charitě Uherské Hradiště jediná organizace tohoto typu na Uherskohradišťsku. V roce 2006 projevilo zájem o služby Agentury celkem 52 osob se zdravotním znevýhodněním a sociálně vyčleněných. Uzavřeli jsme Smlouvu o účasti v projektu s 28 uživateli služeb a podařilo se nám uzavřít 21 pracovních smluv se zaměstnavateli a tímto umožnit lidem znevýhodněným na otevřeném trhu práce začlenit se do společnosti a vytrhnout je tak z domácího nebo jiného segregovaného prostředí. Přínosem pro uživatele je také orientace na trhu práce, samostatnost, zvýšení sebeúcty, zvýšení příjmů a zlepšení sociální adaptace. 8 Oblastní charita

9 Spolupracujeme: s Úřadem práce Uherské Hradiště, Úřadem práce Zlín, Okresní správou sociálního zabezpečení Uherské Hradiště, Křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii ELIM Vsetín, Centrem služeb postiženým Zlín a dalšími organizacemi na Uherskohradišťsku, tj. se Sociální poradnou s azylovým bydlením, Azylovým domem sv. Vincence, Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi, Dobrovolnickým centrem, Občanskou poradnou, Denním centrem sv. Ludmily, Ústavem sociální péče pro dospělé Velehrad, Psychologickou poradnou a Psychiatrickou ordinací, Městským úřadem Staré Město, Městským úřadem Kunovice. Financování projektu: Evropské sociální fondy, státní rozpočet České republiky, Krajský úřad Zlínský kraj, sponzorské dary. Děkujeme všem dárcům, kteří nás finančně podpořili, také všem organizacím a firmám za příznivé jednání při spolupráci. Zpracovala Olga Hubáčková, DiS. STŘEDISKO Agentura podporovaného zaměstnávání Jdeme do práce 60 - Tržby za výkony a zboží Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby ,65 62 Aktivace Osobní náklady , Ostatní výnosy Daně a poplatky Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady 2 672, Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný majetek Provozní dotace , Poskytnuté příspěvky --- PŘÍJMY CELKEM ,17 NÁKLADY CELKEM ,57 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,60 Uvedený projekt byl dotován prostředky: KÚ Zlín částkou ,-Kč, OPRLZ prostřednictvím ÚP Zlín v hodnotě ,17 Kč a byl podpořen příspěvky ze sponzorských darů. Oblastní charita

10 AZYLOVÝ DŮM SV. VINCENCE Adresa: Azylový dům sv. Vincence Na Hradbách Staré Město Vedoucí: Mgr. Oto Holeček Koordinátor: Mgr. Julie Šimčíková Telefon: ICQ: Personální zajištění: 1 vedoucí projektu, 2 sociální pracovníci, 4 pracovníci v sociálních službách Rok zahájení činnosti: 2000 Kapacita: 30 míst (včetně krizového pokoje ) Počet uživatelů služeb za rok 2006: 75 osob Provozní doba: služby jsou poskytovány 24 hodin 7 dní v týdnu Číslo akreditace: AKRED Osvědčení o akreditaci pro účely víceletého financování bylo vydáno Zlínským krajem v souladu s usnesením Rady Zlínského kraje č. 0754/R19/05 ze dne Historie: Azylový dům sv. Vincence poskytuje služby sociální prevence nejpotřebnější skupině osob (lidem bez přístřeší) již šest let.vzhledem k tomu, že se podařilo získat dotace mimo jiné i z ESF, došlo k výraznému zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných naším zařízením. Od 1.ledna 2006 začal Azylový dům sv. Vincence pracovat na zcela novém principu postaveném na novém zákonu o sociálních službách. Služby stojí především na principech a poslání charity. Poslání zařízení: Posláním Azylového domu sv. Vincence je podpořit člověka, který se ocitl v obtížné sociální situaci, posilovat psychosociální adaptaci člověka, přispívat k prevenci kriminality a mírnit dopady bezdomovectví na společnost. 10 Oblastní charita

11 Systém sociální práce Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů. Pracovník AD: respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a to bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob. pomáhá jednotlivcům, skupinám, popř. společenským organizacím svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a řešení konfliktů jednotlivců se společností a jejich následků. musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni a podle nejlepšího svědomí. Uživatelům nabízíme: druhou životní šanci respekt osobnosti každého člověka poskytnutí pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb řešení aktuální sociální situaci, zkontaktování uživatele přímo v místě jeho momentálního pobytu pomoc s administrativními úkony a s vysvětlením obsahu dokumentů pomoc při vyřizovaní sociálních dávek a při jiných jednáních s úřady, zprostředkování kontaktu s institucemi, dočasné řešení problému s bydlením pomoc uživatelům vrátit se do normálního života a opět se postavit na vlastní nohy, poskytnutí možnosti důstojného příbytku s možností využití společné kuchyňky, WC, sprchy a společenské místnosti. motivační kluby, vzdělávací kurzy, v případě potřeby a souhlasu zprostředkování spolupráce s odborníky, nácvik a trénink dovedností zlepšující komunikaci s okolím a pracovní návyky v případě potřeby a souhlasu pomoc kontaktovat příbuzné, případně přátele pomoc při řešení osobních problémů uživatelů formou individuálních rozhorů pomoc při hledání vhodného pracovního místa odpovídajícímu vzdělání a praxi uživatelů služeb Oblastní charita

12 ambulantní sociální péči (možnost osobní hygieny, tj. sprchování, oholení, atd.) každý den v hodinách k tomu určených, tj.od 7 hod. do 20 hod. zajištění v rámci možností čistého ošacení, obuvi, možnost vyprání nošeného ošacení v případě potřeby přenocování, pokud to kapacita zařízení dovolí v krizové situaci výdej potravy na kratší dobu Všechny služby kromě ubytování jsou bezplatné. Statistické údaje Azylový dům svatého Vincence za rok 2006 Všeobecná statistika Průměrný věk uživatelů: 42,3 let nejstarší uživatel: 67 let nejmladší uživatel: 18 let Pobyt v Azylovém domě za rok 2006: 75 uživatelů Přenocovalo jednu noc: uživatelů Pobyt v Azylovém domě od roku 2000: uživatelů Pobyt v Azylovém domě více jak jeden rok: uživatelů Finanční příjmy uživatelů: částečný invalidní důchod:... 7 uživatelů plný invalidní důchod:... 9 uživatelů starobní důchod:... 7 uživatelů sociální dávka:... 9 uživatelů zaměstnání trvalé:... 6 uživatelů zaměstnání brigádně:... 9 uživatelů bez příjmů:...2 uživatelé jiný zdroj (neuvedeno): uživatelů (krizový pokoj ) Uživatelé po výkonu trestu odnětí svobody:... 5 uživatelů Rodinný stav uživatelů: svobodný: uživatelů rozvedený: uživatelů ženatý:... 6 uživatelů vdovec:... 2 uživatelů Počet uživatelů, kteří odešli bez předchozího oznámení a není známo kam:... 7 uživatelů 12 Oblastní charita

13 Počet uživatelů, kteří odešli na vlastní žádost: uživatelů Počet uživatelů, kteří byli vyloučeni pro hrubé porušování Vnitřního řádu : uživatelů Statistika resocializace Počet uživatelů, kteří si našli jiné ubytování: jiná ubytovna:... 9 uživatelů zpět do rodiny:...2 uživatelé návrat zpět na ulici : uživatelů do jiného azylového domu:...4 uživatelé vlastní bydlení: uživatelů návrat zpět do Azylového domu po delším časovém období :... 6 uživatelů Počet uživatelů, kteří si našli zaměstnání: trvale:... 6 uživatelů brigádně:... 9 uživatelů Počet odpracovaných hodin uživatelů služeb Azylového domu pro jednotlivé projekty: hodin humanitární sklad (nakládání a vykládání zásilek): hodin Azylový dům: hodin Domov pokojného stáří Boršice: hodin jiné charitní střediska: hodin jiné blíže nespecifikované: hodin Denně odsloužené hodiny ve veřejných WC železniční stanice Staré Město: hodin Denně odsloužené hodiny ve veřejných WC železniční stanice Uherské Hradiště: hodin Odpracované hodiny v rámci alternativních trestů: hodin 35,00 INDIKÁTORY roku ,00 25,00 et 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec Oblastní charita

14 TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ PÉČE roku Po et M síc AMBULANTNÍ PÉ E TERÉNNÍ PÉ E STÁLÍ UŽIVATELÉ Počet uživatelů služeb Azylového domu podle obcí a měst : Babice:... 1 Bojkovice:... 2 Bílovice:... 1 Brno:... 1 Dub:... 1 Huštěnovice:... 1 Hostětín:... 1 Hvozdec:... 1 Horní Němčí:... 1 Hluk:... 1 Jankovice:... 1 Kunovice:... 3 Kroměříž:... 1 Libava:... 1 Nivnice:... 1 Náměšť na Hané:... 1 Nezdenice:... 1 Ostrava:... 2 Praha:... 1 Strání:... 2 Staré Město:... 4 Topolná:... 1 Traplice:... 1 Teplice:... 6 Uherský Brod:... 4 Uherské Hradiště: Velehrad:... 1 Veselí n/moravou:... 7 Vápenice:... 1 Velká n/veličkou... 1 Vlčnov:... 1 Zlechov:... 1 Ústí/Orl.:... 1 Zlaté Hory:... 1 SR:... 2 Spolupracujeme: Probační a mediační služba Uherské Hradiště, Městská policie Uherské Hradiště, Městský úřad Staré Město, Úřad práce Uherské Hradiště, Policie ČR Uherské Hradiště, SKP ČR Uherské Hradiště, Městská policie Staré Město, Městský úřad Uherské Hradiště, Psychiatrická léčebna Kroměříž, Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, Okresní soud Uherské Hradiště, Sociální odbor měst a obcí 14 Oblastní charita

15 Financování projektu: Evropské sociální fondy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Zlínský kraj, Město Uherské Hradiště, Město Staré Město, obce a města Děkujeme všem dárcům a příznivcům za veškerou podporu Azylového domu svatého Vincence. Zpracoval Mgr.Oto Holeček TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. STŘEDISKO Azylový dům sv. Vincence 60 Tržby za výkony a zboží ,00 50 Spotřebované nákupy ,45 61 Změny stavu zásob Služby ,18 62 Aktivace 2 298,00 52 Osobní náklady ,72 64 Ostatní výnosy 4 726,71 53 Daně a poplatky 1 091,80 65 Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady 28548,56 68 Přijaté příspěvky ,00 55 Odpisy, prodaný majetek Provozní dotace ,15 58 Poskytnuté příspěvky ,00 PŘÍJMY CELKEM ,86 NÁKLADY CELKEM ,71 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,15 Uvedený projekt byl dotován prostředky: KÚ Zlín částkou ,-Kč, ESF prostřednictvím MPSV částkou ,15 Kč a podpořen ze sponzorských darů. Oblastní charita

16 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JAROŠOV Adresa: Centrum denních služeb Jarošov Markov 416 (budova mateřské školy) Uherské Hradiště-Jarošov Vedoucí: Jana Dohnalová Koordinátor: Mgr. Julie Šimčíková Telefon: Personální zajištění: 1 vedoucí, 1 sociální pracovník/terapeut, 1 pracovník v sociálních službách, 1 psycholog (externě) Rok zahájení činnosti: 2006 Počet uživatelů služeb za rok 2006: 2 osoby (od ledna osob) Provozní doba: pondělí, středa, čtvrtek 8:00 14:00 Od prosince roku 2006 při Oblastní charitě Uherské Hradiště zahájilo svou činnost Centrum denních služeb Jarošov. Toto zařízení vzniklo pro podporu a pomoc lidem s duševním onemocněním. Hlavním důvodem pro jeho vznik byla absence koncepce v oblasti péče o duševní zdraví v regionu Uherské Hradiště a jeho blízkém okolí. Posláním a smyslem Centra denních služeb Jarošov je dát duševně nemocným spoluobčanům šanci na co nejlepší uplatnění v lidské společnosti, pomáhat zdolávat intoleranci a předsudky u ostatní populace, překonávat bariéry v myšlení lidí, které brání vytváření účinného systému péče a služeb pro tuto stále ještě diskriminovanou kategorii lidí. Hlavními cíli Centra denních služeb Jarošov jsou: obnovení a zdokonalování sociálních dovedností a komunikace adaptace v kolektivu smysluplné naplnění dne podpora, posílení sebedůvěry a motivace podpora k soběstačnosti získávání nových zkušeností, zážitků a praktických životních dovedností 16 Oblastní charita

17 zapojení do kulturního a společenského života navazování nových kontaktů spolupráce s rodinnými příslušníky informování veřejnosti o problematice duševně nemocných Za tímto účelem Centrum denních služeb Jarošov rozvíjí vějíř sociálních služeb, které jsou zaměřeny na hlavní cílovou skupinu lidi s duševním onemocněním starší 18.ti let věku s psychosociálními problémy. Z klinicko-diagnostického hlediska jde převážně o nemocné s psychózou. Lidem s duševním onemocněním nabízí Centrum denních služeb Jarošov klubové volnočasové aktivity a další psychosociální programy, které umožňují vzájemnou komunikaci, společné posezení, nácvik sociálních dovedností, uchování či obnovení ztracených pracovních návyků, ale především pobyt v komunitě ostatních lidí bez pocitů ohrožení. V Centru denních služeb Jarošov probíhají zejména tyto programy psychosociální rehabilitace: sportovní aktivity šipky, stolní tenis, strečink, cvičení s rehabilitačními balóny kreativní a výtvarná činnost s arteterapeutickými prvky kresba tuží, tužkou, malba vodovými či temperovými barvami, malba pastely, pastelkami, tvorba koláží, navlékání korálků apod. pracovní rehabilitace tkaní na tkalcovském stavu, šití na šicím stroji, práce na zahradě atd. psychohry hlavolamy, rébusy, hádanky, trénink mozku, paměti a dalších kognitivních funkcí relaxace muzikoterapie společenské hry skupinové programy zaměřené na nácvik komunikačních dovedností, hospodaření s financemi, nakupování, vaření apod. kulturní akce, výlety, besedy Veškeré činnosti jsou směřovány na posílení sebedůvěry uživatelů služeb, rozvoj jejich osobnosti a tvůrčích schopností. Cílem programů je pomoci lidem s duševním onemocněním se začleněním do majoritní společnosti, umožnit jim navázat kontakty s okolním sociálním prostředím a otevřít jim tak cestu k znovuzařazení do běžného života. Aktivity mají působit jako prostředek výchovy, komunikace a sociální integrace. Prostřednictvím nich jsou lidé s duševním onemocněním motivováni k dalšímu vzdělávání a zdokonalování v pracovních činnostech, sociálních dovednostech i komunikaci, což přispívá ke zkvalitnění nejen jejich života, ale i života jejich blízkých. Oblastní charita

18 Zájemci o služby mohou navštěvovat Centrum denních služeb Jarošov každé pondělí, středu a čtvrtek od 8.oo do 14.oo hodin. Účast na všech aktivitách je dobrovolná a uživatelé služeb mohou ukončit docházku kdykoliv dle vlastního rozhodnutí. Akce uskutečněné v roce 2006: Při příležitost otevření Centra denních služeb Jarošov se v prostorech zařízení uskutečnil den otevřených dveří, v rámci kterého byli potenciální uživatelé, odborná i laická veřejnost obeznámeni s provozem zařízení a nabízenými aktivitami. Děkujeme všem institucím, městským a obecním úřadům, Zlínskému kraji a všem přispěvatelům, kteří jsou uvedeni v seznamu dárců této výroční zprávy. Zpracovala Mgr. Gabriela Gorcová 18 Oblastní charita

19 DENNÍ CENTRUM SV. LUDMILY Adresa: Denní centrum sv. Ludmily Velehradská tř Uherské Hradiště Vedoucí: Jana Dohnalová Koordinátor: Mgr. Julie Šimčíková Telefon: Personální zajištění: 1 vedoucí, 2 pracovnice v sociálních službách, 1 sociální pracovnice, externí psycholog Rok zahájení činnosti: 1998 Počet uživatelů služeb za rok 2006: 16 osob Provozní doba: pondělí pátek: 8:00 14:00 Denní centrum sv. Ludmily je specifickým projektem pro osoby s mentálním, duševním a kombinovaným postižením od 18. ti let věku, jejichž soběstačnost je natolik snížena, že nemohou být zařazeni do pravidelného pracovního procesu. Uživatelé nejsou v pracovně právním vztahu. Těmto lidem je poskytována účelová aktivizace formou různých terapií (pracovní terapie, muzikoterapie, rehabilitační cvičení). Snahou je upevnit a rozvinout jejich pracovní návyky a dovednosti. Projekt má pro uživatele podpůrný charakter a přináší společenské a pracovní uplatnění, umožňuje jim zachování, či vylepšení kvality života naplněného radostí z výsledků své práce. Denní centrum je místem, kde se mohou uživatelé realizovat, pracovat v kolektivu, získávat nové zkušenosti. Pracovní činnost je zaměřena na vlastní originální výrobky, vyrobené často s velkým úsilím a nasazením. Svoji tvořivost rozvíjejí rukodělným uměním, v kuchyňce nebo nově v keramické dílně. K nejoblíbenějším zaměstnáním patří hlavně hudba a zpěv. Denní centrum se věnuje aktivitám i mimo prostory vlastního centra. Pořádá různé akce, jako např. poznávací výlety do okolí, návštěvy divadelních představení, výstav, apod. V roce 2006 prezentovalo Denní centrum sv. Ludmily svoji činnost při nejrůznějších příležitostech. Mezi nejvýznamnější patřila účast na tradiční výstavě postižených spoluobčanů v Olomouci, na veletrhu Rehaprotex Hospi Medica v Brně, přehlídce Mosty v Přerově Oblastní charita

20 Významným faktorem v činnosti Denního centra je skutečnost, že se všichni uživatelé denně vracejí do své rodiny a jejich denní rytmus se tak přirozeně uzavírá. Odpoledne se těší domů, ale ráno se zase těší do centra na své kamarády. Není důležité, co člověk ví. Totéž ví i slovník. Jde o to, jaký je ten člověk Antoine de Saint-Exupery Spolupracujeme: Zlínský kraj, Město Uherské Hradiště, Město Staré Město, Město Kunovice, Obec Huštěnovice, ČČK Huštěnovice Financování projektu: Zlínský kraj, Město Uherské Hradiště, Město Staré Město, společnosti Silamo s.r.o a MEKS Děkujeme všem dárcům a příznivcům za podporu Denního centra sv. Ludmily Zpracovala Jana Dohnalová STŘEDISKO Denní centrum sv. Ludmily 60 - Tržby za výkony a zboží , Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby ,00 62 Aktivace Osobní náklady , Ostatní výnosy Daně a poplatky 583, Tržby z prodeje majetku 365, Ostatní náklady , Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný majetek Provozní dotace , Poskytnuté příspěvky --- PŘÍJMY CELKEM ,00 NÁKLADY CELKEM ,25 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,25 Uvedený projekt byl dotován prostředky: KÚ Zlín v částce ,-Kč, dále byl podpořen příspěvky z prostředků MěÚ Uh.Hradiště částkou ,-Kč, Město Staré Město částkou ,-Kč, Město Kunovice částkou 2.500,-Kč a ze sponzorských darů. 20 Oblastní charita

21 DOBROVOLNICKÉ CENTRUM Adresa: Dobrovolnické centrum Velehradská třída Uherské Hradiště Vedoucí: Magdaléna Postavová Koordinátor: Bc. Eva Malůšková Telefon: , Personální zajištění: 1 vedoucí, 1 koordinátor, 1 administrativní pracovník na 0,5 úvazku Rok zahájení činnosti: 2006 Počet dobrovolníků za rok 2006: 47 osob Konzultační hodiny: pondělí pátek: 9:00 16:00 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ZLÍNSKÝM KRAJEM. Radost vstupuje do našeho života, když máme co dělat, co milovat a v co doufat. Dobrovolnické centrum Dobrovolnické centrum vzniklo v roce 2006 na základě potřeb koordinace dobrovolníků. Jeho posláním je propagace a podpora aktivit založených na myšlence dobrovolnictví a spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu. Co je dobrovolnictví? Tradice dobrovolnictví jako činnosti konané ve volném čase, spadá již do 19. století. Dobrovolnictví přináší užitek jak těm, pro které je vykonáváno, tak i samotnému dobrovolníkovi. Dobrovolnictví jako činnost ve prospěch druhých směřuje především na pomoc zdravotně, sociálně, kulturně či jinak znevýhodněným skupinám bez nároku na odměnu. Oblastní charita

22 Dobrovolnictví nabízí způsob začlenění do společnosti lidem ohroženým sociálním vyloučením, pomáhá získat zkušenosti a uplatnit se na trhu práce nezaměstnaným, studentům a absolventům bez praxe, zmírňuje vytížení osob pečujících o blízkého člověka. Dobrovolnictví dlouhodobě obohatí profesní tým přijímajících organizací (věnujícím se péči o handicapované spoluobčany, lidi sociálně vyčleněné, děti a mládež, nemocné, seniory, aj.), Dobrovolníci pomohou rozvíjet a podporovat kvalitu poskytovaných služeb a mohou přinést nové impulzy a nápady. Kdo je dobrovolník? Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. DOBROVOLNÍK MÁ PŘÍLEŽITOST - podílet se na společenském dění - navázat nová přátelství - setkat se se zajímavými lidmi - osobnostního růstu - patřit do tvůrčího kolektivu schopných lidí - uplatnit své schopnosti a rozvíjet kreativitu - dát svůj čas pro vyplnění prázdného času druhých - prožít pocit radosti z pomoci - najít smysl života - získat potřebnou praxi a zkušenosti - zvýšení atraktivity na trhu práce - profesního uplatnění - seberealizace - být proškolen vstupním vzdělávacím kurzem v rámci projektu - konzultace své činnosti s koordinátorem, sociálním pracovníkem, psychologem, právníkem aj. - účastnit se pravidelných supervizí, setkání a víkendových soustředění dobrovolníků Poskytované služby: koordinace dobrovolníků odborné vedení dobrovolníků průběžné školení dobrovolníků se zaměřením na osobnostní rozvoj a komunikační dovednosti supervize a evaluační setkání odborné semináře víkendová soustředění dobrovolníků databáze vyškolených dobrovolníků pro potřeby organizací a jednotlivců 22 Oblastní charita

23 Programy: PROGRAM 5P Cílem programu Pět P je prospět dětem školního věku, které ještě nepatří do odborné profesionální péče, ale jejichž životní dráha je již narušena, obvykle nějakým sociálním či zdravotním problémem. Pomoc dítěti spočívá v pravidelném setkávání a trávení volného času dítěte s vybraným dospělým kamarádem - dobrovolníkem. PROGRAM PRO NEZAMĚSTNANÉ Pro nezaměstnané, absolventy škol, osoby bez kvalifikace či s nízkou kvalifikací, osoby se základním nebo neúplným vzděláním je dobrovolnictví způsob, jak získat potřebnou praxi, základní pracovní návyky a navázání nových kontaktů. Osvojí si jednání na úřadech a v zaměstnání. Prostřednictvím vzdělávacích a výcvikových aktivit zlepší své komunikační schopnosti. V roce 2006 se do dobrovolnické činnosti zapojilo 47 dobrovolníků. Dobrovolníkem se můžete stát i Vy, neboť každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním. Pokud chcete využít své dovednosti tam, kde Vás potřebují, cítit se užiteční a získat výhody, které nabízí postavení dobrovolníka, nebo se dozvědět více o této službě, kontaktujte nás. Spolupracujeme: s Diakonií ČCE-středisko Cesta, Dětským domovem Uherské Hradiště, Domovem důchodců v Uherském Hradišti, Maltézskou pomocí, Národním dobrovolnickým centrem HESTIA, Nemocnicí s poliklinikou Uherské Hradiště, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Probační a mediační službou Uherské Hradiště, Oblastní charitou Uherský Brod, občanským sdružením Spektrum Kroměříž, občanským sdružením Zdravotní klaun, Ústavem sociální péče pro děti a mládež Velehrad, Ústavem sociální péče pro dospělé Velehrad, Ústavem sociální péče pro dospělé Staré Město, Úřadem práce Uherské Hradiště a všemi středisky Oblastní charity Uherské Hradiště. Oblastní charita

24 Financování projektu: SROP, Zlínský kraj, Nadace děti, kultura, sport, Ministerstvo vnitra České republiky. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří svou pomocí přispěli ke zlepšení sociálních a zdravotních služeb v Uherském Hradišti a okolí a ke zkvalitnění života lidí s handicapem. Děkujeme všem organizací za příjemnou spolupráci a profesionální přístup. Zpracovala Magdaléna Postavová, DiS. STŘEDISKO Dobrovolnické centrum 60 - Tržby za výkony a zboží Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby ,70 62 Aktivace Osobní náklady , Ostatní výnosy 12, Daně a poplatky Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady 3 662, Přijaté příspěvky Odpisy, prodaný majetek Provozní dotace , Poskytnuté příspěvky --- PŘÍJMY CELKEM ,81 NÁKLADY CELKEM ,22 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,41 Uvedený projekt byl dotován prostředky: SROP prostřednictvím KÚ Zlín částkou ,14 Kč. 24 Oblastní charita

25 DOMÁCÍ HOSPIC Adresa: Domácí hospic Velehradská třída Uherské Hradiště Vedoucí: Bc. Eva Malůšková Koordinátor: Bc. Jana Nuzíková Telefon: , mobil: Personální zajištění: 1 vedoucí, 1 zdravotní sestra, 1 pečovatelka, lékařka specialistka na léčbu bolesti, 1 dobrovolnice Rok zahájení činnosti: 2006 Počet uživatelů služeb v roce 2006: 14 Konzultační hodiny: pondělí pátek: 9:00 15:00 Tým pracovníků Domácího hospice přijíždí do domácností pacientů a poskytuje jim komplexní péči za přispění rodiny 24 hodin denně. Těžce nemocný člověk může tak zůstat v důvěrně známém prostředí domova bez zbytečných bolestí a konec života tak může prožít se svými blízkými. KOMU POMÁHÁME? - nemocným, jejichž nemoc je velmi vážná, neléčitelná a zhoršuje se - blízkým, příbuzným a přátelům, kteří chtějí své těžce nemocné věrně doprovázet náročným úsekem života, a nevědí, jak na to - všem lidem, kteří pomoc potřebují K přijetí do Domácího hospice je indikován pacient, kterého jeho postupující choroba ohrožuje na životě, který potřebuje léčbu bolesti a péči a současně není nutná hospitalizace v nemocnici. Nejčastěji jde o nemocné s onkologickým onemocněním, s potřebou kontroly a léčby bolesti nebo s potřebou ošetřovatelsky náročné péče. Může být přijat i pacient s nenádorovým onemocněním. CO PACIENTOVI ZARUČUJEME? - nebude trpět nesnesitelnou bolestí, - bude vždy respektována jeho lidská důstojnost, - v posledních chvílích života nezůstane osamocen, - budou uspokojeny biologické, psychologické, sociální, ale i duchovní potřeby pacienta Oblastní charita

26 JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME? - bezplatně všestrannou podporu rodině, která na sebe převzala péči o těžce nemocného v domácím prostředí - zprostředkování důležitých kontaktů a informací související s péčí o umírající - pomoc rodině zvážit možnosti domácí péče o svého blízkého, zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného - pracovníci jsou nablízku, dostaví-li se nejistota, osamělost či vyčerpání - pomoc kvalifikovaně tišit bolest a další průvodní jevy těžkých onemocnění - pomoc rodině zvládnout stres kolem smrti a doprovázení pozůstalých v období po smrti jejich blízkého, kdy jsou smutní a stýská se jim PORADNA Poradna pro pečující i pozůstalé, nemocné i umírající poradí a naučí, jak pečovat, jak se nebát, zpro středkuje kontakty s lékařem, psychologem, duchovním nebo sociálním pracovníkem Pravidelné setkávání pečujících - rodinám pečujícím o své blízké nabízí možnost setkávání pečujících, kde si sdělují své poznatky, zkušenosti, trápení a radí se s odborníky, jak správně pečovat o svého blízkého Pravidelné setkávání pozůstalých lidem, kteří nechtějí být sami ve svém smutku, kteří chtějí sdílet své zkušenosti, posedět nebo si jen popovídat DOBROVOLNÍCI Pro Domácí hospic jsou vyškoleni dobrovolníci, kteří pomohou při péči o umírajícího člověka, kdy rodina z jakéhokoli důvodu není schopna zajistit péči na krátký časový úsek /max. 4 hodiny denně/. V roce 2006 pomáhala pracovnicím Domácího hospice, uživatelům a pečujícím rodinám dobrovolnice paní Drahoslava Prachařová. PŮJČOVNA POMŮCEK Domácí hospic nabízí celou řadu pomůcek, které usnadní pobyt v domácnosti, pracovnice poradí při výběru vhodných kompenzačních pomůcek PLATBY Zdravotní péče určena lékařem je hrazena zdravotní pojišťovnou, poradenství, služby duchovního a dobrovolníků jsou poskytovány bezplatně. Pečovatelské úkony, zapůjčení pomůcek a respitní lůžkovou péči si hradí pacient dle aktuálního sazebníku Oblastní charity Uherské Hradiště. 26 Oblastní charita

27 KALENDÁŘ 2006 V roce 2006 bylo hlavním cílem vytvořit profesionální středisko, ve kterém budou poskytovány služby založené na principech domácí paliativní péče. Bylo nutné udělat patřičnou prezentaci Domácího hospice, aby se o jeho fungování dověděla široká veřejnost, ale především jeho potenciální uživatelé. Bylo vydáno několik článků do novin, natočena reportáž místní kabelovou televizí, proběhla beseda se staničními sestrami místní Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, kde byly sestrám předány informace o činnosti Domácího hospice v ústní i písemné podobě. Vzdělávání pracovníků hospice patří k základním předpokladům kvalitní péče. Domácí hospic v Praze Cesta domů pořádal školení pro multidisciplinární hospicové týmy a zakladatele mobilních hospiců. Čtyř přednášek se zúčastnily všechny pracovnice Domácího hospice. Cílem školení bylo především poskytnout účastníkům další vzdělávání v oblasti domácí paliativní péče a vybavit zakladatele mobilních hospicových týmů potřebnými znalostmi v oblasti provozních, ale i týmových a komunikačních dovedností. Přínosem byla možnost výměny zkušeností členů jednotlivých týmů z různých míst naší republiky. Školení mělo tyto okruhy: Jak zakládat mobilní hospic a co jsou to standardy specializované paliativní domácí péče, Jak zacházet s pečující rodinou v jejím domácím prostředí, Jak doprovázet pozůstalé, Jak vést tým a komunikovat v něm, jak vytvářet první kontakty a plánovat péči. Dvě zdravotní sestry se účastnily kurzu v NCONZO v Brně, který byl připraven speciálně pro sestry pracující v hospicích: Příprava ve speciálním úseku práce pro sestry pracující v hospici. Pro umožnění provozu Domácího hospice je nutný neustálý příjem finančních prostředků. Česká spořitelna v rámci Bonus programu věnovala Domácímu hospici Kč na pořízení dvou antidekubitních matrací. Fond pomoci Siemens ze svých zdrojů daroval Kč na oblečení pro pracovnice do terénu, zdravotnické a jiné pomůcky (antidekubitní matrace, elektrická odsavačka hlenů, mechanický vozík, aj.), dvě jízdní kola a mobilní telefon. Nadace Děti Kultura Sport věnovala Kč na zakoupení mechanického vozíku, lineárního dávkovače léků, dvou toaletních křesel, dvou antidekubitních matrací a sedmi chodítek. Domácí hospic se stal mimořádným členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče /APHPP/. Domácí hospic se pravidelně účastní valných hromad APHPP. Setkávání se členy APHPP je pro fungování Domácího hospice velmi důležité. Spolupracujeme: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Cesta domů, Slovácký deník, Dobrý den s kurýrem, Kabelová televize MIK Uherské Hradiště Financování projektu: Česká spořitelna, Fond pomoci Siemens, Nadace Děti - Kultura Sport, MZČR Oblastní charita

28 Děkuji všem organizacím i soukromým dárcům, kteří naši činnost podporují finančně nebo hmotnými dary. Děkuji také všem lidem, kteří Domácí hospic podporují myšlenkou nebo modlitbou. Děkuji našim uživatelům pečujícím rodinám a již zesnulým lidem, o které jsme mohli pečovat, děkuji, že nám umožnili být s nimi v okamžicích tak velkých a intimních, děkuji, že nás denně naplňují vírou, nadějí, láskou a vědomím, že čas, který trávíme v Domácím hospici, je smysluplně využitý. Děkuji za nesmírně laskavou péči Renatě Jančářové, Petře Hábové, Drahomiře Prachařové a paní doktorce Davídkové. Zpracovala Bc. Eva Malůšková STŘEDISKO Domácí hospic 60 - Tržby za výkony a zboží 5 200, Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby ,74 62 Aktivace Osobní náklady Ostatní výnosy Daně a poplatky 166, Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady 2 301, Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný majetek Provozní dotace Poskytnuté příspěvky --- PŘÍJMY CELKEM ,00 NÁKLADY CELKEM ,36 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,64 Uvedený projekt byl podpořen příspěvky z prostředků nadace Děti-kultura-sport částkou ,-Kč, nadace Siemens částkou ,-Kč a ze sponzorských darů. 28 Oblastní charita

29 DOMÁCÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Adresa: Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru Uherské Hradiště Vedoucí: Dagmar Chlupková Koordinátor: Bc. Jana Nuzíková Telefon: Personální zajištění: 1 vedoucí, 1 sociální pracovnice, 29 pracovníků v sociálních službách (z toho 4 pracovnice s pedikérským kurzem) Rok zahájení činnosti: 1993 Počet uživatelů služeb za rok 2006: 951 osob Konzultační hodiny: pondělí pátek: 7:00 15:30 Domácí pečovatelská služba zajišťuje služby svým uživatelům od Až do 31. prosince 2005 byla součástí Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby (CHOPS). Dne 1. ledna 2006 CHOPS převzala část uživatelů a zaměstnanců z příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště a tímto dnem se stala i samostatným střediskem Oblastní charity Uherské Hradiště s názvem Domácí pečovatelská služba. Region, ve kterém působí, tvoří město Uherské Hradiště a další přilehlé obce. Posláním Domácí pečovatelské služby je pomáhat bližním v nouzi bez rozdílu pohlaví, rasy a náboženského vyznání. Tato pomoc vychází ze základních křesťanských hodnot. Cílem Domácí pečovatelské služby je napomáhat uživatelům při zajišťování podmínek, které jim umožní setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí a zajistit jejich bio-psycho-sociální potřeby. Domácí pečovatelská služba je určena seniorům a osobám se zdravotním, tělesným a mentálním postižením a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby v jejich domácím prostředí. Je poskytována na základě žádosti zájemce nebo jeho rodinných příslušníků a blízkých. Domácí pečovatelská služba zajišťuje péči v rozsahu těchto úkonů: Dovoz a příprava oběda nebo jiného teplého jídla Ošetření nohou pedikúra Pomoc při úkonech osobní hygieny a péče o vlastní osobu Práce spojené s udržováním domácnosti Oblastní charita

30 Nákupy, nutné pochůzky Praní a žehlení prádla Dohled Kontakt se společenským prostředím Výše uvedené úkony jsou prováděny v domácnosti uživatele. Pedikúru si mohou uživatelé objednat buď přímo do svých domovů (imobilní uživatelé) nebo přijít na středisko Domácí pečovatelské služby, Nám. Míru 464 a nebo jednou týdně na středisko v budově Oblastní charity, Velehradská 247, Uherské Hradiště. Domácí pečovatelská služba zabezpečuje poskytování pečovatelských služeb také v těchto domech s pečovatelskou službou (DPS) - DPS Polešovice, DPS Vážany, DPS Osvětimany, DPS Kunovice, DPS Topolná, DPS Uherské Hradiště. K zajištění dovozu obědů a ostatních služeb pro uživatele jsou k dispozici čtyři osobní automobily. Přehled služeb za rok 2006 Počet uživatelů služeb Počet pečovaných Pedikúra Dovoz obědů Počet uživatelů služeb podle jednotlivých obcí za období až Babice...0 Bílovice...19 Boršice u Buchlovic...7 Boršice u Blatnice...27 Břestek...3 Březolupy...16 Buchlovice...41 Hluk...5 Huštěnovice...18 Jalubí...6 Jankovice...1 Jarošov...6 Kněžpole...3 Kostelany...1 Kudlovice...0 Kunovice...55 Míkovice...4 Mistřice...0 Modrá...1 Nedachlebice...0 Nedakonice...0 Celkem uživatelů služeb Ostrožská Nová Ves...19 Ostrožská Lhota...14 Osvětimany...20 Podolí...1 Polešovice...25 Popovice...1 Staré Hutě...0 Salaš...0 Staré Město...4 Stříbrnice...0 Sušice...0 Topolná...14 Traplice...4 Tupesy...6 Uherský Ostroh Uherské Hradiště Újezdec u Osvětiman...0 Vážany...6 Velehrad...0 Zlámanec...0 Zlechov Oblastní charita

31 Spolupracujeme: sociální odbory měst a obcí, obecní úřady, Nemocnice s poliklinikou Uherské Hradiště, Sociální služby Uherské Hradiště. Financování projektu: Krajský úřad Zlínského kraje a individuální dárci. Děkujeme všem dárcům, jejichž prostřednictvím můžeme naše služby poskytovat. Zpracovala Bc. Martina Gajdošíková a Bc. Jana Nuzíková STŘEDISKO Domácí pečovatelská služba 60 - Tržby za výkony a zboží , Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby ,43 62 Aktivace 1 910, Osobní náklady , Ostatní výnosy 219, Daně a poplatky , Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady , Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný ,00 majetek 69 - Provozní dotace , Poskytnuté příspěvky --- PŘÍJMY CELKEM ,80 NÁKLADY CELKEM ,97 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,17 Uvedený projekt byl dotován prostředky: KÚ Zlín ,- Kč a podpořen ze sponzorských darů. Oblastní charita

32 DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Adresa: Domácí zdravotní péče Velehradská Uherské Hradiště Vedoucí: Miloslava Leciánová Koordinátor: Bc. Jana Nuzíková Telefon: , Personální zajištění: 1 vrchní sestra, 1 administrativní pracovnice, 6 zdravotních sester Rok zahájení činnosti: 1993 Počet uživatelů služeb za rok 2006: 219 osob Konzultační hodiny: pondělí pátek: 7:00 15:30 Domácí zdravotní péče vznikla na Oblastní charitě Uherské Hradiště již v roce 1993, jako středisko Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Od bylo středisko rozděleno na Domácí zdravotní péči a Domácí pečovatelskou službu. Domácí zdravotní péče je nestátní zdravotnické zařízení s registrací u Krajského úřadu ve Zlíně. Odbornou zdravotní péči poskytují registrované zdravotní sestry s odbornou kvalifikací určenou pro domácí zdravotní péči. Organizace klade důraz na jejich vzdělávání, získávání znalostí a nových zkušeností v oblasti moderního ošetřovatelství. Systém úhrady za poskytované služby je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Posláním Domácí zdravotní péče je pomáhat lidem, kteří se v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osamocení ocitli v nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Cílem je umožnit těmto lidem žít a prožít spokojený a plnohodnotný život ve svém přirozeném sociálním prostředí, v kruhu svých nejbližších; pomáhat jedinci, ale i jeho rodině zvládat obtížnou životní situaci; dbát, aby fyzicky ani psychicky nestrádal, respektovat jedinečnost každého jedince, naplňovat jeho bio - psycho socio - spirituální potřeby, zlepšovat kvalitu jeho života. 32 Oblastní charita

33 Domácí zdravotní péče poskytuje služby 7 dní v týdnu včetně svátků. Zdravotní péče je indikována žádostí ošetřujícího lékaře (praktického či ošetřujícího lékaře z oddělení v nemocnici, odkud je uživatel služeb propuštěn do domácího prostředí), který určuje její rozsah a četnost. Domácí zdravotní péče je rozdělena na 4 typy návštěv časově omezených dle ordinace ošetřujícího lékaře a závažnosti onemocnění a potřeb uživatelů služeb. Na základě doporučení ošetřujících lékařů je poskytována nejčastěji tato péče: Péče o diabetiky, tzn. aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu Péče o katetry, stomie Péče o dialýzované pacienty Převazy, odběry biologického materiálu Pohybová edukace Ošetření dekubitů a jejich prevence Sledování fyziologických funkcí a další výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře Přehled služeb za rok 2006 Počet obcí navštívených v roce Počet uživatelů služeb Počet zdravotnických úkonů Počet uživatelů služeb Babice... 2 Boršice u Blatnice... 2 Buchlovice... 4 Bílovice... 4 Břestek... 2 Březolupy... 7 Hluk... 5 Jalubí... 4 Kněžpole... 3 Kostelany nad Moravou... 1 Kunovice Mistřice... 1 Modrá... 2 Nedachlebice... 2 Ostrožská Lhota... 3 Ostrožská Nová Ves... 2 Ořechov... 2 Podolí... 3 Popovice... 2 Staré Město Sušice... 3 Traplice... 2 Tupesy... 1 Tučapy... 1 Uherské Hradiště Uherský Ostroh... 1 Vážany... 1 Zlechov... 2 Službu je možné kombinovat s Domácí pečovatelskou službou, Domácím hospicem a Půjčovnou kompenzačních pomůcek. Zpracovala Miloslava Leciánová Oblastní charita

34 STŘEDISKO Domácí zdravotní péče 60 - Tržby za výkony a zboží , Spotřebované nákupy , Změny stavu zásob Služby ,94 62 Aktivace 7 631, Osobní náklady , Ostatní výnosy 3 912, Daně a poplatky , Tržby z prodeje majetku Ostatní náklady , Přijaté příspěvky , Odpisy, prodaný majetek , Provozní dotace Poskytnuté příspěvky 1 900,00 PŘÍJMY CELKEM ,77 NÁKLADY CELKEM ,88 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku ,89 Uvedený projekt byl podpořen ze sponzorských darů. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Při Domácí zdravotní péči funguje i Půjčovna kompenzačních pomůcek, která nabízí pomůcky, jež slouží k usnadnění pohybu a soběstačnosti osob. Půjčovna kompenzačních pomůcek slouží seniorům, lidem se zdravotním postižením a rodinným příslušníkům. Zapůjčení kompenzačních pomůcek umožňuje uživatelům služeb pohyb, kterého by nebyli bez pomůcky schopni, zároveň pomáhá také usnadnit péči těm, kteří o nemocného pečují. V Půjčovně kompenzačních pomůcek je zkušená pracovnice, která pomůže s výběrem vhodného typu pomůcky. Pomůcku je možné zapůjčit po dobu, než si ji uživatel zajistí přes zdravotní pojišťovnu. Při zapůjčení pomůcky je sepsána Smlouva o zapůjčení kompenzační pomůcky a je nutné zaplatit zálohu, která se po vrácení nepoškozené pomůcky vrací. Vyúčtování se provádí jednou za 3 měsíce hotově na středisku, kde byla smlouva vystavena nebo na bezhotovostní účet Oblastní charity Uherské Hradiště: Název účtu: ČSOB Uherské Hradiště Číslo účtu: / Oblastní charita

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště PROJEKT PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště Sběr dat Registrovaní poskytovatelé sociálních

Více

Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb

Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Dílčí výstupy z analýzy poskytovatelů sociálních služeb Ing. Jana Kozelková Uherské Hradiště, 15.01.2014 Počet pracovních úvazků

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bc. Martina Zachatová, DiS. sociální pracovnice Tel.: , ,

Bc. Martina Zachatová, DiS. sociální pracovnice Tel.: , , 1 Bc. Martina Zachatová, DiS. sociální pracovnice Tel.: 382 212 998, 731 598 977, E-mail: martina.zachatova@pisek.charita.cz Provozní doba: 7 dní v týdnu včetně víkendů a státem uznaných svátků od 7:30

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Výroční zpráva rok 2016 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2016 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2016 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Název organizace: Pečovatelská služba Vracov Zřizovatel: Město Vracov,

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Sociální služby Lanškroun Pečovatelská služba NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Informace o pečovatelské službě

Informace o pečovatelské službě Informace o pečovatelské službě Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace Pivovarská 333, Teplá IČO: , DIČ: CZ Výroční zpráva

Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace Pivovarská 333, Teplá IČO: , DIČ: CZ Výroční zpráva Pečovatelská služba v Teplé, příspěvková organizace Pivovarská 333, 364 61 Teplá IČO: 737 40004, DIČ: CZ 737 40004 Výroční zpráva Pečovatelské služby v Teplé, příspěvkové organizace za rok 2017 Pečovatelská

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Výroční zpráva za rok Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2016 Sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

seniorům rodinám s dětmi osobám v krizi osobám se zdravotním postižením osobám s tělesným postižením

seniorům rodinám s dětmi osobám v krizi osobám se zdravotním postižením osobám s tělesným postižením seniorům rodinám s dětmi osobám v krizi osobám se zdravotním postižením osobám s tělesným postižením Občanská poradna Charity Zlín Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín Charitní domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje organizace PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV příspěvková organizace města Trutnov IČ: 70153876 Identifikátor: 4383860 Sídlo PS: Dělnická 161 541 01 TRUTNOV Statutární

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných psychických a

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných psychických a Posláním služby je poskytnout osobám se zdravotním postižením, zejména pak s mentálním a kombinovaným postižením podporu a pomoc směřující k samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Poskytnout podporu

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti. Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby 2.ročník, ateliér vizuální komunikace 2010

Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti. Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby 2.ročník, ateliér vizuální komunikace 2010 Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti Dušan Nečas UTB FMK Ústav vizuální tvorby.ročník, ateliér vizuální komunikace 00 Informační systém pro autobusové nádraží v Uherském Hradišti

Více

Výroční zpráva 2016 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2016 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2016 projít životem důstojně a s oporou OBSAH 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2016... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA

DOMÁCÍ HOSPIC SV. MICHAELA ond aym ig R ton Ro s orth rw site OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA Život je věčný, láska je nesmrtelná a smrt je pouze horizont. Horizont není nic jiného než hranice, za niž už nedohlédneme. DOMÁCÍ HOSPIC SV.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, 793

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Základní údaje organizace PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV - příspěvková organizace města Trutnov IČ: 70153876 Identifikátor: 4383860 Sídlo PS: Dělnická 161 541 01 TRUTNOV Statutární

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZPRAVODAJ Oblastní charity Žďár nad Sázavou leden-červen 2016

ZPRAVODAJ Oblastní charity Žďár nad Sázavou leden-červen 2016 ZPRAVODAJ Oblastní charity Žďár nad Sázavou leden-červen 2016 Žďár nad Sázavou Vážení představitelé měst, městysů a obcí, předkládám Vám Zpravodaj Oblastní charity Žďár nad Sázavou, obsahující základní

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Agentura domácí péče Homedica,s.r.o. Vrchní sestra Bc. Ria Otrubová

Agentura domácí péče Homedica,s.r.o. Vrchní sestra Bc. Ria Otrubová Agentura domácí péče Homedica,s.r.o. Vrchní sestra Bc. Ria Otrubová Kolektiv Homedica, s.r.o. Historie Agentura byla založena roku 1997 a v roce 1998 registrována na krajském úřadě, tudíž působí na Hodonínsku

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Výroční zpráva 2017 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2017 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2017 projít životem důstojně a s oporou OBSAH ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2017... 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA... 4 DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE...

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Osnova k rozhovoru s absolventy praktické školy. (doslovná citace odpovědi absolventky praktické školy dvouleté)

Osnova k rozhovoru s absolventy praktické školy. (doslovná citace odpovědi absolventky praktické školy dvouleté) Příloha č. 1 Osnova k rozhovoru s absolventy praktické školy (doslovná citace odpovědi absolventky praktické školy dvouleté) Proč jste začal/a hledat práci?,,abych vyplnila svůj život něčím a abych se

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Základní údaje organizace PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV - příspěvková organizace města Trutnov IČ: 70153876 Identifikátor: 4383860 Sídlo PS: Dělnická 161 541 01 TRUTNOV Statutární

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Základní údaje organizace PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV příspěvková organizace města Trutnov IČ: 70153876 Identifikátor: 4383860 Sídlo PS: Dělnická 161 541 01 TRUTNOV Statutární

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více